7 η ΥΓΕIΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΙΟΙΚΗΤΗ 7 ΗΣ Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ κ. ΝΙΚΗΤΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "7 η ΥΓΕIΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΙΟΙΚΗΤΗ 7 ΗΣ Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ κ. ΝΙΚΗΤΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ"

Transcript

1 7 η ΥΓΕIΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΙΟΙΚΗΤΗ 7 ΗΣ Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ κ. ΝΙΚΗΤΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ Ευχαριστούµε θερµά τα ΜΜΕ και τους επαγγελµατίες του κλάδου σας για τη σηµερινή σας παρουσία εδώ αλλά και για την προσφορά σας στην ενηµέρωση του κοινού για κάθε δράση που υλοποιήθηκε ή σχεδιάστηκε και βρίσκεται σε εξέλιξη και γιατί όχι και για την αυστηρή κριτική σας σε ορισµένα θέµατα που µας πρόσφερε µια άλλη συχνά οπτική και γνώση των θεµάτων. Είχα την τιµή να υπηρετήσω στην διοίκηση της 7 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Κρήτης. Ανέλαβα τα καθήκοντα µου µε απόλυτο ρεαλισµό, αίσθηµα ευθύνης, γνώση και σεβασµό της µεγάλης βαρύτητας και ευαισθησίας των θεµάτων που αφορούν την υγεία, µε στόχο να συµβάλλω στην εξέλιξη, προώθηση, ολοκλήρωση των έργων και των παρεχόµενων υπηρεσιών υγείας που θα βελτίωναν ουσιαστικά τη ζωή του χρήστη αλλά και θα συνέβαλλαν στην οικονοµικό εξορθολογισµό των δηµόσιων δαπανών. Κι επειδή η καρέκλα δεν αποτέλεσε ποτέ επιδιωκόµενο στόχο µου αποχωρώ µε ήσυχη τη συνείδηση µου, επιθυµώντας µαζί µε τον έως σήµερα συνεργάτη µου στην διοίκηση της 7 ης Υ.ΠΕ Κρήτης, κ. Γιώργο Φραγκιαδάκη, να σας ενηµερώσουµε για όσα µικρά ή µεγάλα προσπαθήσαµε να φέρουµε εις πέρας κατά τη διάρκεια της θητείας µας. Η 7η ΥΠΕ φέρει σήµερα την ευθύνη για τον συντονισµό και εξειδίκευση της πολιτικής Υγείας στην Περιφέρεια Κρήτης ασκώντας την εποπτεία, τον συντονισµό και τον έλεγχο της λειτουργίας εννέα (9) Νοσοκοµείων, δεκατεσσάρων (14) Κέντρων Υγείας και εκατόν τριάντα πέντε (135) Περιφερειακών Ιατρείων καθώς και ψυχιατρικές δοµές. Παράλληλα στην 7η ΥΠΕ εντάσσονταν και εννέα (9) µονάδες κοινωνικής φροντίδας, οι οποίες από µεταφέρθηκαν στην αρµοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας. Χαρακτηριστικά 7 ης ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Βασικά στοιχεία ΥΠΕ Έκταση: Σύνολο ΥΠΕ 8.335,88 τ.χλµ Πληθυσµός (2008): Νοσοκοµεία: 9 Κέντρα Υγείας: 14 Περιφερειακά Ιατρεία: 135 Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας: 9

2 Ποσοστιαία, η 7 η Υγειονοµική Περιφέρεια, έχει την ευθύνη για το 5,4% του πληθυσµού της χώρας και περιλαµβάνει το 6,8% των νοσοκοµείων, το 6,9%των Κέντρων Υγείας και το 8% των Περιφερειακών Ιατρείων της ελληνικής επικράτειας. Αξιοσηµείωτο, η κατανοµή των νοσοκοµειακών µονάδων της Περιφέρειας Κρήτης όπως αποτυπώνεται και στον ακόλουθο χάρτη, έχει µια ιδιαίτερη ιδιοµορφία, καθώς το 45% των νοσοκοµείων είναι εγκατεστηµένο στο Ν. Λασιθίου, γεγονός που δεν αντικατοπτρίζει τις πραγµατικές ανάγκες του πληθυσµού αναφοράς. Αντίθετα η κατανοµή των Κέντρων Υγείας επικεντρώνεται στην Κεντρική Κρήτη και κυρίως στον Ν. Ηρακλείου (43%) και στο Ν. Ρεθύµνου (29%). Σαν αποτέλεσµα αυτής της ανισοκατανοµής, παρατηρούνται ιδιαίτερα χαµηλές πληρότητες στα νοσοκοµεία- Κέντρα Υγείας Ιεράπετρας, Σητείας και Νεάπολης. Ταυτόχρονα, τα νοσοκοµεία Σητείας και Νεάπολης παρουσιάζουν υψηλή µέση διάρκεια νοσηλείας παρά του ότι τα σοβαρότερα περιστατικά διακοµίζονται στα υπόλοιπα νοσοκοµεία της Υγειονοµικής Περιφέρειας. Παράλληλα, παρατηρούνται σοβαρές ελλείψεις σε διοικητικό, τεχνικό και νοσηλευτικό προσωπικό, το οποίο βαίνει διαρκώς µειούµενο λόγω των αθρόων συνταξιοδοτήσεων ενώ η κτιριακή υποδοµή και ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισµός µέρους των µονάδων υγείας φαίνεται να είναι ελλιπής. Επιπρόσθετα, παρατηρείται έλλειψη σε υποδοµές φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης-πρόσφατη η απόφαση για δηµιουργία ΚΑΦΚΑ Νεάπολης- και σε δοµές ψυχικής υγείας. Χάρτης 1.1: Χωροταξική κατανοµή νοσοκοµείων και Κέντρων Υγείας 7 ης ΥΠΕ Η πληρότητα στα µεγάλα κεντρικά νοσοκοµεία της Υγειονοµικής Περιφέρειας (Ηρακλείου, Χανίων, Ρεθύµνου, Αγ. Νικολάου) είναι ικανοποιητική καθώς κυµαίνεται από 60-76%, γεγονός που αντικατοπτρίζει την εµπιστοσύνη του πληθυσµού αναφοράς στις παρεχόµενες υπηρεσίες υγείας. Το ευρύτερο περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται η 7 η Υγειονοµική Περιφέρεια, έδωσε τη δυνατότητα για την ανάπτυξη νέων καινοτόµων υπηρεσιών και δραστηριοτήτων, καθώς και για την αναδιοργάνωση και ανακατανοµή των διαθέσιµων υποδοµών και πόρων της Υ.ΠΕ στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής του ΥΥΚΑ. Ταυτόχρονα, µπόρεσαν να υιοθετηθούν νέες σύγχρονες µέθοδοι διοίκησης και οργάνωσης, να αξιοποιηθούν ευκαιρίες χρηµατοδότησης µέσω ΕΣΠΑ και να

3 προωθηθούν για αναµόρφωση οι οργανισµοί των Νοσοκοµείων και των εποπτευόµενων από αυτά Μονάδων Υγείας, προκειµένου να µπορούν να ανταποκριθούν στον προβλεπόµενο εκσυγχρονισµό και ανάπτυξη τους. Πρωταρχικοί µας στόχοι ήταν Η ενίσχυση της ανταποκρισιµότητας της δευτεροβάθµιας περίθαλψης και βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών Η αποσυµφόρηση των µονάδων υγείας αιχµής µέσα από ενίσχυση της Πρωτοβάθµιας φροντίδας Υγείας και την υλοποίηση προγραµµάτων πρόληψης και προαγωγής υγείας στο πλαίσιο των Εθνικών και περιφερειακών προγραµµάτων εµβολιασµών και για τον καρκίνο του τραχήλου της µήτρας όπου γυναίκες εξετάστηκαν στα πλαίσια` του προγράµµατος το πρώτο εξάµηνο του 2012 και του µαστού. Σχετικά µε την διαχείριση του κόστους των µονάδων υγείας, η εφαρµογή των κατάλληλων διαχειριστικών διαδικασιών και λειτουργιών σε κάθε νοσοκοµείο, οι οποίες εξασφαλίζουν τις απαραίτητες πληροφορίες για τον έλεγχο των δαπανών και την διασφάλιση των εσόδων των υπηρεσιών υγείας. Βελτίωση του επιπέδου στελέχωσης των Μονάδων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, εκπαίδευση και συνεχής κατάρτιση Η επαρκής κάλυψη των απαιτούµενων ειδικοτήτων, αλλά και η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την βελτίωση των υπηρεσιών υγείας. Ο εξορθολογισµός του συστήµατος υγείας και της λειτουργίας των µονάδων του καθώς και η βελτίωση της ανταποκρισιµότητας του στις ανάγκες του πολίτη Η αναµόρφωση των οργανισµών των νοσοκοµείων και των εποπτευόµενων από αυτά Μονάδων Υγείας, προκειµένου να µπορούν να ανταποκριθούν στις νέες ανάγκες σε ανθρώπινο δυναµικό η βελτίωση της διοικητικής και οργανωτικής ικανότητας των µονάδων υγείας της ΥΠΕ, σε συνδυασµό µε την ανάπτυξη µηχανισµών διασφάλισης ποιότητας που συµβάλλουν στην βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτό, οι δράσεις της Υγειονοµικής µας Περιφέρειας εστιάστηκαν: Στην αναδιοργάνωση και ορθολογική χωροθέτηση των διαθέσιµων πόρων (υποδοµές, ανθρώπινο δυναµικό κ.λ.π.). Στην Αποσυµφόρηση των µονάδων υγείας αιχµής Στην ανάπτυξη νέων υπηρεσιών υγείας Στην βελτίωση, ολοκλήρωση και ανέγερση νέων κτιριακών υποδοµών (βελτίωση - συντήρηση των κτιριακών υποδοµών και ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων των 14 ΚΥ ήδη έχει ξεκινήσει η υλοποίηση των έργων προϋπολογισµού περίπου για το καθένα ΚΥ ολοκλήρωση της νέας πτέρυγας του Γ.Ν Αγ. Νικολάου- Για την ανέγερση νέας πτέρυγας Βενιζελείου Νοσοκοµείου Ηρακλείου έχει εκπονηθεί η οριστική µελέτη και η µελέτη εφαρµογής και βρισκόµαστε στο στάδιο της υπογραφής της Προγραµµατικής σύµβασης µε την Περιφέρεια Κρήτης,προκειµένου να κατατεθεί το τεχνικό δελτίο στο ΠΕΠ Κρήτης, προϋπολογισµού 20 εκατοµµυρίων Ευρώ- Για την ανέγερση νέου Αστικού Κέντρου Υγείας των Χανίων. Για την ανέγερση του ΠΠΙ Τυµπακίου προϋπολογισµού 660 χιλ Ευρώ και των ΠΙ Βενεράτου, Γαζίου και ρακώνας προϋπολογισµού 200 χιλ Ευρώ έκαστο, έχουν

4 συνταχθεί τα τεχνικά δελτία, εχουν ενταχθεί και χρηµατοδοτηθεί και βρισκόµαστε στη διαδικασία διακήρυξης τους. Για το ΠΠΙ της Χώρας Σφακίων έχουν συνταχθεί οι µελέτες, υπάρχει άδεια οικοδοµής, εκδόθηκε η έγκριση σκοπιµότητας του ΥΥΚΑ για την κατασκευή του έργου προϋπολογισµού 700 χιλ Ευρώ. και δίδεται στην Περιφέρεια Κρήτης για την υλοποίηση του. Για το Θεραπευτήριο Χρονίων παθήσεων Χανίων (ανακατασκευή δύο παλαιών κτιρίων) έχουν συνταχθεί οι µελέτες, υπάρχει έγκριση σκοπιµότητας από το ΥΥΚΑ και αναµένεται η ένταξη του έργου στο ΠΕΠ Κρήτης, έργο προϋπολογισµού 3,6 Εκ Ευρώ, για δε το Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Λασιθίου, έργο που αφορά κτιριακές βελτιώσεις και µηχανολογικές εγκαταστάσεις,προϋπολογισµού 1,2 εκ ευρώ, αναµένεται η χρηµατοδότηση του. Ανάµεσα σε άλλες σηµαντικές πρωτοβουλίες και Αποφάσεις που λάβαµε και προωθήσαµε αρµοδίως στο Υπουργείο, είναι η µετατροπή του Π.Π.Ι. Τυµπακίου σε Κέντρο Υγείας Αγροτικού Τύπου προτείνοντας και σχέδιο οργανισµού του. Πρόταση που ενεκρίθη από το ΚΕ. ΣΥ.ΠΕ και αναµένεται η προώθηση του οργανισµού σύστασης. Πρόταση µας ακόµα αποτελεί η επαγγελµατική αποκατάσταση φιλοξενούµενων παιδιών των Κέντρων Παιδικής Προστασίας µε διορισµό ή πρόσληψη τους σε δηµόσιες υπηρεσίες Ν.Π..., Ο.Τ.Α. & µέσω ΟΑΕ. Σας επισυνάπτουµε τις σχετικές εισηγήσεις και παρακαλούµε και για τη δική σας συµβολή για την προώθηση και την υλοποίηση τους. Στο πλαίσιο ανάπτυξης προγραµµάτων προαγωγής υγείας ενδεικτικά θα ήθελα να αναφέρω τις ακόλουθες δράσεις: 9-11 Σεπτεµβρίου αποστολή στην ακριτική Γαύδο και εξέταση του εκεί πληθυσµού Σεπτεµβρίου δωρεάν προληπτικός έλεγχος κατά του καρκίνου του προστάτη στα νοσοκοµεία ΠΑΓΝΗ- Γ.Ν. Χανίων και Γ.Ν. Αγ. Νικολάου. Παρεµβάσεις επίλυσης σε θέµατα υγείας πολιτών που προβάλλουν τα ΜΜΕ (π.χ. δηµοσίευµα για Ηρακλειώτη που κινδυνεύει να χάσει το πόδι του). ιακοµιδή ασθενών- µέριµνα νοσηλείας περίθαλψης λαθροµεταναστών. Οργάνωση & πραγµατοποίηση Ηµερίδας στη Αίθουσα ιαχείρισης της Περιφέρειας Κρήτης στις µε θέµα: «Ψυχιατρική Μεταρρύθµιση». Συµµετείχαν: γιατροί, επαγγελµατίες ψυχικής υγείας, εκπρόσωποι φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης, χρήστες υπηρεσιών (συµµέτοχη 150 ατόµων) Οργάνωση & πραγµατοποίηση Ηµερίδας στο Γ.Ν. Νοσοκοµείο Αγίου Νικόλαου την παρουσίαση της αναγκαιότητας δηµιουργίας ΚΟΙΣΠΕ στο νοµό Λασιθίου Συνεργασία και συνεχή διαβούλευση µε φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νοσοκοµεία, ασθενείς, εργαζόµενους, Επιµελητήρια, Πανεπιστήµιο Κρήτης, ΤΕΙ, για ευαισθητοποίηση µε στόχο την επαγγελµατική αποκατάσταση ψυχικά πασχόντων και την λειτουργία ΚΟΙΣΠΕ στους νοµούς Ρέθυµνου, Ηρακλείου, Λασιθίου. Έναρξη λειτουργίας ΚΟΙΣΠΕ στο νοµό Ηρακλείου, µε την σύσταση προσωρινής επιτροπής για την λειτουργία του & επαφές µε φορείς ιοργάνωση ηµερίδας στη Παιδόπολη Νεάπολης µε θέµα: «Μέριµνα και Παιδική Προστασία σε Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας» στις (συµµέτοχη 120 ατόµων)

5 Στήριξη και εύρεση τρόπων ανοίγµατος στη κοινότητα για τη Παιδόπολη Λασιθίου όπως σε πρώτη φάση η επίσκεψη ποδοσφαιρικής οµάδας Εργοτέλη, µετακίνηση παιδιών στο Παγκρήτιο στάδιο για παρακολούθηση αγώνα, κλπ Έκθεση ζωγραφικής ΚΟΙΣΠΕ Χανίων, στην 7η ΥΠΕ, εκεβριου Έκθεση ζωγραφικής Βουρλιδακη Μιχάλη ηµιουργία και τροφοδότηση link σε συνεργασία µε το Τµήµα Πληροφορικής στη ιστοσελίδα της ΥΠΕ που αφορά την Ψυχική Υγεία Παιδιών Εφήβων και Ενηλίκων και υλικό που αφορά τους τοµείς ψυχική υγεία και ΚΟΙΣΠΕ Eκδήλωση για την Παγκόσµια Ηµέρα Ψυχικής Υγείας 10/10/2012 (συνδιοργάνωση µε Γ.Ν.Η «Βενιζέλειο Πανάνειο», Συλλόγους «ΚΡΙΚΟΣ» & «ΥΠΕΡΒΑΣΗ» Σε συνεργασία µε το ιατρείο ΧΑΠ του ΠαΓΝΗ, ωρεάν Μέτρηση Καλής λειτουργίας των πνευµόνων και ευαισθητοποίηση του κοινού (6/2/2012, 4/7 & 11/7/12). Στα πλαίσια της Παγκόσµιας Ηµέρας για το Αids µοίρασµα φυλλαδίων στο κοινό Σε συνεργασία µε την Περιφέρεια Κρήτης διενέργεια δωρεάν Μαστογραφιών σε Ηράκλειο, Χανιά, Λασίθι, Ρέθυµνο σε ΚΥ και διεξαγωγή εσπερίδων για την παράδοση των αποτελεσµάτων σε συνεργασία µε ειδικούς γιατρούς ιενέργεια δωρεάν PAP TEST σε γυναικείο πληθυσµό σε όλους τους νοµούς στα πλαίσια του εορτασµού της Ηµέρας του Καρκίνου Ακόµα προχωρήσαµε στη Συγκρότηση και διορισµός τριµελών ιοικουσών Επιτροπών στα Κέντρα Υγείας σύµφωνα µε το Ν. 4025/ Σύσταση οµάδας για τη διαχείριση χρηστών ψυχικής υγείας. Προσλήψεις επικουρικών γιατρών- προσωπικού νοσοκοµείων Συνεργασία µε Προνοιακές δοµές αρµοδιότητας της 7ης ΥΠΕ και σε συνεργασία µε τον Παγκρήτιο σύλλογο αποφοίτων κέντρων παιδικής µέριµνας για την αποπεράτωση του ξενώνα ιαβούλευση και συνεργασία µε στελέχη δοµών ψυχικής υγείας, Ψυχιάτρους, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς λειτουργούς, χρήστες υπηρεσιών για ενηµέρωση τους για την επαγγελµατική αποκατάσταση ψυχικά πασχόντων µέσω των ΚΟΙΣΠΕ Ν. 2716/99 στους νοµούς Ρέθυµνου Ηρακλείου Λασιθίου ηµιουργία ικτύου Παιδιών και Εφήβων µε Παγκρήτια εµβέλεια σε συνεργασία µε φορείς και εκτός Κρήτης όπως ΥΥΚΑ, ΚΕΣΑΘΕΑ, Παιδοψυχιατρική Εταιρεία, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Σωµατεία, ΜΚΟ, Εκπαιδευτικούς Συνεργασία µε φορείς και δίκτυα που ασχολούνται µε παιδιά και έφηβους µε στόχο της λειτουργίας τηλεφωνικής γραµµής στήριξης παιδιών και τη δηµιουργία και λειτουργία ξενώνα εφήβων και νέων που στερούνται οικογένειας Συνάντηση στην 7η ΥΠΕ µε τους εµπλεκόµενους φορείς για την έναρξη διενέργεια του αντιγριπικού εµβολιασµού στο προσωπικό των νοσοκοµείων και λήψη απόφασης για διάθεση µετά το πέρας του εµβολιασµού, των πλεοναζουσών ποσοτήτων αντιγριπικών εµβολίων για την εµβολιαστική κάλυψη των άπορων και ανασφάλιστων.

6 ιενέργεια του αντιφυµατικού εµβολιασµού, καθώς η χώρα µας δεν πληροί τις προϋποθέσεις για τη διακοπή του αντιφυµατικού εµβολιασµού. Υλοποίηση του Προγράµµατος Πληθυσµιακού Ελέγχου για τον Καρκίνο του Τραχήλου της µήτρας στα Κέντρα Υγείας της περιφέρειάς µας σε συνεργασία µε τους ήµους. Το πρόγραµµα απευθύνεται σε γυναίκες µε µειωµένη πρόσβαση λόγω γεωγραφικών, κοινωνικοοικονοµικών και άλλων φραγµών Μέχρι στιγµής έχουν πραγµατοποιηθεί σε πάνω 20 δήµους ενηµερωτικές εκδηλώσεις µε την υποστήριξη της οµάδας παρακολούθησης του ΥΥΚΑ και της 7ης ΥΠΕ Κρήτης ιοργάνωση δωρεάν και χωρίς ραντεβού κυτταρολογικών εξετάσεων τραχηλικού επιχρίσµατος (Τεστ Παπανικολάου), από τα Γυναικολογικά Εξωτερικά Ιατρεία των Μαιευτικών- Γυναικολογικών Κλινικών των Νοσοκοµείων µας από 25/1 έως και 1/02/2012, στα πλαίσια της «Εβδοµάδας Ανοιχτής Πρόσβασης σε Τεστ Παπανικολάου». Εφαρµογή του Προγράµµατος «ΠΡΟΚΡΟΥΣΤΗΣ» σε όλα τα Νοσοκοµεία της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης, µε δηµιουργία Οµάδων ιαχείρισης Λοιµώξεων από Πολυανθεκτικά Παθογόνα για κάθε νοσοκοµείο. Συγκρότηση Κλιµακίου Ιατρών και Νοσηλευτών Λοιµώξεων, µε σκοπό την επιτόπια επιτήρηση της εφαρµογής των µέτρων ελέγχου λοιµώξεων από πολυανθεκτικά παθογόνα, µε επισκέψεις στα νοσοκοµεία. ιοργάνωση δύο (2) συναντήσεων εργασίας σε συνεργασία µε το ΚΕΕΛΠΝΟ και µε σκοπό την εκπαίδευση των Ιατρών και Νοσηλευτών Λοιµώξεων. Στα πλαίσια της συλλογής στοιχείων που αφορούν στον Καρκίνο για το Εθνικό Αρχείο Νεοπλασιών (Ε.Α.Ν.), µε πρωτοβουλία δική µας και του ΚΕΕΛΠΝΟ συντονίσαµε τα νοσοκοµεία και όρισαν «καταγραφείς» για τη συλλογή των δεδοµένων καρκίνου, κατά αποκλειστικότητα. Έγκριση και διαδικασία διαβίβασης Έκθεσης στο Υπουργείο Υγείας, προκειµένου να εκδώσει Βεβαίωση Καταλληλότητας σε οχήµατα µεταφοράς αίµατος, πλάσµατος και βιολογικού υλικού. Αποστολή στο ΥΥΚΑ των δικαιολογητικών για την αξιολόγηση των Βηµατοδοτικών- Απινιδωτικών Κέντρων του ΠΑΓΝΗ και του Γ.Ν. Ηρακλείου, µε τη σύµφωνη γνώµη της ιοίκησης 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης για τη λειτουργία τους. Συντονισµός των Νοσοκοµείων ευθύνης µας για την Υγειονοµική Κάλυψη των υποψηφίων των Πανελληνίων Εξετάσεων, Υποψηφίων ΤΕΦΑΑ, Στρατιωτικών Σχολών, Ξένων Γλωσσών. Έγκριση δώδεκα (12) ερευνών στα νοσοκοµεία µας στα πλαίσια διδακτορικών διατριβών και µεταπτυχιακών διπλωµάτων από φοιτητές και επαγγελµατίες υγείας. Συµµετοχή των Νοσοκοµείων και των Κέντρων Υγείας στην εκπόνηση µελέτης για τη δηµιουργία ΕΝΙΑΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ από το Πανεπιστήµιο Κρήτης, µε κωδικό ΜIS , που είναι ενταγµένη στον Άξονα Προτεραιότητας Ο1 του Ε.Π. << ιοικητική Μεταρρύθµιση >>.Το έργο τελεί υπό την επίβλεψη του κ. Τάσου Φιλαλήθη, Καθηγητή Κοινωνικής Ιατρικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Κρήτης. Έγκριση συµµετοχής της Κλινικής Ρευµατολογίας, Κλινικής Ανοσολογίας και Αλλεργιολογίας του ΠΑΓΝΗ σε έρευνα, µε σκοπό τη βελτίωση της παρακολούθησης, θεραπείας και πρόληψης των ανωτέρω νοσηµάτων.

7 δηµιουργία ιατρείου συνταγογράφησης σε όλα τα νοσοκοµεία ευθύνης µας. Ανταποκρίθηκαν το Γ.Ν. Αγ Νικολάου, Γ.Ν. Ρεθύµνου και τα Γ.Ν.- ΚΥ Σητείας, Ιεράπετρας Μέριµνα για την συγκέντρωση των Ερωτηµατολογίων Ικανοποίησης εσωτερικών και εξωτερικών ασθενών και αξιολόγηση από την 7η ΥΠΕ για λογαριασµό των µονάδων της καθώς δεν υπήρχε το λογισµικό παρακολούθησης. Εκπαιδεύτηκαν οι υπεύθυνοι των µονάδων από τον υπάλληλο του Περιφερειακού Χάρτη της 7ης ΥΠΕ για την απόκτηση γνώσεων για αξιολόγηση και στατιστική ανάλυση των ερωτηµατολογίων Από τους βασικούς άξονες της προσπάθειας µας ήταν ακόµα: H ασφαλής εφηµερευση νοσοκοµείων (µετακινήσεις ιατρών κ.α.) H Λειτουργία Καρδιοχειρουργικής κλινικής ΠΑΓΝΗ H αναδιαµόρφωση των Οργανισµών των νοσοκοµείων Βασική προτεραιότητα της 7 ης Υπε αποτέλεσε επίσης η συνέχιση της προσπάθειας µε στόχο την πλήρη αποδέσµευση από την ασυλική ψυχιατρική, σε µια διαφορετική συνολική προσέγγιση του ψυχικά πάσχοντα, στην κοινωνική κοινοτική Ψυχιατρική και στην Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση (µε την ανάπτυξη ενός συνολικού συστήµατος κοινοτικών υπηρεσιών ψυχικής υγείας). Σε ευθυγράµµιση µε την στρατηγική του ΥΥΚΑ για την ψυχική υγεία (προώθηση ενός λειτουργικού µοντέλου ανοιχτής φροντίδας των ψυχικά ασθενών), ενδεικτικές δράσεις της ΥΠΕ αφορούν: Αναβάθµιση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας (ανάπτυξη ψυχιατρικών τµηµάτων ως αυτό του Αγίου Νικολάου, του παιδοψυχιστρικού τµήµατος του ΠΑΓΝΗ, κέντρων ψυχικής υγείας, ιατροπαιδαγωγικών κέντρων, κέντρων ηµέρας, κινητών µονάδωνκλπ) και βελτίωση της οργανωτικής τους λειτουργίας Υλοποίηση ενεργειών πρόληψης και προαγωγής της ψυχικής υγείας του πληθυσµού αναφοράς Ενίσχυση των δράσεων επανένταξης των ψυχικά ασθενών. Ειδικότερα τους τελευταίους µήνες στην Κρήτη έχουµε ξεκινήσει τη δηµιουργία τριών κοινωνικών Συνεταιρισµών, πέραν του υπάρχοντος στα Χανιά, για ψυχικά πάσχοντες (ΚΟΙΣΠΕ) ήδη έχουµε ορίσει οµάδες εργασίας στο Λασίθι, στο Ρέθυµνο και το Ηράκλειο. Υλοποίηση ενεργειών πρόληψης και αντιµετώπισης των διακρίσεων, των στερεοτυπικών προκαταλήψεων και του στιγµατισµού των ψυχικά ασθενών και προάσπιση των κοινωνικών και ατοµικών δικαιωµάτων τους ΕΣΠΑ - ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ( µεταξύ άλλων): 1. Για το ΠαΓΝΗ: ηµιουργία Κέντρου Παρέµβασης στη Κρίση Μελέτη αξιολόγησης της πορείας και θεραπείας των χρόνιων ψυχικών νοσηµάτων στην Κρήτη Μετατροπή του ξενώνα «Αυγή» από ξενώνα αποασυλοποίησης σε Μετανοσοκοµειακό Ξενώνα 2.Για το Γ.Ν. Ρεθύµνου: Αγορά δύο (2) αυτοκινήτων και δύο (2) διαµερισµάτων για τις ανάγκες των δοµών ψυχικής υγείας του νοµού Ρεθύµνου 3.Για το Γ.Ν. Αγ Νικολάου Αγορά ενός (1) αυτοκινήτου για τις ανάγκες του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Αγ Νικολάου 4.Για το Θεραπευτήριο Ψυχικών Παθήσεων Χανίων

8 Αγορά ενός (1) αυτοκινήτου για της ανάγκες του Θ.Ψ.Π. Χανίων Πριν πάρει το λόγο ο υποδιοικητής αρµόδιος για οικονοµικά θέµατα και θέµατα ΕΣΠΑ κ. Φραγκιαδάκης Γ, θα ήθελα να απευθύνω ένα µεγαλο ευχαριστώ σε κάθε εργαζόµενο της υπηρεσίας που µου έδωσε τη δυνατότητα να τους γνωρίσω και να συνεργαστώ µαζί τους άριστα και µε όραµα παρά τις δύσκολες συγκυρίες. Με τη βεβαιότητα πως και η νέα διοίκηση της 7 ης Υ.ΠΕ Κρήτης οι κ.κ. Α. Γρηγοράκης, Γ. Νεοφώτιστος και η κ. Τριχοπούλου, θα προσφέρουν και θα υπηρετήσουν µε αγάπη, σεβασµό και συνέπεια το χώρο της υγείας, πηγαίνοντας ένα ακόµα βήµα πιο µπροστά, τους εύχοµαι ολόψυχα καλή δύναµη και καλή θητεία στα νέα τους καθήκοντα. Με εκτίµηση, Νικήτας Καλογιαννάκης

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 7 ΗΣ Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 7 ΗΣ Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 7 ΗΣ Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ: ΤΡΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ: ΛΥΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 Σελίδα 2 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 7 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑ Α ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΘΗΝΑ

ΕΛΛΑ Α ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΑ Α ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΘΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2002 1 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ Ε θ ν ι κ ό Σ χ έ δ ι ο ρ ά σ η ς γ ι α τ ο ν Π ε ρ ι ο ρ ι σ µ ό τ ω ν Β λ α π τ ι κ ώ ν Σ υ ν ε π ε ι ώ ν τ ο υ Α λ κ ο ό λ σ τ η ν Υ γ ε ί α 2 0 0 8-2 0 1 2 Ο

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέδιο Δράσης. Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας»

«Σχέδιο Δράσης. Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας» «Σχέδιο Δράσης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2 3. Σχέδιο Δράσης 4. Υλοποίηση Σχεδίου Δράσης 5. Κανονισμοί ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κυριόπουλος Γιάννης Λιονής Χρήστος Τσιάντου Βασιλική Σουλιώτης Κυριάκος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Καταγραφή περιστατικών που εµφανίζονται στην ΠΦΥ στο Νοµό Ηρακλείου και ο τρόπος που αντιµετωπίζονται.»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Καταγραφή περιστατικών που εµφανίζονται στην ΠΦΥ στο Νοµό Ηρακλείου και ο τρόπος που αντιµετωπίζονται.» Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Καταγραφή περιστατικών που εµφανίζονται στην ΠΦΥ στο Νοµό Ηρακλείου και ο τρόπος που αντιµετωπίζονται.» Βράχας Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ. Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ. Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ. Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ. 1 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ. Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Β ΦΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Β ΦΑΣΗ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 211 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Νέας Προποντίδας

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια: Πολυχρονιάδης Νίκος

Επιµέλεια: Πολυχρονιάδης Νίκος Κέντρο Ηµέρας ΕΣΤΙΑ 2002-2008 Επιµέλεια: Πολυχρονιάδης Νίκος ΣΥΝΘΕΣΗ Αστική µη Κερδοσκοπική Εταιρία Έρευνας Εκπαίδευσης & Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης Μαρασλή 51 & Ζουµετίκου 9 Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54249

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Το διάστημα από την ανακοίνωση της αλλαγής στην διοίκηση της ΥΠΕ μέχρι σήμερα το αξιοποιήσαμε για την ενημέρωσή μας, η οποία από την πλευρά της απερχόμενης διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2014-2016

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2014-2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

1. Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1. Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η Υγεία δεν είναι μόνο πολύτιμο αγαθό από μόνη της, αλλά και μοχλός για την ανάπτυξη. Μόνο ένας υγιής

Διαβάστε περισσότερα

Ο βασικός σκοπός του μέτρου είναι η αναβάθμιση των υπηρεσιών και η επέκταση των υποδομών όλων των βαθμίδων περίθαλψης και πρόνοιας.

Ο βασικός σκοπός του μέτρου είναι η αναβάθμιση των υπηρεσιών και η επέκταση των υποδομών όλων των βαθμίδων περίθαλψης και πρόνοιας. 2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Υπάρχουσα κατάσταση Η Περιφέρεια Αττικής αποτελεί τον τόπο συγκέντρωσης του κύριου όγκου των υπηρεσιών υγείας πρόνοιας καθώς και του ιατρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΘΗΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΚΟ ΠΛΑΝΟ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΔΗΜΩΝ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΔΗΜΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΑΝΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΉ... 2 ΜΈΡΟΣ Α : ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΟΜΏΝ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ... 3 Εισαγωγή... 3 Σύντοµη περιγραφή υφιστάµενων δοµών...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Οι μονάδες Υγείας και Πρόνοιας στη δεκαετία του 80, τα. Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα Μ.Ο.Π. και το Πρώτο Κοινοτική

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Οι μονάδες Υγείας και Πρόνοιας στη δεκαετία του 80, τα. Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα Μ.Ο.Π. και το Πρώτο Κοινοτική ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Οι μονάδες Υγείας και Πρόνοιας στη δεκαετία του 80, τα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα Μ.Ο.Π. και το Πρώτο Κοινοτική Πλαίσιο Στήριξης. ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Το Δεύτερο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Ν. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΑΘΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Ν. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΑΘΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Ν. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ Διοικητής Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής, Ειδικός Σύμβουλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ΑΘΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 1 ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη Εκθεση. Της Οµάδας Εργασίας για την παρακολούθηση της πορείας της Ψυχιατρικής Μεταρρύθµισης

Πρώτη Εκθεση. Της Οµάδας Εργασίας για την παρακολούθηση της πορείας της Ψυχιατρικής Μεταρρύθµισης Πρώτη Εκθεση Της Οµάδας Εργασίας για την παρακολούθηση της πορείας της Ψυχιατρικής Μεταρρύθµισης Μετά από πρόταση της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας που έγινε αποδεκτή από το Συνήγορο του Πολίτη συγκροτήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ.:II. ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ... 25 ΚΕΦ.:III. ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ...

ΚΕΦ.:II. ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ... 25 ΚΕΦ.:III. ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ... 1) A ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦ.:I. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΆΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5, ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΜΕΑ (ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΔ) ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2013 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Εισήγηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 Σαμιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΑΡΓΩΣ Γ (2011-2020) Σχέδιο αναθεώρησης του Προγράμματος ΨΥΧΑΡΓΩΣ

ΨΥΧΑΡΓΩΣ Γ (2011-2020) Σχέδιο αναθεώρησης του Προγράμματος ΨΥΧΑΡΓΩΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ Γ (2011-2020) Σχέδιο αναθεώρησης του Προγράμματος ΨΥΧΑΡΓΩΣ Νοέμβριος 2011 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΨΥΧΑΡΓΩΣ Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ... 4 Α.0

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2005 143 2009 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 5.1 Ανάπτυξη στρατηγικής Η ανάπτυξη στρατηγικής του Ψυχιατρικού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΠΟ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΠΟ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΠΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΜΑΪΟΣ 2008 ΕΠΟΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Τσαµαδιάς

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης

Ετήσιος Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης 2012 Ετήσιος Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης Περιφέρεια Κρήτης Φεβρουάριος 2013 2 Περιεχόμενα Μήνυμα Περιφερειάρχη... 4 Μέρος 1 ο : Πρόγραμμα Δράσης Περιφέρειας Κρήτης... 7 Προπαρασκευή για τους Εορτασμούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αλεξάνδρα Βασιλική Π. Αλεξανδράκη Σημαντικοί Όροι: Υγεία, Σύστημα Υγείας, Υπηρεσίες Υγείας, Διαθεσιμότητα, Προσπελασιμότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (2009-2010)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (2009-2010) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Α ΦΑΣΗΣ (ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ) ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (2009-2010) ΡΕΘΥΜΝΟ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ΔΙΕΤΕΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 2001-2012 της ΚΕΠΚΑ ΔΙΕΚ

Περιεχόμενα. ΔΙΕΤΕΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 2001-2012 της ΚΕΠΚΑ ΔΙΕΚ Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης - Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Δήμου Βόλου ΚΕΚΠΑ- ΔΙΕΚ Διετές Σχέδιο δράσης 2011-2012 Κ Ε Κ Π Α Δ Ι Ε Κ Περιεχόμενα Πρόλογος...5

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Αντωνιάδου Ιωάννα Κούτης Αντώνης Λιονής Χρήστος Μυλωνέρος Θάνος Παναγιωτόπουλος Τάκης Μπένος Αλέξης, συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2010 2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2010 2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2010 ΤΟΥ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 2013 http://www.attikis.gr/ Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων Μονάδα ιαχείρισης ΠΕΠ 2007-2013 ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα