ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. A2. Ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων σε ένα άτομο που χαρακτηρίζεται από τους κβαντικούς αριθμούς n = 2 και m l = 0 είναι: α. 4 β.3 γ.2 δ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. A2. Ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων σε ένα άτομο που χαρακτηρίζεται από τους κβαντικούς αριθμούς n = 2 και m l = 0 είναι: α. 4 β.3 γ.2 δ."

Transcript

1 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστ απάντηση. Α1. Ένα τροχιακό χαρακτηρίζεται από τους κβαντικούς αριθμούς: α. n β. l γ. n, l δ. n, l, m l A2. Ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων σε ένα άτομο που χαρακτηρίζεται από τους κβαντικούς αριθμούς n 2 και m l 0 είναι: α. 4 β.3 γ.2 δ.1 A3. Σε ποιο από τα παρακάτω άτομα ιόντα αντιστοιχεί η ηλεκτρονιακ δομ 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 : α. 20 Ca β. 17 Cl - γ. 18 Ar + δ. 16 S A4. Οι επόμενες τριάδες κβαντικών αριθμών καθορίζουν τέσσερα διαφορετικά ατομικά τροχιακά ενός πολυηλεκτρονιακούατόμου. Την μεγαλύτερη ενέργεια έχει το: α. (3, 0, 0) β. (2, 1, 1) γ. (3, 2, -1) δ. (4, 0, 0) A5. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστ, Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. Σελίδα 1 από 5

2 i. Σε ένα τροχιακό 4f μπορούμε να τοποθετσουμε μέχρι 14 ηλεκτρόνια ενώ σε ένα τροχιακό 2p μέχρι 2. ΛΑΘΟΣ ii. Στο άτομο του υδρογόνου όλα τα τροχιακά μια στοιβάδας έχουν την ίδια ενέργεια.σωστο iii. Η υποστοιβάδα 3d έχει περισσότερα ατομικά τροχιακά από την υποστοιβάδα 5f.ΛΑΘΟΣ iv. Η ηλεκτρονιακ δομ 1s 2 2s 2 2p 6 αναφέρεται σε αλογόνο. ΛΑΘΟΣ v. Όταν ένα άτομο έχει στην d υποστοιβάδα 8 ηλεκτρόνια, τότε το άθροισμα spin των ηλεκτρονίων είναι 1. ΣΩΣΤΟ ΘΕΜΑ Β Β1. Αντιστοιχστε την κάθε τιμ του κύριου κβαντικού αριθμού της στλης (II) με τον αριθμό της στλης (I) που εκφράζει το πλθος των ατομικών τροχιακών, καθώς και με τον αριθμό της στλης (III) που εκφράζει το πλθος των υποφλοιών. αριθμός ατομικών τροχιακών (I) Α. 3 Β. 4 Γ. 9 Δ. 16 τιμ n (II) αριθμός υποφλοιών (III) α. 1 β. 2 γ. 3 δ. 4 Β β. 2 Γ γ. 3 Δ δ. 4 Β2. Να γίνει η ηλεκτρονιακ κατανομ των επόμενων στοιχείων ιόντων: 13 Al, 24 Cr, 28 Ni, 26 Fe +2, 16S -2. Σε ποια ομάδα και σε ποια περίοδο του περιοδικού πίνακα ανκει το καθένα από αυτά τα στοιχεία; 13Al: 1s 2, 2s 2, 2p 6, 3s 2, 3p 1 οπότε ανκει στην 3 η περίοδο και στην 13 η ομάδα του περιοδικού πίνακα. 24Cr: 1s 2, 2s 2, 2p 6, 3s 2, 3p 6, 4s 2, 3d 4 1s 2, 2s 2, 2p 6, 3s 2, 3p 6, 3d 5, 4s 1 οπότε ανκει στην 4 η περίοδο και στην 6 η ομάδα του περιοδικού πίνακα. 28Ni: 1s 2, 2s 2, 2p 6, 3s 2, 3p 6, 4s 2, 3d 8 1s 2, 2s 2, 2p 6, 3s 2, 3p 6, 3d 8, 4s 2 οπότε ανκει στην 4 η περίοδο και στην 10 η ομάδα του περιοδικού πίνακα. Σελίδα 2 από 5

3 26Fe: 1s 2, 2s 2, 2p 6, 3s 2, 3p 6, 4s 2, 3d 6 1s 2, 2s 2, 2p 6, 3s 2, 3p 6, 3d 6, 4s 2 οπότε ανκει στην 4 η περίοδο και στην 8 η ομάδα του περιοδικού πίνακα. Η ηλεκτρονιακ δομ του κατιόντος 26 Fe +2 είναι: 1s 2, 2s 2, 2p 6, 3s 2, 3p 6, 3d 6 16S 1s 2, 2s 2, 2p 6, 3s 2, 3p 4 οπότε ανκει στην 3 η περίοδο και στην 16 η ομάδα του περιοδικού πίνακα. Η ηλεκτρονιακ δομ του ανιόντος 16 S -2 είναι: 1s 2, 2s 2, 2p 6, 3s 2, 3p 6 Β3. Να βρείτε όλους τους δυνατούς ατομικούς αριθμούς, όπου αυτό απαιτείται, για τα άτομα των στοιχείων τα οποία στη θεμελιώδη του κατάσταση έχουν: i. πέντε p ηλεκτρόνια 1s 2, 2s 2, 2p 5 οπότε Ζ 9 ii. 2 ηλεκτρόνια σε s τροχιακά 1s 2 οπότε Ζ 2 iii. 7 ηλεκτρόνια σε s τροχιακά 1s 2, 2s 2, 2p 6, 3s 2, 3p 6, 4s 1 οπότε Ζ 19 1s 2, 2s 2, 2p 6, 3s 2, 3p 6, 4s 2, 3d 4 1s 2, 2s 2, 2p 6, 3s 2, 3p 6, 3d 5, 4s 1 οπότε Ζ 24 1s 2, 2s 2, 2p 6, 3s 2, 3p 6, 4s 2, 3d 9 1s 2, 2s 2, 2p 6, 3s 2, 3p 6, 3d 10, 4s 1 οπότε Ζ 29 iv. 2 μονρη ηλεκτρόνια στην στοιβάδα με n 3 1s 2, 2s 2, 2p 6, 3s 2, 3p 2 οπότε Ζ 14 1s 2, 2s 2, 2p 6, 3s 2, 3p 4, οπότε Ζ 16 1s 2, 2s 2, 2p 6, 3s 2, 3p 6, 4s 2, 3d 2 οπότε Ζ 22 1s 2, 2s 2, 2p 6, 3s 2, 3p 6, 4s 2, 3d 8 οπότε Ζ 28 v. πλρως συμπληρωμένη την 3d υποστοιβάδα. 1s 2, 2s 2, 2p 6, 3s 2, 3p 6, 4s 2, 3d 9 1s 2, 2s 2, 2p 6, 3s 2, 3p 6, 3d 10, 4s 1 οπότε Ζ 29 1s 2, 2s 2, 2p 6, 3s 2, 3p 6, 4s 2, 3d 10 1s 2, 2s 2, 2p 6, 3s 2, 3p 6, 3d 10, 4s 2 οπότε Ζ 30 Β4. Το ιόν Χ 2+ έχει ηλεκτρονιακ δομ : Κ(2), L(8), M(8). i. Ποιος είναι ο ατομικός αριθμός του στοιχείου Χ ; Σελίδα 3 από 5

4 Η ηλεκτρονιακ δομ του στοιχείου Χ είναι: 1s 2, 2s 2, 2p 6, 3s 2, 3p 6, 4s 2 Ο ατομικός αριθμός του στοιχείου σύμφωνα με την παραπάνω ηλ.εκτρονιακ δομ είναι Ζ 20. ii. Πόσα ηλεκτρόνια του ιόντος χαρακτηρίζονται με m l 0; Δέκα (10) ηλεκτρόνια του ιόντος χαρακτηρίζονται με m l 0. iii. Ποιος είναι ο ατομικός αριθμός του στοιχείου Y το οποίο βρίσκεται στην ίδια ομάδα του Περιοδικού Πίνακα και σε περίοδο τάξης μικρότερης κατά 1; Το στοιχείο Υ για να βρίσκεται στην ίδια ομάδα του Περιοδικού Πίνακα και σε περίοδο τάξης μικρότερης κατά 1 θα πρέπει η ηλεκτρονιακ του δομ να τελειώνει σε 3s 2 άρα 1s 2, 2s 2, 2p 6, 3s 2 οπότε Ζ 12. ΘΕΜΑ Γ Το άτομο του στοιχείου Χ έχει ένα ηλεκτρονιακό ζεύγος στην υποστοιβάδα 3p. Γ1. Ποιος ο ατομικός αριθμός του στοιχείου Χ; Η ηλεκτρονιακ δομ του στοιχείου Χ είναι: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 3p 4 Ο ατομικός αριθμός του στοιχείου σύμφωνα με την παραπάνω ηλεκτρονιακ δομ είναι Ζ 16. Γ2. Σε ποια ομάδα και σε ποια περίοδο του Περιοδικού Πίνακα ανκει το στοιχείο Χ; Το στοιχείο ανκει στην 16 η ομάδα και στην 3 η περίοδο του Π.Π. Γ3. Να γράψετε τους κβαντικούς αριθμούς των ηλεκτρονίων της εξωτερικς στοιβάδας του στοιχείου Χ. Η εξωτερικ στοιβάδα του στοιχείου Χ έχει ηλεκτρονιακ δομ 3s 2 3p 4. Οι κβαντικοί αριθμοί των έξι e - σθένους είναι: [3, 0, 0, +1/2], [3, 0, 0, -1/2] στο τροχιακό 3s και [3, 1, 0, +1/2], [3, 1, 1, +1/2], [3, 1, -1, +1/2], [3, 1, (-1, 0, 1) -1/2] στa τροχιακά 3p. Το 4 ο e - που τοποθετείται στην υποστοιβάδα 3p έχει m s -1/2 και τοποθετείται σε οποιοδποτε από τα τρία ισοενεργειακά τροχιακά 3p. Γ4. Ποιο το άθροισμα των κβαντικών αριθμών του spin για τα ηλεκτρόνια του ατόμου του στοιχείου Χ; Το άθροισμα των κβαντικών αριθμών του spin για τα ηλεκτρόνια του ατόμου είναι: +½+ ½ 1 Γ5. Βρείτε τον ατομικό αριθμό ενός άλλου στοιχείου, έστω Υ, με παραπλσιες χημικές ιδιότητες το οποίο βρίσκεται σε περίοδο μικρότερης τάξης. Ένα άλλο στοιχείο με παρόμοιες χημικές ιδιότητες είναι αυτό με Ζ8 γιατί βρίσκεται Σελίδα 4 από 5

5 στην ίδια ομάδα του Π.Π. Γνωρίζουμε ότι τα στοιχεία που βρίσκονται στην ίδια ομάδα του Π.Π έχουν παρόμοιες χημικές ιδιότητες λόγω του ότι έχουν τον ίδιο αριθμό ηλεκτρονίων στην εξωτερικ στοιβάδα. ΘΕΜΑ Δ Ένα άτομο υδρογόνου βρίσκεται στη θεμελιώδη ενεργειακ κατάσταση, οπότε απορροφά ένα φωτόνιο με μκος κύματος λ 1 και μεταπίπτει σε μια διεγερμένη κατάσταση στην οποία έχει ενέργεια Ε n E 1 /9 J. Δ1. Ποιος είναι ο κύριος κβαντικός αριθμός της στοιβάδας στην οποία έχει διεγερθεί το ηλεκτρόνιο; Το e - μετά την διέγερση του ατόμου βρίσκεται σε στοιβάδα με κύριο κβαντικό αριθμό n και ενέργεια Ε n E 1 E 1 J όπου E 1-2, άρα n 2 9 και n 3. n 2 9 Επομένως το e - βρίσκεται στην στοιβάδα Μ. Δ2. Να υπολογίσετε το λόγο των μηκών κύματος λ 1 προς όπου το μκος κύματος του φωτονίου κατά την μετάπτωση του ηλεκτρονίου από την θεμελιώδη ενεργειακ κατάσταση στην ενεργειακ κατάσταση με n 2. Ε 3 - Ε 1 Ε 2 - Ε 1 λ 1 λ Ε Ε 1 9 Ε 1 - Ε 1 4 λ 1 9 8Ε 1 4 3Ε 1 λ Στη συνέχεια το άτομο εκπέμπει δύο φωτόνια με μκη κύματος λ 3 και λ 4 (όπου λ 3 > λ 4 ) και επανέρχεται στη θεμελιώδη ενεργειακ κατάσταση. Δ3. Πως εξηγείται η εκπομπ των δύο φωτονίων; Η αποδιέγερση του ατόμου από την στοιβάδα Μ στην θεμελιώδη ενεργειακ κατάσταση πραγματοποιείται σε 2 στάδια. 1 ο Μ L 2 ο L K Δ4. Σε ποια μετάπτωση αντιστοιχεί το μκος κύματος λ 4 ; Για τα δύο φωτόνια ισχύει: 1 ο Εφωτ Ε 3 Ε 2 Ε 1 /9 Ε 1 /4-5/36 Ε 1 > 0 2 ο Εφωτ Ε 2 Ε 1 Ε 1 /4 Ε 1-3/4 Ε 1 > 0 Άρα Ε 2 Ε 1 > Ε 3 Ε 2. Επομένως στην μετάπτωση Ε 2 Ε 1 αντιστοιχεί το φωτόνιο με την μεγαλύτερη συχνότητα και το μικρότερο μκος κύματος, δηλαδ το λ 4. Σελίδα 5 από 5

1.2 Αρχές δόμησης πολυηλεκτρονικών ατόμων

1.2 Αρχές δόμησης πολυηλεκτρονικών ατόμων 1.2 Αρχές δόμησης πολυηλεκτρονικών ατόμων 1. Ερώτηση: Τι είναι η ηλεκτρονική δόμηση ή ηλεκτρονική κατανομή; Η συμπλήρωση των τροχιακών με ηλεκτρόνια, λέγεται ηλεκτρονική δόμηση ή ηλεκτρονική κατανομή.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (2000-2011) Χημεία Γ Λυκείου. Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ε. Ατσαλάκη

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (2000-2011) Χημεία Γ Λυκείου. Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ε. Ατσαλάκη Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ε. Ατσαλάκη ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (2000-2011) Χημεία Γ Λυκείου Α) Να επιλέξετε σε κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις τη σωστή απάντηση: 1. To στοιχείο που περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

,1,0, ,2,3,+ ,2,2,+ ,0,1,+ ,3,2,

,1,0, ,2,3,+ ,2,2,+ ,0,1,+ ,3,2, D ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΑΚΑ ΤΡΟΧΙΑΚΑ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ηµήτρης Αθανασίου Φυσικός.Ο αριθµός των υποστιβάδων που µπορεί να έχουµε στην τέταρτη στιβάδα είναι α. 4 β.5 γ. δ..τι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-54 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η θεωρία των κβάντα:

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Κατάταξη των στοιχείων (Περιοδικός Πίνακας) - Χρησιμότητα του Περιοδικού Πίνακα

2.2 Κατάταξη των στοιχείων (Περιοδικός Πίνακας) - Χρησιμότητα του Περιοδικού Πίνακα 2.2 Κατάταξη των στοιχείων (Περιοδικός Πίνακας) - Χρησιμότητα του Περιοδικού Πίνακα Θεωρία 9.1. Τι είναι ο περιοδικός πίνακας; Αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ανακαλύψεις στης Χημείας. Πρόκειται για

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Πράσινο και κίτρινο φως προσπίπτουν ταυτόχρονα και µε την ίδια γωνία πρόσπτωσης σε γυάλινο πρίσµα. Ποιά από τις ακόλουθες προτάσεις είναι σωστή:

Α1. Πράσινο και κίτρινο φως προσπίπτουν ταυτόχρονα και µε την ίδια γωνία πρόσπτωσης σε γυάλινο πρίσµα. Ποιά από τις ακόλουθες προτάσεις είναι σωστή: 54 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪΔΗ-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Φιλολάου & Εκφαντίδου 26 : Τηλ.: 2107601470 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2014 ΘΕΜΑ Α Α1. Πράσινο και κίτρινο φως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΣΜΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΣΜΟΙ 2.1. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις παρακάτω ερωτήσεις (1-27) να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Ο ατοµικός αριθµός εκφράζει:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Υλικό Φυσικής-Χημείας 1 ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Υλικό Φυσικής-Χημείας 2 Το Φως 1) Δέσμη λευκού φωτός προσπίπτει στην επιφάνεια ενός πρίσματος όπως δείχνει το σχήμα και κατά την έξοδο από

Διαβάστε περισσότερα

: Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. : Φυσική γενικής παιδείας. Εξεταστέα Ύλη : : ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. Ημερομηνία : 07-12-2014 ΘΕΜΑ 1 Ο

: Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. : Φυσική γενικής παιδείας. Εξεταστέα Ύλη : : ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. Ημερομηνία : 07-12-2014 ΘΕΜΑ 1 Ο Τάξη Μάθημα : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ : Φυσική γενικής παιδείας Εξεταστέα Ύλη : Καθηγητής : ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ημερομηνία : 07-12-2014 ΘΕΜΑ 1 Ο Στις παρακάτω ερωτήσεις να βρείτε τη σωστή απάντηση: Α. Σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

1.3 Δομικά σωματίδια της ύλης - Δομή ατόμου - Ατομικός αριθμός - Μαζικός αριθμός - Ισότοπα

1.3 Δομικά σωματίδια της ύλης - Δομή ατόμου - Ατομικός αριθμός - Μαζικός αριθμός - Ισότοπα 1.3 Δομικά σωματίδια της ύλης - Δομή ατόμου - Ατομικός αριθμός - Μαζικός αριθμός - Ισότοπα Θεωρία 3.1. Ποια είναι τα δομικά σωματίδια της ύλης; Τα άτομα, τα μόρια και τα ιόντα. 3.2. SOS Τι ονομάζεται άτομο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και, δίπλα, το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή φράση η οποία συμπληρώνει σωστά την ημιτελή

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 4. Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8

Μονάδες 4. Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8 Β.1 Μονοχρωματική δέσμη φωτός, περνάει από τον αέρα σε ένα κομμάτι γυαλί. Το μήκος κύματος της δέσμης φωτός όταν αυτή περάσει από τον αέρα στο γυαλί: α. θα αυξηθεί β. θα μειωθεί γ. θα παραμείνει αμετάβλητο

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η. Πειραματική Επιστήμη

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η. Πειραματική Επιστήμη YΛΗ - ΥΛΙΚΑ Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η ΧΗΜΕΙΑ: Επιστήμη που ασχολείται με τη σύσταση και τη δομή των υλικών, καθώς και με τη μελέτη των μεταβολών στις οποίες υπόκεινται τα υλικά. Χημεία Πειραματική Επιστήμη Πείραμα:

Διαβάστε περισσότερα

Φασματοσκοπία εκπομπής ακτίνων-χ

Φασματοσκοπία εκπομπής ακτίνων-χ Άσκηση 9 Φασματοσκοπία εκπομπής ακτίνων-χ Cu Kα 7x10 4 6x10 4 Ένταση φωτονίων 5x10 4 4x10 4 3x10 4 2x10 4 1x10 4 Ti Kα # 2 Ti Kβ 0 # 1 Cu Kβ # 5 # 4 # 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ενέργεια φωτονίου (kev)

Διαβάστε περισσότερα

VA ομάδα. ii CH3CH2OH 4I2 6NaOH HCOONa CHI3 5NaI 5H iii CH3CH O 2AgNO3 3NH3 H2O CH3COONH4 Ag 2NH4NO3

VA ομάδα. ii CH3CH2OH 4I2 6NaOH HCOONa CHI3 5NaI 5H iii CH3CH O 2AgNO3 3NH3 H2O CH3COONH4 Ag 2NH4NO3 Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Π Α Ν Ε Λ Λ Α Δ Ι Κ Ω Ν Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν 2 0 1 Χ Η Μ Ε Ι Α Θ Ε Τ Ι Κ Η Σ Κ Α Τ Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Γ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ 2 9. 0 5. 2 0 1 ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Ιστορική Εξέλιξη των Αντιλήψεων για τα Άτομα

1.1. Ιστορική Εξέλιξη των Αντιλήψεων για τα Άτομα Περιεχόμενα 1.1. Ιστορική εξέλιξη των αντιλήψεων για τα άτομα 1.2. Η φύση του φωτός. Τα φάσματα των στοιχείων 1.3. Κυματομηχανική θεώρηση 1.4. Η εξίσωση Schröedinger 1.5. Πολυηλεκτρονικά άτομα 1.6. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ % «'Λ''' "Γ~ a g M M ^ ρί i\ iisiaii# f.h ι ^Φ & * ty Ι ' 'J ISpfli. * '.' i i i,&λ JW t^-kl '' / ί. Γ' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΡνχφβΜΐ^Μϊ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Α.1. Κάθε οικονομία παράγει πάντοτε τους συνδυασμούς των προϊόντων που βρίσκονται πάνω στην καμπύλη των παραγωγικών της δυνατοτήτων.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Α.1. Κάθε οικονομία παράγει πάντοτε τους συνδυασμούς των προϊόντων που βρίσκονται πάνω στην καμπύλη των παραγωγικών της δυνατοτήτων. ΟΜΑΔΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1 μέχρι και Α.5 να γράψετε τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα του την ένδειξη: Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. Α.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΡΗΝΙΚΗ 5ου εξαμήνου. 10 διευκρινήσεις και σημαντικά σημεία (όχι σ' όλη την ύλη) Κ. Κορδάς, ακ. έτος 2013-14

ΠΥΡΗΝΙΚΗ 5ου εξαμήνου. 10 διευκρινήσεις και σημαντικά σημεία (όχι σ' όλη την ύλη) Κ. Κορδάς, ακ. έτος 2013-14 ΠΥΡΗΝΙΚΗ 5ου εξαμήνου 10 διευκρινήσεις και σημαντικά σημεία (όχι σ' όλη την ύλη) Κ. Κορδάς, ακ. έτος 2013-14 1. Ο αριθμός των πυρήνων που έχω σ' ένα δείγμα μειώνεται εκθετικά με το πέρασμα του χρόνου,

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 4. Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8

Μονάδες 4. Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8 ΘΕΜΑ Β Β.1 Μονοχρωματική δέσμη φωτός, περνάει από τον αέρα σε ένα κομμάτι γυαλί. Το μήκος κύματος της δέσμης φωτός όταν αυτή περάσει από τον αέρα στο γυαλί: α. θα αυξηθεί β. θα μειωθεί γ. θα παραμείνει

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ (X-RAY SPECTROMETRY) ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ (X-RAY SPECTROMETRY) ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ (X-RAY SPECTROMETRY) ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 1895: Ανακάλυψη ακτίνων Χ (Wilhelm Conrad). 1912: Οι ακτίνες Χ περιθλώνται από τα άτομα ενός κρυστάλλου όπως περιθλάται

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Τ1, Τ2, Τ2*) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΟΦΙΑ ΒΕΝΕΤΗ

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Τ1, Τ2, Τ2*) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΟΦΙΑ ΒΕΝΕΤΗ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Τ1, Τ2, Τ2*) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΟΦΙΑ ΒΕΝΕΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΔΠΜΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικοί αριθμοί - Διάταξη φυσικών αριθμών - Στρογγυλοποίηση

Φυσικοί αριθμοί - Διάταξη φυσικών αριθμών - Στρογγυλοποίηση Φυσικοί αριθμοί - Διάταξη φυσικών αριθμών - Στρογγυλοποίηση TINΑ ΒΡΕΝΤΖΟΥ www.ma8eno.gr Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 2 Φυσικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Β ΤΑΞΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2003

ΧΗΜΕΙΑ Β ΤΑΞΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2003 ΧΗΜΕΙΑ Β ΤΑΞΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 003 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1.1-1.4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015

Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015 ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ Ν. Π. Δ. Δ. Ν. 1804/1988 Κάνιγγος 27 106 82 Αθήνα Τηλ.: 210 38 21 524 210 38 29 266 Fax: 210 38 33 597 http://www.eex.gr E-mail: info@eex.gr ASSOCIATION OF GREEK CHEMISTS 27 Kaningos

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 ο ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

ΘΕΜΑ 1 ο ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΘΕΜΑ 1 ο ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 27 MAΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 013 ΘΕΩΡΙΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΥΜΝΑΣΙΟΥ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ αγγέλης Α Νικολακάκης Μαθηματικός ΛΙΑ ΛΟΑ Η παρούσα εργασία μου δεν στοχεύει απλά στο κυνήγι του 0, δηλαδή το σύνολο των μονάδων των απολυτήριων

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Εξετάσεων Γ Λυκείου Μαθηµατικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης 2000-2015

Θέµατα Εξετάσεων Γ Λυκείου Μαθηµατικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης 2000-2015 Θέµατα Εξετάσεων Γ Λυκείου Μαθηµατικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης 000-05 Περιεχόµενα Θέµατα Επαναληπτικών 05............................................. 3 Θέµατα 05......................................................

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΜΑΪΟΥ 015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα