Αναπτυξιακές Συµπράξεις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αναπτυξιακές Συµπράξεις"

Transcript

1 Αναπτυξιακές Συµπράξεις Θεµατική Προτεραιότητα 1: Απασχολησιµότητα (Μέτρο 1.1) ιευκόλυνση της πρόσβασης και της επιστροφής στην αγορά εργασίας 1. Αναπτυξιακή Σύµπραξη: «ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ - ΙΠΑ» Τίτλος Έργου: «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ - ΠΡΑΞΗ» Οµοσπονδία Εργοδοτών και Βιοµηχάνων Κύπρου (ΟΕΒ) Εθνικός Μηχανισµός για τα ικαιώµατα της Γυναίκας (Υ Τ) Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου υναµικού IMC Intercollege Cyprus Σύνδεσµος Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου Παγκύπριος Σύνδεσµος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Συνοµοσπονδία Εργατών Κύπρου Συντονιστής Εταίρος (ΣΕ) Οµοσπονδία Εργοδοτών και Βιοµηχάνων Κύπρου (ΟΕΒ) Στυλιανός Χριστοφόρου Λεωφόρος Γρίβα ιγενή 30, Πολυκατοικία Χαραλαµπίδη, 4 ος όροφος, Τ.Θ Λευκωσία Τηλέφωνο , Συνολικός Προϋπολογισµός Έργου ,93 Το προτεινόµενο Έργο είναι τοµεακά προσανατολισµένο σε τρεις συγκεκριµένες οµάδες στόχους: Νέους άνεργους νεοεισερχόµενους στην αγορά εργασίας 1

2 Μακροχρόνια άνεργους Εποχιακά απασχολούµενους απειλούµενους από ανεργία Το έργο στοχεύει: στη δηµιουργία του κατάλληλου θεσµικού, οργανωτικού και διοικητικού πλαισίου για την αναγνώριση, αναβάθµιση και πιστοποίηση των επαγγελµατικών προσόντων ατόµων που βρίσκονται σε µειονεκτική θέση στην αγορά εργασίας. στη συνεργασία των εθνικών συστηµάτων αρχικής και συνεχιζόµενης κατάρτισης και στην προώθηση ενιαίου συστήµατος πιστοποίησης επαγγελµατικών προσόντων. στη σύνδεση κατάρτισης - απασχόλησης, µε την ενεργό συµµετοχή εργοδοτών και επαγγελµατικών φορέων, στην ενιαιοποίηση των διαφορετικών προσεγγίσεων από τους κύριους δηµόσιους φορείς στήριξης της απασχόλησης και στην αποδοχή στην πράξη ενός κοινού πλαισίου αναφοράς. 2

3 Θεµατική Προτεραιότητα 1: Απασχολησιµότητα (Μέτρο 1.1) ιευκόλυνση της πρόσβασης και της επιστροφής στην αγορά εργασίας 2. Αναπτυξιακή Σύµπραξη: «ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΦΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» Τίτλος Έργου : «ΚΑΝΑΛΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ» MMC Management Centre Ltd Όµιλος Zonta Club of Nicosia Region Όµιλος Γυναικών Ελεύθερης Κυθρέας DAP Noesis Business Solutions Ltd EDITC Ltd Πανεπιστήµιο Κύπρου Όµιλος Γυναικών Μόρφου Ο Φιλελεύθερος Κυπριακό Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Συντονιστής Εταίρος (ΣΕ) MMC Management Centre Ltd Χριστιάνα Κναή Ίµβρου 16, 1055 Λευκωσία Τηλέφωνο /4 Συνολικός Προϋπολογισµός Έργου ,50 Η οµάδα στόχου για το προτεινόµενο έργο είναι οι γυναίκες οι οποίες επιθυµούν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας, νοουµένου ότι υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις, µε έµφαση στις γυναίκες από την ύπαιθρο. Βασικός σκοπός είναι η αύξηση στην πρόσβαση της οµάδας στόχου στην αγορά εργασίας µέσω της δηµιουργίας καναλιών που θα επιτρέπουν στην οµάδα στόχο να εργαστεί µε εναλλακτικούς τρόπους εργασίας καθώς επίσης και µε σχεδιασµό και υλοποίηση κινήτρων προς τις εργοδότριες εταιρείες ούτως ώστε να υιοθετήσουν τους εναλλακτικούς αυτούς 3

4 τρόπους. Θεµατική Προτεραιότητα 1: Απασχολησιµότητα (Μέτρο 1.1) ιευκόλυνση της πρόσβασης και της επιστροφής στην αγορά εργασίας 3. Αναπτυξιακή Σύµπραξη: «ΤΟΜΗ» Τίτλος Έργου: «ΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ» Οργανισµός Νεολαίας Κύπρου Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου υναµικού Επιµελητήριο Νέων Κύπρου Συνοµοσπονδία Εργοδοτών και Βιοµηχάνων Θεραπευτική Κοινότητα «Αγία Σκέπη» Κέντρο Ενηµέρωσης και Θεραπείας Εξαρτηµένων Ατόµων «ΚΕΝΘΕΑ» Κέντρο Πληροφόρησης και Στήριξης Γυναικών «Απανέµι» Κυπριακή Εταιρεία Πληροφορικής Zeuxis Innovations Ltd Square Egg Studios Ltd Συντονιστής Εταίρος (ΣΕ) Οργανισµός Νεολαίας Κύπρου Χριστίνα Ναζίρη Λεωφόρος Αγλαντζιάς 62, Αγλαντζιά Τ.Θ , 2150 Λευκωσία Τηλέφωνο /2, Συνολικός Προϋπολογισµός Έργου Το προτεινόµενο Έργο, στοχεύει στην ενδυνάµωση των προσπαθειών των νέων ανθρώπων και ειδικότερα των µειονεκτούντων οµάδων νέων ηλικίας ετών που αποτελούν την οµάδα στόχου (ΟΣ), να τοποθετηθούν σε θέσεις εργασίας. Αρχικά, στοχεύει στη διευκόλυνση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας της ΟΣ, µέσω της δηµιουργίας των κατάλληλων δικτύων επικοινωνίας και σύζευξης των ατόµων που αναζητούν εργασία µε τους εργοδότες αλλά και αντίστροφα. 4

5 Θεµατική Προτεραιότητα 2: Ίσες ευκαιρίες για γυναίκες και άνδρες (Μέτρο 2.1) Συνδυασµός Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής 4. Αναπτυξιακή Σύµπραξη: «ΝΕΟΙ ΡΟΜΟΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» Τίτλος Έργου : «ΝΕΟΙ ΡΟΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ» Αναπτυξιακή Εταιρεία Λάρνακας Παγκύπριος Σύνδεσµος Ξενοδόχων Παγκύπριο Συµβούλιο Ευηµερίας Υπουργείο Εσωτερικών Σύνδεσµος Πρόληψης και Αντιµετώπισης της Βίας στην οικογένεια Πανεπιστήµιο Κύπρου ήµος Αραδίππου Ένωση Κοινοτήτων Λάρνακας Σύλλογος Γυναικών Υπαίθρου Λάρνακας Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Λάρνακας Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων Συντονιστής Εταίρος (ΣΕ) Αναπτυξιακή Εταιρεία Λάρνακας Μιχάλης Ζάνος οδός Λάρας 1, 7040 Βορόκληνη Τηλέφωνο Συνολικός Προϋπολογισµός Έργου Σκοπός του Έργου είναι ο συνδυασµός οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής, η µείωση του επαγγελµατικού διαχωρισµού βάσει του φύλου, η προώθηση µηχανισµών ενσωµάτωσης της αρχής της ισότητας στον εργασιακό χώρο και η ενθάρρυνση της γυναικείας απασχόλησης, η προώθηση γυναικών σε υψηλές θέσεις της επαγγελµατικής ιεραρχίας, η προώθηση επιµέρους µέτρων και καλών πρακτικών ίσων ευκαιριών στις επιχειρήσεις, η διαµόρφωση 5

6 πλαισίου και ουσιαστικού περιεχοµένου κοινωνικού διαλόγου για την προώθηση µέτρων και πρακτικών προώθησης ίσων ευκαιριών στην απασχόληση και την καριέρα, η δηµιουργία προϋποθέσεων καταπολέµησης των αιτιών που προκαλούν και αναπαράγουν το φαινόµενο του διαχωρισµού της αγοράς εργασίας, η ανατροπή στερεοτύπων, αντιλήψεων, στάσεων και συµπεριφορών στο χώρο εργασίας σε ότι αφορά την ισότητα των δύο φύλων και η προώθηση της απασχόλησης και αυτοπασχόλησης των γυναικών. 6

7 Θεµατική Προτεραιότητα 2: Ίσες ευκαιρίες για γυναίκες και άνδρες (Μέτρο 2.1) Συνδυασµός Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής 5. Αναπτυξιακή Σύµπραξη: «ΠΑΝ ΩΡΑ» Τίτλος Έργου : «ΠΑΝ ΩΡΑ» Συνοµοσπονδία Εργαζοµένων Κύπρου Οµοσπονδία Εργοδοτών & Βιοµηχάνων (ΟΕΒ) Frederic Institute of Technology Frederic Research Centre Κυπριακός Σύνδεσµος Οικογενειακού Προγραµµατισµού Εθνικός Μηχανισµός για τα ικαιώµατα της Γυναίκας ΕΚΠΡΟΣ Λτδ Συντονιστής Εταίρος (ΣΕ) Συνοµοσπονδία Εργαζοµένων Κύπρου Όλγα Πουλίδα Λεωφόρος Στροβόλου 11, 1687 Στρόβολος, Κτίριο ΣΕΚ, Λευκωσία Τηλέφωνο , Συνολικός Προϋπολογισµός Έργου Βασική επωφελούµενη Οµάδα-Στόχος από τις δράσεις του προτεινόµενου Έργου θα είναι οι απασχολούµενοι (άνδρες και γυναίκες) µε οικογενειακές υποχρεώσεις, όπως φροντίδα παιδιών ή/και άλλων εξαρτώµενων ατόµων. Σκοπός του προτεινόµενου Έργου είναι να συνεισφέρει στη δηµιουργία ενός υποβάθρου «καλών πρακτικών», οι οποίες θα ενισχύσουν την εθνική πολιτική για την Απασχόληση στην Κύπρο, στον κρίσιµο τοµέα των ίσων ευκαιριών για γυναίκες και άνδρες και, ειδικότερα, των πολιτικών που εστιάζουν στη συµφιλίωση οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής. 7

8 Θεµατική Προτεραιότητα 2: Ίσες ευκαιρίες για γυναίκες και άνδρες (Μέτρο 2.1) Συνδυασµός Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής 6. Αναπτυξιακή Σύµπραξη: «ΕΛΑΝΗ» Τίτλος Έργου : «ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ» Παρατηρητήριο Ισότητας Κύπρου (ΠΙΚ) Οµοσπονδία Εργοδοτών & Βιοµηχάνων (ΟΕΒ) Ένωση Τραπεζοϋπαλλήλων Κύπρου (ΕΤΥΚ) ήµος Αγίου Αθανασίου Mediterranean Institute of Gender Studies Τµήµα Εργασίας Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Holiday Inn Limassol Σοσιαλιστική Γυναικεία Κίνηση Computer Eyes Εθνικός Μηχανισµός για τα ικαιώµατα της Γυναίκας (Υπουργείο ικαιοσύνης και ηµόσιας Τάξης) MS Public Relations Συντονιστής Εταίρος (ΣΕ) Παρατηρητήριο Ισότητας Κύπρου (ΠΙΚ) Άννα Πηλαβάκη, Φλώρα Γιάγκου Τηλέφωνο , Οδός Κανάρη 7, 2059 Στρόβολος, Λευκωσία Συνολικός Προϋπολογισµός Έργου ,50 / Το έργο απευθύνεται: (Ι) α. σε εργαζόµενες γυναίκες, των οποίων η εργασιακή δυνατότητα υπονοµεύεται και τίθεται σε κίνδυνο, λόγω του όγκου της παρεχόµενης φροντίδας προς τις οικογένειες τους. β. σε άνεργες γυναίκες, που ο φόρτος των οικογενειακών υποχρεώσεων τις αποµάκρυνε ή τις απέκλεισε από την Αγορά Εργασίας. γ. σε γυναίκες που, για οικογενειακούς - παραδοσιακούς λόγους δεν εργάσθηκαν ποτέ µε σχέση εξαρτώµενης εργασίας ή αυτοαπασχόληση, αλλά που επιθυµούν να ενταχθούν στην 8

9 Αγορά Εργασίας (II) Σε επιχειρήσεις και σε οργανισµούς του Ιδιωτικού και ηµόσιου Τοµέα, που αναλαµβάνοντας τον κοινωνικό τους ρόλο, τολµούν να προχωρήσουν στη υιοθέτηση µιας επιχειρηµατικής κουλτούρας φιλικής προς τις γυναίκες και να διαµορφώσουν το κατάλληλο εργασιακό περιβάλλον. Βασικός σκοπός του έργου είναι να διευκολύνει την παραµονή, την ένταξη ή την επανένταξη κυπρίων γυναικών στην Αγορά Εργασίας, υπερβαίνοντας τα εµπόδια που παρεµβάλλονται από την αντιπαράθεση (για παραδοσιακούς λόγους) οικογενειακής - επαγγελµατικής ζωής και συντελώντας στη συµφιλίωσή τους. 9

10 Θεµατική Προτεραιότητα 3: Άτοµα που ζητούν άσυλο (Μέτρο 3.1) 7. Αναπτυξιακή Σύµπραξη: «ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΑΣΥΛΟ ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ» Τίτλος Έργου : «ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΑΣΥΛΟ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» Intercollege Οµοσπονδία Εργοδοτών & Βιοµηχάνων (ΟΕΒ) G & D Social Lab Παγκύπρια Εργατική Οµοσπονδία Κίνηση για Ισότητα, Στήριξη, Αντιρατσισµό Υπουργείο Εσωτερικών Συντονιστής Εταίρος (ΣΕ) Intercollege Λουϊζα Παπαλοϊζου Λεωφόρος Μακεδονίτισσας 46, Τ.Θ Λευκωσία Τηλέφωνο , Συνολικός Προϋπολογισµός Έργου Το προτεινόµενο έργο θα επιδιώξει µέσω µιας σειράς παρεµβάσεων να δηµιουργήσει τις προϋποθέσεις για την κοινωνική και εργασιακή ένταξη των αιτούντων άσυλο στην Κύπρο, ο αριθµός των οποίων υπολογίζεται σε άτοµα περίπου. Σκοπός των προτεινόµενων δράσεων είναι η καταπολέµηση των διακρίσεων και εµποδίων που η συγκεκριµένη πληθυσµιακή οµάδα αντιµετωπίζει στην πρόσβασή της στην αγορά εργασίας και στην κοινωνική της ενσωµάτωση, µέσω της ανάδειξης και της προστασίας των κοινωνικών της δικαιωµάτων. 10

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2014-2016

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2014-2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3...1 Μέτρα πολιτικής...3 Στόχος 1.1 Μέτρα πολιτικής για την

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3...1 Μέτρα πολιτικής...3 Στόχος 1.1 Μέτρα πολιτικής για την ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3...1 Μέτρα πολιτικής...3 Στόχος 1.1 Μέτρα πολιτικής για την απασχόληση...4 Πυλώνας 1 Απασχολησιµότητα...4 1. Κίνητρο επανένταξης

Διαβάστε περισσότερα

Λευκωσία 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ. Μαρία Γκασούκα ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΡΑΣΗΣ

Λευκωσία 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ. Μαρία Γκασούκα ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΡΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ Μαρία Γκασούκα ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΡΑΣΗΣ ΑΣ ΑΣ ΕΛΑΝΗ Λευκωσία 2008 1 Μαρία Γκασούκα ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL Αναπτυξιακή Σύµπραξη ΕΛΑΝΗ Έργο «Ανοικτές Πόρτες» Επιστηµονική Υπεύθυνη Έργου: Μαρία Γκασούκα Ο ΗΓΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ Φορέας Επίβλεψης:

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Προϊόντων - Εργαλείων Οδηγός Αξιοποίησης

Παρουσίαση Προϊόντων - Εργαλείων Οδηγός Αξιοποίησης ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΙΙΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ικτύωση και Συντονισµός υπαρχουσών και νέων δοµών και µετεξέλιξή τους σε one stop shops ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιφερειακές Προσεγγίσεις Τοπικά ίκτυα Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2007-2013 ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2007-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΟΡΑΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΔΙΩΞΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Αθηναίων ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Αθηναίων ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Αθηναίων ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 2 Παρουσίαση της Πράξης Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΗ του Κ.Ε.Θ.Ι. στην ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 5.1.

ΣΥΜΒΟΛΗ του Κ.Ε.Θ.Ι. στην ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 5.1. ΣΥΜΒΟΛΗ του Κ.Ε.Θ.Ι. στην ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 5.1. Θετικές ράσεις για την Ισότητα των Ευκαιριών Ανδρών και Γυναικών στις ΜΜΕ και στις µεγάλες επιχειρήσεις του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι Κ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Α ν Α Δ 2 0 1 6-2 0 1 8

Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι Κ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Α ν Α Δ 2 0 1 6-2 0 1 8 Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι Κ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Α ν Α Δ 2 0 1 6-2 0 1 8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ISSN 2421-7948 Διεύθυνση: Αναβύσσου 2, 2025 Στρόβολος Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΠΟ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΠΟ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΠΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΜΑΪΟΣ 2008 ΕΠΟΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Τσαµαδιάς

Διαβάστε περισσότερα

TEFNFE- A NEW CHANCE / Training Educators for Non-Formal Education

TEFNFE- A NEW CHANCE / Training Educators for Non-Formal Education TEFNFE- A NEW CHANCE / Training Educators for Non-Formal Education ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ: - EIΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Συγγραφείς: Lubica Cerna, Άννα Πηλαβάκη, Rumen Valchev

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Έργα στο πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL...4 A. Έργα που αναφέρονται σε απασχόληση για µετανάστριες...4 1 ος Φορέας: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Θεµατικά πεδία δηµόσιας πολιτικής 15. Β. Θεσµοί, όργανα και δοµές παραγωγής πολιτικών 22

Α. Θεµατικά πεδία δηµόσιας πολιτικής 15. Β. Θεσµοί, όργανα και δοµές παραγωγής πολιτικών 22 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 4 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ 6 ΠΡΩΤΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 1. Τροποποίηση του Οικογενειακού ικαίου 11 2. Νόµος για την αντιµετώπιση της βίας

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην Ευρώπη: Κύπρος 2011

Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην Ευρώπη: Κύπρος 2011 Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην Ευρώπη: Κύπρος 2011 Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην Ευρώπη Κ ύ π ρ ο ς 2 0 1 1 ISBN 978-9963-43-948-5 Υπεύθυνος Λειτουργός Γιάννα Κορέλλη, Λειτουργός

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση για τη προώθηση της ισότητας ευκαιριών µεταξύ ανδρών και γυναικών στο πλαίσιο της οργάνωσης και της λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Εισήγηση για τη προώθηση της ισότητας ευκαιριών µεταξύ ανδρών και γυναικών στο πλαίσιο της οργάνωσης και της λειτουργίας των επιχειρήσεων. Εισήγηση για τη προώθηση της ισότητας ευκαιριών µεταξύ ανδρών και γυναικών στο πλαίσιο της οργάνωσης και της λειτουργίας των επιχειρήσεων. Σεπτέµβριος 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κύρια χαρακτηριστικά της γυναικείας

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ Ο Χ Ο Ι Α ν Α Δ 2 0 1 5

Σ Τ Ο Χ Ο Ι Α ν Α Δ 2 0 1 5 Σ Τ Ο Χ Ο Ι Α ν Α Δ 2 1 5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΟΥNΙΟΣ 214 ISSN 1986-82Χ Διεύθυνση: Αναβύσσου 2, 225 Στρόβολος Τ.Θ. 25431, 1392 Λευκωσία Τηλέφωνο: +357

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπα Υλοποίησης Επιµέρους ράσεων

Έντυπα Υλοποίησης Επιµέρους ράσεων Υπόδειγµα 3: Έντυπα Υλοποίησης Επιµέρους ράσεων ΒΟΙΩΤΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ ΣΣΥΜΒΟΥΛΕΥ ΤΤ ΙΚΗ Ι Τίτλος - Περιγραφή Σχέδιο Ολοκληρωµένης Βοιωτικό ίκτυο Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ. από το ικαιούχο/α.σ

ΣΧΕ ΙΟ. από το ικαιούχο/α.σ ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ Ι ΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ράσεις κοινωνικής ένταξης ευάλωτων οµάδων ήµων Αγρινίου, Θέρµου και Ξηροµέρου, περιφερειακής ενότητας Αιτωλοακαρνανίας» από το ικαιούχο/α.σ «ίκτυο Αλληλεγγύης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. KYKΛOS

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. KYKΛOS ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 03 Χαιρετισμός από την Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) 04 Χαιρετισμός από τη Μονάδα Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) 05 Παρουσίαση του προτύπου Investors in People 09 Λεξιλόγιο 10

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 COM(2011) 607 final /2 2011/0268 (COD) CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 607 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques Πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων»

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» του Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ. 2007-2013 (κωδ. ΟΠΣ 393311) Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ 2008-2010

ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ 2008-2010 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ 2008-2010 Λευκωσία Οκτώβριος 2008 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ 1 - ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ...4 1.1

Διαβάστε περισσότερα

«Εκπαίδευση στη Συµβουλευτική των Επιχειρήσεων βασισµένη στο Φύλο»

«Εκπαίδευση στη Συµβουλευτική των Επιχειρήσεων βασισµένη στο Φύλο» «Εκπαίδευση στη Συµβουλευτική των Επιχειρήσεων βασισµένη στο Φύλο» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΕΛΑΝΗ ΕΡΓΟ ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ Συγγραφέας και Επιστηµονική Υπεύθυνη Έργου Μαρία Γκασούκα 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α. Οι ΜΜΕ στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 2 0 0 0 2 0 0 3 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2004 ISBN -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΕΝΔΥΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ. Τι είναι και τι κάνει. Κοινωνική Ευρώπη

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΕΝΔΥΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ. Τι είναι και τι κάνει. Κοινωνική Ευρώπη ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΕΝΔΥΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ Τι είναι και τι κάνει Κοινωνική Ευρώπη Δεν είναι υπεύθυνη ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε κάποιο άτομο που ενεργεί εκ μέρους της Επιτροπής για την ενδεχόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ (ΜΠΣ) «ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΠΡΟΦΙΛ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» 28 Ιανουαρίου 2005 ΣΥΝΕ ΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΛΕΒΑ ΕΩΝ

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΠΡΟΦΙΛ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» 28 Ιανουαρίου 2005 ΣΥΝΕ ΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΛΕΒΑ ΕΩΝ νέων δοµών και µετεξέλιξή τους σε one-stop shop ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΠΡΟΦΙΛ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» 28 Ιανουαρίου 2005 ΣΥΝΕ ΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΛΕΒΑ ΕΩΝ Υλικό Εργαστηρίου Forum για

Διαβάστε περισσότερα