Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα Οπτικών Ινών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα Οπτικών Ινών"

Transcript

1 1

2 Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα Οπτικών Ινών ιαµορφω-τής Ηλεκτρικό Σήµα Ποµπός Οπτικός Ενισχυτής Η βασική διάταξη ενός τηλεπικοινωνιακού συστήµατος οπτικών ινών περιλαµβάνει: τον οπτικό ποµπό την οπτική ίνα, και τον οπτικό δέκτη Ο οπτικός ποµπός αποτελείται από: τον διαµορφωτή που διαµορφώνει τη φέρουσα συχνότητα σύµφωνα µε το σήµα, και τον οπτικό ενισχυτή µετατρέπει το ηλεκτρικό σήµα που δέχεται σε οπτικό κατάλληλης µορφής και ισχύος για να µεταδοθεί χωρίς προβλήµατα µέσω της οπτικής ίνας στον οπτικό δέκτη. Ο οπτικός δέκτης αποτελείται από: έναν ανιχνευτή φωτός, συνήθως µια φωτοδίοδο που µετατρέπει το οπτικό σήµα σε ηλεκτρικό τον αποδιαµορφωτή για τον διαχωρισµό της πληροφορίας από το φέρον, και τον ενισχυτή. Το οπτικό Φάσµα Οπτικό Σήµα Οπτική Ίνα Φωτοδίοδος έκτης Αποδιαµορφωτής -Ενισχυτής Ηλεκτρικό Σήµα Το οπτικό φάσµα αποτελεί µέρος του ηλεκτροµαγνητικού φάσµατος που φαίνεται στο παρακάτω σχήµα. Σήµερα τα οπτικά συστήµατα χρησιµοποιούν το τµήµα του φάσµατος µεταξύ και Hz. Στην πράξη στα οπτικά συστήµατα δεν µιλάµε για συχνότητα λειτουργίας αλλά για µήκος κύµατος. Έτσι όπως φαίνεται και από τον πίνακα, τα οπτικά συστήµατα λειτουργούν σε µήκη κύµατος nm. Το ορατό φάσµα είναι: 400 nm-800 nm.

3 ΟΠΤΙΚΟ ΦΑΣΜΑ Το οπτικό µήκος κύµατος λ ορίζεται µε τη σχέση: ταχύτητα φωτός C λ = = συχνότητα f Πρόβληµα: Σε ένα οπτικό φορέα 500 THz (=10 1 Hz) θα είναι: Πλεονεκτήµατα Οπτικών Ινών m / s 7 λ = = 6 10 m = 0, 6 µ m Ηz Η µετάδοση των ηλεκτρικών σηµάτων γίνονταν στο πρόσφατο παρελθόν αποκλειστικά µε τη χρήση µεταλλικών αγωγών ή διαµέσου της ατµόσφαιρας. Τα τελευταία τριάντα περίπου χρόνια η δυνατότητα µετάδοσης πληροφοριών µέσω οπτικών ινών, προσέφερε στους σχεδιαστές-µηχανικούς µια τρίτη επιλογή µε αρκετά πλεονεκτήµατα. Ο Άλµπερτ Αϊνστάιν επαλήθευσε ότι το φως ταξιδεύει στο διάστηµα µε κβαντική µορφή και συγκεκριµένα µε τη µορφή ενεργειακών σωµατιδίων που ονόµασε φωτόνια. Τα φωτόνια µπορούν να περάσουν διαµέσου του κενού, του διαστήµατος, των αερίων, του νερού, του γυαλιού ή και του πλαστικού, σύµφωνα µε τη θεωρία αυτή. Το γυαλί και το πλαστικό είναι τα κύρια στοιχεία που χρησιµοποιούνται στην κατασκευή οπτικών ινών. Καθώς τα υλικά αυτά είναι αγωγοί φωτονίων και µπορούν να οδηγήσουν το φως σε συγκεκριµένη και επιθυµητή κατεύθυνση αφού περιβληθούν µε εξωτερικό µανδύα για να αποτραπεί η διάχυση του φωτός. Το µεγάλο πρόβληµα που αντιµετώπισαν αρχικά οι κατασκευαστές οπτικών ινών ήταν το µεγάλο ποσοστό εξασθένισης του φωτός µέσα στην ίνα. Στην αρχή το φως εξασθενούσε κατά 90% µετά από τα πρώτα 10 µέτρα. Μετά από προσπάθειες έφτασαν το 1966 να αυξήσουν την απόσταση αυτή στα 500 m. Σήµερα η απόσταση αυτή έχει ξεπεράσει, για καλής ποιότητας οπτική ίνα, την απόσταση των 50 km. Τα καλώδια, οπτικών ινών είναι πιo ανθεκτικά από τα καλώδια χαλκού του ίδιου µεγέθους. Επιπλέον, οι οπτικές ίνες υπερτερούν έναντι του χαλκού ως προς το βάρος (σηµαντικός παράγων σε πλοία αεροπλάνα), το µέγεθος, την ανθεκτικότητα στις καιρικές συνθήκες και αντέχουν περισσότερο στη διάβρωση των περισσότερων υγρών. 3

4 Τουλάχιστον φωνητικά σήµατα µπορούν να µεταδοθούν µέσω µιας οπτικής ίνας διαµέτρου 1 mm. Την ίδια στιγµή, ένα χάλκινο καλώδιο αποτελούµενο από 900 ζεύγη συρµάτων µπορεί να µεταδώσει µόνο φωνητικά σήµατα. Επιγραµµατικά σαν πλεονεκτήµατα των οπτικών ινών µπορεί να αναφερθούν τα παρακάτω: 1. Παρουσιάζουν πολύ µικρή ευαισθησία στις ηλεκτροµαγνητικές παρεµβολές και στο φαινόµενο των διασταυρωµένων συνοµιλιών.. Αντέχουν σε υγρά, αλλά και στη ραδιενεργό ακτινοβολία. 3. Έχουν µικρό βάρος και µέγεθος. 4. Παρουσιάζουν µεγαλύτερο εύρος ζώνης συχνοτήτων. 5. εν είναι επικίνδυνες για περιοχές µε εύφλεκτα υλικά. 6. Απαιτούν λιγότερους αναµεταδότες. 7. εν επηρεάζεται σηµαντικά η λειτουργία τους από τις µεγάλες θερµοκρασίες. 8. εν υπάρχει πιθανότητα διαρροής σήµατος στις συνδέσεις. 9. Έχουν µεγάλη µηχανική αντοχή. Στον παρακάτω πίνακα συγκρίνονται τα χαρακτηριστικά τριών τύπων καλωδίων. Ιδιότητες Χάλκινο Ζεύγος Οµοαξονικό Οπτική Ίνα Αντοχή στις ηλεκτροµαγνητικές παρεµβολές και στον θόρυβο Όχι Όχι Ναι Απόλυτη ηλεκτρική µόνωση µεταξύ ποµπού-δέκτη Όχι Όχι Ναι Υψηλή ασφάλεια µετάδοσης της πληροφορίας Όχι Όχι Ναι Καθόλου διασταυρωµένες συνοµιλίες Όχι Όχι Ναι Ανυπαρξία κινδύνου από σπινθηρισµό και φωτιά Όχι Όχι Ναι Αντοχή σε θερµοκρασίες µέχρι Όχι Όχι Ναι Εύρος ζώνης συχνοτήτων> 1GHz (τεράστια χωρητικότητα πληροφοριών) Όχι Όχι Ναι Ένα από τα µειονέκτηµα των καλωδίων οπτικών ινών είναι ότι δεν µπορούν να τυλιχθούν εύκολα µε µονωτική ταινία όταν για παράδειγµα πρέπει να γίνει µία σύνδεση µε καλή αγωγιµότητα και µόνωση. Ακόµη δεν έχουν τυποποιηθεί τα βύσµατα προσαρµογής µε τα οποία συνδέονται τα διάφορα εξαρτήµατα µε τις οπτικές ίνες. Για παράδειγµα, οι συνδετήρες που κατασκευάζονται από την ΑΜΡ 4

5 Inc. µπορεί να είναι συµβατοί µε εξαρτήµατα της Honeywell, αλλά. να µην ταιριάζουν µε εξαρτήµατα άλλων κατασκευαστών. Ένα βασικό ακόµα µειονέκτηµα αποτελεί το υψηλό κόστος της εγκατάστασης για µεταβίβαση σήµατος σε µικρές αποστάσεις όπως σε τοπικά δίκτυα. Και στο θέµα όµως αυτό εµφανίζονται συνεχείς βελτιώσεις. Γενικά οι οπτικές ίνες προσφέρουν πολύ περισσότερα πλεονεκτήµατα σε σχέση µε τα µεταλλικά σύρµατα που χρησιµοποιούνται στις τηλεπικοινωνίες. Εφαρµογές Οπτικών Ινών Λόγω των σηµαντικών πλεονεκτηµάτων τους, οι οπτικές ίνες χρησιµοποιούνται µε άριστα αποτελέσµατα σε µια σειρά από εφαρµογές σαν: εθνικές και διεθνείς τηλεφωνικές επικοινωνίες µε καταποντισµό καλωδίων τοπικά δίκτυα ευρείας ζώνης ζεύξεις καλωδιακής τηλεόρασης ζεύξεις ραντάρ ζεύξεις στούντιο µε τερµατικά δορυφόρων µετάδοση σηµάτων σε περιβάλλοντα ηλεκτροµαγνητικών παρεµβολών δίκτυα υπολογιστών Κατασκευή Οπτικών Ινών Η διαδικασία κατασκευής οπτικών ινών περιλαµβάνει δύο κύρια στάδια: 1. Την προετοιµασία του παρασκευάσµατος που αποτελεί την πρώτη ύλη για την κατασκευή της οπτικής ίνας: 5

6 . Την έλξη της ίνας και την κάλυψη της µε προστατευτικό περίβληµα: Τεχνικά χαρακτηριστικά Οπτικών Ινών και Καλωδίων Για την πρακτική χρησιµοποίηση των οπτικώv ινών είναι απαραίτητη η γνώση των τεχνικών χαρακτηριστικών τους έτσι όπως ύο τύποι φούρνων που χρησιµοποιούνται για τη θέρµανση γυαλιού για την κατασκευή οπτικής ίνας προσφέρονται από διαφόρους κατασκευαστές. Χρήσιµη επίσης είναι και η γνώση της τεχνολογίας στην κατασκευή καλωδίων. Οι οπτικές ίνες χωρίς κανένα προστατευτικό κάλυµµα είναι αρκετά ευαίσθητες σε χηµικές διαβρώσεις και έχουν ελάχιστη µηχανική αντοχή. Για τον λόγο αυτό όταν πρόκειται να χρησιµοποιηθούν σε πρακτικές εφαρµογές όπως π.χ. σε υπόγειες 6

7 σήραγγες ή υποβρύχιες ζεύξεις πρέπει να διαθέτουν αντοχή στις εξωτερικές επιδράσεις. Για τον σκοπό αυτό χρησιµοποιούνται ανάλογα µε κάθε περιβάλλον διάφορες µέθοδοι επένδυσης και θωράκισης των οπτικών ινών όπως θα. δούµε παρακάτω. Τύποι Οπτικών Ινών α) Πολυρυθµικές ίνες µε οµοιόµορφο δείκτη διάθλασης του πυρήνα. Οι συνήθεις διαστάσεις των διαφόρων στρωµάτων σε αυτόν τον τύπο της ίνας είναι: ιάµετρος πυρήνα: µm ιάµετρος επένδυσης: µm ιάµετρος αποµονωτικού φλοιού: µm Οι προδιαγραφές των ινών αυτών κυµαίνονται στα παρακάτω περιθώρια: Εξασθένηση: Εύρος ζώνης : 50 dβ/km (για, πολυσυνιστάµενα γυαλιά) 5 db/km (για πλούσια σε πυρίτιο γυαλιά) 6-5 MHz/km Οι ίνες αυτές µπορούv να χρησιµοποιηθούv για ζεύξεις µικρών αποστάσεων και περιορισµένου εύρους ζώνης και έχουν σχετικά χαµηλό κόστος. 7

8 β) Πολυρυθµικές ίνες µε βαθµιαίο δείκτη διάθλασης Μπορούν να κατασκευαστούν είτε από πολυσυνιστάµενα είτε από πλούσια σε πυρίτιο γυαλιά. Συνήθως όµως κατασκευάζονται από υλικά που έχουν µεγαλύτερη καθαρότητα από τις πολυρυθµικές ίνες µε οµοιόµορφο πυρήνα και για το λόγο αυτό παρουσιάζον καλύτερα χαρακτηριστικά. Συνήθεις διαστάσεις των ινών αυτών είναι: ιάµετρος πυρήνα: µm ιάµετρος επένδυσης: µm ιάµετρος αποµονωτικού φλοιού: µm Από αυτόν τον τύπο της ίνας χρησιµοποιούνται πολύ και ιδιαίτερα για τηλεπικοινωνιακούς σκοπούς οι διαστάσεις: ιάµετρος πυρήνα: 50 µm ιάµετρος επένδυσης: 15 µm Οι προδιαγραφές των ινών αυτών είναι: Εξασθένηση: Εύρος ζώνης : -10 db/km 150 MHz/km µέχρι GΗz/km Εφαρµογές: Για µετάδοση οπτικών σηµάτων σε µεγάλες αποστάσεις και µε αρκετά µεγάλο εύρος ζώνης συχνοτήτων. 8

9 γ) Μονορυθµικές ίνες Χρησιµοποιούνται σε ζεύξεις µεγάλων αποστάσεων και ευρείας ζώνης. Χαρακτηριστικές διαστάσεις των µονορυθµικών ινών είναι: ιάµετρος πυρήνα: 3-10 µm ιάµετρος επένδυσης: µm ιάµετρος αποµονωτικού φλοιού: µm Οι προδιαγραφές των µονορυθµικών ινών κυµαίνονται ανάλογα µε τον κατασκευαστή. Χαρακτηριστικές τιµές είναι: Εξασθένηση: -5 dβ για. λ = 0.85 µm δ) Οπτικές ίνες µε πλαστική επένδυση 0.6 db/cm για, λ = 1.30 µm 0.5 dβ/cm για λ = 1.55 µm Είναι πολυρυθµικες ίνες που έχουν πυρήνα οµοιόµορφο ή βαθµιαίο δείκτη διάθλασης. Η επενδυσή τους κατασκευάζεται από πλαστικό (ελαστική σιλικόνη) ο δε πυρήνας από γυαλί πλούσιο σε πυρίτιο. Οι ίνες αυτές παρουσιάζουν µικρότερες απώλειες ακτινοβολίας και για τον λόγο αυτόν προτιµούνται σε ορισµένες εφαρµογές Χαρακτηριστικές διαστάσεις των ινών µε πλαστική επένδυση είναι: ιάµετρος πυρήνα: Οµοιόµορφος δείκτης διάθλασης µm 9

10 ιάµετρος πυρήνα: Βαθµιαίος δείκτης διάθλασης µm ιάµετρος επένδυσης: Οµοιόµορφος δείκτης διάθλασης µm ιάµετρος επένδυσης: Βαθµιαίος δείκτης διάθλασης µm ιάµετρος αποµονωτικού φλοιού: Οι προδιαγραφές των ινών αυτών είναι: Εξασθένηση: Εύρος ζώνης: Οµοιόµορφος δείκτης διάθλασης mm Οµοιόµορφος δείκτης διάθλασης 5-50 db/km Βαθµιαίος δείκτης διάθλασης 4-15 db/km Οµοιόµορφος δείκτης διάθλασης 5-5 db/km Βαθµιαίος δείκτης διάθλασης MHz/km Οι οπτικές ίνες τού τύπου αυτού χρησιµοποιούνται για ζεύξεις µικρής ταχύτητας και σε µικρές αποστάσεις. 10

11 Καλώδια Οπτικών Ινών Όταν οι οπτικές ίνες πρόκειται να αντικαταστήσουν συµβατικές τηλεπικοινωνιακές γραµµές θα πρέπει οι πρώτες να ικανοποιούν τις προδιαγραφές αντοχής στις εξωτερικές επιδράσεις. Για τον λόγο αυτό είναι απαραίτητη η κάλυψη των οπτικών κενών µε κατάλληλα προστατευτικά υλικά. Στη σχεδίαση αυτών των προστατευτικών φλοιών πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι µηχανικές τάσεις και οι χηµικές επιδράσεις που θα υφίσταται η οπτική ίvα. Στη σχεδίαση οπτικών καλωδίων πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα παρακάτω σηµεία: α) Προστασία της ίνας. 0 κύριος σκοπός των προστατευτικών στρωµάτων είναι η διατήρηση της οπτικής ίνας σε καλή κατάσταση είτε στη διάρκεια της εγκατάστασης είτε στη διάρκεια. της λειτουργίας της. β) Σταθερότητα των χαρακτηριστικών µετάδοσης της ίνας Τα οπτικά καλώδια πρέπει να διατηρούν τις ιδιότητες µετάδοσης σηµάτων που έχουν πριν τοποθετηθούν σ' αυτά τα προστατευτικά στρώµατα. γ) Αντοχή του καλωδίου Τα οπτικά καλώδια, πρέπει να έχουν παρόµοιες ιδιότητες µε τα συµβατικά όσον αφορά την αντοχή στις εξωτερικές επιδράσεις. Οι µηχανικές ιδιότητες αναφέρονται στη µηχανική τάση, συµπίεση, κάµψη, πίεση, δόνηση και ροπή. δ) Αναγνώριση και σύνδεση ινών. Σε περίπτωση οπτικών καλωδίων που περιέχουν πολλαπλές ίνες είναι ανάγκη να διαχωρίζονται εύκολα οι οπτικές ίνες µεταξύ τους. Η σύνδεση ινών µεταξύ τους για αύξηση του µήκους της ζεύξης αποτελεί ένα σηµαντικό τεχνολογικό πρόβληµα. Τύποι οπτικών καλωδίων Για την ικανοποίηση των παραπάνω απαιτήσεων έχουν αναπτυχθεί διάφοροι τύποι οπτικών καλωδίων που σκοπό έχουν να προστατεύσουν την ίνα από: 1. Μηχανική κακοµεταχείριση από σύγκρουση, θλίψη, λύγιση και τάση που προέρχονται από την εγκατάσταση και τη συντήρηση.. Ακραίες συνθήκες θερµοκρασίας. 3. Εισροή νερού που µπορεί να οδηγήσει σε διάβρωση ή πάγωµα. 4. Χηµική αποσύνθεση των υλικών του µανδύα του καλωδίου. 5. ηµιουργία καπνού ή δηλητηριωδών αερίων. 6. Εξασθένηση και υποβάθµιση από ακτινοβολίες. 7. Φθορές από τρωκτικά στα επιχωµένα καλώδια και από καρχαρίες στα υποβρύχια καλώδια. Οι οπτικές ίνες πρέπει να συσκευάζονται έτσι ώστε τα χαρακτηριστικά της εκποµπής να µην υποβαθµίζονται και να παραµένουν σταθερά για όλη τη διάρκεια ζωής για την οποία σχεδιάστηκε το καλώδιο, πχ 30 χρόνια. Οποιεσδήποτε δυνάµεις, είτε αξονικές είτε ακτινικές, που ενεργούν σε οπτική ίνα και βέβαια οποιαδήποτε ροπή στρέψης θα προκαλέσουν υποβάθµιση των χαρακτηριστικών µετάδοσης. Για να προληφθεί αυτό το γεγονός, η σχεδίαση του καλωδίου θα πρέπει να αποµονώνει ουσιαστικά τις ίνες 11

12 από τις δυνάµεις που ενεργούν εξωτερικά στα καλώδια ή τουλάχιστον να αποτελεί µαξιλάρι για τις ίνες έτσι ώστε οι δυνάµεις αυτές να µη µετατρέπονται σε σοβαρές παραµορφώσεις. Ένα άλλο σηµαντικό θέµα είναι η πιθανότητα ρήξης της ίνας. Σύνδεση οπτικών ινών Όπως στις συµβατικές γραµµές µεταφοράς, που χρησιµοποιούνται στις ραδιοσυχνότητες και τα µικροκύµατα, και για τις οπτικές ίνες η σύνδεσή τους αποτελεί ένα σοβαρό τεχνικό πρόβληµα. ιακρίνουµε δύο ειδών συνδέσεις µεταξύ οπτικών ινών: Α) Συνδέσεις µόνιµης ένωσης που συνδέει µόνιµα δύο ίνες. Οπτικά καλώδια µε µία οπτική ίνα Οπτικά καλώδια µε πολλές οπτικές ίνες Β) Συνδέσεις µε συνδετήρες που συνδέουν µια ίνα µε µια άλλη, σε ποµπούς ή δέκτες µε τρόπο που µπορεί να αποσυνδεσµολογηθεί. Συνδέσεις µόνιµης ένωσης ιακρίνουµε τις συνδέσεις του τύπου αυτού σε δύο κατηγορίες: συνδέσεις συγκόλλησης και µηχανικές συνδέσεις. 1

13 Συνδέσεις συγκόλλησης Βασίζονται στη συγκόλληση δύο ινών µε την τήξη των άκρων τους χρησιµοποιώντας βολταϊκό τόξο. Όπως δείχνει το σχήµα οι δύο ίνες που τα τερµατικά τους επίπεδα έχουν λειανθεί κατάλληλα τοποθετούνται στα δύο έδρανα έτσι που να συµπίπτουν οι άξονές τους. Με την χρησιµοποίηση µηχανισµού µικροµετακίνησης οι δύο ίνες τοποθετούνται σε κατάλληλη απόσταση µεταξύ τους. Στη συνέχεια, εφαρµόζεται η διαφορά δυναµικού στα ηλεκτρόδια µε τα οποία αρχίζει το βολταϊκό τόξο. Στα αρχικά στάδια της εκκένωσης οι τερµατικές επιφάνειες των ινών λειαίνονται περισσότερο. Ταυτόχρονα εφαρµόζεται µια µικρή δύναµη στα έδρανα υποστήριξης των ινών έτσι που οι ίνες να έλθουν σε επαφή µε αποτέλεσµα να γίνει η συγκόλληση. Η µέθοδος αυτή χρησιµοποιείται πολύ συχνά στην πράξη και δίνει ικανοποιητικά αποτελέσµατα. Οι επιπρόσθετες εξασθενήσεις που παρατηρούνται είναι περίπου 0. db ανά συγκόλληση. Μηχανικές συνδέσεις 'Έχουν αναπτυχθεί διάφορες µηχανικές µέθοδοι για τη σύνδεση οπτικών ινών. Στα παρακάτω σχήµατα φαίνονται διάφοροι τύποι µηχανικών συνδέσεων για οπτικά καλώδια. 13

14 Η διάµετρος του σωλήνα µόλις επιτρέπει την είσοδο της οπτικής ίνας. Η σύνδεση σταθεροποιείται µε εποξική ρητίνη 14

15 Οι ίνες τοποθετούνται ταυτόχρονα και από τις δύο πλευρές του τετραγωνικής διατοµής σωλήνα και σταθεροποιούνται µε εποξική ρητίνη Η οπτικές ίνες τοποθετούνται σε κενό σωλήνα από γυαλί Pyrex που έχει χαµηλότερο σηµείο τήξεως από το γυαλί της οπτικής ίνας και θερµαίνοντας το Pyrex δηµιουργείται η σύνδεση 15

16 Σύνδεση µε µηχανική υποστήριξη Σύνδεση µε µηχανική υποστήριξη 16

17 Σύνδεση οπτικού καλωδίου πολλαπλών ινών, µε µηχανική υποστήριξη Συνδετήρες Οπτικών Ινών Η κατασκευή συνδετήρων που µπορούν να αποσυνδέονται είναι πολύ πιο δύσκολη από τις µόνιµες συνδέσεις που είδαµε παραπάνω. Αυτό διότι οι αυστηρές προδιαγραφές που πρέπει να τηρούνται στις οπτικές συνδέσεις πρέπει επίσης να ικανοποιούνται και στην περίπτωση των συνδετήρων που έχουν την ιδιότητα να συνδέονται και να αποσυνδέονται πολλές φορές. Η σχεδίαση και η κατασκευή των οπτικών συνδετήρων πρέπει να γίνεται λαµβάνοντας υπόψη τις προδιαγραφές που πρέπει να τηρούνται σε ότι αφορά την ευθυγράµµιση των οπτικών ινών που επιθυµείται η σύνδεση. Επιπρόσθετα ο οπτικός συνδετήρας πρέπει να παρέχει ικανοποιητική προστασία στο άκρο της οπτικής ίνας και να συνδέεται εύκολα στις ίνες. Η µηχανική σταθερότητα και αντοχή του συνδετήρα επίσης πρέπει να λαµβάνεται υπόψη. 'Οπως στην περίπτωση οπτικών ινών και καλωδίων έτσι και για τους οπτικούς συνδετήρες µέχρι τώρα δεν έχει γίνει καµιά ουσιαστική τυποποίηση. Παρακάτω παραθέτουµε ορισµένους τύπους συνδετήρων που χρησιµοποιούνται στην πράξη. 17

18 18

19 Εκτός από τη σύνδεση ινών µεταξύ τους στην πράξη παρουσιάζεται το πρόβληµα της σύνδεσης της οπτικής ίνας µε πηγές LED ή LASER και του φωτοφωρατή. Για τον σκοπό αυτό έχουν αναπτυχθεί ειδικές υποδοχές LED ή LASER και φωτοφωρατών που επιτρέπουν τη σύνδεση µε την οπτική ίνα µε τη βοήθεια οπτικών συνδετήρων. Στο παρακάτω σχήµα δείχνουµε µία χαρακτηριστική τέτοια σύνδεση. 19

20 Φαινόµενα διάδοσης σε οπτικές ίνες Επένδυση µε µικρότερο δείκτη διάθλασης Ίνα από γυαλί Βασική δοµή οπτικής ίνας. Ο πυρήνας της ίνας περιβάλλεται από ένα στρώµα µε µικρότερο δείκτη διαθλάσεως και έτσι υπάρχει η απαραίτητη συνθήκη για οδήγηση του φωτός. Η επικάλυψη προστατεύει την ίνα από ξυσiµατα και δεν επιτρέπει την ανάπτυξη µικρορωγµών που οδηγούν σε καταστροφή της ίνας. είκτης ιάθλάσης Η οδήγηση του φωτός βασίζεται σε µια παράµετρο του υλικού που είναι γνωστή σαν δείκτης διάθλασης και ορίζεται από τη σχέση: ταχύτητα του φωτός στο κενό n = ταχύτητα του φωτός στο υλικό Επειδή το η είναι µεγαλύτερο από την µονάδα για όλα τα γνωστά υλικά, το φως κινείται µε µικρότερη ταχύτητα µέσα σε υλικό παρά στο κενό. ηλαδή, η ταχύτητα του φωτός µέσα στην ύλη είναι: c v ύλης = n Το µήκος κύµατος του φωτός που διαδίδεται σε ένα υλικό θα είναι ίσο µε την ταχύτητα του φωτός στο υλικό δια της συχνότητάς του, δηλ. θα είναι: λ v = f c = n f ύλης ύλης = λ n κενού Κάλυµµα 0

21 Από την παραπάνω σχέση φαίνεται ότι το µήκος κύµατος του φωτός στο κενό είναι µεγαλύτερο από ότι το µήκος κύµατος όταν το φως µεταδίδεται σε ένα υλικό. Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι διαφορές των µηκών κύµατος µιας οπτικής δέσµης όταν αυτή µεταδίδεται στο κενό και σε οπτική ίνα από γυαλί ή πλαστικό. Επίσης φαίνεται και ο δείκτης διαθλάσεως, που εύκολα συµπεραίνεται ότι Υλικό Μήκος κύµατος στο κενό, σε nm είκτης διάθλασης n Μήκος κύµατος στο υλικό Γυαλί 850 1,45 585,5 Γυαλί , ,5 Γυαλί , ,4 GaAlAs 850 3,6 36,1 Πλαστικό 650 1,4-1, είναι συνάρτηση του µήκους κύµατος. Η ιδιότητα αυτή περιγράφεται µε τον όρο διασπορά και είναι σηµαντική στους περιορισµούς του εύρους ζώνης συχνοτήτων της οπτικής ίνας. Πρόβληµα Στα 1300 nm ο δείκτης διαθλάσεως του InGaAsP είναι 3.4. Η ταχύτητα του φωτός στην οπτικά ενεργό περιοχή του υλικού θα είναι: και το µήκος κύµατος θα είναι: 8 c 3 10 m / s 8 vυλικο ύ = = = 8,8 10 m / s n 3,4 λ υλικο λ ύ 1300 nm ύ = κενο = = 38 nm n 3,4 1

22 Εσωτερική ιάθλαση Η διαχωριστική επιφάνεια χωρίζει το υλικό µε δείκτη διάθλασης n 1 από το υλικό µε δείκτη διαθλάσεως η (η 1 > η ). Ένα µέρος του φωτός ανακλάται µέσα στο υλικό 1. Το υπόλοιπο διέρχεται την διαχωριστική επιφάνεια σαν "διαθλώµενες" ακτίνες που κινούνται σε γωνία θ. Ο Νόµος του Snell δίνει την σχέση µεταξύ των γωνιών πρόσπτωσης και διάθλασης: n 1 sin (θ 1 ) = η sin (θ ). Αν το υλικό 1 παριστάνει τον πυρήνα µιας ίνας, τότε διατηρείται το φως που ανακλάται και χάνεται το φως που διαθλάται. Αν και στην συνθήκη αυτή γίνεται κάποια οδήγηση φωτός, η απώλεια οπτικής ισχύος είναι µεγάλη. Αν αυξηθεί η γωvία θ 1, υπάρχει ένα σηµείο όπου εξαφανίζεται η ακτίνα που διαθλάται. Αυτή είναι η κρίσιµη γωνία θ C που ορίζει το σηµείο στο οποίο γίνεται η ολική εσωτερική ανάκλαση στην διαχωριστική επιφάνεια Όλες οι ακτίνες µε γωνία

23 πρόσπτωσης µεγαλύτερη από την κρίσιµη γωνία υφίστανται ολική ανάκλαση. Αν το υλικό 1 (ο πυρήνας της ίνας) διαχωρίζεται από ένα δεύτερο στρώµα (την επένδυση), το φως που κινείται µέσα σε ένα κώνο που ορίζεται από την κρίσιµη γωνία παγιδεύεται και µπορεί να οδηγηθεί. Αυτή είναι και η ιδιότητα που είναι θεµελιώδης στην διάδοση του φωτός µέσα σε µια ίνα. Αν είναι η 1 < η, τότε η κρίσιµη γωνία δεν υπάρχει και η απώλεια οπτικής ισχύος είναι µεγάλη. Πρόβληµα Ας υποθέσουµε ότι έχουµε την περίπτωση µε η 1 = 1.50 και η = Σύµφωνα µε τον Νόµο του Snell θα είναι: (1.50) sin (κ ρίσιµη ) = (1.45) sin (90 ) οπότε η κρίσιµη γωνία κ ρίσιµη ή θ C, θα είναι 75.. Αριθµητικό Άνοιγµα Ο κώνος αποδοχής που περιγράφει την συνθήκη οδήγησης φωτός σε µια οπτική ίνα καθορίζεται σαν αριθµητικό άνοιγµα ή απλά ΝΑ (Numerical Aperture). Το αριθµητικό άνοιγµα έχει σηµασία. για την περίπτωση ζεύξης του φωτός από ποµπούς και για τη σύνδεση ινών µεταξύ τους. Oρίζεται σαν αριθµητικό άνοιγµα ΝΑ: NA = ηµφ = n 1 n όπου φ είναι η µισή γωνία του κώνου αποδοχής, n 1 = δείκτης διάθλασης του πυρήνα, και n =δείκτης διάθλασης της επένδυσης του πυρήνα. Γενικά το n 1 είναι µεγαλύτερο από το n µόνο κατά µερικές ποσοστιαίες µονάδες, ώστε να µπορούµε να, γράψουµε: NA n1 ( n1 n) n1 n1 n όπου = n Πρόβληµα 1 Ένας φωτοδηγός έχει δοµή δείκτη διάθλασης που δίνεται από τις n 1 = και n = Λύση Για να βρούµε το ΝΑ, υπολογίζουµε το : n 1 n 1,46 1,45 = = 0,00685 n1 1,46 = Είναι: NA = ηµφ n1 = 1,46 0,00685 = 0,171 = 0, 171 φ 10 0 που αντιστοιχεί σε γωνία κώνου αποδοχής ίσης µε 0 =

24 Ζεύξη σε Οπτική Ίνα Η οπτική ισχύς που συζευγνύεται σε µια ίνα είναι µια σηµαντική παράµετρος σχεδίασης του συστήµατος η οποία περιγράφεται µε το ΝΑ. Η ισχύς φωτός της ίνας είναι: m + 1 Af PC = ( NA) Pe Ae όπου P C =οπτική ισχύς που ζευνύεται P e =οπτική ισχύς που εκπέµπεται m=συντελεστής κατανοµής στον χώρο του Laser ή της φωτοδιόδου. Το m είναι 1.5 µέχρι σε φωτοδιόδους (LED) εκποµπής επιφανείας και 6 µέχρι 7 σε laser. Α f = η επιφάνεια του πυρήνα της ίνας Α e = η επιφάνεια εκποµπής Af Ο λόγος περιγράφει την κάλυψη µεταξύ της επιφάνειας του ποµπού και της Ae επιφάνειας του πυρήνα της ίνας. Αν είναι Α f > A e τότε ο λόγος γίνεται µονάδα. Παρατηρούµε ότι ο διπλασιασµός του ΝΑ τετραπλασιάζει την ισχύ που ζευγνύεται (αύξηση 6 db). Πρόβληµα Ένα LED µε Pe = 5 mw, m = ζευγνύεται µε ίνα δείκτη µε ΝΑ = 0.37 και διάµετρο Af πυρήνα 85 µm. Είναι = 0, 53. A e Λύση: Η ισχύς P C που συζευγνύεται είναι: m + 1 Af 3 PC = ( NA) Pe = 0,53 0,37 5 mw = 0, 546 mw Ae 5 mw και η απώλεια ζεύξης θα είναι: 10 log = 9,6 db 0,546 mw Ρυθµοί µετάδοσης στις οπτικές ίνες Ο όρος πολυρυθµική ίνα υποδεικνύει ότι υπάρχουν περισσότεροι από ένας ρυθµοί µετάδοσης του φωτός σε µια οπτική ίνα. Σαν ρυθµό µπορούµε να θεωρήσουµε απλά µια κατάσταση όπου το φως µεταδίδεται µε σταθερό τρόπο που σηµαίνει ότι η κατανοµή του πεδίου των ηλεκτροµαγνητικών πεδίων των οπτικών κυµάτων σε συγκεκριµένα σηµεία είναι σταθερή. Τα σταθερά αυτά σηµεία (στάσιµα κύµατα) µπορεί να χαρακτηριστούν σαν ρυθµοί. εν θεωρούµε σκόπιµο να επεισέλθουµε σε λεπτοµέρειες της θεωρίας της µετάδοσης των ρυθµών που είναι αρκετά περίπλοκη και δεν συσχετίζεται άµεσα µε τη µελέτη των οπτικών ινών από τεχνικής άποψης. 4

25 Κάθε ρυθµός χαρακτηρίζεται από έναν αριθµό Ν. Έτσι ο ρυθµός Ν συσχετίζεται µε όλες τις οπτικές ακτίνες που η κατεύθυνσή τους σχηµατίζει γωνία θ Ν µε τον άξονα της ίνας, όπου όπου θ Ν λ = µήκος κύµατος Ν + 1 = λ σε µοίρες Dn Ν = χαρακτηριστικός αριθµός του ρυθµού D = διάµετρος του πυρήνα της ίνας N = συντελεστής διάθλασης του πυρήνα Από την παραπάνω σχέση φαίνεται ότι ότι ακόµα και ρυθµοί µε Ν=0 δεν µεταδίδονται ευθύγραµµα στην ίνα. Έτσι ότι για ίνα µε δείκτη διάθλασης n=1,5 και µε πυρήνα 100 µm θα είναι θ 0 =0,5 0 όταν το φως που µεταδίδεται έχει µήκος κύµατος λ=0,85 µm. Ο αριθµός Ν m των ρυθµών που µπορούν να µεταδοθούν σε µια οπτική ίνα εξαρτάται από ένα συντελεστή που ονοµάζεται αριθµητικό άνοιγµα (ΝΑ), από τη διάµετρο D του πυρήνα και από το µήκος κύµατος λ. ηλ. είναι µε NA n 0 n 1 N m π D NA λ = =, όπου n 0 και n 1 είναι αντίστοιχα οι συντελεστές διάθλασης του πυρήνα και της επένδυσης του. Έτσι σε µια πολυρυθµική ίνα µε οµοιόµορφο δείκτη διάθλασης και µε ΝΑ=0,9 θα υπάρχουν 5744 ρυθµοί στα 850 nm. ιασπορά οπτικού παλµού Στο σχήµα παρατηρούµε ότι πολλοί δίπλα υπάρχουν ρυθµοί µετάδοσης κάθε µια από τις οποίες έχει διαφορετική γωνία θ Ν. Αυτό σηµαίνει ότι η συνολική απόσταση που διανύουν οι φωτεινές ακτίνες του ίδιου ρυθµού εξαρτάται από το συνθ Ν, και εποµένως για διαφορετικούς διανυόµενες αποστάσεις στον ίδιο χρόνο. ρυθµούς έχουµε και διαφορετικές 5

26 Συνέπεια του γεγονότος αυτού είναι ένας παλµός διάρκειας t o που εισέρχεται στην οπτική ίνα να υφίσταται µια διεύρυνση ή διασπορά δ τ µέχρι να φτάσει στο τέρµα της ίνας. Η διασπορά αυτή δεν θα υπήρχε αν ο παλµός µεταδίδονταν κατά µήκος του κεντρικού άξονα της ίνας. Το φαινόµενο αυτό ονοµάζεται διασπορά οπτικού παλµού. Επειδή λόγω της διασποράς, γειτονικοί παλµοί µπορεί να υπερσκελίσουν ο ένας τον άλλον, µε συνέπεια την παραµόρφωση της πληροφορίας που µεταφέρουν, η ταχύτητα µετάδοσης των παλµών µειώνεται ούτως ώστε να δηµιουργείται απόσταση ασφαλείας µεταξύ των. Η διασπορά στις οπτικές ίνες µπορεί να συνδυαστεί µε το εύρος ζώνης συχνοτήτων της οπτικής ίνας µε την παρακάτω σχέση: ιασπορά Οπτικού Παλµού 350 ΕΥΡΟΣ ΖΩΝΗΣ (MHz - km) = ΙΑΣΠΟΡΑ (ns/km) Έτσι ένα οπτικό καλώδιο πολυρυθµικής ίνας µήκους 15 km που παρουσιάζει ολική διασπορά 0,1 µs θα έχει εύρος ζώνης συχνοτήτων: BW = = = 5, MHz km 0,1 10 6,67 ns / km

27 Μετρήσεις στις οπτικές ίνες Με την έναρξη της ευρείας χρησιµοποίησης των οπτικών ινών για µετάβαση σηµάτων προέκυψε η ανάγκη καθορισµού τυποποιηµένων διαδικασιών µέτρησης των λειτουργικών χαρακτηριστικών των οπτικών ινών. Α) Μέτρηση της εξασθένισης στις οπτικές ίνες Mια συνηθισµένη µέθοδος µέτρησης της εξασθένησης εiναι η διαφορική µέθοδος που απεικονίζεται στο παρακάτω σχήµα. Η µέθοδος βασίζεται στη σύγκριση της εξασθένησης σε δύο ίνες. Σαν πηγή χρησιµοποιείται συµβατική πηγή φωτός µε θερµαινόµενο νήµα. Το φως διαµορφώνεται κατά πλάτος µηχανικά µ' ένα περιστρεφόµενο µηχανικό διαµορφωτή µε συχνότητα µερικά kηz. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται στη φωτοανίχνευση αύξηση της ευαισθησίας. Για να γίνει η µέτρηση σε διάφορα µήκη κυµάτων χρησιµοποιείται ένας µονοχρωµατιστής που είναι είτε ένα πρίσµα είτε µια γραµµοσειρά περίθλασης. Στη συνέχεια έχουµε ένα διαιρέτη δέσµης έτσι που να 7

28 παρέχεται η δυνατότητα παρατήρησης. Η οπτική ακτινοβολία συγκεντρώνεται στη συνέχεια µ' ένα φακό στην είσοδο της ίνας. Β) Μέτρηση της διασποράς σε οπτικές ίνες Για τη µέτρηση της διασποράς στις οπτικές ίνες χρησιµοποιούνται δύο µέθοδοι που βασίζονται στην απόκριση στο πεδίο του χρόνου και της συχνότητας. Εδώ εξετάζουµε την πρώτη από τις δύο αυτές µεθόδους. Χρησιµοποιείται η διάταξη του παρακάτω σχήµατος. Η πηγή Laser διαµορφώνεται από έναν γρήγορο διαµορφωτή. Η διάρκεια των εκπεµπόµενων παλµών είναι ps. Το παλµικό οπτικό σήµα διαιρείται σε δύο δέσµες. Η µία δέσµη ανιχνεύεται από ένα φωτοανιχνευτή χιονοστιβάδας. Το σήµα αυτό χρησιµοποιείται σαν αναφορά σε έναν παλµογράφο δειγµατοληψίας. Ο δεύτερος κλάδος της δέσµης οδηγείται στην ίvα και αφού ταξιδέψει σε όλο το µήκος αυτής ανιχνεύεται από έναν φωτοφωρατή χιονοστιβάδας. Το σήµα της φώρασης παρατηρείται από τον παλµογράφο. Μετρώντας τη διάρκεια των παλµών στην είσοδο και την έξοδο των ινών µπορούµε να υπολογίσουµε τη διασπορά της οπτικής ίνας. Γ) Μέτρηση του δείκτη διάθλασης σε οπτικές ίνες Βασίζονται στη χρησιµοποίηση µικροσκοπίων. Στο παρακάτω σχήµα φαίνεται η διάταξη της µέτρησης. Για να γίνει η µέτρηση πρέπει πρώτα να ετοιµαστεί ένα λεπτό δοκίµιο από την ίνα. Για τον σκοπό αυτό κόβεται ένας δίσκος µήκους x από την ίνα. Τοποθετώντας το δοκίµιο στο σύστηµα µέτρησης παρατηρούµε ολίσθηση των κροσσών συµβολής δηλ. µετράµε τον αρι0µό q των κροσσώv που έχουν µετατοπιστεί στο κέντρο της ίνας φαίνεται στο σχήµα. Η διαφορά δn του δείκτη διάθλασης µεταξύ του πυρήνα και της επένδυσης της ίνας υπολογίζεται από τη σχέση: qλ δn = x όπου λ είναι το µήκος κύµατος της ακτινοβολίας που χρησιµοποιείται. 8

29 Στα προηγούµενα κεφάλαια εξετάστηκαν τα φαινόµενα διάδοσης οπτικών κυµάτων σε διηλεκτρικούς κυµατοδηγούς. Για την ανάπτυξη τηλεπικοινωνιακών ζεύξεων που λειτουργούν στις οπτικές συχνότητες, όπως και σε όλες τις συµβατικές επικοινωνιακές αλυσίδες, είναι απαραίτητο να έχουµε µία πηγή εκποµπής σηµάτων πληροφορίας, ένα κατάλληλο µέσο διάδοσης σηµάτων και ένα δέκτη που αποκωδικοποιεί τα σήµατα που εκπέµπονται. Η πηγή σηµάτων για να εκπέµπει πληροφορία πρέπει να διαµορφώνεται κατάλληλα. Η διαµόρφωση αυτή µπορεί να έχει είτε αναλογικό είτε ψηφιακό χαρακτήρα. Στο κεφάλαιο αυτό θα εξετάσουµε τις ιδιότητες των οπτικών πηγών, των φωτοφωρατών και την κατάλληλη χρησιµοποίηση αυτών για ανάπτυξη οπτικών ζεύξεων. Στις οπτικές τηλεπικοινωνίες χρησιµοποιούνται δύο είδη οπτικών πηγών: Η δίοδος εκποµπής φωτός (LED) H δίοδος Laser (Light Amplification by the Stimulated Emission of Radiation) ίοδοι Laser Ένα Laser µπορεί να θεωρηθεί σαν ένας οπτικός ταλαντωτής µε εσωτερική οπτική απολαβή και ανάδραση. Η οπτική ανάδραση πραγµατοποιείται µε χρήση επιφανειών που έχουν στιλβωµένη επιφάνεια, οι οποίες σχηµατίζουν κοιλότητα. Αυτές οι στιλβωµένες επιφάνειες λειτουργούν σαν κάτοπτρα που επιστρέφουν το φως στην περιοχή της κοιλότητας, έχουµε δηλ. ανάδραση. Οι ονοµαστικές διαστάσεις της κοιλότητας είναι: Μήκος κοιλότητας : 100 µέχρι 400 µm Πλάτος: 1 µέχρι 0 µm Πάχος : < 1 µm Το ανακλώµενο φως προκαλεί µεταπτώσεις ηλεκτρονίων από τη ζώνη αγωγιµότητας στην ζώνη σθένους και οδηγεί σε µεγαλύτερη έξοδο φωτός. Αν ο αριθµός των εγχυοµένων ηλεκτρονίων στην ζώνη αγωγιµότητας ξεπεράσει τον αριθµό των οπών στην ζώνη σθένους τότε ίσως στην κοιλότητα να έχουµε θετική ανάδραση. Γενικά όσο µεγαλύτερη είναι η κοιλότητα, τόσο µεγαλύτερη θα είναι η απολαβή. Με αρκετή οπτική ανάδραση και απολαβή, θα έχουµε οπτικές ταλαντώσεις. Οπτικές ταλαντώσεις µπορεί να υπάρχουν κατά µήκος οποιασδήποτε από τις διαστάσεις της κοιλότητας. ύο από αυτές, οι πλάγιες και οι εγκάρσιες, δεν είναι επιθυµητές διότι η δέσµη εµφανίζει προβλήµατα. Αντίθετα η κατά µήκος ταλάντωση θα προκαλέσει εκποµπή φωτός µε φάσµα το οποίο εκτός από το βασικό µήκος κύµατος στο οποίο αντιστοιχεί το µεγαλύτερο ποσοστό ισχύος, περιέχει και άλλα µήκη κύµατος. Η απόσταση των µηκών κύµατος δίνεται από τη σχέση: λ = λ Ln 9

30 όπου λ = το µήκος κύµατος εκποµπής L = το µήκος της κοιλότητας µεταξύ των επιφανειών που ανακλούν n = ο δείκτης διάθλασης της κοιλότητας Έτσι σε ένα laser InGaAsP των 1300 nm που έχει µήκος κοιλότητας 00 µm µε δείκτη διάθλασης 3,6, η απόσταση των φασµατικών γραµµών στο φάσµα εξόδου θα είναι: ίοδοι Εκποµπής φωτός Ένα ποσοστό από το φως που δηµιουργείται στην κοιλότητα παραµένει εγκλωβισµένο και χρησιµοποιείται στη διέγερση ηλεκτρονίων για την παραγωγή µεγαλύτερης ποσότητας φωτός Κοιλότητα Φως που διαφεύγει ιαφορετικά µήκη κύµατος (1300 nm) l = = 1, 17 nm 00 µ m 3,6 Ανακλαστήρες 30

31 ιακρίνουµε δύο είδη: Το LED επιφάνειας, και Το LED ακµής Επειδή τα LED έχουν χαµηλό κόστος κατασκευής και η χρήση τους είναι εύκολη προτιµούνται από τις Laser στην κατασκευή απλών τηλεπικοινωνιακών ζεύξεων. To φάσµα που εκπέµπεται από τα LED έχει µήκη κύµατος 0,8-0,9 µm και 1-1,3 µm. Η οπτική ισχύς εξόδου των LΕD είναι της τάξης των 1 mw. Όπως και στην περίπτωση των Laser µπορούν να διαµορφωθούν µεταβάλλοντας το ρεύµα τροφοδοσίας. Η µέγιστη ταχύτητα διαµόρφωσής τους είναι πολύ πιο µικρή από τα Laser. ΣτοLED ακµής η συνηθισµένη περιοχή εκποµπής άποτελεί µέρος της διόδου µε εµβαδό (10x150 ) µm. και είναι κατάλληλο για ίνα µε πυρήνα 50 µm. Στο LED επιφάνειας η περιοχή εκποµπής περιορίζεται σε µια µικρή περιοχή της επιφάνειας µε διάµετρο 0 µέχρι 50 µm. Είναι κατάλληλο για ίνα 100 µm και πάνω. 31

Bασική διάταξη τηλεπικοινωνιακού συστήµατος οπτικών ινών

Bασική διάταξη τηλεπικοινωνιακού συστήµατος οπτικών ινών ΕΙ ΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ - διαφάνεια 1 - Bασική διάταξη τηλεπικοινωνιακού συστήµατος οπτικών ινών ιαµορφωτής Ηλεκτρικό Σήµα Ποµπός Οπτικό Σήµα Οπτική Ίνα διαµορφωτής: διαµορφώνει τη φέρουσα συχνότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟ ΩΝ

ΕΙ ΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟ ΩΝ ΕΙ ΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟ ΩΝ α. Τι ονοµάζουµε διασπορά οπτικού παλµού σε µια οπτική ίνα; Ποια φαινόµενα παρατηρούνται λόγω διασποράς; (Αναφερθείτε σε

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών. και Μετάδοσης

Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών. και Μετάδοσης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών και Μετάδοσης Σύστημα μετάδοσης με οπτικές ίνες Tο οπτικό φέρον κύμα μπορεί να διαμορφωθεί είτε από αναλογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όπως είναι ήδη γνωστό, ένα σύστημα επικοινωνίας περιλαμβάνει τον πομπό, το δέκτη και το κανάλι επικοινωνίας. Στην ενότητα αυτή, θα εξετάσουμε τη δομή και τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικό Επίπεδο ΕνσύρµαταΜέσαΜετάδοσης. Ενότητα Γ

Φυσικό Επίπεδο ΕνσύρµαταΜέσαΜετάδοσης. Ενότητα Γ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας ίκτυα Η/Υ Φυσικό Επίπεδο ΕνσύρµαταΜέσαΜετάδοσης Ενότητα Γ ρ. Ε. Μάγκος Φυσικά Μέσα Μετάδοσης bit: Ηλεκτροµαγνητικό κύµα που µεταδίδεται σε ένα.

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις στα Συστήµατα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Κεφάλαιο 3 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ στις ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΥΜΑ και ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Ασκήσεις στα Συστήµατα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Κεφάλαιο 3 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ στις ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΥΜΑ και ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Κεφάλαιο 3 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ στις ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΥΜΑ και ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 1. Ποµπός ΑΜ εκπέµπει σε φέρουσα συχνότητα 1152 ΚΗz, µε ισχύ φέροντος 10KW. Η σύνθετη αντίσταση της κεραίας είναι

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνία ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία ΙΑΛΕΞΗ 8 Η Παντάνο Ρόκου Φράνκα 1 ιάλεξη 8: Το Φυσικό Επίπεδο

ίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνία ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία ΙΑΛΕΞΗ 8 Η Παντάνο Ρόκου Φράνκα 1 ιάλεξη 8: Το Φυσικό Επίπεδο ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία ΙΑΛΕΞΗ 8 Η ιδάσκουσα: Παντάνο Ρόκου Φράνκα Παντάνο Ρόκου Φράνκα 1 ιάλεξη 8 η : Το Φυσικό Επίπεδο Το Φυσικό Επίπεδο ιάδοση Σήµατος Ηλεκτροµαγνητικά Κύµατα Οπτικές Ίνες Γραµµές

Διαβάστε περισσότερα

Το υποσύστηµα "αίσθησης" απαιτήσεις και επιδόσεις φυσικά µεγέθη γενική δοµή και συγκρότηση

Το υποσύστηµα αίσθησης απαιτήσεις και επιδόσεις φυσικά µεγέθη γενική δοµή και συγκρότηση Το υποσύστηµα "αίσθησης" απαιτήσεις και επιδόσεις φυσικά µεγέθη γενική δοµή και συγκρότηση Το υποσύστηµα "αίσθησης" είσοδοι της διάταξης αντίληψη του "περιβάλλοντος" τροφοδοσία του µε καθορίζει τις επιδόσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών. και Μετάδοσης

Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών. και Μετάδοσης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών και Μετάδοσης Δρ. Δημήτριος Ευσταθίου Επίκουρος Καθηγητής & Δρ. Στυλιανός Π. Τσίτσος Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

6.10 Ηλεκτροµαγνητικά Κύµατα

6.10 Ηλεκτροµαγνητικά Κύµατα Πρόταση Μελέτης Λύσε απο τον Α τόµο των Γ. Μαθιουδάκη & Γ.Παναγιωτακόπουλου τις ακόλουθες ασκήσεις : 11.1-11.36, 11.46-11.50, 11.52-11.59, 11.61, 11.63, 11.64, 1.66-11.69, 11.71, 11.72, 11.75-11.79, 11.81

Διαβάστε περισσότερα

Doppler Radar. Μεταφορά σήµατος µε την βοήθεια των µικροκυµάτων.

Doppler Radar. Μεταφορά σήµατος µε την βοήθεια των µικροκυµάτων. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 101 10. Άσκηση 10 Doppler Radar. Μεταφορά σήµατος µε την βοήθεια των µικροκυµάτων. 10.1 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της άσκησης είναι η γνωριµία των σπουδαστών

Διαβάστε περισσότερα

«Επικοινωνίες δεδομένων»

«Επικοινωνίες δεδομένων» Εργασία στο μάθημα «Διδακτική της Πληροφορικής» με θέμα «Επικοινωνίες δεδομένων» Αθήνα, Φεβρουάριος 2011 Χρονολογική απεικόνιση της εξέλιξης των Τηλεπικοινωνιών Χρονολογική απεικόνιση της εξέλιξης των

Διαβάστε περισσότερα

Πώς γίνεται η µετάδοση των δεδοµένων µέσω οπτικών ινών:

Πώς γίνεται η µετάδοση των δεδοµένων µέσω οπτικών ινών: 1 ΔΟΜΗ ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ Κάθε οπτική ίνα αποτελείται από τρία μέρη: Την κεντρική γυάλινη κυλινδρική ίνα, που ονομάζεται πυρήνας(core core) και είναι το τμήμα στο οποίο διαδίδεται το φως. Την επικάλυψη (απλή

Διαβάστε περισσότερα

Μετρήσεις Διατάξεων Laser Ανιχνευτές Σύμφωνης Ακτινοβολίας. Ιωάννης Καγκλής Φυσικός Ιατρικής Ακτινοφυσικός

Μετρήσεις Διατάξεων Laser Ανιχνευτές Σύμφωνης Ακτινοβολίας. Ιωάννης Καγκλής Φυσικός Ιατρικής Ακτινοφυσικός Μετρήσεις Διατάξεων Laser Ανιχνευτές Σύμφωνης Ακτινοβολίας Ιωάννης Καγκλής Φυσικός Ιατρικής Ακτινοφυσικός Maximum Permissible Exposure (MPE) - Nominal Hazard Zone (NHZ) Μέγιστη Επιτρεπτή Έκθεση (MPE) Το

Διαβάστε περισσότερα

Οπτικές Ίνες (Fiber Optics) - Καλώδια Οπτικών Ινών

Οπτικές Ίνες (Fiber Optics) - Καλώδια Οπτικών Ινών Οπτικές Ίνες (Fiber Optics) - Καλώδια Οπτικών Ινών έσµη οπτικών ινών. Ένα καλώδιο οπτικών ινών, το οποίο περιέχει µια δέσµη οπτικών ινών µπορεί να µεταφέρει εκατό τηλεοπτικά κανάλια ταυτόχρονα, χωρίς το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ 4. ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΟ ΟΙ. ίοδος zener. Χαρακτηριστική καµπύλη διόδου zener. Χαρακτηριστική καµπύλη διόδου Zener

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ 4. ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΟ ΟΙ. ίοδος zener. Χαρακτηριστική καµπύλη διόδου zener. Χαρακτηριστική καµπύλη διόδου Zener 4. Ειδικές ίοδοι - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 4. ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΟ ΟΙ ίοδος zener Χαρακτηριστική καµπύλη διόδου zener Τάση Zener ( 100-400 V για µια απλή δίοδο) -V Άνοδος Ι -Ι Κάθοδος V Τάση zener V Z I Ζ 0,7V

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟ είναι η προσπίπτουσα ακτίνα. Ο είναι η διαθλωµένη ακτίνα. ΟΚ είναι η κάθετη στο σηµείο πρόσπτωσης. α : είναι η γωνία πρόσπτωσης δ : είναι η γωνία

ΑΟ είναι η προσπίπτουσα ακτίνα. Ο είναι η διαθλωµένη ακτίνα. ΟΚ είναι η κάθετη στο σηµείο πρόσπτωσης. α : είναι η γωνία πρόσπτωσης δ : είναι η γωνία 1 2 Ανάκλασης Νόµος Ανάκλασης Ακτίνα πρόσπτωσης Κάθετη Ακτίνα ανάκλασης Νόµος Ανάκλασης: η γωνία πρόσπτωσης (α) ισούται µε τη γωνία ανάκλασης (β) α = β α β Επίπεδο κάτοπτρο ε α β α: Γωνίαπρόσπτωσης β:γωνίαανάκλασης

Διαβάστε περισσότερα

Όλα τα θέματα των εξετάσεων έως και το 2014 σε συμβολή, στάσιμα, ηλεκτρομαγνητικά κύματα, ανάκλαση - διάθλαση Η/Μ ΚΥΜΑΤΑ. Ερωτήσεις Πολλαπλής επιλογής

Όλα τα θέματα των εξετάσεων έως και το 2014 σε συμβολή, στάσιμα, ηλεκτρομαγνητικά κύματα, ανάκλαση - διάθλαση Η/Μ ΚΥΜΑΤΑ. Ερωτήσεις Πολλαπλής επιλογής Η/Μ ΚΥΜΑΤΑ 1. Τα ηλεκτροµαγνητικά κύµατα: Ερωτήσεις Πολλαπλής επιλογής α. είναι διαµήκη. β. υπακούουν στην αρχή της επαλληλίας. γ. διαδίδονται σε όλα τα µέσα µε την ίδια ταχύτητα. δ. Δημιουργούνται από

Διαβάστε περισσότερα

«Επικοινωνίες δεδομένων»

«Επικοινωνίες δεδομένων» Εργασία στο μάθημα «Διδακτική της Πληροφορικής» με θέμα «Επικοινωνίες δεδομένων» Αθήνα, Φεβρουάριος 2011 Χρονολογική απεικόνιση της εξέλιξης των Τηλεπικοινωνιών Χρονολογική απεικόνιση της εξέλιξης των

Διαβάστε περισσότερα

ιάθλαση. Ολική ανάκλαση. ιάδοση µέσα σε κυµατοδηγό.

ιάθλαση. Ολική ανάκλαση. ιάδοση µέσα σε κυµατοδηγό. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 91 9. Άσκηση 9 ιάθλαση. Ολική ανάκλαση. ιάδοση µέσα σε κυµατοδηγό. 9.1 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της άσκησης είναι η γνωριµία των σπουδαστών µε τα φαινόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΙΜΠΙΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΞΙΝΟΣ

ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΙΜΠΙΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΞΙΝΟΣ ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΙΜΠΙΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΞΙΝΟΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ Τι είναι οι οπτικές ίνες λοιπόν; Οι οπτικές ίνες, είναι πολύ λεπτά νήματα από πλαστικό ή γυαλί, όπου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/02/12 ΛΥΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/02/12 ΛΥΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 011-01 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ/Γ ΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 1/0/1 ΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 ο Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό κάθε µίας από τις παρακάτω ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Στοιχεία Θεωρίας

Εισαγωγή Στοιχεία Θεωρίας Εισαγωγή Σκοπός της άσκησης αυτής είναι η εισαγωγή στην τεχνογνωσία των οπτικών ινών και η μελέτη τους κατά τη διάδοση μιας δέσμης laser. Συγκεκριμένα μελετάται η εξασθένιση που υφίσταται το σήμα στην

Διαβάστε περισσότερα

Όλα τα θέματα των εξετάσεων έως και το 2014 σε συμβολή, στάσιμα, ηλεκτρομαγνητικά κύματα, ανάκλαση - διάθλαση ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗ

Όλα τα θέματα των εξετάσεων έως και το 2014 σε συμβολή, στάσιμα, ηλεκτρομαγνητικά κύματα, ανάκλαση - διάθλαση ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗ ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗ Ερωτήσεις Πολλαπλής επιλογής 1. To βάθος µιας πισίνας φαίνεται από παρατηρητή εκτός της πισίνας µικρότερο από το πραγµατικό, λόγω του φαινοµένου της: α. ανάκλασης β. διάθλασης γ. διάχυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α : α. 3000 V/m β. 1500 V/m γ. 2000 V/m δ. 1000 V/m

ΘΕΜΑ Α : α. 3000 V/m β. 1500 V/m γ. 2000 V/m δ. 1000 V/m ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α : Για να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής αρκεί να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

εδάφους Την οργάνωση και τα βασικά χατακτηριστικά ενός δορυφορικού σταθµού

εδάφους Την οργάνωση και τα βασικά χατακτηριστικά ενός δορυφορικού σταθµού Μάθηµα 5 ο : Ο δορυφορικός σταθµός εδάφους Στόχοι: Στο τέλος αυτού του µαθήµατος ο σπουδαστής θα γνωρίζει: Την οργάνωση και τα βασικά χατακτηριστικά ενός δορυφορικού σταθµού εδάφους Τις κατηγορίες στις

Διαβάστε περισσότερα

Πείραμα - 4 Σύζευξη Οπτικών Ινών με Laser

Πείραμα - 4 Σύζευξη Οπτικών Ινών με Laser Πείραμα - 4 Σύζευξη Οπτικών Ινών με Laser Σύζευξη Οπτικών Ινών με Laser 1 1.1 Αρχή της άσκησης Σκοπός αυτής της άσκησης είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις Οπτικές Ίνες (optical fibers) μέσω διαφόρων

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό διαγώνισµα στα Κύµατα

Επαναληπτικό διαγώνισµα στα Κύµατα ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 1 Επαναληπτικό διαγώνισµα στα Κύµατα Θέµα 1 0 Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΣΗΜΟ ΘΕΜΑ Δ. Δίνονται: η ταχύτητα του φωτός στο κενό c 0 = 3 10, η σταθερά του Planck J s και για το φορτίο του ηλεκτρονίου 1,6 10 C.

ΟΡΟΣΗΜΟ ΘΕΜΑ Δ. Δίνονται: η ταχύτητα του φωτός στο κενό c 0 = 3 10, η σταθερά του Planck J s και για το φορτίο του ηλεκτρονίου 1,6 10 C. Σε μια διάταξη παραγωγής ακτίνων X, η ηλεκτρική τάση που εφαρμόζεται μεταξύ της ανόδου και της καθόδου είναι V = 25 kv. Τα ηλεκτρόνια ξεκινούν από την κάθοδο με μηδενική ταχύτητα, επιταχύνονται και προσπίπτουν

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο εργασίας. Ερωτήσεις ανασκόπησης του μαθήματος

Φύλλο εργασίας. Ερωτήσεις ανασκόπησης του μαθήματος Φύλλο εργασίας Παραθέτουμε μια ομάδα ερωτήσεων ανασκόπησης του μαθήματος και μια ομάδα ερωτήσεων κρίσης για εμβάθυνση στο αντικείμενο του μαθήματος. Θεωρούμε ότι μέσα στην τάξη είναι δυνατή η κατανόηση

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά για µικροκύµατα. ηµιουργία ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων.

Γενικά για µικροκύµατα. ηµιουργία ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 5 1. Άσκηση 1 Γενικά για µικροκύµατα. ηµιουργία ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων. 1.1 Εισαγωγή Τα µικροκύµατα είναι ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία όπως το ορατό φώς, οι ακτίνες

Διαβάστε περισσότερα

Η Φύση του Φωτός. Τα Δ Θεματα της τράπεζας θεμάτων

Η Φύση του Φωτός. Τα Δ Θεματα της τράπεζας θεμάτων Η Φύση του Φωτός Τα Δ Θεματα της τράπεζας θεμάτων Η ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ Θέμα Δ 4_2153 Δύο μονοχρωματικές ακτινοβολίες (1) και (2), που αρχικά διαδίδονται στο κενό με μήκη κύματος λ ο1 = 4 nm και λ ο2 = 6 nm

Διαβάστε περισσότερα

EΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗ ΟΛΙΚΗ ΑΝΑΚΛΑΣΗ

EΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗ ΟΛΙΚΗ ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΧΕΙ ΑΝΤΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ http://wwwstudy4examsgr/ ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΣΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ. 7.1 Τι είναι το ταλαντούμενο ηλεκτρικό δίπολο; Πως παράγεται ένα ηλεκτρομαγνητικό

ΟΡΟΣΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ. 7.1 Τι είναι το ταλαντούμενο ηλεκτρικό δίπολο; Πως παράγεται ένα ηλεκτρομαγνητικό ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Ηλεκτρομαγνητικά κύματα 7. Τι είναι το ταλαντούμενο ηλεκτρικό δίπολο; Πως παράγεται ένα ηλεκτρομαγνητικό κύμα; 7.2 Ποιες εξισώσεις περιγράφουν την ένταση του ηλεκτρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο πραγματικός κόσμος είναι ένας αναλογικός κόσμος. Όλα τα μεγέθη παίρνουν τιμές με άπειρη ακρίβεια. Π.χ. το ηλεκτρικό σήμα τάσης όπου κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Περίθλαση από ακµή και από εµπόδιο.

Περίθλαση από ακµή και από εµπόδιο. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 63 6. Άσκηση 6 Περίθλαση από ακµή και από εµπόδιο. 6.1 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της άσκησης αυτής, καθώς και των δύο εποµένων, είναι η γνωριµία των σπουδαστών

Διαβάστε περισσότερα

ιάδοση κυµάτων σε διηλεκτρικά. Απορρόφυση ακτινοβολίας. Μέρος 1ον : ιάδοση κυµάτων σε διηλεκτρικά.

ιάδοση κυµάτων σε διηλεκτρικά. Απορρόφυση ακτινοβολίας. Μέρος 1ον : ιάδοση κυµάτων σε διηλεκτρικά. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 53 ιάδοση κυµάτων σε διηλεκτρικά. Απορρόφυση ακτινοβολίας. 5. Άσκηση 5 5.1 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της άσκησης είναι η γνωριµία των σπουδαστών µε την

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 10: Ακτίνες Χ

Διάλεξη 10: Ακτίνες Χ Διάλεξη 10: Ακτίνες Χ Ένταση Roentgen (1895): Παρατήρησε ότι όταν ταχέα ηλεκτρόνια πέσουν σε υλικό στόχο παράγεται ακτινοβολία, που ονομάστηκε ακτίνες Χ, με τις εξής ιδιότητες: Ευθύγραμμη διάδοση ακόμη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ÈÅÌÅËÉÏ

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ÈÅÌÅËÉÏ ΘΕΜΑ 1ο ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 00 Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 7. Θερµοϊονικό φαινόµενο - ίοδος λυχνία

ΑΣΚΗΣΗ 7. Θερµοϊονικό φαινόµενο - ίοδος λυχνία ΑΣΚΗΣΗ 7 Θερµοϊονικό φαινόµενο - ίοδος λυχνία ΣΥΣΚΕΥΕΣ : Πηγή συνεχούς 0-50 Volts, πηγή 6V/2A, βολτόµετρο συνεχούς, αµπερόµετρο συνεχούς, βολτόµετρο, ροοστάτης. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όταν η θερµοκρασία ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: ΜΗΧΑΝΙΚΑ- ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: ΜΗΧΑΝΙΚΑ- ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΧΕΙ ΑΝΤΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ http://www.study4exams.gr/ ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δίοδοι Ορισμός της διόδου - αρχή λειτουργίας Η δίοδος είναι μια διάταξη από ημιαγώγιμο υλικό το οποίο επιτρέπει την διέλευση ροής ρεύματος μόνο από

Δίοδοι Ορισμός της διόδου - αρχή λειτουργίας Η δίοδος είναι μια διάταξη από ημιαγώγιμο υλικό το οποίο επιτρέπει την διέλευση ροής ρεύματος μόνο από Δίοδοι Ορισμός της διόδου - αρχή λειτουργίας Η δίοδος είναι μια διάταξη από ημιαγώγιμο υλικό το οποίο επιτρέπει την διέλευση ροής ρεύματος μόνο από την μία κατεύθυνση, ανάλογα με την πόλωσή της. Κατασκευάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 15 ΚίνησηΚυµάτων. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 15 ΚίνησηΚυµάτων. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 15 ΚίνησηΚυµάτων ΠεριεχόµεναΚεφαλαίου 15 Χαρακτηριστικά Κυµατικής Είδη κυµάτων: ιαµήκη και Εγκάρσια Μεταφορά ενέργειας µε κύµατα Μαθηµατική Περιγραφή της ιάδοσης κυµάτων ΗΕξίσωσητουΚύµατος Κανόνας

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα Ευρείας Ζώνης Ενότητα 10: Οπτικές Τηλεπικοινωνίες Διατάξεις και Τεχνολογίες Δικτύου

Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα Ευρείας Ζώνης Ενότητα 10: Οπτικές Τηλεπικοινωνίες Διατάξεις και Τεχνολογίες Δικτύου Δίκτυα Ευρείας Ζώνης Ενότητα 10: Οπτικές Τηλεπικοινωνίες Διατάξεις και Τεχνολογίες Δικτύου Μιχαήλ Λογοθέτης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Σκοποί ενότητας Σύντομη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΟΥΣ (ΑΜ)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΟΥΣ (ΑΜ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΟΥΣ (ΑΜ) 1. ιαµόρφωση Πλάτους. Στην άσκηση αυτή θα ασχοληθούµε µε τη ιαµόρφωση Πλάτους (Amplitude Modulation) χρησιµοποιώντας τον ολοκληρωµένο διαµορφωτή

Διαβάστε περισσότερα

r r r r r r r r r r r

r r r r r r r r r r r ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 0 ΜΑÏΟΥ 011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ε π α ν α λ η π τ ι κ ά θ έ µ α τ α 0 0 5 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΘΕΜΑ 1 o Για τις ερωτήσεις 1 4, να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις - 4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές Ασκήσεις για Απώλειες και ιασπορά

Εισαγωγικές Ασκήσεις για Απώλειες και ιασπορά ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΚΥΑ ΟΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Καθηγητής. Συβρίδης Εισαγωγικές Ασκήσεις για Απώλειες και ιασπορά Άσκηση 1

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι Λαμίας Τμήμα Ηλεκτρονικής

Τ.Ε.Ι Λαμίας Τμήμα Ηλεκτρονικής Τ.Ε.Ι Λαμίας Τμήμα Ηλεκτρονικής 2 η ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μπαρμπάκος Δημήτριος Τζούτζης Έλτον-Αντώνιος Διδάσκων: Δρ. Βασίλης Κώτσος Λαμία 2013 Περιεχόμενα 1. Οπτική πηγή 1.1 Χαρακτηριστικές καμπύλες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014. ÄÉÁÍüÇÓÇ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014. ÄÉÁÍüÇÓÇ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 23 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

είναι τα μήκη κύματος του φωτός αυτού στα δύο υλικά αντίστοιχα, τότε: γ. 1 Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

είναι τα μήκη κύματος του φωτός αυτού στα δύο υλικά αντίστοιχα, τότε: γ. 1 Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Β.1 Μονοχρωματικό φως, που διαδίδεται στον αέρα, εισέρχεται ταυτόχρονα σε δύο οπτικά υλικά του ίδιου πάχους d κάθετα στην επιφάνειά τους, όπως φαίνεται στο σχήμα. Οι χρόνοι διάδοσης του φωτός στα δύο υλικά

Διαβάστε περισσότερα

r r r r r r r r r r r Μονάδες 5 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

r r r r r r r r r r r Μονάδες 5 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 0 ΜΑÏΟΥ 011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

1ο Κριτήριο Αξιολόγησης ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ-ΑΝΑΚΛΑΣΗ, ΙΑΘΛΑΣΗ- ΕΙΚΤΗΣ ΙΑΘΛΑΣΗΣ

1ο Κριτήριο Αξιολόγησης ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ-ΑΝΑΚΛΑΣΗ, ΙΑΘΛΑΣΗ- ΕΙΚΤΗΣ ΙΑΘΛΑΣΗΣ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Φύση του φωτός - Ανάκλαση, διάθλαση - είκτης διάθλασης 2. ιασκεδασµός - Ανάλυση του φωτός από πρίσµα 3. Επαναληπτικό στο 1ο κεφάλαιο 4. Επαναληπτικό στο 1ο κεφάλαιο 11. 12. 1ο Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

Τα ηλεκτρονικά σήματα πληροφορίας διακρίνονται ανάλογα με τη μορφή τους σε δύο κατηγορίες : Αναλογικά σήματα Ψηφιακά σήματα

Τα ηλεκτρονικά σήματα πληροφορίας διακρίνονται ανάλογα με τη μορφή τους σε δύο κατηγορίες : Αναλογικά σήματα Ψηφιακά σήματα ΕΝΟΤΗΤΑ 2 2.0 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ηλεκτρικό σήμα ονομάζεται η τάση ή το ρεύμα που μεταβάλλεται ως συνάρτηση του χρόνου. Στα ηλεκτρονικά συστήματα επικοινωνίας, οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 15 Κίνηση Κυµάτων. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 15 Κίνηση Κυµάτων. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 15 Κίνηση Κυµάτων Περιεχόµενα Κεφαλαίου 15 Χαρακτηριστικά των Κυµάτων Είδη κυµάτων: Διαµήκη και Εγκάρσια Μεταφορά ενέργειας µε κύµατα Μαθηµατική Περιγραφή της Διάδοσης κυµάτων Η Εξίσωση του Κύµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2012

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2012 ΦΥΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΗ 0 ΕΚΦΩΝΗΕΙ ΘΕΜΑ Α τις ηµιτελείς προτάσεις Α Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση η οποία τη συµπληρώνει σωστά. Α. Κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήµατα κατά τη µετάδοση σήµατος Τρόποι αντιµετώπισης

Προβλήµατα κατά τη µετάδοση σήµατος Τρόποι αντιµετώπισης Προβλήµατα κατά τη µετάδοση σήµατος Τρόποι αντιµετώπισης Στόχος κατά τη µετάδοση σε µια τηλεπικοινωνιακή ζεύξη είναι να ληφθεί στην έξοδο του δέκτη το αρχικό µέγεθος µε τις λιγότερες δυνατές αλλοιώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οπτικές Ίνες και Λέιζερ

Οπτικές Ίνες και Λέιζερ Οπτικές Ίνες και Λέιζερ Ασκήσεις Εργαστηρίου Α. ΣΚΕ ΑΣΜΟΣ ΑΠΟ ΣΩΜΑΤΊ ΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΑΛΙ ΕΣ... 2 ΣΚΕ ΑΣΜΟΣ ΑΠΌ ΣΩΜΑΤΙ ΙΑ... 2 ΣΚΕ ΑΣΜΟΣ ΑΠΌ ΦΥΣΑΛΙ ΕΣ... 2 Β. ΙΑΘΛΑΣΗ ΛΕΙΖΕΡ... 3 Γ. ΟΛΙΚΗ ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΛΕΙΖΕΡ... 4

Διαβάστε περισσότερα

Περίθλαση από µία σχισµή.

Περίθλαση από µία σχισµή. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 71 7. Άσκηση 7 Περίθλαση από µία σχισµή. 7.1 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της άσκησης είναι η γνωριµία των σπουδαστών µε την συµπεριφορά των µικροκυµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Επιδόσεις της σύνδεσης για κάλυψη µε κεραία πολλαπλής δέσµης σε σχέση µε κάλυψη µε κεραία απλής δέσµης

Επιδόσεις της σύνδεσης για κάλυψη µε κεραία πολλαπλής δέσµης σε σχέση µε κάλυψη µε κεραία απλής δέσµης Επιδόσεις της σύνδεσης για κάλυψη µε κεραία πολλαπλής δέσµης σε σχέση µε κάλυψη µε κεραία απλής δέσµης Η συνολική ποιότητα της σύνδεσης µέσω ραδιοσυχνοτήτων εξαρτάται από την 9000 απολαβή της κεραίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Σελίδα 1 από 13

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Σελίδα 1 από 13 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Σελίδα από 3 ΦΥΛΛΑ ΙΟ 4 ο η : Το δοµικό διάγραµµα του ποµπού ΑΜ φαίνεται στο παραπάνω σχήµα. Με βάση αυτό η διαδικασία της διαµόρφωσης αποτελείται από δύο λειτουργικά τµήµατα:

Διαβάστε περισσότερα

1η Οµάδα Ασκήσεων. Τµήµα επεξεργασίας σήµατος του αναγεννητή

1η Οµάδα Ασκήσεων. Τµήµα επεξεργασίας σήµατος του αναγεννητή ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΚΥΑ ΟΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Καθηγητής. Συβρίδης 1η Οµάδα Ασκήσεων Άσκηση 1η Εγκατεστηµένη ζεύξη συνολικού

Διαβάστε περισσότερα

Πολυπλεξία. http://diktya-epal-b.ggia.info Creative Commons License 3.0 Share-Alike

Πολυπλεξία. http://diktya-epal-b.ggia.info Creative Commons License 3.0 Share-Alike Πολυπλεξία Ανάλυση σημάτων στο πεδίο χρόνου, συχνότητας, πολυπλεξία διαίρεσης συχνότητας, πολυπλεξία διαίρεσης χρόνου (1.6 ενότητα σελ 19-20, 29-30 και στοιχεία από 2.1 ενότητα σελ. 52-58). http://diktya-epal-b.ggia.info

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 35 ΠερίθλασηκαιΠόλωση. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 35 ΠερίθλασηκαιΠόλωση. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 35 ΠερίθλασηκαιΠόλωση ΠεριεχόµεναΚεφαλαίου 35 Περίθλαση απλής σχισµής ή δίσκου Intensity in Single-Slit Diffraction Pattern Περίθλαση διπλής σχισµής ιακριτική ικανότητα; Κυκλικές ίριδες ιακριτική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ LASER ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΑΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ LASER ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΑΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ LASER ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΑΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ «Ίσως το φως θα ναι μια νέα τυραννία. Ποιος ξέρει τι καινούρια πράγματα θα δείξει.» Κ.Π.Καβάφης ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ LASER Εισαγωγικές Έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2. Φυσικό Στρώµα: Μέσα & Τεχνικές Μετάδοσης

Ενότητα 2. Φυσικό Στρώµα: Μέσα & Τεχνικές Μετάδοσης Ενότητα 2 Φυσικό Στρώµα: Μέσα & Τεχνικές Μετάδοσης Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των δικτύων υπολογιστών ικτυακός Καταµερισµός Εργασίας Το υπόδειγµα του Internet Εξοπλισµός ικτύου Κατηγοριοποίηση ικτύων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Στυλιανός Τσίτσος

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Στυλιανός Τσίτσος ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΨΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ (Θ) Ενότητα 1: Μικροκυματική Τεχνολογία ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Στυλιανός Τσίτσος ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 32 Φως: Ανάκλασηκαι ιάθλαση. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 32 Φως: Ανάκλασηκαι ιάθλαση. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 32 Φως: Ανάκλασηκαι ιάθλαση Γεωµετρική θεώρηση του Φωτός Ανάκλαση ηµιουργίαειδώλουαπόκάτοπτρα. είκτης ιάθλασης Νόµος του Snell Ορατό Φάσµα και ιασπορά Εσωτερική ανάκλαση Οπτικές ίνες ιάθλαση σε

Διαβάστε περισσότερα

Θόρυβος & Παρεµβολές σε Παράλληλες Γραµµές

Θόρυβος & Παρεµβολές σε Παράλληλες Γραµµές Θόρυβος & Παρεµβολές σε Παράλληλες Γραµµές Πηγή Θορύβου Αποτέλεσµα Θορύβου=16 µονάδες Συνολικό Αποτέλεσµα Θορύβου: 16-12=4 µονάδες Ποµπός έκτης Αποτέλεσµα Θορύβου=12 µονάδες Θόρυβος & Παρεµβολές σε Συνεστραµµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1ο ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ 1ο ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΘΕΜΑ 1ο ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ, ΦΩΣΦΩΡΙΣΜΟΥ, ΣΚΕΔΑΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ, ΧΗΜΕΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ, ΦΩΣΦΩΡΙΣΜΟΥ, ΣΚΕΔΑΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ, ΧΗΜΕΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ, ΦΩΣΦΩΡΙΣΜΟΥ, ΣΚΕΔΑΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ, ΧΗΜΕΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑΣ ΠΗΓΕΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΠΗΓΕΣ ΠΗΓΕΣ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΟΙΛΗΣ ΚΑΘΟΔΟΥ & ΛΥΧΝΙΕΣ ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

3 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΕΞΕΤΑΣΗΣ. 1) Nα αναφερθούν κάποια είδη πληροφοριών που χρησιμοποιούνται για επικοινωνία.

3 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΕΞΕΤΑΣΗΣ. 1) Nα αναφερθούν κάποια είδη πληροφοριών που χρησιμοποιούνται για επικοινωνία. 3 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΕΞΕΤΑΣΗΣ 1) Nα αναφερθούν κάποια είδη πληροφοριών που χρησιμοποιούνται για επικοινωνία. απ. Μπορεί να είναι ακουστικά μηνύματα όπως ομιλία, μουσική. Μπορεί να είναι μια φωτογραφία,

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Εισαγωγή στη Μικροηλεκτρονική (ΕΤΥ-482) 1 ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ A. Πίνακες αληθείας λογικών πυλών. Στη θετική λογική το λογικό 0 παριστάνεται µε ένα χαµηλό δυναµικό, V L, ενώ το λογικό 1

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 4 ίοδος Zener

Άσκηση 4 ίοδος Zener Άσκηση 4 ίοδος Zener Εισαγωγή Σκοπός Πειράµατος Στην εργαστηριακή άσκηση 2 µελετήθηκε η δίοδος ανόρθωσης η οποία είδαµε ότι λειτουργεί µονάχα εάν πολωθεί ορθά. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση της φωτοεκπέµπουσας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ασκήσεις για το ασύρματο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & Τ/Υ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ - ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & LASER

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & Τ/Υ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ - ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & LASER ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & Τ/Υ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ - ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & LASER ΑΣΚΗΣΗ ΝΟ2 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ Γ. Μήτσου Οκτώβριος 2007 Α. Θεωρία Εισαγωγή Η ταχύτητα του φωτός

Διαβάστε περισσότερα

ιαγώνισµα στη Φυσική Κατεύθυνσης Γ Λυκείου

ιαγώνισµα στη Φυσική Κατεύθυνσης Γ Λυκείου ιαγώνισµα στη Φυσική Κατεύθυνσης Γ Λυκείου Ηµεροµηνία: / / 2011 Θ 1 Θ 2 Θ 3 Θ 4 Βαθµός Ονοµατεπώνυµο:. Τµήµα: Γ ΘΕΜΑ 1 ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-10

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες

Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες Ενότητα : Εισαγωγή στη Διαμόρφωση Πλάτους (AΜ) Όνομα Καθηγητή: Δρ. Ηρακλής Σίμος Τμήμα: Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Φυσικής Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου 2000

Θέµατα Φυσικής Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου 2000 Θέµατα Φυσικής Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου 2 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Ζήτηµα 1ο Στις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ OTDR- FUSION SPLICER

ΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ OTDR- FUSION SPLICER ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΚΤΥΑ - ΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ OTDR- FUSION SPLICER

Διαβάστε περισσότερα

ÁÎÉÁ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏÓ ÏÌÉËÏÓ

ÁÎÉÁ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏÓ ÏÌÉËÏÓ Θέµα Α ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 3 ΜΑΪOY 016 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και, δίπλα, το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση η οποία συµπληρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΟΠΤΙΚΟΥΣ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΟΠΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ

ΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΟΠΤΙΚΟΥΣ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΟΠΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΟΠΤΙΚΟΥΣ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 5 5.0 ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ 5 5.0 ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 5.0 ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανάγκη των ανθρώπων για ασύρματη επικοινωνία από απόσταση έδωσε το έναυσμα στους επιστήμονες της εποχής, πριν περίπου 116 χρόνια, να ασχοληθούν περαιτέρω με την εξέλιξη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Ηµεροµηνία: Κυριακή 3 Μαΐου 015 ιάρκεια Εξέτασης: ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ A Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 1. Εισαγωγή. Η ενέργεια, όπως είναι γνωστό από τη φυσική, διαδίδεται με τρεις τρόπους: Α) δι' αγωγής Β) δια μεταφοράς Γ) δι'ακτινοβολίας Ο τελευταίος τρόπος διάδοσης

Διαβάστε περισσότερα

r r r r r r r r r r r

r r r r r r r r r r r http://edu.kliaka.g ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 0 ΜΑÏΟΥ 011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΟ ΚΥΚΛΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004 ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 4 ΘΕΜΑ ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις - 4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση..

Διαβάστε περισσότερα

10η Ενότητα: Το υποσύστημα "αίσθησης"

10η Ενότητα: Το υποσύστημα αίσθησης 10η Ενότητα: Το υποσύστημα "αίσθησης" απαιτήσεις και επιδόσεις φυσικά μεγέθη γενική δομή και συγκρότηση ΤΕΙ Πειραιά Καθηγητής Γ. Χαμηλοθώρης ΜΗΧΑΤΡΟΝΙΚΗ ISL I nt el l i gent Syst ems Lab 1 Το υποσύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Ύλη ένατου µαθήµατος. Οπτικό µικροσκόπιο, Ηλεκτρονική µικροσκοπία σάρωσης, Ηλεκτρονική µικροσκοπία διέλευσης.

Ύλη ένατου µαθήµατος. Οπτικό µικροσκόπιο, Ηλεκτρονική µικροσκοπία σάρωσης, Ηλεκτρονική µικροσκοπία διέλευσης. ιάλεξη 9 η Ύλη ένατου µαθήµατος Οπτικό µικροσκόπιο, Ηλεκτρονική µικροσκοπία σάρωσης, Ηλεκτρονική µικροσκοπία διέλευσης. Μέθοδοι µικροσκοπικής ανάλυσης των υλικών Οπτική µικροσκοπία (Optical microscopy)

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 22 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÓÕÃ ÑÏÍÏ

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 22 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÓÕÃ ÑÏÍÏ Θέµα Α ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β ΜΑΪΟΥ 03 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις Α-Α να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία συµπληρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ 1 ο ΘΕΜΑ Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ 1. Μια ακτίνα φωτός προσπίπτει στην επίπεδη διαχωριστική επιφάνεια δύο µέσων. Όταν η διαθλώµενη ακτίνα κινείται παράλληλα προς τη διαχωριστική

Διαβάστε περισσότερα

Λαμπτήρες Μαγνητικής Επαγωγής

Λαμπτήρες Μαγνητικής Επαγωγής Φωτισμός οδοποιίας, πάρκων, πλατειών ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ-ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΕΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ LED Λαμπτήρες Μαγνητικής Επαγωγής Light Emitting Diodes LED Αρχή λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. Σχ.6.1. Απλή συνδεσµολογία καθρέπτη ρεύµατος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. Σχ.6.1. Απλή συνδεσµολογία καθρέπτη ρεύµατος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 6.1 ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Σε ένα καθρέπτη ρεύµατος, το ρεύµα του κλάδου της εξόδου είναι πάντα ίσο µε το ρεύµα του κλάδου της εισόδου, αποτελεί δηλαδή το είδωλο του. Μία τέτοια διάταξη δείχνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Κεφάλαιο 17

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Κεφάλαιο 17 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ο Παράδειγµα (διάρκεια: 15 λεπτά) Κεφάλαιο 17 Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ:... ΤΑΞΗ:... ΤΜΗΜΑ:... ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:... Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΤΙΚΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ. Μάθημα 6ο Φωτοπηγές Φωτοεκπέμπουσες δίοδοι LED. Αρ. Τσίπουρας, Phd ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ &ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΟΠΤΙΚΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ. Μάθημα 6ο Φωτοπηγές Φωτοεκπέμπουσες δίοδοι LED. Αρ. Τσίπουρας, Phd   ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ &ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΠΤΙΚΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Μάθημα 6ο Φωτοπηγές Φωτοεκπέμπουσες δίοδοι LED Αρ. Τσίπουρας, Phd Email: aris@di.uoa.gr 1 Περιεχόμενα Παραγωγή φωτός Απαιτούμενα χαρακτηριστικά φωτοπηγών Λειτουργία LED 2 Εκπομπή φωτός

Διαβάστε περισσότερα

ΌΡΑΣΗ. Εργασία Β Τετράμηνου Τεχνολογία Επικοινωνιών Μαρία Κόντη

ΌΡΑΣΗ. Εργασία Β Τετράμηνου Τεχνολογία Επικοινωνιών Μαρία Κόντη ΌΡΑΣΗ Εργασία Β Τετράμηνου Τεχνολογία Επικοινωνιών Μαρία Κόντη Τι ονομάζουμε όραση; Ονομάζεται μία από τις πέντε αισθήσεις Όργανο αντίληψης είναι τα μάτια Αντικείμενο αντίληψης είναι το φως Θεωρείται η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Η Επιστήμη της Θερμοδυναμικής ασχολείται με την ποσότητα της θερμότητας που μεταφέρεται σε ένα κλειστό και απομονωμένο σύστημα από μια κατάσταση ισορροπίας σε μια άλλη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Επαναληπτικό στη Φυσική 1. Θέµα 1 ο

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Επαναληπτικό στη Φυσική 1. Θέµα 1 ο ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Επαναληπτικό στη Φυσική 1 Θέµα 1 ο 1. Το διάγραµµα του διπλανού σχήµατος παριστάνει τη χρονική µεταβολή της αποµάκρυνσης ενός σώµατος που εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση. Ποια από

Διαβάστε περισσότερα