Ç åõñùðáúêþ ôõðïðïßçóç ôùí áëýâùí êáé õôïóéäþñùí

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ç åõñùðáúêþ ôõðïðïßçóç ôùí áëýâùí êáé õôïóéäþñùí"

Transcript

1 Kùíóôáíôßíïò Ã. ÐáóðáëÜò Ç åõñùðáúêþ ôõðïðïßçóç ôùí áëýâùí êáé õôïóéäþñùí Óýëëïãïò Mç áíïëüãùí-hëåêôñïëüãùí B. EëëÜäïò

2 Kωνσταντίνος Γ. Πασπαλάς ιπλ. Mηχανολόγος-Hλεκτρολόγος Eπιστηµονικός Συνεργάτης AΠΘ Η ευρωπαϊκή τυποποίηση των χαλύβων και χυτοσιδήρων Σύλλογος Mηχανολόγων-Hλεκτρολόγων B. Eλλάδος

3 ISBN: , Σύλλογος Mηχανολόγων-Hλεκτρολόγων B. Eλλάδος, Θεσσαλονίκη II

4 στους δάσκαλούς µου καθηγητές Ρ. - Γ. Γραικούση, Κ. Πάττα, Β. Σωτηρόπουλο, που µε εισήγαγαν στην τυποποίηση και Α. Τζαβάρα, που µε εισήγαγε στη µεταλλογνωσία III

5 O συγγραφέας O Kωνσταντίνος Πασπαλάς γεννήθηκε στις 29 Mαρτίου 1955 στη Θεσσαλονίκη Eίναι γιός του Γεωργίου και της Kυριακής Πασπαλά Tελείωσε το ηµοτικό και το εξατάξιο Kλασσικό Γυµνάσιο στη Σκύδρα Σπούδασε στο Tµήµα Mηχανολόγων-Hλεκτρολόγων της Πολυτεχνικής Σχολής του Aριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης ( ) Mιλάει Γερµανικά, Aγγλικά, Γαλλικά Aπό το 1979 είναι Eπιστηµονικός Συνεργάτης στο Eργαστήριο Kατασκευής Συσκευών ιεργασιών του Tµήµατος Mηχανολόγων του Aριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. Συµµετέχει σήµερα στη διδασκαλία των µαθηµάτων: Καυστήρες-λέβητες, Σωληνώσεις, Εναλλάκτες θερµότητας, οχεία υπό πίεση. Παλαιότερα συµµετείχε στη διδασκαλία των µαθηµάτων: Θερµοδυναµική των µιγµάτων, Καύση, Ψύξη, Συσκευές προστασίας περιβάλλοντος. ίδαξε το µάθηµα Μετάδοση Θερµότητας στο ΤΕΙ Σερρών για ένα εξάµηνο Eργάζεται και ως ελεύθερος επαγγελµατίας µηχανικός. Eίναι µέλος του ΤΕΕ και των Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches (Γερµανική 'Eνωση Aερίου και Yδραυλικών) Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfaches (Eλβετική 'Eνωση Aερίου και Yδραυλικών) Association Française du Gaz (Γαλλική 'Eνωση Aερίου) Eίναι ο εισηγητής των σχεδίων Tεχνικών Kανονισµών "Eσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου µε πίεση λειτουργίας άνω των 50 mbar και µέγιστη πίεση λειτουργίας έως και 16 bar"(φek 236 B'/ ) "Eσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου µε πίεση λειτουργίας έως και 1 bar" (ΦEK 963 B'/ ) και "Eγκαταστάσεις υγραερίου στα κτίρια" (ΦEK 1257 B'/ ) Eκπροσωπεί το AΠΘ στην Tεχνική Eπιτροπή του EΛOT TE-84 "Aέριο". Eκπροσωπεί τον EΛOT στην Eυρωπαΐκή Tεχνική Eπιτροπή CEN/TC 234 "Gas Infrastructure" για εγκαταστάσεις αερίου και στις Eυρωπαϊκές Tεχνικές Eπιτροπές - CEN/Sector Forum Gas-Infrastructure και - CEN/Sector Forum Gas-Utilization. Παλαιότερα ως εκπρόσωπος του AΠΘ στην Tεχνική Eπιτροπή του EΛOT TE-35 "Hλιακή Eνέργεια" ήταν εισηγητής σε περισσότερα από 10 εθνικά πρότυπα του EΛOT µε αντικείµενα σωληνώσεις, µονώσεις, εναλλάκτες, δοχεία πίεσης κλπ. Συγγραφική δραστηριότητα: 1) Mετάδοση Θερµότητας, έκδοση του Συλλόγου M-H B. Eλλάδος, 2008, 3η έκδοση βελτιωµένη 2) Tεχνολογία εγκαταστάσεων και χρήσεων φυσικού αερίου, έκδοση του ΣMΗΒΕ, ) Kαυστήρες λέβητες, έκδοση του ΣMΗΒΕ, ) O τεχνικός αέριων καυσίµων, έκδοση του ΣMΗΒΕ, ) Eγκαταστάσεις ρύθµισης της πίεσης και µέτρησης ποσοτήτων αερίου, ΣMΗΒΕ, ) Eγκαταστάσεις υγραερίου, ΣMΗΒΕ, ) Mετάφραση-επιµέλεια των Γερµανικών Kανονισµών για τα καύσιµα αέρια DVGW-TRGI, ) Mετάφραση-επιµέλεια Γερµανικών Kανονισµών του DVGW για τα καύσιµα αέρια για εγκαταστάσεις µέσης και υψηλής πίεσης, ΣMΗΒΕ, 1996 'Eπαιξε 15 χρόνια βόλλεϋ µε τον Aριστοτέλη Σκύδρας, από τα οποία 3 στην A' Eθνική. IV

6 Πρόλογος Η εκπαίδευση των µηχανικών περιλαµβάνει βέβαια τη θεωρητική κατάρτιση, µε κατά το δυνατόν εκτενή και βαθιά ανάλυση φυσικών φαινοµένων, νόµων και διεργασιών. Όταν όµως το προϊόν της εργασίας τους έχει σχέση µε την ασφάλεια προσώπων αλλά και ζώων και περιουσιών, η µελέτη του αντικειµένου υπόκειται σε τυποποίηση υπολογιστικών διαδικασιών αλλά και υλικών. Έτσι π.χ. οι µελέτες των δοχείων πίεσης βασίζονται σε ευρωπαϊκά πρότυπα υπολογισµών της σειράς ΕΝ 13445, εναρµονισµένα µε την αντίστοιχη Ευρωπαϊκή Οδηγία 97/23/ΕΚ, (ή άλλα εθνικά πρότυπα οµοίως εναρµονισµένα, όπως π.χ. οι γερµανικοί κανόνες AD-Merkblätter-2000), ενώ τα επιλεγόµενα υλικά πρέπει οµοίως να ικανοποιούν τις απαιτήσεις προτύπων. Για τους λόγους αυτούς η εκπαίδευση των κατασκευαστών µηχανικών περιλαµβάνει εξοικείωση µε πρότυπα, κανόνες, κανονισµούς κλπ. Οι χάλυβες και τα λοιπά σιδηρούχα υλικά αποτελούν βασικά υλικά στις µηχανολογικές κατασκευές (µηχανές, δοχεία πίεσης, σωληνώσεις κλπ) και στατικές κατασκευές (σιδηρές κατασκευές, οπλισµένο σκυρόδεµα κλπ). Ως υλικά ευρείας κατανάλωσης υπόκεινται σε τυποποίηση. Επειδή µέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1990 η ευρωπαϊκή τυποποίηση των χαλύβων και τα λοιπών σιδηρούχων υλικών δεν είχε προχωρήσει ικανοποιητικά, η δε ελληνική εθνική τυποποίηση τους ήταν σχεδόν ανύπαρκτη, η εκπαίδευση των µηχανικών, όπως η δική µου, βασιζόταν σε ξενα πρότυπα, κυρίως γερµανικά πρότυπα DIN. Έτσι τα διδακτικά βιβλία µε τα οποία εκπαιδεύθηκα ανέφεραν υλικά κατά DIN (π.χ. σωλήνες λεβήτων από St 35.8, ελάσµατα λεβήτων από HII), όπως και γερµανικούς κανονισµούς υπολογισµού. Οµοίως µε γερµανικούς κανονισµούς, υπολογισµούς και τυποποίηση χαλύβων κατά DIN εκπαιδεύθηκε ο αδελφός µου, πολιτικός µηχανικός. Σήµερα η ευρωπαϊκή τυποποίηση των χαλύβων έχει προχωρήσει σε µεγάλη έκταση, και οι χάλυβες χαρακτηρίζονται µε το ευρωπαϊκό σύστηµα. Φυσικά χρειάζεται πολύς χρόνος για να ξαναγραφούν τα βιβλία βασιζόµενα στην ευρωπαϊκή τυποποίηση, καθώς και πολύς χρόνος για να εξοικειωθούν οι µηχανικοί µε τον ευρωπαϊκό χαρακτηρισµό των χαλύβων. Το παρόν βιβλίο γράφηκε για να γεφυρώσει το κενό το οποίο δηµιουργήθηκε στην εκπαίδευση και κυρίως στην πράξη των µηχανικών µε τη µεταπήδηση από την παλιά στην νέα (και υποχρεωτική εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης) τυποποίηση των χαλύβων. Πρώτος στόχος του βιβλίου είναι να καλύψει κατά το δυνατόν όλους τους χάλυβες, χυτοχάλυβες και χυτοσίδηρους, οι οποίοι έχουν ήδη χαρακτηρισµό κατά ΕΝ, τόσο µε σύµβολα όσο και µε αριθµούς υλικού. Ζητώ συγγνώµη, εάν κάποια υλικά µου ξέφυγαν. εύτερος στόχος είναι να βοηθηθεί ο αναγνώστης στην ανίχνευση του ευρωπαϊκού χαρακτηρισµού ενός υλικού, για το οποίο γνωρίζει από παλιά τον χαρακτηρισµό του κατά DIN, αν, βεβαίως, ακόµη υφίσταται και δεν έχει αντικατασταθεί από άλλα βελτιωµένα υλικά. Το βιβλίο περιλαµβάνει επτά κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο δίνεται σύντοµη ιστορία της τυποποίησης των χαλύβων, εθνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς. Tο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η ευρωπαϊκή τυποποίηση των χαλύβων µε βάση το αντίστοιχο ευρωπαϊκό πρότυπο. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι παλαιότεροι χαρακτηρισµοί των χαλύβων, χυτοχαλύβων και χυτοσιδήρων κατά DIN καθώς και οι νέοι χαρακτηρισµοί τους κατά την ευρωπαϊκή τυποποίηση. V

7 Στο τέταρτο κεφάλαιο δίνονται πίνακες των χαλύβων, χυτοχαλύβων και χυτοσιδήρων µε βάση τα σύµβολα και µε βάση τους αριθµούς υλικού. Στο πέµπτο κεφάλαιο δίνονται τα ευρωπαϊκά και γερµανικά πρότυπα στα οποία αναφέρονται οι πίνακες του προηγούµενου κεφαλαίου. Στο έκτο κεφάλαιο δίνονται πίνακες χαλύβων, χυτοχαλύβων και χυτοσιδήρων οι οποίοι έχουν αποσυρθεί µε βάση τα σύµβολα και µε βάση τους αριθµούς υλικού. Στο έβδοµο κεφάλαιο δίνονται πίνακες παλαιών προτύπων χαλύβων, χυτοχαλύβων και χυτοσιδήρων κατά DIN µε υπόδειξη για το νέο σύµβολο µε βάση τον ευρωπαϊκό χαρακτηρισµό. Ευχαριστώ τον καθηγητή Στ. Σκολιανό, τον αν. καθηγητή K. Ευσταθίου, τον αν. καθηγητή Αθ. Μιχαηλίδη και τον επ. καθηγητή Ν. Μιχαηλίδη του Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΑΠΘ για τη βοήθειά τους στην ορολογία του παρόντος. Ευχαριστώ το συνάδελφο και φίλο Μ-Μ Γ. Γκιθώνα, αν. διευθυντή του ΕΛΟΤ, υπεύθυνο για την τυποποίηση στη µηχανολογία και τη χαλυβουργία, για την πολύτιµη βοήθεια που µου παρείχε στη συγγραφή του παρόντος µε τη γνώση και την εµπειρία του. Ευχαριστώ τη ΣΙ ΕΝΟΡ ΑΕ για τη χορηγία, η οποία κάλυψε τα έξοδα της σύνταξης και έκδοσης του παρόντος σε ηλεκτρονική αλλά και έντυπη µορφή, και ιδιαίτερα το στέλεχός της φίλο Θ. Αποστολόπουλο. Θεσσαλονίκη, Σεπτέµβριος 2009 Κ. Γ. Πασπαλάς Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λαµβάνουν δωρεάν το παρόν σε έντυπη µορφή, παραγγέλλοντάς το στην ιστοσελίδα VI

8 Περιεχόµενα Πρόλογος σελίδα 1 Eισαγωγή Η τυποποίηση των σιδηρούχων υλικών Η ευρωπαϊκή τυποποίηση Η ευρωπαϊκή τυποποίηση για τα σιδηρούχα υλικά Η διεθνής τυποποίηση Η Συµφωνία της Βιέννης Γενικά Στόχοι της συµφωνίας Βασικές αρχές Τρόποι συνεργασίας Bιβλιογραφία Ορισµοί εννοιών και ταξινόµηση των χαλύβων Γενικά Ορισµός του χάλυβα ιάκριση ανάλογα µε τη χηµική σύσταση Καθοριστικές περιεκτικότητες κραµάτων Ορισµός κλάσεων Μη κραµατωµένοι χάλυβες Ανοξείδωτοι χάλυβες Λοιποί κραµατωµένοι χάλυβες Ταξινόµηση των κύριων κλάσεων ποιότητας Μη κραµατωµένοι χάλυβες Μη κραµατωµένοι χάλυβες ποιότητας Μη κραµατωµένοι ειδικοί χάλυβες Ανοξείδωτοι χάλυβες Λοιποί κραµατωµένοι χάλυβες Κραµατωµένοι χάλυβες ποιότητας Κραµατωµένοι ειδικοί χάλυβες Βιβλιογραφία Χαρακτηρισµός των χαλύβων Γενικά Παλαιότερος χαρακτηρισµός χαλύβων µε σύµβολα κατά DIN Σύµβολα ανάλογα µε ιδιότητες της χρήσης τους Σύµβολα ανάλογα µε τη χηµική σύσταση Σύµβολα χωρίς σταθερό σύστηµα και σχηµατισµό κατά περίπτωση Το ευρωπαϊκό σύστηµα χαρακτηρισµού των χαλύβων µε σύµβολα κατά ΕURONORM Το ευρωπαϊκό σύστηµα χαρακτηρισµού των χαλύβων µε σύµβολα κατά ΕΝ Γενικά οµή των συµβόλων ιάκριση των συµβόλων Σχηµατισµός των συµβόλων Χάλυβες της Κατηγορίας Χάλυβες της Κατηγορίας Το ευρωπαϊκό σύστηµα χαρακτηρισµού των χαλύβων µε αριθµούς υλικού κατά ΕΝ Γενικά οµή των αριθµών υλικού IV VII

9 σελίδα 3.6 Χαρακτηρισµός των χυτοσιδήρων µέσω συµβόλων και αριθµών υλικού κατά DIN Σύµβολα Αριθµοί υλικού Χαρακτηρισµός των χυτοσιδήρων µέσω συµβόλων και αριθµών υλικού κατά ΕΝ Γενικά Χαρακτηρισµός µε σύµβολα Χαρακτηρισµός µε αριθµούς υλικού Βιβλιογραφία Κατάλογοι υλικών Γενικά Κατάλογος χαλύβων µε βάση τo σύµβολο Κατάλογος χαλύβων µε βάση τoν αριθµό υλικού Κατάλογος χυτοχαλύβων µε βάση τo σύµβολο Κατάλογος χυτοχαλύβων µε βάση τoν αριθµό υλικού Κατάλογος χυτοσιδήρων µε βάση τo σύµβολο Κατάλογος χυτοσιδήρων µε βάση τoν αριθµό υλικού Κατάλογος προτύπων Ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ Γερµανικά πρότυπα DIN Προδιαγραφές του Ινστιτούτου Χάλυβα VDEh Αποσυρθέντα υλικά Γενικά Αποσυρθέντες χάλυβες µε βάση τo σύµβολο Αποσυρθέντες χάλυβες µε βάση τoν αριθµό υλικού Αποσυρθέντες χυτοσίδηροι και χυτοχάλυβες µε βάση τo σύµβολο Αποσυρθέντες χυτοσίδηροι και χυτοχάλυβες µε βάση τoν αριθµό υλικού Αποσυρθέντα πρότυπα DIN VIII

10 1 Εισαγωγή 1.1 Η τυποποίηση των σιδηρούχων υλικών Οι χάλυβες και τα λοιπά σιδηρούχα υλικά έχουν εκτενή χρήση και σηµαντική συµµετοχή στον τεχνικό πολιτισµό µας. Στη σύγχρονη εποχή, µετά τη βιοµηχανική επανάσταση, υπήρχε ανάγκη τα υλικά αυτά να έχουν κάποια ταυτότητα, από την οποία θα ήταν αναγνωρίσιµες οι ιδιότητες του συγκεκριµένου υλικού, δηλαδή η σύστασή του, η αντοχή του και οι λοιπές τεχνολογικές του ιδιότητες. Η ταυτότητα των υλικών συνήθως οριζόταν µε κάποιο αλφαριθµητικό τρόπο. Έτσι οι οργανισµοί τυποποίησης των διαφόρων κρατών προχώρησαν από νωρίς στην τυποποίηση των χαλύβων. Οι χάλυβες τυποποιήθηκαν µε βάση εθνικά πρότυπα, στα οποία ο κάθε χάλυβας (ή άλλο υλικό) ταυτοποιείτο µε συνήθως µε ένα συνδυασµό γραµµάτων και αριθµών, π.χ. St 37.2, GG-30, X 5 CrNi Αργότερα αναπτύχθηκε και σύστηµα ταυτοποίησης των χαλύβων µέσω αριθµών, π.χ. χάλυβας , χυτοσίδηρος , χάλυβας Κάθε οργανισµός τυποποίησης, ουσιαστικά κάθε χώρα, χρησιµοποιούσε τα δικά της σύµβολα. Έτσι δηµιουργούσε εν µέρει και ένα είδος συστήµατος προστατευτισµού έναντι των εισαγωγών από άλλες χώρες. Η χώρα µας, τεχνολογικά µη προχωρηµένη, και µε περιορισµένη παραγωγή και χρήση χαλύβων, δεν ανέπτυξε δικό της σύστηµα τυποποίησης των χαλύβων. Στη χώρα µας οι χάλυβες, ανάλογα µε την εφαρµογή (στην οποία θα είχε µεγαλύτερη επίδραση µια συγκεκριµένη ξένη χώρα) χρησιµοποιούσαµε τυποποίηση και σύµβολα κυρίως είτε κατά DIN, είτε κατά κάποιο αµερικανικό σύστηµα (π.χ. API, ASME, ATM), είτε αργότερα κατά ISO (όταν πλέον ιδρύθηκε ο ιεθνής Οργανισµός Τυποποίησης). Με τη δηµιουργία της πρώτης µορφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα (European Coal and Steel Community)) τέθηκαν τα θεµέλια για την άρση των µέτρων προστατευτισµού στη διακίνηση των προϊόντων χάλυβα και αναγνωρίσθηκε η ανάγκη για κοινή ευρωπαϊκή τυποποίηση. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα, πρόδροµος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν µια Οικονοµική Ένωση µεταξύ 6 κρατών, του Βελγίου, της Γαλλίας, της Γερµανίας, της Ιταλίας του Λουξεµβούργου και της Ολλανδίας. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα ιδρύθηκε µε τη συµφωνία του Παρισιού στις 18 Απριλίου 1951, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 23 Ιουλίου Οι Ευρωνόρµες (EURONORMS, το όνοµα γραφόταν επισήµως µε κεφαλαία γράµµατα,) άρχισαν να εκδίδονται από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα τη δεκαετία του 1950 για να ρυθµίσουν τη διακίνηση των προϊόντων µεταξύ των 6 κρατών-µελών. Οι Ευρωνόρµες περιείχαν προ παντός τεχνικούς όρους παράδοσης και µεθόδους δοκιµής για τους χάλυβες και τα ηµιέτοιµα προϊόντα χάλυβα. 1

11 1 Εισαγωγή 1.2 Η ευρωπαϊκή τυποποίηση Η ευρωπαϊκή τυποποίηση ήλθε να αντικαταστήσει τις εθνικές τυποποιήσεις, ώστε τελικά να υπάρχουν µόνον κοινά ευρωπαϊκά πρότυπα. Τα ευρωπαϊκά πρότυπα συντάσσονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης CEN (Comité Européen de Normalisation, European Committee for Standardisation, Europäisches Komitee für Normung). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης CEN είναι ένας µη κερδοσκοπικός οργανισµός µε αποστολή να υποστηρίξει την ευρωπαϊκή οικονοµία στο διεθνές εµπόριο, την ευηµερία των ευρωπαίων πολιτών και την προστασία του περιβάλλοντος µε την ανάπτυξη, διατήρηση και διανοµή συναφών προτύπων και προδιαγραφών. Έχει έδρα τις Βρυξέλλες. Η CEN ιδρύθηκε το Στη CEN συµµετέχουν όλοι οι εθνικοί οργανισµοί τυποποίησης των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερµανία, ανία, Ελλάδα, Εσθονία, Ηνωµένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεµβούργο, Μάλτα, Ολλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουµανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχία και Φιλλανδία), καθώς και των 3 άλλων κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ελεύθερου Εµπορίου (European Free Trade Association, EFTA, Ελβετία, Ισλανδία, Νορβηγία). Η Ελλάδα εκπροσωπείται από τον ΕΛΟΤ, τον Ελληνικό Οργανισµό Τυποποίησης. Συνδεδεµένα µέλη µε τη CEN είναι οι Οργανισµοί Τυποποίησης ορισµένων άλλων κρατών, µη µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Αλβανία, Αρµενία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κροατία, FYROM, Γεωργία, Ισραήλ, Ιορδανία, Λίβανος, Μολδαβία, Μαυροβούνιο, Σερβία, Τυνησία, Τουρκία, Ουκρανία), οι οποίοι συµµετέχουν ως παρατηρητές. Ο Οργανισµός Τυποποίησης της Αυστραλίας είναι Συνεργαζόµενος Οργανισµός. Η CEN είναι επίσηµα αναγνωρισµένη ως ένας Οργανισµός Τυποποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι άλλοι επίσηµα αναγνωρισµένοι Οργανισµοί Τυποποίησης είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης CENELEC (European Committee for Electrotechnical Standardization), η οποία ιδρύθηκε συγχρόνως µε τη CEN, και το Ευρωπαϊκό Ίδρυµα Τυποποίησης στις Τηλεπικοινωνίες ETSI (European Telecommunications Standards Institute) µε έτος ίδρυσης το Το 1982 οι CEN και CENELEC ανακηρύχθηκαν ως Κοινό Ευρωπαϊκό Ίδρυµα Τυποποίησης. Όµως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε το 1999 ότι οι τρεις Οργανισµοί Τυποποίησης συνεργάζονται αρµονικά και ότι η συγχώνευση τους δεν θα έχει καθαρά αποτελέσµατα. Η CEN έχει συστήσει ειδικές Τεχνικές Επιτροπές (Technical Committees, TC s), κάθε µια υπεύθυνη για την τυποποίηση σε ένα συγκεκριµένο τοµέα (π.χ. για τους λέβητες, για τις εγκαταστάσεις αερίου κλπ). Κάθε Τεχνική Επιτροπή µπορεί να έχει µία ή περισσότερες οµάδες εργασίας για επί µέρους αντικείµενα του γενικού πεδίου, για την τυποποίηση εντός του οποίου είναι υπεύθυνη. Η CEN έχει ακόµη κάποιους Συνδεδεµένους Φορείς Τυποποίησης (Associated Standards Bodies), όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Τυποποίηση του Σιδήρου και του Χάλυβα ECISS (European Committee for Iron and Steel Standardization) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Τυποποίηση στις Βιοµηχανίες Αεροδιαστηµικής και Άµυνας ASD-STAN (AeroSpace and Defence Industries of Europe - Standardization). Οι εθνικοί οργανισµοί τυποποίησης εργάζονται από κοινού για τη σύνταξη των προτύπων. Τα ευρωπαϊκά πρότυπα συνεπάγονται την υποχρέωση της υιοθέτησης ως πανοµοιότυπου εθνικού προτύπου και την απόσυρση αντιτιθεµένων εθνικών προτύπων. Τα ευρωπαϊκά πρότυπα στις περισσότερες περιπτώσεις συντάσσονται για να βοηθηθεί η 2

12 1 Εισαγωγή βιοµηχανία στην εφαρµογή Ευρωπαϊκών Οδηγιών. Πρόκειται για τα εναρµονισµένα πρότυπα, η εφαρµογή των οποίων αποτελεί απόδειξη εφαρµογής της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής Οδηγίας. Γενικά η απόδειξη εφαρµογής της Οδηγίας δεν απαιτεί εφαρµογή εναρµονισµένων προτύπων, µε λίγες εξαιρέσεις, για τις οποίες η απόδειξη εφαρµογής της Οδηγίας απαιτεί εφαρµογή εναρµονισµένων προτύπων. Έτσι π.χ. για την Οδηγία 97/23/ΕΚ για το εξοπλισµό υπό πίεση (π.χ. δοχεία υπό πίεση, λέβητες), αν και υπάρχουν εναρµονισµένα πρότυπα, η εφαρµογής της Οδηγίας µπορεί να γίνει µε άµεση εφαρµογή της ίδιας της Οδηγίας. Αντιθέτως η Οδηγία 89/106/ΕΟΚ για τα προϊόντα δοµικών κατασκευών (π.χ. σωλήνες για αέριο εντός κτιρίου, καπνοδόχοι κλπ) απαιτεί εφαρµογή εναρµονισµένων προτύπων (ή, αν δεν υπάρχουν ευρωπαϊκά εναρµονισµένα πρότυπα, εφαρµογή εθνικών προτύπων, τα οποία καταργούνται µόλις τεθούν σε ισχύ τα εναρµονισµένα πρότυπα) και δεν είναι δυνατή η εφαρµογή της χωρίς πρότυπο. Όταν τα ευρωπαϊκά πρότυπα τεθούν σε ισχύ, τα κράτη µέλη είναι υποχρεωµένα να αντικαταστήσουν εντός καθορισµένου χρονικού διαστήµατος τα αντίστοιχα εθνικά τους πρότυπα, τα οποία στη συνέχεια καταργούνται. Έτσι, τέθηκε σε ισχύ το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ για χαλυβδοσωλήνες και καταργήθηκαν τα αντίστοιχα πρότυπα ΕΛΟΤ 268 και ΕΛΟΤ 269. Κατά την πορεία του χρόνου τα ευρωπαϊκά πρότυπα κατά τακτά χρονικά διαστήµατα (5 έτη) επανεξετάζονται και βελτιώνονται αν κριθεί ότι επιβάλλεται, π.χ. λόγω µεταβολών στην ευρωπαϊκή νοµοθεσία (π.χ. εναρµόνιση µε νέα σχετική Οδηγία) ή λόγω τεχνολογικών εξελίξεων στον σχετικό τοµέα. Τα ευρωπαϊκά πρότυπα διακρίνονται από τα δύο γράµµατα ΕΝ ακολουθούµενα από ένα αριθµό, π.χ. το πρότυπο ΕΝ για τους ορισµούς και την ταξινόµηση των χαλύβων. Κάθε οργανισµός µέλος της CEN θέτει µπροστά από το ΕΝ το δικό της σύµβολο, π.χ. ΕΛΟΤ ΕΝ για την Ελλάδα, DIN ΕΝ για τη Γερµανία, ΒS ΕΝ για το Ηνωµένο Βασίλειο κλπ. H Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης CEN συνεργάζεται σε ορισµένες περιπτώσεις µε τον ιεθνή Οργανισµό Τυποποίησης ISO (International Standardization Organization) για τη σύνταξη κοινά αποδεκτών προτύπων (και την αποφυγή συγκρούσεων και διπλής δουλειάς), βλέπε επόµενη παράγραφο. Τα κοινά πρότυπα διακρίνονται µε το συµβολισµό ΕΝ ISO, π.χ. ΕΝ ISO 9000 και αντίστοιχα για την Ελλάδα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO Κατά την πορεία του χρόνου τα ευρωπαϊκά πρότυπα κατά τακτά χρονικά διαστήµατα (5 έτη) επανεξετάζονται µε βάση την εµπειρία από την εφαρµογή τους και την εξέλιξη της τεχνικής και αναθεωρούνται/βελτιώνονται, αν χρειάζεται. Η CEN εκτός από πρότυπα συντάσσει Τεχνικές Προδιαγραφές (Technical Specifications, CEN/TS) Τεχνικές Εκθέσεις (Technical Reports, CEN/TR) και Οι Τεχνικές Προδιαγραφές (TS) είναι έγγραφα υιοθετηµένα από τη CEN, για τα οποία υπάρχει η µελλοντική δυνατότητα συµφωνίας να γίνουν ευρωπαϊκά πρότυπα, αλλά για τα οποία προς το παρόν δεν µπορεί να ληφθεί η απαιτούµενη υποστήριξη για έγκριση ως ευρωπαϊκό πρότυπο, υπάρχει αµφιβολία ότι µπορεί να επιτευχθεί γενική συναίνεση, το αντικείµενο είναι ακόµη υπό τεχνική εξέλιξη ή υπάρχει κάποιος λόγος ο οποίος εµποδίζει άµεση δηµοσίευση ως ευρωπαϊκό πρότυπο. Μια Τεχνική Προδιαγραφή δεν επιτρέπεται να έρχεται σε αντίθεση µε ισχύον ευρωπαϊκό πρότυπο. Οι τεχνικές εκθέσεις (TR) είναι έγγραφα υιοθετηµένα από τη CEN, τα οποία περιέχουν πληροφοριακό υλικό µη κατάλληλο να δηµοσιευθεί ως ευρωπαϊκό πρότυπο ή τεχνική προδιαγραφή. Μια Τεχνική Έκθεση µπορεί για παράδειγµα να περιέχει στοιχεία ληφθέντα από έρευνα 3

13 Πίνακας 1.1 Αντιστοιχία ευρωπαϊκών και εθνικών συµβόλων για χάλυβες ευρωπαϊκός χαρακτηρισµός σύµβολο EN αριθµός υλικού EN Γερµανία DIN Γαλλία AFNOR Ηνωµένο Βασίλειο BSI Ισπανία AENOR παλαιοί εθνικοί χαρακτηρισµοί Ιταλία UNI Βέλγιο NBN Σουηδία SIS Πορτογαλία IPQ Αυστρία ON Νορβηγία S Fe310-0 St33 A33 A310-0 Fe320 A Fe310-0 St320 S235 JR Fe360B St37-2 A37-2 Fe360B AE235-B Fe 360-B NS12120 /AE24B /E24-2 /AE235C /37B /360C S235JRG Fe360BFU USt37-2 AE235B-FU USt360B NS12122 S235JRG Fe360BFN RSt B AE235BFN RSt360B NS12123 S235JO Fe360C St37-3U E C AE235C Fe360C AE235-C Fe360-C St360C NS12124 S235J2G Fe360D1 St37-3N E D AE235D Fe360D AE235-D Fe360-D St360D NS12124 S235J2G Fe360D2 S275JR Fe430B St44-2 E B AE275B Fe430B AE255-B Fe430-B St430B NS12142 S275JO Fe430C St44-3U E C AE275C Fe430C AE255-C Fe430-C St430C NS12143 S275J2G Fe430D1 St44-3N E D AE275D Fe430D AE255-D Fe430-D St430D NS12143 S275J2G Fe430D S355JR Fe510B E B AE355B Fe510B AE355-B Fe510-B S355JO Fe510C St52-3U E C AE355C Fe510C AE355-C Fe510-C St510C NS12153 S355J2G Fe510D1 St52-3N E D AE355D Fe510D AE355D Fe510-D St510D NS12153 /AE36C /St52-3 /A52C /A510D S355J2G Fe510D2 S355K2G Fe510DD1 E DD AE355-DD Fe510-DD S355K2G Fe510DD2 E Fe490-2 St50-2 A50-2 A490 Fe480 A Fe490-2 St490 E Fe590-2 St60-2 A60-2 A590 Fe580 A Fe590-2 St590 E Fe690-2 St70-2 A70-2 A690 Fe Fe690-2 St690 Σηµείωση: Το πρότυπο EN ακολουθεί τους συµβολισµούς κατά EURONORM SN

14 Πίνακας 1.2 Αντιστοιχία ευρωπαϊκών και εθνικών συµβόλων για χάλυβες ευρωπαϊκός χαρακτηρισµός παλαιοί εθνικοί χαρακτηρισµοί σύµβολο EN αριθµός υλικού Γερµανία DIN Γαλλία AFNOR Βέλγιο C15E Ck15 XC18 SAE1015 C35E Ck35 XC38 C35-2 /C36 SAE1035 C45E Ck45 XC48 C45m SAE MnV6 20MV6 E St52 Tu52b /A50 4LM SAE Mn6 C C35 XC38 C30-2 /C35-2 /A490-2 A360gr80 11SMnPb SMnPb36 S300Pb SAE12L14 11SMn SMn36 S300 SAE SMnPb SMnPb28 S250Pb SAE12L13 11SMn SMn28 S250 SAE S S20 45MF6.3 ETG100 SAE MnCr MnCr5G 16MC5 /16MC5 /NFA NBN 16MnCr5G /NBN /16MnCr5 20NiCrMo NiCrMo2 20NCD2 20NiCrMo2 SAE CrMoS CrMoS4V 42CD4T 42CrMoS4V SAE CrMo CrMo4V 42CD4 42CrMo4 SAE CrNiMo CrNiMo6V 35NCD6T /35NCD6 35NiCrMo6V /NiCrMo CrMoV7 45KDV C75 C Si7 50S7 Si518 51CrV CrV4 50CrV4 50CrV4 SAE6150 X210CrW X210CrW12 Z200CW12 AISID3 X210Cr X210Cr12 Z200C12 AISID3 X5CrNi X5CrNi18.9 Z6CN18.09 AISI304 X8CrNiS X12CrNiS18 8 Z10CNF18.09 AISI303 ΗΠΑ

15 1 Εισαγωγή µεταξύ των εθνικών µελών της CEN, στοιχεία εργασιών άλλων οργανισµών, ή στοιχεία προηγ- µένης τεχνολογίας ("state-of-the-art") σε σχέση µε εθνικά πρότυπα σε ειδικό αντικείµενο. 1.3 Η ευρωπαϊκή τυποποίηση για τα σιδηρούχα υλικά Η ευρωπαϊκή τυποποίηση στην περιοχή των σιδηρούχων υλικών (χάλυβες, χυτοχάλυβες, χυτοσίδηροι και σιδηροκράµατα) ήλθε να αντικαταστήσει τις εθνικές τυποποιήσεις. Η αντίστοιχη ευρωπαϊκή επιτροπή τυποποίησης είναι ο Συνδεδεµένος Φορέας Τυποποίησης ECISS. Η ECISS έχει αναλάβει τις δραστηριότητες τυποποίησης της Συντονιστικής Επιτροπής για την ονοµατολογία των προϊόντων σιδήρου και χάλυβα COCOR (Coordinating Committee on the nomenclature of iron and steel products), µία επιτροπή η οποία αρχικά συστήθηκε από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα ECSC (European Coal and Steel Community). Η COCOR συνέτασσε κατ αρχή τις Ευρωνόρµες. Η ECISS έγινε Συνδεδεµένος Φορέας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης CEN το Για την ιστορία αναφέρουµε ότι οι χάλυβες χαρακτηρίζονταν κατά EURONORM Designation of Steels. Ο χαρακτηρισµός κατά EURONORM διατηρήθηκε στα ευρωπαϊκά πρότυπα µέχρι να αντικατασταθεί από τον χαρακτηρισµό κατά ΕΝ Στους πίνακες 1.1 και 1.2 δίνονται πληροφοριακά τα ευρωπαϊκά σύµβολα και οι αριθµοί υλικού καθώς και παλαιότερες εθνικές τυποποιήσεις για σύγκριση. Η ECISS έχει σήµερα 20 ενεργές Τεχνικές Επιτροπές, ασχολούµενες µε τα θέµατα τυποποίησης στην περιοχή των σιδηρούχων υλικών. Οι σηµαντικές για το παρόν βιβλίο Τεχνικές Επιτροπές είναι η ECISS/ΤC 6 Definition and Classification η οποία ασχολείται µε τον ορισµό και την ταξινόµηση των χαλύβων και η ECISS/ΤC 7 Conventional Designation η οποία ασχολείται µε το συµβατικό χαρακτηρισµό των χαλύβων. Οι χάλυβες (αλλά και τα λοιπά υλικά) στα ευρωπαϊκά πρότυπα διακρίνονται µεταξύ τους είτε µε σύµβολα, είτε µε αριθµούς υλικού. Τα σύµβολα και οι αριθµοί υλικού σχηµατίζονται σύµφωνα µε τα πρότυπα ΕΝ και ΕΝ Τα σύµβολα και οι αριθµοί υλικού θα αναλυθούν αντίστοιχα στο κεφάλαιο Η διεθνής τυποποίηση Για να µην περιορισθεί η τυποποίηση στις ανάγκες µιας χώρας, αλλά αντιθέτως για να λειτουργήσει σε διεθνές επίπεδο ιδρύθηκε το 1926 η ιεθνής Οµοσπονδία των Εθνικών Οργανισµών Τυποποίησης (ISA, International Federation of the National Standardizing Associations). Τα αποτελέσµατα των εργασιών της αποτελούσαν συστάσεις για τους εθνικούς οργανισµούς τυποποίησης. ιάδοχος της ISA µετά το 2ο παγκόσµιο πόλεµο είναι ο ιεθνής Οργανισµός Τυποποίησης ISO (International Standardization Organization). Όµως οι πρώτες προσπάθειες για τυποποίηση σε διεθνές επίπεδο έγιναν στο πεδίο της Ηλεκτροτεχνίας. Το 1906 ιδρύθηκε η ιεθνής Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή (IEC, International Electrotechnical Committee) για την τυποποίηση στην περιοχή της Ηλεκτροτεχνίας. O ISO και η IEC έχουν έδρα τη Γενεύη. O ISO έχει 150 µέλη τα οποία καλύπτουν το 95% της παγκόσµιας αγοράς. Το 75% των µελών προέρχονται από τον τρίτο κόσµο, µε πολύ περιορισµένη όµως συµµετοχή και αντιπροσώπευση. 6

16 1 Εισαγωγή Από το 1995 έχουν εναρµονισθεί οι κανόνες των ISO και IEC για την παραγωγή τεχνικού έργου. Οι ISO και IEC έχουν συστήσει κοινή Τεχνική Επιτροπή (Joint Technical Committee) για την Τυποποίηση στην Πληροφορική (ISO/IEC JTC 1). Ο ISO και η IEC έχουν Τεχνικές Επιτροπές, κάθε µια υπεύθυνη για την τυποποίηση σε ένα συγκεκριµένο τοµέα. Τα διακρίνονται πρότυπα διακρίνονται αντίστοιχα από τα τρία γράµµατα ISO ή IEC ακολουθούµενα από ένα αριθµό, π.χ. το πρότυπο ISO 9000 για τα συστήµατα διαχείρισης ποιότητας. Σήµερα (2008) υφίστανται περίπου διεθνή πρότυπα των ISO και IEC. 1.5 Η Συµφωνία της Βιέννης Γενικά Η Συµφωνία της Βιέννης (Vienna Agreement) είναι µια συµφωνία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης CEN και του ιεθνούς Οργανισµού Τυποποίησης ISO για την τεχνική συνεργασία µεταξύ των δύο Οργανισµών Τυποποίησης, δηλαδή για την ανταλλαγή τεχνικών πληροφοριών και τελικά τη σύνταξη κοινά αποδεκτών προτύπων. Μετά από µια πρόταση του ISO (απόφαση του Συµβουλίου του ISO το 1987) τον Ιανουάριο του 1989 το ιοικητικό Συµβούλιο της CEN ενέκρινε τη Συµφωνία ανταλλαγής τεχνικών πληροφοριών (Συµφωνία της Λισαβώνας, Lisbon Agreement). Στη συνέχεια το 1990 εγκρίθηκε η συµφωνία για τεχνική συνεργασία µεταξύ των δύο Οργανισµών Τυποποίησης (Συµφωνία της Βιέννης). Το 1992 εγκρίθηκαν οι Οδηγίες Εφαρµογής της Συµφωνίας, οι οποίες αναθεωρήθηκαν το Η ανάγκη για τη Συµφωνία επιβεβαιώθηκε µετά από µια δεκαετία εµπειρίας, το Στόχοι της συµφωνίας Η Συµφωνία της Βιέννης αναγνωρίζει την πρωτοκαθεδρία των διεθνών προτύπων ISO (υποστηριζόµενη από τον Παγκόσµιο Οργανισµό Εµπορίου WTO). Όµως η συµφωνία αναγνωρίζει επίσης ότι ιδιαίτερες ανάγκες (για παράδειγµα της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Αγοράς) µπορεί να απαιτούν την ανάπτυξη προτύπων για τα οποία δεν αναγνωρίζεται η ανάγκη σε διεθνές επίπεδο. Η προτεραιότητα του έργου του ISO είναι επίσης τέτοια, ώστε σε µερικές περιπτώσεις η CEN χρειάζεται να αναλάβει έργο το οποίο είναι επείγον στο ευρωπαϊκό πλαίσιο αλλά όχι σε διεθνές επίπεδο (σύνταξη προτύπων εναρµονισµένων µε ευρωπαϊκές Οδηγίες προς υποστήριξή τους, π.χ. η Οδηγία 89/106/ΕΟΚ για τα προϊόντα δοµικών κατασκευών απαιτεί εναρµονισµένα πρότυπα για την εφαρµογή της). Ως αποτέλεσµα η συµφωνία καθορίζει ουσιαστικά δύο διαδικασίες για τη συλλογική ανάπτυξη προτύπων: τη διαδικασία υπό την ηγεσία του ISO και τη διαδικασία υπό την ηγεσία της CEN. Και στις δύο διαδικασίες τα έγγραφα τα οποία αναπτύσσονται στον ένα Οργανισµό κοινοποιούνται προς έγκριση στον άλλο. Τα οφέλη τα οποία αναµένονται από την εφαρµογή της συµφωνίας σύµφωνα µε τις Οδηγίες Εφαρµογής της Συµφωνίας, περιλαµβάνουν: Ενίσχυση της διαφάνειας προς τα µέλη του ISO στο έργο που επιτελείται εντός της CEN και της δυνατότητάς τους να επηρεάσουν το περιεχόµενο των προτύπων της CEN. 7

17 1 Εισαγωγή Αποφυγή του διπλού έργου και διπλών δοµών, επιτρέποντας έτσι η γνώση και εµπειρία των ειδικών να εστιασθούν και να χρησιµοποιηθούν µε αποτελεσµατικό τρόπο προς όφελος της διεθνούς τυποποίησης. Αύξηση στην ταχύτητα επεξεργασίας, διαθεσιµότητα και συντήρηση προτύπων, µε την ανάγκη να επιτευχθεί συµφωνία µόνο µια φορά Βασικές αρχές Η Συµφωνία της Βιέννης γενικά βασίζεται στις ακόλουθες αρχές: Η τεχνική συνεργασία λειτουργεί υπό τους τρέχοντες κανόνες, πολιτικές και διαδικασίες του ISO ή της CEN, σχετικούς µε τις ανάλογες δραστηριότητές τους. Ο ISO αναγνωρίζει και σέβεται ότι η CEN λειτουργεί εντός και πρέπει να σέβεται ένα πολιτικό περιβάλλον το οποίο ορίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις συνδεδεµένες χώρες µέσω της συνεργασίας των Ευρωπαϊκών Οργανισµών Τυποποίησης. Ο ISO και η CEN είναι αφοσιωµένοι σε αξίες όπως η διαφάνεια, οι ανοικτοί ορίζοντες, η συνεργασία και η σχετικότητα. Η CEN υποστηρίζει τη συνεργασία µέσω της απόσυρσης αντιτιθέµενων εθνικών προτύπων µετά τη δηµοσίευση του αντίστοιχου ευρωπαϊκού προτύπου. Η CEN αποδέχεται ότι το ενδιαφέρον του ISO για το έργο της CEN, µέσω αυτής της συµφωνίας, έχει κάποια επακόλουθα για τις διαδικασίες και τη διαφάνεια της CEN. Η µεταφορά έργου από τη CEN στον ISO είναι η προτιµώµενη οδός, αλλά δεν είναι αυτόµατη. Όταν τα αναµενόµενα αποτελέσµατα δεν επιτυγχάνονται, το µέρος το οποίο δεν είναι ικανοποιηµένο µπορεί να αποφασίσει να προχωρήσει χωριστά Η ανάπτυξη των προτύπων γίνεται είτε εντός του ISO είτε εντός της CEN, αλλά και οι δύο Οργανισµοί εξασφαλίζουν ότι οι διαδικασίες επιβεβαίωσης της συµφωνίας και έγκρισης συγχρονίζονται για να επιτευχθεί ο στόχος της σύγχρονης δηµοσίευσης. Η CEN υποχρεώνεται να απαντά ικανοποιητικά σε σχόλια από µέλη του ISO τα οποία δεν ανήκουν στη CEN Τρόποι συνεργασίας Η τεχνική συνεργασία είναι δυνατή σε διάφορα επίπεδα: Με τακτική ανταλλαγή πληροφοριών στο επίπεδο του Κέντρου ιοίκησης της CEN (CEN Management Centre, CMC) και της Κεντρικής Γραµµατείας του ISO (ISO Central Secretariat, ISO/CS), όπως καταλόγων, προγράµµατος εργασιών, αποφάσεων, (σχεδίων) προτύπων. Με την υιοθέτηση υφισταµένων διεθνών προτύπων ως ευρωπαϊκών προτύπων. Όταν ο ISO και η CEN συµφωνούν να υποβάλλουν σχετικά και εγκεκριµµένα αντικείµενα εργασίας εντός του ιδίου πεδίου εφαρµογής σε παράλληλες διαδικασίες, µε συµφωνία για την ηγεσία (ηγεσία του ISO αποφασιζόµενη από τη CEN, ηγεσία της CEN αποφασιζόµενη από τον ISO). Με (αµοιβαία) αντιπροσώπευση σε συναντήσεις τεχνικών επιτροπών. Με εργασία δι αλληλογραφίας. 1.6 Βιβλιογραφία [1] Klein, Einführung in die DIN-Normen, 10. Auflage 1989, 14. Auflage 2008, Beuth [2] Langehenke H.: Werkstoff-Kurznamen und Werkstoff-Nummern für Eisenwerkstoffe, DIN-Normenheft 3, 10. Auflage, Beuth, 2007 [3] [4] 8

18 2 Ορισµοί εννοιών και ταξινόµηση των χαλύβων 2.1 Γενικά Είναι προφανής η ανάγκη να ορισθούν ορισµένες έννοιες σχετικές µε τους χάλυβες προς αποφυγή παρερµηνειών και παρεξηγήσεων. Οι έννοιες οι σχετικές µε τους χάλυβες καθορίζονται στο ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ [1]. To πρότυπο ΕΝ συντάχθηκε από την Τεχνική Επιτροπή 6 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Τυποποίηση του Σιδήρου και του Χάλυβα ECISS, ECISS/ΤC 6, κατ αρχή το 1995 και αναθεωρήθηκε το Πρόκειται για εξέλιξη της EURONORM 20:1974, όπου η ECISS έλαβε υπ όψη το εναρµονισµένο σύστηµα ονοµατοδοσίας του Παγκόσµιου Οργανισµού ασµών (World Customs Organisation, WCO) τα διεθνή πρότυπα ISO και ISO την εµπειρία από την εφαρµογή της EURONORM 20 καθώς και τις εξελίξεις στην ευρωπαϊκή βιοµηχανία του χάλυβα. To πρότυπο ΕΝ ορίζει την έννοια χάλυβας και διακρίνει τους χάλυβες σε µη κραµατωµένους, ανοξείδωτους και λοιπούς κραµατωµένους χάλυβες ανάλογα µε τη χηµική τους σύσταση κύριες κλάσεις ποιότητας, οι οποίες ορίζονται από τα κύρια χαρακτηριστικά ιδιοτήτων ή χρήσης των µη κραµατωµένων, ανοξείδωτων και λοιπών κραµατωµένων χαλύβων. 2.2 Ορισµός του χάλυβα Ο χάλυβας είναι υλικό, το κλάσµα µάζας του οποίου σε σίδηρο είναι µεγαλύτερο από εκείνο κάθε άλλου στοιχείου, η περιεκτικότητα σε άνθρακα γενικά είναι µικρότερη από 2% και το οποίο περιέχει και άλλα στοιχεία. Ένας περιορισµένος αριθµός χρωµιούχων χαλύβων µπορεί να περιέχει περισσότερο από 2% άνθρακα, αλλά το 2% είναι το σύνηθες όριο µεταξύ χάλυβα και χυτοσιδήρου. 2.3 ιάκριση ανάλογα µε τη χηµική σύσταση Καθοριστικές περιεκτικότητες κραµάτων Για τα ευρωπαϊκά πρότυπα ισχύει η διάκριση (ταξινόµηση) η οποία δίνεται στο πρότυπο ή την προδιαγραφή προϊόντος ανεξάρτητα από ποιος χάλυβας πραγµατικά παράγεται, µε την προϋπόθεση ότι η χηµική σύσταση αντιστοιχεί στις απαιτήσεις του σχετικού προτύπου Η διάκριση βασίζεται στην ανάλυση τήγµατος η οποία ορίζεται στο πρότυπο ή την προδιαγραφή προϊόντος και προσδιορίζεται µέσω της ελάχιστης τιµής της καθορισµένης για κάθε στοιχείο. 9

19 2 Ορισµοί εννοιών για τη διάκριση των χαλύβων Στην περίπτωση στην οποία για τα στοιχεία, πλην του µαγγανίου, στο πρότυπο ή την προδιαγραφή προϊόντος έχει καθορισθεί µόνο µια µέγιστη τιµή για την ανάλυση τήγµατος, πρέπει να χρησιµοποιείται µια τιµή στο 70% αυτής της µέγιστης τιµής για τη διάκριση, όπως παρουσιάζεται στους πίνακες 2.1 και 2.2. Για το µαγγάνιο βλέπε τον πίνακα 2.1, υποσηµείωση Αν ένα πρότυπο ή προδιαγραφή προϊόντος βασίζεται στην ανάλυση τεµαχίου, πρέπει να υπολογισθεί η ισοδύναµη ανάλυση τήγµατος χρησιµοποιώντας τις οριακές αποκλίσεις από την ανάλυση τήγµατος οι οποίες καθορίζονται στο πρότυπο ή την προδιαγραφή προϊόντος ή το αντίστοιχο ευρωπαϊκό πρότυπο ή την EURONORM Αν δεν υπάρχει πρότυπο ή προδιαγραφή προϊόντος ή ακριβώς καθορισµένη χηµική σύσταση, η διάκριση βασίζεται στην πραγµατική ανάλυση τήγµατος η οποία γίνεται από τον κατασκευαστή Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης τεµαχίου επιτρέπεται να αποκλίνουν από εκείνα της ανάλυσης τήγµατος τόσο όσο επιτρέπει το σχετικό πρότυπο ή προδιαγραφή προϊόντος (τέτοιες αποκλίσεις δεν επηρεάζουν την διάκριση του χάλυβα ως µη κραµατωµένος ή κραµατωµένος). Αν η ανάλυση τεµαχίου (προϊόντος) δίνει µια τιµή σύµφωνα µε την οποία ο χάλυβας θα έπρεπε να καταταγεί σε µια άλλη κλάση από την προβλεπόµενη, τότε η κατάταξή του στην αρχικά προβλεπόµενη κλάση πρέπει να επιβεβαιωθεί ιδιαίτερα και αξιόπιστα Προϊόντα πολλών στρωµάτων ή προϊόντα µε επικαλύψεις διακρίνονται ανάλογα µε την καθορισµένη χηµική σύσταση για το προϊόν, το οποίο είναι εφοδιασµένο µε επικάλυψη ή επιµεταλλώθηκε Για κάθε στοιχείο κραµάτωσης εκφράζεται η καθορισµένη, υπολογισµένη ή πραγµατική τιµή σύµφωνα µε την ανάλυση τήγµατος µε τον ίδιο αριθµό δεκαδικών ψηφίων όπως η αντίστοιχη οριακή τιµή στον πίνακα 2.1. Για παράδειγµα σ αυτό το ευρωπαϊκό πρότυπο αντιστοιχεί ένα Πίνακας 2.1 Όρια µεταξύ µη κραµατωµένων και κραµατωµένων χαλύβων (ανάλυση τήγµατος) στοιχείο οριακή τιµή κλάσµα µάζας % στοιχείο οριακή τιµή κλάσµα µάζας % Al αργίλιο (αλουµίνιο) 0,30 Ni νικέλιο 0,30 B βόριο 0,0008 Pb µόλυβδος 0,40 Bi βισµούθιο 0,10 Se σελήνιο 0,10 Co κοβάλτιο 0,30 Si πυρίτιο 0,60 Cr χρώµιο 0,30 Te τελλούριο 0,10 Cu χαλκός 0,40 Ti τιτάνιο 0,05 La λανθανίδες 0,10 V βανάδιο 0,10 (αξιολογούµενα W βολφράµιο 0,30 ξεχωριστά) Zr ζιρκόνιο 0,05 Mn µαγγάνιο 1,65 1) λοιπά, µε εξαίρεση τους Mo µολυβδαίνιο 0,08 άνθρακα, φωσφόρο, θείο Nb νιόβιο 0,06 άζωτο (εκάστοτε) 0,10 1) Στην περίπτωση που καθορισθεί για το µαγγάνιο υψηλότερη τιµή, η οριακή τιµή είναι 1,8% και δεν ισχύει ο κανόνας του 70% 10

20 2 Ορισµοί εννοιών για τη διάκριση των χαλύβων Πίνακας 2.2 Κατάλληλοι για συγκόλληση κραµατωµένοι λεπτόκοκκοι χάλυβες κατασκευών Όριο της χηµικής σύστασης µεταξύ ποιοτικών και ανοξείδωτων χαλύβων στοιχείο οριακή τιµή κλάσµα µάζας % στοιχείο οριακή τιµή κλάσµα µάζας % Cr χρώµιο 0,50 Ni νικέλιο 0,50 Cu χαλκός 0,50 Ti τιτάνιο 0,12 Mn µαγγάνιο 1,80 V βανάδιο 0,12 Mo µολυβδαίνιο 0,10 Zr ζιρκόνιο 0,12 Nb νιόβιο 0,08 καθορισµένο διάστηµα 0,3% έως 0,5% σε ένα διάστηµα 0,30% έως 0,50%. Αντίστοιχα µια καθορισµένη περιεκτικότητα 2% πρέπει να δίνεται ως περιεκτικότητα 2,00% Ορισµός κλάσεων Μη κραµατωµένοι χάλυβες Μη κραµατωµένοι χάλυβες είναι είδη χαλύβων στους οποίους, σύµφωνα µε τον ορισµό των περιεκτικοτήτων στην 2.3.1, δεν επιτυγχάνεται καµµία από της οριακές τιµές του πίνακα Ανοξείδωτοι χάλυβες Ανοξείδωτοι χάλυβες είναι χάλυβες µε ελάχιστο κλάσµα µάζας χρωµίου τουλάχιστον 10,5% και κατά µέγιστο 1,2% άνθρακα Λοιποί κραµατωµένοι χάλυβες Λοιποί κραµατωµένοι χάλυβες είναι είδη χαλύβων, οι οποίοι δεν αντιστοιχούν στον ορισµό για ανοξείδωτους χάλυβες και στους οποίους, σύµφωνα µε τον ορισµό των περιεκτικοτήτων στην 2.3.1, επιτυγχάνεται τουλάχιστον µία από τις οριακές τιµές του πίνακα Ταξινόµηση των κύριων κλάσεων ποιότητας Μη κραµατωµένοι χάλυβες Μη κραµατωµένοι χάλυβες ποιότητας Γενική περιγραφή Οι µη κραµατωµένοι χάλυβες ποιότητας είναι είδη χαλύβων για τους οποίους υφίστανται γενικά καθορισµένες απαιτήσεις όπως π.χ. για την σκληρότητα, το µέγεθος κόκκου και/ή τη δυνατότητα διαµόρφωσης Ορισµός Οι µη κραµατωµένοι χάλυβες ποιότητας (non alloy quality steels, unlegierte Qualitätsstähle) είναι µη κραµατωµένοι χάλυβες οι οποίοι είναι διαφορετικοί από τους µη κραµατωµένους ειδικούς χάλυβες οι οποίοι ορίζονται στην Οι µη κραµατωµένοι ηλεκτρικοί χάλυβες ορίζονται ως µη κραµατωµένοι χάλυβες ποιοτητας µε καθορισµένες απαιτήσεις για τις µέγιστες τιµές για την ειδική ολική απώλεια µαγνήτισης ή τις ελάχιστες τιµές για την µαγνητική επαγωγή, πόλωση ή διαπερατότητα. 11

1.2. Ο ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ.

1.2. Ο ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ. 1.2. Ο ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ. Ο σίδηρος πολύ σπάνια χρησιμοποιείται στη χημικά καθαρή του μορφή. Συνήθως είναι αναμεμειγμένος με άλλα στοιχεία, όπως άνθρακα μαγγάνιο, νικέλιο, χρώμιο, πυρίτιο, κ.α.

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Κατάταξη των χαλύβων Ανάλογα με τη χημική σύστασή τους οι χάλυβες μπορούν να ταξινομηθούν στις ακόλουθες κατηγορίες :

6.1 Κατάταξη των χαλύβων Ανάλογα με τη χημική σύστασή τους οι χάλυβες μπορούν να ταξινομηθούν στις ακόλουθες κατηγορίες : 40 6. ΣΙ ΗΡΟΥΧΑ ΚΡΑΜΑΤΑ Τα τεχνικά μεταλλικά υλικά χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες : στα σιδηρούχα και τα μη σιδηρούχα. Τα σιδηρούχα μεταλλικά υλικά περιλαμβάνουν κυρίως τους χάλυβες και τους χυτοσιδήρους

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 22 (1) Mέταλλα και Κράματα

Άρθρο 22 (1) Mέταλλα και Κράματα Άρθρο 22 (1) Mέταλλα και Κράματα 1. Στις διατάξεις του παρόντος άρθρου υπόκεινται τα μέταλλα και κράμματα από τα οποία κατασκευάζονται υλικά και αντικείμενα, τα οποία προορίζονται να έλθουν ή έρχονται

Διαβάστε περισσότερα

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Στοιχεία της Επετηρίδας για την Παγκόσμια Ανταγωνιστικότητα του International Institute for Management Development - IMD World Competitiveness Yearbook 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.1 ΥΛΙΚΑ Α. Ο ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ. Ι. Ακατέργαστος χυτοσίδηρος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.1 ΥΛΙΚΑ Α. Ο ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ. Ι. Ακατέργαστος χυτοσίδηρος. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.1 ΥΛΙΚΑ Βασικός σκοπός της Τεχνολογίας Παραγωγής, είναι η περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας αντικειμένων επιθυμητής μορφής και ιδιοτήτων. Για την παραγωγή αυτή χρησιμοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΑΛΥΒΩΝ

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΑΝΟΠΤΗΣΗ - ΒΑΦΗ - ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΓΕΝΙΚΑ Στο Σχ. 1 παρουσιάζεται µια συνολική εικόνα των θερµικών κατεργασιών που επιδέχονται οι χάλυβες και οι περιοχές θερµοκρασιών στο διάγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετάρτη, 18 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΡΑΜΑΤΑ Α. ΧΑΛΥΒΕΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΡΑΜΑΤΑ Α. ΧΑΛΥΒΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΑ Πρόκειται για κράµατα που βρίσκουν ευρείες εφαρµογές στην πράξη. ιακρίνονται σε: Σιδηρούχα κράµατα: Χάλυβες, χυτοσίδηροι. Μη σιδηρούχα κράµατα: Κράµατα Cu (ορείχαλκοι, µπρούντζοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 2002-2003

ΠΟΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 2002-2003 Θεσσαλονίκη, 1 Απριλίου, 2004 ΠΟΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 2002-2003 Το ακόλουθο ενηµερωτικό σηµείωµα εκπονήθηκε από το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών του ΣΕΒΕ και αναλύει την πορεία των ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευασία Τροφίµων. Μεταλλική Συσκευασία. Εισαγωγή

Συσκευασία Τροφίµων. Μεταλλική Συσκευασία. Εισαγωγή Συσκευασία Τροφίµων Μεταλλική Συσκευασία Εισαγωγή Συνηθέστερα χρησιµοποιούµενα µέταλλα: Σίδηρος (σαν ανοξείδωτος χάλυβας σε σκεύη και εξοπλισµό) Κασσίτερος (λευκοσίδηρος σε συνδυασµό µε σίδηρο στις κονσέρβες

Διαβάστε περισσότερα

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή Αυστρία 1998 0 0 1999 1.1 1.7 2000 1.1 1.7 2001 0 0 2002 1.1 1.7 2003 0 0 2004 0 0 Βέλγιο 1998 0 0 1999 0 0 2000 1.2 2.2 2001 1.3 2.2 2002 1.3 2.2 2003 1.2 2.2 2004 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για το μήνα

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια επαγγελματικών προσόντων: καταλύτες για τη δια βίου μάθηση Το νέο Ευρωπαϊκό περιβάλλον εκπαίδευσης και κατάρτισης

Πλαίσια επαγγελματικών προσόντων: καταλύτες για τη δια βίου μάθηση Το νέο Ευρωπαϊκό περιβάλλον εκπαίδευσης και κατάρτισης Πλαίσια επαγγελματικών προσόντων: καταλύτες για τη δια βίου μάθηση Το νέο Ευρωπαϊκό περιβάλλον εκπαίδευσης και κατάρτισης Αθήνα 18 Ιουνίου 2009, Διήμερη συνάντηση εργασίας του ΤΕΕ «Πιστοποίηση Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΣΙ ΗΡΟΥΧΑ ΚΡΑΜΑΤΑ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΣΙ ΗΡΟΥΧΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΣΙ ΗΡΟΥΧΑ ΚΡΑΜΑΤΑ B. ΧYΤΟΣΙ ΗΡΟΙ Είναι κράµατα Fe-C-Si. Η µικροδοµή και οι ιδιότητές τους καθορίζονται από τις π(c), π(si) και τους ρυθµούς απόψυξης. Οι χυτοσίδηροι

Διαβάστε περισσότερα

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3)

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3) Μονάδα : Χιλιάδες Αυστρία 1978 661.30 2,040.10 8.40 162.40 84.00 3,188.00 208.40 1,139.30 315.70 1979 594.60 2,244.60 8.70 172.50 87.20 3,343.90 179.10 1,090.50 323.60 1980 37.30 2,301.90 9.00 183.70 91.00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 Με βάση το Nόµο 4053/2012 (ΦΕΚ 44/Α/7-3-2012), "Ρύθµιση λειτουργίας της ταχυδροµικής αγοράς, θεµάτων ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 - FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.197 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), κατά τη διάρκεια του

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τρίτη, 8 Μαΐου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012

ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012 ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012 ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

TSIRIKOS Group. www.tsirikos.com [ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ] ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

TSIRIKOS Group. www.tsirikos.com [ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ] ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ TSIRIKOS Group www.tsirikos.com [ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ] Οι εξοπλισμοί και τα εξαρτήματά επεξεργασίας τροφίμων θα πρέπει να συμμορφώνονται με τους κώδικες GMP (Good Manufacturing Practices) και GHP (Good

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013 Ατυχήματα στην Ελλάδα Σε 3.828 ανήλθε το 2013 ο αριθμός των ατυχημάτων από αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

εγκαταστάσεων Παραδοχές εκτιμήσεις Ο σχεδιασμός μιας εγκατάστασης πραγματοποιείται Κανονισμούς και πρότυπα

εγκαταστάσεων Παραδοχές εκτιμήσεις Ο σχεδιασμός μιας εγκατάστασης πραγματοποιείται Κανονισμούς και πρότυπα Μελέτες εσωτερικών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Κριτήρια σχεδιασμού Ασφάλεια ατόμων. Ασφάλεια συσκευών. Αξιοπιστία. Καλή λειτουργικότητα. Επεκτασιμότητα. Εφεδρεία. Υπάρχουσα τεχνολογία. Οικονομική λειτουργία.

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά πρότυπα για την εφαρμογή του CE στα προϊόντα ξύλου

Ευρωπαϊκά πρότυπα για την εφαρμογή του CE στα προϊόντα ξύλου Ευρωπαϊκά πρότυπα για την εφαρμογή του CE στα προϊόντα ξύλου Ιωάννης Μπαρμπούτης Επ. Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Εισαγωγή Ουσιαστικό μέσο για την διασφάλιση της διαδικασίας σήμανσης προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους. Κωνσταντίνα Μαυροειδή

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους. Κωνσταντίνα Μαυροειδή Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους Κωνσταντίνα Μαυροειδή Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο ονομάζεται το εκλεγμένο κοινοβουλευτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκλέγεται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΟΙ Σ.Α.Δ.Φ. ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Η αναγκαιότητα για την εναρμόνιση της άμεσης φορολογίας των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 -

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 Σύµφωνα µε το άρθρο 6, παρ. 1, του ν. 4053/2012 (ΦΕΚ 44/Α/7-3-2012), "Ρύθµιση λειτουργίας της ταχυδροµικής αγοράς,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΛΥΒ ΟΣΩΛΗΝΕΣΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ LPG KATA ΕΛΟΤΕΝ 10255 / 2005 -Μ

ΧΑΛΥΒ ΟΣΩΛΗΝΕΣΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ LPG KATA ΕΛΟΤΕΝ 10255 / 2005 -Μ ΧΑΛΥΒ ΟΣΩΛΗΝΕΣΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ LPG KATA ΕΛΟΤΕΝ 10255 / 2005 -Μ 1 ΧΑΛΥΒ ΟΣΩΛΗΝΕΣ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ LPG ΕΛΟΤΕΝ 10255 / 2005 -Μ Xαλυβδοσωλήνες κατά ΕΛΟΤ EN 10255 / 2005 σειρά M κατάλληλοι για

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας

Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας Πολύ μακροχρόνια ανεργία σε % του ενεργού πληθυσμού Euro area(eur 11:BE,DE,ES,FR,IE,IT,LU,NL,AT,PT,FI) 1992 1992 1993 1993 1994 1994 Άντρες 2.2 Γυναίκες 4.3 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27)

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς Ήρθατε στο CERN

Καλώς Ήρθατε στο CERN Καλώς Ήρθατε στο CERN Δρ. Γιάννης Παπαφιλίππου Τμήμα Επιταχυντών 05 Novembre 2003 1 1949-1950: Πρώτες προσπάθειες δημιουργίας Ευρωπαϊκού κέντρου έρευνας στη Φυσική 1952: Ίδρυση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για

Διαβάστε περισσότερα

Μαθαίνω για την Ευρώπη

Μαθαίνω για την Ευρώπη Όνομα: ΤΑΞΗ: Β 3 Μαθαίνω για την Ευρώπη Η Ευρώπη είναι μια από τις πέντε ηπείρους. Άσκηση: Βάλε σε κύκλο την Ευρώπη στον πιο πάνω χάρτη. Ο μύθος της Ευρώπης Κάποτε στη Φοινίκη, τη σημερινή Συρία, ζούσε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ. ΦΑΣΗ 1η

ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ. ΦΑΣΗ 1η ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ Το σύστηµα της ηλεκτρονικής υποβολής υποστηρίζει την εισαγωγή στοιχείων από εξωτερικό αρχείο. Ο σκοπός της εισαγωγής στοιχείων από αρχείο είναι η αποφυγή πολλαπλών πληκτρολογήσεων αν τα

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό.

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό. 2006-11-03 ICS: 29.020;91.140.50 ΕΛΟΤ 1424 ΣΧΕ ΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Απαιτήσεις για θεµελιακή γείωση Requirements for foundation earthing Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Κινητικότητα φοιτητών και νέων αποφοίτων για τοποθετήσεις

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Κινητικότητα φοιτητών και νέων αποφοίτων για τοποθετήσεις ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Κινητικότητα φοιτητών και νέων αποφοίτων για τοποθετήσεις ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ /ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ-ΟΛΜΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ /ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ-ΟΛΜΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΛΜΕ - ΟΛΜΕ ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΛΤΑ Πηγή: Ευρυδίκη (2011a, 2012) ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ποσοστό φοιτητών που πληρώνουν δίδακτρα για φοίτηση στον 2 o κύκλο σπουδών 13,8% Κανένας δεν πληρώνει ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 31,0% Όλοι πληρώνουν

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 5 Δεκεμβρίου 2014 Αθανάσιος Καυκαλίδης Υπεύθυνος για τη Διεθνή Κινητικότητα & τις Κεντρικές Δράσεις ΕRASMUS + Τομέας Ανώτατης

Διαβάστε περισσότερα

Το CERN, η Ελλάδα και η Διεθνής Συνεργασία

Το CERN, η Ελλάδα και η Διεθνής Συνεργασία Το CERN, η Ελλάδα και η Διεθνής Συνεργασία Emmanuel Tsesmelis Deputy Head of International Relations, CERN FloratosFest 2014 University of Athens 10 October 2014 1 Προς τιμήν του Εμμανουήλ Φλωράτου Εθνικός

Διαβάστε περισσότερα

Ixelles, 40 rue Washington. B 1050 Brussels BE

Ixelles, 40 rue Washington. B 1050 Brussels BE ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΚΟΟΠΡΟΘΕΤΙΣΤΩΝ Ixelles, 40 rue Washington B 1050 Brussels BE Η Ευρωπαϊκή Ενωση των Ακοοπροθετιστών ( ΑΕΑ) εκπροσωπεί τα συμφέροντα πλέον των 8,000 μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ECOELASTIKA ΑΕ ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ

ECOELASTIKA ΑΕ ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ Μελέτη για τον προσδιορισμό του ποσοστού σύρματος, της συγκέντρωση τέφρας και της σύσταση τέφρας σε κύρια στοιχεία και ιχνοστοιχεία, για ελαστικά τα οποία χρησιμοποιούνται στην τσιμεντοβιομηχανία ECOELASTIKA

Διαβάστε περισσότερα

Συµπεριφορά εσωτερικών δικτύων αερίων καυσίµων έναντι σεισµού Μέτρα προστασίας

Συµπεριφορά εσωτερικών δικτύων αερίων καυσίµων έναντι σεισµού Μέτρα προστασίας Συµπεριφορά εσωτερικών δικτύων αερίων καυσίµων έναντι σεισµού Μέτρα προστασίας Γενικές προδιαγραφές εσωτερικού δικτύου σωληνώσεων Oι εσωτερικές σωληνώσεις, στις οποίες συµπεριλαµβάνονται τα στοιχεία σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων.

Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων. Κεφάλαιο 3 Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων. Υπάρχουν διάφοροι τύποι μετατροπέων για τη μέτρηση θερμοκρασίας. Οι βασικότεροι από αυτούς είναι τα θερμόμετρα διαστολής, τα θερμοζεύγη, οι μετατροπείς

Διαβάστε περισσότερα

Όρια βαρέων μετάλλων για ΕΕ

Όρια βαρέων μετάλλων για ΕΕ Όρια βαρέων μετάλλων για ΕΕ αποβλήτων. Ακολουθούν τα όρια των βαρέων μετάλλων στα Ευρωπαϊκά πρότυπα για το κομπόστ και τα προϊόντα της αναερόβιας ζύμωσης, από το προσχέδιο της Έκθεσης για τα κριτήρια αποχαρακτηρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Γ.Ν. ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΚΡΑΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Γ.Ν. ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΡΑΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Γ.Ν. ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΡΑΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Κατηγορίες κραμάτων αλουμινίου Ελατά κράματα Κράματα τα οποία παράγονται σε κολώνες ή πλάκες οι οποίες στη συνέχεια υφίστανται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Αίθουσα εκδηλώσεων ΤΕΕ Αθήνα, Τετάρτη 4 Απριλίου 2012 Θέμα εισήγησης: «Πιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Κεφάλαιο 02-04 σελ. 1 02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Όπως επισημάνθηκε στο κεφάλαιο 01-04, η πρώτη ύλη για τα «ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας είναι μη επικίνδυνα απόβλητα, κυρίως παραγόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Χαλκός Ε.Β=8,9g/cm 3 (χάλυβας=7,8g/cm 3 ) (αλουμίνιο 2,7g/cm 3 ) Σημείο τήξης 1084,6 C. Πολύ καλός αγωγός του ηλεκτρισμού

Χαλκός Ε.Β=8,9g/cm 3 (χάλυβας=7,8g/cm 3 ) (αλουμίνιο 2,7g/cm 3 ) Σημείο τήξης 1084,6 C. Πολύ καλός αγωγός του ηλεκτρισμού Εισαγωγή - Φυσ. Μετ. με Si με Sn με Pb με P με Zn με Cd με Cr Ε.Β=8,9g/cm 3 (χάλυβας=7,8g/cm 3 ) (αλουμίνιο 2,7g/cm 3 ) Σημείο τήξης 1084,6 C Πίνακας ηλεκτρικής και θερμικής αγωγιμότητας Πολύ καλός αγωγός

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότη τα και ΜΜΕ ΣΥΝΟΨΗ Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης για την Καινοτομία το

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Ενότητα 1. Συστήµατα θέρµανσης...9. Ενότητα 2. Το µονοσωλήνιο σύστηµα κεντρικής θέρµανσης...15. Ενότητα 3. Θερµικές απώλειες...

Περιεχόµενα. Ενότητα 1. Συστήµατα θέρµανσης...9. Ενότητα 2. Το µονοσωλήνιο σύστηµα κεντρικής θέρµανσης...15. Ενότητα 3. Θερµικές απώλειες... Περιεχόµενα Ενότητα 1 Συστήµατα θέρµανσης...9 Ενότητα Το µονοσωλήνιο σύστηµα κεντρικής θέρµανσης...15 Ενότητα 3 Θερµικές απώλειες...19 Ενότητα 4 Σωληνώσεις...41 Ενότητα 5 Θερµαντικά σώµατα...63 Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ. Σύστηµα: το σύνολο αλληλοσχετιζόµενων ή αλληλεπιδρώντων στοιχείων

ΟΡΙΣΜΟΙ. Σύστηµα: το σύνολο αλληλοσχετιζόµενων ή αλληλεπιδρώντων στοιχείων ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σεμινάριο ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Θέμα: «Πιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Σημερινή Κατάσταση και Προοπτικές της Ηλιακής Ενέργειας στην Ελλάδα. Ν. Α. ΚΥΡΙΑΚΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ Πρόεδρος ΙΗΤ

Σημερινή Κατάσταση και Προοπτικές της Ηλιακής Ενέργειας στην Ελλάδα. Ν. Α. ΚΥΡΙΑΚΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ Πρόεδρος ΙΗΤ Σημερινή Κατάσταση και Προοπτικές της Ηλιακής Ενέργειας στην Ελλάδα Ν. Α. ΚΥΡΙΑΚΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ Πρόεδρος ΙΗΤ Δυνατότητες Αξιοποίησης Ηλιακής Ενέργειας Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας (Φ/Β).

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΑ - ΧΑΛΥΒΕΣ. Φυσικές ιδιότητες των µετάλλων. οµή των µετάλλων. Ανθρακούχοι χάλυβες. Κραµατούχοι χάλυβες. Χυτοσίδηρος. Μη σιδηρούχα κράµατα

ΜΕΤΑΛΛΑ - ΧΑΛΥΒΕΣ. Φυσικές ιδιότητες των µετάλλων. οµή των µετάλλων. Ανθρακούχοι χάλυβες. Κραµατούχοι χάλυβες. Χυτοσίδηρος. Μη σιδηρούχα κράµατα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΜΕΤΑΛΛΑ - ΧΑΛΥΒΕΣ Φυσικές ιδιότητες των µετάλλων οµή των µετάλλων Ανθρακούχοι χάλυβες Κραµατούχοι χάλυβες Χυτοσίδηρος Μη σιδηρούχα κράµατα Τυποποίηση και ονοµασία Σελίδα 1-2 1. ΜΕΤΑΛΛΑ - ΚΡΑΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΕΤΟΥΣ 2006

ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΕΤΟΥΣ 2006 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΕΤΟΥΣ Πειραιάς, 10 Ιουλίου 2007 Από τη Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης

Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης Πίνακας 1:Πλήθος αποκρινόμενων ανά περιφέρεια - Σεπτέμβριος 2013 Περιφέρεια Αποκρινόμενοι Παρατηρήσεις - Θράκη >100 - Κεντρική >100 -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - εκέµβριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 7 Απριλίου 2015

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - εκέµβριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 7 Απριλίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 7 Απριλίου 2015 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - εκέµβριος 2014 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑποτελέσματααπότοπρώτοΠαγκόσμιο Βαρόμετρο για την Οικονομική Κρίση Έρευνα στην Εκθεσιακή Βιομηχανία

ΑποτελέσματααπότοπρώτοΠαγκόσμιο Βαρόμετρο για την Οικονομική Κρίση Έρευνα στην Εκθεσιακή Βιομηχανία ΑποτελέσματααπότοπρώτοΠαγκόσμιο Βαρόμετρο για την Οικονομική Κρίση Έρευνα στην Εκθεσιακή Βιομηχανία Διευθυνόμενη μεταξύ των μελών της UFI* και της SISO** * ** στις ΗΠΑ Φεβρουάριος 2009 1 Πλαίσιο της Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Σεπτέµβριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Σεπτέµβριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 9 Ιανουαρίου 2015 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Σεπτέµβριος 2014 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης. ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης. ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Παράρτημα F1A/12 του Πιστοποιητικού Αρ. 159-4 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εργαστηρίου Μη Καταστροφικών και Μηχανικών Δοκιμών της "T.C.L. Co. - Test & Control

Διαβάστε περισσότερα

Αφίξεις µη κατοίκων κατά µέσο µεταφοράς:

Αφίξεις µη κατοίκων κατά µέσο µεταφοράς: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου-Ιουνίου 2014 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή της Συνεχιζόμενης Οδοντιατρικής Εκπαίδευσης στις Ευρωπαϊκές Χώρες

Καταγραφή της Συνεχιζόμενης Οδοντιατρικής Εκπαίδευσης στις Ευρωπαϊκές Χώρες Καταγραφή της Συνεχιζόμενης Οδοντιατρικής Εκπαίδευσης στις Ευρωπαϊκές Χώρες Α. Καβαδέλλα, Κ. Τσιχλάκης, Α. Κοσιώνη, Ι. Τζούτζας, J. Cowpe, A. Bullock Οδοντιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Αθήνα Cardiff University,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Συγκολλήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και δια βίου μάθηση στην Ε.Ε: θεώρηση των θεσμών και των πρακτικών στις χώρες μέλη

Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και δια βίου μάθηση στην Ε.Ε: θεώρηση των θεσμών και των πρακτικών στις χώρες μέλη ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠANEΠΙΣΤΗMIO ΘEΣΣΑΛΟNIKHΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ TOMEAΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Γ. Κ. Ζαρίφης (208θ, ΠκΦ, τηλ: 2310997893, e mail: gzarifis@edlit.auth.gr) Π 1810

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ 2009 ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ------ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΨΗΦΙΣΤΕ ΣΤΙΣ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΝΤΥΠΟ 2009 ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ------ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΨΗΦΙΣΤΕ ΣΤΙΣ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΚΔΟΣΗ: 28 Νοεμβρίου 2008 (σελίδα 1) ΕΝΤΥΠΟ 2009 ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ------ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΨΗΦΙΣΤΕ ΣΤΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ (+ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ) 1 (σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 98 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ Με τον όρο επιμετάλλωση εννοούμε τη δημιουργία ενός στρώματος μετάλλου πάνω στο μέταλλο βάσης για την προσθήκη ορισμένων επιθυμητών ιδιοτήτων. Οι ιδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Αλέξανδρος Ψυρρής Στέλεχος /νσης. Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης ΕΛΟΤ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΛΟΤ

Αλέξανδρος Ψυρρής Στέλεχος /νσης. Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης ΕΛΟΤ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΛΟΤ Αλέξανδρος Ψυρρής Στέλεχος /νσης Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης ΕΛΟΤ 1 Ο Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) Ο Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) www.elot.gr, είναι ο εθνικός εκπρόσωπος στους Οργανισµούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Το βιβλίο είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί από οποιονδήποτε ασχολείται µε τις συγκολλήσεις και όχι µόνο από τους τεχνίτες αµαξωµάτων.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Το βιβλίο είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί από οποιονδήποτε ασχολείται µε τις συγκολλήσεις και όχι µόνο από τους τεχνίτες αµαξωµάτων. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 0-1. Γενικά Σκοπός του σχολικού αυτού βιβλίου είναι να δώσει στους µαθητές τις απαραίτητες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις σχετικά µε τις συγκολλήσεις των µετάλλων και να τους εξοικειώσει µε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-II

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-II Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-II Άρης Αβδελάς Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης B. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126/34 22.5.2003 Ο ΗΓΙΑ 2003/40/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Μαΐου 2003 για τον καθορισµό του καταλόγου, των οριακών τιµών συγκεντρώσεων και των ενδείξεων για την επισήµανση των συστατικών των φυσικών µεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

Συγκολλησιμότητα χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος

Συγκολλησιμότητα χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος Συγκολλησιμότητα χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος Ιωάννης Νικολάου Δρ. Μεταλλουργός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Αναπληρωτής Διευθυντής Ποιότητας, ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. τεύχος 1 ο /2010 57 ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΕΤΟΥΣ 2007

ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Πειραιάς, 9 Ιουλίου 28 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΕΤΟΥΣ 27 Από τη Γενική Γραµµατεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Καβάλα, 25 Νοεμβρίου 2015 Ανακοίνωση υπ αριθμ. 149 «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗ CCBE. Αθήνα, 8 Οκτωβρίου, 2015

Καβάλα, 25 Νοεμβρίου 2015 Ανακοίνωση υπ αριθμ. 149 «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗ CCBE. Αθήνα, 8 Οκτωβρίου, 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Παύλου Μελά 5 Τ.Κ. 65403 Τηλ.: 2510224436 2510222289 FAX : 2510228364 e mail: dskaval@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. 1 ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ρ. Γεώργιος Μπαµόπουλος, Χηµικός Μηχανικός, ιευθυντής Εργαστηρίων ΕΛΟΤ Ηµερίδα ΥΠΑΝ: «Ασφαλής ιάθεση Ηλεκτρικών Χριστουγεννιάτικων

Διαβάστε περισσότερα

επιχειρηματικό ΠΡΟΣΦΟΡΑ για περιορισμένο χρονικό διάστημα Ταχύτητα έως 24Μbps στην τιμή των 4Mbps μόνο 25 /μήνα για 1 χρόνο!

επιχειρηματικό ΠΡΟΣΦΟΡΑ για περιορισμένο χρονικό διάστημα Ταχύτητα έως 24Μbps στην τιμή των 4Mbps μόνο 25 /μήνα για 1 χρόνο! επιχειρηματικό ΠΡΟΣΦΟΡΑ για περιορισμένο χρονικό διάστημα Ταχύτητα έως 24Μbps στην τιμή των 4Mbps μόνο /μήνα για 1 χρόνο! 2 ο κανάλι φωνής -50% για 1 χρόνο! επιχειρηματικό για ευέλικτη επικοινωνία, με

Διαβάστε περισσότερα

Το εν λόγω ποσό πρέπει να αναγράφεται σε ευρώ στρογγυλεµένο στο πλησιέστερο ευρώ.

Το εν λόγω ποσό πρέπει να αναγράφεται σε ευρώ στρογγυλεµένο στο πλησιέστερο ευρώ. Οδηγίες συµπλήρωσης της δήλωσης INTRASTAT (ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ) Η δήλωση αυτή υποβάλλεται στην Υπηρεσία ΦΠΑ για κάθε µήνα µέχρι την 10 η µέρα του επόµενου µήνα που έπεται του µήνα αναφοράς. Σε περίπτωση που κάποιος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3930, 3/12/2004. «Ο ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) (Αρ. 2) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004»

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3930, 3/12/2004. «Ο ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) (Αρ. 2) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004» «Ο ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) (Αρ. 2) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004» Για σκοπούς καλύτερης εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - (α) «Οδηγία 77/452/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης

Διαβάστε περισσότερα

η νέα προσέγγιση κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 206 1 Ι. Μαρίνος, Χημικός Μηχανικός, Τεχνικός Σύμβουλος ΤΙΤΑΝ ΑΕ

η νέα προσέγγιση κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 206 1 Ι. Μαρίνος, Χημικός Μηχανικός, Τεχνικός Σύμβουλος ΤΙΤΑΝ ΑΕ Ανθεκτικότητα κατασκευών από σκυρόδεμα : η νέα προσέγγιση κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 206 1 Ι. Μαρίνος, Χημικός Μηχανικός, Τεχνικός Σύμβουλος ΤΙΤΑΝ ΑΕ Διάβρωση οπλισμού στο Σκυρόδεμα Διάβρωση οπλισμού Ενανθράκωση Χλωριόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α B ΤΡΙΜΗΝΟ 2014

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α B ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α B ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύνοψη... 3 2. Εξέλιξη ευρυζωνικών γραµµών... 4 3. Πορεία σύγκλισης µε τη υπόλοιπη Ευρώπη... 4 4. Ανάλυση µε βάση τον

Διαβάστε περισσότερα

Διευθύνων Σύμβουλος ΕΛΟΤ 2009ΦΕΒ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διευθύνων Σύμβουλος ΕΛΟΤ 2009ΦΕΒ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Οι Ευρωκώδικες στις Κατασκευές Ευθύμιος Γαλανός, PhD Διευθύνων Σύμβουλος ΕΛΟΤ 2009ΦΕΒ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1 Τι είναι οι Ευρωκώδικες; Οι Ευρωκώδικες είναι μια σειρά Ευρωπαϊκών Προτύπων. Εκπονήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Νομοθετικό πλαίσιο: Υ.Α. Δ3/Α/5286/26-05-1997 «Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας άνω των 50 mbar και μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Μάρτιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Ιουλίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Μάρτιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Ιουλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Ιουλίου 2013 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Μάρτιος 2013 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ. 1022502/869/ΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΛ. 1082

Αρ. πρωτ. 1022502/869/ΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΛ. 1082 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Ιουνίου 2009 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. πρωτ. 1022502/869/ΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΛ. 1082 Ταχ. δ/νση: Καραγ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

Διημερίδα. Ενέργεια, Περιβάλλον & Εξοικονόμηση Ενέργειας. Αθήνα, πρώην ανατ. αερολιμένας, 11 Απριλίου 2008 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ

Διημερίδα. Ενέργεια, Περιβάλλον & Εξοικονόμηση Ενέργειας. Αθήνα, πρώην ανατ. αερολιμένας, 11 Απριλίου 2008 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ Έκθεση Διημερίδα Ενέργεια, Περιβάλλον & Εξοικονόμηση Ενέργειας Αθήνα, πρώην ανατ. αερολιμένας, 11 Απριλίου 2008 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Ανδρέας Ανδρουτσόπουλος Τμήμα Κτιρίων Διεύθυνση Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 23 Ιανουαρίου 2013 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Κ. ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ, Δρ. Μ. ΠΑΤΡΩΝΗΣ

Δρ. Κ. ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ, Δρ. Μ. ΠΑΤΡΩΝΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΓΙΑ ΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΠΟ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΙΘΟΣ (ΙΓΜΕ) Δρ. Κ. ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ, Δρ. Μ. ΠΑΤΡΩΝΗΣ Ι.Γ.Μ.Ε., Διεύθυνση Κοιτασματολογίας, Τμήμα Μαρμάρων και Αδρανών Υλικών,

Διαβάστε περισσότερα

Dernière MAJ 11/05/2015. Saint-Gobain, 350 χρόνια ιστορίας

Dernière MAJ 11/05/2015. Saint-Gobain, 350 χρόνια ιστορίας Dernière MAJ 11/05/2015 Saint-Gobain, 350 χρόνια ιστορίας ΜΕ ΜΙΑ ΓΡΗΓΟΡΗ ΜΑΤΙΑ ηµιουργία της Παραγωγής Royale des Glaces Eφεύρεσητου χυτού γυαλιού Η Saint-Gobain επεκτείνεται στην Ευρώπη: Γερµανία, Ιταλία,

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις

Όροι και Προϋποθέσεις Όροι και Προϋποθέσεις ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ «Sony BRAVIA» 1. Διοργανώτρια εταιρεία για τη Δραστηριότητα προώθησης Sony BRAVIA («Δραστηριότητα προώθησης») είναι η Home Entertainment & Sound Europe, τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση Αποβλήτων Συσκευασίας. Ηεικόνασήμερα.

Ανακύκλωση Αποβλήτων Συσκευασίας. Ηεικόνασήμερα. Ανακύκλωση Αποβλήτων Συσκευασίας. Ηεικόνασήμερα. Σεπτέμβριος 2008 Ιστορικό Αύγουστος 2001: Ψήφιση του Νόμου 2939/01 Φεβρ. 2003: Έγκριση του Συστήματος Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης «ΣΣΕΔ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Συγκολλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

INERGEN 200 & 300 Bar. Σελίδα

INERGEN 200 & 300 Bar. Σελίδα ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΜΕ INERGEN 200 & 300 Bar ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1.0 Γενικά 1 2.0 Περιγραφή Υλικού 1 3.0 ιάθεση 2 4.0 Εγκατάσταση 2 5.0 Λειτουργία Συστήµατος 2 6.0 Τεχνικές προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

Προσφέρουμε οικονομικές και βιώσιμες λύσεις

Προσφέρουμε οικονομικές και βιώσιμες λύσεις Αξιόπιστοι λέβητες με μέγιστη ενεργειακή απόδοση B O I L E R S Προσφέρουμε οικονομικές και βιώσιμες λύσεις Δεδομένου ότι η αγορά είναι περισσότερο από ποτέ περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένη ενώ παράλληλα

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους Ειδικό ευρωβαρόμετρο 386 Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στον πληθυσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ευρύτερα ομιλούμενη μητρική γλώσσα είναι η γερμανική (16%), έπονται η ιταλική και η αγγλική (13%

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου µε πίεση λειτουργίας έως και 1 bar.

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου µε πίεση λειτουργίας έως και 1 bar. Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου µε πίεση λειτουργίας έως και 1 bar. Νοµοθετικό πλαίσιο: ΦΕΚ 963 Υ.Α. 3/Α/11346/15-07-2003 «Κανονισµός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου µε πίεση λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία)

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 30 Σεπτεµβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ (προσωρινά στοιχεία) Από

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Δ.Μενδρινός, Κ.Καρύτσας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Νοέμβριος 2009 Γεωθερμική Ενέργεια: η θερμότητα της

Διαβάστε περισσότερα