Οδηγός αναφοράς για τα επαγγελματικά προσόντα του κλάδου κονσερβοποιίας ψαριών και θαλασσινών

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγός αναφοράς για τα επαγγελματικά προσόντα του κλάδου κονσερβοποιίας ψαριών και θαλασσινών"

Transcript

1 Οδηγός αναφοράς για τα επαγγελματικά προσόντα του κλάδου κονσερβοποιίας ψαριών και θαλασσινών EUROPEAN REFERENCE OF QUALIFICATIONS IN FISH AND SEAFOOD CANNERY SECTOR ES/09/LLP-LdV/TOI/14910

2 ΕΤΑΙΡΟΙ: FEDERACIÓN AGROALIMENTARIA DE LA UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES - FTA-UGT Spain Gloria Serrano INSTITUTO DE FORMACIÓN INTEGRAL (IFI) - Spain Emilia Martín IDEC S.A. Greece Όλγα Αναγνωστάκη ASSOCIAZIONE SINTESI Italy Chiara Ajovalasit ASOCIACIÓN NACIONAL DE FABRICANTES DE CONSERVAS DE PESCADOS Y MARISCOS (ANFACO-CECOPESCA) Spain Gonzalo Ojea TRIFORMA OY Finland Tina Koivuniemi UNIVERSIDADE CATÓLICA PORTUGUESA - ESCOLA SUPERIOR DE BIOTECNOLOGIA Portugal Raquel Moreira Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διαδικασία του προγράμματος Η δομή του οδηγού Η εφαρμογή του οδηγού αναφοράς 3 2. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΕΧΝΙΤΗ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΗΣΗΣ ΨΑΡΙΩΝ Γενική περιγραφή και ασχολίες Βασικές δραστηριότητες Προσόντα που αποκτούνται από κάθε δραστηριότητα Επίπεδο επαγγελματικών προσόντων Συνιστώμενη εκπαίδευση και δυνατότητα αναγνώρισης ικανοτήτων μέσω επαγγελματικής κατάρτισης ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΩΝ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Γενική περιγραφή και ασχολίες Βασικές δραστηριότητες Προσόντα που αποκτούνται από κάθε δραστηριότητα Επίπεδο επαγγελματικών προσόντων Συνιστώμενη εκπαίδευση και δυνατότητα αναγνώρισης ικανοτήτων μέσω επαγγελματικής κατάρτισης 24

4 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. Η διαδικασία του προγράμματος Το πρόγραμμα EUROSEA στοχεύει στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των εταιρειών κονσερβοποιίας ψαριών και θαλασσινών, μέσω της βελτίωσης των επαγγελματικών προσόντων των εργαζομένων. Παράλληλα αποσκοπεί στην αναβάθμιση του επιπέδου των εταιρειών του κλάδου στην ευρωπαϊκή αγορά. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, ακολουθήθηκαν αρκετά βήματα που οδήγησαν στην ανάπτυξη του οδηγού αναφοράς για τα επαγγελματικά προσόντα του κλάδου κονσερβοποιίας ψαριών και θαλασσινών: Πρώτα, εκπονήθηκε μελέτη του κλάδου (κοινωνικό-οικονομική ανάλυση, εργασιακές συνθήκες, δυνατότητες εκπαίδευσης, νέες τάσεις στις διαδικασίες παραγωγής κλπ.). Στη συνέχεια, καταγράφηκαν τα υφιστάμενα επαγγελματικά προφίλ του κλάδου και η σχετική προσφερόμενη εκπαίδευση σε κάθε χώρα (εφόσον υπάρχουν). Τέλος, επιλέχθηκαν προς ανάλυση δύο βασικά επαγγελματικά προφίλ του κλάδου: ο τεχνήτης κονσερβοποίησης ψαριών σφραγιστικών μηχανημάτων. και ο χειριστής Η θέση εργασίας του τεχνήτη κονσερβοποίησης ψαριών επιλέχθηκε ως το πιο χαρακτηριστικό επάγγελμα του κλάδου, ενώ ο χειριστής των σφραγιστικών μηχανημάτων επιλέχθηκε επειδή θεωρείται η πιο εξειδικευμένη και απαιτητική εργασία. Καθ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, οι εταίροι από όλες τις συμμετέχουσες χώρες είχαν συνεργασία με την ομάδα-στόχο: τους διευθυντές ανθρωπίνων πόρων, τους εργαζομένους, τα σωματεία, τα εμπορικά επιμελητήρια, τους εκπαιδευτικούς φορείς και τις σχολές επαγγελματικής κατάρτισης. 1

5 1.2. Η δομή του οδηγού Για την ανάπτυξη αυτού του οδηγού ήταν απαραίτητος ο ορισμός των πλαισίων αναφοράς προσόντων στα εθνικά συστήματα αξιολόγησης ικανοτήτων και/ή στα εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα. Η βάση του ευρωπαϊκού οδηγού αναφοράς είναι η περιγραφή των προσόντων για τις δύο επιλεγμένες θέσεις εργασίας. Κάθε θέση εργασίας έχει μία ή περισσότερες ομάδες ικανοτήτων που θα περιγράφουν τα απαραίτητα προσόντα βάση του ακόλουθου σχήματος: Γνώση Βασική δραστηριότητα 1 Δεξιότητες Ικανότητες Ομάδα ικανοτήτων Γνώση Βασική δραστηριότητα 2 Δεξιότητες Βασική δραστηριότητα Ικανότητες Ο ευρωπαϊκός οδηγός αναφοράς επίσης περιέχει πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση: Την εκπαίδευση που προτείνεται ή συστήνεται από τους ειδικούς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα EUROSEA. Έτσι, όσοι επιθυμούν να εργαστούν σε κάποια από τις συμμετέχουσες χώρες θα γνωρίζουν τις δυνατότητες εκπαίδευσής τους για τη συγκεκριμένη θέση εργασίας, και ποιες σπουδές μπορούν να αναγνωριστούν επίσημα σε άλλες χώρες. Αυτός ο οδηγός, με τις πληροφορίες που περιλαμβάνει, στόχο έχει την 2

6 προώθηση της κινητικότητας των εργαζομένων στον κλάδο της κονσερβοποιίας ψαριών και θαλασσινών Η εφαρμογή του οδηγού αναφοράς Ο ευρωπαϊκός οδηγός αναφοράς επαγγελματικών προσόντων στοχεύει: Στην προώθηση του συστήματος επαγγελματικής κατάρτισης, ενθαρρύνοντας την εκπαίδευση του προσωπικού εντός των επιχειρήσεων του κλάδου. Στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας, με την απόκτηση πιο ικανού προσωπικού και τη βελτίωση της παραγωγικότητας και της ποιότητας. Στη βελτίωση των προσόντων των εργαζομένων, ενθαρρύνοντας τους να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές δραστηριότητας στις χώρες τους, ή σε άλλες χώρες, να εμπλουτίσουν τις δεξιότητες τους και να αποκτήσουν επίσημη πιστοποίηση και αναγνώριση των προσόντων τους από όλες τις χώρες. Οι ενδιαφερόμενοι του κλάδου (σωματεία, πάροχοι εκπαίδευσης, εμπορικά επιμελητήρια, φορείς επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης κλπ.) μπορούν να επωφεληθούν από το γεγονός ότι ο παρόν οδηγός αναφοράς αναπτύχθηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίσης, έχει γίνει σύγκριση και αντιστοίχηση των διαφορετικών επιπέδων προσόντων σε κάθε χώρα με τα επίπεδα που ορίζει το ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς. Τέλος, ο οδηγός μπορεί να χρησιμεύσει στην αντιστοίχιση των διαφόρων συστημάτων επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης που ισχύουν σε διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες καθώς και των συστημάτων πιστοποίησης προσόντων. 3

7 2. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΕΧΝΙΤΗ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΗΣΗΣ ΨΑΡΙΩΝ 2.1. Γενική περιγραφή και ασχολίες Ο τεχνίτης κονσερβοποίησης ψαριών είναι ο επαγγελματίας που μπορεί μόνος του ή υπό επιτήρηση, να εκτελέσει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για το χειρισμό, την προετοιμασία και την κονσερβοποίηση των ψαριών και των θαλασσινών. Συνήθως απασχολείται ως χειριστής των μηχανημάτων κονσερβοποίησης, ως τεχνίτης παραγωγής προϊόντων κονσερβοποιίας, ως ελεγκτής ή χειριστής του γεμίσματος και σφράγισης κονσερβών, ω τεχνίτης συντήρησης των ψαριών (κάπνισμα ψαριών, συσκευασία, μαγείρεμα, ξήρανση, προετοιμασία άλμης), ως ιχθυοκαλλιεργητής, ως χονδρέμπορος, ως ιχθυοπώλης, ως αλιευτής, ως υπεύθυνος ποιότητας, ως οδηγός σε αλιευτικά, ως τεχνίτης σε μονάδες επεξεργασίας ψαριών ή σε μονάδες καθαρισμού ψαριών. Από τις ανωτέρω ασχολίες, η επεξεργασία των ψαριών στη βιομηχανία τροφίμων, είτε στον κλάδο της κονσερβοποιίας είτε σε άλλους κλάδους όπως η κατάψυξη ψαριών, είναι η πιο σημαντική. 2.2 Βασικές δραστηριότητες: Σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων, οι βασικές δραστηριότητες μπορούν να ομαδοποιηθούν και να περιγραφούν βάσει του απαραίτητου αριθμού ομάδων ικανοτήτων. Στην παρούσα θέση εργασίας, προτείνονται δύο ομάδες ικανοτήτων: 4

8 Ομάδα ικανοτήτων 1. Προετοιμασία των ψαριών και των θαλασσινών για βιομηχανική χρήση Βασικές δραστηριότητες: Δ1. Εφαρμογή ορθών πρακτικών υγιεινής και διαδικασιών HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) στον εργασιακό χώρο καθ όλη τη διάρκεια επεξεργασίας Δ2. Εφαρμογή της μεθοδολογίας και των τεχνικών για την παραλαβή, τον χειρισμό και τη διαλογή των προϊόντων Δ3. Εφαρμογή της μεθοδολογίας και των τεχνικών για το κόψιμο και το καθάρισμα των προϊόντων Δ4. Προ-επεξεργασία προϊόντων, σύμφωνα με τις ειδικές προδιαγραφές (άλμη, σάλτσες) Δ5. Προετοιμασία ψαριών και θαλασσινών για μαγείρεμα και επακόλουθη ψύξη Δ6. Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση αποβλήτων Δ7. Λήψη προληπτικών μέτρων για τη διασφάλιση της ασφάλειας στις συνθήκες εργασίας Ομάδα ικανοτήτων 2. Επεξεργασία των κονσερβοποιημένων ψαριών και θαλασσινών Βασικές δραστηριότητες: Δ1. Χειρισμός του εξοπλισμού και εφαρμογή των κατάλληλων πρακτικών διαχείρισης ποιότητας Δ2. Διενέργεια και έλεγχος του γεμίσματος, της δημιουργίας κενού, της σφράγισης και του πλυσίματος των κονσερβών και των δοχείων, προετοιμάζοντας την αποστείρωση τους 5

9 2.3. Προσόντα που αποκτούνται από κάθε δραστηριότητα: Ομάδα ικανοτήτων 1. Προετοιμασία των ψαριών και των θαλασσινών για βιομηχανική χρήση Βασική δραστηριότητα Δ1: Εφαρμογή ορθών πρακτικών υγιεινής και διαδικασιών HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) στον εργασιακό χώρο καθ όλη τη διάρκεια επεξεργασίας Γνώσεις Δεξιότητες Ικανότητες 1.1.α. Απομάκρυνση των προσωπικών ειδών που μπορούν να επιμολύνουν το τρόφιμο. 1.1.β. Χρήση κατάλληλου προστατευτικού εξοπλισμού και ενδυμασίας για τη σωστή υγιεινή. 1.1.γ. Καλή διατήρηση του εξοπλισμού, καθαριότητα και συντήρηση. 1.1.δ Αποθήκευση του εξοπλισμού στη σωστή τοποθεσία και υπό ασφαλής συνθήκες. 1.1.α. Υποχρεωτική ενδυμασία και εξοπλισμός για την εργασία. 1.1.β. Απαγορεύσεις στη χρήση προσωπικών αντικειμένων ή ουσιών που επηρεάζουν το τρόφιμο. 1.1.γ. Καθαριότητα και συντήρηση του εξοπλισμού εργασίας. 1.2.α. Καθαριότητα και προσωπική υγιεινή που απαιτείται το χειρισμό τροφίμων. 1.2.β. Ορθές τεχνικές προσωπικής υγιεινής. 1.3.α. Ασθένειες και μεταδιδόμενες μολύνσεις μέσω των τροφίμων. 1.3.β. Διαδικασίες στην περίπτωση ανίχνευσης ασθενειών ή τραυμάτων. 1.4 Συνήθειες και πρακτικές που μπορούν να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στα προϊόντα τροφίμων. 1.5.α. Βασική νομοθεσία για την υγιεινή των τροφίμων. 1.2.α. Εφαρμογή ορθών τεχνικών προσωπικής υγιεινής. 1.2.β. Συντήρηση καθαριότητας και προσωπικής υγιεινής. 1.3.α. Αναγνώριση των σημαντικότερων ασθενειών και επιμολύνσεων τροφίμων. 1.3.β. Τήρηση των καθιερωμένων διαδικασιών για την ανίχνευση ασθενειών ή τραυμάτων. 1.4 Αποφυγή συνηθειών, χειρονομιών ή πρακτικών που μπορεί να δημιουργούν μικρόβια ή να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στο τρόφιμο. 1.5.α. Επαλήθευση της συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία 1.1. Αυτόνομα, απομάκρυνση των προσωπικών ειδών που μπορεί να επηρεάσουν το τρόφιμο, επιλογή και εφαρμογή της ενδυμασίας εργασίας και του απαραίτητου εξοπλισμού που απαιτείται για την αποφυγή επιμόλυνσης, καθαριότητα και επισκευή όποτε είναι απαραίτητο Αυτόνομα, εφαρμογή των απαραίτητων τεχνικών προσωπικής υγιεινής, καθημερινά και όποτε είναι απαραίτητο Ειδοποίηση του υπευθύνου για τις ασθένειες ή τα τραύματα που προέκυψαν, επιστροφή στο σπίτι ή επίσκεψη στο ιατρείο της εταιρείας, ανάλογα το βαθμό του κινδύνου Αυτόνομα, σεβασμός στις απαγορεύσεις λανθασμένων πρακτικών σε κάποιους χώρους (κάπνισμα, φαγητό, ποτό κλπ.) Αυτόνομα, ανασκόπηση της συμμόρφωσης με την 6

10 Γνώσεις Δεξιότητες Ικανότητες 1.5.β. Διαδικασίες για την περίπτωση παρατήρησης αστοχιών συμμόρφωσης με το νόμο. σχετικά με την υγιεινή των τροφίμων. 1.5.β. Αναφορά οποιοδήποτε κενών που παρατηρήθηκαν στην τήρηση της διαδικασίας. ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με την υγιεινή των τροφίμων. Ειδοποίηση των υπευθύνων αν εντοπιστούν ανεπάρκειες. 1.6.α. Επιπτώσεις των περιβαλλοντικών συνθηκών στην υγιεινή 1.6.β. Φως, θερμοκρασία, εξαερισμός και υγρασία που υπάρχει στο χώρο παραγωγής Απαιτήσεις που αφορούν τις επιφάνειες που βρίσκονται σε επαφή με τα τρόφιμα για να αποφευχθεί η επιμόλυνση Συστήματα για την αποστράγγιση, απομάκρυνση και διάθεση των υγρών και αερίων σε κονσερβοποιίες. 1.9.α. Κίνδυνοι επιμόλυνσης μεταξύ των καθαρών και βρώμικων χώρων 1.9.β. Βασικές γνώσεις μικροβιολογίας τροφίμων α. Κίνδυνοι που σχετίζονται με την παρουσία παρασίτων, εντόμων και άλλων ζώων β. Εφαρμογή σχεδίου ελέγχου για έντομα και τρωκτικά. 1.6.α. Επαλήθευση ότι οι περιβαλλοντικές συνθήκες του φωτός, της θερμοκρασίας, του εξαερισμού και της υγρασίας είναι οι κατάλληλες για την υγιεινή των τροφίμων Επαλήθευση ότι οι επιφάνειες που βρίσκονται σε επαφή με τα τρόφιμα έχουν τα κατάλληλα χαρακτηριστικά και ιδιότητες Έλεγχος ότι τα συστήματα αποχέτευσης και απομάκρυνσης είναι σε τέλεια κατάσταση. 1.9.α. Έλεγχος ότι οι πόρτες, τα παράθυρα και άλλα ανοίγματα είναι κλειστά και /ή ότι υπάρχουν επαρκείς συσκευές που αποτρέπουν την επαφή α. Έλεγχος ότι τα συστήματα ελέγχου και πρόληψης παρασίτων και τρωκτικών τηρούνται σωστά Αυτόνομα, παρακολούθηση των περιβαλλοντικών συνθηκών εργασίας. Ειδοποίηση των υπεύθυνων αν οι περιβαλλοντικές συνθήκες εργασίες δεν είναι οι κατάλληλες Ειδοποίηση των υπεύθυνων όταν παρατηρείται ότι οι επιφάνειες που είναι σε επαφή χάνουν τις ιδιότητες τους (αδιάβροχες, εύκολες στην πλύση, δεν εκπέμπουν σωματίδια) Ειδοποίηση των υπευθύνων όταν τα συστήματα αποχέτευσης και απομάκρυνσης παρουσιάζουν επιπλοκές Αυτόνομα, αποφυγή των διόδων επικοινωνίας μεταξύ καθαρών και βρώμικων χώρων, ή προειδοποίηση των υπευθύνων Ειδοποίηση των υπευθύνων για την τυχόν παρουσία παρασίτων, εντόμων ή άλλων ζώων. 7

11 Βασική δραστηριότητα Δ2: Εφαρμογή της μεθοδολογίας και των τεχνικών για την παραλαβή, τον χειρισμό και τη διαλογή των προϊόντων Γνώσεις Δεξιότητες Ικανότητες 2.1.α. Έλεγχος ότι η διαδικασία απόψυξης, των πρώτων υλών που παραλαμβάνονται κατεψυγμένες, γίνεται με τις κατάλληλες παραμέτρους ως προς τη θερμοκρασία και το χρόνο. αποκλίσεων. 2.1.α. Αλλοιώσεις στα αλιευτικά προϊόντα κατά την απόψυξη. 2.1.β. Βασικά συστήματα απόψυξης. 2.2.α. Γνώση των βασικών ειδών αλιείας που επεξεργάζονται στις κονσερβοποιίες ψαριών, της μορφολογίας των ψαριών (δέρμα, κόκαλα και εντόσθια) καθώς και των απαιτήσεων ως προς το μέγεθος. 2.2.β. Υποβάθμιση της ποιότητας των αλιευτικών προϊόντων, μέσω οργανοληπτικής αξιολόγησης. 2.2.γ. Γνώση της διαδικασίας δειγματοληψίας (για εργαστηριακή ανάλυση). 2.2.δ. Γνώση των απαιτήσεων για το σωστό χειρισμό των ψαριών ώστε να ελαχιστοποιηθεί η υποβάθμιση της ποιότητας Μηχανήματα ταξινόμησης αλιευτικών προϊόντων Γνώση των απαιτήσεων θερμοκρασίας για τα ψάρια και της διαδικασίας μέτρησης της θερμοκρασίας 2.2.α. Έλεγχος αν οι πρώτες ύλες ταιριάζουν στις απαιτούμενες προδιαγραφές στο σχήμα, το μέγεθος, την ποιότητα, και ότι παραμένουν στα καθορισμένα επίπεδα. 2.2.β. Ικανότητα εφαρμογής των κατάλληλων τεχνικών χειρισμού για ελαχιστοποίηση της υποβάθμισης της ποιότητας και της φθοράς της πρώτης ύλης 2.3. Χειρωνακτική εκτέλεση ή παρακολούθηση της αυτοματοποιημένης διαδικασίας ταξινόμησης βάσει μεγέθους των αλιευτικών προϊόντων, ελέγχοντας ότι αυτή γίνεται σωστά και χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο εξοπλισμό Μέτρηση θερμοκρασίας 2.1. Αυτόνομα, παρακολούθηση της σωστής διαδικασίας απόψυξης στον προβλεπόμενο χρόνο, ειδοποίηση των υπευθύνων σε περίπτωση 2.2. Αυτόνομα, αναγνώριση των ψαριών, παρακολούθηση του μεγέθους και των παραμέτρων ποιότητας για τηρούνται οι προδιαγραφές, διαχωρισμός όσων δεν τις τηρούν, και συλλογή δειγμάτων για εργαστηριακή ανάλυση Αυτόνομα, διεξαγωγής ή παρακολούθηση της διαδικασίας. Ειδοποίηση της υπηρεσίας συντήρησης αν παρατηρηθούν αποκλίσεις Ικανότητα μέτρησης της βασικής θερμοκρασίας σώματος του ψαριού 8

12 Βασική δραστηριότητα Δ3: Εφαρμογή της μεθοδολογίας και των τεχνικών για το κόψιμο και το καθάρισμα των προϊόντων 3.1. Γνώση του τύπου του μαχαιριού που είναι κατάλληλο για το συγκεκριμένο κόψιμο, τις απαιτήσεις για ασφαλή χειρισμό του μαχαιριού, συντήρηση και αποθήκευση. 3.2.α. Χειρωνακτικός αποκεφαλισμός και εκσπλαγχνισμός των αλιευτικών προϊόντων. 3.2.β. Μηχανήματα αποκεφαλισμού και εκσπλαγχνισμού αλιευτικών προϊόντων. 3.3.α. Τεχνικές καθαρισμού (απομάκρυνση μη φαγώσιμων μερών) από τα αλιευτικά προϊόντα. 3.3.β Χειρωνακτική τομή των αλιευτικών προϊόντων Διαδικασίες για την απομάκρυνση μη φαγώσιμων μερών από τα οστρακοειδή Έννοια ιχνηλασιμότητας και εφαρμογή της στις 3.1.α. Ικανότητα επιλογής και χρήσης του κατάλληλου τύπου μαχαιριού, ανάλογα με το κόψιμο που απαιτείται. 3.1.β. Ικανότητα εφαρμογής των απαιτήσεων συντήρησης των μαχαιριών Χειρωνακτικός αποκεφαλισμός και εκσπλαγχνισμός, ή τροφοδοσία και παρακολούθηση της απόδοσης των αυτοματοποιημένων μηχανημάτων, ελέγχοντας ότι η διαδικασία γίνεται σωστά και με τη χρήση του κατάλληλου εξοπλισμού Χειρωνακτική εργασία ή τροφοδοσία εξοπλισμού για τον καθαρισμό, το γδάρσιμο, τον τεμαχισμό, την κοπή και/ ή τη φιλετοποίηση των ψαριών και των οστρακοειδών, και παρακολούθηση της αυτοματοποιημένης απόδοσης και παράλληλα έλεγχος αν διεξάγεται η διαδικασία σωστά Χειρωνακτική εργασία ή παρακολούθηση της διαδικασίας καθαρισμού, της αφαίρεσης των κελυφών των θαλασσινών, και έλεγχος ότι η διαδικασία γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές Διατήρηση του ελέγχου ιχνηλασιμότητας μέσω διαφορετικών Ικανότητα επιλογής, χειρισμού και ασφαλούς αποθήκευσης των μαχαιριών Αυτόνομα, διεξαγωγή ή παρακολούθηση ότι ο αποκεφαλισμός και εκσπλαγχνισμός γίνονται σωστά. Ειδοποίηση της υπηρεσίας συντήρησης αν παρατηρηθούν αποκλίσεις Αυτόνομα, διεξαγωγή ή παρακολούθηση ότι ο καθαρισμός και ο τεμαχισμός γίνονται σύμφωνα με τον προγραμματισμό και τις ληφθείσες πληροφορίες. Ειδοποίηση της υπηρεσίας συντήρησης αν παρατηρηθούν αποκλίσεις Αυτόνομα, διεξαγωγή ή παρακολούθηση του καθαρισμού των οστρακοειδών ώστε να γίνεται σωστά. Ειδοποίηση της υπηρεσίας συντήρησης αν παρατηρηθούν αποκλίσεις Αυτόνομα, επαλήθευση ότι δεν υπάρχουν κενά στην

13 κονσερβοποιίες. σταδίων της επεξεργασίας ψαριών και θαλασσινών. αλυσίδα ιχνηλασιμότητας. Ειδοποίηση των υπευθύνων αν παρατηρηθούν αποκλίσεις. Βασική δραστηριότητα Δ4: Προ-επεξεργασία προϊόντων, σύμφωνα με τις ειδικές προδιαγραφές (άλμη, σάλτσες) Γνώσεις Δεξιότητες Ικανότητες 4.1. Χαρακτηριστικά των πιο συνήθων συστατικών για την παρασκευή σαλτσών και άλμης Επαλήθευση ότι τα συστατικά όπως τα έλαια, το ξύδι, καρυκεύματα, αρτύματα και μπαχαρικά, είναι τα κατάλληλα για την παρασκευή σαλτσών και άλμης Ειδοποίηση των υπευθύνων αν παρατηρηθούν αποκλίσεις από τα χαρακτηριστικά των συστατικών που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή σαλτσών. 4.2.α. Χαρακτηριστικά των πιο συνήθων σαλτσών και άλμης και την κονσερβοποίηση ψαριών. 4.2.β. Παρασκευή σαλτσών, άλμης και παστών. 4.3.α. Εφαρμογή των διαδικασιών επεξεργασίας για την προετοιμασία των θαλασσινών. 4.3.β. Εφαρμογή των εγχειριδίων χρήσης του εξοπλισμού. 4.2.α. Παρασκευή παστών, τουρσιών, υγρών μέσων, ελαίων, σύμφωνα με την καθιερωμένη διαδικασία. 4.2.β. Επαλήθευση ότι οι σάλτσες έχουν την χαρακτηριστική συνοχή, τη γεύση και το χρώμα. 4.3.α. Διεξαγωγή των διαδικασιών επεξεργασίας σύμφωνα με τις συνθήκες και τις προκαθορισμένες προδιαγραφές. 4.3.β. Προετοιμασία, προσαρμογή και διατήρηση του εξοπλισμού επεξεργασίας, σύμφωνα με τα εγχειρίδια του χρήστη και τις οδηγίες, διασφαλίζοντας την παραγωγή. 4.3.γ. Επαλήθευση ότι οι παράμετροι επεξεργασίας (χρόνος, θερμοκρασία, συγκέντρωση, δοσολογία) ικανοποιούνται Σύμφωνα με τις εντολές που λαμβάνει, προετοιμασία της άλμης και των υγρών μέσων (σάλτσα ντομάτας, αμερικάνικη σάλτσα, τουρσί ) στον προκαθορισμένο χώρο Εφαρμογή των διαδικασιών επεξεργασίας σύμφωνα με τις καθιερωμένες στις οδηγίες διαδικασίες και σύμφωνα με τις εντολές που λαμβάνει χρησιμοποιώντας τον απαραίτητο εξοπλισμό και παρακολουθώντας την ορθή λειτουργία του. Ειδοποίηση της υπηρεσίας συντήρησης αν παρατηρηθούν προβλήματα στη λειτουργία του εξοπλισμού ή στα αποτελέσματα της επεξεργασίας. 10

14 Βασική δραστηριότητα Δ5: Προετοιμασία ψαριών και θαλασσινών για μαγείρεμα και επακόλουθη ψύξη Γνώσεις Δεξιότητες Ικανότητες 5.1. Ικανότητα λειτουργίας των συσκευών/ εξοπλισμού κονσερβοποίησης μέσα στα πλαίσια της καθορισμένης διαδικασίας και με τις σωστές παραμέτρους Βασικές γνώσεις σχετικά με τη χρήση του βιομηχανικού εξοπλισμού, και προσδιορισμός των παραμέτρων 5.2.α. Επιδράσεις των διαφορετικών μεθόδων μαγειρέματος στα θαλασσινά. 5.2.β. Καθιερωμένες διαδικασίες διάθεσης των προϊόντων για τη σωστή διαδικασία μαγειρέματος, σε δίσκους ή κονσέρβες Σωστή όψη των θαλασσινών μετά το μαγείρεμα Σωστή όψη των θαλασσινών μετά την ψύξη. 5.2.α. Τοποθέτηση των θαλασσινών στους δίσκους για τη σωστή ανάπτυξη της διαδικασίας. 5.2.β. Κονσερβοποίηση σαρδελών ή άλλων ειδών όπως προβλέπεται, ή έλεγχος της αυτοματοποιημένης διαδικασίας κονσερβοποίησης, για το σωστό μαγείρεμα Έλεγχος ότι το μαγείρεμα των θαλασσινών έχει γίνει σωστά Επαλήθευση ότι η ψύξη των θαλασσινών έχει γίνει σύμφωνα με προκαθορισμένα Ικανότητα παρακολούθησης των σημάτων ή των μετρητικών οργάνων του εξοπλισμού. Ειδοποίηση της υπηρεσίας συντήρησης όταν ανιχνεύονται δυσλειτουργίες στον εξοπλισμό ή στα αποτελέσματα της επεξεργασίας Αυτόνομα, τοποθέτηση των θαλασσινών σε δίσκους ή κονσέρβες για μαγείρεμα, με το σωστό τρόπο για να γίνει σωστά η διαδικασία παρασκευής και σε σχέση με τις προδιαγραφές ποιότητας Αυτόνομα, έλεγχος ότι η υφή και η εμφάνιση του μαγειρεμένου προϊόντος επιβεβαιώνει την επαρκή επεξεργασία Αυτόνομα, έλεγχος ότι η υφή και η εμφάνιση των κατεψυγμένων προϊόντων επιβεβαιώνει την επαρκή επεξεργασία. 11

15 Βασική δραστηριότητα Δ6: Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση αποβλήτων Γνώσεις Δεξιότητες Ικανότητες 6.1.α. Ξεχωριστή συλλογή των διαφορετικών ειδών αποβλήτων σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, σύμφωνα με τις καθιερωμένες διαδικασίες για κάθε είδος. 6.1.β. Αποθήκευση των αποβλήτων στη μορφή και στους συγκεκριμένους χώρους που ορίζονται στις οδηγίες λειτουργίας. 6.1.α. Συνήθη απόβλητα που προκύπτουν από τις κονσερβοποιίες. 6.1.β. Διαδικασίες ταξινόμησης, χειρισμού και αποθήκευσης αποβλήτων Αυτόνομα, συλλογή, διαλογή, χειρισμός και αποθήκευση των αποβλήτων που προκύπτουν κατά την παραγωγική διαδικασία, σύμφωνα με τις οδηγίες και σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις. Επαλήθευση ότι τα διάφορα στάδια χειρισμού των αποβλήτων ακολουθούν τα προβλεπόμενα στα εγχειρίδια για τις διαδικασίες. Βασική δραστηριότητα Δ7. Λήψη προληπτικών μέτρων για τη διασφάλιση της ασφάλειας στις συνθήκες εργασίας Γνώσεις Δεξιότητες Ικανότητες 7.1. Σωστή χρήση των ατομικών μέτρων προστασίας που απαιτούνται σε κάθε θέση ή χώρο εργασίας Ατομικά μέτρα προστασίας που απαιτούντα σε κάθε θέση εργασίας ή χώρο εργασίας Παράγοντες επικινδυνότητας στη λειτουργία της βιομηχανίας κονσερβοποιίας Λειτουργία των συσκευών ασφαλείας στα μηχανήματα και τον εξοπλισμό που χρησιμοποιούνται κατά τη διαδικασία της κονσερβοποίησης Προληπτικά και προστατευτικά μέτρα στη διαδικασία κονσερβοποίησης Διατήρηση της καθαριότητας του χώρου εργασίας, χωρίς την ύπαρξη στοιχείων που μπορεί να είναι επικίνδυνα ή να δυσκολεύουν την απόδοση των εργασιών Επαλήθευση της ύπαρξης και λειτουργίας των συσκευών ασφαλείας στα μηχανήματα και τον εξοπλισμό που χρησιμοποιούνται κατά τη διαδικασία της κονσερβοποίησης Χειρισμός των προϊόντων λαμβάνοντας τα κατάλληλα προστατευτικά μέτρα σε κάθε περίπτωση Αυτόνομα, χρήση των απαιτούμενων μέτρων προστασίας σε κάθε θέση ή χώρο εργασίας Αυτόνομα, παρακολούθηση της απουσίας και/ ή απομάκρυνση στοιχείων που διακινδυνεύουν την εξέλιξη των εργασιών Αυτόνομα, παρακολούθηση της λειτουργίας των συσκευών ασφαλείας στα μηχανήματα και τον εξοπλισμό. Ειδοποίηση του υπεύθυνου όταν εντοπίζονται δυσλειτουργίες Αυτόνομα, διεξαγωγή των εργασιών πάντα με τη λήψη των κατάλληλων προληπτικών και προστατευτικών μέτρων. 12

16 Γνώσεις Δεξιότητες Ικανότητες 7.5. Έλεγχος των περιβαλλοντικών συνθηκών κατά τη διαδικασία κονσερβοποίησης ψαριών Περιβαλλοντικές συνθήκες εργασίας που έχουν καθιερωθεί στη διαδικασίας κονσερβοποίησης ψαριών Αυτόνομα, παρακολούθηση των περιβαλλοντικών συνθηκών εργασίας, ειδοποίηση του υπεύθυνου όταν παρατηρούνται ανωμαλίες. Ομάδα ικανοτήτων 2. Επεξεργασία των κονσερβοποιημένων ψαριών και θαλασσινών Βασικές δραστηριότητες: Βασική δραστηριότητα Δ1. Χειρισμός του εξοπλισμού και εφαρμογή των κατάλληλων πρακτικών διαχείρισης ποιότητας Γνώσεις Δεξιότητες Ικανότητες 1.1.α. Έλεγχος, προετοιμασία και χρήση του παραγωγικού εξοπλισμού, χρησιμοποιώντας τους ακριβείς ελέγχους λειτουργίας, σύμφωνα με τα εγχειρίδια διαδικασιών και τις οδηγίες. 1.1.β. Τήρηση των κανόνων ασφαλείας και των καθιερωμένων μηχανισμών για τον παραγωγικό εξοπλισμό. 1.1.α. Εφαρμογή των εγχειριδίων χρήσης για τον παραγωγικό εξοπλισμό. 1.1.β. Κανόνες ασφαλείας και μηχανισμοί για τον παραγωγικό εξοπλισμό Λειτουργία των συσκευών ασφαλείας στα μηχανήματα και τον χρησιμοποιούμενο εξοπλισμό κατά τη διάρκεια της κονσερβοποίησης. 1.3.α. Επιδράσεις των ακαθαρσιών στο χειρισμό των τροφίμων. 1.3.β. Σωστές διαδικασίες καθαρισμού και απολύμανσης των διαφορετικών εγκαταστάσεων και του 1.2. Επαλήθευση της παρουσίας και της σωστής λειτουργίας των συσκευών ασφαλείας στα μηχανήματα και τον εξοπλισμό κατά τη λειτουργία τους. 1.3.α. Στην αρχή και στο τέλος κάθε μέρας, βάρδιας ή παρτίδας, έλεγχος ότι ο παραγωγικός χώρος και ο εξοπλισμός διατηρούνται καθαροί και στη σωστή κατάσταση προς χρήση, αναγνώριση των πηγών Σωστή χρήση του παραγωγικού εξοπλισμού, με ασφαλείς συνθήκες, ακολουθώντας τις ορισμένες οδηγίες, για τη διασφάλιση της παραγωγής. Ειδοποίηση του τμήματος συντήρησης ή επιδιόρθωση δυσλειτουργιών στον παραγωγικό εξοπλισμό Αυτόνομα, παρακολούθηση της σωστής λειτουργίας των συσκευών ασφαλείας και του εξοπλισμού εργασίας. Ειδοποίηση των υπευθύνων, όταν ανιχνεύονται ανωμαλίες στη λειτουργία Ειδοποίηση των υπευθύνων σχετικά με την ύπαρξη πηγών ακαθαρσιών και σημεία συσσώρευσης ακαθαρσιών. Εφαρμογή των εντολών

17 παραγωγικού εξοπλισμού. 1.3.γ. Σωστός χειρισμός και αποθήκευση των καθαριστικών και προμήθεια. Κίνδυνοι από τη χρήση τους. 1.3.δ. Βασικές γνώσεις χημείας 1.4.α. Κίνδυνοι που συνδέονται με την παρουσία παρασίτων, εντόμων ή άλλων ζώων. 1.4.β. Εφαρμογή των σχεδίων ελέγχου για έντομα και τρωκτικά Συστήματα αποχέτευσης, απομάκρυνσης, διάθεσης υγρών και αερίων στις κονσερβοποιίες. μόλυνσης και τα σημεία συσσώρευσης ακαθαρσιών. 1.3.β. Σήμανση και απομόνωση περιοχών για καθαρισμό ή απολύμανση. 1.3.γ. Διεξαγωγή διαδικασιών καθαρισμού και απολύμανσης σύμφωνα με τις εντολές ή τις οδηγίες καθαρισμού. 1.3.δ. Έλεγχος ότι η διαδικασία καθαρισμού διεξάγεται με τον σωστό τρόπο και με την απαιτούμενη συνέπεια. 1.3.ε. Σωστή χρήση των προϊόντων και του εξοπλισμού για καθαρισμό και απολύμανση. 1.4.α. Έλεγχος ότι τα συστήματα ελέγχου και εξόντωσης παρασίτων και τρωκτικών εφαρμόζονται σωστά Έλεγχος ότι τα συστήματα αποχέτευσης και απομάκρυνσης λειτουργούν σωστά. καθαρισμού σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία σχετικά με: 1. Τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται και τη δοσολογία τους. 2. Τις συνθήκες λειτουργίες, το χρόνο, τη θερμοκρασία, την πίεση. 3. Την προετοιμασία και τον έλεγχο του εξοπλισμού. 4. Τους ελέγχους που πρέπει να γίνουν. Αποθήκευση των καθαριστικών σε συγκεκριμένη τοποθεσία μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, αποτρέποντας κινδύνους και παρεξηγήσεις Ειδοποίηση των υπευθύνων για την παρουσία παρασίτων, εντόμων ή άλλων ζωών που τυχόν εντοπίζονται Ειδοποίηση των υπευθύνων όταν παρατηρούνται εμπόδια ή βλάβες στα συστήματα αποχέτευσης και απομάκρυνσης. Βασική δραστηριότητα Δ2: Διενέργεια και έλεγχος του γεμίσματος, της δημιουργίας κενού, της σφράγισης και του πλυσίματος των κονσερβών και των δοχείων και προετοιμασία αποστείρωσής τους. 14

18 Γνώσεις Δεξιότητες Ικανότητες 2.1.α. Επαλήθευση ότι το καθάρισμα των δοχείων έχει γίνει σωστά για την απομάκρυνση όλων των συσσωρευμένων ακαθαρσιών κατά την αποθήκευση. 2.1.β. Χειρωνακτική τροφοδοσία των διαδρόμων μεταφοράς ή έλεγχος της αυτοματοποιημένης διαδικασίας τροφοδοσίας προς συσκευασία. 2.1.α. Εγχειρίδιο αυτοματοποιημένων συστημάτων για την τροφοδοσία των συσκευασιών και των προϊόντων. 2.1.β. Αποστείρωση των δοχείων προς χρήση για τα τρόφιμα Καθιερωμένες οδηγίες για τη συσκευασία διαφορετικών προϊόντων ψαριών και θαλασσινών σε διάφορες μορφές συσκευασίας που χρησιμοποιούνται στις κονσερβοποιίες. 2.3.α. Χαρακτηριστικά των πιο συνήθων σαλτσών και άλμης που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή κονσερβοποιημένου ψαριού. 2.3.β. Σημασία του ελεύθερου χώρου στην κονσέρβα. Μέθοδοι εφαρμογής. 2.2.α. Διεξαγωγή γεμίσματος και χειρωνακτικής τοποθέτησης των θαλασσινών στις κονσέρβες, ή έλεγχος ότι η διαδικασία γίνεται στα αυτόματα μηχανήματα όπως προβλέπεται. 2.3.α. Παρακολούθηση των επιπέδων του υγρού μέσα στις δεξαμενές, ανοίγοντας τις βαλβίδες σύμφωνα με τις οδηγίες του υπεύθυνου. 2.3.β. Έλεγχος του σωστού γεμίσματος των δοχείων με το υγρό μέσα στα μηχανήματα διάθεσης, σύμφωνα με τις διαδικασίες. 2.3.γ. Επαλήθευση ότι ελεύθερος χώρος έχει δημιουργηθεί στα γεμισμένα δοχεία πριν τη σφράγιση, για την αποφυγή αλλοιώσεων των κονσερβοποιημένων 2.1. Αυτόνομα, έλεγχος ότι τα δοχεία προς χρήση είναι καθαρά πριν το γέμισμα, ειδοποίηση του υπεύθυνου αν ανιχνευτεί ακαθαρσία. Εκφόρτωση και τοποθέτηση των δοχείων στους διαδρόμους μεταφοράς, ή παρακολούθηση της αυτοματοποιημένης διαδικασίας, ειδοποίηση του υπεύθυνου αν οι διάδρομοι σταματήσουν τη μεταφορά των προϊόντων Αυτόνομα, γέμισμα των συσκευασιών με το προϊόν σύμφωνα με το μέγεθος, το βάρος και τον αριθμό των μονάδων που προβλέπονται. Παρακολούθηση και ζύγιση του συσκευασμένου προϊόντος, έλεγχος ότι έχει ωραία εμφάνιση και το προβλεπόμενο βάρος, διαχωρισμός όσων δεν συμμορφώνονται και ειδοποίηση του υπεύθυνου Αυτόνομα, παρακολούθηση της σωστής προσθήκης ελαίου, άλμης, σάλτσας στη συσκευασία, και της εξαγωγής αέρα για τη δημιουργία κενού, όπως ορίζεται, διαχωρισμός των μη συμμορφούμενων δοχείων και ειδοποίηση του υπεύθυνου. Έλεγχος των εναπομεινάντων ποσοτήτων υγρού μέσου και ειδοποίηση του υπεύθυνου όταν είναι κάτω από τα καθιερωμένα 15

19 Γνώσεις Δεξιότητες Ικανότητες προϊόντων, σύμφωνα με επίπεδα. τις διαδικασίες. 2.4.α. Βασική λειτουργία των σφραγιστικών μηχανημάτων για κονσέρβες. 2.4.β. Σφράγιση των δοχείων και σημασία της διαδικασίας στη συντήρηση των προϊόντων. 2.5.α. Βασικά συστήματα για την κωδικοποίηση συσκευασιών. 2.5.β. Έννοια της ιχνηλασιμότητας και της εφαρμογής της στις κονσερβοποιίες. 2.6.α. Μηχανήματα πλύσης συσκευασιών. 2.7.α. Συστήματα για το μαζικό γέμισμα δοχείων σε κουτιά ή σε παλέτες. 2.7.β. Καλές πρακτικές χειρισμού των κλεισμένων δοχείων για τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων. 2.4.α. Οπτικός έλεγχος ότι τα μεταλλικά δοχεία έκλεισαν με τη μέθοδο διπλής σφράγισης, για ερμητικό κλείσιμο. 2.4.β. Επαλήθευση ότι ο έλεγχος σφράγισης εκτελείται σε τακτά διαστήματα. 2.5.α. Έλεγχος της ύπαρξης κωδικοποίησης στις συσκευασίες για τη διατήρηση του ελέγχου της ιχνηλασιμότητας. 2.6.α. Έλεγχος ότι διεξάγεται πλύση των δοχείων μετά τη σφράγιση τους. 2.7.α. Χειρωνακτική φόρτωση ή παρακολούθηση της αυτοματοποιημένης διαδικασίας γεμίσματος κουτιών, με τη μορφή και την ποσότητα που είναι καθιερωμένη, αποφεύγοντας χτυπήματα που μπορούν να προκαλέσουν ελαττώματα στη σφράγιση των δοχείων Αυτόνομα, έλεγχος ότι όλα τα δοχεία είναι σφραγισμένα από τα σφραγιστικά μηχανήματα, αναφέροντας στο προσωπικό συντήρησης τυχόν αποκλίσεις. Επαλήθευση ότι τα κλειστά δοχεία υπόκεινται σε περιοδική επιθεώρηση για την αξιολόγηση της επάρκειας της στεγανότητας τους Αυτόνομα, παρακολούθηση και νομιμοποίηση της κωδικοποίησης των συσκευασιών, ειδοποίηση του υπεύθυνου αν παρατηρηθούν αποκλίσεις Αυτόνομα, έλεγχος ότι τα δοχεία πλύθηκαν και απομακρύνθηκαν στερεά ή υγρά υπολείμματα Αυτόνομη διεξαγωγή του γεμίσματος των κουτιών ή παρακολούθηση της σωστής αυτοματοποιημένης διαδικασίας, ειδοποίηση του προσωπικού συντήρησης αν υπάρχουν χτυπήματα στις συσκευασίες. 16

20 2.4. Επίπεδο επαγγελματικών προσόντων: Σύμφωνα με τις απαιτήσεις που περιγράφηκαν παραπάνω, το επίπεδο επαγγελματικών προσόντων για το επαγγελματικό προφίλ του τεχνίτη κονσερβοποίησης ψαριών είναι 3, βάση των 8 επιπέδων που ορίζει το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς Προσόντων (European Qualification Framework - EQF) Συνιστώμενη εκπαίδευση και δυνατότητα αναγνώρισης ικανοτήτων μέσω επαγγελματικής κατάρτισης Προκειμένου να αποκτηθούν τα προσόντα για κάθε ομάδα ικανοτήτων που περιγράφηκε, προτείνεται η ακόλουθη εκπαίδευση: Εκπαιδευτική ενότητα Εκπαιδευτική ενότητα 1: Προετοιμασία και τεχνολογία των ψαριών και των θαλασσινών Εκπαιδευτική ενότητα 2: Επεξεργασία κονσερβοποιημένων ψαριών Συνολική διάρκεια της επίσημης διαδικασίας εκπαίδευσης Διάρκεια (ώρες) Η προηγούμενη εκπαίδευση που είναι απαραίτητη για την παρακολούθηση των ενοτήτων που αναφέρθηκαν παραπάνω είναι μόνο η πρωτοβάθμια εκπαίδευση, δηλαδή 6 χρόνια σχολείο. Α) Εκπαιδευτική ενότητα 1: Προετοιμασία και τεχνολογία των ψαριών και των θαλασσινών. Σχετίζεται με: Την ομάδα ικανοτήτων 1. Προετοιμασία ψαριών και θαλασσινών για βιομηχανική χρήση 17

Πρώτες ύλες. Πιθανοί κίνδυνοι σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Καθορισµός πιθανότητας επιβίωσης µικροοργανισµών. Εκτίµηση επικινδυνότητας

Πρώτες ύλες. Πιθανοί κίνδυνοι σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Καθορισµός πιθανότητας επιβίωσης µικροοργανισµών. Εκτίµηση επικινδυνότητας 1 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ HACCP Αρχή 1η: Προσδιορισµός των πιθανών κινδύνων που σχετίζονται µε την παραγωγή τροφίµων σε όλα τα στάδια, από την ανάπτυξη και τη συγκοµιδή των πρώτων υλών, την παραγωγική διαδικασία, την

Διαβάστε περισσότερα

Φιλίππου Εμμανουήλ, 18/6/2014 9:03 πμ. 18/6/2014 9:03 πμ. Φιλίππου Εμμανουήλ, 18/6/2014 9:03 πμ. 18/6/2014 9:03 πμ

Φιλίππου Εμμανουήλ, 18/6/2014 9:03 πμ. 18/6/2014 9:03 πμ. Φιλίππου Εμμανουήλ, 18/6/2014 9:03 πμ. 18/6/2014 9:03 πμ 1 Αρχή 1η: Ανάλυση των πιθανών κινδύνων Αναλυτικός προσδιορισμός των πιθανών κίνδυνων που σχετίζονται με όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας των τροφίμων από την αρχή μέχρι την ολοκλήρωση της-συγκομιδή

Διαβάστε περισσότερα

Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων

Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων Ενότητα 10 η - ΜΕΡΟΣ Β ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ HACCP Όνομα καθηγητή: ΠΑΝ. Ν. ΣΚΑΝΔΑΜΗΣ Τμήμα: Επιστήμης τροφίμων και διατροφής του ανθρώπου ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Εκμάθηση

Διαβάστε περισσότερα

Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων

Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων Ενότητα 10 η - ΜΕΡΟΣ Β ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ HACCP Όνομα καθηγητή: ΠΑΝ. Ν. ΣΚΑΝΔΑΜΗΣ Τμήμα: Επιστήμης τροφίμων και διατροφής του ανθρώπου ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Εκμάθηση

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Επιχείρησης(όνομα, δ/νση, τηλ).. ΓΕΝΙΚOI ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Σ* Μ.Σ** ΒΑΘΜΟΙ 1

Στοιχεία Επιχείρησης(όνομα, δ/νση, τηλ).. ΓΕΝΙΚOI ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Σ* Μ.Σ** ΒΑΘΜΟΙ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΤΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ Στοιχεία Επιχείρησης(όνομα, δ/νση, τηλ).. Κωδικός Επιχείρησης Είδος δραστηριότητας.. Υγειονομικά Υπεύθυνος Δυναμικότητα α) ημερήσιος αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ.

ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ. ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ. Ανάλυση Κινδύνων και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου (HACCP): Ένα σύστημα πάγιων διαδικασιών βάση συγκεκριμένων αρχών (7αρχών HACCP)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 1 Ποιότητα και Ποιοτικός Έλεγχος Ο όρος «ποιότητα» συχνά χρησιµοποιείται χωρίς την πραγµατική της έννοια. ηλαδή δεν προσδιορίζεται αν το προϊόν στο οποίο αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή Διαχείριση Τροφίμων. Μαριέττα Κονταρίνη Ημερίδα ΕΣΔΥ για Ασφάλεια τροφίμων 27/4/2015

Ορθή Διαχείριση Τροφίμων. Μαριέττα Κονταρίνη Ημερίδα ΕΣΔΥ για Ασφάλεια τροφίμων 27/4/2015 Ορθή Διαχείριση Τροφίμων Μαριέττα Κονταρίνη Ημερίδα ΕΣΔΥ για Ασφάλεια τροφίμων 27/4/2015 Κανόνες Ορθής Διαχείρισης των Τροφίμων Προληπτικοί κανόνες-μέτρα που απαιτούνται για να έχουμε ασφαλή τρόφιμα. Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΜΠ. Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΜΠ. Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΜΠ Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ Π. Ταούκης, Αν. Καθ. ΕΜΠ Κ. Τζιά, Καθ. ΕΜΠ, Β. Ωραιοπούλου, Καθ. ΕΜΠ Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

To Σύστημα HACCP & τα Ξενοδοχεία. Δρ Ε. ΕΥΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ

To Σύστημα HACCP & τα Ξενοδοχεία. Δρ Ε. ΕΥΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ To Σύστημα HACCP & τα Ξενοδοχεία Δρ Ε. ΕΥΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ Τι είναι HACCP; Hazard = Κίνδυνος Analysis = Ανάλυση Critical = Κρίσιμο Το ΑΚΚΣΕ είναι ένα εργαλείο που προσπαθεί να διασφαλίσει την υγιεινή και την

Διαβάστε περισσότερα

Hazard Analysis & Critical Control Point

Hazard Analysis & Critical Control Point Hazard Analysis & Critical Control Point ΔΑΣΕΝΑΚΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ, ΕΚΠΑ mdasenaki@chem.uoa.gr ΑΘΗΝΑ, 2016 Τι είναι το HACCP? Μια σταδιακή διαδικασία που: - Προσδιορίζει κινδύνους - Εγκαθιστά προληπτικά

Διαβάστε περισσότερα

...Making our world safer

...Making our world safer TUV HELLAS ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΕΛΟΤ ΕΝ 206 Αθήνα 28 Ιουνίου 2016...Making our world safer Αρετή Κατσούρα TUV HELLAS «Έλεγχος της παραγωγής στο εργοστάσιο»(ορισμός CPR): σημαίνει τον τεκμηριωμένο,

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Υπόμνημα - Επεξηγήσεις... 3 Κεφάλαιο 1: Διαχείριση Προσωπικού... 4 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση Εξοπλισμού/ Εγκαταστάσεων... 5 Κεφάλαιο 3: Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Υγιεινή τροφίμων. Υγιεινή στις επιχειρήσεις τροφίμων

Υγιεινή τροφίμων. Υγιεινή στις επιχειρήσεις τροφίμων Υγιεινή τροφίμων Υγιεινή στις επιχειρήσεις τροφίμων Βασικές προϋποθέσεις υγιεινής για όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε μόνιμες εγκαταστάσεις: Οι χώροι των τροφίμων θα πρέπει Να διατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή HACCP στη Βιομηχανία Εμφιάλωσης Νερού

Εφαρμογή HACCP στη Βιομηχανία Εμφιάλωσης Νερού Εφαρμογή HACCP στη Βιομηχανία Εμφιάλωσης Νερού Μ.Α. Ευστρατίου Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τι είναι HACCP; Προβλήματα Υδατογενείς λοιμώξεις Ασφάλεια Διακίνησης Τροφίμων κατά μήκος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δρ Αμαλία Τσαγκάρη 2.3.2015 Με βάση το εγχειρίδιο Βασικής Εκπαίδευσης στην υγιεινή και τον χειρισμό των τροφίμων για τις επιχειρήσεις Μαζικής Εστίασης ΤΡΟΦΟΓΕΝΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Παρουσίαση πρακτικής άσκησης στη βιομηχανία τροφίμων ΚΟΝΤΟΒΕΡΟΣ ΑΕΒΕ με έδρα τον Ασπρόπυργο Αττικής κατά τη χρονική περίοδο 3/7-6/8/2013»

«Παρουσίαση πρακτικής άσκησης στη βιομηχανία τροφίμων ΚΟΝΤΟΒΕΡΟΣ ΑΕΒΕ με έδρα τον Ασπρόπυργο Αττικής κατά τη χρονική περίοδο 3/7-6/8/2013» «Παρουσίαση πρακτικής άσκησης στη βιομηχανία τροφίμων ΚΟΝΤΟΒΕΡΟΣ ΑΕΒΕ με έδρα τον Ασπρόπυργο Αττικής κατά τη χρονική περίοδο 3/7-6/8/2013» Γρηγοροπούλου Βασιλική Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Έτος Ιδρύσεως: 1968 Αντικείμενο-Προϊόντα:

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Ποιότητας»

«Διαχείριση Ποιότητας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων

Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων Ενότητα 12 η - ΜΕΡΟΣ Β ΑΡΧΕΣ HACCP Όνομα καθηγητή: ΠΑΝ. Ν. ΣΚΑΝΔΑΜΗΣ Τμήμα: Επιστήμης τροφίμων και διατροφής του ανθρώπου ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Εκμάθηση των αρχών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. Μηχανική όραση Cognex... για μέγιστη αξιοπιστία στην παραγωγή. Τρόφιμα & Ποτά

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. Μηχανική όραση Cognex... για μέγιστη αξιοπιστία στην παραγωγή. Τρόφιμα & Ποτά ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Μηχανική όραση Cognex... για μέγιστη αξιοπιστία στην παραγωγή. Τρόφιμα & Ποτά Ένα ευρύ φάσμα λύσεων Οι αισθητήρες μηχανικής όρασης της Cognex παρέχουν στη βιομηχανία τροφίμων & ποτών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ADR 1.4

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ADR 1.4 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ADR 1.4 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ Ξένος Παναγιώτης Χημικός Μηχανικός Σύμβουλος ADR-RID Γραμματέας ΠΣΣΑΜΕΕ Όλοι πιστεύουμε ότι οι διατάξεις του ADR αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων Διάλεξη 3.7: Κρίσιμα σημεία ελέγχου και ιχνηλασιμότητα στην αλυσίδα παραγωγής και διάθεσης βιολογικών προϊόντων Εργαστήριο Πληροφορικής Γεωπονικό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ Οδηγίες για την αδειοδότηση & τη λειτουργία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Το παρόν Επαγγελματικό Περίγραμμα του «Χειριστή Ρομποτικών Συστημάτων Παραγωγής» πραγματοποιήθηκε με τη σύμπραξη μεταξύ των συνδικαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Οι παρούσες οδηγίες εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις ή στους μεμονωμένους ιδιώτες οι οποίοι εκμεταλλεύονται αυτόματους πωλητές τροφίμων ή ροφημάτων

Οι παρούσες οδηγίες εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις ή στους μεμονωμένους ιδιώτες οι οποίοι εκμεταλλεύονται αυτόματους πωλητές τροφίμων ή ροφημάτων Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1Πεδίο εφαρμογής Ορισμοί επιχειρήσεων... 2 1.2. Σκοπός... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο : ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ... 2 2.1. Διαδικασία αδειοδότησης (ως προς την Υγειονομική Υπηρεσία)...

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. 5. Ευθύνη της Διοίκησης

ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. 5. Ευθύνη της Διοίκησης ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ISO 22000:2005 & ISO 9001:2000 ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Ημ/νία Ισχύος: Έκδοση: ΠΕΛΑΤΗΣ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ / ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΩΝ: ΤΟΠΟΣ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: Ανδρέας Ιωάννου

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: Ανδρέας Ιωάννου ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ 1 ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΓΕΜΙΣΤΙΚΗ 2 3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΩΝ Ο αυτοματισμός περιλαμβάνει σχεδόν κάθε μηχανισμό ή συσκευή που ελαττώνει το ποσό

Διαβάστε περισσότερα

Επιδράσεις της κατάψυξης στα θρεπτικά συστατικά των τροφίμων

Επιδράσεις της κατάψυξης στα θρεπτικά συστατικά των τροφίμων Επιδράσεις της κατάψυξης στα θρεπτικά συστατικά των τροφίμων Η διαδικασία της καταψυξης (στάδια προκατάψυξης, καταψυξη, αποθήκευση σε κατάψυξη, απόψυξη) εάν διεξαχθεί κανονικά, θεωρείται γενικά, η καλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008

OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008 OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008 Το OHSAS 18001 εκδόθηκε το 1999, αναθεωρήθηκε το 2007 και αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρισμένα πρότυπα διεθνώς για τα Συστήματα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. β. Η μόλυνση των φυτικών προϊόντων από γεωργικά φάρμακα μπορεί να είτε άμεση είτε έμμεση. ΣΩΣΤΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. β. Η μόλυνση των φυτικών προϊόντων από γεωργικά φάρμακα μπορεί να είτε άμεση είτε έμμεση. ΣΩΣΤΟ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ) & ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 15/04/2015 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. Να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο προκαταρκτικής απολύμανσης/χειρωνακτικού καθαρισμού και αποστείρωσης των ενθέτων και λιμών SATELEC

Πρωτόκολλο προκαταρκτικής απολύμανσης/χειρωνακτικού καθαρισμού και αποστείρωσης των ενθέτων και λιμών SATELEC Πρωτόκολλο προκαταρκτικής απολύμανσης/χειρωνακτικού καθαρισμού και αποστείρωσης των ενθέτων και λιμών SATELEC Προειδοποιήσεις: Μην χρησιμοποιείτε σύρμα καθαρισμού ή λειαντικά προϊόντα καθαρισμού. Αποφύγετε

Διαβάστε περισσότερα

Μαγειρεύουμε με ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ ΝΕΡΟ για περισσότερη γεύση & διατροφική αξία.

Μαγειρεύουμε με ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ ΝΕΡΟ για περισσότερη γεύση & διατροφική αξία. Μαγειρεύουμε με ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ ΝΕΡΟ για περισσότερη γεύση & διατροφική αξία. ΟΧΙ ΣΤΟ ΑΛΑΤΙ ΝΑΙ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ ΝΕΡΟ All rights reserved. ΦΛΕΡΙΑΝΟΣ, 2015. θαλασσινο νερο για περισσότερη γεύση ΧΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων Διάλεξη 3.4 : Συστήματα διασφάλισης ποιότητας βιολογικών προϊόντων Εργαστήριο Πληροφορικής Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών http://infolab.aua.gr Δομή παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων Διάλεξη 3.6 : Εφαρμογή συστημάτων HACCP και ISO στην παραγωγή βιολογικών προϊόντων Εργαστήριο Πληροφορικής Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών http://infolab.aua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ HACCP

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ HACCP ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ HACCP 1 1. Είδη κρέατος 2. Σκόνη γάλακτος 3. Προτηγανισµένες και µη πατάτες 4. Ψάρια και θαλασσινά 2 1. Εφαρµογή προγράµµατος HACCP στην παραγωγή κρέατος Η χρήση HACCP

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Περιεχόμενα Ασφάλεια του πολυμίξερ Σημαντικά μέτρα ασφάλειας 6 Ηλεκτρικές απαιτήσεις 8 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού 8 ΜΈΡΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ Μέρη και

Διαβάστε περισσότερα

Bio-FIT Προσωπικά προφίλ

Bio-FIT Προσωπικά προφίλ Bio-FIT Προσωπικά προφίλ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS + ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 2: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 0 2015-1-BG01-KA202-014258 Περιεχόμενο Προσωπικά προφίλ... 2 Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο προκαταρκτικής απολύμανσης/χειρωνακτικού καθαρισμού και αποστείρωσης του συνόλου χειρολαβής-καλωδίου Piezotome SATELEC

Πρωτόκολλο προκαταρκτικής απολύμανσης/χειρωνακτικού καθαρισμού και αποστείρωσης του συνόλου χειρολαβής-καλωδίου Piezotome SATELEC Προειδοποιήσεις Πρωτόκολλο προκαταρκτικής απολύμανσης/χειρωνακτικού καθαρισμού και αποστείρωσης του συνόλου χειρολαβής-καλωδίου Piezotome SATELEC Μην χρησιμοποιείτε σύρμα καθαρισμού ή λειαντικά προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Ελέγχου Επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης

Έντυπο Ελέγχου Επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης Ηµεροµηνία ελέγχου: Θέση Στοιχείων Φορέα Ελέγχου ΚΩ : 1.01.04 Έντυπο Ελέγχου Επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης Επωνυµία Τίτλος Επιχείρησης Στοιχεία Επιχείρησης Πόλη - διεύθυνση Τ.Κ Τηλέφωνο, Φαξ Ονοµατεπώνυµο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Οι Τεχνικές Προδιαγραφές για συντηρήσεις Εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου τίθενται σε Δημόσια Διαβούλευση προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

GTP COCERAL- GOOD TRADING PRACTICE HACCP HAZARD ANALYSIS CRITICAL CONTROL POINTS

GTP COCERAL- GOOD TRADING PRACTICE HACCP HAZARD ANALYSIS CRITICAL CONTROL POINTS GTP COCERAL- GOOD TRADING PRACTICE HACCP HAZARD ANALYSIS CRITICAL CONTROL POINTS Αλεξάνδρα Δεδεηλία, Γεωπόνος MSc, SGS Greece SA Υπηρεσίες στην Αγροτική Παραγωγή, τα Τρόφιμα και τις Βιοεπιστήμες Η SGS..

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακοί στόχοι Μάθημα 1: Το Σύστημα HACCP

Μαθησιακοί στόχοι Μάθημα 1: Το Σύστημα HACCP Μαθησιακοί στόχοι Εκμάθηση των βασικών αρχών της μικροβιολογικής υγιεινής στη βιομηχανία παρασκευής τροφίμων, φαρμάκων και καλλυντικών. Στοιχεία των αρμοδίων αρχών που εποπτεύουν όλο το εύρος των διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Π.Κ.Π.

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Π.Κ.Π. ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Π.Κ.Π. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΥΤΟΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ / ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1 Επωνυμία: 2 Διεύθυνση: 3 Τηλέφωνο: 4 Φαξ: 5 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Νικόλαος Σούλτος Εργαστήριο Υγιεινής Τροφίµων Ζ.Π. Κτηνιατρική Σχολή Α.Π.Θ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Η παραγωγή ασφαλών τροφίµων: Είναι ένα πρόβληµα σύνθετο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ISO Εµβαλωµατής Αντώνης ΑΕ

ΕΝ ISO Εµβαλωµατής Αντώνης ΑΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ HACCP ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ EΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Εµβαλωµατής Αντώνης Υπεύθυνος ιαχείρισης Ποιότητας-ΣΟΥΡΩΤΗ ΑΕ Μήτρακας Μανασσής Επίκουρος καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Μέρος 1 ο ΕΝΤΥΠΟ Αντικείµενο προς Επιθεώρηση Τµήµα Κωδ. Ευρήµατα / Σχόλια / Αποτελέσµατα ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Τεκµηρίωση Έχει σχεδιαστεί και εφαρµόζεται τεκµηρίωση κατάλληλη για το ΣΔΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

❷ Η εµφάνιση και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των τροφίµων. ❸ Η θρεπτική αξία των τροφίµων. ❻ Η προσαρµογή στο νέο προφίλ των τροφίµων

❷ Η εµφάνιση και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των τροφίµων. ❸ Η θρεπτική αξία των τροφίµων. ❻ Η προσαρµογή στο νέο προφίλ των τροφίµων Ποιότητα Ορισµός Η έννοια της ποιότητας όπως αυτή ορίζεται από τον ιεθνή Οργανισµό Τυποποίησης (ISO) αναφέρεται στο σύνολο των ιδιοτήτων και των χαρακτηριστικών ενός προϊόντος τα οποία του προσδίδουν τη

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα καθαρισμού C.I.P. Γαλακτοβιομηχανιών

Συστήματα καθαρισμού C.I.P. Γαλακτοβιομηχανιών Συστήματα καθαρισμού C.I.P. Γαλακτοβιομηχανιών Γιώργος Πετράκης Διευθύνων Σύμβουλος AS Hellas Automation System Dipl. Mechanical Engineer, MSc. (Eng) Καθαρισμός Γραμμών Παραγωγής Γάλακτος Για την ομαλή

Διαβάστε περισσότερα

GLOBAL COLLEGE. Γλώσσα Διδασκαλίας

GLOBAL COLLEGE. Γλώσσα Διδασκαλίας GLOBAL COLLEGE 9. Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων (2 Έτη, Δίπλωμα) Εγγεγραμμένος Διάρκεια Σπουδών: 2 Έτη Τίτλος Σπουδών: Δίπλωμα Τεχνικού Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Στόχοι του κλάδου Σκοπός του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΙΔΙΑ: Πρωτόκολλο προκαταρκτικής απολύμανσης/χειρωνακτικού καθαρισμού και αποστείρωσης των κλειδιών SATELEC

ΚΛΕΙΔΙΑ: Πρωτόκολλο προκαταρκτικής απολύμανσης/χειρωνακτικού καθαρισμού και αποστείρωσης των κλειδιών SATELEC ΚΛΕΙΔΙΑ: Πρωτόκολλο προκαταρκτικής απολύμανσης/χειρωνακτικού καθαρισμού και αποστείρωσης των κλειδιών SATELEC Προειδοποιήσεις: Μην χρησιμοποιείτε σύρμα καθαρισμού ή λειαντικά προϊόντα καθαρισμού. Αποφύγετε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΟΣΗ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΟΣΗ 1. ΣΚΟΠΟΣ Η διαδικασία αυτή περιγράφει τον τρόπο µε τον οποίο γίνεται ο χειρισµός, η συσκευασία, η αποθήκευση και η παράδοση των προϊόντων στους Πελάτες της εταιρείας, έτσι ώστε να προστατεύεται η ποιότητά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ φυτική παραγωγή ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ Φαξ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ φυτική παραγωγή ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ Φαξ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ φυτική παραγωγή ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Στην ενότητα αυτή αναλυθούν τα πρότυπα ΑGRO του AGROCERT καθώς και οι κανονισμοί πιστοποίησης του EUREP GAP. Οι συμμετέχοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. 1/9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήρια Οδηγία Ποιότητας. Ακτινοδιάγνωση

Κατευθυντήρια Οδηγία Ποιότητας. Ακτινοδιάγνωση Κατευθυντήρια Οδηγία Ποιότητας Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Υπόμνημα - Επεξηγήσεις... 2 Κεφάλαιο 1: Οργάνωση- Διοίκηση... 3 Κεφάλαιο 2: Εφαρμογή Πολιτικής και Μέτρων Ακτινοπροστασίας... 4 Κεφάλαιο 3: Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Ενότητα 2.3 Κεφάλαιο 2 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε: Να αναφέρετε την αρχή λειτουργίας των πνευματικών αυτοματισμών. Να περιγράφετε τα δομικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ.: 89/16 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 27.900,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 34.596,00 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Ενότητα 4: Μελέτη ISO Κουππάρης Μιχαήλ Τμήμα Χημείας Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας

Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Ενότητα 4: Μελέτη ISO Κουππάρης Μιχαήλ Τμήμα Χημείας Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Ενότητα 4: Μελέτη Κουππάρης Μιχαήλ Τμήμα Χημείας Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας 5. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 5.1. ΓΕΝΙΚΑ (1) 5.1.1. Η ορθότητα και η αξιοπιστία των δοκιμών που

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: 17784

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: 17784 Ν.Π.Δ.Δ. Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 14 & Ιατρίδου Ταχ. Κώδικας: 1156 Πληρ. : Β. Γκατζιός Α. Βαραγγούλη Α. Βακαλόπουλος Τηλ. : 10 6971543 Φαξ : 10 697169 e-mail : @efet. Αθήνα, 11-1-009

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, ΑΡ. ΠΡΩΤ: ΠΡΟΣ: Π. Α. «Χορήγηση βεβαίωσης καταλληλότητας για την αδειοδότηση εγκαταστάσεων μεταποίησης φυτικών προϊόντων»

Αθήνα, ΑΡ. ΠΡΩΤ: ΠΡΟΣ: Π. Α. «Χορήγηση βεβαίωσης καταλληλότητας για την αδειοδότηση εγκαταστάσεων μεταποίησης φυτικών προϊόντων» Αθήνα, 30-7-2008 ΑΡ. ΠΡΩΤ: 11699 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣ: Π. Α. Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κωδ: 11526 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΧΕΡΙΩΝ TURBO ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΧΕΡΙΩΝ TURBO ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ www.colorato.net ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΧΕΡΙΩΝ TURBO ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLHD-140W CLHD-140S Προσοχή: Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο πριν την εγκατάσταση και τη χρήση ΓΕΝΙΚΑ 1. Είναι σημαντικό να κατανοηθούν πλήρως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΟΓΚΟΥ Servo-I & Servo -300

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΟΓΚΟΥ Servo-I & Servo -300 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1884. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύνθεση προσωπικού 2. Περιγραφή εργασιακού αντικειμένου 3. Προϋποθέσεις α. Γενικές προϋποθέσεις β. Ειδικές Προϋποθέσεις -Πιστοποίηση Υγείας -Ενδυμασία

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΑΠΟΚΑΘΑΛΑΤΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ: SUPRASSON/NEWTRON/NEWTRON LED

ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΑΠΟΚΑΘΑΛΑΤΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ: SUPRASSON/NEWTRON/NEWTRON LED ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΑΠΟΚΑΘΑΛΑΤΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ: SUPRASSON/NEWTRON/NEWTRON LED Πρωτόκολλο προκαταρκτικής απολύμανσης/χειρωνακτικού καθαρισμού και απολύμανσης των χειρολαβών αποκαθαλατικών καλωδίων SATELEC Αυτό το πρωτόκολλο

Διαβάστε περισσότερα

Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων

Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων Ενότητα 12 η - ΜΕΡΟΣ Γ ΑΡΧΕΣ HACCP Όνομα καθηγητή: ΠΑΝ. Ν. ΣΚΑΝΔΑΜΗΣ Τμήμα: Επιστήμης τροφίμων και διατροφής του ανθρώπου ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Εκμάθηση των αρχών

Διαβάστε περισσότερα

«Εμπειρία από την εγκατάσταση πιστοποιήσιμου συστήματος HACCP στην ΑΒ Βασιλόπουλος Α.Ε.»

«Εμπειρία από την εγκατάσταση πιστοποιήσιμου συστήματος HACCP στην ΑΒ Βασιλόπουλος Α.Ε.» «Εμπειρία από την εγκατάσταση πιστοποιήσιμου συστήματος HACCP στην ΑΒ Βασιλόπουλος Α.Ε.» Διονυσόπουλος 1 Δ., Ντάτσικα 1 Β., Χατζοπούλου 2 Α.Κ., Τσιλφίδης 3 Ι. 1 ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ A.E., 2 SCIELAB 3 ISOLAB

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ ζωική παραγωγή ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ Φαξ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ ζωική παραγωγή ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ Φαξ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ ζωική παραγωγή ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης αναλύονται οι απαιτήσεις για την παραγωγή προϊόντων κρέατος και ιχθύων και δίνεται η

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός: ΜΤΝ1 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 7

Κωδικός: ΜΤΝ1 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 7 Κωδικός: ΜΤΝ1 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 7 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η περιγραφή του τρόπου με τον οποίο λαμβάνονται, μεταφέρονται και συντηρούνται τα δείγματα επεξεργασμένου

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου

Μελέτες εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου Περιβαλλοντικές μελέτες Πιστοποιητικά πυρασφάλειας Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας Μελέτες εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου Συμβουλευτικές υπηρεσίες Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ 1 Ποιότητας ISO 9001 Ασφάλειας τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ. Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε:

ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ. Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε: Ενότητα 2.6 Κεφάλαιο 2 ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟΧΟΙ Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε: Να αιτιολογείτε την αναγκαιότητα χρησιμοποίησης κάθε είδους αυτοματισμού. Να διακρίνετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO. Διαχείριση της Ποιότητας των Υπηρεσιών Φύλαξης

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO. Διαχείριση της Ποιότητας των Υπηρεσιών Φύλαξης C H A M P I O N Α Ν Α Τ Ο Λ Η ΑΕ Π Α Ρ Ο Χ Η Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Τ Η Τ Α Σ Ε Μ Π Ο Ρ Ι Α Π Α Ν Τ Ο Σ Ε Ι Δ Ο Υ Σ ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΗΣ 2, ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ Τ.Κ. 12351 ΤΗΛ:2105451114 FAX:2105624401

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγή. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Θέρμανση Τροφίμων με Ηλεκτρική Ενέργεια

Περιεχόμενα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγή. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Θέρμανση Τροφίμων με Ηλεκτρική Ενέργεια Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγή 1.1 Tρόφιμα...21 1.2 Βιομηχανία Τροφίμων...24 1.3 Αίτια Αλλοίωσης των Τροφίμων...25 1.3.1 Χαρακτηριστικά μικροοργανισμών...26 1.3.2 Άλλα αίτια αλλοίωσης των τροφίμων...29

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Ευρεία γκάμα από μία πηγή. Μοναδικός ανθεκτικός σχεδιασμός. Γρήγορη και αξιόπιστη απόδοση. Τύπος μοντέλων Σελίδα Πρέσες δοκιμής κυκλωμάτων 2 9.2 Ψύκτες σωλήνων 2 9.3 Αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές εξετάσεις 2015. Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων Γ ΕΠΑ.Λ ΟΜΑΔΑ Α & Β

Γενικές εξετάσεις 2015. Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων Γ ΕΠΑ.Λ ΟΜΑΔΑ Α & Β Φροντιστήρια δυαδικό 1 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ δυαδικό Γενικές εξετάσεις 2015 Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων Γ ΕΠΑ.Λ ΟΜΑΔΑ Α & Β Τα θέματα επεξεργάστηκαν οι καθηγητές των Φροντιστηρίων «δυαδικό» Μπουρδούνη Κ. ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων Διάλεξη 3.5 : HACCP στην παραγωγή βιολογικών προϊόντων Εργαστήριο Πληροφορικής Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών http://infolab.aua.gr Δομή παρουσίασης Εισαγωγή Τι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (αναφέρετε και τους υπεργολάβους του επιχειρηματία καθώς και σε πιο οργανισμό ή αρχή ελέγχου υπόκεινται)

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (αναφέρετε και τους υπεργολάβους του επιχειρηματία καθώς και σε πιο οργανισμό ή αρχή ελέγχου υπόκεινται) ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ / ΑΡΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ (άρθρο 63 του Καν. Ε.Κ. 889/2008) ΕΠΩΝΥΜΙΑ MΟΝΑΔΟΣ i : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ii : ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος Ποιότητας και Έλεγχος Διεργασιών ΠΡΟΕΣΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2016

Έλεγχος Ποιότητας και Έλεγχος Διεργασιών ΠΡΟΕΣΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2016 Έλεγχος Ποιότητας και Έλεγχος Διεργασιών ΠΡΟΕΣΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2016 ΚΕΦΆΛΑΙΟ 1 ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΊΜΩΝ ολική αυτοματοποίηση, τα νέα υλικά συσκευασίας και η διανομή με ολική ιχνηλασιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες ελικοειδών συμπιεστών Grasso SSP1. Βιβλίο συντήρησης (Αρχική γλώσσα, Γερμανικά) P_252515_4

Μονάδες ελικοειδών συμπιεστών Grasso SSP1. Βιβλίο συντήρησης (Αρχική γλώσσα, Γερμανικά) P_252515_4 Βιβλίο συντήρησης (Αρχική γλώσσα, Γερμανικά) P_252515_4 Πνευματικά δικαιώματα Με την επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος. Δεν επιτρέπεται η ανατύπωση ή η διάδοση κανενός τμήματος με κανέναν τρόπο (εκτύπωση,

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R2023 EL 17.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων

Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων Ενότητα 09 η - ΜΕΡΟΣ Γ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ HACCP Όνομα καθηγητή: ΠΑΝ. Ν. ΣΚΑΝΔΑΜΗΣ Τμήμα: Επιστήμης τροφίμων και διατροφής του ανθρώπου ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Εκμάθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AST SPLIT - VACUUM 160 & 200

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AST SPLIT - VACUUM 160 & 200 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AST SPLIT - VACUUM 160 & 200 Πίνακας περιεχομένων 1. Περιεχόμενα συσκευασίας... 2 2. Περιγραφή... 2 3. Εγκατάσταση συστήματος COMPACT... 2 4. Υδραυλική σύνδεση του ηλιακού συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος του εγχειριδίου, των διεργασιών και των διαδικασιών της ποιότητας.

Έλεγχος του εγχειριδίου, των διεργασιών και των διαδικασιών της ποιότητας. ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Έλεγχος εγγράφων Κύριος σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι να προσδιοριστούν οι αρμοδιότητες σύνταξης, ανασκόπησης, έγκρισης και διανομής όλων των εγγράφων και δεδομένων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Επιτροπή Σπουδών ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 ΟΙ ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΜ ΕΜΠ Η Σχολή Χημικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Οι μετατροπείς συχνότητας της ΑΒΒ καθιστούν τις αντλίες ευφυείς

Οι μετατροπείς συχνότητας της ΑΒΒ καθιστούν τις αντλίες ευφυείς Έξυπνη άντληση Οι μετατροπείς συχνότητας της ΑΒΒ καθιστούν τις αντλίες ευφυείς Οι αυξανόμενες απαιτήσεις για νερό που προκύπτουν από την παγκόσμια αστικοποίηση και οι σχετικές οδηγίες της ΕΕ, καθιστούν

Διαβάστε περισσότερα

Ο «δρόμος» για την επιλογή του ιδανικού κλιματισμού

Ο «δρόμος» για την επιλογή του ιδανικού κλιματισμού Ο «δρόμος» για την επιλογή του ιδανικού κλιματισμού Η επιλογή ενός συστήματος κλιματισμού για μια επιχείρηση ή μια οικία είναι εξαιρετικά σημαντική απόφαση που επηρεάζει την ποιότητα ζωής & άνεση των διαμενόντων

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Ποιότητας (ΣΠ)

Σύστημα Ποιότητας (ΣΠ) Σύστημα Ποιότητας (ΣΠ) Ένα σύστημα ποιότητας αποτελείται από διάφορα τμήματα που συνδυάζονται ώστε να παράγουν την απαιτούμενη ποιότητα κατά τη σχεδίαση/ανάπτυξη/παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών. Τυπικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ CE ΣΕ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (Μέρος Β )

ΤΟ CE ΣΕ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (Μέρος Β ) ΠΥΞΙΔΑ Ν Ο 38 ΤΟ CE ΣΕ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (Μέρος Β ) Οι ηλεκτρικές ιδιότητες των υποδημάτων για επαγγελματική χρήση Τα υποδήματα για επαγγελματική χρήση διακρίνονται ως προς τις ηλεκτρικές

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος

Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος Εξοικονόμηση Ενέργειας Στα Κτίρια Πάρος 15 Οκτωβρίου 2012 Ελπίδα Πολυχρόνη Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΥΡΑΚΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΜΑΥΡΑΚΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΥΡΑΚΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ Ο χώρος του νοσοκομείου είναι ένας ιδιόμορφος χώρος, ο οποίος εξ ορισμού επιβάλλει αυστηρότερα μέτρα, αναφορικά με την υγιεινή των τροφίμων. Οι νοσηλευόμενοι ασθενείς

Διαβάστε περισσότερα

Το φίλτρο TF1 Delta έχει κατοχυρωθεί με την πατέντα στο Η.Β, στην Ευρώπη και στην Κίνα.

Το φίλτρο TF1 Delta έχει κατοχυρωθεί με την πατέντα στο Η.Β, στην Ευρώπη και στην Κίνα. TF1 DELTA FILTER Σχεδιασμένο για την προστασία των βασικών στοιχείων, συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού μεγάλου όγκου και χαμηλής θερμοκρασίας, από μαγνητικά και μη μαγνητικά υπολείμματα και παγιδευμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΕΙ (ΠΕΓΑ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) «Οι σύγχρονες τεχνικές βιο-ανάλυσης στην υγεία, τη γεωργία, το περιβάλλον και τη διατροφή» Ιχνηλασιμότητα και Ταυτοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΕΛΛΗΣ Α.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΦΩΤΕΛΛΗΣ Α.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α. ΓΕΝΙΚΑ Η εγκατάσταση ενός ολοκληρωμένου συστήματος συναγερμού αποσκοπεί στην προστασία χώρων όπως οικίες, επιχειρήσεις, βιομηχανίες, στρατιωτικές εγκαταστάσεις κλπ. σε περιπτώσεις: Ανεπιθύμητης εισόδου

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια

Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια Γιώργος Μαρκογιαννάκης Διπλ. Μηχανολόγος - Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc. ΚΑΠΕ Τομέας Ανάλυσης Ενεργειακής Πολιτικής Γενικά Υφιστάμενα Κτίρια Ανομοιομορφία στις Καταναλώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟ ΑΣΦΑΛΗ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΠΟ ΤΡΩΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΤΟΜΑ; ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΑΜΕ-19 Μαρτίου 2011

ΠΟΣΟ ΑΣΦΑΛΗ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΠΟ ΤΡΩΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΤΟΜΑ; ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΑΜΕ-19 Μαρτίου 2011 ΠΟΣΟ ΑΣΦΑΛΗ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΠΟ ΤΡΩΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΤΟΜΑ; ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΑΜΕ-19 Μαρτίου 2011 ΤΙ ΛΕΙΠΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ ; Αθανασία Δουκαλέτση Lead Auditor ΤUV HELLAS (ΤUV NORD)A.E.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO ISO 22000:2005 Α.Βανταράκης, Επικ. Καθηγητής Υγιεινής ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO 22000:2005. Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005, η ασφάλεια τροφίμων συνδέεται άμεσα με την ύπαρξη βλαπτικών παραγόντων,

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Ενότητα 4: Μελέτη ISO Κουππάρης Μιχαήλ Τμήμα Χημείας Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας

Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Ενότητα 4: Μελέτη ISO Κουππάρης Μιχαήλ Τμήμα Χημείας Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Ενότητα 4: Μελέτη Κουππάρης Μιχαήλ Τμήμα Χημείας Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας 5.5. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (1) 5.5.1. Το Εργαστήριο πρέπει να είναι εφοδιασμένο με όλα τα στοιχεία εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ HACCP & ISO 22000:2005

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ HACCP & ISO 22000:2005 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ HACCP & ISO 22000:2005 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Τεκμηριώνει στις αρχές τη συμμόρφωση με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία Ελαχιστοποιεί το ρίσκο - Μειώνει τον κινδύνο αποζημιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηµατολόγιο Εσωτερικής Επιθεώρησης

Ερωτηµατολόγιο Εσωτερικής Επιθεώρησης Κωδικός: ΕΝ03-2 Έκδοση: 01 Σελ. 1 από 6 Ερωτηµατολόγιο Εσωτερικής Επιθεώρησης ιαδικασία / Οργανωτική Μονάδα: Επιθεωρητές: Ηµεροµηνία: Α/Α Επιθεώρησης: Α/Α 1. Έχει αναπτυχθεί, τεκµηριωθεί και εφαρµόζεται

Διαβάστε περισσότερα

Blast Chillers - 10/15 κιλών

Blast Chillers - 10/15 κιλών Ταχυψύξη (chilling) σημαίνει να φτάνει η θερμοκρασία του φαγητού από τους +90ºC στους +3 C σε σύντομο χρόνο, ώστε να μην αναπτύσσονται βακτηρίδια. Οι ταχυψύκτες της Electrolux μειώνουν τη θερμοκρασία από

Διαβάστε περισσότερα

Yγιεινή Βιομηχανιών τροφίμων & φαρμάκων

Yγιεινή Βιομηχανιών τροφίμων & φαρμάκων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ HACCP 12 Γενικό μέρος 12 Η Ευρωπαϊκή πολιτική για την ασφάλεια στα τρόφιμα 13 Το Σύστημα HACCP 14 Ιστορική εξέλιξη της HACCP 16 Στάδια ανάπτυξης μελέτης HACCP 20 Πυραμίδα

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALGAP (EUREPGAP)

GLOBALGAP (EUREPGAP) GLOBALGAP (EUREPGAP) Το Διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής GLOBALGAP, λειτουργεί ως αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις για όλες

Διαβάστε περισσότερα