Αθήνα 31/05/2011 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Π04/3/155 ΑΡΙΘ: 37 ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αθήνα 31/05/2011 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Π04/3/155 ΑΡΙΘ: 37 ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ"

Transcript

1 Αθήνα 31/05/2011 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Π04/3/155 ΑΡΙΘ: 37 ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες :Ελπίδα Γεωργαντή Αριθ. Τηλεφώνου: ΠΡΟΣ : Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α FAX: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: ΟΠΣ (Υποoμάδα Παροχών) ΘΕΜΑ : «Κοινοποίηση πίνακα των χορηγουμένων από το ΙΚΑ ΕΤΑΜ ορθοπεδικών, ορθωτικών ειδών και τεχνητών μελών και παροχή σχετικών οδηγιών για τη χορήγησή τους.» ΣΧΕΤ.: Η Εγκύκλιος 37/2009 και τα Π04/3/110/ και Π04/3/231/ Γενικά Έγγραφα (τα οποία αντικαθίστανται στο σύνολό τους με την παρούσα). Σας κοινοποιούμε για γνώση και εφαρμογή, κατάλογο των χορηγουμένων, κατά το άρθρο 28 παρ.1 εδ.δ,του Κανονισμού Ασθενείας ΙΚΑ ΕΤΑΜ, ορθοπεδικών, ορθωτικών ειδών και τεχνητών μελών, που συνέταξε η Έκτακτη Ειδική Επιτροπή που συστάθηκε με τις 024/37/ , 024/44/1-7-05, 024/36/ και 024/6/ αποφάσεις Διοικητή και σας γνωρίζουμε ότι, το Ίδρυμα για την αποκατάσταση της υγείας ή της επαγγελματικής ικανότητας ή για την ανακούφιση της νοσηρής κατάστασης των δικαιούχων παροχών, πάντα όμως, στο μέτρο του αναγκαίου και του σκοπίμου (άρθρο 7 του Κανονισμού Ασθενείας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ),χορηγεί τα συγκεκριμένα είδη με τ αναφερόμενα, για κάθε ένα, τεχνικά χαρακτηριστικά, τις ειδικότερα οριζόμενες προϋποθέσεις και το καθορισμένο, με τις 122/Συν.17/ , 22/Συν.5/7-2-08, 73/Συν.11/ και 118/Συν.19/ αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, αποδοτέο ποσό. Επομένως, από τη λήψη της παρούσας Εγκυκλίου, παύουν να ισχύουν οποιεσδήποτε αντίθετες οδηγίες έχουν δοθεί με Εγκύκλιο, Γενικό Έγγραφο, προφορικές ή γραπτές απαντήσεις. Ιδιαίτερα τονίζουμε τα εξής : 1) Όλες οι οδηγίες ισχύουν και απαρέγκλιτα εφαρμόζονται από τα υγειονομικά 1

2 και διοικητικά όργανα του Ιδρύματος. Περιπτώσεις μη ορθής εφαρμογής, θα ελέγχονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Διοίκησης. 2) Το ΙΚΑ ΕΤΑΜ χορηγεί μόνo τ αναφερόμενα στο συνημμένο κατάλογο είδη και επομένως δεν επιτρέπεται η συνταγογράφηση και χορήγηση οποιουδήποτε άλλου είδους πέραν αυτών. 3) Ο Διευθυντής του Υποκ/τος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ.8 του Α.Ν. 1846/51 σε συνδυασμό με το άρθρο 2 του Κανονισμού Ασφαλιστικής Αρμοδιότητας ΙΚΑ ΕΤΑΜ,έχει την αποφασιστική αρμοδιότητα για τη χορήγηση των πρόσθετων ειδών. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Κανονισμού Ασφαλιστικής Αρμοδιότητας, ο αρμόδιος να αποφασίσει Διευθυντής, ερευνά ελεύθερα τα πραγματικά και νομικά στοιχεία της υπόθεσης, δικαιούμενος για την εξακρίβωση των πραγματικών στοιχείων, να ενεργήσει για την απόδειξή τους εξέταση μαρτύρων, αυτοψία, να προκαλέσει πραγματογνωμοσύνη, γνωμάτευση γιατρών, να ζητήσει πληροφορίες από κάθε δημόσια, δημοτική, κοινοτική ή άλλη αρχή, αποφαίνεται δε, σύμφωνα με το Νόμο και τους Κανονισμούς. Στις περιπτώσεις που μετά από διενέργεια επιτόπιου ελέγχου στο σπίτι του ασφαλισμένου, διαπιστώσει ότι, το είδος που είχε χορηγηθεί δεν βρίσκεται στην κατοχή του ή βρίσκεται διαφορετικό είδος, οφείλει να εκδώσει καταλογιστική απόφαση. 4) Σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία 93/42/ΕΟΚ/93 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την οποία έχει εναρμονιστεί η Ελληνική νομοθεσία, τα Ιατροτεχνολογικά προϊόντα, στα οποία υπάγονται και τα ορθοπεδικά, ορθωτικά είδη, και τεχνητά μέλη, διακρίνονται σε : Α) ΕΙΔΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Στην κατηγορία αυτή υπάγονται τα είδη που παράγονται με μεθόδους μαζικής κατασκευής. Αυτά, ακόμη και εάν απαιτούν προσαρμογές, δεν θεωρούνται επί παραγγελία. Διατίθενται ελεύθερα από οποιοδήποτε κατάστημα με την προϋπόθεση να φέρουν τη σήμανση CE. Ακόμη, μετά από συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Εγκ.28/02) αποφασίστηκε: α)εφόσον το είδος φέρει serial number, αυτό απαραίτητα να αποτυπώνεται ανεξίτηλα πάνω στο είδος, με οποιοδήποτε τρόπο είναι εφικτό π.χ. χάραγμα, θερμοπλαστική σφραγίδα, κτύπημα κ.λ.π. και β)εφόσον το είδος δε φέρει S/N, αλλά αριθμό παρτίδας, αυτός δε θα αποτυπώνεται, αφού δεν εξασφαλίζει τη μοναδικότητα του είδους. Β) ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΕΙΔΗ Επί παραγγελία είδη είναι, μόνο, όσα κατασκευάζονται για συγκεκριμένο ασθενή, σύμφωνα με γραπτή συνταγή γιατρού ειδικότητας του ΙΚΑ ΕΤΑΜ. Για να θεωρηθεί ένα είδος ως «επί παραγγελία προϊόν» απαραίτητα απαιτείται : α)στις ιατρικές γνωματεύσεις ν αναγράφεται η ένδειξη «επί παραγγελία προϊόν», να περιγράφονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του είδους (υλικά κατασκευής, λειτουργικά χαρακτηριστικά, τύπος προϊόντος, ειδικά εξαρτήματα, κ.λ.π.) και να δίδονται τα σχετικά ανθρωπομετρικά δεδομένα του ασθενή. 2

3 β)να υποβληθεί από τον κατασκευαστή «δήλωση συμμόρφωσης» σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα. γ)να προσκομιστεί βεβαίωση εγγραφής στα μητρώα των κατασκευαστών επί παραγγελία προϊόντων του Ε.Ο.Φ. ή της Δ/νσης Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. δ)να δοθούν οδηγίες χρήσης (εφόσον υπάρχουν) στην Ελληνική γλώσσα. ε)να αποτυπωθεί ο αριθμός μητρώου του ασφ/νου πάνω στο είδος με οποιοδήποτε ανεξίτηλο τρόπο είναι εφικτό π.χ. χάραγμα, θερμοπλαστική σφραγίδα κ.λ.π. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ Για τη χορήγηση των ειδών απαιτείται : 1)Γνωμάτευση θεραπευτή γιατρού ανάλογης με την πάθηση ειδικότητας ΙΚΑ ΕΤΑΜ και έγκριση από τον Ελεγκτή γιατρό του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, η οποία σύμφωνα με τις οδηγίες της Εγκυκλίου 27/2011 είναι δυνατή από οποιαδήποτε Μονάδα Υγείας. Στη γνωμάτευση υποχρεωτικά θα αναγράφεται η πάθηση που δικαιολογεί την ανάγκη χορήγησης και η ορολογία του είδους θα πρέπει να είναι σύμφωνη με αυτή του συνημμένου καταλόγου για τη διευκόλυνση των Τμημάτων Παροχών στην απόδοση της σχετικής δαπάνης. Ειδικά για τα τεχνητά μέλη η περιγραφή θα πρέπει, να είναι αναλυτική και να προσδιορίζονται τα υλικά κατασκευής τους (π.χ. θήκη μηρού από ρητίνη + carbon, σύνδεσμος από ατσάλι, πέλμα δυναμικό κ.λ.π.). Δεν αναγράφονται ΒΙΟΝΙΚΑ ΓΟΝΑΤΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ( C- LEG ή άλλου τύπου). Μετά την έκδοση της γνωμάτευσης και πριν την αγορά του είδους, ο γιατρός, υποχρεωτικά, παραπέμπει τον ασφαλισμένο στο Τμήμα Παροχών, προκειμένου να ενημερωθεί αφενός για τη δυνατότητα ή μη χορήγησης ή αντικατάστασης του είδους και αφετέρου για το ποσό που θα του αποδοθεί, εφόσον όμως, προμηθευτεί το συγκεκριμένο είδος που του συστήνουν τ αρμόδια υγειονομικά όργανα. Ειδικά: α) Για τους νοσηλευόμενους ασφ/νους στο Εθνικό Ίδρυμα Αποκατάστασης Αναπήρων, που κατοικούν στην Επαρχία και οι οποίοι έχουν ανάγκη από αερόστρωμα, μαξιλάρι κατακλίσεων, αναπηρικό αμαξίδιο, κηδεμόνα παντός τύπου και «ειδικό μηχάνημα ορθοστάτισης και βάδισης», αρμόδια υγειονομικά όργανα για τα μη συνήθη είδη, είναι ο θεραπευτής γιατρός ειδικότητας και η ΑΥΕ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Αγ. Αναργύρων. Για τους ασφαλισμένους που νοσηλεύονται στο Ε.Ι.Α.Α. και κατοικούν στο λεκανοπέδιο Αττικής, μόνο για τ αναφερόμενα παραπάνω είδη, όπου απαιτείται ΑΥΕ, αρμόδια είναι η Επιτροπή του τόπου κατοικίας. β) Για δαπάνες ειδών ύψους μέχρι 100,00 μετά από γνωμάτευση γιατρού αντίστοιχης ειδικότητας των εξωτερικών ιατρείων Κρατικού Νοσοκομείου, δεν απαιτείται γνωμάτευση των υγειονομικών οργάνων του ΙΚΑ ΕΤΑΜ. Το καθορισμένο από το Διοικητικό Συμβούλιο ποσό αποδίδεται με απόφαση Διοικητικού Διευθυντή. γ) Για τις περιπτώσεις των νοσηλευομένων ασφαλισμένων που χρησιμοποιούν ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ είδη πρόσθετης περίθαλψής, ισχύουν οι οδηγίες του Γ32/573/ Γ.Ε. της Δ/νσης Υγειονομικών Υπηρεσιών. 3

4 2)Γνωμάτευση Α.Υ.Ε. ΙΚΑ ΕΤΑΜ του τόπου κατοικίας του ασφαλισμένου, μόνο για τα μη συνήθη είδη, που με την τελευταία απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΤΟ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟ ΠΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ #500,00# ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΑΝΩ και αναφέρονται στους συνημμένους καταλόγους (ανεξάρτητα από το ποσόν αγοράς από τον ασφαλισμένο). Στην Α.Υ.Ε. απαραίτητα πρέπει να συμμετέχει γιατρός αντίστοιχης ειδικότητας. Σε περίπτωση έλλειψης, ο ασφαλισμένος παραπέμπεται στην Α.Υ.Ε. της πλησιέστερης Μονάδας Υγείας. Η Α.Υ.Ε. γνωματεύει, μόνο μετά τη διαβίβαση, από το Τμήμα Παροχών, της γνωμάτευσης του θεραπευτή γιατρού με ενημερωτικό σημείωμα στο οποίο θα αναφέρονται τυχόν προηγούμενες χορηγήσεις ορθοπεδικών ειδών, ημερομηνία χορήγησής τους, τεχνικά χαρακτηριστικά, S/N, εγγύηση κ.λ.π., εφόσον βέβαια συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης ή αντικατάστασης του είδους. Σε περίπτωση που δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις θα εκδίδεται απορριπτική απόφαση Διοικητικού Διευθυντή. Οι γνωματεύσεις των Α.Υ.Ε. μπορούν να προσβληθούν στη Β.Υ.Ε. είτε από τον ασφαλισμένο, είτε από το ασφαλιστικό όργανο, μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται στο άρθρο 28 παρ.8 του Κανονισμού Ασφαλιστικής Αρμοδιότητας ΙΚΑ ΕΤΑΜ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΠΕΡ/ΨΗΣ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 1)Στις περιπτώσεις που ο ασφαλισμένος προμηθεύεται το είδος, με δική του πρωτοβουλία από το εξωτερικό, ακολουθείται η παραπάνω αναφερόμενη διαδικασία Με την τελευταία απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου επισημάνθηκε ότι, για είδη που αγοράζονται από το εξωτερικό με οποιονδήποτε τρόπο, αποδίδεται η προβλεπόμενη δαπάνη (βάση των καθορισμένων τιμών από το Δ.Σ. ή της τιμής παρατηρητηρίου όταν είναι χαμηλότερη) εφόσον το είδος έχει ενταχθεί στα χορηγούμενα από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ταυτοποίηση που εξετάζεται από τα προβλεπόμενα υγ/κά όργανα κατά τη διαδικασία έγκρισης και παράλληλα προσκομιστούν τα πιστοποιητικά καταλληλότητας που το συνοδεύουν και έχουν τεθεί ανά είδος. Επομένως οι περιπτώσεις αντιμετωπίζονται κατά τον ίδιο τρόπο, όπως όταν η προμήθεια του είδους γίνεται από την Ελληνική αγορά. 2)Στις περιπτώσεις που ο ασφαλισμένος προμηθεύεται είδος πρόσθετης περίθαλψης ενώ νοσηλεύεται με δαπάνες του ΙΚΑ ΕΤΑΜ στο εξωτερικό, το Ίδρυμα αναλαμβάνει τη δαπάνη αγοράς μόνο των ειδών που έχουν ενταχθεί στα χορηγούμενα είδη, χωρίς να απαιτείται ειδική γνωμάτευση γι αυτά. Αποδίδεται δε ολόκληρη η δαπάνη, χωρίς παρακράτηση συμμετοχής. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ Πριν την απόδοση της σχετικής δαπάνης για μεν τα συνήθη είδη (είδη που χορηγούνται με γνωμάτευση θεραπευτή ελεγκτή) μπορεί να γίνει, δειγματοληπτικά, έλεγχος καταλληλότητας από το θεραπευτή γιατρό του Ιδρύματος, για δε τα μη συνήθη είδη (είδη που χορηγούνται με γνωμάτευση θεραπευτή γιατρού Α.Υ.Ε.),υποχρεωτικά, διενεργείται έλεγχος καταλληλότητας από την Α.Υ.Ε. Ιδιαίτερα εφιστούμε την προσοχή : 4

5 α)των Α.Υ.Ε., όπως ο έλεγχος καταλληλότητας γίνεται σχολαστικότερα και σύμφωνα, πάντα, με τις οριζόμενες για κάθε είδος τεχνικές προδιαγραφές.ακόμα να ελέγχεται και να βεβαιώνεται ότι πάνω στο είδος έχει γίνει ανεξίτηλη αποτύπωση του serial number για όσα είδη μαζικής παραγωγής απαιτείται ή του αριθμού μητρώου για τα επί παραγγελία είδη. β)των Τμημάτων Παροχών και του Διοικητικού Διευθυντή, στις περιπτώσεις που διαπιστώνουν ότι, έγινε ελλιπής έλεγχος καταλληλότητας ή η περιγραφή του είδους δεν είναι σύμφωνη με αυτή του καταλόγου ή γεννάται αμφιβολία ιατρικής φύσης ή δεν αιτιολογείται η αναγκαιότητα αντικατάστασης είδους που είχε χορηγηθεί στο παρελθόν, να αναπέμπουν την περίπτωση, ανάλογα με το είδος του ερωτήματος, στ αρμόδια υγειονομικά όργανα (θεραπευτής Α.Υ.Ε.), για νέα κρίση, θέτοντας υπόψη τα στοιχεία που κατά τη γνώμη τους, αποδεικνύουν αυτό. Υπενθυμίζουμε πάντως, ότι την αποφασιστική αρμοδιότητα για τη χορήγηση των πρόσθετων ειδών έχει ο Διοικητικός Διευθυντής και επομένως, δύναται να διενεργήσει οποιοδήποτε έλεγχο, πριν τη λήψη της τελικής απόφασής του (εγκριτική ή απορριπτική ). ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 1. Σύμφωνα με το καθορισμένο ποσόν από το Δ.Σ. 2. Σύμφωνα με την τιμή της βάσης δεδομένων του ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ. Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις απόδοσης της σχετικής δαπάνης ο ασφαλισμένος, εκτός των δικαιολογητικών που αναλυτικά αναφέρονται για κάθε είδος (εγγύηση, βεβαιώσεις καταστημάτων πώλησης, εγχειρίδιο, δήλωση συμμόρφωσης, γνωματεύσεις, κ.λ.π.) υποβάλλει : α)υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, για τα είδη υψηλού κόστους, στην οποία ο ασφαλισμένος θ αναφέρει ότι το χορηγούμενο είδος θα το έχει στο σπίτι του και είναι υποχρεωμένος να το επιδεικνύει σε κάθε περίπτωση επιτόπιου ελέγχου από εντεταλμένο όργανο του Ιδρύματος, και β)απόδειξη πώλησης (μηχανογραφική ή από φορολογική ταμειακή μηχανή) στην οποία θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του ασφαλισμένου και θα περιγράφεται αναλυτικά το είδος (Γ.Ε Γ32/86/ Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών ).Ακόμα, θα αναγράφεται το S/N του είδους εφόσον απαιτείται και θα βεβαιώνεται ότι το προϊόν φέρει την ένδειξη CE. Αποδίδεται το καθορισμένο από το Διοικητικό Συμβούλιο ποσόν που αναγράφεται, για κάθε είδος, στους συνημμένους καταλόγους, όταν δεν υπάρχει σύμβαση προμήθειας και ΕΦΟΣΟΝ ΟΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΥΝ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, σύμφωνα με τον Ν.3580/2007, κατ αναλογία των οδηγιών που έχουν δοθεί με το Γ32/1217/ ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ της Δ/νσης Υγειονομικών Υπηρεσιών, που επεκτείνονται σε όλα τα είδη πρόσθετης περίθαλψης που χορηγεί το Ίδρυμα. ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ Η ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ. Η τιμή Παρατηρητηρίου αναζητάται στο διαδικτυακό τόπο Στα καθορισμένα ποσά δεν έχει υπολογιστεί ο Φ.Π.Α, ο οποίος αποδίδεται στον ασφαλισμένο και στη συνέχεια παρακρατείται η συμμετοχή του ασφαλισμένου που είναι 25%, για τα είδη και τους ασφαλισμένους που προβλέπεται συμμετοχή. 5

6 Ταυτόχρονα, με την απόδοση της σχετικής δαπάνης, θα ενημερώνεται υποχρεωτικά το βιβλιάριο υγείας του ασφαλισμένου ενώ η αποτύπωση της παροχής θα εμφανίζεται στο ΟΠΣ, με όλα τα απαραίτητα στοιχεία για κάθε χορηγούμενο είδος (S/N, εγγύηση, τεχνικά χαρακτηριστικά, ημερομηνία χορήγησης, αποδοτέο ποσό κ.λ.π.) Σύμφωνα με τις οδηγίες της Εγκυκλίου 27/2011, η απόδοση της δαπάνης, μπορεί να γίνεται και από Υποκατάστημα διαφορετικό από αυτό του τόπου κατοικίας, για τα είδη που δεν προβλέπεται γνωμάτευση της ΑΥΕ. Για τις περιπτώσεις των νοσηλευομένων ασφαλισμένων που χρησιμοποιούν ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ είδη πρόσθετης περίθαλψής, ισχύουν οι οδηγίες του Γ32/573/ Γ.Ε. της Δ/νσης Υγειονομιών Υπηρεσιών. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Συμμετοχή 25% στις δαπάνες χορήγησης των ειδών πρόσθετης περίθαλψης, γενικότερα, παρακρατείται μόνο, για τα είδη που αναφέρονται στο άρθρο 2 παρ.β.του Κανονισμού Συμμετοχής ΙΚΑ ΕΤΑΜ. Της συμμετοχής απαλλάσσονται : 1)τα θύματα των εργατικών ατυχημάτων μόνο για τα είδη που είναι απαραίτητα για την άρση των συνεπειών του εργατικού ατυχήματος και 2)οι ασφαλισμένοι που πάσχουν από παραπληγία ή τετραπληγία, για την προμήθεια όμως μόνο, αναπηρικών αμαξιδίων, τεχνητών μελών και ορθοπεδικών βοηθημάτων-μηχανημάτων. Αποδεικτικό στοιχείο για την απαλλαγή αποτελεί, είτε 1. η απόφαση απονομής του εξωϊδρυματικού επιδόματος, είτε 2. η γνωμάτευση της επιτροπής που είναι αρμόδια για τη χορήγηση του επιδόματος για τη διαπίστωση της παραπληγίας ή τετραπληγίας. ΠΡΟΣΟΧΗ! Στις περιπτώσεις ασφαλισμένων που λαμβάνουν παραπληγικό επίδομα του Ν. 3232/2004, ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΜΟΝΟΝ ΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ για αισθητικούς λόγους. Σχετική η Εγκύκλιος 37/2004 της Δνσης Αναπηρίας και Κοινωνικής Εργασίας. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Αντικατάσταση των ορθοπεδικών, ορθωτικών ειδών και τεχνητών μελών, είναι δυνατή : 1)Μετά την πάροδο του προβλεπόμενου κατά είδος χρονικού διαστήματος, εφόσον όμως τ αρμόδια υγειονομικά όργανα και η Τεχνική Υπηρεσία διαπιστώσουν ολοκληρωτική φθορά του είδους, από τη φυσιολογική μέχρι τότε χρήση του (Γ.Ε / ). Η παραπομπή στην Τεχνική Υπηρεσία ή στα αρμόδια υγειονομικά όργανα, θα γίνεται από τα Τμήματα Παροχών, τα οποία, με βάση την πινακίδα παροχών του ασφαλισμένου, θα ενημερώνουν τ αρμόδια όργανα σχετικά με την ημερομηνία χορήγησης του είδους, τα τεχνικά του χαρακτηριστικά, το S/N, το χρόνο εγγύησης κ.λ.π. Στις περιπτώσεις που τ αρμόδια όργανα του Ιδρύματος, λόγω έλλειψης ειδικευμένου προσωπικού, δεν μπορούν να παράσχουν τη γνώμη τους για την κατάσταση του είδους που είχε χορηγηθεί, είναι δυνατή η αντικατάστασή του, μόνο, εάν η προμηθεύτρια εταιρία προσδιορίσει, αιτιολογήσει τη βλάβη και βεβαιώσει την αναγκαιότητα αντικατάστασης του είδους, λόγω ολοκληρωτικής φθοράς από τη φυσιολογική χρήση. 6

7 2)Στις περιπτώσεις, που τ αρμόδια υγειονομικά όργανα, λόγω επιδείνωσης ή βελτίωσης της πάθησης του ασφαλισμένου ή αλλαγής της σωματικής διάπλασής του, μέσα σ ένα εύλογο χρονικό διάστημα, εκτός των περιπτώσεων για τις οποίες αυτό έχει καθοριστεί, διαπιστώνουν, ότι το είδος που είχε χορηγηθεί δεν εξυπηρετεί το σκοπό για τον οποίο χορηγήθηκε, δηλαδή, την αποκατάσταση της υγείας του. 3)Στις περιπτώσεις που κάποιος λόγος ανώτερης βίας, ο οποίος όμως, αποδεδειγμένα διαπιστώνεται από το αρμόδιο ασφαλιστικό όργανο, προκάλεσε την καταστροφή ή απώλεια του είδους π.χ. φωτιά, σεισμός, κλοπή κ.λ.π. Ιδιαίτερα σημειώνουμε ότι, απλές δηλώσεις, υπεύθυνες δηλώσεις ή δηλώσεις ασφαλισμένων σε αστυνομικά τμήματα δεν θα γίνονται δεκτές, δεδομένου ότι, δεν αποδεικνύουν το λόγο ανώτερης βίας που προκάλεσε την καταστροφή ή απώλεια του είδους. Αντίθετα, στις περιπτώσεις που γίνεται επιτόπιος έλεγχος από δημόσια αρχή (πυροσβεστική, αστυνομία, τροχαία κ.λ.π.), η οποία βεβαιώνει το γεγονός αυτό, είναι δυνατή η αντικατάσταση του είδους. Με ευθύνη των Διευθυντών των Υποκαταστημάτων και των Διευθυντών των Μονάδων Υγείας, να δοθεί με υπογραφή από ένα αντίγραφο της παρούσας εγκυκλίου με τους συνημμένους πίνακες, στους υπαλλήλους των Τμημάτων Παροχών, στους γιατρούς αντίστοιχης με τ αναφερόμενα είδη ειδικότητας και στα μέλη των Α.Υ.Ε. Συν:(3)κατάλογοι (1)φύλλο Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ 7

8 Υπόδειγμα Δήλωσης Συμμόρφωσης Επωνυμία Κατασκευαστή Υπόδειγμα Δήλωσης Συμμόρφωσης ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Ο/Η υπογράφων......ενεργώντας ως εκπρόσωπος (Ονοματεπώνυμο) του κατασκευαστή.., δηλώνω ότι το ακόλουθο (Επωνυμία Κατασκευαστή) προϊόν, το οποίο προορίζεται για την αποκλειστική χρήση από τον αναγραφόμενο ασθενή και κατασκευάστηκε σύμφωνα με τη συνταγή που συνέταξε ο αναφερόμενος ειδικός και τα αιτούμενα ειδικά χαρακτηριστικά τα οποία αναγράφονται στο σχετικό έντυπο το οποίο περιλαμβάνεται στο φάκελο του προϊόντος, είναι σύμφωνο* προς τις βασικές απαιτήσεις της Οδηγίας 93/42/ Ε.Ο.Κ./ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά στα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα και κατατάσσεται στην κατηγορία κινδύνου Ι, σύμφωνα με τα κριτήρια κατάταξης του Παραρτήματος ΙΧ αυτής της Οδηγίας : -Είδος - Προορισμός Προϊόντος : -Τύπος Μοντέλο Προϊόντος: -Ονοματεπώνυμο Ασθενούς : -Ονοματεπώνυμο συνταγογραφούντος : -*μη συμμόρφωση με βασικές απαιτήσεις : - λόγοι μη συμμόρφωσης : Η παρούσα δήλωση συντάσσεται σε δύο (2)αντίτυπα : ένα για το φάκελο του προϊόντος και ένα για τον ασθενή. Υπογραφή Ονοματεπώνυμο:.... Θέση στο φορέα: Τόπος-Ημερομηνία Ειδικότητα: 8

9 Ο Ρ Θ Ο Π Ε Δ Ι Κ Α Ε Ι Δ Η 9

10 ΑΥΧΕΝΑΣ ΑΠΟΔΟΤΕΟ ΠΟΣΟ 1 Περιλαίμιο μαλακό αυτοκόλλητο 1,30 διαφόρων μεγεθών π 2 Περιλαίμιο, σκληρό, αυτοκόλλητο, 22,94 ρυθμιζόμενου ύψους π 3 Περιλαίμιο πλαστικό, σκληρό, με 22,94 υποσαγώνιο, ρυθμιζόμενου ύψους π 4 Αυχενικό περιλαίμιο τύπου 22,26 PHILADELPHIA κ 5 Aυχενικό περιλαίμιο τύπου Miami 76,23 κ 6 Αυχενοθωρακικός κηδεμόνας τύπου ΜΕΓΑΛΟΣ ΜΕΣΑΙΟΣ Oι τιμές ισχύουν Μιnerva (ρυθμιζόμενου ύψου) 310,00 290,00 από 1/1/ Γιλέκο/δακτύλιος Halo για ακινητοποίηση 1.600,00 Α.Μ.Σ.Σ. π Το είδος 4 χορηγείται στις περιπτώσεις : Βαριά θλάση αυχένα, κακώσεις αυχένα, δισκοπάθεια αυχένα, μετεγχειρητική χρήση. Το είδος 5 χορηγείται στις περιπτώσεις : ακινητοποίησης, αποθεραπείας, αποκατάστασης κακώσεων αυχένα, εκφυλιστικών παθήσεων, σε ασθενείς που χρήζουν αυχενική στήριξη για μακρά χρονικά διαστήματα. Θα πρέπει να αιτιολογείται σαφώς η συνταγογράφηση του κηδεμόνα Minerva και Ηalo. Το είδος 7 χορηγείται σε βαριές τραυματικές κακώσεις αυχενικής μοίρας. Προσκομίζεται ιατρική βεβαίωση Νοσ/μείου ή Κλινικής με συνυπογραφή Ελεγκτή. Για την απόδοση της δαπάνης γνωματεύουν τα υγ/κά όργανα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ όπως για όλα τα είδη πρόσθετης περίθαλψης. Τα είδη 1,2,3,4,5,6,7 δεν αντικαθίστανται. ΩΜΟΣ-ΒΡΑΧΙΟΝΙΟ 1 Τριγωνικός επίδεσμος φάκελος ανάρτησης 6,70 άνω άκρου κ 2 Απλή τιράντα ανάρτησης άνω άκρου 3,10 κ 3 Τιράντα ακινητοποίησης ώμου και βραχιονίου σε 2 άξονες για ακινητοποίηση σε εξαρθρήματα ώμου ή μετεγχειρητικές καταστάσεις 14,80 π 4 Κηδεμόνας ακινητοποίησης καταγμάτων κλειδός τύπου οκτωειδούς επίδεσης. 24,00 5 Νάρθηκας βραχιονίου Sarmiento 162,80 π 6 Νάρθηκας ώμου αεροπλανάκι 154,00 π 7 Τιράντα ακινητοποίησης ακρωμιοκλειδικής 31,08 π 8 Οκτοειδής επίδεσμος για κατάγματα κλείδας 19,98 π Το είδος 6 χορηγείται μετά από χειρουργική επέμβαση (αρθροσκοπική ή μη) 10

11 συνδεσμικής αποκατάστασης. Ενδείκνυται μόνο για μετεγχειρητική θεραπεία. Να προσκομίζεται εξιτήριο που να βεβαιώνει την επέμβαση. Τα δικαιολογητικά όπως για το είδος 7 της ενότητας Αυχένας. Τα παραπάνω είδη δεν αντικαθίστανται ΑΓΚΩΝΑΣ 1 Απλό ελαστικό επιαγκώνιο 2,66 κ 2 Επιαγκώνιο από Neoprene 9,60 κ 3 Επιαγκώνιο από σιλικόνη 27,00 4 Λειτουργικός νάρθηκας αγκώνος βραχιονοπηχικός ρυθμιζόμενης γωνίας (με γωνιόμετρο) 34,00 π 5 Δυναμικός βραχιονοπηχικός κηδεμόνας 650,00 με κοχλία για πλήρη κάμψη - έκταση 6 Δυναμικός βραχιονοπηχικός νάρθηκας(με γωνιόμετρο, επανατατικό ελατήριο, με ειδική μαλακή επένδυση και ιμάντες 280,00 σταθεροποίησης). Τα είδη 1,2,3,4,5 δεν αντικαθίστανται. Για τα είδη 4,5 και 6 να αιτιολογείται σαφώς η χορήγησή τους. Το 6 αντικαθίσταται μετά από 1 2 χρόνια μόνο σε μόνιμες και μη ιάσιμες καταστάσεις. ΑΝΤΙΒΡΑΧΙΟ 1 Νάρθηκας αντιβραχίου από πλαστικό 15,60 κ 2 Ανάρτηση αντιβραχίου με απαγωγή 31,60 π 3 Ανάρτηση αντιβραχίου 3,45 π Τα παραπάνω είδη δεν αντικαθίστανται ΑΚΡΑ ΧΕΙΡΑ-ΠΗΧΕΟΚΑΡΠΙΚΗ-ΣΤΑΤΙΚΟΙ ΝΑΡΘΗΚΕΣ 1 Απλό επικάρπιο αυτοκόλλητο 2,38 κ 2 Επικάρπιο ανοικτό στον αντίχειρα από Neoprene ή σιλικόνη αυτοκόλλητο 6,44 κ 3 Επικάρπιο με παλαμιαία μεταλλική υποστήριξη ανοικτό στον αντίχειρα 11,06 αυτοκόλλητο κ 4 Πηχεοκαρποδακτυλικός νάρθηκας αντίχειρα 10,92 κ 5 Νάρθηκας ακινητοποίησης πηχεοκαρπικής χωρίς στήριξη αντίχειρα 31,82 π 6 Νάρθηκας ακινητοποίησης πηχεοκαρπικής με στήριξη στον αντίχειρα 12,46 κ 7 Πλαστικός νάρθηκας ακινητοποίησης δακτύλου συμπεριλαμβανομένου και του αντίχειρα 61,00 8 Mallet finger νάρθηκας 0,74 π 11

12 Τα παραπάνω είδη δεν αντικαθίστανται Τα είδη 1,2,3,4,5,6 και 8 χορηγούνται σε παθήσεις περιορισμένης χρονικής διάρκειας και επομένως δεν αντικαθίστανται. Μόνο σε περιπτώσεις που απαιτείται χρήση πέραν του χρόνου δύναται να επαναχορηγηθούν με αιτιολογημένη γνωμάτευση. Το 7 αντικαθίσταται μόνο σε μόνιμες παραμορφώσεις - παθήσεις ή παράλυση μετά το χρόνο. ΑΚΡΑ ΧΕΙΡΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΝΑΡΘΗΚΕΣ 1 Νάρθηκας μετακαρπιοφαλαγγικής 12,18 κ 2 Νάρθηκας φαλαγγοφαλαγγικών αρθρώσεων για 1-4 δάκτυλα, συμπεριλαμβανομένου και 78,00 του αντίχειρα (κάμψη έκταση) 3 Νάρθηκας παλαμιαίας ή ραχιαίας κάμψηςέκτασης, πηχεοκαρπικής, καρποφαλαγγικών και φαλαγγοφαλαγγικών αρθρώσεων από 99,20 θερμοπλαστικό υλικό ή υφασμάτινος με μεταλλική ενίσχυση (αλουμινίου) 4 Δυναμικός νάρθηκας πηχεοκαρπικής με 400,00 κοχλία για πλήρη κάμψη - έκταση 5 Δυναμικός νάρθηκας πηχεοκαρπικής (με γωνιόμετρο, επανατατικό ελατήριο, με ειδική 249,00 μαλακή επένδυση και ιμάντες σταθεροποίησης) Αντικαθίστανται μόνο σε μόνιμες παραμορφώσεις παθήσεις ή παράλυση μετά το χρόνο. 12

13 ΑΚΡΑ ΧΕΙΡΑ-ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΝΑΡΘΗΚΕΣ 1 Πηχεοκαρπικός νάρθηκας 81,60 2 Σύνθετος νάρθηκας κάμψεως καρπού 15,60 κ 3 Νάρθηκας εκτάσεως πηχεοκαρπικής 60,00 4 Νάρθηκας για κάμψη-έκταση καρπού και δακτύλων 101,60 5 Νάρθηκας κάμψεως των μετακαρποφαλαγγικών αρθρώσεων 15,60 κ 6 Νάρθηκας αντίχειρα 7,84 κ Αντικαθίστανται μόνο σε μόνιμες παραμορφώσεις ή παράλυση άνω άκρου μετά το χρόνο. 13

14 ΚΟΡΜΟΣ Θ.Μ.Σ.Σ. 1 Κηδεμόνας σκολίωσης-κύφωσης με πίεστρο Τύπου Boston Τύπου Cheneau Tύπου D.D.B. Τύπου P.E.P Χορηγούνται: 1. Σε παιδιά που πάσχουν από κύφωση ή σκολίωση. Αντικατάσταση: Μέχρι 16 ετών: μετά 6-12 μήνες Αντικατάσταση: Άνω των 16 ετών :μετά 1-2 χρόνια 2. Σε ενήλικες μετά από επεμβάσεις διόρθωσης κύφωσης ή σκολίωσης. Το είδος δεν αντικαθίσταται. 1 α Δυναμικός διορθωτικός Κηδεμόνας ιδιοπαθούς σκολίωσης σπονδυλικής στήλης Χορηγείται σε παιδιά εφήβους έως 16 ετών Αντικατάσταση: μετά 18 μήνες, λόγω αλλαγής της σωματικής διάπλασης 2 Kηδεμόνας τύπου Nirop για θωρακοοσφυϊκή Για τα είδη 2 έως και 6 οι τιμές ισχύουν από 1/1/ ,00 669,00 564,00 445,00 900,00 ΜΕΓΑΛΟΣ ΜΕΣΑΙΟΣ 318,00 285,00 πάθηση 3 Κηδεμόνας τύπου TAYLOR ΜΕΓΑΛΟΣ ΜΕΣΑΙΟΣ 147,00 130,00 4 Κηδεμόνας τύπου TAYLOR με πίεστρο στέρνου ΜΕΓΑΛΟΣ ΜΕΣΑΙΟΣ 180,00 165,00 5 Κηδεμόνας τύπου TAYLOR με υπομασχάλια ΜΕΓΑΛΟΣ ΜΕΣΑΙΟΣ 180,00 165,00 6 Κηδεμόνας τύπου TAYLOR με αυχενική στήριξη. ΜΕΓΑΛΟΣ ΜΕΣΑΙΟΣ 250,00 215,00 7 Κηδεμόνας σκολιώσεως τύπου Milwake (για πολύ υψηλή σκολίωση) 463,00 Αντικατάσταση: μέχρι 16 ετών : μετά 6-12 μήνες Αντικατάσταση : άνω των 16 ετών : μετά 1-2 χρόνια Στα κατάγματα και τις μετεγχειρητικές καταστάσεις δεν απαιτείται αντικατάσταση. 14

15 ΚΟΡΜΟΣ-Ο.Μ.Σ.Σ. 1 Κηδεμόνας οσφυϊκής μοίρας τύπου Goldwait ΜΕΓΑΛΟΣ ΜΕΣΑΙΟΣ οι τιμές ισχύουν 107,00 96,00 από 1/1/ Ζώνη οσφύος απλή ελαστική 9,10 κ 3 Ζώνη οσφύος ελαστική αυτοκόλλητη 11,10 4 Ζώνη οσφύος ελαστική μάλλινη Gibaud 9,10 κ 5 Zώνη οσφύος υφασμάτινη με μπανέλες αυτοκόλλητη ή μη Τύπου Deseze 45,00 Tύπου Lombosto Tύπου Goldwait 45,00 45,00 Οι τιμές ισχύουν από 1/1/ Zώνη κοιλίας απλή ελαστική (λαστέξ) 35,00 Η τιμή ισχύει από 1/1/ Ζώνη σπλαχνοπτώσεως ημιελαστική 55,00 Η τιμή ισχύει από 1/1/2009 πολλαπλής παθήσεως 8 Ζώνη κήλης μονή 30,00 Η τιμή ισχύει από 1/1/ Ζώνη κήλης μονή με συσπασουάρ 35,00 Η τιμή ισχύει από 1/1/ Ζώνη κήλης διπλή 35,00 Η τιμή ισχύει από 1/1/ Ζώνη κήλης διπλή με συσπασουάρ 40,00 Η τιμή ισχύει από 1/1/ Ζώνη οσφύος από Neoprene 18,00 κ 13 Νάρθηκας Θ.Μ.Σ.Σ. ή Ο.Μ.Σ.Σ. με 325,50 υποστηρίγματα για λόρδωση. 14 Νάρθηκας Θ.Μ.Σ.Σ. ή Ο.Μ.Σ.Σ. με ειδική 411,50 ζώνη συμπίεσης ή κορδόνι συμπίεσης 15 Φουσκωτό γιλέκο εξωτερικής εφαρμογής αποσυμπίεσης σπονδυλικής στήλης 1.124,80 π 16 Ζώνη οσφύος με θερμοπλαστικό 81,40 π 17 Ζώνη θωρακοοσφυϊκή 8,14 π Αντικατάσταση : μετά το χρόνο και μόνο μετά από αιτιολόγηση για όλες τις ζώνες. Η αντικατάσταση τoυ κηδεμόνα και των ναρθήκων να γίνεται μετά 6-12 μήνες στα παιδιά και 1-2 χρόνια στους ενήλικες μετά από αιτιολόγηση. Το 15 δεν αντικαθίσταται Απαιτείται πλήρως αιτιολογημένη ιατρική γνωμάτευση. Δικαιολογητικά όπως για το είδος 7 της ενότητας Αυχένας. ΠΥΕΛΟΥ-ΙΣΧΙΩΝ 1 Θωρακοοσφυομηροκνημοποδικός κηδεμόνας από θερμοπλαστικό ειδικής κατασκευής μετά από λήψη προπλάσματος 2.147,00 με στήριγμα στήθους (έως 16 χρόνων) ΑΦΟΡΑ ΖΕΥΓΟΣ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 2 Νάρθηκας ισχίου λειτουργικός με γωνιόμετρο 299,70 π 3 Νάρθηκας απαγωγής ισχίων 139,20 (σε περιπτώσεις συγγενούς εξαρθρήματος ) 4 Λειτουργικός νάρθηκας απαγωγής ισχίων 138,40 15

16 τύπου Pavlik 5 Κηδεμόνας για υποτροπιάζον εξάρθρημα ισχίου Πλαστικός Νεοπρενίου Δερμάτινος 6 Οσφυομηροκνημοποδικός κηδεμόνας από ατσάλι με ασφάλεια γόνατος ελβετικού τύπου ή με ελεύθερη άρθρωση γόνατος, με ποδοκνημική άρθρωση 7 Οσφυομηροκνημοποδικός κηδεμόνας από ντουραλουμίνιο με ελεύθερη άρθρωση ή με ασφάλεια γόνατος με ποδοκνημική άρθρωση, με CLETZAK ή χωρίς Αντικατάσταση : μετά 2 χρόνια 206,25 88,00 171,75 575,00 900,00 ΚΑΤΩ ΑΚΡΑ-ΜΗΡΟΣ 1 Επιμηρίδα απλή 4,35 κ 2 Επιμηρίδα από Neoprene 7,70 κ 3 Kηδεμόνας μηροκνημοποδικός με ασφάλεια γόνατος με ποδοκνημική άρθρωση τύπου 950,00 CLETZAK από Τιτάνιο 4 Κηδεμόνας μηροκνημοποδικός με ελεύθερη 950,00 άρθρωση γόνατος με ποδοκνημική άρθρωση τύπου CLETZAK από τιτάνιο 5 Μηροκνημοποδικός κηδεμόνας από θερμοπλαστικό υλικό μετά από λήψη γύψινου προπλάσματος, με μεταλλικά αντιστηρίγματα από ντουραλουμίνιο, με 900,00 άρθρωση και ασφάλεια γόνατος ελβετικού τύπου και άρθρωση ποδοκνημικής, έσω ή έξω υποδήματος με ελατήριο ανύψωσης πέλματος. 6 Κηδεμόνας μηροκνημοποδικός με ελεύθερη άρθρωση ή με ασφάλεια γόνατος ελβετικού τύπου με ποδοκνημική άρθρωση τύπου CLETZAK από ντουραλουμίνιο 625,00 7 Κηδεμόνας μηροκνημοποδικός με ελεύθερη άρθρωση ή με ασφάλεια γόνατος με ποδοκνημική άρθρωση τύπου CLETZAK από ατσάλι 8 Κηδεμόνας μηριαίος με αστράγαλο και πέλμα βράχυνσης με ζώνη από τιράντα ή δερμάτινη (από ατσάλι και δέρμα) ΜΕΓΑΛΟΣ 530,00+260,00=790,00 ΜΕΣΑΙΟΣ 476,00+232,00=708,00 ΜΕΓΑΛΟΣ: 795,00 ΜΕΣΑΙΟΣ: 714,00 16

17 9 Κηδεμόνας μηριαίος με αστράγαλο και πέλμα βράχυνσης (από ατσάλι και δέρμα) 10 Κηδεμόνας μηριαίος έσω υποδήματος (από ατσάλι και δέρμα) ΜΙΚΡΟΣ: 641,00 ΜΕΓΑΛΟΣ: 715,00 ΜΕΣΑΙΟΣ: 646,00 ΜΙΚΡΟΣ: 578,00 ΜΕΓΑΛΟΣ: 455,00 ΜΕΣΑΙΟΣ: 408,00 11 Κηδεμόνας μηριαίος έσω υποδήματος με ζώνη (από ατσάλι και δέρμα) 12 Κηδεμόνας μηριαίος έσω υποδήματος με ζώνη πλατιά δερμάτινη (από ατσάλι και δέρμα) 13 Κηδεμόνας μηριαίος έξω υποδήματος (από ατσάλι και δέρμα) 14 Κηδεμόνας μηριαίος έξω υποδήματος με ζώνη (από ατσάλι και δέρμα) 15 Κηδεμόνας μηριαίος έξω υποδήματος με ζώνη πλατιά δερμάτινη (από ατσάλι και δέρμα) ΜΙΚΡΟΣ : 370,00 ΜΕΓΑΛΟΣ : 533,00 ΜΕΣΑΙΟΣ: 476,00 ΜΙΚΡΟΣ: 430,00 ΜΕΓΑΛΟΣ: 646,00 ΜΕΣΑΙΟΣ: 578,00 ΜΙΚΡΟΣ: 522,00 ΜΕΓΑΛΟΣ: 455,00 ΜΕΣΑΙΟΣ: 408,00 ΜΙΚΡΟΣ: 370,00 ΜΕΓΑΛΟΣ: 530,00 ΜΕΣΑΙΟΣ: 476,00 ΜΙΚΡΟΣ: 431,00 ΜΕΓΑΛΟΣ: 640,00 ΜΕΣΑΙΟΣ: 578,00 16 Κηδεμόνας μηριαίος έξω υποδήματος με υπόδημα και στήριξη με μπάρα, με ή χωρίς άρθρωση (από ατσάλι και δέρμα) ΜΙΚΡΟΣ: 522,00 ΜΕΓΑΛΟΣ: 455,00 ΜΕΣΑΙΟΣ: 408,00 ΜΙΚΡΟΣ: 370,00 συν την αντίστοιχη τιμή για υποδήματα. 247,80 17 Νάρθηκας ηρεμίας Μ.Κ.Π. από θερμοπλαστικό υλικό έσω υποδήματος. Τα είδη 1 και 2 να μην αντικαθίστανται Τα υπόλοιπα είδη μπορούν να αντικαθίστανται κάθε 2-3 χρόνια. Οι τιμές για τα είδη 7 έως και 16 ισχύουν από 1/1/

18 ΓΟΝΑΤΟ 1 Επιγονατίδα απλή ελαστική κλειστή ή ανοικτή 2,70 κ 2 Επιγονατίδα ενισχυμένη στα πλάγια με μπανέλες σταθερές ή προσθαφαιρούμενες, κλειστή ή ανοικτή. 8,15 κ 3 Επιγονατίδα κλειστή ή ανοικτή ενισχυμένη με μπάρες σταθερές ή προσθαφαιρούμενες στα πλαϊνά ή με αυτοκόλλητες λωρίδες από Neoprene 22,30 κ 4 Μηροκνημικός νάρθηκας πλαστικός 80,00 5 Μηροκνημικός νάρθηκας νεοπρενίου 38,00 6 Μηροκνημικός λειτουργικός κηδεμόνας με άρθρωση για τη ρύθμιση του εύρους κινήσεων του γόνατος (με γωνιόμετρο) 7 Νάρθηκας μηροκνημικός λειτουργικός με γωνιόμετρο 8 Κηδεμόνας μηροκνημικός ρυθμιζόμενος για διόρθωση βλαισσότητας-ραιβότητας του γόνατος 123,20 192,40 332,50 9 Νάρθηκας οστεοαρθρίτιδος γόνατος με 492,10 αρνητική πίεση π 10 Νάρθηκας γόνατος πολλαπλής αστάθειας 321,90 π 11 Νάρθηκας μηροκνημικός σταθερός 23,00 π 12 Νάρθηκας οπίσθιου χιαστού δυναμικός 79,00 π 13 Νάρθηκας γόνατος τεσσάρων σημείων 444,00 π 14 Δυναμικός νάρθηκας γόνατος(με γωνιόμετρο, επανατατικό ελατήριο, με ειδική μαλακή επένδυση και ιμάντες σταθεροποίησης) 290,00 15 Νάρθηκας προσθίου χιαστού δυναμικός 440,00 π Χορηγούνται για παθήσεις περιορισμένης χρονικής διάρκειας και επομένως δεν αντικαθίστανται εκτός από ειδικές μόνο περιπτώσεις για τις οποίες θα υπάρχει σαφής αιτιολόγηση από τον θεράποντα ιατρό. κ π ΚΝΗΜΗ 1 Κηδεμόνας κνημιαίος από θερμοπλαστικό 196,42 υλικό 2 Κηδεμόνας κνημιαίος από Neoprene 7,70 κ 3 Eλαστική περικνημίδα από Neoprene 8,55 κ 4 Κηδεμόνας κνημιαίος με μηριαίο στήριγμα 88,00 έσω υποδήματος πλαστικός ή μεταλλικός 5 Κηδεμόνας κνημιαίος έξω υποδήματος με ελατήριο ανυψώσεως πέλματος CLETZAK. 6 Κηδεμόνας κνημοποδικός με ατέρμονα κοχλία για ιπποπoδία (από θερμοπλαστικό υλικό με ειδική επένδυση και ιμάντες MEΓΑΛΟΣ: 260,00 Οι τιμές ισχύουν από 1/1/2009 ΜΕΣΑΙΟΣ: 232,00 312,00 18

19 σταθεροποίησης) 7 Κνημοποδικός κηδεμόνας από θερμοπλαστικό υλικό (κατόπιν λήψεως γύψινου προπλάσματος ), έσω υποδήματος με ελατήριο ανύψωσης πέλματος, χωρίς μεταλλικά αντιστηρίγματα με δυνατότητα ρύθμισης κάμψης-έκτασης άκρου ποδός. 257,50 8 Κνημοποδικός κηδεμόνας με ελεύθερη άρθρωση ποδοκνημικής και ζεύγος ορθ/κών υποδημάτων 210,00 συν την αντίστοιχη τιμή για υποδήματα 9 Ελαστική περικνημίδα άνω γόνατος (κάλτσα) 5,40 10 Ελαστική περικνημίδα κάτω γόνατος (κάλτσα) 4,34 11 Ελαστική περικνημίδα ριζομηρίου (κάλτσα) 5,75 12 Κνημοποδικός κηδεμόνας Sarmiento 211,40 Tα είδη 4,9,10,11 να αντικαθίστανται μετά 6 μήνες Τα λοιπά μπορούν να αντικαθίστανται κάθε 2-3 χρόνια. κ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗ 1 Επιστραγαλίδα απλή με άνοιγμα στην 2,70 πτέρνα και στα δάκτυλα κ 2 Επιστραγαλίδα απλή ανοικτή μόνο στα 3,70 δάκτυλα 3 Επιστραγαλίδα από Neoprene αυτοκόλλητη, 28,00 ενισχυμένη με σπιράλ στα πλαϊνά 4 Επιστραγαλίδα σιλικόνης ενισχυμένη στα 37,00 σφυρά 5 Κνημοποδικός λειτουργικός νάρθηκας με 44,00 θαλάμους Aircast Gelcast 6 Κνημοποδικός λειτουργικός νάρθηκας έσω 68,60 υποδήματος κ 7 Κηδεμόνας διπλός διορθωτικός 256,90 ποδοκνημικής τύπου Denis Braun με πέλμα προσαρμοζόμενο στα υποδήματα ή σανδαλέτο. 8 Νάρθηκας κνημοποδικός λειτουργικός με 118,40 γωνιόμετρο π 9 Νυχτερινός νάρθηκας Κ.Π.Δ. από 123,00 θερμοπλαστικό υλικό έσω υποδήματος 10 Νάρθηκας κνημοποδικός με ενσωματωμένη αντλία, αεροθάλαμο και ρύθμιση 357,50 με γωνιόμετρο (εξωτερικής εφαρμογής νάρθηκας ποδοκνημικής σε κενό αέρος ) Σε χειρουργικές αποκαταστάσεις σύνθετων βλαβών Π.Δ.Κ. Τα είδη 1,2,3,4,5 και 8 να μην αντικαθίστανται. Επαναχορηγούνται μόνο επί 19

20 νέων ενδείξεων. Τα είδη 6,7,9,10 να αντικαθίστανται μετά από 1-2 χρόνια μόνο σε μόνιμες και μη ιάσιμες καταστάσεις. ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ 1 Προστατευτικό δακτύλου το τεμάχιο Απλό 0,23 Σιλικόνης 1,37 2 Πέλμα μεταταρσαλγίας, ολόκληρου πέλματος ή πέλματος μεταταρσίου, τριών τύπων: - μαλακό, ημίσκληρο, σκληρό Ν ο 36 και άνω: 10,00 Ν ο 26-35: 9,00 Ν ο 0-25: 8,00 Οι τιμές ισχύουν από 1/1/ ,00 - σιλικόνης 3 Πέλμα έσω υποδήματος σε φυσιολογικό 22,00 υπόδημα για ραιβοποδία, ιπποποδία, κοιλοποδία. 4 Πέλμα με ή χωρίς τακούνι για γύψο 12,00 5 Νάρθηκας για βλαισό ή ραιβό μέγα δάκτυλο 12,20 κ 6 Νάρθηκας για σφυροδακτυλία 21,00 7 Υποπτέρνιο σιλικόνης για άκανθα πτέρνας 7,70 κ 8 Υποπτέρνιο σιλικόνης εσωτερικής ανύψωσης 8,70 κ 9 Ειδικό πέλμα κατόπιν γύψινου προπλάσματος για συγκράτηση καμάρας και μεταταρσίων στις περιπτώσεις ακρωτηριασμού Αντικατάσταση : παιδιά μετά 6 μήνες Αντικατάσταση: ενήλικες μετά 12 μήνες Ειδικά πέλματα : παιδιά 6-12 μήνες Ενήλικες : μετά 2 χρόνια. 89,60 ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ (Οι τιμές για τα υποδήματα ισχύουν από 1/1/2009 στοιχ.1 έως και 5) 1 Υποδήματα σκαρπίνια ορθ/κά χωρίς βράχυνση Ν ο 36 και άνω : 85,00 Ν ο 26-35: 68,00 Ν ο 0-25: 51,00 2 Υποδήματα μπότες ορθ/κές χωρίς βράχυνση Ν ο 36 και άνω 85,00 Ν ο 26-35: 70,00 Ν ο 0-25: 57,00 3 Υποδήματα σκαρπίνια ορθ/κά για βράχυνση έως 4 εκατοστά 4 Υποδήματα μπότες ορθ/κές για βράχυνση έως 4 εκατοστά 5 Υποδήματα μπότες ή σκαρπίνια ορθ/κά για βράχυνση άνω των 4 εκατ. ή τέτοια για τα οποία απαιτείται ειδική διαμόρφωση Ν ο 36 και άνω: 165,00 Ν ο 26-35: 136,00 Ν ο 0-25: 108,00 Ν ο 36 και άνω : 170,00 Ν ο 26-35: 153,00 Ν ο 0-25: 110,00 Ν ο 36 και άνω : 250,00 Ν ο 26-35: 200,00 Ν ο 0-25: 160,00 20

1. ΑΝΑΠΗΡΙΚΑ ΑΜΑΞΙΔΙΑ

1. ΑΝΑΠΗΡΙΚΑ ΑΜΑΞΙΔΙΑ Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Απασχόλησης Κοινωνικής Προστασίας Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών Ο.Α.Ε.Ε Γενική Διεύθυνση Παροχών Δ/νση Παροχών Ασθενείας, Τμήμα: Νοσ. Εξων. Περίθαλψης Αγ. Κων/νου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΧΕΝΑΣ ΑΠΟΔΟΤΕΟ ΠΟΣΟ. Περιλαίμιο μαλακό αυτοκόλλητο διαφόρων μεγεθών 1,30. Περιλαίμιο, σκληρό, αυτοκόλλητο, ρυθμιζόμενου ύψους 22,91 1 / 114

ΑΥΧΕΝΑΣ ΑΠΟΔΟΤΕΟ ΠΟΣΟ. Περιλαίμιο μαλακό αυτοκόλλητο διαφόρων μεγεθών 1,30. Περιλαίμιο, σκληρό, αυτοκόλλητο, ρυθμιζόμενου ύψους 22,91 1 / 114 Παράρτημα άρθρου 15 Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας: ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΙΔΗ, ΕΙΔΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ, ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΥΧΕΝΑΣ ΑΠΟΔΟΤΕΟ ΠΟΣΟ 1 Περιλαίμιο μαλακό αυτοκόλλητο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΙ Η ΕΙ ΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΙ Η ΕΙ ΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Παράρτηµα άρθρου 5 Ενιαίου Κανονισµού Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΙ Η ΕΙ ΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΥΧΕΝΑΣ ΑΠΟ ΟΤΕΟ ΠΟΣΟ Περιλαίµιο µαλακό

Διαβάστε περισσότερα

Aυχενοθωρακικός κηδεμόνας τύπου Μιnerva (ρυθμιζόμενου ύψους) (00167) Μεγάλος 288,00

Aυχενοθωρακικός κηδεμόνας τύπου Μιnerva (ρυθμιζόμενου ύψους) (00167) Μεγάλος 288,00 ΑΥΧΕΝΑΣ (00325) Αυχενικό περιλαίμιο τύπου Μιami 71,00 Aυχενοθωρακικός κηδεμόνας τύπου Μιnerva (ρυθμιζόμενου ύψους) (00167) Μεγάλος 288,00 (00432) Μεσαίος 270,00 (00471) Γιλέκο/δακτύλιος Halo για ακινητοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 1/4/2008 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Π04/3/89 ΑΡΙΘ: 16 ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Αθήνα 1/4/2008 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Π04/3/89 ΑΡΙΘ: 16 ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Αθήνα 1/4/2008 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Π04/3/89 ΑΡΙΘ: 16 ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Ταχ. /νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες :Ελπίδα Γεωργαντή Αριθ. Τηλεφώνου:

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοποίηση πίνακα των χορηγουµένων από το ΙΚΑ ΕΤΑΜ, ορθοπεδικών, ορθωτικών ειδών και τεχνητών µελών και παροχή σχετικών οδηγιών για τη χορήγησή τους

Κοινοποίηση πίνακα των χορηγουµένων από το ΙΚΑ ΕΤΑΜ, ορθοπεδικών, ορθωτικών ειδών και τεχνητών µελών και παροχή σχετικών οδηγιών για τη χορήγησή τους «Κοινοποίηση πίνακα των χορηγουµένων από το ΙΚΑ ΕΤΑΜ, ορθοπεδικών, ορθωτικών ειδών και τεχνητών µελών και παροχή σχετικών οδηγιών για τη χορήγησή τους» ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 39 Π04/3/195 Σας κοινοποιούµε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα 7 / 4 / 2011 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα 7 / 4 / 2011 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα 7 / 4 / 2011 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Π04/3/106 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 25 Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες: Κ. Τσουρακάκη ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικασία για τη χορήγηση από τον ΕΟΠΥΥ είναι η εξής:

Η διαδικασία για τη χορήγηση από τον ΕΟΠΥΥ είναι η εξής: Η διαδικασία για τη χορήγηση από τον ΕΟΠΥΥ είναι η εξής: 1. Συνταγογράφηση από γιατρό ειδικότητας συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΠΥ. 2. Σφραγίδα και υπογραφή ελεγτή του ασφαλιστικού φορέα σας. 3. Εξοφλημένα παραστατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙΒΟΞ7Μ-ΓΓ2. Αθήνα, 21/1/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ. Αρ. Πρωτ.: 3112

ΑΔΑ: ΒΕΙΒΟΞ7Μ-ΓΓ2. Αθήνα, 21/1/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ. Αρ. Πρωτ.: 3112 Αθήνα, 21/1/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ.: 3112 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Γενική Δ/νση Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση Παροχών & Κατάρτισης Συμβάσεων Τμήμα: Πληροφορίες: Γεωργαντή Ελπίδα Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη 74/2014 2. Οι ενδιαφερόµενοι να υποβάλουν τις προσφορές τους στο Γραφείο Προµηθειών του 401 ΓΣΝΑ.

ιακήρυξη 74/2014 2. Οι ενδιαφερόµενοι να υποβάλουν τις προσφορές τους στο Γραφείο Προµηθειών του 401 ΓΣΝΑ. ιακήρυξη 74/2014 1. Το 401 ΓΣΝΑ/Γραφείο Προµηθειών ανακοινώνει, σε εκτέλεση της Φ.814/191/179407/Σ.661/30 Μαϊ 2014/ΑΣ ΥΣ/ ΥΓ/2 ο, τη διενέργεια προµήθειας υλικών (Ορθοπεδικά Υλικά, CPV:33141700-7) όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ANATOMIC HELP 2013

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ANATOMIC HELP 2013 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ANATOMIC HELP 2013 Κωδικός ΝΕΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Μ.Μ S M L XL XXL Φ.Π.Α. 0297 ΙΜΑΝΤΑΣ ΚΥΦΩΣΕΩΣ air mesh ΤΕΜ 55-70 70-85 85-100 100-115 9,60 13% 15,19 0069 ΔΕΣΤΡΑ ΕΠΙΚΟΝΔΥΛΙΤΙΔΑΣ ΤΕΜ ONE SIZE 9,10

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Πατρας Τμήμα Φυσικοθεραπείας Επανεκπαίδευση ορθοστάτησης με την βοήθεια εξωτερικών βοηθημάτων

Τ.Ε.Ι. Πατρας Τμήμα Φυσικοθεραπείας Επανεκπαίδευση ορθοστάτησης με την βοήθεια εξωτερικών βοηθημάτων Τ.Ε.Ι. Πατρας Τμήμα Φυσικοθεραπείας Επανεκπαίδευση ορθοστάτησης με την βοήθεια εξωτερικών βοηθημάτων Μίχου Φωτεινή Μουστάκη Ελευθερία Δρ. Φουσεκης Κων/νος Καθηγητης Εφ. Φυσικοθεραπειας Εισαγωγή Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ζώνη Ισχίου - Μηρού COXA HIT - Νάρθηκας Ισχίου POHO

Ζώνη Ισχίου - Μηρού COXA HIT - Νάρθηκας Ισχίου POHO Ζώνη Ισχίου - Μηρού COXA HIT - Νάρθηκας Ισχίου POHO ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΙΣΧΙΟΥ - ΜΗΡΟΥ "COXA HIT" COXA HIT Μέγεθος S M L XL Περιφ. Ισχίων σε εκ. 80/90 90/100 100/110 110/120 Χρώμα Μαύρο Δεξιά - Αριστερή - Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΠΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΠΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΠΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ Ανάταξη (κλειστή) Ακινητοποίηση Άσκηση ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ Συνεχής έλξη Ακινητοποίηση σε νάρθηκα Λειτουργικός νάρθηκας Εφαρμογή επίδεσης 1)Ακινητοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΩ ΟΛΟΚΛΗΡ. ΦΘΟΡΑΣ: ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΜΕΤΑ 2 ΕΤΗ, ΠΑΙΔΙΑ 6-12 ΜΗΝΕΣ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΩ ΟΛΟΚΛΗΡ. ΦΘΟΡΑΣ: ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΜΕΤΑ 2 ΕΤΗ, ΠΑΙΔΙΑ 6-12 ΜΗΝΕΣ 00040 ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΟΡΘΟΣΤΑΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΔΙΣΗΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΠΟΥΚΑΛΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 00041 ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΡΕΚΛΑ 00042 0004 ΕΙΔΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΒΑΡΟΥΣ 0 ΚΙΛΩΝ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΣΥΝΕΧΗ ΑΝΤΙΣΠΑΣΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Όλες οι προσφορές, πρέπει να συνοδεύονται από: 1. Πιστοποιητικό CE επικυρωμένο ή πρωτότυπο με ημερομηνία έκδοσης του

Διαβάστε περισσότερα

Ζώνη Ισχίου - Μηρού COXA HIT - Νάρθηκας Ισχίου POHO

Ζώνη Ισχίου - Μηρού COXA HIT - Νάρθηκας Ισχίου POHO Ζώνη Ισχίου - Μηρού COXA HIT - Νάρθηκας Ισχίου POHO ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΙΣΧΙΟΥ - ΜΗΡΟΥ "COXA HIT" COXA HIT Μέγεθος S M L XL Περιφ. Ισχίων σε εκ. 80/90 90/100 100/110 110/120 Χρώμα Μαύρο Δεξιά - Αριστερή - Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ 02148 ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΣΤΟ ΑΙΜΑ 25strips ΠΘ,ΓΙ,ΕΝΔ,ΑΓΡΟΤΧ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΣΔ 01297 ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΣΤΟ ΑΙΜΑ 50strips ΠΘ,ΓΙ,ΕΝΔ,ΑΓΡΟΤΧ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαίος Κανονισμός «Περικοπών» Υγείας

Ενιαίος Κανονισμός «Περικοπών» Υγείας Σχολιασμός της υπό δημοσίευση 2 ης τροποποίησης του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ Ενιαίος Κανονισμός «Περικοπών» Υγείας Ένα χρόνο μετά την δημοσίευση του νέου μνημονιακού κανονισμού παροχών

Διαβάστε περισσότερα

Κρεβάτια - προστατευτικά

Κρεβάτια - προστατευτικά Κρεβάτια - προστατευτικά 280-02130*ΠΡΟ* 280-02170*ΠΡΟ* Προστατευτικό μεταλλικό παραλληλόγραμμο 1.30m Προστατευτικό μεταλλικό παραλληλόγραμμο 1.70m 280-ΠΡΟΣΤ_02 Ανοδιωμένο τοξωτό προστατευτικό κραβατιού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 1. Να είναι κατάλληλη για επεμβάσεις: Γενικής και Ορθοπεδικής χειρουργικής, καθώς και για επεμβάσεις Ουρολογικής, ΩΡΛ, Γυναικομαιευτικής,

Διαβάστε περισσότερα

Επιφάνεια για την στήριξη των χεριών για την διευκόλυνση των αναισθησιολόγων με τον αντίστοιχο συνδετικό σφιγκτήρα (clamp)

Επιφάνεια για την στήριξη των χεριών για την διευκόλυνση των αναισθησιολόγων με τον αντίστοιχο συνδετικό σφιγκτήρα (clamp) ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ (ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ 21 ΧΕΙΡ/ΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ) 2.9.1 Επιφάνεια για την στήριξη των χεριών για την διευκόλυνση των αναισθησιολόγων με τον αντίστοιχο συνδετικό σφιγκτήρα (clamp) 9906021

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Διαδικασία για την απόδοση δαπάνης- Άρθρο 17 Ειδική Αγωγή»

ΘΕΜΑ : «Διαδικασία για την απόδοση δαπάνης- Άρθρο 17 Ειδική Αγωγή» Αθήνα, 7/2/13 Αρ. Πρωτ.: 6046 Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Σχεδιασμού Πληροφορίες: Ευαγγελία Λαρεντζάκη Τηλ.: 2106871714 Fax: 2106871795 Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 39, Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΕΣ. Σύλλογος Ατόμων με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας

ΠΑΡΟΧΕΣ. Σύλλογος Ατόμων με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας ΠΑΡΟΧΕΣ Σύλλογος Ατόμων με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας Αθήνα Απρίλιος 2015 . Σελίδα 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΕΛ 1 ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ 5 2 ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 5 3 ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 6 4

Διαβάστε περισσότερα

(ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Α.Δ.Α.:4ΑΣΒ4691ΩΓ-9Ρ7

(ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Α.Δ.Α.:4ΑΣΒ4691ΩΓ-9Ρ7 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Α.Δ.Α.:4ΑΣΒ4691ΩΓ-9Ρ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ORTHOCARE

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ORTHOCARE ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ORTHOCARE περιεχόμενα 03 ΣΤΡΩΜΑΤΑ, ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ Στρώματα, Επιστρώματα, Μαξιλάρια ύπνου, Μαξιλάρια κατάκλισης, Στρώματα κατάκλισης, Μαξιλάρια ξεκούρασης ΑΥΧΕΝΑΣ Κολάρα, Αυχενικοί νάρθηκες

Διαβάστε περισσότερα

Πλατυποδία σε Παιδιά και Ενήλικες

Πλατυποδία σε Παιδιά και Ενήλικες Πλατυποδία σε Παιδιά και Ενήλικες Τι είναι Πλατυποδία; Πλατυποδία είναι η απουσία καμάρας στο πέλμα του ποδιού που μπορεί να εμφανιστεί σε μικρά παιδιά και σε ενήλικες. Όταν το παιδί ή ο ενήλικας στέκονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Προς: Κάθε Ενδιαφερόμενο Κοιν.: Γραμματεία ΔΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Μονής Πετράκη 10-12, Τ.Κ. 115 21 Τηλ: 210

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 17 Ειδική Αγωγή

Άρθρο 17 Ειδική Αγωγή ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ 1/6/2012 Αρ. Πρωτ. : 26528 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΕΙΣ: 1. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2. ΠΑΡΟΧΩΝ & ΚΑΤ. ΣΥΝΒΑΣΕΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39 Τ. Κ: 151 23 ΜΑΡΟΥΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Οι ασφαλισμένοι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.για ιατρική εξέταση, συνταγογράφηση και αναγραφή εξετάσεων μπορούν να εξυπηρετούνται:

Ι. Οι ασφαλισμένοι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.για ιατρική εξέταση, συνταγογράφηση και αναγραφή εξετάσεων μπορούν να εξυπηρετούνται: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικός Οργανισμός Ε.Ο.Π.Υ.Υ Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39 Τ. Κ: 151 23 ΜΑΡΟΥΣΙ ΤΗΛ. 210 6871719

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Βοηθημάτων σε Ασθενείς με Οστεοαρθρίτιδα

Χρήση Βοηθημάτων σε Ασθενείς με Οστεοαρθρίτιδα Χρήση Βοηθημάτων σε Ασθενείς με Οστεοαρθρίτιδα Οι διάφορες βοηθητικές συσκευές έχουν ως σκοπό τη διευκόλυνση της καθημερινότητας των ασθενών με αρθρίτιδα. Είναι να δυνατό να χρησιμοποιηθούν διάφορες συσκευές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια: ΟΡΓΑΝΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ: Καλοκαιρινού & Παπαδοπούλου 4 Τ.Κ.: Τηλ.:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια: ΟΡΓΑΝΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ: Καλοκαιρινού & Παπαδοπούλου 4 Τ.Κ.: Τηλ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΟΠΑΦΜΑΗ Προμήθεια: ΟΡΓΑΝΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ: Καλοκαιρινού & Παπαδοπούλου 4 Τ.Κ.: 712.02 Τηλ.: 300.100 300.090 FAX: 287-600 Ηράκλειο 07/10/2016 Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΧΕΝΙΚΟ ΚΟΛΛΑΡΟ ΑΠΟ ΜΑΛΑΚΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ. Κωδικός FT / SC Μέγεθος. Περιφ. Αυχένος σε εκ. 30/35 36/41 42/47 Ύψος σε εκ.

ΑΥΧΕΝΙΚΟ ΚΟΛΛΑΡΟ ΑΠΟ ΜΑΛΑΚΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ. Κωδικός FT / SC Μέγεθος. Περιφ. Αυχένος σε εκ. 30/35 36/41 42/47 Ύψος σε εκ. ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΕΙΔΗ 327 ΑΥΧΕΝΙΚΟ ΚΟΛΛΑΡΟ ΑΠΟ ΜΑΛΑΚΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Κωδικός FT / SC 001-3 Μέγεθος S M L Περιφ. Αυχένος σε εκ. 30/35 36/41 42/47 Ύψος σε εκ. 6-8 - 10 Λευκό / Μπεζ - Κατασκευή από SOFT FOAM, βαμβάκι,

Διαβάστε περισσότερα

11/6/2015 TA KATAΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ. Στοιχεία ανατομίας και φυσιολογίας της σπονδυλικής στήλης και του νωτιαίου μυελού. Εισαγωγικά στοιχεία

11/6/2015 TA KATAΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ. Στοιχεία ανατομίας και φυσιολογίας της σπονδυλικής στήλης και του νωτιαίου μυελού. Εισαγωγικά στοιχεία TA KATAΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ Στοιχεία ανατομίας και φυσιολογίας της σπονδυλικής στήλης και του νωτιαίου μυελού Σπονδυλική στήλη: 7 αυχενικοί, 12 θωρακικοί, 5 οσφυϊκοί, 5 ιεροί και 4-5 κοκκυγικοί

Διαβάστε περισσότερα

Ορθοτεχνική υποστήριξη του διαβητικού ποδιού. Tι είναι και πότε χρειάζεται;

Ορθοτεχνική υποστήριξη του διαβητικού ποδιού. Tι είναι και πότε χρειάζεται; Ορθοτεχνική υποστήριξη του διαβητικού ποδιού. Tι είναι και πότε χρειάζεται; Κατερίνα Καψιμάνη Χημικός, Εκπαιδευμένη στην ορθοτεχνική υποστήριξη του ποδιού Η ορθοτεχνική υποστήριξη του ποδιού είναι η χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί συνεργάτες, Για την ORTHOLAND A.E. O Διευθύνων Σύμβουλος

Αγαπητοί συνεργάτες, Για την ORTHOLAND A.E. O Διευθύνων Σύμβουλος Αγαπητοί συνεργάτες, Η εταιρεία ORTHOLAND A.E με ιδιαίτερη ικανοποίηση σας παρουσιάζει το νέο κατάλογο προϊόντων φαρμακείων 2010. Σε αυτόν τον κατάλογο βρίσκονται επιλεγμένα προϊόντα, απολύτως εξειδικευμένα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΓΑ αποδίδει στους ασφαλισμένους του τη δαπάνη παροχών Υγειονομικής Περίθαλψης, όπως:

Ο ΟΓΑ αποδίδει στους ασφαλισμένους του τη δαπάνη παροχών Υγειονομικής Περίθαλψης, όπως: Ο ΟΓΑ αποδίδει στους ασφαλισμένους του τη δαπάνη παροχών Υγειονομικής Περίθαλψης, όπως: - Βοηθητικά θεραπευτικά μέσα (ζώνες, κηλεπίδεσμοι κ.λ.π.). - Θεραπευτικά μέσα και όργανα παροδικής χρήσης (καθετήρες,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ & ΣΚΕΛΕΤΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ & ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ & ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΜΥΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΕΝΟΝΤΩΝ ΔΙΑΣΤΡΕΜΜΑ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΟΣΤΩΝ 2. ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ Α. ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ ΚΡΑΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κινήσεις της καθημερινής ζωής. Τις κάνουμε με το σωστό τρόπο;

Κινήσεις της καθημερινής ζωής. Τις κάνουμε με το σωστό τρόπο; Κινήσεις της καθημερινής ζωής. Τις κάνουμε με το σωστό τρόπο; 20100208 15:29:00 Εκτός των κλασσικών ασκήσεων που προτείνονται για την πρόληψη και θεραπεία πολλών παθήσεων, πρέπει να περιλαμβάνεται στα

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση της κινητικότητας των αρθρώσεων

Μέτρηση της κινητικότητας των αρθρώσεων Μέτρηση της κινητικότητας των αρθρώσεων Εύρος κίνησης Το ποσό της κίνησης που παρουσιάζεται σε μια άρθρωση κατά την παθητική (παθητικό εύρος) ή ενεργητική (ενεργητικό εύρος) κίνηση. Εκτίμηση: με χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΙΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΚΛΕΙΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του Υπουργείου Υγείας για τα Κέντρα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης (Κ.Α.Α) και βάσει του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΙΣΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΑΚΤΥΛΟ, «κότσι», «Hallux Valgus»

ΒΛΑΙΣΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΑΚΤΥΛΟ, «κότσι», «Hallux Valgus» ΒΛΑΙΣΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΑΚΤΥΛΟ, «κότσι», «Hallux Valgus» 1. ΓΕΝΙΚΑ Τι είναι: Η παραμόρφωση του μεγάλου δακτύλου του ποδιού που παρεκκλίνει προς τα υπόλοιπα δάκτυλα. Σε ποιούς εμφανίζεται: Είναι πιο συχνό στις γυναίκες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΊΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΊΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΊΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ Του Δρ. Κωνσταντίνου Δ. Στρατηγού Δ/ντού Ορθοπαιδικής Επανορθωτικής Χειρουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ. 80 + κόστος γύψου. Περιγραφή ιατρικής πράξης ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΒΟΗΘΟΣ Επίσκεψη 30 Εφαρμογή Γύψου. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ Κάταγμα κλείδας

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ. 80 + κόστος γύψου. Περιγραφή ιατρικής πράξης ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΒΟΗΘΟΣ Επίσκεψη 30 Εφαρμογή Γύψου. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ Κάταγμα κλείδας ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ Περιγραφή ιατρικής πράξης ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΒΟΗΘΟΣ Επίσκεψη 30 Εφαρμογή Γύψου ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ Κάταγμα κλείδας 80 + κόστος γύψου Χειρουργική Θεραπεία 800 150 Κάταγμα κεφαλής και αυχένος βραχιονίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΜΥΪΚΟΣ ΤΟΝΟΣ Είναι η συνεχής ελαφρά σύσπαση των µυών ακόµη και σε κατάσταση ηρεµίας. ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΜΥΪΚΟΥ ΤΟΝΟΥ Εγκεφαλική παράλυση Κρανιοεγκεφαλική κάκωση Κακώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Παθητική κινητοποίηση

Παθητική κινητοποίηση Παθητική κινητοποίηση Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1970, εµφανίστηκε µία σταθερή αύξηση στη χρήση των τεχνικών κινητοποίησης των αρθρώσεων από τους φυσιοθεραπευτές. Η κυριότερη ένδειξη για την εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Παρατηρήσεις στις προδιαγραφές για 4 κλίνες ΜΑΦ συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ,00 με ΦΠΑ».

Θέμα: «Παρατηρήσεις στις προδιαγραφές για 4 κλίνες ΜΑΦ συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ,00 με ΦΠΑ». Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας «Ο Άγιος Παντελεήμων» Γραφείο Προμηθειών Δ. Π. Μαντούβαλου 3 184 54, Νίκαια, Πειραιάς Υπόψη: Επιτροπής σύνταξης προδιαγραφών Αθήνα 22/02/2016 Θέμα: «Παρατηρήσεις στις προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΠΙΣΘΙΟ ΠΟΔΙ?

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΠΙΣΘΙΟ ΠΟΔΙ? ΕΙΔΗ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΜΕΛΗΜΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΠΟΔΙΟΥ Υπάρχει λύση; Δρ. Νικόλαος Γκουγκουλιάς ΡΑΙΒΟΤΗΤΑ ΒΛΑΙΣΟΤΗΤΑ ΡΑΙΒΟΤΗΤΑ ΒΡΑΧΥΝΣΗ ΙΠΠΟΠΟΔΙΑ ΚΟΙΛΟΠΟΔΙΑ Ορθοπαιδικός Χειρουργός Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Χορήγηση λουτροθεραπείας στους ασφαλισμένους του Ε.ΟΠ.Π.Υ.Υ. για το έτος 2012. ΣΧΕΤ. : Η αρ. 347/40/28-5-2012 Απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

ΘΕΜΑ : Χορήγηση λουτροθεραπείας στους ασφαλισμένους του Ε.ΟΠ.Π.Υ.Υ. για το έτος 2012. ΣΧΕΤ. : Η αρ. 347/40/28-5-2012 Απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας www.eopyy.gov.gr Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία κινητικής ανάλυσης βάδισης και ορθωτικών πελμάτων Λύσεις για επαγγελματίες

Τεχνολογία κινητικής ανάλυσης βάδισης και ορθωτικών πελμάτων Λύσεις για επαγγελματίες Τεχνολογία κινητικής ανάλυσης βάδισης και ορθωτικών πελμάτων Λύσεις για επαγγελματίες Σύστημα κινητικής ανάλυσης βάδισης (πελματογράφος). Μετρήσεις, αξιολόγηση, διάγνωση και ορθωτική θεραπεία στις παθήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 13η Πολιομυελίτιδα - Ακρωτηριασμοί

Διάλεξη 13η Πολιομυελίτιδα - Ακρωτηριασμοί ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Διάλεξη 13η Πολιομυελίτιδα - Ακρωτηριασμοί Κοκαρίδας Δημήτριος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα Πολιομυελίτιδα Νόσος που οφείλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΧΙΟΚΝΗΜΙΑΙΩΝ, ΓΛΟΥΤΩΝ, ΠΡΟΣΑΓΩΓΩΝ ΑΠΑΓΩΓΩΝ

ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΧΙΟΚΝΗΜΙΑΙΩΝ, ΓΛΟΥΤΩΝ, ΠΡΟΣΑΓΩΓΩΝ ΑΠΑΓΩΓΩΝ ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΧΙΟΚΝΗΜΙΑΙΩΝ, ΓΛΟΥΤΩΝ, ΠΡΟΣΑΓΩΓΩΝ ΑΠΑΓΩΓΩΝ Κρατάμε τις λαβές του μηχανήματος και τοποθετούμε τις ποδοκνημικές κάτω από τα μαξιλαράκια. Εκπνέουμε στο τέλος της κίνησης προς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ...8 ΘΗΚΕΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ...10 ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΘΗΚΕΣ ...13 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΡΑΦΙΑ ...14 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ...

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ...8 ΘΗΚΕΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ...10 ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΘΗΚΕΣ ...13 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΡΑΦΙΑ ...14 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ... ...8 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ΘΗΚΕΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ...10...13 ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΘΗΚΕΣ...14 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΡΑΦΙΑ...15 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ...15 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ...17 ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ www.expert-tool.com 7 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λεωφόρος Μεσογείων 264, Χολαργός, Αθήνα (Πίσω κτίριο νοσοκομείου ΙΑΣΩ General 1ο υπόγειο) Τηλ.: ,

Λεωφόρος Μεσογείων 264, Χολαργός, Αθήνα (Πίσω κτίριο νοσοκομείου ΙΑΣΩ General 1ο υπόγειο) Τηλ.: , Λεωφόρος Μεσογείων 264, 15562 Χολαργός, Αθήνα (Πίσω κτίριο νοσοκομείου ΙΑΣΩ General 1ο υπόγειο) Τηλ.: 210 6502903-4, http://www.iasophysio.gr, Ωρες Λειτουργίας: Δευτέρα - Παρασκευή 08:00-21:00 Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση στάσης. Τυπικές στάσεις & βασικά χαρακτηριστικά αυτών

Αξιολόγηση στάσης. Τυπικές στάσεις & βασικά χαρακτηριστικά αυτών Αξιολόγηση στάσης Τυπικές στάσεις & βασικά χαρακτηριστικά αυτών Εικόνα 1. Τυπικές όρθιες στάσεις. Τέλια όρθια στάση (Α), κυφω-λορφωτική στάση (Β), στάση επίπεδης ράχης (C) & χαλαρή στάση (D). Τέλεια όρθια

Διαβάστε περισσότερα

Προφυλαξεις Μετα την Αρθροπλαστικη του Γόνατος

Προφυλαξεις Μετα την Αρθροπλαστικη του Γόνατος Προφυλαξεις Μετα την Αρθροπλαστικη του Γόνατος Κοινωνική Βοήθεια Αν και μετά την επέμβαση ο ασθενής μπορεί να βαδίζει με βακτηρίες ή Πι έχει ανάγκη βοήθειας στην καθημερινότητα με το μαγείρεμα, τα ψώνια,

Διαβάστε περισσότερα

/ΝΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ & Κ.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :23/2005

/ΝΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ & Κ.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :23/2005 /ΝΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ & Κ.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :23/2005 «Αύξηση ηµερήσιου Nοσηλείου - Tροφείου που καταβάλλει το ΙΚΑ για την περίθαλψη των παιδιών µε ειδικές ανάγκες ασφ/νων µας σε συµβεβληµένα και µη ιδρύµατα του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΛΙΝΩΝ ΜΑΦ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΛΙΝΩΝ ΜΑΦ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΛΙΝΩΝ ΜΑΦ 1. Η προσφερόμενη κλίνη να είναι καινούργια, σύγχρονης τεχνολογίας, κατάλληλη για χρήση σε Μονάδες Αυξημένης Φροντίδας, ηλεκτροκίνητη, από υλικά υψηλής ποιότητας, ελαφριά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα 22/7 / 2008 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Α11/185 Αρ. 65

ΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα 22/7 / 2008 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Α11/185 Αρ. 65 ΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα 22/7 / 2008 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Α11/185 Αρ. 65 Ταχ. /νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες: Μ. Χάρου ΠΡΟΣ: Αριθµ.Τηλεφώνου:

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ο πελματογράφος και πως λειτουργεί

Τι είναι ο πελματογράφος και πως λειτουργεί Τι είναι το πελματογράφημα Πόσο βοηθούν τους αθλητές οι πάτοι στα «μέτρα» των πελμάτων το Το πελματογράφημα είναι μία διαγνωστική εξέταση (ψηφιακή ανάλυση) των πελμάτων του ανθρώπινου ποδιού με την χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΑ ΕΤΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΙΠΛΟ ΑΓΚΙΣΤΡΟ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΑ ΕΤΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΙΠΛΟ ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΑΝΑ ΕΤΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΙΠΛΟ ΑΓΚΙΣΤΡΟ 831009780 Το σύστηµα θα καλύπτει τις βασικές απαιτήσεις του ΕΝ 355 και θα αποτελείται: Από δύο αναδέτες µήκους 1 m ο καθένας οι οποίοι θα καταλήγουν σε άγκιστρα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Τοποθέτησης και Χρήσης του Λειτουργικού Μηροκνημικού Νάρθηκα Ακινητοποίησης του Γόνατος μετά από Αρθροσκοπική Συνδεσμοπλαστική του Προσθίου

Οδηγίες Τοποθέτησης και Χρήσης του Λειτουργικού Μηροκνημικού Νάρθηκα Ακινητοποίησης του Γόνατος μετά από Αρθροσκοπική Συνδεσμοπλαστική του Προσθίου Οδηγίες Τοποθέτησης και Χρήσης του Λειτουργικού Μηροκνημικού Νάρθηκα Ακινητοποίησης του Γόνατος μετά από Αρθροσκοπική Συνδεσμοπλαστική του Προσθίου Χιαστού Συνδέσμου του Γόνατος 1. Ο λειτουργικός μηροκνημικός

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Τοποθέτησης και Χρήσης του Νάρθηκα Απαγωγής του Ώμου μετά από Αρθροσκοπική Θεραπεία Ρήξεων του Τενοντίου Πετάλου

Οδηγίες Τοποθέτησης και Χρήσης του Νάρθηκα Απαγωγής του Ώμου μετά από Αρθροσκοπική Θεραπεία Ρήξεων του Τενοντίου Πετάλου Οδηγίες Τοποθέτησης και Χρήσης του Νάρθηκα Απαγωγής του Ώμου μετά από Αρθροσκοπική Θεραπεία Ρήξεων του Τενοντίου Πετάλου Ο λειτουργικός νάρθηκας απαγωγής του Ώμου αποτελείται από 5 τμήματα (#1-5): το μαξιλάρι

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος βάδισης ΠΑΤΗΜΑ ΠΤΕΡΝΑΣ ΠΑΤΗΜΑ ΠΕΛΜΑΤΟΣ ΜΕΣΗ ΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΜΕΣΗ ΑΙΩΡΗΣΗ ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΣΗ

Κύκλος βάδισης ΠΑΤΗΜΑ ΠΤΕΡΝΑΣ ΠΑΤΗΜΑ ΠΕΛΜΑΤΟΣ ΜΕΣΗ ΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΜΕΣΗ ΑΙΩΡΗΣΗ ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΣΗ Κύκλος βάδισης ΠΑΤΗΜΑ ΠΤΕΡΝΑΣ ΠΑΤΗΜΑ ΠΕΛΜΑΤΟΣ ΜΕΣΗ ΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΜΕΣΗ ΑΙΩΡΗΣΗ ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΣΗ Φάση στάσης Φάση αιώρησης Πάτημα πτέρνας Πάτημα πέλματος Μέση στάση Κίνηση εμπρός Επιτάχυνση Μέση

Διαβάστε περισσότερα

2010/ 11. Η Μεγαλύτερη Αλυσίδα Ορθοπεδικών Βοηθημάτων Ευρωπαϊκώς!! Χρυσή Φροντίδα. σε ΑΡΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ

2010/ 11. Η Μεγαλύτερη Αλυσίδα Ορθοπεδικών Βοηθημάτων Ευρωπαϊκώς!! Χρυσή Φροντίδα. σε ΑΡΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ Β ο η θ ή μ α τ α Αποκατάστασης & Αυτονομίας για μια άνετη ζωή 2010/ 11 Η Μεγαλύτερη Αλυσίδα Ορθοπεδικών Βοηθημάτων Ευρωπαϊκώς!! ΒΑΔΙΣΤΙΚΑ ΜΠΑΝΙΟ & ΤΟΥΑΛΕΤΑ ΑΜΑΞΙΔΙΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ ΡΑΜΠΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Κ/Χ & Ν/Χ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Κ/Χ & Ν/Χ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Κ/Χ & Ν/Χ ΑΣΘΕΝΩΝ Σ.Β. % ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΛΙΝΗΣ 1. Να διαθέτει προσκρουτήρες στις 4 γωνίες για προστασία κατά την μετακίνηση. 2. Να είναι στιβαρής

Διαβάστε περισσότερα

Προφυλάξεις Μετά Απο την Αρθροπλαστική του Ισχίου

Προφυλάξεις Μετά Απο την Αρθροπλαστική του Ισχίου Προφυλάξεις Μετά Απο την Αρθροπλαστική του Ισχίου Προετοιμασία του Σπιτιού Διάφορες τροποποιήσεις θα πρέπει να γίνουν στο σπίτι προκειμένου να διευκολυνθεί η ζωή του ασθενή μετά την επέμβαση. Είναι αναγκαία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΜΑΞΙΔΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΜΑΞΙΔΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΜΑΞΙΔΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΑ Αμαξίδιο μεταφοράς ασθενών, ιδανικό για νοσοκομειακή χρήση, υψηλής ποιότητας κατασκευής, ασφαλές για την μετακίνηση του ασθενή στους χώρους του

Διαβάστε περισσότερα

Κακώσεις Μυοσκελετικού

Κακώσεις Μυοσκελετικού Κακώσεις Μυοσκελετικού Ioannis Lazarettos MD PhD Κατάγματα Εξαρθρήματα Άνω Άκρου 2 Κατάγματα Κλείδας Το συχνότερο κάταγμα στα παιδιά Τυπική παρεκτόπιση Έλεγχος Βραχιονίου Πλέγματος Έλεγχος Κυκλοφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΗ4691ΩΓ-ΘΒ3 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΗΗ4691ΩΓ-ΘΒ3 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 28. 3. 2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Σ70/27 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.:

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα άρθρου 15 Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.)

Παράρτημα άρθρου 15 Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) Παράρτημα άρθρου Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΙΔΗ - ΕΙΔΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ - ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΥΧΕΝΑΣ Περιλαίμιο μαλακό αυτοκόλλητο

Διαβάστε περισσότερα

Οι πληροφορίες σ αυτό το φυλλάδιο σχεδιάστηκαν για να σας βοηθήσουν να καταλάβετε περισσότερα γύρω από την επέμβαση της ολικής αρθροπλαστικής του

Οι πληροφορίες σ αυτό το φυλλάδιο σχεδιάστηκαν για να σας βοηθήσουν να καταλάβετε περισσότερα γύρω από την επέμβαση της ολικής αρθροπλαστικής του Οι πληροφορίες σ αυτό το φυλλάδιο σχεδιάστηκαν για να σας βοηθήσουν να καταλάβετε περισσότερα γύρω από την επέμβαση της ολικής αρθροπλαστικής του γόνατος. Σκοπεύει να είναι ένας γενικός οδηγός. Φυσικά

Διαβάστε περισσότερα

επιπλέον έκπτωση 10%!!!

επιπλέον έκπτωση 10%!!! Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Ε ι δ ι κ ή Π ρ ο σ φ ο ρ ά!!! Εάν πάρετε όλον τον εξοπλισμό (1+2+3+4), επιπλέον έκπτωση 10%!!! 2 1) ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙ Περιγραφή: Κτηνιατρικό τραπέζι πολλαπλών χρήσεων με

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήματα στη στάση του σώματος των μαθητών & στη μορφή των κυριότερων μελών τους. Συμβολή των ΚΦΑ στον εντοπισμό & αντιμετώπισή τους

Προβλήματα στη στάση του σώματος των μαθητών & στη μορφή των κυριότερων μελών τους. Συμβολή των ΚΦΑ στον εντοπισμό & αντιμετώπισή τους Προβλήματα στη στάση του σώματος των μαθητών & στη μορφή των κυριότερων μελών τους Συμβολή των ΚΦΑ στον εντοπισμό & αντιμετώπισή τους Προβλήματα στη στάση του σώματος των μαθητών Στη χώρα μας περίπου 15%

Διαβάστε περισσότερα

B Μέρος (από 2) Οστά των Ακρων

B Μέρος (από 2) Οστά των Ακρων B Μέρος (από 2) Οστά των Ακρων 01/25 ΑΝΩ ΑΚΡΑ 02/25 ΑΝΩ ΑΚΡΑ Οστά της Ζώνης του Ώμου 1. Ωμοπλάτη (scapula) _Τριγωνικό οστό _Συνδέεται με την κλείδα με το ακρώμιο. 2. Κλείδα (clavicle) _Με το ένα άκρο της

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΚΡΕΒΑΤΟΚΑΜΑΡΑΣ

ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΚΡΕΒΑΤΟΚΑΜΑΡΑΣ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΚΡΕΒΑΤΟΚΑΜΑΡΑΣ 1 Ηλεκτροκίνητες Κλίνες Ηλεκτροκίνητες πολύσπαστες Κλίνες Γερμανικής κατασκευής, με μεταλλικό σκελετό επενδυμένο με ξύλο. Παρέχουν: ρύθμιση 3 σημείων (ερεισίνωπο κεφαλής, ανύψωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΑΡ. ΜΕΛ.: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΑΡ. ΜΕΛ.: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΑΡ. ΜΕΛ.: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ, ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ 69 / 2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η μελέτη αυτή συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Στ.. σήμερα την 20 οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία.. που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και που εδρεύει στ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ... 2 ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ... 4 1. Κατηγορίες δικαιούχων... 4 1.1 Βαριά αναπηρία... 4 1.2 Συνήθης αναπηρία... 4 1.3 Μερική αναπηρία... 5 1.4 Προϋπάρχουσα αναπηρία... 5 2. Εκτίμηση αναπηρίας...

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΚΑΤ ΕΤΟΣ ΣΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ.

ΘΕΜΑ: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΚΑΤ ΕΤΟΣ ΣΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες: Π. Δάβου Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189 FAX: 2105230046 e-mail

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Υλικών Ορθωτικών Πελµάτων RCTB-VLAK RVR

Κατάλογος Υλικών Ορθωτικών Πελµάτων RCTB-VLAK RVR Κατάλογος Υλικών Ορθωτικών Πελµάτων ΚΩΔΙΚΟΣ RCTB-VLAK ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ στο περιφεριακό άκρο του ανατοµικού πέλµατος, κάτω απο το 1 ο µετατάρσιο. Για την υποστήριξη και διόρθωση των ανωµαλιών βαδίσµατος του πρόσθιου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ,ΚΟΣΤΟΣ ΝΟΣΗΛΙΟΥ-ΤΡΟΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Α) ΣΕ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΑ- ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ,ΚΟΣΤΟΣ ΝΟΣΗΛΙΟΥ-ΤΡΟΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Α) ΣΕ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΑ- ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ 26 / 06 / 2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 30044/2012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ:.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΛΗΡ.: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39 Τ. Κ: 151

Διαβάστε περισσότερα

Ποιός είναι ο ρόλος του Πρόσθιου Χιαστού Συνδέσμου

Ποιός είναι ο ρόλος του Πρόσθιου Χιαστού Συνδέσμου Ο πρόσθιος χιαστός σύνδεσμος είναι ένας σύνδεσμος που βρίσκεται μέσα στην άρθρωση του γόνατου και πιθανότατα είναι ο πιο ευάλωτος σύνδεσμος που τραυματίζεται στο γόνατο. Το Age of Basketball σας παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Συµπλήρωση οδηγιών και διευκρινήσεις για την εγκύκλιο 67/07 περί κατάργησης επιτροπών Μαγνητικής Τοµογραφίας και καθιέρωση νέας διαδικασίας έγκρισης.

Συµπλήρωση οδηγιών και διευκρινήσεις για την εγκύκλιο 67/07 περί κατάργησης επιτροπών Μαγνητικής Τοµογραφίας και καθιέρωση νέας διαδικασίας έγκρισης. Συµπλήρωση οδηγιών και διευκρινήσεις για την εγκύκλιο 67/07 περί κατάργησης επιτροπών Μαγνητικής Τοµογραφίας και καθιέρωση νέας διαδικασίας έγκρισης. Γ.Ε.: Γ32/ 978/31-5-2007 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες: Μ. Κουτσοπούλου, Ε. Ζάχου Αριθ. Τηλεφώνου:

Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες: Μ. Κουτσοπούλου, Ε. Ζάχου Αριθ. Τηλεφώνου: ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 24. 1. 2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ-ΠΑΡΟΧΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Σ70/7 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 12 Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΜΣΣ- ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ. ΤΣΑΟΥΣΗΣ Θ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ειδικευόμενος Ιατρός

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΜΣΣ- ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ. ΤΣΑΟΥΣΗΣ Θ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ειδικευόμενος Ιατρός ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΜΣΣ- ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ ΤΣΑΟΥΣΗΣ Θ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ειδικευόμενος Ιατρός ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΟΣΦΥΑΛΓΙΑΣ Η ΠΙΟ ΚΟΙΝΗ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΣΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΚΟΣΜΟ Η ΠΙΟ ΚΟΙΝΗ ΑΙΤΙΑ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Πληροφορίες : Ε. Σίμα Τηλέφωνο : 210-5281104 : 210-5281127 : 210-5281125 Fax : 210-5281113 Email : amea@yeka.

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Πληροφορίες : Ε. Σίμα Τηλέφωνο : 210-5281104 : 210-5281127 : 210-5281125 Fax : 210-5281113 Email : amea@yeka. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29-9 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ.: Δ24α /Φ. /ΓΠ.οικ42890/804 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Aξιολόγηση κινητικότητας αρθρώσεων

Aξιολόγηση κινητικότητας αρθρώσεων ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ Aξιολόγηση κινητικότητας αρθρώσεων Μανώλης Παπαδόπουλος Διδάκτωρ ΕΚΠΑ, MSc Φυσικοθεραπευτής ΜΑΦ ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Παθήσεις & παραµορφώσεις θωρακικής µοίρας σπονδυλικής στήλης Ευδ. Μπίλλη Υπεύθυνη Μαθήµατος Κλινική Μυοσκελετική Φυσικοθεραπεία ΙΙ

Παθήσεις & παραµορφώσεις θωρακικής µοίρας σπονδυλικής στήλης Ευδ. Μπίλλη Υπεύθυνη Μαθήµατος Κλινική Μυοσκελετική Φυσικοθεραπεία ΙΙ Παθήσεις & παραµορφώσειςθωρακικής µοίραςσπονδυλικήςστήλης Ευδ. Μπίλλη Υπεύθυνη Μαθήµατος Κλινική Μυοσκελετική Φυσικοθεραπεία ΙΙ Παθήσεις & παραµορφώσεις θωρακικήςµοίρας Σκολίωση Νόσο Scheuermann Αγκυλοποιητική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15/5/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15/5/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15/5/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. Πρ. ΓΕΝΔΙΠΑΡ/216/796711 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ O.A.E.E. ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : «Έναρξη καταβολής σύνταξης σε οφειλέτη συνταξιούχο με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης»

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : «Έναρξη καταβολής σύνταξης σε οφειλέτη συνταξιούχο με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 16 / 12/ 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Σ22/4 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 68 Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Γιαννιώτη Αγγελική Καλαντζή Λιλιάννα Χριστοπούλου Κωνσταντίνα Δρ. Φουσέκης Κων/νος

Γιαννιώτη Αγγελική Καλαντζή Λιλιάννα Χριστοπούλου Κωνσταντίνα Δρ. Φουσέκης Κων/νος ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΜΥΪΚΟΣ ΕΡΕΘΙΣΜΟΣ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ Γιαννιώτη Αγγελική Καλαντζή Λιλιάννα Χριστοπούλου Κωνσταντίνα Δρ. Φουσέκης Κων/νος ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ο άκρος πόδας αποτελεί το σημείο του σώματος που έρχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΤΡΑΚΕΦΑΛΩΝ ΚΑΙ ΜΥΩΝ ΤΩΝ ΙΣΧΙΩΝ

ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΤΡΑΚΕΦΑΛΩΝ ΚΑΙ ΜΥΩΝ ΤΩΝ ΙΣΧΙΩΝ ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΤΡΑΚΕΦΑΛΩΝ ΚΑΙ ΜΥΩΝ ΤΩΝ ΙΣΧΙΩΝ 1. ΑΡΣΕΙΣ ΑΠΟ ΒΑΘΥ ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΕ ΑΛΤΗΡΕΣ 2. ΑΡΣΕΙΣ ΑΠΟ ΒΑΘΥ ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΕ ΜΠΑΡΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΑΧΗΛΟ 3. ΑΡΣΕΙΣ ΑΠΟ ΒΑΘΥ ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΕ ΜΠΑΡΑ ΠΙΣΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ: 30/08/2011. Aριθμ. Πρωτ.: Γ55/856

ΑΘΗΝΑ: 30/08/2011. Aριθμ. Πρωτ.: Γ55/856 ΑΝΑΡΤΗΤΈΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ: 30/08/2011 Aριθμ. Πρωτ.: Γ55/856 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8, 10241 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΑΜΕΑ. Παναγιώτα Παναγάκη

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΑΜΕΑ. Παναγιώτα Παναγάκη ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΑΜΕΑ Παναγιώτα Παναγάκη Ειδικά σχολεία Δημόσια Πιστοποιημένα Διαγνωστικά Κέντρο ΚΕΔΔΥ (Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Και Υποστήριξης) Ειδικό νηπιαγωγείο και ειδικό δημοτικό σχολείο Κωφών και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ορθή συµπλήρωση παραπεµπτικών εξετάσεων υψηλού κόστους - αυξηµένη ζήτηση Μαγνητικών Τοµογραφιών».

ΘΕΜΑ : «Ορθή συµπλήρωση παραπεµπτικών εξετάσεων υψηλού κόστους - αυξηµένη ζήτηση Μαγνητικών Τοµογραφιών». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 14 / 2 /2008 Ι ΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γ32 / 171 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΕΞΙ (6) ΚΛΙΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΝΟΣΟΥ. (προϋπολογισμός )

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΕΞΙ (6) ΚΛΙΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΝΟΣΟΥ. (προϋπολογισμός ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΕΞΙ (6) ΚΛΙΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΝΟΣΟΥ (προϋπολογισμός 40.000 ) Η κλίνη να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, ηλεκτρική, κατασκευασμένη από υλικά ποιότητας και

Διαβάστε περισσότερα

Οι λογαριασμοί που θα υποβληθούν στον ΕΟΠΥΥ αφορούν δαπάνες υγείας, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από 1-1-12.

Οι λογαριασμοί που θα υποβληθούν στον ΕΟΠΥΥ αφορούν δαπάνες υγείας, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από 1-1-12. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας www.eopyy.gov.gr Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού και ανάπτυξης Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα