ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2009 ΕΝΟΤΗΤΑ :

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2009 ΕΝΟΤΗΤΑ :"

Transcript

1 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2009 ΕΝΟΤΗΤΑ : «ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟ Ο ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΓΡΑΦΕΙΣ

2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ενότητα σχετικά µε την «Είσοδο των νέων στην αγορά εργασίας» αποτελεί µέρος της Έρευνας Εργατικού υναµικού (ΕΕ ) και καλύπτει µόνο την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου 2009, δηλαδή το 2 τρίµηνο. Η ενότητα αυτή διεξάγεται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2009 και αφορά µόνο τα άτοµα ηλικίας ετών. 2. ΣΚΟΠΟΣ: Η ενότητα αυτή έχει ως κύριο σκοπό τη συλλογή στοιχείων αναφορικά µε την είσοδο νέων ατόµων στην αγορά εργασίας, τη διάνοιξη προοπτικών απασχόλησης, τη µείωση της ανεργίας και τη δηµιουργία πολιτικών στόχων που αποσκοπούν στο να προετοιµάσουν όσο το δυνατό καλύτερα τους νέους για την επαγγελµατική και κοινωνική τους ζωή. Πιο συγκεκριµένα θα µελετηθούν τα ακόλουθα θέµατα: Προσανατολισµός του ψηλότερου επιπέδου µόρφωσης που επιτεύχθηκε. Ψηλότερο µορφωτικό επίπεδο που συµπληρώθηκε µε επιτυχία από τους γονείς. Χώρα γεννήσεως των γονέων. Εργασία κατά τη διάρκεια των σπουδών στην κανονική εκπαίδευση. ιάρκεια της πρώτης θέσης εργασίας, επάγγελµα, είδος σύµβασης και µέθοδος που χρησιµοποιήθηκε προς εξεύρεση αυτής της εργασίας. Η κύρια δραστηριότητα το διάστηµα από τη λήξη της κανονικής εκπαίδευσης και µέχρι την έναρξη της πρώτης θέσης εργασίας. 3. ΚΑΛΥΨΗ: Η ενότητα περιλαµβάνει µόνο άτοµα ηλικίας ετών. 4. ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Το ερωτηµατολόγιο αποτελείται από δύο µέρη: 4.1 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Το µέρος αυτό (ερωτήµατα HATVOC1 HATVOC2, STOPDAT1 STOPDAT3, HATFATH, HATMOTH, COBDF, COBDM), έχει να κάνει µε τα δηµογραφικά στοιχεία των ατόµων. Τα ερωτήµατα αυτά αποτελούν µέρος των δηµογραφικών χαρακτηριστικών του κυρίως ερωτηµατολογίου της Έρευνας Εργατικού υναµικού. Πιο συγκεκριµένα: Τα ερωτήµατα HATVOC1 HATVOC2 αφορούν όλα τα άτοµα µε µορφωτικό επίπεδο (HATLEVEL=21-43) και ακολουθούν αµέσως µετά το ερώτηµα HATLEVEL του κυρίως ερωτηµατολογίου. Τα ερωτήµατα STOPDAT1 STOPDAT3 αφορούν όλα τα άτοµα µε µορφωτικό επίπεδο (HATLEVEL=11-60) και ακολουθούν µετά τα ερωτήµατα HATYEAR και HATMONTH του κυρίως ερωτηµατολογίου. 2

3 Οι επόµενες δύο µεταβλητές PARHAT (ερωτήµατα HATFATH και HATMOTH) και PARFOR (ερωτήµατα COBDF και COBDM) αφορούν όλα τα άτοµα ηλικίας ετών και αναφέρονται στο ψηλότερο µορφωτικό επίπεδο καθώς επίσης και στη χώρα γέννησης του πατέρα και της µητέρας του ατόµου αντίστοιχα. Τα ερωτήµατα HATFATH και HATMOTH ακολουθούν αµέσως µετά τις ερωτήσεις για το STOPDAT. Τα ερωτήµατα COBDF και COBDM ακολουθούν αµέσως µετά το ερώτηµα COUNTRYB (χώρα γέννησης) του κυρίως ερωτηµατολογίου της ΕΕ. 4.2 ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Το µέρος αυτό (ερωτήµατα WORKEDU1 WORKEDU4, JOBSTA1 JOBSTA3, JOBDUR, JOBOCC, JOBCONTR, FINDMETH, TRANSACT) ακολουθεί µετά το τέλος του κυρίως ερωτηµατολογίου της Έρευνας Εργατικού υναµικού δηλ. µετά τα ερωτήµατα EDUCSTAT και COURATT. 5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 5.1 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Ερωτήµατα HATVOC1 HATVOC2 Τα ερωτήµατα HATVOC1 HATVOC2 αφορούν όλα τα άτοµα ηλικίας χρόνων µε µορφωτικό επίπεδο (HATLEVEL=21-43). Αν και στο κυρίως ερωτηµατολόγιο της Ε.Ε. συµπεριλαµβάνεται η µεταβλητή σχετικά µε το ψηλότερο µορφωτικό επίπεδο που ολοκληρώθηκε, σκοπός του ερωτήµατος αυτού είναι ο ακριβής διαχωρισµός της κατεύθυνσης της εκπαίδευσης (ανάµεσα σε γενική και επαγγελµατική / τεχνική και η λεπτοµερέστερη κατηγορία σπουδών). Κανονική εκπαίδευση ορίζεται η εκπαίδευση µε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 1. Ο σκοπός και το περιεχόµενο της είναι προκαθορισµένα 2. Παρέχεται µέσα από το σύστηµα των σχολείων, κολλεγίων, πανεπιστηµίων και άλλων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων 3. Συνήθως απαρτίζει µία συνεχή εκπαιδευτική κλίµακα 4. Είναι δοµηµένη βάση µαθησιακών σκοπών, µαθησιακού χρόνου και µαθησιακής βοήθειας 5. Συνήθως οδηγεί στην απόκτηση πιστοποιητικού αναγνωρισµένου από τις κρατικές αρµόδιες αρχές που πληρεί τις προυποθέσεις συγκεκριµένης εκπαίδευσης / προγράµµατος. Γενικής κατεύθυνσης προγράµµατα: Γυµνασιακή εκπαίδευση (HATLEVEL 21) π.χ. 3 πρώτες τάξεις του γυµνασίου. Λυκειακή εκπαίδευση (HATLEVEL 32) π.χ. λυκειακά προγράµµατα. Επαγγελµατικής / τεχνικής κατεύθυνσης προγράµµατα: Συστήµατα µαθητείας (HATLEVEL 22) Τεχνική ή επαγγελµατική εκπαίδευση (HATLEVEL 32) π.χ. τεχνικές σχολές. 3

4 Ανώτερη µεταλυκειακή εκπαίδευση (HATLEVEL 43) π.χ. 1 χρόνο γραµµατειακές σπουδές. Τα ερωτήµατα HATVOC1 - HATVOC2 αφορούν όλα τα άτοµα που έχουν µορφωτικό επίπεδο (HATLEVEL=21-43) HATVOC1 Ποια η κατεύθυνση του ψηλότερου επιπέδου µόρφωσης ή εκπαίδευσης που συµπληρώσατε µε επιτυχία µέχρι τώρα; Γενική κατεύθυνση... 1 STOPDAT1 Επαγγελµατική / Τεχνική κατεύθυνση... Χ Εάν ο ερωτώµενος απαντήσει στο ερώτηµα HATVOC1 ότι η κατεύθυνση του ψηλότερου επιπέδου µόρφωσης ή εκπαίδευσης που συµπλήρωσε µε επιτυχία µέχρι τώρα είναι Γενική (κατεύθυνση) τότε µεταπηδά στο ερώτηµα STOPDAT1. Αν απαντήσει τεχνική / επαγγελµατική κατεύθυνση τότε προχωρά στην επόµενη ερώτηση HATVOC2. HATVOC2 Πως διαχωρίζεται ο χρόνος της εκπαίδευσης αυτής (επαγγελµατικής / τεχνικής) µεταξύ σχολείου και τόπου εργασίας; (σε µέρες τη βδοµάδα ή σε µήνες το χρόνο) Περιγραφή (...) Κυρίως (ή αποκλειστικά) βασισµένη στο σχολείο (>=3/4 στο σχολείο)... 2 Συνδυασµός σχολείου και εργασίας (1/4-3/4 στο σχολείο) Κυρίως βασισµένη στον τόπο εργασίας (<=1/4 στο σχολείο)... 4 Χωρίς δυνατότητα διάκρισης µεταξύ του 2,3, Στο ερώτηµα HATVOC2 ζητάµε από τον ερωτώµενο να µας περιγράψει πως κατανέµεται ο χρόνος της επαγγελµατικής / τεχνικής αυτής εκπαίδευσης µεταξύ σχολείου και τόπου εργασίας. Εξ ορισµού επαγγελµατική / τεχνική είναι η εκπαίδευση που προσανατολίζεται προς συγκεκριµένη κατηγορία επαγγελµάτων / ειδικοτήτων και οδηγεί σε προσόντα συναφή µε την αγορά εργασίας. Επαγγελµατική θεωρείται η εκπαίδευση της οποίας τουλάχιστο 1/4 ή 25% του περιεχοµένου του προγράµµατος της είναι επαγγελµατική. Επεξήγηση κωδικών Κωδικός 1: Γενική εκπαίδευση είναι το είδος της εκπαίδευση της οποίας λιγότερο από 25% του περιεχόµενου του προγράµµατος της ήταν επαγγελµατικό. Κατηγορίες Επαγγελµατικής εκπαίδευσης Κωδικός 2: Κυρίως (ή αποκλειστικά) βασισµένη στο σχολείο (>=3/4 στο σχολείο) είναι το είδος της εκπαίδευση της οποίας τουλάχιστο τα 3/4 των εκπαιδευτικών ωρών του προγράµµατος ήταν βασισµένες στο σχολείο, κολλέγιο ή εκπαιδευτικό κέντρο - οι υπόλοιπες (εκπαιδευτικές ώρες) στον τόπο εργασίας. Κωδικός 3: Συνδυασµός σχολείου και εργασίας (1/4 3/4 στο σχολείο) είναι το είδος της εκπαίδευση της οποίας ο µέγιστος αριθµός των εκπαιδευτικών ωρών που ήταν βασισµένες στο σχολείο, κολλέγιο ή εκπαιδευτικό κέντρο ήταν 3/4 του προγράµµατος οι υπόλοιπες ώρες (τουλάχιστο το 1/4 του προγράµµατος) ήταν βασισµένες στον τόπο εργασίας. Κωδικός 4: Κυρίως βασισµένη στον τόπο εργασίας (<=1/4 στο σχολείο). Περιγράφει την επαγγελµατική αυτή εκπαίδευση της οποίας τουλάχιστον τα 3/4 των εκπαιδευτικών ωρών του προγράµµατος ήταν βασισµένες στον τόπο εργασίας, οι υπόλοιπες στο σχολείο, κολλέγιο ή σε κάποιο εκπαιδευτικό κέντρο. 4

5 Κωδικός 5: Χωρίς δυνατότητα διάκρισης µεταξύ του 2,3,4. Περιγράφει τις περιπτώσεις κατά τις οποίες υπάρχει δυσκολία στο διαχωρισµό του χρόνου µεταξύ σχολείου και τόπου εργασίας. Ερωτήµατα STOPDAT1 STOPDAT3 Τα ερωτήµατα STOPDAT1 STOPDAT3 αφορούν όλα τα άτοµα που έχουν µορφωτικό επίπεδο (HATLEVEL=11-60). Τα ερωτήµατα STOPDAT1 - STΟPDAT3 αφορούν όλα τα άτοµα που έχουν µορφωτικό επίπεδο (HATLEVEL=11-60) STOPDAT1 Έχετε τελειώσει ή απλώς φοιτήσει (και εγκαταλείψει) κάποιο άλλο πρόγραµµα ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ εκπαίδευσης ΜΕΤΑ από αυτή τη χρονολογία (του ψηλότερου επιπέδου) που µας δηλώσατε; ΝΑΙ.. 1 ΟΧΙ / ή ακόµα παρακολουθώ. 2 HATFATH Στο ερώτηµα STOPDAT1 ζητάµε από τον ερωτώµενο να µας δηλώσει εάν και σε ποιο βαθµό έχει συµµετάσχει σε κάποιο πρόγραµµα κανονικής εκπαίδευσης ΜΕΤΑ την ηµεροµηνία που ολοκλήρωσε το ψηλότερο µορφωτικό του επίπεδο που µας έχει ήδη δηλώσει και ασχέτως εάν αυτό το νέο πρόγραµµα έχει συµπληρωθεί µε επιτυχία ή όχι, ακόµη και αν ο ερωτώµενος έχει την πρόθεση να επιστρέψει στην εκπαίδευση στο µέλλον. Εάν ο ερωτώµενος απαντήσει ΝΑΙ στο ερώτηµα STOPDAT1 συνεχίζει στις επόµενες ερωτήσεις (STOPDAT2, STOPDAT3) στις οποίες περιγράφει το επίπεδο και τον κλάδο θέµα /ειδικότητα της εκπαίδευσης που παρακολούθησε (STOPDAT2) και συνεχίζει µε το χρόνο, µήνα που έχει συµπληρώσει µε επιτυχία ή απλώς φοιτήσει και (εγκαταλείψει) την κανονική εκπαίδευση (STOPDAT3). Εάν όµως στο ερώτηµα STOPDAT1 απαντήσει ΟΧΙ / ή ακόµα παρακολουθώ τότε µεταπηδά στο ερώτηµα HATFATH. STOPDAT2 Σε τι σχολείο ή σχολή πήγατε και τι θέµα παρακολουθήσατε; Πόσα χρόνια; Περιγραφή (...) STOPDAT3 ηλαδή ποιο µήνα και χρόνο έχετε τελειώσει ή απλώς φοιτήσει (και εγκαταλείψει) την ΚΑΝΟΝΙΚΗ εκπαίδευση; (Μήνας και χρόνος..) Σηµείωση: Συµµετοχή σε µικρής διάρκειας µερικής απασχόλησης µαθήµατα κανονικής εκπαίδευσης µετά την είσοδο του στην αγορά εργασίας θα πρέπει να µην λαµβάνονται υπόψην στον καθορισµό του STOPDATE. Ερωτήµατα HATFATH, HATMOTH Τα ερωτήµατα HATFATH - COBDM αφορούν όλα τα άτοµα ηλικίας χρονών HATFATH Ποιο είναι το ψηλότερο επίπεδο µόρφωσης ή εκπαίδευσης που συµπλήρωσε ο πατέρας σας µε επιτυχία µέχρι τώρα; Περιγραφή (...) Μέχρι το γυµνάσιο (3 πρώτες τάξεις) συµπ. σύστηµα µαθητείας 1 Λύκειο, Τεχνική ή επαγγελµατική σχολή ή Μεταλυκειακή ή ανώτερη δευτεροβάθµια (όχι όµως τριτοβάθµια)... Τριτοβάθµια (Κολλέγιο 2 χρόνια και πάνω, Πανεπιστήµιο)

6 HATMOTH Ποιο είναι το ψηλότερο επίπεδο µόρφωσης ή εκπαίδευσης που συµπλήρωσε η µητέρα σας µε επιτυχία µέχρι τώρα; Περιγραφή (...) Μέχρι το γυµνάσιο (3 πρώτες τάξεις) συµπ. σύστηµα µαθητείας 1 Λύκειο, Τεχνική ή επαγγελµατική σχολή ή Μεταλυκειακή ή ανώτερη δευτεροβάθµια (όχι όµως τριτοβάθµια)... 2 Τριτοβάθµια (Κολλέγιο 2 χρόνια και πάνω, Πανεπιστήµιο)... 3 Στα ερωτήµατα HATFATH και HATMOTH ζητάµε από τον ερωτώµενο να δηλώσει το ψηλότερο µορφωτικό επίπεδο που συµπλήρωσε µε επιτυχία ο πατέρας και η µητέρα του αντίστοιχα. Η έκφραση έχει συµπληρωθεί µε επιτυχία είναι συνδεδεµένη µε την απόκτηση πιστοποιητικού ή διπλώµατος. Σηµείωση: Εάν ο πατέρας και η µητέρα του ερωτώµενου ανήκουν στο ίδιο νοικοκυριό, οι πληροφορίες σχετικά µε τα ψηλότερα µορφωτικά τους επίπεδα µπορούν να ληφθούν απευθείας από το κυρίως ερωτηµατολόγιο της Ε.Ε. χωρίς να κάνουµε αυτή την ερώτηση. Στην περίπτωση υιοθεσίας ο ερωτώµενος δηλώνει το ψηλότερο µορφωτικό επίπεδο των γονέων που τον υιοθέτησαν. Στην περίπτωση που ο ερωτώµeνος µεγάλωσε µε άλλους γονείς (πατριό, µητριά) εκτός από τους βιολογικούς του θα δηλώσει το ψηλότερο επίπεδο µόρφωσης των άλλων γονέων. Τα στοιχεία σχετικά µε το µορφωτικό επίπεδο των γονέων του ερωτώµενου θα κωδικοποιηθούν µόνο βάση των τριών µεγάλων κατηγοριών (κωδικός 1: κατώτερο, κωδικός 2: µέσο και κωδικός 3: ανώτερο). Ερωτήµατα COBDF, COBDM COBDF Χώρα γέννησης πατέρα (σύµφωνα µε τα σηµερινά γεωγραφικά σύνορα των χωρών) ISO Χώρα γέννησης.. CODE COBDM Χώρα γέννησης µητέρας (σύµφωνα µε τα σηµερινά γεωγραφικά σύνορα των χωρών) ISO Χώρα γέννησης.. CODE Στα ερωτήµατα COBDF και COBDM ο ερωτώµενος δηλώνει την χώρα γεννήσεως του πατέρα και της µητέρας του και ισχύουν οι ίδιοι κωδικοί των χωρών όπως ισχύουν και για το κυρίως ερωτηµατολόγιο. Στην περίπτωση υιοθεσίας το ερώτηµα αυτό θα αφορά την χώρα γεννήσεως των γονέων που υιοθέτησαν τον ερωτώµενο. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που ο ερωτώµενος µεγάλωσε µε άλλους γονείς (πατριό, µητριά) εκτός από τους βιολογικούς του. Σηµείωση: Τα σηµερινά γεωγραφικά σύνορα των χωρών ισχύουν στα ερωτήµατα COBDF και COBDM. 6

7 5.2 ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ Ερωτήµατα WORKEDU1 WORKEDU4 Τα ερωτήµατα WORKEDU1 WORKEDU4 αφορούν όλα τα άτοµα ηλικίας χρονών. Σηµείωση: Η συνολική διάρκεια σπουδών θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψην (και όχι µόνο το τελευταίο επίπεδο εκπαίδευσης). Η συνολική διάρκεια αυτής της εργασίας είναι περίπου 1 µήνα τον χρόνο που αναλογεί σε 4 βδοµάδες για εργασία πλήρους απασχόλησης και σε 8 βδοµάδες εργασίας µερικής απασχόλησης (150 ώρες τον χρόνο περίπου). Ο σκοπός του ερωτήµατος αυτού είναι να προσδιορίσει την εργασία η οποία ήταν σηµαντική για τον ερωτώµενο δίνοντας του την πρώτη του επαφή µε την αγορά εργασίας. Μικρότερης σοβαρότητας ή ευκαιριακές εργασίες θεωρούνται ασήµαντες και θα πρέπει να εξαιρούνται. Τα ερωτήµατα WORKEDU1 - WORKEDU4 αφορούν όλα τα άτοµα ηλικίας χρονών WORKEDU1 Εργαστήκατε ποτέ µε πληρωµή ή κάποιο κέρδος ή για να βοηθήσετε την οικογενειακή επιχείρηση για τουλάχιστον ένα µήνα κατά τη διάρκεια της µαθητικής/φοιτητικής σας ζωής; ΝΑΙ... X Όχι ή εργάστηκε λιγότερο από ένα µήνα... 0 JOBSTA1 Εάν ο ερωτώµενος απαντήσει ΝΑΙ στο ερώτηµα WORKEDU1 συνεχίζει µε τις επόµενες τρείς ερωτήσεις (WORKEDU2 WORKEDU4). Εάν απαντήσει ΟΧΙ ή εργάστηκε λιγότερο από ένα µήνα τον χρόνο (κωδικός 0) τότε µεταπηδά στο ερώτηµα JOBSTA1. WORKEDU2 Εργαστήκατε ποτέ στα πλαίσια κάποιου εκπαιδευτικού προγράµµατος; ΝΑΙ ΟΧΙ... Χ WORKEDU3 Εργαστήκατε ποτέ εκτός κάποιου εκπαιδευτικού προγράµµατος; (συµπ. ΚΑΙ εργασία κατά τη διάρκεια των διακοπών) ΝΑΙ... 2 ΌΧΙ... Χ WORKEDU4 Εργαστήκατε ποτέ κατά τη διάρκεια διακοπής των σπουδών / σχολείου η οποία (διακοπή) διήρκησε τουλάχιστο 1 ακαδηµαϊκό χρόνο; ΝΑΙ ΌΧΙ... Χ Επεξήγηση κωδικών Κωδικός 1: Εργαστήκατε ποτέ στα πλαίσια κάποιου εκπαιδευτικού προγράµµατος σηµαίνει ότι το πρόγραµµα της εκπαίδευσης περιλάµβανε υποχρεωτική εργασία όπως π.χ στο σύστηµα µαθητείας. Κωδικός 2: Εργαστήκατε ποτέ εκτός κάποιου εκπαιδευτικού προγράµµατος σηµαίνει ότι ο ερωτώµενος εργάστηκε για τουλάχιστον ένα µήνα το χρόνο σε εργασία η οποία δεν ήταν µέρος κάποιου εκπαιδευτικού προγράµµατος. (Ο κωδικός 2 περιλαµβάνει επίσης και την εργασία κατά τη διάρκεια των διακοπών). 7

8 Κωδικός 3: Εργαστήκατε ποτέ κατά τη διάρκεια διακοπής των σπουδών / σχολείου η οποία διήρκησε τουλάχιστο 1 ακαδηµαϊκό χρόνο σηµαίνει ότι ο ερωτώµενος διέκοψε τις σπουδές του για τουλάχιστο 1 χρόνο και κατά τη διάρκεια αυτής της διακοπής εργάστηκε για 1 τουλάχιστο µήνα. Ερωτήµατα JOBSTA1 JOBSTA3 Τα ερωτήµατα JOBSTA1 JOBSTA3 σχετίζονται µε την πρώτη θέση εργασίας διάρκειας άνω των 3 µηνών στον ίδιο εργοδότη και αφορούν όλα τα άτοµα µε µορφωτικό επίπεδο (HATLEVEL=11-60) που ΕΝ φοιτούν τώρα στην κανονική εκπαίδευση (EDUCSTAT=2). Τα ερωτήµατα JOBSTA1 JOBSTA3 θα βοηθήσουν στην ανάλυση της συσχέτησης µεταξύ εκπαίδευσης και εργασίας. Καθοριστικό σηµείο σε αυτή την ανάλυση είναι η ηµεροµηνία αποχώρησης από την κανονική εκπαίδευση για τελευταία φορά και θεωρείται το σηµείο αναφοράς της µετάβασης από το σχολείο στην εργασία. Όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, στα ερωτήµατα STOPDAT1 STOPDAT3, η αποχώρηση από την κανονική εκπαίδευση για τελευταία φορά είναι ανεξάρτητη από αν το πρόγραµµα έχει συµπληρωθεί επιτυχώς ή όχι. Χαρακτηριστικά της πρώτης θέσης εργασίας Έχει διάρκεια πάνω από 3 συνεχόµενους µήνες στον ίδιο εργοδότη. Μόνο εργασίες µε πληρωµή ή κάποιο κέρδος ή για να βοηθήσει την οικογενειακή επιχείρηση θα λαµβάνονται υπόψην. Ο ερωτώµενος µπορεί να εργαστεί σ αυτή την πρώτη θέση εργασίας ως αυτοεργοδοτούµενος (µε ή χωρίς υπαλλήλους), δουλεύοντας στην οικογενειακή επιχείρηση ή ως υπάλληλος Μαθητευόµενοι ή σε εκπαιδευτική εργασία (χωρίς πληρωµή), υποχρεωτική θητεία και θερινές εργασίες θα πρέπει να εξαιρούνται. Σηµείωση: Η πρώτη θέση εργασίας θα µπορούσε να έχει ξεκινήσει πριν από την αποχώρηση από την κανονική εκπάιδευση για τελευταία φορά νοουµένου όµως ότι ήταν και η πρώτη εργασία διάρκειας πάνω από 3 µήνες µετά την αποχώρηση από την κανονική εκπαίδευση. Τα ερωτήµατα JOBSTA1 - JOBSTA3 αφορούν όλα τα άτοµα που έχουν µορφωτικό επίπεδο (HATLEVEL=11-60) και που ΕΝ φοιτούν ΤΩΡΑ σε οποιοδήποτε σχολείο ή σχολές. (EDUCSTAT=2) JOBSTA1 Μου είπατε ότι τελειώσατε ή απλώς φοιτήσατε (και εγκαταλείψατε) την ΚΑΝΟΝΙΚΗ εκπαίδευση το (χρόνο, µήνα). Μετά από αυτή την ηµεροµηνία, εργαστήκατε για τουλάχιστο 3 συνεχόµενους µήνες στον ίδιο εργοδότη; (Σηµείωση: Αυτή η εργασία θα µπορούσε όµως να έχει ξεκινήσει και πριν από (χρόνο, µήνα)). ΝΑΙ. X ΌΧΙ 0 TRANSACT Εάν ο ερωτώµενος απαντήσει ΝΑΙ στο ερώτηµα JOBSTA1 συνεχίζει µε την επόµενη ερώτηση (JOBSTA2). Εάν ο ερωτώµενος απαντήσει ΟΧΙ ότι δηλαδή ποτέ δεν είχε εργασία διάρκειας πάνω από 3 µήνες µετά την αποχώρηση του από την κανονική εκπαίδευση για τελευταία φορά τότε µεταπηδά στο ερώτηµα TRANSACT. 8

9 Η πρώτη σας εργασία που κάνατε (διάρκειας 3 µηνών και πάνω στον ίδιο εργοδότη) ΜΕΤΑ το (χρόνο, µήνα) είναι και η σηµερινή JOBSTA2 σας δουλειά; (Σηµείωση: Αυτή η εργασία θα µπορούσε όµως να έχει ξεκινήσει και πριν από (χρόνο, µήνα)) ΝΑΙ... 1 FINDMETH ΌΧΙ... Χ Εάν ο ερωτώµενος απαντήσει ΝΑΙ στο ερώτηµα JOBSTA2 ότι δηλαδή η πρώτη του εργασία είναι και η ΣΗΜΕΡΙΝΗ, τότε µεταπηδά τα ερωτήµατα που σχετίζονται µε την πρώτη εργασία (ερωτήµατα JOBSTA3, JOBDUR, JOBOCC και JOBCONTR) και συνεχίζει µε το ερώτηµα FINDMETH. Αν ο ερωτώµενος απαντήσει ΌΧΙ, τότε συνεχίζει µε το επόµενο ερώτηµα (JOBSTA 3). JOBSTA3 Ποιος ο χρόνος και µήνας έναρξης της πρώτης σας εργασίας (διάρκειας 3 µηνών και πάνω στον ίδιο εργοδότη) ΜΕΤΑ το (χρόνο, µήνα) που αποχωρήσατε από το σχολείο; (Σηµείωση: Αυτή η εργασία θα µπορούσε όµως να έχει ξεκινήσει και πριν από (χρόνο, µήνα)). Χρόνος και Μήνας Ο ερωτώµενος δηλώνει τον χρόνο και τον µήνα έναρξης της πρώτης του αυτής εργασίας. Ερωτήµατα JOBDUR, JOBOCC και JOBCONTR Τα ερωτήµατα αυτά αφορούν όλα τα άτοµα που απάντησαν την προηγούµενη ερώτηση (JOBSTA3). Στα ερωτήµατα αυτά θέλουµε να µάθουµε τη διάρκεια σε µήνες (JOBDUR), το επάγγελµα (JOBOCC) και το είδος σύµβασης (JOBCONTR) αυτής της πρώτης θέσης εργασίας. JOBDUR JOBDUR Ποιος ο χρόνος και µήνας αποχώρησης από την πρώτη σας αυτή εργασία; Χρόνος και Μήνας... ιάρκεια της πρώτης εργασίας σε µήνες... Στο ερώτηµα JOBDUR ζητάµε από τον ερωτώµενο να µας δηλώσει τον χρόνο και το µήνα αποχώρησης από αυτήν την πρώτη εργασία. Αυτό θα µας βοηθήσει στο να υπολογίσουµε τη διάρκεια της πρώτης εργασίας (σε µήνες) αφαιρώντας τον χρόνο και µήνα έναρξης (JOBSTA3) από τον χρόνο και µήνα λήξης (JOBDUR) της πρώτης αυτής εργασίας. JOBOCC JOBOCC Ποιο το επάγγελµα σας σ αυτή την πρώτη σας εργασία; Περιγραφή (...) ISCO CODE Στο ερώτηµα JOBOCC ζητάµε από τον ερωτώµενο να µας περιγράψει το επάγγελµα της πρώτης θέσης εργασίας του. Θέλουµε να ξέρουµε ποιο ήταν το επάγγελµα του όταν πρωτο-ξεκίνησε την εργασία του αυτή. Το επάγγελµα στη συνέχεια θα κωδικοποιηθεί σύµφωνα µε την ταξινόµηση ISCO 88 (COM). 9

10 JOBCONTR JOBCONTR Ποια από τις πιο κάτω κατηγορίες χαρακτηρίζει τη θέση σας σ αυτή τη πρώτη σας εργασία; Αυτοαπασχολούµενος / Εργοδότης... 1 Υπάλληλος, µόνιµος, πλήρους απασχόλησης... 2 Υπάλληλος, µόνιµος, µερικής απασχόλησης... 3 Υπάλληλος, προσωρινός, πλήρους απασχόλησης... 4 Υπάλληλος, προσωρινός, µερικής απασχόλησης... 5 Εργαζόµενος σε οικογενειακή επιχείρηση... 6 Στο ερώτηµα JOBCONTR ζητάµε από τον ερωτώµενο να µας δηλώσει την επαγγελµατική υπόσταση / είδος σύµβασης της πρώτης του θέσης εργασίας. ιαχωρισµός µεταξύ προσωρινών και µόνιµων υπαλλήλων Υπάλληλοι µε προσωρινά συµβόλαια εργασίας θεωρούνται οι υπάλληλοι των οποίων η εργασία θα τερµατιστεί είτε µετά από µια προκαθορισµένη περίοδο ή µετά τη συµπλήρωση ενός έργου / εργασίας κτλ. Στην περίπτωση όπου υπάρχει δοκιµαστική περίοδος κατά την έναρξη της εργασίας ακολουθούµενη από συµβόλαιο αορίστου διάρκειας, τότε η εργασία αυτή θα καταγράφεται ως µόνιµη. Σηµείωση: Ο ερωτώµενος καλείται να δηλώσει το είδος σύµβασης της πρώτης του θέσης εργασίας ανεξαρτήτου εάν άλλαξε µετά, η δοκιµαστική περίοδος εξαιρείται (βλέπε παραπάνω). Παράδειγµα: Ένας υπάλληλος ξεκίνησε την πρώτη του θέση εργασίας ως µόνιµος υπάλληλος µερικής απασχόλησης. Αν µετά πήρε θέση ως µόνιµος υπάλληλος πλήρους απασχόλησης, ο κωδικός της επαγγελµατικής υπόστασης που θα καταγραφεί θα είναι ο κωδικός 3: υπάλληλος, προσωρινός µερικής απασχόλησης. Ερώτηµα FINDMETH FINDMETH Ποια από τις πιο κάτω µεθόδους χρησιµοποιήσατε για να βρήτε την πρώτη σας αυτή την εργασία; Μέσω εκπαιδευτικού ιδρύµατος (σχολείου / κολλεγίου / πανεπιστηµίου κ.τ.λ)... 1 Μέσω ΥΑ ( ηµοσίων Υπηρεσιών Απασχόλησης) ή του Επαρχιακού Γραφείου Εργασίας... 2 Μέσω αγγελιών στον τύπο ή το διαδίκτυο... 3 Υποβολή απευθείας (αυθόρµητης) αίτησης πρόσληψης στον εργοδότη... 4 Μέσω συγγενών και φίλων... 5 Θέση που βρέθηκε µετά από προηγούµενη εµπειρία (θερινή / φοιτητική εργασία, εκπαιδευτική / εθελοντική εργασία) στην ίδια επιχείρηση ηµιουργία ιδιωτικής επιχείρησης... 7 Άλλη (π.χ µέσω ιδιωτικού γραφείου εργασίας)... 8 Στο ερώτηµα FINDMETH ζητάµε από τον ερωτώµενο να δηλώσει την κύρια επιτυχηµένη µέθοδο που χρησιµοποίησε στο να βρεί την πρώτη του θέση εργασίας. 10

11 Επεξήγηση κωδικών: Κωδικός 1: Ο ερωτώµενος βρήκε την πρώτη θέση εργασίας µέσω ενός εκπαιδευτικού ινστιτούτου είτε το ινστιτούτο προώθησε µία αγγελία, είτε δηµοσίευσε ειδοποίηση κενής θέσης εργασίας είτε υποβοήθησε την επικοινωνία / επαφή µε εργοδότες. Κωδικός 2: Ο ερωτώµενος βρήκε την πρώτη θέση εργασίας µέσω του Επαρχιακού Γραφείου Εργασίας, είτε απευθείας είτε µέσω της ιστοσελίδας του γραφείου. Κωδικός 3: Ο ερωτώµενος βρήκε την πρώτη θέση εργασίας µέσω αγγελίας στον τύπο ή στο διαδίκτυο. Κωδικός 4: Ο ερωτώµενος βρήκε την πρώτη θέση εργασίας µε απευθείας (αυθόρµητη) αίτηση πρόσληψης σε εργοδότες. Ο κωδικός 4 ισχύει και στις 2 πιο κάτω περιπτώσεις: Περίπτωση 1: Ο ερωτώµενος αυθόρµητα (από µόνος του), υπέβαλε απευθείας αίτηση πρόσληψης για εργασία σε εργοδότες. Περίπτωση 2: Ο ερωτώµενος έδωσε επιτυχώς εξετάσεις για πρόσληψη στο δηµόσιο (π.χ. κυβερνητικές) και είχε την ευκαιρία επιλογής της θέσης εργασίας µια και η υποβολή αίτησης για πρόσληψη στην εργασία ήταν απαραίτητη (π.χ. Στατιστική Υπηρεσία, Ηµικρατικοί Οργανισµοί κτλ). Κωδικός 5: Ο ερωτώµενος βρήκε την πρώτη θέση εργασίας µέσω συγγενών (περιλαµβάνονται άτοµα σε οικογενειακή επιχείρηση) και φίλων. Ο κωδικός αυτός ισχύει επίσης και σε περιπτώσεις όπου το άτοµο έπιασε δουλειά ως υπάλληλος ή σε οικογενειακή επιχείρηση χωρίς σκοπό να αναλάβει την οικογενειακή επιχείρηση. Κωδικός 6: Ο ερωτώµενος βρήκε την πρώτη θέση εργασίας µετά από προηγούµενη εµπειρία που είχε στο παρελθόν δουλεύοντας στην ίδια εταιρεία (θερινή / φοιτητική εργασία, εκπαιδευτική / εθελοντική εργασία). Κωδικός 7: Ο κωδικός αυτός ισχύει για άτοµα που δηµιούργησαν τη δική τους επιχείρηση, είτε ως αυτοαπασχολούµενοι είτε ως εργαζόµενοι σε οικογενειακή επιχείρηση µε µακροπρόθεσµο στόχο την ανάληψη της οικογενειακής επιχείρησης. Κωδικός 8: Ο ερωτώµενος βρήκε την πρώτη θέση εργασίας µέσω ιδιωτικού γραφείου εργασίας. Ο κωδικός 8 περιλαµβάνει και άλλες κατηγορίες όπως δασκάλους και καθηγητές στο δηµόσιο, στρατιωτικούς, νοσοκόµους κ.τ.λ περιπτώσεις δηλαδή όπου δε χρειάζεται η δηµοσίευση αγγελίας για πρόσληψη σε εργασία, αλλά υπάρχει συγκεκριµένος κατάλογος (επετηρίδα) στον οποίο τα άτοµα γράφονται και περιµένουν µέχρι να ρθει η σειρά τους να διοριστούν. 11

12 Ερώτηµα TRANSACT Το ερώτηµα TRANSACT αφορά όλα τα άτοµα που το διάστηµα από την συµπλήρωση των σπουδών και µέχρι την έναρξη της εργασίας τους ήταν πάνω από 3 µήνες ή αυτούς που ποτέ δεν είχαν εργασία πάνω από 3 µήνες. Το ερώτηµα TRANSACT αφορά όλα τα άτοµα που το διάστηµα από την συµπλήρωση των σπουδών µέχρι την έναρξη της πρώτης εργασίας τους ήταν πάνω από 3 µήνες ή αυτούς που ποτέ δεν είχαν εργασία πάνω από 3 µήνες (JOBSTA1=0). TRANSACT Ποια από τις πιο κάτω ήταν η κύρια σας δραστηριότητα το διάστηµα από το (χρόνο, µήνα) που τελειώσατε ή απλώς φοιτήσατε (και εγκαταλείψατε) την ΚΑΝΟΝΙΚΗ εκπαίδευση και πριν την έναρξη της πρώτης σας αυτής εργασίας; Υπάλληλος σε θέση µικρής διάρκειας (έως 3 µήνες)... 1 Υποχρεωτική στρατιωτική θητεία... 2 Χωρίς εργασία - αλλά αναζητούσε ενεργά εργασία... 3 Χωρίς εργασία - και δεν αναζητούσε λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων... 4 Χωρίς εργασία - και δεν αναζητούσε λόγω συµµετοχής στη µηκανονική εκπαίδευση... 5 Χωρίς εργασία - και δεν αναζητούσε λόγω εθελοντικών δραστηριοτήτων... 6 Χωρίς εργασία - και δεν αναζητούσε λόγω προβληµάτων υγείας Χωρίς εργασία - και δεν αναζητούσε λόγω άλλων λόγων... 8 Στο ερώτηµα TRANSACT ζητάµε από τον ερωτώµενο να µας δηλώσει την κύρια δραστηριότητα που είχε το διάστηµα από την συµπλήρωση των σπουδών (αποχώρηση από την κανονική εκπαίδευση για τελευταία φορά) και µέχρι την έναρξη της πρώτης του εργασίας διάρκειας τουλάχιστο 3 µηνών. Το ερώτηµα αυτό θα παρέχει σηµαντικές πληροφορίες σχετικά µε τη µεταβατική περίοδο (διάρκειας πάνω από 3 µήνες) σχολείου (εκπαίδευσης) και πρώτης εργασίας (τόπου εργασίας) και θα µας εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους τα νέα άτοµα καθυστερούν την είσοδο τους στην αγορά εργασίας. Σηµείωση: Το ερώτηµα αναφέρεται στην περίοδο µετά την αποχώρηση από την κανονική εκπαίδευση και µετά από τυχόν διακοπές, εάν το άτοµο πήρε καθόλου, (δηλ. εξαιρούνται διακοπές µετά την αποχώρηση από την κανονική εκπαίδευση). Στις περιπτώσεις όπου υπάρχει δυσκολία στον καθορισµό της κύριας δραστηριότητας, θα καταγράφεται ως κύρια δραστηριότητα εκείνη µε τη µεγαλύτερη διάρκεια. Ο κωδικός 8 (χωρίς εργασία και δεν αναζητούσε λόγω άλλων λόγων) περιλαµβάνει και µαθητευόµενους χωρίς πληρωµή. 12

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ (AD HOC ΕΝΟΤΗΤΑ Ε.Ε., ΕΤΟΥΣ 2008) Η ad hoc έρευνα εργατικού δυναµικού έχει στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Α.Α. Ερωτηµατολογίου. Ροή Ερωτήσεων. Κωδικοί

Α.Α. Ερωτηµατολογίου. Ροή Ερωτήσεων. Κωδικοί ΕΝΟΤΗΤΑ 2003 ΓΙΑ ΤΗ " ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Α.Α. Ερωτηµατολογίου Α/α M1 M2 M3 M4 M5 M6 Ερωτήσεις - απαντήσεις Κωδικοί Ροή Ερωτήσεων Α/α µέλους του νοικοκυριού ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΗΛΙΚΙΑΣ 15 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΚΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2012 ΕΝΟΤΗΤΑ :

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2012 ΕΝΟΤΗΤΑ : ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2012 ΕΝΟΤΗΤΑ : «ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗ» Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΓΡΑΦΕΙΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ενότητα σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Ατομικό Ερωτηματολόγιο

ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Ατομικό Ερωτηματολόγιο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ KAI ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟ Α Α/α καταλόγου επιλεγµένης κατοικίας

Διαβάστε περισσότερα

Project: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Project: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Project: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Αυτό το ερωτηµατολόγιο έχει σαν στόχο να εξασφαλίσει σηµαντικές πληροφορίες πάνω στις ειδικές ανάγκες υποστήριξης που έχει η νεολαία η

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Γ Ρ Α Φ Η Π Λ Η Θ Υ Σ Μ Ο Υ 2011

Α Π Ο Γ Ρ Α Φ Η Π Λ Η Θ Υ Σ Μ Ο Υ 2011 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Α Π Ο Γ Ρ Α Φ Η Π Λ Η Θ Υ Σ Μ Ο Υ 0 Αύξων Αριθμός Ερωτηματολογίου: Δήμος/Κοινότητα: _ Κωδικός Δήμου/Κοινότητας: Ενορία: Κωδικός Ενορίας: Κωδικός Απογραφικού Τμήματος:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ. Στους οικογενειακούς λόγους περιλαµβάνεται και η φροντίδα παιδιών ή άλλων εξαρτώµενων µελών της οικογένειας.

Ο ΗΓΙΕΣ. Στους οικογενειακούς λόγους περιλαµβάνεται και η φροντίδα παιδιών ή άλλων εξαρτώµενων µελών της οικογένειας. Ο ΗΓΙΕΣ Το πρώτο ερώτηµα (Ερώτηµα 83) λειτουργεί σαν «φίλτρο» για να ξεχωρίσουµε τους εργαζόµενους και µπορούµε να το συµπληρώσουµε βάσει των απαντήσεων στο κυρίως ερωτηµατολόγιο. Αν ο ερευνόµενος είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Σ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 1. Στόχοι της έρευνας Η ad-hoc έρευνα για τη µετάβαση από την αγορά εργασίας στη σύνταξη έχει τέσσερις βασικούς στόχους: Να διερευνήσει τον

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Πολιτική Επιστήμη 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φιλολογία Τμήμα Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ψυχολογία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμη Τμήμα ς 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιατρική 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα ανίχνευσης εκπαιδευτικών & επιµορφωτικών αναγκών των συνδικαλιστικών στελεχών που εκπροσωπούν εργαζόµενους στο ηµόσιο

Έρευνα ανίχνευσης εκπαιδευτικών & επιµορφωτικών αναγκών των συνδικαλιστικών στελεχών που εκπροσωπούν εργαζόµενους στο ηµόσιο Έρευνα ανίχνευσης εκπαιδευτικών & επιµορφωτικών αναγκών των συνδικαλιστικών στελεχών που εκπροσωπούν εργαζόµενους στο ηµόσιο Οδηγίες στη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου: 1. Το ερωτηµατολόγιο είναι ανώνυµο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 2007 ''ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ''

ΕΝΟΤΗΤΑ 2007 ''ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ'' Έντυπο ΕΕ ΕΝΟΤΗΤΑ 007 ''ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ'' Α.Α. Ερωτηµατολογίου Α/α ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΕΒΗΣΑΝ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Χημικοί Τμήμα Χημικών Μηχανικών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ

Διαβάστε περισσότερα

questions eligible respondents)

questions eligible respondents) 4. ΚατασκευήΕρωτηµατολογίου Η συγκρότηση του ερωτηµατολογίου είναι από τα πολύ βασικά κοµµάτια της έρευνας. Βήµατα κατασκευής ερωτηµατολογίου: Να καθοριστούν οι ερωτήσεις που θα συµπεριληφθούν Να σχεδιαστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΩΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φαρμακευτική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήμα: Βιολογίας 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1.

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. 2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. : - :. : : ( /,, ) :...., -, -.,,... 1.,, 2,,,....,,,...,, 2008 1. 2. - : On Demand 1. 9 2. 9 2.1 9 2.2 11 2.3 14 3. 16 3.1 16 3.1.1 16 3.1.1. 16 3.1.1. 25 3.1.2 26

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ OΣ Πειραιάς, Μάρτιος 2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Η Γενική Γραµµατεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΝΕΟΤΗΤΑ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΝΕΟΤΗΤΑ ECTS: ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΝΕΟΤΗΤΑ Εισαγωγή Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα προωθεί τη συνεργασία µεταξύ πανεπιστηµίων ως µέσο για τη βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2003 ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΓΡΑΦΕΙΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2003 ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΓΡΑΦΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2003 ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΓΡΑΦΕΙΣ 2 ια Βίου Μάθηση είναι η κάθε σκόπιµη δραστηριότητα µάθησης, τυπική ή άτυπη, που πραγµατοποιείται σε συνεχή βάση µε στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (Άνεργοι)

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (Άνεργοι) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΣΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» Ταχ. Διευθ.: Χίου & Σαντορίνης 4, 26334, Πάτρα Τηλ.: 2610.226652, Fax: 2610.226653, E-mail: practker@otenet.gr ΕΣΠΑ 2007 2013, Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δράση:

Διαβάστε περισσότερα

3. Τρόποι ιεξαγωγής Έρευνας Οι κύριοι τρόποι διεξαγωγής έρευνας είναι: Προσωπική Συνέντευξη (Personal Interview) όπου ο ερευνητής κάνει τις ερωτήσεις και συµπληρώνει το ερωτηµατολόγιο Τηλεφωνική Συνέντευξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 Κατά το Γ Τρίµηνο του 2013 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.635.905

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ : «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΙΝΔΟ» Πράξη «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΙΝΔΟ»

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ : «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΙΝΔΟ» Πράξη «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΙΝΔΟ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ : «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΙΝΔΟ» Στοιχεία Επικοινωνίας: Διεύθυνση: e-mail: Τηλέφωνο/FAX: Υπεύθυνος για επικοινωνία: \ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του παρόντος είναι να παρουσιάσει τον τρόπο δημιουργία και λειτουργίας Γραφείου Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΠΡΟΦΙΛ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΠΡΟΦΙΛ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Το ερωτηματολόγιο απευθύνεται σε επιχειρήσεις της Κεντρικής Μακεδονίας για την συγκέντρωση πληροφοριακού υλικού και καταγραφή απόψεων

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ηµερίδα «Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας», Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006. ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Παιδαγωγική Σχολή Τμήμα: Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

για το Ευχαριστούµε για τη συνεργασία σας

για το Ευχαριστούµε για τη συνεργασία σας ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ ΟΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ (Επώνυµο Όνοµα:) για το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ 3 : «ΤΟΠΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

για την πράξη: Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας ΣΥ ΝΤ ΟΝ ΙΣΤ ΗΣ ΕΤ ΑΙ Ρ ΟΣ: ΝΙΚ. ΚΟΥΤΣΟΜΠΙΝΑΣ ΟΛ. ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε - ΟΝ LINE

για την πράξη: Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας ΣΥ ΝΤ ΟΝ ΙΣΤ ΗΣ ΕΤ ΑΙ Ρ ΟΣ: ΝΙΚ. ΚΟΥΤΣΟΜΠΙΝΑΣ ΟΛ. ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε - ΟΝ LINE ΣΥ ΝΤ ΟΝ ΙΣΤ ΗΣ ΕΤ ΑΙ Ρ ΟΣ: ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ.. για την πράξη: «Στήριξη ανέργων Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας για την επιχειρηματική τους δραστηριοποίηση» κωδικός ΟΠΣ

Διαβάστε περισσότερα

Cleopatra Hotel. Χρειάζεστε άδεια εργασίας για να δουλέψετε στην Κύπρο?(κυκλώστε) ΝΑΙ/ ΟΧΙ

Cleopatra Hotel. Χρειάζεστε άδεια εργασίας για να δουλέψετε στην Κύπρο?(κυκλώστε) ΝΑΙ/ ΟΧΙ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Υποβολή αίτησης 1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις με αστερίσκο (υποχρεωτικό) 2. Το έντυπο να συμπληρωθεί από τον αιτητή 3. Παρακαλούμε όπως αποστείλετε συμπληρωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα «Εκπαίδευση των µεταναστών στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. στο Σχέδιο Δράσης. «Στήριξη ανέργων περιφερειακής ενότητας Ηλείας για την επιχειρηματική τους δραστηριοποίηση»

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. στο Σχέδιο Δράσης. «Στήριξη ανέργων περιφερειακής ενότητας Ηλείας για την επιχειρηματική τους δραστηριοποίηση» ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στο Σχέδιο Δράσης «Στήριξη ανέργων περιφερειακής ενότητας Ηλείας για την επιχειρηματική τους δραστηριοποίηση» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ TIMSS 2015 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS Τι είναι η Έρευνα TIMSS; Η Έρευνα Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) του Διεθνούς Οργανισμού για την Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 13 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίµηνο 2012 Κατά το Β Τρίµηνο του 2012 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.793.147

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 2 0 0 0 2 0 0 3 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2004 ISBN ------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ Ο βασικός στόχος της ειδικής έρευνας για την Απασχόληση των Ατόµων µε Προβλήµατα υγείας είναι να συγκεντρώσει πληροφορίες για τη θέση

Διαβάστε περισσότερα

Aίτηση υποψήφιου για συμμετοχή στο Σχέδιο «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Ελευσίνας»

Aίτηση υποψήφιου για συμμετοχή στο Σχέδιο «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Ελευσίνας» Aίτηση υποψήφιου για συμμετοχή στο Σχέδιο ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΦΥΛΟ ΑΝΔΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ../../.. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ:../../.. ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια και επίδοµα πατρότητας

Άδεια και επίδοµα πατρότητας Paternity leave and pay - Greek PL514 (Αναθ. 1) Άδεια και επίδοµα πατρότητας Βασική περίληψη 1 Η Κυβέρνηση έχει δεσµευτεί να βοηθήσει τους εργαζόµενους γονείς. Καθιερώθηκε το δικαίωµα άδειας και επιδόµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 1837/1989 "Για την προστασία των ανηλίκων κατά την απασχόληση και άλλες διατάξεις" (Φ.Ε.Κ. 85/Α/23-3-1989) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ 1837/1989 Για την προστασία των ανηλίκων κατά την απασχόληση και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 85/Α/23-3-1989) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 1837/1989 "Για την προστασία των ανηλίκων κατά την απασχόληση και άλλες διατάξεις" (Φ.Ε.Κ. 85/Α/23-3-1989) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο δεικτών. Δημιουργήθηκε από την ΑΝΤΙΓΟΝΗ. Στο πλαίσιο του έργου DARE-Net Desegregation and Action for Roma in Education Network

Σύνολο δεικτών. Δημιουργήθηκε από την ΑΝΤΙΓΟΝΗ. Στο πλαίσιο του έργου DARE-Net Desegregation and Action for Roma in Education Network ΑΝΤΙΓΟΝΗ - Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για το Ρατσισμό, την Οικολογία, την Ειρήνη και τη Μη Βία ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Πτολεμαίων 29Α, 6 ος όροφος, 54630 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ Ο Η Γ Ι Ε Σ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ Ο Η Γ Ι Ε Σ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ Ο Η Γ Ι Ε Σ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2014 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - 2 - ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ I.ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Έρευνα Εργατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΛΕΩΦ. ΓΡΙΒΑ ΔΙΓΕΝΗ 81-83 1080 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΤΑΧ. ΘΥΡ. 24936, 1305 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΛΕΩΦ. ΓΡΙΒΑ ΔΙΓΕΝΗ 81-83 1080 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΤΑΧ. ΘΥΡ. 24936, 1305 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΛΕΩΦ. ΓΡΙΒΑ ΔΙΓΕΝΗ 81-83 1080 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΤΑΧ. ΘΥΡ. 24936, 1305 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΤΗΛ. + 357 22 66 63 63 ΦΑΞ. + 357 22 66 77 63 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: info@cera.org.cy ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου Γυναικείας Κακοποίησης

Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου Γυναικείας Κακοποίησης Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου Γυναικείας Κακοποίησης Στα πλαίσια του προγράμματος "EU Parliament: A different perspective" αποφασίστηκε όπως διεξαχθεί έρευνα σχετικά με τη γυναικεία κακοποίηση στην περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Στο τέλος του 1999, ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός ξεκίνησε ένα σηµαντικό πρόγραµµα έρευνας στο θέµα

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονικός Κλάδος: Μηχανολόγοι Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών

Επιστηµονικός Κλάδος: Μηχανολόγοι Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Επιστηµονικός Κλάδος: Μηχανολόγοι Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 Συντελεστές της έρευνας Ιδρυµατικά υπεύθυνος Γραφείου ιασύνδεσης ΑΠΘ Παύλος Σµύρης, καθηγητής ασολογίας ΑΠΘ Επιστηµονικά υπεύθυνοι

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνας 5: Παραχώρηση Θέσεων σε Υποψήφιους που εισάγονται στο Πανεπιστήμιο Βάσει Ειδικών Κριτηρίων ως Υπεράριθμοι

Κανόνας 5: Παραχώρηση Θέσεων σε Υποψήφιους που εισάγονται στο Πανεπιστήμιο Βάσει Ειδικών Κριτηρίων ως Υπεράριθμοι 1.5.1 Καθορισμένος αριθμός υπεράριθμων θέσεων σε ποσοστό μέχρι 14% των Κυπρίων εισακτέων κατανέμεται σε υποψηφίους που ανήκουν σε «ειδικές κατηγορίες». Ο υπολογισμός των θέσεων γίνεται ανά πρόγραμμα σπουδών.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 22+1 ερωτήσεις-απαντήσεις Πώς θα εξαγοράσετε χρόνο ασφάλισης ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 03/09/2010, 06:46 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 03/09/2010, 06:46 Απαντήσεις σε 23 γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ερευνητές Πεδίου (Μυστικοί επισκέπτες) σε Δήμους της Λευκωσίας και

ερευνητές Πεδίου (Μυστικοί επισκέπτες) σε Δήμους της Λευκωσίας και Το Γραφείο Σταδιοδρομίας δέχεται αιτήσεις από Πρωτοετείς και Δευτεροετείς φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Κύπρου, για εργασία ως ερευνητές Πεδίου (Μυστικοί επισκέπτες) σε Δήμους της Λευκωσίας και Λεμεσού

Διαβάστε περισσότερα

«Αναπτυξιακή Σύμπραξη: Προώθηση και διεθνοποίηση των τοπικών προϊόντων»

«Αναπτυξιακή Σύμπραξη: Προώθηση και διεθνοποίηση των τοπικών προϊόντων» «Αναπτυξιακή Σύμπραξη: Προώθηση και διεθνοποίηση των τοπικών προϊόντων» Στοιχεία Επικοινωνίας Διεύθυνση: Βαλτετσίου 1 & Μαιζώνος, 26223, Πάτρα e-mail: info@datarc.gr Τηλέφωνο/FAX: 2611100200/2610240902

Διαβάστε περισσότερα

VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ

VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.0 Αριθµός µαθητών στα σχολεία Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 2.0 Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 83 Ισότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρωπίνων Πόρων. Η έρευνα γίνεται στα πλαίσια της διπλωµατικής εργασίας για την απόκτηση ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Ανθρωπίνων Πόρων. Η έρευνα γίνεται στα πλαίσια της διπλωµατικής εργασίας για την απόκτηση ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ .Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ µε εξειδίκευση στη ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων Η έρευνα γίνεται στα πλαίσια της διπλωµατικής εργασίας για την απόκτηση µεταπτυχιακού τίτλου. Σκοπό έχει τη µελέτη του θέµατος

Διαβάστε περισσότερα

4.2 Εργασιακά στοιχεία

4.2 Εργασιακά στοιχεία 4.2 Εργασιακά στοιχεία 26 Διάγραμμα 15: Σχέση με την Κυπριακή Πολιτεία 87% 13% n=1319 48% 5 89% 11% n=1038 n=1349. 19% 81% n=965 Significance at 0,05 for 1,3 and 4 (Chi square) Bάση: Όσες απάντησαν Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση Συμμετοχής. «Τοπικές ράσεις Κοινωνικής Ένταξης για ευάλωτες κοινωνικές οµάδες στο. ήµο Αθηναίων» ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΦΥΛΟ ΑΝΔΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ

Αίτηση Συμμετοχής. «Τοπικές ράσεις Κοινωνικής Ένταξης για ευάλωτες κοινωνικές οµάδες στο. ήµο Αθηναίων» ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΦΥΛΟ ΑΝΔΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ Αίτηση Συμμετοχής «Τοπικές ράσεις Κοινωνικής Ένταξης για ευάλωτες κοινωνικές οµάδες στο ήµο Αθηναίων» ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΦΥΛΟ ΑΝΔΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ: Εκπληρωμένη: ΝΑΙ ΟΧΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2000

Διαβάστε περισσότερα

patra@euroteamkek.gr Τηλέφωνο/FAX: 2610 450701 2610 450060

patra@euroteamkek.gr Τηλέφωνο/FAX: 2610 450701 2610 450060 «ίκτυο Αλληλεγγύης για την απασχόληση των µεταναστών και των ατόµων µε ειδικές ανάγκες - Solidarity Network for employment of the Poor, Immigrants and Disabled (µε διακριτικό τίτλο SolNet PID)» Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1871 Αγίας Σοφίας 38, Τ.Κ. 54622 Θεσσαλονίκη τηλ.: 2310-220.700, 2310-277.911 fax: 2310-277.768 web site: www.faath.org.gr e-mail: faath@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. Ποιο από τα παρακάτω αποτυπώνει τη διαμονή σας, αυτό το ακαδημαϊκό έτος;

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. Ποιο από τα παρακάτω αποτυπώνει τη διαμονή σας, αυτό το ακαδημαϊκό έτος; ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Το παρόν ερωτηματολόγιο αφορά έρευνα για τις συνήθειες των φοιτητών. Οι πληροφορίες που θα συγκεντρωθούν μένουν αυστηρά προσωπικές και χρησιμοποιούνται μόνο για στατιστικούς λόγους. Σας

Διαβάστε περισσότερα

Καταβάλλεται από όλες τις επιχειρήσεις και ηµικρατικούς οργανισµούς Εξαιρούνται: Κυβέρνηση και Αυτοεργοδοτούµενοι.

Καταβάλλεται από όλες τις επιχειρήσεις και ηµικρατικούς οργανισµούς Εξαιρούνται: Κυβέρνηση και Αυτοεργοδοτούµενοι. ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ Η ΑνΑ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2 ο Παγκύπριο Συνέδριο για τη Φτώχεια και τον Κοινωνικό Αποκλεισµό Νίκη Ματθαίου Πρόεδρος ιοικητικού Συµβουλίου ΑνΑ 18 Οκτωβρίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα Βεβαίωση ανεργίας, όπου εμφαίνεται ανεργία πάνω από 12 μήνες (χορηγείται από τον ΟΑΕΔ)

Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα Βεβαίωση ανεργίας, όπου εμφαίνεται ανεργία πάνω από 12 μήνες (χορηγείται από τον ΟΑΕΔ) Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α «Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Α Ν Θ Ρ Ω Π Ι Ν Ο Υ Δ Υ Ν Α Μ Ι Κ Ο Υ» Τ Ι Τ Λ Ο Σ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Σ «Τ Ο Π Ι Κ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Ε Ν Τ Α Ξ Η Σ Γ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Για Την Εργοδότηση Ανέργων - Μάιος 2013

Σχέδια Για Την Εργοδότηση Ανέργων - Μάιος 2013 Σχέδια Για Την Εργοδότηση Ανέργων - Μάιος 2013 ΣΧΕΔΙΟ 1 ΠΑΡΟΧΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Σύντομη Περιγραφή του Σχεδίου: Το Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου Ε.Ε.Παρ. 1(1) 322 Ν. 68(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Καποδιστρίου 96, 262 24 ΠΑΤΡΑ Τηλ.: 2613012630, Fax:2610315498 E-mail: info@apasxolisi-ellada.gr http://www.apasxolisi-ellada.gr ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Το ερωτηματολόγιο αυτό είναι εμπιστευτικό και αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ... 6 Η ΕΙ ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α... 8 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α... 13 1. Μονάδες εκπαίδευσης στην Ελλάδα... 14 2. Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2002 για ένα κοινό ευρωπαϊκό υπόδειγµα βιογραφικού σηµειώµατος (ΒΣ) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2002) 516]

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2002 για ένα κοινό ευρωπαϊκό υπόδειγµα βιογραφικού σηµειώµατος (ΒΣ) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2002) 516] L 79/66 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 22.3.2002 ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2002 για ένα κοινό ευρωπαϊκό υπόδειγµα βιογραφικού σηµειώµατος (ΒΣ) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Συνοπτικός Τίτλος. Ερµηνεία. 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Παροχής Φοιτητικής Χορηγίας Νόµος του 2011. 2. Στον παρόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 8/11/12

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 8/11/12 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 8/11/12 ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ ΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΥΝ ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΥΣΤΗΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1. Ηλικία: (σε έτη)... 1.2. Φύλο :... 1 Άνδρας 2 Γυναίκα 1.3. Τόπος διαµονής:

Διαβάστε περισσότερα

«Μαθησιακές δυσκολίες και παραβατική συμπεριφορά»

«Μαθησιακές δυσκολίες και παραβατική συμπεριφορά» «Μαθησιακές δυσκολίες και παραβατική συμπεριφορά» Θεοδώρα Πάσχου α.μ 12181 Τμήμα Λογοθεραπείας-Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ Εισαγωγικές επισημάνσεις 1) η εκδήλωση διαταραχών στην κατάκτηση μαθησιακών δεξιοτήτων προκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

CONSUMER SURVEY. Serial number

CONSUMER SURVEY. Serial number CONSUMER SURVEY Serial number INTRO. Καλημέρα/καλησπέρα σας. Ονομάζομαι..., και αντιπροσωπεύω την εταιρεία RAI, μια ανεξάρτητη εταιρεία ερευνών, που παίρνει τη γνώμη του κοινού, πάνω σε διάφορα θέματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙ Η Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΣΥΛΛΟΓΗ, ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙ Η Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΣΥΛΛΟΓΗ, ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙ Η Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΣΥΛΛΟΓΗ, ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Βασικές µορφές Ερωτήσεων - απαντήσεων Ανοιχτές Κλειστές Κλίµακας ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΠΘ 2 Ανοιχτές ερωτήσεις Ανοιχτές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Δημήτρη Χριστοφόρου, Πρόεδρο C.D.A. College

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Δημήτρη Χριστοφόρου, Πρόεδρο C.D.A. College ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Αίτηση Ελέγχου από Θέμα MME ΑΩ, καταναλώτρια C.D.A. College Τηλεόραση, Internet Ημερομηνία Συζήτησης Δευτέρα 25 Αυγούστου 2014 Ημερομηνία Απόφασης Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΓΕΠ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΓΕΠ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΓΕΠ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Ομάδα Έρευνας Αγγελική Λούμου, Επίκουρος Καθηγήτρια Σοφία Αγριοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

Για τη θέση: (με κεφαλαία γράμματα) Φύλο Ηλικία Ημερομηνία Γεννήσεως Τόπος Γεννήσεως Επάγγελμα. Ονοματεπώνυμο συζύγου ή μνηστήρα/μνηστής

Για τη θέση: (με κεφαλαία γράμματα) Φύλο Ηλικία Ημερομηνία Γεννήσεως Τόπος Γεννήσεως Επάγγελμα. Ονοματεπώνυμο συζύγου ή μνηστήρα/μνηστής COMMERCIAL GENERAL INSURANCE LIMITED Κεντρικά Γραφεία Commercial Union House Λεωφόρος Αρχ. Μακαρίου Γ 101, 1071 Λευκωσία Τ.Θ. 21312, 1506 Λευκωσία, Κύπρος Email info@cgi.com.cy Τηλέφωνο 22 505 000, Φαξ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 5 Ο Διεθνές Επιστηµονικό Συνέδριο ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ: ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ Πάντειο Πανεπιστήµιο, 8-10 Μαίου 2014 ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο Περιφερειάρχης Κρήτης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο Περιφερειάρχης Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας Ταχ. Κώδικας :712 01 Πληροφορίες: Χ.Νεονάκη Τηλέφωνα: 2813400357

Διαβάστε περισσότερα

www.ivepe.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Ενηµερώσου και δήλωσε συµµετοχή σήµερα ΙΒΕΠΕ

www.ivepe.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Ενηµερώσου και δήλωσε συµµετοχή σήµερα ΙΒΕΠΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Tώρα που η υψηλή ανεργία αποτελεί σκληρή πραγµατικότητα, τώρα που η εξειδίκευση και η κατάρτιση σε νέους τοµείς είναι απαραίτητες,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris. Εισηγητής: Φιλιώ Πλέστη. Επιβλέπων Καθηγητής: Μαρία Αντωνάκη

ΘΕΜΑ. Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris. Εισηγητής: Φιλιώ Πλέστη. Επιβλέπων Καθηγητής: Μαρία Αντωνάκη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris Εισηγητής: Φιλιώ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΓΕΙΑ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 o Ερωτηµατολόγιο για την ανταποκρισιµότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών υγείας

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΓΕΙΑ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 o Ερωτηµατολόγιο για την ανταποκρισιµότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών υγείας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 o Ερωτηµατολόγιο για την ανταποκρισιµότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών υγείας ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 1. Με βάση διαφορετικές πλευρές της υγείας σας σήµερα, όπως τις περιγράψατε προηγουµένως, πού θα τοποθετούσατε

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέοι/ες και η στάση τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Οι Νέοι/ες και η στάση τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση Οι Νέοι/ες και η στάση τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση VPRC Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 1/2 Ανάθεση: ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Σκοπός της έρευνας: Η διερεύνηση των απόψεων μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων (δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων γλωσσών που τον εξοικειώνουν µε άλλες κουλτούρες, ευνοούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ www.anadeixi.gr Υπεύθυνοι έρευνας: Παπαχατζής Κωνσταντίνος, ιευθύνων Σύµβουλος Ρουσοµάνη Βασιλική, Σύµβουλος Ανθρώπινου υναµικού Αθήνα Θεσσαλονίκη Α. ιάκου 21,

Διαβάστε περισσότερα

«4.1.1. Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των αποφοίτων

«4.1.1. Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των αποφοίτων Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΤΠΕ) ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ: Η φοιτήτρια Δάφνη Καλογεράκη εκπόνησε κατά το ακαδ. έτος 2010-2011 την πτυχιακή εργασία:

Διαβάστε περισσότερα

Εγκεκριµένη Μισθοδοτική Κλίµακα: Α8: 17.946, 18.823, 19.700, 20.577, 21.454, 22.331, 23.208, 24.085, 24.962, 25.839, 26.716, 27.

Εγκεκριµένη Μισθοδοτική Κλίµακα: Α8: 17.946, 18.823, 19.700, 20.577, 21.454, 22.331, 23.208, 24.085, 24.962, 25.839, 26.716, 27. ΠΙΝΑΚΑΣ (Κανονισµός 2) Σχέδια Υπηρεσίας Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού ΕΙ ΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΣ (Θέση Πρώτου ιορισµού) (Ειδικότητες: Kωφών, Tυφλών, Ειδικών Μαθησιακών Νοητικών Λειτουργικών και Προσαρµοστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΖΟΥΜΕ ΣΤΟN NEO ΤΟΠΟ ΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΖΟΥΜΕ ΣΤΟN NEO ΤΟΠΟ ΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Οικοδοµούµε µια νέα ζωή στο Οντάριο Οδηγός για τους καινούργιους µετανάστες Μαθαίνουµε να ΖΟΥΜΕ ΣΤΟN NEO ΤΟΠΟ ΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Μόλις έχετε µεταναστεύσει στο Οντάριο και είναι πολύ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας. Ερωτηματολόγιο για τις μαθήτριες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας. Ερωτηματολόγιο για τις μαθήτριες Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Ερωτηματολόγιο για τις μαθήτριες Τίτλος πράξης: Κατηγορία Πράξης: Ενέργεια: Μέτρο: Επιστ. Υπεύθυνος: "Επιμόρφωση - Πιστοποίηση Γυναικών Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για Εργαζόµενους

Οδηγός για Εργαζόµενους EIPIL-PAN Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης Βραβείο Εργαζόµενου Οδηγός για Εργαζόµενους εκέµβριος 2009 Asset Τεχνολογική Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΝΟΠΕΤΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2012 2013

ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΝΟΠΕΤΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2012 2013 Αρ. Εντύπου: 1 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Λεµεσός, 17 εκεµβρίου 2012 Προς τους Γονείς / Κηδεµόνες των µαθητών και µαθητριών. Αγαπητοί γονείς, Σας πληροφορούµε ότι µε απόφαση του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ. Παρουσίαση: Έλενα Σιβιτανίδου Ανώτερη Λειτουργός Εργασίας ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ. Η εργοδότηση αλλοδαπών που είναι υπήκοοι

ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ. Παρουσίαση: Έλενα Σιβιτανίδου Ανώτερη Λειτουργός Εργασίας ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ. Η εργοδότηση αλλοδαπών που είναι υπήκοοι ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ Παρουσίαση: Έλενα Σιβιτανίδου Ανώτερη Λειτουργός Εργασίας Τμήμα Εργασίας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ Η εργοδότηση αλλοδαπών που είναι υπήκοοι χωρών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα