ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ακαδ. Έτους

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ακαδ. Έτους 2006-2007"

Transcript

1 ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ακαδ. Έτους ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ...2 Βραχορίτη Σάρα...2 Επιβλέπων: Θωμαδάκης Σταύρος...2 ΕΓΧΩΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΣΤΟ Χ.Α.: ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ, ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΓΕΣ ΦΑΣΕΩΝ...3 Τσώτσος Γεώργιος...3 Επιβλέπων: Δημητρίου Ιωάννης...3 ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΙΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ...4 Κουρούνη Ενκελέϊντα...4 Επιβλέπων: Μυλωνάς Νικόλαος...4 Η ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ (BASEL ΙΙ) ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ...5 Σιδηρά Κωνσταντίνα...5 Επιβλέπων: Αλεξάκης Παναγιώτης...5 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΣΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ...6 Παπαδογιαννάκης Φώτης...6 Επιβλέπων: Καινούργιος Δημήτριος...6 Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ...7 Κατεβάτης Αθανάσιος...7 Επιβλέπων: Καινούργιος Δημήτριος...7 Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ Σ.Μ.Ε. ΣΤΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΕΙΚΤΗ FTSE/ASE Κορδαλής Παναγιώτης...8 Επιβλέπων: Μεϊντάνης Σίμος...8 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ...9 Πιπίνης Μιχαήλ...9 Επιβλέπων: Μυλωνάς Νικόλαος...9 ΕΝΑΣ ΕΛΕΓΧΟΣ KARUSH-KUHN-TUCKER ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΤΟΤΗΤΑ/ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ...10 Γαλώνης Γαβριήλ...10 Επιβλέπων: Δημητρίου Ιωάννης...10 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΞΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ, ΙΝΔΙΑΣ ΚΑΙ ΒΡΑΖΙΛΙΑΣ...11 Κτιστάκης Μιχαήλ...11 Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Κωστελέτου Νικολίνα...11 Η ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΖΗΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ...12 Μήτρου Ευΐσα...12 Επιβλέπων Αλεξάκης Παναγιώτης...12 ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ...13 Λιάγκα Βασιλική...13 Επιβλέπων Θωμαδάκης Σταύρος...13 ΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΩΝ ΑΞΕ ΚΑΙ Ο ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ...14 Θεοδόση Ευγενία...14 Επιβλέπων: Μαματζάκης Μανώλης...14 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Θεοδώρου Χαρίκλεια...15 Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Μπουρνόβα Ευγενία

2 ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Βραχορίτη Σάρα Επιβλέπων: Θωμαδάκης Σταύρος Εξαιτίας του εκτενέστατου περιεχομένου του τομέα των Συγχωνεύσεων και Εξαγορών επιχειρήσεων, η εργασία αυτή αποτελεί μία απόπειρα προσέγγισης και κατανόησης των βασικών χαρακτηριστικών αυτής της επενδυτικής δραστηριότητας καθώς και του τρόπου λειτουργίας της. Η εργασία αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος αποτελεί μία επισκόπηση της σύγχρονής -μια και το ίδιο το φαινόμενο είναι σχετικά σύγχρονο- βιβλιογραφίας και αρθογραφίας. Αρχικά γίνεται μία σύντομη ιστορική αναδρομή και αποσαφήνιση των βασικών εννοιών και κατηγοριών. Επίσης γίνεται αναφορά στις επιπτώσεις που έχουν οι Συγχωνεύσεις και οι Εξαγορές στον ανταγωνισμό, καθώς και στο ρόλο της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Εν συνεχεία, αναφέρονται τα χαρακτηριστικά των Συγχωνεύσεων και Εξαγορών, οι λόγοι πραγματοποίησης αυτών, οι παράγοντες που τις καθορίζουν, τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, καθώς και τρόποι εχθρικών εξαγορών και οι αμυντικές τακτικές, στην περίπτωση που δεν υπάρχει η συναίνεση και των δύο μελών. Το κεφάλαιο 9 αναφέρεται στη δημιουργία νέας αξίας μέσω των Σ&Ε ενώ το 10 στους τρόπους αποτίμησης των εταιρειών στόχων και στους τρόπους πληρωμής. Τέλος τα κεφάλαια 11 και 12 εξετάζουν τα κριτήρια ελέγχου της αποδοτικότητας μιας Σ ή Ε καθώς και το αποτέλεσμα που τελικά επιτεύχθηκε μέχρι τώρα μέσω αυτών. Στο δεύτερο μέρος γίνεται μία στατιστική ανάλυση της επίδρασης των ανακοινώσεων για Σ ή Ε στις αποδόσεις των μετοχών των αγοραζόμενων εταιρειών από τη μια, και των αγοραστριών από την άλλη. Εξετάζεται χωριστά η επίδραση της ιδιωτικής πληροφόρησης και αυτή της δημόσιας ανακοίνωσης, ενώ ακολουθεί μια σύγκριση των επιδράσεων των εταιρειών στόχων και των αγοραστριών εταιρειών. Η μελέτη αυτή γίνεται με ελέγχους στατιστικών υποθέσεων και διαγράμματα των μέσων ημερήσιων και αθροιστικών αποδόσεων για κάποιο διάστημα πριν και μετά την ανακοίνωση. 2

3 ΕΓΧΩΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΣΤΟ Χ.Α.: ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ, ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΓΕΣ ΦΑΣΕΩΝ Τσώτσος Γεώργιος Επιβλέπων: Δημητρίου Ιωάννης Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να εξετάσει τη μεταβλητότητα του Γενικού Δείκτη και επιμέρους δυναμικές διασυνδέσεις μεταξύ χρηματιστηριακών δεικτών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.). Χρησιμοποιώντας τις τιμές του Γενικού Δείκτη κατά την περίοδο 2 Ιανουαρίου 1991 έως 21 Ιουνίου 2006 και των δεικτών Κεφαλαιοποίησης και των κλαδικών δεικτών του Χ.Α. κατά την περίοδο 2 Ιανουαρίου 2006 έως 21 Ιουνίου 2006, διερευνούμε αρχικά την αποτελεσματικότητα της αγοράς, ενώ εξετάζουμε παράλληλα την ύπαρξη μακροχρόνιων ωφελειών από τη διαφοροποίηση ενός εγχώριου χαρτοφυλακίου. Έπειτα, ελέγχουμε τους δείκτες για την ύπαρξη μεταξύ τους δυναμικών σχέσεων τύπου Granger. Τέλος, αναπτύσσουμε ένα μη-γραμμικό υπόδειγμα εναλλαγής φάσεων κατά Markov για να προσδιορίσουμε υποκείμενες φάσεις στη γενική εξέλιξη του Γενικού Δείκτη του Χ.Α.. Κατόπιν εκτενέστατων υπολογισμών, τα αποτελέσματα της ανάλυσης μας οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι η ελληνική κεφαλαιαγορά δεν είναι αποτελεσματική σε σημαντικό βαθμό. Με την κατασκευή χαρτοφυλακίων, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο εγχώριας διαφοροποίησης από συγκεκριμένους κλάδους πετύχαμε σημαντικά οφέλη λόγω μείωσης του μη-συστηματικού κινδύνου. Επίσης, διαπιστώσαμε την ύπαρξη γραμμικών αιτιωδών σχέσεων στο μεγαλύτερο μέρος των δεικτών φανερώνοντας τη μηανεξαρτησία των σειρών. Τέλος, λάβαμε το πιο σημαντικό αποτέλεσμα της διπλωματικής εργασίας, ότι ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. χαρακτηρίζεται από δύο στοχαστικές φάσεις, υψηλής και χαμηλής μεταβλητότητας, οι οποίες επηρεάζουν τόσο το μέσο, όσο και τη διακύμανση με σημαντικές επιπτώσεις στην προβλεπτική ικανότητα οποιουδήποτε υποδείγματος. 3

4 ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΙΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ Κουρούνη Ενκελέϊντα Επιβλέπων: Μυλωνάς Νικόλαος Η παρούσα εργασία μελετά την συμπεριφορά μερικών ευρωπαϊκών χρηματιστηριακών αγορών. Συγκεκριμένα ασχολείται με την διερεύνηση της ύπαρξης αλληλεξάρτησης μεταξύ των χρηματιστηρίων, δηλαδή το κατά πόσο οι αγορές αυτές ακολουθούν η μία την άλλη και κατά πόσο θα παρουσιάσουν κοινές τάσεις στο μέλλον. Ένα επιπλέον ζήτημα που η έρευνα διερευνά είναι η σχέση που υπάρχει μεταξύ των χρηματιστηριακών αγορών και μερικών μακροοικονομικών μεταβλητών όπως το επίπεδο του πραγματικού ΑΕΠ, οι συναλλαγματικές ισοτιμίες, τα επιτόκια και ο δείκτης τιμών καταναλωτή (πληθωρισμός). Για την εύρεση αποτελεσμάτων και την διεξαγωγή συμπερασμάτων διενεργείται εμπειρική ανάλυση η οποία βασίζεται σε χρήσιμες θεωρίες και μεθοδολογίες όπως η θεωρία συνολοκλήρωσης κατά Johansen και η Panel Data Ανάλυση. Τα αποτελέσματα που προκύπτουν συμφωνούν με τις διεθνείς θεωρητικές και εμπειρικές μελέτες και αποκαλύπτουν ότι υπάρχει έντονος βαθμός αλληλεξάρτησης μεταξύ των επιλεγμένων χρηματιστηριακών αγορών και καταδεικνύουν επίσης την ύπαρξη κάποιας σημαντικής σχέσης μεταξύ των χρηματιστηριακών αγορών και των επιλεγμένων μακροοικονομικών μεταβλητών. 4

5 Η ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ (BASEL ΙΙ) ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σιδηρά Κωνσταντίνα Επιβλέπων: Αλεξάκης Παναγιώτης Η μελέτη αυτή εξετάζει τη ποσοτική εκτίμηση της επίπτωσης των κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι λειτουργικού κινδύνου σύμφωνα με το νέο Σύμφωνο της Επιτροπής της Βασιλείας (Basel II) στις Ελληνικές Επιχειρήσεις επενδύσεων. Η ποσοτική αυτή ανάλυση επιχειρείται για πρώτη φορά, καθώς θα αρχίσει ουσιαστικά να εφαρμόζεται πλήρως από 1 Ιανουαρίου Παράλληλα, μέσα στα πλαίσια της έρευνας, επιχειρείται η αποτύπωση της ευρύτερης σύγχρονης χρηματοπιστωτικής πραγματικότητας, τόσο σε ότι αφορά, γενικότερα, στις κεφαλαιαγορές, όσο και, ειδικότερα, στο κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των Ε.Π.Ε.Υ. (Εταιριών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών), στις οποίες θα εφαρμοσθούν οι νέες διατάξεις περί επάρκειας κεφαλαίων. Η αποτύπωση αυτή αποσκοπεί στη γενικότερη κατανόηση του χρηματοπιστωτικού περιβάλλοντος και του λόγου για τον οποίο οδηγηθήκαμε στην εισαγωγή ενός νέου κινδύνου, του λειτουργικού, στο νέο Σύμφωνο την Επιτροπής της Βασιλείας. Ο γενικότερος στόχος της έρευνας, είναι η καλύτερη κατανόηση του νέου Σύμφωνου της Επιτροπής της Βασιλείας, καθώς και ο λόγος για τον οποίον καθίσταται επιτακτική η ανάγκη ένταξης σε αυτό, μιας νέας μορφής κινδύνου, του λειτουργικού. 5

6 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΣΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Παπαδογιαννάκης Φώτης Επιβλέπων: Καινούργιος Δημήτριος Στις περισσότερες χρηματιστηριακές αγορές η εμφάνιση ημερολογιακών ανωμαλιών είναι ένα φαινόμενο που συναντάται συχνά και έχει γίνει αντικείμενο έρευνας από αρκετούς χρηματοοικονομικούς ερευνητές. Σαφή εξήγηση δεν έχει δοθεί αλλά είναι γεγονός ότι τέτοιες στρεβλώσεις είναι εν μέρει, ενδείξεις χαμηλού βαθμού αποτελεσματικότητας της αγοράς. Στόχος της παρούσας εργασίας, είναι η έρευνα τριών ημερολογιακών ανωμαλιών όπως το φαινόμενο της ημέρας, το φαινόμενο του μήνα και το φαινόμενο του δεκαπενθήμερου στην ελληνική αγορά παραγώγων και πιο συγκεκριμένα στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης με υποκείμενο τους δείκτες υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ASE 20 και μεσαίας FTSE/ASE 40. Για την έρευνα μας χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων και ενός μοντέλου GARCH(1,1) εκτιμώντας και στις δύο περιπτώσεις τις αποδόσεις των συμβολαίων με τη χρήση ψευδομεταβλητών. Τελικά διαπιστώνεται η ύπαρξη και των τριών αυτών ημερολογιακών ανωμαλιών στο ελληνικό χρηματιστήριο παραγώγων. 6

7 Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Κατεβάτης Αθανάσιος Επιβλέπων: Καινούργιος Δημήτριος Η επίδραση της ωρίμανσης των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης στην μεταβλητότητα των τιμών των συμβολαίων (maturity effect), γνωστή και ως υπόθεση του Samuelson (1965), αποτελεί το αντικείμενο μελέτης της παρούσας διπλωματικής εργασίας. Χρησιμοποιώντας τους δείκτες υψηλής FTSE/ASE 20 και μεσαίας FTSE/ASE 40 κεφαλαιοποίησης, εξετάζεται η παραπάνω επίδραση για την περίπτωση της Ελληνικής Αγοράς Παραγώγων. Για την εξέταση αυτή, γίνεται χρήση τόσο των υποδειγμάτων της υπό συνθήκης μεταβλητότητας GARCH και EGARCH, όσο και της μεθόδου των Ελαχίστων Τετραγώνων, με στόχο την σύγκριση των αποτελεσμάτων των παραπάνω υποδειγμάτων. Επιπλέον, επιχειρείται προέκταση του θέματος προς την εξέταση της συμπεριφοράς του φαινομένου της λήξης των συμβολαίων, τόσο με την εισαγωγή του όγκου συναλλαγών των συμβολαίων και του αριθμού των ανοιχτών συμβολαίων στο υπόδειγμα, όσο και για την περίπτωση της ανοδικής και πτωτικής περιόδου της Ελληνικής Αγοράς Παραγώγων. Τέλος, διερευνάται η προσέγγιση της υπόθεσης του Samuelson μέσω της υπόθεσης των Bessembinder et al (1996), με απώτερο σκοπό τη σύγκριση των αποτελεσμάτων ανάμεσα στις δύο υποθέσεις. Τα αποτελέσματα της έρευνας υποδεικνύουν την αντίστροφη σχέση ανάμεσα στην μεταβλητότητα των τιμών των συμβολαίων των δύο δεικτών και του χρόνου που απομένει μέχρι την λήξη των συμβολαίων αυτών. 7

8 Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ Σ.Μ.Ε. ΣΤΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΕΙΚΤΗ FTSE/ASE20 Κορδαλής Παναγιώτης Επιβλέπων: Μεϊντάνης Σίμος Σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας αποτελεί η ανάλυση της ενδεχόμενης επίδρασης της εισαγωγής των Σ.Μ.Ε. πάνω στην υποκείμενη αγορά του Χ.Α.. Πιο συγκεκριμένα, μελετάται η επίδραση της εισαγωγής της αγοράς Σ.Μ.Ε. στο δείκτη FTSE/ASE20 πάνω στο μέγεθος και τη δομή της μεταβλητότητας της υποκείμενης αγοράς,, λαμβάνοντας υπόψη τις διεθνείς μακροοικονομικές συνθήκες, το φαινόμενο της περιόδου διακοπής των συναλλαγών (Non trading period effect) και το φαινόμενο των μη ταυτόχρονων συναλλαγών (Non Synchronous Trading). Η υπό ανάλυση χρονική περίοδος καλύπτει το χρονικό διάστημα από τον Αύγουστο του 1998 έως τον Σεπτέμβρη του Για την ανάλυση της συγκεκριμένης επίδρασης χρησιμοποιήθηκε το υπόδειγμα EGARCH(1,0), το οποίο ανήκει στην οικογένεια των υποδειγμάτων αυτοπαλίνδρομης υπό συνθήκη ετεροσκεδαστικότητας. Τα αποτελέσματα της έρευνας υποδεικνύουν ότι υφίσταται σημαντική, σταθερή και αρνητική επίδραση της εισαγωγής της αγοράς Σ.Μ.Ε πάνω στη μεταβλητότητα της υποκείμενης αγοράς. Επίσης, η μείωση αυτή συνοδεύεται από την μείωση (αν όχι απαλοιφή) της ασυμμετρίας, την σχετική αύξηση της επίδρασης των πρόσφατων (χθεσινών) νέων, καθώς και την απόλυτη αύξηση της επίδρασης των παλαιότερων νέων στην υπό συνθήκη μεταβλητότητα των αποδόσεων του συγκεκριμένου δείκτη. Ο συνδυασμός των παραπάνω αποτελεσμάτων θέτει βάσιμες υποψίες για την ύπαρξη σχετικής βελτίωσης της αποτελεσματικότητας της υποκείμενης αγοράς του δείκτη FTSE/ASE20, μετά την έλευση της αντίστοιχης αγοράς Σ.Μ.Ε.. 8

9 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ Πιπίνης Μιχαήλ Επιβλέπων: Μυλωνάς Νικόλαος Η παρούσα διπλωματική εργασία θα μελετήσει τα χαρακτηριστικά των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου και τις στρατηγικές που μπορούν να εφαρμοστούν με αυτά ώστε να αναζητηθεί η πλέον αποδοτική με το μικρότερο δυνατό κίνδυνο. Τα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου θα συγκριθούν με τα αντίστοιχα άλλων χωρών της ευρωζώνης για να αναζητηθούν οι διαφορές και οι ομοιότητες. Η εργασία θα επικεντρωθεί στα ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου που έχουν διάρκεια από 3 έως 20 έτη. Τα ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου που εκδίδονται στην Εγχώρια Αγορά και αγοράζονται στη Δευτερογενή Αγορά, υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου 10% επί του τοκομεριδίου ενώ σε περίπτωση που αποκτηθούν μέσω δημόσιας εγγραφής και διακρατηθούν μέχρι τη λήξη τους δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου. Μεταξύ άλλων, θα πραγματοποιηθεί εκτενής βιβλιογραφική ανασκόπηση στη διεθνή βιβλιογραφία καθώς και αναφορά το βιβλίο του Frank Fabozzi The Handbook of Fixed Income Securities. 9

10 ΕΝΑΣ ΕΛΕΓΧΟΣ KARUSH-KUHN-TUCKER ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΤΟΤΗΤΑ/ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ Γαλώνης Γαβριήλ Επιβλέπων: Δημητρίου Ιωάννης Πολύ συχνά στην οικονομία, στη θεωρία αποφάσεων, στη βιολογία, στη φυσική εμφανίζονται σύνολα δεδομένων που το γράφημά τους δείχνει αρχικά κυρτό και μετά κοίλο, αλλά η ιδιότητα αυτή έχει απωλεσθεί λόγω σφαλμάτων που περιέχουν τα δεδομένα. Παραδείγματος χάριν, στη λήψη αποφάσεων, μια συνάρτηση χρησιμότητας συνήθως είναι κυρτή για μικρές επενδύσεις και κοίλη για μεγάλες, διότι αρχικά επιδεικνύεται ροπή προς τον κίνδυνο (αύξουσα οριακή χρησιμότητα) και στη συνέχεια αποστροφή (φθίνουσα οριακή χρησιμότητα). Οι καμπύλες θερμοκρασίας σε πυρηνικούς αντιδραστήρες, η μεγέθυνση βακτηριδίων, η συντήρηση μηχανών, είναι επίσης περιπτώσεις των οποίων οι υποκείμενες καμπύλες είναι κυρτές/κοίλες. Στόχος της εργασίας αυτής είναι η ανάπτυξη ενός ελέγχου της υποκείμενης κυρτότητας/κοιλότητας διακριτών δεδομένων χρησιμοποιώντας μεθοδολογίες τύπου πολλαπλασιαστή Lagrange ή πιο γενικά Karush-Kuhn-Tucker εκτιμητή των δεδομένων που ελαχιστοποιεί το άθροισμα των τετραγώνων των σφαλμάτων υπό τον περιορισμό ότι οι δεύτερες διηρημένες διαφορές θα αλλάξουν πρόσημο μία φορά (ως εάν η δεύτερη παράγωγος της υποκείμενης συνάρτησης να αλλάξει πρόσημο μία φορά). Συγκεκριμένα αναπτύσσεται ένας έλεγχος για την υπόθεση της κυρτότητας/κοιλότητας ή της κοιλότητας/κυρτότητας των δεδομένων, ως προς εναλλακτική την κυρτότητα ή την κοιλότητα αυτών. Η μεθοδολογία είναι σύμφωνη θεωρητικά με αυτή του Wolak (1987) για έναν έλεγχο όπου το πρόβλημα ορίζεται από γενικούς γραμμικούς ανισοτικούς περιορισμούς, ενώ από υπολογιστικής πλευράς χρησιμοποιεί τον αλγόριθμο κυρτότητας/κοιλότητας του Demetriou (1993). Ο έλεγχος συνίσταται από τις εξής τέσσερεις εναλλακτικές υποθέσεις: κυρτότητα/κοιλότητα ή κοιλότητα/κυρτότητα, κυρτότητα, κοιλότητα και γραμμικότητα των δεδομένων. Για την υλοποίηση του ελέγχου αναπτύχθηκε ένα ευέλικτο πληροφοριακό σύστημα που χρησιμοποιεί τους κώδικες Fortran του Demetriou (2006) σε περιβάλλον Excel. 10

11 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΞΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ, ΙΝΔΙΑΣ ΚΑΙ ΒΡΑΖΙΛΙΑΣ Κτιστάκης Μιχαήλ Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Κωστελέτου Νικολίνα Η παρούσα μελέτη παρουσιάζει το θεωρητικό πλαίσιο γύρω από τη σχέση των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων με την Ανταγωνιστικότητα και αναζητά την εμπειρική της επαλήθευση σε τρεις αναδυόμενες οικονομικές δυνάμεις του σύγχρονου κόσμου: την Κίνα, την Ινδία και τη Βραζιλία. Μολονότι, η έννοια της ανταγωνιστικότητας έχει συζητηθεί πολλάκις, δεν υπάρχει ομοφωνία γύρω από τον ορισμό και τη μέτρησή της. Ωστόσο, μια ικανοποιητική προσέγγιση αυτής της έννοιας δίνεται μέσω της Πραγματικής Συναλλαγματικής Ισοτιμίας κάθε χώρας. Θεωρητικά δεν εντοπίζεται μια σαφής και μονομερής σχέση μεταξύ αυτών των δυο μεγεθών, ενώ συχνά διαφαίνεται και η επιρροή άλλων παραγόντων όπως του ευρύτερου οικονομικού και πολιτικού περιβάλλοντος. Τέλος, επιχειρείται η παρουσίαση του επενδυτικού περιβάλλοντος και των ριζικών οικονομικών μεταρρυθμίσεων που έλαβαν χώρα στις τρεις αυτές οικονομίες κατά την προηγούμενη 25ετία, ώστε στις μέρες μας να αναδειχθούν υπολογίσιμες ανταγωνιστικές δυνάμεις του παγκόσμιου οικονομικού γίγνεσθαι. 11

12 Η ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΖΗΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ Μήτρου Ευΐσα Επιβλέπων Αλεξάκης Παναγιώτης Το θέμα της παρούσας διπλωματικής εργασίας εμπίπτει στην ευρύτερη ενότητα της νομισματικής θεωρίας και πολιτικής. Ειδικότερα, ασχολείται με θέματα, όπως αυτά των μέσων, των στόχων και του μηχανισμού μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής καθώς επίσης, και των διαφόρων θεωριών που έχουν διατυπωθεί σχετικά με τη ζήτηση χρήματος. Επιπλέον, εξετάζονται εμπειρικά θέματα, όπως η άσκηση της νομισματικής πολιτικής στην Αλβανία ενώ παράλληλα, χρησιμοποιώντας σύγχρονες οικονομετρικές μεθόδους εξετάζεται η σταθερότητα της ζήτησης χρήματος στην Αλβανία. Ο πρωταρχικός στόχος της νομισματικής πολιτικής είναι η διατήρηση της σταθερότητας του επιπέδου των τιμών και η κεντρική τράπεζα της Αλβανίας επιδιώκει τον συγκεκριμένο στόχο θεσπίζοντας τον ενδιάμεσο στόχο για την προσφορά χρήματος με την ευρεία έννοια. Σχετικά με την σταθερότητα της ζήτησης χρήματος, εξετάζεται η ύπαρξη μιας μακροχρόνιας σχέσης ισορροπίας ανάμεσα στην πραγματική ζήτηση χρήματος (με την στενή και την ευρεία έννοια), το πραγματικό ΑΕΠ, τα επιτόκια και την συναλλαγματική ισοτιμία χρησιμοποιώντας την τεχνική συνολοκλήρωσης του Johansen. Από την ανάλυση προκύπτει ότι το νομισματικό μέγεθος με την στενή έννοια δεν αντιπροσωπεύει το κατάλληλο μέγεθος για τον υπολογισμό της ζήτησης χρήματος στην Αλβανία, αντιθέτως τα μεγέθη με την ευρεία έννοια αποτελούν κατάλληλα μεγέθη. 12

13 ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Λιάγκα Βασιλική Επιβλέπων Θωμαδάκης Σταύρος Η μερισματική πολιτική των επιχειρήσεων έχει προβληματίσει στο παρελθόν τόσο την ακαδημαϊκή κοινότητα, όσο και τις ηγεσίες των επιχειρήσεων. Υπάρχουν πολλές θεωρητικές προσεγγίσεις για τον ρόλο της μερισματικής πολιτικής χωρίς να καταλήγουμε σε κοινά αποδεκτές αρχές. Χαρακτηριστικό είναι ότι στο παρελθόν ερευνητές έχουν χαρακτηρίσει την μερισματική πολιτική σαν ένα puzzle, του οποίου τα κομμάτια δεν ταιριάζουν μεταξύ τους Σκοπός της παρούσας εργασίας, είναι να δώσει το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται η μερισματική πολιτική στην Ελλάδα και να παρουσιάσει κάποια στοιχεία για να κατανοηθεί η έννοια της μερισματικής απόδοσης. Η οικονομετρική μεθοδολογία που ακολουθείται, καλείται να ερμηνεύσει την επίδραση του συστηματικού κινδύνου της αγοράς πάνω στη μερισματική απόδοση του εκάστοτε χαρτοφυλακίου, χρησιμοποιώντας το μοντέλο των Combola-Liu (1993). Η συγκεκριμένη εργασία χρησιμοποιεί πολύ πρόσφατα στοιχεία του Χρηματιστηρίου Αθηνών, αναλύει δεδομένα για την περίοδο και εξετάζει ένα δείγμα επιχειρήσεων από όλους τους κλάδους των εταιρειών που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. 13

14 ΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΩΝ ΑΞΕ ΚΑΙ Ο ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Θεοδόση Ευγενία Επιβλέπων: Μαματζάκης Μανώλης Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν μειώσει σημαντικά τους εταιρικούς φορολογικούς συντελεστές τους προκειμένου να προκαλέσουν μετατοπίσεις της παραγωγικής ικανότητας σε αυτές. Αυτή η μελέτη αναλύει εμπειρικά πως οι εισροές ΑΞΕ που κατευθύνονται σε αυτές τις χώρες αντιδρούν σε αυτές τις φορολογικές πολιτικές. Εκτιμούμε ένα panel για τις 15 και ένα για τις 25 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που περιλαμβάνονται και τα 10 νέα Κράτη Μέλη για τα έτη Τελικά, διαπιστώνουμε ότι ακόμη και αν ο φορολογικός ανταγωνισμός είναι δυνατός μεταξύ των χωρών της ΕΕ, δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε μια μηδενική εταιρική φορολογία με σκοπό την προσέλκυση ΑΞΕ. Για να καταλήξουμε σε αυτό το συμπέρασμα αναλύουμε αρχικά το ρόλο των φορολογικών συντελεστών ως προσδιοριστικό παράγοντα των ΑΞΕ και συγκρίνουμε στη συνέχεια τη σχετική σπουδαιότητα των διαφόρων άλλων παραγόντων. 14

15 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Θεοδώρου Χαρίκλεια Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Μπουρνόβα Ευγενία Η εργασία αυτή επιχειρεί, μέσα από την επεξεργασία των στατιστικών δεδομένων της εποχής, να παρουσιάσει και να αναλύσει τις βασικές όψεις της Ελληνικής Οικονομίας της περιόδου σε σχέση με την οικοδομική δραστηριότητα της περιόδου αυτής και ειδικότερα με την οικοδομική δραστηριότητα της Αθήνας. Αρχικά παρουσιάζεται η περίοδος σε διεθνές επίπεδο και η εικοσαετία σε εθνικό επίπεδο. Στη συνέχεια αναλύονται αφενός τα οικονομικά χαρακτηριστικά της περιόδου που μας ενδιαφέρει, , τόσο σε διεθνές όσο και σε εθνικό επίπεδο και αφετέρου τα χαρακτηριστικά της οικοδομικής δραστηριότητας σε ό,τι αφορά τις ιδιωτικές κατοικίες. Στην επόμενη ενότητα επιχειρείται ο συνδυασμός των οικονομικών χαρακτηριστικών με την οικοδομική δραστηριότητα κατά την ίδια περίοδο έτσι ώστε να είμαστε σε θέση θεωρητικά να εικάσουμε ποια σχέση υπάρχει μεταξύ αυτών. Τελικά επιχειρείται μέσω της επεξεργασίας, της ανάλυσης και του σχολιασμού των διαθεσίμων στατιστικών δεδομένων να διατυπωθεί η σχέση μεταξύ μερικών σημαντικών οικονομικών μεγεθών και της οικοδομικής δραστηριότητας την ίδια περίοδο ώστε τα αποτελέσματα της θεωρητικής ανάλυσης να συγκριθούν με αυτά της οικονομετρικής επεξεργασίας. Επόμενο βήμα είναι η οικονομετρική ανάλυση μιας εξίσωσης που παρουσιάζει τη σχέση μερικών οικονομικών παραγόντων με την οικοδομική δραστηριότητα. Ουσιαστικά εξετάσαμε πειραματικά ποιοι παράγοντες επηρέασαν σε μεγάλο βαθμό την οικοδομική δραστηριότητα η οικονομική άνθηση (1953) και η οικονομική ύφεση (1974) επηρέασαν σημαντικά το υπόδειγμα αυτό. Στην ενότητα Συμπεράσματα παρουσιάζουμε όσα αναφέρθηκαν και εξετάστηκαν στην μελέτη αυτή έχοντας πλέον ως υπόβαθρο και την θεωρητική αλλά και την οικονομετρική ανάλυση. 15

Πτυχιακή εργασία. Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ALGAE A.C.

Πτυχιακή εργασία. Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ALGAE A.C. AΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τμήμα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ALGAE A.C. Σπουδάστριες: ΚΡΙΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΤΕΡΖΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία Ο ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Χ. ΛΙΟΥΛΙΑΚΗ Α.Μ. 27/10 Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008 Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΒΕΛΙΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΟΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ MSC IN G.I.S, UNIVERSITY OF LEEDS ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΤΙΚΗΣ Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΟ ΣΤΑΘΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΛΑ ΟΥ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2005-2009

ΜΕΣΟ ΣΤΑΘΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΛΑ ΟΥ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2005-2009 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (E-MBA) ΜΕΣΟ ΣΤΑΘΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΛΑ ΟΥ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και Επιλογή Μετοχών µέσω της Θεµελιώδους Ανάλυσης

Αξιολόγηση και Επιλογή Μετοχών µέσω της Θεµελιώδους Ανάλυσης ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία Αξιολόγηση και Επιλογή Μετοχών µέσω της Θεµελιώδους Ανάλυσης του ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Επιβλέπων καθηγητής : Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση της λειτουργικής διανοµής εισοδήµατος στις συνιστώσες της συναθροιστικής ζήτησης της ελληνικής οικονοµίας

Η επίδραση της λειτουργικής διανοµής εισοδήµατος στις συνιστώσες της συναθροιστικής ζήτησης της ελληνικής οικονοµίας ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ NOEΜΒΡΙΟΣ 2013 Μελέτες (Studies) / 24 Η επίδραση της λειτουργικής διανοµής εισοδήµατος στις συνιστώσες της συναθροιστικής ζήτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τομέας Οργάνωσης & Διοίκησης

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τομέας Οργάνωσης & Διοίκησης ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τομέας Οργάνωσης & Διοίκησης ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΕ ΝΟΤΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΙΡΙΓΩΤΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ - AΔΕΔΥ ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ Αθηνά Μπελεγρή-Ρομπόλη Μαρία Μαρκάκη Παναγιώτης Μιχαηλίδης ΑΘΗΝΑ 2010 33 15 15

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: <<Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ>>

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: <<Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ>> ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΓΚΑΣ ΑΕΜ: 4187 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Εμπειρική Ανάλυση σε Αμοιβαία Κεφαλαία ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Α.Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Εμπειρική Ανάλυση σε Αμοιβαία Κεφαλαία ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Α.Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ Σχολή Διοίκησης Οικονομίας Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Εμπειρική Ανάλυση σε Αμοιβαία Κεφαλαία ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες (Studies) / 23 Μακροοικονομική πολιτική, λειτουργική διανομή του εισοδήματος και ανισότητα Μια θεωρητική ανάλυση

Μελέτες (Studies) / 23 Μακροοικονομική πολιτική, λειτουργική διανομή του εισοδήματος και ανισότητα Μια θεωρητική ανάλυση ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Μελέτες (Studies) / 23 Μακροοικονομική πολιτική, λειτουργική διανομή του εισοδήματος και ανισότητα Μια θεωρητική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΘΕΜΕΛΙΩ ΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΘΕΜΕΛΙΩ ΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΘΕΜΕΛΙΩ ΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Επιµέλεια : Παπαγεώργης Αστέριος Επιβλέπων : Νούλας Αθανάσιος, Καθηγητής ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΟΨΗ... 4 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ετερογένεια του κεφαλαίου και αβεβαιότητα: μία εμπειρική προσέγγιση Α.Μ : 10001

Ετερογένεια του κεφαλαίου και αβεβαιότητα: μία εμπειρική προσέγγιση Α.Μ : 10001 Ετερογένεια του κεφαλαίου και αβεβαιότητα: μία εμπειρική προσέγγιση Σακκάς Γεώργιος Α.Μ : 10001 Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Επιβλέπων καθηγητής: κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής. Θέμα πτυχιακής εργασίας:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής. Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ - ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ CAPM &

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΟΥ WARREN BUFFETT

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΟΥ WARREN BUFFETT ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΒΑ) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΟΥ WARREN BUFFETT Επιβλέπων καθηγητής: Αθανάσιος Νούλας Εκπόνηση εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΤΩΝ Ι.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΧΩΡΕΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΒΑ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΙΜΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΕ ΝΕΥΡΟ-ΑΣΑΦΗ ΕΛΕΓΚΤΗ

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΙΜΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΕ ΝΕΥΡΟ-ΑΣΑΦΗ ΕΛΕΓΚΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΙΜΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΕ ΝΕΥΡΟ-ΑΣΑΦΗ ΕΛΕΓΚΤΗ COMMODITIE S TREND FORECASTING BY A NEURO-FUZZY CONTROLLER ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΕΞΑΓΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ:ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΤΙΜΗ ΤΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΕΞΑΓΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ:ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΤΙΜΗ ΤΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ (ΜΒΑ) ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ:ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Bobby Dazzler, Crown Prince, White Giant, Red Giant, Added) Bobby Dazzler, Crown Prince, White Giant και Red Giant.

Bobby Dazzler, Crown Prince, White Giant, Red Giant, Added) Bobby Dazzler, Crown Prince, White Giant και Red Giant. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ Η περίπτωση των εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών εταιρειών για την περίοδο 2000 2004 ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΑΘΗΣ Πτυχίο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ MBA ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΟΙ ΑΜΕΣΕΣ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοπιστωτική κατάσταση του δημόσιου τομέα της Ελλάδας Είναι βιώσιμη;

Η χρηματοπιστωτική κατάσταση του δημόσιου τομέα της Ελλάδας Είναι βιώσιμη; ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Μελέτες (Studies) / 12 Η χρηματοπιστωτική κατάσταση του δημόσιου τομέα της Ελλάδας Είναι βιώσιμη; ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΓΕΙΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία :

Διπλωματική Εργασία : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Διπλωματική Εργασία : Αιτιακές σχέσεις μεταξύ αποδόσεων μετοχών και μακροοικονομικών μεταβλητών σε μία μικρή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΠΕΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: Κουσενίδης Δημήτριος Θεσσαλονίκη Σεπτέμβριος 2009 Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΥΛΙΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΥΛΙΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΥΛΙΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΜΟΕΣ/0931

Διαβάστε περισσότερα

Συγκέντρωση και ανταγωνιστικότητα στον τραπεζικό τομέα

Συγκέντρωση και ανταγωνιστικότητα στον τραπεζικό τομέα Περίληψη Συγκέντρωση και ανταγωνιστικότητα στον τραπεζικό τομέα Εμμανουήλ Τσιριτάκης Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής Πανεπιστημίο Πειραιώς Ηλίας Τσιριγωτάκης οικονομικος

Διαβάστε περισσότερα

H νομισματική πολιτική του Ευρωσυστήματος

H νομισματική πολιτική του Ευρωσυστήματος H νομισματική πολιτική του Ευρωσυστήματος 1. Η εντολή και το καθήκον της άσκησης νομισματικής πολιτικής Η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναθέτει στο Ευρωσύστημα τον στόχο της διατήρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΡΚΕΤ ΚΑΜΠΟΣ Α.Ε.

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΡΚΕΤ ΚΑΜΠΟΣ Α.Ε. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ LOGISTICS» ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΡΚΕΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ARCH ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ARCH ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ARCH ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Διατριβή υποβληθείσα προς µερική εκπλήρωση των απαραίτητων προυποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 1.1 Επένδυση Η Επένδυση μπορεί να οριστεί ως μια δέσμευση κεφαλαίων για ένα χρονικό διάστημα, η οποία αναμένεται να αποφέρει πρόσθετα

Διαβάστε περισσότερα