Πανεπιστήμιο Πατρών, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. ιπλωµατική Εργασία : Διπλωματική Εργασία -1-

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πανεπιστήμιο Πατρών, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. ιπλωµατική Εργασία : Διπλωματική Εργασία -1-"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ιπλωµατική Εργασία : Η Επιτροπή της Βασιλείας και ο Κίνδυνος της Αγοράς ΕΛΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ Α.Μ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΟΓΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ : ΒΕΝΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΣΟΓΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ / Π ΠΑΤΡΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 Διπλωματική Εργασία -1-

2 Περιεχόµενα Πανεπιστήμιο Πατρών, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, ΠΕΡΙΛΗΨΗ..6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ορισµός του κινδύνου και της διαχείρισης κινδύνου Κατηγορίες κινδύνου ιαφορές µεταξύ κινδύνου αγοράς και πιστωτικού κινδύνου...14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΙΑ Η ανάγκη διαχείρισης των τραπεζικών κινδύνων Το Σύµφωνο της Βασιλείας Ι Το Σύµφωνο της Βασιλείας ΙΙ Στόχοι της Βασιλείας ΙΙ Διπλωματική Εργασία -2-

3 2.3.2 Χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της Βασιλείας ΙΙ Οι τρεις πυλώνες της Βασιλείας II Πυλώνας 1: Κεφαλαιακές απαιτήσεις Πυλώνας 2: ιαδικασία εποπτικής αξιολόγησης Πυλώνας 3: Πειθαρχία της Αγοράς Η Κοµητεία της Βασιλείας και η επιστασία των Τραπεζών Νέο πλαίσιο κεφαλαιακής επάρκειας και Βασιλεία Κεφαλαιακή Επάρκεια και το νέο Πλαίσιο Εποπτείας των Τραπεζών..40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΞΙΑ ΣΕ ΚΙΝ ΥΝΟ Τι είναι κίνδυνος Μεγέθη µέτρησης κινδύνου Αξία σε κίνδυνο Παράδειγµα χρήσης ποσού VAR Πλεονεκτήµατα και Μειονεκτήµατα των VaR Models.. 46 Διπλωματική Εργασία -3-

4 3.5 Μέθοδοι υπολογισµού VaR Μέθοδος διακύµανσης συνδιακύµανσης ή Αναλυτική Προσέγγιση Μέθοδος ιστορικής προσοµοίωσης Προσοµοίωση Monde Carlo Θεωρία των Ακραίων τιµών - EVT Σύγκριση των µεθόδων υπολογισµού Τι αντιπροσωπεύει ο Var Συστηµατικός και µη κίνδυνος...55 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ εδοµένα Αποδόσεις ARCH/GARCH Μοντέλα E-GARCH Μοντέλα.. 63 Διπλωματική Εργασία -4-

5 4.3 Επανέλεγχος- Backtesting Υπόδειγµα Ρυθµού Αποτυχίας Έλεγχος Kupiec. 65 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Περιγραφικά στατιστικά µέτρα Αυτοσυσχέτιση GARCH / E-GARCH Μοντέλα Kupiec Test 86 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 91 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ.. 91 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 92 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ..100 Διπλωματική Εργασία -5-

6 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Πανεπιστήμιο Πατρών, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται µια εφαρµογή, η οποία αφορά την αξιολόγηση µετοχών και χαρτοφυλακίου. Προσεγγίζεται µια µέθοδος ιδιαίτερα γνωστή στον χρηµατοπιστωτικό τοµέα, µε την οποία γίνεται αποτίµηση της αξίας σε κίνδυνο, Value at Risk, που είναι εκτεθειµένες οι µετοχές και το χαρτοφυλάκιο, σύµφωνα µε τη συσχέτιση των αποδόσεων των περιουσιακών τους στοιχείων, αλλά και το συστηµατικό κίνδυνο αυτών σε σχέση µε τις γενικές τάσεις της αγοράς. Χρησιµοποιώντας τις αποδόσεις 3 µετοχών (Coca Cola, Intracom και Alpha Τράπεζα), αλλά και ενός χαρτοφυλακίου µετοχών από το ΧΑΑ, ο βασικός στόχος της παρούσας διατριβής είναι να γίνει µια συγκριτική ανάλυση της αξίας σε κίνδυνο (VaR) για ένα επενδυτή µε θέση αγοράς σε διάφορα επίπεδα εµπιστοσύνης και για δύο υποδείγµατα δεσµευµένης ετεροσκεδαστικότητας (GARCH και E-GARCH). Για αυτή την συγκριτική ανάλυση, χρησιµοποιείται µια µεθοδολογία για τον επανέλεγχο (Backtest) των παραπάνω υποδειγµάτων (Κupiec Τest). Διπλωματική Εργασία -6-

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Πανεπιστήμιο Πατρών, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η χρηµατοοικονοµική κρίση που βιώνουµε τους τελευταίους µήνες άρχισε να δηµιουργείται σταδιακά από το 2007, όταν διαφάνηκε η ανάγκη ανατίµησης του κινδύνου περιουσιακών στοιχείων που συνδέονται µε στεγαστικά δάνεια στην Αµερική. Ακολούθησε µετατροπή µεγάλου ποσοστού δανείων σε επισφάλειες, περιορισµός της ρευστότητας διάφορων χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων, αύξηση της µεταβλητότητας των τιµών και µετακύλιση της κρίσης και σε άλλους τοµείς της παγκόσµιας αγοράς χρήµατος και κεφαλαίου. Η παγκοσµιοποίηση αυτών των αγορών, σε συνδυασµό µε την αλµατώδη ανάπτυξη των πληροφοριακών συστηµάτων τις τελευταίες δεκαετίες, δηµιούργησαν ένα ευµετάβλητο οικονοµικό περιβάλλον, µε τις «τοπικές» κρίσεις να µην περιορίζονται στα στενά όρια µιας χώρας, αλλά να επιδρούν ανεξέλεγκτα σε παγκόσµιο επίπεδο. Είναι γνωστή η άποψη που εκφράζεται από πολλούς πλέον οικονοµολόγους, ότι «το πέταγµα µιας πεταλούδας στο Χονγκ Κονγκ είναι σε θέση να δηµιουργήσει τυφώνα στην Αµερική», που δηλώνει µε παραστατικό τρόπο το πόσο ευµετάβλητος είναι ο κόσµος µας και τι σηµαίνει χρηµατοπιστωτική κρίση και κρίση στις παγκόσµιες οικονοµικές δοµές. Αρκετοί οικονοµολόγοι άρχισαν να ξεσκονίζουν το «The Great Crash» του John Galbraith και να αντιπαραβάλουν τα σηµερινά δεδοµένα µε τις συνθήκες που οδήγησαν στη Μεγάλη Ύφεση του '30. Αυτό σηµαίνει, ότι έρχονται δύσκολες µέρες, όχι µόνο για το παγκόσµιο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, αλλά και για την ατοµική ευηµερία. Επίσης, σηµαίνει ότι οι πολιτικές των κρατών ή των κεντρικών τραπεζών θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στην έκβαση αυτής της κρίσης. Κλασσικές οικονοµικές θεωρίες τίθενται σε αµφισβήτηση, αφού η πράξη απέδειξε αδυναµία στην αντιµετώπιση των συνεπειών της κρίσης, αλλά και στην πρόβλεψη της διογκούµενης επέκτασής της, που επιδρά σαν «ντόµινο» στις οικονοµικές δοµές σε παγκόσµιο επίπεδο. Η διαχείριση κινδύνου (risk management), στον οποίο εκτίθενται τράπεζες, ασφαλιστικοί οργανισµοί, επιχειρήσεις κάθε µεγέθους, αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον στις µέρες µας και είναι ένα πεδίο γνώσης, συνεχώς εξελισσόµενο. Πώς αντιδρούν Διπλωματική Εργασία -7-

8 επιχειρήσεις και επενδυτές στους κινδύνους, πώς µπορεί να προβλεφθεί και αν είναι δυνατόν να εκτιµηθεί το ποσοστό της αξίας σε κίνδυνο, κατά πόσο υπάρχει αποστροφή στον κίνδυνο και πώς µπορεί κανείς να προβλέψει και να διαχειριστεί γενικά την µεταβλητότητα τιµών αποφεύγοντας την χρεοκοπία ; Στην εργασία αυτή εξετάζεται µια µέθοδος διαχείρισης κινδύνου, ιδιαίτερα γνωστή στον τραπεζικό χώρο, αλλά και αποδεκτή από τις εποπτικές αρχές, που αποτελεί την βάση δηµιουργίας πολλών υποδειγµάτων για την πρόβλεψη, κυρίως του κινδύνου αγοράς. Είναι η προσέγγιση value at risk (VaR) αξία σε κίνδυνο, που ποσοτικοποιεί τις ενδεχόµενες απώλειες χαρτοφυλακίου, λόγω µεταβολής των τιµών των περιουσιακών στοιχείων. Η δοµή της διπλωµατικής µου έχει ως εξής: στο δεύτερο κεφάλαιο, θα αρχίσω την ανάλυση µου µε µια πρώτη αναφορά στο σύµφωνο της Βασιλείας, τους τρεις πυλώνες που αυτό διαθέτει και τις προτάσεις του για την διαχείριση κινδύνων στα τραπεζικά ιδρύµατα. Στο τρίτο κεφάλαιο, προσεγγίζεται η έννοια Value at Risk «αξία σε κίνδυνο» και αναφέρονται οι τρόποι υπολογισµού του. Στο τέταρτο κεφάλαιο, παρουσιάζονται οι οικονοµετρικοί έλεγχοι (µεθοδολογία) και τα µοντέλα που θα χρησιµοποιήσουµε για τα δεδοµένα µας. Στο πέµπτο κεφάλαιο, παρουσιάζεται η εµπειρική εφαρµογή και τα αποτελέσµατα των µοντέλων. Τέλος, ακολουθεί ο επίλογος µε τα συµπεράσµατα και τις µελλοντικές µελέτες που µπορούν να ερευνηθούν. 1.1 Ορισµός του κινδύνου και της διαχείρισης κινδύνου Στην ενότητα αυτή είναι σκόπιµο να αναφερθούµε στον ορισµό του κινδύνου γενικά και της διαχείρισης κινδύνου ειδικότερα, ώστε να γίνουν σαφείς αυτές οι δυο έννοιες και να µπορέσει να γίνει κατανοητή η παρακάτω ανάλυση. Ως κίνδυνος λοιπόν, µπορεί να ορισθεί : ο συνδυασµός της πιθανότητας ενός γεγονότος και των συνεπειών του. Σε όλους τους τύπους των δραστηριοτήτων, υπάρχει το ενδεχόµενο για γεγονότα και συνέπειες που συνιστούν ευκαιρίες προς όφελος (upside) ή απειλές της επιτυχίας (downside). Η ιαχείριση Κινδύνου, Διπλωματική Εργασία -8-

9 αναγνωρίζεται, όλο και περισσότερο, ότι έχει σχέση µε αµφότερες τις θετικές και τις αρνητικές πλευρές του κινδύνου. Οι κίνδυνοι που αντιµετωπίζει ένας οργανισµός και οι λειτουργίες του µπορεί να είναι αποτέλεσµα παραγόντων, αµφότερα εξωτερικών και εσωτερικών του οργανισµού. Ο Vaughan (1997) ορίζει τη διαχείριση κινδύνων, ως επιστηµονική προσέγγιση στην εξέταση των κινδύνων, για την πρόγνωση των πιθανών τυχαίων απωλειών και το σχεδιασµό και την εφαρµογή των διαδικασιών, που ελαχιστοποιούν την απώλεια. Σύµφωνα µε τους περισσότερους αναλυτές, η διαχείριση κινδύνου ορίζεται ως το σύνολο των στρατηγικών διαδικασιών, µε σκοπό να περιοριστεί ο κίνδυνος. Γενικά, οι στρατηγικές που υιοθετούνται περιλαµβάνουν τη µεταφορά του κινδύνου για ένα άλλο συµβαλλόµενο µέρος, την αποφυγή του κινδύνου, τη µείωση του αρνητικού αποτελέσµατος του κινδύνου, και την αποδοχή µερικών ή όλων των συνεπειών ενός ιδιαίτερου κινδύνου. Ο Vaughan (1997) κάνει την ενδιαφέρουσα παρατήρηση, ότι ολόκληρη η ιστορία των ανθρώπινων ειδών είναι µια αέναη έκθεση στον κίνδυνο. Ο McLorrain (2000) κάνει την ενδιαφέρουσα παρατήρηση, ότι «ο αρχικός διαχειριστής κινδύνων είναι µητέρα φύση», επειδή τα φυσικά συστήµατα (όπως, τα είδη και τα οικοσυστήµατα) ήταν σε θέση να επιζήσουν και να ευηµερήσουν µε την εξέταση των προκλήσεων που δέχονταν από τα εχθρικά αρπακτικά ζώα, ως την αλλαγή κλίµατος. Η διαχείριση κινδύνου είναι ο κεντρικός πυρήνας της διαχείρισης στρατηγικής κάθε οργανισµού. Είναι η διεργασία µε την οποία οι οργανισµοί προσεγγίζουν µεθοδικά τους κινδύνους που σχετίζονται µε τις δραστηριότητές τους, µε σκοπό την επίτευξη οφέλους σε κάθε δραστηριότητα σε κάθε χαρτοφυλάκιο των δραστηριοτήτων της. Το επίκεντρο της καλής διαχείρισης κινδύνου είναι η αναγνώριση και ο χειρισµός αυτών των κινδύνων. Στόχος της διαχείρισης είναι να προσθέσει τη µέγιστη αξία σε όλες τις δραστηριότητες του οργανισµού, να κατατάσσει την κατανόηση των πιθανών οφελών (upside) και απειλών (downside) όλων εκείνων των παραγόντων που µπορούν να επηρεάσουν τον οργανισµό, να αυξάνει την πιθανότητα επιτυχίας, και να µειώνει αµφότερα, την πιθανότητα αποτυχίας και την αβεβαιότητα επίτευξης των συνολικών στόχων του οργανισµού. Διπλωματική Εργασία -9-

10 Η διαχείριση κινδύνου θα έπρεπε να είναι µία συνεχής και αναπτυσσόµενη διεργασία, η οποία διατρέχει τη στρατηγική του οργανισµού και την υλοποίηση αυτής της στρατηγικής. Θα πρέπει να προσεγγίζει µεθοδικά όλους τους κινδύνους που περιβάλλουν τις παλαιότερες, τρέχουσες και ιδιαιτέρως τις µελλοντικές δραστηριότητες του οργανισµού. Πρέπει να είναι ενσωµατωµένη στην κουλτούρα του οργανισµού, µαζί µε µία αποτελεσµατική πολιτική και ένα πρόγραµµα µε επικεφαλή την ανώτερη διοίκηση. Πρέπει να µεταφράζει τη στρατηγική σε τακτικούς και επιχειρησιακούς στόχους, καθορίζοντας υπευθυνότητες σε κάθε επίπεδο του οργανισµού, µε κάθε διοικητικό στέλεχος και εργαζόµενο υπεύθυνο για τη διαχείριση του κινδύνου, ως µέρος της περιγραφής της εργασίας του. Υποστηρίζει την ευθύνη, την µέτρηση επίδοσης και την ανταµοιβή, έτσι ώστε να προωθείται η λειτουργική αποδοτικότητα σε όλα τα επίπεδα. Η διαχείριση κινδύνου προστατεύει και προσθέτει αξία στον οργανισµό και στους ενδιαφερόµενους (stakeholders), υποστηρίζοντας τους στόχους του οργανισµού, µε: την παροχή ενός πλαισίου στον οργανισµό, που καθιστά δυνατό µία µελλοντική δραστηριότητα, να λαµβάνει χώρα µε ένα σταθερό και ελεγχόµενο τρόπο. τη βελτίωση της λήψης αποφάσεων, του προγραµµατισµού και του καθορισµού προτεραιότητας, µέσω της ευρείας και δοµηµένης κατανόησης της επιχειρησιακής δραστηριότητας, της αστάθειας και των ευκαιριών / απειλών των έργων. την συµβολή σε µία πιο αποδοτική χρήση / κατανοµή του κεφαλαίου και των πόρων, εντός του οργανισµού. τη µείωση της µεταβλητότητας στις µη βασικές επιχειρησιακές περιοχές. την προστασία και βελτίωση των παγίων και της εικόνας της εταιρείας. Διπλωματική Εργασία -10-

11 την ανάπτυξη και την υποστήριξη των ανθρώπων και της βάσης γνώσης του οργανισµού. τη βελτιστοποίηση της λειτουργικής αποδοτικότητας. 1.2 Κατηγορίες κινδύνου Στο σηµείο αυτό, θα αναφερθούµε συνοπτικά στις κατηγορίες επενδυτικών κινδύνων που αντιµετωπίζουν τα τραπεζικά ιδρύµατα. Κάθε επένδυση σε χρηµατοοικονοµικά µέσα ενέχει κινδύνους, ο βαθµός των οποίων εξαρτάται από την φύση κάθε επένδυσης. Σύµφωνα µε τον ηµητρακόπουλο., τα είδη των κινδύνων που πιθανό να απασχολούν τους επενδυτές, επηρεάζονται από διάφορους παράγοντες, περιλαµβανοµένου του τρόπου δηµιουργίας ή δόµησης του προϊόντος. Κάθε επενδυτής, πρέπει να είναι βέβαιος ότι το προϊόν, στο οποίο επιθυµεί να επενδύσει, είναι κατάλληλο γι αυτόν, λαµβάνοντας υπόψη τα προσωπικά και οικονοµικά του δεδοµένα και το µέγεθος του κινδύνου που είναι σε θέση να αναλάβει. Οι σηµαντικότεροι κίνδυνοι είναι οι εξής: Κίνδυνος αγοράς Ο κίνδυνος αγοράς είναι ο κίνδυνος µεταβολής της αξίας µιας επένδυσης από µεταβολές σε γενικούς παράγοντες της αγοράς, όπως : ο χρηµατιστηριακός κίνδυνος ή ο κίνδυνος αλλαγής των τιµών των µετοχών. ο κίνδυνος επιτοκίου ή ο κίνδυνος αλλαγής των επιτοκίων. ο νοµισµατικός κίνδυνος ή ο κίνδυνος, πως οι συναλλαγµατικές ισοτιµίες θα αλλάξουν. ο κίνδυνος εµπορευµάτων, δηλαδή ο κίνδυνος της αλλαγής τιµών των εµπορευµάτων (όπως πετρέλαιο, µέταλλα). Διπλωματική Εργασία -11-

12 Οι επενδυτές σε χρηµατοοικονοµικά µέσα, διατρέχουν τον κίνδυνο να απολέσουν µέρος ή το σύνολο του κεφαλαίου τους, σε περίπτωση αρνητικής µεταβολής των τιµών. Πιστωτικός κίνδυνος Ο πιστωτικός κίνδυνος, είναι ο κίνδυνος ότι ο αντισυµβαλλόµενος σε µια οικονοµική συναλλαγή, θα παραλείψει να εκπληρώσει τη συµβατική υποχρέωσή του. εδοµένου ότι υπάρχουν πολλοί τύποι αντισυµβαλλοµένων και υποχρεώσεων, ο πιστωτικός κίνδυνος µπορεί να λάβει πολλές µορφές και να αναφερθεί µε πολλούς διαφορετικούς τρόπους, όπως «κίνδυνος αντισυµβαλλοµένου». Κίνδυνος ιακανονισµού Σε πολλά χρηµατιστήρια, την εκπλήρωση µιας συναλλαγής µπορεί να εγγυηθεί το χρηµατιστήριο ή ο οίκος εκκαθάρισης. Συνήθως, δεν υπάρχει κάποιος οίκος εκκαθάρισης για τα έξω-χρηµατιστηριακά προϊόντα (ΟΤC) παρόλο, που οι µη καταχωρηµένες µεταβιβάσιµες κινητές αξίες µπορούν να εκκαθαριστούν, µέσω ενός οίκου εκκαθάρισης. Ο κίνδυνος διακανονισµού αυξάνεται, όπου η εκκαθάριση των διαφορετικών µερών της συναλλαγής γίνεται σε διαφορετικές χρονικές ζώνες ή σε διαφορετικά συστήµατα διακανονισµού, όπου δεν υπάρχει η δυνατότητα συµψηφισµού. Αυτός ο κίνδυνος είναι ιδιαίτερα οξύς στις συναλλαγµατικές συναλλαγές και στις συµβάσεις ανταλλαγής νοµισµάτων. Λειτουργικός κίνδυνος Είναι ο κίνδυνος των αναποτελεσµατικών λειτουργιών µιας τράπεζας, µε επακόλουθο τη µείωση της ροής των εσόδων ή πιο συγκεκριµένα, ο κίνδυνος εµφάνισης ζηµιών από απάτη ή από έκτακτα έξοδα, όπως για παράδειγµα έξοδα για δικαστικό αγώνα, από πολυπλοκότητα εργασιών, από τεχνολογικές δυσλειτουργίες, από µεθόδους ασφάλειας, από λάθη προσωπικού και άλλες πιο εξειδικευµένες αιτίες. Ο λειτουργικός κίνδυνος αναφέρεται στις απώλειες που µπορεί να προκύψουν, λόγω της ανεπάρκειας των συστηµάτων και των εσωτερικών ελέγχων, των ανθρωπίνων σφαλµάτων, αποτυχιών της διοίκησης και ενδεχοµένων δυσχερειών, µεταξύ των Διπλωματική Εργασία -12-

13 βασικών παραγόντων της εταιρικής διοίκησης, δηλαδή των µετόχων, των διευθυντικών στελεχών ή των εκπροσώπων των εργαζοµένων. ηλαδή, είναι η πιθανότητα µεταβολής στα κέρδη ή στα ίδια κεφάλαια της τράπεζας, λόγω προβληµάτων στη λειτουργία ή και στην παροχή υπηρεσιών. Ένα σηµαντικό είδος λειτουργικού κινδύνου αφορά τον τεχνολογικό κίνδυνο, δηλαδή τον κίνδυνο βλάβης ή ανεπάρκειας των συστηµάτων τεχνολογίας πληροφορικής. Τούτο σηµαίνει, ότι υπάρχει ανάγκη προστασίας των συστηµάτων από ενδογενείς δυσχέρειες ή εξωτερικές παρεµβάσεις. Οι λειτουργικοί κίνδυνοι σχετίζονται µε την κακή λειτουργία των πληροφοριακών συστηµάτων, των συστηµάτων reporting, και των εσωτερικών κανόνων παρακολούθησης της διαχείρισης κινδύνου. Άλλες όψεις του λειτουργικού κινδύνου περιλαµβάνουν γεγονότα όπως, πυρκαγιές, σεισµούς ή άλλες φυσικές καταστροφές. Οι λειτουργικοί κίνδυνοι µπορούν να ταξινοµηθούν από αµελητέοι (για παράδειγµα, ο κίνδυνος βλάβης των φωτοτυπικών µηχανηµάτων), µέχρι ουσιαστικοί και σηµαντικοί (για παράδειγµα, κίνδυνος πτώχευσης, εξαιτίας του αναποτελεσµατικού διαχειριστικού ελέγχου, όπως στην περίπτωση της Τράπεζας Barings το 1995). Έτσι λοιπόν, οι λειτουργικοί κίνδυνοι µπορεί να εµφανιστούν: α) είτε, σε τεχνικό επίπεδο (technical risk). β) είτε, στο επίπεδο οργανωτικής δοµής της παρακολούθησης των κινδύνων. Κίνδυνος ρευστότητας Ο κίνδυνος ρευστότητας, είναι χρηµατοοικονοµικός κίνδυνος, που προκύπτει, λόγω της αβέβαιης ρευστότητας δηλαδή, του πόσο γρήγορα ένα χρηµατοοικονοµικό προϊόν µπορεί να πωληθεί και να µετατραπεί σε µετρητά, χωρίς να καταλήγει ο πωλητής να εισπράττει σηµαντικά µικρότερο ποσό από το ποσό της αρχικής επένδυσης. Ο κίνδυνος ρευστότητας επηρεάζεται κυρίως, από την προσφορά και ζήτηση που υπάρχει για το συγκεκριµένο προϊόν. Διπλωματική Εργασία -13-

14 Κίνδυνος Μόχλευσης Για τους επενδυτές, µόχλευση είναι η αγορά µε περιθώριο ασφαλείας ή η χρήση παραγώγων (όπως, τα δικαιώµατα προαίρεσης), για την αύξηση της απόδοσης της επένδυσής τους, χωρίς να χρειαστεί να την αυξήσουν. Η επένδυση µέσω µόχλευσης, µπορεί να αποβεί εξαιρετικά επικίνδυνη, διότι µπορεί να χάσει κανείς, όχι µόνο τα χρήµατά του, αλλά και τα χρήµατα που δανείστηκε. Κίνδυνος επιτοκίου Κίνδυνο επιτοκίου, ονοµάζουµε την µεταβολή στις αποδόσεις που µπορεί να υποστούν οι επενδυτές, εξαιτίας της ανόδου των επιτοκίων της αγοράς. Αύξηση των επιτοκίων, επιφέρει καθοδική πτώση στις τιµές των µετοχών, διότι ευνοεί τη µεταφορά κεφαλαίων από τις µετοχές στις εναλλακτικές µορφές επένδυσης, που δίδουν το επιτόκιο, ως αµοιβή και που φαίνονται τώρα πιο ελκυστικές. Ο κίνδυνος του επιτοκίου, χαρακτηρίζεται ως πηγή συστηµατικού κινδύνου, διότι οι αποφάσεις για τις µεταβολές των επιτοκίων παίρνονται συνολικά και επηρεάζουν την αγορά στο σύνολό της. Συναλλαγµατικός κίνδυνος Είναι ο κίνδυνος αρνητικού επηρεασµού της αποτίµησης µιας επένδυσης σε ξένο νόµισµα, λόγω της διακύµανσης των συναλλαγµατικών ισοτιµιών ιαφορές µεταξύ κινδύνου αγοράς και πιστωτικού κινδύνου Στην ενότητα αυτή, εξετάζουµε τις διαφορές που υπάρχουν µεταξύ πιστωτικού κινδύνου και κινδύνου αγοράς, µιας και αυτές οι δυο έννοιες συχνά συγχέονται. Η κύρια οµοιότητα µεταξύ του κινδύνου αγοράς και του πιστωτικού κινδύνου είναι ότι, και οι δύο µειώνουν τη συνολική αξία του χαρτοφυλακίου. Από την άλλη όµως πλευρά, υπάρχουν σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στον πιστωτικό κίνδυνο και τον κίνδυνο αγοράς. Οι διαφορές αυτές συνεπάγονται τη χρήση διαφορετικών στατιστικών µεθόδων, κατά τη διαδικασία διαχείρισης των κινδύνων. Διπλωματική Εργασία -14-

15 Πρώτον, οι στατιστικές παρατηρήσεις για τα καθυστερούµενα δάνεια και τις επισφαλείς απαιτήσεις είναι ασυνεχείς και δε συνιστούν οµαλές χρονολογικές σειρές. Αντιθέτως, οι παρατηρήσεις για τις µεταβολές στις τιµές των τίτλων παρουσιάζουν υψηλό βαθµό συνέχειας. Επιπλέον, η ασυµµετρία των παρατηρήσεων των αποδόσεων του χαρτοφυλακίου δανείων, που οφείλεται στον πιστωτικό κίνδυνο, είναι πολύ µεγαλύτερη σε σχέση µε τις αποδόσεις του χαρτοφυλακίου τίτλων. Επιπρόσθετα, στις περιπτώσεις των επισφαλών απαιτήσεων η απώλεια είναι ιδιαίτερα µεγάλη για την τράπεζα (απώλεια κεφαλαίου, όχι µόνον αποδόσεων). Στις περιπτώσεις όµως, των κανονικώς εξυπηρετούµενων δανείων, το κέρδος είναι πιο µέτριο. εύτερον, οι µεταβολές στην πιστοληπτική ικανότητα των δανειζοµένων είναι γενικώς, µη άµεσα παρατηρήσιµες. Αντίθετα, µε την περίπτωση του πιστωτικού κινδύνου, οι αξιολογήσεις των οµολόγων και των µετοχών είναι διαθέσιµες δηµοσίως. Τρίτον, η ύπαρξη ορισµένων τεχνικών διευκολύνσεων, όπως οι εγγυήσεις δανείων, σε συνδυασµό µε την αβεβαιότητα ως προς το ύψος των επισφαλών απαιτήσεων που θα καλυφθούν από τη διεκδίκηση µε ένδικα µέσα, καθιστούν την ακριβή εκτίµηση της έκθεσης στον πιστωτικό κίνδυνο περισσότερο πολύπλοκη. Τέταρτον, υπάρχουν πολύ λιγότερα εργαλεία κάλυψης (hedging, instruments) διαθέσιµα, για τον πιστωτικό κίνδυνο από ότι, για τον κίνδυνο αγοράς. Πέµπτον, το χαρτοφυλάκιο δανείων έχει µικρότερες δυνατότητες διαφοροποίησης και συνεπώς, µικρότερη διασπορά κινδύνου. Διπλωματική Εργασία -15-

16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Πανεπιστήμιο Πατρών, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΙΑ Η ανάγκη διαχείρισης των τραπεζικών κινδύνων Εξετάζοντας την κατάσταση που επικρατεί στις τράπεζες, τόσο την παρούσα περίοδο, λόγω της οικονοµικής κρίσης που επικρατεί, όσο και διαχρονικά, γίνεται σαφές ότι η διαχείριση των κινδύνων που αντιµετωπίζουν αποτελεί επιτακτική ανάγκη. Οι τράπεζες θα πρέπει να αισθάνονται ασφάλεια µέσα στο ελεύθερο πιστωτικό περιβάλλον που επικρατεί, έτσι ώστε να µπορούν να δρουν ορθολογικά απαλλαγµένες από κινδύνους και να παίρνουν σωστές αποφάσεις σε περιόδους που τα πιστωτικά περιθώρια είναι στενά. Για να επιτευχθούν οι στόχοι των επενδυτικών ιδρυµάτων, δηλαδή το µεγαλύτερο κέρδος, µε το χαµηλότερο δυνατό κόστος, πρέπει οι κίνδυνοι που αναλαµβάνουν να είναι συνετοί και µέσα σε καθορισµένα όρια, σύµφωνα µε την πολιτική του κάθε ιδρύµατος και µε τους στόχους του χαρτοφυλακίου που αναλαµβάνει. Από τα παραπάνω εύκολα συµπεραίνουµε, ότι οι κίνδυνοι που αναλαµβάνονται πρέπει να ταυτοποιούνται και να σταθµίζονται κατάλληλα, να παρακολουθούνται και να ελέγχονται. Επίσης, είναι απαραίτητο να ελέγχονται ότι οι τιµές και οι όροι των δανείων και των άλλων προστατευτικών µέτρων και οι κίνδυνοι που αυτοί συνεπάγονται, είναι µέσα στα πλαίσια και τα όρια των κινδύνων που η τράπεζα µπορεί να αναλάβει και να αντιµετωπίσει. Η ανάγκη άσκησης εποπτείας για την διαχείριση των κινδύνων στις τράπεζες, προκύπτει από το διαµεσολαβητικό ρόλο που αυτές διαδραµατίζουν, µεταξύ καταθετών και δανειοληπτών. Οι τράπεζες δανείζουν, κατά κανόνα µακροπρόθεσµα, πολλαπλάσιο ποσό των ιδίων κεφαλαίων τους, το οποίο αντλούν από τους καταθέτες και είναι (γενικά) υποχρεωµένες να επιστρέψουν σε πρώτη ζήτηση. Κρίσιµο παράγοντα για τη σταθερότητα του πιστωτικού συστήµατος, τη δυνατότητα δηλαδή οι τράπεζες να συνεχίζουν να επιτελούν οµαλά αυτό το ρόλο, αποτελεί η εµπιστοσύνη των καταθετών σε αυτές. Στόχος των εποπτικών αρχών, είναι να εδραιώσουν την εµπιστοσύνη αυτή µε τη διασφάλιση της οικονοµικής ευρωστίας των επιµέρους πιστωτικών ιδρυµάτων και Διπλωματική Εργασία -16-

17 την ενίσχυση της ικανότητάς τους να αντιµετωπίζουν τις επιπτώσεις από τυχόν εξωγενείς διαταραχές, συµβάλλοντας στη σταθερότητα του ευρύτερου χρηµατοπιστωτικού συστήµατος της χώρας. Οι τοποθετήσεις των τραπεζών υπόκεινται σε πλήθος κινδύνων, τους οποίους είναι κατά κανόνα δύσκολο, αν όχι αδύνατον, να αξιολογήσουν επαρκώς οι καταθέτες. Καθώς η κερδοφορία των ιδρυµάτων σχετίζεται άµεσα µε την ανάληψη κινδύνων, έχουν κίνητρο να αναλαµβάνουν υψηλότερους κινδύνους από αυτούς που αναλογούν στους µετόχους τους (δηλαδή, στα ίδια κεφάλαιά τους). Η εποπτεία των τραπεζών πραγµατοποιείται από τις αρµόδιες εποπτικές αρχές, όπως αυτές ορίζονται από την Τράπεζα της Ελλάδος. Ο έλεγχος αυτός αφορά : τον έλεγχο της φερεγγυότητας, της ρευστότητας, της κεφαλαιακής επάρκειας και της συγκέντρωσης κινδύνων την επάρκεια της εταιρικής διακυβέρνησης, περιλαµβανοµένων των συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων, τις στρατηγικές και τις διαδικασίες για τη διασφάλιση της διατήρησης των ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυµάτων, στο επίπεδο που απαιτείται, για την κάλυψη των κινδύνων που αναλαµβάνουν. 2.2 Το Σύµφωνο της Βασιλείας Ι Βάση του πλαισίου, που έχει διαµορφώσει η Επιτροπή της Βασιλείας, για την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών, αποτελεί το Σύµφωνο της Βασιλείας του 1988 (Basle Capital Accord), οι διατάξεις του οποίου αφορούν δύο συναφή θέµατα: τη µέθοδο υπολογισµού των κεφαλαιακών απαιτήσεων των διεθνών τραπεζών, για την κάλυψη, έναντι της έκθεσής τους στον πιστωτικό κίνδυνο (και τον κίνδυνο χώρας) από στοιχεία ενεργητικού και εκτός ισολογισµού, και τον καθορισµό των στοιχείων των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων, µε τα οποία οι τράπεζες δικαιούνται να εκπληρώνουν τις κεφαλαιακές Διπλωματική Εργασία -17-

18 απαιτήσεις για κάλυψη, έναντι του πιστωτικού κινδύνου και των κινδύνων αγοράς. Η πρακτική της ιαχείρισης Κινδύνων στα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα εξελίχθηκε ταχύτητα, από το τέλος της δεκαετίας του 1970 ως σήµερα. Βασικότερες αιτίες, ήταν η απελευθέρωση των αγορών, η αύξηση της ταχύτητας κυκλοφορίας των κεφαλαίων, η αυξανόµενη πολυπλοκότητα των χρηµατοοικονοµικών εργαλείων µε την εισαγωγή των παραγώγων, καθώς επίσης και η χρήση της τεχνολογίας σε επίπεδο συναλλαγών, αλλά και σε επίπεδο διαχείρισης κεφαλαίων. Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις, έναντι του πιστωτικού κινδύνου προήλθαν κυρίως, από την έλλειψη σωστής διαχείρισης του δανειακού χαρτοφυλακίου των ιδρυµάτων. Είναι η πρώτη φορά που συνδέεται το ύψος των ιδίων κεφαλαίων µε τον πιστωτικό κίνδυνο και καθιερώνεται ο συντελεστής φερεγγυότητας, για την αντιµετώπιση του πιστωτικού κινδύνου. Ως Συντελεστής Φερεγγυότητας, ορίζεται ο λόγος των Ιδίων Κεφαλαίων του πιστωτικού ιδρύµατος προς τα στοιχεία του Ενεργητικού και τα εκτός ισολογισµού στοιχεία, σταθµισµένα µε τον κίνδυνο τους. Το πρώτο Σύµφωνο της Βασιλείας, γνωστό ως Βασιλεία Ι, εστιάζει στην κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών. Ο κίνδυνος κεφαλαιακής επάρκειας, δηλαδή ο κίνδυνος από µια απροσδόκητη απώλεια, ταξινοµείται σε πέντε κατηγορίες (0%, 10%, 20%, 50%, 100%). Συγκεκριµένα, το σύµφωνο αυτό προσδιορίζει τα στοιχεία και την ποιότητα των ιδίων κεφαλαίων των τραπεζών και οµαδοποιεί σε βασικές κατηγορίες, τα εντός και εκτός ισολογισµού στοιχεία τους, ανάλογα µε τον πιστωτικό κίνδυνο που εµπεριέχουν. Έτσι, το Σύµφωνο της Βασιλείας επέβαλλε ένα ελάχιστο ενιαίο δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας, 8%, και εναρµόνισε για πρώτη φορά το διεθνές εποπτικό σύστηµα. Σύµφωνα µε το σύµφωνο της Βασιλείας Ι είναι: Εποπτικά κεφάλαια Πιστωτικός κίνδυνος + Κίνδυνος αγοράς (µε δεδοµένους τους συντελεστές στάθµισης κινδύνων). Επιπλέον, πρέπει το παραπάνω κλάσµα να είναι µεγαλύτερο από 8%. Η διεθνής αποδοχή του συµφώνου υπήρξε εντυπωσιακή και ειδικά, στην περίπτωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον αντίστοιχες διατάξεις ενσωµατώθηκαν στο κοινοτικό θεσµικό πλαίσιο της τραπεζικής Διπλωματική Εργασία -18-

19 εποπτείας, µε αποτέλεσµα την αναµφισβήτητη ενίσχυση της φερεγγυότητας των τραπεζών κατά την προηγούµενη και τρέχουσα δεκαετία. Η ύπαρξη υψηλών δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας είναι βεβαίως αναγκαία, αλλά όχι και ικανή συνθήκη για την εξασφάλιση της σταθερότητας του τραπεζικού συστήµατος. Υπάρχει ένας µεγάλος αριθµός ποιοτικών χαρακτηριστικών, όπως το καλό µάνατζµεντ και η υγιής δοµή της τράπεζας, η ύπαρξη επαρκών συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου, η ανάπτυξη διαδικασιών χορήγησης δανείων και η συνετή διαχείριση χαρτοφυλακίου, που είναι εξίσου απαραίτητα. Όµως, η δεκαετία του 1980 χαρακτηρίστηκε από µεγάλη µεταβλητότητα στις παραµέτρους της αγοράς και του συναλλάγµατος και ιδιαίτερα στα επιτόκια, µε αποτέλεσµα αρνητικές επιπτώσεις στην κερδοφορία των πιστωτικών ιδρυµάτων. Με αφορµή τη νέα χρηµατοοικονοµική κατάσταση, οι εποπτικές αρχές επέκτειναν τους ήδη υπάρχοντες κανόνες και θέσπισαν νέους δίνοντας περισσότερο έµφαση στην εφαρµογή των κεφαλαιακών απαιτήσεων και στον κίνδυνο αγοράς µε την επιβολή του είκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας. Για το λόγο αυτό, το σύµφωνο της Βασιλείας συµπληρώθηκε προκειµένου, να καλύψει µε κεφαλαιακές απαιτήσεις και τον κίνδυνο αγοράς. Στη συνέχεια, στη δεκαετία του 1990 εµφανίστηκαν περιπτώσεις καταστροφικών ζηµιών σε πιστωτικά ιδρύµατα, εξαιτίας κινδύνων που προέρχονταν από ατέλειες του πλαισίου λειτουργίας. Με αφορµή κάποιες χρηµατοοικονοµικές δυσλειτουργίες και πτωχεύσεις σε πιστωτικά ιδρύµατα γεννήθηκε η ανάγκη διαχείρισης ενός πρωτοεµφανιζόµενου τύπου κινδύνου, του λεγόµενου Λειτουργικού Κινδύνου. Το 1999, η Επιτροπή της Βασιλείας έδωσε στη δηµοσιότητα το αναθεωρηµένο έγγραφο του 1988, προς σχολιασµό σε θέµατα πιστωτικού κινδύνου. Το νέο κείµενο, οδήγησε σε συνεχείς διαβουλεύσεις µεταξύ των κεντρικών φορέων. Η βασική µεθοδολογία του πρώτου αναθεωρηµένου Συµφώνου της Βασιλείας, αφορά άµεσα τα εποπτικά ίδια κεφάλαια. Οι σταθµίσεις πιστωτικού κινδύνου ορίζονται ανά κατηγορία οφειλέτου, δηλαδή µικρότερου πιστωτικού κινδύνου, και είναι οι κεντρικές κυβερνήσεις και κεντρικές τράπεζες, ενώ στη συνέχεια ακολουθούν τα πιστωτικά ιδρύµατα και οι επιχειρήσεις. Επίσης, οι σταθµίσεις πιστωτικού κινδύνου έναντι κεντρικών κυβερνήσεων και τραπεζών θα βασίζονται σε διαχωρισµό των Διπλωματική Εργασία -19-

20 κρατών, ανάλογα µε τα στοιχεία του ΟΟΣΑ. Αυτό σηµαίνει, ότι τα κράτη µέλη του ΟΟΣΑ θα ανήκουν σε Α. Παρά τα ανωτέρω επιτεύγµατα, ο σχεδιασµός του κανόνα κεφαλαιακής επάρκειας του 1988 έλαβε αποκλειστικά υπόψη τα χαρακτηριστικά του τραπεζικού συστήµατος της δεκαετίας του 80. Γι αυτό, και κρίνεται ανεπαρκής για τις ανάγκες του διεθνούς χρηµατοπιστωτικού τοµέα του 21ου αιώνα. Πιο συγκεκριµένα, η κριτική εστιάζεται σε τέσσερα κυρίως σηµεία: Οι τράπεζες µπορούσαν να προσαρµόσουν σταδιακά τη συµπεριφορά τους, ώστε να ικανοποιούν τον κανόνα του Συµφώνου της Βασιλείας, αξιοποιώντας νοµικά κενά ή ατέλειες, προβαίνοντας σε arbitrage κεφαλαίων και τιτλοποιώντας επιχειρηµατικά δάνεια. Η απουσία σοβαρής διαφοροποίησης των κεφαλαιακών απαιτήσεων στον κανόνα του Συµφώνου της Βασιλείας, ανάλογα µε το ύψος του πιστωτικού κινδύνου αποτελούσε κίνητρο για ορισµένες τράπεζες να επιδίδονται σε δανεισµό υψηλού κινδύνου. Για παράδειγµα, αν και υπήρχαν σηµαντικές διαφορές στο ύψος του πιστωτικού κινδύνου µεταξύ των τοποθετήσεων στις διάφορες χώρες του ΟΟΣΑ, το Σύµφωνο της Βασιλείας επέβαλλε ότι η έκθεση σε δανεισµό προς τις χώρες αυτές γενικά, σταθµίζεται έναντι του κινδύνου µε ποσοστό 0%. Αυτό οδηγούσε σε µία υποκατάσταση των στοιχείων του επενδυτικού χαρτοφυλακίου, που έχουν µέτρια απόδοση, µε στοιχεία που ενσωµατώνουν υψηλό κίνδυνο. Η υποκατάσταση αυτή, είναι φυσικό αποτέλεσµα της θετικής συσχέτισης που υφίσταται ανάµεσα στον κίνδυνο και την απόδοση κάθε στοιχείου του ενεργητικού. Εάν, η κεφαλαιακή απαίτηση για µία ευρεία οµάδα στοιχείων ενεργητικού είναι η ίδια, µία µέση τράπεζα που επιθυµεί να µεγιστοποιήσει τα κέρδη της θα επιλέξει οριακά να χορηγήσει πιστώσεις που ενσωµατώνουν υψηλότερους κινδύνους. Ζώνη πιστωτικού κινδύνου, ενώ τα λοιπά κράτη θα είναι σε Β Ζώνη υψηλότερου κινδύνου. Ακόµη, οι βραχυπρόθεσµες διατραπεζικές τοποθετήσεις ορίζονται σε 12 µήνες. Διπλωματική Εργασία -20-

21 Οι σταθµίσεις που προέβλεπε το Σύµφωνο της Βασιλείας του 1988, για τα στοιχεία του ενεργητικού βασίζονταν αποκλειστικά, στην έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο. Αγνοούσε εποµένως, άλλες µορφές τραπεζικών κινδύνων, όπως ο κίνδυνος επιτοκίου, ο λειτουργικός κίνδυνος, ο νοµικός κίνδυνος κ.λπ. Οι κανόνες της Βασιλείας σχεδιάστηκαν για την εποπτεία των δραστηριοτήτων των διεθνών τραπεζών που δραστηριοποιούνται στις βιοµηχανικές χώρες. Εντούτοις, η λογική των κανόνων κεφαλαιακής επάρκειας έχει υιοθετηθεί από πολλές χώρες του κόσµου. Ιδιαίτερα, στον χώρο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως εφαρµόζεται σε τραπεζικά ιδρύµατα και επενδυτικές εταιρείες ανεξάρτητα από το µέγεθός τους. Στον βαθµό, ωστόσο, που ο τοµέας των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών γίνεται περισσότερο πολύπλοκος, οι γενικευµένοι κανόνες κεφαλαιακής επάρκειας καθίστανται αναποτελεσµατικοί. Τέλος, οι σταθµίσεις στον κανόνα κεφαλαιακής επάρκειας της Βασιλείας ήταν κατά το µάλλον ή ήταν αυθαίρετες. 2.3 Το Σύµφωνο της Βασιλείας ΙΙ Η συνειδητοποίηση των αδυναµιών του συµφώνου της Βασιλείας Ι, αλλά και η πίεση της αγοράς οδήγησε στην έναρξη των εργασιών για την αναθεώρησή του από την Επιτροπή Τραπεζικής Εποπτείας της Βασιλείας και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία όφειλε να αναθεωρήσει τις οδηγίες περί κεφαλαιακής επάρκειας, οι οποίες σε αντίθεση µε τις συστάσεις της Επιτροπής της Βασιλείας είναι υποχρεωτικές. Το 2001, η Επιτροπή Βασιλείας εξέδωσε και νέο έγγραφο, στο οποίο παρουσιάζονται µε λεπτοµερέστερο τρόπο οι αναθεωρηµένες προτάσεις, µε προβλεπόµενο χρόνο εφαρµογής το Η Ευρωπαϊκή Ένωση, µε τη σειρά της εξέδωσε κείµενο προς σχολιασµό, το οποίο ουσιαστικά στήριζε το έγγραφο της Βασιλείας, αλλά εστίαζε περισσότερο σε θέµατα που αφορούσαν αποκλειστικά τη Νοµισµατική Ένωση και αποτέλεσε βάση για την εναρµόνιση της Βασιλείας στα πλαίσια της Ευρωζώνης. Έτσι, στις 26 Ιουνίου 2004 εκδόθηκε το αναθεωρηµένο εποπτικό πλαίσιο της Κεφαλαιακής Επάρκειας, το οποίο είναι γνωστό ως Βασιλεία ΙΙ και πρόκειται να Διπλωματική Εργασία -21-

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ Τοµέας: Οργάνωση & ιοίκηση

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ Τοµέας: Οργάνωση & ιοίκηση ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ Τοµέας: Οργάνωση & ιοίκηση ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Βιβλιογραφική επισκόπηση των πιστωτικών κινδύνων τραπεζών» ιατριβή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Νο 18 Κοινοποιείται και στις ιοικήσεις των Πιστωτικών Ιδρυµάτων (12)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Νο 18 Κοινοποιείται και στις ιοικήσεις των Πιστωτικών Ιδρυµάτων (12) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Αθήνα, 26 Αυγούστου 2008 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Νο 18 Κοινοποιείται και στις ιοικήσεις των Πιστωτικών Ιδρυµάτων (12) Θέµα: Εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Είναι κοινή διαπίστωση ότι ένα τραπεζικό σύστημα που είναι αποδοτικό και διαθέτει

Είναι κοινή διαπίστωση ότι ένα τραπεζικό σύστημα που είναι αποδοτικό και διαθέτει ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 17 ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙA Tου Δρα Δημήτρη Μ. Μυλωνά 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Είναι κοινή

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποίηση Εποπτικής Φύσης Πληροφοριών σχετικά με την Κεφαλαιακή Επάρκεια και τη Διαχείριση Κινδύνων σε Ενοποιημένη Βάση (Πυλώνας ΙΙΙ)

Δημοσιοποίηση Εποπτικής Φύσης Πληροφοριών σχετικά με την Κεφαλαιακή Επάρκεια και τη Διαχείριση Κινδύνων σε Ενοποιημένη Βάση (Πυλώνας ΙΙΙ) Δημοσιοποίηση Εποπτικής Φύσης Πληροφοριών σχετικά με την Κεφαλαιακή Επάρκεια και τη Διαχείριση Κινδύνων σε Ενοποιημένη Βάση (Πυλώνας ΙΙΙ) Έτος 2014 1. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

S.I.L.K. CAPITAL PARTNERS ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 9/459/27.12.

S.I.L.K. CAPITAL PARTNERS ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 9/459/27.12. S.I.L.K. CAPITAL PARTNERS ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 9/459/27.12.2007 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ : 31-12-2012 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 SILK CAPITAL PARTNERS

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ιπλωµατική Εργασία Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ

ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΑΠOΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 9/459/27.12.2007 & 9/572/23.12.2010 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ : 31.12 12.201 2014 ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τομέας Οργάνωσης & Διοίκησης

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τομέας Οργάνωσης & Διοίκησης ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τομέας Οργάνωσης & Διοίκησης ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΕ ΝΟΤΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΙΡΙΓΩΤΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ALGAE A.C.

Πτυχιακή εργασία. Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ALGAE A.C. AΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τμήμα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ALGAE A.C. Σπουδάστριες: ΚΡΙΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΤΕΡΖΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Για την αύξηση του Συνεταιριστικού Κεφαλαίου με Δημόσια προσφορά έως 5.850.000 ευρώ, με διάθεση έως 90.000 νέων μερίδων, σύμφωνα με την απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919.257 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 18,34 ΕΥΡΩ, ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΩΝ 18,50

Διαβάστε περισσότερα

PRELIUM INVESTMENT SERVICES S.A. MEMBER OF ATHENS EXCHANGE Supervised by the Capital Market Commission

PRELIUM INVESTMENT SERVICES S.A. MEMBER OF ATHENS EXCHANGE Supervised by the Capital Market Commission PRELIUM Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.Αριθ.Αδείας 8/507/28.04.2009. Α.Φ.Μ. 099552993,.Ο.Υ. ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46697/06/Β/00/76 Σ. ΑΒΑΚΗ 1 & ΚΗΦΙΣΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποίηση Πληροφοριών σχετικά με την E.Δ.Α.Κ.Ε. (Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας)

Δημοσιοποίηση Πληροφοριών σχετικά με την E.Δ.Α.Κ.Ε. (Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας) Δημοσιοποίηση Πληροφοριών σχετικά με την E.Δ.Α.Κ.Ε. (Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας) Αποφάσεις 9/459/27.12.2007, 9/572/23.12.2010 & 26/606/22.12.2011 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2011

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2011 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2011

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ-ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ»

«ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ-ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ» ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ-ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ» ΤΣΙΜΠΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΛΗΜΝΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ιπλωµατική Εργασία ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΑΝΕΙΣΜΟΣ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΠΑΣ Α.Μ. 2000010098

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΠΑΣ Α.Μ. 2000010098 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΠΑΣ Α.Μ. 2000010098 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 10.000.000 ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 152.987 ΝΕΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ιπλωµατική Εργασία ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

IΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ: ΓΕΩΡΓΙΟΥ Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Επίκουρος Καθηγητής κ. Φίλιππας. Νικόλαος

IΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ: ΓΕΩΡΓΙΟΥ Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Επίκουρος Καθηγητής κ. Φίλιππας. Νικόλαος -ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ- -ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ- -ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ Μ.Β.Α. ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ Μ.Β.Α. ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ Μ.Β.Α. ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΣΕ ΥΝΑΜΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΘ. ΜΠΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ AΕΠΕΥ

GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ AΕΠΕΥ GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ AΕΠΕΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (Ε.Δ.Α.Κ.Ε. ) σύμφωνα με την υπ αριθμ. 8/459/27.12.2007 απόφαση του Δ.Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ MBA ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΟΙ ΑΜΕΣΕΣ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

PRELIUM INVESTMENT SERVICES S.A. MEMBER OF ATHENS EXCHANGE Supervised by the Capital Market Commission

PRELIUM INVESTMENT SERVICES S.A. MEMBER OF ATHENS EXCHANGE Supervised by the Capital Market Commission PRELIUM Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.Αριθ.Αδείας 8/507/28.04.2009. Α.Φ.Μ. 099552993,.Ο.Υ. ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46697/06/Β/00/76 Σ. ΑΒΑΚΗ 1 & ΚΗΦΙΣΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΦιλΙΠΠΛν ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο ρόλος της εταιρικής διακυβέρνησης και του εσωτερικού ελέγχου στην σύγχρονη εταιρία ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Σ ΚΑΙ Κ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ».

Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Σ ΚΑΙ Κ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ». ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής Πτυχιακή Εργασία Καθηγητής: Κυρμίζογλου Παντελής ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Σ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ Β ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα