MARFIN POPULAR BANK ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "MARFIN POPULAR BANK ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 31.12.06"

Transcript

1 MARFIN POPULAR BANK ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΝΑΜΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΕΡ ΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΜΕΓΕΘΗ Τα proforma κέρδη που αναλογούν στους µετόχους της Marfin Popular Bank σηµείωσαν σηµαντική αύξηση 235% σε σχέση µε το 2005 και έφτασαν στα εκ. (ΛΚ εκ.). Τα proforma έσοδα από εργασίες αυξήθηκαν κατά 74% στα 1,150.9 εκ. (ΛΚ εκ.), ενώ η αύξηση των λειτουργικών εξόδων περιορίστηκε στο 19%, δηλαδή στα εκ. (ΛΚ εκ.). Εντυπωσιακή αύξηση στις χορηγήσεις κατά 23% οι οποίες ανήλθαν σε 12.0 δις. (ΛΚ 6.9 δις.) και στις καταθέσεις πελατών κατά 22% φτάνοντας στα 16.2 δις (ΛΚ 9.4 δις.). Υψηλή αποδοτικότητα µε τον proforma δείκτη εξόδων προς έσοδα να σηµειώνει σηµαντική βελτίωση στο 40.5% σε σχέση µε 59.1% το Ισχυρό καθαρό επιτοκιακό περιθώριο στα µέσα εκτοκιζόµενα κεφάλαια 2.7%. Βελτίωση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων του Οµίλου, όπως αποδεικνύεται από την πτώση του δείκτη Μη Εξυπηρετούµενων Χορηγήσεων (ΜΕΧ) στο 6.6% από 9.1% το 2005 και του ποσοστού ετήσιας επιβάρυνσης προβλέψεων προς χορηγήσεις (cost of risk) στο 0.9%. ηµιουργία ενός δυνατού περιφερειακού χρηµατοοικονοµικού Οµίλου: καταστήµατα και παρουσία σε 12 χώρες. - ιευρυµένο µέγεθος και πελατειακή βάση µε σύνολο ενεργητικού της τάξης των 22.6 δις. (ΛΚ 13.1 δις.). - Σηµαντικά βελτιωµένη κεφαλαιακή επάρκεια µε σύνολο ιδίων κεφαλαίων της τάξης των 3.1 δις. (ΛΚ 1.8 δις.). - Ενδυναµωµένη αναγνωρισιµότητα λόγω των διευρυµένων µεγεθών. Οι εργασίες συγχώνευσης των 3 τραπεζών στην Ελλάδα (Εγνατία, Marfin Bank & Λαϊκή Ελλάς) προχωρούν µε ταχύ ρυθµό ώστε να ολοκληρωθούν το αργότερο µέχρι τις

2 Υπενθύµιση: Η δηµοσιευµένη Ενοποιηµένη Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων της Marfin Popular Bank για το έτος που έληξε στις περιέχει µόνο τα κέρδη του Οµίλου Λαϊκής αφού η συγχώνευση των τριών Οµίλων έγινε στις Ο δηµοσιευµένος Ενοποηµένος Ισολογισµός στις παρουσιάζει τους τρεις Οµίλους σε ενοποιηµένη βάση. Ως εκ τούτου, για σκοπούς συγκρισιµότητας παρουσιάζουµε τις Ενοποιηµένες Καταστάσεις Λογαριαµού Αποτελεσµάτων σε βάση proforma για τα έτη 2006 και Ο λογαριασµός proforma για το 2006 υποθέτει ότι οι τρεις Οµίλοι έχουν ενοποιηθεί από και για το 2005 υποθέτει ότι έχουν ενοποιηθεί από ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΟ PROFORMA ΚΕΡ ΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ Ευρώ εκ. 235% Το proforma κέρδος που αναλογεί στους µετόχους έφτασε στα εκ. (ΛΚ εκ.), σηµειώνοντας εντυπωσιακή αύξηση της τάξης του 235% Νέος Όµιλος PROFORMA ΚΕΡ ΟΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ % Το proforma Κέρδος ανα µετοχή έχει υπολογιστεί χρησιµοποιώντας τα proforma κέρδη που αναλογούν στους µετόχους και τον συνολικό αριθµό µετοχών στις Το Κέρδος ανα µετοχή ανήλθε σε 0.50 (ΛΚ 0.29) σηµειώνοντας αύξηση 235%. PROFORMA ΕΙΚΤΗΣ ΕΞΟ ΩΝ ΠΡΟΣ ΕΣΟ Α 59.1% 40.5% Ο proforma δείκτης εξόδων προς έσοδα µειώθηκε στο 40.5% το 2006 σε σχέση µε 59.1% το 2005, καταδεικνίοντας την σηµαντική βελτίωση στην αποδοτικότητα του νέου Οµίλου. Νέος Όµιλος PROFORMA ΚΑΘΑΡΟ ΕΠΙΤΟΚΙΑΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ 2.8% 2.7% Το proforma καθαρό επιτοκιακό περιθώριο έφτασε στο 2.7% σε σχέση µε 2.8% το Ο Όµιλος Marfin Popular Bank σε stand alone βάση διατήρησε το ψηλό καθαρό επιτακιακό περιθώριο του στο 2.9%. Νέος Όµιλος 2

3 PROFORMA ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ευρώ εκ % 1, Τα proforma έσοδα από εργασίες σηµείωσαν εντυπωσιακή αύξηση της τάξης του 74% και έφτασαν τα 1,150.9 εκ (ΛΚ εκ.) σε σχέση µε εκ. (ΛΚ εκ.) το χρηµατ οοικονοµικά και άλλα έσοδα δικαιώµατ α και προ µήθιες καθαρά έσοδα από τόκους PROFORMA ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΟΜΙΛΟ Καθαρά εσ. από τόκους Προµήθειες Χρηµατοοικονοµικά και άλλα 13 έσοδα EGNATIA MFG MPB Ευρώ εκ. Η συµπληρωµατικότητα των πηγών εισοδηµάτων των 3 Οµίλων φαίνεται από την ανωτέρω γραφική παράσταση. Ο κάθε Όµιλος συνεισφέρει στο ενοποιηµένο proforma εισόδηµα από εργασίες σύµφωνα µε τη δική του δυναµική, κάνοντας τα συνολικά έσοδα από εργασίες του νέου οµίλου σηµαντικά ισοζυγισµένα. ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΟΜΙΛΟ (Ευρώ εκ.) +23% 12,017 Το χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων αυξήθηκε στα 12.0 δις. (ΛΚ 6.9 δις.) 9,767 σε σχέση µε 9.8 δις. (ΛΚ 5.7 δις.) το 2005, σηµειώνοντας αύξηση 23%. Το µεγαλύτερο µέρος του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων (68.8%) 6,910 8,273 προέρχεται από τον Όµιλο Marfin Popular Bank, µε τον Όµιλο Εγνατίας να συνεισφέρει το 22.8% και τον Όµιλο MFG το υπόλοιπο. 2,367 2,742 Ο Όµιλος MFG έχει ξεπεράσει την ένδειξη (guidance) που έχει δώσει σηµειώνοντας αύξηση 105% σε σχέση µε το ,002 MFG EGNATIA MPB 3

4 ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 100% 100% 37% 38% 31% 30% 13 % 15 % 20% 18 % κατ αναλώτ ικα ενυπόθηκα µικροµεσαίες επιχ. µεγάλες επιχ. Το χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων του Οµίλου απαρτίζεται στην πλειονότητα του από δάνεια προς Μεγάλες και Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις. Το ποσοστό των στεγαστικών δανείων στο σύνολο του χαρτοφυλακίου αυξήθηκε, σύµφωνα µε τον στρατηγικό στόχο για αύξηση στην κατηγορία αυτή. Παρόλη την αύξηση σε απόλυτους αριθµούς των καταναλωτικών δανείων, το σχετικό ποσοστό τους στο σύνολο έχει µειωθεί ελαφρά λόγω των σχετικά ψηλότερων ρυθµών αυξήσεων στις άλλες κατηγορίες. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ είκτης ΜΕΧ είκτης κάλυψης ΜΕΧ 9.1% 6.6% 66% 67% Ο νέος Όµιλος επιδεικνύει βελτιωµένους δείκτες ποιότητας χαρτοφυλακίου χορηγήσεων σε σχέση µε το Ο δείκτης κάλυψης ΜΕΧ αυξήθηκε στο 67.1% από 66,0% το 2005, ενώ ο δείκτης ΜΕΧ µειώθηκε στο 6,6% σε σχέση µε 9.1% το Πρέπει να σηµειωθεί ότι δείκτης ΜΕΧ αυξάνεται λόγω των εργασιών του Οµίλου στην Κύπρο, όπου οι νοµικές διαδικασίες για την εκποίηση των υποθηκευµένων ακινήτων είναι πολύ πιο χρονοβόρες από τον ευρωπαϊκό µέσο όρο, υποχρεώνοντας τον Όµιλο να έχει ψηλές Μη Εξυπηρετούµενες Χορηγήσεις στον Ισολογισµό του για µεγάλο χρονικό διάστηµα (µέχρι και 10 χρόνια). Για το λόγο αυτό οι διαγραφές των χορηγήσεων δεν γίνονται νωρίς και συνήθως γίνονται µόνο όταν όλες οι προσπάθειες ανάκτησης των χρεών έχουν εξαντληθεί. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΟΜΙΛΟ (Ευρώ εκ.) 13,306 9,904 2, % 16,252 11,914 2,830 1,508 MFG EGNATIA MPB Οι καταθέσες πελατών του Οµίλου σηµείωσαν σηµαντική αύξηση της τάξης του 22%, από 13.3 δις. (ΛΚ 7.7 δις.) το 2005 σε 16.2 δις. (ΛΚ 9.4 δις.) το Οι κύριοι συντελεστές της αύξησης αυτής ήταν η Marfin Popular Bank και η MFG. Η MPB στην Κύπρο έχει πρόσβαση σε καταθέσεις χαµηλότερου κόστους οι οποίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν για εκµετάλευση συνεργειών σε άλλες γεωγραφικές περιοχές. Ο λόγος χορηγήσεων προς καταθέσεις ήταν 74.1% στις , από τους πιο υγιείς της αγοράς, υποστηρίζοντας την µελλοντική δυναµική αύξηση του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων του Οµίλου. 4

5 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ο πιο κάτω πίνακας δείχνει την γεωγραφική ανάλυση των proforma κερδών του Οµίλου για το 2006 και Οι εργασίες στις Άλλες Χώρες περιλαµβάνουν την Λαϊκή Τράπεζα Αυστραλίας, τα υποκαταστήµατα της Λαϊκής στο Ηνωµένο Βασίλειο, τη Λαϊκή Τράπεζα στη Σερβία και τις εργασίες της Εγνατίας στη Ρουµανία. Οι εργασίες στη Σερβία αποκτήθηκαν τον Ιανουάριο του Τον πρώτο χρόνο λειτουργίας ο Όµιλος εφάρµοσε στη Σερβία σχέδιο πρόωρης αποχώρησης µε σκοπό την µείωση των υπαλλήλων από 338 σε 280 στις , το οποίο κόστισε περίπου 1.7 εκ. (ΛΚ 1.0 εκ.). Το δίκτυο καταστηµάτων είναι υπό αναδιοργάνωση µε σκοπό την συνένωση υφιστάµενων καταστηµάτων και άνοιγµα νέων για βελτίωση της γεωγραφικής κάλυψης. Επίσης το χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων έχει υποβληθεί στα ίδια αυστηρά κριτήρια που εφαρµόζονται για τον υπόλοιπο Όµιλο και όπως αναµενόταν, έχουν γίνει σηµαντικές προβλέψεις µέσα στο Όλα τα πιο πάνω σε συνδυασµό µε την επιβάρυνση για απόσβεση των άύλων περιουσιακών στοιχείων, είχαν σαν αποτέλεσµα να προκύψει ζηµιά 10.9 εκ. (ΛΚ 6.3 εκ.) για το Αυτός είναι ο κύριος λόγος γιατί το κέρδος από τις Άλλες Χώρες µειώθηκε κατά 51% σε 8 εκ. (ΛΚ 4.6 εκ.). ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR: PRO-FORMA Ποσά σε Ευρώ '000 Κύπρος Ελλάδα Άλλες Χώρες ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Έσοδα από εργασίες 397, , , ,292 63,170 41,537 Καθαρά έσοδα από τόκους 250, , , ,361 40,964 29,764 ικαιώµατα και προµήθειες 83,183 64, ,793 72,959 12,773 7,745 Χρηµατοοικονοµικά και άλλα έσοδα 63,733 51, ,919 52,972 9,433 4,028 Λειτουργικά έξοδα -188, , , ,558-42,140-23,112 Πρόβλεψη για αποµείωση των χορηγήσεων Μερίδο κέρδους από συνδεδεµένες -36,770-63,089-70,727-33,685-9,336-1,995 2,551 2, , Κέρδος πριν από τη φορολογία 174,866 79, ,602 79,341 11,694 16,430 Κέρδος µετά από τη φορολογία Κέρδος που αναλογεί στους µετόχους 150,596 58, ,030 52,082 8,053 16,386 Χορηγήσεις (σε Ευρώ εκ.) 4,550 3,768 6,130 5,105 1, Καταθέσεις (σε Ευρώ εκ.) 8,375 6,703 6,874 5,

6 ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (in million) +23% 12,0 17 Το χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων είχε δυναµική ανάπτυξη σε όλους 9,767 1,337 τους γεωγραφικούς τοµείς στους οποίους ο Όµιλος % δραστηριοποιείται. Οι οικονοµίες της Ελλάδας και της Κύπρου 6,130 σηµειώνουν ψηλότερους ρυθµούς ανάπτυξης του ΑΕΠ σε σύγκριση 5,106 µε το µέσο ρυθµό ανάπτυξης της Ευρώπης. Ο Όµιλος επίσης έχει +20% παρουσία στις χώρες της Σερβίας και Ρουµανίας, οι οποίες έχουν 3,768 4, % ψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης, µε 29 και 8 υποκαταστήµατα αντίστοιχα. Οι δυνατότητες επέκτασης σε συνδιασµό µε την ισχυρή Κεφαλαιακή Επάρκεια προσφέρουν στον Όµιλο τις ιδανικές CYPRUS GREECE INTERNATIONAL συνθήκες για επιταχυνόµενη µελλοντική ανάπτυξη του ενεργητικού και των εσόδων. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (in million) +22% 16, , % 6,874 5, % 6,703 8, % Οι καταθέσεις πελατών αυξήθηκαν σηµαντικά σε όλους τους γεωγραφικούς τοµείς. Αξιοσηµείωτη επίσης ήταν η σηµαντική άνοδος στις καταθέσεις εντός των Κυπριακών δραστηριοτήτων, η οποία παρέχει µελλοντική ρευστότητα και χρηµατοδότηση για τις δραστηριότητες του Οµίλου, σε σχετικά χαµηλότερο κόστος. Με αυτή τη προοπτική, ο νέος Όµιλος στο µέλλον θα επιτύχει αξιόλογες συνέργειες κόστους δανεισµού (cost of funding). CYPRUS GREECE INTERNATIONAL PROFORMA ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ in EUR mill. +74% 1, % % % 398 CYPRUS GREECE INTERNATIONAL Τα λειτουργικά έσοδα του Οµίλου κατανέµονται εξισορροπηµένα κατά γεωγραφικό τοµέα. Οι δραστηριότητες στις Άλλες Χώρες αναπτύσσονται µε ταχείς ρυθµούς και αναµένεται συνέχεια στη µελλοντική τους δυναµική ανάπτυξη λόγω της παρουσίας του Οµίλου στις χώρες ταχείας οικονοµικής ανάπτυξης της ΝΑ Ευρώπης. Εκτός από τις δραστηριότητες στη Σερβία και Ρουµανία, στα σχέδια του Οµίλου συµπεριλαµβάνεται περαιτέρω και η επέκταση των δραστηριοτήτων στη Ρωσία, τη Βουλγαρία και την Ουκρανία µέσω εξαγορών και οργανικής ανάπτυξης. 6

7 PROFORMA ΕΙΚΤΗΣ ΕΞΟ ΩΝ ΠΡΟΣ ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ 62.0% 57.0% 56.0% 67.0% 47.0% 34.0% Ο δείκτης εξόδων προς έσοδα των Ελληνικών και Κυπριακών δραστηριοτήτων είχε καθοδική τάση και ως αποτέλεσµα των συνεργειών εσόδων και εξόδων από την συνένωση. Ο δείκτης εξόδων προς έσοδα των δραστηριοτήτων στις Άλλες Χώρες έχει αυξηθεί σηµαντικά κυρίως λόγω της προαναφερθείσας προσθήκης της Σερβίας. 30% CYPRUS GREECE INTERN. ΚΕΡ ΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ in EUR mill % -51% +401% +156% CYPRUS GREECE INTERNATIONAL 8 Το κέρδος µετά την φορολογία των Κυπριακών δραστηριοτήτων έχει αυξηθεί σηµαντικά λόγω της µεγάλης αύξησης των λειτουργικών εσόδων (κατά 23%), τη περιορισµένη αύξηση των λειτουργικών εξόδων (κατά 2.8%) σε συνδιασµό µε τη σηµαντική µείωση των απαιτούµενων προβλέψεων. Τα καθαρά έσοδα των Ελληνικών δραστηριοτήτων έχουν αυξηθεί 4 φορές κυρίως λόγω της αύξησης στα λειτουργικά έσοδα (κατά 134%) συνοδευόµενης από µικρότερη αύξηση των λειτουργικών εξόδων (κατά 28%). Το καθαρό αποτέλεσµα από τις δραστηριότητες στις Άλλες Χώρες έχει επηρεασθεί αρνητικά λόγω της ζηµίας κατά 10.9 εκ. (ΛΚ 6.3 εκ.) η οποία προήλθε από έξοδα αναδιοργάνωσης κατά το πρώτο έτος δραστηριοτήτων στη Σερβία. Οι Σερβικές δραστηριότητες αναµένεται να συνεισφέρουν θετικά στα κέρδη του Οµίλου ξεκινώντας από το ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Η συνένωση των τριών Οµίλων έχει προχωρήσει σε µεγάλο βαθµό και αναµένεται να ολοκληρωθεί βάσει προγράµµατος το αργότερο µέχρι Οι δραστηριότητες του νέου οµίλου θα οδηγήσουν σε σηµαντικές συνέργειες από περιορισµό κόστους και αύξηση εσόδων. Η δυναµική του Οµίλου εξελίσσεται βασιζόµενη σε τρείς άξονες: επιταχυνόµενη ανάπτυξη των στοιχείων του ενεργητικού και των εσόδων, περιορισµό των εξόδων και βελτίωση στη ποιότητα των στοιχείων του ενεργητικού. Αυτές οι τάσεις είναι επιφανείς σε όλους τους γεωγραφικούς τοµείς στους οποίους δραστηριοποιέιται ο Όµιλος αυξάνοντας σηµαντικά τις πιθανότητες για βελτίωση της κερδοφορίας. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά µε το Επιχειρηµατικό Σχέδιο του Οµίλου, παρακαλείσθε να ανατρέξετε στην Ενηµέρωση Επενδυτών όπως έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα µας. 7

8 ΝΕΟΣ ΟΜΙΛΟΣ - ΑΤΥΠΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (PRO FORMA) Ποσά σε Ευρώ 000 Marfin Financial Group 1 Εγνατία Τράπεζα Α.Ε. Marfin Popular Bank Νέος Όµιλος (Pro Forma) Έσοδα από εργασίες 446,889 72, % 158, ,508 12% 545, ,361 22% 1,150, ,168 74% Καθαρά έσοδα από τόκους 19,216 12,101 59% 103,438 94,601 9% 363, ,668 21% 486, ,370 20% ικαιώµατα και προµήθειες 48,230 22, % 42,321 35,460 19% 107,198 87,694 22% 197, ,597 36% Χρηµατοοικονοµικά και άλλα έσοδα 379,443 37, % 13,183 12,447 6% 74,459 57,999 28% 467, , % Λειτουργικά έξοδα -84,671-31, % -133, ,438 16% -364, ,963 7% -582, ,848 19% Έξοδα προσωπικού -25,705-16,443 56% -70,064-63,321 11% -184, ,794 13% -280, ,558 16% Έξοδα διοίκησης -42,467-10, % -34,860-29,562 18% -77,536-64,935 19% -154, ,065 47% Αποσβέσεις και αποµείωση υπεραξίας -1,314-1,082 21% -8,777-7,385 19% -20,606-33,989-39% -30,697-42,456-28% Πρόβλεψη για αποµείωση των χορηγήσεων -15,185-3, % -19,675-15,170 30% -81,973-80,245 2% -116,833-98,769 18% Μερίδο κέρδους από συνδεδεµένες 580 1,300-55% 0-8 n/a 2,551 2,457 4% 3,131 3,749-16% Κέρδος πριν από τη φορολογία 362,798 42, % 25,566 27,062-6% 182, ,855 73% 571, , % Φορολογία -115,020-9, % -5,738-8,491-32% -30,725-29,929 3% -151,483-48, % Κέρδος µετά από τη φορολογία 247,778 32, % 19,828 18,571 7% 152,073 75, % 419, , % Κέρδος που αναλογεί στους µετόχους 242,984 29, % 18,382 18,085 2% 148,862 73, % 396, , % Κέρδος ανά µετοχή - που αναλογεί στους µετόχους % % % % Σηµ.1: Ο Λογαριασµός Αποτελεσµάτων της MFG είναι σε ατοµική βάση (stand alone) δηλαδή δεν περιλαµβάνει τα κέρδη της Εγνατίας και Λαικής Απόδοση Στοιχείων Ενεργητικού 11.0% 3.0% 0.6% 0.6% 1.1% 0.7% 1.9% 0.7% Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο 1.2% 1.3% 3.0% 3.3% 2.9% 2.9% 2.7% 2.8% είκτης εξόδων προς έσοδα 15.5% 38.9% 71.5% 70.4% 51.9% 58.8% 40.5% 59.1% Ποσοστό ετήσιας επιβάρυνσης προβλέψεων προς χορηγήσεις 1.5% 0.7% 0.7% 0.6% 0.9% 1.1% 0.9% 0.9% είκτης κάλυψης µη εξυπηρετούµενων χορηγήσεων 90.2% 83.9% 60.3% 75.6% 69.3% 64.2% 67.1% 66.0% είκτης µη εξυπηρετούµενων χορηγήσεων 3.6% 4.2% 4.5% 5.3% 7.4% 10.1% 6.6% 9.1% 8

9 ΝΕΟΣ ΟΜΙΛΟΣ - ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ποσά σε Ευρώ εκατοµµύρια Marfin Financial Group 1 Εγνατία Τράπεζα Α.Ε. Marfin Popular Bank Νέος Όµιλος (Pro Forma) 2 Χρηµ/κά περ.στοιχεία που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων % % % % Επενδυτικό Χαρτοφυλάκιο % % 1, , % 2, , % Άϋλα περιουσιακά στοιχεία % % % 1, % Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 2, , % 3, , % 15, , % 22, , % Σύνολο ιδίων κεφαλαίων % % % 3,051.8 n/a n/a Ανάλυση Χορηγήσεων Καταναλωτικά δάνεια % % 1,411 1,161 22% 2,292 2,050 12% Ενυπόθηκα δάνεια % % 1,457 1,134 28% 1,852 1,353 37% Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις % % 2,674 2,288 17% 3,764 3,185 18% Μεγάλες Επιχειρήσεις και Ναυτιλιακά % % 3,261 2,880 13% 4,746 3,843 24% Σύνολο πριν τις προβλέψεις 1, % 2, , % 8,803 7,463 18% 12,654 10,431 21% Πρόβλεψη για αποµείωση χορηγήσεων % % % % Σύνολο µετά τις προβλέψεις 1, % 2, , % 8,273 6,910 20% 12,017 9,767 23% Καταθέσεις 1, % 2, , % 11, , % 16, , % Σηµ. 1 :Οι Ισολογισµοί της MFG και MPB είναι σε ατοµική βάση (stand alone) Note 2: Για το 2005 τα ποσά του Νέου Οµίλου έχουν υπολογιστεί µε βάση proforma 9

10 ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR STANDALONE: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ INCOME STATEMENT Ποσά σε Ευρώ Τριµ Τριµ Τριµ Τριµ Τριµ. 05 Έσοδα από εργασίες 568, ,361 28% 152, , , , ,467 Καθαρά έσοδα από τόκους 363, ,668 21% 103,518 94,321 82,944 82,628 84,779 ικαιώµατα και προµήθειες 107,198 87,694 22% 28,172 26,141 27,197 25,688 19,330 Μερίσµατα 1, % Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 60,792 22, % 9,920 10,546 7,839 8,836 4,983 Άλλα έσοδα 35,948 34,971 3% 10,123 8,242 9,270 8,313 17,148 Λειτουργικά έξοδα -364, ,963 7% -103,433-86,590-90,812-83,986-91,364 Έξοδα προσωπικού -184, ,794 13% -49,630-46,041-45,656-43,379-42,470 Έξοδα διοίκησης -77,536-64,935 19% -22,680-18,805-16,591-19,460-14,581 Αποσβέσεις -20,606-33,989-39% -5,410-5,109-5,942-4,145-13,087 Πρόβλεψη για αποµείωση των χορηγήσεων -81,973-80,245 2% -25,712-16,636-22,623-17,002-21,226 Μερίδο κέρδους από συνδεδεµένες 2,551 2,457 4% 674 1, Κέρδος πριν από τη φορολογία 206, ,855 95% 49,590 54,039 37,419 41,750 35,616 Φορολογία -30,725-29,929 3% -9,935-9,450-5,701-5,639-13,946 Κέρδος µετά από τη φορολογία 175,724 75, % 39,655 44,589 31,718 36,111 21,670 Κέρδος που αναλογεί στους µετόχους 148,862 73, % 40,574 42,229 31,017 35,043 21,236 Κέρδος ανά µετοχή - που αναλογεί στους µετόχους % Απόδοση Στοιχείων Ενεργητικού 1.08% 0.66% 1.08% 1.05% 1.02% 1.11% 0.66% Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο 2.86% 2.92% 2.86% 2.80% 2.78% 2.86% 2.92% είκτης εξόδων προς έσοδα 49.73% 58.77% 51.01% 50.17% 53.35% 53.39% 55.46% Cost of risk (annualized) 0.93% 1.08% 0.93% 0.89% 0.97% 0.86% 1.08% Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων 20.06% 13.12% 20.06% 19.50% 17.69% 17.10% 13.12% ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR STANDALONE: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 31 εκ Sep Jun Mar Dec-05 Ανάλυση Χορηγήσεων Καταναλωτικά δάνεια 1,411 1,398 1,358 1,407 1,161 22% Ενυπόθηκα δάνεια 1,457 1,373 1,300 1,196 1,134 28% Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις 2,674 2,450 2,347 2,139 2,288 17% Μεγάλες Επιχειρήσεις και Ναυτιλιακά 3,261 3,255 3,216 3,175 2,880 13% Σύνολο πριν τις προβλέψεις 8,803 8,476 8,221 7,917 7,463 18% Πρόβλεψη για αποµείωση χορηγήσεων % Σύνολο µετά τις προβλέψεις 8,273 7,874 7,631 7,343 6,910 20% Καθαρό επιτοκιακό κέρδος χορηγήεσων 2.14% Καταθέσεις 11, , , , , % Καθαρό επιτοκιακό κέρδος καταθέσεων 1.69% Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 15, , , , , % Χρηµ/κά περ.στοιχεία που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων % Επενδυτικό Χαρτοφυλάκιο 1, , , , , % Σύνολο ιδίων κεφαλαίων % 10

11 ΟΜΙΛΟΣ MFG STANDALONE: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ποσά σε Ευρώ Τριµ Τριµ Τριµ Τριµ Τριµ. 05 Έσοδα από εργασίες 446,889 72, % 320,665 42,254 35,936 48,034 17,770 Καθαρά έσοδα από τόκους 19,216 12,101 59% 6,700 3,517 3,903 5,095 3,730 ικαιώµατα και προµήθειες 48,230 22, % 6,516 4,783 16,702 20,229 9,263 Μερίσµατα 4,366 6,225-30% , Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 374,370 30, % 306,903 33,537 12,008 21,922 4,292 Άλλα έσοδα % Λειτουργικά έξοδα -84,671-31, % -56,358-10,033-9,372-8,909-9,884 Έξοδα προσωπικού -25,705-16,443 56% -9,469-5,972-5,198-5,064-4,932 Έξοδα διοίκησης -42,467-10, % -33,417-2,925-3,199-2,927-2,810 Αποσβέσεις -1,314-1,082 21% Πρόβλεψη για αποµείωση των χορηγήσεων -15,185-3, % -12, ,876 Μερίδο κέρδους από συνδεδεµένες 580 1,300-55% Κέρδος πριν από τη φορολογία 362,797 42, % 264,700 32,327 25,762 40,008 8,200 Φορολογία -115,020-9, % -94,141-8,144-5,822-6,913-1,743 Κέρδος µετά από τη φορολογία 247,777 32, % 170,559 24,184 19,940 33,095 6,457 Κέρδος που αναλογεί στους µετόχους 242,984 29, % 169,859 23,259 18,748 31,118 5,415 Κέρδος ανά µετοχή - που αναλογεί στους µετόχους % Απόδοση Στοιχείων Ενεργητικού 10.99% 2.95% 25.87% 4.08% 3.66% 7.23% 2.09% Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο 1.22% 1.34% 1.43% 0.92% 1.07% 1.43% 1.46% είκτης εξόδων προς έσοδα 15.55% 38.86% 13.55% 21.66% 24.06% 17.16% 45.06% Cost of risk (annualized) 1.52% 0.68% 5.15% 0.40% 0.39% 0.43% 1.37% Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων 33.76% 12.92% 82.26% 13.35% 10.98% 18.49% 8.43% ΟΜΙΛΟΣ MFG STANDALONE: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 31 εκ Sep Jun Mar Dec-05 Ανάλυση Χορηγήσεων Καταναλωτικά δάνεια % Ενυπόθηκα δάνεια % Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις % Μεγάλες Επιχειρήσεις και Ναυτιλιακά % Σύνολο πριν τις προβλέψεις 1, % Πρόβλεψη για αποµείωση χορηγήσεων % Σύνολο µετά τις προβλέψεις 1, % Καθαρό επιτοκιακό κέρδος χορηγήεσων 2.38% 2.48% 2.66% 2.80% 3.13% Καταθέσεις Καταθέσεις όψεως και ταµιευτηρίου % Προθεσµιακές καταθέσεις % Σύνολο 1, , , % Καθαρό επιτοκιακό κέρδος καταθέσεων -0.21% -0.22% -0.23% -0.24% -0.29% Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 2, , , , , % Χρηµ/κά περ.στοιχεία που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων % Επενδυτικό Χαρτοφυλάκιο % Σύνολο ιδίων κεφαλαίων % 11

12 ΟΜΙΛΟΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ STANDALONE: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ INCOME STATEMENT Ποσά σε Ευρώ Τριµ Τριµ Τριµ Τριµ Τριµ. 05 Έσοδα από εργασίες 158, ,611 13% 44,878 37,419 39,252 37,393 36,138 Καθαρά έσοδα από τόκους 103,438 95,320 9% 27,343 25,863 27,263 22,969 23,252 ικαιώµατα και προµήθειες 42,321 34,319 23% 12,049 8,405 9,764 12,103 9,060 Μερίσµατα % Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 9,148 5,408 69% 3,608 2,716 1,228 1,597 1,954 Άλλα έσοδα 3,869 5,389-28% 1, ,869 Λειτουργικά έξοδα -133, ,654 17% -37,464-30,168-31,999-33,743-33,169 Έξοδα προσωπικού -70,064-62,863 11% -18,567-16,581-18,132-16,784-17,321 Έξοδα διοίκησης -34,859-28,236 23% -10,987-8,165-7,835-7,873-8,948 Αποσβέσεις -8,777-7,385 19% -3,413-1,825-1,793-1,746-2,055 Πρόβλεψη για αποµείωση των χορηγήσεων -19,675-15,170 30% -4,497-3,597-4,240-7,341-4,846 Μερίδο κέρδους από συνδεδεµένες % Κέρδος πριν από τη φορολογία 25,567 26,949-5% 7,040 7,376 7,403 3,749 2,961 Φορολογία -5,738-8,378-32% -1,097-1,708-1,763-1,170-2,062 Κέρδος µετά από τη φορολογία 19,829 18,571 7% 5,943 5,667 5,639 2, Κέρδος που αναλογεί στους µετόχους 18,382 18,085 2% 5,429 5,550 5,449 1, Κέρδος ανά µετοχή - που αναλογεί στους µετόχους % Απόδοση Στοιχείων Ενεργητικού 0.56% 0.59% 0.64% 0.64% 0.65% 0.30% 0.29% Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο 2.99% 3.30% 3.04% 3.00% 3.19% 2.73% 2.86% είκτης εξόδων προς έσοδα 71.54% 70.04% 73.46% 71.01% 70.72% 70.61% 78.38% Cost of risk (annualized) 0.72% 0.64% 0.66% 0.56% 0.69% 1.24% 1.37% Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων 7.33% 7.88% 8.39% 8.80% 8.80% 3.19% 1.49% ΟΜΙΛΟΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ STANDALONE: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 31 εκ Sep Jun Mar Dec-05 Ανάλυση Χορηγήσεων Καταναλωτικά δάνεια % Ενυπόθηκα δάνεια % Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις % Μεγάλες Επιχειρήσεις και Ναυτιλιακά % Σύνολο πριν τις προβλέψεις 2, , , , , % Πρόβλεψη για αποµείωση χορηγήσεων % Σύνολο µετά τις προβλέψεις 2, , , , , % Καθαρό επιτοκιακό κέρδος χορηγήεσων 3.06% 3.18% 3.36% 3.43% 3.75% Καταθέσεις Καταθέσεις όψεως και ταµιευτηρίου % Προθεσµιακές καταθέσεις % Σύνολο 2, , , , , % Καθαρό επιτοκιακό κέρδος καταθέσεων 0.54% 0.45% 0.37% 0.30% 0.11% Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 3, , , , , % Χρηµ/κά περ.στοιχεία που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων % Επενδυτικό Χαρτοφυλάκιο % Σύνολο ιδίων κεφαλαίων % 12

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 26 Μαΐου Αποτελέσματα α τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του α τριμήνου διαμορφώθηκαν σε 71 εκατ. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 181.5 εκατ. το α τρίμηνο, ενισχυμένα

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2006

Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2006 Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 132% αύξηση στα κέρδη µετά τη φορολογία 58% αύξηση στα κέρδη πριν τις προβλέψεις Λευκωσία, 11 Μαϊου Το Συγκρότηµα

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα β τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα β τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 30 Αυγούστου Αποτελέσματα β τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 77.1 εκατ. το α εξάμηνο και 3.6 (1) εκατ. το β τρίμηνο. Συμμετοχή της Τράπεζας στο

Διαβάστε περισσότερα

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 ελτίο τύπου 25 Φεβρουαρίου 2010 Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 Τα καθαρά κέρδη του Οµίλου που αναλογούν στους µετόχους διαµορφώθηκαν σε 30.0 εκατ. το δ τρίµηνο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Κέρδη πριν τις προβλέψεις 165 εκατ. (+46% έναντι α τριμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-08 Ιουν-07 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 149.660 163.075 (8%) Σύνολο εξόδων 78.363 77.649 1% Μερίδιο από συνδεδεµένη εταιρεία -- 1.575

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση. προς επενδυτές

Παρουσίαση. προς επενδυτές 1 εκεµβρίου 2006 Σύνοψη Συγκροτήµατος Στρατηγική και Βασικοί παράγοντες κερδοφορίας Σηµαντικά οικονοµικά στοιχεία Παράρτηµα 1 Παρουσίαση Παράρτηµα 2 προς επενδυτές Σελίδα 1 1 εκεµβρίου 2006 Σύνοψη Συγκροτήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ Νοεμβρίου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ Νοεμβρίου 2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ 2012 28 Νοεμβρίου 2012 - Ο ΟΜΙΛΟΣ ΛΑΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΕ ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ - ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αθήνα, 6 Μαΐου 2008 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 5,7% σε 215εκ. Ενίσχυση Οργανικών προ φόρων Κερδών κατά 24,2% σε 234εκ. Πενταπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων σε 177εκ. το Δ τρίμηνο, από 148εκ. το Γ τρίμηνο του 2013 και 84εκ. το Δ τρίμηνο του 2012. Αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία % εκ-07 εκ-06 Μεταβολή εκ-07 εκ-06 '000 '000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 25 Φεβρουαρίου 2011 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία εκ-10 εκ-09 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 A τρίμηνο 2011 Ικανοποιητική κερδοφορία Κέρδη πριν τις προβλέψεις 172 εκατ. Κέρδη μετά τη φορολογία 71 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2016 1 Καθαρά Κέρδη 46εκ. το Β τρίμηνο και 106εκ. το Α εξάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1,3% έναντι του Α τριμήνου σε 388εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 7 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 8,0% το Γ τρίμηνο. Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3,7% το Γ τρίμηνο και 11,4% σε συγκρίσιμη βάση το εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

Επίτευξη στόχων για το 2010 Κέρδη μετά τη φορολογία 306 εκατ. Διατήρηση υγιούς ρευστότητας με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 84%

Επίτευξη στόχων για το 2010 Κέρδη μετά τη φορολογία 306 εκατ. Διατήρηση υγιούς ρευστότητας με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 84% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 και Εκτίμηση Κερδών για το 2011 Επίτευξη στόχων για το 2010 Κέρδη μετά τη φορολογία 306 εκατ. Διατήρηση υγιούς

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη μεγεθών και αυξημένη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία στα πλαίσια των στόχων για το έτος. Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 83%

Ανάπτυξη μεγεθών και αυξημένη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία στα πλαίσια των στόχων για το έτος. Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 83% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 Ανάπτυξη μεγεθών και αυξημένη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία στα πλαίσια των στόχων για το έτος Κέρδη πριν τις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005 Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005 υναµική Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 47,4% σε 501εκ. έναντι στόχου 450εκ. ιανοµή Μερίσµατος 0,90 ανά µετοχή και δωρεάν µετοχών 2 νέες στις 10 παλαιές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Σημαντική αύξηση κερδοφορίας o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 219 εκατ., ετήσια αύξηση 25% o Κέρδη μετά τη φορολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη µετά από φόρους (εκατ ευρώ)

Κέρδη µετά από φόρους (εκατ ευρώ) 0,40 Κέρδη ανά µετοχή, µετά από φόρους +11,0% 0,36 ΑΥΞΗΣΗ 11,0% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟ 2002 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τα προ φόρων κέρδη του Οµίλου το 2002 διαµορφώθηκαν σε 115,1 εκατ ευρώ, έναντι

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2012

Αποτελέσματα Έτους 2012 Αποτελέσματα Έτους Αύξηση καταθέσεων κατά 2,7δισ. το Β εξάμηνο του και μείωση εξάρτησης από το Ευρωσύστημα κατά 13δισ. τους τελευταίους 8 μήνες. Το σύνολο καταθέσεων εξωτερικού υπερέβη το σύνολο των δανείων.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2011

Αποτελέσματα Έτους 2011 Αποτελέσματα Έτους 2011 Ικανοποιητικά Λειτουργικά Αποτελέσματα (- 29εκ.) το 2011, παρά τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας Συνολικές Ζημιές Μετά από Φόρους 5,5δισ., εκ των οποίων 4,6δισ. από το PSI

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας Τα αποτελέσματα του 2008 επηρεάστηκαν σημαντικά από το επιδεινούμενο οικονομικό περιβάλλον.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα Έμφαση στην Ποιότητα Ενεργητικού και Ιδίων Κεφαλαίων Ποιότητα ενεργητικού, επάρκεια κεφαλαίων, υψηλή ρευστότητα, σημαντική συγκράτηση δαπανών ήταν οι προτεραιότητές μας για το α τρίμηνο 2009, με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Αθήνα - 27 Μαΐου 2011 Δηλώσεις Διοίκησης «Η πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ενίσχυσε τον ισολογισμό και βελτίωσε τους δείκτες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Σηµαντική αύξηση των κερδών µετά από φόρους, στα 85 εκατ., έναντι ζηµιών τις 10 προηγούµενες ετήσιες χρήσεις. - Ο δείκτης

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»), σε συνεδρία του στις 27

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ Βασικά oικονοµικά στοιχεία 2005 Μεταβολή 2005 Σύνολο καθαρών εσόδων 103.850 84.742

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές αλλά διαχειρίσιμες ζημιές λόγω Ελλάδας και αυξημένη οργανική κερδοφορία

Σημαντικές αλλά διαχειρίσιμες ζημιές λόγω Ελλάδας και αυξημένη οργανική κερδοφορία ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31.12.2011 Σημαντικές αλλά διαχειρίσιμες ζημιές λόγω Ελλάδας και αυξημένη οργανική κερδοφορία

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015 3 Νοεμβρίου Οικονομικά Στοιχεία Τριμήνου Αύξηση των κερδών προ προβλέψεων κατά 8,4% έναντι του Β τριμήνου σε 230εκ. Ανθεκτικότητα καθαρών εσόδων από τόκους (-1,8% στο τρίμηνο) παρά τους κεφαλαιακούς ελέγχους.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Οριακή κερδοφορία για τους πρώτους έξι μήνες Στο 61% τα ΜΕΔ Παραμένουν η μεγαλύτερη πρόκληση Ενθαρρυντικές οι εξελίξεις στην αγορά ακινήτων Θετικό το μομέντουμ

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005 ALPHA BANK Αποτελέσµατα Α τριµήνου Αθήνα, 29 Ιουνίου Το Χρηµατοοικονοµικό Περιβάλλον Ικανοποιητικό χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον Αµετάβλητα βραχυπρόθεσµα επιτόκια Υψηλοί ρυθµοί πιστωτικής επέκτασης Ταχεία

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Κέρδη 85,1 εκατ. µετά από φόρους πέτυχε η GENIKI Bank στο εννεάµηνο του 2014, έναντι ζηµιών τις 10 προηγούµενες ετήσιες χρήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2011

Αποτελέσματα Έτους 2011 Αποτελέσματα Έτους 2011 Ικανοποιητικά Λειτουργικά Αποτελέσματα (- 29εκ.) το 2011, παρά τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας Συνολικές Ζημιές Μετά από Φόρους 5,5δισ., εκ των οποίων 4,6δισ. από το PSI

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 31.12.2005 31.12.2004 Διαφοροποίηση σε % έτους 2005 έναντι του έτους 2004 % Κύκλος εργασιών 15.018.396 14.827.278 1% Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

# + ε ) ε V S T N U U N Y Z [ [ \ ] ^ ] ι ` a b W \ ` c d e X ` f S K 4 ι D υ A J J :! " # ε % " & # ( ) " ) * ( ε +, # ( -. / ) 0,., )

# + ε ) ε V S T N U U N Y Z [ [ \ ] ^ ] ι ` a b W \ ` c d e X ` f S K 4 ι D υ A J J :!  # ε %  & # ( )  ) * ( ε +, # ( -. / ) 0,., ) To Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο Ελλάδος συνέχισε και κατά το Α! Τρίµηνο του 2007 την επιτυχή πορεία αύξησης, τόσο των βασικών µεγεθών του ισολογισµού του, όσο και της περαιτέρω διεύρυνσης του µεριδίου της αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011

Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 Ανακοίνωση Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα διαφοροποιημένα από τα προκαταρκτικά λόγω της οριστικοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 30/11/2011

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 30/11/2011 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Σε αρνητικό έδαφος κινήθηκε ο Γενικός είκτης του Χ.Α. φτάνοντας στις 661,52 µονάδες (-0,81%), παρά την ανοδική κίνηση των κυριότερων ευρωπαϊκών αγορών. Η αξία των συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 90% Υψηλή ποιότητα χαρτοφυλακίου Δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων 3,8%

Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 90% Υψηλή ποιότητα χαρτοφυλακίου Δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων 3,8% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008 Κέρδη μετά τη φορολογία 502 εκατ. Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 90% Υψηλή ποιότητα χαρτοφυλακίου

Διαβάστε περισσότερα

Δηλώσεις Διοίκησης. Συνεπής Επίτευξη Στόχων: Κερδοφορία, Μείωση NPEs και NPLs, Βελτίωση Ρευστότητας

Δηλώσεις Διοίκησης. Συνεπής Επίτευξη Στόχων: Κερδοφορία, Μείωση NPEs και NPLs, Βελτίωση Ρευστότητας Συνεπής Επίτευξη Στόχων: Κερδοφορία, Μείωση NPEs και NPLs, Βελτίωση Ρευστότητας ηλώσεις ιοίκησης «Με ικανοποίηση διαπιστώνω πως η Τράπεζα Πειραιώς συνεχίζει να σημειώνει ουσιαστική πρόοδο. Η Τράπεζα εργάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 Οι πρωτοβουλίες μείωσης των εξόδων επιφέρουν ικανοποιητικά αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας A Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 σε εκατ. Α 6μηνο 2008 Α 6μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ * 835 724 +15% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες 510 478

Διαβάστε περισσότερα

Alpha Bank Cyprus. Αποτελέσματα

Alpha Bank Cyprus. Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Αποτελέσματα 2015 26.4.2016 Αποτελέσματα 2015 Οικονομικά Στοιχεία Ισχυρή Κεφαλαιακή θέση με δείκτη μεταβατικών κεφαλαίων κοινών μετοχών κατηγορίας 1 (CET1) στο 17,5%. Ο δείκτης βελτιώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2007

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2007 Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2007 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2007 Ταχεία Ανάπτυξη Εργασιών στην Ελλάδα και το Εξωτερικό o o Αύξηση Χορηγήσεων κατά 33,5% για τον Όμιλο και 160% στη Νέα Ευρώπη Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012

Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 Κερδοφορία o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 517 εκατ. (µείωση 15% σε σχέση µε την περσινή περίοδο) o Ζηµιές

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το Τα υψηλότερα ετήσια Λειτουργικά Κέρδη προ προβλέψεων των δύο τελευταίων χρόνων Η συνδυασμένη

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ Δελτίο Τύπου, 29.08.14 2014 Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών Αποτελέσματα 4 ου 3μήνου 2014 Τα επαναλαμβανόμενα προ φόρων και προβλέψεων κέρδη (εξαιρουμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Ισόρροπη και σταθερή ανάπτυξη των οικονοµικών µεγεθών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Περαιτέρω βελτίωση των περιθωρίων κέρδους

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2010

Αποτελέσματα Έτους 2010 Αποτελέσματα Έτους 2010 Καθαρά κέρδη Ομίλου 113εκ. 1 το 2010, μειωμένα κατά 69% έναντι του 2009 Βελτίωση κερδών από την Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη στα 32εκ. το 2010 έναντι ζημιών 44εκ. το 2009

Διαβάστε περισσότερα

Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2011

Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2011 Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα Εννεαµήνου Συστηµατική Υλοποίηση του Λειτουργικού Μετασχηµατισµού Ανάληψη προβλέψεων αποµείωσης οµολόγων ύψους 843,9 εκ. 29 Νοεµβρίου Προβλέψεις αποµείωσης των κρατικών οµολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή Ετήσια Αποτελέσματα Ομίλου GENIKI Bank Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η GENIKI Bank βελτίωσε σταδιακά το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων Ομίλου

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων Ομίλου Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων Ομίλου Τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων του Ομίλου το 2ο 3μηνο 2016 αυξήθηκαν ετησίως 48% στα 362 εκατ. Με προσαρμογή για τα έκτακτα στοιχεία, η αύξηση ήταν 10% ετησίως στα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 9µήνου 2004

Αποτελέσµατα 9µήνου 2004 Αποτελέσµατα 9µήνου Σηµαντική βελτίωση των οικονοµικών µεγεθών, που υποδηλώνει την επιτυχηµένη αναπτυξιακή στρατηγική και πορεία του οµίλου τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό Βασικά Χρηµατοοικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Κυπριακές Λίρες Βασικά Οικονοµικά στοιχεία 2005 2004 Μεταβολή 2005 2004

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά Οικονοµικά Αποτελέσµατα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ]

Προκαταρκτικά Οικονοµικά Αποτελέσµατα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ] Προκαταρκτικά Οικονοµικά Αποτελέσµατα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [29.2.2016] Κύριες εξελίξεις - Ισχυρή Κεφαλαιακή Θέση µε δείκτη κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) 17,5% την 31.12.2015

Διαβάστε περισσότερα

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Επεξηγηµατική κατάσταση 1-2 Μη ελεγµένη ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 145 12 95 Κέρδη µετά από φόρους αναλογούντα στους µετόχους 142,5 4,4% 11,5 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 24 ΑΥΞΗΣΗ 4,4% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Η ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΕΠΙ ΟΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 3ΜΗΝΟΥ 2008

ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 3ΜΗΝΟΥ 2008 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ 2008 ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ 138,5 ΕΚΑΤ «H δυναμική πορεία του Ομίλου Πειραιώς συνεχίσθηκε και το 1 ο 3μηνο του 2008, παρά το ευμετάβλητο διεθνές περιβάλλον. Ο ρυθμός αύξησης των καταθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 95% σε επίπεδο Ομίλου, και 83% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Σύνοψη εξελίξεων και οικονοµικών µεγεθών για το 1 ο Εξάµηνο 2015 Παρατηρείται αυξηµένη αβεβαιότητα σε οικονοµικό και πολιτικό επίπεδο που επηρέασαν αρνητικά τα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας 6μηνο 2007 Αθήνα, 30 Αυγούστου 2007 +61% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 878 εκατ. σε εκατ. 6μηνο 07 6μηνο 06 % Καθαρά κέρδη 878 546 +61% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 104% σε επίπεδο Ομίλου και 95% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

0114/00011892/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY

0114/00011892/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY 0114/00011892/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα α τριμήνου 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd Επισυνάπτουμε ανακοίνωση και αποτελέσματα για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα έτους 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα έτους 2013 31 Μαρτίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα έτους 2013 Σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών στα 62,0εκ έναντι 29,1εκ το 2012 Οι ενοποιημένες πωλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση. Στρατηγική και Στόχοι για την τριετία Στόχος κερδών για το 2007: 240 εκατ. ( 415 εκατ.), αύξηση 31%

Ανακοίνωση. Στρατηγική και Στόχοι για την τριετία Στόχος κερδών για το 2007: 240 εκατ. ( 415 εκατ.), αύξηση 31% Ανακοίνωση Στρατηγική και Στόχοι για την τριετία 2007-2009 Στόχος κερδών για το 2007: 240 εκατ. ( 415 εκατ.), αύξηση 31% Στόχοι µέχρι το 2009: Ετήσιος ρυθµός αύξησης κερδών µετά τη φορολογία πέραν του

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2004 ΑΥΞΗΣΗ 36,7% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2004 ΑΥΞΗΣΗ 36,7% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Κέρδη µετά από φόρους αναλογούντα στους µετόχους 35 3 25 +36,7% 2 35, 15 25,6 1 5 Μεγέθη Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς 24 23 Ταµείο & ιαθέσιµα στην ΤτΕ 337 462 Απαιτήσεις από τράπεζες 4 196 Χορηγήσεις 11.284

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας 9μηνο 2007 Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2007 +66% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 313 εκατ. σε εκατ. 9μηνο 07 9μηνο 06 % Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 313 791 +66% Καθαρά κέρδη από

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2012

Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2012 Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2012 Κερδοφορία o Ικανοποιητική οργανική κερδοφορία με κέρδη πριν τις προβλέψεις 360 εκατ. (μείωση 6% σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Τόκοι εισπρακτέοι 364.350 Τόκοι πληρωτέοι (160.877) Καθαρά έσοδα από τόκους 203.473 Έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες 16.244

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα 1 ου 3μήνου Δηλώσεις Διοίκησης. Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος ΔΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα 1 ου 3μήνου Δηλώσεις Διοίκησης. Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος ΔΣ Αποτελέσματα 1 ου 3μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης «Τα προγράμματα κεφαλαιακής ενίσχυσης των 4 συστημικών τραπεζών της χώρας, τα οποία έχουν δρομολογηθεί και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός των επόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β & Γ Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Β & Γ Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Β & Γ Τριμήνου Συνολικές ζημιές 6δισ. από το PSI μετά την επαναγορά ομολόγων. Ενέργειες της Τράπεζας για την οργανική ενίσχυση των κεφαλαίων της 1,9δισ. σωρευτικά από την αρχή της κρίσης.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2013

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2013 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2013 Οικονομικά Αποτελέσματα: Θετική κερδοφορία για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο γεγονός που αποτελεί ένδειξη της βελτίωσης του οικονομικού κλίματος Κέρδη α τριμήνου 2013

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»),

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Β Τρίμηνο 2015

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Β Τρίμηνο 2015 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Β Τρίμηνο 2015 Ικανοποιητική ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις στο 98% στην Ελλάδα, ο καλύτερος του κλάδου Δάνεια προς καταθέσεις στο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Οικονομικά στοιχεία 2007 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2008 +70% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 678 εκατ. * σε εκατ. 2007 2006 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 678 990 +70% Καθαρά κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 205 Δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων CET σχεδόν αμετάβλητος σε τριμηνιαία βάση παρά την πίεση στα εγχώρια έσοδα λόγω της εκτεταμένης τραπεζικής αργίας

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 24 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ενοποιηµένος Λογαριασµός Αποτελεσµάτων πρώτου τριµήνου 24 2 Ενοποιηµένος Ισολογισµός στις

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Περαιτέρω Ενίσχυση των Υψηλών Χρηµατοοικονοµικών εικτών και Θωράκιση του Ισολογισµού - Βελτίωση του Λειτουργικού

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα A Εξαμήνου 2016

Αποτελέσματα A Εξαμήνου 2016 Alpha Bank Cyprus Αποτελέσματα A Εξαμήνου 2016 26.8.2016 Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2016 Οικονομικά Στοιχεία Ισχυρή Κεφαλαιακή θέση με δείκτη μεταβατικών κεφαλαίων κοινών μετοχών κατηγορίας I (CET I) 16,8%

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα έτους 2006 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 626 εκατ. (+24,6%) Μέρισµα Ευρώ 0,75 ανά µετοχή (+25,0%)

Αποτελέσµατα έτους 2006 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 626 εκατ. (+24,6%) Μέρισµα Ευρώ 0,75 ανά µετοχή (+25,0%) Αποτελέσµατα έτους 2006 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 626 εκατ. (+24,6) Μέρισµα Ευρώ 0,75 ανά µετοχή (+25,0) Η επιτυχηµένη πορεία µας συνεχίσθηκε και το 2006 µε τα αποτελέσµατα να υπερβαίνουν τις προσδοκίες µας. Η

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση Ισολογισμού, Καθαρά Κέρδη Ομίλου 219 εκ

Ενίσχυση Ισολογισμού, Καθαρά Κέρδη Ομίλου 219 εκ AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 20 Ενίσχυση Ισολογισμού, Καθαρά Κέρδη Ομίλου 219 εκ Αθήνα - 19 Νοεμβρίου 20 Δήλωση Προέδρου Δ.Σ., Μιχάλη Σάλλα Η συμπλήρωση ενός έτους από την πλήρη εκδήλωση της οικονομικής κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015

Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015 Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015 Τα Οικονομικά Αποτελέσματα της Alpha Bank Cyprus Ltd του α εξαμήνου 2015 εμφάνισαν ζημίες μετά από φόρους ύψους Ευρώ 15,1 εκατ. σε σύγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α εξαμήνου 2007 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 454 εκατ. (+48,4%)

Αποτελέσματα Α εξαμήνου 2007 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 454 εκατ. (+48,4%) Αποτελέσματα Α εξαμήνου 2007 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 454 εκατ. (+48,4%) Το 2007 αποτελεί έτος ορόσημο για την Alpha Bank, καθώς δημιουργούμε μία σταθερή λειτουργική βάση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, όπου το Δίκτυό

Διαβάστε περισσότερα

Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες

Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δηλώσεις Διοίκησης Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες αρνητικές επιπτώσεις στα οικονομικά αποτελέσματα και στα ίδια

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012

Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 Ανακοίνωση Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 Κύρια στοιχεία λογαριασμού αποτελεσμάτων o Ζημιές μετά τη φορολογία 2.214 εκατ. (έναντι 1.359 εκατ. το 2011) o Κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014

Προκαταρκτικά Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 Ανακοίνωση Έκθεση και Επεξηγηματική Κατάσταση Αποτελεσμάτων Προκαταρκτικά Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου Λευκωσία, 25 Φεβρουαρίου 2015 Δήλωση Διευθύνοντος

Διαβάστε περισσότερα