ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2009 ΕΝΟΤΗΤΑ :

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2009 ΕΝΟΤΗΤΑ :"

Transcript

1 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2009 ΕΝΟΤΗΤΑ : «ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟ Ο ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΓΡΑΦΕΙΣ

2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ενότητα σχετικά µε την «Είσοδο των νέων στην αγορά εργασίας» αποτελεί µέρος της Έρευνας Εργατικού υναµικού (ΕΕ ) και καλύπτει µόνο την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου 2009, δηλαδή το 2 τρίµηνο. Η ενότητα αυτή διεξάγεται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2009 και αφορά µόνο τα άτοµα ηλικίας ετών. 2. ΣΚΟΠΟΣ: Η ενότητα αυτή έχει ως κύριο σκοπό τη συλλογή στοιχείων αναφορικά µε την είσοδο νέων ατόµων στην αγορά εργασίας, τη διάνοιξη προοπτικών απασχόλησης, τη µείωση της ανεργίας και τη δηµιουργία πολιτικών στόχων που αποσκοπούν στο να προετοιµάσουν όσο το δυνατό καλύτερα τους νέους για την επαγγελµατική και κοινωνική τους ζωή. Πιο συγκεκριµένα θα µελετηθούν τα ακόλουθα θέµατα: Προσανατολισµός του ψηλότερου επιπέδου µόρφωσης που επιτεύχθηκε. Ψηλότερο µορφωτικό επίπεδο που συµπληρώθηκε µε επιτυχία από τους γονείς. Χώρα γεννήσεως των γονέων. Εργασία κατά τη διάρκεια των σπουδών στην κανονική εκπαίδευση. ιάρκεια της πρώτης θέσης εργασίας, επάγγελµα, είδος σύµβασης και µέθοδος που χρησιµοποιήθηκε προς εξεύρεση αυτής της εργασίας. Η κύρια δραστηριότητα το διάστηµα από τη λήξη της κανονικής εκπαίδευσης και µέχρι την έναρξη της πρώτης θέσης εργασίας. 3. ΚΑΛΥΨΗ: Η ενότητα περιλαµβάνει µόνο άτοµα ηλικίας ετών. 4. ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Το ερωτηµατολόγιο αποτελείται από δύο µέρη: 4.1 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Το µέρος αυτό (ερωτήµατα HATVOC1 HATVOC2, STOPDAT1 STOPDAT3, HATFATH, HATMOTH, COBDF, COBDM), έχει να κάνει µε τα δηµογραφικά στοιχεία των ατόµων. Τα ερωτήµατα αυτά αποτελούν µέρος των δηµογραφικών χαρακτηριστικών του κυρίως ερωτηµατολογίου της Έρευνας Εργατικού υναµικού. Πιο συγκεκριµένα: Τα ερωτήµατα HATVOC1 HATVOC2 αφορούν όλα τα άτοµα µε µορφωτικό επίπεδο (HATLEVEL=21-43) και ακολουθούν αµέσως µετά το ερώτηµα HATLEVEL του κυρίως ερωτηµατολογίου. Τα ερωτήµατα STOPDAT1 STOPDAT3 αφορούν όλα τα άτοµα µε µορφωτικό επίπεδο (HATLEVEL=11-60) και ακολουθούν µετά τα ερωτήµατα HATYEAR και HATMONTH του κυρίως ερωτηµατολογίου. 2

3 Οι επόµενες δύο µεταβλητές PARHAT (ερωτήµατα HATFATH και HATMOTH) και PARFOR (ερωτήµατα COBDF και COBDM) αφορούν όλα τα άτοµα ηλικίας ετών και αναφέρονται στο ψηλότερο µορφωτικό επίπεδο καθώς επίσης και στη χώρα γέννησης του πατέρα και της µητέρας του ατόµου αντίστοιχα. Τα ερωτήµατα HATFATH και HATMOTH ακολουθούν αµέσως µετά τις ερωτήσεις για το STOPDAT. Τα ερωτήµατα COBDF και COBDM ακολουθούν αµέσως µετά το ερώτηµα COUNTRYB (χώρα γέννησης) του κυρίως ερωτηµατολογίου της ΕΕ. 4.2 ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Το µέρος αυτό (ερωτήµατα WORKEDU1 WORKEDU4, JOBSTA1 JOBSTA3, JOBDUR, JOBOCC, JOBCONTR, FINDMETH, TRANSACT) ακολουθεί µετά το τέλος του κυρίως ερωτηµατολογίου της Έρευνας Εργατικού υναµικού δηλ. µετά τα ερωτήµατα EDUCSTAT και COURATT. 5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 5.1 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Ερωτήµατα HATVOC1 HATVOC2 Τα ερωτήµατα HATVOC1 HATVOC2 αφορούν όλα τα άτοµα ηλικίας χρόνων µε µορφωτικό επίπεδο (HATLEVEL=21-43). Αν και στο κυρίως ερωτηµατολόγιο της Ε.Ε. συµπεριλαµβάνεται η µεταβλητή σχετικά µε το ψηλότερο µορφωτικό επίπεδο που ολοκληρώθηκε, σκοπός του ερωτήµατος αυτού είναι ο ακριβής διαχωρισµός της κατεύθυνσης της εκπαίδευσης (ανάµεσα σε γενική και επαγγελµατική / τεχνική και η λεπτοµερέστερη κατηγορία σπουδών). Κανονική εκπαίδευση ορίζεται η εκπαίδευση µε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 1. Ο σκοπός και το περιεχόµενο της είναι προκαθορισµένα 2. Παρέχεται µέσα από το σύστηµα των σχολείων, κολλεγίων, πανεπιστηµίων και άλλων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων 3. Συνήθως απαρτίζει µία συνεχή εκπαιδευτική κλίµακα 4. Είναι δοµηµένη βάση µαθησιακών σκοπών, µαθησιακού χρόνου και µαθησιακής βοήθειας 5. Συνήθως οδηγεί στην απόκτηση πιστοποιητικού αναγνωρισµένου από τις κρατικές αρµόδιες αρχές που πληρεί τις προυποθέσεις συγκεκριµένης εκπαίδευσης / προγράµµατος. Γενικής κατεύθυνσης προγράµµατα: Γυµνασιακή εκπαίδευση (HATLEVEL 21) π.χ. 3 πρώτες τάξεις του γυµνασίου. Λυκειακή εκπαίδευση (HATLEVEL 32) π.χ. λυκειακά προγράµµατα. Επαγγελµατικής / τεχνικής κατεύθυνσης προγράµµατα: Συστήµατα µαθητείας (HATLEVEL 22) Τεχνική ή επαγγελµατική εκπαίδευση (HATLEVEL 32) π.χ. τεχνικές σχολές. 3

4 Ανώτερη µεταλυκειακή εκπαίδευση (HATLEVEL 43) π.χ. 1 χρόνο γραµµατειακές σπουδές. Τα ερωτήµατα HATVOC1 - HATVOC2 αφορούν όλα τα άτοµα που έχουν µορφωτικό επίπεδο (HATLEVEL=21-43) HATVOC1 Ποια η κατεύθυνση του ψηλότερου επιπέδου µόρφωσης ή εκπαίδευσης που συµπληρώσατε µε επιτυχία µέχρι τώρα; Γενική κατεύθυνση... 1 STOPDAT1 Επαγγελµατική / Τεχνική κατεύθυνση... Χ Εάν ο ερωτώµενος απαντήσει στο ερώτηµα HATVOC1 ότι η κατεύθυνση του ψηλότερου επιπέδου µόρφωσης ή εκπαίδευσης που συµπλήρωσε µε επιτυχία µέχρι τώρα είναι Γενική (κατεύθυνση) τότε µεταπηδά στο ερώτηµα STOPDAT1. Αν απαντήσει τεχνική / επαγγελµατική κατεύθυνση τότε προχωρά στην επόµενη ερώτηση HATVOC2. HATVOC2 Πως διαχωρίζεται ο χρόνος της εκπαίδευσης αυτής (επαγγελµατικής / τεχνικής) µεταξύ σχολείου και τόπου εργασίας; (σε µέρες τη βδοµάδα ή σε µήνες το χρόνο) Περιγραφή (...) Κυρίως (ή αποκλειστικά) βασισµένη στο σχολείο (>=3/4 στο σχολείο)... 2 Συνδυασµός σχολείου και εργασίας (1/4-3/4 στο σχολείο) Κυρίως βασισµένη στον τόπο εργασίας (<=1/4 στο σχολείο)... 4 Χωρίς δυνατότητα διάκρισης µεταξύ του 2,3, Στο ερώτηµα HATVOC2 ζητάµε από τον ερωτώµενο να µας περιγράψει πως κατανέµεται ο χρόνος της επαγγελµατικής / τεχνικής αυτής εκπαίδευσης µεταξύ σχολείου και τόπου εργασίας. Εξ ορισµού επαγγελµατική / τεχνική είναι η εκπαίδευση που προσανατολίζεται προς συγκεκριµένη κατηγορία επαγγελµάτων / ειδικοτήτων και οδηγεί σε προσόντα συναφή µε την αγορά εργασίας. Επαγγελµατική θεωρείται η εκπαίδευση της οποίας τουλάχιστο 1/4 ή 25% του περιεχοµένου του προγράµµατος της είναι επαγγελµατική. Επεξήγηση κωδικών Κωδικός 1: Γενική εκπαίδευση είναι το είδος της εκπαίδευση της οποίας λιγότερο από 25% του περιεχόµενου του προγράµµατος της ήταν επαγγελµατικό. Κατηγορίες Επαγγελµατικής εκπαίδευσης Κωδικός 2: Κυρίως (ή αποκλειστικά) βασισµένη στο σχολείο (>=3/4 στο σχολείο) είναι το είδος της εκπαίδευση της οποίας τουλάχιστο τα 3/4 των εκπαιδευτικών ωρών του προγράµµατος ήταν βασισµένες στο σχολείο, κολλέγιο ή εκπαιδευτικό κέντρο - οι υπόλοιπες (εκπαιδευτικές ώρες) στον τόπο εργασίας. Κωδικός 3: Συνδυασµός σχολείου και εργασίας (1/4 3/4 στο σχολείο) είναι το είδος της εκπαίδευση της οποίας ο µέγιστος αριθµός των εκπαιδευτικών ωρών που ήταν βασισµένες στο σχολείο, κολλέγιο ή εκπαιδευτικό κέντρο ήταν 3/4 του προγράµµατος οι υπόλοιπες ώρες (τουλάχιστο το 1/4 του προγράµµατος) ήταν βασισµένες στον τόπο εργασίας. Κωδικός 4: Κυρίως βασισµένη στον τόπο εργασίας (<=1/4 στο σχολείο). Περιγράφει την επαγγελµατική αυτή εκπαίδευση της οποίας τουλάχιστον τα 3/4 των εκπαιδευτικών ωρών του προγράµµατος ήταν βασισµένες στον τόπο εργασίας, οι υπόλοιπες στο σχολείο, κολλέγιο ή σε κάποιο εκπαιδευτικό κέντρο. 4

5 Κωδικός 5: Χωρίς δυνατότητα διάκρισης µεταξύ του 2,3,4. Περιγράφει τις περιπτώσεις κατά τις οποίες υπάρχει δυσκολία στο διαχωρισµό του χρόνου µεταξύ σχολείου και τόπου εργασίας. Ερωτήµατα STOPDAT1 STOPDAT3 Τα ερωτήµατα STOPDAT1 STOPDAT3 αφορούν όλα τα άτοµα που έχουν µορφωτικό επίπεδο (HATLEVEL=11-60). Τα ερωτήµατα STOPDAT1 - STΟPDAT3 αφορούν όλα τα άτοµα που έχουν µορφωτικό επίπεδο (HATLEVEL=11-60) STOPDAT1 Έχετε τελειώσει ή απλώς φοιτήσει (και εγκαταλείψει) κάποιο άλλο πρόγραµµα ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ εκπαίδευσης ΜΕΤΑ από αυτή τη χρονολογία (του ψηλότερου επιπέδου) που µας δηλώσατε; ΝΑΙ.. 1 ΟΧΙ / ή ακόµα παρακολουθώ. 2 HATFATH Στο ερώτηµα STOPDAT1 ζητάµε από τον ερωτώµενο να µας δηλώσει εάν και σε ποιο βαθµό έχει συµµετάσχει σε κάποιο πρόγραµµα κανονικής εκπαίδευσης ΜΕΤΑ την ηµεροµηνία που ολοκλήρωσε το ψηλότερο µορφωτικό του επίπεδο που µας έχει ήδη δηλώσει και ασχέτως εάν αυτό το νέο πρόγραµµα έχει συµπληρωθεί µε επιτυχία ή όχι, ακόµη και αν ο ερωτώµενος έχει την πρόθεση να επιστρέψει στην εκπαίδευση στο µέλλον. Εάν ο ερωτώµενος απαντήσει ΝΑΙ στο ερώτηµα STOPDAT1 συνεχίζει στις επόµενες ερωτήσεις (STOPDAT2, STOPDAT3) στις οποίες περιγράφει το επίπεδο και τον κλάδο θέµα /ειδικότητα της εκπαίδευσης που παρακολούθησε (STOPDAT2) και συνεχίζει µε το χρόνο, µήνα που έχει συµπληρώσει µε επιτυχία ή απλώς φοιτήσει και (εγκαταλείψει) την κανονική εκπαίδευση (STOPDAT3). Εάν όµως στο ερώτηµα STOPDAT1 απαντήσει ΟΧΙ / ή ακόµα παρακολουθώ τότε µεταπηδά στο ερώτηµα HATFATH. STOPDAT2 Σε τι σχολείο ή σχολή πήγατε και τι θέµα παρακολουθήσατε; Πόσα χρόνια; Περιγραφή (...) STOPDAT3 ηλαδή ποιο µήνα και χρόνο έχετε τελειώσει ή απλώς φοιτήσει (και εγκαταλείψει) την ΚΑΝΟΝΙΚΗ εκπαίδευση; (Μήνας και χρόνος..) Σηµείωση: Συµµετοχή σε µικρής διάρκειας µερικής απασχόλησης µαθήµατα κανονικής εκπαίδευσης µετά την είσοδο του στην αγορά εργασίας θα πρέπει να µην λαµβάνονται υπόψην στον καθορισµό του STOPDATE. Ερωτήµατα HATFATH, HATMOTH Τα ερωτήµατα HATFATH - COBDM αφορούν όλα τα άτοµα ηλικίας χρονών HATFATH Ποιο είναι το ψηλότερο επίπεδο µόρφωσης ή εκπαίδευσης που συµπλήρωσε ο πατέρας σας µε επιτυχία µέχρι τώρα; Περιγραφή (...) Μέχρι το γυµνάσιο (3 πρώτες τάξεις) συµπ. σύστηµα µαθητείας 1 Λύκειο, Τεχνική ή επαγγελµατική σχολή ή Μεταλυκειακή ή ανώτερη δευτεροβάθµια (όχι όµως τριτοβάθµια)... Τριτοβάθµια (Κολλέγιο 2 χρόνια και πάνω, Πανεπιστήµιο)

6 HATMOTH Ποιο είναι το ψηλότερο επίπεδο µόρφωσης ή εκπαίδευσης που συµπλήρωσε η µητέρα σας µε επιτυχία µέχρι τώρα; Περιγραφή (...) Μέχρι το γυµνάσιο (3 πρώτες τάξεις) συµπ. σύστηµα µαθητείας 1 Λύκειο, Τεχνική ή επαγγελµατική σχολή ή Μεταλυκειακή ή ανώτερη δευτεροβάθµια (όχι όµως τριτοβάθµια)... 2 Τριτοβάθµια (Κολλέγιο 2 χρόνια και πάνω, Πανεπιστήµιο)... 3 Στα ερωτήµατα HATFATH και HATMOTH ζητάµε από τον ερωτώµενο να δηλώσει το ψηλότερο µορφωτικό επίπεδο που συµπλήρωσε µε επιτυχία ο πατέρας και η µητέρα του αντίστοιχα. Η έκφραση έχει συµπληρωθεί µε επιτυχία είναι συνδεδεµένη µε την απόκτηση πιστοποιητικού ή διπλώµατος. Σηµείωση: Εάν ο πατέρας και η µητέρα του ερωτώµενου ανήκουν στο ίδιο νοικοκυριό, οι πληροφορίες σχετικά µε τα ψηλότερα µορφωτικά τους επίπεδα µπορούν να ληφθούν απευθείας από το κυρίως ερωτηµατολόγιο της Ε.Ε. χωρίς να κάνουµε αυτή την ερώτηση. Στην περίπτωση υιοθεσίας ο ερωτώµενος δηλώνει το ψηλότερο µορφωτικό επίπεδο των γονέων που τον υιοθέτησαν. Στην περίπτωση που ο ερωτώµeνος µεγάλωσε µε άλλους γονείς (πατριό, µητριά) εκτός από τους βιολογικούς του θα δηλώσει το ψηλότερο επίπεδο µόρφωσης των άλλων γονέων. Τα στοιχεία σχετικά µε το µορφωτικό επίπεδο των γονέων του ερωτώµενου θα κωδικοποιηθούν µόνο βάση των τριών µεγάλων κατηγοριών (κωδικός 1: κατώτερο, κωδικός 2: µέσο και κωδικός 3: ανώτερο). Ερωτήµατα COBDF, COBDM COBDF Χώρα γέννησης πατέρα (σύµφωνα µε τα σηµερινά γεωγραφικά σύνορα των χωρών) ISO Χώρα γέννησης.. CODE COBDM Χώρα γέννησης µητέρας (σύµφωνα µε τα σηµερινά γεωγραφικά σύνορα των χωρών) ISO Χώρα γέννησης.. CODE Στα ερωτήµατα COBDF και COBDM ο ερωτώµενος δηλώνει την χώρα γεννήσεως του πατέρα και της µητέρας του και ισχύουν οι ίδιοι κωδικοί των χωρών όπως ισχύουν και για το κυρίως ερωτηµατολόγιο. Στην περίπτωση υιοθεσίας το ερώτηµα αυτό θα αφορά την χώρα γεννήσεως των γονέων που υιοθέτησαν τον ερωτώµενο. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που ο ερωτώµενος µεγάλωσε µε άλλους γονείς (πατριό, µητριά) εκτός από τους βιολογικούς του. Σηµείωση: Τα σηµερινά γεωγραφικά σύνορα των χωρών ισχύουν στα ερωτήµατα COBDF και COBDM. 6

7 5.2 ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ Ερωτήµατα WORKEDU1 WORKEDU4 Τα ερωτήµατα WORKEDU1 WORKEDU4 αφορούν όλα τα άτοµα ηλικίας χρονών. Σηµείωση: Η συνολική διάρκεια σπουδών θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψην (και όχι µόνο το τελευταίο επίπεδο εκπαίδευσης). Η συνολική διάρκεια αυτής της εργασίας είναι περίπου 1 µήνα τον χρόνο που αναλογεί σε 4 βδοµάδες για εργασία πλήρους απασχόλησης και σε 8 βδοµάδες εργασίας µερικής απασχόλησης (150 ώρες τον χρόνο περίπου). Ο σκοπός του ερωτήµατος αυτού είναι να προσδιορίσει την εργασία η οποία ήταν σηµαντική για τον ερωτώµενο δίνοντας του την πρώτη του επαφή µε την αγορά εργασίας. Μικρότερης σοβαρότητας ή ευκαιριακές εργασίες θεωρούνται ασήµαντες και θα πρέπει να εξαιρούνται. Τα ερωτήµατα WORKEDU1 - WORKEDU4 αφορούν όλα τα άτοµα ηλικίας χρονών WORKEDU1 Εργαστήκατε ποτέ µε πληρωµή ή κάποιο κέρδος ή για να βοηθήσετε την οικογενειακή επιχείρηση για τουλάχιστον ένα µήνα κατά τη διάρκεια της µαθητικής/φοιτητικής σας ζωής; ΝΑΙ... X Όχι ή εργάστηκε λιγότερο από ένα µήνα... 0 JOBSTA1 Εάν ο ερωτώµενος απαντήσει ΝΑΙ στο ερώτηµα WORKEDU1 συνεχίζει µε τις επόµενες τρείς ερωτήσεις (WORKEDU2 WORKEDU4). Εάν απαντήσει ΟΧΙ ή εργάστηκε λιγότερο από ένα µήνα τον χρόνο (κωδικός 0) τότε µεταπηδά στο ερώτηµα JOBSTA1. WORKEDU2 Εργαστήκατε ποτέ στα πλαίσια κάποιου εκπαιδευτικού προγράµµατος; ΝΑΙ ΟΧΙ... Χ WORKEDU3 Εργαστήκατε ποτέ εκτός κάποιου εκπαιδευτικού προγράµµατος; (συµπ. ΚΑΙ εργασία κατά τη διάρκεια των διακοπών) ΝΑΙ... 2 ΌΧΙ... Χ WORKEDU4 Εργαστήκατε ποτέ κατά τη διάρκεια διακοπής των σπουδών / σχολείου η οποία (διακοπή) διήρκησε τουλάχιστο 1 ακαδηµαϊκό χρόνο; ΝΑΙ ΌΧΙ... Χ Επεξήγηση κωδικών Κωδικός 1: Εργαστήκατε ποτέ στα πλαίσια κάποιου εκπαιδευτικού προγράµµατος σηµαίνει ότι το πρόγραµµα της εκπαίδευσης περιλάµβανε υποχρεωτική εργασία όπως π.χ στο σύστηµα µαθητείας. Κωδικός 2: Εργαστήκατε ποτέ εκτός κάποιου εκπαιδευτικού προγράµµατος σηµαίνει ότι ο ερωτώµενος εργάστηκε για τουλάχιστον ένα µήνα το χρόνο σε εργασία η οποία δεν ήταν µέρος κάποιου εκπαιδευτικού προγράµµατος. (Ο κωδικός 2 περιλαµβάνει επίσης και την εργασία κατά τη διάρκεια των διακοπών). 7

8 Κωδικός 3: Εργαστήκατε ποτέ κατά τη διάρκεια διακοπής των σπουδών / σχολείου η οποία διήρκησε τουλάχιστο 1 ακαδηµαϊκό χρόνο σηµαίνει ότι ο ερωτώµενος διέκοψε τις σπουδές του για τουλάχιστο 1 χρόνο και κατά τη διάρκεια αυτής της διακοπής εργάστηκε για 1 τουλάχιστο µήνα. Ερωτήµατα JOBSTA1 JOBSTA3 Τα ερωτήµατα JOBSTA1 JOBSTA3 σχετίζονται µε την πρώτη θέση εργασίας διάρκειας άνω των 3 µηνών στον ίδιο εργοδότη και αφορούν όλα τα άτοµα µε µορφωτικό επίπεδο (HATLEVEL=11-60) που ΕΝ φοιτούν τώρα στην κανονική εκπαίδευση (EDUCSTAT=2). Τα ερωτήµατα JOBSTA1 JOBSTA3 θα βοηθήσουν στην ανάλυση της συσχέτησης µεταξύ εκπαίδευσης και εργασίας. Καθοριστικό σηµείο σε αυτή την ανάλυση είναι η ηµεροµηνία αποχώρησης από την κανονική εκπαίδευση για τελευταία φορά και θεωρείται το σηµείο αναφοράς της µετάβασης από το σχολείο στην εργασία. Όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, στα ερωτήµατα STOPDAT1 STOPDAT3, η αποχώρηση από την κανονική εκπαίδευση για τελευταία φορά είναι ανεξάρτητη από αν το πρόγραµµα έχει συµπληρωθεί επιτυχώς ή όχι. Χαρακτηριστικά της πρώτης θέσης εργασίας Έχει διάρκεια πάνω από 3 συνεχόµενους µήνες στον ίδιο εργοδότη. Μόνο εργασίες µε πληρωµή ή κάποιο κέρδος ή για να βοηθήσει την οικογενειακή επιχείρηση θα λαµβάνονται υπόψην. Ο ερωτώµενος µπορεί να εργαστεί σ αυτή την πρώτη θέση εργασίας ως αυτοεργοδοτούµενος (µε ή χωρίς υπαλλήλους), δουλεύοντας στην οικογενειακή επιχείρηση ή ως υπάλληλος Μαθητευόµενοι ή σε εκπαιδευτική εργασία (χωρίς πληρωµή), υποχρεωτική θητεία και θερινές εργασίες θα πρέπει να εξαιρούνται. Σηµείωση: Η πρώτη θέση εργασίας θα µπορούσε να έχει ξεκινήσει πριν από την αποχώρηση από την κανονική εκπάιδευση για τελευταία φορά νοουµένου όµως ότι ήταν και η πρώτη εργασία διάρκειας πάνω από 3 µήνες µετά την αποχώρηση από την κανονική εκπαίδευση. Τα ερωτήµατα JOBSTA1 - JOBSTA3 αφορούν όλα τα άτοµα που έχουν µορφωτικό επίπεδο (HATLEVEL=11-60) και που ΕΝ φοιτούν ΤΩΡΑ σε οποιοδήποτε σχολείο ή σχολές. (EDUCSTAT=2) JOBSTA1 Μου είπατε ότι τελειώσατε ή απλώς φοιτήσατε (και εγκαταλείψατε) την ΚΑΝΟΝΙΚΗ εκπαίδευση το (χρόνο, µήνα). Μετά από αυτή την ηµεροµηνία, εργαστήκατε για τουλάχιστο 3 συνεχόµενους µήνες στον ίδιο εργοδότη; (Σηµείωση: Αυτή η εργασία θα µπορούσε όµως να έχει ξεκινήσει και πριν από (χρόνο, µήνα)). ΝΑΙ. X ΌΧΙ 0 TRANSACT Εάν ο ερωτώµενος απαντήσει ΝΑΙ στο ερώτηµα JOBSTA1 συνεχίζει µε την επόµενη ερώτηση (JOBSTA2). Εάν ο ερωτώµενος απαντήσει ΟΧΙ ότι δηλαδή ποτέ δεν είχε εργασία διάρκειας πάνω από 3 µήνες µετά την αποχώρηση του από την κανονική εκπαίδευση για τελευταία φορά τότε µεταπηδά στο ερώτηµα TRANSACT. 8

9 Η πρώτη σας εργασία που κάνατε (διάρκειας 3 µηνών και πάνω στον ίδιο εργοδότη) ΜΕΤΑ το (χρόνο, µήνα) είναι και η σηµερινή JOBSTA2 σας δουλειά; (Σηµείωση: Αυτή η εργασία θα µπορούσε όµως να έχει ξεκινήσει και πριν από (χρόνο, µήνα)) ΝΑΙ... 1 FINDMETH ΌΧΙ... Χ Εάν ο ερωτώµενος απαντήσει ΝΑΙ στο ερώτηµα JOBSTA2 ότι δηλαδή η πρώτη του εργασία είναι και η ΣΗΜΕΡΙΝΗ, τότε µεταπηδά τα ερωτήµατα που σχετίζονται µε την πρώτη εργασία (ερωτήµατα JOBSTA3, JOBDUR, JOBOCC και JOBCONTR) και συνεχίζει µε το ερώτηµα FINDMETH. Αν ο ερωτώµενος απαντήσει ΌΧΙ, τότε συνεχίζει µε το επόµενο ερώτηµα (JOBSTA 3). JOBSTA3 Ποιος ο χρόνος και µήνας έναρξης της πρώτης σας εργασίας (διάρκειας 3 µηνών και πάνω στον ίδιο εργοδότη) ΜΕΤΑ το (χρόνο, µήνα) που αποχωρήσατε από το σχολείο; (Σηµείωση: Αυτή η εργασία θα µπορούσε όµως να έχει ξεκινήσει και πριν από (χρόνο, µήνα)). Χρόνος και Μήνας Ο ερωτώµενος δηλώνει τον χρόνο και τον µήνα έναρξης της πρώτης του αυτής εργασίας. Ερωτήµατα JOBDUR, JOBOCC και JOBCONTR Τα ερωτήµατα αυτά αφορούν όλα τα άτοµα που απάντησαν την προηγούµενη ερώτηση (JOBSTA3). Στα ερωτήµατα αυτά θέλουµε να µάθουµε τη διάρκεια σε µήνες (JOBDUR), το επάγγελµα (JOBOCC) και το είδος σύµβασης (JOBCONTR) αυτής της πρώτης θέσης εργασίας. JOBDUR JOBDUR Ποιος ο χρόνος και µήνας αποχώρησης από την πρώτη σας αυτή εργασία; Χρόνος και Μήνας... ιάρκεια της πρώτης εργασίας σε µήνες... Στο ερώτηµα JOBDUR ζητάµε από τον ερωτώµενο να µας δηλώσει τον χρόνο και το µήνα αποχώρησης από αυτήν την πρώτη εργασία. Αυτό θα µας βοηθήσει στο να υπολογίσουµε τη διάρκεια της πρώτης εργασίας (σε µήνες) αφαιρώντας τον χρόνο και µήνα έναρξης (JOBSTA3) από τον χρόνο και µήνα λήξης (JOBDUR) της πρώτης αυτής εργασίας. JOBOCC JOBOCC Ποιο το επάγγελµα σας σ αυτή την πρώτη σας εργασία; Περιγραφή (...) ISCO CODE Στο ερώτηµα JOBOCC ζητάµε από τον ερωτώµενο να µας περιγράψει το επάγγελµα της πρώτης θέσης εργασίας του. Θέλουµε να ξέρουµε ποιο ήταν το επάγγελµα του όταν πρωτο-ξεκίνησε την εργασία του αυτή. Το επάγγελµα στη συνέχεια θα κωδικοποιηθεί σύµφωνα µε την ταξινόµηση ISCO 88 (COM). 9

10 JOBCONTR JOBCONTR Ποια από τις πιο κάτω κατηγορίες χαρακτηρίζει τη θέση σας σ αυτή τη πρώτη σας εργασία; Αυτοαπασχολούµενος / Εργοδότης... 1 Υπάλληλος, µόνιµος, πλήρους απασχόλησης... 2 Υπάλληλος, µόνιµος, µερικής απασχόλησης... 3 Υπάλληλος, προσωρινός, πλήρους απασχόλησης... 4 Υπάλληλος, προσωρινός, µερικής απασχόλησης... 5 Εργαζόµενος σε οικογενειακή επιχείρηση... 6 Στο ερώτηµα JOBCONTR ζητάµε από τον ερωτώµενο να µας δηλώσει την επαγγελµατική υπόσταση / είδος σύµβασης της πρώτης του θέσης εργασίας. ιαχωρισµός µεταξύ προσωρινών και µόνιµων υπαλλήλων Υπάλληλοι µε προσωρινά συµβόλαια εργασίας θεωρούνται οι υπάλληλοι των οποίων η εργασία θα τερµατιστεί είτε µετά από µια προκαθορισµένη περίοδο ή µετά τη συµπλήρωση ενός έργου / εργασίας κτλ. Στην περίπτωση όπου υπάρχει δοκιµαστική περίοδος κατά την έναρξη της εργασίας ακολουθούµενη από συµβόλαιο αορίστου διάρκειας, τότε η εργασία αυτή θα καταγράφεται ως µόνιµη. Σηµείωση: Ο ερωτώµενος καλείται να δηλώσει το είδος σύµβασης της πρώτης του θέσης εργασίας ανεξαρτήτου εάν άλλαξε µετά, η δοκιµαστική περίοδος εξαιρείται (βλέπε παραπάνω). Παράδειγµα: Ένας υπάλληλος ξεκίνησε την πρώτη του θέση εργασίας ως µόνιµος υπάλληλος µερικής απασχόλησης. Αν µετά πήρε θέση ως µόνιµος υπάλληλος πλήρους απασχόλησης, ο κωδικός της επαγγελµατικής υπόστασης που θα καταγραφεί θα είναι ο κωδικός 3: υπάλληλος, προσωρινός µερικής απασχόλησης. Ερώτηµα FINDMETH FINDMETH Ποια από τις πιο κάτω µεθόδους χρησιµοποιήσατε για να βρήτε την πρώτη σας αυτή την εργασία; Μέσω εκπαιδευτικού ιδρύµατος (σχολείου / κολλεγίου / πανεπιστηµίου κ.τ.λ)... 1 Μέσω ΥΑ ( ηµοσίων Υπηρεσιών Απασχόλησης) ή του Επαρχιακού Γραφείου Εργασίας... 2 Μέσω αγγελιών στον τύπο ή το διαδίκτυο... 3 Υποβολή απευθείας (αυθόρµητης) αίτησης πρόσληψης στον εργοδότη... 4 Μέσω συγγενών και φίλων... 5 Θέση που βρέθηκε µετά από προηγούµενη εµπειρία (θερινή / φοιτητική εργασία, εκπαιδευτική / εθελοντική εργασία) στην ίδια επιχείρηση ηµιουργία ιδιωτικής επιχείρησης... 7 Άλλη (π.χ µέσω ιδιωτικού γραφείου εργασίας)... 8 Στο ερώτηµα FINDMETH ζητάµε από τον ερωτώµενο να δηλώσει την κύρια επιτυχηµένη µέθοδο που χρησιµοποίησε στο να βρεί την πρώτη του θέση εργασίας. 10

11 Επεξήγηση κωδικών: Κωδικός 1: Ο ερωτώµενος βρήκε την πρώτη θέση εργασίας µέσω ενός εκπαιδευτικού ινστιτούτου είτε το ινστιτούτο προώθησε µία αγγελία, είτε δηµοσίευσε ειδοποίηση κενής θέσης εργασίας είτε υποβοήθησε την επικοινωνία / επαφή µε εργοδότες. Κωδικός 2: Ο ερωτώµενος βρήκε την πρώτη θέση εργασίας µέσω του Επαρχιακού Γραφείου Εργασίας, είτε απευθείας είτε µέσω της ιστοσελίδας του γραφείου. Κωδικός 3: Ο ερωτώµενος βρήκε την πρώτη θέση εργασίας µέσω αγγελίας στον τύπο ή στο διαδίκτυο. Κωδικός 4: Ο ερωτώµενος βρήκε την πρώτη θέση εργασίας µε απευθείας (αυθόρµητη) αίτηση πρόσληψης σε εργοδότες. Ο κωδικός 4 ισχύει και στις 2 πιο κάτω περιπτώσεις: Περίπτωση 1: Ο ερωτώµενος αυθόρµητα (από µόνος του), υπέβαλε απευθείας αίτηση πρόσληψης για εργασία σε εργοδότες. Περίπτωση 2: Ο ερωτώµενος έδωσε επιτυχώς εξετάσεις για πρόσληψη στο δηµόσιο (π.χ. κυβερνητικές) και είχε την ευκαιρία επιλογής της θέσης εργασίας µια και η υποβολή αίτησης για πρόσληψη στην εργασία ήταν απαραίτητη (π.χ. Στατιστική Υπηρεσία, Ηµικρατικοί Οργανισµοί κτλ). Κωδικός 5: Ο ερωτώµενος βρήκε την πρώτη θέση εργασίας µέσω συγγενών (περιλαµβάνονται άτοµα σε οικογενειακή επιχείρηση) και φίλων. Ο κωδικός αυτός ισχύει επίσης και σε περιπτώσεις όπου το άτοµο έπιασε δουλειά ως υπάλληλος ή σε οικογενειακή επιχείρηση χωρίς σκοπό να αναλάβει την οικογενειακή επιχείρηση. Κωδικός 6: Ο ερωτώµενος βρήκε την πρώτη θέση εργασίας µετά από προηγούµενη εµπειρία που είχε στο παρελθόν δουλεύοντας στην ίδια εταιρεία (θερινή / φοιτητική εργασία, εκπαιδευτική / εθελοντική εργασία). Κωδικός 7: Ο κωδικός αυτός ισχύει για άτοµα που δηµιούργησαν τη δική τους επιχείρηση, είτε ως αυτοαπασχολούµενοι είτε ως εργαζόµενοι σε οικογενειακή επιχείρηση µε µακροπρόθεσµο στόχο την ανάληψη της οικογενειακής επιχείρησης. Κωδικός 8: Ο ερωτώµενος βρήκε την πρώτη θέση εργασίας µέσω ιδιωτικού γραφείου εργασίας. Ο κωδικός 8 περιλαµβάνει και άλλες κατηγορίες όπως δασκάλους και καθηγητές στο δηµόσιο, στρατιωτικούς, νοσοκόµους κ.τ.λ περιπτώσεις δηλαδή όπου δε χρειάζεται η δηµοσίευση αγγελίας για πρόσληψη σε εργασία, αλλά υπάρχει συγκεκριµένος κατάλογος (επετηρίδα) στον οποίο τα άτοµα γράφονται και περιµένουν µέχρι να ρθει η σειρά τους να διοριστούν. 11

12 Ερώτηµα TRANSACT Το ερώτηµα TRANSACT αφορά όλα τα άτοµα που το διάστηµα από την συµπλήρωση των σπουδών και µέχρι την έναρξη της εργασίας τους ήταν πάνω από 3 µήνες ή αυτούς που ποτέ δεν είχαν εργασία πάνω από 3 µήνες. Το ερώτηµα TRANSACT αφορά όλα τα άτοµα που το διάστηµα από την συµπλήρωση των σπουδών µέχρι την έναρξη της πρώτης εργασίας τους ήταν πάνω από 3 µήνες ή αυτούς που ποτέ δεν είχαν εργασία πάνω από 3 µήνες (JOBSTA1=0). TRANSACT Ποια από τις πιο κάτω ήταν η κύρια σας δραστηριότητα το διάστηµα από το (χρόνο, µήνα) που τελειώσατε ή απλώς φοιτήσατε (και εγκαταλείψατε) την ΚΑΝΟΝΙΚΗ εκπαίδευση και πριν την έναρξη της πρώτης σας αυτής εργασίας; Υπάλληλος σε θέση µικρής διάρκειας (έως 3 µήνες)... 1 Υποχρεωτική στρατιωτική θητεία... 2 Χωρίς εργασία - αλλά αναζητούσε ενεργά εργασία... 3 Χωρίς εργασία - και δεν αναζητούσε λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων... 4 Χωρίς εργασία - και δεν αναζητούσε λόγω συµµετοχής στη µηκανονική εκπαίδευση... 5 Χωρίς εργασία - και δεν αναζητούσε λόγω εθελοντικών δραστηριοτήτων... 6 Χωρίς εργασία - και δεν αναζητούσε λόγω προβληµάτων υγείας Χωρίς εργασία - και δεν αναζητούσε λόγω άλλων λόγων... 8 Στο ερώτηµα TRANSACT ζητάµε από τον ερωτώµενο να µας δηλώσει την κύρια δραστηριότητα που είχε το διάστηµα από την συµπλήρωση των σπουδών (αποχώρηση από την κανονική εκπαίδευση για τελευταία φορά) και µέχρι την έναρξη της πρώτης του εργασίας διάρκειας τουλάχιστο 3 µηνών. Το ερώτηµα αυτό θα παρέχει σηµαντικές πληροφορίες σχετικά µε τη µεταβατική περίοδο (διάρκειας πάνω από 3 µήνες) σχολείου (εκπαίδευσης) και πρώτης εργασίας (τόπου εργασίας) και θα µας εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους τα νέα άτοµα καθυστερούν την είσοδο τους στην αγορά εργασίας. Σηµείωση: Το ερώτηµα αναφέρεται στην περίοδο µετά την αποχώρηση από την κανονική εκπαίδευση και µετά από τυχόν διακοπές, εάν το άτοµο πήρε καθόλου, (δηλ. εξαιρούνται διακοπές µετά την αποχώρηση από την κανονική εκπαίδευση). Στις περιπτώσεις όπου υπάρχει δυσκολία στον καθορισµό της κύριας δραστηριότητας, θα καταγράφεται ως κύρια δραστηριότητα εκείνη µε τη µεγαλύτερη διάρκεια. Ο κωδικός 8 (χωρίς εργασία και δεν αναζητούσε λόγω άλλων λόγων) περιλαµβάνει και µαθητευόµενους χωρίς πληρωµή. 12

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ Ο Η Γ Ι Ε Σ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ Ο Η Γ Ι Ε Σ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ Ο Η Γ Ι Ε Σ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2014 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - 2 - ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ I.ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Έρευνα Εργατικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ (AD HOC ΕΝΟΤΗΤΑ Ε.Ε., ΕΤΟΥΣ 2008) Η ad hoc έρευνα εργατικού δυναµικού έχει στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Η Έρευνα Εκπαίδευσης Ενηλίκων έχει στόχο να συλλέξει πληροφορίες για τη συμμετοχή των ενηλίκων στην εκπαίδευση και τη μάθηση. Η έρευνα θα επιδιώξει να προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονικός Κλάδος: Μηχανολόγοι Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών

Επιστηµονικός Κλάδος: Μηχανολόγοι Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Επιστηµονικός Κλάδος: Μηχανολόγοι Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 Συντελεστές της έρευνας Ιδρυµατικά υπεύθυνος Γραφείου ιασύνδεσης ΑΠΘ Παύλος Σµύρης, καθηγητής ασολογίας ΑΠΘ Επιστηµονικά υπεύθυνοι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2000

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΜΕΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΜΕΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΜΕΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1999 ISBN -

Διαβάστε περισσότερα

Leonardo da Vinci ΕΛΛΑ Α ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Leonardo da Vinci ΕΛΛΑ Α ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Leonardo da Vinci ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ-ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ, ΜΕ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΠΕ ΠΑΚΕΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ. Έτους 2011

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ. Έτους 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ & ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΕΙ ΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των Επιδράσεων του Σχεδίου Τοποθέτησης Άνεργων Νέων Πτυχιούχων για Απόκτηση Εργασιακής Πείρας σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς (2013)

Αξιολόγηση των Επιδράσεων του Σχεδίου Τοποθέτησης Άνεργων Νέων Πτυχιούχων για Απόκτηση Εργασιακής Πείρας σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς (2013) Αξιολόγηση των Επιδράσεων του Σχεδίου Τοποθέτησης Άνεργων Νέων Πτυχιούχων για Απόκτηση Εργασιακής Πείρας σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς (013) Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Τ Ω Ν Ε Π Ι Δ Ρ Α Σ Ε Ω Ν Τ Ο Υ Σ Χ Ε Δ Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ. ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ...6. 1. Μονάδα επιφάνειας...6 2. Εναλλαγή δείγµατος...6 3. Κενές κατοικίες και αρνήσεις...6 4. Έντυπα της έρευνας...

ΙΙΙ. ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ...6. 1. Μονάδα επιφάνειας...6 2. Εναλλαγή δείγµατος...6 3. Κενές κατοικίες και αρνήσεις...6 4. Έντυπα της έρευνας... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ι. ΓΕΝΙΚΑ...2 ΙΙ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ...3 1. Κατοικία...3 2. Νοικοκυριό...3 2.1 Μέλη του νοικοκυριού...4 2.2 Μη µέλη του νοικοκυριού...4 2.3 Υπεύθυνος του νοικοκυριού...5 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ (4 ος ΓΥΡΟΣ, 2008/9) 2008 1 1. Περιγραφή της Έρευνας H Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα είναι μια πανευρωπαϊκή συγκριτική έρευνα που επαναλαμβάνεται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων

Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Πανεπιστημιούπολη, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Iλίσια, 157 71 Aθήνα τηλ.: 210 72 75 220, fax: 210 72 75 214 e-mail: gd@di.uoa.gr http://career-office.uoa.gr/

Διαβάστε περισσότερα

1. Περιγραφή της Έρευνας

1. Περιγραφή της Έρευνας 1. Περιγραφή της Έρευνας H Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα είναι μια πανευρωπαϊκή συγκριτική έρευνα που σκοπό έχει να συλλέξει πληροφορίες για τις στάσεις των Ευρωπαίων πολιτών σε μια σειρά κοινωνικών, πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ. Στους οικογενειακούς λόγους περιλαµβάνεται και η φροντίδα παιδιών ή άλλων εξαρτώµενων µελών της οικογένειας.

Ο ΗΓΙΕΣ. Στους οικογενειακούς λόγους περιλαµβάνεται και η φροντίδα παιδιών ή άλλων εξαρτώµενων µελών της οικογένειας. Ο ΗΓΙΕΣ Το πρώτο ερώτηµα (Ερώτηµα 83) λειτουργεί σαν «φίλτρο» για να ξεχωρίσουµε τους εργαζόµενους και µπορούµε να το συµπληρώσουµε βάσει των απαντήσεων στο κυρίως ερωτηµατολόγιο. Αν ο ερευνόµενος είναι

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΡΟΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Α.Μ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΡΟΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Α.Μ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η απορρόφηση των πτυχιούχων του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ... 6 Η ΕΙ ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α... 8 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α... 13 1. Μονάδες εκπαίδευσης στην Ελλάδα... 14 2. Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΩΠΑΩΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ

ΕΤΡΩΠΑΩΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΕΤΡΩΠΑΩΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ (6 ος ΓΥΡΟΣ, 2012) 2012 1 1. Περιγραφή της Έρευνας H Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα είναι μια πανευρωπαϊκή συγκριτική έρευνα που επαναλαμβάνεται κάθε 2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ... 6 Η ΕΙ ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α... 8 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α... 13 1. Μονάδες εκπαίδευσης στην Ελλάδα...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Με την παράκληση να δηµοσιοποιηθεί για την ενηµέρωση των αναγνωστών/ακροατών/τηλεθεατών/µελών σας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ.

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. ΤΕΕ/ΤΑΚ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. Η παρούσα εκπονήθηκε βάσει της ανάθεσης 1611/3-6-2005 από τους: Καραπιδάκης Γιώργος (Μηχανικός Παραγωγής & ιοίκησης)

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγχόµενη Μετανάστευση και η Αγορά Εργασίας: O Τοµέας Υγείας στην Ελλάδα. Κώστας Ν. Κανελλόπουλος Μαρία Γρέγου. Αθήνα, Μάιος 2006

Ελεγχόµενη Μετανάστευση και η Αγορά Εργασίας: O Τοµέας Υγείας στην Ελλάδα. Κώστας Ν. Κανελλόπουλος Μαρία Γρέγου. Αθήνα, Μάιος 2006 Ελεγχόµενη Μετανάστευση και η Αγορά Εργασίας: O Τοµέας Υγείας στην Ελλάδα Κώστας Ν. Κανελλόπουλος Μαρία Γρέγου Αθήνα, Μάιος 2006 * Θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε αρµόδια στελέχη του Υπουργείου Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΙV. ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΙV. ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙV. ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.0 Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση 2.0 ευτεροβάθµια Εκπαίδευση 3.0 Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 4.0 Ειδική Αγωγή 24 ΙV. ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ακαδ. Έτος: 2009 2010 Πρόγραµµα Σπουδών: ΕΟ Θεµατική Ενότητα ΕΟ33 (Μάρκετινγκ ΙΙ) Η κάθε ΓΕ, περιλαµβανοµένων των διαγραµµάτων, εισαγωγής-επιλόγου και των

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΕΙ ΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 2010

Ο ΗΓΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 2010 Ερευνητικό Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης & Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά είκτης Αίτησης Θεραπείας στους χρήστες ναρκωτικών Ο ΗΓΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 2010 Εθνικό Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

308 ΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

308 ΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΝΩΜΗΣ: EΡΓΑΣΙΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ 308 ΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Equal Society 1 ΕΡΕΥΝΑ ΓΝΩΜΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ: 308 ΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΩΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΩΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΩΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εξατοµικευµένα Σχέδια Μετάβασης. Υποστηρίζοντας τη Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία. Ευρωπαϊκός Φορέας για την ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής

Εξατοµικευµένα Σχέδια Μετάβασης. Υποστηρίζοντας τη Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία. Ευρωπαϊκός Φορέας για την ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής Εξατοµικευµένα Σχέδια Μετάβασης Υποστηρίζοντας τη Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία Ευρωπαϊκός Φορέας για την ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής Αυτή η αναφορά και το συνοδευτικό διαδραστικό CD έχουν συνταχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο ιασύνδεσης Πανεπιστηµίου Αιγαίου - Κάθετη ράση

Γραφείο ιασύνδεσης Πανεπιστηµίου Αιγαίου - Κάθετη ράση Γραφείο ιασύνδεσης Πανεπιστηµίου Αιγαίου - Κάθετη ράση «Επαγγελµατική εξέλιξη των αποφοίτων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου κατά τα έτη 1998-2000: Εµπειρική έρευνα.» Μέρος Πρώτο Ευστράτιος Παπάνης, Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα