Πίνακας 4. : AΝΩΤΑΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πίνακας 4. : AΝΩΤΑΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ)"

Transcript

1 Πίνακας 4. : AΝΩΤΑΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ) 1 Χωματοδεξαμενές (χωρίς μεμβράνη) /m 3 6,00 16 Στάγδην δένδρων πυκνής φύτευσης /στρ. 420,00 2 Δεξαμενές νερού μπετόν αρμέ υπέργειες /m 3 140,00 17 Στάγδην θερμοκηπίων λαχανικών ή ανθέων /στρ ,00 3 Δεξαμενές νερού μπετόν αρμέ υπόγειες /m 3 100,00 18 Στάγδην θερμοκηπίων φυτών γλάστρας απλό /στρ ,00 4 Αποθήκες /m² 150,00 19 Στάγδην θερμ/πίων φυτών γλάστρας μακαρονάκι /στρ ,00 5 Υπόστεγα κλειστά από τρεις πλευρές /m² 130,00 20 Στάγδην αροτραίων καλλιεργειών /στρ. 240,00 6 Υπόστεγα κλειστά από δυο πλευρές /m² 120,00 21 Στάγδην λαχανικών ή ανθέων υπαίθρου /στρ. 350,00 7 Υπόστεγα κλειστά από μια πλευρά /m² 110,00 22 Σύστημα άρδευσης θερμοκηπίων από πάνω /στρ. 730,00 8 Υπόστεγα ανοικτά από όλες τις πλευρές /m² 95,00 23 Ισοπέδωση /στρ. 50,00 9 *Ξηραντήρια -Φούρνοι καπνών virginia αριθμό κασσετών ,00 24 Περίφραξη /m² 7,00 25 Περίφραξη με ηλεκτροφόρο σύρμα /m² 15,00 10 *Ξηραντήρια -Φούρνοι καπνών virginia αριθμό κασσετών ,00 26 Υψηλά τούνελ φράουλας /στρ ,00 11 *Ξηραντήρια -Φούρνοι καπνών virginia αριθμό κασσετών ,00 27 Βόθροι λυμάτων (μπετόν αρμέ) /m² 75,00 12 Ξηραντήρια καπνού ανατολ. τύπου με ξύλινο σκελετό /m² 4,00 28 Ποιμνιοστάσια παραδοσιακά (ξύλο-λαμαρίνα) /m² 30,00 13 Ξηραντήρια καπνού ανατολ. τύπου με μεταλλικό σκελετό /m² 6,00 29 Σταβλοϋπόστεγο με παραδ.ενσταυλ. και ξύλινο ή μεταλλικό σκελετό και τσιμ/θους /m² 100,00 14 Στάγδην αμπελώνων /στρ. 600,00 30 Σιροί υπέργειοι με οπλισμένο σκυρόδεμα /m 4 50,00 31 Πίστες ενσίρωσης /m² 14,00 15 Στάγδην δένδρων κανονικής φύτευσης /στρ. 320, **Διάνυξη & σωλήνωση γεωτρήσεων μαλακών σχηματισμών **Διάνυξη & σωλήνωση γεωτρήσεων σκληρών σχηματισμών / m 60,00 / m 90,00 *Στα ξηραντήρια υπολογίζοντα 60 κιλά καπνού /κασέτα 34 Υποστράγγιση (τομή πλάτους 30 cm & μέσο βάθος 50 cm) με υλικά λατομείου διαφόρου κοκκομετρίας. / m ** Ο χαρακτηρισμός των σχηματισμών θα γίνεται από την ΔΕΒ με την έκδοση της βεβαίωσης ορθής εκτέλεσης και λειτουργίας. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - Δ/νση Γεωργικής Ανάπτυξης 54

2 ΠΙΝΑΚΑΣ 4.1:ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΟ ΣΤΡΕΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ Επιλ.κόστος Μονάδα 1.ΕΓΓΕΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ 1 Ισοπέδωση 50,00 / στρ 2 Υποστράγγιση 50,00 / στρ 3 Περιμετρικό τοιχείο(ζωνάρι)& θεμελίωση 300,00 / στρ 4 Μεταλλικός ανεμοθραύστης ύψους 4 μέτρων με δίχτυ 40,00 / m 2.ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 1 Χωρικού Τύπου με ορθοστάτες από πασσάλους καστανιάς,τεγίδες και επιτεγίδες με καδρόνια 6.700,00 / στρ 2 Χωρικού Τύπου με εμποτισμένη ξυλεία 8.800,00 / στρ 3 Απλό Τοξωτό με γαλβανισμένο εν θερμώ χάλυβα ,00 / στρ 4 Τροποιποιημένο Τοξωτό με γαλβανισμένο εν θερμώ χάλυβα ,00 / στρ 5 Αμφίρρικτο με γαλβανισμένο εν θερμώ χάλυβα ,00 / στρ 3.ΥΛΙΚΑ ΚΑΛΥΨΗΣ 1 Απλό πλαστικό 1,00 /m 2 2 Διπλό πλαστικό 2,00 /m 2 3 Σκληρό πλαστικό 3,00 /m 2 4 Γυαλί μαρτελέ 8,00 /m 2 4.ΑΕΡΙΣΜΟΣ 1 Ανοίγματα οροφής κατά μήκος θερμοκηπίου 1.000,00 / στρ 2 Πλαϊνά ανοίγματα κατά μήλος του θερμοκηπίου 1.000,00 / στρ 3 Αυτοματισμός υγρο-θερμοστατικού ελέγχου ανοιγμάτων φυσικού αερισμού 1.000,00 / στρ 4 Δυναμικός αερισμός m3/στρ(απαραίτητη μελέτη δυναμικού αερισμού) 3.200,00 / στρ 5.ΘΕΡΜΑΝΣΗ(απαραίτητη μελέτη θέρμανσης) 1 Τοπική θέρμανση με αυτόνομα αερόθερμα 30,00 /kw 2 Κεντρική θέρμανση με λεβητοκαυστήρα συμβατικών καυσίμων 25,00 /kw 3 Κεντρική θέρμανση με λέβητα βιομάζας 35,00 /kw 4 Θερμοκουρτίνα με ελάσματα αλουμινίου 9.000,00 / στρ 5 Παθητικό σύστημα αντιπαγετικής προστασίας με σάκους νερού 350,00 / στρ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - Δ/νση Γεωργικής Ανάπτυξης 55

3 ΠΙΝΑΚΑΣ 4.2:ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΟ ΣΤΡΕΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ (συνέχεια) Επιλέξιμο Μονάδα Κόστος 6.ΑΡΔΕΥΣΗ-ΥΔΡΟΠΟΝΙΑ 1 Κεφαλή υδροπονίας με όργανα ελέγχου και βαλβίδες ,00 / τεμάχιο 2 Κεφαλή συστήματος άρδευσης (Αμμοσυλλέκτης,φίλτρο,υδρολιπαντήρας) 900,00 / τεμάχιο 3 Υπόστρωμα περλίτη ή πετροβάμβακα σε σάκκους 5.000,00 / στρ 4 Διάταξη και εξοπλισμός ανακύκλωσης και απορροής 500,00 /m 2 5 Σύστημα τοπικής διανομής νερού ή θρεπτικού διαλύματος για κηπευτικά 900,00 / στρ 6 Σύστημα τοπικής διανομής νερού ή θρεπτικού διαλύματος για γλαστρικά 1.100,00 / στρ 7 Σύστημα διανομής νερούμε τεχνική βροχή 1.200,00 / στρ 7.ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΤΑΣΙΑ 1 Σύστημα απολύμανσης εδάφους με ατμό ,00 / τεμάχιο 2 Θειαφιστήρας με ατμό 1.500,00 / τεμάχιο 3 Σύστημα αεροψεκασμού φυτοπροστατευτικών προϊόντων 1.500,00 / στρ 8.ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1 Πάγκος ριζοβολίας από αλουμίνιο με θερμαινόμενο δάπεδο και νεφελοψεκασμό 250,00 /m 2 2 Αυτόματο σύστημα ελέγχου κλίματος θερμοκηπίου με μετεωρολογικά όργανα,μικροεπεξεργαστές και λογισμικό ,00 / τεμάχιο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - Δ/νση Γεωργικής Ανάπτυξης 56

4 Πίνακας 5. : ΑΞΙΑ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΟ ΕΔΑΦΩΝ Α) ΞΗΡΙΚΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΔΑΦΩΝ ΑΞΙΑ ΕΔΑΦΩΝ /ΣΤΡ. ΕΝΟΙΚΙΟ ΕΔΑΦΩΝ /ΣΤΡ. Παρατηρήσεις : 1. Τα εδάφη χαρακτηρίζονται ανάλογα με την καλλιέργεια ως εξής: 1 Ορεινών περιοχών 3/3 428,00 15, Αν και στις δύο περιόδους (υφιστάμενη - λήξη Σχεδίου Βελτίωσης) καλλιεργούνται με ξηρική ή ποτιστική 2 Μειονεκτικών περιοχών 3/4 ή 3/5 543,00 19,00 καλλιέργεια, χαρακτηρίζονται αντίστοιχα ξηρικά ή ποτιστικά. 3 Δυναμικών περιοχών 685,00 24, Αν σε μια από τις δύο περιοόδους καλλιεργήθηκαν με ποτιστική καλλιέργεια, χαρακτηρίζονται ποτιστικά. Β) ΠΟΤΙΣΤΙΚΑ 2. Η γεώτρηση που θα υπάρχει στα ενοικιαζόμενα αγροτεμάχια δεν βαρύνει επιπλέον το ενοίκιο εδάφους. 1 Ορεινών περιοχών 3/ ,00 42,00 θα υπολογίζεται 'όμως ενοίκιο γεώτρησης και μηχανολογικού εξοπλισμού στους αντίστοιχους πίνακες 2 Μειονεκτικών περιοχών 3/4 ή 3/ ,00 56,00 υπολογισμού. 3 Δυναμικών περιοχών 2.000,00 70,00 3. Η δαπάνη λειτουργίας των μηχανημάτων θα υπολογίζεται από τον Πιν. 3.3 των δεικτών 4. Το ενοίκιο των βοσκοτόπων θα υπολογίζεται σαν ποσοστό 50% του ενοικίου ξηρικών εδαφών της αντίστοιχης περιοχής (δεν αφορά στους κοινοτικούς βοσκότοπους). Πίνακας 6. : ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ Παρατηρήσεις : 1 Ανειδίκευτος εποχικός αγρεργάτης /ώρα 2,6 1. Βοσκός ή σταβλίτης συνεχούς απασχόλησης, αυτός που συνέχεια για έξι (6) μήνες απασχολείται στην εκμ/ση. Σ' όλες 2 Ειδικευμένος εποχικός αγρεργάτης /ώρα 4,0 στις άλλες περιπτώσεις, ο απασχολούμενος εργάτης θα χρεώνεται σαν ανειδίκευτος εποχικός. 3 Χειριστής αυτοκινούμενων γεωργ, μηχαν. /ώρα 5,0 4 Βοσκός ή σταβλίτης /ώρα 2,0 Β. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 1 Λοιπών πλην συλλεκτικών και αρδευτικών /ώρα 23, Αρδευτικών /ώρα 11,0 3 Αρδευτικών με χρήση ηλεκτροκινητήρα /ώρα 6,0 Γ. ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΩΝ 1 Βαμβακιού / στρ. 25,00 2 Ζαχαρότευτλων / στρ. 25,00 3 Χειμερινών σιτηρών / στρ. 6,30 4 Βιομηχανικής τομάτας / στρ. 94, Καλαμποκιού / στρ. 23, Ξήρανση καλαμποκιού / στρ. 9,11 Στην κατηγορία Β1 και Β2 των γεωργικών μηχανημάτων δεν συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη του χειριστή αυτών ενώ στις άλλες κατηγορίες συμπεριλαμβάνεται και η δαπάνη εργασίας των ατόμων που απασχολούνται και χειρίζονται αυτά. Έτσι, σ' αυτά δεν θα χρεώνεται χωριστ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - Δ/νση Γεωργικής Ανάπτυξης 57

5 Δεν πληρούν τους όρους υγιεινού ενσταυλισμού Πληρούν τους όρους υγιεινού ενσταυλισμού Με πρόσδεση των ζώων Με ελεύθερο ενσταυλισμού Δεν πληρούν τους όρους υγιεινού ενσταυλισμού Πληρούν τους όρους υγιεινού ενσταυλισμού Με πρόσδεση των ζώων Με ελεύθερο ενσταυλισμό ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Πίνακας 7.1 : Απαιτήσεις διατροφής και ενσταυλισμού των ζώων Απαιτήσεις σε Ν.Μ. κατά κεφαλή σε σταύλους που m 2 για τον ενσταυλισμό των ζώων κατά κεφαλή Απαιτήσεις σε Ν.Μ. κατά kg Ζ.Β. σε σταύλους που m² για τον ενσταυλισμό των ζώων / κεφ. Κατηγορία ζώων Κατηγορία ζώων Α. Ετήσιες δαπάνες διατροφής για συντήρηση/κεφ. B. Ανάγκες για την παραγωγή κρέατος ανά kg Z.B. 1 Αγελάδες γαλ/γης Ζ.Β. 500 kg ,8-5,2 8, Μοσχάρια Ζ.Β. από kg 2,8 2,5 2,4-2,8 3,5-4,1 2 Αγελάδες κρε/γης Ζ.Β. 350 kg ,8-4,2 5,1-6,1 2. Μοσχάρια Ζ.Β. από kg 5 4,5 3,4-3,6 5-5,2 3 Πρόβατα βελτ. Ζ.Β. 60 kg , Αρνια γάλακτος γενικά 2,2 2 4 Πρόβατα ποιμεν. ημιβελτ. Ζ.Β. 50 kg ,3-1,7 4. Αρνια παχυνόμενα άνω των 45 ημ. 4,7 4,3 0,6-0,8 5 Πρόβατα ποιμεν. αβελτ. Ζ.Β. 40 kg ,2-1,5 5. Κατσίκια γάλακτος γενικά 2,2 2 6 Αίγες βελτ.ζ.β. 60 kg ,5-2,0 6. Κατσίκια παχυνόμενα άνω των 45 ημ. 4,5 4,1 0,6-0,8 7 Αίγες ποιμ.ημιβελ.ζ.β.50 kg & Σκοπέλου ,4-1,8 7. Χοιρίδια παχ. έως 6μην.&110kgΖ.Β. 3,2 2,9 0,8-1,2 8 Αίγες ποιμεν. αβελτ. Ζ.Β. 40 kg ,2-1,5 8. Χοιρίδια παχ.ελ.βοσκής 50kg Ζ.Β. 4 Υ.Α /02 9 Χοίροι αναπαραγωγής Ζ.Β. 200 kg ,5 9. Κουνέλια παχυνόμενα ή αντικ/σης 2,8 2,4 0,06-0,13 10 Χοίροι αναπαρ.ελ.βοσκής Ζ.Β.160 kg 1200 Παραρτ.Ι Υ.Α /02 11 Κουνέλια αναπαραγωγης Ζ.Β. 5 Kg ,5-0,6 Γ. Ανάγκες για την παραγωγή γάλακτος/kg Σημ. Εφόσον τα παράγωγα της εκμ/σης διατηρούνται πέραν του απογαλακτισμού για πάχυνση 1. Αγελαδινού 0,45 0,4 πρέπει να προβλέπονται οι αναγκαίοι χώροι σύμφωνα με τις παραγρ. β.1-2, β.4, β.6, β.7 και β Προβείου 0,6 0,54 Ο σχεδιασμός των σταυλικών εγκαταστάσεων και οι ελάχιστες απαιτήσεις χώρου/ζώο 3. Κατσικίσιου 0,47 0,43 πρέπει να είναι σύμφωνες με το Παραρτ.IV Υ.Α /02 και τυχόν τροποποιήσεών της και να συνοδεύονται με σκαρίφημα κάτοψης όπου θα αιτιολογείται η χρήση χώρων. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- Δ/νση Γεωργικής Ανάπτυξης 58

6 Πίνακας 7.2 :Απαιτήσεις διατροφής των ζώων (Για συντήρηση και παραγωγή το 12/μηνο) Κατηγορία ζώων Ν.Μ. σε σταύλους που δεν πληρούν τους όρους υγιεινού ενσταυλισμού Πληρούν τους όρους υγεινού ενσταυλισμού 1 Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής Ζ.Β. 500 kg και παραγωγής γάλακτος kg Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής Ζ.Β. 500 kg και παραγωγής γάλακτος kg Αγελάδες βοσκής Ζ.Β. 350 kg Mοσχίδια αντικατάστασης μέχρι Ζ.Β. 500 kg Mοσχίδια αντικατάστασης μέχρι Ζ.Β. 400 kg Μοσχάρι για πάχυνση μέχρι Ζ.Β. 550kgx12:18 μήνες και παραγωγής κρέατος 207kg Αίγες βελτιωμένων φυλών Ζ.Β. 60kg και παραγωγής γάλακτος 500kg Κατσίκια βελτιωμένων φυλών αντικατάστασης μέχρι Ζ.Β. 60kg Κατσίκια βελτιωμένων φυλών γάλακτος Ζ.Β. 12kg και παραγωγής κρέατος 8kg Αίγες Σκοπέλου Ζ.Β. 50kg και παραγωγής γάλακτος 300kg Αίγες Σκοπέλου αντικατάστασης μέχρι Ζ.Β. 50kg Κατσίκια Σκοπέλου γάλακτος Ζ.Β. 11kg και παραγωγής κρέατος 7,3kg Αίγες ποιμενικές ημιβελτίωμ. Ζ.Β. 50kg και παραγωγής γάλακτος 180kg Αίγες ποιμενικές ημιβελτίωμ. αντικατάστασης μέχρι Ζ.Β. 50kg Κατσίκια ποιμενικά ημιβελτίωμ. γάλακτος Ζ.Β. 11kg και παραγωγής κρέατος 7,3kg Αίγες ποιμενικές αβελτίωτες Ζ.Β. 40kg και παραγωγής γάλακτος 120kg Αίγες ποιμενικές αβελτίωτες αντικατάστασης μέχρι Ζ.Β. 40kg Κατσίκια ποιμενικά αβελτίωτα γάλακτος Ζ.Β. 10kg και παραγωγής κρέατος 6,7kg ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-Δ/νση Γεωργικής Ανάπτυξης 59

7 Πίνακας 7.2.(συνεχ.) :Απαιτήσεις διατροφής των ζώων (Για συντήρηση και παραγωγή το 12/μηνο) Κατηγορία ζώων Ν.Μ. σε σταύλους που δεν πληρούν τους όρους υγιεινού ενσταυλισμού Πληρούν τους όρους υγεινού ενσταυλισμού 20 Πρόβατα βελτιωμένων φυλών Ζ.Β. 60 kg και παραγωγής γάλακτος 220kg (Μ.Ο. κοπαδιού) Πρόβατα βελτιωμένων φυλών αντικατάστασης μέχρι Ζ.Β. 60 kg Αρνιά βελτιωμένων φυλών γάλακτος Ζ.Β. 14kg και παραγωγής κρέατος 9,5kg Πρόβατα ποιμενικά ημιβελτιωμένα F1 γενεάς Ζ.Β. 50kg και παραγωγής γάλακτος 140kg (Μ.Ο. κοπαδιού) Πρόβατα ποιμενικά ημιβελτιωμένα αντικατάστασης F1 γενεάς Ζ.Β. 50kg Αρνιά ποιμενικά ημιβελτ. F1+F2 γενεάς μέχρι Ζ.Β. 13,2kg και παραγωγής κρέατος 8,9kg (Μ.Ο. κοπαδιού) Πρόβατα ποιμενικά αβελτίωτας Ζ.Β. 40kg και παραγωγής γάλακτος 100kg (Μ.Ο. κοπαδιού) Πρόβατα ποιμενικά αβελτίωτα αντικατάστασης Ζ.Β. 40kg Αρνιά ποιμενικά αβελτίωτα μέχρι Ζ.Β. 12kg και παραγωγής κρέατος 8kg (Μ.Ο. κοπαδιού) Αρνιά ή κατσίκια για παραγωγή κρέατος έως 3 μηνών Ζ.Β. 23kg με παραγωγή κρέατος 15kg Αρνιά ή κατσίκια βελτιωμένων φυλών οικόσιτα πωλούμενων για αναπαραγωγή Ζ.Β. 40kg Χοίροι αναπαραγωγής Ζ.Β. 200kg Χοίροι αντικατάστασης μέχρι Ζ.Β. 200kg Χοιρίδια πάχυνσης Ζ.Β. 100kg και παραγωγής κρέατος 67kg Χοίροι αναπαραγωγής Ελεύθερης Βοσκής & Βιολογικοί Ζ.Β. 160kg Χοίροι αντικατάστασης Ελεύθερης Βοσκής& Βιολογικοί μέχρι Ζ.Β. 160kg Χοιρίδια πάχυνσης Ελεύθερης Βοσκής & Βιολογικοί Ζ.Β. 50kg και παραγωγής κρέατος 26kg (τύπου καρέ) Κουνέλια (συντήρηση, αντικατάσταση, παραγωγή κρέατος) / κονικλομητέρα με τα παράγωγά της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-Δ/νση Γεωργικής Ανάπτυξης 60

8 Πίνακας 7.3 : Σύνθεση σιτηρέσιου διατροφής Μηρυκαστικών ανάλογα με τη βασική χονδροειδή τροφή Κατηγορία κτηνοτροφών Ποσοστά στα % Ν.Μ. Παρατηρήσεις : 1 Με βάση το σανό μηδικής 1 Στις περιπτώσεις που τα ζώα εκτρέφονται και σε βοσκότοπους ή σε α) Καρποί δημητριακών 76 καλλιεργημένες νωπές κτηνοτροφές (γρασίδια), η λαμβανομένη νωπή β) Σανός μηδικής 24 κτηνοτροφή, υπολογίζεται σαν χονδροειδής και το υπόλοιπο των αναγκών 2 Με βάση το ενσίρωμα καλαμποκιού καλύπτεται με ένα από τα σιτηρέσια του πίνακα, σύμφωνα με τις αντίστοιχες α) Ενσίρωμα καλαμποκιού 52 αναλογίες. β) Σανός μηδικής 8 γ) Καρποί δημητριακών 33 2 Στις περιπτώσεις που το χόρτο των βοσκών ή των καλλιεργούμενων νωπών δ) Βαμβακόπιτα 7 κτηνοτροφών είναι επαρκές για την πλήρη κάλυψη των αναγκών σε Ν.Μ. των ή ζώων (αιγοπρόβατα - ποιμενικά - αγελάδες βοσκής), θα πρέπει να υπολογίζεται α) Ενσίρωμα καλαμποκιού 52 ότι το 35% του συνόλου των αναγκών των ζώων θα καλύπτεται β) Αχυρο δημητριακών 10 με συγκομιζόμενες κτηνοτροφές σύμφωνα με τα σιτηρέσια του πίνακα. γ) Καρποί δημητριακών 24 δ) Σογιάλευρο 14 3 Με βάση το ενσίρωμα πούλπας ζαχαροτεύτλων α) Ενσιρωμένη πούλπα ζαχ/τλων 17 3 Η απόδοση των ξηρικών βοσκοτόπων σε χλόη θα υπολογίζεται όπως παρακάτω : β) Σανός μηδικής : Αγελάδες - μοσχάρια : 400 kg/στρ. γ) Καρποί δημητριακών : Αιγοπρόβατα : 600 kg/στρ. δ) Βαμβακόπιτα Χοιρινά :400kg/στρ ή α) Ενσιρωμένη πούλπα ζαχ/τλων 17 4 Δεν επιτρέπεται η αλλαγή της σύνθεσης του σιτηρεσίου μεταξύ υφιστάμενης β) Αχυρο δημητριακών 10 και μελλοντικής κατάστασης παρά μόνο όταν αυτή δικαιολογείται επαρκώς γ) Καρποί δημητριακών 57 π.χ. από τις πραγματοποιούμενες επενδύσεις ή από νέες καλλιέργειες δ) Σογιάλευρο 16 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- Δ/νση Γεωργικής Ανάπτυξης 61

9 Πίνακας 7.4. : Σύνθεση σιτηρέσιου διατροφής χοίρων (ανά κεφαλή /12μηνο) Ποσότητα kg ετησίως σε σταύλους Σύνθεση σιτηρέσιου ανθυγιεινούς υγιεινούς Ν.Μ./kg Σύνολο Ν.Μ. σε σταύλους ανθυγιεινούς υγιεινούς Α. Β. Γ. ΖΩΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ : (ανά κεφ./ετησίως) 1. Καλαμπόκι 40% , Σιτάρι μαλακό 40% , Μηδικόλευρο 10% , Σογιάλευρο 10% , ΣΥΝΟΛΟ 100% ΖΩΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ : (ανά κεφ./ετησίως) 1. Καλαμπόκι 40% , Σιτάρι μαλακό 35% , Μηδικόλευρο 5% , Σογιάλευρο 20% , ΣΥΝΟΛΟ 100% ΧΟΙΡΙΔΙΑ ΠΑΧΥΝΟΜΕΝΑ ΜΕΧΡΙ Ζ.Β. 100 KG 1. Καλαμπόκι 40% 120,00 107,60 1,15 138,00 123,74 2. Σιτάρι μαλακό 35% 102,30 93,10 1,07 109,46 99,62 3. Μηδικόλευρο 5% 16,10 16,30 0,59 9,50 9,62 4. Σογιάλευρο 20% 59,43 53,80 1,06 63,00 57,03 ΣΥΝΟΛΟ 100% ,00 Σημείωση1. Το μαλακό σιτάρι μπορεί να αντικατασταθεί από κριθάρι ή καλαμπόκι και γενικά μπορεί να γίνει αντικατάσταση των καρπών σε αναλογίες αντίστοιχες με τις Ν.Μ. Σημείωση2.Στους χοίρους ελεύθερης βοσκής η σύνθεση του σιτηρεσίου παραμένει η ίδια με την διαφορά ότι έωςτο 50% των αναγκών τους μπορεί να καλυφθεί από τον βοσκότοπο. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- Δ/νση Γεωργικής Ανάπτυξης 62

10 Πίνακας : 7.5. Σύνθεση σιτηρεσίου κουνελιών (σε μορφή Pellets) Kgr NM/kgr NM/100kgr Μηδική 41 Χ 0,44 = 18,04 Καλαμπόκι 8 Χ 1,15 = 9,20 Κριθάρι 10 Χ 1,00 = 10,00 Πίτυρα 20 Χ 0,88 = 17,60 Σιτάρι 10 Χ 1,07 = 10,70 Σογιάλευρο 5 Χ 1,06 = 5,30 Μελάσσα 3 Χ 0,81 = 2,43 Βιτ. & Ιχνοστοιχεία 3 Χ 0,00 = 0,00 Σύνολο 100 Κgr X 0,7327 = 73,27 TIMH: 0.24 /kgr. και 0.33 /Ν.Μ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- Δ/νση Γεωργικής Ανάπτυξης 63

11 Πίνακας 7.6. : Λοιπές δαπάνες και παραγωγή των ζώων Κατηγορία ζώων Δεν πληρούν τους όρους υγιεινού ενσταυλισμού Αλατα - βιταμίνες ΕΥΡΩ / κεφ. σε σταύλους που Κτηνιατρ. περίθαλψη φάρμακα Διάφορα φως - νερό κλπ Αλατα - βιταμίνες Κτηνοτρ. περίθαλψη φάρμακα Παραγωγή ανά έτος Αριθμός ζώων που γεννιούνται σε 12μηνο σε σταύλους που Πληρούν τους όρους υγιεινού ενσταυλισμού Γάλα Z.B. Μαλί Δεν πληρούν Διάφορα kg/κεφ. kg/κεφ. τρίχες τους όρους φως - νερό κλπ kg/κεφ. υγ. ενστ. Πληρού ν τους όρους υγ. ενστ. Ποσοστό % αντικατ/σης των ζώων αναπαρ/γης Απόδοση σε κρέας kg/κεφ. 1 Αγελάδες γαλ/γής Ζ.Β. 500kg 35,00 20,00 33,00 32,00 18,00 38, ,00 0,80 0,90 25,00 56,00 2 Αγελάδες βοσκής Ζ.Β. 350kg 6,00 7,00 7,50 4,25 6,50 8,00 70,00 0,60 0,70 20,00 31,00 3 Μοσχάρια παχυνόμενα μέχρι Ζ.Β. 550kg 20,00 7,00 17,33 18,00 6,00 18,00 370,00 207,00* 4 Αίγες βελτιωμένων φυλών Ζ.Β. 60kg 6,44 7,46 3,43 5,40 6,44 3, ,00 1,60 1,60 1,80 25,00 6,60 5 Αίγες Σκοπέλου Ζ.Β. 50kg 4,40 5,80 2,90 4,00 5,00 3, ,50 1,50 1,20 1,40 25,00 5,50 6 Αίγες ποιμενικές ημιβελτιωμένων φυλών Ζ.Β. 50kg 2,60 5,00 2,00 2,30 4,20 2, ,50 1,50 1,10 1,30 25,00 5,50 7 Αίγες ποιμενικές αβελτίωτων. φυλών Ζ.Β. 40kg 1,40 1,30 1,20 1,30 1,20 1, ,00 1,00 1,00 1,20 25,00 4,40 8 Πρόβατα βελτιωμένων φυλών Ζ.Β. 60kg 5,30 3,50 3,00 4,70 3,00 3, ,00 1,50 1,50 1,70 25,00 6,60 9 Πρόβατα ποιμενικά ημιβ/μενων φυλών Ζ.Β. 50kg 2,60 1,70 2,60 2,50 1,20 3, ,50 1,00 1,15 1,35 25,00 5,00 10 Πρόβατα ποιμενικά αβελτίωτων φυλών Ζ.Β. 40kg 2,20 1,10 2,30 2,00 1,00 2, ,00 0,90 0,90 1,00 25,00 4,40 11 Αρνια γάλακτος βελτιωμένων προβάτων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,00 9,50 12 Αρνια γάλακτος ποιμενικών ημιβ/μενων προβάτων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,20 8,90 13 Αρνια γάλακτος ποιμενικών αβελτίωτων προβάτων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 8,00 14 Αρνιά ή κατσίκια για παραγωγή κρέατος έως 3 μηνών 0,70 0,66 1,60 0,65 0,50 1,82 23,00 15,00 15 Αρνιά ή κατσίκια βελτιωμένα πωλούμενα για αναπαρ/γή 2,37 1,97 1,97 1,63 1,20 2,06 40,00 Σημείωση: 1. Για τα βοοειδή και τα κουνέλια προστίθενται στις δαπάνες 10% της αξίας των καρπών που δίνονται στα ζώα όταν η εκμετάλλευση δεν διαθέτει σπαστήρα. 2. Οι δαπάνες εμπορίας υπολογίζονται στο 0,5% της αξίας παραγωγής πλην της περίπτωσης που πωλούνται ζωντανά ζώα σε τρίτους για παραγωγή. * Για τα μοσχάρια που αγοράζονται για πάχυνση και δεν αποτελούν παράγωγα της εκμετάλλευσης στα 207 kg κρέατος του 12μήνου θα προστίθενται τα κιλά κρέατος κατά τον χρόνο της αγοράς. Πχ Σε αγορά μόσχου ΖΒ 150 kg προσθέτουμε στα 207 kg και τα 84 kg (150Χ56%). Υπολογίζεται βέβαια και η αξία αγοράς στον πιν.ιβ3 (150kg X 2,79 /kg X αριθμός ζώων) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- Δ/νση Γεωργικής Ανάπτυξης 64

12 Πίνακας 7.6.(συνεχ.) : Λοιπές δαπάνες και παραγωγή των ζώων Κατηγορία ζώων Δεν πληρούν τους όρους υγιεινού ενσταυλισμού Αλατα - βιταμίνες ΕΥΡΩ/ κεφ. σε σταύλους που Κτηνιατρ. περίθαλψη φάρμακα Διάφορα φως - νερό κλπ Αλατα - βιταμίνες Κτηνοτρ. περίθαλψη φάρμακα Παραγωγή ανά έτος Αριθμός ζώων που γεννιούνται σε 12μηνο σε σταύλους που Πληρούν τους όρους υγιεινού ενσταυλισμού Γάλα Z.B. Μαλί Δεν πληρούν Διάφορα kg/κεφ. kg/κεφ. τρίχες τους όρους φως - νερό κλπ kg/κεφ. υγ. ενστ. Πληρού ν τους όρους υγ. ενστ. Ποσοστό % αντικατ/σης των ζώων αναπαρ/γης Απόδοση σε κρέας kg/κεφ. 16 Κατσίκια γάλακτος βελτιωμένα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 8,00 17 Κατσίκια γάλακτος ποιμενικά ημιβελτιωμ. & Σκοπέλου 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00 7,30 18 Κατσίκια γάλακτος ποιμενικά αβελτίωτα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 6,70 19 Χοίροι αναπαραγωγής 20,00 8,00 24,00 18,00 7,00 26,00 100,00 15,00 18,00 50,00 45,00 20 Χοιρίδια παχυνόμενα 7,30 1,50 3,00 6,60 1,20 3,50 100,00 19 Χοίροι αναπαραγωγής Ελεύθερης Βοσκής& Βιολογικοί 5,87 2,93 11,74 56,00 10,00 35,00 26,00 20 Χοιρίδια παχυνόμενα Ελεύθερης Βοσκής& Βιολογικοί 0,59 0,59 1,47 50,00 26,00 21 Κουνέλια αναπαραγωγής Ζ.Β. 5kg 0,00 0,30 0,60 0,00 0,25 0,70 3,00 38,00 48,00 60,00 1,65 22 Κουνέλια πάχυνσης η αντικατάστασης 0,00 0,03 0,06 0,00 0,02 0,06 2,50 1,50 Σημείωση: 1. Για τα βοοειδή, τους χοίρους και τα πτηνά προστίθενται στις δαπάνες 10% της αξίας των καρπών που δίνονται στα ζώα όταν η εκμετάλλευση δεν διαθέτει σπαστήρα. 2. Οι δαπάνες εμπορίας υπολογίζονται στο 0,5% της αξίας παραγωγής πλην της περίπτωσης που πωλούνται ζωντανά ζώα σε τρίτους για παραγωγή. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- Δ/νση Γεωργικής Ανάπτυξης 65

13 Πίνακας 7.7. : Απαιτήσεις σε ανθρώπινη εργασία : Ώρες / κεφ. στο 12μηνο Κατηγορία σταύλων Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής (κεφάλια) Αιγοπρόβατα οικόσιτα (κεφάλια) Αιγοπρόβατα ποιμενικά (κεφάλια) 1 Σταύλοι χωρίς αυτοματισμούς Σταύλοι χωρίς αυτοματισμούς αλλά με απλή κινητή αμελκ. μηχανή Σταύλοι χωρίς αυτοματισμούς αλλά με συγκρότημα αμελκ. και τροφοδοσία Σταύλοι με αυτοματισμό αποκομιδής κόπρου Σταύλοι με αυτοματισμό αποκομιδής κόπρου και απλή κινητ.αμελ. μηχανή Σταύλοι με αυτοματισμό αποκομιδής κόπρου και συγκρότημα άμελ & τροφοδ Κατηγορία σταύλων Αγελάδες βοσκής (κεφάλια) Μοσχάρια (κεφάλια) Κουνέλια μικτής κατεύθυνσης (κεφάλια) Σταύλοι χωρίς αυτοματισμούς Σταύλοι με αυτοματισμό αποκομιδής κόπρου Σταύλοι με αυτοματισμό αποκομιδής κόπρου και συγκρότημα άμελ & τροφοδ Χοίροι μικτής κατ/νσης (κεφάλια) (1) Χοίροι Ελεύθερης Βοσκής& Βιολογικοί Αρνιά πάχυνσης (ώρες ανά εκτροφή) Κατηγορία σταύλων & άνω & άνω Σταύλοι χωρίς αυτοματισμούς ,5 1 2 Σταύλοι με αυτοματισμό αποκομιδής κόπρου ,75 1,25 0,75 3 Σταύλοι με αυτοματισμό αποκομιδής κόπρου και τροφοδοσίας ,5 1 0,5 (1) Από τις ώρες που αναφέρονται στους χοίρους μικτής κατεύθυνσης το 65% αφορούν στην αναπαραγωγή & το 35% στην πάχυνση. (2) Οι απαιτήσεις σε εργασία κάθε κατηγορίας ζώων υπολογίζονται αθροιστικά Π.χ. για (70) αγελάδες γαλ/γής απαιτούνται: Ανθρώπων:20κεφΧ83ωρ./κεφ+20κεφΧ74ωρ/κεφ+30κεφΧ60ωρ/κρφ = ωρ. με πλήρη εκμ/νιση (κατηγορία 6). ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- Δ/νση Γεωργικής Ανάπτυξης 66

14 Πίνακας 7.8 : Απαιτήσεις σε μηχανική εργασία : Ώρες / κεφ. στο 12μηνο Κατηγορία ζωϊκού κεφαλαίου Αριθμός κεφαλών κατά εκμ/ση (κεφάλια) Όταν ο σταύλος βρίσκεται Εντός του οικισμού Εκτός οικισμού 25 4,0 7,0 1. Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής ,5 6,0 50 3,0 5,0 20 1,5 4,5 2. Μοσχάρια ,2 4,0 51 1,0 3,5 50 2,5 3,7 3. Αγελάδες βοσκής ,0 3, ,5 3, ,6 1,2 4. Αίγες ή πρόβατα οικόσιτα ,4 1, ,2 0, ,3 0,7 5. Αίγες ή πρόβατα ποιμενικά ,3 0, ,3 0,5 50 4,0 5,2 6. Χοίροι μικτής κατεύθ. (ανά κεφ. ζώου αναπαραγ.) (1) ,5 5, ,0 4,8 50 4,0 7. Χοίροι Ελεύθ. Βοσκής & Βιολογικοί (ανά κεφ. ζώου αναπαραγ.) , , ,7 2,7 8. Αρνιά για πάχυνση (ώρες ανά εκτροφή) ,6 2, ,5 1, ,8 3,6 9. Κουνέλια μικτής κατεύθυνσης ,7 2, ,0 1,3 (1) Από τις ώρες που αναφέρονται στους χοίρους μικτής κατεύθυνσης το 65% αφορούν στην αναπαραγωγή & το 35% στην πάχυνση. (2) Οι απαιτήσεις σε εργασία κάθε κατηγορίας ζώων υπολογίζονται αθροιστικά (βλέπε πίνακα 7.7) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-Δ/νση Γεωργικής Ανάπτυξης 67

15 Πίνακας 7.9 : Τιμές ζωικών προϊόντων - ζώντων ζώων (δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.) Τιμές ζωϊκών προϊόντων /kg Τιμές ζώντων ζώων 1 Γάλα αγελαδινό 0,38 1 Αγελάδες γαλ/γής εισαγωγής βελτιωμένες & ΠΕΑΖ* 1.900,00 2 Γάλα κατσικίσιο αβελτίωτων ζώων 0,60 2 Αγελάδες γαλ/γής εγχώριες βελτιωμένες (5.000 Kgr.) 1.620,00 3 Γάλα κατσικίσιο βελτιωμένων ζώων 0,51 3 Αγελάδες βοσκής >2 ετών Εσωτερικού ή μοσχίδες έγκυες 1.100,00 4 Γάλα πρόβειο 0,90 4 Αγελάδες βοσκής >2 ετών Εξωτερικού με Γ.Π ,00 5 Κρέας μοσχαριών 4,00 5 Ταύροι κρεοπαραγωγής με γενεαλογικά πιστοποιητικά 2.000,00 6 Κρέας ενήλικων βοοειδών 1,50 6 Ταύροι κρεοπαραγωγής χωρίς γενεαλογικά πιστοποιητικά 1.500,00 7 Κρέας κατσικιών γάλακτος 5,00 7 Πρόβατα / αίγες βελτιω. φυλών & Σκοπέλου με Γ.Π. >1 έτους 260,00 8 Κρέας ενήλικων κατσικιών 2,64 8 Αρνιά / κατσίκια βελτιω. φυλών & Σκοπέλου με Γ.Π. >5 μηνών 190,00 9 Κρέας αρνιών γάλακτος 5,00 9 Πρόβατα / αίγες βελτι. Ελληνικών φυλών χωρίς Γ.Π. >1 έτους 190,00 10 Κρέας ενήλικων προβάτων 2,64 10 Αρνιά / κατσίκια βελτι. Ελληνικών φυλών χωρίς Γ.Π. >5 μηνών 150,00 11 Κρέας χοιριδίων Ζ.Β. μέχρι 100kg(* /kg Z.B.) 1,29* 11 Πρόβατα / αίγεςημιβελτιωμ. φυλών άνω του έτους 120,00 12 Κρέας ενήλικων χοίρων (* /kg Z.B.) 0,70* 12 Αρνιά / κατσίκια ημιβελτιωμένων φυλών άνω των 5 μηνών 95,00 13 Κρέας χοιριδίων Ελεύθερης Βοσκής & Βιολογικοί Ζ.Β. 50kg 14 Κρέας ενήλ. χοίρων Ελεύθ. Βοσκής & Βιολογικοί Ζ.Β. 160kg /κεφ. 3,81 13 Πρόβατα / αίγες αβελτίωτα ποιμενικά 100,00 2,64 14 Αρνιά / κατσίκια αβελτίωτων φυλών άνω των 5 μηνών 80,00 15 Μέλι 4,50 15 Χοίρομητέρες αναπαραγωγής 6 μηνών και άνω 400,00 16 Κερί 4,80 16 Κάπροι αναπαραγωγής 6 μηνών και άνω 900,00 17 Βασιλικός πολτός ( /gr) 1,80 17 Χοιρίδια Ζ.Β. μέχρι 20kg ( /kgζ.β.) 2,35 18 Μαλλί προβάτου 0,29 18 Μοσχάρια για πάχυνση Ζ.Β. μέχρι 150kg ( /kg) 2,79 19 Τρίχες αιγών 0,23 19 Αξία μελλισοσμήνους για απογραφή (10 πλαισίων) 120,00 20 Κρέας κουνελιών (παχυνόμενα) 4,50 20 Κουνέλια αναπαραγωγής Ζ.Β. 4-5 kg 30,00 21 Κρέας κουνελιών (ενήλικα) 3,50 21 Κουνέλια αναπαραγωγής πατρογονικά με Γ.Π. 60, Τιμές μεταποιημένων προϊόντων /kg. 1 Κρασί κοινό 3,00 2 Κρασί περιοχών παραγωγής οίνων ποιότητας 4,00 3 Τσίπουρο 6,00 4 Μυζήθρα 0,85 5 Τυρί φέτα 6,20 6 Eλιές 2,50 Σημείωση1 : Η απογραφική αξία των μοσχαριών αντικατάστασης και πάχυνσης ανέρχεται στο 50% της αξίας των αντιστοίχων ενηλίκων. Σημείωση2 : Τα ζώα που χαρακτηρίζονται "Βελτιωμένα" συνοδεύονται απαραίτητα από γενεαλογικά πιστοποιητικά (Γ.Π.) (pedigree). *ΠΕΑΖ: Πρόγραμμα Ελέγχου Αποδόσεων Ζώων. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- Δ/νση Γεωργικής Ανάπτυξης 68

16 Πίνακας : Ορνιθοτροφία Συστηματική Αυγοπαραγωγή (για 1000 κεφ.) Κρεοπαραγωγή (για 1000 κεφ.) Α. ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α. ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1 Αυγά : 320x0,08 /τεμ. x 1000 κεφ. x 12 : 18 μήνες ,67 1 Κοτόπουλα : 950 κεφ. X 1,6 kg κρεάτος x 2,00 /kg 3.040,00 2 Αξία κρέατος κότας : 1000x0,30/κεφ. x 12 : 18 μήνες 200,00 Β. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Β. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ 1 Αξία νεοσσών : 1000x0,41 /κεφ. 410,00 1 Αξία νεοσσών : 1000x0,67 /κεφ. x 12 : 18 μήνες 446,66 2 Διατροφή:4,3kg/κεφ. (2,2kgΣ.Β.)x1000κεφ.x0,26 /kg 1.118,00 2 Διατροφή νεοσσών:φύραμα:4500kgx0,25 /kg.x12:18 μην 750,00 3 Κτηνιατρική περίθαλψη 105,00 3 Διατρ.ορνίθων, φύραμα:40kg/κεφ.x1000κεφ.x0,24 /kgx12: ,00 4 Λοιπές δαπάνες - φως - νερό κλπ. 135,00 4 Κτηνιατρική περίθαλψη 200,00 5 Δαπάνες εμπορίας - φόρος πώλησης του προϊόντος 50,00 5 Λοιπές δαπάνες - φως - νερό κλπ. 150,00 Γ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΑ 6 Δαπάνες εμπορίας - φόρος πώλησης του προϊόντος 263,00 1 Ανθρώπων 50 Ώρες Γ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Ανθρώπων 105 Ωρες 2 Μηχανημάτων 0,6 Ώρες Δ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ (έως 5,7 εκτροφές το χρόνο) 2 Μηχανημάτων 0,6 Ωρες 1 Ορνιθοτροφείου μέχρι 100m2 / εκτροφή Δ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ 2 Αποθηκευτικοί χώροι κλπ. μέχρι 25m3 / 12μηνο 1 Ορνιθοτροφείου : Όπως Παραρτημα IV Υ.Α /02 Ε. ΑΞΙΑ ΜΗΧ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ : μέχρι Βλέπε Πιν Αποθηκευτικοί χώροι κλπ. Ε. ΑΞΙΑ ΜΗΧ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ : μέχρι Βλέπε Πιν Σημείωση : Στην υφιστάμενη κατάσταση οι χώροι και ο μηχανικός εξοπλισμός θα απογράφονται όπως υπάρχουν στην εκμετάλλευσης. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- Δ/νση Γεωργικής Ανάπτυξης 69

17 Πίνακας : Ειδικές Πτηνοτροφικές Εκτροφές Αυγοπαραγωγή (Πιστοποιημένα) Αυγά Ελεύθερης Βοσκής (για 1000 κεφ.) Α. ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αυγά Περιορισμένης Βοσκής (για 1000 κεφ.) Υπάρχουν οι εξής διαφοροποιήσεις με τον Πιν Αυγά : 250x0,1 /τεμ. x 1000 κεφ. x 12 : 18 μήνες ,67 Α. ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2 Αξία κρέατος κότας : 950x0,44/κεφ. x 12 : 18 μήνες 278,67 1 Αυγά : 250x0,09 /τεμ. x 1000 κεφ. x 12 : 18 μήνες ,00 Β. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ Δ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ: Όπως Παραρτημα IV Υ.Α /02 1 Αξία νεοσσών : 1000x0,73 /κεφ. x 12 : 18 μήνες 486,67 3 Προαύλιος χώρος :2.500 m2 /1000κεφ. 2 Διατροφή νεοσσών:φύραμα:5000kgx0,25 /kg.x12:18 μην 833,33 3 Διατρ.ορνίθων, φύραμα:40kg/κεφ.x1000κεφ.x0,24 /kgx12: , Αυγά Δαπέδου με στρωμνή (για 1000 κεφ.) 4 Κτηνιατρική περίθαλψη 230,00 Υπάρχουν οι εξής διαφοροποιήσεις με τον Πιν Λοιπές δαπάνες - φως - νερό κλπ. 170,00 Α. ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 6 Δαπάνες εμπορίας - φόρος πώλησης του προϊόντος 280,00 1 Αυγά : 250x0,085 /τεμ. x 1000 κεφ. x 12 : 18 μήνες ,67 Γ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΑ Δ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ: Όπως Παραρτημα IV Υ.Α /02 1 Ανθρώπων χωρίς κεντρικό διάδρομο αυγοσυλλογής 470 Ωρες 3 Προαύλιος χώρος :Δεν απαιτείται. 2 Ανθρώπων με κεντρικό διάδρομο αυγοσυλλογής 325 Ωρες 3 Ανθρώπων με αυτόματη συλλογή αυγών 250 Ωρες Αυγά Βιολογικής Εκτροφής (για 1000 κεφ.) 4 Μηχανημάτων 1,5 Ωρες Υπάρχουν οι εξής διαφοροποιήσεις με τον Πιν Δ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ: Όπως Παραρτημα IV Υ.Α /02 Α. ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1 Ορνιθοτροφείου : χωρίς κεντρικό διάδρομο αυγοσυλλογής κατ ελάχιστο 125m2/1000κεφ. 1 Αυγά : 220x0,13 /τεμ. x 1000 κεφ. x 12 : 18 μήνες ,67 2 Ορνιθοτροφείου : με κεντρικό διάδρομο αυγοσυλλογής κατ ελάχιστο 145m2/1000κεφ. Β. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ 3 Προαύλιος χώρος :4.000 m2 /1000κεφ. 2 Διατροφή νεοσσών:φύραμα:5000kgx0,41 /κεφ.x12:18 μην 1.366,66 Ε. ΑΞΙΑ ΜΗΧ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ : μέχρι Βλέπε Πιν Διατρ.ορνίθων, φύραμα:40kg/κεφ.x1000κεφ.x0,35 /kgx12: ,33 Δ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ: Όπως Παραρτημα IV Υ.Α /02 1 Ορνιθοτροφείου : χωρίς κεντρικό διάδρομο αυγοσυλλογής κατ ελάχιστο 178m2/1000κεφ. 2 Ορνιθοτροφείου : με κεντρικό διάδρομο αυγοσυλλογής κατ ελάχιστο 198m2/1000κεφ. Σημείωση : Στην υφιστάμενη κατάσταση οι χώροι και ο μηχανικός εξοπλισμός θα απογράφονται όπως υπάρχουν στην εκμετάλλευσης. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- Δ/νση Γεωργικής Ανάπτυξης 70

18 Πίνακας : Ειδικές Πτηνοτροφικές Εκτροφές Κρεοπαραγωγή (Πιστοποιημένα) Γαλόπουλα Ελεύθερης Βοσκής (για 1000 κεφ.) Α. ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Γαλόπουλα Παραδοσιακά Ελεύθερης Βοσκής (για 1000 κεφ.) Υπάρχουν οι εξής διαφοροποιήσεις με τον Πιν Γαλόπουλα : 950κεφ.x4,0kg κρέατος x 2,64 /kg ,00 Α. ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Β. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ 1 Αξία νεοσσών : 1000x1,17 /κεφ ,00 1 Γαλόπουλα : 950κεφ.x4,0kg κρέατος x 2,64 /kg ,00 Β. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ 2 Διατροφή :φύραμα:5,5kgζβx3,1kgτροφήςx1000κεφx0,31 /kg 5.285,50 2 Διατροφή :5,5kgΖΒx3,3kgτροφήςx1000κεφx0,31 /kg 5.626,50 3 Κτηνιατρική περίθαλψη 350,00 Δ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ (2,6εκτροφές/έτος) : Όπως Παραρτημα IV Υ.Α /02 4 Λοιπές δαπάνες - φως - νερό κλπ. 170,00 (2,6εκτροφές/έτος) 5 Δαπάνες εμπορίας - φόρος πώλησης του προϊόντος 88,00 2 Παχυντήριο-υπόστεγο 160m2 / εκτροφή Γ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Ανθρώπων 200 Ωρες 4 Προαύλιος χώρος :6.000 m2 2 Μηχανημάτων 0,8 Ωρες Γαλόπουλα Ειδικής Εκτροφής με Δημητριακά κλπ (για 1000 κεφ.) Δ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ (3,5εκτροφές/έτος) : Όπως Παραρτημα IV Υ.Α /02 Υπάρχουν οι εξής διαφοροποιήσεις με τον Πιν Προπαχυντήριο 0-7 εβδομάδων:90-100m2 / εκτροφή Α. ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2 Παχυντήριο-υπόστεγο 8-16 (20) εβδομάδων:220m2 / εκτροφή 1 Γαλόπουλα : 950κεφ.x4,0kg κρέατος x 2,05 /kg 7.790,00 3 Αποθηκευτικοί χώροι έως 80m3 / έτος Δ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ: Όπως Παραρτημα IV Υ.Α /02 4 Προαύλιος χώρος :4.000 m2 /1000κεφ. 4 Προαύλιος χώρος :Δεν απαιτείται. Ε. ΑΞΙΑ ΜΗΧ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ : μέχρι /1000κεφ Γαλόπουλα Απεριόριστης Ελεύθερης Βοσκής (για 1000 κεφ.) Γαλόπουλα Εκτατικής Εκτροφής (για 1000 κεφ.) Υπάρχουν οι εξής διαφοροποιήσεις με τον Πιν Υπάρχουν οι εξής διαφοροποιήσεις με τον Πιν Α. ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α. ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1 Γαλόπουλα : 950κεφ.x4,0kg κρέατος x 2,93 /kg ,00 1 Γαλόπουλα : 950κεφ.x4,0kg κρέατος x 2,05 /kg 7.790,00 Δ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ: Όπως Παραρτημα IV Υ.Α /02 Δ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ: Όπως Παραρτημα IV Υ.Α /02 (2,6εκτροφές/έτος) 4 Προαύλιος χώρος :Δεν απαιτείται. 2 4 Παχυντήριο-υπόστεγο 160m2 / εκτροφή Προαύλιος χώρος : Απεριόριστος Σημείωση : Στην υφιστάμενη κατάσταση οι χώροι και ο μηχανικός εξοπλισμός θα απογράφονται όπως υπάρχουν στην εκμετάλλευσης. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- Δ/νση Γεωργικής Ανάπτυξης 71

19 Πίνακας : Ειδικές Πτηνοτροφικές Εκτροφές Κρεοπαραγωγή (Πιστοποιημένα) Κοτόπουλα Ελεύθερης Βοσκής (για 1000 κεφ.) Α. ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1 Κοτόπουλα : 950κεφ.x1,6kg κρέατος x 2,64 /kg 4.012,80 Α. ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Β. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ 1 Αξία νεοσσών : 1000x0,48 /κεφ. 480, Κοτόπουλα Βιολογικής Εκτροφής (για 1000 κεφ.) Υπάρχουν οι εξής διαφοροποιήσεις με τον Πιν Κοτόπουλα : 950κεφ.x1,6kg κρέατος x 3,23 /kg 4.909,60 2 Διατροφή :φύραμα:2,2kgζβx2,5kgτροφήςx1000κεφx0,26 /kg 1.430,00 2 Διατροφή :2,2kgΖΒx2,8kgτροφήςx1000κεφx0,43 /kg 2.648,80 3 Κτηνιατρική περίθαλψη 115,00 4 Λοιπές δαπάνες - φως - νερό κλπ. 145,00 (3,5 εκτροφές / έτος) 5 Δαπάνες εμπορίας - φόρος πώλησης του προϊόντος 50,00 1 Γ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Ανθρώπων 105 Ωρες Κοτόπουλα Ειδικής Εκτροφής με Δημητριακά κλπ (για 1000 κεφ.) 2 Μηχανημάτων 0,8 Ωρες Υπάρχουν οι εξής διαφοροποιήσεις με τον Πιν Δ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ (4,5εκτροφές/έτος) : Όπως Παραρτημα IV Υ.Α /02 3 Α. ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1 Ορνιθοτροφείο:90-100m2 / εκτροφή 1 Κοτόπουλα : 950κεφ.x1,6kg κρέατος x 2,20 /kg 3.344,00 2 Αποθηκευτικοί χώροι έως 26m2 / έτος 3 Προαύλιος χώρος :1.000 m2 2 Διατροφή :2,2kgΖΒx2,3kgτροφήςx1000κεφx0,26 /kg 1.315,60 Ε. ΑΞΙΑ ΜΗΧ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ : μέχρι Κοτόπουλα Εκτατικής Εκτροφής (για 1000 κεφ.) Υπάρχουν οι εξής διαφοροποιήσεις με τον Πιν / m2 Α. ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (5 εκτροφές / έτος) 1 Κοτόπουλα : 950κεφ.x1,6kg κρέατος x 2,35 /kg 3.572,00 3 Β. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ Δ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ (3,5εκτροφές/έτος) : Όπως Παραρτημα IV Υ.Α /02 1 Ανθρώπων 80 Ωρες Κοτόπουλα Απεριόριστης Ελεύθερης Βοσκής (για 1000 κεφ.) 3 Προαύλιος χώρος :Δεν απαιτείται. Υπάρχουν οι εξής διαφοροποιήσεις με τον Πιν Δ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ: Όπως Παραρτημα IV Υ.Α / Κοτόπουλα Παραδοσιακά Ελεύθερης Βοσκής (για 1000 κεφ.) Α. ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Υπάρχουν οι εξής διαφοροποιήσεις με τον Πιν Κοτόπουλα : 950κεφ.x1,6kg κρέατος x 2,93 /kg ,00 Δ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ (3,5 εκτροφές/έτος) : Όπως Παραρτημα IV Υ.Α /02 (3,5 εκτροφές/έτος) 2 Διατροφή :2,2kgΖΒx2,8kgτροφήςx1000κεφx0,26 /kg 1.601,60 3 Προαύλιος χώρος :2.000m2 Δ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ: Όπως Παραρτημα IV Υ.Α /02 4 Ορνιθοτροφείο:110m2 / εκτροφή Προαύλιος χώρος :4.000 m2 Β. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ Γ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΑ Δ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ (5εκτροφές/έτος) : Όπως Παραρτημα IV Υ.Α /02 Προαύλιος χώρος :Δεν απαιτείται. Β. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ (3,5 εκτροφές/έτος) Απαιτείται πρόσβαση στην ύπαιθρο σε απεριόριστη έκταση Σημείωση : Στην υφιστάμενη κατάσταση οι χώροι και ο μηχανικός εξοπλισμός θα απογράφονται όπως υπάρχουν στην εκμετάλλευσης. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- Δ/νση Γεωργικής Ανάπτυξης 72

20 Πίνακας Μελισσοκομία Δαπάνες:Ευρώ / κυψέλη Διατροφή Φάρμακα Λοιπές δαπάνες Μέλι κιλά Κερί κιλά Παραγωγή / κυψέλη Βασ.πολτός κιλά με παραγωγή μελιού χωρίς παραγωγή μελιού Αξία επένδυσης κεφαλαίου Ευρώ / κυψέλη Ευρώ / σμήνος 5 πλαισίων 5,00 1,00 8,00 25,00 0,30 0,03 0,12 0,15 40,00* 60,00* 10 Μέχρι100 Από 101 έως 200 Από 201 έως 300 Από 301 έως 400 Από 401 έως 500 Από 501 και πάνω ανθρώπ. μηχανική ανθρώπ. μηχανική ανθρώπ. μηχανική ανθρώπ. μηχανική ανθρώπ. μηχανική ανθρώπ. μηχανική ,9 10 0,7 8 0,6 5 0,5 4 0,4 Έτη απόσβεσης κυψέλης *Οι κυψέλες υπολογίζονται διπλές (εμβρυοθάλαμος και μελιτοθάλαμος).η αξία της κυψέλης ορίζεται στα 40 και αναλύεται: εμβρυοθάλαμος 27 + μελιτοθάλαμος 13 = σύνολο 40 Ανάγκες σε εργασία (ώρες / κυψέλη) Μελισσοσμήνη μέχρι 5 πλαίσια και με σύγχρονη παραγωγή μελιού Σημ:Οι απαιτήσεις σε εργασία της εκμετάλλευσης υπολογίζονται αθροιστικά π.χ.εκμ/ση που κατέχει 350 κυψέλες έχει ανάγκες σε εργασία: Ανθρώπινη : 100x x x x8 =4.100 ώρες Μηχανική : 100x1, x0, x0,7 + 50x0,6 = 290 ώρες * Η τιμή 40 / κυψέλη περιλαμβάνει πλαίσια, συνδετήρες, τροφοδότες κλπ πλην των κηρήθρων. * Επιλέξιμη επένδυση είναι τα μελισσοσμήνη 5 πλαισίων ακόμα κι όταν πρόκειται για κυψέλες με πάτωμα. Στην απογραφή εμφανίζονται ως 10 πλαισίων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- Δ/νση Γεωργικής Ανάπτυξης 73

Σταβλικές εγκαταστάσεις

Σταβλικές εγκαταστάσεις Σταβλικές εγκαταστάσεις Μελισσοκομικές εγκαταστάσεις Σταβλικές μελισσοκομικές εγκαταστάσεις Στο πλαίσιο της υποκατηγορίας ενισχύονται οι ενέργειες: α) μετεγκατάσταση σταβλικών εγκαταστάσεων σε περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

1.Υποχρεωτική αγρανάπαυση 1.1 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.2 1.3.

1.Υποχρεωτική αγρανάπαυση 1.1 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.2 1.3. i ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Παρακάτω αναφέρεται οτιδήποτε σχετίζεται με τη σύνταξη των Σχεδίων Βελτίωσης, Σχεδίων Δράσης, και δεν περιέχεται στις αποφάσεις εφαρμογής του Κανονισμού 1257/99 ή δεν περιλαμβάνεται

Διαβάστε περισσότερα

29922 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

29922 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 29922 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 (Το Παράρτημα 9 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Υ.Α. 11308/16 11 2010) ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Κατά κατηγορία επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Λάρισα 02/02/2006 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Λάρισα 02/02/2006 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Λάρισα 02/02/2006 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.:448 ΤΜΗΜΑ Α ιεύθυνση : Φαρσάλων 148,Λάρισα Τ.Κ. 413 35 Τ.Θ. 1268 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Μέχρι πριν λίγα χρόνια καλλιεργούνταν σε αρκετή έκταση βίκος για σποροπαραγωγή, που σήμερα όμως περιορίστηκε πάρα πολύ.

Μέχρι πριν λίγα χρόνια καλλιεργούνταν σε αρκετή έκταση βίκος για σποροπαραγωγή, που σήμερα όμως περιορίστηκε πάρα πολύ. Του Δημήτρη Λώλη, Γεωπόνου Όπως είναι γνωστό στη ζώνη του σκληρού σταριού, στο Θεσσαλικό κάμπο και ειδικά όπου τα σιτηρά δεν εναλλάσσονται με ποτιστικές καλλιέργειες, είναι απαραίτητη η 4ετης τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5. (Το Παράρτημα 5 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Υ.Α. )

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5. (Το Παράρτημα 5 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Υ.Α. ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 (Το Παράρτημα 5 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Υ.Α. ) ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Επενδύσεις στην ζωική παραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΦΕΣ ΠΤΗΝΩΝ Α. ΟΡΝΙΘΕΣ (ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ & ΚΟΤΕΣ)

ΤΡΟΦΕΣ ΠΤΗΝΩΝ Α. ΟΡΝΙΘΕΣ (ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ & ΚΟΤΕΣ) ΤΡΟΦΕΣ ΠΤΗΝΩΝ Α. ΟΡΝΙΘΕΣ (ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ & ΚΟΤΕΣ) ΟΙΚΟΣΙΤΗ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΗ ΕΚΤΡΟΦΗ 09 ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΓΜΑ ΝΕΟΣΣΩΝ - ΠΟΥΛΑ ΩΝ ΟΙΚΟΣΙΤΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ Φ19 ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΓΜΑ ΝΕΟΣΣΩΝ - ΠΟΥΛΑ ΩΝ ΟΙΚΟΣΙΤΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ - ECO Πλούσιο σε πολυακόρεστα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6. (Το Παράρτημα 6 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Υ.Α. ) ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6. (Το Παράρτημα 6 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Υ.Α. ) ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 (Το Παράρτημα 6 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Υ.Α. ) ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Επενδύσεις στη ζωική παραγωγή Υποχρέωση συμμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4: Βιολογική Κτηνοτροφία

Ενότητα 4: Βιολογική Κτηνοτροφία Ενότητα 4: Βιολογική Κτηνοτροφία Διάλεξη 4.3: Βασικές Αρχές Βιολογικής Πτηνοτροφίας Εργαστήριο Πληροφορικής Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών http://infolab.aua.gr Δομή παρουσίασης Εισαγωγή Προέλευση πτηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 29 / 04 / 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 29 / 04 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 29 / 04 / 2015 ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΤΟΥΣ Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται τα οριστικά αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Ζωικό Κεφάλαιο της Εκμετάλλευσης

Ζωικό Κεφάλαιο της Εκμετάλλευσης Άσκηση υπολογισμού αποσβέσεων, μέσου επενδυμένου κεφαλαίου (Μ.Ε.Κ.), παραγωγικών δαπανών και οικονομικών αποτελεσμάτων γεωργικής εκμετάλλευσης με αγελάδες Ελευθέριος Νέλλας Ζωικό Κεφάλαιο της Εκμετάλλευσης

Διαβάστε περισσότερα

Με τον σύγχρονο (παραδοσιακό) τρόπο

Με τον σύγχρονο (παραδοσιακό) τρόπο Με τον σύγχρονο (παραδοσιακό) τρόπο Σύνθετες Ζωοτροφές «αιτωλία» το Εργοστάσιο Οι ζωοτροφές «αιτωλία» παρασκευάζονται στην υπερσύγχρονη νέα βιομηχανική μονάδα του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μεσολογγίου-Ναυπακτίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΤΡ. Ή ΚΕΦ ΖΩΟΥ)

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΤΡ. Ή ΚΕΦ ΖΩΟΥ) Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ / ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΤΡ. Ή ΚΕΦ ΖΩΟΥ) ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΤΡ. Ή ΚΕΦ ΖΩΟΥ) 0,5 0,8 1,0 1,2 120% ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1 ΑΒΟΚΑΝΤΟ (101) 572,58 70,00 12,50 20,00 25,00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΦΕΣ ΠΤΗΝΩΝ Α. ΟΡΝΙΘΕΣ (ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ & ΚΟΤΕΣ)

ΤΡΟΦΕΣ ΠΤΗΝΩΝ Α. ΟΡΝΙΘΕΣ (ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ & ΚΟΤΕΣ) ΚΩ. ΤΡΟΦΕΣ ΠΤΗΝΩΝ Α. ΟΡΝΙΘΕΣ (ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ & ΚΟΤΕΣ) ΟΙΚΟΣΙΤΗ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΗ ΕΚΤΡΟΦΗ 09 ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΓΜΑ ΝΕΟΣΣΩΝ - ΠΟΥΛΑ ΩΝ ΟΙΚΟΣΙΤΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ Φ19 ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΓΜΑ ΝΕΟΣΣΩΝ - ΠΟΥΛΑ ΩΝ ΟΙΚΟΣΙΤΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ - ECO Πλούσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛΨ46ΨΧΞΧ-Ν ΑΔΑ:

ΑΔΑ: 4ΑΛΨ46ΨΧΞΧ-Ν ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ:ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Αθήνα, 01 /02/2011 & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.:8389 ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΡΟΣ: Ως Πίνακα Διανομής ΚΟΙΝ: Ως Πίνακα Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: «Οδηγίες εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΤΡΟΦΗ ΒΟΟΕΙΔΩΝ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΤΡΟΦΗ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 52, 71305, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΛ: 2810 360715 7 FAX: 2810 360718 info@irisbio.gr / www.irisbio.gr ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΤΡΟΦΗ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ IRIS

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ IRIS ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 52, 71305, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΛ: 2810 360715 7 FAX: 2810 360718 info@irisbio.gr / www.irisbio.gr ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ και ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ Η αξιοποίηση των υποπροϊόντων τους μια σπουδαία ευκαιρία για την ελληνική κτηνοτροφία Γεώργιος Ε. Βαλεργάκης Εργαστήριο Ζωοτεχνίας, Κτηνιατρική Σχολή Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΕΥΛΟΓΟ ΚΟΣΤΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΕΥΛΟΓΟ ΚΟΣΤΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΕΥΛΟΓΟ ΚΟΣΤΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 9.1 Εύλογο κόστος υλοποίησης σταβλικών μελισσοκομικών εγκαταστάσεων Πίνακας 9.1.1 Κτίρια συμβατικής κατασκευής ΑΝΩΤΑΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠ Εθνικές Επιλογές

ΚΑΠ Εθνικές Επιλογές ΚΑΠ 2014-2020 Εθνικές Επιλογές 2 Εθνικές Επιλογές : Συνδεδεμένες ενισχύσεις Στρατηγικός σχεδιασμός : Ελλειμματικό εμπορικό ισοζύγιο - Επάρκεια στην εσωτερική αγορά. Βιωσιμότητα της μεταποιητικής βιομηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

Συµπληρωµατικές Σύνθετες Πτηνοτροφές Ισορροπιστές

Συµπληρωµατικές Σύνθετες Πτηνοτροφές Ισορροπιστές Πλήρεις Σύνθετες Πτηνοτροφές Μίγµατα 01 ΜΙΓΜΑ ΝΕΟΣΣΩΝ ΜΙΚΤΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ Α ΗΛΙΚΙΑΣ (1 η - 30 η ηµ.) 02 ΜΙΓΜΑ ΝΕΟΣΣΩΝ ΜΙΚΤΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ Β ΗΛΙΚΙΑΣ (30 η ηµ. - σφαγή) 03 ΜΙΓΜΑ ΟΡΝΙΘΩΝ ΩΟΤΟΚΙΑΣ 04 ΜΙΓΜΑ ΝΕΟΣΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 / 05 / 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΕΤΩΝ 2009 ΚΑΙ 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 / 05 / 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΕΤΩΝ 2009 ΚΑΙ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 / 05 / 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΕΤΩΝ 2009 ΚΑΙ 2010 Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται τα οριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 26 Ιουνίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΤΟΥΣ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 26 Ιουνίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 26 Ιουνίου 215 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΤΟΥΣ Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται τα οριστικά αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ (ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ)

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ (ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ) ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ (ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι προκηρύχθηκε το πρόγραμμα για την ένταξη στο καθεστώς ενίσχυσης για την ενθάρρυνση των επενδύσεων μικρού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ. Δ. Σ. Αθήνα, 31/01/2014 ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 12246 ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ. Δ. Σ. Αθήνα, 31/01/2014 ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 12246 ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ. Δ. Σ. Αθήνα, 31/01/2014 ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 12246 ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΣ: Ως Πίνακα Διανομής ΑΔΑ.: ΚΟΙΝ: Ως Πίνακα Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με: Τους Καν. (ΕΚ) 889/2008 & 834/2007

Σύμφωνα με: Τους Καν. (ΕΚ) 889/2008 & 834/2007 ΔΜ 2-2 Γ` ΣΔΠ Σελ. 1 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ επε. (GR-BIO-02) Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ BOΟΤΡΟΦΙΑΣ Σύμφωνα με: Τους Καν. (ΕΚ) 889/2008 & 834/2007 «Φυσιολογική» επε Εθνικής Αντίστασης 66, Αλεξάνδρεια 59300,,

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα διάρθρωσης γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων ΕΙΔΟΣ. Δειγματοληπτική έρευνα / Απογραφική έρευνα

Έρευνα διάρθρωσης γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων ΕΙΔΟΣ. Δειγματοληπτική έρευνα / Απογραφική έρευνα Έρευνα διάρθρωσης γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων ΕΙΔΟΣ Δειγματοληπτική έρευνα / Απογραφική έρευνα Ερευνώμενος Πληθυσμός και Δειγματοληπτικό Πλαίσιο Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε όλους τους Νομούς

Διαβάστε περισσότερα

Ύπαιθρο (διαθέσιμοι χώροι εκ περιτροπής ανά κεφαλή) αριθ. ζώων ανά m 2. (καθαρό εμβαδό διαθέσιμο για τα ζώα) εκατοστά

Ύπαιθρο (διαθέσιμοι χώροι εκ περιτροπής ανά κεφαλή) αριθ. ζώων ανά m 2. (καθαρό εμβαδό διαθέσιμο για τα ζώα) εκατοστά ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ / ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Εκτροφή πτηνών Α. Προέλευση των πτηνών 1. Καταγωγή των πτηνών βιολογικής εκτροφής: Πρέπει να επιλέγονται φυλές πτηνών λαμβάνοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρεις Σύνθετες Πτηνοτροφές Μίγµατα

Πλήρεις Σύνθετες Πτηνοτροφές Μίγµατα Πλήρεις Σύνθετες Πτηνοτροφές Μίγµατα 01 ΜΙΓΜΑ ΝΕΟΣΣΩΝ ΜΙΚΤΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ Α ΗΛΙΚΙΑΣ (1 η - 30 η ηµ.) 02 ΜΙΓΜΑ ΝΕΟΣΣΩΝ ΜΙΚΤΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ Β ΗΛΙΚΙΑΣ (30 η ηµ. - σφαγή) 03 ΜΙΓΜΑ ΟΡΝΙΘΩΝ ΩΟΤΟΚΙΑΣ 04 ΜΙΓΜΑ ΝΕΟΣΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ IRIS

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ IRIS ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 52, 71305, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΛ: 2810 360715 7 FAX: 2810 360718 info@irisbio.gr / www.irisbio.gr ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1(A) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ I. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 2015 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ NUMBER (12) ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ NUMBER (2) ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ CHAR (100)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1(A) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ I. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 2015 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ NUMBER (12) ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ NUMBER (2) ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ CHAR (100) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1(A) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ I. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 2015 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΣ/ΜΗΚΟΣ 1 2 " Τ 4 5 ~~6~ 7 ~~8~ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ NUMBER (12) Α.Φ.Μ. CHAR (9) ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ NUMBER (2) ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ Κ. ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΣ Ε. ΝΕΛΛΑΣ ΑΘΗΝΑ 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 1. ΆΣΚΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΎ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Κριτήρια προσδιορισμού του μεγέθους μιάς γεωργικής εκμετάλλευσης Η Χρησιμοποιούμενη Γεωργική Έκταση (ΧΓΕ) Ο αριθμός των παραγωγικών Ζώων (ΖΜ) Οι απαιτούμενες Μονάδες Ανθρώπινης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ / ΜΑΕ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ Ή ΚΕΦΑΛΗ ΖΩΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΩΡΑΣ.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ / ΜΑΕ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ Ή ΚΕΦΑΛΗ ΖΩΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΩΡΑΣ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ / ΜΑΕ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ Ή ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΩΡΑΣ. ΜΕΤΡΟ 1.1.2 "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ / ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΑΦΟΣ [3] ΟΜΩΣ: (Παγκόσμια Σύνοδος για το κλίμα, Παρίσι, Δεκέμβριος 2015)

ΕΔΑΦΟΣ [3] ΟΜΩΣ: (Παγκόσμια Σύνοδος για το κλίμα, Παρίσι, Δεκέμβριος 2015) ΕΔΑΦΟΣ [3] ΟΜΩΣ: «Η διάβρωση και η ρύπανση του εδάφους έχουν οδηγήσει σε απώλεια του ενός τρίτου περίπου της καλλιεργήσιμης γης στον πλανήτη κατά τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες. Η διάβρωση λαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Η ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Η ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ Ν. Έβρου ΟΡΕΙΝΗ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1 Αραβόσιτος 14,69 38,22 15,43 38,58 12,34 30,86 9,26 23,15 2 Βρώμη - Σίκαλη 13,78 15,62 3 Κριθάρι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ / ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ / ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ / ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Τίτλος Δράσης Κωδικός Δράσης 19.2.3 Τίτλος υπο-δράσης Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη/βελτίωση της και ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό έτος 2012 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ

Οικονομικό έτος 2012 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΠΕΔΙΝΗ Ν. Έβρου ΟΡΕΙΝΗ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1 Αραβόσιτος 14,69 38,22 15,43 38,58 12,34 30,86 9,26 23,15 2 Βρώμη - Σίκαλη 13,78 15,62 3

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρα 36 (α) (ii) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.2 Παράρτηµα II του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006

Άρθρα 36 (α) (ii) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.2 Παράρτηµα II του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006 5.3.2.1.2. Ενισχύσεις στους γεωργούς περιοχών µε µειονεκτήµατα, εκτός των ορεινών περιοχών ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Ενισχύσεις στους γεωργούς περιοχών µε µειονεκτήµατα, εκτός των ορεινών περιοχών ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός οδηγός βιολογικής κτηνοτροφίας: χοιροτροφία

Πρακτικός οδηγός βιολογικής κτηνοτροφίας: χοιροτροφία Πρακτικός οδηγός βιολογικής κτηνοτροφίας: χοιροτροφία Α. Παπαράδη 1, Ε. Ξυλούρη 1 1 Εργαστήριο Ανατομίας και Φυσιολογίας Αγροτικών Ζώων, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Η ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Η ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ Ν. Έβρου ΟΡΕΙΝΗ Μη Μη Μη Μη ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1 Αραβόσιτος 13,51 35,16 14,20 35,49 11,36 28,39 8,52 21,29 2 Βρώμη - Σίκαλη 13,78 15,62

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 83840/3591/87 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ Αρχή έκδοσης: ΠΕΧΩΔΕ ΦΕΚ: 1Δ Μέγεθος κειμένου:

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 1.1: βιολογική γεωργία ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013

Δράση 1.1: βιολογική γεωργία ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 Άξονας 2 : Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος διαχείριση των φυσικών πόρων Μέτρο 2.1.4 : Γεωργό-περιβαλλοντικές ενισχύσεις Δράση 1.1: βιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΡΚΑ ΙΑΣ. Τίτλος ράσης. Επιστημονικός Υπεύθυνος ράσης ΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ 1

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΡΚΑ ΙΑΣ. Τίτλος ράσης. Επιστημονικός Υπεύθυνος ράσης ΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ 1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΧΟΡΗΓΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ Ι ΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Σ. ΛΑΤΣΗ ΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΡΚΑ ΙΑΣ Τίτλος ράσης Εκτροφή Σαλιγκαριών του είδους Helix

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και Οργάνωση Κτηνοτροφικών Μονάδων

Σχεδιασμός και Οργάνωση Κτηνοτροφικών Μονάδων Σχεδιασμός και Οργάνωση Κτηνοτροφικών Μονάδων Ενότητα 2: Βοοειδή (1/4), 2 ΔΩ Τμήμα: Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργ. Μηχανικής Διδάσκοντες: Παναγάκης Παναγιώτης, Μπριασούλης Δημήτρης Μαθησιακοί Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες»

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» «Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» Τεχνικοοικονοµική Ανάλυση 1 www.agribusiness.uoi.gr Υπεύθυνος έργου: Φωτόπουλος Χρήστος: Καθηγητής Marketing Management Τροφίµων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Για την εφαρμογή του προγράμματος οι ακόλουθοι όροι έχουν την αντίστοιχη προσδιοριζόμενη έννοια :

ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Για την εφαρμογή του προγράμματος οι ακόλουθοι όροι έχουν την αντίστοιχη προσδιοριζόμενη έννοια : ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π1) ΟΡΙΣΜΟΙ Για την εφαρμογή του προγράμματος οι ακόλουθοι όροι έχουν την αντίστοιχη προσδιοριζόμενη έννοια : α) Γεωργία Είναι ο τομέας της οικονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες»

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» «Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» Τεχνικοοικονοµική Ανάλυση (Κοµοτηνή) 1 www.agribusiness.uoi.gr Υπεύθυνος έργου: Φωτόπουλος Χρήστος: Καθηγητής Marketing Management

Διαβάστε περισσότερα

Ζωοτροφές ΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

Ζωοτροφές ΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Ζωοτροφές ΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Λεωφ. Εθνάρχου Βενιζέλου 40, Σούδα 73200, τηλ. 2821081380, fax 2821089898, http://www.mills.gr e-mail: info@mills.gr ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΙΓΟ-ΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΗ ΒΙΟΠΡΟΒ 14 ΓΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 20 Απριλίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2013 Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται

Διαβάστε περισσότερα

είτε εκτρέφετε ένα είτε εκτρέφετε 10.000 Δίπλα στον επαγγελματία κτηνοτρόφο και τον ερασιτέχνη εκτροφέα

είτε εκτρέφετε ένα είτε εκτρέφετε 10.000 Δίπλα στον επαγγελματία κτηνοτρόφο και τον ερασιτέχνη εκτροφέα είτε εκτρέφετε ένα είτε εκτρέφετε 10.000 Δίπλα στον επαγγελματία κτηνοτρόφο και τον ερασιτέχνη εκτροφέα +Το μεράκι για το αντικείμενό μας, η γνώση, η άριστη ποιότητα των προϊόντων, ο επαγγελματισμός στις

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικό έτος 2011 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕ ΙΝΗ ΠΕ ΙΝΗ ΖΩΝΗ

Οικονοµικό έτος 2011 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕ ΙΝΗ ΠΕ ΙΝΗ ΖΩΝΗ ΕΙΣΟ ΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΠΕ ΙΝΗ Ν. Έβρου ΟΡΕΙΝΗ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1 Αραβόσιτος 14,69 38,22 15,43 38,58 12,34 30,86 9,26 23,15 2 Βρώµη - Σίκαλη 13,78 15,62 3

Διαβάστε περισσότερα

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες»

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» «Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» Τεχνικοοικονοµική Ανάλυση: Νοµός Αιτωλοακαρνανίας 1 www.agribusiness.uoi.gr Υπεύθυνος έργου: Φωτόπουλος Χρήστος: Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ Στήριξη για επενδύσεις στην μεταποίηση/ εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων

ΜΕΤΡΟ Στήριξη για επενδύσεις στην μεταποίηση/ εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων ΜΕΤΡΟ 4.2 - Στήριξη για επενδύσεις στην μεταποίηση/ εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων Ενισχυόμενες δράσεις Δικαιούχοι Το Μέτρο αποτελείται από τις εξής δράσεις: α) ΔΡΑΣΗ 4.2.1 «Μεταποίηση, εμπορία

Διαβάστε περισσότερα

Η Κτηνοτροφία σήμερα: προβλήματα & προοπτικές

Η Κτηνοτροφία σήμερα: προβλήματα & προοπτικές Η Κτηνοτροφία σήμερα: προβλήματα & προοπτικές Dr Παπαδόπουλος Σεραφείμ Κατεύθυνση Ζωικής Παραγωγής Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων ΤΕΙ Θεσσαλίας Πηγή φωτογραφίας: Helexpo Zootechnia 2011 Η κτηνοτροφία στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με: Τους Καν. (ΕΚ) 889/2008 & 834/2007

Σύμφωνα με: Τους Καν. (ΕΚ) 889/2008 & 834/2007 ΔΜ 2-2 Γ` ΣΔΠ Σελ. 1 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ επε. (GR-BIO-02) Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΑΣ Σύμφωνα με: Τους Καν. (ΕΚ) 889/2008 & 834/2007 «Φυσιολογική» επε Εθνικής Αντίστασης 66, Αλεξάνδρεια 59300,,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ / MAE ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ Ή ΚΕΦΑΛΗ ΖΩΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΩΡΑΣ.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ / MAE ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ Ή ΚΕΦΑΛΗ ΖΩΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΩΡΑΣ. ΩΠ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ / MAE ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΩΡΑΣ. ΜΕΤΡΟ 1.1.2 "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ Σ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ / ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ Ή ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. μήνα Νοέμβριο 2016, σε σύγκριση με τον δείκτη του

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. μήνα Νοέμβριο 2016, σε σύγκριση με τον δείκτη του ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Ιανουαρίου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Νοέμβριος ς 2016 Η εξέλιξη των Δεικτών Τιμών Εισροών και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΡΚΑ ΙΑΣ. Τίτλος ράσης. Εκσυγχρονισμός κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων. Επιστημονικός Υπεύθυνος ράσης

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΡΚΑ ΙΑΣ. Τίτλος ράσης. Εκσυγχρονισμός κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων. Επιστημονικός Υπεύθυνος ράσης ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΧΟΡΗΓΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ Ι ΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Σ. ΛΑΤΣΗ ΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΡΚΑ ΙΑΣ Τίτλος ράσης Εκσυγχρονισμός κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ι. ΜΠΑΛΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α.Π.Θ.

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ι. ΜΠΑΛΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α.Π.Θ. ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ι. ΜΠΑΛΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α.Π.Θ. Η υπερβολική συγκέντρωση της εντατικής κτηνοτροφίας σε ορισμένες περιοχές, σε συνδυασμό με την αύξηση του μεγέθους των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Δεκέμβριο

ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Δεκέμβριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 14 Φεβρουαρίου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Δεκέμβριο ος 2016 Η εξέλιξη των Δεικτών Τιμών Εισροών και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠ Εθνικές Επιλογές

ΚΑΠ Εθνικές Επιλογές ΚΑΠ 2014-2020 Εθνικές Επιλογές 2 Εθνικές Επιλογές : Συνδεδεμένες ενισχύσεις Στρατηγικός σχεδιασμός : Ελλειμματικό εμπορικό ισοζύγιο - Επάρκεια στην εσωτερική αγορά. Βιωσιμότητα της μεταποιητικής βιομηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης. Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης

Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης. Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων Αρχή Εποπτείας: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με: Τους Καν. (ΕΚ) 889/2008 & 834/2007

Σύμφωνα με: Τους Καν. (ΕΚ) 889/2008 & 834/2007 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ επε. (GR-BIO-02) Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑΣ Σύμφωνα με: Τους Καν. (ΕΚ) 889/2008 & 834/2007 «Φυσιολογική» επε Εθνικής Αντίστασης 66, Αλεξάνδρεια 59300,, e-mail: info@physiologike.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, Ιανουαρίου 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, Ιανουαρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, Ιανουαρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση Προγραμματιαμού και Γ.Δ Τμήμα: Δ! Πληροφορίες: Ευγ. Παπαδάμη ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Στ.Σύλλας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟ ΝΈΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟ ΝΈΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟ ΝΈΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Δρ. Σ. Αγγελόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων, Αλεξάνδρειο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΗΣ Χαμηλότερο κόστος σίτισης ανά ζώο.. Απόσβεση σε 9-18 μήνες.. Χωρίς χρήματα για ζωοτροφές.. Ένα Containers 20 τμ για 20 στρέμματα καλλιεργούμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ Δρ. Ν. Διαμαντίδης ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ. Ιστιαία 25/10/2012

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ Δρ. Ν. Διαμαντίδης ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ. Ιστιαία 25/10/2012 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ Δρ. Ν. Διαμαντίδης ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ Ιστιαία 25/10/2012 ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ Εργαλείο οργάνωσης του παραγωγικού συστήµατος της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ:

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2013 & ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ/ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΕΛΓΑ 2013 - ΜΗΤΡΩΟ ΑΓΡΟΤΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ (ΜΑΑΕ) Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: Στις περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 4.2: «Μεταποίηση, Εμπορία ή και Ανάπτυξη Γεωργικών Προϊόντων»

Δράση 4.2: «Μεταποίηση, Εμπορία ή και Ανάπτυξη Γεωργικών Προϊόντων» Δράση 4.2: «Μεταποίηση, Εμπορία ή και Ανάπτυξη Γεωργικών Προϊόντων» Σε δημόσια διαβούλευση δόθηκε η Υπουργική Απόφαση για την υλοποίηση του Μέτρου 4.2 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΓΤΑΑ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό έτος 2012

Οικονομικό έτος 2012 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ α/α ΝΟΜΟΣ Σελ. 1 Αθηνών 133 2 Αιτωλοακαρνανίας 113 3 Αν. Αττικής 129 4 Αργολίδος 177 5 Αρκαδίας 165 6 Αρτας 85 7 Αχαϊας 149 8 Βοιωτίας 121 9 Γρεβενών 53 10 Δράμας 13 11 Δυτ. Αττικής 141

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Βοιωτίας. Οικονομικό έτος 2012 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ

Ν. Βοιωτίας. Οικονομικό έτος 2012 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ Ν. Βοιωτίας ΠΕΔΙΝΗ ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΟΡΕΙΝΗ Μη Μη Μη Μη ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1 Αραβόσιτος 14.69 38.22 42.25 33.80 25.35 2 Βρώμη - Σίκαλη 13.78 15.62 3 Κριθάρι 15.54 12.57 12.09 9.67 7.25 4 Ρύζι 46.19 5 Σιτάρι μαλακό

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με: Τους Καν. (ΕΚ) 889/2008 & 834/2007

Σύμφωνα με: Τους Καν. (ΕΚ) 889/2008 & 834/2007 ΔΜ 2-2 Γ` ΣΔΠ Σελ. 1 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ επε. (GR-BIO-02) Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ Σύμφωνα με: Τους Καν. (ΕΚ) 889/2008 & 834/2007 «Φυσιολογική» επε Εθνικής Αντίστασης 66, Αλεξάνδρεια 59300,,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ & ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003

ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ & ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Αθήνα, 20.2.2004 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ & ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003 Η

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.1 Παράρτηµα II, του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006

Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.1 Παράρτηµα II, του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006 5.3.2.1.1. Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών για φυσικά µειονεκτήµατα ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών για φυσικά µειονεκτήµατα ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΩΝ ΕΙΚΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΟΝ ΡΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΑΡΙΘΜΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ (GR-BIO-02) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΥΠΟ EN 45011 ΕΝΤΥΠΟ Φ.1.2

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ (GR-BIO-02) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΥΠΟ EN 45011 ΕΝΤΥΠΟ Φ.1.2 ΔΗΛΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η συμπλήρωση του παρόντος ερωτηματολογίου είναι απαραίτητη για την ένταξη στο Σύστημα Ελέγχου Πιστοποίησης της ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ. Παρακαλώ επισυνάψτε:

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ. Νοέµβριος = 100

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ. Νοέµβριος = 100 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΩΝ ΕΙΚΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΟΝ ΡΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΑΡΙΘΜΩΝ Ε Λ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Συμεών Σ Μαρνασίδης, Γεωπόνος (MSc)

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Συμεών Σ Μαρνασίδης, Γεωπόνος (MSc) ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Συμεών Σ Μαρνασίδης, Γεωπόνος (MSc) Τα παραγόμενα από τον πρωτογενή τομέα τρόφιμα, ανάλογα με το είδος τους και την προέλευση τους, κατατάσσονται σε παραγωγικούς κλάδους,

Διαβάστε περισσότερα

Πυλώνας Ι (Κανονισμός 1307/2013): Η νέα αρχιτεκτονική των άμεσων ενισχύσεων

Πυλώνας Ι (Κανονισμός 1307/2013): Η νέα αρχιτεκτονική των άμεσων ενισχύσεων Π. Καρανικόλας Πολλαπλή Συμμόρφωση Πυλώνας Ι (Κανονισμός 1307/2013): Η νέα αρχιτεκτονική των άμεσων ενισχύσεων Συνδεδεμένες Ενισχύσεις (8%) Σε αρκετά προϊόντα, εξαιρείται το χοίρειο κρέας και ο καπνός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 6.1.1 Σύγχρονο & λειτουργικό θερμοκήπιο στην Κύπρο

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 6.1.1 Σύγχρονο & λειτουργικό θερμοκήπιο στην Κύπρο ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 6.1.1 Σύγχρονο & λειτουργικό θερμοκήπιο στην Κύπρο ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΒΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΜΑΡΟΥΛΙΟΥ HYDROFLIES ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ / ΑΡΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (άρθρο 63 του Καν. Ε.Κ.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ / ΑΡΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (άρθρο 63 του Καν. Ε.Κ. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ / ΑΡΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (άρθρο 63 του Καν. Ε.Κ. 889/2008) ΕΠΩΝΥΜΙΑ MΟΝΑΔΟΣ 1 : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 2 : ΤΗΛΕΦΩΝΟ 3

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί είναι θέμα παράδοσης...

Γιατί είναι θέμα παράδοσης... Γιατί είναι θέμα παράδοσης... ΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Λεωφ. Εθνάρχου Βενιζέλου 40, Σούδα 73200, τηλ: 800-11-44555, 28210 81380, fax: 28210 89898, http://www.mills.gr e-mail: info@mills.gr Αιγο-Προβατοτροφές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.12.2016 COM(2016) 786 final ANNEXES 1 to 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τις ενοποιημένες στατιστικές για

Διαβάστε περισσότερα

Βασικός εξοπλισμός Θερμοκηπίων. Τα θερμοκήπια όσον αφορά τις βασικές τεχνικές προδιαγραφές τους χαρακτηρίζονται:

Βασικός εξοπλισμός Θερμοκηπίων. Τα θερμοκήπια όσον αφορά τις βασικές τεχνικές προδιαγραφές τους χαρακτηρίζονται: Βασικός εξοπλισμός Θερμοκηπίων Τα θερμοκήπια όσον αφορά τις βασικές τεχνικές προδιαγραφές τους χαρακτηρίζονται: (α) από το είδος της κατασκευής τους ως τοξωτά ή αμφίρρικτα και τροποποιήσεις αυτών των δύο

Διαβάστε περισσότερα

Χειμώνας 2012-2013 ΓΙΟΡΤΙΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* * Οι τιμές ισχύουν μόνο για το πρατήριο του εργοστασίου

Χειμώνας 2012-2013 ΓΙΟΡΤΙΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* * Οι τιμές ισχύουν μόνο για το πρατήριο του εργοστασίου Χειμώνας 2012-2013 ΓΙΟΡΤΙΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* * Οι τιμές ισχύουν μόνο για το πρατήριο του εργοστασίου H Eταιρία Η ιστορία της εταιρείας ΑΫΦΑ- ΝΤΗΣ, ξεκινάει το 1978 από ένα ορεινό χωριό της Αιτωλοακαρνανίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΙΟΥΝΙΟΣ = 100,0

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΙΟΥΝΙΟΣ = 100,0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΩΝ ΕΙΚΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΟΝ ΡΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΑΡΙΘΜΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογική προβατοτροφία

Βιολογική προβατοτροφία Ινστιτούτο Γεωργοοικονοµικών και Κοινωνιολογικών Ερευνών Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας Λ. ηµοκρατίας 61, 135 61 Αγ. Ανάργυροι, Αττική Τηλ. 210 27 56 596, Fax 210 27 51 937 Email tzouramani.inagrop@nagref.gr

Διαβάστε περισσότερα

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες»

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» «Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» Τεχνικοοικονοµική Ανάλυση 1 Υπεύθυνος έργου: Φωτόπουλος Χρήστος: Καθηγητής Marketing Management Τροφίµων του Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 02 / 04 / 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 02 / 04 / 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 02 / 04 / 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Έτη 2009, 2010 και 2011 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

COSMOCERT A.E. Καμπούρογλου Δ. 25 ΤΚ 115 25 Αθήνα T +30 210-6712855 F +30 210-6712755 E info@cosmocert.gr W http://cosmocert.gr/

COSMOCERT A.E. Καμπούρογλου Δ. 25 ΤΚ 115 25 Αθήνα T +30 210-6712855 F +30 210-6712755 E info@cosmocert.gr W http://cosmocert.gr/ Σε συνδυασμό με αυτόν τον Πρακτικό Οδηγό θα πρέπει να έχετε διαβάσει και: 1. Τις Προδιαγραφές των Καν. (ΕΚ) 834/2007 και Καν. (ΕΚ) 889/2008 2. Τον Ειδικό Κανονισμό Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ Αύγουστος = 100

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ Αύγουστος = 100 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΩΝ ΕΙΚΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΟΝ ΡΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΑΡΙΘΜΩΝ ΕΛΤΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑ ΣΤΑΔΙΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑ ΣΤΑΔΙΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑ ΣΤΑΔΙΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ) ΠΡΟΧΕΙΡΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΣΚΕΛΕΤΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Υπομέτρο Δράση «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη με τελικό γεωργικό προϊόν»

Υπομέτρο Δράση «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη με τελικό γεωργικό προϊόν» Υπομέτρο 4.2 - Δράση 4.2.1 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη με τελικό γεωργικό προϊόν» Δικαιούχοι Δικαιούχοι του Υπομέτρου 4.2 είναι οι πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις που τηρούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: εκέµβριος 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: εκέµβριος 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 15 Φεβρουαρίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: εκέµβριος 2012 Η εξέλιξη των εικτών Τιµών Εισροών και Εκροών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ετη 2009, 2010 και 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ετη 2009, 2010 και 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 02 / 04 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ετη 2009, 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΦΕΣ ΠΤΗΝΩΝ Α. ΟΡΝΙΘΕΣ (ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ & ΚΟΤΕΣ)

ΤΡΟΦΕΣ ΠΤΗΝΩΝ Α. ΟΡΝΙΘΕΣ (ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ & ΚΟΤΕΣ) ΚΩ. ΤΡΟΦΕΣ ΠΤΗΝΩΝ Α. ΟΡΝΙΘΕΣ (ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ & ΚΟΤΕΣ) ΟΙΚΟΣΙΤΗ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΗ ΕΚΤΡΟΦΗ 09 ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΓΜΑ ΝΕΟΣΣΩΝ - ΠΟΥΛΑ ΩΝ ΟΙΚΟΣΙΤΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ Φ19 ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΓΜΑ ΝΕΟΣΣΩΝ - ΠΟΥΛΑ ΩΝ ΟΙΚΟΣΙΤΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ - ECO Πλούσιο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία αναφοράς στον Αγροδιατροφικό Τομέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Περιφερειάρχης ΑΜΘ, κ.

Σημεία αναφοράς στον Αγροδιατροφικό Τομέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Περιφερειάρχης ΑΜΘ, κ. Σημεία αναφοράς στον Αγροδιατροφικό Τομέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Περιφερειάρχης ΑΜΘ, κ. Γεώργιος Παυλίδης Κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ΑΜΘ και Ελλάδας Η Ανατολική Μακεδονία

Διαβάστε περισσότερα