Λύκειο Λιµεναρίων Α και Β τάξη ΣΩΚΡΑΤΗΣ-COMENIUS I

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Λύκειο Λιµεναρίων Α και Β τάξη ΣΩΚΡΑΤΗΣ-COMENIUS I"

Transcript

1 Λύκειο Λιµεναρίων Α και Β τάξη ΣΩΚΡΑΤΗΣ-COMENIUS I

2 Λύκειο Λιµεναρίων Α και Β τάξη THE RESEARCH Η ΕΡΕΥΝΑ Questionnaire for students Ερωτηµατολόγιο για µαθητές Questionnaire for teachers Ερωτηµατολόγιο για εκπαιδευτικούς Questionnaire for parents Ερωτηµατολόγιο για γονείς 2

3 Λύκειο Λιµεναρίων Α και Β τάξη QUESTIONNAIRE FOR STUDENTS ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ 3

4 Question No 1- Ερώτηση 1η Have you got any friends who come from another country? Έχεις φίλο ή φίλη κάποιο παιδί από άλλη χώρα; ,0% ,0% NAI OXI 4

5 Question No 2- Ερώτηση 2η Would you like to have closer friendly relations with your foreign classmates? Θα επιθυµούσες να έχεις στενότερες φιλικές σχέσεις µε τους αλλοδαπούς συµµαθητές σου; % % NAI OXI 5

6 Question No 3- Ερώτηση 3η Would you mind if a large number of foreign students attended your school? Would this annoy you? Θα σε ενοχλούσε αν στο σχολείο σου φοιτούσε µεγάλος αριθµός αλλοδαπών µαθητών; 62 54% 52 46% NAI OXI 6

7 Question No 4- Ερώτηση 4η Would you share your desk in class with a classmate of yours from another country, of a different colour or a religious faith? Θα µοιραζόσουν το θρανίο σου στην τάξη µε συµµαθητή σου άλλης χώρας, άλλου χρώµατος ή θρησκεύµατος; 23 20% 91 80% 7

8 Question No 5- Ερώτηση 5η Should students from other countries be able to enroll in your school? Παιδιά από άλλες χώρες πρέπει να µπορούν να γράφονται στο σχολείο σου; 15 13% 99 87% 8

9 Question No 6- Ερώτηση 6η Do you agree with the opinion that a foreign student who has received excellent mark s at school should be able to carry the Greek flag during a school parade? Συµφωνείτε να σηκώνει την ελληνική σηµαία αλλοδαπός µαθητής που αρίστευσε στο σχολείο του; 53 46% 61 54% 9

10 Question No 7- Ερώτηση 7η Does the presence of foreign students create any problems to the school community? Η παρουσία των αλλοδαπών µαθητών δηµιουργεί προβλήµατα στη σχολική κοινότητα; 47 41% 67 59% 10

11 Λύκειο Λιµεναρίων Α και Β τάξη QUESTIONNAIRE FOR TEACHERS ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥΣ 11

12 Question No 1- Ερώτηση 1η Do you teach any foreign students? ιδάσκετε σε αλλοδαπούς µαθητές; 0 0% ΝΑΙ ΌΧΙ % 12

13 Question No 2- Ερώτηση 2η Do you think that the children of foreigners should enroll only in separate schools, special schools for foreign students? Πιστεύετε ότι τα παιδιά των αλλοδαπών πρέπει να γράφονται και να φοιτούν µόνο σε ειδικά (ξεχωριστά) για τους αλλοδαπούς σχολεία; 1. 3% % 13

14 Question No 3- Ερώτηση 3η Do any incidents of discrimination against foreign students by their fellow students happen frequently at school? Συµβαίνουν συχνά περιστατικά διακρίσεων εις βάρος αλλοδαπών µαθητών από τους συµµαθητές τους 11 33% 22 67% 14

15 Question No 4- Ερώτηση 4η Would you mind if the majority of students at the school where you teach were children of foreigners? Θα σας ενοχλούσε ή όχι αν στο σχολείο που διδάσκετε η πλειοψηφία των µαθητών ήταν παιδιά αλλοδαπών; % % 15

16 Question No 5- Ερώτηση 5η Does the presence of foreign students create any problems to the school community? Η παρουσία των αλλοδαπών µαθητών δηµιουργεί προβλήµατα στη σχολική κοινότητα; % % 16

17 Question No 6- Ερώτηση 6η Do you think that some parents are justified in asking for the removal of any foreign students from their children s school? Κρίνετε δικαιολογηµένη τη στάση ορισµένων γονιών που ζητούν την αποµάκρυνση των αλλοδαπών µαθητών από το σχολείο που φοιτούν τα παιδιά τους; 7. 21% % 17

18 Question No 7- Ερώτηση 7η Are the parents of foreign students as interested in the progress of their children as the Greek parents? Οι αλλοδαποί γονείς ενδιαφέρονται το ίδιο µε τους Έλληνες γονείς για την πρόοδο των παιδιών τους; % % 18

19 Question No 8- Ερώτηση 8η Do you believe that the students of a different religious faith should have the right to be absent from the morning prayers and from the Religion class at school? Πιστεύετε ότι τα παιδιά άλλου θρησκεύµατος πρέπει να έχουν το δικαίωµα της αποχής από την προσευχή και το µάθηµα των θρησκευτικών; 4. 12% % 19

20 Question No 9- Ερώτηση 9η Do you agree with the opinion that a foreign student who has received excellent marks at school should be able to carry the Greek flag during a school parade? Συµφωνείτε να σηκώνει την ελληνική σηµαία αλλοδαπός µαθητής που αρίστευσε στο σχολείο του; % % 20

21 Question No 10- Ερώτηση 10η Are you worried about the increasing presence of immigrants in the Greek society? Σας ανησυχεί η διαρκώς αυξανόµενη παρουσία οικονοµικών µεταναστών στην ελληνική κοινωνία; 15 45% 18 55% 21

22 Question No 11- Ερώτηση 11η Should the foreigners who live in our country legally and permanently have the same rights and obligations as the Greek citizens? Οι αλλοδαποί που ζουν µόνιµα, νόµιµα στη χώρα µας, θα πρέπει να έχουν ίδια δικαιώµατα και υποχρεώσεις µε τους Έλληνες πολίτες; 1. 3% % 22

23 Λύκειο Λιµεναρίων Α και Β τάξη QUESTIONNAIRE FOR PARENTS ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ 23

24 Question No 1- Ερώτηση 1η Do you think that the children of foreigners should enroll only in separate schools, special schools for foreign students? Πιστεύετε ότι τα παιδιά των αλλοδαπών πρέπει να γράφονται και να φοιτούν µόνο σε ειδικά (ξεχωριστά) για τους αλλοδαπούς σχολεία; 33 32% 70 68% 24

25 Question No 2- Ερώτηση 2η Do any incidents of discrimination against foreign students by their fellow students happen frequently at school? Συµβαίνουν συχνά περιστατικά διακρίσεων εις βάρος αλλοδαπών µαθητών από τους συµµαθητές τους; 40 39% 63 61% 25

26 Question No 3- Ερώτηση 3η Would you mind if the majority of students at your child s school were children of foreigners? Θα σας ενοχλούσε αν στο σχολείο που φοιτά το παιδί σας η πλειοψηφία των µαθητών ήταν παιδιά αλλοδαπών; 44 43% 59 57% 26

27 Question No 4- Ερώτηση 4η Do you think that the presence of foreign students create problems to the school community? Πιστεύετε πως η παρουσία των αλλοδαπών µαθητών δηµιουργεί προβλήµατα στη σχολική κοινότητα; 35 34% 68 66% 27

28 Question No 5- Ερώτηση 5η Do you think that some parents are justified in asking for the removal of any foreign students from their children s school? Κρίνετε δικαιολογηµένη τη στάση ορισµένων γονιών που ζητούν την αποµάκρυνση των αλλοδαπών µαθητών από το σχολείο που φοιτούν τα παιδιά τους; 30 29% 73 71% 28

29 Question No 6- Ερώτηση 6η Would you agree with your child s choice to have close friendly relations with students of a different nationality, a different religious faith, or colour? Θα συµφωνούσατε µε την επιλογή του παιδιού σας να συνάψει στενές φιλικές σχέσεις µε παιδιά άλλης εθνικότητας, θρησκεύµατος ή χρώµατος; 29 28% 74 72% 29

30 Question No 7- Ερώτηση 7η Do you believe that the students of a different religious faith should have the right to be absent from the morning prayers and from the Religion class at school? Πιστεύετε ότι τα παιδιά άλλου θρησκεύµατος πρέπει να έχουν το δικαίωµα της αποχής από την προσευχή και το µάθηµα των θρησκευτικών; 20 38% 33 62% 30

31 Question No 8- Ερώτηση 8η Do you agree with the opinion that a foreign student who has received excellent mark s at school should be able to carry the Greek flag during a school parade? Συµφωνείτε να σηκώνει την ελληνική σηµαία αλλοδαπός µαθητής που αρίστευσε στο σχολείο του; 44 43% 59 57% 31

32 Question No 9- Ερώτηση 9η Are you worried about the increasing presence of immigrants in the Greek society? Σας ανησυχεί η διαρκώς αυξανόµενη παρουσία οικονοµικών µεταναστών στην ελληνική κοινωνία; 40 39% 63 61% 32

33 Question No 10- Ερώτηση 10η Should the foreigners who live in our country legally and permanently have the same rights and obligations as the Greek citizens? Οι αλλοδαποί που ζουν µόνιµα στη χώρα µας θα πρέπει να έχουν ίδια δικαιώµατα και υποχρεώσεις µε τους Έλληνες πολίτες; 18 17% 85 83% 33

34 Λύκειο Λιµεναρίων Α και Β τάξη Research Description This research was carried out in the period from the 15th to the 18th of April Questionnaires were distributed to: 114 students of the Junior High School and Senior High School (Eniaion Lyceum) of Limenaria, aged parents of the students. 40 teachers working at schools of the area. This research records the views of the teachers, the students of the two schools and their parents on the issue of the presence of students of other nationalities at school. It aims to estimate the degree of acceptance and tolerance of the foreign students of the two schools by the school community 34

35 Λύκειο Λιµεναρίων Α και Β τάξη General Conclusions Our island and our country in general have to face the challenge of the new socioeconomic changes that are taking place all over the world. Greece, which was a country whose people used to emigrate to the developed European countries (mostly to Germany in the sixties), has now turned into a country which receives immigrants from many different places, mainly from the Eastern countries of Europe. The multicultural elements that the gypsies, the Muslim Greek citizens and the repatriating refugees from the Eastern European countries have brought to the Greek society are now being increased and multiplied, according to the new shape of things in our society. Our research shows the predominance of a xenophobic attitude among the three social groups that were examined. However, the degree of their xenophobia is not high. The local community of Thassos, after all, has become familiar with the foreign elements because of the many tourist activities on the island. Education, as a basic process of character formation and behaviour shaping, is probably the greatest tool available to us for analyzing the new data and understanding and responding to the new facts and conditions of life in the Greek society. an appropriate teacher training and education, as well as the sensitization of all the members of the school community to the issues of equality and respect of diversity through appropriate educational processes, can contribute towards the smooth and without problems integration of the foreign students into the Greek society 35