Βιοενέργεια στην Κύπρο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βιοενέργεια στην Κύπρο"

Transcript

1 Βιοενέργεια στην Κύπρο Ανθή Χαραλάμπους Διευθύντρια Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του προγράμματος Intelligent Energy-Europe και την Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου Ίδρυση του Ενεργειακού Γραφείου Συγχρηματοδοτείται από: 75% απότηνευρωπαϊκήεπιτροπήμέσωτου προγράμματος Intelligent Energy Europe ( ) 25% απότηνένωσηκοινοτήτων Κύπρου 2 ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 3 1

2 Προσωπικό CEA Anthi Charalambous Director Savvas Vlachos Energy Specialist Maria Ioannidou Energy Education Harris Kordatos Orestis Kyriakou Environmental Protection Energy Management τοπικά/ περιφερειακά Ενεργειακά Γραφεία στην Ευρώπη Cyprus Energy Agency 1 Φωτογραφίες στο χρόνο 6 2

3 Κάποτε στην Κύπρο... 7 Κάποτε στην Κύπρο... 8 Κάποτε στην Κύπρο

4 Κάποτε στην Κύπρο Κάποτε στην Κύπρο Κάποτε στην Κύπρο

5 Σήμερα στην Κύπρο Σήμερα στην Κύπρο Σήμερα στην Κύπρο

6 Σήμερα στην Κύπρο Σήμερα στην Κύπρο Σήμερα στην Κύπρο

7 2 Γιατί πρέπει να προωθούμε τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας? 1. Ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού. Μείωση της εξάρτησης της Κύπρου από τις εισαγωγές πετρελαιοειδών. 2. Προστασία του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών 3. Αύξηση της απασχόλησης/νέες θέσεις εργασίας Εξοικονόμηση χρημάτων. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι δωρεάν από τη φύση (ήλιος, αέρας κλπ) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ Η Κύπρος εξαρτάται σχεδόν αποκλειστικά από εισαγωγές ενέργειας (κατά 96% περίπου) Το κόστος εισαγωγής ενέργειας για το 2007 ήταν 1,07 δισεκατομμύρια ευρώ και το ,08 δισεκατομμύρια ευρώ Παγκόσμια αποθέματα Discovery. gbpy Comparison between oil discovery and consumption Discovery Extrapolation Consumption IEA forecast Consumption. gbpy 21 7

8 Τιμή kwh οικιακούς καταναλωτές στην ΕΕ 0,3000 0,2500 0,2000 χώρα 0,1500 0,1000 0,0500 0,0000 Denmark Germany Italy Austria Belgium Luxembourg Netherlands Spain Ireland Hungary Portugal Cyprus Slovakia Malta Czech Republic Sweden Poland United Kingdom Slovenia Finland France Latvia Greece Romania Lithuania Estonia Bulgaria ευρώ Προστασία του Περιβάλλοντος 24 8

9 2.2 Προστασία του Περιβάλλοντος Life Cycle emissions for electricity generation (source: IEA) Hydro (g/kwh) Solar PV (g/kwh) Wind (g/kwh) Coal (g/kwh) Oil (g/kwh) Gas (g/kwh) CO SO NOx Προστασία του Περιβάλλοντος Φαινόμενο Θερμοκηπίου Προστασία του Περιβάλλοντος Αλλαγή του κλίματος: Η απειλή και η πρόκληση Η αλλαγή του κλίματος είναι μια από τις μεγαλύτερες απειλές που αντιμετωπίζει ο πλανήτης. Αν η θερμοκρασία της γης αυξηθεί περισσότερο από 2 C σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα, η κλιματική αλλαγή πιθανόν να καταστεί μη αναστρέψιμη, με ανυπολόγιστες μακροπρόθεσμες συνέπειες. 27 9

10 2.2 Προστασία του Περιβάλλοντος Αλλαγές Θερμοκρασίας Hotter Equator 30 10

11 Ανομβρία, ξηρασία, λειψυδρία Δημιουργία Νέων Θέσεων εργασίας Σύμφωνα με διεθνείς δείκτες η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στην φωτοβολταϊκή βιομηχανία υπολογίζεται στις 10,56 θέσεις/mw ετησίως Στην βιομηχανία αιολικών 2,79 θέσεις/mw ετησίως Βιομάζα 2,84 θέσεις/mw ετησίως 32 Νέα Οδηγία (2009/28/ΕΚ) για το μερίδιο της ενέργειας που παράγεται από Ανανεώσιμες Πηγές Η οδηγία θεσπίζει κοινό πλαίσιο για την προώθηση της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Θέτει υποχρεωτικούς εθνικούς στόχους για το συνολικό μερίδιο ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας και το μερίδιο ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στις μεταφορές. Υποχρεώνει τα κράτη μέλη να ετοιμάσουν Εθνικά Σχέδια Δράσης Καθορίζει κανόνες για τη στατιστική μεταβίβαση μεταξύ κρατών μελών, για κοινά έργα μεταξύ κρατών μελών και με τρίτες χώρες, τις εγγυήσεις προέλευσης, τις διοικητικές διαδικασίες, την πληροφόρηση και την κατάρτιση και την πρόσβαση στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας για ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές. Καθιερώνει κριτήρια αειφορίας του περιβάλλοντος για τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά

12 Συνεισφορά ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στην Κύπρο για το 2010 Πηγή: Υπηρεσία Ενέργειας 34 Για την περίπτωση της Κύπρου, η ΝέαΟδηγίαγια τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, προτείνει ως δεσμευτικό στόχο, το 13% της τελικής ενεργειακής κατανάλωσης να προέρχεται από ΑΠΕ έως το Εθνικό Σχέδιο Δράσης Συμμετοχή των ΑΠΕ στην τελική χρήση ενέργειας κατά 13%, Συμμετοχή των ΑΠΕ στην ενεργειακή κατανάλωση των οδικών μεταφορών κατά 10%, Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 5% σε σχέση με το 2005, για τις κατηγορίες εκτός πεδίου εφαρμογής του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων του Θερμοκηπίου

13 37 3 Εισαγωγή - βιομάζα Η βιομάζα είναι η πιο παλιά και διαδεδομένη ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Ο πρωτόγονος άνθρωποςγιαναζεσταθείκαιναμαγειρέψει, χρησιμοποίησε την ενέργεια (θερμότητα) που προερχόταν από την καύση των ξύλων, που είναι ένα είδος βιομάζας. Στην Κύπρο, η βιομάζα ξυλείας χρησιμοποιείται στον οικιακό τομέα (μαγείρεμα, θέρμανση χώρων & νερού) κυρίως με την μορφή καυσόξυλων. Είναι μία πρακτική που εφαρμόζεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ειδικότερα από τα φτωχότερα στρώματα του πληθυσμού. Τι είναι βιομάζα Ορισμοί Άρθρο 2 της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ «βιομάζα»: το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα προϊόντων, αποβλήτων και καταλοίπων βιολογικής προέλευσης από τη γεωργία (συμπεριλαμβανομένων των φυτικών και των ζωικών ουσιών), τη δασοκομία και τους συναφείς κλάδους, συμπεριλαμβανομένης της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, καθώς και το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα των βιομηχανικών αποβλήτων και των οικιακών απορριμμάτων 13

14 Ορισμοί Άρθρο 2 της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ «βιορευστά»: υγρά καύσιμα για ενεργειακούς σκοπούς, εκτός από κίνηση, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρικής ενέργειας και της θέρμανσης και της ψύξης, τα οποία παράγονται από βιομάζα «βιοκαύσιμα»: υγρά ή αέρια καύσιμα κίνησης τα οποία παράγονται από βιομάζα Κατηγορίες βιομάζας Γεωργικά υπολείμματα, η οποία περιλαμβάνει υπολείμματα γεωργικών καλλιεργειών (στελέχη, κλαδιά, φύλλα, άχυρο, κλαδοδέματα κ.α.) και επεξεργασίας γεωργικών προϊόντων (υπολείμματα εκκοκκισμού βαμβακιού, πυρηνόξυλο, πυρήνες φρούτων κ.α.). Βιομάζα δασικής προέλευσης, περιλαμβάνει καυσόξυλα, υπολείμματα καλλιέργειας και καθαρισμών δασών (αραιώσεων, υλοτομιών) και υπολείμματα επεξεργασίας ξύλου. Απόβλητα κτηνοτροφίας (ζωικά περιττώματα, απόβλητα εντατικής κτηνοτροφίας από πτηνοτροφεία, χοιροστάσια, βουστάσια, σφαγεία). Αγροτοβιομηχανικά απόβλητα (απόβλητα βιομηχανιών τροφίμων όπως ελαιοτριβεία, τυροκομεία κ.α.). Αστικά απόβλητα (Οργανικό μέρος αστικών στερεών αποβλήτων και αστικά λύματα). Ενεργειακές καλλιέργειες, που αφορά καλλιέργειες φυτών οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή υγρών βιοκαυσίμων όπως ο μίσχανθος, η αγριαγκινάρα, το καλάμι, γλυκό σόργο, ευκάλυπτος ηλιακή ενέργεια CO2 4 Τεχνολογίες Μετατροπής Βιομάζας Φωτοσύνθεση Ο2 ΚΑΥΣΗ αέρια ΒΙΟΜΑΖΑ ΘΕΡΜΟΧΗΜΙΚΕΣ ΠΥΡΟΛΥΣΗ υγρά καύσιμα ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗ στερεά ΑΝΘΡΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ Βιοαέριο ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ Αιθανόλη ΖΥΜΩΣΗ ΧΗΜΙΚΗ ΕΚΧΥΛΙΣΗ βιοέλαια και ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΣΤΕΡΟΠΟΙΗΣΗ εστέρες τους 14

15 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΜΕΤΑΡΟΠΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ Εξαιτίας της ανομοιογένειας που παρουσιάζουν ως προς την περιεκτικότητα σε νερό και τη χημική τους σύσταση οι βιολογικές πρώτες ύλες απαιτούν διαφορετικές συνθήκες επεξεργασίας. Έτσι, έχουν αναπτυχθεί διάφορες τεχνολογίες μετατροπής της βιομάζας σε ενεργειακά προϊόντα οι οποίες εντάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες: θερμοχημικές, βιολογικές και φυσικοχημικές. 4.1 ΘΕΡΜΟΧΗΜΙΚΕΣ Οι θερμοχημικές τεχνολογίες μετατροπής περιλαμβάνουν την άμεση καύση, την αεριοποίηση και την πυρόλυση. Οι διεργασίες αυτές είναι προτιμητέες όταν η πρώτη ύλη συνίσταται από λιγνο-κυτταρινούχα υλικά με χαμηλή περιεκτικότητα σε νερό. Τα βασικότερα προϊόντα που λαμβάνονται είναι θερμότητα, ατμός, ηλεκτρισμός, ξυλάνθρακας, αέρια και υγρά καύσιμα (όπως μεθανόλη, υδρογονάνθρακες που προκύπτουν με καταλυτική σύνθεση από το αέριο κ.α.). 15

16 4.1.1 Αεριοποίηση Η αεριοποίηση είναι η θερμική αποικοδόμηση της οργανικής ύλης (ξύλο, αγροτικά παραπροϊόντα, αστικά απορρίματα κλπ.) παρουσία ελεγχόμενης ποσότητας αέρα ή οξυγόνου προς μείγμα αερίων Απευθείας Καύση Η καύση της βιόμαζας συνίσταται στη θερμική της διάσπαση παρουσία οξυγόνου. Στις περισσότερες περιπτώσεις ως πηγή οξυγόνου χρησιμοποιείται ο ατμοσφαιρικός αέρας. Καύση στερεής βιομάζας 1. Eπαρκής ποσότητα καύσιμου υλικού και οξειδωτικού μέσου (O 2 ) στην εστία καύσης. 2. Επίτευξητηςεπιθυμητήςθερμοκρασίαςανάφλεξης. 3. Κατάλληλη αναλογία μίγματος (καυσίμου - οξειδωτικού). 4. Συνεχής απομάκρυνση των απαερίων, τα οποία παράγονται κατά την καύση. 5. Συνεχής απομάκρυνση των υπολειμμάτων της καύσης. 16

17 Θερμογόνος δύναμη Θερμογόνος δύναμη είναι η ποσότητα θερμικής ενέργειας που παράγεται από την καύση ενός κιλού (kg) ξύλου καθώς όλοτονερόπουπεριέχειαυτόεξατμίζεται. Η θερμογόνος δύναμη του ξύλου μεταβάλλεται ανάλογα με το είδος και το τμήμα του δένδρου από το οποίο προέρχεται το ξύλο. Ενεργειακή πυκνότητα στερεής βιομάζας Θερμογόνος δύναμη ορισμένων καυσίμων και ενεργειακών καλλιεργειών [MJ/kg] Θερμογόνος δύναμη (MJ/kg) Ευκάλυπτος Ψευδακακία Καλάμι Μαλακό ξύλο (wood chips) Pellets από πριονίδι [i] Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Βιομάζα, Επενδυτικές Ευκαιρίες και Προοπτικές ανάπτυξης, vision Task,

18 Τύποι βιομάζας ξυλείας Η βιομάζα ξυλείας χρησιμοποιείται κυρίως σε δύο μορφές: ακατέργαστη μορφή όπως καυσόξυλα, πυρηνόξυλα, κουκούτσια κα. επεξεργασμένη μορφή για ευκολότερη χρήση, αποθήκευση και μεταφορά, όπως μπρικέτες, θρύμματα ξύλων (woodchips) ή συσσωματώματα βιομάζας (pellets). Τύποι βιομάζας ξυλείας Κούτσουρα (καυσόξυλα) (3-70 kw) Φτηνό καύσιμο Χειρωνακτική φόρτωση στο θερμαντικό Αποθήκευση Τύποι βιομάζας ξυλείας Τα συσσωματώματα βιομάζας (pellets) είναι τυποποιημένο κυλινδρικό βιολογικό καύσιμο που παρασκευάζεται με τη συμπίεση ξηρών, πριονιδιών και τεμαχιδίων από καθαρά υπολείμματα ξύλου βιομηχανιών επεξεργασίας ξύλου. Στην παραγωγική διαδικασία δεν χρησιμοποιούνται χημικά πρόσθετα παρά μόνο υψηλή πίεση και ατμός. Συσσωματώματα (pellets) (8-Χ00 kw) Εξευγενισμένο και συμπαγές Διαθεσιμότητα 18

19 Τύποι βιομάζας ξυλείας Τα θρύμματα ξύλων (woodchips) είναι μικρά τεμάχια ξύλου, μήκους 5-50 mm. Η ποιότητα των θρυμμάτων βιομάζας εξαρτάται από την πρώτη ύλη και την τεχνολογία παραγωγής και συνήθως προέρχονται από δασικά υπολείμματα (κλαδιά, κορυφές, ολόκληρα δένδρα), υπολείμματα από πριονιστήρια κα Θρυμματισμένο ξύλο (30 kw-χ00 MW) Φθηνό, διαθέσιμο Ποιότητα Άλλα (μπρικέττες) Αποτελέσματα έρευνας Χρήσεις βιομάζας ξυλείας στις ορεινές κοινότητες της Κύπρου Ο συνολικός αριθμός νοικοκυριών στις ορεινές κοινότητες είναι περίπου , με ποσοστό 41% τα μόνιμα νοικοκυριά (περίπου ) και ποσοστό 59% οι εξοχικές κατοικίες (περίπου ). Θέρμανση χώρου μόνιμων νοικοκυριών σε ορεινές κοινότητες Συνολικά νοικοκυριά μόνιμης διαμονής με υγραέριο 14% Συνολικά νοικοκυριά μόνιμης διαμονής με τζάκια 43% Συνολικά νοικοκυριά μόνιμης διαμονής με πετρέλαιο 43% Επιπρόσθετα, εκτιμάται ότι περίπου το 43% (περίπου 6.700) των εξοχικών κατοικιών χρησιμοποιούν τζάκι για τη θέρμανση χώρου στις ορεινές κοινότητες 56 Αποτελέσματα έρευνας Προμήθεια της ξυλείας 62% χρησιμοποιούν ξυλεία από ιδίους πόρους 38% αγοράζεται από συγκεκριμένους προμηθευτές Προμήθεια Ξυλείας - Μόνιμων Κατοικιών 38% 62% Συνολικός αριθμός μονίμων κατοικιών με τζακια που αγοράζουν ξυλεία Συνολικός αριθμός μονίμων κατοικιών με τζακια από ίδιους πόρους 57 19

20 Διαθεσιμότητα στερεής βιομάζας στην Κύπρο ΣύμφωναμετααποτελέσματαμελέτηςτουΚΑΠΕκαι της εταιρίας ΑΙΟΛΙΚΗ Λτδ το 2008, το διαθέσιμο δυναμικό φυτικής βιομάζας είναι περίπου τόνοι στερεών υπολειμμάτων ετησίως. Η ποσότητα αυτή αντιστοιχεί περίπου σε ενέργεια toe/year. To 75% περίπου της ποσότητας που έχει υπολογιστεί, αντιστοιχεί σε υπολείμματα αμπελοκαλλιεργειών. Η υπόλοιπη ποσότητα αντιστοιχεί σε κλαδοδέματα από δενδρώδεις καλλιέργειες συμπεριλαμβανομένων και των ελαιοκαλλιεργειών. Η συνολική διαθεσιμότητα των παραπάνω ποσοτήτων μεταξύ άλλων επηρεάζεται από τη χρήση της βιομάζας ως εδαφοβελτιωτικό και τη δυσκολία συλλογής της. Διαθέσιμη ενέργεια στερεής βιομάζας από αγροτικά υπολείμματα (Δενδρώδεις Καλλιέργειες και αμπέλια) στην Κύπρο Εισαγωγές καυσόξυλων στην Κύπρο

21 Ποσότητα κλαδοξυλείας, ή ελαττωματικής ξυλείας που πωλήθηκε από το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ως καυσόξυλα ή για παραγωγή κάρβουνων κατά την περίοδο Καύση στερεής φυτικής βιομάζας στην Κύπρο Καύση καυσόξυλων - κλαδοδεμάτων σε οικιακές εστίες (τζάκια και παραδοσιακές σόμπες) Καύση ελαιοπυρήνα η οποία πραγματοποιείται για την παραγωγή κυρίως θερμικής ενέργειας. Το συγκεκριμένο καύσιμο επιλέγεται από τις βιοτεχνίες πρώτα από όλα στις οποίες παράγεται (ελαιοτριβεία) για την παραγωγή θερμότητας. Εναλλακτική εφαρμογή της καύσης του ελαιοπυρήνα συναντάται σε μονάδες θερμοκηπίων για την θέρμανση του εσωτερικού τους χώρου. Καύση υπολειμμάτων παραγωγής προϊόντων ξύλου για την ανάκτηση θερμότητας (δυνατότητα συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας). Η εν λόγω πρακτική ακολουθείται από την εταιρεία Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λτδ. Καύση ποικιλίας ειδών βιομάζας στη Τσιμεντοβιομηχανία Βασιλικού. Χρήση στις κατοικίες Η χρήση συστημάτων αξιοποίησης βιομάζας μπορούν να καλύψουν μέχρι και το 100 % των θερμικών αναγκών μίας οικίας. Οι διάφορες τεχνολογίες αξιοποίησης βιομάζας για θέρμανση των κτιρίων μπορούν να χρησιμοποιηθούν: Ως μεμονωμένες μονάδες πηγής θερμότητας για τη θέρμανση ενός δωματίου Μοναδική πηγή θέρμανσης του σπιτιού και παροχή ζεστού νερού Σε συνδυασμό με λέβητα πετρελαίου και παροχή ζεστού νερού. 21

22 Τεχνολογίες για τη θέρμανση χώρων τυπικό τζάκι, με απόδοση 10-20% Ενεργειακό τζάκι με απόδοση έως 85% σόμπα ξύλου ή συσσωματωμάτων (pellets), με απόδοση μέχρι 90% λέβητας ξύλου ή pellets, για κεντρική θέρμανση, με απόδοση 70-90%. Αύξηση της ενεργειακή απόδοσης Άρθρο 13 της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ Όσον αφορά τη βιομάζα, τακράτημέληπροωθούν τις τεχνολογίες μετατροπής που επιτυγχάνουν απόδοση μετατροπής τουλάχιστον 85 % για τις οικιστικές και εμπορικές εφαρμογές και τουλάχιστον 70 % για τις βιομηχανικές εφαρμογές. 22

23 Τυπικό παραδοσιακό τζάκι Τα τυπικά (χτιστά) ή παραδοσιακά τζάκια κατασκευάζονται από πέτρα η τούβλο και συνήθως έχουν μεγάλα σταθερά ανοίγματα στην περιοχή της φωτιάς (περιοχή καύσης) και καπνοσύρτη, στην καμινάδα, για να περιορίσει τον αέρα του δωματίου και τις απώλειες θερμότητας όταν το τζάκι δεν χρησιμοποιείται Ενεργειακά τζάκια ή ενεργειακές εστίες Ενεργειακό ονομάζεται το τζάκι που εκμεταλλεύεται το μεγαλύτερο ποσοστό της θερμότητας από την καύση του ξύλου, διοχετεύοντας την στον εσωτερικό χώρο. Ο βαθμός απόδοσης των εστιών αυτών είναι υψηλότερος από αυτό των συμβατικών τζακιών και κυμαίνεται από 80-85%, εξαιτίας του θαλάμου δευτερογενούς καύσης 23

24 Ενεργειακό τζάκι Κύρια χαρακτηριστικά του είναι η: Υψηλή θερμική απόδοση (έως και 85 %). Οικονομία στην κατανάλωση ξύλου (έως και 2 kg/h). Με τη μετατροπή των παραδοσιακών τζακιών σε ενεργειακά, βελτιώνεται κατά πολύ ο βαθμός ενεργειακής απόδοσης, με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση καυσόξυλου, στην προκειμένη περίπτωση της βιομάζας ξυλείας. Περιορισμένη εκπομπή καυσαερίων (ΡΜ10 <20 mg/m3). Αυτό επιτυγχάνεται, λόγω της δευτερογενούς καύσης για την καύση του μονοξειδίου του άνθρακα, το οποίο μπορεί να βρίσκεται στα υποπροϊόντα της πρωτογενούς καύσης. Δυνατότητα ελέγχου της καύσης ανάλογα με την επιθυμητή θερμοκρασία. Μεγαλύτερη ασφάλεια, λόγω της πόρτας που καλύπτει την περιοχή καύσης. Σόμπες Σόμπες για κούτσουρα Χειρωνακτική τροφοδοσία, διαθέσιμο καύσιμο, απόδοση 30-65%, κάποτε έως 85% Σόμπες για pellets Εύκολος έλεγχος, Χειρωνακτική τροφοδοσία, καθαρό εύχρηστο καύσιμο, αλλά ακριβό, μεγάλος βαθμός απόδοσης 80-90% Σόμπες για κούτσουρα 24

25 Σόμπες για κούτσουρα Σόμπες για κούτσουρα Σόμπες για pellets 25

26 Σόμπες για pellets Σόμπες pellets με ενσωματωμένο λέβητα Σόμπες για pellets με ενσωματωμένο λέβητα 26

27 Υλικό κατασκευής: Χυτοσίδηρος Βάρος: 230kg Συνολική ισχύς: 14kw 7kw ακτινοβολία στο χώρο και 7kw απόδοση στον εναλλάκτη νερού Όγκος νερού στον εναλλάκτη: 22lt. Μέγ. θερμοκρασία λειτουργίας: 95 C Μέγ. πίεση λειτουργίας: 3bar Πυρόλυση Η πυρόλυση είναι η θερμική διάσπαση κατά προτίμηση βιομάζας με μικρό ποσοστό υγρασίας απουσία οξυγόνου. Η διαδικασία οδηγεί σε ένα μείγμα αερίων, υγρών και στερεών προϊόντων η αναλογία των οποίων ποικίλει ανάλογα με τη θερμοκρασία και το χρόνο παραμονής στους κλιβάνους. 4.2 ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ Οι βιολογικές διεργασίες (ζύμωση και αναερόβια χώνευση) εφαρμόζονται κυρίως σε υποστρώματα που έχουν μεγάλη περιεκτικότητα σε νερό. Η ζύμωση χρησιμοποιείται για την παραγωγή διαφόρων αλκοολών (κυρίως αιθανόλη) αλλά και άλλων προϊόντων όπως γαλακτικό οξύ. Οι κυριότερες πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία της ζύμωσης είναι η γλυκόζη, το άμυλο, η μελάσσα, το τυρόγαλα κλπ. Η αναερόβια χώνευση χρησιμοποιείται για την παραγωγή μεθανίου από υγρά απόβλητα, κοπριά, σκουπίδια κ.α. 27

28 4.2.1 Ζύμωση Η σημαντικότερη ζύμωση που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ενεργειακών προϊόντων από βιολογικές πρώτες ύλες είναι η αλκοολική ζύμωση κατά την οποία η γλυκόζη μετατρέπεται σε αιθανόλη με τη βοήθεια μικροοργανισμών (ζύμες) σε αναερόβιες συνθήκες Αναερόβια χώνευση Η διαδικασία συνίσταται στην αναερόβια αποικοδόμηση φυτικών υπολειμμάτων, ζωικών (κοπριά) και αστικών αποβλήτων. Το βιοαέριο που παράγεται αποτελείται σχεδόν εξ ολοκλήρου από μεθάνιο και διοξείδιο του άνθρακα σε αναλογίες που ποικίλουν ανάλογα με την πρώτη ύλη και τη διεργασία που ακολουθείται ΣΗΘ από Βιοαέριο Source: A Biogas Roadmap for Europe, AEBIOM,

29 Παραγωγή βιοαερίου με αναερόβια χώνευση οργανικών αποβλήτων Η διαδικασία συνίσταται στην αναερόβια αποικοδόμηση φυτικών υπολειμμάτων, ζωικών και άλλων οργανικών αποβλήτων. Το βιοαέριο που παράγεται αποτελείται σε μεγάλο ποσοστό από μεθάνιο (CH 4 ) και διοξείδιο του άνθρακα (CO 2 ) σε αναλογίες που ποικίλουν ανάλογα με την πρώτη ύλη και τη διεργασία που ακολουθείται. Μικροβιολογία της διεργασίας Η διεργασία διακρίνεται σε τρία στάδια. Στο πρώτο στάδιο το οργανικό υπόστρωμα υφίσταται υδρόλυση προς εύχρηστα μόρια ποικίλου μοριακού βάρους. Στο δεύτερο στάδιο με τη βοήθεια των βακτηρίων τα οργανικά μόρια μετατρέπονται σε οργανικά οξέα με ταυτόχρονη παραγωγή διοξειδίου του άνθρακα. Στο τελευταίο στάδιο τα παραγόμενα οργανικά οξέα μετατρέπονται με τη βοήθεια των μεθανογενών βακτηρίων σε μεθάνιο. ΥΔΡΟΛΥΣΗ Η 2, CO 2 ΟΞΕΟΓΕΝΕΣΗ CH 3 COOH ΜΕΘΑΝΟΓΕΝΕΣΗ CH 4 +CO 2 ΜΕΘΑΝΟΓΕΝΕΤΙΚΑ ΒΑΚΤΗΡΙΑ Τα μεθανογενετικά βακτήρια λαμβάνουν ενέργεια από το υπόστρωμα (πρώτη ύλη απόβλητο) για αναπνοή και ανάπτυξη, για τη ζύμωση των οργανικών ενώσεων σε μεθάνιο και διοξείδιο του άνθρακα. Είναι πολύ ευαίσθητα και απαιτούν: Αυστηρά αναερόβιο περιβάλλον Το ph να κυμαίνεται μεταξύ Το περιβάλλον ανάπτυξης τους να είναι απαλλαγμένο από αναστολείς όπως σουλφίδια και βαρέα μέταλλα Η θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ o C 29

30 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ Ο καθαρισμός τους βιοαερίου γίνεται για να απαλλαγεί το βιοαέριο από άλλες προσμίξεις. Τα πλεονεκτήματα είναι τα ακόλουθα: Καταργείταιτοδιαβρωτικόπεριβάλλοντοοποίοπροκαλείται από υδρόθειο και το μίγμα διοξειδίου του άνθρακα και νερού. Καταργείται η τοξικότητα και η άσχημες οσμές που δημιουργούνται από την παρουσία του υδρόθειου. Λαμβάνεται αέριο με πολύ καλά χαρακτηριστικά καύσης. Για τον καθαρισμό του βιοαερίου από υδρόθειο και διοξείδιο, συνήθως χρησιμοποιούνται scrubbers, χημικά ή οξυγόνο. Μονάδες ΣΗΘ βιοαερίου Η ανάκτηση θερμότητας καθιστά εφικτό ο συνολικός βαθμός απόδοσης να φτάσει το 85%, εάν όλη η παραγόμενη θερμότητα αξιοποιείται. Δύο τύποι μονάδων μπορούν να αξιοποιηθούν Μονάδες ΣΗΘ βιοαερίου με καλό βαθμό απόδοσης, όμως υψηλό κόστος και κόστος συντήρησης. Μονάδες ΣΗΘ διπλού καύσιμου παροχή μικρού ποσοστού καύσιμου 10% (συνήθως πετρελαίου) που χρησιμοποιείται για την ανάφλεξη του μίγματος αέρα/βιοαερίου. Η απόδοση σε ηλεκτρική ενέργεια είναι καλύτερη από τις μονάδες ΣΗΘ μόνο βιοαερίου. Πλεονεκτήματα αναερόβια επεξεργασίας Παραγωγή μικρής ποσότητας σταθεροποιημένης λάσπης Μικρές απαιτήσεις σε θρεπτικά συστατικά (αζώτου και φωσφόρου) Μικρές καταναλώσεις ενέργειας Παραγωγή βιοαερίου 30

31 Μειονεκτήματα αναερόβιας επεξεργασίας Τα ανερόβια βακτήρια και κυρίως τα μεθανογενετικά είναι ευαίσθητα σε μεγάλο φάσμα ενώσεων Η έναρξη λειτουργίας των αναερόβιων αντιδραστήρων είναι αργή Η αναερόβια επεξεργασία απαιτεί γενικά τελικό στάδιο αερόβιας επεξεργασίας Σωστό και Λάθος Θεωρητική απόδοση σε βιοαέριο από διαφορετικά υποστρώματα και περιεκτικότητα σε μεθάνιο Υπόστρωμα Κοπριά χοίρων Κοπριά αγελάδων Απόβλητα πουλερικών Άχυρο σιταριού Άχυρο καλαμποκιού Χόρτα Αγροτικά παραπροϊόντα Φύκη Βιοαέριο (lt/kg) Περιεκτικότητα σε CH 4 (%)

32 Σύσταση βιοαερίου Source: A Biogas Roadmap for Europe, AEBIOM, 2009 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ ΜOΝΑΔΩΝ ΣΗΘ (KW) ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΗΘ 2010 (KW) 1 Α/ΦΟΙ ΑΝΤΡΕΟΥ ΧΟΙΡΟΣΤΑΣΙΑ (Ξυλοτύμπου) Λάρνακα (1) ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ Α/ΦΟΙ ΑΝΤΡΕΟΥ ΧΟΙΡΟΣΤΑΣΙΑ (Τερσεφάνου) Λάρνακα (2) ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ G&ΑF ENERGY LTD (ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ) Λάρνακα (3) ΜΑΡΩΝΙ Νίκος Αρμένης Λεμεσός (1) ΜΟΝΑΓΡΟΥΛΛΙ ARMENHS FARMS LTD Λεμεσός (2) ΜΟΝΑΓΡΟΥΛΛΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ (ΣΑΛΑ)- αυτοπαραγωγή Λεμεσός (3) ΜΟΝΗ Cypra Ltd Λευκωσία (1) ΑΓΙΟΙ ΗΛΙΟΦΩΤΕΣ ANIMALIA GENETICS Λευκωσία (2) ΜΑΡΚΙ Σ.Π. ΛΑΓΟΣ ΦΑΡΜ ΛΤΔ Λευκωσία (3) ΔΑΛΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ PIGGERY LTDαυτοπαραγωγή Λευκωσία (4) ΚΑΤΩ ΜΟΝΗ ΣΥΝΟΛΟ (ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) Ηλεκτρική Ενέργεια από ΣΗΘ βιοαερίου στην Κύπρο 8 Μονάδες αξιοποίησης βιοαερίου παρέχουν ηλεκτρική ενέργεια στο δίκτυο της ΑΗΚ εγκατεστημένης ισχύος 4,5 MW Σύνολο ηλεκτρικής ενέργειας που διοχετεύεται στο δίκτυο από τις 8 Μονάδες kwh τον μήνα 2 Μονάδες αυτοπαραγωγοί, εγκατεστημένης ισχύος 0,85 MW Συνολική παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια για ιδία χρήση kwh τον μήνα 32

33 Θερμική ενέργεια από ΣΗΘ βιοαερίου στην Κύπρο Από τις 10 αδειοδοτημένες μονάδες αξιοποίησης βιοαερίου παράγονται περίπου kwh θερμικής ενέργειας τον μήνα Η θερμική ενέργεια αξιοποιείται για τη θέρμανση του αναερόβιου χωνευτή και για τις ανάγκες θέρμανσης των ζώων τους χειμερινούς μήνες Σχεδόν το 50% τηςθερμικήςενέργειαςδεν αξιοποιείται. Παραγωγή βιοαερίου στην ΕΕ 33

34 1 A/ΦΟΙ ΑΝΔΡΕΟΥ - ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 34

35 A/ΦΟΙ ΑΝΔΡΕΟΥ - ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ Ο σταθμός βιοαερίου επεξεργάζεται: Χοιρολύματα (main) ton/day Πτηνοτροφικά απόβλητα 3 ton/day Απόβλητα ποιμνιοστάσια 3 ton/day Απόβλητα από μικρές τυροκομικές μονάδες 0,5 ton/day Έλαια φυτικής προέλευσης (τηγανέλαια) 0,5 ton/day ΣΥΝΟΛΟ: ton αποβλήτων/ημέρα m 3 βιοαερίου/ημέρα 500 kw (2 X 250 KW) 1 CHP dual fuel και 1 CHP biogas CHP Thermal Efficiency: 35% CHP Electrical efficiency: 40% Αποθείωση δηλαδή η απομάκρυνση του Η 2 S, γίνεται με παροχή αέρα/οξυγόνου στον χώρο αποθήκευσης του βιοαερίου 2 H 2 S + O 2 -> S H 2 O A/ΦΟΙ ΑΝΔΡΕΟΥ - ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ Χειμερινή περίοδος kwh/day m 3 biogas/day 90 ton/day kwh/day kwh/day kwh/day Waste heat 10 ton/day kwh/day kwh/day 35

36 A/ΦΟΙ ΑΝΔΡΕΟΥ ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ - CDM 2 A/ΦΟΙ ΑΝΔΡΕΟΥ - ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ 36

37 2 A/ΦΟΙ ΑΝΔΡΕΟΥ - ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ Ο σταθμός βιοαερίου επεξεργάζεται: Χοιρολύματα (main) 90 ton/day Πτηνοτροφικά απόβλητα 3-10 ton/day Απόβλητα από μικρές τυροκομικές μονάδες 0,7 ton/day Έλαια φυτικής προέλευσης (τηγανέλαια) 0,5 ton/day ΣΥΝΟΛΟ 100 ton αποβλήτων/ημέρα m3 βιοαερίου/ημέρα 500 kw (2 X 250 KW) 1 CHP dual fuel και 1 CHP biogas CHP Thermal Efficiency: 35% CHP Electrical efficiency: 40% Αποθείωση δηλαδή η απομάκρυνση του Η2S, γίνεται με παροχή αέρα/οξυγόνου στον χώρο αποθήκευσης του βιοαερίου 2 H2S + O2 -> S2 + 2 H2O A/ΦΟΙ ΑΝΔΡΕΟΥ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ - CDM 37

38 3 G&AF ENERGY LTD 3 G&AF ENERGY LTD 38

39 G&AF ENERGY LTD Ο σταθμός βιοαερίου επεξεργάζεται: Χοιρολύματα (main) 140 ton/day Πτηνοτροφικά απόβλητα 20 ton/day Απόβλητα ελαιοτριβείων 10 ton/day ΣΥΝΟΛΟ: ton αποβλήτων/ημέρα G&AF ENERGY LTD m 3 biogas/day 940 kw (2 X 470 KW) CHP dual fuel (1 σε λειτουργία) CHP Thermal Efficiency: 30% CHP Electrical efficiency: 30% Dual fuel engine: - the injection of a minor amount of fuel (10% of the power consumption), is used to ignite the mixture air/biogas. G&AF ENERGY LTD Μέση μηνιαία : Παραγωγή ηλεκτρισμού: kwh Πώληση στο δίκτυο ΑΗΚ: kwh Ιδία χρήση ηλεκτρισμού: kwh Παραγωγή θερμικής ενέργειας: kwh 39

40 G&AF ENERGY LTD πώληση ηλεκτρικής ενέργειας G&AF Energy Ltd Πωληθέντες kwh στο δίκτυο ΑΗΚ Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Οκτώβρης Νοέμβριος Δεκέμβριος Μήνας Μέση μηνιαία kwh 4 ΑRMENHS FARMS LTD 40

41 4 ΑRMENHS FARMS LTD Ο σταθμός βιοαερίου επεξεργάζεται: Χοιρολύματα (main) ton/day Πτηνοτροφικά απόβλητα 2 ton/day Απόβλητα ελαιοτριβείων 3 ton/day Απόβλητα από ζωοτροφές 6 ton/day Απόβλητα από βιοτεχνίες γαλακτοκομικών προϊόντων 3 ton/day ΣΥΝΟΛΟ: ton αποβλήτων/ημέρα 4 ΑRMENHS FARMS LTD m 3 βιοαερίου/ημέρα 1000 KW (4 X 250 KW) CHP dual fuel and biogas (3 Χ250 KW σε λειτουργία) CHP Thermal Efficiency: 36% CHP Electrical efficiency: 36% Dual fuel engine: - the injection of a minor amount of fuel (10% of the power consumption), is used to ignite the mixture air/biogas. 4 ΑRMENHS FARMS LTD ARMENHS FARM LTD Παραγωγή ηλεκτρισμού kwh για ιδ ία χρήσ η Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Μήνας Μέση μηνιαία παραγωγή ηλεκτρισμού: kwh Μέση μηνιαία παραγωγή θερμικής ενέργειας kwh kwh για τις ανάγκες του αναερόβιου αντιδραστήρα για θέρμανση των υποστατικών των ζώων κατά τους χειμερινούς μήνες 41

42 ΑRMENHS FARMS LTD - CDM 5 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ (ΣΑΛΑ) 42

43 5 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ (ΣΑΛΑ) Σχεδιαστικά χαρακτηριστικά σταθμού επεξεργασίας λυμάτων Εξυπηρετεί 270,000 κατοίκους Ροή αποβλήτων m 3 /day Ιλύς πρωτοβάθμιας επεξεργασίας: m3/day Ιλύς δευτεροβάθμιας επεξεργασίας:370 m3/day 5 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ (ΣΑΛΑ) m 3 biogas/day 622 kw (2 X 311 KW) CHP units Παραγωγή 30-40% της συνολικής απαιτούμενης ενέργειας του σταθμού Παραγωγή Θερμότητας που χρησιμοποιείται για την θέρμανση των χωνευτών. ΣΑΛΑ - αυτοπαραγωγός ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ (ΣΑΛΑ) Παραγωγή ηλεκτρισμού kwh για ιδία χρήση Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Οκτώβρης Νοέμβριος Δεκέμβριος Μήνας 43

44 5 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ (ΣΑΛΑ) 6 Σ & Π ΛΑΓΟΣΦΑΡΜA ΛΤΔ 44

45 6 Σ & Π ΛΑΓΟΣΦΑΡΜA ΛΤΔ Σ&Π ΛΑΓΟΣ ΦΑΡΜΑ ΛΤΔ Πωληθέντες kwh στο δίκτυο ΑΗΚ Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Οκτώβρης Νοέμβριος Δεκέμβριος Μήνας Μέση μηνιαία: kwh/month 6 Σ & Π ΛΑΓΟΣΦΑΡΜA ΛΤΔ Ο σταθμός βιοαερίου επεξεργάζεται: Χοιρολύματα (main) 90 ton/day Πτηνοτροφικά απόβλητα 3-10 ton/day Απόβλητα βουστασίων 0,7 ton/day ΣΥΝΟΛΟ: 110 ton/day 6 Σ & Π ΛΑΓΟΣΦΑΡΜA ΛΤΔ m 3 biogas/day 1 dual fuel CHP 250 kw 1biogas CHP engine 255 KW CHP Thermal Efficiency: 36% CHP Electrical efficiency: 36% Dual fuel engine: - the injection of a minor amount of fuel (10% of the power consumption), is used to ignite the mixture air/biogas. 45

46 6 Σ & Π ΛΑΓΟΣΦΑΡΜA ΛΤΔ Συνολική μηνιαία παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας: kwh Πώληση ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο ΑΗΚ: kwh Ιδία χρήση: kwh Μηνιαία παραγόμενη θερμική ενέργεια: kwh Ανάγκες θέρμανσης χωνευτή: kwh 7 ANIMALIA GENETICS LTD 46

47 7 Ο σταθμός βιοαερίου επεξεργάζεται: Χοιρολύματα από Animalia 100 ton/day Πτηνοτροφικά απόβλητα Απόβλητα βουστασίων Απόβλητα ελειοτριβείων Απόβλητα γαλακτοκομείων ton/day Τηγανέλαια Απόβλητα σφαγείων ΣΥΝΟΛΟ: ton/day 7 ANIMALIA GENETICS LTD m 3 biogas/day 1 dual fuel CHP 250 kw 1 biogas CHP engine 255 KW CHP Thermal Efficiency: 50% CHP Electrical efficiency: 36% Dual fuel engine: - the injection of a minor amount of fuel (10% of the power consumption), is used to ignite the mixture air/biogas. ANIMALIA GENETICS LTD ANIMALIA GENETICS LTD Πωληθέντες kwh στο δίκτυο ΑΗΚ Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Οκτώβρης Νοέμβριος Δεκέμβριος Μήνας Average: kwh/month 47

48 ANIMALIA GENETICS Μέση μηνιαία παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας: kwh Πώληση ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο ΑΗΚ: kwh Ιδία χρήση: 0 kwh Μηνιαία παραγόμενη θερμική ενέργεια: kwh Ανάγκες θέρμανσης χωνευτή: kwh ANIMALIA GENETICS - CDM 8 CYPRA LTD Χωρητικότητα δεξαμενών βιοαερίου m3 biogas 70% παραγόμενης ενέργειας για ιδία χρήση 30% πώληση στην ΑΗΚ Aδειοδοτήθηκε για 1500 kw 2 CHP units kw CHP Thermal Efficiency: 48% CHP Electrical efficiency: 36% 48

49 9 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ PIGGERY LTD Επεξεργασία m 3 χοιρολυμάτων Άδεια αυτοπαραγωγής για 230 KW CHP Thermal Efficiency: 34,9% CHP Electrical efficiency: 50,1% 4.3 ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ Οι φυσικοχημικές διαδικασίες χρησιμοποιούνται για την παραγωγή υγρών βιοκαυσίμων και πιο συγκεκριμένα βιοντήζελ. Η πρώτη ύλη που χρησιμοποιείται είναι φυτά πλούσια σε έλαια (ελαιοκράμβη, ηλίανθος, σόγια). Η διαδικασία συνίσταται στην εκχύλιση του ελαίου από τα φυτά και στην μετεστεροποίησή του για την παραγωγή βιοντήζελ. 49

50 Εκχύλιση/Μετεστεροποίηση Όπως έχει ήδη αναφερθεί η διαδικασία εφαρμόζεται σε υποστρώματα με υψηλή συγκέντρωση ελαίων για την παραγωγή κυρίως βιοντήζελ. H πρώτη ύλη που χρησιμοποιείται για την παραγωγή βιοντήζελ στην Ευρώπη και στην Αμερική είναι αντίστοιχα το έλαιο της ελαιοκράμβης (Brassica napus) και της σόγιας. Βιοντίζελ: Παράγεται κυρίως από φυτικά έλαια (σογιέλαιο, ηλιέλαιο) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κινητήρες ντίζελ υποκαθιστώντας το πετρέλαιο μέχρι 20% χωρίς διασκευή του οχήματος. Για τη χρήση καθαρού βιοντίζελ απαιτούνται διασκευές στους κινητήρες. Βιοαιθανόλη: Αιθανόλη παραγόμενη από ζαχαρότευτλα, καλαμπόκι, σιτάρι κ.λ.π. η οποία υποκαθιστά βενζίνη μέχρι 15% σε βενζινοκινητήρες. Για τη χρήση μεγαλύτερου ποσοστού απαιτείται ειδική διασκευή στους κινητήρες. Εκχύλιση/Μετεστεροποίηση 50

51 Βιοντίζελ Πρώτες Ύλες (Απόδοση σε Έλαιο %) Καπνέλαιο (38 40) Βαμβακέλαιο (14 20) Ηλιέλαιο (30 45) Σογιέλαιο Άλγη (μίκρο- και μάκρο-) Χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια Αγριαγκινάρα (Cynara cardunculus) Παραπροϊόντα ελαιοτριβείων & Γεωργικά παραπροϊόντα Καπνόσπορος Βαμβακόσπορος Ηλιόσπορος Κραμβόσπορος Βιοντίζελ - Παραγωγή Χρήση περίσσειας μεθανόλης για να ευνοείται η παραγωγή εστέρων Συνήθως % περίσσεια μεθανόλης (έλαιο/μεθανόλη 5 έως 4) Ποσότητα καταλύτη NaOH: 0,4 έως 2 % κ.β. Θερμοκρασία: από Τ περιβάλλοντος έως 65 C ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Επικοινωνήστε μαζί μας: Τηλ , Fax: , Επισκεφτείτε μας: Οδός Λεύκωνος 20, Μαρκίδης court 13, Γρ. 403, 2064, Στρόβολος Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας: 51

Επεξεργασία κτηνοτροφικών αποβλήτων με Αναερόβια Χώνευση στην Κύπρο

Επεξεργασία κτηνοτροφικών αποβλήτων με Αναερόβια Χώνευση στην Κύπρο Επεξεργασία κτηνοτροφικών αποβλήτων με Αναερόβια Χώνευση στην Κύπρο Ανθή Χαραλάμπους Διευθύντρια Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών 1 Θερμές Ευχαριστίες κο Γιώργο Ανδρέου (Α/ΦΟΙ Ανδρέου Χοιροστάσια Ξυλοτύμπου

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσεις βιομάζας ξυλείας

Χρήσεις βιομάζας ξυλείας COVER Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Οκτώβριος 2010 Χρήσεις βιομάζας ξυλείας Εφαρμογές στον οικιακό τομέα 1. Εισαγωγή Η βιομάζα είναι η πιο παλιά και διαδεδομένη ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Ο πρωτόγονος

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η βιομάζα? Εισαγωγή στην Ενεργειακή Τεχνολογία. Ενέργεια από βιομάζα 10/1/2011

Τι είναι η βιομάζα? Εισαγωγή στην Ενεργειακή Τεχνολογία. Ενέργεια από βιομάζα 10/1/2011 Εισαγωγή στην Ενεργειακή Τεχνολογία Ενέργεια από βιομάζα Αλεξάνδρα Κατσίρη Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Αθήνα 2010-2011 Τι είναι η βιομάζα? Βιομάζα είναι η ύλη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή Διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή Διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή Διατριβή ΔΥΝΑΜΙΚΟ, ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΑΖΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΒΙΟΜΑΖΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» Μπαρμπετσέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΒΙΟΜΑΖΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΒΙΟΜΑΖΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ ΤΑΞΗ Α1 ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘ/ΤΡΙΑ: κα Μερόπη ΤΕΡΖΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΒΙΟΜΑΖΑ ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΝΑΒΡΥΤΑ 2010-2011 ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Δεκέμβριος 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1. Ενεργειακή και περιβαλλοντική πολιτική της Κύπρου... 6 1.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ...6

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τ. Ε. Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Α. Τ. Ε. Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Α. Τ. Ε. Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία «Ενεργειακή αξιοποίηση βιομάζας» Ονοματεπώνυμο: Παντελάκη Βασιλική Επιβλέπων Καθηγητής:κ. Κατσαράκης Νικόλαος Ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Ανάλυση κύκλου ζωής βιοαιθανόλης και βιοντίζελ ως καύσιµα µεταφοράς

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Ανάλυση κύκλου ζωής βιοαιθανόλης και βιοντίζελ ως καύσιµα µεταφοράς ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος Ανάλυση κύκλου ζωής βιοαιθανόλης και βιοντίζελ ως καύσιµα µεταφοράς ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της ΚΑΛΑΜΠΟΓΙΑ ΕΥ ΟΚΙΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΣΟΥΤΣΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ, Επ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Biomass utilization for electric energy production

Biomass utilization for electric energy production ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ. Ε. /. ΠΕΙΡ ΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Επιβλέπων: ΗΡΑΚΛΗΣ ΒΥΛΛΙΩΤΗΣ, Καθηγητής Εφαρμογών Συvεπιβλέπων: ΖΟΥΝΤΟΥΡΙΔΟΥ ΕΡΙΕΤΤΑ Πανεπ.

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση συνάρτησης κόστους επένδυσης σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο στην Ευρώπη

Εκτίμηση συνάρτησης κόστους επένδυσης σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο στην Ευρώπη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Εκτίμηση συνάρτησης κόστους επένδυσης σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο στην Ευρώπη Μεταπτυχιακή φοιτήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

04-00: Διεργασίες παραγωγής βιοενέργειας Εισαγωγή

04-00: Διεργασίες παραγωγής βιοενέργειας Εισαγωγή Κεφάλαιο 04-00 σελ. 1 04-00: Διεργασίες παραγωγής βιοενέργειας Εισαγωγή Όπως αναφέρεται στο Κεφάλαιο 01-00-02α, η ενέργεια που περιέχεται στα βιοκαύσιμα αποθηκεύτηκε αρχικά από τη φωτοσύνθεση και βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΒΙΟΜΑΖΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΒΙΟΜΑΖΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΒΙΟΜΑΖΑ ΤΣΕΛΕΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡ.-ΤΖΗΡΙΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ/ΚΛΕΊ ΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΕΡΡΕΣ 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘ. ΠΑΛΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. θέμα: ΤΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Παναγιάρης Ν.

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. θέμα: ΤΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Παναγιάρης Ν. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ θέμα: ΤΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Παναγιάρης Ν. Βασίλειος Επιβλέπων καθηγητής : Οσσανλής Ιωάννης ΙΟΥΝΙΟΣ 2009

Διαβάστε περισσότερα

Φυλακτακίδης Χρήστος Α.Ε.Μ. 4803 / Μιάμης Θωμάς Α.Ε.Μ. 4734 1

Φυλακτακίδης Χρήστος Α.Ε.Μ. 4803 / Μιάμης Θωμάς Α.Ε.Μ. 4734 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ένα από τα κύρια περιβαλλοντικά προβλήματα της σημερινής κοινωνίας είναι η συνεχώς αυξανόμενη παραγωγή αποβλήτων. Στην παρούσα εργασία θα ασχοληθούμε με τα οργανικά απόβλητα και συγκεκριμένα αυτά

Διαβάστε περισσότερα

το βιολογικής προέλευσης μέρος των αστικών λυμάτων και σκουπιδιών.

το βιολογικής προέλευσης μέρος των αστικών λυμάτων και σκουπιδιών. ΒΙΟΜΑΖΑ 1. Εισαγωγή Γενικά, ως βιομάζα ορίζεται η ύλη που έχει βιολογική (οργανική) προέλευση. Πρακτικά, στον όρο βιομάζα εμπεριέχεται οποιοδήποτε υλικό προέρχεται άμεσα ή έμμεσα από το φυτικό κόσμο. Πιο

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Ενέργειας από Βιομάζα

Παραγωγή Ενέργειας από Βιομάζα Παραγωγή Ενέργειας από Βιομάζα... Επενδυτικές Ευκαιρίες και Προοπτικές Ανάπτυξης. - Αξιοποιήστε τις ενεργειακές καλλιέργειες - Πουλήστε την παραγόμενη ενέργεια στη ΕΗ - Μειώστε το περιβαλλοντικό αποτύπωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΜΑΖΑ Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Υποβλήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΔΑΣΙΚΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ THE USE OF FOREST BIOMASS IN ENERGY PRODUCTION

Η ΧΡΗΣΗ ΔΑΣΙΚΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ THE USE OF FOREST BIOMASS IN ENERGY PRODUCTION Η ΧΡΗΣΗ ΔΑΣΙΚΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Καμπερίδου Βασιλική, Μπαρμπούτης Ιωάννης Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Δασικής Τεχνολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» «Συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας από στελέχη βαμβακόφυτου μέσω θερμοχημικής και βιοχημικής

Διαβάστε περισσότερα

Διάχυση ενός ευρωπαϊκού μοντέλου για την παραγωγή βιοαιθανόλης 1 ης γενιάς σε αποκεντρωμένες μονάδες. Διοικητικός Οδηγός

Διάχυση ενός ευρωπαϊκού μοντέλου για την παραγωγή βιοαιθανόλης 1 ης γενιάς σε αποκεντρωμένες μονάδες. Διοικητικός Οδηγός Διάχυση ενός ευρωπαϊκού μοντέλου για την παραγωγή βιοαιθανόλης 1 ης γενιάς σε αποκεντρωμένες μονάδες Διοικητικός Οδηγός Φωτογραφίες εξωφύλλου: CETA, INIPA Την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο αυτού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ βιοαερίου

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ βιοαερίου Με την υποστήριξη του Στοιχεία έκδοσης Συγγραφείς Teodorita Al Seadi, Dominik Rutz, Heinz Prassl, Michael Köttner, Tobias Finsterwalder, Silke Volk, Rainer Janssen, Κωνσταντίνος Σιούλας (συγγραφή κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΤΙΚΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ Α.Μ. : 070004 ΚΟΤΑΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ A.M. : 070134 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΝΤΖΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας» ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΜΑΖΑ Άχυρα Σιτηρών, θερμοχημική μετατροπή, μέγιστο οικονομικό όφελος Του

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωτική αποτύπωση επιχείρησης. Παραγωγής βιοαιθανόλης. στην Ελλάδα

Οργανωτική αποτύπωση επιχείρησης. Παραγωγής βιοαιθανόλης. στην Ελλάδα Πτυχιακή Εργασία: Οργανωτική αποτύπωση επιχείρησης Παραγωγής βιοαιθανόλης στην Ελλάδα Φοιτητής: Kυρούδης Παναγιώτης Α.Μ.:4195 Υπευθ.Καθηγητής: Παξινός Κοσμάς Page1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Βάσει του ορισμού, η βιομάζα αποτελεί ουσιαστικά κάθε ύλη που έμμεσα ή άμεσα έχει βιολογική (οργανική) προέλευση.

Βάσει του ορισμού, η βιομάζα αποτελεί ουσιαστικά κάθε ύλη που έμμεσα ή άμεσα έχει βιολογική (οργανική) προέλευση. BioMaxEff 1. Βιομάζα BioMaxEff Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/29/ΕΚ ορίζει τη βιομάζα ως «το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα προϊόντων, αποβλήτων και καταλοίπων βιολογικής προέλευσης από τη γεωργία (συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

Διάχυση ενός ευρωπαϊκού μοντέλου για την παραγωγή βιοαιθανόλης 1 ης γενιάς σε αποκεντρωμένες μονάδες. Διατομεακός Οδηγός

Διάχυση ενός ευρωπαϊκού μοντέλου για την παραγωγή βιοαιθανόλης 1 ης γενιάς σε αποκεντρωμένες μονάδες. Διατομεακός Οδηγός Διάχυση ενός ευρωπαϊκού μοντέλου για την παραγωγή βιοαιθανόλης 1 ης γενιάς σε αποκεντρωμένες μονάδες Διατομεακός Οδηγός Εξώφυλλο CETA http://www.ceta.ts.it Φωτογραφίες εξωφύλλου: CETA Την αποκλειστική

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργεια από Μονάδα Βιοαερίου

Ενέργεια από Μονάδα Βιοαερίου Ενέργεια από Μονάδα Βιοαερίου... Επενδυτικές Ευκαιρίες και Προοπτικές Ανάπτυξης. - Οφέλη του Βιοαερίου για την κοινωνία - Οφέλη του Βιοαερίου για τους γεωργούς. - Το δυναμικό του Βιοαερίου στη χώρα μας.

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος : Διείσδυση στην αγορά μιας τεχνολογίας Α.Π.Ε. εφαρμογή των συσσωματωμάτων βιομάζας (pellets)

Τίτλος : Διείσδυση στην αγορά μιας τεχνολογίας Α.Π.Ε. εφαρμογή των συσσωματωμάτων βιομάζας (pellets) Τίτλος : Διείσδυση στην αγορά μιας τεχνολογίας Α.Π.Ε. εφαρμογή των συσσωματωμάτων βιομάζας (pellets) Αθανασάκος Άγις-Προκόπης Φοιτητής Τεχνολογικό Ίδρυμα Κρήτης Τμήμα Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τόπος

Διαβάστε περισσότερα