Οδηγός για τους Μαθητές

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγός για τους Μαθητές"

Transcript

1 Οδηγός για τους Μαθητές Disclaimer: Start Up EU - Be a high Tech Entrepreneur has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

2 Περίληψη του παιχνιδιού Το StartUP_EU αποτελεί ένα παιδαγωγικό συνεργατικό παιχνίδι για τους µαθητές της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να µάθουν πως να δηµιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση, και κυρίως µια εντυπωσιακή τεχνολογική επιχείρηση. Θα παίξετε το παιχνίδι στο πλαίσιο µιας οµάδας µαθητών σε διάστηµα λίγων εβδοµάδων. Αυτόνοµα, εσείς, η οµάδα σας και οι Προκλήσεις (Challenges). Οι καθηγητές σας θα σας βοηθήσουν µόνον όταν χρειαστείτε κάτι πολύ συγκεκριµένο ή όταν "κολλήσετε" σε κάποιο σηµείο. Γίνεται το "αφεντικό" του εαυτού σας Πρέπει να σκεφτείτε µια ιδέα για ένα καινοτοµικό και χρήσιµο νέο προϊόν ή υπηρεσία. Κατόπιν, θα δηµιουργήσετε ένα επιχειρηµατικό σχέδιο (business plan) το οποίο θα παρουσιάζει πως θα µετασχηµατίσετε την ιδέα σας σε ένα µια αληθινή επιχείρηση. Για το σκοπό αυτό θα ακολουθήσετε κάποια βήµατα, τα οποία ακολουθεί και ένας πραγµατικός επιχειρηµατίας προκειµένου να συνθέσει το πλάνο µιας επιχείρησης που µπορεί πραγµατικά να πετύχει. Η διαδικασία αυτή δεν είναι ούτε απλή ούτε εύκολη. Μόλις όµως κατανοήσετε τη διαδικασία τότε ΕΣΕΙΣ θα γνωρίζετε πως να το κάνετε στον πραγµατικό κόσµο όταν θα είστε έτοιµοι / -ες. Πως παίζεται το παιχνίδι Το παιχνίδι παίζεται σε 8 βήµατα, µια φάση προετοιµασίας και την τελική φάση. Κάθε βήµα εστιάζει σε ένα πραγµατικό πρόβληµα ή σε κάποιες πληροφορίες που πρέπει να συλλέξετε προκειµένου να δηµιουργήσετε το επιχειρηµατικό σας πλάνο. Είναι σηµαντικό να εκτελέσετε τα βήµατα µε τη συγκεκριµένη σειρά, µιας και σχετίζονται µεταξύ τους. Βήµα 1: Προετοιµασία Βήµα 2: Προκλήσεις Πρόκληση 1: ηµιουργήστε την οµάδα σας Πρόκληση 2: Βρείτε την ιδέα Πρόκληση 3: Ελέγξτε την ιδέα σας Πρόκληση 4: Ποια είναι η αγορά; Πρόκληση 5: Παράγετε το δικό σας προϊόν ή υπηρεσία: Έρευνα & Ανάπτυξη Πρόκληση 6: Το πλάνο µάρκετινγκ Πρόκληση 7: Παραγωγή κέρδους Σελίδα 2

3 Πρόκληση 8: "Πουλήστε" την ιδέα σας Βήµα 3: Τελικό στάδιο Κάθε Πρόκληση θα ξεκινά µε ένα σύντοµο βίντεο που θα το παρουσιάζει µέλος µιας πραγµατικής νεοσύστατης επιχείρησης και θα εξηγεί τα βασικά σηµεία αυτής. Θα ξεκινά µε µια σύντοµη εισαγωγή στην πρόκληση και θα περιγράφει βήµα προς βήµα τι πρέπει να κάνετε και τι πρέπει να δηµιουργήσετε προκειµένου να ολοκληρώσετε την πρόκληση. Κάποιες από τις προκλήσεις θα περιλαµβάνουν και ένα µικρό παιχνίδι. Πρέπει να µελετήσετε την περιγραφή της κάθε πρόκλησης πλήρως πριν ξεκινήσετε. Οι προκλήσεις θα περιλαµβάνουν και κάποιες επιπλέον πληροφορίες όπου απαιτείται και κάποιους "οδηγούς χρήσης", οι οποίοι είναι διαθέσιµοι ως ξεχωριστά έγγραφα. Επιπλέον, θα δείτε ποιος είναι ο ρόλος του καθηγητή σας σε κάθε πρόκληση σε περίπτωση που χρειαστείτε επιπλέον βοήθεια. Κάθε πρόκληση αποτελεί ένα βήµα προς την ολοκλήρωση της "Επαγγελµατικής Περίληψης" (Executive Summary) και πρέπει να παράγετε αποτελέσµατα που αποδεικνύουν τι κάνατε σε κάθε πρόκληση (π.χ. έγγραφα, παρουσιάσεις, βίντεο, κ.λπ.) και τα οποία θα τα µεταφορτώσετε (upload) στην πλατφόρµα του StartUp_EU. Σελίδα 3

4 Προετοιµασία Το πρώτο βήµα του StartUp_EU είναι η σωστή προετοιµασία! 1. Παρακολουθείστε το βίντεο στο σύνδεσµο 2. ιαβάστε τον οδηγό και εξοικειωθείτε µε το διαθέσιµο υλικό. 3. Συνδεθείτε στην πλατφόρµα και περιηγηθείτε σε αυτή. 4. Συµπληρώστε το αρχικό ερωτηµατολόγιο (pre-game questionnaire) που θα βρείτε στην πλατφόρµα. Κάθε τι που παράγετε στο πλαίσιο του παιχνιδιού, όπως έγγραφα, παρουσιάσεις, βίντεο, κ.λπ. πρέπει να τα µεταφορτώνετε (upload) στην πλατφόρµα του StartUp_EU. Η πλατφόρµα βρίσκεται στο σύνδεσµο όπου υπάρχει ειδικός χώρος για την οµάδα σας. Αφιερώστε λίγο χρόνο για να εξοικειωθείτε µε το διαδικτυακό περιβάλλον! Αν συναντήσετε κάποιο πρόβληµα κατά την προσπέλαση της πλατφόρµας, απευθυνθείτε στον καθηγητή σας για να σας βοηθήσει! Σελίδα 4

5 Πρόκληση 1: ηµιουργήστε την οµάδα σας ηµιουργείστε την οµάδα σας. Ακολουθήστε τα βήµατα που περιγράφονται παρακάτω, συµπληρώστε και µεταφορτώστε στην πλατφόρµα τα βιογραφικά σας σηµειώµατα και αποφασίστε ποιος θα αναλάβει ποιον ρόλο στην οµάδα σας. Φτιάξτε το βίντεο της οµάδας σας και µεταφορτώστε το και αυτό στην πλατφόρµα. Σε κάθε πραγµατική επιχείρηση απασχολούνται διαφορετικοί άνθρωποι σε διαφορετικές εργασίες, οι οποίοι συνήθως έχουν λάβει εξειδικευµένη εκπαίδευση, έχουν συγκεκριµένη εµπειρία ή πανεπιστηµιακές σπουδές που τους έχουν προετοιµάσει για τις ανάγκες της εργασίας. Έτσι και στο StartUp_EU θα χρειαστείτε µια οµάδα ανθρώπων ικανή να διεκπεραιώσει τις διαφορετικές προκλήσεις που θα συναντήσετε. Επειδή όµως - αντίθετα από τον πραγµατικό κόσµο - κανένα µέλος της οµάδας σας δεν θα έχει λάβει εξειδικευµένη εκπαίδευση στο αντικείµενο και δεν θα διαθέτει εξειδικευµένη εµπειρία, θα πρέπει όλα τα µέλη να βοηθάνε και να συνεργάζονται σε κάθε πρόκληση. Πρέπει όµως να αποφασίσετε εξαρχής ποιος θα είναι ο "αρχηγός", τον οποίο και θα ονοµάζετε " ιευθύνων Σύµβουλο" (CEO - Chief Executive Officer) 1. Η οµάδα σας πρέπει να έχει τουλάχιστον 4 άτοµα, καλύτερα όµως να έχει 5 µε 7 το µέγιστο. Πρέπει να ορίσετε έναν ρόλο για κάθε µέλος της οµάδας και να συµπληρώσετε την πληροφορία αυτή στο έγγραφο της οµάδας (team sheet). Ο ιευθύνων Σύµβουλος θα λαµβάνει τις τελικές αποφάσεις όταν δεν συµφωνείτε µεταξύ σας, και σε εξαιρετικές περιπτώσεις µπορείτε να απευθυνθείτε στον καθηγητή σας. Τέλος, πρέπει να επιλέξετε ένα όνοµα ή τίτλο για την επιχείρησή σας. 1. Παρακολουθήστε το βίντεο "Building the team στο σύνδεσµο 2. Φτιάξτε το βιογραφικό σας σηµείωµα (CV): κάθε µέλος της οµάδας πρέπει να συµπληρώσει το βιογραφικό του σηµείωµα (δείτε πως στον Οδηγό Χρήσης, Ενότητα 1.1 Πως να φτιάξετε το βιογραφικό σας σηµείωµα, στο µενού µε τους οδηγούς, καθώς και το πρότυπο βιογραφικό (CV Template), στο µενού µε τα πρότυπα (templates menu). 1 Στο σηµείο αυτό υπογραµµίζεται ότι ο ρόλος είναι ανεξάρτητος του φύλου (αρσενικό - θηλυκό) και σε κάθε περίπτωση θα αναφέρεται µόνον το ένα φύλο (εναλλάξ) για την ευκολία στην αναγνωσιµότητα του κειµένου. Σελίδα 5

6 3. Επιλογή ιευθύνοντα Συµβούλου (CEO): Με βάση τα βιογραφικά σηµειώµατα, ψηφίστε µεταξύ σας το ιευθύνοντα Σύµβουλο της οµάδας σας. 4. Ο ιευθύνων Σύµβουλος µαζί µε την οµάδα αποφασίζουν ποιος / ποια θα αναλάβει τον κάθε ρόλο (δείτε πως στον Οδηγό Χρήσης, Ενότητα 1.2 Πως να σχηµατίσετε µια δυνατή οµάδα, και το πρότυπο έγγραφο οµάδας (Team Sheet Template), στο µενού µε τα πρότυπα (templates menu)). 5. Το βίντεο της οµάδας: Καταγράψτε ένα σύντοµο βίντεο για την οµάδα σας µε τη βοήθεια µιας βιντεοκάµερας ή ενός έξυπνου κινητού τηλεφώνου (smartphone) στο οποίο θα παρουσιάζετε συνοπτικά τα µέλη της. 6. Πλέον είστε έτοιµοι να συµπληρώσετε τα στοιχεία της οµάδας. Η κάθε οµάδα επίσης πρέπει να έχει ήδη εγγραφεί διαδικτυακά από τον καθηγητή. Μην ξεχάσετε να δώσετε ένα όνοµα ή τίτλο στην επιχείρησή σας! Κάθε µέλος της οµάδας πρέπει να µεταφορτώσει την πλατφόρµα το βιογραφικό του σηµείωµα. Τέλος, πρέπει να µεταφορτώσετε στην πλατφόρµα το βίντεο της οµάδας σας. Αποτελέσµατα - Μια λίστα µε τα µέλη της οµάδας και τα βιογραφικά τους σηµειώµατα µεταφορτωµένα στην πλατφόρµα, µαζί µε τον ρόλο του καθενός (βιογραφικά σηµειώµατα και έγγραφο οµάδας). - Το βίντεο παρουσίασης της οµάδας. Μπορεί να χρειαστείτε τη βοήθεια του καθηγητή σας για να συµπληρώσετε το βιογραφικό σας σηµείωµα. Σε περίπτωση που δυσκολεύεστε να αποφασίσετε ποιος θα είναι ο ιευθύνων Σύµβουλος, ζητήστε από τον καθηγητή σας να σας βοηθήσει. Σελίδα 6

7 Πρόκληση 2: Βρείτε την ιδέα ηµιουργείστε τα καινοτοµικά προϊόντα ή υπηρεσίες της επιχείρησής σας. Να είστε δηµιουργικοί και προσπαθήστε να καλύψετε µια τοπική πραγµατική ανάγκη. Για να ανακαλύψετε ένα νέο προϊόν συνήθως κοιτάτε γύρω σας και παρατηρείτε τι δεν δουλεύει καλά ή χρειάζεται βελτίωση. Ρωτήστε τον εαυτό σας τι σας εκνευρίζει όταν το χρησιµοποιείτε και πως αυτό θα µπορούσε να βελτιωθεί. Η πρόκληση αυτή περιλαµβάνει βίντεο, παιχνίδι και έγγραφα οδηγών που θα σας βοηθήσουν. Αφήστε τη φαντασία σας ελεύθερη, να είστε δηµιουργικοί και προπάντων µην ντρέπεστε! 1. Παρακολουθείστε το βίντεο στο σύνδεσµο 2. Σκεφτείτε ιδέες, καταγράψτε τις όσο πιο αναλυτικά γίνεται και µοιραστείτε τις µε τα υπόλοιπα µέλη της οµάδας σας (δείτε πως στον Οδηγό Χρήσης, Ενότητα 2.1 Παρατηρείστε τι συµβαίνει γύρω σας, στο µενού µε τους οδηγούς (guides menu)). Μπορείτε να δουλέψετε ανεξάρτητα, σε ζευγάρια ή όλη η οµάδα µαζί οργανώνοντας έναν "καταιγισµό ιδεών" (δείτε πως στον Οδηγό Χρήσης, Ενότητα 2.2 Πως να οργανώσετε έναν αποτελεσµατικό καταιγισµό ιδεών). 1. Κάθε ιδέα πρέπει να καταγραφεί στο σχετικό έγγραφο (δείτε Your Ideas Template, στο µενού µε τα πρότυπα (templates menu)). 2. Κάθε ιδέα πρέπει να παρουσιαστεί στην οµάδα. 3. Η οµάδα πρέπει να επιλέξει τις δύο καλύτερες ιδέες µετά από συζήτηση και πιθανόν ψηφοφορία. Η επιλογή των ιδεών µπορεί να γίνει και µε τη βοήθεια της ανάλυσης SWOT (δείτε πως στον Οδηγό Χρήσης, Ενότητα 2.3 Βρείτε µια καλή ιδέα). Στη φάση αυτή δεν είναι απαραίτητο να καταλήξετε σε µια µόνον ιδέα αλλά στις δύο καλύτερες ιδέες. Στην επόµενη πρόκληση που είναι ο Έλεγχος της Ιδέας, θα κληθείτε να επιλέξετε την τελική σας ιδέα. 4. Η οµάδα σας πρέπει να δηµιουργήσει παρουσίασεις µε τις δύο καλύτερες ιδέες. Αυτό µπορεί να γίνει µέσω βίντεο, παρουσίασης PowerPoint, ή ακόµα και µε κείµενο. Στο τέλος, µεταφορτώστε τις παρουσιάσεις σας στην πλατφόρµα. Αποτελέσµατα - Οι παρουσιάσεις των δύο καλύτερων ιδεών της οµάδας σας. - Τα πρότυπα έγγραφα µε όλες τις ιδέες. Συζητήστε τις ιδέες σας µε τον καθηγητή σας θυµηθείτε όµως ότι ο καθηγητής σας απαγορεύεται να σας πει αν µια ιδέα είναι καλή ή όχι! Αυτή είναι δική σας απόφαση. Ο καθηγητής µπορεί όµως να αποκλείσει µια ιδέα αν είναι επικίνδυνη, ακατάλληλη ή κοινωνικά µη αποδεκτή. Disclaimer: Start Up EU - Be a high Tech Entrepreneur has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

8 Πρόκληση 3: Ελέγξτε την ιδέα σας Στη φάση αυτή ελέγχετε κατά πόσο η ιδέα σας είναι εφαρµόσιµη στον πραγµατικό κόσµο. Η πρόκληση αυτή περιγράφει πιστά την τυπική επιχειρηµατική διαδικασία που ονοµάζεται "Έρευνα αγοράς" (Market research) σύµφωνα µε την οποία ζητείται από το κοινό να εκφράσει τις απόψεις του για διαφορετικά προϊόντα ή ιδέες. Στο πλαίσιο αυτό θα χρειαστεί να προετοιµάσετε και να ολοκληρώσετε µια έρευνα αγοράς για τις ιδέες για προϊόντα ή υπηρεσίες που έχετε σκεφτεί. 1. Παρακολουθείστε το βίντεο στο σύνδεσµο 2. Παίξτε το σχετικό παιχνίδι (mini-game) που θα βρείτε στην πλατφόρµα. 3. Χωρίστε την οµάδα σας στα δύο. Η κάθε υπο-οµάδα αναλύει µια από τις ιδέες, απαριθµεί τις ανάγκες της αγοράς που καλείται να καλύψει και εξηγεί πως το προτεινόµενο προϊόν ή υπηρεσία απαντά σε αυτές τις ανάγκες (δείτε τον Οδηγό Χρήσης, Ενότητα 3.1 Τι να προσέξετε για την ανάλυση των τοπικών αναγκών). 4. Κάθε υπο-οµάδα διεξάγει µια έρευνα ή / και κάποιες συνεντεύξεις (δείτε τον Οδηγό Χρήσης, Ενότητα 3.2 Σχεδιάστε και εκτελέστε την έρευνά σας µέσω της Google και Ενότητα 3.3 Πως να διεξάγετε µια συνέντευξη). 5. Κάθε υπο-οµάδα αποφασίζει πως θα βρει άτοµα που θα συµµετέχουν στην έρευνα / συνεντεύξεις και την / τις εκτελεί. 6. Αναλύστε τις απαντήσεις και γράψτε µια σύντοµη αναφορά µε τα αποτελέσµατα. 7. Η οµάδα ολόκληρη αποφασίζει σε ποια από τις 2 ιδέες θα επικεντρωθεί µε βάση τα αποτελέσµατα των ερευνών. Αποτελέσµατα - Μια τελική αναφορά η οποία θα περιλαµβάνει τις ξεχωριστές αναφορές µε την ανάλυση των αποτελεσµάτων (µια για κάθε ιδέα) και την απόφαση της ιδέας που επιλέγεται τελικά προς ανάπτυξη. - Τα εργαλεία της έρευνας (π.χ. τους συνδέσµους (links) για τα ερωτηµατολόγια) και τα δεδοµένα που έχουν συλλεχθεί στο πλαίσιο των δύο ερευνών. Ο καθηγητής σας µπορεί να σας βοηθήσει στην ανάλυση των ιδεών, στην ανάπτυξη της έρευνας και τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων. Επίσης, µπορεί να σας προτείνει έξυπνους τρόπους για να προσεγγίσετε άτοµα που θα συµµετέχουν στην έρευνά σας. Σελίδα 8

9 Πρόκληση 4: Ποια είναι η αγορά; Στην πρόκληση αυτή καλείστε να ανακαλύψετε την αγορά στην οποία απευθύνεστε, το µέγεθος και τα χαρακτηριστικά της, καθώς και τους ανταγωνιστές. Η αγορά αποτελείται από τους ανθρώπους, τις επιχειρήσεις, την κυβέρνηση, κ.λπ. οι οποίοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν το νέο σας προϊόν ή υπηρεσία. Για παράδειγµα, αν το προϊόν σας είναι µια παιδική κούκλα που µιλάει Κινέζικα, τότε η αγορά σας είναι τα κορίτσια ηλικίας 3-9 ετών τα οποία καταλαβαίνουν Κινέζικα. Στο σηµείο αυτό πρέπει να ορίσετε το που, το ποιος και το µέγεθος της εν δυνάµει αγοράς σας. Τέλος, θα πρέπει να µελετήσετε αν υπάρχουν άλλες επιχειρήσεις ή προϊόντα τα οποία µοιάζουν ή ακόµα να είναι και ίδια µε το δικό σας, και να αποδείξετε γιατί το δικό σας προϊόν είναι καλύτερο. 1. Παρακολουθείστε το βίντεο στο σύνδεσµο 2. ιαιρέστε την οµάδα σας σε δύο υπο-οµάδες. 1. Η πρώτη υπο-οµάδα αναζητά δεδοµένα για την αγορά (δείτε πως στον Οδηγό Χρήσης, Ενότητα 4.1 Τι να προσέξετε για την ανάλυση των τοπικών αναγκών, και χρησιµοποιήστε και το Πρότυπο Στατιστικών Μάρκετινγκ (Marketing Statistics template), το οποίο βρίσκεται στο µενού µε τα πρότυπα (templates menu)). 2. Η δεύτερη υπο-οµάδα µελετά τον ανταγωνισµό (δείτε πως στον Οδηγό Χρήσης, Ενότητα 4.2 Πως να ψάξετε αποτελεσµατικά στη Google). 3. Κάθε υπο-οµάδα παράγει µια αναφορά µεγέθους το πολύ δύο σελίδες µε τα ακόλουθα αποτελέσµατα: 1. Αναφορά δεδοµένων αγοράς: Πως εκτελέστηκε η έρευνα και ποια τα δεδοµένα της αγοράς. 2. Αναφορά ανταγωνισµού: Ποιοι είναι οι ανταγωνιστές και ποια τα ανταγωνιστικά προϊόντα / υπηρεσίες. Αποτελέσµατα 2 αναφορές: Ανάλυση αγοράς και ανταγωνισµού. Ο καθηγητής σας µπορεί να σας προτείνει ποια µπορεί να είναι η αγορά σας και που µπορείτε να βρείτε πληροφορίες γι' αυτή. Σελίδα 9

10 Πρόκληση 5: Παράγετε το δικό σας προϊόν ή υπηρεσία: Έρευνα & Ανάπτυξη Μέχρι τώρα έχετε ήδη "ιδρύσει" την επιχείρησή σας και έχετε αποφασίσει το προϊόν ή την υπηρεσία που θα δηµιουργήσετε. Στο σηµείο αυτό πρέπει να σχεδιάσετε και να αποτυπώσετε σε ένα πλάνο πως θα αναπτύξετε την ιδέα σας σε προϊόν (ή υπηρεσία) το (ή) οποίο/-α να µπορεί να πουληθεί στην αγορά. Κατ' αρχάς πρέπει να φτιάξετε ένα πλάνο υλοποίησης του τελικού προϊόντος. Η πρόκληση αυτή αφορά στην κατασκευή ενός πλάνου έρευνας και ανάπτυξης (R&D - Research and Development plan). 1. Παρακολουθήστε το βίντεο στο σύνδεσµο 2. Παίξτε το παιχνίδι (mini-game) που θα βρείτε στην πλατφόρµα του StartUp_EU. 3. Προετοιµάστε το πλάνο έρευνας και ανάπτυξης (δείτε πως στον Οδηγό Χρήσης, Ενότητα 5.1 Πως να σχεδιάσετε τις δράσεις έρευνας και ανάπτυξης). 4. Μετασχηµατίστε το έγγραφο πλάνο σας σε διάγραµµα ροής. 5. Μεταφορτώστε (Upload) το πλάνο και το διάγραµµα ροής στην πλατφόρµα του StartUp_EU. Αποτελέσµατα - Το πλάνο έρευνας και ανάπτυξης και το σχετικό διάγραµµα ροής. Ο καθηγητής σας µπορεί να σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τις απαιτούµενες δράσεις έρευνας και ανάπτυξης και να µετασχηµατίσετε το πλάνο σας σε διάγραµµα ροής. Σελίδα 10

11 Πρόκληση 6: Το πλάνο µάρκετινγκ Ο πρόκληση αυτή στοχεύει στο να "κάνετε" γνωστά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας στους ενδεχόµενους πελάτες σας. Το πλάνο µάρκετινγκ ακολουθεί ακριβώς µετά την έρευνα αγοράς. Ενώ στην έρευνα αγοράς προσδιορίζετε ποιοι και που είναι οι ενδεχόµενοι πελάτες που θα αγοράσουν το προϊόν (ή την υπηρεσία) σας, στο πλάνο µάρκετινγκ περιγράφετε πως αυτοί θα ενηµερωθούν για το προϊόν ή την υπηρεσία που προσφέρετε, καθώς και πως θα τους τα πουλήσετε. 1. Παρακολουθήστε το βίντεο στο σύνδεσµο 2. Παίξτε το παιχνίδι (mini-game) που θα βρείτε στην πλατφόρµα. 3. Η οµάδα πρέπει να αναπτύξει ένα πλάνο µάρκετινγκ (δείτε πως στον Οδηγό Χρήσης Ενότητα 6.1 Πως να αναπτύξετε ένα πλάνο µάρκετινγκ), λαµβάνοντας υπόψη: 1. τις οµάδες των πελατών της και τα χόµπι τους, 2. τα µέσα επικοινωνίας που έχει να επιλέξει, 3. τα κύρια µηνύµατα για κάθε µέσο επικοινωνίας. 4. Η οµάδα πρέπει να αναπτύξει κάποια δείγµατα επικοινωνιακού / διαφηµιστικού υλικού: 1. Υποχρεωτικά: όνοµα προϊόντος (ή υπηρεσίας), λογότυπο επιχείρησης, 2. Προαιρετικά: διαφηµιστικές εικόνες ή κείµενο, ή µια ιστοσελίδα, ή ένα σύντοµο βίντεο ή ανακοίνωση για το ραδιόφωνο, κ.λπ. Αποτελέσµατα - Πλάνο µάρκετινγκ, - είγµα επικοινωνιακού / διαφηµιστικού υλικού. Ο καθηγητής σας µπορεί να σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα χόµπι των οµάδων πελατών στους οποίους απευθύνεστε, καθώς και να αναπτύξετε το κατάλληλο επαγγελµατικό (διαφηµιστικό) µήνυµα για κάθε οµάδα πελατών. Σελίδα 11

12 Πρόκληση 7: Παραγωγή κέρδους Φανταστικά! Τώρα βρίσκεστε στο κοµβικό σηµείο που αντιµετωπίζει κάθε επιχείρηση. Πως δηλαδή θα παράγετε κέρδος για την επιχείρησή σας. Το κέρδος της επιχείρησης αποτελεί την επιβεβαίωση της κοπιαστικής εργασίας σας και σας επιτρέπει να πληρώνετε τους µισθούς των συνεργατών σας και τη δική σας αποζηµίωση. Στο σηµείο αυτό πρέπει να προσδιορίσετε τα κόστη παραγωγής του προϊόντος (ή υπηρεσίας) σας, το κόστος λειτουργίας της επιχείρησής σας, και την υψηλότερη τιµή που µπορείτε να χρεώσετε στην πώληση του προϊόντος σας παραµένοντας ανταγωνιστικοί στην αγορά. Για το σκοπό αυτό πρέπει να εκτιµήσετε πόσο αξίζουν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα του προϊόντος σας σε σχέση µε τις υφιστάµενες λύσεις και προϊόντα (ή υπηρεσίες αντίστοιχα). 1. Παρακολουθείστε το βίντεο στο σύνδεσµο 2. Προετοιµαστείτε κατάλληλα (δείτε επίσης τον Οδηγό Χρήσης Ενότητα 7.1 Πως να φτιάξετε ένα οικονοµικό πλάνο). 3. Χρησιµοποιήστε το πρότυπο οικονοµικό πλάνου (Financial Plan Template) για να αναπτύξετε µια οικονοµική πρόβλεψη (financial forecast). 4. ηµιουργείστε το οικονοµικό σας πλάνο το οποίο εξηγεί την πρόβλεψη που κάνατε και µεταφορτώστε το (upload) στην πλατφόρµα του StartUp_EU. Αποτελέσµατα - Το οικονοµικό πλάνο συνοδευόµενο από την οικονοµική πρόβλεψη. Αν δεν είστε σίγουροι για τα κόστη που εκτιµήσατε, ρωτήστε τον καθηγητή σας! Σελίδα 12

13 Πρόκληση 8: "Πουλήστε" την ιδέα σας Στο σηµείο αυτό έχετε ολοκληρώσει όλες τις προκλήσεις εκτός από µία. Την παρουσίαση της δουλειάς σας σε συνοπτική µορφή - έτσι ώστε να την "πουλήσετε" στους ενδεχόµενους χρηµατοδότες σας! Πρόκειται για την επαγγελµατική παρουσίαση (Elevator Pitch) η οποία ως αγγλικό όρος έχει λάβει το όνοµα της από την ιδέα ότι, ένας επιχειρηµατίας πρέπει να είναι ικανός να παρουσιάσει την ιδέα του σε έναν ενδεχόµενο επενδυτή στο χρονικό διάστηµα που χρειάζεται ένας ανελκυστήρας για να µεταφέρει τον επιχειρηµατία και τον επενδυτή από το ισόγειο στο γραφείο του επενδυτή! Στο πλαίσιο της πρόκλησης αυτής θα φτιάξετε ένα σύντοµο κείµενο που θα βασίζεται σε όλες τις προκλήσεις και το οποίο θα επικοινωνεί εν συντοµία όλες τις σηµαντικές πληροφορίες. Αυτό θα είναι και η Επαγγελµατική Περίληψη. Κατόπιν, θα χρησιµοποιήσετε αυτή την πληροφορία, και µάλιστα µε πιο σύντοµο τρόπο, για να φτιάξετε µια παρουσίαση ή ένα βίντεο παρουσιάζοντας τη δουλειά σας. Για το σκοπό αυτό θα χρησιµοποιήσετε τα προκαθορισµένα πρότυπα (templates) στα οποία και θα προσθέσετε τις πληροφορίες, είναι στην κρίση σας όµως να αποφασίσετε ποιες είναι οι πλέον χρήσιµες και ενδιαφέρουσες. 1. Παρακολουθείστε το βίντεο στο σύνδεσµο 2. Προετοιµάστε την Επαγγελµατική Περίληψη, αναλύοντας κατ' αρχάς τα αποτελέσµατα της κάθε πρόκλησης και αποφασίζοντας τα βασικά σηµεία αυτών (δείτε περισσότερα στον Οδηγό Χρήσης, Ενότητα 8.1 Πως να γράψετε µια επαγγελµατική περίληψη). 3. Κατόπιν, επιλέξτε αν θα δηµιουργήσετε µια παρουσίαση ή ένα βίντεο. Σε κάθε περίπτωση το πως θα παρουσιάσετε τις πληροφορίες είναι δική σας απόφαση, να είστε όµως δηµιουργικοί, παρουσιάστε τα πλέον ενδιαφέροντα σηµεία, και να είστε σύντοµοι! (δείτε περισσότερα στον Οδηγό Χρήσης, Ενότητα 8.2 Πως να φτιάξετε µια καλή παρουσίαση της ιδέας σας). 4. Για να διευκολυνθείτε, παρακαλώ δείτε και χρησιµοποιήστε τα πρότυπα επαγγελµατικής παρουσίασης (Elevator pitch templates), που βρίσκονται στο µενού µε τα πρότυπα (templates menu)! 5. Μεταφορτώστε το αποτέλεσµα στην πλατφόρµα του StartUp_EU: η τελική αξιολόγηση από τους κριτές θα βασιστεί αποκλειστικά σε αυτά τα έγγραφα! Σελίδα 13

14 Αποτελέσµατα - Η επαγγελµατική παρουσίαση (στ' Αγγλικά). - Επαγγελµατική περίληψη ή παρουσίαση (στ' Αγγλικά). Σελίδα 14

15 Τελικό στάδιο Στο τελικό στάδιο πρέπει να συµπληρώσετε το κατάλληλο ερωτηµατολόγιο (postquestionnaire), το οποίο θα βρείτε στην πλατφόρµα. Η δουλειά σας και η επαγγελµατική παρουσίαση δεν µπορούν να αξιολογηθούν αν δεν έχετε ολοκληρώσει και αυτό το βήµα. Μπράβο! Ολοκληρώσατε τη συµµετοχή σας στο διαγωνισµό του StartUp_EU! Πλέον, έχετε αποκτήσει µια ιδέα για τι πρέπει να σκεφτεί ένας επιχειρηµατίας και πως πρέπει να προετοιµαστεί πριν ξεκινήσει µια νέα επιχείρηση. Κάθε επιτυχηµένος επιχειρηµατίας πρέπει να περάσει από µια παρόµοια διαδικασία. Ακόµα και οι πιο σπουδαίοι όπως ο Bill Gates ή ο Steve Jobs κάθε φορά που παράγουν / παρήγαγαν µια νέα υπηρεσία ή ένα νέο προϊόν! Σελίδα 15

Απευθύνεται σε μειονεκτούντες μαθητές/οικογένειες Πολυγλωσσική δραστηριότητα Απευθύνεται ειδικά σε. Ναι αλλά όχι μόνο. Ναι Όχι

Απευθύνεται σε μειονεκτούντες μαθητές/οικογένειες Πολυγλωσσική δραστηριότητα Απευθύνεται ειδικά σε. Ναι αλλά όχι μόνο. Ναι Όχι www.lifelongreaders.org Περιγραφή της Δραστηριότητας για Προώθηση Ανάγνωσης / Δράση ΜΑΣΚΟΤ ΚΑΙ ΑΦΙΣΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Η περιγραφή δηµιουργήθηκε από τον εταίρο στο πρόγραµµα LiRe: CARDET Απευθύνεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργήστε τη δική σας Αγροτική Επιχείρηση. Εκπομπές GHG και περιβαλλοντικές επιδράσεις. Περιβαλλοντική διαχείριση & βιωσιμότητα

Δημιουργήστε τη δική σας Αγροτική Επιχείρηση. Εκπομπές GHG και περιβαλλοντικές επιδράσεις. Περιβαλλοντική διαχείριση & βιωσιμότητα Δημιουργήστε τη δική σας Αγροτική Επιχείρηση 505690-LLP-1-2009-1-IT-KA3-KA3MP Περιβαλλοντική διαχείριση & βιωσιμότητα Εκπομπές GHG και περιβαλλοντικές επιδράσεις Μηχανισμός υπολογισμού του ανθρακικού αποτυπώματος

Διαβάστε περισσότερα

505690-LLP-1-2009-1-IT-KA3-KA3MP

505690-LLP-1-2009-1-IT-KA3-KA3MP Δημιουργήστε τη δική σας Αγροτική Επιχείρηση 505690-LLP-1-2009-1-IT-KA3-KA3MP Μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων - Απ' ευθείας πώληση από το αγρόκτημα Περιπτώσεις απ' ευθείας πώλησης Δημήτρης Σωτηρόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Απευθύνεται σε μειονεκτούντες μαθητές/οικογένειες Πολυγλωσσική δραστηριότητα Απευθύνεται ειδικά σε. Ναι αλλά όχι μόνο. Ναι Όχι

Απευθύνεται σε μειονεκτούντες μαθητές/οικογένειες Πολυγλωσσική δραστηριότητα Απευθύνεται ειδικά σε. Ναι αλλά όχι μόνο. Ναι Όχι www.lifelongreaders.org Περιγραφή της Δραστηριότητας για Προώθηση Ανάγνωσης / Δράση ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΜΙΑ ΕΙΚΟΝΑ Η περιγραφή δημιουργήθηκε από τον εταίρο στο πρόγραμμα LiRe: CARDET Απευθύνεται σε μειονεκτούντες

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Πως να φτιάξετε το βιογραφικό σας σηµείωµα. 1.2 Πως να σχηµατίσετε µια δυνατή οµάδα. 2.1 Παρατηρείστε τι συµβαίνει γύρω σας

1.1 Πως να φτιάξετε το βιογραφικό σας σηµείωµα. 1.2 Πως να σχηµατίσετε µια δυνατή οµάδα. 2.1 Παρατηρείστε τι συµβαίνει γύρω σας Οδηγός Χρήσης Disclaimer: Start Up EU - Be a high Tech Entrepreneur has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσορίσατε στο Emphasys Centre!

Καλωσορίσατε στο Emphasys Centre! Καλωσορίσατε στο Emphasys Centre! This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible

Διαβάστε περισσότερα

Απευθύνεται σε μειονεκτούντες μαθητές/οικογένειες Πολυγλωσσική δραστηριότητα Απευθύνεται ειδικά σε. Ναι Όχι Ναι αλλά όχι μόνο x

Απευθύνεται σε μειονεκτούντες μαθητές/οικογένειες Πολυγλωσσική δραστηριότητα Απευθύνεται ειδικά σε. Ναι Όχι Ναι αλλά όχι μόνο x www.lifelongreaders.org Περιγραφή της Δραστηριότητας για Προώθηση Ανάγνωσης / Δράση ΤΕΥΧΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ Η περιγραφή δηµιουργήθηκε από τον εταίρο στο πρόγραµµα LiRe: CARDET Απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών

Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών Οδηγός χρήσης για εταιρείες και άλλους οργανισµούς Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών θέτει αναγνωρισµένα διεθνή στάνταρ για τη µέτρηση και σύγκριση γλωσσικών ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ Μελέτη στα πλαίσια του προγράμματος NEAR ZERO ENERGY EFFICIENT BUILDINGS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ Τον Οκτώβριο του 2014, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε μια έκθεση σχετικά με τις πληροφορίες που

Διαβάστε περισσότερα

The CONSTRUIT! project: εισάγοντας τα construals στη σχολική εκπαίδευση

The CONSTRUIT! project: εισάγοντας τα construals στη σχολική εκπαίδευση The CONSTRUIT! project: εισάγοντας τα construals στη σχολική εκπαίδευση Dimitris Alimisis 1, Meurig Beynon 2, Jonathan Foss 2, Elizabeth Hudnott 2, Steve Russ 2 1 EDUMOTIVA, Greece 2 University of Warwick,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. Έκδοση και ημερομηνία: Στοιχεία Οργανισμού. Όνομα Οργανισμού / Επιχείρησης: (Διεύθυνση): (Ημερομηνία έναρξης Επιχείρησης):

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. Έκδοση και ημερομηνία: Στοιχεία Οργανισμού. Όνομα Οργανισμού / Επιχείρησης: (Διεύθυνση): (Ημερομηνία έναρξης Επιχείρησης): ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Έκδοση και ημερομηνία: Στοιχεία Οργανισμού Όνομα Οργανισμού / Επιχείρησης: (Διεύθυνση): (Τ.Κ.): Τηλέφωνο: (Ημερομηνία έναρξης Επιχείρησης): (Νομική Υπόσταση): (Κύριες Δραστηριότητες):

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ, ΔΙΟΊΚΗΣΗ, ΥΛΟΠΟΊΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΆΤΩΝ ΔΙΑΦΉΜΙΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΉΣ ΕΤΑΙΡΊΑΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΆΣ. Planning and managing Advertising

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση. Womens Business Gerasimos Tzamarelos, PhD 27 November 2014 Έννοιες Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΝΟ 166 ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΒΡΑΜΗΣ

ΠΛΑΝΟ 166 ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΒΡΑΜΗΣ ΠΛΑΝΟ 166 The Simplest Business Plan in the world Tο απλούστερο επιχειρηματικό πλάνο στον κόσμο Λάρισα, Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2010 http://paramarketinggr 1 Περιεχόμενα I Σκοπός, Αξίες και Όραμα II Υπάρχουσα

Διαβάστε περισσότερα

Θέλετε να δημιουργήσετε τη δική σας επιχείρηση;

Θέλετε να δημιουργήσετε τη δική σας επιχείρηση; Θέλετε να δημιουργήσετε τη δική σας επιχείρηση; Οπλιστείτε με επιμονή Πιστέψτε στον εαυτό σας Θέστε τους στόχους σας Και προετοιμαστείτε κατάλληλα. Η συνταγή της επιτυχίας λέει ότι αν κάποιος θέλει θα

Διαβάστε περισσότερα

2ος Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Ιδέας

2ος Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Ιδέας Λη#νιοί Εν ράσει 2ος Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Ιδέας Κατάρτιση Ενός Ε-ιτυχη0ένου Ε-ιχειρη0ατικού Σχεδίου (Business Plan)9 Μ"α$"άσης Ελευθέριος, 2 Σύ$βουλος Υ"οστήριξης Ε"ιχειρη$ατικών Σχεδίων, Ε"ιστη$ονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΕ 10 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ-ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

ΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΕ 10 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ-ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΕ 10 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ-ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΕΒΟΟΚ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΜΗ ΣΑΡΑΝΤΑΕΝΑ, ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΕ 10 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο Επιχειρηματικό Σχέδιο Οδηγοί Επιχειρείν. Έκδοση: 1.1 Τελευταία αναθεώρηση: Αθήνα, εκέμβριος 2006 Σύντομη περιγραφή: Πρότυπο Business Plan

Πρότυπο Επιχειρηματικό Σχέδιο Οδηγοί Επιχειρείν. Έκδοση: 1.1 Τελευταία αναθεώρηση: Αθήνα, εκέμβριος 2006 Σύντομη περιγραφή: Πρότυπο Business Plan Πρότυπο Επιχειρηματικό Σχέδιο Οδηγοί Επιχειρείν Έκδοση: 1.1 Τελευταία αναθεώρηση: Αθήνα, εκέμβριος 2006 Σύντομη περιγραφή: Πρότυπο Business Plan Συγγραφέας: Ρομοσιός Άρης Επισκόπηση Η Ελληνική Ομοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... 13

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... 13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος............................................. 13 Εισαγωγή Τρεις πραγματικές ιστορίες............................17 Πρώτη ιστορία....................................17 Δεύτερη ιστορία..................................

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΑΣΤΕ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΣΑΣ

ΠΕΡΑΣΤΕ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΣΑΣ ΠΕΡΑΣΤΕ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΣΑΣ Τί είναι το Elevator Pitch Είναι ένα εργαλείο επικοινωνίας Πρέπει να επικοινωνήσετε την ιδέα σας σε όσο το δυνατόν μικρότερο χρόνο (όσο διαρκεί ένα ανέβασμα με ασανσέρ) Είναι η συνοπτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (BUSINESS PLAN)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (BUSINESS PLAN) ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ Ο ΗΓΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ (Συµπληρώνεται µε τη βοήθεια των οδηγιών του κεφαλαίου «Επιχειρηµατικό Σχέδιο» του βιβλίου Το Εγχειρίδιο του Μικρού Επιχειρηµατία) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (BUSINESS

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014-2015. Διαδικασία Κατάρτησης Επιχειρηματικού Σχεδίου

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014-2015. Διαδικασία Κατάρτησης Επιχειρηματικού Σχεδίου ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014-2015 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚO ΜΕΡΟΣ B Eπιχειρηματικό Σχέδιο και Σχεδίαση 1 ης Σελίδας Σκοπός: σκοπός του Β εργαστηριακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ενότητα 1η: BUSINESS PLAN ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ 4 ΠΗΓΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ 5 ΣΤΑ ΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ 6 ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα Business Plan. -Στόχοι (Objectives) Επιγραµµατική περιγραφή οικονοµικών στόχων (µακροπρόθεσµων και

Περιεχόµενα Business Plan. -Στόχοι (Objectives) Επιγραµµατική περιγραφή οικονοµικών στόχων (µακροπρόθεσµων και Περιεχόµενα Business Plan Α. Περίληψη (Executive Summary) -Στόχοι (Objectives) Επιγραµµατική περιγραφή οικονοµικών στόχων (µακροπρόθεσµων και βραχυπρόθεσµων) της επιχείρησης -Αποστολή (Mission) Σύντοµη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ σελ. 1 Κατανοώντας το Ηλεκτρονικό Εμπόριο Τι είναι; Ο όρος ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce) αφορά στις επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Ευρημάτων της Ανάλυσης των Αναλυτικών Προγραμμάτων που ισχύουν στις χώρες των εταίρων

Σύνθεση Ευρημάτων της Ανάλυσης των Αναλυτικών Προγραμμάτων που ισχύουν στις χώρες των εταίρων Perception, Attitude, Movement Identity Needs Action (PAM-INA) - 502077-LLP-1-2009-1-DE-COMENIUS-CMP WP3 Ανάλυση Σχολικών Προγραμμάτων Σύνθεση Ευρημάτων της Ανάλυσης των Αναλυτικών Προγραμμάτων που ισχύουν

Διαβάστε περισσότερα

Πως να εκπαιδεύσετε το προσωπικό σας με τη χρήση VIDEO. Πως να εκπαιδεύσετε το προσωπικό σας...με τη χρήση VIDEO

Πως να εκπαιδεύσετε το προσωπικό σας με τη χρήση VIDEO. Πως να εκπαιδεύσετε το προσωπικό σας...με τη χρήση VIDEO Πως να εκπαιδεύσετε το προσωπικό σας....με τη χρήση VIDEO E-BOOK 2 Περιεχόμενα Ηλεκτρονικού Οδηγού 03 04 05 06 07 08 09 Editorial Εισαγωγή Χρησιμοποιώντας το βίντεο για εκπαίδευση Τι είδη εκπαιδεύτικων

Διαβάστε περισσότερα

Enhancing the Teaching and Learning of Early Statistical Reasoning in European Schools

Enhancing the Teaching and Learning of Early Statistical Reasoning in European Schools Enhancing the Teaching and Learning of Early Statistical Reasoning in European Schools SOCRATES-COMENIUS Action Project 226573-CP-1-2005-1-CY-COMENIUS-C21 Διδακτικό Σενάριο 9 Συγγραφική Ομάδα: Universidad

Διαβάστε περισσότερα

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ : ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΗ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενισχυμένες δυνατότητες των παιχνιδιών για τους νέους με δυσλεξία

Ενισχυμένες δυνατότητες των παιχνιδιών για τους νέους με δυσλεξία newsdys www.dys2.org Γερμανία: LiNK MV, Editha Tegler Ενισχυμένες δυνατότητες των παιχνιδιών για τους νέους με δυσλεξία Οι εντυπώσεις από τα πιλοτικά εργαστήρια στη Γερμανία Τι καινούργιο υπάρχει; Εκεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Creating my own company

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Creating my own company ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Creating my own company Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα με τίτλο «Δημιουργώντας την Δική μου Επιχείρηση» είναι μα πλήρης, αυτόνομη και ολοκληρωμένη εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ»

«ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ» «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΘΡΙΑΣΊΑ Νέες Γυναίκες της Επιστήμης στην Απασχόληση» Συντονιστής φορέας

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το citybeez.gr;

Τι είναι το citybeez.gr; Τι είναι το citybeez.gr; Το citybeez.gr είναι μια πρωτοποριακή διαδικτυακή πλατφόρμα προηγμένης επαγγελματικής προβολής και αποστολής στοχευμένων προσφορών. Ποιος είναι ο στόχος; Να έρθει κοντά ο τοπικός

Διαβάστε περισσότερα

The Knowledge Volunteers

The Knowledge Volunteers The Knowledge Volunteers Guidelines for Tutors Fondazione Mondo Digitale www.mondodigitale.org THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS PROJECT - GUIDELINES FOR TUTORS THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS Grant agreement number:

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Το εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε Άδεια Χρήσης Creative Commons Αναφορά Μη-Εµπορική Χρήση Όχι Παράγωγο Έργο v. 3.0

ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Το εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε Άδεια Χρήσης Creative Commons Αναφορά Μη-Εµπορική Χρήση Όχι Παράγωγο Έργο v. 3.0 ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ενότητα: ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση Υποενότητα: Y5 ηµιουργία διαδικτυακής ραδιοφωνικής εκποµπής µε το εργαλείο Icecast Το εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε Άδεια Χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ 4 ΠΗΓΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ 5 ΣΤΑ ΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ 6 ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Κοινωνικών Δικτύων στις Επιχειρήσεις

Αξιοποίηση των Κοινωνικών Δικτύων στις Επιχειρήσεις Αξιοποίηση των Κοινωνικών Δικτύων στις Επιχειρήσεις Αγγελιδάκη Ιωάννα ΕΒΕΧ Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, 30 Απριλίου 2014 Ποιος είναι ο στόχος της επιχείρησής μου?

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (BUSINESS PLAN)

ΕΠΙΧΕΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (BUSINESS PLAN) ΕΠΙΧΕΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (BUSINESS PLAN) Τι είναι ένα επιχειρησιακό σχέδιο Ένα επιχειρησιακό σχέδιο (business plan) είναι ένα έγγραφο το οποίο ορίζει τη βασική ιδέα για μια επιχείρηση και τα σχετικά θέματα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Η διαφήμιση με μία μόνο λέξη χαρακτηρίζεται και ως «υπόσχεση», καθώς δίνει μια υπόσχεση στον υποψήφιο αγοραστή, για το προϊόν που διαφημίζει και αναφέρεται στην επίδραση

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS GROWTH Web Facility Management (WFM)

BUSINESS GROWTH Web Facility Management (WFM) BUSINESS GROWTH Web Facility Management (WFM) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δημιουργούμε τον Ιστότοπο-Website σας ή το Ε-Shop σας Ενθέτουμε στοχευμένο περιεχόμενο (Content Marketing) Σας προβάλλουμε

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Οµάδας Μεγάλων Οδηγών

Εκπαίδευση Οµάδας Μεγάλων Οδηγών Εκπαίδευση Οµάδας Μεγάλων Οδηγών Περιεχόµενα 1. Σκεπτικό εκπαίδευσης οµάδας ΜΟ 2. Περιγραφή 3. Ενδεικτικό ωρολόγιο πρόγραµµα 4. Εκπαιδευτική µεθοδολογία (µε βήµατα) 5. Θέµατα (στόχος, βήµατα) ΣΟ Υπευθυνότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΤΑΜΑΧΗΤΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΑΚΑΤΑΜΑΧΗΤΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΚΑΤΑΜΑΧΗΤΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΛΑΝΟ ΔΡΑΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Κάντε μεγάλα όνειρα, και αυτό που ονειρεύεστε, αυτό θα γίνετε. James Allen As A Man Thinketh Γιατί Το Κάνεις Αυτό;?... 5 Δουλέψτε Πιο Σκληρά

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχειρηματικότητα στην πράξη

Η επιχειρηματικότητα στην πράξη ΕΠΕΦΑ Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Ε Π Ε Ν Δ Υ Τ Ι Κ Ω Ν Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ω Ν Τομέας Οικονομικής των Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σoφοκλέους

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχειρηματικότητα στην πράξη

Η επιχειρηματικότητα στην πράξη ΕΠΕΦΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΕΠΕΦΑ) Τομέας Οικονομικής των Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σοφοκλέους 1, Αθήνα 105

Διαβάστε περισσότερα

5 απλές ερωτήσεις - οδηγός για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου.

5 απλές ερωτήσεις - οδηγός για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. 5 απλές ερωτήσεις - οδηγός για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. Τα στοιχεία που ζητούνται από το ερωτηματολόγιο έχουν καθοριστεί από την Eurostat και η συμπλήρωσή τους είναι υποχρεωτική σε όλη την Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργειες διαχείρισης του άγχους Πρόγραμμα Leonardo da Vinci. Παιχνίδι ανάληψης ρόλων για τον εκπαιδευτικό οργανισμό GEA από την IDEC

Ενέργειες διαχείρισης του άγχους Πρόγραμμα Leonardo da Vinci. Παιχνίδι ανάληψης ρόλων για τον εκπαιδευτικό οργανισμό GEA από την IDEC Παιχνίδι ανάληψης ρόλων για τον εκπαιδευτικό οργανισμό GEA από την IDEC 1 Εισαγωγή - Κανόνες 1. Στόχοι Οι στόχοι του παιχνιδιού ανάληψης ρόλων είναι: -Να διευκολυνθεί η αφομοίωση των νέων γνώσεων -Να ενθαρρυνθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ -2015 Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Θριασία Νέες Γυναίκες της Επιστήμης στην Απασχόληση» ---------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τεχνικό εγχειρίδιο χρήσης IBNEWSLETTER

Περιεχόμενα. Τεχνικό εγχειρίδιο χρήσης IBNEWSLETTER Περιεχόμενα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ... 2 Τμήμα Υποστήριξης (Help Desk and Client Support)... 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Εισαγωγή Email marketing... 3 Σχετικά με το IBNEWSLETTER... 3 Μεθοδολογία... 4 Χαρακτηριστικά...

Διαβάστε περισσότερα

SITEBUILDER ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ (WEBSITE) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Version 2.0

SITEBUILDER ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ (WEBSITE) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Version 2.0 SITEBUILDER ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ (WEBSITE) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Version 2.0 Περιεχόμενα 1. Οδηγίες πρόσβασης... 3 2. Οδηγίες Σχεδιασμού Website... 4 2.1. Έναρξη...

Διαβάστε περισσότερα

HANDOUTS TKTR. [ GR ] hellenic -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HANDOUTS TKTR. [ GR ] hellenic ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RO Prevent and combat violence against children, young people and women and to protect victims and groups at risk [ GR ] hellenic -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Public Relations Management Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα Διοίκηση Επικοινωνίας Δημοσίων Σχέσεων είναι ένα πλήρες και ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα ιερεύνησης: το πάρτι

Θέµα ιερεύνησης: το πάρτι Θέµα ιερεύνησης: το πάρτι Στην διερεύνηση αυτή οι µαθητές στοχεύουν στην οργάνωση ενός πάρτι. Εκτιµώντας ότι η επιτυχία της εκδήλωσης εξαρτάται από τις ιδιαίτερες προτιµήσεις των προσκεκληµένων καλούνται

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Έρευνα αγοράς (Ι) Ανάγκη στην αγορά (κάτι που η αγορά θέλει αλλά δεν το έχει) Σύλληψη και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ. Communications Crisis Management

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ. Communications Crisis Management ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ Communications Crisis Management ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ Καράβια βουλιάζουν. Αεροσκάφη πέφτουν. Προϊόντα ανακαλούνται. Εταιρίες μηνύονται για ληγμένα τρόφιμα ή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Project LLP/LdV/ToI/RO/2011/008 A web-based e-training platform for Extended Human Motion Investigation in Orthopedics/ ORTHO-eMAN ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Elaborated by (Name of

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Εισαγωγή. I. Εξώφυλλο. II. Εισαγωγική Σελίδα. III. Περιεχόμενα. IV. Executive Summary

Γενική Εισαγωγή. I. Εξώφυλλο. II. Εισαγωγική Σελίδα. III. Περιεχόμενα. IV. Executive Summary Business Plan Γενική Εισαγωγή I. Εξώφυλλο II. Εισαγωγική Σελίδα III. Περιεχόμενα IV. Executive Summary 1 Εσωτερική Ανάλυση 1.1 Περιγραφή της επιχείρησης 1.2 Προϊόντα / Υπηρεσίες 1.3 Τοποθεσία 1.4 Ανθρώπινο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

Created by : Market Research Team. Market Research Team

Created by : Market Research Team. Market Research Team Υπηρεσίες Έρευνας Αγοράς 2 0 0 9 Created by : Έρευνα Αγοράς Σήµερα που οι συνθήκες ανταγωνισµού στην αγορά γίνονται όλο και πιο απαιτητικές, οι επιχειρήσεις έχουν ολοένα και µεγαλύτερη ανάγκη για αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ 1 of 18 4/16/2015 4:11 PM ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Το ερωτηματολόγιο αυτό έχει διάφορες ενότητες για τα ψηφιακά παιχνίδια που παίζονται σε συσκευές κινητής τεχνολογίας και ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Hot potatoes. Revelation Natural Arts

Hot potatoes. Revelation Natural Arts ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Μέσα µαζικής ενηµέρωσης» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ENTANGLE Ενημερωτικό δελτίο#2

ENTANGLE Ενημερωτικό δελτίο#2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόοδοι έργου 1 Η έρευνα του ENTANGLE 2 Συναντήσεις έργου 3 Η στρατηγική των κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης 4 Ο ρόλος του επιχειρηματικού σχεδίου 5 Επαφές και χρηματοδότηση 6 Το έργο ENTANGLE

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΣΤΗΣΗ (ΜΑΤΘΑΙΟΥ) !"Τίτλος διερεύνησης: Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν το πόσο γρήγορα θα βλαστήσουν τα σπέρματα των οσπρίων.

ΒΛΑΣΤΗΣΗ (ΜΑΤΘΑΙΟΥ) !Τίτλος διερεύνησης: Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν το πόσο γρήγορα θα βλαστήσουν τα σπέρματα των οσπρίων. ΒΛΑΣΤΗΣΗ (ΜΑΤΘΑΙΟΥ)!"Τίτλος διερεύνησης: Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν το πόσο γρήγορα θα βλαστήσουν τα σπέρματα των οσπρίων.!"σύντομη περιγραφή διερεύνησης: Στη διερεύνησή μας μετρήθηκε ο χρόνος που χρειάστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

B ΜΕΡΟΣ Προσεγγίσεις σε θέματα Οπτικοακουστικής Παιδείας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

B ΜΕΡΟΣ Προσεγγίσεις σε θέματα Οπτικοακουστικής Παιδείας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B ΜΕΡΟΣ Προσεγγίσεις σε θέματα Οπτικοακουστικής Παιδείας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 45 Παράρτημα Ημερολόγιο εκπαιδευτικών και κινηματογραφιστών Σχολική μονάδα:... Ημερομηνία και ώρα συνάντησης:... Συνάντηση εντός ή εκτός

Διαβάστε περισσότερα

w w w. e m p h a s i s. c o m. g r

w w w. e m p h a s i s. c o m. g r w w w. e m p h a s i s. c o m. g r Η emphasis είναι μέλος του ομίλου εταιρειών ARTION και έχει σαν αντικείμενο την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών marketing. Κύριο συστατικό της emphasis αποτελεί η βαθιά

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες:

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες: Business Plan Το επιχειρηµατικό πλάνο αποτελεί το πρώτο και µερικές φορές το µοναδικό έγγαφο κείµενο που παρουσιάζει ολοκληρωµένα την επενδυτική πρόταση, γι' αυτό πρέπει να είναι ρεαλιστικό και εφικτό,

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος μαθήματος/συνεδρίας: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ΙΙ Εισηγητής: Ιωάννης Χαραλαμπίδης Σάμος, 03 07 Μαΐου 2014

Τίτλος μαθήματος/συνεδρίας: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ΙΙ Εισηγητής: Ιωάννης Χαραλαμπίδης Σάμος, 03 07 Μαΐου 2014 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ «Η θάλασσα κοινό μας σπίτι»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ «Η θάλασσα κοινό μας σπίτι» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE «Μεσογειακή φώκια και Αλιεία: Αντιμετωπίζοντας τη σχέση ανταγωνισμού και αλληλεπίδρασης στις ελληνικές θάλασσες» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ «Η θάλασσα

Διαβάστε περισσότερα

Το Επιχειρηματικό Σχέδιο ΙI -IV

Το Επιχειρηματικό Σχέδιο ΙI -IV Το Επιχειρηματικό Σχέδιο ΙI -IV Εκπαίδευση για Δημιουργικότητα και Ανάπτυξη στη Σύγχρονη Ελληνική Κοινωνία (ΤΕΑΠΗ) Εκπαίδευση και Περιφερειακή Ανάπτυξη: Ευρωπαϊκές Πολιτικές και η Ελληνική Εμπειρία (ΠΤΔΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Η υποβολή των προτάσεων στον Πιλοτικό Διαγωνισμό Επιχειρηματικού Σχεδίου θα πρέπει να γίνει ηλεκτρονικά, έως 11/06/2010 H 1 η σελίδα,

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η καλλιέργεια της ικανότητας για γραπτή έκφραση πρέπει να αρχίζει από την πρώτη τάξη. Ο γραπτός λόγος χρειάζεται ως μέσο έκφρασης. Βέβαια,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Εταιρεία παραγωγής σάλτσας τομάτας

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Εταιρεία παραγωγής σάλτσας τομάτας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Εταιρεία παραγωγής σάλτσας τομάτας Ent-teach Κεφάλαιο 3 Ανάλυση Αγοράς Περιγραφή εκπαιδευτικής δραστηριότητας Είστε ο ιδιοκτήτης μιας μικρομεσαίας επιχείρησης στη βιομηχανία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 Εισαγωγή Η παρούσα παρουσίαση της στρατηγικής για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την υποστήριξη της τοπικής οικονομίας του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

MARKETING PLAN 1. EXECUTIVE SUMMARY... 2 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2

MARKETING PLAN 1. EXECUTIVE SUMMARY... 2 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 MARKETING PLAN 1. EXECUTIVE SUMMARY... 2 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 2 4.1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ... 3 4.2. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 4.3. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΞΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ (CV)

ΣΥΝΤΑΞΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ (CV) ΣΥΝΤΑΞΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ (CV) Στόχοι του Σεμιναρίου Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα είστε σε θέση να γνωρίζετε: Τα χαρακτηριστικά ενός Βιογραφικού Σημειώματος Τι περιέχει και πως συντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Co-funded by the Prevention of and Fight against Crime Program of the European Union.

Co-funded by the Prevention of and Fight against Crime Program of the European Union. Co-funded by the Prevention of and Fight against Crime Program of the European Union. Σχέδιο ISEC «διοικητική προσέγγιση κατά του οργανωμένου εγκλήματος. Υποστήριξη των ευρωπαϊκών τοπικών αρχών στην καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Θ.Ε. ΠΛΣ61 (2014 15) 1 η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Θ.Ε. ΠΛΣ61 (2014 15) 1 η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θ.Ε. ΠΛΣ61 (2014 15) 1 η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ημερομηνία Παράδοσης Οδηγίες Ημερομηνία Παράδοσης:...31/10/2014 Τελική Ημερομηνία Παράδοσης * :...05/11/2014 Ημερομηνία Ανάρτησης Ενδεικτικών Λύσεων:... 24/11/2014

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία Β2

Ερευνητική Εργασία Β2 ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ Ερευνητική Εργασία Β2 Σχολικό έτος 2014-15 Β τετράμηνο Θέμα: «Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και επαγγελματική αποκατάσταση» Ερευνητικό υποερώτημα: «Ποια τα Κριτήρια για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ

15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ 1. Διαμόρφωση Εξαγωγικής Στρατηγικής σε κλαδικό ή τοπικό επίπεδο Η GlobalGreece έχει την εμπειρία και αναλαμβάνει την διαμόρφωση μακροχρόνιων σχεδίων

Διαβάστε περισσότερα

Internet Business Hellas

Internet Business Hellas Internet Business Hellas Περιεχόμενα Εισαγωγή email marketing IBNEWSLETTER Χαρακτηριστικά Πλεονεκτήματα Επικοινωνία Εισαγωγή email marketing «Το μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου συνίσταται στην

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία στη Σχεδίαση Συστημάτων. Ιωάννης Κανελλόπουλος dpsd09023. Σχεδίαση τοστιέρας. πλάνο εργασίας. σχεδιαστικές προδιαγραφές

Εργασία στη Σχεδίαση Συστημάτων. Ιωάννης Κανελλόπουλος dpsd09023. Σχεδίαση τοστιέρας. πλάνο εργασίας. σχεδιαστικές προδιαγραφές Εργασία στη Σχεδίαση Συστημάτων Ιωάννης Κανελλόπουλος dpsd09023 Σχεδίαση τοστιέρας πλάνο εργασίας σχεδιαστικές προδιαγραφές Περιγραφή συστήματος Σχεδιάζουμε μια τοστιέρα που θα βοηθάει στο ψήσιμο τοστ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN Η παρουσίαση που ακολουθεί περιέχει οδηγίες για την δημιουργία ενός καθιερωμένου business plan (BP). Η κάθε επιχείρηση μπορεί να προσθέσει ή να αφαιρέσει από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΤΑ ΚΟΥΜΠΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΠΛΟΚ... 6 ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ... 9 ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΤΑ ΚΟΥΜΠΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΠΛΟΚ... 6 ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ... 9 ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ... ΒΑΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ... 4 Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΡΟΜΠΟΤ... 5 ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ... 5 ΤΑ ΚΟΥΜΠΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΠΛΟΚ...

Διαβάστε περισσότερα

Ανοιχτή MLM Online Εκπαίδευση µε θέµα: «Εκπαίδευση Συνεργατών: Τα πρώτα βήµατα µε ένα νέο συνεργάτη για να µείνει στη δουλειά»

Ανοιχτή MLM Online Εκπαίδευση µε θέµα: «Εκπαίδευση Συνεργατών: Τα πρώτα βήµατα µε ένα νέο συνεργάτη για να µείνει στη δουλειά» Ανοιχτή MLM Online Εκπαίδευση µε θέµα: «Εκπαίδευση Συνεργατών: Τα πρώτα βήµατα µε ένα νέο συνεργάτη για να µείνει στη δουλειά» Χρησιµοποιήστε το µε 3 τρόπους 1. Με κάθε καινούργιο διανοµέα 2. Να το εφαρµόσετε

Διαβάστε περισσότερα

«Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr»

«Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Επεξήγηση web site με λογικό διάγραμμα «Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Web : www.e-base.gr E-mail : support@e-base.gr Facebook : Like Twitter : @ebasegr Πολλοί άνθρωποι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Ηλεκτρονικές Καμπάνιες σελ. 1 Από πού ξεκινάω; Τι υπάρχει γύρω μου; Αφού έχετε αποκτήσει ενεργή παρουσία στο

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Πουλάω 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Πουλάω 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Επαγγελματική Βελτίωση Πουλάω 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Η καταναλωτική συμπεριφορά των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Βήμα : Γιατί να με επιλέξει ένας πελάτης;

Βήμα : Γιατί να με επιλέξει ένας πελάτης; Κεφάλαιο Βήμα : Γιατί να με επιλέξει ένας πελάτης;. Εισαγωγή στην έννοια του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος απάντηση που πρέπει να δώσει κάθε επιχειρηματίας Η στην ερώτηση «Γιατί να επιλέξει εμένα ο πελάτης

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα 1 Γράψε ένα δεκαδικό αριθμό μεταξύ του 2 και του 3 που δεν περιέχει το 5 που περιέχει το 7 και που βρίσκεται όσο πιο κοντά γίνεται με το

Παράδειγμα 1 Γράψε ένα δεκαδικό αριθμό μεταξύ του 2 και του 3 που δεν περιέχει το 5 που περιέχει το 7 και που βρίσκεται όσο πιο κοντά γίνεται με το Παράδειγμα 1 Γράψε ένα δεκαδικό αριθμό μεταξύ του 2 και του 3 που δεν περιέχει το 5 που περιέχει το 7 και που βρίσκεται όσο πιο κοντά γίνεται με το 5/2 1 Παράδειγμα 2: Γράψε ένα κλάσμα που χρησιμοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το παρόν ερωτηματολόγιο ανάλυσης της θέσης εργασίας σχεδιάστηκε με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τα καθήκοντα και τις απαιτήσεις της θέσης εργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

INTERactive EDucation & Be YourSelf. Be IN Business. Πρόγραμμα διαχείρισης σταδιοδρομίας. και για όσους θέλουν να ε παναπροσδιορίσουν την καριέρα

INTERactive EDucation & Be YourSelf. Be IN Business. Πρόγραμμα διαχείρισης σταδιοδρομίας. και για όσους θέλουν να ε παναπροσδιορίσουν την καριέρα INTERactive EDucation & Be YourSelf Be IN Business Πρόγραμμα διαχείρισης σταδιοδρομίας για σπουδαστές και για όσους θέλουν να ε παναπροσδιορίσουν την καριέρα τους! Η INTERactive EDucation σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Movie Maker (Δημιουργία βίντεο)

Movie Maker (Δημιουργία βίντεο) Movie Maker (Δημιουργία βίντεο) - Με πόσους τρόπους μπορούμε να διηγηθούμε μια ιστορία; - Μπορούμε να την πούμε ο ένας στον άλλο. - Μπορούμε να την γράψουμε. - Μπορούμε να τη ζωγραφίσουμε κομμάτι-κομμάτι.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com /

ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com / ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com / 1. Τι είναι το wikidot Το wikidot είναι ένας δικτυακός τόπος στον οποίο κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα να δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

Προσανατολισµός στην Αγορά ή την Επιχειρηµατικότητα;

Προσανατολισµός στην Αγορά ή την Επιχειρηµατικότητα; Προσανατολισµός στην Αγορά ή την Επιχειρηµατικότητα; Βασίλης Θεοχαράκης Assistant Professor of Marketing & Entrepreneurship Ποια είναι τα ερωτήµατα; Είναι η ελληνική αγορά πραγµατικά τόσο διαφορετική;

Διαβάστε περισσότερα

Ανοιχτή MLM Online Εκπαίδευση µε θέµα: Πρακτική Εκπαίδευση Στόχων:

Ανοιχτή MLM Online Εκπαίδευση µε θέµα: Πρακτική Εκπαίδευση Στόχων: Ανοιχτή MLM Online Εκπαίδευση µε θέµα: Πρακτική Εκπαίδευση Στόχων: Το µυστικό για την επιτυχία δεν είναι να βάζουµε στόχους αλλά να πετυχαίνουµε στόχους Στόχοι Συγκεκριµένα πώς να βάζουµε τους στόχους

Διαβάστε περισσότερα

www.trikala-chamber.gr

www.trikala-chamber.gr ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ ΣΤΟ ΝΕΟ PORTAL ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ www.trikala-chamber.gr 1 Το νέο Portal βρίσκεται πλέον στη διάθεση του κοινού ανοίγοντας ένα παράθυρο συνεργασίας με όλο τον κόσμο. Ο νέος επιχειρηματικός

Διαβάστε περισσότερα