ANKLE BRACE ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΑΣΤΡΑΓΑΛΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ANKLE BRACE ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΑΣΤΡΑΓΑΛΟΥ"

Transcript

1 ANKLE BRACE ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΑΣΤΡΑΓΑΛΟΥ pro comfort PF-1274 This product conforms to medical device guideline 93/42/EWG. Το προϊόν είναι συμβατό με την οδηγία 93/42/ΕΟΚ περί ιατρικών προϊόντων. Instruction manual Έντυπο οδηγιών χρήσης

2 Instruction manual Contents 3 Technical Data 3 Symbols Used 3 Intended Use 3-4 Safety Information 4 Applying the Bandage 5-6 Cleaning and Care 6 Disposal 6 3 Years Warranty 7 Service 12 Έντυπο οδηγιών χρήσης Περιεχόμενο πακέτου 8 Τεχνικά στοιχεία 8 Χρήση συμβόλων 8 Ενδεδειγμένη χρήση 8-9 Υποδείξεις ασφαλείας 9 Εφαρμογή του επιδέσμου Καθαρισμός και περιποίηση 11 Υποδείξεις ως προς την απόρριψη 11 3έτη εγγύηση 3 12 Σέρβις 12 2

3 Please read the instructions for use thoroughly before using this product. It is imperative to keep them in a safe place for future reference! If you give this product to someone else, please also give them these instructions for use. Contents 1 x Instruction manual 1 x Ankle brace right 1 x Ankle brace left Technical Data Shoe size: Symbols Used Follow instruction manual Manufacturing date Lot identification Manufacturer Intended Use This item is manufactured for private use and may not be worn longer than 2-3 hours non-stop as well as longer than 6-8 hours daily. 3

4 For the supportive application: 1. after typical sprain injuries 2. for chronic lateral ligament weakness or chronic ligament laxity 3. joint wear and tear 4. for pronation or supination tendency 5. chronic joint pain and swelling tendency 6. for athletic and physical strain Do not apply or only after consulting your physician in the event of: 1. complete ligament ruptures 2. external injuries 3. higher-grade ligament instability 4. circulatory disorders Safety Information Risk of injury! Should problems arise while wearing, please remove the bandage immediately and consult a physician. Do not apply the bandage so tight that it limits your blood supply. Before each use, please check the bandage for tears and damages. This item may only be used in a flawless condition. Do not wear this item while sleeping or during longer rest periods such as long periods of sitting for instance. Risk of skin irritations! In individual cases, skin reactions and irritations can result. Do not wear this item longer than 6-8 hours daily as well as not longer than 2-3 hours non-stop and wash body parts, which are covered by this item regularly in order to avoid skin irritations. In order to avoid allergic skin reactions, the skin must be free of gels, greases, ointments, oils or similar substances. Nevertheless, should problems arise, please consult a physician immediately. 4

5 Applying the Bandage For supination tendency ( twisting of ankle ) Note: The more intensely the external stabilisation belt is tightened, the stronger the containment of the supination tendency is. Fig. 1: Place the heel firmly in the intended heel hole. Fig. 2: First close the bottom (B) and then the top (C) hook & loop fastener. Fig. 3: First place the outer stabilisation belt from the outside to the inside over the back of the foot (instep) and close the hook & loop fastener while slightly pulling. Fig. 4: Place the inner stabilisation belt over the back of the foot towards the outer ankle and close the Hook & loop fastener. A B C D E A heel hole B bottom hook & loop fastener C top hook & loop fastener D outer stabilisation belt E inner stabilisation belt For pronation tendency (giving way of the ankle) Note: The more intensely the inner stabilisation belt is tightened, the stronger the containment of the pronation tendency is. Fig. 1: Place the heel firmly in the intended heel hole. Fig. 2: First close the bottom (B) and then the top (C) hook & loop fastener. 5

6 Fig. 3: First place the inner stabilisation belt from the inside to the outside over the back of the foot (instep) and close the hook & loop fastener while slightly pulling. Fig. 4: Place the outer stabilisation belt over the back of the foot towards the inner ankle and close the hook & loop fastener. A B C D E A heel hole B bottom hook & loop fastener C top hook & loop fastener D inner stabilisation belt E outer stabilisation belt Cleaning and Care Before using the bandage for the first time, wash it thoroughly. It is advisable to carry out a further wash after 2 or 3 times of use. Close the touch-and-close fastening before washing the bandage. After washing, you should rinse your bandage thoroughly. Wash separately. Disposal Please dispose of the product and packaging in an environmentally friendly manner, separating different materials for recycling as required! Dispose of this item through an authorised disposal company or through your local waste disposal facilities - ask your local authority for information if further guidance is required. Ensure that you comply with all regulations currently in force. 6

7 3 Years Warranty The product was manufactured with the greatest care and regular testing. This product comes with a 3-year warranty as of the date of purchase. Please keep the receipt. The warranty only covers material and production errors and will not cover improper or inappropriate handling. Your legal rights, in particular statutory rights are not restricted with this warranty. In the event of a warranty matter, please contact us free of charge via our Service-Hotline or send us an . In any case, we will be more than happy to provide you with personal advice. In the event of a warranty matter, defect parts can be shipped cash on delivery to the indicated service-address in coordination with our service-colleagues. Subsequently you will promptly receive a new or repaired part free of charge. The warranty period will not be extended due to any repairs based on warranty, statutory guarantee or fair dealing. This also applies to replaced and repaired parts. Any repairs required after the warranty has expired are chargeable. IAN:

8 Διαβάστε πριν την χρήση προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Αποθηκεύστε τις απαραιτήτως για μελλοντική ανάγνωση! Αν δώσετε το προϊόν σε άλλον παραδώστε επίσης αυτές τις οδηγίες χρήσης. Περιεχόμενο πακέτου 1 x Έντυπο οδηγιών χρήσης 1 x Επιδεσμος αρθρωσης ποδιου δεξιά 1 x Επιδεσμος αρθρωσης ποδιου αριστερά Τεχνικά στοιχεία Νούμερο παπουτσιού: Χρήση συμβόλων Προσέξτε τις οδηγίες χρήσης Ημερομηνία κατασκευής Κωδικός παρτίδας Κατασκευαστής Ενδεδειγμένη χρήση Το παρόν προϊόν έχει κατασκευαστεί για ιδιωτική χρήση και δεν επιτρέπεται να φοριέται συνεχόμενα πάνω από 2-3 ώρες καθώς και όχι πάνω από συνολικά 6-8 ώρες καθημερινά. 8

9 Για υποστηρικτική εφαρμογή: 1. μετά από χαρακτηριστικούς τραυματισμούς της ποδοκνημικής χώρας 2. σε χρόνια ανεπάρκεια του εξωτερικού συνδέσμου ή χρόνιες χαλαρώσεις των συνδέσμων 3. σε φθορά της άρθρωσης 4. σε τάση πρηνισμού ή υπτιασμού 5. σε χρόνιους πόνους της άρθρωσης και σε τάση πρηξίματος 6. σε αθλητική και σωματική καταπόνηση Να μην εφαρμόζεται καθόλου ή να εφαρμόζεται μόνον, αφού συμβουλευτείτε τον γιατρό σας σε: 1. πλήρεις ρήξεις συνδέσμων 2. εξωτερικούς τραυματισμούς 3. υψηλού βαθμού αστάθειες των συνδέσμων 4. διαταραχές της αιμάτωσης Υποδείξεις ασφαλείας Κίνδυνος τραυματισμού! Σε περίπτωση που εμφανιστούν προβλήματα, όταν τον φοράτε, βγάλτε αμέσως τον επίδεσμο και ζητήστε ιατρική συμβουλή. Εφαρμόζετε τον επίδεσμο μόνον τόσο σφιχτά, ώστε να μην περιορίζεται η κυκλοφορία του αίματος. Πριν από κάθε χρήση ελέγχετε τον επίδεσμο για ρωγμές και ζημιές. Το προϊόν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο σε άψογη κατάσταση. Μη φοράτε το προϊόν στον ύπνο ή σε μακρότερες φάσεις ηρεμίας, όπως π.χ. όταν κάθεστε για μεγάλο διάστημα. Κίνδυνος αντιδράσεων και ερεθισμών του δέρματος! Σε μεμονωμένες περιπτώσεις μπορεί να εμφανιστούν αντιδράσεις και ερεθισμοί του δέρματος. Μη φοράτε το προϊόν συνολικά πάνω από 6-8 ώρες την ημέρα καθώς και όχι περισσότερο από 2-3 ώρες συνεχόμενα και πλένετε τακτικά τα σημεία του σώματος που καλύπτονται από τον επίδεσμο, ώστε να αποφεύγονται ερεθισμοί του δέρματος. Για την αποφυγή αλλεργικών αντιδράσεων του δέρματος το δέρμα πρέπει να είναι ελεύθερο από τζελ, λίπη, αλοιφές, λάδια ή παρόμοιες ουσίες. Σε περίπτωση που εμφανιστούν ωστόσο προβλήματα, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή. 9

10 Εφαρμογή του επιδέσμου Σε τάση υπτιασμού ( πτώση προς τα έξω ) Υπόδειξη: Όσο περισσότερο τεντωθεί ο εξωτερικός σταθεροποιητικός ιμάντας, τόσο ισχυρότερος είναι ο περιορισμός της κλίσης υπτιασμού. Εικόνα 1: Τοποθετήστε τη φτέρνα γερά μέσα στην προβλεπόμενη οπή φτέρνας. Εικόνα 2: Κλείστε πρώτα το κάτω (B) και στη συνέχεια το επάνω (C) αυτοκόλλητο κούμπωμα. Εικόνα 3: Οδηγήστε πρώτα τον εξωτερικό σταθεροποιητικό ιμάντα από έξω προς τα μέσα πάνω από τη ράχη του ποδιού (κουντεπιέ) και κλείστε το αυτοκόλλητο κούμπωμα, τραβώντας ελαφρά. Εικόνα 4: Οδηγήστε τον εσωτερικό σταθεροποιητικό ιμάντα πάνω από τη ράχη του ποδιού στην κατεύθυνση του εξωτερικού αστραγάλου και κλείστε το αυτοκόλλητο κούμπωμα. A B C D E A οπή φτέρνας B κάτω αυτοκόλλητο κούμπωμα C επάνω αυτοκόλλητο κούμπωμα D εξωτερικός σταθεροποιητικός ιμάντας E εσωτερικός σταθεροποιητικός ιμάντας Σε τάση πρηνισμού (πτώση προς τα μέσα) Υπόδειξη: Όσο περισσότερο τεντωθεί ο εσωτερικός σταθεροποιητικός ιμάντας, τόσο ισχυρότερος είναι ο περιορισμός της κλίσης πρηνισμού. Εικόνα 1: Τοποθετήστε τη φτέρνα γερά μέσα στην προβλεπόμενη οπή φτέρνας. Εικόνα 2: Κλείστε πρώτα το κάτω (B) και στη συνέχεια το επάνω (C) αυτοκόλλητο κούμπωμα. 10

11 Εικόνα 3: Οδηγήστε πρώτα τον εσωτερικό σταθεροποιητικό ιμάντα από μέσα προς τα έξωπάνω από τη ράχη του ποδιού (κουντεπιέ) και κλείστε το αυτοκόλλητο κούμπωμα, τραβώντας ελαφρά. Εικόνα 4: Οδηγήστε τον εξωτερικό σταθεροποιητικό ιμάντα πάνω από τη ράχη του ποδιού στην κατεύθυνση του εσωτερικού αστραγάλου και κλείστε το αυτοκόλλητο κούμπωμα. A C B D E A οπή φτέρνας B κάτω αυτοκόλλητο κούμπωμα C επάνω αυτοκόλλητο κούμπωμα D εσωτερικός σταθεροποιητικός ιμάντας E εξωτερικός σταθεροποιητικός ιμάντας Καθαρισμός και περιποίηση Πριν την πρώτη χρήση του επιδέσμου, πλύνετε τον καλά. Μετά από κάθε δύο ή τρεις χρήσεις, συνιστάται εκ νέου πλύσιμο. Κατά το πλύσιμο, κλείνετε τα άγκιστρα του επιδέσμου. Μετά το πλύσιμο, ξεπλύνετε καλά τον επίδεσμο. Να πλένεται ξεχωριστά. Υποδείξεις ως προς την απόρριψη Απορρίπτετε τη συσκευασία και το προϊόν με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο και με βάση τις αρχές της ανακύκλωσης! Απορρίπτετε το προϊόν μέσω μιας εγκεκριμένης επιχείρησης διάθεσης απορριμμάτων ή μέσω της κοινοτικής διοίκησής σας. Προσέχετε τις ισχύουσες διατάξεις. 11

12 3έτη εγγύηση 3 Το προϊόν κατασκευάστηκε με την μεγαλύτερη φροντίδα και υπό διαρκή έλεγχο. Λαμβάνετε για αυτό το προϊόν τρία έτη εγγύηση από την ημερομηνία αγοράς. Παρακαλούμε διατηρήστε την απόδειξη ταμείου. Η εγγύηση ισχύει μόνο για σφάλματα υλικού και κατασκευής και εκπίπτει σε εσφαλμένη ή εκτός των προδιαγραφών μεταχείριση. Τα νομικά σας δικαιώματα, ιδιαίτερα τα δικαιώματα εξασφάλισης, δεν περιορίζονται μέσω αυτής της εγγύησης. Σε περίπτωση εγγύησης επικοινωνήστε παρακαλούμε μαζί μας μέσω της δωρεάν γραμμής μας εξυπηρέτησης προϊόντος ή με . Σε κάθε περίπτωση θα σας συμβουλεύσουμε προσωπικά. Σε περίπτωση εγγύησης μπορούν σε συνεννόηση με τους συνεργάτες μας σέρβις να αποσταλούν ελαττωματικά μέρη επί πληρωμή στην παρουσιαζόμενη διεύθυνση σέρβις. Θα λάβετε κατόπιν σύντομα ένα νέο ή επισκευασμένο μέρος δωρεάν. Ο χρόνος εγγύησης δεν επιμηκύνεται μέσω τυχόν επισκευών εξαιτίας της εγγύησης, νομικής εξασφάλισης ή καλής θέλησης. Αυτό ισχύει επίσης για αντικατεστημένα και επισκευασμένα μέρη. Μετά το πέρας της εγγύησης επισκευές που προκύπτουν είναι επί πληρωμή. IAN: Service/Σέρβις Διεύθυνση σέρβις / Service address MERCURY 54, Thermaikou Str. GR Thessaloniki Product hotline (Mon.-Fri. 10am 4pm, free phone) Ανοικτή γραμμή προϊόντος (Δε-Πα ώρα 10-16, ατελώς) Ανοικτή γραμμή προϊόντος (Δε-Πα ώρα 10-16, ατελώς) DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GMBH Wragekamp 6 D Hamburg Printable Version/ Έκδοση εκτύπωσης: V1

Hair & Beard Clippers SHBS 600 A1

Hair & Beard Clippers SHBS 600 A1 PERSONAL CARE Hair & Beard Clippers SHBS 600 A1 Hair & Beard Clippers Operation and Safety Notes Κουρευτική μηχανή για μαλλιά και γένια Υποδείξεις χειρισμού και ασφάλειας Before reading, unfold both pages

Διαβάστε περισσότερα

IAN 93482 PRESSURE WASHER PHD 150 C2 ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ PRESSURE WASHER HOCHDRUCKREINIGER. Translation of original operation manual

IAN 93482 PRESSURE WASHER PHD 150 C2 ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ PRESSURE WASHER HOCHDRUCKREINIGER. Translation of original operation manual PRESSURE WASHER PHD 150 C2 PRESSURE WASHER Translation of original operation manual ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας HOCHDRUCKREINIGER Originalbetriebsanleitung

Διαβάστε περισσότερα

IAN 73868 AIRBRUSH SET PABK 60 A1 AIRBRUSH SET ΣΕΤ ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ-AIRBRUSH AIRBRUSH-SET. Operation and Safety Notes. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας

IAN 73868 AIRBRUSH SET PABK 60 A1 AIRBRUSH SET ΣΕΤ ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ-AIRBRUSH AIRBRUSH-SET. Operation and Safety Notes. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας AIRBRUSH SET PABK 60 A1 AIRBRUSH SET Operation and Safety Notes ΣΕΤ ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ-AIRBRUSH Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας AIRBRUSH-SET Bedienungs- und Sicherheitshinweise IAN 73868 73868_par_Airbrush_Set_Cover_GB-IE-CY.indd

Διαβάστε περισσότερα

IAN 102855 BENCH PILLAR DRILL PTBM 500 A1 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΔΡΑΠΑΝΟ BENCH PILLAR DRILL TISCHBOHRMASCHINE. Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας

IAN 102855 BENCH PILLAR DRILL PTBM 500 A1 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΔΡΑΠΑΝΟ BENCH PILLAR DRILL TISCHBOHRMASCHINE. Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας BENCH PILLAR DRILL PTBM 500 A1 BENCH PILLAR DRILL Translation of original operation manual ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΔΡΑΠΑΝΟ Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας TISCHBOHRMASCHINE Originalbetriebsanleitung IAN

Διαβάστε περισσότερα

HEATED MASSAGE CUSHION UAMM 12 A1

HEATED MASSAGE CUSHION UAMM 12 A1 HEATED MASSAGE CUSHION UAMM 12 A1 HEATED MASSAGE CUSHION Operating instructions Οδηγία χρήσης RP69011 Automassage SB1 Seite 1 Freitag, 12. August 2011 9:50 09 English.........................................

Διαβάστε περισσότερα

IAN 93463 ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ PKS 1500 A1. ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ PKS 1500 A1 Οδηγίες χειρισμού και ασφαλείας Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης

IAN 93463 ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ PKS 1500 A1. ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ PKS 1500 A1 Οδηγίες χειρισμού και ασφαλείας Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ PKS 1500 A1 GB CY MITRE SAW PKS 1500 A1 Operating and Safety Instructions Translation of Original Operating Manual GR CY ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ PKS 1500 A1 Οδηγίες χειρισμού και ασφαλείας Μετάφραση

Διαβάστε περισσότερα

IAN 104473 PRESSURE WASHER PHD 100 E2 ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ PRESSURE WASHER HOCHDRUCKREINIGER. Translation of the original instructions

IAN 104473 PRESSURE WASHER PHD 100 E2 ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ PRESSURE WASHER HOCHDRUCKREINIGER. Translation of the original instructions PRESSURE WASHER PHD 100 E2 PRESSURE WASHER Translation of the original instructions ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας HOCHDRUCKREINIGER Originalbetriebsanleitung

Διαβάστε περισσότερα

2S ΠΕΡΙΚΑΡΠΙΑ ΚΑΙ ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΚΑΡΠΟΥ

2S ΠΕΡΙΚΑΡΠΙΑ ΚΑΙ ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΚΑΡΠΟΥ Οδηγίες Χρήσης για 2S ΠΕΡΙΚΑΡΠΙΑ ΚΑΙ ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΚΑΡΠΟΥ ΚΩΔΙΚΟΙ: 10.07.003 / 10.02.002 / 10.07.004 / 10.07.011 / 10.07.012 / 10.07.014 / 10.07.015 / 10.07.006 / 10.02.012 / 10.02.010 / 10.02.013 / 10.02.014

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN)

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN) Καφετιέρα φίλτρου Coffee maker ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣOΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡOΦOΡΙΕΣ: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ A.E. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρoύσι - Αθήνα Τηλ. 210 6156400, Fax : 210 6199316 e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr FOR FURTHER

Διαβάστε περισσότερα

English... 2. Ελληνικά... 32. Deutsch... 62

English... 2. Ελληνικά... 32. Deutsch... 62 English... 2 Ελληνικά... 32 Deutsch... 62 V 1.26 Contents Introduction... 5 Intended use... 5 Package contents... 6 Technical specifications... 7 Safety instructions... 9 General safety instructions...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Eλληνικά (GR) - English (EN)

Οδηγίες Χρήσης Eλληνικά (GR) - English (EN) ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣOΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡOΦOΡΙΕΣ: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ A.E. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρoύσι - Αθήνα Τηλ. 210 6156400, Fax : 210 6199316 e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr FOR FURTHER INFORMATION: H. BENRUBI & FILS

Διαβάστε περισσότερα

SEM 42. G? W Instruction for use Digital EMS/TENS unit...3. K W Οδηγίες χρήσης Ψηφιακή συσκευή EMS/TENS...16

SEM 42. G? W Instruction for use Digital EMS/TENS unit...3. K W Οδηγίες χρήσης Ψηφιακή συσκευή EMS/TENS...16 SEM 42 G? W Instruction for use Digital EMS/TENS unit...3 K W Οδηγίες χρήσης Ψηφιακή συσκευή EMS/TENS...16 Electromagnetic Compatibility Information... 30 Service-Hotline: G Tel.: 0 2030 249 050? Tel.:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Ηλ. Ζυγός Μπάνιου El. Bath Scale HBS 1008, HBS 1008 Gold

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Ηλ. Ζυγός Μπάνιου El. Bath Scale HBS 1008, HBS 1008 Gold ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι-Αθήνα Τηλ. 210 6156400, Fax: 210 6199316 e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr FOR FURTHER INFORMATION: H. BENRUBI & FILS S.A.

Διαβάστε περισσότερα

2S ΙΜΑΝΤΑ ΚΥΦΩΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟ

2S ΙΜΑΝΤΑ ΚΥΦΩΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟ Οδηγίες Χρήσης για 2S ΙΜΑΝΤΑ ΚΥΦΩΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΟΙ: 10.06.005 GR 2S Paramedical Equipment Ltd Ηρώων Πολυτεχνείου 29, 13451 Καµατερό, Αθήνα Τηλ. 210 2322012-013 Fax. 210 2385211 info@2sonline.gr www.2sonline.gr

Διαβάστε περισσότερα

PRESSURE WASHER PHD 150 A1

PRESSURE WASHER PHD 150 A1 PRESSURE WASHER PHD 150 A1 PRESSURE WASHER Translation of original operation manual ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας 68584_par_Hochdruckreiniger_PHD100A1_Cover_GB_IE_.indd

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Αποχυμωτής-Juice Extractor VITA 310L, Spicy Red 310L

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Αποχυμωτής-Juice Extractor VITA 310L, Spicy Red 310L ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: FOR FURTHER INFORMATION: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε. H. BENRUBI & FILS S.A. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι-Αθήνα 27 Aghiou Thoma str. GR 15124, Maroussi-Athens Τηλ. 210 6156400,

Διαβάστε περισσότερα

Refrigerator Ψυγείο Hladilnik Hladnjak CN147243GW

Refrigerator Ψυγείο Hladilnik Hladnjak CN147243GW Refrigerator Ψυγείο Hladilnik Hladnjak CN147243GW Please read this user manual first! Dear Customer, We hope that your product, which has been produced in modern plants and checked under the most meticulous

Διαβάστε περισσότερα

ELECTRIC COOL BOX REK 230 C2

ELECTRIC COOL BOX REK 230 C2 ELECTRIC COOL BOX REK 230 C2 ELECTRIC COOL BOX Operation and Safety Notes ΦΟΡΗΤΌ ΨΥΓΕΊΟ Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας ELEKTROKÜHLBOX Bedienungs- und Sicherheitshinweise IAN 46862 Before reading, unfold

Διαβάστε περισσότερα

2S ΦΑΚΕΛΟΥΣ / ΙΜΑΝΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΧΕΡΙΟΥ

2S ΦΑΚΕΛΟΥΣ / ΙΜΑΝΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΧΕΡΙΟΥ Οδηγίες Χρήσης για 2S ΦΑΚΕΛΟΥΣ / ΙΜΑΝΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΧΕΡΙΟΥ ΚΩ ΙΚΟΙ: 10.06.001 / 10.06.015 GR 2S Paramedical Equipment Ltd Ηρώων Πολυτεχνείου 29, 13451 Καµατερό, Αθήνα Τηλ. 210 2322012-013 Fax. 210 2385211

Διαβάστε περισσότερα

Digital HD Camcorder with HDMI connection

Digital HD Camcorder with HDMI connection Digital HD Camcorder with HDMI connection GB GR CY User manual and service information Ψηφιακή βιντεοκάμερα-hd Mε σύνδεση HDMI Εγχειρίδιο χρήσης και πληροφορίες για την τεχνική εξυπηρέτηση DV-5300HD C

Διαβάστε περισσότερα

MODELLING AND ENGRAVING SET PMGS 12 B2

MODELLING AND ENGRAVING SET PMGS 12 B2 MODELLING AND ENGRAVING SET PMGS 12 B2 MODELLING AND ENGRAVING SET Operation and Safety Notes Translation of original operation manual ΣΕΤ ΜΟΝΤΕΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΓΚΡΑΒΟΥΡΑΣ Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές πληροφορίες

Σημαντικές πληροφορίες 2015 Σημαντικές πληροφορίες Website Καταναλωτών της Sony Στην ιστοσελίδα www.sonymobile.com/support υπάρχει ένα τμήμα υποστήριξης, στο οποίο βοηθήματα και χρήσιμες συμβουλές βρίσκονται μόνο σε απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΑΤΜΟΣΥΣΤΗΜΑ ΣΙ ΕΡΩΜΑΤΟΣ / STEAM IRONING SYSTEM Μοντέλο / Model : KBS-11B AC220-240V 50Hz - 2300W Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Chill n'grill Μπάρμπεκιου BBQ XD-G7

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Chill n'grill Μπάρμπεκιου BBQ XD-G7 ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: FOR FURTHER INFORMATION: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε. H. BENRUBI & FILS S.A. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι-Αθήνα 27 Aghiou Thoma str. GR 15124, Maroussi-Athens Τηλ. 210 6156400,

Διαβάστε περισσότερα

English... 2. Ελληνικά... 28. Deutsch... 55

English... 2. Ελληνικά... 28. Deutsch... 55 English... 2 Ελληνικά... 28 Deutsch... 55 V 1.21 Contents Introduction... 3 Intended use... 3 Supplied items... 3 Technical data... 4 Safety instructions... 4 Operating environment... 4 Operational safety...

Διαβάστε περισσότερα

SRMH-15 / SRMH-20. Compact Mica radiator heater Compact καλοριφέρ Mica INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

SRMH-15 / SRMH-20. Compact Mica radiator heater Compact καλοριφέρ Mica INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ SRMH-15 / SRMH-20 Compact Mica radiator heater Compact καλοριφέρ Mica GB GR INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ENGLISH Congratulations on your purchase of this Portable Electric Appliance. Please read the

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN)

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN) Φούρνος Μικροκυμμάτων Microwave Oven ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣOΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡOΦOΡΙΕΣ: FOR FURTHER INFORMATION: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ A.E. H. BENRUBI & FILS S.A. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρoύσι - Αθήνα 27 Aghiou Thoma str, GR

Διαβάστε περισσότερα

MULTI-PURPOSE TOOL PMFW 310 A1

MULTI-PURPOSE TOOL PMFW 310 A1 MULTI-PURPOSE TOOL PMFW 310 A1 MULTI-PURPOSE TOOL Operation and Safety Notes Translation of original operation manual ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

English... 2. Ελληνικά... 28. Deutsch... 56

English... 2. Ελληνικά... 28. Deutsch... 56 English... 2 Ελληνικά... 28 Deutsch... 56 V 1.5 Table of Contents Cassette Digitizer SilverCrest SKD 1000 A3 Table of Contents... 2 Introduction... 4 Intended Use... 4 Package Contents... 5 Technical Specifications...

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΣΑΝΤΟΥΪΤΣΙΕΡΑ SANDWICH MAKER Μοντέλο / Model : LW-032 AC220-240V 50Hz - 750W Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής. Please

Διαβάστε περισσότερα