Μετάβαση σε ένα υπόδειγμα προοπτικής χρηματοδότησης της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μετάβαση σε ένα υπόδειγμα προοπτικής χρηματοδότησης της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας"

Transcript

1 Μετάβαση σε ένα υπόδειγμα προοπτικής χρηματοδότησης της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας Η περίπτωση των Ομάδων Επισκέψεων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Αναστάσιος Σκρουμπέλος Νίκος Οικονόμου Ελευθέριος Θηραίος Ρένα Οικονομίδου Γιάννης Κυριόπουλος Εθνική Σχολή Δημοσιάς Υγείας Τομέας Οικονομικών της Υγείας 2012

2 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Ομάδες επισκέψεων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας... 4 Ενσωμάτωση βοηθητικών δοκιμασιών/πράξεων (packaging)... 6 Έκπτωση πολλαπλών σημαντικών πράξεων και βοηθητικών δοκιμασιών/πράξεων (discounting)... 6 Υπολογισμός αμοιβής APG... 6 Μεθοδολογία... 7 Κατάρτιση Ομάδων Επισκέψεων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας... 8 Υπολογισμός αμοιβής Ομάδων Επισκέψεων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας... 9 Σχετικό βάρος εργασίας και τεχνολογίας Συμβολή εργασίας και τεχνολογίας στην αμοιβή των ΟΕΠΦΥ Τιμή αναφοράς Αποτελέσματα Κατάρτιση ομάδων επισκέψεων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας Αντιστοίχηση περιστατικών και διαδικασιών του ICPC 2 στις ΟΕΠΦΥ Εκτίμηση αμοιβής των ΟΕΠΦΥ Ενσωμάτωση και έκπτωση πολλαπλών ΟΕΠΦΥ Συζήτηση Βιβλιογραφία Παράρτημα

3 Εισαγωγή Υπό το πρίσμα της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης και της διεθνής έκτασης η οποία πλέον αυτή λαμβάνει, η οικονομική πολιτική επικεντρώνονται στην μείωση των δαπανών, προς αντιστάθμιση των ελλειμματικών προϋπολογισμών και την ενδυνάμωση της προοπτικής διαχείρισης των δημοσιονομικών χρεών. Ο τομέας της υγείας στην Ελλάδα απορρόφα το 9,7% του ΑΕΠ και κατ επέκταση έχει αποτελέσει το επίκεντρο δράσεων και πολιτικών εκσυγχρονισμού και εξορθολογισμού, αποτελώντας έναν από τους βασικούς τομείς παρέμβασης. Στην κατεύθυνση αυτή η πολιτική υγείας προσανατολίζεται στην μείωση της σπατάλης μέσω εξορθολογισμού των δαπανών αλλά και σε μεταρρυθμιστικές προσπάθειες αναδιάταξης και αναδιάρθρωσης της δομής του συστήματος αποσκοπώντας στην αύξηση της αποδοτικότητας, διατηρώντας παράλληλα ένα ικανοποιητικό επίπεδο παροχών. Η μέθοδος κατανομής των πόρων και αποζημίωσης των προμηθευτών αποτελούν σημαντικά εργαλεία στη διάθεση του συστήματος, τα οποία δύνανται να καθορίσουν ποιες υπηρεσίες και παρεμβάσεις θα αποζημιωθούν και με ποια κριτήρια και παράλληλα να αποτελέσουν μέτρα συγκράτησης του κόστους και του όγκου των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η αναδρομική φύση της χρηματοδότησης η οποία χαρακτηρίζει την κατανομή των πόρων στο ελληνικό σύστημα υγείας αποδεικνύεται ότι οδηγεί σε μη αποδοτική χρήση των πόρων [1] καθώς υποθέτει απουσία κινδύνου θεωρώντας ότι οι προμηθευτές υπηρεσιών υγείας λειτουργούν βάσει των αρχών της ισότητας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας [2]. Παράλληλα η απουσία στρατηγικών οργάνωσης και κατανομής των παραγωγικών συντελεστών, σε συνδυασμό με τις μεθόδους αποζημίωσης των ιατρών δεν παρέχουν κίνητρα για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και τη συγκράτηση του κόστους [3]. Κατά συνέπεια κρίνεται απαραίτητη η μετάβαση σε ένα αποτελεσματικότερο και αποδοτικότερο υπόδειγμα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας το οποίο θα παρέχει κίνητρα αποδοτικότητας και θα δίνει την δυνατότητα ελέγχου της πλευράς της προσφοράς και προγραμματισμού των δαπανών της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Σε αυτή την κατεύθυνση η υιοθέτηση της μεθόδου της προοπτικής χρηματοδότησης κρίνεται απαραίτητη στην προσπάθεια μετάβασης στο νέο υπόδειγμα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας μεταφέροντας ουσιαστικά τον οικονομικό κίνδυνο από τον αγοραστή στον προμηθευτή υπηρεσιών υγείας και δίνοντας τη δυνατότητα συγκράτησης της δαπάνης και ελέγχου της προσφοράς, μέσω κλειστών ετήσιων προϋπολογισμών βασιζόμενων σε αναμενόμενα μελλοντικά έξοδα [2].

4 Παρόλα αυτά η απόφαση υιοθέτησης κατανομής των πόρων βάσει προοπτικής χρηματοδότησης αποτελεί το πρώτο στάδιο της μετάβασης σε ένα νέο υπόδειγμα χρηματοδότησης. Το σημείο που χρήζει ιδιαίτερης σημασίας είναι το ύψος του ετήσιου προϋπολογισμού και η μέθοδος αποζημίωσης των προμηθευτών η οποία συμβάλει και στον τρόπο υπολογισμού του ετήσιου προϋπολογισμού. Ως επικρατούσες μέθοδοι αποζημίωσης των προμηθευτών σε συνδυασμό με μεθόδους προοπτικής χρηματοδότησης για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας εμφανίζονται η μέθοδος της κατά κεφαλήν αποζημίωσης και η μέθοδος των ομάδων επισκέψεων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Σύμφωνα με τη πρώτη μέθοδο εκτιμάται το άθροισμα της μέσης κατά κεφαλή δαπάνης για υπηρεσίες υγείας, συνυπολογίζοντας παράγοντες οι οποίοι δύνανται να αποδώσουν τη σχετική ανάγκη του ατόμου για φροντίδα υγείας και κατά επέκταση τη ροπή προς κατανάλωση υπηρεσιών υγείας. Το ερώτημα στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ποιοι παράγοντες μπορούν να αποδώσουν την ανάγκη και είναι ικανοί να προβλέψουν την δυναμική της κατανάλωσης. Η διαχείριση του εν λόγω ζητήματος στην πράξη και ο καθορισμός των παραγόντων οι οποίοι μπορούν χρησιμοποιηθούν για τη στάθμιση του κινδύνου γίνεται μέσω οικονομετρικών μοντέλων τα οποία εκτιμούν τη σχέση συγκεκριμένων παραγόντων όπως φύλλο, ηλικία, χρόνιοι πάσχοντες, με την δαπάνη υγείας. Η μέθοδος των ομάδων επισκέψεων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (ΟΕΠΦΥ) ακολουθεί τη φιλοσοφία των ομοιογενών διαγνωστικών ομάδων ή του κλειστού ενοποιημένου νοσηλίου (ΚΕΝ, DRG) και είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να προβλέπει τη μέση χρήση πόρων των ασθενών που ανήκουν στην ίδια ομοιογενή ομάδα. Αντίθετα με τα ΚΕΝ, ως βασική μονάδα αμοιβής των ΟΕΠΦΥ ορίζεται η ιατρική επίσκεψη αντί της εισαγωγής σε ένα νοσηλευτικό ίδρυμα. Η ιατρική επίσκεψη προσδιορίζεται από το σύνολο των υπηρεσιών που παρέχονται στον ασθενή την ίδια ημέρα της επίσκεψης από τον ίδιο ιατρό και δύναται να αποτελείται από μια ή περισσότερες πράξεις, από μια ιατρική εξέταση ή από βοηθητικές δοκιμασίες ή πράξεις [4]. Οι ασθενείς που ανήκουν στην ίδια ομάδα έχουν παρόμοια κλινικά χαρακτηριστικά και παρόμοια χρήση πόρων και συνεπώς κόστος. Εν τούτοις, κάποια διακύμανση στη χρήση πόρων μεταξύ των ασθενών που εμπίπτουν στην ίδια ομάδα δεν μπορεί να αποκλειστεί καθώς οι ασθενείς μεταξύ τους δεν μπορούν να είναι πανομοιότυποι. Παρόλα αυτά, ενώ η ακριβής χρήση πόρων κάθε ασθενή δεν μπορεί να προβλεφθεί, η μέση χρήση πόρων μιας ομάδας ασθενών που ανήκουν στην ίδια ΟΕΠΦΥ μπορεί να εκτιμηθεί με σχετική ακρίβεια [5]. Η χρήση τις συγκεκριμένης μεθόδου ως μεθόδου αποζημίωσης και καθορισμού του ύψους του προοπτικού προϋπολογισμού χαρακτηρίζεται από συγκεκριμένα πλεονεκτήματα υπερτερώντας σε αρκετά σημεία της μεθόδου της κατά κεφαλήν αποζημίωσης. Η χρήση των ομάδων επισκέψεων παρακάμπτει το ζήτημα του 3

5 καθορισμού των παραγόντων που συνιστούν ανάγκη και σε αντίθεση με την μέθοδο της κατά κεφαλήν αποζημίωσης παρέχει τη δυνατότητα υψηλότερης ανταμοιβής των υπηρεσιών μεγαλύτερης έντασης. Επιπλέον, δεδομένης της ανάγκης λεπτομερούς καταγραφής των παρεχόμενων υπηρεσιών ώστε να εκταμιευθεί η αμοιβή του προμηθευτή καθίσταται εφικτός ο έλεγχος τόσο του είδους όσο και της ποσότητας των υπηρεσιών που παρέχονται. Ως εκ τούτου, η διαπραγμάτευση του ετησίου προοπτικού προϋπολογισμού δύναται να γίνεται τόσο σε επίπεδο τιμών όσο και σε επίπεδο ποσοτήτων. Στο πλαίσιο αυτό σκοπός της παρούσας μελέτης είναι ο σχεδιασμός ενός συστήματος προοπτικής χρηματοδότησης βασιζόμενο στις ομάδες επισκέψεων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας ως μεθόδου αποζημίωσης των Κέντρων Υγείας του δικτύου του ΕΟΠΥΥ, με στόχο την αντικατάσταση του υπάρχοντος συστήματος αναδρομικής χρηματοδότησης και την ανάπτυξη ενός εργαλείου ελέγχου του κόστους και εξορθολογισμού των δαπανών. Ομάδες επισκέψεων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας Όπως αναφέρθη οι ΟΕΠΦΥ κατηγοριοποιούν τον όγκο και το είδος των πόρων που χρησιμοποιούνται σε διάφορες επισκέψεις πρωτοβάθμιας περίθαλψης ομαδοποιώντας πράξεις διαδικασίες και ιατρικές επισκέψεις με παρόμοια χαρακτηριστικά και κατανάλωση πόρων. Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατασκευή των ομογενών ομάδων αποτελεί η ύπαρξη μιας μεθόδου κατηγοριοποίησης και ομαδοποίησης των ασθενών. Ως επικρατέστερες μέθοδοι κατηγοριοποίησης ασθενών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας βάσει κλινικών χαρακτηριστικών και χρησιμοποίησης πόρων εμφανίζονται η μέθοδοι των Ambulatory Visit Groups (AVGs), Ambulatory Patient Classification (APC) και Ambulatory Patient Groups (APGs)[6,7,8]. Παρότι τα AVGs δεν αποτέλεσαν την πρώτη απόπειρα κατηγοριοποίησης ασθενών, ήταν η πρώτη μέθοδος που εισήγαγε την παράμετρο της ίσης κατανάλωσης πόρων[9]. Η δημιουργία της μεθόδου των AVGs, με πρωταρχικό στόχο την κατασκευή ενός εργαλείου σύγκρισης της παραγωγικότητας και της απόδοσης της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, ανέδειξε τα πλεονεκτήματα του εργαλείου για πιθανή χρήση του ως μεθόδου αποζημίωσης. Αποτέλεσμα αυτού ήταν η δημιουργία των ΑPC και ΑPG στα μέσα της δεκαετίας του 1990 ως μεθόδου αποζημίωσης των προμηθευτών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τόσο τα APC όσο και τα APG χρησιμοποιούν την ίδια βασική μεθοδολογία. Εν τούτοις, τα APG δύνανται να αποτελέσουν χρηστικότερο εργαλείο κατηγοριοποίησης και αποζημίωσης της πρωτοβάθμιας φροντίδας 4

6 υγείας καθώς σύμφωνα με τους Goldfield et al (2008)[5] η μέθοδος των APG είναι περισσότερο λεπτομερής και ολοκληρωμένη τόσο σε επίπεδο αποζημίωσης όσο και σε επίπεδο κατηγοριοποίησης. Αναλυτικότερα κάθε ασθενής κατηγοριοποιείται στο εκάστοτε APG βάσει της διάγνωσής του και των πράξεων που του παρέχονται σύμφωνα με την διεθνή ταξινόμηση παθήσεων International Classification of Disease (ICD 9) και πράξεων Current Procedural Terminology (CPT 4). Το σύνολο των APG που προκύπτουν από την ομαδοποίηση των κωδικών του ICD 9 και CPT 4 χωρίζονται σε τέσσερις βασικές κατηγορίες. Σημαντικές πράξεις/διαδικασίες (significant procedures): Μια πράξη η οποία αποτελεί το βασικό λόγο της επίσκεψης και για την οποία δαπανάται το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου και των πόρων που αναλώνονται στην επίσκεψη π.χ. ενδοσκόπηση Ιατρική επίσκεψη (medical visit): Μια ιατρική επίσκεψη κατά τη διάρκεια της οποίας ο ασθενής λαμβάνει ιατρική φροντίδα (αξιολόγηση και διαχείριση) χωρίς να του παρέχεται κάποια σημαντική πράξη Βοηθητικές δοκιμασίες και πράξεις (Ancillary procedures): Δοκιμασίες και πράξεις ο οποίες χρησιμοποιούνται ώστε να βοηθήσουν στη διάγνωση ή τη θεραπεία. Π.χ. εμβολιασμοί, εργαστηριακά τεστ Συνοδευτική πράξη (Incidental procedures): Αναπόσπαστο μέρος μιας ιατρικής επίσκεψης το οποίο σχετίζεται με τις υπηρεσίες του ιατρού. πχ. Μετρήσεις κινητικότητας (motion measurements) Σε αντίθεση με τα DRG κάθε ασθενής που κάνει χρήση πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας περιγράφεται από ένα ή περισσότερα APG, το κάθε ένα από τα οποία αντιστοιχεί στις υπηρεσίες που του παρασχέθηκαν. Αναλυτικότερα, αν σε έναν ασθενή παρασχέθηκαν δυο σημαντικές πράξεις, μια ακτινογραφία θώρακος και ένα αιματολογικό τεστ τότε του αποδίδονται 4 APGs, το άθροισμα των τιμών αμοιβής των οποίων καθορίζει και την αμοιβή του προμηθευτή για κάθε ασθενή. Παρόλα αυτά σε μια προσπάθεια παροχής κινήτρων αποδοτικότητας και ελαχιστοποίησης της δυνατότητας upcoding, δεν υπολογίζονται όλα τα APG στον υπολογισμό της αμοιβής για τον ασθενή. Τόσο το είδος όσο και ο βαθμός αποζημίωσης κάθε APG εκτιμάται χρησιμοποιώντας δυο τεχνικές ομαδοποίησης των διαφορετικών υπηρεσιών σε μια αμοιβή. 1. Ενσωμάτωση βοηθητικών δοκιμασιών/πράξεων (packaging) και 2. Έκπτωση πολλαπλών σημαντικών πράξεων και βοηθητικών δοκιμασιών/πράξεων (discounting) 5

7 Ενσωμάτωση βοηθητικών δοκιμασιών/πράξεων (packaging) Μια σημαντική πράξη ή μια ιατρική επίσκεψη δύναται να συνοδεύεται από κάποια βοηθητική δοκιμασία/πράξη. Η τεχνική ομαδοποίησης σε μια αμοιβή αναφέρεται στην ενσωμάτωση της τιμής συγκεκριμένων βοηθητικών υπηρεσιών στην τιμή αμοιβής του APG της σημαντικής διαδικασίας ή της ιατρικής επίσκεψης. Ως εκ τούτου, μια ακτινογραφία θώρακος ενσωματώνεται στην αμοιβή της ιατρικής επίσκεψης για πνευμονία. Η ενσωμάτωση αυτή δε σημαίνει ότι δεν θα αποδοθεί η αμοιβή της ακτινογραφίας θώρακος αλλά ότι μέρος της αμοιβής της βοηθητικής υπηρεσίας συμπεριλαμβάνεται στην τιμή της ιατρικής επίσκεψης η αμοιβή της οποίας έχει προσαυξηθεί αναλόγως. Έκπτωση πολλαπλών σημαντικών πράξεων και βοηθητικών δοκιμασιών/πράξεων (discounting) Η εν λόγω τεχνική εφαρμόζεται στις περιπτώσεις στις οποίες σε μια επίσκεψη πραγματοποιούνται πολλαπλές σημαντικές πράξεις ή επαναλαμβανόμενες βοηθητικές υπηρεσίες. Σε κάθε τέτοια περίπτωση εφαρμόζεται μια μορφή έκπτωσης στην αμοιβή των επιπρόσθετων APG. Η πρακτική αυτή έγκειται στο γεγονός ότι το οριακό κόστος παροχής μιας δεύτερης υπηρεσίας σε μια επίσκεψη είναι μικρότερο από το οριακό κόστος παροχής της ίδιας υπηρεσίας σε ξεχωριστή επίσκεψη. Το ποσοστό έκπτωσης στην αμοιβή των επιπλέον υπηρεσιών είναι πολιτική απόφαση και εξαρτάται από το μέγεθος των κινήτρων ή αντικινήτρων τα οποία παράγονται από τη τιμολόγηση αυτή. Υπολογισμός αμοιβής APG Το ύψος της αμοιβής κάθε APG διαμορφώνεται βάσει ενός αλγορίθμου ο οποίος ομαδοποιεί τις παθήσεις οι οποίες αποτέλεσαν το λόγο χρησιμοποίησης της εκάστοτε υπηρεσίας καθώς και τις πράξεις η οποίες παρασχέθηκαν στον ασθενή και στη συνέχεια αποδίδει μια τιμή αμοιβής η οποία διαμορφώνεται βάσει συγκεκριμένων παραγόντων. Όπως περιγράφεται στο Διάγραμμα 1 όταν οι κωδικοί του ICD 9 και CPT 4 υποδείξουν το APG το οποίο χρεώνεται ο ασθενής, υπολογίζεται το ειδικό βάρος της εν λόγω ομοιογενούς ομάδας το οποίο αποδίδει τη σχετικά βαρύτητα της επίσκεψης σε σχέση με το σύνολο των επισκέψεων που πραγματοποιούνται στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Η εκτίμηση το ειδικού βάρους υπολογίζεται από τη διαίρεση το μέσου κόστους του APG και του μέσου κόστους του συνόλου των APG. Εν συνεχεία, το ειδικό βάρος πολλαπλασιάζεται με το ποσοστό έκπτωσης που εφαρμόζεται στο εκάστοτε APG, το οποίο αποδίδει το μέρος της αμοιβής του APG που θα λάβει ο προμηθευτής, αναλόγως την τεχνική ομαδοποίησης (packaging, discounting) η οποία εφαρμόζεται στην συγκεκριμένη περίπτωση. Τέλος το νέο ειδικό βάρος που προκύπτει από την προηγούμενη διαδικασία καθορίζει το ύψος της αμοιβής του APG αφού πολλαπλασιαστεί με την 6

8 τιμή αναφοράς του APG και στο γινόμενο αυτό προστεθεί η αμοιβή του κεφαλαίου. Η τιμή αναφοράς κάθε APG είναι υπολογισμένη έτσι ώστε να συνυπολογίζει τόσο την ειδικότητα του ιατρού που παρήγαγε την υπηρεσία όσο και το περιβάλλον παροχής της υπηρεσίας (π.χ. εξωτερικά ιατρεία νοσοκομείου, κέντρο υγείας, ιδιωτικό ιατρείο) Διάγραμμα 1. Υπολογισμός αμοιβής APG APG Ειδικό βάρος Τεχνική ομαδοποίησης σε μια αμοιβή Τιμή αναφοράς Αμοιβή κεφαλαίου Ομαδοποίηση των κωδικών ICD-9 και CPT- 4 που αντιστοιχούν στο λόγο επίσκεψης και στις υπηρεσίες που παρασχέθηκαν Μέσο κόστος του APG/ μέσο κόστος όλων των APG Ενσωμάτωση βοηθητικής πράξης ή ποσοστό έκπτωσης επαναλαμβανόμενων ή πολλαπλών πράξεων Τιμή αναφοράς APG προσαρμοσμέ νη στην ειδικότητα του ιατρού και το περιβάλλον όπου παράχθηκε Επιπρόσθετη αμοιβή για την κάλυψη του κόστους κεφαλαίου X X + = Τελική αμοιβή APG Πηγή: US Department of Health, 2010 Σύμφωνα με τα παραπάνω προκύπτει ότι η μέθοδος των APG δύναται να αποτελέσει ένα ακριβές σύστημα αποζημίωσης παρέχοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα ελέγχου της δαπάνης μέσω παρακολούθησης του όγκου των παρεχόμενων υπηρεσιών και την δυνατότητα διαπραγμάτευσης τόσο της ποσότητας όσο και της τιμής των υπηρεσιών των αποζημιώνονται. Παρόλα αυτά, η πλήρης εφαρμογή και ανάπτυξη ενός τέτοιου συστήματος απαιτεί σημαντικό όγκο δεδομένων ασθενών και υπηρεσιών καθώς και ανεπτυγμένα πληροφοριακά συστήματα ώστε να καθίσταται δυνατή η λειτουργία του και η απόδοση των πλεονεκτημάτων του. Μεθοδολογία Η μεθοδολογία της παρούσας έρευνας βασίστηκε στην μέθοδο κατασκευής των APG υπό τους περιορισμούς που επέβαλλε η διαθεσιμότητα των απαραίτητων δεδομένων και η ιδιαιτερότητα της πρωτοβάθμιας φροντίδα υγείας στην Ελλάδα. Όπως παρουσιάστηκε προηγούμενα, η υιοθέτηση και ανάπτυξη ενός συστήματος προοπτικής χρηματοδότησης βασισμένο στην μέθοδο αποζημίωσης των APG απαιτεί ένα 7

9 σημαντικό όγκο δεδομένων και την ύπαρξη ενός συστήματος παρακολούθησης των υπηρεσιών που προσφέρονται και των ασθενών στους οποίους παρέχονται. Βασική προϋπόθεση για την κατηγοριοποίηση των ασθενών σε ομοιογενείς ομάδες ανοικτής φροντίδας υγείας αποτελεί η ύπαρξη ενός συστήματος ανεπτυγμένου στη βάση του ICD 9 ή ICD 10 και του CPT 4 σύμφωνα με το οποίο να κωδικοποιούνται οι παθήσεις και πράξεις που χαρακτηρίζουν τον εκάστοτε ασθενή ώστε να είναι δυνατή εν συνεχεία η αντιστοίχηση του σε μια ομοιογενή ομάδα. Επιπλέον, η άντληση των απαραίτητων δεδομένων προϋποθέτει την ύπαρξη μιας ευρείας βάσης δεδομένων η διαθεσιμότητα της οποίας είναι αρκετά περιορισμένη, εν απουσία ηλεκτρονικών φακέλων ασθενών, καθώς και ενός επικαιροποιημένου και αξιόπιστου συστήματος τιμολόγησης. Τέλος, παρά το γεγονός ότι τα Κέντρα Υγείας στην Ελλάδα σύμφωνα με την ιδρυτική τους διακήρυξη [10] αναμένεται να παρέχουν ένα ευρύ φάσμα εκροών που ξεκινά από τη πρόληψη και τη προαγωγή υγείας, έως την κοινωνική ιατρική και την αποκατάσταση, η πραγματική προσφορά τους περιορίζεται σε μια μικρή δέσμη παροχών η οποία χαρακτηρίζεται κυρίως από εκροές εντάσεως εργασίας και λιγότερο κεφαλαίου καθώς η παροχή ιατροτεχνολογικών υπηρεσιών και εξειδικευμένων εξετάσεων είναι περιορισμένη. Κατάρτιση Ομάδων Επισκέψεων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Δεδομένων των παραπάνω περιορισμών και της δομής, διάρθρωσης, λειτουργίας και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της πρωτοβάθμιας φροντίδας της χώρας, η μεθοδολογία της έρευνας εστιάστηκε στην προσπάθεια ομαδοποίησης και ταξινόμησης των περιστατικών των ΚΥ της χώρας σε λίγες ομάδες επισκέψεων οι οποίες διακρίνονται από συγκεκριμένες και εύχρηστες κατηγορίες δράσεων, με βάση την κύρια παρέμβαση στην οποία υπεβλήθη ο ασθενής. Η ομαδοποίηση αυτή βασίστηκε σε στοιχεία από διεθνείς ταξινομήσεις περιστατικών [9,11,12,13], διεθνή πρότυπα για την ΠΦΥ [14,15,16] και στοιχεία για τις επιμέρους δράσεις των ελληνικών Κέντρων Υγείας [17,18,19,20] και στοχεύει να εκφράσει με απλό τρόπο τις κύριες κατηγορίες περιστατικών που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά Κέντρα Υγείας. Σύμφωνα με τις ομάδες επισκέψεων που προκύπτουν κάθε επίσκεψη ασθενούς ταξινομείται σε μια συγκεκριμένη ομάδα βάσει της κύριας παρέμβασης που λαμβάνει χώρα, εκτός αν ο ασθενής προσέρχεται για διαφορετικές, ανεξάρτητες παρεμβάσεις (π.χ. εμβολιασμό και συνταγογράφηση), οπότε γίνεται καταχώρηση της επίσκεψης σε περισσότερες ομάδες. 8

10 Κατά την κατάρτιση των ομάδων επισκέψεων ελέγχθηκε ποίες από αυτές δύνανται να περιλαμβάνουν απαραίτητα πράξεις και διαδικασίας οι οποίες να αποτελούν από μόνες τους ξεχωριστές ομάδες επισκέψεων και όπου κρίθηκε απαραίτητο εφαρμόστηκε η τεχνική ενσωμάτωσης (packaging) σύμφωνα με την μεθοδολογία των APG. Επιπλέον, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες σε μια επίσκεψη ασθενούς θα μπορούσαν να αντιστοιχηθούν παραπάνω από μια ΟΕΠΦΥ εφαρμόστηκε η τεχνική έκπτωσης (discounting) σύμφωνα με την οποία η δευτερεύουσα ομάδα επισκέψεων αμείβεται με το 50% της τιμής της αν είναι εντάσεως κεφαλαίου (τεχνολογικές παρεμβάσεις )ή με το 25% της τιμής της αν είναι εντάσεως εργασίας. Οι ομάδες επισκέψεων στις οποίες κατέληξε η παραπάνω διαδικασία αξιολογήθηκε από μια ομάδα εμπειρογνωμόνων σύμφωνα με τη μέθοδο Delphi. Το panel συνέθεσαν 31 ειδικοί του χώρου εκ των οποίων το 41% ήταν ιατροί, το 33% ερευνητές υπηρεσιών υγείας, το 15% νοσηλευτές και το υπόλοιπο 11% μαιευτείς. Το σύνολο των εμπειρογνωμόνων έλαβε ένα ερωτηματολόγιο το οποίο τους ζητούσε α) να αξιολογήσουν την ευχρηστία της ταξινόμησης των περιστατικών σε ομοιογενείς ομάδες, β) να αξιολογήσουν την δυνατότητα των ομοιογενών ομάδων να καλύψουν το σύνολο των περιστατικών που αντιμετωπίζονται από τα ΚΥ της χώρας και γ) να βαθμολογήσουν σε μια κλίμακα 1 εως 10 (1=ελαχιστο,10=μέγιστο) το μέσο χρόνο του προσωπικού των Κέντρων Υγείας της χώρας που δαπανάται σε κάθε μια από τις ομάδες, το μέσο κόστος των Κέντρων Υγείας (εργαστηριακές εξετάσεις, αναλώσιμα, φάρμακα επείγουσας χρήσης και έξοδα κίνησης ασθενοφόρου) ανά ομάδα επισκέψεων και το μέσο όγκο των περιστατικών σε κάθε ομάδα. Όταν επετεύχθη η δυνατότερη σύγκλιση των απόψεων των συμμετεχόντων συστάθηκε ένα expert panel με σκοπό την εξακρίβωση των περιστατικών τα οποία δύνανται να εμπίπτουν σε κάθε μία από τις ομάδες επισκέψεων. Στόχος της συγκεκριμένης διαδικασίας αποτέλεσε η ανάγκη εκτίμησης του βαρύτητας κάθε ΟΕΠΦΥ σε σχέση με τα περιστατικά τα οποία συμπεριλαμβάνει. Ως εκ τούτου, σκοπός του panel των εμπειρογνωμόνων (ήταν η αντιστοίχηση των κωδικών του International Classification of Primary Care (ICPC 2) σε κάθε μια από τις ομάδες επισκέψεων. To expert panel συνέθεσαν 5 ειδικοί του χώρου (4 γενικοί, ιατροί, 1 οικονομολόγος υγείας) οι οποίοι έλαβαν το ερωτηματολόγιο καθώς και τους κωδικούς του ICPC 2 ηλεκτρονικά το οποίο τους ζητήθηκε να επιστρέψουν συμπληρωμένο εντός ενός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος. Υπολογισμός αμοιβής Ομάδων Επισκέψεων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Η αμοιβή των ομάδων επισκέψεων υπολογίστηκε με την κατασκευή ενός μαθηματικού υποδείγματος το οποίο βάσει ενός αλγορίθμου απέδωσε μια πρώτη εκτίμηση της αμοιβής κάθε ομάδας. Εν συνεχεία οι εκτιμήσεις του υποδείγματος αξιολογήθηκαν από ένα expert panel οι συμμετέχοντες στο οποίο 9

11 αξιολόγησαν τις αποδιδόμενες τιμές και πρότειναν εναλλακτικές όπου δεν συμφωνούσαν διαμορφώνοντας έτσι τα τελικά αποτελέσματα της τιμολόγησης. Αναλυτικότερα, μεταβλητές του υποδείγματος αποτέλεσαν το σχετικό βάρος εργασίας και τεχνολογίας κάθε ομάδας επισκέψεων, το ποσοστό συμβολής της εργασίας και της τεχνολογίας στην αμοιβή κάθε ομάδας επισκέψεων και η τιμή αναφοράς ή η μέση αμοιβή επίσκεψης στα Κέντρα Υγείας της χώρας. Σχετικό βάρος εργασίας και τεχνολογίας Η κατασκευή των σχετικών βαρών πραγματοποιήθηκε ώστε να εξακριβωθεί η διαφορά κατανάλωσης ανθρώπινων και τεχνολογικών πόρων μεταξύ των ομάδων επισκέψεων με την βοήθεια των οποίων να προσαρμοστεί ανάλογα η τιμή αναφοράς και να προκύψει η αμοιβή της εκάστοτε ομάδας. Βάσει της βαθμολογίας που έδωσαν οι ειδικοί που έλαβαν μέρος στο Delphi panel που περιγράφηκε προηγούμενα σχετικά με την το μέσο χρόνο του προσωπικού και το μέσο κόστος των τεχνολογικών πόρων που αναλώνονται στη διαχείριση κάθε ομάδας επισκέψεων υπολογίστηκε ο συντελεστής σχετικής μεταβλητότητας(coefficient variation) ως μέτρο σύγκρισης της βαθμολογίας που έλαβε η κάθε ομάδα επισκέψεων. Ο συντελεστής σχετικής μεταβλητότητας επιλέχθηκε έναντι του μέσου όρου ή της διάμεσου δεδομένου ότι ενδείκνυται στη σύγκριση δύο ή περισσότερων συνόλων δεδομένων όταν η διάμεσος ή ο αριθμητικός μέσος που καθορίζουν τη διασπορά διαφέρουν 1. Από την παραπάνω διαδικασία προέκυψαν για κάθε ομάδα επισκέψεων δυο τιμές του συντελεστή σχετικής μεταβλητότητας κάθε μια από τις οποίες αντιστοιχούσε στους ανθρώπινους και τεχνολογικούς πόρους που αναλώνονται στη διαχείριση της ομάδας αυτής. Εν συνεχεία οι συντελεστές αντεστράφησαν και υπολογίστηκε πως αυτοί μεταβάλλονται σε σχέση με τους αντίστοιχους συντελεστές σχετικής μεταβλητότητας μιας ομάδας επισκέψεων η οποία ορίστηκε ως βάση. Οι τιμές που προέκυψαν για κάθε ομάδα από την παραπάνω διαδικασία αποτέλεσε το βάρος εργασίας και τεχνολογίας της εκάστοτε ομάδας. Συμβολή εργασίας και τεχνολογίας στην αμοιβή των ΟΕΠΦΥ Δεδομένου ότι κάθε μια από τις ομάδες επισκέψεων που δημιουργήθηκαν διέφερε στην ένταση των ανθρώπινων και τεχνολογικών πόρων που αναλώνει για την παραγωγή της τελικώς παραγόμενης υπηρεσίας, συστάθηκε ένα expert panel με σκοπό την εκτίμηση της συμβολής του κόστους εργασίας και τεχνολογίας στην τελική αμοιβή της κάθε ΟΕΠΦΥ. Για το σκοπό αυτό η ερευνητική ομάδα της παρούσας μελέτης εκτίμησε βάσει ιδίων υπολογισμών το ποσοστό συμβολής εργασίας και τεχνολογίας στην τελική αμοιβή της κάθε ομάδας και ζήτησε από τους πέντε εμπειρογνώμονες που συμμετείχαν στο panel να αξιολογήσουν τα αντίστοιχα ποσοστά και να προτείνουν εναλλακτικές τιμές στις περιπτώσεις όπου δεν συμφωνούσαν με την πρόταση της ερευνητικής ομάδας. Εν συνεχεία εκτιμήθηκε ο μέσος όρος των 10

12 απαντήσεων των ειδικών και οι τιμές που προέκυψαν ενσωματώθηκαν στο μαθηματικό υπόδειγμα για την εκτίμηση της αμοιβής των ΟΕΠΦΥ. Το panel αποτελείτο από 4 γενικούς ιατρούς και ένα οικονομολόγο υγείας οι οποίοι έλαβαν το ερωτηματολόγιο ηλεκτρονικά και επέστρεψαν εντός ενός ορισμένου χρονικού διαστήματος. Τιμή αναφοράς Η τιμή αναφοράς εκτιμήθηκε βάσει του μέσου κόστους επίσκεψης στα ΚΥ της χώρας το οποίο υπολογίστηκε μέσω δεδομένων τα οποία αντλήθηκαν από το Υπουργείο υγείας, τον ΟΟΣΑ και έρευνες τις Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ). Η τιμή αναφοράς αποτέλεσε την τιμή εκκίνησης κάθε ομάδας επισκέψεων η οποία η οποία αυξήθηκε ή μειώθηκε αναλόγως του σχετικού βάρους κάθε ομάδας αναφορικά με τους τεχνολογικούς και ανθρώπινους πόρους που χρησιμοποιεί. Σύμφωνα με τα παραπάνω ο υπολογισμός αμοιβής των ομάδων επισκέψεων ακολούθησε την παρακάτω διαδικασία (Διάγραμμα 2). Το ποσοστό συμβολής εργασίας και τεχνολογίας πολλαπλασιάστηκε με την τιμή αναφοράς και προέκυψε το κόστος εργασίας και τεχνολογίας κάθε ομάδας αν το συνολικό κόστος του ήταν ίσο με την τιμή αναφοράς. Εν συνεχεία το κόστος εργασίας και τεχνολογίας επί της τιμής αναφοράς για κάθε ομάδα, πολλαπλασιάστηκε με το αντίστοιχο σχετικό βάρος εργασίας και τεχνολογίας το οποίο οδήγησε σε αύξηση ή μείωση της τιμής αναφοράς οδηγώντας έτσι στην εκτίμηση της αμοιβής εργασίας και τεχνολογίας κάθε ομάδας επισκέψεων το άθροισμα των οποίων απέδωσε την τελική αμοιβή κάθε μιας από τις ομάδες επισκέψεων. Διάγραμμα 2. Υπολογισμός αμοιβής ΟΕΠΦΥ 11

13 Στη συνέχεια οι τελικές τιμές που απέδωσε το υπόδειγμα σχετικά με την αμοιβή κάθε ομάδας τέθηκαν προς αξιολόγηση σε μια ομάδα πέντε εμπειρογνωμόνων από τους οποίους ζητήθηκε να αξιολογήσουν τις τελικές τιμές και να προτείνουν εναλλακτικές τιμές για την αμοιβή εργασίας και τεχνολογίας κάθε ομάδας στις περιπτώσεις στις οποίες δεν συμφωνούσαν με τα αποτελέσματα του υποδείγματος. Το ερωτηματολόγιο το οποίο αποσταλεί ηλεκτρονικά με την μορφή excel έδινε την δυνατότητα στους 5 συμμετέχοντες του τρίτου expert panel (4 γενικοί ιατροί, 1 οικονομολόγος υγείας) να παρατηρούν τις αλλαγές που συνέβαιναν στις υπόλοιπες μεταβλητές του υποδείγματος καθώς εισήγαγαν διαφορετικές τιμές για την αμοιβή εργασίας και τεχνολογίας κάθε ομάδας. Εν τέλει υπολογίστηκε αριθμητικός μέσος των απαντήσεων του panel ο οποίος τροποποίησε τα αποτελέσματα και τις μεταβλητές του υποδείγματος. 12

14 Αποτελέσματα Κατάρτιση ομάδων επισκέψεων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας Σύμφωνα με την μεθοδολογία της παρούσας έρευνας η επιστημονική ομάδα κατέληξε στον σχηματισμό 15 διακριτών ομάδων επισκέψεων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (Πίνακας 1) με βάση την κύρια παρέμβαση που παρέχεται και τα χαρακτηριστικά των περιστατικών που αντιμετωπίζονται ως επί το πλείστον στα κέντρα υγείας της χώρας. Η αξιολόγηση της εν λόγω ομαδοποίησης αξιολογήθηκε θετικά από το Delphi panel θεωρώντας ότι δύναται να περιγράψει ικανοποιητικά τις δράσεις των κέντρων υγείας της χώρας αποτελώντας ταυτόχρονα μια εύχρηστη και περιεκτική ταξινόμηση των περιστατικών της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Η βαρύτητα κάθε μιας από τις 15 ομοιογενείς ομάδες όσο αφορά τη μέση κατανάλωση χρόνου, το μέσο κόστος και τον όγκο των περιστατικών τα οποία περιλαμβάνουν εκτιμήθηκε βάσει μιας δεκάβαθμης κλίμακας από τους εμπειρογνώμονες του Delphi panel και παρουσιάζεται συνοπτικά από τα διαγράμματα 3, 4, και 5. Πίνακας 1. Ομάδες επισκέψεων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας Ομάδες επισκέψεων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας Περιγραφή Διαχείριση επείγοντος περιστατικού (π.χ. τοκετός, ΟΕΜ, σοβαρή παρόξυνση ΧΑΠ) Διαχείριση έκτακτου / οξέος νοσήματος (μη επείγοντος) (π.χ. θλαστικό τραύμα, λοίμωξη ανώτερου αναπνευστικού, κρίση ημικρανίας) Επανεξέταση έκτακτου / οξέος ή επείγοντος περιστατικού Κωδικός ΟΕ01 ΟΕ02 ΟΕ03 Ολοκληρωμένη αξιολόγηση της υγείας (π.χ. πιστοποιητικό υγείας, πρώτη εξέταση σε ιατρείο χρονίων παθήσεων) Μερική αξιολόγηση υγείας επανεξέταση για χρόνιες παθήσεις ή ενοχλήματα ΟΕ04 ΟΕ05 13

15 (π.χ. δυσκοιλιότητα, οστεοπόρωση, ΑΥ, κατάθλιψη, γλαύκωμα, προβλήματα όρασης) Τακτική εξέταση υγιούς ατόμου (π.χ. περιγεννητική φροντίδα, παρακολούθηση ανάπτυξης βρεφών και παιδιών) Πραγματοποίηση εργαστηριακών εξετάσεων ΟΕ06 ΟΕ07 Συνταγογράφηση φαρμάκων ή εξετάσεων ΟΕ08 Απλή διαγνωστική ή θεραπευτική παρέμβαση (π.χ. μέτρηση ΑΠ, σακχάρου αίματος, ενεσιοθεραπεία, αλλαγή απλού τραύματος, αλλαγή ουροκαθετήρα) Σύνθετη διαγνωστική ή θεραπευτική παρέμβαση (π.χ. αφαίρεση σπίλου, υπέρηχος) Εμβολιασμός παιδιών και ενηλίκων ΟΕ09 ΟΕ10 ΟΕ11 Πρωτογενής πρόληψη (π.χ. συμβουλή για κάπνισμα, αντισύλληψη, αλκοόλ, δίαιτα, ΣΜΝ, ατυχήματα) Σύνθετη προληπτική παρέμβαση (π.χ. λήψη επιχρίσματος κατά Παπανικολάου) ΟΕ12 ΟΕ13 Εξειδικευμένη υποστήριξη (π.χ. φυσικοθεραπεία, αποκατάσταση, ψυχοθεραπεία, κοινωνική υποστήριξη, παρηγορητική θεραπεία) ΟΕ14 Αντιμετώπιση διοικητικού θέματος (π.χ. λήψη απαντήσεων εξετάσεων, λήψη παραπεμπτικού, διόρθωση λάθους συνταγής) ΟΕ15 Σύμφωνα με τους συμμετέχοντες η ομοιογενής ομάδα η οποία περιλαμβάνει τη διαχείριση επειγόντων περιστατικών διακρίνεται ως αυτή με την μεγαλύτερη κατανάλωση ανθρωπίνων πόρων μεταξύ των 15 και ακολουθεί η ομοιογενής ομάδα ασθενών που προσέρχονται για ολοκληρωμένη αξιολόγηση υγείας και η ομάδα στην οποία εμπίπτουν πράξεις διαχείρισης οξέων περιστατικών. Ως λιγότερο χρονοβόρες αξιολογήθηκαν οι ομάδες οι οποίες συμπεριλαμβάνουν τη συνταγογράφηση φαρμάκων ή εξετάσεων, την αντιμετώπιση διοικητικών θεμάτων και την πραγματοποίηση εργαστηριακών εξετάσεων (Διάγραμμα 3). 14

16 Διάγραμμα 3. Μέση κατανάλωση χρόνου προσωπικού ανά ΟΕΠΦΥ Σχετικά με το μέσο κόστος των ομοιογενών ομάδων το panel αποφάνθηκε ότι η διαχείριση επειγόντων περιστατικών χαρακτηρίζεται από το μεγαλύτερο κόστος τεχνολογικών όπως και ανθρωπίνων πόρων καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση στην κατάταξη των ομάδων σε σχέση με το μέσο κόστος τους. Ομοίως της κατάταξης σε σχέση με τη μέση κατανάλωση χρόνου η ομοιογενείς ομάδα διαχείρισης οξέως περιστατικού κατατάχθηκε μεταξύ αυτών με το μεγαλύτερο κόστος καταναλισκόμενων πόρων καταλαμβάνοντας την 3 η θέση. Ως δεύτερη ακριβότερη ομάδα αξιολογήθηκε αυτή της πραγματοποίησης εργαστηριακών εξετάσεων αντικατοπτρίζοντας το υψηλό κόστος κεφαλαίου το οποίο τη χαρακτηρίζει. Τέλος, οι ομοιογενείς ομάδες συνταγογράφησης και αντιμετώπισης διοικητικού θέματος αξιολογήθηκαν όπως ήταν αναμενόμενο ως αυτές με το χαμηλότερο κόστος τεχνολογικών πόρων (Διάγραμμα 4). 15

17 Διάγραμμα 4. Μέσο κόστος (εργαστηριακές εξετάσεις, αναλώσιμα, φάρμακα επείγουσας χρήσης και έξοδα κίνησης ασθενοφόρου) ανά ΟΕΠΦΥ Αναφορικά με το μέσο όγκο περιστατικών που αντιμετωπίζει κάθε ομάδα επισκέψεων, οι ομάδες της συνταγογράφησης, της μερικής αξιολόγησης υγείας και απλής διαγνωστικής ή θεραπευτικής παρέμβασης θεωρήθηκαν ως αυτές με τη μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης στα κέντρα υγείας. Αντίθετα, με χαμηλότερη συχνότητα εμφάνισης εκτιμήθηκαν οι ομοιογενείς ομάδες εξειδικευμένης υποστήριξης, σύνθετης προληπτικής παρέμβασης και σύνθετης διαγνωστικής ή θεραπευτικής παρέμβασης γεγονός που επιβεβαιώνει τον χαρακτήρα των υπηρεσιών των κέντρων υγείας ως περισσότερο εντάσεως εργασίας παρά εντάσεως κεφαλαίου (Διάγραμμα 5). 16

18 Διάγραμμα 5. Μέσος όγκος περιστατικών που εμπίπτουν σε κάθε μια από ΟΕΠΦΥ Αντιστοίχηση περιστατικών και διαδικασιών του ICPC 2 στις ΟΕΠΦΥ Το δεύτερο σκέλος της έρευνας επικεντρώθηκε στην αντιστοίχηση των κωδικών του ICPC 2 σε κάθε μια από τις ομοιογενείς ομάδες ώστε να εκτιμηθεί το σχετικό βάρος αυτών αναφορικά με το είδος των περιστατικών που δύνανται να συμπεριλαμβάνουν. Κάθε ένα από τα περιστατικά του ICPC 2 ταξινομήθηκε σε μια ή περισσότερες ομοιογενείς ομάδες συνεισφέροντας κατά αυτό τον τρόπο στην εκτίμηση της βαρύτητας των 15 ομάδων. Κάθε ένα από τα περιστατικά και διαδικασίες του ICPC 2 ταξινομήθηκε στην εκάστοτε ΟΕΠΦΥ υγείας εφόσον τουλάχιστον 3 από τους 5 ειδικούς που έλαβαν μέρος στο πρώτο expert panel είχαν κατατάξει τον εκάστοτε κωδικό στη συγκεκριμένη ομάδα. Η πλήρης αντιστοίχηση παραδίδεται στο Παράρτημα 1 της παρούσας έκθεσης. Η ομάδα επισκέψεων διαχείρισης επείγοντος περιστατικού εκτιμήθηκε ότι δύναται να συμπεριλαμβάνει το 10% των περιστατικών και το 47,5% των διαδικασιών του ICPC 2. Το σύνολο των περιστατικών που αντιστοιχήθηκαν στην εν λόγω ομοιογενή ομάδα αποτελείτο από το 6,2% των συμπτωμάτων, το 8,8% των λοιμώξεων, το 38,2% των τραυματισμών, το 4,3% των συγγενών ανωμαλιών και το 12,7% των άλλων διαγνώσεων όπως αυτές κατηγοριοποιούνται στο ICPC 2. 17

19 Στη δεύτερη ομάδα επισκέψεων, διαχείριση έκτακτου/οξέου νοσήματος, αντιστοιχήθηκε το 27,7% των περιστατικών και το 50% των διαδικασιών της διεθνούς ταξινόμησης. Στο 27,7% των περιστατικών, τα οποία εκτιμήθηκαν να εμπίπτουν στην 2 η ομοιογενή ομάδα, συμπεριλήφθηκαν το 18% των συμπτωμάτων, το 51,9% των λοιμώξεων, το 13,3% των νεοπλασμάτων, το 68% των τραυματισμών, το 4,3% των συγγενών ανωμαλιών και το 30,3% των άλλων διαγνώσεων. Η 3 η ομάδα επισκέψεων, επανεξέταση έκτακτου / οξέος ή επείγοντος περιστατικού, σύμφωνα με τους συμμετέχοντες στο expert panel περιλαμβάνει το 50% των διαδικασιών και το 44,2% των περιστατικών στα οποία συμπεριλαμβάνονται το 28% των συμπτωμάτων, το 75,9% των λοιμώξεων, το 51,1% των νεοπλασμάτων, το 74,5% των τραυματισμών, το 4,3% των συγγενών ανωμαλιών και το 54,2% των άλλων διαγνώσεων. Η ομάδα επισκέψεων ολοκληρωμένης αξιολόγησης υγείας εκτιμήθηκε ότι περιλαμβάνει το 10% των διαδικασιών και το 6,3% των περιστατικών που κατατάσσονται στη λίστα του ICPC 2. Στα περιστατικά που συνδέθηκαν με την εν λόγω ομοιογενή ομάδα συμπεριλήφθησαν το 5% των συμπτωμάτων, το 6,3% των λοιμώξεων, το 8,9% των νεοπλασμάτων, το 2,1% των τραυματισμών, το 3% των συγγενών ανωμαλιών και το 5,8% των άλλων διαγνώσεων των περιστατικών του ICPC 2. Στην 5 η ομάδα επισκέψεων η οποία δημιουργήθηκε να συμπεριλάβει το σύνολο των περιστατικών που αφορούν μερική αξιολόγηση υγείας και/ή επανεξέταση για χρόνιες παθήσεις ή ενοχλήματα, οι εμπειρογνώμονες αποφάνθηκαν ότι αντιστοιχούν το 5% των διαδικασιών και το 76,7% των περιστατικών στα οποία συμπεριλήφθησαν το 72,5% των συμπτωμάτων, το 72,1% των λοιμώξεων, το 91,1% των νεοπλασμάτων, το 55,3% των τραυματισμών, 95,6% των συγγενών ανωμαλιών και το 85,1% των άλλων διαγνώσεων της διεθνούς ταξινόμησης για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Η 6 η ομάδα της τακτικής εξέτασης υγιούς ατόμου συμπεριέλαβε 3 από τις 40 διαδικασίες (7,5%) του ICPC 2 και το 1,7% των περιστατικών. Στα περιστατικά τα οποία αντιστοιχήθηκαν στην παραπάνω ομάδα συμπεριλήφθη το 2,8% των συμπτωμάτων και 1,6% των άλλων διαγνώσεων και κανένα από τα περιστατικά λοιμώξεων, νεοπλασμάτων τραυματισμών και συγγενών ανωμαλιών. Στην 7 η ομάδα επισκέψεων πραγματοποίησης εργαστηριακών εξετάσεων η πλειοψηφία των εμπειρογνωμόνων κατέταξε το 27,5% των διαδικασιών και το 35,7% των περιστατικών. Στα περιστατικά αυτά συμπεριλήφθησαν το 23,7% των συμπτωμάτων, το 48,1% των λοιμώξεων, το 86,6% των νεοπλασμάτων, το 12,7% των τραυματισμών, το 39,1% των συγγενών ανωμαλιών και το 44,1% των άλλων διαγνώσεων. 18

20 Η ομάδα επισκέψεων της συνταγογράφησης όπως ήταν αναμενόμενο συμπεριέλαβε το 89,5% των περιστατικών και μια από τις διαδικασίες του ICPC 2 η οποία αφορά τη συνταγογράφηση. Σύμφωνα με το πάνελ στην εν λόγω ομάδα εμπίπτουν το 83,2% των συμπτωμάτων, το σύνολο των λοιμώξεων και των νεοπλασμάτων, το 85,1% των τραυματισμών, το 73,9% των συγγενών ανωμαλιών και το 96,3% των άλλων διαγνώσεων. Στην 9 η ομάδα που ομαδοποιεί τις απλές διαγνωστικές ή θεραπευτικές παρεμβάσεις το πάνελ αντιστοίχησε 5 από τις 40 διαδικασίες (12,5%) και το 15,2% των περιστατικών. Στο σύνολο των περιστατικών της 9 ης ομοιογενούς ομάδας συμπεριλήφθησαν το 14,9% των συμπτωμάτων, το 20,2% των λοιμώξεων, το 2,2 % των νεοπλασμάτων, το 34% των τραυματισμών, καμία από τις συγγενείς ανωμαλίες και το 13,8% των άλλων διαγνώσεων. Η 10 η ομάδα επισκέψεων αφορά τις σύνθετες διαγνωστικές ή θεραπευτικές παρεμβάσεις και στην οποία η ομάδα εμπειρογνωμόνων συμπεριέλαβε το 15,4% των περιστατικών και το 27.5 των διαδικασιών. Ειδικά, στην περίπτωση των περιστατικών αυτά αφορούσαν το 8,1% των συμπτωμάτων, το 7,6% των λοιμώξεων, 11,1% των νεοπλασμάτων, 39,1% των συγγενών ανωμαλιών, 31,9% των τραυματισμών και το 25% των άλλων διαγνώσεων. Στην ομάδα των εμβολιασμών παιδιών και ενηλίκων (11 η ομάδα) συμπεριλήφθηκε το 2.5 των διαδικασιών και μόλις το 1,6% των περιστατικών τα οποία δεν συμπεριλάμβαναν καθόλου οι κατηγορίες των συμπτωμάτων, νεοπλασμάτων, τραυματισμών και συγγενών ανωμαλιών, ενώ συμπεριλήφθησαν το 10,1% των λοιμώξεων και το 1,6% των άλλων διαγνώσεων. Η 12 η ομάδα αφορούσε την πρωτογενή πρόληψη και σε αυτή συμπεριλήφθηκαν το 10% των διαδικασιών και το 6% των περιστατικών. Τα περιστατικά αφορούσαν το 6,9% των συμπτωμάτων, το 7,6% των λοιμώξεων, το 4,3% των συγγενών ανωμαλιών και το 6,9% των άλλων διαγνώσεων. Στην 13 η ομάδα η οποία περιλαμβάνει τις σύνθετες προληπτικές παρεμβάσεις εμπίπτει το 15% των διαδικασιών και μόλις το 0,4% των περιστατικών. Ειδικότερα συμπεριλαμβάνονται μόνο οι κατηγορίες των συμπτωμάτων και των άλλων διαγνώσεων (0,6% και 0,5% αντίστοιχα) Στην 14 η ομάδα της εξειδικευμένης υποστήριξης συμπεριλαμβάνονται το 7.5% των διαδικασιών και το 22% των περιστατικών στα οποία εμπίπτει το 31,8% των συμπτωμάτων, το 1,3% των λοιμώξεων, το 53,3% των νεοπλασμάτων, το 2,1% των τραυματισμών, το 8,7% των συγγενών ανωμαλιών και το 13,3% των άλλων διαγνώσεων. 19

Πέραν του Μνημονίου : ανασυγκρότηση ή collapsus στο σύστημα υγείας *

Πέραν του Μνημονίου : ανασυγκρότηση ή collapsus στο σύστημα υγείας * Πέραν του Μνημονίου : ανασυγκρότηση ή collapsus στο σύστημα υγείας * Γιάννης Κυριόπουλος Προοίμιο Η πρόσφατη δημοσιονομική κρίση και οι επιπτώσεις της στην κοινωνική και οικονομική ζωή, αναδεικνύουν με

Διαβάστε περισσότερα

Νέες τεχνολογίες στις κατ οίκον υπηρεσίες υγείας.

Νέες τεχνολογίες στις κατ οίκον υπηρεσίες υγείας. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΖΩΗΣ» «ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ» Νέες τεχνολογίες στις κατ οίκον υπηρεσίες υγείας. Μεταπτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Στατιστική Ταξινόμηση Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας

Διεθνής Στατιστική Ταξινόμηση Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας Διεθνής Στατιστική Ταξινόμηση Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας Δέκατη Αναθεώρηση Έκδοση 2008 Τόμος 2: Εγχειρίδιο Οδηγιών Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας Γενεύη Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Αντωνιάδου Ιωάννα Κούτης Αντώνης Λιονής Χρήστος Μυλωνέρος Θάνος Παναγιωτόπουλος Τάκης Μπένος Αλέξης, συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΠΑΝΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΙΕΘΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΟΙ ΑΠΑΝΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΙΕΘΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΑΠΑΝΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΙΕΘΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Μαρία Ρεκλείτη 1, Μαρία Τανανάκη 2, Παναγιώτης Κυλούδης 3 1. Νοσηλεύτρια,

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης

Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 Ομάδα εργασίας για την εκπόνηση της έκθεσης, βάσει της απόφασης Υ.Α.Π.Ε./Φ1/875/οικ.6292/19.03.2012:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2010 Δεκέμβριος 2007 Το Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιεχόµενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Σχετιζόμενη με την Υγεία Ποιότητα Ζωής Από τη Θεωρία στην Πράξη

Σχετιζόμενη με την Υγεία Ποιότητα Ζωής Από τη Θεωρία στην Πράξη Σχετιζόμενη με την Υγεία Ποιότητα Ζωής Από τη Θεωρία στην Πράξη Χ. Δημητρόπουλος 1, Μ. Ντάγανου 2, Γ. Αλεξιάς 3 1 Ειδ. Πνευμονολόγος, 2 Πνευμονολόγος Εντατικολόγος, Επιμελήτρια Α, Κέντρο Αναπνευστικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΩΣ «ΠΥΛΗ ΕΙΣΟΔΟΥ» ΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Η ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΩΣ «ΠΥΛΗ ΕΙΣΟΔΟΥ» ΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Η ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΩΣ «ΠΥΛΗ ΕΙΣΟΔΟΥ» ΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Αθήνα, 2013 1. Εισαγωγή Η διασφάλιση της επάρκειας και της αποτελεσματικής διανομής των υπηρεσιών υγείας υπό τις παρούσες περιοριστικές

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση της αποδοτικότητας πνευμονολογικών κλινικών ΕΣΥ και Πανεπιστημιακών

Μέτρηση της αποδοτικότητας πνευμονολογικών κλινικών ΕΣΥ και Πανεπιστημιακών Πρωτότυπη Εργασία Μέτρηση της αποδοτικότητας πνευμονολογικών κλινικών ΕΣΥ και Πανεπιστημιακών Μαρία Γείτονα 1, Λορένα Ανδρούτσου 2, Νικόλαος Κοτσόπουλος 3, Κώστας Γουργουλιάνης 4 1 Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΘΗΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΚΟ ΠΛΑΝΟ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας Ελληνική ηµοκρατία Ευρωπαϊκή Ένωση Έργο συγχρηµατοδοτούµενο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Άξονας 5 - Μέτρο 5.3 Μελέτη µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5.1

ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5.1 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ» 2000-2006 Εκπόνηση στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδίου για την ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακού Κέντρου Διαχείρισης κρίσεων με σκοπό τη βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σημαντικό διακύβευμα του μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος συνιστά η μετάβαση

Διαβάστε περισσότερα

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ Γ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 ------------------------------------------------------------------------------------------------- THEMA Ε.Π.Ε. - ΒΕΛΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή. Γκαρέτσα Νίκη, 2004 Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή εργασία Γκαρέτσα Νικολέτα, Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδαστής: Μπαρμπής Δημήτριος. Επιβλέπων: Μάμας Θεοδώρου

Σπουδαστής: Μπαρμπής Δημήτριος. Επιβλέπων: Μάμας Θεοδώρου ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Θέμα Τελικής Εργασίας: Δομές και Εργαλεία Managed Care στις ΗΠΑ Σπουδαστής: Μπαρμπής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Φωτεινή Νότη ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Ανδρέας Αναστασάκης, Καθηγητής Εφαρµογών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ

ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ NO. 2: ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ NO. 2: ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ NO. 2: ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ SIGMA Consultants Συντάκτης: Middlesex University Flood Hazard Research Centre Μετάφραση: SIGMA Consultants www.floodcba.eu "Αυτό το πρόγραμμα έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΜΑ: Ο ΝΕΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ : ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΙΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ WMS. Μελέτη περίπτωσης: Ο.Ε.Δ.Β

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ WMS. Μελέτη περίπτωσης: Ο.Ε.Δ.Β ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS (ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ, ΑΝ.ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στις τράπεζες

Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στις τράπεζες Iνστιτούτο Εργασίας OTOE Hλίας Ιωακείμογλου Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στις τράπεζες Aθήνα 2009 1 Ινστιτούτο Εργασίας ΟΤΟΕ Hλίας Ιωακείμογλου Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονη προσέγγιση της λειτουργίας ενός νοσοκομείου

Σύγχρονη προσέγγιση της λειτουργίας ενός νοσοκομείου Τρίμηνη, ηλεκτρονική έκδοση του Τμήματος Νοσηλευτικής Α, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Καρασούλος Χρήστος Απόφοιτος τμήματος Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Μέσω Στόχων και Μέτρησης της Αποδοτικότητας

ιοίκηση Μέσω Στόχων και Μέτρησης της Αποδοτικότητας ANΩΤΑΤΗ ΙΑΚΛΑ ΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ 9 Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ιοίκηση Μέσω Στόχων και Μέτρησης της Αποδοτικότητας Τχης (ΤΧ) Σπυρίδων Μαδούρος Μάιος 2012 -i- ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΙΒΗΣ Σελίδα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1

Διαβάστε περισσότερα