ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ R U R W O M B A C K Εφαρμογή της προσέγγισης της μόνιμης κατάρτισης για την επιστροφή των γυναικών της υπαίθρου στην αγορά εργασίας: το

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ R U R W O M B A C K Εφαρμογή της προσέγγισης της μόνιμης κατάρτισης για την επιστροφή των γυναικών της υπαίθρου στην αγορά εργασίας: το"

Transcript

1 Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Α Κ Ο Ε Ν Τ Υ Π Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ R U R W O M B A C K Εφαρμογή της προσέγγισης της μόνιμης κατάρτισης για την επιστροφή των γυναικών της υπαίθρου στην αγορά εργασίας: το μοντέλο Beypazari T R 1 - L E O

2 Πίνακας Περεχομένων 1. ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤΟΧΟΥ Εισαγωγή ΤΟΥΡΚΙΑ Δημογραφικά Στοιχεία Εκπαίδευση και Κατάρτιση Απασχόληση Οικιακά, Οικογένεια και Χρήση του Χρόνου Συνδυασμός Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής ΠΟΛΩΝΙΑ Δημογραφικά Στοιχεία Εκπαίδευση και Κατάρτιση Απασχόληση Οικιακά, Οικογένεια και Χρήση του Χρόνου Συνδυασμός Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής ΕΛΛΑΔΑ Δημογραφικά Στοιχεία Εκπαίδευση και Κατάρτιση Απασχόληση Οικιακά, Οικογένεια και Χρήση του Χρόνου Συνδυασμός Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑ Γενικό πλαίσιο μόνιμης κατάρτισης Διαχείριση και χρηματοδότηση του Συστήματος Επαγγελματικής Κατάρτισης Γενική Οργάνωση του Συστήματος Επαγγελματικής Κατάρτισης Αξιολόγηση και Πιστοποίηση στην Κατάρτιση

3 Κύριες τάσεις αλλαγών στο Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΠΟΛΩΝΙΑ Γενικό πλαίσιο του συστήματος κατάρτισης Διαχείριση και επιχορήγηση του Συστήματος Επαγγελματικής Κατάρτισης Γενική οργάνωση του Συστήματος Επαγγελματικής Κατάρτισης Αξιολόγηση και Πιστοποίηση στην Κατάρτιση Κύριες τάσεις αλλαγών του Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Κατάρτισης ΕΛΛΑΔΑ Γενικό πλάισιο του συστήματος κατάρτισης Διαχείριση και επιχορήγηση του Συστήματος Επαγγελματικής Κατάρτισης Γενική οργάνωση του Συστήματος Επαγγελματικής Κατάρτισης Αξιολόγηση και Πιστοποίηση στην Κατάρτιση Κύριες τάσεις αλλαγών στο Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Εισαγωγή Μεθοδολογία για την Ανάπτυξη των Προτάσεων Προτάσεις Απασχόληση Επαγγελματικός Προσανατολισμός Κατάρτιση Εναρμόνιση της εργασίας και της οικογενειακής ζωής Συμπεράσματα σχετικά με τις προτάσεις ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Καλές Πρακτικές Απασχόληση και Κατάρτιση Απασχόληση, Συμβουλευτική και Καθοδήγηση Απασχόληση, Αυτοαπασχόληση και Μάρκετινγκ

4 3

5 1. ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σήμερα, μια μεγάλη προσπάθεια καταβάλλεται από τα εθνικά συστήματα επαγγελματικής κατάρτισης για την προσαρμογή τους στις ιδιαιτερότητες της κάθε ομάδας-στόχου, ώστε να αντιμετωπίσουν τις ιδιαίτερες και ειδικές συνθήκες και ανάγκες της κάθε ομάδας. Αυτή είναι η περίπτωση για τις γυναίκες της υπαίθρου που δεν έχουν καμία ή άνευ αντικειμένου δεξιότητες και ικανότητες ή μετά την αναχώρηση όλων ή εν μέρει την αγορά εργασίας, λόγω των οικογενειακών ευθυνών, επιθυμούν να επανέλθουν στην αγορά εργασίας, αλλά βρίσκουν ικανότητες και τις δεξιότητές τους άνευ αντικειμένου. Θεωρείται ως μια συγκεκριμένη ομάδα στόχος, που χρειάζεται για δράσεις κατάρτισης και προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά τους. Είναι μια ομάδα, διαφορετική από τους εν ενεργεία εργαζομένους ή ακόμα και άνεργους, που έχουν περάσει από μια διαδικασία που σήμαινε, στο τέλος, ότι εγκατέλειψαν την αγορά εργασίας για μεγάλο χρονικό διάστημα, χωρίς καμία ιδέα για να γυρίζει πίσω, τουλάχιστον σε σύντομο διάστημα (αυτή είναι η κύρια διαφορά της με τους ανέργους, που εγκατέλειψαν την αγορά εργασίας, αλλά που αναζητούν την εκ νέου - εισαγωγή το συντομότερο δυνατόν, ενών δεν είναι, τότε, τουλάχιστον σε ένα παθητικό τρόπο, έξω από την αγορά). Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, στόχος του προγράμματος είναι να προτείνει αναπροσαρμογή των μεθόδων, των διατάξεων, των εργαλείων και τους τρόπους εφαρμογής της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) για τις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά αυτής της ομάδας (γυναίκες της υπαίθρου). Αυτό σημαίνει την πρόταση για τον καλύτερο τρόπο χρήσης του προγραμματισμού και του σχεδιασμού των ΣΕΚ ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της εισόδου και / ή της επανένταξής τους στην αγορά εργασίας, και να προσαρμόσει τη διαχείριση και τη μεθοδολογία των δράσεων κατάρτισης σε αυτήν την ομάδα. Μαζί με αυτό, μια σειρά από προτάσεις που θα επικεντρωθούν στην προσαρμογή των επαγγελματικών εργαλείων καθοδήγησης σε αυτή την ομάδα. Για να επιτευχθεί αυτό, η ομάδα του προγράμματος θα μελετήσει το μοντέλο Beypazari ως αγροτική ανάπτυξη και μόνιμη επαγγελματική κατάρτιση των γυναικών της υπαίθρου. Στη συνέχεια, ο στόχος του προγράμαμτος είναι να προτείνει, αρχίζοντας από τη διακρατική ανάλυση της ομάδας-στόχου και των υφιστάμενων συστημάτων ΣΕΚ, 4

6 ορισμένες συγκεκριμένες μεθοδολογικές προσαρμογές, κάνοντας αναφορά στον προγραμματισμό, το σχεδιασμό, τη διαχείριση και την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων κατάρτισης, καθώς και του επαγγελματικού προσανατολισμού. Τα κύρια βήματα που θα ακολουθηθούν για να αναπτύξουν την εργασία αυτή θα είναι τα ακόλουθα: Προσδιορισμός του πεδίου έρευνας: ομάδα στόχος και εθνικά συστήματα ΣΕΚ. Εθνική και συγκριτική ανάλυση της κατάστασης της ομάδας στόχου. Ανάλυση των συστημάτων, ακολουθώντας μια διαίρεση σε τρία πεδία: προγραμματισμός και σχεδιασμός ΣΕΚ, διαχείριση και ανάπτυξη δράσεων κατάρτισης και επαγγελματικός προσανατολισμός. Εντοπισμός και ανάλυση καλών πρακτικών, περιπτώσεις που οι διατάξεις της ΣΕΚ προσαρμόστηκαν με επιτυχία στην ομάδα στόχου. Ακολουθώντας τα μαθήματα αυτών των καλών πρακτικών, μια σειρά προτάσεων θα αναπτυχθεί για την προσαρμογή των συστημάτων ΣΕΚ, βάσει των τριών πεδίων. Το Μοντέλο Beypazari ως ένα παράδειγμα καλής πρακτικής θα μελετηθεί και θα αναλυθεί από τους Τούρκους εταίρους ώστε να δείξει μια εναλλακτική της ΣΕΚ Τέλος, ένα Πληροφοριακό Έντυπο θα δημιοθργηθεί με τα συμπεράσματα της έρευνας και των προτάσεων Οι γενικοί αντικειμενικοί σκοποί και στόχοι του προγράμαμτος είναι οι ακόλουθοι: Να αναλύσει το σύστημα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (ΣΕΚ) στις χώρες εταίρους σε σχέση με τις γυναίκες της υπαίθρου. Να κάνει προτάσεις, βασισμένες στην ανάλυση των καλών πρακτικών, να προσαρμόσει τα συστήματα και τις διατάξεις μόνιμης επαγγελματικής κατάρτισης στις ειδικές ανάγκες και χαρακτηριστικά της ομάδας στόχου (γυναίκες της υπάιθρου), στα διάφορα στοιχεία της κατάρτισης: Προγραμματισμός. Δημιουργία των γενικών κατευθύνσεων των συστημάτων κατάρτισης. Σχεδιασμός. Θέσπιση ενός σχεδίου κατάρτισης, συμπεριλαμβάνοντας οργανωτικά θέματα κοινά στις διαφορετικές δράσεις κατάρτισης. 5

7 Διαχείριση των δράσεων κατάρτισης. Θέματα που σχετίζονται με την οργάνωση συγκεκριμένων δράσεων κατάρτισης. Παιδαγωγικά θέματα. Συμπεριλαμβάνοντας θέματα όπως διδακτική μεθοδολογία, δομή και περιεχόμενα των υλικών κατάρτισης κ.λ.π. Αξιολόγηση των δράσεων κατάρτισης. Προσφέροντας ανατροφοδότηση για μελλοντικό προγραμματισμό, σχεδιασμό, διαχείριση και παιδαγωγικά θέματα. Επαγγελματικός προσανατολισμός και κατάρτισης. Ως ένας τρόπος να εισαχθεί μια δράση κατάρτισης ή με το πέρας αυτής να βρεθεί εργασία. Να αναλύσει το μοντέλο Beypazari ως ένα παράδειγμα καλής πρακτικής και να παράγει ένα σύστημα κατάρτισης βασισμένο στο Μοντέλο του Beypazari. Το έντυπο αυτό αντικατροπτίζει τα τελικά προϊόντα του προγράμματος Rurwomback, τονίζοντας εκείνα τα οποία είναι πιο ουσιαστικά και καινοτόμα για το πρόβλημα που τίθεται γύρω από τη συλλογικότητα των γυναικών της υπαίθρου προς αυτή την κατεύθυνση. Στόχος του είναι να συμβάλει με ένα γενικό όραμα των γυναικών της υπαίθρου στην αγορά εργασίας και τη δια βίου επαγγελματική κατάρτιση και όλους τους παράγοντες που καθορίζουν την κατάστασή τους όσον αφορά την απασχόληση και τη διά βίου μάθηση. Η αποτίμηση της διά βίου επαγγελματικής κατάρτισης περιλαμβάνει: το επίπεδο της πολυπλοκότητας και της προσαρμοστικότητας συλλογικά, και τη σχέση τους με τις ίσες πολιτικές. Όλες οι έρευνες που θα διεξάγονται σε αυτό το πρόγραμμα θα πραγματοποιούνται για να τεθούν οι βάσεις για την ανάπτυξη προτάσεων για την προσαρμογή των συστημάτων επαγγελματικής κατάρτισης στις γυναίκες με οικογενειακά βάρη που θέλουν να προωθήσουν ή να επιστρέψουν στην αγορά εργασίας. Αυτά τα στοιχεία περιλαμβάνονται επίσης, στο παρόν πληροφοριακό έντυπο. Οι προτάσεις αυτές θα είναι τα αποτελέσματα των ποσοτικών και ποιοτικών ερευνών που θα πραγματοποιηθούν σε όλες τις χώρες εταίρους και θα βασίζονται στις καλές πρακτικές που έχουν εντοπιστεί στις συμμετέχουσες χώρες. Με τη διάχυση αυτού του εντύπου, που δημιουργήθηκε από την έρευνα και τη συνολική εργασία που έχει πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του προγράμαμτος, και προτίθεται: Να βελτιώσει τις ικανότητες και δεξιότητες των γυναικών στην επαγγελματική κατάρτιση σε όλα τα επίπεδα, με σκοπό τη διευκόλυνση της ένταξης και της επανένταξής τους στην αγορά εργασίας. 6

8 Να βελτιώσει και να κάνει πιο ευέλικτη την είσοδο αυτής της ομάδας στόχου στη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση και την αναγνώριση των δεξιοτήτων και των προσόντων με σκοπό την αύξηση και την ανάπτυξη της εργασιακής και κοινωνικής τους προσαρμογής. Να προωθήσει και να ενισχύσει τη συμβολή της επαγγελματικής κατάρτισης στη διαδικασία της καινοτομίας, με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας, εν όψει των νέων δυνατοτήτων απασχόλησης των γυναικών με οικογενειακά βάρη. 7

9 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤΟΧΟΥ 2.1. Εισαγωγή Οι αγροτικές περιοχές είναι σε θέση να εξασφαλίσουν υψηλή ποιότητα ζωής, αλλά εξακολουθούν να χαρακτηρίζονται με την ύπαρξη πολλών διαφορετικών προκλήσεων, όπως η έλλειψη εκπαίδευσης και κατάρτισης, υποδομών και ανεπάρκειας των δικτύων κοινωνικών υπηρεσιών, καθώς και των πιέσεων που σχετίζονται με τον εξελισσόμενο μετασχηματισμό της γεωργίας και των μέτρων που λαμβάνονται στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος. Στις αγροτικές περιοχές, η πρόσβαση στις τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας είναι πολύ πιο δύσκολη, ειδικά για τις γυναίκες. Κάνοντας τις αγροτικές περιοχές ελκυστικότερες, απαιτείται η προώθηση της αειφόρου και ολοκληρωμένης ανάπτυξης και η δημιουργία νέων ευκαιριών απασχόλησης, ιδίως για τις γυναίκες και τους νέους, καθώς και η παροχή υψηλής ποιότητας κοινωνικών υπηρεσιών και υγείας. Η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός είναι φαινόμενα που υπάρχουν σε αγροτικές περιοχές σε μεγάλη κλίμακα, ιδίως στα νέα κράτη μέλη. Ασθενέστερη θέση των γυναικών της υπάιθρου στην αγορά εργασίας επηρεάζεται επίσης από πολλούς παράγοντες που σχετίζονται με τον τόπο κατοικίας τους. Σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές και τις επιχειρήσεις, οι αρχές σε εθνικό επίπεδο θα πρέπει να δημιουργήσούν κίνητρα για τη συμμετοχή των γυναικών στην επαγγελματική ζωή, τη βελτίωση της εκπαίδευσης και των επαγγελματικών προσόντων και την εξάλειψη των διακρίσεων στην αγορά εργασίας. Είναι απαραίτητο να διαδώσουν την ειχειρηματικότητα μεταξύ των γυναικών και των υποστηρικτικών επιχειρηματικών οντοτήτων που επενδύουν στις αγροτικές περιοχές και προσφέρουν απασχόληση στις γυναίκες ΤΟΥΡΚΙΑ Δημογραφικά Στοιχεία Τα δημογραφικά στοιχεία της Τουρκίας συνοψίζονται ως εξής: 8

10 Κατανομή πληθυσμού 74% του συνολικού πληθυσμού ( ) ζει στις πόλεις και τις κομωπόλεις 26% του συνολικού πληθυσμού ( ) ζει στην ύπαιθρο (IFAD) Δομή ηλικίας, φυλής και φύλου του αυτόχθονου πληθυσμού Ηλικία Φύλο Άντρες Γυναίκες Σύνολο 0-14 ετών ετών Πάνω από Σύνολο Πηγή: Türkiye İstatistik Kurumu (TUIK), Τούρκικη, Στατιστική Υπηρεσία Εκπαίδευση και Κατάρτιση Εκπαίδευση 18 ετών και πάνω % Τουρκία Αστικές Αγροτικές Σύνολο Άντρες ΓυναίκεςΣύνολο Άντρες Γυναίκες Σύνολο Άντρες Γυναίκες Ποσοστό συμμετοχής σε τυπική Ή εκπαίδευση ενηλίκων 17,20 21,07 13,49 19,29 22,90 15,77 12,82 17,12 8,84 Ποσοστό συμμετοχήσ ΜΟΝΟ στην Εκπαίδευση ενηλίκων 13,92 17,17 10,81 15,16 18,08 12,31 11,34 15,22 7,74 Ποσοστό συμμετοχήσ ΜΟΝΟ στην Τυπική εκπαίδευση 5,89 7,02 4,81 7,34 8,52 6,19 2,86 3,80 1,99 Ποσοστό συμμετοχής και στην τυπική Και στην εκπαίδευση ενηλίκων 2,61 3,12 2,13 3,20 3,69 2,73 1,38 1,89 0,90 25 ετών και πάνω Ποσοστό συμμετοχής σε τυπική Ή εκπαίδευση ενηλίκων Ποσοστό συμμετοχήσ ΜΟΝΟ στην Εκπαίδευση ενηλίκων Ποσοστό συμμετοχήσ ΜΟΝΟ στην Τυπική εκπαίδευση Ποσοστό συμμετοχής και στην τυπική Και στην εκπαίδευση ενηλίκων 12,51 15,83 9,29 13,82 16,90 10,80 9,84 13,60 6,30 11,35 14,37 8,43 12,30 15,01 9,64 9,42 13,04 6,02 2,05 2,57 1,54 2,60 3,14 2,06 0,93 1,38 0,51 0,89 1,11 0,67 1,07 1,25 0,90 0,51 0,82 0,22 9

11 Οι ερωτηθέντες 18 ετών και πάνω έδειξαν ότι το 17,2% από αυτούς έχουν συμμετάσχει σε τυπική ή εκπαίδευση ενηλίκων τους τελευταίους 12 μήνες σε όλη την Τουρκία. Στις αστικές περιοχές, το ποσοστό ήταν 19,3% και στις αγροτικές περιοχές ήταν 12,8% της συμμετοχής στην τυπική και την εκπαίδευση ενηλίκων. Για την ίδια ηλικιακή ομάδα (18 και άνω), οι ερωτηθέντες οι οποίοι είχαν λάβει μόνο εκπαίδευση ενηλίκων κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, σε όλη την Τουρκία ήταν 13,9%, στις αστικές περιοχές 15,2% και στις αγροτικές περιοχές 11,3%. Κατά την περίοδο των τελευταίων 12 μηνών από την έρευνα, οι ερωτηθέντες οι οποίοι ήταν 25 ετών και άνω έδειξαν ότι το 12,5% από αυτούς έχουν συμμετάσχει σε τυπική ή εκπαίδευση ενηλίκων. Το ποσοστό για τις αστικές περιοχές ήταν 13,8% και για τις αγροτικές περιοχές ήταν 9,8%. Για την ίδια ηλικιακή ομάδα, σε όλη την Τουρκία, το 11,4% από αυτούς που συμμετείχαν μόνο σε εκπαίδευση ενηλίκων, στις αστικές περιοχές ήταν 12,3% και στις αγροτικές περιοχές ήταν 9,4% Απασχόληση 44,0 42,0 40,0 38,0 2005/1 2005/7 2006/1 2006/7 2007/1 2007/7 2008/1 2008/7 2009/1 2009/7 2010/1 Ποσοστό απασχόλησης (με αποτέλεσμα συνόδων) Ποσοστό απασχόλησης (χωρίς αποτέλεσμα συνόδων) Γράφημα 1- Ποσοστό Απασχόλησης χωρίς αποτέλεσμα συνόδων 1 (%) (TUIK, 2010) Πηγή: Türkiye İstatistik Kurumu (TUIK), Τούρκικη, Στατιστική Υπηρεσία 1 Αποτέλεσμα συνόδων σημαίνει απασχόληση. 10

12 Ο αριθμός του εργατικού δυναμικού ήταν 19 εκατομμύρια 962 χιλιάδες ( ) για τον Ιανουάριο του Ο αριθμός έχει αυξηθεί 2 εκατομμύρια 203 χιλιάδες ( ) εντός 5 ετών. Το εργατικό δυναμικό έχει αυξηθεί σε 22 εκατομμύρια 165 χιλιάδες ( ) τον Ιανουάριο του Ο αριθμός της ανεργίας είχε επιπλέον 1 εκατ. 58 χιλιάδες ( ) με την επίτευξη 3 εκατομμύρια 347 χιλιάδες ( ) εντός 5 ετών. Αριθμός για την απασχόληση έχει αυξηθεί από 22 εκατομμύρια 251 χιλιάδες ( ) έως 25 εκατομμύρια 512 χιλιάδες ( ) με αύξηση κατά 3 εκατομμύρια 261 χιλιάδες ( ) για περίοδο 5 ετών Οικιακά, Οικογένεια και Χρήση του Χρόνου Στους Πίνακες 1, 2, 3, και 4 παρουσιάζονται μερικά στατιστικά στοιχεία από την Έρευνα για τα Νοικοκυριά (2006) που παρουσιάζει τη δομή της οικογένειας, τις συνήθειες προετοιμασίας φαγητού, τις γυναικείες δουλειές, και την ηλικία γάμου στις αστικές και αγροτικές περιοχές. Πίνακας 1- Οικογενειακή δομή των νοικοκυριών σε Αστικές και Αγροτικές Περιοχές (%) (TUIK, 2006) Νοικοκυριά με 1 άτομο Κανονική οικογένεια Πολυπληθής οικογένεια Μαθητές και εργάτες Τουρκία 6,0 80,7 13,0 0,3 Αστικές 6,2 83,0 10,3 0,5 Αγροτικές 5,7 76,3 18,0 0,0 Πηγή: Türkiye İstatistik Kurumu (TUIK), Τούρκικη, Στατιστική Υπηρεσία Πίνακας 2 Αστικές και Αγροτικές Διαφορές στο ποιος κάνεις τις οικιακές δουλειές (%) (TUIK, 2006)-Προετοιμασία Φαγητού Άντρ Γυναίκ Συνολικά Αυτοί Κάποιος Δεν εσ ες μέλη της που δε εκτός, έναντι πραγματοπ οικογένειας σχετίζο πληρωμής οιήθηκε νται με εντός του το σπιτιού νοικοκυ ριό Τουρκία 2,0 87,1 9,5 0,8 0,4 0,2 Αστικές 1,8 86,7 9,8 0,9 0,6 0,2 Αγροτικές 2,3 87,8 8,8 0,7 0,1 0,3 Πηγή: Türkiye İstatistik Kurumu (TUIK), Τούρκικη, Στατιστική Υπηρεσία,

13 Πίνακας 3 Ποσοστό εργαζόμενων γυναικών χωρίς αμοιβή (%) (TUIK, 2006) Τουρκία 83,6 Αστικές 84,9 Αγροτικές 81,4 Πηγή: Türkiye İstatistik Kurumu (TUIK), Τούρκικη, Στατιστική Υπηρεσία, 2010 Table 4 Ηλικία γάμου στις Αγροτικές και Αστικές περιοχές (%) (TUIK, 2006) Τουρκία 13,0 61,0 24,3 1,5 0,1 0,0 0,0 Αστικές 8,7 59,5 29,6 2,0 0,2 0,0 0,0 Αγροτικές 20,4 63,8 15,0 0,7 0,1 0,0 0,0 Πηγή: Türkiye İstatistik Kurumu (TUIK), Τούρκικη, Στατιστική Υπηρεσία, Συνδυασμός Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής Σύμφωνα με την Έρευνα για την Οικογενειακή Δομή της Τουρκικής Στατιστικής Υπηρεσίας, και τα δύο φύλα βλέπουν τις γυναίκες ως νοικοκυρές. Περισσότερο από το μισό και των δύο φύλων αντιλαμβάνεται ότι οι γυναίκες δεν θα πρέπει να εργάζονται (60-64%). Δήλωσαν τους λόγους που είναι εναντίον στο να εργάζεται η γυναίκα και είναι οι εξής: οι εργαζόμενες γυναίκες είναι ενάντια των παραδόσεων, το εργασιακό περιβάλλον δεν είναι ασφαλές, τα παιδιά των εργαζόμενων γυναικών πάσχουν από γυναίκες εξουθενωμένες λόγω εργασίας. Πίνακας 5 Απόψεις σχετικά με τις εργαζόμενες γυναίκες (TUIK, 2006). Απόψεις σχετικά με τις εργαζόμενες γυναίκες (1), 2006 (%) Γυναίκες Άντρες Η κύρια απασχόληση των γυναικών είναι το νοικοκυριό 64,7 60,7 Παραβιάζει της παραδόσεις μας 14,1 12,0 Το εργασιακό περιβάλλον δεν είναι ασφαλές για τις γυναίκες 9,5 16,5 Children of working women suffers 7,8 7,0 Μια δουλειά επί πληρωμή εξιυθενώνει τις γυναίκες 2,5 2,0 Άλλο 1,4 1,8 Σύνολο 100,0 100,0 Πηγή: Έρευνα για την Οικογενειακή Δομή, 2006 (1) 23% των αντρών, και 10% των γυναικών πιστεύει ότι οι γυναίκες δεν είναι κατάλληλες για εργασία. Πηγή: Türkiye İstatistik Kurumu (TUIK), Τούρκικη, Στατιστική Υπηρεσία,

14 2.3. ΠΟΛΩΝΙΑ Δημογραφικά Στοιχεία Τα δημογραφικά στοιχεία της Πολωνίας συνοψίζονται όπως παρακάτω: Κατανομή πληθυσμού 61.8% των Πολωνών ζει στις πόλεις, και 38.2% στην ύπαιθρο. Ηλικιακή δομή του πληθυσμού Κάτω των 17 ετών 24%, Ηλικίας %, Ηλικίας %, Ηλικίας %, Ηλικίας % Πάνω των 60 ετών 16.7% Πάνω των 80 ετών 2% Εκπαίδευση και Κατάρτιση Εκπαιδευτικό επίπεδο του πληθυσμού Πληθυσμός ηλικίας 15 και πάνω ανά φύλο και εκπαιδευτικό επίπεδο το έτος 2007 Εκπαιδευτικό επίπεδο % του πληθυσμού % των ανδρών % των γυναικών Πανεπιστήμιο Υψηλότερη και χαμηλότερη δευτεροβάθμια Μετα-πρωτοβάθμια επαγγελματική Πρωτοβάθμια που έχει ολοκληρωθεί Αναλφάβητοι, πρωτοβάθμια που δεν έχει ολοκληρωθεί

15 Εκπαίδευση στο πλαίσιο του μη τυπικού άτυπου συστήματος έχει ένα άκρως επιλεκτικό χαρακτήρα. Σχεδόν το ήμισυ του συνόλου των ατόμων που σπουδάζουν στο μη τυπικό άτυπο σύστημα είναι απόφοιτοι πανεπιστημίου, και περίπου 27% - άτομα με δευτεροβάθμια, επαγγελματική και μετα-δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Το μερίδιο των ατόμων που κατέχουν διπλώματα γενικών δευτεροβάθμιων σχολείων ανέρχεται στο 6%, επαγγελματικές σχολές - 15%, και λιγότερο από το 3% αντιστοιχεί σε εκπαίδευση που το επίπεδο δεν υπερβαίνει την κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (το λεγόμενο γυμνάσιο). Η διαρκής εκπαίδευση ως εκ τούτου εκτελείται από άτομα με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, καθώς και από άτομα με επαγγελματική εκπαίδευση Απασχόληση Σχεδόν όλα τα αποτελέσματα των ερευνητικών μελετών δείχνουν σημαντική ανισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Το ποσοστό επαγγελματικής δραστηριότητας στους άνδρες ανήλθε σε 61,9%, ενώ μεταξύ των γυναικών - μόνο 46,2%. Οι εργαζόμενοι αντιπροσωπεύουν το 53,6% του συνόλου των ανδρών, σε σύγκριση με το 39,3% των γυναικών. Το 2009 οι γυναίκες εργάστηκαν λιγότερο από ό,τι οι άνδρες και στις περισσότερες περιπτώσεις βάσει μερικής απασχόλησης. Η μέση εβδομαδιαία διάρκεια εργασίας μιας γυναίκας ήταν 37,6 ώρες. Την ίδια στιγμή, ένας άνδρας εργαζόταν για 43,4 ώρες. Η εργασία μερικής απασχόλησης των γυναικών ανήλθε στο 13,5% σε σύγκριση με το 7,1% των ανδρών Οικιακά, Οικογένεια και Χρήση του Χρόνου Παραδοσιακή κατανομή των ρόλων που διαδραματίζουν στην υλοποίηση των καθηκόντων των νοικοκυριών παραμένει πολύ δημοφιλής στην Πολωνία. Τέτοιες δραστηριότητες, όπως: το πλύσιμο των ρούχων, το σιδέρωμα, η προετοιμασία των γευμάτων και των πιάτων, ο καθαρισμός των σπιτιών (τόσο ο καθημερινός όσο και σε βάθος γενική καθαριότητα) και τα καθημερινά ψώνια πραγματοποιούνται από τις γυναίκες στα περισσότερα νοικοκυριά. Ποσοστό των ανδρών που ασχολούνται με τέτοια καθήκοντα, χωρίς καμία βοήθεια από τις γυναίκες είναι σε κάθε περίπτωση, σίγουρα πιο κάτω. Για την πραγματοποίηση όλων των καθηκόντων, οι γυναίκες περνούν περισσότερο χρόνο από τους άνδρες (κατά 7,5 ώρες την εβδομάδα κατά 14

16 μέσο όρο, και στην ομάδα ηλικίας όσο και 31,8 ώρες - ένας αριθμός που αντιπροσωπεύει σχεδόν το επιπλέον "πλήρους απασχόλησης" ). Το 2007 ο αριθμός των γυναικών που ασχολούνται αποκλειστικά με τη φροντίδα του σπιτιού ήταν όσο το 1,5 εκατ.. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για μια τέτοια κατάσταση. Καθώς ένας σύζυγος στην Πολωνία κερδίζει συνήθως περισσότερο - η γυναίκα φροντίζει το σπίτι. Ωστόσο, στην περίπτωση του άνδρα που αποφασίζουν να μεταναστεύσουν για την αναζήτηση μιας θέσης εργασίας, η γυναίκα μένει στο σπίτι είναι σε θέση να συνδυάσει τα καθήκοντα του νοικοκυριού με την επαγγελματική εργασία Συνδυασμός Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής Στις συνθήκες της σύγχρονης οικονομίας θα αντιμετωπίσουμε, όσον αφορά τις γυναίκες, με αυξανόμενη δυσκολία του συνδυασμού της επαγγελματικής ζωής με την οικογενειακή ζωή, με αποτέλεσμα το υψηλό κόστος που καταβάλλεται σε σχέση με την οικογένεια και τη μειωμένη απόδοση στην εργασία. Από την άλλη πλευρά, ο αποκλεισμός των γυναικών από επαγγελματικά αποτελέσματα εργασίας στην απαξίωση των προσόντων τους και την επακόλουθη επιβολή διακρίσεων στην αγορά εργασίας. Μια ευκαιρία για να αλλάξει αυτή η κατάσταση συνίσταται, μεταξύ άλλων, η εφαρμογή των ευέλικτων μορφών απασχόλησης και το σχεδιασμό της εργασίας που θα μπορούσαν να συνδυάσουν την επαγγελματική διαχείριση της εργασίας με την υλοποίηση των άλλων καθηκόντων ΕΛΛΑΔΑ Δημογραφικά Στοιχεία Τα δημογραφικά στοιχεία της Ελλάδας συνοψίζονται παρακάτω: Κατανομή πληθυσμού Κατανομή Πληθυσμού (%) 2009 Ετήσιο ποσοστό μεταβολής πληθυσμού % Αστικές Αγροτικές Αστικές Αγροτικές Πηγή: Διεύθυνση Στατιστικής της Γραμματείας Ενωμένων Εθνών 15

17 Ηλικιακή δομή του πληθυσμού Ηλικιακή 0 14 ετών ετών 65 ετών και Ομάδα πάνω Ποσοστό 14,3% 66,6% 19,2% Άντρες Γυναίκες Πηγή: Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδας Εκπαίδευση και Κατάρτιση Έτος Μεταπτυχια κές σπουδές ή Διδακτορικ ό Πανεπιστη μιακός Τίτλος Γεωργία, δασοπονία και αλιεία (σε χιλιάδες) Τίτλος Τεχνολογικού Επαγγελματικ ού Ιδρύματος Μεταδευτε ροβάθμια Εκπαίδευσ η Δευτεροβά θμια Εκπαίδευσ η Υποχρεωτι κή Εκπαίδευσ η Μερικές τάξεις Υποψρεω τικής Εκπαίδευ σης Αναλφ άβητοι Άντρες Γυναίκες Πηγή: Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδας Έτος Μεταπτυχι ακές σπουδές ή Διδακτορι κό Πανεπιστη μιακός Τίτλος Τίτλος Τεχνολογικού Επαγγελματικ ού Ιδρύματος Βιομηχανία Μεταδευτε ροβάθμια Εκπαίδευση Δευτεροβάθ μια Εκπαίδευση Υποχρεωτι κή Εκπαίδευσ η Μερικές τάξεις Υποψρεω τικής Εκπαίδευ σης Αναλφ άβητοι Άντρες Γυναίκες Πηγή: Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδας 16

18 Στην Ελλάδα, οι γυναίκες της υπαίθρου παρακολουθούν μαθήματα σχετικά με την ένδυση, τα είδη χειροτεχνίας, την αγροτική οικιακή οικονομία, την επεξεργασία τροφίμων και τον αγροτουρισμό. Αντίθετα, μαθήματα όπως η εκτροφή ζώων, η δενδροκομία, η κηπουρική και τα αγροτικά μηχανήματα, οι γυναίκες της υπαίθρου αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 20% των εκπαιδευομένων Απασχόληση Στην Ελλάδα η απασχόληση ήταν 66,5% το 2008 σε σύγκριση με την Ευρωπαϊκή Ένωση (27 χώρες) με 70,5%. Σχετικά λίγες γυναίκες στην εργασία: η απασχόληση των γυναικών ήταν 52,5% - πολύ χαμηλότερα από το 63,0% της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το έτος 2009 το ποσοστό απασχόλησης για την Ελλάδα ήταν 53,98%, το οποίο ήταν 41,47 για τις γυναίκες. Η γυναικεία απασχόληση στη Γεωργία, τη Δασοκομία και στην Αλιεία ήταν 40,26 % και για τους άντρες 59,73%. Ηλικιακές ομάδες Σε χιλιάδες Σύνολο ετών ετών ετών ετών ετών 65 ετών και πάνω Γυναίκες στη Γεωργία, δασοκομία και αλιεία 219,6 1,9 3,4 7,6 60,8 133,1 12,9 Άνδρες στη Γεωργία, δασοκομία και αλιεία 325,8 5,4 12,3 26,3 107,5 149,2 25,0 Πηγή: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας: 3 ο Τρίμηνο Οικιακά, Οικογένεια και Χρήση του Χρόνου Ωστόσο, το ποσοστό ανεργίας για τις γυναίκες ηλικίας ετών ήταν 30,9% στην Ελλάδα το Ο βαθμός των οικιακών εργασιών εξαρτάται από την ηλικία, τον αριθμό των παιδιών και τη γενική κατάσταση της οικογένειας. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Απασχόληση, Κοινωνικές Υποθέσεις και Ίσες Ευκαιρίες για το 2005 ο μέσος χρόνος που δαπανάται ανά εβδομάδα σε οικιακή και οικογενειακή εργασία ήταν 28,8 για τις γυναίκες και 7,1 για τους άνδρες. Είναι σαφές ότι η διαφορά είναι 21,7 ώρες. 17

19 2005 Γυναίκες Άντρες Διαφορά Οικιακή και οικογενειακή εργασία Απασχόληση επί πληρωμή Οικιακή και οικογενειακή εργασία Απασχόληση επί πληρωμή Οικιακή και οικογενειακή εργασία Απασχόληση επί πληρωμή Μέσος όρος που δαπανάται ανά εβδομάδα σε οικιακή και οικογενειακή εργασία και σε απασχόληση επί πληρωμή Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Απασχόληση, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ίσες Ευκαιρίες Συνδυασμός Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής Οι γυναίκες της υπαίθρου έχουν πολλαπλούς ρόλους: στον οικιακό τομέα είναι διαχειριστές των νοικοκυριών και φροντιστές της οικογένειας. Στην κοινωνία διατηρούν κοινωνικές και πολιτιστικές υπηρεσίες, κυρίως σε εθελοντική βάση. Και στην οικονομία, εάν δεν έχουν επίσημα προσληφθεί ως υπάλληλοι ή επιχειρηματίες, συχνά δραστηριοποιούνται σε οικογενειακές επιχειρήσεις και αγροκτήματα. Συχνά οι οικιακοί και κοινωνικοί ρόλοι τους συντηρούν, όχι μόνο τον περιορισμό τους από τη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων, αλλά και στο να παρέχουν υποστήριξη έτσι ώστε οι άνδρες να συμμετάσχουν. Ο άνισος καταμερισμός των οικογενειακών και οικιακών ευθυνών αποτελεί ένα σημαντικό εμπόδιο για την ισότιμη συμμετοχή των γυναικών και των ανδρών στην ανάπτυξη της υπαίθρου. Στην Ελλάδα, ο αγροτουρισμός επιτυχημένων συνεταιρισμών, πολλών από των οποίων διευθύνονται από γυναίκες, αποτελούν επίσης παραδείγματα από τα οφέλη της συλλογικής πρωτοβουλίας και της ομάδας εργασίας ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Το εργατικό συναμικό της υπαίθρου μειώνεται τόσο για τους άνδρες όσο και τις γυναίκες και το χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών παραμένει. Αυτό το κενό προσδιορίζεται στατιστικά ως «πληθυσμός στο μη εργατικό δυναμικό». Όλοι οι κυβέρνητικοί, διεθνείς και μη κυβερνητικοί φορείς στην Τουρκία στο παρελθόν έχουν κατευθύνει μερικές από τις προσπάθειές τους για την αύξηση της συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό των γυναικών της υπαίθρου. Το χαμηλό και μειωμένο ποσοστό συμμετοχής του εργατικού δυναμικού αποτελούν σημαντικό δείκτη των διαφορών μεταξύ των φύλων που έχει ως αποτέλεσμα τη φτώχεια και την ευπάθεια. 18

20 Μια ικανοποιητική απάντηση για να εξηγήσει την πτωτική τάση στο ποσοστό συμμετοχής των γυναικών της υπαίθρου εξακολουθεί να είναι απούσα. Αυτό δεν αποτελεί εύκολο έργο, αν λάβει κανείς υπόψη τις μεγάλες διαφορές μεταξύ των περιφερειών (επαρχίες) και τις ηλικιακές ομάδες. Η αύξηση των ετών της σχολικής εκπαίδευσης, η επιβράδυνση της μετανάστευσης των ανδρών ης υπαίθρου, οι αλλαγές στους τύπους καλλιέργειας, σε συνδυασμό με τη μείωση της έντασης της εργασίας μπορεί να είναι οι πιθανές υποθέσεις, αλλά τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία που αφορούν στον πληθυσμό και όχι στο εργατικό δυναμικό προσφέρουν μόνο πολύ περιορισμένες πληροφορίες (εξηγήσεις ) για αυτή την άποψη. Η θέση της πολωνής γυναίκας στην αγορά εργασίας είναι πολύ χειρότερη από το αντίστοιχο ευρωπαϊκό ποσοστό. Πολύ πιο συχνά είναι άνεργη και είναι πολύ πιο δύσκολο για εκείνη να συνδυάσει την εργασία με την ανατροφή των παιδιών της. Στην Πολωνία, μια γυναίκα κερδίζει ακόμα λιγότερα από έναν άντρα, κατά 15 τοις εκατό κατά μέσο όρο. Για να ξεκινήσει, όσο υψηλότερη είναι η θέση, τόσο μεγαλύτερη είναι η διαφορά των κερδών. Η κατάσταση των γυναικών στην αγορά εργασίας είναι διαφοροποιημένη ανάλογα με τέτοιες διαστάσεις όπως: η μορφή της σύμβασης εργασίας, ο χρόνος εργασίας, η σταθερότητα στο χώρο εργασίας. Κάθε τρίτη γυναίκα από την ομάδα των ανέργων γυναικών που δηλώνουν την ετοιμότητά τους να βρουν εργασία υποστηρίζει ότι οι λόγοι της ανεργίας σχετίζονται με τους στερεότυπους ρόλους που διαδραματίζουν, και την αναγκαιότητα για τη φροντίδα των μελών της οικογένειας και των σπιτιών τους. Παρόμοιοι λόγοι αναφέρονται από τις γυναίκες που απουσιάζουν από την αγορά εργασίας. Όσο περισσότερα παιδιά έχει μια άνεργη γυναίκα, τόσο πιο απαισιόδοξη είναι η αξιολόγησή της ως προς την ευκαιρία να βρει εργασία. Κατά τη γνώμη των γυναικών, ο συνδυασμός των επαγγελματικών καθηκόντων, της οικιακής χρήσης και της φροντίδας των παιδιών μπορεί να υλοποιηθεί ομαλά υπό την προϋπόθεση ότι οι σύζυγοι ή σύντροφοι χωρίζουν τα καθήκοντά τους ισότιμα και μπορεί να υπολογιστεί και η υποστήριξη άλλου συγγενή. Πολλές γυναίκες αποδίδουν σημασία στη στάση των 19

21 εργοδοτών και τη διαθεσιμότητα των βρεφονηπιακών σταθμών, νηπιαγωγεία και παιδικούς σταθμούς. Πάνω από το ήμισυ των γυναικών που ζουν σε αγροτικές περιοχές δεν εργάζονται, εκ των οποίων το 7 τοις εκατό δεν είχε καμία δουλειά κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Το ένα πέμπτο των γυναικών της υπαίθρου εργάζεται στα αγροκτήματα, το ένα τέταρτο εργάζεται εκτός των αγροκτημάτων, 4 τοις εκατό από αυτές λειτουργούν ένα αγρόκτημα και ταυτόχρονα εργάζονται επαγγελματικά. Η συχνότερα αναφερόμενη λογική για από την έλλειψη της επαγγελματικής δραστηριότητας είναι το βάρος της προστασίας των ευθυνών - 44 τοις εκατό των γυναικών της υπαίθρου δεν μπορεί να εργαστεί για το λόγο αυτό. Πολλές από αυτές δεν έχουν επαρκή προσόντα. Μερικές φορές, τα εμπόδια περιλαμβάνουν, επίσης, πεζούς λόγους όπως είναι οι δυσκολίες μεταφοράς ή η έλλειψη της κατάλληλης υποδομής. Υπάρχουν πολύ λιγότερες γυναίκες από τους άνδρες στις αγροτικές περιοχές, η ύπαιθρος γίνεται όλο και «ηλικιωμένη», και οι περισσότερες νέες γυναίκες, ιδιαίτερα εκείνες με υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης, φεύγουν για τις πόλεις. Όπως προκύπτει από την έρευνα η κατάσταση των γυναικών παραμένει εκτός του πεδίου ενδιαφέροντος των τοπικών κοινωνικών πολιτικών, καθώς και των δραστηριοτήτων που διεξάγονται για λογαριασμό της εν λόγω κοινωνικής ομάδας που είναι προσωρινή και έχει προσωρινό χαρακτήρα. Τα ποσοστά απασχόλησης και γέννησης για τις γυναίκες τοποθετούν την Πολωνία του σήμερα στο τέλος της ευρωπαϊκής κατάταξης. Η βελτίωση της θέσης των γυναικών στην αγορά εργασίας, η αύξηση του δείκτη απασχόλησης και η εφαρμογή των μηχανισμών που διευκολύνουν συνδυασμός της επαγγελματικής και της μητρότητας αποτελούν ζητήματα πρωταρχικής σημασίας για την περαιτέρω ανάπτυξη της Πολωνίας και την αναστροφή της τάσης γήρανσης της κοινωνίας. Τα ακόλουθα μέτρα, λαμβάνοντας υπόψη τους διαφορετικούς δημογραφικούς, κοινωνικούς, οικονομικούς και πολιτιστικούς παράγοντες, μπορεί να βελτιώσουν την επαγγελματική και την οικογενειακή κατάσταση των γυναικών της Πολωνίας: 20

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ένα από τα επτά Τομεακά/ Εθνικά Επιχειρησιακά Προγράμματα με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

και Πολιτική Απασχόλησης

και Πολιτική Απασχόλησης Αγορά Εργασίας και Πολιτική Απασχόλησης Μαρίνα Ρήγου Παπαμηνά Παρατηρητήριο Αγοράς Εργασίας, Τμήμα Εργασίας, ΥΕΠΚΑ Οργανόγραμμα Τμήματος Τμήμα Εργασίας Υπηρεσία Αλλοδαπών Συντονισμός ΔΥΑ, Μηχανογραφική

Διαβάστε περισσότερα

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 Νοέµβριος 2011 Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης Το κοινοτικό Πρόγραμμα Δράσης στους τομείς της Εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ Λευκωσία, 17 Δεκεμβρίου 2013 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: ΘΕΜΑ: Όλα τα Μέλη Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ Κύριε, Το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων σας πληροφορεί ότι τη Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή

Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή Η μελέτη της Ευαγγελίας Παπαπέτρου για την απασχόληση - ανεργία και τις μισθολογικές διαφορές ανδρών

Διαβάστε περισσότερα

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Έκθεση Έρευνας μεταξύ Στελεχών Οργανισμών της Περιφέρειας Ελλάδα 2015 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ OΣ Πειραιάς, Μάρτιος 2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Η Γενική Γραµµατεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14 Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14 (A renewed European agenda for adult learning 2012-14) Μαθαίνω για καλύτερη ζωή και καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργεια 2.4.2 : Πρακτική Άσκηση και Γραφεία Διασύνδεσης Η παρούσα Ενέργεια στοχεύει, μέσω δύο διακριτών παρεμβάσεων, στην ουσιαστική σύζευξη της

Ενέργεια 2.4.2 : Πρακτική Άσκηση και Γραφεία Διασύνδεσης Η παρούσα Ενέργεια στοχεύει, μέσω δύο διακριτών παρεμβάσεων, στην ουσιαστική σύζευξη της Ενέργεια 2.4.2 : Πρακτική Άσκηση και Γραφεία Διασύνδεσης Η παρούσα Ενέργεια στοχεύει, μέσω δύο διακριτών παρεμβάσεων, στην ουσιαστική σύζευξη της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Η πρώτη παρέμβαση αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ Β. Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΕΝΗ ΝΙΝΑ-ΠΑΖΑΡΖΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ Β. Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΕΝΗ ΝΙΝΑ-ΠΑΖΑΡΖΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ Β. Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΕΝΗ ΝΙΝΑ-ΠΑΖΑΡΖΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΘΗΝΑ 2004 1 2 Απασχόληση και ανεργία των γυναικών: το χάσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ «Ιδέα» Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, Λάρισα, Ελλάδα Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη, Ελλάδα 1 Φορείς προσέγγισης (Ομάδα-στόχος για την Ελλάδα:

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Τμήμα Τίτλος Απόφοιτου: Αντικείμενο του τμήματος: Κατευθύνσεις (εφόσον υπάρχουν) Διάρκεια Σπουδών: Προφίλ υποψήφιου μαθητή Κοινωνιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του παρόντος είναι να παρουσιάσει τον τρόπο δημιουργία και λειτουργίας Γραφείου Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1.

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. 2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. : - :. : : ( /,, ) :...., -, -.,,... 1.,, 2,,,....,,,...,, 2008 1. 2. - : On Demand 1. 9 2. 9 2.1 9 2.2 11 2.3 14 3. 16 3.1 16 3.1.1 16 3.1.1. 16 3.1.1. 25 3.1.2 26

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Το Cedefop με λίγα λόγια. Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων

Το Cedefop με λίγα λόγια. Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων Το Cedefop με λίγα λόγια Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων Περισσότερες πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να αναζητηθούν στο διαδίκτυο,

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη

Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών koutsouris@aua.gr Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Tο ανθρώπινο στοιχείο είναι μοναδικής σημασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση 1. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) «Αντισταθμιστική εκπαίδευση»: στην έννοια της αντισταθμιστικής εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (Άνεργοι)

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (Άνεργοι) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΣΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» Ταχ. Διευθ.: Χίου & Σαντορίνης 4, 26334, Πάτρα Τηλ.: 2610.226652, Fax: 2610.226653, E-mail: practker@otenet.gr ΕΣΠΑ 2007 2013, Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δράση:

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί το προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

«Πλαίσιο. Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής. Ηνωμένο Βασίλειο» Ηνωμένο Βασίλειο ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

«Πλαίσιο. Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής. Ηνωμένο Βασίλειο» Ηνωμένο Βασίλειο ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ «Πλαίσιο Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση στο Ηνωμένο Βασίλειο» ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Διακίδης Ισίδωρος, Αντιδήμαρχος Haringey Λονδίνο Ηνωμένο Βασίλειο

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Ευκαιρίες στο Οντάριο (Opportunities Ontario) είναι η ακόλουθη:

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Ευκαιρίες στο Οντάριο (Opportunities Ontario) είναι η ακόλουθη: Ευκαιρίες στο Οντάριο (Opportunities Ontario): Επαρχιακό Πρόγραμμα Προτεινόμενων Υποψήφιων Μεταναστών (Provincial Nominee Programme) Πληροφορίες σχετικά με τους Φοιτητές εξωτερικού Οι μετανάστες φέρουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 15.4.2015 2014/2236(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία στην καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις LOGO Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας Σέρρες, 17/10/2010 Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις Δρ. Γεώργιος A. Κουλαουζίδης Μαθηματικός

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικοί Τρόποι Πρόσληψης Προσωπικού με μειωμένο κόστος! Έλενα Κένταρχου, Δ/ντρια Προγραμμάτων Κατάρτισης & Απασχόλησης Skywalker.

Εναλλακτικοί Τρόποι Πρόσληψης Προσωπικού με μειωμένο κόστος! Έλενα Κένταρχου, Δ/ντρια Προγραμμάτων Κατάρτισης & Απασχόλησης Skywalker. Εναλλακτικοί Τρόποι Πρόσληψης Προσωπικού με μειωμένο κόστος! Έλενα Κένταρχου, Δ/ντρια Προγραμμάτων Κατάρτισης & Απασχόλησης Skywalker.gr Επιλογές Προγραμμάτων Πρακτική Άσκηση ΕΠΑΣ Μαθητείας - ΙΕΚ - ΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

888 ΧΡΟΝΙΑ. Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014. χεν θεσσαλονίκης ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

888 ΧΡΟΝΙΑ. Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014. χεν θεσσαλονίκης ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014 888 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ χεν θεσσαλονίκης Μητροπόλεως 18 546 24 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310-276 144 Fax: 2310 276 144 E-mail: xenthesalonikis1@windowslive.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση. Womens Business Gerasimos Tzamarelos, PhD 27 November 2014 Έννοιες Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσάρι Το γλωσσάρι του MATURE Ανδραγωγική Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Δεξιότητες Δέσμευση

Γλωσσάρι Το γλωσσάρι του MATURE Ανδραγωγική Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Δεξιότητες Δέσμευση Γλωσσάρι Η ομάδα MATURE διαθέτει σημαντική εμπειρία στη διαχείριση και υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και γνωρίζει ότι τα ζητήματα επικοινωνίας ενδέχεται να προκαλέσουν σύγχυση. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Εισηγητής Χατζηευστρατίου Ιγνάτιος Μόνιμος Πάρεδρος Π.Ι. Γνωρίσματα Ελληνικού Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. Ποιο από τα παρακάτω αποτυπώνει τη διαμονή σας, αυτό το ακαδημαϊκό έτος;

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. Ποιο από τα παρακάτω αποτυπώνει τη διαμονή σας, αυτό το ακαδημαϊκό έτος; ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Το παρόν ερωτηματολόγιο αφορά έρευνα για τις συνήθειες των φοιτητών. Οι πληροφορίες που θα συγκεντρωθούν μένουν αυστηρά προσωπικές και χρησιμοποιούνται μόνο για στατιστικούς λόγους. Σας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων δια βίου μάθησης που οργανώνει, θα υλοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

Απασχολησιμότητα Ανεργία & Ψηφιακές δεξιότητες Προτάσεις για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

Απασχολησιμότητα Ανεργία & Ψηφιακές δεξιότητες Προτάσεις για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας Απασχολησιμότητα Ανεργία & Ψηφιακές δεξιότητες Προτάσεις για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας Α. Βύρων Νικολαΐδης Πρόεδρος Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Ενώσεων Πληροφορικής(CEPIS) To Όραμα Δημιουργώντας 500.000

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να απευθύνω χαιρετισμό στο συνέδριό σας για την «Οικογένεια στην κρίση», για

Κυρίες και Κύριοι, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να απευθύνω χαιρετισμό στο συνέδριό σας για την «Οικογένεια στην κρίση», για Κυρίες και Κύριοι, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να απευθύνω χαιρετισμό στο συνέδριό σας για την «Οικογένεια στην κρίση», για ένα τόσο εξαιρετικά σημαντικό θέμα που αγγίζει και αφορά

Διαβάστε περισσότερα

5η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ

5η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ 5η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ 5 η ΕΝΟΤΗΤΑ Στην 5η Ενότητα - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ περιγράφουμε

Διαβάστε περισσότερα

Μεταξύ 2011 και 2012 η ανεργία στην Ελλάδα συνέχισε να αυξάνεται σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και ειδικά στους ενήλικες νέους.

Μεταξύ 2011 και 2012 η ανεργία στην Ελλάδα συνέχισε να αυξάνεται σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και ειδικά στους ενήλικες νέους. Η ποιότητα της μετάφρασης και η συνοχή της με το πρωτότυπο κείμενο εργασίας αποτελούν αποκλειστική ευθύνη των συγγραφέων της μετάφρασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αντίφασης μεταξύ του αρχικού έργου και

Διαβάστε περισσότερα

1. Το Υπογεγραμμένο Σύμφωνο Συνεργασίας του Δήμου με τη Γ.Γ.Δ.Β.Μ. για την Ίδρυση και Λειτουργία των Κ.Δ.Β.Μ.

1. Το Υπογεγραμμένο Σύμφωνο Συνεργασίας του Δήμου με τη Γ.Γ.Δ.Β.Μ. για την Ίδρυση και Λειτουργία των Κ.Δ.Β.Μ. Αθήνα, 10 Αυγούστου 2012 Αρ. Πρωτ.: 602/10/21977 Ανοιχτή Πρόσκληση προς τους Δήμους της Επικράτειας στο πλαίσιο των Πράξεων: «ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΔΜΥΠ) Η Πρακτιική Άσκηση των Φοιιτητών του Τμήματος Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2088(INI) 26.6.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2088(INI) 26.6.2015 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 2015/2088(INI) 26.6.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις πολιτικές δεξιοτήτων για την καταπολέμηση της νεανικής ανεργίας (2015/2088

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Αξιολόγηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Ανάπτυξη παιδαγωγικών και διδακτικών δεξιοτήτων στη Γενική, Ειδική και Διαπολιτισμική Αγωγή, με έμφαση στην Καινοτομία και

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Έννοιες των Οικονομικών της Εργασίας οικονομικά της εργασίας αγορά αγορά εργασίας μισθός

Βασικές Έννοιες των Οικονομικών της Εργασίας οικονομικά της εργασίας αγορά αγορά εργασίας μισθός Βασικές Έννοιες των Οικονομικών της Εργασίας - Τα οικονομικά της εργασίας μελετούν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η αγορά εργασίας. - Ορισμός: Η αγορά ενός αγαθού είναι η διαδικασία (θεσμικό πλαίσιο)

Διαβάστε περισσότερα

Κινητικοτητα. Εκπαιδευση Προτυπα

Κινητικοτητα. Εκπαιδευση Προτυπα Αναγνωριση Ποιοτητα Κινητικοτητα Εκπαιδευση Προτυπα Απασχολησιµοτητα Ανάπτυξη της Αγοράς Εργασίας Σχετικά Προσόντα και κατάρτιση Η VSPORT + Έργο Ο βασικός στόχος του VSPORT είναι να αναπτυχθεί ένα διατομεακό

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο δεικτών. Δημιουργήθηκε από την ΑΝΤΙΓΟΝΗ. Στο πλαίσιο του έργου DARE-Net Desegregation and Action for Roma in Education Network

Σύνολο δεικτών. Δημιουργήθηκε από την ΑΝΤΙΓΟΝΗ. Στο πλαίσιο του έργου DARE-Net Desegregation and Action for Roma in Education Network ΑΝΤΙΓΟΝΗ - Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για το Ρατσισμό, την Οικολογία, την Ειρήνη και τη Μη Βία ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Πτολεμαίων 29Α, 6 ος όροφος, 54630 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣΚΑΙΣΥΣΤΗΜΑΤΑΔΙΑΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Δια βίου Μάθηση και Πιστοποίηση Προσόντων: Εθνικό και ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣΚΑΙΣΥΣΤΗΜΑΤΑΔΙΑΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Δια βίου Μάθηση και Πιστοποίηση Προσόντων: Εθνικό και ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων ΠΟΛΙΤΙΚΕΣΚΑΙΣΥΣΤΗΜΑΤΑΔΙΑΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δια βίου Μάθηση και Πιστοποίηση Προσόντων: Εθνικό και ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων Σκοπός Αποτελείηεξοικείωσημεμιασειράεννοιών, όρωνκαιθεσμικών εργαλείων τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση - Πραγματικότητα και Προοπτικές στις Αρχές του 21 ου αιώνα

Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση - Πραγματικότητα και Προοπτικές στις Αρχές του 21 ου αιώνα ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΑ 40 ΧΡΟΝΑ ΤΗΣ ΟΛΤΕΚ Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση - Πραγματικότητα και Προοπτικές στις Αρχές του 21 ου αιώνα Δημοσιογραφική Εστία Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2010 Γραφείο Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών προσκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Αποτελεί ένα από τα τέσσερα τμήματα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής. Υπήρξε το πολυπληθέστερο σε φοιτητές τμήμα. Έχει παραδώσει στην κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα Έναρξης Πλατφόρμας EPALE- Ιούνιος 20151

Ημερίδα Έναρξης Πλατφόρμας EPALE- Ιούνιος 20151 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Γρηγόρης Δημητρίου Λειτουργός Ανθρώπινου Δυναμικού 1 ης Τάξης Διεύθυνση Υπηρεσιών Κατάρτισης Ημερίδα Έναρξης

Διαβάστε περισσότερα

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων (δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων γλωσσών που τον εξοικειώνουν µε άλλες κουλτούρες, ευνοούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΙΤΑΛΙΑΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΙΤΑΛΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΙΤΑΛΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ Η εκπαίδευση στην Ελλάδα χωρίζεται κυρίως σε τρία επίπεδα, ονομασμένα πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, με ένα επιπρόσθετο

Διαβάστε περισσότερα

VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ

VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.0 Αριθµός µαθητών στα σχολεία Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 2.0 Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 83 Ισότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πειραιάς 17.05.2006 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΣΕΕ

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΣΕΕ Ιουλιανού 28 (1 ος όροφος) - 10434 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 210 88 38 680 Φαξ: 210 88 38 148 Email: kanep@tenet.gr Δικτυακός τόπος: www.kanep-gsee.gr Α.Π. :. Αθήνα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 13 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίµηνο 2012 Κατά το Β Τρίµηνο του 2012 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.793.147

Διαβάστε περισσότερα

20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Ανδρέας Θεοφάνους 20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η οικονομική κρίση και η πρόκληση της αναβάθμισης 18 Δεκεμβρίου 2013 ΔΟΜΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2000

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη. Επιχειρηματικότητας Γυναικών

Ανάπτυξη. Επιχειρηματικότητας Γυναικών Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας Γυναικών Ημερίδα: «Μετατρέποντας τις δεξιότητες σε επιχειρηματική δυνατότητα με βιώσιμη προοπτική, μέσω της συνέργειας, της καινοτομίας, της δικτύωσης» Νάνσυ Παπαλεξανδρή Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας. Ερωτηματολόγιο για τις μαθήτριες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας. Ερωτηματολόγιο για τις μαθήτριες Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Ερωτηματολόγιο για τις μαθήτριες Τίτλος πράξης: Κατηγορία Πράξης: Ενέργεια: Μέτρο: Επιστ. Υπεύθυνος: "Επιμόρφωση - Πιστοποίηση Γυναικών Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ Ο ρόλος της Δια βίου Μάθησης στην καταπολέμηση των εκπαιδευτικών και κοινωνικών ανισοτήτων. Τοζήτηματωνκοινωνικώνανισοτήτωνστηνεκπαίδευσηαποτελείένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αθήνα, 22 Ιανουαρίου, 2014 Σύνολο σελίδων: 8 ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Ίδρυμα Μποδοσάκη, ως Διαχειριστής Επιχορήγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο τέλος του 2013 ξεκινάει το πρόγραμμα για νέους αγρότες από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Πρόκειται για

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση σχετικά με το περιβάλλον Εκπαίδευση για το περιβάλλον Εκπαίδευση στο περιβάλλον

Εκπαίδευση σχετικά με το περιβάλλον Εκπαίδευση για το περιβάλλον Εκπαίδευση στο περιβάλλον Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΠΕ) ονομάζεται η διδασκαλία του τρόπου λειτουργίας του οικοσυστήματος και στόχος της είναι η αλλαγή της συμπεριφοράς των ανθρώπων προς μια αειφορική κατεύθυνση Εκπαίδευση σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 3330 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Οι πτυχιούχοι του Τμήματος κατέχουν τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες στην εφαρμογή μεθόδων που τους δίνουν τη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δωρεάν εκπαιδευτικά προγράμματα από το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Δράμας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δωρεάν εκπαιδευτικά προγράμματα από το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Δράμας Δράμα 04-07-2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δωρεάν εκπαιδευτικά προγράμματα από το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Δράμας O Δήμος της Δράμας, επιδιώκοντας να απαντήσει αποφασιστικά στις σύγχρονες ανάγκες της τοπικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2013 2014»

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2013 2014» ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2013 2014» Γ Ε Ν Ι Κ Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Πρόγραμμα Διαγωνισμός : Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτομικής Κουλτούρας : Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ζηπάρι Κως, Τ.Κ. 85300, Κως ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κασσιώτη Διονυσία ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 22423 60009 FAX : 2242 069111 E- mail d.kasioti@kos.gr ΔΕΛΤΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής. MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής. MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Φιλοσοφία του προγράμματος MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση Η Κυπριακή κοινωνία, πολυπολιτισμική εκ παραδόσεως και λόγω ιστορικών και γεωγραφικών συνθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Ισότητα των φύλων. http://www.esfhellas.gr/images/upcontent/documents/new/odefarm.zip

Ισότητα των φύλων. http://www.esfhellas.gr/images/upcontent/documents/new/odefarm.zip Ισότητα των φύλων Πηγή: http://www.esfhellas.gr/index.asp?node=111 ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΙΑ ΡΟΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΟΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΟ Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Η εμπειρική προσέγγιση της προσφοράς εργασίας - Η επίδραση της ζήτησης επί της προσφοράς εργασίας

3.2 Η εμπειρική προσέγγιση της προσφοράς εργασίας - Η επίδραση της ζήτησης επί της προσφοράς εργασίας 3.2 Η εμπειρική προσέγγιση της προσφοράς εργασίας - Η επίδραση της ζήτησης επί της προσφοράς εργασίας Η νεοκλασική θεωρία της προσφοράς εργασίας που αναπτύξαμε προηγουμένως υποστηρίζει ότι οι επιλογές

Διαβάστε περισσότερα

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Παρουσίαση 23.9.2014 Παυλίνα Φιλιπποπούλου Εθνικός Εκπρόσωπος στο δίκτυο EQAVET & Προϊσταμένη Τμήματος Εθνικού Συστήματος Ποιότητας-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ m145

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ m145 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ m145 Ευστράτιος Παπάνης Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης»

ΘΕΜΑ: «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ.

V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Η συμβολή της οικογένειας στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής είναι μεγάλη και διαχρονική. Η μορφή και το περιεχόμενο, όμως, αυτής της συμβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Τακτικές marketing για αποτελεσματικές και κερδοφόρες πωλήσεις m117

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Τακτικές marketing για αποτελεσματικές και κερδοφόρες πωλήσεις m117 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Τακτικές marketing για αποτελεσματικές και κερδοφόρες πωλήσεις m117 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 Κατά το Γ Τρίµηνο του 2013 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.635.905

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), η οποία προέκυψε ύστερα από την ενοποίηση της ΕΣΔΔ και της ΕΣΤΑ (Ν. 3966/ΦΕΚ 118/τ. Α /24-5-2011

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 2013 Εισαγωγή Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και ιδιαιτέρα ανταγωνιστικό εκπαιδευτικό περιβάλλον, η δια βίου μάθηση

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργική Εκπαίδευση και Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

Γεωργική Εκπαίδευση και Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γεωργική Εκπαίδευση και Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Ενότητα 4: Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση στο γεωργικό χώρο Αφροδίτη Παπαδάκη-Κλαυδιανού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Στρασβούργο/Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2013. Συχνές Ερωτήσεις για το Erasmus+

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Στρασβούργο/Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2013. Συχνές Ερωτήσεις για το Erasmus+ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στρασβούργο/Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2013 Συχνές Ερωτήσεις για το Erasmus+ Τι είναι το Erasmus+; Το Erasmus+ είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση,

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των Ικανοτήτων Competence Assessment

Αξιολόγηση των Ικανοτήτων Competence Assessment Αξιολόγηση των Ικανοτήτων Competence Assessment Μια σύντομη μελέτη της κατάστασης στη Σουηδία LIFELONG LEARNING PROGRAMME, INNOVATIONS TRANSFER AGREEMENT DE/10/LLP-LdV/TOI/147367/ 2010-1-DE2-LEO05-05359

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα