40 ώρες 5νθήµερης βιωµατικής εκπαίδευσης οδηγεί σε Διαπίστευση Διεθνούς Αναγνώρισης. Άνοιξη 2015 (6 ηµέρες)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "40 ώρες 5νθήµερης βιωµατικής εκπαίδευσης οδηγεί σε Διαπίστευση Διεθνούς Αναγνώρισης. Άνοιξη 2015 (6 ηµέρες)"

Transcript

1 1 2 Τ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ MASTERING MEDIATION ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ από την TOOLKIT COMPANY (ΤC) ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ του ACB Foundation (QAP) ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ INTERNATIONAL MEDIATION INSTITUTE (I.M.I) TΟ ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ ΤΙΤΛΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Αυτή η µέθοδος εκπαίδευσης πληροί τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα επαγγελµατικής και ακαδηµαϊκής κατάρτισης στην εµπορική και αστική διαµεσολάβηση. Η εκπαίδευση αξιολογείται και αναγνωρίζεται από το ACB Foundation, ένα εθνικό ερευνητικό κέντρο διαχείρισης συγκρούσεων και επίλυσης διαφορών στην Ολλανδία. Περιλαµβάνει τη γνώση και την εµπειρία από τις τελευταίες εξελίξεις στην πρακτική της διαµεσολάβησης από όλο τον κόσµο, συµπεριλαµβανοµένων γνώσης που απορρέει από τα σχετικά συµπεράσµατα της νευρο-επιστήµης καθώς και τη θεωρία και τη διδακτική των διαπραγµατεύσεων δεύτερης γενιάς (2.0). Η εκπαίδευση βασίζεται στην µεθοδολογία της Toolkit, µε πρακτικό υλικό αναφοράς, συµπεριλαµβανοµένων των βιβλίων της εταιρείας Toolkit ως επίσης και το εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο σχεδιάστηκε µε βάση τη γνώση της νευρο-επιστήµης και τα ακαδηµαϊκά προγράµµατα σπουδών που διδάσκονται στα πανεπιστήµια διεθνώς. «ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΝΤΑΣ» ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Τα µαθήµατα της εταιρείας TOOLKIT στηρίζονται στα βιβλία της Toolkit Generating Outcomes και Toolkit Mediation Advocacy, διεθνώς αναγνωρισµένα έργα στον τοµέα των ADR που περιέχουν την πιο πρόσφατη γνώση από διδακτικής απόψεως, καθώς και από απόψεως σταχυολόγησης του περιεχοµένου της ύλης βασισµένων στις τελευταίες ανακαλύψεις της νευρο-βιολογίας και της επίλυσης των συγκρούσεων. Χρησιµοποιώντας νέες διδακτικές προσεγγίσεις στη διαµεσολάβηση και διαπραγµάτευση, τα µαθήµατα αυτά χρησιµοποιούν τις δηµιουργικές τεχνικές εκµάθησης, όπως το δηµοφιλές παιχνίδι Toolkit Board Game, καθώς και την ενότητα Toolkit Mediation Intervention & Techniques. Ποικίλες µέθοδοι διδασκαλίας, όπως αναπαραστάσεις, βίντεο παρουσιάσεις, παρουσιάσεις βασισµένες σε πραγµατικά περιστατικά, ασκήσεις και µελέτες περιπτώσεων (case studies), καθώς και προσοµοιώσεις και παίγνια ρόλων χρησιµοποιούνται για να ενισχύσουν την εµπειρία µάθησης για όλους τους συµµετέχοντες, ώστε να εξασφαλιστεί µια βαθιά και µακράς διάρκειας εκπαίδευτική εµπειρία. Άνοιξη 2015 (6 ηµέρες) 30 Απριλίου, 1, 2, 3, 4 Μαΐου Βιωµατική Εκπαίδευση 5 ηµερών ΠΛΕΟΝ αξιολόγησης την 6 ηµέρα 5η Μαΐου η 40 ώρες 5νθήµερης βιωµατικής εκπαίδευσης που 2 οδηγεί σε Διαπίστευση Διεθνούς Αναγνώρισης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ενότητα I - Εισαγωγή στη Διαµεσολάβηση 5 w ώρες: Εξ αποστάσεως µελέτη των βασικών αρχών της διαµεσολάβησης και προετοιµασία για την δεύτερη Ενότητα του σεµιναρίου. Ενότητα ΙΙ Εντατική Bιωµατική Εκπαίδευση στην τάξη 40 ώρες, την κάθε µέρα περιλαµβανοµένου γεύµατος και διαλειµµάτων. Ενότητα ΙΙΙ 2 και πλέον ώρες: Μέρα Αξιολόγησης από το Ολλανδικό Ίδρυµα ACB (Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Διαχείρισης Συγκρούσεων)

2 ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ Θα γνωρίζουν τα πιο σηµαντικά χαρακτηριστικά της διαµεσολάβησης, πώς να δροµολογούν µια διαµεσολάβηση, συµπεριλαµβανοµένων των βασικών νοµικών και διαχειριστικών πτυχών της. Θα είναι καταρτισµένοι σύµφωνα µε τα υψηλότερα επαγγελµατικά πρότυπα και τους βασικούς παράγοντες επιτυχίας για έναν διαµεσολαβητή. Θα είναι εξοικειωµένοι µε το γενικότερο φάσµα της επίλυσης διαφορών και µε πολλές άλλες από τις µεθόδους εναλλακτικής επίλυσης. Θα έχουν µάθει εµπειρικά πώς να διαχειρίζονται τις συγκρούσεις και τις ψυχολογικές πτυχές τους, θα έχουν βελτιώσει τις δεξιότητες επικοινωνίας τους και θα έχουν αποκτήσει τεχνικές διαχείρισης της διαδικασίας διαµεσολάβησης που είναι απαραίτητες για να την διεξαγάγουν µε επιτυχία. Θα είναι καταρτισµένοι µε όλες τις σηµαντικές και κοµβικές τεχνικές διαµεσολάβησης και διαπραγµάτευσης στις οποίες θα εξασκούνται καθ όλη τη διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράµµατος µε παίγνια ρόλων, προσοµοιώσεις, ασκήσεις και µελέτες υποθέσεων. Θα έχουν αποκτήσει δεξιότητες στη διαδικασία αντιµετώπισης των συναισθηµάτων και διαχείρισης των ανισορροπιών κατά τη διάρκεια µιας διαµεσολάβησης, καθώς και τεχνικές για την ενίσχυση της δηµιουργικής σκέψης και της διαµόρφωσης των αναγκαίων προϋποθέσεων για τη σύναψη επιτυχών και µακρόβιων συµφωνιών. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΟΝΤΩΝ Τα εκπαιδευτικά σεµινάρια διαµεσολάβησης χρησιµοποιούν µια σύγχρονη µορφή εκπαίδευσης, η οποία περιλαµβάνει αρχικώς µελέτη στο σπίτι (Ενότητα Ι). Στη συνέχεια, οι εκπαιδευόµενοι µυούνται στη διαδικασία από τους εκπαιδευτές τους µέσω διαλέξεων και παρουσιάσεων στην αίθουσα διδασκαλίας και αποκτούν εµπειρία στις διαµεσολαβήσεις, µέσω παρουσιάσεων µε πολυµέσα και βίντεο, µέσω παίγνιων ρόλων, συζητήσεων, καθοδήγησης και πρακτικής εξάσκησης (Ενότητα ΙΙ). Τα εκπαιδευτικά σεµινάρια θα ολοκληρωθούν µε µια αξιολόγηση από το Ολλανδικό ίδρυµα ACB (Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Διαχείρισης Συγκρούσεων). (Ενότητα ΙΙΙ). Μ Απαιτούµενα Κριτήρια Συµµετεχόντων: 1. Επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας 2. Δύο (2) τουλάχιστον έτη επαγγελµατικής εµπειρίας σε θέση στελέχους, νοµικού ή οικονοµικού συµβούλου ή άλλης σχετικής επαγγελµατικής κατεύθυνσης. 3. Πτυχίο Πανεπιστηµίου ή άλλου Τριτοβάθµιου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος. Οι συµµετέχοντες στις Ενότητες Ι και ΙΙ θα εξασφαλίσουν το TC Certificate of Attendance (Εκπαιδευµένος Διεθνής Διαµεσολαβητής Εµπορικών Υποθέσεων). Οι συµµετέχοντες επιτυχώς και στην Ενότητα ΙΙΙ θα εξασφαλίσουν, επιπρόσθετα µε το πιο πάνω πιστοποιητικό, και πιστοποιητικό Διαπιστευµένου Διεθνή Διαµεσολαβητή Εµπορικών Yποθέσεων (TC Accredited International Commercial Mediator). Το πιστοποιητικό της TC αυτόµατα αναγνωρίζεται από το ACB Foundation. Αυτό σηµαίνει ότι οι επιτυχόντες µας, έχουν πραγµατοποιήσει το 1ο Βήµα (Step 1) της προβλεπόµενης διαδικασίας 3 Βηµάτων (Step 1, 2 & 3) που ορίζεται από το International Mediation Institute (I.M.I) για την πιστοποίηση διαµεσολαβητών κατά τα διεθνή πρότυπά του. Από τη στιγµή που στη συνέχεια θα αποκτήσουν πρακτική εµπειρία ως διαµεσολαβητές (Step 2), µπορούν να γίνουν Πιστοποιηµένοι Διαµεσολαβητές του Ι.Μ.Ι., κατόπιν µιας προφορικής συνέντευξης, στην οποία θα συζητηθούν οι πραγµατικές υποθέσεις διαµεσολάβησης, που χειρίστηκαν ως διαµεσολαβητές, µε έναν αξιολογητή (Step 3). Η πιστοποίηση αυτή από το Ι.Μ.Ι. είναι µια διεθνώς αναγνωρισµένη πιστοποίηση. Το TC πρόγραµµα εκπαίδευσης είναι εντατικό, 40ωρο (5 ηµέρες µε 8ωρη διδασκαλία), ενώ η εξέταση γίνεται την έκτη ηµέρα. Τυγχάνει διεθνούς αναγνώρισης και έχει δοκιµαστεί µε µεγάλη επιτυχία στον ελλαδικό χώρο σε συνεργασία της Toolkit µε το Κέντρο Διαµεσολάβησης Πειραιώς (ΚΕ.ΔΙ.Π) που έχουν συστήσει ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιώς και τα Επιµελητήρια του Πειραιά (Εµπορικό, Βιοµηχανικό, Επαγγελµατικό). Βασική εκπαιδεύτρια η συνεργάτιδα της * Toolkit Company, η διεθνώς εγνωσµένου κύρους Διαµεσολαβήτρια, Εκπαιδεύτρια Διαµεσολαβητών και Εκπαιδευτών Διαµεσολαβητών, Δήµητρα Κ. Τριανταφύλλου.

3 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 2015 ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το MASTERING MEDIATION COURSE πρόκειται να διεξαχθεί υπό την αιγίδα του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου από την Toolkit Company ADR Training and Consulting µε τη συµβολή των εγνωσµένου κύρους αξιολογητών της ACB Foundation NL στην Κύπρο, που στελεχώνουν το Σ.Ε.ΚΕ.Μ ΚΑΙΖΕΡ, Πρωτοµαγιάς 4, 2109 About - Λευκωσία, the training course το οποίο είναι το επιλεγµένο Κέντρο µε το οποίο συνεργάζεται η Toolkit Company στην Κύπρο. ΔΙΔΑΚΤΡΑ Ενότητα I (5 και πλέον ώρες) & Ενότητα II (40 ώρες) & Ενότητα III (2 και πλέον ώρες): 2.000, πλέον ΦΠΑ (21% Ολλανδία) για το οποίο ισχύει, λόγω ενδοκοινοτικής συναλλαγής, VAT SWAP. Early Bird Discount 12% για εγγραφή έως και 17 Απριλίου 2015: ΗΤΟΙ Τιµή µετά της έκπτωσης 12%: 1.760, πλέον ΦΠΑ, ως άνω. Τα δίδακτρα περιλαµβάνουν το έντυπο υλικό της Toolkit για τη Διαµεσολάβηση, ως επίσης γεύµατα και αναψυκτικά κατά τη διάρκεια της Εκπαίδευσης της Ενότητας ΙΙ και της Αξιολόγησης της Ενότητας ΙΙΙ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ Ενότητα I: Εξ αποστάσεως Μελέτη Ενότητα II: Βιωµατική 5νθήµερη Εκπαίδευση στη Λεµεσό 40 ώρες, 5 ηµέρες εκπαίδευσης από περιλαµβανοµένων διαλειµµάτων. Πέµπτη 30 Απριλίου, Παρασκευή 1, Σάββατο 2, Κυριακή 3 και Δευτέρα 4 Μαΐου 2015 Ενότητα III: Μέρα Αξιολόγησης (6 η ηµέρα) για την απόκτηση Διαπίστευσης από ανεξάρτητο αξιολογητή της ACB Τρίτη 5 Μαΐου 2015 ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ Λεµεσός ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ «..Η εκπαίδευση αυτή ξεπέρασε κάθε µου προσδοκία...ήταν µία µοναδική εµπειρία...ένα ταξίδι σε καινούριους ορίζοντες...και µου µετέδωσε πέρα από τη βαθιά γνώση...την έµπνευση για νέους επαγγελµατικούς προορισµούς και τον ενθουσιασµό και την αγάπη για τον κόσµο των ADR...» Α.Μ., 9 Οκτ.2014 (Απόφ. 1 ης εκπαίδ., Λευκωσίας) MASTERING MEDIATION Training & Post Training Assessment TC Accredited International Commercial Mediator. Διεθνούς φήµης εκπαιδευτές µε βασική εκπαιδεύτρια του εκπαιδευτικού αυτού κύκλου την διεθνώς εγνωσµένου κύρους ADR Expert, κα Δήµητρα Κ. Τριανταφύλλου, δικηγόρο, διαµεσολαβήτρια, διαιτητή, ειδική στις διαπραγµατεύσεις, εκπαιδεύτρια διαµεσολαβητών και εκπαιδευτών διαµεσολαβητών, σχεδιάστρια συστηµάτων επίλυσης διαφορών, διατελών µέλος επιτροπών επιστηµονικών και ερευνητικών οργανισµών για την επίλυση διαφορών στην Ευρώπη και τις Η.Π.Α ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Επειδή για την επιτυχία της εκπαιδευτικής διαδικασίας απαιτείται περιορισµένος αριθµός εκπαιδευοµένων σε αντιστοιχία µε τους εκπαιδευτές, καθώς και κατάλληλος χώρος και σχετικός προγραµµατισµός, παρακαλούµε για την έγκαιρη εκδήλωση ενδιαφέροντος στα παρακάτω τηλέφωνα καθώς και στην εγγραφή σας χρησιµοποιώντας τις ειδικές φόρµες του site της Toolkitcompany για τη συγκεκριµένη εκπαίδευση. κα Δήµητρα Κ. Τριανταφύλλου T: κα Ροδούλα Αχιλλείδου E: M: ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ:

4 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ ΔΗΜΗΤΡΑ Κ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Η Δήµητρα Κ. Τριανταφύλλου, είναι Δικηγόρος Θεσσαλονίκης LL.M, πιστοποιηµένη Διαµεσολαβήτρια από το International Mediation Institute (I.M.I) µε ειδίκευση σε αστικές, εµπορικές και οικογενειακές διαφορές, Διαιτητής Διεθνών Εµπορικών υποθέσεων CIARb, DΣχεδιάστρια συστηµάτων επίλυσης διαφορών και Σύµβουλος διαπραγµατεύσεων. Είναι advanced Εκπαιδεύτρια Διαµεσολάβησης, Εκπαιδεύτρια εκπαιδευτών διαµεσολάβησης και από το 2011 JAMS Foundation Weinstein International Fellow. Έχει εκπαιδευτεί στη διαµεσολάβηση, τις διαπραγµατεύσεις, τη διαιτησία, το σχεδιασµό συστηµάτων επίλυσης, τη διάγνωση στη διαµάχη, τη λήψη αποφάσεων, τη πρόληψη και τη διαχείριση σύγκρουσης και κρίσης καθώς και την πρακτική εφαρµογή των συµπερασµάτων της νευροεπιστήµης στη διαµεσολάβηση 2 και τις διαπραγµατεύσεις σε διάφορα Πανεπιστήµια κι εκπαιδευτικούς φορείς στην Ευρώπη και τις Η.Π.Α. Συγκεκριµένα: Harvard (U.S.A), Pepperdine (U.S.A), Hastings (U.S.A), JAMS (U.S.A), Toolkit Company (NL), ADRgroup (U.K), ConfliktKultur (AT), Training and Study Center for the Judiciary SSR (NL), CIArb (U.K.), Scientific and Methodological Center for Mediation and Law (RU) κ.α). Την εµπειρία της στη διαµεσολάβηση, εκατοντάδων ωρών σε υποθέσεις αντικειµένου συνολικής αξίας πολλών δισεκατοµµυρίων δολλαρίων, την απέκτησε κατά ένα µέρος αρχικώς στη Μ. Βρετανία και στη συνέχεια κυρίως στα γραφεία του Οργανισµού Επίλυσης Διαφορών, JAMS, των Η.Π.Α, όπου την επεξέτεινε και εµβάθυνε εργαζόµενη πλάι στους διακεκριµένους διαµεσολαβητές του Οργανισµού (Κατά τη διάρκεια παραµονής της στις ΗΠΑ από τον Ιούνιο έως τον Οκτώβριο 2011) στα γραφεία του οργανισµού στο Los Angeles, τη Santa Monica, το San Francisco και τη Νέα Υόρκη µετά την επιλογή της από τον παραπάνω φορέα, ως JAMS Foundation Weinstein International Fellow 2011, καθώς επίσης και στα Περιφερειακά Δικαστήρια του San Francisco και του San Mateo µε την ίδια ιδιότητα. Κατά την παραµονή της στο San Francisco και τη Νέα Υόρκη είχε το σπάνιο προνόµιο να εργαστεί στενά µε όλα τα µέλη της The Weinstein Team, της ολιγοµελούς επιλεγµένης οµάδας εργασίας του Judge Daniel Weinstein (Ret.), και να αποκτήσει κοντά του ανεκτίµητη εµπειρία και δυσεύρετη µοναδική γνώση και εξειδίκευση στη διαχείριση πολύπλοκων, πολυµερών και πολυσύνθετων υποθέσων. Από τις 14 Δεκεµβρίου 2011, έως το Δεκέµβριο 2015 διετέλεσε µε απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων της Ελλάδος, Τακτικό Μέλος της Πρώτης πενταµελούς Επιτροπής Πιστοποίησης Διαµεσολαβητών του Υπουργείου. Πέραν τούτων διατελεί συνδετικό µέλος (liaison) ανάµεσα στη Διεθνή Επιτροπή και την Επιτροπή Μελών του τοµέα Επίλυσης Διαφορών του Αµερικανικού Δικηγορικού Συλλόγου (DRS του ABA), υπήρξε µέλος της 12µελούς Οµάδας Δράσης του Διεθνούς Ινστιτούτου Διαµεσολάβησης (IMI ) που εδρεύει στη Χάγη µε αντικείµενο την εκπροσώπηση στη Διαµεσολάβηση (Mediation Advocacy) και διατελεί µέλος της Επιτροπής Αξιολόγησής του (ΙΜΙ Appraisal Committee). Μαζί µε τη Manon Schonewille είναι η βασική εισηγήτρια της εκπαίδευσης Διαµεσολαβητών του Κέντρου Διαµεσολάβησης Πειραιά (ΚΕ.ΔΙ.Π), του πρώτου Πανελλαδικά επίσηµου φορέα κατάρτισης διαµεσολαβητών αδειοδοτηµένου από το ελληνικό Υπουργείο Δικαιοσύνης, έχοντας εκπαιδεύσει από τον Ιανουάριο 2013, έως σήµερα, 364 διαµεσολαβητές και 34 εκπαιδευτές διαµεσολαβητών. w My business is to inspire change and to lead lawyers to become lawpreneurs of the 21 st century and my passion is to make the impossible possible. Dimitra K. Triantafyllou

5 TC - TOOLKIT COMPANY M Η εταιρεία TOOLKIT ("TC") είναι µια ολλανδική εταιρεία που ιδρύθηκε το 2006, ως µέρος του ευρωπαϊκού προγράµµατος για την ανάπτυξη καινοτόµων υλικών εκπαίδευσης και διεθνείς συµβουλευτικές υπηρεσίες. Συν-ιδρύθηκε από την κα Manon Schonewille και τον κο Huub Liefhebber. Από την ίδρυσή της, η εταιρεία εξελίχθηκε σε ένα κέντρο γνώσης και εκπαίδευσης για την Επίλυση Διαφορών και κατάρτιση διαπραγµατευτικών σχεδίων. Η TC συµµετέχει σε πολλά κορυφαία διεθνή προγράµµατα παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών και εκπαίδευσης και έχει αναπτύξει καινοτόµες µεθόδους τεχνογνωσίας, όπως εκπαιδευτικά προγράµµατα και µια σειρά από βιβλία και άλλες δηµοσιεύσεις, τα οποία έχουν µεταφραστεί σε πολλές γλώσσες και χρησιµοποιούνται στην Ευρώπη, τη Βόρεια Αµερική, την Αυστραλία και τη Μέση Ανατολή. ACB FOUNDATION ADR CENTER FOR BUSINESSES Η ACB ιδρύθηκε το 1998 από δικηγορικούς συλλόγους και άλλους επαγγελµατικούς φορείς στον τοµέα των επιχειρήσεων - µεταξύ των οποίων και ο Ολλανδικός Σύλλογος Εργοδοτών - που είχαν τη διορατικότητα δηµιουργίας υψηλής ποιότητας υποδοµών στον τοµέα της διαχείρισης κρίσεων και εµπορικής διαµεσολάβησης. Στόχος της ACB είναι να εξασφαλιστεί η ποιότητα των εµπορικών διαµεσολαβητών προς όφελος των χρηστών των υπηρεσιών αυτών, καθώς και η προώθηση της κατάλληλης χρήσης Επίλυσης Διαφορών σε εµπορικές διενέξεις. Η ACB παρέχει όλα τα Qualifying Assessment Programs του Ι.Μ.Ι. I.M.I ΙΝΤERNATIONAL MEDIATION INSTITUTE The Hague Το IMI είναι ένα µη κερδοσκοπικό ίδρυµα που ιδρύθηκε µεταξύ άλλων από το J.A.M.S, την Αµερικάνικη Ένωση Διαιτησίας ΑΑΑ / ICDR, το Κέντρο Διαµεσολάβησης και το Διεθνές Κέντρο Διαιτησίας της Σιγκαπούρης, το Διεθνές Εµπορικό Επιµελητήριο (I.C.C), το Ινστιτούτο Διαµεσολάβησης της Ολλανδίας, το Επιµελητήριο Επίλυσης Διαφορών του Μπαχρέιν, κ.ά. Αρχικά αναπτύχθηκε προς όφελος των χρηστών της υπηρεσίας της Διαµεσολάβησης, διεθνών εταιριών, όπως η Nestlé, Northrop Grumman, GE, Shell, κλπ. Στόχος του Ινστιτούτου αυτού είναι η διαφάνεια και τα υψηλά επίπεδα κατάρτισης και ικανοτήτων στις πρακτικές διαµεσολάβησης σε όλα τα πεδία παγκοσµίως. Την Ανεξάρτητη Επιτροπή Προτύπων του την απαρτίζουν 70 ηγέτες σκέψης από 30 διαφορετικές χώρες και καθοδηγείται από αρκετές Οµάδες Δράσης που έργο έχουν να αναπτύσσουν τα επαγγελµατικά κριτήρια και τις βέλτιστες πρακτικές στον τοµέα της Επίλυσης Διαφορών.

Ω ς ADR (Alternative ή για. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να χάσουμε την ευκαιρία της διαμεσολάβησης. Άγνωστες πτυχές γνωστών μας ανθρώπων

Ω ς ADR (Alternative ή για. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να χάσουμε την ευκαιρία της διαμεσολάβησης. Άγνωστες πτυχές γνωστών μας ανθρώπων ΔΗΜΗΤΡΑ Κ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ - ΜANON SCHONEWILLE Συνέντευξη στους: Μαρίνα Τσικουρή και Αντώνη Καρατζά Δεν έχουμε την πολυτέλεια να χάσουμε την ευκαιρία της διαμεσολάβησης Ω ς ADR (Alternative ή για άλλους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Οδηγός εκπαιδευτή 1.1. Εισαγωγή 1.2. Εκπαιδευτικό υλικό για τις δραστηριότητες πρόληψης του άγχους 1.3. Περιγραφή του οδηγού εκπαιδευτή

Διαβάστε περισσότερα

Η επένδυση στους ανθρώπους η λύση για το μέλλον

Η επένδυση στους ανθρώπους η λύση για το μέλλον ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 Η επένδυση στους ανθρώπους η λύση για το μέλλον Αθανάσιος Ρούλιας Γενικός Διευθυντής ΕΕΔΕ Η ΕΕΔΕ βρίσκεται στη δεύτερη πεντηκονταετία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗN ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MPA) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗN ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MPA) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΜPA) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα. Όραμα Προγράμματος

Το πρόγραμμα. Όραμα Προγράμματος Ενημερωτικό Φυλλάδιo 201-2015 Το πρόγραμμα Καθημερινά καλούμαστε να αξιοποιήσουμε ευκαιρίες που παρουσιάζονται ή να διαχειριστούμε προβλήματα που ανακύπτουν με τους πελάτες, τους υφισταμένους, την οικογένεια,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ / ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ / ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ / ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Η Σχολή Ο συνδυασμός της θεωρίας της Διοικητικής επιστήμης με

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακά Προγράμματα Βachelors Degrees. CITY College, Διεθνές Τμήμα του Πανεπιστημίου του Sheffield

Πτυχιακά Προγράμματα Βachelors Degrees. CITY College, Διεθνές Τμήμα του Πανεπιστημίου του Sheffield Πτυχιακά Προγράμματα Βachelors Degrees CITY College, Διεθνές Τμήμα του Πανεπιστημίου του Sheffield Περιεχόμενα 1 Χαιρετισμοί 2-3 CITY College, Διεθνές Τμήμα του Πανεπιστημίου του Sheffield 4 Aναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

Αφιέρωμα στις Μεταπτυχιακές Σπουδές

Αφιέρωμα στις Μεταπτυχιακές Σπουδές Aφιέρωμα Αφιέρωμα στις Μεταπτυχιακές Σπουδές Επειδή αρκετοί από εμάς έχουμε ήδη αποφασίσει να προχωρήσουμε σε κάποιο Μεταπτυχιακό μόλις πάρουμε στα χέρια μας το πολυπόθητο πτυχίο (ειδικά με την κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ / ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ / ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ / ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Η Σχολή Η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Μητροπολιτικού Κολλεγίου καλύπτει ένα ευρύ φάσμα γνωστικών πεδίων, τα οποία έχουν ως βασικό

Διαβάστε περισσότερα

We W lcome to a world of Opportunities! elcome to a world of Opportunities! www.amc.edu.gr

We W lcome to a world of Opportunities! elcome to a world of Opportunities! www.amc.edu.gr Welcome to a world of Opportunities! www.amc.edu.gr περιεχόμενα εισαγωγή περιεχόμενα ακαδημαϊκά προγράμματα Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου 6-7 Ακαδημαϊκό Συμβούλιο 8-9 Σημαντικοί

Διαβάστε περισσότερα

ROMACT. Ευρωπαϊκή Έκθεση

ROMACT. Ευρωπαϊκή Έκθεση ROMACT Διευρύνοντας την προσβασιμότητα των γυναικών Ρομά στα συστήματα επικύρωσης της μη-τυπικής και άτυπης μάθησης. Ευρωπαϊκή Έκθεση Έχει εκπονηθεί από το Διαπολιτισμικό Ινστιτούτο της Τιμισοάρα, Ρουμανία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ (Ε.Ι.Ε.Ε.) Γ Σεπτεμβρίου 101 Αθήνα 10434 Τηλ.: +30 210 8259504, fax: +30 210 8229405 e-mail: info@hiia.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2015-16 Χ Ρ Ο Ν Ι Α

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2015-16 Χ Ρ Ο Ν Ι Α ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2015-16 Χ Ρ Ο Ν Ι Α Κατεβάστε εκδόσεις του Πανεπιστήμιου στο κινητό σας Κατεβάστε την εφαρμογή του Πανεπιστημίου Frederick Frederick University Mobile στο smartphone ή το tablet

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο δεικτών Πιστοποίσης γνώσεων και δεξιοτήτων εκπαιδευομένων Δια Βίου και Διευρυμένη Μάθηση

Σχέδιο δεικτών Πιστοποίσης γνώσεων και δεξιοτήτων εκπαιδευομένων Δια Βίου και Διευρυμένη Μάθηση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Σχέδιο δεικτών Πιστοποίσης γνώσεων και δεξιοτήτων εκπαιδευομένων Δια Βίου και Διευρυμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2015-2016. Γνώση, Παιδεία, Δημιουργία!

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2015-2016. Γνώση, Παιδεία, Δημιουργία! ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2015-2016 Γνώση, Παιδεία, Δημιουργία! ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 4 Οι Σωστές Επιλογές Σπουδών 6 Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας: Μία Άριστη Επιλογή 13 Γενικότερα Θέματα Σπουδών 14 Υποτροφίες 16 Διαμονή 17

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Πιστοποιημένο από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και το Υπουργείο Παιδείας με την ΥΑ 39460/Γ2/21-3-2013 του Υπουργού Παιδείας, ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-2015. Γνώση, Παιδεία, Δημιουργία!

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-2015. Γνώση, Παιδεία, Δημιουργία! ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-2015 Γνώση, Παιδεία, Δημιουργία! ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 4 Οι Σωστές Επιλογές Σπουδών 7 Η Επιλογή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας 10 Γενικότερα Θέματα Σπουδών 12 Υποτροφίες 13 Διαμονή/Φοιτητική Ζωή

Διαβάστε περισσότερα

High Heels. Χτίζοντας ευκαιρίες για τις γυναίκες στον κατασκευαστικό κλάδο. ΠΕ3 Μεταφορά, προσαρμογή και αναβάθμιση του περιεχομένου

High Heels. Χτίζοντας ευκαιρίες για τις γυναίκες στον κατασκευαστικό κλάδο. ΠΕ3 Μεταφορά, προσαρμογή και αναβάθμιση του περιεχομένου High Heels Χτίζοντας ευκαιρίες για τις γυναίκες στον κατασκευαστικό κλάδο ΠΕ3 Μεταφορά, προσαρμογή και αναβάθμιση του περιεχομένου RNo 15 Συνολική δομή του προγράμματος κατάρτισης και μικτής μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Στους γονείς μου που με στήριξαν Καθ όλη τη διάρκεια Των σπουδών μου. Ευχαριστώ, Τον κ. Πασχαλίδη Αθανάσιο Για την άψογη συνεργασία

Στους γονείς μου που με στήριξαν Καθ όλη τη διάρκεια Των σπουδών μου. Ευχαριστώ, Τον κ. Πασχαλίδη Αθανάσιο Για την άψογη συνεργασία Στους γονείς μου που με στήριξαν Καθ όλη τη διάρκεια Των σπουδών μου Ευχαριστώ, Τον κ. Πασχαλίδη Αθανάσιο Για την άψογη συνεργασία 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2013/2014

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2013/2014 Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2013/2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικές Πληροφορίες 5 Σχολές και Τμήματα 7 Περιγραφή Προγραμμάτων Σπουδών 9 Διαδικασίες Εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2015/2016

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2015/2016 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2015/2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικές Πληροφορίες 5 Σχολές και Τμήματα 7 Περιγραφή Προγραμμάτων Σπουδών 9 Διαδικασίες Εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγός Επαγγέλματος. Τεχνολόγου Μηχανικού Πολιτικών Δομικών Έργων

Oδηγός Επαγγέλματος. Τεχνολόγου Μηχανικού Πολιτικών Δομικών Έργων Oδηγός Επαγγέλματος Τεχνολόγου Μηχανικού Πολιτικών Δομικών Έργων Λάρισα 2012 Σύνταξη Οδηγού: Δρ. Δωροθέα Κασιτεροπούλου Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc. Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Τηλ.: 24310-32455 Fax: 24310-32473

Διαβάστε περισσότερα

518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW

518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ Ι ΑΣΚΟΥΝ ΧΗΜΕΙΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Εκπαιδευση Εκπαιδευτικών που διδασκουν Χηµεια: Η Περιπτωση της Ελλαδασ ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΓΛΙΩΤΗΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΛΤΑ, ΕΥΦΗΜΙΑ ΗΡΕΩΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Εκπαίδευση εκπαιδευτών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επιμέλεια συγγραφή: Δρ. Γεώργιος Α. Κουλαουζίδης 2010

Διαβάστε περισσότερα

A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS

A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2015-16 Χ Ρ Ο Ν Ι Α

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2015-16 Χ Ρ Ο Ν Ι Α ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2015-16 Χ Ρ Ο Ν Ι Α Κατεβάστε εκδόσεις του Πανεπιστήμιου στο κινητό σας Κατεβάστε την εφαρμογή του Πανεπιστημίου Frederick Frederick University Mobile στο smartphone ή το tablet

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα KPMG Σεπτέμβριος 2012 Ιούλιος 2013

Εκπαιδευτικά Προγράμματα KPMG Σεπτέμβριος 2012 Ιούλιος 2013 cutting through complexity PEOPLE SERVICES Εκπαιδευτικά Προγράμματα KPMG Σεπτέμβριος 2012 Ιούλιος 2013 Ξεπεράστε τους στόχους σας με όχημα την KPMG kpmg.com/gr Αγαπητοί συνεργάτες, Με χαρά και υπερηφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού Επιστημονική Ομάδα Έργου Υπεύθυνη Έργου: Κασσάνδρα Ζαννή-Τελιοπούλου Υπεύθυνος ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ. 1. Αποστολή του ΕΓΚ. 2. Εισαγωγή. 3. Προτεραιότητες του ΕΓΚ. 4. Άλλες υπηρεσίες προς τα μέλη του ΕΓΚ. 5. Ανάπτυξη ιδιότητας μέλους

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ. 1. Αποστολή του ΕΓΚ. 2. Εισαγωγή. 3. Προτεραιότητες του ΕΓΚ. 4. Άλλες υπηρεσίες προς τα μέλη του ΕΓΚ. 5. Ανάπτυξη ιδιότητας μέλους 1 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2009 1. Αποστολή του ΕΓΚ 2. Εισαγωγή 3. Προτεραιότητες του ΕΓΚ 4. Άλλες υπηρεσίες προς τα μέλη του ΕΓΚ 5. Ανάπτυξη ιδιότητας μέλους 6. Οργανωτική δομή και οικονομική διαχείριση 7.

Διαβάστε περισσότερα

2008 Ετήσιος Απολογισµός

2008 Ετήσιος Απολογισµός 2008 Ετήσιος Απολογισµός Περιεχόµενα ΠΟΡΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 4 Συνοπτικά Μεγέθη Οµίλου Γράµµα προς τους Μετόχους Μέλη Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασµού και Εκτελεστικής Επιτροπής Οικονοµική Επισκόπηση Η Μετοχή της

Διαβάστε περισσότερα