Σωµαράς Χρήστος, ιπλωµατική εργασία, MIS 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σωµαράς Χρήστος, ιπλωµατική εργασία, MIS 2"

Transcript

1

2 Σωµαράς Χρήστος, ιπλωµατική εργασία, MIS 2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ...6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...8 1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Εισαγωγή Ορισµός των ΓΣΠ ιαχρονική εξέλιξη των ΓΣΠ Συστατικά στοιχεία των ΓΣΠ Βασικές έννοιες και τρόπος λειτουργίας Συσχετίσεις των δεδοµένων Είδη συσχετίσεων Είδη συνδέσεων οµή των ψηφιακών χαρτογραφικών υποβάθρων Στόχοι και απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή υλοποίηση και δοµή ενός ΓΣΠ Αιτίες ανάπτυξης των ΓΣΠ ιαφοροποιήσεις των ΓΣΠ από τα Συστήµατα Αυτοµατοποιηµένης Χαρτογράφησης (Computer Assisted Cartography) και τα Σχεδιαστικά Πακέτα (Computer Aided Design) Εφαρµογές των ΓΣΠ Χρήσεις κατά τοµέα Υπάρχουσες αρχιτεκτονικές Συστήµατα εφαρµογών Τάσεις και µελλοντικές εξελίξεις για τα ΓΣΠ Γενικά Τα ΓΣΠ στη διοίκηση Τα ΓΣΠ στις κοινωφελείς υπηρεσίες Τα ΓΣΠ στην διαχείριση των φυσικών πηγών Τα ΓΣΠ στην επιστήµη και στην εκπαίδευση Σύνοψη...37 ΕΠΙΜΕΤΡΟ Ι: ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ...38 Α. Εισαγωγή...38 Β. Eννοιολογική προσέγγιση του Μάρκετινγκ...38 Γ. Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών και Μάρκετινγκ ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΕΙ Η Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΣΤΟΧΟΙ KAI ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΣΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Εισαγωγή Είδη δεδοµένων και προβλήµατα δηµιουργίας τους Αναλυτική περιγραφή των χαρτογραφικών υποβάθρων της εφαρµογής και των άλλων δεδοµένων Στόχοι και τεχνολογίες της εφαρµογής Σύντοµη ανάλυση του λογισµικού υλοποίησης της εφαρµογής To ArcView της ESRI Η προγραµµατιστική πλατφόρµα ανάπτυξης της εφαρµογής ΓΣΠ Γενικές παρατηρήσεις Ta MapObjects της ESRI Λόγοι επιλογής της Visual Basic; Αξιολόγηση του περιβάλλοντος ανάπτυξης της εφαρµογής...56

3 Σωµαράς Χρήστος, Ανάπτυξη ΓΣΠ για την πόλη της Λάρισας 3 ΕΠΙΜΕΤΡΟ ΙΙ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ, ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΧΑΡΤΩΝ ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η αρχική φόρµα Τα τµήµατα της κεντρικής φόρµας Τα µενού Το µενού ΑΡΧΕΙΟ Το µενού ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Το µενού ΠΡΟΒΟΛΗ Το µενού ΕΡΓΑΛΕΙΑ Το µενού ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ Το µενού ΒΟΗΘΕΙΑ Η µπάρα εργαλείων Το υπόµνηµα Ο χώρος απεικόνισης του χάρτη Το παράθυρο απεικόνισης του χώρου παρούσας εστίασης ως προς τα ακραία όρια του χάρτη Η µπάρα οπτικής κλίµακας Η µπάρα κατάστασης Η περιοχή ορισµού των µονάδων µέτρησης της πραγµατικότητας Το σηµείο προσανατολισµού του βορρά Ο τίτλος του χάρτη...83 ΕΠΙΜΕΤΡΟ ΙΙΙ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΑ ΓΣΠ...84 Α. Η µετεξέλιξη των ΓΣΠ σε ΧΣΠ...84 Β. Η προσέγγιση χωρικών συστηµάτων µε συνδυασµό της τεχνολογίας ευφυών συστηµάτων (SWARM) και των Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών...85 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Τελική εννοιολογική αποσαφήνιση των ΓΣΠ Αξιολόγηση εφαρµογής ΓΣΠ για την πόλη της Λάρισας...88 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ...90 Συγγράµµατα...90 Χρήσιµοι ικτυακοί τόποι - Ιστοσελίδες...91 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...93 Πηγές εδοµένων...93 Παραδείγµατα εφαρµογών...93 Εικόνες...94 Πίνακες...98 Επεξηγήσεις των γνωρισµάτων των πινάκων των shapefiles της εφαρµογής...100

4 Σωµαράς Χρήστος, ιπλωµατική εργασία, MIS 4 ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ 1ο Κεφάλαιο Πίνακας 1.1: Τρέχοντες όροι για τα ΓΣΠ κατά χώρα και ειδική ορολογία...13 Εικόνα 1.1: Παραδείγµατα απεικόνισης γεωγραφικών οντοτήτων...16 Εικόνα 1.2: O µηχανικός εξοπλισµός ενός ΓΣΠ...17 Εικόνα 1.3: Πηγές και σύστηµα εισαγωγής δεδοµένων...18 Εικόνα 1.4: Στάδια σχεδιασµού συστήµατος αποθήκευσης και ανάκτησης χωρικών δεδοµένων...19 Εικόνα 1.5: Μέσα και τρόποι απόδοσης της πληροφορίας ενός ΓΣΠ...20 Εικόνα 1.6: Τα εργαλεία που συνθέτουν ένα ΓΣΠ...23 Εικόνα 1.7: Σύνδεση δεδοµένων...24 Εικόνα 1.8: Προσεγγιστική Αντιστοίχιση...25 Εικόνα 1.9: Πίνακας κατηγορηµάτων των οντοτήτων...27 Εικόνα 1.10: Ταξινόµηση των Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστηµάτων...30 Εικόνα 1.11: Αρχιτεκτονικές εφαρµογών ΓΣΠ...32 Εικόνα 1.12: Σύστηµα εφαρµογών ΓΣΠ...33 Εικόνα 1.13: Απεικόνιση ενός ΓΣΠ ο Κεφάλαιο Εικόνα 2.1: Ολοκληρωµένη διαδικασία κατά τον ΑΣΠ...50 Εικόνα 2.2: Ο OCX των MapObjects...54 Εικόνα 2.3: Σχηµατοποίηση της διαδικασίας ανάπτυξης εφαρµογών µε τα MapObjects...54 Εικόνα 2.4: Visual Basic και ESRI...56 Ειδικό θέµα II Εικόνα ΙΙ.1: Κανάλι επικοινωνίας χάρτη µε πραγµατικές τοποθεσίες...57 Πίνακας ΙΙ.1: Παράγοντες επιρροής και διαµόρφωσης τελικού αποτελέσµατος σε ένα χάρτη ο Κεφάλαιο Εικόνα 3.1: Η αρχική φόρµα της εφαρµογής...60 Εικόνα 3.2: Η κεντρική φόρµα...61 Εικόνα 3.3: Η φόρµα περιγραφής ενός αρχείου shapefile...62 Εικόνα 3.4: Η φόρµα αλλαγής της προβολής και του συστήµατος αναφοράς...63 Εικόνες 3.5: Η φόρµα εκτύπωσης όλων...64 Εικόνες 3.6α, 3.6β: Η φόρµα εκτύπωσης...65 Εικόνα 3.7: Η φόρµα δηµιουργίας αρχείων εικόνων από το χάρτη...66 Εικόνα 3.8: Η φόρµα καθοριµού των ιδιοτήτων του χάρτη...67 Εικόνα 3.9: Η φόρµα αναγνώρισης των γνωρισµάτων των οντοτήτων...68 Εικόνα 3.10: Η φόρµα της χωρικής επιλογής οντοτήτων...69 Εικόνα 3.11: Η φόρµα σύνταξης λογικών ερωτηµάτων για επιλογή οντοτήτων...70 Εικόνα 3.12: Η φόρµα εύρεσης οντοτήτων µε τη χρήση αλφαριθµητικού...71

5 Σωµαράς Χρήστος, Ανάπτυξη ΓΣΠ για την πόλη της Λάρισας 5 Εικόνα 3.13α: Η φόρµα εισαγωγής (ή ανοίγµατος) νέου υποβάθρου από αρχείο...72 Εικόνα 3.13β: Η φόρµα επιλογής είδους οντοτήτων προς εισαγωγή στο χάρτη από σχέδιο CAD...72 Εικόνα 3.14α: Η 1η υποφόρµα απλής αποτύπωσης των οντοτήτων του ενεργού υποβάθρου...73 Εικόνα 3.14β: Η 2η υποφόρµα αποτύπωσης των οντοτήτων του ενεργού υποβάθρου, κατά τις µοναδιαίες τιµές συγκεκριµένου πεδίου...74 Εικόνα 3.14γ: Η 3η υποφόρµα αποτύπωσης των οντοτήτων του ενεργού υποβάθρου, κατά τις κλάσεις των τιµών τους σε συγκεκριµένο πεδίο...75 Εικόνα 3.14δ: Η 4η υποφόρµα εισαγωγής στο ενεργό υπόβαθρο τυπικών ετικετών από συγκεκριµένο πεδίο...76 Εικόνα 3.14ε: Η 5η υποφόρµα µε τον καθορισµό περαιτέρω ρυθµίσεις των ετικετών...77 Εικόνα 3.14στ: Η 6η υποφόρµα αποτύπωσης τιµών ύψους...78 Εικόνα 3.15: Η Φόρµα πληροφοριών για την εφαρµογή...79 Εικόνα 3.16α: Η µπάρα εργαλείων...79 Εικόνα 3.16β: Η µπάρα των γραφιστικών εργαλείων...81 Εικόνα 3.17: Περιοχές υποµνήµατος, χώρου απεικόνισης του χάρτη και παραθύρου απεικόνισης παρούσης εστίασης...82 Εικόνα 3.18: Η µπάρα οπτικής κλίµακας...82 Εικόνα 3.19: Η µπάρα κατάστασης...82 Εικόνα 3.20: Η περιοχή ορισµού των µονάδων µέτρησης της πραγµατικότητας, το σηµείο προσανατολισµού του βορρά και ο τίτλος του χάρτη...83 Παράρτηµα Εικόνα Π1: Είδη κλίµακας χάρτη...94 Εικόνες Π2.1 & Π2.2 : Εµφάνιση οντοτήτων ανάλογα την κλίµακα...94 Εικόνα Π3: Σχηµατική απόδοση της διάρθρωσης ενός ΓΣΠ...95 Εικόνα Π4: Είδη προβολών σύµφωνα µε επιφάνεια...96 Εικόνα Π5: ιαδικασίες των συστηµάτων που αποτελούν ένα ΓΣΠ...96 Εικόνα Π6: Σχέσεις των ειδών χαρτών και του πραγµατικού κόσµου...97 Πίνακας Π1: Καταγραφή των ΓΣΠ...98

6 Σωµαράς Χρήστος, ιπλωµατική εργασία, MIS 6 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το παρόν πόνηµα έχει ως κύριο αντικείµενο του την περιγραφή και ανάλυση µιας εφαρµογής Γεωγραφικού Συστήµατος Πληροφοριών (ΓΣΠ), που έγινε ειδικά για την πόλη της Λάρισας. Παράλληλα περιγράφονται το θεωρητικό κοµµάτι που καλύπτει τα ΓΣΠ και άλλα σηµαντικά θέµατα όπως οι κανόνες χαρτογραφίας και οι εξελίξεις των εφαρµογών των ΓΣΠ σε συνδυασµό µε άλλες νέες τεχνολογίες. Αυτά έχουν µεγάλη σηµασία για την κατανόηση του συγκεκριµένου εργαλείου λήψης αποφάσεων. Για την καλύτερη κατανόηση των θεµάτων που περιγράφονται στην παρούσα εργασία, υπάρχει ιδιαίτερη αναφορά σε κάποια από αυτά µε τη µορφή ειδικών θεµάτων (επιµέτρων), τα οποία ο συντάκτης της παρούσας εργασίας έκρινε ότι θα διευκόλυναν στην καλύτερη κατανόηση του επιστηµονικού πεδίου των ΓΣΠ και της χαρτογραφίας. Πιο αναλυτικά η δοµή της εργασίας αναλύεται σε πέντε µέρη και τρία ειδικά θέµατα (επίµετρα). Αρχικά υπάρχει µια εισαγωγή στο θέµα και στις διαστάσεις του. Ακολουθεί η ανάπτυξη των θεωρητικών συνισταµένων στις οποίες βασίζονται τα ΓΣΠ (κεφ. 1). Στο τρίτο τµήµα της εργασίας (κεφ. 2) αναλύονται τα περιεχόµενα της εφαρµογής (δεδοµένα, χαρτογραφικά υπόβαθρα και τεχνολογίες υλοποίησης της) ενώ στο επόµενο περιγράφονται οι διαδικασίες-λειτουργίες της εφαρµογής ΓΣΠ για την πόλη της Λάρισας (κεφ. 3). Τέλος, υπάρχει µια επισκόπηση και αξιολόγηση του όλου πονήµατος. Ενδιάµεσα και στο τέλος κάθε κεφαλαίου, υπάρχουν οι αναφορές (επίµετρα) που ως αυτόνοµα τµήµατα, εστιάζουν περισσότερο σε θέµατα άµεσα σχετιζόµενα µε τα ΓΣΠ. Το πρώτο επίµετρο ασχολείται µε την εφαρµογή ενός ΓΣΠ για την αντιµετώπιση ενός προβλήµατος µάρκετινγκ. Το δεύτερο αναφέρεται στις βασικές αρχές σχεδίασης και χαρτογράφησης (γρήγορος µεθοδολογικός οδηγός). Το τελευταίο επίµετρο αναφέρεται στον προγραµµατισµό του χώρου µε τη χρήση των νέων τεχνολογιών στα ΓΣΠ. Τα πακέτα λογισµικού που χρησιµοποιήθηκαν για την επεξεργασία του πρωτογενούς υλικού των χαρτών ήταν το ArcView Gis της ESRI και το AutoCAD Μap της Autodesk. Η εφαρµογή ΓΣΠ για την πόλη της Λάρισας αναπτύχθηκε σε περιβάλλον Visual Basic µε τη συνδροµή των Map Objects της ESRI. Οι βασικοί λόγοι επιλογής του συγκεκριµένου θέµατος ήταν η γνωριµία του υπεύθυνου εκπόνησης, µε τις τεχνολογίες του αντικειµενοστραφούς προγραµµατισµού και η εφαρµογή τους στην αντιµετώπιση προβληµάτων, που σχετίζονται µε τον προπτυχιακό τίτλο του. Παρά τα πολλά προβλήµατα στην εύρεση και οργάνωση των δεδοµένων σε χαρτογραφικά υπόβαθρα, αλλά και στην αποτύπωση σε κώδικα των λειτουργιών που επιτελεί η εφαρµογή, το αποτέλεσµα κρίνεται ικανοποιητικό και ταυτίζεται άµεσα µε τους αρχικούς στόχους που είχαν τεθεί.

7 Σωµαράς Χρήστος, Ανάπτυξη ΓΣΠ για την πόλη της Λάρισας 7 Τέλος, µια εργασία από τη στιγµή που υλοποιείται, βοηθάει στη διερεύνηση του φαινοµένου-προβλήµατος µε το οποίο ασχολείται, αποτελώντας ταυτόχρονα τη βάση, ώστε οι επόµενες προσπάθειες να µην υποπέσουν στα ίδια λάθη και να οδηγηθούν σε άλλους τοµείς και διαστάσεις του φαινοµένου-προβλήµατος, βοηθώντας έτσι στην καλύτερη προσέγγιση. Από αυτή και µόνο τη σκοπιά η παρούσα εργασία πετυχαίνει στο να θέσει τον προβληµατισµό γύρω από τα ΓΣΠ.

8 Σωµαράς Χρήστος, ιπλωµατική εργασία, MIS 8 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σηµαντική στιγµή στο διετή κύκλο σπουδών του µεταπτυχιακού προγράµµατος στα πληροφοριακά συστήµατα αποτελεί η συγγραφή της διπλωµατικής εργασίας, µιας και αποτελεί µια επίσηµη και αποδεκτή διαδικασία για την κατάκτηση και τεκµηρίωση γνώσης σε ένα συγκεκριµένο γνωστικό αντικείµενο. Είναι η απαρχή µιας ερευνητικής σταδιοδροµίας η οποία, αν µη τι άλλο, οριοθετεί τον τρόπο σκέψης και οργάνωσης του εκπονούντα αυτή, και δοκιµάζει τις ικανότητες σύνθεσης της γνώσης, που ο προηγούµενος καιρός έφερε σε αυτόν, µέσα από τις µαθησιακές οδούς του µεταπτυχιακού προγράµµατος. Πέρα όµως από τα προηγούµενα, η διπλωµατική εργασία αποτελεί ένα στάδιο κατά το οποίο µπορεί να γίνει ένας συνδυασµός γνώσης, που αργότερα θα αποτελέσει βάση για περαιτέρω επιτεύγµατα σε προσωπικό επίπεδο. Σε αυτή τη λογική, ο εισηγητής του πονήµατος αυτού, θέλησε µέσω της διπλωµατικής εργασίας του, να συνδυάσει τη γνώση από την προπτυχιακή του εξειδίκευση 1, µε αυτή που το µεταπτυχιακό προσέφερε. Χρησιµοποιώντας, λοιπόν, µαθηµατικούς όρους, τοµή των δύο αντικειµένων είναι τα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών (εργαλεία χωρικής ανάλυσης και σηµαντικό είδος πληροφοριακών συστηµάτων), προς τούτο και η ενασχόληση µε αυτά. Η θεωρητική κάλυψη αυτών η οποία γίνεται µε την αφοµοίωση και ένταξη στην εργασία σύγχρονης βιβλιογραφίας αναδεικνύει τις προοπτικές εξέλιξης τους, κάτι που ενισχύει και δικαιώνει την επιλογή ενός τέτοιου θέµατος. Η περαιτέρω εξειδίκευση της διπλωµατικής εργασίας στην πόλη της Λάρισας, η οποία και γίνεται µε την υλοποίηση εφαρµογής ΓΣΠ µε ψηφιακά υπόβαθρα της πόλης, αποτελεί µια διάσταση που έρχεται να καλύψει δύο προσωπικές ανάγκες. Η πρώτη είναι η τοποθέτηση και φιλοσοφία του γράφοντα, για ενασχόληση µε θέµατα που άπτονται της γενέτειρας πόλης του, αλλά αποτελούν βασικό πεδίο προβληµατισµού στη σύγχρονη χωροταξία στην Ελλάδα και στον τρόπο λήψης αποφάσεων σε χωρικά προβλήµατα. Η δεύτερη είναι ο διακαής πόθος για γνωριµία µε τις σύγχρονες τεχνολογίες του αντικειµενοστραφούς προγραµµατισµού και της διαχείρισης δεδοµένων. Σ` αυτό, λοιπόν, το πλαίσιο έγινε η επιλογή του συγκεκριµένου θέµατος. Η δοµή της εργασίας περιλαµβάνει κάτι το πρωτοποριακό. Πέρα από τα βασικά κεφάλαια στα οποία περιγράφονται το θεωρητικό κοµµάτι που καλύπτει τα ΓΣΠ και τα επιµέρους στοιχεία της εφαρµογής ΓΣΠ για την πόλη της Λάρισας, γίνεται αναφορά σε τρία ειδικά θέµατα (επίµετρα) τα οποία ενηµερώνουν και ξεκαθαρίζουν, όσο αυτό είναι δυνατό, συγκεκριµένες διαστάσεις των ΓΣΠ. Έτσι αναλυτικά πέρα από το παρόν κείµενο της εισαγωγής, στο πρώτο κεφάλαιο αναπτύσσονται θέµατα γύρω από τον ορισµό και την εξέλιξη των ΓΣΠ. Υπάρχει λεπτοµερής αναφορά στα συστατικά στοιχεία, στους στόχους και τις απαραίτητες προϋποθέσεις επιτυχίας των ΓΣΠ. Σε επόµενο στάδιο αναφέρονται οι αιτίες και οι 1 Η προπτυχιακή εξειδίκευση σχετίζεται µε τη χωροταξία και την περιφερειακή ανάπτυξη.

9 Σωµαράς Χρήστος, Ανάπτυξη ΓΣΠ για την πόλη της Λάρισας 9 εφαρµογές τους και επιχειρείται να διαγνωστούν οι τάσεις και οι µελλοντικές εξελίξεις αυτών. Το πρώτο κεφάλαιο ακολουθεί ένα ειδικό θέµα (επίµετρο Ι) το οποίο περιγράφει τον τρόπο µε τον οποίο ένα ΓΣΠ, ως εργαλείο, µπορεί να δώσει απαντήσεις σε προβλήµατα Μάρκετινγκ. Μέσα από αυτό το κείµενο, το οποίο και αποτέλεσε τµήµα εργασίας σε κάποιο από τα µαθήµατα του µεταπτυχιακού, δίδεται µια εφαρµογή των ΓΣΠ για αντιµετώπιση προβληµάτων τα οποία ως τώρα επιλύονταν µε παραδοσιακούς τρόπους, κάνοντας έτσι ορατή τη διαφορά στα αποτελέσµατα του σήµερα µε το χθες. Στο δεύτερο κεφάλαιο, γίνεται αναλυτική αναφορά στα δεδοµένα της εφαρµογής και στις τεχνολογίες που επιλέχθηκαν. Επιγραµµατικά θα µπορούσε να λεχθεί ότι βασικές τεχνολογίες λογισµικού για την υλοποίηση της διπλωµατικής αυτής, ήταν το ArcView της ESRI, τα MapObjects (evaluation edition) και η Visual Basic. Επίσης, σε αυτό το κεφάλαιο γίνεται η προσπάθεια για αναφορά στα χαρακτηριστικά του καθενός λογισµικού και στο τρόπο που αυτά ταίριαξαν για να επιτευχθεί η υλοποίηση της εφαρµογής ΓΣΠ. Στο δεύτερο ειδικό θέµα (επίµετρο ΙΙ), γίνεται µια γρήγορη αναφορά στους κανόνες χαρτογράφησης, σύνθεσης και παραγωγής χαρτών, γιατί η υλοποίηση ενός ορθά δοµηµένου ΓΣΠ απαιτεί τη γνώση και κατανόηση τέτοιων κανόνων. Και αυτό γιατί το επικοινωνιακό τµήµα του ΓΣΠ, που βοηθά τελικά στη λήψη αποφάσεων, είναι ο χάρτης (ηλεκτρονικός και αναλογικός), ο οποίος πρέπει να είναι σωστός για να πετύχει το σκοπό του και να ενηµερώνει το χρήστη. Στο τρίτο κεφάλαιο, γίνεται περιγραφή της αναπτυγµένης εφαρµογής ΓΣΠ για την πόλη της Λάρισας. Αναπτύσσονται οι λειτουργίες της, τα µενού εντολών, τα κουµπιά και τα τµήµατα αυτής (όπως φόρµες, περιβάλλον διεπαφής κ.α.). Στο τρίτο ειδικό θέµα που ακολουθεί (επίµετρο ΙΙΙ), γίνεται µια ακόµα αναφορά στις εξελίξεις που υπάρχουν στα ΓΣΠ, και περιγράφονται οι συνδυασµοί αυτών µε τεχνικές που βοηθούν τη λήψη αποφάσεων, οι οποίες βασίζονται στις νέες τεχνολογίες όπως η προσοµοίωση κ.α. Μάλιστα παρατίθεται ένα κοµµάτι εργασίας που έγινε για µάθηµα του µεταπτυχιακού, το οποίο αναφέρεται στη χρήση των ΓΣΠ και ενός περιβάλλοντος προσοµοίωσης, µε σκοπό την εφαρµογή και έλεγχο χωρικών προβληµάτων. Τέλος, στο κεφάλαιο των συµπερασµάτων γίνεται µια σύνοψη για τα ΓΣΠ, προς ευκολία του αναγνώστη, και αναφέρονται οι προοπτικές εξέλιξης που µπορεί να έχει η εφαρµογή ΓΣΠ για την πόλη της Λάρισας. Στο παράρτηµα υπάρχουν χρήσιµα στοιχεία και εικόνες που ενισχύουν τα αναφερόµενα στο κυρίως κείµενο. Τέλος, ακολουθεί η βιβλιογραφία και χρήσιµα στοιχεία σχετικά µε την ανάλυση των πεδίων των πινάκων των shapefiles, για κατανόηση της πληροφορίας από τον χρήστη. Η ενασχόληση µε το συγκεκριµένο θέµα κάλυψε ένα χρονικό διάστηµα οκτώ µηνών (Ιούνιος 2000 Ιανουάριος 2001). Παράλληλα, υπάρχουν και άλλες διαστάσεις του θέµατος που δεν αναφέρονται στο παρόν κείµενο. Η προσπάθεια όµως αυτή, αν µη τι άλλο, πέρα από τις γνώσεις που προσέφερε στον εισηγητή της,

10 Σωµαράς Χρήστος, ιπλωµατική εργασία, MIS 10 αποτελεί µια αρχή για περαιτέρω ενασχόληση µε τα ΓΣΠ, για τα οποία η συζήτηση όλο και µεγαλώνει τον τελευταίο καιρό. Τα ΓΣΠ ως τµήµα και εργαλείο για τις επιστήµες του «αποφασίζειν» χρήζουν ιδιαίτερου ενδιαφέροντος και προσοχής, και αυτά υπήρξαν οδηγοί στην ανάλυση που αναπτύσσεται στις επόµενες σελίδες.

11 Σωµαράς Χρήστος, Ανάπτυξη ΓΣΠ για την πόλη της Λάρισας 11 1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1. Εισαγωγή Απαραίτητη προϋπόθεση για την πληρότητα µιας εργασίας, η οποία περιγράφει εφαρµογή Γεωγραφικού Συστήµατος Πληροφοριών, αποτελεί η αναφορά στο θεωρητικό κοµµάτι που καλύπτει τον τοµέα των ΓΣΠ. Είναι αναγκαία η ανάλυση και η περιγραφή των συνισταµένων και των µερών που αποτελούν ένα ΓΣΠ για την καλύτερη κατανόηση του, την αναγνώριση των δυνατοτήτων που προσφέρει και των αποτελεσµάτων που επιτυγχάνει. Ως Γεωγραφικό Σύστηµα Πληροφοριών αναφέρεται εκείνο το ολοκληρωµένο σύστηµα συλλογής, αποθήκευσης, διαχείρισης και ανάλυσης πληροφορίας που έχει σχέση µε φαινόµενα που εξελίσσονται στο γεωγραφικό χώρο. (IEK Επανοµής, 1999, Παρασχάκης Ι., Παπαδοπούλου Μ., Πατιάς Π., 1991, σελ. 235) Τα ΓΣΠ τα τελευταία χρόνια έχουν υιοθετηθεί από πολλούς φορείς (θεσµικούς και µη) που εµπλέκονται στο σχεδιασµό του χώρου. Βοηθούν στη λήψη αποφάσεων και στην επιλογή πολιτικής παρέµβασης, αφού διαθέτουν µηχανισµούς διατήρησης και ανάκτησης πληροφορίας, παρέχοντας ταυτόχρονα οπτικοποιηµένα αποτελέσµατα. Σήµερα υπάρχουν παγκοσµίως χρήστες οι οποίοι καρπώνονται των ωφελειών των ΓΣΠ, σε πολλούς τοµείς της παραγωγής. (ARCNEWS Vol. 21, no 4, p. 20) Η επιτυχία τους και το µέλλον τους εξαρτάται από την εξακολούθηση της συνεισφοράς τους στον σχεδιασµό και στην παρακολούθηση του χώρου. 2. Ορισµός των ΓΣΠ Εξαιτίας της χρήσης των ΓΣΠ σε πολλούς τοµείς της παραγωγής, αλλά και της ακαδηµαϊκής-ερευνητικής, πολιτιστικής, οικονοµικής και πολιτικής ανάλυσης που επιβάλλεται να επιτύχουν αυτά κατά περίπτωση, ο ορισµός τους είναι συγκεχυµένος. Ένα ΓΣΠ µπορεί να περιγραφεί µε τρεις τρόπους α. µέσω τυπικών ορισµών, β. µέσω της δυνατότητας του να εκτελεί χωρικές επεξεργασίες, συνδέοντας σύνολα δεδοµένων µεταξύ τους, χρησιµοποιώντας σαν κλειδί την τοποθεσία και γ. βάσει των ειδών ερωτήσεων που µπορεί να απαντήσει κατά την ανάλυση. Παλιότερα ΓΣΠ θεωρούνταν εκείνα τα εργαλεία τα οποία µετέτρεπαν ύστερα από επεξεργασία, τα χωρικά δεδοµένα σε χωρική πληροφορία, βοηθώντας έτσι την άσκηση πολιτικής και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Σήµερα : Γεωγραφικό Σύστηµα Πληροφοριών είναι το σύνολο συγκεκριµένων τεχνολογιών-εργαλείων που σχετίζονται µε δεδοµένα που αναφέρονται σε χωρικές γεωγραφικές οντότητες 2. Συνδέει τις γεωγραφικές τοποθεσίες µε πληροφορία 2 Αυτές είναι οι οντότητες του χάρτη, δηλαδή οι πληροφορίες που παριστώνται γραφικά σαν ένα σύνολο συστατικών µερών του χάρτη και οι οποίες υφίστανται στην πραγµατικότητα ως σχήµατα.

12 Σωµαράς Χρήστος, ιπλωµατική εργασία, MIS 12 (οντότητες χαρτών), παράγοντας θεµατικούς χάρτες 3 (µε περιγραφικά δεδοµένα), και έτσι την οπτικοποιεί 4 και βοηθά στην ανάλυση της. Στην ουσία στους χάρτες η πληροφορία οργανώνεται ανάλογα µε την τοποθεσία που βρίσκονται οι οντότητες (ESRI, 1996b). Το ΓΣΠ είναι οργανωµένη συλλογή εξοπλισµού, λογισµικού, γεωγραφικών δεδοµένων και προσωπικού, σχεδιασµένη έτσι ώστε να συγκεντρώνει, αποθηκεύει, ενηµερώνει, επεξεργάζεται, αναλύει και παρουσιάζει όλους τους τύπους των γεωγραφικών δεδοµένων. (Σπανίδης Ν., 1995, κεφ.1 σελ.2) Είναι υπολογιστικό εργαλείο, που βοηθά στη χαρτογράφηση χαρακτηριστικών που υπάρχουν και γεγονότων που συµβαίνουν σε µια γεωγραφική περιοχή (Ευαγγελίδης Γ., Ευαγγελίδης., 1999). ιαθέτει µεγάλη ευελιξία στην παραγωγή χαρτών, µιας και µπορεί να περιέχει πολλά είδη δεδοµένων. Αυτά έχει τη δυνατότητα να τα συνδυάζει µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία συµπερασµάτων χρήσιµων για τη λήψη αποφάσεων. Τελικά, το ΓΣΠ είναι ένα ολοκληρωµένο σύστηµα χρήσιµο για τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, µε αποτέλεσµα να χρησιµοποιείται από πολλούς θεσµικούς φορείς τα τελευταία χρόνια. Ο επιστηµονικός χώρος των ΓΣΠ είναι σύνθετος χώρος, ο οποίος δηµιουργείται από τη σύνδεση, οργάνωση και χρήση: α) των εξελιγµένων γνώσεων στις επιστήµες που αφορούν στη συλλογή, στη διαλογική διαχείριση και ανάλυσή, και στην απόδοσή της πληροφορίας β) της συνεχώς εξελισσόµενης τεχνολογίας των Η/Υ. 3 Χάρτης είναι µια γραφική αναπαράσταση όλης ή µέρους της γήινης επιφάνειας, σχεδιασµένος µε κλίµακα σε ένα δισδιάστατο σχέδιο, στο οποίο ανθρωπογενή και φυσικά φαινόµενα ή χαρακτηριστικά παρουσιάζονται µε συµβολικές παραστάσεις. Υπάρχουν τρεις κύριες οµάδες χαρτών: οι τοπογραφικοί οι οποίοι σχεδιάζονται βάσει των τοπογραφήσεων από το έδαφος, τον αέρα και το διάστηµα. οι θεµατικοί που συντάσσονται µε βάση στατιστικά δεδοµένα ή αποτελέσµατα ειδικών επιτόπιων ερευνών, που συγκεντρώνονται σε ένα τοπογραφικό πλαίσιο. Όταν αναφέρονται µόνο στο είδος των φαινοµένων σε µια σειρά τοποθεσιών ονοµάζονται ποιοτικοί, ενώ στην περίπτωση που εκτός από το είδος του φαινοµένου, συµπεριλαµβάνουν και την τιµή ή το ποσό του, λέγονται ποσοτικοί. Οι τελευταίοι παρουσιάζουν τις απόλυτες ή τις παράγωγες ποσότητες (µέσοι όροι ή εκφράσεις κεντρικής ροπής, λόγοι στοιχείων ως ποσοστό του συνόλου, πυκνότητες κατανοµές στο χώρο, διακριτών φαινοµένων). οι νοητικοί που παρουσιάζουν την εικόνα του περιβάλλοντος όπως υφίσταται στο µυαλό. Οι χάρτες χρησιµεύουν ως: α. τρόπος αποθήκευσης και καταγραφής πληροφοριών (ποσοτικά και ποιοτικά δεδοµένα µε χωρική υπόσταση) β. εργαλείο ανάλυσης χωρικών φαινοµένων γ. µέθοδος παρουσίασης ενός χώρου (περιοχή-τοποθεσία) Τελικά οι χάρτες βοηθούν στην κατανόηση των εννοιών της χωροθέτησης, της κατανοµής, των περιφερειών, των συνδέσεων-συσχετίσεων, των κινήσεων-ροών και της διάχυσης. (για τις σχέσεις των χαρτών µε τον πραγµατικό κόσµο βλ. παράρτηµα εικόνα Π6) 4 Η οπτικοποίηση της πληροφορίας που διαθέτει ένα ΓΣΠ, επιτυγχάνεται µε την παραγωγή από αυτό διαγραµµάτων, χαρτών, πινάκων και αναφορών.

13 Σωµαράς Χρήστος, Ανάπτυξη ΓΣΠ για την πόλη της Λάρισας 13 Πίνακας 1.1: Τρέχοντες όροι για τα ΓΣΠ κατά χώρα και ειδική ορολογία Ορολογία Πηγή Γεωγραφικό Σύστηµα Πληροφοριών (Geographic Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής Information System) Γεωγραφικό Σύστηµα Πληροφοριών Ευρώπη (Geographical Information System) Γεωµατική (Geomatique) Καναδάς Γεωσχεσιακό Σύστηµα Πληροφοριών Τεχνολογική ορολογία (Georelational Information System) Πληροφοριακό Σύστηµα Φυσικών Πηγών Επιστηµονική ορολογία (Natural Resources Information System) Γεωεπιστήµη ή Γεωλογικό Πληροφοριακό Επιστηµονική ορολογία Σύστηµα (Geoscience or Geological Information System) Χωρικό Σύστηµα Πληροφοριών (Spatial Μη γεωγραφικό παράγωγο Information System) Σύστηµα Ανάλυσης Χωρικών εδοµένων (Spatial Ανάλογα το τι κάνει το Data Analysis System) σύστηµα Πηγή: DeMers M. N., 1997, σελ ιαχρονική εξέλιξη των ΓΣΠ 5 Οι άτλαντες θεµατικών χαρτών, που εµφανίστηκαν για πρώτη φορά στα µέσα του 19ου αιώνα, και στους οποίους η πληροφορία καταχωρούνταν κατά επίπεδα (layers), µπορούν να θεωρηθούν ως τα πρώτα ΓΣΠ. Tα ΓΣΠ µε τη σηµερινή µορφή και τα βασικά χαρακτηριστικά που ακόµα διατηρούν, εµφανίστηκαν στη δεκαετία του 60. Από το 1964 κυρίως στις ΗΠΑ 6 και τον Καναδά 7, οι τοπικές διοικήσεις και οι κυβερνήσεις των πολιτειών, άρχισαν να δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη διαχείριση γεωγραφικής πληροφορίας µέσα από τα ΓΣΠ, τα οποία έβλεπαν καθαρά σαν εργαλεία για τη λήψη αποφάσεων. Στη δεκαετία του 70, ο αριθµός των ΓΣΠ σε θεσµοθετηµένους φορείς αυξήθηκε κατά πολύ. Ειδικότερα το 1977 στις ΗΠΑ υπήρχαν τουλάχιστον 54 διαφορετικά συστήµατα. Κατά τη δεκαετία του 80, στην κεντρική Ευρώπη, µια από τις πρώτες εφαρµογές ήταν η καταγραφή των συστηµάτων οικοδοµήσιµης γης και η δηµιουργία περιβαλλοντικών βάσεων δεδοµένων. 5 Ικανοποιητική ανάλυση υπάρχει στα Παρασχάκης Ι., Παπαδοπούλου Μ., Πατιάς Π., 1991, σελ και Σπανίδης Ν., 1995, κεφ.1, σελ. 8 6 Management Information Assembly and Display System, όπου υπήρχε αποθήκευση δεδοµένων, διαχείριση και ανάλυση, δηµιουργία νέων επιπέδων πληροφορίας και σχεδιαστική έξοδος αποτελεσµάτων. 7 Canadian Geographic Information System, όπου γίνονταν αποθήκευση ψηφιοποιηµένων χαρτογραφικών δεδοµένων και πληροφοριών γης.

14 Σωµαράς Χρήστος, ιπλωµατική εργασία, MIS 14 Επίσης στη Μεγάλη Βρετανία υπήρξαν µεγάλες δαπάνες για τη δηµιουργία τοπογραφικής βάσης δεδοµένων για όλη τη χώρα, µε στοιχεία προερχόµενα από χάρτες 1:1250 και 1:2500. Την ίδια περίοδο στον Καναδά αναπτύχθηκε µια σηµαντική εφαρµογή για τη διαχείριση της ξυλείας των δασικών εκτάσεων. Αντίστοιχα στην Ιαπωνία και την Κίνα υπήρξε η υλοποίηση συστηµάτων παρακολούθησης και δηµιουργίας µοντέλων περιβαλλοντικών αλλαγών. Ένα ακόµη από τα προγράµµατα ήταν αυτό της Γεωλογικής Υπηρεσίας των Ηνωµένων Πολιτειών µε την ονοµασία TIGER (Topological Integrated Geographic Encoding and Reporting), το οποίο θα διευκόλυνε την διαδικασία απογραφής του πληθυσµού. Κυρίως τα συστήµατα που αναπτύχθηκαν και αναπτύσσονται εξυπηρετούν τις χρήσεις γης, τα φυσικά διαθέσιµα και τον σχεδιασµό για όλα τα επίπεδα της τοπικής αυτοδιοίκησης ενός κράτους όπως επίσης τις ανάγκες ιδιωτικών επιχειρήσεων. Στην Ελλάδα εµφανίζονται στο τέλος της δεκαετίας του `80 µε την αγορά του πρώτου συστήµατος από την Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού (1987). Μόλις στην αρχή της δεκαετίας του `90 αρχίζει να διαδίδεται η χρήση τους µε την συνέργια της πληροφόρησης και εκπαίδευσης σε αυτά από τα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα, της πώλησης αυτών από εγχώριους αντιπροσώπους παγκόσµιων εταιρειών στην ελληνική αγορά και της πίεσης που άρχισαν να ασκούν οι πρώτες εταιρίες που παρέχουν υπηρεσίες ως χρήστες και προγραµµατιστές σε ΓΣΠ. Βεβαίως η αργή ανάπτυξη και υιοθέτηση αυτών σε ελληνικό έδαφος σχετίζεται άµεσα µε την έλλειψη α. εξειδικευµένου προσωπικού και διαθέσιµης τεχνολογίας όλα τα προηγούµενα χρόνια, β. ψηφιακών στοιχείων και δεδοµένων, γ. ελληνοποιηµένων εφαρµογών, και την ύπαρξη ανασταλτικών µηχανισµών που δυσκολεύουν τον υγιή και συνολικό εκσυγχρονισµό στον ελληνικό τρόπο ζωής. Βεβαίως η ψηφιοποιήσεις στοιχείων και η προσπάθεια εφαρµογής και χρήσης των ΓΣΠ στη χώρα µας γίνεται τόσο από ιδιωτικούς και δηµόσιους φορείς (ΓΥΣ, Υπουργείο Γεωργίας, Τοπογραφική υπηρεσία, ΥΠΕΧΩ Ε, Κτηµατολόγιο Α.Ε., ΕΣΥΕ κ.α). 8 Τα τελευταία χρόνια τα ΓΣΠ έχουν παρεισφρήσει σε τοµείς όπως η ναυσιπλοΐα και γενικότερα στις διαδικασίες εντοπισµού της θέσης των µέσων µεταφοράς. Συχνά συναντώµενα έχουν γίνει τα συστήµατα για την πρόβλεψη και αντιµετώπιση τυχαίων συµβάντων κυρίως στην αστική κλίµακα. Σήµερα, οι εφαρµογές των ΓΣΠ είναι πολλές, όπως θα δούµε στην παράγραφο 8 µιας και βοηθούν τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. 4. Συστατικά στοιχεία των ΓΣΠ 4.1. Βασικές έννοιες και τρόπος λειτουργίας ύο είναι οι έννοιες που θα µας απασχολήσουν κατά την περιήγηση µας στον κόσµο των ΓΣΠ. Η πρώτη είναι αυτή των χωρικών γεωγραφικών οντοτήτων. Στην 8 Βλ. IEK Επανοµής, 1999, σελ. 179

15 Σωµαράς Χρήστος, Ανάπτυξη ΓΣΠ για την πόλη της Λάρισας 15 ουσία χωρικές οντότητες είναι τα γεωµετρικά καθορισµένα σχήµατα που έχουν συγκεκριµένη τοποθεσία στην πραγµατικότητα και απεικονίζονται στους χάρτες σύµφωνα µε αυτή (σχετική και απόλυτη θέση 9 ). Τέτοιες αποτελούν (είδη οντοτήτων) : α. οι σηµειακές οντότητες (σηµεία-κόµβοι), που κάθε µια από αυτές παριστάνεται µε µια ευδιάκριτη θέση, προσδιορίζοντας ένα αντικείµενο του χάρτη, που το µέγεθος ή το σχήµα του είναι πολύ µικρό για να παρασταθεί σαν γραµµή ή πολύγωνο. β. οι γραµµικές οντότητες (γραµµές-τόξα), που κάθε µια από αυτές είναι ένα σύνολο ζευγών συντεταγµένων, που όταν ενωθούν παριστάνουν το γραµµικό σχήµα ενός αντικειµένου του χάρτη, πολύ στενό για να απεικονισθεί σαν περιοχή. γ. οι εκτατικές οντότητες (περιοχές-πολύγωνα) που είναι κλειστά σχήµατα των οποίων τα όρια περικλείουν οµογενείς περιοχές. Οι οντότητες διαχωρίζονται σε χαρτογραφικά υπόβαθρα 10 ανάλογα µε το είδος τους. Βασική αρχή σε ένα ΓΣΠ είναι το γεγονός ότι δεν µπορούν να συνυπάρχουν δύο και περισσότερα είδη οντοτήτων στο ίδιο χαρτογραφικό υπόβαθρο. Αξίζει να σηµειωθεί ότι ανάλογα την κλίµακα 11 που έχει ο χάρτης µια οντότητα µπορεί να είναι σηµείο, γραµµή ή πολύγωνο. Ο τρόπος µε τον οποίο θα απεικονισθεί τελικά µια γεωγραφική οντότητα της πραγµατικότητας σε χάρτη µέσα σε ένα ΓΣΠ, εξαρτάται από α. το σχετικό µέγεθος του προς απεικόνιση χωρικού αντικειµένου στην κλίµακα του χάρτη, β. το επίπεδο της πληροφορίας που θα απεικονισθεί στο χαρτογραφικό υπόβαθρο, γ. την συµβατότητα των χωρικών αντικειµένων που θα απεικονισθούν µε γεωγραφικά σχήµατα, και δ. το είδος των δεδοµένων προς χαρτογράφηση (ποιοτικά, ιεραρχικά, ποσοτικά µε συνεχείς τιµές, ποσοτικά µε διακριτές τιµές) Η σχετική θέση οντότητας δίνεται από τις περιβάλλουσες-γειτνιάζουσες οντότητες ενώ η απόλυτη από το/τα ζεύγη συντεταγµένων που καθορίζουν αυτή σε συγκεκριµένο και εξ αρχής ορισµένο σύστηµα αναφοράς (στην Ελλάδα χρησιµοποιείται το ΕΓΣΑ 87 το οποίο θεσπίστηκε από τον Οργανισµό Κτηµατολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας). Γενικά για τις συσχετίσεις των δεδοµένων µέσα σε ένα ΓΣΠ γίνεται αναφορά στην παράγραφο 4.2 του παρόντος κεφαλαίου. 10 Ως χαρτογραφικό υπόβαθρο (layer) ορίζεται εκείνος ο χάρτης που βρίσκεται σε ψηφιακή µορφή (ή όχι) και περιλαµβάνει αποτυπωµένες τις γεωγραφικές οντότητες ιδίου είδους, µιας περιοχής για την οποία υφίσταται. 11 Η κλίµακα στην οποία ένας χάρτης είναι αποτυπωµένος, δηλώνει το λόγο της απόστασης δύο σηµείων πάνω στη γη και της απόστασης των δύο αντίστοιχων σηµείων πάνω στο χάρτη. Η κλίµακα καθορίζει το επίπεδο και το είδος της πληροφορία που θα απεικονισθεί (γενίκευση), και το πλήθος των συµβόλων που θα χρησιµοποιηθούν στην χαρτογράφηση (απλοποίηση). Μεγάλης κλίµακας χάρτες είναι αυτοί που περιέχουν συστατικά που το µέγεθος τους πλησιάζει το πραγµατικό µέγεθός τους. Μικρής κλίµακας χάρτες είναι αυτοί των οποίων τα στοιχεία παρουσιάζονται πολύ µικρότερα από το πραγµατικό τους µέγεθος. Με βάση τη διεθνή πρακτική, µικρής κλίµακας είναι οι χάρτες κάτω από 1: και µεγάλης πάνω από 1: Τα είδη κλιµάκων είναι τρία, της λεκτικής, του λόγου αναπαράστασης και της οπτικής (βλέπε εικόνες Π1, Π2.1, Π2.2 στο παράρτηµα) - (Μαλούτας Θ., Πανταζής Π., 1997, σελ. 7-9) 12 Για περισσότερα βλ. Μαλούτας Θ., Πανταζής Π., 1997, σελ. 5-6

16 Σωµαράς Χρήστος, ιπλωµατική εργασία, MIS 16 Εικόνα 1.1: Παραδείγµατα απεικόνισης γεωγραφικών οντοτήτων Πηγή: DeMers M. N., 1997, σελ. 30 Η δεύτερη έννοια που θα µας απασχολήσει είναι αυτή των γνωρισµάτων των οντοτήτων. Τα γνωρίσµατα αναφέρονται ως η περιγραφική πληροφορία που σχετίζεται µε τις οντότητες των χαρτογραφικών υποβάθρων. Αυτά υφίστανται ως στήλες-πεδία σε πίνακες όπου η κάθε γραµµή πίνακα αντιπροσωπεύει µια εκ των χωρικών οντοτήτων. Κάθε πίνακας σε ένα ΓΣΠ µε περιγραφική πληροφορία συνδέεται µε ένα θεµατικό χαρτογραφικό υπόβαθρο.(αναφορά στη δοµή των αρχείων που αποτελούν τα θεµατικά χαρτογραφικά υπόβαθρα µιας εφαρµογής ΓΣΠ θα γίνει στην παράγραφο 4.3 του παρόντος κεφαλαίου) Πολύ απλά τα δεδοµένα που διαχειρίζεται ένα ΓΣΠ είναι οι οντότητες (χωρική πληροφορία) και οι πίνακες γνωρισµάτων τους (ποιοτικές και ποσοτικές ιδιότητες των χωρικών οντοτήτων). Το ΓΣΠ αποτελείται από τα παρακάτω τµήµατα 13 : Υλικό : εδώ περιλαµβάνονται τα υλικά τµήµατα (Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, σαρωτές (scanners), πινακίδες ψηφιοποίησης, αυτόµατοι σχεδιαστές (plotters), εκτυπωτές κ.α) 13 Βλέπε παράρτηµα εικόνα Π3

17 Σωµαράς Χρήστος, Ανάπτυξη ΓΣΠ για την πόλη της Λάρισας 17 Εικόνα 1.2: O µηχανικός εξοπλισµός ενός ΓΣΠ Πηγή: Τσολάκης Α., 1999, σελ. 6, (ιδία επεξεργασία) Βασική διαδικασία που επιτελείται από το παραπάνω τµήµα του ΓΣΠ είναι η ψηφιοποίηση των αναλογικών χαρτών (η µεταφορά των χωρικών οντοτήτων σε ψηφιακή µορφή, στην ουσία η δηµιουργία των δεδοµένων του ΓΣΠ). Οι συσκευές του σαρωτή και της πλακέτας ψηφιοποίησης είναι αυτές που µετατρέπουν την αναλογική σε ψηφιακή πληροφορία. Ο σαρωτής µετατρέπει τον αναλογικό χάρτη σε δοµή πίνακα όπου τα στοιχεία του συνθέτουν το ψηφιδωτό. Υπάρχουν επίπεδοι και κυλινδρικοί σαρωτές. Η πλακέτα ψηφιοποίησης µε το συνδυασµό συγκεκριµένης τεχνολογίας υλικού, µετατρέπει τη γραµµική και σηµειακή πληροφορία από τους αναλογικούς χάρτες σε ψηφιακή µορφή. Στην ουσία µε τη χρήση πηνίων, όπου κτυπά σηµείο το κοντρόλ ψηφιοποίησης δηµιουργείται στατικός ηλεκτρισµός και αποθηκεύεται αυτό στον υπολογιστή. Οι γραµµές επίσης αποθηκεύονται ως σύνολα σηµείων. Λογισµικό - Μέθοδοι 14 : το οποίο είναι κάποιο πρόγραµµα (ή σύνολο υποπρογραµµάτων) το οποίο διαθέτει: i. σύστηµα κωδικοποίησης και εισαγωγής: α. των γραφικών οντοτήτων των χαρτογραφικών υποβάθρων β. των πινάκων µε τα περιγραφικά δεδοµένα των οντοτήτων που υπάρχουν στα χαρτογραφικά υπόβαθρα Βλ. DeMers M. N., 1997, σελ Τα α και β αποτελούν αυτό που αποκαλούµε χωρικά δεδοµένα

18 Σωµαράς Χρήστος, ιπλωµατική εργασία, MIS 18 Εικόνα 1.3: Πηγές και σύστηµα εισαγωγής δεδοµένων Πηγή: Παρασχάκης Ι., Παπαδοπούλου Μ., Πατιάς Π., 1991, σελ. 241 ii. σύστηµα αποθήκευσης και ανάκτησης των χωρικών δεδοµένων που αφορά στον τρόπο µε τον οποίο α. οργανώνονται τα δεδοµένα στα αρχεία αποθήκευσης, β. περιγράφεται η τοπολογία, τα βασικά χαρακτηριστικά, και η θέση των αντικειµένων κ.α.

19 Σωµαράς Χρήστος, Ανάπτυξη ΓΣΠ για την πόλη της Λάρισας 19 Εικόνα 1.4: Στάδια σχεδιασµού συστήµατος αποθήκευσης και ανάκτησης χωρικών δεδοµένων ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ορισµός των συγκεκριµένων κριτηρίων της ανάλυσης και των τελικών χαρτών ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ & ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ µετάφραση σε λίστα και τύπο οντοτήτων ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΕ ΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ & ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ µετάφραση των κριτηρίων σε µια λίστα επιπέδων και στοιχείων ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ προσδιορισµός του τύπου κάθε χαρακτηριστικού, πλάτος και κωδικές τιµές. δηµιουργία λεξικού δεδοµένων ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ αναγνώριση σηµείων αναφοράς και δηµιουργία αρχείου συστήµατος αναφοράς ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ δηµιουργία χώρων εργασίας και προσδιορισµός σύµβασης για την ονοµατολογία Πηγή: Σπανίδης Ν., 1995, κεφ.3 σελ.26 (ιδία επεξεργασία)

20 Σωµαράς Χρήστος, ιπλωµατική εργασία, MIS 20 iii. σύστηµα επεξεργασίας δεδοµένων, όπου γίνεται η απαλοιφή των σφαλµάτων, και η ενηµέρωση και ο συνδυασµός των επιµέρους κατηγοριών δεδοµένων iv. σύστηµα ανάλυσης και υλοποίησης ερωτηµάτων το οποίο υλοποιεί εντολές και πράξεις στα δεδοµένα και δίνει απαντήσεις σε ερωτήµατα των χρηστών v. σύστηµα παραγωγής αναφορών και οπτικοποιηµένων αποτελεσµάτων Γενικά οι τρόποι παρουσίασης των δεδοµένων είναι δύο. Σε γραφικές οθόνες και σε χάρτες παραγόµενους από αυτόµατους σχεδιαστές. Οι γραφικές οθόνες παρουσιάζουν την πληροφορία που εµπεριέχεται στο ΓΣΠ µε δυναµική απόδοση των γεωγραφικών πληροφοριών ελέγχου του τελικού χρήστη και βοηθούν στη διόρθωση, ενηµέρωση και γενικά επεξεργασία και ανάλυση των δεδοµένων. Οι αυτόµατοι σχεδιαστές αποδίδουν µόνιµα τα γεωγραφικά δεδοµένα και χρησιµοποιούνται στη σχεδίαση των τελικών χαρτών 16. Εικόνα 1.5: Μέσα και τρόποι απόδοσης της πληροφορίας ενός ΓΣΠ Πηγή: Παρασχάκης Ι., Παπαδοπούλου Μ., Πατιάς Π., 1991, σελ Σύµφωνα µε τους κανόνες (βλ. Μαλούτας Θ., Πανταζής Π., 1997, σελ. 20) που ισχύουν για την παραγωγή ενός χάρτη ως τελικό προϊόν κάποιας προηγηθείσας ανάλυσης, αυτός πρέπει να έχει: α. βασικά συστατικά = κλίµακα, διεύθυνση, λεζάντα, αναφορά στις πηγές β. συστατικά υποβάθρου = τίτλο, προβολή, χαρτογράφο, ηµεροµηνία παραγωγής γ. συστατικά παρουσίασης = όρια, ένθετο χάρτη, χάρτη προσανατολισµού, χάρτη αναφοράς

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS)

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS) Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographical Information Systems GIS) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΣΓΠ Ένα σύστηµα γεωγραφικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - ΕΝΟΤΗΤΑ 1 7/4/2013 ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Ορισμός

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - ΕΝΟΤΗΤΑ 1 7/4/2013 ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Ορισμός ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ Διάλεξη 1: Γενικά για το ΓΣΠ, Ιστορική αναδρομή, Διαχρονική εξέλιξη Διάλεξη 2 : Ανάλυση χώρου (8/4/2013) Διάλεξη 3: Βασικές έννοιες των Γ.Σ.Π.. (8/4/2013)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 6 Ο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ: Είναι η επιστήμη που ασχολείται με την απεικόνιση μιας γεωγραφικής ενότητας σε ένα χαρτί

Διαβάστε περισσότερα

GIS: Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών

GIS: Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών GIS: Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών Σηµειώσεις Σεµιναρίου ηµήτρης Τσολάκης v1.2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 9 1.1. GIS in Greek...10 1.2. Γιατί GIS;...10 1.3. Τι Είναι τα GIS...12 1.3.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ. μεθόδους οι οποίες και ονομάζονται χαρτογραφικές προβολές. Η Χαρτογραφία σχετίζεται στενά με την επιστήμη της

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ. μεθόδους οι οποίες και ονομάζονται χαρτογραφικές προβολές. Η Χαρτογραφία σχετίζεται στενά με την επιστήμη της ΕΛΕΝΗ ΣΥΡΡΑΚΟΥ ΓΤΠ61 2012 ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ Χαρτογραφία ονομάζεται η επιστήμη που περιλαμβάνει ένα σύνολο προσδιορισμένων μελετών, τεχνικών ακόμη και καλλιτεχνικών εργασιών που αφορούν απεικονίσεις, υπό κλίμακα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ : Ι. ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ, 2015 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή...1. 2 Χαρτογραφική Πληροφορία...29

Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή...1. 2 Χαρτογραφική Πληροφορία...29 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή...1 1.1 Χάρτης και Χαρτογραφία... 1 1.2 Ιστορική αναδρομή... 5 1.3 Βασικά χαρακτηριστικά των χαρτών...12 1.4 Είδη και ταξινόμηση χαρτών...14 1.4.1 Ταξινόμηση με βάση την κλίμακα...15

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Σπύρος Τσιπίδης. Περίληψη διατριβής

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Σπύρος Τσιπίδης. Περίληψη διατριβής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σπύρος Τσιπίδης Γεω - οπτικοποίηση χωρωχρονικών αρχαιολογικών δεδομένων Περίληψη διατριβής H παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Λογισµικό ΣΓΠ. Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών ΙΙ. Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο, Τµήµα Γεωγραφίας, ΣΓΠ ΙΙ, Χρίστος Χαλκιάς

Λογισµικό ΣΓΠ. Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών ΙΙ. Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο, Τµήµα Γεωγραφίας, ΣΓΠ ΙΙ, Χρίστος Χαλκιάς Λογισµικό ΣΓΠ Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών ΙΙ Εισαγωγή Βασικός στόχος των λογισµικών πακέτων ΣΓΠ, είναι η παροχή ενός ενιαίου πλαισίου εργασίας µε γεωγραφικές πληροφορίες. Η εξέλιξη του λογισµικού

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη χρήση των Συστηµάτων Γεωγραφικής Πληροφορίας

Εισαγωγή στη χρήση των Συστηµάτων Γεωγραφικής Πληροφορίας Εισαγωγή στη χρήση των Συστηµάτων Γεωγραφικής Πληροφορίας Ν. Μαµάσης και Α. Κουκουβίνος Αθήνα 2006 Συστήµατα Γεωγραφικής Πληροφορίας Σύστηµα Γεωγραφικής Πληροφορίας (ΣΓΠ, Geographic Information System,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι: ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Η ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ...

ΜΕΡΟΣ Ι: ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Η ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ... ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι: ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ...1 1. Η ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ...3 Κατηγορίες των Γεωγραφικών εδοµένων...3 Γεωγραφικές οντότητες...3 ιαστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

Οπτικοποίηση και Χαρτογραφικός Σχεδιασµός

Οπτικοποίηση και Χαρτογραφικός Σχεδιασµός ΠΜΣ «Πληροφορική» Τµήµα Πληροφορικής Πανεπιστήµιο Πειραιώς ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (Introduction to GeoInformatics) Οπτικοποίηση και Χαρτογραφικός Σχεδιασµός Μαργαρίτα Κόκλα Ορισµοί του χάρτη Μια αναπαράσταση,

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές γεωγραφικών επεξεργασιών

Εφαρµογές γεωγραφικών επεξεργασιών ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. ΛΑΖΑΡΙ ΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. ΓΕΩΘΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. Εφαρµογές γεωγραφικών επεξεργασιών Α. Κουκουβίνος

Διαβάστε περισσότερα

Εννοιολογικά χαρακτηρισµένα σύµβολα

Εννοιολογικά χαρακτηρισµένα σύµβολα γραφικά χαρακτηριστικά σηµείων σύνδεση χαρακτηριστικά δεδοµένων Εννοιολογικά χαρακτηρισµένα σύµβολα Στόχοι χαρτογραφικής σχεδίασης Χάρτης γενικής αναφοράς απόδοση ποικιλίας γεωγραφικών πληροφοριών Θεµατικός

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαιολογία του τοπίου: θεωρητικές και ερμηνευτικές προσεγγίσεις

Αρχαιολογία του τοπίου: θεωρητικές και ερμηνευτικές προσεγγίσεις Αρχαιολογία του τοπίου: θεωρητικές και ερμηνευτικές προσεγγίσεις Ενότητα 2.5: Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα Γιώργος Βαβουρανάκης Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Geographical Information

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 / Η ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 1. Σε τί διαφέρουν η ψηφιακή χαρτογραφία και η αναλογική χαρτογραφία; 2. Ποιές λειτουργίες επιτελεί ο χάρτης; 3. Ποιά προϊόντα παρέχει η ψηφιακή χαρτογραφία και ποιές

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενίκευση στη Χαρτογραφία

Η Γενίκευση στη Χαρτογραφία Η Γενίκευση στη Χαρτογραφία Χαρτογραφία Ι 1 Τοποθέτηση του προβλήματος [I] Οι χάρτες αποτελούν το μέσο γραφικής απόδοσης - σε σμίκρυνση - κάποιου τμήματος της γήινης επιφάνειας. Θα ήταν δύσκολο - αν όχι

Διαβάστε περισσότερα

Τα GIS στην Πρόληψη και ιαχείριση των Φυσικών Καταστροφών

Τα GIS στην Πρόληψη και ιαχείριση των Φυσικών Καταστροφών Ηµερίδα: Πρόληψη - ιαχείριση των Φυσικών Καταστροφών. Ο ρόλος του Αγρονόµου Τοπογράφου Μηχανικού Τα GIS στην Πρόληψη και ιαχείριση των Φυσικών Καταστροφών Γεώργιος Ν.Φώτης Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΘ Kωστής

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ Β ΕΠΑΛ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ Β ΕΠΑΛ Πρόταση για την οργάνωση του μαθήματος ΨΗΦΙΑΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ Β ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2014-15 (μεταβατική φάση μέχρι την εκπόνηση νέου προγράμματος σπουδών από τον αρμόδιο φορέα). Θεματική ενότητα: Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών 44 Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών Διδακτικοί στόχοι Σκοπός του κεφαλαίου είναι οι μαθητές να κατανοήσουν τα βήματα που ακολουθούνται κατά την ανάπτυξη μιας εφαρμογής.

Διαβάστε περισσότερα

Certified in Crisis Management with G.I.S. (CCMG) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.0

Certified in Crisis Management with G.I.S. (CCMG) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.0 (CCMG) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Certified in Crisis Management with G.I.S. (C.C.M.G.)

Certified in Crisis Management with G.I.S. (C.C.M.G.) Certified in Crisis Management with G.I.S. (C.C.M.G.) Τίτλος Προγράμματος: «Συστήματα Διαχείρισης Κρίσεων Φυσικών Καταστροφών με την εφαρμογή G.I.S.» Περίγραμμα εκπαίδευσης (Syllabus) 1. Πρόληψη Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωρίδης. Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων. http://infolab.cs.unipi.gr

Γιάννης Θεοδωρίδης. Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων. http://infolab.cs.unipi.gr Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Τµήµα Πληροφορικής Εισαγωγή στη Γεωπληροφορική Επισκόπηση µαθήµατος Γιάννης Θεοδωρίδης Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων http://infolab.cs.unipi.gr 13-Μαρ-09 Το κύριο µέροςτωνδιαφανειώνπροέρχεταιαπόταtextbooks

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΓΣΠ

Εισαγωγή ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΓΣΠ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΓΣΠ Τα τελευταία 25 χρόνια, τα προβλήµατα που σχετίζονται µε την διαχείριση της Γεωγραφικής Πληροφορίας αντιµετωπίζονται σε παγκόσµιο αλλά και εθνικό επίπεδο µε την βοήθεια των Γεωγραφικών

Διαβάστε περισσότερα

Οι διαθέσιμες μέθοδοι σε γενικές γραμμές είναι:

Οι διαθέσιμες μέθοδοι σε γενικές γραμμές είναι: Χωρική Ανάλυση Ο σκοπός χρήσης των ΣΓΠ δεν είναι μόνο η δημιουργία μίας Β.Δ. για ψηφιακές αναπαραστάσεις των φαινομένων του χώρου, αλλά κυρίως, η βοήθειά του προς την κατεύθυνση της υπόδειξης τρόπων διαχείρισής

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικές λειτουργίες ΣΓΠ

Αναλυτικές λειτουργίες ΣΓΠ Αναλυτικές λειτουργίες ΣΓΠ Γενικά ερωτήµατα στα οποία απαντά ένα ΣΓΠ Εντοπισµού (locaton) Ιδιότητας (condton) Τάσεων (trend) ιαδροµών (routng) Μορφών ή προτύπων (pattern) Και µοντέλων (modellng) παραδείγµατα

Διαβάστε περισσότερα

GIS Γενική παρουσίαση

GIS Γενική παρουσίαση GIS Γενική παρουσίαση Επισκόπηση Τι είναι τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών Bασικές λειτουργίες ενός GIS Εφαρμογές των GIS Αναγνώριση σεναρίων στα οποία τα GIS μπορούν να χρησιμοποιηθούν προς όφελός

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση με Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές

Σχεδίαση με Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Σχεδίαση με Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Ενότητα # 3: Σύγκριση διανυσματικής και ψηφιδωτής μορφής Καθηγητής Ιωάννης Γ. Παρασχάκης Τμήμα Αγρονόμων

Διαβάστε περισσότερα

170 ΕΜΠ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΩΡΟ-ΧΡΟΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ G.I.S.

170 ΕΜΠ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΩΡΟ-ΧΡΟΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ G.I.S. 170 ΕΜΠ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΩΡΟ-ΧΡΟΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ G.I.S. Καθ. Βασίλειος Ασημακόπουλος ρ. Έλλη Παγουρτζή Μονάδα Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής. Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων. Π.Σ. ιοίκησης. Κατηγορίες Π.Σ. Ο κύκλος ζωής Π.Σ.

Περιεχόµενα. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής. Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων. Π.Σ. ιοίκησης. Κατηγορίες Π.Σ. Ο κύκλος ζωής Π.Σ. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής Περιεχόµενα Κατηγορίες Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων ιοίκησης Υποστήριξης Αποφάσεων Έµπειρα Συστήµατα Ατόµων και Οµάδων Ο κύκλος ζωής Π.Σ. Ορισµός Φάσεις Χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Δικτυακής Εφαρμογής Διάχυσης και Ανάλυσης Γεωχωρικών Δεδομένων και Πληροφοριών

Ανάπτυξη Δικτυακής Εφαρμογής Διάχυσης και Ανάλυσης Γεωχωρικών Δεδομένων και Πληροφοριών Ανάπτυξη Δικτυακής Εφαρμογής Διάχυσης και Ανάλυσης Γεωχωρικών Δεδομένων και Πληροφοριών Λοΐσιος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Αντισυνταγματάρχης) Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ, MSc στη Γεωπληροφορική Διευθυντής Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Γνωστικό Περιεχόμενο/Εξεταστέα Ύλη (Syllabus)

Αναλυτικό Γνωστικό Περιεχόμενο/Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Αναλυτικό Γνωστικό Περιεχόμενο/ Ενότητα 1 η : Θεωρία Χαρτογραφίας Το ακόλουθο αναλυτικό γνωστικό περιεχόμενο αποτελεί την πρώτη ενότητα της εξεταστέας ύλης για την πιστοποίηση GISPro και παρέχει το υπόβαθρο

Διαβάστε περισσότερα

Οπτική αντίληψη. Μετά?..

Οπτική αντίληψη. Μετά?.. Οπτική αντίληψη Πρωτογενής ερεθισµός (φυσικό φαινόµενο) Μεταφορά µηνύµατος στον εγκέφαλο (ψυχολογική αντίδραση) Μετατροπή ερεθίσµατος σε έννοια Μετά?.. ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΡΑΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΟΥΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπισκόπηση - Φωτοερμηνεία

Τηλεπισκόπηση - Φωτοερμηνεία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τηλεπισκόπηση - Φωτοερμηνεία Ενότητα 8: Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Γεωμετρικές Διορθώσεις. Κωνσταντίνος Περάκης Ιωάννης Φαρασλής Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

Στην ενότητα αυτή παρατίθενται δεξιότητες που αφορούν στη χρήση των πιο διαδεδομένων λογισμικών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS).

Στην ενότητα αυτή παρατίθενται δεξιότητες που αφορούν στη χρήση των πιο διαδεδομένων λογισμικών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS). Ενότητα 3η: Χρήση Λογισμικού GIS Το παρακάτω αναλυτικό γνωστικό περιεχόμενο, αποτελεί την τρίτη ενότητα της εξεταστέας ύλης για την πιστοποίηση GISPro και παρέχει το υπόβαθρο της πρακτικής εξέτασης στο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών 3 η Σειρά Εκπαίδευσης 4 ο σεμινάριο 2 Ιουνίου 2015 Ύλη Γνωριμία με τα GIS μοντέλα δεδομένων και τύπους αρχείων Κανονικοποίηση δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Διαδραστικότητα και πλοήγηση σε ψηφιακούς χάρτες

Διαδραστικότητα και πλοήγηση σε ψηφιακούς χάρτες Ενότητα 10 η Διαδραστικότητα και πλοήγηση σε ψηφιακούς χάρτες Βύρωνας Νάκος Καθηγητής Ε.Μ.Π. - bnakos@central.ntua.gr Bασίλης Κρασανάκης Υποψήφιος διδάκτορας Ε.Μ.Π. krasvas@mail.ntua.gr Β. Νάκος & Β. Κρασανάκης

Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια της ζήτησης για την έννοια του χάρτη Βασικά συστατικά των χαρτών (συνέχεια)

Συνέχεια της ζήτησης για την έννοια του χάρτη Βασικά συστατικά των χαρτών (συνέχεια) Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΜΕ801 Χαρτογραφία 1 Μάθηµα επιλογής χειµερινού εξαµήνου Πάτρα, 2016 Συνέχεια της ζήτησης για την έννοια του χάρτη Βασικά συστατικά των χαρτών (συνέχεια) Βασίλης Παππάς, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις εδοµένων. Βασίλειος Βεσκούκης, Εµµ. Στεφανάκης ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ

Βάσεις εδοµένων. Βασίλειος Βεσκούκης, Εµµ. Στεφανάκης ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών Βάσεις εδοµένων Βασίλειος Βεσκούκης, Εµµ. Στεφανάκης v.vescoukis@cs.ntua.gr ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ Συστήµατα ιαχείρισης Βάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Οικολογία ΙΙ. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΣΓΠ) και Εφαρμογές τους στην Οικολογία Εισαγωγή στο λογισμικό ArcGIS

Εργαστήριο Οικολογία ΙΙ. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΣΓΠ) και Εφαρμογές τους στην Οικολογία Εισαγωγή στο λογισμικό ArcGIS Εργαστήριο Οικολογία ΙΙ Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΣΓΠ) και Εφαρμογές τους στην Οικολογία Εισαγωγή στο λογισμικό ArcGIS Θεματικά επίπεδα πληροφοριών Ένα θεματικό επίπεδο πληροφορίας αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόγραμμα Spatial Analyst. Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Spatial Analyst. κεφάλαιο 1. Πρόλογος... 9 Περιεχόμενα... 11

Περιεχόμενα. Πρόγραμμα Spatial Analyst. Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Spatial Analyst. κεφάλαιο 1. Πρόλογος... 9 Περιεχόμενα... 11 Πρόλογος... 9 Περιεχόμενα... 11 Πρόγραμμα Spatial Analyst κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Spatial Analyst Γενικά... 23 υνατότητες του Spatial Analyst... 23 Επεξηγήσεις συμβατικών όρων... 24 Σειρά διαδοχικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ Σ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Επιμέλεια: Γεωργακαράκος Ευστράτιος ΜΥΤΙΛΗΝΗ 2014

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Τεχνολογίες στη Διαχείριση των Δασών

Νέες Τεχνολογίες στη Διαχείριση των Δασών Νέες Τεχνολογίες στη Διαχείριση των Δασών Δρ. Βασιλική Καζάνα Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Δράμας Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής Τηλ. & Φαξ: 25210

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ. Στοιχεία χαρτογραφίας Σύστηµα γεωγραφικών συντεταγµένων

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ. Στοιχεία χαρτογραφίας Σύστηµα γεωγραφικών συντεταγµένων ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ Στοιχεία χαρτογραφίας Σύστηµα γεωγραφικών συντεταγµένων ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Χώρος Η ανάπτυξη της ικανότητας της αντίληψης του χώρου, ως προς τις διαστάσεις του και το περιεχόµενό του είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή δεδοµένων σε ένα GIS. Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή δεδοµένων

Εισαγωγή δεδοµένων σε ένα GIS. Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή δεδοµένων Εισαγωγή δεδοµένων ΓΕΝΙΚΑ Η απόκτηση και η εισαγωγή των χωρικών δεδοµένων είναι ίσως η πιο δαπανηρή και χρονοβόρα φάση ~70% του χρόνου και κόστους επηρεάζοντας άµεσα τη λειτουργικότητα και αποτελεσµατικότητα

Διαβάστε περισσότερα

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Η εφαρμογή "Υδροληψίες Αττικής" είναι ένα πληροφοριακό σύστημα (αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Μάθημα 1 Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Τζανέτος Πομόνης ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Τι είναι οι Βάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία Κτηµατολογικών Γραφείων

Λειτουργία Κτηµατολογικών Γραφείων ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΕ ΒΑΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΧΑ ΑΕ Ερωφύλη Παπαδοπούλου Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ Υποδιευθύντρια Λειτουργούντος Κτηµατολογίου ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7. ΕΠΑΛ Σύμης Εφαρμογές πληροφορικής Ερωτήσεις επανάληψης

Κεφάλαιο 7. ΕΠΑΛ Σύμης Εφαρμογές πληροφορικής Ερωτήσεις επανάληψης ΕΠΑΛ Σύμης Εφαρμογές πληροφορικής Ερωτήσεις επανάληψης Κεφάλαιο 7 1. Σε τι διαφέρει ο Η/Υ από τις υπόλοιπες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές; Που οφείλεται η δυνατότητά του να κάνει τόσο διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

Δομές δεδομένων και ψηφιακή αναπαράσταση χωρικών φαινομένων

Δομές δεδομένων και ψηφιακή αναπαράσταση χωρικών φαινομένων Ενότητα 4 η Δομές δεδομένων και ψηφιακή αναπαράσταση χωρικών φαινομένων Βύρωνας Νάκος Καθηγητής Ε.Μ.Π. - bnakos@central.ntua.gr Bασίλης Κρασανάκης Υποψήφιος διδάκτορας Ε.Μ.Π. - krasvas@mail.ntua.gr Β.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή δεδοµένων σε ένα ΣΓΠ

Εισαγωγή δεδοµένων σε ένα ΣΓΠ Εισαγωγή δεδοµένων σε ένα ΣΓΠ ΓΕΝΙΚΑ Η απόκτηση και η εισαγωγή των χωρικών δεδοµένων είναι ίσως η πιο δαπανηρή και χρονοβόρα φάση ~70% του χρόνου και κόστους επηρεάζοντας άµεσα τη λειτουργικότητα και αποτελεσµατικότητα

Διαβάστε περισσότερα

εθνικοί χαρτογραφικοί οργανισμοί και γεωπύλες: λειτουργικότητα και χρήστης

εθνικοί χαρτογραφικοί οργανισμοί και γεωπύλες: λειτουργικότητα και χρήστης εθνικοί χαρτογραφικοί οργανισμοί και γεωπύλες: λειτουργικότητα και χρήστης λειτουργικότητα και χρήστης Δρ. Ανδριανή ΣΚΟΠΕΛΙΤΗ Εργαστήριο Χαρτογραφίας, Ε.Μ.Π. askop@survey.ntua.gr περιεχόμενα εισαγωγή γεωπύλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΩΝ Δ. ΚΙΤΣΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάγκη Ανάπτυξης Μοντέλων και Δομών Χωρικών Δεδομένων

Ανάγκη Ανάπτυξης Μοντέλων και Δομών Χωρικών Δεδομένων Ανάγκη Ανάπτυξης Μοντέλων και Δομών Χωρικών Δεδομένων Η περιγραφή των γεωγραφικών δεδομένων, η σύνδεση και διαχείριση γεωμετρικής πληροφορίας, η οποία αναφέρεται σε: μετρητικές ιδιότητες που αναφέρονται:

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία Κτηµατολογικών Γραφείων

Λειτουργία Κτηµατολογικών Γραφείων ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΕ ΒΑΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΧΑ ΑΕ Ερωφύλη Παπαδοπούλου Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ Υποδιευθύντρια Λειτουργούντος Κτηµατολογίου ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση έργου και παραδοτέων

Παρουσίαση έργου και παραδοτέων ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. ΛΑΖΑΡΙ ΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. ΓΕΩΘΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. Παρουσίαση έργου και παραδοτέων Μ. Σαλαχώρης,

Διαβάστε περισσότερα

Aνάπτυξη αυτόνοµης εφαρµογής. Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών. για τη πόλη της Λάρισας

Aνάπτυξη αυτόνοµης εφαρµογής. Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών. για τη πόλη της Λάρισας Aνάπτυξη αυτόνοµης εφαρµογής Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών για τη πόλη της Λάρισας (µε τη χρήση της Visual Basic και των MapObjects της ESRI) Χρήστος Ε. Σωµαράς Μηχανικός Χωροταξίας Πολεοδοµίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Β ΣΕ Ε Σ Ι ΟΜΕΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Β ΣΕ Ε Σ Ι ΟΜΕΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Βασικές Έννοιες - εδοµένα { Νίκος, Μιχάλης, Μαρία, Θάλασσα, Αυτοκίνητο }, αριθµοί, π.χ. {1, 2, 3, 5, 78}, συµβολοσειρές (strings) π.χ. { Κώστας, 5621, ΤΡ 882, 6&5 #1, +

Διαβάστε περισσότερα

Αστικός Σχεδιασμός και Χαρτογραφική Υποδομή. Ο μνημειακός πλούτος της Θεσσαλονίκης και οι παραγωγικές δραστηριότητες της πόλης.

Αστικός Σχεδιασμός και Χαρτογραφική Υποδομή. Ο μνημειακός πλούτος της Θεσσαλονίκης και οι παραγωγικές δραστηριότητες της πόλης. Αστικός Σχεδιασμός και Χαρτογραφική Υποδομή. Ο μνημειακός πλούτος της Θεσσαλονίκης και οι παραγωγικές δραστηριότητες της πόλης. Ν. Καρανικόλας, Π. Λαφαζάνη, Μ. Μυρίδης. * Περίληψη Οι πληροφορίες που απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. 5 Συστήματα συντεταγμένων

Κεφάλαιο 5. 5 Συστήματα συντεταγμένων Κεφάλαιο 5 5 Συστήματα συντεταγμένων Στις Γεωεπιστήμες η μορφή της γήινης επιφάνειας προσομοιώνεται από μια επιφάνεια, που ονομάζεται γεωειδές. Το γεωειδές είναι μια ισοδυναμική επιφάνεια του βαρυτικού

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Spatial Analyst

Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Spatial Analyst Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Spatial Analyst Γενικά Το πρόγραμμα Spatial Analyst είναι μια επέκταση του ArcMap με πολλές επιπλέον δυνατότητες, κυρίως όσον αφορά τα πλεγματικά (raster) δεδομένα. Επιπλέον δέχεται

Διαβάστε περισσότερα

GEOVALUES G.I.S/ Γ.Σ.Π ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ - ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΟΤΑ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

GEOVALUES G.I.S/ Γ.Σ.Π ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ - ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΟΤΑ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ GEOVALUES G.I.S/ Γ.Σ.Π ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ - ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΟΤΑ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Καπακλής ηµήτρης (*), Νούση Ευθυµία., Φειδάς Παναγίωτης GEOVALUES EE,

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης

Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης Ενότητα 2: Γενική θεώρηση και κατάταξη συστημάτων πληροφοριών διοίκησης Διονύσιος Γιαννακόπουλος, Καθηγητής Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Θεματικός Συμβολισμός Ποιοτικών Χαρακτηριστικών

Θεματικός Συμβολισμός Ποιοτικών Χαρακτηριστικών 5 Θεματικός Συμβολισμός Ποιοτικών Χαρακτηριστικών Όπως έχει τονιστεί ήδη, η σωστή επιλογή συμβολισμού είναι το θεμελιώδες ζητούμενο για την επικοινωνιακή και την τεχνική επιτυχία ενός θεματικού χάρτη.

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Η/Υ. Προτεινόμενα θέματα εξετάσεων Εργαστήριο. Μέρος 1 ό. ΤΕΙ Λάρισας- Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής

Προγραμματισμός Η/Υ. Προτεινόμενα θέματα εξετάσεων Εργαστήριο. Μέρος 1 ό. ΤΕΙ Λάρισας- Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής Προγραμματισμός Η/Υ Προτεινόμενα θέματα εξετάσεων Εργαστήριο Μέρος 1 ό ΤΕΙ Λάρισας- Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής Ιανουάριος 2011 Καλογιάννης Γρηγόριος Επιστημονικός/ Εργαστηριακός

Διαβάστε περισσότερα

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας 723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας Το Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Λάρισας ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 200/1999 (ΦΕΚ 179 06/09/99), με πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1.1. Ορισµός εγγράφου, προτύπου, πρωτεύοντος και δευτερεύοντος εγγράφου 1.2. Πρότυπα 1.2.1. Δηµιουργία, µεταβολή, χρήση και διαγραφή προτύπων εγγράφων 1.2.2.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον Κεφάλαιο 6ο Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό Μέρος Πρώτο (6.1, 6.2 και 6.3) Α. Ερωτήσεις Σωστού Λάθους 1. Η γλώσσα µηχανής είναι µία γλώσσα υψηλού επιπέδου.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 1 ΑΡΧΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ARCGIS ΤΟ ARCMAP... 1

ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 1 ΑΡΧΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ARCGIS ΤΟ ARCMAP... 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 1 ΑΡΧΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ARCGIS ΤΟ ARCMAP... 1 ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ... 1 ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ - ΕΝΝΟΙΕΣ... 2 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1.1.1 Το ARCGIS DESKTOP... 3 1.1.2 Περιβάλλον εργασίας στο ArcCatalog...

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ Βασίλης Τσέτογλου, Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός ΑΠΘ (Φρυγίας 30 Καβάλα, τηλ. 2510-241735, e-mail:vatset@panafonet.gr) ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η συνεχής και

Διαβάστε περισσότερα

Δικτυακές & Διαδικτυακές Χαρτογραφικές Εφαρμογές

Δικτυακές & Διαδικτυακές Χαρτογραφικές Εφαρμογές ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ Δικτυακές & Διαδικτυακές Χαρτογραφικές Εφαρμογές ΣΤΕΛΙΟΣ Σ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ-ΚΩΝΣΤΑΣ ΑΤΜ ΠΑΤΡΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 Χάρτες και Δήμοι Η ανάγκη σύνθεσης χαρτών από τους Δήμους προκύπτει κυρίως έμμεσα. Αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R?

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R? GALAXY είναι Τεχνολογία αιχμής που αξιοποιεί τις πλέον σύγχρονες διεθνείς τάσεις, συνδυάζοντας τo Microsoft.NET Framework 3.5 και τα εξελιγμένα εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών της SingularLogic. Εξασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών 1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών Τα Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση καταχωρήσεων βιβλιοθηκών. Τα περιεχόμενα των βιβλιοθηκών αυτών είναι έντυπα έγγραφα, όπως βιβλία

Διαβάστε περισσότερα

Οραση - οπτική αντίληψη Οπτική γνώση - οπτική

Οραση - οπτική αντίληψη Οπτική γνώση - οπτική Περιεχόµενα Μαθήµατος Οδηγού Σπουδών (Course Catalog data) Στόχοι του µαθήµατος είναι: Οραση - οπτική αντίληψη Οπτική γνώση - οπτική µνήµη Αντίληψη του χώρου και χάρτες Νοητικές κατηγορίες Αναπαραστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Δημιουργία Ψηφιακού Μοντέλου Βυθού για τον κόλπο του Σαρωνικού, με τη χρήση Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Δημιουργία Ψηφιακού Μοντέλου Βυθού για τον κόλπο του Σαρωνικού, με τη χρήση Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ Κατεύθυνση Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης, Επ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ Χαρτογραφία Ι 1 ΟΡΙΣΜΟΙ Φαινόμενο: Ο,τιδήποτε υποπίπτει στην ανθρώπινη αντίληψη Γεωγραφικό (Γεωχωρικό ή χωρικό) φαινόμενο: Ο,τιδήποτε υποπίπτει στην ανθρώπινη αντίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Οικολογίας & Διαχείρισης της Βιοποικιλότητας ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Διδάσκων: Καθηγητής Παναγιώτης Δ. Δημόπουλος Επιμέλεια

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακές ασκήσεις µαθήµατος Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα

Εργαστηριακές ασκήσεις µαθήµατος Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα Εργαστηριακές ασκήσεις µαθήµατος Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα Εισαγωγή στο ArcGIS efrentzo@unipi.gr Στόχοι του εργαστηρίου Εξοικείωση µε το ArcGIS Εκτέλεση του λογισµικού Εισαγωγή στα 3 περιβάλλοντα

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Καθηγητής/τρια: Αρ. Μαθητών/τριών : Ημερομηνία: Χρόνος: Τμήμα: Ενότητα & Θέμα Μαθήματος: Μάθημα: ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Απαραίτητες προϋπάρχουσες/προαπαιτούμενες γνώσεις (προηγούμενοι/προαπαιτούμενοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 1 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 1.1 Να δοθεί ο ορισμός του προβλήματος καθώς και τρία παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Εισαγωγή στην Πληροφορική Βάσεις Δεδομένων ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Τι είναι οι Βάσεις Δεδομένων; Σύστημα για αποθήκευση, μετάδοση

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις εδοµένων. Βασίλειος Βεσκούκης, Εµµ. Στεφανάκης ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΚΛΑΣΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ

Βάσεις εδοµένων. Βασίλειος Βεσκούκης, Εµµ. Στεφανάκης ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΚΛΑΣΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών Βάσεις εδοµένων Βασίλειος Βεσκούκης, Εµµ. Στεφανάκης v.vescoukis@cs.ntua.gr ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΚΛΑΣΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ Βάσεις εδοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός βασισµένος σε συνιστώσες

Σχεδιασµός βασισµένος σε συνιστώσες Σχεδιασµός βασισµένος σε συνιστώσες 1 Ενδεικτικά περιεχόµενα του κεφαλαίου Ποια είναι τα "άτοµα", από τα οποία κατασκευάζονται οι υπηρεσίες; Πώς οργανώνουµε τις συνιστώσες σε ένα αρµονικό σύνολο; Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Π. ΣΑΒΒΑΪΔΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΩ Α.Π.Θ

Π. ΣΑΒΒΑΪΔΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΩ Α.Π.Θ Π. ΣΑΒΒΑΪΔΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΩ Α.Π.Θ Ο χάρτης ως υπόβαθρο των ΓΣΠ Tα ΓΣΠ βασίζονται στη διαχείριση πληροφοριών που έχουν άμεση σχέση με το γεωγραφικό χώρο, περιέχουν δηλαδή δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Ερωτήσεις 1. Να αναφέρετε συνοπτικά τις κατηγορίες στις οποίες διακρίνεται το λογισμικό συστήματος. Σε ποια ευρύτερη κατηγορία εντάσσεται αυτό; Το λογισμικό συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση

Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος Β Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 2 ώρες /εβδοµάδα Αθήνα, Απρίλιος 2001 Μάθηµα: «Εφαρµογές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ΙΙ Ηλεκτρονική Σχεδίαση».

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΠΠ Ερωτήσεις θεωρίας

ΑΕΠΠ Ερωτήσεις θεωρίας ΑΕΠΠ Ερωτήσεις θεωρίας Κεφάλαιο 1 1. Τα δεδομένα μπορούν να παρέχουν πληροφορίες όταν υποβάλλονται σε 2. Το πρόβλημα μεγιστοποίησης των κερδών μιας επιχείρησης είναι πρόβλημα 3. Για την επίλυση ενός προβλήματος

Διαβάστε περισσότερα

Κασταλία Σύστηµα στοχαστικής προσοµοίωσης υδρολογικών µεταβλητών

Κασταλία Σύστηµα στοχαστικής προσοµοίωσης υδρολογικών µεταβλητών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τοµέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων Κασταλία Σύστηµα στοχαστικής προσοµοίωσης υδρολογικών µεταβλητών. Κουτσογιάννης Α. Ευστρατιάδης Φεβρουάριος 2002 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Η εργασία που επέλεξες θα σου δώσει τη δυνατότητα να συνεργαστείς με συμμαθητές σου και να σχεδιάσετε μια εικονική εκδρομή με το Google Earth.

Η εργασία που επέλεξες θα σου δώσει τη δυνατότητα να συνεργαστείς με συμμαθητές σου και να σχεδιάσετε μια εικονική εκδρομή με το Google Earth. Μια εικονική εκδρομή με το Google Earth Αγαπητέ μαθητή, Η εργασία που επέλεξες θα σου δώσει τη δυνατότητα να συνεργαστείς με συμμαθητές σου και να σχεδιάσετε μια εικονική εκδρομή με το Google Earth. Εσύ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 6. Σχήµατα ιαλειτουργικότητας Μεταδεδοµένων. Το RDF Το Warwick Framework. Ιόνιο Πανεπιστήµιο - Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

ΜΑΘΗΜΑ 6. Σχήµατα ιαλειτουργικότητας Μεταδεδοµένων. Το RDF Το Warwick Framework. Ιόνιο Πανεπιστήµιο - Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας ΜΑΘΗΜΑ 6 195 Σχήµατα ιαλειτουργικότητας Μεταδεδοµένων Το RDF Το Warwick Framework 196 1 Resource Data Framework RDF Τα πολλαπλά και πολλαπλής προέλευσης σχήµατα παραγωγής δηµιουργούν την ανάγκη δηµιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη εφαρµογών σε προγραµµατιστικό περιβάλλον (στοιχεία θεωρίας)

Ανάπτυξη εφαρµογών σε προγραµµατιστικό περιβάλλον (στοιχεία θεωρίας) Ανάπτυξη εφαρµογών σε προγραµµατιστικό περιβάλλον (στοιχεία θεωρίας) Εισαγωγή 1. Τι είναι αυτό που κρατάς στα χέρια σου. Αυτό το κείµενο είναι µια προσπάθεια να αποτυπωθεί όλη η θεωρία του σχολικού µε

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση πλατφόρμας WebGIS. 8 June 2016

Παρουσίαση πλατφόρμας WebGIS. 8 June 2016 Παρουσίαση πλατφόρμας WebGIS 8 June 2016 Η ΕΤΑΙΡΙΑ Δομή παρουσίασης Προφίλ Υπηρεσίες Περιγραφή Χρήση Εφαρμογές Πλεονεκτήματα Εργαλεία I IΙ ΙΙΙ IV Η εταιρία Web GIS Επικοινωνία Θέματα προς συζήτηση 2 Η

Διαβάστε περισσότερα

2.5.1 Χρήση δεξιοτήτων αρχειοθέτησης για τη διατήρηση ενός καθιερωμένου συστήματος

2.5.1 Χρήση δεξιοτήτων αρχειοθέτησης για τη διατήρηση ενός καθιερωμένου συστήματος 2.5 Σύστημα αρχειοθέτησης, έγγραφα και βάσεις δεδομένων 2.5.1 Χρήση δεξιοτήτων αρχειοθέτησης για τη διατήρηση ενός καθιερωμένου συστήματος Να είναι σε θέση να διατηρήσει ένα καθιερωμένο, ηλεκτρονικό και

Διαβάστε περισσότερα

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu.

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu. Managing Information Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Διαχείριση Γνώσης Knowledge Management Learning Objectives Ποιοί

Διαβάστε περισσότερα

Certified Computer Expert (CCE)

Certified Computer Expert (CCE) Certified Computer Expert (CCE) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΑΞΗ. 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ: Γνωρίζω τον υπολογιστή. Θα παρουσιαστεί µε τρόπο απλό και κατανοητό,

Α ΤΑΞΗ. 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ: Γνωρίζω τον υπολογιστή. Θα παρουσιαστεί µε τρόπο απλό και κατανοητό, 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ: Γνωρίζω τον υπολογιστή 1. εδοµένα, Πληροφορίες και Υπολογιστές 2. Πώς φτάσαµε στους σηµερινούς υπολογιστές 3. Το υλικό ενός υπολογιστικού συστήµατος 4. Το λογισµικό ενός υπολογιστικού συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα