ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ 2015 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ 2015 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ 2015 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1) Ο συγγραφέας αναφέρεται στην απαράµιλλη οµορφιά της Ελλάδας, καθώς επίσης και στον κίνδυνο καταστροφής της εξαιτίας του τουρισµού. Επισηµαίνει τα οικονοµικά οφέλη που αποκοµίζει η Ελλάδα, γεγονός που καθιστά ως προτεραιότητα την τουριστική πρόοδο. Ωστόσο, τονίζει την αλλοτρίωση του φυσικού και πολιτισµικού περιβάλλοντος εξαιτίας της ραγδαίας αύξησης µη ποιοτικών τουριστών και τον κατακερµατισµό του «µύθου της Ελλάδας», επιρρίπτοντας ευθύνες τόσο σε πολιτικά συµφέροντα, όσο και στο µέσο αδρανή πολίτη της χώρας. Τέλος, αντιπαραθέτει το ρόλο συλλογικών φορέων και ατοµικής συµβολής, που επιδιώκουν την πρόοδο και την αναβάθµιση του τουρισµού. Β1) Συχνά ο άνθρωπος γίνεται θερµός υποστηρικτής υπερβολικών και ψευδών θέσεων, στην προσπάθειά του να αποφύγει την πραγµατικότητα. Ο κόσµος του ψέµατος απαλύνει τις ατέλειες και τα προβλήµατα, παρηγορεί το άτοµο, ενώ παράλληλα του καλλιεργεί ένα αίσθηµα ευδαιµονίας. Από την άλλη πλευρά, η αλήθεια φέρνει τον άνθρωπο προ των ευθυνών του και προβάλλει επιτακτική την ανάγκη επίλυσης τυχόν προβληµάτων, χωρίς να τα ωραιοποιεί. Αναντίλεκτα, αντίστοιχη είναι και η στάση που έχει υιοθετήσει ως προς το φυσικό περιβάλλον, τις παραδόσεις και τον πολιτισµό, γεγονός που τον καθιστά υπεύθυνο για τη διαφύλαξή τους. Β2) Τρόπος Ανάπτυξης Παραγράφου Η πέµπτη παράγραφος του κειµένου αναπτύσσεται µε συνδυασµό µεθόδων. Παραδείγµατα: Το τουριστικό εισόδηµα δεν ακολουθεί την ίδια αυξητική πορεία, η φθηνή µαζικότητα οδηγεί διαρκώς καινούργιες περιοχές στην απαξίωση. Τους καλοκαιρινούς µήνες

2 επικρατεί η ασυδοσία και ο υπερπληθυσµός. Τον χειµώνα, αντίθετα, τα ιδια τοπία µοιάζουν βοµβαρδισµένα, έρηµα από ζωή και πραγµατικές προοπτικές. Σύγκριση-Αντίθεση: Εντοπίζεται µέσα στην παράγραφο, από τη χρήση συνδετικών λέξεων, όπως ωστόσο, αντίθετα. Β3) α. Συνώνυµα σπουδαίων: σηµαντικών αλλοίωση: φθορά, διάβρωση συντελείται: διαδραµατίζεται, σηµειώνεται επικρατεί: υπερισχύει πραγµατικές: αληθινές, ρεαλιστικές β. Αντώνυµα απέραντη: πεπερασµένη σιωπηλά: φανερά, αισθητά αλόγιστη: έλλογη, λογική υποβάθµιση: αναβάθµιση επιδιώξουν: αποφύγουν Β4) α. Μεταφορική Σηµασία «Είναι µάζες µετακινούµενες, που ψάχνουν τον πλαστικό ήλιο και τη φτήνια» «τον χειµώνα, αντίθετα, τα ίδια τοπία µοιάζουν βοµβαρδισµένα, έρηµα από ζωή και πραγµατικές προοπτικές» Κυριολεκτική Σηµασία «Όσο για τους «τουρίστες», λίγοι ενδιαφέρονται για την ελληνική ιδιαιτερότητα» β. Μετατροπή Ενεργητικής σε Παθητική Σύνταξη

3 «Η Ελλάδα χαρακτηρίζεται από την ποικιλία του τοπίου και µια απέραντη φυσική οµορφιά, που συνυπάρχουν µε τα διάσπαρτα ίχνη σπουδαίων πολιτισµών» Γ) Το κείµενο αποτελεί άρθρο, για αυτό απαιτεί επικοινωνιακό πλαίσιο (Τιτλος:) Τουρισµός: Ευλογία ή κατάρα; Πρόλογος Η φιλοπερίεργη φύση του ανθρώπου τον έστρεψε από την αρχαιότητα στα ταξίδια και στην επίσκεψη ξένων χωρών, µε στόχο την επικοινωνία του µε άλλους λαούς, αλλά και τη γνωριµία του µε διαφορετικούς πολιτισµούς. Η τουριστική αυτή άνθηση επηρεάζει τη χώρα σε οικονοµικό, αλλά και κοινωνικό επίπεδο. Η αλόγιστη χρήση της, όµως, εγκυµονεί και ορισµένους κινδύνους για τη χώρα υποδοχής. Α Ζητούµενο Τα οφέλη του τουρισµού 1. Δηµιουργεί νέες θέσεις εργασίας και νέες ειδικότητες. 2. Βελτιώνονται οι παρεχόµενες υπηρεσίες µε την αρτιότερη οργάνωση και των εκσυγχρονισµό, ενώ παράλληλα δηµιουργούνται έργα υποδοµής 3. Διασώζονται παραδοσιακές µορφές αρχιτεκτονικής µε την αναπαλαίωση παλαιών κτηρίων και συντηρούνται τα ιστορικά µνηµεία 4. Προβάλλεται ο ελληνικός πολιτισµός στο εξωτερικό και αυξάνεται το κύρος της χώρας µας µεταξύ των άλλων 5. Πολλαπλασιάζονται οι εµπειρίες του ατόµου από την ανταλλαγή νοοτροπιών και συµπεριφορών, µε αποτέλεσµα να διευρύνονται οι πνευµατικοί του ορίζοντες και να παρατηρείται άνοδος του βιοτικού και µορφωτικού επιπέδου του λαού. 6. Περιορίζεται η ξενοφοβία και ο ρατσισµός µε την επικοινωνία ανθρώπων που ανήκουν σε διαφορετικές εθνικότητες. Με αυτόν τον τρόπο, διασφαλίζεται η αλληλεγγύη, η συνεργασία και η ειρηνική συνύπαρξη µεταξύ των λαών. Β Ζητούµενο Αρνητικά αποτελέσµατα της υπερβολικής τουριστικής ανάπτυξης στη σύγχρονη εποχή

4 1. Η δηµιουργία µεγάλων ξενοδοχειακών µονάδων καταπατά δασικές εκτάσεις και καταστρέφει το φυσικό περιβάλλον και τη φυσική οµορφιά 2. Αυξάνονται οι τιµές των προϊόντων, αλλά και το κόστος ζωής στις τουριστικές περιοχές. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να παρεµποδίζεται ο εσωτερικός τουρισµός 3. Ο τουρισµός καλλιεργεί στους Έλληνες τη νοοτροπία του εύκολου πλουτισµού, συνακόλουθα οι κάτοικοι εγκαταλείπουν τις παραδοσιακές µορφές εργασίας, όπως είναι η γεωργία, η αλιεία και η κτηνοτροφία. 4. Ο πολιτισµός αποκτά µουσειακό χαρακτήρα, καθώς τα ιστορικά µνηµεία αντιµετωπίζονται ως «αξιοθέατα». Παράλληλα, εµπορευµατοποιείται το αυθόρµητο λαϊκό στοιχείο από κερδοσκόπους. Επιπρόσθετα, αλλοτριώνονται παραδοσιακές αξίες αυθεντικής λαϊκής έκφρασης και δηµιουργίας. Με αυτόν τον τρόπο, η τουριστική βιοµηχανία αλλοιώνει ιστορικούς χώρους και τους µετατρέπει σε κοσµοπολίτικα κέντρα 5. Επιτείνεται η ξενοµανία και ο άκρατος µιµητισµός ξενόφερτων τρόπων ζωής 6. Συρρικνώνεται και αλλοιώνεται η γλώσσα ενός λαού, αφού υιοθετεί ξένες γλωσσικές µορφές και εκφράσεις. Επίλογος Ο τουρισµός αναµφίβολα µπορεί να συµβάλλει στην άνοδο του βιοτικού επιπέδου της χώρας υποδοχής. Η υπερβολική, ωστόσο, τουριστική ανάπτυξη επιφέρει ένα σύνολο επιπτώσεων σε κοινωνικό, οικονοµικό και πολιτικό τοµέα.

5 Επιµέλεια: Θαλασσινού Μαρία Μουρούτσου Μαρία Σχόλιο Τα θέµατα ήταν διατυπωµένα µε σαφήνεια. Το κείµενο παρόλη τη µεταφορική λειτουργία της γλώσσας που επικρατούσε ήταν κατανοητό στους µαθητές, οπότε δεν τους προβληµάτισε η περιληπτική απόδοσή του. Η Β2 που απαιτούσε αναγνώριση του τρόπου ανάπτυξης παραγράφου ήταν στρυφνή και µπορεί να παγίδεψε τους µαθητές. Ωστόσο, το θέµα της έκθεσης ήταν ειληµµένο από την ύλη της Γ Λυκείου και τα ζητούµενά του ήταν σαφή. Αφορούσε τα οφέλη του τουρισµού, καθώς και τα αρνητικά αποτελέσµατα εξαιτίας της αλόγιστης τουριστικής ανάπτυξης.

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑ.Λ [Α ] 2015 Ενδεικτικές Απαντήσεις. Νεοελληνική Γλώσσα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑ.Λ [Α ] 2015 Ενδεικτικές Απαντήσεις. Νεοελληνική Γλώσσα Νεοελληνική Γλώσσα Α. Το δοκίμιο του Γραμματικάκη πραγματεύεται το φαινόμενο της εμπορευματοποίησης του τουρισμού και τις αρνητικές διαστάσεις που έχει λάβει. Ξεκινά με τη διαπίστωση πως η Ελλάδα διαθέτει

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδικές εξετάσεις 2015 Ενδεικτικές απαντήσεις στο µάθηµα «Νεοελληνική Γλώσσα ΕΠΑΛ»

Πανελλαδικές εξετάσεις 2015 Ενδεικτικές απαντήσεις στο µάθηµα «Νεοελληνική Γλώσσα ΕΠΑΛ» Πανελλαδικές εξετάσεις 2015 Ενδεικτικές απαντήσεις στο µάθηµα «Νεοελληνική Γλώσσα ΕΠΑΛ» A. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Θεµατικό κέντρο: Οι αλλοιώσεις που επιφέρει ο τουρισµός στην Ελλάδα. 1 η : Αρχικά, διαπιστώνονται τα

Διαβάστε περισσότερα

Επικουρικά για την τελική ευθεία

Επικουρικά για την τελική ευθεία Νεοελληνική Γλώσσα Γ Λυκείου Επικουρικά για την τελική ευθεία Συνεργασία: Φιλολόγων Φροντιστηρίων ΒΑΚΑΛΗ Περιεχόμενα Ενδεικτικό Θέμα I και ενδεικτικές απαντήσεις, Φιλιώ Δεληγεώργη..σελ. 1 Ενδεικτικό Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

ύο ορισµοί για την παγκοσµιοποίηση

ύο ορισµοί για την παγκοσµιοποίηση 1 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ύο ορισµοί για την παγκοσµιοποίηση 1 Για τους αρχαίους Ρωµαίους, ο ελληνικής καταγωγής θεός Ιανός συµβόλιζε την είσοδο, το ξεκίνηµα και το τέλος. Την είσοδο, γιατί κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΑΛ 2013 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΑΛ 2013 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΑΛ 2013 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. Ο συγγραφέας προβληµατίζεται σχετικά µε τον τρόπο λειτουργίας της διαφήµισης εστιάζοντας στους κινδύνους που αυτή επιφέρει. Οι διαφηµίσεις, αποτέλεσµα της βιοµηχανοποίησης,

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ <<ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ>>

Α.Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ <<ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ>> Α.Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΜΑΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ ΤΕΚΤΟΝΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Φιλολογική επιμέλεια θεμάτων και απαντήσεων: ΠΡΩΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ: ΚΕΙΜΕΝΟ:

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Φιλολογική επιμέλεια θεμάτων και απαντήσεων: ΠΡΩΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ: ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΩΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ: ΚΕΙΜΕΝΟ: Το επάγγελμα χτες και σήμερα Ο άνθρωπος μπαίνει στο επάγγελμα όπως σε μια σφαίρα από την οποία δεν πρόκειται πια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλίο αυτό έχει σκοπό να στηρίξει την προσπάθεια του μαθητή και του εκπαιδευτικού

Το βιβλίο αυτό έχει σκοπό να στηρίξει την προσπάθεια του μαθητή και του εκπαιδευτικού www.ziti.gr Προλογικό σημείωμα Αγαπητέ αναγνώστη, μαθητή και δάσκαλε, Το βιβλίο αυτό έχει σκοπό να στηρίξει την προσπάθεια του μαθητή και του εκπαιδευτικού να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΑ.Λ. - Τ.Ε.Ε.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΑ.Λ. - Τ.Ε.Ε. ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ΚΑΙ Β ) ΤΡΙΤΗ 21 ΜΑΪΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΑΡΑΡΓΥΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ Ν. ΡΟΥΣΑΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗ - ΕΚΦΡΑΣΗ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ Ν. ΡΟΥΣΑΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗ - ΕΚΦΡΑΣΗ 1 ΕΝΟΤΗΤΑ 1η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Επιστήμη: Αναζήτηση και συστηματική γνώση των αιτιών και των αναγκαιοτήτων, που διέπουν τη φυσική, ατομική και κοινωνική πραγματικότητα. Τεχνολογία:Το σύνολο των μέσων που έχουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ιστοσελίδες Τουριστικών Προορισµών: Μία Συγκριτική και Αξιολογική Ανάλυση

Ιστοσελίδες Τουριστικών Προορισµών: Μία Συγκριτική και Αξιολογική Ανάλυση ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ιστοσελίδες Τουριστικών Προορισµών: Μία Συγκριτική και ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Αρπατζάνη Μελίντα ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ιδακτικό Υλικό για τους Θεµατικούς Κύκλους της Β Λυκείου

ιδακτικό Υλικό για τους Θεµατικούς Κύκλους της Β Λυκείου ιδακτικό Υλικό για τους Θεµατικούς Κύκλους της Β Λυκείου (Τεύχος Α ) Ιφ. Καρυώτη, Β. Κομνηνός, Γ. Νταουλτζής, Β. Παπακίτσου, Αν Ραβδά. Αρ. Τσουκαντάς ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΛΥΚΕΙΟΥ Εσωτερικές Εκδόσεις Εκπαιδευτηρίων

Διαβάστε περισσότερα

«ON LINE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ» ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΘΕΜΑ:

«ON LINE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ» ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΘΕΜΑ: ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ : ΒΡΕΤΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ (ΑΜ 3402) ΣΑΒΒΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΜ 4535) ΘΕΜΑ: «ON LINE

Διαβάστε περισσότερα

94 διαγράμματα γ Λυκείου

94 διαγράμματα γ Λυκείου 94 διαγράμματα γ Λυκείου ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 Ο Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ «Η εποχή μας περισσότερο από ποτέ απαιτεί την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης». Να γράψετε ένα άρθρο για την τοπική εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Δεύτερα 18 Μαΐου 2015. Νεοελληνική Γλώσσα ---------------------------------------- Α.1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Δεύτερα 18 Μαΐου 2015. Νεοελληνική Γλώσσα ---------------------------------------- Α.1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Δεύτερα 18 Μαΐου 2015 Νεοελληνική Γλώσσα ---------------------------------------- Α.1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στο κείμενο αυτό ο συγγραφέας παρουσιάζει την αξία των αρχαίων ελληνικών μνημείων και την αναγκαιότητα ανάδειξής

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµική κρίση και Τουρισµός

Οικονοµική κρίση και Τουρισµός Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Οικονοµική κρίση και Τουρισµός Συνέπειες οικονοµικής κρίσης. Πιθανοί τρόποι αντιµετώπισης φαινοµένου. Υπεύθυνος καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιες Εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων. Εξεταζόμενο Μάθημα: Νεοελληνική Γλώσσα, Ημ/νία: 18 Μαΐου 2015. Ενδεικτικές Απαντήσεις Θεμάτων

Πανελλήνιες Εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων. Εξεταζόμενο Μάθημα: Νεοελληνική Γλώσσα, Ημ/νία: 18 Μαΐου 2015. Ενδεικτικές Απαντήσεις Θεμάτων Πανελλήνιες Εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων Εξεταζόμενο Μάθημα: Νεοελληνική Γλώσσα, Ημ/νία: 18 Μαΐου 2015 Ενδεικτικές Απαντήσεις Θεμάτων A1. Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειμένου που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΕΛΛΑΔΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΕΛΛΑΔΑ [1] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.Εννοιολογικές διευκρινίσεις -Τι είναι η ΕΕ; -Πότε και γιατί δημιουργήθηκε -Ποια είναι τα θεσμικά της όργανα; -Πως λαμβάνονται οι αποφάσεις; (δημοκρατικότητα) 2.Ομοιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2006 ΚΕΙΜΕΝΟ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2006 ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2006 ΚΕΙΜΕΝΟ Έχει παρατηρηθεί ότι οι πέρα από τα κοινά µέτρα δηµιουργικοί άνθρωποι στον τοµέα του πνεύµατος έχουν σιδερένιαν αντοχή και µπορούν να εργάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΙΣΑΡΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΙΣΑΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΙΣΑΡΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΛΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Παιδεία-τριτοβάθμια εκπαίδευση 2. Ανθρώπινα δικαιώματα 3. Βία-εγκληματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

009-050 B.qxp:Layout 1 7/21/07 1:53 PM Page 9. 1η-6η. ΕΝΟΤΗΤΕΣ Πρώτο Μέρος

009-050 B.qxp:Layout 1 7/21/07 1:53 PM Page 9. 1η-6η. ΕΝΟΤΗΤΕΣ Πρώτο Μέρος 009-050 B.qxp:Layout 1 7/21/07 1:53 PM Page 9 1η-6η ΕΝΟΤΗΤΕΣ Πρώτο Μέρος 009-050 B.qxp:Layout 1 7/21/07 1:53 PM Page 10 009-050 B.qxp:Layout 1 7/21/07 1:53 PM Page 11 1η ΕΝΟΤΗΤΑ Η παράγραφος 1.1. 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Η κοινωνική και πολιτική αγωγή των µαθητών, αυριανών πολιτών, στην προσχολική και

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Κείμενο. Η Ελληνική και πάλι στο προσκήνιο

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Κείμενο. Η Ελληνική και πάλι στο προσκήνιο ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Κείμενο 1 Η Ελληνική και πάλι στο προσκήνιο Η υποχώρηση των ελληνικών σπουδών στα πανεπιστήμια του εξωτερικού, ιδίως της Ευρώπης, οφείλεται κατά κύριο λόγο στον εξοβελισμό 1 των ανθρωπιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΟΡΕΙΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΥΑΣ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΟΡΕΙΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΥΑΣ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

«ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ MBA TOURISM «ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Πέκκα Οικονόμου Βικτώρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εννοιολογικές διευκρινίσεις 2. Εποπτικός πίνακας 3. Τριτοβάθμια εκπαίδευση (σκοποί- προβλήματα) 4. Στροφή των νέων προς την ανώτατη εκπαίδευση (αιτίες αποτελέσματα-τρόποι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΙΑ- Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΙΑ- Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΙΑ- Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Κάππoυ Πρακτική αξιοποίηση των θεματικών τομέων στην έκθεση

Μαρία Κάππoυ Πρακτική αξιοποίηση των θεματικών τομέων στην έκθεση ι Μαρία Κάππoυ Ε Μ Α Τ Ι κ ο ι τ ο µ ε σ Πρακτική αξιοποίηση των θεματικών τομέων στην έκθεση Το βιβλίο περιέχει βασικά στοιχεία από τα μαθήματα Γενικής Παιδείας ταξινομημένα σε Θεματικούς τομείς: Άτομο

Διαβάστε περισσότερα