- Κ. Σταϊκούρας, Κανονική άδεια και επίδομα αδείας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "- Κ. Σταϊκούρας, Κανονική άδεια και επίδομα αδείας"

Transcript

1 - Κ. Σταϊκούρας, Κανονική άδεια και επίδομα αδείας Κανονική άδεια και επίδομα αδείας Κωνσταντίνος Σωτ. Σταϊκούρας, τ. Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής Τρόπος υπολογισμού ημερών και αποδοχών κανονικής άδειας και επιδόματος αδείας. Συνέπειες μη χορήγησης κανονικής άδειας. Παραδείγματα. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Νομοθεσία Β. Ανάλυση διατάξεων 1. Γενικά 2. Προϋποθέσεις - Ημέρες άδειας και χρόνος χορήγησης της κανονικής άδειας 3. Συμψηφισμός ημερών κανονικής άδειας 4. Αποδοχές ημερών κανονικής άδειας και χρόνος καταβολής αυτών 5. Επίδομα αδείας 6. Συνέπειες όταν δεν χορηγηθεί η κανονική άδεια 7. Απαγορεύσεις κατά τη διάρκεια της κανονικής άδειας 8. Κανονική άδεια κατά τη λύση της σχέσης εργασίας 9. Αδεια απασχολούμενων σε εποχικές επιχειρήσεις και μερικώς απασχολούμενων 10. Αριθμός ημερών άδειας μισθωτών που δεν απασχολούνται όλες τις εργάσιμες ημέρες (διαλείπουσα ή εκ περιτροπής απασχόληση) 11. Ομαδική χορήγηση της κανονικής άδειας 12. Ασφαλιστικές εισφορές, φορολογία και παραγραφή των αποδοχών άδειας και επιδόματος αδείας 13. Παραδείγματα Α. Νομοθεσία Η βασική νομοθεσία, που ισχύει για την κανονική άδεια όλων των μισθωτών με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε οποιοδήποτε εργοδότη για απασχόληση ορισμένου ή αορίστου χρόνου (πλήρους ή μερικής ) και ανεξάρτητα εάν η σύμβασή τους είναι έγκυρη ή άκυρη, είναι αυτή του ΑΝ 539/1945 *. Στο παρόν άρθρο θα αναφερθούμε στην ανάλυση των διατάξεων του νόμου αυτού και θα παραθέσουμε σχετικά παραδείγματα. Επειδή ο βασικός αυτός νόμος αρχικά δεν κάλυπτε όλες τις κατηγορίες των μισθωτών, από το έτος 1948 έως και το 1972, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2 του ΑΝ 539/1945, έχουν εκδοθεί διάφορα ΒΔ και οι διατάξεις του επεκτάθηκαν και στους υπόλοιπους μισθωτούς. Στη συνέχεια, για πρώτη φορά με το άρθρο 4 της ΕΓΣΣΕ της για τους μισθωτούς με πολυετή προϋπηρεσία προβλεπόταν αυξημένος αριθμός ημερών άδειας. Η ευνοϊκή αυτή μεταχείριση συνεχίστηκε και σε επόμενες ΕΓΣΣΕ μειώνοντας μόνο τον απαιτούμενο χρόνο της πολυετούς προϋπηρεσίας. Έτσι σήμερα με το άρθρο 6 της από ΕΓΣΣΕ ο αριθμός των ημερών άδειας, που προβλέπεται από την παρ. 1 του άρθρου 2 του βασικού αυτού νόμου (ΑΝ 539/1945 ), έχει αυξηθεί για τους μισθωτούς με προϋπηρεσία 10 ετών στον ίδιο εργοδότη και 12 έτη σε περισσότερους εργοδότες από 26 ημέρες σε 30 ημέρες ή από 22 ημέρες σε 25 ημέρες

2 για εκείνους που απασχολούνται επί 5νθήμερο. Με το άρθρο 3 της από ΕΓΣΣΕ οι μισθωτοί με συμπληρωμένη προϋπηρεσία 25 ετών στον ίδιο ή σε περισσότερους εργοδότες δικαιούνται άδεια 31 ημέρες αυτοί που απασχολούνται επί 6ήμερο και 26 ημέρες οι απασχολούμενοι επί 5νθήμερο (βλ. παρ. 7, 8 και 9 του «Πίνακα ημερών κανονικής άδειας...» που ακολουθεί). Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 4 του Ν 4507/1966, οι διατάξεις του ΑΝ 539/1945 εφαρμόζονται και για τους δικηγόρους και τους νομικούς συμβούλους που αμείβονται με πάγια αντιμισθία. Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 1 του ΑΝ 539/1945 οι διατάξεις του δεν εφαρμόζονται: α) Στους μισθωτούς των αλιευτικών, γεωργικών, κτηνοτροφικών και δασικών επιχειρήσεων με την προϋπόθεση ότι αυτές δεν λειτουργούν με τη μορφή των εμπορικών εταιρειών (π.χ. λατομείων, μεταλλείων και γενικώς εξορυκτικών εργασιών συμπεριλαμβανομένων και των ιχθυοτροφείων κ.λπ.). β) Στις επιχειρήσεις που απασχολούνται μόνο μέλη της οικογένειας του εργοδότη. γ) Σύμφωνα με τη νομολογία οι διευθύνοντες υπάλληλοι εξαιρούνται των διατάξεων του ΑΝ 539/1945 γιατί εξομοιώνονται με τον εργοδότη (ΑΠ 1601/1988, ΔΕΝ 1989,447) και δ) Στις συμβάσεις ναυτικής εργασίας (ΑΠ 1158/1995, ΔΕΝ 1997,609), δηλαδή των μισθωτών που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους επί του πλοίου ως μέλη του πληρώματός του (ΑΠ 55/2004 Ζ τμ., ΔΕΝ 2006,418). Συνεπώς, οι λοιποί μισθωτοί των ναυτιλιακών επιχειρήσεων που απασχολούνται στα γραφεία και άλλες υπηρεσίες εκτός του πλοίου υπάγονται στις διατάξεις του ΑΝ 539/1945. Β. Ανάλυση διατάξεων 1. Γενικά Μετά την τελευταία τροποποίηση του κωδ. ΑΝ 539/1945 από το Ν 3302/2004, που ισχύει από , κάθε μισθωτός από την έναρξη της απασχόλησής του δικαιούται κανονική άδεια ανάλογη με την προϋπηρεσία του, όπως αυτή αναλυτικά απεικονίζεται στον πίνακα που ακολουθεί (παρ. 2). Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι, με τις ρυθμίσεις του Ν 3302/2004 εφαρμόζεται η νομολογία του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (υπόθεση C-173/1999 της ), η οποία ερμήνευσε το άρθρο 7 της Οδηγίας 93/104/ΕΚ, σχετικά με τη χορήγηση ετήσιας άδειας με αποδοχές. Σύμφωνα με την κοινοτική ρύθμιση κάθε εργαζόμενος δικαιούται κατ ελάχιστον τέσσερις (4) εβδομάδες άδεια κατ έτος, η οποία δύναται να χορηγηθεί κατ αναλογία του χρόνου (Εγκ. 3392/ ) Υπουρ. Απασχ. και Κοινων. Προστασίας). Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 5 του ΑΝ 539/1945 που είναι υποχρεωτικές (δηλ. δημόσιας τάξης), κάθε συμφωνία μεταξύ εργοδότη και μισθωτού για εγκατάλειψη του δικαιώματος για κανονική άδεια ή παραίτηση από αυτό ακόμη και με αυξημένες αποδοχές, θεωρείται ανύπαρκτος. Με τις ίδιες διατάξεις παρέχεται το δικαίωμα στους εργοδότες, που απασχολούν μισθωτούς άλλων εργοδοτών κατά τη διάρκεια της κανονικής τους άδειας, να μην τους καταβάλλουν τις αντίστοιχες αποδοχές. 2. Προϋποθέσεις - Ημέρες άδειας και χρόνος χορήγησης της κανονικής άδειας Οι μισθωτοί που συνδέονται με τον εργοδότη τους με σύμβαση ή σχέση εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου από την έναρξη της απασχόλησής τους δικαιούνται άδεια μετ αποδοχών. Οι ημέρες της κανονικής άδειας με αποδοχές είναι ανάλογες με την προϋπηρεσία των μισθωτών και με το εβδομαδιαίο σύστημα εργασίας τους (6ήμερο ή 5νθήμερο). Ο χρόνος χορήγησης της άδειας προϋποθέτει διακανονισμό μεταξύ μισθωτού και εργοδότη και σε διαφορετική περίπτωση πρέπει να προηγηθεί αίτηση του μισθωτού και το αίτημά του να ικανοποιηθεί εντός διμήνου. Ο εργοδότης όμως εάν δεν έχουν γίνει τα ανωτέρω, υποχρεωτικά, πρέπει να χορηγήσει την άδεια μέχρι το τέλος του ημερολογιακού έτους (άρθρο 4 ΑΝ 539/1945 ), χωρίς να απαγορεύεται η έναρξη αυτής προ της λήξης του έτους και να λήγει εντός του επόμενου έτους. Η άδεια των δύο (2) πρώτων ημερολογιακών ετών από την ημερομηνία της πρόσληψης είναι ανάλογη του χρόνου του μισθωτού στον ίδιο εργοδότη και μπορεί να χορηγηθεί τμηματικά ή συνολικά μέχρι το τέλος κάθε ημερολογιακού έτους. Η άδεια αυτή για το πρώτο έτος (σε ετήσια βάση) ανέρχεται σε είκοσι τέσσερις (24) ημέρες και για κάθε μήνα οι μισθωτοί δικαιούνται δύο (2) ημέρες άδεια (βλ. πιο

3 κάτω σχετικό πίνακα). π.χ. πρόσληψη 20/2 και χορήγηση άδειας την 30/6 ή μήνες 4 +10/30 = 4,33 μήνες 6ήμερο 4,33 χ 2 = 8,66 ή 9 ημέρες άδεια 5νθήμερο 4 χ 20/ /30 = 6,99 ή 7 ημέρες άδεια Μετά τη συμπλήρωση έτους από την πρόσληψη (εντός του δεύτερου ημερολογιακού έτους) η ετήσια άδεια από 24 ημέρες αυξάνεται σε 25. Από την έναρξη του τρίτου ημερολογιακού έτους από την πρόσληψη οι μισθωτοί δικαιούνται την κανονική τους άδεια όχι πλέον αναλογικά αλλά ολόκληρη από την κάθε έτους. Με τη συμπλήρωση όμως δύο (2) ετών πραγματικής υπηρεσίας αυτοί δικαιούνται 26 ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος και μέχρι τη συμπλήρωση δέκα (10) ετών στον ίδιο εργοδότη, ή δώδεκα (12) ετών σε περισσότερους εργοδότες. Από τη συμπλήρωση 10 ετών στον ίδιο εργοδότη ή 12 ετών σε περισσότερους εργοδότες οι μισθωτοί δικαιούνται άδεια τριάντα (30) ημερών ή 2,5 ημέρες για κάθε μήνα (άρθρο 6 ΕΓΣΣΕ της ). Με τη συμπλήρωση, όμως, 25 ετών στον ίδιο εργοδότη ή σε περισσότερους εργοδότες, η άδεια αυξάνεται σε 31 ημέρες στο 6ήμερο σύστημα και σε 26 στο 5νθήμερο (άρθρο 3 της ΕΓΣΣΕ της ). Π.χ. εάν ένας μισθωτός είχε προσληφθεί την με εργασιακό καθεστώς το 6ήμερο μέχρι την δικαιούται τμηματικά ή συνολικά άδεια δώδεκα (12) ημέρες (μήνες 6 x 2 = 12 ημέρες). Εάν όμως ο ίδιος μισθωτός απασχολείτο με εργασιακό καθεστώς το 5νθήμερο δικαιούται άδεια δέκα (10) ημερών. Έτσι, ο μισθωτός αυτός από την δικαιούται άδεια τριάντα (30) ημερών ή είκοσι πέντε (25) ημερών με εργασιακό καθεστώς το 5νθήμερο και από , 31 ημέρες ή 26 αντίστοιχα. Αναλυτικότερα η ετήσια άδεια αυτού του μισθωτού μέχρι και το έτος 2034 έχει ως εξής: 6ήμερο 5νθήμερο όταν αρχίζει η άδεια μετά τις ημέρες »»»»»» » α)»»»»»» » 10 β)»»»»»» » : Σε οποιαδήποτε ημερομηνία και εάν πάρει την άδεια δικαιούται 25 ή 21 ημέρες άδεια αντίστοιχα : Σε οποιαδήποτε ημερομηνία και εάν πάρει την άδεια δικαιούται 26 ή 22 ημέρες άδεια αντίστοιχα : Σε οποιαδήποτε ημερομηνία και εάν πάρει την άδεια σ αυτό το ημερολογιακό έτος δικαιούται 26 ή 22 ημέρες άδεια αντίστοιχα. Ο ίδιος αριθμός των ανωτέρω ημερών άδειας (26 ή 22) ισχύει μέχρι τη συμπλήρωση 10 ετών στον ίδιο εργοδότη (δηλ. μέχρι και την ) ή 12 έτη σε περισσότερους εργοδότες. Από την και μετά ο ανωτέρω μισθωτός δικαιούται άδεια 30 ή 25 ημέρες αντίστοιχα και από και μετά 31 ή 26 ημέρες στο 5νθήμερο. Π.χ. Μισθωτός που προσλήφθηκε την με εργασιακό καθεστώς το 6ήμερο και προϋπηρεσία σε άλλους εργοδότες 14 χρόνια, μέχρι την δικαιούται άδεια 23 ημερών (μήνες 9 x 2,5 = 22,5). Αλλος μισθωτός με την ίδια προϋπηρεσία και την ίδια ημερομηνία πρόσληψης αλλά με εργασιακό καθεστώς το 5νθήμερο μέχρι την δικαιούται άδεια 19 ημερών (2,5 : 1,2 = 2,083 x 9 = 18,75 ή ημέρες άδειας 25 x 9/12 = 18,75), αφού το δεκαδικό για κάθε ημέρα άδειας άνω του 0,50 στρογγυλοποιείται στην επόμενη ημέρα και εάν είναι κάτω αυτού δεν λαμβάνεται υπόψη. Στη συνέχεια ο πίνακας που ακολουθεί απεικονίζει τις ημέρες άδειας, επιδόματος άδειας και αποδοχές αυτών. Πίνακας ημερών κανονικής άδειας μισθωτών (υπαλλήλων, εργατών, υπηρετών κ.λπ.), αποδοχών άδειας και επιδόματος αδείας

4 Απασχόληση στον ίδιο ή σε άλλους εργοδότες 6ήμερο 5νθήμερο Ημέρες άδειας 6ήμερο ή 5νθήμερο Από ημερομηνία 2 ημέρες άδεια πρόσληψης μέχρι για κάθε μήνα του 1ου ημερολογιακού έτους 1,66 (20/12) ημέρες άδεια για κάθε μήνα Αποδοχές άδειας 2/25 ή 2 ημερομίσθια για κάθε μήνα Από την 1.1. του 2ου ημερολογιακού έτους και μέχρι τη Ομοίως ως άνω Ομοίως ως άνω Ομοίως ως άνω συμπλήρωση 12 μηνών από την πρόσληψη Από την συμπλήρωση 12 μηνών από την πρόσληψη εντός του 2ου ημερολογιακού έτους και μέχρι την ,083 (25/12) ημέρες για κάθε μήνα 1,75 (21/12) ημέρες άδεια για κάθε μήνα Από την 1.1. του 3ου ημερολογιακού έτους και μέχρι τη συμπλήρωση 24 μηνών από την πρόσληψη και οποιαδήποτε στιγμή εντός αυτού του διαστήματος 25 ημέρες 21 ημέρες Από την συμπλήρωση 24 μηνών από την πρόσληψη και μετά εντός του 3ου ημερολογιακού έτους 26 ημέρες 22 ημέρες 2,083/25 ή 2,083 ημερομίσθια για κάθε μήνα Ένας μισθός ή 25 ημερομίσθια Ένας μισθός ή 26 ημερομίσθια Από την 1.1. του 4ου ημερολογιακού έτους από την πρόσληψη και μετά και μέχρι τη συμπλήρωση 10 ετών στον ίδιο εργοδότη και οποιαδήποτε στιγμή ( ) 26 ημέρες 22 ημέρες Ομοίως ως άνω» Από την ημερομηνία συμπλήρωσης 10 ετών στον ίδιο εργοδότη και τα επόμενα έτη 30 ημέρες 25 ημέρες 30 ημερομίσθια ή ένας (1) μισθός και επιπλέον όσες εργάσιμες ημέρες άδειας εμπίπτουν στον επόμενο μήνα» τόσα επιπλέον εικοστά πέμπτα πέρα των 26 εργάσιμων ημερών συμπεριλαμβανομένου του Αποδοχές επιδόματος αδείας Αυτές είναι ίσες με τις αποδοχές της άδειας και δεν μπορούν να υπερβούν το μισό μισθό ή τα 13 ημερομίσθια προκειμένου περί μισθωτών που αμείβονται με το ημερομίσθιο»»»

5 Από την πρόσληψη μέχρι την του 1ου ημερολογιακού έτους με προϋπηρεσία άνω των 12 ετών σε προηγούμενους εργοδότες 2,5 ημέρες άδειας για κάθε μήνα 2,083 (25/12) ημέρες για κάθε μήνα Σαββάτου 2,5/25 για κάθε μήνα ή 2,5 ημερομίσθια Από την 1.1. του 2ου ημερολογιακού έτους Ομοίως ως άνω Ομοίως ως άνω Ομοίως ως άνω» και μέχρι την αυτού Από την 1.1. και οποιαδήποτε στιγμή εντός του 3ου ημερολογιακού έτους 30 ημέρες 25 ημέρες από την πρόσληψη αλλά και τα επόμενα έτη Από την πρόσληψη μέχρι την του 1ου ημερολογιακού έτους με προϋπηρεσία 25 ετών σε οποιονδήποτε εργοδότη 2,583 (31/12) ημέρες άδειας για κάθε μήνα 2,166 (26/12) ημέρες άδειας για κάθε μήνα 30 ημερομίσθια ή ένας (1) μισθός και επιπλέον όσες εργάσιμες ημέρες άδειας εμπίπτουν στον επόμενο μήνα τόσα επιπλέον εικοστά» πέμπτα πέρα των 26 εργάσιμων ημερών συμπεριλαμβανομένου του Σαββάτου 2,583 / 25 ή 2,583 ημερομίσθια για κάθε μήνα Από την 1.1 του 2ου ημερολογιακού έτους Ομοίως ως άνω Ομοίως ως άνω Ομοίως ως άνω» και μέχρι την αυτού Από την 1.1 και οποιαδήποτε στιγμή εντός του 3ου ημερολογιακού έτους 31 ημέρες 26 ημέρες από την πρόσληψη αλλά και τα επόμενα έτη 31 ημερομίσθια ή ένας (1) μισθός και επιπλέον όσες εργάσιμες ημέρες άδειας εμπίπτουν στον επόμενο μήνα τόσα επιπλέον εικοστά» πέμπτα πέραν των 26 εργάσιμων ημερών συμπεριλαμβανομένου του Σαββάτου»» Σημειώσεις: 1) Για τον υπολογισμό του κλάσματος των αποδοχών της άδειας (περίπτωση ημερών) ο μήνας θεωρείται ότι έχει τριάντα (30) ημέρες. 2) Για τον υπολογισμό των ημερών άδειας εάν υπάρχει δεκαδικό άνω του 0,50 στρογγυλοποιείται στην επόμενη ημέρα και εάν είναι κάτω αυτού δεν λαμβάνεται υπόψη. Στην περίπτωση όμως της λύσης της σχέσης εργασίας οι ημέρες άδειας και το δεκαδικό μέρος αυτής αποτιμώνται σε χρήμα (βλ. παράδειγμα 13.6). Η ίδια αυτή τακτική εφαρμόζεται και για τον υπολογισμό των αποδοχών της άδειας στη διαλείπουσα απασχόληση κατά την οποία λαμβάνεται υπόψη ο πραγματικός αριθμός των ημερών της άδειας με το κλάσμα και όχι ο στρογγυλοποιημένος (βλ. παράδειγμα 13.7).

6 3) Οι ημέρες άδειας του ανωτέρω πίνακα μπορούν να αυξηθούν: α) Με έγγραφη ατομική σύμβαση και β) σε αντιστάθμιση των πρόσθετων ωρών εργασίας που εργάστηκε ο μισθωτός κατά την περίοδο του αυξημένου ωραρίου, όταν η επιχείρηση εφαρμόζει διευθετημένο ωράριο (άρθρο 42 παρ. 3 του Ν 3986/2011 ). Η χορήγηση των κανονικών αδειών από κάθε επιχείρηση για το 50% του προσωπικού της πρέπει να πραγματοποιείται από 1.5 έως 30.9 κάθε ημερολογιακού έτους και για το άλλο 50%, υποχρεωτικά το υπόλοιπο χρονικό διάστημα και μέχρι την του ίδιου έτους. Για τη θεμελίωση του δικαιώματος αδείας του μισθωτού δεν απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησης (έγγραφης ή προφορικής). Αίτηση απαιτείται μόνο για τη θεμελίωση αξίωσης για αποζημίωση (βλ. πιο κάτω παρ. 6). Επίσης δεν μεταφέρεται η άδεια στο επόμενο ημερολογιακό έτος αλλά με τη λήξη του έτους η αξίωση μετατρέπεται σε χρηματική (ΑΠ 455/2010 ΔΕΝ 2010,855). Αρα, για την τελευταία περίπτωση που ο μισθωτός δεν ζήτησε την άδεια, η χρηματική αποζημίωση είναι ίση με τις απλές αποδοχές της άδειας (ΑΠ 376/2006 ΔΕΝ 2010,569), γιατί δεν υπάρχει άρνηση του εργοδότη για τη χορήγησή της. Οι ημέρες της κανονικής άδειας πρέπει να είναι συνεχόμενες με εξαίρεση τα δύο (2) πρώτα ημερολογιακά έτη από την πρόσληψη. Από , σύμφωνα με το άρθρο 6 στον Ν 3846/2010 (ΦΕΚ Α 66/ ) στους εργοδότες και μόνο για σοβαρούς λόγους παρέχεται το δικαίωμα να χορηγήσουν τμηματικά την άδεια στους μισθωτούς των, και στους μισθωτούς επιτρέπεται να ζητήσουν οι ίδιοι με έγγραφη αίτησή τους να τους χορηγηθεί τμηματικά η ετήσια άδειά τους. Τα ανωτέρω ισχύουν με τις προϋποθέσεις του εν λόγω άρθρου το οποίο έχει ως ακολούθως: «Επιτρέπεται κατ εξαίρεση, η κατάτμηση του χρόνου αδείας εντός του αυτού ημερολογιακού έτους σε δύο περιόδους, εξαιτίας ιδιαίτερα σοβαρής ή επείγουσας ανάγκης της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης και μετά από έγκριση της οικείας Επιθεώρησης Εργασίας. Σε κάθε περίπτωση η πρώτη περίοδος της αδείας δεν μπορεί να περιλαμβάνει λιγότερες των έξι (6) εργασίμων ημερών επί εξαημέρου εβδομαδιαίας εργασίας και των πέντε (5) εργασίμων ημερών επί πενθημέρου ή προκειμένου περί ανηλίκων των δώδεκα (12) εργασίμων ημερών. Η κατάτμηση του χρόνου αδείας επιτρέπεται και σε περισσότερες των δύο περιόδων, από τις οποίες η μια πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον δώδεκα (12) εργάσιμες ημέρες επί εξαημέρου εβδομαδιαίας εργασίας και δέκα (10) εργάσιμες ημέρες επί πενθημέρου ή προκειμένου περί ανηλίκων δώδεκα (12) εργάσιμες ημέρες μετά από έγγραφη αίτηση του μισθωτού προς τον εργοδότη. Η αίτηση αυτή για την οποία δεν απαιτείται έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία του ΣΕΠΕ διατηρείται στην επιχείρηση επί πέντε (5) έτη και πρέπει να είναι στη διάθεση των Επιθεωρητών Εργασίας. Οι ρυθμίσεις της παραγράφου αυτής διέπονται κατά τα λοιπά, από τις διατάξεις της νομοθεσάις για την άδεια». Στις ημέρες της κανονικής άδειας δεν περιλαμβάνονται οι Κυριακές, οι επίσημες αργίες, οι κατ έθιμον αργίες και οι ημέρες ασθένειας. Σχετικά με τις ειδικές άδειες που προβλέπονται από άλλες διατάξεις (όπως γάμου, γέννησης τέκνου κ.λπ.) εάν συμπέσουν με την κανονική τότε αυτή διακόπτεται, για να ληφθεί η συγκεκριμένη άδεια και η κανονική άδεια παρατείνεται ισόχρονα. Εάν η επίσημη αργία συμπέσει με ημέρα Κυριακή, αυτή δεν παρατείνει την άδεια των μισθωτών. Σε αυτήν την περίπτωση και μόνο για τους ημερομίσθιους υπάρχει υποχρέωση καταβολής επιπλέον ενός (1) ημερομισθίου. Το ίδιο ισχύει εάν η αργία συμπέσει με ημέρα Σάββατο όταν ο μισθωτός εργάζεται Δευτέρα έως Παρασκευή (βλ. παράδειγμα 13.4). Η παρακολούθηση της χορήγησης ή μη της κανονικής άδειας αλλά και ο έλεγχος εκ μέρους της Επιθεώρησης Εργασίας γίνεται από το Βιβλίο Αδειών, η τήρηση του οποίου είναι υποχρεωτική (άρθρο 4 παρ. 3 του ΑΝ 539/ 1945, όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση της παρ. 3 από το άρθρο 6 του Ν 3762/2009 ΔΕΝ 2009,640), όχι όμως και η θεώρησή του από την Επιθεώρηση Εργασίας. Το βιβλίο αυτό πρέπει να είναι γραμμογραφημένο ή σε μορφή μηχανογραφημένων σελίδων κατά τέτοιο τρόπο που να προκύπτουν: Ο αύξων αριθμός, το ονοματεπώνυμο, ειδικότητα, ημερομηνία πρόσληψης, προϋπηρεσία, ο αριθμός δικαιούμενων ημερών αδείας, χρονολογία έναρξης και λήξης χορηγηθείσας άδειας, αποδοχές άδειας, επίδομα αδείας, παρατηρήσεις, υπογραφή μισθωτού. Τα ανωτέρω στοιχεία ο εργοδότης υποχρεούται να τα διατηρεί επί μία 5ετία και να είναι στη διάθεση των Επιθεωρητών Εργασίας του ΣΕΠΕ που ασκούν τον έλεγχο και την εποπτεία της εφαρμογής της εργατικής νομοθεσίας, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν σωστά εφαρμόζονται οι διατάξεις της νομοθεσίας για τις κανονικές άδειες.

7 Οι κληρωτοί μισθωτοί με προϋπηρεσία άνω των έξι (6) μηνών στον ίδιο εργοδότη εάν δεν πάρουν την κανονική τους άδεια μέχρι να παρουσιαστούν στο στράτευμα δεν δικαιούνται αποζημίωση άδειας, ούτε αυτή η άδεια μεταφέρεται. Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 του ΑΝ 539/1945 για κάθε διαφορά που αφορά τον αριθμό και τη σειρά των μισθωτών που δικαιούνται άδεια, τη διάρκεια και τη χρονική περίοδο χορήγησης της άδειας αποφαίνονται ειδικές επιτροπές που ορίζονται από το Υπουργείο. Σε κάθε περίπτωση οι μισθωτοί πρέπει να προσφεύγουν στις κατά τόπους Επιθεωρήσεις Εργασίας. Τέλος, στην περίπτωση απόσπασης μισθωτού (δανεισμός) από τον εργοδότη με τον οποίο συνδέεται με έγκυρη σύμβαση εργασίας και παραχωρήθηκε με τη συναίνεσή του σε άλλο εργοδότη για να προσφέρει τις υπηρεσίες του, εάν δεν καταρτιστεί ειδική έγγραφη συμφωνία ποιος εργοδότης έχει υποχρέωση να χορηγήσει την κανονική άδεια και να καταβάλλει τις αποδοχές αυτής, υπόχρεος για τη χορήγηση της ετήσιας άδειας παραμένει ο αρχικός εργοδότης (ΑΠ 1162/2006 τμ. Β2, ΔΕΝ 2007,1034). 3. Συμψηφισμός ημερών κανονικής άδειας Οι ημέρες της κανονικής άδειας που απεικονίζονται στον πίνακα της προηγούμενης παραγράφου (2) χορηγούνται κατ έτος στους μισθωτούς με την προϋπόθεση ότι αυτοί μέχρι την ημέρα έναρξης της άδειας δεν είχαν απουσιάσει αδικαιολόγητα, δεν συμμετείχαν σε παράνομη απεργία και δεν είχαν υπερβεί τα όρια βραχείας διάρκειας ασθένειας. Συνεπώς, οι εργάσιμες ημέρες που απουσίασαν οι μισθωτοί αδικαιολόγητα, οι αντίστοιχες για συμμετοχή τους σε παράνομη απεργία και εκείνες της υπέρβασης των ορίων βραχείας διάρκειας ασθένειας αφαιρούνται και έτσι οι ημέρες ξεκούρασης αυτών περιορίζονται ισόχρονα. Αντιθέτως, οι μισθωτοί σε αυτήν την περίπτωση δικαιούνται τις συνολικές αποδοχές της άδειας (δηλ. αυτές δεν συμψηφίζονται) όπως και του επιδόματος αδείας (βλ. παράδειγμα 13.2). Με βάση τα ανωτέρω οι ημέρες απεργίας, ανταπεργίας, στράτευσης, ασθένειας μικρής διάρκειας, οι ημέρες που οι μισθωτοί δεν απασχολήθηκαν λόγω ανώτερης βίας, οι ημέρες επίσχεσης εργασίας, άδειας άνευ αποδοχών, διαθεσιμότητας, οι 119 ημέρες της εγκυμοσύνης και λοχείας των γυναικών (δηλ. των 8 και 9 εβδομάδων προ και μετά τον τοκετό) καθώς και η 6μηνη ειδική άδεια προστασίας και μητρότητας θεωρούνται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας. 4. Αποδοχές ημερών κανονικής άδειας και χρόνος καταβολής αυτών Οι αποδοχές που δικαιούνται οι μισθωτοί κατά τη διάρκεια της κανονικής τους άδειας προκαταβάλλονται και είναι ίσες με εκείνες που θα έπαιρναν εάν εργάζονταν το αντίστοιχο διάστημα. Αυτές είναι ίδιες τόσο για τους απασχολούμενους με 5νθήμερο όσο και για εκείνους με 6ήμερο σύστημα. Συνεπώς, πέρα από τον καταβαλλόμενο μισθό ή ημερομίσθιο δικαιούνται και ανάλογη προσαύξηση από αμοιβή: Για πρόσθετη εργασία, υπερεργασία, νόμιμη υπερωρία, μόνο την προσαύξηση 25% λόγω νυχτερινής και μόνο την προσαύξηση 75% για νόμιμη απασχόληση κατά τις Κυριακές ή επίσημες αργίες, επίδομα παραγωγής, αντίτιμο τροφής, προμήθειες πωλήσεων ή οποιαδήποτε άλλη παροχή σε χρήμα ή σε είδος και με την προϋπόθεση ότι αυτές είναι τακτικές. Επίσης, με την απόφ. του ΑΠ με αριθμ. 703/2002 (ΔΕΝ 2002,917) στις αποδοχές της άδειας και του επιδόματος αδείας συνυπολογίζεται και η αμοιβή για την τακτικώς παρεχόμενη, επί 5νθημέρου, εργασία κατά τις ημέρες του Σαββάτου. Ο προσδιορισμός των ανωτέρω μεταβλητών αποδοχών, που προσαυξάνουν τις σταθερές καταβαλλόμενες αποδοχές (μισθό ή ημερομίσθιο), γίνεται με τη διαίρεση του συνόλου των αμοιβών αυτών διά του αριθμού των εργάσιμων ημερών (δηλ. 6 την εβδομάδα) από τη λήξη της άδειας του προηγούμενου έτους μέχρι την έναρξη της τελευταίας άδειας (βλ. παράδειγμα 13.5). Οι μηνιαίες αποδοχές των μισθωτών που αμείβονται με μισθό δεν μπορούν να υπερβούν τον ένα μισθό (δηλ. τα 25/25) όταν αυτοί δικαιούνται άδεια 26 εργάσιμων ημερών. Οι μισθωτοί που αμείβονται με ποσοστά σε βάρος των πελατών (σερβιτόροι κ.λπ.), σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 4 του ΑΝ 539/1945 και του ΒΔ 15/ , δικαιούνται αποδοχές άδειας ίσες με το γινόμενο των ημερών άδειας που δικαιούνται επί το τεκμαρτό ημερομίσθιο που κάθε χρόνο καθορίζει το ΙΚΑ με απόφασή του

8 για τη χορήγηση των ασφαλιστικών παροχών (βλ. σχετικό πίνακα για το έτος 2011 ΔΕΝ 2011,446, ο οποίος ισχύει και για το έτος 2012 και δεν έχει μεταβληθεί από το έτος 2008, σχετική και η απόφ. 298/2011 του ΔΣ του ΙΚΑ στο ΔΕΝ 2012,149). Εάν όμως αυτοί εκτός από τα ποσοστά λαμβάνουν και κάποιο μικρό ποσό ως μισθό βάσει ΣΣΕ, τότε και το ποσό αυτό λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό των αποδοχών της άδειας και του επιδόματος αδείας. Για τους μισθωτούς που δικαιούνται άδεια 30 ημερών ή 25 επί 5νθημέρου και αμείβονται με μισθό ο εργοδότης μπορεί: α) Να τους καταβάλλει τα 30/25 ή β) να τους καταβάλλει το μισθό και επιπλέον τα ημερομίσθια που αντιστοιχούν στις εργάσιμες ημέρες του επόμενου μήνα ή προκειμένου περί 5νθημέρου τα ωρομίσθια των αντίστοιχων εργάσιμων ημερών. γ) Τα ίδια με τα ανωτέρω α και β ισχύουν και για τους μισθωτούς που δικαιούνται άδεια 31 ή 26 ημέρες επί 5νθημέρου. Τέλος, δήλη ημέρα (τελευταία ημέρα) καταβολής των αποδοχών της άδειας και του επιδόματος αδείας, σύμφωνα με την υπ αριθμ. απόφαση της Ολομέλειας 40/2002 του ΑΠ (ΔΕΝ 2002,1699), είναι η 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Οι οικοδόμοι, όπως και οι λοιποί μισθωτοί, δικαιούνται κάθε έτος κανονική άδεια. Ο αριθμός των ημερών της άδειας αυτών καθορίζεται με βάση τις ημέρες ασφάλισης, όπως αυτές απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα βάσει της εγκυκλίου του ΙΚΑ 141/ και όχι βάσει του ανωτέρω πίνακα του ΑΝ 539/1945. Οι μισθωτοί αυτής της κατηγορίας (δηλ. του άρθρου 35 του Κανονισμού Ασφάλισης του ΙΚΑ) δεν δικαιούνται αποδοχές άδειας και επιδόματος αδείας από τον εργοδότη τους, αλλά από τον «Ειδικό Λογαριασμό χορήγησης δώρων εορτών άδειας και επιδόματος αδείας» (ΕΛΔΕΟ), που τηρείται στο ΙΚΑ βάσει των άρθρων 1, 2 και 3 του Ν 4321/1963, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το Ν 4469/1965. Κατά τα λοιπά ισχύουν όλες οι διατάξεις του ΑΝ 539/1945. Οι αποδοχές αυτές είναι ανάλογες με την αξία των ασφαλιστικών ενσήμων (αδειόσημα) κάθε μισθωτού και δεν επηρεάζονται από την εκπλήρωση ή μη των υποχρεώσεων του εργοδότη προς το ΙΚΑ. ΑΔΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ Ημέρες ασφάλισης Ημέρες άδειας Ημέρες ασφάλισης Ημέρες άδειας Ημέρες ασφάλισης Ημέρες άδειας 1-6 Ψ Επίδομα αδείας Όλοι οι μισθωτοί που συνδέονται με τον εργοδότη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και δικαιούνται κανονική άδεια του ΑΝ 539/1945, δικαιούνται και επίδομα αδείας (άρθρο 3 παρ. 16 του Ν 4504/1966 ). Οι αποδοχές του επιδόματος αδείας υπολογίζονται όπως οι αντίστοιχες της κανονικής άδειας και προκαταβάλλονται, δεν μπορούν όμως να υπερβούν τα 12,5 ημερομίσθια προκειμένου περί μισθωτών που αμείβονται με μισθό και τα 13 ημερομίσθια για τους μισθωτούς που αμείβονται με ημερομίσθιο. π.χ. 9 ημερομίσθια άδεια και 9 ημερομίσθια επίδομα αδείας 10»»» 10»»» 14»»» 13»»»

9 10/25 του μισθού άδεια και 10/25 του μισθού επίδομα αδείας 13/25»»»» 12,5/25»»»» 20/25»»»» 12,5/25»»»» Τα ανωτέρω ισχύουν με την προϋπόθεση ότι, οι μισθωτοί αυτοί απασχολούνται στον ίδιο εργοδότη και με την ίδια σύμβαση εργασίας και όχι με ατομικές συμβάσεις με ευνοϊκότερους όρους. Εξαίρεση των ανωτέρω αποτελεί η περίπτωση κατά την οποία ένας μισθωτός απασχοληθεί στο διάστημα ενός χρόνου σε περισσότερους του ενός εργοδότες. Π.χ. μισθωτός που εργάστηκε σε τέσσερις (4) εργοδότες από δύο (2) μήνες στον καθένα, τελικά θα εισπράξει αποζημίωση για μη ληφθείσα άδεια ημερομίσθια 16 (δηλ. μήνες 2 x 2 ημέρες = 4 ημερομίσθια και 4 x 4 εργοδότες = 16 ημερομίσθια) και επίδομα αδείας 16 ημερομίσθια (δηλ. περισσότερα από τα 13 ημερομίσθια) (βλέπε παράδειγμα 13.8). Επίδομα αδείας καταβάλλεται μόνο όταν οι μισθωτοί δικαιούνται αποδοχές άδειας (ΑΠ Ολ 27/2004 ΔΕΝ 2004 σελ. 1106). Αυτό δεν διπλασιάζεται όπως οι αποδοχές της άδειας σε περίπτωση μη χορήγησής της γιατί ο νόμος αναφέρεται ρητά στις αποδοχές της άδειας και όχι στο επίδομα (ΑΠ Ολ 32/2005 ). Αποτελεί τακτική αποδοχή γι αυτό προσαυξάνει και τα δώρα εορτών (Χριστουγέννων και Πάσχα), ενώ δεν αποτελεί αποζημίωση όταν αυτό καταβάλλεται κατά το χρόνο της λύσης της σχέσης εργασίας και από πλευράς φορολογικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας θεωρείται μισθός. Αναφορικά με το επίδομα αδείας, των μισθωτών που απασχολούνται με μειωμένο ημερήσιο ωράριο ή με τη μορφή της διαλείπουσας, βλέπε πιο κάτω στην παράγραφο 10. Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι οι γυναίκες που κάνουν χρήση της 6μηνης ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας (άρθρο 142 Ν 3655/2008 ) εκτός από τη μηνιαία αμοιβή που λαμβάνουν από τον ΟΑΕΔ δικαιούνται και αναλογία επιδόματος αδείας. Συνεπώς οι εργοδότες την αναλογία αυτή πρέπει να την αφαιρέσουν από τις αποδοχές του επιδόματος αδείας, που δικαιούνται οι ασφαλισμένες, με βάση τις αποδοχές της άδειάς τους. 6. Συνέπειες όταν δεν χορηγηθεί η κανονική άδεια Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 5 ΑΝ 539/ 1945 ) οι εργοδότες που δεν χορήγησαν στους μισθωτούς τους την κανονική άδεια (ολόκληρη ή μέρος αυτής) μέχρι το τέλος του ημερολογιακού έτους υποχρεούνται να καταβάλλουν τις αποδοχές των ημερών αυτών με προσαύξηση 100%. Η προσαύξηση αυτή αφορά μόνο το τμήμα της άδειας που δεν χορηγήθηκε. Για τη θεμελίωση της αξίωσης για λήψη της προσαύξησης των αποδοχών της άδειας κατά 100%, που έχει το χαρακτήρα ποινής, απαιτείται υπαιτιότητα του εργοδότη, έστω και σε βαθμό ελαφράς αμέλειας, η οποία υπάρχει όταν ο μισθωτός ζήτησε την άδεια και ο εργοδότης δεν τη χορήγησε (ΑΠ 207/2009 και ΑΠ 455/2010 ΔΕΝ 2010,754 και 855). Υπάρχουν όμως περιπτώσεις για τις οποίες ο εργοδότης δεν ήταν υπαίτιος της μη χορήγησης της κανονικής άδειας και έτσι αυτή καταβάλλεται εις απλούν. Π.χ. Σε μισθωτό (γυναίκα) που δεν ήταν δυνατή η χορήγηση της κανονικής άδειας επειδή αυτή είχε άδεια κυήσεως και με τη συνέχιση της άδειας λοχείας έληξε το ημερολογιακό έτος. Εάν εκ μέρους του εργοδότη υπάρχει δόλος ή αμέλεια για τη μη χορήγησή της, αυτός εκτός από την καταβολή των αποδοχών της άδειας στο διπλάσιο και την ποινική ευθύνη αντιμετωπίζει και θέμα διοικητικών κυρώσεων. Τέλος, για τα πρόσωπα της διεύθυνσης και εμπιστοσύνης δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του νόμου περί αδειών (ΑΠ 1201/1998 ΔΕΝ 1999, 289). 7. Απαγορεύσεις κατά τη διάρκεια της κανονικής άδειας Κατά τη διάρκεια μόνο της κανονικής άδειας απαγορεύεται η καταγγελία της σύμβασης εργασίας ακόμη και εάν η καταγγελία γίνεται για αξιόποινο πράξη με υποβολή μήνυσης ή για απαγγελθείσα κατά του μισθωτού κατηγορία σε βαθμό πλημμελήματος. Η ακυρότητα και στις δύο αυτές περιπτώσεις είναι απόλυτη.

10 0 Αντιθέτως, στο μισθωτό που βρίσκεται σε κανονική άδεια και έχει συμπληρώσει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης ο εργοδότης μπορεί να τον απομακρύνει χωρίς να κινδυνεύει να ακυρωθεί η καταγγελία της σύμβασης. Το ίδιο ισχύει και για τα πρόσωπα διεύθυνσης, εποπτείας και εμπιστοσύνης, επειδή για τα πρόσωπα αυτά από τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας ισχύουν μόνο οι διατάξεις αυτής που αφορούν στην καταγγελία της σύμβασης εργασίας. 8. Κανονική άδεια κατά τη λύση της σχέσης εργασίας Οι μισθωτοί που δεν έχουν κάνει χρήση της κανονικής τους άδειας και για οποιονδήποτε λόγο λύεται η σχέση εργασίας (λόγω καταγγελίας της σύμβασης, οικειοθελούς αποχώρησης, απομάκρυνσης λόγω συνταξιοδότησης κ.λπ.), δικαιούνται αποζημίωση άδειας ίσης με τις αποδοχές της άδειας που θα ελάμβαναν εάν δεν είχε λυθεί η εργασιακή τους σχέση (βλ. παραδείγματα 13.6 και 13.8). Η αποζημίωση αυτή για τα δύο (2) πρώτα ημερολογιακά έτη από την πρόσληψη είναι δύο (2) ημέρες για κάθε μήνα και για απασχόληση μικρότερη του μήνα καταβάλλεται ανάλογο κλάσμα. Εάν όμως ο μισθωτός έχει συμπληρώσει δύο (2) χρόνια στον ίδιο εργοδότη και δεν έχει πάρει την κανονική άδεια, δικαιούται αποζημίωση 26 ημερομισθίων ή ενός μισθού. Εάν όμως εργάζεται 10 χρόνια στον ίδιο εργοδότη ή 12 χρόνια σε περισσότερους εργοδότες δικαιούται αποζημίωση 30 ημερομισθίων και 31 ημερομίσθια εάν η συνολική προϋπηρεσία υπερβαίνει τα 25 χρόνια. Η αποζημίωση άδειας υπολογίζεται στον πραγματικό αριθμό ημερών άδειας με το κλάσμα (εάν υπάρχει) που δικαιούταν ο μισθωτός κατά την ημέρα λύσης της σχέσης εργασίας. Για την αποζημίωση άδειας δεν οφείλονται εισφορές υπέρ των ασφαλιστικών οργανισμών κύριας και επικουρικής ασφάλισης, ενώ αυτή υπόκειται σε παρακράτηση φόρου μισθωτών υπηρεσιών (ΦΜΥ). Αντιθέτως για το επίδομα αδείας λογίζονται κρατήσεις και εισφορές υπέρ των ασφαλιστικών οργανισμών και παρακρατείται επίσης Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ). 9. Αδεια απασχολούμενων σε εποχικές επιχειρήσεις και μερικώς απασχολούμενων Οι μισθωτοί που απασχολούνται σε εποχικές επιχειρήσεις με τη λήξη της περιόδου απασχόλησής τους δικαιούνται αποζημίωση άδειας ίσης με δύο (2) ημερομίσθια για κάθε μήνα. Την ίδια αποζημίωση δικαιούνται και οι μισθωτοί εκείνοι που απασχολούνται εποχικά σε επιχειρήσεις που λειτουργούν καθόλη τη διάρκεια του έτους. Αντιθέτως, οι απασχολούμενοι σε εποχικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κατά τη λήξη της περιόδου λειτουργίας των επιχειρήσεων αυτών, δεν δικαιούνται αποζημίωση άδειας αλλά κανονική άδεια που αντιστοιχεί μόνο στους μήνες της πραγματικής, αφού ληφθεί υπόψη και η προϋπηρεσία από την αρχική πρόσληψη στον ίδιο ή σε άλλους εργοδότες. Οι αποδοχές της άδειας υπόκεινται σε εισφορές και οι αντίστοιχες ημέρες αναγνωρίζονται ως ημέρες εργασίας στην ασφάλιση. Στην περίπτωση όμως που γίνει καταγγελία της σύμβασης τόσο στην περίοδο που το ξενοδοχείο είναι ανοικτό όσο και στην περίοδο που είναι κλειστό (νεκρή περίοδος) η αποζημίωση άδειας είναι αυτή που αντιστοιχεί σε ολόκληρη την περίοδο που λειτουργεί το ξενοδοχείο. Οι μερικώς απασχολούμενοι δικαιούνται κανονικής άδειας και επιδόματος αδείας όπως και οι μισθωτοί πλήρους με τη διαφορά ότι οι αποδοχές τους θα είναι μειωμένες (δηλ. θα λάβουν αποδοχές που θα έπαιρναν εάν εργάζονταν, βλ. παράδειγμα 13.9). 10. Αριθμός ημερών άδειας μισθωτών που δεν απασχολούνται όλες τις εργάσιμες ημέρες (διαλείπουσα ή εκ περιτροπής απασχόληση) α) Οι απασχολούμενοι μισθωτοί υπό καθεστώς διαλείπουσας δικαιούνται άδεια όπως και οι λοιποί μισθωτοί πλήρους (χωρίς να γίνεται διάκριση 6ημέρου ή 5νθημέρου) και ανάλογα με την προϋπηρεσία στον ίδιο ή σε περισσότερους εργοδότες (άρθρο 2 παρ. 2 ΑΝ 549/45 ). Αυτοί για κάθε 25 πραγματικές ημέρες εργασίας δικαιούνται και δύο (2) ημέρες άδεια για το πρώτο έτος ή συντελεστής 0,08 (24/300) επί τον αριθμό ημερών εργασίας. Για το δεύτερο έτος που η άδεια είναι 25 ημέρες, αυτοί δικαιούνται άδεια 2,0833 (ή 25/12 = 2,0833) για κάθε 25 ημέρες εργασίας από τη λήψη της προηγούμενης άδειας ή συντελεστής 0,08333 (25/300) επί τον αριθμό ημερών εργασίας. Για το τρίτο έτος που

11 1 η άδεια είναι 26 ημέρες, αυτοί δικαιούνται άδεια 2,1666 (ή 26/12 = 2,1666) για κάθε 25 ημέρες εργασίας από τη λήψη της προηγούμενης άδειας ή συντελεστής 0,08666 (26/300) επί τον αριθμό ημερών εργασίας. Για το 11ο ή 13ο έτος που η άδεια είναι 30 ημέρες αυτοί δικαιούνται άδεια 2,5 (ή 30/12 = 2,5) ημέρες για κάθε 25 ημέρες εργασίας ή συντελεστής 0,10 (30/300) επί τον αριθμό ημερών εργασίας. Για το 26ο έτος που η άδεια είναι 31 ημέρες η σχέση είναι 2,5833 για κάθε 25 ημέρες εργασίας ή συντελεστής 0,10333 (31/300) επί τον αριθμό ημερών εργασίας. Για τους μισθωτούς αυτής της κατηγορίας ενώ οι ημέρες άδειας (ανάπαυσης) στρογγυλοποιούνται οι αποδοχές αυτής υπολογίζονται με τις πραγματικές ημέρες άδειας με το κλάσμα (π.χ. το 15,6 γίνεται 16 και οι αποδοχές αντιστοιχούν σε 15,6). Σημειώσεις: α1) Οι ημέρες άδειας των μισθωτών αυτής της κατηγορίας δεν είναι συνεχόμενες όπως των λοιπών μισθωτών. α2) Αυτές καλύπτουν τη χρονική περίοδο (εργάσιμων και μη ημερών) που αντιστοιχεί στις ημέρες που θα έπρεπε να εργαστεί ο μισθωτός εάν δεν είχε άδεια. Έτσι ο μισθωτός που εργάζεται 3 ημέρες την εβδομάδα και δικαιούται 9 ημέρες άδεια θα απέχει από την εργασία του για 21 ημέρες (εβδομάδες 3 χ 7 = 21 ημέρες). α3) Σύμφωνα με το Έγγρ. 1219/83 του Υπ. Εργασίας (ΔΕΝ 1983,955) το επίδομα αδείας των μισθωτών με μειωμένη απασχόληση δεν περιορίζεται στο 1/2 του μειωμένου μισθού ή ημερομισθίου, αλλά έχει ως όριο το 1/2 του πλήρους μισθού ή ημερομισθίου (δηλ. των 6,66 ωρών). Αρα, το επίδομα αδείας θα είναι ίσο με τις αποδοχές της άδειας εφόσον αυτές είναι μικρότερες ή ίσες, σε ημερήσια βάση, από το μισό ημερομίσθιο. Παράδειγμα: πρόσληψη μισθωτού και εργασία μέχρι ημέρες 150 και 150 : 25 = 6 μήνες x 2 = 12 ημέρες άδεια (ή 150 χ 0,08 = 12) από Την επόμενη άδεια (δηλ. του 2ου έτους) την πήρε και από έως είχε εργαστεί 200 ημέρες και 200 : 25 = 8 μήνες x 2,0833 = 16,666 ή 200 χ 0,08333 = 16,666). Αρα 17 ημέρες άδεια που αρχίζει από Τη μεθεπόμενη άδεια (δηλ. του 3ου έτους) την πήρε και από μέχρι την είχε εργαστεί 180 ημέρες και 180 : 25 = 7,2 μήνες x 2,1666 = 15,595. Αρα 16 ημέρες άδεια (βλ. παράδειγμα 13.7). β) Η ανωτέρω παρ. (α) αναφέρεται στις περιπτώσεις των μισθωτών που με την αρχική τους σύμβαση εργασίας προσλαμβάνονται για να εργαστούν με καθεστώς Μερικής (δηλ. με το σύστημα του ημερήσιου μειωμένου ωραρίου ή της διαλείπουσας ή της εκ περιτροπής ). Στο άρθρο 2 του Ν 3846/2010 (ΔΕΝ 2010,606) όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του από τις παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 17 του Ν 3899/2010 (ΔΕΝ 2011,67) αναλύονται πλήρως οι μορφές της Μερικής. Στην παρ. 10 του άρθρου 2 του Ν 3846/2010 αναφέρεται ότι και οι μισθωτοί αυτής της κατηγορίας δικαιούνται ετήσιας άδειας με αποδοχές και επίδομα αδείας, ενώ για το χρόνο διάρκειας αυτής ισχύουν οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 του ΑΝ 539/1945. Επειδή στο άρθρο 2 του Ν 3846/2010 προβλέπονται και μεταβολές στο σύστημα εργασίας κατά τη διάρκεια του ίδιου ημερολογιακού έτους (π.χ. αντί καταγγελίας της σύμβασης εργασίας με επιβολή εκ περιτροπής απασχόληση ή μετατροπή της σύμβασης εργασίας επιβολή εκ περιτροπής απασχόληση ή μετατροπή της σύμβασης πλήρους σε μερική και αντιστρόφως), πρέπει να αναλύσουμε πως σ αυτές τις περιπτώσεις θα προσδιοριστούν οι αποδοχές της κανονικής (ετήσιας) άδειας: β1) Εάν η μεταβολή γίνει στο 1ο ή στο 2ο ημερολογιακό έτος από την πρόσληψη, που η άδεια χορηγείται τμηματικά, και αυτή χορηγηθεί για όλο το έτος την 30/12, θα προσδιορίσουμε πρώτα τις ημέρες και τις αποδοχές για την περίοδο της πλήρους και στη συνέχεια θα προσθέσουμε τις ημέρες και τις αποδοχές που αντιστοιχούν στην περίοδο της μειωμένης (διαλείπουσας ή εκ περιτροπής ως ανωτέρω α). β2) Εάν η άδεια χορηγηθεί στο 1ο ή στο 2ο ημερολογιακό έτος από την πρόσληψη κατά τη διάρκεια των μηνών που ο μισθωτός εργάζεται με πλήρη απασχόληση, ο υπολογισμός θα γίνει με τις αποδοχές της πλήρους. Εάν η χορήγηση της άδειας αφορά σε περίοδο που ο μισθωτός εργάζεται μόνο με μειωμένο ωράριο τότε ο υπολογισμός των ημερών της άδειας και των αποδοχών αυτής θα γίνει με τις διατάξεις της Μερικής. β3) Εάν η μετατροπή της σύμβασης γίνει στο 3ο ημερολογιακό έτος από την πρόσληψη ή στο 4ο κ.ο.κ., που η άδεια χορηγείται εφάπαξ, ο υπολογισμός αυτής θα γίνει με τις αποδοχές που θα έπαιρνε ο μισθωτός εάν εργαζόταν κατά τη χρονική περίοδο της ανάπαυσης (δηλ. με τις πλήρεις ή με τις μειωμένες αποδοχές).

12 2 11. Ομαδική χορήγηση της κανονικής άδειας Από τη νομοθεσία περί αδειών μετ αποδοχών δεν προβλέπεται η ομαδική χορήγηση των αδειών σε όλο το προσωπικό (δηλ. η επιχείρηση για ένα μήνα διακόπτει τις εργασίες της), αλλά ούτε και απαγορεύεται. Η διακοπή των εργασιών πραγματοποιείται συνήθως κατά την περίοδο του καλοκαιριού και η περίοδος είναι γνωστή στο προσωπικό της επιχείρησης. Σχετικά με την ομαδική χορήγηση των αδειών σημειώνουμε τα ακόλουθα: α) Για τους μισθωτούς που δικαιούνται ολόκληρη την άδεια δεν δημιουργείται κανένα θέμα. β) Οι νεοπροσλαμβανόμενοι εντός του ημερολογιακού έτους θα αναπαυθούν ολόκληρο το μήνα αλλά δεν θα πληρωθούν για τις επιπλέον της δικαιούμενης κανονικής άδειας εργάσιμες ημέρες (νομίμως δεν αμείβονται γιατί το καθεστώς αυτό τους ήταν γνωστό με τη γνωστοποίηση των όρων της ατομικής σύμβασης εργασίας). γ) Όσοι εκ των παλαιών μισθωτών είχαν πάρει την κανονική άδεια πριν από τη συγκεκριμένη περίοδο, αυτοί δεν δικαιούνται αποδοχές. δ) Όσοι εκ των μισθωτών δικαιούνται άδεια μεγαλύτερη, αυτοί ή θα συνεχίσουν την άδειά τους ή θα την πάρουν σε διαφορετική ημερομηνία μέχρι τη λήξη του ημερολογιακού έτους. ε) Οι γυναίκες που τη συγκεκριμένη περίοδο ήταν σε άδεια εγκυμοσύνης ή λοχείας θα λάβουν την άδεια σε μεταγενέστερη περίοδο και πριν λήξει το ημερολογιακό έτος, όπως και οι ασθενείς ή οι απολυθέντες από το στρατό. στ) Στην περίπτωση που η επιχείρηση εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους και για πρώτη φορά έλαβε την απόφαση να διακόψει τις εργασίες της (π.χ. ένα μήνα), προκειμένου να πάρει την κανονική άδεια όλο το προσωπικό, εάν μέχρι εκείνη τη στιγμή κάποιοι μισθωτοί είχαν πάρει την άδειά τους, το συγκεκριμένο μήνα αν και δεν θα εργαστούν αυτοί δικαιούνται τις αποδοχές τους. 12. Ασφαλιστικές εισφορές, φορολογία και παραγραφή των αποδοχών άδειας και επιδόματος αδείας α) Για τις αποδοχές της άδειας όσο και του επιδόματος αδείας υφίσταται υποχρέωση λογισμού εισφορών υπέρ ασφαλιστικών οργανισμών κύριας και επικουρικής ασφάλισης. Εξαίρεση αποτελούν μόνο οι αποδοχές της άδειας που καταβάλλονται στους εποχικά απασχολούμενους μισθωτούς των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων κατά το χρόνο της καθ οιονδήποτε τρόπο λύσης της σχέσης εργασίας των (βλ. ανωτέρω παρ. 9) και οι ημέρες της (μη ληφθείσας) άδειας αναγνωρίζονται ως χρόνος ασφάλισης στο ΙΚΑ (άρθρο 17 Ν 2336/1995 και Εγκ. ΙΚΑ 77/ ). Εισφορές δεν υπολογίζονται για την αποζημίωση άδειας που καταβάλλεται στο μισθωτό κατά το χρόνο λύσης της σχέσης εργασίας, και για την ποινή που καταβάλλει ο εργοδότης στο μισθωτό, επειδή δεν του χορήγησε την άδεια μέχρι το τέλος του ημερολογιακού έτους (δηλ. την βλ. παράδειγμα 13.3). β) Όλες οι ανωτέρω αποδοχές (άδεια, επίδομα αδείας, αποζημίωση άδειας και ποινή για μη χορήγηση άδειας) φορολογούνται ως εισόδημα εκ μισθωτών υπηρεσιών και παραγράφονται υπέρ του εργοδότη μετά την παρέλευση 5ετίας από το τέλος του έτους που αυτές ήταν απαιτητές (άρθρο 250 παρ. 17 του ΑΚ ). Για τις αποδοχές όμως των μισθωτών του Δημοσίου με σχέση Δημοσίου ή Ιδιωτικού δικαίου και των ΟΤΑ η παραγραφή είναι 2ετής και αρχίζει από τη γένεση της απαίτησης (Αποφ. με αριθμ. 32/2008 Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου ΔΦΝ, 1412,327), ενώ για τα ΝΠΔΔ από το τέλος του έτους που γεννήθηκε η αξίωση βάσει της απόφ. του ΑΕΔ 9/2009 (ΔΕΝ 2010,10). γ) Εισφορές υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ επί των αποδοχών της άδειας και του επιδόματος αδείας για τους παλαιούς ασφαλισμένους (μέχρι ) υπολογίζονται (για το έτος 2012) μέχρι του ποσού των 97,29 για κάθε ασφαλιστικό ημερομίσθιο. Για τους νεοασφαλισμένους (από και μετά) ανεξαρτήτως ημερών άδειας ή επιδόματος αδείας, εισφορές υπολογίζονται μέχρι του ποσού των 5.543,55 (για το 2012). 13. Παραδείγματα Υπάλληλος με 6ήμερη απασχόληση και 40 ώρες εργασία την εβδομάδα προσλήφθηκε την με

13 3 μηνιαίο μισθό 1.500,00 και την πήρε την κανονική του άδεια. Οι μικτές αποδοχές της άδειας και επιδόματος αδείας ανέρχονται στο ποσό των 720,00 βάσει των παρακάτω υπολογισμών: Μήνες 3 x 2 ημέρες = 6 ημέρες άδεια και 6 ημερομίσθια επίδομα αδείας ,00 : 25 = 60,00 ημερομίσθιο και 6 χ 60,00 = 360,00 αποδοχές άδειας 6 χ 60,00 = 360,00» επιδόματος αδείας Σύνολο μικτών αποδοχών 720,00 Στο 5νθήμερο σύστημα οι αποδοχές της άδειας προσδιορίζονται από το ωρομίσθιο που είναι 9,00 (1.500,00 : 25 χ 6 : 40 = 9,00) και βάσει του πίνακα ημερών άδειας (βλ. παρ. 2) έχουμε: Μήνες 3 χ 1,66 = 4,98 ημέρες άδειας, άρα ημέρες 5 χ 8 ώρες = 40 ώρες και 40 χ 9,00 = 360,00 και επίδομα αδείας 360,00. Παραλλαγή α Εάν ο ανωτέρω (στο παράδειγμα 13.1) μισθωτός από ήταν ασθενής και την αποχωρούσε οικειοθελώς ή καταγγελλόταν η σύμβαση εργασίας του, η αποζημίωση άδειας και οι μικτές αποδοχές του επιδόματος αδείας θα ανέλθουν στο ποσό των 1.440,00 βάσει των παρακάτω υπολογισμών: Από έως απασχόληση μήνες 7 Μείον: Υπέρβαση ορίων βραχείας διάρκειας ασθένειας μήνες 1 Πραγματική εργασιακή σχέση μήνες 6 Αρα αποζημίωση άδειας ημερ/σθια 12 (μήνες 6 χ 2) ή 12 χ 60,00 = 720,00 Επίδομα αδείας 12 χ 60,00 = 720,00 Σύνολο 1.440,00 Από την αποζημίωση άδειας θα παρακρατηθεί μόνο ΦΜΥ. Για το επίδομα αδείας θα λογιστούν εισφορές (μισθωτού και εργοδότη) υπέρ ασφαλιστικών οργανισμών ενώ θα διενεργηθεί και παρακράτηση για ΦΜΥ. Εάν ο χρόνος της ασθένειας ήταν 35 ημερολογιακές ημέρες ( ) και η υπέρβαση των ορίων βραχείας διάρκειας ασθένειας ήταν 6 ημέρες (1.5 έως ), τότε η αποζημίωση άδειας και οι μικτές αποδοχές του επιδόματος αδείας θα ανέρχονταν συνολικά στο ποσό των 1.566,00, βάσει των παρακάτω υπολογισμών: Αποζημίωση άδειας μήνες 7 χ 2 = ημερομίσθια 14,0 Μείον: Υπέρβαση ορίων βραχείας διάρκειας ασθένειας 6 χ 2 : 30 = 0,4 Ημερομίσθια αποζημίωσης αδείας 13,6 Αποζημίωση αδείας ημερομίσθια 13,6 χ 60,00 = 816,00 Μικτές αποδοχές επιδόματος αδείας ημερομίσθια 12,5 χ 60,00 = 750,00 Σύνολο 1.566,00 Παραλλαγή β Εάν μέχρι το τέλος του ημερολογιακού έτους 2012 ο μισθωτός του αρχικού παραδείγματος (13.1) από υπαιτιότητα του εργοδότη δεν έχει πάρει την κανονική άδειά του, τότε ο εργοδότης θα την καταβάλει σε χρήμα. Έτσι οι μικτές αποδοχές του Δεκεμβρίου 2012 (χωρίς το Δώρο Χριστουγέννων) θα ανέλθουν στο ποσό των 5.250,00 βάσει των παρακάτω υπολογισμών: Αποδοχές για εργασία Δεκεμβρίου ,00 θα λογιστεί ΦΜΥ και εισφορές

14 4 Αποδοχές για άδεια 25 ημερών ,00»»»»» Ποινή για μη χορήγηση άδειας ,00»»»» όχι εισφορές Αποδοχές για επίδομα αδείας ,00»»»» και» Σύνολο μικτών αποδοχών 5.250,00 Σημείωση: Εάν ο μισθωτός αυτός είχε ασφαλιστεί πριν από την εισφορές θα λογιστούν (αθροιστικά) για την αμοιβή της εργασίας και τις αποδοχές της άδειας (1.500, ,00 = 3.000,00) μέχρι του ποσού του ανώτατου τεκμαρτού μισθού, που για το έτος 2012 είναι 2.432,25 (25 x 97,29 = 2.432,25). Εάν όμως αυτός είναι νεοασφαλισμένος (από και μετά) εισφορές θα λογιστούν στο ποσό των 3.000, Εργάτης βιομηχανικής επιχείρησης με πρόσληψη την , ημερομίσθιο 60,00 και 6ήμερη εβδομαδιαία απασχόληση 40 ωρών εάν πάρει την άδεια το μήνα Μάρτιο του 2012 και η 25η Μαρτίου συμπίπτει με ημέρα Κυριακή (ή Σάββατο στο 5νθήμερο σύστημα) κατά την οποία δεν θα απασχολούτο, οι μικτές αποδοχές της άδειας και του επιδόματος αδείας θα ανέρχονταν στο ποσό των 2.340,00 βάσει των παρακάτω υπολογισμών: Αποδοχές Μαρτίου (άδεια) ημέρες 25 χ 60,00 = 1.500,00» 25ης Μαρτίου (ημερομίσθιο) 60,00 επειδή είναι αργία και δεν μετατίθεται 1.560,00 Επίδομα αδείας ημερομίσθια 13 χ 60,00 780,00 Σύνολο μικτών αποδοχών 2.340,00 Στο 5νθήμερο σύστημα οι ημέρες άδειας είναι 21 χ 8 ώρες = 168 ώρες και το ωρομίσθιο 9,00 (60,00 χ 6 : 40 = 9,00). Αρα, ώρες 168 χ 9,00 = 1.512,00 Ημερομίσθιο της 25.3 = 60, ,00 Επίδομα αδείας ημερομίσθια 13 χ 60,00 = 780,00 Σύνολο μικτών αποδοχών 2.352,00 Σημειώσεις: α) Εάν ο ημερομίσθιος αυτός εργαζόταν σε ημερήσια βάρδια την δικαιούται και προσαύξηση 75% ή 60,00 x 75% = 45,00 και οι μικτές αποδοχές της άδειας θα ήταν 1.605,00 (1.500, , ,00). β) Εάν αυτός αμειβόταν με μισθό και δεν εργαζόταν την Κυριακή οι μικτές αποδοχές της άδειας θα ήταν 1.500,00, ενώ εάν εργαζόταν την με ρεπό την επόμενη εβδομάδα οι μικτές αποδοχές της άδειας θα ανερχόταν στο ποσό των 1.545,00 (1.500, ,00). Εάν όμως αυτός εργαζόταν την ημέρα που είχε ρεπό οι αποδοχές θα ήταν 1.605,00 (δηλ. όσα και του ημερομίσθιου) Εάν ο μισθωτός του ανωτέρω παραδείγματος (13.4) αμειβόταν με μηνιαίο μισθό 1.500,00 και κατά την περίοδο που πήρε μέρος της κανονικής του άδειας (π.χ. 19 ημέρες) θα εργαζόταν υπερεργασιακά ώρες 20, σε νυχτερινή βάρδια 40 ώρες και υπερωριακά (κατά την ημερήσια βάρδια) με τις διατάξεις του ΝΔ 264/1973 ώρες 15 και η άδειά του αρχίζει από (δηλ. μετά τη συμπλήρωση έτους από την πρόσληψη) οι αποδοχές αυτής της άδειας (μέρος του 2ου ημερολογιακού έτους) και του επιδόματος αδείας θα ανέλθουν στο ποσό των 2.022,00 και 1.330,25 αντίστοιχα, βάσει των παρακάτω υπολογισμών: Ημερομίσθιο (νόμιμο και καταβαλλόμενο) 1.500,00 : 25 = 60,00 Ωρομίσθιο 60,00 x 6 : 40 = 9,00

15 5 Αδεια ημέρες 19 (ή μήνες 9 x 2,0833 = 18,747) x 60,00 = 1.140,00 Πλέον: - Υπερεργασία ώρες 20 x 9,00 x 1,20 = 216,00 - Νυχτερινή απασχόληση ώρες 40 x 9,00 x 1,25 = 450,00 - Υπερωρία ΝΔ 264/1973 ώρες 15 x 9,00 x 1,60 = 216,00 Σύνολο αποδοχών για τα 19/25 της κανονικής άδειας 2.022,00 Αποδοχές επιδόματος αδείας έτους 2012 (2.022,00 : 19 = 106,42 μέσο ημερομίσθιο) Ημερομίσθια 12,5 x 106,42 = 1.330,25 Στο 5νθήμερο σύστημα οι ημέρες είναι 16 (19 χ 1,75 = 15,75) και 16 χ 8 ώρες = 128 ώρες Αρα, μικτές αποδοχές άδειας ώρες 128 χ 9,00 = 1.152,00 Πλέον: Πρόσθετες αποδοχές (ως άνω) 216, , ,00 = 882,00 Σύνολο αποδοχών για τις 19 ημέρες άδειας 2.034,00 Αποδοχές επιδόματος αδείας (ως άνω) Ημερομίσθια 12,5 χ 106,42 = 1.330,25 Σημειώσεις: α) Οι ίδιοι ως άνω υπολογισμοί ισχύουν και για τις υπόλοιπες 6 ημέρες (25-19 = 6), καθώς και για την περίπτωση που αυτός δικαιούταν άδεια 26 ημέρες με υπόλοιπο όμως ημερών άδειας 7 ημέρες (26-19 = 7), γιατί οι αποδοχές άδειας δεν μπορούν να υπερβούν τα 25/25 του μισθού. β) Πληρωμή των 7 ημερών δικαιούται ο μισθωτός μόνο στην περίπτωση λύσης της σχέσης εργασίας (οικειοθελώς ή με καταγγελία). γ) Εάν όμως ο μισθωτός αυτός ήταν ημερομίσθιος για το υπόλοιπο των 7 ημερών της άδειας (26-19 = 7) δικαιούται τις αντίστοιχες αποδοχές Μισθωτός (υπάλληλος ή εργάτης) με ημερομίσθιο 30,00 και ωρομίσθιο 4,50 προσλήφθηκε σε επιχείρηση την Αυτός απολύθηκε (ή αποχώρησε) στις Η αποζημίωση άδειας και οι μικτές αποδοχές του επιδόματος αδείας που δικαιούται ανέρχονται στο ποσό των 37,80 και 37,80 αντίστοιχα, βάσει των παρακάτω υπολογισμών: 6ήμερο σύστημα (βάσει του πίνακα) ημερ/κές ημέρες 19 χ 2 : 30 = 1,26 ημερ/σθια και 1,26 χ 6,66 ώρες = 8,40 ώρες και 8,40 χ 4,50 = 37,80 άδεια και 37,80 επίδομα αδείας. 5νθήμερο σύστημα (βάσει του πίνακα) ημερ/κές ημέρες 19 χ 1,66 : 30 = 1,05 ημερ/σθια και 1,05 χ 8 ώρες = 8,40 ώρες και 8,40 χ 4,50 = 37,80 άδεια και 37,80 επίδομα αδείας Υπάλληλος (γυναίκα) προσλήφθηκε σε επιχείρηση την με διαλείπουσα απασχόληση για δύο (2) ημέρες την εβδομάδα και ημερήσια εργασία τέσσερις (4) ώρες. Το ωρομίσθιό της είναι 5,00 και μέχρι την που πήρε την πρώτη (1η) άδειά της είχε εργαστεί 45 ημέρες. Οι αποδοχές όμως της άδειας και του επιδόματος αδείας θα υπολογιστούν βάσει των πραγματικών ημερών άδειας (με το κλάσμα) και όχι των στρογγυλοποιημένων, αυτές ανέρχονται στο ποσό των 72,00 και 72,00 αντίστοιχα, βάσει των παρακάτω υπολογισμών: Σημείωση: Οι συντελεστές εκτός του πίνακος που θα ακολουθήσουν αμέσως πιο κάτω προέρχονται από τις εξής σχέσεις: 2 : 25 = 0,08, 2083 : 25 = 0,08333, 2,5 : 25 = 0,10. Ημερήσια αμοιβή ώρες 4 χ 5,00 = 20,00 Ημέρες εργασίας 45 : 25 = μήνες 1,8 χ 2 = 3,6 ημέρες άδεια (ή 45 χ 0,08 = 3,6). Αρα, ημέρες άδειας (ανάπαυσης) 4

16 6 Αποδοχές άδειας 3,6 χ 20,00 = 72,00 και επίδομα αδείας 3,6 χ 20,00 = 72,00 Εάν η ανωτέρω υπάλληλος έκανε χρήση της 2ης άδειας στο επόμενο ημερολογιακό έτος (2ο) και μετά τη συμπλήρωση έτους από την πρόσληψη (δηλ. μετά την ) ο ανωτέρω συντελεστής αντί 2 θα ήταν 2,083 (25/12 = 2,083) π.χ. Αδεια και ημέρες εργασίας 105 ( ) Ημέρες εργασίας 105 : 25 = 4,2 μήνες χ 2,083 = 8,75 ημέρες άδειας (ή 105 χ 0,08333 = 8,75). Αρα, ημέρες άδειας (ανάπαυσης) 9 Αποδοχές άδειας 8,75 χ 20,00 = 175,00 και επίδομα αδείας 8,75 χ 20,00 = 175,00 Τέλος, στην περίπτωση που η μισθωτός αυτή την είχε συμπληρώσει 10ετία στον ίδιο εργοδότη ή 12ετία σε περισσότερους εργοδότες τότε οι αποδοχές της άδειας και του επιδόματος αδείας ανέρχονται στο ποσό των 212,00 και 212,00 αντίστοιχα, βάσει των παρακάτω υπολογισμών με την προϋπόθεση ότι, οι ημέρες από ήταν : 25 = 4,24 χ 2,5 = 10,60 ημέρες άδειας (ή 106 χ 0,10 = 10,60). Αρα, ημέρες άδειας (ανάπαυσης) 11 Αποδοχές άδειας 10,6 χ 20,00 = 212,00 και επίδομα αδείας 10,6 χ 20,00 = 212, Εάν ένας μισθωτός είχε σύμβαση ορισμένου χρόνου για 4 μήνες π.χ με τη λήξη της σύμβασης αυτός δικαιούται αποζημίωση άδειας ημέρες 8 (2 χ 4 = 8) και επίδομα αδείας ημέρες 8. Στη συνέχεια ο ίδιος μισθωτός επαναπροσλαμβάνεται για τέσσερις (4) ακόμη μήνες και συγκεκριμένα από , τότε ο μισθωτός αυτός πάλι με τη λήξη της σύμβασης δικαιούται αποζημίωση άδειας ημέρες 8 (2 χ 4 = 8) και επίδομα αδείας ημέρες 8. Με βάση τα ανωτέρω παρατηρούμε ότι, ο συγκεκριμένος μισθωτός με τις διαδοχικές συμβάσεις συνολικού χρόνου 8 μηνών δικαιούται εκτός από την αποζημίωση άδειας για 16 ημέρες και αποδοχές για επίδομα αδείας 16 ημερών. Εάν όμως η σύμβασή του ήταν αορίστου χρόνου για το 8μηνο της απασχόλησής του θα δικαιούταν πάλι άδεια 16 ημερών (2 χ 8 = 16) ενώ το επίδομα αδείας του θα περιοριζόταν στα 12,5 ή 13 ημερομίσθια (αναλόγως του τρόπου πληρωμής του) Μισθωτός (υπάλληλος) μερικής (4 ώρες ημερησίως) με εξαήμερη εβδομαδιαία εργασία, ωρομίσθιο 7,00 και πρόσληψη την χωρίς καμία προϋπηρεσία, πήρε την άδεια 4 ημερών (για την περίοδο ). Οι αποδοχές της άδειας και του επιδόματος αδείας ανέρχονται στο ποσό των 112,00 και 112,00 αντίστοιχα, βάσει των παρακάτω υπολογισμών: Ημερομίσθιο = ώρες 4 χ 7,00 = 28,00 Αδεια ημέρες 4 χ 28,00 = 112,00 και επίδομα αδείας 4 χ 28,00 = 112,00 Εάν στο μισθωτό αυτό την καταγγελόταν η σύμβαση εργασίας αυτός θα δικαιούταν αποζημίωση άδειας 4,1666 ημερομίσθια για το έτος 2012 (ή μήνες 2 χ 2,0833 = 4,1666) και όχι αποδοχές άδειας για ημερομίσθια 4,1666 χ 28,00 = 116,67 και επίδομα αδείας 4,1666 χ 28,00 = 116,67. * Βλ. το κωδικοποιημένο κείμενο του νόμου αυτού, όπως ισχύει από μετά την τελευταία τροποποίησή του με το άρθρο 1 του Ν 3302/2004, στην Επιχείρηση τ. Ιουνίου 2006, σελ. 671 έως 674 πρέπει να τροποποιηθεί με το άρθρο 6 του Ν 3762/2009 (ΔΕΝ 2009,640) και να ληφθεί υπόψη και το άρθρο 6 του Ν 3846/2010 (ΔΕΝ 2010,606).

Κανονική άδεια και επίδομα αδείας

Κανονική άδεια και επίδομα αδείας Κανονική άδεια και επίδομα αδείας Κωνσταντίνος Σωτ. Σταϊκούρας, τ. Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής Τρόπος υπολογισμού ημερών και αποδοχών κανονικής άδειας και επιδόματος αδείας. Συνέπειες μη χορήγησης κανονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ & ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ & ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ & ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Όλοι οι εργαζόμενοι, με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, ανεξάρτητα της, ειδικότητας και του τρόπου αμοιβής

Διαβάστε περισσότερα

2 ημέρες για κάθε μήνα απασχόλησης (ή 24/12 x μήνες απασχόλησης)(στρογγυ λοποίηση του

2 ημέρες για κάθε μήνα απασχόλησης (ή 24/12 x μήνες απασχόλησης)(στρογγυ λοποίηση του Πίνακας αδειών υπαλλήλων και εργατών με συνολική υπηρεσία ή προϋπηρεσία μέχρι 10 έτη μη συμπληρωμένα στον ίδιο εργοδότη ή μέχρι 12 έτη μη συμπληρωμένα σε οποιονδήποτε εργοδότη ή μέχρι 25 έτη συμπληρωμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 425 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 7 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 7 -Ποιοί θεωρούνται μισθωτοί, ποιοί υπάλληλοι και ποιοί εργάτες 7 -Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας 10

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Δώρο Πάσχα

Εργασιακά Θέματα. Δώρο Πάσχα Εργασιακά Θέματα Δώρο Πάσχα Μάρτιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Δώρο Πάσχα Συνοπτική παρουσίαση 3 2. Δικαιούχοι. 4 3. Χρόνος και τρόπος καταβολής 4 4. Υπολογισμός δώρου Πάσχα. 5 5. Βάση υπολογισμού. 6 6. Συνέπειες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ (όρια, αποδοχές κ.α)

ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ (όρια, αποδοχές κ.α) ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ (όρια, αποδοχές κ.α) Α) ΑΝΥΠΑΙΤΙΑ ΚΩΛΥΜΑΤΑ Τα άρθρα 648, 652-655 του Α.Κ. αναφέρουν ότι ο μισθός καταβάλλεται εφόσον πραγματικά παρασχέθηκε εργασία από τον εργαζόμενο. Εξαίρεση αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Παροχή πληροφοριών για θέματα που αφορούν χορήγηση κανονικής άδειας, βιβλίο αδειών και Έντυπο Ε11.

ΘΕΜΑ: Παροχή πληροφοριών για θέματα που αφορούν χορήγηση κανονικής άδειας, βιβλίο αδειών και Έντυπο Ε11. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29 Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Α : ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Α : ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Α : ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 1. Η σύμβαση εργασίας 1.1. Είδη Συμβάσεων Εργασίας και η ισχύς τους 1.1.1. Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας 1.1.2. Σύμβαση Έργου 1.1.3. Σύμβαση Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑIΟΥ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑIΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑIΟΥ Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν αποτελεί ολοκληρωμένη ανάλυση και δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση ειδικών προβλημάτων. Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Επίδομα Δώρο εορτών Χριστουγέννων

Επίδομα Δώρο εορτών Χριστουγέννων Επίδομα Δώρο εορτών Χριστουγέννων Πρασσάς Βασίλης - Εξειδικευμένος Σύμβουλος Εργασιακών Θεμάτων Με το συγκεκριμένο άρθρο επιχειρείται μια ως επί το πλείστον πιο λεπτομερής προσέγγιση όλων των διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

Γίνε εσύ ο Ειδικός... ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ. 100% Επίκαιρο εργαστηριακό σεμινάριο μισθοδοσίας Προσαρμοσμένο στη ΝΕΑ εργατική νομοθεσία

Γίνε εσύ ο Ειδικός... ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ. 100% Επίκαιρο εργαστηριακό σεμινάριο μισθοδοσίας Προσαρμοσμένο στη ΝΕΑ εργατική νομοθεσία ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΜΕ Η/Υ & ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ Γίνε εσύ ο Ειδικός... ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 100% Επίκαιρο εργαστηριακό σεμινάριο μισθοδοσίας Προσαρμοσμένο στη ΝΕΑ εργατική νομοθεσία ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Ν.4093/12.12.11.2012,

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός Δώρου Χριστουγέννων

Υπολογισμός Δώρου Χριστουγέννων Υπολογισμός Δώρου Χριστουγέννων Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης για τον υπολογισμό του Δώρου Χριστουγέννων. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός Δώρου Πάσχα

Υπολογισμός Δώρου Πάσχα Υπολογισμός Δώρου Πάσχα ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ: Για την ορθή εξεύρεση των ημερών υπολογισμού του Δώρου Πάσχα προτείνεται από την επιστημονική ομάδα της Epsilon Net το Άνοιγμα Περιόδου ακόμη και για μήνες οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός Δώρου Πάσχα

Υπολογισμός Δώρου Πάσχα Υπολογισμός Δώρου Πάσχα Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας υπολογισμού του Δώρου Πάσχα. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 8 η. Νικόλαος Καρανάσιος

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 8 η. Νικόλαος Καρανάσιος Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 8 η Νικόλαος Καρανάσιος Εξαρτημένη εργασία Συμβατική (νόμιμη) Εργασία Υπερεργασία Υπερωρία Εργασία σε εξαιρέσιμες ημέρες Εργασία σε εξαιρέσιμες ώρες Εργασία Μαθητείας

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα «ώρο Χριστουγέννων»

Εργασιακά Θέματα «ώρο Χριστουγέννων» Εργασιακά Θέματα «ώρο Χριστουγέννων» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.Δώρο Χριστουγέννων Συνοπτική παρουσίαση... 3 2. Νομική θεμελίωση. 4 3. Νομική φύση δώρου Χριστουγέννων.. 4 4. Δικαιούχοι... 4 5. Προϋποθέσεις καταβολής...

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 2014. Πρακτικές Οδηγίες προς Εργοδότες

Ημερίδα 2014. Πρακτικές Οδηγίες προς Εργοδότες Ημερίδα 2014 Πρακτικές Οδηγίες προς Εργοδότες Πρόσληψη Εργαζομένου Η πρόσληψη κατατίθεται στο ηλεκτρονικό σύστημα Εργάνη την ίδια ημέρα και πριν ο εργαζόμενος αναλάβει καθήκοντα Ο πίνακας ωρών εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ Βασικές αρχές

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ Βασικές αρχές ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ Βασικές αρχές Ποιοι είμαστε Η Eurobank Business Services, με παρουσία 12 ετών και ηγετική θέση στην Ελληνική αγορά, στον τομέα της Έκδοσης και Διαχείρισης Μισθοδοσίας, δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών/-τριών χαρτοποιίας, χαρτονοποιίας, χαρτοβιοµηχανίας και πολτού χάρτου όλης της Χώρας» (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Ο ΗΜΕΡΕΣ ΑΡΓΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Ο ΗΜΕΡΕΣ ΑΡΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Ο ΗΜΕΡΕΣ ΑΡΓΙΑΣ 1.Το δικαίωμα των μισθωτών για μία ημέρα εβδομαδιαίας ξεκούρασης Όλοι οι εργαζόμενοι δικαιούνται (τουλάχιστον) μία ημέρα εβδομαδιαίας ξεκούρασης (αναπαύσεως). Κατά κανόνα αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΣΕΡΒΙΑΣ Βασικές αρχές

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΣΕΡΒΙΑΣ Βασικές αρχές ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΣΕΡΒΙΑΣ Βασικές αρχές Ποιοι είμαστε Η Eurobank Business Services, με παρουσία 12 ετών και ηγετική θέση στην Ελληνική αγορά, στον τομέα της Έκδοσης και Διαχείρισης Μισθοδοσίας, δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Άδειες - Υποχρεωτικές αργίες Ε.Ο.Γ.Μ.Ε. Έχει γραφτεί από ΕΟΓΜΕ Δημιουργήθηκε: Παρασκευή, 07 Μάιος 2010 Τελευταία Τροποποίηση: Παρασκευή, 07 Μάιος 2010

Άδειες - Υποχρεωτικές αργίες Ε.Ο.Γ.Μ.Ε. Έχει γραφτεί από ΕΟΓΜΕ Δημιουργήθηκε: Παρασκευή, 07 Μάιος 2010 Τελευταία Τροποποίηση: Παρασκευή, 07 Μάιος 2010 ΑΔΕΙΕΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΑΡΓΙΕΣ 1. Ετήσια άδεια Ι. Ρύθμιση άδειας κατά το 1ο ημερολογιακό έτος ΙΙ. Ρύθμιση άδειας κατά το 2ο ημερολογιακό έτος ΙΙΙ. Ρύθμιση άδειας κατά το 3ο και επόμενα ημερολογιακά έτη 2.

Διαβάστε περισσότερα

- Π. Ραπανάκης, Επίδομα εορτής Χριστουγέννων

- Π. Ραπανάκης, Επίδομα εορτής Χριστουγέννων 1 of 19 - Π. Ραπανάκης, Επίδομα εορτής Χριστουγέννων Πέτρος Γ. Ραπανάκης Οικονομολόγος - Εργασιακός Σύμβουλος Η ισχύουσα νομοθεσία για τον υπολογισμό και την καταβολή του επιδόματος (δώρου) Χριστουγέννων.

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Εργατικού Δικαίου

Βασικές Αρχές Εργατικού Δικαίου Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 2 Εργατικό Δίκαιο 2.1 Έννοια - πηγές εργατικού δικαίου 2.2 Κυριότερα αντικείμενα των Κοινωνικών Επιθεωρήσεων Εργασίας του Σ.Ε.Ε. 2.3 Διαδικασία προσλήψεων 2.4 Συμβάσεις εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Εγκύκλιος επί του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004

Θέµα: Εγκύκλιος επί του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ Αθήνα, 01 Μαρτίου 2005 Αριθµ.Πρωτ:οίκ.3392 ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας ιανοµής

Διαβάστε περισσότερα

2016 Εϖείγοντα Μέτρα Εφαρµογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοϖρόθεσµου Πλαισίου

2016 Εϖείγοντα Μέτρα Εφαρµογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοϖρόθεσµου Πλαισίου Νοέµβριος 2012 ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΙΙΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Ο ν. 4093/2012 µε τον τίτλο «Έγκριση Μεσοϖρόθεσµου Πλαισίου ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016 Εϖείγοντα Μέτρα Εφαρµογής του ν. 4046/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΑΙΟΣ 2010 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΑΙΟΣ 2010 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΑΙΟΣ 2010 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Μείωση κατώτατων αποδοχών. Της ΕΓΣΣΕ από 14/2/2012 και για όσο διαρκεί το πρόγραµµα κατά 22% (µισθός 586,08 /

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ Άρθ. 8 του Α.Ν. 549/77 (ΦΕΚ 250 Α ) κατά το μέρος που Παραβίαση διατάξεων για την κατάτμηση του χρόνου της 1. κύρωσε το άρθ. 7 της από 26.1.1977

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 6ο Καταβολή αποδοχών

Άρθρο 6ο Καταβολή αποδοχών Π.Κ. 142/8-11-2000 Συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των καθηγητών που Εργάζονται στα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης Νομού Αττικής Σήμερα ++++ Οκτωβρίου 2000, με την παρουσία

Διαβάστε περισσότερα

Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης της Λοχείας. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία

Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης της Λοχείας. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία Διαχείριση Λοχείας Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης της Λοχείας. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός επιδόματος, αποδοχών αδείας, κ.λπ. σε εκ περιτροπής και μερικώς απασχολούμενων

Υπολογισμός επιδόματος, αποδοχών αδείας, κ.λπ. σε εκ περιτροπής και μερικώς απασχολούμενων ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Υπολογισμός επιδόματος, αποδοχών αδείας, κ.λπ. σε εκ περιτροπής και μερικώς απασχολούμενων Πέτρος Γ. Ραπανάκης, Οικονομολόγος - Εργασιακός Σύμβουλος Περιεχόμενα Σελίδα 1. Υπολογισμός ημερών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ «ΜΝΗΜΟΝΙΟ 3» ΚΑΙ ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΕΦΕΡΕ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΤΟ «ΜΝΗΜΟΝΙΟ 3» ΚΑΙ ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΕΦΕΡΕ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Εισηγητής : Κωνσταντίνος Τσουμάνης Δικηγόρος Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. & Κ.Μ. (Ζητήματα εργατικού Δικαίου) ΤΟ «ΜΝΗΜΟΝΙΟ 3» ΚΑΙ ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΕΦΕΡΕ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Κατά την Α Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Επίδομα ανεργίας... 2 1.1 Γενικά... 3 1.2 Δικαιούχοι επιδόματος ανεργίας... 3 1.3 Προϋποθέσεις για τη λήψη του επιδόματος ανεργίας... 4 1.4 Τα απαιτούμενα ημερομίσθια που πρέπει να έχει

Διαβάστε περισσότερα

Ν /

Ν / EFG Business Services S.A. Καλλιρόης 21, 11743 Αθήνα Τηλ: 210 9008500, Fax: 210 9008600 Ν. 4093 / 12.11.2012 ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016 Αξιότιμοι συνεργάτες, Με την παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

5 ο μάθημα ΙΕΚ ΕΔΕΣΣΑΣ 25/11/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

5 ο μάθημα ΙΕΚ ΕΔΕΣΣΑΣ 25/11/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΤΟΜΕΑΣ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΦΟΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΙΔΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΦΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ι, ΙΙ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ 5 ο μάθημα ΙΕΚ ΕΔΕΣΣΑΣ 25/11/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απόλυση Εργαζομένων: Νομολογία, Όροι & Ποσά Αποζημίωσης

Απόλυση Εργαζομένων: Νομολογία, Όροι & Ποσά Αποζημίωσης Απόλυση Εργαζομένων: Νομολογία, Όροι & Ποσά Αποζημίωσης Καταγγελία Σύμβασης Εργασίας Αορίστου Χρόνου Η απόλυση των υπαλλήλων μπορεί να γίνει είτε με προειδοποίηση είτε αμέσως χωρίς προειδοποίηση. Εγκυρη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ Οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ προκειμένω να δικαιωθούν για πλήρη σύνταξη, εκτός από ορισμένα όρια ηλικίας θα πρέπει να έχουν, και ορισμένο χρόνο ασφάλισης,

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Ειδικοί Χρόνοι Ασφάλισης

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Ειδικοί Χρόνοι Ασφάλισης Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης Ειδικοί Χρόνοι Ασφάλισης Φεβρουάριος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ειδικοί χρόνοι ασφάλισης Συνοπτική παρουσίαση. 3 1. Γενικά. 8 2. Ασφάλιση κατά τον χρόνο ασθένειας..... 8 3. Οφειλόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Μηχανικών Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων όλης της χώρας Στην Αθήνα σήµερα 13 εκεµβρίου 2002 οι υπογράφοντες αφενός: 1) Ν. Αναλυτής, Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1.4 Αμοιβή υπερωριακής εργασίας... 7 1.5 Εβδομαδιαία ανάπαυση και αμοιβές αργιών... 8 1.5.1 Αμοιβή υποχρεωτικής αργίας...

Περιεχόμενα. 1.4 Αμοιβή υπερωριακής εργασίας... 7 1.5 Εβδομαδιαία ανάπαυση και αμοιβές αργιών... 8 1.5.1 Αμοιβή υποχρεωτικής αργίας... Περιεχόμενα 1. Χρόνος εργασίας... 2 1.1 Νόμιμο ωράριο εργασίας... 4 1.2 Ο συμβατικός χρόνος εργασίας... 5 1.3 Υπέρβαση του ωραρίου εργασίας... 5 1.3.1 Υπερεργασία... 5 1.3.2 Υπερωριακή εργασία... 6 1.3.3

Διαβάστε περισσότερα

2. Για την ομοιόμορφη εφαρμογή αυτών των διατάξεων, σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες:

2. Για την ομοιόμορφη εφαρμογή αυτών των διατάξεων, σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες: Παρακράτηση φόρου εισοδήματος από μισθούς, ημερομίσθιο, συντάξεις και λοιπές παροχές που θα καταβληθούν στους δικαιούχους κατά το ημερολογιακό έτος 2005. 1. Σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΙΜΕΣΟ ΗΓΙΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΙΜΕΣΟ ΗΓΙΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΙΜΕΣΟ ΗΓΙΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ & TIPSΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΜΟΙΒΕΣ ΩΡΑΡΙΟ Α ΕΙΕΣ ΥΓIΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΙΑΚΟΠΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Αν η ΠΡΟΣΛΗΨΗ γίνει µε: τότε: Σχέση εξαρτηµένης εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας. 1. Η σύμβαση εξηρτημένης εργασίας. 2. Το στοιχείο της εξαρτήσεως 3. Σύμβαση εταιρείας... 4. Ενδείξεις διαφοροποιήσεως μεταξύ συμβάσεως εξηρτημένης εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Γεωπόνων Ανωτάτων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων Ιδιωτικών Υπαλλήλων απασχολούμενων στις βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων Εργασιακά Θέματα ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων «Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης 3 1.1 Γενικά 6 1.2 Δικαιούχοι 6 α) Ιδιωτικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΑΕΔ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σ.ΕΠ.Ε. ΚΩΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΑΕΔ ΚΩΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Σ.ΕΠ.Ε. ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ A. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Α.Μ.Ε. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ή 1 ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα «ιευθέτηση Χρόνου Εργασίας»

Εργασιακά Θέματα «ιευθέτηση Χρόνου Εργασίας» Εργασιακά Θέματα «ιευθέτηση Χρόνου Εργασίας» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Διευθέτηση χρόνου εργασίας Συνοπτική παρουσίαση... 3 2. Εισαγωγικές παρατηρήσεις.. 6 3. Περιεχόμενο της διευθέτησης χρόνου εργασίας.. 6 4. Διασφαλίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Βιβλίο Αδειών, Παλαιολόγος Λιάζος Θεσσαλονίκη 12/01/2015

Ειδικό Βιβλίο Αδειών, Παλαιολόγος Λιάζος Θεσσαλονίκη 12/01/2015 Ειδικό βιβλίο αδειών Παλαιολόγος Λιάζος, Φοροτεχνικός, Ειδικός σε θέματα ΦΠΑ, ΚΒΣ, Τιμολόγησης, Μισθοδοσίας και Εργασιακών Σχέσεων 1. Γενικά Το βιβλίο αδειών προβλέπεται από της θεσμοθετήσεως της αδείας

Διαβάστε περισσότερα

Εφόσον την 1.1.2002 οι παραπάνω µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να υπερβαίνει

Εφόσον την 1.1.2002 οι παραπάνω µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να υπερβαίνει Πράξη Καταθ. Υπ.Εργασίας 153/28.12.2000: Συλλογική Σύµβαση Εργασίας 18.12.2000 Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των ΓΕΩΛΟΓΩΝ πτυχιούχων Ανωτάτων σχολών που απασχολούνται στις Βιοµηχανικές επιχ/σεις.

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Χρονικά όρια εργασίας σε επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας και με σύστημα. κυλιόμενων βαρδιών

Εργασιακά Θέματα. Χρονικά όρια εργασίας σε επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας και με σύστημα. κυλιόμενων βαρδιών Εργασιακά Θέματα Χρονικά όρια εργασίας σε επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας και με σύστημα κυλιόμενων βαρδιών Φεβρουάριος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Χρονικά όρια εργασίας σε επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριών αλλαντοβιοµηχανίας όλης της χώρας»

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριών αλλαντοβιοµηχανίας όλης της χώρας» ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριών αλλαντοβιοµηχανίας όλης της χώρας» (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας 76/15-7-2002) Στην Αθήνα σήµερα 30 Μαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας

ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας Στην Αθήνα σήµερα την 1η Σεπτεμβρίου 2008 οι υπογράφοντες αφενός Στυλιανός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 Ο ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ,ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 Ο ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ,ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 Ο ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ,ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 1.Εισαγωγικά Η διαθεσιμότητα και η εκ περιτροπής εργασία είναι δυο διαφορετικές περιπτώσεις υποαπασχόλησης του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Ψ1Λ-ΝΧ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ι

ΑΔΑ: 45Ψ1Λ-ΝΧ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ι ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ Δ ΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2011 Αριθμ. Πρωτ.: 24176/730 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ι Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2. Από την έναρξη ισχύος αυτής της Σ.Σ.Ε. τα κατώτερα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών του προσωπικού του 'Άρθρου 1 καθορίζονται ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 2. Από την έναρξη ισχύος αυτής της Σ.Σ.Ε. τα κατώτερα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών του προσωπικού του 'Άρθρου 1 καθορίζονται ως εξής: ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 (Πεδίο Εφαρμογής) Στις

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις.

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4075/11-4-12 (ΦΕΚ 89Α) Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός ημερομισθίων Αποκλειστικών Αδελφών Νοσοκόμων.» Σχετ.: Το υπ αριθμ. Α21/251/31/4-4-2014 Γενικό Έγγραφό μας.

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός ημερομισθίων Αποκλειστικών Αδελφών Νοσοκόμων.» Σχετ.: Το υπ αριθμ. Α21/251/31/4-4-2014 Γενικό Έγγραφό μας. Αθήνα 23/4/2014 Αριθμ. Πρωτ. Α20/251/33 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ -ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : M. Δημητρακοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΑΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΕΡΡΕΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία Ο συμβατικός μισθός, έτσι όπως αυτός διαμορφώνεται, έπειτα από την κατάρτιση των ατομικών συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΑΕΔ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σ.ΕΠ.Ε. ΚΩΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΑΕΔ ΚΩΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Σ.ΕΠ.Ε. ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ A. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Α.Μ.Ε. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ή 1 ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταία Ανανέωση Νοέμβριος 2010 Διανέμεται Δωρεάν

Τελευταία Ανανέωση Νοέμβριος 2010 Διανέμεται Δωρεάν Διανέμεται Δωρεάν ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος από τον Πρόεδρο της Γ.Σ.Ε.Ε. συν. Γιάννη Παναγόπουλο...9 Τι είναι το ΚΕ.Π.Ε.Α...10 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...12 Τι είναι σύμβαση εξαρτημένης εργασίας...12 Αναγγελία σύμβασης...12

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΩΝ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ... 2 1.1 Βασικός Κανόνας Στρογγυλοποίησης...2 1.2 Κωδικός Πακέτου Κάλυψης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΩΝ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ... 2 1.1 Βασικός Κανόνας Στρογγυλοποίησης...2 1.2 Κωδικός Πακέτου Κάλυψης ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΩΝ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ.... 2 1.1 Βασικός Κανόνας Στρογγυλοποίησης...2 1.2 Κωδικός Πακέτου Κάλυψης (Ι.Κ.Α.)...2 1.3 Ωριαία αποζηµίωση...2 2 ΕΙ Η ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των πτυχιούχων µηχανικών κλωστοϋφαντουργών ΤΕΙ»

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των πτυχιούχων µηχανικών κλωστοϋφαντουργών ΤΕΙ» ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των πτυχιούχων µηχανικών κλωστοϋφαντουργών ΤΕΙ» (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας 90/30-7-2002) Στην Αθήνα σήµερα, 17 Ιουλίου 2002, οι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΜΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΕΣ : ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΑΛΕΞΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΝΟΤΗΤΑ Η ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΠΡΟΟΙΜΙΟ 2 η ΕΝΟΤΗΤΑ

2η ΕΝΟΤΗΤΑ Η ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΠΡΟΟΙΜΙΟ 2 η ΕΝΟΤΗΤΑ 2η ΕΝΟΤΗΤΑ Η ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΟΙΜΙΟ 2 η ΕΝΟΤΗΤΑ Στην 2 η Ενότητα Η ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - αναφέρουμε τους ισχύοντες εργασιακούς νόμους που αφορούν στους μετανάστες που ζουν στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Πτυχιούχων Εργοδηγών Χηµικών (Βοηθών Πτυχιούχων Εργοδηγών Χηµικών) ολόκληρης της Χώρας (πλην Μακεδονίας και Θράκης) Στην Αθήνα σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Πληρωµάτων Ρυµουλκών Βιοµηχανικών Επιχειρήσεων

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Πληρωµάτων Ρυµουλκών Βιοµηχανικών Επιχειρήσεων ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Πληρωµάτων Ρυµουλκών Βιοµηχανικών Επιχειρήσεων Στην Αθήνα σήµερα 12 Ιουλίου 2004, οι υπογράφοντες αφενός Ιωάννης ραπανιώτης, Γενικός ιευθυντής, ως εκπρόσωπος του Συνδέσµου Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 29/1/2015. Προς: όλους τους Τοπικούς Συλλόγους Θέμα: Εορτή Τριών Ιεραρχών

Αθήνα, 29/1/2015. Προς: όλους τους Τοπικούς Συλλόγους Θέμα: Εορτή Τριών Ιεραρχών Προς: όλους τους Τοπικούς Συλλόγους Θέμα: Εορτή Τριών Ιεραρχών Αθήνα, 29/1/2015 Αγαπητοί συνάδελφοι, Σε συνέχεια των όσων έχουμε πει σχετικά με το θέμα, διευκρινίζουμε ότι οι όποιες υπουργικές αποφάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανογραφημ ένη Μισθοδοσία

Μηχανογραφημ ένη Μισθοδοσία Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Μηχανογραφημ ένη Μισθοδοσία Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης,

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.»

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 85/2007 Αριθµ. Πρωτ.: Α23/266/12/7-6-2007 Σας κοινοποιούµε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΠΑΠΑΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΠΑΠΑΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΠΑΠΑΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1 P a g e ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (ΕΛΠ) Στο ΦΕΚ 251Α /24.11.2014 δημοσιεύθηκε ο νόμος 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1. ΕΤΗΣΙΑ ΑΔΕΙΑ... 3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ... 4 ΠΟΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΔΕΝ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ... 5

Περιεχόμενα 1. ΕΤΗΣΙΑ ΑΔΕΙΑ... 3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ... 4 ΠΟΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΔΕΝ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ... 5 Περιεχόμενα 1. ΕΤΗΣΙΑ ΑΔΕΙΑ... 3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ... 4 ΠΟΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΔΕΝ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ... 5 ΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ... 5 ΚΑΤΑΤΜΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ... 6 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του προσωπικού των Βιοµηχανιών Κατασκευής Πλαισίων και Αµαξωµάτων Αυτοκινήτων και Συνεργείων αυτών, καθώς και των Συνεργείων Επισκευής Γεωργικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2004-2005 Στην Αθήνα σήμερα 20 Ιουλίου 2004, οι υπογράφοντες αφενός Ιωάννης Δραπανιώτης, Γενικός Διευθυντής, ως εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

«Στο υπαλληλικό, υπηρετικό και εργατοτεχνικό προσωπικό όλων εν γένει των επιχειρήσεων και εργασιών, εκτός εκείνων στις οποίες προβλέπονται ειδικές

«Στο υπαλληλικό, υπηρετικό και εργατοτεχνικό προσωπικό όλων εν γένει των επιχειρήσεων και εργασιών, εκτός εκείνων στις οποίες προβλέπονται ειδικές «Συλλογική σύµβαση εργασίας για Κτηνιάτρους απασχολούµενους σε βιοµηχανικές, βιοτεχνικές και εµπορικές επιχειρήσεις για τη διετία 2008-2009» - Π.Κ. 133/15-10-2008 Στην Αθήνα σήµερα 25.7.2008, οι υπογράφοντες,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Πηγές... 12 Συντακτική Ομάδα... 12

Περιεχόμενα Πηγές... 12 Συντακτική Ομάδα... 12 Περιεχόμενα ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ... 3 1. Επίδομα μητρότητας... 4 1.1 Γενικά... 4 1.2 Προϋποθέσεις... 4 1.3 Ποσό... 5 1.4 Απαιτούμενα δικαιολογητικά... 5 1.5 Σύγχρονη καταβολή επιδόματος ασθενείας... 6 1.6

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Σύμβαση δανεισμού... 2 1.1 Γενικά... 4 1.2 Γνήσιος και μη γνήσιος δανεισμός... 5 1.3 Το νομικό πλαίσιο για τον κατ επάγγελμα δανεισμό εργαζομένων... 5 Πηγές... 9 Συντακτική ομάδα... 9 1 1.

Διαβάστε περισσότερα

«Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του προσωπικού των πάσης φύσεως επιχειρήσεων πετρελαίου και υγραερίων (συµπληρωµατική και τροποποιητική)»

«Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του προσωπικού των πάσης φύσεως επιχειρήσεων πετρελαίου και υγραερίων (συµπληρωµατική και τροποποιητική)» ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του προσωπικού των πάσης φύσεως επιχειρήσεων πετρελαίου και υγραερίων (συµπληρωµατική και τροποποιητική)» (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας:65/29.12.2010)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2008-2009

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2008-2009 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2008-2009 Στην Αθήνα σήμερα 25 Ιουλίου 2008, οι υπογράφοντες αφενός Διονύσης Νικολάου, Γενικός Διευθυντής, ως εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 200 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 200 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 200 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ. ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α) ΘΕΩΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ (ΙΚΑ ΕΤΑΜ & ΕΤΕΑΜ) 2012 --------------------------- ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΛΑΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ (2012) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Πέντε είναι οι παράμετροι που προσδιορίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22 Δεκεμβρίου 1997 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1330 Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ.12)-ΤΜΗΜΑ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22 Δεκεμβρίου 1997 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1330 Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ.12)-ΤΜΗΜΑ Α -- 1341 -- * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Νο. 71 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22 Δεκεμβρίου 1997 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1132830/2276/Α'0012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1330 Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μελέτη της:

Συγκριτική Μελέτη της: Συγκριτική Μελέτη της: «Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας των Εργατοτεχνιτών και Υπαλλήλων Μετάλλου όλων των Μεταλλουργικών Επιχειρήσεων καθώς και Τμημάτων, Παραγωγής, Επεξεργασίας, Συναρμολόγησης, Συσκευασίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ, 10.000 ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 16-24 ΕΤΩΝ, ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Τεχνικών του Κινηµατογράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Πληρωµάτων Ρυµουλκών Βιοµηχανικών Επιχειρήσεων

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Πληρωµάτων Ρυµουλκών Βιοµηχανικών Επιχειρήσεων ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Πληρωµάτων Ρυµουλκών Βιοµηχανικών Επιχειρήσεων Στην Αθήνα σήµερα 28 Ιουλίου 2006, οι υπογράφοντες αφενός ιονύσης Νικολάου, Γενικός ιευθυντής, ως εκπρόσωπος του Συνδέσµου Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.6 1.1 Αποχή λόγω ασθενείας.6 2. Παροχές σε χρήμα σε περίπτωση ασθένειας από το ΙΚΑ.8 2.1. Επίδομα ασθενείας.8 2.2. Καταβολή επιδόματος ασθενείας.8 2.3. Βεβαίωση ανικανότητας προς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του Προσωπικού των Κινηµατογράφων όλης της χώρας

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του Προσωπικού των Κινηµατογράφων όλης της χώρας ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του Προσωπικού των Κινηµατογράφων όλης της χώρας ( Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 8/23-03-2004) Στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 1. Έννοια και χαρακτηριστικά του Εργατικού Δικαίου... 1 1.1. Έννοια Εργατικού Δικαίου... 1 1.2. Χαρακτηριστικά του ΕργΔ... 1 1.3. Σύγχρονες τάσεις... 2 2. Ιστορικά... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξη Κατάθεσης 39/19-6-2002)

(Πράξη Κατάθεσης 39/19-6-2002) (Πράξη Κατάθεσης 39/19-6-2002) ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2002-2003 Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Ηλεκτρονικών, Πτυχιούχων Ανωτέρων Σχολών όλης της χώρας Σήµερα την 6 Ιουνίου 2002, στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 200 ΘΕΩΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 200 ΘΕΩΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 200 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ - ΘΕΩΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ - ΕΡΓΑΤΙΚΑ - ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ (Β & Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ) ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΕΥΟΝΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΕΥΟΝΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΕΥΟΝΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Στην Αθήνα σήµερα 27 Σεπτεµβρίου 2002 οι υπογράφοντες αφενός, Νίκος Αναλυτής, Αντιπρόεδρος,

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρα ΕΝΗΜΕΡΩΤ ΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΤ ΑΣΙΑΣ ΜΗΤ ΡΟΤ ΗΤ ΑΣ (Πλήρες και Ανανεωμένο)

Αρθρα ΕΝΗΜΕΡΩΤ ΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΤ ΑΣΙΑΣ ΜΗΤ ΡΟΤ ΗΤ ΑΣ (Πλήρες και Ανανεωμένο) Αρθρα ΕΝΗΜΕΡΩΤ ΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΤ ΑΣΙΑΣ ΜΗΤ ΡΟΤ ΗΤ ΑΣ (Πλήρες και Ανανεωμένο) ΕΡΩΤ ΗΜΑΤ Α ΑΠΑΝΤ ΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤ ΙΚΑ ΜΕ Τ ΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΣΤ ΑΣΙΑΣ ΜΗΤ ΡΟΤ ΗΤ ΑΣ Αρθρο 142, ν.3655/2008 1. Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αθήνα, 19 Μαρτίου 1988 ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αθήνα, 19 Μαρτίου 1988 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αθήνα, 19 Μαρτίου 1988 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΤΜΗΜΑ Γεν. Ασφ. Μισθωτών Α2Ι/Φ.Τ.296 Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8,10241 ΑΘΗΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ: 35 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 16 / 2000

ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 16 / 2000 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 88 14 922 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 517 128 517 119 Προς: 1. Οµοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αθήνα: - - 2012 Αριθμ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Τ.Κ.: 101 82, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του πάσης φύσεως προσωπικού των ταξιδιωτικών και τουριστικών γραφείων και επιχειρήσεων όλης της χώρας» (Πράξη Κατάθεσης Υπ.

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστικά Θέματα «Υπολογισμός συντάξεων γήρατος - Ισχύον και νέο καθεστώς»

Ασφαλιστικά Θέματα «Υπολογισμός συντάξεων γήρατος - Ισχύον και νέο καθεστώς» Ασφαλιστικά Θέματα «Υπολογισμός συντάξεων γήρατος - Ισχύον και νέο καθεστώς» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικές παρατηρήσεις. 4 Ισχύον σύστημα υπολογισμού συντάξεων...4 Νέο σύστημα υπολογισμού σύνταξης.....6 Συνδυαστικός

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ)

Εργασιακά Θέματα. Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ) Εργασιακά Θέματα Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ) Μάϊος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης Συνοπτική παρουσίαση... 3 2. Γενικά... 5 3. Νόμιμος Τρόπος Σύστασης Ε.Π.Α.... 5 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2006-2007 Στην Αθήνα σήµερα 20 Ιουλίου 2006, οι υπογράφοντες αφενός ιονύσης Νικολάου, Γενικός ιευθυντής, ως εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα