Νικόλαος Παπαδόπουλος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Νικόλαος Παπαδόπουλος"

Transcript

1 Νικόλαος Παπαδόπουλος Ελεγκτής Εναέριας Κυκλοφορίας Πύργος Ελέγχου Αεροδρομίου Ελ. Βενιζέλος ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Page 1 of 24

2 Page 2 of 24

3 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Nikos PAPADOPOULOS 2010 Απαγορεύεται η ηλεκτρονική επεξεργασία χωρίς την έγγραφη άδεια του συγγραφέα Page 3 of 24

4 Page 4 of 24

5 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι σημειώσεις αυτές απευθύνονται σε αναγνώστες που ανήκουν στον ευρύτερο Αεροπορικό χώρο αλλά και σε εκείνους που απλώς θα ήθελαν μια γενική εικόνα του Έλεγχου Εναέριας Κυκλοφορίας και πώς είναι οργανωμένος ο ελεγχόμενος εναέριος χώρος στην Ελλάδα. Αποφεύγεται η ενδελεχής εμβάθυνση και οι πολύπλοκοι ορισμοί ώστε να βοηθήσει προς την άνεση του αναγνώστη. Ο Πίνακας Περιεχομένων και οι τίτλοι των κεφαλαίων είναι δομημένοι στη μορφή σύντομων ερωτήσεων πού ακολουθούνται από απαντήσεις στις αντίστοιχες σελίδες. Το παρόν δεν σκοπεύει έπ ουδενί να αντικαταστήσει επίσημα έγγραφα (ICAO Documents & Annexes, εγχειρίδιο ΚΕΠΑΘ, διαταγές ΥΠΑ, ισχύουσα νομοθεσία κλπ). Page 5 of 24

6 Page 6 of 24

7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τί είναι ο Έλεγχος Εναέριας Κυκλοφορίας (ΕΕΚ);...9 Ποιές είναι οι υπηρεσίες Εναέριας Κυκλοφορίας και ποιός είναι ο σκοπός τους;...9 Τι είναι το FIR;...10 Σε ποιες περιοχές παρέχονται οι υπηρεσίες Εναέριας Κυκλοφορίας;...10 Από ποιές μονάδες ΕΚ και σε ποιές πτήσεις παρέχονται οι υπηρεσίες Εναέριας Κυκλοφορίας;...12 Τι είναι η κατηγοριοποίηση του Εναέριου χώρου;...12 Με ποια μέσα παρέχονται οι υπηρεσίες Εναέριας Κυκλοφορίας;...14 Ποιες είναι οι υπηρεσίες Αεροναυτιλίας;...14 Πως διαχωρίζονται τα αεροσκάφη;...15 Σε ποια Αεροδρόμια της Ελλάδας παρέχεται Έλεγχος Εναέριας Κυκλοφορίας;...17 Σε ποιες περιοχές του εναέριου χώρου παρέχεται Έλεγχος Εναέριας Κυκλοφορίας με RADAR;...17 Τι είναι οι ενόργανες διαδικασίες αναχωρήσεων;...18 Τι είναι οι ενόργανες διαδικασίες αφίξεων;...18 Ποιές είναι οι βασικές κεφαλές Radar που χρησιμοποιούνται στην ΥΠΑ;...19 Τι είναι το Σχέδιο Πτήσης;...20 Τι είναι η διαχείριση της ροής της εναέριας κυκλοφορίας;...20 Πόσες (IFR) πτήσεις εξυπηρετούνται κάθε χρόνο στο FIR;...21 Πόσες (IFR) πτήσεις εξυπηρετούνται κάθε χρόνο στο ΔΑΑ Ελ. Βενιζέλος ;...21 Τι είναι ο Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός (Single European Sky);...22 Ποιές ειδικότητες έχουν οι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας;...23 Επιμέλεια εμφάνισης εξώφυλλα: Κώστας Πατούρας Page 7 of 24

8 Page 8 of 24

9 Τί είναι ο Έλεγχος Εναέριας Κυκλοφορίας (ΕΕΚ); O Έλεγχος Εναέριας Κυκλοφορίας ( Air Traffic Control ATC) είναι μία διεθνής υπηρεσία (εξυπηρέτηση / service) που παρέχεται στους αεροναυτιλόμενους με σκοπό την εξασφάλιση του αναγκαίου - για την αποφυγή συγκρούσεων - διαχωρισμού μεταξύ των πτήσεων. Ο Έλεγχος Εναέριας Κυκλοφορίας αποτελεί ένα κομμάτι ενός ευρύτερου συνόλου υπηρεσιών προς τους αεροναυτιλόμενους που αναφέρονται ως υπηρεσίες Εναέριας Κυκλοφορίας (Air Traffic Services) Ποιές είναι οι υπηρεσίες Εναέριας Κυκλοφορίας και ποιός είναι ο σκοπός τους; Οι υπηρεσίες ΕΚ είναι: Η υπηρεσία Έλεγχου Εναέριας Κυκλοφορίας (Air Traffic Control service - ATC) Η υπηρεσία Πληροφοριών Πτήσης (Flight informatio service - FIS) Η υπηρεσία Συνέγερσης (Alerting service) Σκοπός των υπηρεσιών Εναέριας Κυκλοφορίας είναι η: Α) Αποφυγή συγκρούσεων μεταξύ αεροσκαφών Β) Αποφυγή συγκρούσεων μεταξύ αεροσκαφών στο πεδίο ελιγμών και μεταξύ αεροσκαφών και εμποδίων στην περιοχή αυτή (διάδρομοι και τροχόδρομοι) Γ) Επιτάχυνση και διατήρηση της ομαλής ροής στην κυκλοφορία Δ) Παροχή συμβουλών και πληροφοριών που είναι χρήσιμες στην ασφαλή και αποτελεσματική διεξαγωγή μιας πτήσης Ε) Ειδοποίηση των κατάλληλων φορέων σχετικά με αεροσκάφη που χρειάζονται Έρευνα και Διάσωση και συνδρομή στο έργο των φορέων αυτών όπου απαιτείται Back to Contents

10 Τι είναι το FIR; Σε ποιες περιοχές παρέχονται οι υπηρεσίες Εναέριας Κυκλοφορίας; F.I.R. ( FLIGHT INFORMATION REGION / ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΗΣΗΣ). Είναι εναέριος χώρος καθορισμένων διαστάσεων, που εκτείνεται πάνω από την Επικράτεια ( χερσαία γη και τα χωρικά ύδατα ενός κράτους) και καλείται Εθνικός Εναέριος χώρος, αλλά και πάνω από διεθνή ύδατα (όπου υπάρχουν) και καλείται Διεθνής Εναέριος χώρος. Μέσα στο F.I.R. κάθε κράτους από τις αρμόδιες υπηρεσίες του παρέχεται: α) Εξυπηρέτηση πληροφοριών πτήσης ( FIS) δηλαδή παροχή πληροφοριών πτήσης και συμβουλών, που είναι χρήσιμες για την ασφάλεια και κανονική διεξαγωγή των πτήσεων και β) Εξυπηρέτηση συνέγερσης και συναγερμού (Alering Service) δηλαδή ενημέρωση των αρμοδίων υπηρεσιών (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Διάσωσης, για τα α/φη που έχουν ανάγκη άμεσης βοήθειας έρευνας και διάσωσης και παροχή στις υπηρεσίες αυτές συνδρομής, όπου απαιτείται. Η Ελληνική Επικράτεια περιλαμβάνει τη χερσαία γη καθώς και τα χωρικά ύδατα που εκτείνονται 6 ΝΜ από τις ακτές μας. Ο Ελληνικός Εθνικός εναέριος χώρος εκτείνεται 10 ΝΜ από τις ακτές μας.. Το FIR όπου παρέχει υπηρεσίες η ΥΠΑ Back to Contents

11 Ένα FIR μπορεί να περιλαμβάνει ελεγχόμενο εναέριο χώρο (όπου παρέχεται Έλεγχος Εναέριας Κυκλοφορίας, πληροφορίες πτήσης και συνέγερση) ή μη ελεγχόμενο εναέριο χώρο (όπου παρέχονται μόνο πληροφορίες πτήσης και συνέγερση) Ο ελεγχόμενος εναέριος χώρος περιλαμβάνει: - Αεροδιαδρόμους (Airways) - Τερματικές περιοχές αεροδρομίων - Ζώνες ελέγχου (Control zones CTR) γύρω από αεροδρόμια με ενόργανες διαδικασίες - Ελεγχόμενα αεροδρόμια με την Ζώνη Κυκλοφορίας τους - Air Traffic Zone (ΑΤΖ). (ΤΜΑ) στη Page 11 of 24 γειτνίαση ενός ή περισσότερων

12 Από ποιές μονάδες ΕΚ και σε ποιές πτήσεις παρέχονται οι υπηρεσίες Εναέριας Κυκλοφορίας; Τι είναι η κατηγοριοποίηση του Εναέριου χώρου; Σύμφωνα με τον ICAO σε κάθε τμήμα ενός FIR (ελεγχόμενο ή μη ελεγχόμενο), πρέπει να καθορίζεται το είδος των πτήσεων που επιτρέπονται να διεξάγονται μέσα σε αυτό (IFR ή VFR), καθώς και το είδος της παρεχόμενης Εξυπηρέτησης Εναέριας Κυκλοφορίας (ATC, FIS, Alerting). Έτσι, σύμφωνα με τα παραπάνω, κάθε τμήμα του εναέριου χώρου πρέπει να κατηγοριοποιείται σε μία από οκτώ (Α,B, G) προβλεπόμενες κατηγορίες. Στην Ελλάδα παρέχονται οι ακόλουθες υπηρεσίες Εναέριας Κυκλοφορίας ανάλογα με το είδος πτήσης (IFR ή VFR) (Παρατήρηση: Σε όλες τις πτήσεις -IFR ή VFR- μέσα στο FIR Αθηνών παρέχονται τουλάχιστον υπηρεσίες Πληροφοριών Πτήσης και Συνέγερσης) Έλεγχος Εναέριας κυκλοφορίες + Πληροφορίες Πτήσης + Συνέγερση παρέχονται α) σε όλες τις IFR πτήσεις (μέσα σε ελεγχόμενο εναέριο χώρο) Στους αεροδιαδρόμους από την Υπηρεσία Ελέγχου Περιοχής ή διαδρομής Στην Ελλάδα υπάρχουν τα Κέντρα Ελέγχου Αθηνών-ΚΕΠΑΘ και Μακεδονίας-ΚΕΠΜΑ χωρισμένα σε γεωγραφικούς τομείς ελέγχου ανάλογα με τον όγκο της κυκλοφορίας. Και τα δύο συστεγάζονται σε κτίριο του παλαιού αεροδρομίου στο Ελληνικό στις TMA από τη Υπηρεσία Ελέγχου Τερματικής περιοχής ή Προσέγγισης στα ελεγχόμενα αεροδρόμια από τους Πύργους Ελέγχου Σημείωση: Συνήθως (αλλά όχι απαραίτητα) ο Έλεγχος Τερματικής Περιοχής ή Προσέγγισης που γίνεται για ένα μόνο αεροδρόμιο συστεγάζεται με τον Πύργο Αεροδρομίου. Στην Τερματική Αθηνών ο Έλεγχος παρέχεται από εγκαταστάσεις του παλαιού αεροδρομίου στο Ελληνικό β) στις VFR πτήσεις στα ελεγχόμενα αεροδρόμια από τους Πύργους Ελέγχου γ) στις VFR πτήσεις πάνω από το Flight Level 200 (20000 πόδια) Σημείωση: Το Athina FIR/ Hellas UIR πάνω από το FL195 είναι όλο ένας ελεγχόμενος εναέριος χώρος (Class C) Πληροφορίες Πτήσης + Συνέγερση παρέχονται στις υπόλοιπες VFR πτήσεις από το Κέντρο Πληροφοριών Πτήσης (Flight Information Center) FIC σε όλες τις πτήσεις στα μη ελαγχόμενα αεροδρόμια από την υπηρεσία AFIS (Aerodrome Flight Information Service) Back to Contents

13 Τομείς και μονάδες Ελέγχου στον Εναέριο χώρο (κατακόρυφο επίπεδο) Παράδειγμα Οργάνωσης Εναέριου χώρου (οριζόντιο επίπεδο) Page 13 of 24

14 Με ποια μέσα παρέχονται οι υπηρεσίες Εναέριας Κυκλοφορίας; Ποιες είναι οι υπηρεσίες Αεροναυτιλίας; Για την παροχή των υπηρεσιών ΕΚ είναι αναγκαία και απαραίτητη η χρήση των κατάλληλων συστημάτων τα οποία καθορίζουν δραστικά και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Τρείς είναι οι βασικές κατηγορίες συστημάτων που εξυπηρετούν την αεροναυτιλία και συμβάλλουν στην ανάπτυξή της: Τα συστήματα επικοινωνιών Communication ( ενσύρματα, ασύρματα, datalink κ.ά.) Τα συστήματα πλοήγησης Navigation (VOR, DME, NDB, ILS, κ.ά.) Τα συστήματα επιτήρησης Surveillance (Radar, ADS, κ.ά.) Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται μέσω αυτών των συστημάτων αναφέρονται και ως CNS. Στην ΥΠΑ την εποπτεία των υπηρεσιών αυτών έχει ο κλάδος των Ηλεκτρονικών. Δύο ακόμα υπηρεσίες συμπληρώνουν τις παρεχόμενες στους αεροναυτιλόμενους υπηρεσίες Οι Μετεωρολογικές ΜΕΤ (στην Ελλάδα παρέχονται από την ΕΜΥ) Οι Υπηρεσίες Αεροναυτικών Πληροφοριών AIS ( έκδοση Notam, χαρτών, και γενικά καταχώριση και έκδοση όλων όλων των χρήσιμων στη αεροναυτιλία πληροφοριών, για την εκτέλεση μιας ασφαλούς πτήσης, από το αεροδρόμιο αναχώρησης μέχρι το αεροδρόμιο προορισμού) Back to Contents

15 Πως διαχωρίζονται τα αεροσκάφη; Για την παροχή Ελέγχου Εναέρια Κυκλοφορίας εφαρμόζονται τα παρακάτω είδη διαχωρισμού σύμφωνα με διεθνείς κανονισμούς του ICAO: Back to Contents

16 Χρονικός Διαμήκης Longitudinal (3,5,10,15min ) (για ίδια, αντίθετα ή τεμνόμενα routes) Απόσταση Οριζόντιος - Horizontal (10,20 ΝΜ) Πλευρικός Lateral (διαφορετικά routes ή γεωγραφική περιοχή) Με χρήση Radar - 5 (ή 3 υπό προϋποθέσεις) NM για Approach Radar - 10 ΝΜ για en-route Radar) Ελάχιστος Διαμήκης Χρονικός Διαχωρισμός (Διαδικασιακός - χωρίς radar) 80 MILES Ελάχιστος Διαμήκης RADAR Διαχωρισμός στο Athinai FIR (en-route) Σημείωση: Τα είδη διαχωρισμού αναφέρονται επιγραμματικά και ενδεικτικά. Τα είδη, η χρήση, και οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή των διαφόρων (ανάλογα την περίπτωση) ειδών διαχωρισμών από τις διάφορες μονάδες παροχής ΕΕΚ, είναι ένα σύνθετο και πολύπλοκο θέμα, που περιγράφεται αναλυτικά στα σχετικά εγχειρίδια του ICAO και αποτελεί μεγάλο κομμάτι της εκπαίδευσης των ελεγκτών ΕΚ. Page 16 of 24

17 Σε ποια Αεροδρόμια της Ελλάδας παρέχεται Έλεγχος Εναέριας Κυκλοφορίας; Στην Ελλάδα παρέχεται Έλεγχος Εναέριας Κυκλοφορίας από προσωπικό της ΥΠΑ στα παρακάτω 19 Πολιτικά αεροδρόμια: Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών "Ελευθέριος Βενιζέλος" (ΔΑΑ) LGAV Κρατικός Αερολιμένας Αλεξανδρούπολης "Δημόκριτος" (ΚΑΑΛΔ) LGAL Κρατικός Αερολιμένας Ζακύνθου "Δ. Σολωμός" (ΚΑΖΑΣ) LGZA Κρατικός Αερολιμένας Ηρακλείου "Ν. Καζαντζάκης" (ΚΑΗΚ) LGIR Κρατικός Αερολιμένας Θεσσαλονίκης "Μακεδονία" (ΚΑΘΜ) LGTS Κρατικός Αερολιμένας Κέρκυρας "Ι. Καποδίστριας" (ΚΑΚΚ) LGKR Κρατικός Αερολιμένας Κεφαλονιάς (ΚΑΚΦ) LGKF Κρατικός Αερολιμένας Κω "Ιπποκράτης" (ΚΑΚΩΙ) LGKO Κρατικός Αερολιμένας Λήμνου Ήφαιστος (ΚΑΛΜΗ) LGLM Κρατικός Αερολιμένας Μυτιλήνης "Οδυσσέας Ελύτης" (ΚΑΜΤΕ) LGMT Κρατικός Αερολιμένας Ρόδου "Διαγόρας" (ΚΑΡΔ) LGRP Κρατικός Αερολιμένας Σάμου (ΚΑΣΜ) LGSM Κρατικός Αερολιμένας Καβάλας "Μ. Αλέξανδρος" (ΚΑΚΒΑ) LGKV Κρατικός Αερολιμένας Μυκόνου (ΚΑΜΚ) LGMK Κρατικός Αερολιμένας Σαντορίνης (ΚΑΣΡ) LGSR Κρατικός Αερολιμένας Χίου (ΚΑΧΙ) LGHI Κρατικός Αερολιμένας Ιωαννίνων (ΚΑΩΙ) LGIO Κρατικός Αερολιμένας Σκιάθου (ΚΑΣΚ) LGSK Αερολιμένας Πάχης Μεγάρων LGMG Σε ποιες περιοχές του εναέριου χώρου παρέχεται Έλεγχος Εναέριας Κυκλοφορίας με RADAR; Έλεγχος RADAR παρέχεται από τις παρακάτω μονάδες ΕΕΚ: Σε όλες τις ελεγχόμενες από τα ΚΕΠΑΘ/ΚΕΠΜΑ περιοχές (αεροδιάδρομοι) Στις ΤΜΑ: Αθηνών (Προσέγγιση και Πύργος) Θεσσαλονίκης (Προσέγγιση) Ηρακλείου (Προσέγγιση) Ρόδου (Προσέγγιση) Κέρκυρας (Προσέγγιση) Back to Contents

18 Τι είναι οι ενόργανες διαδικασίες αναχωρήσεων; Οι ενόργανες διαδικασίες αναχωρήσεων (Standard Instrument Departure SID) είναι μία σειρά ελιγμών με αναφορά στα όργανα πτήσης) που θα ακολουθήσει το αεροσκάφος μετά τη απογείωση και η οποία: α) θα το οδηγήσει σε συγκεκριμένο σημείο από το οποίο τα ακολουθήσει το flight plan route β) θα το διατηρήσει εκτός εμποδίων Το SID route ουσιαστικά οδηγεί το αεροσκάφος από το διάδρομο απογείωσης στον αεροδιάδρομο, μέσα από την CTR και την ΤΜΑ. Τι είναι οι ενόργανες διαδικασίες αφίξεων; Μία σειρά προκαθορισμένων ελιγμών με αναφορά στα όργανα πτήσης που θα πρέπει να ακολουθήσει ο χειριστής του αεροσκάφους έτσι ώστε: α) να το οδηγήσει από την αρχή ενός συγκεκριμένου arrival route, σε ένα σημείο (missed approach point - MAPt) από το οποίο μπορεί να ολοκληρωθεί η προσγείωση με οπτική αναφορά β) αν η προσγείωση δεν μπορεί να ολοκληρωθεί να οδηγήσει το αεροσκάφος σε μία θέση όπου μπορεί να κρατήσει (holding) ή να ακολουθήσει en-route πτήση γ) να το διατηρήσει εκτός εμποδίων Ανάλογα με τα βοηθήματα που χρησιμοποιούνται στην καθοδήγηση μίας πτήσης όταν προσεγγίζει για προσγείωση εκτελώντας μία ενόργανη διαδικασία άφιξης διακρίνονται οι ακόλουθες περιπτώσεις: 1) Προσεγγίσεις ακριβείας στην τελική φάση χρησιμοποιείται βοήθημα ακριβείας όπως το ILS που παρέχει και οριζόντια ( Localizer) και κατακόρυφη (Glide path) καθοδήγηση. Σημείωση: Ανάλογα με τα ελάχιστα (ορατότητας, ύψους καθοδήγησης) διακρίνονται oi κατηγορίες: CAT I (550 m, 200ft) - CAT II (350 m, 100ft) - CAT IIIA (200 m, 0ft) CATIIIB (50m, 0ft) CAT IIIC (0m, 0ft). Ο ΔΑΑ έχει ILS CAT II. 2) Προσεγγίσεις μη ακριβείας χρησιμοποιούνται βοηθήματα (όπως τα VOR, NDB, κ.ά.) που παρέχουν μόνο οριζόντια καθοδήγηση Σημείωση: Τα ελάχιστα ορατότητας ποικίλουν από 800m έως 5Km Back to Contents

19 Ενόργανες διαδικασίες αναχωρήσεων - αφίξεων Ποιές είναι οι βασικές κεφαλές Radar που χρησιμοποιούνται στην ΥΠΑ; Back to Contents

20 Τι είναι το Σχέδιο Πτήσης; Στις μονάδες εξυπηρέτησης εναέριας κυκλοφορίας πρέπει να παρέχονται συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικές με μία προτιθέμενη πτήση ή τμήμα αυτής,. Οι πληροφορίες αυτές υποβάλλονται με μία καθορισμένη μορφή που αναφέρεται ως σχέδιο πτήσης. Πριν από κάθε πτήση (VFR ή IFR) στο FIR Αθηνών, θα πρέπει να υποβάλλεται σχέδιο Πτήσης, με σκοπό την παροχή: α) Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας β) Εξυπηρέτησης πληροφοριών πτήσης, συνέγερσης και παροχής έρευνας και διάσωσης γ) για λόγους Εθνικής Άμυνας. Τα Σχέδια Πτήσης πρέπει να κατατίθενται στη αρμόδια μονάδα Εναέριας Κυκλοφορίας 60 λεπτά πριν από τον υπολογιζόμενο χρόνο έναρξης τροχοδρόμησης του αεροσκάφους (ΕΟΒΤ). Κατατεθέν "ΙFR" σχέδιο πτήσης ισχύει για 30 λεπτά και "VFR" σχέδιο πτήσης ισχύει για 1 ώρα από την υπολογιζόμενη ώρα έναρξης τροχοδρόμησης (ΕΟΒΤ). Για κάθε πτήση που τερματίζεται μέσα στο FIR Αθηνών θεωρείται απαραίτητο το κλείσιμο του Σχεδίου πτήσης. Για το λόγο αυτό απαιτείται αναφορά άφιξης. Τι είναι η διαχείριση της ροής της εναέριας κυκλοφορίας; Ο εναέριος χώρος είναι ένας πολύτιμος πόρος, ιδιαίτερα σε συνθήκες αυξημένης ζήτησης της κυκλοφορίας. Καθώς δε, έχει συγκεκριμένο όγκο, η διαχείρισή του είναι μία ζωτικής σημασίας δραστηριότητα έτσι ώστε να ικανοποιηθούν οι ανάγκες των αεροπορικών εταιρειών με τον πιο αποδοτικό τρόπο. Ωστόσο, τα κύματα που παρουσιάζονται στη ζήτηση της κυκλοφορίας σε συγκεκριμένες περιόδους απαιτούν ένα μηχανισμό εξομάλυνσης της χωρητικότητας της Εναέριας Κυκλοφορίας στην οποία παρέχεται Έλεγχος. Ο μηχανισμός αυτός είναι γνωστός ως Διαχείριση της ροής της εναέριας κυκλοφορίας και της χωρητικότητας και αποσκοπεί σε δύο στόχους: Την αποφυγή υπερφόρτωσης του εναέριου χώρου Την πλήρη εκμετάλλευση του Στην Ευρώπη η διαχείριση αυτή παρέχεται κεντρικά από την μονάδα CFMU (Central Flow Control Management Unit ) του Eurocontrol. Πρακτικά μέσω του μηχανισμού προαποφασίζεται η ώρα αναχώρησης (CTOT Calculated TakeOff Time) κάθε πτήσης που προτίθεται να πετάξει στον Ευρωπαϊκό εναέριο χώρο, με σκοπό να περιορίσει σε όρια ασφαλείας τον αριθμό πτήσεων, σε κάθε περιοχή που ασκείται ΕΕΚ. Back to Contents

21 Πόσες (IFR) πτήσεις εξυπηρετούνται κάθε χρόνο στο FIR; 1,000,000 Greece - Annual IFR Movements 900, , ,000 IFR flights 600, , , , , ,000 0 IFR movements - Actuals IFR movements - Baseline forecast IFR movements - High forecast IFR movements - Low forecast 2005 A 2006 A 2007 A 2008 A 2009 F 2010 F 2011 F 2012 F 2013 F 2014 F Πόσες (IFR) πτήσεις εξυπηρετούνται κάθε χρόνο στο ΔΑΑ Ελ. Βενιζέλος ; 300 IFR Movements per Year (departures and arrivals) 250 IFR flights ('000) Actual Base High Low Back to Contents

22 Τι είναι ο Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός (Single European Sky); Ο Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός είναι σύνολο μέτρων (κανονισμοί και οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης) για την κάλυψη μελλοντικών αναγκών σε μεταφορική ικανότητα και για την ασφάλεια των αερομεταφορών. Εφαρμόζεται τόσο στον τομέα της πολιτικής όσο και της πολεμικής αεροπορίας και αφορά τις κανονιστικές ρυθμίσεις, την οικονομία, την ασφάλεια, το περιβάλλον, την τεχνολογία, καθώς και θεσμικές πτυχές. Στόχος είναι να τεθεί τέλος στον έως τώρα τρόπο διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας, που δεν έχει εξελιχθεί από την εποχή της δεκαετίας του 60 και στον οποίο, σε μεγάλο βαθμό, οφείλεται η σημερινή συμφόρηση στις αερομεταφορές. Στόχος του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού είναι να εξασφαλίζει τη βέλτιστη χρήση του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου, ώστε να πληροί τις απαιτήσεις όλων των χρηστών του εναέριου χώρου. Η δέσμη μέτρων με τίτλο «Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός» αποβλέπει στη βελτίωση και ενίσχυση της ασφάλειας αλλά και στην αναδιάρθρωση του εναέριου χώρου σε σχέση με την κυκλοφορία και όχι με τα εθνικά σύνορα. Έτσι θα επιτευχθεί και η βελτιστοποίηση της μεταφορικής ικανότητας ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων των χρηστών του εναέριου χώρου και η μέγιστη δυνατή μείωση των καθυστερήσεων. Ο Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός είναι ένα σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προχωρά, με αργά αλλά σταθερά βήματα, εδώ και περίπου μια δεκαετία. Στόχος σε πρώτη φάση είναι η πλήρης ενοποίηση του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου, από τα έως τα πόδια, πράγμα που μεταφράζεται σε αεροπλάνα που πετούν, επιτέλους, ευθεία, ή τέλος πάντων με όποιον τρόπο θέλουν, αντί να κάνουν τεθλασμένες γραμμές για να ακολουθήσουν τους εκάστοτε εθνικά θεσπισμένους αεροδιαδρόμους. Με την ενοποίηση του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου, κάθε αεροπορική θα είναι ελεύθερη να καθορίζει το δρομολόγιο που θα ακολουθούν τα αεροσκάφη της, εξοικονομώντας χρόνο, καύσιμα και, βέβαια, χρήμα γεγονός που θα γίνει αισθητό και στη μείωση των τιμών των εισιτηρίων. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η διάρκεια όλων των ευρωπαϊκών πτήσεων θα μειωθεί κατά μία ώρα και το Αθήνα Λονδίνο σε 2 ώρες δε θα ακούγεται πλέον σαν σύντομο ανέκδοτο. Back to Contents

23 Ποιές ειδικότητες έχουν οι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας; Όπως καθορίζεται στο Προεδρικό Διάταγμα 19 Κοινοτική Άδεια ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2006/23/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου οι υπηρεσίες Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας παρέχονται μόνο από Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας με άδεια σύμφωνα με το διάταγμα. Αναπόσπαστο μέρος της άδειας αποτελούν: 1) μία τουλάχιστον από τις ακόλουθες ειδικότητες: α) Έλεγχος αεροδρομίου εξ όψεως (ADV) β) Ενόργανος έλεγχος αεροδρομίου (ADI) γ) Διαδικασιακός έλεγχος προσέγγισης (APP) δ) Έλεγχος προσέγγισης με επιτήρηση (APS) ε) Διαδικαστικός έλεγχος περιοχής (ACP) στ) Έλεγχος περιοχής με επιτήρηση (ACS) 2) η συνοδευτική «καταχώριση ειδικότητας» η οποία αναφέρει τους ειδικούς όρους, τα δικαιώματα ή τους περιορισμούς που συνεπάγεται η σχετική ειδικότητα (π.χ. αν μπορεί να εξασκεί έλεγχο με χρήση ραντάρ ή χρήση άλλων μέσων επιτήρησης) 3) η «καταχώριση μονάδας» η οποία αναφέρει τον ενδείκτη τοπωνυμίας ICAO και τους τομείς ή/και θέσεις εργασίας όπου είναι ικανός να εργάζεται ο κάτοχος της άδειας. 4) «καταχώριση γλωσσικής επάρκειας» η οποία αναφέρει τη γλωσσική επάρκεια του κατόχου. Απαραίτητη είναι η επάρκεια στο επίπεδο 4 (επιχειρησιακό) ή 5 (εκτεταμένο) ή 6( άριστο) της εξαβάθμιας κλίμακας του ICAO, κατόπιν σχετικών περιοδικών εξετάσεων αξιολόγησης. 5) Ιατρικό πιστοποιητικό σε ισχύ. Για την απόκτηση και διατήρηση της άδειας και των σχετικών ειδικοτήτων προγράφονται αναλυτικά απαιτήσεις αρχικής εκπαίδευσης, εκπαίδευσης στην μονάδα αλλά και συνεχούς εκπαίδευσης συνοδευόμενες από τις σχετικές εξετάσεις αξιολογήσεις. Back to Contents

24 Nikos PAPADOPOULOS 2010 Athens Page 24 of 24

First Steps on Virtual ATC

First Steps on Virtual ATC First Steps on Virtual ATC (Greek) By Emmanuel Stefanakis Περιεχόµενα Εισαγωγή...3 Από την αρχή...3 Κεφάλαιο 1 ο Εναέριος χώρος Αεροδιάδροµοι Ραδιοβοηθήµατα 1.1 Γενικά...4 1.2 Είδη πτήσεων...4 1.3 ιαµόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Air Traffic Control Basic Knowledge

Air Traffic Control Basic Knowledge Air Traffic Control Basic Knowledge Έλεγχος Εναέριας Κυκλοφορίας Βασικές γνώσεις Εισαγωγή Αυτό το εγχειρίδιο απευθύνεται σε αυτούς που θέλουν να μάθουν τα πάντα στο χώρο του Εικονικού Ελέγχου Εναέριας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Ο ΗΓΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΠΤΗΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 -ii- -i- ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΣΚΟΠΟΣ...1 ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ-ΠΑΡΑ ΟΧΕΣ...1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ «1»...3 ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα VI του σχεδίου κανονισμού της Επιτροπής για τις «Αεροπορικές δραστηριότητες OPS» Μέρος NCC εκτελεστικοί κανόνες

Παράρτημα VI του σχεδίου κανονισμού της Επιτροπής για τις «Αεροπορικές δραστηριότητες OPS» Μέρος NCC εκτελεστικοί κανόνες Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφαλείας της Αεροπορίας Παράρτημα VI του σχεδίου κανονισμού της Επιτροπής για τις «Αεροπορικές δραστηριότητες OPS» Μέρος NCC εκτελεστικοί κανόνες R.F010-02 Ευρωπαϊκός Οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα VIΙΙ του σχεδίου κανονισμού της Επιτροπής για τις «Αεροπορικές δραστηριότητες OPS» Μέρος SPO εκτελεστικοί κανόνες

Παράρτημα VIΙΙ του σχεδίου κανονισμού της Επιτροπής για τις «Αεροπορικές δραστηριότητες OPS» Μέρος SPO εκτελεστικοί κανόνες Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφαλείας της Αεροπορίας 16 Απριλίου 2011 Παράρτημα VIΙΙ του σχεδίου κανονισμού της Επιτροπής για τις «Αεροπορικές δραστηριότητες OPS» Μέρος SPO εκτελεστικοί κανόνες R.F010-02 Ευρωπαϊκός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΦΥΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΦΥΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Επικ. Καθ. ΛΙΒΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΦΥΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΗΝΑ, 2012 Για την υλοποίηση της εργασίας θα ήθελα να ευχαριστήσω: τον Επίκουρο καθηγητή Λιβέρη Ιωάννη για την ουσιαστική συνεργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, παράγραφος 6)

ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, παράγραφος 6) Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, παράγραφος 6) (Υποθέσεις 17452/9.9.2002 & 10461/20.6.2003) ΘΕΜΑ: ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' Άρθρο 32 Σκοπός

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' Άρθρο 32 Σκοπός Ο νόμος για τα υδατοδρόμια περιλαμβάνεται σε ένα γενικότερο Νόμο που έχει τίτλο «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις» Ο νόμος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (Master of Total

Διαβάστε περισσότερα

11. Η αεροπορική ορολογία νομοθετικών κειμένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα ελληνικά. Aviation terminology in european union legislative texts in greek

11. Η αεροπορική ορολογία νομοθετικών κειμένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα ελληνικά. Aviation terminology in european union legislative texts in greek 1 11. Η αεροπορική ορολογία νομοθετικών κειμένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα ελληνικά Μ. Καλλέργης ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η έναρξη της ανάπτυξης κοινοτικής πολιτικής στις αεροπορικές μεταφορές συμπίπτει με την προσχώρηση

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα Επιχειρησιακών Λειτουργιών στις Διεθνείς. Μεταφορές Ανάλυση Περιβάλλοντος. Τάσεις και. Προοπτικές στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.

Μοντέλα Επιχειρησιακών Λειτουργιών στις Διεθνείς. Μεταφορές Ανάλυση Περιβάλλοντος. Τάσεις και. Προοπτικές στην Ελλάδα και το Εξωτερικό. Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ Ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 Μοντέλα Επιχειρησιακών Λειτουργιών στις Διεθνείς Μεταφορές Ανάλυση Περιβάλλοντος. Τάσεις και Προοπτικές στην Σπουδαστές: Βολτυράκης Μάρκος 3800 Πατσιοκώστα Δέσποινα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ (ΕΔΑΑΠ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ (ΕΔΑΑΠ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ (ΕΔΑΑΠ) ΠΟΡΙΣΜΑ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ SX-BGW ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΡΟΔΟΥ 28 / 1 / 2005 13 / 2005

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Καθηγητής Ευάγγελος Σαμπράκος

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Καθηγητής Ευάγγελος Σαμπράκος Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Καθηγητής Ευάγγελος Σαμπράκος Πανεπιστημιακές Σημειώσεις Για αποκλειστική και μόνο χρήση των φοιτητών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ. Ευχαριστώ πολύ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ. Ευχαριστώ πολύ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Η πτυχιακή εργασία αύτη αποτελεί μια προσπάθεια μου να καταθέσω στις ακόλουθες σελίδες μια γενική εικόνα για τις αερομεταφορές στην Ελλάδα. Η ακόλουθη πτυχιακή εργασία είναι αποτέλεσμα διμιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ : ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΕΣ : ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ. Η εφαρμογή των υπηρεσιών logistics από τις επιχειρήσεις παραγωγής αλλαντικών και κρεατοσκευασμάτων

ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ. Η εφαρμογή των υπηρεσιών logistics από τις επιχειρήσεις παραγωγής αλλαντικών και κρεατοσκευασμάτων ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η εφαρμογή των υπηρεσιών logistics από τις επιχειρήσεις παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ MTCD

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ MTCD 30/10/2008 Π ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ M ΣΕ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C# MTCD Αδαμαντίδης Στέλιος 022087 Ευχαριστίες Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνεισέφεραν στην εκπόνηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟ-ΕΡΓΩΝ 1& 2 & 3 ΥΕΝ/ΓΓΛΛΠ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 5/10/2005

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟ-ΕΡΓΩΝ 1& 2 & 3 ΥΕΝ/ΓΓΛΛΠ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 5/10/2005 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟ-ΕΡΓΩΝ 1& 2 & 3 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ σ 1/181 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΟΜΗ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ Υ.Ε.Ν. Η αποστολή του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

Επιμέλεια: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Επιμέλεια: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Φρασεολογία Αυτός ο οδηγός περιγράφει τη φρασεολογία που χρησιμοποιείται από τους πιλότους και τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας. Εάν είστε νέοι με τον

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. " ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ.  ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. " " 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ «ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΤΟΥ ΑΚΤΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΠΟΥ ΈΧΕΙ ΑΥΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:ΟΙ ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:ΟΙ ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:ΟΙ ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ:ΑΜΠΑΡΤΖΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ: ΚΟΡΕΣΜΕΝΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΑΛΛΑ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ... σελ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ: ΚΟΡΕΣΜΕΝΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΑΛΛΑ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ... σελ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ: ΚΟΡΕΣΜΕΝΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΑΛΛΑ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ... σελ. 3 ΤΟ ΝΕΡΟ ΩΣ ΑΓΑΘΟ ΣΕ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ: ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΝΕΑΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 25.05.2004 COM(2004) 392 τελικό 2004/0123 (COD) Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά µε τις εναρµονισµένες Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Υπερελαφρών Πτητικών Αθλητικών Μηχανών

Κανονισμός Υπερελαφρών Πτητικών Αθλητικών Μηχανών Κανονισμός Υπερελαφρών Πτητικών Αθλητικών Μηχανών Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: 1.1 Της συμβάσεως του Σικάγο περί Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας που κυρώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΟΣΧΟΥΡΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1 Εισαγωγή 4. 1.1 Το αντικείμενο του έργου 4 1.2 Στόχος και αντικείμενο της 3ης Φάσης της μελέτης 5

1 Εισαγωγή 4. 1.1 Το αντικείμενο του έργου 4 1.2 Στόχος και αντικείμενο της 3ης Φάσης της μελέτης 5 Μελέτη για την εφαρμογή της αρχής του χερσαίου Μεταφορικού Ισοδύναμου στις θαλάσσιες συνδέσεις των Ιονίων Νήσων, στο πλαίσιο του περιφερειακού επιχειρησιακού προγράμματος (ΠΕΠ) Δυτικής Ελλάδας Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

Το αεροδρόμιο συνιστά ένα πολύπλοκο σύστημα αναγκών, που οι αρχιτέκτονες καλούνται να δώσουν τις πιο αποτελεσματικές λύσεις.

Το αεροδρόμιο συνιστά ένα πολύπλοκο σύστημα αναγκών, που οι αρχιτέκτονες καλούνται να δώσουν τις πιο αποτελεσματικές λύσεις. Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή Το αεροδρόμιο συνιστά ένα πολύπλοκο σύστημα αναγκών, που οι αρχιτέκτονες καλούνται να δώσουν τις πιο αποτελεσματικές λύσεις. Ο σχεδιασμός και οι οργάνωση του επηρεάζονται από τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα