Εφαρμογή Μηχανογραφημένου Συστήματος Μέτρησης Επιχειρηματικής Επίδοσης σε Ελληνική Επιχείρηση

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εφαρμογή Μηχανογραφημένου Συστήματος Μέτρησης Επιχειρηματικής Επίδοσης σε Ελληνική Επιχείρηση"

Transcript

1 Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Ολική Ποιότητα Εφαρμογή Μηχανογραφημένου Συστήματος Μέτρησης Επιχειρηματικής Επίδοσης σε Ελληνική Επιχείρηση ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΒΑΡΑΓΓΗ ΕΛΕΑΝΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΚΡΗΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ

2 Ευχαριστίες Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον επιβλέποντα της διπλωματικής μου εργασίας, επίκουρο καθηγητή κ. Αριστομένη Μακρή για την χρήσιμη καθοδήγηση και βοήθειά του κατά την διάρκεια εκπόνησης της εργασίας μου, καθώς και τους καθηγητές κ. Γ. Μποχώρη και κ. Ν. Γεωργόπουλο, μέλη της εξεταστικής επιτροπής για την αξιολόγησή της και για τις πολύτιμες υποδείξεις τους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως τον κ. Γεώργιο Ζαμπέτα, Διευθυντή του Τμήματος Ποιότητας της Fist Data Hellas για τις υποδείξεις, την καθοδήγηση, την ηθική και υλική υποστήριξη του σχετικά με τη μεθοδολογία που αναπτύχθηκε στα πλαίσια της συγκεκριμένης εργασίας. Επίσης, οφείλω να ευχαριστήσω και όλα τα μέλη της ομάδας Ποιότητας της Fist Data Hellas καθώς και άλλων μελών της εταιρείας για την ανεκτίμητη βοήθεια τους, την άμεση ανταπόκριση τους και την παροχή χρήσιμων πληροφοριών και δεδομένων καθ όλη τη διάρκεια της πτυχιακής μου εργασίας. Γενικότερα είμαι ευγνώμων στην First Data Hellas για την ευκαιρία που μου έδωσε να μεταφέρω την εμπειρία της από την εφαρμογή του πραγματευόμενου εργαλείου στρατηγικής στην διπλωματική μου εργασία. Τέλος, ευχαριστώ θερμά και αφιερώνω αυτή την εργασία στην οικογένειά μου για την ηθική συμπαράσταση και την οικονομική υποστήριξη που μου παρείχαν όχι μόνο κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της συγκεκριμένης εργασίας, αλλά και καθ όλη τη διάρκεια των μέχρι τώρα σπουδών μου. 2

3 ~Περιεχόμενα~ Α Μέρος Ισόρροπη Κάρτα Επίδοσης (BSC) Παράγοντες που οδήγησαν στην ανάπτυξη ενός νέου εργαλείου διοίκησης Η Ισορροπημένη Κάρτα Επίδοσης με μια ματιά Τρεις βασικές αρχές διέπουν την Ισορροπημένη Κάρτα Επίδοσης Σχέση Αιτίου Αιτιατού (cause-and-effect relationship) Δείκτες Αποτελέσματος & Δείκτες επιχειρησιακών διαδικασιών Χρηματοοικονομική Θεώρηση Είναι οι τέσσερις παράγοντες ικανοποιητικοί για μια Ισορροπημένη Ανάπτυξη? Βιβλιογραφία 1ου Κεφαλαίου Εφαρμογή της Ισορροπημένης Κάρτας Επίδοσης Δέσμευση της ηγεσίας του οργανισμού Μετάφραση της στρατηγικής σε επιμέρους λειτουργικές δραστηριότητες και διεργασίες Αποτύπωσης της στρατηγικής σε στρατηγικό χάρτη (Βήμα 1ο) Η χρησιμότητα του στρατηγικού χάρτη στην μεθοδολογία του BSC Συλλογή πληροφοριών στρατηγικών στόχων Σύσταση & Οριστικοποίηση του στρατηγικού χάρτη Μετάφραση της στρατηγικής σε Ισορροπημένη Κάρτα Επίδοσης (Βήμα 2 ο ) Οικονομικής διάστασης (Financial Perspective) Η οπτική του πελάτη (Customer Perspective) Οι προοπτικές της επιχειρηματικής διαδικασίας (Operational Perspective) Εκμάθηση & Ανάπτυξη (Learning & Growth Perspective) Κριτήρια οριστικοποίησης των μετρήσεων Προσδιορισμός μετρήσιμων στόχων για κάθε δείκτη (Targets)-Βήμα 3 ο Προσδιορισμός σχεδίων δράσης για την επίτευξη των στόχων (Initiatives)-Βήμα 4 ο Βιβλιογραφία 2ου Κεφαλαίου Ευθυγράμμιση του οργανισμού και της ανώτερης στρατηγικής Διατήρηση συνεχώς ενημερωμένης Ισορροπημένης Κάρτας Επίδοσης Απόψεις γύρω από την Εφαρμογή της Ισορροπημένης Κάρτας Επίδοσης Οφέλη και Μειονεκτήματα από την χρήση του Balanced Scorecard Επικρίσεις πάνω στη μεθοδολογία του Balanced Scorecard Λόγοι Αποτυχίας Βιβλιογραφία 3ου -5ου Κεφαλαίου

4 Β. Μέρος Η Ισορροπημένη Κάρτα Επίδοσης στην Ελλάδα Προβλήματα στην Ελληνική αγορά που εμποδίζουν την εφαρμογή Έρευνα Αγοράς: Προγράμματα Ισορροπημένης Κάρτας Επίδοσης Βιβλιογραφία 6 ου Κεφαλαίου Γ. Μέρος Μελέτη Περίπτωσης: Εφαρμογή Ισορροπημένης Κάρτας Επίδοσης στην Ελληνική Επιχείρηση First Data Hellas First Data Corporation: Η Μητρική First Data Hellas: Παρουσίαση της Ελληνικής Θυγατρικής Η εφαρμογή της Ισορροπημένης Κάρτας Επίδοσης Φάση Σχεδιασμού Φάση Συλλογής Δεδομένων Φάση Ανάλυσης & Σχεδιασμού της Βάσης Η δομή της Ισόρροπης Κάρτας σε Microsoft Excel Φάση Ελέγχου & Βελτίωσης Τα χαρακτηριστικά της Ισορροπημένης Κάρτας Επιδόσεων στη FDH Περιοχές προς Βελτίωση για την εφαρμογή του BSC στην FDH Οφέλη για τη First Data από την Ισορροπημένη Κάρτα Επιδόσεων Επόμενα βήματα για το B.S.C της F.D.H Σύνοψη Βιβλιογραφία

5 Πρόλογος Η στρατηγική... Σε δράσεις που εγγυώνται την επιτυχία... Το Balanced Scorecard (BSC), και σ ελεύθερη μετάφραση στα ελληνικά o Πίνακας (Κάρτα) Ισορροπημένης Επίδοσης αποτελεί μια δυναμική μεθοδολογία, που μπορεί να βοηθήσει τους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις να υλοποιήσουν τη στρατηγική που έχουν υιοθετήσει, με τον μετασχηματισμό της σε απτούς και μετρήσιμους στόχους. Η Ισορροπημένη Κάρτα Επίδοσης αποτελεί ένα σύστημα διαχείρισης επίδοσης που μπορεί να επιστρατεύσει την ενέργεια, τις ικανότητες και εξειδικευμένες γνώσεις του προσωπικού για την επίτευξη των εταιρικών μακροπρόθεσμων στρατηγικών στόχων. Η διεθνής βιβλιογραφία καταδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο τα στελέχη των επιχειρήσεων μπορούν να χρησιμοποιούν την Ισορροπημένη Κάρτα Επίδοσης τόσο για να καθοδηγήσουν την τρέχουσα απόδοση της εταιρείας όσο και για να στοχεύσουν στη μελλοντική. Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι η παράθεση των βημάτων ανάπτυξης ενός συστήματος μέτρησης επίδοσης σε ένα τυπικό οργανισμό βάσει βιβλιογραφίας, σύμφωνα με την μεθοδολογία της Ισορροπημένης Κάρτας Επίδοσης, καθώς και η παρουσίαση της πραγματικής εφαρμογής του συγκεκριμένου εργαλείου σε έναν ελληνικό οργανισμό, την First Data Hellas, με επισημάνσεις στα οφέλη και τα προβλήματα αυτού του εγχειρήματος. Παράλληλα, καταγράφονται απόψεις σχετικά με τα πιθανά προβλήματα που αντιμετωπίζει η ανάπτυξη τέτοιων εργαλείων διοίκησης στην Ελληνική Αγορά, γεγονός που σκιαγραφεί την εξοικείωση της αγοράς με μεθόδους μέτρησης αποδοτικότητας. 5

6 Α Μέρος 1. Ισόρροπη Κάρτα Επίδοσης (BSC) 1.1 Παράγοντες που οδήγησαν στην ανάπτυξη ενός νέου εργαλείου διοίκησης Το έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον μέσα στο οποίο αναπτύσσονται οι σημερινοί οργανισμοί και επιχειρήσεις, επιβάλλει μια πιο ενεργητική και λειτουργική διαχείριση. Η στρατηγική και κατ επέκταση η λήψη αποφάσεων πρέπει να ασκείται με γρήγορο και άμεσο τρόπο, ώστε ο οργανισμός να παραμένει πάντα ευέλικτος και να ελίσσεται άμεσα στα ερεθίσματα της αγοράς. Η ορθή διαχείριση και διοίκηση του οργανισμού γίνεται ομαλότερη όταν αφενός υπάρχει διάχυτη πληροφόρηση για τους στόχους που έχουν τεθεί και αφετέρου άρτια παρακολούθηση των κρίσιμων δραστηριοτήτων. Την αποτελεσματικότητα αυτού του σημείου έρχεται να καλύψει το Balanced Scorecard. Στα Ελληνικά και σε ελεύθερη απόδοση, κανείς μπορεί να αναζητήσει το συγκεκριμένο εργαλείο με ονομασίες Ισορροπημένη Κάρτα Επίδοσης(ή Απόδοσης), Σταθμισμένη Κάρτα(ή Πίνακας) Στοχοθεσίας, καθώς και Κάρτα Βαθμολόγησης Ισορροπημένου Μάνατζμεντ /Διαχείρισης κ.τ.λ. Το Balanced Scorecard αποτελεί σήμερα ένα από τα βασικότερα πρακτικά εργαλεία στο χώρο της Επιχειρησιακής Νοημοσύνης (Business Intelligence) (Ronaghi 2003) "The balanced scorecard retains traditional financial measures. But financial measures tell the story of past events, an adequate story for industrial age companies for which investments in longterm capabilities and customer relationships were not critical for success. These financial measures are inadequate, however, for guiding and evaluating the journey that information age companies must make to create future value through investment in customers, suppliers, employees, processes, technology, and innovation." R. Kaplan & D. Norton

7 Η Ισορροπημένη Κάρτα Επίδοσης δεν είναι μόνο μια μεθοδολογία μέτρησης της επιχειρηματικής απόδοσης του οργανισμού, εστιασμένη σε διάφορους δείκτες επίδοσης, που πιθανά να μπορούσαν να συμπεριληφθούν σε οποιοδήποτε πίνακα μέτρησης δεικτών (Dashboards). Αποτελεί μια νέα προσέγγιση στρατηγικής διαχείρισης που αναπτύχθηκε το 1992, από τους πρωτοπόρους Dr Robert Kaplan, καθηγητή της Οικονομικής Σχολής του Χάρβαρντ και David Norton (Director of Palladium), στο άρθρο τους με τίτλο 1 "The Balanced Scorecard - Measures that Drive Performance". Το μεγάλο ενδιαφέρον που προκλήθηκε γύρω από αυτή την θεωρία οδήγησε, το 1996, στη δημοσίευση του επιχειρηματικού bestseller, "The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action". Το σκεπτικό, στο οποίο βασίστηκε η ανάπτυξη του συγκεκριμένου εργαλείου είναι ότι η λήψη διοικητικών αποφάσεων βασισμένες σε χρηματοοικονομικές καταστάσεις και οικονομικούς δείκτες, δεν εγγυώνται την ομοιόμορφη ανάπτυξη της εταιρείας, αφού αποκλείονται επενδύσεις σε άυλα και ποιοτικά στοιχεία -όπως είναι οι πελάτες, ανθρώπινο δυναμικό κ.ά. - που δύσκολα αναλύονται σε οικονομικές εκθέσεις ( Hauser et al 1994; Hemmer 1996; Kaplan and Norton 1996). Για παράδειγμα, η αξιολόγηση της ανάπτυξης του οργανισμού βάσει της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης και του ετήσιου ισοζυγίου, πιθανόν να οδηγήσει σε παραπλανητικά αποτελέσματα αφού επενδύσεις για την βελτίωση του μεριδίου αγοράς ή την ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού δεν φαίνονται με την πρώτη ματιά. Αποτέλεσμα είναι ενέργειες που γίνονται με γνώμονα την βελτίωση των βραχυπρόθεσμων οικονομικών στοιχείων, να δρουν σε βάρος της μακροχρόνιας ανάπτυξης του οργανισμού (Neely and Bourne 2000; Figge et al 2002). 1 Η πρώτη Ισορροπημένη Κάρτα Απόδοσης (BSC) χρησιμοποιήθηκε από την Art Schneiderman ανεξάρτητη συμβουλευτική εταιρεία διαχείρισης διαδικασιών και στην συνεχεία από την εταιρεία Analog Devices το Παρόμοιες δράσεις εφαρμόσθηκαν σε διαφορές εταιρίες κάτω από την εποπτεία του καθηγητή του Χάρβαρντ τον Dr Robert S. Kaplan και άλλων μελών του ιδρύματος Νolan-Norton. Από το 1992, τα συμπεράσματα των εφαρμογών αυτών δημοσιεύτηκαν σταδιακά μιας σειρά άρθρων σε περιοδικά από τους Kaplan και Norton, μέχρι να ολοκληρωθεί η μελέτη της Ισορροπημένης Κάρτας Επίδοσης και να δημοσιευτεί σε βιβλίο το (Balance Scorecard, 7

8 Η Ισορροπημένη Κάρτα Επίδοσης (Balanced Scorecard) παρέχει στις επιχειρήσεις μια «συνταγή» που διασφαλίζει την ισορροπημένη -'Balanced'- οικονομική ανάπτυξη του οργανισμού. Με το μοντέλο αυτό, δεν προτάθηκε ένας καινούργιος τρόπος μέτρησης της επιχειρηματικής απόδοσης, απλά εισηγήθηκε ένα πιο διευρυμένο πεδίο μετρήσεων για την λήψη αποφάσεων στο οποίο θα περιλαμβάνονται διαστάσεις όπως (Kaplan and Norton 1996, 2001): Χρηματοοικονομική οπτική Οπτική των πελατών, Δυναμικότητα των εσωτερικών επιχειρησιακών διαδικασιών Εκμάθηση εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού και ανάπτυξη. Ή όποιος άλλος παράγοντας θεωρείται κρίσιμος βάσει της φύσης κάθε οργανισμού. 2 Εικόνα 1. Σχεδιαγραμματική απεικόνιση της Ισορροπημένης Κάρτας Επίδοσης 2 Πηγή : Εικόνα από 8

9 Για παράδειγμα, για να αποκτήσει συγκριτικό πλεονέκτημα μια επιχείρηση απαιτούνται μακροχρόνιες σχέσεις με τους πελάτες, ικανοποίηση των αναγκών τους, προσφορά νέων προϊόντων και υπηρεσιών και υποκίνηση ή ανάπτυξη του μορφωτικού επιπέδου των εργαζομένων (Bontis et al 1999; Ittner et al 2003; Lawton 2002; Nair 2004), παράγοντες που μέχρι τότε εξετάζονταν ξεχωριστά με αποτέλεσμα να μην δίνουν μια ομοιόμορφη και συγκεντρωτική εικόνα για τις ανάγκες και την πορεία του οργανισμού. Η ισορροπημένη κάρτα επίδοσης επιτρέπει όχι μόνο την αξιολόγηση της παρούσας οικονομικής απόδοσης του οργανισμού, αλλά παρέχει πληροφορίες για το πόσο καλά οργανώνεται η επιχείρηση ώστε να έχει την αναμενόμενη και επιθυμητή απόδοση και πορεία στο μέλλον. Ωστόσο, το Balanced Scorecard δεν είναι απλά ένα σύστημα μετρήσεων αλλά ένα εργαλείο διοίκησης (Kaplan and Norton 1996; Kaplan and Norton 2001; Frigo and Krumwiede 2000). Κύριο σκεπτικό των επινοητών του ήταν πως ένας οργανισμός δεν θα πρέπει να περιορίζεται σε περιοδικές μετρήσεις αξιολόγησης των καθημερινών παραγωγικών και λειτουργικών διαδικασιών αλλά θα πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα συνολικής αξιολόγησης πολλαπλών παραγόντων τόσο σε εσωτερικό όσο και σε εξωτερικό επίπεδο αποτελεσματικότητας. Επεκτείνοντας αυτή τη συλλογιστική πορεία, οι επινοητές του εργαλείου διέκριναν ότι οι οργανισμοί δεν πάσχουν από ένα ολιστικό σύστημα μετρήσεων, αλλά από ένα σύστημα αποτύπωσης της ανώτερης στρατηγικής τους σε επιμέρους υλοποιήσιμες πράξεις, ενέργειες και μετρήσεις (De Feo and Janssen 2001). Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Dr. Kaplan κατά την ομιλία του στην επιχειρηματική εκδήλωση με θέμα «Performance Management: The Key to Successful Leadership» που διοργάνωσε η Microsoft Hellas (2009) θεωρείται πως «Σύμφωνα με μελέτη του Harvard Business Review, οι επιχειρήσεις κατά μέσο όρο επιτυγχάνουν μόνο το 60% των στρατηγικών τους στόχων. Περισσότερο από το 75% των υψηλόβαθμων στελεχών, σε σχετική έρευνα, δήλωσαν πως στην πραγματικότητα, επιτυγχάνεται λιγότερο από το 50%». Παράλληλα στην ίδια ομιλία παρουσιάστηκαν στοιχεία από International Monetary Fund, που δεικνύουν ότι μόνο το 38% των στρατηγικών επιτυγχάνεται, ενώ μόνο το 30% των στελεχών έχουν μια συνοχή στις κινήσεις τους και στον τρόπο εκτέλεσης των ανώτερων στρατηγικών. Η μεθοδολογία που υποδεικνύεται από το Balanced Scorecard, ουσιαστικά, γεφυρώνει το χάσμα 9

10 μεταξύ επιδιωκόμενων και πραγματικών αποτελεσμάτων. Μέσω του Balanced Scorecard οι στρατηγικοί στόχοι συνδέονται με συγκεκριμένες δράσεις, μέτρα, και πρωτοβουλίες, επιτρέποντας την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου, αναλυτικού και περιεκτικού σχεδίου δράσης». Less than 10% of strategies effectively formulated are effectively executed. - Fortune Magazine Βάσει των παραπάνω, η Ισορροπημένη Κάρτα Επίδοσης (Balanced Scorecard) θεωρείται ένα σύστημα μετάδοσης της στρατηγικής σ όλο το εύρος της εταιρείας τόσο οριζόντια αλλά πολύ περισσότερο κάθετα σ όλα τα επίπεδα του οργανισμού. Σαν μια δεύτερη οπτική, το Balanced Scorecard (BSC) μπορεί να μεταφραστεί σαν ένα δίαυλο επικοινωνίας της στρατηγικής σ όλον το οργανισμό, που διευκολύνει την ευθυγράμμιση πολιτικών και τη σύνδεση του οράματος του οργανισμού με τις επιμέρους λειτουργικές του διαδικασίες(niven 2005; Gordon 2006; Chakravarthy 1986). Ενισχύοντας την πιο πάνω οπτική, επισημαίνεται ότι κορυφαίοι επιχειρηματίες και ακαδημαϊκοί σε θέματα διοίκησης επιχειρήσεων έχουν ισχυριστεί ότι : «Ό,τι δεν μετριέται δεν μπορεί να διοικηθεί». You can t manage what you can t measure Επομένως, το Balanced Scorecard(BSC) μπορεί να αντιπαραβληθεί με το πιλοτήριο ενός αεροπλάνου όπου παρέχει άμεσα όλες τις απαραίτητες ενδείξεις για την πορεία του σκάφους ανά πάσα στιγμή (Kaplan and Norton 2001). Λέξη κλειδί σ αυτή την οπτική είναι «η αμεσότητα» που απαιτείται για την ορθή χρήση αυτού του εργαλείου. Σήμερα η απαίτηση αυτή μπορεί να καλυφθεί, μέσω των σύγχρονων εφαρμογών και των αυτοματοποιημένων συστημάτων που έχουν υιοθετήσει οι σύγχρονοι οργανισμοί (Ronaghi 2003; Scott 1998; Cody et al 2002; Basu 2001). 10

11 Συγκεντρωτικά οφέλη που απορρέουν από την χρήση της Ισορροπημένης Κάρτας Επίδοσης είναι ότι βοηθάει στην 3 : Εστίαση του οργανισμού σε σημεία-στρατηγικές κλειδιά που οδηγούν σε σημαντική ανάπτυξη μεγάλης εμβέλειας. Ενσωμάτωση πολυδιάστατων εταιρικών προγραμμάτων, όπως η ποιότητα, η καινοτομία και οι πρωτοβουλίες εξυπηρέτησης πελατών, στο συνολικό σχεδιασμό της επιχείρησης Επιμερισμός των στρατηγικών όπως αυτές εφαρμόζονται μέσω μετρήσιμων πολιτικών στα διάφορα επίπεδα του οργανισμού, έτσι ώστε οι διευθυντές, οι χειριστές, και οι υπάλληλοι μονάδων να μπορούν να δουν τι απαιτείται να γίνει σε κάθε επίπεδο, και ποια είναι η συμβολή τους στην άριστη επίδοση συνολικά. 3 Balanced Scorecard- i Six Sigma orghttp://www.isixsigma.com/offsite.asp?a=fr&url=http://www.skymark.com/resources/methods/balancedscore card.htm 11

12 1.2. Η Ισορροπημένη Κάρτα Επίδοσης με μια ματιά Η Ισορροπημένη Κάρτα Επίδοσης -Balanced Scorecard (BSC)- είναι ένα θεμελιώδες εννοιολογικό πλαίσιο που επιτρέπει στην επιχείρηση να ερμηνεύσει το όραμα και την στρατηγική της, μέσα από αποτελεσματικές δράσεις. Με άλλα λόγια η Ισορροπημένη Κάρτα Επίδοσης έρχεται να καλύψει το χάσμα που δημιουργείται μεταξύ του οράματος και της στρατηγικής που εστιάζουν οι ηγέτες και του τρόπου που εκλαμβάνουν τις παραπάνω αξίες οι εργαζόμενοι και οι μάνατζερ πρώτης γραμμής του οργανισμού (Kaplan and Norton 1996). Για να επιτευχθεί αυτό, οι επινοητές του εργαλείου προτείνουν κάποια βασικά επίπεδα στα οποία μπορεί να αναλυθεί η στρατηγική ενός τυπικού οργανισμού. Αναλυτικότερα: Εκμάθηση & Ανάπτυξη: περιλαμβάνονται οι στόχοι για την ανάπτυξη του σημαντικότερου πόρου του οργανισμού και του μοναδικού πόρου συγκράτησης της τεχνογνωσίας, τον άνθρωπο. Στη σύγχρονη εποχή των γρήγορων αλλαγών και τεχνολογικών καινοτομιών, η συνεχής κατάρτιση των εργαζομένων αποτελεί βασικό παράγοντα διατήρησης ανταγωνιστικής θέσης στην αγορά (Huselid 1995). Το πεδίο αυτό δεν περιορίζεται μόνο στη συνεχή εκπαίδευση των εργαζομένων, αλλά στη δημιουργία σωστών δίαυλων επικοινωνίας μέσα στην εταιρεία για την εύκολη ροή πληροφοριών και στην ανάπτυξη τεχνολογικών εργαλείων που διευκολύνουν την εργασία του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας (Heskett et al 1994; Aziza and Fitts 2008; Huselid 1995). Το ερώτημα που ουσιαστικά καλύπτεται σ αυτή την διάσταση είναι πως θα αναπτυχθούν καλύτερα οι ανθρώπινοι πόροι της επιχείρησης ώστε να επιτευχθούν οι σκοποί των κρίσιμων λειτουργιών του οργανισμού. Εσωτερικές Επιχειρησιακές διαδικασίες, αυτό το πεδίο εξετάζει κατά πόσο οι εσωτερικές διαδικασίες διευκολύνουν την αποστολή του οργανισμού, για την παροχή του επιθυμητού αποτελέσματος στον πελάτη (Lawton 2004). 12

13 Πελάτες, σε αυτό το επίπεδο δίνεται έμφαση στην ικανοποίηση των πελατών, με σκοπό την κατάκτηση ενός σημαντικού μεριδίου αγοράς. Ουσιαστικά, εκφράζεται η «Φωνή του Πελάτη» σχετικά με τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες του από τον οργανισμό (Anderson 1998; Evans and Lindsay 2005). Σκεπτικό αυτής της διάστασης είναι ότι για να επιτευχθούν οι ανώτεροι χρηματοοικονομικοί στόχοι και όλες οι υπόλοιπες μετρήσεις και πολιτικές θα πρέπει ο οργανισμός να ακολουθεί μία πελατοκεντρική φιλοσοφία. Η φτωχή επίδοση από αυτήν την διάσταση είναι ένα αρνητικό προμήνυμα για το μέλλον. Χρηματοοικονομική διάσταση, αποτελεί την αξιολόγηση της αποδοτικότητας με μετρήσεις που έχουν ως αντικείμενο αποκλειστικά οικονομικά στοιχεία, π.χ. το λειτουργικό εισόδημα, την απόδοση επενδυμένων κεφαλαίων, την οικονομική προστιθέμενη αξία κ.α. Το Balanced Scorecard δεν έρχεται να αναιρέσει τις παραδοσιακές μεθόδους λήψης αποφάσεων, που στηρίζονταν κυρίως σε οικονομικά δεδομένα, αλλά να τις εμπλουτίσει (Bourne et al 2003, Bontis et al 1999). Η πορεία της επιχείρησης μπορεί να εξαρτάται κυρίως από τους οικονομικούς δείκτες, αλλά στη σημερινή εποχή σημαντικό ρόλο για την οικονομική υπεροχή, παίζει και η ποιοτική παροχή αγαθών και η πελατοκεντρική φιλοσοφία του οργανισμού, πτυχές που συμπεριλαμβάνονται στην μεθοδολογία του Balanced Scorecard (Ittner et al 2003). Με τη χρήση της Ισορροπημένης Κάρτας Επίδοσης κάθε επιχείρηση είναι σε θέση να αξιολογεί την επίδοσή της με βάση όχι μόνο οικονομικούς δείκτες αλλά και δείκτες ικανοποίησης και ποιότητας (QPI-Quality Performance Indicators). Συμπερασματικά, η Ισορροπημένη Κάρτα Επίδοσης αποτελεί μια μεθοδολογία που επιτρέπει να αναλυθεί η ανώτερη στρατηγική σε ομάδες από αλληλοσχετιζόμενους στρατηγικούς στόχους, και κατ επέκταση να μεταφραστούν αυτοί οι στόχοι σε μετρήσεις και δραστηριότητες που σκιαγραφούν και αξιολογούν τον τρόπο εφαρμογής της στρατηγικής. Επισημαίνεται ότι η αλληλοσυσχέτιση των στρατηγικών στόχων και των μετρήσεων που επιβάλει το μοντέλο (σχέσεις αιτίου και αιτιατού των διαφόρων στόχων που αποτυπώνονται στα τέσσερα επίπεδα του BSC), δίνει άμεσα και εύκολα -στους 13

14 ενδιαφερόμενους- πληροφορίες για τις αιτίες που μπορεί να οδήγησαν, ενδεικτικά, σε μία αύξηση των ρευστών ή σε μια μεταβολή του ενεργητικού, δίνοντας παράλληλα προειδοποιητικά μηνύματα για την πορεία του οργανισμού στο άμεσο ή μακροπρόθεσμο μέλλον (αφού η μεταβολή ενός δείκτη προμηνύει την πορεία άλλων δεικτών). Βάσει των παραπάνω, η Ισορροπημένη Κάρτα Επίδοσης αντικειμενικά χαρακτηρίζεται ως το «πιλοτήριο» του οργανισμού αφού παρέχει ενδείξεις για την πορεία του οργανισμού, προειδοποιεί, ελέγχει και κατευθύνει τις αποφάσεις της διοίκησης. Σημαντικό είναι, επίσης, ότι αποτελεί μια μεθοδολογία μετατροπής της στρατηγικής και της αποστολής της επιχείρησης σε χειροπιαστούς στόχους και δράσεις για κάθε επίπεδο του οργανισμού, με αποτέλεσμα η κινητοποίηση όλων των ενδιαφερόμενων μελών να δρουν σε κοινή πορεία για την επιτυχή υλοποίηση του οράματος 14

15 1.3. Τρεις βασικές αρχές διέπουν την Ισορροπημένη Κάρτα Επίδοσης Η Ισορροπημένη Κάρτα Επιδόσεων όπως προαναφέρεται, δεν είναι απλά ένας πίνακας μετρήσεων για την πορεία του οργανισμού, και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται κατά αυτόν τον τρόπο. Είναι ένα εργαλείο, άρρηκτα συνδεδεμένο με την στρατηγική και το όραμα της εταιρείας και αποτελεί ένα τρόπο επικοινωνίας αυτού του οράματος μέσα στον οργανισμό. Για να επιτύχει το στόχο της, η Ισορροπημένη Κάρτα Επίδοσης θα πρέπει να στηρίζεται σε 3 βασικές αρχές: a. Σύνδεση των στόχων με σχέση αιτίου αιτιατού b. Ενσωμάτωση συνδυασμού δεικτών αποτελέσματος και καθοδηγητικών δεικτών επίδοσης c. Σύνδεση όλων των δεικτών με τη χρηματοοικονομική αποδοτικότητα του οργανισμού Σχέση Αιτίου Αιτιατού (cause-and-effect relationship) Αν απομονώσουμε τους στόχους κάθε 4 διάστασης και επικεντρωθούμε σε κάθε δείκτη ξεχωριστά, χάνεται η δυνατότητα εκτίμησης της ολιστικής πορείας του οργανισμού και κατ επέκταση η ένν οια του «πιλοτη ρίου». Ένα από τα πιο κ ρίσιμα χαρακτηρι σ τικά της Ισορροπημένης Κάρτας Επίδοσης είναι η αλληλο-συσχέτιση των στόχων, δίνοντας έτσι μια καθαρή εικόνα στους ενδιαφερόμενους για το πώς η πορεία ενός δείκτη μπορεί να επηρεάσει άμεσα ή 4 Πηγή εικόνας : 15

16 έμμεσα, θετικά ή αρνητικά την επιτυχία κάποιου άλλου (Kaplan and Norton 1996; Norreklit 2000). Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να γίνονται υποθέσεις από τη διοίκηση - βασισμένες σε αναλύσεις ή εμπειρικά στοιχεία- για την αλληλεξάρτηση των δεικτών, ώστε να μπορεί να προβλεφθεί για παράδειγμα πώς η πορεία ενός δείκτη μη ικανοποίησης πελατών μπορεί να επηρεάσει την χρηματοοικονομική κατάσταση της εταιρείας και πώς η εκπαίδευση των εργαζομένων επηρεάζει θετικά τις ικανότητες τους, με αποτέλεσμα την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών, την αύξηση των πωλήσεων και την πιθανότητα των κερδών (Niven 2006; Ittner D and Larckera 1998). Αντίστροφα, η επιτυχία κάθε στόχου στηρίζεται στα αποτελέσματα κάποιου άλλου. Για παράδειγμα, η αύξηση των κερδών μπορεί να επιτευχθεί βελτιώνοντας το αποτέλεσμα του δείκτη ικανοποίησης πελατών, ενώ για τη δημιουργία πιστού πελατολογίου, βασικός παράγοντας είναι η αξιοπιστία του οργανισμού και η έγκυρη παράδοση των προϊόντων, γεγονός που επιτυγχάνεται από την ποιότητα των εσωτερικών διαδικασιών αλλά και από την εκπαίδευση των εργαζομένων. Συμπερασματικά, η σχέση αιτίου και αποτελέσματος δείχνει ότι κάθε μέτρο που επιλέγεται πρέπει να είναι μέρος μιας αλυσίδας αλληλοεξαρτώμενων στοιχείων που αντανακλά τη στρατηγική της επιχείρησης Δείκτες Αποτελέσματος & Δείκτες επιχειρησιακών διαδικασιών Η Ισορροπημένη Κάρτα Επίδοσης, για να επιτύχει τον σκοπό της, θα πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δείκτες αποτελέσματος (lagging) που δείχνουν τι πέτυχε ο οργανισμός κάθε χρονική περίοδο, όσο και μετρητές οδηγούς επίδοσης «leading indicators», που αφορούν δείκτες αξιολόγησης κρίσιμων παραγόντων που επηρεάζουν τους δείκτες αποτελέσματος, και οι οποίοι δρουν ως κατευθυντήριες ενδείξεις για τον επιθυμητό στόχο (Kaplan and Norton 1996). Πιο συγκεκριμένα, οι γενικοί δείκτες αποτελέσματος αποτελούν μετρητές που δείχνουν το αποτέλεσμα που πετυχαίνει ο οργανισμός σε σχέση με τους κρίσιμους στόχους που έχει θέσει. Πιθανότατα αυτοί οι δείκτες να μην διαφέρουν αρκετά σε κάθε 16

17 εταιρεία και συνήθως αναφερόμαστε με τον παραπάνω όρο σε μετρητές όπως κερδοφορία, μερίδιο αγοράς, παρούσα δυναμικότητα κ.ά. Αντίθετα, οι δείκτες οδηγοί ή οι δείκτες επιχειρησιακών διαδικασιών, leading indicators, είναι μοναδικοί για κάθε επιχείρηση γιατί αντανακλούν τα ιδιαίτερα στοιχεία που χαρακτηρίζουν την στρατηγική μιας επιχείρησης. Οι δείκτες οδηγοί εκφράζουν τη μοναδικότητα της κάθε επιχειρηματικής μονάδας, και αξιολογούν συγκεκριμένες πολιτικές και δράσεις. Δείκτες αυτής της κατηγορίας μπορεί να είναι το πελατολόγιο (target group) που θα στοχεύσει η επιχείρηση ώστε να επιτύχει αύξηση των κερδών, ή το ποσοστό διαφυγής εργαζομένων (turnover), που επηρεάζει πιθανά τους δείκτες κόστους. Συνήθως, οι δείκτες οδηγοί βρίσκονται στα κατώτερα επίπεδα της Ισορροπημένης Κάρτας Επίδοσης (διαστάσεις διαδικασιών και ανάπτυξης), ενώ οι διαστά σεις πελατών και οικονομικών στόχων, αποτελούνται περισσότερο με δείκτες αποτελεσματικότητας(niven 2006). Αυτές οι δύο κατηγορίες δεικτών είναι αλληλένδετες, διότι οι δείκτες αποτελέσματος, από μόνοι τους, δεν μπορούν να δείξουν στα ενδιαφερόμενα μέλη ποιους παράγοντες πρέπει να επηρεάσουν ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι, αντίστροφα, ένας δείκτης οδηγός από μόνος του πιθανότατα μπορεί να δώσει ένδειξη για το αποτέλεσμα των κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας, αλλά δεν μπορεί να σκιαγραφήσει την εικόνα αποδοτικότητας βάσει των στόχων (Figge et al 2002) Χρηματοοικονομική Θεώρηση και Σκοπός της Ισορροπημένης Κάρτας Επίδοσης δεν είναι να οδηγηθεί ο οργανισμός σε πρακτικές ποιότητας, απλά για την ποιότητα, αλλά η επίτευξη του υψηλού στόχου κάθε οργανισμού, της μακροχρόνιας βιωσιμότητας του. Όλοι οι στρατηγικοί στόχοι (όπως η ποιότητα, η ικανοποίηση πελατών κ.ά.) πρέπει να μεταφράζονται τελικά σε θετική χρηματοοικονομική απόδοση. Αν υιοθετηθούν μόνο ποιοτικοί στόχοι και μετρήσεις βελτίωσης πελατοκεντρικών ιδανικών, χωρίς να υπάρχει η σύνδεση αυτών με οικονομικά αποτελέσματα μπορεί να οδηγηθεί η εταιρεία σε μη ικανοποιητική χρηματοοικονομική πορεία (Rohm and Halbach 2002; Frigo and Krumwiede 2000; Ittner and Larckera 1998). 17

18 Για παράδειγμα, μειώνοντας τον κύκλο παραγωγής, και βελτιώνοντας τις ικανότητες των εργαζομένων ή το χρόνο παράδοσης, ο οργανισμός οδηγείται σε αύξηση του πελατολογίου του και στην συνέχεια σε αύξηση κερδών. Τι γίνεται όμως στην περίπτωση που ο οργανισμός είναι πρωτοπόρος στην αγορά και ήδη κατέχει μια ηγετική θέση σ αυτή, και τι στην περίπτωση που η αγορά που δρα ο οργανισμός είναι περιορισμένη, με αποτέλεσμα να μην γίνεται να αυξηθεί το πελατολόγιο σε τέτοιο βαθμό που θα ανταμειφθούν οικονομικά οι προσπάθειες του οργανισμού? Σε τέτοιες περιπτώσεις, επενδύσεις προσανατολισμένες αποκλειστικά και μόνο σε βελτίωση ποιοτικών πτυχών, δε σηματοδοτούν αυτόματα και τη βελτίωση του οικονομικού αποτελέσματος, μπορεί απλά να δημιουργούν μόνο κόστος. Έτσι σε κάθε περίπτωση θα πρέπει κάθε δράση να εκτιμά όλους τους παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά ή θετικά το οικονομικό ζητούμενο. Οποιαδήποτε ποιοτική βελτίωση θα πρέπει να μεταφράζεται σε αύξηση πωλήσεων και μείωση κόστους, αλλιώς οι επενδύσεις θα είναι ένα τροχοπέδη στην ομαλή πορεία της εταιρείας (Niven 2005). 18

19 Είναι οι τέσσερις παράγοντες ικανοποιητικοί για μια Ισορροπημένη Ανάπτυξη? Σ αυτό το σημείο θεωρείται σκόπιμο να τεθεί πάλι το θέμα των στρατηγικών πεδίων που πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στην Ισορροπημένη Κάρτα Επίδοσης. Γεγονός είναι πως η μορφή του μοντέλου όπως προτάθηκε από τους Kaplan και Norton καλύπτει όλες τις βασικές πλευρές στις οποίες αναλύεται η στρατηγική ενός τυπικού οργανισμού, παρόλα αυτά η δομή του δεν είναι υποχρεωτική (Kaplan and Norton 2001; Schneiderman 2005 Hannabarger et al 2007). Ανάλογα με τον κάθε οργανισμό θα πρέπει το μοντέλο να προσαρμόζεται στην ιδιαίτερη στρατηγική του (Pandey 2005). Κάθε οργανισμός έχει τη δική του φύση και κουλτούρα, επομένως πρέπει κάθε μεθοδολογία να μπορεί να προσαρμόζεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να εξυπηρετούνται όλες οι ανάγκες του. Απόρροια είναι κάποιοι οργανισμοί, πιθανόν να μη συμπεριλάβουν και τις τέσσερις διαστάσεις της Ισορροπημένης Κάρτας Επίδοσης -βάσει βιβλιογραφίας- ενώ άλλοι μπορεί να τροποποιήσουν κάποιες από αυτές ή να τις αντικαταστήσουν, π.χ. την διάσταση εσωτερικές διαδικασίες με άλλες διαστάσεις όπως R&D, περιβάλλον, Risk Management, κ.ά., ανάλογα με την κατεύθυνση που έχουν οι στρατηγικοί στόχοι του οργανισμού. 19

20 1.4. Βιβλιογραφία 1ου Κεφαλαίου Βιβλιογραφία Aziza Bruno & Fitts Joey Fitts (2008), Drive Business Performance: Enabling a Culture of Intelligent Execution, John Wiley & Sons, Inc Evans James R & Lindsay William M. (2005), The Management and Control Quality (Six Edition),Thomson Kaplan, R.S. and Norton, D.P. (1996). The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action. Harvard Business School Press, Boston, MA. Kaplan, R.S. and Norton, D.P. (2001). The Strategy-Focused Organization: How Balanced Scorecard Companies Thrive in the New Business Environment. Harvard Business School Press, Boston, MA. Kaplan, R.S. and Norton, D.P. (2004). Strategy Maps: Converting Intangible Assets into Tangible Outcomes. Harvard Business School Press, Boston, MA. Mike Bourne & Pippa Bourne(2009), Balanced Scorecard( Series - Instant Manager ), EEDE, Direction & in Greek Nair Mohan (2004), Essentials of Balanced Scorecard,John Wiley & Sons, Inc. Niven Paul R. (2006), Balanced Scorecard Step-by-Step: Maximizing Performance and Maintaining Results (Second Edition), John Wiley & Sons, Inc Treacy Michael & Wiersema Fred, (1995) The Discipline of Market Leaders, Reading, MA Perseus Books. Κώστας Ν. Δερβιτσίωτης(2001) Ανταγωνιστικότητα με Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, Interbooks 20

21 Ηλεκτρονικές Πηγές Balanced Scorecard Institute Six Sigma Site-Balanced Scorecard Balanced Scorecard Collaborative site: European Foundation for Quality Management site: Harvard Business Org. American Society for Quality ASQ: Schneiderman web site: (Articles: The First Balanced Scorecard, and How to Build a balance scorecard ) Articles Factory, 21

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης Balanced Scorecard Η ΜΕΘΟΔΟΣ BALANCED SCORECARD Όπως είναι γνωστό οι εταιρείες αντιµετωπίζουν πολλά εµπόδια στην ανάπτυξη συστηµάτων µέτρησης επίδοσης τα οποία πραγµατικά µετρούν τα κατάλληλα µεγέθη. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Balanced Scorecard Μέρος Ι

Balanced Scorecard Μέρος Ι Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο 13 Balanced Scorecard Μέρος Ι Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2004 ΕΜΠ Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

Τιμητικός τόμος για τον ομότιμο καθηγητή Γεωργίου Π. Αρτίκη, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2011

Τιμητικός τόμος για τον ομότιμο καθηγητή Γεωργίου Π. Αρτίκη, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2011 Βαράγγη Ελεάννα, B.Sc., M.B.A.-ΤQM Αριστομένη Μακρή Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Ολική Ποιότητα Εφαρμογή Μηχανογραφημένου Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ SESSION 5

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ SESSION 5 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ SESSION 5 ΜΕΤΡΗΣΗ / ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΙ ΜΕΤΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ BSC ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΧΕΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΛΕΙΔΙΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΜΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Στρατηγικός Τρόπος Σκέψης

Νέος Στρατηγικός Τρόπος Σκέψης Balanced Scorecard Μια πρακτική προσέγγιση Όραμα & Στρατηγική Α. Παπαλεξανδρής Tel. +30 210 8203471 E-mail. alexp@aueb.gr Νέος Τρόπος Σκέψης Παραδοσιακή Στρατηγική Δεδομένο-Στατικό εξωτ. περιβάλλον Νέες

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Λειτουργιών. τετράδιο 10 α

Διοίκηση Λειτουργιών. τετράδιο 10 α Λορέντζος Χαζάπης Γιάννης Ζάραγκας Διοίκηση Λειτουργιών τα τετράδια μιας Οδύσσειας τετράδιο 10 α Η μέτρηση των επιδόσεων (παράρτημα: Balanced Scorecard) Αθήνα 2012 Το τετράδιο αυτό αποτελεί παράρτημα του

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία. Ενότητα 2: Ηγετική συμπεριφορά και αποτελεσματικότητα. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ηγεσία. Ενότητα 2: Ηγετική συμπεριφορά και αποτελεσματικότητα. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Ηγεσία Ενότητα 2: Ηγετική συμπεριφορά και αποτελεσματικότητα Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Κατάρτισης από την ITMC A.E.

Προγράμματα Κατάρτισης από την ITMC A.E. Ι Τ Μ C Α. Ε. Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Ι Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ω Ν INNOVATION, TECHNOLOGY & MAΝAGEMENT CONSULTANTS «Στόχος μας είναι ο μετασχηματισμός των εταιρικών πελατών μας σε δυναμικούς, αποτελεσματικούς και

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Εφαρμοσμένες ΛΥΣΕΙΣ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ανάπτυξη Πωλήσεων Ανδρόμαχος Δημητροκάλλης, MBA Management

Διαβάστε περισσότερα

Σύμμαχοί σας, στην ανάπτυξη της εταιρεία σας.

Σύμμαχοί σας, στην ανάπτυξη της εταιρεία σας. Σύμμαχοί σας, στην ανάπτυξη της εταιρεία σας. Ποιοί Είμαστε Η My Company Finance αποτελεί επιχειρηματική μονάδα της εταιρείας My Company Projects, η οποία έχει στο σύνολο της 6.000 ενεργούς πελάτες στην

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα & Τέχνη. Φώτης Σακελλαρίδης Πρόεδρος & Δνων Σύμβουλος Janssen-Cilag

Επιχειρηματικότητα & Τέχνη. Φώτης Σακελλαρίδης Πρόεδρος & Δνων Σύμβουλος Janssen-Cilag Επιχειρηματικότητα & Τέχνη Φώτης Σακελλαρίδης Πρόεδρος & Δνων Σύμβουλος Janssen-Cilag Janssen-Cilag A.E.B.E. Θυγατρική του ομίλου J&J Κύκλος Εργασιών 2005: 207.000.000 Εργαζόμενοι: 260 Κατάταξη στην φαρμακευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Διοίκηση Επιχειρήσεων Έννοια του Μάνατζμεντ Ικανότητες των Μάνατζερ Στόχοι του Μάνατζμεντ Βασικές Λειτουργίες του Μάνατζμεντ Σχεδιασμός Οργάνωση Διεύθυνση Έλεγχος Εφαρμογή του Μάνατζμεντ

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Κατάρτισης από την ITMC A.E.

Προγράμματα Κατάρτισης από την ITMC A.E. Ι Τ Μ C Α. Ε. Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Ι Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ω Ν INNOVATION, TECHNOLOGY & MAΝAGEMENT CONSULTANTS «Στόχος μας είναι ο μετασχηματισμός των εταιρικών πελατών μας σε δυναμικούς, αποτελεσματικούς και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ. Δείκτες Μέτρησης της Απόδοσης και της Παραγωγικότητας Εργαζομένων στην Εφοδιαστική Αλυσίδα

Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ. Δείκτες Μέτρησης της Απόδοσης και της Παραγωγικότητας Εργαζομένων στην Εφοδιαστική Αλυσίδα Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2013 Δείκτες Μέτρησης της Απόδοσης και της Παραγωγικότητας Εργαζομένων στην Εφοδιαστική Αλυσίδα Οκτώβριος 2013 Γιατί να μετρήσουμε. Ελέγχω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑ (EFQM) EFQM)-ΟΦΕΛΗ & ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΟΥΜΠΑΡΑΚΗ ΘΕΟΚΤΙΣΤΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑ (EFQM) EFQM)-ΟΦΕΛΗ & ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΟΥΜΠΑΡΑΚΗ ΘΕΟΚΤΙΣΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑ (EFQM) EFQM)-ΟΦΕΛΗ & ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΟΥΜΠΑΡΑΚΗ ΘΕΟΚΤΙΣΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση της έννοιας της επιχειρηματικής αριστείας, υπότοπρίσματωνκριτηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση της Τεχνολογίας στις Πολυεθνικές Επιχειρήσεις. Δρ. Δημήτρης Μανωλόπουλος Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διοίκηση της Τεχνολογίας στις Πολυεθνικές Επιχειρήσεις. Δρ. Δημήτρης Μανωλόπουλος Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Διοίκηση της Τεχνολογίας στις Πολυεθνικές Επιχειρήσεις Δρ. Δημήτρης Μανωλόπουλος Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σκοπός της διάλεξης Σ-1: Να αναφερθεί στους παράγοντες που

Διαβάστε περισσότερα

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων 2 x 4 ώρες Μέτρηση και Βελτίωση Ενδυνάμωσης Ορισμός της Ενδυνάμωσης: Η ενδυνάμωση είναι η διαδικασία της αύξησης της ικανότητας των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο)

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Καλωσήλθατε στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του epiheirimatikotita.gr. Εδώ μπορείτε να βρείτε άφθονο BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Seven Steps To A Successfull pdf Business Plan Writing an effective

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ BALANCED SCORECARD ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. Σπουδαστές: Δεληλίγκα Αργυρούλα, ΑΜ: 2008057

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ BALANCED SCORECARD ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. Σπουδαστές: Δεληλίγκα Αργυρούλα, ΑΜ: 2008057 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ BALANCED SCORECARD ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Σπουδαστές: Δεληλίγκα

Διαβάστε περισσότερα

«Leading for Results»

«Leading for Results» Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα Προϊσταµένων Τµηµάτων «Leading for Results» Βασικοί Στόχοι του Προγράµµατος Το πρόγραµµα «Leading for Results» απευθύνεται σε προισταµένους της εταιρείας, µε σκοπό την εξοικείωση

Διαβάστε περισσότερα

Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο

Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο 2 παρουσίαση Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο Ένας συνεταιρισμός, μία φιλοσοφία και 70 καταστήματα μέλη σε όλη την Ελλάδα. Τι σημαίνουν αυτά; Όμιλος Sinialo! Γνωρίστε τον! Επιμέλεια Γεωργία Αλεξίου Στη σημερινή

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύγχρονη Μεθοδολογία Δυναμικής Αύξησης Πωλήσεων σε Επιλεγμένους Πελάτες Target Sales

Η Σύγχρονη Μεθοδολογία Δυναμικής Αύξησης Πωλήσεων σε Επιλεγμένους Πελάτες Target Sales Πρόγραμμα Ανάπτυξης Το πρόγραμμα Ανάπτυξης αποτελείται από μια σειρά συμπυκνωμένων πρακτικών σεμιναρίων εργαστηρίων σχεδιασμένα να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα σε βασικές εργασίες - κλειδιά των σημερινών

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητική Επιστήμη. Ενότητα # 3: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Διδάσκων: Μανασάκης Κωνσταντίνος

Διοικητική Επιστήμη. Ενότητα # 3: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Διδάσκων: Μανασάκης Κωνσταντίνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Διοικητική Επιστήμη Ενότητα # 3: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Διδάσκων: Μανασάκης Κωνσταντίνος ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Τα κείμενα και τα διαγράμματα της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΟΡΟΣΗΜΑ 1998 - Πιστοποίηση κατά ISO 9001 2002 Εγκαίνια νέων «οικολογικών» εγκαταστάσεων στα Σπάτα Αττικής 2003 - Πιστοποίηση Committed to Excellence του

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος FOURLIS Risk Based Audit

Όμιλος FOURLIS Risk Based Audit Όμιλος FOURLIS Risk Based Audit Παράδειγμα Εφαρμογής Οκτώβριος 2005 1. Risk based audit: πώς προέκυψε; 2. Risk assessment project: πώς σχεδιάστηκε; 3. Risk assessment method: ποιά επιλέξαμε; 4. Risk assessment

Διαβάστε περισσότερα

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού Αθανασία Καρακίτσιου, PhD 1 Η Διαδικασία του προγραμματισμού Προγραμματισμός είναι η διαδικασία καθορισμού στόχων και η επιλογή μιας μελλοντικής πορείας για την

Διαβάστε περισσότερα

Αναδιοργάνωση στους Οργανισμούς

Αναδιοργάνωση στους Οργανισμούς Περιεχόμενα Μέρους Α Αναδιοργάνωση στους Οργανισμούς Αναδιοργάνωση ιαδικασιών Οργανισμών με έμφαση στη ημόσια ιοίκηση (Public Sector BPR) - Μέρος Α - 1) Ορισμοί 2) Τα αναμενόμενα οφέλη από την αναδιοργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΟΛΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΒΕΛΤΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΟΛΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΕΛΤΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΟΛΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Γιώργος Α Ιωάννου, Επιχειρησιακός Διευθυντής, Τμήμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

«Άρχεσθαι μαθών, άρχειν επιστήσει» («Ανάλαβε εξουσία αφού πρώτα μάθεις να εξουσιάζεσαι») Σόλων, ο Αθηναίος

«Άρχεσθαι μαθών, άρχειν επιστήσει» («Ανάλαβε εξουσία αφού πρώτα μάθεις να εξουσιάζεσαι») Σόλων, ο Αθηναίος EIΣΑΓΩΓΗ «Άρχεσθαι μαθών, άρχειν επιστήσει» («Ανάλαβε εξουσία αφού πρώτα μάθεις να εξουσιάζεσαι») Σόλων, ο Αθηναίος Η ηγεσία και η άσκησή της η έννοιά της και το σύνολο των συμπεριφορών που τη συνθέτουν,

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400.01 Δύο ημέρες 16 ώρες Επιλογή Στελεχών: Ξεχωρίζοντας τους Καλύτερους Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν σχηματίσει ολοκληρωμένη αντίληψη όλων

Διαβάστε περισσότερα

Μπιτζένης Π. Αριστείδης. Οργανισμός είναι ένα σύνολο οργανωμένων ανθρώπων που εργάζονται μαζί για την ολοκλήρωση ενός κοινού σκοπού

Μπιτζένης Π. Αριστείδης. Οργανισμός είναι ένα σύνολο οργανωμένων ανθρώπων που εργάζονται μαζί για την ολοκλήρωση ενός κοινού σκοπού Μπιτζένης Π. Αριστείδης 1 1 Οργανισμός είναι ένα σύνολο οργανωμένων ανθρώπων που εργάζονται μαζί για την ολοκλήρωση ενός κοινού σκοπού 2 1 1) Υπάρχει ξεκάθαρος σκοπός (στόχος-οι) 2) Απαρτίζονται από ανθρώπους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι 2014/2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΦΑΣΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΡΙΣΚΟΥ / ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιώνοντας την Απόδοση Μάρκετινγκ & Πωλήσεων στις Φαρμακευτικές Επιχειρήσεις

Βελτιώνοντας την Απόδοση Μάρκετινγκ & Πωλήσεων στις Φαρμακευτικές Επιχειρήσεις Βελτιώνοντας την Απόδοση Μάρκετινγκ & Πωλήσεων στις Φαρμακευτικές Επιχειρήσεις Γεώργιος Ι. Αυλωνίτης, Καθηγητής Μάρκετινγκ Ο.Π.Α. Νικόλαος Γ. Παναγόπουλος, Λέκτορας Μάρκετινγκ Ο.Π.Α. Το δυναμικό πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ηγεσία Διδάσκουσα: Αφροδίτη Δαλακούρα ΔΙΟΙΚΗΣΗ: ΟΙ ΡΟΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΗΓΕΤΗΣ MANAGER COACH 1 Κλασική-μηχανιστική αντίληψη Το παλιό μοντέλο διοίκησης: οικονομικές-υλικές

Διαβάστε περισσότερα

Στην παρούσα εργασία ο βασικός σκοπός είναι η δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου και ενιαίου Συστήµατος Mετρήσεων Στρατηγικής Αποτελεσµατικότητας/

Στην παρούσα εργασία ο βασικός σκοπός είναι η δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου και ενιαίου Συστήµατος Mετρήσεων Στρατηγικής Αποτελεσµατικότητας/ Πιλοτική εφαρµογή του ΣΜΣΑΑ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σε πολλές επιχειρήσεις παρατηρείται η ανάγκη προσδιορισµού δεικτών για την αποτελεσµατικότητα της στρατηγικής που εφαρµόζεται και των διαδικασιών και δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ : ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΗ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επικαιροποίηση των Προτύπων

Επικαιροποίηση των Προτύπων Επικαιροποίηση των Προτύπων IIA Standards Update Π. Βαλαντάσης, CBM, FCCA, CISA (μέλος ΔΣ ΕΙΕΕ (έφορος) Χ. Ξύδης, MSc Internal Auditing, CRMA, CFE (Διοικητικός Διευθυντής ΕΙΕΕ) Τα Πρότυπα είναι κρίσιμα

Διαβάστε περισσότερα

Ανταγωνιστική στρατηγική

Ανταγωνιστική στρατηγική Ανταγωνιστική στρατηγική Δρ Αντώνης Λιβιεράτος 1. Πηγές ανταγωνιστικού Όμοια προϊόντα Χαμηλότερο κόστος Πλεονέκτημα κόστους Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα Υψηλή τιμή Μοναδικό προϊόν Πλεονέκτημα διαφοροποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Κρίνοντας το Σύστημα Αξιολόγησης των ΑΕΙ με βάση το Πρότυπο Αριστείας του EFQM

Κρίνοντας το Σύστημα Αξιολόγησης των ΑΕΙ με βάση το Πρότυπο Αριστείας του EFQM Κρίνοντας το Σύστημα Αξιολόγησης των ΑΕΙ με βάση το Πρότυπο Αριστείας του EFQM Φίλιππος Ι. Καρυπίδης Καθηγητής ΑΤΕΙ-Θ Συνέδριο Διασφάλισης Ποιότητας στα ΑΕΙ: Μοχλός Ανάπτυξης, Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό Σχέδιο. Τι είναι και γιατί χρειάζεται; Δρ Αντώνης Λιβιεράτος

Επιχειρηματικό Σχέδιο. Τι είναι και γιατί χρειάζεται; Δρ Αντώνης Λιβιεράτος Επιχειρηματικό Σχέδιο. Τι είναι και γιατί χρειάζεται; Δρ Αντώνης Λιβιεράτος Εισαγωγή Ο ρόλος του επιχειρηματία Στην συντριπτική πλειοψηφία των Μικρο-Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) η διοίκηση της επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα βιβλίου. Τερζίδης, Κ., Μάνατζμεντ - Στρατηγική προσέγγιση. 3η εκδ. Αθήνα: Σύγχρονη Εκδοτική

Περιεχόμενα βιβλίου. Τερζίδης, Κ., Μάνατζμεντ - Στρατηγική προσέγγιση. 3η εκδ. Αθήνα: Σύγχρονη Εκδοτική Περιεχόμενα βιβλίου Τερζίδης, Κ., 2015. Μάνατζμεντ - Στρατηγική προσέγγιση. 3η εκδ. Αθήνα: Σύγχρονη Εκδοτική Πρόλογος του καθηγητή Νίκου Μπλέσιου Πρόλογος στην 3η Έκδοση Εισαγωγικό Σημείωμα Κεφάλαιο 1

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση και τη Διοίκηση

Θέματα Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση και τη Διοίκηση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. «ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Θέματα Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Η στρατηγική της λειτουργίας της παραγωγής. Source: courtesy of Justin Waskovich

Η στρατηγική της λειτουργίας της παραγωγής. Source: courtesy of Justin Waskovich Η στρατηγική της λειτουργίας της παραγωγής Source: courtesy of Justin Waskovich Τι είναι στρατηγική; Στρατηγικές αποφάσεις είναι οι αποφάσεις που Τα αποτελέσματά τους διαχέονται σε όλη την οργάνωση την

Διαβάστε περισσότερα

Νέα πρότυπα & Αειφορία

Νέα πρότυπα & Αειφορία Χαράλαμπος Αγγελούδης Διευθυντής Πιστοποίησης Οκτώβριος 2014 Ο ουσιαστικός ρόλος των προτύπων στην Αειφόρο ανάπτυξη Το όραμα του ISO για τα προϊόντα του είναι να «αναγνωρίζονται και να γίνονται σεβαστά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι 2015/2016 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΦΑΣΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΡΙΣΚΟΥ / ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας & Επιχειρηματική Αριστεία Ενότητα : Βραβεία Ποιότητας

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας & Επιχειρηματική Αριστεία Ενότητα : Βραβεία Ποιότητας Διοίκηση Ολικής Ποιότητας & Επιχειρηματική Αριστεία Ενότητα 1.10.2: Βραβεία Ποιότητας Ψωμάς Ευάγγελος Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr Εργασία ΔΕΟ 11 1.1 Προγραμματισμός είναι η λειτουργία του προσδιορισμού των αντικειμενικών στόχων ενός οικονομικού οργανισμού και των μέσων που απαιτούνται για την υλοποίησή τους. Ενώ ο σχεδιασμός αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ενότητα 5η: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία. Ενότητα 6: Ηγεσία - Οργανωσιακή μάθηση - Αλλαγές. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ηγεσία. Ενότητα 6: Ηγεσία - Οργανωσιακή μάθηση - Αλλαγές. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Ηγεσία Ενότητα 6: Ηγεσία - Οργανωσιακή μάθηση - Αλλαγές Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ERP Τι Είναι - Χαρακτηριστικά Οφέλη από την Εφαρµογή τους 2. Μεθοδολογική Προσέγγιση Επιλογής & Υλοποίησης Συστηµάτων ERP

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα Business Plan. -Στόχοι (Objectives) Επιγραµµατική περιγραφή οικονοµικών στόχων (µακροπρόθεσµων και

Περιεχόµενα Business Plan. -Στόχοι (Objectives) Επιγραµµατική περιγραφή οικονοµικών στόχων (µακροπρόθεσµων και Περιεχόµενα Business Plan Α. Περίληψη (Executive Summary) -Στόχοι (Objectives) Επιγραµµατική περιγραφή οικονοµικών στόχων (µακροπρόθεσµων και βραχυπρόθεσµων) της επιχείρησης -Αποστολή (Mission) Σύντοµη

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Αρχές Μάρκετινγκ Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Real Tangible Solutions

Real Tangible Solutions Real Tangible Solutions Σε έναν κόσμο όπου το ανθρώπινο δυναμικό αναδεικνύεται ως το κυριότερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, η ManpowerGroup παρέχει στους οργανισμούς το ταλέντο που χρειάζονται για να καινοτομούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» Σεπτέμβριος 2005 1 ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ o Ανάπτυξη, προώθηση καινοτομίας, o Αξιοποίηση εμπειρίας, o Διάχυση βέλτιστων πρακτικών,

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων Μέθοδοι και Τεχνικές για τον Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων (SISP) Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 1 Δοµή της Παρουσίασης l 1. Εισαγωγή l 2. Μεθοδολογία SISP

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ jordan@uom.gr Κτήριο Η- Θ γραφείο 402 Τηλ. 2310-891-591 DAN BORGE «Η διαχείριση του κινδύνου είναι δυνατό να μας βοηθήσει να αρπάξουμε μια ευκαιρία

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί Η επιτυχία των επιχειρήσεων βασίζεται στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών για: - Ποιοτικά και αξιόπιστα προϊόντα - Ποιοτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MANAGEMENT ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ. Ορισμοί

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MANAGEMENT ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ. Ορισμοί Ορισμοί Ηγεσία είναι η διαδικασία με την οποία ένα άτομο επηρεάζει άλλα άτομα για την επίτευξη επιθυμητών στόχων. Σε μια επιχείρηση, η διαδικασία της ηγεσίας υλοποιείται από ένα στέλεχος που κατευθύνει

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 6: Εισαγωγή στη Διοίκηση της Καινοτομίας

Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 6: Εισαγωγή στη Διοίκηση της Καινοτομίας Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 6: Καθηγητής: Κώστας Τσεκούρας Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σκοποί ενότητας Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι η παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

PwC. Νομοθετικό πλαίσιο και βέλτιστες πρακτικές Εσωτερικού Ελέγχου σε Ασφαλιστικές Εταιρείες

PwC. Νομοθετικό πλαίσιο και βέλτιστες πρακτικές Εσωτερικού Ελέγχου σε Ασφαλιστικές Εταιρείες Νομοθετικό πλαίσιο και βέλτιστες πρακτικές Εσωτερικού Ελέγχου σε Ασφαλιστικές Εταιρείες Ανδρέας Γ. Κουτούπης MIIA, PIIA, CIA, CCSA Senior Manager, Internal Audit Services PwC Εισαγωγή Η Εταιρική ιακυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία. Ενότητα 1: Εισαγωγικές έννοιες. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ηγεσία. Ενότητα 1: Εισαγωγικές έννοιες. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Ηγεσία Ενότητα 1: Εισαγωγικές έννοιες Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μάρκετινγκ επιχειρήσεων τροφίμων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Στρατηγική Μάρκετινγκ

Στρατηγική Μάρκετινγκ επιχειρήσεων τροφίμων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Στρατηγική Μάρκετινγκ Στρατηγική Μάρκετινγκ επιχειρήσεων τροφίμων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Στρατηγική Μάρκετινγκ Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Προσανατολισµός στην Αγορά ή την Επιχειρηµατικότητα;

Προσανατολισµός στην Αγορά ή την Επιχειρηµατικότητα; Προσανατολισµός στην Αγορά ή την Επιχειρηµατικότητα; Βασίλης Θεοχαράκης Assistant Professor of Marketing & Entrepreneurship Ποια είναι τα ερωτήµατα; Είναι η ελληνική αγορά πραγµατικά τόσο διαφορετική;

Διαβάστε περισσότερα

8 Ο στρατηγικός σχεδιασμός. 8.1 Ο χαρακτήρας του στρατηγικού μάνατζμεντ. Οι στρατηγικές αποφάσεις έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:

8 Ο στρατηγικός σχεδιασμός. 8.1 Ο χαρακτήρας του στρατηγικού μάνατζμεντ. Οι στρατηγικές αποφάσεις έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: 8 Ο στρατηγικός σχεδιασμός 8.1 Ο χαρακτήρας του στρατηγικού μάνατζμεντ Οι στρατηγικές αποφάσεις έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: Σχετίζονται με τους σκοπούς και την αποστολή του οργανισμού. Αναφέρονται στη

Διαβάστε περισσότερα

Satisfaction, Quality and Value

Satisfaction, Quality and Value Το marketing στη σύγχρονη εποχή ικανοποίηση, ποιότητα και αξία Satisfaction, Quality and Value Οικονομία, κοινωνία και Marketing Τι θα παραχθεί Πως θα παραχθεί Ποιός θα το παράγει Που θα παραχθεί Πότε

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος

Πηγές Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος Θεματική Ενότητα 5 Αντώνης Λιβιεράτος Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική Παν/μιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Χειμερινό Εξάμηνο 2013 2014 Όμοια Προϊόντα Χαμηλότερο Κόστος Πλεονέκτημα Κόστους

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Αυτοαξιολόγησης EFQM Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EFQM ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οδηγός Αυτοαξιολόγησης EFQM Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EFQM ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EFQM ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. Η ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ EFQM ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ... 4 3. Η ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο Παραγωγικότητας για τη Λειτουργική Ευελιξία και την Οργανωτική Καινοτομία

Δίκτυο Παραγωγικότητας για τη Λειτουργική Ευελιξία και την Οργανωτική Καινοτομία Δίκτυο Παραγωγικότητας για τη Λειτουργική Ευελιξία και την Οργανωτική Καινοτομία Νίκος Γαβαλάκης Εμπειρογνώμονας 18 Μαρτίου 2014 Πλαίσιο Ο ΣΕΒ υποστηρίζει την προσπάθεια προσαρμογής των ελληνικών επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ενότητα 6η: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙMP3ROVE

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙMP3ROVE Value thrugh Research and Innvatin ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙMP3ROVE ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΙMP3ROVE Αθήνα Ιανουάριος 2014 Ο Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος είναι Πιστοποιημένος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΛΑΡΙΣΑ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΛΑΡΙΣΑ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΛΑΡΙΣΑ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 Πολιτική Ποιότητας 1.1 Σκοπός Η πολιτική ποιότητας επιβεβαιώνει τη δέσμευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μαρίνος Θεμιστοκλέους Email: mthemist@unipi.gr Ανδρούτσου 150 Γραφείο 206 Τηλ. 210 414 2723 Ώρες Γραφείου: Δευτέρα 11-12 AM Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΣ) Information Systems (IS) Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Δικός σας. Kasper Rorsted

Δικός σας. Kasper Rorsted ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ Εισαγωγή Αγαπητοί συνάδελφοι, Έχουμε θέσει ξεκάθαρες στρατηγικές προτεραιότητες και φιλόδοξους στόχους για την εταιρία μας. Είμαστε στη διαδικασία να εδραιώσουμε στη Henkel μια Κουλτούρα

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιστημονική Διεύθυνση στο Δημόσιο Τομέα

Η Επιστημονική Διεύθυνση στο Δημόσιο Τομέα 1.1 Βασικές έννοιες 1 Η Επιστημονική Διεύθυνση στο Δημόσιο Τομέα 1.1.1 Ορισμοί Στο ευρύτερο γνωστικό πεδίο του Μάνατζμεντ υπάρχουν, ως επί το πλείστον, διαφοροποιημένες απόψεις για τους περισσότερους από

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ Ακ. έτος 2013-14 ΗΓΕΣΙΑ ΗΓΕΤΕΣ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ Ηγέτης: Το άτομο που στο πλαίσιο ενός συνόλου ασκεί την μεγαλύτερη επιρροή στα υπόλοιπα μέλη (δεν ταυτίζεται πάντα με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ «Επιχειρηματικό Σχέδιο Ι»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ «Επιχειρηματικό Σχέδιο Ι» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ «Επιχειρηματικό Σχέδιο Ι» Επιχειρηματικό Όραμα / Καθορισμός Αποστολής / Καθορισμός αντικειμενικών στόχων / Καθορισμός προϊόντων & υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΑ 6 ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΑ 6 ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ SESSION 1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΜΥΘΟΙ O ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΙΚΟΚΥΚΛΟΣ ΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΘΕΩΡΙΩΝ ΤΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ, ΟΙ 7 ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ, ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ 2014/2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ: ΕΝΝΟΙΕΣ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ / ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΤΑ 7S ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ / ΠΟΤΕ & ΠΩΣ ΑΛΛΑΖΕΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΡΓΑΣΙΕΣ. 1η ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΡΓΑΣΙΕΣ. 1η ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1η ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Μερικά από τα θέματα, ένα εκ των οποίων μπορείτε να επιλέξετε είναι τα εξής: 1. Συγκριτική προτυποποίηση σύγκριση επιδόσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΑ SCOR ΕΝΝΟΙΑ SCOR Ορισμός των μοντέλων SCOR Το μοντέλο SCOR είναι ένα μοντέλο αναφοράς διαδικασιών για την εφοδιαστική αλυσίδα (η ονομασία του προέρχεται από τα αρχικά γράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Εκπαίδευσης ΕΙΕΠ

Πρόταση Εκπαίδευσης ΕΙΕΠ Πρόταση Εκπαίδευσης ΕΙΕΠ Γεώργιος Πανηγυράκης Καθηγητής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σάντυ Χειλαδάκη Διευθύντρια Εξυπηρέτησης Οικιακών Πελατών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Σταθερής & Κινητής Τηλεφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΧΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2010-2012 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζοντας Ανταγωνιστικές Στρατηγικές γι Αντιµετώπιση της Κρίσης

Σχεδιάζοντας Ανταγωνιστικές Στρατηγικές γι Αντιµετώπιση της Κρίσης Σχεδιάζοντας Ανταγωνιστικές Στρατηγικές γι Αντιµετώπιση της Κρίσης Ανάγκη κατάρτισης: Οι αλλαγές στην εποχή µας είναι τόσο ραγδαίες που δυσκολεύουν αφάνταστα την προσπάθεια που κάνουν οι επιχειρήσεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΣ ΔΥΝΑΤΟ

ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΣ ΔΥΝΑΤΟ ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΣ ΔΥΝΑΤΟ 2 Ο κόσμος της εργασίας αλλάζει πιο γρήγορα από ποτέ ενώ οι παλιοί επιχειρηματικοί κανόνες δεν ανταποκρίνονται στο νέο περιβάλλον. Ούτε τα χρήματα

Διαβάστε περισσότερα

6. Διαχείριση Έργου. Έκδοση των φοιτητών

6. Διαχείριση Έργου. Έκδοση των φοιτητών 6. Διαχείριση Έργου Έκδοση των φοιτητών Εισαγωγή 1. Η διαδικασία της Διαχείρισης Έργου 2. Διαχείριση κινδύνων Επανεξέταση Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης Διαχείριση του έργου είναι να βάζεις σαφείς στόχους,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION)

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος Kokkinoplitis Konstantinos is Expert to DG Regio, European Commission in Innovation

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 Η στρατηγική της λειτουργίας της παραγωγής

Κεφάλαιο 3 Η στρατηγική της λειτουργίας της παραγωγής Κεφάλαιο 3 Η στρατηγική της λειτουργίας της παραγωγής Source: courtesy of Justin Waskovich Τι είναι στρατηγική; Στρατηγικές αποφάσεις είναι οι αποφάσεις που Τα αποτελέσματά τους διαχέονται σε όλη την οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Κοστολόγηση Επιχειρήσεων

Εισαγωγή στην Κοστολόγηση Επιχειρήσεων Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στην Κοστολόγηση Επιχειρήσεων Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2004 ΕΜΠ Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Παππάς. Υπάρχει στρατηγική επιτυχίας. συνέντευξη. Η παραγωγή έρχεται με σχεδιασμό και οργάνωση. » συνέντευξη στον Γιάννη Βερμισσώ

Γιάννης Παππάς. Υπάρχει στρατηγική επιτυχίας. συνέντευξη. Η παραγωγή έρχεται με σχεδιασμό και οργάνωση. » συνέντευξη στον Γιάννη Βερμισσώ Γιάννης Παππάς Διευθυντής του Κλάδου Ζωής στη MEGA BROKERS S.A.» συνέντευξη στον Γιάννη Βερμισσώ Υπάρχει στρατηγική επιτυχίας Η παραγωγή έρχεται με σχεδιασμό και οργάνωση Πιστός στην «παλιά συνταγή» της

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης. Στρατηγικε ς της επιχει ρησης.swot Analysis

Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης. Στρατηγικε ς της επιχει ρησης.swot Analysis Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης Στρατηγικε ς της επιχει ρησης.swot Analysis Σχεδιασμός / Προγραμματισμός Η ενέργεια της χάραξης προσανατολισμού που γεννά την προσδοκία μελλοντικών θετικών αποτελεσμάτων είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF Πρόγραμμα LLP LDV TOI 12 AT 0015 Συντονιστής προγράμματος: Schulungszentrum Fhnsdrf Εταίροι: University f Gthenburg Municipality f Tjörns

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ

Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Ζιώγας Ιώαννης Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αναδημοσίευση από τις παρουσιάσεις Α) Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ T SWOT ANALYSIS - Μάθημα: Πολεοδομική και Οικιστική Ανάπτυξη και Πολιτική Β) Βαγής Σαμαθρακής

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα. Motor Challenge

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα. Motor Challenge ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γενική Διεύθυνση Ενέργειας και Μεταφορών Προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας & Διαχείριση Ζήτησης Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Motor Challenge Ενότητα Συστημάτων Συμπιεσμένου Αέρα 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Βιομηχανία & Νέα Οικονομία: Διαχείριση Γνώσης για την παραγωγή Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας

Ελληνική Βιομηχανία & Νέα Οικονομία: Διαχείριση Γνώσης για την παραγωγή Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας Ελληνική Βιομηχανία & Νέα Οικονομία: Διαχείριση για την παραγωγή Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας Ευγενία Βασιλακάκη Αρχειονόμος/ Βιβλιοθηκονόμος- MSc Information Science DBS Εταιρεία Πληροφορικής mscevasilak@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

Q&A. Γιατί να ενταχθώ σε ένα δίκτυο;

Q&A. Γιατί να ενταχθώ σε ένα δίκτυο; Q & A 1 2 Γιατί να ενταχθώ σε ένα δίκτυο; Το νέο ανταγωνιστικό πεδίο, η νέα καταναλωτική συμπεριφορά και συνολικά το νέο τοπίο δημιουργεί ασφυκτική πίεση στις ανεξάρτητες επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα