Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1

2 μ μ μ, μ μ..., μ μ, μ μ μ, μ μ μ μ, μ, μ μ μ ( ). μ μ μ 27 μ 2008.

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόµενο και Πολιτικές για Ουσιώδεις Όρους στις Υπηρεσίες Νησιωτικών Μεταφορών Καθορισµός Κρίσιµων εικτών Απόδοσης του Συστήµατος ακτοπλοϊκών µεταφορών: Στοχεύοντας στην βελτίωση της πρόσβασης και της ελκυστικότητας των νησιών Σελ.2 Σελ. 13 Ανάπτυξη Νησιωτικού Χώρου- Νησιωτική Πολιτική, Σελ. 31

4 Περιεχόµενο και Πολιτικές για Ουσιώδεις Όρους στις Υπηρεσίες Νησιωτικών Μεταφορών 1. Εισαγωγή: θέτοντας το πλαίσιο της ανάλυσης Η πολιτική για τις µεταφορές σε κάθε νησί, οφείλει να αναφέρεται στο αποδεκτό επίπεδο παροχής υπηρεσιών (ποσοτικό, ποιοτικό, κόστους) µε βάση τις ανάγκες µετακίνησης αλλά και τις προτιµήσεις των χρηστών, λαµβάνοντας υπόψη βέβαια τους όρους και τις συνθήκες λειτουργίας της αγοράς και ιδιαιτέρως του συστήµατος µεταφορών (αποδοτικότητα και παραγωγικότητα). Ως εκ τούτου λαµβάνονται υπόψη πληθυσµιακά και δηµογραφικά κριτήρια, κόστος µεταφοράς, χρόνος µεταφοράς, οικονοµικά στοιχεία, εποχικότητα, ανάγκες για µετακίνηση κ.ά.. Πέρα από τις επιβατικές µεταφορές πρέπει να εξεταστούν και οι ανάγκες για εµπορευµατικές µεταφορές, η αναποτελεσµατικότητα των οποίων αυξάνει το κόστος των προϊόντων για τους νησιώτες. Κεντρικό θέµα σε αυτή την ιδιαίτερη αγορά, είναι η ρύθµιση των συχνά αντιτιθεµένων συµφερόντων, δηλαδή του επιχειρηµατικού ενδιαφέροντος, του κοινωνικού συµφέροντος και του δηµόσιου συµφέροντος. Αυτή η ρύθµιση δυσχεραίνεται από το διαπιστωµένα χαµηλό επίπεδο γνώσης των ιδιαιτεροτήτων της αγοράς αλλά και την ανορθολογική αντιµετώπιση του ζητήµατος των µεταφορών στα νησιά ως πρόβληµα διαχείρισης πλοίων και µεταφορέων και όχι ως λειτουργία ενός ολοκληρωµένου συστήµατος νησιωτικών µεταφορών που στο επίκεντρο του βρίσκονται οι χρήστες του και ειδικότερα οι κάτοικοι των νησιών. Η έλλειψη εντοπίζεται ιδιαίτερα σε θέµατα προσδιορισµού του απαραίτητου επιπέδου µεταφορικών υπηρεσιών εξυπηρέτησης των νησιών (ποιότητας, ναύλου κλπ.), αλλά και στην συναρτώµενη αδράνεια των πρωταγωνιστών της αγοράς και κυρίως του Κράτους, που χαρακτηρίζεται από την προσκόλληση σε παλαιές πρακτικές και την αναζήτηση λύσεων «παρελθούσης χρήσης» µε την ανάληψη της µικρότερης δυνατής ευθύνης. 2

5 Το κράτος συγκεντρώνει µεγάλο όγκο πληροφοριών όµως δεν τις αξιοποιεί µε οργανωµένο τρόπο ώστε να δύναται να υποστηρίξει ή να αιτιολογήσει τις αποφάσεις που παίρνει ή να προσδιορίσει βασικές παραµέτρους της έννοιας του δηµοσίου συµφέροντος. Στην δυσµενέστερη θέση όλων βρίσκονται οι χρήστες οι οποίοι έχουν πηγές πληροφόρησης, οι οποίες βασίζονται στα άλλα µέρη της αγοράς (κράτος, παραγωγούς). Επικεντρώνονται δε σε θέµατα δροµολογίων ή τιµών, δεν κατέχουν δηλαδή ανεξάρτητη γνώση για να µπορούν να αξιολογήσουν την παρεχόµενη υπηρεσία. Αυτό το έλλειµµα περιορίζει και την αποτελεσµατικότητα της παρέµβασης τους και στα θεσµικά όργανα (όπως το Συµβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών) και αδυνατίζει την θεσµική τους παρέµβαση, ενώ αντίθετα ενισχύει την θέση των ισχυρών ολιγοπωλητών τους οποίους αδυνατούν να κρίνουν ή κόµη και να ελέγξουν. Αυτή η πραγµατικότητα δεν µπορεί να δηµιουργήσει υπόβαθρο πολυµερών συµφωνιών ή συναίνεσης όπως απαιτείται σε µια αγορά υπηρεσιών µεγάλου κοινωνικού και οικονοµικού ενδιαφέροντος. Καθοριστικό ρόλο σε αυτή την κατάσταση παίζει το έλλειµµα γνώσης και η έλλειψη στρατηγικού σχεδιασµού. Το καλύτερο αποτέλεσµα συµφωνιών είναι αυτό που οι ενδιαφερόµενες πλευρές έχουν συγκροτήσει συµφωνίες δυναµικού και όχι στατικού χαρακτήρα, αξιοποιώντας δείκτες και παραµέτρους που εξορθολογίζουν τις επιλογές και καθιστούν τις συµφωνίες ως αποτέλεσµα συνεργασίας ανάµεσα στις διαφορετικές πλευρές, στην βάση του win win. Η συνεργασία θα βοηθήσει το κάθε µέρος να κατανοήσει τον βαθµό εξάρτησης από τις άλλες πλευρές. Τα στάδια ανάπτυξης και διαµόρφωσης συµφωνίας ουσιωδών όρων είναι τα ακόλουθα α. διενέργεια έρευνας για την αναγκαιότητα ανάπτυξης Σ.Ο.Ο., β. διαµόρφωση περιεχοµένου συµφωνίας ουσιωδών όρων, γ. υλοποίηση περιεχοµένου συµφωνίας ουσιωδών όρων και δ. παρακολούθηση ουσιωδών όρων. Στην επόµενη παράγραφο παρέχονται τα βασικά στοιχεί για το κάθε ένα εξ αυτών και στη συνέχεια τίθενται για προβληµατισµό µέσω του ΙΤΑ, πτυχές πολιτικών που µπορεί να ασκήσει η Τ.Α. για τις µεταφορές στη νησιωτική Ελλάδα. 3

6 2. Τα βήµατα του σχεδιασµού διαµόρφωσης ουσιωδών όρων Ο Οδηγός Ουσιωδών Όρων αποτελεί συγκεκριµένη διεργασία (Σχήµα 1) αλλά και εγχειρίδιο διαµόρφωσης συµφωνιών ή/και συµβάσεων: Η διεργασία που παρέχει ο Οδηγός περιγράφει τον τρόπο δια του οποίου οι χρήστες ή ο φορέας εκπροσώπησής του (π.χ. Τοπική Αυτοδιοίκηση), ο «πάροχος των υπηρεσιών» ή η Ένωσή τους και το κράτος φτάνουν σε συµφωνία καθορίζοντας συγκεκριµένους στόχους οικονοµικούς, κοινωνικούς, αποδοτικότητας, το επίπεδο και τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών µεταφοράς και γενικά των Κρίσιµων εικτών Απόδοσης. Η διεργασία (Σχήµα 1) αρχικά διερευνά την αναγκαιότητα ανάπτυξης συµφωνίας ουσιωδών όρων αλλά και τις υποχρεωτικές βάσει της τρέχουσας νοµοθεσίας διατάξεις, οι οποίες σχετίζονται µε το συγκεκριµένο δροµολόγιο. Στη συνέχεια διαµορφώνεται οµάδα διαβούλευσης και καθορίζονται οι δείκτες, οι οποίοι εκφράζουν τα συµφέροντα όλων των εµπλεκοµένων µερών. Με βάση αυτά διενεργείται ελφική προσέγγιση για την βελτίωση του επιπέδου συµφωνίας και τελικά καθορίζονται οι ουσιώδεις όροι. Σύµφωνα µε τους όρους που τελικά καθορίστηκαν, γίνεται επιλογή ενός ή περισσοτέρων προσεγγίσεων υλοποίησης συµφωνίας / συµφωνιών, και διενεργούνται οι απαραίτητοι διαγωνισµοί. Οι ουσιώδεις όροι αποτελούν όρους στις σχετικές προκηρύξεις και ως εκ τούτου χρησιµοποιούνται στη συνέχεια ως µέρος σύµβασης /συµβάσεων βάσει της οποίας θα καταγράφονται οι στόχοι και θα επιλύονται οποιεσδήποτε διαφορές ή/και διαφωνίες µεταξύ των εµπλεκοµένων µερών. Τέλος, στο τελευταίο στάδιο, η διεργασία αναπτύσσει τον τρόπο παρακολούθησης των συµβάσεων και επίλυσης όποιων διαφωνιών. Αναλυτικότερα, η διεργασία αποτελείται από τέσσερις επιµέρους διαδικασίες, οι οποίες συµπεριλαµβάνουν ενέργειες, έντυπα και αποφάσεις. Οι ενέργειες ανά στάδιο /διαδικασία είναι οι ακόλουθες: Α. Στάδιο: ιενέργεια Έρευνας για την αναγκαιότητα ανάπτυξης Σ.Ο.Ο. Α.1. ιερεύνηση Ενδιαφέροντος Ιδιωτικού Τοµέα Α.2. ιερεύνηση Αντικειµενικών παραγόντων Α.3. είκτες Νησιωτικών Χαρακτηριστικών Α.4. ιερεύνηση Χαρακτηριστικών Καθολικότητας Υπηρεσίας Α.5. Πολιτικές για τη Συγκεκριµένη Υπηρεσίας 4

7 Α.6. ιερεύνηση για υποχρεωτική ανάπτυξη PSOs Α.6. ιερεύνηση για υποχρεωτική ανάπτυξη PSCs Β. Στάδιο: ιαµόρφωση Περιεχοµένου Συµφωνίας Ουσιωδών Όρων Β.1. ιαµόρφωση Οµάδας ιαβούλευσης Β.2. Καθορισµός επιπέδου πληροφόρησης Β.3. Επιλογή εικτών Απαιτήσεων / Προδιαγραφών Β.4. Επιλογή εικτών Αποτελεσµατικότητας Β.5. Επιλογή εικτών Απόδοσης Β.6. Επιλογή εικτών Αξιοπιστίας Παρόχου Β.7. Επιλογή εικτών Ικανότητας Πλοίων Β.8. Καθορισµός Ουσιωδών Όρων µε χρήση ελφικής Γ. Στάδιο: Υλοποίηση Περιεχοµένου Συµφωνίας Ουσιωδών Όρων Γ.1. Έκθεση Ανάλωσης Ουσιωδών Όρων Γ.2. Επιλογή Υλοποίησης µέσω PSCs Γ.3. Επιλογή Υλοποίησης µέσω Σ ΙΤ Γ.4. Επιλογή Υλοποίησης µέσω ΠΙΧ Γ.5. Επιλογή Υλοποίησης µέσω Ο.Τ.Α. Γ.6. ιαµόρφωση Όρων Προκήρυξης & ιενέργεια ιαγωνισµού. Στάδιο: Παρακολούθηση Ουσιωδών Όρων.1.Σύναψη Σύµβασης / Συµβάσεων.2 έναρξη Υλοποίησης Σύµβασης.3 Προσδιορισµός τρόπου παρακολούθησης βάσει προσέγγισης Σταδίου Γ.4. Παρακολούθηση Ουσιωδών Όρων.5 Επίλυση ιαφωνιών & Καθορισµός Κυρώσεων 5

8 Έναρξη Εργασιών Α.1. ιερεύνηση Ενδιαφέροντος Ιδιωτικού Τοµέα Α.2. ιερεύνηση Αντικειµενικών παραγόντων Β. Β.1. ιαµόρφωση Οµάδας ιαβούλευσης Β.2. Καθορισµός επιπέδου πληροφόρησης Α.5. Πολιτικές για τη Συγκεκριµένη Υπηρεσίας Α.4. ιερεύνηση Χαρακτηριστικών ηµόσιας Υπηρεσίας Α.3. είκτες Νησιωτικών Χαρακτηριστικών Β.5. Επιλογή εικτών Απόδοσης Β.4. Επιλογή εικτών Αποτελεσµατικότητας Β.3. Επιλογή εικτών Απαιτήσεων / Προδιαγραφών Α.6. ιερεύνηση για PSOs Α.6. ιερεύνηση για Α ΣΤΑ ΙΟ: ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΈΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σ.Ο.Ο. PSCs? Β. Γ.6 NAI OXI Β.6. Επιλογή εικτών Αξιοπιστίας Παρόχου Β.7. Επιλογή εικτών Μεταφορικής Ικανότητας Πλοίων Β ΣΤΑ ΙΟ: ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΟΥΣΙΩ ΩΝ ΌΡΩΝ Γ. Β.8. Καθορισµός Ουσιωδών Όρων µε χρήση ελφικής Γ. Γ.1. Έκθεση Ανάλωσης Ουσιωδών Όρων Γ.2. Επιλογή Υλοποίησης µέσω PSCs? NAI Γ.6..1.Σύναψη Σύµβασης / Συµβάσεων.2 έναρξη Υλοποίησης Σύµβασης OXI Γ.5. Επιλογή Υλοποίησης µέσω Ο.Τ.Α. OXI? Γ.4. Επιλογή Υλοποίησης µέσω ΠΙΧ OXI? Γ.3. Επιλογή Υλοποίησης µέσω Σ ΙΤ.4. Παρακολούθηση Ουσιωδών Όρων.3 Προσδιορισµός τρόπου παρακολούθησης βάσει προσέγγισης υλοποίησης Σταδίου Γ Α.5 OXI? NAI NAI Γ ΣΤΑ ΙΟ: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΟΥΣΙΩ ΩΝ ΌΡΩΝ NAI Γ.6. ιαµόρφωση Όρων Προκήρυξης & ιενέργεια ιαγωνισµού. OXI ΤΕΛΟΣ? NAI.5 Επίλυση ιαφωνιών & Καθορισµός Κυρώσεων.4 ΣΤΑ ΙΟ: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΟΥΣΙΩ ΩΝ ΌΡΩΝ Σχήµα 1. ιάγραµµα διαδικασιών σε µακρο-επίπεδο για την παρουσίαση των επιµέρους διακριτών διαδικασιών που περιγράφουν το περιεχόµενο και τη χρήση του οδηγού ουσιωδών όρων 6

9 3. είκτες προσδιορισµού νησιωτικών χαρακτηριστικών Η ζήτηση µεταφορικών υπηρεσιών από τις νησιωτικές περιοχές ικανοποιείται όταν υφίσταται επαρκής παροχή της µεταφορικής υπηρεσίας. Η επαρκής παροχή της µεταφορικής υπηρεσίας καθορίζεται από την τακτικότητα των δροµολογίων, τη µεταφορική ικανότητα (χωρητικότητα) και το ύψος των ναύλων (Χλωµούδης, κ.α., 2007). Η προσφορά µεταφορικών υπηρεσιών προκύπτει από το σύνολο των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τοµέα. Ένα δίκτυο σχέσεων περιβάλλει κάθε Σ.Ο.Ο. Η αναγνώριση και ο καθορισµός αυτών των σχέσεων µεταξύ των συµµετεχόντων, αποτελεί βασική προϋπόθεση ανάπτυξης και εφαρµογής της συµφωνίας. Οι βασικοί εµπλεκόµενοι αφορούν στο τρίπτυχο πάροχος χρήστης (Τ.Α. επιβάτης/νησιώτης) πολιτεία ή ρυθµιστική αρχή, στο οποίο συνήθως συµπεριλαµβάνονται προµηθευτές, εσωτερικοί και εξωτερικοί πελάτες καθώς και άλλοι κοινωνικοί εταίροι, οι οποίοι έχουν συµφέρον ή/και επηρεάζονται από την εφαρµογή της Σ.Ο.Ο. Η αναγνώριση της νησιωτικότητας είναι κρίσιµο ζήτηµα διότι είναι προαπαιτούµενο για την αιτιολόγηση ανάληψης δράσης και διαµόρφωσης πολιτικών που σχετίζονται µε αυτήν. Για τη Νησιωτικότητα δυστυχώς δεν υπάρχει ένας ενιαίος δείκτης ή έκφραση, η οποία µπορεί να αποδώσει συνολικά αυτή την έννοια. Γενικά, η Νησιωτικότητα, αφορά σε κάθε περιοχή που κατοικείται σε µόνιµη βάση από πληθυσµό µεγαλύτερο των 50 κατοίκων, δεν συνδέεται µε την ηπειρωτική χώρα µε µόνιµες υποδοµές, ξεχωρίζει από την Ευρωπαϊκή Ήπειρο από µια θαλάσσια έκταση πλάτους τουλάχιστον 1 χιλιόµετρο, και δεν περιλαµβάνει πρωτεύουσα ενός κράτους/µέλους της Ε.Ε. Σε µια προσέγγιση, η Νησιωτικότητα συνδέεται µε την περιφερειακότητα, η οποία µπορεί να υποδηλωθεί από στοιχεία όπως η γεωγραφική έκταση, ο πληθυσµός ή/και οικονοµικά στοχεία (ΑΕΠ, απασχόληση), µεταφορικό έργο κ.ά. Στο πλαίσιο της παρούσας µελέτης χρησιµοποιούµε ένα σύνολο δεικτών το οποίο προέκυψε από την ανάλυση του ορισµού της νησιωτικότητας, όπως παρουσιάστηκε παραπάνω. Οι δείκτες αυτοί προσδιορίζουν έµµεσα την νησιωτικότητα µέσω των νησιωτικών χαρακτηριστικών και είναι αυτοί που περιγράφονται ακολούθως: 1. Κατά κεφαλήν εισόδηµα

10 2. Μέγεθος νησιού 3. Πυκνότητα πληθυσµού 4. Ηλικιακή πληθυσµιακή σύνθεση 5. είκτης ανεργίας - απασχόλησης 6. Αριθµός απασχολούµενων ανά κλάδο 7. Εποχικότητα (50% ετήσια κίνηση σε περίοδο π.χ. 90 ηµερών) 8. Μορφωτικό επίπεδο ανά κατηγορία εκπαίδευσης 9. Αριθµός κατοίκων ανά/ Αριθµό νοσηλευτών και γιατρών 10. είκτης Αµεσότητας ροµολογίου (Συνολικό Μήκος/ Πραγµατικό Μήκος) 11. Άλλα µέσα µεταφοράς 12. Αριθµός µετακινούµενων/ µόνιµους κατοίκους ετησίως 13. είκτης Πληρότητας του µέσου µεταφοράς ( ιαβούλευση για διαρκή έλεγχο) 14. Μέσος χρόνος πρόσβασης στο πλοίο στο νησί. 15. Τρόποι πρόσβασης στο πλοίο (αναφορά σε.χ.) σύνολο δηµόσιων µέσων/ υπάρχοντα στο νησί 16. Χρονική διάρκεια περιόδου σύµβασης 17. Αριθµός υπολογιστών ανά 100 κατοίκους 4. είκτες προσδιορισµού χαρακτηριστικών ουσιωδών όρων Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, η ρύθµιση των δροµολογίων µε την χρήση µεθόδων «υπόχρεης δηµόσιας υπηρεσίας» (PSO) γίνεται από κρατικούς φορείς, κεντρικούς ή περιφερειακούς ιαδικασίες προσδιορισµού του ελάχιστου επιπέδου υπηρεσιών για κάθε γραµµή (PSO) υλοποιούνται από κράτη µέλη της Ε.Ε., όπως η ανία, η Γαλλία (Κορσική), η Ιρλανδία, η Ιταλία (Σικελία), και η Πορτογαλία, ενώ από κράτη µη µέλη της Ε.Ε αναφέρονται ο Καναδάς και η Νορβηγία. Αναποτελεσµατικές εφαρµογές των PSO, θα µπορούσαν πιθανόν να αποφευχθούν αν στον καθορισµό του µηχανισµού µετείχε η Κοινότητα στο πλαίσιο της σύνταξης µια Σ.Ο.Ο. Σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες γραµµές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για µια ενοποιηµένη προσέγγιση της θαλάσσιας πολιτικής (2008): «συνιστάται ιδιαιτέρως η ενεργός συµµετοχή των ενδιαφεροµένων φορέων του τοµέα της θάλασσας σε ενοποιηµένες εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές πολιτικές του τοµέα αυτού». Στους φορείς αυτούς περιλαµβάνονται ενδεικτικά: α) βιοµηχανίες και υπηρεσίες που 8

11 εξαρτώνται από τη θάλασσα, β) οι κοινωνικοί εταίροι, γ) περιβαλλοντικές και άλλου τύπου ΜΚΟ οργανώσεις, δ) ακαδηµαϊκά και ερευνητικά ιδρύµατα. Ειδικότερα αναγνωρίζεται ότι τα υπο-εθνικά επίπεδα λήψης αποφάσεων (περιφερειακά και τοπικά), συχνά διαθέτουν µοναδική τεχνογνωσία και εκ των έσω γνώση των καταστάσεων, ώστε να θεωρείται χρήσιµη η ανάπτυξη περιφερειακών πολιτικών (EU COM, 395, 2008). Εποµένως, στο πλαίσιο των παραπάνω, η συµµετοχή της κοινότητας στην Σ.Ο.Ο., θα µπορούσε να προσδιορισθεί από ενδιαφερόµενους φορείς όπως: α) θεσµοθετηµένοι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων παροχής µεταφορικών υπηρεσιών (π.χ. ένωση εφοπλιστών ακτοπλοϊας), β) οι Τ.Ε..Κ., το Υ.Ε.Ν., το Υ.Π.ΟΙ.Ο (Χλωµούδης, 2007,σ.287), τα ναυτεργατικά σωµατεία (π.χ. ΠΝΟ, ΠΕΜΕΝ) γ) οι περιβαλλοντικές οργανώσεις (π.χ. Greenpeace, Σύστηµα Ποσειδών) και δ) ακαδηµαϊκά και ερευνητικά ιδρύµατα σχετιζόµενα µε το αντικείµενο των νησιωτικών µεταφορών (π.χ. ακαδηµαϊκά Τµήµατα Ναυτιλιακών σπουδών, κ.λ.π). Σήµερα και σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, για τον καθορισµό των όρων των συµβάσεων της ακτοπλοΐας, γίνεται διαβούλευση στο Συµβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ.). Στο Σ.Α.Σ, µετέχουν µε δικαίωµα ψήφου, εκτός από τους Γενικούς Γραµµατείς του ΥΕΝ και άλλους υπηρεσιακούς παράγοντες, εκπρόσωποι της νοµαρχιακής και της τοπικής αυτοδιοίκησης ΕΝΑΕ, ΚΕ ΚΕ, εκπρόσωποι των ναυτεργατών ΠΝΟ, του ναυτικού επιµελητηρίου, των ναυτικών πρακτόρων, της Ένωσης Επιχειρήσεων Ακτοπλοΐας, του συνδικάτου χερσαίων εµπορευµατικών µεταφορών, κ.ά. Μια γενική κατεύθυνση για την αναγνώριση και τον καθορισµό συγκεκριµένων προδιαγραφών και τιµών βάσης ανά ουσιώδη υπηρεσία στις διαβουλεύσεις, µπορεί να συµπεριλαµβάνει τις παρακάτω κατηγορίες δεικτών: είκτες απαιτήσεων Προδιαγραφές είκτες Αποτελεσµατικότητας είκτες Απόδοσης είκτες Αξιοπιστίας Παρόχου είκτες Μεταφορικής Ικανότητας Πλοίων (Capacity) είκτες Αξιολόγησης 9

12 Α/Α 1 M2/επιβάτη 2 Συχνότητα :Αριθµός δροµολογίων/7 3 Αριθµός πλοίων Νοµικό Πλαίσιο Κανονισµός 3577/92 της Ε.Ε. Απαιτήσεις - Προδιαγραφές 4 Μέγιστη Χρονική απόσταση διαδοχικών δροµολογίών 5 Ηµέρες εξυπηρέτησης (π.χ. ευτέρα, Κυριακή, κ.λ.π) 6 Ώρες αναχώρησης (και για ενδεχόµενη ανταπόκριση) 7 Μέγιστη επιτρεπόµενη χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης της δροµολογιακής γραµµής. 8 Πραγµατική διάρκεια /επιθυµητή διάρκεια 9 Χρόνος πρόσβασης στην αγορά εισιτηρίου Αριθµός κλήσεων/2, διαδίκτυο, σηµεία πώλησης 10 δωρεάν µεταφορά κατοίκων (συµπεριλαµβανοµένων των εγγεγραµµένων στους εκλογικούς καταλόγους και των προστατευόµενων µελών), νησιών των οποίων οι µόνιµοι κάτοικοι αριθµούν λιγότεροι ενός ανώτερου ορίου 11 Αριθµός θέσεων ΑΜΕΑ/χωρητικότητα 12 Προσφορά προσωπικού για την βοήθεια των ΑΜΕΑ. 13 Προσβασιµότητα σε άτοµα µε ειδικές ανάγκες 14 Περιβαλλοντικές Παράµετροι(άρθρο 16 της οδηγίας 2004/18 του ΕΚ) κατοχή πιστοποιητικών προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος κατοχή πιστοποιητικών για τις εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα 15 Προστασία Συνθηκών Εργασίας/ ιαµονής(άρθρο 27 της οδηγίας 2004/18 του ΕΚ) κατοχή πιστοποιητικού κλάσης, για την πλήρωση κριτηρίων ασφάλειας, υγιεινής - ενδιαίτησης επιβατών και πληρώµατος κατοχή πιστοποιητικών ασφάλειας Αποτελεσµατικότητα 1 Σύνδεση µε άλλα νησιά αριθµός ζευγών συνδέσεων/αριθµό νησιών 2 Σύνδεση µε κέντρο: (απόσταση/ταχύτητα) αυξανόµενο κατά 10% για ενδιάµεσες προσεγγίσεις 3 Χρόνος αποκατάσταση βλάβης 4 Χρόνος επαναφοράς σε λειτουργία 5 Ώρες καθυστέρησης/4 ώρες/ δροµολόγιο 6 «Παράθυρα» ανταπόκρισης mapping σε κάθε γραµµή των χρονικών διαστηµάτων ανταπόκρισης µε άλλα πλοία 7 Μέσος όρος καθυστερήσεων= άθροισµα καθυστερήσεων /αριθµό δροµολογίων Οδηγία 2004/18 του Ε.Κ. Σχέδιο Νόµου Πρακτικά Μ /

13 Α/Α 1 Ποσό Επιδότησης/ επιβάτη / όχηµα 2 Ποσό Επιδότησης ανά µίλι 3 Ποσό Επιδότησης ανά ταξίδι 4 Κόστος ανά επιβάτη / όχηµα 5 Κόστος ανά µίλι 6 Κόστος ανά ταξίδι 7 Τιµή εισιτηρίου/ επιβάτη 8 Ναύλος οχήµατος (αυτοκίνητο, φορτηγό δίκυκλο) 9 Κόστος πρόσβασης στο πλοίο ανά επιβάτη στο νησιώτικο λιµάνι 10 Κόστος υπηρεσιών στο πλοίο ανά επιβάτη Νοµικό Πλαίσιο Κανονισµό ς 3577/92 της Ε.Ε. Απόδοση Αξιοπιστία Παρόχου 1 Αξιοπιστία παρόχου( εγγυητική επιστολή για συµµετοχή στο διαγωνισµό 5%) 2 Αξιοπιστία παρόχου( εγγυητική επιστολή εκτέλεσης έργων 10%) 3 Ίδια κεφάλαια/σύνολο υποχρεώσεων Ικανότητα Πλοίων (Capacity) 1 Μεταφορική ικανότητα πλοίου, όσον αφορά στον αριθµό των επιβατών (Καλοκαίρι έναντι Χειµώνα) 2 Ελάχιστος αριθµός κλινών. (Καλοκαίρι έναντι Χειµώνα) 3 Μήκος Γραµµής Οχηµάτων 4 Μήκος Γραµµής Φορτηγών 5 Ηλικία πλοίου Οδηγία 2004/18 του Ε.Κ. Αξιολόγηση (Αξιολόγηση τήρησης των συµφωνηθέντων ανά έτος είκτης Κοινωνικής Ικανοποίησης> του 80%) 1 Πλήθος περιπτώσεων απώλειας ανταπόκρισης για συνέχιση ταξιδιού λόγω καθυστέρησης. 2 Αριθµός περιπτώσεων που δεν υπήρξε προσφορά προσωπικού για την βοήθεια των ΑΜΕΑ. (Ως ποσοστό σε σχέση µε τον αριθµό ταξιδίων που έχουν κάνει.) 3 Πλήθος παραπόνων ατόµων µειωµένης κινητικότητας 4 Πλήθος επιβατών στους οποίους αρνήθηκε η επιβίβαση 5 Αριθµός περιπτώσεων που δεν ικανοποιήθηκε η συµφωνηµένη κατηγορία θέσης ή τύπος καµπίνας 6 Αριθµός ακυρωθέντων / προγραµµατισµένα δροµολόγια 7 Αριθµός ακυρώσεων µη πραγµατοποιηθέντα δροµολόγια (µη πραγµατοποιηθέντα δροµολόγια (πλην απαγορευτικών απόπλου και αδυναµίας πρόσβασης σε λιµάνι λόγω καιρικών συνθηκών), προς το σύνολο των προβλεπόµενων δροµολογίων σύµφωνα µε την σύµβαση (ο υπολογισµός γίνεται ανά µήνα) 8 Ποσοστό περιπτώσεων που δεν υπήρξε προσφορά της συµφωνηµένης κατηγορίας θέσης καµπίνας (Ως ποσοστό σε σχέση µε τον αριθµό ταξιδίων που έχουν κάνει.) 9 Ποσοστό περιπτώσεων φθοράς ή απώλειας αποσκευών. (Ως ποσοστό σε σχέση µε τον αριθµό ταξιδίων που έχουν κάνει.) 10 Ποσοστό καταβολής αποζηµιώσεων πλέον των 7 ηµερών (ποσοστό εκφρασµένο ως προς αριθµό περιπτώσεων που υπήρξε αποζηµίωση) 11 Ποσοστό περιπτώσεων µη ενηµέρωσης για αλλαγή /ακύρωση/µαταίωση δροµολογίου 12 Αριθµός παρατηρήσεων πλοίο/ τύπο επιθεώρησης 13 Αριθµός παραπόνων επιβατών (ποσόστωση ως προς ΑΜΕΑ) Σχέδιο Νόµου Πρακτικά Μ /

14 Πίνακας 1Προσαρµογή δεικτών στο θεσµικό πλαίσιο Υλοποίηση Συµφωνίας Ουσιωδών Όρων Εκπρόσωποι Νησιών (Τ.Α.) Κράτος Ιδιωτικός Τοµέας Σχήµα 2 Συµµετοχή των δρώντων παραγόντων στην υλοποίηση συµφωνιών ουσιωδών όρων 12

15 Καθορισµός Κρίσιµων εικτών Απόδοσης του Συστήµατος ακτοπλοϊκών µεταφορών: Στοχεύοντας στην βελτίωση της πρόσβασης και της ελκυστικότητας των νησιών Η ακολουθούµενη µέχρι σήµερα πολιτική θαλάσσιων µεταφορών, χωρίς την ουσιαστική συµµετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης µε επίκεντρο το µεταφορικό µέσο (κυρίως το πλοίο) και όχι το µεταφορικό έργο ή τον καταναλωτή πολύ δε περισσότερο χωρίς τον νησιώτη, και µέσα σε συνθήκες, ολιγοπωλιακές ή µονοπωλιακές, «δηµιούργησε» νησιά τριών ταχυτήτων: Τα µεγάλα, πιο «εµπορικά» και τουριστικά νησιά βρίσκονται στην πρώτη κατηγορία εξυπηρέτησης µε προβλήµατα ικανοποίησης της ζήτησης κατά τις περιόδους αιχµής και χαµηλής συχνότητας κατά τις υπόλοιπες περιόδους του έτους. Ο πολύ µεγάλος αριθµός µεσαίων αλλά και µεγάλων πλην αποµακρυσµένων νησιών ( ωδεκάνησα, νησιά Ανατολικού Αιγαίου) τα οποία µονίµως αντιµετωπίζουν το πρόβληµα της συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης. Τα µικρά νησιά της άγονης γραµµής, που παραµένουν σε συνθήκες αποµόνωσης ανεξαρτήτως εποχής εν χωρά αµφιβολία ότι το σύστηµα που διαµορφώθηκε δεν εξυπηρετεί τους κατοίκους των νησιών, δεν εξυπηρετεί τους επισκέπτες, δεν εξυπηρετεί τις εµπορευµατικές µεταφορές, δεν εξυπηρετεί την οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη του νησιωτικού χώρου τόσο σε σχέση µε την ηπειρωτική χώρα όσο και ενδονησιωτικά δηµιουργώντας µεγάλες ανισότητες µεταξύ των πολιτών και αυτή η πραγµατικότητα επιβεβαιώνεται και από την καθηµερινή εµπειρία αλλά και από επιστηµονικές έρευνες. Με αυτή την έννοια πρέπει να επαναπροσδιοριστεί και να επανασχεδιαστεί το σύστηµα των νησιωτικών µεταφορών. 13

16 Τα τελευταία χρόνια, µετά και την αλλαγή του θεσµικού πλαισίου, πέραν του αναµενόµενου µικρού αριθµού των ακτοπλοϊκών επιχειρήσεων και της ελάχιστης παρουσίας νέων παικτών, δεν καταγράφηκαν σηµαντικές αλλαγές στα επίπεδα εξυπηρέτησης, ούτε πτώση των τιµών, όπως συνέβη σε άλλες βιοµηχανίες (τηλεπικοινωνίες), αντίθετα έχουν καταγραφεί σηµαντικές αυξήσεις, ιδιαίτερα µετά το 2006, όταν απελευθερώθηκαν οι τιµές στις περισσότερες γραµµές παράλληλα µε την παντελή έλλειψη µηχανισµού παρακολούθησης των τιµών. Οι ευαίσθητοί χρήστες, δηλαδή οι νησιώτες, βίωσαν, σε πολλές περιπτώσεις, την πτώση στο επίπεδο της παρεχόµενης υπηρεσίας αλλά και τη σηµαντική άνοδο των τιµών των ναύλων. Παράλληλα, σηµαντική ήταν η αύξηση των κρατικών επιδοτήσεων (πενταπλασιασµός των διατιθέµενων πόρων από 10 εκ ευρώ το 2001 σε 50 εκ. το 2007). Παρατηρούνται επίσης σηµαντικές εξελίξεις και στα υφιστάµενα εταιρικά σχήµατα (κύµα συγχωνεύσεων, παύση οποιασδήποτε διαδικασίας ανανέωσης του στόλου και αποµάκρυνση της διοίκησης από πρόσωπα που αναδεικνύονται από τους ιδιώτες µετόχους και την ανάληψη θέσεων ευθύνης από πρόσωπα που υποδεικνύονται από τους θεσµικούς επενδυτές ). Είναι δεδοµένο ότι οι νησιωτικές µεταφορές αποτελούν υπηρεσία κοινής ωφέλειας, µεγάλου δηµοσίου ενδιαφέροντος. Αυτό δεν αποτελεί ελληνική ιδιαιτερότητα ούτε σύγχρονη ανακάλυψη, έτσι άλλωστε ερµηνεύεται το παρελθόν του εντονότατου κρατικού παρεµβατισµού παγκοσµίως. Ο βαθµός παρέµβασης του Ελληνικού Κράτους στον τοµέα των ακτοπλοϊκών υπηρεσιών υπήρξε µικρότερης έκτασης, αλλά και περιορισµένης αποτελεσµατικότητας, συγκρινόµενος µε άλλες χώρες όπου συνήθως υπήρχε κρατικό µονοπώλιο και µακρά παράδοση κρατικών εταιρειών (π.χ. Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία, ΗΠΑ). Από το τέλος της δεκαετίας του 80 έως σήµερα. υπήρξε ένα «κύµα» απελευθέρωσης αγορών (αεροπορικές µεταφορές, παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, τηλεπικοινωνίες ταχυδροµικές υπηρεσίες). Στις περισσότερες των περιπτώσεων επρόκειτο για «άνοιγµα» κρατικών µονοπωλίων σε βιοµηχανίες δίκτυα. µε στόχο την παρακίνηση εισόδου νέων παικτών ή την αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος των υφισταµένων κρατικών ή δηµόσιων εταιρειών. Όπως µας διδάσκει η εκτεταµένη επιστηµονική βιβλιογραφία πρόκειται για «ενέσεις» ανταγωνισµού σε µονοπωλιακές ή ολιγοπωλιακές αγορές. Αυτό επιτυγχάνεται µε το «χαµήλωµα» των εµποδίων εισόδου 14

17 και την «απειλή» για τους υφιστάµενους εισόδου νέων εταιρειών αλλά και µε την εφαρµογή των κανόνων του υγιούς ανταγωνισµού (αποφυγή πρακτικών αθέµιτου ανταγωνισµού, κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης, µονοπωλιακή εκµετάλλευση, συµφωνίες τιµών κλπ) Η εισαγωγή του ανταγωνισµού σε κλάδους που παρέχουν υπηρεσίες γενικού οικονοµικού ενδιαφέροντος όπως είναι οι ακτοπλοϊκές µεταφορές, µπορεί να έχει θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις, τα αποτελέσµατα συσχετίζονται πολύ µε δύο βασικά στοιχεία: τις βιοµηχανικές στρατηγικές που αναπτύσσονται από τις εταιρείες και το ρυθµιστικό περιβάλλον µέσα στο οποίο λειτουργούν. Οι ρυθµιστικοί κανόνες και οι εταιρικές στρατηγικές επηρεάζουν καθοριστικά και την παροχή των υποχρεώσεων δηµοσίου συµφέροντος. Στο σύγχρονο πλαίσιο απελευθέρωσης των αγορών ο κρατικός παρεµβατισµός αντικαθίσταται από την ρύθµιση και αυτό αποτελεί σαφή διαρθρωτική αλλαγή. Πρόκειται για πρακτική που έχει προηγούµενο τόσο στη διαδικασία απελευθέρωσης βιοµηχανιών-δικτύων (π.χ. ενέργεια, τηλεπικοινωνίες,) όσο και διαδικασία παρακολούθησης αγορών υπηρεσιών δηµοσίου ενδιαφέροντος (Η.Π.Α., Μεγάλη Βρετανία, Καναδάς, Σκανδιναβικές χώρες, κ.α.) Ο ρόλος του χρήστη αναβαθµίζεται και ο θεσµικός ρόλος του κατοχυρώνεται. Όπως τονίζει µε µεγάλη έµφαση ο πρώην Επίτροπος Ανταγωνισµού Mario Monti, το συµφέρον του καταναλωτή είναι ο κεντρικός στόχος της πολιτικής ανταγωνισµού. Η Ελληνική πραγµατικότητα Στην περίπτωση της ελληνικής ακτοπλοΐας, της µεγαλύτερης εθνικής αγοράς ακολουθούµενης από την Ιταλία και τη Μεγάλη Βρετανία. µέχρι το 2001 κεντρικός και καθοριστικός παράγοντας ήταν ο Υπουργός Εµπορικής Ναυτιλίας και επίκεντρο της λειτουργίας της ακτοπλοϊκής αγοράς το πλοίο ( όχι η εταιρεία) και σίγουρα όχι το νησί. Η παρέµβαση του Κράτους στο προηγούµενο καθεστώς άφηνε πολύ µικρά περιθώρια ανταγωνισµού µεταξύ των Ελλήνων ακτοπλόων αντίθετα δηµιουργούσε ένα ιδιαίτερα προστατευµένο περιβάλλον για τους ευρισκόµενους εντός της αγοράς, γεγονός που δρούσε αρνητικά στην πρόοδο του εκσυγχρονισµού του ακτοπλοϊκού συστήµατος στο σύνολό του και εν τέλει τη βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών προκάλεσε δε πολλές φορές στο παρελθόν πολιτικές αντιδράσεις που αφορούσαν 15

18 θέµατα προτιµησιακών σχέσεων και διαφθοράς όπως αναφέρει και η σχετική έκθεση του ΟΟΣΑ, το Καθοριστικό ρόλο στη διαµόρφωση νέων συνθηκών λειτουργίας των θαλάσσιων µεταφορών έπαιξε η απόφαση της ΕΕ για απελευθέρωση του θαλάσσιου καµποτάς. Ο Κανονισµός 3577/92, επιβάλει την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών θαλάσσιου µεταφορών εντός κράτους µέλους για οποιοδήποτε πλοίο φέρει τη σηµαία ενός κράτους µέλους της ΕΕ, και εφόσον δύναται να εκτελεί ενδοµεταφορές στο κράτοςσηµαίας αλλά και αναφέρεται στον βασικό σκοπό να παρέχονται στο κοινό επαρκείς υπηρεσίες µεταφορών, ιδιαίτερα εκεί όπου δεν εκδηλώνεται το επιχειρηµατικό ενδιαφέρον Το εθνικό πλαίσιο της απελευθέρωσης των ελληνικών ακτοπλοϊκών µεταφορών (Ν. 2932/2001) δηλώνει ότι αποσκοπεί στην ανάπτυξη και την εξασφάλιση του υγιούς ανταγωνισµού και στην προστασία του δηµοσίου συµφέροντος. Βασικό στοιχείο για την Ελεύθερη ροµολόγηση Πλοίων είναι η ανάληψη συγκοινωνιακής υπηρεσίας σε γραµµές της επιλογής των ενδιαφεροµένων µε τη δροµολόγηση των κατάλληλων πλοίων υπό προϋποθέσεις (δεκάµηνη λειτουργία, συµβατότητα µε λιµενικές υποδοµές, «ικανότητα» του µεταφορέα) Στα πρώτα χρόνια της απελευθέρωσης δεν υπήρξαν σοβαροί κραδασµοί, καθώς κινήθηκε µε βάση την αδράνεια του παρελθόντος µε πρωταγωνιστή και πάλι το ΥΕΝ όπου ουσιαστικά στα βασικά στοιχεία διαγνώσθηκαν «παρεµβατικές» πρακτικές, δηλαδή υποχρεωτικό δίκτυο, λογικές αδειοδότησης και «κρατικό ναυλολόγιο» χωρίς παράλληλα να γίνει προετοιµασία για προσδιορισµό των ουσιαστικών στοιχείων της εύρυθµης λειτουργίας µίας απελευθερωµένης αγοράς υπηρεσιών δηµοσίου συµφέροντος. Ήταν και είναι απολύτως απαραίτητος ο σαφής προσδιορισµός δεικτών όσον αφορά τη κοινωνική και οικονοµική συνοχή αλλά και ο οικονοµικά ανεκτός ναύλος, ώστε να είναι δυνατόν να προσδιορισθούν και να παρακολουθούνται τα δροµολόγια και οι τιµές, να είναι σαφείς και γνωστές οι προδιαγραφές των Υπηρεσιών ηµοσίου Συµφέροντος, όπως άλλωστε προβλέπεται και από τον Ευρωπαϊκό Κανονισµό αλλά και από την διεθνή πρακτική και εµπειρία στην απελευθέρωση υπηρεσιών µεγάλου οικονοµικού ενδιαφέροντος (π.χ. απελευθέρωση ταχυδροµικών υπηρεσιών, φυσικού αερίου, ηλεκτρικής ενέργειας όπου έχει ήδη καθορισθεί η καθολική υπηρεσία, 16

19 ανάλογη εµπειρία υπάρχει και στις επικοινωνίες αλλά και στις αεροµεταφορές στις Η.Π.Α.) Η µεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου δεν διαφοροποίησε ριζικά την κατάσταση, όσον αφορά το επίπεδο γνώσης που κατέχουν οι εµπλεκόµενοι στην αγορά, ιδιαίτερα όµως οι εταιρείες, που είναι στην παρούσα κατάσταση είναι οι ισχυροί παίκτες της αγοράς, έχουν προβεί σε σηµαντική αναδιοργάνωση, έχοντας βελτιώσει σηµαντικά τα επίπεδα γνώσης και αυτό προκύπτει από τον σηµαντικό εκσυγχρονισµό τόσο των µεθόδων διοίκησης όσο και των εµπορικών πρακτικών (τιµολόγηση, προσφορά πακέτων κλπ). Το κράτος συγκεντρώνει όγκο στοιχείων (παραλείποντας όµως ουσιαστικά στοιχεία όπως οι τιµές) όµως δεν τα αξιοποιεί µε οργανωµένο τρόπο ώστε να δύναται να υποστηρίξει ή να αιτιολογήσει τις αποφάσεις που παίρνει ή το κυριότερο να προσδιορίσει βασικές παραµέτρους της έννοιας του δηµοσίου συµφέροντος. Στην δυσµενέστερη θέση όλων βρίσκονται οι «ευάλωτοι» χρήστες. Χρησιµοποιούµε αυτόν τον όρο για τους νησιώτες δεδοµένου ότι αποτελούν την µειοψηφία των µετακινουµένων, λόγω της ισχυρής ζήτησης για διακοπές, καθώς το 70% των µετακινούµενων δηλώνει ως λόγο µετακίνησης τις διακοπές, κινείται την θερινή περίοδο και έχουν χαρακτηριστικά και απαιτήσεις διαφορετικές από αυτέ των νησιωτικών κοινωνιών. Οι νησιώτες έχουν πηγές αποσπασµατικής πληροφόρησης οι οποίες βασίζονται στα άλλα µέρη της αγοράς (κράτος, παραγωγούς) επικεντρώνονται δε σε θέµατα δροµολογίων ή τιµών, δεν κατέχουν δηλαδή ανεξάρτητη γνώση για να µπορούν να αξιολογήσουν την παρεχόµενη υπηρεσία. Αυτό το έλλειµµα περιορίζει και την αποτελεσµατικότητα της παρέµβασης τους και στα θεσµικά όργανα (Συµβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών) και αδυνατίζει την θεσµική τους παρέµβαση ενώ αντίθετα ενισχύει την θέση των επιχειρήσεων. Η αδυναµία παρέµβασης ενισχύεται και από τις διαδικασίες και την µέθοδο λήψης απόφασης του συγκεκριµένου οργάνου καθώς η δυνατότητα ουσιαστικής συµµετοχής των εκπροσώπων των τοπικών κοινωνιών ακυρώνεται από τον µικρό χρόνο ενηµέρωσης όσον αφορά την ατζέντα των προς συζήτηση θεµάτων και από την ατελή ενηµέρωση, ανάγοντας σε βασικό ρυθµιστή και εισηγητή τις υπηρεσίες του Υπουργείου, καθώς µάλιστα οι εισηγήσεις ουσιαστικά «ανακοινώνονται» προφορικώς κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. Μεγάλος αριθµός των θεµάτων ουσιαστικά συζητιούνται «ετεροχρονισµένα» και απλώς νοµιµοποιούν τετελεσµένα. 17

20 Η διαπιστωµένα ασθενέστερη θέση των χρηστών (των µεταφορικών υπηρεσιών προς και από τα νησιά) µπορεί να βελτιωθεί, µε την θέσπιση και αξιολόγηση των υπηρεσιών, µέσω µετρήσιµων εικτών Απόδοσης (Key Performance Indicators (KPI)) οι οποίοι σχετίζονται µε Συµφωνίες µε βάση προσδιορισµένα επίπεδα υπηρεσιών, π.χ. ποιότητας και τιµών ( Service Level Agreements (SLA)), ή µέσω της σύναψης Συµβάσεων µε βάση την παραγωγή (Performance Based Contracts). Η τελική αποδοχή αλλά και η αποτίµηση τους εναπόκειται στις τοπικές κοινωνίες και τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Εκτός της οργάνωσης της παρακολούθησης της αγοράς απαιτείται η αποτύπωση των ρόλων αλλά και των προτεραιοτήτων των εµπλεκόµενων φορέων, ανάλογα µε το πεδίο αρµοδιοτήτων και το ρόλο τους στην αγορά των θαλασσίων ενδοµεταφορών ώστε το τελικό προϊόν να είναι ένα σύνολο από αντιπροσωπευτικούς δείκτες που προκύπτουν από την αξιοποίηση των πρωτογενών δεδοµένων αλλά και από την αξιολόγηση και την ιεράρχηση εκ µέρους αντιπροσωπευτικών σωµάτων. Με βάση αυτούς τους δείκτες αξιολογείται η παρεχόµενη θαλάσσια υπηρεσία, ειδικά δε στην περίπτωση των συµβάσεων Υπηρεσιών ηµοσίου συµφέροντος αυτή συναρτάται µε την καταβολή των κρατικών ενισχύσεων. Αυτή η µεθοδολογία αποτελεί και βάση για διαφορετικά µοντέλα λειτουργίας της ακτοπλοϊκής αγοράς, τα οποία βασίζονται σε κίνητρα παραγωγής σαφώς προσδιορισµένων υπηρεσιών και όχι σε αποζηµιώσεις άγονων γραµµών. Ανάλογη εµπειρία υπάρχει από τις υπεραστικές οδικές µεταφορές τόσο σε Ευρωπαϊκό επίπεδο (στη Νορβηγία, όπου εµπεριέχονται και πορθµειακές συνδέσεις) όσο και σε Παγκόσµιο (Αυστραλία, κ.α). Στα νησιά, η τοπική αυτοδιοίκηση µπορεί, αξιοποιώντας τη διεθνή εµπειρία να διατυπώσει τις προδιαγραφές της µεταφορικής υπηρεσίας που απαιτείται για την ανάπτυξη του τόπου τους, µε οργανωµένο και αποδεκτό τρόπο, δεδοµένης και της ευρωπαϊκής πολιτικής για τα δικαιώµατα των χρηστών υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος όπως είναι οι ακτοπλοϊκές µεταφορές για τις νησιωτικές περιοχές. Στα πλαίσια της παρούσας έρευνας και µε βάση οµαδοποιήσεις των νησιών ανά πληθυσµιακό µέγεθος, διοικητική οργάνωση, γεωγραφική θέση, ιδιαίτερα κοινωνικοοικονοµικά χαρακτηριστικά επιλέχθηκε για πιλοτική εφαρµογή µια οµάδα νησιών (µικρών και µεγάλων) µε σχέση µεταξύ τους (ιστορική, διοικητική, γεωγραφική) ο Νοµός Σάµου και το βορειότερο τµήµα των ωδεκανήσων. Συγκεκριµένα, τα νησιά (Σάµος, Ικαρία, Φούρνοι, Πάτµος, Λέρος, Αρκοί, Λειψοί, Αγαθονήσι, Μαράθι). 18

Προσιτές και ποιοτικές θαλάσσιες μεταφορές

Προσιτές και ποιοτικές θαλάσσιες μεταφορές Προσιτές και ποιοτικές θαλάσσιες μεταφορές Της Μαρίας Λεκάκου Σε Ευρωπαϊκό αλλά και σε Διεθνές επίπεδο οι βελτιώσεις στη λειτουργία των μεταφορών μεγάλων αποστάσεων και η παροχή υπηρεσιών «πόρτα πόρτα»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανασχεδιασµός ικτύου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανασχεδιασµός ικτύου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ press@yen.gr ευτέρα 08 Απριλίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ανασχεδιασµός ικτύου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών ηµόσια ιαβούλευση Η πολυνησιακή διαµόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ, ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ Ε.Ε.ΣΥ.Μ, ΤΟΥ Σ.Ε.Ε.Ε.Ν ΚΑΙ ΤΟΥ Ε.ΔΙ.ΝΑ.Λ.Ε. ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ ΚΑΙ CABOTAGE ΜΑΘΗΜΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΣΑΛΙΚΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΣΟΓΚΑ ΜΑΡΙΑ 30/10/2009

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ ΚΑΙ CABOTAGE ΜΑΘΗΜΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΣΑΛΙΚΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΣΟΓΚΑ ΜΑΡΙΑ 30/10/2009 ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ ΚΑΙ CABOTAGE ΜΑΘΗΜΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΣΑΛΙΚΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΣΟΓΚΑ ΜΑΡΙΑ 30/10/2009 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Έννοια ακτοπλοΐας: ακτοπλοΐα είναι η μετακίνηση επιβατών και φορτίου

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί συνάδελφοι, εκπρόσωποι των Νησιωτικών Επιμελητηρίων, Ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνεται, να παρουσιάσω και να

Αγαπητοί συνάδελφοι, εκπρόσωποι των Νησιωτικών Επιμελητηρίων, Ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνεται, να παρουσιάσω και να Σύρος 31 Οκτωβρίου 2007 Εισήγηση Προέδρου Επιμελητηρίου Κυκλάδων, κ. Γιάννη Ρούσσου, με θέμα «Μεταφορές λιμάνια». Συνέδριο Νησιωτικών Επιμελητηρίων (Insuleur) Γκόζο Μάλτας, 2 Νοεμβρίου 2007. Κύριε Πρωθυπουργέ,

Διαβάστε περισσότερα

Επιδόσεις και Προοπτικές

Επιδόσεις και Προοπτικές Επιδόσεις και Προοπτικές Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς Περιεχόμενα 1. Αντικείμενο της μελέτης 2.Ο κλάδος της Ακτοπλοΐας στην Ελλάδα: Υφιστάμενη κατάσταση 3. Συμβολή της Ακτοπλοΐας στην Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Η Νησιωτικότητα ως Ευκαιρία: Μία Ολοκληρωµένη Αναπτυξιακή Πρόταση για τα Νησιά την Περίοδο 2014-2020 ευτέρα 10 εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ για την περίοδο προγραµµατισµού 2014-2020 Αγαπητοί προσκεκληµένοι, Βρισκόµαστε στον µέσον µιας πολύ σηµαντικής διαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Α ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Α ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Α ΕΝΝΟΙΕΣ Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Ο παρών νόμος εφαρμόζεται (α) στα δρομολογημένα σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα /6/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Κέρκυρα /6/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Κέρκυρα /6/2014 ΠΡΟΣ: Περιφερειακό Συμβούλιο ΘΕΜΑ: Στρατηγική της Π.Ι.Ν. περιόδου 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Σπιλάνης, Επ. Καθηγητής ΓΓ. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής

Γιάννης Σπιλάνης, Επ. Καθηγητής ΓΓ. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Εργαστήριο Τοπικής και Νησιωτικής Ανάπτυξης Πανεπιστημίου Αιγαίου Στρατηγική και Πολιτικές για τη Νησιωτική Ανάπτυξη: Η Αναγκαιότητα για μια Ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα /3/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Κέρκυρα /3/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Κέρκυρα /3/2014 ΠΡΟΣ: Περιφερειακό Συμβούλιο ΘΕΜΑ: Στρατηγική της Π.Ι.Ν. περιόδου 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΟΡΟΣΗΜΑ 1998 - Πιστοποίηση κατά ISO 9001 2002 Εγκαίνια νέων «οικολογικών» εγκαταστάσεων στα Σπάτα Αττικής 2003 - Πιστοποίηση Committed to Excellence του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Χάρτα ικαιωµάτων Επιβατών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Χάρτα ικαιωµάτων Επιβατών ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ press@yen.gr Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Χάρτα ικαιωµάτων Επιβατών Με γνώµονα την καλύτερη δυνατή ενηµέρωση του επιβατικού κοινού,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Σελ. 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η επικαιροποίηση της ανάλυσης της υπάρχουσας κατάστασης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας η οποία πραγµατοποιήθηκε από το Σύµβουλο Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη Πρακτικών Εκδήλωσης

Σύνοψη Πρακτικών Εκδήλωσης Ειδική ενηµερωτική εκδήλωση «Νέες τελωνειακές διαδικασίες και Πιστοποιητικό Εγκεκριµένου Οικονοµικού Φορέα: Ευκαιρίες και οφέλη για την επιχείρηση» Τετάρτη 25.01.2012 και ώρες 16:00 18:30 Ξενοδοχείο Αµαλία,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Εξαµηνιαία Έρευνα Συγκυρίας στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις 2 1. Εισαγωγή Το ΙΤΕΠ άρχισε να διεξάγει δύο φορές το χρόνο Έρευνα Συγκυρίας µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «Η πόλη της Καστοριάς ως τουριστικός προορισµός», µελετάται η σχέση τουρισµού και πόλης, εξετάζοντας αν η αλλαγή που παρατηρείται σήµερα στη φυσιογνωµία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΡΓΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΡΓΩΝ 1. Διαχείριση έργων Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται σημαντική αξιοποίηση της διαχείρισης έργων σαν ένα εργαλείο με το οποίο οι διάφορες επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο C σηµαίνει αναχώρηση οχηµάτων από την αφετηρία µε µεγάλες

Επίπεδο C σηµαίνει αναχώρηση οχηµάτων από την αφετηρία µε µεγάλες ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τα πρώτα αποτελέσµατα της έρευνας αξιολόγησης υπηρεσιών και δικτύου του ΟΑΣΘ την οποία διεξάγει το Ινστιτούτο Μεταφορών για λογαριασµό του Συµβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, ανταποκρινόμενο στην ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΤΕ» Σύντομο Ιστορικό

ΣΕΤΕ» Σύντομο Ιστορικό 1 ΣΕΤΕ» Σύντομο Ιστορικό Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) ιδρύθηκε το 1991, ύστερα από τη συνάντηση 9 επιχειρηματιών του ευρύτερου τουριστικού χώρου στο ELOUNDA MARE για να συζητήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού: Θεωρητικό πλαίσιο για την κατανόηση των κοινών θεσμικών χαρακτηριστικών, αλλά και των θεσμικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Έρευνα αγοράς θεωρείται κάθε οργανωμένη προσπάθεια συλλογής, επεξεργασίας και ανάλυσης πληροφοριών σχετικών με την αγορά που δραστηριοποιείται μια επιχείρηση. Αυτές οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον»

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός ιευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας - Κ.Α.Π.Ε. e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ»

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

16REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1 Σεπτεµβρίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠ.Υ.ΜΕ. Ι.

16REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1 Σεπτεµβρίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠ.Υ.ΜΕ. Ι. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1 Σεπτεµβρίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠ.Υ.ΜΕ. Ι. Αρ. Πρωτ. οικ. 57052/4522 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο εκέµβριος 2005 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από τη διενέργεια του Αναπτυξιακού Συνεδρίου της Περιφέρειας, αλλά και από τις επιµέρους συσκέψεις για

Διαβάστε περισσότερα

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας.

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας. Οµιλία του Προέδρου του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας κ. Γ. Καραµπάτου στο Α.Τ.Ε.Ι. Καλαµάτας µε θέµα: «Η ανάγκη συνεργασίας µεταξύ Επιµελητηρίου και Πανεπιστηµίων µέσω των γραφείων διασύνδεσης» Τρίτη, 30 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Καταθέσαµε σήµερα το πρωί το Σχέδιο Νόµου για τις Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα.

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Καταθέσαµε σήµερα το πρωί το Σχέδιο Νόµου για τις Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Πέµπτη 4 Αυγούστου 2005 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Με αφορµή την κατάθεση σήµερα στη Βουλή του Σχεδίου Νόµου για τις Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

(Αρµοδιότητες σχεδιασµού και παρακολούθησης προγραµµάτων) 7. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων και

(Αρµοδιότητες σχεδιασµού και παρακολούθησης προγραµµάτων) 7. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων και (α) Αρµοδιότητες Γραφείου Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης (Γενικές Αρµοδιότητες) 1. Παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη προς το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Τουρισμού και τα Γραφεία του (διεκπεραίωση

Διαβάστε περισσότερα

Φορείς ιαχείρισης: Βασικό εργαλείο ιακυβέρνησης στην εφαρµογή πολιτικών προστασίας Ι.. Παντής & Τογρίδου Σ. Α.

Φορείς ιαχείρισης: Βασικό εργαλείο ιακυβέρνησης στην εφαρµογή πολιτικών προστασίας Ι.. Παντής & Τογρίδου Σ. Α. Φορείς ιαχείρισης: Βασικό εργαλείο ιακυβέρνησης στην εφαρµογή πολιτικών προστασίας Ι.. Παντής & Τογρίδου Σ. Α. Τοµέας Οικολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Υφιστάµενη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06)

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Η χώρα μας είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

Αγίου Νικολάου 6, ΣΥΡΟΣ

Αγίου Νικολάου 6, ΣΥΡΟΣ Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Ω Ν Αγίου Νικολάου 6, 84100 ΣΥΡΟΣ 22810 82346 22810 86555 email: info@cycladescc.gr ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Ε.Ο. Α.Ε.Ν. 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2009 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΚΛ

Διαβάστε περισσότερα

[World Business Council for Sustainable Development] [OECD]

[World Business Council for Sustainable Development] [OECD] Βιώσιµη Κινητικότητα : Προς µια περιβαλλοντικά συµβατή µετακίνηση στις αστικές περιοχές µας Η πρώτη Ελληνική εφαρµογή στη Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη, 24 Μαΐου 2012 Βιώσιµη Κινητικότητα στη Θεσσαλονίκη: Ο

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού Αθανασία Καρακίτσιου, PhD 1 Η Διαδικασία του προγραμματισμού Προγραμματισμός είναι η διαδικασία καθορισμού στόχων και η επιλογή μιας μελλοντικής πορείας για την

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδικευµένα κριτήρια που εφαρµόζονται στις αξιολογήσεις Πράξεων µε τη διαδικασία Συγκριτικής Αξιολόγησης όλων των κατηγοριών πράξεων του

Εξειδικευµένα κριτήρια που εφαρµόζονται στις αξιολογήσεις Πράξεων µε τη διαδικασία Συγκριτικής Αξιολόγησης όλων των κατηγοριών πράξεων του Εξειδικευµένα κριτήρια που εφαρµόζονται στις αξιολογήσεις Πράξεων µε τη διαδικασία Συγκριτικής Αξιολόγησης όλων των κατηγοριών πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση», εξαιρουµένων

Διαβάστε περισσότερα

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές 1 Εισαγωγή Οι σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας (Information and Communication Technology, I.C.T.) καθώς και οι ηλεκτρονικές

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ. Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ. Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ηµήτριος Α. Τσαµπούλας, Καθηγητής ΕΜΠ Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ ΑΘΗΝΑ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 οµή Παρουσίασης 1. Υφιστάµενη κατάσταση στην Πρωτεύουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2398 9 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2253.1 31.1/34144/15 Καθορισμός ενδεικτικού γενικού δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά Νότια Ευρώπη Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός Η πρόσφατη οικονομική κρίση επηρέασε εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών με πολλούς να χάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ: No 1. Προς. Τσιμισκή 29. 54626 Θεσσαλονίκη ΕΡΕΥΝΑ. Ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης με τα νησιά του Βορείου Αιγαίου

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ: No 1. Προς. Τσιμισκή 29. 54626 Θεσσαλονίκη ΕΡΕΥΝΑ. Ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης με τα νησιά του Βορείου Αιγαίου Εταιρία Ερευνών-Δημοσκοπήσεων Τσιμισκή 3 54625 Θεσσαλονίκη ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ: No 1 Προς ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΒΕΘ) Τσιμισκή 29 54626 Θεσσαλονίκη ΕΡΕΥΝΑ Ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης»

Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης» Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης» Ν. ΑΝΑΛΥΤΗΣ 27/3/2003 Κατά την έναρξη του 21 ου αιώνα, από τις κυριότερες προκλήσεις που απασχολούν την Ευρώπη και φυσικά και τη

Διαβάστε περισσότερα

Η µεταποίηση στο επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής

Η µεταποίηση στο επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΘΕΜΑΤΩΝ του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος στη συνάντηση µε τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Κωστή Χατζηδάκη Αθήνα, Τρίτη 16 Ιουνίου 2009 Η µεταποίηση στο επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής Η

Διαβάστε περισσότερα

δυνατότητα να µιλήσω για ένα κατεξοχήν εργαλείο ανάπτυξης, τις συµπράξεις δηµόσιου ιδιωτικού τοµέα για την εφαρµογή των οποίων

δυνατότητα να µιλήσω για ένα κατεξοχήν εργαλείο ανάπτυξης, τις συµπράξεις δηµόσιου ιδιωτικού τοµέα για την εφαρµογή των οποίων Κυρίες και κύριοι Με την ευκαιρία του 2 ου Εθνικού Αναπτυξιακού Συνεδρίου µου δίνεται η δυνατότητα να µιλήσω για ένα κατεξοχήν εργαλείο ανάπτυξης, τις συµπράξεις δηµόσιου ιδιωτικού τοµέα για την εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

Οφέλη για τον καταναλωτή από την απελευθέρωση της ταχυδροµικής αγοράς στην Ελλάδα

Οφέλη για τον καταναλωτή από την απελευθέρωση της ταχυδροµικής αγοράς στην Ελλάδα Οφέλη για τον καταναλωτή από την απελευθέρωση της ταχυδροµικής αγοράς στην Ελλάδα Οµιλία Συνηγόρου του Καταναλωτή, κ. Ευάγγελου Ζερβέα, στην ηµερίδα της ΕΕΤΤ µε θέµα: «Προς την απελευθέρωση της Ταχυδροµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΕΩΝ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΕΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο τρόπος καταµερισµού του δυναµικού (σε MW για κάθε ώρα του έτους) των ηλεκτρικών διασυνδέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΣΗΕ) ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι,

Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι, Ομιλία της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Τίνας Μπιρμπίλη, στο 14 ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης Την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2009 Κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

Προκλήσεις στην Αγορά Ηλεκτρισµού της Κύπρου Ενεργειακό Συµπόσιο ΙΕΝΕ 26 Ιανουαρίου 2012 Εισαγωγή Προτού προχωρήσω να αναλύσω το ρόλο της Αρχής Ηλεκτρισµού στο νέο περιβάλλον της απελευθερωµένης Αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

10 Ιουλίου Συµπεράσµατα

10 Ιουλίου Συµπεράσµατα Forum για την Εργασία και τις εξιότητες του Αύριο 10 Ιουλίου 2013 ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ DIVANI CARAVEL Συµπεράσµατα Σήµερα παρουσιάστηκαν τα αποτελέσµατα του Μηχανισµού ιάγνωσης των Αναγκών των Επιχειρήσεων σε Επαγγέλµατα

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001)

Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001) Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001) «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για το χαρακτηρισμό μιας περιοχής ως αστικής, μιας γραμμής ως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

H ANEK σε μια ματιά: 12 Ιδιόκτητα πλοία 13 υπό διαχείρηση. 50 Λιμάνια σε προσέγγιση. >100 διαφορετικοί προορισμοί και εξυπηρετούμενες γραμμές.

H ANEK σε μια ματιά: 12 Ιδιόκτητα πλοία 13 υπό διαχείρηση. 50 Λιμάνια σε προσέγγιση. >100 διαφορετικοί προορισμοί και εξυπηρετούμενες γραμμές. Παρουσίαση έργου, Πάτρα 2 Οκτωβρίου 2012 H ANEK σε μια ματιά: Ο Όμιλος εταιρειών ΑΝΕΚ LINES ασχολείται, κυρίως, με τη διαχείριση ιδιόκτητων και ναυλωμένων πλοίων επιβατηγού και φορτηγού ναυτιλίας για 44

Διαβάστε περισσότερα

1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων,

1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων, Εκδήλωση για Πρότυπο ποιότητας για εμπορικά καταστήματα Νέες εκδόσεις προτύπων συστημάτων διαχείρισης αίθουσα Εμπορικού και Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών πλ. Γεωργίου Α 25, ΠΑΤΡΑ Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών

Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών Διδάσκων: Δρ. Χρήστος Ε. Γεωργίου xgr@otenet.gr 3 η εβδομάδα μαθημάτων 1 Το περιεχόμενο της σημερινής ημέρας Συστήµατα προγραµµατισµού, ελέγχου και διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΑ ΤΑΞΙ ΕΥΟΥΝ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΠΑΤΣΟΥΛΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου

Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου [202/Η72/ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΤ(1).DOC Σελ. 1/12 Οι Αναπτυξιακές Εταιρείες µπορούν να δράσουν ως τοπικοί πολλαπλασιαστές επιταχυντές, σε εφαρµογή της

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Στρατηγική

Περιφερειακή Στρατηγική ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Περιφερειακή Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης, Καταπολέμησης της Φτώχειας και κάθε Μορφής Διακρίσεων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ικαιώµατα καταναλωτών Ταξιδεύοντας µε πλοίο

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ικαιώµατα καταναλωτών Ταξιδεύοντας µε πλοίο Dt. 753-29.7.2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ικαιώµατα καταναλωτών Ταξιδεύοντας µε πλοίο Καλοκαίρι, διακοπές, ταξίδια αλλά και προβλήµατα, παράπονα, διαφορές!!! Είναι οι δύο όψεις της καλοκαιρινής µας διαφυγής. ιακοπές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 115/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 115/2013 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 115/2013 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1

Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1 Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1 Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1177/2010 για τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές

Διαβάστε περισσότερα

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Παρουσίαση 23.9.2014 Παυλίνα Φιλιπποπούλου Εθνικός Εκπρόσωπος στο δίκτυο EQAVET & Προϊσταμένη Τμήματος Εθνικού Συστήματος Ποιότητας-

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το παρόν ερωτηματολόγιο ανάλυσης της θέσης εργασίας σχεδιάστηκε με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τα καθήκοντα και τις απαιτήσεις της θέσης εργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

«Διαδικασία Συµµετοχής Η σωστή επιλογή προγράµµατος, εταιρικού σχήµατος και στρατηγικής. Η υποβολή της πρότασης»

«Διαδικασία Συµµετοχής Η σωστή επιλογή προγράµµατος, εταιρικού σχήµατος και στρατηγικής. Η υποβολή της πρότασης» Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθµ. 18183/02.04.2007 (ΦΕΚ 534/13.04.2007 τεύχος Β ) Περιεχόµενο, δοµή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραµµάτων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθµού. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Η Ερευνητική Στρατηγική

Η Ερευνητική Στρατηγική Η Ερευνητική Στρατηγική Ο τομέας της Υγείας Η σύγχρονη έρευνα στον τομέα της υγείας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης σκοπεύει να εξασφαλίσει την πρόσβαση όσων ζουν στα κράτημέλη σε υγειονομική περίθαλψη υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: Α ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-4191166, 210-4191247, 210-419112

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: Α ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-4191166, 210-4191247, 210-419112 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: Α ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-4191166, 210-4191247, 210-419112 ΘΕΜΑ: «Τακτική δρομολόγηση ακτοπλοϊκού πλοίου στις θαλάσσιες ενδομεταφορές»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΣΥΡΟΣ-ΕΥΔΗΛΟΣ-ΑΓ.ΚΗΡΥΚΟΣ-ΦΟΥΡΝΟΙ-ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ-ΒΑΘΥ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΣΥΡΟΣ-ΕΥΔΗΛΟΣ-ΑΓ.ΚΗΡΥΚΟΣ-ΦΟΥΡΝΟΙ-ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ-ΒΑΘΥ Από ΠΕΙΡΑΙΑ προς: (Αναχώρηση από Πειραιά και αντιστρόφως) ΣΥΡΟ ΕΥΔΗΛΟ ΑΓ.ΚΗΡΥΚΟ ΦΟΥΡΝΟΙ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ ΒΑΘΥ SUPER ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ Οικονομική θέση -- 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 DTS Οικονομική θέση 27,00 36,00

Διαβάστε περισσότερα

Στο διεθνές οικονομικό γίγνεσθαι πρωτοστατούν τρεις βιομηχανίες «υπέρ υπηρεσιών»: - Η τεχνολογία της πληροφορικής, - οι επικοινωνίες και

Στο διεθνές οικονομικό γίγνεσθαι πρωτοστατούν τρεις βιομηχανίες «υπέρ υπηρεσιών»: - Η τεχνολογία της πληροφορικής, - οι επικοινωνίες και Αθήνα, 16 Μαΐου 2016 Αξιότιμη κα Πρόεδρε, Ευχαριστώ για την πρόσκληση συμμετοχής στην Ευρωπαϊκή Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη και σας συγχαίρω για την πρωτοβουλία διοργάνωσης. Κύριοι Βουλευτές Κυρίες και

Διαβάστε περισσότερα

MΑΘΗΜΑ 4ο. Η Λειτουργία του

MΑΘΗΜΑ 4ο. Η Λειτουργία του MΑΘΗΜΑ 4ο Η Λειτουργία του Προγραµµατισµού ΙΙ. Φάσεις του Προγραµµατισµού Άσκηση Άσκηση: Τοποθετήστε λογικά µε τη σειρά τα παρακάτω στάδια του προγραµµατισµού èσύγκριση των εναλλακτικών λύσεων µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονοµίας για τον Τουρισµό. Σύνοψη Μελέτης

Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονοµίας για τον Τουρισµό. Σύνοψη Μελέτης Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονοµίας για τον Τουρισµό Σύνοψη Μελέτης Η παρούσα µελέτη των Πινάκων Εισροών-Εκροών µε επίκεντρο τους τοµείς τουρισµού του έτους 1992 εκπονήθηκε µε χρηµατοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΕ Απόφαση της Αντιπροσωπείας

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΕ Απόφαση της Αντιπροσωπείας ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΕ Απόφαση της Αντιπροσωπείας Σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις και τις σχετικές αποφάσεις της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΚΜ προχώρησε στη σύσταση διαπαραταξιακής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 2015-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Τι είναι το Ε.Π. του Δήμου και ποιος είναι ο σκοπός του Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2014 13 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη Κορνηλία Μαρία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

5. Συνολική πρόταση ΤΑΑ για την α επιλογή

5. Συνολική πρόταση ΤΑΑ για την α επιλογή 1. Γενικές Αρχές 155 2. Εναλλακτικές Επιλογές για το ΤΑΑ 162 3. Απαιτούµενες ιαδικασίες 168 ΠΕ 4: ιερεύνηση προοπτικής δηµιουργίας Ταµείου Αστικής Ανάπτυξης και Αξιολόγηση της Σκοπιµότητας 5. Συνολική

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. για την κατάρτιση του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. για την κατάρτιση του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ για την κατάρτιση του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2011-2014 2014 ΗΜΟΣΙΛΙΟΥ-Εισαγωγή H Έννοια του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αποτελεί πολύτιµο εργαλείο για την άσκηση του αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Σημείωμα συγγραφέων..015 Πρόλογος Προλεγόμενα συγγραφέων ΜΕΡΟΣ Α : ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ...025

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Σημείωμα συγγραφέων..015 Πρόλογος Προλεγόμενα συγγραφέων ΜΕΡΟΣ Α : ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ...025 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σημείωμα συγγραφέων..015 Πρόλογος...017 Προλεγόμενα συγγραφέων....019 ΜΕΡΟΣ Α : ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ...025 Κεφάλαιο Α : Εισαγωγικές έννοιες για τον τουρισμό...027 1. Γενικά...027 Τουρισμός

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της Manpower για το Δ Τρίμηνο 2014

Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της Manpower για το Δ Τρίμηνο 2014 ManpowerGroup Μεσογείων 2-4 115 27 Αθήνα T: 210 69 27 400 F: 210 32.48.644 www.manpowergroup.gr Media Contact: Μαριάννα Κολλητήρη T: 210 69 31 235 mkollitiri@manpowergroup.gr Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 5 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ ΚΙΝΗΤΡΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ 5 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ ΚΙΝΗΤΡΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ 5 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ ΚΙΝΗΤΡΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Το άυλο των τουρ. υπηρεσιών Δε µπορούν να δειγµατιστούν ή να εξεταστούν πριν από την αγορά τους Η ετερογένεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ O ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 12,2 ΔΙΣ ΕΤΗΣΙΩΣ ΑΝ ΕΝΙΣΧΥΘΕΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΤΟ BRANDING ΚΑΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ Ε.Ε.

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ Ε.Ε. ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ Ε.Ε. Τα Κράτη μέλη της Ε.Ε. και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενίσχυσαν τη συνεργασία τους το 2009 με το Στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση σεναρίου (1) Σενάριο 1: Μη παρέμβασης (do-nothing case)

Αξιολόγηση σεναρίου (1) Σενάριο 1: Μη παρέμβασης (do-nothing case) Αξιολόγηση σεναρίου (1) Σενάριο 1: Μη παρέμβασης (donothing case) Συνάφεια με τις κατευθύνσεις άλλων μορφών στρατηγικού σχεδιασμού Η υπάρχουσα κατάσταση έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τον κεντρικό αναπτυξιακό

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Σε περιφερειακό επίπεδο, αποτελεί κρίσιµης σηµασίας ζήτηµα η στήριξη, µε τη µορφή της άµεσης κεφαλαιουχικής ενίσχυσης, των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Αυτοαξιολόγησης EFQM Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EFQM ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οδηγός Αυτοαξιολόγησης EFQM Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EFQM ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EFQM ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. Η ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ EFQM ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ... 4 3. Η ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι,

Αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι, Αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι, Η Ελλάδα εκτιµούµε και τα στοιχεία το επιβεβαιώνουν- ότι αποτελεί ένα επιτυχηµένο παράδειγµα της Πολιτικής της Συνοχής της ΕΕ. Η επίπονη προσπάθεια σχεδόν δύο δεκαετιών συνέβαλε

Διαβάστε περισσότερα

Θαλάσσια Αστική Συγκοινωνία Θεσσαλονίκης

Θαλάσσια Αστική Συγκοινωνία Θεσσαλονίκης Θαλάσσια Αστική Συγκοινωνία Θεσσαλονίκης Δρ. Παναγιώτης Παπαϊωάννου Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ Πρόεδρος Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 26-05-2010

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Δημόσια Διαβούλευση για την Ανάδειξη Επιχειρηματικού Σχήματος εκμετάλλευσης αξιοποίησης (Διαχειριστή) των Μητροπολιτικών Δικτύων Οπτικών Ινών.

Θέμα : Δημόσια Διαβούλευση για την Ανάδειξη Επιχειρηματικού Σχήματος εκμετάλλευσης αξιοποίησης (Διαχειριστή) των Μητροπολιτικών Δικτύων Οπτικών Ινών. Θέμα : Δημόσια Διαβούλευση για την Ανάδειξη Επιχειρηματικού Σχήματος εκμετάλλευσης αξιοποίησης (Διαχειριστή) των Μητροπολιτικών Δικτύων Οπτικών Ινών. Στα πλαίσια της ολοκλήρωσης των έργων των προσκλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ Από τις µεταβολές των γενικών όρων που είναι σηµαντικοί για την εκτέλεση του ΚΠΣ 2000-2006, κατά το έτος 2003 αλλά και τα σχετικά ευρήµατα

Διαβάστε περισσότερα