6.1 Κατάταξη των χαλύβων Ανάλογα με τη χημική σύστασή τους οι χάλυβες μπορούν να ταξινομηθούν στις ακόλουθες κατηγορίες :

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "6.1 Κατάταξη των χαλύβων Ανάλογα με τη χημική σύστασή τους οι χάλυβες μπορούν να ταξινομηθούν στις ακόλουθες κατηγορίες :"

Transcript

1 40 6. ΣΙ ΗΡΟΥΧΑ ΚΡΑΜΑΤΑ Τα τεχνικά μεταλλικά υλικά χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες : στα σιδηρούχα και τα μη σιδηρούχα. Τα σιδηρούχα μεταλλικά υλικά περιλαμβάνουν κυρίως τους χάλυβες και τους χυτοσιδήρους (βλ. Παράγραφο 4.4.), ενώ τα μη σιδηρούχα περιλαμβάνουν κυρίως τα κράματα χαλκού, αλουμινίου, τιτανίου, μαγνησίου, ψευδαργύρου, μολύβδου, κ.λπ Κατάταξη των χαλύβων Ανάλογα με τη χημική σύστασή τους οι χάλυβες μπορούν να ταξινομηθούν στις ακόλουθες κατηγορίες : (i) (ii) Κοινοί ή ανθρακούχοι χάλυβες. Περιέχουν έως 1,0% Mn και ελάχιστα ποσοστά προσμείξεων θείου (S) και φωσφόρου (P) έως 0,05%. Πρόκειται για μαλακούς χάλυβες (για μικρή περιεκτικότητα C), οι οποίοι παρουσιάζουν αυξημένη συγκολλησιμότητα. Κραματωμένοι χάλυβες. Ελαφρά κραματωμένοι χάλυβες. Περιέχουν προσμείξεις έως 2%. Τέτοιοι είναι οι δομικοί ή κατασκευαστικοί χάλυβες. Μέτρια κραματωμένοι χάλυβες. Περιέχουν προσμείξεις από 2% έως 10%. Ισχυρά κραματωμένοι χάλυβες. Περιέχουν προσμείξεις πάνω από 10%. Τέτοιοι είναι οι ανοξείδωτοι χάλυβες, οι εργαλειοχάλυβες, οι ταχυχάλυβες, οι ανοξείδωτοι χάλυβες και οι χάλυβες μαρτενγήρανσης (Maraging) με μεγάλα ποσοστά βολφράμιου (W), βανάδιου (V), μολυβδαίνιου (Mo), χρώμιου (Cr), νικέλιου (Ni) και κοβάλτιου (Co). Όσον αφορά τον προορισμό τους οι χάλυβες διακρίνονται σε : (i) (ii) Χάλυβες διαμόρφωσης. Αυτοί υφίστανται περαιτέρω μηχανική κατεργασία (έλαση, διέλαση). Χυτοχάλυβες. Παράγονται απευθείας με χύτευση υπό μορφή «χελωνών». Όσον αφορά τη χρήση οι χάλυβες διακρίνονται σε : (i) (ii) (iii) (iii) Χάλυβες κατασκευών. Είναι χάλυβες με μικρά, σχετικά ποσοστά κραματικών στοιχείων (συνήθως Mn, Cr) και χρησιμοποιούνται σε πλήθος κατασκευών, όπως π.χ. λέβητες, μεταλλικοί σκελετοί, κ.λπ., αλλά και σε στοιχεία μηχανών, όπως π.χ. άξονες, διωστήρες, βαλβίδες, ελατήρια, κ.λπ. Ανοξείδωτοι χάλυβες. Είναι χάλυβες με μεγάλη περιεκτικότητα σε Cr (>13%) και χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές, που απαιτείται υψηλή αντοχή σε διάβρωση, όπως π.χ. στη χημική βιομηχανία. Κατασκευές από ανοξείδωτο χάλυβα είναι σωλήνες, πτερωτές, δοχεία, εναλλάκτες θερμότητας, αντιδραστήρες και οτιδήποτε έρχεται σε επαφή με διαβρωτικό υγρό, καθώς επίσης σε ιατρικά εργαλεία (π.χ. χειρουργικά νυστέρια) και είδη οικιακής χρήσεως, όπως π.χ. είδη κουζίνας, μαχαιροπήρουνα, κ.λπ. Εργαλειοχάλυβες. Περιέχουν συνήθως μεγάλα ποσοστά κραματικών στοιχείων (W, Mo, Cr, V), τα οποία ευνοούν την αύξηση της σκληρότητας και της αντίστασης σε φθοράτριβή. Χρησιμοποιούνται για την κατασκευή εργαλείων κοπής (κοπτικά τόρνου, φρέζας, πλάνης, κ.λπ.) ή διαμόρφωσης (μήτρες, έμβολα, καλούπια χύτευσης και διαμόρφωσης). Χάλυβες ηλεκτρομαγνητικών εφαρμογών. Χρησιμοποιούνται για την κατασκευή πυρήνων μετασχηματιστών ηλεκτρικών γεννητριών, μονίμων μαγνητών, κ.λπ Τυποποίηση χαλύβων Η ονοματολογία των χαλύβων γίνεται σύμφωνα με διάφορα συστήματα τυποποίησης, όπως είναι το γερμανικό DIN, το αμερικάνικο AISISAE, το γαλλικό AFNOR και το αγγλικό BS. Παρακάτω, θα αναπτυχθεί η ονοματολογία των χαλύβων στα πιο συνήθη συστήματα, που είναι το γερμανικό DIN και το αμερικάνικο AISI SAE.

2 6.2.1 Τυποποίηση κατά DIN Η ονομασία ενός κοινού ανθρακούχου χάλυβα ξεκινά με το πρόθεμα St (από το γερμανικό Stahl που σημαίνει χάλυβας) και ακολουθεί ένας αριθμός, που δηλώνει την αντοχή αυτού του χάλυβα σε εφελκυσμό, μετρούμενη σε kp/mm 2. Έτσι, ένας ανθρακούχος χάλυβας με αντοχή 700 N/mm 2 (δηλ. 70 kp/mm 2 ) συμβολίζεται, σύμφωνα με αυτήν την ονοματολογία, ως St 70. Παλαιότερα ακολουθούσαν και δύο ακόμη ψηφία που δήλωναν τα δύο τελευταία ψηφία του προτύπου DIN. Π.χ. ο συμβολισμός St 5011 δηλώνει χάλυβα αντοχής 50 kp/mm 2 (ή 500 Ν/mm 2 ), ο οποίος είναι τυποποιημένος σύμφωνα με το πρότυπο DIN 1611 (τα δύο πρώτα ψηφία, 16, αναφέρονται στους χάλυβες). Συνήθως, τον αριθμό που δηλώνει την αντοχή ακολουθεί ένα ψηφίο που αφορά την ποιότητα (1: συνήθεις απαιτήσεις, 2: μεγαλύτερες απαιτήσεις, 3: ειδικές απαιτήσεις). Π.χ. ο χάλυβας St 401 έχει αντοχή 400 Ν/mm 2 και ανήκει στην ποιότητα 1. Στην περίπτωση ανθρακούχων χαλύβων καλύτερης ποιότητας ο συμβολισμός ξεκινά με το γράμμα C (που δηλώνει άνθρακα) και ακολουθεί η εκατοστιαία περιεκτικότητα σε άνθρακα πολλαπλασιασμένη επί 100. Π.χ. ο χάλυβας C 60 είναι ανθρακούχος χάλυβας με 60/100 = 0,60 % κ.β. C. Στην περίπτωση των υπερκαθαρών χαλύβων (με εξαιρετικά χαμηλά ποσοστά ακαθαρσιών S, P) μεταξύ του C και της περιεκτικότητας παρεμβάλλεται το γράμμα Κ. Π.χ. ο προηγούμενος χάλυβας θα ονομαζόταν CK 60, αν η περιεκτικότητά του σε S και P ήταν πολύ χαμηλή. Όταν ο χάλυβας έχει υποστεί κάποια θερμική κατεργασία, χρησιμοποιούνται γράμματα του λατινικού αλφαβήτου: το Ε δηλώνει ενανθράκωση, το G ανόπτηση, το Ν εξομάλυνση και το V επιβελτίωση. Στην περίπτωση των κραματωμένων χαλύβων προηγείται η περιεκτικότητα του άνθρακα πολλαπλασιασμένη επί 100 και έπεται ο χημικός συμβολισμός για τα στοιχεία προσθήκης με τις περιεκτικότητες πολλαπλασιασμένες με κάποιο αριθμό: Cr, Co, Mn, Ni, Si, W x 4 Al, Cu, Mo, Ti, V x 10 P, S, N, C x 100 Παράδειγμα 6.1 Ποια είναι η χημική σύσταση των παρακάτω χαλύβων : 20 Cr 4 και 15 Cr Mo 86 ; Λύση Η περιεκτικότητα σε C του πρώτου χάλυβα είναι 20/100 %, δηλαδή 0,2% κ.β και η περιεκτικότητα του Cr είναι ίση προς 4/4, δηλαδή 1,0% κ.β. Ο δεύτερος χάλυβας έχει 15/100 = 0,15 % κ.β. C, 8/4 = 2% κ.β. Cr και 6/10= 0,6% κ.β. Mo. Στην περίπτωση που τα ποσοστά των προσμείξεων θα ξεπεράσουν το 5% τότε μπροστά από την ονομασία του χάλυβα μπαίνει το γράμμα Χ, ακολουθεί η περιεκτικότητα του άνθρακα επί 100, τα στοιχεία προσθήκης και η περιεκτικότητές τους πολλαπλασιασμένες με τη μονάδα. Έτσι, π.χ. ο χάλυβας Χ 40 CrMo 124 περιέχει 0,40% C, 12% Cr και 4% Mo Τυποποίηση κατά AISISAE Η ονοματολογία των ανθρακούχων και κραματωμένων χαλύβων κατά AISISAE περιλαμβάνει τέσσερα ψηφία ΧΨΖΩ. Με τα δύο πρώτα ψηφία μπορεί να ευρεθεί (με τη βοήθεια πινάκων) το κύριο ή τα κύρια στοιχεία προσθήκης και τα ποσοστά τους στο χάλυβα. Τα δύο τελευταία ψηφία δείχνουν την περιεκτικότητα σε άνθρακα πολλαπλασιασμένη επί 100. Το πρώτο ψηφίο των ανθρακούχων χαλύβων με μικρά ποσοστά προσμείξεων είναι 1. Παρακάτω αναφέρονται μερικά παραδείγματα τυποποιημένων κατά AISISAE χαλύβων: Ο χάλυβας AISI1045 είναι ανθρακούχος με 0,45% C. Ο χάλυβας AISI 1330 είναι χάλυβας με 1,601,90 % Mn και 0,30 % C. O χάλυβας AISI2340 είναι νικελιούχος με 3,5% Ni και 0,40% C. Ο χάλυβας AISI3430 είναι νικελιοχρωμιούχος με 3% Ni, 0,8% Cr και 0,30% C. 41

3 Η τυποποίηση των διαφόρων κατηγοριών χαλύβων κατασκευών, ανοξείδωτων και εργαλειοχαλύβων, αναφέρεται στις αντίστοιχες παραγράφους. 6.3 Κραματωμένοι χάλυβες Επίδραση των στοιχείων προσθήκης Τα στοιχεία τα οποία προστίθενται στο χάλυβα έχουν στόχο να βελτιώσουν τη δομή, τις μηχανικές του ιδιότητες, την αντοχή σε φθορά και διάβρωση. Ορισμένες από τις δράσεις των στοιχείων προσθήκης αναφέρονται παρακάτω : Σταθεροποίηση του φερρίτη (αφερρογόνα στοιχεία) : Cr, Mo, W, V, Si Σταθεροποίηση του ωστενίτη (γφερρογόνα στοιχεία) : Mn, Ni, Co Τάση σχηματισμού καρβιδίων (καρβιδιογόνα στοιχεία) : Co<Fe< Μn<Cr<Mo<W<V<Ti Τάση διάσπασης καρβιδίων σε γραφίτη (γραφιτίζοντα στοιχεία): Ni, Si, Al Μετατόπιση των καμπυλών ΤΤΤ προς τα δεξιάαύξηση της εμβαπτότητας : μικρή για Mn,Cr, σημαντική για Ni και μεγάλη Mo,W,V Βελτίωση της αντοχής σε διάβρωση: Cr, Ni, Si Τάση εκλέπτυνσης των κόκκων: V, Al Αύξηση κατεργασιμότητας: Mn Αύξηση της μαγνητικής διαπερατότητας: Si Οι ακαθαρσίες θείου και φωσφόρου πρέπει να διατηρούνται σε μικρά ποσοστά, διότι ψαθυροποιούν το χάλυβα. Αναλυτικά ο ρόλος για καθένα ξεχωριστά από τα βασικότερα στοιχεία προσθήκης παρουσιάζεται στον Πίνακα Π Στοιχείο προσθήκης Κατηγορία ιαλυτότητα Επίδραση Ni (νικέλιο) γφερρογόνο και γραφιτίζον 10% στο φερρίτη και άνευ ορίου στον ωστενίτη Σημαντική αύξηση εμβαπτότητας. Αύξηση της αντοχής σε επαναφορά και της προστασίας από διάβρωση. Cr (χρώμιο) αφερρογόνο και άνευ ορίου στο φερρίτη και 13% στον ωστενίτη Μικρή αύξηση της εμβαπτότητας. Αύξηση της αντοχής σε επαναφορά και της προστασίας από διάβρωση (ιδίως>13%) Mn (μαγγάνιο) γφερρογόνο και 3% στο φερρίτη και άνευ ορίου στον ωστενίτη Μικρή αύξηση της εμβαπτότητας. Αύξηση της κατεργασιμότητας σε κοπή (χάλυβες ελευθέρας κοπής). Μεγάλη αντοχή σε φθοράτριβή για ποσοστά > 12% (χάλυβες Hadfield) Mo (μολυβδαίνιο) αφερρογόνο και 37% στο φερρίτη και 5% στον ωστενίτη Μεγάλη αύξηση της εμβαπτότητας. Αύξηση της σκληρότητας, της αντοχής σε επαναφορά και της αντοχής σε φθοράτριβή. W (βολφράμιο) αφερρογόνο και 33% στο φερρίτη και 6% στον ωστενίτη Μεγάλη αύξηση της εμβαπτότητας, της σκληρότητας, της αντοχής σε επαναφορά και

4 43 της αντοχής σε φθοράτριβή. V (βανάδιο) αφερρογόνο και άνευ ορίου στο φερρίτη και 1% στον ωστενίτη Πολύ μεγάλη αύξηση της εμβαπτότητας. Προκαλεί τη μέγιστη αύξηση της σκληρότητας μετά από επαναφορά. Μεγάλη αύξηση της αντοχής σε φθοράτριβή. Co (κοβάλτιο) γφερρογόνο και 75% στο φερρίτη και άνευ ορίου στον ωστενίτη Μείωση της εμβαπτότητας. Προκαλεί σκλήρυνση με το σχηματισμό μεσομεταλλικών ενώσεων σε ειδικές κατηγορίες χαλύβων (χάλυβες Maraging) Si (πυρίτιο) αφερρογόνο και γραφιτίζον 18,5% στο φερρίτη και 6% στον ωστενίτη Μικρή αύξηση της εμβαπτότητας. Προστασία από διάβρωση. Χρήση σε ηλεκτρομαγνητικές εφαρμογές. Πίνακας Π.6.1 : Επίδραση κραματικών στοιχείων στο χάλυβα 6.4 Χάλυβες κατασκευών Η κατάταξη κατά AISISAE, οι ιδιότητες και οι βασικές χρήσεις των χαλύβων κατασκευών φαίνονται στον Πίνακα Π.6.2. Από άποψη δομής, οι χάλυβες κατασκευών διακρίνονται σε: φερριτικούς, φερριτικούς/περλιτικούς, ωστενιτικούς και μαρτενσιτικούς. 6.5 Ανοξείδωτοι χάλυβες Είναι χάλυβες εξαιρετικής αντοχής στην οξείδωση και στη διάβρωση γενικότερα. Η αντοχή τους αυτή οφείλεται στην υψηλή περιεκτικότητά τους σε χρώμιο (Cr). H περιεκτικότητά τους σε Cr κυμαίνεται από 12 30% κ.β.. Το Cr αντιδρά χημικά με το οξυγόνο του αέρα και δημιουργείται επιφανειακά το οξείδιο του χρωμίου, Cr 2 O 3, που προστατεύει το μέταλλο βάσης από την οξείδωση. Το φαινόμενο αυτό προστασίας ονομάζεται παθητικοποίηση. Κύρια σειρά (AISISAE) Είδος χάλυβα Ιδιότητες χρήσεις Νικελιούχος Νικελιοχρωμιούχος Μολυβδαινιούχος Χρωμιούχος Χρωμιοβαναδιούχος Αντοχή σε κόπωση, διάβρωση. Ηλεκτρομαγνητικές εφαρμογές. Καλή εμβαπτότητα και αντοχή σε διάβρωση. Επιδέχεται επιφανειακή σκλήρυνση. Κατασκευή διωστήρων, αξόνων, κ.λπ. Καλή εμβαπτότητα. Σκληρότητα, αντίσταση στη φθορά και αντοχή στον ερπυσμό. Κατασκευή τμημάτων λεβήτων, αεριοστροβίλων, κ.λπ. Καλή εμβαπτότητα. Επιδέχεται επιφανειακή σκλήρυνση. Κατασκευή λεπίδων, διωστήρων, ρουλεμάν, εκκέντρων, κ.λπ. Πολύ καλή εμβαπτότητα. Αύξηση της

5 Βολφραμιοχρωμιούχος Νικελιοχρωμιομολυβδαινιούχος Πυριτιούχος αντοχής σε φθοράτριβή. Κατασκευή μαχαιριών, ψαλιδιών, λεπίδων, ελατηρίων βαλβίδων, κ.λπ. Πολύ καλή εμβαπτότητα. Μεγάλη σκληρότητα και αντοχή στη φθοράτριβή. Κατασκευή στιγέων, ψαλιδιών, λεπίδων, κ.λπ. Πολύ καλή εμβαπτότητα. Επιδέχεται επιφανειακή σκλήρυνση. Χρησιμοποιείται για την κατασκευή ατράκτων, σφυρήλατων αντικειμένων, κ.λπ. Μεγάλη μαγνητική διαπερατότητα. Κατασκευή πυρήνων μετασχηματιστών. Πίνακας Π.6.2 : Βασικές κατηγορίες κραματωμένων χαλύβων κατασκευών και αντίστοιχες ιδιότητες χρήσεις. Οι βασικοί ανοξείδωτοι χάλυβες χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες (Βλ. Πίνακα Π.6.3) : (α) (β) (γ) (δ) Μαρτενσιτικοί ανοξείδωτοι χάλυβες. Περιέχουν χρώμιο 1217% και άνθρακα 0.151% και μπορούν να σκληρυνθούν με τη θερμική κατεργασία της βαφής. Παράλληλα με την αντοχή στη διάβρωση, οι χάλυβες αυτοί έχουν και μεγάλη σκληρότητα λόγω του μαρτενσίτη που δημιουργείται κατά τη βαφή. Φερριτικοί ανοξείδωτοι χάλυβες. Περιέχουν χρώμιο πάνω από 13% με αποτέλεσμα να σταθεροποιείται ο φερρίτης (αfe), μετά από τη θερμική κατεργασία. Λόγω της μικρής περιεκτικότητας σε άνθρακα, υπάρχει περίπτωση να σχηματισθούν καρβίδια του χρωμίου, σε περιορισμένη όμως κλίμακα. Ωστενιτικοί ανοξείδωτοι χάλυβες. Περιέχουν χρώμιο 1625%, νικέλιο 720% και μετά από ανόπτηση σχηματίζεται μονοφασικό ωστενιτικό κράμα (γfe). Eχουν μεγάλη αντοχή στη διάβρωση, σχετικά καλή μηχανική αντοχή και καλή κατεργασιμότητα. Ανοξείδωτοι χάλυβες σκληρύνσεως δια κατακρημνίσεως. Εκτός από την υψηλή περιεκτικότητα σε χρώμιο, περιέχουν και άλλα κραματικά στοιχεία, όπως νικέλιο (Νi), ταντάλιο (Ta), νιόβιο (Nb), τιτάνιο (Ti), αλουμίνιο (Al) και η σκληρότητά τους προκύπτει κυρίως από μαρτενσιτικό μετασχηματισμό (βαφή) και κατακρήμνιση μεσομεταλλικών ενώσεων τύπου Ni 3 Al, Ni 3 Ti, Ni 3 Nb. Είδος AISI C Cr Ni Mo Al Ιδιότητεςχρήσεις Μαρτενσιτικοί <0,15 >0, Μεγάλη σκληρότητα. Κατασκευές εργαλείων, εξαρτημάτων αντλιών, ψαλιδιών, κ.λπ. Φερριτικοί ,08 00, ,2 Πυρίμαχοι και οξύμαχοι χάλυβες με χρήσεις στη χημική βιομηχανία, τη βιομηχανία τροφίμων και στην αρχιτεκτονική. Ωστενιτικοί ,08 00, ,5 Χρησιμοποιούνται στη χημική βιομηχανία, τη βιομηχανία αυτοκινήτων και την

6 45 αεροναυπηγική. Σκλήρυνση με κατακρήμνιση PH 0, ,2 Παρουσιάζουν εξαιρετικές μηχανικές ιδιότητες και υψηλή αντοχή στη διάβρωση. Χρησιμοποιούνται ως δομικά στοιχεία αεροσκαφών. Πίνακας Π.6.3 : Βασικοί ανοξείδωτοι χάλυβες και κύριες χρήσεις. Οι ανοξείδωτοι χάλυβες υψηλής περιεκτικότητας σε χρώμιο ψαθυροποιούνται με παρατεταμένη θέρμανση κοντά στους 900 ο C, λόγω κατακρήμνισης της σφάσης (FeCr), η οποία είναι πολύ σκληρή και εύθραυστη. Οι ωστενιτικοί ανοξείδωτοι χάλυβες εμφανίζουν το φαινόμενο της ευαισθητοποίησης κατά τη θέρμανσή τους μέσα στο διάστημα C (π.χ. κατά τη συγκόλληση). Στο θερμοκρασιακό αυτό διάστημα κατακρημνίζονται (σχηματίζονται) καρβίδια του χρωμίου, τύπου Cr 23 C 6 και Cr 7 C 3, στα όρια των κόκκων του ωστενίτη. Η ζώνη γύρω από τα καρβίδια είναι ελαττωμένης περιεκτικότητας σε Cr και επομένως παρουσιάζει μειωμένη αντοχή σε διάβρωση. Έτσι, παρουσία οξέων ή άλλων διαβρωτικών μέσων, η ζώνη γύρω από τα καρβίδια ευαισθητοποιείται και διαβρώνεται με μεγάλους ρυθμούς, με αποτέλεσμα τη χαλάρωση της συνάφειας των ορίων των κόκκων. Η χαρακτηριστική αυτή περίπτωση διάβρωσης ονομάζεται περικρυσταλλική διάβρωση και οδηγεί σε περικρυσταλλική ψαθυρή θραύση του υλικού. Με αυτό το μηχανισμό εξηγείται και η φθορά και τελικά η αστοχία συγκολλήσεων ανοξείδωτων τεμαχίων στη θερμικά επηρεασμένη ζώνη. Οι τρόποι πρόληψης της ευαισθητοποίησης είναι οι παρακάτω : μείωση του ποσοστού του άνθρακα κάτω από 0.03% αύξηση του ποσοστού του χρωμίου πάνω από 16% προσθήκη Nb, Ti τα οποία είναι περισσότερο καρβιδιογόνα από το χρώμιο και έτσι ευνοείται ο σχηματισμός των καρβιδίων τους σε σχέση με τα καρβίδια του χρωμίου θερμική κατεργασία με γρήγορη ψύξη για τη διαλυτοποίηση των καρβιδίων του χρωμίου (>900 ο C) και διατήρησή τους στο στερεό διάλυμα (ωστενίτη) μετά από την ψύξη. 6.6 Εργαλειοχάλυβες Οι εργαλειοχάλυβες είναι υλικά που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές, που απαιτείται υψηλή μηχανική αντοχή και κυρίως μεγάλη σκληρότητα και αντίσταση σε φθορά, όπως π.χ. κοπτικά εργαλεία, μήτρες διαμόρφωσης, έμβολα διέλασης, ράουλα έλασης. Η χρήση γίνεται πάντοτε μετά από θερμική κατεργασία βαφήςεπαναφοράς (επιβελτίωση). Τα κύρια κραματικά στοιχεία που συμβάλλουν στη μηχανική ενίσχυση είναι τα ακόλουθα: Ni, Cr, Mo, W, V, Mn, Si, Co. Βασικό χαρακτηριστικό των εργαλειοχαλύβων είναι η ύπαρξη καρβιδίων, (δηλ. ενώσεων μετάλλουάνθρακα) είτε σφαιρικού σχήματος (π.χ. καρβίδια του μολυβδαινίου και βολφραμίου στους ταχυχάλυβες) είτε ακανόνιστουμακρόστενου σχήματος (π.χ. καρβίδια του χρωμίου στους εργαλειοχάλυβες υψηλού ποσοστού άνθρακα και χρωμίου), βλ. σχήμα 6.1.

7 46 Σχήμα 6.1 : Μικρογραφίες εργαλειοχαλύβων όπου διακρίνονται καρβίδια (λευκές περιοχές) (α) σφαιρικού τύπου σε ταχυχάλυβα Μ2 και (β) ακανόνιστου τύπου σε εργαλειοχάλυβα D2. (Μεγέθυνση Χ500) Η παρουσία σκληρών καρβιδίων ( HV) αυξάνει τη σκληρότητα του χάλυβα και την αντοχή σε φθοράτριβή. Επιπλέον, σε ορισμένες κατηγορίες (ταχυχάλυβες) επιδρούν και στην εν θερμώ αντοχή. Κατά την καταπόνηση σε υψηλές θερμοκρασίες, όπως π.χ. σε κοπή υψηλής ταχύτητας, σχηματίζονται νέα καρβίδια (δευτερογενή καρβίδια), αυξάνοντας τη σκληρότητα και την αντίσταση σε φθορά του εργαλείου (δευτερογενής σκλήρυνση). Η ταξινόμηση των χαλύβων, σύμφωνα με το αμερικάνικο σύστημα AISISAE, παρουσιάζεται στον Πίνακα Π.6.4 : α/α Σειρά κατά AISISAE Βασικά χαρακτηριστικά Σειρά W (Εργαλειοχάλυβες χαμηλής εμβαπτότητας). Σειρά S (Εργαλειοχάλυβες υψηλής αντοχής στην κρούση) Σειρά Ο (Εργαλειοχάλυβες ψυχρής κατεργασίας, μέσης εμβαπτότητας) Σειρά Α (Εργαλειοχάλυβες μέτριας κραματοποίησης και υψηλής εμβαπτότητας) Οι κυριότερες προσθήκες είναι το Cr (0,200,50%), που συμβάλλει στην αύξηση της εμβαπτότητας και της αντοχής στη φθορά, και το V για την εκλέπτυνση των κόκκων και τη βελτίωση της δυσθραυστότητας. Βάφονται στο νερό. Κύριες εφαρμογές : εργαλεία κοπής και επεξεργασίας ξύλου, μετάλλου, κ.λπ. Κύριες προσθήκες: Si, Cr, W και δευτερευόντως Mo ή Ni. Κύριος ρόλος των παραπάνω προσμείξεων είναι η βελτίωση της εμβαπτότητας και της αντοχής στη φθορά. Από αυτούς τους χάλυβες κατασκευάζονται εργαλεία και έδρανα που καταπονούνται σε κρουστικές φορτίσεις. Κύριες προσθήκες: W, Mn, Cr, Mo. Βάφονται στο λάδι. Κύριες εφαρμογές συναντώνται στην κατασκευή εργαλείων και καλουπιών ψυχρής διαμόρφωσης. Κύριες προσθήκες: Cr, Mo, Mn, V. Βάφονται στον αέρα. Κύριες χρήσεις: εργαλεία υψηλής αντοχής σε φθοράτριβή, κύλινδροι ελάσεως, κ.λπ.

8 47 5 Σειρά D (Εργαλειοχάλυβες υψηλού ποσοστού άνθρακα και χρωμίου) Ισχυρά κραματωμένοι χάλυβες με μεγάλη περιεκτικότητα σε άνθρακα (12,35%) και Cr (12%). ευτερεύουσες προσθήκες: W, Mo, Co, V. Κύρια ιδιότητα αυτών των χαλύβων είναι η εξαιρετικά υψηλή αντοχή στη φθοράτριβή. Χρησιμοποιούνται ως εργαλεία ψυχρής διαμόρφωσης (π.χ. ράουλα ελάστρων). 6 Σειρά Η (Εργαλειοχάλυβες θερμών κατεργασιών) Κύριες προσθήκες: Cr, W, Mo, V. Χρησιμοποιούνται ως εργαλεία (μήτρες, καλούπια, έμβολα) θερμών κατεργασιών, όπως θερμή εξέλαση, θερμή σφυρηλάτηση, χύτευση, κ.λπ. 7 Σειρά Τ (Ταχυχάλυβες βολφραμίου) Κύριες προσθήκες: W, Mo, Cr, V, Co. Παρουσιάζουν μεγάλη σκληρότητα και αντοχή στη φθορά και αντέχουν επίσης και στη χρήση σε υψηλές θερμοκρασίες. Χρησιμοποιούνται κυρίως ως κοπτικά εργαλεία: δράπανα, τρυπάνια, εργαλεία τόρνευσης, φρεζαρίσματος. 8 Σειρά Μ (Ταχυχάλυβες μολυβδαινίου) Κύριες προσθήκες: Mo, W, V, Co. Παρουσιάζουν παρόμοιες ιδιότητες με την παραπάνω σειρά. Εφαρμογές σε εργαλεία κοπής υψηλής ταχύτητας. 9 Σειρά P (Εργαλειοχάλυβες χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα / χάλυβες καλουπιών χύτευσης πλαστικών) Κύριες προσθήκες: Ni, Cr, V, Mo. Παρουσιάζουν μέτρια σκληρότητα και επίσης μέτρια αντίσταση σε φθοράτριβή. Χρησιμοποιούνται κυρίως ως καλούπια χύτευσης πλαστικών. Πίνακας Π.6.4 : Βασικές κατηγορίες εργαλειοχαλύβων κατά AISISAE Η χημική σύσταση των βασικότερων τύπων εργαλειοχαλύβων που χρησιμοποιούνται στις μηχανουργικές κατεργασίες (Ο, Η, D, Μ, Τ) παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα Π.6.5 : Σειρά AISI Χάλυβας C Cr Mo W V Mn Co Σειρά Ο Ο1 Ο2 0,90 0,90 0,50 0,50 1,60 Σειρά Η Η11 Η13 Η23 Η26 Η42 0,35 0,35 0,30 0,50 0,60 18,00 6,00 0,40 2,00 Σειρά D D2 D3 D4 D5 2,25 2,25 3,00 Σειρά Μ M1 M2 M4 M7 0,85 1,30 8,50 4,50 8,75 6,00 5,50 1,75 2,00 2,00 Σειρά Τ T1 T15 0,75 18,00 Πίνακας Π.6.5 : Χημική σύσταση των κυριότερων εργαλειοχαλύβων.

9 Χάλυβες ηλεκτρομαγνητικών εφαρμογών Αυτοί χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες : (i) (ii) Μαγνητικά μαλακοί χάλυβες. Περιέχουν μεγάλο ποσοστό Si (45%) και έχουν τις εξής ιδιότητες: μεγάλη μαγνητική διαπερατότητα και μικρές απώλειες ενέργειας από υστέρηση και δινορεύματα. Χρησιμοποιούνται για την κατασκευή πυρήνων μετασχηματιστών για ηλεκτρικές γεννήτριες και κινητήρες. Μαγνητικά σκληροί χάλυβες. Τυπικοί μαγνητικοί σκληροί χάλυβες περιέχουν C (0,81,0%), Cr (0,69,0%), W (έως 6,0%) και Co (3,0 και 15%). Άλλα μαγνητικά υλικά, με βάση το σίδηρο, είναι κράματα FeNi, FeCo και FeNiCo Επίσης, τελευταία έχουν βελτιωθεί οι ιδιότητές τους με προσθήκες Al, Cu και Ti, όπως είναι το κράμα 57Fe12Co9Al16Ni5Cu1Ti (κράμα Alnico). Παρουσιάζουν μεγάλο βρόγχο υστέρησης και παραμένουσα μαγνητική επαγωγή (B r ) και χρησιμοποιούνται ευρύτατα ως μόνιμοι μαγνήτες..

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ 72 E ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι συγκολλήσεις ανήκουν στην κατηγορία των μόνιμων συνδέσεων ανάμεσα σε τεμάχια. Η σύνδεση αυτή επιτυγχάνεται μέσω της θερμότητας, είναι σύνδεση κρυσταλλική

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΤΗΓΜΕΝΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΓΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΤΗΓΜΕΝΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΓΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΤΗΓΜΕΝΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΓΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1.1 ΦΥΣΙΚΈΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Τα μεταλλικά υλικά τα οποία χυτεύουμε ή τα λαμβάνουμε ως χυτά αντικείμενα είναι μέταλλα ή κράματα.

Διαβάστε περισσότερα

2. ΜΕΤΑΛΛΑ - ΚΡΑΜΑΤΑ. 2.2 Κύριοι χημικοί δεσμοί

2. ΜΕΤΑΛΛΑ - ΚΡΑΜΑΤΑ. 2.2 Κύριοι χημικοί δεσμοί 1 2. ΜΕΤΑΛΛΑ - ΚΡΑΜΑΤΑ 2.1 Γενικά Τα μικρότερα σωματίδια της ύλης, που μπορούν να βρεθούν ελεύθερα και να διατηρούν τις ιδιότητες του σώματος στο οποίο ανήκουν, λέγονται μόρια. Τα ελάχιστα σωματίδια της

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Υλικών Οχημάτων ΤΕΥΧΟΣ Ι

Τεχνολογία Υλικών Οχημάτων ΤΕΥΧΟΣ Ι Α.Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σ.Τ.Ε.Φ. Τεχνολογία Υλικών Οχημάτων ΤΕΥΧΟΣ Ι (ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ) Παναγιώτης Ματζινός, Επιστημονικός Συνεργάτης Χημικός Μηχανικός, MPhil, PhD Θεσσαλονίκη 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Σημειώσεις ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ Δρ Γ. Παραδεισιάδης Αναπληρωτής Καθηγητής ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 202

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΛΕΚΤΟΡΑΣ Π.Δ. 407/80 Σ.Σ.Ε. ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Ε.Ο «ΑΘΗΝΑ» ΒΑΡΗ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 1.

Διαβάστε περισσότερα

8. ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

8. ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 72 8. ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 8.1 Πολυμερή 8.1.1 Πολυμερή και πολυμερισμός Τα πολυμερή είναι γνωστά ευρέως και ως πλαστικά, επειδή πολλά από αυτά είναι εύπλαστα, δηλαδή παραμορφώνονται εύκολα. Οι χρήσεις είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ (COMPOSITES)

ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ (COMPOSITES) ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ (COMPOSITES) 1. ΓΕΝΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΟΡΙΣΜΟΣ Για ένα σύστηµα ο όρος σύνθετο σηµαίνει ότι τούτο αποτελείται από δύο ή περισσότερα διακριτά µέρη. Από γενική άποψη, λοιπόν, ένα υλικό αποτελούµενο

Διαβάστε περισσότερα

Με τον όρο συγκόλληση εννοούμε γενικά την τοπική σύμφυση μετάλλων υπό υψηλή θερμοκρασία.

Με τον όρο συγκόλληση εννοούμε γενικά την τοπική σύμφυση μετάλλων υπό υψηλή θερμοκρασία. 5.3. ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ Με τον όρο συγκόλληση εννοούμε γενικά την τοπική σύμφυση μετάλλων υπό υψηλή θερμοκρασία. Η σύμφυση αυτή είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί μεταξύ ομοίων και ανόμοιων μετάλλων και με τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Ç åõñùðáúêþ ôõðïðïßçóç ôùí áëýâùí êáé õôïóéäþñùí

Ç åõñùðáúêþ ôõðïðïßçóç ôùí áëýâùí êáé õôïóéäþñùí Kùíóôáíôßíïò Ã. ÐáóðáëÜò Ç åõñùðáúêþ ôõðïðïßçóç ôùí áëýâùí êáé õôïóéäþñùí Óýëëïãïò Mç áíïëüãùí-hëåêôñïëüãùí B. EëëÜäïò Kωνσταντίνος Γ. Πασπαλάς ιπλ. Mηχανολόγος-Hλεκτρολόγος Eπιστηµονικός Συνεργάτης AΠΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ. Βιοϋλικά, τάσεις και εξελίξεις υλικών στο θέμα της υποστήριξης αθλητικών δραστηριοτήτων. της

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ. Βιοϋλικά, τάσεις και εξελίξεις υλικών στο θέμα της υποστήριξης αθλητικών δραστηριοτήτων. της Mli 0\1. Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Βιοϋλικά, τάσεις και εξελίξεις υλικών στο θέμα της υποστήριξης αθλητικών δραστηριοτήτων. της Σταματίνας - Ελένης Σαμιώτη tr-τ Ι/~ 'A~J ~ΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Δρ Αθ. Ρούτουλας Καθηγητής ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Με την συγγραφή των σημειώσεων αυτών ελπίζουμε να παρουσιάσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕγχΕιριδιο χρήσήσ do not copy

ΕγχΕιριδιο χρήσήσ do not copy Εγχειρίδιο Χρήσης do not copy Περιεχόμενα Περιεχόμενα Blade steel Τύποι Ατσαλιών Κράμματα ατσαλιών Εργαλειοχάλυβες Αλφαριθμητικές Σειρές Σειρά CPM Z-Wear PM Χρωμιούχο Ατσάλι Ημι-ανοξείδωτα Ατσάλια Ανοξείδωτα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΗΝΙΑ TESLA

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΗΝΙΑ TESLA 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΗΝΙΑ TESLA ΑΝ ΡΟΥΛΙ ΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από περίπου 4.000 χρόνια οι αρχαίοι Αιγύπτιοι χρησιµοποίησαν λινά ράµµατα (προερχόµενα από αντίστοιχο φυτό) µε φυσικά µέσα προσφύσεως

Πριν από περίπου 4.000 χρόνια οι αρχαίοι Αιγύπτιοι χρησιµοποίησαν λινά ράµµατα (προερχόµενα από αντίστοιχο φυτό) µε φυσικά µέσα προσφύσεως ιάβρωση Ιατρικών ενθεµάτων Σοφία Παπαδάκη Ιωάννα Παπαδηµητρίου ΧΜ 5 ο Εξ. 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πριν από περίπου 4.000 χρόνια οι αρχαίοι Αιγύπτιοι χρησιµοποίησαν λινά ράµµατα (προερχόµενα από αντίστοιχο φυτό)

Διαβάστε περισσότερα

9. ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΛΙΚΩΝ. n = σ/σ επ > 1 (9.1)

9. ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΛΙΚΩΝ. n = σ/σ επ > 1 (9.1) 72 9. ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΛΙΚΩΝ 9.1 Η διαδικασία επιλογής υλικών Η διαδικασία επιλογής υλικών είναι ίσως το κρισιμότερο βήμα που πρέπει να κάνει ο μηχανικός προτού να προχωρήσει στην υλοποίηση μίας κατασκευής, η

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΡΑΒΔΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΡΑΒΔΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ 10 ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 04», Μάρτιος 2004 ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΡΑΒΔΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ Εργασία Νο 12 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΤΣΟΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Περίληψη Στην παρούσα εργασία τονίσθηκε η σημασία της

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευαστικές Τεχνολογίες 1

Κατασκευαστικές Τεχνολογίες 1 Κατασκευαστικές Τεχνολογίες 1 Κατασκευαστικές Τεχνολογίες 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας περιλαμβάνονται ο πρόλογος, μια σύντομη ιστορική αναδρομή για την εξέλιξη των μηχανικών διαμορφώσεων

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου

1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου 1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου Ο όρος «μη καταστροφική αξιολόγηση» (NDE) περιλαμβάνει πολλές επιμέρους έννοιες που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν διάφορες δραστηριότητες του εν

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρολογικά Υλικά-Συνοπτικό βοήθηµα-διατίθεται ηλεκτρονικά - Γ.Λιτσαρδάκης, ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ-2012 σελ. 1/8

Ηλεκτρολογικά Υλικά-Συνοπτικό βοήθηµα-διατίθεται ηλεκτρονικά - Γ.Λιτσαρδάκης, ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ-2012 σελ. 1/8 Ηλεκτρολογικά Υλικά-Συνοπτικό βοήθηµα-διατίθεται ηλεκτρονικά - Γ.Λιτσαρδάκης, ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ-01 σελ. 1/8 Υλικό από τις διαφάνειες µε ορισµούς και τύπους - Για χρήση στη διάρκεια των εξετάσεων 1. Εισαγωγή Υλικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΤΟΜΟΣ 4

ΤΕΧΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΤΟΜΟΣ 4 ΑΙΜ. Γ. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ε.Μ.Π. Γ. Ι. ΠΟΥΛΑΚΟΣ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ε.Μ.Π. ΤΕΧΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΤΟΜΟΣ 4 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΘΗΝΑ 2006 ΑΙΜ. Γ. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ε.Μ.Π. Γ. Ι. ΠΟΥΛΑΚΟΣ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ Α/ΦΩΝ IΙ Επαρκή φωτισµό Θερµοκρασία Θόρυβο Επίπεδα σκόνης µέσα ασφάλειας Μέσα ασφάλειας κτιρίου (υποστέγου ή συνεργείου)

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ Α/ΦΩΝ IΙ Επαρκή φωτισµό Θερµοκρασία Θόρυβο Επίπεδα σκόνης µέσα ασφάλειας Μέσα ασφάλειας κτιρίου (υποστέγου ή συνεργείου) και των εξαρτηµάτων πάνω στα οποία εκτελούνται οι εργασίες. Επίσης οι εγκαταστάσεις θα πρέπει να εξασφαλίζουν κατάλληλες συνθήκες εργασίας για τους εργαζόµενους σε αυτές και τα αεροπορικά υλικά, όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων

Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων 1 ΓΕΝΙΚΑ Η εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους. Οι πλέον

Διαβάστε περισσότερα

Μεταλλικές Δικτυωτές Γέφυρες

Μεταλλικές Δικτυωτές Γέφυρες Α.Τ.Ε.Ι. Αθηνών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Έργων Υποδομής Μεταλλικές Δικτυωτές Γέφυρες Ημερομηνία : 29/10/2009 Εκπονητής : Δημήτριος Κεκές Επιβλέπων Καθηγητής : Νικόλαος Παπάζογλου Μεταλλικές Δικτυωτές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Άγις Μ. Παπαδόπουλος Αναπλ. Καθηγητής Α.Π.Θ.

Πρόλογος. Άγις Μ. Παπαδόπουλος Αναπλ. Καθηγητής Α.Π.Θ. Πρόλογος Το παρόν τεύχος Προδιαγραφές ιδιοτήτων θερµοµονωτικών υλικών αποτελεί παραδοτέο της α φάσης του έργου Σχεδιασµός & Ανάπτυξη Καινοτόµων Προϊόντων Πετροβάµβακα για την Ενεργειακή Αναβάθµιση Υφισταµένων

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικές & Μηχανικές Ιδιότητες

Φυσικές & Μηχανικές Ιδιότητες Μάθημα 5 ο Ποιες είναι οι Ιδιότητες των Υλικών ; Φυσικές & Μηχανικές Ιδιότητες Κατεργαστικότητα & Αναφλεξιμότητα Εφελκυσμός Θλίψη Έλεγχοι των Υλικών Φορτίσεις -1 ιάτμηση Στρέψη Έλεγχοι των Υλικών Φορτίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Χηµικών Μηχανικών Εργαστήριο Χηµείας και Τεχνολογίας Τροφίµων

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Χηµικών Μηχανικών Εργαστήριο Χηµείας και Τεχνολογίας Τροφίµων 1 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Χηµικών Μηχανικών Εργαστήριο Χηµείας και Τεχνολογίας Τροφίµων 1 Βασικές λειτουργίες συσκευασίας στο τρόφιµο: Προστασία σε προκαθορισµένο βαθµό για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 13: ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ 13: ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 146 ΕΝΟΤΗΤΑ 13: ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΤΟΧΟΙ: Με τη συμπλήρωση της ύλης της ενότητας αυτής ο μαθητής θα πρέπει να: 1. Αναφέρει με συντομία, τα αίτια που οδήγησαν στην επινόηση και παρασκευή των πρώτων συνθετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙΕΣ:...(σελ. 2) ΠΕΡΙΛΗΨΗ. (σελ. 5) ΕΙΣΑΓΩΓΗ:...(σελ.6-8) 3.3.1 ΦΥΛΛΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΤΑ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΑ.(σελ.21-24)

ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙΕΣ:...(σελ. 2) ΠΕΡΙΛΗΨΗ. (σελ. 5) ΕΙΣΑΓΩΓΗ:...(σελ.6-8) 3.3.1 ΦΥΛΛΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΤΑ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΑ.(σελ.21-24) EΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τον καθηγητή κο. Παναγιώτη Ματζινό κυρίως για την εμπιστοσύνη που μας έδειξε, και την υπομονή που έκανε κατά τη διάρκεια της υλοποίησης της πτυχιακής εργασίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 12: ΧΥΤΕΥΣΗ. Τα μοντέρνα Χυτήρια αποτελούνται από τα ακόλουθα βασικά τμήματα:

ΕΝΟΤΗΤΑ 12: ΧΥΤΕΥΣΗ. Τα μοντέρνα Χυτήρια αποτελούνται από τα ακόλουθα βασικά τμήματα: 131 ΕΝΟΤΗΤΑ 12: ΧΥΤΕΥΣΗ ΣΤΟΧΟΙ: Με τη συμπλήρωση της ύλης της ενότητας αυτής ο μαθητής θα πρέπει να: 1. Ορίζει την έννοια χύτευση. 2. Αναφέρει τα πλεονεκτήματα της διαμόρφωσης μεταλλικών υλικών με τις

Διαβάστε περισσότερα