Η ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ"

Transcript

1 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 791 Η ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ Καρασαββίδης Ηλίας Δρ., Δάσκαλος - 6 ο Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου, Π.Δ. 407/80 ΠΤΔΕ Παν/μιο Κρήτης ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στην περιγραφή μιας μελέτης περίπτωσης η οποία αναφέρεται στη συνεργατική ανάπτυξη μιας ψηφιακής εφημερίδας από μαθητές Στ Δημοτικού δύο σχολείων της πόλης του Ρεθύμνου. Η επικοινωνία μεταξύ των ομάδων ήταν διαμεσολαβημένη μέσω ΗΥ και έλαβε χώρα σε ένα περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης του 6 ου Δημοτικού Σχολείου Ρεθύμνου. Η εργασία περιγράφει το θεωρητικό πλαίσιο της δραστηριότητας καθώς και στους κανόνες αλληλεπίδρασης με βάση τους οποίους δομήθηκε η δραστηριότητα. Ακολούθως περιγράφεται ο σχεδιασμός της δραστηριότητας και η συγκεκριμένη μεθοδολογία υλοποίησης της, όπου δίνεται έμφαση στην τεχνολογία υλοποίηση της και σε ζητήματα της διεπαφής. Η εργασία ολοκληρώνεται με την παρουσίαση των μέχρι τώρα αποτελεσμάτων από την υλοποίηση του project τα οποία αναδεικνύουν τη δυσκολία στην επικοινωνία μεταξύ των ομάδων η οποία οφείλεται αφενός στη διεπαφή και στον τρόπο που αναπαρίσταται η ανταλλαγή μηνυμάτων και αφετέρου στην ετερογένεια μεταξύ των ομάδων. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Διδακτική της Πληροφορικής, ψηφιακή εφημερίδα, διαμεσολαβητική χρήση διαδικτύου, e-learning, ασύγχρονη επικοινωνία ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα εργασία εστιάζεται στην συνεργατική κατασκευή μιας ψηφιακής εφημερίδας με την διαμεσολαβητική χρήση του διαδικτύου στην Α/θμια εκπαίδευση. Η εργασία βασίζεται σε εμπειρικά δεδομένα από ένα πιλοτικό project το οποίο διεξάγεται κατά το τρέχον σχολικό έτος και αφορά τη διαμεσολαβητική χρήση του διαδικτύου για την συνεργατική σύνταξη μιας ψηφιακής εφημερίδας (e-φημερίδα). Στο project αυτό συμμετέχουν 87 μαθητές Στ τάξης από τέσσαρα τμήματα δύο σχολείων της πόλης του Ρεθύμνου (2 ου και 5 ου ). Όλοι οι μαθητές που συμμετέχουν στη δραστηριότητα συμμετείχαν το παρελθόν σχολικό έτος στην κατασκευή μιας e- φημερίδας και κατά συνέπεια είχαν προηγούμενες γνώσεις τόσο σχετικά με την έννοια της σύνταξης μιας ψηφιακής εφημερίδας όσο και με την συναφή μεθοδολογία εργασίας. Η δραστηριότητα αυτή λαμβάνει χώρα στα πλαίσια της διδασκαλίας του μαθήματος της Πληροφορικής το οποίο διδάσκεται από τον συγγραφέα. Για τους σκοπούς της έρευνας αξιοποιείται ένα περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης το οποίο εγκαταστάθηκε στον εξυπηρετητή του 6 ου Δημοτικού Σχολείου. Η εργασία αυτή αποσκοπεί στην περιγραφή του project, συμπεριλαμβανομένου του θεωρητικού πλαισίου, της γενικής συλλογιστικής εργασίας και των μέχρι τώρα εμπειριών.

2 792 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η διαμεσολαβημένη εργασία με ΗΥ (CSCW: Computer-Supported Collaborative Work) και η διαμεσολαβημένη συνεργατική μάθηση με ΗΥ (CSCL: Computer Supported Collaborative Learning) έχουν προσελκύσει το ερευνητικό ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια (Koschman, 1996; Dillenbourg, 1999). Στα πλαίσια αυτού του ενδιαφέροντος για τη διαμεσολαβημένη με ΗΥ επικοινωνία έχει πραγματοποιηθεί σειρά μελετών τόσο στα πλαίσια σύγκρισης παραδοσιακής επικοινωνίας (πρόσωπο με πρόσωπο) με διαμεσολαβημένη από ΗΥ επικοινωνία εξετάζοντας μια σειρά από σύγχρονες (π.χ. chat) και ασύγχρονες (π.χ. , forum) τεχνολογίες επικοινωνίας. Παρότι σήμερα γνωρίζουμε αρκετά για τις παραμέτρους που επηρεάζουν την ποιότητα αλληλεπίδρασης στα πλαίσια της διαμεσολαβημένης επικοινωνίας με ΗΥ (CMC: Computer Mediated Communication) (Tolmie & Boyle, 2000) το σημαντικότερο αναπάντητο ερώτημα είναι το πώς να δομηθεί ένα περιβάλλον μάθησης το οποίο να υποστηρίζει την προοδευτική κατασκευή της γνώσης και την υψηλού επιπέδου συζήτηση (Järvelä & Häkkinen, 2002). Στην πλειοψηφία τους, οι μελέτες αφορούν κυρίως την τριτοβάθμια εκπαίδευση και σπανιότερα την πρωτοβάθμια-δευτεροβάθμια. Όσες έχουν πραγματοποιηθεί σε επίπεδο πρωτοβάθμιας-δευτεροβάθμιας αφορούν είτε τυπικές τεχνολογίες όπως π.χ. το (Brown et al., 1993) είτε ειδικά σχεδιασμένα εργαλεία όπως λ.χ. το CSILE-WebKF (π.χ. Scardamalia & Bereiter, 1991; Scardamalia, M. & Bereiter, 1994; Cohen & Scardamalia, 1998; Κόλλιας & Βοσνιάδου, 2002). Η χαμηλής ποιότητας επικοινωνία και γνωστική αλληλεπίδραση στα πλαίσια διαμεσολαβημένης επικοινωνίας με ΗΥ επηρεάζεται από το γεγονός ότι οι μαθητές δεν είναι εξοικειωμένοι (α) με τις χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες (β) με αυτόν τον τύπο διαμεσολαβημένης επικοινωνίας (γ) με το περιεχόμενο της επικοινωνίας. Ειδικότερα, οι van der Meij & Boersma (2002) κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η χρήση του e- mail για λόγους επικοινωνίας επηρεάστηκε αρνητικά από το γεγονός ότι δεν ήταν επαρκώς καθορισμένο το έργο το οποίο θα έπρεπε να διεκπεραιώσουν οι μαθητές. Στην προκειμένη περίπτωση οι μαθητές από δυο διαφορετικά σχολεία αντιστοιχήθηκαν σε ομάδες και τους ανατέθηκε έπρεπε να φτιάξουν ένα αντικείμενο που να πετάει χρησιμοποιώντας το για να επικοινωνήσουν. Παρότι θεωρήθηκε ότι το συγκεκριμένο έργο ήταν επαρκώς καθορισμένο, η ανάλυση των μηνυμάτων έδειξε ότι η επικοινωνία μεταξύ των συνεργαζόμενων ομάδων δεν ήταν η αναμενόμενη ειδικά στις περιπτώσεις όπου οι ομάδες είχαν καταπιαστεί με διαφορετικά αντικείμενα (βλ. επίσης de Vries et al., in press). Επιπρόσθετα, τα ερευνητικά δεδομένα συνιστούν ότι στα πλαίσια της διαμεσολαβημένης με ΗΥ επικοινωνίας η ποιοτική γνωστικά αλληλεπίδραση δεν εμφανίζεται αυτόματα. Αντίθετα, απαιτείται η συνεχής υποστήριξη της σε πολλά επίπεδα ώστε να είναι αποτελεσματική. Ειδικότερα, υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ της επικοινωνίας πρόσωπο με πρόσωπο και της διαμεσολαβημένης με ΗΥ επικοινωνίας (Curtis & Lawson, 2001), οι απαιτούμενες δεξιότητες αλληλεπίδρασης όσων συμμετέχουν δεν θα πρέπει να θεωρηθούν δεδομένες (Macdonald, 2003), οι δυνατότητες που προσφέρουν τα χρησιμοποιούμενα τεχνολογικά εργαλεία δεν γίνονται πάντοτε άμεσα αντιληπτές από τους συμμετέχοντες (Hammond, 2000), ενώ ο κριτικός διάλογος και η

3 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 793 ποιοτική επικοινωνία δεν εμφανίζονται από μόνα τους μόνο και μόνο επειδή συντρέχουν οι προϋποθέσεις εμφάνισης τους (Barab et al., in press). Δεδομένων των ευρημάτων αυτών και προς άρση των δυσχερειών που περιγράφονται, σχεδιάστηκε μια δραστηριότητα η οποία πληρούσε δύο κύριες προϋποθέσεις: (α) οι μαθητές θα επέλεγαν μόνοι τους τόσο το ακριβές αντικείμενο ενασχόλησης τους όσο και τα περιεχόμενα του και (β) θα γινόταν χρήση σειράς κανόνων οι οποίοι θα καθόριζαν την όλη αλληλεπίδραση και επικοινωνία μεταξύ των συνεργαζόμενων ομάδων. Η εν λόγω δραστηριότητα αφορούσε τη συνεργατική κατασκευή μιας ψηφιακής εφημερίδας από μαθητές Στ τάξης Δημοτικού και έλαβε χώρα στα πλαίσια της διδασκαλίας του μαθήματος της Πληροφορικής από τον ερευνητή κατά το σχολικό έτος Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται η συγκεκριμένη μεθοδολογία εργασίας και διατυπώνονται τα συμπεράσματα από την μέχρι τώρα πορεία. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Η συνεργατική κατασκευή ψηφιακής εφημερίδας (e-φημερίδα) αποτελεί συνέχεια και επέκταση ανάλογου project το οποίο είχε λάβει χώρα κατά το παρελθόν σχολικό έτος Αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο που εργαστήκαμε, το θεωρητικό πλαίσιο και την όλη συλλογιστική προσέγγισης δίνονται αλλού και για λόγους οικονομίας δεν επαναλαμβάνονται στο παρόν κείμενο (βλ. Καρασαββίδης, υπό έκδοση, α). Στην παρούσα εργασία θα εστιαστούμε κυρίως στο περιεχόμενο και τους κανόνες αλληλεπίδρασης που υιοθετήθηκαν. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Αναφορικά με το περιεχόμενο και προκειμένου να έχουν οι μαθητές ένα κοινό πλαίσιο εργασίας και αναφοράς ώστε να διευκολυνθεί τόσο η μεταξύ τους επικοινωνία όσο και η ποιότητα αλληλεπίδρασης, επιλέξαμε να τους δώσουμε τη δυνατότητα να διαλέξουν τόσο την θεματική κατηγορία όσο και το συγκεκριμένο περιεχόμενο των άρθρων που θα έγραφαν. Με βάση τη γενικότερη συλλογιστική και στα πλαίσια κατασκευής της ψηφιακής εφημερίδας, η κάθε ομάδα μαθητών θα είχε τη δυνατότητα να προτείνει θέματα (θεματικές κατηγορίες) τα οποία την ενδιέφεραν ώστε να μπορέσουν από κοινού οι δύο ομάδες να επιλέξουν μέσα από το όλο σύνολο των προταθέντων θεμάτων αυτά που ήταν κοινού ενδιαφέροντος. Οι δύο ομάδες θα είχαν τη δυνατότητα άμεσης διαπραγμάτευσης μέσω τεχνολογία ασύγχρονης επικοινωνίας προκειμένου να προτείνουν θέματα και να καταλήξουν σε συμφωνία με ποια θα ασχοληθούν. Μετά την επιλογή της θεματικής κατηγορίας στα πλαίσια της οποίας θα έβρισκαν άρθρα, οι μαθητές θα είχαν τη δυνατότητα να επιλέξουν συγκεκριμένο ζήτημα-άρθρο για το οποίο θα συγκέντρωναν υλικό από κοινού και θα αντάλλαζαν πληροφορίες. Οι μαθητές των δύο συνεργαζόμενων ομάδων θα είχαν τη δυνατότητα να συζητήσουν και να επιλέξουν εντός της ευρύτερης θεματικής περιοχής μια σειρά από θέματα τα οποία και θα είχαν τη δυνατότητα να αναπτύξουν. Η υπόθεση εργασίας που κάναμε ήταν ότι το όλο πλαίσιο όπου οι μαθητές είχαν κληθεί να επιλέξουν τόσο τη θεματική κατηγορία όσο και το συγκεκριμένο άρθρο το οποίο θα γράψουν θα αποτελούσε υποθήκη για την επιτυχή εξέλιξη της επικοινωνίας

4 794 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ και τη συγγραφή συνεκτικών και ενδιαφερόντων άρθρων από τις εμπλεκόμενες ομάδες. ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Πέραν των κανόνων διαλόγου εντός της τάξης οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν για την επικοινωνία εντός ομάδων αποφασίσαμε, δεδομένων των ερευνητικών πορισμάτων, να καταρτίσουμε σειρά κανόνων οι οποίοι θα διέπουν την αλληλεπίδραση των μαθητών και την όλη επικοινωνία τους. Μετά από σχετικό πειραματισμό, καταλήξαμε στο να δοθούν οι κανόνες με τη μορφή συχνών ερωτήσεων-απαντήσεων, μια μορφή η οποία θεωρήθηκε περισσότερο κατάλληλη από οδηγίες του τύπου «πρέπει να...». Οι οδηγίες αυτές κάλυπταν μια σειρά αλληλοσυσχετιζόμενα ζητήματα αναφορικά με την e-φημερίδα, εξηγήθηκαν λεπτομερώς στην τάξη από τον ερευνητή και αναρτήθηκαν στις ιστοσελίδες των δύο σχολείων ούτως ώστε να αποτελούν σταθερό σημείο αναφοράς. Οι οδηγίες αυτές κάλυπταν ζητήματα διαδικαστικά, συνεργασίας, περιεχομένου, στάσεων και τεχνικά. Η λίστα με τις οδηγίες αυτές δίνεται στον πίνακα 1. Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις για την e-φημερίδα μας 1. Ποιος είναι ο σκοπός της δραστηριότητας; 2. Πώς θα γίνει η αντιστοίχηση των Τμημάτων μεταξύ των δύο σχολείων; 3. Πως θα γίνει η αντιστοίχηση των Ομάδων μεταξύ των δύο σχολείων; 4. Πώς θα γίνεται η επικοινωνία μεταξύ των ομάδων; 5. Πώς θα γίνει η γνωριμία μεταξύ των ομάδων; 6. Πώς θα γίνει η επιλογή των θεμάτων τα οποία οι δύο ομάδες θα γράψουν; 7. Τι θέματα είναι καλό να επιλέξουμε; 8. Τι μορφή θα πρέπει να έχει ένα άρθρο το οποίο γράφουμε για κάποιο θέμα; 9. Πόσους φακέλους θα πρέπει να φτιάξουμε και με τι ονόματα για να αποθηκεύσουμε τη δουλειά μας; 10. Πώς θα γίνει η συνεργασία; 11. Με ποιους τρόπους μπορούμε να συνεργαστούμε με την άλλη ομάδα για να γράψουμε; 12. Ποια είναι η κατάλληλη στάση που θα πρέπει να κρατήσουμε σχετικά με τους συνεργάτες μας από την άλλη ομάδα; 13. Πώς θα γίνεται η αξιολόγηση e-φημερίδας μας; 14. Πόσες εκδόσεις-φύλλα θα έχει η εφημερίδα μας; 15. Ποιο θα είναι η διεύθυνση του εξυπηρετητή (server); 16. Ποιο θα είναι το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης για τη σύνδεση με τον εξυπηρετητή (server) και την αποστολή και λήψη μηνύματος; 17. Τι κάνουμε στην περίπτωση που αντιμετωπίσουμε πρόβλημα με τους συνεργάτες μας από την άλλη ομάδα; 18. Τι κάνουμε στην περίπτωση που αντιμετωπίσουμε κάποιο τεχνικό πρόβλημα; 19. Τι μπορούμε να κάνουμε εάν δεν δίνεται απάντηση στην ερώτησηαπορία μας από τις παραπάνω απαντήσεις; Πίνακας 1: Οι οδηγίες που χρησιμοποιήθηκαν για την επικοινωνία μεταξύ των δύο συνεργαζόμενων ομάδων

5 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 795 Η οδηγία 1 περιλάμβανε μια περιγραφή της δραστηριότητας, οι οδηγίες 2-4 αφορούσαν κυρίως διαδικαστικές λεπτομέρειες ενώ η οδηγία 5 αφορούσε το περιεχόμενο του εισαγωγικού μηνύματος των ομάδων για την πρώτη γνωριμίαηλεκτρονική επικοινωνία τους. Η οδηγία 6 ήταν πολύ σημαντική καθότι έδινε μια γενική κατεύθυνση ως προς τα θέματα που θα ήταν καλό να επιλέξουν οι ομάδες προκειμένου να διευκολυνθούν. Στην οδηγία αυτή υπήρχε καθοδήγηση τόσο σε διαδικαστικό επίπεδο, (π.χ. τι θα κάνουν πρώτα, έπειτα κτλ), όσο και αναφορικά με το περιεχόμενο. Η οδηγία 7 ήταν επίσης πολύ καθοριστική γιατί έδινε το στίγμα και τη γενική ιδέα του τι θέματα θα ήταν καλό να επιλεγούν. Διακρίνονται δύο τυπολογίες θεμάτων με βάση την προηγούμενη εμπειρία: εύκολα και όχι τόσο εύκολα. Στην πρώτη ανήκουν π.χ. τα ανέκδοτα, τα οποία ήταν περίπου το 50% των συνολικών άρθρων που έγραψαν οι μαθητές σε προηγούμενη σύνταξη ψηφιακής εφημερίδας. Στη δεύτερη ανήκουν π.χ. οι παρουσιάσεις. Εξηγείται η ουσιώδης διαφορά μεταξύ εύκολων και όχι τόσο εύκολων θεμάτων: τα πρώτα είναι ελάχιστα απαιτητικά ως προς την προεργασία τους ενώ τα δεύτερα είναι αρκετά απαιτητικά. Ενώ όμως είναι απαιτητικά κατά τη συγγραφή τα πράγματα είναι απλούστερα και ευκολότερα κατά τη σύνταξη, καθότι είναι ευκολότερη και πιο βατή η σύνθεση των κειμένων. Αντίθετα, η σύνθεση δύο διαφορετικών ανεκδότων σε ένα ενιαίο είναι εννοιολογικά δύσκολη αν όχι ανέφικτη για το επίπεδο των μαθητών. Οι οδηγίες 8-10 είχαν κατά κύριο λόγο διαδικαστικό χαρακτήρα. Ειδικά για την οδηγία 10 πρέπει να σημειωθεί ότι επισήμανε το ότι τελικά μέσα από την όλη συγγραφή και αλληλεπίδραση θα έπρεπε να επέλθει πλήρης συμφωνία μεταξύ των δύο ομάδων αναφορικά με την δημοσίευση του άρθρου. Η οδηγία 11 ήταν και η πιο καθοριστική επειδή περιέγραφε την μεθοδολογία συνεργασίας μεταξύ των ομάδων. Η οδηγία αυτή περιέγραφε τρεις απλούς τρόπους συνεργασίας: (α) ξεχωριστή εργασία από κάθε ομάδα και μετά προσπάθεια σύνθεσης του άρθρου από τα δύο κείμενα (β) προγραμματισμένος καταμερισμός εργασίας μεταξύ των ομάδων για το κοινό άρθρο που γράφεται (γ) εναλλάξ συγγραφή του άρθρου από τις δύο ομάδες. Η οδηγία 12 αφορούσε τη στάση που θα πρέπει να κρατήσουν οι μαθητές της μίας ομάδας έναντι της συνεργαζόμενης ομάδας. Ως οδηγία ήταν αρκετά σημαντική γιατί προϊδέαζε τους μαθητές για τις επικείμενες δυσκολίες της δραστηριότητας και τα προβλήματα που είχαν μεγάλη πιθανότητα εμφάνισης. Οι οδηγίες ήταν καθαρά διαδικαστικού χαρακτήρα, οι οδηγίες ήταν τεχνικές ενώ οι οδηγίες ήταν περισσότερο διαδικαστικές. Το πλήρες κείμενο των οδηγιών είναι διαθέσιμο online στη διεύθυνση: Η υπόθεση εργασίας που έγινε για τους σκοπούς της παρούσας έρευνας είναι ότι η ύπαρξη σαφών οδηγιών θα διευκόλυνε και θα υποστήριζε την επικοινωνία μεταξύ των συνεργαζόμενων ομάδων.

6 796 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Επειδή αφετηρία μας ήταν η συγκεκριμένη έρευνα των van der Meij & Boersma (2002), είχαμε προσανατολιστεί στη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την επικοινωνία μεταξύ των ομάδων. Πειραματιστήκαμε αρχικά με το Microsoft Outlook (έκδοση 97), το οποίο ήταν το διαθέσιμο πρόγραμμα-πελάτης ηλεκτρονικού ταχυδρομείο στο εργαστήριο ΗΥ του 5 ου ΔΣ στο οποίο υπήρχε εγκατεστημένος ο Microsoft Exchange Server (έκδοση 2.0). Οι πρώτες εντυπώσεις με τη χρήση του Outlook από τους μαθητές δεν ήταν οι αναμενόμενες για δύο κυρίως λόγους: (α) παρά το εξελληνισμένο περιβάλλον η διεπαφή του ήταν πολύ φορτωμένη με επιλογές (εικονίδια, φάκελοι, εντολές, μενού, πλαίσια κτλ) στοιχείο που φάνηκε να προκαλεί σύγχυση στους μαθητές και (β) η ύπαρξη των ηλεκτρονικών μηνυμάτων των προηγούμενων χρηστών στο Outlook προβλημάτιζε τους μαθητές επειδή δεν μπορούσαν να καταλήξουν στο ποια μηνύματα απευθύνονταν σε αυτούς. Σε σχετική ερώτηση που έγινε στο Helpdesk του EduNet Ρεθύμνου μας ενημέρωσαν ότι η συλλογιστική εγκατάστασης του συγκεκριμένου προγράμματος-πελάτη στους σταθμούς εργασίας δεν ήταν συμβατή με αυτό που επιθυμούσαμε να υλοποιήσουμε. Προκειμένου να υπερβούμε τα προβλήματα αυτά, αποφασίσαμε να χρησιμοποιήσουμε ένα πρόγραμμα πελάτη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το οποίο θα βασίζονταν σε φυλλομετρητή παγκόσμιου ιστού, εφαρμογή με την οποίο όλοι οι μαθητές έχουν σχετική εξοικείωση. Για το σκοπό αυτό εγκαταστάθηκε στον εξυπηρετητή του 5 ου Δημοτικού σχολείου ο ΙΜΑIL Server (έκδοση 4.06). Σε αντίθεση με τη διεπαφή του Outlook, το συγκεκριμένο πρόγραμμα πελάτης ήταν πολύ λιτό διαθέτοντας μια απλή φόρμα με συγκεκριμένα πεδία τα οποία θα έπρεπε να συμπληρωθούν από τους μαθητές. Μετά την εγκατάσταση του εξυπηρετητή πειραματιστήκαμε με την κυκλική αποστολή μηνυμάτων από ομάδα σε ομάδα εντός τάξης (π.χ. η ομάδα 1 έστειλε στην ομάδα 2, η ομάδα 2 στην ομάδα 3 κτλ.). Παρά τις προσδοκίες μας, οι μαθητές αντιμετώπισαν και πάλι σειρά δυσκολιών στη χρήση του προγράμματος. Οι δυσκολίες αυτές προέρχονταν κατά αρχήν στο γεγονός ότι η διεπαφή ήταν στα Αγγλικά και εάν και υπήρχαν μόνο 2-3 όροι που θα έπρεπε να μάθουν οι μαθητές (main, message, reply κτλ) για τις περισσότερες ομάδες αυτό αποτελούσε ανασταλτικό παράγοντα. Δεύτερο, υπήρχαν επίσης σοβαρά προβλήματα στην κατανόηση του πότε στάλθηκε ένα μήνυμα με τι θέμα και από ποιόν ώστε να μπορούν να το απαντήσουν οι μαθητές. Τρίτο, κατά την απάντηση του μηνύματος το προηγούμενο μήνυμα δεν μπορούσε να συμπεριληφθεί ως σχολιασμένο για να μπορούν να αναφέρονται σε αυτό οι μαθητές όποτε υπήρχε σχετική απαίτηση με αποτέλεσμα να αναγκάζονται να κρατούν σημειώσεις. Οι εμπειρίες μας αυτές μας οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι ήταν η επικοινωνία μέσω των συγκεκριμένων προγραμμάτων πελάτη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τα οποία πειραματιστήκαμε θα ήταν στην καλύτερη των περιπτώσεων δύσκολη και κρίθηκε αμφίβολο το εάν οι μαθητές θα μπορούσαν να ανταλλάξουν μηνύματα αξιόπιστα ακόμη και μετά από εκτεταμένη εξάσκηση. Κατά συνέπεια στραφήκαμε μιαν άλλη τεχνολογία ασύγχρονης επικοινωνίας: το forum. Το forum το οποίο χρησιμοποιήθηκε ήταν διαθέσιμο σε περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης το οποίο είχε εγκατασταθεί στον εξυπηρετητή του 6 ου Δημοτικού σχολείου Ρεθύμνου για άλλους σκοπούς (το forum υλοποιήθηκε μέσω του module news του

7 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 797 PostNuke 0.71). Ο ad hoc πειραματισμός για τη βελτίωση και προσαρμογή της διεπαφής με σκοπό τη βελτίωση της ευχρηστίας της έγινε στα πλαίσια άλλων δραστηριοτήτων και δεν περιγράφεται εδώ. Στα πλαίσια αρχικού πειραματισμού με το φόρουμ συζήτησης, οι μαθητές εξοικειώθηκαν με την έννοια του νήματος μηνυμάτων (thread), ακολουθώντας την ίδια μεθοδολογία (δηλ. η ομάδα 1 αντάλλαξε μηνύματα με την ομάδα 2 εντός ενός νήματος, η ομάδα 3 με την ομάδα 4 κτλ). Οι εμπειρίες και εντυπώσεις από αυτόν τον πειραματισμό ήταν σαφώς βελτιωμένες και η γενική εικόνα ήταν θετική επειδή η διεπαφή του forum σε περιβάλλον φυλλομετρητή ήταν περισσότερο κατανοητή από τους μαθητές ενώ ιδιαίτερα θετικό ήταν το γεγονός ότι η διεπαφή ήταν σε εξελληνισμένο περιβάλλον. Εντούτοις, υπήρχαν επιμέρους δυσκολίες π.χ. στον τρόπο αναπαράστασης των μηνυμάτων στο νήμα. ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ 87 μαθητές Στ τάξης Δημοτικού σχολείου συμμετέχουν στην έρευνα. Η κατανομή των μαθητών ανά σχολείο και τμήμα δίνεται στον πίνακα 2. 2 ο 5 ο Τμήμα Δημοτικό Δημοτικό Στ Στ Πίνακας 2: Κατανομή των μαθητών που συμμετείχαν στην έρευνα ανά σχολείο και τάξη Οι μαθητές του 2 ου ΔΣ προέρχονται κατά κύριο λόγο από μέσο και ανώτερο κοινωνικό-οικονομικό και μορφωτικό επίπεδο ενώ ως επί το πλείστον οι μαθητές του 5 ου προέρχονται μέσο κοινωνικό-οικονομικό και μορφωτικό επίπεδο. Όλοι οι μαθητές είχαν συμμετάσχει στην κατασκευή e-φημερίδας κατά το παρελθόν σχολικό έτος οπότε ήταν σχετικά εξοικειωμένοι τόσο με τον τρόπο εργασίας σε ομάδες όσο και με την γενικότερη μεθοδολογία εργασίας, ήτοι συγκέντρωση και αποδελτίωση υλικού για τη συγγραφή άρθρων. ΥΛΙΚΑ-ΜΕΣΑ-ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Το 2 ο Δημοτικό σχολείο εξοπλίστηκε με εργαστήριο ΗΥ το σχολικό έτος στα πλαίσια του εξοπλισμού σχολικών μονάδων του προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας». Το εργαστήριο διέθετε έναν (1) εξυπηρετητή (Windows 2000 Professional) και οκτώ (8) σταθμούς εργασίας (Windows 2000) ενώ έγινε προσθήκη των τεσσάρων (4) ΗΥ από τον ήδη υπάρχων εξοπλισμό ο οποίος προερχόταν κυρίως από δωρεές γονέων και εταιριών. Η σουίτα του Office της Microsoft (έκδοση 2000) ήταν διαθέσιμη στους οκτώ νέους σταθμούς εργασίας ενώ στους παλιότερους ήταν διαθέσιμο το Office της Microsoft (έκδοση 97). Το 5 ο Δημοτικό σχολείο είχε εργαστήριο ΗΥ το οποίο είχε στηθεί από το πρόγραμμα «Νησί των Φαιάκων»/έργο «Οδύσσεια» οποίο διέθετε έναν εξυπηρετητή (Microsoft Windows NT 4.0), δέκα σταθμούς εργασίας (Microsoft Windows 98), έναν σαρωτή και έναν εκτυπωτή. Η σουίτα του Office της Microsoft (έκδοση 97) ήταν διαθέσιμη σε όλους τους σταθμούς εργασίας.

8 798 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Το σύστημα PostNuke (έκδοση 0.71) το είχε εγκατασταθεί στον εξυπηρετητή του 6 ου Δημοτικού σχολείου Ρεθύμνου χρησιμοποιήθηκε για τους σκοπούς της παρούσας έρευνας. Ειδικά χρησιμοποιήθηκε το forum news το οποίο διαθέτει το σύστημα. Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το σύστημα δίνονται αλλού (Καρασαββίδης, υπό έκδοση, β). ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Στην αρχή του σχολικού έτους οι μαθητές των δύο σχολείων ενημερώθηκαν για το σκοπό της δραστηριότητας. Τους εξηγήθηκε το ότι η συνεργατική κατασκευή μιας ψηφιακής εφημερίδας αποτελεί επέκταση του project με το οποίο είχαν ασχοληθεί κατά το παρελθόν σχολικό έτος στα πλαίσια της διδασκαλίας του μαθήματος της Πληροφορικής. Στη συνέχεια έγινε εκτεταμένη παρουσίαση και συζήτηση των κανόνων αλληλεπίδρασης οι οποίοι είχαν τη μορφή συχνών ερωτήσεων και απαντήσεων. Το επόμενο βήμα περιλάμβανε την εξοικείωση με τον μηχανισμό αποστολής και λήψης μηνυμάτων στο forum και παράλληλη αποστολή του πρώτου εισαγωγικού μηνύματος για τη γνωριμία των δύο συνεργαζόμενων ομάδων. Ακολούθησε η πρώτη σειρά ανταλλαγής μηνυμάτων μεταξύ των ομάδων η οποία είχε σκοπό την επιλογή σε πρώτη φάση θεματικής κατηγορίας κοινού ενδιαφέροντος (π.χ. περιβάλλον) και στη συνέχεια ακριβή προσδιορισμό του άρθρου το οποίο θα έγραφαν. Ακολούθως η κάθε ομάδα εργάστηκε αυτόνομα για την συγκέντρωση σχετικού πληροφοριακού υλικού και θα προχωρούσε στην συγγραφή του συμφωνηθέντος άρθρου. Στη συνέχεια οι ομάδες θα ανταλλάξουν τα αρχεία με τα κείμενα που συνέταξαν και θα τα μελετήσουν. Το επόμενο βήμα θα περιλαμβάνει μια δεύτερη σειρά ανταλλαγής μηνυμάτων η οποία θα αποσκοπεί στην από κοινού συμφωνία του άρθρου που θα δημοσιευτεί μέσα από τη σύνθεση των δύο κειμένων που έγραψαν οι ομάδες. Η δραστηριότητα ολοκληρώνεται με την οριστική συμφωνία μεταξύ των ομάδων για τις αλλαγές που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν και τη συνακόλουθη υλοποίηση τους στα κείμενα. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Καθότι η έρευνα βρίσκεται προς το παρόν σε πλήρη εξέλιξη, η συλλογή δεδομένων δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη και κατά συνέπεια δεν είναι δυνατή η συζήτηση των αποτελεσμάτων σχετικά με το εάν επαληθεύονται οι υποθέσεις έρευνας ή όχι. Για τους σκοπούς της παρούσας εργασίας εστιαζόμαστε κυρίως στις μέχρι τώρα διαπιστώσεις και παρατηρήσεις μας και προχωρούμε σε μια πρώτη γενική αξιολόγηση του όλου project. Εστιαζόμαστε κυρίως σε τέσσερα σημεία: (α) κατανόηση επικοινωνίας, (β) ποιότητα της επικοινωνίας, (γ) ετερογένεια ομάδων και (δ) θέματαπεριεχόμενο. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Στη διάρκεια ανταλλαγής της πρώτης σειράς μηνυμάτων διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν δύο ειδών δυσκολίες. Πρώτο, οι μαθητές δεν έχουν αφομοιώσει επαρκώς το τι σημαίνει ανταλλάσσω μήνυμα με ένα ηλεκτρονικό μέσο και τι σημαίνει ηλεκτρονική επικοινωνία γενικότερα. Δεύτερο, υπάρχουν δυσκολίες κατανόησης της αναπαράστασης της επικοινωνίας (συζήτησης) σε μορφή νήματος (thread).

9 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 799 Αναφορικά με το πρώτο, η ηλεκτρονική επικοινωνία διαφοροποιείται σημαντικά από την παραδοσιακή πρόσωπο με πρόσωπο επικοινωνία. Απαιτεί διαφορετικές δεξιότητες, στρατηγικές και προσεγγίσεις τις οποίες όπως είναι φυσικό δεν διαθέτουν οι μαθητές. Η διαμεσολαβημένη με ΗΥ ασύγχρονη επικοινωνία απαιτεί μια συγκεκριμένη κουλτούρα (γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις) οι οποίες δεν αναπτύσσονται αυτόματα. Αναφορικά με το δεύτερο, η έννοια του νήματος φάνηκε να δυσκολεύει ιδιαίτερα τους μαθητές επειδή αφενός όλα τα μηνύματα είχαν τον ίδιο τίτλο και αφετέρου επειδή το πιο πρόσφατο μήνυμα διέφερε μόνο στην στοίχιση με εσοχή από το αμέσως προηγούμενο του (βλ. σχετικά σχήμα 1). Το γεγονός ότι οι τίτλοι όλων των μηνυμάτων είναι ίδιοι, όπως φαίνεται στο σχήμα 1 σε συνάρτηση με την πληθώρα των «Re» φάνηκε αρχικά τουλάχιστον να προβληματίζει τους μαθητές. Παράλληλα, οι μαθητές είναι περισσότερο εξοικειωμένοι με τη γραπτή αναπαράσταση ή μιας συζήτησης με τη δήλωση αλλαγής προσώπου (-) σε επόμενη σειρά ενώ στην προκειμένη περίπτωση ο χρόνος αποστολής ενός μηνύματος αναπαρίσταται μέσω χωρικών σχέσεων. Το γεγονός αυτό προκαλούσε μονίμως προβλήματα στα αρχικά στάδια επικοινωνίας καθότι οι ομάδες διαμαρτύρονταν ότι «δεν μας απάντησαν κύριε!». Φυσικά με την πάροδο του χρόνου και μετά από αρκετές υποδείξεις έμαθαν εστιάζονται στο τελευταίο μήνυμα. Σχήμα 1: Ένα νήμα συζήτησης (thread) μεταξύ δύο ομάδων ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΠΟΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Η ποιότητα επικοινωνίας μεταξύ των ομάδων δεν ήταν η αναμενόμενη, για τις περισσότερες τουλάχιστον ομάδες. Ενώ ο αρχικός ενθουσιασμός για επικοινωνία και αλληλεπίδραση με άλλους μαθητές ήταν έντονος, τα προβλήματα επικοινωνίας που ανέκυψαν μετά το 3-4 μήνυμα ήταν έντονα. Παρά τη χρήση των κανόνων και τη συνεχή αναφορά σε αυτούς, σε πολλές περιπτώσεις οι ομάδες είτε δεν ανταποκρίθηκαν ικανοποιητικά στις προτάσεις των άλλων ομάδων είτε τις αγνόησαν εντελώς και κινήθηκαν σε διαφορετικές κατευθύνσεις. Μετά τα πρώτα εισαγωγικά μηνύματα οι προσδοκίες των μαθητών δεν επαληθεύτηκαν οπότε και αυτοί άρχισαν να δυσανασχετούν επειδή «οι άλλοι δεν καταλαβαίνουν» (σ. η συνεργαζόμενη ομάδα από το άλλο σχολείο). Έμεναν δε έκπληκτοι όταν τους εξηγούσα ότι και οι «άλλοι» διαμαρτύρονται εντόνως για το ίδιο ακριβώς ζήτημα, ότι δηλαδή η συνεργαζόμενη ομάδα «δεν καταλαβαίνει». Οι μαθητές απευθύνονταν στο δάσκαλο για οποιοδήποτε πρόβλημα επικοινωνίας, κατανόησης ή διαφωνίας όπως άλλωστε ήταν αναμενόμενο. Εντούτοις, η ουσιώδης διαφορά έγκειται στο ότι στην προκειμένη περίπτωση ο

10 800 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ δάσκαλος ούτε ήξερε ούτε μπορούσε να ξέρει τι ήθελαν να γράψουν ή να πουν οι «άλλοι» οπότε η ευθύνη για την επικοινωνία βάρυνε αποκλειστικά τους ίδιους τους μαθητές. Στα συνήθη παράπονα των μαθητών (π.χ. «μα κύριε γιατί δεν καταλαβαίνουνε;», «καλά κύριε χαζοί είναι;», «γιατί κύριε μας έγραψαν αυτά;» κτλ) η μόνιμη απάντηση του δασκάλου ήταν ότι δεν ήξερε το γιατί και η υπόδειξη που τους γινόταν ήταν ότι εάν είχαν απορίες θα έπρεπε να ρωτήσουν τους «άλλους» και όχι το δάσκαλο. Οι μαθητές είχαν δυσκολίες αρχικά αφενός να πιστέψουν ότι όντως ο δάσκαλος δεν γνώριζε τι ακριβώς σκέφτηκε ή τι ήθελε να πει η συνεργαζόμενη ομάδα και αφετέρου να απευθυνθούν άμεσα στους μαθητές της άλλης ομάδας ρωτώντας τους το γιατί τους έγραψαν το τάδε ή το τι εννοούν ακριβώς με το δείνα. Ακόμη και στις περιπτώσεις όπου κάποιες ομάδες μαθητών όντως απευθύνθηκαν στους συνεργάτες τους της άλλης ομάδας, αυτό δεν έγινε πάντα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο (π.χ. «είστε ανορθόγραφοι!» κτλ). Η όλη αλληλεπίδραση των μαθητών είναι διαθέσιμη online στον εξυπηρετητή του 6 ου ΔΣ Ρεθύμνου: (Επικοινωνία Θέματα συζήτησης e-φημερίδα Στ1/5ου & Στ1/2ου και e-φημερίδα Στ2/5ου & Στ2/2ου). ΕΤΕΡΟΓΕΝΕΙΑ ΟΜΑΔΩΝ Ένας παράγοντας που επηρέασε σε κάποιες περιπτώσεις αρνητικά την επικοινωνία μεταξύ των ομάδων από τα δύο σχολεία αφορούσε την αντιστοίχηση των ομάδων. Οι ομάδες έπρεπε να αντιστοιχηθούν με ένα ορισμένο τρόπο και επειδή στη βιβλιογραφία δεν εντοπίστηκε κάτι σχετικό, η αντιστοίχηση των ομάδων έγινε με τυχαίο τρόπο (π.χ. η ομάδα 1 του Στ2/2 ου θα συνεργάζονταν με την ομάδα 1 του Στ2/5 ου κτλ). Οι μαθητές ήταν ήδη χωρισμένοι σε ομάδες από το από το προηγούμενο σχολικό έτος και είχαν εμπειρίες ακριβώς πάνω στο ίδιο αντικείμενο. Επειδή οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα να επιλέξουν τα άτομα με τα οποία θα συνεργάζονταν στη διάρκεια του προηγούμενου έτους, οι ομάδες ανά τμήμα ήταν ως επί το πλείστον ομοιογενείς (οι μαθητές ήταν συνήθως φίλοι και έκαναν παρέα τόσο εντός όσο και εκτός σχολείου ενώ προέρχονταν από παρόμοιο κοινωνικό-οικονομικό και μορφωτικό επίπεδο). Η τυχαία αντιστοίχηση των ομάδων είχε δύο βασικές συνέπειες: (α) την αντιστοίχηση ομάδων διαφορετικού φύλου και (β) την αντιστοίχηση ομάδων διαφορετικού γνωστικού επιπέδου. Σε κάποιες περιπτώσεις οι συνεργαζόμενες ομάδες ήταν πολύ ανομοιογενείς, τόσο ως προς το φύλο όσο και ως προς το γνωστικό επίπεδο και επίπεδο παρώθησης με αποτέλεσμα τα έντονα προβλήματα επικοινωνίας και την απογοήτευση των ομάδων με υψηλότερο δυναμικό. ΘΕΜΑΤΑ-ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Πέραν των αρχικών εισαγωγικών μηνυμάτων γνωριμίας των ομάδων, η πρώτη ουσιαστική αλληλεπίδραση μεταξύ των δύο ομάδων αφορούσε την επιλογή σειράς θεμάτων-θεματικών κατηγοριών τα οποία θα ανέπτυσσαν οι μαθητές. Παρά το ότι υποθέσαμε πως το κοινό πλαίσιο αναφοράς θα υποβοηθούσε σημαντικά την επικοινωνία μεταξύ των ομάδων, η υπόθεση αυτή δεν επιβεβαιώθηκε στο βαθμό που θα αναμέναμε. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα είναι οι έντονες διαφωνίες μεταξύ των ομάδων για το ποια θεματική κατηγορία θα επιλέξουν και το ποιο άρθρο θα γράψουν για αυτή την κατηγορία. Υπήρχαν ομάδες που δεν είχαν κοινά ενδιαφέροντα

11 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 801 και κατά συνέπεια ήταν δύσκολο να συμφωνήσουν σε θεματική κατηγορία κοινής αποδοχής π.χ. η μία ομάδα επέμενε σθεναρά να επιλέξουν την κατηγορία «Μεταφορικά Μέσα» και να γράφουν άρθρα σχετικά με συγκεκριμένα μοντέλα αυτοκινήτων ενώ η άλλη ομάδα επέμενε να επιλέξουν την κατηγορία «Περιβάλλον». Από την άλλη πλευρά, ακόμη και οι ομάδες που κατάφεραν να καταλήξουν σε μια κατηγορία κοινής αποδοχής, π.χ. «Ζώα», δεν ήταν πάντοτε σε θέση να συμφωνήσουν στο τι ακριβώς άρθρα θα έγραφαν, π.χ. η μια ομάδα επέμενε να γράψουν για ζώα της ζούγκλας ή της άγριας φύσης ενώ η άλλη επιθυμούσε να γράψουν για κατοικίδια ζώα. Παρά τη χρήση των κανόνων και τη συχνή αναφορά σε αυτούς, οι μαθητές σε κάποιες ομάδες δεν είδαν τους μαθητές από τις αντίστοιχες ομάδες ως συνεργάτες. Ενίοτε, τους εξέλαβαν ως ανταγωνιστές επειδή δεν ήθελαν να συμμορφωθούν με αυτό που πρότειναν αυτοί, τους απειλούσαν να δεχτούν να αλλάξουν γνώμη γιατί οι ίδιοι δεν επρόκειτο να αλλάξουν κτλ. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, ο ρόλος του δασκάλου ήταν περισσότερο πυροσβεστικός σε μια προσπάθεια να υπάρξει αμοιβαία υποχώρηση και να επέλθει συμβιβασμός. ΕΠΙΛΟΓΟΣ Αν και η μέχρι τώρα πορεία του project μπορεί να χαρακτηριστεί ως ικανοποιητική, τόσο σε επίπεδο παρώθησης και συμμετοχής όσο και σε επίπεδο επικοινωνίας, οι πρώτες ενδείξεις δεν είναι ενισχυτικές των υποθέσεων που διατυπώσαμε. Ειδικότερα, αναφορικά με την πρώτη υπόθεση, τα μέχρι τώρα στοιχεία δείχνουν ότι για πολλές ομάδες η δυνατότητα να επιλέξουν δραστηριότητα με το ίδιο περιεχόμενο δεν είχε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Αναφορικά με τη δεύτερη υπόθεση, οι μέχρι τώρα διαπιστώσεις τείνουν να δείχνουν ότι παρότι υπάρχει θετική επίδραση των κανόνων αλληλεπίδρασης στο επίπεδο της δόμησης της δραστηριότητας, υπάρχουν άλλοι παράγοντες που δρουν ανασταλτικά για την επικοινωνία. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Ευχαριστώ τον κ. Μιχάλη Καδή, Διευθυντή του 2 ου ΔΣ Ρεθύμνου και τον κ. Γιάννη Πατσαχάκη, Διευθυντή του 5 ου ΔΣ Ρεθύμνου, οι οποίοι παρείχαν αφειδώς κάθε βοήθεια όποτε αυτή τους ζητήθηκε. Επίσης, ευχαριστώ ιδιαίτερα τους μαθητές των τμημάτων της Στ τάξης του τρέχοντος σχολικού έτους που συμμετέχουν σε αυτό το project. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Barab, S., Baek, E-O., Schatz, S., Scheckler, R., Moore, J. & Job-Sluder, K. (in press). Illuminating the braids of change in a web-supported community: a design experiment by any other name. American Educational Research Journal. 2. Brown, A.L., Ash, D., Rutherford, M., Nakagawa, K., Gordon, A. & Campione, J.C. (1993). Distributed expertise in the classroom. In G. Salomon (Ed.). Distributed cognitions. Psychological and educational considerations (pp ). N.Y.: Cambridge University Press. 3. Cohen, A. & Scardamalia, M. (1998). Discourse about ideas: monitoring and regulation in face-to-face and computer-mediated environments. Interactive Learning Environments, vol. 6, no. 1-2, pp

12 802 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 4. Curtis, D.D. & Lawson, M. J. (2001). Exploring collaborative online learning. Journal of Asynchronous Learning Networks, vol. 5, no. 1, pp de Vries, B. van der Meij, H., Boersma, K.T. & Pieters, J.M. (in press). Embedding in primary schools: developing a tool for reflection. Computers & Education. 6. Dillenbourg, P. (Ed.). (1999). Collaborative learning: cognitive and computational approaches. Amsterdam: Elsevier. 7. Hammond, M. (2000). Communication with on-line forums: the opportunities, the constraints and the value of a communicative approach. Computers and Education, vol. 35, pp Järvelä, S. & Häkkinen, P. (2002). Web-based cases in teaching and learning the quality of discussions and a stage of perspective taking in asynchronous communication. Interactive Learning Environments, vol. 10, no. 1, pp Koschmann, T. (Ed). (1996). CSCL: Theory and practice of an emerging paradigm. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. 10. Macdonald, J. (2003). Assessing online collaborative learning: process and product. Computers & Education, 40, Scardamalia, M. & Bereiter, C. (1991). Higher levels of agency for children in knowledge building: a challenge for the design of new knowledge media. The Journal of The Learning Sciences, vol. 1, no. 1, pp Scardamalia, M. & Bereiter, C. (1994). Computer support for knowledge building communities. The Journal of The Learning Sciences, vol. 3, no. 3, pp Tolmie, A. & Boyle, J. (2000). Factors influencing the success of computer mediated communication (CMC) environments in university teaching: a review and case study. Computers & Education, vol. 34, pp van der Meij, H. & Boersma, K. (2002). use in elementary school: an analysis of exchange patterns and content. British Journal of Educational Technology, vol. 30, pp Καρασαββίδης, Η. (υπό έκδοση, α). Ψηφιακός αλφαβητισμός στο Δημοτικό σχολείο. Η περίπτωση σύνταξης μιας e-φημερίδας από μαθητές Ε και Στ Δημοτικού. Πρακτικά 2 ου Πανελληνίου Συνεδρίου «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Διδακτική πράξη». Σύρος. 16. Καρασαββίδης, Η. (υπό έκδοση, β). Η αξιοποίηση ενός περιβάλλοντος e-learning στο 6 ο Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου: Εμπειρίες, προβληματισμοί, προτάσεις και προοπτικές. Πρακτικά 2 ου Πανελληνίου Συνεδρίου «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Διδακτική πράξη». Σύρος. 17. Κόλλιας, Β. & Βοσνιάδου, Σ. (2002). Οι εκπαιδευτικοί στόχοι της Κοινωνίας της Πληροφορίας στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών: επιτυχίες και εμπόδια μιας πειραματικής παρέμβασης. Στο Χ. Κυνηγός & Ε. Δημαράκη (Επιμέλεια). Νοητικά εργαλεία και πληροφοριακά μέσα. Παιδαγωγική αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας για τη μετεξέλιξη της εκπαιδευτικής πρακτικής (σσ ). Αθήνα: εκδ. Καστανιώτη.

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ειρήνη Τζοβλά, Δασκάλα ΣΧΟΛΕΙΟ 4 ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκης Πεύκη, Φεβρουάριος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής Η συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Εισαγωγή Ενεργός συμμετοχή Κοινωνική αλληλεπίδραση Δραστηριότητες που έχουν νόημα Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις Χρήση στρατηγικών Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και εσωτερική σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη 33 Πρόταση διδασκαλίας με τη χρήση των ΤΠΕ στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος της Δ τάξης Δημοτικού: Μαθαίνω για τα σημαντικά έργα που υπάρχουν στην Ελλάδα μέσα από το google earth Καρτσιώτου Θωμαϊς

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών

5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών 5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών συντελεστές Σπυρίδων Δουκάκης sdoukakis@rhodes.aegean.gr ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου Μαρία Μοσκοφόγλου-

Διαβάστε περισσότερα

Ηλίας Καρασαββίδης Π.. 407/80 Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης Σχολή Επιστηµών της Αγωγής Πανεπιστήµιο Κρήτης Ρέθυµνο

Ηλίας Καρασαββίδης Π.. 407/80 Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης Σχολή Επιστηµών της Αγωγής Πανεπιστήµιο Κρήτης Ρέθυµνο Η διαµεσολαβηµένη µε ΗΥ επικοινωνία στα πλαίσια της Α/θµιας εκπαίδευσης: Στάσεις και αντιλήψεις µαθητών Στ τάξης σχετικά µε την συνεργατική παραγωγή ηλεκτρονικής εφηµερίδας Ηλίας Καρασαββίδης Π.. 407/80

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Παπαντώνη Μαρία, ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 9ο Γυμνάσιο Καλλιθέας «Μάνος Χατζιδάκις» Αθήνα, Μάιος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής Γενικός σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή γνώσεις των μαθητών : Γνωρίζουν τα ονόματα των πλανητών,ότι κινούνται γύρω από τον Ήλιο και ότι φωτίζονται από αυτόν.

Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή γνώσεις των μαθητών : Γνωρίζουν τα ονόματα των πλανητών,ότι κινούνται γύρω από τον Ήλιο και ότι φωτίζονται από αυτόν. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Το ηλιακό μας σύστημα Συγγραφέας: Παναγιώτα Παπαγρηγορίου Τάξη: ΣΤ Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Γεωγραφία, Ιστορία, Γλώσσα, Αισθητική Αγωγή Συμβατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Πολυμέσα. Ελένη Περιστέρη, Msc, PhD

Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Πολυμέσα. Ελένη Περιστέρη, Msc, PhD Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Πολυμέσα Ελένη Περιστέρη, Msc, PhD Τι είναι η «Εκπαιδευτική Τεχνολογία» (1) Εκπαιδευτική Τεχνολογία είναι «η εφαρμογή τεχνολογικών διαδικασιών και εργαλείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel.

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Έντυπο Α Φύλλα εργασίας Μαθητή Διαμαντής Κώστας Τερζίδης Σωτήρης 31/1/2008 Φύλλο εργασίας 1. Ομάδα: Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Χαρούλα Αγγελή cangeli@ucy.ac.cy Τμήμα Επιστημών της Αγωγής 1 Το περιβάλλον της συνεργασίας Συνεργασία μεταξύ πανεπιστημιακών

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσορίσατε στο Emphasys Centre!

Καλωσορίσατε στο Emphasys Centre! Καλωσορίσατε στο Emphasys Centre! This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδιο Ετήσιας Έκθεσης Αυτοαξιoλόγησης Υλοποίηση, Παρακολούθηση και

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα PETALL. Πανευρωπαϊκές Δραστηριότητες για την Εκμάθηση Γλωσσών Πρόταση διεξαγωγής σεμιναρίου σε εθνικό επίπεδο.

Το πρόγραμμα PETALL. Πανευρωπαϊκές Δραστηριότητες για την Εκμάθηση Γλωσσών Πρόταση διεξαγωγής σεμιναρίου σε εθνικό επίπεδο. Το πρόγραμμα PETALL Πανευρωπαϊκές Δραστηριότητες για την Εκμάθηση Γλωσσών Πρόταση διεξαγωγής σεμιναρίου σε εθνικό επίπεδο Τίτλος σεμιναρίου Ανακαλύψτε το δικό σας μονοπάτι μέσω της εργασιοκεντρικής διδασκαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργατικές δραστηριότητες για την εξ αποστάσεως επιμόρφωση/υποστήριξη περιθαλπόντων ασθενών με νόσο Alzheimer

Συνεργατικές δραστηριότητες για την εξ αποστάσεως επιμόρφωση/υποστήριξη περιθαλπόντων ασθενών με νόσο Alzheimer Συνεργατικές δραστηριότητες για την εξ αποστάσεως επιμόρφωση/υποστήριξη περιθαλπόντων ασθενών με νόσο Alzheimer Αναστάσιος Καρακώστας, Θρασύβουλος Τσιάτσος {akarakos,tsiatsos}@csd.auth.gr Τμ. Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική πρόταση 2 1 : Οι μετακινήσεις ανθρώπων σε άλλες περιοχές της γης κατά την Αρχαϊκή Εποχή

Διδακτική πρόταση 2 1 : Οι μετακινήσεις ανθρώπων σε άλλες περιοχές της γης κατά την Αρχαϊκή Εποχή Διδακτική πρόταση 2 1 : Οι μετακινήσεις ανθρώπων σε άλλες περιοχές της γης κατά την Αρχαϊκή Εποχή Ερώτημα-κλειδί 2 Οι άνθρωποι της Αρχαϊκής Εποχής μετακινούνταν για τους ίδιους λόγους και με τον ίδιο τρόπο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (Ε.Χαραλάμπους)

ΕΝΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (Ε.Χαραλάμπους) ΕΝΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (Ε.Χαραλάμπους) Όνομα Παιδιού: Ναταλία Ασιήκαλη ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ: Πως οι παράγοντες υλικό, μήκος και πάχος υλικού επηρεάζουν την αντίσταση και κατ επέκταση την ένταση του ρεύματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία. Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19

ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία. Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19 ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19 Παρουσίαση ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών, ΕΠΠΣ-ΑΠΣ Υλικό Επιµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Η ανοικτή αυτή πρακτική έχει διάρκεια 2 διδακτικών ωρών και λαμβάνει μέρος στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου.

Η ανοικτή αυτή πρακτική έχει διάρκεια 2 διδακτικών ωρών και λαμβάνει μέρος στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου. ΣΧΟΛΕΙΟ Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική πρακτική υλοποιήθηκε από τους μαθητές της Ε τάξης δημοτικού κατά την διάρκεια των παρεμβάσεων «εφαρμογής στην τάξη» της 6ης περιόδου επιμόρφωσης Β επιπέδου ΤΠΕ, αξιοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κιουτσιούκη Δήμητρα, 485 Τελική δραστηριότητα Φάση 1 :Ατομική μελέτη 1. Πώς θα περιγράφατε το ρόλο της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική καινοτομία; Οι Web

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΝΩ ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΒΑΔΟ ΤΩΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ «SKETCHPADGR» Γιάννης Μόκιας ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΒΑΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

H ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟΝ Η.Υ. ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ

H ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟΝ Η.Υ. ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 495 H ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟΝ Η.Υ. ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ Τσιπουριάρη Βάσω Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΒΑΣΙΚΑ ΜΟDULES ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ TRAIN

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΒΑΣΙΚΑ ΜΟDULES ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ TRAIN ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΒΑΣΙΚΑ ΜΟDULES ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ TRAIN Module 5: Μαθησιακή Συµβουλευτική Monika Tröster / Adelgard Steindl German Institute for Adult Education

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργατικά Περιβάλλοντα Ηλεκτρονικής Μάθησης

Συνεργατικά Περιβάλλοντα Ηλεκτρονικής Μάθησης Κύκλος Εκπαίδευσης «Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης & Ηλεκτρονική Αξιολόγηση» Συνεργατικά Περιβάλλοντα Ηλεκτρονικής Μάθησης effectiveassessmentmw1.wordpress.com Κατερίνα Γεωργούλη ΤΕΙ Αθήνας Μονάδα Αριστείας

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με την υποστήριξη των ΤΠΕ. Καθηγητής T. A. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με την υποστήριξη των ΤΠΕ. Καθηγητής T. A. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με την υποστήριξη των ΤΠΕ Καθηγητής T. A. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 1. Οι ψηφιακές τεχνολογίες ως γνωστικά εργαλεία στην υποστήριξη της διδασκαλίας και της μάθηση

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Μένη Τσιτουρίδου Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδαγωγική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σμαράγδα Τσιραντωνάκη, ΠΕ70 ΣΧΟΛΕΙΟ Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου Χανιά Μάϊος 2015 Σελίδα 1 από 10 1. Συνοπτική περιγραφή της καλής πρακτικής Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικοί στόχοι: Μετά το τέλος της πρακτικής, οι μαθητές πρέπει να μπορούν να:

Γνωστικοί στόχοι: Μετά το τέλος της πρακτικής, οι μαθητές πρέπει να μπορούν να: ΣΧΟΛΕΙΟ Με αφόρμηση τα ενημερωτικά σποτ του ιστότοπου http://www.saferinternet.gr οι μαθητές εντοπίζουν αρχικά τα κυριότερα προβλήματα που σχετίζονται με τη μη ορθή χρήση του Διαδικτύου. Στη συνέχεια αφού

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε)

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Μάθησης Learning Technologies 2015 Τι είναι; Πρόκειται για διεπιστημονική Κατεύθυνση σπουδών που εστιάζει στις Τεχνολογίες Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Αγιώτης Πέτρος pagioti@sch.gr Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Τίτλος διδακτικού σεναρίου Η έννοια των σταθερών και της καταχώρησης στη Visual Basic Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 556 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ματούλας Γεώργιος άσκαλος Σ Ευξινούπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Δρ Κωνσταντίνα Κηροποιού Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Καβάλας ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ομαδοσυνεργατική μάθηση. Γιατί; Στη σύγχρονη εποχή, κοινωνικοί παράγοντες, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μιχαηλίδης, Πληροφορικός ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 2 ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 24 Φεβρουαρίου 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση)

Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) Γ. Γρηγορίου, Γ. Πλευρίτης Περίληψη Η έρευνα μας βρίσκεται στα πρώτα στάδια ανάπτυξης της. Αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

2 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 2 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Η Ειδική Αγωγή ΑΦΕΤΗΡΙΑ εξελίξεων στην Επιστήμη και στην Πράξη ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Η Εκπαίδευση στην εποχή των ΤΠΕ

Η Εκπαίδευση στην εποχή των ΤΠΕ Η Εκπαίδευση στην εποχή των ΤΠΕ «Ενσωμάτωση και αξιοποίηση των εννοιολογικών χαρτών στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσα από μία δραστηριότητα εποικοδομητικού τύπου» Δέγγλερη Σοφία Μουδατσάκη Ελένη Λιόβας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ονοματεπώνυμα Σπουδαστριών: Μποτονάκη Ειρήνη (5422), Καραλή Μαρία (5601) Μάθημα: Β06Σ03 Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση της αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων στα Εθνικά Θεματικά Δίκτυα Ερωτηματολόγιο Υπεύθυνων Συντονιστών

Διερεύνηση της αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων στα Εθνικά Θεματικά Δίκτυα Ερωτηματολόγιο Υπεύθυνων Συντονιστών Διερεύνηση της αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων στα Εθνικά Θεματικά Δίκτυα Ερωτηματολόγιο Υπεύθυνων Συντονιστών Αγαπητοί συνάδελφοι των ΚΠΕ της χώρας, Στο πλαίσιο εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας, στο Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΕ2 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ - ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ - ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ - ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ Το μάθημα συνδυάζει τη διδασκαλία δύο κειμένων διαφορετικής εποχής που διδάσκονται στη Γ Γυμνασίου. (Αυτοβιογραφία, Ελισάβετ Μουτζάν- Μαρτινέγκου, Η μεταμφίεση, Ρέα Γαλανάκη)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ: ΣΥΓΚΛΙΣΕΙς ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙς

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ: ΣΥΓΚΛΙΣΕΙς ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙς ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ: ΣΥΓΚΛΙΣΕΙς ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙς International Conference Facilitating the Acquisition and Recognition of Key Competences ΑΡΧΙΚΗ ΙΔΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Προβληματισμός αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο.

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο. ΣΧΟΛΕΙΟ Στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης, με θέμα την διατροφή, οι μαθητές με την χρήση των Τ.Π.Ε, εξερευνούν, πειραματίζονται και δοκιμάζουν τις γνώσεις τους σε μια σειρά από ψηφιακές δραστηριότητες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Εικονικό εργαστήριο στο ηλεκτρικό κύκλωμα

Εικονικό εργαστήριο στο ηλεκτρικό κύκλωμα Εικονικό εργαστήριο στο ηλεκτρικό κύκλωμα ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ευάγγελος Κολτσάκης, ΠΕ0401 ΣΧΟΛΕΙΟ Καλλιτεχνικό Σχολείο Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκη, 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Φιλίππων: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Φιλίππων: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Φιλίππων: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων Επιμορφωτές: Άγγελος Κωνσταντινίδης, Χρήστος Πάππος, Δήμητρα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Μάθηση Γενικότερος όρος από την «εκπαίδευση» Την εκπαίδευση την αντιλαμβανόμαστε σαν διαδικασία μέσα στην τάξη «Μάθηση» παντού και συνεχώς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 19-03-2015 (5 Ο ΜΑΘΗΜΑ)

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 19-03-2015 (5 Ο ΜΑΘΗΜΑ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 19-03-2015 (5 Ο ΜΑΘΗΜΑ) Αντιμετώπιση των ΜΔ δια των ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ Σωτηρία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λεωνίδας Κυριακίδης Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14 ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργασία στο Μαθήμα Σχεδίαση Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητες Γ3.1 - Γ3.2 - Γ3.3

Ενότητες Γ3.1 - Γ3.2 - Γ3.3 Ενότητες Γ3.1 - Γ3.2 - Γ3.3 3.1 Τo διαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών 3.2 Αξιοποίηση- αξιολόγηση ιστοσελίδων, ιστοχώρων και πυλών 3.3 Σχεδίαση μαθημάτων με τη χρήση του διαδικτύου To Διαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ: «ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΕΤΩΝ 9»

ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ: «ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΕΤΩΝ 9» ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ: «ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΕΤΩΝ 9» ΤΑΞΗ: Γ1 ΤΟΥ 6 ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ : 16 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΘΟΔΩΡΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ: ΚΑΡΑΜΠΑΪΡΗ ΤΑΤΙΑΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch»

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Εργαστηριακή Εισήγηση «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Σαρημπαλίδης Ιωάννης Καθηγητής Πληροφορικής, Γενικό Λύκειο Πεντάπολης johnsaribalidis@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ To προτεινόμενο διδακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΣΣΕΑΣ 2009. Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος

Ο ΥΣΣΕΑΣ 2009. Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος Ο ΥΣΣΕΑΣ 2009 Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος Α ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ Β ηµοτικό Σχολείο.Σ. ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥ ΣΟΥ ΑΣ-ΚΡΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ BLOGS Ένα διδακτικό εργαλείο

ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ BLOGS Ένα διδακτικό εργαλείο ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ BLOGS Ένα διδακτικό εργαλείο ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Καθηγήτρια Πληροφορικής MSc Μηχανικός Πληροφορικών Συστημάτων TI EINAI TO ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ -BLOG Πρόκειται για ένα διαδικτυακό ημερολόγιο - σημειωματάριο,

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η παρούσα έρευνα έχει σκοπό τη συλλογή εμπειρικών δεδομένων σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2011-2012 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» Διδάσκων: Κ. Χρήστου

Διαβάστε περισσότερα

"Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΑΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ".

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΑΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. "Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΑΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ". Σίμος Αναγνωστάκης, Ε.Ε.Δι.Π., sanagn@edc.uoc.gr Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του

Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Παπαντώνη Μαρία, ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 9 ο Γυμνάσιο Καλλιθέας «Μάνος Χατζιδάκις» Αθήνα, Μάιος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο

Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο 1. Ταυτότητα της Έρευνας Η έρευνα του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού έγινε πλέον θεσμός στα πλαίσια του εκπαιδευτικού συστήματος της Κύπρου, αφού διεξάγεται

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Βιστωνίδας: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα της B/βθμιας Εκπαίδευσης»

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Βιστωνίδας: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα της B/βθμιας Εκπαίδευσης» Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Βιστωνίδας: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα της B/βθμιας Εκπαίδευσης» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων Επιμορφωτές: Άγγελος Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη Επαγγελματικής Μάθησης «Διδασκαλία Κατανόηση Γραπτού Λόγου

Υποστήριξη Επαγγελματικής Μάθησης «Διδασκαλία Κατανόηση Γραπτού Λόγου Υποστήριξη Επαγγελματικής Μάθησης «Διδασκαλία Κατανόηση Γραπτού Λόγου Ανάγκη εκπαιδευτικών για αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας Ανάγκη για αξιολόγηση δράσης για σχολική βελτίωση (2013-14) με τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Συνεργατικής Δραστηριότητας Μαθητών Αξιοποιώντας την Τεχνολογία Wiki

Μελέτη Συνεργατικής Δραστηριότητας Μαθητών Αξιοποιώντας την Τεχνολογία Wiki Μελέτη Συνεργατικής Δραστηριότητας Μαθητών Αξιοποιώντας την Τεχνολογία Wiki Δ. Κράββαρης Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, jkravv@gmail.com Περίληψη Η παρούσα έρευνα μελετά τη συνεργατική δραστηριότητα μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ Κάθε αναφορά απόψεις που προέρχεται από εξωτερικές πηγές -βιβλία, περιοδικά, ηλεκτρονικά αρχεία, πρέπει να επισημαίνεται, τόσο μέσα στο κείμενο όσο και στη βιβλιογραφία,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΙΟ ΑΞΙΟΘΑΥΜΑΣΤΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΜΟΥ

Ο ΠΙΟ ΑΞΙΟΘΑΥΜΑΣΤΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΜΟΥ Ο ΠΙΟ ΑΞΙΟΘΑΥΜΑΣΤΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΜΟΥ (MY MOST REMARKABLE TEACHER) Σκοπός Ο σκοπός αυτού του εργαλείου είναι να υποκινήσει τον αναστοχασμό στηριζόμενο στην προσωπική εμπειρία με τους εκπαιδευτικούς που κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις

Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις Άγγελος Μητρέλης 1, Λεωνίδας Παπαχριστόπουλος 1, Γιάννης Τσάκωνας 1,2, Χρήστος Παπαθεοδώρου

Διαβάστε περισσότερα

Τάσεις στις επιλογές των μαθητών στα πλαίσια των συνθετικών εργασιών τους. Εκτίμηση του παράγοντα "Νέες τεχνολογίες"

Τάσεις στις επιλογές των μαθητών στα πλαίσια των συνθετικών εργασιών τους. Εκτίμηση του παράγοντα Νέες τεχνολογίες 1. Πρόλογος Τάσεις στις επιλογές των μαθητών στα πλαίσια των συνθετικών εργασιών τους. Εκτίμηση του παράγοντα "Νέες τεχνολογίες" Π. Ματζάκος, Α.-Μ. Σκουρτσή, Μ. Φιλιοπούλου Στην παρούσα εργασία, παρουσιάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Πρόλογος...7 Πρόλογος Επιμελητή...9 Εισαγωγή Τεχνολογίες για την ανάπτυξη ικανοτήτων...23 Σκοπός του βιβλίου...24 Eνα μοντέλο για την παιδαγωγική χρήση των εργαλείων με γνωστικό δυναμικό...26

Διαβάστε περισσότερα

Γνωριμία με τις Ευρωπαϊκές Χώρες στα Αγγλικά Μέσω των Εργαλείων του Web 2.0

Γνωριμία με τις Ευρωπαϊκές Χώρες στα Αγγλικά Μέσω των Εργαλείων του Web 2.0 Γνωριμία με τις Ευρωπαϊκές Χώρες στα Αγγλικά Μέσω των Εργαλείων του Web 2.0 Α. Αναστασίου 1, Π. Γεωργάλας 2, Δ. Ανδρούτσου 3, Θ. Τερζίδου 4 1 1ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης ενταγμένο στο

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1: Παρουσίαση μαθήματος. Διδάσκων: Βασίλης Κόμης, Καθηγητής

Ενότητα 1: Παρουσίαση μαθήματος. Διδάσκων: Βασίλης Κόμης, Καθηγητής Διδακτική της Πληροφορικής: Ερευνητικές προσεγγίσεις στη μάθηση και τη διδασκαλία Μάθημα επιλογής B εξάμηνο, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 2015 ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ https://greece450bc.wordpress.com/ ΚΟΥΡΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 2015 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Τίτλος ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Συστήματα Επικοινωνιών και Δίκτυα

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Συστήματα Επικοινωνιών και Δίκτυα ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Συστήματα Επικοινωνιών και Δίκτυα ΑΚ. ΕΤΟΣ: -3 Αξιολόγηση της εργασίας MyProject Όνομα Χαρακλιά

Διαβάστε περισσότερα

Εννοιολογική χαρτογράφηση. Τ. Α. Μικρόπουλος

Εννοιολογική χαρτογράφηση. Τ. Α. Μικρόπουλος Εννοιολογική χαρτογράφηση Τ. Α. Μικρόπουλος Οργάνωση γνώσης Η οργάνωση και η αναπαράσταση της γνώσης αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για την οικοδόμηση νέας γνώσης. Η οργάνωση των εννοιών που αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ 1.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Α ΜΕΡΟΣ 1.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Οι αντιλήψεις - θέσεις των εκπαιδευτικών για την ειδική εκπαίδευση όπως αυτή προσφέρεται σήμερα στα συνηθισμένα σχολεία : πραγματικότητα, δυνατότητες, εμπόδια και προοπτικές ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Βασικός σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

Το σενάριο αφορά τις γνωστικές περιοχές της Μελέτης Περιβάλλοντος και της Γλώσσας. 1.3. Τάξεις στις οποίες μπορεί να απευθύνεται

Το σενάριο αφορά τις γνωστικές περιοχές της Μελέτης Περιβάλλοντος και της Γλώσσας. 1.3. Τάξεις στις οποίες μπορεί να απευθύνεται ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 1. Συνοπτική παρουσίαση του σεναρίου 1.1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου Ακολουθώντας. το λύκο και τη μέλισσα. Από τη δασκάλα: Πονηρού Άννα 1.2. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Το σενάριο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» Νικόλαος Μπαλκίζας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του σχεδίου μαθήματος είναι να μάθουν όλοι οι μαθητές της τάξης τις έννοιες της ισοδυναμίας των κλασμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Δρ. Βασίλειος Σάλτας 1, Αλέξης Ηλιάδης 2, Ιωάννης Μουστακέας 3 1 Διδάκτωρ Διδακτικής Μαθηματικών, Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ Σαπών coin_kav@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΨΑΧΝΟΝΤΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΥΘΡΟ ΣΤΑΥΡΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΨΑΧΝΟΝΤΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΥΘΡΟ ΣΤΑΥΡΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 648 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΨΑΧΝΟΝΤΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΥΘΡΟ ΣΤΑΥΡΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αικατερίνη Ι. Μαυραντωνάκη E-mail: kmavran@edc.uoc.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία περιγράφει τον προβληματισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ) Τίτλος διερεύνησης: Ποιοί παράγοντες επηρεάζουν το πόσο νερό συγκρατεί το χώμα;

ΥΔΡΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ) Τίτλος διερεύνησης: Ποιοί παράγοντες επηρεάζουν το πόσο νερό συγκρατεί το χώμα; ΥΔΡΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ) Τίτλος διερεύνησης: Ποιοί παράγοντες επηρεάζουν το πόσο νερό συγκρατεί το χώμα; Σύντομη περιγραφή διερεύνησης: Σκοπός αυτής της διερεύνησης ήταν να κάνουν κάποιες υποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα

Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα Άντρη Σάββα Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Αλεθρικού Σχ. χρονιά: 2012-2013 Γενική περιγραφή Περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, προβλήματα γειτονιάς, διαδίκτυο, ασύγχρονη επικοινωνία, ασύγχρονη συνεργατική μάθηση

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, προβλήματα γειτονιάς, διαδίκτυο, ασύγχρονη επικοινωνία, ασύγχρονη συνεργατική μάθηση 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 369 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ-ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ Ε ΚΑΙ ΣΤ ΤΑΞΕΩΝ: ΕΝΑ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση Ημερίδα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Λεμεσός 23/2/13

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης)

Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης) Πανεπιστήµιο Αιγαίου Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης Μιχάλης Σκουµιός Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης) Παρατήρηση ιδασκαλίας και Μοντέλο Συγγραφής Έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ στην εκπαιδευση Το έγγραφο αυτό παρέχει πληροφορίες και οδηγίες μορφοποίησης που θα σας βοηθήσουν να προετοιμάσετε καλύτερα την εργασία σας.... Αποστολή Εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

222 Διδακτική των γνωστικών αντικειμένων

222 Διδακτική των γνωστικών αντικειμένων 222 Διδακτική των γνωστικών αντικειμένων 8. Χελωνόκοσμος (απαιτεί να είναι εγκατεστημένο το Αβάκιο) (6 ώρες) Τίτλος: Ιδιότητες παραλληλογράμμων Δημιουργός: Μιχάλης Αργύρης ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α) Βασικά στάδια εφαρμογής του έργου, υποστήριξη και όφελος εκπαιδευτικών

Α) Βασικά στάδια εφαρμογής του έργου, υποστήριξη και όφελος εκπαιδευτικών Α) Βασικά στάδια εφαρμογής του έργου, υποστήριξη και όφελος εκπαιδευτικών 1. Βασικά στάδια εφαρμογής της Β φάσης του έργου Η εφαρμογή της Β φάσης του έργου στις σχολικές που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Η διαφοροποίηση της διδασκαλίας για τυφλούς μαθητές

Η διαφοροποίηση της διδασκαλίας για τυφλούς μαθητές Η διαφοροποίηση της διδασκαλίας για τυφλούς μαθητές Τα περιεχόμενα του Οδηγού Τύφλωση και Εκπαίδευση Διαφοροποίηση της Διδασκαλίας: Γενικές Αρχές και Προσεγγίσεις Η Διαφοροποίηση της Διδασκαλίας στην περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων]

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] 1. Είστε ικανοποιημένος/η από το Πρόγραμμα; Μ. Ο. απαντήσεων: 4,7 Ικανοποιήθηκαν σε απόλυτο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Λ. Αναστασίου Κωνσταντίνος Δεληγιάννη Ισαβέλλα Ζωγοπούλου Άννα Κουκάκης Γιώργος Σταθάκη Αρετιάννα

ΟΜΑΔΑ Λ. Αναστασίου Κωνσταντίνος Δεληγιάννη Ισαβέλλα Ζωγοπούλου Άννα Κουκάκης Γιώργος Σταθάκη Αρετιάννα ΟΜΑΔΑ Λ Αναστασίου Κωνσταντίνος Δεληγιάννη Ισαβέλλα Ζωγοπούλου Άννα Κουκάκης Γιώργος Σταθάκη Αρετιάννα ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Τι είναι η βιοπληροφορική; Αποκαλείται ο επιστημονικός κλάδος ο οποίος προέκυψε από

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγικά στοιχεία 2. Ένταξη του διδακτικού σεναρίου στο πρόγραμμα σπουδών 3. Οργάνωση της τάξης

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 8: Εισαγωγή στη Διδακτική - Διδακτικές Τεχνικές Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Χρήση και Υποστήριξη Κοινοτήτων Πρακτικής και Μάθησης ΚΣΕ 5 ο Δ.Σ. Γλυφάδας Άξονες συζήτησης Κοινότητες

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές μεθοδολογίες σε σύγχρονα τεχνολογικά περιβάλλοντα

Διδακτικές μεθοδολογίες σε σύγχρονα τεχνολογικά περιβάλλοντα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διδακτικές μεθοδολογίες σε σύγχρονα τεχνολογικά περιβάλλοντα Ενότητα 2: Mοντέλα διδασκαλίας και μάθησης Βασιλική Μητροπούλου-Μούρκα Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ - 9900 ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΜΕ - 9900 ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ9900 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή Λέκτορας Διάλεξη

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις Λοΐζος Σοφός Οι 5 φάσεις του διδακτικού μετασχηματισμού 1. Εμπειρική σύλληψη ενός σεναρίου μιντιακής δράσης και χαρτογράφηση της

Διαβάστε περισσότερα