ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου Οκτωβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «I con International Consulting Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Ανώνυμη Εταιρία» με δ.τ. «i con International Consulting A.E.» Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΩΛΕΝΟΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚ ΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ... 2 ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυ μης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΛΚΟ ΠΕΤΡΟΛΕΟΥΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕ ΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ» με δ.τ. «MELCO OIL» νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΜΑΡΙΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ» με δ.τ. «NEOCOM S.A.» νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΤΑΤΗΡ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ» με δ.τ. «ΣΤΑΤΗΡ ΑΕΛΔΕ» Αποφάσεις ρειών της συγχώνευσης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΦΑΝΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΦΑΝΕΑΣ Α.Ε.» και της διαγραφής της από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών Εταιρειών της συγχώνευσης της Ανώνυμης Εταιρεί ας με την επωνυμία «ΕΛΜΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙ ΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Προσκλήσεις Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΩΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΤΗ ΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΕΙΔΗ ΑΕ» σε τακτική Γενι κή Συνέλευση Ανακοινώσεις επωνυμία «VERUS ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» επωνυμία «ΓΟΝΤΙΛΑΚΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΓΟΝΤΙΛΑΚΙΑ ΑΕ» επωνυμία «Κ.Τ.Ε.Λ. ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΑΤ ΤΙΚΗΣ Α.Ε.» επωνυμία «ΠΗΤΕΡ ΝΙΚΟΛAΪ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑ ΡΟΧΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» με δ.τ. «24 HOURS BOOKINGS» ρειών προσωρινής διαταγής της Προέδρου του Μο νομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και συγκρότησης σε σώμα του προσωρινού Δ.Σ της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΣΜΟΣ ΓΚΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙ ΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ, ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ, ΚΑΤΟΠΤΡΩΝ ΚΑΙ ΥΑΛΙΝΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ» με δ.τ. «Ε. ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ» Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΝΩ ΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ ΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ»με δ.τ. «XI ΔΕΛΤΑ» επωνυμία «ΔΩΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟ ΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Ανακοινώσεις Ανακοίνωση της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιωρι σμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΚΑΛΕΝΤΑ ΣΟΛΑΡ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟ ΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (KALENTA SOLAR PARAGOGIS ΚΑΙ EKMETALLEUSIS ENERGEIAS MONOPROSOPI ETAIRIA PERIORISMENIS EFTHINIS)

2 2 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (1) νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «I con International Consulting Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Ανώνυμη Εται ρία» με δ.τ. «i con International Consulting A.E.». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτι κό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με το οποίο αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 του κα ταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «I con International Consulting Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Ανώνυμη Εταιρία» με δ.τ. «i con International Consulting A.E.» και με αριθμό μητρώου 19617/01 /Β/89/395(94). Η εν λόγω τροποποίηση έχει σε περίληψη ως ακο λούθως: Άρθρο 3 Εδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων, οδ. Ανδρούτσου 6. τροποποιημένου καταστατικού. Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2007 (2) Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΩΛΕΝΟΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚ ΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΜΠΟ ΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΩΛΕΝΟΣ Α.Ε.». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η υπ αριθμόν 31015/2007 απόφασή μας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρεί ας με την επωνυμία «ΩΛΕΝΟΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥ ΤΙΛΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙ ΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΩΛΕΝΟΣ Α.Ε.» και με αριθμό Μητρώου 57581/01/Β/04/476 που αποφάσισε η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας στις Η τροποποίηση που εγκρίθηκε, έχει σε περίληψη ως εξής: Άρθρο 5 Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας εκ ,00 που διαιρείται σε μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 10,00 μετά την αύξησή του κατά ,00 με την καταβολή μετρητών και την έκδοση νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 10,00 σύμφωνα με απόφαση της από Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ανέρχεται σήμερα στο ποσό των ,00 και διαιρείται σε μετοχές, ονομαστικής αξίας 10,00 η κάθε μία. τροποποιημένου καταστατικού. Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2007 (3) Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΛΚΟ ΠΕ ΤΡΟΛΕΟΥΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ» με δ.τ. «MELCO OIL». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η υπ αριθμ. 7360/2007 απόφασή μας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρεί ας με την επωνυμία «ΜΕΛΚΟ ΠΕΤΡΟΛΕΟΥΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΔΩΝ» με δ.τ. «MELCO OIL» και με Αρ. Μ.Α.Ε /02/ Β/00/64, σύμφωνα με την από απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της. Η τροποποίηση που εγκρίθηκε έχει ως εξής: Άρθρο 5 ο Μετοχικό Κεφάλαιο 5. Με την από απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των επτακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων ( ) Ευρώ με καταβολή μετρητών, με την έκδοση νέων μετο χών ονομαστικής αξίας 30 Ευρώ η κάθε μία κι έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας προσδιορίζεται πλέον σε Ευρώ, διαιρούμενο σε μετοχές ονομαστικής αξίας 30 Ευρώ η κάθε μία. καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις που έγιναν. Πειραιάς, 5 Οκτωβρίου 2007 Ο Νομάρχης ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΣ (4) Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΜΑ ΡΙΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙ ΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ» με δ.τ. «NEOCOM S.A.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Την καταχωρίσθηκε στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η τροποποίηση του άρ θρου 5 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με

3 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 3 την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΜΑΡΙΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗ ΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ» με δ.τ. «NEOCOM S.A.» και με αριθμό Μητρώου 35462/62/Β/96/0089 σύμφωνα με την από από φαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της. Η τροποποίηση έχει ως εξής: Άρθρο 5 Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά, σύμφωνα με το καταστατικό της, σε δρχ. διαιρούμενο σε μετοχές ονομαστικής αξίας της κάθε μίας δρχμ. Με την από απόφαση της Ε.Γ.Σ. αυξήθηκε με το ποσό των δρχ. με την έκδοση νέων μετοχών ονομαστικής αξίας της κάθε μίας δρχ. Με την από Τ.Γ.Σ. αποφασίζεται: α) Η μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ΕΥΡΩ β) Η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 170,95 γ) Η ακύρωση των παλαιών μετοχών και η έκδοση νέων μετοχών ονομαστικής αξίας της κάθε μίας 10,00. Με την από απόφαση της Ε.Γ.Σ. αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο με το ποσό των ,00 με την έκδοση νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας της κάθε μίας 10,00. Μετά από την ανωτέρω απόφαση το Μετοχικό Κεφά λαιο ανέρχεται στο ποσό των ,00 και διαιρεί ται σε ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας της κάθε μίας 10,00. τροποποιημένου καταστατικού. Θεσσαλονίκη, 2 Οκτωβρίου 2007 Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΕΛΕΝΗ ΓΑΛΕΤΖΙΔΟΥ (5) νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΤΑΤΗΡ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ» με δ.τ. «ΣΤΑΤΗΡ ΑΕΛΔΕ». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώ νυμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η υπ αριθμό 17/7200/ απόφασή μας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1, 2 και 3 του καταστατι κού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΤΑΤΗΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΝΤΟ ΛΩΝ» με δ.τ. «ΣΤΑΤΗΡ ΑΕΛΔΕ» και με αριθμό Μητρώου 31843/62/Β/94/0230 σύμφωνα με την από από φαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της. Η τροποποίηση που εγκρίθηκε έχει ως εξής: Άρθρο 1 1. Η επωνυμία της εταιρείας ορίστηκε αρχικά ως «ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Ιδρυτικό κα ταστατικό αρ. 680/ ). 2. Με την από απόφαση της έκτακτης Γε νικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η τροποποίηση της επωνυμίας σε «ΣΤΑΤΗΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» με δ.τ «ΣΤΑΤΙΡ FINANCIAL» (αρ.φεκ 8673/ ). 3. Με την από απόφαση της έκτακτης Γε νικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η τροποποίηση της επωνυμίας σε «ΣΤΑΤΗΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ» με δ.τ «STATIR FINANCIAL ΕΛΔΕ» (αρ.φεκ 1479/ ). 4. Με την από απόφαση της έκτακτης Γε νικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η τροποποίηση της επωνυμίας σε «ΣΤΑΤΗΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ» με δ.τ «ΣΤΑΤΗΡ ΑΕΛΔΕ» (αρ. ΦΕΚ 8297/ ). 5. Με την από απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας κατόπιν σχετικής έγκρισης που δόθηκε με την από απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, αποφασίσθηκε η τροποποίηση της επωνυμίας σε «ΣΤΑΤΗΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙ ΚΗ Σ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ» με δ.τ «ΣΤΑΤΗΡ Α.Ε.Ε.Δ.». Άρθρο 2 Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Θεσσαλονίκης του ομωνύμου Νόμου όπου και μόνο ενάγεται αυτή για κάθε διαφορά και στις περιπτώσεις ακόμη ειδικής δω σιδικίας κατά τις οποίες μπορούσε να εναχθεί εκτός της έδρας αυτή. Άρθρο 3 1. Η παροχή επενδυτικών υπηρεσιών που συνίσταται μόνο στη λήψη και διαβίβαση για λογαριασμό επενδυτών, εντο λών με αντικείμενο κινητές αξίες στις εξής επιχειρήσεις: α) σε Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ) που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) σε πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γ) σε Υποκαταστήματα Ε.Π.Ε.Υ. ή πιστωτικών ιδρυμάτων με έδρα σε τρίτη χώρα που λειτουργούν νομίμως σε κράτος μέλος, εφόσον οι εν λόγω Ε.Π.Ε.Υ. ή τα πιστωτικά ιδρύματα υπόκεινται σε κανό νες προληπτικής εποπτείας τουλάχιστον ισοδύναμους με τους κανόνες που ισχύουν για την προληπτική εποπτεία των Ε.Π.Ε.Υ. ή των πιστωτικών ιδρυμάτων που εδρεύουν σε κράτος μέλος, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων για την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων τους και δ) σε Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (Ο.Σ.Ε.Κ.Α) που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας από κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δύνανται να διαθέτουν μερίδια στο κοινό σύμφωνα με το ν. 3283/ Η εταιρεία δεν δικαιούται να κατέχει κινητές αξίες ή χρηματοπιστωτικά μέσα που ανήκουν σε πελάτες της. 3. Η Εταιρεία, στα πλαίσια επίτευξης του σκοπού της και της συνεργασίας της με άλλες επιχειρήσεις που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες, έχει τη δυνατότητα να συστήνει πελάτες σε Πιστωτικά Ιδρύματα και Ε.Π.Ε.Υ. για την κατάρ τιση συναλλαγών επί χρηματοπιστωτικών μέσων. τροποποιημένου καταστατικού. Θεσσαλονίκη, 2 Οκτωβρίου 2007 Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΕΛΕΝΗ ΓΑΛΕΤΖΙΔΟΥ

4 4 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (6) ρειών της συγχώνευσης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΦΑΝΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΦΑΝΕΑΣ Α.Ε.» και της διαγραφής της από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η υπ αριθμ /2007 απόφασή μας, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η συγ χώνευση των εταιρειών α) «ΕΛΜΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙ ΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΕΛΜΑΛ ΚΤΗΜΑ ΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ» με έδρα το Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ (Πειραιώς 4 ) και Αρ. Μ.Α.Ε /01/Β/06/626 και β) «ΦΑ ΝΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΦΑΝΕΑΣ Α.Ε.» με ΑΡ. Μ.Α.Ε /01/Β/07/174 και έδρα το Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6) με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 παρ. 2 του κ.ν. 2190/20 σε συνδιασμό με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 3091/2002 μας η υπ αριθμ. 2547/ σύμβαση συγχώνευσης της Συμ/φου ΑΝΝΑΣ Π.ΠΑΓΚΡΑΤΗ καθώς και οι από αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των συγχωνευ ομένων εταιρειών. Από την παραπάνω ημερομηνία παύει να υφί σταται η Ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΦΑΝΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΦΑΝΕΑΣ Α.Ε.» και ΑΡ. Μ.Α.Ε /01/Β/07/174 και εφεξής διαγράφεται από το Μητρώο της Υπηρεσίας μας. Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2007 (7) ρειών της συγχώνευσης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΜΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η υπ αριθ /2007 απόφασή μας, με την οποία εγκρίθηκε: Η συγχώνευση δι απορροφήσεως από την Ανώνυμη εταιρεία «ΕΛΜΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙ ΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ΑΡ. ΜΑΕ 61989/01/Β/06/626, που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων (Πειραιώς 4) της εταιρεί ας με την επωνυμία «ΦΑΝΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ ΦΑΝΕΑΣ ΑΕμε έδρα το Δήμο Αθηναίων (Πειραιώς 6 ) και ΑΡ. ΜΑΕ 62690/01/Β/07/174 και της οποία η απορροφώσα εταιρεία κατέχει το 100% των μετοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα σε συνδιασμό με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 3091/2002, τους όρους του από καταρτισθέντος και εγκριθέ ντος σχεδίου σύμβασης των δύο εταιρειών, την υπ αριθμ / πράξη της Συμβολαιογράφου Αθήνας Άννας Π. Παγκράτη και τις αποφάσεις των Δι οικητικών Συμβουλίων των συγχωνευμένων Ανωνύμων Εταιρειών που έγιναν την Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2007 ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ (8) Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΩΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΤΗ ΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΕΙΔΗ ΑΕ» σε τακτική Γενι κή Συνέλευση. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΩΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΕΙΔΗ ΑΕ Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΩΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗ ΡΕΣΙΕΣ & ΕΙΔΗ ΑΕ» σε τακτική Γενική Συνέλευση την , ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο Πικέρμι. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Υποβολή Έκθεσης Δ.Σ. και ελεγκτών για τα πεπραγ μένα και τον Ισολογισμό χρήσης Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και του Λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως της χρήσης Απαλλαγή πάσης ευθύνης και αποζημίωσης των μελών του Δ.Σ., ελεγκτών και Λογιστών για την χρήση Εκλογή ελεγκτών για την χρήση Έγκριση αμοιβών οργάνων Διοίκησης και Διάφορες ανακοινώσεις. Οι Μέτοχοι που θα παρουσιαστούν στην τακτική Γε νική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρα καταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία που έχει έδρα στη Ελλάδα και να υποβάλλουν τα σχετικά επίδοσης όπως και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στην Εταιρεία (5) πέντε ημέρες πριν την ημέρα που ορίστηκε για την συνεδρί αση της Γενικής Συνέλευσης. Πίκερμι, 2 Οκτωβρίου 2007 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (9) επωνυμία «VERUS ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοι χεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «VERUS

5 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 5 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό μητρώου 53326/05/ Β/02/21: 1) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση δια χείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και η επ αυτών έκ θεση των ελεγκτών για τη χρήση ) Το από πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με το οποίο για τον έλεγχο της χρήσης ορίσθηκαν ελεγκτές οι: Τακτικοί: 1. Γιακουμής Ιάκωβος του Παναγιώτη, με ΑΔΤ Π και αριθμό μητρώου Σαπίρα Σοφία του Ισίδωρου, με ΑΔΤ Ξ και αριθμό μητρώου Αναπληρωματικοί: 1. Εμμανουήλ Κλειδής του Αντωνίου, με ΑΔΤ Μ και αριθμό μητρώου Τζιτζή Βικτωρία του Παρασκευά, με αριθμό μητρώου Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2007 Με εντολή Υφυπουργού Η Τμηματάρχης Κ. ΛΟΝΤΟΥ (10) επωνυμία «ΓΟΝΤΙΛΑΚΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΓΟΝΤΙΛΑΚΙΑ ΑΕ». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΟΝΤΙΛΑΚΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΓΟΝΤΙΛΑΚΙΑ ΑΕ» και με αριθμό Μητρώου 3982/01/ Β/86/3980 από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την μεταφορά των γραφείων της έδρας της εταιρείας από την οδό ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ 6 στην οδό Δημητρίου Σούτσου 28 του Δήμου ΑΘΗΝΑΙΩΝ Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2007 Η Τμηματάρχης κ.α.α. ΕΛ. ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ (11) Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Κ.Τ.Ε.Λ. ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥ ΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.». Tηv καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από πρακτι κό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Κ.Τ.Ε.Λ. ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙ ΚΗΣ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 55687/01 /Β/03/596 που εδρεύει στο Δήμο Αθήνας (Κότσικα 2) από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ. και θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Πρόεδρος του Δ.Σ. ο Κουτσόγιωργας Νικόλαος του Χαραλάμπους και της Μαρίας αυτοκινητιστής, κάτοικος Νέας Σμύρνης Αμβροσίου Μοσχονησίων 15, που γεν νήθηκε στις Καρύες Λακωνίας το έτος 1946, κάτοχος του υπ αριθμ. Ξ ΑΔΤ, με ΑΦΜ ΔΟΥ Γ Πειραιώς. 2. Διευθύνων Σύμβουλος ο Κουτσόγιωργας Νικόλαος του Χαραλάμπους και της Μαρίας, αυτοκινητιστής, κά τοικος Νέας Σμύρνης Αμβροσίου Μοσχονησίων 15, που γεννήθηκε στις Καρύες Λακωνίας το έτος 1946, κάτοχος του υπ αριθμ. Ξ ΑΔΤ, με ΑΦΜ ΔΟΥ Γ Πειραιώς. 3. Αντιπρόεδρος ο Αμοράτης Παναγιώτης του Ιωάν νη και της Δανάης, αυτοκινητιστής, κάτοικος Μεγάρων Καλαμά 22, που γεννήθηκε στα Μέγαρα το έτος 1962, κάτοχος του υπ αριθμ. Φ ΑΔΤ με ΑΦΜ ΔΟΥ Μεγάρων. 4. Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος ο Μεθενίτης Παναγιώτης του Βασιλείου και της Αικατερίνης, αυτο κινητιστής, κάτοικος Καλυβίων Αττικής, Δ. Πέτρου 4, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1977, κάτοχος του υπ αριθμ. Χ ΑΔΤ με ΑΦΜ ΔΟΥ Κο ρωπίου. 5. Μέλη του Δ.Σ. οι: Αλούπης Σπυρίδων του Κωνσταντίνου και της Παγώ νας αυτοκινητιστής κάτοικος Αιγάλεω, Πανόρμου 8, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1966 κάτοχος του υπ αριθ. Μ ΑΔΤ, με ΑΦΜ ΔΟΥ Αιγάλεω. Ράπτης Ευάγγελος του Χρήστου και της Ευδοκίας, αυτοκινητιστής, κάτοικος Καλυβιών.Αττικής, Κ. Φιλίππου 14, που γεννήθηκε στις Καλύβια Αττικής το έτος 1944 κάτοχος του υπ αριθμ. Χ ΑΔΤ, με ΑΦΜ ΔΟΥ Κορωπίου. Παππάς Ιωάννης του Κων/νου και της Αμαλίας, αυτο κινητιστής, κάτοικος Καλυβιών Μακρυγιάννη 21, που γεν νήθηκε στην Αθήνα το έτος 1967, κάτοχος του υπ αριθμ. ΑΒ ΑΔΤ με ΑΦΜ ΔΟΥ Κορωπίου. Μπούσουλας Δημήτριος του Ανδρέα. και της Αικατε ρίνης, αυτοκινητιστής κάτοικος Μαραθώνα, Σπηλαίου Πανός 39, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1970 κάτοχος του υπ αριθμ. Σ ΑΔΤ με ΑΦΜ ΔΟΥ Παλλήνης. Εκπροσώπηση της εταιρείας Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 15 του καταστατικού αναθέτει στο Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Κουτσόγιωργα Νικόλαο του Χαραλάμπους και σε περίπτωση κωλύματός του στον Αντιπρόεδρο Παναγιώτη Αμοράτη του Ιωάννου ή στον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Συμβουλή Μεθενίτη Παναγιώτη του Βα σιλείου, από κοινού και στον καθένα ξεχωριστά την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο τους, πλην αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια. Οι αρμοδιότητες αυτές είναι ενδεικτικά και όχι περι οριστικά οι εξής: 1. Να αποφασίζουν για κάθε υπόθεση που αναφέρεται στη Διοίκηση της, εταιρείας και την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και της εταιρικής περιουσίας, με την εξαίρεση των θεμάτων που κατά το νόμο ή το καταστατικό υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής

6 6 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Συνέλευσης των μετόχων ή αυτών για τα οποία έχει αποφανθεί η Γενική Συνέλευση. 2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώπιον Δημοσίων, Δικαστικών, Δημοτικών, Κοινοτικών, Εκκλησι αστικών και λοιπών αρχών, φυσικών ή νομικών προσώ πων, Διεθνών οργανισμών πάσης φύσης ενώπιον όλων γενικά των δικαστηρίων Ελληνικών και ξένων, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου όπως και κάθε άλλου δικαστηρίου στην Ελ λάδα, Πολιτικού, Διοικητικού, Ποινικού ή Φορολογικού και ενώπιον κάθε άλλης Κρατικής Αρχής, εγείρει αγωγές και υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα όπως και αναιρέσεις, προσφυγές και αναψη λαφήσεις, αποφασίζει για την παράσταση της εταιρεί ας, ως πολιτικώς ενάγουσας, ορίζοντας το προς τούτο πληρεξούσιο για την παράσταση, επάγει και αντεπάγει όρκους, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα και από τα (σχετικά δικαιώματα, προσβάλ λει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, ασκεί αγωγές, καταρ γεί δίκες, συνομολογεί συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους, ενεργεί κατα σχέσεις και εγγραφές προσημειώσεων και υποθηκών, συναινεί στην άρση τους, λαμβάνει συντηρητικά ή ασφα λιστικά μέτρα, συνομολογεί διαιτησίες, για όλες τις πιο πάνω πράξεις. Παρέχει και λαμβάνει δάνεια για λογα ριασμό της εταιρείας με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23 του κ.ν. 2190/1920, ομοίως συνομολογεί δάνεια, ενυπόθηκα ή μη απλά ή τοκοχρεολυτικά, εκτός από την έκδοση δανείων δι ανωνύμων ομολογιών, με την επιφύλαξη της παρ. 2 εδ. β του άρθρου 5 του κατα στατικού, βάζοντας σε υποθήκη οποιοδήποτε ακίνητο της εταιρείας ή άλλες εγγυήσεις ή εξασφαλίσεις των δανειστών. Να αγοράζει, πωλεί, εκμισθώνει και μισθώνει κινητά και ακίνητα, έπιπλα, οχήματα, μηχανήματα και ανταλλακτικά κ.λπ. και αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει οποιαδήποτε εμπράγματα δικαιώματα επ αυτών, εκ χωρεί απαιτήσεις της εταιρείας και αποδέχεται την εκχώρηση άλλων απαιτήσεων. Να αγοράζει και πωλεί εμπορεύματα. Να συνάπτει συμφωνίες και συμβάσεις κάθε είδους με φυσικά ή νομικά πρόσωπα και το δη μόσιο και αναλαμβάνει υποχρεώσεις με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23 του νόμου 2190/1920. Να προγραμματίζει σε γενικές γραμμές τις εργασίες και τις δαπάνες της εταιρείας στη αρχή κάθε χρόνου. Να προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό, τεχνικό και εργατικό προσωπικό της εταιρείας, καθορίζει της απο δοχές του και ασκεί επ αυτού την πειθαρχική εξουσία. Να συνάπτει συμβάσεις αντιπροσώπευσης με οίκους του εξωτερικού και του εσωτερικού. Να διορίζει και να ανακαλεί τους δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους της εταιρείας και καθορίζει τις αμοιβές τους, γενικά δε επιχειρεί κάθε πράξη διοικήσεως της εταιρείας και διαχειρίσεως της περιουσίας και των συμφερόντων της. Παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υπο χρεώσεις, εκχωρεί και βάζει ενέχυρο, απαιτήσεις, συ ναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων, εφόσον αυτό απαιτεί η επιδίωξη των εταιρικών σκοπών, συνά πτει κάθε είδους συμβάσεις και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρείας. Να ιδρύει και καταργεί υποκαταστήματα και να ορίζει ή να απολύει αντιπρο σώπους σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού καθορίζοντας τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες και την έκταση της δικαιοδοσίας τους. Να αναθέτει με σύμβαση έργου εργασίες σε τρίτους κ.λπ. Παροχή δικαιώματος υπογραφής Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει να παρασχεθεί το δικαίωμα υπογραφής στους: 1. Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, Κουτσόγιωργα Νικόλαο του Χαραλάμπους και της Μαρίας αυτοκινη τιστή, κάτοικο Νέας Σμύρνης Αμβροσίου Μοσχονησίων 15, που γεννήθηκε στις Καρύες Λακωνίας το έτος 1946 κάτοχο του υπ αριθ. Ξ ΑΔΤ, με ΑΦΜ ΔΟΥ Γ Πειραιώς. 2. Αντιπρόεδρο τον Αμοράτη Παναγιώτη του Ιωάν νη και της Δανάης, αυτοκινητιστή, κάτοικο Μεγάρων Καλαμά 22, που γεννήθηκε στα Μέγαρα το έτος 1962 κάτοχο του υπ αριθμ. Φ ΑΔΤ με ΑΦΜ ΔΟΥ Μεγάρων. 3. Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο τον Μεθενίτη Παναγιώτη του Βασιλείου και της Αικατερίνης αυτοκινη τιστή, κάτοικος Καλυβίων Αττικής, Δ. Πέτρου 4, που γεν νήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1977 κάτοχο του υπ αριθμ. Χ ΑΔΤ με ΑΦΜ ΔΟΥ Κορωπίου. Στους παραπάνω παρέχεται το δικαίωμα με την εται ρική υπογραφή που αποτελείται από την σφραγίδα της εταιρείας και την υπογραφή ενός εκ των τριών εχόντων δικαίωμα υπογραφής να αναλαμβάνουν χρήματα, χρη ματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττουν χρήματα, εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν συναλλαγ ματικές και γραμμάτια, εκδίδουν, οπισθογραφούν και παραλαμβάνουν επιταγές, παραλαμβάνουν φορτωτικές, συμβάλλονται με τράπεζες, δίδουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας και γενικά διαχειρίζονται και συμβάλλονται για λογαριασμό της εταιρείας και συνομολογούν δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογα ριασμό και κάνουν χρήση αυτών. Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2007 (12) επω νυμία «ΠΗΤΕΡ ΝΙΚΟΛAΪ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟ ΧΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» με δ.τ. «24 HOURS BOOKINGS». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΗΤΕΡ ΝΙΚΟΛAΪ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» με δ.τ. «24 HOURS BOOKINGS» και με αριθμό Μητρώου 60714/01/Β/06/255 από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο

7 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 7 αποφάσισε την μεταφορά των γραφείων της έδρας της εταιρείας από την οδό ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 53 στην οδό ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ 31 του Δήμου ΑΘΗΝΑΙΩΝ Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2007 Η Τμηματάρχης Μ. ΚΙΤΣΟΥ (13) Εταιρειών προσωρινής διαταγής της Προέδρου του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και συγκρότησης σε σώμα του προσωρινού Δ.Σ της Ανώνυμης Εταιρεί ας με την επωνυμία «ΚΟΣΜΟΣ ΓΚΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙ ΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ, ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ, ΚΑΤΟΠΤΡΩΝ ΚΑΙ ΥΑΛΙΝΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ» με δ.τ. «Ε. ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η από προσωρινή διαταγή της Προέδρου του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών Αικατερίνης Χρυσικοπούλου, με την οποία δι ορίζεται προσωρινή διοίκηση, της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΣΜΟΣ ΓΚΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕ ΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ, ΚΑΘΡΕ ΠΤΩΝ, ΚΑΤΟΠΤΡΩΝ ΚΑΙ ΥΑΛΙΝΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ» με δ.τ. «Ε. ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ» και με ΑΡΜΑΕ 23054/03/Β/90/45 (02), που εδρεύει στο Δήμο Ασπροπύργου Αττικής, αποτε λούμενη από τους: 1) Γεώργιο Γουλιέλμο του Αντωνίου, 2) Ιωάννη Γώγο του Δημητρίου και 3) Ιωάννη Σπανό του Κυρίτση, μέχρι την συζήτηση της αίτησης της κατά την ορισθείσα δικάσιμο την Η ίδια διαταγή παρέχει στα προαναφερόμενα μέλη της προσωρινής Διοίκησης της ως άνω Ανώνυμης Εται ρείας, αφού συγκροτηθούν σε σώμα, την εξουσιοδότηση να διοικούν την εταιρεία κατά το ίδιο ως άνω χρονικό διάστημα και να επιμελούνται των υποθέσεων της ως άνω εταιρείας που έχουν αποκλειστικά επείγοντα χαρα κτήρα. Σύμφωνα με το από πρακτικό του Δ.Σ. η νέα διοίκηση συγκροτήθηκε σε σώμα, ως εξής: 1. Γεώργιος Γουλιέλμος του Αντωνίου, κάτοικος Πει ραιά Κριτσέλη 9, ΑΔΤ Μ , ΑΦΜ , ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. 2. Ιωάννης Σπανός του Κυρίτση Κυριάκου, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής Υμηττού 11, με ΑΔΤ Ρ , ΑΦΜ , ως Αντιπρόεδρος. 3. Ιωάννης Γώγος του Δημητρίου, κάτοικος Μετα μόρφωσης Αττικής Αρβανίτη 9, ΑΔΤ Π , ΑΦΜ , ως Μέλος. Η θητεία του Δ.Σ., λήγει την Την εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει με την υπογρα φή του ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Γεώργιος Γουλιέλμος του Αντωνίου, και σε περίπτωση απουσίας του ο Αντιπρόεδρος Ιωάννης Σπανός του Κυρίτση Κυριάκου. Ελευσίνα, 2 Οκτωβρίου 2007 Η Διευθύντρια Ε. ΜΙΧΕΛΑΚΑΚΗ (14) Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΝΩ ΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ ΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ» με δ.τ. «XI ΔΕΛΤΑ». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η από απόφα ση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώ νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΗ ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ» με δ.τ. «XI ΔΕΛΤΑ» και ΑΡΜΑΕ 8022/03/Β/86/301, με την οποία εκλέχθηκαν οι κατωτέρω ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και συγκροτήθηκε αυτό σε σώμα, ως εξής: 1. Χαράλαμπος Δημητράκος, κάτοικος Χαϊδαρίου, Ταξι αρχών 7, ΑΔΤ Η , ως Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος. 2. Ρίνα Δημητράκα, κάτοικος Χαϊδαρίου, Ταξιαρχών 7, Αρ. Διαβατηρίου Κ , ως Αντιπρόεδρος. 3. Γεώργιος Δημητράκος, κάτοικος Χαϊδαρίου, Ταξι αρχών 7, ΑΔΤ Π , ως Μέλος. 4. Βαλέρια Δημητράκα, κάτοικος Χαϊδαρίου, Ταξιαρ χών 7, ΑΔΤ Ρ , ως Μέλος. Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι τις Την εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει με την υπογρα φή του ο Πρόεδρος του Δ.Σ και Διευθύνων Σύμβουλος Χαράλαμπος Δημητράκος και σε περίπτωση απουσίας του ή κωλύματος αυτού, η Ρίνα Δημητράκα Αντιπρόε δρος του Δ.Σ. Επίσης με την ανωτέρω απόφαση της Γενικής Συ νέλευσης ορίστηκαν για τη χρήση 2007, οι κατωτέρω ελεγκτές ως εξής: Τακτικοί: 1. Νικολακάκης Πέτρος, Δήμητρος 71, Ελευσίνα, ΑΔΤ Μ , ΑΜΟΕΕ Ρούσσος Γεώργιος, Λιοσίων 124, Αθήνα, ΑΔΤ Μ , ΑΜΟΕΕ Αναπληρωματικοί: 1. Ανδρουλάκης Σάββας, Μ. Δήμα 31, Κορωπί, ΑΔΤ Κ , ΑΜΟΕΕ Κολοβός Κωνσταντίνος, Γεράκη 13, Αθήνα, ΑΔΤ Τ , ΑΜΟΕΕ Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκαν: το προσάρτημα, η έκθεση διαχείρισης του Δ.Σ., και η έκθεση ελεγκτών για τη χρήση Ελευσίνα, 2 Οκτωβρίου 2007 Η Διευθύντρια Ε. ΜΙΧΕΛΑΚΑΚΗ (15) επωνυμία «ΔΩΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟ ΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 12694 23 Οκτωβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 2099 28 Μαρτίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 3638 27 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της τροποποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 3008 28 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 13203 15 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 10094 18 Αυγούστου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Aνακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 7471 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά τρώο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 7300 9 Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2012.12.20 13:30:32 EET Reason: Signed PD (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 9405 1 Σεπτεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 1401 24 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 10255 24 Αυγούστου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 2008 18 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 7524 12 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Δικαστικά Kήρυξη ανίσχυρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 15 2 Ιανουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 7369 30 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 11101 9 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 3378 10 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 70 8 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 13172 11 Νοεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 9904 28 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 7522 11 Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά νυμης Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 10494 4 Οκτωβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 14192 17 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 9140 3 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Σύσταση Επωνυμία Εδρα Διάρκεια Σκοπός. Αρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Σύσταση Επωνυμία Εδρα Διάρκεια Σκοπός. Αρθρο 1 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Σύσταση Επωνυμία Εδρα Διάρκεια Σκοπός Αρθρο 1 Η επωνυμία της Ανώνυμης Εμπορικής και Βιομηχανικής Εταιρείας είναι: «INFO-QUEST Ανώνυμη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 2886 21 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 1995 4 Απριλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 2463 24 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 972 8 Φεβρουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα