DIOMEDES V3.1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "DIOMEDES V3.1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ"

Transcript

1 DIOMEDES V3.1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

2 Copyright Το παρόν κείµενο δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, ηλεκτρονικά ή µηχανικά, καθ ολοκληρίαν ή µερικώς, χωρίς την έγγραφη άδεια της LAMDA ELECTRONICS. Προειδοποίηση και Όροι Χρήσης Αν και έχει καταβληθεί κάθε προσπάθεια ώστε το παρόν κείµενο να είναι όσο ακριβές και ολοκληρωµένο είναι δυνατόν, η LAMDA ELECTRONICS και οι συγγραφείς του κειµένου, οι εκδότες και οι αντιπρόσωποι δεν φέρουν καµία ευθύνη για οποιαδήποτε ζηµία ή απώλεια προκύψει από πληροφορία που εµπεριέχεται στο παρόν κείµενο ή ενδεχόµενες παραλείψεις. Πληροφορίες που εµπεριέχονται στο παρόν κείµενο δεν πρέπει να θεωρείται ότι αποτελούν την υποχρέωση παραχώρησης υπηρεσιών προϊόντων ή λογισµικού από την LAMDA ELECTRONΙCS ή από τους συνεργάτες της. 1 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Η (ως κατασκευαστής) παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας σε όλα τα προϊόντα της για περίοδο 24 µηνών από την ηµεροµηνία έκδοσης του δελτίου αποστολής/τιµολογίου. Οποιοδήποτε ελάττωµα προκύψει µετά την πάροδο 24µηνών από τη µέρα αποστολής θα πρέπει να θεωρείται ως υπαιτιότητα του αγοραστή ή φυσιολογική φθορά. Ο κατασκευαστής δε φέρει καµία ευθύνη για συνέπειες που προκύπτουν από τη χρήση των προϊόντων του στις ακόλουθες περιπτώσεις και όχι µόνο: (1) Για τη χρήση τους σε συνδυασµό µε όποιο ηλεκτρικό ή ηλεκτρονικό στοιχείο, κύκλωµα, σύστηµα ή όποιο άλλο εξοπλισµό, (2) για τη µη σωστή χρήση του προϊόντος σε συνδυασµό µε κάποιο κύκλωµα, εγκατάσταση ή περιβάλλον. Σύµφωνα µε την παρούσα εγγύηση καλής λειτουργίας, ο αγοραστής διατηρεί το δικαίωµα να απαιτήσει από τον κατασκευαστή να διορθώσει ή, στη διακριτική ευχέρεια του κατασκευαστή, να δεχτεί τη δωρεάν αντικατάσταση του προϊόντος, µη συµπεριλαµβανοµένων των µεταφορικών εξόδων, για όποιο προϊόν κριθεί ελαττωµατικό από τον κατασκευαστή και αφού παραληφθεί στον τόπο παραγωγής µέσα στην προαναφερθείσα 24µηνη περίοδο. Η παροχή συµβουλής ή η παράληψη παροχής συµβουλής ή σύστασης από τον κατασκευαστή δεν αποτελεί λόγο για επέκταση της εγγύησης, ούτε επιβαρύνει µε ευθύνες τον κατασκευαστή. Η παρούσα εγγύηση καλής λειτουργίας αποτελεί τη µοναδική και αποκλειστική συµφωνία µεταξύ των δύο πλευρών (κατασκευαστή και αγοραστή). Σε καµία περίπτωση ο κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για ειδικές ή επακόλουθες ζηµίες ή για την καθυστέρηση της εφαρµογής αυτής της εγγύησης. Προϊόντα τα οποία δεν είναι κατασκευασµένα από την δεν καλύπτονται από τους όρους της παρούσας εγγύησης.

3 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Πληροφορίες ασφάλειας Προφυλάξεις για την προστασία του προσωπικού Προφυλάξεις για την προστασία του προϊόντος Σύμβολα και όροι ασφάλειας ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Διαβάζοντας το εγχειρίδιο Χειρισμός του hardware Κουτιά και ντουλάπες Κλέμμες γείωσης του πίνακα Ελάχιστη απόσταση μεταξύ καλωδίων ισχύος και καλωδίων σημάτων Θωράκιση της παροχής ενός κινητήρα εναλλασσομένου ρεύματος Η σύνδεση της γείωσης στη θωράκιση του καλωδίου ( AC κινητήρας) Αποφυγή απευθείας γείωσης της θωράκισης Καλώδιο παροχής τάσης κινητήρα συνεχούς ρεύματος Απευθείας σύνδεση της γείωσης και του πλαισίου του κινητήρα Μέγιστο επιτρεπόμενο μήκος των καλωδίων του κινητήρα μέσα στον πίνακα Καλώδια παλμογεννήτριας Επισκευή και συντήρηση πίνακα Φροντίδα Service Επισκευές ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ «Phoenix» Τεχνικά Χαρακτηριστικά Είσοδοι Έξοδοι Επικοινωνίες Θερμοστοιχεία Προγραμματιστής - Οθόνη Παράμετροι... 33

4 4.6.2 Σφάλματα Συστήματα κλήσεων ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΑ Εργαλεία κατά την εγκατάσταση Κιβώτιο πίνακα Τυπική κλεμμοσειρά πίνακα Χρωματικός κώδικας και ιδιότητες καλωδίων Υπόμνημα ονοματολογίας υλικών Συνδεσμολογία πίνακα Προκαλωδίωση Προκαλωδίωση θαλάμου Προκαλωδίωση φρέατος ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Ο ανελκυστήρας δεν ξεκινάει στη συντήρηση Ο ανελκυστήρας δεν κινείται προς τα κάτω στη συντήρηση Ο ανελκυστήρας δεν κινείται προς τα πάνω στη συντήρηση Ο ανελκυστήρας δεν κινείται στην κανονική λειτουργία Ο ανελκυστήρας δε σταματάει στη στάση κατά το reset Ο ανελκυστήρας σταματάει στη στάση αλλά δεν εκτελεί άλλες κλήσεις Ο ανελκυστήρας μετράει δύο στάσεις αντί για μία Ο ανελκυστήρας αλλάζει ταχύτητα στη στάση και σταματάει στην επόμενη στάση Ευρετήριο Κατάλογος σχεδίων εικόνων πινάκων Αναθεώρηση... 92

5 2 ΑΣΦΑΛΕΙΑ 2.1 Πληροφορίες ασφάλειας Πριν την εγκατάσταση του πίνακα ελέγχου, την καλωδίωση και την επιθεώρηση, διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά. Κρατήστε το εγχειρίδιο σε µια ασφαλή θέση και διαθέσιµο στο τεχνικό προσωπικό κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του πίνακα ελέγχου. Το προϊόν που περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο µπορεί να ρυθµιστεί έτσι ώστε να συµµορφώνεται µε τους κανονισµούς διαφόρων χωρών. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καµιά ευθύνη αν η εταιρία εγκατάστασης του έργου δεν ρυθµίσει το προϊόν σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία που λαµβάνει χώρα το έργο Προφυλάξεις για την προστασία του προσωπικού Μην χειρίζεστε κανένα ηλεκτρικό, ηλεκτρολογικό, ηλεκτρονικό τµήµα του συστήµατος υπό τάση. Πριν να ξεκινήσετε τη λειτουργία του πίνακα ελέγχου ή τµήµα αυτού σιγουρευτείτε ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι που θα µπορούσαν να χτυπήσουν από την κίνηση του ανελκυστήρα ή κινούµενου µέρους αυτού. Κάθε συσκευή ασφάλειας θα πρέπει να ελεγχθεί για την ορθή λειτουργία της. Σε κάθε περίπτωση ο ανελκυστήρας θα πρέπει να είναι στη συντήρηση. 2.3 Προφυλάξεις για την προστασία του προϊόντος Μην συνδέετε ή αποσυνδέετε ηλεκτρονικές κάρτες ή ηλεκτρονικά στοιχεία υπό τάση. Μην χρησιµοποιείτε µεγγόµετρο όταν οι ηλεκτρονικές κάρτες είναι συνδεδεµένες. Τα µεγγόµετρα δουλεύουν σε πολύ υψηλή τάση και είναι ικανά να καταστρέψουν τους ηµιαγωγούς των ηλεκτρονικών καρτών. Μην ζορίζετε τις κλέµµες. Είναι σχεδιασµένες για να µπαίνουν εύκολα. Αν δεν µπαίνουν εύκολα, πιθανότατα είναι ανάποδα ή δεν είναι ευθυγραµµισµένες. Μην εγκαταστήσετε το προϊόν κοντά σε πηγές θέρµανσης, ισχυρών δονήσεων ή υψηλής υγρασίας. Βεβαιωθείτε για την ποιότητα της γείωσης. Όλες οι συνδέσεις της γείωσης θα πρέπει να είναι τύπου αστέρα. Κακές ποιοτικά γειώσεις µπορούν να δηµιουργήσουν παράσιτα και να επηρεάσουν την λειτουργία του συστήµατος.

6 Χρησιµοποιήστε κατάλληλο υλικό για πακετάρισµα του προϊόντος ή τµηµάτων αυτού σε περίπτωση µεταφοράς. 2.4 Σύµβολα και όροι ασφάλειας Τα παρακάτω σύµβολα µπορεί να εµφανίζονται πάνω στο προϊόν ή στο εγχειρίδιο εγκατάστασης. ΚΙΝ ΥΝΟΣ ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΕΙΩΣΗ 5 Πίνακας 2-1 Επεξήγηση συµβόλων

7 3 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 3.1 ιαβάζοντας το εγχειρίδιο Το παρόν εγχειρίδιο χρήσης απευθύνεται για χρήση µόνο από εξειδικευµένο τεχνικό προσωπικό ανελκυστήρων. Θεωρείται απαραίτητη η καλή γνώση της εγκατάστασης του ανελκυστήρα και η γνώση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Στο παρόν εγχειρίδιο καλύπτεται σε µεγάλο βαθµό, τόσο η χρήση της ηλεκτρονικής πλακέτας «Phoenix» ως µεµονωµένο εξάρτηµα όσο και ο ηλεκτρονικός πίνακας ανελκυστήρα «DIOMEDES». 3.2 Χειρισµός του hardware Κουτιά και ντουλάπες Εγκατεστηµένα κουτιά και ντουλάπες (συµπεριλαµβανοµένων και των πορτών τους) πρέπει να συνδέονται απευθείας µε την γείωση. Η µπόγια πρέπει να αφαιρεθεί τόσο από το κουτί όσο και από τα σηµεία στήριξης στον τοίχο. Το ανοδιωµένο αλουµίνιο δεν είναι καλός αγωγός Κλέµµες γείωσης του πίνακα Οι πίνακες της LAMDA ELECTRONICS Α.Ε. διαθέτουν µπάρα γείωσης (µεταλλική κλεµµοσειρά µε βίδες) η οποία πρέπει να είναι συνδεδεµένη µε τη γείωση Ελάχιστη απόσταση µεταξύ καλωδίων ισχύος και καλωδίων σηµάτων Η ελάχιστη απόσταση µεταξύ καλωδίων παράλληλων σηµάτων και καλωδίων ισχύος είναι 30cm. Πιθανές διασταυρώσεις των καλωδίων πρέπει να γίνονται υπό γωνία 90 ο Θωράκιση της παροχής ενός κινητήρα εναλλασσοµένου ρεύµατος Η παροχή ενός κινητήρα εναλλασσοµένου ρεύµατος πρέπει να γίνεται µέσω ενός θωρακισµένου τετραπολικού καλωδίου (τρεις φάσεις και ένα κιτρινοπράσινο καλώδιο γείωσης) ή µέσω µη θωρακισµένου καλωδίου το οποίο εγκαθίσταται µέσα σε µεταλλικό κανάλι. Είναι σηµαντικό να γίνει απευθείας σύνδεση της γείωσης του πίνακα µε τον κινητήρα µέσω προστατευµένου καλωδίου Η σύνδεση της γείωσης στη θωράκιση του καλωδίου για AC κινητήρα Η θωράκιση του καλωδίου παροχής πρέπει να γειωθεί και στις δυο άκρες ώστε να υπάρχει επαφή 360 ο, δηλαδή ολική προστασία. Αυτό επιτυγχάνεται χρησιµοποιώντας

8 κατάλληλα µεταλλικά καλώδια (EMC) γειωµένα κατά 360 ο στην άκρη του πίνακα και στην άκρη του κινητήρα. Αν αυτή η σύνδεση δεν είναι δυνατή τα θωρακισµένα καλώδια πρέπει να συνδεθούν στον πίνακα µε ένα κονέκτορα «Ωµέγα». Οµοίως και στην πλευρά του κινητήρα. Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η ολική θωράκιση στην κλέµµα του κινητήρα η θωράκιση πρέπει να γειωθεί πριν φτάσει στην κλέµµα. Η γείωση γίνεται στα µεταλλικά σηµεία στήριξης του κινητήρα µε ένα κονέκτορα Ωµέγα. Στην περίπτωση που χρησιµοποιείται µεταλλικό κανάλι πρέπει να είναι θωρακισµένο κατά 360 ο, όπου αυτό είναι δυνατό Αποφυγή απευθείας γείωσης της θωράκισης Η γείωση της θωράκισης πρέπει να γίνεται µε σύνδεση 360 ο (µε χρήση κονέκτορα «Ωµέγα») και όχι απευθείας Καλώδιο παροχής τάσης κινητήρα συνεχούς ρεύµατος Το καλώδιο παροχής για τους κινητήρες συνεχούς ρεύµατος δεν χρειάζεται να είναι θωρακισµένο Απευθείας σύνδεση της γείωσης και του πλαισίου του κινητήρα Το πλαίσιο του κινητήρα πρέπει να γειώνεται µέσω του καλωδίου γείωσης από τον πίνακα Μέγιστο επιτρεπόµενο µήκος των καλωδίων του κινητήρα µέσα στον πίνακα Το µέγιστο επιτρεπόµενο µήκος είναι 30cm από την κλέµµα του πίνακα που µπαίνει η γείωση Καλώδια παλµογεννήτριας Τα καλώδια της παλµογεννήτριας (encoder) πρέπει να είναι θωρακισµένα και γειωµένα στον πίνακα κατά 360 ο. Η θηλυκή κλέµµα του καλωδίου που συνδέεται στο inverter έχει προβλεφθεί να έχει θωράκιση και γείωση οπότε δεν χρειάζεται περαιτέρω προστασία. Για να ελεγχθεί ότι η θωράκιση δεν είναι συνδεδεµένη στην πλευρά του κινητήρα, αφαιρείται η σύνδεση του encoder από το inverter και επιβεβαιώνεται, µε µέτρηση, η παρουσία υψηλής σύνθετης αντίστασης ανάµεσα στην θωράκιση και στο µεταλλικό περίβληµα του encoder ή του κινητήρα. 3.3 Επισκευή και συντήρηση πίνακα Φροντίδα Οι πίνακες πρέπει να εγκαθίστανται µε βάση τους κανονισµούς εγκατάστασης. εν χρειάζονται κάποια συγκεκριµένη συντήρηση. εν πρέπει σε καµία περίπτωση να καθαριστούν µε βρεγµένο ή υγρό πανί. Η τροφοδοσία πρέπει πάντα να είναι κλειστή πριν το καθάρισµα Service

9 Οι βίδες όλων των συνδέσεων πάνω στον πίνακα πρέπει να ξανασφιχτούν δύο εβδοµάδες µετά την αρχική παράδοση. Η διαδικασία είναι καλό να επαναλαµβάνεται κάθε χρόνο. Αν κάποιος πίνακας έχει αποθηκευτεί για πάνω από δύο χρόνια, οι πυκνωτές µπορεί να έχουν αποφορτιστεί. Πριν δοθούν σε λειτουργία τέτοιες συσκευές συστήνεται να επαναφορτιστούν οι πυκνωτές έχοντας τον πίνακα µε τροφοδοσία αλλά σε αδράνεια για δύο ώρες. Έπειτα από τις παραπάνω ενέργειες ο πίνακας είναι έτοιµος για εγκατάσταση χωρίς κανένα πρόβληµα Επισκευές Οποιεσδήποτε επισκευές της πλακέτας πρέπει να γίνονται από ειδικευµένο προσωπικό εγκεκριµένο από τον κατασκευαστή. Μην κάνετε την επισκευή µόνος σας. Όταν παραγγέλνετε ανταλλακτικά µη δηλώνετε µόνο τον τύπο της πλακέτας αλλά και τον σειριακό αριθµό του πίνακά σας. 8

10 4 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ «Phoenix» 4.1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 9 Σχήµα 4-1 τρισδιάστατη απεικόνιση «PHOENIX» Οι διαστάσεις της πλακέτας είναι: 29,5Χ15,7cm. Η πλακέτα διαθέτει τρύπες για στήριξη. Χρησιµοποιήστε 8 µεταλλικούς αποστάτες Μ3 για την στήριξη της πλακέτας. Είσοδοι Έξοδοι Θερµοστοιχεία Τροφοδοσίες Κλέµµες Τάση Ένταση θερµοκρασία Σχόλια CPU (ηλεκτρονικό κύκλωµα) 200 και VAC τυπικό (10 VAC min- 14VACmax) (14 VDC min- 20VDCmax) σηµάτων) Σηµάτων Πίνακα VDC (35-51VDC) Κλήσεων VDC (20 28VDC) 2 A (max) - H έξοδος της γέφυρας (µη σταθεροποιηµένο 12V DC) τροφοδοτεί τα πηνία των ρελέ εξόδων (ισχύος και τυπικό 8mA, (6mA min- 15mA max) ανά είσοδο τυπικό 8mA, (6mA min- 15mA max) ανά είσοδο - Κοινό η γείωση των 48VDC - Κοινό η γείωση των 24VDC RLY-1 ~ V AC/DC ( VAC/DC) 5A max - Ρελέ Ισχύος (µη επαγωγικό φορτίο) RLY VAC 24VDC 60VDC max 0,5Α 1,0A 0,5A max - Ρελέ Σηµάτων (µη επαγωγικό φορτίο) Κινητήρα Τυπικά 75 0 C Πρόβληµα όταν υπάρχει µεγάλη αντίσταση ή απουσία του PTC Λαδιού Τυπικά 75 0 C Πρόβληµα όταν υπάρχει µεγάλη αντίσταση ή απουσία του PTC

11 Πίνακας 4-1 Τεχνικά χαρακτηριστικά Οι συνδέσεις των τροφοδοσιών δίνονται στο Σχέδιο 4-1 που ακολουθεί. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 10 Σχέδιο 4-1 Συνδέσεις τροφοδοσίας 4.2 Είσοδοι Οι είσοδοι της πλακέτας ανάλογα µε τον τύπο σηµάτων που δέχονται διαχωρίζονται σε δύο τύπους: στις εισόδους κλήσεων στις εισόδους περιφερειακών του πίνακα

12 Οι είσοδοι των κλήσεων ενεργοποιούνται µε τη γείωση των 24VDC και οµαδοποιούνται ανά οκτάδα σε αποσπώµενα modules. Ο σχεδιασµός των modules προσφέρει το πλεονέκτηµα της άµεσης επίλυσης προβλήµατος µε την εύκολη επί τόπου αντικατάστασή τους στην εγκατάσταση (βλέπε Σχέδιο 4-2). ΚΛΗΣΗ 16 ΚΛΗΣΗ 15 ΚΛΗΣΗ 14 ΚΛΗΣΗ K ΚΛΗΣΗ 12 ΚΛΗΣΗ 11 ΚΛΗΣΗ 10 ΚΛΗΣΗ 9 ΚΛΗΣΗ 8 ΚΛΗΣΗ 7 ΚΛΗΣΗ 6 ΚΛΗΣΗ 5 11 ΚΛΗΣΗ 4 ΚΛΗΣΗ 3 ΚΛΗΣΗ 2 ΚΛΗΣΗ 1 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΛΗΣΕΩΝ 88 ΚΛΗΣΗ ΚΛΗΣΗ ΚΛΗΣΗ ΚΛΗΣΗ 1 81 ΣΧΗΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΛΗΣΕΩΝ 1-8 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΚΛΗΣΕΩΝ9-16 OMOIOMETO Σχέδιο 4-2 Είσοδοι Κλήσεων Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται οι είσοδοι των κλήσεων και η λειτουργία τους σε σχέση µε το σύστηµα κλήσεων που είναι προγραµµατισµένη η πλακέτα να λειτουργεί.

13 ΚΛΗΣΗ APB/SIMPLE DCS UCS FCS Είσοδος Κ01 ΘΑΛ-ΟΡ 01 ΘΑΛ 01 ΘΑΛ 01 ΘΑΛ 01 Είσοδος Κ02 ΘΑΛ-ΟΡ 02 ΘΑΛ 02 ΘΑΛ 02 ΘΑΛ 02 Είσοδος Κ03 ΘΑΛ-ΟΡ 03 ΘΑΛ 03 ΘΑΛ 03 ΘΑΛ 03 Είσοδος Κ04 ΘΑΛ-ΟΡ 04 ΘΑΛ 04 ΘΑΛ 04 ΘΑΛ 04 Είσοδος Κ05 ΘΑΛ-ΟΡ 05 ΘΑΛ 05 ΘΑΛ 05 ΘΑΛ 05 Είσοδος Κ06 ΘΑΛ-ΟΡ 06 ΘΑΛ 06 ΘΑΛ 06 ΘΑΛ 06 Είσοδος Κ07 ΘΑΛ-ΟΡ 07 ΘΑΛ 07 ΘΑΛ 07 ΟΡ 02 ΚΑΘΟ. Είσοδος Κ08 ΘΑΛ-ΟΡ 08 ΘΑΛ 08 ΘΑΛ 08 ΟΡ 03 ΚΑΘΟ. 12 Είσοδος Κ09 ΘΑΛ-ΟΡ 09 ΟΡ 01 ΑΝΟ. ΟΡ 01 ΑΝΟ. ΟΡ 04 ΚΑΘΟ. Είσοδος Κ10 ΘΑΛ-ΟΡ 10 ΟΡ 02 ΚΑΘΟ. ΟΡ 02 ΑΝΟ. ΟΡ 05 ΚΑΘΟ. Είσοδος Κ11 ΘΑΛ-ΟΡ 11 ΟΡ 03 ΚΑΘΟ. ΟΡ 03 ΑΝΟ. ΟΡ 06 ΚΑΘΟ. Είσοδος Κ12 ΘΑΛ-ΟΡ 12 ΟΡ 04 ΚΑΘΟ. ΟΡ 04 ΑΝΟ. ΟΡ 01 ΑΝΟ. Είσοδος Κ13 ΘΑΛ-ΟΡ 13 ΟΡ 05 ΚΑΘΟ. ΟΡ 05 ΑΝΟ. ΟΡ 02 ΑΝΟ. Είσοδος Κ14 ΘΑΛ-ΟΡ 14 ΟΡ 06 ΚΑΘΟ. ΟΡ 06 ΑΝΟ. ΟΡ 03 ΑΝΟ. Είσοδος Κ15 ΘΑΛ-ΟΡ 15 ΟΡ 07 ΚΑΘΟ. ΟΡ 07 ΑΝΟ. ΟΡ 04 ΑΝΟ. Είσοδος Κ16 ΘΑΛ-ΟΡ 16 ΟΡ 08 ΚΑΘΟ. ΟΡ 08 ΚΑΘ.(ΑΝ.) ΟΡ 05 ΑΝΟ. Πίνακας 4-2 Πίνακας κλήσεων Οι λοιπές είσοδοι ενεργοποιούνται µε τάση 48VDC και οµαδοποιούνται αντίστοιχα ανά οκτάδα σε αποσπώµενα modules (βλέπε Σχέδιο 4-3, 4-4 και 4-5).

14 K ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΙΣΟΔΩΝ 48 VDC ΑΠΟ ΠΙΝΑΚΑ Rx Rx Rx Rx 97 ΣΧΗΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΟΔΩΝ 48VDC ΑΠΟ ΠΙΝΑΚΑ Σχέδιο 4-3 Είσοδοι δεξιάς πλευράς πλακέτας Ο σχεδιασµός των modules προσφέρει το πλεονέκτηµα της άµεσης επίλυσης τυχόν προβλήµατος µε την εύκολη επί τόπου αντικατάστασή τους.

15 14 Σχέδιο 4-4 Είσοδοι αριστερής πλευρά πλακέτας (Α)

16 15 Σχέδιο 4-5 Είσοδοι αριστερής πλευράς πλακέτας (Β)

17 4.3 Έξοδοι Οι έξοδοι της πλακέτας είναι δύο τύπων: Έξοδοι Σηµάτων Έξοδοι Ισχύος Οι έξοδοι των σηµάτων είναι ψυχρές επαφές ρελέ που οδηγούν τα ενδεικτικά και τις συσκευές εξωτερικά του πίνακα. Γενικότερα υπάρχει η δυνατότητα οδήγησης χαµηλών ρευµάτων (βλέπε Σχέδιο 4-6). RLY-10 RLY-11 RLY-12 VR25 VR26 VR27 K RLY-13 RLY-14 RLY-15 VR28 VR29 VR LD10 LD11 RLY-10 RLY-11 VR25 VR26 RLY-16 RLY-17 RLY-18 RLY-19 RLY-20 RLY-21 RLY-22 LD15 VR VR31 VR32 VR33 VR34 VR35 VR36 VR37 RLY-12 LD12 VR RLY-13 LD13 VR RLY-14 LD14 VR RLY-15 LD16 LD17 LD18 LD19 LD20 LD21 LD22 RLY-16 RLY-17 RLY-18 RLY-19 RLY-20 RLY-21 RLY-22 VR31 VR32 VR33 VR34 VR35 VR36 VR ΡΕΛΕ ΕΞΟΔOY ΣΗΜΑΤΩΝ RLY-10 ΕΩΣ ΚΑΙ RLY A /125 VAC -1 A /24 VDC MAX60VDC-0.5A ΣΧΗΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΕΛΕ ΕΞΟΔOY ΣΗΜΑΤΩΝ Σχέδιο 4-6 Έξοδοι Ρελέ Σηµάτων

18 Οι έξοδοι ισχύος είναι ψυχρές επαφές που οδηγούν το όλο κύκλωµα κίνησης του ανελκυστήρα. Στα Σχέδιο 4-7, 4-8 και 4-9 δίνονται οι εσωτερικές συνδεσµολογίες των Ρελέ Ισχύος για τον ανελκυστήρα τύπου V.V.V.F., συµβατικού δύο ταχυτήτων και υδραυλικού αντίστοιχα. 17 Σχέδιο 4-7 Εσωτερικές συνδεσµολογίες Ρελέ Ισχύος V.V.V.F. Drive

19 18 Σχέδιο 4-8 Εσωτερικές συνδεσµολογίες Ρελέ Ισχύος Συµβατικού ιτάχυτου Ανελκυστήρα

20 19 Σχέδιο 4-9 Εσωτερικές συνδεσµολογίες Ρελέ Υδραυλικού Ανελκυστήρα 4.4 Επικοινωνίες Η πλακέτα επικοινωνεί µε εξωτερικές συσκευές µε σειριακές θύρες RS-485 και RS- 232 (Σχήµα 4.10). Η δυνατότητα της σειριακής θύρας RS-485 είναι να συνδέει την πλακέτα µε περιφερειακές συσκευές (µέχρι και 1.200m). Παραδείγµατα συσκευών είναι Voice Announcer, Car Module, κ.α. Επίσης, για τη σύνδεση µε υπολογιστές υπάρχει η RS-232 (Σχέδιο 4-10).

21 20 Σχέδιο 4-10 Συνδέσεις RS-485 / RS Θερµοστοιχεία Για την προστασία του ανελκυστήρα ο κατασκευαστής τοποθετεί θερµίστορ (PTC) στο λάδι (αν πρόκειται για υδραυλικό) καθώς και στον κινητήρα (υδραυλικό και µηχανικό). Όταν δηµιουργηθεί πρόβληµα υπερθέρµανσης τότε η αντίσταση του θερµίστορ γίνεται πολύ µεγάλη (PTC) και κόβεται η συνέχεια του Ελέγχου Στοιχείων (Element Check). Η συνδεσµολογία τους παρουσιάζεται στο Σχέδιο 4-11.

22 21 Σχέδιο 4-11 Είσοδοι θερµοστοιχείων εσωτερικές συνδέσεις

23 4.6 Προγραµµατιστής - Οθόνη Η πλακέτα διαθέτει προγραµµατιστή και οθόνη για την αλλαγή/διόρθωση παραµέτρων καθώς και την προβολή της κατάστασης λειτουργίας και των σφαλµάτων. 22 Σχέδιο 4-12 Προγραµµατιστής Οθόνη LCD

24 Κατά την έναρξη λειτουργίας του πίνακα η οθόνη του προγραµµατιστή θα πρέπει να εµφανίζει το µήνυµα «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ SLAVE»: 23 Σε οποιαδήποτε άλλη στιγµή η οθόνη παρουσιάζει τη λειτουργία του πίνακα. Για να ενεργοποιήσουµε τη διαδικασία Συντήρησης (Ρεβισιον) από τον προγραµµατιστή θα πρέπει να πιέσουµε ταυτόχρονα τα κουµπιά PRG και ENTER και τότε µας δίνεται η επιλογή είτε να εισέλθουµε στη διαδικασία ΡΥΘΜΙΣΗΣ είτε όχι. Στην πρώτη εµφάνιση αναβοσβήνει το «ΟΧΙ» στην οθόνη, που σηµαίνει ότι αυτή είναι η προ-επιλογή, εάν πατήσουµε τώρα το «ENTER» θα επιλεγεί η επιστροφή στην αρχική κατάσταση της λειτουργίας του προγραµµατιστή. Με τα κουµπιά «UP» και «DOWN» µπορούµε να εναλλάσσουµε την επιλογή σε «ΝΑΙ» ή «ΟΧΙ». Πάντοτε ενεργή είναι η επιλογή που αναβοσβήνει.

25 Εάν επιλεγεί το «ΝΑΙ» (και µετά «ENTER») στιγµιαία η οθόνη θα δείξει το µήνυµα «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ». 24 Κατά τη διάρκεια αυτή διαβάζονται οι παράµετροι από την κεντρική πλακέτα και έχουµε τη δυνατότητα να διαχειριστούµε τις παραµέτρους. Αµέσως µετά εισερχόµαστε στο κεντρικό µενού και εµφανίζεται η πρώτη οθόνη µε τις οµάδες παραµέτρων: «G: ΓΕΝ. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ» και «T:ΧΡΟΝΙΚΑ». Εάν πατήσουµε τα κουµπιά LEFT ή RIGHT θα εµφανιστούν οι οθόνες των υπολοίπων επιλογών:

26 25

27 26

28 Οι οθόνες εµφανίζονται κυκλικά, δηλαδή µε συνεχείς επιλογές του RIGHT θα φτάσουµε και πάλι στην αρχική οθόνη: 27 Στην οθόνη αυτή αναβοσβήνει η επιλογή «ΓΕΝ. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ». Εάν επιλεγεί (µε πάτηµα του ENTER) θα εµφανιστεί η οθόνη µε την πρώτη παράµετρο της οµάδας των Γενικών Παραµέτρων να βρίσκεται στην αναµονή για αλλαγή / διόρθωση. Η παράµετρος µπορεί να αλλαχθεί µε τα κουµπιά UP (αυξάνεται) και DOWN (µειώνεται). Οι τιµές που µπορεί να πάρει είναι από 1 µέχρι και 4 (όπως φαίνεται και στην παρουσίαση της οθόνης και περιγράφεται στην παράγραφο παράµετρος G1). Εάν επιθυµούµε να αλλάξουµε την παράµετρο σε Υδραυλικό ανελκυστήρα θα πιέσουµε το κουµπί κάτω (DOWN) δύο φορές. Η τιµή που αναβοσβήνει θα αλλάξει στο 2 και µετά στο 1. Αφού είµαστε σίγουροι για την τιµή (µε διασταύρωση από το εγχειρίδιο χρήσης, παράγραφος ), πατάµε το ENTER. Στη συνέχεια πατάµε το ESC για να επανέλθουµε στο κυρίως µενού «ΓΕΝ. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ/ ΧΡΟΝΙΚΑ».

29 Προτείνεται: Μετά από κάθε αλλαγή παραµέτρου θα πρέπει να επιβεβαιώνουµε την αποδοχή: Ξαναµπαίνουµε στην παράµετρο και βλέπουµε την τιµή που δώσαµε να αναβοσβήνει! Αφού έχουµε βεβαιότητα για την τιµή της παραµέτρου, πιέζουµε το κουµπί RIGHT και φτάνουµε στην οθόνη «ΕΓΓΡΑΦΗ (ΕΕPROM) / ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ» και επιλέγουµε µε το πλήκτρο DOWN την «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ». 28 Έτσι µεταφέρονται οι παράµετροι στην κεντρική µνήµη (µόνιµη). Αφού τελειώσει η µεταφορά, η οθόνη επανέρχεται στην πρώτη οµάδα «G:ΓΕΝ. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ / Τ: ΧΡΟΝΙΚΑ». Με ένα πάτηµα του ESC εµφανίζεται η οθόνη εξόδου.

30 Η επιλογή του «ΝΑΙ» γίνεται µε ένα πάτηµα του κουµπιού DOWN. Τώρα αναβοσβήνει το «ΝΑΙ» και µε πάτηµα του ENTER ο προγραµµατιστής θα βγει από το µενού του προγραµµατισµού και θα εµφανίσει το αρχικό µήνυµα: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ SLAVE». 29 Στο σηµείο αυτό, µπορεί να γίνει η επανεκκίνηση του ανελκυστήρα µε τις νέες παραµέτρους. Η φωτεινή οθόνη (2X7 Segment displays), που βρίσκεται πάνω στον controller, θα δείξει «St» καθώς γίνονται οι εσωτερικοί έλεγχοι. Κατόπιν, εµφανίζεται το «00» και ξεκινάει η πρώτη εκκίνηση. Θα πρέπει να ελεγχθεί η σωστή αλληλουχία των ενεργειών για να βεβαιωθεί η επιτυχής αλλαγή της παραµέτρου. Εάν έχει ολοκληρωθεί µε επιτυχία ο έλεγχος των παραµέτρων τότε θα είναι καλό να αποθηκεύσουµε τις παραµέτρους και στην φορητή µνήµη (DIP-EEPROM) του προγραµµατιστή. Η διαδικασία είναι απλή. Αφού εισέλθουµε στο κεντρικό µενού µετακινούµαστε µε τα κουµπιά LEFT ή RIGHT στην οθόνη µε τις επιλογές «ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΕPROM / ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ».

31 30 Στην οθόνη αυτή ενεργή είναι η επιλογή που µας ενδιαφέρει (ΕΓΓΡΑΦΗ EEPROM). Έτσι µε το πάτηµα του ENTER θα αποθηκευτούν οι παράµετροι στην DIP- EEPROM του προγραµµατιστή. Κατ αυτόν τον τρόπο θα υπάρχει αποθηκευµένο όλο το σετ των παραµέτρων του ανελκυστήρα. Εάν για οποιοδήποτε λόγο θέλουµε να επανέλθουµε στο αποθηκευµένο σετ παραµέτρων θα µεταβούµε στο κυρίως µενού και θα επιλέξουµε την οθόνη «Χ:ΠΡΟΣΒΑΣΗ LAMDA / ΑΝΑΓΝΩΣΗ (ΕΕPROM)». Η επιλογή του «ΑΝΑΓΝΩΣΗ (ΕΕPROM)» θα µεταφέρει τις παραµέτρους από την DIP-EEPROM στα µενού του προγραµµατιστή. Στο επόµενο βήµα ελέγχουµε τις παραµέτρους (κάθε µία ξεχωριστά) για το εάν είναι αυτές µε τις οποίες θα λειτουργήσει σωστά ο ανελκυστήρας. Αφού υπάρχει η βεβαιότητα της σωστής λειτουργίας, θα πρέπει να «κατεβάσουµε» τις παραµέτρους στην κεντρική πλακέτα µε την επιλογή «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ». Η πλακέτα PHOENIX έχει τη δυνατότητα να καταγράφει τα σφάλµατα που εµφανίστηκαν και να τα παρουσιάζει στην οθόνη. Επίσης, καταγράφει και παρουσιάζει τις τελευταίες λειτουργίες.!

32 31 Σε οποιαδήποτε άλλη στιγµή η οθόνη παρουσιάζει τη λειτουργία του πίνακα. Για να εµφανίσουµε το κεντρικό µενού από τον προγραµµατιστή θα πρέπει να πιέσουµε ταυτόχρονα τα κουµπιά PRG και ENTER και δίνεται η επιλογή είτε να εισέλθουµε στη διαδικασία ΡΥΘΜΙΣΗΣ είτε όχι. Στην πρώτη εµφάνιση αναβοσβήνει το «ΟΧΙ» στην οθόνη, που σηµαίνει ότι αυτή είναι η προ-επιλογή. Εάν πατήσουµε τώρα το ENTER θα επιλεγεί η επιστροφή στην αρχική κατάσταση της λειτουργίας του προγραµµατιστή. Με τα κουµπιά UP και DOWN µπορούµε να εναλλάξουµε την επιλογή σε «ΝΑΙ» ή «ΟΧΙ». Πάντοτε ενεργή είναι η επιλογή που αναβοσβήνει. Εάν επιλεγεί το «ΝΑΙ» (και µετά ENTER) στιγµιαία η οθόνη θα δείξει το µήνυµα «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ».

33 32 Κατά τη διάρκεια αυτή αναγιγνώσκονται οι παράµετροι από την κεντρική πλακέτα και έχουµε τη δυνατότητα να διαχειριστούµε τις παραµέτρους. Αµέσως µετά εισερχόµαστε στο κεντρικό µενού και µε τα κουµπιά LEFT ή RIGHT θα φτάσουµε στην οθόνη: «E: ERROR RETRIEVE / V: EVENT RETRIEVE». Η επιλογή του «ERROR RETRIEVE» είναι η ισχύουσα και µε το πάτηµα του ΕΝΤΕR θα εισέλθουµε στην πρώτη οθόνη των σφαλµάτων.

34 33 Εδώ φαίνεται το πιο πρόσφατο σφάλµα. Η περιγραφή βρίσκεται στην πρώτη γραµµή. Στην δεύτερη γραµµή δίνεται ο όροφος που παρουσιάστηκε το σφάλµα «ΟΡ:01», ο αύξωντας αριθµός του σφάλµατος «Ι:02» και τέλος η συχνότητα εµφάνισης του σφάλµατος «#001». Με τα κουµπιά UP και DOWN µπορούµε να κινηθούµε στην λίστα των σφαλµάτων. Εάν φτάσουµε στα άκρα της λίστας εµφανίζεται το αντίστοιχο µήνυµα «ΑΡΧΗ ΛΙΣΤΑΣ» ή «ΤΕΛΟΣ ΛΙΣΤΑΣ». Εάν επιθυµούµε να βγούµε από τη ανάγνωση των σφαλµάτων πιέζουµε το κουµπί ESC. Η πλακέτα επιστρέφει στην κανονική λειτουργία και στην οθόνη εµφανίζεται το µήνυµα «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ SLAVE». Το σύνολο των σφαλµάτων που µπορούν να είναι καταγεγραµµένα είναι 91. Εάν επιθυµούµε να µηδενίσουµε τις καταγραφές σφαλµάτων (και συµβάντων) πιέζουµε «ταυτόχρονα» τα πλήκτρα PRG και ENTER και µετά το κουµπί ESC. Η πλακέτα επιστρέφει στην κανονική λειτουργία και στην οθόνη εµφανίζεται το µήνυµα «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ SLAVE». Η ίδια διαδικασία ακολουθείται όταν επιθυµούµε να ελέγξουµε τα πιο πρόσφατα συµβάντα «V: EVENT RETRIEVE». Το σύνολο των συµβάντων που µπορούν να είναι καταγραµµένα είναι 16. R ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ R: ΡΕΒΙΖΙΟΝ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ) Στην περίπτωση που υπάρχει ενεργοποιηµένη η συντήρηση θαλάµου (είσοδος 69=0) δεν υπάρχει δυνατότητα κίνησης από τα κουµπιά UP/DOWN. Η έξοδος από την οθόνη γίνεται µε πάτηµα του κουµπιού ESC. ιαφορετικά (είσοδος 69=1) αναλαµβάνει το Revision ο προγραµµατιστής και µπορεί να κινηθεί ο θάλαµος µε τα κουµπιά UP/DOWN. Η έξοδος από την οθόνη γίνεται µε πάτηµα του κουµπιού ESC Παράµετροι G1 ΤΥΠΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (1 4) G: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 1: Υδραυλικός Ανελκυστήρας 2 Υδραυλικός Ανελκυστήρας µε soft start (*FW) 3: Μηχανικός Συµβατικός Ανελκυστήρας 4: Μηχανικός Συµβατικός Ανελκυστήρας µε Inverter

35 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 G13 G14 G15 G16 G17 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ (1 3) ΟΡΟΦΟΙ ΜΕΣΑΙΑΣ ΤΑΧ. (0-4) ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΑΚΡΑΙΟΥΣ ΟΡΟΦΟΥΣ (0-4) ΕΙ ΟΣ ΚΛΗΣΕΩΝ (1 7) ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ (0-9) ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΑΣΕΩΝ (2 16) ΕΠΙΛΟΓΗ ΙΟΡΘΩΣΗΣ (NAI - OXI) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΚΛΗΘΗ (0-1) ΜΟΝΙΜΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΚΛΗΘΗ (BACKLIGHT) (0-50%) ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ (0-2) ΤΥΠΟΣ ΒΕΛΩΝ (0-5) ΤΥΠΟΣ GONG (0-5) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ (0-1) ΟΡΟΦΟΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (0-15) ΕΞΟ ΟΣ ΑΠΟ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ (0-1) ΟΡΟΦΟΣ ΠΑΡΚ (0-15) 1: Μία ταχύτητα (*FW) 2: Ανελκυστήρας 2 ταχυτήτων 3: Ανελκυστήρας 3 ταχυτήτων (Inverter only) (*FW) Μόνο για Ανελκυστήρες µε Inverter και 3 ταχύτητες. (*FW) Είναι η ελάχιστη απόσταση ορόφων, πάνω από την οποία χρησιµοποιεί την µέγιστη ταχύτητα. Μόνο για Ανελκυστήρες µε Inverter και 3 ταχύτητες. 0: Normal Function. (*FW) 1: Κίνηση στον πάνω ακραίο µε µεσαία ταχύτητα. (*FW) 2: Κίνηση στον κάτω ακραίο µε µεσαία ταχύτητα. (*FW) 3: Κίνηση στους ακραίους µε µεσαία ταχύτητα. (*FW) 1: Απλή καταχώριση (ΧΩΡΙΣ ΜΝΗΜΗ) 2: ΚΟΙΝΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ 3: Collective down (Collects in dwn dir) 4: Selective Up/Dwn (1 Button per floor) (*FW) 5: Selective Up/Dwn (2 Button per floor) 6: Collective Up (1 Button per floor) 7: Mixed Up-Up/Dwn-Dwn (*FW) Βάζουµε τον αριθµό υπογείων της εγκατάστασης. MAX VALUES: 1. 6 FULL SELLECTIVE 2B 2. 8 DWN COLLECTIVE 3. 8 FULL COLLECTIVE 1B ΚΟΙΝΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ 5. 7 MIXED CALLS (*FW) Απενεργοποίηση διόρθωσης(«0») Ενεργοποίηση συστήµατος ασφαλείας («1») (Υποχρεωτικό και για προ-άνοιγµα θυρών) 0 :Τα εκλήθη αναβοσβήνουν κατά την προσέγγιση (*FW) 1: Ανάβουν διαρκώς έως ότου να εκτελεστεί η κλήση, % ποσοστό µόνιµου φωτισµού στα Button. (*FW) 0: ΑBCD δυαδικές ενδείξεις 1: εκαδικές ενδείξεις. 2: ΑBCD + 1 0: Βέλη ενεργά µόνο κατά την κίνηση 1: Βέλη ενεργά κατά την κίνηση αλλά και µε προειδοποίηση πορείας 2: Προσεχούς πορείας (Hall-Lantern) 3: Προσεχούς πορείας µε Flickering κατά την κίνηση(*fw) 4: Προσεχούς πορείας, διατήρηση για 2sec και µετά σβήσιµο 5: Προσεχούς πορείας, µόνιµα αναµµένα άνοδος & κάθοδος 0: Απλό GONG στην αλλαγή Ταχύτητας 1: Gong κατεύθυνσης στην αλλαγή Ταχύτητας 2: Απλό GONG στην στάση 3: Gong κατεύθυνσης στην στάση 5: GONG= OFF / H έξοδος 107 χρησιµοποιείται για Fire Fighting BUZZER 0: Οδηγείται στον όροφο πυρασφάλειας και ακινητοποιείται µε τις θύρες κλειστές 1: Οδηγείται στον όροφο πυρασφάλειας και ακινητοποιείται µε τις θύρες ανοιχτές Ρυθµίζουµε τον όροφο που θα οδηγείται ο θάλαµος µετά από ένδειξη πυρασφάλειας. Αν χρειάζεται να γίνεται Reset ή Revision (χειροκίνητα) µετά από Fire. (*FW) Ρυθµίζουµε τον όροφο που θέλουµε να κάνει Πάρκ ο ανελκυστήρας G18 ΕΙ ΙΚΟΣ ΟΡΟΦΟΣ ΠΑΡΚ Είναι ο όροφος Park µε ενεργή την είσοδο «S_Park» 34

36 G19 G20 G21 G22 (0-15) ΤΥΠΟΣ INVERTER (0-2) Ενεργοποίηση Χαµηλής Κατανάλωσης? (ΝΑΙ - ΟΧΙ) ΦΙΛΤΡΟ ΚΛΗΣΕΩΝ (ΝΑΙ - ΟΧΙ) Παράµετρος Γλώσσας 0: FUJI multy (*FW) 1: FUJI FRENIC (*FW) 2: YASKAWA ΝΑΙ: Μετά το πέρας του χρόνου Χαµηλής Κατανάλωσης σβήνουν τα ενδεικτικά (*FW) ΟΧΙ: Απενεργοποιηµένη η λειτουργία. (*FW) ΝΑΙ: Αν δεν κόβει το φωτοκύτταρο και έχει πάνω από 5 κλήσεις. (*FW) ΟΧΙ: Απενεργοποιηµένη η λειτουργία. (*FW) 0: Αγγλικά (*FW) 1: Ελληνικά(*FW) κ.ο.κ. T1 T2 T3 T4 ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ (0 99sec) ΧΡΟΝΙΚΟ ΜΙΚΡΗΣ (0 50sec) ΧΡΟΝΙΚΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (0 50sec) ΧΡΟΝΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (0-99 sec) Τ: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΧΡΟΝΙΚΩΝ Ο µέγιστος χρόνος κίνησης µεταξύ δύο διαδοχικών στάσεων. Ο µέγιστος χρόνος που επιτρέπεται να κινηθεί ο θάλαµος µε την µικρή ταχύτητα, σε κανονική λειτουργία. Ο µέγιστος χρόνος που επιτρέπεται να κινηθεί ο θάλαµος µε την ταχύτητα συντήρησης. Με ρύθµιση της παραµέτρου στην τιµή 0 το χρονικό απενεργοποιείται. Ο χρόνος αναµονής µέχρι να σβήσει ο φωτισµός θαλάµου. 35 Τ15 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 Τ14 ΧΡΟΝΙΚΟ ΣΤΑΣΗΣ (0 10 sec) Χρονικό Αστέρα Τρίγωνο (0 20 sec) ΧΡ. ΙΟΡΘΩΣΗΣ (0 30 sec) ΧΡΟΝΙΚΟ ΚΛΕΙ ΑΡΙΑΣ (0 40sec) ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΜΑΣ (0 10sec) ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ( sec) ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΚ (0 99min) ΧΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΥ (0 99min) Χρόνος Γκόνγκ (0 9 sec) Χρόνος Ενεργοποίησης Χαµηλής κατανάλωσης (0 99min) Χρόνος Εκκίνησης Απεγκλωβισµού (1 9 sec) Ο ελάχιστος χρόνος ηρεµίας σε στάση, για θάλαµο µε ηµιαυτόµατες θύρες. Μηδενίζεται αν ανοίξουν οι πόρτες. Χρόνος που µένει ενεργός ο αστέρας κατά την εκκίνηση. Ο µέγιστος χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση της διόρθωσης Ο µέγιστος χρόνος που µεσολαβεί από την στιγµή που δίνεται εντολή στον µαγνήτη, έως ότου να κλείσει η επαφή της κλειδαριάς Ο χρόνος που παραµένει ο µαγνήτης ενεργοποιηµένος µετά από στάση. Ο χρόνος παράτασης της αντλίας µετά από στάση. Με 0 απενεργοποιείται. Εισάγεται σε πολλαπλάσια του 0,1sec Ο χρόνος αναµονής πριν να δοθεί εντολή Πάρκ. Με 0 απενεργοποιείται. Μετά το τέλος του χρονικού ο θάλαµος πηγαίνει στην τελευταία κάτω στάση. Με 0 απενεργοποιείται. Είναι η χρονική διάρκεια του παλµού Γκόνγκ. Είναι ο µέγιστος χρόνος ηρεµίας έως ότου να σβήσουν τα ενδεικτικά. (*FW) Μετά από την πτώση τάσης µεσολαβεί ο χρόνος αυτός για την εκκίνηση του απεγκλωβισµού.

Oδηγίες λειτουργίας. MOVITRAC B Βασική συσκευή. Έκδοση 07/2006 11469609 / EL

Oδηγίες λειτουργίας. MOVITRAC B Βασική συσκευή. Έκδοση 07/2006 11469609 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες MOVITRAC B Βασική συσκευή Έκδοση 07/2006 11469609 / EL Oδηγίες λειτουργίας SEW-EURODRIVE Driving

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX 1. Σηµαντικές Προειδοποιήσεις MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας να γίνεται πάντα έλεγχος για την πληρότητα της παράδοσης, ενώ σε περίπτωση ελαττωµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

VIDEO AUDIO ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ! ΠΡΩΤΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ!

VIDEO AUDIO ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ! ΠΡΩΤΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ! VIDEO AUDIO ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ NVM 450MB NVM 450MC ND 106 NVM 700MC ΠΡΟΣΟΧΗ! ΠΡΩΤΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ! ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ : Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτής διαφοράς θερμοκρασίας TDC 3 SOREL TDC 3. Temperatur-Differenz-Controller

Ελεγκτής διαφοράς θερμοκρασίας TDC 3 SOREL TDC 3. Temperatur-Differenz-Controller Ελεγκτής διαφοράς θερμοκρασίας TDC 3 Οδηγίες τοποθέτησης και χρήσης SOREL TDC 3 Temperatur-Differenz-Controller Διαβάστε με προσοχή πριν από την τοποθέτηση, τη χρήση και τον χειρισμό 1 2 3 4 5 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el ALTOSONIC V12 Εγχειρίδιο οδηγιών Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer KROHNE : Βιβλιογραφικά στοιχεία ::::::::::::::::::::::::::::::::: Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Ιδιοκτήτη αυτοκινήτου. Sheer Driving Pleasure

Εγχειρίδιο Ιδιοκτήτη αυτοκινήτου. Sheer Driving Pleasure Εγχειρίδιο Ιδιοκτήτη αυτοκινήτου Sheer Driving Pleasure X5 3.0si X5 4.8i X5 3.0d X5 3.0sd Εγχειρίδιο Ιδιοκτήτη Αυτοκινήτου Συγχαρητήρια που διαλέξατε μια BMW. Θα ανακαλύψετε ότι όσο καλύτερα γνωρίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία. Οδηγός χρήσης

Λειτουργία. Οδηγός χρήσης Λειτουργία Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Η επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ PRIMUS

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ PRIMUS ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΕΒΗΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ PRIMUS ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου πριν την εγκατάσταση. H ΜΑΒΙΛ ΑΒΕΕ έχει το δικαίωµα

Διαβάστε περισσότερα

CP 200 Ηλεκτροκαρδιογράφος 12-Απαγωγών Ηρεµίας. Οδηγίες χρήσης

CP 200 Ηλεκτροκαρδιογράφος 12-Απαγωγών Ηρεµίας. Οδηγίες χρήσης CP 200 Ηλεκτροκαρδιογράφος 12-Απαγωγών Ηρεµίας Οδηγίες χρήσης ii Ηλεκτροκαρδιογράφος Welch Allyn CP 200 Πνευµατικά δικαιώµατα 2006, Welch Allyn, Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. εν επιτρέπεται η αναπαραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Λειτουργίας HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV 4.055 / 4.075 / 4.110 HV 4.150 / 4.185 / 4.220. V 2012/03A-V01.

Οδηγίες Λειτουργίας HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV 4.055 / 4.075 / 4.110 HV 4.150 / 4.185 / 4.220. V 2012/03A-V01. Οδηγίες Λειτουργίας HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV 4.055 / 4.075 / 4.110 HV 4.150 / 4.185 / 4.220 V 2012/03A-V01.4 ελληνικά Περιεχόμενα 1 Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας...5 2 Σχεδιασμός Συστήματος...8

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης. Smart connections. Οδηγίες χρήσης. Πιστοποιητικά PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης. Smart connections. Οδηγίες χρήσης. Πιστοποιητικά PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1 Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης GR Smart connections. Οδηγίες χρήσης Πιστοποιητικά PIKO 3.0 3.6 4. 5.5 7.0 8.3 0. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΤΗ KOSTAL Solar Electric GmbH Hanferstraße 6 7908 Freiburg i. Br. Γερμανία

Διαβάστε περισσότερα

i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη

i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE

Διαβάστε περισσότερα

PS 3.0 Excellent PS 3.6 Excellent PS 4.2 Excellent PS 5.5 Excellent PS 7.0 Excellent PS 8.3 Excellent PS 10.1 Excellent. www.centrosolar.

PS 3.0 Excellent PS 3.6 Excellent PS 4.2 Excellent PS 5.5 Excellent PS 7.0 Excellent PS 8.3 Excellent PS 10.1 Excellent. www.centrosolar. Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης PS 3.0 Excellent PS 3.6 Excellent PS 4. Excellent PS 5.5 Excellent PS 7.0 Excellent PS 8.3 Excellent PS 0. Excellent www.centrosolar.com ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΤΗ CENTROSOLAR AG Stresemannstr.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. PowerMaxPro Πλήρες Επιτηρούμενο Ασύρματο Σύστημα Συναγερμού

Οδηγίες Χρήσης. PowerMaxPro Πλήρες Επιτηρούμενο Ασύρματο Σύστημα Συναγερμού ήρες ιτηρούμενο ύρματο τημα αγερμού ήρες ιτηρούμενο ύρματο τημα αγερμού ήρες ιτηρούμενο ύρματο Οδηγίες Χρήσης PowerMaxPro Πλήρες Επιτηρούμενο Ασύρματο Σύστημα Συναγερμού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ POWERMAX PRO Σύντομος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Αναφοράς ΕΛΛΗΝΙΚA

Οδηγός Αναφοράς ΕΛΛΗΝΙΚA Οδηγός Αναφοράς Διαβάστε πρώτα αυτό το εγχειρίδιο. Παρακαλούµε διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιµοποιήσετε την συσκευή. Αφού διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο, φυλάξτε το σε µία ασφαλή θέση για µελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Προσωπικός Υπολογιστής. Σειρά VPCE

Εγχειρίδιο χρήσης. Προσωπικός Υπολογιστής. Σειρά VPCE Εγχειρίδιο χρήσης Προσωπικός Υπολογιστής Σειρά VPCE n 2 Περιεχόµενα Πριν από τη χρήση... 4 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή VAIO... 5 Θέματα εργονομίας... 7 Πρώτα βήματα... 9 Εντοπισμός

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Προσωπικός Υπολογιστής. Σειρά VGN-CR

Εγχειρίδιο χρήσης. Προσωπικός Υπολογιστής. Σειρά VGN-CR Εγχειρίδιο χρήσης Προσωπικός Υπολογιστής Σειρά VG-CR n 2 Περιεχόμενα Πριν από τη χρήση...6 Δήλωση...7 Τεκμηρίωση...8 Θέματα εργονομίας...12 Πρώτα βήματα...14 Εντοπισμός στοιχείων ελέγχου και θυρών...15

Διαβάστε περισσότερα

Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διανοµή του παρόντος ή τµήµατος αυτού επιτρέπεται µόνο µε εξουσιοδότηση της SIEMENS

Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διανοµή του παρόντος ή τµήµατος αυτού επιτρέπεται µόνο µε εξουσιοδότηση της SIEMENS A d Εφαρµογές LOGO! Για να σας δώσουµε µια ιδέα για το είδος των εφαρµογών στις οποίες µπορεί να χρησιµοποιηθεί το LOGO!, έχουµε συλλέξει ένα αριθµό από παραδείγµατα εφαρµογών. Έχουµε συµπεριλάβει το διάγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

2002/96/EC (WEEE) Waste Electrical and Equipment Directive. To σήµα IVS SERIES 2

2002/96/EC (WEEE) Waste Electrical and Equipment Directive. To σήµα IVS SERIES 2 «ΕΞΥΠΝΑ» ΙΚΤΥΑΚΑ DVR H.264 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και τους περιορισµούς που αναφέρονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Κρατήστε το παρόν εγχειρίδιο για µελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήστη. Έναρξη. Εκτύπωση. Αντιμετώπιση Προβλημάτων. Αναπλήρωση και Αντικατάσταση Αναλωσίμων

Οδηγός Χρήστη. Έναρξη. Εκτύπωση. Αντιμετώπιση Προβλημάτων. Αναπλήρωση και Αντικατάσταση Αναλωσίμων Οδηγός Χρήστη Έναρξη Εκτύπωση Αντιμετώπιση Προβλημάτων Αναπλήρωση και Αντικατάσταση Αναλωσίμων Για πληροφορίες που δεν υπάρχουν σε αυτό το εγχειρίδιο, ανατρέξτε στα αρχεία HTML/PDF στο παρεχόμενο CD-ROM.

Διαβάστε περισσότερα

PowerMax Pro Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

PowerMax Pro Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ PowerMax Pro Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ. 2 ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ... 2 ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ ΣΕΙΡΗΝΑΣ... 3 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ΤΟΥ POWERMAX PRO... 3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5

Διαβάστε περισσότερα

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 9.

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 9. TG7511GR(gr-gr).book Page 1 Monday, February 15, 2010 4:16 PM Οδηγίες χρήσης Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο Αρ. µοντέλου KX-TG7511GR Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα

Διαβάστε περισσότερα

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Εγχειρίδιο χρήστη Ελληνικά Ιούνιος 2010 Το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες σημαίνει ότι το προϊόν πρέπει να διατίθεται σε ειδικά σημεία συλλογής απορριμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

MACROTEST HT5035 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

MACROTEST HT5035 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MACROTEST HT5035 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Περιεχόµενα : 1. ΓΕΝΙΚΑ...5 1.1 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...5 1.2 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ...5 1.3 ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ...6 1.4 ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ..6 2. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΤΩ "Teka" VTC-M TR-620 VT-TC 60.3 TT-620 VTC-B TT-600 TC-620 TB-600 TR-735 AB TR-640 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ H Teka διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει / βελτιώσει τα τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

09/08/01 13:31:19 3GKZFB00_001. Honda ANF125. Honda Motor Co., Ltd. 2009

09/08/01 13:31:19 3GKZFB00_001. Honda ANF125. Honda Motor Co., Ltd. 2009 09/08/01 13:31:19 3GKZFB00_001 Honda ANF125 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ Honda Motor Co., Ltd. 2009 09/08/01 13:31:24 3GKZFB00_002 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ο ΗΓΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΙΒΑΤΗΣ Αυτή η µοτοσικλέτα έχει σχεδιαστεί

Διαβάστε περισσότερα

DCR-HC23E/HC24E/ HC26E/HC35E

DCR-HC23E/HC24E/ HC26E/HC35E 2-659-812-81(1) Ψηφιακή Βιντεοκάµερα Οδηγός Χρήσης Ξεκινώντας 8 Εγγραφή/ Αναπαραγωγή 22 Χρήση των στοιχείων µενού 38 DCR-HC23E/HC24E/ HC26E/HC35E Μετεγγραφή/Μοντάζ 56 Χρήση του υπολογιστή 64 Επίλυση προβληµάτων

Διαβάστε περισσότερα

IPC. Οδηγίες λειτουργίας 08.10 - 51192351 08.10

IPC. Οδηγίες λειτουργίας 08.10 - 51192351 08.10 IPC 08.10 - Οδηγίες λειτουργίας g 51192351 08.10 Πρόλογος Για τον ασφαλή χειρισµό του ανυψωτικού οχήµατος διαδρόµων απαιτούνται γνώσεις, τις οποίες µπορείτε να αποκτήσετε µε τη βοήθεια των προκείµενων

Διαβάστε περισσότερα

Φορητή συσκευή αναπαραγωγής µουσικής Σειρά VGF-AP1. Ïδηγίες χρήσης

Φορητή συσκευή αναπαραγωγής µουσικής Σειρά VGF-AP1. Ïδηγίες χρήσης Φορητή συσκευή αναπαραγωγής µουσικής Σειρά VGF-AP1 Ïδηγίες χρήσης Εµπορικά σήµατα Τα VAIO,, SonicStage, VAIO music transfer, Open MG, ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus και τα αντίστοιχα λογότυπα είναι εµπορικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM

Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM Τεύχος 1.2 EL Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM Περιεχόμενα Ασφάλεια 3 Ξεκινώντας 4 Πλήκτρα και μέρη 4 Τοποθέτηση της κάρτας SIM, της μπαταρίας και της κάρτας μνήμης 4 Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα