ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ (OUTSOURCING)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ (OUTSOURCING)"

Transcript

1 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ (OUTSOURCING) Των Κέρστιν Σιάκα 1 και Βασίλη Κώστογλου 2 1. Εισαγωγή Η χρήση του οutsourcing στις υπηρεσίες πληροφορικής και επικοινωνιών αποτελεί µια σχετικά νέα εξέλιξη. Ωστόσο τα τελευταία χρόνια η ανάθεση υπηρεσιών και λειτουργιών πληροφορικής σε εξωτερικούς συνεργάτες αποτελεί πλέον συχνό φαινόµενο και γνωρίζει µεγάλη εξάπλωση και δηµοσιότητα. O όρος «offshore outsourcing» αντιπροσωπεύει την ανάθεση εργασιών και υπηρεσιών από χώρες µε υψηλό βιοτικό επίπεδο και κοστολόγια, όπως αυτές της Βόρειας Αµερικής και της υτικής Ευρώπης, προς χώρες µε χαµηλά επίπεδα εξόδων, όπως αυτές της Ασίας και της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Στην παρούσα εργασία αναλύεται κατ' αρχήν η έννοια του outsourcing και περιγράφεται η διεθνής εµπειρία µε έµφαση στους λόγους υιοθέτησης και στους παράγοντες επιτυχίας ή αποτυχίας. Στη συνέχεια αποτυπώνεται η υφιστάµενη κατάσταση στην Ελλάδα και εξετάζονται ορισµένες ευκαιρίες για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισµό της πληροφορικής στις ελληνικές µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Κατόπιν θεµελιώνεται ένα γενικό θεωρητικό υπόδειγµα για την αποδοτική οργάνωση της παροχής υπηρεσιών πληροφορικής. Τα µοντέλα e-sourcing Capability Model for Service Providers (escm-sp), e-sourcing Capability Model for Clients (escm-cl) καθώς και το Software Quality Management Cultural and Organisational Diversity Evaluation (SQM-CODES) επικεντρώνονται στην καλύτερη δυνατή διοίκηση των σχετικών διαδικασιών και προτείνουν την εστίαση της προσοχής σε θέµατα που βοηθούν στη διερεύνηση και επιλογή κατάλληλων εξωτερικών συνεργατών και στην περαιτέρω αγαστή µεταξύ τους συνεργασία. 2. Τι είναι το outsourcing Η έννοια της ανάθεσης υπηρεσιών και λειτουργιών σε εξωτερικούς συνεργάτες (outsourcing) σε διάφορους τοµείς δραστηριότητας µιας επιχείρησης δεν είναι πρωτόγνωρη. Η ανάθεση λειτουργιών όπως το λογιστήριο ή η διανοµή των προϊόντων είναι µια κοινή πρακτική για πολλές επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Οι λειτουργίες που συνήθως ανατίθενται µε outsourcing είναι αυτές όπου είτε ο αναθέτων έχει περιορισµένη εµπειρία και ικανότητα, είτε παρουσιάζουν πολυπλοκότητα ή άλλες 1 Η Κέρστιν Σιάκα είναι επικ. καθηγήτρια του τµήµατος Πληροφορικής του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης 2 Ο Βασίλης Κώστογλου είναι αναπλ. καθηγητής του τµήµατος Πληροφορικής του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης

2 δυσκολίες ως προς τη διαχείριση ή δε θεωρείται ότι προσδίδουν διαφοροποίηση ως προς τον ανταγωνισµό (Χατζηκωνσταντής, 2005, Heeks et al, 2001). Το outsourcing γνωρίζει ιδιαίτερη ανάπτυξη παγκοσµίως και αναµένεται τα επόµενα χρόνια να αποτελέσει την πιο συνήθη πρακτική ανάθεσης υπηρεσιών και λειτουργιών σε εξωτερικούς συνεργάτες. Οι εξελίξεις στην τεχνολογία καθώς και η σύγκλιση των διαφορετικών πεδίων αυτής βοηθούν στη δηµιουργία υπηρεσιών βελτιωµένης ποιότητας σε συµφέρουσες τιµές. Το outsourcing σχετικά µε τις υπηρεσίες πληροφορικής και επικοινωνιών αποτελεί µια σχετικά νέα εξέλιξη και αφορά µία σχέση που καθορίζεται µε µία σύµβαση µεταξύ του αναθέτοντος (πελάτη) και ενός εξωτερικού συνεργάτη (προµηθευτή), ο οποίος αναλαµβάνει να εκτελέσει συγκεκριµένες δραστηριότητες πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστηµάτων µε προκαθορισµένα χαρακτηριστικά και σε συγκεκριµένο αντίτιµο που έχουν συµφωνηθεί µεταξύ των συµβαλλόµενων (Siakas and Siakas, 2006; Northfield, 1992; Worthington,1997). Ο όρος οutsourcing αναφέρεται συνήθως σε αντιδιαστολή µε την υλοποίηση παροχή των συγκεκριµένων υπηρεσιών αυτών ενδοεπιχειρησιακά, δηλαδή από ένα τµήµα της ίδιας της επιχείρησης. 3. Ποιους αφορά το outsourcing Η ανταγωνιστική πίεση στο πλαίσιο µιας παγκοσµιοποιηµένης οικονοµίας έχει δηµιουργήσει µια επιτακτική ανάγκη για πληρέστερη ανταπόκριση στις απαιτήσεις των πελατών. Απαιτείται η αύξηση της ποιότητας των προϊόντων καθώς και µικρότερος κύκλος ζωής παραγωγής για ταχύτερη παράδοση. Περιορισµός των δαπανών που δε σχετίζονται άµεσα µε το κύριο έργο της επιχείρησης έχει οδηγήσει τις επιχειρήσεις στην επανεξέταση της αναγκαιότητας ορισµένων τµηµάτων (π.χ. λογιστήριο, ανθρώπινου δυναµικού, πληροφορικής κλπ.) και ως εναλλακτική λύση την ανάθεση των υπηρεσιών και λειτουργιών των τµηµάτων αυτών σε εξωτερικούς συνεργάτες. Σήµερα ωστόσο, η ανάθεση υπηρεσιών και λειτουργιών σε εξωτερικούς συνεργάτες ακόµα και από εταιρείες πληροφορικής µε κύριο στόχο την ανάπτυξη πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστηµάτων δεν είναι καθόλου ασυνήθιστη πρακτική. Σε µεγάλες επιχειρήσεις και κυβερνητικούς οργανισµούς σε όλες τις χώρες της ύσης η ανάθεση υπηρεσιών και λειτουργιών πληροφορικής και επικοινωνιών σε εξωτερικούς συνεργάτες είναι πλέον δεδοµένη. Τέτοιου είδους outsourcing συµπεριλαµβάνει ως επί το πλείστων τη συγγραφή πηγαίου κώδικα, τµήµατος έργου ή ακόµη και ολόκληρου έργου (Siakas και Siakas, 2006, Siakas and Balstrup, 2006; 2005). Οι χώρες που κυριαρχούν ως αναθέτες / πελάτες είναι κυρίως η Βόρεια Αµερική, η Ευρώπη και η Ιαπωνία (Imsland, 2003). Ως χώρα-προµηθευτής κυριαρχεί η Ινδία που κατέχει το 80-90% της σχετικής παγκόσµιας αγοράς. Άλλες χώρες που κάνουν προσπάθειες να κερδίσουν έδαφος ως outsourcing προµηθευτές στον τοµέα της πληροφορικής και των επικοινωνιών στον παγκόσµιο χάρτη είναι η Κίνα, η Ρωσία, οι Φιλιππίνες, το Μεξικό, η Νότια Αφρική και από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Ουγγαρία, η Ιρλανδία και η Πολωνία (Khan et al., 2003). Στην περίπτωση των ελληνικών επιχειρήσεων και κρατικών φορέων δεν παρατηρείται η εισαγωγή του οutsourcing ως βασικού εργαλείου για την παροχή υπηρεσιών πληροφορικής και επικοινωνιών. Η Ελλάδα βρίσκεται ακόµα σε αρχικό στάδιο µε µεγάλη καθυστέρηση σε σύγκριση µε τις αντίστοιχες επιχειρήσεις των ανεπτυγµένων χωρών της ύσης. Για να εκµεταλλευτεί τα οφέλη αυτού του τρόπου

3 συναλλαγής υπηρεσιών θα πρέπει να πάρει θέση σε ποια πλευρά θέλει, και µπορεί, να είναι. Θα είµαστε µια χώρα που αναθέτει εργασίες σε εξωτερικούς συνεργάτες ή θα είµαστε αυτοί που προσφέρουν εργασίες σε κάποιες άλλες χώρες; Η απάντηση έχει µεγάλη σηµασία και θα έπρεπε να αποτελέσει ένα βασικό προβληµατισµό για την ανάπτυξη γενικότερης στρατηγικής και την ενθάρρυνση των µεθόδων outsourcing. Αν η Ελλάδα αποφασίσει να αναθέτει εργασίες πληροφορικής και επικοινωνιών σε χώρες µε φτηνότερο κοστολόγιο, τότε θα πρέπει να αλλάξει ακόµα και η εκπαίδευσή µας. ε θα χρειαστούµε πλέον τόσο πολλούς προγραµµατιστές, αλλά η έµφαση της εκπαίδευσης στην πληροφορική θα πρέπει να είναι στα αρχικά και στα τελευταία στάδια του κύκλου ζωής της ανάπτυξης λογισµικού, δηλαδή στην ανάλυση απαιτήσεων του πελάτη και στο σχέδιο για ανάθεση εργασιών και µετά από την παράδοση στον έλεγχο συµβατότητας µε τις απαιτήσεις, αφού ο προγραµµατισµός και οι συναφείς µε αυτόν εργασίες θα γίνονται από τους εξωτερικούς συνεργάτες. Αν πάλι θέλουµε να παίξουµε σηµαντικό ρόλο ως προµηθευτές, η έµφαση θα πρέπει να δοθεί στον προγραµµατισµό και στη διασφάλιση ποιότητας των υπηρεσιών και των παραγόµενων προϊόντων. εν είναι τυχαίο ότι οι περισσότερες εταιρείες στον κόσµο που έχουν πετύχει CMMI (Capability Maturity Model Integrated) επίπεδο πέντε βρίσκονται στην Ινδία (CMMI, 2006; CMMI-Levels, 2006). Το επίπεδο πέντε είναι το υψηλότερο δυνατό, όπου η οργάνωση πραγµατοποιεί συνεχή βελτίωση των µετρήσιµων διαδικασιών προσαρµόζοντας αυτές τις διαδικασίες στους ευρύτερους εµπορικούς στόχους ποιότητας. Το outsourcing είναι πλέον µία πρακτική η οποία πρέπει να απασχολήσει κάθε µικροµεσαία επιχείρηση της Ελληνικής αγοράς. Πρέπει όµως οι επιχειρήσεις που σκέφτονται να προβούν σε τέτοιες ενέργειες να γνωρίζουν πολύ καλά τους κινδύνους που µπορεί να προκαλέσει µία τέτοια σχέση. Το οutsourcing µπορεί να µειώσει το κόστος σε κάποιους τοµείς, αλλά προστίθενται έξοδα για την εύρεση συνεργατών και για την ανάθεση και τον έλεγχο των εργασιών που αναλαµβάνονται απ αυτούς. Από την άλλη πλευρά, αν µια επιχείρηση αποφασίσει να προσφέρει εργασίες ως προµηθευτής σε κάποιο πελάτη και πάλι προστίθενται έξοδα σχετικά µε τη σύναψη και τήρηση των σεχτικών συµβολαίων. Επίσης για τις δύο µορφές συνεργασίας προστίθενται προκλήσεις διοίκησης στον τοµέα της επικοινωνίας και της συνεργασίας λόγω διαφορετικών τρόπων εργασίας, διεργασιών και νοοτροπίας. Το ακόλουθο σχήµα δείχνει τις σχετικές λειτουργίες (κοινές και µη κοινές) µεταξύ του πελάτη και του προµηθευτή. Αναθέτης / Πελάτης Παρακολούθηση τήρησης όρων παράδοσης προϊόντων & υπηρεσιών (σχεδιασµός - ανάθεση - έλεγχος) Εξωτερικός ηµιουργία και Συνεργάτης / τήρηση συµβολαίου Προµηθευτής Τεχνικοοικονοµική προσέγγιση Ενέργειες για τήρηση και βελτίωση σχέσεων Επικοινωνία Εκπλήρωση όρων παραγωγής προϊόντων & υπηρεσιών συµβολαίου Σχήµα 1: ιανοµή εργασιών σε µια οutsourcing σχέση

4 Από το παραπάνω σχήµα προκύπτει ότι πολλές από τις απαραίτητες εργασίες αποτελούν κοινές υποχρεώσεις πελάτη και προµηθευτή. Το βασικό µέληµα που έχει ο πελάτης είναι να περιγράψει µε κατανοητό τρόπο τις εργασίες που θέλει να γίνουν και µετά να ελέγξει ότι τα παραδοτέα είναι ανάλογα µε τις απαιτήσεις. Ο προµηθευτής από την πλευρά του πρέπει να εκτελέσει τις εργασίες που του έχουν ανατεθεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μια πρόκληση που απαιτεί µεγάλη προσοχή είναι η συµβατότητα τεχνολογίας, διεργασιών και τρόπων επίλυσης των προβληµάτων. Η ορθή επικοινωνιακή πολιτική και τα σύγχρονα µέσα, όπως ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, τηλεδιάσκεψη, chat, blogs και wiki συντελούν στη σφυρηλάτηση ισχυρών δεσµών µεταξύ των συµβαλλόµενων. Η επικοινωνία αποτελεί το κλειδί κάθε ανθρώπινης αλληλεπίδρασης. Στον επιχειρηµατικό κόσµο η επικοινωνία έχει τη δύναµη να διευρύνει ή να φράξει τους διαύλους που συνδέουν την ηγεσία, τη διεύθυνση, τους εργαζόµενους και τους πελάτες. Επίσης η γλώσσα επικοινωνίας είναι καθοριστική για συνεννόηση καθώς και η αναγνώριση των διαφορών σε βασικά χαρακτηριστικά όπως η κουλτούρα, οι αντιλήψεις και η συµπεριφορά. Η χρήση κάποιου ατόµου µε εµπειρίες από τις χώρες που εµπλέκονται στις οµάδες που επικοινωνούν µεταξύ τους γεφυρώνει το χάσµα µεταξύ των δύο συµβαλλοµένων και οµαλύνει τυχόν προβλήµατα που µπορεί να προκύψουν στην πορεία (Siakas and Balstrup, 2006). Κύριος στόχος αυτής της εργασίας ο στόχος µας είναι η ανάδειξη των συχνά αόρατων ή άγνωστων απειλών που µπορεί να παρουσιαστούν σε µια σχέση outsourcing και η παρουσίαση κάποιων εργαλείων, τα οποία δίνουν σηµαντική βοήθεια τόσο στους πελάτες, όσο και στους προµηθευτές πού εµπλέκονται ή επιθυµούν να εµπλακούν σε σχέσεις outsourcing. 4. Ποιοι είναι οι λόγοι που οδηγούν σε οutsourcing Η βασική κινητήρια δύναµη για ανάθεση εργασιών σε εξωτερικούς συνεργάτες είναι η αυξανόµενη ανταγωνιστική πίεση για παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών µε υψηλότερη ποιότητα σε χαµηλότερες τιµές. Για τις εταιρείες που δε διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις, την εξειδίκευση ή τον κατάλληλο εξοπλισµό για να ακολουθήσουν τις γρήγορες τεχνολογικές εξελίξεις η ανάθεση εργασιών µπορεί να είναι µια ικανοποιητική εναλλακτική λύση. Το οutsourcing παρέχει πρόσβαση σε παγκόσµια κλίµακα εξειδικευµένων στον τοµέα τις πληροφορικής και επικοινωνιών και µπορεί να συµβάλει δυναµικά στην ανάπτυξη της επιχείρησης εξοικονοµώντας κεφάλαια και χρόνο. Προσφέρει επίσης µια ευκαιρία να µοιραστούν οι κίνδυνοι µεταξύ των συµβαλλοµένων. Η επέκταση αυτής της πρακτικής στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις αποτελεί σχετικά πρόσφατη εξέλιξη. Ο κύριος λόγος για το σηµερινό ενδιαφέρον των µικροµεσαίων επιχειρήσεων σχετίζεται µε τη διεύρυνση των δυνατοτήτων και τη χρήση της τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών, ένα γεγονός που δίνει µια νέα διάσταση στην έννοια της κοινωνίας της πληροφορίας και στο ρόλο που αυτή διαδραµατίζει στην ανάπτυξη και στην ανταγωνιστικότητα. Η εκ των πραγµάτων µειωµένη δυνατότητα των µικροµεσαίων επιχειρήσεων να απασχολήσουν εξειδικευµένο προσωπικό αποκλειστικά για την παρακολούθηση των έργων και των νέων εξελίξεων στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών θέτει τις επιχειρήσεις αυτές σε µειονεκτική θέση (e-business, 2006). Ωστόσο, αυτό ακριβώς, η έλλειψη της απαιτούµενης εξειδίκευσης

5 έχει αναφερθεί ως ένας σηµαντικός λόγος της ανάθεσης υπηρεσιών και λειτουργιών σε εξωτερικούς συνεργάτες (Deloitte, 2006; Siakas και Siakas, 2006). Ο πελάτης µπορεί να εκµεταλλευτεί τις δυνατότητες και ικανότητες των εταιρειών, στις οποίες έχει αναθέσει κάποια εργασία προς όφελός του σε τοµείς κρίσιµους στον ανταγωνισµό. Αυτό χρειάζεται µια σωστή στρατηγική και µεθοδικότητα. Ουσιαστικά µπορεί να µεταφερθούν εργασίες µη κρίσιµες, ή αν είναι κρίσιµες να ληφθούν τέτοια µέτρα ώστε ο προµηθευτής να µη µπορέσει να τις χρησιµοποιήσει ανταγωνιστικά. Με αυτό τον τρόπο ο πελάτης θα µπορέσει να αποκτήσει προστιθέµενη αξία αυξάνοντας την ποιότητα, την παραγωγικότητα και την αποτελεσµατικότητα. Ακόµη µια σωστή στρατηγική πάνω στο είδος και το µερίδιο του οutsourcing µπορεί να προσφέρει δυνατότητες ανάπτυξης καινούργιων προϊόντων και αγορών. Σε µια έρευνα που συµπεριλάµβανε 101 επαγγελµατίες πληροφορικής θεωρήθηκε ότι τα πλεονεκτήµατα του οutsourcing είναι τα παρακάτω (Ware, 2003): Χαµηλότερο κόστος (78%) Αυξανόµενη παραγωγικότητα του τµήµατος πληροφορικής (44%) Μειωµένη διάρκεια των έργων (37%) Αυξηµένη ανταγωνιστικότητα (30%) Ικανοποίηση εσωτερικών πελατών (20%) Από την άλλη αναφέρθηκαν οι εξής προκλήσεις: ιαχείριση επικοινωνίας (67%) ιαφορές κουλτούρας (51%) Έλλειψη εσωτερικών διαδικασιών για τον καθορισµό των εργασιών (40%) Έλλειψη εσωτερικών ικανοτήτων πελατειακής διοίκησης (32%) Τα αποτελέσµατα της έρευνας που δηµιουργούν τη µεγαλύτερη έκπληξη είναι ότι η διαχείριση της επικοινωνίας και οι διαφορές της κουλτούρας έχουν λάβει πολύ µεγάλο ποσοστό (67% και 51% αντίστοιχα), γεγονός που αποδεικνύει ότι τα δύο αυτά στοιχεία είναι πολύ σηµαντικά κατά συνέπεια οι εταιρείες που καταφέρνουν να χειριστούν αυτά τα θέµατα θα έχουν αποκτήσει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. εν πρέπει όµως να ξεχνάµε ότι σε αποµακρυσµένες σχέσεις η επικοινωνία είναι πιο δύσκολη λόγω διαφοράς ώρας, γλώσσας και αξιών. Κάτι που σε µία χώρα είναι αυτονόητο µπορεί σε µια άλλη να έχει εντελώς διαφορετική σηµασία. Λόγω της δύσκολης επικοινωνίας κλωνίζεται εύκολα η εµπιστοσύνη, που αποτελεί θεµελιώδη λίθο στις εµπορικές σχέσεις (Siakas et al., 2006; Krishna et al., 2004; Wilcocks, 1999; Earl, 1996). Η εµπιστοσύνη όµως αποκτάται δύσκολα και µία λανθασµένη κίνηση σε θέµατα αξιών µπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες. Παρακάτω παρουσιάζονται δύο εργαλεία που έχουν ως στόχο να βοηθήσουν τους συµβαλλόµενους στην επιλογή, αξιολόγηση και διαχείριση σχέσεων outsourcing µε απώτερο στόχο να πετύχουν µια καλή συνεργασία µε αναµενόµενα αποτελέσµατα. 5. Εργαλεία για επιλογή και διαχείριση σχέσεων Η αναγκαιότητα ύπαρξης ενός αποδεκτού επιπέδου διαχείρισης είναι προφανής και ισχύει για κάθε συνεργασία µεταξύ ανθρώπων και οργανισµών. Αυτό που δεν είναι ίσως προφανές είναι οι στόχοι που πρέπει να έχει µια τέτοια διαχείριση και τα εργαλεία που υπάρχουν για να υποστηρίξουν τη διαχείριση και τις σχέσεις µεταξύ δύο εταίρων. Οι µηχανισµοί και οι διαδικασίες που αφορούν τις εταιρείες ανάθεσης (πελάτες) στην εύρεση, αξιολόγηση και περαιτέρω συνεργασία µε εξωτερικούς συνεργάτες

6 (προµηθευτές) είναι πολλαπλοί και συνήθως σύνθετοι. Οι προµηθευτές από την πλευρά τους έχουν ανάγκη να αποδείξουν την ικανότητά τους και αντιµετωπίζουν παρόµοιους προβληµατισµούς µε τον πελάτη, όσον αφορά τη σύνταξη συµβολαίων και τη διατήρηση καλών σχέσεων µεταξύ τους. Αν δε ληφθούν οι απαραίτητες προφυλάξεις µπορεί η απόφαση αυτή να αποτελέσει ένα επικίνδυνο βήµα για την ανταγωνιστικότητα. Η γνώση των κινδύνων και εναλλακτικών µέτρων για αποφυγή προβληµάτων είναι µια προϋπόθεση για επιτυχηµένες στρατηγικές επιλογές στον τοµέα της ανάθεσης υπηρεσιών πληροφορικής και επικοινωνιών σε εξωτερικούς συνεργάτες (Aubert et al., 1999; Wilcocks, 1999; Earl, 1996). Τη διαχείριση τέτοιων ζητηµάτων αναλαµβάνουν οι συµφωνίες µεταξύ των δύο συµβαλλόµενων πλευρών που ορίζουν ρητά το είδος της συνεργασίας και το επίπεδο των παρεχόµενων υπηρεσιών. Πρόκειται για τα Service Level Agreements (SLA), που είναι τα συµβόλαια και οι συµφωνίες σχετικά µε το επίπεδο παροχής των υπηρεσιών συµπεριλαµβάνοντας τα κριτήρια της ποιότητας των παρερχόµενων υπηρεσιών (Bouras et al., 2006). 5.1 Τα esourcing Capability Maturity µοντέλα Ο σκοπός των esourcing Capability Maturity (escm) µοντέλων είναι να δώσουν στους πελάτες βοήθεια στη διαλογή του κατάλληλου εξωτερικού συνεργάτη / προµηθευτή, παρέχοντάς τους ένα µέσο αξιολόγησης της ικανότητας του προµηθευτή γύρω από τις διαδικασίες που ενδιαφέρουν τους πελάτες. Συγχρόνως εφοδιάζουν τους προµηθευτές προϊόντων και υπηρεσιών πληροφορικής και επικοινωνιών µε ένα σύνολο πρακτικών, οι οποίες τους βοηθούν να βελτιώσουν τις σχέσεις και τις ικανότητές τους στις διαδικασίες που δηµιουργούνται λόγω της συνεργασίας. Tο µοντέλο escm-sp (esourcing Capability Maturity Model for Service Providers) προσφέρει σε εταιρείες-προµηθευτές πληροφορικής και επικοινωνιών ένα µοντέλο αναφοράς σχετικά µε επίκαιρα θέµατα outsourcing που είναι απαραίτητα για την επιτυχία. (Hyder et al., 2002). Το µοντέλο βοηθά τους προµηθευτές στη δηµιουργία των outsourcing σχέσεων, τη διοίκηση και τη συνεχή βελτίωση των εσωτερικών διαδικασιών των σχέσεων µε τους αναθέτες / πελάτες. Αρχικά το µοντέλο δηµιουργήθηκε για την αξιολόγηση εσωτερικών διεργασιών και την περαιτέρω βελτίωσή τους µε τελικό στόχο την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας. Επίσης το µοντέλο κατατάσσει τον οργανισµό σε ένα επίπεδο ωρίµανσης (από 1 έως 5) σχετικά µε το πόσο καλά µπορεί να διοικεί και να παρακολουθεί καθορισµένες διεργασίες, οι οποίες βασίζονται σε καλές πρακτικές. Tο escm-sp βασίζεται στο CMMI µοντέλο ως βασική σκέψη, αλλά είναι εξειδικευµένο σε θέµατα outsourcing (CMMI, 2006). Το επίκεντρο σε τέτοιου είδους µοντέλα αξιολόγησης της ωρίµανσης και των ικανοτήτων είναι µια πειθαρχική εξέταση των διεργασιών που χρησιµοποιούνται στην επιχείρηση σχετικά µε κάποια κριτήρια καλής πρακτικής ώστε να πετύχει η επιχείρηση τους στόχους ποιότητας και κόστους. Η ικανότητα µιας διεργασίας περιγράφει το βαθµό, στον οποίο τα αποτελέσµατα της διεργασίας αντιστοιχούν στα αναµενόµενα και η ωριµότητα διεργασίας σηµαίνει το βαθµό, στον οποίο µια συγκεκριµένη διεργασία τεκµηριώνεται, διοικείται, αξιολογείται, κατευθύνεται, ελέγχεται και βελτιώνεται µε γνώµονα το κατά πόσον είναι αποτελεσµατική. Η αξιολόγηση ωρίµανσης και ικανότητας βοηθά στο να τεθούν οι προτεραιότητες βελτίωσης των διεργασιών και καθοδηγεί τους χρήστες να πετύχουν τους στόχους τους. Το µοντέλο προσφέρει µια αυστηρή δοµή

7 βασισµένη σε καλές πρακτικές στις εταιρείες που επιθυµούν να βελτιώσουν τις διαδικασίες τους. Ο τελικός στόχος είναι να αξιοποιηθεί η βέλτιστη ικανότητα των διεργασιών και αναµένεται µια ποιοτική διαδικασία να παράγει ποιοτικά προϊόντα. Αυτή είναι και η φιλοσοφία της Ολικής Ποιότητας, στην οποία βασίζονται όλα αυτά τα µοντέλα. Η διαφορά του escm-sp µε το CMMI είναι ότι στο πρώτο η έµφαση είναι περισσότερο στις ανθρώπινες σχέσεις, όπως στις σχέσεις των συµβαλλοµένων, στα µεταξύ τους συµβόλαια (µια και υπάρχουν δύο µέρη, ο πελάτης και ο προµηθευτής που έχουν άµεσο ενδιαφέρον από µια καλή συνεργασία) και στη µείωση των κινδύνων. Η έκδοση 2 του escm-sp δόθηκε σε χρήση τον Απρίλιο του 2004 και έχει τρεις βασικούς στόχους (Hyder et al., 2002; 2004a; 2004b): Να βοηθήσει τους προµηθευτές σε όλο τον κύκλο ζωής της συνεργασίας (στη σύνταξη συµβολαίων, ανάπτυξη και παράδοση υπηρεσιών) Να παρέχει στους πελάτες ένα εργαλείο για αξιολόγηση των προµηθευτών Να παρέχει στους προµηθευτές πρότυπα για βελτίωση των διεργασιών τους Το escm-sp περιέχει 84 πρακτικές, η κάθε µία από τις οποίες χωρίζεται σε τρεις φάσεις: τον κύκλο ζωής του sourcing, την περιοχή δυνατοτήτων και τα επίπεδα δυνατοτήτων. Οι διαστάσεις του κύκλου ζωής του sourcing περιλαµβάνουν τις παρακάτω φάσεις: τη συνεχή (καλύπτει όλες τις διεργασίες του κύκλου ζωής), την αρχική (το ξεκίνηµα), την ολοκλήρωση και την παράδοση. Οι περιοχές δυνατοτήτων περιέχουν 10 λογικές ενότητες, καθεµιά από τις οποίες αποτελείται από ένα σύνολο πρακτικών. Στον ακόλουθο πίνακα 1 παρουσιάζονται το σύνολο των πρακτικών ανά φάση, περιοχή δυνατοτήτων και επίπεδο δυνατοτήτων. Ο στόχος της συγκρότησης των πρακτικών σε περιοχές είναι να βοηθήσει τους χρήστες να κατανοήσουν ευκολότερα το περιεχόµενο του µοντέλου και τη διοίκηση στη δηµιουργία ικανοτήτων. Με αυτό τον τρόπο γίνεται επίσης ευκολότερη η προβολή των δυνατοτήτων σε κάθε λειτουργία του sourcing. Τα επίπεδα δυνατοτήτων είναι πέντε (1-5). Το χαµηλότερο επίπεδο είναι το πρώτο, όπου απλώς προσφέρονται υπηρεσίες στους πελάτες. Στο δεύτερο επίπεδο τηρούνται οι απαιτήσεις των πελατών, στο τρίτο εφαρµόζονται έλεγχοι µε τη χρήση µετρήσεων (µετρική), στο τέταρτο αποκτάται προστιθέµενη αξία µέσω καινοτοµίας και στο πέµπτο συντηρείται η βέλτιστη κατάσταση µέσω συνεχούς βελτίωσης των διεργασιών. Πίνακας 1: Οι πρακτικές ανά φάση και επίπεδο δυνατοτήτων του escm-sp Επίπεδο δυνατοτήτων Σύνολο Φάση Περιοχή υνατοτήτων Σύνολο 51 Συνεχή ιοίκηση γνώσης ιοίκηση ανθρώπινου δυναµικού ιοίκηση απόδοσης ιοίκηση σχέσεων ιοίκηση τεχνολογίας ιοίκηση κινδύνων Αρχική Συµβόλαια Σχεδιασµός & ανάπτυξη υπηρεσιών Μεταφορά υπηρεσιών (εισαγωγή) Παράδοση Παράδοση υπηρεσιών Ολοκλήρωση Μεταφορά υπηρεσιών (εξαγωγή) Φάσεις Σύνολο:

8 Η χρήση του escm-sp είναι ιδιαίτερα αξιόλογη για προµηθευτές που θέλουν να βελτιώσουν τις ικανότητές τους να παρέχουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, να µειώσουν τους κινδύνους, να προσθέτουν προστιθέµενη αξία στις καθηµερινές τους δράσεις και να ξεχωρίζουν από τους ανταγωνιστές όσον αφορά τη συνέπεια και την ποιότητα των προσφερόµενων υπηρεσιών. Ο πελάτης έχει άµεσο ενδιαφέρον για να επιλέξει ικανούς προµηθευτές µε µια ηθική συµπεριφορά παρόµοια µε την δική του γιατί οι υπηρεσίες του προµηθευτή συµβάλλουν ουσιαστικά στη συνολική του επιτυχία.. To esourcing Capability Model for Client Organizations (escm-cl), ένα µοντέλο για τον πελάτη το οποίο βασίστηκε στο escm-sp, δόθηκε για χρήση στις 28 Φεβρουαρίου 2006 (Hefley and Loesche, 2006). Το µοντέλο αυτό έχει επεκταθεί µε κάποιες δραστηριότητες που ενδιαφέρουν µόνο τον πελάτη, όπως η δηµιουργία µιας συνολικής στρατηγικής και η αρχική εσωτερική ευθυγράµµιση των διαδικασιών πριν την δηµιουργία σχέσεων οutsourcing. Συνιστάται στις εταιρείες που τους ενδιαφέρει το οutsourcing για υπηρεσίες και λειτουργίες πληροφορικής και επικοινωνιών να µελετήσουν τα δύο παραπάνω µοντέλα. Για την απόφαση της ανάθεσης σε εξωτερικό φορέα και το εύρος της ανάθεσης θα πρέπει να ληφθούν υπόψη παράµετροι που σχετίζονται µε τη στρατηγική, τη διαχείριση της υπηρεσίας, τους ανθρώπινους παράγοντες και τη σύµβαση που θα συναφθεί. Παρακάτω περιγράφεται ένα µοντέλο, το οποίο αξιολογεί και συγκρίνει την εθνική µε την εταιρική κουλτούρα για τον εντοπισµό και ενηµέρωση για θέµατα που µπορεί να δηµιουργήσουν προβλήµατα σε µια σχέση αν οι συµβαλλόµενοι δεν είναι ευαισθητοποιηµένοι για τις υπάρχουσες διαφορές. 5.2 To µοντέλο αξιολόγησης SQM-CODE Μια βασική µέριµνα των εταιρειών που αναθέτουν υπηρεσίες σε εξωτερικούς συνεργάτες είναι σε τι βαθµό οι συνεργάτες αυτοί έχουν τις ίδιες αξίες και την ίδια αντίληψη µε τον αναθέτη υπηρεσιών πληροφορικής σε θέµατα που αφορούν την ποιότητα, την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον τρόπο εργασίας και επικοινωνίας. Με άλλα λόγια ο αναθέτης ανησυχεί για το ότι η διαφορά µεταξύ της κουλτούρας και νοοτροπίας της εταιρείας / χώρας του ξένου προµηθευτή και του αναθέτη θα δηµιουργήσει τόσα προβλήµατα που τα οφέλη και τα κέρδη θα είναι λιγότερα από τα αναµενόµενα λόγω της καθυστέρησης που θα δηµιουργηθεί στην προσπάθεια να λυθούν αυτά τα προβλήµατα. Σε µια συνέντευξη µε το διευθυντή ποιότητας µιας Ελληνικής εταιρείας πληροφορικής, η οποία αναθέτει µέρος της ανάπτυξης των πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστηµάτων, κυρίως το κοµµάτι του προγραµµατισµού, σε προµηθευτές από τη Βουλγαρία και στην Ινδία, αναφέρθηκε ότι η εταιρεία σκέφτεται σοβαρά να σταµατήσει τη συνεργασία γιατί η προσπάθεια στο κοµµάτι του σχεδιασµού υπερβαίνει τα οφέλη από φτηνότερο κοστολόγιο στο κοµµάτι του προγραµµατισµού. Ανέφερε συγκεκριµένα ότι «τίποτα δεν εννοείται, η κάθε λεπτοµέρεια πρέπει να καταγραφεί και να εξηγηθεί, και τελικά το κόστος της ανάλυσης / σχεδιασµού και του ελέγχου αυξάνεται σηµαντικά σε σχέση µε το κόστος για την αντίστοιχη δουλειά µέσα στην εταιρεία µας, και τελικά δεν συµφέρει» (Siakas, 2002). Για να αποφεύγονται προβλήµατα που προέρχονται από την άγνοια των βασικών αξιών και αντιλήψεων σε διάφορες χώρες έχει αναπτυχτεί το µοντέλο SQM-CODE (Software Quality Management: Cultural and Organisational Diversity Evaluation), του οποίου βασικό χαρακτηριστικό είναι η κατανόηση και η µέτρηση των αξιών της

9 εταιρικής και της εθνικής κουλτούρας (Siakas, 2002; Siakas et al., 2003). Συγκεκριµένα το µοντέλο αξιολογεί σε τι βαθµό συµπίπτουν η εταιρική κουλτούρα (ο τρόπος µε την οποία είναι δοµηµένη η οργάνωση και ο τρόπος µε τον οποίο διοικείται) και η εθνική κουλτούρα (οι εθνικές αξίες του εργατικού δυναµικού). Τα δεδοµένα συσχετίσθηκαν τόσο µε οργανωτικές µετρικές όσο και µε µετρικές σχετικά µε τις εθνικές αξίες του εργατικού δυναµικού που αντλήθηκαν από µελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας. Τα αποτελέσµατα επιτρέπουν την αναγνώριση παραγόντων κουλτούρας που έχουν σχέση µε την επιτυχηµένη αποδοχή και εφαρµογή της διοίκησης επιχειρήσεων. Το µοντέλο αποτελείται από δύο υπo-µοντέλα, το C.HI.D.DI. (Clan-HIerarchical- Democratic-DIsciplined), το οποίο αξιολογεί την εθνική κουλτούρα και το Authoritarian- Participative, το οποίο αξιολογεί την εταιρική κουλτούρα που περιλαµβάνει ένα σύνολο δυνάµεων, διαδικασιών και γνώσεων που προσδιορίζουν τη συµπεριφορά των στελεχών της επιχείρησης και κατ επέκταση τη συνολική αντίδρασή της σε εσωτερικά και εξωτερικά επιχειρησιακά ερεθίσµατα και γεγονότα. Tο µοντέλο C.HI.D.DI βασίζεται στο Power Distance (Απόσταση ύναµης) and Uncertainty Avoidance (Αποφυγή Αβεβαιότητας) διαστάσεις του Hofstede (2001) και ταξινοµεί τις εταιρείες σε τέσσερις περιοχές, συγκεκριµένα στην Clan (Οµαδική), στην HIerarchical (Ιεραρχική), στην Democratic ( ηµοκρατική) and στην DIsciplined (Πειθαρχική) (Siakas and Georgiadou, 2000). Η ταξινόµηση αυτή καθορίζει την εθνική κουλτούρα. Συγχρόνως προτείνεται ένα σύστηµα ποιότητας που ταιριάζει στην καθορισµένη διάσταση. To υπο-µοντέλο Authoritarian-Participative (Εξουσιαστική-Συµµετοχική) καθορίζει την εταιρική κουλτούρα, παίρνοντας υπ όψη χαρακτηριστικά όπως την οργανωτική δοµή της εταιρείας, το βαθµό τυποποίησης των δραστηριοτήτων της, το χειρισµό κανόνων, το ρόλο του µάνατζµεντ και της εξουσίας καθώς και το βαθµό του ελέγχου. Τα αποτελέσµατα των δύο αξιολογήσεων, δηλαδή της εταιρικής και της εθνικής κουλτούρας, δίνουν το καθένα δύο αριθµούς (Power Distance (Απόσταση ύναµης) και Uncertainty Avoidance (Αποφυγή Αβεβαιότητας)), οι οποίοι µπορεί να παρουσιαστούν σε δύο άξονες που ουσιαστικά δηµιουργούν τις τέσσερις διαστάσεις (βλέπε σχήµα 2). Όταν οι αξίες είναι παρόµοιες το προσωπικό είναι ευχαριστηµένο και οι δραστηριότητες κυλούν οµαλά. Αντίθετα, όταν υπάρχει µεγάλο χάσµα µεταξύ της εταιρικής και της εθνικής κουλτούρας το προσωπικό είναι δυσαρεστηµένο, αντιδρά σε κάθε νέα πρόταση και γενικά δηµιουργούνται προβλήµατα στην επιχείρηση. Το ακόλουθο σχήµα 2 παρακάτω αποτελεί µια γραφική παράσταση µιας αξιολόγησης και ανάλυσης σε βάθος έξι εταιρειών σε τρεις χώρες, την Ελλάδα, τη Φινλανδία και τη ανία. Έγιναν 56 συνεντεύξεις διάρκειας µιας ώρας µε το προσωπικό διαφόρων επιπέδων στις έξι εταιρείες και δύο µήνες παρακολούθηση (observation) δύο µηνών σε µία από τις εταιρείες. Συνολικά έγινε αξιολόγηση 36 εταιρειών.

10 100 Clan Hierarchical FI2 Power Distance Democratic GR1 GR2 Disciplined FI1/F3 FINLAND GREECE 0 DK DENMARΚ Uncertainty Avoidance 100 Σχήµα 2: Αποτελέσµατα µέτρησης των αξιών της εταιρικής και της εθνικής κουλτούρας Στο σχήµα παρουσιάζονται οι τέσσερις περιοχές Clan (Οµαδική), Hierarchical (Ιεραρχική), Democratic ( ηµοκρατική) και Disciplined (Πειθαρχική) που προκύπτουν από τους δύο άξονες του Power Distance (Απόσταση ύναµης) και Uncertainty Avoidance (Αποφυγή Αβεβαιότητας). Τα τετράγωνα αποτελούν τις αξίες της Ελλάδας (GREECE), της Φινλανδίας (FINLAND) και της ανίας (DENMARK) και οι κουκίδες τις αξίες δύο εταιρειών στην Ελλάδα (GR1 και GR2), τριών εταιρειών στη Φινλανδία (FI1, FI2 και FI3) και µιας εταιρείας στη ανία (DK). Οι κύκλοι µε διακεκοµµένη γραµµή δείχνουν τις εταιρείες που πέτυχαν στην αξιολόγηση κοντινά αποτελέσµατα µε την αξιολόγηση της αντίστοιχης χώρας (GR1, FI1 / FI3 και DK). Σε αυτές τις εταιρείες το προσωπικό ήταν ευχαριστηµένο, οι εργασίες κυλούσαν χωρίς ιδιαίτερα προβλήµατα και τα αποτελέσµατα ήταν αναµενόµενα. Αντίθετα στις εταιρείες όπου η εταιρική κουλτούρα διέφερε σηµαντικά από την κουλτούρα της χώρας τα προβλήµατα ήταν πολύ φανερά. Ήδη µε την πρώτη συνέντευξη φαινόταν ότι υπήρχε κάποιο σοβαρό πρόβληµα στις σχέσεις διοίκησης και προσωπικού και όλες οι συνεντεύξεις παρουσίασαν παρόµοια εικόνα. Τελικά µετά από ανάλυση των µαγνητοσκοπηµένων συνεντεύξεων και των ερωτηµατολογίων (µε χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS) διαπιστώθηκε η µεγάλη απόσταση της εταιρικής από την εθνική κουλτούρα και θεωρήθηκε ότι αυτό ήταν µια βασική αιτία της αρνητικής συµπεριφοράς των υπαλλήλων. Το µοντέλο SQM-CODE έχει αναπτυχθεί ως εργαλείο που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για αυτο-αξιολόγηση (Siakas and Hyvärinen, 2006). Κυρίως πολυεθνικές εταιρείες και εταιρείες που πρέπει να αντιµετωπίσουν διαφορετικές κουλτούρες και οργανωτικές ρυθµίσεις έχουν όφελος από τη χρήση του µοντέλου SQM-CODE. Οι συστάσεις ακολουθώντας την αξιολόγηση µε το µοντέλο SQM-CODE αναµένονται να οδηγήσουν σε µεγαλύτερη αναγνώριση και αποδοχή παραγόντων κουλτούρας σε θέµατα ποιότητας λογισµικού και βελτίωσης των διαδικασιών ανάπτυξής του.

11 6. Συµπεράσµατα Η ανάθεση υπηρεσιών και λειτουργιών πληροφορικής και επικοινωνιών µε outsourcing παρουσιάζει διεθνώς έντονη τάση ανάπτυξης, καθώς αναγνωρίζονται ολοένα και περισσότερο τα πλεονεκτήµατα αυτής της δραστηριότητας. Στην Ελλάδα παρατηρείται καθυστέρηση στην εξάπλωση αυτής της διαδικασίας, ωστόσο αναµένεται οι προοπτικές να είναι καλύτερες στο µέλλον, καθώς γίνεται ολοένα και περισσότερο κατανοητό ότι η επιτυχής χρήση του outsourcing πληροφορικής και επικοινωνιών µπορεί να οδηγήσει σε ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. Το outsourcing υπόσχεται χαµηλότερο κόστος, αυξανόµενη παραγωγικότητα, µειωµένη διάρκεια των έργων και ικανοποιηµένους πελάτες. Πρέπει ωστόσο οι εταιρίες που ενδιαφέρονται να εφαρµόσουν µια τέτοια πρακτική να λάβουν υπ όψη τους κινδύνους που µπορεί να προκαλέσει µια τέτοια σχέση, όπως αυξηµένα έξοδα για την εύρεση συνεργατών, την ανάθεση και τον έλεγχο των εργασιών καθώς και τα έξοδα σχετικά µε τα συµβόλαια και την τήρησή τους. Για τη διοίκηση υπάρχουν προκλήσεις στον τοµέα της επικοινωνίας και της συνεργασίας λόγω διαφορετικών τρόπων εργασίας, διεργασιών και νοοτροπίας. Για την αποφυγή των προβληµάτων και προκειµένου να επιτευχθούν οι πρακτικές outsourcing προτάθηκε η χρήση δύο µοντέλων που βοηθούν τόσο τους πελάτες όσο τους προµηθευτές στην εύρεση, στην αξιολόγηση συνεργατών και στην περαιτέρω συνεργασία µεταξύ των συµβαλλοµένων. Προτάθηκε το µοντέλο SQM-CODE (Software Quality Management: Cultural and Organisational Diversity Evaluation), βασικό χαρακτηριστικό του οποίου είναι η κατανόηση και η µέτρηση των αξιών της εταιρικής και της εθνικής κουλτούρας. Το µοντέλο αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιµο για την πρώτη ένδειξη συµβατότητας και της διαφοράς αξιών για τις εταιρείες που επιθυµούν συνεργασίες σε άλλες χώρες. Επίσης παρουσιάσθηκαν τα δυο esourcing Capability Maturity µοντέλα escm-sp (για τον προµηθευτή) και escm-cl (για τον πελάτη), µοντέλα αναφοράς, σχετικά µε επίκαιρα θέµατα outsourcing απαραίτητα για την δηµιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος. Τα δύο αυτά µοντέλα προσφέρουν µια αυστηρή εξέταση των διεργασιών που χρησιµοποιούνται συγκριτικά µε κάποια κριτήρια καλής πρακτικής και συγχρόνως εφοδιάζουν τους προµηθευτές µε ένα σύνολο πρακτικών, οι οποίες τους βοηθούν να βελτιώσουν τις ικανότητές τους. Τα δύο µοντέλα βοηθούν τόσο τους πελάτες όσο τους προµηθευτές να πετύχουν τους στόχους ποιότητας και κόστους. Συνιστάται στις ελληνικές µικροµεσαίες εταιρείες που τους ενδιαφέρει το οutsourcing (είτε ως πελάτες είτε ως προµηθευτές) να µελετήσουν τα παραπάνω µοντέλα, γιατί µε την χρήση τους είναι πολύ πιθανό να πετύχουν πλεονεκτήµατα ως προς τον ανταγωνισµό. Αναφορές Aubert Benoit A., Dussault Sylvie, Patry Michel and Rivald Suzanne (1999). Managing the Risk of IT Outsourcing, Proceedings of the 32nd Hawaii International Conference on System Sciences, pp Bouras Christos, Gkamas Apostolos, Primpas Dimitris and Stamos Kostas (2006). Quality of Service and Service Level Agreements, Encyclopedia of Internet Technologies and Applications, IDEA Group Publishing, Hershey, USA

12 CMMI (2006). [ηµεροµηνία επίσκεψης: ] CMMI-levels (2006). [ηµεροµηνία επίσκεψης: ] Deloitte (2006). Calling a Change in the Outsourcing Market - The Realities for the World s Largest Organizations, [ηµεροµηνία επίσκεψης: ] Earl M. J. (1996). The Risks of Outsourcing IT, Sloan Management Review, Spring, pp e-business (2006). Υπουργείο Ανάπτυξης, E.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας: e-business forum: [ηµεροµηνία επίσκεψης: ] Heeks R. B., Krishna S., Nicholson B. and Sahay S. (2001). Synching or Sinking, Global Software Outsourcing Relationships, IEEE Software, 18, 2, March/April, pp Hefley William E. and Loesche Ethel (2006). The esourcing Cpability Maturity Model for Client Organisations (escm-cl), Model Overview, v.1.0, ITSqc Working Paper Series Document, #CMU-ITSQC-WP , Draft for Public Review, Carnegie Mellon University, Pittsburg, USA Hofstede Geert, (2001). Culture's consequences: comparing values, behaviours, institutions, and organisations - 2nd Ed. - : Sage Publications, Thousand Oaks, Calif.; London, UK Hyder Elainei B., Heston Keith M. and Paulk Mark C. (2004a). The esourcing Capability Model for Service Providers. escm-sp v2, Part 1: Model Overview, CMU-ISRI , Pittsburg, PAL Carnegie Mellon University, USA Hyder Elainei B., Heston Keith M. and Paulk Mark C. (2004b). The esourcing Capability Model for Service Providers. escm-sp v2, Part 1: Practice Details, CMU-ISRI , PAL Carnegie Mellon University, Pittsburg, USA Hyder Elaine B, Kumar Bennet, Mahendra Vivek, Siegel Jane, Heston Keith M, Gupta Rajesh, Mahaboob Habeeb and Subramanian Palanivelrajan (2002). The e-sourcing Capability Maturity Model. escm-sp for IT enabled Service Providers, v1. 1, CMU- CS , School of Computer Science, Carnegie Mellon University, Pittsburg, USA Imsland, V. (2003). The Role of Trust in Global Outsourcing Relationships, Candidate Science Thesis, Oslo University, Department of Informatics, Oslo, Norway Khan N., Currie W. L., Weerakkody V. and Desai, B. (2003). Evaluating Offshore IT Outsourcing in India: Supplier and Customer Scenarios, Proceedings of the 36th Annual Hawaii International Conference on System Sciences, January, pp Krishna S, Sahay Sundeep and Walsham Geoff (2004). Managing Cross-cultural Issues in Global Software Outsourcing, Communications of the ACM, April, Vol. 47, No 4 Northfield Dianne (1992). Outsourcing of IT Services: Case Study of the Contract Between the Tricontinental Royal Commission and ICL Australia Pty Ltd, CIRCIT April 1992, [ηµεροµηνία επίσκεψης: ] Siakas Kerstin V., Maoutsidis Dimitri and Siakas Errikos (2006). Trust Facilitating Good Software Outsourcing Relationships, in Ita Richardson, Per Runeson, Richard Messnarz (eds), Software Process Improvement and Innovation, Lectures Notes in Computer Science (LNCS) 4257, Proceedings of the 13th European Conference EuroSPI, Joensuu, Finland, Springer Verlag, Heidelberg, Germany, pp

13 Siakas Kerstin V. and Balstrup Bo (2006). Software Outsourcing Quality Achieved by Global Virtual Collaboration, Software Process: Improvement and Practice (SPIP) Journal, John Wiley & Sons, Vol. 11, no. 3 (May-June), pp Siakas Kerstin V. and Hyvärinen Jaakko (2006). On-line Assessment of the Fit between National and Organisational Culture; A new tool for Predicting Suitable Software Quality Management System, in R. Dawson, E. Georgiadou, P. Linecar, M. Ross. G. Staples (eds), Perspectives in Software Quality, Proceeding of the 14th Software Quality Management Conference (SQM), April, Southampton, UK, The British Computer Society, pp Siakas Kerstin V. and Siakas Errikos (2006). Outsourcing: Achieving High Quality Software, in R. Dawson, E. Georgiadou, P. Linecar, M. Ross. G. Staples (eds), Perspectives in Software Quality, Proceeding of the 14th Software Quality Management Conference (SQM 2006), April, Southampton, UK, The British Computer Society, pp Siakas Kerstin V. and Balstrup Bo (2005). Global Software; Sourcing by Virtual Collaboration? In Miklos Biro, Richard Messnarz (eds.) European Software Process Improvement (EuroSPI 2005), Conference Proceedings 11/05, 9-11 November, Budapest, Hungary, Johnson Neumann Computer Society, pp Siakas Kerstin V., Berki Eleni and Georgiadou Elli (2003). CODE for SQM: A Model for Cultural and Organisational Diversity Evaluation, EuroSPI 2003 (European Software Process Improvement Conference), Graz, Austria, , pp. IX 1-11 Siakas Kerstin V., (2002). SQM-CODE: Software Quality Management Cultural and Organisational Diversity Evaluation, PhD Thesis, London Metropolitan University Siakas Kerstin V. and Georgidaou Elli (2000). A New Typology of National and Organisational Cultures to Facilitate Software Quality Management, E.Georgiadou, G. King, P. Pouyioutas, M. Ross, G. Staples, Quality and Software Development: Teaching and Training Issues, The fifth INternational conference on Software Process Improvement - Research into Education and Training (INSPIRE 2000), London, September, The British Computer Society, pp Ware, L.C. (2003). Weighing the Benefits of Offshore Outsourcing, CIO Research Reports, [ηµεροµηνία επίσκεψης: ] Wilcocks Leslie P. (1999). Reducing the risks of outsourced IT, in Financial Times: Mastering Global Business, The Complete MBA Companion in Global Business, Financial Times-Pitman Publishing, FT Mastering Services, UK Worthington Tom (1997). Australian Computer Society, Outsourcing and contracting out of IT products and services, v1.1 issued 6 August 1997: [ηµ/νία επίσκεψης: ] [ηµεροµηνία επίσκεψης: ] Χατζηκωνσταντής Λεωνίδας (2005). Οι κίνδυνοι και η διαχείριση του outsourcing πληροφορικής, Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, The Economist, Ειδικές εκδόσεις, Τεύχος 15 Μάρτιος =view&id=33&itemid=30, [ηµεροµηνία επίσκεψης: ]

διοίκηση υπηρεσιών και διαδικασιών : μοντέλα CMM

διοίκηση υπηρεσιών και διαδικασιών : μοντέλα CMM ιατμηματικό ΠΜΣ «Οικονομική & ιοίκηση Τηλεπικοινωνιακών ικτύων» ρ. ημήτρης Γκούσκος, Επίκ. Καθηγητής email gouscos@di.uoa.gr -web http://www.di.uoa.gr/~gouscos Τεχνολογική και Επιχειρησιακή ιοίκηση Τηλεπικοινωνιακών

Διαβάστε περισσότερα

«Σχεδιασμός, Οργάνωση, Εκτέλεση, Ηγεσία, Επικοινωνία, και Αξιολόγηση Δράσεων που αναλαμβάνουν τα στελέχη»

«Σχεδιασμός, Οργάνωση, Εκτέλεση, Ηγεσία, Επικοινωνία, και Αξιολόγηση Δράσεων που αναλαμβάνουν τα στελέχη» 1 ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ «Σχεδιασμός, Οργάνωση, Εκτέλεση, Ηγεσία, Επικοινωνία, και Αξιολόγηση Δράσεων που αναλαμβάνουν τα στελέχη» Thanos Kriemadis, Ph.D., M.B.A. Professor

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΑΝΑΚΑΜΠΤΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Σηµαντική έρευνα διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συµβούλων Μάνατζµεντ (FEACO-European Federation of Management Consultancies

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής «σωστό λάθος» Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις. 1. Ένα ιδιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Διοίκηση Επιχειρήσεων Έννοια του Μάνατζμεντ Ικανότητες των Μάνατζερ Στόχοι του Μάνατζμεντ Βασικές Λειτουργίες του Μάνατζμεντ Σχεδιασμός Οργάνωση Διεύθυνση Έλεγχος Εφαρμογή του Μάνατζμεντ

Διαβάστε περισσότερα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ, ΤΕΙ Αθηνών, Εισήγηση στην ημερίδα του Γραφείου Διαμεσολάβησης

Διαβάστε περισσότερα

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού Αθανασία Καρακίτσιου, PhD 1 Η Διαδικασία του προγραμματισμού Προγραμματισμός είναι η διαδικασία καθορισμού στόχων και η επιλογή μιας μελλοντικής πορείας για την

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής. Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων. Π.Σ. ιοίκησης. Κατηγορίες Π.Σ. Ο κύκλος ζωής Π.Σ.

Περιεχόµενα. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής. Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων. Π.Σ. ιοίκησης. Κατηγορίες Π.Σ. Ο κύκλος ζωής Π.Σ. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής Περιεχόµενα Κατηγορίες Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων ιοίκησης Υποστήριξης Αποφάσεων Έµπειρα Συστήµατα Ατόµων και Οµάδων Ο κύκλος ζωής Π.Σ. Ορισµός Φάσεις Χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 ο. Διοίκηση και διαχείριση της ψηφιακής επιχείρησης

Κεφάλαιο 1 ο. Διοίκηση και διαχείριση της ψηφιακής επιχείρησης Κεφάλαιο 1 ο Διοίκηση και διαχείριση της ψηφιακής επιχείρησης Διδακτικοί στόχοι Να αναλυθεί ο ρόλος των πληροφοριακών συστημάτων στο επιχειρηματικό περιβάλλον Ναοριστείτοπληροφοριακόσύστημα, η ορολογία

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Πρότυπα διαχείρισης Επιχειρηµατικών Κινδύνων Διάλεξη 5

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Πρότυπα διαχείρισης Επιχειρηµατικών Κινδύνων Διάλεξη 5 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Πρότυπα διαχείρισης Επιχειρηµατικών Κινδύνων Διάλεξη 5 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης Balanced Scorecard Η ΜΕΘΟΔΟΣ BALANCED SCORECARD Όπως είναι γνωστό οι εταιρείες αντιµετωπίζουν πολλά εµπόδια στην ανάπτυξη συστηµάτων µέτρησης επίδοσης τα οποία πραγµατικά µετρούν τα κατάλληλα µεγέθη. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Προσέλκυση πελατών Marketing Προώθηση πωλήσεων Εισηγητής: Μανώλης Τσαντάκης, Οικονοµολόγος, TEAM EUROPE Ελλάδα Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΨΥΓΕΙΑ ΑΛΑΣΚΑ Α.ΕΒ.Τ.Ε ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, Μ.Β.Α. ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2006 Η παρακάτω αναφορά αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Υποδείγµατα ωριµότητας. Παραδείγµατα Υποδειγµάτων Ωριµότητας

Υποδείγµατα ωριµότητας. Παραδείγµατα Υποδειγµάτων Ωριµότητας Υποδείγµατα ωριµότητας Γραµµική προσέγγιση διαδοχικών αναγνωρίσιµων καταστάσεων ενός γενικότερου σύνθετου υποδείγµατος. Σε αντίφαση µε την παραδοχή της χαοτικής εξέλιξης της πολυπλοκότητας. Οδηγός για

Διαβάστε περισσότερα

Committed to Excellence

Committed to Excellence Committed to Excellence Δέσµευση στην Επιχειρηµατική Αριστεία Προσέγγιση 2: EFQM Committed to Excellence Assessment 2 Star Διεθνής Πιστοποίηση Επιχειρήσεων Επίπεδα Επιχειρηµατικής Αριστείας EFQM COMMITTED

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Ηλεκτρονικό Εµπόριο e-commerce ανταλλαγή επιχειρηµατικής ή εµπορικής

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu.

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu. Managing Information Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων και Διαχείριση Έργων Learning

Διαβάστε περισσότερα

Μπιτζένης Π. Αριστείδης. Οργανισμός είναι ένα σύνολο οργανωμένων ανθρώπων που εργάζονται μαζί για την ολοκλήρωση ενός κοινού σκοπού

Μπιτζένης Π. Αριστείδης. Οργανισμός είναι ένα σύνολο οργανωμένων ανθρώπων που εργάζονται μαζί για την ολοκλήρωση ενός κοινού σκοπού Μπιτζένης Π. Αριστείδης 1 1 Οργανισμός είναι ένα σύνολο οργανωμένων ανθρώπων που εργάζονται μαζί για την ολοκλήρωση ενός κοινού σκοπού 2 1 1) Υπάρχει ξεκάθαρος σκοπός (στόχος-οι) 2) Απαρτίζονται από ανθρώπους

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση

Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση Η εταιρία H Data Communication ΑΕ ιδρύθηκε το 1987 στην Αθήνα µε αντικείµενο την ανάπτυξη λογισµικού για επιχειρήσεις και την παροχή ολοκληρωµένων λύσεων πληροφορικής.

Διαβάστε περισσότερα

Executive Summary. Οι 44 εταιρείες ϖου συµµετείχαν στην έρευνα. IT Skills: The Business Gain 1

Executive Summary. Οι 44 εταιρείες ϖου συµµετείχαν στην έρευνα. IT Skills: The Business Gain 1 Executive Summary Είναι γεγονός ϖως τα τελευταία χρόνια η καλή γνώση ϖληροφορικής και γνώσης χειρισµού Η/Υ αϖοτελεί σηµαντικό εφόδιο στη ϖροσϖάθεια των εργαζοµένων να ανελιχθούν στον εϖαγγελµατικό στίβο.

Διαβάστε περισσότερα

IT Consulting; 3,1% Development and Integration; 4,1% Outsourcing; 2,3% Business Consulting; 73,5% Other Services; 17,0%

IT Consulting; 3,1% Development and Integration; 4,1% Outsourcing; 2,3% Business Consulting; 73,5% Other Services; 17,0% ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «Μείωση εσόδων για την ευρωπαϊκή και ελληνική αγορά συµβουλευτικών υπηρεσιών για το 2009 Μικρή ανάκαµψη αναµένεται για το 2010» Σηµαντική έρευνα διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συνδέσµων

Διαβάστε περισσότερα

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Παρουσίαση 23.9.2014 Παυλίνα Φιλιπποπούλου Εθνικός Εκπρόσωπος στο δίκτυο EQAVET & Προϊσταμένη Τμήματος Εθνικού Συστήματος Ποιότητας-

Διαβάστε περισσότερα

Αναδιοργάνωση στους Οργανισμούς

Αναδιοργάνωση στους Οργανισμούς Περιεχόμενα Μέρους Α Αναδιοργάνωση στους Οργανισμούς Αναδιοργάνωση ιαδικασιών Οργανισμών με έμφαση στη ημόσια ιοίκηση (Public Sector BPR) - Μέρος Α - 1) Ορισμοί 2) Τα αναμενόμενα οφέλη από την αναδιοργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

10 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ

10 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ 10 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ 1. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2. ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 3. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟΥ & ΙΚΤΥΩΝ ΙΑΝΟΜΗΣ ΑΝΑ ΧΩΡΑ 4. Ο ΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 5. ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός)

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός) 1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός) Περιγραφή Βραβείου Βραβεύονται συγκεκριμένες δράσεις ή προγράμματα που επιδρούν στη σκέψη, το χαρακτήρα και τη συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΑ /ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΑ /ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΑ /ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (Apps) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Η Powersoft Computer Solutions

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού: Θεωρητικό πλαίσιο για την κατανόηση των κοινών θεσμικών χαρακτηριστικών, αλλά και των θεσμικών

Διαβάστε περισσότερα

Κατάστρωση Επιχειρησιακής Στρατηγικής

Κατάστρωση Επιχειρησιακής Στρατηγικής Κατάστρωση Επιχειρησιακής Στρατηγικής Ένας οργανισµός χωρίς στρατηγικό σχέδιο Είναι σαν µια γάτα που κυνηγάει την ουρά της... Είναι σαν τον άστεγο που δεν έχει πού να πάει... Τα κέρδη από ενσυνείδητη στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων Μέθοδοι και Τεχνικές για τον Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων (SISP) Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 1 Δοµή της Παρουσίασης l 1. Εισαγωγή l 2. Μεθοδολογία SISP

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ Τμήματος ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ Τμήματος ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 Η εξωτερική ανάθεση εργασιών και διαδικασιών (Outsourcing) 2 Τα Ελληνικά Συστήματα ERP στο Ελληνικό επιχειρηματικό πεδίο. Έρευνα καταγραφή και παρουσίαση, των ελληνικών εταιριών ERP και των προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Οργανισμός)

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Οργανισμός) 1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Οργανισμός) Περιγραφή Βραβείου Βραβεύονται συγκεκριμένες δράσεις ή προγράμματα που επιδρούν στη σκέψη, το χαρακτήρα και τη συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

shaping the world of life sciences life sciences good to know you

shaping the world of life sciences life sciences good to know you shaping the world of life sciences good to know you life sciences Best Workplaces 2013 Greece profile H Randstad είναι ένας από τους μεγαλύτερως παρόχους στελέχωσης και υπηρεσίων Ανθρώπινου Δυναμικού παγκοσμίως

Διαβάστε περισσότερα

ITIL Case Study: Helpdesk Implementation at EAC. By: Anna Demosthenous 28 th November, 2012

ITIL Case Study: Helpdesk Implementation at EAC. By: Anna Demosthenous 28 th November, 2012 ITIL Case Study: Helpdesk Implementation at EAC By: Anna Demosthenous 28 th November, 2012 AHK ένας Οργανισμός με αξίες: Σεβασμό στους Πελάτες Επένδυση στους ανθρώπους της Συνεχή βελτίωση Εταιρική Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Balanced Scorecard Μέρος Ι

Balanced Scorecard Μέρος Ι Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο 13 Balanced Scorecard Μέρος Ι Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2004 ΕΜΠ Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

«Περιεχόµενα. 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα. 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών

«Περιεχόµενα. 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα. 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών «Περιεχόµενα 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών 05 Χαρακτηριστικά Τι περιλαµβάνει το epolis 06 Πλεονεκτήµατα Λύσεις και οφέλη του προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακή Στρατηγική. Αριστοµένης Μακρής

Επιχειρησιακή Στρατηγική. Αριστοµένης Μακρής Στρατηγική Εφαρµογή ιαχείριση κατά την καθηµερινή λειτουργία Ή στραβός είναι ο γιαλός ή στραβά αρµενίζουµε Μέτρηση και αξιολόγηση απόδοσης 1. Πρωταρχικά πρέπει να καθοριστούν τα επιθυµητά επίπεδα απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων 2.1. Εισαγωγικές έννοιες Ο επιστημονικός κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΓΗΣ.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΓΗΣ. TELEPRESENCE ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΓΗΣ. Καθώς η σύγκλιση των επικοινωνιών ενώνει φωνή, δεδοµένα και video στο ίδιο δίκτυο, οι νέες τεχνολογίες επαναπροσδιορίζουν τους τρόπους

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π. 2 (Π.2.1) Έκθεση/Μεθοδολογία/Οδηγός Συνεντεύξεων

Παραδοτέο Π. 2 (Π.2.1) Έκθεση/Μεθοδολογία/Οδηγός Συνεντεύξεων 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Κινδύνων για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις

Διαχείριση Κινδύνων για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις Διαχείριση Κινδύνων για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις Ιωάννης Μιχαλόπουλος Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου, Ποιότητας, Υγειάς & Ασφάλειας ΕΠΑ Θεσσαλονίκης ΕΠΑ Θεσσαλίας Ορισμοί Διαχείριση Κινδύνων: μια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Public Relations Management Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα Διοίκηση Επικοινωνίας Δημοσίων Σχέσεων είναι ένα πλήρες και ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ,

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Γκλαβέρη Αναστασία Μάιος 2006 Σκοπός n Σκοπός μας στην παρούσα διπλωματική εργασία είναι να διερευνήσουμε θέματα που σχετίζονται με την ανταγωνιστικότητα στην Ελλάδα. n

Διαβάστε περισσότερα

05 Χρήση δεδομένων και ανατροφοδότησης για τη βελτίωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

05 Χρήση δεδομένων και ανατροφοδότησης για τη βελτίωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης Η εισήγηση πλαισίων διασφάλισης ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (VET) αποτελεί προτεραιότητα τα τελευταία χρόνια. Οι πάροχοι επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, κατά τα πρώιμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Eνισχύει άμεσα την εμπιστοσύνη των πελατών στην εταιρεία Αναβαθμίζει το κύρος της επιχείρησης προς αρχές, δανειστές, επενδυτές Αποτελεί αναγνωρίσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας

Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας ειγµατοληψία αποδοχής, µε τη λήψη αντιπροσωπευτικών δειγµάτων σύµφωνα µε την στατιστική θεωρία της δειγµατοληψίας. ιαγράµµατα ελέγχου, όπου τα αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστημιακή - Επιχειρηματική Συνεργασία

Πανεπιστημιακή - Επιχειρηματική Συνεργασία Πανεπιστημιακή - Επιχειρηματική Συνεργασία Π Ε Σ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΒΡΕΤΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Συνδιοργάνωση Ημερίδας Φοιτητές «σαΐνια» παράγουν καινοτομία διαγωνισμός καινοτομίας Μαρινόπουλου Πανόραμα

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ»

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ» ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ» Βασικός στόχος του προγράμματος είναι

Διαβάστε περισσότερα

Η Εξέλιξη του Mobile Commerce στην Ευρώπη: Τα Κρίσιµα Ερωτήµατα

Η Εξέλιξη του Mobile Commerce στην Ευρώπη: Τα Κρίσιµα Ερωτήµατα Η Εξέλιξη του Mobile Commerce στην Ευρώπη: Τα Κρίσιµα Ερωτήµατα ρ. Νικόλαος Μυλωνόπουλος Asst Prof of Info Sys, ALBA MobiCom Project, ELTRUN Θέµατα Ορισµένες από τις τάσεις Η συµπεριφορά των χρηστών στην

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Αρχές Μάρκετινγκ Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής I

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής I Case Study Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής I ΛΟΓΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΗ Οι σηµαντικότερες αιτίες που οδηγούν στην ανάγκη µέτρησης

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρηµατικής Στρατηγικής

Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρηµατικής Στρατηγικής Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρηµατικής Στρατηγικής Καθηµερινά αντιµετωπίζουµε εξαιρετικές επιχειρηµατικές ευκαιρίες ευφυώς µεταµφιεσµένες σε άλυτα προβλήµατα. J.W. Gardner. Αξιολόγηση Επιχειρηµατικής Στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών σουπερ μαρκετ ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ Φαξ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών σουπερ μαρκετ ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ Φαξ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών σουπερ μαρκετ ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους υπαλλήλους εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισµός της έννοιας της µάθησης

Καθορισµός της έννοιας της µάθησης ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό σύστημα καινοτομίας και δικτύωση (clusters) επιχειρήσεων και οργανισμών

Εθνικό σύστημα καινοτομίας και δικτύωση (clusters) επιχειρήσεων και οργανισμών Εθνικό σύστημα καινοτομίας και δικτύωση (clusters) επιχειρήσεων και οργανισμών Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ, ΤΕΙ Αθηνών, Εισήγηση στην ημερίδα του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ERP Τι Είναι - Χαρακτηριστικά Οφέλη από την Εφαρµογή τους 2. Μεθοδολογική Προσέγγιση Επιλογής & Υλοποίησης Συστηµάτων ERP

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός του προτύπου. Άµεση αναφορά στην ικανοποίηση των αιτηµάτων για ασφάλεια τροφίµων όχι µόνο διαφόρων κρατικών φορέων αλλά και των καταναλωτών

Σκοπός του προτύπου. Άµεση αναφορά στην ικανοποίηση των αιτηµάτων για ασφάλεια τροφίµων όχι µόνο διαφόρων κρατικών φορέων αλλά και των καταναλωτών ISO 22000 1 Σκοπός του προτύπου Άµεση αναφορά στην ικανοποίηση των αιτηµάτων για ασφάλεια τροφίµων όχι µόνο διαφόρων κρατικών φορέων αλλά και των καταναλωτών Αιτήµατα καταναλωτή (i) Ο φορέας παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΑΚΗΣ 141 171 24 Ν. ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ: 210-9313336 FAX: 210-9313337 http://www.netpath.gr e-mail:info@netpath.gr Η Εταιρεία µας Η NetPath Holistic Technology Solutions ιδρύθηκε από στελέχη µε εικοσαετή εµπειρία

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΜΕΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΜΕΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΜΕΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ιουλίου Συµπεράσµατα

10 Ιουλίου Συµπεράσµατα Forum για την Εργασία και τις εξιότητες του Αύριο 10 Ιουλίου 2013 ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ DIVANI CARAVEL Συµπεράσµατα Σήµερα παρουσιάστηκαν τα αποτελέσµατα του Μηχανισµού ιάγνωσης των Αναγκών των Επιχειρήσεων σε Επαγγέλµατα

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

ALTIUS BUSINESS CONSULTANTS

ALTIUS BUSINESS CONSULTANTS ALTIUS BUSINESS CONSULTANTS COMPANY PROFILE Η εταιρεία B.C. ALTIUS Σύμβουλοι Επιχειρήσεων είναι μια ιδιωτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο της παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Διαβάστε περισσότερα

«Διαδικασία Συµµετοχής Η σωστή επιλογή προγράµµατος, εταιρικού σχήµατος και στρατηγικής. Η υποβολή της πρότασης»

«Διαδικασία Συµµετοχής Η σωστή επιλογή προγράµµατος, εταιρικού σχήµατος και στρατηγικής. Η υποβολή της πρότασης» Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Management και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Μάθημα: Management και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES DEPARTMENT OF ECONOMIC & REGIONAL DEVELOPMENT Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

κώστας βεργίδης εισαγωγή στις βασικές έννοιες των επιχειρησιακών διεργασιών γραφείο 322 κτίριο Γ kvergidis@uom.gr 2310 891 637

κώστας βεργίδης εισαγωγή στις βασικές έννοιες των επιχειρησιακών διεργασιών γραφείο 322 κτίριο Γ kvergidis@uom.gr 2310 891 637 εισαγωγή στις βασικές έννοιες των επιχειρησιακών διεργασιών κώστας βεργίδης λέκτορας τμ. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής γραφείο 322 κτίριο Γ kvergidis@uom.gr 2310 891 637 διαχείριση επιχειρηματικών διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΤεχνολογίεςΕπικοινωνιών και Πληροφορικής (ΤΠΕ) Στην περιφερειακήανάπτυξη. Ηλίας Κοντάκος, ΚτΠ Α.Ε.

ΤεχνολογίεςΕπικοινωνιών και Πληροφορικής (ΤΠΕ) Στην περιφερειακήανάπτυξη. Ηλίας Κοντάκος, ΚτΠ Α.Ε. ΤεχνολογίεςΕπικοινωνιών και Πληροφορικής (ΤΠΕ) Στην περιφερειακήανάπτυξη Ηλίας Κοντάκος, ΚτΠ Α.Ε. Περιεχόµενα Πλαίσιο της παρουσίασης ΤΠΕ στην αναπτυξιακή διαδικασία Οφέλη - παραδείγµατα Προϋποθέσεις Κόστος/Όφελος

Διαβάστε περισσότερα

Νέα πρότυπα & Αειφορία

Νέα πρότυπα & Αειφορία Χαράλαμπος Αγγελούδης Διευθυντής Πιστοποίησης Οκτώβριος 2014 Ο ουσιαστικός ρόλος των προτύπων στην Αειφόρο ανάπτυξη Το όραμα του ISO για τα προϊόντα του είναι να «αναγνωρίζονται και να γίνονται σεβαστά

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Syllabus Certified Customer Service Executive (CCSE) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σύµφωνα µε τα στοιχεία της έρευνας για το 2007, το µέγεθος της ευρωπα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σύµφωνα µε τα στοιχεία της έρευνας για το 2007, το µέγεθος της ευρωπα ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΑΝΟ ΙΚΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Σηµαντική έρευνα διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συνδέσµων Συµβούλων Μάνατζµεντ (FEACO-European Federation

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΣ ΔΥΝΑΤΟ

ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΣ ΔΥΝΑΤΟ ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΣ ΔΥΝΑΤΟ 2 Ο κόσμος της εργασίας αλλάζει πιο γρήγορα από ποτέ ενώ οι παλιοί επιχειρηματικοί κανόνες δεν ανταποκρίνονται στο νέο περιβάλλον. Ούτε τα χρήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΙΠ ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Από την πληροφορική στη δική σου επιχείρηση»

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΙΠ ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Από την πληροφορική στη δική σου επιχείρηση» ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΙΠ ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Από την πληροφορική στη δική σου επιχείρηση» Με συµµετοχή πέρα από την αναµενόµενη ολοκληρώθηκε η εκδήλωση που διοργάνωσε το Ελληνικό Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000 ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000 Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2000 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΣΗΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (Total Quality Management)

ΙΟΙΚΗΣΗΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (Total Quality Management) ΙΟΙΚΗΣΗΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (Total Quality Management) Τιείναιη ΟΠ; Αναπτύχθηκε στην Ιαπωνία (1950) και γρήγορα εξαπλώθηκε σε Αµερική και Ευρώπη. Αποτελεί µία νέα φιλοσοφία µάνατζµεντ που επηρεάζει τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίστε καλύτερα τους πελάτες σας

Γνωρίστε καλύτερα τους πελάτες σας Γνωρίστε καλύτερα τους πελάτες σας Οι πελάτες στο κέντρο της προσοχής Η αποτελεσματική διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες βρίσκεται στο επίκεντρο κάθε λειτουργίας της επιχείρησης σας, ανεξάρτητα από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: "Μελέτη της χρηματοοικονομικής αποτύπωσης περιβαλλοντικών πληροφοριών, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, επίδοσης και αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων"

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ Ελληνικό Μοντέλο Επιχειρηµατικής Αριστείας από την ΕΕ Ε Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Επιτυγχάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2. Σημασία της Επιχείρησης. Ιστορία Διοίκησης. Αρχαία Ελλάδα. Σύγχρονη Διοίκηση 1 / Εισαγωγικές Έννοιες

Κεφάλαιο 2. Σημασία της Επιχείρησης. Ιστορία Διοίκησης. Αρχαία Ελλάδα. Σύγχρονη Διοίκηση 1 / Εισαγωγικές Έννοιες Κεφάλαιο 2 2.1 Εισαγωγικές Έννοιες Σημασία της Επιχείρησης Από τότε που οι άνθρωποι αναγκάστηκαν να σχηματίζουν ομάδες για να επιτύχουν στόχους, τους οποίους δε μπορούσαν να επιτύχουν ως άτομα, εμφανίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1 ης Συνάντησης ιαβούλευσης για την κατάρτιση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Ε.Σ.Σ.Α.)

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1 ης Συνάντησης ιαβούλευσης για την κατάρτιση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Ε.Σ.Σ.Α.) ιαχειριστική Αρχή ΚΠΣ 2000-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1 ης Συνάντησης ιαβούλευσης για την κατάρτιση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Ε.Σ.Σ.Α.) 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

(clusters) clusters : clusters : clusters : 4. :

(clusters) clusters : clusters : clusters : 4. : «Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Καινοτοµίας. ικτύωση της έρευνας µε την παραγωγή» ρ. Ιωάννης Χατζηκιάν Οκτώβριος 2006 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Πρόλογος 3 1. Εισαγωγή 4

Διαβάστε περισσότερα

Cloud ERP. Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας

Cloud ERP. Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας Cloud ERP Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας για µια ανοικτή επιχείρηση... Με τις προκλήσεις της αγοράς να αυξάνονται διαρκώς, κάθε επιχείρηση, ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου δραστηριοποίησης,

Διαβάστε περισσότερα

2 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

2 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 2 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 2.1 Βασικοί Ορισµοί ιοίκηση έργου είναι η διαδικασία (process) του σχεδιασµού και της διοίκησης εργασιών και αποθεµάτων, και της επικοινωνίας µεταξύ προόδου και αποτελεσµάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu.

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu. Managing Information Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Διαχείριση Γνώσης Knowledge Management Learning Objectives Ποιοί

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός του Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας Καθ. Β. Ασημακόπουλου. στο HP day

Χαιρετισμός του Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας Καθ. Β. Ασημακόπουλου. στο HP day Χαιρετισμός του Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας Καθ. Β. Ασημακόπουλου στο HP day 31.03.2005 Θέμα: Ο δημόσιος τομέας ως adaptive enterprise Αγαπητοί σύνεδροι, φίλοι και φίλες Επιθυμώ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα και οργανισµοί Μέρος ΙΙ. Κεφάλαιο 3. Ευαγγελάτος Ανδρέας

Πληροφοριακά Συστήµατα και οργανισµοί Μέρος ΙΙ. Κεφάλαιο 3. Ευαγγελάτος Ανδρέας Κεφάλαιο 3 Πληροφοριακά Συστήµατα και οργανισµοί Μέρος ΙΙ Ο επίδραση των Πληροφοριακών Συστηµάτων στην διοικητική λειτουργία των οργανισµών Ευαγγελάτος Ανδρέας Εργαστήριο Πολυµέσων Επικοινωνίας 1. Εκπαιδευτικοί

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» «ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Ημερίδα του Γραφείου Διαμεσολάβησης «Οι Καινοτομικές Δραστηριότητες στην Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ SESSION 5

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ SESSION 5 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ SESSION 5 ΜΕΤΡΗΣΗ / ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΙ ΜΕΤΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ BSC ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΧΕΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΛΕΙΔΙΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΜΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός του Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας Καθ. Β. Ασημακόπουλου

Χαιρετισμός του Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας Καθ. Β. Ασημακόπουλου Χαιρετισμός του Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας Καθ. Β. Ασημακόπουλου στην πανηγυρική εκδήλωση της Εκπαιδευτικής Στήριξης του «Δικτυωθείτε» Αποτελεί ιδιαίτερη χαρά να παρευρίσκομαι στην

Διαβάστε περισσότερα