Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 ιι Φ τ» ιι ι ιιι Ιθιιι ιιτιιι π ι Ι Ιιι ΜΙμι ιιυι Ιυ ψ º μι ι ι Ιψ η ιι ι θßι ß Ι Ι Ι ιμι Φ ιιι ι ßΙßιιΙιι Þιι β ι ι ι ιψ ωψ Ζο Ι ΙΙ ηυ ι ιιιιυι ι η η θ ιß χιι Þλι ι ι ßρ Ιß ßΙι τßρ ηι ßΙΙΙ ι ΙßßΙ θ ß Ι º Ι ΙΙ ι π μ ι ιιηι ι ι ιυ Ιυ Ι τμηι ια Μ τη η ιτιý μ ι ι ιι ι ι υτ ρ ι ιιß ιη ιιι τ Εßχαβιατ ιß ιιπιτμι ιι ισηò Γ ηινω αντ ι η ΔκýΦυνòιιχ θιγ ιιιιιι ιιπ ιιιιυιιιιιιιιμυ θ Α Ε ΝÝπ Ι αμι ßΙι π ι Τ Κ Γ ßýΙ χ μυ ι Ι ι Ι τψ ß ΙΙΙψ ß º º ΙΙΙ ιι αχ Ι ιιι ßßßΙßΙΙΙπ ι ß ι ßιß ß θ ι ι òξ η ψßιια μβα ιι º Ε º Κý Α η ß ιßη Ι ß ΙΙß ι ι ι ι

13 Κ¹º ι ßß ßßι ι ηιπ ψ Ιß Ι Ι ιι ΓΑ ΤΑ ι β ΙΗ Ι º ΚΑβ ψ Γ μ ι ΤΚ ι Þει Ι Ιß Υυ ιþυ μι ß ι ιι ι ιωυυυτ υ ψ υ υ ψ υ ººι ºß μ º ιη ιγß Α Ιº Μμ ¹ ιιιιιιι ßι ταχιαχ υ ΙΙ ι μ β θßι Ι Α Þ ΙΑ ß μßι ι ΙΙ ΙΙ ι ΙΙι ι Ι β Ραχ ι ΙΙß Ιτº ι Ι ι ηβ α η ηý ξ ß ρα ι τ ψýι Κιιυ ßεΙò ιßò ι ι ιι ι ι ιι ιιι ιι ιý μυ υ Ι ι ßηΙιΧγ μυιι ψ ΙΙßι ßΙΙπßΙ ß Ι ι ιψ ιι υ ιß ι ι ι ι μ ι ιτεφιλαμβανομýνη ιιιυι ι ι Φ μυυηι ß ιη ι ß ßßψ ι ΙΙιυ ιιßι Ιψβ Ι¹ψ ß º ι º ßη ψικγ Η ι º Ιß Ιι Ι ΚΑΤΑ ΤΑχ Η ß ιþμιυι ιυ Γι ι υι º Ι ßΙ Ι Ι π ºß ικþγ βιι ιιßιι η ιιι ßι ß ßιß υ ιι Ιι ιι ι ß ιψιμ ºιη ι υ ι ßι ψ ß ι ÞιιΙ ºº ιß η ßΙιΙΙ μι ιιιßιι ι τιμ ι Χ ßΙ Ι Ι ßΙΙ ΙΙΙΙ ιιßιß Ιιºß τγºψ ßιτ μ ι ß Ιιιιιι ι ι η ΡΙεΑÝγη º ιιι ιιι ι ιιߺ ßι ιßß θ ΙΙ ι ι μ

14 ι π ßτη ε ζ τýιι ξρý ρ μ ß ß ßΚΤßß ÞßΞΞß τß º ß Πτ ι ιμ βλýψþ þψ ι Γ λη ιφιß ζ ι ηιι Þ τ ºιιμ ι¹ ιºζ º¾υχÞμ ºº ß ι ηι Ι ι ι Ι ι μ ι π λß ιι ιßι ι ιι ι ιιι ι ßß ΙιΗ ºι ιι ψ ιυ ºμ μ º ι ßιι Ιßι Ι ΙΙ ß β ι ß υ ψ μαοι τιμ ι ι ι ι ιß ι η υ ι βßι ι γμþγ Þ τ ιτ ι ßαιþ ι υºιß ιχ ιιμψιυι ψ μ ιγ ι ι ß ι υ γ ιߺ ß ß ι ιπψ ι º Ιι ι ιι Þ ι ι ι βþγ ߺι ιιι ιψιιιι ι ι ßμΙυι ι ι ιυ ι μ Ιι ι ι Ι ι Μι ßΙιß ψ ι Þ ι ι ιι ι ι Ιιι η η ιιιψψψ ΗÞ ßºψζ ¾ ι ι Ι

15 ι Ν ι ιι ιτþριεò εντηλýò ι μι ιιψ ιι ι ιιιº ωγ ΙÞημξ ýη τò η ι ι μ ι ι ιιι ß ι ι τþν ψι ι η ι ι μ Γι ζ ι χμ ιμι ψ γß ιψ ιχι ι υι Ι υ ι φ º ºι ιþιτιι ºψθßο ηεριβ Μι» ι ι ι μ ι εηι ρ μ ι Ιι ι ζιχ ι Ιº γ Κ Απτωιι μ ßΗη ι ι τ υ γ ι ι ψ Ψ β Η εττßμιηυη ι η χ ι ηι ηι μηι χ η ηιψ ι ι Χημιι ιßιιι ßη ß ß ßγ

16 ι τβß ßδß ßΧ ßß χß ¹ ΣτΑΣ Ü ψº θ ß ι Αρ ΕγγρÜφου Ι ΒÜρη Ιουνßου Ι ΠΡοΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜοΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΔΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΙ ΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΙ ΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Υπ üψη Στ ΚιβρÜκη ΔιοικητÞριο ΚΑΒΑΛΑ ΘÝμα ΑποστολÞ ντυπου ΚαταγραφÞò Στοιχεßων ΕγκαταστÜσεων για την ΕγκατÜσταση τηò Α Ε Ε Π στη ΝÝα ΚαρβÜλη Νομοý ΚαβÜλαò Σχετ Το με αριθμ πρωτ Ι Ι Ι Ýγγραφο σαò Συν ντυπο Ι αταγραφηò Στοιχεßων Ε γκαταστüσεων Σε συνýχεια τηò επιστολþò σαò με αριθμ πρωτ Ι ΙºΙ Ι σαò υποβüλλουμε συνημμýνο το συμπληρωριýνο Ýντυπο καταγραφþò στοιχεßων εγκαταστüσεων για την εγκατüσταση τηò Α Ε Ε Π στη ΝÝα ΚαρβÜλη Νομοý ΚαβÜλαò Εßμαστε στην διüθεσþ σαò για οποιαδþποτε διευκρßνιση Με εκτßμηση Σßμοò ΕυθυμιÜδηò ΠροßστÜμενοò Διεýθυνσηò Εφοδιασμοý ΕγκαταστÜσεων

17 τι οα ΝυΙ ν Ηνοεουλ ι Ξ ΞΞΞ ò εξ Ξ Ý ΞΙ ξ Ý δ Ξ ΗΒΞ Ξ Ξ δ αθ τδ δξσξ Ξ ιχο ιγν ι Φ Λ ι ΘΗνθου ΝλοΧ α Νυ ΗιουοΝιο ΙΗνοθουλ ι Ν ο Ξ Ξα ο Ζ ι ι ν ιχο ινν ι λ Ζ οι ο ο ον ιγ ι ΙωΖ ετ υτ γ» ΝΗΙ Λ ννσφλι λοιßο υ ν Η σνγ Ηα ν ΗΧ γ λοιονοι Ζ Ζ üξ Ξ Ýτ Ξ Ξ μο αε Ζο ΕΞΞΕ Ξ Ξ Ξ Ι Ξ Ε Ε Ξ Ý Ε ßÝξ Ξ ΞΞ ΞξΞΞΞΞ ΞΞε Ε Ý Ξ Ξ Ξ Ξ ΞÝ ιξ Ý ΞΞΞΞ ε ΞΞ Ξ Ξ ÝΕΞß Ξ Ρ ΞΕ β Ξ ß Ξ ε ΞΞΗΕ Ξ Ξ ΞΞξΞ ΞΞ ΖδΝΦΗ οξνφ ΞΞ Ξ Ξ Η ΝΦ ΞΞΞΞ ΞΞΞ ΞΞ ο Ξ γßξ Ξ λα Ξ Ε Ζ ν Ξ Ξδ Ý Ψ Ξ ßχο νν νι τον νυ ο λ ΗΝ Ιγ ΙΝ εζ Ζò ε Χ ΗΝ ν ΞΙΝλ ι ò ò Ξ δ ßΞ Ξ οιß Ε ο Ξ Σ Εκ α Σ Ξ ΞΞΞΞΞΞ Ξξ ßΕ ι ΞΞ

18 Ιι Η υξθιυ ßιΙ λου ι ΙΙΝνιΛ Η Ν υξθι υξ ι Ν Η Λ ι Η ο Ινι Φ ν Νυ Ξν ι ι χ ιοι Θι ν ινηιλο ΛιΗ ο Ξ Ξü ξξý οζ α Ξ ο Ξ δξý Ξ ý Ξ ßß Ξ Ýý Θ Ε νι ΦΙγ Νυ ν ι ι Η Η υχν ιν ΗιΛ οιον ο ιχο ινν Ινι Φ ν ι ν ι ι Ν ιλη υχν ν Ξ ºΞ Ε Υτ ΘΖ ΞΕ Λ Αο ΞΕ Ξα ΞΞ κ ßΞ ττ Σ λ Ζ Ξκ ΞΞ ο Σ Ξ γ ΕΡ τξξ δ Ξ

19 ΕΛΛΗΝιΚΑ ΛΙ ΠΑΣΜΑΤΑ ιιι ß ιφ ι ΕΝ τητα υßβαßψ τμημα π ΛιΤιΚΗΣ ΠΡ ΣτΑΣιΑΣß Προò ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ ΜΑΚΕΔΟΝ ΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΥΤοΤΕΛΗΣ Δ ΝΣΗ ΠοΛ Τι ΚΗΣ Π ΡοΣΤΑΣιΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Π ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Π ΕΡΙΦΕΡΕ ΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚαβÜλα ΑΤ εκ Νο Υπ üýη κ Στ ΚιβρÜκη ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Κýριοι σαò γνωρßζουμε üτι η μελýτη ασφαλεßαò τηò ΑΒΕΕ πρþην ΒΦΛ ισχýει ωò Ýχει Με εκτßμηση ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ΑΒΕΕ Α ΜΠογΡΜΠογΛιΑΣ ΑΝ Δ ΝΤΗΣ ΕΡΓοΣΤΑΣιοΥ Ολ η Α ΤΕΡΖΗΣ Δ ΝΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ º ΕλληνικÜ ΛιπÜσματα κα ΧημτκÜ Ει Ε ΑΒΕΕ δρα χαι Διεýθυνοη Αλληλογραφßαò ΠεντÝληò Ζησιμοποýλου Τ Κ π ΦÜληρο τηλ Ο ΟΟ Φ αßι θ θ ρ ευ ΑΡ Μ Α Ε Ο Ο ΝΤ Β ΞργοαÜση ΚαβÜλαò Ν ΚαρβÜλη Τ Κ ΚαβÜλα Τηλ Ο ΟΟ ο ο θ

20 Ε Προò Εη Α οιιπ Ξ ΕΞοΡΥΞΗ κλι ε ετααλευση ΤμÞμα ΠολιτικÞò Προστασßαò ΠεριφερειακÞò Ενüτηταò ΚαβÜλαò ΔιοικητÞριο ΚαβÜλα Τ Κ º Ι ΠΕρßΦΕΡΕιΑκΠ ΕΝ ι τμημα Π ΛιΤιΚΗΣ ΠΡ Στ Η πρωτ τ ß ß òι φι Υπüψη κ Κ ΧουβαρδÜ ΤΥΜ Β º Β Β ΤΥΜ ΒΤßβτ ΤμÞμα Τεχνικþν Υπηρεσιþν ΘÝμα Σχεδιασμüò και δρüσειò ΠολιτικÞò Προστασßαò για την αντιμετþπιση κινδýνων απü ατυχþματα μεγüληò Ýκτασηò σε εγκαταστüσειò Σχετ γγραφα σαò με αρ πρωτ και Ι ΠαραθÝτουμε ακολοýθωò το υπüμνημα που μαò ζητþσατε Εßμαστε στη διüθεσþ σαò για οποιαδþποτε διευκρßνιση Με τιμþ ΓιΑ ΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑ Α Ε ΔιευθυντÞò Εργοστασßου Β ΤσÝτογλου Π ροßστüμενοò Τεχνι κþν Υπη ρεσιþν Συν Υπüμνημα πληροφοριακþν στοιχεßων σχετικþν με τη ΜελÝτη Ασφαλεßαò τηò ΚΑΒΑΛΑ οι Α Ε ΕΓΚ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Τ Θ ΝΕΑ ΚΑΡΒΑΛΗ ΤΗΛ ΦΑΞ

21 οιι ΞΗ ΚΑΙ ΕΚΙýΕΤΑΑΛΕΥΣΗ Ιι Ξ γδροτονανθρακ Ν Υπüμνημα πληροφοριακþν στοιχεßων σχετικþν με τη ΜελÝτη Ασφαλεßαò τηò ΚΑΒΑΛΑ Α Ε º ονοματεπþνυμο του ασκοýντοò την εκμετüλλευση και διεýθυνση τηò μονüδαò ΚΑΒΑΛΑ ι Α Ε Στοιχεßα ταυτüτηταò ιδιüτητα του προσþπου που παρýχει τιò πληροφορßεò ΠροßστÜμενοò Τεχνικþν Υπηρεσιþν τηò ΚΑΒΑΛΑ Α Ε Επιβεβαßωση üτι η μονüδα υπüκειται στιò κανονιστικýò Þ και στιò διοικητικýò διατüξειò εφαρμογþò τηò οδηγßαò και üτι Ýχει υποβληθεß στην αρμüδια αρχþ η κοινοποßηση του Üρθρου παρüγραφοò Þ η μελýτη ασφαλεßαò που αναφýρει το Üρθρο παρüγραφοò Η μονüδα υπüκειται στιò διατüξειò εþαρμογþò τηò οδηγßαò εßναι Üνω ορßου και Ýχει υποβüλλει ΜελÝτη Ασφαλεßαò και Κοινοποßηση Επικßνδυνων ουσιþν σýμφωνα με την ΚΥΑ και την ανανεωμýνη ΚΥΑ º ο º οο Επεξηγηματικü σημεßωμα σε απλþ γλþσσα σχετικü με τιò δραστηριüτητεòτηò μονüδαò Το αργü πετρýλαιο που παρüγεται στιò θαλüσσιεò εγκαταστüσειò μεταþýρεται μýσω υποθαλüσσιου αγωγοý Β στιò χερσαßεò εγκαταστüσειò üπου οδηγεßται σòον αþαλατωτþ Και στη συνýχεια σεη μονüδα σταθεροποßησηò üπου διαχωρßζεται απü το περιεχüμενο υδρüθειο και τουò ελαφροýò υδρογονüνθρακεò οδηγεßται στιò τρειò δεξαμενýò αποθþκευσηò αργοý πετρελαßου ΜετÜ τη σταθεροποßηση και ψýξη Το üξινο αýριο που παρüγεται στιò θαλüσσιεò εγκαταστüσειò μεταφýρεται μýσω υποθαλüσσιου αγωγοý στιò χερσαßεò εγκαταστüσειò üπου οδηγεßται σε Ýνα συλλýκτη υγρþν και στη συνýχεια διοχετεýεται στη μονüδα επεξεργασßαò üξινου αερßου üπου καθαρßζεται απü το υδρüθειο Και το διοξεßδιο του Üνθρακα Το αýριο που περιýχει το υδρüθειο και το διοξεßδιο του Üνθρακα στýλνεται στη μονüδα παραγωγþò θεßου üπου το υδρüθειο μετατρýπεται σε θειüφι Το φυσικü αýριο απαλλαγμýνο απü το υδρüθειο και το διοξεßδιο του Üνθρακα δηλαδþ γλυκü οδηγεßται στουò αþυγραιτòýò και σεη συνýχεια σòη μονüδα μερικþò υγροποßησþò του για την παραγωγþ υγροý Þυσικοý αερßου Το υγροποιημýνο Þυσικü αýριο αναμιγνýεται με το πετρýλαιο και οδηγεßται σγιò δεξαμενýò αποθþκευσηò αργοý πετρελαßου ΥπÜρχουν τρειò δεξαμενýò πλωτþò οροφþò αποθþκευσηò σταθεροποιημýνου αργοý πετρελαßου Οι δýο Ýχουν χωρητικüτητα βαρýλια η κüθε μßα και η τρßτη ο οο βαρýλια ΥπÜρχει μια σφαιρικþ δεξαμενþ για την αποθþκευση του υγροποιημýνου Þυσικοý αερßου υπü πßεση χωρητικüτηταò ΕπειδÞ üλο το παραγüμενο αναμιγνýεται με ΕΓΚ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Τ Θ ΝΕΑ ΚΑΡΒΑΛΗ ΤΗΛ ο ΦΑΞ ο

22 Σελßδα ΥπομνÞματοò πληροφοριακþν στοιχεßων για τη ΜελÝτη Ασφαλεßαò τηò ΚΑΒΑΛΑ Α Ε Απü την ΚΑΒΑΛΑ Α Ε προò το ΤμÞμα ΠολιτικÞò Προστασßαò τηò Π Ε ΚαβÜλαò το αργü πετρýλαιο η σþαßρα του περιýχει συνþθωò ελüχιστη ποσüτητα Η φüρτωση του πετρελαßου απü τιò δεξαμενýò γßνεται με αντλßεò μýσω υποθαλüσσιου αγωγοý διαμýτρου που μεταþýρει το πετρýλαιο σγο αγκυροβüλιο που βρßσκεται σε απüσταση χιλιομýτρων νüτια των χερσαßων εγκαταστüσεων Το βüθοò τηò θüλασσαò στο σημεßο εκεßνο εßναι περßπου μýτρα και μποροýν να προσεγγßσουν πλοßα των Ýωò ο τüνων Η κοινþ ονομασßα Þ σε περßπτωση επικßνδυνων ουσιþν που καλýπτονται απü το μýροò του παραρτþματοò Ι η γενικþ ονομασßα Þ η γενικþ κατηγορßα κινδýνου των ουσιþν και παρασκευασμüτων που ευρßσκονται στη μονüδα και οι οποßεò θα μποροýσαν να προξενþσουν μεγüλο ατýχημα με Ýνδειξη των κýριων επικßνδυνων χαρακτηριστικþν τουò Οι επικßνδυνεò ουσßεò που θα μποροýσαν να προκαλýσουν μεγüλο ατýχημα εßναι οι εξþò αια Επικßνδυνη ουσßα ΧημικÞ ονομασßα Αριθμüò Αργü πετρýλαιο Σýνθετο μßγμα υδρογονανθρüκων και ιχνοστοιχεßων ΥγροποιημÝνο φυσικü αýριο Σýνθετο μιγμα υδρογονανθρüκων Υδρüθειο ο Τα κυριüτερα επικßνδυνα χαρακτηριστικü τουò και οι επισημüνσειò εßναι Αρνü πετρýλαιο Χαρακτηρισμüò Τ Ν Πολý εýφλεκτο Τοξικü Επικßνδυνο για το περιβüλλον Καρκινογüνο κατηγορßαò ΥνροποιημÝνο Φυσικü αýριο Χαρακτηρισμüò ΕξαιρετικÜ εýþλεκτο ΕΓΚ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Τ Θ ΝΕΑ ΚΑΡΒΑΛΗ ΤΗΛ ΦΑΞ

23 Σελßδα ΥπομνÞματοò πληροφοριακþν στοιχεßων για τη ΜελÝτη Ασφαλεßαò τηò ΚΑΒΑΛΑ Α Ε Απü την ΚΑΒΑΛΑ Α Ε προò το ΤμÞμα ΠολιτικÞò Προστασßαò τηò Π Ε ΚαβÜλαò Υδρüθε ιο Χαρακτηρισμüò Τ Ν ΕξαιρετικÜ εýþλεκτο Πολý τοξικü Επικßνδυνο για το ΠεριβÜλλον ΓενικÝò πληροφορßεò σχετικü με τη Þýση των κινδýνων μεγüλου ατυχþματοò συμπεριλαμβανομýνων και των ενδεχüμενων επιπτþσεων επß του πληθυσμοý και του περιβüμοντοò Οι κßνδυνοι που εκτßθεται ο πληθυσμüò και το περιβüλλον σε περßπτωση μεγüλου ατυχþματοò εßναι η Ýκθεση σε θερμικþ ακτινοβολßα η Ýκθεση σε υπερπßεση και η Ýκθεση σε τοξικü αýρια Οι επιπτþσειò κατηγοριοποιοýνται στιò παρακüτω ζþνεò επιρροþò και αναλýονται ωò ακολοýθωò Ζþνεò Δüση θερμικþò ακτινοβολßαò τ υ Υπερπßεση Τοξικüτητα Ι Ιι ι ιιι Ι Ι º ο ι ιν ιν Ζþνεò Επιπτþσειò απü θερμικþ ακτινοβολßα Ι Ιι ι ιι Πρüκληση εγκαυμüτων γ βαθμοý με συνýπεια το θüνατο σε ποσοστü Üνω του των εκτιθýμενων Πρüκληση εγκαυμüτων γ βαθμοý με συνýπεια το θüνατο σε ποσοστü των εκτιθýμενων ιιι Ιιι Πρüκληση εγκαυμüτων α βαθμοý σε σημαντικü τμþμα του πληθυσμοý ιν ιν Δüση θερμικþò ακτινοβολßαò ισοδýναμη με την ηλιακþ ακòινοβολßα ΕΓΚ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Τ Θ ΝΕΑ ΚΑΡΒΑΛΗ ΤΗΛ ΦΑΞ

24 Σελßδα ΥπομνÞματοò πληροφοριακþν στοιχεßων για τη ΜελÝτη Ασφαλεßαò τηò ΚΑΒΑΛΑ Α Ε Απü την ΚΑΒΑΛΑ Α Ε προò το ΤμÞμα ΠολιτικÞò Προστασßαò τηò Π Ε ΚαβÜλαò ι Ιι Ζþνεò ι Επιπτþσειò απü υπερπßεση Μη επισκευüσιμεò ζημιýò στο φýροντα οργανισμü και τουò τοßχουò κτιρßων ΖημιÝò στο φýροιιτα οργανισμü και σε εξωτερικοýò Þ εσωτερικοýò τοßχουò κτιρßων ιιι ιιι ΕλαφρÝò ρωγμýò σε τοßχουò και ζημιýò σε πüρτεò καιπαρüθυρα ιν ιν ¼ριο για σπüσιμο παραθýρων ß ßß ιιι Ζþνεò ι Ερμηνεßα Τοξικüτηταò Ορßζεται ωò η συγκýντρωση τοξικþò ουσßαò στον αýρα στην οποßα εßναι πιθανü να πεθüνει το του ανθρþπινου πληθυσμοý με εισπνοþ τηò ουσßαò αυτþò για καθορισμýνο χρüνο Ýκθεσηò Ορßζεται ωò η συγκýντρωση τοξικþò ουσßαò στον αýρα στην οποßα εßναι πιθανü να πεθüνει το Ο ο του ανθρþπινου πληθυσμοý με εισπνοþ τηò ουσßαò αυτþò για καθορισμýνο χρüνο Ýκθεσηò Ορßζεται ωò η μýγιστη συγκýντρωση τοξικþò ουσßαò στον αýρα στην οποßα μπορεß να εκτεθεßýναò υγιþò εργαζüμενοò για και να διαφýγει χωρßò να υποστεß μη ανατüξιμεò βλüβεò στην υγεßα του Þ τραυματισμοýò που να εμποδßζουν τη διαφυγþ του κυρßωò ερεθισμοýò των ματιþν Þ των πνευμüνων Επαρκεßò πληροφορßεò για τουò τρüπουò προειδοποßησηò και ενημýρωσηò του σχετικοý πληθυσμοý σε περßπτωση μεγüλου ατυχþματοò Σýμφωνα με τα ρθρα και τηò ΚΥΑ ΟΟ σε περßπτωση μεγüλου ατυχþματοò η εταιρßα α ενημερþνει Üμεσα την ΠεριÞερειακÞ Ενüτητα ΚαβÜλαò και την Υπηρεσßα ΠολιτικÞò Προστασßαò το γπεκα ωò αδειοδοτοýσα αρχþ την ΠυροσβεστικÞ Υπηρεσßα την ΑστυνομικÞ Δ νση ΚαβÜλαò το Κεντρικü Λιμεναρχεßο ΚαβÜλαò και την γειτονικþ εγκατüσταση Ε Λ Φ Ε Α Ε β παρýχει Üμεσα üλεò τιò απαραßτητεò πληροφορßεò προκειμýνου η Υπηρεσßα ΠολιτικÞò Προστασßαò τηò ΠεριφερειακÞò Ενüτηταò ΚαβÜλαò να ενημερþσει τον πληθυσμü των περιοχþν ηου πλþττονται και να λüβει τα απαραßτητα μýτρα προστασßαò του περιβüλλοντοò Επαρκεßò πληροφορßεò για τιò ενδεδειγμýνεò ενýργειεò του πληθυσμοý και για την ενδεδειγμýνη συμπεριþορü σε περßπτωση μεγüλου ατυχþματοò ΕκκÝνωση των περιοχþν σýμφωνα με το εξωτερικü «ΣχÝδιο Αντιμετþπισηò Τεχνολογικοý ΑτυχÞματοò ΜεγÜληò κτασηò» üπου υπüρχει περßπτωση βüσει τηò ΜελÝτηò Ασφαλεßαò να υπüρχουν επιπτþσειò ΕΓΚ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Τ Θ ΝΕΑ ΚΑΡΒΑΛΗ ΤΗΛ ΦΑΞ

25 Σελßδα ΥπομνÞματοò πληροφοριακþν στοιχεßων για τη ΜελÝτη Ασφαλεßαò τηò ΚΑΒΑΛΑ Α Ε Απü την ΚΑΒΑΛΑ Α Ε προò το ΤμÞμα ΠολιτικÞò Προστασßαò τηò Π Ε καρα ιαò Επιβεβαßωση üτι ο ασκþν την εκμετüλλευση υποχρεοýται να προβεß στιò αναγκαßεò επιτüπιεò ρυθμßσειò και ιδιαßτερα να συνεργαστεß με τιò υπηρεσßεò Ýκτακτηò ανüγκηò για την α τειμετþπιση των μεγüλων ατυχημüτων þστε να περιορισθοýν στο ελüχιστο οι επιπτþσειò τουò Η ΚΑΒΑΛΑ Α Ε βεβαιþνει üτι θα λüβει üλα τα απαραßτητα μýτρα θα προβεß σε üλεò τιò αναγκαßεò ενýργειεò και θα συνεργαστεß με τιò υπηρεσßεò Ýκτακτηò ανüγκηò προκειμýνου να αντιμετωπισòοýν οι επιπτþσειò που θα προκληθοýν απü ενδεχüμενο μεγüλο ατýχημα σγιò εγκαταστüσειò τηò ΑναÞορÜ στο εξωτερικü σχýδιο Ýκτακτηò ανüγκηò που Ýχει καταρτισθεß για την αντιμετþπιση των εξωτερικþν συνεπειþν απü το ατýχημα συνοδευüμενη απü συμβουλýò συνεργασßαò üσον αφορü οδηγßεò Þ υποδεßξειò των υπηρεσιþν Ýκτακτηò ανüγκηò κατü η στιγμþ του ατυχþματοò Το «Ειδικü ΣχÝδιο Αντιμετþπισηò Τεχνολογικοý ΑτυχÞματοò ΜεγÜληò κτασηò τηò ΚΑΒΑΛΑ Α Ε» που εκπονþθηκε και μαò διαβιβüστηκε στιò οο απü το Γραφεßο ΠολιτικÞò Προστασßαò του Νομαρχιακοý Διαμερßσματοò ΚαβÜλαò θεωροýμε üτι εßναι πλþρεò και περιλαμβüνει üλη τη δυνατþ κινητοποßηση Σε κüθε περßπτωση εßναι απαραßτητη η στενþ συνεργασßα των Υπηρεσιþν τηò ΠεριÞερειακÞò Ενüτηταò ΚαβÜλαò με την ΚΑΒΑΛΑ για την εκüστοτε αντιμετþπιση δυσχερþν συνθηκþν ΛεπτομÝρειεò σχετικü με τιò υπηρεσßεò παροχþò πρüσθετων σχετικþν πληροþοριþν υπü την επιφýλαξη των απαιτþσεων εμπιστευτικüτηταò που προβλýπει η εθνικþ νομοθεσßα Δεν υπüρχουν περεταßρω σχετικýò πληροþορßεò που δεν δüθηκαν Για οποιαδþποτε διευκρßνιση η εταιρßα εßναι στη διüθεση σαò ΕΓΚ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Τ Θ ΝΕΑ ΚΑΡΒΑΛΗ ΤΗΛ ο ΦΑΞ ο

26 l;-.rll-a:ag :q: l-l Fritr:FFR!:TE\ iri e:4loee E: Ti:e54lOe{611 n) Wrfrotex AqpP*rE A"E" IIPOT f,aahnikii AHMOKPATIA IIf,PIOEPEIA AN. MAKEAONIAX & OP-{KHT AYTOTEAHE ANTH IIOAITIKIIT trpottaiiaje TMIIMA IIO ITIKID NPOETA'IAT N.E, EANOID Efvet, 0Cl04/2014 El,i{i{i ---*-;- *l,el.&v.\... '! Y-r'i"!'r---' o,,,0, nr*----**'k'&'*"""" " TAXYAFOMIKII AIEYOYNIH I aioikhthp O T.K. TE./IEOONO : OAB! Yt6vrl j KAOOYTHE f. IIp6E6pog rot Ar-sr) livrav Etr$poll}o q! Erorp lo4 sivor o Kolri&jq ltortpog pe oroggetc rcurdqtcg AE T.A. Edv0nq kpa vo od! elalflpdrsoul L61o rov oxovofrxriv out1,1pr6v nlq I6poC Kor edlx6 pa qq c Erlciprlort iroq, otauaqddlre o1v ropclelrl pol_akng to).tolpe&i1tlq t0r fiw 6vrr(eiproq f.d.i., rou olrxoi nod oyf Kfl qrrlv rottlyopio SEVESO dn6 rov rod Ee dotij.o lpo\ak6 6dornpB I alae io oyop6( r erowo rpotdv rcor ro patonore( oe drdqopd r.poi6vrd- H td+ela nirlpoi 6lorr-c -rou-c 6poog lorrouplia; xor iropottolfiq gal.ori6 7ro),uoDp gd.rt(. EE qud ro lj)ovlko 6doqFo xor F*fl qif4p[ ot eykarooaioerc qg etclpelag o0vlqpo6!'ror l(c\,o\4r,l. At{oltYilH,i EMn0P[{t ETAIPEIA IEM A0P/ EronE /:4NOH THA 2s39A x 054I/268a3 n tfi, ltst /Bi9ltO17 i91!o $rddafy :alolt EPrott f,0r Bl.nE.:AtloHl, tk G7100ni,, C5410) 258tt. 2668{. 6r$r FAXi 1231t0} nok/faa 9WNKHE; 5,9 XlA, fym, 0!0Y np lox llpoy 6tAB tol, t.r OltO 700!S1-78 F l: t2t10) 7E0tl4 vndk/ma AeX ofr: eeth IO/TI, T-lC AInPOrTYFrol THA : (210, 5S820t t2101ss7{'27

27 Προς : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ ΘΕΜΑ : Υπόμνημα Πληροφοριακών στοιχείων για την μονάδα αποθήκευσης και εμφιάλωσης υγραερίου της LEON GAS ABEE, στην ΒΙΠΕ Ξάνθης 1. - ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΣΚΟΥΝΤΟΣ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΑΔΟΣ Παναγιώτης Νίκας του Δημητρίου, Επιχειρηματίας, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος Οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνησης υγραερίων της εταιρείας LEON GAS ABEE βρίσκονται στην Βιομηχανική Περιοχή Ξάνθης (ΒΙΠΕ), 2. - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ (ΙΔΙΟΤΗΤΑ) ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Παρίσης Ιωάννης του Στυλιανού, Διπλ. Ηλεκ/γος Μηχ/κος,υπεύθυνος περιβαλλοντικών θεμάτων & τεχνικός ασφαλείας της LEON GAS ABEE 3. - ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΑ 5697/2000 Δεδομένου ότι στην εγκατάσταση αποθηκεύονται 1080 κυβικά μέτρα (περίπου 595 μετρικοί τόνοι) υγραερίου, η εγκατάσταση εμπίπτει στις κανονιστικές διατάξεις της εφαρμογής της οδηγίας και έχει ήδη κατατεθεί η Έκθεση Ασφάλειας του άρθρου 8, παράγραφος 1.

28 4. - ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ Στην εγκατάσταση τα μόνα προϊόντα που θα διακινούνται είναι υγραέρια προπάνιοβουτάνιο και μίγμα αυτών. Δεν θα υπάρχουν ενδιάμεσα προϊόντα-παραπροϊόντα ή υπολείμματα και άλλα βοηθητικά προϊόντα. Η πρώτη ύλη που θα χρησιμοποιεί η Εταιρεία είναι το υγραέριο (L.P.G - Liquified Petroleum Gas). Το υγραέριο είναι γενικός όρος που χρησιμοποιείται για να περιγραφούν τα υγροποιημένα αέρια που αποτελούνται κυρίως από υδρογονάνθρακες με τρία ή τέσσερα άτομα άνθρακα. Αυτοί οι υδρογονάνθρακες υπάρχουν σαν αέρια σε συνήθεις θερμοκρασίες και πιέσεις περιβάλλοντος, αλλά μπορούν να υγροποιούνται υπό μέσες πιέσεις. Εάν η πίεση στη συνέχεια μειωθεί οι υδρογονάνθρακες εκ νέου αεροποιούνται. Οι παραπάνω υδρογονάνθρακες στη υγρή φάση καταλαμβάνουν μόνο το 1/250 του χώρου (όγκου) που χρειάζονται εάν αποθηκευθούν στην αέρια φάση. Από εμπορική άποψη είναι λοιπόν πρακτικό να αποθηκεύονται και να διακινούνται οι υδρογονάνθρακες αυτοί σε υγρή φάση και όχι σε αέρια. Σε γενική χρήση δύο είδη υγραερίου είναι γνωστά. Το βουτάνιο και το εμπορικό προπάνιο καθώς και μίγματα αυτών. Τα χαρακτηριστικά των προϊόντων αυτών καθορίζονται στις σχετικές ελληνικές προδιαγραφές (ΦΕΚ 824/Β/ ). Το υγραέριο μπορεί να αποθηκεύεται σε υγρή φάση είτε σε θερμοκρασία του περιβάλλοντος υπό μέση πίεση ή υπό ψύξη σε χαμηλότερη πίεση. Εάν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι επαρκώς χαμηλή, το υγραέριο μπορεί να αποθηκευτεί στην ατμοσφαιρική πίεση. Σε θερμοκρασία 20 C το βουτάνιο του εμπορίου έχει τάση ατμών περίπου 2 bar και το προπάνιο του εμπορίου 7 bar. Το υγραέριο σε υγρή φάση είναι άχρωμο και το βάρος του περίπου το μισό του βάρους ίσου όγκου νερού. Οι ατμοί (αέρια φάση) του υγραερίου είναι πυκνότεροι του αέρα. Το βουτάνιο του εμπορίου έχει περίπου διπλάσιο βάρος από ίσο όγκο αέρα και το προπάνιο μιάμιση φορά. Γαυτό και η αέρια φάση ρέει στο έδαφος και στις αποχετεύσεις, συσσωρευόμενη στο χαμηλότερο σημείο της περιοχής. Σε συνθήκες άπνοιας κάθε συγκέντρωση υγραερίου απαιτεί κάποιο χρονικό διάστημα για το διασκορπισμό της. Το υγραέριο όταν είναι αναμειγμένο με τον αέρα, υπό ορισμένες συνθήκες, σχηματίζει εκρηκτικό μίγμα. Η αναλογία κατ'όγκο αέριας φάσης υγραερίου στο ατμοσφαιρικό αέρα

29 όπου σχηματίζεται εκρηκτικό μίγμα είναι 2% - 10%. Οταν το μίγμα υγραερίου - αέρα είναι εκτός της παραπάνω περιοχής είναι ή πολύ φτωχό ή πολύ πλούσιο για να αναφλεγεί υπό μορφή έκρηξης. Διαρροή μικρής σχετικά ποσότητας υγρού υγραερίου μπορεί να δημιουργήσει μεγάλο όγκο αέριας φάσης και συνεπώς μεγάλο όγκο εκρηκτικού μίγματος. Η αέρια φάση του υγραερίου δημιουργεί ελαφρά αναισθησία και μπορεί επίσης να προξενήσει ασφυξία λόγω έλλειψης οξυγόνου εάν υπάρχει σε αρκετά υψηλές συγκεντρώσεις. Στο υγραέριο προσδίδεται οσμή πριν διατεθεί στη κατανάλωση με τη προσθήκη οσμογόνου ουσίας όπως η αιθυλομερκαπτάνη ή το διμεθυλοσουλφίδιο, ώστε να καταστεί δυνατή η ανίχνευση του αερίου μέσω της όσφρησης, σε συγκεντρώσεις μικρότερες του 1/5 του κάτω ορίου εκρηκτικότητας (δηλ. περίπου 0.4% καθ'όγκο αέριο στον αέρα). Η διαφυγή του υγραερίου µπορεί να ανιχνευθεί και µε άλλο τρόπο πλην της οσµής. Οταν το υγρό αεροποιείται, η ψυκτική επίδραση στον περιβάλλοντα αέρα προκαλεί συµπύκνωση και ακόµα ψύξη υδρατµών στον αέρα. Αυτό µπορεί να γίνει φανερό ως δρόσος στο σηµείο διαφυγής και έτσι είναι ευκολότερο να διαπιστωθεί η διαρροή.

30 ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΠΡΟΠΑΝΙΟ Χημικός τύπος C3H8 C4H10 Μοριακό βάρος 44,094 58,120 Σημείο πήξης υγρού σε 760 mmhg : C -187,7-138,3 Σημείο βρασμού σε 760 mmhg : C -42,1-0,5 Ειδικό βάρος σε 15,5 C : Kgr/lt 0,507 0,582 Σχετική πυκνότητα αερίου σε S.C (αέρας 1,522 2,006 = 1) Κρίσιμη θερμοκρασία : C 96,8 152,0 Κρίσιμη πίεση - απόλυτη : bar 42,6 38,0 η-βουτανιο Λόγος όγκου αερίου προς όγκο υγρού σε S.C Λανθάνουσα θερμότητα στο σημείο βρασμού και 760 mmhg, Kcal/Kg (σύγκριση με KW) Kcal/lit Ανώτερη θερμογόνος δύναμη σε S.C. Kcal/Kg Kcal/m 3 Απαιτούμενος αέρας καύσης σε S.C. ιτι 3 αέρα /1 m 3 αερίου m 3 αέρα /1 m 3 αερίου Ειδική θερμότητα αερίου σε S.C. Cp (Kcal / Kgr C) Cv (Kcal / Kgr C) Σημείο ανάφλεξης - Flash point: ( C) Σημείο αυτοανάφλεξης - Ignition point: ( C) Ορια εκρηκτικότητας μίγματος αερίου - αέρα Κατώτερο Ανώτερο Αριθμός οκτανίων 272,7 237,0 101,7 51,5 92,3 53,1 12,048 22,766 11,851 29,875 23,82 15,71 30,97 15,49 0,388 0, ,37 9, ,397 0, ,86 8,41 91 Η Εταιρεία προµηθεύεται το υγραέριο από τις Βιοµηχανικές Εγκαταστάσεις Ασπροπύργου της ΕΛ.ΠΕ Α.Ε µε Βυτιοφόρα Οχήµατα. Η εκφόρτωση των οχημάτων γίνεται μέσω των αντλιών εκφόρτωσης (2) ισχύος 10 KW εκάστη και το προϊόν αποθηκεύεται υπό πίεση σε 6 Δεξαμενές με χωρητικότητα 180 m 3

31 και διαστάσεις 0 3,3 Χ 21,8 m εκάστη. Στην συνέχεια μέσω δικτύου σωληνώσεων και με την βοήθεια του αντλιοστασίου διακίνησης (υπάρχουν συνολικά 4 αντλίες, οι 2 απ'αυτές είναι ισχύος 13,5 KW και χρησιμοποιούνται για το μίγμα και οι άλλες 2 είναι ισχύος 6,8 KW και χρησιμοποιούνται για το προπάνιο) το προϊόν προωθείται προς το εμφιαλωτήριο. Οι σωληνώσεις είναι υπέργειες και το δίκτυο σωληνώσεων χρησιμεύει για την τροφοδοσία (υγρή φάση) από τις δεξαμενές προς το αντλιοστάσιο και από το αντλιοστάσιο προς το εμφιαλωτήριο. Συγχρόνως υπάρχει και δίκτυο σωληνώσεων επιστροφής (υγρής φάσης). Στην συνέχεια στην πλατφόρμα εμφιάλωσης πραγματοποιείται έλεγχος της κατάστασης των φιαλών (κτυπήματα-σκουριές-κακή κατάσταση υποποδίου και χειρολαβής) και ο ανθρώπινος παράγοντας ξεχωρίζει τις φιάλες που θεωρούνται ακατάλληλες για εμφιάλωση είτε γιατί απαιτείται η συντήρησή τους, είτε γιατί πρέπει να επανελεγχθούν. Αυτές οι φιάλες αποσύρονται από την γραμμή παραγωγής και μεταφέρονται σε εγκεκριμένα από το ΥΠΑΝ κέντρα ώστε να γίνουν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι και εργασίες αποκατάστασης. Αφού επιλεγούν οι κατάλληλες φιάλες προς επαναπλήρωση, με την βοήθεια επιδαπέδιας μεταφορικής ταινίας, οι φιάλες μεταφέρονται στο σημείο εμφιάλωσης, όπου υπάρχουν δύο αυτόματα περιστρεφόμενα συστήματα πληρώσεως φιαλών με οκτώ (8) αυτόματους ζυγούς εμφιάλωσης το κάθε ένα. Τα περιστροφικά συστήματα εμφιάλωσης δέχονται μέσω πνευματικών αυτοματισμών τις φιάλες προς εμφιάλωση. Αφού τοποθετηθεί η φιάλη αυτόματα στο περιστρεφόμενο σύστημα (στον ζυγό), τοποθετείται από εργάτη το πιστόλι εμφιάλωσης στην στρόφιγγα της φιάλης. Ακολούθως ο εργάτης ρυθμίζει επί του ζυγού το απόβαρο (π.χ. 12,3 ή 12,5 kgr κ.λ.π.) της φιάλης (που αναγράφεται επ'αυτής) καθώς και το καθαρό βάρος (10 kgr ή 15 kgr ή 25 kgr) που πρέπει να έχει η κάθε φιάλη. Τέλος δίδει εντολή στον ζυγό να αρχίσει την πλήρωση. Οταν συμπληρωθεί το επιθυμητό βάρος, ο ζυγός διακόπτει αυτόματα την παροχή του υγραερίου και ένας δεύτερος εργάτης (που βρίσκεται στην έξοδο) κλείνει την στρόφιγγα και αφαιρεί το πιστόλι εμφιάλωσης. Στην συνέχεια η φιάλη πωματίζεται και προχωρεί για έλεγχο βάρους με ζυγό ακριβείας και έλεγχο στεγανότητας με αυτόματο ηλεκτρονικό σύστημα ανιχνεύσεως υγραερίου. Εάν κατά τους δύο αυτούς τελικούς ελέγχους, η φιάλη κριθεί κατάλληλη τότε αυτή προωθείται στο σημείο φόρτωσης για να διατεθεί στην αγορά.

32 Η δυναμικότητα της μονάδος ανέρχεται σε εμφιάλωση φιαλών των 10 kgr ανά hr ή φιαλών των 10 kgr ανά day ή 2 Χ 10 6 φιαλών των 10 kgr ανά year Στην εγκατάσταση δεν υπάρχουν δευτερεύουσες ύλες ή υποπροϊόντα ούτε πραγματοποιούνται χημικές-φυσικές ή βιολογικές αντιδράσεις, μετατροπές ή μετασχηματισμοί. Στην εγκατάσταση δεν υπάρχουν υγρά απόβλητα (εκτός από τα όμβρια), καθώς και τα λύματα από τους χώρους υγιεινής που διοχετεύονται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης της ΒIΠΕ. Επίσης στην μονάδα δεν υπάρχουν ούτε στερεά, ούτε αέρια, ούτε τοξικά απόβλητα και ως εκ τούτου δεν προβλέπονται μέτρα ή διαδικασίες για την αντιμετώπισή τους. Οσον αφορά το θόρυβο που προκαλείται από την λειτουργία της εγκατάστασης είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα, αφού αυτός αποδίδεται μόνον στο θόρυβο που δημιουργεί η άφιξη ή η αναχώρηση των βυτιοφόρων φορτηγών οχημάτων τις ώρες λειτουργίας της μονάδας, που είναι περίπου 8 ημερησίως κατά μέσον όρον. Σε περίπτωση οποιουδήποτε σφάλματος (ανθρώπινου ή διαδικασίας) κατά την λειτουργία του περιστροφικού συστήματος, υπάρχουν κατάλληλα buttons σταματήματος της αντλίας εμφιάλωσης. Σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης, υπάρχει κατάλληλος διακόπτης για την διακοπή της ηλεκτρικής ενέργειας. Εχουν τοποθετηθεί όλες οι απαιτούμενες ανακουφιστικές βαλβίδες (Pressure relief valves) σε παράκαμψη (bypass) των δικλείδων απομόνωσης (block valves) των γραμμών. Ολες οι σωληνώσεις και τα εξαρτήματά τους είναι κατασκευασμένες από ειδικά λεπτόκοκκο χάλυβα (Killed Carbon Steel), κατάλληλο για υπομηδενικές θερμοκρασίες και φέρουν την κατάλληλη αντιδιαβρωτική βαφή. Οι Δεξαμενές και τα εξαρτήματά τους είναι κατασκευασμένες από ειδικούς λετττόκοκκους χάλυβες (Killed Carbon Steels), κατάλληλους για υπομηδενικές θερμοκρασίες, και φέρουν εξωτερικά την κατάλληλη αντιδιαβρωτική βαφή. Ιδιαίτερη μέριμνα έχει ληφθεί για την εξασφάλιση, σε κάθε περίπτωση ανάγκης, ευχερούς πρόσβασης οχημάτων, επαρκών οδών διαφυγής του προσωπικού καθώς και ικανοποιητικού συστήματος επικοινωνιών σε όλα τα σημεία των εγκαταστάσεων. Υπάρχει περίφραξη του γηπέδου της εγκατάστασης εκ μπετόν ύψους % m και συρματόπλεγμα (επ'αυτού) βιομηχανικού τύπου ύψους 2 m. Κατά τον σχεδιασμό και την κατασκευή των εγκαταστάσεων έχουν εφαρμοσθεί οι

33 πλέον σύγχρονοι Αμερικανικοί και Ευρωπαϊκοί κανονισμοί και προδιαγραφές καθώς και οι αντίστοιχες Ελληνικές διατάξεις, όπου υπάρχουν. Στην εγκατάσταση υπάρχει σήμανση των θέσεων πυροσβεστικού εξοπλισμού, των οδών διαφυγής, των εξόδων κινδύνου και των επικινδύνων υλικών / εξοπλισμού και χώρων. Ιδιαίτερη μέριμνα έχει ληφθεί για το Housekeeping της Εγκατάστασης. Υπάρχει πρόγραμμα συντήρησης των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων για την πρόληψη βραχυκυκλωμάτων. Στην εγκατάσταση υπάρχουν αυστηρότατες εντολές και κατάλληλη σήμανση απαγόρευσης του καπνίσματος και της οποιαδήποτε χρήσης πυροδοτικών συσκευών. Ολος ο εξοπλισμός πυροπροστασίας είναι εγκατεστημένος σε εύκολες και προσπελάσιμες θέσεις και είναι ευκόλως διακριτός από το κόκκινο χρώμα του. Δεν υπάρχει αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης. Δεν υπάρχει αυτόματο σύστημα ανίχνευσης εκρηκτικών μιγμάτων. Η ψύξη των Δεξαμενών γίνεται χειροκίνητα. Κάθε Δεξαμενή είναι εφοδιασμένη με βάνες απομόνωσης ώστε σε περίπτωση τυχαίας διαρροής να μπορεί να διακοπεί η παροχή υγραερίου. Καμμία αποστράγγιση η εκκένωση υγραερίου δεν οδηγείται κοντά σε δημόσιο αποχετευτικό σύστημα. Υπάρχει χειροκίνητο Σύστημα καταιονισμού υγρού τύπου. BLOCK VALVES υπάρχουν στις γραμμές τροφοδοσίας του εμφιαλωτηρίου με σκοπό την εξασφάλιση της διακοπτόμενης λειτουργίας κατά τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες. EXCESS FLOW SHUT OFF VALVES (υπερβολικής ροής) υπάρχουν σε όλα τα κύρια στόμια των Δεξαμενών με σκοπό την προστασία τους έναντι προσκρούσεων. PRESSURE RELIEF VALVES (ανακουφιστικές της πίεσης) υπάρχουν σε bypass των δικλείδων απομόνωσης των γραμμών, καθώς επίσης και στις δεξαμενές αποθήκευσης. Η δυναμικότητα πλήρους παροχής των ανακουφιστικλών βαλβίδων είναι επαρκής για την προστασία των Δεξαμενών υπό συνθήκες έκθεσης σε πυρκαγιά. Ο σχετικός υπολογισμός έχει γίνει σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ΚΥΑ Δ3/14858/93. Κάθε ανακουφιστική βαλβίδα φέρει μόνιμη σήμανση με το όνομα του κατασκευαστή, τον αριθμό και τύπο κατασκευής, την πίεση λειτουργίας (έναρξη εκτόνωσης) και την βεβαιωμένη δυναμικότητα σε παροχή αέρα στους 15,6 C και 1.01 bar απόλυτη πίεση. Σε περιπτώσεις συντήρησης ή ελέγχου των ανακουφιστικών βαλβίδων των Δεξαμενών, η προς συντήρηση ή έλεγχο βαλβίδα αντικαθίσταται άμεσα από υπάρχουσα εφεδρική έτσι ώστε να παρέχεται πάντα η μέγιστη δυνατή ασφάλεια των Εγκαταστάσεων. Για να καλυφθούν περιπτώσεις

34 υπερπιέσεως λόγω θερμικής διαστολής του περιεχομένου, από εγκλωβισμό παγιδευμένου υγραερίου (σε υγρή μορφή) μεταξύ βαλβίδων διακοπής, έχουν εγκατασταθεί ανακουφιστικές βαλβίδες που εκτονώνονται στην ατμόσφαιρα και σε ανοικτό χώρο ώστε να μην δημιουργούνται κίνδυνοι για την ασφάλεια του Προσωπικού και των Εγκαταστάσεων. CHECK VALVES (αντεπίστροφες) υπάρχουν στις γραμμές τροφοδοσίας του δικτύου σωληνώσεων. Σε κάθε εξυδάτωση των Δεξαμενών υπάρχουν τοποθετημένες εν σειρά δύο βαλβίδες σε απόσταση (μεταξύ τους) τουλάχιστον 50 cm εκ των οποίων η μία είναι σφαιρική (ταχείας διακοπής) και η δεύτερη στραγγαλιστική. Φέρουν και οι δύο βαλβίδες μηχανισμό χειρισμού που να μην μπορεί να μεταφερθεί η μετατοπισθεί από την θέση "κλειστό" παρά μόνον μετά από τον κατάλληλο χειρισμό. Ο υπολογισμός, τα υλικά και η κατασκευή των αντλιών είναι κατάλληλα για το είδος του υγραερίου που εκκινείται είναι υπολογισμένες την μέγιστη πίεση κατάθλιψης που υφίστανται κατά την λειτουργία. Οι αντλίες θετικής εκτόπισης έχουν παρακαμπτήριο κλάδο (διάταξη BY-PASS) που εκτονώνεται στην αναρρόφηση της αντλίας. Οι αντλίες επιθεωρούνται συνεχώς και σε καθημερινή βάση από τον Εργοδηγό και τον Μηχανολόγο Μηχανικό της εγκατάστασης. Η μέγιστη ποσότητα υγραερίου που εισάγεται στις Δεξαμενές είναι τέτοια, ώστε οι Δεξαμενές να μην πληρωθούν πέραν του 97% με υγρό υγραέριο μετά την διαστολή του περιεχομένου με την αύξηση της θερμοκρασίας μέχρι την μέγιστη θερμοκρασία των 50 C στην οποία επιτρέπεται να φτάσει το περιεχόμενο κατά την λειτουργία. Πρακτικότερα θεωρείται ως μέγιστος όγκος πλήρωσης το 82% του ολικού όγκου της Δεξαμενής για περιεχόμενο προπάνιο και το 85% για περιεχόμενο μίγμα ή βουτάνιο, σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ3/14858/ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕ! ΟΥΣΙΕΣ Τα αποθηκευμένα στην εγκατάσταση υγραέρια ανήκουν στην κατηγορία «ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ» (ορισμός σημείωσης 2 στοιχείου β) της Στήλης 1 του Μέρους 2 του Παραρτήματος I της ΚΥΑ5697/2000, χαρακτηριζόμενες με την φράση κινδύνου R3.

35 Τα κύρια - επικίνδυνα χαρακτηριστικά των υγραερίων έχουν ήδη δοθεί στην κατατεθημένη Μελέτη Ασφάλειας, καθώς επίσης και τα ΦΥΛΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (MATERIAL SAFETY DATA SHEETS) των υγραερίων 6.- ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ - ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ Στο οικόπεδο της εγκατάστασης της LEON GAS, η κύρια πηγή κινδύνου είναι αυτές καθεαυτές οι κυλινδρικές δεξαμενές αποθήκευσης LPG λόγω της μεγάλης συγκέντρωσης ευφλέκτου ουσίας (180 m 3 * 0,85 = 153 m 3 προπανίου - δυσμενέστερη περίπτωση). Επίσης ως δευτέρας σημασίας πηγή κινδύνου μπορούν να θεωρηθούν τα υπό φόρτωση Βυτιοφόρα Οχήματα (μεγίστη ποσότης 48 m 3 LPG). Πάντως οι αναλύσεις που θα ακολουθήσουν ασχολούνται με το δυσμενέστερο σενάριο που είναι βεβαίως αυτό της πλήρωσης (μέχρι 85% βάσει Νομοθεσίας) των κυλινδρικών δεξαμενών με υγροποιημένο προπάνιο. Η πλέον κρίσιμη φάση λειτουργίας είναι αυτή της πλήρωσης των Δεξαμενών, κατά την οποία είτε λόγω απροσεξίας του ανθρώπινου παράγοντα, είτε λόγω αστοχίας των ηλεκτρονικών συστημάτων ελέγχου, μπορεί να προκύψει (ως ακραίο ενδεχόμενο) η υπερπλήρωσή τους. Είναι σαφές ότι όλες οι δεξαμενές στις οποίες αποθηκεύεται υγραέριο διαθέτουν βάνες απομόνωσης. Σοβαρές μπορούν να θεωρηθούν οι διαρροές που συμβαίνουν από τα τοιχώματα των Δεξαμενών ή γενικότερα από τα στόμια τους πριν από τις βάνες απομόνωσης. Είναι προφανές ότι μικρότερης εμβέλειας από την άποψη του κινδύνου είναι οι διαρροές που συμβαίνουν σε τμήματα του εξοπλισμού μετά τις βάνες απομόνωσης αφού πάντα υπάρχει η δυνατότητα απομόνωσης των τμημάτων του εξοπλισμού που διαρρέει με αποτέλεσμα να μειώνονται σημαντικά οι διαθέσιμες για διαρροές ποσότητες. Σύμφωνα με τις τεχνικές οδηγίες και υποδείξεις των BASIC PRACTICES της EXXON, μεγαλύτερη πιθανότητα εμφανίζουν οι διαρροές από μικρού μεγέθους ανοίγματα, ενώ πολύ μικρότερη πιθανότητα εμφανίζουν διαρροές από καταστροφικά ανοίγματα μεγάλων

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 3/14858/93 Καθορισµός τεχνικών προδιαγραφών διαµόρφωσης, σχεδίασης, κατασκευής, ασφαλούς λειτουργίας και πυροπροστασίας εγκαταστάσεων αποθήκευσης, εµφιάλωσης, διακίνησης και διανοµής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΕΙΣ ΥΣΗ ΤΟΥ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΣΤHΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

Η ΙΕΙΣ ΥΣΗ ΤΟΥ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΣΤHΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Η ΙΕΙΣ ΥΣΗ ΤΟΥ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΣΤHΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΙΑΛΥΝΑ ΜΑΡΙΑ- ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 34458/90 Καθορισµός τεχνικών προδιαγραφών, διαµόρφωσης, σχεδίασης, κατασκευής, ασφαλούς λειτουργίας και πυροπροστασίας εγκαταστάσεων διυλιστηρίων και λοιπών βιοµηχανιών πετρελαίου.

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ - ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΕΚΠΟΝΗΤΕΣ: ΚΑΡΑΤΑΓΛΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στον Κώδικα έχουν ληφθεί υπόψη οι ιδιαιτερότητες της Κυπριακής αγοράς και πριν τη δημοσίευσή του ο Κώδικας τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

Στον Κώδικα έχουν ληφθεί υπόψη οι ιδιαιτερότητες της Κυπριακής αγοράς και πριν τη δημοσίευσή του ο Κώδικας τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγή και Πεδίο Εφαρμογής 1.1 Εισαγωγή Ο Κώδικας Πρακτικής για τα Πρατήρια Διανομής Υγραερίου Κίνησης, στο εξής καλούμενος Κώδικας, έχει συνταχθεί από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

YΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ TΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

YΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ TΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το έργο συγχρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό κατά 71,42% το οποίο αντιστοιχεί σε 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ :

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ : Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ : ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΚΡΗΞΙΜΕΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΕΣ ΣΤΟΝ ΑΗΣ ΧΑΝΙΩΝ Κ Ρ Η Τ Η Σ ΦΟΙΤΗΤΗΣ : ΣΟΥΡΓΙΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Με την ολοκλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΠΑΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Ε.Μ : 3153 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1257 3 Σεπ τεμβρίου 2003 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 31856 Τεχνικός Κανονισμός εγκαταστάσεων υγραερίου στα κτίρια (πλην βιομηχανιών-βιοτεχνιών).

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΟΝΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΓΟΥΡΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΑΡΟΓΛΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΠΑΤΣΕΑΔΗ ΑΧΙΛΛΕΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 1 ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Εύη Γεωργιάδου, Χηµικός Μηχανικός Κέντρο Ασφάλειας της Εργασίας του ΕΛΙΝΥΑΕ Εισαγωγή Σε κάθε εργασιακό χώρο υπάρχει η πιθανότητα πρόκλησης πυρκαγιάς ή/και έκρηξης

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Επαγγελματικών Κινδύνων βιομηχανίας παραγωγής φενιζόλ

Εκτίμηση Επαγγελματικών Κινδύνων βιομηχανίας παραγωγής φενιζόλ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου Εκτίμηση Επαγγελματικών Κινδύνων βιομηχανίας παραγωγής φενιζόλ Φοιτητής : Σχοινάς Κωνσταντίνος Εισηγητής καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαταστάσεις υγραερίου

Εγκαταστάσεις υγραερίου Εγκαταστάσεις υγραερίου Στέφανος Αχιλλείδης Λειτουργός Επιθεώρησης Εργασίας Ιδιότητες και χαρακτηριστικά υγραερίου Σε συνθήκες περιβάλλοντος το υγραέριο (προπάνιο C 3 H 6, ή βουτάνιο C 4 H 8, ή μίγμα των

Διαβάστε περισσότερα

εργασίας στον οποίο είναι δυνατόν να δημιουργηθούν εκρηκτικές ατμόσφαιρες, να καθορίσει τα μέτρα και τους κανόνες που είναι αναγκαία για την εφαρμογή

εργασίας στον οποίο είναι δυνατόν να δημιουργηθούν εκρηκτικές ατμόσφαιρες, να καθορίσει τα μέτρα και τους κανόνες που είναι αναγκαία για την εφαρμογή 52003DC0515 Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με οδηγό ορθής πρακτικής μη δεσμευτικού χαρακτήρα για την εφαρμογή της οδηγίας 1999/92/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ελάχιστες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ ΑΛΛΟΥΣ» ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ -

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ ΑΛΛΟΥΣ» ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ» ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ - ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΥΓΡΩΝ - ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Νικόλαος Γρ. Σακκαλής Επιπυραγός - Χημικός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΕΚΡΗΞΕΩΝ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΕΚΡΗΞΕΩΝ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το έργο συγχρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό κατά 71,42% το οποίο αντιστοιχεί σε 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ Ποιά είναι τα επικίνδυνα φορτία; Ως επικίνδυνα φορτία ορίζονται τα εµπορεύµατα, είδη και ύλικά από τα οποία µπορούν να προκύψουν κίνδυνοι για το κοινωνικό σύνολο, τη ζωή και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ. τηλ. -199-

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ. τηλ. -199- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ τηλ. -199- http://www.fireservice.gr Ομάδα εργασίας σύνταξης του εγχειριδίου Υποπυραγός Πουλής Γεώργιος Υποπυραγός Καρρά Αικατερίνη Υποπυραγός Κωσταρόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ Α.Μ.: 2002.05.0037 ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ Α.Μ.: 2002.05.0037 ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ Α.Μ.: 2002.05.0037 ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 595. (Οπως τροποποιήθηκε µε το Π.. 269/98 (ΦΕΚ Α 196) και το Π.. 282/99 (ΦΕΚ Α 242)

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 595. (Οπως τροποποιήθηκε µε το Π.. 269/98 (ΦΕΚ Α 196) και το Π.. 282/99 (ΦΕΚ Α 242) 1 ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 595 (Οπως τροποποιήθηκε µε το Π.. 269/98 (ΦΕΚ Α 196) και το Π.. 282/99 (ΦΕΚ Α 242) Οροι και προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργία πρατηρίων διανοµής υγραερίου GPL (LPG).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΘΕΤΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΘΕΤΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΘΕΤΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 οικο νομία ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΓΡΕΡΙΟΥ ΚΊΝΗΣΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΑΣΥΔΟΣΙΑ ΤΙ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΟΙ ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟ ΟΙΚΟνομία - ΕΚΔΟΣΗ ΠΑΚΟΕ (Δεκαεξασέλιδο ένθετο): Υπεύθυνος έκδοσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ. Συντάξας: Χρήστος Χατζηιωάννου. ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Παράρτηµα Θεσσαλονίκης 1

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ. Συντάξας: Χρήστος Χατζηιωάννου. ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Παράρτηµα Θεσσαλονίκης 1 ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Συντάξας: Χρήστος Χατζηιωάννου ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Παράρτηµα Θεσσαλονίκης 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ...1 1 Πρόληψη και καταστολή πυρκαγιών...3 1.1 Βασικές έννοιες...3 1.2 ιάδοση της θερµότητας...4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ : ΑΡΙΘΜΟΣ CAS : 68512-91-4 ΑΡΙΘΜΟΣ EINECS : 270-990-9 ΧΡΗΣΗ : Ως καύσιμο τόσο στη βιομηχανία όσο και στον οικιακό τομέα και ως τροφοδοσία σε

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ»

«ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ» Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ Σ.Τ.ΕΦ. ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & Φ. Α. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ» Low and high pressure distribution networks of natural gas ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Το ένευσμα για αυτή την εργασία ηταν οταν το 2001 ως Διευθυντής Αποθηκών της ΒSH

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Το ένευσμα για αυτή την εργασία ηταν οταν το 2001 ως Διευθυντής Αποθηκών της ΒSH ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το ένευσμα για αυτή την εργασία ηταν οταν το 2001 ως Διευθυντής Αποθηκών της ΒSH επειχείρησα να βγάλω μια οδηγία για τη πυρασφάλεια και γενικότερα για την ασφαλεια αποθηκών. Στην προσπάθεια μου

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοθέα Α. Λαζαρίδου ΟΜΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

Αριστοθέα Α. Λαζαρίδου ΟΜΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ Σελίδα 1 από 17 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Χηµικός Μηχανικός M.Sc. Ch.E., N.J.I.T. Μηχανικός Ασφαλείας Οµίλου Εταιρειών ΕΤΜΑ Α.Ε. Καθηγήτρια Πυροσβεστικής Ακαδηµίας - Επιστηµονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Αγαπητέ αναγνώστη,

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Αγαπητέ αναγνώστη, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Υ Γ Ρ Α Ε Ρ Ι Ο ( L P G ) & Φ Υ Σ Ι Κ Ο Α Ε Ρ Ι Ο ( C N G ) ΠΡΟΛΟΓΟΣ Αγαπητέ αναγνώστη, Το βιβλίο με τίτλο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟ (LPG) & ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ (CNG) που κρατάτε στα χέρια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ. Αξιοποιούμε το χαλκό με γνώμονα τον άνθρωπο

ΤΙΤΛΟΣ. Αξιοποιούμε το χαλκό με γνώμονα τον άνθρωπο 03 ΤΙΤΛΟΣ Αξιοποιούμε το χαλκό με γνώμονα τον άνθρωπο Η ΧΑΛΚΟΡ είναι ένας σύγχρονος βιομηχανικός όμιλος εταιριών που δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία προϊόντων χαλκού, κραμάτων χαλκού και ψευδαργύρου

Διαβάστε περισσότερα