ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ"

Transcript

1 ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Φεβρουάριος 2007 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ Α/Κ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ : ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α.Ε. ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ , ΑΘΗΝΑ. ΤΗΛ.: , FAX:

2 Πίνακας Περιεχομένων ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ.3 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 4-7 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α/Κ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Α/Κ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Α/Κ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Α/Κ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Α/Κ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Α/Κ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Α/Κ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Α/Κ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Α/Κ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Α/Κ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Α/Κ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Α/Κ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ...30 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.31 2

3 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Σύσταση Αρ. Μητρώου Α.Ε. Διάρκεια Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς: αρ.4/212/ (ΦΕΚ ΔΑΕ ΕΠΕ 3335) 49112/06/Β/01/11 99 έτη Μετοχικό Κεφάλαιο ,00 Ευρώ Ίδια Κεφάλαια ,76 Ευρώ (την 31/12/2006) Εταιρία του Ομίλου της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. Έδρα Αθήνα Διεύθυνση Γραφείων Μαυρομιχάλη 8, 10679, Αθήνα Ηλεκτρονική διεύθυνση Τηλέφωνα Επικοινωνίας , , Μέτοχοι Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος Αντιπρόεδρος Διευθύνων Σύμβουλος Μέλη Διεύθυνση Εταιρίας Διευθύνουσα Σύμβουλος & Γεν. Δ/ντρια Υπεύθυνη Επενδύσεων Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών Εσωτερικός Ελεγκτής 58,44 % ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. 41,56 % ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. Τρύφων Κολλίντζας Χρήστος Καλαμπόκης Σωτηρία Μασσαβέτα-Θεοδόση Δημήτριος Μπουζιάκας, Νικόλαος Φίλιππας, Αγγελική Πετρουλάκη-Ζαφειράκου, Χρήστος Νεγκάκης Σωτηρία Μασσαβέτα Θεοδώση Δήμητρα Βασιλακοπούλου Γεώργιος Παζιωτόπουλος Ελένη Σκεπαρνιά Επενδυτική Επιτροπή Πρόεδρος Σωτηρία Μασσαβέτα-Θεοδόση Μέλη Δήμητρα Βασιλακοπούλου, Θεοδώρα Βλασσοπούλου Γραμματέας Παναγιώτης Λυπαράκης Εξυπηρέτηση Μεριδιούχων Τμήμα Εξυπηρέτησης Πασχαλίτσα Κατσάνη Τηλέφωνα επικοινωνίας , Fax: Internet site 3

4 2. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Η ΑΤΤΙΚΗ ΑΕΔΑΚ διαχειρίζεται τα κάτωθι Αμοιβαία Κεφάλαια τα οποία συστάθηκαν στην Ελλάδα και είναι αορίστου διάρκειας: ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Απόφαση Ε.Κ. 6116/ , ΦΕΚ 875 Β/96 & 16/5.1.05, ΦΕΚ Β/86/05 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Απόφαση Ε.Κ. 6115/ , ΦΕΚ 875 Β/96 &16/5.1.05, ΦΕΚ Β/86/05 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Απόφαση Ε.Κ. 162/ , ΦΕΚ 167 Β/ & 16/5.1.05, ΦΕΚ Β/86/05 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Απόφαση Ε.Κ.14/313/ ,ΦΕΚ 456 Β/ & 16/5.1.05, ΦΕΚ Β/86/05 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Απόφαση Ε.Κ. 582/ , ΦΕΚ 1105/ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Απόφαση Ε.Κ. 582/ , ΦΕΚ 1105/

5 Πιθανοί Κίνδυνοι του χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Η επένδυση σε Αμοιβαία Κεφάλαια ενέχει κινδύνους. Ο κίνδυνος είναι μια έννοια που σχετίζεται με την αβεβαιότητα της πραγματοποίησης μιας προσδοκώμενης απόδοσης. Η αξία της επένδυσης σε μερίδια αμοιβαίου κεφαλαίου ενδέχεται να αυξομειωθεί και να επιστραφεί στους επενδυτές ποσό μικρότερο από την αρχική τους επένδυση. Ειδικότερα: α) κίνδυνος αγοράς: Είναι ο κίνδυνος της υποχώρησης του επιπέδου των τιμών της αγοράς συνολικά ή ορισμένης κατηγορίας στοιχείων του ενεργητικού του Α/Κ και ο επακόλουθος επηρεασμός της τιμής των μεριδίων του Α/Κ. β) πιστωτικός κίνδυνος: Είναι ο κίνδυνος της αδυναμίας εκπλήρωσης των υποχρεώσεων εκ μέρους ενός εκδότη κινητών αξιών (π.χ. ομολόγου), στις οποίες έχει επενδύσει το Α/Κ ή ενός αντισυμβαλλόμενου κατά την διενέργεια των συναλλαγών για λογαριασμό του Α/Κ. Αναφέρεται δηλ. στο ενδεχόμενο χρεοκοπίας του εκδότη κινητών αξιών με αντίστοιχη απώλεια μέρους ή συνόλου του επενδυμένου κεφαλαίου. Το Α/Κ επενδύει σε ομόλογα κρατών ή ομολογίες εταιριών που έχουν τουλάχιστον βαθμό πιστοληπτικής ικανότητας ΒΒ+ κατά S & P και αντιστοίχως Moodys και Fitch. γ) κίνδυνος διακανονισμού: Είναι ο κίνδυνος να μην ολοκληρωθεί ομαλά ο διακανονισμός μιας συναλλαγής επί χρηματοπιστωτικών μέσων ειδικά εάν ο αντισυμβαλλόμενος δεν καταβάλει χρήματα ή δεν παραδίδει τίτλους έγκαιρα σε εκπλήρωση της υποχρέωσής του για την εκκαθάριση συναλλαγών. Η ΑΤΤΙΚΗ ΑΕΔΑΚ σε συνεργασία με την Τράπεζα Θεματοφύλακα έχουν θέσει μηχανισμούς για την αποφυγή αυτού του κινδύνου. δ) κίνδυνος ρευστότητας: Είναι ο κίνδυνος της αδυναμίας ρευστοποίησης στοιχείων του ενεργητικού του Α/Κ έγκαιρα και σε εύλογη τιμή. Όσο μεγαλύτερη είναι η εμπορευσιμότητα της κινητής αξίας, τόσο λιγότερο η τιμή της θα πέσει σε σχέση με μια κινητή αξία που η εμπορευσιμότητά της είναι χαμηλή και θα πρέπει να διατεθεί άμεσα. Η ΑΤΤΙΚΗ ΑΕΔΑΚ, σύμφωνα με την επενδυτική της πολιτική, μεταξύ των άλλων, λαμβάνει υπόψη της την εμπορευσιμότητα των κινητών αξιών και την ρευστότητα των αγορών που δραστηριοποιείται. ε) συναλλαγματικός κίνδυνος: Είναι ο κίνδυνος του επηρεασμού της αποτίμησης των στοιχείων του ενεργητικού του Α/Κ λόγω της διακύμανσης των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Το Α/Κ δεν αντιμετωπίζει τέτοιο κίνδυνο λόγω του ότι το νόμισμα αναφοράς των στοιχείων του ενεργητικού είναι το EURO. στ) κίνδυνος Θεματοφυλακής: Είναι ο κίνδυνος που απορρέει από την απώλεια στοιχείων του ενεργητικού του Α/Κ, λόγω πράξεων ή παραλείψεων του Θεματοφύλακα ή ακόμα λόγω απάτης σε περίπτωση που ο θεματοφύλακας ή κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί η φύλαξη επί μέρους στοιχείων του ενεργητικού του Α/Κ, καταστεί αφερέγγυος. Θεματοφύλακας του Α/Κ είναι η Τράπεζα Αττικής κατόπιν σχετικής άδειας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, όπου της έχει ανατεθεί η φύλαξη των στοιχείων του ενεργητικού. Ο Θεματοφύλακας εκτελεί χρέη ταμία και σύμφωνα με τον κανονισμό του Α/Κ ευθύνεται έναντι των μεριδιούχων και της ΑΕΔΑΚ για κάθε αμέλεια ως προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. ζ) κίνδυνος διασποράς: Είναι ο κίνδυνος που απορρέει από την περιορισμένη διασπορά των στοιχείων του ενεργητικού του Α/Κ. Σύμφωνα με τον κανονισμό του Α/Κ, η επενδυτική πολιτική του υπόκειται σε βασικούς περιορισμούς όσον αφορά την διασπορά των στοιχείων του ενεργητικού σε πολλούς και διαφορετικούς εκδότες περιορίζοντας σημαντικά τον εν λόγω κίνδυνο. η) κίνδυνος απόδοσης: 5

6 Είναι ο κίνδυνος ο οποίος σχετίζεται με τη διακύμανση της απόδοσης των στοιχείων του ενεργητικού σε συνδυασμό με την τυχόν παροχή εγγύησης επί του συνόλου ή μέρους του ενεργητικού του Α/Κ από πιστωτικό ίδρυμα. θ) κίνδυνος μείωσης ενεργητικού: Είναι ο κίνδυνος ο οποίος σχετίζεται με τη μείωση του ενεργητικού του Α/Κ είτε λόγω εξαγοράς ή ακύρωσης μεριδίων του, είτε λόγω της διανομής μεριδίων του, η αξία των οποίων είναι μεγαλύτερη από τα επιτευχθέντα κέρδη του κατά τη διάρκεια της διαχειριστικής χρήσης. Τα τελευταία χρόνια συνήθως δεν διανέμεται μέρισμα στους μεριδιούχους λόγω της επανεπένδυσης των κερδών και για το λόγο αυτό δεν μειώνεται το ενεργητικό του Α/ Κ λόγω μερίσματος παρά μόνο λόγω εξαγορών. ι) κίνδυνος πληθωρισμού: Είναι ο κίνδυνος ο οποίος σχετίζεται με τη μείωση της απόδοσης του Α/Κ σε σταθερές τιμές λόγω της ανόδου του γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή. Αφορά τη μείωση της πραγματικής απόδοσης του Α/Κ λόγω της ανόδου του γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή. ια) κίνδυνος κράτους: Είναι ο κίνδυνος ο οποίος σχετίζεται με το θεσμικό και το κανονιστικό πλαίσιο του κράτους στο οποίο επενδύονται τα στοιχεία του ενεργητικού του Α/Κ. Τυχόν αλλαγές στα παραπάνω ενδεχομένως να επηρεάσουν την επενδυτική πολιτική του Α/Κ προκειμένου να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ Η Εταιρία σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του νόμου και των σχετικών αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, δύναται να επενδύει μέρος του χαρτοφυλακίου των Α/Κ σε παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα. Για την διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται ειδικά με τις επενδύσεις επί παραγώγων χρηματοοικονομικών μέσων, η Εταιρία χρησιμοποιεί συστήματα παρακολούθησης κινδύνων του χαρτοφυλακίου, τα οποία ανταποκρίνονται στο ιδιαίτερο προφίλ κινδύνου κάθε Α/Κ, ώστε να λαμβάνονται υπόψη, όλοι οι βασικοί κίνδυνοι που αφορούν τις εν λόγω επενδύσεις, ήτοι ο πιστωτικός κίνδυνος, ο κίνδυνος αγοράς, ο κίνδυνος ρευστότητας και ο κίνδυνος διακανονισμού. Η Εταιρία παρακολουθεί τις υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί από την χρήση παραγώγων χρηματοοικονομικών μέσων και υπολογίζει την επίδρασή τους στο γενικό προφίλ κινδύνου του χαρτοφυλακίου. Ο συνολικός κίνδυνος σε παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα δεν υπερβαίνει το εκατό τοις εκατό (100%) του καθαρού ενεργητικού εκάστου Α/Κ και ο συνολικός κίνδυνος του αμοιβαίου κεφαλαίου δεν υπερβαίνει το διακόσια τοις εκατό (200%) του καθαρού ενεργητικού εκάστου Α/Κ. Η Εταιρία ακολουθεί τις κάτωθι ενέργειες για τα Α/Κ που επενδύουν σε παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα ή σε τίτλους επιλογής: Σε ημερήσια βάση: α) εφαρμόζει μεθόδους για τη μέτρηση του κινδύνου των στοιχείων των χαρτοφυλακίων των Α/Κ, και συγκεκριμένα της προσέγγισης βάσει της δυνητικής ζημίας (VaR), με την οποία υπολογίζεται η μέγιστη δυνητική ζημιά ενός χαρτοφυλακίου σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και σε συγκεκριμένο διάστημα εμπιστοσύνης. Ειδικότερα η προσέγγιση βάσει της δυνητικής ζημίας εφαρμόζεται στο χαρτοφυλάκιο του Α/Κ καθώς και στο δείκτη αναφοράς του (benchmark), ενώ η μέγιστη δυνητική ζημία του χαρτοφυλακίου του Α/Κ δεν υπερβαίνει αθροιστικά το διακόσια τις εκατό (200%) της μέγιστης δυνητικής ζημιάς του δείκτη αναφοράς του. β) καταρτίζει στο τέλος κάθε εργάσιμης ημέρας, για κάθε Α/Κ που διαχειρίζεται, κατάσταση των τοποθετήσεων σε παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα και σε τίτλους επιλογής Την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα: Διενεργεί ελέγχους κοπώσεως (stress tests), οι οποίοι μετρούν τον τρόπο με τον οποίο ακραίες οικονομικές εξελίξεις επηρεάζουν την αξία του χαρτοφυλακίου σε δεδομένο χρονικό σημείο. Εντός δέκα (10) ημερών από το τέλος κάθε ημερολογιακού τριμήνου: Υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αναλυτική κατάσταση των ημερήσιων τοποθετήσεών του κάθε Α/Κ σε παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα και σε τίτλους επιλογής κατά το σχετικό τρίμηνο στην οποία αναγράφονται, κατ ελάχιστον, σύμφωνα με την απόφαση της ΕΚ 3/378/

7 1. Διάθεση Μεριδίων ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Για την απόκτηση μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο απαιτούνται: α) Γραπτή αίτηση προς την Α.Ε.Δ.Α.Κ., σε έντυπο που χορηγεί η Α.Ε.Δ.Α.Κ.. β) Αποδοχή του Κανονισμού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. γ) Ολοσχερής καταβολή στον Θεματοφύλακα της αξίας των μεριδίων σε μετρητά. Η ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε.Δ.Α.Κ. μπορεί να δεχθεί αντί μετρητών την πληρωμή της αξίας των προς διάθεση μεριδίων με εισφορά κινητών αξιών κατά τους όρους του νόμου και των κατ εξουσιοδότηση αυτού εκάστοτε εκδιδομένων αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η αίτηση συμμετοχής μπορεί να είναι σε παραπάνω από ένα πρόσωπα (έως τέσσερα) και ισχύουν οι διατάξεις του Ν.5638/3 «περί καταθέσεως σε κοινό λογαριασμό». Όλοι οι δικαιούχοι έχουν τα ίδια δικαιώματα. Η ΑΤΤΙΚΗ ΑΕΔΑΚ παραδίδει στο μεριδιούχο Βεβαίωση Συμμετοχής όπου αναγράφονται τα στοιχεία των δικαιούχων, το ποσό της επένδυσης, ο αριθμός των ονομαστικών μεριδίων που προέκυψαν, το κατάστημα της Τραπέζης Αττικής που έγινε η συναλλαγή και γενικότερα όσα ορίζονται από το άρθρο 14 του Ν.3283/04. Τιμή διάθεσης των μεριδίων είναι αυτή της ημέρας υποβολής της σχετικής αίτησης, η οποία δημοσιεύεται στον ημερήσιο τύπο την μεθεπομένη εργάσιμη ημέρα και προκύπτει από την καθαρή τιμή του μεριδίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου πλέον την ισχύουσα προμήθεια διάθεσης μεριδίων. 2. Εξαγορά Μεριδίων α) Η εξαγορά των μεριδίων είναι υποχρεωτική όταν τη ζητήσει ο μεριδιούχος. Για την εξαγορά, ο μεριδιούχος υποβάλλει γραπτή αίτηση στην ΑΕΔΑΚ, σε έντυπο που χορηγείται από την Α.Ε.Δ.Α.Κ.. Μαζί με την αίτηση παραδίδονται προς ακύρωση και ο τίτλος των μεριδίων που εξαγοράζεται, εφόσον έχει εκδοθεί τέτοιος ή η Βεβαίωση Συμμετοχής. Την αίτηση για μερική ή ολική εξαγορά των μεριδίων μπορεί να υπογράψει οποιοσδήποτε αναφερόμενος συνδικαιούχος. β) Τα μερίδια εξαγοράζονται στην τιμή εξαγοράς της ημέρας υποβολής της αίτησης του μεριδιούχου, όπως η τιμή αυτή προσδιορίζεται με βάση την αξία του μεριδίου της ίδιας ημέρας. γ) Η αξία των μεριδίων που εξαγοράζονται καταβάλλεται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημέρα υποβολής της αίτησης εξαγοράς, είτε με πίστωση λογαριασμού Τραπέζης Αττικής είτε με έμβασμα. Τιμή εξαγοράς των μεριδίων είναι αυτή της ημέρας υποβολής της σχετικής αίτησης, η οποία δημοσιεύεται στον ημερήσιο τύπο την μεθεπομένη εργάσιμη ημέρα και προκύπτει από την καθαρή τιμή του μεριδίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου μείον την ισχύουσα προμήθεια εξαγοράς μεριδίων. 3. Δημοσίευση τιμών Οι τιμές μεριδίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου (Καθαρή, Διάθεσης, Εξαγοράς), η αξία του καθαρού ενεργητικού μεριδίου καθώς και η τρέχουσα ημερήσια & ετήσια απόδοση υπολογίζονται από την Α.Ε. Διαχειρίσεως κάθε εργάσιμη ημέρα και δημοσιεύονται στον ημερήσιο τύπο της μεθεπόμενης από την αποτίμηση ημέρας. 4. Χρόνος & τρόπος διανομής μερισμάτων Η διανομή των κερδών στους δικαιούχους θα γίνεται εντός τριών μηνών από τη λήξη της διαχειριστικής χρήσης είτε με τη μορφή επανεπένδυσης στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο, είτε με τη μορφή της καταβολής (πληρωμής) και θα αναγγέλλεται με δημοσίευση στον ημερήσιο τύπο. Δικαίωμα εισπράξεως κερδών έχουν όσοι είναι κάτοχοι μεριδίων την τελευταία ημέρα της διαχειριστικής χρήσης εντός της οποίας προέκυψαν τα κέρδη. 7

8 3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α/Κ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Α/Κ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (καλούμενο εφεξής Αμοιβαίο Κεφάλαιο ή Α.Κ. ), συγκροτήθηκε την (ΦΕΚ 875 Β/ ) και διέπεται από τις διατάξεις του Ν.3283/04 για τα Αμοιβαία Κεφάλαια, όπως αυτός ισχύει. Το αρχικό ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ήταν ,14 Ευρώ, που διαιρέθηκε σε μερίδια των 2,93 Ευρώ το καθένα. Το Α/Κ συστάθηκε στην Ελλάδα και είναι αορίστου διάρκειας. Η λειτουργία των Αμοιβαίων Κεφαλαίων διέπεται από το Νόμο 3283/2004 όπως εκάστοτε ισχύει, από τον Κώδικα Δεοντολογίας των Αμοιβαίων Κεφαλαίων καθώς και τις εκάστοτε αποφάσεις περί Αμοιβαίων Κεφαλαίων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Ελεγκτές του Α/Κ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ είναι η εταιρεία ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕΟΕ. Καθήκοντα Θεματοφύλακα του Α/Κ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ασκεί η ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. (Ομήρου 23, Αθήνα) Για όλα τα Α/Κ ΑΤΤΙΚΗΣ δίκτυο προώθησης είναι το δίκτυο καταστημάτων της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. με την οποία η ΑΤΤΙΚΗ ΑΕΔΑΚ έχει συνάψει σχετική σύμβαση αντιπροσώπου ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Α. Επενδυτικός Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Σκοπός του Α/Κ είναι η επίτευξη της υψηλότερης δυνατής απόδοσης για το μεριδιούχο από υπεραξία μέσω των τοποθετήσεων του σε μετοχές εταιρειών, κατά βάση του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α.) και δευτερευόντως από εισόδημα μέσω της αγοράς των ομολόγων, σε συνδυασμό με την ανάληψη του χαμηλότερου δυνατού επενδυτικού κινδύνου. Β. Επενδυτική Πολιτική του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Το χαρτοφυλάκιο του Α/Κ, είναι προσανατολισμένο κυρίως σε μετοχικές αξίες, ελλήνων και ξένων εκδοτών υψηλής ρευστότητας. Ειδικότερα, το Α/Κ επενδύει σημαντικό ποσοστό του χαρτοφυλακίου μετοχών του σε αξίες που απαρτίζουν το δείκτη του FTSE/ASE 20 και επιλεκτικά σε μετοχές μεσαίας και μικρής κεφαλαιοποίησης. Επίσης, ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες που επικρατούν στις κεφαλαιαγορές, το χαρτοφυλάκιο του Α/Κ είναι δυνατόν να είναι προσανατολισμένο σε ελληνικά κρατικά ομόλογα και εταιρικές ομολογίες και επιλεκτικά σε ομόλογα ξένων αγορών ικανοποιητικής πιστοληπτικής διαβάθμισης (τουλάχιστον ΒΒ- κατά S&P και αντίστοιχα Fitch και Moodys). Επιτρέπεται να επενδύει σε ομόλογα των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των αναδυόμενων ευρωπαϊκών αγορών και των αναδυόμενων αγορών εκτός Ευρώπης. Επιπλέον το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται να χρησιμοποιεί παράγωγα προϊόντα, αποβλέποντας τόσο σε αντιστάθμιση μέρους του επενδυτικού κινδύνου που περιλαμβάνεται στο χαρτοφυλάκιο, όσο και στην αποτελεσματικότερη διαχείρισή του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 3283/2004 και τις εκάστοτε αποφάσεις και περιορισμούς της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η διαχείριση των μετοχικών και των ομολογιακών αξιών του αμοιβαίου κεφαλαίου θα είναι ενεργή με προτίμηση στους τίτλους εκείνους που βάσει αναλύσεων των θεμελιωδών τους στοιχείων και των μακροοικονομικών δεδομένων υπόσχονται υψηλότερη δυνατή απόδοση με τον χαμηλότερο δυνατό κίνδυνο. Ο κίνδυνος του αμοιβαίου κεφαλαίου έγκειται κυρίως στις διακυμάνσεις των τιμών των αξιών στις οποίες είναι τοποθετημένο. Λόγω της εξισορροπημένης τοποθέτησης, ο κίνδυνος χαρακτηρίζεται μεσαίος προς υψηλός. Απευθύνεται σε επενδυτές που είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν μεσαίο προς υψηλό κίνδυνο με μέσο-μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα. 8

9 Το Α/Κ ως σημείο αναφοράς (benchmark) της απόδοσης του, έχει το 50% της απόδοσης του δείκτη FTSE 20 και το 50% της απόδοσης του τρέχοντος τριετούς ΟΕΔ. Γ. Πορεία αποδόσεων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και κίνδυνοι παραγώγων α) Οι πραγματοποιηθείσες αποδόσεις του ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ για τα προηγούμενα έτη έχουν ως εξής: ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ (έναρξη 10/10/1996) ΕΤΟΣ % ΑΠΟΔΟΣΗΣ ,42% ,64% ,75% ,69% ,97% ,97% ,97% ,56% ,83% ,70% % ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΤΟΣ β) Οι σωρευτικές αποδόσεις του ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ έχουν ως εξής: ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 3 ΕΤΙΑΣ 5 ΕΤΙΑΣ Από εναρξη 01/01/ /12/ /01/ /12/ /10/ /12/ ,95% 12,11% 185,78 % γ) Συγκριτικό διάγραμμα αποδόσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου- Δείκτη Αναφοράς (Benchmark) ΑΤΤΙΚΗΣ ΜIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 9.70% COMPOSITE BENCHMARK 9.46% /01/06 01/03/06 01/05/06 01/07/06 01/09/06 01/11/06 31/12/

10 δ) Κίνδυνοι Παραγώγων Δυνητική Ζημιά Χαρτοφυλακίου(VaR) 31/01/2007 (1) Δυνητική Ζημιά Δείκτης Αναφοράς 31/01/2007 (2) Σχέση Δυνητικής Ζημιάς 31/01/2007 (1)/(2) -1,189% -1,384% 85,91% Δ. Προμήθειες - Αμοιβές- Λοιπά Έξοδα Οι προμήθειες, αμοιβές και λοιπά έξοδα που βαρύνουν τους μεριδιούχους είνα ι : α. προμήθεια διάθεσης μέχρι 3% επί της καθαρής τιμής των πωλουμένων μεριδίων β. προμήθεια εξαγοράς μέχρι 3% επί της καθαρής τιμής των εξαγοραζομένων μεριδίων Οι προμήθειες, αμοιβές και λοιπά έξοδα που βαρύνουν το Α/Κ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ είναι : α) Προμήθεια διαχείρισης η οποία ανέρχεται μέχρι 2% ετησίως (Ε.Κ. 13/329/ ). Η προμήθεια υπολογίζεται καθημερινά επί του μέσου όρου των ημερησίων αποτιμήσεων του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου όπως αυτό αποτιμάται σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος, που έγιναν κατά το μήνα αυτό και εισπράττεται στο τέλος κάθε μήνα. Η προμήθεια διαχείρισης περιλαμβάνει : i την αμοιβή της Α.Ε.Δ.Α.Κ., ii την αμοιβή τυχόν εξωτερικού συμβούλου επενδύσεων, iii την αμοιβή εξωτερικού διαχειριστή, στην περίπτωση που η διαχείριση του Αμοιβαίου ανατεθεί σε άλλη επιχείρηση. β) Προμήθεια θεματοφυλακής μέχρι 0,2% ετησίως, επί του μέσου όρου των ημερησίων αποτιμήσεων του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, πληρωτέα ανά τρίμηνο. γ) Αμοιβή των ορκωτών ελεγκτών οι οποίοι ελέγχουν τις εκθέσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 3283/04. δ) Έξοδα και προμήθειες των συναλλαγών που πραγματοποιούνται για λογαριασμό του αμοιβαίου κεφαλαίου ε) Έξοδα των προβλεπομένων δημοσιεύσεων από το Ν. 3283/04 που πραγματοποιούνται για λογαριασμό του Α/Κ. στ) Έξοδα που αφορούν την υποχρεωτική από την κείμενη νομοθεσία ενημέρωση των μεριδιούχων του Α/Κ. Οι ως άνω αμοιβές είναι οι μέγιστες που αναγράφονται στον κανονισμό του Α/Κ, ενώ η ισχύουσα τιμολογιακή πολιτική της εταιρείας γίνεται γνωστή μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας Αττικής και του τμήματος εξυπηρέτησης μεριδιούχων της εταιρείας. Ε. Δείκτης Συνολικών Εξόδων & Δείκτης Εναλλαγής Χαρτοφυλακίου α) Δείκτης συνολικών εξόδων: Δείκτης Συνολικών Εξόδων 2,21% Σημείωση: Ο Δείκτης συνολικών εξόδων υπολογίζεται κάθε έτος με βάση την ετήσια διαχειριστική χρήση του αμοιβαίου κεφαλαίου και ορίζεται το πηλίκο του συνολικού του λειτουργικού κόστους προς το μέσο όρο του καθαρού ενεργητικού σύμφωνα με το άρθρο 4 της υπ αριθμ. 8/335/ απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. β) Δείκτης εναλλαγής χαρτοφυλακίου: Δείκτης Εναλλαγής Χαρτοφυλακίου 233,02% 10

11 Σημείωση: Ο Δείκτης εναλλαγής χαρτοφυλακίου υπολογίζεται σύμφωνα με το άθροισμα της συνολικής αξίας των αγορών και των πωλήσεων στοιχείων του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου κατά το προηγούμενο έτος μείον το άθροισμα της συνολικής αξίας των μεριδίων του αμοιβαίου κεφαλαίου που διατέθηκαν και εξαγοράσθηκαν από το αμοιβαίο κεφάλαιο, δια του μέσου όρου του καθαρού ενεργητικού επί της 100, σύμφωνα με το άρθρο 5 της υπ αριθμ. 8/335/ απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΣΤ. Τρόπος επιμερισμού των δαπανών του Αμοιβαίου Κεφαλαίου α) Οι δαπάνες των Ορκωτών Ελεγκτών επιμερίζονται ανά Α/Κ, βάσει των ωρών ελέγχου που πραγματοποιούνται από την ελεγκτική εταιρεία, β) Οι δαπάνες αυτές επιβαρύνουν το κάθε Α/Κ ξεχωριστά ανάλογα με το ύψος και την συχνότητα των συγκεκριμένων συναλλαγών, γ) Οι δαπάνες αυτές επιμερίζονται σύμφωνα με την αναλογία του ενεργητικού του Α/Κ στο σύνολο του ενεργητικού όλων των Α/Κ, δ) Οι εισφορές αυτές καθορίζονται και επιμερίζονται σύμφωνα με το ύψος του ενεργητικού του Α/Κ. 11

12 3.2 Α/Κ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Α/Κ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ, (καλούμενο εφεξής Αμοιβαίο Κεφάλαιο ή Α/Κ. ), συγκροτήθηκε την (ΦΕΚ 875 Β/ ) και διέπεται από τις διατάξεις του Ν.3283/2004 για τα Αμοιβαία Κεφάλαια, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει και από τον παρόντα Κανονισμό. Το αρχικό ενεργητικό του Α/Κ ήταν ,14 Ευρώ, που διαιρέθηκε σε μερίδια ονομαστικής αξίας 2,9347 Ευρώ το καθένα. Το Α/Κ συστάθηκε στην Ελλάδα και είναι αορίστου διάρκειας. Η λειτουργία των Αμοιβαίων Κεφαλαίων διέπεται από το Νόμο 3283/2004 όπως εκάστοτε ισχύει, από τον Κώδικα Δεοντολογίας των Αμοιβαίων Κεφαλαίων καθώς και τις εκάστοτε αποφάσεις περί Αμοιβαίων Κεφαλαίων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Ελεγκτές του Α/Κ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ είναι η εταιρεία ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕΟΕ. Καθήκοντα Θεματοφύλακα του Α/Κ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ασκεί η ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. (Ομήρου 23, Αθήνα) Για όλα τα Α/Κ ΑΤΤΙΚΗΣ δίκτυο προώθησης είναι το δίκτυο καταστημάτων της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. με την οποία η ΑΤΤΙΚΗ ΑΕΔΑΚ έχει συνάψει σχετική σύμβαση αντιπροσώπου ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Α. Επενδυτικός Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Σκοπός του Α/Κ είναι η επίτευξη της υψηλότερης δυνατής απόδοσης για τον μεριδιούχο κυρίως από υπεραξία, μέσω των τοποθετήσεων του Α/Κ σε μακροχρόνιους τίτλους σταθερού ή/και μεταβλητού εισοδήματος διαφόρων Ελλήνων κυρίως εκδοτών και δευτερευόντως από εισόδημα μέσω εισπράξεως τόκων, τοκομεριδίων ή μερισμάτων, σε συνδυασμό με την ανάληψη του χαμηλότερου δυνατού επενδυτικού κινδύνου. Β. Επενδυτική Πολιτική του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Το χαρτοφυλάκιο του Α/Κ, είναι προσανατολισμένο κυρίως σε ελληνικά κρατικά ομόλογα και εταιρικές ομολογίες και επιλεκτικά σε ομόλογα ξένων αγορών ικανοποιητικής πιστοληπτικής διαβάθμισης (τουλάχιστον ΒΒ- κατά S&P και αντίστοιχα Fitch και Moodys). Επιτρέπεται να επενδύει σε ομόλογα των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των αναδυόμενων ευρωπαϊκών αγορών και των αναδυόμενων αγορών εκτός Ευρώπης. Επιπλέον το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται να χρησιμοποιεί παράγωγα προϊόντα, αποβλέποντας τόσο σε αντιστάθμιση μέρους του επενδυτικού κινδύνου που περιλαμβάνεται στο χαρτοφυλάκιο, όσο και στην αποτελεσματικότερη διαχείρισή του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 3283/2004 και τις εκάστοτε αποφάσεις και περιορισμούς της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η διαχείριση των ομολογιακών αξιών του αμοιβαίου κεφαλαίου θα είναι ενεργή, με προτίμηση στους τίτλους εκείνους που βάσει αναλύσεων των θεμελιωδών τους στοιχείων και των μακροοικονομικών δεδομένων υπόσχονται υψηλότερη δυνατή απόδοση με τον χαμηλότερο δυνατό κίνδυνο. Ο αναλαμβανόμενος κίνδυνος έγκειται στην διακύμανση των τιμών των ομολόγων σχετιζόμενος με την πορεία των επιτοκίων, των μακροοικονομικών μεγεθών καθώς και από τον πιστωτικό κίνδυνο των εκδοτών των ομολόγων. Ο βαθμός επενδυτικού κινδύνου χαρακτηρίζεται μεσαίος. Απευθύνεται σε επενδυτές που είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν μεσαίο κίνδυνο με μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα. Το Α/Κ ως σημείο αναφοράς (benchmark) της απόδοσης του, έχει την απόδοση του τρέχοντος τριετούς Ο.Ε.Δ. 12

13 Γ. Πορεία αποδόσεων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου α) Οι πραγματοποιηθείσες αποδόσεις του ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ για τα προηγούμενα έτη έχουν ως εξής : ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ (εναρξη 10/10/1996) % ΕΤΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ,72% ,47% ,29% ,33% ,11% ,35% ,51% ,17% ,35% ,34% % ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΤΟΣ β) Οι σωρευτικές αποδόσεις του ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ έχουν ως εξής: ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 3 ΕΤΙΑΣ 5 ΕΤΙΑΣ Από εναρξη 01/01/ /12/ /01/ /12/ /10/ /12/2006 3,91% 7,97% 77,31 % γ) Συγκριτικό διάγραμμα αποδόσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου- Δείκτη Αναφοράς (Benchmark) ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.34% ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ 3ΕΤΟΥΣ ΟΕΔ 1.19% /01/06 01/04/06 01/07/06 01/10/06 31/12/

14 Δ. Προμήθειες Έξοδα - Αμοιβές Οι προμήθειες, αμοιβές και λοιπά έξοδα που βαρύνουν τους μεριδιούχους είναι : α. προμήθεια διάθεσης μέχρι 2% επί της καθαρής τιμής των πωλουμένων μεριδίων β. προμήθεια μέχρι 2% επί της καθαρής τιμής των εξαγοραζομένων μεριδίων Οι προμήθειες, αμοιβές και λοιπά έξοδα που βαρύνουν το Α/Κ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ είναι: α) Προμήθεια διαχείρισης η οποία ανέρχεται μέχρι 2% ετησίως (Ε.Κ. 13/329/ ). Η προμήθεια υπολογίζεται καθημερινά επί του μέσου όρου των ημερησίων αποτιμήσεων του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου όπως αυτό αποτιμάται σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος, που έγιναν κατά το μήνα αυτό και εισπράττεται στο τέλος κάθε μήνα. Η προμήθεια διαχείρισης περιλαμβάνει : i την αμοιβή της Α.Ε.Δ.Α.Κ., ii την αμοιβή τυχόν εξωτερικού συμβούλου επενδύσεων, iii την αμοιβή εξωτερικού διαχειριστή, στην περίπτωση που η διαχείριση του Αμοιβαίου ανατεθεί σε άλλη επιχείρηση. β) Προμήθεια θεματοφυλακής μέχρι 0,2% ετησίως, επί του μέσου όρου των ημερησίων αποτιμήσεων του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, πληρωτέα ανά τρίμηνο. γ) Αμοιβή των ορκωτών ελεγκτών οι οποίοι ελέγχουν τις εκθέσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 3283/04. δ) Έξοδα και προμήθειες των συναλλαγών που πραγματοποιούνται για λογαριασμό του αμοιβαίου κεφαλαίου ε) Έξοδα των προβλεπομένων δημοσιεύσεων από το Ν. 3283/04 που πραγματοποιούνται για λογαριασμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. στ)έξοδα που αφορούν την υποχρεωτική από την κείμενη νομοθεσία ενημέρωση των μεριδιούχων του Α/Κ. ζ) Εισφορές που καταβάλλονται σε οποιαδήποτε κατά νόμο αρμόδια αρχή για λογαριασμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Οι ως άνω αμοιβές είναι οι μέγιστες που αναγράφονται στον κανονισμό του Α/Κ, ενώ η ισχύουσα τιμολογιακή πολιτική της εταιρείας γίνεται γνωστή μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας Αττικής και του τμήματος εξυπηρέτησης μεριδιούχων της εταιρείας. Ε. Δείκτης Συνολικών Εξόδων & Δείκτης Εναλλαγής Χαρτοφυλακίου α) Δείκτης συνολικών εξόδων: Δείκτης Συνολικών Εξόδων 1,42% Σημείωση: Ο Δείκτης συνολικών εξόδων υπολογίζεται κάθε έτος με βάση την ετήσια διαχειριστική χρήση του αμοιβαίου κεφαλαίου και ορίζεται το πηλίκο του συνολικού του λειτουργικού κόστους προς το μέσο όρο του καθαρού ενεργητικού σύμφωνα με το άρθρο 4 της υπ αριθμ. 8/335/ απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. β) Δείκτης εναλλαγής χαρτοφυλακίου: Δείκτης Εναλλαγής Χαρτοφυλακίου 166,37% 14

15 Σημείωση: Ο Δείκτης εναλλαγής χαρτοφυλακίου υπολογίζεται σύμφωνα με το άθροισμα της συνολικής αξίας των αγορών και των πωλήσεων στοιχείων του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου κατά το προηγούμενο έτος μείον το άθροισμα της συνολικής αξίας των μεριδίων του αμοιβαίου κεφαλαίου που διατέθηκαν και εξαγοράσθηκαν από το αμοιβαίο κεφάλαιο, δια του μέσου όρου του καθαρού ενεργητικού επί της 100, σύμφωνα με το άρθρο 5 της υπ αριθμ. 8/335/ απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΣΤ. Τρόπος επιμερισμού των δαπανών του Αμοιβαίου Κεφαλαίου α) Οι δαπάνες των Ορκωτών Ελεγκτών επιμερίζονται ανά Α/Κ, βάσει των ωρών ελέγχου που πραγματοποιούνται από την ελεγκτική εταιρεία, β) Οι δαπάνες αυτές επιβαρύνουν το κάθε Α/Κ ξεχωριστά ανάλογα με το ύψος και την συχνότητα των συγκεκριμένων συναλλαγών, γ) Οι δαπάνες αυτές επιμερίζονται σύμφωνα με την αναλογία του ενεργητικού του Α/Κ στο σύνολο του ενεργητικού όλων των Α/Κ, δ) Οι εισφορές αυτές καθορίζονται και επιμερίζονται σύμφωνα με το ύψος του ενεργητικού του Α/Κ. 15

16 3.3 Α/Κ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Α/Κ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ, (καλούμενο εφεξής Αμοιβαίο Κεφάλαιο ή Α/Κ. ), συγκροτήθηκε την (ΦΕΚ 167 Β/ ) και διέπεται από τις διατάξεις του Ν.3283/2004 για τα Αμοιβαία Κεφάλαια, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει και από τον παρόντα Κανονισμό. Το αρχικό ενεργητικό του Α/Κ ήταν ,14 Ευρώ, που διαιρέθηκε σε μερίδια ονομαστικής αξίας 2,9347 Ευρώ το καθένα. Το Α/Κ συστάθηκε στην Ελλάδα και είναι αορίστου διάρκειας. Η λειτουργία των Αμοιβαίων Κεφαλαίων διέπεται από το Νόμο 3283/2004 όπως εκάστοτε ισχύει, από τον Κώδικα Δεοντολογίας των Αμοιβαίων Κεφαλαίων καθώς και τις εκάστοτε αποφάσεις περί Αμοιβαίων Κεφαλαίων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Ελεγκτές του Α/Κ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ είναι η εταιρεία ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕΟΕ. Καθήκοντα Θεματοφύλακα του Α/Κ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ασκεί η ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. (Ομήρου 23, Αθήνα). Για όλα τα Α/Κ ΑΤΤΙΚΗΣ δίκτυο προώθησης είναι το δίκτυο καταστημάτων της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. με την οποία η ΑΤΤΙΚΗ ΑΕΔΑΚ έχει συνάψει σχετική σύμβαση αντιπροσώπου ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Α. Επενδυτικός Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Σκοπός του Α/Κ είναι η επίτευξη της υψηλότερης δυνατής απόδοσης για τον μεριδιούχο από υπεραξία, μέσω των τοποθετήσεων του Α/Κ σε μετοχές εταιρειών, κατά βάση του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α.) και δευτερευόντως από εισόδημα μέσω εισπράξεως μερισμάτων, τοκομεριδίων ή τόκων, σε συνδυασμό με την ανάληψη του χαμηλότερου δυνατού επενδυτικού κινδύνου. Β. Επενδυτική Πολιτική του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Το χαρτοφυλάκιο του Α/Κ, είναι προσανατολισμένο κυρίως σε μετοχικές αξίες ελλήνων εκδοτών υψηλής ρευστότητας. Ειδικότερα, το Α/Κ επενδύει σημαντικό ποσοστό του χαρτοφυλακίου μετοχών του σε αξίες που απαρτίζουν το δείκτη του FTSE/ASE 20 και επιλεκτικά σε μετοχές μεσαίας και μικρής κεφαλαιοποίησης. Επιτρέπεται η επένδυση σε ποσοστό όχι μεγαλύτερο του 10% του ενεργητικού του Α/Κ, σε μετοχικές αξίες εξωτερικού (εκτός των Ελλήνων εκδοτών). Επιπλέον το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται να χρησιμοποιεί παράγωγα προϊόντα, αποβλέποντας τόσο σε αντιστάθμιση μέρους του επενδυτικού κινδύνου που περιλαμβάνεται στο χαρτοφυλάκιο, όσο και στην αποτελεσματικότερη διαχείρισή του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 3283/2004 και τις εκάστοτε αποφάσεις και περιορισμούς της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η διαχείριση των μετοχικών αξιών του αμοιβαίου κεφαλαίου θα είναι ενεργή, με προτίμηση στους τίτλους εκείνους που βάσει αναλύσεων των θεμελιωδών τους στοιχείων και των μακροοικονομικών δεδομένων υπόσχονται υψηλότερη δυνατή απόδοση με τον χαμηλότερο δυνατό κίνδυνο. Επίσης η διαχείριση έχει ως σκοπό τον περιορισμό του κινδύνου, μέσω της διασποράς του μετοχικού χαρτοφυλακίου, τόσο σε κλαδικό όσο και σε εταιρικό επίπεδο. Ο κίνδυνος του αμοιβαίου κεφαλαίου έγκειται κυρίως στις διακυμάνσεις των τιμών των αξιών στις οποίες είναι τοποθετημένο. Λόγω των τοποθέτησεων σε μετοχικούς τίτλους οι οποίοι διακρίνονται για την υψηλή μεταβλητότητα τους, ο κίνδυνος χαρακτηρίζεται υψηλός. Απευθύνεται σε επενδυτές που είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν υψηλό κίνδυνο με μέσο-μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα. Το Α/Κ ως σημείο αναφοράς (benchmark) της απόδοσης του, έχει το Γενικό δείκτη του Χ.Α.Α. 16

17 Γ. Πορεία αποδόσεων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και κίνδυνοι παραγώγων α) Οι πραγματοποιηθείσες αποδόσεις του ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ για τα προηγούμενα έτη έχουν ως εξής : ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ (εναρξη 25/02/2000) % ΕΤΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ,14% ,00% ,51% ,25% ,29% ,15% ,36% % ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΤΟΣ β) Οι σωρευτικές αποδόσεις του ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ έχουν ως εξής: ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 3 ΕΤΙΑΣ 5 ΕΤΙΑΣ Από εναρξη 01/01/ /12/ /01/ /12/ /02/ /12/ ,74% 22,66% -31,58 % γ) Συγκριτικό διάγραμμα αποδόσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου- Δείκτη Αναφοράς (Benchmark) Γ.Δ. ΧΑΑ 57.71% ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 49.32% /01/ /07/ /01/ /07/ /12/06 17

18 δ) Κίνδυνοι Παραγώγων Δυνητική Ζημιά Χαρτοφυλακίου(VaR) 31/01/2007 (1) Δ. Προμήθειες Έξοδα - Αμοιβές Δυνητική Ζημιά Δείκτης Αναφοράς 31/01/2007 (2) Σχέση Δυνητικής Ζημιάς 31/01/2007 (1)/(2) -0,627% -0,718% 87,33% Οι προμήθειες, αμοιβές και λοιπά έξοδα που βαρύνουν τους μεριδιούχους είναι : α. προμήθεια διάθεσης μέχρι 3% επί της καθαρής τιμής των πωλουμένων μεριδίων β. προμήθεια μέχρι 3% επί της καθαρής τιμής των εξαγοραζομένων μεριδίων Οι προμήθειες, αμοιβές και λοιπά έξοδα που βαρύνουν το Α/Κ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ είναι : α) Προμήθεια διαχείρισης η οποία ανέρχεται μέχρι 2% ετησίως (Ε.Κ. 13/329/ ). Η προμήθεια υπολογίζεται καθημερινά επί του μέσου όρου των ημερησίων αποτιμήσεων του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου όπως αυτό αποτιμάται σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος, που έγιναν κατά το μήνα αυτό και εισπράττεται στο τέλος κάθε μήνα. Η προμήθεια διαχείρισης περιλαμβάνει : i την αμοιβή της Α.Ε.Δ.Α.Κ., ii την αμοιβή τυχόν εξωτερικού συμβούλου επενδύσεων, iii την αμοιβή εξωτερικού διαχειριστή, στην περίπτωση που η διαχείριση του Αμοιβαίου ανατεθεί σε άλλη επιχείρηση. β) Προμήθεια θεματοφυλακής μέχρι 0,2% ετησίως, επί του μέσου όρου των ημερησίων αποτιμήσεων του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, πληρωτέα ανά τρίμηνο. γ) Αμοιβή των ορκωτών ελεγκτών οι οποίοι ελέγχουν τις εκθέσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 3283/04. δ) Έξοδα και προμήθειες των συναλλαγών που πραγματοποιούνται για λογαριασμό του αμοιβαίου κεφαλαίου ε) Έξοδα των προβλεπομένων δημοσιεύσεων από το Ν. 3283/04 που πραγματοποιούνται για λογαριασμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. στ)έξοδα που αφορούν την υποχρεωτική από την κείμενη νομοθεσία ενημέρωση των μεριδιούχων του Α/Κ. ζ) Εισφορές που καταβάλλονται σε οποιαδήποτε κατά νόμο αρμόδια αρχή για λογαριασμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Οι ως άνω αμοιβές είναι οι μέγιστες που αναγράφονται στον κανονισμό του Α/Κ, ενώ η ισχύουσα τιμολογιακή πολιτική της εταιρείας γίνεται γνωστή μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας Αττικής και του τμήματος εξυπηρέτησης μεριδιούχων της εταιρείας. Ε. Δείκτης Συνολικών Εξόδων & Δείκτης Εναλλαγής Χαρτοφυλακίου α) Δείκτης συνολικών εξόδων: Δείκτης Συνολικών Εξόδων 2,17% Σημείωση: Ο Δείκτης συνολικών εξόδων υπολογίζεται κάθε έτος με βάση την ετήσια διαχειριστική χρήση του αμοιβαίου κεφαλαίου και ορίζεται το πηλίκο του συνολικού του λειτουργικού κόστους προς το μέσο όρο του καθαρού ενεργητικού σύμφωνα με το άρθρο 4 της υπ αριθμ. 8/335/ απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 18

19 β) Δείκτης εναλλαγής χαρτοφυλακίου: Δείκτης Εναλλαγής Χαρτοφυλακίου 160,83% Σημείωση: Ο Δείκτης εναλλαγής χαρτοφυλακίου υπολογίζεται σύμφωνα με το άθροισμα της συνολικής αξίας των αγορών και των πωλήσεων στοιχείων του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου κατά το προηγούμενο έτος μείον το άθροισμα της συνολικής αξίας των μεριδίων του αμοιβαίου κεφαλαίου που διατέθηκαν και εξαγοράσθηκαν από το αμοιβαίο κεφάλαιο, δια του μέσου όρου του καθαρού ενεργητικού επί της 100, σύμφωνα με το άρθρο 5 της υπ αριθμ. 8/335/ απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΣΤ. Τρόπος επιμερισμού των δαπανών του Αμοιβαίου Κεφαλαίου α) Οι δαπάνες των Ορκωτών Ελεγκτών επιμερίζονται ανά Α/Κ, βάσει των ωρών ελέγχου που πραγματοποιούνται από την ελεγκτική εταιρεία, β) Οι δαπάνες αυτές επιβαρύνουν το κάθε Α/Κ ξεχωριστά ανάλογα με το ύψος και την συχνότητα των συγκεκριμένων συναλλαγών, γ) Οι δαπάνες αυτές επιμερίζονται σύμφωνα με την αναλογία του ενεργητικού του Α/Κ στο σύνολο του ενεργητικού όλων των Α/Κ, δ) Οι εισφορές αυτές καθορίζονται και επιμερίζονται σύμφωνα με το ύψος του ενεργητικού του Α/Κ. 19

20 3.4 Α/Κ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Α/Κ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ, (καλούμενο εφεξής Αμοιβαίο Κεφάλαιο ή Α/Κ. ), συγκροτήθηκε την 13/02/2002 (ΦΕΚ 456/Β/ ) και διέπεται από τις διατάξεις του Ν.3283/2004 για τα Αμοιβαία Κεφάλαια, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει και από τον παρόντα Κανονισμό. Το αρχικό ενεργητικό του Α/ Κ ήταν , που διαιρέθηκε σε μερίδια ονομαστικής αξίας 3 το καθένα. Το Α/Κ συστάθηκε στην Ελλάδα και είναι αορίστου διάρκειας. Η λειτουργία των Αμοιβαίων Κεφαλαίων διέπεται από το Νόμο 3283/2004 όπως εκάστοτε ισχύει, από τον Κώδικα Δεοντολογίας των Αμοιβαίων Κεφαλαίων καθώς και τις εκάστοτε αποφάσεις περί Αμοιβαίων Κεφαλαίων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Ελεγκτές του Α/Κ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ είναι η εταιρεία ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕΟΕ. Καθήκοντα Θεματοφύλακα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ασκεί η ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. (Ομήρου 23, Αθήνα) Για όλα τα Α/Κ ΑΤΤΙΚΗΣ δίκτυο προώθησης είναι το δίκτυο καταστημάτων της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. με την οποία η ΑΤΤΙΚΗ ΑΕΔΑΚ έχει συνάψει σχετική σύμβαση αντιπροσώπου ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Α. Επενδυτικός Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Σκοπός του Α/Κ είναι η επίτευξη της υψηλότερης δυνατής απόδοσης για το μεριδιούχο από εισόδημα και υπεραξία, σε συνδυασμό με την ανάληψη του χαμηλότερου δυνατού επενδυτικού κινδύνου. Β. Επενδυτική Πολιτική του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Το χαρτοφυλάκιο του Α/Κ επενδύεται κυρίως σε προϊόντα χρηματαγοράς υψηλής ρευστότητας (ECP, Repos, προθεσμιακές καταθέσεις κλπ). Είναι προσανατολισμένο σε ελληνικά κρατικά ομόλογα και εταιρικές ομολογίες και επιλεκτικά σε ομόλογα ξένων αγορών ικανοποιητικής πιστοληπτικής διαβάθμισης (τουλάχιστον ΒΒ- κατά S&P και αντίστοιχα Fitch και Moodys). Επιπλέον το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται να χρησιμοποιεί παράγωγα προϊόντα, αποβλέποντας τόσο σε αντιστάθμιση μέρους του επενδυτικού κινδύνου που περιλαμβάνεται στο χαρτοφυλάκιο, όσο και στην αποτελεσματικότερη διαχείρισή του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 3283/2004 και τις εκάστοτε αποφάσεις και περιορισμούς της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η διαχείριση των προϊόντων χρηματαγοράς θα γίνεται λαμβάνοντας υπόψη τα μακροοικονομικά μεγέθη των διεθνών αγορών που καθορίζουν σε σημαντικό βαθμό την πορεία των επιτοκίων και κατ επέκταση τις απόδοσεις των προϊόντων χρηματαγοράς.. Ο κίνδυνος του αμοιβαίου κεφαλαίου έγκειται κυρίως στις διακυμάνσεις των επιτοκίων, καθώς και στην πιστοληπτική ικανότητα των αντισυμβαλλομένων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και χαρακτηρίζεται χαμηλός. Απευθύνεται σε επενδυτές που είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν χαμηλό κίνδυνο με βραχυπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα. Το Α/Κ ως σημείο αναφοράς (benchmark) της απόδοσης του, έχει το μηνιαίο Euribor. 20

Ενημερωτικό Δελτίο. Allianz Αμοιβαία Κεφάλαια. Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. Βάσει του Ν. 4099/2012 και των σχετικών αποφάσεων της Ε.Κ.

Ενημερωτικό Δελτίο. Allianz Αμοιβαία Κεφάλαια. Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. Βάσει του Ν. 4099/2012 και των σχετικών αποφάσεων της Ε.Κ. Allianz Αμοιβαία Κεφάλαια Ενημερωτικό Δελτίο Βάσει του Ν. 4099/2012 και των σχετικών αποφάσεων της Ε.Κ. Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ

EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Επωνυμία: Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου & Ελληνικών Ταχυδρομείων, Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 4788701000 Παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗMAΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗMAΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 - Μετοχικό ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗMAΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 2 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ Οι κ.κ Ευάγγελος Σοφός, Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ Ενημερωτικό Δελτίο Αμοιβαίων Κεφαλαίων

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ Ενημερωτικό Δελτίο Αμοιβαίων Κεφαλαίων TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ Ενημερωτικό Δελτίο Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ Περιεχόμενα Σελίδα Στοιχεία για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΣΕΚΑ ATTICA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΣΕΚΑ ATTICA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ATTICA WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ.Μ.Α.Ε.49112/06/Β/01/11 - ΦΕΚ 3335/5-6-2001 EΔΡΑ: Χρήστου Λαδά 2, ΑΘΗΝΑ 105 61 ΤΗΛΕΦΩΝO: 210 3396 860 FAX: 210 3238 697 email: info@atticawealth.gr, website: www.atticawealth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού Ομολογιών Εσωτερικού EUROPLUS Ομολογιακό Εξωτερικού Μικτό Εσωτερικού Θεσμικών Επενδυτών

Διαβάστε περισσότερα

3. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι ορισμένης διάρκειας και λήγει μετά την παρέλευση πέντε ετών από την ημερομηνία έναρξής του.

3. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι ορισμένης διάρκειας και λήγει μετά την παρέλευση πέντε ετών από την ημερομηνία έναρξής του. ΔΗΛΟΣ Delta Sky Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο Κανονισμός AΡΘΡΟ 1. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων (πρώην ΔΙΕΘΝΙΚΗ Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρεία Διαχείρισης:ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

Εταιρεία Διαχείρισης:ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND Μετοχικό Ελλάδας Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ. : 58 η 31.10.1995/6A, ΦΕΚ 948/Β/17.11.1995 Εταιρεία Διαχείρισης:ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 1-11 KANONIΣΜΟΣ Α Κ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Αρθρο 1 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ Η ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, στο εξής

Διαβάστε περισσότερα

«SOL GMM BALANCED FUND»

«SOL GMM BALANCED FUND» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «SOL GMM BALANCED FUND» GMM GLOBAL MONEY MANAGERS Ltd Εταιρία Διαχείρισης EUROBANK CYPRUS Ltd Θεματοφύλακας ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1-9 KANONIΣΜΟΣ Α Κ ΜΙΚΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

1-9 KANONIΣΜΟΣ Α Κ ΜΙΚΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ KANONΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1-9 KANONIΣΜΟΣ Α Κ ΜΙΚΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρθρο 1 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 Alpha Αμοιβαία Κεφάλαια Πίνακας Περιεχομένων Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ... 2 Αlpha Aμοιβαία Κεφάλαια... 3 Επενδυτικές Πληροφορίες... 4 Alpha Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΪΟΣ 2015

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΪΟΣ 2015 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΪΟΣ 2015 Alpha Αμοιβαία Κεφάλαια Πίνακας Περιεχομένων Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ... 2 Αlpha Aμοιβαία Κεφάλαια... 3 Επενδυτικές Πληροφορίες... 4 Alpha Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3K ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΑΠΟΦΑΣΗ 29/634/08.02.2006/Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 264/02.03.2006.

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3K ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΑΠΟΦΑΣΗ 29/634/08.02.2006/Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 264/02.03.2006. 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3K ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΑΠΟΦΑΣΗ 29/634/08.02.2006/Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 264/02.03.2006., ΤΕΥΧΟΣ Β ) KANONIΣΜΟΣ Άρθρο 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΑΕ ΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 /18.05.1992 Ε ΡΑ : ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7, 105 57

ΑΤΕ ΑΕ ΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 /18.05.1992 Ε ΡΑ : ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7, 105 57 ΑΤΕ ΑΕ ΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 /18.05.1992 Ε ΡΑ : ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7, 105 57 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ GLOBAL

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ EUROBANK NTT ΔΟΛΑΡΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (USD) ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΑΡΘΡΟ 1. Α.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η Ανώνυμη Εταιρία Διαχειρίσεως με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» και έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ INTERAMERICAN DOUBLE CLICK ΣΥΝΘΕΤΟ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ Μετοχικό Εσωτερικού

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ Μετοχικό Εσωτερικού ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ Μετοχικό Εσωτερικού και ALPHA TRUST NEW STRATEGY Μετοχικό Εσωτερικού H ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ. ΣΚΟΠΟΙ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ - ΚΙΝΔΥΝΟΙ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ. ΣΚΟΠΟΙ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ - ΚΙΝΔΥΝΟΙ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. ΙΔΡΥΜΑ : Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ : Η ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ. ΣΚΟΠΟΙ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ - ΚΙΝΔΥΝΟΙ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 690/18.12.2006 της Ε.Κ., ΦΕΚ 1888/29.12.2006, ΤΕΥΧΟΣ Β ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 690/18.12.2006 της Ε.Κ., ΦΕΚ 1888/29.12.2006, ΤΕΥΧΟΣ Β ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 690/18.12.2006 της Ε.Κ., ΦΕΚ 1888/29.12.2006, ΤΕΥΧΟΣ Β ) Άρθρο 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο µε την ονοµασία

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο ΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ Μικτό Εσωτερικού Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 8/335/6.4.2005 Σεπτέµβριος 2011 2 Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Σ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΟΣ Πράσινη Ενέργεια Μετοχικό Εξωτερικού

ΗΛΟΣ Πράσινη Ενέργεια Μετοχικό Εξωτερικού ΗΛΟΣ Πράσινη Ενέργεια Μετοχικό Εξωτερικού Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 8/335/6.4.2005 Σεπτέµβριος 2011 2 Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Σ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα. εκέµβριος 2013

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα. εκέµβριος 2013 Ενηµερωτικό ελτίο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα εκέµβριος 2013 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς

Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς Προσάρτημα επικαιροποίησης στο εγχειρίδιο του ΕΤΙ Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς Από την έκδοση του εγχειριδίου «Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς» μέχρι σήμερα, έχουν επέλθει

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική ανάλυση αποδόσεων αµοιβαίων κεφαλαίων στον ελλαδικό χώρο την περίοδο 2005-2009

Στατιστική ανάλυση αποδόσεων αµοιβαίων κεφαλαίων στον ελλαδικό χώρο την περίοδο 2005-2009 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Στατιστική ανάλυση αποδόσεων αµοιβαίων κεφαλαίων στον ελλαδικό χώρο την περίοδο 2005-2009 ΦΟΙΤΗΤΕΣ: ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΠΑΤΣΙΛΕΚΑΣ ΑΜ. 437 ΑΝ ΡΕΑΣ ΞΕΝΑΚΗΣ ΑΜ. 444 Επιβλέπων Καθηγητής: ρ. Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

7. EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ 32 8. EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO 34

7. EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ 32 8. EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO 34 Ενηµερωτικό ελτίο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα Mάρτιος 2015 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 10.000.000 ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 152.987 ΝΕΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ»

Α.Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ» Α.Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΑΒΡΙΛΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΚΡΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ. Εταιρεία Ν.3371/2005 Άδεια Συστάσεως Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της 111/02-06 1992

ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ. Εταιρεία Ν.3371/2005 Άδεια Συστάσεως Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της 111/02-06 1992 ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Εταιρεία Ν.3371/2005 Άδεια Συστάσεως Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της 111/02-06 1992 Έδρα Αθήνα Πλ. Φιλικής Εταιρείας 14 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26931/06/Β/92/15 Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα