ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2009 ΕΝΟΤΗΤΑ :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2009 ΕΝΟΤΗΤΑ :"

Transcript

1 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2009 ΕΝΟΤΗΤΑ : «ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟ Ο ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΓΡΑΦΕΙΣ

2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ενότητα σχετικά µε την «Είσοδο των νέων στην αγορά εργασίας» αποτελεί µέρος της Έρευνας Εργατικού υναµικού (ΕΕ ) και καλύπτει µόνο την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου 2009, δηλαδή το 2 τρίµηνο. Η ενότητα αυτή διεξάγεται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2009 και αφορά µόνο τα άτοµα ηλικίας ετών. 2. ΣΚΟΠΟΣ: Η ενότητα αυτή έχει ως κύριο σκοπό τη συλλογή στοιχείων αναφορικά µε την είσοδο νέων ατόµων στην αγορά εργασίας, τη διάνοιξη προοπτικών απασχόλησης, τη µείωση της ανεργίας και τη δηµιουργία πολιτικών στόχων που αποσκοπούν στο να προετοιµάσουν όσο το δυνατό καλύτερα τους νέους για την επαγγελµατική και κοινωνική τους ζωή. Πιο συγκεκριµένα θα µελετηθούν τα ακόλουθα θέµατα: Προσανατολισµός του ψηλότερου επιπέδου µόρφωσης που επιτεύχθηκε. Ψηλότερο µορφωτικό επίπεδο που συµπληρώθηκε µε επιτυχία από τους γονείς. Χώρα γεννήσεως των γονέων. Εργασία κατά τη διάρκεια των σπουδών στην κανονική εκπαίδευση. ιάρκεια της πρώτης θέσης εργασίας, επάγγελµα, είδος σύµβασης και µέθοδος που χρησιµοποιήθηκε προς εξεύρεση αυτής της εργασίας. Η κύρια δραστηριότητα το διάστηµα από τη λήξη της κανονικής εκπαίδευσης και µέχρι την έναρξη της πρώτης θέσης εργασίας. 3. ΚΑΛΥΨΗ: Η ενότητα περιλαµβάνει µόνο άτοµα ηλικίας ετών. 4. ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Το ερωτηµατολόγιο αποτελείται από δύο µέρη: 4.1 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Το µέρος αυτό (ερωτήµατα HATVOC1 HATVOC2, STOPDAT1 STOPDAT3, HATFATH, HATMOTH, COBDF, COBDM), έχει να κάνει µε τα δηµογραφικά στοιχεία των ατόµων. Τα ερωτήµατα αυτά αποτελούν µέρος των δηµογραφικών χαρακτηριστικών του κυρίως ερωτηµατολογίου της Έρευνας Εργατικού υναµικού. Πιο συγκεκριµένα: Τα ερωτήµατα HATVOC1 HATVOC2 αφορούν όλα τα άτοµα µε µορφωτικό επίπεδο (HATLEVEL=21-43) και ακολουθούν αµέσως µετά το ερώτηµα HATLEVEL του κυρίως ερωτηµατολογίου. Τα ερωτήµατα STOPDAT1 STOPDAT3 αφορούν όλα τα άτοµα µε µορφωτικό επίπεδο (HATLEVEL=11-60) και ακολουθούν µετά τα ερωτήµατα HATYEAR και HATMONTH του κυρίως ερωτηµατολογίου. 2

3 Οι επόµενες δύο µεταβλητές PARHAT (ερωτήµατα HATFATH και HATMOTH) και PARFOR (ερωτήµατα COBDF και COBDM) αφορούν όλα τα άτοµα ηλικίας ετών και αναφέρονται στο ψηλότερο µορφωτικό επίπεδο καθώς επίσης και στη χώρα γέννησης του πατέρα και της µητέρας του ατόµου αντίστοιχα. Τα ερωτήµατα HATFATH και HATMOTH ακολουθούν αµέσως µετά τις ερωτήσεις για το STOPDAT. Τα ερωτήµατα COBDF και COBDM ακολουθούν αµέσως µετά το ερώτηµα COUNTRYB (χώρα γέννησης) του κυρίως ερωτηµατολογίου της ΕΕ. 4.2 ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Το µέρος αυτό (ερωτήµατα WORKEDU1 WORKEDU4, JOBSTA1 JOBSTA3, JOBDUR, JOBOCC, JOBCONTR, FINDMETH, TRANSACT) ακολουθεί µετά το τέλος του κυρίως ερωτηµατολογίου της Έρευνας Εργατικού υναµικού δηλ. µετά τα ερωτήµατα EDUCSTAT και COURATT. 5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 5.1 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Ερωτήµατα HATVOC1 HATVOC2 Τα ερωτήµατα HATVOC1 HATVOC2 αφορούν όλα τα άτοµα ηλικίας χρόνων µε µορφωτικό επίπεδο (HATLEVEL=21-43). Αν και στο κυρίως ερωτηµατολόγιο της Ε.Ε. συµπεριλαµβάνεται η µεταβλητή σχετικά µε το ψηλότερο µορφωτικό επίπεδο που ολοκληρώθηκε, σκοπός του ερωτήµατος αυτού είναι ο ακριβής διαχωρισµός της κατεύθυνσης της εκπαίδευσης (ανάµεσα σε γενική και επαγγελµατική / τεχνική και η λεπτοµερέστερη κατηγορία σπουδών). Κανονική εκπαίδευση ορίζεται η εκπαίδευση µε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 1. Ο σκοπός και το περιεχόµενο της είναι προκαθορισµένα 2. Παρέχεται µέσα από το σύστηµα των σχολείων, κολλεγίων, πανεπιστηµίων και άλλων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων 3. Συνήθως απαρτίζει µία συνεχή εκπαιδευτική κλίµακα 4. Είναι δοµηµένη βάση µαθησιακών σκοπών, µαθησιακού χρόνου και µαθησιακής βοήθειας 5. Συνήθως οδηγεί στην απόκτηση πιστοποιητικού αναγνωρισµένου από τις κρατικές αρµόδιες αρχές που πληρεί τις προυποθέσεις συγκεκριµένης εκπαίδευσης / προγράµµατος. Γενικής κατεύθυνσης προγράµµατα: Γυµνασιακή εκπαίδευση (HATLEVEL 21) π.χ. 3 πρώτες τάξεις του γυµνασίου. Λυκειακή εκπαίδευση (HATLEVEL 32) π.χ. λυκειακά προγράµµατα. Επαγγελµατικής / τεχνικής κατεύθυνσης προγράµµατα: Συστήµατα µαθητείας (HATLEVEL 22) Τεχνική ή επαγγελµατική εκπαίδευση (HATLEVEL 32) π.χ. τεχνικές σχολές. 3

4 Ανώτερη µεταλυκειακή εκπαίδευση (HATLEVEL 43) π.χ. 1 χρόνο γραµµατειακές σπουδές. Τα ερωτήµατα HATVOC1 - HATVOC2 αφορούν όλα τα άτοµα που έχουν µορφωτικό επίπεδο (HATLEVEL=21-43) HATVOC1 Ποια η κατεύθυνση του ψηλότερου επιπέδου µόρφωσης ή εκπαίδευσης που συµπληρώσατε µε επιτυχία µέχρι τώρα; Γενική κατεύθυνση... 1 STOPDAT1 Επαγγελµατική / Τεχνική κατεύθυνση... Χ Εάν ο ερωτώµενος απαντήσει στο ερώτηµα HATVOC1 ότι η κατεύθυνση του ψηλότερου επιπέδου µόρφωσης ή εκπαίδευσης που συµπλήρωσε µε επιτυχία µέχρι τώρα είναι Γενική (κατεύθυνση) τότε µεταπηδά στο ερώτηµα STOPDAT1. Αν απαντήσει τεχνική / επαγγελµατική κατεύθυνση τότε προχωρά στην επόµενη ερώτηση HATVOC2. HATVOC2 Πως διαχωρίζεται ο χρόνος της εκπαίδευσης αυτής (επαγγελµατικής / τεχνικής) µεταξύ σχολείου και τόπου εργασίας; (σε µέρες τη βδοµάδα ή σε µήνες το χρόνο) Περιγραφή (...) Κυρίως (ή αποκλειστικά) βασισµένη στο σχολείο (>=3/4 στο σχολείο)... 2 Συνδυασµός σχολείου και εργασίας (1/4-3/4 στο σχολείο) Κυρίως βασισµένη στον τόπο εργασίας (<=1/4 στο σχολείο)... 4 Χωρίς δυνατότητα διάκρισης µεταξύ του 2,3, Στο ερώτηµα HATVOC2 ζητάµε από τον ερωτώµενο να µας περιγράψει πως κατανέµεται ο χρόνος της επαγγελµατικής / τεχνικής αυτής εκπαίδευσης µεταξύ σχολείου και τόπου εργασίας. Εξ ορισµού επαγγελµατική / τεχνική είναι η εκπαίδευση που προσανατολίζεται προς συγκεκριµένη κατηγορία επαγγελµάτων / ειδικοτήτων και οδηγεί σε προσόντα συναφή µε την αγορά εργασίας. Επαγγελµατική θεωρείται η εκπαίδευση της οποίας τουλάχιστο 1/4 ή 25% του περιεχοµένου του προγράµµατος της είναι επαγγελµατική. Επεξήγηση κωδικών Κωδικός 1: Γενική εκπαίδευση είναι το είδος της εκπαίδευση της οποίας λιγότερο από 25% του περιεχόµενου του προγράµµατος της ήταν επαγγελµατικό. Κατηγορίες Επαγγελµατικής εκπαίδευσης Κωδικός 2: Κυρίως (ή αποκλειστικά) βασισµένη στο σχολείο (>=3/4 στο σχολείο) είναι το είδος της εκπαίδευση της οποίας τουλάχιστο τα 3/4 των εκπαιδευτικών ωρών του προγράµµατος ήταν βασισµένες στο σχολείο, κολλέγιο ή εκπαιδευτικό κέντρο - οι υπόλοιπες (εκπαιδευτικές ώρες) στον τόπο εργασίας. Κωδικός 3: Συνδυασµός σχολείου και εργασίας (1/4 3/4 στο σχολείο) είναι το είδος της εκπαίδευση της οποίας ο µέγιστος αριθµός των εκπαιδευτικών ωρών που ήταν βασισµένες στο σχολείο, κολλέγιο ή εκπαιδευτικό κέντρο ήταν 3/4 του προγράµµατος οι υπόλοιπες ώρες (τουλάχιστο το 1/4 του προγράµµατος) ήταν βασισµένες στον τόπο εργασίας. Κωδικός 4: Κυρίως βασισµένη στον τόπο εργασίας (<=1/4 στο σχολείο). Περιγράφει την επαγγελµατική αυτή εκπαίδευση της οποίας τουλάχιστον τα 3/4 των εκπαιδευτικών ωρών του προγράµµατος ήταν βασισµένες στον τόπο εργασίας, οι υπόλοιπες στο σχολείο, κολλέγιο ή σε κάποιο εκπαιδευτικό κέντρο. 4

5 Κωδικός 5: Χωρίς δυνατότητα διάκρισης µεταξύ του 2,3,4. Περιγράφει τις περιπτώσεις κατά τις οποίες υπάρχει δυσκολία στο διαχωρισµό του χρόνου µεταξύ σχολείου και τόπου εργασίας. Ερωτήµατα STOPDAT1 STOPDAT3 Τα ερωτήµατα STOPDAT1 STOPDAT3 αφορούν όλα τα άτοµα που έχουν µορφωτικό επίπεδο (HATLEVEL=11-60). Τα ερωτήµατα STOPDAT1 - STΟPDAT3 αφορούν όλα τα άτοµα που έχουν µορφωτικό επίπεδο (HATLEVEL=11-60) STOPDAT1 Έχετε τελειώσει ή απλώς φοιτήσει (και εγκαταλείψει) κάποιο άλλο πρόγραµµα ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ εκπαίδευσης ΜΕΤΑ από αυτή τη χρονολογία (του ψηλότερου επιπέδου) που µας δηλώσατε; ΝΑΙ.. 1 ΟΧΙ / ή ακόµα παρακολουθώ. 2 HATFATH Στο ερώτηµα STOPDAT1 ζητάµε από τον ερωτώµενο να µας δηλώσει εάν και σε ποιο βαθµό έχει συµµετάσχει σε κάποιο πρόγραµµα κανονικής εκπαίδευσης ΜΕΤΑ την ηµεροµηνία που ολοκλήρωσε το ψηλότερο µορφωτικό του επίπεδο που µας έχει ήδη δηλώσει και ασχέτως εάν αυτό το νέο πρόγραµµα έχει συµπληρωθεί µε επιτυχία ή όχι, ακόµη και αν ο ερωτώµενος έχει την πρόθεση να επιστρέψει στην εκπαίδευση στο µέλλον. Εάν ο ερωτώµενος απαντήσει ΝΑΙ στο ερώτηµα STOPDAT1 συνεχίζει στις επόµενες ερωτήσεις (STOPDAT2, STOPDAT3) στις οποίες περιγράφει το επίπεδο και τον κλάδο θέµα /ειδικότητα της εκπαίδευσης που παρακολούθησε (STOPDAT2) και συνεχίζει µε το χρόνο, µήνα που έχει συµπληρώσει µε επιτυχία ή απλώς φοιτήσει και (εγκαταλείψει) την κανονική εκπαίδευση (STOPDAT3). Εάν όµως στο ερώτηµα STOPDAT1 απαντήσει ΟΧΙ / ή ακόµα παρακολουθώ τότε µεταπηδά στο ερώτηµα HATFATH. STOPDAT2 Σε τι σχολείο ή σχολή πήγατε και τι θέµα παρακολουθήσατε; Πόσα χρόνια; Περιγραφή (...) STOPDAT3 ηλαδή ποιο µήνα και χρόνο έχετε τελειώσει ή απλώς φοιτήσει (και εγκαταλείψει) την ΚΑΝΟΝΙΚΗ εκπαίδευση; (Μήνας και χρόνος..) Σηµείωση: Συµµετοχή σε µικρής διάρκειας µερικής απασχόλησης µαθήµατα κανονικής εκπαίδευσης µετά την είσοδο του στην αγορά εργασίας θα πρέπει να µην λαµβάνονται υπόψην στον καθορισµό του STOPDATE. Ερωτήµατα HATFATH, HATMOTH Τα ερωτήµατα HATFATH - COBDM αφορούν όλα τα άτοµα ηλικίας χρονών HATFATH Ποιο είναι το ψηλότερο επίπεδο µόρφωσης ή εκπαίδευσης που συµπλήρωσε ο πατέρας σας µε επιτυχία µέχρι τώρα; Περιγραφή (...) Μέχρι το γυµνάσιο (3 πρώτες τάξεις) συµπ. σύστηµα µαθητείας 1 Λύκειο, Τεχνική ή επαγγελµατική σχολή ή Μεταλυκειακή ή ανώτερη δευτεροβάθµια (όχι όµως τριτοβάθµια)... Τριτοβάθµια (Κολλέγιο 2 χρόνια και πάνω, Πανεπιστήµιο)

6 HATMOTH Ποιο είναι το ψηλότερο επίπεδο µόρφωσης ή εκπαίδευσης που συµπλήρωσε η µητέρα σας µε επιτυχία µέχρι τώρα; Περιγραφή (...) Μέχρι το γυµνάσιο (3 πρώτες τάξεις) συµπ. σύστηµα µαθητείας 1 Λύκειο, Τεχνική ή επαγγελµατική σχολή ή Μεταλυκειακή ή ανώτερη δευτεροβάθµια (όχι όµως τριτοβάθµια)... 2 Τριτοβάθµια (Κολλέγιο 2 χρόνια και πάνω, Πανεπιστήµιο)... 3 Στα ερωτήµατα HATFATH και HATMOTH ζητάµε από τον ερωτώµενο να δηλώσει το ψηλότερο µορφωτικό επίπεδο που συµπλήρωσε µε επιτυχία ο πατέρας και η µητέρα του αντίστοιχα. Η έκφραση έχει συµπληρωθεί µε επιτυχία είναι συνδεδεµένη µε την απόκτηση πιστοποιητικού ή διπλώµατος. Σηµείωση: Εάν ο πατέρας και η µητέρα του ερωτώµενου ανήκουν στο ίδιο νοικοκυριό, οι πληροφορίες σχετικά µε τα ψηλότερα µορφωτικά τους επίπεδα µπορούν να ληφθούν απευθείας από το κυρίως ερωτηµατολόγιο της Ε.Ε. χωρίς να κάνουµε αυτή την ερώτηση. Στην περίπτωση υιοθεσίας ο ερωτώµενος δηλώνει το ψηλότερο µορφωτικό επίπεδο των γονέων που τον υιοθέτησαν. Στην περίπτωση που ο ερωτώµeνος µεγάλωσε µε άλλους γονείς (πατριό, µητριά) εκτός από τους βιολογικούς του θα δηλώσει το ψηλότερο επίπεδο µόρφωσης των άλλων γονέων. Τα στοιχεία σχετικά µε το µορφωτικό επίπεδο των γονέων του ερωτώµενου θα κωδικοποιηθούν µόνο βάση των τριών µεγάλων κατηγοριών (κωδικός 1: κατώτερο, κωδικός 2: µέσο και κωδικός 3: ανώτερο). Ερωτήµατα COBDF, COBDM COBDF Χώρα γέννησης πατέρα (σύµφωνα µε τα σηµερινά γεωγραφικά σύνορα των χωρών) ISO Χώρα γέννησης.. CODE COBDM Χώρα γέννησης µητέρας (σύµφωνα µε τα σηµερινά γεωγραφικά σύνορα των χωρών) ISO Χώρα γέννησης.. CODE Στα ερωτήµατα COBDF και COBDM ο ερωτώµενος δηλώνει την χώρα γεννήσεως του πατέρα και της µητέρας του και ισχύουν οι ίδιοι κωδικοί των χωρών όπως ισχύουν και για το κυρίως ερωτηµατολόγιο. Στην περίπτωση υιοθεσίας το ερώτηµα αυτό θα αφορά την χώρα γεννήσεως των γονέων που υιοθέτησαν τον ερωτώµενο. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που ο ερωτώµενος µεγάλωσε µε άλλους γονείς (πατριό, µητριά) εκτός από τους βιολογικούς του. Σηµείωση: Τα σηµερινά γεωγραφικά σύνορα των χωρών ισχύουν στα ερωτήµατα COBDF και COBDM. 6

7 5.2 ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ Ερωτήµατα WORKEDU1 WORKEDU4 Τα ερωτήµατα WORKEDU1 WORKEDU4 αφορούν όλα τα άτοµα ηλικίας χρονών. Σηµείωση: Η συνολική διάρκεια σπουδών θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψην (και όχι µόνο το τελευταίο επίπεδο εκπαίδευσης). Η συνολική διάρκεια αυτής της εργασίας είναι περίπου 1 µήνα τον χρόνο που αναλογεί σε 4 βδοµάδες για εργασία πλήρους απασχόλησης και σε 8 βδοµάδες εργασίας µερικής απασχόλησης (150 ώρες τον χρόνο περίπου). Ο σκοπός του ερωτήµατος αυτού είναι να προσδιορίσει την εργασία η οποία ήταν σηµαντική για τον ερωτώµενο δίνοντας του την πρώτη του επαφή µε την αγορά εργασίας. Μικρότερης σοβαρότητας ή ευκαιριακές εργασίες θεωρούνται ασήµαντες και θα πρέπει να εξαιρούνται. Τα ερωτήµατα WORKEDU1 - WORKEDU4 αφορούν όλα τα άτοµα ηλικίας χρονών WORKEDU1 Εργαστήκατε ποτέ µε πληρωµή ή κάποιο κέρδος ή για να βοηθήσετε την οικογενειακή επιχείρηση για τουλάχιστον ένα µήνα κατά τη διάρκεια της µαθητικής/φοιτητικής σας ζωής; ΝΑΙ... X Όχι ή εργάστηκε λιγότερο από ένα µήνα... 0 JOBSTA1 Εάν ο ερωτώµενος απαντήσει ΝΑΙ στο ερώτηµα WORKEDU1 συνεχίζει µε τις επόµενες τρείς ερωτήσεις (WORKEDU2 WORKEDU4). Εάν απαντήσει ΟΧΙ ή εργάστηκε λιγότερο από ένα µήνα τον χρόνο (κωδικός 0) τότε µεταπηδά στο ερώτηµα JOBSTA1. WORKEDU2 Εργαστήκατε ποτέ στα πλαίσια κάποιου εκπαιδευτικού προγράµµατος; ΝΑΙ ΟΧΙ... Χ WORKEDU3 Εργαστήκατε ποτέ εκτός κάποιου εκπαιδευτικού προγράµµατος; (συµπ. ΚΑΙ εργασία κατά τη διάρκεια των διακοπών) ΝΑΙ... 2 ΌΧΙ... Χ WORKEDU4 Εργαστήκατε ποτέ κατά τη διάρκεια διακοπής των σπουδών / σχολείου η οποία (διακοπή) διήρκησε τουλάχιστο 1 ακαδηµαϊκό χρόνο; ΝΑΙ ΌΧΙ... Χ Επεξήγηση κωδικών Κωδικός 1: Εργαστήκατε ποτέ στα πλαίσια κάποιου εκπαιδευτικού προγράµµατος σηµαίνει ότι το πρόγραµµα της εκπαίδευσης περιλάµβανε υποχρεωτική εργασία όπως π.χ στο σύστηµα µαθητείας. Κωδικός 2: Εργαστήκατε ποτέ εκτός κάποιου εκπαιδευτικού προγράµµατος σηµαίνει ότι ο ερωτώµενος εργάστηκε για τουλάχιστον ένα µήνα το χρόνο σε εργασία η οποία δεν ήταν µέρος κάποιου εκπαιδευτικού προγράµµατος. (Ο κωδικός 2 περιλαµβάνει επίσης και την εργασία κατά τη διάρκεια των διακοπών). 7

8 Κωδικός 3: Εργαστήκατε ποτέ κατά τη διάρκεια διακοπής των σπουδών / σχολείου η οποία διήρκησε τουλάχιστο 1 ακαδηµαϊκό χρόνο σηµαίνει ότι ο ερωτώµενος διέκοψε τις σπουδές του για τουλάχιστο 1 χρόνο και κατά τη διάρκεια αυτής της διακοπής εργάστηκε για 1 τουλάχιστο µήνα. Ερωτήµατα JOBSTA1 JOBSTA3 Τα ερωτήµατα JOBSTA1 JOBSTA3 σχετίζονται µε την πρώτη θέση εργασίας διάρκειας άνω των 3 µηνών στον ίδιο εργοδότη και αφορούν όλα τα άτοµα µε µορφωτικό επίπεδο (HATLEVEL=11-60) που ΕΝ φοιτούν τώρα στην κανονική εκπαίδευση (EDUCSTAT=2). Τα ερωτήµατα JOBSTA1 JOBSTA3 θα βοηθήσουν στην ανάλυση της συσχέτησης µεταξύ εκπαίδευσης και εργασίας. Καθοριστικό σηµείο σε αυτή την ανάλυση είναι η ηµεροµηνία αποχώρησης από την κανονική εκπαίδευση για τελευταία φορά και θεωρείται το σηµείο αναφοράς της µετάβασης από το σχολείο στην εργασία. Όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, στα ερωτήµατα STOPDAT1 STOPDAT3, η αποχώρηση από την κανονική εκπαίδευση για τελευταία φορά είναι ανεξάρτητη από αν το πρόγραµµα έχει συµπληρωθεί επιτυχώς ή όχι. Χαρακτηριστικά της πρώτης θέσης εργασίας Έχει διάρκεια πάνω από 3 συνεχόµενους µήνες στον ίδιο εργοδότη. Μόνο εργασίες µε πληρωµή ή κάποιο κέρδος ή για να βοηθήσει την οικογενειακή επιχείρηση θα λαµβάνονται υπόψην. Ο ερωτώµενος µπορεί να εργαστεί σ αυτή την πρώτη θέση εργασίας ως αυτοεργοδοτούµενος (µε ή χωρίς υπαλλήλους), δουλεύοντας στην οικογενειακή επιχείρηση ή ως υπάλληλος Μαθητευόµενοι ή σε εκπαιδευτική εργασία (χωρίς πληρωµή), υποχρεωτική θητεία και θερινές εργασίες θα πρέπει να εξαιρούνται. Σηµείωση: Η πρώτη θέση εργασίας θα µπορούσε να έχει ξεκινήσει πριν από την αποχώρηση από την κανονική εκπάιδευση για τελευταία φορά νοουµένου όµως ότι ήταν και η πρώτη εργασία διάρκειας πάνω από 3 µήνες µετά την αποχώρηση από την κανονική εκπαίδευση. Τα ερωτήµατα JOBSTA1 - JOBSTA3 αφορούν όλα τα άτοµα που έχουν µορφωτικό επίπεδο (HATLEVEL=11-60) και που ΕΝ φοιτούν ΤΩΡΑ σε οποιοδήποτε σχολείο ή σχολές. (EDUCSTAT=2) JOBSTA1 Μου είπατε ότι τελειώσατε ή απλώς φοιτήσατε (και εγκαταλείψατε) την ΚΑΝΟΝΙΚΗ εκπαίδευση το (χρόνο, µήνα). Μετά από αυτή την ηµεροµηνία, εργαστήκατε για τουλάχιστο 3 συνεχόµενους µήνες στον ίδιο εργοδότη; (Σηµείωση: Αυτή η εργασία θα µπορούσε όµως να έχει ξεκινήσει και πριν από (χρόνο, µήνα)). ΝΑΙ. X ΌΧΙ 0 TRANSACT Εάν ο ερωτώµενος απαντήσει ΝΑΙ στο ερώτηµα JOBSTA1 συνεχίζει µε την επόµενη ερώτηση (JOBSTA2). Εάν ο ερωτώµενος απαντήσει ΟΧΙ ότι δηλαδή ποτέ δεν είχε εργασία διάρκειας πάνω από 3 µήνες µετά την αποχώρηση του από την κανονική εκπαίδευση για τελευταία φορά τότε µεταπηδά στο ερώτηµα TRANSACT. 8

9 Η πρώτη σας εργασία που κάνατε (διάρκειας 3 µηνών και πάνω στον ίδιο εργοδότη) ΜΕΤΑ το (χρόνο, µήνα) είναι και η σηµερινή JOBSTA2 σας δουλειά; (Σηµείωση: Αυτή η εργασία θα µπορούσε όµως να έχει ξεκινήσει και πριν από (χρόνο, µήνα)) ΝΑΙ... 1 FINDMETH ΌΧΙ... Χ Εάν ο ερωτώµενος απαντήσει ΝΑΙ στο ερώτηµα JOBSTA2 ότι δηλαδή η πρώτη του εργασία είναι και η ΣΗΜΕΡΙΝΗ, τότε µεταπηδά τα ερωτήµατα που σχετίζονται µε την πρώτη εργασία (ερωτήµατα JOBSTA3, JOBDUR, JOBOCC και JOBCONTR) και συνεχίζει µε το ερώτηµα FINDMETH. Αν ο ερωτώµενος απαντήσει ΌΧΙ, τότε συνεχίζει µε το επόµενο ερώτηµα (JOBSTA 3). JOBSTA3 Ποιος ο χρόνος και µήνας έναρξης της πρώτης σας εργασίας (διάρκειας 3 µηνών και πάνω στον ίδιο εργοδότη) ΜΕΤΑ το (χρόνο, µήνα) που αποχωρήσατε από το σχολείο; (Σηµείωση: Αυτή η εργασία θα µπορούσε όµως να έχει ξεκινήσει και πριν από (χρόνο, µήνα)). Χρόνος και Μήνας Ο ερωτώµενος δηλώνει τον χρόνο και τον µήνα έναρξης της πρώτης του αυτής εργασίας. Ερωτήµατα JOBDUR, JOBOCC και JOBCONTR Τα ερωτήµατα αυτά αφορούν όλα τα άτοµα που απάντησαν την προηγούµενη ερώτηση (JOBSTA3). Στα ερωτήµατα αυτά θέλουµε να µάθουµε τη διάρκεια σε µήνες (JOBDUR), το επάγγελµα (JOBOCC) και το είδος σύµβασης (JOBCONTR) αυτής της πρώτης θέσης εργασίας. JOBDUR JOBDUR Ποιος ο χρόνος και µήνας αποχώρησης από την πρώτη σας αυτή εργασία; Χρόνος και Μήνας... ιάρκεια της πρώτης εργασίας σε µήνες... Στο ερώτηµα JOBDUR ζητάµε από τον ερωτώµενο να µας δηλώσει τον χρόνο και το µήνα αποχώρησης από αυτήν την πρώτη εργασία. Αυτό θα µας βοηθήσει στο να υπολογίσουµε τη διάρκεια της πρώτης εργασίας (σε µήνες) αφαιρώντας τον χρόνο και µήνα έναρξης (JOBSTA3) από τον χρόνο και µήνα λήξης (JOBDUR) της πρώτης αυτής εργασίας. JOBOCC JOBOCC Ποιο το επάγγελµα σας σ αυτή την πρώτη σας εργασία; Περιγραφή (...) ISCO CODE Στο ερώτηµα JOBOCC ζητάµε από τον ερωτώµενο να µας περιγράψει το επάγγελµα της πρώτης θέσης εργασίας του. Θέλουµε να ξέρουµε ποιο ήταν το επάγγελµα του όταν πρωτο-ξεκίνησε την εργασία του αυτή. Το επάγγελµα στη συνέχεια θα κωδικοποιηθεί σύµφωνα µε την ταξινόµηση ISCO 88 (COM). 9

10 JOBCONTR JOBCONTR Ποια από τις πιο κάτω κατηγορίες χαρακτηρίζει τη θέση σας σ αυτή τη πρώτη σας εργασία; Αυτοαπασχολούµενος / Εργοδότης... 1 Υπάλληλος, µόνιµος, πλήρους απασχόλησης... 2 Υπάλληλος, µόνιµος, µερικής απασχόλησης... 3 Υπάλληλος, προσωρινός, πλήρους απασχόλησης... 4 Υπάλληλος, προσωρινός, µερικής απασχόλησης... 5 Εργαζόµενος σε οικογενειακή επιχείρηση... 6 Στο ερώτηµα JOBCONTR ζητάµε από τον ερωτώµενο να µας δηλώσει την επαγγελµατική υπόσταση / είδος σύµβασης της πρώτης του θέσης εργασίας. ιαχωρισµός µεταξύ προσωρινών και µόνιµων υπαλλήλων Υπάλληλοι µε προσωρινά συµβόλαια εργασίας θεωρούνται οι υπάλληλοι των οποίων η εργασία θα τερµατιστεί είτε µετά από µια προκαθορισµένη περίοδο ή µετά τη συµπλήρωση ενός έργου / εργασίας κτλ. Στην περίπτωση όπου υπάρχει δοκιµαστική περίοδος κατά την έναρξη της εργασίας ακολουθούµενη από συµβόλαιο αορίστου διάρκειας, τότε η εργασία αυτή θα καταγράφεται ως µόνιµη. Σηµείωση: Ο ερωτώµενος καλείται να δηλώσει το είδος σύµβασης της πρώτης του θέσης εργασίας ανεξαρτήτου εάν άλλαξε µετά, η δοκιµαστική περίοδος εξαιρείται (βλέπε παραπάνω). Παράδειγµα: Ένας υπάλληλος ξεκίνησε την πρώτη του θέση εργασίας ως µόνιµος υπάλληλος µερικής απασχόλησης. Αν µετά πήρε θέση ως µόνιµος υπάλληλος πλήρους απασχόλησης, ο κωδικός της επαγγελµατικής υπόστασης που θα καταγραφεί θα είναι ο κωδικός 3: υπάλληλος, προσωρινός µερικής απασχόλησης. Ερώτηµα FINDMETH FINDMETH Ποια από τις πιο κάτω µεθόδους χρησιµοποιήσατε για να βρήτε την πρώτη σας αυτή την εργασία; Μέσω εκπαιδευτικού ιδρύµατος (σχολείου / κολλεγίου / πανεπιστηµίου κ.τ.λ)... 1 Μέσω ΥΑ ( ηµοσίων Υπηρεσιών Απασχόλησης) ή του Επαρχιακού Γραφείου Εργασίας... 2 Μέσω αγγελιών στον τύπο ή το διαδίκτυο... 3 Υποβολή απευθείας (αυθόρµητης) αίτησης πρόσληψης στον εργοδότη... 4 Μέσω συγγενών και φίλων... 5 Θέση που βρέθηκε µετά από προηγούµενη εµπειρία (θερινή / φοιτητική εργασία, εκπαιδευτική / εθελοντική εργασία) στην ίδια επιχείρηση ηµιουργία ιδιωτικής επιχείρησης... 7 Άλλη (π.χ µέσω ιδιωτικού γραφείου εργασίας)... 8 Στο ερώτηµα FINDMETH ζητάµε από τον ερωτώµενο να δηλώσει την κύρια επιτυχηµένη µέθοδο που χρησιµοποίησε στο να βρεί την πρώτη του θέση εργασίας. 10

11 Επεξήγηση κωδικών: Κωδικός 1: Ο ερωτώµενος βρήκε την πρώτη θέση εργασίας µέσω ενός εκπαιδευτικού ινστιτούτου είτε το ινστιτούτο προώθησε µία αγγελία, είτε δηµοσίευσε ειδοποίηση κενής θέσης εργασίας είτε υποβοήθησε την επικοινωνία / επαφή µε εργοδότες. Κωδικός 2: Ο ερωτώµενος βρήκε την πρώτη θέση εργασίας µέσω του Επαρχιακού Γραφείου Εργασίας, είτε απευθείας είτε µέσω της ιστοσελίδας του γραφείου. Κωδικός 3: Ο ερωτώµενος βρήκε την πρώτη θέση εργασίας µέσω αγγελίας στον τύπο ή στο διαδίκτυο. Κωδικός 4: Ο ερωτώµενος βρήκε την πρώτη θέση εργασίας µε απευθείας (αυθόρµητη) αίτηση πρόσληψης σε εργοδότες. Ο κωδικός 4 ισχύει και στις 2 πιο κάτω περιπτώσεις: Περίπτωση 1: Ο ερωτώµενος αυθόρµητα (από µόνος του), υπέβαλε απευθείας αίτηση πρόσληψης για εργασία σε εργοδότες. Περίπτωση 2: Ο ερωτώµενος έδωσε επιτυχώς εξετάσεις για πρόσληψη στο δηµόσιο (π.χ. κυβερνητικές) και είχε την ευκαιρία επιλογής της θέσης εργασίας µια και η υποβολή αίτησης για πρόσληψη στην εργασία ήταν απαραίτητη (π.χ. Στατιστική Υπηρεσία, Ηµικρατικοί Οργανισµοί κτλ). Κωδικός 5: Ο ερωτώµενος βρήκε την πρώτη θέση εργασίας µέσω συγγενών (περιλαµβάνονται άτοµα σε οικογενειακή επιχείρηση) και φίλων. Ο κωδικός αυτός ισχύει επίσης και σε περιπτώσεις όπου το άτοµο έπιασε δουλειά ως υπάλληλος ή σε οικογενειακή επιχείρηση χωρίς σκοπό να αναλάβει την οικογενειακή επιχείρηση. Κωδικός 6: Ο ερωτώµενος βρήκε την πρώτη θέση εργασίας µετά από προηγούµενη εµπειρία που είχε στο παρελθόν δουλεύοντας στην ίδια εταιρεία (θερινή / φοιτητική εργασία, εκπαιδευτική / εθελοντική εργασία). Κωδικός 7: Ο κωδικός αυτός ισχύει για άτοµα που δηµιούργησαν τη δική τους επιχείρηση, είτε ως αυτοαπασχολούµενοι είτε ως εργαζόµενοι σε οικογενειακή επιχείρηση µε µακροπρόθεσµο στόχο την ανάληψη της οικογενειακής επιχείρησης. Κωδικός 8: Ο ερωτώµενος βρήκε την πρώτη θέση εργασίας µέσω ιδιωτικού γραφείου εργασίας. Ο κωδικός 8 περιλαµβάνει και άλλες κατηγορίες όπως δασκάλους και καθηγητές στο δηµόσιο, στρατιωτικούς, νοσοκόµους κ.τ.λ περιπτώσεις δηλαδή όπου δε χρειάζεται η δηµοσίευση αγγελίας για πρόσληψη σε εργασία, αλλά υπάρχει συγκεκριµένος κατάλογος (επετηρίδα) στον οποίο τα άτοµα γράφονται και περιµένουν µέχρι να ρθει η σειρά τους να διοριστούν. 11

12 Ερώτηµα TRANSACT Το ερώτηµα TRANSACT αφορά όλα τα άτοµα που το διάστηµα από την συµπλήρωση των σπουδών και µέχρι την έναρξη της εργασίας τους ήταν πάνω από 3 µήνες ή αυτούς που ποτέ δεν είχαν εργασία πάνω από 3 µήνες. Το ερώτηµα TRANSACT αφορά όλα τα άτοµα που το διάστηµα από την συµπλήρωση των σπουδών µέχρι την έναρξη της πρώτης εργασίας τους ήταν πάνω από 3 µήνες ή αυτούς που ποτέ δεν είχαν εργασία πάνω από 3 µήνες (JOBSTA1=0). TRANSACT Ποια από τις πιο κάτω ήταν η κύρια σας δραστηριότητα το διάστηµα από το (χρόνο, µήνα) που τελειώσατε ή απλώς φοιτήσατε (και εγκαταλείψατε) την ΚΑΝΟΝΙΚΗ εκπαίδευση και πριν την έναρξη της πρώτης σας αυτής εργασίας; Υπάλληλος σε θέση µικρής διάρκειας (έως 3 µήνες)... 1 Υποχρεωτική στρατιωτική θητεία... 2 Χωρίς εργασία - αλλά αναζητούσε ενεργά εργασία... 3 Χωρίς εργασία - και δεν αναζητούσε λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων... 4 Χωρίς εργασία - και δεν αναζητούσε λόγω συµµετοχής στη µηκανονική εκπαίδευση... 5 Χωρίς εργασία - και δεν αναζητούσε λόγω εθελοντικών δραστηριοτήτων... 6 Χωρίς εργασία - και δεν αναζητούσε λόγω προβληµάτων υγείας Χωρίς εργασία - και δεν αναζητούσε λόγω άλλων λόγων... 8 Στο ερώτηµα TRANSACT ζητάµε από τον ερωτώµενο να µας δηλώσει την κύρια δραστηριότητα που είχε το διάστηµα από την συµπλήρωση των σπουδών (αποχώρηση από την κανονική εκπαίδευση για τελευταία φορά) και µέχρι την έναρξη της πρώτης του εργασίας διάρκειας τουλάχιστο 3 µηνών. Το ερώτηµα αυτό θα παρέχει σηµαντικές πληροφορίες σχετικά µε τη µεταβατική περίοδο (διάρκειας πάνω από 3 µήνες) σχολείου (εκπαίδευσης) και πρώτης εργασίας (τόπου εργασίας) και θα µας εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους τα νέα άτοµα καθυστερούν την είσοδο τους στην αγορά εργασίας. Σηµείωση: Το ερώτηµα αναφέρεται στην περίοδο µετά την αποχώρηση από την κανονική εκπαίδευση και µετά από τυχόν διακοπές, εάν το άτοµο πήρε καθόλου, (δηλ. εξαιρούνται διακοπές µετά την αποχώρηση από την κανονική εκπαίδευση). Στις περιπτώσεις όπου υπάρχει δυσκολία στον καθορισµό της κύριας δραστηριότητας, θα καταγράφεται ως κύρια δραστηριότητα εκείνη µε τη µεγαλύτερη διάρκεια. Ο κωδικός 8 (χωρίς εργασία και δεν αναζητούσε λόγω άλλων λόγων) περιλαµβάνει και µαθητευόµενους χωρίς πληρωµή. 12

Ροή Ερωτήσε ων. Κωδικοί ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΧΡΟΝΩΝ Γενική κατεύθυνση...

Ροή Ερωτήσε ων. Κωδικοί ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΧΡΟΝΩΝ Γενική κατεύθυνση... Έντυπο ΕΕ 2 ΕΝΟΤΗΤΑ 2009 ''ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟ Ο ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ'' Α.Α Ερωτηµατολογίου Α/α Ερωτήσεις - Απαντήσεις Κωδικοί Ροή Ερωτήσε ων Α/α µέλους του νοικοκυριού ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΟ ΟΣ ΝΕΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΣΟ ΟΣ ΝΕΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΙΣΟ ΟΣ ΝΕΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Έρευνα Εργατικού υναµικού Ειδική έρευνα 2009 (Αριθµός Σύµβασης 10302.2008.001-2008.718) Τελική Τεχνική Έκθεση Πειραιάς,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ (AD HOC ΕΝΟΤΗΤΑ Ε.Ε., ΕΤΟΥΣ 2008) Η ad hoc έρευνα εργατικού δυναµικού έχει στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2012 ΕΝΟΤΗΤΑ :

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2012 ΕΝΟΤΗΤΑ : ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2012 ΕΝΟΤΗΤΑ : «ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗ» Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΓΡΑΦΕΙΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ενότητα σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

Α.Α. Ερωτηµατολογίου. Ροή Ερωτήσεων. Κωδικοί

Α.Α. Ερωτηµατολογίου. Ροή Ερωτήσεων. Κωδικοί ΕΝΟΤΗΤΑ 2003 ΓΙΑ ΤΗ " ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Α.Α. Ερωτηµατολογίου Α/α M1 M2 M3 M4 M5 M6 Ερωτήσεις - απαντήσεις Κωδικοί Ροή Ερωτήσεων Α/α µέλους του νοικοκυριού ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΗΛΙΚΙΑΣ 15 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΚΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Ατομικό Ερωτηματολόγιο

ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Ατομικό Ερωτηματολόγιο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ KAI ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟ Α Α/α καταλόγου επιλεγµένης κατοικίας

Διαβάστε περισσότερα

Project: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Project: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Project: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Αυτό το ερωτηµατολόγιο έχει σαν στόχο να εξασφαλίσει σηµαντικές πληροφορίες πάνω στις ειδικές ανάγκες υποστήριξης που έχει η νεολαία η

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Γ Ρ Α Φ Η Π Λ Η Θ Υ Σ Μ Ο Υ 2011

Α Π Ο Γ Ρ Α Φ Η Π Λ Η Θ Υ Σ Μ Ο Υ 2011 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Α Π Ο Γ Ρ Α Φ Η Π Λ Η Θ Υ Σ Μ Ο Υ 0 Αύξων Αριθμός Ερωτηματολογίου: Δήμος/Κοινότητα: _ Κωδικός Δήμου/Κοινότητας: Ενορία: Κωδικός Ενορίας: Κωδικός Απογραφικού Τμήματος:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ. Στους οικογενειακούς λόγους περιλαµβάνεται και η φροντίδα παιδιών ή άλλων εξαρτώµενων µελών της οικογένειας.

Ο ΗΓΙΕΣ. Στους οικογενειακούς λόγους περιλαµβάνεται και η φροντίδα παιδιών ή άλλων εξαρτώµενων µελών της οικογένειας. Ο ΗΓΙΕΣ Το πρώτο ερώτηµα (Ερώτηµα 83) λειτουργεί σαν «φίλτρο» για να ξεχωρίσουµε τους εργαζόµενους και µπορούµε να το συµπληρώσουµε βάσει των απαντήσεων στο κυρίως ερωτηµατολόγιο. Αν ο ερευνόµενος είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Σ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 1. Στόχοι της έρευνας Η ad-hoc έρευνα για τη µετάβαση από την αγορά εργασίας στη σύνταξη έχει τέσσερις βασικούς στόχους: Να διερευνήσει τον

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήματα: ς, Ποιμαντικής & Κοινωνικής ς 1 Μελέτη απορρόφησης του

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: 2012

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 13 Μαρτίου 2014 ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: 2012 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει τα αποτελέσµατα της Έρευνας Εκπαίδευσης Ενηλίκων,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Γεωπονική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ. Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

Ο κωδικός 1 θα χρησιµοποιηθεί σε περίπτωση που ο ερευνόµενος µπορεί να επιλέξει ελεύθερα την ώρα προσέλευσης και αναχώρησης στην εργασία του.

Ο κωδικός 1 θα χρησιµοποιηθεί σε περίπτωση που ο ερευνόµενος µπορεί να επιλέξει ελεύθερα την ώρα προσέλευσης και αναχώρησης στην εργασία του. Το ad hoc ερωτηµατολόγιο του έτους 2010 για το συνδυασµό της οικογενειακής ζωής και της εργασίας έχει τρεις βασικούς στόχους: Να εξετάσει κατά πόσο τα άτοµα που έχουν µικρά παιδιά ή φροντίζουν εξαρτώµενους

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Πολιτική Επιστήμη 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΤΥΠΟ Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α/α καταλόγου επιλεγμένης κατοικίας ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Κωδικός μονάδας ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

η οποία συστάθηκε µε την απόφαση 89/382/ ΕΟΚ, Ευρατόµ του Συµβουλίου ( 3 ),

η οποία συστάθηκε µε την απόφαση 89/382/ ΕΟΚ, Ευρατόµ του Συµβουλίου ( 3 ), L 181/16 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1575/2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Ιουλίου 2000 περί εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 577/98 του Συµβουλίου, για τη διενέργεια δειγµατοληπτικής έρευνας εργατικού δυναµικού

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Οικονομική Επιστήμη Τμήμα Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΕΡΓΟ: ΠΡΟΚΛΗΣΗ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΕΡΓΟ: ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΕΡΓΟ: ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΠΟΥ ΒΙΩΝΟΥΝ ΑΠΛΕΣ Ή ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φυσική Αγωγή Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιστορία-Αρχαιολογία Τμήμα Ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φιλολογία Τμήμα Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Δασολογία-Περιβάλλον Σχολή Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ψυχολογία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμη Τμήμα ς 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 2007 ''ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ''

ΕΝΟΤΗΤΑ 2007 ''ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ'' Έντυπο ΕΕ ΕΝΟΤΗΤΑ 007 ''ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ'' Α.Α. Ερωτηµατολογίου Α/α ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΕΒΗΣΑΝ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιατρική 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΝΕΟΤΗΤΑ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΝΕΟΤΗΤΑ ECTS: ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΝΕΟΤΗΤΑ Εισαγωγή Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα προωθεί τη συνεργασία µεταξύ πανεπιστηµίων ως µέσο για τη βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΩΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011

Διαβάστε περισσότερα

ZA5895. Flash Eurobarometer 378 (The Experience of Traineeships in the EU) Country Questionnaire Cyprus

ZA5895. Flash Eurobarometer 378 (The Experience of Traineeships in the EU) Country Questionnaire Cyprus ZA89 Flash Eurobarometer 78 (The Experience of Traineeships in the EU) Country Questionnaire Cyprus FL 78 Traineeship - CY D Πόσων χρονών είστε; (ΚΑΤΑΓΡΑΨΤΕ - ΑΝ "ΑΡΝΗΣΗ" ΚΩ ΙΚΟΣ '99') D ΦΥΛΟ Άντρας Γυναίκα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Κτηνιατρική 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήμα: Βιολογίας 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ : «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΙΝΔΟ» Πράξη «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΙΝΔΟ»

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ : «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΙΝΔΟ» Πράξη «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΙΝΔΟ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ : «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΙΝΔΟ» Στοιχεία Επικοινωνίας: Διεύθυνση: e-mail: Τηλέφωνο/FAX: Υπεύθυνος για επικοινωνία: \ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Χημικοί Τμήμα Χημικών Μηχανικών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ

Διαβάστε περισσότερα

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1.

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. 2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. : - :. : : ( /,, ) :...., -, -.,,... 1.,, 2,,,....,,,...,, 2008 1. 2. - : On Demand 1. 9 2. 9 2.1 9 2.2 11 2.3 14 3. 16 3.1 16 3.1.1 16 3.1.1. 16 3.1.1. 25 3.1.2 26

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III. Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III. Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Το Τµήµα ιαχείρισης Πληροφοριών του Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ στο πλαίσιο του έργου «Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ηµερίδα «Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας», Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006. ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φαρμακευτική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

questions eligible respondents)

questions eligible respondents) 4. ΚατασκευήΕρωτηµατολογίου Η συγκρότηση του ερωτηµατολογίου είναι από τα πολύ βασικά κοµµάτια της έρευνας. Βήµατα κατασκευής ερωτηµατολογίου: Να καθοριστούν οι ερωτήσεις που θα συµπεριληφθούν Να σχεδιαστεί

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του παρόντος είναι να παρουσιάσει τον τρόπο δημιουργία και λειτουργίας Γραφείου Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα ανίχνευσης εκπαιδευτικών & επιµορφωτικών αναγκών των συνδικαλιστικών στελεχών που εκπροσωπούν εργαζόµενους στο ηµόσιο

Έρευνα ανίχνευσης εκπαιδευτικών & επιµορφωτικών αναγκών των συνδικαλιστικών στελεχών που εκπροσωπούν εργαζόµενους στο ηµόσιο Έρευνα ανίχνευσης εκπαιδευτικών & επιµορφωτικών αναγκών των συνδικαλιστικών στελεχών που εκπροσωπούν εργαζόµενους στο ηµόσιο Οδηγίες στη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου: 1. Το ερωτηµατολόγιο είναι ανώνυµο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2003 ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΓΡΑΦΕΙΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2003 ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΓΡΑΦΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2003 ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΓΡΑΦΕΙΣ 2 ια Βίου Μάθηση είναι η κάθε σκόπιµη δραστηριότητα µάθησης, τυπική ή άτυπη, που πραγµατοποιείται σε συνεχή βάση µε στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (Άνεργοι)

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (Άνεργοι) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΣΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» Ταχ. Διευθ.: Χίου & Σαντορίνης 4, 26334, Πάτρα Τηλ.: 2610.226652, Fax: 2610.226653, E-mail: practker@otenet.gr ΕΣΠΑ 2007 2013, Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δράση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ OΣ Πειραιάς, Μάρτιος 2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Η Γενική Γραµµατεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ «...»

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ «...» ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Α Ι Τ Η Σ Η Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Ω Ν Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Ζ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α «..» Έργο: «Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

για το Ευχαριστούµε για τη συνεργασία σας

για το Ευχαριστούµε για τη συνεργασία σας ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ ΟΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ (Επώνυµο Όνοµα:) για το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ 3 : «ΤΟΠΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

για την πράξη: Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας ΣΥ ΝΤ ΟΝ ΙΣΤ ΗΣ ΕΤ ΑΙ Ρ ΟΣ: ΝΙΚ. ΚΟΥΤΣΟΜΠΙΝΑΣ ΟΛ. ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε - ΟΝ LINE

για την πράξη: Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας ΣΥ ΝΤ ΟΝ ΙΣΤ ΗΣ ΕΤ ΑΙ Ρ ΟΣ: ΝΙΚ. ΚΟΥΤΣΟΜΠΙΝΑΣ ΟΛ. ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε - ΟΝ LINE ΣΥ ΝΤ ΟΝ ΙΣΤ ΗΣ ΕΤ ΑΙ Ρ ΟΣ: ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ.. για την πράξη: «Στήριξη ανέργων Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας για την επιχειρηματική τους δραστηριοποίηση» κωδικός ΟΠΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση Ερωτηματολογίου Έρευνας με θέμα: «Εκπαίδευση και Επαγγελματικές Επιλογές»

Κωδικοποίηση Ερωτηματολογίου Έρευνας με θέμα: «Εκπαίδευση και Επαγγελματικές Επιλογές» Κωδικοποίηση Ερωτηματολογίου Έρευνας με θέμα: «Εκπαίδευση και Επαγγελματικές Επιλογές» Μεταβλητή Ερώτηση Απάντηση Κωδικός E1 Ηλικία Ο αριθμός της ηλικίας των ερωτούμενων (π.χ. 21) Ηλικία (αριθμός) E2 Φύλο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 1837/1989 "Για την προστασία των ανηλίκων κατά την απασχόληση και άλλες διατάξεις" (Φ.Ε.Κ. 85/Α/23-3-1989) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ 1837/1989 Για την προστασία των ανηλίκων κατά την απασχόληση και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 85/Α/23-3-1989) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 1837/1989 "Για την προστασία των ανηλίκων κατά την απασχόληση και άλλες διατάξεις" (Φ.Ε.Κ. 85/Α/23-3-1989) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Συµφιλίωση εργασιακής και οικογενειακής ζωής

Συµφιλίωση εργασιακής και οικογενειακής ζωής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Συµφιλίωση εργασιακής και οικογενειακής ζωής Έρευνα Εργατικού υναµικού Ειδική Έρευνα 2010 (Αριθµός Συµβολαίου 10201.200.002-200.42) Τελική Τεχνική Έκθεση Πειραιάς,

Διαβάστε περισσότερα

3. Τρόποι ιεξαγωγής Έρευνας Οι κύριοι τρόποι διεξαγωγής έρευνας είναι: Προσωπική Συνέντευξη (Personal Interview) όπου ο ερευνητής κάνει τις ερωτήσεις και συµπληρώνει το ερωτηµατολόγιο Τηλεφωνική Συνέντευξη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ & ΤΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ & ΤΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ & ΤΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για την. «Παρακολούθηση της Επαγγελματικής Ένταξης Αποφοίτων» Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας

Μελέτη για την. «Παρακολούθηση της Επαγγελματικής Ένταξης Αποφοίτων» Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας Μελέτη για την «Παρακολούθηση της Επαγγελματικής Ένταξης Αποφοίτων» Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας 3 ο Παραδοτέο : «Έκθεση αποτελεσμάτων έρευνας απορρόφησης» Οκτώβριος 215 Κοινωνία Γνώσης Μονοπρόσωπη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Κτήριο Συμβουλίου / Συγκλήτου Αναστάσιος Γ. Λεβέντης, 2 ος Όροφος Πανεπιστημιούπολη Τ.Θ.20537, 1678 Λευκωσία Τηλέφωνο: 22894177, Φαξ: 22894480 Φωτογραφία (προαιρετική)

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια και επίδοµα πατρότητας

Άδεια και επίδοµα πατρότητας Paternity leave and pay - Greek PL514 (Αναθ. 1) Άδεια και επίδοµα πατρότητας Βασική περίληψη 1 Η Κυβέρνηση έχει δεσµευτεί να βοηθήσει τους εργαζόµενους γονείς. Καθιερώθηκε το δικαίωµα άδειας και επιδόµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Α τρίµηνο 2005

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Α τρίµηνο 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΓ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Α τρίµηνο 2005 Πειραιάς, 14 Ιουλίου 2005 Η Γενική Γραµµατεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Ατομικό Ερωτηματολόγιο

ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Ατομικό Ερωτηματολόγιο ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Ατομικό Ερωτηματολόγιο ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ... ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΤΟΜΟΥ...... Το ατομικό ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται για όλα τα άτομα του νοικοκυριού ηλικίας 18 έως και 64 ετών. Επομένως,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 Κατά το Γ Τρίµηνο του 2013 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.635.905

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ τρίµηνο 2004

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ τρίµηνο 2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΓ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ τρίµηνο 2004 Πειραιάς, 12 Απριλίου 2005 Η Γενική Γραµµατεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ OΣ Πειραιάς, Αύγουστος 2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ Η Γενική Γραµµατεία

Διαβάστε περισσότερα

Cleopatra Hotel. Χρειάζεστε άδεια εργασίας για να δουλέψετε στην Κύπρο?(κυκλώστε) ΝΑΙ/ ΟΧΙ

Cleopatra Hotel. Χρειάζεστε άδεια εργασίας για να δουλέψετε στην Κύπρο?(κυκλώστε) ΝΑΙ/ ΟΧΙ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Υποβολή αίτησης 1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις με αστερίσκο (υποχρεωτικό) 2. Το έντυπο να συμπληρωθεί από τον αιτητή 3. Παρακαλούμε όπως αποστείλετε συμπληρωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Ισορροπία επαγγελματικής-προσωπικής ζωής: Αποτελέσματα ποσοτικής έρευνας

Ισορροπία επαγγελματικής-προσωπικής ζωής: Αποτελέσματα ποσοτικής έρευνας Ισορροπία επαγγελματικής-προσωπικής ζωής: Αποτελέσματα ποσοτικής έρευνας Μαρία Ξέστερου Λέκτωρ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Παναγιώτης Καλογεράκης Ερευνητής Αθανάσιος Κατσής Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ 2006

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ 2006 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Κωδικός Νοικοκυριού: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Νομός: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 3 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. στο Σχέδιο Δράσης. «Στήριξη ανέργων περιφερειακής ενότητας Ηλείας για την επιχειρηματική τους δραστηριοποίηση»

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. στο Σχέδιο Δράσης. «Στήριξη ανέργων περιφερειακής ενότητας Ηλείας για την επιχειρηματική τους δραστηριοποίηση» ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στο Σχέδιο Δράσης «Στήριξη ανέργων περιφερειακής ενότητας Ηλείας για την επιχειρηματική τους δραστηριοποίηση» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Παιδαγωγική Σχολή Τμήμα: Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ TIMSS 2015 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS Τι είναι η Έρευνα TIMSS; Η Έρευνα Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) του Διεθνούς Οργανισμού για την Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ZA5895. Flash Eurobarometer 378 (The Experience of Traineeships in the EU) Country Questionnaire Greece

ZA5895. Flash Eurobarometer 378 (The Experience of Traineeships in the EU) Country Questionnaire Greece ZA89 Flash Eurobarometer 78 (The Experience of Traineeships in the EU) Country Questionnaire Greece FL 78 Traineeship - EL D Τι ηλικία έχετε; (ΚΑΤΑΓΡΑΨΤΕ - ΑΝ "ΑΡΝΗΣΗ" ΚΩ ΙΚΟΣ '99') D ΦΥΛΟ. Άνδρας Γυναίκα

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο δεικτών. Δημιουργήθηκε από την ΑΝΤΙΓΟΝΗ. Στο πλαίσιο του έργου DARE-Net Desegregation and Action for Roma in Education Network

Σύνολο δεικτών. Δημιουργήθηκε από την ΑΝΤΙΓΟΝΗ. Στο πλαίσιο του έργου DARE-Net Desegregation and Action for Roma in Education Network ΑΝΤΙΓΟΝΗ - Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για το Ρατσισμό, την Οικολογία, την Ειρήνη και τη Μη Βία ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Πτολεμαίων 29Α, 6 ος όροφος, 54630 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Word 2. Excel 3. Powerpoint 4. Access 5. SPSS

Word 2. Excel 3. Powerpoint 4. Access 5. SPSS Πανεπιστήµιο Κρήτης Τµήµα Κοινωνιολογίας Πρακτική Άσκηση Επιστηµονικά Υπεύθυνος: Γιάννης Ζαϊµάκης Τηλ. επικοινωνίας: 28310 77495 Email: zaimakis@social.soc.uoc.gr Σε παρακαλώ πολύ να αφιερώσεις λίγο χρόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 2 0 0 0 2 0 0 3 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2004 ISBN ------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Aίτηση υποψήφιου για συμμετοχή στο Σχέδιο «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Ελευσίνας»

Aίτηση υποψήφιου για συμμετοχή στο Σχέδιο «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Ελευσίνας» Aίτηση υποψήφιου για συμμετοχή στο Σχέδιο ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΦΥΛΟ ΑΝΔΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ../../.. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ:../../.. ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Γ τρίµηνο 2008

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Γ τρίµηνο 2008 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ OΣ Πειραιάς, 18 εκεµβρίου 2008 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Γ τρίµηνο 2008 Η Γενική Γραµµατεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΛΕΩΦ. ΓΡΙΒΑ ΔΙΓΕΝΗ 81-83 1080 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΤΑΧ. ΘΥΡ. 24936, 1305 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΛΕΩΦ. ΓΡΙΒΑ ΔΙΓΕΝΗ 81-83 1080 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΤΑΧ. ΘΥΡ. 24936, 1305 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΛΕΩΦ. ΓΡΙΒΑ ΔΙΓΕΝΗ 81-83 1080 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΤΑΧ. ΘΥΡ. 24936, 1305 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΤΗΛ. + 357 22 66 63 63 ΦΑΞ. + 357 22 66 77 63 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: info@cera.org.cy ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ Ενότητα: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 3 (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ) ΧΑΛΙΚΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: Προσωπική στάση

ΜΕΡΟΣ Β: Προσωπική στάση ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (προπτυχιακό) Αριθμός Ερωτηματολογίου: Παρακαλώ να κυκλώσετε την απάντηση σας ΜΕΡΟΣ Α: Επιλογή Μαθήματος Για να δηλώσω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα «Εκπαίδευση των µεταναστών στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1. Ηλικία: (σε έτη)... 1.2. Φύλο :... 1 Άνδρας 2 Γυναίκα 1.3. Τόπος διαµονής:

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου Γυναικείας Κακοποίησης

Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου Γυναικείας Κακοποίησης Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου Γυναικείας Κακοποίησης Στα πλαίσια του προγράμματος "EU Parliament: A different perspective" αποφασίστηκε όπως διεξαχθεί έρευνα σχετικά με τη γυναικεία κακοποίηση στην περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - AD HOC MODULE 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - AD HOC MODULE 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 25 Νοεμβρίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - AD HOC MODULE 2015 Η Ελληνική Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕΔΙΟΥ (ΠΑΚΕΠΕ) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕΔΙΟΥ (ΠΑΚΕΠΕ) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕΔΙΟΥ (ΠΑΚΕΠΕ) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Παγκύπριας έρευνας αναφορικά με τη θέση, το βαθμό συμμετοχής, τις ευκαιρίες ανέλιξης, την ισομισθία των γυναικών και τις συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΠΡΟΦΙΛ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΠΡΟΦΙΛ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Το ερωτηματολόγιο απευθύνεται σε επιχειρήσεις της Κεντρικής Μακεδονίας για την συγκέντρωση πληροφοριακού υλικού και καταγραφή απόψεων

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονικός Κλάδος: Μηχανολόγοι Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών

Επιστηµονικός Κλάδος: Μηχανολόγοι Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Επιστηµονικός Κλάδος: Μηχανολόγοι Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 Συντελεστές της έρευνας Ιδρυµατικά υπεύθυνος Γραφείου ιασύνδεσης ΑΠΘ Παύλος Σµύρης, καθηγητής ασολογίας ΑΠΘ Επιστηµονικά υπεύθυνοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 13 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίµηνο 2012 Κατά το Β Τρίµηνο του 2012 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.793.147

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνας 5: Παραχώρηση Θέσεων σε Υποψήφιους που εισάγονται στο Πανεπιστήμιο Βάσει Ειδικών Κριτηρίων ως Υπεράριθμοι

Κανόνας 5: Παραχώρηση Θέσεων σε Υποψήφιους που εισάγονται στο Πανεπιστήμιο Βάσει Ειδικών Κριτηρίων ως Υπεράριθμοι 1.5.1 Καθορισμένος αριθμός υπεράριθμων θέσεων σε ποσοστό μέχρι 14% των Κυπρίων εισακτέων κατανέμεται σε υποψηφίους που ανήκουν σε «ειδικές κατηγορίες». Ο υπολογισμός των θέσεων γίνεται ανά πρόγραμμα σπουδών.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα Βεβαίωση ανεργίας, όπου εμφαίνεται ανεργία πάνω από 12 μήνες (χορηγείται από τον ΟΑΕΔ)

Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα Βεβαίωση ανεργίας, όπου εμφαίνεται ανεργία πάνω από 12 μήνες (χορηγείται από τον ΟΑΕΔ) Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α «Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Α Ν Θ Ρ Ω Π Ι Ν Ο Υ Δ Υ Ν Α Μ Ι Κ Ο Υ» Τ Ι Τ Λ Ο Σ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Σ «Τ Ο Π Ι Κ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Ε Ν Τ Α Ξ Η Σ Γ

Διαβάστε περισσότερα

VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ

VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.0 Αριθµός µαθητών στα σχολεία Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 2.0 Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 83 Ισότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ Ο βασικός στόχος της ειδικής έρευνας για την Απασχόληση των Ατόµων µε Προβλήµατα υγείας είναι να συγκεντρώσει πληροφορίες για τη θέση

Διαβάστε περισσότερα

patra@euroteamkek.gr Τηλέφωνο/FAX: 2610 450701 2610 450060

patra@euroteamkek.gr Τηλέφωνο/FAX: 2610 450701 2610 450060 «ίκτυο Αλληλεγγύης για την απασχόληση των µεταναστών και των ατόµων µε ειδικές ανάγκες - Solidarity Network for employment of the Poor, Immigrants and Disabled (µε διακριτικό τίτλο SolNet PID)» Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ερευνητές Πεδίου (Μυστικοί επισκέπτες) σε Δήμους της Λευκωσίας και

ερευνητές Πεδίου (Μυστικοί επισκέπτες) σε Δήμους της Λευκωσίας και Το Γραφείο Σταδιοδρομίας δέχεται αιτήσεις από Πρωτοετείς και Δευτεροετείς φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Κύπρου, για εργασία ως ερευνητές Πεδίου (Μυστικοί επισκέπτες) σε Δήμους της Λευκωσίας και Λεμεσού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ Ο Η Γ Ι Ε Σ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ Ο Η Γ Ι Ε Σ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ Ο Η Γ Ι Ε Σ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2014 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - 2 - ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ I.ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Έρευνα Εργατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Τρίµηνο 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 17 Μαρτίου 2016

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Τρίµηνο 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 17 Μαρτίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 17 Μαρτίου 2016 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Τρίµηνο 2015 Κατά το Τρίµηνο του 2015 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.641.682 άτοµα

Διαβάστε περισσότερα

ZA5968. Flash Eurobarometer 408 (European Youth) Country Questionnaire Greece

ZA5968. Flash Eurobarometer 408 (European Youth) Country Questionnaire Greece ZA98 Flash Eurobarometer 08 (European Youth) Country Questionnaire Greece FL08 European Youth EL D Τι ηλικία έχετε; (ΚΑΤΑΓΡΑΨΤΕ - ΑΝ "ΑΡΝΗΣΗ" ΚΩΔΙΚΟΣ '99') D ΦΥΛΟ. Άνδρας Γυναίκα D Πόσων ετών ήσασταν όταν

Διαβάστε περισσότερα

«Αναπτυξιακή Σύμπραξη: Προώθηση και διεθνοποίηση των τοπικών προϊόντων»

«Αναπτυξιακή Σύμπραξη: Προώθηση και διεθνοποίηση των τοπικών προϊόντων» «Αναπτυξιακή Σύμπραξη: Προώθηση και διεθνοποίηση των τοπικών προϊόντων» Στοιχεία Επικοινωνίας Διεύθυνση: Βαλτετσίου 1 & Μαιζώνος, 26223, Πάτρα e-mail: info@datarc.gr Τηλέφωνο/FAX: 2611100200/2610240902

Διαβάστε περισσότερα