1.2 Αρχές δόμησης πολυηλεκτρονικών ατόμων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1.2 Αρχές δόμησης πολυηλεκτρονικών ατόμων"

Transcript

1 1.2 Αρχές δόμησης πολυηλεκτρονικών ατόμων 1. Ερώτηση: Τι είναι η ηλεκτρονική δόμηση ή ηλεκτρονική κατανομή; Η συμπλήρωση των τροχιακών με ηλεκτρόνια, λέγεται ηλεκτρονική δόμηση ή ηλεκτρονική κατανομή. Στο άτομο του υδρογόνου, το μοναδικό ηλεκτρόνιο τοποθετείται στο τροχιακό 1s. Στην περίπτωση αυτή λέμε πως το άτομο βρίσκεται στη θεμελιώδη του κατάσταση. Η τοποθέτηση του σε οποιαδήποτε άλλο τροχιακό είναι δυνατή μετά από διέγερση του ατόμου. Στα πολυηλεκτρονικά άτομα προφανώς τα πράγματα είναι πιο πολύπλοκα. 2. Ερώτηση Ποια είναι η σημασία της γνώσης της ηλεκτρονικής κατανομής των ατόμων; Η ηλεκτρονική δόμηση έχει θεμελιώδη σημασία, γιατί με βάση αυτή διαμορφώνεται η ηλεκτρονική δομή των ατόμων και κατ επέκταση η χημική συμπεριφορά τους. 3. Ερώτηση: Με βάση ποιες τρεις αρχές γίνεται η ηλεκτρονική κατανομή στα άτομα; Η αρχή ηλεκτρονικής δόμησης (aufbau) περιλαμβάνει : 1. την απαγορευτική αρχή του Pauli, 2. την αρχή ελάχιστης ενέργειας και 3. τον κανόνα του Hund 4. Ερώτηση: Τι γνωρίζεται για την απαγορευτική αρχή του Pauli; Σύμφωνα με την απαγορευτική αρχή του Pauli είναι αδύνατο να υπάρχουν στο ίδιο άτομο δύο ηλεκτρόνια με ίδια τετράδα κβαντικών αριθμών (n, l, m l, m s). Συνεπώς, δεν μπορεί ένα τροχιακό να χωρέσει πάνω από δύο ηλεκτρόνια Το καθένα ατομικό τροχιακό μπορεί να έχει: κανένα, ένα ή δύο ηλεκτρόνια. Τα ηλεκτρόνια των γνωστών μέχρι σήμερα στοιχείων κατανέμονται στις υποστιβάδες s, p, d, f. Για καθεμιά από αυτές ο αριθμός των ατομικών τροχιακών και ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων που χωρούν είναι: Υποστιβάδα s p d f Αριθμός ατομικών τροχιακών Μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων

2 .Να παρατηρήσουμε ότι δεν υπάρχουν ηλεκτρόνια σε υποστιβάδες 5g ή 6f κλπ σε μη διεγερμένα άτομα. 5. Ερώτηση: Τι γνωρίζετε για την αρχή ελάχιστης ενέργειας; Σύμφωνα με την αρχή της ελάχιστης ενέργειας, κατά την ηλεκτρονική δόμηση ενός πολυηλεκτρονικού ατόμου, τα ηλεκτρόνια καταλαμβάνουν τα τροχιακά με τη μικρότερη ενέργεια, ώστε να αποκτήσουν τη μεγίστη σταθερότητα στη θεμελιώδη κατάσταση. Παρατηρήσεις!! 1. Αν και οι εξισώσεις Schrödinger μπορούν να επιλυθούν ακριβώς μόνο στην περίπτωση του υδρογόνου και των υδρογονοειδών (ιόντων με ένα μόνο ηλεκτρόνιο π.χ. He +, Li 2+ κλπ.), έχει αποδειχτεί ότι η μορφή των τροχιακών στα πολυηλεκτρονικά άτομα δε διαφέρει αισθητά απ αυτήν που περιγράφηκε για το άτομο του υδρογόνου. 2. Στα πολυηλεκτρονικά άτομα υπάρχει διαφορά στη διαδοχή των ενεργειακών σταθμών του ηλεκτρονίου. Αυτό συμβαίνει γιατί σ ένα πολυηλεκτρονικό άτομο, πλην των ελκτικών δυνάμεων πυρήνα - ηλεκτρονίου (που καθορίζονται από τον κύριο κβαντικό αριθμό), ασκούνται απώσεις ηλεκτρονίου - ηλεκτρονίου (που καθορίζονται από το δευτερεύοντα κβαντικό αριθμό). Για το λόγο αυτό διαφοροποιούνται οι ενεργειακές στάθμες των υποστιβάδων της ίδιας στιβάδας, όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα. 3. Επειδή δύσκολα μπορεί να θυμηθεί κανείς το διάγραμμα διαδοχής των ενεργειακών σταθμών, που παρατίθεται παραπλεύρως, δίνεται ένα μνημονικό διάγραμμα. 48

3 4. Σύμφωνα με την αρχή της ελάχιστης ενέργειας ισχύει ότι ανάμεσα σε δύο υποστιβάδες, τη χαμηλότερη ενέργεια έχει εκείνη που έχει το μικρότερο άθροισμα των δύο πρώτων κβαντικών αριθμών (n+ l) Στην περίπτωση που το άθροισμα (n+ l) είναι το ίδιο για δύο υποστιβάδες, τότε μεγαλύτερη ενέργεια έχει η υποστιβάδα με το μεγαλύτερο n. 5. Στο υδρογόνο και τα υδρογονοειδή οι ενεργειακές στάθμες των υποστιβάδων, που ανήκουν στην ίδια στιβάδα, ταυτίζονται. Παράδειγμα: Στο άτομο του υδρογόνου στη θεμελιώδη του κατάσταση, τα ατομικά τροχιακά της υποστιβάδας 2s έχουν ίση ενέργεια με αυτά της υποστιβάδας 2p, ενώ σε οποιοδήποτε πολυλεκτρονικό άτομο στη θεμελιώδη του κατάσταση, τα ατομικά τροχιακά της υποστιβάδας 2p έχουν μεγαλύτερη ενέργεια από αυτά της υποστιβάδας 2s. 6. Ερώτηση: Πως κατανέμονται τα 26 ηλεκτρόνια στο άτομο του σιδήρου, στη θεμελιώδη του κατάσταση; 1. Πρώτα τοποθετούνται δύο ηλεκτρόνια στην υποστιβάδα 1s, και γράφουμε 1s 2, 2.μετά τοποθετούμε δύο ηλεκτρόνια στην υποστιβάδα 2s (1s 2 2s 2 ), 3. ακολουθούν έξι ηλεκτρόνια στην υποστιβάδα 2p (1s 2 2s 2 2p 6 ), 4.δύο ηλεκτρόνια στην υποστιβάδα 3s (1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 ), 5. έξι στην υποστιβάδα 3p (1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 ) 6. δύο στην 4s (1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 ). 7. Τα τελευταία έξι ηλεκτρόνια πάνε στην υποστιβάδα 3d, η οποία χωράει συνολικά δέκα ηλεκτρόνια. 49

4 8. Έτσι, η ηλεκτρονική δομή του σιδήρου είναι: 26Fe : 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 6 4s 2 Προσοχή!! Στην παραπάνω ηλεκτρονική δομή ότι γράφουμε πρώτα την 3d και μετά την 4s, παρόλο που η υποστιβάδα 4s συμπληρώθηκε πρώτη, σύμφωνα με την αρχή ελάχιστης ενέργειας. Αυτό συμβαίνει επειδή μετά την εισαγωγή ηλεκτρονίων στην υποστιβάδα 3d αυτή αποκτά λιγότερη ενέργεια από την 4s. Ανάλογα ισχύει και για τις 4d και 5s. Για τον ίδιο λόγο κατά τον ιοντισμό του Fe σε Fe 2+ αποβάλλονται τα 4s και όχι τα 3d ηλεκτρόνια. Γενικά όταν καταγράφουμε την ηλεκτρονική δομή αφού συμπληρώσουμε τις υποστιβάδες με ηλεκτρόνια τις καταγράφουμε κατά αύξοντα n. 7. Ερώτηση: Να γράψετε την ηλεκτρονική δομή του κατιόντος: Fe Βρίσκω πρώτα τη δομή του ατόμου 26Fe: 26Fe : 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 6 4s 2 2. Αφαιρώ τόσα ηλεκτρόνια όσα το θετικό φορτίο του ιόντος Fe 2+ ξεκινώντας από την τελευταία υποστιβάδα. Fe 2+ : 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 6 3. Αν γράψουμε τα ηλεκτρόνια σε στιβάδες και όχι σε υποστιβάδες έχουμε: Fe : K 2 L 8 M 14 N 2 και Fe 2+ : K 2 L 8 M Ερώτηση: Τι γνωρίζετε για τη θεωρία των συμπληρωμένων και ημισυμπληρωμένων υποστιβάδων; Oι συμπληρωμένες με ηλεκτρόνια ή οι ημισυμπληρωμένες υποστιβάδες έχουν αυξημένη ενεργειακή σταθερότητα και προτιμούνται. Σε ορισμένες περιπτώσεις η κατανομή των ηλεκτρονίων δεν είναι αυτή που προβλέπεται, με βάση τις αρχές δόμησης. Παράδειγμα: Η ηλεκτρονική δομή του 24Cr είναι η 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 5 4s 1 και όχι η 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 4 4s 2. Η ηλεκτρονική δομή του 29Cu είναι η 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 1 και όχι η 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 9 4s 2 9. Ερώτηση: Τι λέει ο κανόνας του Hund ; Ηλεκτρόνια που καταλαμβάνουν τροχιακά της ίδιας ενέργειας (της ίδιας υποστιβάδας), έχουν κατά προτίμηση παράλληλα spin, ώστε τα ηλεκτρόνια να αποκτήσουν το μέγιστο άθροισμα των κβαντικών αριθμών spin». 50

5 10. Ερώτηση: Ποια διαδικασία ακολουθείται κατά τη συμπλήρωση των ατομικών τροχιακών προκειμένου να ικανοποιείται κανόνας του Hund ; Βρίσκω πόσα ατομικά τροχιακά έχει η υποστιβάδα τα γεμίζω με τόσα ηλεκτρόνια όσα έχει η υποστιβάδα βάζοντας στην αρχή ένα στο καθένα ατομικό τροχιακό σημειώνοντας τα με διάνυσμα φοράς προς τα επάνω και μετά ζευγαρώνω τα αρχικά με όσα ηλεκτρόνια υπολείπονται με διάνυσμα φοράς προς τα κάτω χωρίς να υπερβαίνω τα δύο σε καθένα από αυτά παραδείγματα: 1. Για παράδειγμα στο άτομο του αζώτου 7Ν η κατανομή σε υποστιβάδες είναι: 7Ν: 1s 2 2s 2 2p 3 ή αναλυτικότερα, αν θέλουμε να δείξουμε την κατανομή των ηλεκτρονίων στα τροχιακά: 1s 2s 2p x 2p y 2p z 7Ν 2. Ομοίως, η κατανομή των ηλεκτρονίων σε υποστιβάδες στο άτομο του οξυγόνου είναι: 8Ο : 1s 2 2s 2 2p 4 ή αναλυτικότερα σε τροχιακά: 1s 2s 2p x 2p y 2p z 8O 51

6 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 1. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΒΑΔΩΝ, ΥΠΟΣΤΙΒΑΔΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ Η μεγαλύτερη ενέργεια καθορίζεται ως εξής: Μεταξύ διαφορετικών στιβάδων, μεγαλύτερη ενέργεια έχει αυτή με το μεγαλύτερο n. Μεταξύ διαφορετικών υποστιβάδων, μεγαλύτερη ενέργεια έχει αυτή με το μεγαλύτερο άθροισμα n + l. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί και το ενεργειακό διάγραμμα. 1. Στην περίπτωση ίσων αθροισμάτων μεγαλύτερη ενέργεια έχει αυτή με το μεγαλύτερο n Μεταξύ διαφορετικών ηλεκτρονίων, μεγαλύτερη ενέργεια έχει αυτό με το μεγαλύτερο n 2. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ 1. Χρησιμοποιούμε το ενεργειακό διάγραμμα. 2. i. Στα άτομα κατανέμουμε τα ηλεκτρόνια που προσδιορίζονται από τον ατομικό του αριθμό Ζ. ii. στα ανιόντα κατανέμουμε τα ηλεκτρόνια που προσδιορίζονται από τον ατομικό αριθμό του ατόμου του ιόντος αυξημένο κατά την απόλυτη τιμή του φορτίου: Z ί ό. iii. στα κατιόντα: i. Πρώτα κάνουμε κατανομή των ηλεκτρονίων του ατόμου ii. Γράφουμε την ηλεκτρονική δομή του ατόμου κατά αύξοντα Ζ iii. Αφαιρούμε από την τελευταία στιβάδα τόσα ηλεκτρόνια, iv. όσα το φορτίο του ιόντος. 3. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΕ ΣΤΙΒΑΔΕΣ ΥΠΟΣΤΙΒΑΔΕΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΑ ΤΡΟΧΙΑΚΑ i. Στις στιβάδες ή τις υποστιβάδες, γράφουμε τον αριθμό σε καθεμιά από αυτές σαν εκθέτη στο σύμβολό της. ii. Αν όμως η τοποθέτηση τους γίνεται σε ατομικά τροχιακά τότε τοποθετούμε το πολύ δύο ηλεκτρόνια σε καθένα από αυτά με αντιπαράλληλα spin. 52

7 Λυμένα Παραδείγματα 1. Ποιες από τις παρακάτω ηλεκτρονικές δομές παραβιάζουν την απαγορευτική αρχή του Pauli και ποιες τον κανόνα του Hund; Απάντηση Στις δομές α και ζ παρατηρούμε πως στο ίδιο ατομικό τροχιακό υπάρχουν δύο ηλεκτρόνια με το ίδιο spin, δηλαδή έχουν και τους 4 κβαντικούς αριθμούς τους ίδιους. Αυτό αντιβαίνει με την απαγορευτική αρχή του Pauli. Στις δομές β, δ, ε υπάρχουν μονήρη ηλεκτρόνια σε ατομικά τροχιακά της ίδιας υποστιβάδας με αντιπαράλληλα spin. Αυτό αντιβαίνει με τον κανόνα του Hund. 2. Από τις ακόλουθες δομές για το άτομο του οξυγόνου (Ζ = 8) στη θεμελιώδη κατάσταση: 1s 2s 2p (I) (II) (III) (IV) i) δεν υπακούουν στον κανόνα του Hund: α. οι (II) και (IV) γ. η (II) β. οι (I) και (III) δ. η (IV) ii) υπακούουν στην αρχή της ελάχιστης ενέργειας: α. οι (I), (II) και (III) γ. η (IV) β. οι (I), (III) και (IV) δ. όλες iii) δεν υπακούουν στην απαγορευτική αρχή του Pauli: α. η (I) γ. η (III) β. η (II) δ. η (IV). Απάντηση 53

8 i) Η γ. Υπάρχουν μονήρη ηλεκτρόνια σε ατομικά τροχιακά της ίδιας υποστιβάδας με αντιπαράλληλα spin. Αυτό αντιβαίνει με τον κανόνα του Hund. ii). Η α. Είναι συμπληρωμένες τα ατομικά τροχικά μικρότερης ενέργειας. iii). Η γ. Παρατηρούμε πως στο ίδιο ατομικό τροχιακό υπάρχουν δύο ηλεκτρόνια με το ίδιο spin, δηλαδή έχουν και τους 4 κβαντικούς αριθμούς τους ίδιους. Αυτό αντιβαίνει με την απαγορευτική αρχή του Pauli. 3. Ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων για κάθε στιβάδα προκύπτει με εφαρμογή: α. της αρχής της ελάχιστης ενέργειας β. της απαγορευτικής αρχής του Pauli γ. του κανόνα του Hund δ. όλων των παραπάνω. Απάντηση Η δ. 4. Να τοποθετήσετε κατά σειρά αυξανόμενης ενέργειας τις κενές υποστιβάδες: 2p, 3p, 3d, 4s, 4p, 4f. Απάντηση Υπάρχουν δύο τρόποι για να απαντήσουμε:. i. Ο ένας είναι με τη χρήση του ενεργειακού διαγράμματος. Η κατάταξη είναι η: 2p <3p < 4s < 3d < 4p < 4f ii. Ο άλλος είναι με έλεγχο του αθροίσματος n+l. Όσο μεγαλύτερο είναι το άθροισμα n+l, τόσο μεγαλύτερο είναι η ενέργεια της υποστιβάδας. Σε ίσα αθροίσματα, τη μεγαλύτερη ενέργεια την έχει 54

9 η υποστιβάδα με το μεγαλύτερο n: nl 3p 4p 3d 4s 4f n+l 3+1=4 4+1=5 3+2=5 4+0=4 4+3=7 Φυσικά καταλήγουμε στην ίδια κατάταξη: 2p< 3p < 4s < 3d < 4p < 4f 5. Να τοποθετήσετε κατά σειρά αυξανόμενης ενέργειας τις κενές υποστιβάδες: 2p, 3p, 3d, 4s, 4p, 4f στο άτομο του υδρογόνου. Απάντηση Επειδή το άτομο του υδρογόνου περιέχει ένα μόνο ηλεκτρόνιο, σ αυτό και στα υδρογονοειδή άτομα, δεν παίζει ρόλο στη διαμόρφωση της ενέργειας η επίδραση ηλεκτρονίου - ηλεκτρονίου, δηλαδή ο κβαντικός αριθμός l. Έτσι η ενέργειά τους καθορίζεται μόνο από τον κβαντικό αριθμό n. Οι υποστιβάδες και τα ατομικά τροχιακά με το ίδιο n έχουν ίδια ενέργεια 1. Έτσι η ζητούμενη κατάταξη είναι η : 2p <3p = 3d < 4s = 4p = 4f 6. Να κατατάξετε τα ηλεκτρόνια 2p 1, 3p 1, 3d 1, 4s 1, 4p 1, 4f 1 κατά σειρά αυξανόμενης ενέργειας. Απάντηση: Η ενέργεια των ηλεκτρονίων διαφορετικών υποστιβάδων καθορίζεται αποκλειστικά από τον κύριο κβαντικό αριθμό n. Η ενέργεια των ηλεκτρονίων ίδιων υποστιβάδων καθορίζεται από τους κβαντικούς αριθμούς n και l. Έτσι η ζητούμενη σειρά κατάταξης είναι η: 2p 1 < 3p 1 < 3d 1 < 4s 1 < 4p 1 < 4f 1 H ενέργειας των υποστιβάδων καθορίζεται από το άθροισμα n+l H ενέργειας των ηλεκτρονίων καθορίζεται αποκλειστικά από το n στις διαφορετικές στιβάδες και από την ενέργεια της υποστιβάδας μέσα στην ίδια στιβάδα. 7. Να γίνει η κατανομή των ηλεκτρονίων του ατόμου του κασσιτέρου ( 5oSn) σε υποστιβάδες στη θεμελιώδη ενεργειακά κατάσταση. Απάντηση: Βρίσκουμε το συνολικό αριθμό των ηλεκτρονίων από τον ατομικό αριθμό: Δηλαδή 50 ηλεκτρόνια. Από το μνημονικό πίνακα βρίσκουμε τη ζητούμενη κατανομή: 1 Αυτά ονομάζονται εκφυλισμένα τροχιακά. 55

10 Η ζητούμενη κατανομή των ηλεκτρονίων σε υποστιβάδες είναι: 50Sn: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 6 4d 10 5s 2 5p 2 Παρατηρούμε ότι στην παρουσίαση της σειράς των υποστιβάδων γράφουμε πρώτα την υποστιβάδα 3d και μετά την 4s, παρότι συμπληρώνεται πρώτα η 4s (4s < 3d, αρχή της ελάχιστης ενέργειας). Αυτό γίνεται γιατί, όταν εισάγονται ηλεκτρόνια στην υποστιβάδα 3d, η υποστιβάδα 3d αποκτά λιγότερη ενέργεια από την 4s. Όμοια συμβαίνει και στην περίπτωση των υποστιβάδων 4d και 5s. 8. Πόσα μονήρη ηλεκτρόνια και πόσα ζεύγη ηλεκτρονίων υπάρχουν στην εξωτερική στιβάδα του 8Ο, όταν αυτό βρίσκεται στη θεμελιώδη του κατάσταση; Απάντηση Φτιάχνουμε την ηλεκτρονική Όταν αναζητούμε μονήρη ηλεκτρόνια ή ζεύγη κατανομή σε ατομικά τροχιακά: ηλεκτρονίων πρέπει να κάνουμε την κατανομή ηλεκτρονίων σε ατομικά τροχιακά, έστω κι αν δεν 2p x 2p ψ 2p z μας το ζητούν, γιατί έτσι αποκαλύπτεται πιο άμεσα, 2s ο αριθμός τους. 1s Η κατανομή αυτή γράφεται απλούστερα: 1s 2s 2p x 2p ψ 2p z Βρίσκουμε τα μονήρη ηλεκτρόνια 2 και τα μονήρη ζεύγη ηλεκτρονίων 3 Από αυτή παρατηρούμε πως στην εξωτερική στιβάδα του 8Ο υπάρχουν 2 μονήρη ηλεκτρόνια (στα 2p ψ, 2p z) και ένα ζεύγος ηλεκτρονίων (στο 2p x). 2 Αυτά που δεν είναι συζευγμένα με άλλο ηλεκτρόνιο στο ίδιο ατομικό τροχιακό, δηλαδή αυτά που είναι μόνα τους μέσα στο ατομικό τροχιακό. 3 Μονήρη ζεύγη ηλεκτρονίων είναι το σύνολο των ζευγών ηλεκτρονίων που ισούται με τον αριθμό των συμπληρωμένων με δύο ηλεκτρόνια, ατομικών τροχιακών. 56

11 9. Ποιες από τις επόμενες ηλεκτρονικές δομές αντιστοιχούν στη δομή διεγερμένων καταστάσεων του ατόμου του σκανδίου ( 21Sc): α. 1s 2 2s 2 2p 6 2d 10 3s 1 β. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 3 γ. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 1 4s 2 δ. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 2 4s 1. Απάντηση: Βρίσκουμε τη δομή της θεμελιώδους κατάστασης με τη χρήση του μνημονικού κανόνα και την εξαιρούμε: Στη θεμελιώδη κατάσταση αντιστοιχεί η δομή γ. Βρίσκουμε ποιες από τις δομές είναι αδύνατες και τις εξαιρούμε: Η α είναι αδύνατη γιατί δεν υπάρχει 2d τροχιακό. Αυτές που απομένουν είναι οι δομές των διεγερμένων καταστάσεων : δηλαδή οι δομές β και δ. 10. Βρείτε το μέγιστο αριθμό ηλεκτρονίων που περιέχουν τους κβαντικούς αριθμούς: i. n=2 ii. n=3, και l=1 iii. n=5, l=1, m l=1 iv. n=1, m l=1 Απάντηση: i. n=2: Πρόκειται για τη στιβάδα L η οποία συμπληρώνεται με 8 ηλεκτρόνια 57

12 ii. n=3, και l=1: Πρόκειται για την υποστιβάδα 3p η οποία συμπληρώνεται με 6 ηλεκτρόνια iii. n=5, l=1, m l=1: Πρόκειται για ατομικό τροχιακό 3p x το οποίο συμπληρώνεται με 2 ηλεκτρόνια iv. n=1, m l=1: Δεν υπάρχει τροχιακό που η τετράδα του να είναι της μορφής (1,l,1), γιατί για n=1, η τιμή του l=0, άρα το m l= Να γίνει η κατανομή των ηλεκτρονίων του κατιόντος βαρίου ( Ba 56 ) και 2 του ανιόντος σεληνίου ( Se 34 ) σε στιβάδες και σε υποστιβάδες στη θεμελιώδη ενεργειακά κατάσταση. Απάντηση: Κάνουμε την κατανομή του ατόμου 56 Ba 56Ba: 1 s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3ρ 6 3d 10 4s 2 4p 6 4d 10 5s 2 5p 6 6s 2 Προσδιορίζουμε την κατανομή του κατιόντος Ba 2+ : 1 s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p e 4d 10 5s 2 5p Se : Προσδιορίζουμε τα συνολικά ηλεκτρόνια στο ανιόν 34+2=36 ηλεκτρόνια 2 34 Se : Κάνουμε την κατανομή των 36 ηλεκτρονίων με τη βοήθεια του μνημονίου: 58

13 Se 2- : 1 s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p Να κάνετε την ηλεκτρονική κατανομή των ευγενών αερίων. Τι συμπεραίνετε; Δίνεται η σειρά των ευγενών αερίων: 2 He, 10 Ne, 18 Ar, 36 Kr, 54 Xe, 86 Rn Απάντηση: 2He: 1s 2 10Ne: 1s 2 2s 2 2p 6 18Ar: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 36Kr: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 6 54Xe: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 6 4d 10 5s a 5p 6 86Rn: 1s 2 2s 2 2p 5 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 6 4d 10 4f 14 5s 2 5p 6 5d 10 6s 2 6p 6 Από τις δομές αυτές συμπεραίνουμε: Τα ευγενή αέρια εκτός από το He έχουν στην εξωτερική τους στιβάδα τη δομή ns 2, np 6 (8 ηλεκτρόνια) Tο He έχει στην εξωτερική του στιβάδα τη δομή 1s 2 (2 ηλεκτρόνια) Η μεγαλύτερη ενεργειακά υποστιβάδα είναι η np με 6 ηλεκτρόνια (όπου n ο αριθμός της περιόδου που ανήκει το ευγενές αέριο) εκτός από το He, στο οποίο η μεγαλύτερη ενεργειακά υποστιβάδα είναι η 1s με 2 ηλεκτρόνια Παρατηρήστε στις παραπάνω δομές πως για να θυμόμαστε τη δομή ενός ευγενούς αερίου, αρκεί να γνωρίζουμε τη μεγαλύτερη ενεργειακά υποστιβάδα του. Όλες οι προηγούμενες υποστιβάδες συμπληρώνονται με βάση τον μνημονικό πίνακα. 13. Δίνονται οι παρακάτω ηλεκτρονικές διαμορφώσεις που αφορούν ορισμένα άτομα: α. 1s 1 1ρ 1 β. 2s 1 γ. [He]2s 2 2p 3 δ. 1s 2 2s 2 ε. 1s 2 2s 2 2ρ 6 2d 3, στ. [Ne]3s 2 3p 6 4s 1, ζ. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 7 4s 2 4p 1 η. 1s 2 2s 2 4s 1. Να χαρακτηρίσετε καθεμία περίπτωση ως θεμελιώδη (Θ), διεγερμένη (Δ) ή αδύνατη (Α). Απάντηση: α. 1s 1 1ρ 1 A. Δεν υπάρχει 1p ατομικό τροχιακό. β. 2s 1 Δ. Η θεμελιώδης κατάσταση είναι η 1s 1. γ. [He]2s 2 2p 3 Θ. δ. 1s 2 2s 2 Θ. ε. 1s 2 2s 2 2ρ 6 2d 3 A. Δεν υπάρχει 2d ατομικό τροχιακό. 59

14 στ. [Ne]3s 2 3p 6 4s 1 Θ. ζ. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 7 4s 2 4p 1 A. H 3p υποστιβάδα δε χωράει 7 ηλεκτρόνια. η. 1s 2 2s 2 4s 1. Δ. Η θεμελιώδης κατάσταση είναι η: 1s 2 2s 2 2p Να βρείτε το στοιχείο με το μικρότερο ατομικό αριθμό, το οποίο στη θεμελιώδη του κατάσταση έχει: α. ένα d ηλεκτρόνιο, β. τρία f ηλεκτρόνια, γ. συμπληρωμένη την υποστοιβάδα s, δ. έξι ρ ηλεκτρόνια, ε. συμπληρωμένη την υποστοιβάδα d, στ. πέντε ρ ηλεκτρόνια, ζ. ένα s ηλεκτρόνιο. Απάντηση: Προσδιορίζω τις παραπάνω απαιτήσεις με εφαρμογή του μνημονικού κανόνα και την κατανομή σε ατομικά τροχιακά των ηλεκτρονίων που απαιτεί το πρόβλημα: α. Ζ=21 β. 60

15 Ζ=59 γ. Ζ=2 δ. Ζ=10 ε. Ζ=29 στ. Ζ=9 ζ. 61

16 Ζ=1 15. Στοιχείο Χ έχει 41 ηλεκτρόνια τα οποία έχουν m 1 s= στην τετράδα των 2 κβαντικών αριθμών στη θεμελιώδη κατάσταση. Να βρεθεί ο ατομικός αριθμός του στοιχείου Χ. Απάντηση Σύμφωνα με τον κανόνα του Hund, εφόσον υπάρχουν 41 ηλεκτρόνια με m 1 s= 2, θα υπάρχουν και 41 ηλεκτρόνια με m 1 s= 2 ηλεκτρονίων, δηλαδή 82 ηλεκτρόνια., άρα σίγουρα θα υπάρχουν 41 ζεύγη Τοποθετούμε τα ηλεκτρόνια σύμφωνα με τους κανόνες της ηλεκτρονικής δόμησης. Με τη συμπλήρωση της υποστιβάδας 5d έχουν τοποθετηθεί 80 ηλεκτρόνια (40 ζεύγη). Επομένως, θα υπάρχει ένα ζεύγος ηλεκτρονίων στην υποστιβάδα 6p, εφόσον το στοιχείο έχει 41 ζεύγη ηλεκτρονίων. Σύμφωνα με τον κανόνα του Hund, η δομή της υποστιβάδας θα είναι: 6p δηλαδή, θα έχει συνολικά τέσσερα ηλεκτρόνια (6ρ 4 ). Σύμφωνα με τα παραπάνω το στοιχείο Χ έχει την ηλεκτρονική δομή: Χ: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 6 4d 10 4f 14 5s 2 5p 6 5d 10 6s 2 6p 4 Τα συνολικά ηλεκτρόνια του στοιχείου είναι 84. Άρα, ο ατομικός αριθμός του στοιχείου Χ θα είναι ίσος με Κάθε ηλεκτρόνιο ενός ατόμου εκφράζεται με μια τετράδα κβαντικών αριθμών (n, l, m l, m s). Αν για κάποιο στοιχείο Χ αθροίσουμε όλες τις τιμές των κβαντικών αριθμών όλων των ηλεκτρονίων του σε θεμελιώδη κατάσταση, θα βρούμε άθροισμα 27,5. Να προσδιορίστε! ο ατομικός αριθμός του στοιχείου Χ. Απάντηση Αρχίζουμε να τοποθετούμε τα ηλεκτρόνια στην 1 s υποστιβάδα και υπολογίζουμε το αντίστοιχο άθροισμα (n + l + m l + m s) για τα δύο ηλεκτρόνια. Το ίδιο κάνουμε και στις επόμενες υποστιβάδες. 62

17 Χρησιμοποιούμε τον πίνακα που ακολουθεί, για να φτιάξουμε το άθροισμα που έχουμε: Υποστιβάδα n l m l m s Άθροισμα υποστιβάδας Συνολικό άθροισμα 1s 2 2x1 2x0 2x s 2 2x2 2x0 2x p 6 6x2 6x1 6x s 1 1x3 1x0 1x0 Επομένως η ζητούμενη δομή είναι η: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 1, άρα Ζ = ,5 27,5 2 63

18 Ερωτήσεις σύμφωνες με το 1 ο & 2 ο θέμα των εξετάσεων 3-1. Η ύπαρξη δύο ή και περισσότερων ηλεκτρονίων με m s = - 1 / 2 στο ίδιο ατομικό τροχιακό αντιβαίνει: α. με την απαγορευτική αρχή του Pauli β. με την αρχή της ελάχιστης ενέργειας γ. με την αρχή διατήρησης της ενέργειας δ. με τον κανόνα του Hund Η ηλεκτρονική δομή για το άτομο του Βηρυλλίου (Ζ = 4) στη θεμελιώδη του κατάσταση, σύμφωνα με τον κανόνα του Hund, είναι: 3-3. Το μέγεθος, το σχήμα και Σ Λ... ενός ατομικού τροχιακού καθορίζονται από τρεις παραμέτρους που ονομάζονται αντίστοιχα...,... και Οι συνδυασμοί τιμών των δύο πρώτων κβαντικών αριθμών n = 3, l = 1 και n = 4, l = 3 χαρακτηρίζουν αντίστοιχα τα ατομικά τροχιακά... και Ο τέταρτος κβαντικός αριθμός ονομάζεται και..., παίρνει τις τιμές... και εκφράζει Μία υποστιβάδα p αποτελείται από... ατομικά τροχιακά τα οποία έχουν... διαφορετικούς προσανατολισμούς, που καθορίζονται από τις τιμές του... κβαντικού αριθμού Η τιμή του κύριου κβαντικού αριθμού καθορίζει την... δύναμη μεταξύ..., ενώ η τιμή του δευτερεύοντος κβαντικού αριθμού καθορίζει την... δύναμη που ασκείται στα ηλεκτρόνια από Το κάθε ατομικό τροχιακό μπορεί να περιέχει από... μέχρι... ηλεκτρόνια Κριτήριο για τη σύγκριση των ενεργειών δύο υποστιβάδων είναι η τιμή του αθροίσματος Εξηγήστε το λόγο για τον οποίο για τον καθορισμό ενός s ατομικού τροχιακού απαιτείται η γνώση δύο κβαντικών αριθμών, ενώ για τον καθορισμό κάθε άλλου ατομικού τροχιακού πρέπει να γνωρίζουμε την τιμή και ενός τρίτου κβαντικού αριθμού. Δώστε ένα σχετικό παράδειγμα Διατυπώστε την απαγορευτική αρχή του Pauli και εφαρμόστε την αρχή αυτή προκειμένου να υπολογίσετε το μέγιστο αριθμό ηλεκτρονίων στη στιβάδα L ενός ατόμου Να προσδιορίσετε αν τα ατομικά τροχιακά 2ρ χ, 2p y και 2ρ 2 έχουν την ίδια ή διαφορετική ενέργεια Με ποια σειρά θα πληρωθούν τα παρακάτω τροχιακά, σύμφωνα με την αρχή δόμησης (aufbau): 4d, 4f, 5s, 5d, 6s Οι κβαντικοί αριθμοί 4 ηλεκτρονίων που ανήκουν στο ίδιο άτομο είναι: α. n = 4, l =0, m l = 0, m s = +1/2 β. n = 3, l =2, m l = 1, m s = +1/2 γ. n = 3, l =2, m l = -2, m s = -1/2 δ. n = 3, l =1, m l = 1, m s = -1/2 Να ταξινομήσετε τα ηλεκτρόνια κατά σειρά αυξανόμενης ενέργειας Μεταξύ των ενεργειών Ε 2p και Ε 3s των υποστιβάδων 2p και 3s: α. ισχύει Ε 3s < Ε 2p β. ισχύει Ε 3s > Ε 2p γ. ισχύει Ε 3s Ε 2p 64

19 δ. δεν είναι δυνατή η σύγκριση Ένα ατομικό τροχιακό 3d χαρακτηρίζεται από λιγότερη ενέργεια σε σχέση με ένα ατομικό τροχιακό 4p διότι: α. το άθροισμα n + l έχει μικρότερη τιμή για το 3d β. κάθε ηλεκτρόνιο της στιβάδας Μ έχει γενικά λιγότερη ενέργεια από οποιοδήποτε ηλεκτρόνιο της στιβάδας Ν γ. τα τροχιακά d είναι ενεργειακά φτωχότερα από τα τροχιακά p δ. το άθροισμα n + l έχει την ίδια τιμή για τα δύο αυτά τροχιακά, αλλά ο κύριος κβαντικός αριθμός είναι μικρότερος για το τροχιακό 3d Να διατάξετε τις υποστιβάδες 3d, 2p, 5s, 4p, 5f, 3p, 4d, 4s και 2s κατά σειρά αυξανόμενης ενέργειας Στη θεμελιώδη του κατάσταση το άτομο του υδρογόνου χαρακτηρίζεται από την ελάχιστη ενέργεια. Σ Λ Οι υποστιβάδες 3p και 4s είναι ενεργειακά ισοδύναμες. Σ Λ α. Σε μια στοιβάδα η ενεργειακή αύξηση των υποστιβάδων της γίνεται σύμφωνα με τη σειρά: Α. s < ρ < d < f, Β. s > ρ > d > f, Γ. s < ρ < f < d Δ. Εξαρτάται από το ποια είναι η στοιβάδα, β. Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας α. Ποια είναι η κατανομή των ηλεκτρονίων σε ατομικά τροχιακά για το λίθιο ( 3 Li); Πόσα ηλεκτρόνια έχει στην εξωτερική του στοιβάδα; β. Έχουμε δύο άτομα λιθίου. Στο ένα άτομο το ηλεκτρόνιο της εξωτερικής στοιβάδας βρίσκεται στην υποστοιβάδα 2s και στο άλλο άτομο βρίσκεται στην υποστοιβάδα 4s. i. Ποιο άτομο βρίσκεται σε διεγερμένη κατάσταση; ii. Ποιο άτομο έχει τη μικρότερη ενέργεια; iii. Ποιο άτομο μπορεί να εκπέμψει φωτόνιο; iv. Ποιο άτομο χρειάζεται μικρότερη ενέργεια για να αποβάλει το ηλεκτρόνιο της εξωτερικής στοιβάδας; ν. Σε ποιο άτομο το ηλεκτρόνιο βρίσκεται σε τροχιακό μεγαλύτερου μεγέθους; Τι κοινό χαρακτηριστικό έχετε να παρατηρήσετε στις ηλεκτρονικές δομές των παρακάτω ιόντων ή ατόμων; α. 8 O 2- β. 12 Μg 2+ γ. 7 Ν 3- δ. 10 Ne ε. 11 Na Ποια είναι σωστή ηλεκτρονική δομή του ατόμου 25 Mn στη θεμελιώδη του κατάσταση; α. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 7 β. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 4p 5 γ. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 5 4s 2 4p 6 δ. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 5 4s Ποια είναι η ηλεκτρονική δομή των παρακάτω ατόμων στη θεμελιώδη τους κατάσταση: 5 Β, 11 Νa, 18 Ar, 16 S Ποια από τις επόμενες ηλεκτρονικές δομές ανταποκρίνεται στη θεμελιώδη κατάσταση του 26 Fe α. K 2 L 8 M 8 N 8 β. K 2 L 8 M 9 N 5 γ. K 2 L 8 M 14 N 2 δ. K 2 L 8 M Ποια από τις παρακάτω ηλεκτρονικές δομές αναφέρεται στο άτομο 7 Ν στη θεμελιώδη του κατάσταση; α. β. γ. δ. 65

20 3-27. Ποια είναι η ηλεκτρονική δομή των ιόντων: 20 Ca 2+, 19 K +, 35 Br -. Τι κοινό έχουν οι δομές αυτές; Να βρείτε ποια είναι η ηλεκτρονική δομή του 6 C στη θεμελιώδη του κατάσταση και να αναγράψετε τις τιμές όλων των κβαντικών αριθμών των ηλεκτρονίων του Η κατανομή των τεσσάρων ηλεκτρονίων στα ατομικά τροχιακά 2s, 2p χ, 2p ψ και 2p z της στιβάδας L του ατόμου του άνθρακα είναι: α.2s 1 2p χ 1 2p ψ 1 2p z 1 β.2s 2 2p χ 1 2p ψ 1 γ.2s 2 2p χ 2 δ.2p χ 2 2p ψ 1 και 2p z Στο άτομο του οξυγόνου (Ζ= 8) στη θεμελιώδη κατάσταση ο αριθμός των τροχιακών που περιέχουν μόνο ένα ηλεκτρόνιο είναι: α.2 β.0 γ. 3 δ Από τους ακόλουθους συμβολισμούς (I) έως (IV): s p (I) (II) (III) (IV) παριστάνει τη δομή της εξωτερικής στιβάδας του ατόμου του φωσφόρου (Ζ = 15) στη θεμελιώδη κατάσταση: α. η (I) β. η (II) γ. η (III) δ. η (IV) ε. καμία Από τις ηλεκτρονικές δομές: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 2 1s 2 2s 2 2p 6 1s 2 2s 2 2p 5 1s 2 2s 2 2p 4 (I) (II) (III) (IV) (V) αποτελούν τις δομές του ιόντος 12 Mg 2+ και του ιόντος 9 F 1- στη θεμελιώδη κατάσταση: α. οι (I) και (IV) αντίστοιχα β. η (III) γ. οι (II) και (V) αντίστοιχα δ. οι (III) και (V) αντίστοιχα Η ηλεκτρονική κατανομή κατά υποστιβάδες στο άτομο του Li (Z = 3) είναι.... Η κατανομή αυτή συμφωνεί με την αρχή Κάντε την κατανομή των ηλεκτρονίων κατά υποστιβάδες στο άτομο του Br (Z = 35) και βρείτε τον αριθμό των ηλεκτρονίων σθένους στο άτομο αυτού του στοιχείου Να βρεθεί η ηλεκτρονική δομή των παρακάτω στοιχείων σε υποστοιβάδες και στιβάδες: α. 39 Κ β. 25 Μn γ. 30 Ζn δ. 33 AS ε. 39 Y στ. 42 Μο ζ. 49 Ιn η. 58 Ce θ. 75 Re ι 78 Pt ια. 82 Pb ιβ. 85 At Να βρεθεί η ηλεκτρονική δομή των επόμενων ιόντων: α. 1 Η + β. 1 Η - γ. 2 He 2+ δ. 9 F - ε. 11 Na + στ. i 6 S 2- ζ. 20 Ca 2+ η. 55 Cs Να βρεθεί η ηλεκτρονική δομή των επόμενων ιόντων: α. 24 Cr 3+ β. 29 Cu + γ. 29 Cu 2+ δ. 30 Ζn 2+ ε. 47 Ag Δίνονται οι παρακάτω ηλεκτρονικές δομές: α. 1s 2 2s 1 2ρ 4 β. 1s 2 2s 2 2p 5 3s 3 γ. [Ar]3d,0 4p 4 δ. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 4p 2. Να εξηγήσετε, όπου είναι απαραίτητο, γιατί οι παραπάνω δομές θεμελιώδους κατάστασης δεν είναι δυνατές Ορισμένες από τις ηλεκτρονικές δομές ατόμων που δίνονται αναφέρονται σε διεγερμένη κατάσταση. Να γράψετε τις 66

21 αντίστοιχες ηλεκτρονικές δομές στη θεμελιώδη κατάσταση των ατόμων. α. 1s 1 2s 1 β. 1s 2 2s 2 2p 2 3d 1 γ. 1s 2 2s 2 2p 6 4s 1 δ. [Ar] 4s 1 3d 10 4p 4 ε. [Ne] 3s 2 3p 4 3d Δίνονται οι παρακάτω ηλεκτρονικές δομές: α. [He] 2s 1 2p 5 β. [Αr] 4s 2 3d 10 4p 5 γ. [Ne] 3s 2 3p 2 4s 1 δ. [Kr] 5s 2 4d 10 5p 1 Να βρείτε σε ποια στοιχεία ανήκουν οι ηλεκτρονικές αυτές δομές αφού προηγουμένως προσδιορίσετε αν αυτές ανήκουν σε διεγερμένα άτομα. Το δεύτερο έχει δομή: i. Σε τι διαφέρουν τα δύο ηλεκτρόνια; ii. Ποια είναι η σχέση των ενεργειών των δύο ηλεκτρονίων; Β. Ποια από τις παρακάτω διαμορφώσεις έχει τη μεγαλύτερη ενέργεια; Το μοναδικό ηλεκτρόνιο του ατόμου του υδρογόνου στη θεμελιώδη κατάσταση βρίσκεται στην υποστιβάδα 1s διότι: α. το άτομο του υδρογόνου έχει σφαιρικό σχήμα β. η υποστιβάδα 1s χαρακτηρίζεται από την ελάχιστη ενέργεια γ. το άτομο του υδρογόνου δεν διαθέτει άλλο ατομικό τροχιακό δ. στην υποστιβάδα αυτή το ηλεκτρόνιο χαρακτηρίζεται από τη μέγιστη δυνατή ενέργεια Δεν είναι ποτέ δυνατό το μοναδικό ηλεκτρόνιο του ατόμου του υδρογόνου να βρεθεί στην υποστιβάδα 2s ή 2p. Σ Λ Στη θεμελιώδη κατάσταση το ηλεκτρόνιο στο άτομο του υδρογόνου είναι δυνατό να βρεθεί έξω από το χώρο ο οποίος ορίζεται ως 1s ατομικό τροχιακό α. Έχουμε δύο άτομα υδρογόνου σε διεγερμένη κατάσταση. Το πρώτο έχει δομή: Σε ένα άτομο ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων τα οποία χαρακτηρίζονται με τους κβαντικούς αριθμούς: i) n = 3, l = 2, ii) n =2, l = 1, m l = -1 και iii) n = 3, l = 3 είναι αντίστοιχα: α. 18, 4 και 18 β.10, 2 και 0 γ. 10, 6 και 14 δ. 10, 2 και Ένα άτομο διαθέτει τρία ηλεκτρόνια στην υποστιβάδα 2p. Το άθροισμα των κβαντικών αριθμών του spin για τα τρία αυτά ηλεκτρόνια είναι: α. 3 / 2 β. 0 γ. 1 / 2 δ. - 1 / Ο μικρότερος ατομικός αριθμός του στοιχείου, το άτομο του οποίου στη θεμελιώδη κατάσταση έχει συνολικά 7 ηλεκτρόνια σε τροχιακά s είναι: α. 7 β. 13 γ. 19 δ Ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων που μπορεί να έχει ένα άτομο και τα οποία χαρακτηρίζονται από τους κβαντικούς αριθμούς: 67

22 α) n = 2 β)n = 3, m l = 1 γ) n = 4, l = 1 δ) n = 1, m s = 1 / 2 ε) n = 3, l = 2 είναι αντίστοιχα φ, χ, ψ, ω και z. Να διατάξετε τους αριθμούς φ, χ, ψ, ω και z κατ αύξουσα σειρά Ο μέγιστος αριθμός των ηλεκτρονίων ενός πολυηλεκτρονικού ατόμου που έχουν τους κβαντικούς αριθμούς: i) n = 3 και l = 2 είναι α ii) n = 2 και l = 2 είναι β iii) n = 4 και l = 1 είναι γ iv) n = 1 και m l = 0 είναι δ v) n = 2 και m s = + 1 / 2 είναι ε vi) n = 3, m l = -2 και m s = - 1 / 2 είναι ζ. Να διατάξετε τους αριθμούς α, β, γ, δ, ε και ζ κατ αύξουσα σειρά Δίνονται τα χημικά στοιχεία Σ 1 (Ζ = 21), Σ 2 (Ζ = 11), Σ 3 (Ζ = 15), Σ 4 (Ζ = 31), Σ 5 (Ζ = 17), Σ 6 (Ζ = 8). Να διατάξετε τα στοιχεία Σ 1, Σ 2, Σ 3, Σ 4, Σ 5 και Σ 6 κατά σειρά αυξανόμενου αριθμού ηλεκτρονίων που περιέχουν τα άτομά τους στη στιβάδα σθένους Να διατάξετε τα στοιχεία 25 Mn, 11 Na, 7N, 14 Si και 18 Ar κατά σειρά αυξανόμενου αριθμού μονήρων ηλεκτρονίων που περιέχονται στα άτομά τους σε θεμελιώδη κατάσταση Να διατάξετε τα στοιχεία 16 S, 10 Ne, 12Mg, 35 Br και 19 K κατά σειρά αυξανόμενου αριθμού ηλεκτρονιακών ζευγών που περιέχονται στη στιβάδα σθένους των ατόμων τους Στο άτομο του αζώτου (Ζ = 7) περιέχονται στη θεμελιώδη του κατάσταση τρία ασύζευκτα ηλεκτρόνια. Σ Λ Το πλήθος των s υποστιβάδων σε ένα άτομο (είτε περιέχουν ηλεκτρόνια είτε όχι) είναι αριθμητικά μεγαλύτερο από τον αριθμό των υποστιβάδων p. Σ Λ Το πλήθος των s τροχιακών σε ένα άτομο (συμπληρωμένων, ημισυμπληρωμένων ή κενών) είναι αριθμητικά μεγαλύτερο από το πλήθος των p τροχιακών. Σ Λ Ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων για τις υποστιβάδες 1s, 2p, 3d και 4f είναι αντίστοιχα...,...,... και Το κάθε ατομικό τροχιακό μπορεί να περιέχει από... μέχρι... ηλεκτρόνια Οι στιβάδες K, L, M και Ν: α) αποτελούνται αντίστοιχα από...,...,... και... υποστιβάδες β) αποτελούνται αντίστοιχα από...,...,... και... ατομικά τροχιακά. γ) μπορεί να περιέχουν αντίστοιχα μέχρι...,...,... και... ηλεκτρόνια Ποια και πόσα συμπληρωμένα ή ημισυμπληρωμένα ατομικά τροχιακά στο άτομο του οξυγόνου (Ζ = 8) έχουν: α) το ίδιο σχήμα και διαφορετικό μέγεθος β) το ίδιο σχήμα και το ίδιο μέγεθος Υπολογίστε τον αριθμό των συμπληρωμένων και των ημισυμπληρωμένων ατομικών τροχιακών που περιέχονται στο 68

23 άτομο του As (Z = 33) στη θεμελιώδη του κατάσταση Εξετάστε πόσα ηλεκτρόνια στο άτομο του βορίου (Ζ = 5) χαρακτηρίζονται από την τιμή m s = + 1 / 2 του κβαντικού αριθμού του spin; Ποιες είναι οι τιμές των δύο πρώτων κβαντικών αριθμών για το καθένα απ αυτά τα ηλεκτρόνια; Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός μονήρων ηλεκτρονίων που μπορεί να υπάρχουν στην υποστιβάδα 2p ενός ατόμου; Διατυπώστε τον κανόνα με βάση τον οποίο προσδιορίζεται ο αριθμός αυτός και δείξτε ότι υπάρχει ένα μόνο στοιχείο τα άτομα του οποίου είναι δυνατό να έχουν το μέγιστο αριθμό μονήρων ηλεκτρονίων στην υποστιβάδα 2p, υπολογίζοντας τον ατομικό αριθμό αυτού του στοιχείου Υπολογίστε τον ελάχιστο ατομικό αριθμό του καθενός από τα στοιχεία Σ 1, Σ 2 και Σ 3 για τα οποία δίνεται ότι: α) το Σ 1 έχει ημισυμπληρωμένη μία υποστιβάδα p β) το Σ 2 έχει συμπληρωμένα όλα τα ατομικά τροχιακά της στιβάδας Μ γ) το Σ 3 έχει ένα μόνο ηλεκτρόνιο σε υποστιβάδα f Η στιβάδα σθένους των ατόμων ενός στοιχείου Σ είναι ημισυμπληρωμένη, ενώ το άθροισμα των τιμών του κβαντικού αριθμού του spin για το σύνολο των ηλεκτρονίων στο άτομο αυτού του στοιχείου είναι ίσο με 1. Υπολογίστε τον ατομικό αριθμό του στοιχείου Σ Βρείτε το μέγιστο αριθμό ηλεκτρονίων σε ένα άτομο για τα οποία ισχύουν: α) n = 3 και l = 2 β) n = 2 και m l = 1 γ) n = 4, l = 3 και m s = + 1 / Οι τρεις πρώτοι κβαντικοί αριθμοί ενός ηλεκτρονίου στο άτομο κάποιου στοιχείου Σ που βρίσκεται στη θεμελιώδη κατάσταση διαπιστώθηκε ότι έχουν θετικές τιμές και ότι αν διαταχθούν κατάλληλα αποτελούν αριθμητική πρόοδο με λόγο 2 (διαφέρει ο καθένας από τον προηγούμενό του κατά δύο μονάδες). α) Βρείτε τις τιμές των τριών κβαντικών αριθμών αυτού του ηλεκτρονίου. β) Εξετάστε αν είναι δυνατό να υπάρχει στο ίδιο άτομο και δεύτερο ηλεκτρόνιο με αυτές τις τιμές των τριών πρώτων κβαντικών αριθμών Το άθροισμα των κβαντικών αριθμών του spin για το σύνολο των ηλεκτρονίων στο άτομο ενός στοιχείου Σ είναι ίσο με 7 / 2. α) Βρείτε το συνολικό αριθμό των μονήρων ηλεκτρονίων στο άτομο του Σ. β) Δεδομένου ότι το στοιχείο Σ δεν είναι υπερουράνιο (Ζ 92), βρείτε τον ατομικό του αριθμό Βρείτε τους ατομικούς αριθμούς: α) του στοιχείου Σ 1 που διαθέτει τρία μονήρη ηλεκτρόνια στη στιβάδα Μ β) του στοιχείου Σ 2 που διαθέτει δύο ηλεκτρονικά ζεύγη στην υποστιβάδα 4p Ένα ηλεκτρόνιο βρίσκεται σε τροχιακό: α. της 7s, β της2ρ, 69

24 γ. της4d, δ. της 5f υποστοιβάδας. Να γράψετε τις πιθανές τετράδες των κβαντικών αριθμών για το ηλεκτρόνιο α. Το άτομο ενός στοιχείου έχει στην εξωτερική του στοιβάδα (Ν) πέντε ηλεκτρόνια. Η ηλεκτρονική του δομή θα είναι: Α. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4p 5 Β. [Ar]3d 10 4s 2 4p 3 Γ. [Ar]3d,0 4s 2 4p'4d'4f Δ. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε, εφόσον μας είναι άγνωστος ο ατομικός του αριθμός. β. Για το παραπάνω στοιχείο, να τοποθετηθούν σε ατομικά τροχιακά τα ηλεκτρόνια της εξωτερικής του στοιβάδας Να βρεθεί η ηλεκτρονική δομή των επόμενων στοιχείων: α. Στοιχείο Χ που έχει μαζικό αριθμό 80 και στον πυρήνα του ανιόντος του Χ 2- υπάρχουν 12 νετρόνια περισσότερα από τα πρωτόνια. β. Στοιχείο Υ του οποίου το κατιόν Υ 2+ έχει την ίδια ηλεκτρονική δομή με το τέταρτο (με βάση την αύξηση του ατομικού αριθμού) ευγενές αέριο Κανένα από τα γνωστά στοιχεία δεν περιέχει ηλεκτρόνια στην g (l= 4) υποστοιβάδα στη θεμελιώδη κατάσταση. Αν ανακαλυφθεί ένα στοιχείο, το οποίο να έχει ηλεκτρόνιο στην υποστοιβάδα g, ποια θα είναι η μικρότερη τιμή για τον n και για τον Ζ στην περίπτωση αυτή; Πόσα ηλεκτρόνια θα μπορεί να έχει η υποστοιβάδα g; Ένα ηλεκτρόνιο έχει n = 2 και l = 1. α. Σε ποια υποστοιβάδα ανήκει το ηλεκτρόνιο; β. Ποιες είναι οι τιμές που μπορεί να πάρει ο m l ; γ. Ποια είναι η επίδραση της τιμής του m l στην ενέργεια του ηλεκτρονίου; δ. Πόσα τέτοια ηλεκτρόνια υπάρχουν στο άτομο του άνθρακα; Για το ευγενές αέριο Xe (Ζ=54), να βρεθεί ο αριθμός των ηλεκτρονίων του τα οποία έχουν στην τετράδα των κβαντικών αριθμών τους: α. m l = -1, β. l = Στο άτομο του ράδιου ( 88 Ra) να βρεθεί ο αριθμός των ηλεκτρονίων που έχουν: α. n = 4, m s = -1/2, β. n = 7, l = 0 γ. n = 5, l = 3, δ. l= 3, m l = -1, ε. 1 = 2, m l = Να βρεθούν οι ατομικοί αριθμοί για τα στοιχεία Χ, Υ και Ω, αν γνωρίζουμε ότι: α. το στοιχείο Χ έχει μονήρες ηλεκτρόνιο με τετράδα κβαντικών αριθμών (4,0, 0, +1/2), β. το στοιχείο Υ έχει για το τελευταίο του ηλεκτρόνιο τετράδα κβαντικών αριθμών (3,1,- 1,-1/2), γ. το στοιχείο Ω έχει για τα τρία τελευταία ηλεκτρόνια του τετράδες κβαντικών αριθμών: (5,1,1,+1/2), (5,1,0,+1/2), (5,1,-1,+1/2) Στοιχείο Χ έχει ημισυμπληρωμένη την υποστοιβάδα με l = 1. α. Το στοιχείο Χ θα έχει μικρότερο ατομικό αριθμό ίσο με: Α. 15 Β. 7 Γ. 3 Δ. 33 m. 70

25 Στην περίπτωση αυτή να βρεθεί ο αριθμός των ηλεκτρονίων που έχουν m s = - 1/2 στην τετράδα των κβαντικών αριθμών Ποιος είναι ο μικρότερος ατομικός αριθμός ενός στοιχείου που περιέχει: α. τρία s ηλεκτρόνια, β. τέσσερα ρ ηλεκτρόνια, γ. έξι ηλεκτρόνια σε d τροχιακά; Ποιος είναι ο μεγαλύτερος ατομικός αριθμός ενός στοιχείου, το οποίο έχει: α. επτά s ηλεκτρόνια, β. δεκατέσσερα ηλεκτρόνια με l= 1, γ. είκοσι ηλεκτρόνια σε d υποστοιβάδες; Να βρεθούν: α. η πιθανή ηλεκτρονική δομή και β. ο μικρότερος ατομικός αριθμός ενός στοιχείου, το οποίο έχει άθροισμα των τιμών m s όλων των ηλεκτρονίων του ίσο με τρία Να βρεθούν οι ατομικοί αριθμοί: α. του στοιχείου Χ με άθροισμα όλων των τιμών του l για το σύνολο των ηλεκτρονίων, του ίσο με 14, β. του στοιχείου Υ με άθροισμα όλων των κβαντικών αριθμών όλων των ηλεκτρονίων του που ανήκουν σε υποστοιβάδα d ίσο με 27, Να βρεθεί ο ατομικός αριθμός για τα στοιχεία που παρουσιάζουν: α. άθροισμα των τιμών του l όλων των ηλεκτρονίων του σε ρ υποστοιβάδες ίσο με 16, β. άθροισμα των τιμών του l όλων των ηλεκτρονίων του σε d υποστοιβάδες ίσο με 12, γ. άθροισμα των τιμών του l όλων των ηλεκτρονίων του σε f υποστοιβάδες ίσο με α. Για το στοιχείο Ca έχουμε την ηλεκτρονική δομή [Ar] 4s 2. Τι δηλώνει ο συμβολισμός [Ar]; β. Να ταξινομηθούν κατά αύξοντα ατομικό αριθμό τα ευγενή αέρια. Ποια είναι η εξωτερική στοιβάδα για κάθε ευγενές αέριο; γ. Ποια θα είναι η ηλεκτρονική δομή: i.για στοιχείο με ένα ηλεκτρόνιο παραπάνω από το Ne, ii. για στοιχείο με δύο ηλεκτρόνια παραπάνω από το Rn, iii. για στοιχείο με πέντε ηλεκτρόνια παραπάνω από το Ar, iv. για στοιχείο με δεκαπέντε ηλεκτρόνια παραπάνω από το Kr; Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες; α. Τα ατομικά τροχιακά 3ρ χ, 3p y και 3ρ z έχουν διαφορετική ενέργεια. β. Η υποστοιβάδα f (l = 3) υπάρχει μετά τη στοιβάδα L (n 3). γ. Ένα ατομικό τροχιακό μπορεί να μην έχει ηλεκτρόνιο ή να έχει ένα ή δύο το πολύ ηλεκτρόνια. δ. Στο άτομο του οξυγόνου έχουμε ίσο αριθμό s και ρ ηλεκτρονίων. ε. Η ηλεκτρονική δομή [ Ί8 A r ] 4S 2 4ρ 1 αναφέρεται στο στοιχείο με Ζ = 21. στ. Όταν βρίσκουμε την ηλεκτρονική δομή ενός στοιχείου, συμπληρώνεται η χαμηλότερη ενεργειακά στοιβάδα και στη συνέχεια 71

26 τοποθετούνται ηλεκτρόνια στην επόμενη ενεργειακά στοιβάδα, σύμφωνα με την αρχή της ελάχιστης ενέργειας. Να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας α. Να βρεθεί η ηλεκτρονική δομή του φωσφόρου (Ζ = 15). β. Ποια από τις ηλεκτρονικές δομές που αφορούν τα ατομικά τροχιακά της εξωτερικής στοιβάδας του φωσφόρου ικανοποιούν τον κανόνα του Hund; γ. Πόσα μονήρη ηλεκτρόνια και πόσα ζεύγη ηλεκτρονίων έχει το άτομο του φωσφόρου στην εξωτερική του στοιβάδα; 72

Ασκήσεις στην ηλεκτρονιακή δόμηση των ατόμων

Ασκήσεις στην ηλεκτρονιακή δόμηση των ατόμων Ασκήσεις στην ηλεκτρονιακή δόμηση των ατόμων Στις παρακάτω ερωτήσεις επιλέξτε τη σωστή απάντηση. Ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων για κάθε στιβάδα προκύπτει με εφαρμογή: α. της αρχής της ελάχιστης ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Αρχές δόµησης πολυηλεκτρονιακών ατόµων 39. 2 o Αρχές δόµησης Πολυηλεκτρονιακών ατόµων Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Η συµπλήρωση των τροχιακών ενός ατόµου µε ηλεκτρόνια γίνεται µε βάση την αρχή ηλεκτρονιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (2000-2011) Χημεία Γ Λυκείου. Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ε. Ατσαλάκη

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (2000-2011) Χημεία Γ Λυκείου. Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ε. Ατσαλάκη Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ε. Ατσαλάκη ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (2000-2011) Χημεία Γ Λυκείου Α) Να επιλέξετε σε κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις τη σωστή απάντηση: 1. To στοιχείο που περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07 / 09 /2014 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07 / 09 /2014 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07 / 09 /2014 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

1o Kριτήριο Αξιολόγησης

1o Kριτήριο Αξιολόγησης 1o Kριτήριο Αξιολόγησης 11 ΚΒΑΝΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ - ΑΡΧΕΣ ΟΜΗΣΗΣ ΠΟΛΥΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΖΗΤΗΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1-4 βάλτε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Κατά τις µεταπτώσεις: L

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 21. Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Κεφάλαιο 1: Ηλεκτρονιακή δοµή του ατόµου

Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 21. Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Κεφάλαιο 1: Ηλεκτρονιακή δοµή του ατόµου Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 21 Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Κεφάλαιο 1: Ηλεκτρονιακή δοµή του ατόµου Θέµατα Σωστού/Λάθους και Πολλαπλής επιλογής Πανελληνίων, ΟΕΦΕ, ΠΜ Χ Το 17Cl σχηµατίζει ενώσεις µε ένα µόνο

Διαβάστε περισσότερα

Κβαντική θεωρία και ηλεκτρονιακή δομή των ατόμων

Κβαντική θεωρία και ηλεκτρονιακή δομή των ατόμων Κβαντική θεωρία και ηλεκτρονιακή δομή των ατόμων Κβαντικοί αριθμοί Κύριος κβαντικός αριθμός (n) Αζιμουθιακός κβαντικός αριθμός (l) Μαγνητικός κβαντικός αριθμός (ml) Στροφορμή (Spin) ηλεκτρονίου κβαντικός

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολή ορισμένων περιοδικών ιδιοτήτων

Μεταβολή ορισμένων περιοδικών ιδιοτήτων Μεταβολή ορισμένων περιοδικών ιδιοτήτων 1. Ερώτηση: Ποια θεωρούνται θεμελιώδη χαρακτηριστικά του ατόμου και γιατί; Θεμελιώδη χαρακτηριστικά του ατόμου είναι: η ατομική ακτίνα, η ενέργεια ιοντισμού και

Διαβάστε περισσότερα

1.3 Δομή περιοδικού πίνακα (τομείς s, p, d, f) - στοιχεία μετάπτωσης

1.3 Δομή περιοδικού πίνακα (τομείς s, p, d, f) - στοιχεία μετάπτωσης 1.3 Δομή περιοδικού πίνακα (τομείς s, p, d, f) - στοιχεία μετάπτωσης 1. Ερώτηση: Τι λέει ο νόμος περιοδικότητας του Moseley; «H χημική συμπεριφορά των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατομικού τους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. A2. Ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων σε ένα άτομο που χαρακτηρίζεται από τους κβαντικούς αριθμούς n = 2 και m l = 0 είναι: α. 4 β.3 γ.2 δ.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. A2. Ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων σε ένα άτομο που χαρακτηρίζεται από τους κβαντικούς αριθμούς n = 2 και m l = 0 είναι: α. 4 β.3 γ.2 δ. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστ απάντηση. Α1. Ένα τροχιακό χαρακτηρίζεται από τους κβαντικούς

Διαβάστε περισσότερα

τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n, l)

τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n, l) ΑΤΟΜΙΚΑ ΤΡΟΧΙΑΚΑ Σχέση κβαντικών αριθµών µε στιβάδες υποστιβάδες - τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-54 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η θεωρία των κβάντα:

Διαβάστε περισσότερα

5. Να βρείτε τον ατομικό αριθμό του 2ου μέλους της ομάδας των αλογόνων και να γράψετε την ηλεκτρονιακή δομή του.

5. Να βρείτε τον ατομικό αριθμό του 2ου μέλους της ομάδας των αλογόνων και να γράψετε την ηλεκτρονιακή δομή του. Ερωτήσεις στο 2o κεφάλαιο από τράπεζα θεμάτων 1. α) Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων που μπορεί να πάρει κάθε μία από τις στιβάδες: K, L, M, N. β) Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟ 1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟ 1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟ 1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 1.1. ΤΡΟΧΙΑΚΑ ΚΑΙ ΚΒΑΝΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 1.1. Ποιες είναι οι πιθανές τιµές : α) του l για : i) n = 1, ii) n = 3, β) του m l για : i) n = 2, ii) l = 2. 1.2. Να βρείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ EΠIMEΛEIA BAMNIEΣ ΔHMHTΡHΣ 1.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-54 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1 ΚΕΦ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1 ΚΕΦ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1 ΚΕΦ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Α θεωρία Bohr-σύγχρονη ατομική θεωρία Β περιοδικός πίνακας Γ ηλεκτρονικοί τύποι Δ υβριδικά τροχιακά- μοριακά τροχιακά Α θεωρία Bohr-σύγχρονη ατομική θεωρία Α1. Να

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΜΔΧ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΜΔΧ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΜΔΧ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 27 ος ΠΜΔΧ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 30 03 203. Στοιχείο Μ το οποίο ανήκει στην πρώτη σειρά στοιχείων μετάπτωσης, σχηματίζει ιόν Μ 3+, που έχει 3 ηλεκτρόνια στην υποστιβάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΜΔΧ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΜΔΧ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΜΔΧ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 27 ος ΠΜΔΧ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 30 03 203. Στοιχείο Μ το οποίο ανήκει στην πρώτη σειρά στοιχείων μετάπτωσης, σχηματίζει ιόν Μ 3+, που έχει 3 ηλεκτρόνια στην υποστιβάδα

Διαβάστε περισσότερα

Ca. Να μεταφέρετε στην κόλλα σας συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα που αναφέρεται στο άτομο του ασβεστίου: ΣΤΙΒΑΔΕΣ νετρόνια K L M N Ca 2

Ca. Να μεταφέρετε στην κόλλα σας συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα που αναφέρεται στο άτομο του ασβεστίου: ΣΤΙΒΑΔΕΣ νετρόνια K L M N Ca 2 Ερωτήσεις Ανάπτυξης 1. Δίνεται ότι: 40 20 Ca. Να μεταφέρετε στην κόλλα σας συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα που αναφέρεται στο άτομο του ασβεστίου: ΣΤΙΒΑΔΕΣ νετρόνια K L M N Ca 2 2. Tι είδους δεσμός αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού.

Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. Περιοδικός πίνακας: α. Είναι µια ταξινόµηση των στοιχείων κατά αύξοντα

Διαβάστε περισσότερα

2.Η τελευταία στιβάδα οποιουδήποτε ατόμου δεν μπορεί να έχει περισσότερα από 8 ηλεκτρόνια. Εκτός αν είναι η Κ που συμπληρώνεται με 2 ηλεκτρόνια.

2.Η τελευταία στιβάδα οποιουδήποτε ατόμου δεν μπορεί να έχει περισσότερα από 8 ηλεκτρόνια. Εκτός αν είναι η Κ που συμπληρώνεται με 2 ηλεκτρόνια. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙAΚΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Το άτομο αποτελείται από τον πυρήνα, που περιέχει τα θετικά φορτισμένα πρωτόνια και τα ουδέτερα νετρόνια. Στον πυρήνα είναι πρακτικά συγκεντρωμένη η μάζα του ατόμου. Γύρω από

Διαβάστε περισσότερα

2.1 Ηλεκτρονική δομή των ατόμων

2.1 Ηλεκτρονική δομή των ατόμων 2.1 Ηλεκτρονική δομή των ατόμων Θεωρία 7.1. Ποια είναι η εικόνα του ατόμου σύμφωνα με τον Bohr; Μία πολύ απλή εικόνα σχετικά με το άτομο, ξεπερασμένη βέβαια σήμερα, μας έχει δώσει ο Bohr, εμπνευσμένος

Διαβάστε περισσότερα

Μετά το τέλος της µελέτης του 1ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση:

Μετά το τέλος της µελέτης του 1ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Μετά το τέλος της µελέτης του 1ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζει το ατοµικό πρότυπο του Bohr καθώς και τα µειονεκτήµατά του. Να υπολογίζει την ενέργεια που εκπέµπεται ή απορροφάται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 11-11-2012

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 11-11-2012 ΘΕΜΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 11-11-2012 Για τις ερωτήσεις Α.1 έως Α.5 να γράψετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση δίπλα στον αριθμό της ερώτησης. Α.1 Τα χημικά στοιχεία μιας κύριας ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

1.3 Δομικά σωματίδια της ύλης - Δομή ατόμου - Ατομικός αριθμός - Μαζικός αριθμός - Ισότοπα

1.3 Δομικά σωματίδια της ύλης - Δομή ατόμου - Ατομικός αριθμός - Μαζικός αριθμός - Ισότοπα 1.3 Δομικά σωματίδια της ύλης - Δομή ατόμου - Ατομικός αριθμός - Μαζικός αριθμός - Ισότοπα Θεωρία 3.1. Ποια είναι τα δομικά σωματίδια της ύλης; Τα άτομα, τα μόρια και τα ιόντα. 3.2. SOS Τι ονομάζεται άτομο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο : ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΒΑΘΜΟΣ :. % Θέμα 1 Ο 1. Ατομικό τροχιακό είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ. Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής

Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ. Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΟΜΗ ΚΑΙ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Ατομική ακτίνα (r) : ½ της απόστασης μεταξύ δύο ομοιοπυρηνικών ατόμων, ενωμένων με απλό ομοιοπολικό δεσμό.

Διαβάστε περισσότερα

A.3 Ποια από τις παρακάτω ηλεκτρονιακές δομές παραβιάζει την αρχή του Pauli:

A.3 Ποια από τις παρακάτω ηλεκτρονιακές δομές παραβιάζει την αρχή του Pauli: Θέμα Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ A.1 Να διατυπώσετε την 1 η συνθήκη του Bohr για το ατομικό μοντέλο (μηχανική συνθήκη). (5 μονάδες) A.2 Να διατυπώσετε την 2 η συνθήκη του Bohr για το

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Θετικής Κατεύθυνσης

Χηµεία Θετικής Κατεύθυνσης Χηµεία Θετικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 1 ο Κεφάλαιο Ηλεκτρονιακή δοµή των ατόµων Περιοδικός πίνακας Ηλεκτρονιακοί τύποι Lewis kostasctheos@yahoo.gr 1 1 ο παράδειγµα Πως υπολογίζουµε τη συχνότητα και το µήκος

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις στο 2o κεφάλαιο από τράπεζα θεμάτων. Περιοδικός πίνακας. Σταυρακαντωνάκης Γιώργος Λύκειο Γαζίου Page 1

Ερωτήσεις στο 2o κεφάλαιο από τράπεζα θεμάτων. Περιοδικός πίνακας. Σταυρακαντωνάκης Γιώργος Λύκειο Γαζίου Page 1 Ερωτήσεις στο 2o κεφάλαιο από τράπεζα θεμάτων 1. Για τις ενέργειες ΕL και ΕN των στιβάδων L και N αντίστοιχα, ισχύει ότι ΕL < ΕN ΣΩΣΤΟ, Όσο απομακρυνόμαστε από τον πυρήνα τόσο αυξάνεται η ενεργειακή στάθμη

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. 100 Ερωτήσεις τύπου Σωστού Λάθους Στο τέλος οι απαντήσεις

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. 100 Ερωτήσεις τύπου Σωστού Λάθους Στο τέλος οι απαντήσεις 1 ο Κεφάλαιο Χημείας Θετικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 100 Ερωτήσεις τύπου Σωστού Λάθους Στο τέλος οι απαντήσεις 1. Η εξίσωση E = h v μας δίνει την ενέργεια μιας ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας 2. H κβαντική

Διαβάστε περισσότερα

2.9 Υποατομικά σωματίδια Ιόντα

2.9 Υποατομικά σωματίδια Ιόντα 1 Ερωτήσεις θεωρίας με απαντήσεις 2.9 Υποατομικά σωματίδια Ιόντα 9-1. Ποια είναι τα «υποατομικά σωματίδια»: 1. Τα πρωτόνια (ρ). Κάθε πρωτόνιο είναι ένα θετικά φορτισμένο σωματίδιο με μία μονάδα θετικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ Ο ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ Ο ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ Ο ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Θέμα 1 ο 1. Η θεωρία De Brooglie υποστήριξε: i. Ότι το φως έχει σωματιδιακή φύση. ii. Ότι είναι αδύνατον να προσδιοριστούν ταυτόχρονα η

Διαβάστε περισσότερα

Κβαντομηχανική εικόνα του ατομικού μοντέλου

Κβαντομηχανική εικόνα του ατομικού μοντέλου Κβαντομηχανική εικόνα του ατομικού μοντέλου 1. Ερώτηση: Τι είναι η κβαντομηχανική; H κβαντομηχανική, είναι η σύγχρονη αντίληψη μιας νέας μηχανικής που μπορεί να εφαρμοστεί στο μικρόκοσμο του ατόμου. Σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟ:... ΟΝΟΜΑ:... ΤΜΗΜΑ:... ΤΣΙΜΙΣΚΗ &ΚΑΡΟΛΟΥ ΝΤΗΛ ΓΩΝΙΑ THΛ: 270727 222594 ΑΡΤΑΚΗΣ 12 Κ. ΤΟΥΜΠΑ THΛ: 919113 949422 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:... ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΖΗΤΗΜΑ 1 Ο : Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Ατομική Ακτίνα ατομική ακτίνα δραστικού μείωση δραστικό πυρηνικό φορτίο και ο κύριος κβαντικός αριθμός των εξωτ. ηλεκτρονίων

Ατομική Ακτίνα ατομική ακτίνα δραστικού μείωση δραστικό πυρηνικό φορτίο και ο κύριος κβαντικός αριθμός των εξωτ. ηλεκτρονίων ATOMIKH AKTINA Ατομική Ακτίνα ορίζεται ως το μισό της απόστασης μεταξύ δύο γειτονικών ατόμων, όπως αυτά διατάσσονται στο κρυσταλλικό πλέγμα του στοιχείου. Η ατομική ακτίνα ενός στοιχείου: Κατά μήκος μιας

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 10 ο. Ο Περιοδικός Πίνακας και ο Νόμος της Περιοδικότητας. Μέγεθος ατόμων Ενέργεια Ιοντισμού Ηλεκτρονιακή συγγένεια Ηλεκτραρνητικότητα

Μάθημα 10 ο. Ο Περιοδικός Πίνακας και ο Νόμος της Περιοδικότητας. Μέγεθος ατόμων Ενέργεια Ιοντισμού Ηλεκτρονιακή συγγένεια Ηλεκτραρνητικότητα Μάθημα 10 ο Ο Περιοδικός Πίνακας και ο Νόμος της Περιοδικότητας Μέγεθος ατόμων Ενέργεια Ιοντισμού Ηλεκτρονιακή συγγένεια Ηλεκτραρνητικότητα Σχέση σειράς συμπλήρωσης τροχιακών και ΠΠ Μνημονικός κανόνας

Διαβάστε περισσότερα

H εικόνα του ατόμου έχει αλλάξει δραστικά

H εικόνα του ατόμου έχει αλλάξει δραστικά Δομή Ατόμου και Ατομικά Τροχιακά Α Τα κλασσικά πρότυπα Η ιστορία της δομής του ατόμου (1/2) ατομική θεωρία Δημόκριτου (άτομοι) ατομική θεωρία Dalton Πλανητικό πρότυπο Rutherford πρότυπο Schrodinger 460

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις Σωστού Λάθους

Ερωτήσεις Σωστού Λάθους Ερωτήσεις Σωστού Λάθους Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασμένες (Λ) και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 1. Το ιόν του νατρίου, 11 Na +, προκύπτει όταν το άτομο του Na προσλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Ο άργυρος εμφανίζεται στη φύση υπό τη μορφή δύο ισοτόπων τα οποία έχουν ατομικές μάζες 106,905 amu και 108,905 amu. (α) Γράψτε το σύμβολο για καθένα ισότοπο του αργύρου

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 6: Ατομική Δομή Συμμετρία Εναλλαγής

Διάλεξη 6: Ατομική Δομή Συμμετρία Εναλλαγής Συμμετρία Εναλλαγής Σε μονοηλεκτρονιακά άτομα ιόντα η κατάσταση του ηλεκτρονίου καθορίζεται από τέσσερις κβαντικούς αριθμούς {n, l, m l, m s } ή {n, l, j, m j }. Σε πολυηλεκτρονιακά άτομα πόσα ηλεκτρόνια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΦΑΙΛΑΙΟ 1. Α) Μηχανική συνθήκη ( βελάκι σελ 3) Β) Οπτική συνθήκη (1 ο βελάκι σελ 4 )

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΦΑΙΛΑΙΟ 1. Α) Μηχανική συνθήκη ( βελάκι σελ 3) Β) Οπτική συνθήκη (1 ο βελάκι σελ 4 ) ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΦΑΙΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚOΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1)Ατομικό πρότυπο του Bohr ( πυρήνας,..., περιστρεφόμενα ηλεκτρόνια) περιγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΤΗΤΑΣ : Οι ιδιότητες των χηµικών στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού.

ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΤΗΤΑΣ : Οι ιδιότητες των χηµικών στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. 1. Ο ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Οι άνθρωποι από την φύση τους θέλουν να πετυχαίνουν σπουδαία αποτελέσµατα καταναλώνοντας το λιγότερο δυνατό κόπο και χρόνο. Για το σκοπό αυτό προσπαθούν να οµαδοποιούν τα πράγµατα

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Κατάταξη των στοιχείων (Περιοδικός Πίνακας) - Χρησιμότητα του Περιοδικού Πίνακα

2.2 Κατάταξη των στοιχείων (Περιοδικός Πίνακας) - Χρησιμότητα του Περιοδικού Πίνακα 2.2 Κατάταξη των στοιχείων (Περιοδικός Πίνακας) - Χρησιμότητα του Περιοδικού Πίνακα Θεωρία 9.1. Τι είναι ο περιοδικός πίνακας; Αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ανακαλύψεις στης Χημείας. Πρόκειται για

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Άτομα - Μόρια - Ιόντα

Κεφάλαιο 1 Άτομα - Μόρια - Ιόντα Κεφάλαιο 1 Άτομα - Μόρια - Ιόντα Σύνοψη Τα διάφορα αντικείμενα που υπάρχουν γύρω μας αποτελούν την ύλη. Η ύλη όμως αποτελείται από μόρια και άτομα. Το παρόν κεφάλαιο περιγράφει τα άτομα, παρουσιάζει συνοπτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α' (Διάρκεια εξέτασης: 15 min)

ΜΕΡΟΣ Α' (Διάρκεια εξέτασης: 15 min) ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ Γενική Χημεία Διαγώνισμα 11/02/20 1 ΜΕΡΟΣ Α' (Διάρκεια εξέτασης: 15 min) 1.Σημειώστε τη σωστή ηλεκτρονική διαμόρφωση του 28 Ni +2, [ 18 Ar]=1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 a. [Ar] 4s 2 3d 6 b. [Ar]

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Να ονομαστούν οι ενώσεις: 1. NH 4 F 2. K 2 SΟ 4 3. Ca(CN) Mg 3 (PO 4 ) 2 6. K 2 O 7. Cu(NO 3 ) Mg(OH) 2 10.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Να ονομαστούν οι ενώσεις: 1. NH 4 F 2. K 2 SΟ 4 3. Ca(CN) Mg 3 (PO 4 ) 2 6. K 2 O 7. Cu(NO 3 ) Mg(OH) 2 10. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1. α) Να γράψεις τους τύπους των επόμενων χημικών ενώσεων: 1. θειϊκό οξύ. 2. αμμωνία. 3. νιτρικό οξύ. 4. οξείδιο του ασβεστίου. 5. υδροξείδιο του νατρίου. 6. ανθρακικό οξύ. 7. μονοξείδιο του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΑ ΑΤΟΜΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

ΠΟΛΥΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΑ ΑΤΟΜΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ 4Α ΠΟΛΥΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΑ ΑΤΟΜΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Σύνοψη Στο Α μέρος του κεφαλαίου καταγράφονται οι παράγοντες που καθορίζουν την ενέργεια των τροχιακών των πολυηλεκτρονιακών ατόμων. Δίνονται οι κανόνες που καθορίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΚΑΤΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΥΡΗΝΑ. Ένα πρόβληµα στέγασης

ΠΩΣ ΚΑΤΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΥΡΗΝΑ. Ένα πρόβληµα στέγασης 7 ΠΩΣ ΚΑΤΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΥΡΗΝΑ Σιγά παιδιά µη στριµώχνεστε, θα τοποθετηθείτε βάση των κανόνων. Ένα πρόβληµα στέγασης Τα ηλεκτρόνια τα οποία περιβάλλουν τον πυρήνα ενός ατόµου, δεν

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 9

Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 9 Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 9 Χηµεία Γ Λυκείου - Κεφάλαιο 1: Ηλεκτρονιακή δοµή των ατόµων Ενέργεια που µεταφέρει ένα φωτόνιο: Ε φωτονίου = h f f: συχνότητα φωτονίου h: σταθερά του Planck Ενέργεια ηλεκτρονίου:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Γράψτε την τετράδα των κβαντικών αριθμών που χαρακτηρίζει τα ακόλουθα ηλεκτρόνια: (α) Το εξώτατο ηλεκτρόνιο του ατόμου Rb. (β) Το ηλεκτρόνιο που κερδίζει το ιόν S

Διαβάστε περισσότερα

ηλεκτρονιακές Κατανοµή

ηλεκτρονιακές Κατανοµή ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΣΜΟΙ 1. ίνεται ο πίκας: Σύµβολο Στοιχείου Να Ηλεκτρονιακή Κατανοµή X K (2) L(4) Ψ K (2) L(8) M(7) Ζ K (2) L(7) αντιγράψετε τον πίκα Οµάδα Π.Π. στη κόλλα Περίοδος Π.Π. σας τον

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Χημείας. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΧΗΜ 021 Χειμερινό Εξάμηνο 2008

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Χημείας. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΧΗΜ 021 Χειμερινό Εξάμηνο 2008 Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Χημείας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΧΗΜ 021 Χειμερινό Εξάμηνο 2008 Κωνσταντίνος Ζεϊναλιπούρ Λευκωσία, Σεπτέμβριος 2008 ΚΒΑΝΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Στην κβαντομηχανική ο

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. Όλα τα Θέματα της Τράπεζας στη Χημεία που σχετίζονται με το Χημικό Δεσμό

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. Όλα τα Θέματα της Τράπεζας στη Χημεία που σχετίζονται με το Χημικό Δεσμό Όλα τα Θέματα της Τράπεζας στη Χημεία που σχετίζονται με το Χημικό Δεσμό Θέμα 1. Να αναφέρετε δυο διαφορές μεταξύ ομοιοπολικών και ιοντικών ενώσεων. Στις ιοντικές ενώσεις οι δομικές μονάδες είναι τα ιόντα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-54 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η θεωρία των κβάντα:

Διαβάστε περισσότερα

3 o. Περιοδικός πίνακας Μεταβολή ορισµένων περιοδικών ιδιοτήτων ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 59.

3 o. Περιοδικός πίνακας Μεταβολή ορισµένων περιοδικών ιδιοτήτων ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 59. Περιοδικός πίνακας - Μεταβολή ορισµένων περιοδικών ιδιοτήτων 59. 3 o Περιοδικός πίνακας Μεταβολή ορισµένων περιοδικών ιδιοτήτων Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Περιοδικός πίνακας: Σύµφωνα µε τον νόµο περιοδικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Β ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ

Β ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ Β ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ: Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ΩΡΕΣ (ΦΥΣΙΚΗ + ΧΗΜΕΙΑ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/06/2015 ΒΑΘΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΕΣΜΟΙ

( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΕΣΜΟΙ Χηµεία Α Λυκείου Φωτεινή Ζαχαριάδου 1 από 22 ( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΕΣΜΟΙ 35 1. Για το άτοµο του χλωρίου, δίνεται ότι: 17 Cl α) Να αναφέρετε πόσα πρωτόνια, πόσα νετρόνια

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ I Ασκήσεις

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ I Ασκήσεις ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ I Ασκήσεις Ενότητα 9 Πολυηλεκτρονιακά Άτομα Δημήτρης Κονταρίδης Αναπληρωτής Καθηγητής Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών Άσκηση 1 Να προσδιοριστούν τα επίπεδα, τα οποία μπορεί να προκύψουν

Διαβάστε περισσότερα

H περιοδικότητα των ιδιοτήτων των ατόμων των στοιχείων-iοντικός Δεσμός. Εισαγωγική Χημεία

H περιοδικότητα των ιδιοτήτων των ατόμων των στοιχείων-iοντικός Δεσμός. Εισαγωγική Χημεία H περιοδικότητα των ιδιοτήτων των ατόμων των στοιχείων-iοντικός Δεσμός Εισαγωγική Χημεία 2013-14 1 Μέγεθος Ιόντων Κατιόντα: Η ακτίνα τους είναι πάντοτε μικρότερη από την αντίστοιχη των ουδέτερων ατόμων.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περίοδοι περιοδικού πίνακα Ο περιοδικός πίνακας αποτελείται από 7 περιόδους. Ο αριθμός των στοιχείων που περιλαμβάνει κάθε περίοδος δεν είναι σταθερός, δηλ. η περιοδικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ I Ενότητα 9 Πολυηλεκτρονιακά Άτομα Δημήτρης Κονταρίδης Αναπληρωτής Καθηγητής Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ I Ενότητα 9 Πολυηλεκτρονιακά Άτομα Δημήτρης Κονταρίδης Αναπληρωτής Καθηγητής Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ I Ενότητα 9 Πολυηλεκτρονιακά Άτομα Δημήτρης Κονταρίδης Αναπληρωτής Καθηγητής Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών Ενδεικτική βιβλιογραφία 1. ATKINS, ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ P.W. Atkins, J. De Paula

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ ΠΑΦΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2010 2011 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ : Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΘΜΟΣ:.

ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ ΠΑΦΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2010 2011 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ : Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΘΜΟΣ:. ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ ΠΑΦΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2010 2011 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ : Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΘΜΟΣ:. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 24.05.2011 ΧΡΟΝΟΣ : 10.30 12.30 ( Χημεία - Φυσιογνωστικά)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Στην ετικέτα φιάλης νερού Λουτρακίου (atural Mineral Water) αναγράφεται η τιμή ολικής σκληρότητας 89 αμερικανικοί βαθμοί σκληρότητας. Πόσα ml προτύπου διαλύματος EDTA

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά σωματίδια - Καταστάσεις και ιδιότητες της ύλης

Δομικά σωματίδια - Καταστάσεις και ιδιότητες της ύλης Δομικά σωματίδια - Καταστάσεις και ιδιότητες της ύλης 1. Πόσα πρωτόνια, νετρόνια και ηλεκτρόνια περιέχει καθένα από τα επόμενα άτομα: 7 26 112 3 12 47 Li, Mg, Ag. 7 3Li : Ο ατομικός αριθμός (Ζ) είναι 3

Διαβάστε περισσότερα

3. Τα άτομα για να είναι ουδέτερα πρέπει να έχουν τόσα ηλεκτρόνια όσα πρωτόνια. Άρα το άτομο του άνθρακα με Ζ=6, πρέπει να έχει 6 ηλεκτρόνια.

3. Τα άτομα για να είναι ουδέτερα πρέπει να έχουν τόσα ηλεκτρόνια όσα πρωτόνια. Άρα το άτομο του άνθρακα με Ζ=6, πρέπει να έχει 6 ηλεκτρόνια. Οδηγίες για την λύση των ασκήσεων 1. Όταν μας δίνεται ο ατομικός αριθμός ενός στοιχείου, αμέσως γνωρίζουμε τον αριθμό των πρωτονίων στον πυρήνα του αλλά και την ταυτότητα του ατόμου. Π.χ. άτομο με ατομικό

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 9ο. Τα πολυηλεκτρονιακά άτομα: Θωράκιση και Διείσδυση Το δραστικό φορτίο του πυρήνα Ο Περιοδικός Πίνακας και ο Νόμος της Περιοδικότητας

Μάθημα 9ο. Τα πολυηλεκτρονιακά άτομα: Θωράκιση και Διείσδυση Το δραστικό φορτίο του πυρήνα Ο Περιοδικός Πίνακας και ο Νόμος της Περιοδικότητας Μάθημα 9ο Τα πολυηλεκτρονιακά άτομα: Θωράκιση και Διείσδυση Το δραστικό φορτίο του πυρήνα Ο Περιοδικός Πίνακας και ο Νόμος της Περιοδικότητας Πολύ-ηλεκτρονιακά άτομα Θωράκιση- διείσδυση μεταβάλλει την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ. Δίνονται τα στοιχειά 13 Αl και 19 Κ. Να βρεθεί σε ποια περίοδο και σε ποια ομάδα του Π.Π. είναι τοποθετημένα τα στοιχειά αυτά:

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ. Δίνονται τα στοιχειά 13 Αl και 19 Κ. Να βρεθεί σε ποια περίοδο και σε ποια ομάδα του Π.Π. είναι τοποθετημένα τα στοιχειά αυτά: ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Για να βρούμε τη θέση ενός στοιχείου μιας κύριας ομάδας στον Περιοδικό Πίνακα (Π.Π.) γράφουμε την ηλεκτρονιακή δομή οπότε ο αριθμός των στοιβάδων μας δίνει την περίοδο και ο αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΛΟΓΙΑ ΜΑΖΩΝ ΣΤΟΧΕΙΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

AΝΑΛΟΓΙΑ ΜΑΖΩΝ ΣΤΟΧΕΙΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 2 ο Γυμνάσιο Καματερού 1 ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ 1. Πόσα γραμμάρια είναι: ι) 0,2 kg, ii) 5,1 kg, iii) 150 mg, iv) 45 mg, v) 0,1 t, vi) 1,2 t; 2. Πόσα λίτρα είναι: i) 0,02 m 3, ii) 15 m 3, iii) 12cm

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ A ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 16/04/ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ A ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 16/04/ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ A ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 16/04/2016 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1. έως Α5. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦ. 1-3

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦ. 1-3 ΘΕΜΑ 1 ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦ. 1-3 1. Ποια από τις παρακάτω τετράδες κβαντικών αριθµών n,, m, και ms περιγράφουν ένα από τα ηλεκτρόνια σθένους στη θεµελιώδη κατάσταση για το άτοµο του στροντίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6)

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ ο Για τις ερωτήσεις. -.4 να γράψετε στο

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώστε τη σωστή απάντηση στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.7

Σημειώστε τη σωστή απάντηση στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.7 Διαγώνισμα Χημείας Γ Λυκείου. 1 ο Κεφάλαιο: μέχρι και Περιοδικός Πίνακας 5 ο Κεφάλαιο: μέχρι και αντιδράσεις Απόσπασης. Θέμα 1 ο... Σημειώστε τη σωστή απάντηση στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.7 1.1. Κατά τη μετάπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: Παρασκευή 28 Οκτωβρίου Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Ημερομηνία: Παρασκευή 28 Οκτωβρίου Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: A ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ Ημερομηνία: Παρασκευή 28 Οκτωβρίου Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΘΕΜΑ Α ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω προτάσεις Α1. Η κατάταξη των χημικών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

,1,0, ,2,3,+ ,2,2,+ ,0,1,+ ,3,2,

,1,0, ,2,3,+ ,2,2,+ ,0,1,+ ,3,2, D ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΑΚΑ ΤΡΟΧΙΑΚΑ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ηµήτρης Αθανασίου Φυσικός.Ο αριθµός των υποστιβάδων που µπορεί να έχουµε στην τέταρτη στιβάδα είναι α. 4 β.5 γ. δ..τι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΩΓΗ

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΩΓΗ Κεφάλαιο 1ο-ΟΞΕΙΔΩΑΝΑΓΩΓΗ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΩΓΗ Ορισμοί : -Αριθμός οξείδωσης: I)Σε μία ιοντική ένωση ο αριθμός οξείδωσης κάθε στοιχείου είναι ίσος με το ηλεκτρικό φορτίο που έχει το

Διαβάστε περισσότερα

2.3 Είδη χημικών δεσμών: Ιοντικός ομοιοπολικός δοτικός ομοιοπολικός δεσμός.

2.3 Είδη χημικών δεσμών: Ιοντικός ομοιοπολικός δοτικός ομοιοπολικός δεσμός. 2.3 Είδη χημικών δεσμών: Ιοντικός ομοιοπολικός δοτικός ομοιοπολικός δεσμός. 11.1. Ποια είδη χημικών δεσμών γνωρίζετε; Υπάρχουν δύο βασικά είδη χημικών δεσμών: ο ιοντικός ή ετεροπολικός δεσμός και ο ομοιοπολικός

Διαβάστε περισσότερα

Μετά το τέλος της µελέτης του 1ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση:

Μετά το τέλος της µελέτης του 1ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Μετά το τέλος της µελέτης του 1ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να διατυπώνει το νόµο περιοδικότητας του Moseley. Να γνωρίζει τι είναι οµάδα και τι περίοδος του περιοδικού πίνακα. Να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Στην ένωση Χ 3 το κεντρικό άτομο Χ φέρει δύο μονήρη ζεύγη ηλεκτρονίων σθένους, ενώ στην ένωση Υ 2 το κεντρικό άτομο Υ φέρει τρία μονήρη ζεύγη ηλεκτρονίων σθένους.

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες για τους χημικούς υπολογισμούς

Βασικές έννοιες για τους χημικούς υπολογισμούς Βασικές έννοιες για τους χημικούς υπολογισμούς Ατομική μονάδα μάζας 17-1. SOS Ερώτηση: Τι ονoμάζεται ατομική μονάδα μάζας; Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Να ερμηνευθούν τα πειραματικά δεδομένα: (α) Η διπολική ροπή του F 2 O είναι κατά πολύ μικρότερη από τη διπολική ροπή του Η 2 Ο, μολονότι οι γωνίες δεσμών στα δύο μόρια

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Aγίου Αθανασίου Σχολική χρονιά: 2012-2013 Μάθημα: Χημεία Όνομα μαθητή/τριας: Ημερομηνία:

Γυμνάσιο Aγίου Αθανασίου Σχολική χρονιά: 2012-2013 Μάθημα: Χημεία Όνομα μαθητή/τριας: Ημερομηνία: Γυμνάσιο Aγίου Αθανασίου Σχολική χρονιά: 2012-2013 Μάθημα: Χημεία Τάξη Β Όνομα μαθητή/τριας: Ημερομηνία: 1) Να γράψετε τι ονομάζεται μείγμα; 2) Να γράψετε τι ονομάζεται ετερογενές μείγμα; 3) Να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ :Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 07/06/13 ΒΑΘΜΟΣ:...

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ :Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 07/06/13 ΒΑΘΜΟΣ:... ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ :Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 07/06/13 ΒΑΘΜΟΣ:... ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :...ΤΜΗΜΑ :...Αρ:... Βαθμολογία εξεταστικού δοκιμίου

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικός Πίνακας Ατομική Ακτίνα/ Ενέργεια ιοντισμού Χρήση της διαδραστικής ιστοσελίδας «Ptable».

Περιοδικός Πίνακας Ατομική Ακτίνα/ Ενέργεια ιοντισμού Χρήση της διαδραστικής ιστοσελίδας «Ptable». Περιοδικός Πίνακας Ατομική Ακτίνα/ Ενέργεια ιοντισμού Χρήση της διαδραστικής ιστοσελίδας «Ptable». 3 ο Φύλλο Εργασίας: Σύγχρονος Περιοδικός Πίνακας. Στο τέλος του φύλλου εργασίας θα μπορείς να απαντάς

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΘΟΣ. Ζ = 17 & Α = 35. Γνωρίζουµε ότι Α = Ζ + Ν, όπου Ν = αριθµός νετρονίων. Άρα: Ν = Α-Ζ = 35-17 Ν =18 νετρόνια.

ΛΑΘΟΣ. Ζ = 17 & Α = 35. Γνωρίζουµε ότι Α = Ζ + Ν, όπου Ν = αριθµός νετρονίων. Άρα: Ν = Α-Ζ = 35-17 Ν =18 νετρόνια. ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΩΣΤΟ/ΛΑΘΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 1. Το άτοµο 35 17 Cl περιέχει 17 νετρόνια. ΛΑΘΟΣ. Ζ = 17 & Α = 35. Γνωρίζουµε ότι Α = Ζ + Ν, όπου Ν = αριθµός νετρονίων. Άρα: Ν = Α-Ζ = 35-17 Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA)

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA) ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ Φύση του σύμπαντος Η γη είναι μία μονάδα μέσα στο ηλιακό μας σύστημα, το οποίο αποτελείται από τον ήλιο, τους πλανήτες μαζί με τους δορυφόρους τους, τους κομήτες, τα αστεροειδή και τους μετεωρίτες.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ. ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 2013 Για την A τάξη Λυκείων

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ. ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 2013 Για την A τάξη Λυκείων ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 2013 Για την A τάξη Λυκείων ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ, 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: δύο (2) ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Χημείας. TΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΧΗΜ 021 Μάθημα 2 ου έτους, Χειμερινό Εξάμηνο 2008 Διδάσκων: Δρ. Κωνσταντίνος Ζεϊναλιπούρ

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Χημείας. TΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΧΗΜ 021 Μάθημα 2 ου έτους, Χειμερινό Εξάμηνο 2008 Διδάσκων: Δρ. Κωνσταντίνος Ζεϊναλιπούρ Ονοματεπώνυμο: Αριθμός ταυτότητας: Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Χημείας TΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΧΗΜ 021 Μάθημα 2 ου έτους, Χειμερινό Εξάμηνο 2008 Διδάσκων: Δρ. Κωνσταντίνος Ζεϊναλιπούρ Σταθερές οι οποίες δίνονται,

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÅÐÉËÏÃÇ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÅÐÉËÏÃÇ 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ 1 ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1. Οι παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα Χημείας Γ / Γυμνασίου Περιοδικός Πίνακας και Αλκάλια ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ

Διαγώνισμα Χημείας Γ / Γυμνασίου Περιοδικός Πίνακας και Αλκάλια ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ Διαγώνισμα Χημείας Γ / Γυμνασίου Περιοδικός Πίνακας και Αλκάλια ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ 1. Να συμπληρώσετε την ακροστιχίδα που αφορά τον Περιοδικό Πίνακα: 1. Π _ 1. Ο πίνακας έχει επτά 2. _ Ε _ 2. Τα περισσότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ με ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ με ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες 1 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ με ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες Οι μαθητές να 1. διατυπώνουν τον νόμο της περιοδικότητας και με βάση αυτόν να ερμηνεύουν την κατάταξη των στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Άτομο Στοιχείο Χημική ένωση Χημική αντίδραση

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Άτομο Στοιχείο Χημική ένωση Χημική αντίδραση ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Άτομο: το μικρότερο σωματίδιο της ύλης που διατηρεί την ταυτότητά του κατά τη διάρκεια των χημικών αντιδράσεων Στοιχείο: αποτελείται από ένα είδος ατόμων Χημική ένωση:

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου 1. Το ιόν του νατρίου, 11Νa +, προκύπτει όταν το άτομο του Na προσλαμβάνει ένα ηλεκτρόνιο. Λ, όταν αποβάλλει ένα ηλεκτρόνιο 2. Σε 2 mol NH3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΥΛΗ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ - ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/11/2014

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΥΛΗ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ - ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/11/2014 ΚΕΝΤΡΟ Αγίας Σοφίας 9 210.244.444 ΝΤΕΠΩ Β. Όλγας 20 210.428.400 ΕΥΟΣΜΟΣ Μ.Αλεξάνδρου 45 210.770.60 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΥΛΗ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ - ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΘΕΜΑ 1ο Για τις παρακάτω ερωτήσεις Α1-Α3 να μεταφέρετε στο φύλλο απαντήσεων τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα μόνο το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

3. Περιοδικότητα στις ατομικές, φυσικές και χημικές ιδιότητες των στοιχείων

3. Περιοδικότητα στις ατομικές, φυσικές και χημικές ιδιότητες των στοιχείων 3. Περιοδικότητα στις ατομικές, φυσικές και χημικές ιδιότητες των στοιχείων ΣΚΟΠΟΣ Ο σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι η να γνωρίσουμε ορισμένες βασικές ιδιότητες των ατόμων και ιόντων, όπως το μέγεθος,

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Γ Γυμνασίου

Μαθηματικά Γ Γυμνασίου Α λ γ ε β ρ ι κ έ ς π α ρ α σ τ ά σ ε ι ς 1.1 Πράξεις με πραγματικούς αριθμούς (επαναλήψεις συμπληρώσεις) A. Οι πραγματικοί αριθμοί και οι πράξεις τους Διδακτικοί στόχοι Θυμάμαι ποιοι αριθμοί λέγονται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΚΒΑΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ

Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΚΒΑΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Με τον όρο ηλεκτρονιακή δοµή εννοούµε τον αριθµό και την κατανοµή των ηλεκτρονίων γύρω από έναν κεντρικό πυρήνα. Ο πυρήνας αυτός αποτελείται από έναν συγκεκριµένο

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα Χημεία Α Λυκείου

Τράπεζα Χημεία Α Λυκείου Τράπεζα Χημεία Α Λυκείου 1 ο Κεφάλαιο Όλα τα θέματα του 1 ου Κεφαλαίου από τη Τράπεζα Θεμάτων 25 ερωτήσεις Σωστού Λάθους 30 ερωτήσεις ανάπτυξης Επιμέλεια: Γιάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

2.4 Η γλώσσα της χημείας - Αριθμός οξείδωσης- Γραφή χημικών τύπων και εισαγωγή στην ονοματολογία των ενώσεων

2.4 Η γλώσσα της χημείας - Αριθμός οξείδωσης- Γραφή χημικών τύπων και εισαγωγή στην ονοματολογία των ενώσεων 2.4 Η γλώσσα της χημείας - Αριθμός οξείδωσης- Γραφή χημικών τύπων και εισαγωγή στην ονοματολογία των ενώσεων 12.1. Πόσες είναι οι γνωστές χημικές ενώσεις; Τουλάχιστον δέκα εκατομμύρια γνωστές ενώσεις και

Διαβάστε περισσότερα