Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 ιι Φ τ» ιι ι ιιι Ιθιιι ιιτιιι π ι Ι Ιιι ΜΙμι ιιυι Ιυ ψ º μι ι ι Ιψ η ιι ι θßι ß Ι Ι Ι ιμι Φ ιιι ι ßΙßιιΙιι Þιι β ι ι ι ιψ ωψ Ζο Ι ΙΙ ηυ ι ιιιιυι ι η η θ ιß χιι Þλι ι ι ßρ Ιß ßΙι τßρ ηι ßΙΙΙ ι ΙßßΙ θ ß Ι º Ι ΙΙ ι π μ ι ιιηι ι ι ιυ Ιυ Ι τμηι ια Μ τη η ιτιý μ ι ι ιι ι ι υτ ρ ι ιιß ιη ιιι τ Εßχαβιατ ιß ιιπιτμι ιι ισηò Γ ηινω αντ ι η ΔκýΦυνòιιχ θιγ ιιιιιι ιιπ ιιιιυιιιιιιιιμυ θ Α Ε ΝÝπ Ι αμι ßΙι π ι Τ Κ Γ ßýΙ χ μυ ι Ι ι Ι τψ ß ΙΙΙψ ß º º ΙΙΙ ιι αχ Ι ιιι ßßßΙßΙΙΙπ ι ß ι ßιß ß θ ι ι òξ η ψßιια μβα ιι º Ε º Κý Α η ß ιßη Ι ß ΙΙß ι ι ι ι

13 Κ¹º ι ßß ßßι ι ηιπ ψ Ιß Ι Ι ιι ΓΑ ΤΑ ι β ΙΗ Ι º ΚΑβ ψ Γ μ ι ΤΚ ι Þει Ι Ιß Υυ ιþυ μι ß ι ιι ι ιωυυυτ υ ψ υ υ ψ υ ººι ºß μ º ιη ιγß Α Ιº Μμ ¹ ιιιιιιι ßι ταχιαχ υ ΙΙ ι μ β θßι Ι Α Þ ΙΑ ß μßι ι ΙΙ ΙΙ ι ΙΙι ι Ι β Ραχ ι ΙΙß Ιτº ι Ι ι ηβ α η ηý ξ ß ρα ι τ ψýι Κιιυ ßεΙò ιßò ι ι ιι ι ι ιι ιιι ιι ιý μυ υ Ι ι ßηΙιΧγ μυιι ψ ΙΙßι ßΙΙπßΙ ß Ι ι ιψ ιι υ ιß ι ι ι ι μ ι ιτεφιλαμβανομýνη ιιιυι ι ι Φ μυυηι ß ιη ι ß ßßψ ι ΙΙιυ ιιßι Ιψβ Ι¹ψ ß º ι º ßη ψικγ Η ι º Ιß Ιι Ι ΚΑΤΑ ΤΑχ Η ß ιþμιυι ιυ Γι ι υι º Ι ßΙ Ι Ι π ºß ικþγ βιι ιιßιι η ιιι ßι ß ßιß υ ιι Ιι ιι ι ß ιψιμ ºιη ι υ ι ßι ψ ß ι ÞιιΙ ºº ιß η ßΙιΙΙ μι ιιιßιι ι τιμ ι Χ ßΙ Ι Ι ßΙΙ ΙΙΙΙ ιιßιß Ιιºß τγºψ ßιτ μ ι ß Ιιιιιι ι ι η ΡΙεΑÝγη º ιιι ιιι ι ιιߺ ßι ιßß θ ΙΙ ι ι μ

14 ι π ßτη ε ζ τýιι ξρý ρ μ ß ß ßΚΤßß ÞßΞΞß τß º ß Πτ ι ιμ βλýψþ þψ ι Γ λη ιφιß ζ ι ηιι Þ τ ºιιμ ι¹ ιºζ º¾υχÞμ ºº ß ι ηι Ι ι ι Ι ι μ ι π λß ιι ιßι ι ιι ι ιιι ι ßß ΙιΗ ºι ιι ψ ιυ ºμ μ º ι ßιι Ιßι Ι ΙΙ ß β ι ß υ ψ μαοι τιμ ι ι ι ι ιß ι η υ ι βßι ι γμþγ Þ τ ιτ ι ßαιþ ι υºιß ιχ ιιμψιυι ψ μ ιγ ι ι ß ι υ γ ιߺ ß ß ι ιπψ ι º Ιι ι ιι Þ ι ι ι βþγ ߺι ιιι ιψιιιι ι ι ßμΙυι ι ι ιυ ι μ Ιι ι ι Ι ι Μι ßΙιß ψ ι Þ ι ι ιι ι ι Ιιι η η ιιιψψψ ΗÞ ßºψζ ¾ ι ι Ι

15 ι Ν ι ιι ιτþριεò εντηλýò ι μι ιιψ ιι ι ιιιº ωγ ΙÞημξ ýη τò η ι ι μ ι ι ιιι ß ι ι τþν ψι ι η ι ι μ Γι ζ ι χμ ιμι ψ γß ιψ ιχι ι υι Ι υ ι φ º ºι ιþιτιι ºψθßο ηεριβ Μι» ι ι ι μ ι εηι ρ μ ι Ιι ι ζιχ ι Ιº γ Κ Απτωιι μ ßΗη ι ι τ υ γ ι ι ψ Ψ β Η εττßμιηυη ι η χ ι ηι ηι μηι χ η ηιψ ι ι Χημιι ιßιιι ßη ß ß ßγ

16 ι τβß ßδß ßΧ ßß χß ¹ ΣτΑΣ Ü ψº θ ß ι Αρ ΕγγρÜφου Ι ΒÜρη Ιουνßου Ι ΠΡοΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜοΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΔΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΙ ΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΙ ΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Υπ üψη Στ ΚιβρÜκη ΔιοικητÞριο ΚΑΒΑΛΑ ΘÝμα ΑποστολÞ ντυπου ΚαταγραφÞò Στοιχεßων ΕγκαταστÜσεων για την ΕγκατÜσταση τηò Α Ε Ε Π στη ΝÝα ΚαρβÜλη Νομοý ΚαβÜλαò Σχετ Το με αριθμ πρωτ Ι Ι Ι Ýγγραφο σαò Συν ντυπο Ι αταγραφηò Στοιχεßων Ε γκαταστüσεων Σε συνýχεια τηò επιστολþò σαò με αριθμ πρωτ Ι ΙºΙ Ι σαò υποβüλλουμε συνημμýνο το συμπληρωριýνο Ýντυπο καταγραφþò στοιχεßων εγκαταστüσεων για την εγκατüσταση τηò Α Ε Ε Π στη ΝÝα ΚαρβÜλη Νομοý ΚαβÜλαò Εßμαστε στην διüθεσþ σαò για οποιαδþποτε διευκρßνιση Με εκτßμηση Σßμοò ΕυθυμιÜδηò ΠροßστÜμενοò Διεýθυνσηò Εφοδιασμοý ΕγκαταστÜσεων

17 τι οα ΝυΙ ν Ηνοεουλ ι Ξ ΞΞΞ ò εξ Ξ Ý ΞΙ ξ Ý δ Ξ ΗΒΞ Ξ Ξ δ αθ τδ δξσξ Ξ ιχο ιγν ι Φ Λ ι ΘΗνθου ΝλοΧ α Νυ ΗιουοΝιο ΙΗνοθουλ ι Ν ο Ξ Ξα ο Ζ ι ι ν ιχο ινν ι λ Ζ οι ο ο ον ιγ ι ΙωΖ ετ υτ γ» ΝΗΙ Λ ννσφλι λοιßο υ ν Η σνγ Ηα ν ΗΧ γ λοιονοι Ζ Ζ üξ Ξ Ýτ Ξ Ξ μο αε Ζο ΕΞΞΕ Ξ Ξ Ξ Ι Ξ Ε Ε Ξ Ý Ε ßÝξ Ξ ΞΞ ΞξΞΞΞΞ ΞΞε Ε Ý Ξ Ξ Ξ Ξ ΞÝ ιξ Ý ΞΞΞΞ ε ΞΞ Ξ Ξ ÝΕΞß Ξ Ρ ΞΕ β Ξ ß Ξ ε ΞΞΗΕ Ξ Ξ ΞΞξΞ ΞΞ ΖδΝΦΗ οξνφ ΞΞ Ξ Ξ Η ΝΦ ΞΞΞΞ ΞΞΞ ΞΞ ο Ξ γßξ Ξ λα Ξ Ε Ζ ν Ξ Ξδ Ý Ψ Ξ ßχο νν νι τον νυ ο λ ΗΝ Ιγ ΙΝ εζ Ζò ε Χ ΗΝ ν ΞΙΝλ ι ò ò Ξ δ ßΞ Ξ οιß Ε ο Ξ Σ Εκ α Σ Ξ ΞΞΞΞΞΞ Ξξ ßΕ ι ΞΞ

18 Ιι Η υξθιυ ßιΙ λου ι ΙΙΝνιΛ Η Ν υξθι υξ ι Ν Η Λ ι Η ο Ινι Φ ν Νυ Ξν ι ι χ ιοι Θι ν ινηιλο ΛιΗ ο Ξ Ξü ξξý οζ α Ξ ο Ξ δξý Ξ ý Ξ ßß Ξ Ýý Θ Ε νι ΦΙγ Νυ ν ι ι Η Η υχν ιν ΗιΛ οιον ο ιχο ινν Ινι Φ ν ι ν ι ι Ν ιλη υχν ν Ξ ºΞ Ε Υτ ΘΖ ΞΕ Λ Αο ΞΕ Ξα ΞΞ κ ßΞ ττ Σ λ Ζ Ξκ ΞΞ ο Σ Ξ γ ΕΡ τξξ δ Ξ

19 ΕΛΛΗΝιΚΑ ΛΙ ΠΑΣΜΑΤΑ ιιι ß ιφ ι ΕΝ τητα υßβαßψ τμημα π ΛιΤιΚΗΣ ΠΡ ΣτΑΣιΑΣß Προò ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ ΜΑΚΕΔΟΝ ΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΥΤοΤΕΛΗΣ Δ ΝΣΗ ΠοΛ Τι ΚΗΣ Π ΡοΣΤΑΣιΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Π ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Π ΕΡΙΦΕΡΕ ΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚαβÜλα ΑΤ εκ Νο Υπ üýη κ Στ ΚιβρÜκη ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Κýριοι σαò γνωρßζουμε üτι η μελýτη ασφαλεßαò τηò ΑΒΕΕ πρþην ΒΦΛ ισχýει ωò Ýχει Με εκτßμηση ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ΑΒΕΕ Α ΜΠογΡΜΠογΛιΑΣ ΑΝ Δ ΝΤΗΣ ΕΡΓοΣΤΑΣιοΥ Ολ η Α ΤΕΡΖΗΣ Δ ΝΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ º ΕλληνικÜ ΛιπÜσματα κα ΧημτκÜ Ει Ε ΑΒΕΕ δρα χαι Διεýθυνοη Αλληλογραφßαò ΠεντÝληò Ζησιμοποýλου Τ Κ π ΦÜληρο τηλ Ο ΟΟ Φ αßι θ θ ρ ευ ΑΡ Μ Α Ε Ο Ο ΝΤ Β ΞργοαÜση ΚαβÜλαò Ν ΚαρβÜλη Τ Κ ΚαβÜλα Τηλ Ο ΟΟ ο ο θ

20 Ε Προò Εη Α οιιπ Ξ ΕΞοΡΥΞΗ κλι ε ετααλευση ΤμÞμα ΠολιτικÞò Προστασßαò ΠεριφερειακÞò Ενüτηταò ΚαβÜλαò ΔιοικητÞριο ΚαβÜλα Τ Κ º Ι ΠΕρßΦΕΡΕιΑκΠ ΕΝ ι τμημα Π ΛιΤιΚΗΣ ΠΡ Στ Η πρωτ τ ß ß òι φι Υπüψη κ Κ ΧουβαρδÜ ΤΥΜ Β º Β Β ΤΥΜ ΒΤßβτ ΤμÞμα Τεχνικþν Υπηρεσιþν ΘÝμα Σχεδιασμüò και δρüσειò ΠολιτικÞò Προστασßαò για την αντιμετþπιση κινδýνων απü ατυχþματα μεγüληò Ýκτασηò σε εγκαταστüσειò Σχετ γγραφα σαò με αρ πρωτ και Ι ΠαραθÝτουμε ακολοýθωò το υπüμνημα που μαò ζητþσατε Εßμαστε στη διüθεσþ σαò για οποιαδþποτε διευκρßνιση Με τιμþ ΓιΑ ΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑ Α Ε ΔιευθυντÞò Εργοστασßου Β ΤσÝτογλου Π ροßστüμενοò Τεχνι κþν Υπη ρεσιþν Συν Υπüμνημα πληροφοριακþν στοιχεßων σχετικþν με τη ΜελÝτη Ασφαλεßαò τηò ΚΑΒΑΛΑ οι Α Ε ΕΓΚ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Τ Θ ΝΕΑ ΚΑΡΒΑΛΗ ΤΗΛ ΦΑΞ

21 οιι ΞΗ ΚΑΙ ΕΚΙýΕΤΑΑΛΕΥΣΗ Ιι Ξ γδροτονανθρακ Ν Υπüμνημα πληροφοριακþν στοιχεßων σχετικþν με τη ΜελÝτη Ασφαλεßαò τηò ΚΑΒΑΛΑ Α Ε º ονοματεπþνυμο του ασκοýντοò την εκμετüλλευση και διεýθυνση τηò μονüδαò ΚΑΒΑΛΑ ι Α Ε Στοιχεßα ταυτüτηταò ιδιüτητα του προσþπου που παρýχει τιò πληροφορßεò ΠροßστÜμενοò Τεχνικþν Υπηρεσιþν τηò ΚΑΒΑΛΑ Α Ε Επιβεβαßωση üτι η μονüδα υπüκειται στιò κανονιστικýò Þ και στιò διοικητικýò διατüξειò εφαρμογþò τηò οδηγßαò και üτι Ýχει υποβληθεß στην αρμüδια αρχþ η κοινοποßηση του Üρθρου παρüγραφοò Þ η μελýτη ασφαλεßαò που αναφýρει το Üρθρο παρüγραφοò Η μονüδα υπüκειται στιò διατüξειò εþαρμογþò τηò οδηγßαò εßναι Üνω ορßου και Ýχει υποβüλλει ΜελÝτη Ασφαλεßαò και Κοινοποßηση Επικßνδυνων ουσιþν σýμφωνα με την ΚΥΑ και την ανανεωμýνη ΚΥΑ º ο º οο Επεξηγηματικü σημεßωμα σε απλþ γλþσσα σχετικü με τιò δραστηριüτητεòτηò μονüδαò Το αργü πετρýλαιο που παρüγεται στιò θαλüσσιεò εγκαταστüσειò μεταþýρεται μýσω υποθαλüσσιου αγωγοý Β στιò χερσαßεò εγκαταστüσειò üπου οδηγεßται σòον αþαλατωτþ Και στη συνýχεια σεη μονüδα σταθεροποßησηò üπου διαχωρßζεται απü το περιεχüμενο υδρüθειο και τουò ελαφροýò υδρογονüνθρακεò οδηγεßται στιò τρειò δεξαμενýò αποθþκευσηò αργοý πετρελαßου ΜετÜ τη σταθεροποßηση και ψýξη Το üξινο αýριο που παρüγεται στιò θαλüσσιεò εγκαταστüσειò μεταφýρεται μýσω υποθαλüσσιου αγωγοý στιò χερσαßεò εγκαταστüσειò üπου οδηγεßται σε Ýνα συλλýκτη υγρþν και στη συνýχεια διοχετεýεται στη μονüδα επεξεργασßαò üξινου αερßου üπου καθαρßζεται απü το υδρüθειο Και το διοξεßδιο του Üνθρακα Το αýριο που περιýχει το υδρüθειο και το διοξεßδιο του Üνθρακα στýλνεται στη μονüδα παραγωγþò θεßου üπου το υδρüθειο μετατρýπεται σε θειüφι Το φυσικü αýριο απαλλαγμýνο απü το υδρüθειο και το διοξεßδιο του Üνθρακα δηλαδþ γλυκü οδηγεßται στουò αþυγραιτòýò και σεη συνýχεια σòη μονüδα μερικþò υγροποßησþò του για την παραγωγþ υγροý Þυσικοý αερßου Το υγροποιημýνο Þυσικü αýριο αναμιγνýεται με το πετρýλαιο και οδηγεßται σγιò δεξαμενýò αποθþκευσηò αργοý πετρελαßου ΥπÜρχουν τρειò δεξαμενýò πλωτþò οροφþò αποθþκευσηò σταθεροποιημýνου αργοý πετρελαßου Οι δýο Ýχουν χωρητικüτητα βαρýλια η κüθε μßα και η τρßτη ο οο βαρýλια ΥπÜρχει μια σφαιρικþ δεξαμενþ για την αποθþκευση του υγροποιημýνου Þυσικοý αερßου υπü πßεση χωρητικüτηταò ΕπειδÞ üλο το παραγüμενο αναμιγνýεται με ΕΓΚ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Τ Θ ΝΕΑ ΚΑΡΒΑΛΗ ΤΗΛ ο ΦΑΞ ο

22 Σελßδα ΥπομνÞματοò πληροφοριακþν στοιχεßων για τη ΜελÝτη Ασφαλεßαò τηò ΚΑΒΑΛΑ Α Ε Απü την ΚΑΒΑΛΑ Α Ε προò το ΤμÞμα ΠολιτικÞò Προστασßαò τηò Π Ε ΚαβÜλαò το αργü πετρýλαιο η σþαßρα του περιýχει συνþθωò ελüχιστη ποσüτητα Η φüρτωση του πετρελαßου απü τιò δεξαμενýò γßνεται με αντλßεò μýσω υποθαλüσσιου αγωγοý διαμýτρου που μεταþýρει το πετρýλαιο σγο αγκυροβüλιο που βρßσκεται σε απüσταση χιλιομýτρων νüτια των χερσαßων εγκαταστüσεων Το βüθοò τηò θüλασσαò στο σημεßο εκεßνο εßναι περßπου μýτρα και μποροýν να προσεγγßσουν πλοßα των Ýωò ο τüνων Η κοινþ ονομασßα Þ σε περßπτωση επικßνδυνων ουσιþν που καλýπτονται απü το μýροò του παραρτþματοò Ι η γενικþ ονομασßα Þ η γενικþ κατηγορßα κινδýνου των ουσιþν και παρασκευασμüτων που ευρßσκονται στη μονüδα και οι οποßεò θα μποροýσαν να προξενþσουν μεγüλο ατýχημα με Ýνδειξη των κýριων επικßνδυνων χαρακτηριστικþν τουò Οι επικßνδυνεò ουσßεò που θα μποροýσαν να προκαλýσουν μεγüλο ατýχημα εßναι οι εξþò αια Επικßνδυνη ουσßα ΧημικÞ ονομασßα Αριθμüò Αργü πετρýλαιο Σýνθετο μßγμα υδρογονανθρüκων και ιχνοστοιχεßων ΥγροποιημÝνο φυσικü αýριο Σýνθετο μιγμα υδρογονανθρüκων Υδρüθειο ο Τα κυριüτερα επικßνδυνα χαρακτηριστικü τουò και οι επισημüνσειò εßναι Αρνü πετρýλαιο Χαρακτηρισμüò Τ Ν Πολý εýφλεκτο Τοξικü Επικßνδυνο για το περιβüλλον Καρκινογüνο κατηγορßαò ΥνροποιημÝνο Φυσικü αýριο Χαρακτηρισμüò ΕξαιρετικÜ εýþλεκτο ΕΓΚ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Τ Θ ΝΕΑ ΚΑΡΒΑΛΗ ΤΗΛ ΦΑΞ

23 Σελßδα ΥπομνÞματοò πληροφοριακþν στοιχεßων για τη ΜελÝτη Ασφαλεßαò τηò ΚΑΒΑΛΑ Α Ε Απü την ΚΑΒΑΛΑ Α Ε προò το ΤμÞμα ΠολιτικÞò Προστασßαò τηò Π Ε ΚαβÜλαò Υδρüθε ιο Χαρακτηρισμüò Τ Ν ΕξαιρετικÜ εýþλεκτο Πολý τοξικü Επικßνδυνο για το ΠεριβÜλλον ΓενικÝò πληροφορßεò σχετικü με τη Þýση των κινδýνων μεγüλου ατυχþματοò συμπεριλαμβανομýνων και των ενδεχüμενων επιπτþσεων επß του πληθυσμοý και του περιβüμοντοò Οι κßνδυνοι που εκτßθεται ο πληθυσμüò και το περιβüλλον σε περßπτωση μεγüλου ατυχþματοò εßναι η Ýκθεση σε θερμικþ ακτινοβολßα η Ýκθεση σε υπερπßεση και η Ýκθεση σε τοξικü αýρια Οι επιπτþσειò κατηγοριοποιοýνται στιò παρακüτω ζþνεò επιρροþò και αναλýονται ωò ακολοýθωò Ζþνεò Δüση θερμικþò ακτινοβολßαò τ υ Υπερπßεση Τοξικüτητα Ι Ιι ι ιιι Ι Ι º ο ι ιν ιν Ζþνεò Επιπτþσειò απü θερμικþ ακτινοβολßα Ι Ιι ι ιι Πρüκληση εγκαυμüτων γ βαθμοý με συνýπεια το θüνατο σε ποσοστü Üνω του των εκτιθýμενων Πρüκληση εγκαυμüτων γ βαθμοý με συνýπεια το θüνατο σε ποσοστü των εκτιθýμενων ιιι Ιιι Πρüκληση εγκαυμüτων α βαθμοý σε σημαντικü τμþμα του πληθυσμοý ιν ιν Δüση θερμικþò ακτινοβολßαò ισοδýναμη με την ηλιακþ ακòινοβολßα ΕΓΚ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Τ Θ ΝΕΑ ΚΑΡΒΑΛΗ ΤΗΛ ΦΑΞ

24 Σελßδα ΥπομνÞματοò πληροφοριακþν στοιχεßων για τη ΜελÝτη Ασφαλεßαò τηò ΚΑΒΑΛΑ Α Ε Απü την ΚΑΒΑΛΑ Α Ε προò το ΤμÞμα ΠολιτικÞò Προστασßαò τηò Π Ε ΚαβÜλαò ι Ιι Ζþνεò ι Επιπτþσειò απü υπερπßεση Μη επισκευüσιμεò ζημιýò στο φýροντα οργανισμü και τουò τοßχουò κτιρßων ΖημιÝò στο φýροιιτα οργανισμü και σε εξωτερικοýò Þ εσωτερικοýò τοßχουò κτιρßων ιιι ιιι ΕλαφρÝò ρωγμýò σε τοßχουò και ζημιýò σε πüρτεò καιπαρüθυρα ιν ιν ¼ριο για σπüσιμο παραθýρων ß ßß ιιι Ζþνεò ι Ερμηνεßα Τοξικüτηταò Ορßζεται ωò η συγκýντρωση τοξικþò ουσßαò στον αýρα στην οποßα εßναι πιθανü να πεθüνει το του ανθρþπινου πληθυσμοý με εισπνοþ τηò ουσßαò αυτþò για καθορισμýνο χρüνο Ýκθεσηò Ορßζεται ωò η συγκýντρωση τοξικþò ουσßαò στον αýρα στην οποßα εßναι πιθανü να πεθüνει το Ο ο του ανθρþπινου πληθυσμοý με εισπνοþ τηò ουσßαò αυτþò για καθορισμýνο χρüνο Ýκθεσηò Ορßζεται ωò η μýγιστη συγκýντρωση τοξικþò ουσßαò στον αýρα στην οποßα μπορεß να εκτεθεßýναò υγιþò εργαζüμενοò για και να διαφýγει χωρßò να υποστεß μη ανατüξιμεò βλüβεò στην υγεßα του Þ τραυματισμοýò που να εμποδßζουν τη διαφυγþ του κυρßωò ερεθισμοýò των ματιþν Þ των πνευμüνων Επαρκεßò πληροφορßεò για τουò τρüπουò προειδοποßησηò και ενημýρωσηò του σχετικοý πληθυσμοý σε περßπτωση μεγüλου ατυχþματοò Σýμφωνα με τα ρθρα και τηò ΚΥΑ ΟΟ σε περßπτωση μεγüλου ατυχþματοò η εταιρßα α ενημερþνει Üμεσα την ΠεριÞερειακÞ Ενüτητα ΚαβÜλαò και την Υπηρεσßα ΠολιτικÞò Προστασßαò το γπεκα ωò αδειοδοτοýσα αρχþ την ΠυροσβεστικÞ Υπηρεσßα την ΑστυνομικÞ Δ νση ΚαβÜλαò το Κεντρικü Λιμεναρχεßο ΚαβÜλαò και την γειτονικþ εγκατüσταση Ε Λ Φ Ε Α Ε β παρýχει Üμεσα üλεò τιò απαραßτητεò πληροφορßεò προκειμýνου η Υπηρεσßα ΠολιτικÞò Προστασßαò τηò ΠεριφερειακÞò Ενüτηταò ΚαβÜλαò να ενημερþσει τον πληθυσμü των περιοχþν ηου πλþττονται και να λüβει τα απαραßτητα μýτρα προστασßαò του περιβüλλοντοò Επαρκεßò πληροφορßεò για τιò ενδεδειγμýνεò ενýργειεò του πληθυσμοý και για την ενδεδειγμýνη συμπεριþορü σε περßπτωση μεγüλου ατυχþματοò ΕκκÝνωση των περιοχþν σýμφωνα με το εξωτερικü «ΣχÝδιο Αντιμετþπισηò Τεχνολογικοý ΑτυχÞματοò ΜεγÜληò κτασηò» üπου υπüρχει περßπτωση βüσει τηò ΜελÝτηò Ασφαλεßαò να υπüρχουν επιπτþσειò ΕΓΚ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Τ Θ ΝΕΑ ΚΑΡΒΑΛΗ ΤΗΛ ΦΑΞ

25 Σελßδα ΥπομνÞματοò πληροφοριακþν στοιχεßων για τη ΜελÝτη Ασφαλεßαò τηò ΚΑΒΑΛΑ Α Ε Απü την ΚΑΒΑΛΑ Α Ε προò το ΤμÞμα ΠολιτικÞò Προστασßαò τηò Π Ε καρα ιαò Επιβεβαßωση üτι ο ασκþν την εκμετüλλευση υποχρεοýται να προβεß στιò αναγκαßεò επιτüπιεò ρυθμßσειò και ιδιαßτερα να συνεργαστεß με τιò υπηρεσßεò Ýκτακτηò ανüγκηò για την α τειμετþπιση των μεγüλων ατυχημüτων þστε να περιορισθοýν στο ελüχιστο οι επιπτþσειò τουò Η ΚΑΒΑΛΑ Α Ε βεβαιþνει üτι θα λüβει üλα τα απαραßτητα μýτρα θα προβεß σε üλεò τιò αναγκαßεò ενýργειεò και θα συνεργαστεß με τιò υπηρεσßεò Ýκτακτηò ανüγκηò προκειμýνου να αντιμετωπισòοýν οι επιπτþσειò που θα προκληθοýν απü ενδεχüμενο μεγüλο ατýχημα σγιò εγκαταστüσειò τηò ΑναÞορÜ στο εξωτερικü σχýδιο Ýκτακτηò ανüγκηò που Ýχει καταρτισθεß για την αντιμετþπιση των εξωτερικþν συνεπειþν απü το ατýχημα συνοδευüμενη απü συμβουλýò συνεργασßαò üσον αφορü οδηγßεò Þ υποδεßξειò των υπηρεσιþν Ýκτακτηò ανüγκηò κατü η στιγμþ του ατυχþματοò Το «Ειδικü ΣχÝδιο Αντιμετþπισηò Τεχνολογικοý ΑτυχÞματοò ΜεγÜληò κτασηò τηò ΚΑΒΑΛΑ Α Ε» που εκπονþθηκε και μαò διαβιβüστηκε στιò οο απü το Γραφεßο ΠολιτικÞò Προστασßαò του Νομαρχιακοý Διαμερßσματοò ΚαβÜλαò θεωροýμε üτι εßναι πλþρεò και περιλαμβüνει üλη τη δυνατþ κινητοποßηση Σε κüθε περßπτωση εßναι απαραßτητη η στενþ συνεργασßα των Υπηρεσιþν τηò ΠεριÞερειακÞò Ενüτηταò ΚαβÜλαò με την ΚΑΒΑΛΑ για την εκüστοτε αντιμετþπιση δυσχερþν συνθηκþν ΛεπτομÝρειεò σχετικü με τιò υπηρεσßεò παροχþò πρüσθετων σχετικþν πληροþοριþν υπü την επιφýλαξη των απαιτþσεων εμπιστευτικüτηταò που προβλýπει η εθνικþ νομοθεσßα Δεν υπüρχουν περεταßρω σχετικýò πληροþορßεò που δεν δüθηκαν Για οποιαδþποτε διευκρßνιση η εταιρßα εßναι στη διüθεση σαò ΕΓΚ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Τ Θ ΝΕΑ ΚΑΡΒΑΛΗ ΤΗΛ ο ΦΑΞ ο

26 l;-.rll-a:ag :q: l-l Fritr:FFR!:TE\ iri e:4loee E: Ti:e54lOe{611 n) Wrfrotex AqpP*rE A"E" IIPOT f,aahnikii AHMOKPATIA IIf,PIOEPEIA AN. MAKEAONIAX & OP-{KHT AYTOTEAHE ANTH IIOAITIKIIT trpottaiiaje TMIIMA IIO ITIKID NPOETA'IAT N.E, EANOID Efvet, 0Cl04/2014 El,i{i{i ---*-;- *l,el.&v.\... '! Y-r'i"!'r---' o,,,0, nr*----**'k'&'*"""" " TAXYAFOMIKII AIEYOYNIH I aioikhthp O T.K. TE./IEOONO : OAB! Yt6vrl j KAOOYTHE f. IIp6E6pog rot Ar-sr) livrav Etr$poll}o q! Erorp lo4 sivor o Kolri&jq ltortpog pe oroggetc rcurdqtcg AE T.A. Edv0nq kpa vo od! elalflpdrsoul L61o rov oxovofrxriv out1,1pr6v nlq I6poC Kor edlx6 pa qq c Erlciprlort iroq, otauaqddlre o1v ropclelrl pol_akng to).tolpe&i1tlq t0r fiw 6vrr(eiproq f.d.i., rou olrxoi nod oyf Kfl qrrlv rottlyopio SEVESO dn6 rov rod Ee dotij.o lpo\ak6 6dornpB I alae io oyop6( r erowo rpotdv rcor ro patonore( oe drdqopd r.poi6vrd- H td+ela nirlpoi 6lorr-c -rou-c 6poog lorrouplia; xor iropottolfiq gal.ori6 7ro),uoDp gd.rt(. EE qud ro lj)ovlko 6doqFo xor F*fl qif4p[ ot eykarooaioerc qg etclpelag o0vlqpo6!'ror l(c\,o\4r,l. At{oltYilH,i EMn0P[{t ETAIPEIA IEM A0P/ EronE /:4NOH THA 2s39A x 054I/268a3 n tfi, ltst /Bi9ltO17 i91!o $rddafy :alolt EPrott f,0r Bl.nE.:AtloHl, tk G7100ni,, C5410) 258tt. 2668{. 6r$r FAXi 1231t0} nok/faa 9WNKHE; 5,9 XlA, fym, 0!0Y np lox llpoy 6tAB tol, t.r OltO 700!S1-78 F l: t2t10) 7E0tl4 vndk/ma AeX ofr: eeth IO/TI, T-lC AInPOrTYFrol THA : (210, 5S820t t2101ss7{'27

27 Προς : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ ΘΕΜΑ : Υπόμνημα Πληροφοριακών στοιχείων για την μονάδα αποθήκευσης και εμφιάλωσης υγραερίου της LEON GAS ABEE, στην ΒΙΠΕ Ξάνθης 1. - ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΣΚΟΥΝΤΟΣ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΑΔΟΣ Παναγιώτης Νίκας του Δημητρίου, Επιχειρηματίας, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος Οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνησης υγραερίων της εταιρείας LEON GAS ABEE βρίσκονται στην Βιομηχανική Περιοχή Ξάνθης (ΒΙΠΕ), 2. - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ (ΙΔΙΟΤΗΤΑ) ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Παρίσης Ιωάννης του Στυλιανού, Διπλ. Ηλεκ/γος Μηχ/κος,υπεύθυνος περιβαλλοντικών θεμάτων & τεχνικός ασφαλείας της LEON GAS ABEE 3. - ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΑ 5697/2000 Δεδομένου ότι στην εγκατάσταση αποθηκεύονται 1080 κυβικά μέτρα (περίπου 595 μετρικοί τόνοι) υγραερίου, η εγκατάσταση εμπίπτει στις κανονιστικές διατάξεις της εφαρμογής της οδηγίας και έχει ήδη κατατεθεί η Έκθεση Ασφάλειας του άρθρου 8, παράγραφος 1.

28 4. - ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ Στην εγκατάσταση τα μόνα προϊόντα που θα διακινούνται είναι υγραέρια προπάνιοβουτάνιο και μίγμα αυτών. Δεν θα υπάρχουν ενδιάμεσα προϊόντα-παραπροϊόντα ή υπολείμματα και άλλα βοηθητικά προϊόντα. Η πρώτη ύλη που θα χρησιμοποιεί η Εταιρεία είναι το υγραέριο (L.P.G - Liquified Petroleum Gas). Το υγραέριο είναι γενικός όρος που χρησιμοποιείται για να περιγραφούν τα υγροποιημένα αέρια που αποτελούνται κυρίως από υδρογονάνθρακες με τρία ή τέσσερα άτομα άνθρακα. Αυτοί οι υδρογονάνθρακες υπάρχουν σαν αέρια σε συνήθεις θερμοκρασίες και πιέσεις περιβάλλοντος, αλλά μπορούν να υγροποιούνται υπό μέσες πιέσεις. Εάν η πίεση στη συνέχεια μειωθεί οι υδρογονάνθρακες εκ νέου αεροποιούνται. Οι παραπάνω υδρογονάνθρακες στη υγρή φάση καταλαμβάνουν μόνο το 1/250 του χώρου (όγκου) που χρειάζονται εάν αποθηκευθούν στην αέρια φάση. Από εμπορική άποψη είναι λοιπόν πρακτικό να αποθηκεύονται και να διακινούνται οι υδρογονάνθρακες αυτοί σε υγρή φάση και όχι σε αέρια. Σε γενική χρήση δύο είδη υγραερίου είναι γνωστά. Το βουτάνιο και το εμπορικό προπάνιο καθώς και μίγματα αυτών. Τα χαρακτηριστικά των προϊόντων αυτών καθορίζονται στις σχετικές ελληνικές προδιαγραφές (ΦΕΚ 824/Β/ ). Το υγραέριο μπορεί να αποθηκεύεται σε υγρή φάση είτε σε θερμοκρασία του περιβάλλοντος υπό μέση πίεση ή υπό ψύξη σε χαμηλότερη πίεση. Εάν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι επαρκώς χαμηλή, το υγραέριο μπορεί να αποθηκευτεί στην ατμοσφαιρική πίεση. Σε θερμοκρασία 20 C το βουτάνιο του εμπορίου έχει τάση ατμών περίπου 2 bar και το προπάνιο του εμπορίου 7 bar. Το υγραέριο σε υγρή φάση είναι άχρωμο και το βάρος του περίπου το μισό του βάρους ίσου όγκου νερού. Οι ατμοί (αέρια φάση) του υγραερίου είναι πυκνότεροι του αέρα. Το βουτάνιο του εμπορίου έχει περίπου διπλάσιο βάρος από ίσο όγκο αέρα και το προπάνιο μιάμιση φορά. Γαυτό και η αέρια φάση ρέει στο έδαφος και στις αποχετεύσεις, συσσωρευόμενη στο χαμηλότερο σημείο της περιοχής. Σε συνθήκες άπνοιας κάθε συγκέντρωση υγραερίου απαιτεί κάποιο χρονικό διάστημα για το διασκορπισμό της. Το υγραέριο όταν είναι αναμειγμένο με τον αέρα, υπό ορισμένες συνθήκες, σχηματίζει εκρηκτικό μίγμα. Η αναλογία κατ'όγκο αέριας φάσης υγραερίου στο ατμοσφαιρικό αέρα

29 όπου σχηματίζεται εκρηκτικό μίγμα είναι 2% - 10%. Οταν το μίγμα υγραερίου - αέρα είναι εκτός της παραπάνω περιοχής είναι ή πολύ φτωχό ή πολύ πλούσιο για να αναφλεγεί υπό μορφή έκρηξης. Διαρροή μικρής σχετικά ποσότητας υγρού υγραερίου μπορεί να δημιουργήσει μεγάλο όγκο αέριας φάσης και συνεπώς μεγάλο όγκο εκρηκτικού μίγματος. Η αέρια φάση του υγραερίου δημιουργεί ελαφρά αναισθησία και μπορεί επίσης να προξενήσει ασφυξία λόγω έλλειψης οξυγόνου εάν υπάρχει σε αρκετά υψηλές συγκεντρώσεις. Στο υγραέριο προσδίδεται οσμή πριν διατεθεί στη κατανάλωση με τη προσθήκη οσμογόνου ουσίας όπως η αιθυλομερκαπτάνη ή το διμεθυλοσουλφίδιο, ώστε να καταστεί δυνατή η ανίχνευση του αερίου μέσω της όσφρησης, σε συγκεντρώσεις μικρότερες του 1/5 του κάτω ορίου εκρηκτικότητας (δηλ. περίπου 0.4% καθ'όγκο αέριο στον αέρα). Η διαφυγή του υγραερίου µπορεί να ανιχνευθεί και µε άλλο τρόπο πλην της οσµής. Οταν το υγρό αεροποιείται, η ψυκτική επίδραση στον περιβάλλοντα αέρα προκαλεί συµπύκνωση και ακόµα ψύξη υδρατµών στον αέρα. Αυτό µπορεί να γίνει φανερό ως δρόσος στο σηµείο διαφυγής και έτσι είναι ευκολότερο να διαπιστωθεί η διαρροή.

30 ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΠΡΟΠΑΝΙΟ Χημικός τύπος C3H8 C4H10 Μοριακό βάρος 44,094 58,120 Σημείο πήξης υγρού σε 760 mmhg : C -187,7-138,3 Σημείο βρασμού σε 760 mmhg : C -42,1-0,5 Ειδικό βάρος σε 15,5 C : Kgr/lt 0,507 0,582 Σχετική πυκνότητα αερίου σε S.C (αέρας 1,522 2,006 = 1) Κρίσιμη θερμοκρασία : C 96,8 152,0 Κρίσιμη πίεση - απόλυτη : bar 42,6 38,0 η-βουτανιο Λόγος όγκου αερίου προς όγκο υγρού σε S.C Λανθάνουσα θερμότητα στο σημείο βρασμού και 760 mmhg, Kcal/Kg (σύγκριση με KW) Kcal/lit Ανώτερη θερμογόνος δύναμη σε S.C. Kcal/Kg Kcal/m 3 Απαιτούμενος αέρας καύσης σε S.C. ιτι 3 αέρα /1 m 3 αερίου m 3 αέρα /1 m 3 αερίου Ειδική θερμότητα αερίου σε S.C. Cp (Kcal / Kgr C) Cv (Kcal / Kgr C) Σημείο ανάφλεξης - Flash point: ( C) Σημείο αυτοανάφλεξης - Ignition point: ( C) Ορια εκρηκτικότητας μίγματος αερίου - αέρα Κατώτερο Ανώτερο Αριθμός οκτανίων 272,7 237,0 101,7 51,5 92,3 53,1 12,048 22,766 11,851 29,875 23,82 15,71 30,97 15,49 0,388 0, ,37 9, ,397 0, ,86 8,41 91 Η Εταιρεία προµηθεύεται το υγραέριο από τις Βιοµηχανικές Εγκαταστάσεις Ασπροπύργου της ΕΛ.ΠΕ Α.Ε µε Βυτιοφόρα Οχήµατα. Η εκφόρτωση των οχημάτων γίνεται μέσω των αντλιών εκφόρτωσης (2) ισχύος 10 KW εκάστη και το προϊόν αποθηκεύεται υπό πίεση σε 6 Δεξαμενές με χωρητικότητα 180 m 3

31 και διαστάσεις 0 3,3 Χ 21,8 m εκάστη. Στην συνέχεια μέσω δικτύου σωληνώσεων και με την βοήθεια του αντλιοστασίου διακίνησης (υπάρχουν συνολικά 4 αντλίες, οι 2 απ'αυτές είναι ισχύος 13,5 KW και χρησιμοποιούνται για το μίγμα και οι άλλες 2 είναι ισχύος 6,8 KW και χρησιμοποιούνται για το προπάνιο) το προϊόν προωθείται προς το εμφιαλωτήριο. Οι σωληνώσεις είναι υπέργειες και το δίκτυο σωληνώσεων χρησιμεύει για την τροφοδοσία (υγρή φάση) από τις δεξαμενές προς το αντλιοστάσιο και από το αντλιοστάσιο προς το εμφιαλωτήριο. Συγχρόνως υπάρχει και δίκτυο σωληνώσεων επιστροφής (υγρής φάσης). Στην συνέχεια στην πλατφόρμα εμφιάλωσης πραγματοποιείται έλεγχος της κατάστασης των φιαλών (κτυπήματα-σκουριές-κακή κατάσταση υποποδίου και χειρολαβής) και ο ανθρώπινος παράγοντας ξεχωρίζει τις φιάλες που θεωρούνται ακατάλληλες για εμφιάλωση είτε γιατί απαιτείται η συντήρησή τους, είτε γιατί πρέπει να επανελεγχθούν. Αυτές οι φιάλες αποσύρονται από την γραμμή παραγωγής και μεταφέρονται σε εγκεκριμένα από το ΥΠΑΝ κέντρα ώστε να γίνουν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι και εργασίες αποκατάστασης. Αφού επιλεγούν οι κατάλληλες φιάλες προς επαναπλήρωση, με την βοήθεια επιδαπέδιας μεταφορικής ταινίας, οι φιάλες μεταφέρονται στο σημείο εμφιάλωσης, όπου υπάρχουν δύο αυτόματα περιστρεφόμενα συστήματα πληρώσεως φιαλών με οκτώ (8) αυτόματους ζυγούς εμφιάλωσης το κάθε ένα. Τα περιστροφικά συστήματα εμφιάλωσης δέχονται μέσω πνευματικών αυτοματισμών τις φιάλες προς εμφιάλωση. Αφού τοποθετηθεί η φιάλη αυτόματα στο περιστρεφόμενο σύστημα (στον ζυγό), τοποθετείται από εργάτη το πιστόλι εμφιάλωσης στην στρόφιγγα της φιάλης. Ακολούθως ο εργάτης ρυθμίζει επί του ζυγού το απόβαρο (π.χ. 12,3 ή 12,5 kgr κ.λ.π.) της φιάλης (που αναγράφεται επ'αυτής) καθώς και το καθαρό βάρος (10 kgr ή 15 kgr ή 25 kgr) που πρέπει να έχει η κάθε φιάλη. Τέλος δίδει εντολή στον ζυγό να αρχίσει την πλήρωση. Οταν συμπληρωθεί το επιθυμητό βάρος, ο ζυγός διακόπτει αυτόματα την παροχή του υγραερίου και ένας δεύτερος εργάτης (που βρίσκεται στην έξοδο) κλείνει την στρόφιγγα και αφαιρεί το πιστόλι εμφιάλωσης. Στην συνέχεια η φιάλη πωματίζεται και προχωρεί για έλεγχο βάρους με ζυγό ακριβείας και έλεγχο στεγανότητας με αυτόματο ηλεκτρονικό σύστημα ανιχνεύσεως υγραερίου. Εάν κατά τους δύο αυτούς τελικούς ελέγχους, η φιάλη κριθεί κατάλληλη τότε αυτή προωθείται στο σημείο φόρτωσης για να διατεθεί στην αγορά.

32 Η δυναμικότητα της μονάδος ανέρχεται σε εμφιάλωση φιαλών των 10 kgr ανά hr ή φιαλών των 10 kgr ανά day ή 2 Χ 10 6 φιαλών των 10 kgr ανά year Στην εγκατάσταση δεν υπάρχουν δευτερεύουσες ύλες ή υποπροϊόντα ούτε πραγματοποιούνται χημικές-φυσικές ή βιολογικές αντιδράσεις, μετατροπές ή μετασχηματισμοί. Στην εγκατάσταση δεν υπάρχουν υγρά απόβλητα (εκτός από τα όμβρια), καθώς και τα λύματα από τους χώρους υγιεινής που διοχετεύονται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης της ΒIΠΕ. Επίσης στην μονάδα δεν υπάρχουν ούτε στερεά, ούτε αέρια, ούτε τοξικά απόβλητα και ως εκ τούτου δεν προβλέπονται μέτρα ή διαδικασίες για την αντιμετώπισή τους. Οσον αφορά το θόρυβο που προκαλείται από την λειτουργία της εγκατάστασης είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα, αφού αυτός αποδίδεται μόνον στο θόρυβο που δημιουργεί η άφιξη ή η αναχώρηση των βυτιοφόρων φορτηγών οχημάτων τις ώρες λειτουργίας της μονάδας, που είναι περίπου 8 ημερησίως κατά μέσον όρον. Σε περίπτωση οποιουδήποτε σφάλματος (ανθρώπινου ή διαδικασίας) κατά την λειτουργία του περιστροφικού συστήματος, υπάρχουν κατάλληλα buttons σταματήματος της αντλίας εμφιάλωσης. Σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης, υπάρχει κατάλληλος διακόπτης για την διακοπή της ηλεκτρικής ενέργειας. Εχουν τοποθετηθεί όλες οι απαιτούμενες ανακουφιστικές βαλβίδες (Pressure relief valves) σε παράκαμψη (bypass) των δικλείδων απομόνωσης (block valves) των γραμμών. Ολες οι σωληνώσεις και τα εξαρτήματά τους είναι κατασκευασμένες από ειδικά λεπτόκοκκο χάλυβα (Killed Carbon Steel), κατάλληλο για υπομηδενικές θερμοκρασίες και φέρουν την κατάλληλη αντιδιαβρωτική βαφή. Οι Δεξαμενές και τα εξαρτήματά τους είναι κατασκευασμένες από ειδικούς λετττόκοκκους χάλυβες (Killed Carbon Steels), κατάλληλους για υπομηδενικές θερμοκρασίες, και φέρουν εξωτερικά την κατάλληλη αντιδιαβρωτική βαφή. Ιδιαίτερη μέριμνα έχει ληφθεί για την εξασφάλιση, σε κάθε περίπτωση ανάγκης, ευχερούς πρόσβασης οχημάτων, επαρκών οδών διαφυγής του προσωπικού καθώς και ικανοποιητικού συστήματος επικοινωνιών σε όλα τα σημεία των εγκαταστάσεων. Υπάρχει περίφραξη του γηπέδου της εγκατάστασης εκ μπετόν ύψους % m και συρματόπλεγμα (επ'αυτού) βιομηχανικού τύπου ύψους 2 m. Κατά τον σχεδιασμό και την κατασκευή των εγκαταστάσεων έχουν εφαρμοσθεί οι

33 πλέον σύγχρονοι Αμερικανικοί και Ευρωπαϊκοί κανονισμοί και προδιαγραφές καθώς και οι αντίστοιχες Ελληνικές διατάξεις, όπου υπάρχουν. Στην εγκατάσταση υπάρχει σήμανση των θέσεων πυροσβεστικού εξοπλισμού, των οδών διαφυγής, των εξόδων κινδύνου και των επικινδύνων υλικών / εξοπλισμού και χώρων. Ιδιαίτερη μέριμνα έχει ληφθεί για το Housekeeping της Εγκατάστασης. Υπάρχει πρόγραμμα συντήρησης των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων για την πρόληψη βραχυκυκλωμάτων. Στην εγκατάσταση υπάρχουν αυστηρότατες εντολές και κατάλληλη σήμανση απαγόρευσης του καπνίσματος και της οποιαδήποτε χρήσης πυροδοτικών συσκευών. Ολος ο εξοπλισμός πυροπροστασίας είναι εγκατεστημένος σε εύκολες και προσπελάσιμες θέσεις και είναι ευκόλως διακριτός από το κόκκινο χρώμα του. Δεν υπάρχει αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης. Δεν υπάρχει αυτόματο σύστημα ανίχνευσης εκρηκτικών μιγμάτων. Η ψύξη των Δεξαμενών γίνεται χειροκίνητα. Κάθε Δεξαμενή είναι εφοδιασμένη με βάνες απομόνωσης ώστε σε περίπτωση τυχαίας διαρροής να μπορεί να διακοπεί η παροχή υγραερίου. Καμμία αποστράγγιση η εκκένωση υγραερίου δεν οδηγείται κοντά σε δημόσιο αποχετευτικό σύστημα. Υπάρχει χειροκίνητο Σύστημα καταιονισμού υγρού τύπου. BLOCK VALVES υπάρχουν στις γραμμές τροφοδοσίας του εμφιαλωτηρίου με σκοπό την εξασφάλιση της διακοπτόμενης λειτουργίας κατά τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες. EXCESS FLOW SHUT OFF VALVES (υπερβολικής ροής) υπάρχουν σε όλα τα κύρια στόμια των Δεξαμενών με σκοπό την προστασία τους έναντι προσκρούσεων. PRESSURE RELIEF VALVES (ανακουφιστικές της πίεσης) υπάρχουν σε bypass των δικλείδων απομόνωσης των γραμμών, καθώς επίσης και στις δεξαμενές αποθήκευσης. Η δυναμικότητα πλήρους παροχής των ανακουφιστικλών βαλβίδων είναι επαρκής για την προστασία των Δεξαμενών υπό συνθήκες έκθεσης σε πυρκαγιά. Ο σχετικός υπολογισμός έχει γίνει σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ΚΥΑ Δ3/14858/93. Κάθε ανακουφιστική βαλβίδα φέρει μόνιμη σήμανση με το όνομα του κατασκευαστή, τον αριθμό και τύπο κατασκευής, την πίεση λειτουργίας (έναρξη εκτόνωσης) και την βεβαιωμένη δυναμικότητα σε παροχή αέρα στους 15,6 C και 1.01 bar απόλυτη πίεση. Σε περιπτώσεις συντήρησης ή ελέγχου των ανακουφιστικών βαλβίδων των Δεξαμενών, η προς συντήρηση ή έλεγχο βαλβίδα αντικαθίσταται άμεσα από υπάρχουσα εφεδρική έτσι ώστε να παρέχεται πάντα η μέγιστη δυνατή ασφάλεια των Εγκαταστάσεων. Για να καλυφθούν περιπτώσεις

34 υπερπιέσεως λόγω θερμικής διαστολής του περιεχομένου, από εγκλωβισμό παγιδευμένου υγραερίου (σε υγρή μορφή) μεταξύ βαλβίδων διακοπής, έχουν εγκατασταθεί ανακουφιστικές βαλβίδες που εκτονώνονται στην ατμόσφαιρα και σε ανοικτό χώρο ώστε να μην δημιουργούνται κίνδυνοι για την ασφάλεια του Προσωπικού και των Εγκαταστάσεων. CHECK VALVES (αντεπίστροφες) υπάρχουν στις γραμμές τροφοδοσίας του δικτύου σωληνώσεων. Σε κάθε εξυδάτωση των Δεξαμενών υπάρχουν τοποθετημένες εν σειρά δύο βαλβίδες σε απόσταση (μεταξύ τους) τουλάχιστον 50 cm εκ των οποίων η μία είναι σφαιρική (ταχείας διακοπής) και η δεύτερη στραγγαλιστική. Φέρουν και οι δύο βαλβίδες μηχανισμό χειρισμού που να μην μπορεί να μεταφερθεί η μετατοπισθεί από την θέση "κλειστό" παρά μόνον μετά από τον κατάλληλο χειρισμό. Ο υπολογισμός, τα υλικά και η κατασκευή των αντλιών είναι κατάλληλα για το είδος του υγραερίου που εκκινείται είναι υπολογισμένες την μέγιστη πίεση κατάθλιψης που υφίστανται κατά την λειτουργία. Οι αντλίες θετικής εκτόπισης έχουν παρακαμπτήριο κλάδο (διάταξη BY-PASS) που εκτονώνεται στην αναρρόφηση της αντλίας. Οι αντλίες επιθεωρούνται συνεχώς και σε καθημερινή βάση από τον Εργοδηγό και τον Μηχανολόγο Μηχανικό της εγκατάστασης. Η μέγιστη ποσότητα υγραερίου που εισάγεται στις Δεξαμενές είναι τέτοια, ώστε οι Δεξαμενές να μην πληρωθούν πέραν του 97% με υγρό υγραέριο μετά την διαστολή του περιεχομένου με την αύξηση της θερμοκρασίας μέχρι την μέγιστη θερμοκρασία των 50 C στην οποία επιτρέπεται να φτάσει το περιεχόμενο κατά την λειτουργία. Πρακτικότερα θεωρείται ως μέγιστος όγκος πλήρωσης το 82% του ολικού όγκου της Δεξαμενής για περιεχόμενο προπάνιο και το 85% για περιεχόμενο μίγμα ή βουτάνιο, σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ3/14858/ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕ! ΟΥΣΙΕΣ Τα αποθηκευμένα στην εγκατάσταση υγραέρια ανήκουν στην κατηγορία «ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ» (ορισμός σημείωσης 2 στοιχείου β) της Στήλης 1 του Μέρους 2 του Παραρτήματος I της ΚΥΑ5697/2000, χαρακτηριζόμενες με την φράση κινδύνου R3.

35 Τα κύρια - επικίνδυνα χαρακτηριστικά των υγραερίων έχουν ήδη δοθεί στην κατατεθημένη Μελέτη Ασφάλειας, καθώς επίσης και τα ΦΥΛΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (MATERIAL SAFETY DATA SHEETS) των υγραερίων 6.- ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ - ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ Στο οικόπεδο της εγκατάστασης της LEON GAS, η κύρια πηγή κινδύνου είναι αυτές καθεαυτές οι κυλινδρικές δεξαμενές αποθήκευσης LPG λόγω της μεγάλης συγκέντρωσης ευφλέκτου ουσίας (180 m 3 * 0,85 = 153 m 3 προπανίου - δυσμενέστερη περίπτωση). Επίσης ως δευτέρας σημασίας πηγή κινδύνου μπορούν να θεωρηθούν τα υπό φόρτωση Βυτιοφόρα Οχήματα (μεγίστη ποσότης 48 m 3 LPG). Πάντως οι αναλύσεις που θα ακολουθήσουν ασχολούνται με το δυσμενέστερο σενάριο που είναι βεβαίως αυτό της πλήρωσης (μέχρι 85% βάσει Νομοθεσίας) των κυλινδρικών δεξαμενών με υγροποιημένο προπάνιο. Η πλέον κρίσιμη φάση λειτουργίας είναι αυτή της πλήρωσης των Δεξαμενών, κατά την οποία είτε λόγω απροσεξίας του ανθρώπινου παράγοντα, είτε λόγω αστοχίας των ηλεκτρονικών συστημάτων ελέγχου, μπορεί να προκύψει (ως ακραίο ενδεχόμενο) η υπερπλήρωσή τους. Είναι σαφές ότι όλες οι δεξαμενές στις οποίες αποθηκεύεται υγραέριο διαθέτουν βάνες απομόνωσης. Σοβαρές μπορούν να θεωρηθούν οι διαρροές που συμβαίνουν από τα τοιχώματα των Δεξαμενών ή γενικότερα από τα στόμια τους πριν από τις βάνες απομόνωσης. Είναι προφανές ότι μικρότερης εμβέλειας από την άποψη του κινδύνου είναι οι διαρροές που συμβαίνουν σε τμήματα του εξοπλισμού μετά τις βάνες απομόνωσης αφού πάντα υπάρχει η δυνατότητα απομόνωσης των τμημάτων του εξοπλισμού που διαρρέει με αποτέλεσμα να μειώνονται σημαντικά οι διαθέσιμες για διαρροές ποσότητες. Σύμφωνα με τις τεχνικές οδηγίες και υποδείξεις των BASIC PRACTICES της EXXON, μεγαλύτερη πιθανότητα εμφανίζουν οι διαρροές από μικρού μεγέθους ανοίγματα, ενώ πολύ μικρότερη πιθανότητα εμφανίζουν διαρροές από καταστροφικά ανοίγματα μεγάλων

ΚΟΙΝ.: Θέµα:Αποστολή υποµνηµάτων µε πληροφοριακά στοιχεία για την αντιµετώπιση κινδύνων από ατυχήµατα µεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις SEVEZO.

ΚΟΙΝ.: Θέµα:Αποστολή υποµνηµάτων µε πληροφοριακά στοιχεία για την αντιµετώπιση κινδύνων από ατυχήµατα µεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις SEVEZO. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Α. Μ. Θ. ΑΥΤ. /ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Κοµοτηνή 01.08.2014 Αρ. Πρωτ.: 1157 Ταχ. /νση: Πληροφορίες: Τ η λ έ φ ω ν ο : Τηλεµοιότυπο: e - m a i l : Φιλίππου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ SEVESO ΙΙ Η ΝΕΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ SEVESO ΙΙ και ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥ

Ο ΗΓΙΑ SEVESO ΙΙ Η ΝΕΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ SEVESO ΙΙ και ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΓΕΩΡΓΟΧΗΜΙΚΩΝ Ο ΗΓΙΑ SEVESO ΙΙ Η ΝΕΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ SEVESO ΙΙ και ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥ Ë. ÃÏÕÔÁ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 24 ÍÏÅÌÂÑÉÏÕ 2000 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, Τομέας ΙΙ Εργαστήριο Σχεδιασμού και Ανάλυσης Διεργασιών Δ/ντης: Ζιώμας Ιωάννης, Καθηγητής

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, Τομέας ΙΙ Εργαστήριο Σχεδιασμού και Ανάλυσης Διεργασιών Δ/ντης: Ζιώμας Ιωάννης, Καθηγητής ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 4 ο Δεξαμενή αμμωνίας (ΝΗ 3 ) περιβάλλεται από ανάχωμα ακτίνας 30m και ύψους 5m. Κατά τη διάρκεια της νύχτας προκαλείται ρήγμα στη δεξαμενή με αποτέλεσμα τη διαρροή της αποθηκευμένης αμμωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση Κοινού με βάση την Κ.Δ.Π 347/201. Seveso III

Ενημέρωση Κοινού με βάση την Κ.Δ.Π 347/201. Seveso III με βάση την Κ.Δ.Π 347/201 Seveso III Συνεργατική Εταιρεία Σύνεργκαζ Λτδ Μάρτιος 1 2016 1. Εισαγωγή Το παρόν ενημερωτικό φυλλάδιο περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που πρέπει να γνωστοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαταστάσεις υγραερίου

Εγκαταστάσεις υγραερίου Εγκαταστάσεις υγραερίου Στέφανος Αχιλλείδης Λειτουργός Επιθεώρησης Εργασίας Ιδιότητες και χαρακτηριστικά υγραερίου Σε συνθήκες περιβάλλοντος το υγραέριο (προπάνιο C 3 H 6, ή βουτάνιο C 4 H 8, ή μίγμα των

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Νομοθετικό πλαίσιο: Υ.Α. Δ3/Α/5286/26-05-1997 «Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας άνω των 50 mbar και μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

Υδρογόνο. Γενικά περί ασφάλειας. Name Άρης Ιωάννου. Linde Gas. Prepared by A. Ioannou

Υδρογόνο. Γενικά περί ασφάλειας. Name Άρης Ιωάννου. Linde Gas. Prepared by A. Ioannou Υδρογόνο Γενικά περί ασφάλειας Name Άρης Ιωάννου Prepared by A. Ioannou Ιδιότητες: άχρωμο άγευστο άοσμο μη τοξικό μη διαβρωτικό εξαιρετικά εύφλεκτο όρια αναφλεξιμότητας: 4-75 % κ.ο. στον αέρα (20 o C)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦ. Δ3/14858 ΤΗΣ 8.6./1.7.1993 (ΦΕΚ 477 Β )

ΑΠΟΦ. Δ3/14858 ΤΗΣ 8.6./1.7.1993 (ΦΕΚ 477 Β ) Σελίδα 1 από 101 ΑΠΟΦ. Δ3/148 ΤΗΣ 8.6./1.7.19 (ΦΕΚ 477 Β ) Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών διαμόρφωσης, σχεδίασης κατασκευής ασφαλούς λειτουργίας και πυροπροστασίας εγκαταστάσεων αποθήκευσης, εμφιάλωσης,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝ

Ο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Σπουδαστής: Μαρίνος Ανδρέου Επιβλέπων Καθηγητής:Ματζινος Παναγιωτης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2013 Το υγραέριο LPG

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ SEVESO - ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2003-2013 ΑΘΗΝΑ 30/11/2015

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ SEVESO - ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2003-2013 ΑΘΗΝΑ 30/11/2015 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ SEVESO - ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2003-2013 ΑΘΗΝΑ 30/11/2015 Δειγματοληπτικές επιθεωρήσεις -έλεγχοι, σε εγκαταστάσεις: Αποθήκευσης /διακίνησης πετρελαιοειδών (υγρά καύσιµα) Αποθήκευσης/διακίνησης

Διαβάστε περισσότερα

INERGEN 200 & 300 Bar. Σελίδα

INERGEN 200 & 300 Bar. Σελίδα ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΜΕ INERGEN 200 & 300 Bar ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1.0 Γενικά 1 2.0 Περιγραφή Υλικού 1 3.0 ιάθεση 2 4.0 Εγκατάσταση 2 5.0 Λειτουργία Συστήµατος 2 6.0 Τεχνικές προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Πρακτικής για Πρατήρια και άλλους Χώρους Διανομής Υγραερίου Κίνησης. Γιατί & ποιος είναι ο κίνδυνος?

Κώδικας Πρακτικής για Πρατήρια και άλλους Χώρους Διανομής Υγραερίου Κίνησης. Γιατί & ποιος είναι ο κίνδυνος? Κώδικας Πρακτικής για Πρατήρια και άλλους Χώρους Διανομής Υγραερίου Κίνησης Γιατί & ποιος είναι ο κίνδυνος? Δρ Αθανάσιος Βαζούρας Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας www.mlsi.gov.cy/dli 1 Παρουσίαση Δρ Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: INTRACOM-ΝΟΜΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: INTRACOM-ΝΟΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: INTRACOM-ΝΟΜΟΣ ΥΑ Δ3///1993 / Β-477 +Τεχνικές προδιαγραφές εγκαταστάσεων κλπ υγραερίου Μέγεθος Γραμμάτων Αριθ. Δ3/14858/8.6.1993.Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 3/14858/93 Καθορισµός τεχνικών προδιαγραφών διαµόρφωσης, σχεδίασης, κατασκευής, ασφαλούς λειτουργίας και πυροπροστασίας εγκαταστάσεων αποθήκευσης, εµφιάλωσης, διακίνησης και διανοµής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ Νο. 13.12 ΑΡΘΟ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΥΔΡ 6653.1

ΑΡΘΡΟ Νο. 13.12 ΑΡΘΟ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΥΔΡ 6653.1 ΑΡΘΡΟ Νο. 13.12 ΑΡΘΟ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΥΔΡ 6653.1 ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΔΙΠΛΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Σώμα βαλβίδας τύπου Υ (σειρά AS-A/Y-05) ή γωνιακού τύπου (σειρά ΑS-A/T-05 για διατομές μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 3/14858/93 Καθορισµός τεχνικών προδιαγραφών διαµόρφωσης, σχεδίασης, κατασκευής, ασφαλούς λειτουργίας και πυροπροστασίας εγκαταστάσεων αποθήκευσης, εµφιάλωσης, διακίνησης και διανοµής

Διαβάστε περισσότερα

Fire Suppression Systems Συστήματα Πυρόσβεσης CO2

Fire Suppression Systems Συστήματα Πυρόσβεσης CO2 CO 2 - FW Fire Suppression Systems Συστήματα Πυρόσβεσης CO2 ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ #DOC 2014/CO2/FWR/Rev. 3.2 Καπανέως 73 104 44 Αθήνα - Tηλ. 210.5157400 - Fax. 210.5157401 - E-mail: info@ ΓΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η παρούσα τεχνική περιγραφή, συντάχθηκε από: για την εγκατάσταση συστήματος ανίχνευσης δημιουργίας εκρηκτικών μιγμάτων στην επιχείρηση:. Ο σχεδιασμός και η λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Fire Suppression Systems Συστήματα Πυρόσβεσης CO2 με Ηλεκτροβαλβίδα (Solenoid)

Fire Suppression Systems Συστήματα Πυρόσβεσης CO2 με Ηλεκτροβαλβίδα (Solenoid) CO 2 - FW Fire Suppression Systems Συστήματα Πυρόσβεσης CO2 με Ηλεκτροβαλβίδα (Solenoid) ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ #DOC 2013/CO2/FWR/Rev. 1.0 ΓΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Το διοξείδιο του άνθρακα είναι ένα άοσμο, άχρωμο,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ. Καθ. Αχιλλέας Χριστοφορίδης ρ. Χηµικός Μηχανικός Τµήµα Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου ΤΕΙ Καβάλας

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ. Καθ. Αχιλλέας Χριστοφορίδης ρ. Χηµικός Μηχανικός Τµήµα Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου ΤΕΙ Καβάλας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Καθ. Αχιλλέας Χριστοφορίδης ρ. Χηµικός Μηχανικός Τµήµα Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου ΤΕΙ Καβάλας Βιοµηχανικά (γενικότερα τεχνολογικά) ατυχήµατα µεγάλης

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση διαρροής φυσικού αερίου

Ανάλυση διαρροής φυσικού αερίου Ασφάλεια Φυσικού Αερίου Το παρόν κείμενο βασίζεται σε εισήγηση του Απόστολου Ευθυμιάδη, Δρ. Μηχ., Διπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος Μηχ, στην Ημερίδα για το Φυσικό Αέριο : ΣΜΗΒΕ, Θεσσαλονίκη, 5 Δεκεμβρίου 2003. Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΤΜΩΝ Τρόπος λειτουργίας.

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΤΜΩΝ Τρόπος λειτουργίας. Βασικές Αρχές ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΤΜΩΝ Τρόπος λειτουργίας. Η ανάκτηση των ατμών γίνεται με την βοήθεια ενός συστήματος σωληνώσεων από την δεξαμενή και τις εξαερώσεις μέχρι το βυτίο και έχει ως σκοπό να μεταφέρει

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ELENI LOGI 2016.09.16 12:11:18 Hellenic Public Administration Issuing CA CN=ELENI LOGI C=GR O=Hellenic Public Administration Certification Services E=logi@2dype.gr Public key: RSA/2048 bits ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΘΕΜΑΤΑ 1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ - ΣΙ ΕΡΩΤΗΡΙΑ 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΙΕΣΗ >25 mbar 3. ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΚΕΦ. 13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Ευρεία γκάμα από μία πηγή. Μοναδικός ανθεκτικός σχεδιασμός. Γρήγορη και αξιόπιστη απόδοση. Τύπος μοντέλων Σελίδα Πρέσες δοκιμής κυκλωμάτων 2 9.2 Ψύκτες σωλήνων 2 9.3 Αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΦΩΤΗΣ Μηχανολόγος Μηχανικός, ΜΒΑ Επιθεωρητής Ασφάλειας & Υγείας Εργασίας

ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΦΩΤΗΣ Μηχανολόγος Μηχανικός, ΜΒΑ Επιθεωρητής Ασφάλειας & Υγείας Εργασίας ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΦΩΤΗΣ Μηχανολόγος Μηχανικός, ΜΒΑ Επιθεωρητής Ασφάλειας & Υγείας Εργασίας Καύση είναι η χημική ένωση του οξυγόνου με μεγάλη ποικιλία στοιχείων και ενώσεων, η οποία συνοδεύεται με έκλυση θερμότητας.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΗΜ JANTEX INTELLIGENT CORPORATION

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΗΜ JANTEX INTELLIGENT CORPORATION ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΗΜ 701 2014 JANTEX INTELLIGENT CORPORATION Κουμπί ελέγχου LED Πράσινο τροφοδοσίας LED Λειτουργιών CT 04090004 20/9/2005 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Διαστάσεις 115*72*41mm

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Εγκατάστασης Κλιματισμού

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Εγκατάστασης Κλιματισμού ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11 Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Εγκατάστασης Κλιματισμού 1 ΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Γραφείο-κτίριο υπηρεσιών Εκπαιδευτικό κτίριο: Πρωτοβάθμιας-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Επικινδυνότητα συστήµατος µεταφοράς φυσικού αερίου: Αποστάσεις ασφαλείας από σωληναγωγούς σε περίπτωση διάρρηξης

Επικινδυνότητα συστήµατος µεταφοράς φυσικού αερίου: Αποστάσεις ασφαλείας από σωληναγωγούς σε περίπτωση διάρρηξης 1 Επικινδυνότητα συστήµατος µεταφοράς φυσικού αερίου: Αποστάσεις ασφαλείας από σωληναγωγούς σε περίπτωση διάρρηξης Φ. Ρήγας, ΧΜ Αναπλ. Καθηγητής ΕΜΠ Σ. Σκλαβούνος, ΧΜ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Περιεχόμενα Σελίδα Εισαγωγή 1 Τεχνικές προδιαγραφές θερμαντήρα νερού 2 Κύρια στοιχεία του θερμαντήρα νερού 3 Εξαρτήματα συστήματος 4 Τοποθέτηση συσκευής και οδηγίες εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΩΝ

ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΝΤΑΚΗΣ 1 ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ Του Παναγιώτη Φαντάκη. ΓΕΝΙΚΑ Οι καυστήρες αερίων καυσίμων διακρίνονται σε ατμοσφαιρικούς καυστήρες, σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1 Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Dr ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ε.Σ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Σε κάθε εργαστήριο, πρέπει να λαμβάνονται προφυλάξεις ώστε οι άνθρωποι που ερευνούν για να εντοπίσουν

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Σχεδιασμός Μονάδα άντλησης ακαθάρτων υδάτων (υπέργεια εγκατάσταση) Εφαρμογές Μονάδα άντλησης λυμάτων για την αυτόματη αποστράγγιση ντους, νιπτήρων,

Διαβάστε περισσότερα

Υδρόθειο. Γενικά περί ασφάλειας. Name Άρης Ιωάννου. Linde Gas. Prepared by A. Ioannou

Υδρόθειο. Γενικά περί ασφάλειας. Name Άρης Ιωάννου. Linde Gas. Prepared by A. Ioannou Υδρόθειο Γενικά περί ασφάλειας Name Άρης Ιωάννου Prepared by A. Ioannou Ιδιότητες: άχρωμο άγευστο έχει χαρακτηριστική οσμή (σαν χαλασμένα αυγά) τοξικό διαβρωτικό εξαιρετικά εύφλεκτο βαρύτερο του αέρα (σχετική

Διαβάστε περισσότερα

Συµπεριφορά εσωτερικών δικτύων αερίων καυσίµων έναντι σεισµού Μέτρα προστασίας

Συµπεριφορά εσωτερικών δικτύων αερίων καυσίµων έναντι σεισµού Μέτρα προστασίας Συµπεριφορά εσωτερικών δικτύων αερίων καυσίµων έναντι σεισµού Μέτρα προστασίας Γενικές προδιαγραφές εσωτερικού δικτύου σωληνώσεων Oι εσωτερικές σωληνώσεις, στις οποίες συµπεριλαµβάνονται τα στοιχεία σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Βαλβίδες καταστροφής ενέργειας διάτρητων πλακών

Βαλβίδες καταστροφής ενέργειας διάτρητων πλακών Βαλβίδες καταστροφής ενέργειας διάτρητων πλακών Στα περισσότερα υδραυλικά συστήματα είναι απαραίτητη η χρήση ρυθμιστικών βαλβίδων που σκοπό έχουν τον έλεγχο της παροχής ή της πίεσης υπό την επίδραση μικρών

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain LP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain LP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain LP 40 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Χρήσεις 3 1.2 Στοιχεία για το προϊόν 3 1.2.1 Κωδικοποίηση τύπου 3 1.2.2 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 4 1.2.3 Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΦΙΑΛΩΝ ΜΕ ΑΕΡΙΑ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ. Τα βασικά εξαρτήματα σε μια τυπική διάταξη χρήσης αερίου είναι τα εξής:

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΦΙΑΛΩΝ ΜΕ ΑΕΡΙΑ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ. Τα βασικά εξαρτήματα σε μια τυπική διάταξη χρήσης αερίου είναι τα εξής: ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΦΙΑΛΩΝ ΜΕ ΑΕΡΙΑ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ Μέσα στο χώρο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών υπάρχει μεγάλος αριθμός φιαλών με αέρια υπό πίεση, από τους πυροσβεστήρες που είναι κατανεμημένοι σε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 1. Παράγοντες κινδύνου Το φυσικό αέριο είναι το πιο διαδεδοµένο διεθνώς αστικό καύσιµο. Το Φυσικό Αέριο είναι πάνω από 98,5% CH 4. Είναι άχρωµο, άγευστο, άοσµο (η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο είναι δύο μίγματα υδρογονανθράκων που χρησιμοποιούνται σε διάφορους τομείς από τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΕΚΡΗΞΕΙΣ

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΕΚΡΗΞΕΙΣ ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Βοηθός Φαρμακείου Ημ/νια: 28/1/2014 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Εισηγητής : Εμμανουήλ Νικόλαος Μάθημα: Ασφάλεια και Υγιεινή Ενότητα: Κεφάλαιο 8, 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΕΚΡΗΞΕΙΣ Έκρηξη είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣYΜΠYΚΝΩΣΗΣ ΣΕΙΡΑ VICTRIX. Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης θέρμανσης & οικιακού νερού

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣYΜΠYΚΝΩΣΗΣ ΣΕΙΡΑ VICTRIX. Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης θέρμανσης & οικιακού νερού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣYΜΠYΚΝΩΣΗΣ ΣΕΙΡΑ VICTRIX Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης θέρμανσης & οικιακού νερού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ Σειρά VICTRIX Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης, κλειστού θαλάμου καύσης

Διαβάστε περισσότερα

Κίνδυνοι έκρηξης. Ορισµοί

Κίνδυνοι έκρηξης. Ορισµοί Κίνδυνοι έκρηξης Ορισµοί «Καύση»: σύνολο φυσικών και χηµικών διεργασιών πουαλληλεπιδρούν. λ Η σηµαντικότερη από αυτές, η οποία και χαρακτηρίζει την καύση, είναι η ταχεία και αυτοσυντηρούµενη χηµική αντίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΦΩΤΗΣ Μηχανολόγος Μηχανικός, ΜΒΑ Επιθεωρητής Ασφάλειας & Υγείας Εργασίας ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Ενότητα 2.3 Κεφάλαιο 2 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε: Να αναφέρετε την αρχή λειτουργίας των πνευματικών αυτοματισμών. Να περιγράφετε τα δομικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Πλεονεκτήματα 1. Εύκολη & οικονομική χρήση 2. Διαθεσιμότητα ατμοσφαιρικού αέρα 3. Δεν εκρήγνυνται 4. Δεν μολύνουν 5. Ικανότητα ανάπτυξης μεγάλων δυνάμεων 6. Διαθεσιμότητα & χαμηλό

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός Βασιλικού

Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός Βασιλικού Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός Βασιλικού Νομοθετικές υποχρεώσεις με βάση την Κ.Δ.Π. 347/2015 σχετικά με πληροφορίες που αφορούν κυρίως στις επικίνδυνες ουσίες και στη φύση των κινδύνων, που είναι δυνατόν να

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Ακ. Έτους 2014 15 (επιλύθηκαν συζητήθηκαν κατά τη διδασκαλία) Όπου χρειάζεται ο Αριθμός Avogadro λαμβάνεται 0.6023 1024

Ασκήσεις Ακ. Έτους 2014 15 (επιλύθηκαν συζητήθηκαν κατά τη διδασκαλία) Όπου χρειάζεται ο Αριθμός Avogadro λαμβάνεται 0.6023 1024 Ασκήσεις Ακ. Έτους 014 15 (επιλύθηκαν συζητήθηκαν κατά τη διδασκαλία) Όπου χρειάζεται ο Αριθμός Avoadro λαμβάνεται 0.603 10 4 και τα ατομικά βάρη θεωρείται ότι ταυτίζονται με τον μαζικό αριθμό σε 1. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη ή επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Apostol [Πληκτρολογήστε την επωνυμία της εταιρείας] [Ημερομηνία] Αξιότιμε Πελάτη, Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ ΑΒΕΤΕ ως προμηθευτή σας για την αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X XX Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Ακ. Έτους (επιλύθηκαν συζητήθηκαν κατά τη διδασκαλία) Όπου χρειάζεται ο Αριθμός Avogadro λαμβάνεται

Ασκήσεις Ακ. Έτους (επιλύθηκαν συζητήθηκαν κατά τη διδασκαλία) Όπου χρειάζεται ο Αριθμός Avogadro λαμβάνεται Ασκήσεις Ακ. Έτους 2014 15 (επιλύθηκαν συζητήθηκαν κατά τη διδασκαλία) Όπου χρειάζεται ο Αριθμός Avogadro λαμβάνεται 0.6023 10 24 και τα ατομικά βάρη θεωρείται ότι ταυτίζονται με τον μαζικό αριθμό σε g

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός Δεκέλειας

Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός Δεκέλειας Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός Δεκέλειας Νομοθετικές υποχρεώσεις με βάση την Κ.Δ.Π. 347/2015 σχετικά με πληροφορίες που αφορούν κυρίως στις επικίνδυνες ουσίες και στη φύση των κινδύνων, που είναι δυνατόν να

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΝΑΘΥΜΙΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΝΑΘΥΜΙΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΝΑΘΥΜΙΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΑ Αυτό το κεφάλαιο έχει σκοπό να δώσει πληροφορίες για το σχεδιασμό, την κατασκευή, την τροποποίηση και τη συντήρηση συστημάτων για τη συλλογή αναθυμιάσεων κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

3 RD HELLENIC FORUM FOR SCIENCE TECHNOLOGY AND INNOVATION

3 RD HELLENIC FORUM FOR SCIENCE TECHNOLOGY AND INNOVATION ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ & ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ &ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3 RD HELLENIC FORUM FOR SCIENCE TECHNOLOGY AND INNOVATION Ιωάννης Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΜEΡOMHΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΜEΡOMHΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ.: 25510-76423 FAX: 25510-76420

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΓΕΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Αξιωματικός Π.Σ. Ανθυποπυραγός

ΜΑΡΓΕΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Αξιωματικός Π.Σ. Ανθυποπυραγός ΜΑΡΓΕΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Αξιωματικός Π.Σ. Ανθυποπυραγός Με τον όρο ενεργητική πυροπροστασία εννοούμε το σύνολο των μέσων και μέτρων που πρέπει να εγκαθίστανται σ ένα κτίριο με σκοπό την προστασία έναντι πιθανής

Διαβάστε περισσότερα

Fire Protection Systems Πλήρως Αυτόνομα Συστήματα Πυρόσβεσης με τη χρήση Πνευματικού Σωλήνα Ανίχνευσης

Fire Protection Systems Πλήρως Αυτόνομα Συστήματα Πυρόσβεσης με τη χρήση Πνευματικού Σωλήνα Ανίχνευσης FiWaRec Fire Protection Systems Πλήρως Αυτόνομα Συστήματα Πυρόσβεσης με τη χρήση Πνευματικού Σωλήνα Ανίχνευσης ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ #DOC 2013/ELECTRIC/FWR/Rev. 1.0 Καπανέως 73 104 44 Αθήνα - Tηλ. 210.5157400

Διαβάστε περισσότερα

Χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου - αερίου

Χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου - αερίου Χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου - αερίου 870 010 1102 Οδηγίες εγκατάστασης λειτουργίας και συντήρησης BENTOIL χαλύβδινοι λέβητες Thermovent Hellas A.E. - 2 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ O πιεστικός χαλύβδινος λέβητας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες µετατροπής σε άλλο είδος αερίου.

Οδηγίες µετατροπής σε άλλο είδος αερίου. Οδηγίες µετατροπής σε άλλο είδος αερίου. 8 719 002 404 0 1 Ακροφύσιο 2 αχτυλίδι στεγανοποίησης 3 αχτυλίδι στεγανοποίησης 6 720 608 586 (2007.02) RA SadrΎaj SadrΎaj 1 Οδηγίες για την ασφάλειά σας και σύµβολα

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F H[m] 5 Wilo-DrainLift XS-F 4 0 0 4 5 6 7 8 Q[m³/h] Σχεδιασμός Μικρή μονάδα άντλησης λυμάτων (επιτοίχια εγκατάσταση) Εφαρμογές Έτοιμη για σύνδεση μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Αντιµετώπιση ατυχηµάτων όπου εµπλέκονται επικίνδυνα εµπορεύµατα.

Αντιµετώπιση ατυχηµάτων όπου εµπλέκονται επικίνδυνα εµπορεύµατα. ΠΣΣΑΜΕΕ ΑΜΣ 24371 / 14-02-03, Α. Α. 7520/02 Μ. Πρ. Αθηνών ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 3ης Σεπτεµβρίου 53, 104 33 ΑΘΗΝΑ Τηλ. 210 8210175, Τηλεοµ. 210 8231483,

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες ελικοειδών συμπιεστών Grasso SSP1. Βιβλίο συντήρησης (Αρχική γλώσσα, Γερμανικά) P_252515_4

Μονάδες ελικοειδών συμπιεστών Grasso SSP1. Βιβλίο συντήρησης (Αρχική γλώσσα, Γερμανικά) P_252515_4 Βιβλίο συντήρησης (Αρχική γλώσσα, Γερμανικά) P_252515_4 Πνευματικά δικαιώματα Με την επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος. Δεν επιτρέπεται η ανατύπωση ή η διάδοση κανενός τμήματος με κανέναν τρόπο (εκτύπωση,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΘΕΩΡHΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Υδραυλικών, Θερμικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Επιβλέπων: ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΒΕΡΝΑΔΟΣ, Καθηγητής ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΑΙ ΚΡΟΥΝΟΙ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΤΣΑΜΑΓΚΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΑΙ ΚΡΟΥΝΟΙ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΤΣΑΜΑΓΚΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΑΙ ΚΡΟΥΝΟΙ 1 Διακόπτουν,ανοίγουν ή ρυθμίζουν την παροχή ενός σωλήνα q Τοποθετούνται σε όλα τα δίκτυα, κλάδους, σε θερμαντικά σώματα.. q 2 3 ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ Επιτρέπουν την κίνηση ενός

Διαβάστε περισσότερα

6 ο Εργαστήριο Τεχνολογία αερισμού

6 ο Εργαστήριο Τεχνολογία αερισμού 6 ο Εργαστήριο Τεχνολογία αερισμού 1 Στόχος του εργαστηρίου Στόχος του εργαστηρίου είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές: - μεθόδους ελέγχου υγρασίας εντός του κτηνοτροφικού κτηρίου - τεχνικές αερισμού - εξοπλισμό

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός 1272/2008 CLP

Κανονισμός 1272/2008 CLP Κανονισμός 1272/2008 CLP SEVEZO III «Τμήμα P» - Φυσικοί Κίνδυνοι (όρια SEVEZO III, κριτήρια, παραδείγματα) Ελένη Φούφα Δ/νση Ενεργειακών, Βιομηχανικών & Χημικών Προϊόντων ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 Τεχνολογία λεβήτων συμπύκνωσης

1 Τεχνολογία λεβήτων συμπύκνωσης 1 Τεχνολογία λεβήτων συμπύκνωσης Λειτουργία συμβατικών λεβήτων Είσοδος καυσίμου = 100 % Θερμοκρασία καυσαερίων μεταξύ 140 έως 180 Celsius Λανθάνουσα θερμότητα = 10.2% Λανθάνουσα θερμότητα 10.2 % Προς την

Διαβάστε περισσότερα

ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Ενότητα 11

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Ενότητα 11 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Ενότητα 11: Διαστασιολόγηση σωλήνων νερού σε εγκαταστάσεις κλιματισμού Παπακώστας Κωνσταντίνος Μηχανολόγων Μηχανικών Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Ο πίνακας ελέγχου αποτελείται από οθόνη, τρία σημεία ενδείξεων και τέσσερα πλήκτρα.

Ο πίνακας ελέγχου αποτελείται από οθόνη, τρία σημεία ενδείξεων και τέσσερα πλήκτρα. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ MSK Το σύστημα ελέγχου της ροής του πρωτογενούς αέρα καύσης (MSK), έχει ως στόχο τη διατήρηση σταθερής απόδοσης του τζακιού καθ όλη τη διαδικασία καύσης του ξύλου. Το MSK ελέγχει

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΑΖΑΣ ΑΓΩΓΗ () Νυμφοδώρα Παπασιώπη Φαινόμενα Μεταφοράς ΙΙ. Μεταφορά Θερμότητας και Μάζας

Διαβάστε περισσότερα

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Ανάμικτη περισυλλογή Ένα δίκτυο για βρόχινα νερά και λύματα απλό και φθηνό διάμετροι μεγάλοι καθώς νερό βροχής μπορεί για μικρό διάστημα να είναι σε μεγάλες ποσότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ Διδάσκων: Παπασιώπη Νυμφοδώρα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. Ενότητα 3 η : Αγωγή Σύνθετα τοιχώματα Άθροιση αντιστάσεων Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

καυσίμων Έλεγχοι Πυροσβεστικής Υπηρεσίας

καυσίμων Έλεγχοι Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νομοθεσία πυρασφαλείας στα πρατήρια υγρών καυσίμων Έλεγχοι Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Εισηγητής: Διονύσιος Κουτσούκος Υπεύθυνος Τμήματος Επιστημονικής Έρευνας & Μεθοδολογίας Δ/νσης Προληπτικής Πυροπροστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΑΣ Για κάθε εφαρμογή ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΤΜΟΥ: ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΑΤΜΟΣ ΜΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Στις σύγχρονες βιομηχανικές εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μαντεμένιες Εστίες Αερίου Foker mod. Europa

Μαντεμένιες Εστίες Αερίου Foker mod. Europa Μαντεμένιες Εστίες Αερίου Foker mod. Europa ΠΡΟΕΙΔΙΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΑΕΡΙΟΥ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ (ανακεφαλαίωση με επιπλέον πληροφορίες)

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ (ανακεφαλαίωση με επιπλέον πληροφορίες) Παναγιώτης Φαντάκης 1 ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ (ανακεφαλαίωση με επιπλέον πληροφορίες) Όπως είδαμε και στο περί απωλειών κεφάλαιο, η ισχύς των σωμάτων που τοποθετούνται σε ένα χώρο υπολογίζεται ώστε να μπορούν να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠIΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2006

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠIΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2006 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠIΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2006 Τον ξέρουμε σαν ένα χτύπημα ή τίναγμα στον άνθρωπο το οποίο όμως, σπάνιες φορές, μπορεί να καταστεί θανατηφόρο.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92. Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92)

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92. Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92 Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

R150N ΜΙΑ ΛΥΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΤΗΣ GIACOMINI ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕ BY-PASS ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ

R150N ΜΙΑ ΛΥΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΤΗΣ GIACOMINI ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕ BY-PASS ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ R150N ΜΙΑ ΛΥΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΤΗΣ GIACOMINI ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕ BY-PASS ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ R150N ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. R150N: ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΛΥΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚA

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΑΝΕΦΟ ΙΑΣΜΟ

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΑΝΕΦΟ ΙΑΣΜΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΑΝΕΦΟ ΙΑΣΜΟ ήλωση αποποίησης - Disclaimer Ο Σύνδεσμος Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών πληροφορεί ότι το υλικό αυτό είναι καθαρά πληροφοριακό και ότι δεν φέρει ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητες βιομάζας. BVG μέχρι 30 kw σελίδα 2. Λέβητες απόσταξης ξύλου. Εξαρτήματα BVG σελίδα 2. BVG-Lambda μέχρι 40 kw σελίδα 4

Λέβητες βιομάζας. BVG μέχρι 30 kw σελίδα 2. Λέβητες απόσταξης ξύλου. Εξαρτήματα BVG σελίδα 2. BVG-Lambda μέχρι 40 kw σελίδα 4 Λέβητες βιομάζας Λέβητες απόσταξης ξύλου BVG μέχρι 30 kw σελίδα 2 Εξαρτήματα BVG σελίδα 2 BVG-Lambda μέχρι 40 kw σελίδα 4 Εξαρτήματα BVG-Lambda σελίδα 5 Εγκαταστάσεις θέρμανσης με pellets BPH σελίδα 6

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Υ Ρ Ο Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ

Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Υ Ρ Ο Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ AΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Υ Ρ Ο Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Που συντάχθηκε, σύμφωνα με την αριθ. 6 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ 150 τ. Β / 13-3-1996)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΜΗ ΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Σ ΚΑ ΑΑ Λ ΑΤΠ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΙΧΟΙ ΠΛΗΡΩΣΗΣ - ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ Α1 Τοίχοι πλήρωσης εξωτερικοί χαµηλή Χ Χ Χ µεσαία Μ Μ Μ Ν Α1.1 Θέσεις ρωγµών χαµηλή Μ Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 2 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κυριακή, 16 Απριλίου 2006 Ώρα: 10:30 13.00 Προτεινόµενες Λύσεις ΜΕΡΟΣ Α 1. α) Η πυκνότητα του υλικού υπολογίζεται από τη m m m σχέση d

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΝΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΝΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα μεταβλητής πολλαπλής εισαγωγής. Τα συστήματα μεταβλητής πολλαπλής εισαγωγής παρουσιάζουν τα

Συστήματα μεταβλητής πολλαπλής εισαγωγής. Τα συστήματα μεταβλητής πολλαπλής εισαγωγής παρουσιάζουν τα Συστήματα μεταβλητής πολλαπλής εισαγωγής Τα συστήματα μεταβλητής πολλαπλής εισαγωγής παρουσιάζουν τα τελευταία χρόνια ραγδαία αύξηση στους κινητήρες παραγωγής. Χρησιμοποιούνται ως μέσα βελτίωσης της ροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ DSPA 11-1 EΩΣ DSPA 11-6

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ DSPA 11-1 EΩΣ DSPA 11-6 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ DSPA 11-1 EΩΣ DSPA 11-6 Η γεννήτριες DSPA 11-1 έως DSPA 11-6 προορίζονται για τον εντοπισµό και την κατάσβεση πυρκαγιάς τύπου Α και Β, και υπό ηλεκτρική τάση. Βρίσκει µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Μονάδων Παραγωγής Βιοαερίου Ελληνογερµανικό Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Φεβρουάριος 2011

Ασφάλιση Μονάδων Παραγωγής Βιοαερίου Ελληνογερµανικό Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Φεβρουάριος 2011 Ασφάλιση Μονάδων Παραγωγής Βιοαερίου Ελληνογερµανικό Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Φεβρουάριος 2011 1 Περιεχόµενα 1 Το πρόβληµα 2 Η αναγνώριση 3 4 Ο στόχος Η λύση 5 Η ασφάλιση 2 Το πρόβληµα Εκποµπές

Διαβάστε περισσότερα

Το μανόμετρο (1) που βρίσκεται στην πάνω πλευρά του δοχείου δείχνει πίεση Ρ1 = 1,2 10 5 N / m 2 (ή Ρα).

Το μανόμετρο (1) που βρίσκεται στην πάνω πλευρά του δοχείου δείχνει πίεση Ρ1 = 1,2 10 5 N / m 2 (ή Ρα). 1. Το κυβικό δοχείο του σχήματος ακμής h = 2 m είναι γεμάτο με υγρό πυκνότητας ρ = 1,1 10³ kg / m³. Το έμβολο που κλείνει το δοχείο έχει διατομή Α = 100 cm². Το μανόμετρο (1) που βρίσκεται στην πάνω πλευρά

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική της ΕΛΠΕ για ΥΑΠ

Πολιτική της ΕΛΠΕ για ΥΑΠ Αυτή η αναφορά είναι αποκλειστικά για χρήση της Ελληνικά Πετρέλαια. Ηµερίδα Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας µε θέµα:«ατυχήµατα µεγάλης έκτασης (οδηγία SEVESO)», Αθήνα, 9.5.2007 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Χρυσάνθη Νακοπούλου

Δρ. Χρυσάνθη Νακοπούλου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Γ.Χ.Κ. Δρ. Χρυσάνθη Νακοπούλου 11 η Ετήσια Σύσκεψη Επιθεωρητών REACH, CLP 2015 Εθνική Συνάντηση Εργασίας του Ευρωπαϊκού Προγράμματος PROTEAS Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Κίνδυνοι από το ηλεκτρικό ρεύμα

Κίνδυνοι από το ηλεκτρικό ρεύμα Κίνδυνοι από το ηλεκτρικό ρεύμα Για τον άνθρωπο: Ρεύμα μέσα από το ανθρώπινο σώμα (ηλεκτροπληξία) Εγκαύματα Για τις συσκευές: Πυρκαγιά από υπερφόρτιση (Υψηλά Υψηλά ρεύματα σε συνδυασμό με τον χρόνο ~Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ CE ΣΕ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (Μέρος Β )

ΤΟ CE ΣΕ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (Μέρος Β ) ΠΥΞΙΔΑ Ν Ο 38 ΤΟ CE ΣΕ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (Μέρος Β ) Οι ηλεκτρικές ιδιότητες των υποδημάτων για επαγγελματική χρήση Τα υποδήματα για επαγγελματική χρήση διακρίνονται ως προς τις ηλεκτρικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Θετ.- τεχ. κατεύθυνσης

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Θετ.- τεχ. κατεύθυνσης 1 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Θετ.- τεχ. κατεύθυνσης ΘΕΜΑ 1 ο : Σε κάθε μια από τις παρακάτω προτάσεις να βρείτε τη μια σωστή απάντηση: 1. Μια ποσότητα ιδανικού αέριου εκτονώνεται ισόθερμα μέχρι τετραπλασιασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑ & ΣΙΑ OΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΝΙΚΗΤΑΡΑ 126 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ τ.κ. 222 00 ΑΦΜ: 099160358.Ο.Υ. : ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Τηλ.:27910 23330 FAX : 27910 21026 Κινητό : 6972 698741-6932

Διαβάστε περισσότερα

7 747 002 162 08/2002 GR

7 747 002 162 08/2002 GR 7 747 002 162 08/2002 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας αερίου Logano G234 Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Πρόλογος. Το σωστό καύσιμο Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΠΑΧΑΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΠΑΧΑΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΠΑΧΑΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Γενική περιγραφή - HARDWARE 2 1.1 Εισαγωγή 2 1.2 Δοχεία αποθήκευσης μπαχαρικών 2 1.3 Κινούμενη ζυγαριά 2 1.4 Εγκέφαλος συστήματος 2 1.5

Διαβάστε περισσότερα