Αναλυτικό Γνωστικό Περιεχόμενο/Εξεταστέα Ύλη (Syllabus)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αναλυτικό Γνωστικό Περιεχόμενο/Εξεταστέα Ύλη (Syllabus)"

Transcript

1

2 Αναλυτικό Γνωστικό Περιεχόμενο/ Ενότητα 1 η : Θεωρία Χαρτογραφίας Το ακόλουθο αναλυτικό γνωστικό περιεχόμενο αποτελεί την πρώτη ενότητα της εξεταστέας ύλης για την πιστοποίηση GISPro και παρέχει το υπόβαθρο για την θεωρητική εξέταση για το συγκεκριμένο γνωστικό πεδίο Περιεχόμενο και Στόχοι της 1ης ενότητας Στην ενότητα αυτή παρατίθενται αρχικά οι βασικές έννοιες της γεωδαισίας οι οποίες είναι απαραίτητες για την ορθή χρήση των γεωγραφικών δεδομένων σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Εισάγονται επίσης οι βασικές αρχές των συστημάτων αναφοράς, των συστημάτων συντεταγμένων και των χαρτογραφικών προβολών ενώ στη συνέχεια αναφέρονται τα στοιχεία για την κατασκευή μίας χαρτογραφικής αναπαράστασης (χαρακτηριστικά, λειτουργίες, αντιστοίχιση πραγματικότητας - χαρτογραφικών συμβολισμών) Οι υποψήφιοι, πρέπει να είναι ικανοί να αποδείξουν ότι κατέχουν σε θεωρητικό επίπεδο τις παραπάνω βασικές γνώσεις στο αντικείμενο της Χαρτογραφίας, ώστε να είναι σε θέση να διαχειριστούν με ορθό τρόπο τα γεωγραφικά δεδομένα τόσο σε αναλογικούς (μη ψηφιακούς), όσο και σε ψηφιακούς χάρτες σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΦ. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 1.1 Γενικές Αρχές Το σχήμα της Γης. Φυσικές επιφάνειες και επιφάνειες αναφοράς Συστήματα αναφοράς και βασικά σημεία των προβολικών συστημάτων (datums) Συντεταγμένες καμπύλης και επίπεδης επιφάνειας Σχήματα με τα οποία προσεγγίζεται η Γήινη επιφάνεια και βασικές διαστάσεις Έννοιες επιφανειών: Τοπογραφική επιφάνεια, Γεωειδές, Ελλειψοειδές και Τοπικές Σφαιρικές Επιφάνειες Γεωδαιτικό και κατακόρυφο datum Θεμελιώδη στοιχεία ενός γεωδαιτικού συστήματος αναφοράς: ελλειψοειδές εκ περιστροφής, γεωδαιτικό σημείο αναφοράς (αρχή μέτρησης συντεταγμένων), απόκλιση κατακόρυφου, ορθομετρικό υψόμετρο και υψόμετρο από το ελλειψοειδές Η έννοια του γεωγραφικού πλάτους, του γεωγραφικού μήκους και του υψομέτρου από το επίπεδο της θάλασσας ECDL Ελλάς - All rights reserved Σελίδα 3 από 17

3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΦ. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Θεμελιώδεις έννοιες και διαφορές μεταξύ των διαφορετικών συντεταγμένων: σφαιρικών, ελλειψοειδών, γεωδαιτικών, αστρονομικών και γεωμετρικών. 1.2 Ταξινόμηση των Χαρτογραφικών Απεικονίσεων Ταξινόμηση ανάλογα με τον τύπο της γεωμετρικής παραμόρφωσης Κατανόηση των εννοιών της ισοδύναμης, σύμμορφης και ισαπέχουσας χαρτογραφικής προβολής Ταξινόμηση ανάλογα με την κλίμακα Κατανόηση της έννοιας της κλίμακας στους χάρτες (από πολύ μικρή έως πολύ μεγάλη) Κατανόηση της κλίμακας με αναφορά στα διάφορα είδη χαρτών που παράγονται από τις εθνικές υπηρεσίες παραγωγής χαρτών Ταξινόμηση ανάλογα με την προβολή Κατανόηση των διαφορετικών τύπων των χαρτογραφικών προβολών: ορθή, κωνική, κυλινδρική και αζιμουθιακή ισαπέχουσα προβολή ιάκριση των διαφορών μεταξύ των τύπων των χαρτογραφικών προβολών Ταξινόμηση ανάλογα με την πηγή των δεδομένων ιάκριση μεταξύ χαρτών που προκύπτουν από μετρήσεις και παραγώγων χαρτών από ενδιάμεσες πηγές (π.χ. δορυφορικές εικόνες, αεροφωτογραφίες κλπ) Κατανόηση της έννοιας της γενίκευσης στη χαρτογραφία Ταξινόμηση ανάλογα με το περιεχόμενο ιάκριση μεταξύ χαρτογραφικών υποβάθρων και θεματικών χαρτών Κατανόηση των διαδικασιών διάκρισης του περιεχομένου μεταξύ χαρτογραφικών υποβάθρων και θεματικών χαρτών Ταξινόμηση ανάλογα με τη χρήση ιάκριση μεταξύ ενός χάρτη, ενός διαγράμματος, ενός σχεδίου και ενός γραφήματος (κροκί) και κατανόηση της διαφορετικής τους χρήσης ECDL Ελλάς - All rights reserved Σελίδα 4 από 17

4 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΦ. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 1.3 ιεθνής, Ευρωπαϊκή και Εθνική Χαρτογραφία ιεθνής Χαρτογραφία Κατανόηση των σημαντικών σημείων της Μερκατορικής Προβολής (Universal Transverse Mercator - UTM) Κατανόηση των σημαντικών σημείων του Παγκόσμιου Συστήματος Αναφοράς WGS Ευρωπαϊκή Χαρτογραφία Κατανόηση των σημαντικών σημείων του Ευρωπαϊκού Συστήματος Αναφοράς UTMED Κατανόηση των σημαντικών σημείων του νέου Ευρωπαϊκού Συστήματος Αναφοράς ETRF Εθνική Χαρτογραφία Γνώση των εθνικών χαρτογραφικών φορέων Κατανόηση των σημαντικών στοιχείων των παλαιότερων εθνικών συστημάτων αναφοράς: HATT 6, ΗΑΤΤ 3, TM 3 ο, και των χαρακτηριστικών τους, όπως: ελλειψοειδές, προσανατολισμός, παράμετροι των προβολών Αζιμουθιακή-Ισαπέχουσα και Κυλινδρική Ορθή, χαρτογραφικές συντεταγμένες και χαρτογραφικός κάνναβος Κατανόηση των σημαντικών στοιχείων του νέου εθνικού συστήματος αναφοράς ΕΓΣΑ 87 και των χαρακτηριστικών του, όπως: Ελλειψοειδές, προσανατολισμός, χαρτογραφικές συντεταγμένες και χαρτογραφικός κάνναβος Κατανόηση των σημαντικών χαρτογραφικών στοιχείων των χαρτών που παράγονται από εθνικούς φορείς: α. 1: και 1:5.000 της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού β. του Κτηματολογίου γ. των Πράξεων Πολεοδομικής Εφαρμογής του ΥΠΕΧΩ Ε δ. των διανομών του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης ε. του Ολοκληρωμένου Συστήματος ιαχείρισης και Ελέγχου Καλλιεργειών (ΟΣ Ε) του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης ECDL Ελλάς - All rights reserved Σελίδα 5 από 17

5 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΦ. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Μετατροπές Χαρτογραφικών Συντεταγμένων και Μετασχηματισμός τους μεταξύ των Συστημάτων Αναφοράς Κατανόηση του όρου «Μετατροπές Χαρτογραφικών Συντεταγμένων» Κατανόηση του όρου «Μετασχηματισμός Χαρτογραφικών Συντεταγμένων μεταξύ συστημάτων αναφοράς» Μετρήσεις επί των χαρτών: Στοιχεία θέσης, υψομετρικά σημεία, ισοϋψείς καμπύλες Γνώση της διαδικασίας μετρήσεων αποστάσεων και επιφανειών σε χάρτες διαφορετικών κλιμάκων Γνώση της διαδικασίας αναπαράστασης υψών σε χάρτες μέσω των υψομετρικών σημείων και των ισοϋψών καμπυλών. 1.4 Η Ποιότητα στα Χαρτογραφικά εδομένα Βασικές έννοιες Κατανόηση των όρων: ολοκλήρωση, λογική συνοχή, ακρίβεια θέσης, προσωρινή ακρίβεια, θεματική ακρίβεια και συνάφεια στη χαρτογραφία Μεταδεδομένα των χαρτογραφικών δεδομένων Κατανόηση του όρου «μεταδεδομένα» και γνώση των βασικών τους περιεχομένων για τη χαρτογραφία Γνώση των βασικών προτύπων για τα μεταδεδομένα που αφορούν στη Γεωγραφική Πληροφορία. 1.5 Ψηφιακά Μοντέλα Εδάφους Ψηφιακά Μοντέλα Εδάφους Γνώση της έννοιας και του τρόπου δημιουργίας ενός ψηφιακού μοντέλου εδάφους. 1.6 Συστήματα ορυφορικού Εντοπισμού Θέσης (GPS) Συστήματα ορυφορικού Εντοπισμού Θέσης (GPS) Γνώση των βασικών αρχών λειτουργίας και της χρησιμότητας ενός Συστήματος ορυφορικού Εντοπισμού Θέσης (Global Positioning System - GPS) σε διάφορες δραστηριότητες, όπως ναυσιπλοΐα, οδήγηση, κατασκευή χαρτών Η χρήση των Συστημάτων ορυφορικού Εντοπισμού Θέσης σε εφαρμογές Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών ECDL Ελλάς - All rights reserved Σελίδα 6 από 17

6 Ενότητα 2η: Θεωρία GIS Το ακόλουθο αναλυτικό γνωστικό περιεχόμενο, αποτελεί την δεύτερη ενότητα της εξεταστέας ύλης για την πιστοποίηση GISPro και παρέχει το υπόβαθρο για την θεωρητική ή/και πρακτική εξέταση στο συγκεκριμένο γνωστικό πεδίο. Περιεχόμενο και Στόχοι της 2ης ενότητας Στην ενότητα αυτή παρατίθενται έννοιες και διαδικασίες που συνθέτουν τις λειτουργίες ενός Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών οι οποίες αναφέρονται: στα περιεχόμενα που συνθέτουν ένα Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών, στα μοντέλα των δεδομένων που λαμβάνουν μέρος στη λειτουργία του για την κατάλληλη αναπαράσταση των αντικειμένων του πραγματικού κόσμου εντός του συστήματος αυτού, στις έννοιες της τοπολογίας και στις διαδικασίες της χωρικής ανάλυσης εφαρμοσμένες τόσο σε διανυσματικά όσο και σε ψηφιδωτά (πλεγματικά) δεδομένα, ώστε να γίνει εφικτή η ερμηνεία φαινομένων που συμβαίνουν σε συνεχείς και ασυνεχείς χωρικές οντότητες του πραγματικού γεωγραφικού χώρου. Οι υποψήφιοι, πρέπει να είναι ικανοί να αποδείξουν ότι κατέχουν σε θεωρητικό ή/και πρακτικό επίπεδο τις παραπάνω γνώσεις στο αντικείμενο των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, ώστε να είναι σε θέση να λειτουργούν με πληρότητα σε λογισμικά αυτού του είδους. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΦ. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 2.1 Εισαγωγή στα GIS Βασικές έννοιες Κατανόηση του όρου και της γενικής ιδέας ενός Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (GIS) ιαφορές μεταξύ των GIS και των Πληροφοριακών Συστημάτων γενικότερα Κατανόηση της διαφοράς μεταξύ GIS και CAD Γνώση των τομέων εφαρμογής των GIS Κατανόηση των συνιστωσών ενός GIS και διάκριση μεταξύ αυτών Κατανόηση των βασικών λειτουργιών ενός GIS Παρελκόμενες ηλεκτρονικές συσκευές εισαγωγή ς και εκτύπωσης ψηφιακών δεδομένων και μορφότυποι αρχείων που σχετίζονται με τα GIS Γνώση των ειδικών ηλεκτρονικών συσκευών που χρησιμοποιούνται για την εισαγωγή και την εκτύπωση ψηφιακών δεδομένων σε ένα GIS και των τεχνικών χαρακτηριστικών που τις διακρίνουν (ανάλυση, ακρίβεια, χρωματική ανάλυση, ικανότητα χειρισμού, ευκολία χρήσης) σχετικά με την καταλληλότητα της χρήσης τους σε διαφορετικού είδους εφαρμογές Αναγνώριση των περισσότερο γνωστών μορφότυπων αρχείων και αποσαφήνιση της σχέσης μορφότυπου μοντέλου δεδομένων ECDL Ελλάς - All rights reserved Σελίδα 7 από 17

7 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΦ. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ εδομένα GIS και πηγές αυτών ιάκριση των διαφορετικών τύπων δεδομένων που χρησιμοποιούνται σε ένα GIS Αναγνώριση των κυριοτέρων πηγών δεδομένων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ένα GIS όπως: δεδομένα τηλεπισκόπησης, ψηφιακές αεροφωτογραφίες και ορθοφωτοχάρτες, αναλογικοί και ψηφιακοί χάρτες και διαγράμματα κάθε είδους, απογραφικά δεδομένα Κατανόηση της γενικής ιδέας των χωρικών δεδομένων (γεωμετρικών & περιγραφικών) Προσδιορισμός του τύπου της ταξινόμησης των περιγραφικών δεδομένων, όπως: ονομαστικός, ιεραρχικός, αναλογικός, κατά διαστήματα Γνώση της δομής των κυριοτέρων μορφοτύπων των γεωγραφικών δεδομένων όπως: coverage, geodatabase, shapefile, GML, dwg, dxf, mif, mbd, grid, geotiff Η κλίμακα στα GIS Κατανόηση της έννοιας της κλίμακας (scale) στα GIS Γεωγραφική αναφορά (Γεωαναφορά) Κατανόηση της έννοιας της γεωγραφικής αναφοράς στα GIS Γεωγραφική αναφορά διανυσματικών δεδομένων και μέθοδοι μέσω των οποίων αυτή επιτυγχάνεται Γεωγραφική αναφορά πλεγματικών δεδομένων και μέθοδοι μέσω των οποίων αυτή επιτυγχάνεται 2.2 Μοντέλα δεδομένων Προσομοίωση του πραγματικού κόσμου μέσω των GIS Κατανόηση της έννοιας του μοντέλου δεδομένων Κατανόηση των εννοιών: Εννοιολογικός, φυσικός και λογικός σχεδιασμός σε ένα GIS Κατανόηση της διαδικασίας της δημιουργίας ενός μοντέλου δεδομένων Μοντέλα συνεχών και ασυνεχών γεωγραφικών οντοτήτων Κατανόηση της έννοιας του επιπέδου (layer) γεωγραφικής πληροφορίας και των περιεχομένων του ECDL Ελλάς - All rights reserved Σελίδα 8 από 17

8 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΦ. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Η αναπαράσταση του πραγματικού κόσμου σε ένα GIS με τη βοήθεια του διανυσματικού μοντέλου δεδομένων Η αναπαράσταση του πραγματικού κόσμου σε ένα GIS με τη βοήθεια του πλεγματικού μοντέλου δεδομένων Τοπολογία Κατανόηση της έννοιας της τοπολογίας Κατανόηση των εννοιών γειτνίαση και συνοχή στην τοπολογία ιαφορές και ομοιότητες μεταξύ τοπολογικά δομημένων δεδομένων και δεδομένων CAD Κατανόηση των τοπολογικών σχέσεων στα πλεγματικά δεδομένα και ιδιαίτερα σε αυτά των οποίων η τοπολογία βασίζεται στην έννοια της γειτνίασης. 2.3 Συστήματα Σχεσιακών Βάσεων εδομένων Σχεσιακές Βάσεις εδομένων και GIS Κατανόηση βασικών αρχών ενός Συστημάτων Σχεσιακών Βάσεων εδομένων (Σ.Σ.Β..) Κατανόηση του φυσικού και λογικού σχεδιασμού μίας Σχεσιακής Βάσης εδομένων (Σ.Β..) μέσω ενός GIS Γνώση της λειτουργίας των τελεστών σύγκρισης και λογικών τελεστών σε μία Σ.Β..: < (Μικρότερο από), <= (Μικρότερο ή ίσο από), > (Μεγαλύτερο από), >= (Μεγαλύτερο ή ίσο από), = (Ίσο), <> ( ιάφορο), AND (Λογικό ΚΑΙ), OR (Λογικό Ή), NOT (Λογικό ΚΑΙ ΟΧΙ) Κατανόηση των βασικών λειτουργιών για τη διαχείριση των δεδομένων μίας Σ.Β. : επιλογή, εισαγωγή, ενημέρωση, διαγραφή και αυτοματισμοί των διαδικασιών αυτών Κατανόηση των εννοιών «ένωση» και «συσχέτιση» πινάκων δεδομένων. 2.4 Ανάλυση εδομένων Χωρική Ανάλυση Κατανόηση της χωρικής ανάλυσης σε γεωγραφικά δεδομένα διανυσματικής δομής τα οποία βρίσκονται σε ένα επίπεδο πληροφορίας: γενίκευσηαπλοποίηση, δημιουργία ζωνών επιρροής ECDL Ελλάς - All rights reserved Σελίδα 9 από 17

9 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΦ. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Κατανόηση της χωρικής ανάλυσης σε γεωγραφικά δεδομένα πλεγματικής δομής τα οποία βρίσκονται σε ένα επίπεδο πληροφορίας Κατανόηση της χωρικής ανάλυσης σε γεωγραφικά δεδομένα διανυσματικής δομής τα οποία βρίσκονται σε πολλά επίπεδα πληροφορίας. Πράξεις μεταξύ επιπέδων, όπως: ένωση, τομή, ενημέρωση, συνένωση, κόψιμο, διαχωρισμός, επίθεση σημείου επί πολυγώνου ημιουργία χωρικών κριτηρίων για την απομόνωση γεωγραφικών χαρακτηριστικών σε ένα ή πολλαπλά επίπεδα πληροφορίας Ανάλυση βασισμένη σε περιγραφικά χαρακτηριστικά Κατανόηση του τρόπου επιλογής γεωγραφικών δεδομένων μέσω των χαρακτηριστικών τους Κατανόηση της χρήσης των συσχετίσεων και των συνδέσεων μεταξύ χαρακτηριστικών γεωγραφικών δεδομένων που βρίσκονται σε διαφορετικούς πίνακες Κατανόηση των βασικών στοιχείων στατιστικών υπολογισμών σε μία Β.Γ.., όπως: μέσος όρος, τυπική απόκλιση, μέσο τετραγωνικό σφάλμα, μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων ιάκριση μεταξύ κυρίων μεθόδων ταξινόμησης δεδομένων, όπως: γραμμική παρέμβολή, κλάσμα τυπικής απόκλισης, ίσου εμβαδού, ίδιου πλήθους πολυγώνων ανά κατηγορία. 2.5 Θεματική Χαρτογράφηση Θεματική χαρτογραφική αναπαράσταση Προσδιορισμός του όρου «Θεματική Χαρτογράφηση» Αναφορά στα κύρια στοιχεία ενός θεματικού χάρτη ιάκριση μεταξύ των κύριων κατηγοριών των θεματικών χαρτών: χωροπληθείς, ισαριθμικοί, πυκνότητας κουκίδων, αναλογικών συμβόλων Κατανόηση των όρων «ποιοτικοί θεματικοί χάρτες» και «ποσοτικοί θεματικοί χάρτες» ECDL Ελλάς - All rights reserved Σελίδα 10 από 17

10 Ενότητα 3η: Χρήση Λογισμικού GIS Το παρακάτω αναλυτικό γνωστικό περιεχόμενο, αποτελεί την τρίτη ενότητα της εξεταστέας ύλης για την πιστοποίηση GISPro και παρέχει το υπόβαθρο της πρακτικής εξέτασης στο συγκεκριμένο γνωστικό πεδίο. Περιεχόμενο και Στόχοι της 3ης ενότητας Στην ενότητα αυτή παρατίθενται δεξιότητες που αφορούν στη χρήση των πιο διαδεδομένων λογισμικών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS). Η θεματολογία και οι ερωτήσεις που θα κληθεί να απαντήσει ένας υποψήφιος κατά την εξέταση, είναι ανεξάρτητες από συγκεκριμένα πακέτα λογισμικού, καθώς είναι διατυπωμένες κατά τρόπον ώστε να αποτελούν κοινό χαρακτηριστικό γνώρισμα κάθε διαδεδομένου πακέτου λογισμικού GIS. Οι υποψήφιοι, πρέπει να είναι ικανοί να αποδείξουν ότι κατέχουν σε πρακτικό επίπεδο τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να είναι σε θέση να χειρίζονται με πληρότητα τις λειτουργίες ενός λογισμικού GIS. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΦ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3.1 Γενικές ιαδικασίες Πρώτα βήματα στη διαχείριση μίας εφαρμογής GIS Είσοδος και τερματισμός μιας εφαρμογής GIS ημιουργία νέου χάρτη εργασίας (map/project) Φόρτωση διανυσματικών και πλεγματικών δεδομένων σε χάρτη εργασίας Αποθήκευση χάρτη εργασίας Άνοιγμα υπάρχοντος χάρτη εργασίας Χρήση της άμεσης βοήθειας σε μία εφαρμογή GIS Τροποποίηση των ρυθμίσεων του λογισμικού Εμφάνιση και απόκρυψη των γραμμών εργαλείων/εργαλειοθηκών Τροποποίηση του προβολικού συστήματος απεικόνισης των δεδομένων ιαχείριση των επιπέδων πληροφορίας Εμφάνιση/ενεργοποίηση Απόκρυψη/απενεργοποίηση επιπέδων πληροφορίας (layer) στον πίνακα περιεχομένων ECDL Ελλάς - All rights reserved Σελίδα 11 από 17

11 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΦ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αντιμετάθεση των επιπέδων πληροφορίας στον πίνακα περιεχομένων Μετονομασία των επιπέδων πληροφορίας στον πίνακα περιεχομένων Αφαίρεση επιπέδων πληροφορίας από τον πίνακα περιεχομένων Μεγέθυνση (Zoom in), Σμίκρυνση (Zoom out), Μετακίνηση (Pan), Πλήρης έκταση του χάρτη εργασίας Επιλογή της κλίμακας εμφάνισης του χάρτη εργασίας. 3.2 εδομένα GIS. και χαρακτηριστικά τους Μορφοποίηση ιανυσματικών και Πλεγματικών εδομένων Τροποποίηση του συμβολισμού και της χρωματικής απόδοσης διανυσματικών δεδομένων ανάλογα με τη γεωμετρική τους υπόσταση: αλλαγή του τρόπου απεικόνισης σημειακών, γραμμικών και επιφανειακών δεδομένων Επιλογές εμφάνισης - απόκρυψης επιπέδου πληροφορίας, συναρτήσει της κλίμακας των δεδομένων Τροποποίηση του τρόπου απεικόνισης πλεγματικών δεδομένων ανάλογα με τις παραμέτρους: φωτεινότητα, κορεσμός, χρωματική διαβάθμιση Επιλογή και εμφάνιση ονοματολογίας (label field) διανυσματικών δεδομένων ιαχείριση Περιγραφικών εδομένων / Χαρακτηριστικών Άνοιγμα, κλείσιμο και εκκίνηση τροποποίησης του πίνακα των περιγραφικών χαρακτηριστικών (attribute table) ενός επιπέδου πληροφορίας Προσθήκη και απαλοιφή πεδίου από ένα πίνακα των περιγραφικών χαρακτηριστικών Αλλαγή της τιμής ενός χαρακτηριστικού των περιγραφικών δεδομένων ECDL Ελλάς - All rights reserved Σελίδα 12 από 17

12 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΦ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Εύρεση (Find) αντικειμένων μέσω των χαρακτηριστικών τους Υπολογισμός των τιμών ενός πεδίου του πίνακα των περιγραφικών χαρακτηριστικών, μέσω της χρησιμοποίησης μαθηματικών πράξεων σε πεδία αριθμητικών τιμών Υπολογισμός των τιμών ενός πεδίου του πίνακα των περιγραφικών χαρακτηριστικών, μέσω της χρησιμοποίησης λογικών πράξεων σε άλλα πεδία Υπολογισμός στατιστικών ενός αριθμητικού πεδίου του πίνακα των περιγραφικών χαρακτηριστικών και αποθήκευσή τους σε πίνακα δεδομένων Εμφάνιση διαθέσιμων στατιστικών μεγεθών ενός αριθμητικού πεδίου του πίνακα των περιγραφικών χαρακτηριστικών: Αθροίσματος, Μέσης τιμής, Ελάχιστου, Μέγιστου, Συχνότητας και Τυπικής Απόκλισης Ένωσης (join) δύο πινάκων δεδομένων Σύνδεση (relation) δύο πινάκων δεδομένων Εξαγωγή δεδομένων από ένα πίνακα για χρήση με άλλο λογισμικό (π.χ. υπολογιστικών φύλλων) ημιουργία γραφημάτων από αριθμητικά περιγραφικά χαρακτηριστικά ημιουργία, διόρθωση και Γεωαναφορά εδομένων ημιουργία ενός νέου συνόλου γεωγραφικών δεδομένων (σημειακού, γραμμικού, πολυγωνικού) και επιλογή προβολικού συστήματος, με σκοπό την ψηφιοποίηση επί της οθόνης, έχοντας ως υπόβαθρα σαρωμένους αναλογικούς χάρτες Προσθήκη νέου πεδίου στον πίνακα περιγραφικών χαρακτηριστικών ECDL Ελλάς - All rights reserved Σελίδα 13 από 17

13 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΦ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Καταχώρηση δεδομένων σε πεδία του πίνακα περιγραφικών χαρακτηριστικών Προσθήκη, διόρθωση χωρικών χαρακτηριστικών (σημειακών, γραμμικών, πολυγωνικών) ιανυσματικών εδομένων έχοντας ως υπόβαθρα σαρωμένους αναλογικούς χάρτες Λειτουργία σύμπτωσης χωρικών χαρακτηριστικών (snapping) Τροποποίηση του προβολικού συστήματος απεικόνισης των δεδομένων Γεωαναφορά Πλεγματικών εδομένων με την χρήση ιανυσματικών εδομένων Υπολογισμός γεωμετρικών στοιχείων Εύρεση των συντεταγμένων ενός σημειακού στοιχείου Υπολογισμός των συντεταγμένων των σημείων ενός επιπέδου Υπολογισμός της επιφάνειας και της περιμέτρου ενός πολυγώνου, του συνόλου των πολυγώνων ενός επιπέδου πληροφορίας Υπολογισμός του μήκους ενός γραμμικού στοιχείου, του συνόλου των γραμμικών στοιχείων ενός επιπέδου πληροφορίας Εύρεση της απόστασης μεταξύ δύο σημειακών στοιχείων ενός επιπέδου πληροφορίας Γεωβάσεις ημιουργία Γεωβάσης εδομένων Εισαγωγή ιανυσματικών εδομένων στην Γεωβάση Εισαγωγή ιανυσματικών εδομένων στην Γεωβάση με εφαρμογή κριτηρίων μέσω της χρήσης του οδηγού σύνταξης ερωτημάτων ECDL Ελλάς - All rights reserved Σελίδα 14 από 17

14 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΦ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Εισαγωγή Πλεγματικών εδομένων στην Γεωβάση Φόρτωση από την Γεωβάση, διανυσματικών και πλεγματικών δεδομένων σε μία εφαρμογή GIS. 3.3 Ανάλυση εδομένων Χωρική Αναζήτηση και δημιουργία υποσυνόλου χωρικών δεδομένων Απ ευθείας επιλογή οντοτήτων ενός ή περισσοτέρων επιπέδων πληροφορίας (Layers) με τη βοήθεια των κατάλληλων εργαλείων επιλογής χαρακτηριστικών Επιλογή οντοτήτων ενός ή περισσοτέρων επιπέδων πληροφορίας (Layers) σύμφωνα με την χωρική τους σχέση ημιουργία ενός νέου επιπέδου πληροφορίας από τις οντότητες που επιλέχθηκαν μέσω των παραπάνω μεθόδων ημιουργία υποσυνόλου δεδομένων μέσω ερωτημάτων στη βάση περιγραφικών δεδομένων Επιλογή αντικειμένων μέσω ερωτημάτων με χρήση των τελεστών σύγκρισης και λογικών τελεστών: < (Μικρότερο από), <= (Μικρότερο ή ίσο από), > (Μεγαλύτερο από), >= (Μεγαλύτερο ή ίσο από), = (Ίσο), <> ( ιάφορο), AND (Λογικό ΚΑΙ), OR (Λογικό Ή), NOT (Λογικό ΚΑΙ ΟΧΙ) ημιουργία ενός νέου επιπέδου πληροφορίας από τα αντικείμενα που επιλέχθηκαν μέσω των ερωτήσεων βάση των περιγραφικών δεδομένων ενός επιπέδου πληροφορίας Χωρική ανάλυση δεδομένων ημιουργία ζωνών επιρροής με χρήση της απόστασης από σημείο, ευθεία και πολύγωνο σε διανυσματικά δεδομένα ημιουργία μεταβλητών ζωνών επιρροής με χρήση των τιμών ενός χαρακτηριστικού της Β.. σημειακών, γραμμικών και πολυγωνικών δεδομένων ημιουργία πολλαπλών ζωνών επιρροής (buffering) με χρήση απόστασης από σημείο, ευθεία και πολύγωνο ECDL Ελλάς - All rights reserved Σελίδα 15 από 17

15 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΦ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Επίθεση (overlay) ενός επιπέδου πληροφορίας διανυσματικών δεδομένων σε άλλο, με χρήση διαφορετικού τύπου πράξεων: ένωση (mergeunion), τομή (intersect), ομαδοποίηση (dissolve), κόψιμο (clip) Επίθεση ενός επιπέδου πληροφορίας διανυσματικών δεδομένων σε επίπεδο πληροφορίας πλεγματικών δεδομένων με χρήση της πράξης του κοψίματος. 3.4 Θεματικοί Χάρτες Θεματική απεικόνιση των δεδομένων Απεικόνιση των δεδομένων με μεταβλητή χρωματική διαβάθμιση (graduated colors) Απεικόνιση περιγραφικών δεδομένων με μεταβλητή διαβάθμιση συμβόλων (graduated symbols) Απεικόνιση περιγραφικών δεδομένων με χάρτες διάστιξης (κουκίδων-dot density) Απεικόνιση περιγραφικών δεδομένων με χρήση στατιστικών διαγραμμάτων Θεματική ταξινόμηση δεδομένων Ταξινόμηση δεδομένων με χρήση της μεθόδου των ίσων διαστημάτων (equal intervals), της τυπικής απόκλισης και της γραμμικής παρεμβολής Ταξινόμηση δεδομένων με χρήση της μεθόδου του ίδιου πλήθους πολυγώνων ανά κατηγορία (quantile) και των φυσικών διαστημάτων. 3.5 Χαρτοσύνθεση ιαμόρφωση (Layout) Χάρτη Ορισμός μεγέθους και προσανατολισμού εκτύπωσης χάρτη Επιλογή της κλίμακας του χάρτη Εισαγωγή, απαλοιφή και μορφοποίηση εποπτικών στοιχείων: είκτης του Βορρά, Γραφική Κλίμακα (scale bar), Κλείδα (scale text), Υπόμνημα, Κάναβος Συντεταγμένων, Χάρτης Αναφοράς, Τίτλοι ημιουργία, μορφοποίηση και εισαγωγή Γραφήματος στον θεματικό χάρτη ECDL Ελλάς - All rights reserved Σελίδα 16 από 17

16 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΦ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Εισαγωγή ελεύθερου κειμένου και εικόνων Εξαγωγή του τελικού αποτελέσματος σε διαφορετικούς μορφότυπους αρχείων, όπως: jpeg, tiff, pdf Εκτύπωση Χάρτη Προεπισκόπηση εκτύπωσης χάρτη Εκτύπωση και χρήση επιλογών εκτύπωσης χάρτη. 3.6 Αναφορές ημιουργία Αναφοράς Ορισμός μεγέθους και προσανατολισμού χαρτιού εκτύπωσης Αναφοράς (Report) Επιλογή πεδίων που συμμετέχουν στην Αναφορά Εισαγωγή Πεδίων Τίτλων Ταξινόμηση εδομένων Ομαδοποίηση εδομένων Υπολογισμός Αθροισμάτων, Μέσου Όρου, Ελάχιστης και Μέγιστης Τιμής, Απαρίθμηση εδομένων Εξαγωγή της Αναφοράς σε διαφορετικούς μορφότυπους αρχείων, όπως: rtf, pdf, txt Εκτύπωση Αναφοράς Προεπισκόπηση Εκτύπωσης Αναφοράς Επιλογές ιαλόγου Εκτύπωσης Αναφοράς ECDL Ελλάς - All rights reserved Σελίδα 17 από 17

Στην ενότητα αυτή παρατίθενται δεξιότητες που αφορούν στη χρήση των πιο διαδεδομένων λογισμικών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS).

Στην ενότητα αυτή παρατίθενται δεξιότητες που αφορούν στη χρήση των πιο διαδεδομένων λογισμικών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS). Ενότητα 3η: Χρήση Λογισμικού GIS Το παρακάτω αναλυτικό γνωστικό περιεχόμενο, αποτελεί την τρίτη ενότητα της εξεταστέας ύλης για την πιστοποίηση GISPro και παρέχει το υπόβαθρο της πρακτικής εξέτασης στο

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών Γενικά. ArcGIS/ArcView Γενικά. κεφάλαιο 1. κεφάλαιο 2

Περιεχόμενα. Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών Γενικά. ArcGIS/ArcView Γενικά. κεφάλαιο 1. κεφάλαιο 2 Περιεχόμενα κεφάλαιο 1 Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών Γενικά Εισαγωγή...21 Πηγές δεδομένων Σ.Γ.Π....23 Βασική ιδέα των Σ.Γ.Π....23 υνατότητες-εφαρμογές των Σ.Γ.Π....24 κεφάλαιο 2 ArcGIS/ArcView Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

GIS: Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών

GIS: Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών GIS: Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών Σηµειώσεις Σεµιναρίου ηµήτρης Τσολάκης v1.2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 9 1.1. GIS in Greek...10 1.2. Γιατί GIS;...10 1.3. Τι Είναι τα GIS...12 1.3.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 6 Ο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ: Είναι η επιστήμη που ασχολείται με την απεικόνιση μιας γεωγραφικής ενότητας σε ένα χαρτί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ : Ι. ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ, 2015 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή...1. 2 Χαρτογραφική Πληροφορία...29

Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή...1. 2 Χαρτογραφική Πληροφορία...29 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή...1 1.1 Χάρτης και Χαρτογραφία... 1 1.2 Ιστορική αναδρομή... 5 1.3 Βασικά χαρακτηριστικά των χαρτών...12 1.4 Είδη και ταξινόμηση χαρτών...14 1.4.1 Ταξινόμηση με βάση την κλίμακα...15

Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια της ζήτησης για την έννοια του χάρτη Βασικά συστατικά των χαρτών (συνέχεια)

Συνέχεια της ζήτησης για την έννοια του χάρτη Βασικά συστατικά των χαρτών (συνέχεια) Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΜΕ801 Χαρτογραφία 1 Μάθηµα επιλογής χειµερινού εξαµήνου Πάτρα, 2016 Συνέχεια της ζήτησης για την έννοια του χάρτη Βασικά συστατικά των χαρτών (συνέχεια) Βασίλης Παππάς, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόγραμμα Spatial Analyst. Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Spatial Analyst. κεφάλαιο 1. Πρόλογος... 9 Περιεχόμενα... 11

Περιεχόμενα. Πρόγραμμα Spatial Analyst. Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Spatial Analyst. κεφάλαιο 1. Πρόλογος... 9 Περιεχόμενα... 11 Πρόλογος... 9 Περιεχόμενα... 11 Πρόγραμμα Spatial Analyst κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Spatial Analyst Γενικά... 23 υνατότητες του Spatial Analyst... 23 Επεξηγήσεις συμβατικών όρων... 24 Σειρά διαδοχικών

Διαβάστε περισσότερα

Οι διαθέσιμες μέθοδοι σε γενικές γραμμές είναι:

Οι διαθέσιμες μέθοδοι σε γενικές γραμμές είναι: Χωρική Ανάλυση Ο σκοπός χρήσης των ΣΓΠ δεν είναι μόνο η δημιουργία μίας Β.Δ. για ψηφιακές αναπαραστάσεις των φαινομένων του χώρου, αλλά κυρίως, η βοήθειά του προς την κατεύθυνση της υπόδειξης τρόπων διαχείρισής

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπισκόπηση - Φωτοερμηνεία

Τηλεπισκόπηση - Φωτοερμηνεία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τηλεπισκόπηση - Φωτοερμηνεία Ενότητα 8: Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Γεωμετρικές Διορθώσεις. Κωνσταντίνος Περάκης Ιωάννης Φαρασλής Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. «Vellum Certified GIS User» SYLLABUS. Έκδοση 1.0. Εξεταστέα Ύλη 2015

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. «Vellum Certified GIS User» SYLLABUS. Έκδοση 1.0. Εξεταστέα Ύλη 2015 [Πληκτρολογήστε κείμενο] ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ SYLLABUS Vellum Global Educational Services A.E. 2015 Έκδοση 1.0 Εξεταστέα Ύλη 2015 Vellum Global Educational Services

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 1 ΑΡΧΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ARCGIS ΤΟ ARCMAP... 1

ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 1 ΑΡΧΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ARCGIS ΤΟ ARCMAP... 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 1 ΑΡΧΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ARCGIS ΤΟ ARCMAP... 1 ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ... 1 ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ - ΕΝΝΟΙΕΣ... 2 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1.1.1 Το ARCGIS DESKTOP... 3 1.1.2 Περιβάλλον εργασίας στο ArcCatalog...

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ Σ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Επιμέλεια: Γεωργακαράκος Ευστράτιος ΜΥΤΙΛΗΝΗ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ Β ΕΠΑΛ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ Β ΕΠΑΛ Πρόταση για την οργάνωση του μαθήματος ΨΗΦΙΑΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ Β ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2014-15 (μεταβατική φάση μέχρι την εκπόνηση νέου προγράμματος σπουδών από τον αρμόδιο φορέα). Θεματική ενότητα: Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Π. ΣΑΒΒΑΪΔΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΩ Α.Π.Θ

Π. ΣΑΒΒΑΪΔΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΩ Α.Π.Θ Π. ΣΑΒΒΑΪΔΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΩ Α.Π.Θ Ο χάρτης ως υπόβαθρο των ΓΣΠ Tα ΓΣΠ βασίζονται στη διαχείριση πληροφοριών που έχουν άμεση σχέση με το γεωγραφικό χώρο, περιέχουν δηλαδή δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ. Στοιχεία χαρτογραφίας Σύστηµα γεωγραφικών συντεταγµένων

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ. Στοιχεία χαρτογραφίας Σύστηµα γεωγραφικών συντεταγµένων ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ Στοιχεία χαρτογραφίας Σύστηµα γεωγραφικών συντεταγµένων ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Χώρος Η ανάπτυξη της ικανότητας της αντίληψης του χώρου, ως προς τις διαστάσεις του και το περιεχόµενό του είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 / Η ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 1. Σε τί διαφέρουν η ψηφιακή χαρτογραφία και η αναλογική χαρτογραφία; 2. Ποιές λειτουργίες επιτελεί ο χάρτης; 3. Ποιά προϊόντα παρέχει η ψηφιακή χαρτογραφία και ποιές

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS)

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS) Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographical Information Systems GIS) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΣΓΠ Ένα σύστηµα γεωγραφικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ. μεθόδους οι οποίες και ονομάζονται χαρτογραφικές προβολές. Η Χαρτογραφία σχετίζεται στενά με την επιστήμη της

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ. μεθόδους οι οποίες και ονομάζονται χαρτογραφικές προβολές. Η Χαρτογραφία σχετίζεται στενά με την επιστήμη της ΕΛΕΝΗ ΣΥΡΡΑΚΟΥ ΓΤΠ61 2012 ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ Χαρτογραφία ονομάζεται η επιστήμη που περιλαμβάνει ένα σύνολο προσδιορισμένων μελετών, τεχνικών ακόμη και καλλιτεχνικών εργασιών που αφορούν απεικονίσεις, υπό κλίμακα,

Διαβάστε περισσότερα

170 ΕΜΠ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΩΡΟ-ΧΡΟΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ G.I.S.

170 ΕΜΠ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΩΡΟ-ΧΡΟΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ G.I.S. 170 ΕΜΠ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΩΡΟ-ΧΡΟΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ G.I.S. Καθ. Βασίλειος Ασημακόπουλος ρ. Έλλη Παγουρτζή Μονάδα Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Οικολογίας & Διαχείρισης της Βιοποικιλότητας ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Διδάσκων: Καθηγητής Παναγιώτης Δ. Δημόπουλος Επιμέλεια

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικές λειτουργίες ΣΓΠ

Αναλυτικές λειτουργίες ΣΓΠ Αναλυτικές λειτουργίες ΣΓΠ Γενικά ερωτήµατα στα οποία απαντά ένα ΣΓΠ Εντοπισµού (locaton) Ιδιότητας (condton) Τάσεων (trend) ιαδροµών (routng) Μορφών ή προτύπων (pattern) Και µοντέλων (modellng) παραδείγµατα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη χρήση των Συστηµάτων Γεωγραφικής Πληροφορίας

Εισαγωγή στη χρήση των Συστηµάτων Γεωγραφικής Πληροφορίας Εισαγωγή στη χρήση των Συστηµάτων Γεωγραφικής Πληροφορίας Ν. Μαµάσης και Α. Κουκουβίνος Αθήνα 2006 Συστήµατα Γεωγραφικής Πληροφορίας Σύστηµα Γεωγραφικής Πληροφορίας (ΣΓΠ, Geographic Information System,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - ΕΝΟΤΗΤΑ 1 7/4/2013 ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Ορισμός

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - ΕΝΟΤΗΤΑ 1 7/4/2013 ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Ορισμός ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ Διάλεξη 1: Γενικά για το ΓΣΠ, Ιστορική αναδρομή, Διαχρονική εξέλιξη Διάλεξη 2 : Ανάλυση χώρου (8/4/2013) Διάλεξη 3: Βασικές έννοιες των Γ.Σ.Π.. (8/4/2013)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών 3 η Σειρά Εκπαίδευσης 3 ο σεμινάριο 26 Μαΐου 2015 Ύλη Γνωριμία με δομές δεδομένων, τύπους αρχείων, συστήματα αναφοράς και χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

6. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) & Τηλεπισκόπηση (Θ) Εξάμηνο: Κωδικός μαθήματος:

6. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) & Τηλεπισκόπηση (Θ) Εξάμηνο: Κωδικός μαθήματος: ΕΞΑΜΗΝΟ Δ 6. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) & Τηλεπισκόπηση (Θ) Εξάμηνο: Δ Κωδικός μαθήματος: ΖΤΠΟ-4016 Επίπεδο μαθήματος: Υποχρεωτικό Ώρες ανά εβδομάδα Θεωρία Εργαστήριο Συνολικός αριθμός ωρών:

Διαβάστε περισσότερα

ECDL Module 5 Χρήση Βάσεων εδοµένων Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0)

ECDL Module 5 Χρήση Βάσεων εδοµένων Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0) ECDL Module 5 Χρήση Βάσεων εδοµένων Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0) (Module 5 Using Databases) Συνολική ιάρκεια: Προτεινόµενο * Χρονοδιάγραµµα Εκπαίδευσης 10-16 (δέκα έως δεκαέξι) ώρες

Διαβάστε περισσότερα

9/3/2014. Εισαγωγή ορισμοί. Χαρτογραφία. Αυτό οφείλεται πρώτα στη σημαντική συνεισφορά στις διαδικασίες της κατασκευής χαρτών πολλών επιστημών

9/3/2014. Εισαγωγή ορισμοί. Χαρτογραφία. Αυτό οφείλεται πρώτα στη σημαντική συνεισφορά στις διαδικασίες της κατασκευής χαρτών πολλών επιστημών Εισαγωγή ορισμοί Χαρτογραφία Αυτό οφείλεται πρώτα στη σημαντική συνεισφορά στις διαδικασίες της κατασκευής χαρτών πολλών επιστημών Διάλεξη 4 ΧΑΡΤΕΣ -DATUMs καθώς επίσης και στην χρησιμοποίηση αυτών από

Διαβάστε περισσότερα

Μωϋσιάδης Αθανάσιος Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε., M.Sc.

Μωϋσιάδης Αθανάσιος Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε., M.Sc. Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ & ΒΟΗΘΗΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΔΑΣΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ Μωϋσιάδης Αθανάσιος Τοπογράφος

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενίκευση στη Χαρτογραφία

Η Γενίκευση στη Χαρτογραφία Η Γενίκευση στη Χαρτογραφία Χαρτογραφία Ι 1 Τοποθέτηση του προβλήματος [I] Οι χάρτες αποτελούν το μέσο γραφικής απόδοσης - σε σμίκρυνση - κάποιου τμήματος της γήινης επιφάνειας. Θα ήταν δύσκολο - αν όχι

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές γεωγραφικών επεξεργασιών

Εφαρµογές γεωγραφικών επεξεργασιών ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. ΛΑΖΑΡΙ ΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. ΓΕΩΘΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. Εφαρµογές γεωγραφικών επεξεργασιών Α. Κουκουβίνος

Διαβάστε περισσότερα

Οπτικοποίηση και Χαρτογραφικός Σχεδιασµός

Οπτικοποίηση και Χαρτογραφικός Σχεδιασµός ΠΜΣ «Πληροφορική» Τµήµα Πληροφορικής Πανεπιστήµιο Πειραιώς ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (Introduction to GeoInformatics) Οπτικοποίηση και Χαρτογραφικός Σχεδιασµός Μαργαρίτα Κόκλα Ορισµοί του χάρτη Μια αναπαράσταση,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ 1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 1.1. Βασικές Λειτουργίες και Ρυθµίσεις 1.1.1 Εκκίνηση, Τερµατισµός, Επανεκκίνηση του Η/Υ ακολουθώντας τις κατάλληλες διαδικασίες 1.1.2

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Οικολογία ΙΙ. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΣΓΠ) και Εφαρμογές τους στην Οικολογία Εισαγωγή στο λογισμικό ArcGIS

Εργαστήριο Οικολογία ΙΙ. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΣΓΠ) και Εφαρμογές τους στην Οικολογία Εισαγωγή στο λογισμικό ArcGIS Εργαστήριο Οικολογία ΙΙ Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΣΓΠ) και Εφαρμογές τους στην Οικολογία Εισαγωγή στο λογισμικό ArcGIS Θεματικά επίπεδα πληροφοριών Ένα θεματικό επίπεδο πληροφορίας αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 Ο ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ Δρ. ΜΑΡΙΑ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ 2008-2009

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 Ο ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ Δρ. ΜΑΡΙΑ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ 2008-2009 ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 Ο ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ Δρ. ΜΑΡΙΑ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ 2008-2009 Τοπογραφικοί Χάρτες Περίγραμμα - Ορισμοί - Χαρακτηριστικά Στοιχεία - Ισοϋψείς Καμπύλες - Κατασκευή τοπογραφικής τομής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΡΟΣ ΙΙ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΡΟΣ ΙΙ Κωδικός Πακέτου ACTA CCU/2-012 Τίτλος Πακέτου Εκπαιδευτικές Ενότητες ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΡΟΣ ΙΙ Χρήση Η/Υ και ιαχείριση Αρχείων - Windows Περιβάλλον Η/Υ - Βασικές Λειτουργίες και Ρυθµίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Πνευματικά Δικαιώματα 2007 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.org) Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν μπορεί να αναπαραχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Πνευματικά Δικαιώματα 2007 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.org) Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν μπορεί να αναπαραχθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ Χαρτογραφία Ι 1 ΟΡΙΣΜΟΙ Φαινόμενο: Ο,τιδήποτε υποπίπτει στην ανθρώπινη αντίληψη Γεωγραφικό (Γεωχωρικό ή χωρικό) φαινόμενο: Ο,τιδήποτε υποπίπτει στην ανθρώπινη αντίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Θεματικός Συμβολισμός Ποιοτικών Χαρακτηριστικών

Θεματικός Συμβολισμός Ποιοτικών Χαρακτηριστικών 5 Θεματικός Συμβολισμός Ποιοτικών Χαρακτηριστικών Όπως έχει τονιστεί ήδη, η σωστή επιλογή συμβολισμού είναι το θεμελιώδες ζητούμενο για την επικοινωνιακή και την τεχνική επιτυχία ενός θεματικού χάρτη.

Διαβάστε περισσότερα

Εννοιολογικά χαρακτηρισµένα σύµβολα

Εννοιολογικά χαρακτηρισµένα σύµβολα γραφικά χαρακτηριστικά σηµείων σύνδεση χαρακτηριστικά δεδοµένων Εννοιολογικά χαρακτηρισµένα σύµβολα Στόχοι χαρτογραφικής σχεδίασης Χάρτης γενικής αναφοράς απόδοση ποικιλίας γεωγραφικών πληροφοριών Θεµατικός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ HEPOS (HTRS07) ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩ ΑΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΓΣΑ87)

ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ HEPOS (HTRS07) ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩ ΑΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΓΣΑ87) ΤΑΤΜ ΑΠΘ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ HEPOS (HTRS07) ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩ ΑΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΓΣΑ87) Βασική µεθοδολογία και αριθµητικά

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Πνευματικά Δικαιώματα 2007 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.org) Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν μπορεί να αναπαραχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαιολογία του τοπίου: θεωρητικές και ερμηνευτικές προσεγγίσεις

Αρχαιολογία του τοπίου: θεωρητικές και ερμηνευτικές προσεγγίσεις Αρχαιολογία του τοπίου: θεωρητικές και ερμηνευτικές προσεγγίσεις Ενότητα 2.5: Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα Γιώργος Βαβουρανάκης Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Geographical Information

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Spatial Analyst

Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Spatial Analyst Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Spatial Analyst Γενικά Το πρόγραμμα Spatial Analyst είναι μια επέκταση του ArcMap με πολλές επιπλέον δυνατότητες, κυρίως όσον αφορά τα πλεγματικά (raster) δεδομένα. Επιπλέον δέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6. 6 Χαρτογραφικές προβολές-προβολικά συστήματα συντεταγμένων

Κεφάλαιο 6. 6 Χαρτογραφικές προβολές-προβολικά συστήματα συντεταγμένων Κεφάλαιο 6 6 Χαρτογραφικές προβολές-προβολικά συστήματα συντεταγμένων Για να παράξουμε ένα χάρτη πρέπει να χρησιμοποιήσουμε μία χαρτογραφική προβολή. Ως χαρτογραφική προβολή ονομάζουμε οποιοδήποτε μετασχηματισμό

Διαβάστε περισσότερα

ECDL Module 4 Υπολογιστικά Φύλλα Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0)

ECDL Module 4 Υπολογιστικά Φύλλα Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0) ECDL Module 4 Υπολογιστικά Φύλλα Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0) (Module 4 Spreadsheets) Συνολική ιάρκεια: Προτεινόµενο * Χρονοδιάγραµµα Εκπαίδευσης 10-14 (δέκα έως δεκατέσσερις) ώρες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΓΣΠ

Εισαγωγή ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΓΣΠ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΓΣΠ Τα τελευταία 25 χρόνια, τα προβλήµατα που σχετίζονται µε την διαχείριση της Γεωγραφικής Πληροφορίας αντιµετωπίζονται σε παγκόσµιο αλλά και εθνικό επίπεδο µε την βοήθεια των Γεωγραφικών

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών στην εκτίμηση των μεταβολών στη παράκτια περιοχή του Δέλτα Αξιού

Εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών στην εκτίμηση των μεταβολών στη παράκτια περιοχή του Δέλτα Αξιού Εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών στην εκτίμηση των μεταβολών στη παράκτια περιοχή του Δέλτα Αξιού Μελιάδου Βαρβάρα: Μεταπτυχιακός Τμημ. Γεωγραφίας Πανεπιστημίου Αιγαίου Μελιάδης Μιλτιάδης: Υποψήφιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Key CERT: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Key CERT: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Key CERT: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ Έκδοση 1.0 Σελίδα 1 από 6 ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ Τα ακόλουθα αποτελούν την εξεταστέα ύλη για την ενότητα Υπολογιστικά Φύλλα και θεωρούνται η

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών 3 η Σειρά Εκπαίδευσης 4 ο σεμινάριο 2 Ιουνίου 2015 Ύλη Γνωριμία με τα GIS μοντέλα δεδομένων και τύπους αρχείων Κανονικοποίηση δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πακέτου Certified Computer Expert-ACTA

Τίτλος Πακέτου Certified Computer Expert-ACTA Κωδικός Πακέτου ACTA - CCE - 002 Τίτλος Πακέτου Certified Computer Expert-ACTA Εκπαιδευτικές Ενότητες Επεξεργασία Κειμένου - Word Δημιουργία Εγγράφου Προχωρημένες τεχνικές επεξεργασίας κειμένου & αρχείων

Διαβάστε περισσότερα

Ροή εργασίας στο περιβάλλον του ArcGIS 10 για την καταχώριση Διοικητικών Πράξεων στο Κτηματολόγιο

Ροή εργασίας στο περιβάλλον του ArcGIS 10 για την καταχώριση Διοικητικών Πράξεων στο Κτηματολόγιο Ροή εργασίας στο περιβάλλον του ArcGIS 10 για την καταχώριση Διοικητικών Πράξεων στο Κτηματολόγιο Μέρος Α Αργύρης Δ. Αργυρίου Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Προϊστάμενος Τμήματος Διοικητικών Πράξεων Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Α Περιβάλλον Εργασίας Windows... 19. Εργαστηριακή Άσκηση 1 Το Γραφικό Περιβάλλον του Υπολογιστή... 21

Μέρος Α Περιβάλλον Εργασίας Windows... 19. Εργαστηριακή Άσκηση 1 Το Γραφικό Περιβάλλον του Υπολογιστή... 21 Περιεχόμενα Μέρος Α Περιβάλλον Εργασίας Windows... 19 Εργαστηριακή Άσκηση 1 Το Γραφικό Περιβάλλον του Υπολογιστή... 21 1.1 Εκκίνηση του ηλεκτρονικού υπολογιστή... 22 1.2 Γραφικό παραθυρικό περιβάλλον εργασίας...

Διαβάστε περισσότερα

ECDL Module 6 Παρουσιάσεις Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0)

ECDL Module 6 Παρουσιάσεις Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0) ECDL Module 6 Παρουσιάσεις Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0) (Module 6 Presentation) Συνολική ιάρκεια: Προτεινόµενο * Χρονοδιάγραµµα Εκπαίδευσης 8-12 (οκτώ έως δώδεκα) ώρες σε 4-6 (τέσσερα

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικά Δικαιώματα 2013 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation - www.ecdl.org)

Πνευματικά Δικαιώματα 2013 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation - www.ecdl.org) PEOPLECERT Hellas A.E - Φορέας Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού Κοραή 3, 105 64 Αθήνα, Τηλ.: 210 372 9100, Fax: 210 372 9101, e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πνευματικά Δικαιώματα 2013

Διαβάστε περισσότερα

14 ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας Η Χαρτογραφία σε ένα Κόσμο που Αλλάζει Θεσσαλονίκη, 2-4 Νοεμβρίου Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

14 ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας Η Χαρτογραφία σε ένα Κόσμο που Αλλάζει Θεσσαλονίκη, 2-4 Νοεμβρίου Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 14 ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας Η Χαρτογραφία σε ένα Κόσμο που Αλλάζει Θεσσαλονίκη, 2-4 Νοεμβρίου 2016 Χ. Χάρχαρος, Μ. Κάβουρας, Μ. Κόκλα, Ε. Τομαή Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ορίζεται ως η ικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Key CERT: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Key CERT: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Key CERT: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Έκδοση 1.0 Σελίδα 1 από 6 ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Τα ακόλουθα αποτελούν την εξεταστέα ύλη για την ενότητα Επεξεργασία Κειµένου και θεωρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Μοντέλου Εκτίμησης της Ποιότητας του Χάρτη κατά το Μετασχηματισμό της Γενίκευσης

Ανάπτυξη Μοντέλου Εκτίμησης της Ποιότητας του Χάρτη κατά το Μετασχηματισμό της Γενίκευσης Ανάπτυξη Μοντέλου Εκτίμησης της Ποιότητας του Χάρτη κατά το Μετασχηματισμό της Γενίκευσης ΜΠΛΑΝΑ Ναταλία 1, ΤΣΟΥΛΟΣ Λύσανδρος 2 (1) Υπ. Διδάκτορας Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Εργαστήριο Χαρτογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

Αναγκαίες αλλαγές στο γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς της Ελλάδας εξ αιτίας της λειτουργίας του HEPOS

Αναγκαίες αλλαγές στο γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς της Ελλάδας εξ αιτίας της λειτουργίας του HEPOS Αναγκαίες αλλαγές στο γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς της Ελλάδας εξ αιτίας της λειτουργίας του HEPOS ημήτρης εληκαράογλου ΣΑΤΜ, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ιήμερο Συνέδριο προσωπικού του Τμήματος Αναδασμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ 4η παρουσίαση

ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ 4η παρουσίαση ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ 4η παρουσίαση Βασίλης Δ. Ανδριτσάνος Δρ. Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ 4ο εξάμηνο http://eclass.survey.teiath.gr Παρουσιάσεις, Ασκήσεις, Σημειώσεις ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

AM4 Υπολογιστικά Φύλλα Προχωρημένο Επίπεδο

AM4 Υπολογιστικά Φύλλα Προχωρημένο Επίπεδο AM4 Υπολογιστικά Φύλλα Προχωρημένο Επίπεδο Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Εκδοση 1.0 2003 Ίδρυμα ECDL (The European Computer Driving Licence Foundation Ltd). All rights reserved Σελίδα 0 από 29 ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ Παρ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών. Γεωγραφικά Δεδομένα.

Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών. Γεωγραφικά Δεδομένα. Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών. Γεωγραφικά Δεδομένα. Σταύρος Καλογεράκης, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ, ΜSc. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ως γνωστό, ο χάρτης με τις πληροφορίες που περιέχει είναι απαραίτητο

Διαβάστε περισσότερα

Στην εικόνα, η αριστερή κάτω γωνία του χάρτη έχει συντεταγμένες X=

Στην εικόνα, η αριστερή κάτω γωνία του χάρτη έχει συντεταγμένες X= Ως Γεωαναφορά (Georeference) ορίζεται η διαδικασία κατά την οποία προσδίδονται πραγματικές γεωγραφικές συντεταγμένες επιθυμητού συστήματος αναφοράς συντεταγμένων σε μία ψηφιακή εικόνα που έχει προέλθει

Διαβάστε περισσότερα

ECDL Module 3 Επεξεργασία Κειµένου Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0)

ECDL Module 3 Επεξεργασία Κειµένου Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0) ECDL Module 3 Επεξεργασία Κειµένου Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0) (Module 3 Word Processing) Συνολική ιάρκεια: Προτεινόµενο * Χρονοδιάγραµµα Εκπαίδευσης 14-20 (δεκατέσσερις έως είκοσι)

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνες και γραφικά. Τεχνολογία Πολυµέσων 05-1

Εικόνες και γραφικά. Τεχνολογία Πολυµέσων 05-1 Εικόνες και γραφικά Περιγραφή στατικών εικόνων Αναπαράσταση γραφικών Υλικό γραφικών Dithering και anti-aliasing Σύνθεση εικόνας Ανάλυση εικόνας Μετάδοση εικόνας Τεχνολογία Πολυµέσων 05-1 Περιγραφή στατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι: ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Η ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ...

ΜΕΡΟΣ Ι: ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Η ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ... ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι: ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ...1 1. Η ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ...3 Κατηγορίες των Γεωγραφικών εδοµένων...3 Γεωγραφικές οντότητες...3 ιαστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορές - Ναυτιλία

Μεταφορές - Ναυτιλία ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Μεταφορές - Ναυτιλία 3 η Σειρά Εκπαίδευσης 2 ο σεμινάριο 13 Μαΐου 2015 Χάρτες... παντού OpenStreetMap OpenStreetMap Υπηρεσία απεικόνισης και διάθεσης χωρικών δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση πρόσθετων εφαρμογών: Από το μενού Plugins> Manage and install plugins.

Διαχείριση πρόσθετων εφαρμογών: Από το μενού Plugins> Manage and install plugins. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εργαστήριο Χαρτογραφίας ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚOY ΠΑΚΕΤOY QUANTUM GIS (v.2.12) ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ Ν. Τζελέπης Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Περιεχόµενα... 7. Ευρετήριο Γραφηµάτων... 11. Ευρετήριο Εικόνων... 18. Κεφάλαιο 1

Περιεχόµενα. Περιεχόµενα... 7. Ευρετήριο Γραφηµάτων... 11. Ευρετήριο Εικόνων... 18. Κεφάλαιο 1 Περιεχόµενα Περιεχόµενα... 7 Ευρετήριο Γραφηµάτων... 11 Ευρετήριο Εικόνων... 18 Κεφάλαιο 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ... 19 Θεωρία... 19 1.1 Έννοιες και ορισµοί... 20 1.2 Μονάδες µέτρησης γωνιών και µηκών...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΠΟΔΟΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΠΟΔΟΣΗ Ολγα Κωνσταντινίδου Σπύρος Παπανδρεάδης Τοπογράφοι Μηχανικοί Παυσανίου 19 116 35 ΑΘΗΝΑ Τηλ.. 210-3302995, κιν 6932-215880, 215880, FAX: 210-3302995 e-mail :apodosh@teemail.gr: Site: www.apodosh.gr ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 9 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17

Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 9 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17 Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 9 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ... 19 1.1 Γενικά... 19 1.2 Το αντικείμενο της Τοπογραφίας... 19 1.3 Οι τοπογραφικές εργασίες... 20 1.4 Τοπογραφική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Δημιουργία Ψηφιακού Μοντέλου Βυθού για τον κόλπο του Σαρωνικού, με τη χρήση Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Δημιουργία Ψηφιακού Μοντέλου Βυθού για τον κόλπο του Σαρωνικού, με τη χρήση Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ Κατεύθυνση Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή δεδοµένων σε ένα GIS. Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή δεδοµένων

Εισαγωγή δεδοµένων σε ένα GIS. Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή δεδοµένων Εισαγωγή δεδοµένων ΓΕΝΙΚΑ Η απόκτηση και η εισαγωγή των χωρικών δεδοµένων είναι ίσως η πιο δαπανηρή και χρονοβόρα φάση ~70% του χρόνου και κόστους επηρεάζοντας άµεσα τη λειτουργικότητα και αποτελεσµατικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ενημερωτικός οδηγός εκπαιδευτικού προγράμματος: Βασικές αρχές στο QGIS & στη λειτουργία GPS Πρόγραμμα 30 ωρών (5 ημερών) 2016 ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (ΚΔΒΜ)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΟΣ Α : Συμβολικός Προγραμματισμός

ΤΟΜΟΣ Α : Συμβολικός Προγραμματισμός 2 ΤΟΜΟΣ Α : Συμβολικός Προγραμματισμός 3 ΟΔΗΓΟΣ στη ΧΡΗΣΗ του ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 4 ΤΟΜΟΣ Α : Συμβολικός Προγραμματισμός 5 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Καθηγητής Α.Π.Θ. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Μαθηματικός ΟΔΗΓΟΣ στη ΧΡΗΣΗ του ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1.1. Χειρισµός εγγράφων 1.1.1. ηµιουργία, Άνοιγµα, Κλείσιµο, Αποθήκευση εγγράφου 1.1.2. Αποθήκευση εγγράφου µε

Διαβάστε περισσότερα

Διαδραστικότητα και πλοήγηση σε ψηφιακούς χάρτες

Διαδραστικότητα και πλοήγηση σε ψηφιακούς χάρτες Ενότητα 10 η Διαδραστικότητα και πλοήγηση σε ψηφιακούς χάρτες Βύρωνας Νάκος Καθηγητής Ε.Μ.Π. - bnakos@central.ntua.gr Bασίλης Κρασανάκης Υποψήφιος διδάκτορας Ε.Μ.Π. krasvas@mail.ntua.gr Β. Νάκος & Β. Κρασανάκης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή δεδοµένων σε ένα ΣΓΠ

Εισαγωγή δεδοµένων σε ένα ΣΓΠ Εισαγωγή δεδοµένων σε ένα ΣΓΠ ΓΕΝΙΚΑ Η απόκτηση και η εισαγωγή των χωρικών δεδοµένων είναι ίσως η πιο δαπανηρή και χρονοβόρα φάση ~70% του χρόνου και κόστους επηρεάζοντας άµεσα τη λειτουργικότητα και αποτελεσµατικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Πνευματικά Δικαιώματα 2007 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.org) Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν μπορεί να αναπαραχθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΧΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΓΗΣ

ΤΟ ΣΧΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΓΗΣ ΤΟ ΣΧΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΓΗΣ Χαρτογραφία Ι 1 Το σχήμα και το μέγεθος της Γης [Ι] Σφαιρική Γη Πυθαγόρεια & Αριστοτέλεια αντίληψη παρατηρήσεις φυσικών φαινομένων Ομαλότητα γεωμετρικού σχήματος (Διάμετρος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Εργαστηριακές Ασκήσεις στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Εργαστηριακές Ασκήσεις στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1ο 1.1. Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ArcGIS 1.1.1. Η δομή του ArcGIS: Το ArcGIS είναι μια ολοκληρωμένη συλλογή από προϊόντα λογισμικού GIS. Παρέχει μια πλατφόρμα για διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Συντεταγμένων

Συστήματα Συντεταγμένων Σφαιρικό Σύστημα Συντεταγμένων DD = Degrees + ( Minutes / 60 ) + ( Seconds / 3600 ) Greenwich meridian =0 Z N Meridian of longitude Parallel of latitude P X W O Equator =0 R E - Geographic longitude -

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ Χαρτογραφία Ι 1 ΤΡΟΠΟΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ: ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Πλεονεκτήματα: Διατήρηση σχετικών αποστάσεων, γωνιών, εμβαδών, αζιμουθίων, μέγιστων κύκλων, λοξοδρομιών Μειονεκτήματα: Είναι δαπανηρές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) INTERMEDIATE Επεξεργασία Κειμένου ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Διεύθυνση: Ασκληπιού 18 Τηλέφωνο: 215.5515254

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) INTERMEDIATE Επεξεργασία Κειμένου ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Διεύθυνση: Ασκληπιού 18 Τηλέφωνο: 215.5515254 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) INTERMEDIATE Επεξεργασία Κειμένου ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ INTERMEDIATE Το Intermediate είναι εστιασμένο σε γνώσεις πληροφορικής και χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Βασίλης Δ. Ανδριτσάνος Δρ. Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας 3ο εξάμηνο ΠΑΛΙΟ http://eclass.survey.teiath.gr NEO

Διαβάστε περισσότερα

9. Τοπογραφική σχεδίαση

9. Τοπογραφική σχεδίαση 9. Τοπογραφική σχεδίαση 9.1 Εισαγωγή Το κεφάλαιο αυτό εξετάζει τις παραμέτρους, μεθόδους και τεχνικές της τοπογραφικής σχεδίασης. Η προσέγγιση του κεφαλαίου γίνεται τόσο για την περίπτωση της συμβατικής

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Οδηγίες για τις νέες Εκτυπωτικές Φόρμες

Γενικές Οδηγίες για τις νέες Εκτυπωτικές Φόρμες Γενικές Οδηγίες για τις νέες Εκτυπωτικές Φόρμες Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης των νέων εκτυπωτικών φορμών. 1 Δομή Νέας Εκτυπωτικής Φόρμας

Διαβάστε περισσότερα

Junior A (Κωδ.Τμήματος AJ1)

Junior A (Κωδ.Τμήματος AJ1) International Diploma in It Skills Foundation for Young Learners Junior A (Κωδ.Τμήματος AJ1) Χρήση Υπολογιστή (Κωδ. AJ1.A 01) 1.1 Γενικές διαδικασίες και ρυθμίσεις 1.1.1 Βασικές λειτουργίες και ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Απόδοση θεματικών δεδομένων

Απόδοση θεματικών δεδομένων Απόδοση θεματικών δεδομένων Ποιοτικές διαφοροποιήσεις Σημειακά Γραμμικά Επιφανειακά Ποσοτικές διαφοροποιήσεις Ειδικές θεματικές απεικονίσεις Δασυμετρική Ισαριθμική Πλάγιες όψεις Χαρτόγραμμα Χάρτης κουκίδων

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία Κτηµατολογικών Γραφείων

Λειτουργία Κτηµατολογικών Γραφείων ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΕ ΒΑΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΧΑ ΑΕ Ερωφύλη Παπαδοπούλου Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ Υποδιευθύντρια Λειτουργούντος Κτηµατολογίου ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών 3 η Σειρά Εκπαίδευσης 6 ο σεμινάριο 16 Ιουνίου 2015 Ύλη Εισαγωγή στην επεξεργασία δεδομένων τηλεπισκόπησης Επιβλεπόμενη ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 05-1

Εικόνα. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 05-1 Εικόνα Εισαγωγή Ψηφιακή αναπαράσταση Κωδικοποίηση των χρωμάτων Συσκευές εισόδου και εξόδου Βάθος χρώματος και ανάλυση Συμβολική αναπαράσταση Μετάδοση εικόνας Σύνθεση εικόνας Ανάλυση εικόνας Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικές λειτουργίες ΓΠΣ

Αναλυτικές λειτουργίες ΓΠΣ Αναλυτικές λειτουργίες ΓΠΣ Χρίστος Γενικά ερωτήµατα στα οποία απαντά ένα ΓΠΣ Εντοπισµού (location) Ιδιότητας (condition) Τάσεων (trend) ιαδροµών (routing) Μορφών ή προτύπων (pattern) Και µοντέλων (modelling)

Διαβάστε περισσότερα

HEPOS workshop 25-26/9/2008. 26/9/2008 Συνδιοργάνωση: ΤΑΤΜ/ΑΠΘ. ΑΠΘ και ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ

HEPOS workshop 25-26/9/2008. 26/9/2008 Συνδιοργάνωση: ΤΑΤΜ/ΑΠΘ. ΑΠΘ και ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ HEPOS και σύγχρονα γεωδαιτικά συστήµατα αναφοράς: Θεωρία και υλοποίηση, προοπτικές και εφαρµογές. HEPOS workshop 25-26/9/2008 26/9/2008 Συνδιοργάνωση: ΤΑΤΜ/ΑΠΘ ΑΠΘ και ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ Γεωδαιτικά Συστήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΧΑΡΑΞΕΙΣ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟΥ DATUM

ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΧΑΡΑΞΕΙΣ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟΥ DATUM ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΧΑΡΑΞΕΙΣ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟΥ DATUM Βασίλης Δ. Ανδριτσάνος Δρ. Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας 3ο εξάμηνο http://eclass.teiath.gr Αποτυπώσεις - Χαράξεις

Διαβάστε περισσότερα

AM4 Υπολογιστικά Φύλλα Προχωρημένο Επίπεδο Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Εκδοση 1.0

AM4 Υπολογιστικά Φύλλα Προχωρημένο Επίπεδο Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Εκδοση 1.0 AM4 Υπολογιστικά Φύλλα Προχωρημένο Επίπεδο Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Εκδοση 1.0 2003 Ίδρυμα ECDL (The European Computer Driving Licence Foundation Ltd). All rights reserved Σελίδα 0 από 29 ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ Παρ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Δικτυακής Εφαρμογής Διάχυσης και Ανάλυσης Γεωχωρικών Δεδομένων και Πληροφοριών

Ανάπτυξη Δικτυακής Εφαρμογής Διάχυσης και Ανάλυσης Γεωχωρικών Δεδομένων και Πληροφοριών Ανάπτυξη Δικτυακής Εφαρμογής Διάχυσης και Ανάλυσης Γεωχωρικών Δεδομένων και Πληροφοριών Λοΐσιος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Αντισυνταγματάρχης) Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ, MSc στη Γεωπληροφορική Διευθυντής Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα