ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΜΟ ΙΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ, ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ LPR. TI.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΜΟ ΙΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ, ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ LPR. TI."

Transcript

1 ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΜΟ ΙΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ, ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ Specific rules for the certification of competent persons with respect to periodical inspection, maintenance and refilling of fire extinguishers LPR. TI. 011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ταυτότητα της Bureau Veritas Γενικές Απαιτήσεις Επίπεδα Ικανότητας Εφαρµοζόµενα πρότυπα και κανονισµοί - νοµοθεσία ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Επιλεξιµότητα υποψηφίων ιενέργεια της Αξιολόγησης- Εξέτασης Καταλληλότητας Περιεχόµενο Εξέτασης Καταλληλότητας Βαθµολογία Επανεξέταση Χορήγηση Πιστοποίησης Επιτήρηση ΙΣΧΥΣ, ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ισχύς Πιστοποίησης Επαναπιστοποίηση ΑΡΧΕΙΑ Παράρτηµα A Παράρτηµα B C:\Users\pvouros\AppData\Local\Temp\notes97E53A\LPR.TI.011 Specific procedure for armodia atoma.doc Page 1 of 12

2 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1 Ταυτότητα της Bureau Veritas H Bureau Veritas HELLAS A.E «Υπηρεσίες Ταξινόµησης και Πιστοποίησης» µε έδρα επί της Αιτωλικού 23, Πειραιάς, µέλος του οµίλου Bureau Veritas µε έδρα το Παρίσι Γαλλία Έτος Ίδρυσης: 1828 (στο εξής χάριν συντοµίας θα αναφέρεται ως Bureau Veritas) Αριθµός Τηλεφώνου: /5 Αριθµός Τηλεοµοιοτύπου : E- mail: (back office personnel) ΑΦΜ: ΟΥ : ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αρµόδιο για την παροχή πληροφοριών ορίζεται to back office personnel Αντικείµενο Πιστοποίησης & Επιτροπή Σχήµατος Συµβουλίου Πιστοποίησης Αντικείµενο των υπηρεσιών πιστοποίησης που περιγράφονται στον παρόντα Ειδικό Κανονισµό, είναι η πιστοποίηση επαγγελµατικής επάρκειας και τεχνικής ικανότητας σε άτοµα που επιβλέπουν τις εργασίες του περιοδικού ελέγχου, της συντήρησης και της αναγόµωσης των πυροσβεστήρων, µε σκοπό να εκτελούν χρέη Τεχνικού Υπευθύνου της Αναγνωρισµένης Εταιρείας (Αρµόδιο Άτοµο) στα πλαίσια εφαρµογής των: Υ.Α Αριθ. 618/43 (ΦΕΚ 52/Β/ ) Υ.Α Αριθ /671 (ΦΕΚ 1218/Β/ΟΙ.09.05) Ο υποψήφιος θα υποβάλλεται σε εξέταση καταλληλότητας σχετικά µε την εκτέλεση εργασιών ελέγχου, συντήρησης, αναγόµωσης στα πλαίσια των δραστηριοτήτων των Αναγνωρισµένων Εταιρειών όπως αυτές ορίζονται στις ανωτέρω υπουργικές αποφάσεις. Η Επιτροπή Σχήµατος Συµβούλιο Πιστοποίησης στελεχώνεται από: 1. Τον /ντή Πιστοποίησης που είναι στέλεχος της Bureau Veritas αναγνωρισµένου κύρους µη εµπλεκόµενο στη διαδικασία εκπαίδευσης και εξετάσεων C:\Users\pvouros\AppData\Local\Temp\notes97E53A\LPR.TI.011 Specific procedure for armodia atoma.doc Page 2 of 12

3 2. Ένα στέλεχος της Επιθεώρησης Εργασίας 3. Ένα στέλεχος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας 4. Έναν εκπρόσωπο του Τ.Ε.Ε 5. Έναν Εκπρόσωπο του συλλόγου του κλάδου 6. Ένα άλλο στέλεχος του τµήµατος ΙND ως παρατηρητή 1.2 Γενικές Απαιτήσεις Ο παρών Ειδικός Κανονισµός Πιστοποίησης εφαρµόζεται σε συνδυασµό µε τον Γενικό Κανονισµό Πιστοποίησης, την Γενική ιαδικασία Πιστοποίησης και τη τεκµηρίωση Ποιότητας της Bureau Veritas, που περιγράφουν µε σαφήνεια όλη την λειτουργία της Πιστοποίησης. Οι εξεταστές της Bureau Veritas προετοιµάζουν και διενεργούν τις εξετάσεις καταλληλότητας των υποψηφίων, εφαρµόζοντας τις σχετικές Τεχνικές Οδηγίες. Οι εξετάσεις καταλληλότητας διενεργούνται στα εγκεκριµένα από την Bureau Veritas Εξεταστικά Κέντρα όπου είναι διαθέσιµοι όλοι οι απαιτούµενοι προς τούτο πόροι. Με ευθύνη των εξεταστών, για την Θεωρητική Εξέταση (προφορική και γραπτή), χρησιµοποιούνται µόνο τα προκαθορισµένα και εγκεκριµένα από την Bureau Veritas, ερωτηµατολόγια, που έχουν σχέση µε το αντικείµενο εργασίας των Αρµοδίων Ατόµων. Με ευθύνη του εξεταστών, για τις ανάγκες της Πρακτικής Εξέτασης, χρησιµοποιούνται µόνο τα προκαθορισµένα και εγκεκριµένα από την Bureau Veritas έντυπα που απαρτίζουν την Έκθεση Αξιολόγησης / Εξέτασης υποψηφίου και που προορίζονται αποκλειστικά για εξετάσεις και ποτέ για πιθανές ανάγκες εκπαίδευσης. Οι εξεταστές της Bureau Veritas, είναι ιπλωµατούχοι Μηχανικοί ή Αξιωµατικοί του Πυροσβεστικού Σώµατος, µε µεγάλη εµπειρία στις εφαρµοζόµενες οδηγίες και πρότυπα, στη θεωρία και στην πρακτική κατάσβεσης, καθώς και στις τεχνικές περιοδικού ελέγχου και συντήρησης πυροσβεστήρων και δεν έχουν παράσχει στο παρελθόν µε οιονδήποτε έµµεσο ή άµεσο, τρόπο σχετική εκπαίδευση στους υποψηφίους για πιστοποίηση. C:\Users\pvouros\AppData\Local\Temp\notes97E53A\LPR.TI.011 Specific procedure for armodia atoma.doc Page 3 of 12

4 Το κόστος πιστοποίησης γνωστοποιείται άµεσα στους υποψηφίους και καθορίζεται από την οικονοµική προσφορά. Το Συµβούλιο Πιστοποίησης απαρτίζεται ως άνω. Το συµβούλιο έχει απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον 3 µέλη εκ των οποίων τα δύο θα πρέπει να µην εκπροσωπούν την Bureau Veritas. 1.3 Επίπεδα Ικανότητας Ένα άτοµο που προτίθεται να πιστοποιηθεί για το Επίπεδο Ικανότητας Αρµοδίου Ατόµου πέρα από διακριτικότητα, εχεµύθεια, εντιµότητα, ειλικρίνεια, επιµονή και προσήλωση στη τήρηση της νοµοθεσίας και των κανονισµών, πρέπει να διαθέτει και να επιδεικνύει τις κάτωθι ικανότητες, γνώσεις και προσόντα: Γενικές γνώσεις Να γνωρίζει τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας για τον εξοπλισµό υπό πίεση Να γνωρίζει τις βασικές τεχνικές και λειτουργικές απαιτήσεις που τίθενται από' τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα τα σχετικά µε τους πυροσβεστήρες Να γνωρίζει τις βασικές διαδικασίες για την αξιολόγηση της συµµόρφωσης και πιστοποίησης των πυροσβεστήρων Να γνωρίζει τις προϋποθέσεις για την έναρξη και εξάπλωση των πυρκαγιών, την κατάταξή τους, τους τρόπους και τα µέσα κατάσβεσή τους Να χειρίζεται τον απαιτούµενο εξοπλισµό και όργανα ελέγχου και δοκιµών Να γνωρίζει τους βασικούς κανόνες ασφάλειας για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης και αναγόµωσης πυροσβεστήρων Ειδικές γνώσεις Να γνωρίζει και να εκτελεί µε ασφάλεια όλους τους ελέγχους και τις δοκιµές, σύµφωνα µε γραπτές οδηγίες, βασισµένες στα Παραρτήµατα των Υ.Α 618/43/05 και 17230/671/05 Να γνωρίζει και να εφαρµόζει τα κριτήρια αποδοχής και απόρριψης των πυροσβεστήρων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις σχετικές οδηγίες πρότυπα και υπουργικές αποφάσεις Να γνωρίζει και να εφαρµόζει επακριβώς τον κανονισµό Λειτουργίας της Αναγνωρισµένης Εταιρείας στην οποία απασχολείται Να προγραµµατίζει και να επιβλέπει την εργασία άλλων τεχνικών, οι οποίοι εργάζονται υπό την εποπτεία του C:\Users\pvouros\AppData\Local\Temp\notes97E53A\LPR.TI.011 Specific procedure for armodia atoma.doc Page 4 of 12

5 Να καταγράφει, να αναφέρει και να καταχωρεί τα αποτελέσµατα των περιοδικών ελέγχων και της συντήρησης των πυροσβεστήρων 1.4 Εφαρµοζόµενα πρότυπα και κανονισµοί - νοµοθεσία Οδηγία 97/23/ΕΚ σχετικά µε την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τον εξοπλισµό υπό πίεση Οδηγία 99/36/ΕΚ σχετικά µε το µεταφερτό εξοπλισµό υπό πίεση EΛOT ΕΝ 3.01: Φορητοί Πυροσβεστήρες Μέρος 1 EΛOT ΕΝ 3.02: Φορητοί Πυροσβεστήρες Μέρος 2 EΛOT ΕΝ 3.03: Φορητοί Πυροσβεστήρες Μέρος 3 EΛOT ΕΝ 3.04: Φορητοί Πυροσβεστήρες Μέρος 4 EΛOT ΕΝ 3.05: Φορητοί Πυροσβεστήρες Μέρος 5 EΛOT ΕΝ 3.06: Φορητοί Πυροσβεστήρες Μέρος 6 EΛOT ΕΝ 3.07: Φορητοί Πυροσβεστήρες Μέρος 1 EΛOT ΕΝ 615:1995 Πυροπροστασία Μέσα πυρόσβεσης Προδιαγραφές κόνεων pren Συντήρηση φορητών πυροσβεστήρων ΕΛΟΤ ΕΝ 1866: Τροχήλατοι Πυροσβεστήρες 2 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 2.1 Επιλεξιµότητα υποψηφίων Ο ενδιαφερόµενος για να είναι αποδεκτός ως υποψήφιος προς πιστοποίηση πρέπει να πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις µόρφωσης, επαγγελµατικής εµπειρίας και εκπαίδευσης αρµοδίου ατόµου για τον περιοδικό έλεγχο, συντήρηση και αναγόµωση πυροσβεστήρων όπως υπαγορεύονται από τις διατάξεις των εφαρµοζόµενων Υπουργικών Αποφάσεων. Ο εργοδότης του ενδιαφεροµένου υποψηφίου ή / και ο ίδιος ο υποψήφιος οφείλει να τεκµηριώνει τις προσωπικές πληροφορίες, προσκοµίζοντας τα σχετικά τεκµήρια και πιστοποιητικά σπουδών, εκπαίδευσης και εµπειρίας (επισυνάπτονται στη σχετική αίτηση πιστοποίησης). Ο Φορέας Πιστοποίησης δύναται να προβεί σε όποιες ενέργειες κρίνει σκόπιµο ώστε να επαληθεύσει το περιεχόµενο των ισχυρισµών του υποψηφίου (ανασκόπηση αρχείων επιθεωρήσεων, έλεγχος προσκοµισθέντων εγγράφων κλπ). Εργοδότης και C:\Users\pvouros\AppData\Local\Temp\notes97E53A\LPR.TI.011 Specific procedure for armodia atoma.doc Page 5 of 12

6 υποψήφιος δύναται να ταυτίζονται ως άτοµο, και το οποίο επιβαρύνεται µε τις ευθύνες εκάστης ιδιότητας. Οι απαιτήσεις που τίθενται από την Bureau Veritas σχετικά µε τους κύκλους εκπαίδευσης και εµπειρίας που πρέπει να αποδείξει ότι έχει ολοκληρώσει ο ενδιαφερόµενος, προκύπτουν από την σχετική νοµοθεσία. Οι ελάχιστες χρονικές απαιτήσεις εκπαίδευσης και εµπειρίας φαίνονται στο Παράρτηµα Α του παρόντος ειδικού κανονισµού. Ο υποψήφιος πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω προσόντα: Βασική µόρφωση τέτοια που να οδηγεί στην απόκτηση των ικανοτήτων και γνώσεων που περιγράφηκαν στην 1.4 του παρόντος. Επαγγελµατική εµπειρία τέτοια που να εµπεδώνει την απόκτηση των ικανοτήτων και γνώσεων που περιγράφηκαν στην 1.4 του παρόντος (τεχνική / διοικητική θέση που σχετιζόταν µε την λήψη αποφάσεων, διαχείριση προβληµάτων, συντονισµό εργαζοµένων κλπ). Ειδικότερα µέρος αυτής της εργασιακής εµπειρίας πρέπει να σχετίζεται και µε δραστηριότητες ελέγχου ποιότητας Εµπειρία διενέργειας εργασιών περιοδικού ελέγχου, συντήρησης και αναγόµωσης πυροσβεστήρων τέτοια που να καλύπτει τις απαιτήσεις των ΥΑ 618/43/05 και 17230/671/05 Επιτυχή συµµετοχή σε εγκεκριµένο εκπαιδευτικό πρόγραµµα που να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του άρθρου 5, παρ.3 της Υ.Α 618/43/05 όπως τροποποιήθηκε µε την ΥΑ 17230/671/05, άρθρο ιενέργεια της Αξιολόγησης- Εξέτασης Καταλληλότητας Οι εξετάσεις καταλληλότητας διενεργούνται από εξουσιοδοτηµένους Εξεταστές της Bureau Veritas, σε εγκεκριµένα εξεταστικά κέντρα, σύµφωνα µε τις διαδικασίες και τα έντυπα που έχει συντάξει και που αποτελούν πνευµατική ιδιοκτησία της. Σε περίπτωση που η Bureau Veritas καλείται να πιστοποιήσει άτοµα που έχει η ίδια εκπαιδεύσει, λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα για την εξασφάλιση αµεροληψίας (ανεξάρτητοι εξεταστές). Στην εξέταση ο υποψήφιος πρέπει να προσκοµίζει ένα ισχύον αποδεικτικό της ταυτότητας του (αστυνοµική ταυτότητα, διαβατήριο, άδεια οδήγησης) και την C:\Users\pvouros\AppData\Local\Temp\notes97E53A\LPR.TI.011 Specific procedure for armodia atoma.doc Page 6 of 12

7 επίσηµη ειδοποίηση για την εξέταση, τα οποία επιδεικνύει όταν ζητηθούν από τον εξεταστή. Οποιοσδήποτε υποψήφιος δεν υπακούει στους κανόνες εξέτασης και διαπράττει ή συνεργεί σε δόλιες ενέργειες (αντιγραφή, σκονάκια), αποκλείεται από περαιτέρω συµµετοχή σε αυτήν. Έχει δικαίωµα επανεξέτασης τουλάχιστον µετά από ένα έτος. Ο Εξεταστής µπορεί να συνεπικουρείται κατά την διάρκεια της εξέτασης από έναν ή περισσότερους επιτηρητές που ορίζονται µε ευθύνη του. Ο Εξεταστής βαθµολογεί την γραπτή καθώς και την πρακτική δοκιµασία. 2.3 Περιεχόµενο Εξέτασης Καταλληλότητας Η Εξέταση Καταλληλότητας συνίσταται σε Θεωρητική και Πρακτική και καλύπτει ένα εύρος γνώσεων και ικανοτήτων που κρίνονται ως απαραίτητες για την άσκηση της δραστηριότητας των αρµοδίων ατόµων. Αυτή η εξέταση ως σκοπό έχει να διερευνήσει, να εκτιµήσει και να αξιολογήσει µε τρόπο αντικειµενικό και δίκαιο τα περιγραφέντα ανωτέρω στην παράγραφο 1.4 του παρόντος κανονισµού Η Θεωρητική εξέταση είναι γραπτή και συνίσταται στην υποβολή επιλεγµένων ερωτήσεων, που έχει εγκριθεί από την Bureau Veritas. Ο ελάχιστος απαιτούµενος αριθµός γενικών ερωτήσεων της εξέτασης είναι 30 Η Πρακτική εξέταση έχει επαρκή χρονική διάρκεια, βαθµό δυσκολίας και περιεχόµενο ώστε να είναι δυνατή η επιβεβαίωση της τεχνικής ικανότητας του υποψηφίου να αξιολογεί καταστάσεις που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του και να λαµβάνει τις ανάλογες αποφάσεις Η Πρακτική εξέταση συνίσταται στην επαλήθευση των ικανοτήτων του υποψηφίου ως προς τα εξής: Να διαπιστώνει εάν οι νέοι πυροσβεστήρες φέρουν τις προβλεπόµενες πιστοποιήσεις Να διακρίνει εάν τα κελύφη και τα εξαρτήµατα του πυροσβεστήρα φέρουν τις προβλεπόµενες σηµάνσεις Για τους παλαιότερους πυροσβεστήρες, να ερµηνεύει σωστά τα κριτήρια αποδοχής ή απόρριψής τους σε σχέση µε τους κινδύνους από την πίεση C:\Users\pvouros\AppData\Local\Temp\notes97E53A\LPR.TI.011 Specific procedure for armodia atoma.doc Page 7 of 12

8 Να διαπιστώνει την ύπαρξη ελαττωµάτων ή διαβρώσεων ικανών να επηρεάσουν την ασφάλεια των προϊόντων Να αξιολογεί την κατάσταση των εξαρτηµάτων των πυροσβεστήρων Τα χρησιµοποιούµενα για την Πρακτική Εξέταση δείγµατα επιλέγονται από µία προκαθορισµένη και εγκεκριµένη συλλογή αντιπροσωπευτικών δοκιµίων. Ο ελάχιστος αριθµός θεµάτων της πρακτικής εξέτασης είναι Βαθµολογία Η Θεωρητική και Πρακτική εξέταση βαθµολογούνται ξεχωριστά. Ο τελικός βαθµός Ν προκύπτει ως ακολούθως : Ν = O,80gth+ Ο,20grp όπου, gth= βαθµός θεωρητικής εξέτασης grp = βαθµός πρακτικής εξέτασης Κάθε ερώτηση της θεωρητικής ή της πρακτικής εξέτασης βαθµολογείται βάσει της κλίµακας 0 έως 5. Εφόσον µία ερώτηση έχει περισσότερες της µίας ορθές απαντήσεις, τότε κάθε σωστή απάντηση βαθµολογείται µε τον βαθµό: 1/5/πλήθος σωστών απαντήσεων. Οι δύο εξεταστές συµφωνούν για τον βαθµό που δίδεται ανά ερώτηση. Σε περίπτωση διχογνωµίας, δίδεται ο µέσος όρος της βαθµολογίας που προτείνει ο κάθε εξεταστής. Για να πιστοποιηθεί ο υποψήφιος πρέπει να επιτύχει τουλάχιστον 75/100 σε κάθε ξεχωριστή εξέταση και τουλάχιστον 85/100 της µέγιστης δυνατής βαθµολογίας. 2.5 Επανεξέταση Ένας υποψήφιος που απέτυχε στην εξέταση πρέπει να περιµένει τουλάχιστον 90 ηµέρες πριν υποβάλει ξανά αίτηση. Ένας υποψήφιος που αποβλήθηκε λόγω δόλιας και ανεπίτρεπτης συµπεριφοράς πρέπει να περιµένει τουλάχιστον ένα έτος πριν υποβάλει ξανά αίτηση. Ένας υποψήφιος που αποτυγχάνει να λάβει βαθµό πάνω από τη βάση στην συνολική εξέταση, µπορεί να επανεξετασθεί µία µόνο φορά το πολύ σε δύο επιµέρους εξετάσεις µε την προϋπόθεση ότι ο βαθµός κάθε µέρους ήταν τουλάχιστον 70/100 και η επανεξέταση πραγµατοποιείται εντός 12 µηνών από την αποτυχηµένη εξέταση. C:\Users\pvouros\AppData\Local\Temp\notes97E53A\LPR.TI.011 Specific procedure for armodia atoma.doc Page 8 of 12

9 Ένας υποψήφιος που επιτυγχάνει στην συνολική του εξέταση (τελικός βαθµός ίσος ή µεγαλύτερος του 85/100) αλλά µε βαθµό µιας επιµέρους εξέτασης µικρότερο από 70/100, µπορεί να επανεξετασθεί µία µόνο φορά στο µέρος που απέτυχε, µε την προϋπόθεση ότι η εξέταση πραγµατοποιείται εντός 6 µηνών από την εξέταση που απέτυχε. Ένας υποψήφιος που αποτυγχάνει σε µία από τις επανεξετάσεις µπορεί να υποβάλλει νέα αίτηση για πιστοποίηση και να ακολουθήσει την διαδικασία των νέων υποψηφίων όπως προβλέπεται από την αρχή. 2.6 Χορήγηση Πιστοποίησης Οι εξεταστές προτείνουν µε βάση τα αποτελέσµατα της Εξέτασης Καταλληλότητας την χορήγηση ή µη της πιστοποίησης στον ιευθυντή Πιστοποίησης της Bureau Veritas, και ο οποίος και εισηγείται στον CCE προετοιµάζοντας το ανάλογο Πιστοποιητικό Επάρκειας. Ο Γενικός ιευθυντής της Bureau Veritas (CCE), κατόπιν εισηγήσεως του υπεύθυνου ιευθυντή Πιστοποίησης, υπογράφει την χορήγηση Πιστοποίησης. Το πιστοποιητικό Επάρκειας παραδίδεται ιδιοχείρως ή µε συστηµένη αλληλογραφία στον χορηγηθέντα την Πιστοποίηση. Υπόδειγµα του χορηγούµενου Πιστοποιητικού Επάρκειας Αρµοδίου Ατόµου υπάρχει στο Παράρτηµα Β του παρόντος Ειδικού Κανονισµού. Αυτό περιέχει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: Ονοµατεπώνυµο και πατρώνυµο, ηµεροµηνία και τόπος γέννησης του ατόµου που πιστοποιείται Ηµεροµηνία πιστοποίησης Ηµεροµηνία λήξης ισχύος της πιστοποίησης Αναφορά στην Bureau Veritas και στον Φορέα ιαπίστευσης Νοµοθετικό πλαίσιο / Πρότυπο σύµφωνα µε το οποίο γίνεται η πιστοποίηση Έναν µοναδικό αριθµό ταυτοποίησης που σχετίζεται µε την οικονοµική προσφορά Υπογραφή του CCE και σφραγίδα της Bureau Veritas ιευκρινίζεται ότι η έκδοση του Πιστοποιητικού Επάρκειας επιβεβαιώνει µεν την καταλληλότητα αυτού που έχει εξετασθεί, δεν παρέχει όµως καµία εξουσιοδότηση για την τέλεση υπεύθυνων εργασιών. Τέτοια εξουσιοδότηση παρέχεται µόνο από τον C:\Users\pvouros\AppData\Local\Temp\notes97E53A\LPR.TI.011 Specific procedure for armodia atoma.doc Page 9 of 12

10 εργοδότη του πιστοποιηµένου ατόµου και αποτελεί ταυτόχρονα και αποδεικτικό στοιχείο της επαγγελµατικής απασχόλησής του. 2.7 Επιτήρηση Η επιτήρηση του Πιστοποιηµένου προσωπικού ασκείται στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του, τουλάχιστον µια φορά το έτος και περιλαµβάνει τα εξής : 1. Έλεγχο καταλληλότητας εξοπλισµού επιθεώρησης, 2. Έλεγχο καταλληλότητας οργάνων µέτρησης και δοκιµών 3. Έλεγχο πυροσβεστήρων και εξοπλισµού που έχει ήδη ελέγξει ο/η επιτηρούµενος/η. 4. Έλεγχο αρχείων προηγούµενων επιθεωρήσεων, 5. Έλεγχο αλληλογραφίας και παραπόνων πελατών 3. ΙΣΧΥΣ, ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 3.1 Ισχύς Πιστοποίησης Η περίοδος ισχύος της πιστοποίησης είναι πέντε (5) έτη από την ηµεροµηνία πιστοποίησης που αναγράφεται στο Πιστοποιητικό Επάρκειας. Η πιστοποίηση χάνει την ισχύ της όταν συντρέχουν οι κάτωθι λόγοι: Εάν το Άτοµο αλλάξει απασχόληση, την οποία δεν καλύπτει το ισχύον Πιστοποιητικό Επάρκειας. Εάν κατά την άποψη της Bureau Veritas υπάρχουν δεδοµένα αντιδεοντολογικής ή και αντιεπαγγελµατικής συµπεριφοράς του ατόµου Εάν διαπιστωθεί σηµαντική χρονική διακοπή εφαρµογής της επαγγελµατικής απασχόλησης για την οποία το άτοµο έχει πιστοποιηθεί Εάν στο πλαίσιο άσκησης επιτήρησης, διαπιστωθούν σηµαντικές ανακολουθίες και σφάλµατα Ως σηµαντική διακοπή, λογίζεται η απουσία ή αλλαγή δραστηριότητας που παρεµποδίζει το πιστοποιηµένο άτοµο να εξασκήσει τα καθήκοντα που αντιστοιχούν στο επίπεδο ικανότητάς του για µία ή περισσότερες χρονικές περιόδους που συνολικά υπερβαίνουν τα τρία εξάµηνα. Στον υπολογισµό του χρόνου διακοπής δεν C:\Users\pvouros\AppData\Local\Temp\notes97E53A\LPR.TI.011 Specific procedure for armodia atoma.doc Page 10 of 12

11 λαµβάνονται υπόψη οι νόµιµες διακοπές, οι περίοδοι ασθένειας και οι περίοδοι θεραπείας που είναι λιγότερες από ένα µήνα. Σε περιπτώσεις αµφιβολιών, η Bureau Veritas καλεί σε συνέντευξη τα πιστοποιηµένα άτοµα. 3.2 Επαναπιστοποίηση Μετά την συµπλήρωση της πρώτης περιόδου ισχύος και κάθε πέντε έτη µετά από αυτή, η πιστοποίηση µπορεί να ανανεώνεται από την Bureau Veritas, για µία νέα περίοδο πέντε ετών µε την προϋπόθεση ότι το άτοµο εκπληρώνει τις παρακάτω προϋποθέσεις: Αποδεικνύει την συνεχή ικανοποιητική επαγγελµατική του δραστηριότητα στην οποία έχει πιστοποιηθεί, χωρίς σηµαντική διακοπή (µεγαλύτερη από έξι µήνες) Υπόκειται σε συνεχή παρακολούθηση διενέργειας επιθεώρησης από στελέχη της Bureau Veritas. Εάν δεν ικανοποιούνται τα κριτήρια της ανανέωσης, το άτοµο ακολουθεί τους ίδιους κανόνες και διαδικασίες όπως ένας νέος υποψήφιος. 4. ΑΡΧΕΙΑ Όλα τα αρχεία προστατεύονται από απώλεια, ζηµιά ή κακή χρήση. ιατηρείται η ασφάλεια και η εµπιστευτικότητα του σύµφωνα και µε τους όρους της υφιστάµενης νοµοθεσίας, τηρούνται για περίοδο που καλύπτει µία περίοδο πιστοποίησης και τουλάχιστον για πέντε (5) έτη. Τα αρχεία τα οποία διατηρούνται είναι τα εξής: 1. Σύνθεση συµβουλίου πιστοποίησης και βιογραφικά µελών 2. Βιογραφικά και διπλώµατα πτυχία πιστοποιητικά εκπαιδευτών 3. Βιογραφικά και διπλώµατα πτυχία πιστοποιητικά εξεταστών 4. Ερωτηµατολόγιο θεωρητικών εξετάσεων 5. Θέµατα και ασκήσεις πρακτικών εξετάσεων 6. Αναγγελία προγράµµατος πιστοποίησης 7. Περιεχόµενα και υλικά εκπαίδευσης 8. Αιτήσεις υποψηφίων (αποδεκτές και µη) και δικαιολογητικά 9. Καταστάσεις παρουσίας εκπαιδευοµένων 10. ιορθωµένα ερωτηµατολόγια θεωρητικών εξετάσεων 11. Αξιολόγηση αποτελεσµάτων πρακτικών εξετάσεων 12. Αντίγραφα Πιστοποιητικών Αρµοδίων Ατόµων 13. Κατάλογος επιτήρησης ανά αρµόδιο άτοµο και αναγνωρισµένη εταιρεία 14. Κατάλογος εκδοθέντων πιστοποιητικών C:\Users\pvouros\AppData\Local\Temp\notes97E53A\LPR.TI.011 Specific procedure for armodia atoma.doc Page 11 of 12

12 15. Κατάλογος πιστοποιητικών υπό αναστολή 16. Κατάλογος ανακληθέντων πιστοποιητικών 17. Κατάλογος επαναπιστοποιηµένων Αρµοδίων Ατόµων Παράρτηµα A ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ U:\IDD DOCS\ESYD\ ESYD NOV 2010\ESYD logo\αρμο ΙΟ ΑΤΟΜΟmodel rev.2.doc Παράρτηµα B ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟ ΟΜΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ C:\Users\pvouros\AppData\Local\Temp\notes97E53A\LPR.TI.011 Specific procedure for armodia atoma.doc Page 12 of 12

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΟΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΚΑΝ-02/4 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΚΑΝ-02 Σελίδα 1 από 19 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Απρίλιος 2009 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. /νση: Νίκης 10, Σύνταγµα Ταχ. Κώδικας:101

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 EΩΣ 2005 Οδηγία δυνάµει των άρθρων 18 και 41

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 EΩΣ 2005 Οδηγία δυνάµει των άρθρων 18 και 41 Η ενοποίηση αυτή είναι ανεπίσηµη. Έχει γίνει για διευκόλυνση των χρηστών και συνίσταται στην ένταξη του βασικού κειµένου της Οδηγίας και της τροποποίησής της σε ένα ενιαίο, αλλά ανεπίσηµο έγγραφο για να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΗΟΓΝΩΜΩΝ Α.Ε. ΤΟΜΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΗΟΓΝΩΜΩΝ Α.Ε. ΤΟΜΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ (ΚΑ.ΠΙ.Σ) Έκδοση : 03 Συντάχθηκε από : Ν.KOYΣΙΔΗΣ Ημερομηνία έκδοσης : 18.07.2014 Ελέγχθηκε από : Μ. ΚΑΨΟΠΟΥΛΟΣ Ελέγχθηκε από Δ.Δ.Π : Α. ΖΟΥΛΟΣ Εγκρίθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012

ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012 ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012 Λευκωσία, Μάϊος 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α: Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Πρόσκλησης: S04/012015

Κωδικός Πρόσκλησης: S04/012015 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. Κωδικός Πρόσκλησης: S04/012015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» Κτίριο «. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη Πανεπιστηµιούπολη Πατρών Τ.Κ. 26 504, Ρίo Πληροφορίες: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φορέας ιαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου Πληροφορίες: Γεώργιος Χαρµπής Τηλ.: 26950-29870 Φαξ: 26950-23499 Email: info@nmp-zak.org ΑΝΑΡΤΗΣΗ - ΙΑΥΓΕΙΑ Ζάκυνθος, 17-09-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Που µπορείτε να έχετε περισσότερες πληροφορίες για την εργατική νοµοθεσία για

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης ιαγωνισμός για την Παροχή Ομαδικού Σχεδίου Ιατροφαρμακευτικής Κάλυψης του Προσωπικού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης Π/Υ: 200.000 Αριθμός ιαγωνισμού: 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ 45011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ 45011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ KEΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Σορβόλου 24, 116 36 Αθήνα Τηλ.: 210 9241993-6 Fax: 210 9241986 E-mail: admin@kethea.gr http://www.kethea.gr ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ KEΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

της K.Υ.A. Φ9.2/29362/1957/2005 (ΦΕΚ 1797/Β/21-12-2005)»

της K.Υ.A. Φ9.2/29362/1957/2005 (ΦΕΚ 1797/Β/21-12-2005)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 14-11 - 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α. Π.: Φ Α' 9.2/24461/1124 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Τµήµα Α'

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 2.ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 4 3.ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΑ -ΕΑΠΑΕ 5 3.1.

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑ I...1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ...1 Άρθρο 1...1 Πεδίο Εφαρµογής...1 Άρθρο 2...1 Ορισµοί...1 Άρθρο 3...2 Κατηγορίες πελατών...2

Διαβάστε περισσότερα

τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών

τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης Στην Τρίπολη

Διαβάστε περισσότερα

23.2.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/25

23.2.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/25 23.2.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/25 ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 150/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2012 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γραφείο Προγραμμάτων και Διαγωνισμών Διεύθυνση: Α. Τσόχα 36, Τ.Κ.: 11521 Αθήνα Αθήνα, 30/7/2013 Αριθ. Πρωτ. 4491 Πληροφορίες: Δημήτρης Μαγγιώρης Τηλ. 210-3310283, εσωτ. 511 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2012 Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών

Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή...3 2. Γενικά έξοδα Έμμεσες Δαπάνες...3 3. Δαπάνες ταξιδιών και μετακινήσεων...

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ (2007-2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (ΠΑΑ) «2007-2013»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ (2007-2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (ΠΑΑ) «2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΗΜΕΡ.: 27.1.2009 ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1422 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΑξιοΠιστοΣυν) ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΔΕΚ)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΑξιοΠιστοΣυν) ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΔΕΚ) ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΑξιοΠιστοΣυν) ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΔΕΚ) ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Μάρτιος 2014 Αναβύσσου 2, 2025 Στρόβολος, Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 82/2006 (ΦΕΚ Α - 86/19.04.2006)

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 82/2006 (ΦΕΚ Α - 86/19.04.2006) ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 82/2006 Ενηµερώθηκε :22/1/2013 (ΦΕΚ Α - 86/19.04.2006) Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά, εξεταζόµενα µαθήµατα και διαδικασία προαγωγικών εξετάσεων για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων Αρχιφυλάκων

Διαβάστε περισσότερα

1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πλαστήρα & Ρωμανού Τ.Κ. 71201 Ηράκλειο Τηλ: 2810-229971 Fax: 2810-288912 e-mail: ty@deptah.gr ΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Προοίμιο... 4 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρίας.... 7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 7 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα