Υποογκαιµία - shock. Ετήσιο µετεκπαιδευτικό σεµινάριο υγρών, ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας. Βλάστη Κοζάνης 25-26/9/2009

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υποογκαιµία - shock. Ετήσιο µετεκπαιδευτικό σεµινάριο υγρών, ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας. Βλάστη Κοζάνης 25-26/9/2009"

Transcript

1 Ετήσιο µετεκπαιδευτικό σεµινάριο υγρών, ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας Βλάστη Κοζάνης 25-26/9/2009 Υποογκαιµία - shock Ελένη Μάνου ΕΒ Νεφρολογίας Γ.Ν. Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκη

2 Ισορροπία υγρών στον οργανισµό Η διαταραχή της ισορροπίας των υγρών στον ανθρώπινο οργανισµό µπορεί να οφείλεται σε υποογκαιµία, σε ευογκαιµία µε παθολογική όµως ανακατανοµή αλλά και σε υπερογκαιµία Αιµοδυναµική και αεροµετρική δυσπραγία

3 Σε τι στοχεύει ο οργανισµός; Έγκαιρη και επαρκής αποκατάσταση του δραστικού κυκλοφορούντος oγκου αίµατος Επίτευξη της θεµέλιας απαίτησης κάθε ζώντα οργανισµού - της παροχής και κατανάλωσης του οξυγόνου

4 Κινητική οξυγόνου DO2 (oxygen delivery): η προσφορά οξυγόνου στους ιστούς VO2 (oxygen uptake): η κατανάλωση οξυγόνου από τους ιστούς Supply independency: η ικανότητα των ιστών, παρά τη µειωµένη παροχή (DO2), να διατηρούν επαρκή ποσότητα (VO2), αφαιρώντας περισσότερο οξυγόνο ανά µονάδα αίµατος Supply dependency: όταν η DO2 πέσει κάτω από ένα κριτικό όριο, παύει η προηγούµενη ικανότητα του οργανισµού µε αποτέλεσµα την τελική ανεπαρκή VO2 και τη συσσώρευση ενός χρέους οξυγόνου, το οποίο µεταφράζεται µε την αύξηση των γαλακτικών στο αίµα, του τελευταίου ακριβού καύσιµου στο ζώντα οργανισµό

5 Σχηµατική κατανοµή του νερού ανά υδατικό διαµέρισµα 85% φλεβικό διαµέρισµα 15% αρτηριακό διαµέρισµα Νερό πλάσµατος: 1/3 ΕΞΝ 40% Βάρος σώµατος εκτός νερού (40%) Διάµεσο νερό: 2/3 EΞΝ 20% 40% Ολικό νερό (60%) Εξωκυττάριο νερό (ΕΞΝ) 20% Ενδοκυττάριο νερό 40%

6 Κατανοµή του νερού (σε λίτρα) ανά υδατικό διαµέρισµα Διαµέρισµα Ποσοστό Lt Ολικό νερό 60% ΒΣ 42 Ενδοκυττάριο νερό 40% ΒΣ 28 Εξωκυττάριο νερό (ΕΞΝ) 20% ΒΣ 14 Διάµεσο νερό 2/3 ΕΞΝ 9.4 Νερό πλάσµατος 1/3 ΕΞΝ 4.6 Φλεβικό διαµέρισµα 85% πλάσµατος Αρτηριακό διαµέρισµα 15% πλάσµατος

7 Ενεργός ή δραστικός αρτηριακός κυκλοφορών όγκος (ΕΑΚΟ) Κύριος ρυθµιστής της οµοιόστασης του νατρίου και του νερού Η νεφρική αποβολή ούρων ελεύθερων νατρίου ή αντίθετα µεγάλου φορτίου νατρίου ως απάντηση στην ελαττωµένη ή αυξηµένη πρόσληψη νατρίου, αποτελεί θεµελιώδη ικανότητα του υγιούς νεφρού Μόλις τα 0.7 λίτρα από τα 42 συνολικά λίτρα νερού Βασικός ρυθµιστής της ευογκαιµίας στον οργανισµό

8 Ορισµοί Υποογκαιµία = Υποογκαιµική καταπληξία ή shock; όχι Ποσοστά απώλειας επί του συνολικού ογκου αίµατος ή υγρών πέρα από τα οποία εγκαθίσταται εικόνα shock 90% 85% Μείωση προφορτίου (ΠΦ) και ΚΠ 80% 10% 15% 20% < 10% 10-20% > 20% Xωρίς µεταβολές αρτηριακής πίεσης (ΑΠ) και καρδιακής παροχής (ΚΠ) Πτώση της ΑΠ - shock

9 Νο1 αίτιο υποογκαιµίας Αιµορραγία Κακώσεις Απώλειες από παθολογικά ή χειρουργικά αίτια (ΓΕΣ, ουροποιητικό, µαζική αιµόλυση κά) Μαιευτικά συµβάµατα Απώλεια του 1/5 της συνολικής ποσότητας αίµατος (1-1.5 λίτρο σε ασθενή 70 kg) Μεθαιµορραγικό shock

10 Νο1 αίτιο υποογκαιµίας απώλεια ml απώλεια ml

11 Yποογκαιµία = Αφυδάτωση; H έννοια της µη µεθαιµορραγικής υποογκαιµίας συχνά εξοµοιώνεται µε αυτή της αφυδάτωσης Παρόµοια αίτια και κλινική εικόνα Yποογκαιµία: ένδεια νατρίου και νερού, συστολή του ΕΞΧ (ενδαγγειακός και διάµεσος) Υδατική αφυδάτωση: ένδεια κυρίως νερού ή υπότονων υγρών, υπεροσµωτικότητα, υπερνατριαιµία αποξήρανση εγκεφαλικών κυττάρων Ο αφυδατωµένος ασθενής δεν είναι κατ άναγκη και υποογκαιµικός

12 Shock Το shock αφορά στη µείζονα εκείνη δυσαναλογία µεταξύ παροχής οξυγόνου και αναγκών του πάσχοντα οργανισµού µε τελικό αποτέλεσµα της διαταραχής αυτής την ιστική υποξία και ό,τι αυτή εµπεριέχει Ανεξάρτητα παθοφυσιολογικού µηχανισµού Ανεξάρτητα προεξάχουσας κλινικής εικόνας

13 Πόσα Shock υπάρχουν; Αίτια Υποογκαιµικό Καρδιογενές Αγγειοδραστικό σηπτικό αναφυλακτικό Ιστοτοξικό Παθοφυσιολογία

14 Πολλά Shock µαζί; καρδιογενές σκέλος υποογκαιµικό σκέλος σηπτικό σκέλος

15 Κυκλοφορική ανεπάρκεια: πώς εκτιµάται; Παροχές = DO2 Aπαιτήσεις = VO2 Διατήρηση ζωτικών λειτουργιών σε έδαφος αποδεκτών καρδιαγγειακών πιέσεων όπως είναι: το επίπεδο συνείδησης, η παραγωγή ούρων και το φυσιολογικό ph

16 Αιµοδυναµική επάρκεια Προφορτίο Πιέσεις πνευµονικής κυκλοφορίας Πνευµονικές αντιστάσεις Βασικός ρυθµιστής της ΚΠ Πλήττεται άµεσα από τη συρρίκνωση του ενδαγγειακού ογκου Μη επαρκής πλήρωση αρχικά της φλεβικής και κατά συνέπεια και της αρτηριακής χωρητικότητας AΠ = ΚΠ x ΠΑ Συστηµατική αρτηριακή πίεση Περιφερικές αντιστάσεις Τελοδιαστολικός ογκος αρ. κοιλίας (νόµος Starling) Δύναµη συστολής Καρδιακή παροχή

17 Αίτια υποογκαιµίας Αίτια υποογκαιµίας σχετιζόµενα µε απώλεια αίµατος ή υγρών Απώλεια αίµατος (κάκωση, παθολογικά αίτια, µαιευτικά συµβάµατα) Απώλεια νατρίου και νερού από το ΓΕΣ (έµετοι, διάρροιες, ειλεός, παγκρεατίτιδα, γαστρικό συρίγγιο, γαστρικός σωλήνας) Άδηλες απώλειες, κυρίως υπότονα υγρά (υψηλός πυρετός χωρίς αντίστοιχη πρόσληψη υγρών) Μη ελεγχόµενη υπεργλυκαιµία - ωσµωτική διούρηση Διάφορα αίτια πολυουρίας (άποιος διαβήτης, µετά από άρση απόφραξης) Εκτεταµένα εγκαύµατα - εξίδρωση µεγάλων ποσοτήτων υγρών

18 Υποογκαιµία και φλεβική επιστροφή Υποογκαιµικές καταστάσεις λόγω µειωµένης φλεβικής επιστροφής Περικαρδιακή συλλογή και καρδιακός επιπωµατισµός Αυξηµένη ενδοθωρακική πίεση: πνευµοθώρακας υπό τάση, µεγάλη πλευριτική συλλογή, µηχανικός αερισµός µε θετικές πιέσεις Αυξηµένη ενδοκοιλιακή πίεση: παθολογική παχυσαρκία, ασκίτης Ανακατανοµή των υγρών στον ΕΞΧ: σήψη Μείωση του φλεβικού τόνου: αναισθητικά, ναρκωτικά, αναφυλακτικό shock Αυξηµένη αντίσταση στη φλεβική επιστροφή: εκτεταµένη φλεβική θρόµβωση, PEEP, κύηση

19 Απάντηση στην υποογκαιµία Τασεοϋποδοχείς υψηλής πίεσης καρωτιδικοί κόλποι παρασπειραµατική συσκευή αορτικό τόξο αρ.κοιλία Προσαγωγό σκέλος > 10% Απαγωγό σκέλος γυναίκα µε αδράνεια µήτρας µετά τον τοκετό µη ωσµωτική έκκριση ADH σύστηµα ΡΑΑ ΣΝΣ

20 Απάντηση στην υποογκαιµία Τασεοϋποδοχείς χαµηλής πίεσης Ενδοθωρακική θέση δεξιές καρδιακές κοιλότητες µεγάλες φλέβες > 10% Απαγωγό σκέλος Aντινατριούρηση (σε µικρότερο βαθµό) γυναίκα µε αδράνεια µήτρας µετά τον τοκετό µη ωσµωτική έκκριση ADH σύστηµα ΡΑΑ ΣΝΣ

21 Απάντηση στην υποογκαιµία απώλεια νατρίου και νερού απώλεια κυρίως νερού ΥΠΕΤΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΕΡΝΑΤΡΙΑΙΜΙΑ YΠΟΟΓΚΑΙΜΙΑ > 10% Υπερισχύει η µη ωσµωτική έκκριση της ΑDΗ Απώλεια σηµαντικής ποσότητας υγρών και όχι αίµατος

22 Yγιής νεφρός: όργανο κλειδί Η υποογκαιµία έχει άµεση επίδραση στη νεφρική λειτουργία, είτε σε επίπεδο µικροκυκλοφορίας, είτε σε επίπεδο σωληναριακής λειτουργίας Η επίτευξη του στόχου της ευογκαιµίας γίνεται µέσα από πολλούς και αλληλοεπικαλυπτόµενους µηχανισµούς, κύριος όµως ρυθµιστής παραµένει ο υγιής νεφρός

23 Ανακατανοµή αιµάτωσης/ Μηχανισµοί αιµόστασης εγκέφαλος Τοπικά και συστηµατικά δρώντες παράγοντες (PGs, TBs, CKs) καρδιά κίνδυνος εµφάνισης ΔΕΠ νεφροί Δραµατική µείωση στη αιµάτωση ιστών 2ης γραµµής Aιµόσταση - µηχανισµοί πήξης

24 Πώς παρουσιάζεται ο υποογκαιµικός ασθενής; Κλινική εξέταση ωχρότητα, εφίδρωση, µειωµένη σπαργή δέρµατος, ξηρότητα γλώσσας και βλεννογόνων, αργή επαναφορά της κυκλοφορίας στα τριχοειδή των νυχιών ψυχρά άκρα σύµπτωση των τραχηλικών φλεβών

25 Πώς παρουσιάζεται ο υποογκαιµικός ασθενής; Κλινική εικόνα ταχύπνοια ταχυκαρδία χαµηλή ΑΠ ορθοστατική υπόταση ευπίεστος ή νηµατοειδής σφυγµός Σε υποογκαιµικό shock µειωµένο επίπεδο συνείδησης ολιγοανουρία υποξυγοναιµία και υποκαπνία (απότοκο της κακής DO2 και VO2)

26 Εργαστηριακές παράµετροι Οξέωση (πτώση του ph) συχνά µε αυξηµένα γαλακτικά στο αίµα ενδεικτικά µεγάλης ιστικής υποξίας Επιδείνωση της νεφρικής λειτουργίας Ηπατική δυσπραγία (βαριά υπόταση) Ηλεκτρολυτικές διαταραχές Εκτίµηση της αιµοσφαιρίνης και του αιµατοκρίτη (προσοχή στη συνυπάρχουσα αιµοσυµπύκνωση τις πρώτες ώρες)

27 Εκτίµηση - Διάγνωση Εξασφάλιση αεραγωγού, αναπνοής, κυκλοφορίας Ιδανικά σε κλίνη εντατικής θεραπείας Εξειδικευµένες εξετάσεις διαθωρακικό ή διοισοφάγειο υπερηχογραφήµα καρδιάς τοποθέτηση κεντρικών φλεβικών καθετήρων καθετήρας Swan-Ganz (wedge pressure)

28 Θεραπεία υποογκαιµίας Καθορίζεται από το αίτιο που την προκάλεσε Εξασφάλιση επαρκούς φλεβικής γραµµής (περιφερική ή κεντρική) Ταχεία και επαρκής αναπλήρωση µε αίµα ή άλλα υγρά υποκατάστασης Διόρθωση ηλεκτρολυτικών διαταραχών Προσπάθεια άρσης της κυκλοφορικής κατάρριψης και απόδοση οξυγόνου στους ιστούς

29 Υγρά αναπλήρωσης (εκτός του αίµατος) Κρυσταλλοειδή διαλύµατα ισότονα (NaCl 0.9%, D/W 5%, Ringer s Lactate) υπέρτονα (NaCl 3, 7.5, 15%, D/W 10%) 5:1 Κολλοειδή διαλύµατα ανθρώπινη λευκωµατίνη 20 ή 25% ανθρώπινο πλάσµα (fresh frozen plasma) διαλύµατα δεξτράνης (δεν είναι σε χρήση πλέον) υδροξυαιθυλ-άµυλο (HES) σε διάλυµα NaCl πολυπεπτίδια ζελατίνης σε διάλυµα NaCl

30 Θεραπεία στη ΜΕΘ Εγκατάσταση shock Προετοιµασία για χειρουργείο Ανάγκη χορήγησης αγγειοδραστικών ουσιών Αποκλιµάκωση θεραπείας µετά την επίτευξη ευογκαιµίας

31 Συµπερασµατικά Οξυγόνο: πρωταρχική απαίτηση του ζώντα οργανισµού DO2 και VO2 απαιτούν : επάρκη καρδιακή λειτουργία επαρκή πνευµονική λειτουργία ανάλογη των αναγκών ιστική άρδευση Η διατήρηση του ενεργού ή δραστικού κυκλοφορούντος ογκου (ΕΑΚΟ) αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο στην αντιµετώπιση του υποογκαιµικού και κάθε άλλης µορφής shock

32 Συµπερασµατικά Η υποογκαιµία και το υποογκαιµικό shock αποτελούν σχετικά καλοήθεις κλινικές οντότητες που αν αντιµετωπισθούν έγκαιρα µπορούν να έχουν χαµηλή θνητότητα.

ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑ ΙΚΟ ΧΩΡΟ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ» ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΑΦΕΡΜΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ασθενής με Άλλες Συνυπάρχουσες Παθολογικές Καταστάσεις

Ο Ασθενής με Άλλες Συνυπάρχουσες Παθολογικές Καταστάσεις ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 291 Ο Ασθενής με Άλλες Συνυπάρχουσες Παθολογικές Καταστάσεις ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣAΪΒΑΝΙΔΗΣ, ΦΑΝΗ ΣΑΒΒΟΓΛΟΥ, ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΥΡΑΗΛΟΓΛΟΥ ΜΕΡΟΣ (Α) Ο ασθενής με συνυπάρχουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Εγκαυματική νόσος στην παιδική ηλικία. Εκτίμηση επιπτώσεων στους ασθενείς & στις οικογένειες τους

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Εγκαυματική νόσος στην παιδική ηλικία. Εκτίμηση επιπτώσεων στους ασθενείς & στις οικογένειες τους ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εγκαυματική νόσος στην παιδική ηλικία. Εκτίμηση επιπτώσεων στους ασθενείς & στις οικογένειες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΤΙΚΗΣ ΙΑΊΡΙΚΗΣ 171. Εγκαυματική Ν όσος , ΑΘΗΝΑ ΛΑΥΡΕΝΤΙΕΒΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΤΙΚΗΣ ΙΑΊΡΙΚΗΣ 171. Εγκαυματική Ν όσος , ΑΘΗΝΑ ΛΑΥΡΕΝΤΙΕΒΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΤΙΚΗΣ ΙΑΊΡΙΚΗΣ 171 Εγκαυματική Ν όσος, ΑΘΗΝΑ ΛΑΥΡΕΝΤΙΕΒΑ Επιδημιολογία Παρά τη σημαντική πρόοδο στην πρόληψη και αντιμετώπιση, τα εγκαύματα αποτελούν τον βαρύτερο τραυματισμό

Διαβάστε περισσότερα

Περιεγχειρητική Προσέγγιση του ασθενή με Νοσογόνο Παχυσαρκία

Περιεγχειρητική Προσέγγιση του ασθενή με Νοσογόνο Παχυσαρκία 60 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΆΊΊΚΗΣ ΙΑ'ΓΡΙΚΗΣ Περιεγχειρητική Προσέγγιση του ασθενή με Νοσογόνο Παχυσαρκία ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ- ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΥΡΑΗΛΟΓΛΟΥ Η νοσογόνος παχυσαρκία (ΝΠ) είναι μια πάθηση

Διαβάστε περισσότερα

ορθοστατικής υπότασης και συνδρόµου καρωτιδικού κόλπου.

ορθοστατικής υπότασης και συνδρόµου καρωτιδικού κόλπου. Κλινικές υποδείξεις περιεγχειρητικής αντιµετώπισης υπερηλίκων Αικατερίνη Λαµπαδαρίου *, Ελένη Παπαϊωάννου *, Παντελία Νασοπούλου **, Βίρνα Τανού ** * Αναισθησιολόγοι Γ.Ν.Α. «Λαϊκό» ** Αναισθησιολόγοι Γ.Ν.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Έγκαυµα και Μονάδα Εγκαυµάτων

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Έγκαυµα και Μονάδα Εγκαυµάτων ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) Τµήµα Νοσηλευτικής (Σ.Ε.Υ.Π.) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Έγκαυµα και Μονάδα Εγκαυµάτων Υπό την εποπτεία της καθηγήτριας τεχνικών εφαρµογών

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές στην αντιµετώπιση της εγκαυµατικής νόσου

Γενικές αρχές στην αντιµετώπιση της εγκαυµατικής νόσου Γενικές αρχές στην αντιµετώπιση της εγκαυµατικής νόσου Ευγενία Ηλιοπούλου, Πλαστικός Χειρουργός, Επιµ. Α, Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής και Εγκαυµάτων Νοσοκοµείου ΚΑΤ-Κηφισιά Επικοινωνία: ρ. Ηλιοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Περιεγχειρητική Χορήγηση Υγρών και Αίματος στα Νεογνά-Βρέφη και Παιδιά

Περιεγχειρητική Χορήγηση Υγρών και Αίματος στα Νεογνά-Βρέφη και Παιδιά ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΊΙΚΗΣ ΙΑΊΡΙΚΗΣ 61 Περιεγχειρητική Χορήγηση Υγρών και Αίματος στα Νεογνά-Βρέφη και Παιδιά Ε. ΚΟΥΡΙΛΑ-ΚΑΠΡΙΝΗ Η θεραπευτική χορ1ίγηση υγρών και ηλεκτρολυτών στα νεογνά, στα

Διαβάστε περισσότερα

Οξύ Πνευμονικό Οίδημα

Οξύ Πνευμονικό Οίδημα ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΊΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 139 Οξύ Πνευμονικό Οίδημα ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΕΡΟΝΙΚΗ Γενικά Το οξύ πνευμονικό οίδημα συνιστά μία άμεση απειλή για τη ζωή και αποτελεί μία από τις δραματικότερες καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ TRIATEC (ραμιπρίλη) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ TRIATEC (ραμιπρίλη) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ TRIATEC (ραμιπρίλη) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ TRIATEC 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δισκίο Triatec 2,5 περιέχει 2,5 mg ραμιπρίλη. Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) για τη Διάγνωση και Θεραπεία της Οξείας και της Χρόνιας Καρδιακής Ανεπάρκειας

Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) για τη Διάγνωση και Θεραπεία της Οξείας και της Χρόνιας Καρδιακής Ανεπάρκειας Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) για τη Διάγνωση και Θεραπεία της Οξείας και της Χρόνιας Καρδιακής Ανεπάρκειας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος. Εισαγωγή Ορισµός και διάγνωση Διαγνωστική

Διαβάστε περισσότερα

3. ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΥΠΕΡΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΩΟΘΗΚΩΝ

3. ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΥΠΕΡΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΩΟΘΗΚΩΝ 3. ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΥΠΕΡΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΩΟΘΗΚΩΝ ΟΡΙΣΜΟΙ - ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ Το σύνδρομο υπερδιέγερσης ωοθηκών (Ovarian Hyper Stimulation Syndrome - OHSS) είναι συστηματική διαταραχή που οφείλεται στην κυκλοφορία αγγειοδραστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ NURSING INTERVENTIONS IN PATIENTS WITH HEART FAILURE: NEW DATA ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Για ποιο λόγο η από του στόµατος χορήγηση διαλύµατος πλούσιου σε NaCl και γλυκόζη είναι πιο αποτελεσµατική κατά της αφυδάτωσης λόγω διάρροιας, από ότι η χορήγηση διαλύµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ- ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (MODERN DATA IN NURSING SKILLS IN CORONARY UNITS).

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ- ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (MODERN DATA IN NURSING SKILLS IN CORONARY UNITS). ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ- ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (MODERN DATA IN NURSING

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΚΧΑΡΩ ΗΣ ΙΑΒΗΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ

ΣΑΚΧΑΡΩ ΗΣ ΙΑΒΗΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Ζ7 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΙΙ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:ΚΥΠΑΡΙΣΣΗ ΣΑΚΧΑΡΩ ΗΣ ΙΑΒΗΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΤΣΙΑΝΑΒΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ : ΜΙΑ ΝΕΑ ΙΑΤΡΟΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ.»

«ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ : ΜΙΑ ΝΕΑ ΙΑΤΡΟΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ.» Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ TΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ : ΜΙΑ ΝΕΑ ΙΑΤΡΟΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ.» ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΕΣ : ΜΑΡΙΑ ΒΟΛΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Η μεταφορά του οξυγόνου στους ιστούς και απομάκρυνση των υποπροϊόντων του μεταβολισμού τους. Μεταφορά θρεπτικών συστατικών. Ρύθμιση της θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

Επείγουσες Παθολογικές Καταστάσεις από Ακραίες Κλιματολογικές Συνθήκες

Επείγουσες Παθολογικές Καταστάσεις από Ακραίες Κλιματολογικές Συνθήκες 182 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΊΙΚΗΣ ΙΑΊΡΙΚΗΣ Επείγουσες Παθολογικές Καταστάσεις από Ακραίες Κλιματολογικές Συνθήκες ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΥΡΑΗΛΟΓΛΟΥ Α.ΕΚΘΕΣΗΤΟΥΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣΕ ΔΡΙΜΥΨΥΧΟΣ Ο ανθρώπινος οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΞΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΝΟΙΑ ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ.

ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΞΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΝΟΙΑ ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ. 15 ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΞΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΝΟΙΑ ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ. Πέτρου Α* MD, PhD, Χριστοφορίδης Σ # PhD ABSTRACT Pathophysiology of hypoxia during apnoea. A short review Petrou A, Christoforidis

Διαβάστε περισσότερα

Ως υγεία ορίζεται η κανονική και αρμονική λειτουργία του σώματος και της ψυχής του ανθρώπου και όχι μόνο η απουσία νόσου ή αναπηρίας.

Ως υγεία ορίζεται η κανονική και αρμονική λειτουργία του σώματος και της ψυχής του ανθρώπου και όχι μόνο η απουσία νόσου ή αναπηρίας. ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τι είναι ΥΓΕΙΑ; Ως υγεία ορίζεται η κανονική και αρμονική λειτουργία του σώματος και της ψυχής του ανθρώπου και όχι μόνο η απουσία νόσου

Διαβάστε περισσότερα

Αναπνευστική Φυσιολογία Κεφάλαιο 25 ο Οργάνωση του αναπνευστικού

Αναπνευστική Φυσιολογία Κεφάλαιο 25 ο Οργάνωση του αναπνευστικού Αναπνευστική Φυσιολογία Κεφάλαιο 25 ο Οργάνωση του αναπνευστικού Αναπνοή: Εξωτερική: Ανταλλαγή Ο 2, CO 2 μεταξύ Ατμόσφαιρας Μιτοχονδρίων. Εσωτερική: Μιτοχονδριακή Η Αναπνευστική Φυσιολογία επικεντρώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΒΟΗΘΟΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ"

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΟΗΘΟΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΒΟΗΘΟΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ" 2 η ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1. Συνοπτική περιγραφή επαγγέλµατος (Job Profile)...4 2. Ανάλυση Επαγγελµατικών ραστηριοτήτων (Task

Διαβάστε περισσότερα

Επιπλοκές Σακχαρώδη ιαβήτη Στα Κάτω Άκρα. Νοσηλευτικές παρεµβάσεις.

Επιπλοκές Σακχαρώδη ιαβήτη Στα Κάτω Άκρα. Νοσηλευτικές παρεµβάσεις. ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία Επιπλοκές Σακχαρώδη ιαβήτη Στα Κάτω Άκρα. Νοσηλευτικές παρεµβάσεις. Μαρία Αρμενατζόγλου Ποθητή

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπεία αναπνευστικής αλκάλωσης

Θεραπεία αναπνευστικής αλκάλωσης Θεραπεία αναπνευστικής αλκάλωσης Αναπνευστική αλκάλωση Ελένη Μάνου Νεφρoλόγος, Επιμελήτρια Β Νεφρολογικού Τμήματος Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου» 1. Εισαγωγή Η μερική πίεση του διοξειδίου

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση πνιγμού. Ανασκόπηση. Εισαγωγή. Ελευθερία Χαϊνη Πνευμονολόγος Φυματιολόγος Πνευμονολογική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας

Αντιμετώπιση πνιγμού. Ανασκόπηση. Εισαγωγή. Ελευθερία Χαϊνη Πνευμονολόγος Φυματιολόγος Πνευμονολογική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας 39 Ανασκόπηση Αντιμετώπιση πνιγμού Ελευθερία Χαϊνη Πνευμονολόγος Φυματιολόγος Πνευμονολογική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας Περίληψη: Ο πνιγμός αποτελεί διεθνώς την πέμπτη συχνότερη αιτία θανάτου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΙΣΤΑΡΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Δρ. Νίκος Γιαννακούρης ΑΘΗΝΑ 2008 Κεφάλαιο 1: Κυκλοφορικό Σύστημα ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 1 1.1.

Διαβάστε περισσότερα