DIOMEDES V2.0 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "DIOMEDES V2.0 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ"

Transcript

1 DIOMEDES V2.0 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

2 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Πληροφορίες ασφάλειας Προφυλάξεις για την προστασία του προσωπικού Προφυλάξεις για την προστασία του προϊόντος Σύμβολα και όροι ασφάλειας ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Διαβάζοντας το εγχειρίδιο Χειρισμός του hardware Κουτιά και ντουλάπες Κλέμμες γείωσης του πίνακα Ελάχιστη απόσταση μεταξύ καλωδίων ισχύος και καλωδίων σημάτων Θωράκιση της παροχής ενός κινητήρα εναλλασσομένου ρεύματος Η σύνδεση της γείωσης στη θωράκιση του καλωδίου ( AC κινητήρας) Αποφυγή απευθείας γείωσης της θωράκισης Καλώδιο παροχής τάσης κινητήρα συνεχούς ρεύματος Απευθείας σύνδεση της γείωσης και του πλαισίου του κινητήρα Μέγιστο επιτρεπόμενο μήκος των καλωδίων του κινητήρα μέσα στον πίνακα Καλώδια παλμογεννήτριας Επισκευή και συντήρηση πίνακα Φροντίδα Service Επισκευές ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ «Phoenix» Τεχνικά Χαρακτηριστικά Είσοδοι Έξοδοι Επικοινωνίες Θερμοστοιχεία Προγραμματιστής Οθόνη Παράμετροι... 32

3 4.6.2 Σφάλματα Συστήματα κλήσεων ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΑ Εργαλεία κατά την εγκατάσταση Κιβώτιο πίνακα Τυπική κλεμμοσειρά πίνακα Χρωματικός κώδικας και ιδιότητες καλωδίων Υπόμνημα ονοματολογίας υλικών Συνδεσμολογία πίνακα Προκαλωδίωση Προκαλωδίωση θαλάμου Προκαλωδίωση φρέατος ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Ο ανελκυστήρας δεν ξεκινάει στη συντήρηση Ο ανελκυστήρας δεν κινείται προς τα κάτω στη συντήρηση Ο ανελκυστήρας δεν κινείται προς τα πάνω στη συντήρηση Ο ανελκυστήρας δεν κινείται στην κανονική λειτουργία Ο ανελκυστήρας δε σταματάει στη στάση κατά το reset Ο ανελκυστήρας σταματάει στη στάση αλλά δεν εκτελεί άλλες κλήσεις Ο ανελκυστήρας μετράει δύο στάσεις αντί για μία Ο ανελκυστήρας αλλάζει ταχύτητα στη στάση και σταματάει στην επόμενη στάση Ευρετήριο Κατάλογος σχεδίων εικόνων πινάκων Αναθεώρηση

4 2 ΑΣΦΑΛΕΙΑ 2.1 Πληροφορίες ασφάλειας Πριν την εγκατάσταση του πίνακα ελέγχου, την καλωδίωση και την επιθεώρηση, διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά. Κρατήστε το εγχειρίδιο σε μια ασφαλή θέση και διαθέσιμο στο τεχνικό προσωπικό κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του πίνακα ελέγχου. Το προϊόν που περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο μπορεί να ρυθμιστεί έτσι ώστε να συμμορφώνεται με τους κανονισμούς διαφόρων χωρών. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμιά ευθύνη αν η εταιρία εγκατάστασης του έργου δεν ρυθμίσει το προϊόν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία που λαμβάνει χώρα το έργο Προφυλάξεις για την προστασία του προσωπικού Μην χειρίζεστε κανένα ηλεκτρικό, ηλεκτρολογικό, ηλεκτρονικό τμήμα του συστήματος υπό τάση. Πριν να ξεκινήσετε τη λειτουργία του πίνακα ελέγχου ή τμήμα αυτού σιγουρευτείτε ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι που θα μπορούσαν να χτυπήσουν από την κίνηση του ανελκυστήρα ή κινούμενου μέρους αυτού. Κάθε συσκευή ασφάλειας θα πρέπει να ελεγχθεί για την ορθή λειτουργία της. Σε κάθε περίπτωση ο ανελκυστήρας θα πρέπει να είναι στη συντήρηση. 2.3 Προφυλάξεις για την προστασία του προϊόντος Μην συνδέετε ή αποσυνδέετε ηλεκτρονικές κάρτες ή ηλεκτρονικά στοιχεία υπό τάση. Μην χρησιμοποιείτε μεγγόμετρο όταν οι ηλεκτρονικές κάρτες είναι συνδεδεμένες. Τα μεγγόμετρα δουλεύουν σε πολύ υψηλή τάση και είναι ικανά να καταστρέψουν τους ημιαγωγούς των ηλεκτρονικών καρτών. Μην ζορίζετε τις κλέμμες. Είναι σχεδιασμένες για να μπαίνουν εύκολα. Αν δεν μπαίνουν εύκολα, πιθανότατα είναι ανάποδα ή δεν είναι ευθυγραμμισμένες. Μην εγκαταστήσετε το προϊόν κοντά σε πηγές θέρμανσης, ισχυρών δονήσεων ή υψηλής υγρασίας. Βεβαιωθείτε για την ποιότητα της γείωσης. Όλες οι συνδέσεις της γείωσης θα πρέπει να είναι τύπου αστέρα. Κακές ποιοτικά γειώσεις μπορούν να δημιουργήσουν παράσιτα και να επηρεάσουν την λειτουργία του συστήματος.

5 Χρησιμοποιήστε κατάλληλο υλικό για πακετάρισμα του προϊόντος ή τμημάτων αυτού σε περίπτωση μεταφοράς. 2.4 Σύμβολα και όροι ασφάλειας Τα παρακάτω σύμβολα μπορεί να εμφανίζονται πάνω στο προϊόν ή στο εγχειρίδιο εγκατάστασης. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΕΙΩΣΗ 4 Πίνακας 2-1 Επεξήγηση συμβόλων

6 3 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 3.1 Διαβάζοντας το εγχειρίδιο Το παρόν εγχειρίδιο χρήσης απευθύνεται για χρήση μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό ανελκυστήρων. Θεωρείται απαραίτητη η καλή γνώση της εγκατάστασης του ανελκυστήρα και η γνώση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Στο παρόν εγχειρίδιο καλύπτεται σε μεγάλο βαθμό, τόσο η χρήση της ηλεκτρονικής πλακέτας «Phoenix» ως μεμονωμένο εξάρτημα όσο και ο ηλεκτρονικός πίνακας ανελκυστήρα «DIOMEDES». 3.2 Χειρισμός του hardware Κουτιά και ντουλάπες Εγκατεστημένα κουτιά και ντουλάπες (συμπεριλαμβανομένων και των πορτών τους) πρέπει να συνδέονται απευθείας με την γείωση. Η μπόγια πρέπει να αφαιρεθεί τόσο από το κουτί όσο και από τα σημεία στήριξης στον τοίχο. Το ανοδιωμένο αλουμίνιο δεν είναι καλός αγωγός Κλέμμες γείωσης του πίνακα Οι πίνακες της LAMDA ELECTRONICS Α.Ε. διαθέτουν μπάρα γείωσης (μεταλλική κλεμμοσειρά με βίδες) η οποία πρέπει να είναι συνδεδεμένη με τη γείωση Ελάχιστη απόσταση μεταξύ καλωδίων ισχύος και καλωδίων σημάτων Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ καλωδίων παράλληλων σημάτων και καλωδίων ισχύος είναι 30cm. Πιθανές διασταυρώσεις των καλωδίων πρέπει να γίνονται υπό γωνία 90 ο Θωράκιση της παροχής ενός κινητήρα εναλλασσομένου ρεύματος Η παροχή ενός κινητήρα εναλλασσομένου ρεύματος πρέπει να γίνεται μέσω ενός θωρακισμένου τετραπολικού καλωδίου (τρεις φάσεις και ένα κιτρινοπράσινο καλώδιο γείωσης) ή μέσω μη θωρακισμένου καλωδίου το οποίο εγκαθίσταται μέσα σε μεταλλικό κανάλι. Είναι σημαντικό να γίνει απευθείας σύνδεση της γείωσης του πίνακα με τον κινητήρα μέσω προστατευμένου καλωδίου Η σύνδεση της γείωσης στη θωράκιση του καλωδίου για AC κινητήρα Η θωράκιση του καλωδίου παροχής πρέπει να γειωθεί και στις δυο άκρες ώστε να υπάρχει επαφή 360 ο, δηλαδή ολική προστασία. Αυτό επιτυγχάνεται χρησιμοποιώντας

7 κατάλληλα μεταλλικά καλώδια (EMC) γειωμένα κατά 360 ο στην άκρη του πίνακα και στην άκρη του κινητήρα. Αν αυτή η σύνδεση δεν είναι δυνατή τα θωρακισμένα καλώδια πρέπει να συνδεθούν στον πίνακα με ένα κονέκτορα «Ωμέγα». Ομοίως και στην πλευρά του κινητήρα. Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η ολική θωράκιση στην κλέμμα του κινητήρα η θωράκιση πρέπει να γειωθεί πριν φτάσει στην κλέμμα. Η γείωση γίνεται στα μεταλλικά σημεία στήριξης του κινητήρα με ένα κονέκτορα Ωμέγα. Στην περίπτωση που χρησιμοποιείται μεταλλικό κανάλι πρέπει να είναι θωρακισμένο κατά 360 ο, όπου αυτό είναι δυνατό Αποφυγή απευθείας γείωσης της θωράκισης Η γείωση της θωράκισης πρέπει να γίνεται με σύνδεση 360 ο κονέκτορα «Ωμέγα») και όχι απευθείας. (με χρήση Καλώδιο παροχής τάσης κινητήρα συνεχούς ρεύματος Το καλώδιο παροχής για τους κινητήρες συνεχούς ρεύματος δεν χρειάζεται να είναι θωρακισμένο Απευθείας σύνδεση της γείωσης και του πλαισίου του κινητήρα Το πλαίσιο του κινητήρα πρέπει να γειώνεται μέσω του καλωδίου γείωσης από τον πίνακα Μέγιστο επιτρεπόμενο μήκος των καλωδίων του κινητήρα μέσα στον πίνακα Το μέγιστο επιτρεπόμενο μήκος είναι 30cm από την κλέμμα του πίνακα που μπαίνει η γείωση Καλώδια παλμογεννήτριας Τα καλώδια της παλμογεννήτριας (encoder) πρέπει να είναι θωρακισμένα και γειωμένα στον πίνακα κατά 360 ο. Η θηλυκή κλέμμα του καλωδίου που συνδέεται στο inverter έχει προβλεφθεί να έχει θωράκιση και γείωση οπότε δεν χρειάζεται περαιτέρω προστασία. Για να ελεγχθεί ότι η θωράκιση δεν είναι συνδεδεμένη στην πλευρά του κινητήρα, αφαιρείται η σύνδεση του encoder από το inverter και επιβεβαιώνεται, με μέτρηση, η παρουσία υψηλής σύνθετης αντίστασης ανάμεσα στην θωράκιση και στο μεταλλικό περίβλημα του encoder ή του κινητήρα. 3.3 Επισκευή και συντήρηση πίνακα Φροντίδα Οι πίνακες πρέπει να εγκαθίστανται με βάση τους κανονισμούς εγκατάστασης. Δεν χρειάζονται κάποια συγκεκριμένη συντήρηση. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να καθαριστούν με βρεγμένο ή υγρό πανί. Η τροφοδοσία πρέπει πάντα να είναι κλειστή πριν το καθάρισμα Service

8 Οι βίδες όλων των συνδέσεων πάνω στον πίνακα πρέπει να ξανασφιχτούν δύο εβδομάδες μετά την αρχική παράδοση. Η διαδικασία είναι καλό να επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο. Αν κάποιος πίνακας έχει αποθηκευτεί για πάνω από δύο χρόνια, οι πυκνωτές μπορεί να έχουν αποφορτιστεί. Πριν δοθούν σε λειτουργία τέτοιες συσκευές συστήνεται να επαναφορτιστούν οι πυκνωτές έχοντας τον πίνακα με τροφοδοσία αλλά σε αδράνεια για δύο ώρες. Έπειτα από τις παραπάνω ενέργειες ο πίνακας είναι έτοιμος για εγκατάσταση χωρίς κανένα πρόβλημα Επισκευές Οποιεσδήποτε επισκευές της πλακέτας πρέπει να γίνονται από ειδικευμένο προσωπικό εγκεκριμένο από τον κατασκευαστή. Μην κάνετε την επισκευή μόνος σας. Όταν παραγγέλνετε ανταλλακτικά μη δηλώνετε μόνο τον τύπο της πλακέτας αλλά και τον σειριακό αριθμό του πίνακά σας. 7

9 4 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ «Phoenix» 4.1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 8 Σχήμα 4-1 τρισδιάστατη απεικόνιση «PHOENIX» Οι διαστάσεις της πλακέτας είναι: 29,5Χ15,7cm. Η πλακέτα διαθέτει τρύπες για στήριξη. Χρησιμοποιήστε 8 μεταλλικούς αποστάτες Μ3 για την στήριξη της πλακέτας. Είσοδοι Έξοδοι Θερμοστοιχεία Τροφοδοσίες Κλέμμες Τάση Ένταση θερμοκρασία Σχόλια CPU (ηλεκτρονικό κύκλωμα) Σημάτων Πίνακα και VAC τυπικό (10 VAC min- 14VACmax) (14 VDC min- 20VDCmax) 48VDC (35-51VDC) Κλήσεων VDC (20 28VDC) 2 A (max) - H έξοδος της γέφυρας (μη σταθεροποιημένο 12V DC) τροφοδοτεί τα πηνία των ρελέ εξόδων (ισχύος και σημάτων) τυπικό 8mA, - Κοινό η γείωση των 48VDC (6mA min- 15mA max) ανά είσοδο τυπικό 8mA, - Κοινό η γείωση των 24VDC (6mA min- 15mA max) ανά είσοδο 5A max - Ρελέ Ισχύος (μη επαγωγικό φορτίο) RLY-1 ~ V AC/DC ( VAC/DC) RLY VAC 0,5Α - Ρελέ Σημάτων (μη 24VDC 1,0A επαγωγικό φορτίο) 60VDC max 0,5A max Κινητήρα Τυπικά 75 0 C Πρόβλημα όταν υπάρχει μεγάλη αντίσταση ή απουσία του PTC Λαδιού Τυπικά 75 0 C Πρόβλημα όταν υπάρχει μεγάλη αντίσταση ή απουσία του PTC

10 Πίνακας 4-1 Τεχνικά χαρακτηριστικά Οι συνδέσεις των τροφοδοσιών δίνονται στο Σχέδιο 4-1 που ακολουθεί. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 9 Σχέδιο 4-1 Συνδέσεις τροφοδοσίας 4.2 Είσοδοι Οι είσοδοι της πλακέτας ανάλογα με τον τύπο σημάτων που δέχονται διαχωρίζονται σε δύο τύπους: στις εισόδους κλήσεων στις εισόδους περιφερειακών του πίνακα

11 Οι είσοδοι των κλήσεων ενεργοποιούνται με τη γείωση των 24VDC και ομαδοποιούνται ανά οκτάδα σε αποσπώμενα modules. Ο σχεδιασμός των modules προσφέρει το πλεονέκτημα της άμεσης επίλυσης προβλήματος με την εύκολη επί τόπου αντικατάστασή τους στην εγκατάσταση (βλέπε Σχέδιο 4-2). 10 Σχέδιο 4-2 Είσοδοι Κλήσεων Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται οι είσοδοι των κλήσεων και η λειτουργία τους σε σχέση με το σύστημα κλήσεων που είναι προγραμματισμένη η πλακέτα να λειτουργεί.

12 ΚΛΗΣΗ APB/SIMPLE DCS UCS FCS Είσοδος Κ01 ΘΑΛ-ΟΡ 01 ΘΑΛ 01 ΘΑΛ 01 ΘΑΛ 01 Είσοδος Κ02 ΘΑΛ-ΟΡ 02 ΘΑΛ 02 ΘΑΛ 02 ΘΑΛ 02 Είσοδος Κ03 ΘΑΛ-ΟΡ 03 ΘΑΛ 03 ΘΑΛ 03 ΘΑΛ 03 Είσοδος Κ04 ΘΑΛ-ΟΡ 04 ΘΑΛ 04 ΘΑΛ 04 ΘΑΛ 04 Είσοδος Κ05 ΘΑΛ-ΟΡ 05 ΘΑΛ 05 ΘΑΛ 05 ΘΑΛ 05 Είσοδος Κ06 ΘΑΛ-ΟΡ 06 ΘΑΛ 06 ΘΑΛ 06 ΘΑΛ 06 Είσοδος Κ07 ΘΑΛ-ΟΡ 07 ΘΑΛ 07 ΘΑΛ 07 ΟΡ 02 ΚΑΘΟΔ. Είσοδος Κ08 ΘΑΛ-ΟΡ 08 ΘΑΛ 08 ΘΑΛ 08 ΟΡ 03 ΚΑΘΟΔ. 11 Είσοδος Κ09 ΘΑΛ-ΟΡ 09 ΟΡ 01 ΑΝΟΔ. ΟΡ 01 ΑΝΟΔ. ΟΡ 04 ΚΑΘΟΔ. Είσοδος Κ10 ΘΑΛ-ΟΡ 10 ΟΡ 02 ΚΑΘΟΔ. ΟΡ 02 ΑΝΟΔ. ΟΡ 05 ΚΑΘΟΔ. Είσοδος Κ11 ΘΑΛ-ΟΡ 11 ΟΡ 03 ΚΑΘΟΔ. ΟΡ 03 ΑΝΟΔ. ΟΡ 06 ΚΑΘΟΔ. Είσοδος Κ12 ΘΑΛ-ΟΡ 12 ΟΡ 04 ΚΑΘΟΔ. ΟΡ 04 ΑΝΟΔ. ΟΡ 01 ΑΝΟΔ. Είσοδος Κ13 ΘΑΛ-ΟΡ 13 ΟΡ 05 ΚΑΘΟΔ. ΟΡ 05 ΑΝΟΔ. ΟΡ 02 ΑΝΟΔ. Είσοδος Κ14 ΘΑΛ-ΟΡ 14 ΟΡ 06 ΚΑΘΟΔ. ΟΡ 06 ΑΝΟΔ. ΟΡ 03 ΑΝΟΔ. Είσοδος Κ15 ΘΑΛ-ΟΡ 15 ΟΡ 07 ΚΑΘΟΔ. ΟΡ 07 ΑΝΟΔ. ΟΡ 04 ΑΝΟΔ. Είσοδος Κ16 ΘΑΛ-ΟΡ 16 ΟΡ 08 ΚΑΘΟΔ. ΟΡ 08 ΚΑΘ.(ΑΝ.) ΟΡ 05 ΑΝΟΔ. Πίνακας 4-2 Πίνακας κλήσεων Οι λοιπές είσοδοι ενεργοποιούνται με τάση 48VDC και ομαδοποιούνται αντίστοιχα ανά οκτάδα σε αποσπώμενα modules (βλέπε Σχέδιο 4-3, 4-4 και 4-5).

13 12 Σχέδιο 4-3 Είσοδοι δεξιάς πλευράς πλακέτας Ο σχεδιασμός των modules προσφέρει το πλεονέκτημα της άμεσης επίλυσης τυχόν προβλήματος με την εύκολη επί τόπου αντικατάστασή τους.

14 13 Σχέδιο 4-4 Είσοδοι αριστερής πλευρά πλακέτας (Α)

15 14 Σχέδιο 4-5 Είσοδοι αριστερής πλευράς πλακέτας (Β)

16 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 4.3 Έξοδοι Οι έξοδοι της πλακέτας είναι δύο τύπων: Έξοδοι Σημάτων Έξοδοι Ισχύος Οι έξοδοι των σημάτων είναι ψυχρές επαφές ρελέ που οδηγούν τα ενδεικτικά και τις συσκευές εξωτερικά του πίνακα. Γενικότερα υπάρχει η δυνατότητα οδήγησης χαμηλών ρευμάτων (βλέπε Σχέδιο 4-6). 15 Σχέδιο 4-6 Έξοδοι Ρελέ Σημάτων

17 Οι έξοδοι ισχύος είναι ψυχρές επαφές που οδηγούν το όλο κύκλωμα κίνησης του ανελκυστήρα. Στα Σχέδιο 4-7, 4-8 και 4-9 δίνονται οι εσωτερικές συνδεσμολογίες των Ρελέ Ισχύος για τον ανελκυστήρα τύπου V.V.V.F., συμβατικού δύο ταχυτήτων και υδραυλικού αντίστοιχα. 16 Σχέδιο 4-7 Εσωτερικές συνδεσμολογίες Ρελέ Ισχύος V.V.V.F. Drive

18 17 Σχέδιο 4-8 Εσωτερικές συνδεσμολογίες Ρελέ Ισχύος Συμβατικού Διτάχυτου Ανελκυστήρα

19 18 Σχέδιο 4-9 Εσωτερικές συνδεσμολογίες Ρελέ Υδραυλικού Ανελκυστήρα 4.4 Επικοινωνίες Η πλακέτα επικοινωνεί με εξωτερικές συσκευές με σειριακές θύρες RS-485 και RS- 232 (Σχήμα 4.10). Η δυνατότητα της σειριακής θύρας RS-485 είναι να συνδέει την πλακέτα με περιφερειακές συσκευές (μέχρι και 1.200m). Παραδείγματα συσκευών είναι Voice Announcer, Car Module, κ.α. Επίσης, για τη σύνδεση με υπολογιστές υπάρχει η RS-232 (Σχέδιο 4-10).

20 19 Σχέδιο 4-10 Συνδέσεις RS-485 / RS Θερμοστοιχεία Για την προστασία του ανελκυστήρα ο κατασκευαστής τοποθετεί θερμίστορ (PTC) στο λάδι (αν πρόκειται για υδραυλικό) καθώς και στον κινητήρα (υδραυλικό και μηχανικό). Όταν δημιουργηθεί πρόβλημα υπερθέρμανσης τότε η αντίσταση του θερμίστορ γίνεται πολύ μεγάλη (PTC) και κόβεται η συνέχεια του Ελέγχου Στοιχείων (Element Check). Η συνδεσμολογία τους παρουσιάζεται στο Σχέδιο 4-11.

21 20 Σχέδιο 4-11 Είσοδοι θερμοστοιχείων εσωτερικές συνδέσεις

22 4.6 Προγραμματιστής - Οθόνη Η πλακέτα διαθέτει προγραμματιστή και οθόνη για την αλλαγή/διόρθωση παραμέτρων καθώς και την προβολή της κατάστασης λειτουργίας και των σφαλμάτων. 21 Σχέδιο 4-12 Προγραμματιστής Οθόνη LCD

23 Κατά την έναρξη λειτουργίας του πίνακα η οθόνη του προγραμματιστή θα πρέπει να εμφανίζει το μήνυμα «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ SLAVE»: 22 Σε οποιαδήποτε άλλη στιγμή η οθόνη παρουσιάζει τη λειτουργία του πίνακα. Για να ενεργοποιήσουμε τη διαδικασία Συντήρησης (Ρεβισιον) από τον προγραμματιστή θα πρέπει να πιέσουμε ταυτόχρονα τα κουμπιά PRG και ENTER και τότε μας δίνεται η επιλογή είτε να εισέλθουμε στη διαδικασία ΡΥΘΜΙΣΗΣ είτε όχι. Στην πρώτη εμφάνιση αναβοσβήνει το «ΟΧΙ» στην οθόνη, που σημαίνει ότι αυτή είναι η προ-επιλογή, εάν πατήσουμε τώρα το «ENTER» θα επιλεγεί η επιστροφή στην αρχική κατάσταση της λειτουργίας του προγραμματιστή. Με τα κουμπιά «UP» και «DOWN» μπορούμε να εναλλάσσουμε την επιλογή σε «ΝΑΙ» ή «ΟΧΙ». Πάντοτε ενεργή είναι η επιλογή που αναβοσβήνει.

24 Εάν επιλεγεί το «ΝΑΙ» (και μετά «ENTER») στιγμιαία η οθόνη θα δείξει το μήνυμα «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ». 23 Κατά τη διάρκεια αυτή διαβάζονται οι παράμετροι από την κεντρική πλακέτα και έχουμε τη δυνατότητα να διαχειριστούμε τις παραμέτρους. Αμέσως μετά εισερχόμαστε στο κεντρικό μενού και εμφανίζεται η πρώτη οθόνη με τις ομάδες παραμέτρων: «G: ΓΕΝ. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ» και «T:ΧΡΟΝΙΚΑ». Εάν πατήσουμε τα κουμπιά LEFT ή RIGHT θα εμφανιστούν οι οθόνες των υπολοίπων επιλογών:

25 24

26 25

27 Οι οθόνες εμφανίζονται κυκλικά, δηλαδή με συνεχείς επιλογές του RIGHT θα φτάσουμε και πάλι στην αρχική οθόνη: 26 Στην οθόνη αυτή αναβοσβήνει η επιλογή «ΓΕΝ. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ». Εάν επιλεγεί (με πάτημα του ENTER) θα εμφανιστεί η οθόνη με την πρώτη παράμετρο της ομάδας των Γενικών Παραμέτρων να βρίσκεται στην αναμονή για αλλαγή / διόρθωση. Η παράμετρος μπορεί να αλλαχθεί με τα κουμπιά UP (αυξάνεται) και DOWN (μειώνεται). Οι τιμές που μπορεί να πάρει είναι από 1 μέχρι και 4 (όπως φαίνεται και στην παρουσίαση της οθόνης και περιγράφεται στην παράγραφο παράμετρος G1). Εάν επιθυμούμε να αλλάξουμε την παράμετρο σε Υδραυλικό ανελκυστήρα θα πιέσουμε το κουμπί κάτω (DOWN) δύο φορές. Η τιμή που αναβοσβήνει θα αλλάξει στο 2 και μετά στο 1. Αφού είμαστε σίγουροι για την τιμή (με διασταύρωση από το εγχειρίδιο χρήσης, παράγραφος ), πατάμε το ENTER. Στη συνέχεια πατάμε το ESC για να επανέλθουμε στο κυρίως μενού «ΓΕΝ. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ/ ΧΡΟΝΙΚΑ».

28 Προτείνεται: Μετά από κάθε αλλαγή παραμέτρου θα πρέπει να επιβεβαιώνουμε την αποδοχή: Ξαναμπαίνουμε στην παράμετρο και βλέπουμε την τιμή που δώσαμε να αναβοσβήνει! Αφού έχουμε βεβαιότητα για την τιμή της παραμέτρου, πιέζουμε το κουμπί RIGHT και φτάνουμε στην οθόνη «ΕΓΓΡΑΦΗ (ΕΕPROM) / ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ» και επιλέγουμε με το πλήκτρο DOWN την «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ». 27 Έτσι μεταφέρονται οι παράμετροι στην κεντρική μνήμη (μόνιμη). Αφού τελειώσει η μεταφορά, η οθόνη επανέρχεται στην πρώτη ομάδα «G:ΓΕΝ. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ / Τ: ΧΡΟΝΙΚΑ». Με ένα πάτημα του ESC εμφανίζεται η οθόνη εξόδου.

29 Η επιλογή του «ΝΑΙ» γίνεται με ένα πάτημα του κουμπιού DOWN. Τώρα αναβοσβήνει το «ΝΑΙ» και με πάτημα του ENTER ο προγραμματιστής θα βγει από το μενού του προγραμματισμού και θα εμφανίσει το αρχικό μήνυμα: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ SLAVE». 28 Στο σημείο αυτό, μπορεί να γίνει η επανεκκίνηση του ανελκυστήρα με τις νέες παραμέτρους. Η φωτεινή οθόνη (2X7 Segment displays), που βρίσκεται πάνω στον controller, θα δείξει «St» καθώς γίνονται οι εσωτερικοί έλεγχοι. Κατόπιν, εμφανίζεται το «00» και ξεκινάει η πρώτη εκκίνηση. Θα πρέπει να ελεγχθεί η σωστή αλληλουχία των ενεργειών για να βεβαιωθεί η επιτυχής αλλαγή της παραμέτρου. Εάν έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία ο έλεγχος των παραμέτρων τότε θα είναι καλό να αποθηκεύσουμε τις παραμέτρους και στην φορητή μνήμη (DIP-EEPROM) του προγραμματιστή. Η διαδικασία είναι απλή. Αφού εισέλθουμε στο κεντρικό μενού μετακινούμαστε με τα κουμπιά LEFT ή RIGHT στην οθόνη με τις επιλογές «ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΕPROM / ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ».

30 29 Στην οθόνη αυτή ενεργή είναι η επιλογή που μας ενδιαφέρει (ΕΓΓΡΑΦΗ EEPROM). Έτσι με το πάτημα του ENTER θα αποθηκευτούν οι παράμετροι στην DIP- EEPROM του προγραμματιστή. Κατ αυτόν τον τρόπο θα υπάρχει αποθηκευμένο όλο το σετ των παραμέτρων του ανελκυστήρα. Εάν για οποιοδήποτε λόγο θέλουμε να επανέλθουμε στο αποθηκευμένο σετ παραμέτρων θα μεταβούμε στο κυρίως μενού και θα επιλέξουμε την οθόνη «Χ:ΠΡΟΣΒΑΣΗ LAMDA / ΑΝΑΓΝΩΣΗ (ΕΕPROM)». Η επιλογή του «ΑΝΑΓΝΩΣΗ (ΕΕPROM)» θα μεταφέρει τις παραμέτρους από την DIP-EEPROM στα μενού του προγραμματιστή. Στο επόμενο βήμα ελέγχουμε τις παραμέτρους (κάθε μία ξεχωριστά) για το εάν είναι αυτές με τις οποίες θα λειτουργήσει σωστά ο ανελκυστήρας. Αφού υπάρχει η βεβαιότητα της σωστής λειτουργίας, θα πρέπει να «κατεβάσουμε» τις παραμέτρους στην κεντρική πλακέτα με την επιλογή «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ». Η πλακέτα PHOENIX έχει τη δυνατότητα να καταγράφει τα σφάλματα που εμφανίστηκαν και να τα παρουσιάζει στην οθόνη. Επίσης, καταγράφει και παρουσιάζει τις τελευταίες λειτουργίες.!

31 30 Σε οποιαδήποτε άλλη στιγμή η οθόνη παρουσιάζει τη λειτουργία του πίνακα. Για να εμφανίσουμε το κεντρικό μενού από τον προγραμματιστή θα πρέπει να πιέσουμε ταυτόχρονα τα κουμπιά PRG και ENTER και δίνεται η επιλογή είτε να εισέλθουμε στη διαδικασία ΡΥΘΜΙΣΗΣ είτε όχι. Στην πρώτη εμφάνιση αναβοσβήνει το «ΟΧΙ» στην οθόνη, που σημαίνει ότι αυτή είναι η προ-επιλογή. Εάν πατήσουμε τώρα το ENTER θα επιλεγεί η επιστροφή στην αρχική κατάσταση της λειτουργίας του προγραμματιστή. Με τα κουμπιά UP και DOWN μπορούμε να εναλλάξουμε την επιλογή σε «ΝΑΙ» ή «ΟΧΙ». Πάντοτε ενεργή είναι η επιλογή που αναβοσβήνει. Εάν επιλεγεί το «ΝΑΙ» (και μετά ENTER) στιγμιαία η οθόνη θα δείξει το μήνυμα «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ».

32 31 Κατά τη διάρκεια αυτή αναγιγνώσκονται οι παράμετροι από την κεντρική πλακέτα και έχουμε τη δυνατότητα να διαχειριστούμε τις παραμέτρους. Αμέσως μετά εισερχόμαστε στο κεντρικό μενού και με τα κουμπιά LEFT ή RIGHT θα φτάσουμε στην οθόνη: «E: ERROR RETRIEVE / V: EVENT RETRIEVE». Η επιλογή του «ERROR RETRIEVE» είναι η ισχύουσα και με το πάτημα του ΕΝΤΕR θα εισέλθουμε στην πρώτη οθόνη των σφαλμάτων.

33 32 Εδώ φαίνεται το πιο πρόσφατο σφάλμα. Η περιγραφή βρίσκεται στην πρώτη γραμμή. Στην δεύτερη γραμμή δίνεται ο όροφος που παρουσιάστηκε το σφάλμα «ΟΡ:01», ο αύξωντας αριθμός του σφάλματος «Ι:02» και τέλος η συχνότητα εμφάνισης του σφάλματος «#001». Με τα κουμπιά UP και DOWN μπορούμε να κινηθούμε στην λίστα των σφαλμάτων. Εάν φτάσουμε στα άκρα της λίστας εμφανίζεται το αντίστοιχο μήνυμα «ΑΡΧΗ ΛΙΣΤΑΣ» ή «ΤΕΛΟΣ ΛΙΣΤΑΣ». Εάν επιθυμούμε να βγούμε από τη ανάγνωση των σφαλμάτων πιέζουμε το κουμπί ESC. Η πλακέτα επιστρέφει στην κανονική λειτουργία και στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ SLAVE». Το σύνολο των σφαλμάτων που μπορούν να είναι καταγεγραμμένα είναι 91. Εάν επιθυμούμε να μηδενίσουμε τις καταγραφές σφαλμάτων (και συμβάντων) πιέζουμε «ταυτόχρονα» τα πλήκτρα PRG και ENTER και μετά το κουμπί ESC. Η πλακέτα επιστρέφει στην κανονική λειτουργία και στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ SLAVE». Η ίδια διαδικασία ακολουθείται όταν επιθυμούμε να ελέγξουμε τα πιο πρόσφατα συμβάντα «V: EVENT RETRIEVE». Το σύνολο των συμβάντων που μπορούν να είναι καταγραμμένα είναι 16. R ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ R: ΡΕΒΙΖΙΟΝ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ) Στην περίπτωση που υπάρχει ενεργοποιημένη η συντήρηση θαλάμου (είσοδος 69=0) δεν υπάρχει δυνατότητα κίνησης από τα κουμπιά UP/DOWN. Η έξοδος από την οθόνη γίνεται με πάτημα του κουμπιού ESC. Διαφορετικά (είσοδος 69=1) αναλαμβάνει το Revision ο προγραμματιστής και μπορεί να κινηθεί ο θάλαμος με τα κουμπιά UP/DOWN. Η έξοδος από την οθόνη γίνεται με πάτημα του κουμπιού ESC Παράμετροι G1 ΤΥΠΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (1 4) G: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 1: Υδραυλικός Ανελκυστήρας 2 Υδραυλικός Ανελκυστήρας με soft start (*FW) 3: Μηχανικός Συμβατικός Ανελκυστήρας 4: Μηχανικός Συμβατικός Ανελκυστήρας με Inverter

34 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 G13 G14 G15 G16 G17 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ (1 3) ΟΡΟΦΟΙ ΜΕΣΑΙΑΣ ΤΑΧ. (0-4) ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΑΚΡΑΙΟΥΣ ΟΡΟΦΟΥΣ (0-4) ΕΙΔΟΣ ΚΛΗΣΕΩΝ (1 7) ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ (0-9) ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΑΣΕΩΝ (2 16) ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ (NAI - OXI) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΚΛΗΘΗ (0-1) ΜΟΝΙΜΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΚΛΗΘΗ (BACKLIGHT) (0-50%) ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ (0-2) ΤΥΠΟΣ ΒΕΛΩΝ (0-5) ΤΥΠΟΣ GONG (0-5) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ (0-1) ΟΡΟΦΟΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (0-15) ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ (0-1) ΟΡΟΦΟΣ ΠΑΡΚ (0-15) 1: Μία ταχύτητα (*FW) 2: Ανελκυστήρας 2 ταχυτήτων 3: Ανελκυστήρας 3 ταχυτήτων (Inverter only) (*FW) Μόνο για Ανελκυστήρες με Inverter και 3 ταχύτητες. (*FW) Είναι η ελάχιστη απόσταση ορόφων, πάνω από την οποία χρησιμοποιεί την μέγιστη ταχύτητα. Μόνο για Ανελκυστήρες με Inverter και 3 ταχύτητες. 0: Normal Function. (*FW) 1: Κίνηση στον πάνω ακραίο με μεσαία ταχύτητα. (*FW) 2: Κίνηση στον κάτω ακραίο με μεσαία ταχύτητα. (*FW) 3: Κίνηση στους ακραίους με μεσαία ταχύτητα. (*FW) 1: Απλή καταχώριση (ΧΩΡΙΣ ΜΝΗΜΗ) 2: ΚΟΙΝΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ 3: Collective down (Collects in dwn dir) 4: Selective Up/Dwn (1 Button per floor) (*FW) 5: Selective Up/Dwn (2 Button per floor) 6: Collective Up (1 Button per floor) 7: Mixed Up-Up/Dwn-Dwn (*FW) Βάζουμε τον αριθμό υπογείων της εγκατάστασης. MAX VALUES: 1. 6 FULL SELLECTIVE 2B 2. 8 DWN COLLECTIVE 3. 8 FULL COLLECTIVE 1B ΚΟΙΝΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ 5. 7 MIXED CALLS (*FW) Απενεργοποίηση διόρθωσης(«0») Ενεργοποίηση συστήματος ασφαλείας («1») (Υποχρεωτικό και για προ-άνοιγμα θυρών) 0 :Τα εκλήθη αναβοσβήνουν κατά την προσέγγιση (*FW) 1: Ανάβουν διαρκώς έως ότου να εκτελεστεί η κλήση, % ποσοστό μόνιμου φωτισμού στα Button. (*FW) 0: ΑBCD δυαδικές ενδείξεις 1: Δεκαδικές ενδείξεις. 2: ΑBCD + 1 0: Βέλη ενεργά μόνο κατά την κίνηση 1: Βέλη ενεργά κατά την κίνηση αλλά και με προειδοποίηση πορείας 2: Προσεχούς πορείας (Hall-Lantern) 3: Προσεχούς πορείας με Flickering κατά την κίνηση(*fw) 4: Προσεχούς πορείας, διατήρηση για 2sec και μετά σβήσιμο 5: Προσεχούς πορείας, μόνιμα αναμμένα άνοδος & κάθοδος 0: Απλό GONG στην αλλαγή Ταχύτητας 1: Gong κατεύθυνσης στην αλλαγή Ταχύτητας 2: Απλό GONG στην στάση 3: Gong κατεύθυνσης στην στάση 5: GONG= OFF / H έξοδος 107 χρησιμοποιείται για Fire Fighting BUZZER 0: Οδηγείται στον όροφο πυρασφάλειας και ακινητοποιείται με τις θύρες κλειστές 1: Οδηγείται στον όροφο πυρασφάλειας και ακινητοποιείται με τις θύρες ανοιχτές Ρυθμίζουμε τον όροφο που θα οδηγείται ο θάλαμος μετά από ένδειξη πυρασφάλειας. Αν χρειάζεται να γίνεται Reset ή Revision (χειροκίνητα) μετά από Fire. (*FW) Ρυθμίζουμε τον όροφο που θέλουμε να κάνει Πάρκ ο ανελκυστήρας G18 ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΦΟΣ ΠΑΡΚ Είναι ο όροφος Park με ενεργή την είσοδο «S_Park» 33

35 G19 G20 G21 G22 (0-15) ΤΥΠΟΣ INVERTER (0-2) Ενεργοποίηση Χαμηλής Κατανάλωσης? (ΝΑΙ - ΟΧΙ) ΦΙΛΤΡΟ ΚΛΗΣΕΩΝ (ΝΑΙ - ΟΧΙ) Παράμετρος Γλώσσας 0: FUJI multy (*FW) 1: FUJI FRENIC (*FW) 2: YASKAWA ΝΑΙ: Μετά το πέρας του χρόνου Χαμηλής Κατανάλωσης σβήνουν τα ενδεικτικά (*FW) ΟΧΙ: Απενεργοποιημένη η λειτουργία. (*FW) ΝΑΙ: Αν δεν κόβει το φωτοκύτταρο και έχει πάνω από 5 κλήσεις. (*FW) ΟΧΙ: Απενεργοποιημένη η λειτουργία. (*FW) 0: Αγγλικά (*FW) 1: Ελληνικά(*FW) κ.ο.κ. T1 T2 T3 T4 ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ (0 99sec) ΧΡΟΝΙΚΟ ΜΙΚΡΗΣ (0 50sec) ΧΡΟΝΙΚΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (0 50sec) ΧΡΟΝΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (0-99 sec) Τ: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΧΡΟΝΙΚΩΝ Ο μέγιστος χρόνος κίνησης μεταξύ δύο διαδοχικών στάσεων. Ο μέγιστος χρόνος που επιτρέπεται να κινηθεί ο θάλαμος με την μικρή ταχύτητα, σε κανονική λειτουργία. Ο μέγιστος χρόνος που επιτρέπεται να κινηθεί ο θάλαμος με την ταχύτητα συντήρησης. Με ρύθμιση της παραμέτρου στην τιμή 0 το χρονικό απενεργοποιείται. Ο χρόνος αναμονής μέχρι να σβήσει ο φωτισμός θαλάμου. 34 Τ15 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 Τ14 ΧΡΟΝΙΚΟ ΣΤΑΣΗΣ (0 10 sec) Χρονικό Αστέρα Τρίγωνο (0 20 sec) ΧΡ. ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ (0 30 sec) ΧΡΟΝΙΚΟ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ (0 40sec) ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΜΑΣ (0 10sec) ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ( sec) ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΚ (0 99min) ΧΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ (0 99min) Χρόνος Γκόνγκ (0 9 sec) Χρόνος Ενεργοποίησης Χαμηλής κατανάλωσης (0 99min) Χρόνος Εκκίνησης Απεγκλωβισμού (1 9 sec) Ο ελάχιστος χρόνος ηρεμίας σε στάση, για θάλαμο με ημιαυτόματες θύρες. Μηδενίζεται αν ανοίξουν οι πόρτες. Χρόνος που μένει ενεργός ο αστέρας κατά την εκκίνηση. Ο μέγιστος χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση της διόρθωσης Ο μέγιστος χρόνος που μεσολαβεί από την στιγμή που δίνεται εντολή στον μαγνήτη, έως ότου να κλείσει η επαφή της κλειδαριάς Ο χρόνος που παραμένει ο μαγνήτης ενεργοποιημένος μετά από στάση. Ο χρόνος παράτασης της αντλίας μετά από στάση. Με 0 απενεργοποιείται. Εισάγεται σε πολλαπλάσια του 0,1sec Ο χρόνος αναμονής πριν να δοθεί εντολή Πάρκ. Με 0 απενεργοποιείται. Μετά το τέλος του χρονικού ο θάλαμος πηγαίνει στην τελευταία κάτω στάση. Με 0 απενεργοποιείται. Είναι η χρονική διάρκεια του παλμού Γκόνγκ. Είναι ο μέγιστος χρόνος ηρεμίας έως ότου να σβήσουν τα ενδεικτικά. (*FW) Μετά από την πτώση τάσης μεσολαβεί ο χρόνος αυτός για την εκκίνηση του απεγκλωβισμού.

36 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15 D16 D17 D18 D19 D20 D21 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΥΡΑΣ Α (0-6) Χρ. ΑΝΟΙΧΤΗ ΘΥΡΑ Α (0-99 sec) ΧΡΟΝΙΚΟ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ Α (0 99sec) Χρόνος ΑΝΟΙΧΤΗ ΘΥΡΑ Α μετά από Εντολή Reopen ή όταν υπάρχει κλήση προς εξυπηρέτηση. (0 99sec) Αριθμός Συνεχόμενων Αποτυχημένων προσπαθειών Κλεισίματος Α ΘΥΡΑΣ (2-9) Χρόνος παράτασης Κλεισίματος Α (0 3 sec) Καθυστέρηση ανοίγματος Αυτόματης Πόρτας Α (0-3 sec) Προ Άνοιγμα Θυρών Ενεργό? (ΝΑΙ - ΟΧΙ) Αυτ. Θύρα Α Κλειστή στον Όροφο 0 Αυτ. Θύρα Α Κλειστή στον Όροφο 1 Αυτ. Θύρα Α Κλειστή στον Όροφο 2 Αυτ. Θύρα Α Κλειστή στον Όροφο 3 Αυτ. Θύρα Α Κλειστή στον Όροφο 4 Αυτ. Θύρα Α Κλειστή στον Όροφο 5 Αυτ. Θύρα Α Κλειστή στον Όροφο 6 Αυτ. Θύρα Α Κλειστή στον Όροφο 7 Αυτ. Θύρα Α Κλειστή στον Όροφο 8 Αυτ. Θύρα Α Κλειστή στον Όροφο 9 Αυτ. Θύρα Α Κλειστή στον Όροφο 10 Αυτ. Θύρα Α Κλειστή στον Όροφο 11 Αυτ. Θύρα Α Κλειστή στον Όροφο 12 D: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΥΤ. ΘΥΡΩΝ 0: ΟΧΙ 1: Ημιαυτόματη (Bus) 2: Ενός σήματος. Δίνει εντολή κλεισίματος. Με απουσία εντολής η πόρτα ανοίγει 3: Δύο σημάτων 4. Δύο σημάτων με μόνιμη εντολή κλεισίματος 5. Μελλοντική Χρήση 6. Ενός σήματος. Δίνει εντολή ανοίγματος. Με απουσία εντολής η πόρτα κλείνει. Χρόνος στάθμευσης με ανοιχτές πόρτες. Αν τεθεί 99 τότε μένει με ανοιχτές πόρτες στον όροφο. Χρόνος που πρέπει να κλείσει η θύρα για να μην υπάρχει ένδειξη βλάβης. Εντολή Reopen δίνεται από τους παρακάτω λόγους: 1: Φωτοκύτταρο 2: Εμπόδιο 3: Reopen (Button Θαλάμου) 4: Ύπαρξη εσωτερικής ή εξωτερικής κλήσης από όροφο που σταθμεύει ο θάλαμος. Εισάγουμε τον επιθυμητό αριθμό συνεχών προσπαθειών έως ότου αναβληθεί η προσπάθεια κλεισίματος της θύρας για μετά 5 λεπτά. Ο μετρητής μετράει μόνο αν υπάρξει παρεμπόδιση. Ο χρόνος που παραμένει ενεργή η εντολή κλεισίματος μετά το κλείσιμο της θύρας. Ο χρόνος που καθυστερεί να δοθεί η εντολή ανοίγματος μετά από την στάση. Ανενεργό («0») Ενεργό («1») Ανοίγει κανονικά («1») Δεν ανοίγει στον συγκεκριμένο όροφο («0») Ανοίγει κανονικά («1») Δεν ανοίγει στον συγκεκριμένο όροφο («0») Ανοίγει κανονικά («1») Δεν ανοίγει στον συγκεκριμένο όροφο («0») Ανοίγει κανονικά («1») Δεν ανοίγει στον συγκεκριμένο όροφο («0») Ανοίγει κανονικά («1») Δεν ανοίγει στον συγκεκριμένο όροφο («0») Ανοίγει κανονικά («1») Δεν ανοίγει στον συγκεκριμένο όροφο («0») Ανοίγει κανονικά («1») Δεν ανοίγει στον συγκεκριμένο όροφο («0») Ανοίγει κανονικά («1») Δεν ανοίγει στον συγκεκριμένο όροφο («0») Ανοίγει κανονικά («1») Δεν ανοίγει στον συγκεκριμένο όροφο («0») Ανοίγει κανονικά («1») Δεν ανοίγει στον συγκεκριμένο όροφο («0») Ανοίγει κανονικά («1») Δεν ανοίγει στον συγκεκριμένο όροφο («0») Ανοίγει κανονικά («1») Δεν ανοίγει στον συγκεκριμένο όροφο («0») Ανοίγει κανονικά («1») Δεν ανοίγει στον συγκεκριμένο όροφο («0») 35

37 D22 D23 D24 D25 D26 D27 D28 D29 D30 D31 D32 D33 D34 D35 D36 D37 D38 D39 D40 D41 Αυτ. Θύρα Α Κλειστή στον Όροφο 13 Αυτ. Θύρα Α Κλειστή στον Όροφο 14 Αυτ. Θύρα Α Κλειστή στον Όροφο 15 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΥΡΑΣ Β (0-3) Χρ. ΑΝΟΙΧΤΗ ΘΥΡΑ Β (0-99 sec) ΧΡΟΝΙΚΟ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ Β (0 99sec) Αριθμός Συνεχόμενων Αποτυχημένων προσπαθειών Κλεισίματος Β ΘΥΡΑΣ (2-9) Χρόνος ΑΝΟΙΧΤΗ ΘΥΡΑ Β μετά από Εντολή Reopen ή όταν υπάρχει κλήση προς εξυπηρέτηση. (0 99sec) Χρόνος παράτασης Κλεισίματος Β (0 3 sec) Καθυστέρηση ανοίγματος Αυτόματης Πόρτας Β (0-3 sec) Προ Άνοιγμα Θυρών Ενεργό? (ΝΑΙ - ΟΧΙ) Αυτ. Θύρα Β Κλειστή στον Όροφο 0 Αυτ. Θύρα Β Κλειστή στον Όροφο 1 Αυτ. Θύρα Β Κλειστή στον Όροφο 2 Αυτ. Θύρα Β Κλειστή στον Όροφο 3 Αυτ. Θύρα Β Κλειστή στον Όροφο 4 Αυτ. Θύρα Β Κλειστή στον Όροφο 5 Αυτ. Θύρα Β Κλειστή στον Όροφο 6 Αυτ. Θύρα Β Κλειστή στον Όροφο 7 Αυτ. Θύρα Β Κλειστή στον Όροφο 8 D42 Αυτ. Θύρα Β Κλειστή Ανοίγει κανονικά («1») Ανοίγει κανονικά («1») Δεν ανοίγει στον συγκεκριμένο όροφο («0») Ανοίγει κανονικά («1») Δεν ανοίγει στον συγκεκριμένο όροφο («0») Ανοίγει κανονικά («1») Δεν ανοίγει στον συγκεκριμένο όροφο («0») 0: ΟΧΙ πόρτα (*FW) 1: Ημιαυτόματη (Bus) (*FW) 2: Ενός σήματος. Δίνει εντολή κλεισίματος. Με απουσία εντολής η πόρτα ανοίγει (*FW) 3: Δύο σημάτων (*FW) 4. Δύο σημάτων με μόνιμη εντολή κλεισίματος (*FW) 5. Μελλοντική Χρήση (*FW) 6. Ενός σήματος. Δίνει εντολή ανοιγματος. Με απουσία εντολής η πόρτα κλείνει. (*FW) Η Θύρα Β θα είναι του ιδίου τύπου με την Α, οπότε εάν υπάρχει δηλώνεται «1» Χρόνος στάθμευσης με ανοιχτές πόρτες (*FW) Ο ίδιος με την Α Χρόνος που πρέπει να κλείσει η θύρα για να μην υπάρχει ένδειξη βλάβης. (*FW) Ο ίδιος με την Α Εισάγουμε τον επιθυμητό αριθμό συνεχών προσπαθειών έως ότου αναβληθεί η προσπάθεια κλεισίματος της θύρας για μετά 5 λεπτά (*FW). Ο ίδιος με την Α Εντολή Reopen δίνεται από τους παρακάτω λόγους: 1: Φωτοκύτταρο (*FW) 2: Εμπόδιο (*FW) 3: Reopen (Button Θαλάμου) (*FW) 4: Ύπαρξη εσωτερικής ή εξωτερικής κλήσης από όροφο που σταθμεύει ο θάλαμος. (*FW) Ο ίδιος με την Α Ο χρόνος που παραμένει ενεργή η εντολή κλεισίματος μετά το κλείσιμο της θύρας. (*FW) Ο ίδιος με την Α Ο χρόνος που καθυστερεί να δοθεί η εντολή ανοίγματος μετά από την στάση. (*FW) Ο ίδιος με την Α Όχι: Ανενεργό (*FW) Ναι: Ενεργό (*FW) Ο ίδιος με την Α Ανοίγει κανονικά («1») Δεν ανοίγει στον συγκεκριμένο όροφο («0») Ανοίγει κανονικά («1») Δεν ανοίγει στον συγκεκριμένο όροφο («0») Ανοίγει κανονικά («1») Δεν ανοίγει στον συγκεκριμένο όροφο («0») Ανοίγει κανονικά («1») Δεν ανοίγει στον συγκεκριμένο όροφο(«0») Ανοίγει κανονικά («1») Δεν ανοίγει στον συγκεκριμένο όροφο («0») Ανοίγει κανονικά («1») Δεν ανοίγει στον συγκεκριμένο όροφο («0») Ανοίγει κανονικά («1») Δεν ανοίγει στον συγκεκριμένο όροφο(«0») Ανοίγει κανονικά («1») Δεν ανοίγει στον συγκεκριμένο όροφο («0») Ανοίγει κανονικά («1») Δεν ανοίγει στον συγκεκριμένο όροφο («0») 36

38 D43 D44 D45 D46 D47 D48 στον Όροφο 9 Δεν ανοίγει στον συγκεκριμένο όροφο («0») Αυτ. Θύρα Β Κλειστή στον Όροφο 10 Αυτ. Θύρα Β Κλειστή στον Όροφο 11 Αυτ. Θύρα Β Κλειστή στον Όροφο 12 Αυτ. Θύρα Β Κλειστή στον Όροφο 13 Αυτ. Θύρα Β Κλειστή στον Όροφο 14 Αυτ. Θύρα Β Κλειστή στον Όροφο 15 Ανοίγει κανονικά («1») Δεν ανοίγει στον συγκεκριμένο όροφο («0») Ανοίγει κανονικά («1») Δεν ανοίγει στον συγκεκριμένο όροφο(«0») Ανοίγει κανονικά («1») Δεν ανοίγει στον συγκεκριμένο όροφο(«0») Ανοίγει κανονικά («1») Δεν ανοίγει στον συγκεκριμένο όροφο («0») Ανοίγει κανονικά («1») Δεν ανοίγει στον συγκεκριμένο όροφο («0») Ανοίγει κανονικά («1») Δεν ανοίγει στον συγκεκριμένο όροφο («0») 37 I1 Συντήρηση NC? (ΝΑΙ - ΟΧΙ) (69) I2 Είσοδος Υπέρβαρου NC? (ΝΑΙ - ΟΧΙ) (53) I3 Είσοδος FULL NC? (ΝΑΙ - ΟΧΙ) (54) I4 Είσοδος HALF LOAD NC? (ΝΑΙ - ΟΧΙ) (55) I5 Είσοδος ΕΠΙΤΗΡΗΤΗ ΤΑΣΗΣ? (ΝΑΙ - ΟΧΙ) (56) I6 REOPEN NC? (ΝΑΙ - ΟΧΙ) (57) I7 CLOSE DOORS NC? (ΝΑΙ - ΟΧΙ) (58) I8 ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ Α NC? (ΝΑΙ - ΟΧΙ) (59) I9 ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ Α NC? (ΝΑΙ - ΟΧΙ) (99) I10 PRO_INP 1 NC? (ΝΑΙ - ΟΧΙ) (98) I11 PRO_INP 2 NC? (ΝΑΙ - ΟΧΙ) (97) I12 PRO_INP 3 NC? (ΝΑΙ - ΟΧΙ) (64) I13 Λειτουργία PRO_INP 1 (0 9) Ι: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΩΝ / ΕΞΟΔΩΝ OXI:NO(48Vdc trigger) («0»)Θα μπει σε συντήρηση εάν δοθεί σήμα 48 VDC NAI: NC (0Vdc trigger) («1») Θα μπει σε συντήρηση εάν δοθεί σήμα 0 VDC (Είσοδος Συντήρησης αν ενεργοποιηθεί λειτουργεί συντήρηση και κίνηση γίνεται μόνο από τις κλήσεις θαλάμου 0 και 1 ή από τις προγραμματιζόμενες εισόδους 1 και 2(*FW)) Όχι: NO Ανοιχτή επαφή (48Vdc trigger) («0») Ναι: NC Κλειστή επαφή (0Vdc trigger) («1») Όταν ενεργοποιηθεί εκτός κίνησης δίνει έξοδο στο ρελέ υπέρβαρο Όχι: NO Ανοιχτή επαφή (48Vdc trigger) («0») Ναι: NC Κλειστή επαφή (0Vdc trigger) («1») Όταν ενεργοποιηθεί εκτός κίνησης δίνει έξοδο στο ρελέ υπέρβαρο Όχι: NO Ανοιχτή επαφή (48Vdc trigger) («0») Ναι: NC Κλειστή επαφή (0Vdc trigger) («1») Όχι: NO Ανοιχτή επαφή (48Vdc trigger) («0») Ναι: NC Κλειστή επαφή (0Vdc trigger) («1») Σπαστό πάτωμα θαλάμου για απλό πίνακα. Όχι: NO Ανοιχτή επαφή (48Vdc trigger) («0») Ναι: NC Κλειστή επαφή (0Vdc trigger) («1») Όχι: NO Ανοιχτή επαφή (48Vdc trigger) («0») Ναι: NC Κλειστή επαφή (0Vdc trigger) («1») Όχι: NO Ανοιχτή επαφή (48Vdc trigger) («0») Ναι: NC Κλειστή επαφή (0Vdc trigger) («1») Όχι: NO Ανοιχτή επαφή (48Vdc trigger) («0») Ναι: NC Κλειστή επαφή (0Vdc trigger) («1») Όχι: NO Ανοιχτή επαφή ((48Vdc trigger) («0») Ναι: NC Κλειστή επαφή (0Vdc trigger) («1») Όχι: NO Ανοιχτή επαφή (48Vdc trigger) («0») Ναι: NC Κλειστή επαφή (0Vdc trigger) («1») Όχι: NO Ανοιχτή επαφή (48Vdc trigger) (*FW) Ναι: NC Κλειστή επαφή (0Vdc trigger) (*FW) 1: PHOTO B 3: S_PARK (Όταν ενεργοποιείται αλλάζει ο όροφος Πάρκ) 5: (RESERVED)

39 I14 Λειτουργία PRO_INP 2 (0 8) I15 Λειτουργία PRO_INP 3 (0 7) I16 Είσοδος FIRE NC? (ΝΑΙ - ΟΧΙ) (68) I17 Είσοδος EXPRESS NC? (ΝΑΙ - ΟΧΙ) (67) I18 Λειτουργία PRO- OUT_SET 1 (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜENO SET) (0 2) ( ) I19 Λειτουργία PRO-OUT 2 (0 2) (121) I20 Λειτουργία PRO-OUT 3 (0 2) I21 C1 (104) Έξοδος φωτισμού NC? (ΝΑΙ - ΟΧΙ) (420) ΤΥΠΟΣ ΟΡΟΦΟΔΙΑΛΟΓΕΑ (0 1) C2 SHORT FLOOR 1 (*FW) 6: (RESERVED) 7. (RESERVED) 9: Shooting Bolts 0: (RESERVED) 1: (RESERVED) 2: (RESERVED) 3: (RESERVED) 4: (RESERVED) 5: (RESERVED) 6: (RESERVED) 7. Lock Lift 8. (RESERVED) 0: (RESERVED) 1: (RESERVED) 2: (RESERVED) 3: (RESERVED) 4: (RESERVED) 5: (RESERVED) 6: (RESERVED) 7: ZONE B Όχι: NO Ανοιχτή επαφή ((48Vdc trigger) («0») Ναι: NC Κλειστή επαφή (0Vdc trigger) («1») Σπαστό πάτωμα θαλάμου για απλό πίνακα. Όχι: NO Ανοιχτή επαφή (48Vdc trigger) («0») Ναι: NC Κλειστή επαφή (0Vdc trigger) («1») Σπαστό πάτωμα θαλάμου για απλό πίνακα. 0: Εντολές πόρτας 131 για κλείσιμο / 132 για άνοιγμα. (Πόρτα Β) 1: 131 εντολή ανοίγματος /132 για εντολή κλεισίματος για αναγγελία (όχι σειριακή) 2: RESERVED (*FW) 0: ALARM FILTERING 1: (RESERVED) 2: (RESERVED) 3: (RESERVED) 4: (RESERVED) 5: (RESERVED) 6: ΟΡΟΦΟΣ 5 7: (RESERVED) 0: (RESERVED) 1: (RESERVED) 2: (RESERVED) 3: (RESERVED) 4: (RESERVED) 5: (RESERVED) 6: ΟΡΟΦΟΣ 4 7: (RESERVED) Όχι: NO Ανοιχτή επαφή(«0») Ναι: NC Κλειστή επαφή («1») C: ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 0: (*FW) 1: LAMDA 38 C3 SHORT TYPE 1 (*FW) C4 SHORT FLOOR 2 (*FW) C5 SHORT TYPE 2 (*FW)

40 C6 SHORT FLOOR 3 (*FW) C7 SHORT TYPE 4 (*FW) C8 SHORT FLOOR 5 (*FW) C9 SHORT TYPE 6 (*FW) C10 REVISION LIMITS 0: Σταματάει στα προτέρματα (*FW) 1: Φτάνει στις τελικές στάσεις (*FW) S1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ GROUP (0 1) S: ΕΙΔΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 0: SIMPLEX (*FW) 1: Ομαδική λειτουργία (*FW) 39 S2 S3 ELEVATOR ID (0-7) DUPLEX TIMER (0 99 sec) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (*FW) Είναι ο χρόνος εκτέλεσης κλήσεων στην ομαδική λειτουργία. Αν ένας από όλους δεν εκτελέσει μια κλήση εντός χρόνου τότε οι κλήσεις του μεταφέρονται σε κάποιον άλλο (*FW). S3 GSM ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΛΑΒΩΝ ΜΕ SMS (*FW) S4 VOICE ΣΕΙΡΙΑΚΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ 0: Απενεργοποίηση σειριακής αναγγελίας 1: Ενεργοποίηση σειριακής αναγγελίας S5 CAN MODULE CAN (*FW) S6 MODEM ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ(*FW) V: EVENT RETRIEVE Το μενού event retrieve ανακαλεί από την μνήμη τα γεγονότα που συνέβησαν π.χ. κίνηση ανόδου, στάση, άνοιγμα πόρτας κτλ. Δυνατότητα αποθήκευσης έως 16 γεγονότων. E: ERROR RETRIEVE Το μενού error retrieve ανακαλεί από την μνήμη τυχόν σφάλματα που έχουν δημιουργηθεί. Δυνατότητα αποθήκευσης έως 91 σφαλμάτων. ΑΝΑΓΝΩΣΗ EEPROM Ανάγνωση των αποθηκευμένων παραμέτρων που υπάρχουν στη μνήμη EEPROM του προγραμματιστή. ΕΓΡΑΦΗ EEPROM Αποθήκευση των παραμέτρων στην μνήμη EEPROM του προγραμματιστή. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΓΡΑΦΗ Αποθήκευση των παραμέτρων στην κεντρική πλακέτα. Είναι απαραίτητο να γίνει κάθε φορά που γίνεται αλλαγή των παραμέτρων.

41 Χ: ΠΡΟΣΒΑΣΗ LAMDA Χ1 ΟΡΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (NAI - OXI) ΟΧΙ(Προεπιλογή): Με την συντήρηση κινούμαστε μέχρι τις τελικές στάσεις NAI: Με την συντήρηση κινούμαστε μέχρι τα προ τέρματα Χ2 ΟΡΟΦΟΣ RESET (NAI - OXI) OXI (Προεπιλογή): Κάνει reset στον κάτω ακραίο όροφο. (*FW) NAI: Κάνει reset στον πάνω ακραίο όροφο. (*FW) Χ3 Αριθμός Αλλεπάλληλων RESET (2-9) Αν συμβούν τόσα συνεχόμενα RESET αναμένει κλήση για νέο RESET. (*FW) Χ4 Χ5 ΕΝΤΟΛΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟ C1 C2 (NAI - OXI) Χρονικό Επανεκκίνησης μετά από διακοπή ασφαλιστικού (0 10 sec) ΝΑΙ: ΚΑΤΩ ΠΑΝΩ Ο ελάχιστος χρόνος που απαιτείται για εκκίνηση του θαλάμου μετά από διακοπή ασφαλιστικού. 40 Χ6 Χρόνος Νέας Προσπάθειας για διόρθωση (0 10 sec) Ο ελάχιστος χρόνος που απαιτείται για να εκκινήσει μια νέα προσπάθεια διόρθωσης. Χ7 ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΑΣΗΣ (0 5 sec) Καθυστέρηση στάσης μετά από την ανάγνωση στάσης Χ8 ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ (0 5 sec) Καθυστέρηση αλλαγής μετά από την ανάγνωση αλλαγής ταχύτητας X9 ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΧΩΡΙΣΗΣ (0 3 sec) Μέγιστος χρόνος για την εκκίνηση από τον όροφο αν δεν έχει επισημανθεί κάποιο αίτιο καθυστέρησης. X10 X11 Χρόνος Ακινησίας μετά από Stop κατά την κίνηση (0 99 sec) Άνω Πρό-τερμα NO? (66) Είναι ο μέγιστος χρόνος που παραμένει ακινητοποιημένος ο θάλαμος μετά από Stop. Αν μετά από Stop ανοίξει η πόρτα ή δοθεί κλήση τότε εξισώνεται με το χρόνο Τ4. Όχι: NC Κλειστή επαφή («0») Ναι: NO Ανοιχτή επαφή («1») X12 Κάτω Πρό-τερμα NO? (65) Όχι: NC Κλειστή επαφή («0») Ναι: NO Ανοιχτή επαφή («1») X13 ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΠΟΥ ΚΛΕΙΔΩΝΕΙ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ (1 9) Μετά από βλάβη χρονικού διαδρομής κλειδώνει ο πίνακας. (*FW) 1-9: Προσπάθειες μέχρι να κλειδώσει ο πίνακας X14 Χρόνος OFF του Gong (sec) (0-5) Χρόνος παύσης μεταξύ 2 gong όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία 2 gong Η αναφορά (*FW) στις περιγραφές των παραμέτρων παραπέμπει σε Μελλοντική Ανάπτυξη (Future Work)

42 4.6.2 Σφάλματα ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ 0 ΟΡΘΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Βλάβης 7-Seg DISPLAY FLOOR ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Δεν υπάρχει κανένα σφάλμα. ΒΛΑΒΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ 1 ΤΥΠΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ Α G1 G1 = 0 2 ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ Α G2 G2 = 1 Με Inverter G2 = 3 Χωρίς Inverter 3 ΛΑΘΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΡΟΦΩΝ Α G3 Λάθος τιμή στην παράμετρο «G6: Αριθμός Στάσεων» 2-5 για συλλογή κλήσεων με 2 μπουτόν 2-8 για συλλογή κλήσεων με 1 μπουτόν 2-16 για κοινές κλήσεις θαλάμου & ορόφου ΛΑΘΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΞ. ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΛΑΘΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΡΟΦΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΛΑΘΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΡΟ- ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ Α Α Α Α G4 G5 G6 G7 Λάθος τιμή στην παράμετρο «G14: Όροφος πυρασφάλειας» Επιτρεπτές τιμές: 0- Μέγιστο όροφο. Λάθος τιμή στην παράμετρο «G15:Όροφος Στάθμευσης» Επιτρεπτές τιμές: 0- Μέγιστο όροφο. Λάθος τιμή στην παράμετρο «G15:Όροφος Στάθμευσης» Επιτρεπτές τιμές: 0- Μέγιστο όροφο. ΛΑΘΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΟ ΜΕΝΟΥ ΠΑΡΑΜ. G5 (Πρέπει να είναι ενεργή η διόρθωση G) ΒΛΑΒΕΣ ΧΡΟΝΙΚΩΝ 8 ΧΡΟΝΙΚΟ ΜΕΓΑΛΗΣ Β T1 9 ΧΡΟΝΙΚΟ ΜΙΚΡΗΣ Β T2 10 ΧΡΟΝΙΚΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - Τ3 11 ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ B T5 Έληξε το χρονικό μεγάλης (Reset όσες φορές αναφέρεται στην παράμετρο Χ13 μετά κλειδώνει ο πίνακας) Έληξε το χρονικό μικρής (Reset όσες φορές αναφέρεται στην παράμετρο Χ13 μετά κλειδώνει ο πίνακας) Έληξε το χρονικό συντήρησης (Σταματάει για 30 sec και μετά επαναλειτουργεί.) Έληξε το χρονικό διόρθωσης (Reset όσες φορές αναφέρεται στην παράμετρο Χ13 μετά κλειδώνει ο πίνακας) 12 ΧΡΟΝΙΚΟ ΚΑΜΑΣ Γ T6 Έληξε το χρονικό κάμας ΧΡΟΝΙΚΟ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ Α ΠΟΡΤΑΣ ΧΡΟΝΙΚΟ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ Β ΠΟΡΤΑΣ Γ T7 Έληξε το χρονικό Γ T8 (*FW) ΟΡΟΦΟΔΙΑΛΟΓΕΑΣ / ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΡΟ-ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΛΑΘΟΣ ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΟΡΟΦΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΟΔΟ ΛΑΘΟΣ ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΟΡΟΦΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΘΟΔΟ Reset Reset Reset H1 H2 H3 Και οι δύο ανοιχτοί Κατά την άνοδο χάνει την αρίθμηση των ορόφων. (Οροφοδιαλογέας) Κατά την κάθοδο χάνει την αρίθμηση των ορόφων. (Οροφοδιαλογέας)

43 19 20 ΠΟΥΡΑΚΙ ΣΤΑΣΗΣ - ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΠΑΝΩ ΠΟΥΡΑΚΙ ΣΤΑΣΗΣ - ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΚΑΤΩ 21 ΠΟΥΡΑΚΙ ΖΩΝΗΣ Α Reset Reset Reset H4 H5 H6 Δεν υπάρχει σήμα από το πουράκι. (Βλάβη στο πουράκι ή κακή επιστροφή ή λάθος τοποθέτηση του μαγνήτη) Δεν υπάρχει σήμα από το πουράκι. (Βλάβη στο πουράκι ή κακή επιστροφή ή λάθος τοποθέτηση του μαγνήτη) Στην διαδικασία προσέγγισης ή διόρθωσης δεν έχει σήμα από το μαγνητικό Ζώνης Α 22 ΠΟΥΡΑΚΙ ΖΩΝΗΣ Β Reset H7 Στην διαδικασία προσέγγισης ή διόρθωσης δεν έχει σήμα από το μαγνητικό Ζώνης Β 23 ΑΠΟΥΣΙΑ ΖΩΝΗΣ Reset H8 Στην διαδικασία προσέγγισης ή διόρθωσης δεν έχει σήμα από το SF. 24 ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΟ ΣΗΜΑ ΖΩΝΗΣ 25 ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ Reset Reset H9 HΒ Σήμα από την SF σε σημείο που δεν πρέπει. (*FW) Σφάλμα στο προ-άνοιγμα. Ταλάντωση γύρω από τη θέση του ορόφου κατά την διόρθωση ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΚΤΟΣ ΖΩΝΗΣ Reset HC Κατά την διόρθωση ο θάλαμος βγήκε εκτός ζώνης. ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 27 ΑΝΩ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΣ A Α1 Έκοψε το πάνω τέρμα 28 ΚΑΤΩ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΣ A Α2 Έκοψε το κάτω τέρμα 29 STOP ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ - Α3 30 STOP ΦΡΕΑΤΟΣ - Α4 32 STOP ΘΑΛΑΜΟΥ - Α5 33 ΕΠΑΦΕΣ ΟΡΟΦΟΥ - Α6 34 ΕΠΑΦΕΣ ΘΑΛΑΜΟΥ - Α7 35 ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ - Α8 36 ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΚΟΛΛΗΜΕΝΗ A Α9 Έκοψε Stop κατά την κίνηση. Σταματάει και επανεκκινεί μετά από χρόνο που ορίζεται στην Παράμετρο Χ10 Έκοψε Stop κατά την κίνηση. Σταματάει και επανεκκινεί μετά από χρόνο που ορίζεται στην Παράμετρο Χ10 Έκοψε Stop κατά την κίνηση. Σταματάει και επανεκκινεί μετά από χρόνο που ορίζεται στην Παράμετρο Χ10 Έκοψε Επαφή κατά την κίνηση. Σταματάει και επανεκκινεί μετά από χρόνο που ορίζεται στην Παράμετρο Χ5 Έκοψε Επαφή κατά την κίνηση Σταματάει και επανεκκινεί μετά από χρόνο που ορίζεται στην Παράμετρο Χ5 / έλιξε ο μετρητής D5. Έκοψε Κλειδαριά κατά την κίνηση. Σταματάει και επανεκκινεί μετά από χρόνο που ορίζεται στην Παράμετρο Χ5 Χωρίς να δώσουμε εντολή κάμας οι κλειδαριές είναι κλειστές ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 37 ELEMENT CHECK Γ F1 Διακοπή του κυκλώματος Ελέγχου Στοιχείων 38 ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ Γ F2 Το Ρελέ ισχύος δεν άνοιξε στο σταμάτημα. Ή δεν τράβηξε μετά από εντολή (Χρήση στο VVVF) 39 ΡΕΛΕ ΦΡΕΝΟΥ Γ F3 Το Ρελέ Φρένου δεν άνοιξε στο σταμάτημα. Ή δεν τράβηξε μετά από εντολή (Χρήση στο VVVF) 40 ΘΕΡΜΙΣΤΟΡ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Γ F4 Υπερθέρμανση Κινητήρα 41 ΘΕΡΜΙΣΤΟΡ ΛΑΔΙΟΥ Γ F5 Υπερθέρμανση Λαδιού (Υδραυλικός) 42 ΘΕΡΜΙΣΤΟΡ ΧΩΡΟΥ Γ F6 Υπερθέρμανση Χώρου 43 ΕΙΣΟΔΟΣ ΒΛΑΒΗΣ ΕΝΕΡΓΗ Γ F7 Είσοδος βλάβης (INVERTER). (*FW)

44 44 ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΖΕΥΞΕΩΝ Α F8 Κλείδωμα ανελκυστήρα. (*FW) 45 ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΑΣΗΣ Γ F9 Δίκτυο ΔΕΗ 46 ΥΠΕΡΒΑΡΟ Γ F10 Είσοδος Υπέρβαρου 47 ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ Α Γ F11 2min ενεργοποιημένο συνεχώς (γίνεται παράκαμψη) 48 ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ Β Γ F12 2min ενεργοποιημένο συνεχώς (γίνεται παράκαμψη) (*FW) ΜΝΗΜΗ 49 ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ Β E1 Αλλοίωση δεδομένων παραμέτρων(*fw) 50 ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΒΛΑΒΩΝ Β E2 Αλλοίωση δεδομένων βλαβών. (*FW) 51 ΣΦΑΛΜΑ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ (CHECKSUM) Β E3 Δεν αποθηκεύει τις παραμέτρους στην μνήμη. (*FW) 43 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΛΑΒΗΣ: Α: Μπλοκάρει ο πίνακας Β: Προγραμματιζόμενο ανάλογα με το Block State Γ: Δεν μπλοκάρει και συνεχίζει τη λειτουργία μόλις εξαλείφθει η βλάβη. 4.7 Συστήματα κλήσεων 01 : ΑΠΛΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΜΝΗΜΗ (SIMPLE) Στο σύστημα αυτό οι κλήσεις γίνονται όπως στα πρώτα ασανσέρ χωρίς μνήμη (εκτελείται ΜΙΑ κλήση τη φορά). 02 : ΑΠΛΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (APB) Στο σύστημα αυτό οι κλήσεις ορόφου και θαλάμου είναι ενιαίες και εκτελούνται με την φορά της κίνησης του θαλάμου. Πιο απλά όλες οι κλήσεις θεωρούνται κλήσεις θαλάμου και ικανοποιούνται όταν ο ανελκυστήρας διέρχεται από αυτές. Παράδειγμα: Ο θάλαμος βρίσκεται στο Ισόγειο και έρχεται κλήση ορόφου από τον 5 ο όροφο. Ο θάλαμος κινείται προς τα πάνω. Στην διάρκεια της κίνησης και ΠΡΙΝ ο θάλαμος περάσει τον 3 ο όροφο κάποιος πατάει την κλήση στον 3 ο όροφο. Ο θάλαμος σταματάει στον 3 ο και παραλαμβάνει τον ένοικο, κατόπιν συνεχίζει προς τα πάνω μέχρι τον τελικό στόχο (5 ο όροφο). 03 : ΓΝΗΣΙΟ ΚΑΘΟΔΟΥ (DCS) Στο σύστημα αυτό είναι ξεχωριστές οι κλήσεις θαλάμου από τις κλήσεις ορόφου. Οι κλήσεις θαλάμου έχουν προτεραιότητα και οι κλήσεις ορόφου εκτελούνται κατά την κάθοδο του ανελκυστήρα. Η αλλαγή της κατεύθυνσης του ανελκυστήρα γίνεται όταν δεν υπάρχουν άλλες κλήσεις θαλάμου στην ίδια κατεύθυνση. Πιο αναλυτικά, ο ανελκυστήρας στην άνοδο εκτελεί εν σειρά (αριθμητική, όχι ουράς) τις κλήσεις που έχουν δοθεί από τον θάλαμο. Όταν αυτές εκτελεστούν ελέγχει αν υπάρχουν άλλες κλήσεις ορόφου προς την ίδια κατεύθυνση και τις εκτελεί. Αν όχι αλλάζει κατεύθυνση και αρχίζει την κάθοδο εκτελώντας εν σειρά (αριθμητική, όχι ουράς) τις κλήσεις θαλάμου και ορόφου που έχει δεχτεί. Σκοπός αυτού του συστήματος είναι η ταχύτερη εξυπηρέτηση του θαλάμου στην άνοδο. Το σύστημα αυτό χρησιμοποιείται κυρίως σε πολυκατοικίες όπου γενικά οι κλήσεις ορόφου γενικά απαιτούν κάθοδο στο ισόγειο. Παραδείγματα:

45 1. Ο θάλαμος βρίσκεται στο Ισόγειο και έρχεται κλήση ορόφου από τον 5 ο όροφο. Ο θάλαμος κινείται προς τα πάνω. Στη διάρκεια της κίνησης και ΠΡΙΝ ο θάλαμος περάσει τον 3 ο όροφο κάποιος πατάει την κλήση στον 3 ο όροφο. Ο θάλαμος ΔΕΝ θα σταματήσει να πάρει τον ένοικο που πάτησε την κλήση στον 3 ο όροφο, παρά μόνο όταν κατεβαίνει. Εάν δηλαδή φτάσει στον στόχο (5 ο όροφο) και ο ένοικος επιλέξει Ισόγειο, ο θάλαμος θα σταματήσει στον 3 ο. 2. Ο θάλαμος βρίσκεται στον 5 ο όροφο και έρχεται κλήση ορόφου από το Ισόγειο. Ο θάλαμος κινείται προς τα κάτω. Στην διάρκεια της κίνησης και ΠΡΙΝ ο θάλαμος περάσει τον 3 ο όροφο κάποιος πατάει την κλήση στον 3 ο όροφο. Ο θάλαμος θα σταματήσει στον 3 ο και παραλαμβάνει τον ένοικο, κατόπιν συνεχίζει προς τα κάτω μέχρι τον τελικό στόχο (Ισόγειο). 04 : ΠΛΗΡΕΣ ΑΝΟΔΟΥ ΚΑΘΟΔΟΥ (FCS) Το σύστημα αυτό απαιτεί ξεχωριστές κλήσεις για το θάλαμο, ξεχωριστές κλήσεις για τον όροφο και την επιθυμία για άνοδο και ξεχωριστές κλήσεις στον όροφο για επιθυμία καθόδου. Το σύστημα αυτό χρησιμοποιείται σε γραφεία όπου υπάρχει κίνηση ατόμων και προς τις δύο κατευθύνσεις. Σε αυτό το σύστημα αναγνωρίζονται οι κλήσεις ορόφου (κίνηση προς τα πάνω ή κίνηση προς τα κάτω) και εξυπηρετούνται ισότιμα με τις κλήσεις θαλάμου που βρίσκονται στην ίδια κατεύθυνση. Όταν δεν υπάρχουν άλλες κλήσεις ορόφου ή θαλάμου στην ίδια κατεύθυνση τότε εκτελούνται οι κλήσεις που έχουν καταχωρηθεί στην αντίθετη κατεύθυνση αλλά διατηρούν την κίνηση του ανελκυστήρα. Έτσι για παράδειγμα αν τη στιγμή της αλλαγής ταχύτητας για σταμάτημα στον 3 ο όροφο δεν υπάρχει άλλη κλήση θαλάμου για πιο πάνω ή δεν υπάρχει κλήση ορόφου για άνοδο από τον 3ο και πάνω, τότε εξετάζεται αν υπάρχουν κλήσεις ορόφου για κάθοδο από τον 4ο και πάνω. Σε περίπτωση που υπάρχουν πάνω από δύο τέτοιες κλήσεις για κάθοδο, εξυπηρετείται η ψηλότερη και κατόπιν γίνεται αλλαγή στην κίνηση. Κατά την κάθοδο ισχύουν τα αντίστροφα γεγονότα : ΓΝΗΣΙΟ ΑΝΟΔΟΥ (UCS) Το σύστημα αυτό λειτουργεί με την αντίστροφη λογική του πρωτοκόλλου γνησίου καθόδου. Δηλαδή εξυπηρετούνται όλες οι κλήσεις θαλάμου στην κάθοδο και κατά την άνοδο εξυπηρετούνται οι κλήσεις ορόφου. Το σύστημα αυτό έχει νόημα στα υπόγεια παρκινγκ και γενικά όταν εξυπηρετούνται πολλές υπόγειες στάσεις.

46 5 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΑ 5.1 Εργαλεία κατά την εγκατάσταση Τα απαραίτητα εργαλεία για την εγκατάσταση του ηλεκτρονικού πίνακα DIOMEDES V2.0 είναι τα κάτωθι: Κατσαβίδια: 45 Κατσαβίδι ίσιο n. 3.5 x 75 ( in x in) Κατσαβίδι ίσιο n. 5.5 x 100 ( in x in) Κατσαβίδι σταυρός PH1 PH3 ανάλογα με την ισχύ του κινητήρα Τρυπάνι: Ηλεκτρικό τρυπάνι με αρίδα 10 mm ( in) Κροκοδειλάκι:

47 5.2 Κιβώτιο πίνακα Οι διαστάσεις του κιβωτίου φαίνονται στο σχήμα 5.1. Όπως εμφανίζεται στο σχήμα έχει γίνει πρόβλεψη για ανεμιστήρα (εικόνα 5.1) και γρίλιες (εικόνα 5.2). Ο ανεμιστήρας λειτουργεί παράλληλα με τα φώτα θαλάμου και είναι απαραίτητος για την απαγωγή της θερμότητας που αναπτύσσεται μέσα στον πίνακα. Οι γρίλιες διαθέτουν φίλτρο έτσι ώστε η σκόνη να μην εισέρχεται μέσα στον πίνακα. Το κιβώτιο του πίνακα στην εμπρόσθια όψη του διαθέτει STOP μανιτάρι και ενδεικτική λυχνία για ένδειξη «ΘΑΛΑΜΟΣ ΣΕ ΣΤΑΣΗ» (εικόνα 5.3). Όλοι οι πίνακες διαθέτουν φωτισμό από λάμπα φθορίου με ενσωματωμένο διακόπτη. Η στήριξη του πίνακα στον τοίχο γίνεται σε 4 σημεία χρησιμοποιώντας βίδες 8 mm Χ 80 mm και ούπα 10 mm. 46 Σχέδιο 5-1 Διαστάσεις κιβωτίου (cm)

48 47 Εικόνα 5-1 Ανεμιστήρας Εικόνα 5-2 Γρίλιες Εικόνα 5-3 STOP έκτακτης ανάγκης - λυχνία "ΘΑΛΑΜΟΣ ΣΕ ΣΤΑΣΗ"

49 5.3 Τυπική κλεμμοσειρά πίνακα Η τυπική κλεμμοσειρά του ηλεκτρονικού πίνακα DIOMEDES V2.0 περιγράφεται στους παρακάτω πίνακες. Κάθε κλεμμοσειρά διαθέτει σήμανση που συμβολίζεται με Χ ενώ κάθε κλέμμα διαθέτει άλλη σήμανση ανάλογα με την λειτουργία της. Οι κλεμμοσειρές του πίνακα είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε να διευκολύνουν την εγκατάσταση. Η κλεμμοσειρά Χ1 απευθύνεται σε συνδέσεις μηχανοστασίου. Οι κλεμμοσειρές Χ2, Χ3, Χ4, Χ5, Χ6 απευθύνονται στις συνδέσεις θαλάμου (εύκαμπτο καλώδιο) ενώ οι κλεμμοσειρές Χ7 και Χ8 απευθύνονται στις συνδέσεις φρεατίου (LOOM). Υπήρξε ειδική πρόνοια για την συνδεσμολογία του φωτισμού φρεατίου είτε με μπουτόν και την χρήση ρελέ καστάνιας είτε με διακόπτη allé retour η οποία φέρει την σήμανση Χ13. ΚΛΕΜΜΟΣΕΙΡΑ V.V.V.F. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ 2 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ Χ1 R R R ΦΑΣΗ R S S S ΦΑΣΗ S T T T ΦΑΣΗ T N N N ΦΑΣΗ N SU - SU NU - NU ΕΞΟΔΟΣ UPS S - S N - N ΕΙΣΟΔΟΣ UPS U U1 U1 V V1 V1 W W1 W1 - U2 U2 - V2 V2 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ - W2 W2 U1 U1 U1 U2 U2 U2 B+ B+ - ΦΡΕΝΟ + B- B- - ΦΡΕΝΟ - B1 - - ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ V.V.V.F B2 - - ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ V.V.V.F - - SL2 ΠΡΕΣΟΣΤΑΤΗΣ - - SL3 ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ - - EV+ ΒΑΛΒΙΔΑ - - EV- ΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΥ - - VSU ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΟΔΟΥ ΑΡΓΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ - - VFU ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΟΔΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ - - VSD ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΑΘΟΔΟΥ ΑΡΓΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ - - VFD ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΑΘΟΔΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΥΠΕΡΒΑΡΟ H1 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΛΑΔΙΟΥ 48

DIOMEDES V3.1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

DIOMEDES V3.1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ DIOMEDES V3.1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Copyright Το παρόν κείµενο δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, ηλεκτρονικά ή µηχανικά, καθ ολοκληρίαν ή µερικώς, χωρίς την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ISL_V2

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ISL_V2 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ISL_V2 VERSION V1 (REV 1.5) ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: ΠΕΡΡΑΙΒΟΥ 37, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 54352, ΕΛΛΑΔΑ Τηλ. 231 220 9009 email: info@istechnology.gr FAX. 2310 943169 URL: www.istechnology.gr

Διαβάστε περισσότερα

MICROBOT-1E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ V1.00

MICROBOT-1E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ V1.00 E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ V1.00 www.mtec.gr 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ...4 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΑ...6 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ...6 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ...6

Διαβάστε περισσότερα

MICROBOT-2D ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ V1.13

MICROBOT-2D ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ V1.13 D ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ V1.13 www.mtec.gr 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ...4 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΑ...5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ...5 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ...5

Διαβάστε περισσότερα

EKY / S ΣΕΙΡΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΕΒΗΤΕΣ Λέβητας με αυτόματη φόρτωση ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

EKY / S ΣΕΙΡΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΕΒΗΤΕΣ Λέβητας με αυτόματη φόρτωση ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ EKY / S ΣΕΙΡΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΕΒΗΤΕΣ Λέβητας με αυτόματη φόρτωση ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προειδοποιήσεις ασφαλείας.3 EKY / S 25-100 Τεχνικές Προδιαγραφές Πίνακας...5 EKY / S 125P-250P

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ καλέστε στο: 210-9404000 ιnfo@rakson.gr www.rakson.gr 1 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες και φυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ! Είναι σημαντικό να διαβάσετε και να κατανοήσετε όλες τις οδηγίες που ακολουθούν.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Είναι σημαντικό να διαβάσετε και να κατανοήσετε όλες τις οδηγίες που ακολουθούν. ΠΡΟΣΟΧΗ! Είναι σημαντικό να διαβάσετε και να κατανοήσετε όλες τις οδηγίες που ακολουθούν. Λανθασμένη εγκατάσταση ή λανθασμένη χρήση του προϊόντος θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό. 1. Διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Γενικά.... 1 Γενικά χαρακτηριστικά του πίνακα....1 Γενικά χαρακτηριστικά Τηλεφωνητή.........3 Γενικά χαρακτηριστικά Κωδικοποιητή......4 Τεχνικά χαρακτηριστικά..... 5 Οδηγίες εγκατάστασης.............6

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ! Είναι σημαντικό να διαβάσετε και να κατανοήσετε όλες τις οδηγίες που ακολουθούν.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Είναι σημαντικό να διαβάσετε και να κατανοήσετε όλες τις οδηγίες που ακολουθούν. ΠΡΟΣΟΧΗ! Είναι σημαντικό να διαβάσετε και να κατανοήσετε όλες τις οδηγίες που ακολουθούν. Λανθασμένη εγκατάσταση ή λανθασμένη χρήση του προϊόντος θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό. 1. Διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

S I G M A "APOLLO 8/16 PLUS"

S I G M A APOLLO 8/16 PLUS S I G M A "APOLLO 8/16 PLUS" Πίνακας Συναγερμού και Πυρανίχνευσης 16 ζωνών, βασισμένος σε μικροϋπολογιστή, με την δυνατότητα προγραμματισμού από το πληκτρολόγιο ή μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. Απλός στην

Διαβάστε περισσότερα

MICROMASTER Vector MIDI MASTER Vector

MICROMASTER Vector MIDI MASTER Vector MICROMASTER Vector MIDI MASTER Vector Oδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας Περιεχόμενα Οδηγίες Ασφαλείας 4 1. Γενικά 7 2. Εγκατάσταση MICROMASTER Vector 13 3. Εγκατάσταση MIDIMASTER Vector 26 4. Έλεγχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΈΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ INVERTER-PLC ΚΑΙ GSM

Διαβάστε περισσότερα

Freevia 280 Freevia 300

Freevia 280 Freevia 300 Freevia 280 Freevia 300 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης 5055484C 1 5 6 2 3 7 4 8 14 13 9 18 15 19 16 17 10 11 9 8 20 12 FreeVia 280 21 FreeVia 300 22 + ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΛΩΣΗΡΘΑΤΕ... 2 Ποια είναι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκαταστάτη. Οδηγίες για την εγκατάσταση και τον προγραµµατισµό του πίνακα APOLLO PLUS

Οδηγίες εγκαταστάτη. Οδηγίες για την εγκατάσταση και τον προγραµµατισµό του πίνακα APOLLO PLUS Οδηγίες εγκαταστάτη Οδηγίες για την εγκατάσταση και τον προγραµµατισµό του πίνακα APOLLO PLUS Γενικά χαρακτηριστικά του πίνακα... 5 Γενικά χαρακτηριστικά τηλεφωνητή... 8 Γενικά χαρακτηριστικά κωδικοποιητή...

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση και λειτουργία

Εγκατάσταση και λειτουργία Εγκατάσταση και λειτουργία Smart-UPS ΤΜ RT Σύστημα αδιάλειπτης τροφοδοσίας SURT1000 SURT2000 220/230/240 Vac Επιδαπέδια/Rack τοποθέτηση 2U su0948a Smart-UPS TM RT Σύστημα αδιάλειπτης παροχής ισχύος 1000/2000

Διαβάστε περισσότερα

Υποδείξεις για αυτό το εγχειρίδιο χειρισμού. Προσωπικά. Η ομάδα στόχος

Υποδείξεις για αυτό το εγχειρίδιο χειρισμού. Προσωπικά. Η ομάδα στόχος Υποδείξεις για αυτό το εγχειρίδιο χειρισμού Να έχετε αυτό το εγχειρίδιο χειρισμού πάντα στη διάθεσή σας κοντά στον υπολογιστή. Φυλάξτε το εγχειρίδιο χειρισμού και τη συσκευασία καλά ώστε σε μελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

Συντάξαμε αυτό το έγγραφο κατά τέτοιο τρόπο ώστε κάθε στιγμή να μπορείτε να βρίσκετε από τα περιεχόμενα τις απαραίτητες πληροφορίες.

Συντάξαμε αυτό το έγγραφο κατά τέτοιο τρόπο ώστε κάθε στιγμή να μπορείτε να βρίσκετε από τα περιεχόμενα τις απαραίτητες πληροφορίες. Υποδείξεις για αυτό το εγχειρίδιο χρήσης Συντάξαμε αυτό το έγγραφο κατά τέτοιο τρόπο ώστε κάθε στιγμή να μπορείτε να βρίσκετε από τα περιεχόμενα τις απαραίτητες πληροφορίες. Υπόδειξη Λεπτομερείς οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα... 60 Βιβλιογραφία... 61

Συμπεράσματα... 60 Βιβλιογραφία... 61 Πρόλογος Ο άνθρωπος είναι ένα ον που πάντοτε είχε την επιθυμία να ελέγχει καταστάσεις και εξελίξεις γύρω του. Στη σημερινή εποχή η επιθυμία αυτή έχει μετατραπεί σε ανάγκη. Ανάγκη για έλεγχο σε πραγματικό

Διαβάστε περισσότερα

ASSEMBLING & REGULATION INSTRUCTIONS FOR AYTOMATIC CABIN DOORS

ASSEMBLING & REGULATION INSTRUCTIONS FOR AYTOMATIC CABIN DOORS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ & ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΟΡΤΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ ASSEMBLING & REGULATION INSTRUCTIONS FOR AYTOMATIC CABIN DOORS ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 2 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΘΑΛΑΜΟ 2 ΡΥΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τεχνικού. Οδηγίες για την εγκατάσταση και τον προγραµµατισµό του πίνακα PROTEUS.

Οδηγίες τεχνικού. Οδηγίες για την εγκατάσταση και τον προγραµµατισµό του πίνακα PROTEUS. Οδηγίες τεχνικού Οδηγίες για την εγκατάσταση και τον προγραµµατισµό του πίνακα PROTEUS. Γενικά χαρακτηριστικά του Πίνακα... 6 Γενικά χαρακτηριστικά του Τηλεφωνητή... 8 Γενικά χαρακτηριστικά του Κωδικοποιητή...

Διαβάστε περισσότερα

IGNIS PELLET 35/65 [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ IGNIS 35/65 kw

IGNIS PELLET 35/65 [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ IGNIS 35/65 kw IGNIS PELLET 35/65 ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ IGNIS 35/65 kw [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] Το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές ποιότητας ISO 9001-2008

Προδιαγραφές ποιότητας ISO 9001-2008 Οι συσκευές παραγωγής ζεστού νερού χρήσης Rinnai Infinity είναι προϊόντα πιστοποιημένα με το σήμα CE, από τον ευρωπαϊκό οργανισμό πιστοποίησης Technigas. Infinity 11e - REU-VRM1120WD-E Infinity 14e - REU-VRM1420WD-E

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς ορίσατε στο κόσμο του

Καλώς ορίσατε στο κόσμο του Καλώς ορίσατε στο κόσμο του Κρατάτε στα χέρια σας το εγχειρίδιο του ελεγκτή θερμοκρασιών ζεστού νερού χρήσης. Με απλά λόγια και παραδείγματα, θα προσπαθήσουμε να σας παρουσιάσουμε τις κυριότερες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές ποιότητας

Προδιαγραφές ποιότητας Οι επαγγελματικές συσκευές παραγωγής ζεστού νερού χρήσης Rinnai Infinity Condensing είναι προϊόντα πιστοποιημένα με το σήμα CE, από τον ευρωπαίκό οργανισμό πιστοποίησης Technigas. Rinnai Infinity 32 Εσωτερικό

Διαβάστε περισσότερα

VIDEO AUDIO ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ! ΠΡΩΤΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ!

VIDEO AUDIO ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ! ΠΡΩΤΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ! VIDEO AUDIO ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ NVM 450MB NVM 450MC ND 106 NVM 700MC ΠΡΟΣΟΧΗ! ΠΡΩΤΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ! ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ : Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

Υποδείξεις για αυτό το εγχειρίδιο χειρισμού. Προσωπικά. Η ομάδα στόχος

Υποδείξεις για αυτό το εγχειρίδιο χειρισμού. Προσωπικά. Η ομάδα στόχος Υποδείξεις για αυτό το εγχειρίδιο χειρισμού Να έχετε αυτό το εγχειρίδιο χειρισμού πάντα στη διάθεσή σας κοντά στον υπολογιστή. Φυλάξτε το εγχειρίδιο χειρισμού και τη συσκευασία καλά ώστε σε μελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Είδος μελέτης: Πτυχιακή εργασία ΟΝ/ΜΟ: Χατζηπαύλου Μιχάλης 34379 ΙΔ Αποστολίδης Αθανάσιος 33933 ΙΕ Αθήνα, Αιγάλεω 2012 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Γενικών Ρυθμίσεων

Οδηγός Γενικών Ρυθμίσεων Οδηγίες Λειτουργίας Οδηγός Γενικών Ρυθμίσεων 1 2 3 4 5 6 7 Έναρξη Ρυθμίσεις Συνδυασμένων Λειτουργιών Εργαλεία Χρήστη (Ρυθμίσεις Συστήματος) Αντιμετώπιση Προβλημάτων Άλλες Λειτουργίες Ασφάλεια Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: Αυτοματοποίησή συστήματος συναγερμού και έλεγχος μέσω ασύρματου δικτύου.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: Αυτοματοποίησή συστήματος συναγερμού και έλεγχος μέσω ασύρματου δικτύου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ T.E. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Αυτοματοποίησή συστήματος συναγερμού και έλεγχος μέσω

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο συστήματος

Εγχειρίδιο συστήματος Ηλεκτρομειωτήρες \ Βιομηχανικοί μειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων μηχανισμών \ Αυτοματισμοί \ Υπηρεσίες Τερματικά χειρισμού DOP11B Έκδοση 2/27 11528 / EL Εγχειρίδιο συστήματος SEW-EURODRVE Driving the

Διαβάστε περισσότερα