1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΜΟΝΑΔΕΣ Β. ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΓΩΝΙΩΝ ΚΡΕΜΑΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΜΟΝΑΔΕΣ Β. ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΓΩΝΙΩΝ ΚΡΕΜΑΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ"

Transcript

1 Α. ΜΟΝΑΔΕΣ Β. ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΓΩΝΙΩΝ 1

2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ- ΘΕΩΡΙΑ Μετατόπιση (Δx): Είναι η διαφορά μεταξύ της αρχικής και της τελικής θέσης ενός σώματος και έχει μονάδες τα μέτρα (m). Διάστημα (S): Είναι η συνολική απόσταση που διανύει ένα σώμα και έχει μονάδες τα μέτρα (m). Διαφορές μεταξύ διαστήματος και μετατόπισης. α) Το διάστημα είναι μονόμετρο μέγεθος, επομένως είναι πάντοτε θετικό σε αντίθεση με τη μετατόπιση που είναι διανυσματικό μέγεθος και έχει θετικές και αρνητικές τιμές. β) Το διάστημα μετράει σε όλες τις περιπτώσεις το μήκος της πραγματικές τροχιάς του υλικού σημείου σε αντίθεση με τη μετατόπιση που είναι το ευθύγραμμο τμήμα το οποίο ενώνει την αρχική θέση με την τελική, ανεξάρτητα από τη μορφή της τροχιάς. Μέση ταχύτητα ( ) είναι το μονόμετρο μέγεθος το οποίο είναι ίσο με το πηλίκο του διαστήματος προς τον χρόνο που πραγματοποιείται το φαινόμενο αυτό. Έχει μονάδες τα (m\s). x Δίνεται από τον τύπο : t Στιγμιαία ταχύτητα είναι το διανυσματικό μέγεθος το οποίο είναι ίσο με την ταχύτητα που έχει το σώμα μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Έχει μονάδες τα (m\s). 2

3 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΣΗ Α) ΘΕΩΡΙΑ Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση είναι η κίνηση κατά την οποία το κινητό διατηρεί την ταχύτητα του σταθερή καθ όλη την διάρκεια της κίνησης του. Στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση η στιγμιαία και η μέση ταχύτητα είναι ίδιες. Νόμος μετατόπισης: Η μετατόπιση ενός σώματος είναι ανάλογη του χρόνου κίνησης του. Δίνεται από τον τύπο: x = υ t Η γραφική παράσταση της παραπάνω εξίσωσης είναι η εξής: Τα παραπάνω διαγράμματα μας βοηθάνε να βρούμε όλα τα στοιχεία της άσκησης. Τελική μετατόπιση (x): γνωστή από το διάγραμμα Αρχική μετατόπιση ( x 0 ): γνωστή από το διάγραμμα Χρόνος κίνησης (t): γνωστός από το διάγραμμα Σταθερή ταχύτητα κίνησης (υ): Την βρίσκουμε από την κλίση της ευθείας (εφαπτομένη): x x υ= εφθ = x 0 t t Νόμος ταχύτητας: Η ταχύτητα ενός σώματος στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση είναι πάντα σταθερή. x x Δίνεται από τον τύπο: t t Η γραφική παράσταση της παραπάνω εξίσωσης είναι η εξής: 3

4 Το προηγούμενο διάγραμμα μας βοηθάει να βρούμε όλα τα στοιχεία της άσκησης. Χρόνος κίνησης (t): γνωστός από το διάγραμμα Σταθερή ταχύτητα κίνησης (υ): γνωστή από το διάγραμμα Συνολική μετατόπιση (x): Την βρίσκουμε από το εμβαδόν του ορθογωνίου το οποίο δημιουργείται από την γραφική παράσταση. υ = Εμβαδόν = x t 4

5 Β) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις, που αναφέρονται στην ταχύτητα, είναι σωστές; α) Ορίζεται ως το πηλίκο της μετατόπισης Δx προς το αντίστοιχο χρονικό διάστημα Δt. β) Ορίζεται ως το γινόμενο της μετατόπισης Δx επί το αντίστοιχο χρονικό διάστημα Δt γ) Είναι μονόμετρο μέγεθος. δ) Έχει μονάδα μέτρησης στο S.Ι. το 1 m\s. 2. Όταν λέμε ότι κάποιος περπατά ευθύγραμμα με σταθερή ταχύτητα μέτρου 2 m\s, εννοούμε ότι: α) σε κάθε χρονικό διάστημα ίσο με 2 s διανύει απόσταση 2 m, β) σε κάθε χρονικό διάστημα ίσο με 1 s διανύει απόσταση 2 m, γ) σε κάθε χρονικό διάστημα ίσο με 2 s διανύει απόσταση 1 m, δ) σε οποιοδήποτε χρονικό διάστημα της κίνησής του διανύει απόσταση 2 m. Ποια είναι η σωστή απάντηση; 3. Για την ευθύγραμμη κίνηση ενός κινητού: α) Θετική ταχύτητα σημαίνει ότι το κινητό κινείται προς τα θετικά του άξονα των συντεταγμένων, β) Θετική ταχύτητα σημαίνει ότι το κινητό βρίσκεται στον θετικό ημιάξονα, γ) όταν το κινητό βρίσκεται στον αρνητικό ημιάξονα και κινείται προς τη θέση που πήραμε ως αρχή των συντεταγμένων, η ταχύτητά του είναι θετική, δ) όταν το κινητό κινείται προς την αρχή των συντεταγμένων, η ταχύτητά του μπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Ποιες από τις παραπάνω προτάσεις είναι σωστές; 4. Το μέτρο της στιγμιαίας ταχύτητας ενός κινητού, το οποίο κινείται ευθύγραμμα, δείχνει πόσο γρήγορα μεταβάλλεται κάποια χρονική στιγμή: α) η θέση του, β) η μετατόπισή του, γ) η φορά του, δ) η μέση ταχύτητά του. Ποια είναι η σωστή απάντηση; 5. Μια κίνηση λέγεται ευθύγραμμη ομαλή όταν: α) το κινητό κινείται σε ευθεία γραμμή, β) η θέση του κινητού είναι σταθερή, γ) το κινητό σε ίσους χρόνους διανύει ίσα διαστήματα, δ) το κινητό κινείται σε ευθεία γραμμή και η ταχύτητά του είναι σταθερή. Ποια από τις παραπάνω προτάσεις είναι σωστή; 6. Ποιο από τα παρακάτω μένει σταθερό σε μια ευθύγραμμη ομαλή κίνηση; α) Το μέτρο της ταχύτητας. β) Η φορά της ταχύτητας. γ) Το μέτρο και η κατεύθυνση της ταχύτητας: δ) Το μέτρο και η κατεύθυνση της μετατόπισης. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 7. Στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση ποιες από τις επόμενες προτάσεις είναι σωστές: 5

6 α) Η ταχύτητα είναι ανάλογη με τον χρόνο κίνησης.. β) Η μετατόπιση είναι ανάλογη με το χρόνο κίνησης. γ) Η μετατόπιση έχει μέτρο ίσο με το διάστημα. δ) Η μέση ταχύτητα είναι ίση με την στιγμιαία. 8. Στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση με ταχύτητα u η σχέση που δίνει την τιμή της μετατόπισης σε κάποιο χρονικό διάστημα Δt είναι: t α) x β) x t γ) x t δ) x t Να επιλέξετε τη σωστή σχέση. 9. Δύο κινητά Α και Β κινούνται ομαλά πάνω στον άξονα x x. Το Α κινείται με σταθερή ταχύτητα αλγεβρικής τιμής 1 3 m/s και το Β κινείται με ταχύτητα αλγεβρικής τιμής 2 6 m/s. Αν μια τυχαία χρονική στιγμή t το Α βρίσκεται στη θέση x1 7m και το Β στη θέση x2 3m, ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές; α) Τα Α και Β κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση. β) Το Α κινείται προς τα θετικά του άξονα, ενώ το Β προς τ αρνητικά. γ) Τα Α και Β πλησιάζουν μεταξύ τους. δ) Τα Α και Β απομακρύνονται μεταξύ τους. ε) Και τα δύο κινητά πλησιάζουν προς την αρχή του άξονα. 10. Το ταχύμετρο ενός αυτοκινήτου δείχνει: α) το μέτρο της ταχύτητας του αυτοκινήτου και την κατεύθυνσή της, β) τη μέση ταχύτητα, γ) το μέτρο της στιγμιαίας ταχύτητας. Ποια από τις παραπάνω προτάσεις είναι σωστή; 11. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες; α) Αν η μέση ταχύτητα ενός κινητού είναι μηδέν, η συνολική του μετατόπιση δεν είναι απαραίτητα μηδέν. β) Η μέση ταχύτητα είναι ανεξάρτητη της διαδρομής του κινητού και εξαρτάται από τις συντεταγμένες της αρχικής και της τελικής θέσης. γ) Όταν οι τιμές της στιγμιαίας και της μέσης ταχύτητας συμπίπτουν, το κινητό εκτελεί ευθύγραμμη ομαλή κίνηση. δ) Όταν η ταχύτητα ενός κινητού παραμένει σταθερή, το μέτρο της μετατόπισης και το διανυόμενο διάστημα συμπίπτουν. 12. Η μέση ταχύτητα ενός σημειακού αντικειμένου είναι για μια χρονική διάρκεια Δt ίση με μηδέν όταν: α) η μετατόπιση του αντικειμένου είναι μηδέν, β) η απόσταση που διάνυσε το αντικείμενο στη χρονική αυτή διάρκεια είναι μηδέν, γ) Το αντικείμενο δεν αλλάζει φορά κίνησης, δ) η ταχύτητα του αντικειμένου είναι σταθερή. Ποια από τις παραπάνω προτάσεις είναι σωστή; 6

7 13. Ποιες από τις επόμενες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες; α) Αν ένα κινητό Α διανύει διάστημα s σε χρόνο t κι ένα κινητό Β διανύει διάστημα 2 s σε χρόνο t, τότε τα δύο κινητά έχουν ίσες μέσες ταχύτητες. 2 β) Η ταχύτητα είναι η δύναμη που έχει ένα κινητό. γ) Όταν δύο κινητά, τα οποία κινούνται ευθύγραμμα και ομαλά με διαφορετικές ταχύτητες, βρεθούν κάποια στιγμή το ένα δίπλα στο άλλο, τότε τη στιγμή εκείνη έχουν οπωσδήποτε την ίδια ταχύτητα. δ) Η μέση ταχύτητα αναφέρεται σε χρονικό διάστημα, ενώ η στιγμιαία ταχύτητα σε χρονική στιγμή. 14. Ένας αθλητής ξεκινά από την πόλη Α και κινείται ευθύγραμμα. Στον δρόμο συναντά ένα παιδί, το οποίο είχε ξεκινήσει από την ίδια πόλη νωρίτερα από τον αθλητή και κινείται συνεχώς ευθύγραμμα. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες; α) Τη στιγμή της συνάντησης ο αθλητής και το παιδί δεν έχουν απαραίτητα ίσες ταχύτητες. β) Το παιδί και ο αθλητής έχουν ίσες μέσες ταχύτητες στη διάρκεια της κίνησής τους. γ) Μεγαλύτερο είναι το διάστημα που διάνυσε το παιδί, το οποίο ξεκίνησε πρώτο από την πόληα. δ) Μεγαλύτερη είναι η μέση ταχύτητα του αθλητή. ε) Μεγαλύτερη είναι η μέση ταχύτητα του παιδιού. 15. Ποια από τις παρακάτω γραφικές παραστάσεις εκφράζει την κίνηση σώματος σε ευθύγραμμη τροχιά με σταθερή ταχύτητα; 7

8 16. Ποια από τις παρακάτω γραφικές παραστάσεις εκφράζει την κίνηση σώματος σε ευθύγραμμη τροχιά, με σταθερή ταχύτητα; 17. Η θέση ενός κινητού μεταβάλλεται με τον χρόνο όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα. Ποιο από τα διαγράμματα που ακολουθούν μας δίνει την αλγεβρική τιμή της ταχύτητας του κινητού σε συνάρτηση με τον χρόνο; α) β) γ) δ) 18. Το επόμενο διάγραμμα μας δίνει τη θέση ενός κινητού που εκτελεί ευθύγραμμη κίνηση σε συνάρτηση με τον χρόνο. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές; α) Στο χρονικό διάστημα t 1 το κινητό κάνει ομαλή κίνηση, στο t2 είναι ακίνητο, ενώ στο t3 κάνει ξανά ομαλή κίνηση. β) Η συνολική μετατόπιση του κινητού είναι μηδέν. γ) Οι μετατοπίσεις του κινητού στα χρονικά διαστήματα t 1 και t3 είναι ίσες. δ) Μόνο στο χρονικό διάστημα t2 η κίνηση του κινητού είναι ομαλή. 8

9 19. Να αντιστοιχίσετε τα διαγράμματα θέσης - χρόνου της πρώτης στήλης, που αναφέρονται σε ευθύγραμμες κινήσεις, με τα διαγράμματα ταχύτητας - χρόνου της δεύτερης στήλης. 9

10 Γ) ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. α) Να μετατρέψετε την ταχύτητα 72 kmh \ 1 σε m/s. β) Να μετατρέψετε την ταχύτητα 2 40 m/s σε km/h. γ) Να κατατάξετε τα επόμενα μέτρα ταχυτήτων από το μικρότερο προς το μεγαλύτερο: 2. Αυτοκίνητο κινείται ευθύγραμμα και ομαλά με ταχύτητα μέτρου υ= 72 km/h. Να βρείτε το διάστημα που θα διανύσει μέσα σε χρόνο t=10 min. 3. Ένα κινητό κάνει ευθύγραμμη ομαλή κίνηση. Σε χρονικό διάστημα Δt = 5 s μετατοπίζεται κατά Δx = 20 m. Να βρείτε τη μετατόπιση του κινητού για χρονικό διάστημα Δt = 8 s. Σε πόσο χρονικό διάστημα το κινητό μετατοπίζεται κατά 32 m; 4. Ένα κινητό διανύει 300 m σε χρόνο t =15s. Στη συνέχεια κινείται με σταθερή ταχύτητα μέτρου υ=40m/s για χρόνο t = 5s. Να βρείτε τη μέση ταχύτητα του κινητού το ολικό διάστημα της κίνησής του. 5. Ένας νεαρός τρέχει σε ευθύγραμμο δρόμο για 200 s με ταχύτητα μέτρου 4 m/s και στη συνέχεια γυρίζει προς τα πίσω περπατώντας με ταχύτητα μέτρου 1 m/s για 200 s. Να βρείτε τη μέση ταχύτητα του νεαρού σε όλη τη διάρκεια της κίνησής του. 6. Ένα όχημα κινείται με σταθερή φορά κατά μήκος του άξονα x x. Τις χρονικές στιγμές t1 5s και t2 15sec βρίσκεται αντίστοιχα στις θέσεις x 1 20m και x 2 80m. Να υπολογίσετε τη μέση ταχύτητα του οχήματος στο χρονικό διάστημα Δt = t2 t1 7. Να βρείτε τη μέση ταχύτητα ενός οχήματος στις ακόλουθες περιπτώσεις. α) Το όχημα κινείται σε ευθύγραμμο δρόμο, τα πρώτα 2 min με σταθερή ταχύτητα μέτρου 10 m/s και τα επόμενα 2 min με ταχύτητα μέτρου 5 m/s ίδιας φοράς. β) Το όχημα κινείται σε ευθύγραμμο δρόμο και διανύει διάστημα 1 km με ταχύτητα μέτρου 5 m/s και στη συνέχεια διανύει το επόμενο km με την ίδια φορά και με ταχύτητα μέτρου 10 m/s. 8. Ένας άνθρωπος διανύει, περπατώντας, τα πρώτα 40 m μιας διαδρομής σε χρόνο 20 s. Κατόπιν τα επόμενα 80 m σε χρόνο 20 s. Σταματά για 20 s και αμέσως μετά διανύει άλλα 20 m σε χρόνο 10 s. Βρείτε τη μέση ταχύτητα του ανθρώπου. 9. Δύο αυτοκίνητα Α και Β διανύουν την ίδια ευθύγραμμη διαδρομή μήκους s= 20 km. Το αυτοκίνητο Α κινείται με σταθερή ταχύτητα μέτρου υ = 40 m/s. Με ποια σταθερή ταχύτητα πρέπει να κινείται το Β, ώστε να κάνει τη διαδρομή σε χρόνο μικρότερο κατά 100 s από τον χρόνο του Α; 10. Δύο κινητά Α και Β βρίσκονται πάνω στον άξονα x x στις θέσεις x1 10m και x2 15m αντίστοιχα. Τη χρονική στιγμή t = 0 αρχίζουν να κινούνται προς τη θετική κατεύθυνση του άξονα με σταθερές ταχύτητες μέτρου 10 ms / 1 και 2 5 m/s αντίστοιχα. Να βρείτε τη χρονική στιγμή της συνάντησης και τη θέση όπου θα γίνει η συνάντηση αυτή. 10

11 11. Ένα τρένο έχει μήκος = 1 m και κινείται ευθύγραμμα και ομαλά με ταχύτητα μέτρου υ = 5 m/s. Το τρένο περνά από μια γέφυρα μήκους x = 2000 m. Για πόσο χρονικό διάστημα διέρχονται τα τμήματα του τρένου από τη γέφυρα; 12. Η εξίσωση που δίνει τη θέση ενός κινητού σε συνάρτηση με το χρόνο είναι της μορφής x = t. Βρείτε: α) Τη θέση x του κινητού τη χρονική στιγμή t = 0 β) Την ταχύτητα του κινητού. γ) Τη μετατόπιση του κινητού από τη χρονική στιγμή t = 5 s ως τη χρονική στιγμή t =10 s. 13. Τρένο με μήκος κινείται με σταθερή ταχύτητα. Στη διαδρομή του τρένου υπάρχουν δύο γέφυρες με μήκη 1 800m και 2 500m. Αν τμήματα του τρένου βρίσκονται πάνω από κάθε γέφυρα για χρόνους t1 100s και t2 70s, να βρείτε την ταχύτητα υ και το μήκος του τρένου. 14. Μπροστά από ακίνητο περιπολικό της τροχαίας περνά ένα αυτοκίνητο το οποίο κινείται με σταθερή ταχύτητα μέτρου 60 kmh /. 1. Μετά από 10 min περνά άλλο αυτοκίνητο το οποίο κινείται με σταθερή ταχύτητα μέτρου 90 kmh / 2 προς την ίδια κατεύθυνση. Βρείτε, πότε και σε πόση απόσταση από το περιπολικό θα συναντηθούν τα δύο αυτοκίνητα; 15. Μοτοσικλέτα κινείται με σταθερή ταχύτητα μέτρου 72 kmh / 1 και φτάνει στο πίσω μέρος ενός τρένου το οποίο κινείται προς την ίδια κατεύθυνση. Η μοτοσικλέτα κάνει χρόνο 40 s για να φτάσει στο μπροστινό μέρος του τρένου. Το τρένο τρέχει με σταθερή ταχύτητα μέτρου 54 kmh / 2. Βρείτε το μήκος του τρένου. 16. Δύο πεζοπόροι ξεκινούν ταυτόχρονα από ένα τόπο Α προκειμένου να φθάσουν σ ένα τόπο Β που βρίσκεται στην ίδια ευθεία. Ο πρώτος πεζοπόρος κινούμενος με σταθερή ταχύτητα 1 1,2 m /s μόλις φθάσει βλέπει ότι το ρολόι του δείχνει Ο δεύτερος πεζοπόρος κινούμενος με σταθερή ταχύτητα 2 1 m/s μόλις φθάνει βλέπει το ρολόι του να δείχνει Να υπολογίσετε την απόσταση των δύο τόπων. 17. Δύο φίλοι Α και Β τρέχουν σ ένα ευθύγραμμο δρόμο όπως δείχνει το σχήμα. Βρείτε: α) Πόσο απέχουν οι δύο φίλοι αρχικά; β) Πότε και πού συναντιούνται; γ) Με τι ταχύτητα κινείται ο καθένας; 11

12 18. Δύο πόλεις Α και Γ απέχουν απόσταση ΑΓ = 75 km μεταξύ τους. Από τις δύο πόλεις ξεκινάνε ταυτόχρονα δύο ποδηλάτες oι οποίοι κινούνται με σταθερές ταχύτητες μέτρων 1 20 m/s και 2 5 m/s αντίστοιχα. Βρείτε μετά από πόσο χρόνο θα συναντηθούν και σε πόση απόσταση από την πόλη Α αν: α) Κινούνται με αντίθετες φορές. β) κινούνται προς την ίδια φορά. 19. Αυτοκίνητο κινείται σε ευθύγραμμη τροχιά. Η ταχύτητά του μεταβάλλεται όπως δείχνει το σχήμα. Τη χρονική στιγμή t = 0 το αυτοκίνητο βρίσκεται στη θέση x = 5 km. Βρείτε: α) Τη συνολική μετατόπιση του αυτοκινήτου. β) Να κάνετε το διάγραμμα θέσης-χρόνου για την κίνηση του αυτοκινήτου. 20. Ένα κινητό εκτελεί τις κινήσεις του παρακάτω σχήματος. Να βρείτε την ταχύτητα τον κινητού σε κάθε κίνηση. 21. Μια αμαξοστοιχία μεταβαίνει από σταθμό Α σε σταθμό Β, που απέχουν απόσταση 36 km κινούμενη με σταθερή ταχύτητα μέτρου 72 kmh /. 1 Στο σταθμό Β σταματάει για χρονικό διάστημα t = 10 min. Στη συνέχεια μεταβαίνει σε σταθμό Γ που απέχει 18 km από το σταθμό Β με σταθερή ταχύτητα μέτρου 54 kmh / 2 Ζητείται: α) Ο ολικός χρόνος της κίνησης της αμαξοστοιχίας από το σταθμό Α μέχρι το σταθμό Γ. β) Να γίνουν οι γραφικές παραστάσεις υ - t και x - t της κίνησης. 12

13 22. Η θέση ενός κινητού, που κινείται ευθύγραμμα, μεταβάλλεται με τον χρόνο όπως στο παρακάτω διάγραμμα. Να κάνετε το διάγραμμα ταχύτητας - χρόνου για το κινητό και να γράψετε την εξίσωση της κίνησής του. 23. Η θέση ενός κινητού, που κινείται ευθύγραμμα, μεταβάλλεται με τον χρόνο όπως φαίνεται στο διάγραμμα. Αφού βρείτε το είδος της κίνησης, να γράψετε την εξίσωση της κίνησης και να κάνετε το διάγραμμα ταχύτητας-χρόνου. 24. Το παρακάτω σχήμα δίνει τη γραφική παράσταση της μετατόπισης σε συνάρτηση με τον χρόνο για την κίνηση ενός κινητού. α) Να χαρακτηρίσετε το είδος της κίνησης. β) Να υπολογίσετε την ταχύτητα του κινητού. γ) Πόσο διάστημα διανύει το κινητό από τη χρονική στιγμή t =0 μέχρι τη χρονική στιγμή t = 3 s; 25. Για δύο κινητά Α και Β, που κινούνται ευθύγραμμα, από τα διαγράμματα θέσης - χρόνου να κάνετε (στο ίδιο σχήμα) τα διαγράμματα ταχύτητας - χρόνου. 13

14 26. Ένα όχημα, το οποίο κινείται ευθύγραμμα ομαλά με ταχύτητα μέτρου 1 10 m /s πάει από ένα σημείο Α σ ένα άλλο σημείο Β σε χρόνο 20 s. Από το Β γυρίζει στο Α με σταθερή ταχύτητα μέτρου 2 15 m /s. Να κάνετε το διάγραμμα ταχύτητας χρόνου και από το διάγραμμα αυτό να βρείτε το χρονικό διάστημα της επιστροφής. 27. Στο παρακάτω σχήμα δίνονται τα διαγράμματα ταχύτητας-χρόνου για δύο κινητά που κινούνται ευθύγραμμα. Να κάνετε τα διαγράμματα διαστήματος - χρόνου για τα δύο κινητά σε κοινό σύστημα αξόνων. 28. Για ένα κινητό, που κινείται ευθύγραμμα, η αλγεβρική τιμή της ταχύτητας μεταβάλλεται με τον χρόνο όπως φαίνεται στο διάγραμμα. Αν η αρχική θέση του κινητού είναι x = 0, να κάνετε το διάγραμμα θέσης - χρόνου και να βρείτε την ολική μετατόπιση του κινητού. 29. Ένας βάτραχος και ένας λαγός κάνουν αγώνα δρόμου στα 1000m. Τη χρονική στιγμή t = 0 ξεκινούν ταυτόχρονα από την αφετηρία. Ο βάτραχος σε όλη τη διαδρομή κινείται με σταθερή ταχύτητα μέτρου 1 0,1 m/s. Ο λαγός μέχρι τη χρονική στιγμή t = 200 s κινείται με σταθερή ταχύτητα μέτρου 2 2 m/s. Στη συνέχεια κοιμάται μέχρι τη χρονική στιγμή t2 7400s και, όταν ξυπνήσει, συνεχίζει με την ίδια ταχύτητα. α) Με τι διαφορά χρόνου φτάνουν τα δύο ζώα στο τέρμα; β) Να γίνουν στο ίδιο διάγραμμα οι γραφικές παραστάσεις της θέσης με τον χρόνο και για τα δύο ζώα και να βρεθούν οι συντεταγμένες των σημείων τομής των καμπυλών. 30. Αθλητής ξεκινά από την πόλη Α και κατευθύνεται προς την πόλη Β τρέχοντας με σταθερή ταχύτητα μέτρου υ = 10 km/h. Στο μέσο της διαδρομής ανεβαίνει σε αυτοκίνητο, που κινείται με σταθερή ταχύτητα μέτρου 20 kmh / 1 και φτάνει στην πόλη Β μία ώρα νωρίτερα απ ό,τι θα έφτανε αν συνέχιζε πεζός. Να βρείτε τη μέση ταχύτητα του αθλητή και να κάνετε το διάγραμμα θέσης - χρόνου. 14

15 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ Α) ΘΕΩΡΙΑ Ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση είναι η κίνηση κατά την οποία η επιτάχυνση ενός σώματος παραμένει σταθερή ενώ η ταχύτητα του μεταβάλλεται συνεχώς. Ανάλογα με το πώς μεταβάλλεται η ταχύτητα του κινητού, η κίνηση χαρακτηρίζεται ως επιταχυνόμενη εάν αυξάνεται η ταχύτητα του- ή επιβραδυνόμενη εάν μειώνεται η ταχύτητα του-. 2 Μονάδες της επιτάχυνσης είναι τα m /s. Νόμος επιτάχυνσης: η επιτάχυνση ενός σώματος στην μεταβαλλόμενη κίνηση παραμένει σταθερή. Δίνεται από τον τύπο: t Οι γραφικές παραστάσεις της παραπάνω εξίσωσης είναι οι εξής: Σχ. 1 Σχ.2 Το πρώτο διάγραμμα μας δείχνει ότι έχουμε επιταχυνόμενη κίνηση ενώ το δεύτερο ότι έχουμε επιβραδυνόμενη κίνηση. Τα προηγούμενα διαγράμματα μας βοηθάνε να βρούμε όλα τα στοιχεία της άσκησης. Χρόνος κίνησης (t): γνωστός από το διάγραμμα Σταθερή επιτάχυνση ή επιβράδυνση κίνησης (α): γνωστή από το διάγραμμα Μεταβολή ταχύτητας (Δυ): Την βρίσκουμε από το εμβαδόν του ορθογωνίου το οποίο δημιουργείται από την γραφική παράσταση Εμβαδόν = Δυ = 0 α t Νόμος ταχύτητας: Η ταχύτητα ενός σώματος είναι ανάλογη του χρόνου κίνησης του. Δίνεται από τον τύπο: υ = α t ή at 0 Εάν έχουμε αρχική ταχύτητα υ 0 Οι γραφικές παραστάσεις της παραπάνω εξίσωσης είναι οι εξής: 15

16 Σχ.1 Σχ.2 Το πρώτο διάγραμμα μας δείχνει ότι έχουμε επιταχυνόμενη κίνηση ενώ το δεύτερο ότι έχουμε επιβραδυνόμενη κίνηση. Τα προηγούμενα διαγράμματα μας βοηθάνε να βρούμε όλα τα στοιχεία της άσκησης. Χρόνος κίνησης (t): γνωστός από το διάγραμμα Αρχική και τελική ταχύτητα κίνησης, : γνωστά από τα διαγράμματα 0 Σταθερή επιτάχυνση ή επιβράδυνση κίνησης (α): Την βρίσκουμε από την κλίση της ευθείας 0 (εφαπτομένη): α= εφθ = t t Συνολική μετατόπιση (x): Την βρίσκουμε από το εμβαδά του σχήματος το οποίο δημιουργείται από την γραφική παράσταση. Ε = x 2 0 t Νόμος μετατόπισης: Η μετατόπιση ενός σώματος είναι ανάλογη του τετραγώνου του χρόνου κίνησης του. Δίνεται από τον τύπο: 1 x 0 t at 2 Οι γραφικές παραστάσεις της παραπάνω εξίσωσης είναι οι εξής: 2 16

17 Σχ.1 Σχ.2 Το πρώτο διάγραμμα μας δείχνει ότι έχουμε επιταχυνόμενη κίνηση ενώ το δεύτερο ότι έχουμε επιβραδυνόμενη κίνηση. ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ Μετατόπιση (x) m x = υ t 1 2 x 0 t at 2 Χρόνος κίνησης (t) S - - Tαχύτητα (u) m/s x 0 t επιτάχυνσηεπιβράδυνση m /s 2 - a t 17

18 Β) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Μία από τις διαφορές μεταξύ ταχύτητας και επιτάχυνσης είναι ότι: α) το ένα μέγεθος είναι μονόμετρο ενώ το άλλο διανυσματικό, β) έχουν πάντα διαφορετική φορά, γ) το ένα εκφράζει το πόσο γρήγορα αλλάζει η θέση ενώ το άλλο το πόσο γρήγορα αλλάζει η ταχύτητα, δ) η ταχύτητα είναι δύναμη, ενώ η επιτάχυνση δεν είναι. Ποια είναι η σωστή απάντηση; 2. O οδηγός ενός αυτοκινήτου φρενάρει πάνω σ έναν ευθύγραμμο δρόμο. Ποιες από τις επόμενες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες; α) Η επιτάχυνση και η ταχύτητα έχουν την ίδια φορά. β) Η επιτάχυνση και η ταχύτητα έχουν αντίθετες φορές. γ) Η επιτάχυνση έχει την ίδια φορά με τη μεταβολή της ταχύτητας. δ) Η επιτάχυνση έχει αντίθετη φορά από τη μετατόπιση. 3. Ποια από τις επόμενες σχέσεις αποτελεί τον ορισμό της επιτάχυνσης; 4. Ένα κινητό κινείται σε ευθύγραμμο δρόμο με σταθερή επιβράδυνση μέτρου α. Αν τη χρονική στιγμή t 0 = 0 η ταχύτητα του κινητού είναι 0, ποιες από τις παρακάτω σχέσεις δίνουν τον ολικό χρόνο της κίνησης t και την τιμή x της ολικής μετατόπισης; 5. Η έκφραση 1 m/s 2 δηλώνει ότι: α) το διανυόμενο διάστημα του κινητού μεταβάλλεται κατά 1 m σε κάθε δευτερόλεπτο, β) η απόσταση του κινητού από την αρχική του θέση μεταβάλλεται κατά 1 m σε κάθε δευτερόλεπτο, γ) η ταχύτητα του κινητού είναι σταθερή και ίση με 1 m/s, δ) η ταχύτητα του κινητού μεταβάλλεται κατά 1 m/s σε κάθε δευτερόλεπτο. Ποια από τις παραπάνω προτάσεις είναι σωστή; 18

19 6. Αν η εξίσωση της ταχύτητας ενός κινητού που κινείται ευθύγραμμα είναι 50 4 t (στο S.I.) και τη χρονική στιγμή t 0 = 0 το κινητό βρίσκεται στη θέση x 0 = 10, τότε η εξίσωση της κίνησής του (στο SI) είναι: Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 7. Ποιες από τις επόμενες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες; α) η ταχύτητα και η επιτάχυνση έχουν πάντα την ίδια φορά στην ευθύγραμμη κίνηση. β) η ταχύτητα και η επιτάχυνση έχουν πάντα την ίδια διεύθυνση στην ευθύγραμμη κίνηση. γ) τη χρονική στιγμή που ξεκινά ένα όχημα η ταχύτητά του είναι μηδέν. δ) τη χρονική στιγμή που ξεκινά ένα όχημα η επιτάχυνσή του είναι διάφορη από το μηδέν. 8. Αν σε μια ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση η εξίσωση της θέσης είναι (στο S.I.), τότε η εξίσωση της ταχύτητας (στο S.I.) είναι: x 30t t 2 Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 9. Ποιο από τα διαγράμματα του επόμενου σχήματος ανταποκρίνεται σε ευθύγραμμη επιταχυνόμενη κίνηση; 10. H ταχύτητα ενός κινητού που κάνει ευθύγραμμη κίνηση ελαττώνεται μέχρι να μηδενιστεί. Μετά το κινητό συνεχίζει την κίνησή του σε αντίθετη κατεύθυνση. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή; α) Το διάστημα που διανύει το κινητό συνέχεια αυξάνεται. β) Το διάστημα που διανύει το κινητό αρχικά αυξάνεται και όταν το κινητό γυρίσει προς τα πίσω, αρχίζει να μειώνεται. γ) Η μετατόπιση του κινητού συνέχεια αυξάνεται. δ) Το μέτρο της ταχύτητας του κινητού συνέχεια ελαττώνεται. ε) Η φορά της επιτάχυνσης είναι συνεχώς αντίθετη της φοράς της ταχύτητας. 19

20 11. Η κλίση του διαγράμματος ταχύτητας- χρόνου σε μια ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση εκφράζει: α) τη μεταβολή της ταχύτητας, β) τη μεταβολή της μετατόπισης, γ) τον ρυθμό μεταβολής της ταχύτητας, δ) τον ρυθμό μεταβολής της μετατόπισης. Ποια είναι η σωστή απάντηση: 12. Για ένα κινητό που βρίσκεται στη θέση x o = 0 και τη χρονική στιγμή t 0 = 0 αρχίζει να κινείται ευθύγραμμα, η μετατόπιση αυξάνεται ανάλογα με το τετράγωνο του χρόνου. H κίνηση του κινητού είναι: α) ευθύγραμμη ομαλή, β) ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη με αρχική ταχύτητα, γ) ευθύγραμμη μη ομαλά επιταχυνόμενη, δ) ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη χωρίς αρχική ταχύτητα. Ποια από τις προηγούμενες προτάσεις είναι σωστή; 13. Ένα όχημα κινείται σε ευθύγραμμο δρόμο και το παρακάτω σχήμα δείχνει πώς μεταβάλλεται η ταχύτητά του σε συνάρτηση με τον χρόνο. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές; α) Τα διαστήματα που διανύει το όχημα στα τρία διαδοχικά στάδια της κίνησής του είναι ίσα μεταξύ τους. β) Η συνολική μετατόπιση του οχήματος είναι μηδέν. γ) Η φορά της ταχύτητας σε όλη τη διάρκεια της κίνησης παραμένει σταθερή, το ίδιο και η φορά της μετατόπισης. δ) Ο ρυθμός με τον οποίο επιταχύνεται το όχημα είναι μεγαλύτερος από τον ρυθμό με τον οποίο επιβραδύνεται. ε) Στο χρονικό διάστημα από 20 s έως 50 s το όχημα μετατοπίζεται κατά 400 m. 14. Στο διάγραμμα επιτάχυνσης-χρόνου το εμβαδόν μεταξύ της καμπύλης και του άξονα των χρόνων αριθμητικά είναι ίσο με: α) τη μετατόπιση του κινητού, β) τη θέση του κινητού, γ) την ταχύτητα του κινητού, δ) τη μεταβολή της ταχύτητας του κινητού. Ποια από τις παραπάνω προτάσεις είναι σωστή; 20

21 15. Για την ευθύγραμμη κίνηση ενός κινητού η αλγεβρική τιμή της επιτάχυνσης μεταβάλλεται με τον χρόνο όπως φαίνεται στο επόμενο διάγραμμα. Αν για t 0 = 0 είναι υ 0 = 0 και x 0 = 0, ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές; α) Το κινητό αρχικά επιταχύνεται, στη συνέχεια κινείται ομαλά και στο τέλος επιβραδύνεται. β) Η ταχύτητα του κινητού τη χρονική στιγμή t = 15 s είναι μηδέν. γ) Στο χρονικό διάστημα Δt = 10 5 = 5 s το κινητό είναι ακίνητο. δ) Το κινητό τη χρονική στιγμή t = 15 s επιστρέφει στην αρχική του θέση. 16. Ένα κινητό εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση. Στο διάγραμμα θέσης - χρόνου: α) Η καμπύλη (1) αντιστοιχεί σε κίνηση ομαλά επιταχυνόμενη, β) Η καμπύλη (2) αντιστοιχεί σε κίνηση ομαλά επιταχυνόμενη, γ) Η καμπύλη (3) αντιστοιχεί σε κίνηση ομαλά επιβραδυνόμενη, δ) Η καμπύλη (2) αντιστοιχεί σε κίνηση με μηδενική επιτάχυνση. Ποιες από τις παραπάνω προτάσεις είναι σωστές; 17. Ποιο από τα παρακάτω διαγράμματα δεν αντιστοιχεί σε ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση; 21

22 18. Δύο κινητά Κ 1 και Κ 2, που κινούνται ευθύγραμμα, τη χρονική στιγμή t 0 = 0 βρίσκονται στη θέση x 0 = 0 και οι τιμές των ταχυτήτων τους μεταβάλλονται με τον χρόνο όπως φαίνεται στο διάγραμμα. ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. α) Το Κ 1 επιβραδύνεται, ενώ το Κ 2 επιταχύνεται. β) Τη χρονική στιγμή 2 s τα κινητά έχουν ίσες ταχύτητες. γ) Τα κινητά ξανασυναντιούνται τη χρονική στιγμή 2 s. δ) Τη χρονική στιγμή 2 s τα κινητά απέχουν μεταξύ τους 10 m. ε) Τη χρονική στιγμή 4 s τα κινητά απέχουν μεταξύ τους 10 m. 19. Στο παρακάτω σχήμα δίνονται τα διαγράμματα διαστήματος - χρόνου για τρία σώματα Α, Β και Γ που κινούνται ευθύγραμμα. ποια από τις επόμενες προτάσεις είναι σωστή; α) το σώμα Α κινείται με σταθερή επιτάχυνση, το σώμα Β κινείται με σταθερή ταχύτητα και το σώμα Γ είναι σταματημένο. β) Το σώμα α κινείται με σταθερή ταχύτητα, το σώμα Β με σταθερή επιτάχυνση και το σώμα Γ είναι σταματημένο. γ) Το σώμα Α κινείται με σταθερή επιτάχυνση, το σώμα Β είναι σταματημένο και το σώμα Γ κινείται με σταθερή ταχύτητα Για ένα σώμα που κινείται ευθύγραμμα η εξίσωση της θέσης του είναι x 5t 8t (x σε m, t σε s). Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές; α) Το σώμα τη χρονική στιγμή t 0 = 0 βρίσκεται στη θέση x 0 = 0 και έχει ταχύτητα μέτρου υ 0 = 5 m/s. β) Η επιτάχυνση του σώματος έχει μέτρο α = 8 m/s 2. γ) Η εξίσωση της ταχύτητας του σώματος είναι υ = t (σε μονάδες του S. I.). δ) Η ταχύτητα του σώματος αυξάνεται με σταθερό ρυθμό μέτρου 160 m/s 2. ε) Τη χρονική στιγμή t 0 = 0 η μετατόπιση του σώματος αυξάνεται με ρυθμό μέτρου 5m/s. 22

23 21. Ένα όχημα τη χρονική στιγμή t 0 = 0 έχει ταχύτητα 0 και κινείται σε ευθύγραμμο δρόμο. Αν τη χρονική στιγμή t το όχημα έχει ταχύτητα και έχει μετατοπιστεί κατά x, να κάνετε την κατάλληλη αντιστοίχιση: 22. Να κάνετε την κατάλληλη αντιστοίχιση: 23

24 23. Το παρακάτω διάγραμμα ταχύτητας - χρόνου περιγράφει την κίνηση ενός οχήματος σε ευθύγραμμο δρόμο. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές; 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ i. α) Το όχημα ξεκινά τη χρονική στιγμή t 0 = 0 από την ηρεμία και κινείται με σταθερή επιτάχυνση μέτρου α = 2 m/s 2. β) Η ταχύτητα του οχήματος αυξάνεται κατά 2 m/s σε κάθε δευτερόλεπτο. γ) Το διάστημα που διανύει το όχημα από τη χρονική στιγμή t 0 = 0 μέχρι τη χρονική στιγμή t = 8 s είναι ίσο με 64 m. δ) Το διάστημα που διανύει το όχημα στα πρώτα 8 s είναι αριθμητικά ίσο με το εμβαδόν του ορθογωνίου ΑΒΓΔ. 24

25 Γ) ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. O κατασκευαστής ενός αυτοκινήτου μάς λέει ότι αυτό «πιάνει» τα 108 km/h σε 6 s. Να βρείτε την επιτάχυνση του συγκεκριμένου αυτοκινήτου, αν τη θεωρήσουμε σταθερή. 2. Όχημα κινείται με κατεύθυνση προς τα θετικά του άξονα των συντεταγμένων. Τη χρονική στιγμή t 1 = 2 s το όχημα έχει ταχύτητα με μέτρο 10 m/s, ενώ τη χρονική στιγμή t 2 = 7 s το μέτρο της ταχύτητας είναι 5 m/s. Να βρείτε την επιβράδυνση του οχήματος, αν τη θεωρήσουμε σταθερή σε όλη τη διάρκεια της κίνησής του. 3. Ένα όχημα κινείται ευθύγραμμα με σταθερή επιτάχυνση. Αν τη χρονική στιγμή t 1 = 10 s η ταχύτητά του έχει μέτρο υ 1 = 36 km/h και τη χρονική στιγμή t 2 = 60 s έχει μέτρο υ 2 = 108 km/h, να βρείτε την επιτάχυνση του οχήματος σε m/s Ένα κινητό κινείται ευθύγραμμα με σταθερή επιτάχυνση, η οποία έχει αλγεβρική τιμή α = +4 m/s 2. Αν τη χρονική στιγμή t 0 = 2 s η ταχύτητα του κινητού έχει αλγεβρική τιμή υ 0 = + 20 m/s, να βρείτε την ταχύτητά του τη χρονική στιγμή t = 7 s. 5. Κινητό, που κινείται ευθύγραμμα, τη χρονική στιγμή t 0 = 0 έχει ταχύτητα μέτρου υ 0 = 30 m/s και αρχίζει να επιβραδύνεται με σταθερή επιβράδυνση μέτρου α = 3 m/s 2. Να βρείτε τη μετατόπισή του μέχρι να μηδενιστεί η ταχύτητά του. 6. Αυτοκίνητο, που κινείται με ταχύτητα μέτρου υ = 30 m/s, μπαίνει ξαφνικά σε ανώμαλο ευθύγραμμο δρόμο και, αφού μετατοπιστεί κατά Δx = 45 m, κινούμενο με σταθερή επιβράδυνση, σταματά. Να βρείτε την επιβράδυνσή του και το χρονικό διάστημα που κινήθηκε στον ανώμαλο δρόμο. 7. Από το παρακάτω διάγραμμα ταχύτητας - χρόνου για μια ευθύγραμμη κίνηση να βρείτε την επιτάχυνση του σώματος και τη μετατόπισή του στο χρονικό διάστημα Δt = 5 0 = 5 s. 8. Λαγός, που κινείται σε ευθύγραμμο δρόμο, τη χρονική στιγμή t 0 = 0 έχει ταχύτητα μέτρου υ 0 = 5 m/s και για χρόνο Δt επιταχύνεται με σταθερή επιτάχυνση μέτρου α = 6 m/s 2 και μετατοπίζεται κατά Δx = 12 m. Να βρείτε την τελική του ταχύτητα. 25

26 9. Ένας δρομέας βρίσκεται τη χρονική στιγμή t 0 = 0 στη θέση με συντεταγμένη x 0 = 4 m και έχει ταχύτητα μέτρου υ 0 = 10 m/s. Η ταχύτητα του αυξάνεται με σταθερό ρυθμό 2 m/s 2. Βρείτε: α) Την ταχύτητα του δρομέα τη χρονική στιγμή t = 4 s. β) Τη θέση του δρομέα την ίδια στιγμή. 10. Μια μηχανή(a) και ένα αυτοκίνητο(β) εκτελούν τις κινήσεις που δείχνει το παρακάτω σχήμα. Βρείτε: α) Πόσο απέχουν τα δύο κινητά τη στιγμή που οι ταχύτητές τους είναι ίσες; β) Τη χρονική στιγμή που το αυτοκίνητο έχει διπλάσια ταχύτητα από τη μηχανή. υ(m/s) B 20 A t(s) 11. Ένα αυτοκίνητο, που κινείται σε ευθύγραμμο δρόμο με σταθερή ταχύτητα, ξαφνικά αρχίζει να επιταχύνεται με σταθερή επιτάχυνση μέτρου α = 2 m/s 2 για 10 s. Αν το αυτοκίνητο διανύσει 250 m σε αυτό το χρονικό διάστημα των 10 s, να βρείτε την αρχική του σταθερή ταχύτητα. 12. Ένα σώμα που κινείται ευθύγραμμα με σταθερή ταχύτητα μέτρου υ 0 = 20 m/s αρχίζει τη χρονική στιγμή t 0 = 0 να επιταχύνεται με σταθερή επιτάχυνση μέτρου α = 5 m/s 2. Σε ποια χρονική στιγμή η ταχύτητα του σώματος θα έχει διπλασιαστεί; 13. Ένα όχημα, το οποίο κινείται ευθύγραμμα, τη χρονική στιγμή t 0 = 0 βρίσκεται στη θέση x 0 = 0, έχει ταχύτητα μέτρου υ 0 = 80 m/s και αρχίζει να επιβραδύνεται. Αν τη χρονική στιγμή t = 20 s το όχημα σταματά, να βρείτε τη σταθερή επιβράδυνσή του και τη θέση όπου σταματά. 14. Ένα φορτηγό, που κινείται ευθύγραμμα με σταθερή ταχύτητα μέτρου υ 0 = 20 m/s, αρχίζει να επιβραδύνεται με σταθερό ρυθμό 0,5 m/s 2. Μετά από πόσο χρόνο η ταχύτητά του θα έχει μέτρο υ = 15 m/s και πόσο διάστημα θα διανύσει το φορτηγό από τη στιγμή αυτή μέχρι να σταματήσει; 15. Για την ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση ενός κινητού γνωρίζουμε ότι τη χρονική στιγμή t 0 = 0 είναι υ 0 = 0 και x 0 = m, ενώ τη χρονική στιγμή t 1 = 20 s είναι x 1 = m. Να βρείτε την επιτάχυνση του κινητού και την ταχύτητά του 1 τη χρονική στιγμή t Ένα τραμ, που αρχικά κινείται με ταχύτητα μέτρου υ 0 = 2 m/s, αρχίζει να επιταχύνεται με σταθερή επιτάχυνση μέτρου 4 m/s 2 σε ευθύγραμμο δρόμο. α) Πόσο γρήγορα τρέχει το τραμ μετά από 20 s; β) Πόσο διάστημα έχει διανύσει το τραμ σε 20 s; 26

27 γ) Ποια είναι η μέση ταχύτητα του τραμ στα πρώτα 20 s; δ) Πόσο διάστημα πρέπει να διανύσει το τραμ, μέχρι το μέτρο της ταχύτητάς του να γίνει 62 m/s; 17. Αυτοκίνητο κινείται σε ευθύγραμμο δρόμο με σταθερή επιβράδυνση και η αλγεβρική τιμή της ταχύτητάς του ελαττώνεται από υ 1 = + 20 m/s σε υ 2 = + 5 m/s, αφού μετατοπιστεί κατά Δx = 37,5 m. Να βρείτε την επιβράδυνση του αυτοκινήτου και το χρονικό διάστημα Δt μέσα στο οποίο έγινε αυτή η μεταβολή της ταχύτητας. 18. Μηχανή κινείται με ταχύτητα μέτρου υ 0 = 20 m/s. α) Αν η μηχανή αρχίσει να επιταχύνεται με σταθερή επιτάχυνση μέτρου α = 4 m/s 2, να βρείτε τη μετατόπισή της σε χρόνο 4 s. β) Αν η μηχανή αρχίσει να επιβραδύνεται με σταθερή επιβράδυνση μέτρου α = 4 m/s 2, να βρείτε τη μετατόπισή της σε χρόνο 4 s και το χρονικό διάστημα μέχρι να σταματήσει. 19. Ένα κινητό εκτελεί τις κινήσεις του παρακάτω σχήματος. Τη στιγμή t 0 = 0 βρίσκεται στη θέση x 0 = -10 m. α) Να ονομάσετε τις κινήσεις που εκτελεί το κινητό. β) Να βρείτε τη θέση του κινητού τη στιγμή t = 20 s. 20. Κινητό ξεκινά από την ηρεμία και κινείται με επιτάχυνση μέτρου α 1 = 1 m/s 2 μέχρι να αποκτήσει ταχύτητα μέτρου υ 1 = 10 m/s. Στη συνέχεια κινείται με την ταχύτητα που έχει αποκτήσει για ορισμένο χρονικό διάστημα και τέλος επιβραδύνεται με σταθερή επιβράδυνση αλγεβρικής τιμής α 2 = -5 m/s 2 μέχρι να σταματήσει. Η ολική μετατόπιση του κινητού είναι ίση με x ολ = 100 m. α) Να κάνετε τη γραφική παράσταση ταχύτητας-χρόνου. β) Να βρείτε τον ολικό χρόνο της κίνησης. 21. Ο χρόνος που περνάει από τη στιγμή που ένας οδηγός αντιληφθεί εμπόδιο στο δρόμο του μέχρι να πατήσει το φρένο ονομάζεται χρόνος αντίδρασης του οδηγού και ισούται, για έναν οδηγό, με t = 0,4 s. Το αυτοκίνητο κινείται ήδη με ταχύτητα υ = 30 m/s και τα φρένα επιβάλλουν στο αυτοκίνητο επιβράδυνση α = -5 m/s 2. Βρείτε τη συνολική μετατόπιση τον αυτοκινήτου μέχρι να σταματήσει. 22. Ένα κινητό εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση με αρχική ταχύτητα μέτρου υ 0 = 6 m/s και διανύει διάστημα s = 32 m πρώτα 4 s της επιταχυνόμενης κίνησής του. α) Να βρείτε την επιτάχυνση της κίνησης. β) Να κάνετε το διάγραμμα ταχύτητας - χρόνου. 27

28 γ) Να υπολογίσετε το διάστημα που διανύει το κινητό στα πρώτα 10 s της επιταχυνόμενης κίνησής του. 23. Ένα όχημα ξεκινά από την ηρεμία τη χρονική στιγμή t 0 = 0 και κινείται ευθύγραμμα. Στο διπλανό σχήμα δίνεται το διάγραμμα, επιτάχυνσης - χρόνου για την κίνηση του οχήματος. Να βρείτε την ταχύτητα του οχήματος τη χρονική στιγμή t = 8 s. 24. Από το παρακάτω διάγραμμα υ - t να υπολογίσετε το διάστημα που διέτρεξε το κινητό στα παρακάτω χρονικά διαστήματα: α) t t t 5 0 s β) t t t 5 2 s Ένα κινητό κινείται ευθύγραμμα και η αλγεβρική τιμή της ταχύτητάς του μεταβάλλεται με τον χρόνο όπως φαίνεται στο διάγραμμα. Να περιγράψετε την κίνηση, να βρείτε τη συνολική μετατόπιση του κινητού και να κάνετε το διάγραμμα επιτάχυνσης - χρόνου. 26. Για ένα κινητό, που κινείται ευθύγραμμα, η αλγεβρική τιμή της επιτάχυνσης μεταβάλλεται με τον χρόνο όπως φαίνεται στο διάγραμμα. Αν τη χρονική στιγμή t 0 = 0 το κινητό βρίσκεται στη θέση x 0 = 0 και έχει ταχύτητα μέτρου υ 0 = 0, να βρείτε τη θέση του τη χρονική στιγμή t = 3 s και να κάνετε τις γραφικές παραστάσεις υ - t και x t. 28

29 27. Από το παρακάτω διάγραμμα ταχύτητας - χρόνου, που αναφέρεται σε μια ευθύγραμμη κίνηση, να γίνει το διάγραμμα επιτάχυνσης-χρόνου και να βρεθεί το συνολικό διάστημα που διανύθηκε στον χρόνο των 6 s. 28. Για ένα όχημα, που κινείται σε ευθύγραμμο δρόμο, η αλγεβρική τιμή της ταχύτητας μεταβάλλεται με τον χρόνο όπως φαίνεται στο διάγραμμα. α) Τι κινήσεις κάνει το όχημα; β) Να κάνετε το διάγραμμα α t. γ) Αν τη χρονική στιγμή t 0 = 0 το όχημα βρίσκεται στη θέση x 0 = 0, να βρείτε τη θέση του τη χρονική στιγμή t = 10 s. 29. Αυτοκίνητο κινείται σε ευθύγραμμο δρόμο με σταθερή ταχύτητα μέτρου υ = 10 m/s για χρονικό διάστημα Δt 1 = 5 s. Στη συνέχεια επιβραδύνεται με σταθερή επιβράδυνση και μετά από χρονικό διάστημα Δt 2 = 2 s σταματά. Να βρείτε τη συνολική μετατόπιση του αυτοκινήτου. 30. Το διάγραμμα ταχύτητας - χρόνου για μια ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Να υπολογίσετε: α) την επιτάχυνση, β) την ταχύτητα του κινητού τη χρονική στιγμή t 1 = 4 s, γ) το διάστημα που διανύει το κινητό στη διάρκεια του 3ου δευτερολέπτου της κίνησής του, 29

30 δ) σε πόσο χρόνο το κινητό διανύει διάστημα s = 84 m. 31. Τρένο μήκους = 40 m περνά από γέφυρα μήκους s = 80 m. Το τρένο κινείται με ταχύτητα μέτρου υ 0 = 20 m/s και τη στιγμή που η μηχανή του φτάνει στη γέφυρα αρχίζει να επιταχύνεται. Να βρείτε την επιτάχυνση του τρένου, την οποία θεωρούμε σταθερή, ώστε τμήματα του τρένου να βρίσκονται πάνω στη γέφυρα για χρόνο t = 4 s. 32. O χρόνος από τη στιγμή που ο οδηγός ενός αυτοκινήτου αντιλαμβάνεται ένα εμπόδιο μέχρι τη στιγμή που εφαρμόζει τα φρένα είναι Δt = 0,4 s (χρόνος αντίδρασης). Αν το αυτοκίνητο κινείται ευθύγραμμα με ταχύτητα μέτρου υ = 30 m/s και τα φρένα προσδίδουν σταθερή επιβράδυνση μέτρου α = 5 m/s 2, να βρείτε τη συνολική μετατόπιση του αυτοκινήτου από τη στιγμή που ο οδηγός αντιλαμβάνεται το εμπόδιο μέχρι τη στιγμή που το αυτοκίνητο τελικά σταματά. 33. Το παρακάτω σχήμα δείχνει τη μεταβολή της ταχύτητας ενός κινητού με το χρόνο. Βρείτε: α) Τι κίνηση εκτελεί το κινητό στο κάθε ευθύγραμμο τμήμα. β) Τις επιταχύνσεις και τις επιβραδύνσεις του κινητού. γ) Τη μέση ταχύτητα του κινητού. δ) Την ταχύτητα του κινητού τη χρονική στιγμή t = 18 s, από τη γραφική παράσταση. ε) Τη μετατόπιση τον κινητού μέχρι τη χρονική στιγμή t = 10 s, από τη γραφική παράσταση. 18 υ(m/s) t(s) 34. Ένα όχημα κινείται σε ευθύγραμμο δρόμο και η ταχύτητά του μεταβάλλεται όπως δείχνει το σχήμα. Βρείτε: α) Τι κινήσεις εκτελεί το όχημα; β) Να κάνετε το διάγραμμα επιτάχυνσης-χρόνου, α =f(t). γ) Τη χρονική στιγμή t 0 = 0 το όχημα βρίσκεται στη θέση x 0 = 0. Βρείτε τη συντεταγμένη θέσεως τη χρονική στιγμή t = 10 s. 30

31 35. Ένα κινητό ξεκινά από την ηρεμία με επιτάχυνση μέτρου α = 5 m/s 2 κινείται για χρόνο t 1 = 4 s με αυτή. Στη συνέχεια κινείται χωρίς επιτάχυνση και με την ταχύτητα που έχει αποκτήσει για χρόνο t 2 = 2 s. Τέλος επιβραδύνεται μέχρι να σταματήσει, διανύοντας στη διάρκεια της κίνησης αυτής το μισό της συνολικής μετατόπισής του. Να βρείτε: α) Τη συνολική μετατόπιση του κινητού. β) Το συνολικό χρόνο που κινείται το κινητό. 36. Ένα μικρό έλκηθρο κινείται ευθύγραμμα πάνω σε κεκλιμένο επίπεδο με σταθερή επιτάχυνση. Αν το έλκηθρο ξεκινά από την ηρεμία τη χρονική στιγμή t 0 = 0 και τη χρονική στιγμή t 1 = 3 s έχει μετατοπιστεί κατά Δx 1 = 27 m, να βρείτε μετά από πόσο χρονικό διάστημα Δt 2 από την αρχή της κίνησης το έλκηθρο θα αποκτήσει ταχύτητα μέτρου υ = 48 m/s. 37. Δρομέας των 100 m ξεκινά από την ηρεμία και κινείται ευθύγραμμα με σταθερή επιτάχυνση 2 μέτρου 25 m / s, μέχρι να αποκτήσει τη μέγιστη ταχύτητα, η οποία έχει μέτρο υ = 12,5 m/s. 8 Στη συνέχεια κινείται με σταθερή ταχύτητα. Να κάνετε το διάγραμμα ταχύτητας χρόνου και από το διάγραμμα αυτό να βρείτε το «ρεκόρ» του δρομέα. 38. Όχημα κινείται ευθύγραμμα ομαλά με ταχύτητα μέτρου υ 1 = 10 m/s για χρονικό διάστημα Δt 1 = 10 s. Στη συνέχεια επιταχύνεται για χρονικό διάστημα Δt 2 = 4 s με σταθερή επιτάχυνση μέτρου α = 2 m/s 2 ίδιας φοράς με τη 1. Να βρείτε την τελική ταχύτητα του οχήματος καθώς και τη συνολική του μετατόπιση και να κάνετε τις γραφικές παραστάσεις α - t και υ t. 39. Ένα όχημα κινείται ευθύγραμμα ομαλά με ταχύτητα μέτρου υ 1 = 10 m/s για χρονικό διάστημα Δt 1 = 10 s. Στη συνέχεια το όχημα κινείται με σταθερή επιβράδυνση μέτρου α = 2 m/s 2 για χρονικό διάστημα Δt 2 = 4 s. Να βρείτε τη συνολική μετατόπιση του οχήματος. 40. Η κίνηση ενός δρομέα των 100 m δίνεται προσεγγιστικά από το παρακάτω διάγραμμα ταχύτητας - χρόνου. Να υπολογίσετε: α) τη μέση ταχύτητα του δρομέα, β) την επιτάχυνσή του, όπου η κίνηση είναι μεταβαλλόμενη. 31

32 41. Κινητό, όταν διέρχεται από ένα σημείο Α μιας ευθείας, έχει ταχύτητα μέτρου υ 1 = 17 m/s και επιβράδυνση 1. Μετά από 2 s ξεκινά από το ίδιο σημείο άλλο κινητό χωρίς αρχική ταχύτητα και με επιτάχυνση μέτρου α 2 = 4 m/s 2, κινούμενο κατά την ίδια φορά. Να βρείτε: α) την επιβράδυνση 1 ώστε τα δύο κινητά να συναντηθούν σε απόσταση x = 72 m από το σημείο που ξεκίνησαν, β) τις ταχύτητες που έχουν τα κινητά τη στιγμή που συναντιούνται. Στη συνέχεια να κάνετε τις γραφικές παραστάσεις της ταχύτητας και της μετατόπισης σε συνάρτηση με το χρόνο και για τα δύο κινητά στο ίδιο διάγραμμα. 42. Στο παρακάτω σχήμα παριστάνεται η μεταβολή της ταχύτητας ενός κινητού με το χρόνο. Βρείτε: α) Την αρχική ταχύτητα του κινητού. β) Τη μέγιστη ταχύτητα τον κινητού. γ) Εξηγείστε τις αρνητικές τιμές της ταχύτητα ς. δ) Μετά από πόση μετατόπιση και ποια χρονική στιγμή αλλάζει η φορά της κίνησης; ε) Τη συνολική απόσταση και την ολική μετατόπιση του κινητού. 43. Ένα κινητό ξεκινά από την ηρεμία και κινείται ευθύγραμμα με σταθερή επιτάχυνση μέτρου α = 4 m/s 2. Αν το κινητό σε χρονικό διάστημα Δt 1 = t 1 t 0 μετατοπίζεται το ίδιο μ ένα δεύτερο κινητό που κινείται επίσης ευθύγραμμα, αλλά με σταθερή ταχύτητα μέτρου υ 2 = 20 m/s για χρονικό διάστημα Δt 2 = 40 s, να βρείτε το Δt 1 και την τελική ταχύτητα του πρώτου κινητού. 44. Από δύο σημεία Γ και Δ μιας ευθείας διέρχονται ταυτόχρονα δύο κινητά με ταχύτητες μέτρων υ Γ = 5 m/s, υ Δ = 8 m/s και σταθερές επιταχύνσεις μέτρων α Γ = 4 m/s 2, α Δ = 2 m/s 2 αντίστοιχα, κινούμενα το ένα προς το άλλο. Αν τα κινητά συναντηθούν μετά από χρόνο t = 10 s, να βρείτε την απόσταση (ΓΔ). 32

33 45. Δύο αυτοκίνητα Α και Β περνούν τη χρονική στιγμή t 0 = 0 μπροστά από ένα βενζινάδικο με ταχύτητες μέτρων υ Α = 10 m/s και υ Β = 40 m/s και επιταχύνσεις μέτρων α Α = 3 m/s 2 και α Β = 1 m/s 2 αντίστοιχα, κινούμενα με την ίδια φορά. Να βρείτε σε ποια χρονική στιγμή θα ξανασυναντηθούν, τη θέση της συνάντησης (ως προς το βενζινάδικο, όπου x 0 = 0), και να κάνετε σε κοινό διάγραμμα τις τιμές των ταχυτήτων με τον χρόνο. Τι μας δίνει η τομή των γραφικών παραστάσεων; 46. Ένα κινητό ξεκινά από την ηρεμία και κινείται ευθύγραμμα για χρονικό διάστημα Δt 1 = 7 s με επιτάχυνση μέτρου α 1 = 2 m/s 2. Στη συνέχεια κινείται με άγνωστη επιτάχυνση 2 για χρονικό διάστημα Δt 2 = 4 s. Τέλος, κινείται με επιβράδυνση μέτρου α 3 = 8 m/s 2, για χρονικό διάστημα Δt 3 = 3 s, μέχρι που σταματά. Να βρείτε την ολική μετατόπιση του κινητού και να κάνετε τα διαγράμματα επιτάχυνσης χρόνου και ταχύτητας - χρόνου. 47. Κινητό ξεκινά από την ηρεμία και κινείται ευθύγραμμα για χρονικό διάστημα Δt 1 με σταθερή επιτάχυνση μέτρου α 1 = 2 m/s 2 και στη συνέχεια με σταθερή επιβράδυνση μέτρου α 2 = 8 m/s 2, μέχρι να σταματήσει. Ο ολικός χρόνος κίνησης είναι Δt = 50 s. Να κάνετε τα διαγράμματα της ταχύτητας και της επιτάχυνσης σε συνάρτηση με τον χρόνο και να βρείτε την ολική μετατόπιση του κινητού. 48. Ένα όχημα, που κινείται με σταθερή ταχύτητα μέτρου υ 1 = 20 m/s, περνά τη χρονική στιγμή t 0 = 0 (στην οποία x 0 = 0) από το σημείο Α ενός ευθύγραμμου δρόμου. Την ίδια χρονική στιγμή ξεκινά από το Α δεύτερο όχημα, κινούμενο κατά την ίδια φορά με επιτάχυνση μέτρου α =2 m/s 2. Να βρείτε σε ποιες χρονικές στιγμές η απόσταση των δύο οχημάτων είναι d = 64 m. Να κάνετε σε κοινό διάγραμμα θέσης χρόνου τις γραφικές παραστάσεις και για τα δύο οχήματα και να δικαιολογήσετε τις τρεις λύσεις από το διάγραμμα. 49. Ένας μοτοσικλετιστής βρίσκεται σταματημένος σ ένα σημείο Α ενός μεγάλου ευθύγραμμου δρόμου. Τη χρονική στιγμή t 0 = 0 περνά από μπροστά του ένας ποδηλάτης, ο οποίος έχει ταχύτητα μέτρου υ 1 = 2 m/s και κινείται με σταθερή επιτάχυνση μέτρου α 1 = 2 m/s 2. Τη χρονική στιγμή t = 2 s ο μοτοσικλετιστής αρχίζει να κινείται προς την ίδια κατεύθυνση με τον ποδηλάτη με σταθερή επιτάχυνση μέτρου α 2 = 6 m/s 2. Σε ποια απόσταση από το σημείο Α ο μοτοσικλετιστής θα φτάσει τον ποδηλάτη; Να κάνετε τα διαγράμματα ταχύτητας - χρόνου για τον μοτοσικλετιστή και τον ποδηλάτη σε κοινό σύστημα αξόνων. 50. Δύο φανάρια απέχουν μεταξύ τους απόσταση d = 400 m. Ένα αυτοκίνητο μπορεί να επιτύχει μέγιστη επιτάχυνση και μέγιστη επιβράδυνση μέτρου α = 4 m/s 2. Η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα έχει μέτρο υ = 72 km/h. Να βρείτε τον ελάχιστο χρόνο που χρειάζεται το αυτοκίνητο για να πάει από το ένα φανάρι στο άλλο, όταν ξεκινά από το πρώτο και σταματά στο δεύτερο. 51. Σ ένα μεγάλο ευθύγραμμο τμήμα της εθνικής οδού Αθηνών Λαμίας, στο ρεύμα Αθήνα προς Λαμία, κινούνται δύο νταλίκες Α και Β, μήκους l = 10 m η καθεμία, με ίσες σταθερές ταχύτητες μέτρου υ = 72 km/h. Τη χρονική στιγμή t 0 = 0 που η νταλίκα Β βρίσκεται σε απόσταση d = 48 m πίσω από την Α αρχίζει να επιταχύνεται με σταθερή επιτάχυνση μέτρου α = 1 m/s 2 προκειμένου να προσπεράσει την Α. Αν θεωρήσουμε ότι η προσπέραση ολοκληρώνεται τη στιγμή που η Β βρίσκεται 4 m μπροστά από την Α, να βρείτε: α) τη χρονική στιγμή που ολοκληρώνεται η προσπέραση, β) την ταχύτητα της νταλίκας Β όταν ολοκληρώνει την προσπέραση, γ) τη μετατόπιση κάθε νταλίκας στο παραπάνω χρονικό διάστημα. 33

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 1 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση 1. Να αναφέρετε ποια από τα σώματα που φαίνονται στην εικόνα κινούνται. Α. Ως προς τη Γη B. Ως προς το αυτοκίνητο. Α. Ως προς τη Γη κινούνται το αυτοκίνητο, το αεροπλάνο και ο γλάρος.

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΕΝΑ ΚΙΝΗΤΟ. 1) Πληροφορίες από διάγραμμα x-t.

Α) ΕΝΑ ΚΙΝΗΤΟ. 1) Πληροφορίες από διάγραμμα x-t. Α) ΕΝΑ ΚΙΝΗΤΟ 1) Πληροφορίες από διάγραμμα x-t Ένα κινητό κινείται ευθύγραμμα και στο σχήμα φαίνεται η μετατόπισή του σε συνάρτηση με τον χρόνο Ποιες από τις ακόλουθες προτάσεις είναι σωστές και ποιες

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΕΛ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Μ. ΦΥΣΙΚΟΣ

ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΕΛ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Μ. ΦΥΣΙΚΟΣ ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΕΛ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Μ. ΦΥΣΙΚΟΣ Ευθύγραμμη Ομαλή Κίνηση Ορισμός: Είναι η ευθύγραμμη κίνηση με σταθερή σε μέτρο και φορά ταχύτητα. Εξισώσεις ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΤΑΘΕΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις στις κινήσεις

Ασκήσεις στις κινήσεις Ασκήσεις στις κινήσεις 1. Αμαξοστοιχία κινείται με ταχύτητα 72km/h και διασχίζει σήραγγα μήκους 900m. Ο χρόνος που μεσολάβησε από τη στιγμή που το μπήκε η μηχανή μέχρι να βγει και το τελευταίο βαγόνι από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΘΕΜΑΤΑ Α Α. ΚΙΝΗΣΗ - ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΧΡΟΝΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑ Στις ακόλουθες προτάσεις να διαλέξετε την σωστή απάντηση: 1. Ένα σημειακό αντικείμενο κινείται σε ευθύγραμμο δρόμο ο οποίος

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Β Α Λ Α Τ Σ Ο Σ. 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 1. Γιώργος Βαλατσός Φυσικός Msc

Γ. Β Α Λ Α Τ Σ Ο Σ. 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 1. Γιώργος Βαλατσός Φυσικός Msc 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 1 1. Πότε τα σώματα θεωρούνται υλικά σημεία; Αναφέρεται παραδείγματα. Στη φυσική πολλές φορές είναι απαραίτητο να μελετήσουμε τα σώματα χωρίς να λάβουμε υπόψη τις διαστάσεις τους. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση

Ασκήσεις στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση Ασκήσεις στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση 1. Κινητό που εκτελεί ΕΟΚ περνά από τη θέση x 1 =12m τη χρονική στιγμή t 1 =9s και από τη θέση x 2 =2m τη χρονική στιγμή t 2 =14s. Να βρείτε: α) την κατεύθυνση προς

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Διαγώνισμα Α Λυκείου Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2015

1 ο Διαγώνισμα Α Λυκείου Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2015 1 ο Διαγώνισμα Α Λυκείου Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2015 Διάρκεια Εξέτασης 3 ώρες Ονοματεπώνυμο. ΘΕΜΑ Α: Στις ερωτήσεις Α1 ως και Α4 επιλέξτε την σωστή απάντηση: Α1. Αν υ η ταχύτητα ενός κινητού και α η επιτάχυνσή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στην κόλα σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στην κόλα σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ ΕΤΟΥΣ 2017-2018 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03/12/2017 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Καραβοκυρός Χρήστος ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στην κόλα σας τον αριθμό καθεμιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗΣ. = t. (1) 2 επειδή Δx 1 = Δx 2 = Δ xoλ / 2 Επειδή Δx 1 = u 1 t 1, από την

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗΣ. = t. (1) 2 επειδή Δx 1 = Δx 2 = Δ xoλ / 2 Επειδή Δx 1 = u 1 t 1, από την 1 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗΣ 1) Δίνεται η διπλανή γραφική παράσταση της ταχύτητας με το χρόνο. Να γίνει το διάγραμμα (θέσης χρόνου ), αν όταν o= είναι o =. Υπόδειξη Βρείτε τα εμβαδά μεταξύ της γραφικής παράστασης

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι είναι η Κινηματική; Ποια κίνηση ονομάζεται ευθύγραμμη;

1. Τι είναι η Κινηματική; Ποια κίνηση ονομάζεται ευθύγραμμη; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΚΙΝΗΣΗ 2.1 Περιγραφή της Κίνησης 1. Τι είναι η Κινηματική; Ποια κίνηση ονομάζεται ευθύγραμμη; Κινηματική είναι ο κλάδος της Φυσικής που έχει ως αντικείμενο τη μελέτη της κίνησης. Στην Κινηματική

Διαβάστε περισσότερα

Κίνηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Κίνηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κίνηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2.1 Περιγραφή της Κίνησης 1. Τι είναι η Κινηματική; Ποια κίνηση ονομάζεται ευθύγραμμη; Κινηματική είναι ο κλάδος της Φυσικής που έχει ως αντικείμενο τη μελέτη της κίνησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ 1 Α. Για κάθε μία από τις ερωτήσεις 1-5 να επιλέξετε το

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α (ΛΥΣΕΙΣ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/10/2013

ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α (ΛΥΣΕΙΣ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/10/2013 ΜΘΗΜ / ΤΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡ: (ΛΥΣΕΙΣ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙ: 13/1/13 ΘΕΜ Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

1. Ένας ποδηλάτης διαγράφει την περιφέρεια ενός κύκλου (OR). Το διάστηµα που έχει διανύσει είναι ίσο µε : α) 2πR β) πr. γ) πr 2.

1. Ένας ποδηλάτης διαγράφει την περιφέρεια ενός κύκλου (OR). Το διάστηµα που έχει διανύσει είναι ίσο µε : α) 2πR β) πr. γ) πr 2. 1. Ένας ποδηλάτης διαγράφει την περιφέρεια ενός κύκλου (OR). Το διάστηµα που έχει διανύσει είναι ίσο µε : α) 2πR β) πr γ) πr 2 δ) καµία από τις παραπάνω τιµές Το µέτρο της µετατόπισης που έχει υποστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Κεφάλαιο 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση 1. Τι ονομάζουμε κίνηση; Τι ονομάζουμε τροχιά; Ποια είδη τροχιών γνωρίζετε; Κίνηση ενός αντικειμένου

Διαβάστε περισσότερα

1 / 6. Ασκήσεις Κινηματικής

1 / 6. Ασκήσεις Κινηματικής Ασκήσεις Κινηματικής 1. Ένα κινητό κινείται με σταθερή ταχύτητα 20 m/s πάνω σε μια ευθεία που έχει βαθμολογηθεί ως άξονας, ξεκινώντας από το χ ο = 400m. a) Να γραφεί η εξίσωση της θέσης χ=f(t). b) Πότε

Διαβάστε περισσότερα

1. Όταν λέμε ότι κάποιος κινείται ευθύγραμμα με σταθερή επιτάχυνση 5m/s 2 εννοούμε ότι:

1. Όταν λέμε ότι κάποιος κινείται ευθύγραμμα με σταθερή επιτάχυνση 5m/s 2 εννοούμε ότι: ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/11/2016 ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετραδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΑ ΜΕΤΑΒΑΛΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ. Κινητική του υλικού σηµείου Ερωτήσεις Ασκήσεις

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΑ ΜΕΤΑΒΑΛΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ. Κινητική του υλικού σηµείου Ερωτήσεις Ασκήσεις ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΑ ΜΕΤΑΒΑΛΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ Κινητική του υλικού σηµείου Ερωτήσεις Ασκήσεις Α. Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής Να γράψετε στο φύλλο των απαντήσεών

Διαβάστε περισσότερα

Α. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Α. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1 ΘΕΜΑ 1: Α. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Ένα σώμα εκτελεί ευθύγραμμη κίνηση κατά την οποία η ταχύτητά

Διαβάστε περισσότερα

1. Ένας ποδηλάτης διαγράφει την περιφέρεια ενός κύκλου (OR). Το διάστημα που έχει διανύσει είναι ίσο με : α) 2πR β) πr 2 πr. υ m s

1. Ένας ποδηλάτης διαγράφει την περιφέρεια ενός κύκλου (OR). Το διάστημα που έχει διανύσει είναι ίσο με : α) 2πR β) πr 2 πr. υ m s 1. Ένας ποδηλάτης διαγράφει την περιφέρεια ενός κύκλου (OR). Το διάστημα που έχει διανύσει είναι ίσο με : α) 2πR β) πr 2 πr δ) καμία από τις παραπάνω τιμές Το μέτρο της μετατόπισης που έχει υποστεί είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 16-10-11 ΣΕΙΡΑ Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 ο Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποια μεγέθη ονομάζονται μονόμετρα και ποια διανυσματικά;

1. Ποια μεγέθη ονομάζονται μονόμετρα και ποια διανυσματικά; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΚΙΝΗΣΗ 2.1 Περιγραφή της Κίνησης 1. Ποια μεγέθη ονομάζονται μονόμετρα και ποια διανυσματικά; Μονόμετρα ονομάζονται τα μεγέθη τα οποία, για να τα προσδιορίσουμε πλήρως, αρκεί να γνωρίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ευθύγραμμες Κινήσεις

Ευθύγραμμες Κινήσεις Ευθύγραμμες Κινήσεις Μεγέθη της Κίνησης. Η ένδειξη της ταχύτητας σε ένα αυτοκίνητο είναι 7km/h και σε μία μοτοσικλέτα 08km/h. Ποιες είναι οι ταχύτητες των δύο οχημάτων σε μονάδες του διεθνούς συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου 9/11/2014

Διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου 9/11/2014 1 Διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου 9/11/2014 Ζήτημα 1 o Α) Να επιλέξτε την σωστή απάντηση 1) Η μετατόπιση ενός κινητού που κινείται ευθύγραμμα σε άξονα Χ ΟΧ είναι ίση με μηδέν : Αυτό σημαίνει ότι: α) η αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Ε Υ Θ Υ Γ Ρ Α Μ Μ Η Κ Ι Ν Η Σ Η - Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ

Ε Υ Θ Υ Γ Ρ Α Μ Μ Η Κ Ι Ν Η Σ Η - Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ 0 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Ε Υ Θ Υ Γ Ρ Α Μ Μ Η Κ Ι Ν Η Σ Η - Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ 0 1 Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων Α. Κάνε κατάλληλο σχήμα,τοποθέτησε τα δεδομένα στο σχήμα και ονόμασε

Διαβάστε περισσότερα

1. Μια σφαίρα κινείται ευθύγραμμα και στο παρακάτω σχήμα βλέπετε την θέση της Α για t=0.

1. Μια σφαίρα κινείται ευθύγραμμα και στο παρακάτω σχήμα βλέπετε την θέση της Α για t=0. 1. Μια σφαίρα κινείται ευθύγραμμα και στο παρακάτω σχήμα βλέπετε την θέση της Α για t=0. Αν η ταχύτητα της σφαίρας μεταβάλλεται όπως στο διπλανό διάγραμμα: A) Χαρακτηρίστε την κίνηση της σφαίρας: i) Από

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήριο αξιολόγησης στην κινηματική.

Κριτήριο αξιολόγησης στην κινηματική. Κριτήριο αξιολόγησης στην κινηματική. ΘΕΜΑ Α (Για τις ερωτήσεις Α. έως και Α.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή πρόταση.) Α. Στην ευθύγραμμη

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το κεφάλαιο θα χρησιμοποιήσουμε τα εξής μεγέθη. Στην παρένθεση φαίνεται η μονάδα μέτρησής τους στο S.I.

Σε αυτό το κεφάλαιο θα χρησιμοποιήσουμε τα εξής μεγέθη. Στην παρένθεση φαίνεται η μονάδα μέτρησής τους στο S.I. Σε αυτό το κεφάλαιο θα χρησιμοποιήσουμε τα εξής μεγέθη. Στην παρένθεση φαίνεται η μονάδα μέτρησής τους στο S.I. m: μάζα (kg), (χιλιόγραμμα) t: χρόνος (s), (δευτερόλεπτα) l: μήκος (m) (μέτρα) χ: θέση (m)

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Κινηματική

Κεφάλαιο 1: Κινηματική Κεφάλαιο 1: Κινηματική Θέμα Β: 3763 Β 3768 Β1 3770 Β1 377 Β 4980 Β1 498 Β1 4986 Β1 4989 Β 4995 Β1 5044 Β1 5046 Β1 5050 Β1 505 Β1 5090 Β1 515 Β1 518 Β1 513 Β 563 Β1 535 Β1 535 Β 539 Β1 5515 Β1 6154 Β1 8996

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι ΑΓ Ω Ν ΙΜ Α: A Σ ΑΞ Η ΛΤ Κ Ε Ι ΟΤ Υ Τ Ι Κ Η

Δ Ι ΑΓ Ω Ν ΙΜ Α: A Σ ΑΞ Η ΛΤ Κ Ε Ι ΟΤ Υ Τ Ι Κ Η Μ Α Θ Η Μ Α : Δ Ι ΑΓ Ω Ν ΙΜ Α: A Σ ΑΞ Η ΛΤ Κ Ε Ι ΟΤ Υ Τ Ι Κ Η Ε Π Ω Ν Τ Μ Ο : < < < < < <

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗ

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1. Τι ονομάζουμε κίνηση ενός κινητού; 2. Τι ονομάζουμε τροχιά ενός κινητού; 3. Τι ονομάζουμε υλικό σημείο; 4. Ποια μεγέθη ονομάζονται μονόμετρα και ποια διανυσματικά;

Διαβάστε περισσότερα

Μετατόπιση, είναι η αλλαγή (μεταβολή) της θέσης ενός κινητού. Η μετατόπιση εκφράζει την απόσταση των δύο θέσεων μεταξύ των οποίων κινήθηκε το κινητό.

Μετατόπιση, είναι η αλλαγή (μεταβολή) της θέσης ενός κινητού. Η μετατόπιση εκφράζει την απόσταση των δύο θέσεων μεταξύ των οποίων κινήθηκε το κινητό. Μετατόπιση, είναι η αλλαγή (μεταβολή) της θέσης ενός κινητού. Η μετατόπιση εκφράζει την απόσταση των δύο θέσεων μεταξύ των οποίων κινήθηκε το κινητό. Η ταχύτητα (υ), είναι το πηλίκο της μετατόπισης (Δx)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ / Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/10/2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Άρχων Μάρκος, Γεράσης Δημήτρης, Τζαγκαράκης Γιάννης

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ / Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/10/2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Άρχων Μάρκος, Γεράσης Δημήτρης, Τζαγκαράκης Γιάννης ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 214-2 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ / Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/1/214 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Άρχων Μάρκος, Γεράσης Δημήτρης, Τζαγκαράκης Γιάννης ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ Α Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ 25/12/2016

ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ Α Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ 25/12/2016 ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ Α Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ 25/12/2016 1 Ασκήσεις στις κινήσεις 1. Σώμα κινείται στον άξονα x Οx με σταθερή ταχύτητα υ=2m/s. Τη χρονική στιγμή t 0 =0 βρίσκεται στη θέση x 0 =0. α. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Δ3. Ο χρόνος από τη στιγμή που η απόστασή τους ήταν d μέχρι τη στιγμή που ακουμπά η μία την άλλη. Μονάδες 6

Δ3. Ο χρόνος από τη στιγμή που η απόστασή τους ήταν d μέχρι τη στιγμή που ακουμπά η μία την άλλη. Μονάδες 6 ΘΕΜΑ Δ 1. Δύο αμαξοστοιχίες κινούνται κατά την ίδια φορά πάνω στην ίδια γραμμή. Η προπορευόμενη έχει ταχύτητα 54km/h και η επόμενη 72km/h. Όταν βρίσκονται σε απόσταση d, οι μηχανοδηγοί αντιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Κ ε φ. 1 Κ Ι Ν Η Σ Ε Ι Σ

Κ ε φ. 1 Κ Ι Ν Η Σ Ε Ι Σ Κ ε φ. 1 Κ Ι Ν Η Σ Ε Ι Σ Χρήσιμες έννοιες Κίνηση (σχετική κίνηση) ενός αντικειμένου λέγεται η αλλαγή της θέσης του ως προς κάποιο σύστημα αναφοράς. Τροχιά σώματος ονομάζουμε τη νοητή γραμμή που δημιουργεί

Διαβάστε περισσότερα

Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν σαν σωστές (Σ) ή λάθος (Λ). Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές (Σ) και ποιες είναι λάθος (Λ).

Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν σαν σωστές (Σ) ή λάθος (Λ). Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές (Σ) και ποιες είναι λάθος (Λ). 1 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 Ο Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν σαν σωστές (Σ) ή λάθος (Λ). Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές (Σ) και ποιες είναι λάθος (Λ). *1. Μια κίνηση είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: Κυριακή 30 Οκτωβρίου 2016 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Ημερομηνία: Κυριακή 30 Οκτωβρίου 2016 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ημερομηνία: Κυριακή 30 Οκτωβρίου 016 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Στις ημιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

Ο µαθητής που έχει µελετήσει το κεφάλαιο ευθύγραµµες κινήσεις

Ο µαθητής που έχει µελετήσει το κεφάλαιο ευθύγραµµες κινήσεις Ο µαθητής που έχει µελετήσει το κεφάλαιο ευθύγραµµες κινήσεις πρέπει: Να γνωρίζει ποια µεγέθη λέγονται µονόµετρα και ποια διανυσµατικά. Να γνωρίζει τις έννοιες χρονική στιγµή και χρονική διάρκεια. Να ξεχωρίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στη Φυσική

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στη Φυσική Α ΤΑΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στη Φυσική ΜΕΡΟΣ 1 : Ευθύγραμμες Κινήσεις 1. Να επαναληφθεί το τυπολόγιο όλων των κινήσεων - σελίδα 2 (ευθύγραμμων και ομαλών, ομαλά μεταβαλλόμενων) 2. Να επαναληφθούν όλες οι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ / Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α (ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ Μ- ΑΓΙΑΝΝΙΩΤΑΚΗ ΑΝ.-ΠΟΥΛΗ Κ.

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ / Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α (ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ Μ- ΑΓΙΑΝΝΙΩΤΑΚΗ ΑΝ.-ΠΟΥΛΗ Κ. ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ / Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α (ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21-12-2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ Μ- ΑΓΙΑΝΝΙΩΤΑΚΗ ΑΝ.-ΠΟΥΛΗ Κ. ΘΕΜΑ A Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς

Διαβάστε περισσότερα

Λυμένες Ασκήσεις. Λύση. (βασική απλή άσκηση)

Λυμένες Ασκήσεις. Λύση. (βασική απλή άσκηση) Λυμένες Ασκήσεις (βασική απλή άσκηση) 1. Ένα μικρό σώμα εκτελεί ευθύγραμμη ομαλή κίνηση με σταθερή ταχύτητα μέτρου υ = 108 km/h και για να μεταβει το σώμα από το σημείο Α στο σημείο Β, χρειάστηκε χρόνο

Διαβάστε περισσότερα

Χρησιμοποιούμε έναν άξονα (π.χ. τον άξονα x x) για να παραστήσουμε τη θέση κάποιου σώματος του οποίου την κίνηση θέλουμε να μελετήσουμε.

Χρησιμοποιούμε έναν άξονα (π.χ. τον άξονα x x) για να παραστήσουμε τη θέση κάποιου σώματος του οποίου την κίνηση θέλουμε να μελετήσουμε. ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1. ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ Μια κίνηση που γίνεται σε ευθεία γραμμή ή με ευθύγραμμη τροχιά, λέμε ότι είναι ευθύγραμμη κίνηση. Τροχιά είναι το σύνολο των Διαδοχικών θέσεων από τις οποίες περνάει

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Κινηματική Ομάδα Δ.

1.1. Κινηματική Ομάδα Δ. 1.1.41. Μια μπάλα κινείται. 1.1. Ομάδα Δ. Στο παραπάνω σχήμα φαίνεται μια μπάλα που κινείται ευθύγραμμα, κατά μήκος ενός χάρακα, ενώ στο διτο χρόνο. πλανό σχήμα δίνεται η γραφική παράσταση της θέσης της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ A ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΥΛΗ: ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/11/2014

ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ A ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΥΛΗ: ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/11/2014 ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ A ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΥΛΗ: ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/11/2014 ΘΕΜΑ 1 Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο φύλλο απαντήσεων τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

4. ύο αυτοκίνητα Α, Β κινούνται ευθύγραµµα και οµαλά σε ένα τµήµα της Εγνατίας οδού σε παράλληλες

4. ύο αυτοκίνητα Α, Β κινούνται ευθύγραµµα και οµαλά σε ένα τµήµα της Εγνατίας οδού σε παράλληλες 1. Ένα αυτοκίνητο κινείται κατά µήκος ενός ευθύγραµµου οριζόντιου δρόµου, ο οποίος θεωρούµε ότι ταυτίζεται µε τον οριζόντιο άξονα x'x. Το αυτοκίνητο ξεκινά από τη θέση x o = +4m και κινούµενο ευθύγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Ζήτημα ) Ένα κινητό εκτελεί μεταβαλλόμενη κίνηση, αν : 2) Σώμα εκτελεί ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση κατά την οποία η μετατόπιση είναι

Ζήτημα ) Ένα κινητό εκτελεί μεταβαλλόμενη κίνηση, αν : 2) Σώμα εκτελεί ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση κατά την οποία η μετατόπιση είναι 1 Επώνυμο... Όνομα... Αγρίνιο 22-12-213 Ζήτημα 1 Α) Να επιλέξτε την σωστή απάντηση 1) Ένα κινητό εκτελεί μεταβαλλόμενη κίνηση, αν : α) Μεταβάλλεται το μέτρο της ταχύτητας. β) Μεταβάλλεται η διεύθυνση της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ ΥΛΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ ΥΛΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ ΥΛΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΗ ΤΡΟΧΙΑ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΑ. Παρατηρώντας τις εικόνες προσπαθήστε να ορίσετε τις θέσεις των διαφόρων ηρώων των κινουμένων σχεδίων. Ερώτηση: Πότε ένα σώμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΏΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 16-10- 2011. 1) α) Μονάδα μέτρησης ταχύτητας στο Διεθνές Σύστημα μονάδων (S.I.) είναι το 1Km/h.

ΔΙΑΓΏΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 16-10- 2011. 1) α) Μονάδα μέτρησης ταχύτητας στο Διεθνές Σύστημα μονάδων (S.I.) είναι το 1Km/h. ΔΙΑΓΏΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 16- - 2011 ΘΕΜΑ 1 0 Για τις ερωτήσεις 1-5, αρκεί να γράψετε στο φύλλο απαντήσεων τον αριθμό της ερώτησης και δεξιά από αυτόν, το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

γραπτή εξέταση στο μάθημα ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

γραπτή εξέταση στο μάθημα ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1η εξεταστική περίοδος από 4/10/15 έως 08/11/15 γραπτή εξέταση στο μάθημα ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Τάξη: Α Λυκείου Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Καθηγητές: Θ Ε Μ Α Α Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να επιλέξετε τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Α Λυκείου Διαγώνισμα Κινηματική. Θέμα 1 ο. Φυσική Α Λυκείου: Διαγώνισμα Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή;

Φυσική Α Λυκείου Διαγώνισμα Κινηματική. Θέμα 1 ο. Φυσική Α Λυκείου: Διαγώνισμα Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή; Φυσική Α Λυκείου Διαγώνισμα Κινηματική. Θέμα 1 ο 1.1. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή; Μια κίνηση χαρακτηρίζεται ως ευθύγραμμη ομαλή όταν: α) Η τροχιά είναι ευθεία. β) Η ταχύτητα έχει σταθερό

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1ο Ε Υ Θ Υ Γ Ρ Α Μ Μ Η Κ Ι Ν Η Σ Η

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1ο Ε Υ Θ Υ Γ Ρ Α Μ Μ Η Κ Ι Ν Η Σ Η 1 Σκοπός Να αποκτήσουν οι μαθητές τη δυνατότητα να απαντούν σε ερωτήματα που εμφανίζονται στην καθημερινή μας ζωή και έχουν σχέση με την ταχύτητα, την επιτάχυνση, τη θέση ή το χρόνο κίνησης ενός κινητού.

Διαβάστε περισσότερα

α) την επιτάχυνση όταν η κίνηση του οχηματος ήταν ομαλά μεταβαλλόμενη β) τα διαστήματα τα οποία διανύει το όχημα σε κάθε φάση της κίνησής του

α) την επιτάχυνση όταν η κίνηση του οχηματος ήταν ομαλά μεταβαλλόμενη β) τα διαστήματα τα οποία διανύει το όχημα σε κάθε φάση της κίνησής του Δύο σταθμοί απέχουν μεταξύ τους απόσταση ΑΒ=8 Κm. Ένα όχημα διανύει την απόσταση αυτή σε χρόνο t=220 sec. Στην αρχή η κίνησή του είναι ομαλά επιταχυνόμενη για χρονικό διάστημα t 1 =20sec στη συνέχεια γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

9 o Ε.Λ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

9 o Ε.Λ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 9 o Ε.Λ. ΠΕΙΡΑΙΑ Τµήµα: Α 2 ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Ονοµατεπώνυµο:.. Πειραιάς 4 /12 / 2006 Οδηγίες: Στις τρεις πρώτες ερωτήσεις, να επιλέξτε την σωστή πρόταση. Προσοχή!! Υπάρχει και η πίσω σελίδα. Μην ξεχάσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Ευθύγραμμη Ομαλή Κίνηση Επιμέλεια: ΑΓΚΑΝΑΚΗΣ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Φυσικός https://physicscorses.wordpress.com/ Βασικές Έννοιες Ένα σώμα καθώς κινείται περνάει από διάφορα σημεία.

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: Σάββατο 11 Νοεμβρίου 2017 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Ημερομηνία: Σάββατο 11 Νοεμβρίου 2017 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ημερομηνία: Σάββατο 11 Νοεμβρίου 017 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Στις ημιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Κινηµατική Η µετατόπιση είναι διάνυσµα Η µετατόπιση στην ευθύγραµµη κίνηση Μετατόπιση και διάστηµα.

1.1. Κινηµατική Η µετατόπιση είναι διάνυσµα Η µετατόπιση στην ευθύγραµµη κίνηση Μετατόπιση και διάστηµα. 1.1. 1.1.1. Η µετατόπιση είναι διάνυσµα. Ένα σώµα κινείται σε οριζόντιο επίπεδο ξεκινώντας από το σηµείο Α του σχήµατος. Μετά από λίγο φτάνει στο σηµείο Β. y 4 (m) B Γ 1 Α x 0,0 1 5 x(m) y i) Σχεδιάστε

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική γενικής παιδείας

Φυσική γενικής παιδείας Προτεινόμενα Θέματα Α ΓΕΛ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 015 Φυσική γενικής παιδείας ΘΕΜΑ Α Να γράψετε τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. H αλγεβρική

Διαβάστε περισσότερα

1ο ιαγώνισµα Α Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 30 Νοέµβρη 2014 Κινηµατική Υλικού Σηµείου

1ο ιαγώνισµα Α Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 30 Νοέµβρη 2014 Κινηµατική Υλικού Σηµείου 1ο ιαγώνισµα Α Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 30 Νοέµβρη 2014 Κινηµατική Υλικού Σηµείου Σύνολο Σελίδων: έξι (6) - ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες Βαθµολογία % Ονοµατεπώνυµο: Θέµα Α Στις ηµιτελείς προτάσεις Α.1

Διαβάστε περισσότερα

Κίνηση σε μια διάσταση

Κίνηση σε μια διάσταση Κίνηση σε μια διάσταση Θεωρούμε κίνηση κατά μήκος μιας ευθύγραμμης διαδρομής. Η απόσταση x του κινούμενου σώματος από ένα σημείο του άξονα της κίνησης που παραμένει ακίνητο χρησιμοποιείται ως συντεταγμένη.

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Κινηµατική Οµάδα Γ.

1.1. Κινηµατική Οµάδα Γ. 1.1. Οµάδα Γ. 1.1.21. Πληροφορίες από το διάγραµµα θέσης-χρόνου..ένα σώµα κινείται ευθύγραµµα και στο διάγραµµα βλέπετε τη θέση του σε συνάρτηση µε το χρόνο. i) Βρείτε την κλίση στο διάγραµµα x-t στις

Διαβάστε περισσότερα

1ο ιαγώνισµα Α Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 20 εκέµβρη 2015 Κινηµατική Υλικού Σηµείου

1ο ιαγώνισµα Α Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 20 εκέµβρη 2015 Κινηµατική Υλικού Σηµείου 1ο ιαγώνισµα Α Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 20 εκέµβρη 2015 Κινηµατική Υλικού Σηµείου Σύνολο Σελίδων: έξι (6) - ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες Βαθµολογία % Ονοµατεπώνυµο: Θέµα Α Στις ηµιτελείς προτάσεις Α.1

Διαβάστε περισσότερα

µε το µέτρο του µεγέθους. ii. Στη γλώσσα που χρησιµοποιούµε στην καθηµερινή µας ζωή ορίζουµε ως µέση ταχύτητα το

µε το µέτρο του µεγέθους. ii. Στη γλώσσα που χρησιµοποιούµε στην καθηµερινή µας ζωή ορίζουµε ως µέση ταχύτητα το Ερωτήσεις βιβλίου. Συµπλήρωσε τις λέξεις που λείπουν από το παρακάτω κείµενο έτσι ώστε οι προτάσεις που προκύπτουν να είναι επιστηµονικά ορθές: i. Η θέση ενός σώµατος καθορίζεται σε σχέση µε ένα σηµείο

Διαβάστε περισσότερα

1ο ιαγώνισµα Α Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 30 Νοέµβρη 2014 Κινηµατική Υλικού Σηµείου. Ενδεικτικές Λύσεις. Θέµα Α

1ο ιαγώνισµα Α Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 30 Νοέµβρη 2014 Κινηµατική Υλικού Σηµείου. Ενδεικτικές Λύσεις. Θέµα Α 1ο ιαγώνισµα Α Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 30 Νοέµβρη 2014 Κινηµατική Υλικού Σηµείου Α.1. Η µονάδα 1m/s 2 δηλώνει ότι : Ενδεικτικές Λύσεις Θέµα Α (γ) η ταχύτητα του κινητού µεταβάλλεται κατά 1m/s σε

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1ο Ε Υ Θ Υ Γ Ρ Α Μ Μ Η Κ Ι Ν Η Σ Η - Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1ο Ε Υ Θ Υ Γ Ρ Α Μ Μ Η Κ Ι Ν Η Σ Η - Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1ο Ε Υ Θ Υ Γ Ρ Α Μ Μ Η Κ Ι Ν Η Σ Η - Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ 1 2 Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων Α. Κάνε κατάλληλο σχήμα,τοποθέτησε τα δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΝΔΟΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ A ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ 1ο Α. Να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι είναι η Κινηματική; Ποια κίνηση ονομάζεται ευθύγραμμη;

1. Τι είναι η Κινηματική; Ποια κίνηση ονομάζεται ευθύγραμμη; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΚΙΝΗΣΗ 2.1 Περιγραφή της Κίνησης 1. Τι είναι η Κινηματική; Ποια κίνηση ονομάζεται ευθύγραμμη; Κινηματική είναι ο κλάδος της Φυσικής που έχει ως αντικείμενο τη μελέτη της κίνησης. Στην Κινηματική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ. υ = σταθερη (1) - Με διάγραμμα :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ. υ = σταθερη (1) - Με διάγραμμα : Πρότυπο Πρότυπα ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΣΗ Η Φυσική για να ερμηνεύσει τα φαινόμενα, δημιουργεί τα πρότυπα ή μοντέλα. Τα πρότυπα αποτελούνται από ένα πλέγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΝΤΕΛΗ. Κτίριο 1 : Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 13, Τηλ. 210 8048919 / 210 6137110 Κτίριο 2 : Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 17, Τηλ. 210 8100606 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

ΠΕΝΤΕΛΗ. Κτίριο 1 : Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 13, Τηλ. 210 8048919 / 210 6137110 Κτίριο 2 : Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 17, Τηλ. 210 8100606 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Τάξη Μάθημα Εξεταστέα ύλη Α Λυκείου Φυσική Ευθύγραμμη Κίνηση ΠΕΝΤΕΛΗ Κτίριο 1 : Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 13, Τηλ. 210 8048919 / 210 6137110 Κτίριο 2 : Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 17, Τηλ. 210 8100606 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

kg(χιλιόγραμμο) s(δευτερόλεπτο) Ένταση ηλεκτρικού πεδίου Α(Αμπέρ) Ένταση φωτεινής πηγής cd (καντέλα) Ποσότητα χημικής ουσίας mole(μόλ)

kg(χιλιόγραμμο) s(δευτερόλεπτο) Ένταση ηλεκτρικού πεδίου Α(Αμπέρ) Ένταση φωτεινής πηγής cd (καντέλα) Ποσότητα χημικής ουσίας mole(μόλ) ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΦΥΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Στα φυσικά φαινόμενα εμφανίζονται κάποιες ιδιότητες της ύλης. Για να περιγράψουμε αυτές τις ιδιότητες χρησιμοποιούμε τα φυσικά μεγέθη. Τέτοια είναι η μάζα, ο χρόνος, το ηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ. Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΛΥΣΕΙΣ. Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 01-013 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 1//1 ΘΕΜΑ 1 ο ΛΥΣΕΙΣ Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ν.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ν.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ν.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Ν.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 2 Ν.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 3 Ν.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 4 ΒΑΣ1ΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Ν.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 5 1. Πότε ένα σώμα κινείται και πότε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Ευθύγραμμη κίνηση Δυναμική σε μία διάσταση Δυναμική στο επίπεδο Διατήρηση της μηχανικής ενέργειας Διατήρηση της ολικής ενέργειας και υποβάθμιση

Διαβάστε περισσότερα

12 ο Λύκειο Πάτρας t (s)

12 ο Λύκειο Πάτρας t (s) ΑΣΚΗΣΕΙΣ Α. Ευθύγραμμη Ομαλή Κίνηση 1) Κινητό που κινείται σε άξονα χχ ξεκινά τη χρονική στιγμή t 0 = 0 και έχει εξίσωση κίνησης χ = 0 4t (S.I.). Να βρεθούν: α) Η αρχική θέση και η ταχύτητά του β) Ποια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Χ. Δ. ΦΑΝΙΔΗΣ http://users.sch.gr/cdfan ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017 Τα φυσικά μεγέθη, θέση,

Διαβάστε περισσότερα

Β ΚΥΚΛΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ Προτεινόμενα Θέματα Α ΓΕΛ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Φυσική ΘΕΜΑ Α

Β ΚΥΚΛΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ Προτεινόμενα Θέματα Α ΓΕΛ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Φυσική ΘΕΜΑ Α Φυσική ΘΕΜΑ Α γενικής παιδείας Να γράψετε τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Το μέτρο της στιγμιαίας ταχύτητας είναι ίσο με τη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2018 A ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2018 A ΦΑΣΗ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: A ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ Ημερομηνία: Παρασκευή 5 Ιανουαρίου 2018 Διάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Στις ημιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

ENOTHTA 1.1 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ

ENOTHTA 1.1 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ENOTHTA. ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕΡΟΣ ο. Πώς προσδιορίζουμε τη θέση των αντικειμένων; A O M B ' y P Ì(,y) Ð Για τον προσδιορισμό της θέσης πάνω σε μία ευθεία πρέπει να έχουμε ένα σημείο της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ (1) υ(m/s)

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ (1) υ(m/s) ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ () ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΑΞΗ.. ΘΕΜΑ Α Α. Να χαρακτηρίσετε κάθε μια από τις παρακάτω προτάσεις με (Σ) αν είναι σωστή ή με (Λ) αν είναι λανθασμένη. α) Αν η εξίσωση

Διαβάστε περισσότερα

Θέση-Μετατόπιση -ταχύτητα

Θέση-Μετατόπιση -ταχύτητα Φυσική έννοια Φυσική έννοια Φαινόμενα ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Θέση-Μετατόπιση -ταχύτητα Ένα τρένο που ταξιδεύει αλλάζει διαρκώς θέση, το ίδιο ένα αυτοκίνητο και ένα πλοίο ή αεροπλάνο

Διαβάστε περισσότερα

Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση: Θέση Μετατόπιση Ταχύτητα Διαγράμματα

Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση: Θέση Μετατόπιση Ταχύτητα Διαγράμματα Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση: Θέση Μετατόπιση Ταχύτητα Διαγράμματα 1. Ένας πεζοπόρος κινείται σε ευθύ δρόμο με σταθερό μέτρο ταχύτητας υ = 2m/s. Την χρονική στιγμή t o = 0 βρίσκεται στην θέση x αρχ = 10m. Α.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2. Κίνηση κατά μήκος ευθείας γραμμής

Κεφάλαιο 2. Κίνηση κατά μήκος ευθείας γραμμής Κεφάλαιο 2 Κίνηση κατά μήκος ευθείας γραμμής Στόχοι 1 ου Κεφαλαίου Περιγραφή κίνησης σε ευθεία γραμμή όσον αφορά την ταχύτητα και την επιτάχυνση. Διαφορά μεταξύ της μέσης και στιγμιαίας ταχύτητας καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Ο άνθρωπος ξεκινά τη στιγμή t=0 από τη θέση x=50 m και όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα κινείται προς τα αριστερά. Στη συνέχεια σε κάθε σημειωμένη θέση στο

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Β Γυμνασίου - Κεφάλαιο 2: Κινήσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΙΝΗΣΕΙΣ. Φυσική Β Γυμνασίου

Φυσική Β Γυμνασίου - Κεφάλαιο 2: Κινήσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΙΝΗΣΕΙΣ. Φυσική Β Γυμνασίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΙΝΗΣΕΙΣ Φυσική Β Γυμνασίου Εισαγωγή Τα πάντα γύρω μας κινούνται. Στο διάστημα όλα τα ουράνια σώματα κινούνται. Στο μικρόκοσμο συμβαίνουν κινήσεις που δεν μπορούμε να τις αντιληφθούμε άμεσα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Χ. Δ. ΦΑΝΙΔΗΣ http://users.sch.gr/cdfan Τα φυσικά μεγέθη, θέση, χρονική στιγμή, μετατόπιση,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2014

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2014 1 ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 014 ΘΕΜΑ Α.1 Α1. Να χαρακτηρίσετε με (Σ) τις σωστές και με (Λ) τις λανθασμένες προτάσεις Στην ευθύγραμμα ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση: Α. Η ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική: Ασκήσεις. Β Γυμνασίου. Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd

Φυσική: Ασκήσεις. Β Γυμνασίου. Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd 0 Β Γυμνασίου Φυσική: Ασκήσεις Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd 0 1 Ασκήσεις στο 1 ο Κεφάλαιο Ασκήσεις με κενά 1. Να συμπληρώσεις τα κενά στις παρακάτω προτάσεις:

Διαβάστε περισσότερα

Φίλε μαθητή, Το βιβλίο αυτό, που κρατάς στα χέρια σου προέκυψε τελικά μέσα από την εμπειρία και διδακτική διαδικασία πολλών χρόνων στον Εκπαιδευτικό Όμιλο Άλφα. Είναι το αποτέλεσμα συγγραφής πολλών καθηγητών

Διαβάστε περισσότερα

. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα, καθώς η παράμετρος χρόνος υποχρεωτικά μεταβάλλεται σε κάθε είδους κίνηση. Η επιλογή της χρονικής στιγμής t o

. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα, καθώς η παράμετρος χρόνος υποχρεωτικά μεταβάλλεται σε κάθε είδους κίνηση. Η επιλογή της χρονικής στιγμής t o Στις ασκήσεις Κινητικής υπάρχουν αρκετοί τρόποι για να δουλέψουμε. Ένας από αυτούς είναι με τη σωστή χρήση των εξισώσεων θέσης (κίνησης) και ταχύτητας των σωμάτων που περιγράφονται. Τα βήματα που ακολουθούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα.

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1 Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. Α2. Για τον προσδιορισμό μιας δύναμης που ασκείται σε ένα σώμα απαιτείται να

Διαβάστε περισσότερα

Ανακρίνοντας τρία διαγράμματα

Ανακρίνοντας τρία διαγράμματα Ανακρίνοντας τρία διαγράμματα 1) Ένα σώµα κινείται πάνω στον άξονα x και στο διάγραµµα φαίνεται η θέση του σε συνάρτηση µε το χρόνο. Με βάση πληροφορίες που µπορείτε να αντλήσετε µελετώντας το παραπάνω

Διαβάστε περισσότερα

Α ΛΥΚΕΙΟΥ: ΦΥΣΙΚΗ. Ημερομηνία 16 Νοεμβρίου 2014

Α ΛΥΚΕΙΟΥ: ΦΥΣΙΚΗ. Ημερομηνία 16 Νοεμβρίου 2014 Α ΛΥΚΕΙΥ: ΦΥΣΙΚΗ Διαγωνίσματα 13-14 Θεματικό πεδίο: 1 ο Διαγώνισμα Ευθύγραμμη κίνηση Ημερομηνία 16 Νοεμβρίου 14 Διάρκεια Ώρες ΘΕΜΑ 1 5 μονάδες Α. Ερωτήσεις κλειστού τύπου (4x5= Μονάδες) 1. Αν το πουλί-δρομέας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΘΕΜΑ 1 Ο. σε ένα άλλο σηµείο M. α. 10cm β. 14cm γ. -14cm δ. 6cm Μονάδες 5

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΘΕΜΑ 1 Ο. σε ένα άλλο σηµείο M. α. 10cm β. 14cm γ. -14cm δ. 6cm Μονάδες 5 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αµυραδάκη 20, Νίκαια (210 4903576) ΤΑΞΗ...Α ΛΥΚΕΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...ΦΥΣΙΚΗ... ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΘΕΜΑ 1 Ο Για τις παρακάτω ερωτήσεις, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

1ο: ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

1ο: ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1ο: ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 ο : Α. Να σημειώσετε στο τετράδιό σας τη σωστή απάντηση στις ακόλουθες ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. 1. Στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση: α. Η μετατόπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Χ. Δ. ΦΑΝΙΔΗΣ http://users.sch.gr/cdfan ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017 Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

12ο ΓΕΛ ΠΕΙΡΑΙΑ Οµάδα Α. Στις παρακάτω ερωτήσεις να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση:

12ο ΓΕΛ ΠΕΙΡΑΙΑ Οµάδα Α. Στις παρακάτω ερωτήσεις να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: 12ο ΓΕΛ ΠΕΙΡΑΙΑ Οµάδα Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΤΕΤΡ/ΝΟΥ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Ονοµατεπώνυµο: Τµήµα: Ηµεροµηνία: 17/12/2010 Ζήτηµα 1ο Στις παρακάτω ερωτήσεις να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: 1) Μια

Διαβάστε περισσότερα

Τα Θέματα που είναι με σκούρο φόντο φέτος (2014) είναι εκτός ύλης

Τα Θέματα που είναι με σκούρο φόντο φέτος (2014) είναι εκτός ύλης Τα Θέματα που είναι με σκούρο φόντο φέτος (2014) είναι εκτός ύλης 2013 ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις 1 έως 4 γράψτε τον αριθμό τις ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Για ένα

Διαβάστε περισσότερα

Περι-Φυσικής. Θέµα 1ο. 1ο ιαγώνισµα - Κινηµατική της Ευθύγραµµης Κίνησης. Ονοµατεπώνυµο: Βαθµολογία %

Περι-Φυσικής. Θέµα 1ο. 1ο ιαγώνισµα - Κινηµατική της Ευθύγραµµης Κίνησης. Ονοµατεπώνυµο: Βαθµολογία % 1ο ιαγώνισµα - Κινηµατική της Ευθύγραµµης Κίνησης Ηµεροµηνία : Νοέµβρης 2012 ιάρκεια : 3 ώρες Ονοµατεπώνυµο: Βαθµολογία % Θέµα 1ο Στις ερωτήσεις 1.1 1.4 επιλέξτε την σωστη απάντηση (4 5 = 20 µονάδες )

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Κίνηση σε μία διάσταση

Κεφάλαιο 1. Κίνηση σε μία διάσταση Κεφάλαιο 1 Κίνηση σε μία διάσταση Κινηματική Περιγράφει την κίνηση, αγνοώντας τις αλληλεπιδράσεις με εξωτερικούς παράγοντες που ενδέχεται να προκαλούν ή να μεταβάλλουν την κίνηση. Προς το παρόν, θα μελετήσουμε

Διαβάστε περισσότερα