ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2009 2010"

Transcript

1 ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ

2 EIKONOΓPAΦHΣH: O Oδηγός Σπουδών του ακαδημαϊκού έτους έχει διακοσμηθεί με βυζαντινές μικρογραφίες και λεπτομέρειες βυζαντινών τοιχογραφιών. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ EKΔOΣEΩΣ: Θωμάς Ιωαννίδης, Επίκ. Καθηγητής Μιχαήλ Μαριόρας, Λέκτωρ Eλένη Aλεβίζου, Γραμματέας Tμήματος ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ιωάννα Στουφή Πουλημένου, Επίκ. Καθηγήτρια ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ: π. Ευγένιος Παντζαρίδης, Π.Φ. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Θεολογική Σχολή Τμήμα Θεολογίας Πανεπιστημιούπολη (Άνω Ιλίσια)

3 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Θ Ε Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η Τ Μ Η Μ Α Θ Ε Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Π. ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΑΘΗΝΑ

4 ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Πρύτανης: Χρήστος Κίττας, Kαθηγητής Iατρικής Σχολής Αντιπρύτανης Aκαδημαϊκών Yποθέσεων και Προσωπικού: Γεώργιος Κρεατσάς, Kαθηγητής Iατρικής Σχολής Αντιπρύτανης Oικονομικού Προγραμματισμού και Aνάπτυξης: Δημοσθένης Ασημακόπουλος, Kαθηγητής Σχολής Θετικών Eπιστημών Αντιπρύτανης Φοιτητικής Mέριμνας και Διεθνών Σχέσεων: Ιωάννης Καράκωστας, Kαθηγητής Σχολής Nομικών, Oικονομικών και Πολιτικών Eπιστημών ΘEOΛOΓIKH ΣXOΛH Κοσμήτωρ: Eλένη Παπακώστα Xριστινάκη Πρόεδροι Tμημάτων: Τμήμα Θεολογίας Πρόεδρος: Νικόλαος Π. Ολυμπίου Αναπλ. Πρόεδρος: Βελουδία Παπαδοπούλου Σιδέρη Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας Πρόεδρος: Απόστολος Νικολαΐδης Αναπλ. Πρόεδρος: Γεώργιος Φίλιας 4

5 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΑΣ Ἀγαπητοί πρωτοετεῖς φοιτητές, ἡ σημερινή ἡμέρα εἶναι ἡμέρα χαρᾶς καί εὐφροσύνης τόσο γιά τή Θεολογική Σχολή ὅσο καί γιά τήν Ἐκκλησία. Καί τοῦτο διότι σήμερα ἡ μέν Θεολογική Σχολή ὑποδέχεται τούς νέους φοιτητές Θεολογίας, ἡ δέ Ἐκκλησία εὐλογεῖ καί καλωσορίζει τούς μελλοντικούς ἀρωγούς της. Εἰσαχθήκατε σέ μία ἀπό τίς ἀρχαιότερες καί σημαντικώτερες Σχολές τοῦ πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ἡ ὁποία στή μακρόχρονη πορεία της γαλούχησε σειρές ἐκλεκτῶν θεολόγων καί πρόσφερε στήν Ἐκκλησία καί στήν Πολιτεία στελέχη ἱκανά, μέ πολλαπλῆ προσφορά καί παγκόσμια ἀκτινοβολία. Ἀπό τή Θεολογική Σχολή ἀναδείχθηκαν σημαντικές προσωπικότητες, στόν ἐκπαιδευτικό, ἀκαδημαϊκό καί ἐκκλησιαστικό χῶρο. Πτυχιοῦχοι θεολόγοι σταδιοδρόμησαν εὐδόκιμα στό χῶρο τῆς Μέσης Ἐκπαίδευσης καί διέπρεψαν σέ ποικίλους τομεῖς τῆς κοινωνίας καί τῆς πολιτείας. Διαπρεπεῖς Καθηγητές της κατέκτησαν τά ὕπατα ἀξιώματα τῶν πρυτανικῶν ἀρχῶν καί τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν. 5

6 Λόγιοι κληρικοί ἀναδείχθηκαν ἐξαίρετοι καί σεπτοί Ἱεράρχες, ἔξοχοι καί πεφωτισμένοι Ἀρχιεπίσκοποι, ἐξαίσιοι καί περικλεεῖς Πατριάρχες. Στήν πανεπιστημιακή αὐτή Σχολή, μέ τήν τόσο βαρειά καί ὑπερήφανη κληρονομιά, καλεῖσθε ἀπό φέτος καί σεῖς, ἀγαπητοί πρωτοετεῖς, νά συνεχίσετε τή θεολογική σας πορεία. Καί εἶμαι σίγουρος ὅτι ὄχι μόνο θά συνεχίσετε τήν ἱστορική αὐτή παράδοση, ἀλλά καί ὅτι θά συμβάλετε στή θετική διεύρυνσή της. Καί στό σημεῖο αὐτό θά ἤθελα νά ἑστιάσω τήν προσοχή σας σέ τρία ἐνδιαφέροντα σημεῖα, τά ὁποῖα θά μποροῦσαν νά ἀποτελοῦν τούς τρεῖς βασικούς ἄξονες τῆς φοιτητικῆς σας πορείας. Τό πρῶτο εἶναι ἡ ἐλευθερία. Ὅπως συμβαίνει μέ ὅλες τίς σειρές ἐπιτυχόντων σέ Ἀνώτετες Σχολές, οἱ περισσότεροι ἀπό σᾶς, γιά πρώτη ἴσως φορά, ἀποχωρίζεσθε τό οἰκογενειακό σας περιβάλλον καί γιά πρώτη ἴσως φορά νά μείνετε μόνοι σας μακρυά γιά τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Κατά τήν περίοδο λοιπόν αὐτή τῆς φοιτητικῆς σας ζωῆς, ἡ ὁποία θεωρεῖται ὡς ἡ ὡραιότερη καί ὡς ἡ πιό καθοριστική, πολλοί θά ζεῖτε μόνοι, ἐλεύθεροι καί μακρυά ἀπό γονεῖς ἤ ἄλλα προσφιλῆ σας πρόσωπα, τά ὁποῖα μέχρι τώρα φρόντιζαν γιά ἐσᾶς. Τώρα πλέον ἔχετε ἐσεῖς ἀναλάβει τήν εὐθύνη καί πρέπει ἐσεῖς ἐλεύθερα νά ἐπιλέγετε καί νά ἀποφασίζετε, ἐλεύθερα νά μετακινεῖσθε καί νά διαχειρίζεσθε, ἐλεύθερα νά ἀκοῦτε καί νά ἐρωτᾶτε, ἐλεύθεροι νά εἶσθε γιά ὅλα καί ἐλεύθερα νά ἐνεργεῖτε. Προσέξτε ὅμως! Τήν ἐλευθερία σας αὐτή νά τήν κρατήσετε δική σας καί νά τή διαχειρίζεσθε μέ σύνεση. Ἐσεῖς ἐλεύθερα νά ἀποφασίζετε γιά τό καλό ἤ τό κακό, τό ὡραῖο ἤ τό ἄσχημο, τό δίκαιο ἤ τό ἄδικο, τό σωστό ἤ τό λάθος, τήν ἀλήθεια ἤ τό ψέμμα. Μήν ἐπιτρέψετε ποτέ καί σέ 6

7 κανένα νά ἐκμεταλλευθεῖ τό πολυτιμότατο αὐτό ἀγαθό καί σᾶς στερήσει τήν ἐλευθερία. Νά τήν χρησιμοποιεῖτε ἀξιοπρεπῶς, πάντοτε ἐπ ἀγαθῷ καί οὐδέποτε ὡς «ἐπικάλυμμα τῆς κακίας». Τό δεύτερο σημεῖο εἶναι ἡ ἀπόκτηση γνώσης. Ἡ γνώση θά σᾶς ὁδηγεῖ στήν ὀρθή ἱεράρχηση τῶν ἀξιῶν καί στήν ἀπόκτηση σοφίας. Καί μή λησμονεῖτε ὅτι «ἀρχή σοφίας φόβος Θεοῦ» (Παρ. 1,7) καί «μακάριος ἄνθρωπος ὅς εὗρε σοφίαν» (3,13). Ἡ γνώση ἐλευθερῶνει τόν ἄνθρωπο, τόν κάνει δυνατό, τοῦ παρέχει σύνεση καί φρόνηση, τοῦ προσθέτει σεβασμό καί ἐπιβάλλει ταπεινοφροσύνη, ἐνῶ τόν καθιστᾶ δίκαιο καί «στόμα δικαίου ἀποστάζει σοφίαν» (Παρ. 10,31). Ἔτσι καί σεῖς «φωτίσατε τούς ἑαυτούς σας φῶς γνώσεως» (Ὠσ. 10,12) καί «ἐν σοφία περιπατεῖτε πρός τούς ἔξω» (Κολ. 4,15). Βεβαίως, ἡ ἀπόκτηση γνώσεως καί σοφίας ἀπαιτεῖ χρόνο καί μόχθο πολύ, θυσίες καί στερήσεις μεγάλες. Προβλήματα βεβαίως θά συναντήσετε πολλά. Ἄλλωστε, κανένας δρὀμος δέν εἶναι εὔκολος, πολλῶ δέ μᾶλλον ὁ δρόμος τῆς ἐπιτυχίας. Ὅμως μπορεῖτε, μπορεῖτε ὅλοι σας νά πετύχετε, νά γίνετε μέτοχοι τῆς γνώσεως καί κοινωνοί τῆς σοφίας. Βασικές προϋποθέσεις γιά τήν ἐπίτευξη τοῦ σκοποῦ αὐτοῦ εἶναι ἡ διαρκής παρακολούθηση τῶν μαθημάτων, ἡ ἐπιμελής μελέτη καί ἔρευνα στίς βιβλιοθῆκες, ἡ συχνή ἐπίσκεψη καί παρακολούθηση ὁμιλιῶν καί διαλέξεων, ἡ ἐκμάθηση ξένων γλωσσῶν καί ἡ ἐπικοινωνία μέ ξένα Πανεπιστήμια, καθώς καί ἡ χρήση ὅλων τῶν σύγχρονων τεχνολογικῶν μέσων. Καί ὅλα ἀξίζουν, καθώς «κρείσσων γάρ σοφία λίθων πολυτελῶν» (Παρ. 8,11). Τό τρίτο σημεῖο εἶναι ἡ διάπλαση τῆς προσωπικότητάς σας. Εἶναι ἀληθές ὅτι κατά τό εὐαίσθητο χρονικό διάστημα τῆς ἐδῶ παραμονῆς σας θά διαπλάσετε ἴδιον χαρακτῆρα καί θά θέσετε τίς βάσεις γιά τή διαμόρφωση τῶν πνευματικῶν καί ψυχικῶν σας 7

8 ἀναζητήσεων. Καί εἶναι σαφές ὅτι ὅσο πιό πολλές πτυχές τοῦ ἑαυτοῦ του συμπληρώνει κάποιος, τόσο πιό ὁλοκληρωμένος ἐμφανίζεται στή ζωή. Καί σεῖς θά ἀποκτήσετε ὅλες αὐτές τίς ἐμπειρίες στό χῶρο αὐτό πού καθημερινά θά περιέρχεσθε. Ἐδῶ θά ἀνδρωθεῖτε καί θά ὡριμάσετε, ἐδῶ θά σφυρηλατήσετε τήν ψυχή σας καί θά γευθεῖτε τίς πνευματικές ἀνατάσεις, ἐδῶ θά καλλιεργήσετε σταθερές φιλίες καί θά γνωρίσετε ἀληθινή ἀγάπη, ἐδῶ θά βιώστετε τόν λειτουργικό λόγο καί θά συναισθανθεῖτε τόν θεολογικό. Ἔτσι παράλληλα μέ τήν ἀπόκτηση τῆς γνώσης, βασικότατο στοιχεῖο εἶναι καί ἡ ἐπιδίωξη καλλιέργειας τοῦ ἐσωτερικοῦ σας κόσμου. Καί ἡ Σχολή μας, συγχρόνως μέ τήν ἀνώτατη παιδεία, διδάσκει ἦθος καί ἀρετή. Τό σύνολο λοιπόν τῶν ἠθικῶν ἀξιῶν πού θά ἀποκομίσετε κατά τά χρόνια τῆς ἐδῶ φοιτήσεώς σας, θά σᾶς καταστήσουν ἱκανούς νά διαπλάσετε μία ὁλοκληρωμένη προσωπικότητα, ἡ ὁποία θά μπορεῖ νά στθεῖ δυνατή στή ζωή καί ἀντιμέτωπη στίς σύγχρονες προκλήσεις. Ἀγαπητοί πρωτοετεῖς φοιτητές, ὡς Πρόεδρος τοῦ Τμήματος Θεολογίας ἐπιθυμῶ ἐκ μέρους ὅλων τῶν μελῶν τοῦ Διδακτικοῦ καί Διοικητικοῦ προσωπικοῦ νά σᾶς συγχαρῶ γιά τήν ἐπιτυχίας σας αὐτή καί νά σᾶς καλωσορίσω στή Σχολή μας, ὅπου γιά τέσσερα τουλάχιστον χρόνια θά συμπορευθοῦμε στό δρόμο τῆς ἀκαδημαϊκῆς σας πορείας. Καί στή πορεία αὐτή «νά μή δειλιάσετε καί οὔτε νά φοβηθεῖτε», τό χέρι τοῦ Θεοῦ θά σᾶς ὁδηγήσει τελικά στή Γῆ τῆς Ἐπαγγελίας. «Μηδείς σας τῆς νεότητος καταφρονείτω». Εἶμαι σίγουρος ὅτι ὅλοι σας ἔχετε τά ψυχικά καί πνευματικά χαρίσματα γιά νά διαβεῖτε τίς ἀτραπούς τῆς θεολογικῆς Ἐπιστήμης. Καί στήν προσπάθειά σας αὐτή, νά εἶσθε βέβαιοι ὅτι ἀρωγοί αί συμπαραστάτες θά εἴμαστε ὅλοι, τόσο οἱ Καθηγητές σας ὅσο καί ἡ 8

9 Διοίκηση. Ὁλόψυχα σᾶς εὔχομαι ὑγίεια καί ἡ φοίτησή σας στή Θεολογική Σχολή νά εἶναι καρποφόρα καί δημιουργική. Καθηγητής ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΟΛΥΜΠΙΟΥ Πρόεδρος του Τμήματος Θεολογίας 9

10 Α. Η ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 1 1. Γενικά. Ένα από τα κρισιμότερα υπαρξιακά ερωτήματα που απασχόλησαν τον άνθρωπο μέσα στην ιστορία είναι, δίχως άλλο, η αναζήτηση γύρω από την ανώτερη δύναμη που δημιούργησε και κυβερνά τον κόσμο. Δεν θα πρέπει να θεωρηθεί τυχαίο ότι η λατρευτική πράξη, στοιχείο που συνοδεύει τον άνθρωπο σε κάθε βήμα του, στοιχείο αναπόσπαστο της ανθρώπινης δράσης σε κάθε επίπεδο πολιτισμού, αποτελεί το ανώτερο δείγμα του κάθε πολιτισμού. Έτσι στον αρχαίο ελληνικό κόσμο η ποίηση και η φιλοσοφία, όταν διένυαν την ακμή τους, επιχειρούν να απαντήσουν στο περί Θεού ερώτημα. Οι ποιητές πρώτοι θεολογούν, όταν πλάθουν μύθους για τους θεούς, σύμφωνα με τον Σωκράτη (Πλάτωνος, Πολιτεία 379a) και έπειτα οι φιλόσοφοι θεολογούν, όταν αναζητούν το θείο στον κόσμο των ιδεών, όπως ο Πλάτων, ή μετά τα φυσικά, όπως ο 1 Τα στοιχεία προέρχονται από την μελέτη του Ομότιμου Καθηγητή κ. Κοντογιάννη Σπυρίδωνος, η Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Επί τη 150ετηρίδι ( ), Αθήναι, 1987, σελ

11 Αριστοτέλης. Οι αναζητήσεις για το Θεό βρήκαν την ολοκλήρωσή τους στο πρόσωπο του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού, ο οποίος έγινε άνθρωπος ανάμεσά μας, για να μας αποκαλύψει την αλήθεια. Οι μαρτυρίες αυτές καταγράφηκαν στην Αγία Γραφή και διασώθηκαν μέσα στην Ιερά Παράδοση. Η ορθόδοξη μαρτυρία διαφυλάχθηκε στο πέρασμα των αιώνων διά πυρός και σιδήρου, για να φθάσει μέχρι την εποχή μας. Αρχικά οι διωγμοί από κοσμικούς άρχοντες, στη συνέχεια οι αυθαίρετες προσπάθειες ανθρώπων που υπερεκτίμησαν τη λογική τους ικανότητα, προσπαθώντας με το λόγο να ερμηνεύσουν την πίστη, και τέλος οι δυσκολίες, που οφείλονται στην αλλόθρησκη κατάκτηση, κατάφεραν σε διάφορες ιστορικές στιγμές να απειλήσουν τη μετάδοση της αλήθειας του Θεανθρώπινου μηνύματος στις επόμενες γενιές. Αυτός ο αγώνας για τη διαφύλαξη της πίστης αμόλυντης από κάθε λογής κακοδοξίες οδήγησε στην ανάπτυξη της Ορθόδοξης Θεολογίας. Το έργο αυτό δεν βασίστηκε στην πίστη των πολλών, μια και δεν ήσαν λίγες οι φορές εκείνες, όταν ακόμη και ένας άνθρωπος ήταν αρκετός για να διαφυλάξει την Ορθοδοξία, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τον άγ. Μάξιμο τον Ομολογητή. Ούτε είναι το έργο αυτό αποτέλεσμα μυστικής γνώσης που αποκτά κανείς, αλλά κοινά παραδεδομένη αλήθεια που ανήκει σε όλους, όσοι είναι πρόθυμοι να τη γνωρίσουν. Η γνωριμία με την Ορθόδοξη Θεολογία έρχεται μέσα από τη λειτουργική ζωή, τη μελέτη των Γραφών και την ερμηνεία της αποκεκαλυμμένης αλήθειας από τους Πατέρες της Εκκλησίας. Σε αυτό το πνεύμα καλείται λοιπόν να εισέλθει ο σπουδαστής των Θεολογικών γραμμάτων μέσα από την παρακολούθηση του τετραετούς προγράμματος που προσφέρει το Τμήμα Θεολογίας, με σκοπό να αποκτήσει ευχέρεια στην κατανόηση της Ορθοδοξίας και στην ερμηνεία του Ευαγγελικού λόγου μέσα από ένα ιστορικό και πατερικοθεολογικό πρίσμα. 11

12 2. Ιστορική αναδρομή. Η δύση της Βυζαντινής αυτοκρατορίας οδήγησε, προσωρινά μόνο, τον χριστιανικό πνευματικό κόσμο στο σκοτάδι. Δεν άργησαν να φανούν πρόσωπα και πνευματικά κέντρα που διατηρούσαν ακατάλυτη τη μακραίωνη παράδοση της Ορθόδοξης Αυτοκρατορίας, που κατόρθωσε να συμπληρώσει περισσότερα από χίλια χρόνια ζωής. Παρόλα αυτά, ακόμα και κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας, ενός αλλόθρησκου κατακτητή, διατηρήθηκε η πνευματική δράση, ενώ αναδείχθηκαν και σπουδαία πνευματικά κέντρα τόσο στην Κωνσταντινούπολη, όσο και αλλού. Προσωπικότητες όπως ο Πατροκοσμάς, ο Βικέντιος Δαμωδός, ο Παχώμιος Ρουσσάνος, ο Κωνσταντίνος Οικονόμος ο εξ Οικονόμων και ο Θεόκλητος Φαρμακίδης αποτέλεσαν φάρους για τη διατήρηση της θεολογικής σκέψης. Το ζήτημα της παιδείας στο πλαίσιο του κινήματος του νεοελληνικού Διαφωτισμού είχε αναδειχθεί σε κέντρο του εθνεγερτικού αγώνα. Με την πρώτη σύσταση του Ελληνικού κράτους δημιουργήθηκαν τοπικοί αλλά και κεντρικοί εκπαιδευτικοί οργανισμοί και το αίτημα για ίδρυση Πανεπιστημίου ήταν επιθυμία όλων και ελπίδα για την αναγέννηση του Γένους των Ελλήνων. Το πρώτο Πανεπιστήμιο του νεοσύστατου Ελληνικού κράτους ιδρύθηκε το Στις 14 Απριλίου 1837 υπογράφηκε από τον Όθωνα διάταγμα Περὶ κανονισμοῦ τοῦ ἐν Ἀθήναις συστηθησομένου Πανεπιστημίου. Πρόκειται για έγγραφο που ανακηρύσσει την ίδρυση του πρώτου Πανεπιστημιακού Ιδρύματος των Βαλκανίων, αλλά και γενικότερα του χώρου της Ανατολικής Μεσογείου. Το διάταγμα προβλέπει συγκεκριμένα την ίδρυση τεσσάρων Σχολών του Οθωνείου Πανεπιστημίου, όπως ονομάστηκε από τον ιδρυτή του, δηλαδή των Σχολών της Θεολογίας, των Νομικών Επιστημών, της Ιατρικής και της Φιλοσοφίας. Στη συνάφεια αυτή θα πρέπει να αναφέρουμε τόσο 12

13 την μετονομασία του Πανεπιστημίου σε Ἐθνικὸν Πανεπιστήμιον το 1862 με την έξωση του Όθωνα, όσο και την υπαγωγή της Θεολογικής Σχολής μαζί με τη Νομική και τη Φιλοσοφική στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, που ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1911 για την εκπλήρωση της διαθήκης του Ηπειρώτη ευεργέτη Ιωάννη Δομπόλη. Έτσι, από το 1932 με την ένωση των δύο Πανεπιστημίων, του Εθνικού και του Καποδιστριακού, η Θεολογική Σχολή ανήκει στο Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών. Το πρώτο Πανεπιστήμιο εγκαταστάθηκε στην ιδιωτική κατοικία του αρχιτέκτονα Σταματίου Κλεάνθους στις βορειοανατολικές υπώρειες του βράχου της Ακρόπολης. Από την πρώτη στιγμή εντοπίστηκαν οι αυξημένες ανάγκες σε χώρους και η κινητοποίηση των φορέων για την ανοικοδόμηση νέου κτηρίου δεν άργησε να γίνει. Έτσι, με πρωτοβουλία του δεύτερου Πρύτανη, Κωνσταντίνου Ράλλη, το 1839 συστήθηκε επιτροπή για την ανέγερση κτηρίου για το νέο Πανεπιστήμιο. Τον Ιούλιο του ίδιου έτους, εγκρίθηκε η μελέτη του Δανού αρχιτέκτονα Christian Hansen για την ανοικοδόμηση του κτηρίου επί της οδού Πανεπιστημίου. Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν στα μέσα Νοεμβρίου του 1841 και η Θεολογική Σχολή μαζί με τις άλλες σχολές του Οθωνείου Πανεπιστημίου μεταφέρθηκαν στο νέο κτήριο. Η περίοδος που ακολούθησε σημαδεύτηκε από οικονομικές κρίσεις και πολέμους τόσο σε τοπικό, όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι αυξημένες ανάγκες του Πανεπιστημίου οδήγησαν στη σταδιακή μεταστέγαση σχολών του Πανεπιστημίου σε νέες κτηριακές εγκαταστάσεις. Η Θεολογική Σχολή παρέμεινε στο κεντρικό κτήριο, δανειζόμενη αίθουσες από το Μέγαρο της Νομικής, αλλά και σε κτήρια στην Ιπποκράτους και στους γύρω δρόμους. Το κτηριακό πρόβλημα της Σχολής είχε γίνει οξύ, και το 1973, στο πλαίσιο της μεταφοράς του Πανεπιστημίου στην Πανεπιστημιούπολη των Ιλισίων, αποφασίστηκε η ανοικοδόμηση νέου κτηριακού συγκροτήματος που θα στέγαζε τη Θεολογική Σχολή. Με βάση τη 13

14 μελέτη, που εκπονήθηκε από τους αρχιτέκτονες Γεώργιο Λεονάρδο και Λάζαρο Καλυβίτη, ανοικοδομήθηκε το νέο συγκρότημα και η Θεολογική Σχολή εγκαταστάθηκε και λειτούργησε σε αυτό το Φθινόπωρο του Πρόκειται για κτηριακό συγκρότημα συνολικής έκτασης τ.μ. που στεγάζει τη Γραμματεία, τη Βιβλιοθήκη, τα Αμφιθέατρα, τις Αίθουσες διδασκαλίας, τα γραφεία των Καθηγητών και τους βοηθητικούς χώρους της Σχολής. Κατά την ίδρυση της Θεολογικής Σχολής πρώτοι καθηγητές ορίστηκαν ο Μισαήλ Αποστολίδης, που διετέλεσε και πρώτος Σχολάρχης της, ο Θεόκλητος Φαρμακίδης, Γραμματέας της Ιεράς Συνόδου, και ο Κωνσταντίνος Κοντογόνης. Ο μικρός αριθμός φοιτητών, μόλις οκτώ, επέτρεπε στους πρώτους καθηγητές να διδάξουν διευρυμένα γνωστικά αντικείμενα. Έτσι ο Μισαήλ Αποστολίδης δίδαξε Δογματική και Ηθική, αλλά και Ερμηνεία της Παλαιάς Διαθήκης, ενώ ο Κωνσταντίνος Κοντογόνης δίδαξε Εγκυκλοπαιδεία και Μεθοδολογία της Θεολογίας, Εβραϊκή Αρχαιολογία, Εισαγωγή και Ερμηνεία των Αγίων Γραφών, καθώς και Εκκλησιαστική Ιστορία και Γραμματολογία. Τα πρώτα εκατό χρόνια από την ίδρυση του Πανεπιστημίου ( ) στη Θεολογική Σχολή διορίστηκαν 33 καθηγητές. Στα επόμενα πενήντα έτη ( ) διορίστηκαν 55 καθηγητές (περιλαμβάνονται εδώ οι ομότιμοι, οι τακτικοί που σήμερα ονομάζονται απλά καθηγητές οι διατελέσαντες τακτικοί, οι έκτακτοι, οι αναπληρωτές, οι επίκουροι και οι άμισθοι επίκουροι καθηγητές), 8 λέκτορες και 20 βοηθοί και επιστημονικοί συνεργάτες. Οι πρώτοι φοιτητές της σχολής ήταν οκτώ σε σύνολο πενήντα δύο φοιτητών που δέχθηκε το Πανεπιστήμιο το έτος εκείνο. Πρώτος φοιτητής της Σχολής ήταν ο ιερομόναχος Δαμιανός Βασιλειάδης από τη Σπάρτη, που γράφτηκε τέταρτος στο μητρώο του Πανεπιστημίου, ενώ η πρώτη φοιτήτρια της Σχολής γράφτηκε το Η διάρκεια των σπουδών ήταν πάντοτε τέσσερα έτη. 14

15 Πολλαπλή είναι η προσφορά της Θεολογικής Σχολής στην Επιστήμη, την Εκκλησία και το Έθνος με το ποιμαντικό έργο των λαϊκών και κληρικών αποφοίτων της, καθώς και με τη διαρκή διεθνή παρουσία της σε πανορθόδοξες και διαχριστιανικές συσκέψεις και συνέδρια. Η Θεολογική Σχολή αναδεικνύει ικανά στελέχη με παγκόσμια προβολή, χωρίς παρεκκλίσεις από τη γνήσια ορθόδοξη παράδοση, καλλιεργεί και προάγει όλους τους τομείς της θεολογικής επιστήμης και εξακολουθεί να δίνει μορφωμένα στελέχη τόσο στην Ορθόδοξη Εκκλησία, όσο και στη μέση εκπαίδευση, καθώς και σε άλλους χώρους του δημόσιου βίου. Σημειώνουμε εδώ ενδεικτικά ότι πτυχιούχοι της υπήρξαν οι Πατριάρχες Κωνσταντινουπόλεως Βασίλειος Γ ( 1929) και Φώτιος Β ( 1935), Αλεξανδρείας Νικόλαος Ε ( 1939) και Πέτρος Ζ ( 2004), Ιεροσολύμων Βενέδικτος Α ( 1980), Διόδωρος Α ( 2000), Ειρηναίος ( ) και Θεόφιλος (2005), Ρουμανίας Ιουστίνος ( 1986), καθώς και προκαθήμενοι και αρχιερείς των Αυτοκεφάλων Ορθοδόξων Εκκλησιών Κύπρου, Ελλάδας και Αλβανίας. Απόφοιτοι της Θεολογικής Σχολής ήσαν ο Άγιος Νεκτάριος ( 1920) και ο Εθνάρχης της Κύπρου Μακάριος ( 1977), ενώ μέχρι και σήμερα οι περισσότεροι από τους μητροπολίτες της Εκκλησίας της Ελλάδος είναι πτυχιούχοι της Σχολής. Απόφοιτος επίσης της Σχολής και υφηγητής της ήταν ο Χρήστος Μακρής ( ), που έπεσε ηρωικά στη μάχη του Δρίσκου. Στη Σχολή φοίτησαν κατά καιρούς και φοιτητές όχι μόνο από Ορθόδοξες, αλλά και από ετερόδοξες Εκκλησίες, από διάφορα μάλιστα μέρη του κόσμου. Είναι και τούτο δείγμα της ακτινοβολίας της. Από το 1924 εκδίδεται Επιστημονική Επετηρίδα που φιλοξενεί εργασίες του διδακτικού προσωπικού της Θεολογικής Σχολής. Μέχρι σήμερα έχουν δημοσιευθεί 41 τόμοι και ο τελευταίος αντιστοιχεί στο έτος Από τον 10ο τόμο ( ) καθιερώθηκε ο θεσμός των αφιερωμάτων και κάθε τόμος αφιερώνεται σε έναν ή περισσότερους καθηγητές φιλοξενώντας βιογραφία και εργογραφία τους. Από το 15

16 έτος 1995 οργανώθηκε ο θεσμός της εποπτείας της έκδοσης και καταβάλλεται προσπάθεια οι τόμοι να εκδίδονται σε ετήσια βάση και να μη δημιουργούνται κενά. Οι εργασίες που δημοσιεύονται είναι κατά κανόνα θεολογικού περιεχομένου και καλύπτουν τους τέσσερις τομείς της Θεολογίας (Ερμηνευτικό, Ιστορικό, Πρακτικό και Συστηματικό). Η Θεολογική Σχολή σήμερα διαθέτει στη συλλογή της βιβλιοθήκης της βιβλία και 425 τίτλους επιστημονικών περιοδικών, που φυλάσσονται σε 864 τ.μ., υποστηρίζοντας την επιστημονική έρευνα και διδασκαλία της Σχολής τόσο στο προπτυχιακό, όσο και στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών. Το θέμα της σύστασης πανεπιστημιακού ναού τέθηκε για πρώτη φορά στη Σύγκλητο από τον πρώτο Σχολάρχη της Θεολογικής Σχολής Αρχιμ. Μισαήλ Αποστολίδη και τον Γεώργιο Γεννάδιο, Καθηγητή της Φιλοσοφικής, ήδη από τον Απρίλιο του Σήμερα βρίσκονται υπό τη διαχείριση του Πανεπιστημίου τρεις ναοί για την εξυπηρέτηση των λατρευτικών αναγκών του. 1) Εισοδίων της Θεοτόκου και Αγίας Βαρβάρας (Καπνικαρέα, 11ος αι.). Ο ναός των Εισοδίων της Θεοτόκου, που αποτελεί ιστορικό μνημείο του 11ου αιώνα, παραχωρήθηκε στη Θεολογική Σχολή το 1932 (Ν. 5343/1932) και σήμερα βρίσκεται υπό τη διοίκηση και εποπτεία της. 2) Αγίων Ιωάννου του Προδρόμου, Ιωάννου του Θεολόγου και Ιερομάρτυρα Αντίπα (1975). Από το 1975 λειτουργεί ο ναός του Αγίου Αντίπα, προστάτη των Οδοντιάτρων, που ανεγέρθη με δαπάνη του Ομότιμου Καθηγητή της Οδοντιατρικής Ορέστη Λουρίδη. 3) Παρεκκλήσιο Αποστόλου Παύλου (1976). Για τις λατρευτικές ανάγκες της Σχολής λειτουργεί παρεκκλήσιο του Αποστόλου Παύλου στην κεντρική πτέρυγα του τρίτου επιπέδου ανατολικά της Σχολής. Η Θεολογική Σχολή ήταν ενιαία μέχρι και το 1974, όταν με διάταγμα ιδρύθηκε Ποιμαντικό Τμήμα, που σκοπό είχε την 16

17 κατάρτιση του κλήρου (ΠΔ 760/1974, ΦΕΚ Α 333). Το διάταγμα αυτό ακολούθησε νέο το επόμενο έτος, που καταργούσε το Ποιμαντικό Τμήμα και ίδρυε και στις δύο Θεολογικές Σχολές, Αθηνών και Θεσσαλονίκης, Τμήμα Ιερατικής Επιμορφώσεως με διετή φοίτηση (ΠΔ 469/1975 ΦΕΚ Α 148). Οριστική διευθέτηση δόθηκε μετά δύο χρόνια με νέο διάταγμα που καταργούσε το Τμήμα Ιερατικής Επιμορφώσεως και στη θέση του όριζε τη σύσταση Ποιμαντικού Τμήματος με τετραετή φοίτηση (ΠΔ 434/1977), πού σύμφωνα με τη διατύπωση του διατάγματος σκοπό είχε την «εἰδικήν κατάρτισιν στελεχῶν τὴς Ἐκκλησίας, κληρικῶν, λαϊκῶν καί μοναχῶν, πρός ἐπάνδρωσιν θέσεων ἐκκλησιαστικῆς διακονίας». Με νόμο του 1982 θεσπίστηκαν στη Θεολογική Σχολή δύο Τμήματα, το Τμήμα Θεολογίας και το Τμήμα Ποιμαντικής. Αρχικά δικαίωμα διορισμού στη Μέση Εκπαίδευση είχαν οι απόφοιτοι μόνο του Τμήματος Θεολογίας, με νόμο όμως του 1983 αναγνωρίστηκε και στους απόφοιτους του Τμήματος Ποιμανικής το δικαίωμα αυτό (Ν. 1351). Τέλος Προεδρικό Διάταγμα του 1994 μετονόμασε το Τμήμα Ποιμαντικής σε Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας. 3. Κοσμήτορες Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών ( ). 1. Μισαήλ Aποστολίδης ( ) 2. Kωνσταντίνος Kοντογόνης ( ) 3. Διονύσιος Kλεόπας ( ) 4. Kωνσταντίνος Kοντογόνης ( ) 5. Παναγιώτης Pομποτής ( ) 6. Kωνσταντίνος Kοντογόνης ( ) 7. Παναγιώτης Pομποτής ( ) 8. Kωνσταντίνος Kοντογόνης ( ) 9. Aλέξανδρος Λυκούργος ( ) 10. Παναγιώτης Pομποτής ( ) 17

18 11. Kωνσταντίνος Kοντογόνης ( ) 12. Θεόκλητος Bίμπος ( ) 13. Παναγιώτης Pομποτής ( ) 14. Kωνσταντίνος Kοντογόνης ( ) 15. Παναγιώτης Pομποτής ( ) 16. Kωνσταντίνος Kοντογόνης ( ) 17. Nικόλαος Δαμαλάς ( ) 18. Nικηφόρος Kαλογεράς ( ) 19. Kυριάκος Aναστάσιος Διομήδους ( ) 20. Kωνσταντίνος Kοντογόνης ( ) 21. Zήκος Pώσης ( ) 22. Kυριάκος Aναστάσιος Διομήδους ( ) 23. Nικηφόρος Kαλογεράς ( ) 24. Παναγιώτης Παυλίδης ( ) 25. Zήκος Pώσης ( ) 26. Nικηφόρος Kαλογεράς ( ) 27. Nικόλαος Δαμαλάς ( ) 28. Kυριάκος Aναστάσιος Διομήδους ( ) 29. Παναγιώτης Παυλίδης ( ) 30. Zήκος Pώσης ( ) 31. Nικόλαος Δαμαλάς ( ) 32. Kυριάκος Aναστάσιος Διομήδους ( ) 33. Παναγιώτης Παυλίδης ( ) 34. Zήκος Pώσης ( ) 35. Nικόλαος Δαμαλάς ( ) 36. Προκόπιος Oικονομίδης ( ) 37. Eμμανουήλ Zολώτας ( ) 38. Zήκος Pώσης ( ) 39. Προκόπιος Oικονομίδης ( ) 40. Kυριάκος Aναστάσιος Διομήδους ( ) 41. Γεώργιος Δέρβος ( ) 42. Iωάννης Mεσολωράς ( ) 18

19 43. Iγνάτιος Mοσχάκης ( ) 44. Eμμανουήλ Zολώτας ( ) 45. Zήκος Pώσης ( ) 46. Γεώργιος Δέρβος ( ) 47. Kυριάκος Aναστάσιος Διομήδους ( ) 48. Iωάννης Mεσολωράς ( ) 49. Eμμανουήλ Zολώτας ( ) 50. Nικόλαος Παπαγιαννόπουλος ( ) 51. Γεώργιος Δέρβος ( ) 52. Kυριάκος Aναστάσιος Διομήδους ( ) 53. Kωνσταντίνος Pάλλης ( ) 54. Iωάννης Mεσολωράς ( ) 55. Xρήστος Aνδρούτσος ( ) 56. Nικόλαος Παπαγιαννόπουλος ( ) 57. Γεώργιος Δέρβος ( ) 58. Xρυσόστομος Παπαδόπουλος ( ) 59. Iωάννης Mεσολωράς ( ) 60. Xρήστος Aνδρούτσος ( ) 61. Eμμανουήλ Zολώτας ( ) 62. Nικόλαος Παπαγιαννόπουλος ( ) 63. Γεώργιος Δέρβος ( ) 64. Xρήστος Aνδρούτσος ( ) 65. Iωάννης Mεσολωράς ( ) 66. Nικόλαος Παπαγιαννόπουλος ( ) 67. Γρηγόριος Παπαμιχαήλ ( ) 68. Aμίλκας Aλιβιζάτος ( ) 69. Kωνσταντίνος Δυοβουνιώτης ( ) 70. Aμίλκας Aλιβιζάτος ( ) 71. Γρηγόριος Παπαμιχαήλ ( ) 72. Δημήτριος Mπαλάνος ( ) 73. Bασίλειος Στεφανίδης ( ) 74. Nικόλαος Λούβαρις ( ) 19

20 75. Γρηγόριος Παπαμιχαήλ ( ) 76. Γεώργιος Σωτηρίου ( ) 77. Παναγιώτης Mπρατσιώτης ( ) 78. Aμίλκας Aλιβιζάτος ( ) 79. Kωνσταντίνος Δυοβουνιώτης ( ) 80. Nικόλαος Λούβαρις ( ) 81. Γεώργιος Σωτηρίου ( ) 82. Nικόλαος Λούβαρις ( ) 83. Bασίλειος Bέλλας ( ) 84. Παναγιώτης Mπρατσιώτης ( ) 85. Παναγιώτης Tρεμπέλας ( ) 86. Λεωνίδας Φιλιππίδης ( ) 87. Bασίλειος Στεφανίδης ( ) 88. Iωάννης Kαρμίρης ( ) 89. Aμίλκας Aλιβιζάτος ( ) 90. Παναγιώτης Mπρατσιώτης ( ) 91. Bασίλειος Bέλλας ( ) 92. Παναγιώτης Tρεμπέλας ( ) 93. Nικόλαος Λούβαρις ( ) 94. Iωάννης Kαρμίρης ( ) 95. Λεωνίδας Φιλιππίδης ( ) 96. Bασίλειος Iωαννίδης ( ) 97. Kωνσταντίνος Mπόνης ( ) 98. Γεράσιμος Kονιδάρης ( ) 99. Παναγιώτης Mπρατσιώτης ( ) 100. Λεωνίδας Φιλιππίδης ( ) 101. Aνδρέας Φυτράκης ( ) 102. Iωάννης Kαρμίρης ( ) 103. Δημήτριος Mωραΐτης ( ) 104. Bασίλειος Iωαννίδης ( ) 105. Kωνσταντίνος Mπόνης ( ) 106. Γεράσιμος Kονιδάρης ( ) 20

21 107. Mάρκος Σιώτης ( ) 108. Aνδρέας Φυτράκης ( ) 109. Aθανάσιος Xαστούπης ( ) 110. Kωνσταντίνος Mπόνης ( ) 111. Aθανάσιος Xαστούπης ( ) 112. Eυάγγελος Θεοδώρου ( ) 113. Σάββας Aγουρίδης ( ) 114. Kωνσταντίνος Mουρατίδης ( ) 115. Nικόλαος Nησιώτης ( ) 116. Aνδρέας Θεοδώρου ( ) 117. Nικόλαος Mπρατσιώτης ( ) 118. Bασίλειος Δεντάκης ( ) 119. Hλίας Oικονόμου ( ) 120. Bλάσιος Φειδάς ( ) 121. Aναστάσιος Γιαννουλάτος ( ) 122. Bασίλειος Tσάκωνας ( ) 123. Hλίας Oικονόμου ( ) 124. Bασίλειος Tσάκωνας ( ) 125. Xρήστος Bούλγαρης ( ) 126. Kωνσταντίνος Σκουτέρης ( ) 127. Γεώργιος Mεταλληνός ( ) 128. Eλένη Παπακώστα Xριστινάκη (2007 ) 4. Διατελέσαντες Καθηγητές της Σχολής ( ). 1. Μισαήλ Αποστολίδης, της Δογματικής, Ηθικής και Ερμηνείας της Π. Διαθήκης των Εβδομήκοντα ( ). 2. Θεόκλητος Φαρμακίδης ( , στο διάστημα αυτό δίδαξε ελάχιστα). 3. Κωνσταντίνος Κοντογόνης, της Εγκυκλοπαιδείας και Μεθοδολογίας της Θεολογίας, Εβραϊκής Αρχαιολογίας, 21

22 Εισαγωγής και Ερμηνείας εις τας Αγίας Γραφάς, Εκκλησιαστικής Ιστορίας και Εκκλησιαστικής Γραμματολογίας ( ). 4. Δαμιανός Λιβερόπουλος, της Δογματικής και Χριστιανικής Ηθικής ( ). 5. Παναγιώτης Ρομπότης, της Δογματικής, Χριστιανικής Ηθικής και Λειτουργικής ( ). 6. Διονύσιος Κλεόπας, της Δογματικής και Χριστιανικής Ηθικής ( ). 7. Αλέξανδρος Λυκούργος, της Εγκυκλοπαιδείας της Θεολογίας, Ομιλητικής, Συμβολικής και Ιστορίας των Δογμάτων ( ). 8. Θεόκλητος Βίμπος, της Εβραϊκής Γλώσσης, Εισαγωγής και Ερμηνείας της Π. Διαθήκης εκ του εβραϊκού κειμένου ( ). 9. Νικόλαος Δαμαλάς, της Εισαγωγής και Ερμηνείας της Κ. Διαθήκης ( ). 10. Αναστάσιος Διομήδης Κυριακός, της Εκκλησιαστικής Ιστορίας και Συμβολικής ( ). 11. Νικηφόρος Καλογεράς, της Ποιμαντικής και Χριστιανικής Αρχαιολογίας ( ). 12. Παναγιώτης Παυλίδης, της Εισαγωγής και Ερμηνείας της Π. Διαθήκης (1875). 13. Ζήκος Ρώσης, της Δογματικής, Χριστιανικής Ηθικής και Εγκυκλοπαιδείας της Θεολογίας ( ). 14. Προκόπιος Οικονομίδης, της Ιστορίας των Δογμάτων και προσωρινά της Πατρολογίας και Απολογητικής ( ). 15. Εμμανουήλ Ζολώτας, της Εισαγωγής και Ερμηνείας της Καινής Διαθήκης ( ). 16. Γεώργιος Δέρβος, της Πατρολογίας και Χριστιανικής Αρχαιολογίας ( ). 22

23 17. Ιωάννης Μεσολωράς, της Ομιλητικής, της Λειτουργικής και προσωρινά της Ποιμαντικής, Συμβολικής και Κατηχητικής ( ). 18. Ιγνάτιος Μοσχάκης, του Πρακτικού Κλάδου ( ). 19. Νικόλαος Παπαγιαννόπουλος, της Ερμηνείας της Π. Διαθήκης και της Εβραϊκής Γλώσσης ( ). 20. Κωνσταντίνος Ράλλης, του Κανονικού Δικαίου ( ). 21. Χρήστος Ανδρούτσος, της Δογματικής και Χριστιανικής Ηθικής ( ). 22. Χρυσόστομος Παπαδόπουλος, της Γενικής Εκκλησιαστικής Ιστορίας, επίτιμος καθηγητής, Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος ( ). 23. Φίλιππος Παπαδόπουλος, της Πρακτικής Θεολογίας και Συμβολικής (1918). 24. Γρηγόριος Παπαμιχαήλ, της Απολογητικής και Εγκυκλοπαιδείας της Θεολογίας ( ). 25. Αμίλκας Αλιβιζάτος, του Κανονικού Δικαίου και της Ποιμαντικής ( ). 26. Κωνσταντίνος Δυοβουνιώτης, της Ιστορίας των Δογμάτων και της Συμβολικής ( ). 27. Δημήτριος Μπαλάνος, της Πατρολογίας και της Ερμηνείας των Πατέρων ( ). 28. Βασίλειος Στεφανίδης, της Εκκλησιαστικής Ιστορίας ( ). 29. Γεώργιος Σωτηρίου, της Χριστιανικής Αρχαιολογίας και Παλαιογραφίας ( ). 30. Νικόλαος Λούβαρις, της Εισαγωγής και Ερμηνείας της Κ. Διαθήκης ( ). 23

24 31. Παναγιώτης Μπρατσιώτης, της Εισαγωγής εις την Π. Διαθήκην και της Ερμηνείας των Εβδομήκοντα ( ). 32. Βασίλειος Βέλλας, της Εβραϊκής Γλώσσης και της Ερμηνείας της Π. Διαθήκης εκ του πρωτοτύπου κειμένου και της Εβραϊκής Αρχαιολογίας ( ). 33. Ευάγγελος Αντωνιάδης, της Ιστορίας της Κ. Διαθήκης και των Ιερών Προσώπων αυτής και της Ερμηνείας της Κ. Διαθήκης ( ). 34. Παναγιώτης Τρεμπέλας, της Πρακτικής Θεολογίας (Κατηχητικής, Λειτουργικής και Εκκλησιαστικής Ομιλητικής) ( ). 35. Λεωνίδας Φιλιππίδης, της Ιστορίας των Θρησκευμάτων ( ). 36. Ιωάννης Καρμίρης, της Ιστορίας των Δογμάτων και της Συμβολικής, της Δογματικής και της Χριστιανικής Ηθικής ( ). 37. Βασίλειος Ιωαννίδης, της Ερμηνευτικής και Ερμηνείας της Κ. Διαθήκης και της Εισαγωγής και Ερμηνείας της Κ. Διαθήκης ( ). 38. Κωνσταντίνος Μπόνης, της Πατρολογίας μετ αναγνώσεως των Πατερικών Έργων ( ). 39. Γεράσιμος Κονιδάρης, της Γενικής Εκκλησιαστικής Ιστορίας ( ). 40. Ανδρέας Φυτράκης, της Αγιολογίας, Υμνολογίας και Παλαιογραφίας ( ). 41. Δημήτριος Μωραΐτης, της Πρακτικής Θεολογίας (Κατηχητικής, Λειτουργικής και Εκκλησιαστικής Ρητορικής) ( ). 24

25 42. Μάρκος Σιώτης, της Ερμηνευτικής και Ερμηνείας της Κ. Διαθήκης ( ). 43. Κωνσταντίνος Μουρατίδης, του Κανονικού Δικαίου και της Ποιμαντικής ( ). 44. Βασίλειος Δεντάκης, της Ιστορίας της από του Θ αιώνος Ελληνικής Εκκλησιαστικής Γραμματείας ( ). 45. Νικόλαος Νησιώτης, της Φιλοσοφίας της Θρησκείας μετά στοιχείων της Ψυχολογίας της Θρησκείας ( ). 46. Σάββας Αγουρίδης, της Ερμηνευτικής και Ερμηνείας της Κ. Διαθήκης ( ). 47. Ανδρέας Θεοδώρου, της Ιστορίας των Δογμάτων και της Συμβολικής ( ). 48. Μέγας Φαράντος, της Δογματικής και Χριστιανικής Ηθικής ( ). 49. Αθανάσιος Χαστούπης, της Εισαγωγής και Ερμηνείας της Παλαιάς Διαθήκης ( ). 50. Ευάγγελος Θεοδώρου, της Πρακτικής Θεολογίας (Κατηχητικής, Λειτουργικής και Εκκλησιαστικής Ρητορικής), (Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 1961, Πανεπιστήμιο Αθηνών ). 51. Ιωάννης Κορναράκης, της Ποιμαντικής Ψυχολογίας και Εξομολογητικής (Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 1974, Πανεπιστήμιο Αθηνών ). 52. Γεώργιος Γαλίτης, της Εισαγωγής και Ερμηνείας της Καινής Διαθήκης (Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 1969, μετάκληση στο Πανεπιστήμιο Αθηνών ). 53. Αναστάσιος Γιαννουλάτος, της Ιστορίας των Θρησκευμάτων ( ). 25

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ «ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ» ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ Ιερός Ναός Αγίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι.

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι. Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι. Καί πράγματι εἶναι! σταματώντας ὁ χρόνος της, χρόνος ὅπου μετριοῦνται μέ τούς χτύπους τῆς καρδιᾶς, σταματάει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ Οι ερωτήσεις προέρχονται από την τράπεζα των χιλιάδων θεμάτων του γνωστικού αντικειμένου των θεολόγων που επιμελήθηκε η εξειδικευμένη ομάδα εισηγητών των Πανεπιστημιακών Φροντιστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Διεύθυνση: 7 ε ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών Παλαιό Στρατόπεδο Ανατολικό Κέντρο 24100

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 1 ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Οι τάξεις της Β και Γ Λυκείου είναι χωρισμένες σε τρείς Κατευθύνσεις Θεωρητική, Θετική, Τεχνολογική Οι Σχολές είναι ταξινομημένες σε πέντε επιστημονικά πεδία 1 ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Έννοια. Η αποδοχή της κληρονομίας αποτελεί δικαίωμα του κληρονόμου, άρα δεν

Έννοια. Η αποδοχή της κληρονομίας αποτελεί δικαίωμα του κληρονόμου, άρα δεν 1 1. Αποδοχή κληρονομίας Έννοια. Η αποδοχή της κληρονομίας αποτελεί δικαίωμα του κληρονόμου, άρα δεν μπορεί να ασκηθεί από τους δανειστές του κληρονόμου, τον εκτελεστή της διαθήκης, τον κηδεμόνα ή εκκαθαριστή

Διαβάστε περισσότερα

AEI Αγγελέα Αρετή Αγγελοσόπουλος Κων/νος Αϊλαμάκη Αργυρώ Αλαμάρας Παναγιώτης Αλειφτήρας Θανάσης Αναγνωστοπούλου Μαρίνα Αναγνώστου Λεωνίδας

AEI Αγγελέα Αρετή Αγγελοσόπουλος Κων/νος Αϊλαμάκη Αργυρώ Αλαμάρας Παναγιώτης Αλειφτήρας Θανάσης Αναγνωστοπούλου Μαρίνα Αναγνώστου Λεωνίδας AEI 1 Αγγελέα Αρετή Οικονομικών Επιστημών Θεσ/κης 2 Αγγελοσόπουλος Κων/νος Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης Πειραιά 3 Αϊλαμάκη Αργυρώ Αγγλ.Γλώσσας & Φιλολογίας Αθήνας 4 Αλαμάρας Παναγιώτης Κινηματογράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ 1. Σε ποια επιστολή του ο Απόστολος Παύλος μιλά για τον κενό τάφο της Ανάστασης ; α) Προς Εφεσίους β) Προς Κορινθίους γ) Προς Γαλάτας δ) Προς Φιλιππισίους 2. Η αρχαότερη επιστολή του Απ. Παύλου είναι η:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΡΜΙΣΗΣ, ΠΑΡΑΒΟΛΗΣ, ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΣΚΑΦΩΝ ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ. (ΛΙΜΑΝΙΑ κ.λπ.) ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΡΜΙΣΗΣ, ΠΑΡΑΒΟΛΗΣ, ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΣΚΑΦΩΝ ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ. (ΛΙΜΑΝΙΑ κ.λπ.) ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΡΜΙΣΗΣ, ΠΑΡΑΒΟΛΗΣ, ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΣΚΑΦΩΝ ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΛΙΜΑΝΙΑ κ.λπ.) ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ Επιμέλεια Άγγελου Αργυρακόπουλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ. Πανελλαδική Ιδρυτική Συνδιάσκεψη

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ. Πανελλαδική Ιδρυτική Συνδιάσκεψη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: kipan@central.ntua.gr Ιστοσελίδα: http://www.ntua.gr/anavathmisi/ Πανελλαδική Ιδρυτική Συνδιάσκεψη 22 και 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 Κτίριο «Κωστής Παλαμάς», Ακαδημίας

Διαβάστε περισσότερα

Αποδεικτικές Διαδικασίες και Μαθηματική Επαγωγή.

Αποδεικτικές Διαδικασίες και Μαθηματική Επαγωγή. Αποδεικτικές Διαδικασίες και Μαθηματική Επαγωγή. Mαθηματικό σύστημα Ένα μαθηματικό σύστημα αποτελείται από αξιώματα, ορισμούς, μη καθορισμένες έννοιες και θεωρήματα. Η Ευκλείδειος γεωμετρία αποτελεί ένα

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Ποιοι κερδίζουν από το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών; Γιατί η άμεση ανταλλαγή αγαθών, ορισμένες φορές, είναι δύσκολο να

- 1 - Ποιοι κερδίζουν από το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών; Γιατί η άμεση ανταλλαγή αγαθών, ορισμένες φορές, είναι δύσκολο να - 1 - Ο παράξενος πραματευτής Ανθολόγιο Ε & Στ τάξης: 277-279 Οικονομικές έννοιες Ανταλλαγή Αντιπραγματισμός Εμπόριο Ερωτήσεις Ποιοι κερδίζουν από το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών; Γιατί η άμεση ανταλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

Η διακίνηση Ιδεών στη Λεμεσό: H Λεμεσός των νέων ιδεών, της προόδου και της πρωτοπορίας

Η διακίνηση Ιδεών στη Λεμεσό: H Λεμεσός των νέων ιδεών, της προόδου και της πρωτοπορίας ΠΑΤΤΙΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ & ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ 10 ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Παρασκευή και Σάββατο 28 και 29 Νοεμβρίου 2014 με θέμα: Η διακίνηση Ιδεών στη Λεμεσό:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙ 1 Αλάμαρας Παναγιώτης Στατιστικής & Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών Αιγαίου (Σάμος) 2 Αλατσαθιάνος Γιάννης Μοριακής Βιολογίας και

ΑΕΙ 1 Αλάμαρας Παναγιώτης Στατιστικής & Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών Αιγαίου (Σάμος) 2 Αλατσαθιάνος Γιάννης Μοριακής Βιολογίας και ΑΕΙ 1 Αλάμαρας Παναγιώτης Στατιστικής & Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών Αιγαίου (Σάμος) 2 Αλατσαθιάνος Γιάννης Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής Θράκης(Αλεξανδρούπολη) 3 Αναστασοπούλου Ιωάννα

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιος Επιστηµονικός Σύλλογος Θεατρολόγων

Πανελλήνιος Επιστηµονικός Σύλλογος Θεατρολόγων Πανελλήνιος Επιστηµονικός Σύλλογος Θεατρολόγων ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η µ ερίδα στη µνήµ η του Μάριου Πλωρίτη Ο Πανελλήνιος Επιστηµονικός Σύλλογος Θεατρολόγων διοργανώνει Ηµερίδα στη µνήµη του Μάριου Πλωρίτη, ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΠΕ 02 1. Ο Γιώργος Θεοτοκάς είναι ένας από τους κύριους εκπροσώπους : α) της Νέας Αθηναϊκής Σχολής β) της Γενιάς του 30 γ) του Συμβολισμού δ) του Νατουραλισμού 2. Η

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές πληροφόρησης και εργαλεία

Πηγές πληροφόρησης και εργαλεία Πηγές πληροφόρησης και εργαλεία αναζήτησης Ένας σύντομος οδηγός για τους φοιτητές του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Σύνταξη : Θεοδώρα Τσώλη, Βιβλιοθηκονόμος MSc Νοέμβριος 2014 Βιβλιοθήκη Παραρτήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ. Με την πιστοποίηση του έχει πρόσβαση στο περιβάλλον του φαρμακείου που παρέχει η εφαρμογή.

ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ. Με την πιστοποίηση του έχει πρόσβαση στο περιβάλλον του φαρμακείου που παρέχει η εφαρμογή. ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ Ο ασθενής έχοντας μαζί του το βιβλιάριο υγείας του και την τυπωμένη συνταγή από τον ιατρό, η οποία αναγράφει τον μοναδικό κωδικό της, πάει στο φαρμακείο. Το φαρμακείο αφού ταυτοποιήσει το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πραγματοποιούν Χειμερινό Σχολείο με Θέμα: «Υποστήριξη ασθενών με καρκίνο και των φροντιστών τους»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πραγματοποιούν Χειμερινό Σχολείο με Θέμα: «Υποστήριξη ασθενών με καρκίνο και των φροντιστών τους» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Τμήμα του, το ΓΟΝ «Άγιοι, το ΠΜΣ «ΜΕΘ και Επείγουσα Νοσηλευτική» και η Ελληνική Εταιρεία Έρευνας και Εκπαίδευσης (ΕΕΝΕΕ) Πραγματοποιούν Χειμερινό Σχολείο με Θέμα: «Υποστήριξη ασθενών με καρκίνο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, ΜΔΕ Δημοσίου Δικαίου, Υπ. Διδάκτωρ Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών. ΘΕΜΑΤΙΚΗ : Η αρμοδιότητα των διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

Ἁγ. Ἰωάννου Χρυσοστόμου,

Ἁγ. Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Μητροπολίτης Ἀντινόης Παντελεήμων Μητροπολίτης Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων Σεραφείμ Μητροπολίτης Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας Κοσμᾶς Μητροπολίτης Πειραιῶς Σεραφείμ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἱερεμίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ: Η ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΥ, ΔΙΑΧΡΗΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΙΑΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ: Η ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΥ, ΔΙΑΧΡΗΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΙΑΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ: Η ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΥ, ΔΙΑΧΡΗΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΙΑΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ Μητροπολίτη Κωνσταντίας Αμμοχώστου ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Επιθυμώ να εκφράσω τις ειλικρινείς μου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σύνταξη: Παπαδόπουλος Θεοχάρης, Οικονομολόγος, MSc, PhD Candidate Κατηγορίες οφέλους και κόστους που προέρχονται από τις δημόσιες δαπάνες Για την αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗ ΚΡΗΤΗ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗ ΚΡΗΤΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗ ΚΡΗΤΗ ΑΝΤΙΟΠΗ ΓΙΓΑΝΤΙ ΟΥ Τοµεάρχης Λειτουργίας Κέντρων Ελέγχου Συστηµάτων Μεταφοράς ιεύθυνσης ιαχείρισης Νησιών ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2009 Εγκατεστηµένη Ισχύς (Ατµοµονάδες, Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Ποιμαίνοντας μεταξύ οὐτοπίας καί ρεαλισμοῦ: Θεολογικοί προβληματισμοί γιά τήν λειτουργία τῆς σύγχρονης ἐνοριακῆς κοινότητας.

Ποιμαίνοντας μεταξύ οὐτοπίας καί ρεαλισμοῦ: Θεολογικοί προβληματισμοί γιά τήν λειτουργία τῆς σύγχρονης ἐνοριακῆς κοινότητας. 1 Ποιμαίνοντας μεταξύ οὐτοπίας καί ρεαλισμοῦ: Θεολογικοί προβληματισμοί γιά τήν λειτουργία τῆς σύγχρονης ἐνοριακῆς κοινότητας. πρωτ. Χριστόδουλος Μπίθας Προϊστάμενος Ἱ. Ν. Παμ. Ταξιαρχῶν Μοσχάτου Σεβασμιώτατε,

Διαβάστε περισσότερα

Ἐνημερωτική ἔκδοση. Μιά σύντοµη εἰσαγωγή περί Πνευµατισµοῦ, Τῶν κειµένων τοῦ Θείου Φωτός, καί. Τοῦ Πνευµατιστικοῦ Ὁµίλου Ἀθηνῶν «Τό Θεῖον Φῶς»

Ἐνημερωτική ἔκδοση. Μιά σύντοµη εἰσαγωγή περί Πνευµατισµοῦ, Τῶν κειµένων τοῦ Θείου Φωτός, καί. Τοῦ Πνευµατιστικοῦ Ὁµίλου Ἀθηνῶν «Τό Θεῖον Φῶς» Ἐνημερωτική ἔκδοση Μιά σύντοµη εἰσαγωγή περί Πνευµατισµοῦ, Τῶν κειµένων τοῦ Θείου Φωτός, καί Τοῦ Πνευµατιστικοῦ Ὁµίλου Ἀθηνῶν «Τό Θεῖον Φῶς» ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «ΤΟ ΘΕΙΟΝ ΦΩΣ» Πρώτη ἔκδοση: Ἀθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΘΕΟΛΟΓΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΟΥ ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΘΕΜΑ: Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Ο ΙΕΡΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ Σύνταξη: Ηλίας Κουβαράς, Δικηγόρος L.L.M., Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους για τον επικείμενο διαγωνισμό του Υπουργείου Οικονομικών, με κορυφαίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΞΗΚΟΣΤΗΣ (60ης) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΞΗΚΟΣΤΗΣ (60ης) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής Διεύθυνση: Τηλέφωνο: 27410 74991 3 Fax: 27410 74990 E mail: Web page: Δαμασκηνού & Κολοκοτρώνη 20100 Κόρινθος

Διαβάστε περισσότερα

Οι προκλήσεις της εκπαίδευσης των Logistics σε φοιτητές και σε ειδικευµένo και µη-ειδικευµένο προσωπικό επιχειρήσεων.

Οι προκλήσεις της εκπαίδευσης των Logistics σε φοιτητές και σε ειδικευµένo και µη-ειδικευµένο προσωπικό επιχειρήσεων. Θέµα συζήτησης πρός έρευνα Οκτώβριος 00 Οι προκλήσεις της εκπαίδευσης των Logistics σε φοιτητές και σε ειδικευµένo και µη-ειδικευµένο προσωπικό επιχειρήσεων. ηµήτριος Παρασκευαδάκης BA(Hons) MSc SCM paraskevadakis@postmaster.co.uk

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαφορές εσωτερικού εξωτερικού δανεισμού. Η διαχρονική κατανομή του βάρους από το δημόσιο δανεισμό.

ΘΕΜΑ: Διαφορές εσωτερικού εξωτερικού δανεισμού. Η διαχρονική κατανομή του βάρους από το δημόσιο δανεισμό. 1 ΘΕΜΑ: Διαφορές εσωτερικού εξωτερικού δανεισμού. Η διαχρονική κατανομή του βάρους από το δημόσιο δανεισμό. Σύνταξη: Παπαδόπουλος Θεοχάρης, Οικονομολόγος, Οικονομολόγος, MSc, PhD Candidate, εισηγητής Φροντιστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Projects για το εργαστήριο. των Βάσεων Δεδομένων

Projects για το εργαστήριο. των Βάσεων Δεδομένων Projects για το εργαστήριο των Βάσεων Δεδομένων Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος Δεκέμβριος 2013 1. Το πολυκατάστημα Το πολυκατάστημα έχει ένα σύνολο από εργαζομένους. Κάθε εργαζόμενος χαρακτηρίζεται από έναν κωδικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Β ΤΑΞΗ ΚΕΙΜΕΝΟ. Πέµπτη 19 Νοεµβρίου 1942. Αγαπητή Κίττυ,

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Β ΤΑΞΗ ΚΕΙΜΕΝΟ. Πέµπτη 19 Νοεµβρίου 1942. Αγαπητή Κίττυ, ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Αγαπητή

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Ι. Πασσάς. Γλώσσα. Οι λειτουργίες της γλώσσας Η γλωσσική 4εταβολή και ο δανεισ4ός

Γιάννης Ι. Πασσάς. Γλώσσα. Οι λειτουργίες της γλώσσας Η γλωσσική 4εταβολή και ο δανεισ4ός Γιάννης Ι. Πασσάς Γλώσσα Οι λειτουργίες της γλώσσας Η γλωσσική 4εταβολή και ο δανεισ4ός Αρχή πάντων ορισµός εστί Γλώσσα: Κώδικας ση4είων ορισ4ένης 4ορφής (γλωσσικής), 4ε τα ο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ. 1. Γιά νά μπορέσουμε νά κατανοήσουμε τό περιεχόμενο

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ. 1. Γιά νά μπορέσουμε νά κατανοήσουμε τό περιεχόμενο ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ ὑπό Μητρ. Μεσσηνίας Χρυσοστόμου Σαββάτου, Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. 1. Γιά νά μπορέσουμε νά κατανοήσουμε τό περιεχόμενο τοῦ ὅρου ʺθρησκευτικός τουρισμόςʺ καί νά

Διαβάστε περισσότερα

Διημερίδα Επαγγελματικής Επιμόρφωσης: Φροντίδα και νοσηλεία στόματος στην τρίτη ηλικία και στην άνοια. 11 13 Μαΐου 2012

Διημερίδα Επαγγελματικής Επιμόρφωσης: Φροντίδα και νοσηλεία στόματος στην τρίτη ηλικία και στην άνοια. 11 13 Μαΐου 2012 Διημερίδα Επαγγελματικής Επιμόρφωσης: Φροντίδα και νοσηλεία στόματος στην τρίτη ηλικία και στην άνοια 11 13 Μαΐου 2012 Αμφιθέατρο Ι, Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων ΑΠΘ, 3ης Σεπτεμβρίου, Πανεπιστημιούπολη,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ. Μελαγχολία τοῦ Ἰάσωνος Κλεάνδρου ποιητοῦ ἐν Κομμαγηνῇ 595 μ.χ.

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ. Μελαγχολία τοῦ Ἰάσωνος Κλεάνδρου ποιητοῦ ἐν Κομμαγηνῇ 595 μ.χ. ΚΕΙΜΕΝΟ Κωνσταντίνος Καβάφης ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Μελαγχολία τοῦ Ἰάσωνος Κλεάνδρου ποιητοῦ ἐν Κομμαγηνῇ 595 μ.χ. Τό γήρασμα τοῦ σώματος καί τῆς μορφῆς μου εἶναι πληγή ἀπό φρικτό μαχαῖρι. Δέν ἔχω ἐγκαρτέρησι

Διαβάστε περισσότερα

1. Γεννήθηκε στην Πάτρα, όπου ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές

1. Γεννήθηκε στην Πάτρα, όπου ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Β.Λ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 1. Σπουδές του. 1. Γεννήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη. Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού Και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) Μονάδα Α Στρατηγικής και Παρακολούθησης Πολιτικών

Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη. Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού Και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) Μονάδα Α Στρατηγικής και Παρακολούθησης Πολιτικών Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού Και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) Μονάδα Α Στρατηγικής και Παρακολούθησης Πολιτικών Ξάνθη, 12 Μαΐου 2015 Χωρική Συνοχή σύνολο αρχών για την αρμονική,

Διαβάστε περισσότερα

Τό Πανθρησκειακό καρναβάλι τοῦ Ἀµαρουσίου καί οἱ... ἄνευ ἀξίας «πανανθρώπινες ἀξίες» τῆς Ἀκαδηµίας Αθηνῶν

Τό Πανθρησκειακό καρναβάλι τοῦ Ἀµαρουσίου καί οἱ... ἄνευ ἀξίας «πανανθρώπινες ἀξίες» τῆς Ἀκαδηµίας Αθηνῶν Φύρδην-µίγδην µαῦρα καλλυµαύχια, ἄσπρα σαρίκια, κίτρινα ράσα, µώβ µπέρτες παπικές κι ἐβραϊκά σκουφάκια ἦταν τό...ὑπερθέαµα πού εἶδαν γιά πολύ λίγο οἱ Ἕλληνες στούς δέκτες τους στίς 10 Αὐγούστου 2004. Ὅλοι

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις και Αντικείμενο του Κανονισμού Η δομή, η οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ. Για πρώτη φορά τη λέξη Εὐαγγέλιο σαν ό- νομα ενός βιβλίου τη συναντούμε στον Ιουστίνο τον μάρτυρα.

ΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ. Για πρώτη φορά τη λέξη Εὐαγγέλιο σαν ό- νομα ενός βιβλίου τη συναντούμε στον Ιουστίνο τον μάρτυρα. Ο όρος ευαγγέλιον = χαρμόσυνη αγγελία. Αρχικά η λέξη «εὐαγγέλιον» σήμαινε την α- μοιβή που δινόταν σ' έναν που έφερνε καλές ειδήσεις. Αργότερα η λέξη κατέληξε να σημαίνει αυτές τις ίδιες τις ειδήσεις Έτσι

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιά ιαθήκη: Μυθολογία των Εβραίων ή Βίβλος της Εκκλησίας;

Παλαιά ιαθήκη: Μυθολογία των Εβραίων ή Βίβλος της Εκκλησίας; Παλαιά ιαθήκη: Μυθολογία των Εβραίων ή Βίβλος της Εκκλησίας; Καθηγητής Μιλτιάδης Κωνσταντίνου Τµήµα Θεολογίας Α.Π.Θ. Ένα από τα µεγαλύτερα επιτεύγµατα του ιθ µ.χ. αιώνα συνιστά αναµφίβολα η ανακάλυψη των

Διαβάστε περισσότερα

Α) Ανάλογα με τη φύση των κονδυλίων που περιλαμβάνουν οι προϋπολογισμοί διακρίνονται σε:

Α) Ανάλογα με τη φύση των κονδυλίων που περιλαμβάνουν οι προϋπολογισμοί διακρίνονται σε: Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει, ως γνωστόν, συνδυασμό συνδυαστικής γνώσης της εξεταστέας ύλης και θεμάτων πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2014 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2014 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Διδαγμένο Κείμενο ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2014 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. Επομένως οι αρετές δεν υπάρχουν μέσα μας εκ φύσεως ούτε αντίθετα προς τη φύση μας, αλλά έχουμε από τη φύση την ιδιότητα να τις δεχτούμε

Διαβάστε περισσότερα

Η Ηθική της Γης. του Aldo Leopold

Η Ηθική της Γης. του Aldo Leopold Η Ηθική της Γης του Aldo Leopold Ελένη Καπετανάκη Μπριασούλη, Τμήμα Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου Μάης 2009 Γιατί, πάνω απ όλα, η προστασία του περιβάλλοντος είναι ηθικό ζήτημα Αφιερωμένο σ όσους αγάπησαν,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους για τον επικείμενο διαγωνισμό του Υπουργείου Οικονομικών, με κορυφαίο επιτελείο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους για τον επικείμενο διαγωνισμό του Υπουργείου Οικονομικών, με κορυφαίο επιτελείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΕΠ 2000 ΑΣΕΠ 2000 Εμπορική Τράπεζα 1983 Υπουργείο Κοιν. Υπηρ. 1983

ΑΣΕΠ 2000 ΑΣΕΠ 2000 Εμπορική Τράπεζα 1983 Υπουργείο Κοιν. Υπηρ. 1983 20 Φεβρουαρίου 2010 ΑΣΕΠ 2000 1. Η δεξαμενή βενζίνης ενός πρατηρίου υγρών καυσίμων είναι γεμάτη κατά τα 8/9. Κατά τη διάρκεια μιας εβδομάδας το πρατήριο διέθεσε τα 3/4 της βενζίνης αυτής και έμειναν 4000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ 1. Τί ήταν οι πεπτωκότες (lapsi) κατά τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες; α) Πόρνοι β) Δαιμονισμένοι γ) Χριστιανοί που εξέπεσαν της πίστης τους για να σωθούν από τους διωγμούς δ) Ειδωλολάτρες 2. Ποιος κανόνας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙ 1 Αγγέλης Ηλίας Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων (Σάμος) Παν. Αιγαίου 2 Αγγελόπουλος Βασίλης Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής

ΑΕΙ 1 Αγγέλης Ηλίας Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων (Σάμος) Παν. Αιγαίου 2 Αγγελόπουλος Βασίλης Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής ΑΕΙ 1 Αγγέλης Ηλίας Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων (Σάμος) Παν. Αιγαίου 2 Αγγελόπουλος Βασίλης Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 3 Αδραμίτρογλου Χάρης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ

ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ Πρόοδος εκπλήρωσης Ε.Π. «Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014 2020» Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού & Αξιολόγησης 19 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Λεύκωμα των Χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ηλεκτρονικό Λεύκωμα των Χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηλεκτρονικό Λεύκωμα των Χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πρόγραμμα Αγωγής Σταδιοδρομίας ΕΠΑ.Λ Ροδόπολης Σχολ. Έτος 2006 07 Εκπαιδευτικοί: Κουκουρίκου Στυλιανή Παπαδόπουλος Χιονάς Αυστρία Έκταση: 83.871 km²

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΧΟΡΩΔΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΧΟΡΩΔΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΧΟΡΩΔΙΑ Πατήσια, Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αγαπητοί Γονείς, Σας γνωστοποιείται ότι την Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 19:00 η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αχιλλέας ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αχιλλέας ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αχιλλέας ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ Γεωργό Οικονομολόγος Λέκτορας Διοίκησης Μεταποιητικών Επιχειρήσεων Τροφίμων τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγµατα ερωτήσεων ανοικτού τύπου και σύντοµης απάντησης. Εισαγωγή: Ο Σωκράτης διηγείται τη συζήτησή του µε τον Πρωταγόρα σε έναν φίλο του.

Παραδείγµατα ερωτήσεων ανοικτού τύπου και σύντοµης απάντησης. Εισαγωγή: Ο Σωκράτης διηγείται τη συζήτησή του µε τον Πρωταγόρα σε έναν φίλο του. 2. ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Παραδείγµατα ερωτήσεων ανοικτού τύπου και σύντοµης απάντησης Α. Η διάρθρωση του διαλόγου και τα πρόσωπα Εισαγωγή: Ο Σωκράτης διηγείται τη συζήτησή του µε τον Πρωταγόρα σε

Διαβάστε περισσότερα

Ημέρα 4 η (α) Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης. (β) Η απόλυτη υπεραξία. Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης

Ημέρα 4 η (α) Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης. (β) Η απόλυτη υπεραξία. Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης Ημέρα 4 η (α) Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης (β) Η απόλυτη υπεραξία Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης Στο κεφάλαιο για την αγορά και την πώληση της εργατικής δύναμης (ελληνική έκδοση: τόμος

Διαβάστε περισσότερα

7. Τό ἄγνωστο χρυσωρυχεῖο τοῦ σοσιαλισμοῦ.

7. Τό ἄγνωστο χρυσωρυχεῖο τοῦ σοσιαλισμοῦ. 7. Τό ἄγνωστο χρυσωρυχεῖο τοῦ σοσιαλισμοῦ. Ὁ Σοσιαλισμός εἶναι γιά μένα ἡ τελειότερη ἐκδήλωση τῆς προόδου καί τῆς ἀνθρωπιᾶς. Καί τό λέω αὐτό ἔχοντας ἀνοιχτά πάντα κι ἄγρυπνα τά μάτια τῆς ψυχῆς μου. Μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ. Μορφές δημόσιου δανεισμού. Σύνταξη: Παπαδόπουλος Θεοχάρης, Οικονομολόγος, MSc, PhD Candidate

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ. Μορφές δημόσιου δανεισμού. Σύνταξη: Παπαδόπουλος Θεοχάρης, Οικονομολόγος, MSc, PhD Candidate ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ Μορφές δημόσιου δανεισμού Σύνταξη: Παπαδόπουλος Θεοχάρης, Οικονομολόγος, MSc, PhD Candidate 1 Ανάλογα με την πηγή προελεύσεως των πόρων Με βάση το κριτήριο αυτό, ο δανεισμός διακρίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Διδάσκων : Πομπιέρη Βασιλεία, Δικηγόρος, LLM UCL Πτωχευτικό Δίκαιο Σημαντικότερες ρυθμίσεις σε προπτωχευτικό στάδιο. Εισαγωγή της διαδικασίας συνδιαλλαγής Σκοπός Η διάσωση και εξυγίανση

Διαβάστε περισσότερα

HY 280. θεμελιακές έννοιες της επιστήμης του υπολογισμού ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Γεώργιος Φρ.

HY 280. θεμελιακές έννοιες της επιστήμης του υπολογισμού ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Γεώργιος Φρ. HY 280 «ΘΕΩΡΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ» θεμελικές έννοιες της επιστήμης του υπολογισμού ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Γεώργιος Φρ. Γεωργκόπουλος μέρος Α Εισγωγή, κι η σική θεωρί των πεπερσμένων

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Μαθηµατικών & Τµήµα Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών Πανεπιστηµίου Κρήτης. Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηµατικών Ιδρύµατος Τεχνολογίας & Έρευνας

Τµήµα Μαθηµατικών & Τµήµα Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών Πανεπιστηµίου Κρήτης. Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηµατικών Ιδρύµατος Τεχνολογίας & Έρευνας Τµήµα Μαθηµατικών & Τµήµα Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών Πανεπιστηµίου Κρήτης Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηµατικών Ιδρύµατος Τεχνολογίας & Έρευνας Έκθεση Αναφοράς Θερινού Σχολείου Μαθηµατικών 2002 Ηράκλειο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟ ΕΠΙ ΣΚΟΠΟΝ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΤΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟ ΕΠΙ ΣΚΟΠΟΝ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΤΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟ ΕΠΙ ΣΚΟΠΟΝ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΤΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Τό ἐπί σκοπόν ρυθμιζόμενο τά τῆς κοινωνίας πόσοι σήμερα τό γνωρίζουν ὅτι εἶναι ὡς τό σπουδαιότερον ἐκεῖνο λειτουργικό ὄργανον, ὄργανον λειτουργικόν,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΟΜΑΔΑ Α Για τις προτάσεις Α1 μέχρι και Α6 να

Διαβάστε περισσότερα

ANALECTA THEOLOGICA ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΣΕΙΡΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ. επιμέλεια ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011

ANALECTA THEOLOGICA ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΣΕΙΡΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ. επιμέλεια ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ANALECTA THEOLOGICA ΣΕΙΡΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 7 επιμέλεια ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ελληνική Βιβλιογραφία Θεμάτων Καθολικής Θεολογίας 1550-2010 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 Θεμάτων Καθολικής Θεολογίας Σειρά Analecta

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ Η ΙΕΡΩΣΥΝΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ»

«ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ Η ΙΕΡΩΣΥΝΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» «ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ Η ΙΕΡΩΣΥΝΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» Εἰσήγηση Μητροπολίτου Χαλκίδος κ. Χρυσοστόμου στό Ζ Πανελλήνιο Λειτουργικό Συμπόσιο Στελεχῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων μέ θέμα: «ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΗΣ ΙΕΡΩΣΥΝΗΣ» Ἱ. Προσκύνημα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2011 12 http:// dsep.uop.gr ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑ σελίδα 1. Θέματα φοίτησης ( Αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» Η μετάβαση στην οικονομία της Γνώσης αποτελεί κεντρική

«ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» Η μετάβαση στην οικονομία της Γνώσης αποτελεί κεντρική «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» Η μετάβαση στην οικονομία της Γνώσης αποτελεί κεντρική αναπτυξιακή επιλογή της Ελλάδας στο σημερινό, ολοένα και πιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α. Επειδή βλέπουμε κάθε πόλη κράτος να είναι ένα είδος κοινότητας και κάθε κοινότητα να έχει συσταθεί για χάρη κάποιου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟ «ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

ΓΙΑ ΤΟ «ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» ΓΙΑ ΤΟ «ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» Ἤγουν, περί παιδείας ἐµπεριστάτου σχόλιον στηλιτευτικόν. Ἡ ἱστορία, ὡς γνωστόν, εἶναι ἡ µελέτη καί ἡ γνώση τοῦ παρελθόντος. Ἡ γνώση, ὅµως, αὐτή ἀποκτᾶ νόηµα καί ἀξία µόνον ὅταν λειτουργεῖ

Διαβάστε περισσότερα

χρωματιστές Χάντρες».

χρωματιστές Χάντρες». 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τό παρόν πόνημα μου εἶναι ἐμπνευσμένο ἀπό τά συγγραφικά ἔργα τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτη Φλωρίνης ὅπου δημοσιεύονται στό ἔντυπο (Ἔκδοσις Ε'): «ΠΟΙΚΙΛΑ ΣΥΝΤΟΜΑ -ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ», καί συγκεκριμένα στό

Διαβάστε περισσότερα

Οι γέφυρες του ποταμού... Pregel (Konigsberg)

Οι γέφυρες του ποταμού... Pregel (Konigsberg) Οι γέφυρες του ποταμού... Pregel (Konigsberg) Β Δ Β Δ Γ Γ Κύκλος του Euler (Euler cycle) είναι κύκλος σε γράφημα Γ που περιέχει κάθε κορυφή του γραφήματος, και κάθε ακμή αυτού ακριβώς μία φορά. Για γράφημα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΗΓΟΥΝ, ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΟΝΗΘΕΙΣΑ ΥΠΟ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΡΚΟΥΤΑΚΗ

ΠΕΡΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΗΓΟΥΝ, ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΟΝΗΘΕΙΣΑ ΥΠΟ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΡΚΟΥΤΑΚΗ ΠΕΡΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΗΓΟΥΝ, ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΟΝΗΘΕΙΣΑ ΥΠΟ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΡΚΟΥΤΑΚΗ Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΤΗ ΑΦΙΕΡΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟ ΚΑΘΗ ΓΗΤΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ»

«ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ» HY 118α «ΔΙΚΡΙΤ ΜΘΗΜΤΙΚ» ΣΚΗΣΕΙΣ ΠΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΙΣΤΩΝ εώργιος Φρ. εωργακόπουλος ΜΕΡΟΣ (1) ασικά στοιχεία της θεωρίας συνόλων. Π. ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΠ. ΥΠΟΛΟΙΣΤΩΝ «ΔΙΚΡΙΤ ΜΘΗΜΤΙΚ». Φ. εωργακόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

HISTÒRIA DE LA LLENGUA GREGA: DEL GREC CLÀSSIC AL GREC MODERN MORFOLOGIA DELS PRONOMS PERSONALS (teoria, praxi, autoavaluació) 2015

HISTÒRIA DE LA LLENGUA GREGA: DEL GREC CLÀSSIC AL GREC MODERN MORFOLOGIA DELS PRONOMS PERSONALS (teoria, praxi, autoavaluació) 2015 HISTÒRIA DE LA LLENGUA GREGA: DEL GREC CLÀSSIC AL GREC MODERN MORFOLOGIA DELS PRONOMS PERSONALS (teoria, praxi, autoavaluació) 2015 Ernest E. Marcos Hierro (GIDC ELECTRA) emarcos@ub.edu Pronoms personals

Διαβάστε περισσότερα

( ιμερείς) ΙΜΕΛΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Α Β «απεικονίσεις»

( ιμερείς) ΙΜΕΛΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Α Β «απεικονίσεις» ( ιμερείς) ΙΜΕΛΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Α Β «πεικονίσεις» 1. ΣΧΕΣΕΙΣ: το σκεπτικό κι ο ορισμός. Τ σύνολ νπριστούν ιδιότητες μεμονωμένων στοιχείων: δεδομένου συνόλου S, κι ενός στοιχείου σ, είνι δυντόν είτε σ S είτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (58ης) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (58ης) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής Διεύθυνση: Τηλέφωνο: 27410 74991 3 Fax: 27410 74990 E mail: Web page: Δαμασκηνού & Κολοκοτρώνη 20100 Κόρινθος

Διαβάστε περισσότερα

{ i f i == 0 and p > 0

{ i f i == 0 and p > 0 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Σχεδίαση και Ανάλυση Αλγορίθμων Διδάσκων: Ε. Μαρκάκης, Φθινοπωρινό εξάμηνο 014-015 Λύσεις 1ης Σειράς Ασκήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κείµενο διδαγµένο Κείµενο από το πρωτότυπο

Κείµενο διδαγµένο Κείµενο από το πρωτότυπο ΤΡΙΤΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 1999 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Κείµενο διδαγµένο Κείµενο από το πρωτότυπο Θουκυδίδη Ιστορία Γ, 70 Καὶ (ἦν γὰρ Πειθίας ἐθελοπρόξενός τε τῶν Ἀθηναίων καὶ τοῦ δήµου προειστήκει)

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ι ΕΑ ΚΑΙ Ο ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ. Κωνσταντῖνος Χολέβας Πολιτικός Ἐπιστήµων

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ι ΕΑ ΚΑΙ Ο ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ. Κωνσταντῖνος Χολέβας Πολιτικός Ἐπιστήµων 1 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ι ΕΑ ΚΑΙ Ο ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ Κωνσταντῖνος Χολέβας Πολιτικός Ἐπιστήµων Ποιά εἶναι ἡ Ἑλληνική Ἰδέα; Τί ἐννοοῦµε ὅταν µιλοῦµε γιά τά αἰώνια ἰδανικά τοῦ Ἑλληνισµοῦ; ύσκολα ἐρωτήµατα, τά ὁποῖα ἐπιδέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Ἄλλη πινακίδα γράφει: Βλέπετε οὖν πῶς καί τί ἀκούετε Λουκ.8.18 &

Ἄλλη πινακίδα γράφει: Βλέπετε οὖν πῶς καί τί ἀκούετε Λουκ.8.18 & ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ 92 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ Π άρα πολλές πινακίδες συνατοῦµε στό διάβα τῆς ζωῆς µας, οἱ ὁποῖες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

ΤΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Ένα από τα δυσκολώτερα προβλήματα, που έχει να αντιμετωπίσει ο ερευνητής της Κ. Διαθήκης, είναι το λεγόμενο «συνοπτικό πρόβλημα». Το πρόβλημα αυτό δημιουργείται από τις χαρακτηριστικές ομοιότητες των τριών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Α Συμβολή στό ἔργο καί στήν προσφορά του

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Α Συμβολή στό ἔργο καί στήν προσφορά του ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Α Συμβολή στό ἔργο καί στήν προσφορά του 1. ΣΥΝΤΟΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ Η Α.Μ. ὁ Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομος γεννήθηκε στό χωριό Στατός τῆς Επαρχίας Πάφου στίς 27 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ημέρα 3 η. (α) Aπό την εργασιακή διαδικασία στη διαδικασία παραγωγής (β) Αξία του προϊόντος και αξία της εργασιακής δύναμης

Ημέρα 3 η. (α) Aπό την εργασιακή διαδικασία στη διαδικασία παραγωγής (β) Αξία του προϊόντος και αξία της εργασιακής δύναμης Ημέρα 3 η. (α) Aπό την εργασιακή διαδικασία στη διαδικασία παραγωγής (β) Αξία του προϊόντος και αξία της εργασιακής δύναμης Η εργασιακή διαδικασία και τα στοιχεία της. Η κοινωνική επικύρωση των ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙ 1 Αγγελάκη Μαρίζα Oικονομικών Επιστημών (Αθήνα) ΕΚΠΑ 2 Αγγελοσοπούλου Κλεοπάτρα Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης (Πειραιάς) Παν.

ΑΕΙ 1 Αγγελάκη Μαρίζα Oικονομικών Επιστημών (Αθήνα) ΕΚΠΑ 2 Αγγελοσοπούλου Κλεοπάτρα Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης (Πειραιάς) Παν. ΑΕΙ 1 Αγγελάκη Μαρίζα Oικονομικών Επιστημών (Αθήνα) ΕΚΠΑ 2 Αγγελοσοπούλου Κλεοπάτρα Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης (Πειραιάς) Παν.Πειραιά 3 Αθανασίου Σωτηρία Oικονομικών Επιστημών (Αθήνα) ΕΚΠΑ 4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ σελ.139 149 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ σελ.139 149 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ σελ.139 149 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 1. Πότε έφτασε ο Αριστοτέλης στην Αθήνα για πρώτη φορά και γιατί επέλεξε την Ακαδημία για τις σπουδές του; Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ και ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αγία Παρασκευή, 30 03 2010 Αριθ. Πρωτ. 1167/30 3 2010 Π Α Ι Δ Α Γ Ω Γ Ι Κ Ο Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. Σέ κάθε ἐποχή ὑπάρχουν ἐρωτήματα πού ἀφοροῦν τή ζωή τῶν

Η ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. Σέ κάθε ἐποχή ὑπάρχουν ἐρωτήματα πού ἀφοροῦν τή ζωή τῶν Η ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Ἰ. Καλλιακμάνης Αναπλ. Καθηγητής Θεολογίας Α.Π.Θ. Σέ κάθε ἐποχή ὑπάρχουν ἐρωτήματα πού ἀφοροῦν τή ζωή τῶν ἀνθρώπων. Εἰδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΕΚΤΗΣ (56ης) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΕΚΤΗΣ (56ης) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής Διεύθυνση: Τηλέφωνο: 27410 74991 3 Fax: 27410 74990 E mail: Web page: Δαμασκηνού & Κολοκοτρώνη 20100 Κόρινθος

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Άσκηση Θερμομόρφωση (Thermoforming)

Εργαστηριακή Άσκηση Θερμομόρφωση (Thermoforming) Σελίδα 1 Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής ΜΜΚ 452: Μηχανικές Ιδιότητες και Κατεργασία Πολυμερών Εργαστηριακή Άσκηση Θερμομόρφωση (Thermoforming) Σελίδα 2 Εισαγωγή: Η

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 19.7.2006 Αρ.πρωτ.662. Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη 19.7.2006 Αρ.πρωτ.662. Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 19.7.2006 Αρ.πρωτ.662 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Σύμβαση Χάγης. Κρίναμε αναγκαίο να αναφερθούμε στις διατάξεις της σύμβασης της Χάγης, που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 5 1.2.α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον παρακάτω πίνακα σωστά συµπληρωµένο.

Μονάδες 5 1.2.α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον παρακάτω πίνακα σωστά συµπληρωµένο. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ): ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Κ Ρ Η Τ Η Σ

Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Κ Ρ Η Τ Η Σ Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Κ Ρ Η Τ Η Σ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2001 IOYNΙΟΣ 2008 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ/ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Επιστημ. Υπεύθυνος: Καθηγ. Β. Κουϊκόγλου Τηλ. : 28210

Διαβάστε περισσότερα

7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.

7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. Υπό την Αιγίδα του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. και της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ UNESCO Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Εκπαίδευση για την Αειφορία Αλλάζοντας στάσεις και

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια σύνταξης απαντήσεων: Μαρία Πέτρα ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Επιμέλεια σύνταξης απαντήσεων: Μαρία Πέτρα ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Κλάδος: ΠΕ 60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (Ειδική Διδακτική και Παιδαγωγικά Γενική Διδακτική) Κυριακή 1-2-2009 ΕΡΩΤΗΜΑ 2ο: Την τελευταία περίπου πενταετία εφαρμόζεται στα νηπιαγωγεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ (55ης) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ (55ης) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής Διεύθυνση: Δαμασκηνού & Κολοκοτρώνη 20100 Κόρινθος Κόρινθος, 20 Ιανουαρίου 2011 Τηλέφωνο: 27410 74991 3

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 Cum libellis

Διαβάστε περισσότερα

Δίκαιο και Οικονομικά: Οι Εξετάσεις

Δίκαιο και Οικονομικά: Οι Εξετάσεις Δίκαιο και Οικονομικά: Οι Εξετάσεις Το κείμενο αυτό ανανεώνεται με τη δική σας παρέμβαση, τις ερωτήσεις, τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Θα συνεχίζει να ανανεώνεται μέχρι την ημέρα των εξετάσεων. Αυτή

Διαβάστε περισσότερα