ΜΙΚΤΕΣ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ. Χαράλαµπος Μηλιώνης Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΙΚΤΕΣ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ. Χαράλαµπος Μηλιώνης Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων"

Transcript

1 ΜΙΚΤΕΣ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ Χαράλαµπος Μηλιώνης Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

2 Μικτές ιαταραχές της ΟΒΙ - Προσέγγιση Είδη µικτών διαταραχών της ΟΒΙ Κλινική Εικόνα ιάγνωση ιαγνωστικές Οδηγίες Θεραπεία

3 Μικτές ιαταραχές της ΟΒΙ - Ορισµός Οι µικτές διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας χαρακτηρίζονται από την ταυτόχρονη παρουσία δύο ή περισσότερων διαταραχών της ΟΒΙ.

4 Μικτές ιαταραχές της ΟΒΙ - Ορισµοί Οι µικτές διαταραχές αφορούν 2 απλές διαταραχές της ΟΒΙ (π.χ. µεταβολική οξέωση και αναπνευστική αλκάλωση), 2 τύπους µιας απλής διαταραχής µε διαφορετική χρονική εξέλιξη ή παθογένεια (π.χ. οξεία και χρόνια αναπνευστική οξέωση ή µεταβολική οξέωση µε αυξηµένο χάσµα ανιόντων και υπερχλωριαιµική µεταβολική οξέωση) Συνδυασµούς των δύο

5 Μικτές ιαταραχές της ΟΒΙ - Προσοχή Η δευτεροπαθής αντιρρόπηση σε µια απλή διαταραχή της ΟΒΙ δεν µπορεί να εκληφθεί ως ένα εκ των συστατικών µιας µικτής διαταραχής.

6 Μικτές ιαταραχές της ΟΒΙ - Ταξινόµηση Συχνές σε νοσηλευόµενους ασθενείς (π.χ. ΜΕΘ) Αναγνώριση/κατανόηση της παθογένειας διορθωτικές παρεµβάσεις Κλινικές καταστάσεις στις οποίες συχνά παρατηρούνται µικτές διαταταχές της ΟΒΙ

7 Μικτές ιαταραχές της ΟΒΙ - Ταξινόµηση Μικτές ιαταραχές της ΟΒΙ 2 Απλές ιαταραχές της ΟΒΙ 2 Τύποι µιας Απλής ιαταραχής της ΟΒΙ

8 Μικτές ιαταραχές της ΟΒΙ - Ταξινόµηση Μικτές ιαταραχές της ΟΒΙ 2 Απλές ιαταραχές της ΟΒΙ Αθροιστική επίδραση των διαταραχών στο ph (π.χ. µεταβολική οξέωση και αναπνευστική οξέωση) Αντιρροπιστική επίδραση των διαταραχών στο ph (π.χ. µεταβολική αλκάλωση και αναπνευστική οξέωση) ΟΒΙ: οξεοβασικήισορροπία

9 Μικτές ιαταραχές της ΟΒΙ - Ταξινόµηση Μικτές ιαταραχές της ΟΒΙ 2 Τύποι µιας Απλής ιαταραχής της ΟΒΙ Με διαφορετική εξέλιξη στο χρόνο (π.χ. οξεία επί χρονίας αναπνευστική οξέωση) Με διαφορετική παθογένεια (π.χ. υπερχλωριαιµική οξέωση και οξέωση µε αυξηµένο χάσµα ανιόντων) ΟΒΙ: οξεοβασικήισορροπία

10 Μικτές ιαταραχές της ΟΒΙ - Ταξινόµηση Μικτές ιαταραχές της ΟΒΙ 2 Απλές ιαταραχές της ΟΒΙ 2 Τύποι µιας Απλής ιαταραχής της ΟΒΙ ΟΒΙ: οξεοβασικήισορροπία ΧΑ: χάσµα ανιόντων Συνδυασµός των δύο τύπων (µικτή υπερχλωριαιµική οξέωση και οξέωση µε αυξηµένο ΧΑ και µεταβολική αλκάλωση)

11 Μικτές ιαταραχές της ΟΒΙ Κλινική Εικόνα Ως γενικός κανόνας, τα συµπτώµατα και τα σηµεία της υποκείµενης νόσου κυριαρχούν στην κλινική εικόνα. Η εµφάνιση σοβαρών διαταραχών είτε της PaCO 2 (σοβαρή υποκαπνία ή υπερκαπνία) ή της συστηµατικής οξύτητας (ph) του αίµατος (σοβαρή οξυαιµία ή αλκαλαιµία) µπορεί να οδηγήσει σε επιπρόσθετες κλινικές εκδηλώσεις που µπορεί να κυριαρχούν στην εικόνα του ασθενούς.

12 Μικτές ιαταραχές της ΟΒΙ Κλινική Εικόνα Ειδικά, Η σοβαρή υποκαπνία µπορεί να προκαλέσει θόλωση της διανοίας, σπασµούς, κώµα ή και να έχει θανατηφόρα εξέλιξη Η σοβαρή υπερκαπνία µπορεί να συνοδεύεται από συµπτωµατολογία «ψευδοόγκου» του εγκεφάλου Η σοβαρή οξυαιµία καταστολή του ΚΝΣ και του ΚΑΝ Συσταλτότητας του µυοκαρδίου & Περιφερικών αντιστάσεων Σοβαρή ΥΠΟΤΑΣΗ Η σοβαρή αλκαλαιµία παραισθησίες τετανία, αρρυθµίες & σπασµοί

13 Μικτές ιαταραχές της ΟΒΙ ιάγνωση Συστηµατική προσέγγιση Εκτίµηση της ακρίβειας των δεδοµένων της ΟΒΙ Ιστορικό και Φυσική εξέταση Προσδιορισµός του Χάσµατος Ανιόντων Εργαστηριακές εξετάσεις Ηλεκτρολύτες, Κρεατινίνη, Ουρία Ωσµωτικό χάσµα Κετονοσώµατα (ούρα & αίµα) Τοξίνες (ούρα & αίµα) ευτεροπαθής αντιρρόπηση

14 Μικτές ιαταραχές της ΟΒΙ ιάγνωση Κλειδί η κατανόηση των αναµενόµενων µεταβολών των παραµέτρων της ΟΒΙ Απλή διαταραχή της OBI Κινητοποίηση µηχανισµών αντιρρόπησης ιαχείριση των ηλεκτρολυτών από τους νεφρούς Τροποποίηση του κυψελιδικού αερισµού

15 ΣΕ ΚΑΘΕ ΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΗΣ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΙΡΡΟΠΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΙΟΡΘΩΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΑΡΑΧΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΠΕΡΑΝΤΙΡΡΟΠΗΣΗ

16 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΤΗΣ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ιαταραχή ph ΠρωτοπαθήςΑντιρρόπηση διαταραχή Μεταβολική HCO - 3 PCO 2 οξέωση Αναπνευστική PCO 2 HCO - 3 οξέωση Μεταβολική HCO - 3 PCO 2 αλκάλωση Αναπνευστική PCO 2 HCO - 3 αλκάλωση

17 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΗΣ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ (1) Αξιολόγηση του ph (οξυαιµία/αλκαλαιµία) Καθορισµός της πρωτοπαθούς διαταραχής Έλεγχος αντιρρόπησης Ανίχνευση ενδεχόµενης µικτής διαταραχής

18 ΜΙΚΤΕΣ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ Η γνώση του εύρους της αντιρρόπησης επιτρέπει την ασφαλή διάγνωση των µικτών διαταραχών της οξεοβασικής ισορροπίας

19 ΙΑΦΟΡΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΟΞΕΩΣΕΩΝ- ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΑΣΜΑΤΟΣ ΑΝΙΟΝΤΩΝ (1) Αρχή ηλεκτρικής ισορροπίας: Να + + µη µετρούµενα κατιόντα= Cl - + HCO 3- + µη µετρούµενα ανιόντα ΧΑ: µη µετρούµενα ανιόντα µη µετρούµενα κατιόντα= Να + (Cl - + HCO 3- ) Φ.Τ.= 5-11mEq/L

20 ΙΑΦΟΡΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΟΞΕΩΣΕΩΝ- ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΑΣΜΑΤΟΣ ΑΝΙΟΝΤΩΝ (2) Σε απλή µεταβολική οξέωση: Η αύξηση του ΧΑ ( ΧΑ) είναι ίση µε τη µείωση των HCO 3- ( HCO 3 ) ΧΑ 1 HCO - 3

21 Η σχέση ΧΑ/ HCO 3- στη διαφορική διάγνωση των µικτών διαταραχών της οξεοβασικής ισορροπίας (1) ΧΑ / HCO 3- =1-2 σε ασθενείς µε αµιγή µεταβολική οξέωση ΧΑ / HCO 3- =1 σε ΚΟ ΧΑ / HCO 3- =1.6 σε γαλακτική οξέωση ΚΟ: ιαβητική κετοξέωση

22 Η σχέση ΧΑ/ HCO 3- στη διαφορική διαγνωση των µικτών διαταραχών της οξεοβασικής ισορροπίας (2) Εάν: ΧΑ / HCO 3 - < 1 συνυπάρχει υπερχλωριαιµική µεταβολική οξέωση ΧΑ / HCO 3 - > 2 συνυπάρχει µεταβολική αλκάλωση

23 Αιµατολογικές παράµετροι στη διάγνωση των µικτών διαταραχών της ΟΒΙ ιάγνωση ph PaCO 2 (mmhg) HCO 3- (mmol/l) Μικτή ιαταραχή της ΟΒΙ Φυσιολογικές τιµές Παθολογικές τιµές Παθολογικές τιµές ΜΟ + ΑΟ ΜΑ + ΑΑ Προσοχή ΑΟ + ΑΑ δεν µπορούν να συνυπάρξουν ΜΑ + ΜΟ µπορεί να ανευρεθούν

24 Αιµατολογικές παράµετροι στη διάγνωση των µικτών διαταραχών της ΟΒΙ Παράµετρος Φυσιολογικές τιµές Οξέωση µε ΧΑ Οξέωση µε και ΧΑ Μεταβολική αλκάλωση Οξέωση µε ΧΑ και µεταβολική αλκάλωση ph PaCO 2 (mmhg) HCO 3 - (mmol/l) XA (mmol/l) HCO 3 - (mmol/l) XA (mmol/l)

25 Μικτές ιαταραχές της ΟΒΙ ιάγνωση Συνδυασµός δύο απλών διαταραχών που οδηγούν σε µείωση του ph Συνδυασµός δύο απλών διαταραχών που οδηγούν σε αύξηση του ph Συνδυασµός διαταραχών µε αλληλοεξουδετερωτική επίδραση στο ph

26 Συνδυασµός δύο απλών διαταραχών που οδηγούν σε µείωση του ph AO + MO Συνδυασµός µεταβολικών οξεώσεων Συνδυασµός οξείας επί χρονίας ΑΟ Καρδιο- Αναπνευστική ανακοπή Πνευµονικό Οίδηµα (τελικά στάδια) ARDS ΧΑΠ + Ιστική οξυγόνωση ηλητηρίαση από κυανικά Υπερχλωριαιµική ΜΟ + ΜΟ µε αυξηµένο ΧΑ ( ιαρροϊκό σύνδροµο + Γαλακτική οξέωση ) Συνδυασµός ΜΟ µε αυξηµένο ΧΑ (Χρόνιοι αλκοολικοί που απέχουν από το αλκοόλ) ηλητηριάσεις (µεθανόλη, αιθυλενογλυκόλη, παραλδεύδη) ΧΑΠ + οξεία λοίµωξη του αναπνευστικού M*: µεταβολική Α*: αναπνευστική *Ο: οξέωση *Α: αλκάλωση

27 Συνδυασµός δύο απλών διαταραχών που οδηγούν σε αύξηση του ph AΑ + MΑ ΜΑ από την επίδραση >1 παραγόντων Συνδυασµός οξείας επί χρονίας ΑΑ Σήψη + Συµφορητική Καρδιακή Ανεπάρκεια ιουρητικά + Υποθρεψία (υποκαλιαιµία, υποµαγνησιαιµία) Ηπατοπάθεια + οξεία σηπτική λοίµωξη M*: µεταβολική Α*: αναπνευστική *Ο: οξέωση *Α: αλκάλωση

28 Συνδυασµός διαταραχών µε αλληλοεξουδετερωτική επίδραση στο ph ΜΑ + ΑΟ ΜΟ + ΑΑ ΜΟ + ΜΑ ΧΑΠ + ιουρητικά ηλητηρίαση από σαλικυλικά Αλκοολική Ηπατοπάθεια + Έµετοι + Γαλακτική οξέωση M*: µεταβολική Α*: αναπνευστική *Ο: οξέωση *Α: αλκάλωση

29 Θεραπεία Μικτών ιαταραχών της Οξεοβασικής Ισορροπίας Επισηµάνσεις Σε ασθενείς µε οξυαιµία (ΜΟ + ΑΟ) ή αλκαλαιµία (ΜΑ + ΑΑ) αποκατάσταση του ph σε ασφαλή επίπεδα αποκατάσταση των HCO 3- & PaCO 2 ΣΤΟΧΟΣ: 7.20 < ph < 7.55 Οι ταχείες µεταβολές της PaCO 2 ταχείες µεταβολές της αναπνευστικής λειτουργίας ΜΟ + ΑΟ χορήγηση NaHCO 3 ph >7.55 οξινοποιητικό µέσον, έκπτυξη εξωκυττάριου χώρου, ακεταζολαµίδη Θεραπεία µιας 1 ο παθούς διαταραχής αποκάλυψη της άλλης

30 Μεταβολική οξέωση + Αναπνευστική οξέωση Συνιστώµενες αρχές θεραπείας Μεταβολική οξέωση + Αναπνευστική οξέωση Χορήγηση Ο 2 (ρινικός καθετήρας/µάσκα) Αντιβιοτικά / Βρογχοδιασταλτικά/ Κορτικοειδή PaO 2 55 mmhg η κατακράτηση CO 2 διαταραχές του επιπέδου συνείδησης ή αιµοδυναµική αστάθεια ΟΧΙ Αιτιολογική αντιµετώπιση Σοβαρή υπερκαπνική εγκεφαλοπάθεια ή αιµοδυναµική αστάθεια? ΝΑΙ Χορήγηση Ο 2 (ρινικός καθετήρας/µάσκα) ιασωλήνωση και αερισµός ιόρθωση αναστρέψιµων αιτιών: Αντιβιοτικά / Βρογχοδιασταλτικά/ Κορτικοειδή Σοβαρή Νεφρική Αν., Υπερφόρτωση όγκου Συµφορητική Καρδιακή Αν. Αιµοδιάλυση/ αιµοδιήθηση µε χορήγηση HCO 3 - ph 7.10? PaCO 2 >50 mmhg Xoρήγηση HCO - 3 Adrogue HJ. J Clin Nephrol 2006:19(suppl 9):S97-103

31 Μεταβολική αλκάλωση + Αναπνευστική αλκάλωση Συνιστώµενες αρχές θεραπείας (1) Αιτιολογική αντιµετώπιση Μεταβολική αλκάλωση + Αναπνευστική αλκάλωση Μείωση εξωκυττάριου όγκου Ένδεια Κ + Συµφορητική Καρδιακή Ανεπάρκεια Σοβαρή Νεφρική Ανεπάρκεια Έµετοι / Ρινογαστρικός καθετήρας Ισότονο διάλυµα / Όχι διουρητικά Χορήγηση KCl Ακεταζολαµίδη Αιµοδιήθηση Ισότονο διάλυµα Εξειδικευµένη αντιµετώπιση (αιµοδιήθηση / Χορήγηση υγρών ) Αναστολείς της έκκρισης HCl Adrogue HJ. J Clin Nephrol 2006:19(suppl 9):S97-103

32 Μεταβολική αλκάλωση + Αναπνευστική αλκάλωση Συνιστώµενες αρχές θεραπείας (2) Αιτιολογική αντιµετώπιση Μεταβολική αλκάλωση + Αναπνευστική αλκάλωση Υποξαιµία Χορήγηση Ο 2 Μηχανικός Υπεραερισµός Μεταβολή της µεθόδου αερισµού Επί εµµονής Καταστολή ± Παράλυση των σκελετικών µυών ph >7.55 Αιµοδυναµική αστάθεια ιαταραχή του επιπέδου συνείδησης Καρδιακή αρρυθµία ΝΑΙ Λήψη µέτρων µείωση του ph <7.50 HCO 3 - Ακεταζολαµίδη, υπερδιήθηση και χορήγηση NaCl 0,9%, αιµοκάθαρση ( HCO 3 - ) PaCO 2 Αναπνοή σε κλειστό σύστηµα, ελεγχόµενος υποαερισµός µε αναπνευστήρα ± παράλυση των σκελετικών µυών Adrogue HJ. J Clin Nephrol 2006:19(suppl 9):S97-103

33 Μεταβολική Αλκάλωση + Αναπνευστική οξέωση Συνιστώµενες αρχές θεραπείας Μεταβολική αλκάλωση + Αναπνευστική οξέωση Χορήγηση Ο 2 (ρινικός καθετήρας/µάσκα) Αντιβιοτικά / Βρογχοδιασταλτικά/ Κορτικοειδή PaO 2 55 mmhg η κατακράτηση CO 2 διαταραχές του επιπέδου συνείδησης ή αιµοδυναµική αστάθεια ΟΧΙ Αιτιολογική αντιµετώπιση Σοβαρή υπερκαπνική εγκεφαλοπάθεια ή αιµοδυναµική αστάθεια? ΝΑΙ Χορήγηση Ο 2 (ρινικός καθετήρας/µάσκα) ιασωλήνωση και αερισµός ιόρθωση αναστρέψιµων αιτιών: Αντιβιοτικά / Βρογχοδιασταλτικά/ Κορτικοειδή Μείωση εξωκυττάριου όγκου Ένδεια Κ + Συµφορητική Καρδιακή Ανεπάρκεια Σοβαρή Νεφρική Ανεπάρκεια Έµετοι / Ρινογαστρικός καθετήρας HCO 3 - >40 mmhg Ισότονο διάλυµα / Όχι διουρητικά Χορήγηση KCl Ακεταζολαµίδη Αιµοδιήθηση Ισότονο διάλυµα Εξειδικευµένη αντιµετώπιση (αιµοδιήθηση / υγρών ) Αναστολείς της έκκρισης HCl Ακεταζολαµίδη Adrogue HJ. J Clin Nephrol 2006:19(suppl 9):S97-103

34 Μεταβολική οξέωση + Αναπνευστική αλκάλωση Συνιστώµενες αρχές θεραπείας Αιτιολογική αντιµετώπιση Μεταβολική οξέωση + Αναπνευστική αλκάλωση ηλητηρίαση από σαλικυλικά Πρόκληση εµέτου/ Πλύση στοµάχου Εν. άνθρακας + σορβιτόλη ιούρηση Αλκαλοποίηση ούρων Αιµοδιάλυση Υποξαιµία Χορήγηση Ο 2 Μηχανικός Υπεραερισµός Μεταβολή της µεθόδου αερισµού Επί εµµονής Καταστολή ± Παράλυση των σκελετικών µυών Σήψη, Κυκλοφορική, ηπατική ανεπάρκεια κ.ά. Αιτιολογική αντιµετώπιση Αιµοδιάλυση/ αιµοδιήθηση µε χορήγηση ΗCO 3 - Σοβαρή Νεφρική Αν., Υπερφόρτωση όγκου Συµφορητική Καρδιακή Αν. NAI OXI ph 7.10? Xoρήγηση ΗCO 3 - Adrogue HJ. J Clin Nephrol 2006:19(suppl 9):S97-103

35 ΑΡΧΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΙΚΤΩΝ ΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ Επιπτώσεις της βαθµιαίας διόρθωσης ενός συστατικού της µικτής διαταραχής στο ph Ασύγχρονη vs. Σύγχρονη αναστροφή των µικτών διαταραχών της οξεοβασικής ισορροπίας

36 Ασύγχρονη vs. Σύγχρονη (1) αναστροφή των µικτών διαταραχών της ΟΒΙ ΜΟ + ΑΟ ph ΝΑΙ ΜA + ΑA ph ΝΑΙ Ταχεία διόρθωση της PaCO 2 M*: µεταβολική Α*: αναπνευστική *Ο: οξέωση *Α: αλκάλωση Adrogue HJ. J Clin Nephrol 2006:19(suppl 9):S97-103

37 Ασύγχρονη vs. Σύγχρονη (2) αναστροφή των µικτών διαταραχών της ΟΒΙ *ΜΟ + ΑA ph ΟΧΙ Ταχεία διόρθωση της PaCO 2 M*: µεταβολική Α*: αναπνευστική *Ο: οξέωση *Α: αλκάλωση Adrogue HJ. J Clin Nephrol 2006:19(suppl 9):S97-103

38 Ασύγχρονη vs. Σύγχρονη (3) αναστροφή των µικτών διαταραχών της ΟΒΙ ΜΑ + ΑΟ ΟΧΙ Ταχεία διόρθωση της PaCO 2 M*: µεταβολική Α*: αναπνευστική *Ο: οξέωση *Α: αλκάλωση Adrogue HJ. J Clin Nephrol 2006:19(suppl 9):S97-103

39 Μικτές ιαταραχές της ΟΒΙ - Συµπεράσµατα Συχνές στην κλινική πράξη Γνώση των αναµενόµενων αντιρροπιστικών µεταβολών των παραµέτρων της ΟΒΙ ιάγνωση Ιστορικό & Φ. Εξέταση Εργαστηριακές παράµετροι Κατανόηση ορθή/αποτελεσµατική παρέµβαση

Χρήση των τύπων αντιρροπήσεων των διαταραχών της οξεοβασικής ισορροπίας

Χρήση των τύπων αντιρροπήσεων των διαταραχών της οξεοβασικής ισορροπίας Μικτές διαταραχές οξεοβασικής ισορροπίας Ερμηνεία δεδομένων αερίων αίματος Χρήση των τύπων αντιρροπήσεων των διαταραχών της οξεοβασικής ισορροπίας Κωνσταντίνος Π. Κατωπόδης Επίκουρος Καθηγητής Νεφρολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπεία αναπνευστικής αλκάλωσης. Ελένη Μάνου, νεφρολόγος, Γ.Ν.Παπαγεωργίου

Θεραπεία αναπνευστικής αλκάλωσης. Ελένη Μάνου, νεφρολόγος, Γ.Ν.Παπαγεωργίου Θεραπεία αναπνευστικής αλκάλωσης Ελένη Μάνου, νεφρολόγος, Γ.Ν.Παπαγεωργίου σαν εισαγωγή... παραγωγή CO2 αποβολή CO2 παραγωγή CO2 αποβολή CO2 µερική πίεση του διοξειδίου του άνθρακα στο αίµα (PaCO2) µείωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ

ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ Μετεκπαιδευτικά Μαθήµατα Ελληνικής Αναισθησιολογικής Εταιρείας 2012-13 ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ Ανδρέας Γ. Φάσσαρης Υποπλοίαρχος (ΥΙ) Π.Ν Αναισθησιολόγος Ναυτικό Νοσοκοµείο Αθηνών ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Θεωρία των

Διαβάστε περισσότερα

Ερμηνεία αερίων αίματος - Σημασία ειδικών παραμέτρων για τη διάγνωση των μικτών οξεοβασικών διαταραχών

Ερμηνεία αερίων αίματος - Σημασία ειδικών παραμέτρων για τη διάγνωση των μικτών οξεοβασικών διαταραχών Ερμηνεία αερίων αίματος Σημασία ειδικών παραμέτρων για τη διάγνωση των μικτών οξεοβασικών διαταραχών Νικόλαος Σ. Κακλαμάνης Διευθυντής Μονάδας Τεχνητού Νεφρού Γενικού Νοσοκομείου Σάμου 1. Εισαγωγή Η κατανόηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ. Θεόδωρος Κασιμάτης. Νεφρολόγος, Επιμελητής Β Νοσ. Ασκληπιείο Βούλας

ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ. Θεόδωρος Κασιμάτης. Νεφρολόγος, Επιμελητής Β Νοσ. Ασκληπιείο Βούλας ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ Θεόδωρος Κασιμάτης Νεφρολόγος, Επιμελητής Β Νοσ. Ασκληπιείο Βούλας Εισαγωγή Η διατήρηση της συγκέντρωσης των Η + εντός ενός στενού εύρους τιμών (35-45nmol/L) είναι ζωτικής σημασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ασθενής 62 ετών διακομίσθηκε στο νοσοκομείο με σύγχιση. Γλυκόζη 580mg/dl, κρεατινίνη 0.8mg/dl, ph 6.95, HCO 3

Ασθενής 62 ετών διακομίσθηκε στο νοσοκομείο με σύγχιση. Γλυκόζη 580mg/dl, κρεατινίνη 0.8mg/dl, ph 6.95, HCO 3 1ο ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ Ασθενής 62 ετών διακομίσθηκε στο νοσοκομείο με σύγχιση. Γλυκόζη 580mg/dl, κρεατινίνη 0.8mg/dl, ph 6.95, HCO 3-2.3mEq/L, PCO 2 11mmHg, K/Na/Cl : 5.1/140/115mEq/L. Γενική ούρων, σάκχαρο 4+,

Διαβάστε περισσότερα

Αίτια - Αντιρρόπηση αναπνευστικής αλκάλωσης

Αίτια - Αντιρρόπηση αναπνευστικής αλκάλωσης Αίτια Αντιρρόπηση αναπνευστικής αλκάλωσης Ευαγγελία Ντουνούση Νεφρολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 1. Εισαγωγή Η αναπνευστική αλκάλωση (ΑΑ) αποτελεί τη συχνότερη διαταραχή της οξεοβασικής

Διαβάστε περισσότερα

Ασθενής 62 ετών διακομίσθηκε στο νοσοκομείο με σύγχιση. Γλυκόζη 580mg/dl, κρεατινίνη 0.8mg/dl, ph 6.95, HCO 3

Ασθενής 62 ετών διακομίσθηκε στο νοσοκομείο με σύγχιση. Γλυκόζη 580mg/dl, κρεατινίνη 0.8mg/dl, ph 6.95, HCO 3 1ο ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ Ασθενής 62 ετών διακομίσθηκε στο νοσοκομείο με σύγχιση. Γλυκόζη 580mg/dl, κρεατινίνη 0.8mg/dl, ph 6.95, HCO 3-2.3mEq/L, PCO 2 11mmHg, K/Na/Cl : 5.1/140/115mEq/L. Γενική ούρων, σάκχαρο 4+,

Διαβάστε περισσότερα

Διάγνωση - Διαφορική διάγνωση - Πρόληψη - Θεραπεία αναπνευστικής οξέωσης

Διάγνωση - Διαφορική διάγνωση - Πρόληψη - Θεραπεία αναπνευστικής οξέωσης Διάγνωση - Διαφορική διάγνωση - Πρόληψη - Θεραπεία αναπνευστικής οξέωσης Ματθαίος Κ. Τσαγκούριας Αναισθησιολόγος Εντατικολόγος, Επιμελητής Α Μονάδας Εντατικής Θεραπείας Γενικού Nοσοκομείου Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Διάγνωση - Διαφορική διάγνωση μεταβολικής αλκάλωσης

Διάγνωση - Διαφορική διάγνωση μεταβολικής αλκάλωσης Διάγνωση Διαφορική διάγνωση μεταβολικής αλκάλωσης Χρυσόστομος Δημητριάδης Νεφρολόγος, Επιμελητής Νεφρολογικού Τμήματος Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο» Ως μεταβολική αλκάλωση (ΜΑ) ορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπεία μεταβολικής αλκάλωσης

Θεραπεία μεταβολικής αλκάλωσης Θεραπεία μεταβολικής αλκάλωσης Μεταβολική αλκάλωση ΙΙ Γεώργιος Λιάμης Λέκτορας Παθολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 1. Εισαγωγή H μεταβολική αλκάλωση (ΜΑ) αποτελεί μία διαταραχή της οξεοβασικής

Διαβάστε περισσότερα

Monitoring του Aναπνευστικού Συστήματος (μηχανική της αναπνοής, καπνογραφία, παλμική οξυμετρία, αέρια αίματος)

Monitoring του Aναπνευστικού Συστήματος (μηχανική της αναπνοής, καπνογραφία, παλμική οξυμετρία, αέρια αίματος) ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 81 Monitoring του Aναπνευστικού Συστήματος (μηχανική της αναπνοής, καπνογραφία, παλμική οξυμετρία, αέρια αίματος) ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΕΡΖΕΝΙΔΟΥ, ΕΥΘΥΜΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπεία αναπνευστικής αλκάλωσης

Θεραπεία αναπνευστικής αλκάλωσης Θεραπεία αναπνευστικής αλκάλωσης Αναπνευστική αλκάλωση Ελένη Μάνου Νεφρoλόγος, Επιμελήτρια Β Νεφρολογικού Τμήματος Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου» 1. Εισαγωγή Η μερική πίεση του διοξειδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ 1 ο ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ Ασθενής 77ετών με χρόνιο διαρροϊκό σύνδρομο. Ο εργαστηριακός έλεγχος έδειξε: Ουρία 65mg/dl, κρεατινίνη 1.2mg/dl, K + 3.4mEq/L, Να + 138mEq/L, Cl - 114mEq/L, Αρτηριακό ph 7.30, HCO - 3 12mEq/L.

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολική Αλκάλωση. ph >7,4 [ΗCO 3- ] > 24 meq/l

Μεταβολική Αλκάλωση. ph >7,4 [ΗCO 3- ] > 24 meq/l Μεταβολική Αλκάλωση ph >7,4 [ΗCO 3- ] > 24 meq/l Παθοφυσιολογία μεταβολικής αλκάλωσης [ΗCO 3- ] = ποσό ΗCO 3- στον εξωκυττάριο όγκο εξωκυττάριο όγκο Παθοφυσιολογία μεταβολικής αλκάλωσης: Εξωγενής προσθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Οξεοβασική ισορροπία. Θεόδωρος Βασιλακόπουλος. Αναπληρωτής Καθηγητής Εντατικής Θεραπείας-Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ

Οξεοβασική ισορροπία. Θεόδωρος Βασιλακόπουλος. Αναπληρωτής Καθηγητής Εντατικής Θεραπείας-Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ Οξύ ph Βάση Οξεοβασική ισορροπία Θεόδωρος Βασιλακόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής Εντατικής Θεραπείας-Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ ph= - log [H + ] [H + ] σε mol/l ή Eq/L [H + ] = 40 neq/l = 40 x 10-9 Eq/L [HCO 3-

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΑΝΙΕΣ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ. Φράγκου Ελένη

ΣΠΑΝΙΕΣ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ. Φράγκου Ελένη ΣΠΑΝΙΕΣ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ Φράγκου Ελένη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ορισμοί - βασικές έννοιες ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗ ΟΞΕΩΣΗ ΑΠΟ ΣΠΑΝΙΕΣ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ A. Νορμοχλωραιμική με αυξημένο χάσμα ανιόντων B.

Διαβάστε περισσότερα

Φυσιολογία της αναπνοής - Μεταφορά αερίων - Αίτια αναπνευστικής οξέωσης

Φυσιολογία της αναπνοής - Μεταφορά αερίων - Αίτια αναπνευστικής οξέωσης Φυσιολογία της αναπνοής - Μεταφορά αερίων - Αίτια αναπνευστικής οξέωσης Δημήτρης Λαγονίδης Πνευμονολόγος-Εντατικολόγος, Διευθυντής Μονάδας Εντατικής Θεραπείας Γενικού Νοσοκομείου Γιαννιτσών 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Υπερωσµωτικό κώµα ΘΕΜ. ΚΑΛΤΣΑΣ, ΑΘΗΝΑ ΚΑΠΡΑΡΑ, ΣΠ. ΚΑΡΡΑΣ. Τμήμα Ενδοκρινολογίας, Διαβήτη και Μεταβολισμού Νοσοκομείο «Παναγία», Θεσσαλονίκη.

Υπερωσµωτικό κώµα ΘΕΜ. ΚΑΛΤΣΑΣ, ΑΘΗΝΑ ΚΑΠΡΑΡΑ, ΣΠ. ΚΑΡΡΑΣ. Τμήμα Ενδοκρινολογίας, Διαβήτη και Μεταβολισμού Νοσοκομείο «Παναγία», Θεσσαλονίκη. 29 Υπερωσµωτικό κώµα ΘΕΜ. ΚΑΛΤΣΑΣ, ΑΘΗΝΑ ΚΑΠΡΑΡΑ, ΣΠ. ΚΑΡΡΑΣ Τμήμα Ενδοκρινολογίας, Διαβήτη και Μεταβολισμού Νοσοκομείο «Παναγία», Θεσσαλονίκη Εισαγωγή Οι πρώτες αναφορές για το υπεργλυκαιμικό μη κετονικό

Διαβάστε περισσότερα

ÕÃÑÙÍ ÇËÅÊÔÑÏËÕÔÙÍ & ÏÎÅÏÂÁÓÉÊÇÓ ÉÓÏÑÑÏÐÉÁÓ

ÕÃÑÙÍ ÇËÅÊÔÑÏËÕÔÙÍ & ÏÎÅÏÂÁÓÉÊÇÓ ÉÓÏÑÑÏÐÉÁÓ 2 o Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Υγρών, Ηλεκτρολυτών και Οξεοβασικής Ισορροπίας ÐÑÁÊÔÉÊÁ ÄÅÕÔÅÑÏÕ ÅÔÇÓÉÏÕ ÌÅÔÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏÕ ÓÅÌÉÍÁÑÉÏÕ ÕÃÑÙÍ ÇËÅÊÔÑÏËÕÔÙÍ & ÏÎÅÏÂÁÓÉÊÇÓ ÉÓÏÑÑÏÐÉÁÓ ÌÅÔÁÂÏËÉÊÇ ÁËÊÁËÙÓÇ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ Σ.Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ EΡΓΑΣΙΑ

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ Σ.Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ EΡΓΑΣΙΑ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ Σ.Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ EΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΞΩΝΕΦΡΙΚΗ ΚΑΘΑΡΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ : ΜΙΑ ΝΕΑ ΙΑΤΡΟΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ.»

«ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ : ΜΙΑ ΝΕΑ ΙΑΤΡΟΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ.» Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ TΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ : ΜΙΑ ΝΕΑ ΙΑΤΡΟΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ.» ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΕΣ : ΜΑΡΙΑ ΒΟΛΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αντιρρόπηση μεταβολικής αλκάλωσης

Αντιρρόπηση μεταβολικής αλκάλωσης Αντιρρόπηση μεταβολικής αλκάλωσης Μεταβολική αλκάλωση Ι Ειρήνη Καλογιαννίδου Ειδικευόμενη Νεφρολογίας Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» Είναι γνωστό ότι η διατήρηση του ph γύρω στα φυσιολογικά

Διαβάστε περισσότερα

Επείγοντα Μεταβολικά Νοσήματα

Επείγοντα Μεταβολικά Νοσήματα 124 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΆΠΚΗΣ ΙΑ'ΓΡΙΚΗΣ Επείγοντα Μεταβολικά Νοσήματα ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣΑΟΥΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 1 ' 2 Το φάσμα των επειγόντων μεταβολικών νοσημάτων είναι εξαιρετικά ευρύ και πολύπλοκο, με αξιοσημείωτη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΥΓΡΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ ΚΑΙ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΣΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΑΡΡΩΣΤΟ.

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΥΓΡΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ ΚΑΙ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΣΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΑΡΡΩΣΤΟ. ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΥΓΡΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ ΚΑΙ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΣΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΑΡΡΩΣΤΟ. Δρ. ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ MD, MSc, PhD (Ath), Chair Διευθυντής Β Χειρουργικής Κλινικής ΓΝΝΙ Κωσταντοπούλειο η Αγ.Όλγα παρ/μα Καυτατζόγλου

Διαβάστε περισσότερα

Δηλητηριάσεις. Είδη οικιακής χρήσεως. Γεωργικά φάρμακα. Φάρμακα: Είδη οικιακής. Κέντρα δηλητηριάσεων

Δηλητηριάσεις. Είδη οικιακής χρήσεως. Γεωργικά φάρμακα. Φάρμακα: Είδη οικιακής. Κέντρα δηλητηριάσεων 154 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΠΑΣ ΚΑΙ ΕΝ'fΑΠΚΗΣ ΙΑ'ΓΡΙΚΗΣ Δηλητηριάσεις ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΕΡΟΝΙΚΗ- ΑΝΤΩΝΗΣ ΙΙΑΙΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Ορισμός Δηλητηρίαση είναι η κατάσταση κατά την οποία ο οργανισμός εκτίθεται σε κάποια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ΥΠΝΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ΥΠΝΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ΥΠΝΟΥ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η κεντρική υπνική άπνοια (central sleep apnea - CSA) συναντάται σε ποσοστό 5-10% όλων των ασθενών με διαταραχή της αναπνοής στον ύπνο (sleep-disordered breathing

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 9 ου ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΝΕ

ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 9 ου ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΝΕ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 9 ου ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΝΕ 14 18 Ιανουαρίου 2015, ξενοδοχείο Divani Caravel, Αθήνα Ονοματεπώνυμο Εξεταζόμενου: 1.Σε υπέρταση της κύησης η ενδεικνυόμενη αγωγή είναι με: Α. χλωροθαλιδόνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑΘΑ Ι. ΑΝΝΑ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΝΟΣΟΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΚΟΣΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑΘΑ Ι. ΑΝΝΑ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΝΟΣΟΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΑΘΑ Ι. ΑΝΝΑ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΝΟΣΟΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΚΟΣΤΟΣ ιπλωµατική Εργασία για την απόκτηση Μεταπτυχιακού ιπλώµατος

Διαβάστε περισσότερα