Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 21. Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Κεφάλαιο 1: Ηλεκτρονιακή δοµή του ατόµου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 21. Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Κεφάλαιο 1: Ηλεκτρονιακή δοµή του ατόµου"

Transcript

1 Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 21 Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Κεφάλαιο 1: Ηλεκτρονιακή δοµή του ατόµου Θέµατα Σωστού/Λάθους και Πολλαπλής επιλογής Πανελληνίων, ΟΕΦΕ, ΠΜ Χ Το 17Cl σχηµατίζει ενώσεις µε ένα µόνο οµοιοπολικό δεσµό. Πανελλήνιες 2014 Η πρόταση είναι ΛΑΘΟΣ. Ο ηµιπολικός δεσµός θεωρείται µια ειδική περίπτωση οµοιοπολικού δεσµού. Έτσι, για παράδειγµα, το 17Cl στο HClO 3 δηµιουργεί τρεις οµοιοπολικούς δεσµούς από τους οποίους οι δύο είναι ηµιπολικοί δεσµοί. Το στοιχείο που έχει ηµισυµπληρωµένη την 4p υποστιβάδα ανήκει στην 15 η οµάδα. Πανελλήνιες 2013 Η πρόταση είναι ΣΩΣΤΗ. Το στοιχείο µε ηµισυµπληρωµένη την 4p υποστιβάδα έχει ηλεκτρονιακή δοµή: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 3 Ποια από τις επόµενες δοµές στη θεµελιώδη κατάσταση, δεν είναι σωστή: α. 23 V: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 3 4s 2 β. 24 Cr: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 5 4s 1 γ. 26 Fe: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 6 4s 2 δ. 29 Cu: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 9 4s 2 Πανελλήνιες 2013 δ. 29 Cu: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 9 4s 2 δεν είναι σωστή, γιατί η συµπληρωµένη d υποστιβάδα (d 10 ) έχει µεγαλύτερη σταθερότητα, οπότε η σωστή δοµή στη θεµελιώδη κατάσταση είναι: 29Cu: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 1 β. είναι σωστή γιατί η ηµισυµπληρωµένη d υποστιβάδα (d 5 ) έχει µεγαλύτερη σταθερότητα Ποια από τις επόµενες εξισώσεις παριστάνει την ενέργεια 2 ου ιοντισµού του µαγνησίου; α. Mg + (s) Mg 2+ (g) + e - β. Mg + (g) Mg 2+ (g) + e - γ. Mg (s) Mg 2+ (g) + 2e - δ. Mg (g) Mg 2+ (g) + 2e - Πανελλήνιες 2013 β. Mg + (g) Mg 2+ (g) + e - Ενέργεια δεύτερου ιοντισµού Ε i2 ονοµάζεται η ελάχιστη ενέργεια που απαιτείται για την πλήρη αποµάκρυνση ενός ηλεκτρονίου από το κατιόν Σ + (g) σε αέρια φάση. α. Το κατιόν Mg + βρίσκεται σε στερεή φάση και όχι σε αέρια. γ. και δ. αποµακρύνονται 2 ηλεκτρόνια

2 Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 2 από 21 Παραµαγνητικό είναι το ιόν: α. 9 F - β. 21 Sc 3+ γ. 26 Fe 3+ δ. 30 Zn 2+ Επαναληπτικές Πανελλαδικές 2013 γ. 26 Fe 3+ (κατά τον ιοντισµό αποµακρύνονται πρώτα τα ηλεκτρόνια από την 4s υποστιβάδα και µετά από την 3d) 26Fe 3+ : [Ar] 3d 5 έχει 5 µονήρη ηλεκτρόνια Παραµαγνητικές ονοµάζονται οι ουσίες (άτοµα, ιόντα ή µόρια) που έχουν ένα ή περισσότερα µονήρη (ασύζευκτα) ηλεκτρόνια, οπότε έλκονται από το µαγνητικό πεδίο. Τη µεγαλύτερη τιµή δεύτερης ενέργειας ιοντισµού (Ε i2 ) αναµένεται να έχει το στοιχείο: α. 12 Mg β. 11 Na γ. 19 K δ. 4 Be Επαναληπτικές Πανελλαδικές 2013 δ. 4 Be Το δεύτερο ηλεκτρόνιο αποµακρύνεται από τα παρακάτω κατιόντα: 12Mg + : [Ne] 3s 1 αποµακρύνεται e από 3s τροχιακό (n = 3) 11Na + : [Ne] αποµακρύνεται e από 2p τροχιακό (n = 2) 19K + : [Ar] αποµακρύνεται e από 3p τροχιακό (n = 3) 4Be + : [He] 2s 1 αποµακρύνεται e από 2s τροχιακό (n = 2) Όσο αυξάνεται ο κύριος κβαντικός αριθµός n µειώνεται η ενέργεια ιοντισµού (γιατί αυξάνεται η ενέργεια του ηλεκτρονίου). Οπότε: το ηλεκτρόνιο µε το µικρότερο κύριο κβαντικό αριθµό n απαιτεί τη µεγαλύτερη ενέργεια για την αποµάκρυνσή του. Για δεδοµένο n, όσο αυξάνεται ο κβαντικός αριθµός l µειώνεται η ενέργεια ιοντισµού (γιατί αυξάνεται η ενέργεια του ηλεκτρονίου). Οπότε: το ηλεκτρόνιο από το 2s τροχιακό (l = 0) απαιτεί µεγαλύτερη ενέργεια για την αποµάκρυνσή του σε σχέση µε το ηλεκτρόνιο από το 2p τροχιακό (l = 1). Ένα ηλεκτρόνιο σθένους του ατόµου 34 Se στη θεµελιώδη κατάσταση µπορεί να βρίσκεται σε ατοµικό τροχιακό µε τους εξής κβαντικούς αριθµούς: n = 4, l = 1, m l = 0 Πανελλήνιες 2012 Η πρόταση είναι ΣΩΣΤΗ. 34Se : 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 4 Τα ηλεκτρόνια σθένους έχουν τις εξής τετράδες κβαντικών αριθµών:

3 Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 3 από 21 2 ηλεκτρόνια µε αντιπαράλληλο spin στο 4s τροχιακό: (4, 0, 0, ½) (4, 0, 0, - ½) 3 ηλεκτρόνια µε παράλληλα spin στα 4p τροχιακά (ένα σε κάθε τροχιακό): (4, 1, 1, ½) (4, 1, 0, ½) (4, 1, -1, ½) 1 ηλεκτρόνιο σε 4p τροχιακό µε spin αντίθετο από τα προηγούµενα: (4, 1, m l, - ½) Οι πρώτες ενέργειες ιοντισµού τεσσάρων διαδοχικών στοιχείων του Περιοδικού Πίνακα (σε kj / mol) είναι 1314, 1681, 2081, 496 αντίστοιχα. Τα στοιχεία αυτά µπορεί να είναι τα τρία τελευταία στοιχεία µιας περιόδου και το πρώτο στοιχείο της επόµενης περιόδου. Πανελλήνιες 2012 Η πρόταση είναι ΣΩΣΤΗ. Στον Περιοδικό Πίνακα η ενέργεια πρώτου ιοντισµού αυξάνεται από αριστερά προς τα δεξιά σε µια περίοδο, ενώ σε µια οµάδα ελαττώνεται από πάνω προς τα κάτω. Εποµένως είναι δυνατόν για τρία διαδοχικά στοιχεία οι ενέργειες πρώτου ιοντισµού να έχουν τις τιµές 1314, 1681, 2081 kj / mol. Αν το στοιχείο που βρίσκεται πιο δεξιά στον Π.Π. ανήκει στην οµάδα VIII A, τότε το επόµενο στοιχείο θα βρίσκεται στην Ι Α οµάδα της επόµενης περιόδου και θα έχει πολύ µικρότερη ενέργεια πρώτου ιοντισµού (µπορεί να έχει την τιµή 496 kj / mol) Ο τοµέας p του περιοδικού πίνακα περιλαµβάνει: α. 2 οµάδες β. 4 οµάδες γ. 6 οµάδες δ. 10 οµάδες Πανελλήνιες 2012 γ. 6 οµάδες, γιατί η υποστιβάδα p χωράει µέχρι 6 ηλεκτρόνια α. 2 οµάδες περιλαµβάνει ο τοµέας s, γιατί η υποστιβάδα s χωράει µέχρι 2 ηλεκτρόνια δ. 10 οµάδες περιλαµβάνει ο τοµέας d, γιατί η υποστιβάδα d χωράει µέχρι 10 ηλεκτρόνια Οι τοµείς s και p του περιοδικού πίνακα περιέχουν 2 και 6 οµάδες αντίστοιχα. Πανελλήνιες 2011 Η πρόταση είναι ΣΩΣΤΗ. Ο τοµέας s περιλαµβάνει 2 οµάδες, γιατί η υποστιβάδα s χωράει µέχρι 2 ηλεκτρόνια. Ο τοµέας p περιλαµβάνει 6 οµάδες, γιατί η υποστιβάδα p χωράει µέχρι 6 ηλεκτρόνια.

4 Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 4 από 21 Ο αριθµός τροχιακών σε µια υποστιβάδα, µε αζιµουθιακό κβαντικό αριθµό l, δίνεται από τον τύπο 2l + 1. Πανελλήνιες 2011 Η πρόταση είναι ΣΩΣΤΗ. Για παράδειγµα, η υποστιβάδα p, µε l = 1 και 2l + 1 = 3, περιέχει 3 τροχιακά (p x, p y, p z ). Το στοιχείο που περιέχει στη θεµελιώδη κατάσταση τρία ηλεκτρόνια στην υποστιβάδα 2p έχει ατοµικό αριθµό: α. 5 β. 7 γ. 9 δ. 15 Πανελλήνιες 2011 β. 7, γιατί έχει ηλεκτρονιακή δοµή 1s 2 2s 2 2p 3 Το πλήθος των ατοµικών τροχιακών στις στιβάδες L και Μ είναι αντίστοιχα: α. 4 και 9 β. 4 και 10 γ. 8 και 18 δ. 4 και 8 Πανελλήνιες 2001 α. 4 και 9 Ο αριθµός των ατοµικών τροχιακών που έχει µια στιβάδα είναι n 2, όπου n o κύριος κβαντικός αριθµός της στιβάδας. στιβάδα L: n = 2 και n 2 = 4 τροχιακά (1 τροχιακό 2s και 3 τροχιακά 2p) στιβάδα Μ: n = 3 και n 2 = 9 τροχιακά (1 τροχιακό 3s, 3 τροχιακά 3p και 5 τροχιακά 3d) Ένα πρωτόνιο, ένα ηλεκτρόνιο και ένας πυρήνας ηλίου ( 2 He), που κινούνται µε ταχύτητες υ 1, υ 2, υ 3 αντίστοιχα, έχουν το ίδιο µήκος κύµατος κατά de Broglie. Για τις ταχύτητες υ 1, υ 2, υ 3 ισχύει ότι: α. υ 1 = υ 2 = υ 3 β. υ 1 < υ 2 < υ 3 γ. υ 2 > υ 1 > υ 3 δ. υ 1 = υ 2 > υ 3 Επαναληπτικές Πανελλήνιες 2012 γ. υ 2 > υ 1 > υ 3 : Εξίσωση de Broglie: λ = h / m υ Ίδιο λ, άρα m αντιστρόφως ανάλογο του υ.

5 Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 5 από 21 Επειδή m e < m p < 2m p είναι υ 2 > υ 1 > υ 3 Πόσα ηλεκτρόνια στο 12 Mg έχουν αζιµουθιακό κβαντικό αριθµό l = 0; α. 4 β. 6 γ. 8 δ. 10 Επαναληπτικές Πανελλήνιες 2011 β. 6 : l = 0 s τροχιακά 12Mg: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 6 ηλεκτρόνια συνολικά σε s τροχιακά To στοιχείο Α ανήκει στην οµάδα των αλκαλικών γαιών και σχηµατίζει οξείδιο µε µοριακό τύπο Α 2 Ο, που είναι στερεό µε υψηλό σηµείο τήξης. Επαναληπτικές Πανελλαδικές 2013 Η πρόταση είναι ΛΑΘΟΣ. Αφού το στοιχείο ανήκει στην οµάδα των αλκαλικών γαιών, σχηµατίζει οξείδιο µε χηµικό τύπο ΑΟ. Σε ένα πολυηλεκτρονιακό άτοµο οι ενεργειακές στάθµες των ηλεκτρονίων καθορίζονται µόνο από τις ελκτικές δυνάµεις πυρήνα - ηλεκτρονίου. Επαναληπτικές Πανελλαδικές 2012 Η πρόταση είναι ΛΑΘΟΣ. Εξαρτάται και από τις απωστικές δυνάµεις µεταξύ των ηλεκτρονίων, δηλαδή και από τον κβαντικό αριθµό l. Η ατοµική ακτίνα του 17 Cl είναι µεγαλύτερη από την ατοµική ακτίνα του 35 Br. Επαναληπτικές Πανελλήνιες 2011 Η πρόταση είναι ΛΑΘΟΣ. Η ατοµική ακτίνα αυξάνεται από πάνω προς τα κάτω σε µια οµάδα του περιοδικού πίνακα, γιατί αυξάνεται ο κύριος κβαντικός αριθµός των ηλεκτρονίων της εξωτερικής στιβάδας.

6 Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 6 από 21 Η ενέργεια 2 ου ιοντισµού του 19 Κ είναι µεγαλύτερη από την ενέργεια 2 ου ιοντισµού του 20 Ca. ΟΕΦΕ 2014 Η πρόταση είναι ΣΩΣΤΗ. Κ: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 1 Κ + : 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 Ca: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 Ca + : 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 1 Στο Ca + το ηλεκτρόνιο αποµακρύνεται από τη στιβάδα n=4, ενώ στο K + το ηλεκτρόνιο αποµακρύνεται από τη στιβάδα n=3 που βρίσκεται πιο κοντά στον πυρήνα. Επιπλέον, το K + έχει αποκτήσει σταθερή δοµή ευγενούς αερίου. Στην ηλεκτρονιακή δοµή Κ(2), L(8), M(19), N(2) παραβιάζεται ο κανόνας του Hund. ΟΕΦΕ 2014 Η πρόταση είναι ΛΑΘΟΣ. Κανόνας του Hund: Τα ηλεκτρόνια που καταλαµβάνουν τροχιακά της ίδιας υποστιβάδας έχουν κατά προτίµηση παράλληλα σπιν (µέγιστη πολλαπλότητα του spin). Στη δοµή που δίνεται παραβιάζεται η απαγορευτική αρχή του Pauli: Είναι αδύνατο να υπάρχουν στο ίδιο άτοµο δύο ηλεκτρόνια µε την ίδια τετράδα κβαντικών αριθµών. Εποµένως σε κάθε τροχιακό το πολύ 2 ηλεκτρόνια µε αντίθετο spin. Έτσι, στη στιβάδα Μ µε n = 3 ο µέγιστος αριθµός ηλεκτρονίων είναι 2n 2 = 18 (3s 2 3p 6 3d 10 ) Η ενεργειακή ταξινόµηση των υποστιβάδων στο κατιόν 2 He + είναι: 1s < 2s = 2p < 3s = 3p = 3d Η πρόταση είναι ΣΩΣΤΗ. Στα υδρογονοειδή ιόντα τα τροχιακά της ίδιας στιβάδας είναι εκφυλισµένα. ΟΕΦΕ 2012 Η ενέργεια δεύτερου ιοντισµού, Ε i2, του ασβεστίου δίνεται από την παρακάτω αντίδραση: Ca (g) Ca 2+ (g) + 2e -, Ε i2 >0 ΟΕΦΕ 2011 Η πρόταση είναι ΛΑΘΟΣ. Η ενέργεια δεύτερου ιοντισµού, Ε i2, του ασβεστίου δίνεται από την αντίδραση: Ca + (g) Ca 2+ (g) + e -, Ε i2 = Η >0

7 Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 7 από 21 Κάθε στοιχείο στη θεµελιώδη κατάσταση, που το άτοµό του διαθέτει 1 µονήρες ηλεκτρόνιο στην p υποστιβάδα της εξωτερικής του στιβάδας, θα ανήκει στην 13 η οµάδα του περιοδικού πίνακα. ΟΕΦΕ 2010 Η πρόταση είναι ΛΑΘΟΣ. Το στοιχείο αυτό µπορεί να έχει δοµή εξωτερικής στιβάδας: ns 2 np 1, δηλαδή να ανήκει στην 13 η οµάδα, ή ns 2 np 5, δηλαδή να ανήκει στην 17 η οµάδα Η ηλεκτρονιακή δοµή 1s 2 2s 2 2p x 2 2p y 1 2p z 0 δεν είναι σύµφωνη µε τον κανόνα του Hund. ΟΕΦΕ 2010 Η πρόταση είναι ΣΩΣΤΗ. Κανόνας του Hund: Τα ηλεκτρόνια που καταλαµβάνουν τροχιακά της ίδιας υποστιβάδας έχουν κατά προτίµηση παράλληλα σπιν. Άρα η σωστή δοµή σύµφωνα µε τον κανόνα του Hund είναι: 1s 2 2s 2 2p x 1 2p y 1 2p z 1 Ποια από τις παρακάτω ηλεκτρονιακές δοµές για το άτοµο που έχει ατοµικό αριθµό Ζ = 7 παραβιάζει τον κανόνα του Hund: α. 1s 2s 2p 3s β. 1s 2s 2p 3s γ. 1s 2s 2p 3s δ. 1s 2s 2p 3s ΟΕΦΕ 2013 β. : Κανόνας του Hund: Τα ηλεκτρόνια που καταλαµβάνουν τροχιακά της ίδιας υποστιβάδας έχουν κατά προτίµηση παράλληλα σπιν. Στην περίπτωση α. παραβιάζεται η αρχή της ελάχιστης ενέργειας.

8 Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 8 από 21 Στην περίπτωση β. παραβιάζεται ο κανόνας του Hund στα τροχιακά της υποστιβάδας 2p. Στην περίπτωση γ. παραβιάζεται ο κανόνας του Hund, όµως η δοµή αυτή αντιστοιχεί στο άτοµο µε Ζ = 8. Στην περίπτωση δ. παραβιάζεται η αρχή της ελάχιστης ενέργειας. ίνονται οι τιµές των τεσσάρων πρώτων τιµών ενεργειών ιοντισµού για ένα στοιχείο της κύριας οµάδας του περιοδικού πίνακα: Ε i1 = 286 kj/mol, Ε i2 = 491 kj/mol, Ε i3 = 3208 kj/mol, Ε i4 = 3604 kj/mol Σε ποιο από τα επόµενα στοιχεία είναι δυνατόν να ανήκουν; α. 11 Na β. 12 Mg γ. 13 Al δ. 10 Ne ΟΕΦΕ 2013 β. 12 Mg : Από τις τιµές που δίνονται παρατηρούµε µεγάλο άλµα στην τιµή της τρίτης ενέργειας ιοντισµού, άρα µετά την αποµάκρυνση δύο ηλεκτρονίων της εξωτερικής στιβάδας (n), το επόµενο ηλεκτρόνιο αποµακρύνεται από στιβάδα χαµηλότερης ενέργειας (n-1). Η ηλεκτρονιακή δοµή του 24 Cr στη θεµελιώδη κατάσταση, είναι: α. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 5 4s 1 β. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 4 4s 2 γ. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 4 δ. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 6 ΟΕΦΕ 2012 α. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 5 4s 1 Η δοµή µε ηµισυµπληρωµένη την d υποστιβάδα είναι σταθερότερη (σε σχέση µε τη β). Η δοµή γ. είναι λάθος, γιατί όταν συµπληρωθεί η υποστιβάδα 4s και αρχίσει η τοποθέτηση ηλεκτρονίων στην 3d, η 3d αποκτά χαµηλότερη ενέργεια από την 4s, γι αυτό πρώτα γράφουµε την υποστιβάδα 3d και µετά την 4s. Στο φάσµα εκποµπής του ατόµου του υδρογόνου που προκύπτει από τη µετάπτωση του ηλεκτρονίου από τη στιβάδα Μ στη στιβάδα Κ, το µέγιστο πλήθος φασµατικών γραµµών που µπορούν να καταγραφούν είναι: α. µία β. δύο γ. τρεις δ. έξι ΟΕΦΕ 2012 γ. τρεις

9 Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 9 από 21 Μ (n=3) η µετάπτωση µπορεί να γίνει είτε µε ένα άλµα, είτε µε δύο άλµατα L (n=2) K (n=1) 1. Για το ιόν 29 Cu + ισχύει η ακόλουθη ηλεκτρονιακή δοµή: α. [ 18 Ar] 3d 9 4s 2 β. [ 18 Ar] 3d 9 4s 1 γ. [ 18 Ar] 3d 10 δ. [ 18 Ar] 3d 8 4s 2 ΟΕΦΕ 2011 γ. [ 18 Ar] 3d 10 29Cu : [ 18 Ar] 3d 10 4s 1 29Cu + : [ 18 Ar] 3d 10 (σταθερότερη η δοµή µε συµπληρωµένη την d υποστιβάδα) (κατά την απόσπαση ηλεκτρονίων, τα ηλεκτρόνια της υποστιβάδας ns αποσπώνται πριν από τα ηλεκτρόνια της (n-1)d) Οι παρακάτω τετράδες κβαντικών αριθµών αντιστοιχούν σε ηλεκτρόνια του ίδιου ατόµου. Ποιο από αυτά έχει την υψηλότερη ενέργεια: α. (2, 1, 0, ½) β. (3, 1, 0, ½) γ. (3, 2, -2, - ½) δ. (4, 0, 0, ½) ΟΕΦΕ 2010 δ. (4, 0, 0, ½) Το ηλεκτρόνιο µε κβαντικούς αριθµούς (4, 0, 0, ½) έχει τη µεγαλύτερη τιµή κύριου κβαντικού αριθµού n, άρα τη µεγαλύτερη ενέργεια. Στοιχείο Χ βρίσκεται στη θεµελιώδη κατάσταση. Στο άτοµό του το άθροισµα των κβαντικών αριθµών m s των ηλεκτρονίων του ισούται µε τρία (3). Ο µικρότερος ατοµικός αριθµός που αντιστοιχεί σε τέτοιο στοιχείο είναι ο: α. 7 β. 24 γ. 26 δ. 62 ΟΕΦΕ 2010 β. 24 Άθροισµα m s = 3 σηµαίνει: 6 µονήρη ηλεκτρόνια (6 ½ = 3), άρα δοµή: [Ar] 3d 5 4s 1 που αντιστοιχεί στον ατοµικό αριθµό 24.

10 Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 10 από 21 Από όλα τα στοιχεία της 2ης περιόδου του περιοδικού πίνακα, τη χαµηλότερη τιµή ενέργειας 1ου ιοντισµού (Εi1) έχει α. το αλκάλιο β. η αλκαλική γαία γ. το αλογόνο δ. το ευγενές αέριο. Πανελλήνιες 2014 α. το αλκάλιο ενέργεια ιοντισµού Το χηµικό στοιχείο Χ µε ηλεκτρονιακή δοµή [Αr]3d 10 4s 2 4p 5 ανήκει στην α. 4η περίοδο και στην 7η οµάδα του περιοδικού πίνακα β. 4η περίοδο και στην 17η οµάδα του περιοδικού πίνακα γ. 5η περίοδο και στην 4η οµάδα του περιοδικού πίνακα δ. 4η περίοδο και στην 5η οµάδα του περιοδικού πίνακα. Πανελλήνιες 2014 β. 4η περίοδο και στην 17η οµάδα του περιοδικού πίνακα Ο αριθµός της περιόδου συµπίπτει µε τον κύριο κβαντικό αριθµό των ηλεκτρονίων της εξωτερικής στιβάδας (n = 4). Ο αριθµός της οµάδας προκύπτει από το άθροισµα = 17. (7 η κύρια οµάδα) Ποια από τις παρακάτω τετράδες κβαντικών αριθµών αντιστοιχεί σε ηλεκτρόνιο ενός ατόµου µε τη µεγαλύτερη ενέργεια; α. (3, 1, 1, ½) β. (4, 0, 0, - ½) γ. (3, 2, -2, ½) δ. (2, 1, 0, - ½) ΟΕΦΕ 2014 β. (4, 0, 0, - ½) : Η ενέργεια του ηλεκτρονίου αυξάνεται όταν αυξάνεται ο κύριος κβαντικός αριθµός n.

11 Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 11 από 21 Φωτόνιο µε µήκος κύµατος 550nm, συγκρινόµενο µε φωτόνιο µε µήκος κύµατος 400nm, έχει: α. µεγαλύτερη συχνότητα β. µεγαλύτερη ταχύτητα γ. µικρότερη ενέργεια δ. µικρότερη ταχύτητα γ. µικρότερη ενέργεια : Μικρότερη ενέργεια µικρότερη συχνότητα µεγαλύτερο µήκος κύµατος (ενέργεια φωτονίου: Ε = h f = h c /λ) Τα τροχιακά του ατόµου του υδρογόνου έχουν: α. όλα την ίδια ενέργεια β. ενέργεια που καθορίζεται από n+l γ. ενέργεια που καθορίζεται από n δ. όλα το ίδιο σχήµα γ. ενέργεια που καθορίζεται από n : Στο άτοµο του υδρογόνου (που έχει ένα µόνο ηλεκτρόνιο) τα τροχιακά της ίδιας στιβάδας (ίδιο n) είναι εκφυλισµένα, δηλαδή έχουν την ίδια ενέργεια. Ποιο από τα ακόλουθα στοιχεία είναι διαµαγνητικό; α. 11Νa β. 21Sc γ. 26Fe δ. 30Zn δ. 30Zn : 30Zn : [Ar] 3d 10 4s 2 είναι διαµαγνητικό γιατί δεν έχει µονήρη ηλεκτρόνια Ο µέγιστος αριθµός ηλεκτρονίων που περιέχονται σε µια υποστιβάδα είναι: α. n 2 β. 2n 2 γ. 2l+1 δ. 2(2l+1) δ. 2(2l+1) : Κάθε υποστιβάδα περιέχει 2l+1 ατοµικά τροχιακά και κάθε τροχιακό µπορεί να περιέχει µέχρι 2 ηλεκτρόνια.

12 Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 12 από 21 O µέγιστος αριθµός ηλεκτρονίων που µπορεί να τοποθετηθούν στη στιβάδα Μ είναι: α. 2 β. 8 γ. 10 δ. 18 δ. 18 : στιβάδα Μ κύριος κβαντικός αριθµός n = 3 µέγιστος αριθµός ηλεκτρονίων: 2n 2 = =18 (3s 2 3p 6 3d 10 ) Ο µέγιστος αριθµός ηλεκτρονίων που µπορεί να έχουν κβαντικούς αριθµούς n=4 και l=2 είναι: α. 2 β. 8 γ. 10 δ. 18 γ. 10 : n=4 και l=2 4d υποστιβάδα που περιλαµβάνει 5 τροχιακά (2l+1=5), δηλαδή µέχρι 5 2=10 ηλεκτρόνια Ο µέγιστος αριθµός ηλεκτρονίων που µπορεί να έχουν κβαντικούς αριθµούς n=4 και l=3 και ms = +1/2 είναι: α. 1 β. 3 γ. 5 δ. 7 δ. 7 : n=4 και l=3 4f υποστιβάδα που περιλαµβάνει 7 τροχιακά (2l+1=7), δηλαδή µέχρι 7 ηλεκτρόνια µε παράλληλο spin (ίδιο ms ). Ο µέγιστος αριθµός ηλεκτρονίων που µπορεί να έχουν κβαντικούς αριθµούς n=4 και l=2 και m l = -1 είναι: α. 1 β. 2 γ. 4 δ. 8 β. 2 : n=4 και l=2 4d υποστιβάδα σε κάθε τιµή του m l αντιστοιχεί 1 ατοµικό τροχιακό που µπορεί να περιέχει µέχρι 2 ηλεκτρόνια.

13 Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 13 από 21 Ποιο είναι το πιθανό άθροισµα των ms των ηλεκτρονίων του ιόντος 26 Fe 3+ ; α. +3/2 β. -3/2 γ. 2 δ. +5/2 δ. +5/2 : Κατά την απόσπαση ηλεκτρονίων, τα ηλεκτρόνια της υποστιβάδας ns αποσπώνται πριν από τα ηλεκτρόνια της (n-1)d, οπότε: 26Fe : [Ar] 3d 6 4s 2 26Fe 3+ : [Ar] 3d 5 κατανοµή ηλεκτρονίων στην 3d υποστιβάδα: άρα ms = 5 1/2 = 5/2 To πλήθος των τροχιακών που περιέχονται στις υποστιβάδες 2s, 2p, 3p και 4d είναι: α. 2, 6, 6, 10 β. 1, 3, 3, 5 γ. 1, 3, 3, 7 δ. 2, 6, 6, 14 β. 1, 3, 3, 5 Αν η επίλυση της εξίσωσης Schrödinger για ένα ηλεκτρόνιο στη θέση Α έχει τιµή ψ= -0,1 και στη θέση Β, ψ= 0,3, τότε η πιθανότητα να βρίσκεται το ηλεκτρόνιο στη θέση Α είναι: α. Τριπλάσια από ότι στη θέση Β β. Υποτριπλάσια από ότι στη θέση Β γ. Εξαπλάσια από ότι στη θέση Β δ. Υποεννεαπλάσια από ότι στη θέση Β δ. Υποεννεαπλάσια από ότι στη θέση Β : Το ψ 2 εκφράζει την πιθανότητα να βρεθεί το e σε ένα ορισµένο σηµείο του χώρου γύρω από τον πυρήνα. Θέση Α: ψ = 0,1 και ψ 2 = 0,01 Θέση Β: ψ = 0,3 και ψ 2 = 0,09 Αν η 2 η ενέργεια ιοντισµού του στοιχείου 12Μg είναι 1450 kj/mol, τότε η 2 η ενέργεια ιοντισµού του στοιχείου 11Νa µπορεί να είναι: α β. 725 γ δ γ : 12Μg + : [Ne] 3s 1 (το 2 ο ηλεκτρόνιο αποµακρύνεται από n = 3) 11Νa + : 1s 2 2s 2 2s 6 µεγαλύτερη ενέργεια 2 ου ιοντισµού από το µαγνήσιο, αφού το Νa + έχει αποκτήσει δοµή ευγενούς αερίου (το 2 ο ηλεκτρόνιο αποµακρύνεται από n = 2)

14 Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 14 από 21 Στοιχείο Μ το οποίο ανήκει στην πρώτη σειρά στοιχείων µετάπτωσης, σχηµατίζει ιόν Μ 3+, που έχει 3 ηλεκτρόνια στην υποστιβάδα 3d. Το στοιχείο Μ είναι: α. 23 V β. 25 Mn γ. 24 Cr δ. 26 Fe ΠΜ Χ 2013 γ. 24 Cr : πρώτη σειρά στοιχείων µετάπτωσης 4 η περίοδος Κατά τον ιοντισµό αποµακρύνονται πρώτα τα ηλεκτρόνια από την 4s υποστιβάδα και µετά από την 3d. Το Μ 3+ προέκυψε από την αποµάκρυνση 3 ηλεκτρονίων από το Μ, άρα: Μ 3+ : [Ar] 3d 3 Μ: [Ar] 3d 4 4s 2 µε σταθερότερη δοµή την [Ar] 3d 5 4s 1 (6 η οµάδα) Συνολικός αριθµός ηλεκτρονίων στο Μ: Η δεύτερη ενέργεια ιοντισµού του 12 Mg είναι 1450 kj/mol. Η δεύτερη ενέργεια ιοντισµού του 11 Na είναι: α kj/mol β. 650 kj/mol γ kj/mol δ kj/mol ΠΜ Χ 2013 γ kj/mol 12Mg: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 Mg + : 1s 2 2s 2 2p 6 3s 1 Mg 2+ : 1s 2 2s 2 2p 6 το δεύτερο ηλεκτρόνιο φεύγει από 3s τροχιακό 11Na: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 1 Na + : 1s 2 2s 2 2p 6 Na 2+ : 1s 2 2s 2 2p 5 το δεύτερο ηλεκτρόνιο φεύγει από 2p τροχιακό, άρα έλκεται ισχυρότερα από τον πυρήνα, οπότε το 11 Na έχει µεγαλύτερη ενέργεια δεύτερου ιοντισµού από το 12 Mg.

15 Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 15 από Οι πρώτες ενέργειες ιοντισµού πέντε στοιχείων µε διαδοχικούς ατοµικούς αριθµούς είναι: στοιχείο Α Β Γ Ε KJ / mol Ο χηµικός τύπος της ένωσης µεταξύ των Α και είναι: α. Α 2 β. Α γ. 2 Α δ. 2 Α 3 ΠΜ Χ 2013 γ. 2 Α Το Ε i αυξάνεται από αριστερά προς τα δεξιά σε µια περίοδο. Τα µέταλλα έχουν χαµηλά Ε i. Παρατηρούµε σηµαντική πτώση των τιµών Ε i στα στοιχεία και Ε, εποµένως τα Α, Β, Γ είναι τα τελευταία διαδοχικά στοιχεία µιας περιόδου και τα, Ε τα πρώτα διαδοχικά στοιχεία της επόµενης περιόδου. Εποµένως: Α: 16 η οµάδα (σχηµατίζει το ιόν Α 2- ) Β: 17 η οµάδα, αλογόνο (σχηµατίζει το ιόν Β - ) Γ: 18 η οµάδα, ευγενές αέριο : 1 η οµάδα, αλκάλιο (σχηµατίζει το ιόν + ) Ε: 2 η οµάδα, αλκαλική γαία (σχηµατίζει το ιόν Ε 2+ ) + Α 2-2 Α Από τα ακόλουθα άτοµα και ιόντα δεν είναι παραµαγνητικό: α. 21 Sc β. 29 Cu + γ. 25 Mn 2+ δ. 16 S β. 29 Cu + 29Cu + : 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 (δεν έχει µονήρη ηλεκτρόνια) 21Sc : 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 1 4s 2 (έχει 1 µονήρες ηλεκτρόνιο σε d υποστιβάδα) 25Mn 2+ : 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 5 (έχει 5 µονήρη ηλεκτρόνια σε d υποστιβάδα) 16S : 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 (έχει 2 µονήρη ηλεκτρόνια σε p υποστιβάδα) ΠΜ Χ 2013

16 Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 16 από 21 Το άτοµο του υδρογόνου βρίσκεται στη θεµελιώδη κατάσταση και η ενέργεια του ηλεκτρονίου του είναι Ε 1 (Ε 1 = - 2, J). Η ενέργεια που πρέπει να απορροφήσει το άτοµο αυτό για να µεταβεί το ηλεκτρόνιό του στην τροχιά µε n=3, σύµφωνα µε τον Bohr, είναι: α Ε 1 / 16 β. - 8 Ε 1 / 9 γ. - 2 Ε 1 / 3 δ. 15 Ε 1 / 16 ΠΜ Χ 2013 β. - 8 Ε 1 / 9 (E 3 E 1 ) = (Ε 1 / 3 2 ) - E 1 = - 8 Ε 1 / 9 Ο ιοντικός χαρακτήρας των χλωριδίων: LiCl, BeCl 2, CCl 4, BCl 3 ελαττώνεται κατά τη σειρά: α. LiCl > BeCl 2 > CCl 4 > BCl 3 β. LiCl > BeCl 2 > BCl 3 > CCl 4 γ. ΒeCl 2 > LiCl > CCl 4 > BCl 3 δ. BCl 3 > BeCl 2 > CCl 4 > LiCl ΠΜ Χ 2013 β. LiCl > BeCl 2 > BCl 3 > CCl 4 Το 42 Mo στη θεµελιώδη κατάσταση έχει άθροισµα κβαντικών αριθµών spin (m s ): α. 3 β. 3/2 γ. 1/2 δ. 2 ΠΜ Χ 2012 α. 3 42Mo: [Kr] 4d 5 5s 1, 6 µονήρη ηλεκτρόνια (6 ½ = 3)

17 Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 17 από 21 Το στοιχείο µε ηλεκτρονιακή δοµή [Ar] 3d 8 4s 2 ανήκει: α. στην 4 η περίοδο και στη 2 η οµάδα του Π.Π. β. στην 4 η περίοδο και στη 10 η οµάδα του Π.Π. γ. στην 3 η περίοδο και στη 10 η οµάδα του Π.Π. δ. στην 4 η περίοδο και στη 8 η οµάδα του Π.Π. ΠΜ Χ 2012 β. στην 4 η περίοδο και στη 10 η οµάδα του Π.Π. Ο αριθµός της περιόδου συµπίπτει µε τον κύριο κβαντικό αριθµό n των ηλεκτρονίων της εξωτερικής στιβάδας. Για τα χηµικά στοιχεία του τοµέα d ο αριθµός της οµάδας, σύµφωνα µε την αρίθµηση της IUPAC, είναι ίσος µε το άθροισµα των ηλεκτρονίων των υποστιβάδων (n-1)d και ns. Από τα παρακάτω στοιχεία σύµπλοκα ιόντα σχηµατίζει το: α. 37 Rb β. 13 Al γ. 28 Ni δ. 15 P γ. 28 Ni Σύµπλοκα ιόντα σχηµατίζουν τα στοιχεία του d τοµέα. ΠΜ Χ 2012

18 Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 18 από 21 Από τις επόµενες ηλεκτρονιακές δοµές, αντιστοιχούν στις δοµές του ιόντος 12 Mg 2+ και του ιόντος 9 F - στη θεµελιώδη κατάσταση: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 (Ι) 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 2 (ΙΙ) 1s 2 2s 2 2p 6 (ΙΙΙ) 1s 2 2s 2 2p 5 (ΙV) 1s 2 2s 2 2p 4 (V) α. οι (Ι) και (ΙV) β. η (ΙΙΙ) γ. οι (ΙΙ) και (V) δ. οι (ΙΙΙ) και (V) ΠΜ Χ 2012 β. η (ΙΙΙ) Τα δύο ιόντα αποκτούν τη σταθερή ηλεκτρονιακή δοµή του ευγενούς αερίου 10 Νe. Η πρώτη ενέργεια ιοντισµού του Na (g) είναι ίση µε 495,8 kj/mol. Η µικρότερη δυνατή συχνότητα φωτός που µπορεί να προκαλέσει ιοντισµό σε ένα άτοµο Na είναι: α. 4, s -1 β. 7, s -1 γ. 1, s -1 δ. 3, s -1 ΠΜ Χ 2012 γ. 1, s -1 Συχνότητα f = E / h = 495, J / 6, , J s = 1, s -1 ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ενέργεια ιοντισµού δίνεται σε kj/mol και πρέπει να µετατραπεί σε J / άτοµο. Για ένα στοιχείο το οποίο έχει στη θεµελιώδη του κατάσταση πέντε p ηλεκτρόνια στην εξωτερική στιβάδα, ο µικρότερος ατοµικός αριθµός που µπορεί να έχει είναι: α. 9 β. 17 γ. 1 δ. 8 ΠΜ Χ 2012 α. 9 Θα έχει ηλεκτρονιακή δοµή: 1s 2 2s 2 2p 5

19 Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 19 από 21 Από τα ιόντα: Α: 8 Ο 2- Β: 11 Na + Γ: 9 F - : 12 Μg 2+ E: 13 Al 3+ τη µικρότερη και τη µεγαλύτερη ακτίνα έχουν αντίστοιχα: α. Α, Ε β. Γ, γ. Β, δ. Ε, Α δ. Ε, Α Τα ιόντα που δίνονται είναι ισοηλεκτρονιακά, ίδια δοµή εξωτερικής στιβάδας. Το Ε έχει το µεγαλύτερο φορτίο πυρήνα, άρα τη µικρότερη ακτίνα. Το Α έχει το µικρότερο φορτίο πυρήνα, άρα τη µεγαλύτερη ακτίνα. ΠΜ Χ 2012 Τα στοιχεία: 16 S, 20 Ca, 17 Cl σχηµατίζουν τα οξείδια SO 3, CaO, Cl 2 O 7. Ισοµοριακές ποσότητες των τριών οξειδίων διαλύονται σε νερό και σχηµατίζονται τα διαλύµατα 1, 2, 3 αντίστοιχα, τα οποία έχουν όλα τον ίδιο όγκο. Η διάταξη των διαλυµάτων κατά αυξανόµενη τιµή ph είναι: α. 2 < 1 < 3 β. 3 < 1 < 2 γ. 3 = 1 < 2 δ. 1 < 3 < 2 ΠΜ Χ 2012 β. 3 < 1 < 2 Κατά µήκος µιας περιόδου ο όξινος χαρακτήρας των οξειδίων των στοιχείων αυξάνεται όσο προχωράµε προς τα δεξιά. Π.χ. ΗClO 4 : ισχυρό οξύ H 2 SO 4 : ισχυρό οξύ µόνο στο 1 ο στάδιο ιοντισµού H 3 PO 4 : ασθενές οξύ και στα 3 στάδια ιοντισµού Από τα επόµενα άτοµα και ιόντα, λιγότερα ασύζευκτα (µονήρη) ηλεκτρόνια έχει το: α. 25 Mn β. 24 Cr γ. 26 Fe 2+ δ. 26 Fe 3+ ΠΜ Χ 2012 γ. 26 Fe 2+ το 26 Fe 2+ έχει 4 µονήρη ηλεκτρόνια σε d τροχιακά: [Ar] 3d 6 το 26 Fe 3+ έχει 5 µονήρη ηλεκτρόνια σε d τροχιακά, το τρίτο ηλεκτρόνιο αποµακρύνεται από το διπλά κατειληµµένο d τροχιακό: [Ar] 3d 5 το 25 Mn έχει 5 µονήρη ηλεκτρόνια: [Ar] 3d 5 4s 2 το 24 Cr έχει 6 µονήρη ηλεκτρόνια: [Ar] 3d 5 4s 1

20 Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 20 από 21 Μέσα στην ίδια οµάδα του περιοδικού πίνακα η ηλεκτραρνητικότητα: α. αυξάνεται από κάτω προς τα πάνω β. αυξάνεται από πάνω προς τα κάτω γ. από κάτω προς τα πάνω αυξάνεται στα µέταλλα και ελαττώνεται στα αµέταλλα δ. µεταβάλλεται κατά τρόπο που εξαρτάται από την εκάστοτε οµάδα ΠΜ Χ 2012 α. αυξάνεται από κάτω προς τα πάνω Ποια από τις παρακάτω τετράδες κβαντικών αριθµών είναι δυνατές για ένα ηλεκτρόνιο σε τροχιακό 4f;: α. n = 4 l = 3 m = -4 s = +1/2 β. n = 4 l = 4 m = +4 s = +1/2 γ. n = 4 l = 3 m = +1 s = -1/2 δ. n = 4 l = 2 m = -2 s = +1/2 ΠΜ Χ 2005 γ. n = 4 l = 3 m = +1 s = -1/2 Τροχιακό 4f σηµαίνει n = 4 και l =3. Το l παίρνει όλες τις ακέραιες τιµές από 0 έως n-1, άρα για n = 4 δεν µπορεί να πάρει την τιµή 4. Έτσι η τετράδα β. είναι αδύνατη. Το m παίρνει όλες τις ακέραιες τιµές από -l έως +l, άρα δεν µπορεί να έχει τιµή ±n. Έτσι η τετράδα α. είναι αδύνατη Η τετράδα δ. αντιστοιχεί σε 4d τροχιακό. ίνονται τα στοιχεία 11 Na, 17 Cl, 19 K. Για τις ατοµικές ακτίνες ισχύει η σχέση: α. R K > R Cl > R Na β. R K > R Na > R Cl γ. R K > R Na > R Cl δ. R Na > R Cl > R K ΠΜ Χ 2005 β. ή γ. R K > R Na > R Cl 11Na: [Ne] 3s 1 ίδιος αριθµός στιβάδων ( n = 3), 17Cl: [Ne] 3s 2 3p 5 αλλά το χλώριο έχει µεγαλύτερο δραστικό πυρηνικό φορτίο άρα µικρότερη ατοµική ακτίνα από το νάτριο 19K: [Ar] 4s 1 προσθήκη της στιβάδας µε n = 4, αύξηση της ατοµικής ακτίνας

21 Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 21 από 21 ίνονται τα στοιχεία 12 Mg, 16 S, 20 Ca. Για τις ενέργειες πρώτου ιοντισµού ισχύει η σχέση: α. E Ca < E Mg < E S β. E S < E Mg < E Ca γ. E Mg < E S < E Ca δ. E Ca < E S < E Mg ΠΜ Χ 2005 α. E Ca < E Mg < E S 12Mg: [Ne] 3s 2 ίδιος αριθµός στιβάδων ( n = 3), αλλά το θείο έχει 16S: [Ne] 3s 2 3p 4 µεγαλύτερο δραστικό πυρηνικό φορτίο, άρα µεγαλύτερη έλξη των e της εξωτερικής στιβάδας από τον πυρήνα 20Ca: [Ar] 4s 2 έχει τη µεγαλύτερη ατοµική ακτίνα (προσθήκη της στιβάδας µε n = 4), άρα τη µικρότερη ενέργεια πρώτου ιοντισµού.

ΘΕΜΑ 1 ο 1. Πόσα ηλεκτρόνια στη θεµελιώδη κατάσταση του στοιχείου 18 Ar έχουν. 2. Ο µέγιστος αριθµός των ηλεκτρονίων που είναι δυνατόν να υπάρχουν

ΘΕΜΑ 1 ο 1. Πόσα ηλεκτρόνια στη θεµελιώδη κατάσταση του στοιχείου 18 Ar έχουν. 2. Ο µέγιστος αριθµός των ηλεκτρονίων που είναι δυνατόν να υπάρχουν ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Απαντήσεις των ερωτήσεων από πανελλήνιες 2001 2014 ΘΕΜΑ 1 ο 1. Πόσα ηλεκτρόνια στη θεµελιώδη κατάσταση του στοιχείου 18 Ar έχουν µαγνητικό κβαντικό αριθµό m l = 1 ; α. 6. β. 8. γ. 4. δ. 2.

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. 100 Ερωτήσεις τύπου Σωστού Λάθους Στο τέλος οι απαντήσεις

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. 100 Ερωτήσεις τύπου Σωστού Λάθους Στο τέλος οι απαντήσεις 1 ο Κεφάλαιο Χημείας Θετικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 100 Ερωτήσεις τύπου Σωστού Λάθους Στο τέλος οι απαντήσεις 1. Η εξίσωση E = h v μας δίνει την ενέργεια μιας ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας 2. H κβαντική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 ο 1. Πόσα ηλεκτρόνια στη θεµελιώδη κατάσταση του στοιχείου 18 Ar έχουν. 2. Ο µέγιστος αριθµός των ηλεκτρονίων που είναι δυνατόν να υπάρχουν

ΘΕΜΑ 1 ο 1. Πόσα ηλεκτρόνια στη θεµελιώδη κατάσταση του στοιχείου 18 Ar έχουν. 2. Ο µέγιστος αριθµός των ηλεκτρονίων που είναι δυνατόν να υπάρχουν ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Ερωτήσεις από πανελλήνιες εξετάσεις από το 2001 ως το 2014 ΘΕΜΑ 1 ο 1. Πόσα ηλεκτρόνια στη θεµελιώδη κατάσταση του στοιχείου 18 Ar έχουν µαγνητικό κβαντικό αριθµό m l = 1 ; α. 6. β. 8. γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΜΔΧ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΜΔΧ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΜΔΧ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 27 ος ΠΜΔΧ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 30 03 203. Στοιχείο Μ το οποίο ανήκει στην πρώτη σειρά στοιχείων μετάπτωσης, σχηματίζει ιόν Μ 3+, που έχει 3 ηλεκτρόνια στην υποστιβάδα

Διαβάστε περισσότερα

1o Kριτήριο Αξιολόγησης

1o Kριτήριο Αξιολόγησης 1o Kριτήριο Αξιολόγησης 11 ΚΒΑΝΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ - ΑΡΧΕΣ ΟΜΗΣΗΣ ΠΟΛΥΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΖΗΤΗΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1-4 βάλτε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Κατά τις µεταπτώσεις: L

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (2000-2011) Χημεία Γ Λυκείου. Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ε. Ατσαλάκη

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (2000-2011) Χημεία Γ Λυκείου. Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ε. Ατσαλάκη Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ε. Ατσαλάκη ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (2000-2011) Χημεία Γ Λυκείου Α) Να επιλέξετε σε κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις τη σωστή απάντηση: 1. To στοιχείο που περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ 1 ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ 1 ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ο ΓΕΛ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ 1 ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: 1 2 1. ΣΩΣΤΟ (Σ) ή ΛΑΘΟΣ (Λ); Αιτιολογήστε σύντομα. 1.1 Ένα ηλεκτρόνιο σθένους του ατόμου

Διαβάστε περισσότερα

http://mathesis.cup.gr/courses/physics/phys1.1/2016_t3/about http://mathesis.cup.gr/courses/course-v1:physics+phys1.2+2016_t4/about f atomic orbitals http://www.orbitals.com/orb/orbtable.htm g atomic orbitals

Διαβάστε περισσότερα

Εξαιρέσεις στις ηλεκτρονιακές διαμορφώσεις

Εξαιρέσεις στις ηλεκτρονιακές διαμορφώσεις Εξαιρέσεις στις ηλεκτρονιακές διαμορφώσεις Ακολουθώντας τους κανόνες δόμησης των πολυηλεκτρονιακών ατόμων που αναπτύχθηκαν παραπάνω, θα διαπιστώσουμε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις παρατηρούνται αποκλίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08 / 09 /2013 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08 / 09 /2013 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 03-0 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08 / 09 /03 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α έως και Α να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΙΚΑ ΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

ΑΤΟΜΙΚΑ ΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Thomson (σταφιδόψωμο) Rutherford (πλανητικό μοντέλο) Bohr (επιτρεπόμενες τροχιές ενεργειακές στάθμες) Κβαντομηχανική β ή (τροχιακό) ρχ 24/9/2008 1 ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ Bohr 1η Συνθήκη (Μηχανική

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 9

Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 9 Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 9 Χηµεία Γ Λυκείου - Κεφάλαιο 1: Ηλεκτρονιακή δοµή των ατόµων Ενέργεια που µεταφέρει ένα φωτόνιο: Ε φωτονίου = h f f: συχνότητα φωτονίου h: σταθερά του Planck Ενέργεια ηλεκτρονίου:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ θετικής κατεύθυνσης

ΧΗΜΕΙΑ θετικής κατεύθυνσης ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Γ ΓΕΛ Οκτώβριος 014 ΧΗΜΕΙΑ θετικής κατεύθυνσης Α1. β Α. δ Α3. δ Α4. γ Α5. γ ΘΕΜΑ Α ΘΕΜΑ Β Β1α) Λάθος Η πιθανότητα εύρεσης του ηλεκτρονίου είναι μέγιστη κοντά στον πυρήνα άρα στο

Διαβάστε περισσότερα

Ατομική Ακτίνα ατομική ακτίνα δραστικού μείωση δραστικό πυρηνικό φορτίο και ο κύριος κβαντικός αριθμός των εξωτ. ηλεκτρονίων

Ατομική Ακτίνα ατομική ακτίνα δραστικού μείωση δραστικό πυρηνικό φορτίο και ο κύριος κβαντικός αριθμός των εξωτ. ηλεκτρονίων ATOMIKH AKTINA Ατομική Ακτίνα ορίζεται ως το μισό της απόστασης μεταξύ δύο γειτονικών ατόμων, όπως αυτά διατάσσονται στο κρυσταλλικό πλέγμα του στοιχείου. Η ατομική ακτίνα ενός στοιχείου: Κατά μήκος μιας

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολή ορισμένων περιοδικών ιδιοτήτων

Μεταβολή ορισμένων περιοδικών ιδιοτήτων Μεταβολή ορισμένων περιοδικών ιδιοτήτων 1. Ερώτηση: Ποια θεωρούνται θεμελιώδη χαρακτηριστικά του ατόμου και γιατί; Θεμελιώδη χαρακτηριστικά του ατόμου είναι: η ατομική ακτίνα, η ενέργεια ιοντισμού και

Διαβάστε περισσότερα

Κομβικές επιφάνειες. Από τη γνωστή σχέση: Ψ(r, θ, φ) = R(r).Θ(θ).Φ(φ) για Ψ = 0 θα πρέπει είτε R(r) = 0 ή Θ(θ).Φ(φ) = 0

Κομβικές επιφάνειες. Από τη γνωστή σχέση: Ψ(r, θ, φ) = R(r).Θ(θ).Φ(φ) για Ψ = 0 θα πρέπει είτε R(r) = 0 ή Θ(θ).Φ(φ) = 0 Κομβικές επιφάνειες Από τα σχήματα των ατομικών τροχιακών αλλά και από τις μαθηματικές εκφράσεις είναι φανερό ότι υπάρχουν επιφάνειες όπου το Ψ 2 μηδενίζεται, πάνω στις οποίες δηλαδή είναι αδύνατο να βρεθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Αρχές δόµησης πολυηλεκτρονιακών ατόµων 39. 2 o Αρχές δόµησης Πολυηλεκτρονιακών ατόµων Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Η συµπλήρωση των τροχιακών ενός ατόµου µε ηλεκτρόνια γίνεται µε βάση την αρχή ηλεκτρονιακής

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις στην ηλεκτρονιακή δόμηση των ατόμων

Ασκήσεις στην ηλεκτρονιακή δόμηση των ατόμων Ασκήσεις στην ηλεκτρονιακή δόμηση των ατόμων Στις παρακάτω ερωτήσεις επιλέξτε τη σωστή απάντηση. Ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων για κάθε στιβάδα προκύπτει με εφαρμογή: α. της αρχής της ελάχιστης ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικό Σύστημα Ιστορική Εξέλιξη

Περιοδικό Σύστημα Ιστορική Εξέλιξη Περιοδικό Σύστημα Ιστορική Εξέλιξη Newlands (1864): ταξινόμηση στοιχείων κατά αύξουσα ατομική μάζα και σε οκτάβες H Li Be B C N O F Na Mg Al Si P S Cl K Ca Cr Ti Mn Fe Meyer (1865): σχέση ιδιοτήτων και

Διαβάστε περισσότερα

Η δοµή του ατόµου. Ηλεκτρονική δόµηση. Από τον Δ ηµόκριτο µέχρι το σύγχρονο κβαντικό άτοµο. W. Heisenberg. E. Schrödinger W. Pauli. N. Bohr. M.

Η δοµή του ατόµου. Ηλεκτρονική δόµηση. Από τον Δ ηµόκριτο µέχρι το σύγχρονο κβαντικό άτοµο. W. Heisenberg. E. Schrödinger W. Pauli. N. Bohr. M. Η δοµή του ατόµου Ηλεκτρονική δόµηση E. Schrödinger W. Pauli W. Heisenberg N. Bohr M. Planck Από τον Δ ηµόκριτο µέχρι το σύγχρονο κβαντικό άτοµο 1 Αρχές ηλεκτρονικής δόµησης Η ηλεκτρονική δόµηση βασίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟ:... ΟΝΟΜΑ:... ΤΜΗΜΑ:... ΤΣΙΜΙΣΚΗ &ΚΑΡΟΛΟΥ ΝΤΗΛ ΓΩΝΙΑ THΛ: 270727 222594 ΑΡΤΑΚΗΣ 12 Κ. ΤΟΥΜΠΑ THΛ: 919113 949422 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:... ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΖΗΤΗΜΑ 1 Ο : Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις. 5Β: 1s 2 2s 2 2p 2, β) 10 Νe: 1s 2 2s 2 2p 4 3s 2, γ) 19 Κ: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6,

Ασκήσεις. 5Β: 1s 2 2s 2 2p 2, β) 10 Νe: 1s 2 2s 2 2p 4 3s 2, γ) 19 Κ: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6, Ασκήσεις 1. Να γίνει η ηλεκτρονιακή δόμηση για τα ακόλουθα άτομα στη θεμελιώδη τους κατάσταση: 29Cu, 33As, 38Sr, 42Mo, 55Cs. Πόσα ηλεκτρόνια έχει η εξωτερική τους στιβάδα και πόσα ασύζευκτα ηλεκτρόνια

Διαβάστε περισσότερα

Μετά το τέλος της µελέτης του 1ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση:

Μετά το τέλος της µελέτης του 1ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Μετά το τέλος της µελέτης του 1ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να διατυπώνει το νόµο περιοδικότητας του Moseley. Να γνωρίζει τι είναι οµάδα και τι περίοδος του περιοδικού πίνακα. Να

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07 / 09 /2014 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07 / 09 /2014 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07 / 09 /2014 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Μαρίνος Ιωάννου, Γιώργος Καντώνης

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Μαρίνος Ιωάννου, Γιώργος Καντώνης ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02 11-2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Μαρίνος Ιωάννου, Γιώργος Καντώνης ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α A1. Tα τροχιακά 2p και 2p y ενός ατόμου διαφέρουν:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ Ο ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ Ο ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ Ο ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Θέμα 1 ο 1. Η θεωρία De Brooglie υποστήριξε: i. Ότι το φως έχει σωματιδιακή φύση. ii. Ότι είναι αδύνατον να προσδιοριστούν ταυτόχρονα η

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 10 ο. Ο Περιοδικός Πίνακας και ο Νόμος της Περιοδικότητας. Μέγεθος ατόμων Ενέργεια Ιοντισμού Ηλεκτρονιακή συγγένεια Ηλεκτραρνητικότητα

Μάθημα 10 ο. Ο Περιοδικός Πίνακας και ο Νόμος της Περιοδικότητας. Μέγεθος ατόμων Ενέργεια Ιοντισμού Ηλεκτρονιακή συγγένεια Ηλεκτραρνητικότητα Μάθημα 10 ο Ο Περιοδικός Πίνακας και ο Νόμος της Περιοδικότητας Μέγεθος ατόμων Ενέργεια Ιοντισμού Ηλεκτρονιακή συγγένεια Ηλεκτραρνητικότητα Σχέση σειράς συμπλήρωσης τροχιακών και ΠΠ Μνημονικός κανόνας

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις στο 2o κεφάλαιο από τράπεζα θεμάτων. Περιοδικός πίνακας. Σταυρακαντωνάκης Γιώργος Λύκειο Γαζίου Page 1

Ερωτήσεις στο 2o κεφάλαιο από τράπεζα θεμάτων. Περιοδικός πίνακας. Σταυρακαντωνάκης Γιώργος Λύκειο Γαζίου Page 1 Ερωτήσεις στο 2o κεφάλαιο από τράπεζα θεμάτων 1. Για τις ενέργειες ΕL και ΕN των στιβάδων L και N αντίστοιχα, ισχύει ότι ΕL < ΕN ΣΩΣΤΟ, Όσο απομακρυνόμαστε από τον πυρήνα τόσο αυξάνεται η ενεργειακή στάθμη

Διαβάστε περισσότερα

κυματικής συνάρτησης (Ψ) κυματική συνάρτηση

κυματικής συνάρτησης (Ψ) κυματική συνάρτηση Στην κβαντομηχανική ο χώρος μέσα στον οποίο κινείται το ηλεκτρόνιο γύρω από τον πυρήνα παύει να περιγράφεται από μια απλή τροχιά, χαρακτηριστικό του μοντέλου του Bohr, αλλά περιγράφεται ο χώρος μέσα στον

Διαβάστε περισσότερα

Όνομα & Επώνυμο: Ημερομηνία: ΒΑΘΜΟΣ: /100, /20. Διαγώνισμα (2019) στη Χημεία Γ Λυκείου - Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών στο Κεφάλαιο 6

Όνομα & Επώνυμο: Ημερομηνία: ΒΑΘΜΟΣ: /100, /20. Διαγώνισμα (2019) στη Χημεία Γ Λυκείου - Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών στο Κεφάλαιο 6 Σελίδα: 1 Επαναληπτικό Διαγώνισμα στη Χημεία Γ Λυκείου στο Κεφάλαιο (19) Διαγώνισμα (19) στη Χημεία Γ Λυκείου - Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών στο Κεφάλαιο Όνομα & Επώνυμο: Ημερομηνία: ΒΑΘΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Λύνουµε περισσότερες ασκήσεις

Λύνουµε περισσότερες ασκήσεις Χηµεία Γ Λυκείου - Θετικής Κατεύθυνσης Βήµα 3 ο Λύνουµε περισσότερες ασκήσεις 17. Λύνουµε περισσότερες ασκήσεις 1. Ηλεκτρόνιο ατόµου του υδρογόνου που βρίσκεται στη θεµελιώδη κατάσταση απορροφά ένα φωτόνιο

Διαβάστε περισσότερα

5. Να βρείτε τον ατομικό αριθμό του 2ου μέλους της ομάδας των αλογόνων και να γράψετε την ηλεκτρονιακή δομή του.

5. Να βρείτε τον ατομικό αριθμό του 2ου μέλους της ομάδας των αλογόνων και να γράψετε την ηλεκτρονιακή δομή του. Ερωτήσεις στο 2o κεφάλαιο από τράπεζα θεμάτων 1. α) Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων που μπορεί να πάρει κάθε μία από τις στιβάδες: K, L, M, N. β) Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων που

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά τη συμπλήρωση των τροχιακών με ηλεκτρόνια, στα πολυηλεκτρονικά άτομα. Γίνεται λαμβάνοντας υπόψη μας τρεις αρχές (aufbeau)

Αφορά τη συμπλήρωση των τροχιακών με ηλεκτρόνια, στα πολυηλεκτρονικά άτομα. Γίνεται λαμβάνοντας υπόψη μας τρεις αρχές (aufbeau) Ηλεκτρονιακή δόμηση Αφορά τη συμπλήρωση των τροχιακών με ηλεκτρόνια, στα πολυηλεκτρονικά άτομα. Γίνεται λαμβάνοντας υπόψη μας τρεις αρχές (aufbeau) Απαγορευτική αρχή Pauli Αρχή ελάχιστης ενέργειας Κανόνας

Διαβάστε περισσότερα

1.2 Αρχές δόμησης πολυηλεκτρονικών ατόμων

1.2 Αρχές δόμησης πολυηλεκτρονικών ατόμων 1.2 Αρχές δόμησης πολυηλεκτρονικών ατόμων 1. Ερώτηση: Τι είναι η ηλεκτρονική δόμηση ή ηλεκτρονική κατανομή; Η συμπλήρωση των τροχιακών με ηλεκτρόνια, λέγεται ηλεκτρονική δόμηση ή ηλεκτρονική κατανομή.

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές δόμησης πολυηλεκτρονικών ατόμων.

Αρχές δόμησης πολυηλεκτρονικών ατόμων. Αρχές δόμησης πολυηλεκτρονικών ατόμων. Η συμπλήρωση των τροχιακών των ατόμων με ηλεκτρόνια γίνεται με βάση τους εξής κανόνες: Απαγορευτική αρχή του Pauli. Αρχή ελάχιστης ενέργειας. Κανόνας του Hund. Η

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 11ο. Ηλεκτρονιακή διαμόρφωση Πολυηλεκτρονιακών ατόμων-b

Μάθημα 11ο. Ηλεκτρονιακή διαμόρφωση Πολυηλεκτρονιακών ατόμων-b Μάθημα 11ο Ηλεκτρονιακή διαμόρφωση Πολυηλεκτρονιακών ατόμων-b Παράδειγμα εφαρμογής κανόνα Slater Να επιβεβαιωθεί ότι η πειραματικά επιβεβαιωμένη ηλεκτρονιακή διαμόρφωση του Κ: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Χημικός δεσμός

Κεφάλαιο 1 Χημικός δεσμός Κεφάλαιο 1 Χημικός δεσμός 1.1 Άτομα, Ηλεκτρόνια, και Τροχιακά Τα άτομα αποτελούνται από + Πρωτόνια φορτισμένα θετικά μάζα = 1.6726 X 10-27 kg Νετρόνια ουδέτερα μάζα = 1.6750 X 10-27 kg Ηλεκτρόνια φορτισμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟ 1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟ 1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟ 1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 1.1. ΤΡΟΧΙΑΚΑ ΚΑΙ ΚΒΑΝΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 1.1. Ποιες είναι οι πιθανές τιµές : α) του l για : i) n = 1, ii) n = 3, β) του m l για : i) n = 2, ii) l = 2. 1.2. Να βρείτε

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Γ Λυκείου Διαγώνισμα 2 ο 1 ο Κεφ. :μέχρι και περιοδικός πίνακας. 5 ο Κεφ. : μέχρι και απόσπαση. Θέμα 1 ο

Χημεία Γ Λυκείου Διαγώνισμα 2 ο 1 ο Κεφ. :μέχρι και περιοδικός πίνακας. 5 ο Κεφ. : μέχρι και απόσπαση. Θέμα 1 ο Χημεία Γ Λυκείου Διαγώνισμα ο 1 ο Κεφ. :μέχρι και περιοδικός πίνακας. 5 ο Κεφ. : μέχρι και απόσπαση. Θέμα 1 ο Σημειώστε πάνω στα θέματα την σωστή απάντηση στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.6 1.1. Η ηλεκτρονιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΘΕΡΙΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03 / 11 /2013

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΘΕΡΙΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03 / 11 /2013 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΘΕΡΙΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03 / 11 /2013 ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

3 o. Περιοδικός πίνακας Μεταβολή ορισµένων περιοδικών ιδιοτήτων ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 59.

3 o. Περιοδικός πίνακας Μεταβολή ορισµένων περιοδικών ιδιοτήτων ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 59. Περιοδικός πίνακας - Μεταβολή ορισµένων περιοδικών ιδιοτήτων 59. 3 o Περιοδικός πίνακας Μεταβολή ορισµένων περιοδικών ιδιοτήτων Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Περιοδικός πίνακας: Σύµφωνα µε τον νόµο περιοδικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Μετά το τέλος της µελέτης του 1ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση:

Μετά το τέλος της µελέτης του 1ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Μετά το τέλος της µελέτης του 1ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζει το ατοµικό πρότυπο του Bohr καθώς και τα µειονεκτήµατά του. Να υπολογίζει την ενέργεια που εκπέµπεται ή απορροφάται

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα στη Χημεία Γ Λυκείου.

Διαγώνισμα στη Χημεία Γ Λυκείου. Διαγώνισμα στη Χημεία Γ Λυκείου. 1 ο Κεφάλαιο: μέχρι και Ηλ. τύποι Lewis. 5 ο Κεφάλαιο μέχρι πολυμερισμός Θέμα 1 ο.... Σημειώστε τη σωστή απάντηση στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.4 1.1. Ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων

Διαβάστε περισσότερα

Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής - ΣΑΕΤ

Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής - ΣΑΕΤ Γενική και Ανόργανη Χημεία Περιοδικές ιδιότητες των στοιχείων. Σχηματισμός ιόντων. Στ. Μπογιατζής 1 Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Π Δ Χειμερινό εξάμηνο 2018-2019 Π

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Θετικής Κατεύθυνσης

Χηµεία Θετικής Κατεύθυνσης Χηµεία Θετικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 1 ο Κεφάλαιο Ηλεκτρονιακή δοµή των ατόµων Περιοδικός πίνακας Ηλεκτρονιακοί τύποι Lewis kostasctheos@yahoo.gr 1 1 ο παράδειγµα Πως υπολογίζουµε τη συχνότητα και το µήκος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο : ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΒΑΘΜΟΣ :. % Θέμα 1 Ο 1. Ατομικό τροχιακό είναι

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολή ορισμένων περιοδικών ιδιοτήτων. Ατομική ακτίνα

Μεταβολή ορισμένων περιοδικών ιδιοτήτων. Ατομική ακτίνα Μεταβολή ορισμένων περιοδικών ιδιοτήτων. Ατομική ακτίνα Η ατομική ακτίνα ορίζεται ως το μισό της απόστασης μεταξύ των πυρήνων δύο γειτονικών ατόμων, όπως αυτά διατάσσονται στο κρυσταλλικό πλέγμα του στοιχείου.

Διαβάστε περισσότερα

Δομή περιοδικού πίνακα.

Δομή περιοδικού πίνακα. Δομή περιοδικού πίνακα. Στο σύγχρονο περιοδικό πίνακα τα χημικά στοιχεία ταξινομούνται κατά αύξοντα ατομικό αριθμό (Z). Νόμος περιοδικότητας του Moseley: Η χημική συμπεριφορά των στοιχείων είναι περιοδική

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8. Ηλεκτρονικές Διατάξεις και Περιοδικό Σύστημα

Κεφάλαιο 8. Ηλεκτρονικές Διατάξεις και Περιοδικό Σύστημα Κεφάλαιο 8 Ηλεκτρονικές Διατάξεις και Περιοδικό Σύστημα 1. H απαγορευτική αρχή του Pauli 2. Η αρχή της ελάχιστης ενέργειας 3. Ο κανόνας του Hund H απαγορευτική αρχή του Pauli «Είναι αδύνατο να υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΦΑΙΛΑΙΟ 1. Α) Μηχανική συνθήκη ( βελάκι σελ 3) Β) Οπτική συνθήκη (1 ο βελάκι σελ 4 )

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΦΑΙΛΑΙΟ 1. Α) Μηχανική συνθήκη ( βελάκι σελ 3) Β) Οπτική συνθήκη (1 ο βελάκι σελ 4 ) ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΦΑΙΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚOΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1)Ατομικό πρότυπο του Bohr ( πυρήνας,..., περιστρεφόμενα ηλεκτρόνια) περιγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

) σχηματίζονται : α. Ένας σ και δύο π δεσμοί β. Τρεις σ δεσμοί γ. Ένας π και δύο σ δεσμοί δ. Τρεις π δεσμοί.

) σχηματίζονται : α. Ένας σ και δύο π δεσμοί β. Τρεις σ δεσμοί γ. Ένας π και δύο σ δεσμοί δ. Τρεις π δεσμοί. ΘΕΜΑΤΑ Θγ 1 0 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1. Σε ένα πολυηλεκτρονιακό άτομο ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων με κβαντικούς αριθμούς n= και m s = -½ είναι : α. οκτώ β. τέσσερα γ. δύο δ. ένα 1.. Από τα επόμενα χημικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑΤΑ. a. Ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων σε ένα άτομο τα οποία χαρακτηρίζονται με n=2 και m l =0

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑΤΑ. a. Ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων σε ένα άτομο τα οποία χαρακτηρίζονται με n=2 και m l =0 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Μάθημα : ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜ/ΝIΑ: 2-10-2011 Καθηγητής/τρια: Ονοματεπώνυμο: Χρόνος: Τμήμα: ΘΕΜΑ 1 0 Επιλέξτε το σωστό. ΘΕΜΑΤΑ a. Ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων σε ένα άτομο τα οποία χαρακτηρίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦ. 1-3

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦ. 1-3 ΘΕΜΑ 1 ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦ. 1-3 1. Ποια από τις παρακάτω τετράδες κβαντικών αριθµών n,, m, και ms περιγράφουν ένα από τα ηλεκτρόνια σθένους στη θεµελιώδη κατάσταση για το άτοµο του στροντίου

Διαβάστε περισσότερα

τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n, l)

τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n, l) ΑΤΟΜΙΚΑ ΤΡΟΧΙΑΚΑ Σχέση κβαντικών αριθµών µε στιβάδες υποστιβάδες - τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αµυραδάκη 20, Νίκαια ( ) ΘΕΜΑ 1 Ο. 1. Να σηµειώσετε κάτω από κάθε ουσία - σώµα τη λέξη οξύ ή βάση.

ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αµυραδάκη 20, Νίκαια ( ) ΘΕΜΑ 1 Ο. 1. Να σηµειώσετε κάτω από κάθε ουσία - σώµα τη λέξη οξύ ή βάση. ΜΑΘΗΜΑ...ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ... ΘΕΜΑ 1 Ο ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 1. Να σηµειώσετε κάτω από κάθε ουσία - σώµα τη λέξη οξύ ή βάση. NH + HCl NH + Cl + 3 4 H 0+ HCOOH H + HCOO + 2 3 NH + H O NH + H O + + 4 2 3 3 HPO

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα στη Χημεία Γ Λυκείου.

Διαγώνισμα στη Χημεία Γ Λυκείου. Διαγώνισμα στη Χημεία Γ Λυκείου. 1 ο Κεφάλαιο: μέχρι και Ηλ. τύποι Lewis. 5 ο Κεφάλαιο μέχρι πολυμερισμός Ενδεικτικές Απαντήσεις Θέμα 1 ο.... Σημειώστε τη σωστή απάντηση στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.5 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

A2. Ποια τετράδα κβαντικών αριθμών είναι αδύνατη: α. (4, 2, -1, +½) β. (2, 0, 1, -½) γ. (3, 1, 0, -½) δ. (4, 3, -2, +½) Μονάδες 5

A2. Ποια τετράδα κβαντικών αριθμών είναι αδύνατη: α. (4, 2, -1, +½) β. (2, 0, 1, -½) γ. (3, 1, 0, -½) δ. (4, 3, -2, +½) Μονάδες 5 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21 02 2016 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Στέφανος Γεροντόπουλος, Μαρία Ρήγα, Μαρίνος Ιωάννου ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α A1. Σύμφωνα με τη μηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΚΤΙΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΙΟΝΤΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΚΤΙΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΙΟΝΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΚΤΙΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΙΟΝΤΙΣΜΟΥ Ν. ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ηλεκτρονιακή δομή και κυρίως τα ηλεκτρόνια σθένους (τελευταία ηλεκτρόνια) προσδίδουν στο άτομο τη χημική

Διαβάστε περισσότερα

H περιοδικότητα των ιδιοτήτων των ατόμων των στοιχείων-iοντικός Δεσμός. Εισαγωγική Χημεία

H περιοδικότητα των ιδιοτήτων των ατόμων των στοιχείων-iοντικός Δεσμός. Εισαγωγική Χημεία H περιοδικότητα των ιδιοτήτων των ατόμων των στοιχείων-iοντικός Δεσμός Εισαγωγική Χημεία 2013-14 1 Μέγεθος Ιόντων Κατιόντα: Η ακτίνα τους είναι πάντοτε μικρότερη από την αντίστοιχη των ουδέτερων ατόμων.

Διαβάστε περισσότερα

1.3 Δομή περιοδικού πίνακα (τομείς s, p, d, f) - στοιχεία μετάπτωσης

1.3 Δομή περιοδικού πίνακα (τομείς s, p, d, f) - στοιχεία μετάπτωσης 1.3 Δομή περιοδικού πίνακα (τομείς s, p, d, f) - στοιχεία μετάπτωσης 1. Ερώτηση: Τι λέει ο νόμος περιοδικότητας του Moseley; «H χημική συμπεριφορά των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατομικού τους

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις Σωστού Λάθους

Ερωτήσεις Σωστού Λάθους Ερωτήσεις Σωστού Λάθους Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασμένες (Λ) και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 1. Το ιόν του νατρίου, 11 Na +, προκύπτει όταν το άτομο του Na προσλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

A.3 Ποια από τις παρακάτω ηλεκτρονιακές δομές παραβιάζει την αρχή του Pauli:

A.3 Ποια από τις παρακάτω ηλεκτρονιακές δομές παραβιάζει την αρχή του Pauli: Θέμα Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ A.1 Να διατυπώσετε την 1 η συνθήκη του Bohr για το ατομικό μοντέλο (μηχανική συνθήκη). (5 μονάδες) A.2 Να διατυπώσετε την 2 η συνθήκη του Bohr για το

Διαβάστε περισσότερα

Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού.

Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. Περιοδικός πίνακας: α. Είναι µια ταξινόµηση των στοιχείων κατά αύξοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. A2. Ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων σε ένα άτομο που χαρακτηρίζεται από τους κβαντικούς αριθμούς n = 2 και m l = 0 είναι: α. 4 β.3 γ.2 δ.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. A2. Ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων σε ένα άτομο που χαρακτηρίζεται από τους κβαντικούς αριθμούς n = 2 και m l = 0 είναι: α. 4 β.3 γ.2 δ. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστ απάντηση. Α1. Ένα τροχιακό χαρακτηρίζεται από τους κβαντικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ V. ΑΡΧΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ V. ΑΡΧΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ V. ΑΡΧΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Ν. ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο άτομο του υδρογόνου, το μοναδικό ηλεκτρόνιο τοποθετείται στο τροχιακό 1s. Στην περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Κβαντική θεωρία και ηλεκτρονιακή δομή των ατόμων

Κβαντική θεωρία και ηλεκτρονιακή δομή των ατόμων Κβαντική θεωρία και ηλεκτρονιακή δομή των ατόμων Κβαντικοί αριθμοί Κύριος κβαντικός αριθμός (n) Αζιμουθιακός κβαντικός αριθμός (l) Μαγνητικός κβαντικός αριθμός (ml) Στροφορμή (Spin) ηλεκτρονίου κβαντικός

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών. Χημεία. Ενότητα 3: Ηλεκτρονική διαμόρφωση των ατόμων

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών. Χημεία. Ενότητα 3: Ηλεκτρονική διαμόρφωση των ατόμων Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Χημεία Ενότητα 3: Ηλεκτρονική διαμόρφωση των ατόμων Τόλης Ευάγγελος e-mail: etolis@uowm.gr Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Ο άργυρος εμφανίζεται στη φύση υπό τη μορφή δύο ισοτόπων τα οποία έχουν ατομικές μάζες 106,905 amu και 108,905 amu. (α) Γράψτε το σύμβολο για καθένα ισότοπο του αργύρου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Να ονομαστούν οι ενώσεις: 1. NH 4 F 2. K 2 SΟ 4 3. Ca(CN) Mg 3 (PO 4 ) 2 6. K 2 O 7. Cu(NO 3 ) Mg(OH) 2 10.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Να ονομαστούν οι ενώσεις: 1. NH 4 F 2. K 2 SΟ 4 3. Ca(CN) Mg 3 (PO 4 ) 2 6. K 2 O 7. Cu(NO 3 ) Mg(OH) 2 10. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1. α) Να γράψεις τους τύπους των επόμενων χημικών ενώσεων: 1. θειϊκό οξύ. 2. αμμωνία. 3. νιτρικό οξύ. 4. οξείδιο του ασβεστίου. 5. υδροξείδιο του νατρίου. 6. ανθρακικό οξύ. 7. μονοξείδιο του

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόνια, νετρόνια και ηλεκτρόνια. πρωτόνιο 1 (1,67X10-24 g) +1 νετρόνιο 1 0 1,6X10-19 Cb ηλεκτρόνιο 1/1836 (9X10-28 g) -1

Πρωτόνια, νετρόνια και ηλεκτρόνια. πρωτόνιο 1 (1,67X10-24 g) +1 νετρόνιο 1 0 1,6X10-19 Cb ηλεκτρόνιο 1/1836 (9X10-28 g) -1 Πρωτόνια, νετρόνια και ηλεκτρόνια. σχετική μάζα σχετικό φορτίο πρωτόνιο 1 (1,67X10-24 g) +1 νετρόνιο 1 0 1,6X10-19 Cb ηλεκτρόνιο 1/1836 (9X10-28 g) -1 Ο πυρήνας βρίσκεται στο κέντρο του ατόμου και περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ A ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Μαρίνος Ιωάννου, Σταυρούλα Γκιτάκου

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ A ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Μαρίνος Ιωάννου, Σταυρούλα Γκιτάκου ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ A ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14 12-2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Μαρίνος Ιωάννου, Σταυρούλα Γκιτάκου ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α.1 έως Α.4 να γράψετε στην κόλλα σας το

Διαβάστε περισσότερα

1.3 Δομή περιοδικού πίνακα (τομείς s, p, d, f) στοιχεία μετάπτωσης

1.3 Δομή περιοδικού πίνακα (τομείς s, p, d, f) στοιχεία μετάπτωσης 1.3 Δομή περιοδικού πίνακα (τομείς s, p, d, f) στοιχεία μετάπτωσης Τι γνωρίζουμε από τις προηγούμενες τάξεις για τον περιοδικό πίνακα 1. Τα χημικά στοιχεία τοποθετούνται στον περιοδικό πίνακα κατά σειρά

Διαβάστε περισσότερα

( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΕΣΜΟΙ

( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΕΣΜΟΙ Χηµεία Α Λυκείου Φωτεινή Ζαχαριάδου 1 από 22 ( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΕΣΜΟΙ 35 1. Για το άτοµο του χλωρίου, δίνεται ότι: 17 Cl α) Να αναφέρετε πόσα πρωτόνια, πόσα νετρόνια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-54 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η θεωρία των κβάντα:

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ. Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής

Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ. Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΟΜΗ ΚΑΙ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Ατομική ακτίνα (r) : ½ της απόστασης μεταξύ δύο ομοιοπυρηνικών ατόμων, ενωμένων με απλό ομοιοπολικό δεσμό.

Διαβάστε περισσότερα

Ca. Να μεταφέρετε στην κόλλα σας συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα που αναφέρεται στο άτομο του ασβεστίου: ΣΤΙΒΑΔΕΣ νετρόνια K L M N Ca 2

Ca. Να μεταφέρετε στην κόλλα σας συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα που αναφέρεται στο άτομο του ασβεστίου: ΣΤΙΒΑΔΕΣ νετρόνια K L M N Ca 2 Ερωτήσεις Ανάπτυξης 1. Δίνεται ότι: 40 20 Ca. Να μεταφέρετε στην κόλλα σας συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα που αναφέρεται στο άτομο του ασβεστίου: ΣΤΙΒΑΔΕΣ νετρόνια K L M N Ca 2 2. Tι είδους δεσμός αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Α.2 Από τα παρακάτω ζεύγη στοιχείων ευγενή αέρια είναι: α. 12 Mg και 20 Ca β. 2 He και 18 Αr γ. 6 C και 14 Si δ. 17 Cl και 35 Br

Α.2 Από τα παρακάτω ζεύγη στοιχείων ευγενή αέρια είναι: α. 12 Mg και 20 Ca β. 2 He και 18 Αr γ. 6 C και 14 Si δ. 17 Cl και 35 Br ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / A ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01 / 12 / 2013 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α.1 έως Α.5 να γράψετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση δίπλα στον αριθμό της ερώτησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1 ΚΕΦ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1 ΚΕΦ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1 ΚΕΦ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Α θεωρία Bohr-σύγχρονη ατομική θεωρία Β περιοδικός πίνακας Γ ηλεκτρονικοί τύποι Δ υβριδικά τροχιακά- μοριακά τροχιακά Α θεωρία Bohr-σύγχρονη ατομική θεωρία Α1. Να

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α A1. Ποιο από τα επόμενα άτομα έχει μεγαλύτερη ατομική ακτίνα; α. 11 Na β. 12 Mg γ. 14 Si δ.

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α A1. Ποιο από τα επόμενα άτομα έχει μεγαλύτερη ατομική ακτίνα; α. 11 Na β. 12 Mg γ. 14 Si δ. ΧΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 2/12/2018 Σταυρούλα Γκιτάκου, Μαρία Ρήγα, Γιάννης Παπαντωνάκης, Γιάννης Τσάφος, Μαρίνος Ιωάννου ΑΠΑΝΤΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α A1. Ποιο από τα επόμενα άτομα έχει μεγαλύτερη ατομική ακτίνα; α. 11 Na β.

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου 1. Το ιόν του νατρίου, 11Νa +, προκύπτει όταν το άτομο του Na προσλαμβάνει ένα ηλεκτρόνιο. Λ, όταν αποβάλλει ένα ηλεκτρόνιο 2. Σε 2 mol NH3

Διαβάστε περισσότερα

Κατανομή μετάλλων και αμετάλλων στον Π.Π.

Κατανομή μετάλλων και αμετάλλων στον Π.Π. Κατανομή μετάλλων και αμετάλλων στον Π.Π. Ιδιότητες Μετάλλων και Αμετάλλων ΜΕΤΑΛΛΑ ΑΜΕΤΑΛΛΑ Ιόντα αντιπροσωπευτικών στοιχείων Ιόντα αντιπροσωπευτικών μετάλλων Ιόντα μετάλλων με δομή ευγενούς αερίου (1Α,

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώστε τη σωστή απάντηση στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.7

Σημειώστε τη σωστή απάντηση στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.7 Διαγώνισμα Χημείας Γ Λυκείου. 1 ο Κεφάλαιο: μέχρι και Περιοδικός Πίνακας 5 ο Κεφάλαιο: μέχρι και αντιδράσεις Απόσπασης. Θέμα 1 ο... Σημειώστε τη σωστή απάντηση στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.7 1.1. Κατά τη μετάπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Γ Λυκείου Διαγώνισμα 1 ο 1 ο Κεφ. :μέχρι και περιοδικός πίνακας. 5 ο Κεφ. : μέχρι και απόσπαση. Θέμα 1 ο

Χημεία Γ Λυκείου Διαγώνισμα 1 ο 1 ο Κεφ. :μέχρι και περιοδικός πίνακας. 5 ο Κεφ. : μέχρι και απόσπαση. Θέμα 1 ο Χημεία Γ Λυκείου Διαγώνισμα 1 ο 1 ο Κεφ. :μέχρι και περιοδικός πίνακας. 5 ο Κεφ. : μέχρι και απόσπαση. Θέμα 1 ο Σημειώστε πάνω στα θέματα την σωστή απάντηση στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.5 1.1. Κατά τις μεταπτώσεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΥΛΗ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ - ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01/12/2013

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΥΛΗ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ - ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01/12/2013 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΥΛΗ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ - ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 0//03 ΘΕΜΑ Α Α. δ A. α A3. α A4. γ A5. i) Σύµφωνα µε τον Lewis: Οξέα είναι ουσίες που είναι δέκτες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΥΛΗ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ - ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/11/2014

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΥΛΗ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ - ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/11/2014 ΚΕΝΤΡΟ Αγίας Σοφίας 9 210.244.444 ΝΤΕΠΩ Β. Όλγας 20 210.428.400 ΕΥΟΣΜΟΣ Μ.Αλεξάνδρου 45 210.770.60 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΥΛΗ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ - ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΟΥ BOHR

ΔΟΜΗ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΟΥ BOHR ΔΟΜΗ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΟΥ BOHR Μοντέλο του Bohr : Άτομο ηλιακό σύστημα. Βασικά σημεία της θεωρίας του Bohr : 1 η συνθήκη ( μηχανική συνθήκη ) Τα ηλεκτρόνια κινούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Η ΔΟΜΗ ΠΙΝΑΚΑ I. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΜΑΔΕΣ - ΠΕΡΙΟΔΟΙ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Η ΔΟΜΗ ΠΙΝΑΚΑ I. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΜΑΔΕΣ - ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Η ΔΟΜΗ ΠΙΝΑΚΑ I. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΜΑΔΕΣ - ΠΕΡΙΟΔΟΙ Ν. ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το 1868 ο Ρώσος χημικός Μεντελέγιεφ, στηριζόμενος σε μία παλαιότερη ιδέα των Τζων Νιούλαντς (John Newlands) και Μέγιερ

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήριο Αξιολόγησης: Μεταβολή περιοδικών ιδιοτήτων. Θέματα... 2 Απαντήσεις... 4

Κριτήριο Αξιολόγησης: Μεταβολή περιοδικών ιδιοτήτων. Θέματα... 2 Απαντήσεις... 4 Κριτήριο Αξιολόγησης: Μεταβολή περιοδικών ιδιοτήτων Θέματα... 2 Απαντήσεις... 4 1 Θέματα Θέμα 1 ο Να ορίσετε: Α. την ατομική ακτίνα Β. την ενέργεια πρώτου ιοντισμού των ατόμων Θέμα 2 Να αιτιολογήσετε πλήρως

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία προσανατολισμού

Χημεία προσανατολισμού Χημεία προσανατολισμού ΘΕΜΑ Α Για τις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1.1-1.9 γράψτε τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1. Ποια από τις ακόλουθες μεταπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

1. (α) Ποιες είναι οι τιμές των κβαντικών αριθμών για το ηλεκτρόνιο. (β) Ποια ουδέτερα άτομα ή ιόντα μπορεί να έχουν αυτή την ηλεκτρονική διάταξη;

1. (α) Ποιες είναι οι τιμές των κβαντικών αριθμών για το ηλεκτρόνιο. (β) Ποια ουδέτερα άτομα ή ιόντα μπορεί να έχουν αυτή την ηλεκτρονική διάταξη; 1 η ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 1. (α) Ποιες είναι οι τιμές των κβαντικών αριθμών για το ηλεκτρόνιο (β) Ποια ουδέτερα άτομα ή ιόντα μπορεί να έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Χημεία Α Λυκείου Δομή του ατόμου Περιοδικός Πίνακας. Αξιολόγηση :

Ονοματεπώνυμο: Χημεία Α Λυκείου Δομή του ατόμου Περιοδικός Πίνακας. Αξιολόγηση : Ονοματεπώνυμο: Μάθημα: Υλη: Επιμέλεια διαγωνίσματος: Αξιολόγηση : Χημεία Α Λυκείου Δομή του ατόμου Περιοδικός Πίνακας Τσικριτζή Αθανασία Θέμα Α 1. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε καθεμία από τις επόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολή ορισμένων περιοδικών ιδιοτήτων. Ατομική ακτίνα

Μεταβολή ορισμένων περιοδικών ιδιοτήτων. Ατομική ακτίνα Μεταβολή ορισμένων περιοδικών ιδιοτήτων. Ατομική ακτίνα Η ατομική ακτίνα ορίζεται ως το μισό της απόστασης μεταξύ των πυρήνων δύο γειτονικών ατόμων, όπως αυτά διατάσσονται στο κρυσταλλικό πλέγμα του στοιχείου.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1. Δίνονται. h = 6,63 10 ΑΠΑΝΤΗΣΗΗ Ε 1. σχέση. οπότε έχουμε: ii) Με βάση ΘΕΜΑ 2. η: [Αr] 3d s ατομική ακτίνα. τις απαντήσεις σας.

ΘΕΜΑ 1. Δίνονται. h = 6,63 10 ΑΠΑΝΤΗΣΗΗ Ε 1. σχέση. οπότε έχουμε: ii) Με βάση ΘΕΜΑ 2. η: [Αr] 3d s ατομική ακτίνα. τις απαντήσεις σας. ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ 1 ο Εξάμηνο Χημικων Μηχανικών Εξεταστική Περίοδος Σεπτέμβριος 2019 Διδάσκοντες: Γ. Κακάλη, Κ. Κορδάτος 5/9/20199 ΘΕΜΑ 1 i) Να υπολογιστεί η ενέργεια ιοντισμού 1 mol υδρογόνου με βάση τη

Διαβάστε περισσότερα

Μετά το τέλος της µελέτης του 1ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση:

Μετά το τέλος της µελέτης του 1ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Μετά το τέλος της µελέτης του 1ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να διατυπώνει το νόµο περιοδικότητας του Moseley. Να γνωρίζει τι είναι οµάδα και τι περίοδος του περιοδικού πίνακα. Να

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΕΣΜΟΙ 2.1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΕΣΜΟΙ 2.1 Χηµεία Α Λυκείου Φωτεινή Ζαχαριάδου 1 από 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΕΣΜΟΙ 2.1 Ατοµικό πρότυπο του Τα ηλεκτρόνια κινούνται σε Στιβάδα ή φλοιός ή Bhr καθορισµένες (επιτρεπτές) τροχιές ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 ÃÁËÁÎÉÁÓ. Ηµεροµηνία: Παρασκευή 20 Απριλίου 2012

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 ÃÁËÁÎÉÁÓ. Ηµεροµηνία: Παρασκευή 20 Απριλίου 2012 ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Παρασκευή 20 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Το χρώμιο έχει τέσσερα φυσικά ισότοπα με τις εξής κλασματικές αφθονίες και ατομικές μάζες: 50 Cr, 4,35%, 49,9461 amu

ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Το χρώμιο έχει τέσσερα φυσικά ισότοπα με τις εξής κλασματικές αφθονίες και ατομικές μάζες: 50 Cr, 4,35%, 49,9461 amu 1η ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ (19/11/2014) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: 1ο Οδηγίες εξετάσεως Θέματα 1-8: Σημειώστε Χ στον κύκλο με τη σωστή απάντηση. Θέματα 9 και 10: Αιτιολογείστε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (4)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (4) ΘΕΜΑ Α Α1. α Α2. α Α3. β Α4. δ Α5. α. Σωστό ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (4) β. Σωστό γ. Λάθος δ. Λάθος ε. Σωστό ΘΕΜΑ Β Β1. i) Οι πιθανές ηλεκτρονιακές διαμορφώσεις θα

Διαβάστε περισσότερα

ÊÏÑÕÖÇ. 1.2 Το ph υδατικού διαλύµατος ασθενούς βάσης Β 0,01Μ είναι : Α. Μεγαλύτερο του 12 Β. 12 Γ. Μικρότερο του 2. Μικρότερο του 12 Μονάδες 5

ÊÏÑÕÖÇ. 1.2 Το ph υδατικού διαλύµατος ασθενούς βάσης Β 0,01Μ είναι : Α. Μεγαλύτερο του 12 Β. 12 Γ. Μικρότερο του 2. Μικρότερο του 12 Μονάδες 5 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΜΑ 1ο ΧΗΜΕΙΑ Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.3 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1 Η ενέργεια ιοντισµού

Διαβάστε περισσότερα

H εικόνα του ατόμου έχει αλλάξει δραστικά

H εικόνα του ατόμου έχει αλλάξει δραστικά Δομή Ατόμου και Ατομικά Τροχιακά Α Τα κλασσικά πρότυπα Η ιστορία της δομής του ατόμου (1/2) ατομική θεωρία Δημόκριτου (άτομοι) ατομική θεωρία Dalton Πλανητικό πρότυπο Rutherford πρότυπο Schrodinger 460

Διαβάστε περισσότερα