Οδηγός για τους Μαθητές

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγός για τους Μαθητές"

Transcript

1 Οδηγός για τους Μαθητές Disclaimer: Start Up EU - Be a high Tech Entrepreneur has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

2 Περίληψη του παιχνιδιού Το StartUP_EU αποτελεί ένα παιδαγωγικό συνεργατικό παιχνίδι για τους µαθητές της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να µάθουν πως να δηµιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση, και κυρίως µια εντυπωσιακή τεχνολογική επιχείρηση. Θα παίξετε το παιχνίδι στο πλαίσιο µιας οµάδας µαθητών σε διάστηµα λίγων εβδοµάδων. Αυτόνοµα, εσείς, η οµάδα σας και οι Προκλήσεις (Challenges). Οι καθηγητές σας θα σας βοηθήσουν µόνον όταν χρειαστείτε κάτι πολύ συγκεκριµένο ή όταν "κολλήσετε" σε κάποιο σηµείο. Γίνεται το "αφεντικό" του εαυτού σας Πρέπει να σκεφτείτε µια ιδέα για ένα καινοτοµικό και χρήσιµο νέο προϊόν ή υπηρεσία. Κατόπιν, θα δηµιουργήσετε ένα επιχειρηµατικό σχέδιο (business plan) το οποίο θα παρουσιάζει πως θα µετασχηµατίσετε την ιδέα σας σε ένα µια αληθινή επιχείρηση. Για το σκοπό αυτό θα ακολουθήσετε κάποια βήµατα, τα οποία ακολουθεί και ένας πραγµατικός επιχειρηµατίας προκειµένου να συνθέσει το πλάνο µιας επιχείρησης που µπορεί πραγµατικά να πετύχει. Η διαδικασία αυτή δεν είναι ούτε απλή ούτε εύκολη. Μόλις όµως κατανοήσετε τη διαδικασία τότε ΕΣΕΙΣ θα γνωρίζετε πως να το κάνετε στον πραγµατικό κόσµο όταν θα είστε έτοιµοι / -ες. Πως παίζεται το παιχνίδι Το παιχνίδι παίζεται σε 8 βήµατα, µια φάση προετοιµασίας και την τελική φάση. Κάθε βήµα εστιάζει σε ένα πραγµατικό πρόβληµα ή σε κάποιες πληροφορίες που πρέπει να συλλέξετε προκειµένου να δηµιουργήσετε το επιχειρηµατικό σας πλάνο. Είναι σηµαντικό να εκτελέσετε τα βήµατα µε τη συγκεκριµένη σειρά, µιας και σχετίζονται µεταξύ τους. Βήµα 1: Προετοιµασία Βήµα 2: Προκλήσεις Πρόκληση 1: ηµιουργήστε την οµάδα σας Πρόκληση 2: Βρείτε την ιδέα Πρόκληση 3: Ελέγξτε την ιδέα σας Πρόκληση 4: Ποια είναι η αγορά; Πρόκληση 5: Παράγετε το δικό σας προϊόν ή υπηρεσία: Έρευνα & Ανάπτυξη Πρόκληση 6: Το πλάνο µάρκετινγκ Πρόκληση 7: Παραγωγή κέρδους Σελίδα 2

3 Πρόκληση 8: "Πουλήστε" την ιδέα σας Βήµα 3: Τελικό στάδιο Κάθε Πρόκληση θα ξεκινά µε ένα σύντοµο βίντεο που θα το παρουσιάζει µέλος µιας πραγµατικής νεοσύστατης επιχείρησης και θα εξηγεί τα βασικά σηµεία αυτής. Θα ξεκινά µε µια σύντοµη εισαγωγή στην πρόκληση και θα περιγράφει βήµα προς βήµα τι πρέπει να κάνετε και τι πρέπει να δηµιουργήσετε προκειµένου να ολοκληρώσετε την πρόκληση. Κάποιες από τις προκλήσεις θα περιλαµβάνουν και ένα µικρό παιχνίδι. Πρέπει να µελετήσετε την περιγραφή της κάθε πρόκλησης πλήρως πριν ξεκινήσετε. Οι προκλήσεις θα περιλαµβάνουν και κάποιες επιπλέον πληροφορίες όπου απαιτείται και κάποιους "οδηγούς χρήσης", οι οποίοι είναι διαθέσιµοι ως ξεχωριστά έγγραφα. Επιπλέον, θα δείτε ποιος είναι ο ρόλος του καθηγητή σας σε κάθε πρόκληση σε περίπτωση που χρειαστείτε επιπλέον βοήθεια. Κάθε πρόκληση αποτελεί ένα βήµα προς την ολοκλήρωση της "Επαγγελµατικής Περίληψης" (Executive Summary) και πρέπει να παράγετε αποτελέσµατα που αποδεικνύουν τι κάνατε σε κάθε πρόκληση (π.χ. έγγραφα, παρουσιάσεις, βίντεο, κ.λπ.) και τα οποία θα τα µεταφορτώσετε (upload) στην πλατφόρµα του StartUp_EU. Σελίδα 3

4 Προετοιµασία Το πρώτο βήµα του StartUp_EU είναι η σωστή προετοιµασία! 1. Παρακολουθείστε το βίντεο στο σύνδεσµο 2. ιαβάστε τον οδηγό και εξοικειωθείτε µε το διαθέσιµο υλικό. 3. Συνδεθείτε στην πλατφόρµα και περιηγηθείτε σε αυτή. 4. Συµπληρώστε το αρχικό ερωτηµατολόγιο (pre-game questionnaire) που θα βρείτε στην πλατφόρµα. Κάθε τι που παράγετε στο πλαίσιο του παιχνιδιού, όπως έγγραφα, παρουσιάσεις, βίντεο, κ.λπ. πρέπει να τα µεταφορτώνετε (upload) στην πλατφόρµα του StartUp_EU. Η πλατφόρµα βρίσκεται στο σύνδεσµο όπου υπάρχει ειδικός χώρος για την οµάδα σας. Αφιερώστε λίγο χρόνο για να εξοικειωθείτε µε το διαδικτυακό περιβάλλον! Αν συναντήσετε κάποιο πρόβληµα κατά την προσπέλαση της πλατφόρµας, απευθυνθείτε στον καθηγητή σας για να σας βοηθήσει! Σελίδα 4

5 Πρόκληση 1: ηµιουργήστε την οµάδα σας ηµιουργείστε την οµάδα σας. Ακολουθήστε τα βήµατα που περιγράφονται παρακάτω, συµπληρώστε και µεταφορτώστε στην πλατφόρµα τα βιογραφικά σας σηµειώµατα και αποφασίστε ποιος θα αναλάβει ποιον ρόλο στην οµάδα σας. Φτιάξτε το βίντεο της οµάδας σας και µεταφορτώστε το και αυτό στην πλατφόρµα. Σε κάθε πραγµατική επιχείρηση απασχολούνται διαφορετικοί άνθρωποι σε διαφορετικές εργασίες, οι οποίοι συνήθως έχουν λάβει εξειδικευµένη εκπαίδευση, έχουν συγκεκριµένη εµπειρία ή πανεπιστηµιακές σπουδές που τους έχουν προετοιµάσει για τις ανάγκες της εργασίας. Έτσι και στο StartUp_EU θα χρειαστείτε µια οµάδα ανθρώπων ικανή να διεκπεραιώσει τις διαφορετικές προκλήσεις που θα συναντήσετε. Επειδή όµως - αντίθετα από τον πραγµατικό κόσµο - κανένα µέλος της οµάδας σας δεν θα έχει λάβει εξειδικευµένη εκπαίδευση στο αντικείµενο και δεν θα διαθέτει εξειδικευµένη εµπειρία, θα πρέπει όλα τα µέλη να βοηθάνε και να συνεργάζονται σε κάθε πρόκληση. Πρέπει όµως να αποφασίσετε εξαρχής ποιος θα είναι ο "αρχηγός", τον οποίο και θα ονοµάζετε " ιευθύνων Σύµβουλο" (CEO - Chief Executive Officer) 1. Η οµάδα σας πρέπει να έχει τουλάχιστον 4 άτοµα, καλύτερα όµως να έχει 5 µε 7 το µέγιστο. Πρέπει να ορίσετε έναν ρόλο για κάθε µέλος της οµάδας και να συµπληρώσετε την πληροφορία αυτή στο έγγραφο της οµάδας (team sheet). Ο ιευθύνων Σύµβουλος θα λαµβάνει τις τελικές αποφάσεις όταν δεν συµφωνείτε µεταξύ σας, και σε εξαιρετικές περιπτώσεις µπορείτε να απευθυνθείτε στον καθηγητή σας. Τέλος, πρέπει να επιλέξετε ένα όνοµα ή τίτλο για την επιχείρησή σας. 1. Παρακολουθήστε το βίντεο "Building the team στο σύνδεσµο 2. Φτιάξτε το βιογραφικό σας σηµείωµα (CV): κάθε µέλος της οµάδας πρέπει να συµπληρώσει το βιογραφικό του σηµείωµα (δείτε πως στον Οδηγό Χρήσης, Ενότητα 1.1 Πως να φτιάξετε το βιογραφικό σας σηµείωµα, στο µενού µε τους οδηγούς, καθώς και το πρότυπο βιογραφικό (CV Template), στο µενού µε τα πρότυπα (templates menu). 1 Στο σηµείο αυτό υπογραµµίζεται ότι ο ρόλος είναι ανεξάρτητος του φύλου (αρσενικό - θηλυκό) και σε κάθε περίπτωση θα αναφέρεται µόνον το ένα φύλο (εναλλάξ) για την ευκολία στην αναγνωσιµότητα του κειµένου. Σελίδα 5

6 3. Επιλογή ιευθύνοντα Συµβούλου (CEO): Με βάση τα βιογραφικά σηµειώµατα, ψηφίστε µεταξύ σας το ιευθύνοντα Σύµβουλο της οµάδας σας. 4. Ο ιευθύνων Σύµβουλος µαζί µε την οµάδα αποφασίζουν ποιος / ποια θα αναλάβει τον κάθε ρόλο (δείτε πως στον Οδηγό Χρήσης, Ενότητα 1.2 Πως να σχηµατίσετε µια δυνατή οµάδα, και το πρότυπο έγγραφο οµάδας (Team Sheet Template), στο µενού µε τα πρότυπα (templates menu)). 5. Το βίντεο της οµάδας: Καταγράψτε ένα σύντοµο βίντεο για την οµάδα σας µε τη βοήθεια µιας βιντεοκάµερας ή ενός έξυπνου κινητού τηλεφώνου (smartphone) στο οποίο θα παρουσιάζετε συνοπτικά τα µέλη της. 6. Πλέον είστε έτοιµοι να συµπληρώσετε τα στοιχεία της οµάδας. Η κάθε οµάδα επίσης πρέπει να έχει ήδη εγγραφεί διαδικτυακά από τον καθηγητή. Μην ξεχάσετε να δώσετε ένα όνοµα ή τίτλο στην επιχείρησή σας! Κάθε µέλος της οµάδας πρέπει να µεταφορτώσει την πλατφόρµα το βιογραφικό του σηµείωµα. Τέλος, πρέπει να µεταφορτώσετε στην πλατφόρµα το βίντεο της οµάδας σας. Αποτελέσµατα - Μια λίστα µε τα µέλη της οµάδας και τα βιογραφικά τους σηµειώµατα µεταφορτωµένα στην πλατφόρµα, µαζί µε τον ρόλο του καθενός (βιογραφικά σηµειώµατα και έγγραφο οµάδας). - Το βίντεο παρουσίασης της οµάδας. Μπορεί να χρειαστείτε τη βοήθεια του καθηγητή σας για να συµπληρώσετε το βιογραφικό σας σηµείωµα. Σε περίπτωση που δυσκολεύεστε να αποφασίσετε ποιος θα είναι ο ιευθύνων Σύµβουλος, ζητήστε από τον καθηγητή σας να σας βοηθήσει. Σελίδα 6

7 Πρόκληση 2: Βρείτε την ιδέα ηµιουργείστε τα καινοτοµικά προϊόντα ή υπηρεσίες της επιχείρησής σας. Να είστε δηµιουργικοί και προσπαθήστε να καλύψετε µια τοπική πραγµατική ανάγκη. Για να ανακαλύψετε ένα νέο προϊόν συνήθως κοιτάτε γύρω σας και παρατηρείτε τι δεν δουλεύει καλά ή χρειάζεται βελτίωση. Ρωτήστε τον εαυτό σας τι σας εκνευρίζει όταν το χρησιµοποιείτε και πως αυτό θα µπορούσε να βελτιωθεί. Η πρόκληση αυτή περιλαµβάνει βίντεο, παιχνίδι και έγγραφα οδηγών που θα σας βοηθήσουν. Αφήστε τη φαντασία σας ελεύθερη, να είστε δηµιουργικοί και προπάντων µην ντρέπεστε! 1. Παρακολουθείστε το βίντεο στο σύνδεσµο 2. Σκεφτείτε ιδέες, καταγράψτε τις όσο πιο αναλυτικά γίνεται και µοιραστείτε τις µε τα υπόλοιπα µέλη της οµάδας σας (δείτε πως στον Οδηγό Χρήσης, Ενότητα 2.1 Παρατηρείστε τι συµβαίνει γύρω σας, στο µενού µε τους οδηγούς (guides menu)). Μπορείτε να δουλέψετε ανεξάρτητα, σε ζευγάρια ή όλη η οµάδα µαζί οργανώνοντας έναν "καταιγισµό ιδεών" (δείτε πως στον Οδηγό Χρήσης, Ενότητα 2.2 Πως να οργανώσετε έναν αποτελεσµατικό καταιγισµό ιδεών). 1. Κάθε ιδέα πρέπει να καταγραφεί στο σχετικό έγγραφο (δείτε Your Ideas Template, στο µενού µε τα πρότυπα (templates menu)). 2. Κάθε ιδέα πρέπει να παρουσιαστεί στην οµάδα. 3. Η οµάδα πρέπει να επιλέξει τις δύο καλύτερες ιδέες µετά από συζήτηση και πιθανόν ψηφοφορία. Η επιλογή των ιδεών µπορεί να γίνει και µε τη βοήθεια της ανάλυσης SWOT (δείτε πως στον Οδηγό Χρήσης, Ενότητα 2.3 Βρείτε µια καλή ιδέα). Στη φάση αυτή δεν είναι απαραίτητο να καταλήξετε σε µια µόνον ιδέα αλλά στις δύο καλύτερες ιδέες. Στην επόµενη πρόκληση που είναι ο Έλεγχος της Ιδέας, θα κληθείτε να επιλέξετε την τελική σας ιδέα. 4. Η οµάδα σας πρέπει να δηµιουργήσει παρουσίασεις µε τις δύο καλύτερες ιδέες. Αυτό µπορεί να γίνει µέσω βίντεο, παρουσίασης PowerPoint, ή ακόµα και µε κείµενο. Στο τέλος, µεταφορτώστε τις παρουσιάσεις σας στην πλατφόρµα. Αποτελέσµατα - Οι παρουσιάσεις των δύο καλύτερων ιδεών της οµάδας σας. - Τα πρότυπα έγγραφα µε όλες τις ιδέες. Συζητήστε τις ιδέες σας µε τον καθηγητή σας θυµηθείτε όµως ότι ο καθηγητής σας απαγορεύεται να σας πει αν µια ιδέα είναι καλή ή όχι! Αυτή είναι δική σας απόφαση. Ο καθηγητής µπορεί όµως να αποκλείσει µια ιδέα αν είναι επικίνδυνη, ακατάλληλη ή κοινωνικά µη αποδεκτή. Disclaimer: Start Up EU - Be a high Tech Entrepreneur has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

8 Πρόκληση 3: Ελέγξτε την ιδέα σας Στη φάση αυτή ελέγχετε κατά πόσο η ιδέα σας είναι εφαρµόσιµη στον πραγµατικό κόσµο. Η πρόκληση αυτή περιγράφει πιστά την τυπική επιχειρηµατική διαδικασία που ονοµάζεται "Έρευνα αγοράς" (Market research) σύµφωνα µε την οποία ζητείται από το κοινό να εκφράσει τις απόψεις του για διαφορετικά προϊόντα ή ιδέες. Στο πλαίσιο αυτό θα χρειαστεί να προετοιµάσετε και να ολοκληρώσετε µια έρευνα αγοράς για τις ιδέες για προϊόντα ή υπηρεσίες που έχετε σκεφτεί. 1. Παρακολουθείστε το βίντεο στο σύνδεσµο 2. Παίξτε το σχετικό παιχνίδι (mini-game) που θα βρείτε στην πλατφόρµα. 3. Χωρίστε την οµάδα σας στα δύο. Η κάθε υπο-οµάδα αναλύει µια από τις ιδέες, απαριθµεί τις ανάγκες της αγοράς που καλείται να καλύψει και εξηγεί πως το προτεινόµενο προϊόν ή υπηρεσία απαντά σε αυτές τις ανάγκες (δείτε τον Οδηγό Χρήσης, Ενότητα 3.1 Τι να προσέξετε για την ανάλυση των τοπικών αναγκών). 4. Κάθε υπο-οµάδα διεξάγει µια έρευνα ή / και κάποιες συνεντεύξεις (δείτε τον Οδηγό Χρήσης, Ενότητα 3.2 Σχεδιάστε και εκτελέστε την έρευνά σας µέσω της Google και Ενότητα 3.3 Πως να διεξάγετε µια συνέντευξη). 5. Κάθε υπο-οµάδα αποφασίζει πως θα βρει άτοµα που θα συµµετέχουν στην έρευνα / συνεντεύξεις και την / τις εκτελεί. 6. Αναλύστε τις απαντήσεις και γράψτε µια σύντοµη αναφορά µε τα αποτελέσµατα. 7. Η οµάδα ολόκληρη αποφασίζει σε ποια από τις 2 ιδέες θα επικεντρωθεί µε βάση τα αποτελέσµατα των ερευνών. Αποτελέσµατα - Μια τελική αναφορά η οποία θα περιλαµβάνει τις ξεχωριστές αναφορές µε την ανάλυση των αποτελεσµάτων (µια για κάθε ιδέα) και την απόφαση της ιδέας που επιλέγεται τελικά προς ανάπτυξη. - Τα εργαλεία της έρευνας (π.χ. τους συνδέσµους (links) για τα ερωτηµατολόγια) και τα δεδοµένα που έχουν συλλεχθεί στο πλαίσιο των δύο ερευνών. Ο καθηγητής σας µπορεί να σας βοηθήσει στην ανάλυση των ιδεών, στην ανάπτυξη της έρευνας και τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων. Επίσης, µπορεί να σας προτείνει έξυπνους τρόπους για να προσεγγίσετε άτοµα που θα συµµετέχουν στην έρευνά σας. Σελίδα 8

9 Πρόκληση 4: Ποια είναι η αγορά; Στην πρόκληση αυτή καλείστε να ανακαλύψετε την αγορά στην οποία απευθύνεστε, το µέγεθος και τα χαρακτηριστικά της, καθώς και τους ανταγωνιστές. Η αγορά αποτελείται από τους ανθρώπους, τις επιχειρήσεις, την κυβέρνηση, κ.λπ. οι οποίοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν το νέο σας προϊόν ή υπηρεσία. Για παράδειγµα, αν το προϊόν σας είναι µια παιδική κούκλα που µιλάει Κινέζικα, τότε η αγορά σας είναι τα κορίτσια ηλικίας 3-9 ετών τα οποία καταλαβαίνουν Κινέζικα. Στο σηµείο αυτό πρέπει να ορίσετε το που, το ποιος και το µέγεθος της εν δυνάµει αγοράς σας. Τέλος, θα πρέπει να µελετήσετε αν υπάρχουν άλλες επιχειρήσεις ή προϊόντα τα οποία µοιάζουν ή ακόµα να είναι και ίδια µε το δικό σας, και να αποδείξετε γιατί το δικό σας προϊόν είναι καλύτερο. 1. Παρακολουθείστε το βίντεο στο σύνδεσµο 2. ιαιρέστε την οµάδα σας σε δύο υπο-οµάδες. 1. Η πρώτη υπο-οµάδα αναζητά δεδοµένα για την αγορά (δείτε πως στον Οδηγό Χρήσης, Ενότητα 4.1 Τι να προσέξετε για την ανάλυση των τοπικών αναγκών, και χρησιµοποιήστε και το Πρότυπο Στατιστικών Μάρκετινγκ (Marketing Statistics template), το οποίο βρίσκεται στο µενού µε τα πρότυπα (templates menu)). 2. Η δεύτερη υπο-οµάδα µελετά τον ανταγωνισµό (δείτε πως στον Οδηγό Χρήσης, Ενότητα 4.2 Πως να ψάξετε αποτελεσµατικά στη Google). 3. Κάθε υπο-οµάδα παράγει µια αναφορά µεγέθους το πολύ δύο σελίδες µε τα ακόλουθα αποτελέσµατα: 1. Αναφορά δεδοµένων αγοράς: Πως εκτελέστηκε η έρευνα και ποια τα δεδοµένα της αγοράς. 2. Αναφορά ανταγωνισµού: Ποιοι είναι οι ανταγωνιστές και ποια τα ανταγωνιστικά προϊόντα / υπηρεσίες. Αποτελέσµατα 2 αναφορές: Ανάλυση αγοράς και ανταγωνισµού. Ο καθηγητής σας µπορεί να σας προτείνει ποια µπορεί να είναι η αγορά σας και που µπορείτε να βρείτε πληροφορίες γι' αυτή. Σελίδα 9

10 Πρόκληση 5: Παράγετε το δικό σας προϊόν ή υπηρεσία: Έρευνα & Ανάπτυξη Μέχρι τώρα έχετε ήδη "ιδρύσει" την επιχείρησή σας και έχετε αποφασίσει το προϊόν ή την υπηρεσία που θα δηµιουργήσετε. Στο σηµείο αυτό πρέπει να σχεδιάσετε και να αποτυπώσετε σε ένα πλάνο πως θα αναπτύξετε την ιδέα σας σε προϊόν (ή υπηρεσία) το (ή) οποίο/-α να µπορεί να πουληθεί στην αγορά. Κατ' αρχάς πρέπει να φτιάξετε ένα πλάνο υλοποίησης του τελικού προϊόντος. Η πρόκληση αυτή αφορά στην κατασκευή ενός πλάνου έρευνας και ανάπτυξης (R&D - Research and Development plan). 1. Παρακολουθήστε το βίντεο στο σύνδεσµο 2. Παίξτε το παιχνίδι (mini-game) που θα βρείτε στην πλατφόρµα του StartUp_EU. 3. Προετοιµάστε το πλάνο έρευνας και ανάπτυξης (δείτε πως στον Οδηγό Χρήσης, Ενότητα 5.1 Πως να σχεδιάσετε τις δράσεις έρευνας και ανάπτυξης). 4. Μετασχηµατίστε το έγγραφο πλάνο σας σε διάγραµµα ροής. 5. Μεταφορτώστε (Upload) το πλάνο και το διάγραµµα ροής στην πλατφόρµα του StartUp_EU. Αποτελέσµατα - Το πλάνο έρευνας και ανάπτυξης και το σχετικό διάγραµµα ροής. Ο καθηγητής σας µπορεί να σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τις απαιτούµενες δράσεις έρευνας και ανάπτυξης και να µετασχηµατίσετε το πλάνο σας σε διάγραµµα ροής. Σελίδα 10

11 Πρόκληση 6: Το πλάνο µάρκετινγκ Ο πρόκληση αυτή στοχεύει στο να "κάνετε" γνωστά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας στους ενδεχόµενους πελάτες σας. Το πλάνο µάρκετινγκ ακολουθεί ακριβώς µετά την έρευνα αγοράς. Ενώ στην έρευνα αγοράς προσδιορίζετε ποιοι και που είναι οι ενδεχόµενοι πελάτες που θα αγοράσουν το προϊόν (ή την υπηρεσία) σας, στο πλάνο µάρκετινγκ περιγράφετε πως αυτοί θα ενηµερωθούν για το προϊόν ή την υπηρεσία που προσφέρετε, καθώς και πως θα τους τα πουλήσετε. 1. Παρακολουθήστε το βίντεο στο σύνδεσµο 2. Παίξτε το παιχνίδι (mini-game) που θα βρείτε στην πλατφόρµα. 3. Η οµάδα πρέπει να αναπτύξει ένα πλάνο µάρκετινγκ (δείτε πως στον Οδηγό Χρήσης Ενότητα 6.1 Πως να αναπτύξετε ένα πλάνο µάρκετινγκ), λαµβάνοντας υπόψη: 1. τις οµάδες των πελατών της και τα χόµπι τους, 2. τα µέσα επικοινωνίας που έχει να επιλέξει, 3. τα κύρια µηνύµατα για κάθε µέσο επικοινωνίας. 4. Η οµάδα πρέπει να αναπτύξει κάποια δείγµατα επικοινωνιακού / διαφηµιστικού υλικού: 1. Υποχρεωτικά: όνοµα προϊόντος (ή υπηρεσίας), λογότυπο επιχείρησης, 2. Προαιρετικά: διαφηµιστικές εικόνες ή κείµενο, ή µια ιστοσελίδα, ή ένα σύντοµο βίντεο ή ανακοίνωση για το ραδιόφωνο, κ.λπ. Αποτελέσµατα - Πλάνο µάρκετινγκ, - είγµα επικοινωνιακού / διαφηµιστικού υλικού. Ο καθηγητής σας µπορεί να σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα χόµπι των οµάδων πελατών στους οποίους απευθύνεστε, καθώς και να αναπτύξετε το κατάλληλο επαγγελµατικό (διαφηµιστικό) µήνυµα για κάθε οµάδα πελατών. Σελίδα 11

12 Πρόκληση 7: Παραγωγή κέρδους Φανταστικά! Τώρα βρίσκεστε στο κοµβικό σηµείο που αντιµετωπίζει κάθε επιχείρηση. Πως δηλαδή θα παράγετε κέρδος για την επιχείρησή σας. Το κέρδος της επιχείρησης αποτελεί την επιβεβαίωση της κοπιαστικής εργασίας σας και σας επιτρέπει να πληρώνετε τους µισθούς των συνεργατών σας και τη δική σας αποζηµίωση. Στο σηµείο αυτό πρέπει να προσδιορίσετε τα κόστη παραγωγής του προϊόντος (ή υπηρεσίας) σας, το κόστος λειτουργίας της επιχείρησής σας, και την υψηλότερη τιµή που µπορείτε να χρεώσετε στην πώληση του προϊόντος σας παραµένοντας ανταγωνιστικοί στην αγορά. Για το σκοπό αυτό πρέπει να εκτιµήσετε πόσο αξίζουν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα του προϊόντος σας σε σχέση µε τις υφιστάµενες λύσεις και προϊόντα (ή υπηρεσίες αντίστοιχα). 1. Παρακολουθείστε το βίντεο στο σύνδεσµο 2. Προετοιµαστείτε κατάλληλα (δείτε επίσης τον Οδηγό Χρήσης Ενότητα 7.1 Πως να φτιάξετε ένα οικονοµικό πλάνο). 3. Χρησιµοποιήστε το πρότυπο οικονοµικό πλάνου (Financial Plan Template) για να αναπτύξετε µια οικονοµική πρόβλεψη (financial forecast). 4. ηµιουργείστε το οικονοµικό σας πλάνο το οποίο εξηγεί την πρόβλεψη που κάνατε και µεταφορτώστε το (upload) στην πλατφόρµα του StartUp_EU. Αποτελέσµατα - Το οικονοµικό πλάνο συνοδευόµενο από την οικονοµική πρόβλεψη. Αν δεν είστε σίγουροι για τα κόστη που εκτιµήσατε, ρωτήστε τον καθηγητή σας! Σελίδα 12

13 Πρόκληση 8: "Πουλήστε" την ιδέα σας Στο σηµείο αυτό έχετε ολοκληρώσει όλες τις προκλήσεις εκτός από µία. Την παρουσίαση της δουλειάς σας σε συνοπτική µορφή - έτσι ώστε να την "πουλήσετε" στους ενδεχόµενους χρηµατοδότες σας! Πρόκειται για την επαγγελµατική παρουσίαση (Elevator Pitch) η οποία ως αγγλικό όρος έχει λάβει το όνοµα της από την ιδέα ότι, ένας επιχειρηµατίας πρέπει να είναι ικανός να παρουσιάσει την ιδέα του σε έναν ενδεχόµενο επενδυτή στο χρονικό διάστηµα που χρειάζεται ένας ανελκυστήρας για να µεταφέρει τον επιχειρηµατία και τον επενδυτή από το ισόγειο στο γραφείο του επενδυτή! Στο πλαίσιο της πρόκλησης αυτής θα φτιάξετε ένα σύντοµο κείµενο που θα βασίζεται σε όλες τις προκλήσεις και το οποίο θα επικοινωνεί εν συντοµία όλες τις σηµαντικές πληροφορίες. Αυτό θα είναι και η Επαγγελµατική Περίληψη. Κατόπιν, θα χρησιµοποιήσετε αυτή την πληροφορία, και µάλιστα µε πιο σύντοµο τρόπο, για να φτιάξετε µια παρουσίαση ή ένα βίντεο παρουσιάζοντας τη δουλειά σας. Για το σκοπό αυτό θα χρησιµοποιήσετε τα προκαθορισµένα πρότυπα (templates) στα οποία και θα προσθέσετε τις πληροφορίες, είναι στην κρίση σας όµως να αποφασίσετε ποιες είναι οι πλέον χρήσιµες και ενδιαφέρουσες. 1. Παρακολουθείστε το βίντεο στο σύνδεσµο 2. Προετοιµάστε την Επαγγελµατική Περίληψη, αναλύοντας κατ' αρχάς τα αποτελέσµατα της κάθε πρόκλησης και αποφασίζοντας τα βασικά σηµεία αυτών (δείτε περισσότερα στον Οδηγό Χρήσης, Ενότητα 8.1 Πως να γράψετε µια επαγγελµατική περίληψη). 3. Κατόπιν, επιλέξτε αν θα δηµιουργήσετε µια παρουσίαση ή ένα βίντεο. Σε κάθε περίπτωση το πως θα παρουσιάσετε τις πληροφορίες είναι δική σας απόφαση, να είστε όµως δηµιουργικοί, παρουσιάστε τα πλέον ενδιαφέροντα σηµεία, και να είστε σύντοµοι! (δείτε περισσότερα στον Οδηγό Χρήσης, Ενότητα 8.2 Πως να φτιάξετε µια καλή παρουσίαση της ιδέας σας). 4. Για να διευκολυνθείτε, παρακαλώ δείτε και χρησιµοποιήστε τα πρότυπα επαγγελµατικής παρουσίασης (Elevator pitch templates), που βρίσκονται στο µενού µε τα πρότυπα (templates menu)! 5. Μεταφορτώστε το αποτέλεσµα στην πλατφόρµα του StartUp_EU: η τελική αξιολόγηση από τους κριτές θα βασιστεί αποκλειστικά σε αυτά τα έγγραφα! Σελίδα 13

14 Αποτελέσµατα - Η επαγγελµατική παρουσίαση (στ' Αγγλικά). - Επαγγελµατική περίληψη ή παρουσίαση (στ' Αγγλικά). Σελίδα 14

15 Τελικό στάδιο Στο τελικό στάδιο πρέπει να συµπληρώσετε το κατάλληλο ερωτηµατολόγιο (postquestionnaire), το οποίο θα βρείτε στην πλατφόρµα. Η δουλειά σας και η επαγγελµατική παρουσίαση δεν µπορούν να αξιολογηθούν αν δεν έχετε ολοκληρώσει και αυτό το βήµα. Μπράβο! Ολοκληρώσατε τη συµµετοχή σας στο διαγωνισµό του StartUp_EU! Πλέον, έχετε αποκτήσει µια ιδέα για τι πρέπει να σκεφτεί ένας επιχειρηµατίας και πως πρέπει να προετοιµαστεί πριν ξεκινήσει µια νέα επιχείρηση. Κάθε επιτυχηµένος επιχειρηµατίας πρέπει να περάσει από µια παρόµοια διαδικασία. Ακόµα και οι πιο σπουδαίοι όπως ο Bill Gates ή ο Steve Jobs κάθε φορά που παράγουν / παρήγαγαν µια νέα υπηρεσία ή ένα νέο προϊόν! Σελίδα 15

1.1 Πως να φτιάξετε το βιογραφικό σας σηµείωµα. 1.2 Πως να σχηµατίσετε µια δυνατή οµάδα. 2.1 Παρατηρείστε τι συµβαίνει γύρω σας

1.1 Πως να φτιάξετε το βιογραφικό σας σηµείωµα. 1.2 Πως να σχηµατίσετε µια δυνατή οµάδα. 2.1 Παρατηρείστε τι συµβαίνει γύρω σας Οδηγός Χρήσης Disclaimer: Start Up EU - Be a high Tech Entrepreneur has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ...5 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ...5 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΌΣ ΚΑΙ ΕΚΤΊΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΏΝ ΕΠΈΝΔΥΣΗΣ...5 ΠΗΓΈΣ ΤΩΝ ΙΔΕΏΝ ΊΔΡΥΣΗΣ...6 Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΌΣ ΤΗΣ ΙΔΈΑΣ ΓΙΑ ΝΈΑ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗ...8 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Ε ιχειρηµατικό Σχέδιο ρέ ει να είναι κατανοητό, ρεαλιστικό, δυναµικό και να α αντάει σε τρία βασικά ερωτήµατα:

Ένα Ε ιχειρηµατικό Σχέδιο ρέ ει να είναι κατανοητό, ρεαλιστικό, δυναµικό και να α αντάει σε τρία βασικά ερωτήµατα: Ε ιχειρηµατικό Σχέδιο: Α ό το Α - Ω Τι είναι ένα Ε ιχειρηµατικό Σχέδιο Ένα επιχειρηµατικό Σχέδιο εριλαµβάνει τα εξής: 1. Εισαγωγικά Στοιχεία 2. Περιγραφή της Επιχείρησης 3. Περιγραφή και Ανάπτυξη Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

g Οδηγός Σταδιοδρομίας

g Οδηγός Σταδιοδρομίας g Οδηγός Σταδιοδρομίας g Πίνακας περιεχομένων Σχετικά με τη Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας 2 Με δυο λόγια 3 Τι είναι η ΔΑΣΤΑ 3 Το Γραφείο Διασύνδεσης 4 Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης 4 Η Μονάδα Καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δ Η Γ Ο Σ Ν Ε Ω Ν Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Μ Α Τ Ι Ω Ν

Ο Δ Η Γ Ο Σ Ν Ε Ω Ν Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Μ Α Τ Ι Ω Ν Τμήμα Εφαρμοσμένης Έρευνας & Καινοτομίας ALBA Graduate Business School 2007 Ο Δ Η Γ Ο Σ Ν Ε Ω Ν Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Μ Α Τ Ι Ω Ν 2 0 0 7 Συντάκτης του ΟΔΗΓΟY ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ 2007 είναι ο κ. Αριστοτέλης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Καλών Πρακτικών Ηλεκτρονικής Συμμετοχής

Οδηγός Καλών Πρακτικών Ηλεκτρονικής Συμμετοχής Οδηγός Καλών Πρακτικών Ηλεκτρονικής Συμμετοχής www.eparticipation.eu Ο παρών οδηγός είναι αποτέλεσμα του χρηματοδοτούμενου έργου Interreg IVC ecitizen II Towards citizen-centered egovernment in European

Διαβάστε περισσότερα

» DOLCETA πρόγραμμα εκπαίδευσης και ενημέρωσης καταναλωτών μέσω διαδικτύου

» DOLCETA πρόγραμμα εκπαίδευσης και ενημέρωσης καταναλωτών μέσω διαδικτύου » DOLCETA πρόγραμμα εκπαίδευσης και ενημέρωσης καταναλωτών μέσω διαδικτύου Το Dolceta είναι ένα εργαλείο ενημέρωσης και εκπαίδευσης των καταναλωτών μέσω διαδικτύου και απευθύνεται σε καθηγητές πρωτοβάθμιας/

Διαβάστε περισσότερα

Web-Marketing. Το web-marketing µπορεί να εκπληρώσει πέραν της αύξησης των πωλήσεων και της µείωσης του κόστους διάφορες λειτουργίες όπως:

Web-Marketing. Το web-marketing µπορεί να εκπληρώσει πέραν της αύξησης των πωλήσεων και της µείωσης του κόστους διάφορες λειτουργίες όπως: Web-Marketing Το web-marketing µπορεί να εκπληρώσει πέραν της αύξησης των πωλήσεων και της µείωσης του κόστους διάφορες λειτουργίες όπως: Έρευνα αγοράς ( καθορισµός αναγκών καταναλωτών, ανάλυση ανταγωνιστών

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΙΑΤΙ ΓΡΑΦΟΥΜΕ ΕΝΑ BUSINESS PLAN;

1. ΓΙΑΤΙ ΓΡΑΦΟΥΜΕ ΕΝΑ BUSINESS PLAN; 1 ΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΕΝΑ BUSINESS PLAN 1. ΓΙΑΤΙ ΓΡΑΦΟΥΜΕ ΕΝΑ BUSINESS PLAN; Η προετοιμασία για το σχεδιασμό ενός business plan δεν είναι το τελικό αποτέλεσμα της διαδικασίας του σχεδιασμού. Η πραγματοποίηση αυτού

Διαβάστε περισσότερα

Πώς προετοιμάζεται ένα επιχειρηματικό σχέδιο.

Πώς προετοιμάζεται ένα επιχειρηματικό σχέδιο. Πώς προετοιμάζεται ένα επιχειρηματικό σχέδιο. 1. Εισαγωγή Ένα επιχειρηματικό σχέδιο προσδιορίζει με ακρίβεια την επιχείρησή σας, καθορίζει τους στόχους σας και εξυπηρετεί και εξυπηρετεί ως περίληψη της

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Μεθοδολογίας Συστήματος Συγκριτικής Αξιολόγησης Υπηρεσιών Πληροφορικής

Ανάπτυξη Μεθοδολογίας Συστήματος Συγκριτικής Αξιολόγησης Υπηρεσιών Πληροφορικής Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης του τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ του Γουγούση Αλέξανδρου Ανάπτυξη Μεθοδολογίας Συστήματος Συγκριτικής Αξιολόγησης Υπηρεσιών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή

Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Μαριάνθη Καρατζά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

e-life Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο

e-life Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο e-life e-learning VIRTUAL CENTER FOR PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES e-life Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο Ένα Εγχειρίδιο για Εικονικούς Βοηθούς με μια σύντομη παρουσίαση των παιδαγωγικών εργαλείων και μεθόδων

Διαβάστε περισσότερα

στην ιστοσελίδα http://www.bis.org/publ/bcbsca.htm. Development» (Οι Γυναίκες στην Τοπική Ανάπτυξη), Συµφωνία Επιχορήγησης υπ αρ.

στην ιστοσελίδα http://www.bis.org/publ/bcbsca.htm. Development» (Οι Γυναίκες στην Τοπική Ανάπτυξη), Συµφωνία Επιχορήγησης υπ αρ. Ο ΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ (BUSINESS PLAN) Κάντε την ιδέα σας πραγµατικότητα Κάθε επιχείρηση ξεκινά µε µια ιδέα. Άσχετα µε το τι είναι αυτή η ιδέα, ένα καλά µελετηµένο επιχειρηµατικό σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ Αθήνα 2014 Copyright 2014 Σώμα Ελλήνων Προσκόπων Πτολεμαίων 1, 116 35 Αθήνα www.sep.org.gr Φωτογραφίες : Φωτογραφικό Αρχείο Σ.Ε.Π. Δημιουργικό : Σ. Πολυζώης Επιμέλεια

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Αριστοτέλους 46, 104 33 Αθήνα, Τηλ. 210 8544666, Fax. 210 8543636 www.imegsevee.gr, info@imegsevee.gr ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθαίνοντας µε το etwinning. Ένας οδηγός για εκπαιδευτικούς

Μαθαίνοντας µε το etwinning. Ένας οδηγός για εκπαιδευτικούς Μαθαίνοντας µε το etwinning Ένας οδηγός για εκπαιδευτικούς Published in April 2007 by: Central Support Service for etwinning European Schoolnet Rue de Trèves 61 B-1040 Brussels Belgium Layout: Hofi Studio

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

checklist 12 βήματα για να μετατρέψετε τους επισκέπτες του site σας σε πελάτες!

checklist 12 βήματα για να μετατρέψετε τους επισκέπτες του site σας σε πελάτες! ebook checklist 12 βήματα για να μετατρέψετε τους επισκέπτες του site σας σε πελάτες! Το δεύτερο μέρος του πιο ολοκληρωμένου οδηγού για websites με tips και σωστές πρακτικές για μια αποτελεσματική στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών Μεταπτυχιακή Διατριβή στα Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα Σχεδιασμός και υλοποίηση εφαρμογής στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης

Διαβάστε περισσότερα

APEE. INNOVACREAWORK ÅÕÑÙÐÁÉÊÏÓ ÏÄÇÃÏÓ Ïäçãßåò Åðé åéñþóåùí: ôï ðåñéå üìåíï, ç äïìþ êáé ç ìåëýôç ðåñßðôùóçò. Ðñüãñáììá äéü âßïõ ìüèçóçò

APEE. INNOVACREAWORK ÅÕÑÙÐÁÉÊÏÓ ÏÄÇÃÏÓ Ïäçãßåò Åðé åéñþóåùí: ôï ðåñéå üìåíï, ç äïìþ êáé ç ìåëýôç ðåñßðôùóçò. Ðñüãñáììá äéü âßïõ ìüèçóçò INNOVACREAWORK ÅÕÑÙÐÁÉÊÏÓ ÏÄÇÃÏÓ Ïäçãßåò Åðé åéñþóåùí: ôï ðåñéå üìåíï, ç äïìþ êáé ç ìåëýôç ðåñßðôùóçò. Ðñüãñáììá äéü âßïõ ìüèçóçò Leonardo Transfer of Innovation Project "Enterprise as innovation to create

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ 3 ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ SOFT SKILLS ΣΤΟΥΣ ΛΗΠΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΕΣΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (JOB CLUB) ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ 3 ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ SOFT SKILLS ΣΤΟΥΣ ΛΗΠΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΕΣΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (JOB CLUB) ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΟΔΗΓΟΣ 3 ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ SOFT SKILLS ΣΤΟΥΣ ΛΗΠΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΕΣΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (JOB CLUB) ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ «ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Αικατερίνη Κεδράκα Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Εισαγωγικά: Θα ήθελα να αρχίσω ζητώντας σας μία σχετική

Διαβάστε περισσότερα

1.2 Οι πιο δημοφιλείς ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης σήμερα είναι οι εξής:... 9. 1.5 Τα πλεονεκτήματα της διαφήμισης μέσω των social media...

1.2 Οι πιο δημοφιλείς ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης σήμερα είναι οι εξής:... 9. 1.5 Τα πλεονεκτήματα της διαφήμισης μέσω των social media... Περίληψη Τα τελευταία χρόνια η χώρα μας βρίσκεται σε μια στενωπό από την οποία δύσκολα θα βγει. Οι νέοι επαγγελματίες αλλά και οι παλιοί προσπαθούν να επιβιώσουν καθημερινά σε έναν άνισο αγώνα. Σε αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα καινοτομίας & επιχειρηματικότητας

Μονάδα καινοτομίας & επιχειρηματικότητας Μονάδα καινοτομίας & επιχειρηματικότητας ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Συγγραφική Ομάδα: Μυροφόρα Ραφαηλίδου, Ph.D. Παναγιώτα Σαπουνά, Ph.D. Υπό την επίβλεψη της Καθηγήτριας

Διαβάστε περισσότερα

Road Safety Cities in Europe

Road Safety Cities in Europe RoSaCe Road Safety Cities in Europe Εγχειρίδιο Εφαρµογής Πειραµατικό σχέδιο µε την υϖοστήριξη της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας και Μεταφορών της Ευρωϖα κής Εϖιτροϖής Αρµόδια Κέντρα RoSaCe, Οκτώβριος 2007

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση

Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Σπυρίδων Δ. Κοττώρης Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ Μ.Δ.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ MARKETING ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ Μ.Δ.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ MARKETING ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ Μ.Δ.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ MARKETING ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα