DIOMEDES V2.0 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "DIOMEDES V2.0 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ"

Transcript

1 DIOMEDES V2.0 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

2 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Πληροφορίες ασφάλειας Προφυλάξεις για την προστασία του προσωπικού Προφυλάξεις για την προστασία του προϊόντος Σύμβολα και όροι ασφάλειας ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Διαβάζοντας το εγχειρίδιο Χειρισμός του hardware Κουτιά και ντουλάπες Κλέμμες γείωσης του πίνακα Ελάχιστη απόσταση μεταξύ καλωδίων ισχύος και καλωδίων σημάτων Θωράκιση της παροχής ενός κινητήρα εναλλασσομένου ρεύματος Η σύνδεση της γείωσης στη θωράκιση του καλωδίου ( AC κινητήρας) Αποφυγή απευθείας γείωσης της θωράκισης Καλώδιο παροχής τάσης κινητήρα συνεχούς ρεύματος Απευθείας σύνδεση της γείωσης και του πλαισίου του κινητήρα Μέγιστο επιτρεπόμενο μήκος των καλωδίων του κινητήρα μέσα στον πίνακα Καλώδια παλμογεννήτριας Επισκευή και συντήρηση πίνακα Φροντίδα Service Επισκευές ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ «Phoenix» Τεχνικά Χαρακτηριστικά Είσοδοι Έξοδοι Επικοινωνίες Θερμοστοιχεία Προγραμματιστής Οθόνη Παράμετροι... 32

3 4.6.2 Σφάλματα Συστήματα κλήσεων ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΑ Εργαλεία κατά την εγκατάσταση Κιβώτιο πίνακα Τυπική κλεμμοσειρά πίνακα Χρωματικός κώδικας και ιδιότητες καλωδίων Υπόμνημα ονοματολογίας υλικών Συνδεσμολογία πίνακα Προκαλωδίωση Προκαλωδίωση θαλάμου Προκαλωδίωση φρέατος ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Ο ανελκυστήρας δεν ξεκινάει στη συντήρηση Ο ανελκυστήρας δεν κινείται προς τα κάτω στη συντήρηση Ο ανελκυστήρας δεν κινείται προς τα πάνω στη συντήρηση Ο ανελκυστήρας δεν κινείται στην κανονική λειτουργία Ο ανελκυστήρας δε σταματάει στη στάση κατά το reset Ο ανελκυστήρας σταματάει στη στάση αλλά δεν εκτελεί άλλες κλήσεις Ο ανελκυστήρας μετράει δύο στάσεις αντί για μία Ο ανελκυστήρας αλλάζει ταχύτητα στη στάση και σταματάει στην επόμενη στάση Ευρετήριο Κατάλογος σχεδίων εικόνων πινάκων Αναθεώρηση

4 2 ΑΣΦΑΛΕΙΑ 2.1 Πληροφορίες ασφάλειας Πριν την εγκατάσταση του πίνακα ελέγχου, την καλωδίωση και την επιθεώρηση, διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά. Κρατήστε το εγχειρίδιο σε μια ασφαλή θέση και διαθέσιμο στο τεχνικό προσωπικό κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του πίνακα ελέγχου. Το προϊόν που περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο μπορεί να ρυθμιστεί έτσι ώστε να συμμορφώνεται με τους κανονισμούς διαφόρων χωρών. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμιά ευθύνη αν η εταιρία εγκατάστασης του έργου δεν ρυθμίσει το προϊόν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία που λαμβάνει χώρα το έργο Προφυλάξεις για την προστασία του προσωπικού Μην χειρίζεστε κανένα ηλεκτρικό, ηλεκτρολογικό, ηλεκτρονικό τμήμα του συστήματος υπό τάση. Πριν να ξεκινήσετε τη λειτουργία του πίνακα ελέγχου ή τμήμα αυτού σιγουρευτείτε ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι που θα μπορούσαν να χτυπήσουν από την κίνηση του ανελκυστήρα ή κινούμενου μέρους αυτού. Κάθε συσκευή ασφάλειας θα πρέπει να ελεγχθεί για την ορθή λειτουργία της. Σε κάθε περίπτωση ο ανελκυστήρας θα πρέπει να είναι στη συντήρηση. 2.3 Προφυλάξεις για την προστασία του προϊόντος Μην συνδέετε ή αποσυνδέετε ηλεκτρονικές κάρτες ή ηλεκτρονικά στοιχεία υπό τάση. Μην χρησιμοποιείτε μεγγόμετρο όταν οι ηλεκτρονικές κάρτες είναι συνδεδεμένες. Τα μεγγόμετρα δουλεύουν σε πολύ υψηλή τάση και είναι ικανά να καταστρέψουν τους ημιαγωγούς των ηλεκτρονικών καρτών. Μην ζορίζετε τις κλέμμες. Είναι σχεδιασμένες για να μπαίνουν εύκολα. Αν δεν μπαίνουν εύκολα, πιθανότατα είναι ανάποδα ή δεν είναι ευθυγραμμισμένες. Μην εγκαταστήσετε το προϊόν κοντά σε πηγές θέρμανσης, ισχυρών δονήσεων ή υψηλής υγρασίας. Βεβαιωθείτε για την ποιότητα της γείωσης. Όλες οι συνδέσεις της γείωσης θα πρέπει να είναι τύπου αστέρα. Κακές ποιοτικά γειώσεις μπορούν να δημιουργήσουν παράσιτα και να επηρεάσουν την λειτουργία του συστήματος.

5 Χρησιμοποιήστε κατάλληλο υλικό για πακετάρισμα του προϊόντος ή τμημάτων αυτού σε περίπτωση μεταφοράς. 2.4 Σύμβολα και όροι ασφάλειας Τα παρακάτω σύμβολα μπορεί να εμφανίζονται πάνω στο προϊόν ή στο εγχειρίδιο εγκατάστασης. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΕΙΩΣΗ 4 Πίνακας 2-1 Επεξήγηση συμβόλων

6 3 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 3.1 Διαβάζοντας το εγχειρίδιο Το παρόν εγχειρίδιο χρήσης απευθύνεται για χρήση μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό ανελκυστήρων. Θεωρείται απαραίτητη η καλή γνώση της εγκατάστασης του ανελκυστήρα και η γνώση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Στο παρόν εγχειρίδιο καλύπτεται σε μεγάλο βαθμό, τόσο η χρήση της ηλεκτρονικής πλακέτας «Phoenix» ως μεμονωμένο εξάρτημα όσο και ο ηλεκτρονικός πίνακας ανελκυστήρα «DIOMEDES». 3.2 Χειρισμός του hardware Κουτιά και ντουλάπες Εγκατεστημένα κουτιά και ντουλάπες (συμπεριλαμβανομένων και των πορτών τους) πρέπει να συνδέονται απευθείας με την γείωση. Η μπόγια πρέπει να αφαιρεθεί τόσο από το κουτί όσο και από τα σημεία στήριξης στον τοίχο. Το ανοδιωμένο αλουμίνιο δεν είναι καλός αγωγός Κλέμμες γείωσης του πίνακα Οι πίνακες της LAMDA ELECTRONICS Α.Ε. διαθέτουν μπάρα γείωσης (μεταλλική κλεμμοσειρά με βίδες) η οποία πρέπει να είναι συνδεδεμένη με τη γείωση Ελάχιστη απόσταση μεταξύ καλωδίων ισχύος και καλωδίων σημάτων Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ καλωδίων παράλληλων σημάτων και καλωδίων ισχύος είναι 30cm. Πιθανές διασταυρώσεις των καλωδίων πρέπει να γίνονται υπό γωνία 90 ο Θωράκιση της παροχής ενός κινητήρα εναλλασσομένου ρεύματος Η παροχή ενός κινητήρα εναλλασσομένου ρεύματος πρέπει να γίνεται μέσω ενός θωρακισμένου τετραπολικού καλωδίου (τρεις φάσεις και ένα κιτρινοπράσινο καλώδιο γείωσης) ή μέσω μη θωρακισμένου καλωδίου το οποίο εγκαθίσταται μέσα σε μεταλλικό κανάλι. Είναι σημαντικό να γίνει απευθείας σύνδεση της γείωσης του πίνακα με τον κινητήρα μέσω προστατευμένου καλωδίου Η σύνδεση της γείωσης στη θωράκιση του καλωδίου για AC κινητήρα Η θωράκιση του καλωδίου παροχής πρέπει να γειωθεί και στις δυο άκρες ώστε να υπάρχει επαφή 360 ο, δηλαδή ολική προστασία. Αυτό επιτυγχάνεται χρησιμοποιώντας

7 κατάλληλα μεταλλικά καλώδια (EMC) γειωμένα κατά 360 ο στην άκρη του πίνακα και στην άκρη του κινητήρα. Αν αυτή η σύνδεση δεν είναι δυνατή τα θωρακισμένα καλώδια πρέπει να συνδεθούν στον πίνακα με ένα κονέκτορα «Ωμέγα». Ομοίως και στην πλευρά του κινητήρα. Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η ολική θωράκιση στην κλέμμα του κινητήρα η θωράκιση πρέπει να γειωθεί πριν φτάσει στην κλέμμα. Η γείωση γίνεται στα μεταλλικά σημεία στήριξης του κινητήρα με ένα κονέκτορα Ωμέγα. Στην περίπτωση που χρησιμοποιείται μεταλλικό κανάλι πρέπει να είναι θωρακισμένο κατά 360 ο, όπου αυτό είναι δυνατό Αποφυγή απευθείας γείωσης της θωράκισης Η γείωση της θωράκισης πρέπει να γίνεται με σύνδεση 360 ο κονέκτορα «Ωμέγα») και όχι απευθείας. (με χρήση Καλώδιο παροχής τάσης κινητήρα συνεχούς ρεύματος Το καλώδιο παροχής για τους κινητήρες συνεχούς ρεύματος δεν χρειάζεται να είναι θωρακισμένο Απευθείας σύνδεση της γείωσης και του πλαισίου του κινητήρα Το πλαίσιο του κινητήρα πρέπει να γειώνεται μέσω του καλωδίου γείωσης από τον πίνακα Μέγιστο επιτρεπόμενο μήκος των καλωδίων του κινητήρα μέσα στον πίνακα Το μέγιστο επιτρεπόμενο μήκος είναι 30cm από την κλέμμα του πίνακα που μπαίνει η γείωση Καλώδια παλμογεννήτριας Τα καλώδια της παλμογεννήτριας (encoder) πρέπει να είναι θωρακισμένα και γειωμένα στον πίνακα κατά 360 ο. Η θηλυκή κλέμμα του καλωδίου που συνδέεται στο inverter έχει προβλεφθεί να έχει θωράκιση και γείωση οπότε δεν χρειάζεται περαιτέρω προστασία. Για να ελεγχθεί ότι η θωράκιση δεν είναι συνδεδεμένη στην πλευρά του κινητήρα, αφαιρείται η σύνδεση του encoder από το inverter και επιβεβαιώνεται, με μέτρηση, η παρουσία υψηλής σύνθετης αντίστασης ανάμεσα στην θωράκιση και στο μεταλλικό περίβλημα του encoder ή του κινητήρα. 3.3 Επισκευή και συντήρηση πίνακα Φροντίδα Οι πίνακες πρέπει να εγκαθίστανται με βάση τους κανονισμούς εγκατάστασης. Δεν χρειάζονται κάποια συγκεκριμένη συντήρηση. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να καθαριστούν με βρεγμένο ή υγρό πανί. Η τροφοδοσία πρέπει πάντα να είναι κλειστή πριν το καθάρισμα Service

8 Οι βίδες όλων των συνδέσεων πάνω στον πίνακα πρέπει να ξανασφιχτούν δύο εβδομάδες μετά την αρχική παράδοση. Η διαδικασία είναι καλό να επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο. Αν κάποιος πίνακας έχει αποθηκευτεί για πάνω από δύο χρόνια, οι πυκνωτές μπορεί να έχουν αποφορτιστεί. Πριν δοθούν σε λειτουργία τέτοιες συσκευές συστήνεται να επαναφορτιστούν οι πυκνωτές έχοντας τον πίνακα με τροφοδοσία αλλά σε αδράνεια για δύο ώρες. Έπειτα από τις παραπάνω ενέργειες ο πίνακας είναι έτοιμος για εγκατάσταση χωρίς κανένα πρόβλημα Επισκευές Οποιεσδήποτε επισκευές της πλακέτας πρέπει να γίνονται από ειδικευμένο προσωπικό εγκεκριμένο από τον κατασκευαστή. Μην κάνετε την επισκευή μόνος σας. Όταν παραγγέλνετε ανταλλακτικά μη δηλώνετε μόνο τον τύπο της πλακέτας αλλά και τον σειριακό αριθμό του πίνακά σας. 7

9 4 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ «Phoenix» 4.1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 8 Σχήμα 4-1 τρισδιάστατη απεικόνιση «PHOENIX» Οι διαστάσεις της πλακέτας είναι: 29,5Χ15,7cm. Η πλακέτα διαθέτει τρύπες για στήριξη. Χρησιμοποιήστε 8 μεταλλικούς αποστάτες Μ3 για την στήριξη της πλακέτας. Είσοδοι Έξοδοι Θερμοστοιχεία Τροφοδοσίες Κλέμμες Τάση Ένταση θερμοκρασία Σχόλια CPU (ηλεκτρονικό κύκλωμα) Σημάτων Πίνακα και VAC τυπικό (10 VAC min- 14VACmax) (14 VDC min- 20VDCmax) 48VDC (35-51VDC) Κλήσεων VDC (20 28VDC) 2 A (max) - H έξοδος της γέφυρας (μη σταθεροποιημένο 12V DC) τροφοδοτεί τα πηνία των ρελέ εξόδων (ισχύος και σημάτων) τυπικό 8mA, - Κοινό η γείωση των 48VDC (6mA min- 15mA max) ανά είσοδο τυπικό 8mA, - Κοινό η γείωση των 24VDC (6mA min- 15mA max) ανά είσοδο 5A max - Ρελέ Ισχύος (μη επαγωγικό φορτίο) RLY-1 ~ V AC/DC ( VAC/DC) RLY VAC 0,5Α - Ρελέ Σημάτων (μη 24VDC 1,0A επαγωγικό φορτίο) 60VDC max 0,5A max Κινητήρα Τυπικά 75 0 C Πρόβλημα όταν υπάρχει μεγάλη αντίσταση ή απουσία του PTC Λαδιού Τυπικά 75 0 C Πρόβλημα όταν υπάρχει μεγάλη αντίσταση ή απουσία του PTC

10 Πίνακας 4-1 Τεχνικά χαρακτηριστικά Οι συνδέσεις των τροφοδοσιών δίνονται στο Σχέδιο 4-1 που ακολουθεί. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 9 Σχέδιο 4-1 Συνδέσεις τροφοδοσίας 4.2 Είσοδοι Οι είσοδοι της πλακέτας ανάλογα με τον τύπο σημάτων που δέχονται διαχωρίζονται σε δύο τύπους: στις εισόδους κλήσεων στις εισόδους περιφερειακών του πίνακα

11 Οι είσοδοι των κλήσεων ενεργοποιούνται με τη γείωση των 24VDC και ομαδοποιούνται ανά οκτάδα σε αποσπώμενα modules. Ο σχεδιασμός των modules προσφέρει το πλεονέκτημα της άμεσης επίλυσης προβλήματος με την εύκολη επί τόπου αντικατάστασή τους στην εγκατάσταση (βλέπε Σχέδιο 4-2). 10 Σχέδιο 4-2 Είσοδοι Κλήσεων Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται οι είσοδοι των κλήσεων και η λειτουργία τους σε σχέση με το σύστημα κλήσεων που είναι προγραμματισμένη η πλακέτα να λειτουργεί.

12 ΚΛΗΣΗ APB/SIMPLE DCS UCS FCS Είσοδος Κ01 ΘΑΛ-ΟΡ 01 ΘΑΛ 01 ΘΑΛ 01 ΘΑΛ 01 Είσοδος Κ02 ΘΑΛ-ΟΡ 02 ΘΑΛ 02 ΘΑΛ 02 ΘΑΛ 02 Είσοδος Κ03 ΘΑΛ-ΟΡ 03 ΘΑΛ 03 ΘΑΛ 03 ΘΑΛ 03 Είσοδος Κ04 ΘΑΛ-ΟΡ 04 ΘΑΛ 04 ΘΑΛ 04 ΘΑΛ 04 Είσοδος Κ05 ΘΑΛ-ΟΡ 05 ΘΑΛ 05 ΘΑΛ 05 ΘΑΛ 05 Είσοδος Κ06 ΘΑΛ-ΟΡ 06 ΘΑΛ 06 ΘΑΛ 06 ΘΑΛ 06 Είσοδος Κ07 ΘΑΛ-ΟΡ 07 ΘΑΛ 07 ΘΑΛ 07 ΟΡ 02 ΚΑΘΟΔ. Είσοδος Κ08 ΘΑΛ-ΟΡ 08 ΘΑΛ 08 ΘΑΛ 08 ΟΡ 03 ΚΑΘΟΔ. 11 Είσοδος Κ09 ΘΑΛ-ΟΡ 09 ΟΡ 01 ΑΝΟΔ. ΟΡ 01 ΑΝΟΔ. ΟΡ 04 ΚΑΘΟΔ. Είσοδος Κ10 ΘΑΛ-ΟΡ 10 ΟΡ 02 ΚΑΘΟΔ. ΟΡ 02 ΑΝΟΔ. ΟΡ 05 ΚΑΘΟΔ. Είσοδος Κ11 ΘΑΛ-ΟΡ 11 ΟΡ 03 ΚΑΘΟΔ. ΟΡ 03 ΑΝΟΔ. ΟΡ 06 ΚΑΘΟΔ. Είσοδος Κ12 ΘΑΛ-ΟΡ 12 ΟΡ 04 ΚΑΘΟΔ. ΟΡ 04 ΑΝΟΔ. ΟΡ 01 ΑΝΟΔ. Είσοδος Κ13 ΘΑΛ-ΟΡ 13 ΟΡ 05 ΚΑΘΟΔ. ΟΡ 05 ΑΝΟΔ. ΟΡ 02 ΑΝΟΔ. Είσοδος Κ14 ΘΑΛ-ΟΡ 14 ΟΡ 06 ΚΑΘΟΔ. ΟΡ 06 ΑΝΟΔ. ΟΡ 03 ΑΝΟΔ. Είσοδος Κ15 ΘΑΛ-ΟΡ 15 ΟΡ 07 ΚΑΘΟΔ. ΟΡ 07 ΑΝΟΔ. ΟΡ 04 ΑΝΟΔ. Είσοδος Κ16 ΘΑΛ-ΟΡ 16 ΟΡ 08 ΚΑΘΟΔ. ΟΡ 08 ΚΑΘ.(ΑΝ.) ΟΡ 05 ΑΝΟΔ. Πίνακας 4-2 Πίνακας κλήσεων Οι λοιπές είσοδοι ενεργοποιούνται με τάση 48VDC και ομαδοποιούνται αντίστοιχα ανά οκτάδα σε αποσπώμενα modules (βλέπε Σχέδιο 4-3, 4-4 και 4-5).

13 12 Σχέδιο 4-3 Είσοδοι δεξιάς πλευράς πλακέτας Ο σχεδιασμός των modules προσφέρει το πλεονέκτημα της άμεσης επίλυσης τυχόν προβλήματος με την εύκολη επί τόπου αντικατάστασή τους.

14 13 Σχέδιο 4-4 Είσοδοι αριστερής πλευρά πλακέτας (Α)

15 14 Σχέδιο 4-5 Είσοδοι αριστερής πλευράς πλακέτας (Β)

16 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 4.3 Έξοδοι Οι έξοδοι της πλακέτας είναι δύο τύπων: Έξοδοι Σημάτων Έξοδοι Ισχύος Οι έξοδοι των σημάτων είναι ψυχρές επαφές ρελέ που οδηγούν τα ενδεικτικά και τις συσκευές εξωτερικά του πίνακα. Γενικότερα υπάρχει η δυνατότητα οδήγησης χαμηλών ρευμάτων (βλέπε Σχέδιο 4-6). 15 Σχέδιο 4-6 Έξοδοι Ρελέ Σημάτων

17 Οι έξοδοι ισχύος είναι ψυχρές επαφές που οδηγούν το όλο κύκλωμα κίνησης του ανελκυστήρα. Στα Σχέδιο 4-7, 4-8 και 4-9 δίνονται οι εσωτερικές συνδεσμολογίες των Ρελέ Ισχύος για τον ανελκυστήρα τύπου V.V.V.F., συμβατικού δύο ταχυτήτων και υδραυλικού αντίστοιχα. 16 Σχέδιο 4-7 Εσωτερικές συνδεσμολογίες Ρελέ Ισχύος V.V.V.F. Drive

18 17 Σχέδιο 4-8 Εσωτερικές συνδεσμολογίες Ρελέ Ισχύος Συμβατικού Διτάχυτου Ανελκυστήρα

19 18 Σχέδιο 4-9 Εσωτερικές συνδεσμολογίες Ρελέ Υδραυλικού Ανελκυστήρα 4.4 Επικοινωνίες Η πλακέτα επικοινωνεί με εξωτερικές συσκευές με σειριακές θύρες RS-485 και RS- 232 (Σχήμα 4.10). Η δυνατότητα της σειριακής θύρας RS-485 είναι να συνδέει την πλακέτα με περιφερειακές συσκευές (μέχρι και 1.200m). Παραδείγματα συσκευών είναι Voice Announcer, Car Module, κ.α. Επίσης, για τη σύνδεση με υπολογιστές υπάρχει η RS-232 (Σχέδιο 4-10).

20 19 Σχέδιο 4-10 Συνδέσεις RS-485 / RS Θερμοστοιχεία Για την προστασία του ανελκυστήρα ο κατασκευαστής τοποθετεί θερμίστορ (PTC) στο λάδι (αν πρόκειται για υδραυλικό) καθώς και στον κινητήρα (υδραυλικό και μηχανικό). Όταν δημιουργηθεί πρόβλημα υπερθέρμανσης τότε η αντίσταση του θερμίστορ γίνεται πολύ μεγάλη (PTC) και κόβεται η συνέχεια του Ελέγχου Στοιχείων (Element Check). Η συνδεσμολογία τους παρουσιάζεται στο Σχέδιο 4-11.

21 20 Σχέδιο 4-11 Είσοδοι θερμοστοιχείων εσωτερικές συνδέσεις

22 4.6 Προγραμματιστής - Οθόνη Η πλακέτα διαθέτει προγραμματιστή και οθόνη για την αλλαγή/διόρθωση παραμέτρων καθώς και την προβολή της κατάστασης λειτουργίας και των σφαλμάτων. 21 Σχέδιο 4-12 Προγραμματιστής Οθόνη LCD

23 Κατά την έναρξη λειτουργίας του πίνακα η οθόνη του προγραμματιστή θα πρέπει να εμφανίζει το μήνυμα «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ SLAVE»: 22 Σε οποιαδήποτε άλλη στιγμή η οθόνη παρουσιάζει τη λειτουργία του πίνακα. Για να ενεργοποιήσουμε τη διαδικασία Συντήρησης (Ρεβισιον) από τον προγραμματιστή θα πρέπει να πιέσουμε ταυτόχρονα τα κουμπιά PRG και ENTER και τότε μας δίνεται η επιλογή είτε να εισέλθουμε στη διαδικασία ΡΥΘΜΙΣΗΣ είτε όχι. Στην πρώτη εμφάνιση αναβοσβήνει το «ΟΧΙ» στην οθόνη, που σημαίνει ότι αυτή είναι η προ-επιλογή, εάν πατήσουμε τώρα το «ENTER» θα επιλεγεί η επιστροφή στην αρχική κατάσταση της λειτουργίας του προγραμματιστή. Με τα κουμπιά «UP» και «DOWN» μπορούμε να εναλλάσσουμε την επιλογή σε «ΝΑΙ» ή «ΟΧΙ». Πάντοτε ενεργή είναι η επιλογή που αναβοσβήνει.

24 Εάν επιλεγεί το «ΝΑΙ» (και μετά «ENTER») στιγμιαία η οθόνη θα δείξει το μήνυμα «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ». 23 Κατά τη διάρκεια αυτή διαβάζονται οι παράμετροι από την κεντρική πλακέτα και έχουμε τη δυνατότητα να διαχειριστούμε τις παραμέτρους. Αμέσως μετά εισερχόμαστε στο κεντρικό μενού και εμφανίζεται η πρώτη οθόνη με τις ομάδες παραμέτρων: «G: ΓΕΝ. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ» και «T:ΧΡΟΝΙΚΑ». Εάν πατήσουμε τα κουμπιά LEFT ή RIGHT θα εμφανιστούν οι οθόνες των υπολοίπων επιλογών:

25 24

26 25

27 Οι οθόνες εμφανίζονται κυκλικά, δηλαδή με συνεχείς επιλογές του RIGHT θα φτάσουμε και πάλι στην αρχική οθόνη: 26 Στην οθόνη αυτή αναβοσβήνει η επιλογή «ΓΕΝ. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ». Εάν επιλεγεί (με πάτημα του ENTER) θα εμφανιστεί η οθόνη με την πρώτη παράμετρο της ομάδας των Γενικών Παραμέτρων να βρίσκεται στην αναμονή για αλλαγή / διόρθωση. Η παράμετρος μπορεί να αλλαχθεί με τα κουμπιά UP (αυξάνεται) και DOWN (μειώνεται). Οι τιμές που μπορεί να πάρει είναι από 1 μέχρι και 4 (όπως φαίνεται και στην παρουσίαση της οθόνης και περιγράφεται στην παράγραφο παράμετρος G1). Εάν επιθυμούμε να αλλάξουμε την παράμετρο σε Υδραυλικό ανελκυστήρα θα πιέσουμε το κουμπί κάτω (DOWN) δύο φορές. Η τιμή που αναβοσβήνει θα αλλάξει στο 2 και μετά στο 1. Αφού είμαστε σίγουροι για την τιμή (με διασταύρωση από το εγχειρίδιο χρήσης, παράγραφος ), πατάμε το ENTER. Στη συνέχεια πατάμε το ESC για να επανέλθουμε στο κυρίως μενού «ΓΕΝ. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ/ ΧΡΟΝΙΚΑ».

28 Προτείνεται: Μετά από κάθε αλλαγή παραμέτρου θα πρέπει να επιβεβαιώνουμε την αποδοχή: Ξαναμπαίνουμε στην παράμετρο και βλέπουμε την τιμή που δώσαμε να αναβοσβήνει! Αφού έχουμε βεβαιότητα για την τιμή της παραμέτρου, πιέζουμε το κουμπί RIGHT και φτάνουμε στην οθόνη «ΕΓΓΡΑΦΗ (ΕΕPROM) / ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ» και επιλέγουμε με το πλήκτρο DOWN την «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ». 27 Έτσι μεταφέρονται οι παράμετροι στην κεντρική μνήμη (μόνιμη). Αφού τελειώσει η μεταφορά, η οθόνη επανέρχεται στην πρώτη ομάδα «G:ΓΕΝ. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ / Τ: ΧΡΟΝΙΚΑ». Με ένα πάτημα του ESC εμφανίζεται η οθόνη εξόδου.

29 Η επιλογή του «ΝΑΙ» γίνεται με ένα πάτημα του κουμπιού DOWN. Τώρα αναβοσβήνει το «ΝΑΙ» και με πάτημα του ENTER ο προγραμματιστής θα βγει από το μενού του προγραμματισμού και θα εμφανίσει το αρχικό μήνυμα: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ SLAVE». 28 Στο σημείο αυτό, μπορεί να γίνει η επανεκκίνηση του ανελκυστήρα με τις νέες παραμέτρους. Η φωτεινή οθόνη (2X7 Segment displays), που βρίσκεται πάνω στον controller, θα δείξει «St» καθώς γίνονται οι εσωτερικοί έλεγχοι. Κατόπιν, εμφανίζεται το «00» και ξεκινάει η πρώτη εκκίνηση. Θα πρέπει να ελεγχθεί η σωστή αλληλουχία των ενεργειών για να βεβαιωθεί η επιτυχής αλλαγή της παραμέτρου. Εάν έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία ο έλεγχος των παραμέτρων τότε θα είναι καλό να αποθηκεύσουμε τις παραμέτρους και στην φορητή μνήμη (DIP-EEPROM) του προγραμματιστή. Η διαδικασία είναι απλή. Αφού εισέλθουμε στο κεντρικό μενού μετακινούμαστε με τα κουμπιά LEFT ή RIGHT στην οθόνη με τις επιλογές «ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΕPROM / ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ».

30 29 Στην οθόνη αυτή ενεργή είναι η επιλογή που μας ενδιαφέρει (ΕΓΓΡΑΦΗ EEPROM). Έτσι με το πάτημα του ENTER θα αποθηκευτούν οι παράμετροι στην DIP- EEPROM του προγραμματιστή. Κατ αυτόν τον τρόπο θα υπάρχει αποθηκευμένο όλο το σετ των παραμέτρων του ανελκυστήρα. Εάν για οποιοδήποτε λόγο θέλουμε να επανέλθουμε στο αποθηκευμένο σετ παραμέτρων θα μεταβούμε στο κυρίως μενού και θα επιλέξουμε την οθόνη «Χ:ΠΡΟΣΒΑΣΗ LAMDA / ΑΝΑΓΝΩΣΗ (ΕΕPROM)». Η επιλογή του «ΑΝΑΓΝΩΣΗ (ΕΕPROM)» θα μεταφέρει τις παραμέτρους από την DIP-EEPROM στα μενού του προγραμματιστή. Στο επόμενο βήμα ελέγχουμε τις παραμέτρους (κάθε μία ξεχωριστά) για το εάν είναι αυτές με τις οποίες θα λειτουργήσει σωστά ο ανελκυστήρας. Αφού υπάρχει η βεβαιότητα της σωστής λειτουργίας, θα πρέπει να «κατεβάσουμε» τις παραμέτρους στην κεντρική πλακέτα με την επιλογή «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ». Η πλακέτα PHOENIX έχει τη δυνατότητα να καταγράφει τα σφάλματα που εμφανίστηκαν και να τα παρουσιάζει στην οθόνη. Επίσης, καταγράφει και παρουσιάζει τις τελευταίες λειτουργίες.!

31 30 Σε οποιαδήποτε άλλη στιγμή η οθόνη παρουσιάζει τη λειτουργία του πίνακα. Για να εμφανίσουμε το κεντρικό μενού από τον προγραμματιστή θα πρέπει να πιέσουμε ταυτόχρονα τα κουμπιά PRG και ENTER και δίνεται η επιλογή είτε να εισέλθουμε στη διαδικασία ΡΥΘΜΙΣΗΣ είτε όχι. Στην πρώτη εμφάνιση αναβοσβήνει το «ΟΧΙ» στην οθόνη, που σημαίνει ότι αυτή είναι η προ-επιλογή. Εάν πατήσουμε τώρα το ENTER θα επιλεγεί η επιστροφή στην αρχική κατάσταση της λειτουργίας του προγραμματιστή. Με τα κουμπιά UP και DOWN μπορούμε να εναλλάξουμε την επιλογή σε «ΝΑΙ» ή «ΟΧΙ». Πάντοτε ενεργή είναι η επιλογή που αναβοσβήνει. Εάν επιλεγεί το «ΝΑΙ» (και μετά ENTER) στιγμιαία η οθόνη θα δείξει το μήνυμα «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ».

32 31 Κατά τη διάρκεια αυτή αναγιγνώσκονται οι παράμετροι από την κεντρική πλακέτα και έχουμε τη δυνατότητα να διαχειριστούμε τις παραμέτρους. Αμέσως μετά εισερχόμαστε στο κεντρικό μενού και με τα κουμπιά LEFT ή RIGHT θα φτάσουμε στην οθόνη: «E: ERROR RETRIEVE / V: EVENT RETRIEVE». Η επιλογή του «ERROR RETRIEVE» είναι η ισχύουσα και με το πάτημα του ΕΝΤΕR θα εισέλθουμε στην πρώτη οθόνη των σφαλμάτων.

33 32 Εδώ φαίνεται το πιο πρόσφατο σφάλμα. Η περιγραφή βρίσκεται στην πρώτη γραμμή. Στην δεύτερη γραμμή δίνεται ο όροφος που παρουσιάστηκε το σφάλμα «ΟΡ:01», ο αύξωντας αριθμός του σφάλματος «Ι:02» και τέλος η συχνότητα εμφάνισης του σφάλματος «#001». Με τα κουμπιά UP και DOWN μπορούμε να κινηθούμε στην λίστα των σφαλμάτων. Εάν φτάσουμε στα άκρα της λίστας εμφανίζεται το αντίστοιχο μήνυμα «ΑΡΧΗ ΛΙΣΤΑΣ» ή «ΤΕΛΟΣ ΛΙΣΤΑΣ». Εάν επιθυμούμε να βγούμε από τη ανάγνωση των σφαλμάτων πιέζουμε το κουμπί ESC. Η πλακέτα επιστρέφει στην κανονική λειτουργία και στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ SLAVE». Το σύνολο των σφαλμάτων που μπορούν να είναι καταγεγραμμένα είναι 91. Εάν επιθυμούμε να μηδενίσουμε τις καταγραφές σφαλμάτων (και συμβάντων) πιέζουμε «ταυτόχρονα» τα πλήκτρα PRG και ENTER και μετά το κουμπί ESC. Η πλακέτα επιστρέφει στην κανονική λειτουργία και στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ SLAVE». Η ίδια διαδικασία ακολουθείται όταν επιθυμούμε να ελέγξουμε τα πιο πρόσφατα συμβάντα «V: EVENT RETRIEVE». Το σύνολο των συμβάντων που μπορούν να είναι καταγραμμένα είναι 16. R ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ R: ΡΕΒΙΖΙΟΝ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ) Στην περίπτωση που υπάρχει ενεργοποιημένη η συντήρηση θαλάμου (είσοδος 69=0) δεν υπάρχει δυνατότητα κίνησης από τα κουμπιά UP/DOWN. Η έξοδος από την οθόνη γίνεται με πάτημα του κουμπιού ESC. Διαφορετικά (είσοδος 69=1) αναλαμβάνει το Revision ο προγραμματιστής και μπορεί να κινηθεί ο θάλαμος με τα κουμπιά UP/DOWN. Η έξοδος από την οθόνη γίνεται με πάτημα του κουμπιού ESC Παράμετροι G1 ΤΥΠΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (1 4) G: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 1: Υδραυλικός Ανελκυστήρας 2 Υδραυλικός Ανελκυστήρας με soft start (*FW) 3: Μηχανικός Συμβατικός Ανελκυστήρας 4: Μηχανικός Συμβατικός Ανελκυστήρας με Inverter

34 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 G13 G14 G15 G16 G17 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ (1 3) ΟΡΟΦΟΙ ΜΕΣΑΙΑΣ ΤΑΧ. (0-4) ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΑΚΡΑΙΟΥΣ ΟΡΟΦΟΥΣ (0-4) ΕΙΔΟΣ ΚΛΗΣΕΩΝ (1 7) ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ (0-9) ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΑΣΕΩΝ (2 16) ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ (NAI - OXI) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΚΛΗΘΗ (0-1) ΜΟΝΙΜΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΚΛΗΘΗ (BACKLIGHT) (0-50%) ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ (0-2) ΤΥΠΟΣ ΒΕΛΩΝ (0-5) ΤΥΠΟΣ GONG (0-5) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ (0-1) ΟΡΟΦΟΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (0-15) ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ (0-1) ΟΡΟΦΟΣ ΠΑΡΚ (0-15) 1: Μία ταχύτητα (*FW) 2: Ανελκυστήρας 2 ταχυτήτων 3: Ανελκυστήρας 3 ταχυτήτων (Inverter only) (*FW) Μόνο για Ανελκυστήρες με Inverter και 3 ταχύτητες. (*FW) Είναι η ελάχιστη απόσταση ορόφων, πάνω από την οποία χρησιμοποιεί την μέγιστη ταχύτητα. Μόνο για Ανελκυστήρες με Inverter και 3 ταχύτητες. 0: Normal Function. (*FW) 1: Κίνηση στον πάνω ακραίο με μεσαία ταχύτητα. (*FW) 2: Κίνηση στον κάτω ακραίο με μεσαία ταχύτητα. (*FW) 3: Κίνηση στους ακραίους με μεσαία ταχύτητα. (*FW) 1: Απλή καταχώριση (ΧΩΡΙΣ ΜΝΗΜΗ) 2: ΚΟΙΝΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ 3: Collective down (Collects in dwn dir) 4: Selective Up/Dwn (1 Button per floor) (*FW) 5: Selective Up/Dwn (2 Button per floor) 6: Collective Up (1 Button per floor) 7: Mixed Up-Up/Dwn-Dwn (*FW) Βάζουμε τον αριθμό υπογείων της εγκατάστασης. MAX VALUES: 1. 6 FULL SELLECTIVE 2B 2. 8 DWN COLLECTIVE 3. 8 FULL COLLECTIVE 1B ΚΟΙΝΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ 5. 7 MIXED CALLS (*FW) Απενεργοποίηση διόρθωσης(«0») Ενεργοποίηση συστήματος ασφαλείας («1») (Υποχρεωτικό και για προ-άνοιγμα θυρών) 0 :Τα εκλήθη αναβοσβήνουν κατά την προσέγγιση (*FW) 1: Ανάβουν διαρκώς έως ότου να εκτελεστεί η κλήση, % ποσοστό μόνιμου φωτισμού στα Button. (*FW) 0: ΑBCD δυαδικές ενδείξεις 1: Δεκαδικές ενδείξεις. 2: ΑBCD + 1 0: Βέλη ενεργά μόνο κατά την κίνηση 1: Βέλη ενεργά κατά την κίνηση αλλά και με προειδοποίηση πορείας 2: Προσεχούς πορείας (Hall-Lantern) 3: Προσεχούς πορείας με Flickering κατά την κίνηση(*fw) 4: Προσεχούς πορείας, διατήρηση για 2sec και μετά σβήσιμο 5: Προσεχούς πορείας, μόνιμα αναμμένα άνοδος & κάθοδος 0: Απλό GONG στην αλλαγή Ταχύτητας 1: Gong κατεύθυνσης στην αλλαγή Ταχύτητας 2: Απλό GONG στην στάση 3: Gong κατεύθυνσης στην στάση 5: GONG= OFF / H έξοδος 107 χρησιμοποιείται για Fire Fighting BUZZER 0: Οδηγείται στον όροφο πυρασφάλειας και ακινητοποιείται με τις θύρες κλειστές 1: Οδηγείται στον όροφο πυρασφάλειας και ακινητοποιείται με τις θύρες ανοιχτές Ρυθμίζουμε τον όροφο που θα οδηγείται ο θάλαμος μετά από ένδειξη πυρασφάλειας. Αν χρειάζεται να γίνεται Reset ή Revision (χειροκίνητα) μετά από Fire. (*FW) Ρυθμίζουμε τον όροφο που θέλουμε να κάνει Πάρκ ο ανελκυστήρας G18 ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΦΟΣ ΠΑΡΚ Είναι ο όροφος Park με ενεργή την είσοδο «S_Park» 33

35 G19 G20 G21 G22 (0-15) ΤΥΠΟΣ INVERTER (0-2) Ενεργοποίηση Χαμηλής Κατανάλωσης? (ΝΑΙ - ΟΧΙ) ΦΙΛΤΡΟ ΚΛΗΣΕΩΝ (ΝΑΙ - ΟΧΙ) Παράμετρος Γλώσσας 0: FUJI multy (*FW) 1: FUJI FRENIC (*FW) 2: YASKAWA ΝΑΙ: Μετά το πέρας του χρόνου Χαμηλής Κατανάλωσης σβήνουν τα ενδεικτικά (*FW) ΟΧΙ: Απενεργοποιημένη η λειτουργία. (*FW) ΝΑΙ: Αν δεν κόβει το φωτοκύτταρο και έχει πάνω από 5 κλήσεις. (*FW) ΟΧΙ: Απενεργοποιημένη η λειτουργία. (*FW) 0: Αγγλικά (*FW) 1: Ελληνικά(*FW) κ.ο.κ. T1 T2 T3 T4 ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ (0 99sec) ΧΡΟΝΙΚΟ ΜΙΚΡΗΣ (0 50sec) ΧΡΟΝΙΚΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (0 50sec) ΧΡΟΝΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (0-99 sec) Τ: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΧΡΟΝΙΚΩΝ Ο μέγιστος χρόνος κίνησης μεταξύ δύο διαδοχικών στάσεων. Ο μέγιστος χρόνος που επιτρέπεται να κινηθεί ο θάλαμος με την μικρή ταχύτητα, σε κανονική λειτουργία. Ο μέγιστος χρόνος που επιτρέπεται να κινηθεί ο θάλαμος με την ταχύτητα συντήρησης. Με ρύθμιση της παραμέτρου στην τιμή 0 το χρονικό απενεργοποιείται. Ο χρόνος αναμονής μέχρι να σβήσει ο φωτισμός θαλάμου. 34 Τ15 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 Τ14 ΧΡΟΝΙΚΟ ΣΤΑΣΗΣ (0 10 sec) Χρονικό Αστέρα Τρίγωνο (0 20 sec) ΧΡ. ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ (0 30 sec) ΧΡΟΝΙΚΟ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ (0 40sec) ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΜΑΣ (0 10sec) ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ( sec) ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΚ (0 99min) ΧΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ (0 99min) Χρόνος Γκόνγκ (0 9 sec) Χρόνος Ενεργοποίησης Χαμηλής κατανάλωσης (0 99min) Χρόνος Εκκίνησης Απεγκλωβισμού (1 9 sec) Ο ελάχιστος χρόνος ηρεμίας σε στάση, για θάλαμο με ημιαυτόματες θύρες. Μηδενίζεται αν ανοίξουν οι πόρτες. Χρόνος που μένει ενεργός ο αστέρας κατά την εκκίνηση. Ο μέγιστος χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση της διόρθωσης Ο μέγιστος χρόνος που μεσολαβεί από την στιγμή που δίνεται εντολή στον μαγνήτη, έως ότου να κλείσει η επαφή της κλειδαριάς Ο χρόνος που παραμένει ο μαγνήτης ενεργοποιημένος μετά από στάση. Ο χρόνος παράτασης της αντλίας μετά από στάση. Με 0 απενεργοποιείται. Εισάγεται σε πολλαπλάσια του 0,1sec Ο χρόνος αναμονής πριν να δοθεί εντολή Πάρκ. Με 0 απενεργοποιείται. Μετά το τέλος του χρονικού ο θάλαμος πηγαίνει στην τελευταία κάτω στάση. Με 0 απενεργοποιείται. Είναι η χρονική διάρκεια του παλμού Γκόνγκ. Είναι ο μέγιστος χρόνος ηρεμίας έως ότου να σβήσουν τα ενδεικτικά. (*FW) Μετά από την πτώση τάσης μεσολαβεί ο χρόνος αυτός για την εκκίνηση του απεγκλωβισμού.

36 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15 D16 D17 D18 D19 D20 D21 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΥΡΑΣ Α (0-6) Χρ. ΑΝΟΙΧΤΗ ΘΥΡΑ Α (0-99 sec) ΧΡΟΝΙΚΟ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ Α (0 99sec) Χρόνος ΑΝΟΙΧΤΗ ΘΥΡΑ Α μετά από Εντολή Reopen ή όταν υπάρχει κλήση προς εξυπηρέτηση. (0 99sec) Αριθμός Συνεχόμενων Αποτυχημένων προσπαθειών Κλεισίματος Α ΘΥΡΑΣ (2-9) Χρόνος παράτασης Κλεισίματος Α (0 3 sec) Καθυστέρηση ανοίγματος Αυτόματης Πόρτας Α (0-3 sec) Προ Άνοιγμα Θυρών Ενεργό? (ΝΑΙ - ΟΧΙ) Αυτ. Θύρα Α Κλειστή στον Όροφο 0 Αυτ. Θύρα Α Κλειστή στον Όροφο 1 Αυτ. Θύρα Α Κλειστή στον Όροφο 2 Αυτ. Θύρα Α Κλειστή στον Όροφο 3 Αυτ. Θύρα Α Κλειστή στον Όροφο 4 Αυτ. Θύρα Α Κλειστή στον Όροφο 5 Αυτ. Θύρα Α Κλειστή στον Όροφο 6 Αυτ. Θύρα Α Κλειστή στον Όροφο 7 Αυτ. Θύρα Α Κλειστή στον Όροφο 8 Αυτ. Θύρα Α Κλειστή στον Όροφο 9 Αυτ. Θύρα Α Κλειστή στον Όροφο 10 Αυτ. Θύρα Α Κλειστή στον Όροφο 11 Αυτ. Θύρα Α Κλειστή στον Όροφο 12 D: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΥΤ. ΘΥΡΩΝ 0: ΟΧΙ 1: Ημιαυτόματη (Bus) 2: Ενός σήματος. Δίνει εντολή κλεισίματος. Με απουσία εντολής η πόρτα ανοίγει 3: Δύο σημάτων 4. Δύο σημάτων με μόνιμη εντολή κλεισίματος 5. Μελλοντική Χρήση 6. Ενός σήματος. Δίνει εντολή ανοίγματος. Με απουσία εντολής η πόρτα κλείνει. Χρόνος στάθμευσης με ανοιχτές πόρτες. Αν τεθεί 99 τότε μένει με ανοιχτές πόρτες στον όροφο. Χρόνος που πρέπει να κλείσει η θύρα για να μην υπάρχει ένδειξη βλάβης. Εντολή Reopen δίνεται από τους παρακάτω λόγους: 1: Φωτοκύτταρο 2: Εμπόδιο 3: Reopen (Button Θαλάμου) 4: Ύπαρξη εσωτερικής ή εξωτερικής κλήσης από όροφο που σταθμεύει ο θάλαμος. Εισάγουμε τον επιθυμητό αριθμό συνεχών προσπαθειών έως ότου αναβληθεί η προσπάθεια κλεισίματος της θύρας για μετά 5 λεπτά. Ο μετρητής μετράει μόνο αν υπάρξει παρεμπόδιση. Ο χρόνος που παραμένει ενεργή η εντολή κλεισίματος μετά το κλείσιμο της θύρας. Ο χρόνος που καθυστερεί να δοθεί η εντολή ανοίγματος μετά από την στάση. Ανενεργό («0») Ενεργό («1») Ανοίγει κανονικά («1») Δεν ανοίγει στον συγκεκριμένο όροφο («0») Ανοίγει κανονικά («1») Δεν ανοίγει στον συγκεκριμένο όροφο («0») Ανοίγει κανονικά («1») Δεν ανοίγει στον συγκεκριμένο όροφο («0») Ανοίγει κανονικά («1») Δεν ανοίγει στον συγκεκριμένο όροφο («0») Ανοίγει κανονικά («1») Δεν ανοίγει στον συγκεκριμένο όροφο («0») Ανοίγει κανονικά («1») Δεν ανοίγει στον συγκεκριμένο όροφο («0») Ανοίγει κανονικά («1») Δεν ανοίγει στον συγκεκριμένο όροφο («0») Ανοίγει κανονικά («1») Δεν ανοίγει στον συγκεκριμένο όροφο («0») Ανοίγει κανονικά («1») Δεν ανοίγει στον συγκεκριμένο όροφο («0») Ανοίγει κανονικά («1») Δεν ανοίγει στον συγκεκριμένο όροφο («0») Ανοίγει κανονικά («1») Δεν ανοίγει στον συγκεκριμένο όροφο («0») Ανοίγει κανονικά («1») Δεν ανοίγει στον συγκεκριμένο όροφο («0») Ανοίγει κανονικά («1») Δεν ανοίγει στον συγκεκριμένο όροφο («0») 35

37 D22 D23 D24 D25 D26 D27 D28 D29 D30 D31 D32 D33 D34 D35 D36 D37 D38 D39 D40 D41 Αυτ. Θύρα Α Κλειστή στον Όροφο 13 Αυτ. Θύρα Α Κλειστή στον Όροφο 14 Αυτ. Θύρα Α Κλειστή στον Όροφο 15 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΥΡΑΣ Β (0-3) Χρ. ΑΝΟΙΧΤΗ ΘΥΡΑ Β (0-99 sec) ΧΡΟΝΙΚΟ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ Β (0 99sec) Αριθμός Συνεχόμενων Αποτυχημένων προσπαθειών Κλεισίματος Β ΘΥΡΑΣ (2-9) Χρόνος ΑΝΟΙΧΤΗ ΘΥΡΑ Β μετά από Εντολή Reopen ή όταν υπάρχει κλήση προς εξυπηρέτηση. (0 99sec) Χρόνος παράτασης Κλεισίματος Β (0 3 sec) Καθυστέρηση ανοίγματος Αυτόματης Πόρτας Β (0-3 sec) Προ Άνοιγμα Θυρών Ενεργό? (ΝΑΙ - ΟΧΙ) Αυτ. Θύρα Β Κλειστή στον Όροφο 0 Αυτ. Θύρα Β Κλειστή στον Όροφο 1 Αυτ. Θύρα Β Κλειστή στον Όροφο 2 Αυτ. Θύρα Β Κλειστή στον Όροφο 3 Αυτ. Θύρα Β Κλειστή στον Όροφο 4 Αυτ. Θύρα Β Κλειστή στον Όροφο 5 Αυτ. Θύρα Β Κλειστή στον Όροφο 6 Αυτ. Θύρα Β Κλειστή στον Όροφο 7 Αυτ. Θύρα Β Κλειστή στον Όροφο 8 D42 Αυτ. Θύρα Β Κλειστή Ανοίγει κανονικά («1») Ανοίγει κανονικά («1») Δεν ανοίγει στον συγκεκριμένο όροφο («0») Ανοίγει κανονικά («1») Δεν ανοίγει στον συγκεκριμένο όροφο («0») Ανοίγει κανονικά («1») Δεν ανοίγει στον συγκεκριμένο όροφο («0») 0: ΟΧΙ πόρτα (*FW) 1: Ημιαυτόματη (Bus) (*FW) 2: Ενός σήματος. Δίνει εντολή κλεισίματος. Με απουσία εντολής η πόρτα ανοίγει (*FW) 3: Δύο σημάτων (*FW) 4. Δύο σημάτων με μόνιμη εντολή κλεισίματος (*FW) 5. Μελλοντική Χρήση (*FW) 6. Ενός σήματος. Δίνει εντολή ανοιγματος. Με απουσία εντολής η πόρτα κλείνει. (*FW) Η Θύρα Β θα είναι του ιδίου τύπου με την Α, οπότε εάν υπάρχει δηλώνεται «1» Χρόνος στάθμευσης με ανοιχτές πόρτες (*FW) Ο ίδιος με την Α Χρόνος που πρέπει να κλείσει η θύρα για να μην υπάρχει ένδειξη βλάβης. (*FW) Ο ίδιος με την Α Εισάγουμε τον επιθυμητό αριθμό συνεχών προσπαθειών έως ότου αναβληθεί η προσπάθεια κλεισίματος της θύρας για μετά 5 λεπτά (*FW). Ο ίδιος με την Α Εντολή Reopen δίνεται από τους παρακάτω λόγους: 1: Φωτοκύτταρο (*FW) 2: Εμπόδιο (*FW) 3: Reopen (Button Θαλάμου) (*FW) 4: Ύπαρξη εσωτερικής ή εξωτερικής κλήσης από όροφο που σταθμεύει ο θάλαμος. (*FW) Ο ίδιος με την Α Ο χρόνος που παραμένει ενεργή η εντολή κλεισίματος μετά το κλείσιμο της θύρας. (*FW) Ο ίδιος με την Α Ο χρόνος που καθυστερεί να δοθεί η εντολή ανοίγματος μετά από την στάση. (*FW) Ο ίδιος με την Α Όχι: Ανενεργό (*FW) Ναι: Ενεργό (*FW) Ο ίδιος με την Α Ανοίγει κανονικά («1») Δεν ανοίγει στον συγκεκριμένο όροφο («0») Ανοίγει κανονικά («1») Δεν ανοίγει στον συγκεκριμένο όροφο («0») Ανοίγει κανονικά («1») Δεν ανοίγει στον συγκεκριμένο όροφο («0») Ανοίγει κανονικά («1») Δεν ανοίγει στον συγκεκριμένο όροφο(«0») Ανοίγει κανονικά («1») Δεν ανοίγει στον συγκεκριμένο όροφο («0») Ανοίγει κανονικά («1») Δεν ανοίγει στον συγκεκριμένο όροφο («0») Ανοίγει κανονικά («1») Δεν ανοίγει στον συγκεκριμένο όροφο(«0») Ανοίγει κανονικά («1») Δεν ανοίγει στον συγκεκριμένο όροφο («0») Ανοίγει κανονικά («1») Δεν ανοίγει στον συγκεκριμένο όροφο («0») 36

38 D43 D44 D45 D46 D47 D48 στον Όροφο 9 Δεν ανοίγει στον συγκεκριμένο όροφο («0») Αυτ. Θύρα Β Κλειστή στον Όροφο 10 Αυτ. Θύρα Β Κλειστή στον Όροφο 11 Αυτ. Θύρα Β Κλειστή στον Όροφο 12 Αυτ. Θύρα Β Κλειστή στον Όροφο 13 Αυτ. Θύρα Β Κλειστή στον Όροφο 14 Αυτ. Θύρα Β Κλειστή στον Όροφο 15 Ανοίγει κανονικά («1») Δεν ανοίγει στον συγκεκριμένο όροφο («0») Ανοίγει κανονικά («1») Δεν ανοίγει στον συγκεκριμένο όροφο(«0») Ανοίγει κανονικά («1») Δεν ανοίγει στον συγκεκριμένο όροφο(«0») Ανοίγει κανονικά («1») Δεν ανοίγει στον συγκεκριμένο όροφο («0») Ανοίγει κανονικά («1») Δεν ανοίγει στον συγκεκριμένο όροφο («0») Ανοίγει κανονικά («1») Δεν ανοίγει στον συγκεκριμένο όροφο («0») 37 I1 Συντήρηση NC? (ΝΑΙ - ΟΧΙ) (69) I2 Είσοδος Υπέρβαρου NC? (ΝΑΙ - ΟΧΙ) (53) I3 Είσοδος FULL NC? (ΝΑΙ - ΟΧΙ) (54) I4 Είσοδος HALF LOAD NC? (ΝΑΙ - ΟΧΙ) (55) I5 Είσοδος ΕΠΙΤΗΡΗΤΗ ΤΑΣΗΣ? (ΝΑΙ - ΟΧΙ) (56) I6 REOPEN NC? (ΝΑΙ - ΟΧΙ) (57) I7 CLOSE DOORS NC? (ΝΑΙ - ΟΧΙ) (58) I8 ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ Α NC? (ΝΑΙ - ΟΧΙ) (59) I9 ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ Α NC? (ΝΑΙ - ΟΧΙ) (99) I10 PRO_INP 1 NC? (ΝΑΙ - ΟΧΙ) (98) I11 PRO_INP 2 NC? (ΝΑΙ - ΟΧΙ) (97) I12 PRO_INP 3 NC? (ΝΑΙ - ΟΧΙ) (64) I13 Λειτουργία PRO_INP 1 (0 9) Ι: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΩΝ / ΕΞΟΔΩΝ OXI:NO(48Vdc trigger) («0»)Θα μπει σε συντήρηση εάν δοθεί σήμα 48 VDC NAI: NC (0Vdc trigger) («1») Θα μπει σε συντήρηση εάν δοθεί σήμα 0 VDC (Είσοδος Συντήρησης αν ενεργοποιηθεί λειτουργεί συντήρηση και κίνηση γίνεται μόνο από τις κλήσεις θαλάμου 0 και 1 ή από τις προγραμματιζόμενες εισόδους 1 και 2(*FW)) Όχι: NO Ανοιχτή επαφή (48Vdc trigger) («0») Ναι: NC Κλειστή επαφή (0Vdc trigger) («1») Όταν ενεργοποιηθεί εκτός κίνησης δίνει έξοδο στο ρελέ υπέρβαρο Όχι: NO Ανοιχτή επαφή (48Vdc trigger) («0») Ναι: NC Κλειστή επαφή (0Vdc trigger) («1») Όταν ενεργοποιηθεί εκτός κίνησης δίνει έξοδο στο ρελέ υπέρβαρο Όχι: NO Ανοιχτή επαφή (48Vdc trigger) («0») Ναι: NC Κλειστή επαφή (0Vdc trigger) («1») Όχι: NO Ανοιχτή επαφή (48Vdc trigger) («0») Ναι: NC Κλειστή επαφή (0Vdc trigger) («1») Σπαστό πάτωμα θαλάμου για απλό πίνακα. Όχι: NO Ανοιχτή επαφή (48Vdc trigger) («0») Ναι: NC Κλειστή επαφή (0Vdc trigger) («1») Όχι: NO Ανοιχτή επαφή (48Vdc trigger) («0») Ναι: NC Κλειστή επαφή (0Vdc trigger) («1») Όχι: NO Ανοιχτή επαφή (48Vdc trigger) («0») Ναι: NC Κλειστή επαφή (0Vdc trigger) («1») Όχι: NO Ανοιχτή επαφή (48Vdc trigger) («0») Ναι: NC Κλειστή επαφή (0Vdc trigger) («1») Όχι: NO Ανοιχτή επαφή ((48Vdc trigger) («0») Ναι: NC Κλειστή επαφή (0Vdc trigger) («1») Όχι: NO Ανοιχτή επαφή (48Vdc trigger) («0») Ναι: NC Κλειστή επαφή (0Vdc trigger) («1») Όχι: NO Ανοιχτή επαφή (48Vdc trigger) (*FW) Ναι: NC Κλειστή επαφή (0Vdc trigger) (*FW) 1: PHOTO B 3: S_PARK (Όταν ενεργοποιείται αλλάζει ο όροφος Πάρκ) 5: (RESERVED)

39 I14 Λειτουργία PRO_INP 2 (0 8) I15 Λειτουργία PRO_INP 3 (0 7) I16 Είσοδος FIRE NC? (ΝΑΙ - ΟΧΙ) (68) I17 Είσοδος EXPRESS NC? (ΝΑΙ - ΟΧΙ) (67) I18 Λειτουργία PRO- OUT_SET 1 (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜENO SET) (0 2) ( ) I19 Λειτουργία PRO-OUT 2 (0 2) (121) I20 Λειτουργία PRO-OUT 3 (0 2) I21 C1 (104) Έξοδος φωτισμού NC? (ΝΑΙ - ΟΧΙ) (420) ΤΥΠΟΣ ΟΡΟΦΟΔΙΑΛΟΓΕΑ (0 1) C2 SHORT FLOOR 1 (*FW) 6: (RESERVED) 7. (RESERVED) 9: Shooting Bolts 0: (RESERVED) 1: (RESERVED) 2: (RESERVED) 3: (RESERVED) 4: (RESERVED) 5: (RESERVED) 6: (RESERVED) 7. Lock Lift 8. (RESERVED) 0: (RESERVED) 1: (RESERVED) 2: (RESERVED) 3: (RESERVED) 4: (RESERVED) 5: (RESERVED) 6: (RESERVED) 7: ZONE B Όχι: NO Ανοιχτή επαφή ((48Vdc trigger) («0») Ναι: NC Κλειστή επαφή (0Vdc trigger) («1») Σπαστό πάτωμα θαλάμου για απλό πίνακα. Όχι: NO Ανοιχτή επαφή (48Vdc trigger) («0») Ναι: NC Κλειστή επαφή (0Vdc trigger) («1») Σπαστό πάτωμα θαλάμου για απλό πίνακα. 0: Εντολές πόρτας 131 για κλείσιμο / 132 για άνοιγμα. (Πόρτα Β) 1: 131 εντολή ανοίγματος /132 για εντολή κλεισίματος για αναγγελία (όχι σειριακή) 2: RESERVED (*FW) 0: ALARM FILTERING 1: (RESERVED) 2: (RESERVED) 3: (RESERVED) 4: (RESERVED) 5: (RESERVED) 6: ΟΡΟΦΟΣ 5 7: (RESERVED) 0: (RESERVED) 1: (RESERVED) 2: (RESERVED) 3: (RESERVED) 4: (RESERVED) 5: (RESERVED) 6: ΟΡΟΦΟΣ 4 7: (RESERVED) Όχι: NO Ανοιχτή επαφή(«0») Ναι: NC Κλειστή επαφή («1») C: ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 0: (*FW) 1: LAMDA 38 C3 SHORT TYPE 1 (*FW) C4 SHORT FLOOR 2 (*FW) C5 SHORT TYPE 2 (*FW)

40 C6 SHORT FLOOR 3 (*FW) C7 SHORT TYPE 4 (*FW) C8 SHORT FLOOR 5 (*FW) C9 SHORT TYPE 6 (*FW) C10 REVISION LIMITS 0: Σταματάει στα προτέρματα (*FW) 1: Φτάνει στις τελικές στάσεις (*FW) S1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ GROUP (0 1) S: ΕΙΔΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 0: SIMPLEX (*FW) 1: Ομαδική λειτουργία (*FW) 39 S2 S3 ELEVATOR ID (0-7) DUPLEX TIMER (0 99 sec) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (*FW) Είναι ο χρόνος εκτέλεσης κλήσεων στην ομαδική λειτουργία. Αν ένας από όλους δεν εκτελέσει μια κλήση εντός χρόνου τότε οι κλήσεις του μεταφέρονται σε κάποιον άλλο (*FW). S3 GSM ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΛΑΒΩΝ ΜΕ SMS (*FW) S4 VOICE ΣΕΙΡΙΑΚΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ 0: Απενεργοποίηση σειριακής αναγγελίας 1: Ενεργοποίηση σειριακής αναγγελίας S5 CAN MODULE CAN (*FW) S6 MODEM ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ(*FW) V: EVENT RETRIEVE Το μενού event retrieve ανακαλεί από την μνήμη τα γεγονότα που συνέβησαν π.χ. κίνηση ανόδου, στάση, άνοιγμα πόρτας κτλ. Δυνατότητα αποθήκευσης έως 16 γεγονότων. E: ERROR RETRIEVE Το μενού error retrieve ανακαλεί από την μνήμη τυχόν σφάλματα που έχουν δημιουργηθεί. Δυνατότητα αποθήκευσης έως 91 σφαλμάτων. ΑΝΑΓΝΩΣΗ EEPROM Ανάγνωση των αποθηκευμένων παραμέτρων που υπάρχουν στη μνήμη EEPROM του προγραμματιστή. ΕΓΡΑΦΗ EEPROM Αποθήκευση των παραμέτρων στην μνήμη EEPROM του προγραμματιστή. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΓΡΑΦΗ Αποθήκευση των παραμέτρων στην κεντρική πλακέτα. Είναι απαραίτητο να γίνει κάθε φορά που γίνεται αλλαγή των παραμέτρων.

41 Χ: ΠΡΟΣΒΑΣΗ LAMDA Χ1 ΟΡΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (NAI - OXI) ΟΧΙ(Προεπιλογή): Με την συντήρηση κινούμαστε μέχρι τις τελικές στάσεις NAI: Με την συντήρηση κινούμαστε μέχρι τα προ τέρματα Χ2 ΟΡΟΦΟΣ RESET (NAI - OXI) OXI (Προεπιλογή): Κάνει reset στον κάτω ακραίο όροφο. (*FW) NAI: Κάνει reset στον πάνω ακραίο όροφο. (*FW) Χ3 Αριθμός Αλλεπάλληλων RESET (2-9) Αν συμβούν τόσα συνεχόμενα RESET αναμένει κλήση για νέο RESET. (*FW) Χ4 Χ5 ΕΝΤΟΛΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟ C1 C2 (NAI - OXI) Χρονικό Επανεκκίνησης μετά από διακοπή ασφαλιστικού (0 10 sec) ΝΑΙ: ΚΑΤΩ ΠΑΝΩ Ο ελάχιστος χρόνος που απαιτείται για εκκίνηση του θαλάμου μετά από διακοπή ασφαλιστικού. 40 Χ6 Χρόνος Νέας Προσπάθειας για διόρθωση (0 10 sec) Ο ελάχιστος χρόνος που απαιτείται για να εκκινήσει μια νέα προσπάθεια διόρθωσης. Χ7 ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΑΣΗΣ (0 5 sec) Καθυστέρηση στάσης μετά από την ανάγνωση στάσης Χ8 ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ (0 5 sec) Καθυστέρηση αλλαγής μετά από την ανάγνωση αλλαγής ταχύτητας X9 ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΧΩΡΙΣΗΣ (0 3 sec) Μέγιστος χρόνος για την εκκίνηση από τον όροφο αν δεν έχει επισημανθεί κάποιο αίτιο καθυστέρησης. X10 X11 Χρόνος Ακινησίας μετά από Stop κατά την κίνηση (0 99 sec) Άνω Πρό-τερμα NO? (66) Είναι ο μέγιστος χρόνος που παραμένει ακινητοποιημένος ο θάλαμος μετά από Stop. Αν μετά από Stop ανοίξει η πόρτα ή δοθεί κλήση τότε εξισώνεται με το χρόνο Τ4. Όχι: NC Κλειστή επαφή («0») Ναι: NO Ανοιχτή επαφή («1») X12 Κάτω Πρό-τερμα NO? (65) Όχι: NC Κλειστή επαφή («0») Ναι: NO Ανοιχτή επαφή («1») X13 ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΠΟΥ ΚΛΕΙΔΩΝΕΙ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ (1 9) Μετά από βλάβη χρονικού διαδρομής κλειδώνει ο πίνακας. (*FW) 1-9: Προσπάθειες μέχρι να κλειδώσει ο πίνακας X14 Χρόνος OFF του Gong (sec) (0-5) Χρόνος παύσης μεταξύ 2 gong όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία 2 gong Η αναφορά (*FW) στις περιγραφές των παραμέτρων παραπέμπει σε Μελλοντική Ανάπτυξη (Future Work)

42 4.6.2 Σφάλματα ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ 0 ΟΡΘΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Βλάβης 7-Seg DISPLAY FLOOR ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Δεν υπάρχει κανένα σφάλμα. ΒΛΑΒΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ 1 ΤΥΠΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ Α G1 G1 = 0 2 ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ Α G2 G2 = 1 Με Inverter G2 = 3 Χωρίς Inverter 3 ΛΑΘΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΡΟΦΩΝ Α G3 Λάθος τιμή στην παράμετρο «G6: Αριθμός Στάσεων» 2-5 για συλλογή κλήσεων με 2 μπουτόν 2-8 για συλλογή κλήσεων με 1 μπουτόν 2-16 για κοινές κλήσεις θαλάμου & ορόφου ΛΑΘΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΞ. ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΛΑΘΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΡΟΦΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΛΑΘΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΡΟ- ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ Α Α Α Α G4 G5 G6 G7 Λάθος τιμή στην παράμετρο «G14: Όροφος πυρασφάλειας» Επιτρεπτές τιμές: 0- Μέγιστο όροφο. Λάθος τιμή στην παράμετρο «G15:Όροφος Στάθμευσης» Επιτρεπτές τιμές: 0- Μέγιστο όροφο. Λάθος τιμή στην παράμετρο «G15:Όροφος Στάθμευσης» Επιτρεπτές τιμές: 0- Μέγιστο όροφο. ΛΑΘΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΟ ΜΕΝΟΥ ΠΑΡΑΜ. G5 (Πρέπει να είναι ενεργή η διόρθωση G) ΒΛΑΒΕΣ ΧΡΟΝΙΚΩΝ 8 ΧΡΟΝΙΚΟ ΜΕΓΑΛΗΣ Β T1 9 ΧΡΟΝΙΚΟ ΜΙΚΡΗΣ Β T2 10 ΧΡΟΝΙΚΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - Τ3 11 ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ B T5 Έληξε το χρονικό μεγάλης (Reset όσες φορές αναφέρεται στην παράμετρο Χ13 μετά κλειδώνει ο πίνακας) Έληξε το χρονικό μικρής (Reset όσες φορές αναφέρεται στην παράμετρο Χ13 μετά κλειδώνει ο πίνακας) Έληξε το χρονικό συντήρησης (Σταματάει για 30 sec και μετά επαναλειτουργεί.) Έληξε το χρονικό διόρθωσης (Reset όσες φορές αναφέρεται στην παράμετρο Χ13 μετά κλειδώνει ο πίνακας) 12 ΧΡΟΝΙΚΟ ΚΑΜΑΣ Γ T6 Έληξε το χρονικό κάμας ΧΡΟΝΙΚΟ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ Α ΠΟΡΤΑΣ ΧΡΟΝΙΚΟ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ Β ΠΟΡΤΑΣ Γ T7 Έληξε το χρονικό Γ T8 (*FW) ΟΡΟΦΟΔΙΑΛΟΓΕΑΣ / ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΡΟ-ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΛΑΘΟΣ ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΟΡΟΦΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΟΔΟ ΛΑΘΟΣ ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΟΡΟΦΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΘΟΔΟ Reset Reset Reset H1 H2 H3 Και οι δύο ανοιχτοί Κατά την άνοδο χάνει την αρίθμηση των ορόφων. (Οροφοδιαλογέας) Κατά την κάθοδο χάνει την αρίθμηση των ορόφων. (Οροφοδιαλογέας)

43 19 20 ΠΟΥΡΑΚΙ ΣΤΑΣΗΣ - ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΠΑΝΩ ΠΟΥΡΑΚΙ ΣΤΑΣΗΣ - ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΚΑΤΩ 21 ΠΟΥΡΑΚΙ ΖΩΝΗΣ Α Reset Reset Reset H4 H5 H6 Δεν υπάρχει σήμα από το πουράκι. (Βλάβη στο πουράκι ή κακή επιστροφή ή λάθος τοποθέτηση του μαγνήτη) Δεν υπάρχει σήμα από το πουράκι. (Βλάβη στο πουράκι ή κακή επιστροφή ή λάθος τοποθέτηση του μαγνήτη) Στην διαδικασία προσέγγισης ή διόρθωσης δεν έχει σήμα από το μαγνητικό Ζώνης Α 22 ΠΟΥΡΑΚΙ ΖΩΝΗΣ Β Reset H7 Στην διαδικασία προσέγγισης ή διόρθωσης δεν έχει σήμα από το μαγνητικό Ζώνης Β 23 ΑΠΟΥΣΙΑ ΖΩΝΗΣ Reset H8 Στην διαδικασία προσέγγισης ή διόρθωσης δεν έχει σήμα από το SF. 24 ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΟ ΣΗΜΑ ΖΩΝΗΣ 25 ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ Reset Reset H9 HΒ Σήμα από την SF σε σημείο που δεν πρέπει. (*FW) Σφάλμα στο προ-άνοιγμα. Ταλάντωση γύρω από τη θέση του ορόφου κατά την διόρθωση ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΚΤΟΣ ΖΩΝΗΣ Reset HC Κατά την διόρθωση ο θάλαμος βγήκε εκτός ζώνης. ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 27 ΑΝΩ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΣ A Α1 Έκοψε το πάνω τέρμα 28 ΚΑΤΩ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΣ A Α2 Έκοψε το κάτω τέρμα 29 STOP ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ - Α3 30 STOP ΦΡΕΑΤΟΣ - Α4 32 STOP ΘΑΛΑΜΟΥ - Α5 33 ΕΠΑΦΕΣ ΟΡΟΦΟΥ - Α6 34 ΕΠΑΦΕΣ ΘΑΛΑΜΟΥ - Α7 35 ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ - Α8 36 ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΚΟΛΛΗΜΕΝΗ A Α9 Έκοψε Stop κατά την κίνηση. Σταματάει και επανεκκινεί μετά από χρόνο που ορίζεται στην Παράμετρο Χ10 Έκοψε Stop κατά την κίνηση. Σταματάει και επανεκκινεί μετά από χρόνο που ορίζεται στην Παράμετρο Χ10 Έκοψε Stop κατά την κίνηση. Σταματάει και επανεκκινεί μετά από χρόνο που ορίζεται στην Παράμετρο Χ10 Έκοψε Επαφή κατά την κίνηση. Σταματάει και επανεκκινεί μετά από χρόνο που ορίζεται στην Παράμετρο Χ5 Έκοψε Επαφή κατά την κίνηση Σταματάει και επανεκκινεί μετά από χρόνο που ορίζεται στην Παράμετρο Χ5 / έλιξε ο μετρητής D5. Έκοψε Κλειδαριά κατά την κίνηση. Σταματάει και επανεκκινεί μετά από χρόνο που ορίζεται στην Παράμετρο Χ5 Χωρίς να δώσουμε εντολή κάμας οι κλειδαριές είναι κλειστές ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 37 ELEMENT CHECK Γ F1 Διακοπή του κυκλώματος Ελέγχου Στοιχείων 38 ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ Γ F2 Το Ρελέ ισχύος δεν άνοιξε στο σταμάτημα. Ή δεν τράβηξε μετά από εντολή (Χρήση στο VVVF) 39 ΡΕΛΕ ΦΡΕΝΟΥ Γ F3 Το Ρελέ Φρένου δεν άνοιξε στο σταμάτημα. Ή δεν τράβηξε μετά από εντολή (Χρήση στο VVVF) 40 ΘΕΡΜΙΣΤΟΡ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Γ F4 Υπερθέρμανση Κινητήρα 41 ΘΕΡΜΙΣΤΟΡ ΛΑΔΙΟΥ Γ F5 Υπερθέρμανση Λαδιού (Υδραυλικός) 42 ΘΕΡΜΙΣΤΟΡ ΧΩΡΟΥ Γ F6 Υπερθέρμανση Χώρου 43 ΕΙΣΟΔΟΣ ΒΛΑΒΗΣ ΕΝΕΡΓΗ Γ F7 Είσοδος βλάβης (INVERTER). (*FW)

44 44 ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΖΕΥΞΕΩΝ Α F8 Κλείδωμα ανελκυστήρα. (*FW) 45 ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΑΣΗΣ Γ F9 Δίκτυο ΔΕΗ 46 ΥΠΕΡΒΑΡΟ Γ F10 Είσοδος Υπέρβαρου 47 ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ Α Γ F11 2min ενεργοποιημένο συνεχώς (γίνεται παράκαμψη) 48 ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ Β Γ F12 2min ενεργοποιημένο συνεχώς (γίνεται παράκαμψη) (*FW) ΜΝΗΜΗ 49 ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ Β E1 Αλλοίωση δεδομένων παραμέτρων(*fw) 50 ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΒΛΑΒΩΝ Β E2 Αλλοίωση δεδομένων βλαβών. (*FW) 51 ΣΦΑΛΜΑ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ (CHECKSUM) Β E3 Δεν αποθηκεύει τις παραμέτρους στην μνήμη. (*FW) 43 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΛΑΒΗΣ: Α: Μπλοκάρει ο πίνακας Β: Προγραμματιζόμενο ανάλογα με το Block State Γ: Δεν μπλοκάρει και συνεχίζει τη λειτουργία μόλις εξαλείφθει η βλάβη. 4.7 Συστήματα κλήσεων 01 : ΑΠΛΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΜΝΗΜΗ (SIMPLE) Στο σύστημα αυτό οι κλήσεις γίνονται όπως στα πρώτα ασανσέρ χωρίς μνήμη (εκτελείται ΜΙΑ κλήση τη φορά). 02 : ΑΠΛΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (APB) Στο σύστημα αυτό οι κλήσεις ορόφου και θαλάμου είναι ενιαίες και εκτελούνται με την φορά της κίνησης του θαλάμου. Πιο απλά όλες οι κλήσεις θεωρούνται κλήσεις θαλάμου και ικανοποιούνται όταν ο ανελκυστήρας διέρχεται από αυτές. Παράδειγμα: Ο θάλαμος βρίσκεται στο Ισόγειο και έρχεται κλήση ορόφου από τον 5 ο όροφο. Ο θάλαμος κινείται προς τα πάνω. Στην διάρκεια της κίνησης και ΠΡΙΝ ο θάλαμος περάσει τον 3 ο όροφο κάποιος πατάει την κλήση στον 3 ο όροφο. Ο θάλαμος σταματάει στον 3 ο και παραλαμβάνει τον ένοικο, κατόπιν συνεχίζει προς τα πάνω μέχρι τον τελικό στόχο (5 ο όροφο). 03 : ΓΝΗΣΙΟ ΚΑΘΟΔΟΥ (DCS) Στο σύστημα αυτό είναι ξεχωριστές οι κλήσεις θαλάμου από τις κλήσεις ορόφου. Οι κλήσεις θαλάμου έχουν προτεραιότητα και οι κλήσεις ορόφου εκτελούνται κατά την κάθοδο του ανελκυστήρα. Η αλλαγή της κατεύθυνσης του ανελκυστήρα γίνεται όταν δεν υπάρχουν άλλες κλήσεις θαλάμου στην ίδια κατεύθυνση. Πιο αναλυτικά, ο ανελκυστήρας στην άνοδο εκτελεί εν σειρά (αριθμητική, όχι ουράς) τις κλήσεις που έχουν δοθεί από τον θάλαμο. Όταν αυτές εκτελεστούν ελέγχει αν υπάρχουν άλλες κλήσεις ορόφου προς την ίδια κατεύθυνση και τις εκτελεί. Αν όχι αλλάζει κατεύθυνση και αρχίζει την κάθοδο εκτελώντας εν σειρά (αριθμητική, όχι ουράς) τις κλήσεις θαλάμου και ορόφου που έχει δεχτεί. Σκοπός αυτού του συστήματος είναι η ταχύτερη εξυπηρέτηση του θαλάμου στην άνοδο. Το σύστημα αυτό χρησιμοποιείται κυρίως σε πολυκατοικίες όπου γενικά οι κλήσεις ορόφου γενικά απαιτούν κάθοδο στο ισόγειο. Παραδείγματα:

45 1. Ο θάλαμος βρίσκεται στο Ισόγειο και έρχεται κλήση ορόφου από τον 5 ο όροφο. Ο θάλαμος κινείται προς τα πάνω. Στη διάρκεια της κίνησης και ΠΡΙΝ ο θάλαμος περάσει τον 3 ο όροφο κάποιος πατάει την κλήση στον 3 ο όροφο. Ο θάλαμος ΔΕΝ θα σταματήσει να πάρει τον ένοικο που πάτησε την κλήση στον 3 ο όροφο, παρά μόνο όταν κατεβαίνει. Εάν δηλαδή φτάσει στον στόχο (5 ο όροφο) και ο ένοικος επιλέξει Ισόγειο, ο θάλαμος θα σταματήσει στον 3 ο. 2. Ο θάλαμος βρίσκεται στον 5 ο όροφο και έρχεται κλήση ορόφου από το Ισόγειο. Ο θάλαμος κινείται προς τα κάτω. Στην διάρκεια της κίνησης και ΠΡΙΝ ο θάλαμος περάσει τον 3 ο όροφο κάποιος πατάει την κλήση στον 3 ο όροφο. Ο θάλαμος θα σταματήσει στον 3 ο και παραλαμβάνει τον ένοικο, κατόπιν συνεχίζει προς τα κάτω μέχρι τον τελικό στόχο (Ισόγειο). 04 : ΠΛΗΡΕΣ ΑΝΟΔΟΥ ΚΑΘΟΔΟΥ (FCS) Το σύστημα αυτό απαιτεί ξεχωριστές κλήσεις για το θάλαμο, ξεχωριστές κλήσεις για τον όροφο και την επιθυμία για άνοδο και ξεχωριστές κλήσεις στον όροφο για επιθυμία καθόδου. Το σύστημα αυτό χρησιμοποιείται σε γραφεία όπου υπάρχει κίνηση ατόμων και προς τις δύο κατευθύνσεις. Σε αυτό το σύστημα αναγνωρίζονται οι κλήσεις ορόφου (κίνηση προς τα πάνω ή κίνηση προς τα κάτω) και εξυπηρετούνται ισότιμα με τις κλήσεις θαλάμου που βρίσκονται στην ίδια κατεύθυνση. Όταν δεν υπάρχουν άλλες κλήσεις ορόφου ή θαλάμου στην ίδια κατεύθυνση τότε εκτελούνται οι κλήσεις που έχουν καταχωρηθεί στην αντίθετη κατεύθυνση αλλά διατηρούν την κίνηση του ανελκυστήρα. Έτσι για παράδειγμα αν τη στιγμή της αλλαγής ταχύτητας για σταμάτημα στον 3 ο όροφο δεν υπάρχει άλλη κλήση θαλάμου για πιο πάνω ή δεν υπάρχει κλήση ορόφου για άνοδο από τον 3ο και πάνω, τότε εξετάζεται αν υπάρχουν κλήσεις ορόφου για κάθοδο από τον 4ο και πάνω. Σε περίπτωση που υπάρχουν πάνω από δύο τέτοιες κλήσεις για κάθοδο, εξυπηρετείται η ψηλότερη και κατόπιν γίνεται αλλαγή στην κίνηση. Κατά την κάθοδο ισχύουν τα αντίστροφα γεγονότα : ΓΝΗΣΙΟ ΑΝΟΔΟΥ (UCS) Το σύστημα αυτό λειτουργεί με την αντίστροφη λογική του πρωτοκόλλου γνησίου καθόδου. Δηλαδή εξυπηρετούνται όλες οι κλήσεις θαλάμου στην κάθοδο και κατά την άνοδο εξυπηρετούνται οι κλήσεις ορόφου. Το σύστημα αυτό έχει νόημα στα υπόγεια παρκινγκ και γενικά όταν εξυπηρετούνται πολλές υπόγειες στάσεις.

46 5 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΑ 5.1 Εργαλεία κατά την εγκατάσταση Τα απαραίτητα εργαλεία για την εγκατάσταση του ηλεκτρονικού πίνακα DIOMEDES V2.0 είναι τα κάτωθι: Κατσαβίδια: 45 Κατσαβίδι ίσιο n. 3.5 x 75 ( in x in) Κατσαβίδι ίσιο n. 5.5 x 100 ( in x in) Κατσαβίδι σταυρός PH1 PH3 ανάλογα με την ισχύ του κινητήρα Τρυπάνι: Ηλεκτρικό τρυπάνι με αρίδα 10 mm ( in) Κροκοδειλάκι:

47 5.2 Κιβώτιο πίνακα Οι διαστάσεις του κιβωτίου φαίνονται στο σχήμα 5.1. Όπως εμφανίζεται στο σχήμα έχει γίνει πρόβλεψη για ανεμιστήρα (εικόνα 5.1) και γρίλιες (εικόνα 5.2). Ο ανεμιστήρας λειτουργεί παράλληλα με τα φώτα θαλάμου και είναι απαραίτητος για την απαγωγή της θερμότητας που αναπτύσσεται μέσα στον πίνακα. Οι γρίλιες διαθέτουν φίλτρο έτσι ώστε η σκόνη να μην εισέρχεται μέσα στον πίνακα. Το κιβώτιο του πίνακα στην εμπρόσθια όψη του διαθέτει STOP μανιτάρι και ενδεικτική λυχνία για ένδειξη «ΘΑΛΑΜΟΣ ΣΕ ΣΤΑΣΗ» (εικόνα 5.3). Όλοι οι πίνακες διαθέτουν φωτισμό από λάμπα φθορίου με ενσωματωμένο διακόπτη. Η στήριξη του πίνακα στον τοίχο γίνεται σε 4 σημεία χρησιμοποιώντας βίδες 8 mm Χ 80 mm και ούπα 10 mm. 46 Σχέδιο 5-1 Διαστάσεις κιβωτίου (cm)

48 47 Εικόνα 5-1 Ανεμιστήρας Εικόνα 5-2 Γρίλιες Εικόνα 5-3 STOP έκτακτης ανάγκης - λυχνία "ΘΑΛΑΜΟΣ ΣΕ ΣΤΑΣΗ"

49 5.3 Τυπική κλεμμοσειρά πίνακα Η τυπική κλεμμοσειρά του ηλεκτρονικού πίνακα DIOMEDES V2.0 περιγράφεται στους παρακάτω πίνακες. Κάθε κλεμμοσειρά διαθέτει σήμανση που συμβολίζεται με Χ ενώ κάθε κλέμμα διαθέτει άλλη σήμανση ανάλογα με την λειτουργία της. Οι κλεμμοσειρές του πίνακα είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε να διευκολύνουν την εγκατάσταση. Η κλεμμοσειρά Χ1 απευθύνεται σε συνδέσεις μηχανοστασίου. Οι κλεμμοσειρές Χ2, Χ3, Χ4, Χ5, Χ6 απευθύνονται στις συνδέσεις θαλάμου (εύκαμπτο καλώδιο) ενώ οι κλεμμοσειρές Χ7 και Χ8 απευθύνονται στις συνδέσεις φρεατίου (LOOM). Υπήρξε ειδική πρόνοια για την συνδεσμολογία του φωτισμού φρεατίου είτε με μπουτόν και την χρήση ρελέ καστάνιας είτε με διακόπτη allé retour η οποία φέρει την σήμανση Χ13. ΚΛΕΜΜΟΣΕΙΡΑ V.V.V.F. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ 2 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ Χ1 R R R ΦΑΣΗ R S S S ΦΑΣΗ S T T T ΦΑΣΗ T N N N ΦΑΣΗ N SU - SU NU - NU ΕΞΟΔΟΣ UPS S - S N - N ΕΙΣΟΔΟΣ UPS U U1 U1 V V1 V1 W W1 W1 - U2 U2 - V2 V2 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ - W2 W2 U1 U1 U1 U2 U2 U2 B+ B+ - ΦΡΕΝΟ + B- B- - ΦΡΕΝΟ - B1 - - ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ V.V.V.F B2 - - ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ V.V.V.F - - SL2 ΠΡΕΣΟΣΤΑΤΗΣ - - SL3 ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ - - EV+ ΒΑΛΒΙΔΑ - - EV- ΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΥ - - VSU ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΟΔΟΥ ΑΡΓΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ - - VFU ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΟΔΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ - - VSD ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΑΘΟΔΟΥ ΑΡΓΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ - - VFD ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΑΘΟΔΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΥΠΕΡΒΑΡΟ H1 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΛΑΔΙΟΥ 48

DIOMEDES V3.1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

DIOMEDES V3.1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ DIOMEDES V3.1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Copyright Το παρόν κείµενο δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, ηλεκτρονικά ή µηχανικά, καθ ολοκληρίαν ή µερικώς, χωρίς την

Διαβάστε περισσότερα

Model: ED-CS5000. Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες.

Model: ED-CS5000. Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες. Model: ED-CS5000 Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες. Ο πίνακας είναι συμβατός με χειριστήρια σταθερού (11 32bit) η κυλιόμενου κωδικού στην συχνότητα των 433,92Mhz

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες προγραμματισμού MOTORLINE EVO 60 & 100 Μηχανισμός για γκαραζόπορτες οροφής

Οδηγίες προγραμματισμού MOTORLINE EVO 60 & 100 Μηχανισμός για γκαραζόπορτες οροφής Οδηγίες προγραμματισμού MOTORLINE EVO 60 & 100 Μηχανισμός για γκαραζόπορτες οροφής Τοποθέτηση μηχανισμού Εγκαταστήστε το μηχανισμό σύμφωνα με τα σχέδια του αγγλικού φυλλαδίου δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ SYROS ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ SYROS ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ SYROS ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΠΙΝΑΚΑ SYROS: LFT12MSER : ΠΛΑΚΕΤΑ ΚΛΗΣΕΩΝ SYROS: LFT12SDEC ΣΕΙΡΙΑΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΘΑΛΑΜΟΥ SYROS: LFT12CSER ΣΕΙΡΙΑΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FAS 40 FAS 80

ΚΕΝΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FAS 40 FAS 80 ΚΕΝΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FAS 40 FAS 80 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣEIΣ & ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ. ΜΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΥ ISL_RESCUE

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΥ ISL_RESCUE ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΥ ISL_RESCUE VERSION V1 (REV 1.1) ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: ΠΕΡΡΑΙΒΟΥ 37, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 54352, ΕΛΛΑΔΑ Τηλ. 231 220 9009 email: info@istechnology.gr FAX. 2310 943169 URL: www.istechnology.gr

Διαβάστε περισσότερα

AUTOTECH R-2010 - Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για ρολλά 230VAC

AUTOTECH R-2010 - Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για ρολλά 230VAC AUTOTECH R-2010 - Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για ρολλά 230VAC Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου (πλακέτα) για ρολλά, τύπου R-2010. Είναι κατάλληλος για ρολλά που τροφοδοτούνται από μονοφασικό εναλλασσόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ RG.A3

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ RG.A3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ RG.A3 Σελίδα: 1 / 10 1. Γενικές Πληροφορίες. Η βαλβίδα RG.A3 (/210 & /380) εναρμονίζεται πλήρως με την Ευρωπαϊκή Οδηγία ΕΝ 81-2 : 1998 + Α3 : 2009 (D).

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧ-GD30+ Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN

ΗΧ-GD30+ Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN ΗΧ-GD30+ Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN Οδηγίες χρήσης και προγραμματισμού Εγκατάσταση Ξεβιδώστε την βίδα που υπάρχει στο κάτω μέρος της συσκευής και αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα. Πριν τοποθετήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεση ηλεκτρονικού πίνακα ελέγχου AUTOTECH S-5060T

Σύνδεση ηλεκτρονικού πίνακα ελέγχου AUTOTECH S-5060T Σύνδεση ηλεκτρονικού πίνακα ελέγχου AUTOTECH S-5060T Απαιτούμενη παροχή ρεύματος ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Δεν πρέπει να γίνονται εργασίες στον πίνακα όταν αυτός είναι υπό τάση (συνδεδεμένος στο ρεύμα). Όλες οι συνδέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN Φυσικού Αερίου), (V-GDL LPG).

Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN Φυσικού Αερίου), (V-GDL LPG). V-GDN & V-GDL Εγχειρίδιο χρήσης (01VGDN) & (01VGDL) Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN Φυσικού Αερίου), (V-GDL LPG). Σελ. 2,3 Οδηγίες ασφαλείας - Τοποθέτηση Εγκατάσταση Σελ. 4,5 Εφαρμογές Σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

U R Safe. GSM Emergency Alarm System URS-007EG. Εγχειρίδιο χρήσης

U R Safe. GSM Emergency Alarm System URS-007EG. Εγχειρίδιο χρήσης U R Safe GSM Emergency Alarm System URS-007EG Εγχειρίδιο χρήσης Για την καλύτερη κατανόηση των λειτουργιών της συσκευής, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο, πριν χρησιμοποιήσετε τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001 : 2008. www.olympia-electronics.gr

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001 : 2008. www.olympia-electronics.gr S R CERT ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001 : 2008 www.olympia-electronics.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓH 2. ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ. 3. ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 3.1. Σύστημα 48 ζωνών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ gr ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ηλεκτρική παροχή: Ο.Τ. (Open Therm protocol) για τον πομπό και μπαταρίες ΑΑ LR06 για το δέκτη

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

THERMIS A.B.E.E. Pellet Controller 14400. www.thermis.gr e mail: info@thermis sa.gr

THERMIS A.B.E.E. Pellet Controller 14400. www.thermis.gr e mail: info@thermis sa.gr Pellet Controller 14400 Οδηγίες Χρήσης. Ο ελεγκτής περιλαμβάνει την αυτόματη διαδικασία της ανάφλεξης, καύσης και σβησίματος ενός λέβητα pellet ή βιομάζας. MENU Εγκαταστάτη. Για να εισέλθουμε στο menu

Διαβάστε περισσότερα

HX-DG20 TELE HX-DG20 1

HX-DG20 TELE HX-DG20 1 HX-DG20 Συσκευή τηλεφωνητή µέσω GSM και PSTN Οδηγίες χρήσης και προγραµµατισµού Εγκατάσταση Ξεβιδώστε την βίδα που υπάρχει στο κάτω µέρος της συσκευής και αφαιρέστε το πίσω κάλυµµα. Πριν τοποθετήσετε την

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Οδηγίες Εγκατάστασης και Ρυθμίσεων Αυτόματης Πόρτας, Τύπου Βus -M11, Εκδοση 1

Εγχειρίδιο οδηγιών. Οδηγίες Εγκατάστασης και Ρυθμίσεων Αυτόματης Πόρτας, Τύπου Βus -M11, Εκδοση 1 Εγχειρίδιο οδηγιών Οδηγίες Εγκατάστασης και Ρυθμίσεων Αυτόματης Πόρτας, Τύπου Βus -M11, Εκδοση 1 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 4-6 4 5 8-18 8 11 11 12 13 14 18-22 18 22 22 1 Παρουσίαση του μηχανισμού τύπου Bus-M11και

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr PRO-C ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr PRO-C ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ PRO-C ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Βασικά μοντέλα 3 στάσεων INDOOR & OUTDOOR με πλακέτες επέκτασης των 3 στάσεων για την δημιουργία μοντέλων

Διαβάστε περισσότερα

Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ

Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ AUTO-DIALER 911 Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ Χαρακτηριστικά: Τάση Λειτουργίας: DC11V TO 15V Στατικό Ρεύµα: 20mA (MAX) Ρεύµα Λειτουργίας: 150mA (MAX) Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

REG. N. 4796 UNI EN ISO 9001:2000 GR868RX8. Art. 4052. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

REG. N. 4796 UNI EN ISO 9001:2000 GR868RX8. Art. 4052. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας REG. N. 4796 UNI EN ISO 9001:2000 GR868RX8 Art. 4052 Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Το παρόν φυλλάδιο οδηγιών χρήσης είναι πνευματική ιδιοκτησία της SIGMA SECURITY A.B.E.E. Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM )

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM ) AKAI AR321 S ΘΕΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ 1. Πλήκτρο τροφοδοσίας 2. Πλήκτρο χρονοδιακόπτη 3. Πλήκτρο λειτουργίας 4. Πλήκτρο ήχου 5. Έλεγχος περιστροφής 6. Ρύθμιση φωτισμού 7. Οθόνη LCD 8. Κλίμακα περιστροφής 9. Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R 2020323B1656 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 200 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό με την

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες πυρανίχνευσης 4 και 6 ζωνών

Πίνακες πυρανίχνευσης 4 και 6 ζωνών Ακολουθήστε μας... lympia Electronics @lympiaelectro lympia Electronics lympiaelectronics lympia Electronics ν Πιστεύουμε στη ν Παράγουμε στη BS-634, BS-636 Πίνακες πυρανίχνευσης 4 και 6 ζωνών Ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

[Πληκτρολογήστε τον τίτλο του 2013 εγγράφου]

[Πληκτρολογήστε τον τίτλο του 2013 εγγράφου] [Πληκτρολογήστε τον τίτλο του 2013 εγγράφου] ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕ-ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΝΕΡΟΥ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ: Ψαθάδικα, Νήσος Μήλος ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: Αρχιτεκτονικό Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

Μεταγωγικός διακόπτης γεννήτριας (ATS) με ελεγκτή (ATS-ST)

Μεταγωγικός διακόπτης γεννήτριας (ATS) με ελεγκτή (ATS-ST) Μεταγωγικός διακόπτης γεννήτριας (ATS) με ελεγκτή (ATS-ST) Ο Mεταγωγικός διακόπτης γεννήτριας (ATS) σε συνδυασμό με το controller ATS-ST αναλαμβάνει να πραγματοποιήσει τη μεταγωγή από το δίκτυο της ΔΕΗ

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΣΥΝΗΜΙΤΟΝΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΣΥΝΗΜΙΤΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΣΥΝΗΜΙΤΟΝΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Copyright Το παρόν κείμενο δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, ηλεκτρονικά ή μηχανικά, καθ ολοκληρίαν ή μερικώς, χωρίς την έγγραφη άδεια της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ

ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, για λόγους βελτίωσης του προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PA MUSP 080 / 120 / 180 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν για πρώτη φορά. Στις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ : Με ΙΤ-4Ν Με τηλέφωνο συνδεδεμένο στις εξόδους τηλεφωνικής γραμμής του ΙΤ-4Ν. Μπείτε στο μενού προγραμματισμού. Αν έχετε μπουτονιέρα στο σύστημα, τοποθετείστε

Διαβάστε περισσότερα

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ Κεραία οθόνη ON/OFF Αλλαγή ταχύτητας συντονισµού Σίγαση Αύξηση έντασης φωνής Πλήκτρο FM ιαγραφή/επιστροφή Μείωση έντασης φωνής Εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ( ΡΕΛΕ ) ή ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΓΕΝΙΚΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ( ΡΕΛΕ ) ή ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Page 1 of 66 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ( ΡΕΛΕ ) ή ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Οι ηλεκτρονόμοι ( ΡΕΛΕ ) αποτελούν βασικό στοιχείο στα κυκλώματα του κλασσικού αυτοματισμού. Με την χρήση των ηλεκτρονόμων

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα 1. Θερμοστάτης 02905 2 2. Τοποθέτηση/Αντικατάσταση μπαταριών τροφοδοσίας 2 3. Οθόνη 3 3.1 Λειτουργίες πλήκτρων 4 3.2 Σύμβολα 4 3.3 Ecometer

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ε.Μ : 3203. Σχεδίαση και υλοποίηση εκπαιδευτικής μονάδας με PLC Siemens S7-200, για την προσομοίωση βιομηχανικών εφαρμογών

Α.Ε.Μ : 3203. Σχεδίαση και υλοποίηση εκπαιδευτικής μονάδας με PLC Siemens S7-200, για την προσομοίωση βιομηχανικών εφαρμογών Ονοματεπώνυμο Α.Ε.Μ : 3203 : Ιωακείμ Μαμάτας Σχεδίαση και υλοποίηση εκπαιδευτικής μονάδας με PLC Siemens S7-200, για την προσομοίωση βιομηχανικών εφαρμογών Σκοπός της πτυχιακής Εισαγωγή στον αυτοματισμό

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΕΙΡΗΝΑ AL-631

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΕΙΡΗΝΑ AL-631 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΕΙΡΗΝΑ AL-631 Υψηλής Ποιότητας Εξωτερική Σειρήνα με Μπαταρία και Flash. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Οδηγίες Εγκατάστασης Σειρήνας AL-631 Χαρακτηριστικά AL-631 Η Εξωτερική Σειρήνα

Διαβάστε περισσότερα

DLOG-2016 ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΩΝ Version: 3.2.12

DLOG-2016 ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΩΝ Version: 3.2.12 DLOG-2016 ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΩΝ Version: 3.2.12 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το DLOG-2016 είναι ένα ηλεκτρονικό σύστημα συνεχούς μέτρησης και καταγραφής αναλογικών μεγεθών (θερμοκρασία, υγρασία) που είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Τεχνικά χαρακτηριστικά Τροφοδοσία Αριθμός επιπέδων θερμοκρασίας Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας ΗΜΕΡΑ Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας ΝΥΧΤΑ Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΓΕΣ ΑΠΛΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ WAVE MODE MOBILE. Cod. Art. A0138 / A0139

ΛΙΓΕΣ ΑΠΛΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ WAVE MODE MOBILE. Cod. Art. A0138 / A0139 WAVE MODE MOBILE ΛΙΓΕΣ ΑΠΛΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Cod. Art. A038 / A039 Habakis Co Υψηλάντου 4 456, Κηφισιά Τηλ.: 20807470 Fax: 208074662 Email: service@habakis.gr www.habakis.gr CISA SpA Via Oberdan, 42 4808 Faenza

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου

Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου Amico Remote Control Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου Το COMANDO AMICO REMOTO (CAR) είναι ένα σύστημα τηλεχειρισμού που επιτρέπει την ρύθμιση και τον έλεγχο συσκευών της IMMERGAS

Διαβάστε περισσότερα

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 150 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας BBC 6kW Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου 1 κύκλωμα θέρμανσης ελεγχόμενο από εξωτερικό αισθητήριο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 - Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά τυποποιημένα σύμβολα κατά IEC 60617

Βασικά τυποποιημένα σύμβολα κατά IEC 60617 Σύμβολα βασικών στοιχείων των ηλεκτρικών κυκλωμάτων 1 06-15-01 Ηλεκτρικό στοιχείο ή συσσωρευτής (η μακρύτερη γραμμή παριστάνει το θετικό πόλο). 2 06-A1-01 Συστοιχία ηλεκτρικών στοιχείων ή συσσωρευτών (σαν

Διαβάστε περισσότερα

BS-844/2 (5) (6) (8) Προγραμματιζόμενος χωνευτός θερμοστάτης για ξυλολέβητα με δυνατότητα 2 αισθητηρίων

BS-844/2 (5) (6) (8) Προγραμματιζόμενος χωνευτός θερμοστάτης για ξυλολέβητα με δυνατότητα 2 αισθητηρίων Ακολουθήστε μας Olympia Electronics @Olympiaelectro Olympia Electronics OlympiaElectronics Olympia Electronics Προγραμματιζόμενος χωνευτός θερμοστάτης για ξυλολέβητα με δυνατότητα 2 αισθητηρίων BS-844/2

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε για την επιλογή του συστήματος Home Theater Innovator S51337. Το σύστημα αυτό συνδέεται με το PC, DVD Player, CD/MP3,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήστη. Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5".

Εγχειρίδιο χρήστη. Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5. Εγχειρίδιο χρήστη Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5". 2 Περιεχόμενα 1. ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ... 4 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ... 6 2.1 Απάντηση κλήσεων 6 2.2 Λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης 7 2.3 Απόρρητο συνομιλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ BS-468

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ BS-468 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ BS-468 Περιεχόμενα 1. Περιγραφή... 3 2. Οδηγίες για τον χρήστη... 4 2.1. Βασικοί χειρισμοί... 4 Ενιαίο σύστημα.... 4 Διαχωρισμένο σύστημα.... 4 2.2. Ένδειξη Οπλισμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΑΘΗΝΑ 24 9 2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ (ANALOG ADDRESSABLE) ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ Οι κατωτέρω Τεχνικές Προδιαγραφές,

Διαβάστε περισσότερα

AG-GD20 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ GSM & PSTN

AG-GD20 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ GSM & PSTN AG-GD20 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ GSM & PSTN Τρόποι ενεργοποίησης Trigger Τρόπος 1 : Με αυτό τον τρόπο µόλις το σήµα στο trigger σταµατήσει (ο χρόνος της σειρήνας τελειώσει), ο τηλεφωνητής θα σταµατήσει

Διαβάστε περισσότερα

INTD1001 Key lock. www.intelco.com.gr. Εγχειρίδιο χρήσης INTD1001. Πληκτρολόγιο έλεγχου πρόσβασης και επιλογής ορόφων

INTD1001 Key lock. www.intelco.com.gr. Εγχειρίδιο χρήσης INTD1001. Πληκτρολόγιο έλεγχου πρόσβασης και επιλογής ορόφων INTD1001 Key lock Εγχειρίδιο χρήσης INTD1001 Πληκτρολόγιο έλεγχου πρόσβασης και επιλογής ορόφων Σελ. 2 Γενική Περιγραφή - Δυνατότητες Σελ. 3 Τεχνικά Χαρακτηριστικά - Συνδεσμολογία Σελ. 4, 5 Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Τμήμα Λειτουργίας Εγκαταστάσεων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΠΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΦΟΠΛΙΣΗΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΟΚΑΘΗΣΤΕΡΗΣΗ.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΠΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΦΟΠΛΙΣΗΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΟΚΑΘΗΣΤΕΡΗΣΗ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΠΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΦΟΠΛΙΣΗΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΟΚΑΘΗΣΤΕΡΗΣΗ. Θέλουμε όταν ενεργοποιήσουμε τον συναγερμό να καθυστερήσει η όπλιση του 10 δευτερόλεπτα (έως ότου φύγουμε από το σπίτι).έτσι αν μέσα σε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ LRX 2150

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ LRX 2150 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ LRX 2150 Ηλεκτρονικό κέντρο μονοφασικό, για τον αυτοματισμό κιγκλιδωμάτων με πορτόφυλλα με ενσωματωμένο ραδιοδέκτη. - Mod. LG 2150 : Χωρίς ραδιοδέκτη - Mod. ( LR 2150 ) : 306 MHz -

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο κατασκευαστής συνιστά τη σωστή χρήση των συσκευών φωτισμού! Για τον λόγο αυτό να ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA LINE-INTERACTIVE UPS Uninterruptible Power System INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΕ 2.1.2: Ελέγχει ότι δεν ξεκινάει ο ανελκυστήρας αν όλες οι πόρτες δεν είναι κλειστές και κλειδωμένες

ΕΕ 2.1.2: Ελέγχει ότι δεν ξεκινάει ο ανελκυστήρας αν όλες οι πόρτες δεν είναι κλειστές και κλειδωμένες ΕΕ 2.1.1 : Τοποθετεί τις συντήρησης πινακίδες εργασιών Πληροφόρηση χρηστών ανελκυστήρα ότι αυτός είναι εκτός λειτουργίας λόγω εργασιών συντήρησης Τοποθετώντας σε εμφανές σημείο πινακίδες που να ειδοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό εγχειρίδιο. Χαλύβδινος λέβητας βιομάζας σειρά BMT

Τεχνικό εγχειρίδιο. Χαλύβδινος λέβητας βιομάζας σειρά BMT THERM LEV Τεχνικό εγχειρίδιο Χαλύβδινος λέβητας βιομάζας σειρά BMT ΨΣας ευχαριστούμε για την επιστοσύνη που δείχνετε στα προιόντα μας. ΨΓια την αποτελεσματική χρήση του λέβητα βιομάζας σειράς ΒΜΤ σας συνιστούμε

Διαβάστε περισσότερα

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 8493 98 AQUAUNO PRATICO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Και οι δύο πίνακες διατίθενται στο ίδιο μεταλλικό κουτί και έχουν τα παρακάτω κοινά χαρακτηριστικά:

Και οι δύο πίνακες διατίθενται στο ίδιο μεταλλικό κουτί και έχουν τα παρακάτω κοινά χαρακτηριστικά: PROMETHEUS ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 4 & 8 ΖΩΝΩΝ Η σειρά συμβατικών πινάκων πυρανίχνευσης PROMETHEUS, της SIGMA SECURITY, έχει σχεδιασθεί σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές EN-54 Part 4 & Part 2. Είναι βασισμένοι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ακολουθήστε μας... Olympia Electronics RF54 @Olympiaelectro Olympia Electronics OlympiaElectronics Olympia Electronics Συσκευή ελέγχου ηλεκτρικής κλειδαριάς, και κλιματισμού που συνεργάζεται με καρτοδιακόπτες

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Εφαρμογών Ελέγχου Φωτισμού. Εκπαιδευτικό κέντρο ISC

Βασικές Αρχές Εφαρμογών Ελέγχου Φωτισμού. Εκπαιδευτικό κέντρο ISC Βασικές Αρχές Εφαρμογών Ελέγχου Φωτισμού Εκπαιδευτικό κέντρο ISC July 2009 Ανακαλύψτε τις ανάγκες και τις λύσεις για τον έλεγχο φωτισμού Κύκλωμα απλού διακόπτη Κύκλωμα διακόπτη αλέ-ρετούρ Έλεγχος φωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ EC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Μοντέλα 2,4,6 στάσεων INDOOR & OUTDOOR ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Όταν ο προγραμματιστής είναι σε αυτόματη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ PID 11-100

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ PID 11-100 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ PID ΠΡΟΣΟΧΗ: Σιγουρευτείτε ότι ο θερµοστάτης δεν είναι συνδεδεµένος στο ηλεκτρικό δίκτυο προτού αρχίσει η τροφοδοσία (συνδέσεις καλωδίων, εγκατάσταση συσκευής κλπ.) Όλες οι λειτουργίες σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

SFBC. Ψηφιακός Πίνακας Λέβητα Στερεών Καυσίμων

SFBC. Ψηφιακός Πίνακας Λέβητα Στερεών Καυσίμων SFBC Ψηφιακός Πίνακας Λέβητα Στερεών Καυσίμων Γενικά Ο ελεγκτής SFBC προορίζεται να ελέγχει λέβητες στερεών καυσίμων που δε βρίσκονται σε χύμα μορφή όπως ξύλα, κάρβουνα, μπριγκέτες κ.α. Τρόποι λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ

Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ 12.07 - Οδηγίες χρήσης g 51145780 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του μεταφορέα διαδρόμου απαιτούνται γνώσεις που

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης. Οδηγίες χρήσεις

Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης. Οδηγίες χρήσεις Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης Οδηγίες χρήσεις Ο ρυθμιστής φόρτισης MPPT-30 είναι ένας αποτελεσματικός ρυθμιστής. -Έχει αποτελεσματική λειτουργία φόρτισης MPPT για να παρακολουθείτε αυτόματα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

S88 CAT-5. Αποκωδικοποιητής Σήματος Κατάληψης. Οδηγίες Χρήσης. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 89/336/EΚ

S88 CAT-5. Αποκωδικοποιητής Σήματος Κατάληψης. Οδηγίες Χρήσης. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 89/336/EΚ Αποκωδικοποιητής Σήματος Κατάληψης S88 CAT-5 Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 89/336/EΚ Οδηγίες Χρήσης O Αποκωδικοποιητής Σήματος Κατάληψης (ΑΣΚ) S88 είναι συμβατός με το s 88 Bus της εταιρείας Märklin*.

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15

Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15 Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15 1 Γενικές προφυλάξεις: Παρακαλείσθε να λάβετε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις κατά το χειρισμό του μετρητή. Μην χρησιμοποιείτε τον μετρητή σε πολύ ζεστούς ή υγρούς χώρους.

Διαβάστε περισσότερα

PBI-192. Οδηγίες Χρήσης. Paradox to KNX-BUS Interface

PBI-192. Οδηγίες Χρήσης. Paradox to KNX-BUS Interface PBI-192 Paradox to KNX-BUS Interface Οδηγίες Χρήσης GDS Intelligence in Buildings Ελ. Βενιζέλου 116 Νέα Ερυθραία, 14671 Τηλ: +30 2108071288 Email: info@gds.com.gr Web: gds.com.gr Περιεχόμενα 1 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ GSM TCS-3

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ GSM TCS-3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ GSM TCS-3 GSM TCS-3 ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ ΟΘΟΝΗΣ ΕΙΚΟΝΑ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Στάθμη σήματος GSM Αναβοσβήνει σε διακοπή τηλ.γραμμής Σταθερά αναμμένο όταν η τηλ.γραμμή είναι ΟΚ Χαμηλή μπαταρία ασύρματου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΗ Οι οδηγίες εγκατάστασης αναφέρονται σε ειδικευμένους τεχνίτες. Γι αυτό δεν θα γίνει αναφορά σε θεμελιώδης αρχές εγκατάστασης. Παράδειγμα μιας ολοκληρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

FP 202. Ψηφιακός Πίνακας Πυραvίχνευσης ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Οδηγίες Εγκατάστασης / Χρήσης

FP 202. Ψηφιακός Πίνακας Πυραvίχνευσης ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Οδηγίες Εγκατάστασης / Χρήσης Ψηφιακός Πίνακας Πυραvίχνευσης Οδηγίες Εγκατάστασης / Χρήσης ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ο FP-0 είναι ένας πίνακας πυρανίχνευσης ψηφιακής τεχνολογίας (microcontroller) κατάλληλος για την κάλυψη µεγάλης γκάµας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΛΑΜΠΑΣ ΜΕ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗ AVR AT90S2313

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΛΑΜΠΑΣ ΜΕ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗ AVR AT90S2313 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΛΑΜΠΑΣ ΜΕ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗ AVR AT90S2313 Η ιδέα για την κατασκευή αυτή μου ήρθε καθώς σκεφτόμουν κάποιο τρόπο εξοικονόμησης ενέργειας για τα φώτα της σκάλας του σπιτιού μου. Το σπίτι είναι διόροφο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12. Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Μοντέλα: L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12 Σ Υ Σ Τ Η Μ Τηλεχειριστήριο Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες οδηγίες χρήσης

Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύστημα ρύθμισης R1 Σύστημα ρύθμισης R2/R3 Μονάδα χειρισμού BM Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

FP 412/424 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Ψηφιακός Πίνακας Πυραvίχνευσης. Οδηγίες Εγκατάστασης / Χρήσης

FP 412/424 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Ψηφιακός Πίνακας Πυραvίχνευσης. Οδηγίες Εγκατάστασης / Χρήσης FP / Ψηφιακός Πίνακας Πυραvίχνευσης Οδηγίες Εγκατάστασης / Χρήσης ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ο FP-/ είναι ένας πίνακας πυρανίχνευσης ψηφιακής τεχνολογίας (microcontroller) κατάλληλος για την κάλυψη µεγάλης

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή του προϊόντος

Προσαρμογή του προϊόντος ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ Προσαρμογή του προϊόντος 50 100 m = x4 Διασφαλίστε ανεμπόδιστη οπτική επαφή μεταξύ Ανιχνευτή και Ανακλαστήρα 8-100 m Στηρίξτε σε στέρεες επιφάνειες (σε δομικό τοίχο ή δοκό) 18

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ AG-GD20 GSM & PSTN

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ AG-GD20 GSM & PSTN ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ AG-GD20 GSM & PSTN Τρόποι ενεργοποίησης Trigger Τρόπος 1 : Με αυτό το τρόπο µόλις το σήµα στο trigger σταµατήσει (ο χρόνος της σειρήνας τελειώσει), ο τηλεφωνητής θα σταµατήσει να καλεί. Τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

T370ML. rev.0210. Σύστημα Kit Θυροτηλεόρασης. 2 καλωδίων SV-370S. Έγχρωμο. Οδηγίες Χρήσης

T370ML. rev.0210. Σύστημα Kit Θυροτηλεόρασης. 2 καλωδίων SV-370S. Έγχρωμο. Οδηγίες Χρήσης T370ML rev.0210 Σύστημα Kit Θυροτηλεόρασης 2 καλωδίων SV-370S Έγχρωμο Οδηγίες Χρήσης Εισαγωγή 33 Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε και να σας συγχαρούμε για την αγορά αυτού του προπιόντος το οποίο έχει κατασκευαστεί

Διαβάστε περισσότερα

Niky 600/800. Eγχειρίδιο χρήσης

Niky 600/800. Eγχειρίδιο χρήσης Niky 600/800 Eγχειρίδιο χρήσης Niky 600/800 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 2 2 Όροι χρήσης 2 3 Εγκατάσταση 3 4 Σήματα και Έλεγχος 3 5 Υπερφόρτιση και Αυτόματος Τερματισμός 4 6 Χαρακτηριστικά 4-5 7 Αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑ: ΚΑΒΑΛΑΣ 3 & ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, 142 31 Ν. ΙΩΝΙΑ, ΑΠΟΘΗΚΗ: 63 Ο ΧΛΜ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΤΕΛ.: 210 27 91 067, 210 27 92 419, FAX: 210 27 92 419,

ΕΔΡΑ: ΚΑΒΑΛΑΣ 3 & ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, 142 31 Ν. ΙΩΝΙΑ, ΑΠΟΘΗΚΗ: 63 Ο ΧΛΜ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΤΕΛ.: 210 27 91 067, 210 27 92 419, FAX: 210 27 92 419, E ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΤΥΠΟΥ BUS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΕΔΡΑ: ΚΑΒΑΛΑΣ 3 & ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, 142 31 Ν. ΙΩΝΙΑ, ΑΠΟΘΗΚΗ: 63 Ο ΧΛΜ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΤΕΛ.: 210 27 91 067, 210 27 92 419, FAX: 210 27 92

Διαβάστε περισσότερα

TM40 Οδηγίες τελικού χρήστη

TM40 Οδηγίες τελικού χρήστη MG5000 MG5050 SP5500 SP6000 SP7000 TM40 δηγίες τελικού χρήστη Ρυθμίσεις χρηστών Για λόγους ασφάλειας, γράψτε μόνο το όνομα του χρήστη και όχι τον κωδικό του. 4-ψηφίων κωδικός 6-ψηφίων κωδικός Χρήστης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ISL_V2

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ISL_V2 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ISL_V2 VERSION V1 (REV 1.5) ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: ΠΕΡΡΑΙΒΟΥ 37, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 54352, ΕΛΛΑΔΑ Τηλ. 231 220 9009 email: info@istechnology.gr FAX. 2310 943169 URL: www.istechnology.gr

Διαβάστε περισσότερα

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND 1. Ένδειξη συχνότητας/ ώρας 2. Ένδειξη μπάσου 3. Ένδειξη FM 4. Ένδειξη έντασης σήματος 5. Ένδειξη λειτουργίας για το ξυπνητήρι 6. Ένδειξη λειτουργίας αυτόματης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου 0315.. 1 Χειρισμός Εικόνα 1: Στοιχείο χειρισμού Ο έλεγχος των λειτουργιών του εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου πραγματοποιείται μέσω των πλήκτρων του στοιχείου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕLIWELL

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕLIWELL ΕΜΠΟΡΙΟ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛ: 210-3451001, 3453641 ΤΗΛ: 210-3458533, 3453176 FAX: 210-3453255 E-mail: epsem@otenet.gr International Refrigeration Wholesalers Organization ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 Δυνατά μεμονωμένα συστήματα ελέγχου

1 Δυνατά μεμονωμένα συστήματα ελέγχου 1 Δυνατά μεμονωμένα συστήματα ελέγχου Απλοποιημένο τηλεχειριστήριο - BRC1E51A Τηλεχειριστήριο σύγχρονου σχεδιασμού, φιλικό προς το χρήστη BRC1E51A BRC1D52 Εύκολο στη χρήση: όλες οι κύριες λειτουργίες του

Διαβάστε περισσότερα

aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456

aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456 aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456 AQUAUNO VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων 1 Πίνακας Περιεχομένων Οδηγίες ασφάλειας...3 Εισαγωγή...4 Σύνδεση φορτίων...4 Κατάσταση Search Mode...4 Πως συνδέεται ο inverter στην μπαταρία...4 Τα καλώδια σύνδεσης...5 Πριν θέσετε σε λειτουργία τον

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Λειτουργιών και Ασφάλειας VIDEO DOOR PHONE NVM-704/NVC-5104

Οδηγίες Λειτουργιών και Ασφάλειας VIDEO DOOR PHONE NVM-704/NVC-5104 Αυτές οι οδηγίες είναι για την ασφάλειά σας. Παρακαλείσθε να τις διαβάσετε προσεκτικά πριν από τη χρήση και να τις διατηρήσετε για μελλοντική αναφορά. Παρεχόμενα τμήματα Παρεχόμενα εξαρτήματα Ref Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧ-GSM 02 www.tele.gr

ΗΧ-GSM 02 www.tele.gr ΗΧ -GSM02Β/W Ασύρµατο σύστηµα συναγερµού µε ειδοποίηση µέσω GSM Οδηγίες χρήσης Λειτουργία και συνδεσµολογία ακροδεκτών Στο πίσω µέρος της κεντρικής µονάδας υπάρχει µια σειρά ακροδεκτών σύνδεσης, οι λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Αυτοματισμοί και

Διαβάστε περισσότερα

HX-TEL 999. ΗΧ-TEL999 rev1_1 www.tele.gr

HX-TEL 999. ΗΧ-TEL999 rev1_1 www.tele.gr ΜΟΝΑ Α ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ HX-TEL 999 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Χρησιµοποιείτε πάντα µόνο το τροφοδοτικό που συνοδεύει

Διαβάστε περισσότερα