1.2 Αρχές δόμησης πολυηλεκτρονικών ατόμων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1.2 Αρχές δόμησης πολυηλεκτρονικών ατόμων"

Transcript

1 1.2 Αρχές δόμησης πολυηλεκτρονικών ατόμων 1. Ερώτηση: Τι είναι η ηλεκτρονική δόμηση ή ηλεκτρονική κατανομή; Η συμπλήρωση των τροχιακών με ηλεκτρόνια, λέγεται ηλεκτρονική δόμηση ή ηλεκτρονική κατανομή. Στο άτομο του υδρογόνου, το μοναδικό ηλεκτρόνιο τοποθετείται στο τροχιακό 1s. Στην περίπτωση αυτή λέμε πως το άτομο βρίσκεται στη θεμελιώδη του κατάσταση. Η τοποθέτηση του σε οποιαδήποτε άλλο τροχιακό είναι δυνατή μετά από διέγερση του ατόμου. Στα πολυηλεκτρονικά άτομα προφανώς τα πράγματα είναι πιο πολύπλοκα. 2. Ερώτηση Ποια είναι η σημασία της γνώσης της ηλεκτρονικής κατανομής των ατόμων; Η ηλεκτρονική δόμηση έχει θεμελιώδη σημασία, γιατί με βάση αυτή διαμορφώνεται η ηλεκτρονική δομή των ατόμων και κατ επέκταση η χημική συμπεριφορά τους. 3. Ερώτηση: Με βάση ποιες τρεις αρχές γίνεται η ηλεκτρονική κατανομή στα άτομα; Η αρχή ηλεκτρονικής δόμησης (aufbau) περιλαμβάνει : 1. την απαγορευτική αρχή του Pauli, 2. την αρχή ελάχιστης ενέργειας και 3. τον κανόνα του Hund 4. Ερώτηση: Τι γνωρίζεται για την απαγορευτική αρχή του Pauli; Σύμφωνα με την απαγορευτική αρχή του Pauli είναι αδύνατο να υπάρχουν στο ίδιο άτομο δύο ηλεκτρόνια με ίδια τετράδα κβαντικών αριθμών (n, l, m l, m s). Συνεπώς, δεν μπορεί ένα τροχιακό να χωρέσει πάνω από δύο ηλεκτρόνια Το καθένα ατομικό τροχιακό μπορεί να έχει: κανένα, ένα ή δύο ηλεκτρόνια. Τα ηλεκτρόνια των γνωστών μέχρι σήμερα στοιχείων κατανέμονται στις υποστιβάδες s, p, d, f. Για καθεμιά από αυτές ο αριθμός των ατομικών τροχιακών και ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων που χωρούν είναι: Υποστιβάδα s p d f Αριθμός ατομικών τροχιακών Μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων

2 .Να παρατηρήσουμε ότι δεν υπάρχουν ηλεκτρόνια σε υποστιβάδες 5g ή 6f κλπ σε μη διεγερμένα άτομα. 5. Ερώτηση: Τι γνωρίζετε για την αρχή ελάχιστης ενέργειας; Σύμφωνα με την αρχή της ελάχιστης ενέργειας, κατά την ηλεκτρονική δόμηση ενός πολυηλεκτρονικού ατόμου, τα ηλεκτρόνια καταλαμβάνουν τα τροχιακά με τη μικρότερη ενέργεια, ώστε να αποκτήσουν τη μεγίστη σταθερότητα στη θεμελιώδη κατάσταση. Παρατηρήσεις!! 1. Αν και οι εξισώσεις Schrödinger μπορούν να επιλυθούν ακριβώς μόνο στην περίπτωση του υδρογόνου και των υδρογονοειδών (ιόντων με ένα μόνο ηλεκτρόνιο π.χ. He +, Li 2+ κλπ.), έχει αποδειχτεί ότι η μορφή των τροχιακών στα πολυηλεκτρονικά άτομα δε διαφέρει αισθητά απ αυτήν που περιγράφηκε για το άτομο του υδρογόνου. 2. Στα πολυηλεκτρονικά άτομα υπάρχει διαφορά στη διαδοχή των ενεργειακών σταθμών του ηλεκτρονίου. Αυτό συμβαίνει γιατί σ ένα πολυηλεκτρονικό άτομο, πλην των ελκτικών δυνάμεων πυρήνα - ηλεκτρονίου (που καθορίζονται από τον κύριο κβαντικό αριθμό), ασκούνται απώσεις ηλεκτρονίου - ηλεκτρονίου (που καθορίζονται από το δευτερεύοντα κβαντικό αριθμό). Για το λόγο αυτό διαφοροποιούνται οι ενεργειακές στάθμες των υποστιβάδων της ίδιας στιβάδας, όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα. 3. Επειδή δύσκολα μπορεί να θυμηθεί κανείς το διάγραμμα διαδοχής των ενεργειακών σταθμών, που παρατίθεται παραπλεύρως, δίνεται ένα μνημονικό διάγραμμα. 48

3 4. Σύμφωνα με την αρχή της ελάχιστης ενέργειας ισχύει ότι ανάμεσα σε δύο υποστιβάδες, τη χαμηλότερη ενέργεια έχει εκείνη που έχει το μικρότερο άθροισμα των δύο πρώτων κβαντικών αριθμών (n+ l) Στην περίπτωση που το άθροισμα (n+ l) είναι το ίδιο για δύο υποστιβάδες, τότε μεγαλύτερη ενέργεια έχει η υποστιβάδα με το μεγαλύτερο n. 5. Στο υδρογόνο και τα υδρογονοειδή οι ενεργειακές στάθμες των υποστιβάδων, που ανήκουν στην ίδια στιβάδα, ταυτίζονται. Παράδειγμα: Στο άτομο του υδρογόνου στη θεμελιώδη του κατάσταση, τα ατομικά τροχιακά της υποστιβάδας 2s έχουν ίση ενέργεια με αυτά της υποστιβάδας 2p, ενώ σε οποιοδήποτε πολυλεκτρονικό άτομο στη θεμελιώδη του κατάσταση, τα ατομικά τροχιακά της υποστιβάδας 2p έχουν μεγαλύτερη ενέργεια από αυτά της υποστιβάδας 2s. 6. Ερώτηση: Πως κατανέμονται τα 26 ηλεκτρόνια στο άτομο του σιδήρου, στη θεμελιώδη του κατάσταση; 1. Πρώτα τοποθετούνται δύο ηλεκτρόνια στην υποστιβάδα 1s, και γράφουμε 1s 2, 2.μετά τοποθετούμε δύο ηλεκτρόνια στην υποστιβάδα 2s (1s 2 2s 2 ), 3. ακολουθούν έξι ηλεκτρόνια στην υποστιβάδα 2p (1s 2 2s 2 2p 6 ), 4.δύο ηλεκτρόνια στην υποστιβάδα 3s (1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 ), 5. έξι στην υποστιβάδα 3p (1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 ) 6. δύο στην 4s (1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 ). 7. Τα τελευταία έξι ηλεκτρόνια πάνε στην υποστιβάδα 3d, η οποία χωράει συνολικά δέκα ηλεκτρόνια. 49

4 8. Έτσι, η ηλεκτρονική δομή του σιδήρου είναι: 26Fe : 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 6 4s 2 Προσοχή!! Στην παραπάνω ηλεκτρονική δομή ότι γράφουμε πρώτα την 3d και μετά την 4s, παρόλο που η υποστιβάδα 4s συμπληρώθηκε πρώτη, σύμφωνα με την αρχή ελάχιστης ενέργειας. Αυτό συμβαίνει επειδή μετά την εισαγωγή ηλεκτρονίων στην υποστιβάδα 3d αυτή αποκτά λιγότερη ενέργεια από την 4s. Ανάλογα ισχύει και για τις 4d και 5s. Για τον ίδιο λόγο κατά τον ιοντισμό του Fe σε Fe 2+ αποβάλλονται τα 4s και όχι τα 3d ηλεκτρόνια. Γενικά όταν καταγράφουμε την ηλεκτρονική δομή αφού συμπληρώσουμε τις υποστιβάδες με ηλεκτρόνια τις καταγράφουμε κατά αύξοντα n. 7. Ερώτηση: Να γράψετε την ηλεκτρονική δομή του κατιόντος: Fe Βρίσκω πρώτα τη δομή του ατόμου 26Fe: 26Fe : 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 6 4s 2 2. Αφαιρώ τόσα ηλεκτρόνια όσα το θετικό φορτίο του ιόντος Fe 2+ ξεκινώντας από την τελευταία υποστιβάδα. Fe 2+ : 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 6 3. Αν γράψουμε τα ηλεκτρόνια σε στιβάδες και όχι σε υποστιβάδες έχουμε: Fe : K 2 L 8 M 14 N 2 και Fe 2+ : K 2 L 8 M Ερώτηση: Τι γνωρίζετε για τη θεωρία των συμπληρωμένων και ημισυμπληρωμένων υποστιβάδων; Oι συμπληρωμένες με ηλεκτρόνια ή οι ημισυμπληρωμένες υποστιβάδες έχουν αυξημένη ενεργειακή σταθερότητα και προτιμούνται. Σε ορισμένες περιπτώσεις η κατανομή των ηλεκτρονίων δεν είναι αυτή που προβλέπεται, με βάση τις αρχές δόμησης. Παράδειγμα: Η ηλεκτρονική δομή του 24Cr είναι η 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 5 4s 1 και όχι η 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 4 4s 2. Η ηλεκτρονική δομή του 29Cu είναι η 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 1 και όχι η 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 9 4s 2 9. Ερώτηση: Τι λέει ο κανόνας του Hund ; Ηλεκτρόνια που καταλαμβάνουν τροχιακά της ίδιας ενέργειας (της ίδιας υποστιβάδας), έχουν κατά προτίμηση παράλληλα spin, ώστε τα ηλεκτρόνια να αποκτήσουν το μέγιστο άθροισμα των κβαντικών αριθμών spin». 50

5 10. Ερώτηση: Ποια διαδικασία ακολουθείται κατά τη συμπλήρωση των ατομικών τροχιακών προκειμένου να ικανοποιείται κανόνας του Hund ; Βρίσκω πόσα ατομικά τροχιακά έχει η υποστιβάδα τα γεμίζω με τόσα ηλεκτρόνια όσα έχει η υποστιβάδα βάζοντας στην αρχή ένα στο καθένα ατομικό τροχιακό σημειώνοντας τα με διάνυσμα φοράς προς τα επάνω και μετά ζευγαρώνω τα αρχικά με όσα ηλεκτρόνια υπολείπονται με διάνυσμα φοράς προς τα κάτω χωρίς να υπερβαίνω τα δύο σε καθένα από αυτά παραδείγματα: 1. Για παράδειγμα στο άτομο του αζώτου 7Ν η κατανομή σε υποστιβάδες είναι: 7Ν: 1s 2 2s 2 2p 3 ή αναλυτικότερα, αν θέλουμε να δείξουμε την κατανομή των ηλεκτρονίων στα τροχιακά: 1s 2s 2p x 2p y 2p z 7Ν 2. Ομοίως, η κατανομή των ηλεκτρονίων σε υποστιβάδες στο άτομο του οξυγόνου είναι: 8Ο : 1s 2 2s 2 2p 4 ή αναλυτικότερα σε τροχιακά: 1s 2s 2p x 2p y 2p z 8O 51

6 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 1. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΒΑΔΩΝ, ΥΠΟΣΤΙΒΑΔΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ Η μεγαλύτερη ενέργεια καθορίζεται ως εξής: Μεταξύ διαφορετικών στιβάδων, μεγαλύτερη ενέργεια έχει αυτή με το μεγαλύτερο n. Μεταξύ διαφορετικών υποστιβάδων, μεγαλύτερη ενέργεια έχει αυτή με το μεγαλύτερο άθροισμα n + l. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί και το ενεργειακό διάγραμμα. 1. Στην περίπτωση ίσων αθροισμάτων μεγαλύτερη ενέργεια έχει αυτή με το μεγαλύτερο n Μεταξύ διαφορετικών ηλεκτρονίων, μεγαλύτερη ενέργεια έχει αυτό με το μεγαλύτερο n 2. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ 1. Χρησιμοποιούμε το ενεργειακό διάγραμμα. 2. i. Στα άτομα κατανέμουμε τα ηλεκτρόνια που προσδιορίζονται από τον ατομικό του αριθμό Ζ. ii. στα ανιόντα κατανέμουμε τα ηλεκτρόνια που προσδιορίζονται από τον ατομικό αριθμό του ατόμου του ιόντος αυξημένο κατά την απόλυτη τιμή του φορτίου: Z ί ό. iii. στα κατιόντα: i. Πρώτα κάνουμε κατανομή των ηλεκτρονίων του ατόμου ii. Γράφουμε την ηλεκτρονική δομή του ατόμου κατά αύξοντα Ζ iii. Αφαιρούμε από την τελευταία στιβάδα τόσα ηλεκτρόνια, iv. όσα το φορτίο του ιόντος. 3. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΕ ΣΤΙΒΑΔΕΣ ΥΠΟΣΤΙΒΑΔΕΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΑ ΤΡΟΧΙΑΚΑ i. Στις στιβάδες ή τις υποστιβάδες, γράφουμε τον αριθμό σε καθεμιά από αυτές σαν εκθέτη στο σύμβολό της. ii. Αν όμως η τοποθέτηση τους γίνεται σε ατομικά τροχιακά τότε τοποθετούμε το πολύ δύο ηλεκτρόνια σε καθένα από αυτά με αντιπαράλληλα spin. 52

7 Λυμένα Παραδείγματα 1. Ποιες από τις παρακάτω ηλεκτρονικές δομές παραβιάζουν την απαγορευτική αρχή του Pauli και ποιες τον κανόνα του Hund; Απάντηση Στις δομές α και ζ παρατηρούμε πως στο ίδιο ατομικό τροχιακό υπάρχουν δύο ηλεκτρόνια με το ίδιο spin, δηλαδή έχουν και τους 4 κβαντικούς αριθμούς τους ίδιους. Αυτό αντιβαίνει με την απαγορευτική αρχή του Pauli. Στις δομές β, δ, ε υπάρχουν μονήρη ηλεκτρόνια σε ατομικά τροχιακά της ίδιας υποστιβάδας με αντιπαράλληλα spin. Αυτό αντιβαίνει με τον κανόνα του Hund. 2. Από τις ακόλουθες δομές για το άτομο του οξυγόνου (Ζ = 8) στη θεμελιώδη κατάσταση: 1s 2s 2p (I) (II) (III) (IV) i) δεν υπακούουν στον κανόνα του Hund: α. οι (II) και (IV) γ. η (II) β. οι (I) και (III) δ. η (IV) ii) υπακούουν στην αρχή της ελάχιστης ενέργειας: α. οι (I), (II) και (III) γ. η (IV) β. οι (I), (III) και (IV) δ. όλες iii) δεν υπακούουν στην απαγορευτική αρχή του Pauli: α. η (I) γ. η (III) β. η (II) δ. η (IV). Απάντηση 53

8 i) Η γ. Υπάρχουν μονήρη ηλεκτρόνια σε ατομικά τροχιακά της ίδιας υποστιβάδας με αντιπαράλληλα spin. Αυτό αντιβαίνει με τον κανόνα του Hund. ii). Η α. Είναι συμπληρωμένες τα ατομικά τροχικά μικρότερης ενέργειας. iii). Η γ. Παρατηρούμε πως στο ίδιο ατομικό τροχιακό υπάρχουν δύο ηλεκτρόνια με το ίδιο spin, δηλαδή έχουν και τους 4 κβαντικούς αριθμούς τους ίδιους. Αυτό αντιβαίνει με την απαγορευτική αρχή του Pauli. 3. Ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων για κάθε στιβάδα προκύπτει με εφαρμογή: α. της αρχής της ελάχιστης ενέργειας β. της απαγορευτικής αρχής του Pauli γ. του κανόνα του Hund δ. όλων των παραπάνω. Απάντηση Η δ. 4. Να τοποθετήσετε κατά σειρά αυξανόμενης ενέργειας τις κενές υποστιβάδες: 2p, 3p, 3d, 4s, 4p, 4f. Απάντηση Υπάρχουν δύο τρόποι για να απαντήσουμε:. i. Ο ένας είναι με τη χρήση του ενεργειακού διαγράμματος. Η κατάταξη είναι η: 2p <3p < 4s < 3d < 4p < 4f ii. Ο άλλος είναι με έλεγχο του αθροίσματος n+l. Όσο μεγαλύτερο είναι το άθροισμα n+l, τόσο μεγαλύτερο είναι η ενέργεια της υποστιβάδας. Σε ίσα αθροίσματα, τη μεγαλύτερη ενέργεια την έχει 54

9 η υποστιβάδα με το μεγαλύτερο n: nl 3p 4p 3d 4s 4f n+l 3+1=4 4+1=5 3+2=5 4+0=4 4+3=7 Φυσικά καταλήγουμε στην ίδια κατάταξη: 2p< 3p < 4s < 3d < 4p < 4f 5. Να τοποθετήσετε κατά σειρά αυξανόμενης ενέργειας τις κενές υποστιβάδες: 2p, 3p, 3d, 4s, 4p, 4f στο άτομο του υδρογόνου. Απάντηση Επειδή το άτομο του υδρογόνου περιέχει ένα μόνο ηλεκτρόνιο, σ αυτό και στα υδρογονοειδή άτομα, δεν παίζει ρόλο στη διαμόρφωση της ενέργειας η επίδραση ηλεκτρονίου - ηλεκτρονίου, δηλαδή ο κβαντικός αριθμός l. Έτσι η ενέργειά τους καθορίζεται μόνο από τον κβαντικό αριθμό n. Οι υποστιβάδες και τα ατομικά τροχιακά με το ίδιο n έχουν ίδια ενέργεια 1. Έτσι η ζητούμενη κατάταξη είναι η : 2p <3p = 3d < 4s = 4p = 4f 6. Να κατατάξετε τα ηλεκτρόνια 2p 1, 3p 1, 3d 1, 4s 1, 4p 1, 4f 1 κατά σειρά αυξανόμενης ενέργειας. Απάντηση: Η ενέργεια των ηλεκτρονίων διαφορετικών υποστιβάδων καθορίζεται αποκλειστικά από τον κύριο κβαντικό αριθμό n. Η ενέργεια των ηλεκτρονίων ίδιων υποστιβάδων καθορίζεται από τους κβαντικούς αριθμούς n και l. Έτσι η ζητούμενη σειρά κατάταξης είναι η: 2p 1 < 3p 1 < 3d 1 < 4s 1 < 4p 1 < 4f 1 H ενέργειας των υποστιβάδων καθορίζεται από το άθροισμα n+l H ενέργειας των ηλεκτρονίων καθορίζεται αποκλειστικά από το n στις διαφορετικές στιβάδες και από την ενέργεια της υποστιβάδας μέσα στην ίδια στιβάδα. 7. Να γίνει η κατανομή των ηλεκτρονίων του ατόμου του κασσιτέρου ( 5oSn) σε υποστιβάδες στη θεμελιώδη ενεργειακά κατάσταση. Απάντηση: Βρίσκουμε το συνολικό αριθμό των ηλεκτρονίων από τον ατομικό αριθμό: Δηλαδή 50 ηλεκτρόνια. Από το μνημονικό πίνακα βρίσκουμε τη ζητούμενη κατανομή: 1 Αυτά ονομάζονται εκφυλισμένα τροχιακά. 55

10 Η ζητούμενη κατανομή των ηλεκτρονίων σε υποστιβάδες είναι: 50Sn: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 6 4d 10 5s 2 5p 2 Παρατηρούμε ότι στην παρουσίαση της σειράς των υποστιβάδων γράφουμε πρώτα την υποστιβάδα 3d και μετά την 4s, παρότι συμπληρώνεται πρώτα η 4s (4s < 3d, αρχή της ελάχιστης ενέργειας). Αυτό γίνεται γιατί, όταν εισάγονται ηλεκτρόνια στην υποστιβάδα 3d, η υποστιβάδα 3d αποκτά λιγότερη ενέργεια από την 4s. Όμοια συμβαίνει και στην περίπτωση των υποστιβάδων 4d και 5s. 8. Πόσα μονήρη ηλεκτρόνια και πόσα ζεύγη ηλεκτρονίων υπάρχουν στην εξωτερική στιβάδα του 8Ο, όταν αυτό βρίσκεται στη θεμελιώδη του κατάσταση; Απάντηση Φτιάχνουμε την ηλεκτρονική Όταν αναζητούμε μονήρη ηλεκτρόνια ή ζεύγη κατανομή σε ατομικά τροχιακά: ηλεκτρονίων πρέπει να κάνουμε την κατανομή ηλεκτρονίων σε ατομικά τροχιακά, έστω κι αν δεν 2p x 2p ψ 2p z μας το ζητούν, γιατί έτσι αποκαλύπτεται πιο άμεσα, 2s ο αριθμός τους. 1s Η κατανομή αυτή γράφεται απλούστερα: 1s 2s 2p x 2p ψ 2p z Βρίσκουμε τα μονήρη ηλεκτρόνια 2 και τα μονήρη ζεύγη ηλεκτρονίων 3 Από αυτή παρατηρούμε πως στην εξωτερική στιβάδα του 8Ο υπάρχουν 2 μονήρη ηλεκτρόνια (στα 2p ψ, 2p z) και ένα ζεύγος ηλεκτρονίων (στο 2p x). 2 Αυτά που δεν είναι συζευγμένα με άλλο ηλεκτρόνιο στο ίδιο ατομικό τροχιακό, δηλαδή αυτά που είναι μόνα τους μέσα στο ατομικό τροχιακό. 3 Μονήρη ζεύγη ηλεκτρονίων είναι το σύνολο των ζευγών ηλεκτρονίων που ισούται με τον αριθμό των συμπληρωμένων με δύο ηλεκτρόνια, ατομικών τροχιακών. 56

11 9. Ποιες από τις επόμενες ηλεκτρονικές δομές αντιστοιχούν στη δομή διεγερμένων καταστάσεων του ατόμου του σκανδίου ( 21Sc): α. 1s 2 2s 2 2p 6 2d 10 3s 1 β. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 3 γ. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 1 4s 2 δ. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 2 4s 1. Απάντηση: Βρίσκουμε τη δομή της θεμελιώδους κατάστασης με τη χρήση του μνημονικού κανόνα και την εξαιρούμε: Στη θεμελιώδη κατάσταση αντιστοιχεί η δομή γ. Βρίσκουμε ποιες από τις δομές είναι αδύνατες και τις εξαιρούμε: Η α είναι αδύνατη γιατί δεν υπάρχει 2d τροχιακό. Αυτές που απομένουν είναι οι δομές των διεγερμένων καταστάσεων : δηλαδή οι δομές β και δ. 10. Βρείτε το μέγιστο αριθμό ηλεκτρονίων που περιέχουν τους κβαντικούς αριθμούς: i. n=2 ii. n=3, και l=1 iii. n=5, l=1, m l=1 iv. n=1, m l=1 Απάντηση: i. n=2: Πρόκειται για τη στιβάδα L η οποία συμπληρώνεται με 8 ηλεκτρόνια 57

12 ii. n=3, και l=1: Πρόκειται για την υποστιβάδα 3p η οποία συμπληρώνεται με 6 ηλεκτρόνια iii. n=5, l=1, m l=1: Πρόκειται για ατομικό τροχιακό 3p x το οποίο συμπληρώνεται με 2 ηλεκτρόνια iv. n=1, m l=1: Δεν υπάρχει τροχιακό που η τετράδα του να είναι της μορφής (1,l,1), γιατί για n=1, η τιμή του l=0, άρα το m l= Να γίνει η κατανομή των ηλεκτρονίων του κατιόντος βαρίου ( Ba 56 ) και 2 του ανιόντος σεληνίου ( Se 34 ) σε στιβάδες και σε υποστιβάδες στη θεμελιώδη ενεργειακά κατάσταση. Απάντηση: Κάνουμε την κατανομή του ατόμου 56 Ba 56Ba: 1 s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3ρ 6 3d 10 4s 2 4p 6 4d 10 5s 2 5p 6 6s 2 Προσδιορίζουμε την κατανομή του κατιόντος Ba 2+ : 1 s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p e 4d 10 5s 2 5p Se : Προσδιορίζουμε τα συνολικά ηλεκτρόνια στο ανιόν 34+2=36 ηλεκτρόνια 2 34 Se : Κάνουμε την κατανομή των 36 ηλεκτρονίων με τη βοήθεια του μνημονίου: 58

13 Se 2- : 1 s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p Να κάνετε την ηλεκτρονική κατανομή των ευγενών αερίων. Τι συμπεραίνετε; Δίνεται η σειρά των ευγενών αερίων: 2 He, 10 Ne, 18 Ar, 36 Kr, 54 Xe, 86 Rn Απάντηση: 2He: 1s 2 10Ne: 1s 2 2s 2 2p 6 18Ar: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 36Kr: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 6 54Xe: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 6 4d 10 5s a 5p 6 86Rn: 1s 2 2s 2 2p 5 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 6 4d 10 4f 14 5s 2 5p 6 5d 10 6s 2 6p 6 Από τις δομές αυτές συμπεραίνουμε: Τα ευγενή αέρια εκτός από το He έχουν στην εξωτερική τους στιβάδα τη δομή ns 2, np 6 (8 ηλεκτρόνια) Tο He έχει στην εξωτερική του στιβάδα τη δομή 1s 2 (2 ηλεκτρόνια) Η μεγαλύτερη ενεργειακά υποστιβάδα είναι η np με 6 ηλεκτρόνια (όπου n ο αριθμός της περιόδου που ανήκει το ευγενές αέριο) εκτός από το He, στο οποίο η μεγαλύτερη ενεργειακά υποστιβάδα είναι η 1s με 2 ηλεκτρόνια Παρατηρήστε στις παραπάνω δομές πως για να θυμόμαστε τη δομή ενός ευγενούς αερίου, αρκεί να γνωρίζουμε τη μεγαλύτερη ενεργειακά υποστιβάδα του. Όλες οι προηγούμενες υποστιβάδες συμπληρώνονται με βάση τον μνημονικό πίνακα. 13. Δίνονται οι παρακάτω ηλεκτρονικές διαμορφώσεις που αφορούν ορισμένα άτομα: α. 1s 1 1ρ 1 β. 2s 1 γ. [He]2s 2 2p 3 δ. 1s 2 2s 2 ε. 1s 2 2s 2 2ρ 6 2d 3, στ. [Ne]3s 2 3p 6 4s 1, ζ. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 7 4s 2 4p 1 η. 1s 2 2s 2 4s 1. Να χαρακτηρίσετε καθεμία περίπτωση ως θεμελιώδη (Θ), διεγερμένη (Δ) ή αδύνατη (Α). Απάντηση: α. 1s 1 1ρ 1 A. Δεν υπάρχει 1p ατομικό τροχιακό. β. 2s 1 Δ. Η θεμελιώδης κατάσταση είναι η 1s 1. γ. [He]2s 2 2p 3 Θ. δ. 1s 2 2s 2 Θ. ε. 1s 2 2s 2 2ρ 6 2d 3 A. Δεν υπάρχει 2d ατομικό τροχιακό. 59

14 στ. [Ne]3s 2 3p 6 4s 1 Θ. ζ. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 7 4s 2 4p 1 A. H 3p υποστιβάδα δε χωράει 7 ηλεκτρόνια. η. 1s 2 2s 2 4s 1. Δ. Η θεμελιώδης κατάσταση είναι η: 1s 2 2s 2 2p Να βρείτε το στοιχείο με το μικρότερο ατομικό αριθμό, το οποίο στη θεμελιώδη του κατάσταση έχει: α. ένα d ηλεκτρόνιο, β. τρία f ηλεκτρόνια, γ. συμπληρωμένη την υποστοιβάδα s, δ. έξι ρ ηλεκτρόνια, ε. συμπληρωμένη την υποστοιβάδα d, στ. πέντε ρ ηλεκτρόνια, ζ. ένα s ηλεκτρόνιο. Απάντηση: Προσδιορίζω τις παραπάνω απαιτήσεις με εφαρμογή του μνημονικού κανόνα και την κατανομή σε ατομικά τροχιακά των ηλεκτρονίων που απαιτεί το πρόβλημα: α. Ζ=21 β. 60

15 Ζ=59 γ. Ζ=2 δ. Ζ=10 ε. Ζ=29 στ. Ζ=9 ζ. 61

16 Ζ=1 15. Στοιχείο Χ έχει 41 ηλεκτρόνια τα οποία έχουν m 1 s= στην τετράδα των 2 κβαντικών αριθμών στη θεμελιώδη κατάσταση. Να βρεθεί ο ατομικός αριθμός του στοιχείου Χ. Απάντηση Σύμφωνα με τον κανόνα του Hund, εφόσον υπάρχουν 41 ηλεκτρόνια με m 1 s= 2, θα υπάρχουν και 41 ηλεκτρόνια με m 1 s= 2 ηλεκτρονίων, δηλαδή 82 ηλεκτρόνια., άρα σίγουρα θα υπάρχουν 41 ζεύγη Τοποθετούμε τα ηλεκτρόνια σύμφωνα με τους κανόνες της ηλεκτρονικής δόμησης. Με τη συμπλήρωση της υποστιβάδας 5d έχουν τοποθετηθεί 80 ηλεκτρόνια (40 ζεύγη). Επομένως, θα υπάρχει ένα ζεύγος ηλεκτρονίων στην υποστιβάδα 6p, εφόσον το στοιχείο έχει 41 ζεύγη ηλεκτρονίων. Σύμφωνα με τον κανόνα του Hund, η δομή της υποστιβάδας θα είναι: 6p δηλαδή, θα έχει συνολικά τέσσερα ηλεκτρόνια (6ρ 4 ). Σύμφωνα με τα παραπάνω το στοιχείο Χ έχει την ηλεκτρονική δομή: Χ: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 6 4d 10 4f 14 5s 2 5p 6 5d 10 6s 2 6p 4 Τα συνολικά ηλεκτρόνια του στοιχείου είναι 84. Άρα, ο ατομικός αριθμός του στοιχείου Χ θα είναι ίσος με Κάθε ηλεκτρόνιο ενός ατόμου εκφράζεται με μια τετράδα κβαντικών αριθμών (n, l, m l, m s). Αν για κάποιο στοιχείο Χ αθροίσουμε όλες τις τιμές των κβαντικών αριθμών όλων των ηλεκτρονίων του σε θεμελιώδη κατάσταση, θα βρούμε άθροισμα 27,5. Να προσδιορίστε! ο ατομικός αριθμός του στοιχείου Χ. Απάντηση Αρχίζουμε να τοποθετούμε τα ηλεκτρόνια στην 1 s υποστιβάδα και υπολογίζουμε το αντίστοιχο άθροισμα (n + l + m l + m s) για τα δύο ηλεκτρόνια. Το ίδιο κάνουμε και στις επόμενες υποστιβάδες. 62

17 Χρησιμοποιούμε τον πίνακα που ακολουθεί, για να φτιάξουμε το άθροισμα που έχουμε: Υποστιβάδα n l m l m s Άθροισμα υποστιβάδας Συνολικό άθροισμα 1s 2 2x1 2x0 2x s 2 2x2 2x0 2x p 6 6x2 6x1 6x s 1 1x3 1x0 1x0 Επομένως η ζητούμενη δομή είναι η: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 1, άρα Ζ = ,5 27,5 2 63

18 Ερωτήσεις σύμφωνες με το 1 ο & 2 ο θέμα των εξετάσεων 3-1. Η ύπαρξη δύο ή και περισσότερων ηλεκτρονίων με m s = - 1 / 2 στο ίδιο ατομικό τροχιακό αντιβαίνει: α. με την απαγορευτική αρχή του Pauli β. με την αρχή της ελάχιστης ενέργειας γ. με την αρχή διατήρησης της ενέργειας δ. με τον κανόνα του Hund Η ηλεκτρονική δομή για το άτομο του Βηρυλλίου (Ζ = 4) στη θεμελιώδη του κατάσταση, σύμφωνα με τον κανόνα του Hund, είναι: 3-3. Το μέγεθος, το σχήμα και Σ Λ... ενός ατομικού τροχιακού καθορίζονται από τρεις παραμέτρους που ονομάζονται αντίστοιχα...,... και Οι συνδυασμοί τιμών των δύο πρώτων κβαντικών αριθμών n = 3, l = 1 και n = 4, l = 3 χαρακτηρίζουν αντίστοιχα τα ατομικά τροχιακά... και Ο τέταρτος κβαντικός αριθμός ονομάζεται και..., παίρνει τις τιμές... και εκφράζει Μία υποστιβάδα p αποτελείται από... ατομικά τροχιακά τα οποία έχουν... διαφορετικούς προσανατολισμούς, που καθορίζονται από τις τιμές του... κβαντικού αριθμού Η τιμή του κύριου κβαντικού αριθμού καθορίζει την... δύναμη μεταξύ..., ενώ η τιμή του δευτερεύοντος κβαντικού αριθμού καθορίζει την... δύναμη που ασκείται στα ηλεκτρόνια από Το κάθε ατομικό τροχιακό μπορεί να περιέχει από... μέχρι... ηλεκτρόνια Κριτήριο για τη σύγκριση των ενεργειών δύο υποστιβάδων είναι η τιμή του αθροίσματος Εξηγήστε το λόγο για τον οποίο για τον καθορισμό ενός s ατομικού τροχιακού απαιτείται η γνώση δύο κβαντικών αριθμών, ενώ για τον καθορισμό κάθε άλλου ατομικού τροχιακού πρέπει να γνωρίζουμε την τιμή και ενός τρίτου κβαντικού αριθμού. Δώστε ένα σχετικό παράδειγμα Διατυπώστε την απαγορευτική αρχή του Pauli και εφαρμόστε την αρχή αυτή προκειμένου να υπολογίσετε το μέγιστο αριθμό ηλεκτρονίων στη στιβάδα L ενός ατόμου Να προσδιορίσετε αν τα ατομικά τροχιακά 2ρ χ, 2p y και 2ρ 2 έχουν την ίδια ή διαφορετική ενέργεια Με ποια σειρά θα πληρωθούν τα παρακάτω τροχιακά, σύμφωνα με την αρχή δόμησης (aufbau): 4d, 4f, 5s, 5d, 6s Οι κβαντικοί αριθμοί 4 ηλεκτρονίων που ανήκουν στο ίδιο άτομο είναι: α. n = 4, l =0, m l = 0, m s = +1/2 β. n = 3, l =2, m l = 1, m s = +1/2 γ. n = 3, l =2, m l = -2, m s = -1/2 δ. n = 3, l =1, m l = 1, m s = -1/2 Να ταξινομήσετε τα ηλεκτρόνια κατά σειρά αυξανόμενης ενέργειας Μεταξύ των ενεργειών Ε 2p και Ε 3s των υποστιβάδων 2p και 3s: α. ισχύει Ε 3s < Ε 2p β. ισχύει Ε 3s > Ε 2p γ. ισχύει Ε 3s Ε 2p 64

19 δ. δεν είναι δυνατή η σύγκριση Ένα ατομικό τροχιακό 3d χαρακτηρίζεται από λιγότερη ενέργεια σε σχέση με ένα ατομικό τροχιακό 4p διότι: α. το άθροισμα n + l έχει μικρότερη τιμή για το 3d β. κάθε ηλεκτρόνιο της στιβάδας Μ έχει γενικά λιγότερη ενέργεια από οποιοδήποτε ηλεκτρόνιο της στιβάδας Ν γ. τα τροχιακά d είναι ενεργειακά φτωχότερα από τα τροχιακά p δ. το άθροισμα n + l έχει την ίδια τιμή για τα δύο αυτά τροχιακά, αλλά ο κύριος κβαντικός αριθμός είναι μικρότερος για το τροχιακό 3d Να διατάξετε τις υποστιβάδες 3d, 2p, 5s, 4p, 5f, 3p, 4d, 4s και 2s κατά σειρά αυξανόμενης ενέργειας Στη θεμελιώδη του κατάσταση το άτομο του υδρογόνου χαρακτηρίζεται από την ελάχιστη ενέργεια. Σ Λ Οι υποστιβάδες 3p και 4s είναι ενεργειακά ισοδύναμες. Σ Λ α. Σε μια στοιβάδα η ενεργειακή αύξηση των υποστιβάδων της γίνεται σύμφωνα με τη σειρά: Α. s < ρ < d < f, Β. s > ρ > d > f, Γ. s < ρ < f < d Δ. Εξαρτάται από το ποια είναι η στοιβάδα, β. Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας α. Ποια είναι η κατανομή των ηλεκτρονίων σε ατομικά τροχιακά για το λίθιο ( 3 Li); Πόσα ηλεκτρόνια έχει στην εξωτερική του στοιβάδα; β. Έχουμε δύο άτομα λιθίου. Στο ένα άτομο το ηλεκτρόνιο της εξωτερικής στοιβάδας βρίσκεται στην υποστοιβάδα 2s και στο άλλο άτομο βρίσκεται στην υποστοιβάδα 4s. i. Ποιο άτομο βρίσκεται σε διεγερμένη κατάσταση; ii. Ποιο άτομο έχει τη μικρότερη ενέργεια; iii. Ποιο άτομο μπορεί να εκπέμψει φωτόνιο; iv. Ποιο άτομο χρειάζεται μικρότερη ενέργεια για να αποβάλει το ηλεκτρόνιο της εξωτερικής στοιβάδας; ν. Σε ποιο άτομο το ηλεκτρόνιο βρίσκεται σε τροχιακό μεγαλύτερου μεγέθους; Τι κοινό χαρακτηριστικό έχετε να παρατηρήσετε στις ηλεκτρονικές δομές των παρακάτω ιόντων ή ατόμων; α. 8 O 2- β. 12 Μg 2+ γ. 7 Ν 3- δ. 10 Ne ε. 11 Na Ποια είναι σωστή ηλεκτρονική δομή του ατόμου 25 Mn στη θεμελιώδη του κατάσταση; α. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 7 β. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 4p 5 γ. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 5 4s 2 4p 6 δ. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 5 4s Ποια είναι η ηλεκτρονική δομή των παρακάτω ατόμων στη θεμελιώδη τους κατάσταση: 5 Β, 11 Νa, 18 Ar, 16 S Ποια από τις επόμενες ηλεκτρονικές δομές ανταποκρίνεται στη θεμελιώδη κατάσταση του 26 Fe α. K 2 L 8 M 8 N 8 β. K 2 L 8 M 9 N 5 γ. K 2 L 8 M 14 N 2 δ. K 2 L 8 M Ποια από τις παρακάτω ηλεκτρονικές δομές αναφέρεται στο άτομο 7 Ν στη θεμελιώδη του κατάσταση; α. β. γ. δ. 65

20 3-27. Ποια είναι η ηλεκτρονική δομή των ιόντων: 20 Ca 2+, 19 K +, 35 Br -. Τι κοινό έχουν οι δομές αυτές; Να βρείτε ποια είναι η ηλεκτρονική δομή του 6 C στη θεμελιώδη του κατάσταση και να αναγράψετε τις τιμές όλων των κβαντικών αριθμών των ηλεκτρονίων του Η κατανομή των τεσσάρων ηλεκτρονίων στα ατομικά τροχιακά 2s, 2p χ, 2p ψ και 2p z της στιβάδας L του ατόμου του άνθρακα είναι: α.2s 1 2p χ 1 2p ψ 1 2p z 1 β.2s 2 2p χ 1 2p ψ 1 γ.2s 2 2p χ 2 δ.2p χ 2 2p ψ 1 και 2p z Στο άτομο του οξυγόνου (Ζ= 8) στη θεμελιώδη κατάσταση ο αριθμός των τροχιακών που περιέχουν μόνο ένα ηλεκτρόνιο είναι: α.2 β.0 γ. 3 δ Από τους ακόλουθους συμβολισμούς (I) έως (IV): s p (I) (II) (III) (IV) παριστάνει τη δομή της εξωτερικής στιβάδας του ατόμου του φωσφόρου (Ζ = 15) στη θεμελιώδη κατάσταση: α. η (I) β. η (II) γ. η (III) δ. η (IV) ε. καμία Από τις ηλεκτρονικές δομές: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 2 1s 2 2s 2 2p 6 1s 2 2s 2 2p 5 1s 2 2s 2 2p 4 (I) (II) (III) (IV) (V) αποτελούν τις δομές του ιόντος 12 Mg 2+ και του ιόντος 9 F 1- στη θεμελιώδη κατάσταση: α. οι (I) και (IV) αντίστοιχα β. η (III) γ. οι (II) και (V) αντίστοιχα δ. οι (III) και (V) αντίστοιχα Η ηλεκτρονική κατανομή κατά υποστιβάδες στο άτομο του Li (Z = 3) είναι.... Η κατανομή αυτή συμφωνεί με την αρχή Κάντε την κατανομή των ηλεκτρονίων κατά υποστιβάδες στο άτομο του Br (Z = 35) και βρείτε τον αριθμό των ηλεκτρονίων σθένους στο άτομο αυτού του στοιχείου Να βρεθεί η ηλεκτρονική δομή των παρακάτω στοιχείων σε υποστοιβάδες και στιβάδες: α. 39 Κ β. 25 Μn γ. 30 Ζn δ. 33 AS ε. 39 Y στ. 42 Μο ζ. 49 Ιn η. 58 Ce θ. 75 Re ι 78 Pt ια. 82 Pb ιβ. 85 At Να βρεθεί η ηλεκτρονική δομή των επόμενων ιόντων: α. 1 Η + β. 1 Η - γ. 2 He 2+ δ. 9 F - ε. 11 Na + στ. i 6 S 2- ζ. 20 Ca 2+ η. 55 Cs Να βρεθεί η ηλεκτρονική δομή των επόμενων ιόντων: α. 24 Cr 3+ β. 29 Cu + γ. 29 Cu 2+ δ. 30 Ζn 2+ ε. 47 Ag Δίνονται οι παρακάτω ηλεκτρονικές δομές: α. 1s 2 2s 1 2ρ 4 β. 1s 2 2s 2 2p 5 3s 3 γ. [Ar]3d,0 4p 4 δ. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 4p 2. Να εξηγήσετε, όπου είναι απαραίτητο, γιατί οι παραπάνω δομές θεμελιώδους κατάστασης δεν είναι δυνατές Ορισμένες από τις ηλεκτρονικές δομές ατόμων που δίνονται αναφέρονται σε διεγερμένη κατάσταση. Να γράψετε τις 66

21 αντίστοιχες ηλεκτρονικές δομές στη θεμελιώδη κατάσταση των ατόμων. α. 1s 1 2s 1 β. 1s 2 2s 2 2p 2 3d 1 γ. 1s 2 2s 2 2p 6 4s 1 δ. [Ar] 4s 1 3d 10 4p 4 ε. [Ne] 3s 2 3p 4 3d Δίνονται οι παρακάτω ηλεκτρονικές δομές: α. [He] 2s 1 2p 5 β. [Αr] 4s 2 3d 10 4p 5 γ. [Ne] 3s 2 3p 2 4s 1 δ. [Kr] 5s 2 4d 10 5p 1 Να βρείτε σε ποια στοιχεία ανήκουν οι ηλεκτρονικές αυτές δομές αφού προηγουμένως προσδιορίσετε αν αυτές ανήκουν σε διεγερμένα άτομα. Το δεύτερο έχει δομή: i. Σε τι διαφέρουν τα δύο ηλεκτρόνια; ii. Ποια είναι η σχέση των ενεργειών των δύο ηλεκτρονίων; Β. Ποια από τις παρακάτω διαμορφώσεις έχει τη μεγαλύτερη ενέργεια; Το μοναδικό ηλεκτρόνιο του ατόμου του υδρογόνου στη θεμελιώδη κατάσταση βρίσκεται στην υποστιβάδα 1s διότι: α. το άτομο του υδρογόνου έχει σφαιρικό σχήμα β. η υποστιβάδα 1s χαρακτηρίζεται από την ελάχιστη ενέργεια γ. το άτομο του υδρογόνου δεν διαθέτει άλλο ατομικό τροχιακό δ. στην υποστιβάδα αυτή το ηλεκτρόνιο χαρακτηρίζεται από τη μέγιστη δυνατή ενέργεια Δεν είναι ποτέ δυνατό το μοναδικό ηλεκτρόνιο του ατόμου του υδρογόνου να βρεθεί στην υποστιβάδα 2s ή 2p. Σ Λ Στη θεμελιώδη κατάσταση το ηλεκτρόνιο στο άτομο του υδρογόνου είναι δυνατό να βρεθεί έξω από το χώρο ο οποίος ορίζεται ως 1s ατομικό τροχιακό α. Έχουμε δύο άτομα υδρογόνου σε διεγερμένη κατάσταση. Το πρώτο έχει δομή: Σε ένα άτομο ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων τα οποία χαρακτηρίζονται με τους κβαντικούς αριθμούς: i) n = 3, l = 2, ii) n =2, l = 1, m l = -1 και iii) n = 3, l = 3 είναι αντίστοιχα: α. 18, 4 και 18 β.10, 2 και 0 γ. 10, 6 και 14 δ. 10, 2 και Ένα άτομο διαθέτει τρία ηλεκτρόνια στην υποστιβάδα 2p. Το άθροισμα των κβαντικών αριθμών του spin για τα τρία αυτά ηλεκτρόνια είναι: α. 3 / 2 β. 0 γ. 1 / 2 δ. - 1 / Ο μικρότερος ατομικός αριθμός του στοιχείου, το άτομο του οποίου στη θεμελιώδη κατάσταση έχει συνολικά 7 ηλεκτρόνια σε τροχιακά s είναι: α. 7 β. 13 γ. 19 δ Ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων που μπορεί να έχει ένα άτομο και τα οποία χαρακτηρίζονται από τους κβαντικούς αριθμούς: 67

22 α) n = 2 β)n = 3, m l = 1 γ) n = 4, l = 1 δ) n = 1, m s = 1 / 2 ε) n = 3, l = 2 είναι αντίστοιχα φ, χ, ψ, ω και z. Να διατάξετε τους αριθμούς φ, χ, ψ, ω και z κατ αύξουσα σειρά Ο μέγιστος αριθμός των ηλεκτρονίων ενός πολυηλεκτρονικού ατόμου που έχουν τους κβαντικούς αριθμούς: i) n = 3 και l = 2 είναι α ii) n = 2 και l = 2 είναι β iii) n = 4 και l = 1 είναι γ iv) n = 1 και m l = 0 είναι δ v) n = 2 και m s = + 1 / 2 είναι ε vi) n = 3, m l = -2 και m s = - 1 / 2 είναι ζ. Να διατάξετε τους αριθμούς α, β, γ, δ, ε και ζ κατ αύξουσα σειρά Δίνονται τα χημικά στοιχεία Σ 1 (Ζ = 21), Σ 2 (Ζ = 11), Σ 3 (Ζ = 15), Σ 4 (Ζ = 31), Σ 5 (Ζ = 17), Σ 6 (Ζ = 8). Να διατάξετε τα στοιχεία Σ 1, Σ 2, Σ 3, Σ 4, Σ 5 και Σ 6 κατά σειρά αυξανόμενου αριθμού ηλεκτρονίων που περιέχουν τα άτομά τους στη στιβάδα σθένους Να διατάξετε τα στοιχεία 25 Mn, 11 Na, 7N, 14 Si και 18 Ar κατά σειρά αυξανόμενου αριθμού μονήρων ηλεκτρονίων που περιέχονται στα άτομά τους σε θεμελιώδη κατάσταση Να διατάξετε τα στοιχεία 16 S, 10 Ne, 12Mg, 35 Br και 19 K κατά σειρά αυξανόμενου αριθμού ηλεκτρονιακών ζευγών που περιέχονται στη στιβάδα σθένους των ατόμων τους Στο άτομο του αζώτου (Ζ = 7) περιέχονται στη θεμελιώδη του κατάσταση τρία ασύζευκτα ηλεκτρόνια. Σ Λ Το πλήθος των s υποστιβάδων σε ένα άτομο (είτε περιέχουν ηλεκτρόνια είτε όχι) είναι αριθμητικά μεγαλύτερο από τον αριθμό των υποστιβάδων p. Σ Λ Το πλήθος των s τροχιακών σε ένα άτομο (συμπληρωμένων, ημισυμπληρωμένων ή κενών) είναι αριθμητικά μεγαλύτερο από το πλήθος των p τροχιακών. Σ Λ Ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων για τις υποστιβάδες 1s, 2p, 3d και 4f είναι αντίστοιχα...,...,... και Το κάθε ατομικό τροχιακό μπορεί να περιέχει από... μέχρι... ηλεκτρόνια Οι στιβάδες K, L, M και Ν: α) αποτελούνται αντίστοιχα από...,...,... και... υποστιβάδες β) αποτελούνται αντίστοιχα από...,...,... και... ατομικά τροχιακά. γ) μπορεί να περιέχουν αντίστοιχα μέχρι...,...,... και... ηλεκτρόνια Ποια και πόσα συμπληρωμένα ή ημισυμπληρωμένα ατομικά τροχιακά στο άτομο του οξυγόνου (Ζ = 8) έχουν: α) το ίδιο σχήμα και διαφορετικό μέγεθος β) το ίδιο σχήμα και το ίδιο μέγεθος Υπολογίστε τον αριθμό των συμπληρωμένων και των ημισυμπληρωμένων ατομικών τροχιακών που περιέχονται στο 68

23 άτομο του As (Z = 33) στη θεμελιώδη του κατάσταση Εξετάστε πόσα ηλεκτρόνια στο άτομο του βορίου (Ζ = 5) χαρακτηρίζονται από την τιμή m s = + 1 / 2 του κβαντικού αριθμού του spin; Ποιες είναι οι τιμές των δύο πρώτων κβαντικών αριθμών για το καθένα απ αυτά τα ηλεκτρόνια; Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός μονήρων ηλεκτρονίων που μπορεί να υπάρχουν στην υποστιβάδα 2p ενός ατόμου; Διατυπώστε τον κανόνα με βάση τον οποίο προσδιορίζεται ο αριθμός αυτός και δείξτε ότι υπάρχει ένα μόνο στοιχείο τα άτομα του οποίου είναι δυνατό να έχουν το μέγιστο αριθμό μονήρων ηλεκτρονίων στην υποστιβάδα 2p, υπολογίζοντας τον ατομικό αριθμό αυτού του στοιχείου Υπολογίστε τον ελάχιστο ατομικό αριθμό του καθενός από τα στοιχεία Σ 1, Σ 2 και Σ 3 για τα οποία δίνεται ότι: α) το Σ 1 έχει ημισυμπληρωμένη μία υποστιβάδα p β) το Σ 2 έχει συμπληρωμένα όλα τα ατομικά τροχιακά της στιβάδας Μ γ) το Σ 3 έχει ένα μόνο ηλεκτρόνιο σε υποστιβάδα f Η στιβάδα σθένους των ατόμων ενός στοιχείου Σ είναι ημισυμπληρωμένη, ενώ το άθροισμα των τιμών του κβαντικού αριθμού του spin για το σύνολο των ηλεκτρονίων στο άτομο αυτού του στοιχείου είναι ίσο με 1. Υπολογίστε τον ατομικό αριθμό του στοιχείου Σ Βρείτε το μέγιστο αριθμό ηλεκτρονίων σε ένα άτομο για τα οποία ισχύουν: α) n = 3 και l = 2 β) n = 2 και m l = 1 γ) n = 4, l = 3 και m s = + 1 / Οι τρεις πρώτοι κβαντικοί αριθμοί ενός ηλεκτρονίου στο άτομο κάποιου στοιχείου Σ που βρίσκεται στη θεμελιώδη κατάσταση διαπιστώθηκε ότι έχουν θετικές τιμές και ότι αν διαταχθούν κατάλληλα αποτελούν αριθμητική πρόοδο με λόγο 2 (διαφέρει ο καθένας από τον προηγούμενό του κατά δύο μονάδες). α) Βρείτε τις τιμές των τριών κβαντικών αριθμών αυτού του ηλεκτρονίου. β) Εξετάστε αν είναι δυνατό να υπάρχει στο ίδιο άτομο και δεύτερο ηλεκτρόνιο με αυτές τις τιμές των τριών πρώτων κβαντικών αριθμών Το άθροισμα των κβαντικών αριθμών του spin για το σύνολο των ηλεκτρονίων στο άτομο ενός στοιχείου Σ είναι ίσο με 7 / 2. α) Βρείτε το συνολικό αριθμό των μονήρων ηλεκτρονίων στο άτομο του Σ. β) Δεδομένου ότι το στοιχείο Σ δεν είναι υπερουράνιο (Ζ 92), βρείτε τον ατομικό του αριθμό Βρείτε τους ατομικούς αριθμούς: α) του στοιχείου Σ 1 που διαθέτει τρία μονήρη ηλεκτρόνια στη στιβάδα Μ β) του στοιχείου Σ 2 που διαθέτει δύο ηλεκτρονικά ζεύγη στην υποστιβάδα 4p Ένα ηλεκτρόνιο βρίσκεται σε τροχιακό: α. της 7s, β της2ρ, 69

24 γ. της4d, δ. της 5f υποστοιβάδας. Να γράψετε τις πιθανές τετράδες των κβαντικών αριθμών για το ηλεκτρόνιο α. Το άτομο ενός στοιχείου έχει στην εξωτερική του στοιβάδα (Ν) πέντε ηλεκτρόνια. Η ηλεκτρονική του δομή θα είναι: Α. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4p 5 Β. [Ar]3d 10 4s 2 4p 3 Γ. [Ar]3d,0 4s 2 4p'4d'4f Δ. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε, εφόσον μας είναι άγνωστος ο ατομικός του αριθμός. β. Για το παραπάνω στοιχείο, να τοποθετηθούν σε ατομικά τροχιακά τα ηλεκτρόνια της εξωτερικής του στοιβάδας Να βρεθεί η ηλεκτρονική δομή των επόμενων στοιχείων: α. Στοιχείο Χ που έχει μαζικό αριθμό 80 και στον πυρήνα του ανιόντος του Χ 2- υπάρχουν 12 νετρόνια περισσότερα από τα πρωτόνια. β. Στοιχείο Υ του οποίου το κατιόν Υ 2+ έχει την ίδια ηλεκτρονική δομή με το τέταρτο (με βάση την αύξηση του ατομικού αριθμού) ευγενές αέριο Κανένα από τα γνωστά στοιχεία δεν περιέχει ηλεκτρόνια στην g (l= 4) υποστοιβάδα στη θεμελιώδη κατάσταση. Αν ανακαλυφθεί ένα στοιχείο, το οποίο να έχει ηλεκτρόνιο στην υποστοιβάδα g, ποια θα είναι η μικρότερη τιμή για τον n και για τον Ζ στην περίπτωση αυτή; Πόσα ηλεκτρόνια θα μπορεί να έχει η υποστοιβάδα g; Ένα ηλεκτρόνιο έχει n = 2 και l = 1. α. Σε ποια υποστοιβάδα ανήκει το ηλεκτρόνιο; β. Ποιες είναι οι τιμές που μπορεί να πάρει ο m l ; γ. Ποια είναι η επίδραση της τιμής του m l στην ενέργεια του ηλεκτρονίου; δ. Πόσα τέτοια ηλεκτρόνια υπάρχουν στο άτομο του άνθρακα; Για το ευγενές αέριο Xe (Ζ=54), να βρεθεί ο αριθμός των ηλεκτρονίων του τα οποία έχουν στην τετράδα των κβαντικών αριθμών τους: α. m l = -1, β. l = Στο άτομο του ράδιου ( 88 Ra) να βρεθεί ο αριθμός των ηλεκτρονίων που έχουν: α. n = 4, m s = -1/2, β. n = 7, l = 0 γ. n = 5, l = 3, δ. l= 3, m l = -1, ε. 1 = 2, m l = Να βρεθούν οι ατομικοί αριθμοί για τα στοιχεία Χ, Υ και Ω, αν γνωρίζουμε ότι: α. το στοιχείο Χ έχει μονήρες ηλεκτρόνιο με τετράδα κβαντικών αριθμών (4,0, 0, +1/2), β. το στοιχείο Υ έχει για το τελευταίο του ηλεκτρόνιο τετράδα κβαντικών αριθμών (3,1,- 1,-1/2), γ. το στοιχείο Ω έχει για τα τρία τελευταία ηλεκτρόνια του τετράδες κβαντικών αριθμών: (5,1,1,+1/2), (5,1,0,+1/2), (5,1,-1,+1/2) Στοιχείο Χ έχει ημισυμπληρωμένη την υποστοιβάδα με l = 1. α. Το στοιχείο Χ θα έχει μικρότερο ατομικό αριθμό ίσο με: Α. 15 Β. 7 Γ. 3 Δ. 33 m. 70

25 Στην περίπτωση αυτή να βρεθεί ο αριθμός των ηλεκτρονίων που έχουν m s = - 1/2 στην τετράδα των κβαντικών αριθμών Ποιος είναι ο μικρότερος ατομικός αριθμός ενός στοιχείου που περιέχει: α. τρία s ηλεκτρόνια, β. τέσσερα ρ ηλεκτρόνια, γ. έξι ηλεκτρόνια σε d τροχιακά; Ποιος είναι ο μεγαλύτερος ατομικός αριθμός ενός στοιχείου, το οποίο έχει: α. επτά s ηλεκτρόνια, β. δεκατέσσερα ηλεκτρόνια με l= 1, γ. είκοσι ηλεκτρόνια σε d υποστοιβάδες; Να βρεθούν: α. η πιθανή ηλεκτρονική δομή και β. ο μικρότερος ατομικός αριθμός ενός στοιχείου, το οποίο έχει άθροισμα των τιμών m s όλων των ηλεκτρονίων του ίσο με τρία Να βρεθούν οι ατομικοί αριθμοί: α. του στοιχείου Χ με άθροισμα όλων των τιμών του l για το σύνολο των ηλεκτρονίων, του ίσο με 14, β. του στοιχείου Υ με άθροισμα όλων των κβαντικών αριθμών όλων των ηλεκτρονίων του που ανήκουν σε υποστοιβάδα d ίσο με 27, Να βρεθεί ο ατομικός αριθμός για τα στοιχεία που παρουσιάζουν: α. άθροισμα των τιμών του l όλων των ηλεκτρονίων του σε ρ υποστοιβάδες ίσο με 16, β. άθροισμα των τιμών του l όλων των ηλεκτρονίων του σε d υποστοιβάδες ίσο με 12, γ. άθροισμα των τιμών του l όλων των ηλεκτρονίων του σε f υποστοιβάδες ίσο με α. Για το στοιχείο Ca έχουμε την ηλεκτρονική δομή [Ar] 4s 2. Τι δηλώνει ο συμβολισμός [Ar]; β. Να ταξινομηθούν κατά αύξοντα ατομικό αριθμό τα ευγενή αέρια. Ποια είναι η εξωτερική στοιβάδα για κάθε ευγενές αέριο; γ. Ποια θα είναι η ηλεκτρονική δομή: i.για στοιχείο με ένα ηλεκτρόνιο παραπάνω από το Ne, ii. για στοιχείο με δύο ηλεκτρόνια παραπάνω από το Rn, iii. για στοιχείο με πέντε ηλεκτρόνια παραπάνω από το Ar, iv. για στοιχείο με δεκαπέντε ηλεκτρόνια παραπάνω από το Kr; Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες; α. Τα ατομικά τροχιακά 3ρ χ, 3p y και 3ρ z έχουν διαφορετική ενέργεια. β. Η υποστοιβάδα f (l = 3) υπάρχει μετά τη στοιβάδα L (n 3). γ. Ένα ατομικό τροχιακό μπορεί να μην έχει ηλεκτρόνιο ή να έχει ένα ή δύο το πολύ ηλεκτρόνια. δ. Στο άτομο του οξυγόνου έχουμε ίσο αριθμό s και ρ ηλεκτρονίων. ε. Η ηλεκτρονική δομή [ Ί8 A r ] 4S 2 4ρ 1 αναφέρεται στο στοιχείο με Ζ = 21. στ. Όταν βρίσκουμε την ηλεκτρονική δομή ενός στοιχείου, συμπληρώνεται η χαμηλότερη ενεργειακά στοιβάδα και στη συνέχεια 71

26 τοποθετούνται ηλεκτρόνια στην επόμενη ενεργειακά στοιβάδα, σύμφωνα με την αρχή της ελάχιστης ενέργειας. Να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας α. Να βρεθεί η ηλεκτρονική δομή του φωσφόρου (Ζ = 15). β. Ποια από τις ηλεκτρονικές δομές που αφορούν τα ατομικά τροχιακά της εξωτερικής στοιβάδας του φωσφόρου ικανοποιούν τον κανόνα του Hund; γ. Πόσα μονήρη ηλεκτρόνια και πόσα ζεύγη ηλεκτρονίων έχει το άτομο του φωσφόρου στην εξωτερική του στοιβάδα; 72

Ασκήσεις στην ηλεκτρονιακή δόμηση των ατόμων

Ασκήσεις στην ηλεκτρονιακή δόμηση των ατόμων Ασκήσεις στην ηλεκτρονιακή δόμηση των ατόμων Στις παρακάτω ερωτήσεις επιλέξτε τη σωστή απάντηση. Ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων για κάθε στιβάδα προκύπτει με εφαρμογή: α. της αρχής της ελάχιστης ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές δόμησης πολυηλεκτρονικών ατόμων.

Αρχές δόμησης πολυηλεκτρονικών ατόμων. Αρχές δόμησης πολυηλεκτρονικών ατόμων. Η συμπλήρωση των τροχιακών των ατόμων με ηλεκτρόνια γίνεται με βάση τους εξής κανόνες: Απαγορευτική αρχή του Pauli. Αρχή ελάχιστης ενέργειας. Κανόνας του Hund. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Αρχές δόµησης πολυηλεκτρονιακών ατόµων 39. 2 o Αρχές δόµησης Πολυηλεκτρονιακών ατόµων Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Η συµπλήρωση των τροχιακών ενός ατόµου µε ηλεκτρόνια γίνεται µε βάση την αρχή ηλεκτρονιακής

Διαβάστε περισσότερα

http://mathesis.cup.gr/courses/physics/phys1.1/2016_t3/about http://mathesis.cup.gr/courses/course-v1:physics+phys1.2+2016_t4/about f atomic orbitals http://www.orbitals.com/orb/orbtable.htm g atomic orbitals

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ V. ΑΡΧΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ V. ΑΡΧΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ V. ΑΡΧΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Ν. ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο άτομο του υδρογόνου, το μοναδικό ηλεκτρόνιο τοποθετείται στο τροχιακό 1s. Στην περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (2000-2011) Χημεία Γ Λυκείου. Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ε. Ατσαλάκη

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (2000-2011) Χημεία Γ Λυκείου. Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ε. Ατσαλάκη Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ε. Ατσαλάκη ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (2000-2011) Χημεία Γ Λυκείου Α) Να επιλέξετε σε κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις τη σωστή απάντηση: 1. To στοιχείο που περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά τη συμπλήρωση των τροχιακών με ηλεκτρόνια, στα πολυηλεκτρονικά άτομα. Γίνεται λαμβάνοντας υπόψη μας τρεις αρχές (aufbeau)

Αφορά τη συμπλήρωση των τροχιακών με ηλεκτρόνια, στα πολυηλεκτρονικά άτομα. Γίνεται λαμβάνοντας υπόψη μας τρεις αρχές (aufbeau) Ηλεκτρονιακή δόμηση Αφορά τη συμπλήρωση των τροχιακών με ηλεκτρόνια, στα πολυηλεκτρονικά άτομα. Γίνεται λαμβάνοντας υπόψη μας τρεις αρχές (aufbeau) Απαγορευτική αρχή Pauli Αρχή ελάχιστης ενέργειας Κανόνας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08 / 09 /2013 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08 / 09 /2013 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 03-0 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08 / 09 /03 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α έως και Α να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Η δοµή του ατόµου. Ηλεκτρονική δόµηση. Από τον Δ ηµόκριτο µέχρι το σύγχρονο κβαντικό άτοµο. W. Heisenberg. E. Schrödinger W. Pauli. N. Bohr. M.

Η δοµή του ατόµου. Ηλεκτρονική δόµηση. Από τον Δ ηµόκριτο µέχρι το σύγχρονο κβαντικό άτοµο. W. Heisenberg. E. Schrödinger W. Pauli. N. Bohr. M. Η δοµή του ατόµου Ηλεκτρονική δόµηση E. Schrödinger W. Pauli W. Heisenberg N. Bohr M. Planck Από τον Δ ηµόκριτο µέχρι το σύγχρονο κβαντικό άτοµο 1 Αρχές ηλεκτρονικής δόµησης Η ηλεκτρονική δόµηση βασίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 ο 1. Πόσα ηλεκτρόνια στη θεµελιώδη κατάσταση του στοιχείου 18 Ar έχουν. 2. Ο µέγιστος αριθµός των ηλεκτρονίων που είναι δυνατόν να υπάρχουν

ΘΕΜΑ 1 ο 1. Πόσα ηλεκτρόνια στη θεµελιώδη κατάσταση του στοιχείου 18 Ar έχουν. 2. Ο µέγιστος αριθµός των ηλεκτρονίων που είναι δυνατόν να υπάρχουν ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Απαντήσεις των ερωτήσεων από πανελλήνιες 2001 2014 ΘΕΜΑ 1 ο 1. Πόσα ηλεκτρόνια στη θεµελιώδη κατάσταση του στοιχείου 18 Ar έχουν µαγνητικό κβαντικό αριθµό m l = 1 ; α. 6. β. 8. γ. 4. δ. 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 ο 1. Πόσα ηλεκτρόνια στη θεµελιώδη κατάσταση του στοιχείου 18 Ar έχουν. 2. Ο µέγιστος αριθµός των ηλεκτρονίων που είναι δυνατόν να υπάρχουν

ΘΕΜΑ 1 ο 1. Πόσα ηλεκτρόνια στη θεµελιώδη κατάσταση του στοιχείου 18 Ar έχουν. 2. Ο µέγιστος αριθµός των ηλεκτρονίων που είναι δυνατόν να υπάρχουν ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Ερωτήσεις από πανελλήνιες εξετάσεις από το 2001 ως το 2014 ΘΕΜΑ 1 ο 1. Πόσα ηλεκτρόνια στη θεµελιώδη κατάσταση του στοιχείου 18 Ar έχουν µαγνητικό κβαντικό αριθµό m l = 1 ; α. 6. β. 8. γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07 / 09 /2014 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07 / 09 /2014 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07 / 09 /2014 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Κομβικές επιφάνειες. Από τη γνωστή σχέση: Ψ(r, θ, φ) = R(r).Θ(θ).Φ(φ) για Ψ = 0 θα πρέπει είτε R(r) = 0 ή Θ(θ).Φ(φ) = 0

Κομβικές επιφάνειες. Από τη γνωστή σχέση: Ψ(r, θ, φ) = R(r).Θ(θ).Φ(φ) για Ψ = 0 θα πρέπει είτε R(r) = 0 ή Θ(θ).Φ(φ) = 0 Κομβικές επιφάνειες Από τα σχήματα των ατομικών τροχιακών αλλά και από τις μαθηματικές εκφράσεις είναι φανερό ότι υπάρχουν επιφάνειες όπου το Ψ 2 μηδενίζεται, πάνω στις οποίες δηλαδή είναι αδύνατο να βρεθεί

Διαβάστε περισσότερα

1o Kριτήριο Αξιολόγησης

1o Kριτήριο Αξιολόγησης 1o Kριτήριο Αξιολόγησης 11 ΚΒΑΝΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ - ΑΡΧΕΣ ΟΜΗΣΗΣ ΠΟΛΥΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΖΗΤΗΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1-4 βάλτε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Κατά τις µεταπτώσεις: L

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ 1 ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ 1 ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ο ΓΕΛ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ 1 ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: 1 2 1. ΣΩΣΤΟ (Σ) ή ΛΑΘΟΣ (Λ); Αιτιολογήστε σύντομα. 1.1 Ένα ηλεκτρόνιο σθένους του ατόμου

Διαβάστε περισσότερα

Εξαιρέσεις στις ηλεκτρονιακές διαμορφώσεις

Εξαιρέσεις στις ηλεκτρονιακές διαμορφώσεις Εξαιρέσεις στις ηλεκτρονιακές διαμορφώσεις Ακολουθώντας τους κανόνες δόμησης των πολυηλεκτρονιακών ατόμων που αναπτύχθηκαν παραπάνω, θα διαπιστώσουμε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις παρατηρούνται αποκλίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 21. Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Κεφάλαιο 1: Ηλεκτρονιακή δοµή του ατόµου

Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 21. Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Κεφάλαιο 1: Ηλεκτρονιακή δοµή του ατόµου Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 21 Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Κεφάλαιο 1: Ηλεκτρονιακή δοµή του ατόµου Θέµατα Σωστού/Λάθους και Πολλαπλής επιλογής Πανελληνίων, ΟΕΦΕ, ΠΜ Χ Το 17Cl σχηµατίζει ενώσεις µε ένα µόνο

Διαβάστε περισσότερα

Κβαντική θεωρία και ηλεκτρονιακή δομή των ατόμων

Κβαντική θεωρία και ηλεκτρονιακή δομή των ατόμων Κβαντική θεωρία και ηλεκτρονιακή δομή των ατόμων Κβαντικοί αριθμοί Κύριος κβαντικός αριθμός (n) Αζιμουθιακός κβαντικός αριθμός (l) Μαγνητικός κβαντικός αριθμός (ml) Στροφορμή (Spin) ηλεκτρονίου κβαντικός

Διαβάστε περισσότερα

Λύνουµε περισσότερες ασκήσεις

Λύνουµε περισσότερες ασκήσεις Χηµεία Γ Λυκείου - Θετικής Κατεύθυνσης Βήµα 3 ο Λύνουµε περισσότερες ασκήσεις 17. Λύνουµε περισσότερες ασκήσεις 1. Ηλεκτρόνιο ατόµου του υδρογόνου που βρίσκεται στη θεµελιώδη κατάσταση απορροφά ένα φωτόνιο

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών. Χημεία. Ενότητα 3: Ηλεκτρονική διαμόρφωση των ατόμων

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών. Χημεία. Ενότητα 3: Ηλεκτρονική διαμόρφωση των ατόμων Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Χημεία Ενότητα 3: Ηλεκτρονική διαμόρφωση των ατόμων Τόλης Ευάγγελος e-mail: etolis@uowm.gr Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολή ορισμένων περιοδικών ιδιοτήτων

Μεταβολή ορισμένων περιοδικών ιδιοτήτων Μεταβολή ορισμένων περιοδικών ιδιοτήτων 1. Ερώτηση: Ποια θεωρούνται θεμελιώδη χαρακτηριστικά του ατόμου και γιατί; Θεμελιώδη χαρακτηριστικά του ατόμου είναι: η ατομική ακτίνα, η ενέργεια ιοντισμού και

Διαβάστε περισσότερα

1.3 Δομή περιοδικού πίνακα (τομείς s, p, d, f) - στοιχεία μετάπτωσης

1.3 Δομή περιοδικού πίνακα (τομείς s, p, d, f) - στοιχεία μετάπτωσης 1.3 Δομή περιοδικού πίνακα (τομείς s, p, d, f) - στοιχεία μετάπτωσης 1. Ερώτηση: Τι λέει ο νόμος περιοδικότητας του Moseley; «H χημική συμπεριφορά των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατομικού τους

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις. 5Β: 1s 2 2s 2 2p 2, β) 10 Νe: 1s 2 2s 2 2p 4 3s 2, γ) 19 Κ: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6,

Ασκήσεις. 5Β: 1s 2 2s 2 2p 2, β) 10 Νe: 1s 2 2s 2 2p 4 3s 2, γ) 19 Κ: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6, Ασκήσεις 1. Να γίνει η ηλεκτρονιακή δόμηση για τα ακόλουθα άτομα στη θεμελιώδη τους κατάσταση: 29Cu, 33As, 38Sr, 42Mo, 55Cs. Πόσα ηλεκτρόνια έχει η εξωτερική τους στιβάδα και πόσα ασύζευκτα ηλεκτρόνια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑΤΑ. a. Ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων σε ένα άτομο τα οποία χαρακτηρίζονται με n=2 και m l =0

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑΤΑ. a. Ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων σε ένα άτομο τα οποία χαρακτηρίζονται με n=2 και m l =0 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Μάθημα : ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜ/ΝIΑ: 2-10-2011 Καθηγητής/τρια: Ονοματεπώνυμο: Χρόνος: Τμήμα: ΘΕΜΑ 1 0 Επιλέξτε το σωστό. ΘΕΜΑΤΑ a. Ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων σε ένα άτομο τα οποία χαρακτηρίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. A2. Ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων σε ένα άτομο που χαρακτηρίζεται από τους κβαντικούς αριθμούς n = 2 και m l = 0 είναι: α. 4 β.3 γ.2 δ.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. A2. Ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων σε ένα άτομο που χαρακτηρίζεται από τους κβαντικούς αριθμούς n = 2 και m l = 0 είναι: α. 4 β.3 γ.2 δ. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστ απάντηση. Α1. Ένα τροχιακό χαρακτηρίζεται από τους κβαντικούς

Διαβάστε περισσότερα

τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n, l)

τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n, l) ΑΤΟΜΙΚΑ ΤΡΟΧΙΑΚΑ Σχέση κβαντικών αριθµών µε στιβάδες υποστιβάδες - τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΘΕΡΙΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03 / 11 /2013

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΘΕΡΙΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03 / 11 /2013 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΘΕΡΙΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03 / 11 /2013 ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

1.3 Δομή περιοδικού πίνακα (τομείς s, p, d, f) στοιχεία μετάπτωσης

1.3 Δομή περιοδικού πίνακα (τομείς s, p, d, f) στοιχεία μετάπτωσης 1.3 Δομή περιοδικού πίνακα (τομείς s, p, d, f) στοιχεία μετάπτωσης Τι γνωρίζουμε από τις προηγούμενες τάξεις για τον περιοδικό πίνακα 1. Τα χημικά στοιχεία τοποθετούνται στον περιοδικό πίνακα κατά σειρά

Διαβάστε περισσότερα

5. Να βρείτε τον ατομικό αριθμό του 2ου μέλους της ομάδας των αλογόνων και να γράψετε την ηλεκτρονιακή δομή του.

5. Να βρείτε τον ατομικό αριθμό του 2ου μέλους της ομάδας των αλογόνων και να γράψετε την ηλεκτρονιακή δομή του. Ερωτήσεις στο 2o κεφάλαιο από τράπεζα θεμάτων 1. α) Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων που μπορεί να πάρει κάθε μία από τις στιβάδες: K, L, M, N. β) Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων που

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 11ο. Ηλεκτρονιακή διαμόρφωση Πολυηλεκτρονιακών ατόμων-b

Μάθημα 11ο. Ηλεκτρονιακή διαμόρφωση Πολυηλεκτρονιακών ατόμων-b Μάθημα 11ο Ηλεκτρονιακή διαμόρφωση Πολυηλεκτρονιακών ατόμων-b Παράδειγμα εφαρμογής κανόνα Slater Να επιβεβαιωθεί ότι η πειραματικά επιβεβαιωμένη ηλεκτρονιακή διαμόρφωση του Κ: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1 ΚΕΦ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1 ΚΕΦ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1 ΚΕΦ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Α θεωρία Bohr-σύγχρονη ατομική θεωρία Β περιοδικός πίνακας Γ ηλεκτρονικοί τύποι Δ υβριδικά τροχιακά- μοριακά τροχιακά Α θεωρία Bohr-σύγχρονη ατομική θεωρία Α1. Να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟ 1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟ 1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟ 1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 1.1. ΤΡΟΧΙΑΚΑ ΚΑΙ ΚΒΑΝΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 1.1. Ποιες είναι οι πιθανές τιµές : α) του l για : i) n = 1, ii) n = 3, β) του m l για : i) n = 2, ii) l = 2. 1.2. Να βρείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-54 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η θεωρία των κβάντα:

Διαβάστε περισσότερα

Ca. Να μεταφέρετε στην κόλλα σας συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα που αναφέρεται στο άτομο του ασβεστίου: ΣΤΙΒΑΔΕΣ νετρόνια K L M N Ca 2

Ca. Να μεταφέρετε στην κόλλα σας συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα που αναφέρεται στο άτομο του ασβεστίου: ΣΤΙΒΑΔΕΣ νετρόνια K L M N Ca 2 Ερωτήσεις Ανάπτυξης 1. Δίνεται ότι: 40 20 Ca. Να μεταφέρετε στην κόλλα σας συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα που αναφέρεται στο άτομο του ασβεστίου: ΣΤΙΒΑΔΕΣ νετρόνια K L M N Ca 2 2. Tι είδους δεσμός αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ θετικής κατεύθυνσης

ΧΗΜΕΙΑ θετικής κατεύθυνσης ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Γ ΓΕΛ Οκτώβριος 014 ΧΗΜΕΙΑ θετικής κατεύθυνσης Α1. β Α. δ Α3. δ Α4. γ Α5. γ ΘΕΜΑ Α ΘΕΜΑ Β Β1α) Λάθος Η πιθανότητα εύρεσης του ηλεκτρονίου είναι μέγιστη κοντά στον πυρήνα άρα στο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΜΔΧ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΜΔΧ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΜΔΧ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 27 ος ΠΜΔΧ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 30 03 203. Στοιχείο Μ το οποίο ανήκει στην πρώτη σειρά στοιχείων μετάπτωσης, σχηματίζει ιόν Μ 3+, που έχει 3 ηλεκτρόνια στην υποστιβάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΙΚΑ ΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

ΑΤΟΜΙΚΑ ΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Thomson (σταφιδόψωμο) Rutherford (πλανητικό μοντέλο) Bohr (επιτρεπόμενες τροχιές ενεργειακές στάθμες) Κβαντομηχανική β ή (τροχιακό) ρχ 24/9/2008 1 ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ Bohr 1η Συνθήκη (Μηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ EΠIMEΛEIA BAMNIEΣ ΔHMHTΡHΣ 1.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-54 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού.

Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. Περιοδικός πίνακας: α. Είναι µια ταξινόµηση των στοιχείων κατά αύξοντα

Διαβάστε περισσότερα

2.Η τελευταία στιβάδα οποιουδήποτε ατόμου δεν μπορεί να έχει περισσότερα από 8 ηλεκτρόνια. Εκτός αν είναι η Κ που συμπληρώνεται με 2 ηλεκτρόνια.

2.Η τελευταία στιβάδα οποιουδήποτε ατόμου δεν μπορεί να έχει περισσότερα από 8 ηλεκτρόνια. Εκτός αν είναι η Κ που συμπληρώνεται με 2 ηλεκτρόνια. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙAΚΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Το άτομο αποτελείται από τον πυρήνα, που περιέχει τα θετικά φορτισμένα πρωτόνια και τα ουδέτερα νετρόνια. Στον πυρήνα είναι πρακτικά συγκεντρωμένη η μάζα του ατόμου. Γύρω από

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Μαρίνος Ιωάννου, Γιώργος Καντώνης

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Μαρίνος Ιωάννου, Γιώργος Καντώνης ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02 11-2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Μαρίνος Ιωάννου, Γιώργος Καντώνης ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α A1. Tα τροχιακά 2p και 2p y ενός ατόμου διαφέρουν:

Διαβάστε περισσότερα

) σχηματίζονται : α. Ένας σ και δύο π δεσμοί β. Τρεις σ δεσμοί γ. Ένας π και δύο σ δεσμοί δ. Τρεις π δεσμοί.

) σχηματίζονται : α. Ένας σ και δύο π δεσμοί β. Τρεις σ δεσμοί γ. Ένας π και δύο σ δεσμοί δ. Τρεις π δεσμοί. ΘΕΜΑΤΑ Θγ 1 0 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1. Σε ένα πολυηλεκτρονιακό άτομο ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων με κβαντικούς αριθμούς n= και m s = -½ είναι : α. οκτώ β. τέσσερα γ. δύο δ. ένα 1.. Από τα επόμενα χημικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Γ Λυκείου Διαγώνισμα 2 ο 1 ο Κεφ. :μέχρι και περιοδικός πίνακας. 5 ο Κεφ. : μέχρι και απόσπαση. Θέμα 1 ο

Χημεία Γ Λυκείου Διαγώνισμα 2 ο 1 ο Κεφ. :μέχρι και περιοδικός πίνακας. 5 ο Κεφ. : μέχρι και απόσπαση. Θέμα 1 ο Χημεία Γ Λυκείου Διαγώνισμα ο 1 ο Κεφ. :μέχρι και περιοδικός πίνακας. 5 ο Κεφ. : μέχρι και απόσπαση. Θέμα 1 ο Σημειώστε πάνω στα θέματα την σωστή απάντηση στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.6 1.1. Η ηλεκτρονιακή

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Χημικός δεσμός

Κεφάλαιο 1 Χημικός δεσμός Κεφάλαιο 1 Χημικός δεσμός 1.1 Άτομα, Ηλεκτρόνια, και Τροχιακά Τα άτομα αποτελούνται από + Πρωτόνια φορτισμένα θετικά μάζα = 1.6726 X 10-27 kg Νετρόνια ουδέτερα μάζα = 1.6750 X 10-27 kg Ηλεκτρόνια φορτισμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 11-11-2012

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 11-11-2012 ΘΕΜΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 11-11-2012 Για τις ερωτήσεις Α.1 έως Α.5 να γράψετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση δίπλα στον αριθμό της ερώτησης. Α.1 Τα χημικά στοιχεία μιας κύριας ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

2.1 Ηλεκτρονική δομή των ατόμων

2.1 Ηλεκτρονική δομή των ατόμων 2.1 Ηλεκτρονική δομή των ατόμων Θεωρία 7.1. Ποια είναι η εικόνα του ατόμου σύμφωνα με τον Bohr; Μία πολύ απλή εικόνα σχετικά με το άτομο, ξεπερασμένη βέβαια σήμερα, μας έχει δώσει ο Bohr, εμπνευσμένος

Διαβάστε περισσότερα

Μετά το τέλος της µελέτης του 1ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση:

Μετά το τέλος της µελέτης του 1ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Μετά το τέλος της µελέτης του 1ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζει το ατοµικό πρότυπο του Bohr καθώς και τα µειονεκτήµατά του. Να υπολογίζει την ενέργεια που εκπέµπεται ή απορροφάται

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά σωματίδια της ύλης

Βασικά σωματίδια της ύλης 1 Βασικά σωματίδια της ύλης Τα βασικά σωματίδια της ύλης είναι τα άτομα, τα μόρια και τα ιόντα. «Άτομο ονομάζουμε το μικρότερο σωματίδιο της ύλης που μπορεί να πάρει μέρος στο σχηματισμό χημικών ενώσεων».

Διαβάστε περισσότερα

A.3 Ποια από τις παρακάτω ηλεκτρονιακές δομές παραβιάζει την αρχή του Pauli:

A.3 Ποια από τις παρακάτω ηλεκτρονιακές δομές παραβιάζει την αρχή του Pauli: Θέμα Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ A.1 Να διατυπώσετε την 1 η συνθήκη του Bohr για το ατομικό μοντέλο (μηχανική συνθήκη). (5 μονάδες) A.2 Να διατυπώσετε την 2 η συνθήκη του Bohr για το

Διαβάστε περισσότερα

1.3 Δομικά σωματίδια της ύλης - Δομή ατόμου - Ατομικός αριθμός - Μαζικός αριθμός - Ισότοπα

1.3 Δομικά σωματίδια της ύλης - Δομή ατόμου - Ατομικός αριθμός - Μαζικός αριθμός - Ισότοπα 1.3 Δομικά σωματίδια της ύλης - Δομή ατόμου - Ατομικός αριθμός - Μαζικός αριθμός - Ισότοπα Θεωρία 3.1. Ποια είναι τα δομικά σωματίδια της ύλης; Τα άτομα, τα μόρια και τα ιόντα. 3.2. SOS Τι ονομάζεται άτομο

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ. Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής

Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ. Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΟΜΗ ΚΑΙ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Ατομική ακτίνα (r) : ½ της απόστασης μεταξύ δύο ομοιοπυρηνικών ατόμων, ενωμένων με απλό ομοιοπολικό δεσμό.

Διαβάστε περισσότερα

Κβαντικοί αριθμοί τρεις κβαντικοί αριθμοί

Κβαντικοί αριθμοί τρεις κβαντικοί αριθμοί Κβαντικοί αριθμοί Στην κβαντομηχανική εισάγονται τρεις κβαντικοί αριθμοί για τον καθορισμό της κατανομής του ηλεκτρονιακού νέφους (ατομικού τροχιακού). Οι κβαντικοί αυτοί αριθμοί προκύπτουν από την επίλυση

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις στο 2o κεφάλαιο από τράπεζα θεμάτων. Περιοδικός πίνακας. Σταυρακαντωνάκης Γιώργος Λύκειο Γαζίου Page 1

Ερωτήσεις στο 2o κεφάλαιο από τράπεζα θεμάτων. Περιοδικός πίνακας. Σταυρακαντωνάκης Γιώργος Λύκειο Γαζίου Page 1 Ερωτήσεις στο 2o κεφάλαιο από τράπεζα θεμάτων 1. Για τις ενέργειες ΕL και ΕN των στιβάδων L και N αντίστοιχα, ισχύει ότι ΕL < ΕN ΣΩΣΤΟ, Όσο απομακρυνόμαστε από τον πυρήνα τόσο αυξάνεται η ενεργειακή στάθμη

Διαβάστε περισσότερα

Μετά το τέλος της µελέτης του 1ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση:

Μετά το τέλος της µελέτης του 1ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Μετά το τέλος της µελέτης του 1ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζει το ατοµικό πρότυπο του Bohr καθώς και τα µειονεκτήµατά του. Να υπολογίζει την ενέργεια που εκπέµπεται ή απορροφάται

Διαβάστε περισσότερα

2.9 Υποατομικά σωματίδια Ιόντα

2.9 Υποατομικά σωματίδια Ιόντα 1 Ερωτήσεις θεωρίας με απαντήσεις 2.9 Υποατομικά σωματίδια Ιόντα 9-1. Ποια είναι τα «υποατομικά σωματίδια»: 1. Τα πρωτόνια (ρ). Κάθε πρωτόνιο είναι ένα θετικά φορτισμένο σωματίδιο με μία μονάδα θετικού

Διαβάστε περισσότερα

Κβαντικοί αριθμοί. l =0 υποφλοιός S σφαίρα m l =0 ένα τροχιακό με σφαιρική συμμετρία

Κβαντικοί αριθμοί. l =0 υποφλοιός S σφαίρα m l =0 ένα τροχιακό με σφαιρική συμμετρία Κβαντικοί αριθμοί Η θεωρία του Bohr χρειάζεται μόνο τον κύριο κβαντικό αριθμό η, για να καθορίσει ενέργεια για το άτομο του υδρογόνου Ε η =-2,18.10-18 /η 2 κυκλική τροχιά. και επιτρεπτή Στην κβαντομηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο : ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΒΑΘΜΟΣ :. % Θέμα 1 Ο 1. Ατομικό τροχιακό είναι

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Θετικής Κατεύθυνσης

Χηµεία Θετικής Κατεύθυνσης Χηµεία Θετικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 1 ο Κεφάλαιο Ηλεκτρονιακή δοµή των ατόµων Περιοδικός πίνακας Ηλεκτρονιακοί τύποι Lewis kostasctheos@yahoo.gr 1 1 ο παράδειγµα Πως υπολογίζουµε τη συχνότητα και το µήκος

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. 100 Ερωτήσεις τύπου Σωστού Λάθους Στο τέλος οι απαντήσεις

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. 100 Ερωτήσεις τύπου Σωστού Λάθους Στο τέλος οι απαντήσεις 1 ο Κεφάλαιο Χημείας Θετικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 100 Ερωτήσεις τύπου Σωστού Λάθους Στο τέλος οι απαντήσεις 1. Η εξίσωση E = h v μας δίνει την ενέργεια μιας ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας 2. H κβαντική

Διαβάστε περισσότερα

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Γ ΓΕΛ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Χημεία ΘΕΜΑ Β

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Γ ΓΕΛ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Χημεία ΘΕΜΑ Β ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Γ ΓΕΛ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 04 Χημεία ΘΕΜΑ Α Α. β. Α. γ. Α.3 δ. Α.4 γ. Α.5 δ. ΘΕΜΑ Β Β. α. Λάθος. Στα πολυηλεκτρονιακά άτομα η σύγκριση των υποστιβάδων γίνεται με βάση το Θετικής Κατεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ A ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Μαρίνος Ιωάννου, Σταυρούλα Γκιτάκου

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ A ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Μαρίνος Ιωάννου, Σταυρούλα Γκιτάκου ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ A ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14 12-2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Μαρίνος Ιωάννου, Σταυρούλα Γκιτάκου ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α.1 έως Α.4 να γράψετε στην κόλλα σας το

Διαβάστε περισσότερα

H εικόνα του ατόμου έχει αλλάξει δραστικά

H εικόνα του ατόμου έχει αλλάξει δραστικά Δομή Ατόμου και Ατομικά Τροχιακά Α Τα κλασσικά πρότυπα Η ιστορία της δομής του ατόμου (1/2) ατομική θεωρία Δημόκριτου (άτομοι) ατομική θεωρία Dalton Πλανητικό πρότυπο Rutherford πρότυπο Schrodinger 460

Διαβάστε περισσότερα

Ατομική Ακτίνα ατομική ακτίνα δραστικού μείωση δραστικό πυρηνικό φορτίο και ο κύριος κβαντικός αριθμός των εξωτ. ηλεκτρονίων

Ατομική Ακτίνα ατομική ακτίνα δραστικού μείωση δραστικό πυρηνικό φορτίο και ο κύριος κβαντικός αριθμός των εξωτ. ηλεκτρονίων ATOMIKH AKTINA Ατομική Ακτίνα ορίζεται ως το μισό της απόστασης μεταξύ δύο γειτονικών ατόμων, όπως αυτά διατάσσονται στο κρυσταλλικό πλέγμα του στοιχείου. Η ατομική ακτίνα ενός στοιχείου: Κατά μήκος μιας

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικός αριθμός = Αριθμός πρωτονίων. Μαζικός αριθμός = Αριθμός πρωτονίων + Αριθμός νετρονίων (nucleon number)

Ατομικός αριθμός = Αριθμός πρωτονίων. Μαζικός αριθμός = Αριθμός πρωτονίων + Αριθμός νετρονίων (nucleon number) Δομή Ατόμου και Ατομικά Τροχιακά Ατομικός και μαζικός αριθμός Ατομικός αριθμός = Αριθμός πρωτονίων (proton number) Μαζικός αριθμός = Αριθμός πρωτονίων + Αριθμός νετρονίων (nucleon number) 2 Ισότοπα Ισοβαρή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ Ο ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ Ο ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ Ο ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Θέμα 1 ο 1. Η θεωρία De Brooglie υποστήριξε: i. Ότι το φως έχει σωματιδιακή φύση. ii. Ότι είναι αδύνατον να προσδιοριστούν ταυτόχρονα η

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις Σωστού Λάθους

Ερωτήσεις Σωστού Λάθους Ερωτήσεις Σωστού Λάθους Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασμένες (Λ) και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 1. Το ιόν του νατρίου, 11 Na +, προκύπτει όταν το άτομο του Na προσλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟ:... ΟΝΟΜΑ:... ΤΜΗΜΑ:... ΤΣΙΜΙΣΚΗ &ΚΑΡΟΛΟΥ ΝΤΗΛ ΓΩΝΙΑ THΛ: 270727 222594 ΑΡΤΑΚΗΣ 12 Κ. ΤΟΥΜΠΑ THΛ: 919113 949422 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:... ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΖΗΤΗΜΑ 1 Ο : Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Γενική & Ανόργανη Χημεία

Γενική & Ανόργανη Χημεία Γενική & Ανόργανη Χημεία 2017-18 Στα στοιχεία μεταπτώσεως τα ηλεκτρόνια προστίθενται στα d τροχιακά Εξαιρέσεις στις διαμορφώσεις d 5, d 10 Δομή ψευδοευγενούς αερίου Με μεταφορά ενός 4s ηλεκτρονίου Cr:

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 10 ο. Ο Περιοδικός Πίνακας και ο Νόμος της Περιοδικότητας. Μέγεθος ατόμων Ενέργεια Ιοντισμού Ηλεκτρονιακή συγγένεια Ηλεκτραρνητικότητα

Μάθημα 10 ο. Ο Περιοδικός Πίνακας και ο Νόμος της Περιοδικότητας. Μέγεθος ατόμων Ενέργεια Ιοντισμού Ηλεκτρονιακή συγγένεια Ηλεκτραρνητικότητα Μάθημα 10 ο Ο Περιοδικός Πίνακας και ο Νόμος της Περιοδικότητας Μέγεθος ατόμων Ενέργεια Ιοντισμού Ηλεκτρονιακή συγγένεια Ηλεκτραρνητικότητα Σχέση σειράς συμπλήρωσης τροχιακών και ΠΠ Μνημονικός κανόνας

Διαβάστε περισσότερα

Κβαντομηχανική εικόνα του ατομικού μοντέλου

Κβαντομηχανική εικόνα του ατομικού μοντέλου Κβαντομηχανική εικόνα του ατομικού μοντέλου 1. Ερώτηση: Τι είναι η κβαντομηχανική; H κβαντομηχανική, είναι η σύγχρονη αντίληψη μιας νέας μηχανικής που μπορεί να εφαρμοστεί στο μικρόκοσμο του ατόμου. Σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Ο άργυρος εμφανίζεται στη φύση υπό τη μορφή δύο ισοτόπων τα οποία έχουν ατομικές μάζες 106,905 amu και 108,905 amu. (α) Γράψτε το σύμβολο για καθένα ισότοπο του αργύρου

Διαβάστε περισσότερα

Γενική & Ανόργανη Χημεία

Γενική & Ανόργανη Χημεία Το άτομο του υδρογόνου Προκειμένου να ευρεθούν οι τιμές της ενέργειας και οι ενεργειακές στάθμες για το ηλεκτρόνιο στο άτομο του υδρογόνου, είναι απαραίτητο να λυθεί η κατάλληλη εξίσωση Schrödinger. Για

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 6: Ατομική Δομή Συμμετρία Εναλλαγής

Διάλεξη 6: Ατομική Δομή Συμμετρία Εναλλαγής Συμμετρία Εναλλαγής Σε μονοηλεκτρονιακά άτομα ιόντα η κατάσταση του ηλεκτρονίου καθορίζεται από τέσσερις κβαντικούς αριθμούς {n, l, m l, m s } ή {n, l, j, m j }. Σε πολυηλεκτρονιακά άτομα πόσα ηλεκτρόνια

Διαβάστε περισσότερα

5. Ηλεκτρονικές Δομές και Περιοδικότητα

5. Ηλεκτρονικές Δομές και Περιοδικότητα 5. Ηλεκτρονικές Δομές και Περιοδικότητα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Spin ηλεκτρονίου και απαγορευτική αρχή του Pauli Αρχή δόμησης και περιοδικός πίνακας Αναγραφή ηλεκτρονικών δομών με χρησιμοποίηση του περιοδικού πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

1. (α) Ποιες είναι οι τιμές των κβαντικών αριθμών για το ηλεκτρόνιο. (β) Ποια ουδέτερα άτομα ή ιόντα μπορεί να έχουν αυτή την ηλεκτρονική διάταξη;

1. (α) Ποιες είναι οι τιμές των κβαντικών αριθμών για το ηλεκτρόνιο. (β) Ποια ουδέτερα άτομα ή ιόντα μπορεί να έχουν αυτή την ηλεκτρονική διάταξη; 1 η ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 1. (α) Ποιες είναι οι τιμές των κβαντικών αριθμών για το ηλεκτρόνιο (β) Ποια ουδέτερα άτομα ή ιόντα μπορεί να έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΦΑΙΛΑΙΟ 1. Α) Μηχανική συνθήκη ( βελάκι σελ 3) Β) Οπτική συνθήκη (1 ο βελάκι σελ 4 )

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΦΑΙΛΑΙΟ 1. Α) Μηχανική συνθήκη ( βελάκι σελ 3) Β) Οπτική συνθήκη (1 ο βελάκι σελ 4 ) ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΦΑΙΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚOΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1)Ατομικό πρότυπο του Bohr ( πυρήνας,..., περιστρεφόμενα ηλεκτρόνια) περιγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Κατάταξη των στοιχείων (Περιοδικός Πίνακας) - Χρησιμότητα του Περιοδικού Πίνακα

2.2 Κατάταξη των στοιχείων (Περιοδικός Πίνακας) - Χρησιμότητα του Περιοδικού Πίνακα 2.2 Κατάταξη των στοιχείων (Περιοδικός Πίνακας) - Χρησιμότητα του Περιοδικού Πίνακα Θεωρία 9.1. Τι είναι ο περιοδικός πίνακας; Αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ανακαλύψεις στης Χημείας. Πρόκειται για

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Το χρώμιο έχει τέσσερα φυσικά ισότοπα με τις εξής κλασματικές αφθονίες και ατομικές μάζες: 50 Cr, 4,35%, 49,9461 amu

ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Το χρώμιο έχει τέσσερα φυσικά ισότοπα με τις εξής κλασματικές αφθονίες και ατομικές μάζες: 50 Cr, 4,35%, 49,9461 amu 1η ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ (19/11/2014) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: 1ο Οδηγίες εξετάσεως Θέματα 1-8: Σημειώστε Χ στον κύκλο με τη σωστή απάντηση. Θέματα 9 και 10: Αιτιολογείστε

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικό Σύστημα Ιστορική Εξέλιξη

Περιοδικό Σύστημα Ιστορική Εξέλιξη Περιοδικό Σύστημα Ιστορική Εξέλιξη Newlands (1864): ταξινόμηση στοιχείων κατά αύξουσα ατομική μάζα και σε οκτάβες H Li Be B C N O F Na Mg Al Si P S Cl K Ca Cr Ti Mn Fe Meyer (1865): σχέση ιδιοτήτων και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αµυραδάκη 20, Νίκαια ( ) ΘΕΜΑ 1 Ο. 1. Να σηµειώσετε κάτω από κάθε ουσία - σώµα τη λέξη οξύ ή βάση.

ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αµυραδάκη 20, Νίκαια ( ) ΘΕΜΑ 1 Ο. 1. Να σηµειώσετε κάτω από κάθε ουσία - σώµα τη λέξη οξύ ή βάση. ΜΑΘΗΜΑ...ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ... ΘΕΜΑ 1 Ο ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 1. Να σηµειώσετε κάτω από κάθε ουσία - σώµα τη λέξη οξύ ή βάση. NH + HCl NH + Cl + 3 4 H 0+ HCOOH H + HCOO + 2 3 NH + H O NH + H O + + 4 2 3 3 HPO

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗ ΑΤΟΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΟΜΗ ΑΤΟΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΜΗ ΑΤΟΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Παππάς Χρήστος - Επίκουρος Καθηγητής Κβαντισμένα μεγέθη Ένα μέγεθος λέγεται κβαντισμένο όταν παίρνει ορισμένες μόνο διακριτές τιμές, δηλαδή το σύνολο των τιμών του δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΤΗΤΑΣ : Οι ιδιότητες των χηµικών στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού.

ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΤΗΤΑΣ : Οι ιδιότητες των χηµικών στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. 1. Ο ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Οι άνθρωποι από την φύση τους θέλουν να πετυχαίνουν σπουδαία αποτελέσµατα καταναλώνοντας το λιγότερο δυνατό κόπο και χρόνο. Για το σκοπό αυτό προσπαθούν να οµαδοποιούν τα πράγµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Να ονομαστούν οι ενώσεις: 1. NH 4 F 2. K 2 SΟ 4 3. Ca(CN) Mg 3 (PO 4 ) 2 6. K 2 O 7. Cu(NO 3 ) Mg(OH) 2 10.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Να ονομαστούν οι ενώσεις: 1. NH 4 F 2. K 2 SΟ 4 3. Ca(CN) Mg 3 (PO 4 ) 2 6. K 2 O 7. Cu(NO 3 ) Mg(OH) 2 10. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1. α) Να γράψεις τους τύπους των επόμενων χημικών ενώσεων: 1. θειϊκό οξύ. 2. αμμωνία. 3. νιτρικό οξύ. 4. οξείδιο του ασβεστίου. 5. υδροξείδιο του νατρίου. 6. ανθρακικό οξύ. 7. μονοξείδιο του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ IV. ΟΙ ΚΒΑΝΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΤΡΟΧΙΑΚΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ IV. ΟΙ ΚΒΑΝΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΤΡΟΧΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ IV. ΟΙ ΚΒΑΝΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΤΡΟΧΙΑΚΑ Ν. ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο ατομικό πρότυπο του Bohr ο κύριος κβαντικός αριθμός (n) εισάγεται αυθαίρετα, για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Σύγxρονη Φυσική II. Ατομική Δομή ΙΙΙ Διδάσκων : Επίκ. Καθ. Μ. Μπενής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Σύγxρονη Φυσική II. Ατομική Δομή ΙΙΙ Διδάσκων : Επίκ. Καθ. Μ. Μπενής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Σύγxρονη Φυσική II Ατομική Δομή ΙΙΙ Διδάσκων : Επίκ. Καθ. Μ. Μπενής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Cetive Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 Α

ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 Α ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 Α Άσκηση 1: Εξηγείστε με την κλασσική θεωρία Lewis τη δομή των παρακάτω ιοντικών ενώσεων MgF 2, CaF 2 και ZrO 2. Σε ποια από τις αυτές τις ενώσεις οι ιοντικοί δεσμοί είναι ισχυρότεροι;

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 9

Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 9 Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 9 Χηµεία Γ Λυκείου - Κεφάλαιο 1: Ηλεκτρονιακή δοµή των ατόµων Ενέργεια που µεταφέρει ένα φωτόνιο: Ε φωτονίου = h f f: συχνότητα φωτονίου h: σταθερά του Planck Ενέργεια ηλεκτρονίου:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α' (Διάρκεια εξέτασης: 15 min)

ΜΕΡΟΣ Α' (Διάρκεια εξέτασης: 15 min) ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ Γενική Χημεία Διαγώνισμα 11/02/20 1 ΜΕΡΟΣ Α' (Διάρκεια εξέτασης: 15 min) 1.Σημειώστε τη σωστή ηλεκτρονική διαμόρφωση του 28 Ni +2, [ 18 Ar]=1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 a. [Ar] 4s 2 3d 6 b. [Ar]

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΚΑΤΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΥΡΗΝΑ. Ένα πρόβληµα στέγασης

ΠΩΣ ΚΑΤΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΥΡΗΝΑ. Ένα πρόβληµα στέγασης 7 ΠΩΣ ΚΑΤΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΥΡΗΝΑ Σιγά παιδιά µη στριµώχνεστε, θα τοποθετηθείτε βάση των κανόνων. Ένα πρόβληµα στέγασης Τα ηλεκτρόνια τα οποία περιβάλλουν τον πυρήνα ενός ατόµου, δεν

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Άτομα - Μόρια - Ιόντα

Κεφάλαιο 1 Άτομα - Μόρια - Ιόντα Κεφάλαιο 1 Άτομα - Μόρια - Ιόντα Σύνοψη Τα διάφορα αντικείμενα που υπάρχουν γύρω μας αποτελούν την ύλη. Η ύλη όμως αποτελείται από μόρια και άτομα. Το παρόν κεφάλαιο περιγράφει τα άτομα, παρουσιάζει συνοπτικά

Διαβάστε περισσότερα

A2. Ποια τετράδα κβαντικών αριθμών είναι αδύνατη: α. (4, 2, -1, +½) β. (2, 0, 1, -½) γ. (3, 1, 0, -½) δ. (4, 3, -2, +½) Μονάδες 5

A2. Ποια τετράδα κβαντικών αριθμών είναι αδύνατη: α. (4, 2, -1, +½) β. (2, 0, 1, -½) γ. (3, 1, 0, -½) δ. (4, 3, -2, +½) Μονάδες 5 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21 02 2016 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Στέφανος Γεροντόπουλος, Μαρία Ρήγα, Μαρίνος Ιωάννου ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α A1. Σύμφωνα με τη μηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Γράψτε την τετράδα των κβαντικών αριθμών που χαρακτηρίζει τα ακόλουθα ηλεκτρόνια: (α) Το εξώτατο ηλεκτρόνιο του ατόμου Rb. (β) Το ηλεκτρόνιο που κερδίζει το ιόν S

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΑ ΑΤΟΜΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

ΠΟΛΥΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΑ ΑΤΟΜΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ 4Α ΠΟΛΥΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΑ ΑΤΟΜΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Σύνοψη Στο Α μέρος του κεφαλαίου καταγράφονται οι παράγοντες που καθορίζουν την ενέργεια των τροχιακών των πολυηλεκτρονιακών ατόμων. Δίνονται οι κανόνες που καθορίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Α.2 Από τα παρακάτω ζεύγη στοιχείων ευγενή αέρια είναι: α. 12 Mg και 20 Ca β. 2 He και 18 Αr γ. 6 C και 14 Si δ. 17 Cl και 35 Br

Α.2 Από τα παρακάτω ζεύγη στοιχείων ευγενή αέρια είναι: α. 12 Mg και 20 Ca β. 2 He και 18 Αr γ. 6 C και 14 Si δ. 17 Cl και 35 Br ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / A ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01 / 12 / 2013 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α.1 έως Α.5 να γράψετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση δίπλα στον αριθμό της ερώτησης.

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. Όλα τα Θέματα της Τράπεζας στη Χημεία που σχετίζονται με το Χημικό Δεσμό

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. Όλα τα Θέματα της Τράπεζας στη Χημεία που σχετίζονται με το Χημικό Δεσμό Όλα τα Θέματα της Τράπεζας στη Χημεία που σχετίζονται με το Χημικό Δεσμό Θέμα 1. Να αναφέρετε δυο διαφορές μεταξύ ομοιοπολικών και ιοντικών ενώσεων. Στις ιοντικές ενώσεις οι δομικές μονάδες είναι τα ιόντα,

Διαβάστε περισσότερα

ηλεκτρονιακές Κατανοµή

ηλεκτρονιακές Κατανοµή ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΣΜΟΙ 1. ίνεται ο πίκας: Σύµβολο Στοιχείου Να Ηλεκτρονιακή Κατανοµή X K (2) L(4) Ψ K (2) L(8) M(7) Ζ K (2) L(7) αντιγράψετε τον πίκα Οµάδα Π.Π. στη κόλλα Περίοδος Π.Π. σας τον

Διαβάστε περισσότερα

Κατανομή μετάλλων και αμετάλλων στον Π.Π.

Κατανομή μετάλλων και αμετάλλων στον Π.Π. Κατανομή μετάλλων και αμετάλλων στον Π.Π. Ιδιότητες Μετάλλων και Αμετάλλων ΜΕΤΑΛΛΑ ΑΜΕΤΑΛΛΑ Ιόντα αντιπροσωπευτικών στοιχείων Ιόντα αντιπροσωπευτικών μετάλλων Ιόντα μετάλλων με δομή ευγενούς αερίου (1Α,

Διαβάστε περισσότερα

Μαγνητικές ιδιότητες Υλικών με βαση τις αντίστοιχες των στοιχείων

Μαγνητικές ιδιότητες Υλικών με βαση τις αντίστοιχες των στοιχείων Μαγνητικές ιδιότητες Υλικών με βαση τις αντίστοιχες των στοιχείων Τα υλικά ανάλογα με τη μαγνητική τους συμπεριφορά διακρίνονται σε: 1. ιαμαγνητικά που δεν διαθέτουν μαγνητικά άτομα, δηλαδή άτομα με μονήρη

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικά τροχιακά. Γνωστικό αντικείμενο: Χημεία. Δημιουργός: Αριστοτέλης Λεβεντέας

Ατομικά τροχιακά. Γνωστικό αντικείμενο: Χημεία. Δημιουργός: Αριστοτέλης Λεβεντέας Ατομικά τροχιακά Επαρκές Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Χημεία Δημιουργός: Αριστοτέλης Λεβεντέας ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Σημείωση Το παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικά τροχιακά. Γνωστικό αντικείμενο: Χημεία. Δημιουργός: Αριστοτέλης Λεβεντέας

Ατομικά τροχιακά. Γνωστικό αντικείμενο: Χημεία. Δημιουργός: Αριστοτέλης Λεβεντέας Ατομικά τροχιακά Επαρκές Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Χημεία Δημιουργός: Αριστοτέλης Λεβεντέας ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Σημείωση Το παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα