ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΑΘΗΜΑ 3 ΕΤΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΒΑΡΒΑΤΣΟΥΛΑΚΗΣ, PhD, CIA

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΑΘΗΜΑ 3 ΕΤΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΒΑΡΒΑΤΣΟΥΛΑΚΗΣ, PhD, CIA"

Transcript

1 ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΑΘΗΜΑ 3 ΕΤΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΒΑΡΒΑΤΣΟΥΛΑΚΗΣ, PhD, CIA ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2012

2 ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΕΓΚΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΩΤ. ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ

3 ΤΙ ΘΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΑ ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΘΑ ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΘΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΙΤΕ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

4 ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ VS ΑΝΕΡΓΙΑ.Στον πίνακα που ακολουθεί, παραθέτουμε 22 τέτοιες περιπτώσεις επαγγελμάτων όπου υπάρχουν δυνατότητες εύρεσης εργασίας, στα πλαίσια της τρέχουσας οικονομικής κρίσης και των αδιεξόδων στην απασχόληση. Χαρακτηριστικό των περισσότερων επαγγελμάτων με θετικές προοπτικές σήμερα, είναι ότι, κατά κύριο λόγο, δε συνδέονται με δραστηριότητες γραφείου και θεωρητικές σπουδές. Ευνόητο είναι ότι, οι υποψήφιοι για ένταξη στα επαγγέλματα αυτά, πρέπει να θέλουν και να μπορούν να προσαρμοστούν στις ιδιαιτερότητες τους, να αποκτήσουν τις σχετικές γνώσεις και δεξιότητες και να παρακολουθούν τις τεχνολογικές εξελίξεις που τα αφορούν. Όλα τα παραπάνω, πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη στις ατομικές επιλογές σπουδών και σταδιοδρομίας (Κατσανέβας, 2012).

5 ΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΣΤΑ 22 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΜΕ ΘΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 1. Πληροφορικός Ψηφιακής Εικόνας, 2. Πληροφορικός-Οικονομολόγος, 3. Φοροτεχνικός-Λογιστής 4. Ορκωτός Ελεγκτής, 5. Εμποροπλοίαρχος, 6. Μηχανικός εμπορικού ναυτικού, 7. Μηχανολόγος-Μηχανικός, 8. Γεωπόνος σύγχρονων καλλιεργειών, 9. Ζωοτεχνικός, 10. Τεχνολόγος γεωργίας και τροφίμων, 11. Μηχανολόγος-Τεχνολόγος ενέργειας, 12. Τεχνολόγος-ακτινολογίας/ ιατρικών εργαστηρίων, 13. Νοσηλευτής, 14. Φυσιοθεραπευτής, 15. Κτηνίατρος, 16. Ιχθυολόγος, 17. Μάγειρας-Ζαχαροπλάστης 18. Κομμωτής, 19. Επιπλοποιός, 20. Ηλεκτρονικός-Ηλεκτρολόγος, 21. Τεχνικός κινητής τηλεφωνίας 22. Φύλακας ιδιωτικής ασφάλειας

6 ΦΥΣΗ & ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ- Η ελεγκτική είναι ο κλάδος της οικονομικής επιστήμης που ασχολείται με τη διατύπωση αρχών και κανόνων που αφορούν τη διεξαγωγή οικονομικών ελέγχων. Οι έλεγχοι αυτοί στοχεύουν στην εξακρίβωση και επαλήθευση της αξιοπιστίας και της σημαντικότητας των χρηματοοικονομικών πληροφοριών που παρέχει η Λογιστική.

7 ΠΟΙΟΙ ΖΗΤΟΥΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Οι διοικούντες και διευθύνοντες την οικονομική μονάδα (οποιασδήποτε νομικής μορφής), οι οποίοι και φέρουν την ευθύνη διαχειρίσεως αυτής Οι μέτοχοι (τωρινοί και μελλοντικοί) και διάφοροι επενδυτές, που έχουν ή ενδιαφέρονται να τοποθετήσουν κεφάλαια με σκοπό το κέρδος Οι προμηθευτές-πιστωτές που ενδιαφέρονται για την αποπληρωμή των απαιτήσεων τους Οι πελάτες που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν ή να συνεχίσουν τις συναλλαγές τους με την οικονομική μονάδα Το προσωπικό προκειμένου να εξασφαλίσουν την απασχόλησή τους

8 ΠΟΙΟΙ ΖΗΤΟΥΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Οι ανταγωνιστές για να διαπιστώσουν την πορεία του κύκλου εργασιών και των αποτελεσμάτων των αντιπάλων τους Η κεντρική εξουσία, η τοπική εξουσία και άλλες επίσημες αρχές ασκώντας κρατική επιμελητεία Τα εργατικά συνδικάτα και διάφορες επαγγελματικές οργανώσεις για την προάσπιση εργατικών και κλαδικών συμφερόντων Το κοινό που διαβάζει τις οικονομικές καταστάσεις Διάφοροι χρηματοοικονομικοί αναλυτές, σύμβουλοι και ερευνητές, που μελετούν τις οικονομικές καταστάσεις για ποικίλους σκοπούς έρευνας

9 ΠΟΙΟΙ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Οι λογιστικές πληροφορίες παρέχονται έγκαιρα και επαρκώς από τις Οικονομικές Υπηρεσίες της εταιρίας στα πλαίσια ενός οργανωμένου λογιστικού συστήματος (στην Ελλάδα με βάση τις αρχές του Ν. 2190/1920 & του Ε.Γ.Λ.Σ.) Το λογιστικό σύστημα αποτελείται από δικαιολογητικά, αναλυτικά & συγκεντρωτικά ημερολόγια, αναλυτικά καθολικά, γενικό καθολικό, ισοζύγια, λογιστικές καταστάσεις και βοηθητικά λογιστικά βιβλία

10 ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ύπαρξη ή Πραγματοποίηση/ Ένα περιουσιακό στοιχείο (ή υποχρέωση) υπάρχει την ημερομηνία του ισολογισμού ή μία συναλλαγή (λογιστικό γεγονός) έχει συμβεί στη διάρκεια της χρήσης Πληρότητα/ Όλα τα περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις και όλες οι συναλλαγές των οικονομικών καταστάσεων συμπεριλαμβάνονται πράγματι στα σχετικά κονδύλια Δικαιώματα & Υποχρεώσεις/ Τα περιουσιακά στοιχεία του ισολογισμού ανήκουν κατά νομική κυριότητα στην επιχείρηση, ενώ για το παθητικό υπάρχει αντίστοιχη νομική υποχρέωση για την καταβολή σχετικών υποχρεώσεων

11 ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αποτίμηση ή Κατανομή/ Έχει γίνει κατάλληλη αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων και έχει γίνει ορθή κατανομή εσόδων-εξόδων μεταξύ των χρήσεων Παρουσίαση & Αποκάλυψη/ Τα διάφορα κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων έχουν κατάλληλα ταξινομηθεί, περιγραφεί και αποκαλυφθεί ΕΦΟΣΟΝ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΙΣΧΥΟΥΝ (ΚΥΡΙΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ) ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥΣ ΔΙΕΚΟΛΥΝΟΥΝ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΤΟΥΣ (ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ Κ.Λ.Π.)

12 ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ Ανάλογα των φορέων που διενεργούν τον έλεγχο Εξωτερικός Έλεγχος/ Απεικόνιση χωρίς ουσιώδη λάθη & παραλήψεις οικον. Καταστάσεων Εσωτερικός Έλεγχος/ Περιορισμός κινδύνων, λαθών, διασφάλιση αξιοπιστίας βιβλίων & διαφύλαξη της περιουσίας της επιχείρησης Κρατικός Έλεγχος/ Διασφάλιση δημοσίου χρήματος Ανάλογα με την έκταση των ελέγχων Γενικός έλεγχος / Έλεγχος τέλους χρήσης Ειδικός έλεγχος / Έλεγχος πωλήσεων, αποθεμάτων κ.λπ.. Ανάλογα με την έκταση των ελέγχων Προληπτικοί έλεγχοι/ Έλεγχος ενταλμάτων πληρωμής Κατασταλτικοί έλεγχοι/ Έλεγχος υπεξαίρεσης ταμείου

13 ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ Ανάλογα με την διάρκεια των ελέγχων Μόνιμοι ή διαρκείς/ Ο εσωτερικός έλεγχος Τακτικοί ή περιοδικοί/ Ο εξωτερικός έλεγχος τέλους χρήσης Έκτακτοι ή περιστασιακοί/ Αιφνιδιαστική καταμέτρηση ταμείου Ανάλογα με το στοιχείο στο οποίο επιλέγει να δώσει έμφαση ο κάθε έλεγχος Χρηματοοικονομικοί/ Έλεγχος αξιοπιστίας λογιστικού συστήματος (κυρίως από ορκωτούς) Λειτουργικοί/ Αξιολόγηση λειτουργιών (κυρίως από εσωτερικούς ελεγκτές) Αποδοτικότητας ή Διοικητικός/ Μιας εγκαθιδρυμένης διαδικασίας (κυρίως από εσωτερικούς ελεγκτές) Συμμόρφωσης/ Προς εγκαθιδρυμένες διαδικασίες (π.χ. έλεγχος εξόφλησης τιμολογίων) Ειδικοί έλεγχοι/ Δικαστικοί έλεγχοι Αρθρ. 40/ Ν. 2190/1920 (προστασία μειοψηφίας)

14 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΙ ΧΡΟΝΟΙ Προϊστορικά δημιουργήθηκαν οι Σκυτάλες (ξύλα με εγκοπές) Στην Αρχαία Αίγυπτο υπήρχαν οι Επιστάτες ελεγκτές για έλεγχο της συλλογής των σιτηρών (π.χ. Ιωσήφ Παλαιάς Διαθήκης) Στην Αρχαία Αθήνα υπήρχαν οι ελεγκτές Εύθυνοι Στην Αρχαία Ρώμη υπήρχαν οι Ύπατοι ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΑΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ Καθιέρωση όρου Auditor επί Εδουάρδου Α (1285) Δημιουργία διπλογραφικού συστήματος στην Γένοβα (1340) 1η Ένωση Επαγγελματιών Ελεγκτών στην Ιταλία (1581) ΝΕΟΤΕΡΟΙ ΧΡΟΝΟΙ Νόμος Συγχώνευσης Σιδηροδρόμων (1845) & ο Εταιρικός Νόμος (1862) στην Μ. Βρετανία Ίδρυση Institute of Chattered Accountants (1880) Ραγδαία ανάπτυξη στον 20ο αιώνα

15 Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ Η αρχική έννοια του όρου ελεγκτής (auditor) ήταν ο ακροατής αυτός που παρακολουθεί, «αυτός που ακούει», προκειμένου να εκφράσει γνώμη ο ελεγκτής για την ορθότητα της διαχείρισης των λογαριασμών Επίσης την περίοδο αυτή ο έλεγχος ήταν λεπτομερής, κάλυπτε ποσοστό περίπου 100% των ελεγχόμενων λογαριασμών, ήταν κυρίως έλεγχος για την αποκάλυψη της απάτης και η αναγνώριση της σημασίας εσωτερικού ελέγχου ήταν μηδαμινή. Τον 20ο αιώνα ο αντικειμενικός σκοπός της συνηθισμένης έρευνας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που κάνει ο ανεξάρτητος ελεγκτής είναι να εκφράσει τη γνώμη του ως προς την ειλικρίνεια με την οποία αυτές παρουσιάζουν τη χρηματοοικονομική θέση, τα αποτελέσματα χρήσεως και τις μεταβολές της χρηματοοικονομικής θέσεως, σύμφωνα με τις γενικά παραδεκτές αρχές της λογιστικής. Ο έλεγχος είναι δειγματοληπτικός και αναπτύσσεται και ο εσωτερικός έλεγχος.

16 ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (GENERAL STANDARDS) Πλήρη επιστημονική & επαγγελματική κατάρτιση και εμπειρία εξωτερικού ελεγκτή Ανεξαρτησία και ανεπηρέαστη σκέψη Επαγγελματική επιμέλεια στον έλεγχο ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (STANDARDS OF FIELDWORK) Ορθολογικός προγραμματισμός και εποπτεία ελέγχου Αξιολόγηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου Επάρκεια και καταλληλότητα αποδεικτικού υλικού ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΟΡΙΣΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Αναφορά τήρησης γενικά παραδεκτών λογιστικών αρχών Αναφορά τήρησης ίδιων λογιστικών αρχών μεταξύ των χρήσεων Αναφορά ικανοποιητικών υποσημειώσεων στο προσάρτημα και τις οικονομικές καταστάσεις Αναφορά γνώμης-βαθμού ευθύνης ελεγκτή στην Έκθεση Ελέγχου

17 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ( ) 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ( ) 3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ( ) 4. ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ( ) 5. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ( ) 6. ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ( ) 7. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ (8800)

18 H ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΓΓΕΝΕΙΣ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Οι λογιστικές καταστάσεις σπάνια είναι «ακριβοδίκαιες» χωρίς πιστοποιητικό του Ο.Ε.Λ. διότι: Ο περιορισμός όλων των λαθών είναι οικονομικά ασύμφορος Υπάρχουν πολύπλοκες επιχειρησιακές διαδικασίες που δημιουργούν δυσκολίες στην επίλυση λογιστικών θεμάτων Υπάρχουν σε αρκετές περιπτώσεις σύγκρουση των φορολογικών νόμων και του εμπορικού Ν.2190/1920 Υπάρχουν αρκετά «μαγειρέματα» στις απογραφές Υπάρχουν κλοπές και ζημιές περιουσιακών στοιχείων που δεν αναφέρονται στις λογιστικές καταστάσεις

19 ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Ο.Ε.Λ. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ο Ο.Ε.Λ. καλείται να επιβεβαιώσει: Την ύπαρξη των στοιχείων του ισολογισμού Την πληρότητα των καταχωρήσεων Την αριθμητική ακρίβεια των καταχωρήσεων, μετρήσεων, αποτιμήσεων Την ταξινόμηση των στοιχείων Την αυτοτέλεια των χρήσεων Την προσαρμογή των λογαριασμών Την ύπαρξη δικαιωμάτων & υποχρεώσεων Τη νομιμότητα των πράξεων

20 ΤΕΛΙΚΑ ΑΞΙΖΕΙ Ο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΧΟΣ? Βελτίωση λογιστικού συστήματος Βελτίωση συστήματος εσωτερικού ελέγχου Νομιμότητα λογιστικών καταστάσεων Εγκυρότητα και πληρότητα δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων Διευκόλυνση άντλησης κεφαλαίων από καλά ενημερωμένους επενδυτές Διευκόλυνση φορολογικού ελέγχου Ενίσχυση «καλών» διοικήσεων / Αποδυνάμωση «κακών» διοικήσεων Στην Ελλάδα δυνατότητα απαλλαγής ελέγχου αποδοχώνπροσδιορισμού φορολογητέου εισοδήματος όταν υπάρχει ειδικό πιστοποιητικό από ορκωτό ελεγκτή ΣΙΓΟΥΡΑ ΟΜΩΣ Ο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΕΝ ΜΑΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ 100%

21 Ο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Ν. 2190/1920 (όπως κωδικοποιήθηκε έως τον Ν. 3604/2007) Άρθρο 36 / Υποχρέωση ελέγχου οικον. καταστάσεων ΑΕ, ΕΠΕ, ΕΕ από 2 εξωτ. ελεγκτές εάν δημοσιεύουν καταστάσεις βάσει ΔΛΠ ή υπερβαίνουν επί 2 συνεχή έτη 2 από τα 3 όρια της παρ. 6 του άρθρου 42α δηλ: Σύνολο ενεργητικού 2,5 εκ. ευρώ Καθαρό κύκλο εργασιών 5 εκ. Ευρώ Μ.Ο. Απασχολούμενου προσωπικού > 50 άτομα Ν. 5076/ 1931 Σύσταση Σώμ. Ελλ. Ορκ. Ελεγκτών/ δεν λειτούργησε στην πράξη Ν. 3329/1955 Ίδρυση Σ.Ο.Λ. (με βοήθεια Άγγλων Ορκωτών Ελεγκτών & κρατική εποπτεία) ΠΔ. 226/1992 (κατόπιν 8ης οδηγίας ΕΕ) Κατάργηση Σ.Ο.Λ. και αντικατάστασή του από το Σ.Ο.Ε.Λ. και ιδιωτικές ελεγκτικές εταιρίες N. 3693/2008 & 2 ΠΟΛ 2011/2012 Ριζικές αλλαγές επαγγέλματος και εναρμόνιση με Ευρωπαϊκή Ένωση

22 Ο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Ορκωτοί Ελεγκτές κατόπιν προϋπηρεσίας και εξετάσεων ΕΛΤΕ 5 όργανα Σ.Ο.Ε.Λ. Γ.Σ. (ανά 3ετία-μόνο ορκωτοί συμμετέχουν) Εποπτικό Συμβούλιο (διοικεί Σ.Ο.Ε.Λ.) Εκτελεστική Γραμματεία Πειθαρχικό Συμβούλιο Επιστημονικό Συμβούλιο

23 Ο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΒΑΣΗ ΠΔ226/92 Οι Ο.Ε.Λ.υπεύθυνοι για έλεγχο οικ. Καταστάσεων: ΑΕ, ΕΠΕ, ΕΕ με προϋπόθεση Αρθρ. 42α Ανωτέρω Κοινοπραξιών ΑΕ εισηγμένων στο ΧΑΑ Τραπεζών, ασφαλιστικών εταιριών, χρηματοοικονομικών εταιριών ΝΠΔΔ & ΝΠΙΔ με κοινωφελή σκοπό Εταιριών, οργανισμών & δραστηριοτήτων που υπάγονται σε υποχρεωτικό έλεγχο από ορκωτό ελεγκτή Ενοποιημένων λογιστικών καταστάσεων συνδεδεμένων επ/σεων Ιδιωτικές ελεγκτικές εταιρίες & κοινοπραξίες Σ.Ο.Λ., BKR - είναι οι leaders του κλάδου Λοιπές εταιρίες (Ernst & Young, KPMG, Deloitte, PWC, Moore Stephens κ.λπ..) Με στοιχεία του Σ.Ο.Ε.Λ. το 1997 υπήρχαν 32 εταιρίες (427 ορκωτοί λοιπών βαθμίδων)[η απελευθέρωση επαγγ. αύξησε +50% συνολική απασχόληση ελεγκτών (600 άτομα προ απελευθέρωσης)]

24 Ν. 3693/2008 ΡΙΖΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Αρμόδια αρχή Ορκωτών γίνεται η ΕΛΤΕ Επαναδιατυπώνονται οι έννοιες εντιμότητα προσόντα ανεξαρτησία κτλ Για την 2 ετή- 4 ετή προϋπηρεσία σε ελεγκτικό γραφείο για τους πτυχιούχους ΑΕΙ-ΤΕΙ (με δικαίωμα εξαίρεσης μαθημάτων) ή 6ετή για τους απόφοιτους Λυκείου

25 ΡΙΖΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Τίθεται προϋπόθεση για την διατήρηση της άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος η συνεχής εκπαίδευση Τίθεται σε εφαρμογή ο Ποιοτικός Έλεγχος της εργασίας των Ορκωτών Υποχρεούνται οι ελεγκτικές εταιρίες να καταρτίσουν και να ανανεώνουν έκθεση διαφάνειας στην ιστοσελίδα τους

26 ΠΟΛ. 1159/ & ΠΟΛ.1011/ (ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ) Το «Ετήσιο Πιστοποιητικό» που προβλέπεται αφορά τις Ανώνυμες Εταιρείες και τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης που οι ετήσιες οικονομικές τους καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά από Νόμιμους Ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία και εκδίδεται μετά από φορολογικό έλεγχο που διενεργείται από Νόμιμους Ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία που είναι εγγεγραμμένα στο δημόσιο Μητρώο του ν. 3693/2008. Επίσης στην απόφαση αναφέρεται ότι ο προσδιορισμός των φορολογικών αναμορφώσεων των αποτελεσμάτων με τις δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται, θα πρέπει να προκύπτει αναλυτικά από τα τηρούμενα βιβλία και η οριστικοποίηση των αναμορφώσεων πρέπει να γίνεται είτε άμεσα από τους καταχωρητές των εγγραφών ή το αργότερο μέχρι την οριστικοποίηση των λογιστικών εγγραφών κάθε μήνα.

27 ΠΟΛ. 1159/ & ΠΟΛ.1011/ Από τις εταιρείες που ελέγχονται από Νόμιμους Ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία για τη φορολογική τους συμμόρφωση θα επιλέγεται δείγμα τουλάχιστον της τάξης του 9% για έλεγχο, με κριτήρια που θα ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών. Επίσης εκτός των εταιρειών που ελέγχονται υποχρεωτικά από ορκωτούς ελεγκτές το Υπουργείο Οικονομικών μπορεί να διενεργεί τακτικούς ελέγχους σε πρόσθετο αριθμό εταιρειών, μετά από εισήγηση του προϊσταμένου της αρμόδιας ελεγκτικής αρχής και έγκριση από επιτροπή η οποία αποτελείται από το Γενικό Διευθυντή Φορολογικών Ελέγχων, το Γενικό Διευθυντή Φορολογίας και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ελέγχου, βάσει ειδικών κριτηρίων (λήψη πλαστών εικονικών κλπ).

28 ΠΟΛ. 1159/ & ΠΟΛ.1011/ Η Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης συμπληρώνεται και υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονομικών από τους Νόμιμους Ελεγκτές και συγκεκριμένα στη βάση δεδομένων που τηρεί η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ), έως την 10η ημέρα του έβδομου μήνα από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου. Οι Νόμιμοι Ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία υποχρεούνται να διατηρούν τον αναλυτικό φάκελο τεκμηρίωσης για χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά (7) ετών από την ημερομηνία που υποβάλλεται η Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης στο Υπουργείο Οικονομικών και συγκεκριμένα στη βάση δεδομένων της Γ.Γ.Π.Σ και υποχρεούνται να παρέχουν το σχετικό φάκελο τεκμηρίωσης οποτεδήποτε αυτό ζητηθεί από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών

29 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΟΕΛ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Στη σημερινή διεθνοποιημένη κοινωνία η «ακριβοδίκαια» γνώμη του Ο.Ε.Λ. συμβάλλει στην προστασία: Του κοινωνικού συνόλου: αποκ. παραβ. νόμων κ.λπ.. Του Δημοσίου: αποκ. Φοροδιαφυγής κ.λπ.. Του προσωπικού της επιχ/σης: καταβ. μισθών κ.λπ.. Των μετόχων, δανειστών, προμηθευτών: φερεγγυότητα καταβολής υποχρεώσεων Των μελλοντικών επενδυτών: αξίζει να επενδύσουν; ΟΦΕΛΗ: Ενίσχυση θέσης επιχ/σεων, ορθολογική κατανομή πόρων, ανάπτυξη υγιών εταιριών, ανάπτυξη προϊόντων & υπηρεσιών

30 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΓΚΤΗ (ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΥΡΟ ΕΛΕΓΧΟ) ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΛΕΓΚΤΗ & ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Άμεση (απευθείας πρόταση & απευθείας αποδοχή) ή έμμεση επιλογή (μέσω Μητρώου εταιριών Σ.Ο.Ε.Λ. & ανάθεση ελέγχου από Σ.Ο.Ε.Λ.) Εκλογή 1 ορκωτού και 1 αναπληρωματικού Σε περίπτωση αποδοχής του ελέγχου γνωστοποίηση σε εταιρία και Σ.Ο.Ε.Λ. από εταιρία ορκωτών ονομάτων ορκωτών & απαιτούμενες ώρες απασχόλησης για ολοκλήρωση ελέγχου Το Σ.Ο.Ε.Λ. παρακολουθεί α) τον αριθμό ελέγχων κάθε ορκωτού σε κάθε περίοδο β) την τήρηση ανώτατου ορίου απασχόλησής του και γ) τη νομιμότητα των διαδικασιών ανάθεσης τακτικών ελέγχων

31 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΓΚΤΗ (ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΥΡΟ ΕΛΕΓΧΟ) ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ (ΠΔ 226/92) Η αμοιβή του ελέγχου να μην υπερβαίνει το 1/10 της συνολικής αμοιβής του προηγουμένου έτους Καθορισμός από Σ.Ο.Ε.Λ. ανώτατου ορίου απασχόλησης ανά ορκωτό & μέσο ενιαίο ωρομίσθιο (ΣΗΜΕΡΑ 44 ΕΥΡΩ/ΑΝΑ ΩΡΑ) Αν διαφοροποιηθεί το μέσο ενιαίο ωρομίσθιο κοινοποιείται στο Σ.Ο.Ε.Λ. & ισχύει για όλους τους μελλοντικούς ελέγχους της εταιρίας Καθορισμός από Σ.Ο.Ε.Λ. ελαχίστων ορών απασχόλησης για ίδιες ομάδες επιχ/σεων Παρακολούθηση αμοιβών ελέγχων από Εποπτικό Συμβούλιο Σ.Ο.Ε.Λ. Υποβολή ωρών απασχόλησης ορκωτού και βοηθών στο Εποπτικό Συμβούλιο Σ.Ο.Ε.Λ. (δεν επιτρέπεται υπέρβαση των δηλωθέντων ωρών απασχόλησης)

32 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΓΚΤΗ (ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΥΡΟ ΕΛΕΓΧΟ) ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ: Ιδιότητα εμπόρου, δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλ. ΝΠΔΔ, δικηγόρου, συμβολαιογράφου, μέλους ΔΣ ΑΕ, διαχειριστή ΕΠΕ Κατοχή έμμισθης θέσης σε ιδιωτική εταιρία ή ΝΠΙΔ Τήρηση λογιστικών βιβλίων Απόκτηση από ελεγκτή μετοχών της ελεγχόμενης εταιρίας Δανεισμός ελεγχόμενης εταιρίας από Ο.Ε.Λ. και αντίστροφα

33 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΓΚΤΗ (ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΥΡΟ ΕΛΕΓΧΟ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Σ.Ο.Ε.Λ. Όχι πλημμελή και εξαρτημένη άσκηση ελεγκτικού έργου Μη αποδοχή ανάθεσης ελέγχου όταν συντρέχουν ειδικές συνθήκες Απαγόρευση παροχής άλλων υπηρεσιών στον ελεγχόμενο Απαγόρευση λήψης απόφασης για θέματα αρμοδιότητας του ελεγχομένου Αμερόληπτη στάση σε αντικρουόμενες απόψεις Όχι άμεσο ή έμμεσο οικονομικό συμφέρον Μη αποδοχή παρεμβάσεων στο ελεγκτικό έργο Μη αποδοχή δώρων (πλην συμβολικών αναμνηστικών) Μη αποδοχή υψηλότερης αμοιβής της νόμιμης Μη διαπραγμάτευση αμοιβής Ο.Ε.Λ. Μη ανάληψη ελέγχου σε εταιρία που την προηγούμενη 5ετία είχε θέση μέλους ΔΣ, Διευθυντή, οικον-λογιστ-φορολ. συμβούλου ή άλλη έμμισθη θέση Επιφύλαξη εάν στην ελεγχόμενη εταιρία υπάρχουν συγγενείς Τήρηση νόμων & διατάξεων Σ.Ο.Ε.Λ.

34 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ Διεξαγωγή ελέγχου οικον. καταστάσεων (λογιστική & διαχειριστική κατάσταση εταιρίας, έλεγχος ακρίβειας & νομιμότητας βιβλίων για πιστοποίηση «ακριβοδίκαιας» απεικόνισης περιουσίας & αποτ/των) Υποδείξεις προς το ΔΣ Παράσταση στην ΓΣ των μετόχων & παροχή διευκρινήσεων Επιμέλεια, εχεμύθεια, έγκαιρη δήλωση κωλύματος ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ Διενέργεια ελέγχου με βάση τα πρότυπα, νόμους, κωδ. δεοντολογίας Κάλυψη όλων των πτυχών της επιχ/σης Αξιολόγηση αποτελεσματικότητας εσωτ. Ελέγχου Υποβολή προτάσεων στο ΔΣ ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ (ΓΡΑΠΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ:) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ/ Παραβάσεις νόμων-καταστατικού ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ/ Φορολογικές παραβάσεις ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ/ Παραβάσεις Τραπεζών ΕΑΝ ΟΧΙ ΑΣΤΙΚΗ-ΠΟΙΝΙΚΗ-ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

35 ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Ατομική δικαιοπρακτική Σε περιπτώσεις παράβασης καθήκοντος (όχι επιδεξιότητα, μη τήρηση προτύπων, μη κατοχή αποδεικτικών στοιχείων, όχι καλή πίστη, όχι επάρκεια, όχι επιμέλεια συνεργατών), πταίσματος (δόλο, βαριά & ελαφριά αμέλεια) & ζημιάς (συνέπεια παράνομης & υπαίτιας συμπεριφοράς) Παραγραφή μετά 2ετίας Αποζημίωση μέχρι το 5πλάσιο των ετησίων αποδοχών του Προέδρου Αρείου Πάγου ή συνόλου αμοιβών Ο.Ε.Λ. προηγουμένου έτους Ευθύνη και μετά το πιστοποιητικό εφόσον αποκρύψει μεταγενέστερα γεγονότα ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ Εφόσον τους έβλαψε με την παράβαση ελεγκτικών καθηκόντων, εχεμύθειας, παρεπόμενων υποχρεώσεων Ισχύουν τα Αρθρ. 914 & 919 ΑΚ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Ο.Ε.Λ. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ Ή ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ(>10 ΦΟΡΕΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΠΡΟΕΔΡ. ΑΡ. ΠΑΓΟΥ Ή 150% ΑΠΟΔΟΧΩΝ Ο.Ε.Λ.)

36 ΠΟΙΝΙΚΗ & ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΡΘΡΟ 63β Ν. 2190/1920 Φυλάκιση μέχρι 3 μήνες και χρηματική ποινή 235 για αμέλεια, μη δήλωση κωλύματος σε περιπτώσεις ενεργούς απασχόλησης στον ελεγχόμενο την τελευταία 2ετία. ΑΡΘΡΟ 16 ΠΔ 226/92 Ευθύνη για μη τήρηση εχεμύθειας του ιδίου & του προσωπικού του ΑΡΘΡΟ 20 ΠΔ 226/92 Ευθύνη για πλημμελή άσκηση καθήκοντος, ανάρμοστη συμπεριφορά, παράβαση νόμου Ποινές από Πειθαρχικό Συμβούλιο Σ.Ο.Ε.Λ.: Οριστική παύση Προσωρινή παύση μέχρι 6 μήνες Πρόστιμο ή Επίπληξη

37 2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΕΜΠΛΟΚΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ENRON-Η.Π.Α. Τα οικονομικά στελέχη της εταιρίας παραποιούσαν τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρίας. Όταν ξέσπασε το σκάνδαλο στέλεχος της ελεγκτικής εταιρίας κατηγορήθηκε ότι κατέστρεψε ουσιώδη στοιχεία από τα Φύλλα Ελέγχου Η ελεγκτική εταιρία οδηγήθηκε σε διάλυση ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΚΟΣΚΩΤΑ-ΕΛΛΑΔΑ Οι Ο.Ε.Λ. επιβεβαίωσαν το υπόλοιπο των τραπεζικών καταθέσεων της Τράπεζας Κρήτης μέσω πλαστού extrait που τους έδωσε ο ίδιος ο Κοσκωτάς Μόνο οι Ο.Ε.Λ. και ο Κοσκωτάς καταδικάστηκαν ουσιαστικά σε φυλάκιση (για αμέλεια και παράλειψη καθήκοντος)

38 Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΑΤΗΣ Ορισμός Στο Διεθνές Ελεγκτικό Πρότυπο 240 ορίζεται ως απάτη η εσκεμμένη πράξη της Διοίκησης, στελεχών της ή τρίτων με σκοπό την παρερμήνευση των οικονομικών καταστάσεων, εκθέσεων ή αναφορών της Συνήθεις απάτες Παραποίηση, νόθευση στοιχείων Συγκάλυψη ή παράλειψη συναλλαγών Παράλειψη σημαντικών γεγονότων

39 Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΑΤΗΣ Το τρίγωνο της απάτης Η πίεση που αντιμετωπίζει το άτομο Η ευκαιρία να διαπράξει την απάτη (όχι εσωτερικός έλεγχος, αναποτελεσματικό ΔΣ, ατιμωρησία, έλλειψη ηθικής) Η εκλογίκευση της απάτης Λόγοι ενίσχυσης απάτης Ανταγωνισμός Πίεση ικανοποίησης στόχων Πολιτική κινήτρων (BONUS ΓΙΑ ΚΕΡΔΗ) Σύνθεση ΔΣ Πρόεδρος ΔΣ+ Διευθύνων Σύμβουλος= ίδιο πρόσωπο Ρυθμός ανάπτυξης και μέγεθος επιχείρησης Έλλειψη εξειδίκευσης εξωτερικού ελεγκτή ΤΕΛΙΚΑ: Ο ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙ ΑΠΑΤΗ ΚΑΙ ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΝΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

40 CASE STUDY Υποθέτουμε ότι διευθύνετε ως Ο.Ε.Λ. την ελεγκτική εταιρία ΑΩ ΑΕ. Η βιομηχανική εταιρία ΑΒΓ ΑΕ απευθύνεται σε εσάς με σκοπό να αναλάβετε τον έλεγχο των οικονομικών της καταστάσεων. Αναλύστε τις ενέργειες που κάνετε από την έναρξη μέχρι το τέλος του ελεγκτικού σας έργου.

41 Ι. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ Στοχεύει στην εξοικείωση του Ο.Ε.Λ. με το αντικείμενο ελέγχου, την ελεγχόμενη εταιρία Λαμβάνει χώρα πριν την πρώτη επαφή 2. ΑΡΧΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Λήψη στοιχείων από: Παλαιούς ισολογισμούς Εκθέσεις πιστοποιητικά ελεγκτών Τράπεζες Εφημερίδες Χρηματιστήριο κλπ 3. ΠΡΩΤΗ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΠΕΛΑΤΗ Πάντοτε από Ο.Ε.Λ. ή ανώτατο στέλεχος Καλή προετοιμασία επαγγελματική συμπεριφορά Απευθείας συζήτηση για εκτίμηση εταιρίας & κόστους ελέγχου

42 Ι. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 4. ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ακολουθεί την πρώτη επαφή (μετά από την αξιολόγηση του ελεγκτικού κινδύνου που σχετίζεται με τις ώρες ελέγχου που θα χρειαστούν άρα και με την αμοιβή του ελέγχου) Αποτελεί συμβόλαιο δέσμευσης με ελεγχόμενη εταιρία Συνήθως περιλαμβάνει: Είδος ελέγχου- Ν.2190/20 ή άλλου Χρονική περίοδος ελέγχου Ειδικές απαιτήσεις από ελεγχόμενο π.χ. Γραφείο για ελεγκτές Κόστος ελέγχου Βάσει οδηγίας Σ.Ο.Ε.Λ. Διαδικασίες ελέγχου Ρήτρα ελέγχου σε περίπτωση κακού λογιστικού συστήματος που θα απαιτήσει πρόσθετες ώρες ελέγχου Περιπτώσεις άρνησης ελέγχου Λεπτομέρειες για την έκθεση ελέγχου Επέκταση ελέγχου σε θέματα φορολογίας εισοδήματος-πρόσθετο κόστος ελέγχου Ειδικός έλεγχος εσωτερικής οργάνωσης ή εσωτ. έλεγχος

43 Ι. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 5.ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Αυτή γίνεται στη ΓΣ της εταιρίας με την απόφαση εκλογής ελεγκτών χρήσης (1 τακτικός + 1 αναπληρωματικός) 6.ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ-ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Μετά την αποδοχή ανάλογα με τις ώρες ελέγχου και την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού γίνεται το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου και η στελέχωση της ελεγκτικής ομάδας (στις πολυεθνικές εταιρίες υπάρχει ο partner-ορκωτός, 1 manager, 1 senior, 1-3 assistants) Οι ομάδες ελέγχου έχουν στενή ιεραρχία και το ανώτερο επίπεδο ελέγχει κυρίως το αμέσως κατώτερο επίπεδο αλλά και τα κάτωθεν αυτού επίπεδα

44 Ι. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 7.ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΛΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Περιλαμβάνει τα υλικά μέσα για τον έλεγχο (έντυπα, γραφική ύλη, laptop κλπ) Διασφάλιση χώρου εργασίας στην ελεγχόμενη εταιρία 8.ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Μπορεί να λαμβάνει χώρα και σε ενδιάμεσες φάσεις του ελέγχου Περιλαμβάνει τη συλλογή: Καταστατικού επιχ/σης Πρακτικών ΓΣ+ΔΣ Σχετικής νομοθεσίας Πληροφοριών μέσω επισκέψεων-επαφών Συλλογής τίτλων κατοχής περιουσιακών στοιχείων Απόκτηση γνώσης εταιρίας και κλάδου Φορολογικών δηλώσεων και εκκαθαριστικών Συλλογή μεταγενέστερων γεγονότων προηγούμενου ελέγχου Γνώσης για σχεδιασμό προγραμμάτων ελέγχου Τελευταίου ισοζυγίου για εκτίμηση μεγεθών

45 ΙΙ. ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (INTERNAL CONTROLS) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ Γίνεται με λήψη στοιχείων για τη λογιστική οργάνωση της εταιρίας, το λογιστικό σχέδιο, την τήρηση των βιβλίων, την ακολουθούμενη μεθοδολογία (π.χ. αποτίμηση), τους τρόπους διασφάλισης προσωπικού & περιουσιακών στοιχείων και το οργανόγραμμα Η ενημέρωση γίνεται επίσης με μελέτη φακέλων προηγουμένων ετών, υποβολή ερωτήσεων στους αρμόδιους, τη μελέτη εγχειριδίου εσωτερικού ελέγχου, την προσωπική επιθεώρηση, την σύνταξη διαγραμμάτων ροής και την επισκόπηση διαδικασιών

46 ΙΙΙ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (INTERNAL CONTROLS) ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Είναι μια διεργασία μέσα σε έναν οργανισμό που έχει σκοπό την παροχή λογικής διαβεβαίωσης σχετικά με την επίτευξη των παρακάτω κυρίων αντικειμενικών σκοπών: Της αξιοπιστίας και αρτιότητας πληροφοριών Της συμμόρφωσης σε πολιτικές, προγράμματα (plans), διαδικασίες, νόμους και διατάξεις Τη διασφάλιση περιουσιακών στοιχείων Την οικονομική και αποτελεσματική χρήση πόρων Την επίτευξη καθιερωμένων αντικειμενικών σκοπών και επιδιώξεων για λειτουργίες ή προγράμματα

47 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑΔΙΑ Μελέτη από Ο.Ε.Λ. εγχειριδίων, οργανογραμμάτων, παλαιών Φ.Ε. Καταγραφή διαδικασιών Συγκριτική αξιολόγηση διαδικασιών Συγκέντρωση ελεγκτικών τεκμηρίων (εκθέσεις, διαγράμματα ροής, ερωτηματολόγια) Προκαταρκτική αξιολόγηση Τελική αξιολόγηση

48 ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤ. ΕΛΕΓΧΟΥ Ανάπτυξη ορθολογικού σχεδίου οργάνωσης της επιχείρησης (οργανόγραμμα, κατανομή αρμοδιοτήτων, σαφής διαχωρισμός λειτουργικών διαδικασιών, τήρηση ΕΓΛΣ, ορθολογικά παραστατικά) Στελέχωση της επιχείρησης με κατάλληλα καταρτισμένα και αξιόπιστα πρόσωπα Εξασφάλιση επαρκούς μηχανοργάνωσης Λήψη μέτρων προστασίας των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης (χρηματοκιβώτια, διαχωρισμός καθηκόντων, έκτακτες καταμετρήσεις κ.λπ..)

49 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΙΙΑ Είναι μία ανεξάρτητη, αντικειμενική και συμβουλευτική δραστηριότητα σχεδιασμένη να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες μιας επιχείρησης. Ο εσωτερικός έλεγχος βοηθά την επιχείρηση να εκπληρώσει τους σκοπούς της προσφέροντας μία συστηματική, αυστηρή προσέγγιση, αποτιμώντας και βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα του συστήματος διαχείρισης κινδύνων (risk management), του συστήματος εσωτερικών ελέγχων (controls) και των διαδικασιών της διοίκησης (governance procedures).

50 ΣΧΕΣΕΙΣ Ο.Ε.Λ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ Χρησιμοποιούν αντίστοιχα ελεγκτικά εργαλεία (διαγράμματα ροής, ερωτηματολόγια κ.λπ..) Εξετάζουν τη συμμόρφωση του προσωπικού στις διαδικασίες-εντολές της Διοίκησης Χρησιμοποιούν Η/Υ στη δουλειά τους Λειτουργούν βάσει διεθνών ελεγκτικών προτύπων Πρέπει να έχουν καλή συνεργασία Συντάσσουν εκθέσεις ελέγχου ΔΙΑΦΟΡΕΣ Οι εσωτερικοί ελεγκτές είναι συνήθως υπάλληλοι της εταιρίας Οι εξωτερικοί ενδιαφέρονται για την «ακριβοδίκαια» απεικόνιση λογιστικών καταστάσεων ενώ οι εσωτερικοί για την πληρότητα συστήματος εσωτερικού ελέγχου-δικλείδων ασφαλείας Η έκθεση των εξωτερικών ελεγκτών γίνεται προς τους μετόχους, ενώ οι εσωτερικοί προς το ΔΣ ή ανώτατο στέλεχος Οι εξωτερικοί έρχονται 2 φορές τον χρόνο ενώ οι εσωτερικοί βρίσκονται συνεχώς στην εταιρία Ο Ο.Ε.Λ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΕΙ ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ Η ΚΑΛΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΩΦΕΛΗ

51 ΙV. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ ΔΙΟΤΙ: Η Διοίκηση έχει δυνατότητα παρέμβασης στο σύστημα εσωτερικού ελέγχου με δόλιους σκοπούς Πάντοτε υπάρχει ο κίνδυνος λαθών, παραλείψεων από τους εσωτερικούς ελεγκτές Είναι μικρό το χρονικό διάστημα παραμονής του Ο.Ε.Λ. στην ελεγχόμενη εταιρία για να εκτιμήσει τα πρόσωπα Η δειγματοληψία ενέχει τον κίνδυνο λάθους Με αυτόν ο Ο.Ε.Λ. προσπαθεί να αποδείξει δειγματοληπτικά τι λάθη και παραλήψεις έγιναν, ενώ με την αξιολόγηση εσωτερικού ελέγχου τι λάθη μπορούσαν να γίνουν Αυτός επιτρέπει τον έλεγχο συναλλαγών (στη διάρκεια της χρήσης) και τον έλεγχο υπολοίπων λογαριασμών (μετά το τέλος της χρήσης)

52 ΙV. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΣΤΑΔΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ: Αρχικά καθορίζονται: Οι σκοποί των επιμέρους ελέγχων Ο τρόπος επαλήθευσης της ακρίβειας καταχώρησης συναλλαγών & της αντικειμενικότητας των υπολοίπων λογαριασμών Το δείγμα συναλλαγών και οι τεχνικές ελέγχου Το δείγμα λογαριασμών και οι τεχνικές ελέγχου Η οργάνωση & ο καταμερισμός εργασίας ελέγχου Ο Ο.Ε.Λ. λαμβάνει υπόψη την αποτελεσματικότητα εσωτ. ελέγχου, τον αποδεκτό βαθμό ελεγκτικού κινδύνου, τη φύση του στοιχείου ελέγχου και το κόστος ελέγχου

53 ΙV. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Materiality Level): Το επίπεδο σημαντικότητας είναι το μέγιστο ποσό ανοχής ενός σφάλματος ή μιας παράλειψης και αυτό επηρεάζεται από τα απόλυτα μεγέθη της επιχείρησης και την χρηματοοικονομική της κατάσταση Όταν το λάθος δεν ξεπερνά το materiality level ο Ο.Ε.Λ. δεν σημειώνει κάτι στην Έκθεση Ενδεικτικά ποσοστά (min-max) ML που χρησιμοποιούνται: 5%-10% κερδών 0,5%-1% ενεργητικού 0,5%-1% τζίρου Το υψηλότερο ποσό μεταξύ ενεργητικού & τζίρου Το συνολικό ποσό που θα προκύψει μερίζεται στη συνέχεια στους επιμέρους λογαριασμούς κατά την κρίση του Ο.Ε.Λ.

54 ΙV. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Materiality Level): ΑΣΚΗΣΗ: Υποθέτουμε ότι στην εταιρία ΑΒΓ ΑΕ ισχύουν τα εξής μεγέθη: ΚΕΡΔΗ 1.000ΕΥΡΩ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 8.000ΕΥΡΩ (ΠΑΓΙΑ ΚΕ 2.000) ΤΖΙΡΟΣ 2.000ΕΥΡΩ Προσδιορίστε το Materiality Level συνολικά και ανά περιοχή του ενεργητικού Κέρδη= (5%-10% κερδών) Χ 1.000Ε=50-100ΕΥΡΩ Ενεργητικό=(0,5%-1% ενεργητικού) Χ =40-80ΕΥΡΩ ΠΑΓΙΑ =(40-80) Χ (6.000/8.000) =30-60ΕΥΡΩ ΚΕ =(40-80) Χ (2.000/8.000) =10-20ΕΥΡΩ Τζίρος =(0,5%-1% τζίρου) Χ 2.000=10-20ΕΥΡΩ Θα επιλέξουμε το υψηλότερο ποσό μεταξύ ενεργητικού & τζίρου οπότε ML= 40-80ΕΥΡΩ (ΓΙΑ ΛΑΘΟΣ>ML=>ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ)

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πτυχιακής: Ελεγκτική και Φορολογικός Έλεγχος

Θέμα πτυχιακής: Ελεγκτική και Φορολογικός Έλεγχος Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής: Ελεγκτική και Φορολογικός Έλεγχος Φοιτήτριες: Μαλιγκάνη Ελένη Ροδοβίτου Χρυσούλα 1 Διάρθρωση Εργασίας Γενικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 12-11-2012 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 3603 ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 12-11-2012 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 3603 ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 12-11-2012 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 3603 ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣ Τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θεσσαλονίκης ΘΕΜΑ: Επανεξέταση δεδομένων διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ποιοτικών Ελέγχων 2012-2013

Πρόγραμμα Ποιοτικών Ελέγχων 2012-2013 Πρόγραμμα Ποιοτικών Ελέγχων 2012-2013 Νοέμβριος 2013 Περιεχόμενα 1. Στατιστικά Στοιχεία υποχρεωτικών ελέγχων (Νοέμβριος 2013) 2. Στελέχωση Ομάδας Ποιοτικού Ελέγχου 3. Μεθοδολογία Ποιοτικών Ελέγχων 4. Ευρήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Κεφάλαιο 7: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 171 Κεφάλαιο 7ο Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 07_MHXANOGRAFIKH ORG EPIXEIR.indd 171 11/8/2015 1:17:34 μμ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76 Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α. «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» με δ.τ. «Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.» ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική IV (Μηχανογραφημένη Λογιστική) Εργασίες προετοιμασίας τέλους χρήσης

Λογιστική IV (Μηχανογραφημένη Λογιστική) Εργασίες προετοιμασίας τέλους χρήσης Λογιστική IV (Μηχανογραφημένη Λογιστική) Εργασίες προετοιμασίας τέλους χρήσης Εργασίες Προετοιμασίας Τέλους Χρήσης Οι απαραίτητες εργασίες που απαιτούνται να γίνουν από το λογιστήριο της επιχείρησης για

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ETAIPEIAΣ «FAST FINANCE ΑΕΠΕΥ» ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ Ν.3606/2007 ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/452/1.11.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002-11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΗΡ Φορολογικοί Σύμβουλοι STATER Tax Experts Α. Λαζαράκη 33 Γλυφαδα, Τ.Κ 166 75

ΣΤΑΤΗΡ Φορολογικοί Σύμβουλοι STATER Tax Experts Α. Λαζαράκη 33 Γλυφαδα, Τ.Κ 166 75 Υπηρεσίες ΣΤΑΤΗΡ 1. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 1.1 Βιβλία και στοιχεία (παραστατικά)... 2 1.2 Μηνιαίες Λογιστικές Υπηρεσίες... 2 1.3 Έξοδα Επομένων Χρήσεων... 2 1.4 Παγία Στοιχεία... 2 1.5 Εργασίες Τέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Έννοια της Ελεγκτικής Είδη Ελέγχων. Διάκριση ως προς την Έκταση του ελέγχου. Διάκριση ως προς την Διάρκεια του ελέγχου

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Έννοια της Ελεγκτικής Είδη Ελέγχων. Διάκριση ως προς την Έκταση του ελέγχου. Διάκριση ως προς την Διάρκεια του ελέγχου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έννοια της Ελεγκτικής Είδη Ελέγχων Διάκριση ως προς την Έκταση του ελέγχου Διάκριση ως προς την Διάρκεια του ελέγχου Διάκριση ως προς τον Προορισμό του ελέγχου Διάκριση ως προς το Πρόσωπο που

Διαβάστε περισσότερα

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας.

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. 3 η ΟΜΑΔΑ Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις είναι αυτές που κατά το κλείσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Αποθεµάτων

Ενότητα 4. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Αποθεµάτων Ενότητα 4 Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Αποθεµάτων 2. Αποθέµατα (1) Αποθέµατα είναι το σύνολο των οικονοµικών µέσων που: Προορίζονται να πωληθούν. Βρίσκονται στην παραγωγή και προορίζονται να πωληθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ ΦΥΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑΣ 1. Δεοντολογία και Επαγγελματισμός Σύνολο δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Σύγχρονο Λογιστήριο Οργάνωση με κατανομή ρόλων και αρμοδιοτήτων Μηχανογράφηση ERP MIS Έμπειρα στελέχη με πολύπλευρες γνώσεις (ΕΓΛΣ-ΔΛΠ- ΔΠΧΠ - φορολογία)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Διοικητική Λογιστική Λογιστική Εταιρειών Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης & Δημήτριος Μπάλιος Σημειώσεις με θέμα την 3 η ομάδα του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/13155 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/13155 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος,3/12/2014 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/13155 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail: periousia@rhodes.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Τριανταφύλλου Γιάννης Φοροτεχνικός σύμβουλος

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Τριανταφύλλου Γιάννης Φοροτεχνικός σύμβουλος Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Τριανταφύλλου Γιάννης Φοροτεχνικός σύμβουλος Ν.4308/2014 - Ένα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο Καταργείται ο ΚΦΑΣ, το ΕΓΛΣ και άλλες διατάξεις Αντικαθιστά τον ΚΦΑΣ τον οποίο ουσιαστικά

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΚΑΘΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ Χρήσεως 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 1 Μηνιαίως Υποβάλλεται έως από τους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης στην εποπτεύουσα αρχή τους, έως την 12 η ημέρα του επόμενου μήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1).. 2).. 3).. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Άρθρο 1 Διαδικασία Προέγκρισης των συναλλαγών που υπάγονται στο άρθρο 21 του ν.4321/2015 H συναλλαγή που εμπίπτει στο άρθρο 21 του

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστικά Βιβλία Δικαιολογητικά Έγγραφα Βασικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

Λογιστικά Βιβλία Δικαιολογητικά Έγγραφα Βασικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις Λογιστικά Βιβλία Δικαιολογητικά Έγγραφα Βασικές ρηματοοικονομικές Καταστάσεις Λογιστικά Βιβλία Κάθε επιτηδευματίας ανεξαρτήτως εάν είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί οποιαδήποτε μορφή επιχειρηματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TOY ΒΙΒΛΙΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TOY ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TOY ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ...9 Α ΜΕΡΟΣ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο Α. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ..31 1. Γενικά.31 2. Αρχαίοι Χρόνοι και Έλεγχο...33 3. Μεσαίωνας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΕΓΛΣ. Ρεβάνογλου Ανδρέας Γεωργόπουλος Ιωάννης

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΕΓΛΣ. Ρεβάνογλου Ανδρέας Γεωργόπουλος Ιωάννης ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΕΓΛΣ Ρεβάνογλου Ανδρέας Γεωργόπουλος Ιωάννης 0_CONT_.indd iii 15/10/2014 4:07:16 μμ τίτλος: ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΕΓΛΣ (2η έκδοση) συγγραφείς: Ρεβάνογλου Ανδρέας Γεωργόπουλος Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε.

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 21090626000 - ΑΡ.ΜΑΕ 28628/52/Β/93/3 - Α.Φ.Μ. 094247149 Διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας http://www.eurofarm.gr/ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2013 19η Εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.;

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία)

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ. 2ο ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ - ΑΠΟΓΡΑΦΗ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Κεφ. 2ο ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ - ΑΠΟΓΡΑΦΗ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Περιεχόμενα Πρόλογος 3ης έκδοσης 15 Πρόλογος 17 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Κεφ. Ιο ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 1.1. Εισαγωγή 23 1.1.1. Οικονομική μονάδα 23 1.1.2. Έννοια της Λογιστικής 24 1.1.3. Φύση της Λογιστικής 26 1.1.4.

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις:

Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις: Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις: Ισολογισμό ή κατάσταση χρηματοικονομικής θέσης Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης ή κατάσταση εισοδήματος Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. 2. Αντικείμενο της μελέτης & Σκοπός του μαθήματος. Απαιτήσεις του μαθήματος ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ = 卷 卹 卼 厲 ΜΥΘΟΣ

Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. 2. Αντικείμενο της μελέτης & Σκοπός του μαθήματος. Απαιτήσεις του μαθήματος ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ = 卷 卹 卼 厲 ΜΥΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική T.E.I Κρήτης, Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Λογιστική και στην Ελεγκτική Χειμερινό Εξάμηνο 2012-2013 ΖΗΣΗΣ Β., Ph.

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Πηγές χρηματοδότησης για την δημιουργία μιας νέας επιχείρησης και χρηματοδότησης μιας καινοτόμου ιδέας Σχέδιο χρηματοδότησης της επένδυσης Επιχειρησιακό Σχέδιο-Business

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση Υπόδειγμα 1Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΛΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ποσά εκφρασμένα σε Χιλιάδες ΕΥΡΩ ΛΟ.ΕΤ. Μητρική Επωνυμία Ομίλου Εταιρίας: ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ. 172 ΑΡΜΑΕ 3954/6/Β/86/13

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 08/11 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003-12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12 Κύριοι Μέτοχοι, 1 ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Εικοστή Τακτική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας «ΜΠΟΝΦΙΛΙΟΛΙ ΕΛΛΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΤΗΜ ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Α.Ε. με δ.τ B.E.S.T ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ Συγγραφείς Γιώργος Α. Κορομηλάς Μαρίνα Θ. Τσιαουσίδου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ορισμοί Δομή και Πεδίο εφαρμογής των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκοντες: ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007-35η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 7. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος (Εξόδων)

Ενότητα 7. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος (Εξόδων) Ενότητα 7 Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος (Εξόδων) Οργανικά Έξοδα κατ είδος Στην 6 η Οµάδα παρακολουθούνται κατά είδος τα έξοδα που αναφέρονται στην οµαλή εκµετάλλευση της χρήσης καθώς επίσης και οι

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΑ ΠΡΟΣ: - ΚΟΙΝ/ΣΗ:

ΑΝΑΡΤΑ ΠΡΟΣ: - ΚΟΙΝ/ΣΗ: ΑΝΑΡΤΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αθήνα, 24 6 2015 Αριθμ. Πρωτ. : 68293 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΓΕΜΗ Τμήμα Θεσμικών Ρυθμίσεων & ΓΕΜΗ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 ΚΥΨΕΛΗ ΤΣΑΦ - ΤΣΟΥΦ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 24047/53/Β/91/013 ΓΕΜΗ 20513230000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ς ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ

Διαβάστε περισσότερα

OFFICE SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53626/01ΝΤ/Β/03/18

OFFICE SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53626/01ΝΤ/Β/03/18 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 της εταιρείας OFFICE SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53626/01ΝΤ/Β/03/18 Σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2004-31.12.2004

Διαβάστε περισσότερα

το Διοικητικό Συμβούλιο και την Επιτροπή Ελέγχου της εταιρείας «ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Οικονομικού και Διοικητικού Διευθυντή

το Διοικητικό Συμβούλιο και την Επιτροπή Ελέγχου της εταιρείας «ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Οικονομικού και Διοικητικού Διευθυντή Προς: Υπόψη: Κοινοποίηση: το Διοικητικό Συμβούλιο και την Επιτροπή Ελέγχου της εταιρείας «ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κ. Βογιατζόγλου Νικόλαου Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Τσέπερη

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2103638389, 2103627090

Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2103638389, 2103627090 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/2/2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1017162/109/0015 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ 1025 ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ TMHMA A: Προς:Ως Π.. Ταχ. /νση : Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση 2 η : Ποια είναι η αξία του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων (ή καθαρής θέσης της επιχείρησης ) 31.12.2011 ; Απάντηση :

Ερώτηση 2 η : Ποια είναι η αξία του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων (ή καθαρής θέσης της επιχείρησης ) 31.12.2011 ; Απάντηση : 1 Πανεπιστήμιο Πειραιώς Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης Μάθημα: Εισαγωγή στη Λογιστική Καθηγητής : Κωνσταντίνος Ελευθερίου Διδάσκων: Γεώργιος Στ. Αληφαντής

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Tax Bulletin. August 2011. www.pwc.gr ...

Tax Bulletin. August 2011. www.pwc.gr ... www.pwc.gr Tax Bulletin August 2011.... Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (Β 1657/26.07.2011) η Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών που αφορά το ετήσιο φορολογικό πιστοποιητικό. Παρατίθενται στη συνέχεια τα σημαντικότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2182801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.13870/06/Β/86/13 Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 - Αθήνα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009

Διαβάστε περισσότερα

Δ. ΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. Α.Φ.Μ. 09412967 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10415/32/Β/86/73 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.ΜΗ 050678744000

Δ. ΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. Α.Φ.Μ. 09412967 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10415/32/Β/86/73 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.ΜΗ 050678744000 Δ. ΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. Α.Φ.Μ. 09412967 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10415/32/Β/86/73 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.ΜΗ 050678744000 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ================== ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) Ι ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με τις διατάξεις του Ν4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλοι Επιχειρήσεων (1)

Όμιλοι Επιχειρήσεων (1) Όμιλοι Επιχειρήσεων (1) ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Νίκος Συκιανάκης Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Πειραιά Συνδεδεμένες Ανώνυμες Εταιρείες Διαμέσου Εξαγορών και Συγχωνεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορισμός ΕΝ.Α; 2. Πού απευθύνεται η ΕΝ.Α;

1. Ορισμός ΕΝ.Α; 2. Πού απευθύνεται η ΕΝ.Α; 1. Ορισμός ΕΝ.Α; Είναι Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης, λειτουργεί σύμφωνα με τους Κανόνες Λειτουργίας που ορίζει το ΧΑ με την ονομασία «Εναλλακτική Αγορά» (ΕΝ.Α) και χαρακτηρίζεται ως «μη οργανωμένη».

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/2/2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1017162/109/0015 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ 1025 ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ TMHMA A: Προς:Ως Π.. Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014 ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΗΦΙΣΟΥ 41, Τ.Κ. 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000281801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2172/01ΔΤ/Β/86/35(2011) - ΕΔΡΑ ΑΙΓΑΛΕΩ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Εργασιών Λογιστικής Παρακολούθησης (Παροχή Υπηρεσιών)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Εργασιών Λογιστικής Παρακολούθησης (Παροχή Υπηρεσιών) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. Αρ. ΜΑΕ 26632/53/Β/92/005 Ταχ. δ/νση: Ύδρας 10, Τ.Κ. 65302, Καβάλα Πληρ.: κ. Δημήτριος Νικηφορίδης Τηλ: 2510.620459 Φαξ: 2510.620429 Email: anka@ankavala.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 4&7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Κατερίνα Πέρρου Δικηγόρος - Φορολογικός Σύµβουλος ΘΕΜΑΤΑ 1. Φορολογία Εισοδήµατος 2. Υποχρεώσεις από τον Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

Παρ. 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.

Παρ. 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 30ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του Κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) VETO ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚ ΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ.Τ VETO ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΕ «ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Crowe Horwath Horwath D S P Limited Member Crowe Horwath Internatl 82 Nikou Pattichi Street, 1s Maritania Building P.O.Box 56430, 3306 Lima Tel. 357.25.340.097 Fax 357.25.340.155 www.crowehorwath.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ)

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ) ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ) Εποπτεύον Υπουργείο:.... Επωνυμία Φορέα: Έτος Μήνας Αναφοράς:..... ΠΙΝΑΚΑΣ Α Α.Φ.Μ.:..... ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) Ι. ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0100 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. Accountants & Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ BLUE STAR

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων Ένας από τους σκοπούς της χρηματοοικονομικής επιστήμης αποτελεί η αξιολόγηση και αξιοποίηση των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί και καταγραφεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας Τµήµα ιοίκησης

ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας Τµήµα ιοίκησης ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας Τµήµα ιοίκησης Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών στη ιοίκηση Επιχειρήσεων ειδίκευση Κοστολόγηση και Ελεγκτική Το εκπαιδευτικό υλικό που ακολουθεί αναπτύχθηκε στα πλαίσια του µαθήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΦΕΚ 319/08.03.2007) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΆ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2009-31.12.2009) Αρθρ.28 Ν.3283/2004 (ΦΕΚ 210Α / 02.11.04) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) της εταιρείας ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΝ ΑΒΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό αρ. 10. της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ

Πρακτικό αρ. 10. της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ Πρακτικό αρ. 10 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 28 ης

Διαβάστε περισσότερα

2. Άρθρο 42β παρ. 1 : Παρέκκλιση από την αρχή που διέπει την εμφάνιση του ισολογισμού και του λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσεως. Απάντηση: Δεν έγινε.

2. Άρθρο 42β παρ. 1 : Παρέκκλιση από την αρχή που διέπει την εμφάνιση του ισολογισμού και του λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσεως. Απάντηση: Δεν έγινε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Βάσει της παρ. 2 του άρθρου 22 του Ν. 3190/1955 και Της παρ. 2 του άρθρου 43α του κωδ. Ν. 2190/1920) Της Εταιρείας Περιορισμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 200 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 200 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 200 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ. ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α) ΘΕΩΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων Τι είναι η οικονομική μονάδα? Οικονομική μονάδα αποτελεί κάθε οργανωμένη προσπάθεια για συγκρότηση περιουσίας για την παραγωγή και διάθεση οικονομικών αγαθών και υπηρεσιών με βάση τις βασικές αποδεκτές

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόμενα Πρόλογος 17 Κεφ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ

περιεχόμενα Πρόλογος 17 Κεφ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ περιεχόμενα Πρόλογος 17 Κεφ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ 1.1. Ορισμός εμπορικού δικαίου και εμπορίου 20 1.2. Συστήματα καθορισμού της εμπορικότητας 21 1.3. Το σύστη μα εμπορ ικότητας του

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ..: Β 1196/22.6.2015 Α.Δ.Α.: 7ΑΑΦΗ-ΤΓ3

Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ..: Β 1196/22.6.2015 Α.Δ.Α.: 7ΑΑΦΗ-ΤΓ3 Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ..: Β 1196/22.6.2015 Α.Δ.Α.: 7ΑΑΦΗ-ΤΓ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ι. ΓΕΝIKH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνιση ή πληροφορία. Κων/νος Τριανταφυλλίδης, CIA, CFSA, CCSA, CFE

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνιση ή πληροφορία. Κων/νος Τριανταφυλλίδης, CIA, CFSA, CCSA, CFE 1 Αριθμός Πρωτ.: 35/1.9.2011 Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2011 Αγαπητές Κυρίες, Κύριοι, με αφορμή το Σχέδιο Διαβούλευσης για την επικείμενη Πράξη Διοικητή Τ.Ε για τα ΣΕΕ στις Ασφαλιστικές και Αντασφαλιστικές Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting, Ρητά Διοίκησης, Αρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ : ΜΑΡΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΓΟΡΩΝ-ΠΩΛΗΣΕΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ-ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ : ΜΑΡΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΓΟΡΩΝ-ΠΩΛΗΣΕΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ-ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ :... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΓΟΡΩΝ-ΠΩΛΗΣΕΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ-ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΧΡΗΣΗ :... 1 2 3 4 5 7 Κωδικός λογαριασμού/ Περιγραφή Στοιχεία παραστατικού Μνημονεύεται η Χειρόγραφο/ Πλήρης & επαρκής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΤΑΙΜΟΝΤ ΠΕΠΕΡ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ

ΝΤΑΙΜΟΝΤ ΠΕΠΕΡ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας (α) Άρθρο 42α 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετησίων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013

Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013 Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013 Δήλωση εταιριών, κοινοπραξιών και κοινωνιών που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα Οι υπόχρεοι της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν.2238/1994

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Περιγραφή Λογαριασμού Υπόλοιπο χρεωστικό Υπόλοιπο πιστωτικό Αγορές εμπορευμάτων 170.000 Αμοιβές προσωπικού 13.500

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΣΥΠ ΔΕΗ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΙΡΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - Ενημέρωση για το σχετικό Νομοθετικό Πλαίσιο - Ενημέρωση για τη δομή και το περιεχόμενο του Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΙΝΤΕΡΠΟ Α.Ε. ΤΗΝ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του Κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΙΝΤΕΡΠΟ Α.Ε. ΤΗΝ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του Κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΙΝΤΕΡΠΟ Α.Ε. ΤΗΝ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του Κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Παρ.1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις

Διαβάστε περισσότερα

-Θεοδοσιάδου Χριστίνα, Α.Μ. 13746 -Καγιαβάς Λάμπρος, Α.Μ. 13683. Υπεύθυνος Καθηγητής: Γκούμας Σπυρίδων. Σ.Δ.Ο. Τ.Ε.Ι. Πειραιά-Τμήμα Λογιστικής,

-Θεοδοσιάδου Χριστίνα, Α.Μ. 13746 -Καγιαβάς Λάμπρος, Α.Μ. 13683. Υπεύθυνος Καθηγητής: Γκούμας Σπυρίδων. Σ.Δ.Ο. Τ.Ε.Ι. Πειραιά-Τμήμα Λογιστικής, ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Χειμερινό Εξάμηνο 2012-2013 «Η μετάβαση από το Απλογραφικό Σύστημα του Δημόσιου Λογιστικού στο Διπλογραφικό Λογιστικό Σύστημα και η συλλειτουργία τους στον Δημόσιο Τομέα.» («The transition

Διαβάστε περισσότερα

Ηανάλυση των οικονομικών στοιχείων στο ασφαλιστικό περιβάλλον. Κώστας Κοτσιλίνης Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Ηανάλυση των οικονομικών στοιχείων στο ασφαλιστικό περιβάλλον. Κώστας Κοτσιλίνης Σύμβουλος Επιχειρήσεων Ηανάλυση των οικονομικών στοιχείων στο ασφαλιστικό περιβάλλον Κώστας Κοτσιλίνης Σύμβουλος Επιχειρήσεων Δύο βασικοί κίνδυνοι: ο κίνδυνος ότι η ασφαλιστική εταιρία θα χάσει το «στοίχημα» και θα πληρώσει

Διαβάστε περισσότερα