NRG NRG NRG 19-11

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "NRG 16-11 NRG 17-11 NRG 19-11"

Transcript

1 Οδηγίες εγκατάστασης Ηλεκτρόδια ελέγχου στάθμης,,

2 ,, Διαστάσεις 1 Τοποθετήστε την οπή εξαέρωσης όσο το δυνατό πλησιέστερα στο τοίχωμα του λέβητα. Όλες οι διαστάσεις σε [mm] Τοίχωμα λέβητα DN 50 1 > < 3000 Σχ. 1 Προστατευτικός σωλήνας (εγκατάσταση του ηλεκτροδίου μέσα στο λέβητα) > 20 < 10 < 90 NW/LW/NB/BL π. χ. K 88.9 x 30 x 3,2 1 Τοποθετήστε την οπή εξαέρωσης όσο το δυνατό πλησιέστερα στο τοίχωμα του λέβητα. NRG NRG Θερμική μόνωση Φλάντζα λαιμού συγκόλλησης DN 100 mm < 1000 > > ,5 24,5 < 3000 > 40 HW/NW/ NA/AL 20 1 < 90 > >10 NW/LW/NB/BL Σχ. 2 Προστατευτικός σωλήνας για συνδυασμένο ηλεκτρόδιο (εγκατάσταση των ηλεκτροδίων μέσα στο λέβητα) 20 > π. χ. K 88.9 x 30 x 3,2

3 20 < 45,, Διαστάσεις NRG DN 100, PN 160 DN 25, PN 160 ME DN 25, PN 160 Σχ. 3 Εξωτερικός θάλαμος τύπου XIII DN 25, PN 160 DN 50, PN 40 Στάθμη διακοπής DN 50, PN 63 L max Σχ. 4 Επικλινής εγκατάσταση του ηλεκτροδίου > DN 80

4 ,, Διαστάσεις H A B K C D J I Σχ. 5 G E Σχ. 6 F 33 DIN ISO 228 N 8 N 10 0,5 Σχ. 7 Σχ. 8

5 ,, Διάγραμμα καλωδίωσης L N Τροφοδοσία L N Τροφοδοσία Κύκλωμα προστασίας καυστήρα U 1- U 2- Κύκλωμα προστασίας καυστήρα U 1- U 2- Σχ. 9 Σχ. 10 Διάγραμμα καλωδίωσης για τη Γαλλία Τροφοδοσία L N C 28 A 28 C 30 A 30 C 10 A 10 C 12 A 12 C 8 A 8 C 4 A 4 C 6 A 6 C 2 A 2 Κύκλωμα προστασίας καυστήρα A 22 C 18 A 18 C 20 A 20 U 1- U 2- U 1- U 2- NRG Σχ. 11 U 1-2 U 1- U 2- υποβρύχιο εκτεθειμένο δυσλειτουργία ; υποβρύχιο + συναγερμός 2 V eff. 10 µs/cm C = 0.3 U 1-2 U 1-2 < U 1-10 V eff. 0,5 µs/cm C = Σημείωση: Ο περιοδικός αυτοέλεγχος του NRS 1-7 κάθε 40 δευτερόλεπτα προκαλεί μια στιγμιαία διακοπή της τάσης τροφοδοσίας U 1-2.

6 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Σημαντική σημείωση ασφαλείας Τα ηλεκτρόδια στάθμης τύπου, και είναι κατάλληλα για χρήση σαν περιοριστές χαμηλής στάθμης νερού μόνο σε συνδυασμό με διακόπτες στάθμης GESTRA NRS 1-7. Το ηλεκτρόδιο πρέπει να εγκαθίσταται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό. Εξειδικευμένο προσωπικό είναι τα άτομα εκείνα τα οποία μέσω της κατάλληλης εκπαίδευσης στην ηλεκτρομηχανολογία, τη χρήση και εφαρμογή εξοπλισμού ασφαλείας σύμφωνα με τους κανονισμούς που αφορούν σε ηλεκτρικά συστήματα ασφαλείας, τις πρώτες βοήθειες και την πρόληψη ατυχημάτων έχουν επιτύχει ένα αναγνωρισμένο επίπεδο ικανότητας κατάλληλο για την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία αυτής της κρίσιμης συσκευής ασφαλείας. Όλες εργασίες συντήρησης πρέπει να εκτελούνται μόνο από τις τεχνικές υπηρεσίες της GESTRA. Για να τηρηθούν οι τα εθνικά πρότυπα ασφάλειας μην εγκαταστήσετε δύο ηλεκτρόδια τύπου, ή σε κοινή φλάντζα. Κίνδυνος Μη βιδώστε το ηλεκτρόδιο κατευθείαν σε μικρή βιδωτή υποδοχή ή στο σωλήνα βάσης του λέβητα (δείτε Σχ. 7). Αυτό μπορεί να επιδράσει αρνητικά στη λειτουργία ασφαλείας του συναγερμού χαμηλής στάθμης διότι, σαν αποτέλεσμα, ο λέβητας μπορεί να υπερθερμανθεί και να εκραγεί. Αυτό ενέχει τον κίνδυνο σοβαρών ή θανάσιμων τραυματισμών και αποτελεί απαράδεκτο κίνδυνο για την ασφάλεια της εγκατάστασης. Κατά το χαλάρωμα της φλαντζωτής σύνδεσης του ηλεκτροδίου μπορεί να διαφύγει ατμός ή ζεστό νερό. Αυτό παρουσιάζει τον κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού. Είναι συνεπώς απαραίτητο να μην αποσυναρμολογείται το ηλεκτρόδιο εκτός και εάν η πίεση του λέβητα έχει επιβεβαιωθεί ότι είναι μηδέν. Σκοπός Αυτοπαρακολουθούμενος περιοριστής χαμηλής στάθμης νερού με περιοδικό αυτοέλεγχο με διακόπτη στάθμης δύο καναλιών τύπου NRS 1-7 συμφ. με TRD 604 (εγκαταστάσεις ατμολέβητων οι οποίες λειτουργούν χωρίς συνεχή επιτήρηση). Ο συνδυασμός χρησιμοποιείται για την ανίχνευση της πτώσης της στάθμης του νερού στη χαμηλότερο επιτρεπτή στάθμη σε εγκαταστάσεις ατμού και ζεστού νερού υπό πίεση. Έγκριση τύπου Αρ. TÜV WB EG B Σχέδιο : Βιδωτή σύνδεση ¾" BSP (" έως ISO 228), PN 40 για τοποθέτηση σε δοχείο μέτρησης ή ατμολέβητα. : Βιδωτή σύνδεση ¾" BSP (" έως ISO 228), PN 63. : Βιδωτή σύνδεση ¾" BSP (" έως ISO 228), PN 160. Το NRG μπορεί να εγκατασταθεί στους παρακάτω συνδυασμούς: + ER ER NRG NRG NRG NRG Σημείωση Αποφύγετε να υποβάλετε το άκρο του ηλεκτρόδιου σε μηχανικούς κραδασμούς ή κάμψεις διότι αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη στεγανοποίηση του ηλεκτροδίου. Εγκατάσταση του ηλεκτροδίου Βήμα 1 1. Βιδώστε το άκρο του ηλεκτροδίου στο ηλεκτρόδιο μέτρησης. Σχ Προσεκτικά καθορίστε το μετρούμενο μήκος. 3. Σημειώστε το μήκος D του ηλεκτρόδιου μέτρησης και κόψτε το άκρο. 5. Βιδώστε το άκρο του ηλεκτροδίου στο ηλεκτρόδιο μέτρησης A και σφίξτε το. Περάστε το ελατήριο C κατά μήκος του άκρου του ηλεκτροδίου D, έτσι ώστε το κεκαμένο άκρο του να εισέλθει πλήρως στη μικρή οπή B. Τεχνικά στοιχεία F 6. Εάν απαιτείται μια προέκταση επιφάνειας μέτρησης περάσατε το χιτώνιο E στο άκρο του ηλεκτροδίου εξασφαλίζοντας ότι το άκρο D του ηλεκτροδίου προεξέχει κατά 2 mm από το χιτώνιο. Στερεώστε το χιτώνιο με τη βίδα G. Σπρώξτε την αστεροειδή ροδέλα ασφάλισης F πάνω από το άκροι ηλεκτροδίου κόντρα στο χιτώνιο. Βήμα 2 1. Ελέγξτε τις επιφάνειες έδρασης, Σχ Τοποθετήστε το δακτύλιο συναρμογής J στην επιφάνεια έδρασης του ηλεκτροδίου, Σχ. 6. Σημείωση: Χρησιμοποιήστε μόνο δακτύλιο συναρμογής (από ανοξείδωτο χάλυβα ) D 27 x 32 κατά DIN 7603 που παρέχεται με το ηλεκτρόδιο. 3. Εφαρμόστε μια μικρή ποσότητα γράσου σιλικόνης (DOW Corning 111 Compound) στο σπείρωμα του ηλεκτροδίου I. 4. Βιδώστε το ηλεκτρόδιο στάθμης στο σπείρωμα της παρεχόμενης φλάντζας και σφίξτε με κλειδί δακτυλίου 36 mm. η ροπή που απαιτείται είναι 160 Nm όταν είναι κρύο. 5. Κατά την (επανα) τοποθέτηση του ηλεκτροδίου βεβαιωθείτε ότι το άκρο του ηλεκτροδίου δεν είναι στραβωμένο και δεν έρχεται σε επαφή με το τοίχωμα του λέβητα, τους σωλήνες του λέβητα ή οποιοδήποτε άλλο μεταλλικό εξάρτημα. Τύποι Μεγ. Πίεση λειτουργίας Θερμοκρασία κορεσμού Συνδέσεις Ονομαστικό μέγεθος DN Λειτουργία Σταθερά κελιού C χωρίς προέκταση επιφάνειας μέτρησης Σταθερά κελιού C χωρίς προέκταση επιφάνειας μέτρησης 32 barg (465 psig) 238 C ¾" BSP PN barg (870 psig) 275 C ¾" BSP PN 63 LWA 1 ) 0.3 cm cm-1 Π αρεχόμενο μήκος [ mm] 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 Υλικό: Joρμός Φλάντζα Άκρο ηλεκτρόδιου Μεγ. Επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος στο κουτί ακροδεκτών του ηλεκτροδίου. Ηλεκτρική σύνδεση Ωστενιτικός ανοξείδωτος χάλυβας X6CrNiMoTi (DIN No ) Σφυρήλατος χάλυβας C 22.8 (1.0460) Ανοξείδωτος χάλυβας X5CrNiMo (1.4401) Σφυρήλατο κράμα χάλυβα 13CrMo 4 4 (1.7335) 70 C barg (50 psig) 311 C ¾" BSP PN Σφυρήλατο κράμα χάλυβα 10CrMo 9 10 (1.7380) Τετραπολικός συνδετήρας με βιδωτούς ακροδέκτες και ανακούφιση καλωδίου PG 11 Β άρος περίπου [ kg] 1, 1 Προστασία IP 65 1 ) LWA = συναγερμός χαμηλής στάθμης

7 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Σημαντικές σημειώσεις Οι επιφάνειες έδρασης των σπειρωμάτων ή της παρεχόμενης με το δοχείο φλάντζας πρέπει να είναι μηχανικά κατεργασμένες με ακρίβεια. Σχ. 8. Μη στραβώσετε το άκρο του ηλεκτρόδιου κατά την τοποθέτηση. Μην επενδύσετε τον κορμό του ηλεκτρονίου πάνω από το εξαγωνικό τμήμα. Για την έγκριση του σωλήνα βάσης του λέβητα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι σχετικές διατάξεις. Η γωνία κλίσης όταν το ηλεκτρόδιο τοποθετείται πλάγια δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 45. Σχ. 4 Με τοποθέτηση υπό κλίση η διάσταση L περιορίζεται στα 1000 mm. Σχ. 4 Βεβαιωθείτε ότι το άκρο του ηλεκτροδίου δεν έρχεται σε επαφή με το τοίχωμα του λέβητα, τους σωλήνες ή οποιοδήποτε άλλο μεταλλικό εξάρτημα. Καλωδίωση Πάντοτε χρησιμοποιείτε μονωμένο καλώδιο τετραπλού πυρήνα για την καλωδίωση, π. χ. 4 x 0.5 mm 2. Μεγ. Μήκος καλωδίου 100 m με αγωγιμότητα από 10 μs/cm. Μεγ. Μήκος καλωδίου 30 m με αγωγιμότητα από 0,5 μs/cm. Μεγ. Μήκος καλωδίου 15 m με αγωγιμότητα από 0,5 μs/cm. Όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με inverter URN 1-b (24 V DC). Η καλωδίωση στο κουτί ακροδεκτών H σύμφωνα με το διάγραμμα, Σχ. 9 για NRS 1-7b ή Σχ. 10 για NRS 1-7c. Σημείωση Για τη Γαλλία και τη Σουηδία χρησιμοποιήστε το διάγραμμα καλωδίωσης. Σχ. 11 και τηρήστε τις οδηγίες που βρίσκονται στο εσωτερικό της βυσματούμενης μονάδας. Σχετική ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου Διακόπτης στάθμης τύπου NRS 1-7, αυτοπαρακολουθούμενος συναγερμός χαμηλής στάθμης με περιοδικό αυτοέλεγχο κατά DIN 57116/VDE Παρελκόμενος εξοπλισμός Λογική μονάδα για παρακολούθηση τύπου SRL 6 για την εξασφάλιση της διακοπτόμενης εκκένωσης του δοχείου μέτρησης για ηλεκτρόδια τοποθετημένα εξωτερικά του λέβητα. GESTRA Gesellschaften GESTRA Companies Sociétés GESTRA Sociadades GESTRA Società GESTRA Vertretungen weltweit Agencies all over the world Représentations dans le monde entier Representaciones en todo el mundo Agenzie in tutto il mondo Great Britain Flowserve Flow Control (UK) Ltd. Burrel Road, Haywards Heath West Sussex RH 16 1TL Tel / Fax / España GESTRA ESPAÑOLA S.A. Luis Cabrera, E Madrid Tel / Fax / ; Portugal Flowserve Portuguesa, Lda. Av. Dr. Antunes Guimarães, 1159 Porto Tel / Fax / France Flowserve Flow Control S. A. S. 10 Avenue du Centaure, BP 8263 F CERGY PONTOISE CEDEX Tél / Fax 00331/ Italia Flowserve S.p.A. Divisione Italgestra Via Prealpi, Cormano (MI) Tel / Fax / GESTRA GmbH Postfach , D Bremen Münchener Str. 77, D Bremen Telefon +49 (0) , Telefax +49 (0) Internet /104cs 1998 GESTRA GmbH Bremen Printed in Germany

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el ALTOSONIC V12 Εγχειρίδιο οδηγιών Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer KROHNE : Βιβλιογραφικά στοιχεία ::::::::::::::::::::::::::::::::: Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης Εναλλάκτης θερμότητας emax GPH 50/75 Δευτερογενής εναλλάκτης θερμότητας για αναβάθμιση του βαθμού απόδοσης επιδαπέδιου λέβητα με καυστήρα αερίου ή πετρελαίου ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Λειτουργίας HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV 4.055 / 4.075 / 4.110 HV 4.150 / 4.185 / 4.220. V 2012/03A-V01.

Οδηγίες Λειτουργίας HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV 4.055 / 4.075 / 4.110 HV 4.150 / 4.185 / 4.220. V 2012/03A-V01. Οδηγίες Λειτουργίας HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV 4.055 / 4.075 / 4.110 HV 4.150 / 4.185 / 4.220 V 2012/03A-V01.4 ελληνικά Περιεχόμενα 1 Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας...5 2 Σχεδιασμός Συστήματος...8

Διαβάστε περισσότερα

i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη

i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων αντλητικών συγκροτηµάτων

Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων αντλητικών συγκροτηµάτων Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων Τυποποιηµένες µονάδες ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ρούµελης & Aφοι Ντούνα 1 13671 Αχαρναί Αττικής Τηλ (+30) 210 2431111 Fax (+30) 210 2431601 Internet : www.papantonatos.gr E-mail

Διαβάστε περισσότερα

MAIN 24 Fi MAIN 24 i

MAIN 24 Fi MAIN 24 i MAIN 24 Fi MAIN 24 i Υψηλής απόδοσης λέβητες αερίου επίτοιχης εγκατάστασης Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE UNI EN ISO 9001 Η BAXI S.p.A., µια από τις µεγαλύτερες

Διαβάστε περισσότερα

Βαλβίδες EU και EW Fisher NPS 12 έως 24 x 20

Βαλβίδες EU και EW Fisher NPS 12 έως 24 x 20 Εγχειρίδιο οδηγιών Βαλβίδες της σειράς EU και EW Βαλβίδες EU και EW Fisher NPS 12 έως 24 x 20 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 1 Πεδίο εφαρμογής του εγχειριδίου... 1 Εκπαιδευτικές υπηρεσίες... 2 Περιγραφή... 3

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγίες λειτουργίας. MOVITRAC B Βασική συσκευή. Έκδοση 07/2006 11469609 / EL

Oδηγίες λειτουργίας. MOVITRAC B Βασική συσκευή. Έκδοση 07/2006 11469609 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες MOVITRAC B Βασική συσκευή Έκδοση 07/2006 11469609 / EL Oδηγίες λειτουργίας SEW-EURODRIVE Driving

Διαβάστε περισσότερα

SUNNY CENTRAL 500CP XT/630CP XT/720CP XT/ 760CP XT/800CP XT/850CP XT/900CP XT

SUNNY CENTRAL 500CP XT/630CP XT/720CP XT/ 760CP XT/800CP XT/850CP XT/900CP XT Τεχνικές πληροφορίες Σημαντικές υποδείξεις για τη μεταφορά και την τοποθέτηση για SUNNY CENTRAL 500CP XT/630CP XT/720CP XT/ 760CP XT/800CP XT/850CP XT/900CP XT Περιεχόμενα Χάρη στο μικρών διαστάσεων και

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα AUTOMATIC SWITCH BOX M-20/L-20

Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα AUTOMATIC SWITCH BOX M-20/L-20 Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα AUTOMATIC SWITCH BOX M-20/L-20 Οδηγίες τοποθέτησης AS-BOX-M_L-IA-IGR110320 IMGR-AS-BOX-M_L Έκδοση 2.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

GE Healthcare. WAVE Mixer 20/50. Οδηγίες λειτουργίας. Μετάφραση από τα Αγγλικά

GE Healthcare. WAVE Mixer 20/50. Οδηγίες λειτουργίας. Μετάφραση από τα Αγγλικά GE Healthcare WAVE Mixer 20/50 Οδηγίες λειτουργίας Μετάφραση από τα Αγγλικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Εισαγωγή... 5 1.1 Σημαντικές πληροφορίες για το χρήστη... 6 1.2 Πληροφορίες σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης. Smart connections. Οδηγίες χρήσης. Πιστοποιητικά PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης. Smart connections. Οδηγίες χρήσης. Πιστοποιητικά PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1 Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης GR Smart connections. Οδηγίες χρήσης Πιστοποιητικά PIKO 3.0 3.6 4. 5.5 7.0 8.3 0. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΤΗ KOSTAL Solar Electric GmbH Hanferstraße 6 7908 Freiburg i. Br. Γερμανία

Διαβάστε περισσότερα

Ενισχυτής-μίκτης Plena PLE-1MExx0-xx. Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας

Ενισχυτής-μίκτης Plena PLE-1MExx0-xx. Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Ενισχυτής-μίκτης Plena PLE-1MExx0-xx el Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Ενισχυτής-μίκτης Plena Πίνακας περιεχομένων el 3 Πίνακας περιεχομένων 1 Ασφάλεια 5 2 Σύντομη ενημέρωση 9 2.1 Σκοπός 9 2.2

Διαβάστε περισσότερα

Ανιχνευτής TEEx. Εγχειρίδιο χρήσης

Ανιχνευτής TEEx. Εγχειρίδιο χρήσης Ανιχνευτής TEEx Εγχειρίδιο χρήσης 0086 SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 Η.Π.Α. Τηλ.: +1-888-482-9449 ή +1-425-951-1200 Φαξ: 1+-425-951-1201 SonoSite Ltd Alexander House 40A Wilbury

Διαβάστε περισσότερα

PS 3.0 Excellent PS 3.6 Excellent PS 4.2 Excellent PS 5.5 Excellent PS 7.0 Excellent PS 8.3 Excellent PS 10.1 Excellent. www.centrosolar.

PS 3.0 Excellent PS 3.6 Excellent PS 4.2 Excellent PS 5.5 Excellent PS 7.0 Excellent PS 8.3 Excellent PS 10.1 Excellent. www.centrosolar. Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης PS 3.0 Excellent PS 3.6 Excellent PS 4. Excellent PS 5.5 Excellent PS 7.0 Excellent PS 8.3 Excellent PS 0. Excellent www.centrosolar.com ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΤΗ CENTROSOLAR AG Stresemannstr.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας μηχανισμού μετάδοσης κίνησης EES-BA-GT-001-EL-05/12 Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης

Οδηγίες λειτουργίας μηχανισμού μετάδοσης κίνησης EES-BA-GT-001-EL-05/12 Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Περιεχόμενα: 1. Πεδίο εφαρμογής 2. Γενικές υποδείξεις 2.1 Εισαγωγή 2.2 Προσήκουσα χρήση 2.3 Χαρακτηρισμός 3. Υποδείξεις ασφαλείας 3.1 Επεξήγηση συμβόλων και

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Εγκατάστασης & Λειτουργίας

Εγχειρίδιο Χρήσης Εγκατάστασης & Λειτουργίας Λέβητας Pellet Εγχειρίδιο Χρήσης Εγκατάστασης & Λειτουργίας Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 4 2. Οδηγίες εγκατάστασης... 6 Καμινάδα - εισαγωγή... 6 Κατάληξη καμινάδας (καπέλο)... 7 Χώρος εγκατάστασης (Λεβητοστάσιο)...

Διαβάστε περισσότερα

Sartorius Factory Serie

Sartorius Factory Serie 98648-010-23 Sartorius Factory Serie Model, Modell, Modèle, Malli FCT01-XV1 Industrial Weighing Technology Ολοκληρωµένη τερµατική συσκευή για ένδειξη τιµών και χειρισµ για περιοχές που υπάρχει κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Όλα τα προϊόντα Προδιαγραφές. Εισαγωγή. Οδηγίες ασφαλείας. Χρονοδιαγράμματα επιθεώρησης και συντήρησης ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.

Περιεχόμενα. Όλα τα προϊόντα Προδιαγραφές. Εισαγωγή. Οδηγίες ασφαλείας. Χρονοδιαγράμματα επιθεώρησης και συντήρησης ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ. Οδηγίες ασφαλείας D103022X0GR Περιεχόμενα Όλαταπροϊόντα... Gr-91 Βαλβίδες ελέγχου... Gr-92 Ενεργοποιητές με βαλβίδα ελέγχου... Gr-93 Ρυθμιστές... Gr-94 Ανακουφιστικές βαλβίδες... Gr-95 Όργανα, διακόπτες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα 1. Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ...3. 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ...4 2.1 Τοποθέτηση στον πάγκο...4 3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝ ΕΣΗ...5

Περιεχόµενα 1. Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ...3. 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ...4 2.1 Τοποθέτηση στον πάγκο...4 3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝ ΕΣΗ...5 Περιεχόµενα 1. Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ...3 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ...4 2.1 Τοποθέτηση στον πάγκο...4 3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝ ΕΣΗ...5 4. ΣΥΝ ΕΣΗ ΑΕΡΙΟΥ...6 4.1 Συνδέοντας µε το LPG (υγραέριο)...6 4.2 Απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ. ΕΛΟΤ HD 384 Έκδοση 2η HELLENIC STANDARD. Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 2004-03-04 ICS: 29.020 91.140.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ. ΕΛΟΤ HD 384 Έκδοση 2η HELLENIC STANDARD. Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 2004-03-04 ICS: 29.020 91.140. 2004-03-04 ICS: 29.020 91.140.50 ΕΛΟΤ HD 384 Έκδοση 2η ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Requirements for electrical installations Κλάση τιµολόγησης: 25 ΕΛΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX 1. Σηµαντικές Προειδοποιήσεις MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας να γίνεται πάντα έλεγχος για την πληρότητα της παράδοσης, ενώ σε περίπτωση ελαττωµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

IPC. Οδηγίες λειτουργίας 08.10 - 51192351 08.10

IPC. Οδηγίες λειτουργίας 08.10 - 51192351 08.10 IPC 08.10 - Οδηγίες λειτουργίας g 51192351 08.10 Πρόλογος Για τον ασφαλή χειρισµό του ανυψωτικού οχήµατος διαδρόµων απαιτούνται γνώσεις, τις οποίες µπορείτε να αποκτήσετε µε τη βοήθεια των προκείµενων

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Εγχειρίδιο Λειτουργίας Z-45 25 Z-45 25J Z-51 30J IC Power CE με Πληροφορίες Συντήρησης Fourth Edition First Printing Part No. 114340GK Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τέταρτη έκδοση Πρώτη Εκτύπωση Σημαντικό Διαβάστε,

Διαβάστε περισσότερα

Μειωτήρες πίεσης με απευθείας χειρισμό

Μειωτήρες πίεσης με απευθείας χειρισμό Μειωτήρες πίεσης με απευθείας χειρισμό 1/12 R-GR 26564-XC-B2/6.9 Αντικαταστεί: 12.5 Τύπος DR 6 DP...XC και ZDR 6 D...XC Ονομαστικό μέγεθος 6 Σειρές συσκευών 5X (DR 6...) και 4X (ZDR 6...) Μέγιστη πίεση

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα ελέγχου κίνησης microtargeting Οδηγίες χρήσης

Σύστημα ελέγχου κίνησης microtargeting Οδηγίες χρήσης Σύστημα ελέγχου κίνησης microtargeting Οδηγίες χρήσης Περιλαμβάνει: Συγκροτήματα μοτέρ/κωδικοποιητή Μονάδα ελεγκτή/οθόνης Στερεοτακτικούς αντάπτορες L011-1006-01 (Αναθ. A0, Ιούνιος 2009) Καινοτομία σε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη

Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη Λέβητας στερεών καυσίμων Logano G221 20 kw 25 kw 32 kw 40 kw 6 720 802 658 (2012/06) GR Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα........................... 2 1 Επεξήγηση συμβόλων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας SAP BO 545 1.10.2008. Avτλίες κενο με πλευρικ αγωγ / Συμπιεστές με πλευρικ αγωγ

Οδηγίες λειτουργίας SAP BO 545 1.10.2008. Avτλίες κενο με πλευρικ αγωγ / Συμπιεστές με πλευρικ αγωγ Οδηγίες λειτουργίας Avτλίες κενο με πλευρικ αγωγ / Συμπιεστές με πλευρικ αγωγ SAP F O E SAP 50 SAP 90 SAP 110 SAP 150 SAP 180 SAP 220 SAP 300 SAP 380 SAP 450 SAP 530 SAP 710 SAP 1060 SAP 1500 Q N Μοντέλα

Διαβάστε περισσότερα

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Οδηγίες λειτουργίας Σελίδα 2. Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα!

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Οδηγίες λειτουργίας Σελίδα 2. Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα! Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10 Οδηγίες λειτουργίας Σελίδα 2 Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα! Θερμοσίφωνας αερίου Boiler Gas BG 10 / Θερμοσίφωνας αερίου/ηλεκτρικού Boiler Gas/Elektro

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕΘΟ ΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕΘΟ ΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕΘΟ ΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΜΟΒ2001 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (Α) ΕΝΤΥΠΟ

Διαβάστε περισσότερα