Γ ΗΜΟΤΙΚΟΥ Τεύχος Β. Παίζω, Σκέφτοµαι, Μαθαίνω. Λύσεις ασκήσεων. για τα. αθηµατικά

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γ ΗΜΟΤΙΚΟΥ Τεύχος Β. Παίζω, Σκέφτοµαι, Μαθαίνω. Λύσεις ασκήσεων. για τα. αθηµατικά"

Transcript

1 Παίζω, Σκέφτοµαι, Μαθαίνω Γ ΗΜΟΤΙΚΟΥ Τεύχος Β M Λύσεις ασκήσεων για τα αθηµατικά

2 Κεφάλαιο 3 Κεφάλαιο 27-3 Επαναληπτικό σελ. 06 άσκηση σελ. 09 άσκηση 9 συσκευασίες έχουν 266 φέτες ψωµί. σελ. 06 άσκηση 2 Στο πρωτάθληµα ποδοσφαίρου παίζουν συνολικά 27 παίκτες. σελ. 06 άσκηση 3 Τα 36 σακιά µε µήλα ζυγίζουν συνολικά 828 κιλά. σελ. 07 άσκηση 4 Οι 4 κότες θα γεννήσουν συνολικά.836 αβγά σε χρόνο. σελ. 07 άσκηση Το τζουκ µποξ έχει.330 τραγούδια συνολικά. σελ. 07 άσκηση 6 Τα 24 παιδιά θα χρειαστούν 432 συνολικά. σελ. 08 άσκηση 7 Στην εκδροµή πήγανε συνολικά 836 άτοµα Επαλήθευση: Επαλήθευση: Επαλήθευση: Επαλήθευση: σελ. 09 άσκηση 2 x x x x x x σελ. άσκηση 3 9x6(x6)+(9x6) x(20x)+(4x) x(30x)+(2x)0+60 σελ. άσκηση 4 90x x302 x x x x σελ. 08 άσκηση 8 Τα πορτοκάλια που πούλησε ήταν 276 κιλά. Τα µήλα που πούλησε ήταν 0 κιλά. Τα καρπούζια που πούλησε ήταν 490 κιλά. Όλα τα φρούτα µαζί ήταν 866 κιλά

3 Κεφάλαιο 27-3 Επαναληπτικό...συνέχεια Κεφάλαιο 33 σελ. άσκηση σελ. 2 άσκηση 3x x x σελ. άσκηση 6 2x x x Ο Γιώργος θα χρειαστεί συνολικά 270 πορτοκάλια. Ο Γιώργος θα πάρει συνολικά x x240 43x.430 7x70 σελ. 2 άσκηση 2 7x x x x09.00 σελ. 2 άσκηση 3 34x x x x σελ. 3 άσκηση :36 400:40 : 960:96 σελ. 3 άσκηση 00:0.600:06 700:07.200:02 σελ. 3 άσκηση : : : : x820 36x x x x x x x :3.00:0 730: : : : : :060

4 Κεφάλαιο 33 Κεφάλαιο 34 σελ. 4 άσκηση 7 σελ. άσκηση.290:29 74x :078 8x σελ. 4 άσκηση :34.300: : x : x :948 93x930 47x x µ.70 δεκ. 3 µ.30 δεκ. 30 µ.300 δεκ. 0 δεκ. µ. 0 δεκ. µ. 20 δεκ.2 µ. δεκ. 0 εκ. 6 δεκ.60 εκ. 9 δεκ. 90 εκ. 60 εκ. 6 δεκ. 40 εκ.4 δεκ. 300 εκ. 30 δεκ. 3 εκ.30 χιλ. 2 εκ.20 χιλ. 4 εκ.40 χιλ. 00 χιλ.0 εκ. 80 χιλ.8 εκ. 90 χιλ. 9 εκ. σελ. 4 άσκηση 9 σελ. 6 άσκηση σελ. 6 άσκηση εκ. 30 χιλ. 40 εκ. 600 χιλ δεκ. εκ. δεκ. δεκ σελ. 7 άσκηση

5 Κεφάλαιο 34...συνέχεια. Κεφάλαιο 3 σελ. 7 άσκηση σελ. 8 άσκηση 479 λεπτά 8 και 2 λεπτά 62 λεπτά ,789 0,4 3,48 4,3 8,789 4,47 249,8 94,2 6,0 σελ. 8 άσκηση 2 40,03 3, ,4 8,009 Εκατοντάδες (0) 7 εκάδες () Μονάδες (), δέκατα εκατοστά 0 χιλιοστά σελ. 8 άσκηση 3 30,700 30,7 0,00 0,0 0,0 0,,4,4 0,620 0,62 900, ,04 47,008 47,008 60,00 60,00 σελ. 9 άσκηση , , , ,00 3 3, , , , ,92 8 0, ,4

6 Κεφάλαιο 3...συνέχεια. Κεφάλαιο 36 σελ. 20 άσκηση 37, 3,7 0,29 0 3,94 2,88 σελ. 2 άσκηση 6 εκαδικό κλάσµα ιαίρεση εκαδικός αριθµός ,4 σελ. 2 άσκηση 7 8 0,8 4, ,06, ,2 0,009, ,,44 0, 0 2:0.293:0 864:0 4.48:0,2 2,93 8,64 4,48 Ανάλυση (Ι) Ανάλυση (ΙΙ) ,03 2,49 0,3 3,6 0,36, σελ. 22 άσκηση Εκατό µονάδες και ογδόντα επτά εκατοστά εκαπέντε µονάδες και εξήντα πέντε χιλιοστά Οκτώ µονάδες και τετρακόσια τρία χιλιοστά σελ. 22 άσκηση 2 2,4 209,4 3,008 7,843 σελ. 23 άσκηση 3 Εννέα µονάδες και πέντε δέκατα Ογδόντα έξι µονάδες και επτά χιλιοστά 0,87,06 8,403 9, 86,007 είκοσι πέντε µονάδες και εκατόν τέσσερα χιλιοστά διακόσιες εννέα µονάδες και σαράντα πέντε εκατοστά τρεις µονάδες και οχτώ χιλιοστά δεκαεπτά µονάδες και οχτακόσια σαράντα τρία χιλιοστά 3,839x03.83,9 0,34x ,4x,4,66x066 0,3x ,78 x ,4x.24 47,20x04.720, σελ. 23 άσκηση 4 4,8:00,48 26:.0000,26,24:,024,3:00,03 34,4:3,44 29,4:00, ,8:86,48 637,:06,37

7 Κεφάλαιο 36...συνέχεια. Κεφάλαιο 37 σελ. 23 άσκηση σελ. 26 άσκηση - 6-6,- 6,2 7,9+4,3 80,43-99,24-99,2-99,26-4,4-4,40-4,449 24,7+8,6 6,68+3,42 8,62+,4 33,3 60, 20,02 σελ. 24 άσκηση 6 Ευρώ ( ) Λεπτά εκαδικός ,27 20,88 70,09 9,02 2,27 4,49,02,3+3,9 67,9+4,03 48,8+,3 34,2+7,9 29,2+9,6 49,88+70,3 23,9+82,4 63,492+,49 9,2 7,93 0, 42, 38,8 620,8 336,3 9,04 σελ. 2 άσκηση 7 σελ. 26 άσκηση 2 Λεπτά Κλάσµα εκαδικός 3 3 του, του, του 2,06 0 σελ. 2 άσκηση 8 6,27,02 3,23 8,,40,4 0,37<2,37 4,2>4,07 4,2<6,99 2,2>2,02 0,09<0, σελ. 27 άσκηση 3 38,46-4,27,37-6,2 72,74-,84 9,62-9,7 98,-6,4 30,8-20,92 27,8-8,3 2,2-9,6 7,2-8,2 463,9-72,43 340,3-80,6 9,26-26,39 34,9 49,7 70,9 9,92 42,0 9,88 9, 42,6 9 39,47 29,7 32,86

8 Κεφάλαιο 37...συνέχεια. Κεφάλαιο Επαναληπτικό σελ. 27 άσκηση ,09 4, 64 4, σελ. 28 άσκηση 6,4 6, ,09 6,4 Το κιλό µήλα είναι πιο ακριβό από τα κιλό πορτοκάλια. Είναι 0, πιο ακριβό. σελ. 28 άσκηση 6 Η Τόνια θα πάρει 0,7 ρέστα. σελ. 28 άσκηση 7 Το αυτοκίνητο θα διανύσει συνολικά 76,2 µέτρα. σελ. 29 άσκηση 9x x x x0200 σελ. 29 άσκηση : : : :8 σελ. 29 άσκηση 3 9,483 30,2,367 0,09 Εκατοντάδες εκάδες 69x x x2.40 3x : : : :.000 Μονάδες δέκατα εκατοστά 0 χιλιοστά.000 (0) () (), σελ. 30 άσκηση , ,2,2 0, ,4 0 0,07 0, , ,9 σελ. 30 άσκηση 29, ,2 4, , , 4,

9 Κεφάλαιο Επαναληπτικό... Κεφάλαιο Επαναληπτικό...συνέχεια. σελ. 30 άσκηση 6 σελ. 32 άσκηση Εβδοµήντα δύο µονάδες και εξακόσια σαράντα πέντε χιλιοστά σελ. 3 άσκηση 7 9,003 έκα µονάδες και δεκαεννέα εκατοστά Πεντακόσιες τριάντα οκτώ µονάδες και επτά δέκατα δεκαεννέα µονάδες και τρία χιλιοστά 72,64,9 38,7 Λεπτά Κλάσµα εκαδικός του, του, ,9 εξακόσιες σαράντα οκτώ µονάδες και δεκαεννέα εκατοστά του 2,07 3,078 92,6 τρεις µονάδες και εβδοµήντα οκτώ χιλιοστά ενενήντα δύο µονάδες και έξι δέκατα σελ. 32 άσκηση του,20 σελ. 3 άσκηση 8 48,7+2,36,06 2,9x029, 82,24x822,4 7,92x079,2 93,29+27,9 69,78-9,98 27,4-8,9 22,9 9,8 8, 3,676x ,74x ,36x2.83,6 9,3-7,86 43,63-3,9 98,3+6,7 83,49 7,73 σελ. 3 άσκηση 9 2,627+38,39 64, :.0000,472 9,3:,93 8,9:00,089 3,:00,03 29,8:2,98 0,:00,00

10 Κεφάλαιο 40 Κεφάλαιο 40...συνέχεια. σελ. 33 άσκηση Ο έχει Χ Ε και Μ Ο έχει Χ Ε και Μ Ο έχει Χ Ε και Μ 6.0 σελ. 33 άσκηση σελ. 33 άσκηση σελ. 34 άσκηση σελ. 34 άσκηση Τρεις χιλιάδες πενήντα Πέντε χιλιάδες ένα ύο χιλιάδες εκατό σελ. 34 άσκηση τρεις χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα.007 πέντε χιλιάδες επτά 6.26 έξι χιλιάδες εκατόν είκοσι έξι 4.74 τέσσερις χιλιάδες επτακόσια σαράντα πέντε σελ. 3 άσκηση σελ. 3 άσκηση Ενδεικτικά: < 4.36 < 6.43 < 6.34 < 6.43 σελ. 3 άσκηση 9 Ο µικρότερος είναι ο:.02 Ο µεγαλύτερος είναι:.2 Τέσσερις χιλιάδες Χίλια εκατόν τριάντα επτά Πέντε χιλιάδες τριακόσια δεκατρία Τέσσερις χιλιάδες επτακόσια έξι Έξι χιλιάδες εβδοµήντα οκτώ

11 Κεφάλαιο 4 Κεφάλαιο 4...συνέχεια. σελ. 36 άσκηση σελ. 38 άσκηση 7 Μαϊµού κιλά Μέλισσα γραµµάριο Κότα 2 κιλά Ελέφαντας τόνοι Αγελάδα60 κιλά σελ. 36 άσκηση 2 Καρότα 90 γραµµάρια Μελιτζάνες 340 γραµµάρια Καρπούζια 7 κιλά σελ. 36 άσκηση 3 28 κιλά σελ. 37 άσκηση 4 3 κιλά 2,3 κιλά 2,3x γραµµάρια 3, κιλά 3,x γραµµάρια 6, κιλά 6,x γραµµάρια 4 κιλά 4x γραµµάρια 4,8 τόνοι 4,8x κιλά 2 τόνοι 2x κιλά,2 τόνοι,2x κιλά 2,7 τόνοι 2,7x κιλά σελ. 38 άσκηση κιλά4.36:.0004,36 τόνοι.780 κιλά.780:.000,780 τόνοι 90 κιλά90:.0000,90 τόνοι κιλά3.600:.0003,6 τόνοι σελ. 38 άσκηση γρ.3κ.+24 γρ..00 γρ.κ.+ γρ γρ.4κ.+60 γρ..400γρ.κ.+400 γρ γρ.2κ.+836 γρ γρ.6κ.+0 γρ. σελ. 37 άσκηση.900 γραµµάρια.900:.000,9 κιλά γραµµάρια2.800:.0002,8 κιλά γραµµάρια4.400:.0004,4 κιλά 00 γραµµάρια00:.000 0, κιλά σελ. 37 άσκηση 6.40 γρ.,9 κιλά,6 κιλά.800 γρ.

12 Κεφάλαιο 42 Κεφάλαιο 43 σελ. 39 άσκηση σελ. 4 άσκηση σελ. 39 άσκηση σελ. 4 άσκηση σελ. 40 άσκηση 3 Τα αγόρια είναι: 8 Τα κορίτσια είναι παραπάνω: 96 Όλα µαζί τα παιδιά είναι: 377 σελ. 42 άσκηση 3 σελ. 40 άσκηση 4 σελ. 42 άσκηση 4 σελ. 40 άσκηση

13 Κεφάλαιο 44 Κεφάλαιο Επαναληπτικό σελ. 43 άσκηση σελ. 47 άσκηση Το ασανσέρ θα µπορέσει να µεταφέρει τον Στέλιο µε τα κιβώτια, γιατί ζυγίζουν συνολικά 9 κιλά και το ασανσέρ µπορεί να µεταφέρει µέχρι 600 κιλά. σελ. 43 άσκηση 2 Όλοι οι επιβάτες θα πληρώσουν µαζί σελ. 44 άσκηση 3 Τα περισσότερα παιδιά ήρθαν από την Ιρλανδία. Τα λιγότερα παιδιά ήρθαν από τη Γερµανία. 94 παραπάνω ήρθαν από την Ινδία σε σχέση µε την Ολλανδία. Συνολικά από τις 4 παραπάνω χώρες ήρθαν παιδιά στην Πάτρα. σελ. 44 άσκηση 4 Θα χρειαστώ 9 βαρέλια. σελ. 4 άσκηση Τα περισσότερα χιλιόµετρα τα έκανε η οικογένεια της Ελένης. Τα λιγότερα χιλιόµετρα τα έκανε η οικογένεια της Βασιλικής. Η οικογένεια της Τόνια έκανε 9 χλµ. λιγότερα από την οικογένεια της Ελένης. Και οι 3 οικογένειες έκαναν το καλοκαίρι συνολικά 6.7 χλµ. σελ. 4 άσκηση 6 Ο κύριος Βασίλης θα πάρει 60 ρέστα. σελ. 46 άσκηση 7 Στα παιδιά λείπουν 0 για να αγοράσουν όλα µαζί το ποδήλατο. σελ. 46 άσκηση 8 Στη βάρκα δεν θα µπορέσουν να µπουν το λιοντάρι και η ζέβρα σελ. 47 άσκηση δύο χιλιάδες εξακόσια σαράντα επτά 3.00 τρεις χιλιάδες πενήντα έξι χιλιάδες εννιακόσια δύο.386 πέντε χιλιάδες τριακόσια ογδόντα έξι σελ. 47 άσκηση σελ. 48 άσκηση σελ. 48 άσκηση Ενδεικτικά: >3.2>2.3>.32>.23

14 Κεφάλαιο Επαναληπτικό...συνέχεια. Κεφάλαιο Επαναληπτικό σελ. 48 άσκηση 6 σελ. 0 άσκηση Ο µικρότερος είναι: Ο µεγαλύτερος είναι: σελ. 49 άσκηση γρ. 4,9 κιλά 00 γρ. 0, κιλά 2, κιλά 2.00 γρ. 0,8 κιλά800 γρ. 3,6 τόνοι κιλά 0,9 τόνοι900 κιλά.842 κιλά,842 τόνοι κιλά 7 τόνοι σελ. 49 άσκηση κιλά 3 τόνοι + κιλά.267 κιλά τόνος κιλά.408 κιλά τόνοι κιλά σελ. 0 άσκηση Ο κύριος Γιάννης παίρνει 22x8x.760 τον µήνα. σελ. 49 άσκηση 9 Α O Φ T Y M

15 Κεφάλαιο 46 Κεφάλαιο 46...συνέχεια. σελ. άσκηση σελ. 3 άσκηση x300 80x x x x σελ. άσκηση 2 60x x x x x x x x x6.39 6x x x4.30 4x x x840 34x x x x x x3.80 σελ. 2 άσκηση 3 36x7(30x7)+(6x7) x4(60x4)+(x4) x3(40x3)+(2x3) x(70x)+(8x) x6(0x6)+(7x6) σελ. 2 άσκηση 4 9x x x x x x σελ. 4 άσκηση 6 Το νοσοκοµείο έχει συνολικά 80 κρεβάτια. σελ. 4 άσκηση 7 Η µία κούτα περιέχει συνολικά 98 σοκολατάκια. σελ. 4 άσκηση Το σχολείο πλήρωσε για γλυκά και παγωτά 273 συνολικά

16 Κεφάλαιο 47 Κεφάλαιο 47...συνέχεια. σελ. άσκηση σελ. 7 άσκηση 36:49 63:97 40:8 48:68 42:76 2: 27:39 6:78 4:27 64:88 37:4 37(9x4)+ 68:9 68(7x9)+ 3:6 3(x6)+ 9: 9(3x)+4 79:8 79(9x8)+7 σελ. άσκηση 2 Το κρασί είναι πιο ακριβό από το λάδι. Είναι πιο ακριβό. σελ. 6 άσκηση 3 Με γινόµενα του 4 8x4<38<9x4 7x4<29<8x4 8x4<34<9x4 4x4<9<x4 Με γινόµενα του 9 x9<47<6x9 2x9<26<3x9 6x9<<7x9 8x9<80<9x9 σελ. 6 άσκηση 4 Ο Χάρης θα αγοράσει 8 τετράδια και θα του περισσέψουν 2. σελ. 7 άσκηση 6 Συνολικά γλυκά 62 Κουτιά που θα γεµίσει σελ. 8 άσκηση 7 290:29 700: : : :40 σελ. 8 άσκηση 8 Το κάθε παιδί πρέπει να πάρει 32 κάρτες. σελ. 8 άσκηση 9 Γλυκά σε κάθε κουτί Περισσεύουν : :460 00:0 300:30.300:03 Η Ελένη µπορεί συνολικά να πάρει 34 βοήθειες.

17 Κεφάλαιο 48 Κεφάλαιο 48...συνέχεια. σελ. 9 άσκηση σελ. 6 άσκηση 6 σελ. 9 άσκηση 2 3 σελ. 6 άσκηση 7 Προσωπική Εργασία. είτε δύο παραδείγµατα: σελ. 60 άσκηση 3 σελ. 60 άσκηση 4 σελ. 6 άσκηση

18 Κεφάλαιο 49 Κεφάλαιο σελ. 62 άσκηση : 9:2 7:0 2:20 :3 6:00 3:4 8:0 σελ. 62 άσκηση 2 8: 2:3 6:0 9:2 4: σελ. 63 άσκηση 3 ώρες x60300 λεπτά 7 ώρες 7x60420 λεπτά 4 ώρες 4x60240 λεπτά 8 ώρες 8x60480 λεπτά 9 λεπτά 9x6040 δευτερόλεπτα 3 λεπτά 3x6080 δευτερόλεπτα 2 λεπτά 2x6020 δευτερόλεπτα 8 λεπτά 8x60480 δευτερόλεπτα σελ. 63 άσκηση 4 3 ηµέρες 3x2472 ώρες 2 ηµέρες 2x2448 ώρες 6 ηµέρες 6x2444 ώρες 4 ηµέρες 4x2496 ώρες σελ. 63 άσκηση 8 χρόνια 8x296 µήνες 6 χρόνια 6x272 µήνες χρόνια x260 µήνες 9 χρόνια 9x28 µήνες σελ. 64 άσκηση 6 ώρες και 20 λεπτά 320 λεπτά 3 ώρες και 3 λεπτά 2 λεπτά 7 ώρες και 8 λεπτά 428λεπτά 9 ώρες και 2 λεπτά 6 λεπτά 2 ώρες και 40 λεπτά 60 λεπτά 2 ηµέρες και ώρες 9 ώρες 8 ηµέρες και 8 ώρες 2 ώρες 6 ηµέρες και 4 ώρες 48 ώρες 4 ηµέρες και ώρες 6 ώρες ηµέρες και 9 ώρες 29 ώρες σελ. 64 άσκηση 7 2 Νοεµβρίου είναι ηµέρα Παρασκευή Νοεµβρίου είναι ηµέρα Τρίτη 20 Νοεµβρίου είναι ηµέρα Κυριακή 30 Νοεµβρίου είναι ηµέρα Τετάρτη Η 3η Κυριακή του µήνα είναι στις 20 του µηνός. Η η Τρίτη του µήνα είναι στις 29 του µηνός Η 2η ευτέρα του µήνα είναι στις 4 του µηνός

19 Κεφάλαιο 49...συνέχεια. Κεφάλαιο 0 σελ. 6 άσκηση σελ. 66 άσκηση : µ.µ : 0 π.µ. 0 7 : : : : : : σελ. 67 άσκηση Ο Στέλιος µπορεί να καλύψει την παραπάνω επιφάνεια µε 60 τετραγωνάκια. Η Τόνια µπορεί να καλύψει την ίδια επιφάνεια µε 20 τριγωνάκια. Ο Χάρης µπορεί να καλύψει την ίδια επιφάνεια µε 30 ορθογώνια. σελ. 67 άσκηση 2 Έχουµε χρωµατίσει 20 τετραγωνάκια. Έχουµε χρωµατίσει 20 τριγωνάκια. Έχουµε χρωµατίσει 6 ορθογώνια. Πόσα άδεια τετραγωνάκια σού περίσσεψαν; Απ:8 Με πόσα τετραγωνάκια µπορείς να καλύψεις τα άδεια τετραγωνάκια; Απ:8 Με πόσα τριγωνάκια µπορείς να καλύψεις τα άδεια τετραγωνάκια; Απ:6 Με πόσα ορθογώνια µπορείς να καλύψεις τα άδεια τετραγωνάκια; Απ:4 σελ. 68 άσκηση 3 Τα είναι 42 2 : 0 : σελ. 66 άσκηση 0 : : 0 Τα είναι Τα είναι 8 Τα είναι 8 :2 3: 4:40 23: 8:20 Όλα µαζί είναι: Οι στήλες είναι: Οι γραµµές είναι: 9 Όλα µαζί είναι: 9x99

20 Κεφάλαιο 0...συνέχεια. Κεφάλαιο σελ. 68 άσκηση 4 σελ. 70 άσκηση Είναι 9 τ.µ. σελ. 69 άσκηση x440 τ.µ. 3x39 τ.µ. 6x424 τ.µ. σελ. 69 άσκηση 6 Το υπνοδωµάτιο έχει επιφάνεια 36 τ.µ. Η κουζίνα έχει επιφάνεια 2 τ.µ. Άρα, πιο πολλά τ.µ. είναι το υπνοδωµάτιο. Θα χρειαστώ 8 ταψιά. σελ. 70 άσκηση 2 Ένα σκιουράκι θα φάει όλο τον Σεπτέµβριο 390 βελανίδια. σελ. 70 άσκηση 3 Ο Χάρης βρήκε συνολικά 3 νοµίσµατα. σελ. 7 άσκηση 4 Ο κάθε φίλος της Τόνιας θα πάρει 9 παιχνίδια. σελ. 7 άσκηση Ο Γιώργος θα πληρώσει 6. σελ. 7 άσκηση 6 Το σινεµά εισπράττει συνολικά σελ. 72 άσκηση 7 Η κάθε σειρά έχει 0 δέντρα. σελ. 72 άσκηση 8 Το κάθε εισιτήριο έκανε 7. σελ. 72 άσκηση 9 Το κάθε παιδί θα πάρει 9 κάρτες.

21 Κεφάλαιο 46- Επαναληπτικό Κεφάλαιο 46- Επαναληπτικό...συνέχεια. σελ. 73 άσκηση σελ. 74 άσκηση 4 7x x x x x x x x x x x x x x x σελ. 73 άσκηση 2 4x x x8 98x x x x x :38 42:67 8:29 49:77 σελ. 74 άσκηση 4:6(7x6)+3 32:(6x)+2 7:9(8x9)+3 26:3(8x3)+2 σελ. 7 άσκηση 6 σελ. 7 άσκηση 7 σελ. 7 άσκηση 8 30:6 2:37 24:46 4:9 48:86 : 4:96 28:74 3:8(3x8)+7 9:2(9x2)+ 0:7(7x7)+ 22:4(x4) Ο κύριος Γιάννης θα πληρώσει 360. σελ. 74 άσκηση : : : : :0 6.60:66 800: :400

22 Κεφάλαιο 3 Κεφάλαιο 3...συνέχεια. σελ. 76 άσκηση σελ. 77 άσκηση Ο έχει Χ Ε και Μ Ο έχει Χ Ε και Μ Ο έχει Χ Ε και Μ σελ. 76 άσκηση σελ. 76 άσκηση έξι χιλιάδες έξι εννέα χιλιάδες εννιακόσια πενήντα πέντε χιλιάδες διακόσια είκοσι οκτώ χιλιάδες τριακόσια εβδοµήντα δύο επτά χιλιάδες εξακόσια δεκατέσσερα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια εξήντα εννέα σελ. 77 άσκηση σελ. 77 άσκηση Επτά χιλιάδες τριάντα Οκτώ χιλιάδες έξι Εννέα χιλιάδες διακόσια έκα χιλιάδες Επτά χιλιάδες τριακόσια πενήντα ένα Εννέα χιλιάδες τριακόσια δώδεκα Οκτώ χιλιάδες τετρακόσια εννέα Επτά χιλιάδες σαράντα τρία σελ. 78 άσκηση σελ. 78 άσκηση 8 Ενδεικτικά: <.739 < 7.39 < 7.39 < 9.73 σελ. 78 άσκηση Ο µικρότερος είναι ο: Ο µεγαλύτερος είναι ο:

23 Κεφάλαιο 4 Κεφάλαιο 4...συνέχεια. σελ. 79 άσκηση σελ. 8 άσκηση 4 σελ. 8 άσκηση σελ. 80 άσκηση 2 Ενδεικτικά: ζάρι, κιβώτιο Σχηµατίζεται ο αριθµός: 38 βαρέλι, µπουκάλι µπάλα, πορτοκάλι σκηνή, πυραµίδα του Χέοπα βιβλίο, κουτί χυµού κώνος σήµανσης, χωνάκι παγωτό Σχηµατίζεται ο αριθµός: 3 σελ. 80 άσκηση 3

24 Κεφάλαιο Κεφάλαιο...συνέχεια. σελ. 82 άσκηση 49:77 28:47 36:66 8:99 2:34 3:7 6:87 2:26 4:9 36:49 σελ. 84 άσκηση 48:86 30:6 2:37 4:96 3:7 6:44 8:29 30:6 28:74 72:89 σελ. 82 άσκηση 2.400: : : : :48 σελ. 83 άσκηση 3 Με γινόµενα του 3x<7<4x x<8<2x 9x<46<x 7x<39<8x.000: : : :2 2.00:02 σελ. 84 άσκηση 6 Ο κύριος Μιχάλης θα χρειαστεί 9 καφάσια. Με γινόµενα του 8 2x8<9<3x8 3x8<29<4x8 4x8<38<x8 9x8<74<x8 σελ. 83 άσκηση 4 Με γινόµενα του 0 x0<40<6x0 7x0<79<8x0 3x0<302<4x0 Με γινόµενα του.000 4x.000<4.297<x.000 6x.000<6.480<7x.000 x.000<.700<2x.000

25 Κεφάλαιο 6 Κεφάλαιο 6...συνέχεια. σελ. 8 άσκηση σελ. 87 άσκηση :38 83:63 υ 94:8 υ4 93:9 υ3 47:223 υ 9:8 υ3 9:73 υ σελ. 86 άσκηση Πηλίκο 7 Υπόλοιπο 4 7 Πηλίκο Υπόλοιπο Πηλίκο 8 Υπόλοιπο Πηλίκο Υπόλοιπο 37 Πηλίκο 7 Υπόλοιπο Πηλίκο 7 Υπόλοιπο Πηλίκο 8 Υπόλοιπο 6 Πηλίκο 8 Υπόλοιπο 3

26 Κεφάλαιο 7 Κεφάλαιο 7...συνέχεια. σελ. 88 άσκηση σελ. 89 άσκηση ,86 0,047 0, ,4 0,30 39,47 3, ,02 0,92 εκαπέντε µονάδες και τριακόσια έξι χιλιοστά Πενήντα µονάδες και οκτώ δέκατα Τριακόσιες εννέα µονάδες και τέσσερα εκατοστά σελ. 90 άσκηση 6,306 0,8 309,04 σελ. 88 άσκηση ,29 0,7 0, ,34 0, 3,86 σελ. 90 άσκηση ,74 7,47 4, ,8 0,002 4,42 σελ. 89 άσκηση 3 7,04 3,9 800,009 74, Εκατοντάδες (0) εκάδες () Μονάδες (), δέκατα εκατοστά χιλιοστά ,9+6,82,4,43-8,476,96 2,64+9,862,44 27,37-8,88,79 σελ. 90 άσκηση 8 2,33,34 6,37,0 σελ. 89 άσκηση 4 49,3 3,40 47,4 9, σαράντα εννέα µονάδες και πεντακόσια τριάντα ένα χιλιοστά τρεις µονάδες και τετρακόσια πέντε χιλιοστά εκατόν σαράντα εφτά µονάδες και πενήντα τέσσερα εκατοστά δεκαεννιά µονάδες και πέντε δέκατα

27 Κεφάλαιο 8 Κεφάλαιο 3-8 Επαναληπτικό σελ. 9 άσκηση σελ. 94 άσκηση Ο Νίκος θα πάρει ρέστα 6,72. σελ. 9 άσκηση 2 Το κάθε µπλουζάκι κάνει 3. σελ. 9 άσκηση 3 Τα παιδιά θα χρειαστούν 882, γιατί πρέπει να αγοράσουν 9 σκηνές. σελ. 92 άσκηση 4 Έµειναν απούλητα 8 κιλά πορτοκάλια. σελ. 92 άσκηση Πουλήθηκαν συνολικά 378 αβγά. σελ. 92 άσκηση 6 Η κυρία Ουρανία θα δώσει συνολικά και στα 8 ανίψια της 66. σελ. 93 άσκηση σελ. 94 άσκηση 2 Ο µικρότερος είναι ο: Ο µεγαλύτερος είναι ο: σελ. 94 άσκηση 3 42:67 :3 36:94 72:89 30:6 42:76 σελ. 9 άσκηση Στην κατασκήνωση είναι συνολικά 84 παιδιά σελ. 93 άσκηση 8 Οι 2 ελέφαντες θα χρειαστούν κιλά τροφή σελ. 93 άσκηση 8 Το εισιτήριο των ενηλίκων για την παράσταση έκανε σελ. 9 άσκηση :49 τέλεια 9:73 υ4 ατελής 69:234 υ ατελής :37 τέλεια

28 Κεφάλαιο 3-8 Επαναληπτικό...συνέχεια. σελ. 96 άσκηση 6 480: : : : : :40 800:08 700:70 σελ. 96 άσκηση , , , , , ,42 σελ. 96 άσκηση ,42 3,9 9,73 7,38 4,29 7,0,8 0,004 3,

29

Γ ΗΜΟΤΙΚΟΥ Τεύχος Α. Παίζω, Σκέφτοµαι, Μαθαίνω. Λύσεις ασκήσεων. για τα. αθηµατικά

Γ ΗΜΟΤΙΚΟΥ Τεύχος Α. Παίζω, Σκέφτοµαι, Μαθαίνω. Λύσεις ασκήσεων. για τα. αθηµατικά Παίζω, Σκέφτοµαι, Μαθαίνω Γ ΗΜΟΤΙΚΟΥ Τεύχος Α M Λύσεις ασκήσεων για τα αθηµατικά Κεφάλαιο σελ.: / άσκηση Ε Μ // Ε Μ // 99Ε Μ // Ε Μ // Ε Μ σελ.: / άσκηση 0 / 9 / 9 / / 00 σελ.: / άσκηση / 90 / / 0 / 9

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟΥ Τεύχος Α. Παίζω, Σκέφτοµαι, Μαθαίνω. Λύσεις ασκήσεων. για τα. αθηµατικά

ΗΜΟΤΙΚΟΥ Τεύχος Α. Παίζω, Σκέφτοµαι, Μαθαίνω. Λύσεις ασκήσεων. για τα. αθηµατικά Παίζω, Σκέφτοµαι, Μαθαίνω ΗΜΟΤΙΚΟΥ Τεύχος Α M Λύσεις ασκήσεων για τα αθηµατικά Κεφάλαιο 1 σελ.: 6 / άσκηση 1 Αριθµός Ανάλυση αριθµού Αριθµολέξεις 3.050 3.000+50 Τρεις χιλιάδες πενήντα 7.213 7.000+200++3

Διαβάστε περισσότερα

A ΗΜΟΤΙΚΟΥ Τεύχος B. Παίζω, Σκέφτοµαι, Μαθαίνω. Λύσεις ασκήσεων. για τα. αθηµατικά

A ΗΜΟΤΙΚΟΥ Τεύχος B. Παίζω, Σκέφτοµαι, Μαθαίνω. Λύσεις ασκήσεων. για τα. αθηµατικά Παίζω, Σκέφτοµαι, Μαθαίνω A ΗΜΟΤΙΚΟΥ Τεύχος B M Λύσεις ασκήσεων για τα αθηµατικά Κεφάλαιο 33 Κεφάλαιο 34 σελ. 06 άσκηση 1 δεκαοχτώ 18 τριάντα τρία 33 είκοσι επτά 27 δώδεκα 12 τριάντα δύο 32 σαράντα πέντε

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηµατικά Τεύχος Α. Φύλλα εργασίας. Για παιδιά ΣΤ ΗΜΟΤΙΚΟΥ. Συµπληρωµατικές ασκήσεις & Προβλήµατα Ανάλυση θεωρίας µε ασκήσεις και παραδείγµατα

Μαθηµατικά Τεύχος Α. Φύλλα εργασίας. Για παιδιά ΣΤ ΗΜΟΤΙΚΟΥ. Συµπληρωµατικές ασκήσεις & Προβλήµατα Ανάλυση θεωρίας µε ασκήσεις και παραδείγµατα Παίζω, Σκέφτοµαι, Μαθαίνω Φύλλα εργασίας Μαθηµατικά Τεύχος Α Για παιδιά ΣΤ ΗΜΟΤΙΚΟΥ Συµπληρωµατικές ασκήσεις & Προβλήµατα Ανάλυση θεωρίας µε ασκήσεις και παραδείγµατα 116 σελίδες Περιεχόµενα 1η ενότητα:

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις

Ασκήσεις Ασκήσεις Μάθημα 1 ο 1. Να κάνεις τις προσθέσεις : 209 101 595 614 185 212 709 221 127 667 + 127 + 111 + 100 + 202 + 103 548 921 916 943 955 345 538 816 248 347 723 707 340 248 394 307 + 249 + 237 + 185

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟΥ Τεύχος Β. Παίζω, Σκέφτοµαι, Μαθαίνω. Λύσεις ασκήσεων. για τα. αθηµατικά

ΗΜΟΤΙΚΟΥ Τεύχος Β. Παίζω, Σκέφτοµαι, Μαθαίνω. Λύσεις ασκήσεων. για τα. αθηµατικά Παίζω, Σκέφτοµαι, Μαθαίνω ΗΜΟΤΙΚΟΥ Τεύχος Β M Λύσεις ασκήσεων για τα αθηµατικά Κεφάλαιο 29 Κεφάλαιο 30 σελ. 06 άσκηση 1 σελ. 08 άσκηση 1 σελ. 06 άσκηση 2 σελ. 08 άσκηση 2 1ο σχήµα: Επιφάνεια: 21 ολόκληρα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ «Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των ευρώ πέντε εκατομμυρίων εννιακοσίων σαράντα μίας χιλιάδων

Άρθρο 4 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ «Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των ευρώ πέντε εκατομμυρίων εννιακοσίων σαράντα μίας χιλιάδων Άρθρο 4 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ «Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των ευρώ πέντε εκατομμυρίων εννιακοσίων σαράντα μίας χιλιάδων διακοσίων σαράντα και είκοσι λεπτών του ευρώ ( 5.941.240,20)

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Άρθρο 4 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σε συνέχεια προηγούμενων εισηγήσεών του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την επωνυμία Ξενοδοχειακαί Τουριστικαί Οικοδομικαί και Λατομικαί Επιχειρήσεις Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. προτείνει την τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% :

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% : ΘΕΜΑ : Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως του ποσού των τριάντα εκατομμυρίων, πεντακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών ( 30.586.837,50) με καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηµατικά Τεύχος B. Φύλλα εργασίας. + ασκήσεων. Για παιδιά Γ ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Μαθηµατικά Τεύχος B. Φύλλα εργασίας. + ασκήσεων. Για παιδιά Γ ΗΜΟΤΙΚΟΥ Παίζω, Σκέφτοµαι, Μαθαίνω Φύλλα εργασίας + ασκήσεων Για παιδιά Γ ΗΜΟΤΙΚΟΥ Μαθηµατικά Τεύχος B Συµπληρωµατικές ασκήσεις & Προβλήµατα Ανάλυση θεωρίας µε ασκήσεις και παραδείγµατα 0 σελίδες Τι θα µάθω σε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ. Γρήγορα τεστ. Μαθηματικά Ε Δημοτικού E 1 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ. Γρήγορα τεστ. Μαθηματικά Ε Δημοτικού E 1 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γρήγορα τεστ E 1 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΑ ΤΕΣΤ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ - Ε Δημοτικού No 1 Γιάννης Ζαχαρόπουλος Διόρθωση: Αντωνία Κιλεσσοπούλου 2013, Εκδόσεις Κυριάκος Παπαδόπουλος Α.Ε., Γιάννης

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικές Ασκήσεις Μαθηματικών Γ τάξη 1 η Ενότητα

Επαναληπτικές Ασκήσεις Μαθηματικών Γ τάξη 1 η Ενότητα ilias ili Οδύσσεια Τα απίθανα... τριτάκια! Tετάρτη τάξη Επαναληπτικές Ασκήσεις Μαθηματικών Γ τάξη 1 η Ενότητα Αριθμοί μέχρι το 1000 - Οι τέσσερις πράξεις Γεωμετρικά σχήματα Πηγή: e-selides 1) Γράφω τους

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικές Ασκήσεις Μαθηματικών Γ τάξη - 3 η Ενότητα Κεφ. 14 20

Επαναληπτικές Ασκήσεις Μαθηματικών Γ τάξη - 3 η Ενότητα Κεφ. 14 20 Οδύσσεια Τα απίθανα... τριτάκια! Tετάρτη τάξη Επαναληπτικές Ασκήσεις Μαθηματικών Γ τάξη - 3 η Ενότητα Κεφ. 14 20 Πηγή: e-selides 1. Μετρώ από το 1.000 μέχρι το 2.000 ανά 100: 1.000, 1.100. 2. Γράφω με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 414.548,13 300.000,00 95.000,00 116.862,30 156.456,00 73.493,73 299.904,10 122.943,93 161.406,75 42.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 414.548,13 300.000,00 95.000,00 116.862,30 156.456,00 73.493,73 299.904,10 122.943,93 161.406,75 42. ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ) ΠΙΝΑΚΑΣ προμήθειας οξυγόνου και προϋπολογισθείσας δαπάνης α/α Νοσοκομεία. Π. Γ. Ν. Θ. ΑΧΕΠΑ 2. Γ.Ν.Θ. "Ιπποκράτειο" Είδη προς προμήθεια Προϋπολογισθείσα Δαπάνη με 44.548,3

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικές Ασκήσεις Μαθηματικών Γ τάξη - 5 η Ενότητα Κεφ

Επαναληπτικές Ασκήσεις Μαθηματικών Γ τάξη - 5 η Ενότητα Κεφ Οδύσσεια Τα απίθανα... τριτάκια! Tετάρτη τάξη Επαναληπτικές Ασκήσεις Μαθηματικών Γ τάξη - 5 η Ενότητα Κεφ. 33 38 Πηγή: e-selides ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ - Κεφ. 33 ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΜΕ ΤΟ,,.000. Κάνω τους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. ΑΡΘΡΟ 4ο ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ. ΑΡΘΡΟ 4ο ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.» (όπως θα προταθεί προς έγκριση στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ALPHA TRUST-ΑΝ ΡΟΜΕ Α Α.Ε.Ε.Χ.» (όπως θα προταθεί προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας της 11 ης Απριλίου 2014)

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις. Πρέπει να ξέρω ότι: Οτιδήποτε χωρίζεται σε ίσα μέρη είναι μια ακέραιη μονάδα.

Ασκήσεις. Πρέπει να ξέρω ότι: Οτιδήποτε χωρίζεται σε ίσα μέρη είναι μια ακέραιη μονάδα. Μάθημα 8 ο Ασκήσεις. Συμπλήρωσε τα παρακάτω κενά : Η Κυριακή έκοψε ένα μήλο σε ίσα μέρη Το μήλο είναι η ακέραιη μονάδα. Χωρίστηκε σε τέσσερα () ίσα μέρη. Τι μέρος του μήλου αντιπροσωπεύει κάθε κομμάτι

Διαβάστε περισσότερα

τα βιβλία των επιτυχιών

τα βιβλία των επιτυχιών Τα βιβλία των Εκδόσεων Πουκαμισάς συμπυκνώνουν την πολύχρονη διδακτική εμπειρία των συγγραφέων μας και αποτελούν το βασικό εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιούν οι μαθητές των φροντιστηρίων μας. Μέσα από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. Νο 418 2) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. Νο 418 2) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 1705 ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. Νο 418 Στην Παιανία, σήµερα την 30 η Οκτωβρίου 2015 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 πρωινή, συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας στην Παιανία (οδός Αγίου Λουκά), µετά από πρόσκληση του Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ. Γρήγορα τεστ. Μαθηματικά Ε Δημοτικού E 1 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ. Γρήγορα τεστ. Μαθηματικά Ε Δημοτικού E 1 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γρήγορα τεστ E 1 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΑ ΤΕΣΤ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ - Ε Δημοτικού No 1 Γιάννης Ζαχαρόπουλος Διόρθωση: Αντωνία Κιλεσσοπούλου 2013, Εκδόσεις Κυριάκος Παπαδόπουλος Α.Ε., Γιάννης

Διαβάστε περισσότερα

COFFEE CONNECTION ABEE ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. 424 Α

COFFEE CONNECTION ABEE ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. 424 Α ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. 424 Α Στην Παιανία, σήµερα τη 14 η Μαρτίου 2016 ηµέρα ευτέρα και ώρα 11:00 πρωινή, συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας στην Παιανία (οδός Αγίου Λουκά), µετά από πρόσκληση του Προέδρου κ. Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΥΧΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ / ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ INTRALOT

ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ INTRALOT ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ INTRALOT Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 818201000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 27074/06/Β/92/9) Σχέδια προτεινόμενων αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΣΧΕΔΙΟ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. (όπως ισχύει μετά την από 18/06/2009 τροποποίησή του. Με υπογράμμιση τίθεται το σχέδιο τροποποίησης του άρθρου 5 του Καταστατικού

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Κεφάλαιο 1 Υπενθύμιση Α μέρος Όνομα: Ημερομηνία: / / 1. Να γράψεις με ψηφία τους αριθμούς : α. Τριακόσια έξι : β. Τέσσερις χιλιάδες δεκατρία :.. γ. Δέκα Χιλιαδες εβδομήντα :. δ. Πεντακόσιες

Διαβάστε περισσότερα

8. Περαιτέρω το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε σύµφωνα µε την

8. Περαιτέρω το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε σύµφωνα µε την Άρθρο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Το αρχικό µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας συγκροτήθηκε σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 26 του Ν. 1914/1990 και ανήλθε σε δραχµές εκατόν σαράντα έξι δισεκατοµµύρια διακόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤ ΗΜΟΤΙΚΟΥ Τεύχος Α. Παίζω, Σκέφτοµαι, Μαθαίνω. Λύσεις ασκήσεων. για τα. αθηµατικά

ΣΤ ΗΜΟΤΙΚΟΥ Τεύχος Α. Παίζω, Σκέφτοµαι, Μαθαίνω. Λύσεις ασκήσεων. για τα. αθηµατικά Παίζω, Σκέφτοµαι, Μαθαίνω ΣΤ ΗΜΟΤΙΚΟΥ Τεύχος Α M Λύσεις ασκήσεων για τα αθηµατικά Κεφάλαιο σελ.: / άσκηση....0.0.00.0.0.0 0.. Εκατοµµύρια Χιλιάδες Μονάδες ΕΕ Ε ΜΕ ΕΧ Χ ΜΧ Ε Μ 0 0 0 0 0 0 0 0 σελ.: / άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΗΜΟΤΙΚΟΥ Τεύχος Α. Παίζω, Σκέφτοµαι, Μαθαίνω. Λύσεις ασκήσεων. για τα. Mαθηµατικά ΕΚ ΟΣΗ

Ε ΗΜΟΤΙΚΟΥ Τεύχος Α. Παίζω, Σκέφτοµαι, Μαθαίνω. Λύσεις ασκήσεων. για τα. Mαθηµατικά ΕΚ ΟΣΗ Παίζω, Σκέφτοµαι, Μαθαίνω Ε ΗΜΟΤΙΚΟΥ Τεύχος Α Λύσεις ασκήσεων για τα Mαθηµατικά ΕΚ ΟΣΗ 0 Κεφάλαιο σελ.: / άσκηση σελ.: / άσκηση.0,-,,.-..0.-.0,,,,.0...,,.,,-0,...00.0.0-......-.0.,,0,,-,, σελ.: / άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Νο 6 ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Νο 6 ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Νο 6 ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Την 11η Ιουνίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, οι εταίροι της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΒΑΤΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Ι.Κ.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 14 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 14 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 14 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 Την 15 η Ιανουαρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, οι εταίροι της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΒΑΤΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 13 ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 13 ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 13 ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 Την 31 η Αυγούστου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, οι εταίροι της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΒΑΤΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηµατικά Τεύχος Α. Φύλλα εργασίας. Για παιδιά Ε ΗΜΟΤΙΚΟΥ. Συµπληρωµατικές ασκήσεις & Προβλήµατα Ανάλυση θεωρίας µε ασκήσεις και παραδείγµατα

Μαθηµατικά Τεύχος Α. Φύλλα εργασίας. Για παιδιά Ε ΗΜΟΤΙΚΟΥ. Συµπληρωµατικές ασκήσεις & Προβλήµατα Ανάλυση θεωρίας µε ασκήσεις και παραδείγµατα Παίζω, Σκέφτοµαι, Μαθαίνω Φύλλα εργασίας Μαθηµατικά Τεύχος Α Για παιδιά Ε ΗΜΟΤΙΚΟΥ Συµπληρωµατικές ασκήσεις & Προβλήµατα Ανάλυση θεωρίας µε ασκήσεις και παραδείγµατα 100 σελίδες Περιεχόµενα 1η ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

«F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/91/06 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.

«F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/91/06 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. «F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 25177/06/Β/91/06 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 51231919000 Γνωστοποιείται ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 17 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα, ώρα 12:00

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 17 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα, ώρα 12:00 ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 17 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα, ώρα 12:00 Σχέδια Αποφάσεων / Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Ετήσιας

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ»

«ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ» «ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ» ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 18 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Διαβάστε περισσότερα

5η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (κεφ )

5η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (κεφ ) Οδύσσεια Τα απίθανα... τριτάκια! Tετάρτη τάξη ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Δ ΤΑΞΗ 5η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (κεφ. 35 40) Πηγή πληροφόρησης: e-selides 5η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (κεφ. 35 40) 1.Παρατηρώ και συμπληρώνω κατάλληλα:

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηµατικά. Φύλλα εργασίας. Για παιδιά ΗΜΟΤΙΚΟΥ. Τεύχος A. Συµπληρωµατικές ασκήσεις & Προβλήµατα Ανάλυση θεωρίας µε ασκήσεις και παραδείγµατα

Μαθηµατικά. Φύλλα εργασίας. Για παιδιά ΗΜΟΤΙΚΟΥ. Τεύχος A. Συµπληρωµατικές ασκήσεις & Προβλήµατα Ανάλυση θεωρίας µε ασκήσεις και παραδείγµατα Παίζω, Σκέφτοµαι, Μαθαίνω Φύλλα εργασίας Συµπληρωµατικές ασκήσεις & Προβλήµατα Ανάλυση θεωρίας µε ασκήσεις και παραδείγµατα Μαθηµατικά Τεύχος A Για παιδιά ΗΜΟΤΙΚΟΥ 100 σελίδες Περιεχόµενα 1η ενότητα Θυµάµαι

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαγωνισμού του περιοδικού. 2 ος Μαθητικός Διαγωνισμός «Παιχνίδι και Μαθηματικά»

Επιτροπή Διαγωνισμού του περιοδικού. 2 ος Μαθητικός Διαγωνισμός «Παιχνίδι και Μαθηματικά» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Πανεπιστημίου (Ελευθερίου Βενιζέλου) 34 106 79 ΑΘΗΝΑ Τηλ. 3616532-361774 - Fax: 3641025 GREEK MATHEMATICAL SOCIETY 34, Panepistimiou (Εleftheriou Venizelou) Street GR. 106

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 13 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Σάββατο, ώρα 12:00

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 13 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Σάββατο, ώρα 12:00 ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 13 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Σάββατο, ώρα 12:00 Σχέδια Αποφάσεων / Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Ετήσιας

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΗΜΟΤΙΚΟΥ Τεύχος Β. Παίζω, Σκέφτοµαι, Μαθαίνω. Λύσεις ασκήσεων. για τα. αθηµατικά

Ε ΗΜΟΤΙΚΟΥ Τεύχος Β. Παίζω, Σκέφτοµαι, Μαθαίνω. Λύσεις ασκήσεων. για τα. αθηµατικά Παίζω, Σκέφτοµαι, Μαθαίνω Ε ΗΜΟΤΙΚΟΥ Τεύχος M Λύσεις ασκήσεων για τα αθηµατικά Κεφάλαιο 0 Κεφάλαιο 0...συνέχεια. σελ. 0 άσκηση µέτρα (µ.) δέκατα (δεκ.) εκατοστά (εκ.) χιλιοστά (χιλ.) 0,, 0,0 0,0 0 00.000

Διαβάστε περισσότερα

«F.H.L. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,

«F.H.L. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου / Σχέδιο αποφάσεως για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης της έκτακτης Γενικής συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «F.H.L. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ -

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαγωνισμού του περιοδικού. 2 ος Μαθητικός Διαγωνισμός «Παιχνίδι και Μαθηματικά»

Επιτροπή Διαγωνισμού του περιοδικού. 2 ος Μαθητικός Διαγωνισμός «Παιχνίδι και Μαθηματικά» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Πανεπιστημίου (Ελευθερίου Βενιζέλου) 34 106 79 ΑΘΗΝΑ Τηλ. 3616532-3617784 - Fax: 3641025 GREEK MATHEMATICAL SOCIETY 34, Panepistimiou (Εleftheriou Venizelou) Street GR. 106

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 04.09.2019 ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 8 ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 8 ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 8 ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Την 3 η Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, οι εταίροι της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΒΑΤΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 58485 14 Δεκεμβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4405 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. Δ.Σ. ΟΑΕΔ 3269/74/21-11-2017 Ανάκληση και επανάληψη της σύστασης αυτοτελών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Αριθμός 63/03 Απριλίου 2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Αριθμός 63/03 Απριλίου 2019 Καποδιστρίου 104, 142 35 Ν. Ιωνία, Αττική Τηλ.: 210 2717720, Fax: 210 2717723 www. themeli. gr,themeli@themeli.gr Αρ. Μ.Α.Ε. 14385/01 ΑΤ/Β/86/297/95 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Καταρτίζει, μετά τη συγκέντρωση των στοιχείων όλων των εκλογικών τμημάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης της Περιφερειακής Ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ αρ. 42 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία COFFEE CONNECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ αρ. 42 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία COFFEE CONNECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Σελίδα 603 ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ αρ. 42 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία COFFEE CONNECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Στην Παιανία, σήµερα 14/11/2015 ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟ 25.07.2014 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 279 του Κανονισμού του ΧΑ, η εταιρεία ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΕ γνωστοποιεί ότι την

Διαβάστε περισσότερα

Λύνω τις ασκήσεις. 2. Γράφω δίπλα πώς διαβάζεται καθένας από τους παρακάτω αριθμούς:

Λύνω τις ασκήσεις. 2. Γράφω δίπλα πώς διαβάζεται καθένας από τους παρακάτω αριθμούς: Λύνω τις ασκήσεις 1. Γράφω δίπλα με ψηφία τους παρακάτω αριθμούς: Εκατόν ενενήντα εννέα:.. Τριακόσια ένα: Τετρακόσια πενήντα οκτώ:... Πεντακόσια εννέα:.. Οχτακόσια ογδόντα οκτώ:.... Εννιακόσια δύο: Εννιακόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ) ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ

ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ) ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ Αριθμός 20/2019 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ) ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ από τους Δικαστές Ιωάννη Κοσμάτο, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Μαρία Κορυφίδου, Πρωτοδίκη, Πρωτοδίκη, Ελένη Αντωνοπούλου, Πρωτοδίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1167 23 Ιανουαρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 84 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3467/80/12-12-2017 Σύσταση αυτοτελών οριζόντιων ιδιοκτησιών του οικισμού Ρέθυμνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ. Όλες οι απαντήσεις. Μαθηματικά Δ Δημοτικού ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ. Όλες οι απαντήσεις. Μαθηματικά Δ Δημοτικού ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Όλες οι απαντήσεις Μαθηματικά Δ Δημοτικού ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Περιεχόμενα Κεφάλαιο : Θυμάμαι ό,τι έμαθα από την Γ Τάξη... 5 Κεφάλαιο : Διαχειρίζομαι αριθμούς ως το 0.000... 8 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Για να εξασκηθώ 2.600 2.000 + 600 + 2.000 + 600 4.000 + 1.200 = 5.200. ... +... =... β) 4.100... +... +... +...

Για να εξασκηθώ 2.600 2.000 + 600 + 2.000 + 600 4.000 + 1.200 = 5.200. ... +... =... β) 4.100... +... +... +... 2 Διαχειρίζομαι αριθμούς ως το 10. 00 Για να εξασκηθώ 1. Βρίσκω το διπλάσιο των αριθμών όπως στο παράδειγμα. 2.600 2.000 + 600 + 2.000 + 600 4.000 + 1.200 = 5.200 α) 3.400... +... +... +...... +... =...

Διαβάστε περισσότερα

Όλες οι απαντήσεις. Μαθηματικά Γ Δημοτικού

Όλες οι απαντήσεις. Μαθηματικά Γ Δημοτικού Όλες οι απαντήσεις Μαθηματικά Γ Δημοτικού ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Όλες οι απαντήσεις Μαθηματικά Γ Δημοτικού Σειρά: Τα εκπαιδευτικά μου βιβλία / Δημοτικό / Μαθηματικά Γιάννης Ζαχαρόπουλος, Όλες οι απαντήσεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «AEΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «AEΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «AEΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 3: Τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.

ΘΕΜΑ 3: Τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΙΣ 14/03/2014 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («AEGEAN AIRLINES

Διαβάστε περισσότερα

τα βιβλία των επιτυχιών

τα βιβλία των επιτυχιών Τα βιβλία των Εκδόσεων Πουκαμισάς συμπυκνώνουν την πολύχρονη διδακτική εμπειρία των συγγραφέων μας και αποτελούν το βασικό εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιούν οι μαθητές των φροντιστηρίων μας. Μέσα από

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Παπαθανασίου Δημήτρης Παπαθανασίου MΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ. ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ Σύμφωνα με το νέο σχολικό βιβλίο

Γιάννης Παπαθανασίου Δημήτρης Παπαθανασίου MΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ. ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ Σύμφωνα με το νέο σχολικό βιβλίο Γιάννης Παπαθανασίου Δημήτρης Παπαθανασίου MΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ Σύμφωνα με το νέο σχολικό βιβλίο Περιεχόμενα Προλογικό σημείωμα... 9 Ενότητα 1 Κεφάλαιο 1 Υπενθύμιση Α μέρος... 13 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικές Ασκήσεις Μαθηματικών Γ τάξη - 5 η Ενότητα Κεφ

Επαναληπτικές Ασκήσεις Μαθηματικών Γ τάξη - 5 η Ενότητα Κεφ Οδύσσεια Τα απίθανα... τριτάκια! Tετάρτη τάξη Επαναληπτικές Ασκήσεις Μαθηματικών Γ τάξη - 5 η Ενότητα Κεφ. 27 32 Πηγή: e-selides ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦ. 27 Προσθέσεις Αφαιρέσεις τετραψήφιων - Προβλήματα 1. Χθες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ «ΠΑΥΛΙ Η ΜΥΡΣΙΝΗ ΕΠΕ» ΤΗΣ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ «ΠΑΥΛΙ Η ΜΥΡΣΙΝΗ ΕΠΕ» ΤΗΣ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ «ΠΑΥΛΙ Η ΜΥΡΣΙΝΗ ΕΠΕ» ΤΗΣ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 Στην ΜΥΣΤΕΓΝΑ, σήµερα την 31 Ιουλίου 2016, ηµέρα ΚΥΡΙΑΚΗ και ώρα 12:00 στα γραφεία, της εταιρείας, οδός ΣΚΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικές Ασκήσεις

Επαναληπτικές Ασκήσεις Άσκηση 1 Επαναληπτικές Ασκήσεις Α' Περίοδος Κεφάλαια 1-20 Πρόσθεσε τους αριθμούς: (α) 16.532 και 19.078 (β) 99.991 και.009 (γ) 1 και 2002 (δ) 5678 και 3322 (ε) 432 και 234 (στ) 6734 και 25 Άσκηση 2 Βρες

Διαβάστε περισσότερα

Οδύσσεια Τα απίθανα... τριτάκια! Tετάρτη τάξη ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Δ ΤΑΞΗ. 4 η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (κεφ ) Πηγή πληροφόρησης: e-selides

Οδύσσεια Τα απίθανα... τριτάκια! Tετάρτη τάξη ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Δ ΤΑΞΗ. 4 η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (κεφ ) Πηγή πληροφόρησης: e-selides Οδύσσεια Τα απίθανα... τριτάκια! Tετάρτη τάξη ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Δ ΤΑΞΗ 4 η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (κεφ. 21 26) Πηγή πληροφόρησης: e-selides 4 η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ - κεφ. 21 26 Συμπληρώνουμε σωστά τον παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Οικονόμου του Κυριάκου (Διεύθυνση Αμπελίων αρ. 4, Άνοιξη Αττικής) ΣΥΝΟΛΟ

Οικονόμου του Κυριάκου (Διεύθυνση Αμπελίων αρ. 4, Άνοιξη Αττικής) ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 54 ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΧΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΤΗΣ 5 ης Αυγούστου 2015 Στην Άνοιξη Αττικής σήμερα την 27 η Αυγούστου 2015, ημέρα Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

«F.H.L. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«F.H.L. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου / Σχέδιο αποφάσεως για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης της έκτακτης Γενικής συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «F.H.L. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ -

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ : Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ : Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΘΕΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 23.06.2017 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013 ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013 ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2012

Διαβάστε περισσότερα

1. Με τα ψηφία 5, 8, 0, 2, 6, 1 δημιουργώ εξαψήφιους αριθμούς και μετά τους διατάσσω από τον μικρότερο στον μεγαλύτερο αριθμό: ...

1. Με τα ψηφία 5, 8, 0, 2, 6, 1 δημιουργώ εξαψήφιους αριθμούς και μετά τους διατάσσω από τον μικρότερο στον μεγαλύτερο αριθμό: ... Eλέγχω τις γνώσεις μου Aσκήσεις 1. Με τα ψηφία 5, 8, 0, 2, 6, 1 δημιουργώ εξαψήφιους αριθμούς και μετά τους διατάσσω από τον μικρότερο στον μεγαλύτερο αριθμό:......

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ : Απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ : Απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΘΕΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 19.06.2015 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Καταρτίζει, μετά τη συγκέντρωση των στοιχείων όλων των εκλογικών τμημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ) ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ

ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ) ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ Αριθμός 19/2019 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ) ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ από τους Δικαστές Ιωάννη Κοσμάτο, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Μαρία Κορυφίδου, Πρωτοδίκη Εισηγήτρια, Πρωτοδίκη, Ελένη Αντωνοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικές Ασκήσεις Μαθηματικών Γ τάξη - 7 η Ενότητα Κεφ

Επαναληπτικές Ασκήσεις Μαθηματικών Γ τάξη - 7 η Ενότητα Κεφ Οδύσσεια Τα απίθανα... τριτάκια! Tετάρτη τάξη Επαναληπτικές Ασκήσεις Μαθηματικών Γ τάξη - 7 η Ενότητα Κεφ. 40 45 Πηγή: e-selides 1. Γράφω και διαβάζω αριθμούς. Αριθμοί μέχρι το 7.000 Χ Ε Δ Μ 4.324 Τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε φυσικός αριθμός έχει έναν επόμενο αριθμό. Κάθε φυσικός αριθμός (εκτός από το 0) έχει έναν προηγούμενο φυσικό αριθμό.

Κάθε φυσικός αριθμός έχει έναν επόμενο αριθμό. Κάθε φυσικός αριθμός (εκτός από το 0) έχει έναν προηγούμενο φυσικό αριθμό. A.1.1 Φυσικοί αριθμοί Διάταξη φυσικών Στρογγυλοποίηση Φυσικοί αριθμοί OÚÈÛÌfi 1. Φυσικοί αριθμοί λέγονται οι αριθμοί 0, 1, 2, 3,... και συμβολίζονται με το γράμμα Ν (το οποίο είναι το αρχικό γράμμα της

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηµατικά. Φύλλα εργασίας. Για παιδιά ΣΤ ΗΜΟΤΙΚΟΥ. Τεύχος Α. Συµπληρωµατικές ασκήσεις & Προβλήµατα Ανάλυση θεωρίας µε ασκήσεις και παραδείγµατα

Μαθηµατικά. Φύλλα εργασίας. Για παιδιά ΣΤ ΗΜΟΤΙΚΟΥ. Τεύχος Α. Συµπληρωµατικές ασκήσεις & Προβλήµατα Ανάλυση θεωρίας µε ασκήσεις και παραδείγµατα Παίζω, Σκέφτοµαι, Μαθαίνω Τεύχος Α Φύλλα εργασίας Για παιδιά ΣΤ ΗΜΟΤΙΚΟΥ Μαθηµατικά Συµπληρωµατικές ασκήσεις & Προβλήµατα Ανάλυση θεωρίας µε ασκήσεις και παραδείγµατα 116 σελίδες Τι θ α µάθω σε α υ τό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Στ - ΕΝΟΤΗΤΑ 1 η Due 8-22

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Στ - ΕΝΟΤΗΤΑ 1 η Due 8-22 ΑΘΗΑΤΙΚΑ Στ - ΝΟΤΗΤΑ 1 η Due 8-22 ΘΑ: Ανάλυση αριθµών, αξία θέσης ψηφίου. ΟΝΟΑ:... Τάξη:...Ηµερ.../.../... ΡΟΣ Α : 1. Ανάλυσε τους αριθµούς χρησιµοποιώντας διάφορους τρόπους. Χιλιάδες Χ 56 248 5 6 24 8

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου / Σχέδιο αποφάσεως για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «F.H.L. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ -

Διαβάστε περισσότερα

(ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ) Δεν μπορώ να βρω το ζητούμενο ενός προβλήματος αν δεν μου δίνονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία.

(ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ) Δεν μπορώ να βρω το ζητούμενο ενός προβλήματος αν δεν μου δίνονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία. (ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ) Δεν μπορώ να βρω το ζητούμενο ενός προβλήματος αν δεν μου δίνονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία. Περίμετρος ενός σχήματος είναι το άθροισμα των πλευρών του το οποίο εκφράζεται με τη μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

5. Εγκρίθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί οι ακόλουθες συμβάσεις, κατ άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920:

5. Εγκρίθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί οι ακόλουθες συμβάσεις, κατ άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟ 30.06.2015 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Η εταιρεία με την επωνυμία "ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 1. Φτιάχνουμε στόχους με άδεια κουτιά. Αν χρειαστήκαμε 6 κουτιά για να στήσουμε 3 σειρές, πόσα κουτιά θα χρειαστούμε για να στήσουμε μία παρόμοια πυραμίδα με 5 σειρές; Α. Β. Γ. Δ. 2. Πόσα κουτιά θα χρειαστούμε

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε φυσικός αριθμός έχει έναν επόμενο αριθμό. Κάθε φυσικός αριθμός (εκτός από το 0) έχει έναν προηγούμενο φυσικό αριθμό.

Κάθε φυσικός αριθμός έχει έναν επόμενο αριθμό. Κάθε φυσικός αριθμός (εκτός από το 0) έχει έναν προηγούμενο φυσικό αριθμό. A.1.1 Φυσικοί αριθμοί Διάταξη φυσικών Στρογγυλοποίηση Φυσικοί αριθμοί OÚÈÛÌfi 1. Φυσικοί αριθμοί λέγονται οι αριθμοί 0, 1, 2, 3,... και συμβολίζονται με το γράμμα Ν (το οποίο είναι το αρχικό γράμμα της

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόµενες τροποποιήσεις του καταστατικού της Εταιρείας ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ ΑΕ

Προτεινόµενες τροποποιήσεις του καταστατικού της Εταιρείας ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ ΑΕ Προτεινόµενες τροποποιήσεις του καταστατικού της Εταιρείας ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ ΑΕ Με την παρούσα σας γνωστοποιούµε ότι το ιοικητικό Συµβούλιο εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 28/6/2011 τις ακόλουθες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙA ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ

ΣΧΕ ΙA ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΣΧΕ ΙA ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 17.2.2012 ΘΕΜΑ 1 Ο 1. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Τράπεζας (Μετοχικό Κεφάλαιο) για

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΕΣ/ ΨΗΦΟΙ ,74% Alpha Bank AE ,26% ΣΥΝΟΛΟ ,00%

ΜΕΤΟΧΕΣ/ ΨΗΦΟΙ ,74% Alpha Bank AE ,26% ΣΥΝΟΛΟ ,00% ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΥΤΟΚΛΗΤΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ της εταιρίας υπό την επωνυμία «ALPHA ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ι ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΕΠ Ι» Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 119687301000 της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 05.09.2017 ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΝΕΩΝ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η συνάρτηση TextNumber.

Η συνάρτηση TextNumber. Η συνάρτηση TextNumber. Για excel 2000 και άνω. Ιωάννης Χ. Βαρλάμης 2005-2011 (Από το Excel Λύσεις http://varlamis.wordpress.com/ ) Η συνάρτηση TextNumber μετατρέπει έναν αριθμό σε κείμενο (ολογράφως)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΙΑΣΩ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΙΑΣΩ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΙΑΣΩ Α.Ε. Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ. Όλες οι απαντήσεις. Μαθηματικά Ε Δημοτικού ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ. Όλες οι απαντήσεις. Μαθηματικά Ε Δημοτικού ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Όλες οι απαντήσεις αθηματικά ημοτικού ΚΟΣΙΣ ΠΑΠΑΟΠΟΥΛΟΣ Περιεχόμενα νότητα Κεφάλαιο Υπενθύμιση Τάξης... 5 Κεφάλαιο 2 Υπενθύμιση Οι αριθμοί μέχρι το.000.000... 8 Κεφάλαιο 3 Οι αριθμοί

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμητικά. Δες τα παρακάτω παραδείγματα:

Αριθμητικά. Δες τα παρακάτω παραδείγματα: Αριθμητικά Αριθμητικά είναι οι λέξεις που φανερώνουν αριθμούς. Χρησιμοποιούμε τα αριθμητικά για να δείξουμε ποσότητα, σειρά, από πόσα μέρη αποτελείται κάτι, πόσες φορές μεγαλύτερο είναι κάτι από κάτι άλλο,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ΤΗΣ 26/5/2017

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ΤΗΣ 26/5/2017 ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ΤΗΣ 26/5/2017 AΡ.Γ.Ε.ΜΗ 121557860000 ΘΕΜΑ 1 ο : Υποβολή προς έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Ανακοινώνει ότι:

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Ανακοινώνει ότι: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε. & ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ Α.Ε. Αθήνα, 07.02.2018 Αρ. Πρωτ.: 1122246 Ταχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

======================================

====================================== Σχέδιο αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «F.H.L. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Αναφορά Παιδιατρικού Ιατρείου για την περίοδο 1 Φεβρουαρίου 2013 με 31 Ιανουαρίου 2014

Ετήσια Αναφορά Παιδιατρικού Ιατρείου για την περίοδο 1 Φεβρουαρίου 2013 με 31 Ιανουαρίου 2014 1 Ετήσια Αναφορά Παιδιατρικού Ιατρείου για την περίοδο 1 Φεβρουαρίου 2013 με 31 Ιανουαρίου 2014 Για την περίοδο 1 η Φεβρουαρίου 2013 μέχρι και 31 Ιανουαρίου 2014 το Παιδιατρικό ιατρείο της ΜΚΟ PRAKSIS

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της

Σχέδιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Σχέδιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της 23.06.2016 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ. Γράφω καλά. στο τεστ των. Μαθηματικών

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ. Γράφω καλά. στο τεστ των. Μαθηματικών ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Γράφω καλά στο τεστ των Μαθηματικών E, ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ανακεφαλαίωση της θεωρίας με πίνακες και παραδείγματα Διαγωνίσματα Αναλυτικές απαντήσεις με έμφαση στα δύσκολα

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Καγκουρό 2007 Επίπεδο: 2 (για µαθητές της Ε' και ΣΤ' τάξης ηµοτικού)

Θέµατα Καγκουρό 2007 Επίπεδο: 2 (για µαθητές της Ε' και ΣΤ' τάξης ηµοτικού) Kangourou Sans Frontières Καγκουρό Ελλάς Επώνυµο:... Όνοµα:... Όνοµα πατέρα:... e-mail:... ιεύθυνση:... Τηλέφωνο:... Εξεταστικό Κέντρο:... Σχολείο προέλευσης:... Τάξη:... Θέµατα Καγκουρό 007 Επίπεδο: (για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 15.09.2015. Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 15.09.2015. Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 15.09.2015 Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης 1. Έγκριση της Συγχώνευσης δι απορρόφησης της εταιρείας με την

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Πρακτικού 51/

Απόσπασμα Πρακτικού 51/ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 12043/29-10-2018 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού 51/25-10-2018 Σήμερα 25 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30, στο γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα