Το ερώτημα κατά πόσο η λήψη τροφής επηρεάζει την. παράλληλα με το φαγητό έχει απασχολήσει από παλιά την

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το ερώτημα κατά πόσο η λήψη τροφής επηρεάζει την. παράλληλα με το φαγητό έχει απασχολήσει από παλιά την"

Transcript

1 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Κλινική Φαρμακολογία-Θεραπευτική» Ιατρικό Τμήμα ΠΘ & Ιατρικό Τμήμα Παν. Κρήτης Αλληλεπιδράσεις Φάρμακων Τροφής καιοιεπιπτώσειςτουςστην τους στην θεραπευτική αγωγή γή Σταύρος Πιστοφίδης Επιβλέπων: Γεώργιος Κολιός, MD PhD Αν. Καθηγητής Φαρμακολογίας,.Π.Θ.

2 Εισαγωγή Το ερώτημα κατά πόσο η λήψη τροφής επηρεάζει την απορρόφηση φαρμάκων που λαμβάνονται ταυτόχρονα ή παράλληλα με το φαγητό έχει απασχολήσει από παλιά την θεραπευτική κοινότητα.(genser, (, Ann Nutr Metab. 2008) Στο παραπάνω ερώτημα φαίνεται ότι η απάντηση είναι σύνθετη και εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, Καθώς μερικές φορές η καθυστέρηση στην απορρόφηση ενός φαρμάκου που προκαλείται από την λήψη τροφής δεν οδηγεί σε μειωμένη απορρόφηση και οι φαρμακοκινητικές διαταραχές δεν οδηγούν αναγκαστικά σε κλινικές αντίστοιχα δράσεις. (Genser, Ann Nutr Metab. 2008;Schmidt & Dalhoff, Drugs. 2002)

3 Ορισμός Ως αλληλεπίδραση φαρμάκου τροφής ορίζεται το αποτέλεσμα μίας φυσικής, χημικής, φυσιολογικής, ή παθοφυσιολογικής σχέσης ανάμεσα σε ένα φάρμακο και μία κατάσταση θρέψης, ή πολλών θρεπτικών συστατικών ή της τροφής γενικά. (Santos & Boullata, Pharmacotherapy. 2005)

4 Στάδια αλληλεπίδρασης Αλληλεπίδραση φαρμάκου τροφής μπορεί να συμβεί: πριν και κατά την διάρκεια της γαστρεντερικής απορρόφησης στην διάρκεια της κατανομής στην φάση του μεταβολισμού ού στην φάση της απέκκρισης Τα στάδια 1 ο και το 3 ο θεωρούνται ως σπουδαιότερα (Singh et al., Prog Lipid Res. 2009)

5 (Fleisher et al., Clin Pharmacokinet 1999)

6 Παράγοντες που επιδρούν φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του φαρμάκου κατοπτρική σύνθεση του φαρμάκου ο χρόνος λήψης του γεύματος συγκριτικά με τον χρόνο χορήγησης του φαρμάκου μέγεθος και σύνθεση του γεύματος (ειδικά όσον αφορά τα λίπη, πρωτεΐνες και ίνες) μορφή του φαρμάκου μέγεθος της δόσης του φαρμάκου (Persson et al., Pharm Res 2005)

7 Επιπτώσεις Οι αλληλεπιδράσεις φαρμάκων τροφής μπορούν: να μειώσουν την βιοδιαθεσιμότητα ενός φαρμάκου και να οδηγήσουν σε κλινική αποτυχία,ή να την αυξήσoυν υν γεγονός που θα αυξήσει και τον κίνδυνο να εκδηλωθούν ανεπιθύμητες ενέργειες,ή ή να οδηγήσουν σε συνεργική δράση που ενισχύει τη δράση του φαρμάκου που σε ορισμένες περιπτώσεις οδηγεί σε μείωση της δόσης του και σε αύξηση συμμόρφωσης του ασθενή στην θεραπεία Οι αλληλεπιδράσεις μπορεί να είναι καθοριστικές για την κλινική επιτυχία ή αποτυχία της θεραπευτικής αγωγής. (Genser, Ann Nutr Metab. 2008;Schmidt & Dalhoff, Drugs. 2002)

8 Μηχανισμοί αλληλεπιδράσεων Οι μηχανισμοί των αλληλεπιδράσεων μπορούν να χωριστούν σε: Φυσικοχημικές αλληλεπιδράσεις που περιλαμβάνουν αλλαγές στην σταθερότητα του φαρμάκου, στην διαλυτότητα του και στην ικανότητα διάχυσης του. Φυσιολογικές ή βιοχημικές αλληλεπιδράσεις. (Fleisher et al., Clin Pharmacokinet 1999)

9 Σκοπός της Μελέτης Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να καταγράψει τα νεώτερα δεδομένα πάνω στις αλληλεπιδράσεις λ τροφής και φαρμάκων και να κωδικοποιήσει τις επιπτώσεις τους στην θεραπευτική αγωγή και στην κλινική πράξη.

10 Μεθοδολογία Αναζήτηση βιβλιογραφίας σε: PubMed, Scopus, Cochrane Database. Keywords: food drug interactions; drug nutrient interactions; nutritional status; drug regimens, drug evaluation process; drug interaction; absorption; metabolism; pharmacokinetics; bioavailability; cytochrome P 450; transporter proteins; food effect; bioequivalence; food intake Ταξινόμηση σε case reports, original articles, trials, reviews.

11 Αποτελέσματα

12 Το τρίπολο φάρμακο τροφή άνθρωποςφή ά

13 Παράγοντας άνθρωπος η φυσιολογική λειτουργία των επιμέρους συστημάτων του οργανισμού (πεπτικός σωλήνας, ήπαρ), ατομικοί, κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες ειδικές πληθυσμιακές ομάδες, όπως για παράδειγμα μεταμοσχευμένοι ασθενείς ηλικία, φύλο, φυλή, πολιτισμική ταυτότητα, ύπαρξη γενετικών πολυμορφισμών, παρουσία υποκείμενων νόσων που επιδρούν στην κατάσταση θρέψης του ασθενή (Adigun & Mudasiru, 2002;Chow et al.,, 1990;Cooper et al.,, 2008a; Genser, 2008;Prasad et al.,, 2009;Schmidt & Dalhoff, 2002; Whitley & Lindsey, 2009;Whittington, 2007)

14 Αλληλεπίδραση φαρμάκου τροφής στο γαστρεντερικό σωλήνα Αλληλεπιδράσεις πριν την απορρόφηση, Αλληλεπιδράσεις κατά την απορρόφηση

15 Αλληλεπιδράσεις τροφής φαρμάκου πριν την απορρόφηση (πεπτικός σωλήνας) το ph ο βαθμός γαστρικής κένωσης, ο ρόλος της εντερικής κινητικότητας Οι χολικές και παγκρεατικές εκκρίσεις στον εντερικό σωλήνα

16 ph γαστρικού υγρού και απορρόφηση φαρμάκων μετά από γεύμα

17 Παράγοντες της τροφής που επιδρούν στην απορρόφηση φαρμάκων μέσω μεταβολών της γαστρικής κένωσης. (Fleisher et al.,, 1999;Shameem et al.,, 1995;Vassallo et al.,, 1992),

18 Φάρμακα που επηρεάζεται η απορρόφηση τους από την επίδραση της τροφής στην γαστρική κένωση

19 Φάρμακα που επηρεάζεται η απορρόφηση τους από την επίδραση της τροφής στην εντερική κινητικότητα.

20 Φάρμακα που επηρεάζεται η απορρόφηση τους από την επίδραση της τροφής στις χολικές εκκρίσεις.

21 Αλληλεπιδράσεις τροφής φαρμάκου κατά την απορρόφηση λειτουργική ακεραιότητα του εντέρου, η εντερική απέκκριση, ο ανταγωνισμός ή/και η αναστολή των μεταβολικών ενζύμων, ηεπίδραση στους ςμεταβολίτες του φαρμάκου,, η επίδραση στους ενεργούς μεταφορείς και τα ένζυμα που εκκρίνονται στην εντερική μεμβράνη η επίδραση της σπλαχνικής αιματικής ροής

22 Φάρμακα που επηρεάζονται από την επίδραση της Φάρμακα που επηρεάζονται από την επίδραση της τροφής στην λειτουργική ακεραιότητα του εντέρου.

23 Φάρμακα που επηρεάζονται από την επίδραση της τροφής στην εντερική απέκκριση.

24 Φάρμακα που επηρεάζονται από την επίδραση της τροφής στα μεταβολικά ένζυμα.

25 Φάρμακα που επηρεάζονται από την επίδραση της τροφής στους μεταβολίτες του φαρμάκου.

26 Φάρμακα που επηρεάζονται από την επίδραση της τροφής στους ενεργούς μεταφορείς που εκκρίνονται από την μεμβράνη.

27 Φάρμακα που επηρεάζονται από την επίδραση της τροφής στη σπλαχνική αιματική ροή.

28 Αλληλεπιδράσεις τροφής φαρμάκου στο επίπεδο του μεταβολισμού οι κύριοι παράγοντες αφορούσαν τον ρόλο: των ισοενζυμικών συστημάτων του κυτοχρώματος P450 (π.χ. CYP3A4) (Bailey Baileyet et al.,1998;bailey et al., 2000;Miyata et al., 2004) και τον ρόλο των μεταφορέων εκροής τύπου P glycoprotein gy (permeability glycoprotein) gy (Dahan & Altman, 2004;Paine et al., 2006)

29 Φάρμακα που αποτελούν υπόστρωμα του CYP3A4 και επηρεάζονται από τον χυμό grapefruit.

30 Ανταγωνιστές των διαύλων ασβεστίου που επηρεάζονται από αλληλεπίδραση τροφής

31 Παράγοντας φάρμακο Οι μηχανισμοί των αλληλεπιδράσεων που έχουν να κάνουν με ιδιότητες του ίδιου του φαρμάκου βρέθηκε να είναι: ο βαθμός διαλυτοποίησης ης (Clarysse et al.,, 2009a;Clarysse et al.,, 2009b;Genser, 2008;Oguma et al.,, 2009;Schwarz et al.,, 1996) η εντερική καθίζηση η πρωτεϊνική δέσμευση (Fleisher et al.,, 1999;Yee et al.,, 1995) (Abrahamsson et al.,, 2004;Fleisher et al.,, 1999;Schmidt & Dalhoff, 2002) ο ανταγωνισμός μεταξύ ξύφαρμάκου και των πρωτεϊνών ή αμινοξέων της τροφής (Cooper et al.,, 2008b;Fleisher et al.,, 1999;Pincus & Barry, 1987) το φαινόμενο της χηλοποίησης (Deppermann & Lode, 1993;Lomaestro & Bailie, 1995), και τέλος ο βαθμός διάχυσης του φαρμάκου (Fleisher et al.,, 1999).

32 Φάρμακα που επηρεάζεται η απορρόφηση τους από την Φάρμακα που επηρεάζεται η απορρόφηση τους από την επίδραση της τροφής στον βαθμό διαλυτοποίησης.

33 Φάρμακα που επηρεάζεται η απορρόφηση τους από την Φάρμακα που επηρεάζεται η απορρόφηση τους από την επίδραση της τροφής στην πρωτεϊνική δέσμευση.

34 Φάρμακα που επηρεάζεται η απορρόφηση τους από τον ανταγωνισμό της τροφής με τις πρωτεΐνες ή τα αμινοξέα της τροφής. Φυσικοχημική Μηχανισμός Επίδραση στην ιδιότητα του Τροφή Φάρμακο αλληλεπίδρασης απορρόφηση εντερικού σωλήνα Ανταγωνισμός με τις βαθμό Εντερική διατροφή Levodopa (Cooper et απορρόφησης πρωτεΐνες /ή τα αμινοξέα της τροφής διαλυτότητας με πρωτεΐνες al., 2008b) Αμινοξέα της τροφής β-γλυκάνη πολυσακχαρίτης (περιέχεται στο Maitake) Melphalan (Schmidt & Dalhoff, 2002) Warfarin (Hanselin et al., 2010)

35 Φάρμακα που επηρεάζονται από την επίδραση της τροφής (γεύμα ρμ ηρ ζ η ρ η ης ρ φής (γ μ πλούσιο σε μεταλλικά ιόντα και γαλακτοκομικά) στην χηλοποίηση.

36 . Φάρμακα που επηρεάζονται από την επίδραση της τροφής (στερεά τροφή και τροφή πλούσια σε ίνες) στην διάχυση.

37 Ο ρόλος των πολιτισμικών και διατροφικών συνηθειών Αυξημένη κατανάλωση παραδοσιακών Κινέζικων πιάτων πλούσιων σε φυλλώδη λαχανικά από ασθενή υπό αγωγή με warfarin οδήγησε σε σοβαρή αιμορραγία τον ασθενή λόγω της αλληλεπίδρασης αυξημένης εισροής Κ με την warfarin. (Chow et al., 1990) Στην Ινδία, ασθενής υπό αγωγή γή με Sertraline εκδήλωσε οξύ περιστατικό κατάθλιψης, αφού έλαβε ταυτόχρονα εναλλακτική φυτοθεραπεία τύπου Ayurveda, συνήθης στην Ινδία, που περιείχε το βότανο Terminalia chebula, hbl πλούσιο σε πολυφαινόλες, γνωστό υπακτικό. Η υπακτική δράση και η προκληθείσα διάρροια μείωσε την απορρόφηση του φαρμάκου. (Prasad et al.,, 2009)

38 Κλινικές αναφορές αλληλεπίδρασης φαρμάκων τροφής

39 Αλληλεπιδράσεις φαρμάκων και αντικαταθλιπτικών και αντιψυχωσικών σκευασμάτων.

40 Αλληλεπιδράσεις φαρμάκων με αφεψήματα και βότανα.

41 Αλληλεπιδράσεις warfarin και τροφών που Αλληλεπιδράσεις warfarin και τροφών που οδηγούν σε μείωση της τιμής του INR.

42 Αλληλεπιδράσεις warfarin και τροφών που οδηγούν σε αύξηση της τιμής του INR.

43 Αλληλεπιδράσεις warfarin και τροφών που οδηγούν σε αύξηση της τιμής του INR.

44 Αλληλεπιδράσεις warfarin και διαφόρων τύπων Αλληλεπιδράσεις warfarin και διαφόρων τύπων διαιτών.

45 Συμπεράσματα Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης δείχνουν ότι η ιατροφαρμακευτική ρμ κοινότητα πρέπει να είναι ενημερωμένη μ ηπάνω στις αλληλεπιδράσεις τροφής φαρμάκου και να τις λαμβάνει σοβαρά υπ όψιν κατά την συνταγογράφηση και διάθεση ενός φαρμάκου. Οι διατροφικές συνήθειες ενός ασθενούς πρέπει να αναζητούνται και να παρέχονται οι ανάλογες πληροφορίες στον ασθενή. Είναι επίσης απαραίτητο να οργανωθούν μεγαλύτερες κλινικές μελέτες για την αναζήτηση στοιχείων πάνω στην αλληλεπίδραση φαρμάκου τροφής ρ φήςκαι να σχεδιασθούν πρωτόκολλα βασικής έρευνας για την ανίχνευση των υποκείμενων μηχανισμών, γεγονός που θα βοηθήσει στην ασφαλέστερη συνταγογράφηση και τον καλλίτερο σχεδιασμό νέων φαρμάκων.

ΣΧΕΔΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ: ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ Η ΛΙΓΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ, ΜΗ ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗ

ΣΧΕΔΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ: ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ Η ΛΙΓΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ, ΜΗ ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗ ΣΧΕΔΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ: ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ Η ΛΙΓΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ, ΜΗ ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗ Συντάκτης: Πέτρος Κολοβός Περιεχόμενα 10. ΔΙΑΤΡΟΦΗ: ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ Η ΛΙΓΟΤΕΡΗ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ & ΚΑΡΚΙΝΟΣ. Κάλλιον το προλαμβάνειν, παρά το θεραπεύειν. Ιπποκράτης (460-377π.

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ & ΚΑΡΚΙΝΟΣ. Κάλλιον το προλαμβάνειν, παρά το θεραπεύειν. Ιπποκράτης (460-377π. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ & ΚΑΡΚΙΝΟΣ Κάλλιον το προλαμβάνειν, παρά το θεραπεύειν Ιπποκράτης (460-377π.Χ) Εισαγωγή Η πιθανή σχέση των διατροφικών συνηθειών και της ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

«Μελέτη Δείκτη Μάζας Σώματος, παιδιών ηλικίας 15 18 ετών, και συσχέτιση αυτού με τη συχνότητα και την ποιότητα του πρωινού»

«Μελέτη Δείκτη Μάζας Σώματος, παιδιών ηλικίας 15 18 ετών, και συσχέτιση αυτού με τη συχνότητα και την ποιότητα του πρωινού» ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Μελέτη Δείκτη Μάζας Σώματος, παιδιών ηλικίας 15 18 ετών, και συσχέτιση

Διαβάστε περισσότερα

Επιπλοκές Σακχαρώδη ιαβήτη Στα Κάτω Άκρα. Νοσηλευτικές παρεµβάσεις.

Επιπλοκές Σακχαρώδη ιαβήτη Στα Κάτω Άκρα. Νοσηλευτικές παρεµβάσεις. ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία Επιπλοκές Σακχαρώδη ιαβήτη Στα Κάτω Άκρα. Νοσηλευτικές παρεµβάσεις. Μαρία Αρμενατζόγλου Ποθητή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ISO 1. 2. 9001:2008 3. 4. - 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. - 13. 14. Ο

ΕΝ ISO 1. 2. 9001:2008 3. 4. - 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. - 13. 14. Ο Ðåñéå üìåíá 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.- Πιστοποίηση ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος ένταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Μύθος και Πραγματικότητα Επιμέλεια Έκδοσης: Ιωάννης Α. Καραγιάννης Αθήναι 2008 ΔιοικητικΟ ΣυμβοΥλιο ΕΛ.Ι.ΓΑΣΤ. Πρόεδρος: Δημήτριος Παπαπαναγιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία με θέμα:λήψη Συμπληρωμάτων διατροφής σε αθλητές Crossfit

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΩΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΛΙΘΙΑΣΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

ΝΕΩΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΛΙΘΙΑΣΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΝΕΩΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΛΙΘΙΑΣΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ Κ. Χασταζέρης, Ν.Ε. Σταυρόπουλος Εισαγωγή Ο αρχαιότερος λίθος του ουροποιητικού συστήματος βρέθηκε στις αρχές του αιώνα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΘΟΔΟΣ EURODIET ΜΕΡΟΣ 1 ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η ΜΕΘΟΔΟΣ EURODIET ΜΕΡΟΣ 1 ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η ΜΕΘΟΔΟΣ EURODIET ΜΕΡΟΣ 1 ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1 Έχοντας χρησιμοποιηθεί σε περισσότερες από 20 χώρες, από χιλιάδες γιατρούς, η μέθοδος Eurodiet είναι ένα πρόγραμμα μακροπρόθεσμης ρύθμισης βάρους το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΑ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

ΠΡΑΣΙΝΑ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Διαπανεπιστημιακό, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διδακτική της Χημείας και Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες» ΔιχηΝΕΤ ΠΡΑΣΙΝΑ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ

2. ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2. ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Για να διατηρηθεί η ζωή, να εξασφαλιστούν δηλαδή οι δομές και οι λειτουργίες της, χρειάζεται ενέργεια. Ο άνθρωπος εξασφαλίζει την απαραίτητη γι' αυτόν ενέργεια με τη διάσπαση

Διαβάστε περισσότερα

ιαβήτης και διατροφή στα παιδιά και εφήβους

ιαβήτης και διατροφή στα παιδιά και εφήβους 31 ιαβήτης και διατροφή στα παιδιά και εφήβους ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΑΛΛΗ ΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδιατρικής Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας Α.Π.Θ. 1. Εισαγωγή Οι σύγχρονες διατροφικές συστάσεις για παιδιά και

Διαβάστε περισσότερα

10-11 Φεβρουαρίου 2012

10-11 Φεβρουαρίου 2012 7 η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΕξελΙξεις στη ΓαστρεντερολογIα & ΗπατολογIα ΤΟΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Υπό την Aιγίδα Δήμος Αθηναίων ΤΟΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 7 η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ Εξελίξεις στη Γαστρεντερολογία & Ηπατολογία

Διαβάστε περισσότερα

ÔÏÌÏÓ ÔÅÕ ÏÓ VOLUME 25 NUMBERI ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÓ - ÌÁÑÔÉÏÓ JANUARY - MARCH

ÔÏÌÏÓ ÔÅÕ ÏÓ VOLUME 25 NUMBERI ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÓ - ÌÁÑÔÉÏÓ JANUARY - MARCH ÔÏÌÏÓ ÔÅÕ ÏÓ VOLUME 25 NUMBERI ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÓ - ÌÁÑÔÉÏÓ JANUARY - MARCH 2013 µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ. ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww w w. w. w. w. w. w. w. w. w.

Διαβάστε περισσότερα

Ref.: SmPc Zemaros. Ref.: Osteoporos Int 2008; 19: 399-428.

Ref.: SmPc Zemaros. Ref.: Osteoporos Int 2008; 19: 399-428. ΑΛΕΝΔΡΟΝΙΚΟ ΟΞΥ Το αλενδρονικό οξύ, η δραστική ουσία του Zemaros, είναι ένας διφωσφονίτης, ο οποίος εμποδίζει την οστική απορρόφηση στους οστεοκλάστες. Ref.: SmPc Zemaros ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στη Χημεία Τροφίμων με την ευρεία θεώρηση περιλαμβάνονται η Ανάλυση Τροφίμων, η Βιοχημεία Τροφίμων και η Φυσικοχημεία Τροφίμων.

Στη Χημεία Τροφίμων με την ευρεία θεώρηση περιλαμβάνονται η Ανάλυση Τροφίμων, η Βιοχημεία Τροφίμων και η Φυσικοχημεία Τροφίμων. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Στοιχεία παραδόσεων Τα παρόντα είναι στοιχεία παραδόσεων για το μάθημα Χημεία Τροφίμων, 2013-14. Δεν συνιστούν σημειώσεις, αλλά απλά είναι αποτέλεσμα πρώτης επεξεργασίας. Αφορούν την ύλη της πρώτης

Διαβάστε περισσότερα

Δυσκοιλιότητα. Περίληψη:

Δυσκοιλιότητα. Περίληψη: Δυσκοιλιότητα Ερευνητική εργασία στη Βιολογία. Κ. Χρήστος Α 1 Επιβλέπων Καθηγητής: Πιτσιλαδής Περίληψη: Η εργασία έχει ως στόχο να ενημερώσει για ένα πολυσύνηθες φαινόμενο που μαστίζει στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ (ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ)

Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ (ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ) ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ (ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ) ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΑΛΕΒΥΖΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφή και οστεοπόρωση

Διατροφή και οστεοπόρωση ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ Διατροφή και οστεοπόρωση Τσίρου Ευφροσύνη, Γουλής Γ. Δημήτριος Μονάδα Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής, Α' Μαιευτική - Γυναικολογική Κλινική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Αλληλογραφία:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ

ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 1 Στόχοι ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ 1. Να εξετάσουμε τις βασικές αρχές του μεταβολισμού των μακροθρεπτικών συστατικών.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κλινικές κλινικοεργαστηριακές Ιατρικές Ειδικότητες Χειρουργική Κλινική Διευθυντής: Καθηγητής Φώτης Καλφαρέντζος Οι μεταβολές της έκκρισης

Διαβάστε περισσότερα

DNA tests Φαρμακογενετικοί και Γονιδιακοί έλεγχοι. Ο ρόλος του φαρμακοποιού

DNA tests Φαρμακογενετικοί και Γονιδιακοί έλεγχοι. Ο ρόλος του φαρμακοποιού Page 1 και Γονιδιακοί Ο ρόλος του φαρμακοποιού Page 2 Δρ. Γεωργία Θώδη Μοριακός Βιολόγος Δρ. Ιωάννης Ντότσικας Λέκτορας _Τμήμα Φαρμακευτικής Χημείας, Τμήμα Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών Δρ. Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

Τα Φυτικά Ενεργά Συστατικά ως Συμπληρώματα Διατροφής. Εισηγητής Δρ Γιώργος Ζακυνθινός Αν. Καθηγητής Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων του ΤΕΙ Καλαμάτας

Τα Φυτικά Ενεργά Συστατικά ως Συμπληρώματα Διατροφής. Εισηγητής Δρ Γιώργος Ζακυνθινός Αν. Καθηγητής Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων του ΤΕΙ Καλαμάτας Τα Φυτικά Ενεργά Συστατικά ως Συμπληρώματα Διατροφής Εισηγητής Δρ Γιώργος Ζακυνθινός Αν. Καθηγητής Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων του ΤΕΙ Καλαμάτας Τα φυσικά ενεργά συστατικά ως Συμπληρώματα Διατροφής,

Διαβάστε περισσότερα

2. Βασικές Αρχές Αντιμικροβιακής Αγωγής στην Κύηση και το Θηλασμό

2. Βασικές Αρχές Αντιμικροβιακής Αγωγής στην Κύηση και το Θηλασμό 2. Βασικές Αρχές Αντιμικροβιακής Αγωγής στην Κύηση και το Θηλασμό 73 Ν. Καμπάς 2, Ι. Κυριαζής 2, Ε. Μπελιώτης 1, Π. Μητσέας 1, Θ. Καλογήρου 1 1 Παθολογικό Τμήμα ΓΝ «Ασκληπιείου» Βούλας 2 Μαιευτικό Γυναικολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Συμβουλές. Εμμηνόπαυση και Διατροφή

Γενικές Συμβουλές. Εμμηνόπαυση και Διατροφή Γενικές Συμβουλές Εμμηνόπαυση και Διατροφή Η περίοδος της εμμηνόπαυσης αποτελεί μία φυσιολογική φάση της ζωής της γυναίκας, η οποία την επηρεάζει σωματικά, αλλά και ψυχολογικά. Χαρακτηρίζεται από διαταραχή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Lamivudine/Zidovudine Teva 150 mg/300 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Levitra 5 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δισκίο περιέχει 5mg

Διαβάστε περισσότερα

Διάγνωση και θεραπεία του συνδρόμου του ευερέθιστου εντέρου

Διάγνωση και θεραπεία του συνδρόμου του ευερέθιστου εντέρου Διάγνωση και θεραπεία του συνδρόμου του ευερέθιστου εντέρου Απόστολος Μαντίδης Πλοίαρχος (ΥΙ), Γαστρεντερολόγος, Διευθυντής Γαστρεντερολογικής Κλινικής Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών, Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

6 η. 18-19 Φεβρουαρίου 2011. Στο Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών Αίθουσα Ν. Σκαλκώτας

6 η. 18-19 Φεβρουαρίου 2011. Στο Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών Αίθουσα Ν. Σκαλκώτας 6 η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΕξελΙξεις στη ΓαστρεντερολογIα & ΗπατολογIα ΤΟΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 6 η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ Εξελίξεις στη Γαστρεντερολογία & Ηπατολογία 18-19 Φεβρουαρίου 2011 Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΒΡΕΦΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΒΡΕΦΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΒΡΕΦΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΒΡΕΦΟΥΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΒΡΕΦΟΥΣ Παράγοντες που καθορίζουν το βάρος του βρέφους κατά τη γέννηση βάρος της μητέρας πριν την εγκυμοσύνη

Διαβάστε περισσότερα