Για την τελική αποτύπωση ολικής οδοντοστοιχίας µε την χωρίς άσκηση πίεσης τεχνική προτιµούµε: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Υλικό υψηλής ρευστότητας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Για την τελική αποτύπωση ολικής οδοντοστοιχίας µε την χωρίς άσκηση πίεσης τεχνική προτιµούµε: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Υλικό υψηλής ρευστότητας"

Transcript

1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ Πότε έχουµε µείωση του ζωτικού χώρου της γλώσσας κατά 1000 mm3 περίπου Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Σύνταξη των οπισθίων δοντιών κατά 1mm γλωσσικότερα Σε νωδότητα κατηγορίας Ι κατά Kennedy, αντίστοιχα προς τα ακραία στηρίγµατα, 33 και 43, υπάρχουν ισχυροί χαλινοί µε υψηλή πρόσφυση. Οι άµεσοι συγκρατητήρες επιλογής, µιας Μ.Ο., θα είναι: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Συνδεδυασµένο άγκιστρο Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Σύνδεσµοι ακριβείας Η τεχνική εγκιβωτισµού του οριστικού αποτυπώµατος έχει σαν αποτέλεσµα Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Τη δηµιουργία ενός ανθεκτικού εκµαγείου µε σαφείς διαστάσεις των ορίων του πυθµένα των φατνιοχειλικών, φατνιοπαρειακών και φατνιογλωσσικών αυλάκων Πότε θεωρείται ότι η γλωσσική δοκός έχει τοποθετηθεί σωστά; Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Όταν το κάτω χείλος της βρίσκεται στο χαµηλότερο δυνατό επίπεδο και όταν το άνω χείλος της βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 3mm από την παρυφή των ούλων Για την τελική αποτύπωση ολικής οδοντοστοιχίας µε την χωρίς άσκηση πίεσης τεχνική προτιµούµε: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Υλικό υψηλής ρευστότητας Ο εξοπλισµός που απαιτείται για την διαδικασία αντιγραφής είναι Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Έγκλειστρο αντιγραφής και αλγινικό αποτυπωτικό ή ζυµώδης σιλικόνη Συγκλεισιακά σχήµατα για ΟΟ είναι: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Επίπεδη σύγκλειση Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Αµφίπλευρα εξισορροπηµένη σύγκλειση Η τεχνική της αντιγραφής µιας Ο.Ο επιτρέπει: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Την διατήρηση του σχήµατος των λείων επιφανειών Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Την διατήρηση της θέσης των δοντιών µε βελτιώσεις Τι συµβαίνει στην οδοντοστοιχία κατά την ενέργεια της πρόσθιας µοίρας του µασητήρα Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Υπεγείρεται η κάτω οδοντοστοιχία στην περιοχή αυτή Κατά τη µέση υπερώια ραφή συχνά ανευρίσκεται σκληρό έπαρµα γνωστό ως υπερώιο όγκωµα (torus palatinus). Η παρουσία αυτού του επάρµατος επηρεάζει Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Την εκλογή του µείζονα υπερώιου συνδετήρα Η ακρυλική ρητίνη σαν υλικό προσωπικών προσθέσεων παρουσιάζει τα εξής προβλήµατα Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Αδυναµία παραγωγής πολλών προσθέσεων από την ίδια µήτρα Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Τραυµατισµό των ευκίνητων προσωπικών ιστών Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Αδυναµία εκµετάλλευσης εσοχών για τη συγκράτηση της πρόσθεσης Η ανάγκη µεγάλων διορθώσεων του µεταλλικού σκελετού, που µπορεί να διαπιστωθεί κατά την δοκιµή του στο στόµα, αντιµετωπίζεται: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Με ανακατασκευή του µεταλλικού σκελετού Η στοµατίτιδα από οδοντοστοιχίες κατά τον Newton οφείλεται σε: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Απόφραξη εκφορητικών πόρων των ελασσσόνων σιαλογόνων αδένων 1

2 Τα στηρίγµατα µιας επένθετης οδοντοστοιχίας συνήθως διαµορφώνονται σε µικρό (βραχύ) ή και µέτριο µέγεθος: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Σε περιπτώσεις κατασκευής επένθετων οδοντοστοιχιών µικτής στήριξης Ένα βασικό πλεονέκτηµα των συνδέσµων ακριβείας είναι: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Η συγκράτηση της Μ.Ο. είναι αρχικά καλύτερη, συγκρινόµενη µε τα άγκιστρα Μειωµένη συγκράτηση Μ.Ο. µπορεί να οφείλεται: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Σε πρόωρες επαφές δοντιών Ποιο από τα παρακάτω δεν αποτελεί χαρακτηριστική ιδιότητα των κεριών Ο.Ο Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Χρόνος πήξης Ο µεγάλος συνδετήρας στην µερική οδοντοστοιχία άνω γνάθου προσφέρει κυρίως Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Στήριξη Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Σταθερότητα Το γοτθικό τόξο αναφέρεται: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Στην εξεύρεση της κεντρικής σχέσης της κάτω γνάθου Με το υπερωιόγραµµα καταγράφεται Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Η ακριβής θέση της γλώσσας σε σχέση µε την υπερώα κατά τη διάρκεια της οµιλίας Η τροποποίηση του σχήµατος των δοντιών στηρίξεως και δηµιουργία οδηγών επιπέδων παράλληλων προς την φορά ενθέσεως και αφαίρεσης της Μ.Ο. αποβλέπει Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Στην αποφυγή µεταφοράς εκµοχλευτικών δυνάµεων στα δόντια στήριξης κατά την ένθεση και την αφαίρεση της Μ.Ο Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Στη σµίκρυνση του χώρου ανάµεσα στα δόντια στήριξης και τον ελάσσονα συνδετήρα του αγκίστρου Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Στην µε επίπεδο και όχι σηµειακή επαφή του ελάσσονα συνδετήρα µε τα δόντια στήριξης Με τον όρο «εν ηρεµία» ή στατικό αποτύπωµα εννοούµε εκείνο το αποτύπωµα που Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Λαµβάνεται όταν στον βλεννογόνο δεν ασκείται καµιά πίεση και εξαιτίας αυτής δεν προκύπτει καµιά παραµόρφωσή του Τα άγκιστρα τύπου δοκού Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Είναι άγκιστρα αυχενικής προσπέλασης Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Αναφέρονται και ως έρποντα άγκιστρα Ενδείξεις για αντιγραφή µιας Ο.Ο είναι: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Υπερήλικες ασθενείς Ποια ανατοµικά στοιχεία καθορίζουν το οπίσθιο όριο του αποτυπώµατος άνω γνάθου στην κατασκευή ολικής οδοντοστοιχίας: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Πτερυγογναθικές εντοµές, περιοχή 2-3 mm πίσω από το όριο σκληρής - µαλθακής υπερώας 2

3 Σε νωδότητα κατηγορίας Ι κατά Kennedy, τα ακραία στηρίγµατα, 13 και 23, εµφανίζουν βάθος εσοχής εγγύς παρειακά 0,50 mm και εντόνως προέχοντα φατνιακά επάρµατα. Τα άγκιστρα επιλογής, για την Μ.Ο. που πρόκειται να κατασκευασθεί δίχως στεφάνες, θα είναι: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Συνδεδυασµένο άγκιστρο Ο έλεγχος συγκράτησης µιας άνω ολικής οδοντοστοιχίας γίνεται µε: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Άσκηση πίεσης, πίσω από τους τοµείς, προς τα εµπρός και άνω, µε τον δείκτη του χεριού µας Η επικάλυψη των δοντιών-στηριγµάτων µε στεφάνες για την κατασκευή Μ.Ο. συνιστάται Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Για την καλύτερη διαµόρφωση της περιφέρειάς τους Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Για την προφύλαξη ιδιαίτερα φθαρµένων και πολυσφραγισµένων δοντιών Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Για τη ναρθηκοποίησή τους Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Σε περιπτώσεις πολυτερηδονισµού Η σύνταξη των άνω µέσων τοµέων γίνεται βάσει της θέσης Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Της τοµικής θηλής Το µικτό άγκιστρο διαθέτει: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Ένα βραχίονα ουλικής προσπέλασης Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: ύο χυτούς βραχίονες Στην αποτύπωση για Ο.Ο. µε τη µέθοδο του ανοικτού στόµατος: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Τα πτερύγια της οδοντοστοιχίας µπορεί να είναι υποεκτατικά Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: εν καταγράφεται όλο το εύρος και το βάθος των αυλάκων Ποια από τα παρακάτω αποτελούν πλεονεκτήµατα των αλγινικών αποτυπωτικών υλικών Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Ευκολία στον χειρισµό Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Ελαστικότητα Ποια είναι η κύρια επιφάνεια στήριξης µιας άνω ολικής οδοντοστοιχίας Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Η φατνιακή ακρολοφία Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Η σκληρή υπερώα Ελάχιστο κριτήριο ορθής απόδοσης της καµπύλης αντισταθµίσεως στον αρθρωτήρα είναι: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Σε θέση προολίσθησης (τα πρόσθια δόντια σε κοπτική-κοπτική επαφή) να υπάρχουν σηµεία επαφής και από τις δύο πλευρές τουλάχιστον στους β γοµφίους άνω και κάτω οδοντοστοιχίας Ποια είναι η διεύθυνση απορρόφησης της φατνιακής απόφυσης της άνω γνάθου µετά την απώλεια των δοντιών; Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Προς τα πάνω και µέσα Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Η απορρόφηση είναι κεντροµόλος Το συνδεδυασµένο άγκιστρο είναι: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Άγκιστρο µε ένα χυτό βραχίονα Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Άγκιστρο µε ένα συρµάτινο βραχίονα Στους νωδούς ασθενείς, ποιός ελεγκτής µπορεί να αποκατασταθεί µε την κατασκευή και τοποθέτηση µιας οδοντοστοιχίας Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Ο πρόσθιος ανατοµικός ελεγκτής 3

4 Για αισθητικούς λόγους σε, µεγάλη απορρόφηση της πρόσθιας µοίρας του άνω φατνιακού τόξου, η αντικατάσταση των δοντιών προτιµάται να γίνεται µε Μ.Ο. γιατί επιτρέπει: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Την πλέον κατακόρυφη τοποθέτηση των δοντιών Χαρακτηριστικά αντικειµενικά κλινικά ευρήµατα που υποδηλώνουν την ανάγκη αναπροσαρµογής των βάσεων µιας µερικής οδοντοστοιχίας µε ελεύθερα άκρα Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Απώλεια της επαφής των τεχνητών δοντιών µε τους ανταγωνιστές στην µέγιστη συγγόµφωση Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Αποµάκρυνση του έµµεσου συγκρατητικού στοιχείου από την υποδοχή του, όταν ασκείται πίεση στα τεχνητά δόντια της βάσης της άλλης πλευράς Η θέση του ασθενή κατά την λήψη των αρχικών αποτυπωµάτων πρέπει να είναι ως εξής Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Πλάτη κάθετη προς το έδαφος και το κεφάλι ευθυτενές και κατακόρυφο Κατά τη θέση ανάπαυσης της κάτω γνάθου Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Τα χείλη της γλώσσας πρέπει να εφάπτονται στα γλωσσικά φύµατα των κάτω οπισθίων δοντιών Ο µεγάλος συνδετήρας του σκελετού µιας µερικής οδοντοστοιχίας Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Συνδέει το δεξιό µε το αριστερό τµήµα της Μ.Ο Το απλό εφιππεύον άγκιστρο διαθέτει Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Έναν ελάσσονα συνδετήρα και έναν συγκρατητικό βραχίονα µασητικής προσπέλασης Το δακτυλιοειδές άγκιστρο διαθέτει: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Έναν ελάσσονα συνδετήρα, δύο εφαπτήρες, ένα βραχίονα υσανεξία από κινητή πρόσθεση µπορεί να οφείλεται: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Σε µείωση του ζωτικού χώρου της γλώσσας Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Σε αλλεργική αντίδραση από βάση ακρυλικής ρητίνης που έχει υποστεί ατελή πολυµερισµό και το υπολειπόµενο µονοµερές είναι υψηλό Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Σε ηυξηµένη κατακόρυφη διάσταση σύγκλεισης Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Σε ξηροστοµία Το υλικό επιλογής για την λήψη αρχικών αποτυπωµάτων για την κατασκευή Ο.Ο είναι Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Μη αντιστρεπτό υδροκολλοειδές Η θέση 1 της γλώσσας είναι εκείνη κατά την οποία Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Η γλώσσα βγαίνει όσο το δυνατό περισσότερο έξω από το στόµα H υπογλώσσια δοκός χρησιµοποιείται κυρίως σε περιπτώσεις: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: υσανεξίας στη γλωσσική δοκό Σε ποια θέση πρέπει να τοποθετείται το εκµαγείο κατά την έναρξη της παραλληλογράφησης: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Σε 0 Σαν γενικός κανόνας ναρθηκοποιήσης για τις Μ.Ο. µπορεί να ισχύει: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Σε περιπτώσεις Μ.Ο. µε ελεύθερα άκρα το ακραίο δόντι στήριξης κάθε πλευράς καλό είναι να συνδέεται µε ένα τουλάχιστο παρακείµενο δόντι 4

5 Η Lamina dura εξαφανίζεται πλήρως ακτινογραφικά όταν ο ασθενής πάσχει από: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Οστεοπόρωση Ποιος τύπος υπερώας ευνοεί τη συγκράτηση µιας άνω ολικής οδοντοστοιχίας; Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Υπερώα τετράγωνη και βαθιά Ποια η σηµασία της τέλειας επαφής των εγκλείστρων κατά την όπτηση της ακρυλικής ρητίνης; Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Η διατήρηση του σωστού πάχους της βάσης της οδοντοστοιχίας Τι συγκρατητικά στοιχεία (κατηγορίες) γνωρίζετε: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Σύνδεσµοι ακριβείας Ο στόχος του προσδιορισµού της ουδέτερης ζώνης είναι Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Να µην εκτοπίζεται η οδοντοστοιχία και να επέλθει προσαρµογή στην Ο.Ο. γρήγορα, ώστε αυτή να λειτουργήσει µε επιτυχία στο στόµα Η κίνηση Bennet αναφέρεται Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Στην εργαζόµενη πλευρά Ο προεγχειρητικός σχεδιασµός των γναθοπροσωπικών ασθενών γίνεται Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Και από τους δύο σε συνεργασία Το παράπονο του ασθενή, µετά την τοποθέτηση άνω ολικής οδοντοστοιχίας, ότι τα πρόσθια δόντια «φαίνονται µεγάλα» οφείλεται σε: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Χειλική τοποθέτηση των προσθίων άνω τεχνητών δοντιών Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Τοποθέτηση των προσθίων άνω τεχνητών δοντιών σε µασητικό επίπεδο πολύ χαµηλό (απέχει από τη φατνιακή ακρολοφία) Τι γνωρίζετε για τη σχεδίαση του πλέγµατος στις Μ.Ο.: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Πρέπει να είναι αραιή σχεδίαση Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Πρέπει να απέχει από την υποκείµενη φατνιακή ακρολοφία 1-1,5mm Το µετά δοκού άγκιστρο διαθέτει: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: ύο βραχίονες ουλικής προσπέλασης Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: ύο χυτούς βραχίονες Η τεχνική αντιγραφής δεν µπορεί να εφαρµοστεί Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Σε περιπτώσεις όπου χρειάζονται µεγάλες αλλαγές στην σύγκλειση Η χειλική δοκός χρησιµοποιείται ως µεγάλος συνδετήρας όταν Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Τα πρόσθια κάτω δόντια παρουσιάζουν µιαν ιδιαίτερα έντονη γλωσσική κλίση Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Υπάρχουν ιδιαίτερα έντονα και πολλαπλά γλωσσικά ογκώµατα Το µεγαλύτερο ποσοστό των γναθοπροσωπικών κακώσεων προκαλείται από Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Τροχαία ατυχήµατα Τα στηρίγµατα µιας επένθετης οδοντοστοιχίας συνήθως διαµορφώνονται σε µεγάλο ή και µέτριο µέγεθος: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Σε περιπτώσεις κατασκευής επένθετων οδοντοστοιχιών οδοντικής στήριξης Τι επιβραδύνει, µέχρι και αναστέλλει, την πήξη των µη αντιστρεπτών αλγινικών; Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Το φθοριούχο νάτριο 5

6 Τα µειονεκτήµατα των άµεσων οδοντοστοιχιών για τον ασθενή είναι: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Πολλαπλές εξαγωγές και άµεση τοποθέτηση που δηµιουργούν κακουχία, όπως και σύντοµη αναπροσαρµογή της βάσης της οδοντοστοιχίας Η προσθετική αποκατάσταση των εξωστοµατικών ελλειµµάτων προτιµάται από τη χειρουργική όταν: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Το έλλειµµα είναι µεγάλο Σε ποιες περιπτώσεις αµέσων ολικών οδοντοστοιχιών είναι απαραίτητη η χειρουργική πλάκα ; Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Σπανιότατα, όταν πρόκειται να πραγµατοποιηθεί εκτεταµένη εξοµάλυνση φατνιακών ακρολοφιών στις περιοχές των οπισθίων, άµφω, πριν την εξαγωγή των προσθίων Η τεχνική της αντιγραφής επιτρέπει Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Τη διατήρηση της θέσης και του σχήµατος των δοντιών µε δυνατότητες µικρών βελτιώσεων στις συγκλεισιακές επιφάνειες Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Τη βελτίωση της εφαρµογής και της επέκτασης της βάσης Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Τη διατήρηση του σχήµατος των λείων επιφανειών Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Τη µεταφορά επιτυχηµένων στοιχείων των Ο.Ο που χρησιµοποιούνται στις καινούριες H νόσος του Paget καλείται και Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Παραµορφωτική οστεΐτιδα Ο χρόνος έναρξης κατασκευής της οριστικής πρόσθεσης στα ελλείµµατα της άνω γνάθου εξαρτάται: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Από την πορεία επούλωσης Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Από την ύπαρξη δοντιών ή όχι Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Από το µέγεθος του ελλείµµατος Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Από την πρόγνωση της νεοπλασίας Η αποκατάσταση εκτεταµένης πρόσθιας νωδότητας µε ακίνητη κατασκευή (γέφυρα) αντενδείκνυται: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Όταν υπάρχει εκτεταµένη απορρόφηση σε ύψος και εύρος της νωδής περιοχής Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Όταν η γραµµή γέλωτος είναι υψηλή Η χειλική δοκός χρησιµοποιείται κυρίως σε : Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Έντονη γλωσσική απόκλιση προσθίων Το κοβάλτιο, ως συστατικό των χρωµιοκοβαλτιούχων κραµάτων: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Προσδίδει σκληρότητα Το δόντι στήριγµα µιας Μ.Ο. παρέχει άριστη στήριξη όταν η κινητικότητά του είναι: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: <1 mm Η διατήρηση των 6 πρόσθιων κάτω δοντιών στο στόµα συνεπάγεται τα εξής οφέλη: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Ο ασθενής δεν γίνεται νωδός Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: ιατηρούνται 6 πρόσθια δόντια αισθητικά παραδεκτά, που µπορεί να προσφέρουν συγκράτηση σε µια µερική οδοντοστοιχία ή και στήριξη σε µια επένθετη οδοντοστοιχία Μειονεκτήµατα των Μ.Ο είναι Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Ο κίνδυνος απασβεστίωσης και τερηδονισµού των δοντιών στηρίξεως Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Ο κίνδυνος πρόκλησης βλάβης στους περιοδοντικούς ιστούς λόγω λανθασµένης µεταφοράς δυνάµεων στα δόντια στηρίξεως Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Η έκθεση µετάλλου σε εµφανή θέση 6

7 Η δυσχέρεια κατά την οµιλία µε Ο.Ο πιθανόν να οφείλεται: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Πολύ µεγάλη οριζόντια πρόταξη των άνω προσθίων δοντιών Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Μείωση του ζωτικού χώρου της γλώσσας Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Σε αστάθεια της Ο.Ο Οι φυσικοί παράγοντες που συντελούν στην συγκράτηση µιας άνω ολικής οδοντοστοιχίας είναι Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Η ατµοσφαιρική πίεση Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Η συνάφεια Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Η συνοχή Τι δεν περιέχει το υγρό της ακρυλικής ρητίνης Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Παράγοντα έναρξης πολυµερισµού Ποια η ενέργεια του µασητήρα µυ; Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Με την ενέργειά του ανασπά την κάτω γνάθο Με το όργανο του Fox ελέγχεται: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Το µασητικό επίπεδο Τι πρόβληµα µπορεί να δηµιουργήσει η παραµονή κεριού στο ατοµικό δισκάριο κατά τη λήψη του αποτυπώµατος Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Μειώνει τη συγκράτηση του αποτυπωτικού υλικού µε το δισκάριο Ο πλαστικοποιητής στις ακρυλικές ρητίνες επηρεάζει κυρίως: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Το Tg (σηµείο υαλώδους µετάπτωσης) Ένδειξη για επικάλυψη των δοντιών στηριγµάτων µε στεφάνες αποτελεί Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Πολυτερηδονισµός Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Η έλλειψη πρόσφορων συγκρατητικών εσοχών Σε ηµιπροσαρµοζόµενο (ρυθµιζόµενο) αρθρωτήρα προκειµένου να αποδώσουµε αµφίπλευρα εξισορροπηµένη (ισορροπηµένη) σύγκλειση πρέπει να έχουµε: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Καταγραφή για την ρύθµιση της κλίσης των κονδυλικών τροχιών Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Καταγραφή µε προσωπικό τόξο Βασική προϋπόθεση για την επιτυχία των Μ.Ο. όσον αφορά στους µείζονες συνδετήρες είναι Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Η ακαµψία τους Η µέθοδος BOOS αφορά στην Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Υποκειµενική προσέγγιση της διάστασης σύγκλεισης Κύριο χαρακτηριστικό των µεγάλων συνδετήρων Μ.Ο. είναι: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Η επιφάνεια που καλύπτουν να είναι η απόλυτα αναγκαία για την καλή λειτουργία της Μ.Ο Ποιος είναι ο καθοριστικός παράγοντας του σχεδιασµού και της επιτυχίας της αποκατάστασης στα ελλείµµατα της κάτω γνάθου Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Η λύση της συνεχείας της γνάθου Οι καταγραφές για Μ.Ο. οδοντικής στήριξης πραγµατοποιούνται σε θέση: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Μέγιστης συγγόµφωσης 7

8 Κροταλισµός µιας ΟΟ κατά την οµιλία, προδίδει: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Ηυξηµένη διάσταση σύγκλεισης Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Έλλειψη συγκράτησης Το διπλό περιβάλλον ή εφιππεύον άγκιστρο: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Εµφανίζει αυξηµένη τερηδονογόνο δράση Η αποτύπωση του φαρυγγικού τµήµατος στις προσθέσεις της µαλθακής υπερώας (Soft palate prosthesis) γίνεται µε: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Θερµοπλαστικό υλικό Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Αποτυπωτικό κερί Σε τετράγωνο φατνιακό τόξο οι τεχνητοί κεντρικοί τοµείς συντάσσονται: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Περισσότερο υπερώια ώστε να πλησιάζουν τη νοητή γραµµή που συνδέει τα κοπτικά φύµατα των κυνοδόντων Η παρουσία νικελίου στο κράµα του σκελετού µερικών οδοντοστοιχιών Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Αυξάνει την ολκιµότητα του κράµατος Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Η παρουσία του δεν είναι πάντοτε απαραίτητη Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Είναι δυνητικά αλλεργιογόνο Τα οδηγά επίπεδα σε µια µερική οδοντοστοιχία: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Είναι δύο ή περισσότερες παράλληλες όµορες επιφάνειες δοντιών-στηριγµάτων Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Κατευθύνουν την τοποθέτηση και αφαίρεση της Μ.Ο Κύρια προσφορά των εφαπτήρων είναι: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Η στήριξη Το Άγκιστρο RPI (Rest Proximal I Bar) ή Ράβδος Ι ή δοκός Ι : Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Εφαρµόζεται σε προγοµφίους και κυνόδοντες µε έντονο γλωσσικό φύµα Πως ονοµάζεται η οδηγός γραµµή που ενώνει την εγγύς τρίεδρη γωνία του κυνόδοντα µε την γλωσσική επιφάνεια του οπισθογοµφίου επάρµατος Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Γραµµή Pound 8

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΙ ΠΝΤΗΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ Το οπίσθιο όριο του ατοµικού δισκαρίου της άνω γνάθου πρέπει να καταλήγει: Στις αγκιστρογναθικές εντοµές και να καλύπτει 2-3 mm πέρα από το όριο της σκληρής µαλθακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ Όταν τα δόντια αποκλίνουν αξονικά ή παρουσιάζουν περιστροφή λόγω ενέργειας συγκλεισιακών δυνάµεων η στροφή πραγµατοποιείται γύρω από ένα υποµόχλιο, που στα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗΣ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

Μονήρη Εμφυτεύματα στην Αισθητική Ζώνη.

Μονήρη Εμφυτεύματα στην Αισθητική Ζώνη. Διπλωματική Διατριβή Μονήρη Εμφυτεύματα στην Αισθητική Ζώνη. Κυριάκος Φ. Λιβέρδος Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Οδοντιατρικής Εργαστήριο Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής, Χειρουργικής Εμφυτευματολογίας

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΑΪΟΣ 2008 - ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ

1 η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΑΪΟΣ 2008 - ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ Πλεονεκτήµατα των αδροποιηµένων µεταλλικών γεφυρών είναι: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: συντηρητική παρασκευή Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: αισθητική απόδοση Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. «Κλινικές Κλινικοεργαστηριακές Ιατρικές Ειδικότητες»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. «Κλινικές Κλινικοεργαστηριακές Ιατρικές Ειδικότητες» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Κλινικές Κλινικοεργαστηριακές Ιατρικές Ειδικότητες» ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΒΙΟ-ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΓΩΝΙΑΣ ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Οδοντιατρική Σχολή. Εργαστήριο Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής, Χειρουργικής Εμφυτευματολογίας & Ακτινολογίας

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Οδοντιατρική Σχολή. Εργαστήριο Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής, Χειρουργικής Εμφυτευματολογίας & Ακτινολογίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Οδοντιατρική Σχολή Εργαστήριο Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής, Χειρουργικής Εμφυτευματολογίας & Ακτινολογίας Διευθυντής : o Αν.Καθηγ. Νικόλαος Παρίσης «Χειρουργικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΑΚΤΙΝΟ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ

ΜΑΘΗΜΑ: ΑΚΤΙΝΟ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΚΤΙΝΟ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 1. Η έµµεση απεικόνιση του διαρθρίου δίσκου της ΚΓ επιτυγχάνεται µε Α. Με την συµβατική τοµογραφία Β. Με τη µαγνητική τοµογραφία Γ. Με την αρθρογραφία σε συνδυασµό µε τοµογραφία.

Διαβάστε περισσότερα

DENTATUS. Αναπαραγωγή των κινήσεων της γνάθου... 2. Γνωριµία µε την αρθρωτήρα ARL... 10

DENTATUS. Αναπαραγωγή των κινήσεων της γνάθου... 2. Γνωριµία µε την αρθρωτήρα ARL... 10 DENTATUS Οδηγίες χρήσης για τους αρθρωτήρες ARH & ARL Αναπαραγωγή των κινήσεων της γνάθου... 2 Γνωριµία µε την αρθρωτήρα ARH... 3 Περιγραφή αρθρωτήρα ARH... 3 Ο κονδυλικός µηχανισµός, η χρήση των πρόσθιων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ Ο ΟΝΤΙΚΩΝ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ ΤΩΝ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΤΟΥΣΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Παρασκευάς

Διαβάστε περισσότερα

Το όνομα του συγγραφέα, ο οποίος θα παρουσιάσει την ανακοίνωση, σημειώνεται με αστερίσκο.

Το όνομα του συγγραφέα, ο οποίος θα παρουσιάσει την ανακοίνωση, σημειώνεται με αστερίσκο. 2 49o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ Ο αριθμός στον τίτλο κάθε εργασίας, αντιστοιχεί στη σειρά με την οποία αυτή εμφανίζεται στο πρόγραμμα του Συνεδρίου. Το όνομα του συγγραφέα, ο οποίος θα παρουσιάσει την ανακοίνωση,

Διαβάστε περισσότερα

5. Η αντοχή σε εφελκυσµό των υαλοϊονοµερών κονιών σε σχέση µε αυτή των συνθέτων ρητινών είναι: Α Ίδια Β Μεγαλύτερη Γ Μικρότερη

5. Η αντοχή σε εφελκυσµό των υαλοϊονοµερών κονιών σε σχέση µε αυτή των συνθέτων ρητινών είναι: Α Ίδια Β Μεγαλύτερη Γ Μικρότερη ΜΘΗΜ: ΟΟΝΤΙΚΗ ΧΙΡΟΥΡΙΚΗ 1. Η διαπίστωση ύπαρξης ή όχι τερηδόνας, σε περιπτώσεις υποψίας αρχόµενων τερηδόνων οπών και σχισµών, γίνεται µε: Τη λήψη του οδοντιατρικού ιστορικού Την κλινική αξιολόγηση Την

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΑΪΟΣ 2008 Ο ΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ο ΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

1 η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΑΪΟΣ 2008 Ο ΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ο ΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ο ΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Πριν την τοποθέτηση ενδορριζικού προκατασκευασµένου άξονα αφαιρείται η γουταπέρκα από το ριζικό σωλήνα έτσι ώστε να παραµείνουν ακρορριζικά: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Ε Ι Σ Ε Λ Ε ΥΘ Ε Ρ Ω Ν Α Ν Α ΚΟ Ι Ν Ω Σ Ε Ω Ν

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Ε Ι Σ Ε Λ Ε ΥΘ Ε Ρ Ω Ν Α Ν Α ΚΟ Ι Ν Ω Σ Ε Ω Ν Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Ε Ι Σ Ε Λ Ε ΥΘ Ε Ρ Ω Ν Α Ν Α ΚΟ Ι Ν Ω Σ Ε Ω Ν 114 48ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2011,68 Ο αριθµός στον τίτλο κάθε εργασίας, αντιστοιχεί στη σειρά µε την οποία αυτή εµφανίζεται στο πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Οβασικός στόχος της αποκατάστασης της υγείας των µαλακών και των σκληρών ιστών καθώς και της λειτουργικότητάς

Οβασικός στόχος της αποκατάστασης της υγείας των µαλακών και των σκληρών ιστών καθώς και της λειτουργικότητάς 2:35 PM Page 32 Α Ι Σ Θ Η Τ Ι Κ Η Ε Π Α Ν Ο Ρ Θ Ω Τ Ι Κ Η Ο Ο Ν Τ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Η Όψεις αισθητικού τύπου Περιστατικό µε χρήση κεραµικού υλικού µε βάση το λευκίτη OSWALDO SCOPIN DE ANDRADE, DDS, MSC, PHD

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΓΩΝΙΩΣΗΣ ΡΙΖΟΜΟΡΦΩΝ ΚΟΧΛΙΩΤΩΝ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΥΟ ΤΥΠΩΝ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΙΚΟΣ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΓΩΝΙΩΣΗΣ ΡΙΖΟΜΟΡΦΩΝ ΚΟΧΛΙΩΤΩΝ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΥΟ ΤΥΠΩΝ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΙΚΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ & ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Διευθυντής: Καθηγητής Π. Κοΐδης ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΓΩΝΙΩΣΗΣ ΡΙΖΟΜΟΡΦΩΝ ΚΟΧΛΙΩΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλευτικός Οδηγός Εμφυτευμάτων

Συμβουλευτικός Οδηγός Εμφυτευμάτων Συμβουλευτικός Οδηγός Εμφυτευμάτων Αγαπητέ ασθενή, Αυτός ο οδηγός θα σας καθοδηγήσει σε κάθε στάδιο του θεραπευτικού σας ταξιδιού. Χρησιμοποιήστε τον ελεύθερα όπως επιθυμείτε. Όπως θα δείτε μπορείτε να

Διαβάστε περισσότερα

Το όνοµα του συγγραφέα, ο οποίος θα παρουσιάσει την ανακοίνωση, ση- µειώνεται µε αστερίσκο.

Το όνοµα του συγγραφέα, ο οποίος θα παρουσιάσει την ανακοίνωση, ση- µειώνεται µε αστερίσκο. Ο αριθµός στον τίτλο κάθε εργασίας, αντιστοιχεί στη σειρά µε την οποία αυτή εµφανίζεται στο πρόγραµµα του Συνεδρίου. Το όνοµα του συγγραφέα, ο οποίος θα παρουσιάσει την ανακοίνωση, ση- µειώνεται µε αστερίσκο.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ : ΣΚΟΥΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρµογή της µεθόδου των Πεπερασµένων Στοιχείων (Finite Element Method) στην εµβιοµηχανική της Σπονδυλικής Στήλης

Η εφαρµογή της µεθόδου των Πεπερασµένων Στοιχείων (Finite Element Method) στην εµβιοµηχανική της Σπονδυλικής Στήλης Η εφαρµογή της µεθόδου των Πεπερασµένων Στοιχείων (Finite Element Method) στην εµβιοµηχανική της Σπονδυλικής Στήλης Χ.Κ. Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειροουργός ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ορθοπαιδική είναι ο κατ εξοχήν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 1 ΘΕΜΑΤΑ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Κάθε ερώτηση έχει 1 σωστή απάντηση. I. ΤΡΑΥΜΑ 1. Οι πρώτες βοήθειες στον τραυματία στον τόπο του ατυχήματος περιλαμβάνουν: α) Εξασφάλιση ελεύθερης αναπνευστικής οδού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΝΤΙΑΜΕ ΖΩΝΤΑΝΟ ΠΟΛΦΟ

ΔΟΝΤΙΑΜΕ ΖΩΝΤΑΝΟ ΠΟΛΦΟ Στρατής Παπάζογλου, Επικ. Καθηγητής Μαριάννα Γαϊνταντζοπούλου, Λέκτορας Αντιμετώπιση δοντιών με εκτεταμένη απώλεια ιστών Εκτεταμένη απώλεια ιστών Κοιλότητες μεγαλύτερες από τυπικές, συχνά αποκαθυστούν

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεσμοι και προκατασκευασμένα χυ τ ε υ ό μ ε ν α ε ξ α ρ τ ή μ α τ α. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ / TEΧNIΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ γ ι α Οδοντιάτρους και Οδοντοτεχνίτες

Σύνδεσμοι και προκατασκευασμένα χυ τ ε υ ό μ ε ν α ε ξ α ρ τ ή μ α τ α. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ / TEΧNIΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ γ ι α Οδοντιάτρους και Οδοντοτεχνίτες Σύνδεσμοι και προκατασκευασμένα χυ τ ε υ ό μ ε ν α ε ξ α ρ τ ή μ α τ α ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ / TEΧNIΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ γ ι α Οδοντιάτρους και Οδοντοτεχνίτες 2013 W o r l d L e a d e r i n S p h e r i c a l A t t a c h

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙI

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙI Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟY ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Ε. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙI ΑΘΗΝΑ 2010 ΔΕΠ ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΟΥΣ Με τη συνεργασία των εργαστηρίων:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ 2002 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαφάνεια 1 Η στοματική υγεία είναι πολύτιμη. Διαφυλάξτε την.

Διαφάνεια 1 Η στοματική υγεία είναι πολύτιμη. Διαφυλάξτε την. Διαφάνεια 1 Η στοματική υγεία είναι πολύτιμη. Διαφυλάξτε την. Αδαμαντίνη Οδοντίνη Ούλα Πολφός Οστούν Περιρρίζιο Οστεΐνη Διαφάνεια 2 Δομή των δοντιών. Δομή των δοντιών. Το τμήμα του δοντιού που μπορούμε

Διαβάστε περισσότερα

Η στοµατική κοιλότητα χωρίζεται, µε όριο τα δόντια, σε προστόµιο και ιδίως

Η στοµατική κοιλότητα χωρίζεται, µε όριο τα δόντια, σε προστόµιο και ιδίως 1. ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ Η στοµατική κοιλότητα χωρίζεται, µε όριο τα δόντια, σε προστόµιο και ιδίως κοίλο του στόµατος. Το προστόµιο είναι µια σχισµοειδής κοιλότητα, που σχηµατίζεται από τα χείλη,

Διαβάστε περισσότερα