Ηλεκτρονικό Σύστημα Ελέγχου και Συλλογής Δεδομένων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ηλεκτρονικό Σύστημα Ελέγχου και Συλλογής Δεδομένων"

Transcript

1 7 Ηλεκτρονικό Σύστημα Ελέγχου και Συλλογής Δεδομένων Εισαγωγή Το ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου και συλλογής δεδομένων κάθε ορόφου, φιλοξενείται στην σφαίρα τιτανίου στο κέντρο της εξαγωνικής δομής και ποντίζεται μαζί με την υπόλοιπη ανιχνευτική διάταξη. Σχηματικά τα ηλεκτρονικά του ανιχνευτή χωρίζονται σε δύο κύριες μονάδες, σε αυτή που χειρίζεται τις λειτουργίες ελέγχου και παρακολούθησης του συστήματος (Housekeeping Board), και στην μονάδα που χειρίζεται την επεξεργασία του πειραματικού σήματος και την επικοινωνία με τον σταθμό ξηράς (Floor Board). Αυτές οι δύο μονάδες ηλεκτρονικών επικοινωνούν καλωδιακά και είναι προσαρμοσμένες πάνω σε ένα ειδικό πλαίσιο αλουμινίου (Σχήματα 7.3 και 7.5), το οποίο επίσης φέρει τοπικούς περιβαλλοντικούς αισθητήρες και τους μεταλλάκτες συνεχούς ρεύματος (dc-dc converters) που τροφοδοτούν τα διάφορα στοιχεία των ηλεκτρονικών. Όλες οι συνδέσεις των ηλεκτρονικών με τις συσκευές που βρίσκονται εκτός της σφαίρας τιτανίου πραγματοποιούνται μέσω ξεχωριστού πίνακα συνδέσεων πάνω στο υποπλαίσιο, έτσι ώστε η ηλεκτρονική διάταξη να μπορεί να αφαιρεθεί συνολικά και να δοκιμαστεί στο εργαστήριο. Το υποπλαίσιο είναι ηλεκτρικά μονωμένο από την σφαίρα τιτανίου. Το Σχήμα 7.1 περιγράφει συνοπτικά το σχηματικό διάγραμμα της σφαίρας τιτανίου, όπου φαίνονται το Floor Board, το Housekeeping Board, οι διάφοροι περιβαλλοντικοί αισθητήρες και οι μεταλλάκτες συνεχούς ρεύματος. Η επικοινωνία των ηλεκτρονικών διατάξεων του ανιχνευτή με το εργαστήριο της ξηράς γίνεται μέσω ειδικού ηλεκτρονικού συστήματος (Shore Board), το οποίο είναι εγκατεστημένο στον δίαυλο EISA του κύριου διακομιστή του συστήματος συλλογής δεδομένων (DAQ) του εργαστηρίου της ξηράς (βλέπε Παράγραφο 8.1 και αναφορά [126]). Η επικοινωνία μεταξύ του Shore Board και του Floor Board επιτυγχάνεται μέσω δύο μονότροπων οπτικών ινών του ηλεκτρο-οπτικού καλωδίου. Το σύστημα του Shore Board λαμβάνει τα πακέτα της πειραματική πληροφορίας μέσω ενός οπτικού δίαυλου (up-link), και τα φυλάσσει προσωρινά στην τοπική μνήμη την οποία φέρει. Παράλληλα εκπέμπει ένα καθολικό περιοδικό σήμα (ρολόι) μέσω του δεύτερου οπτικού δίαυλου (down-link) στο Floor Board για τον συγχρονισμό της επικοινωνίας, αποστέλλει εντολές για τον καθορισμό των παραμέτρων λειτουργίας 113

2 και βαθμονόμησης του ανιχνευτή και ελέγχει λειτουργίες που θα εκτελεστούν από το Housekeeping Board. Επιπλέον, μέσω του Shore Board υπάρχει η δυνατότητα επαναπρογραμματισμού των λογικών στοιχείων (FPGA/PLDs) 1 του Floor Board και η αλλαγή των παραμέτρων της λογικής ηλεκτρονικού σκανδαλισμού και επιλογής δεδομένων. Σχήμα 7.1: Σχηματικό διάγραμμα της σφαίρας τιτανίου και των ηλεκτρονικών που στεγάζονται σε αυτή. Στο Σχήμα παρουσιάζονται το Housekeeping Board και το Floor Board, τα οποία επικοινωνούν μέσω ενός πλακέ καλωδίου. Οι διάφοροι μεταλλάκτες συνεχούς είναι προσαρμοσμένοι πάνω στο πλαίσιο αλουμινίου και τροφοδοτούν τα ηλεκτρονικά στοιχεία και του περιβαλλοντικούς αισθητήρες. Οι κυματομορφές των φωτοπολλαπλασιαστών διαβάζονται από το Floor Board μέσω 12 LEMO καλωδίων τα οποία συνδέονται σε πίνακα συνδέσεων πάνω στο πλαίσιο αλουμινίου. Ένας δεύτερος πίνακας συνδέσεων χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της υψηλής τάσης των 12 φωτοπολλαπλασιαστών, τον έλεγχο των εξωτερικών μονάδων βαθμονόμησης και την ανάγνωση των εξωτερικών περιβαλλοντικών αισθητήρων από το Housekeeping Board. 1 FPGA αντιπροσωπεύει τα αρχικά των λέξεων Field Programmable Gate Array, και PLD αντιπροσωπεύει τα αρχικά των λέξεων Programmable Logic Device. 114

3 Στις επόμενες παραγράφους περιγράφεται λεπτομερώς η λειτουργία του Housekeeping Board και του Floor Board. 7.1 Το Housekeeping Board Το Housekeeping Board [127] ρυθμίζει την παροχή της ισχύος στους φωτοπολλαπλασιαστές, επιλέγει την τιμή και ελέγχει την υψηλή τάση που παράγεται εντός των οπτικών στοιχείων, ρυθμίζει και ελέγχει την λειτουργία των μονάδων βαθμονόμησης (εκπομπής φωτεινών παλμών), και καταγράφει την πληροφορία από διάφορους περιβαλλοντικούς αισθητήρες. Σχήμα 7.2: Σχηματικό διάγραμμα λειτουργίας του Housekeeping Board. Στο Σχήμα 7.2 περιγράφεται σχηματικά η λειτουργική δομή του Housekeeping Board. Το Housekeeping Board αποτελείται από τρία τμήματα: 1. 4 ADCs (Analog to Digital Converters) στα οποία γίνεται ψηφιοποίηση του αναλογικού σήματος εξόδου διάφορων περιβαλλοντικών αισθητήρων, του συστήματος ελέγχου της τροφοδοσίας των φωτοπολλαπλασιαστών, καθώς και του συστήματος ελέγχου της τροφοδοσίας των ηλεκτρονικών. Τα ADCs, 8 καναλιών το καθένα, παρέχουν ένα σύνολο από 32 κανάλια με 12-bit ακρίβεια ψηφιοποίησης. 2. Τέσσερα 12-bit DACs (Digital to Analog Converters), 4 καναλιών το καθένα, τα οποία χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό της τάσης ελέγχου των 115

4 μεταλλακτών συνεχούς ρεύματος των Οπτικών Στοιχείων (βλέπε Παράγραφο 6.3 στην οποία περιγράφεται το Οπτικό Στοιχείο). 3. Ένα Relay Board μέσω του οποίου γίνεται ενεργοποίηση των μεταλλακτών συνεχούς των Οπτικών Στοιχείων με τροφοδοσία τους με 24V. Κάθε φωτοπολλαπλασιαστής ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται, μέσω εντολών από το Shore Board (βλέπε Παράγραφο 8.1), οι οποίες χρησιμοποιούνται στο άνοιγμα ή κλείσιμο ενός ηλεκτρονόμου (relay) του Relay Board (τμήμα του Housekeeping Board). Μέσω του Relay Board τροφοδοτείται με τάση 24V ο μεταλλάκτης συνεχούς ρεύματος ο οποίος βρίσκεται μέσα στο Οπτικό Στοιχείο (βλέπε Παράγραφο 6.3) και παράγει την απαραίτητη υψηλή τάση για την λειτουργία του φωτοπολλαπλασιαστή. Η υψηλή τάση λειτουργίας του κάθε φωτοπολλαπλασιαστή καθορίζεται από την τάση ελέγχου (control voltage) που στέλνει το Housekeeping Board, μέσω των DACs, στον αντίστοιχο μεταλλάκτη συνεχούς ρεύματος του Οπτικού Στοιχείου. Η τιμή της εφαρμοζόμενης υψηλής τάσης παρακολουθείται από την καταγραφόμενη στα ADCs ενδεικτική τάση (monitor voltage), την οποία στέλνει ο μεταλλάκτης συνεχούς ρεύματος του Οπτικού Στοιχείου. Η τάση τροφοδοσίας των 24V του μεταλλάκτη συνεχούς, η τάση ελέγχου και η ενδεικτική τάση παρακολούθησης της υψηλής τάσης των φωτοπολλαπλασιαστών μεταδίδονται κατά μήκος του υβριδικού καλωδίου (μέσω του οποίου μεταδίδεται και το σήμα των φωτοπολλαπλασιαστών) στο Οπτικό Στοιχείο. Το Housekeeping Board ελέγχει επίσης την λειτουργία των μονάδων βαθμονόμησης (εκπομπής φωτεινών παλμών-led flasher units) (βλέπε Παράγραφο 8.1). Ειδικότερα, οι μονάδες βαθμονόμησης ενεργοποιούνται μέσω του Relay Board, μετά από εντολή του συστήματος ελέγχου του εργαστηρίου ξηράς και του Shore Board. Οι λειτουργικές τους παράμετροι καθορίζονται από σήματα ελέγχου τα οποία στέλνονται μέσω των υβριδικών καλωδίων στα ηλεκτρονικά της μονάδος βαθμονόμησης. Οι λειτουργικές παράμετροι αφορούν στην ένταση των φωτεινών παλμών των LEDs, την συχνότητα εκπομπής τους, καθώς και την διάρκεια λειτουργίας τους. Παράλληλα, το Housekeeping Board καταγράφει την πληροφορία από τους περιβαλλοντικούς αισθητήρες (πυξίδα και κλισιόμετρα, θερμόμετρα, υδρόμετρα και υγρόμετρα) (βλέπε Σχήμα 7.1) που βρίσκονται εντός της σφαίρας τιτανίου και από εξωτερικούς αισθητήρες (π.χ. πιεσόμετρα) που είναι τοποθετημένοι πάνω στην σκελετική δομή του ορόφου. Επίσης, ελέγχεται και η υψηλή τάση (300V) με την 116

5 οποία τροφοδοτείται ο ανιχνευτής, μέσω του ηλεκτρο-οπτικού καλωδίου, και η συνεχής τάση τροφοδοσίας του Floor Board και του Housekeeping Board. Η καταγραφόμενη πληροφορία (ψηφιοποιημένες τάσεις εξόδου των αισθητήρων από τα ADCs του Housekeeping Board) φυλάσσεται σε μία μονάδα μνήμης FIFO, η οποία στην συνέχεια διαβάζεται από το Floor Board μέσω της καλωδιακής γέφυρας που συνδέει τα δύο συστήματα ηλεκτρονικών. Στο Σχήμα 7.3 φαίνεται το Housekeeping Board μετά από την τοποθέτηση του στο αλουμινένιο πλαίσιο της σφαίρας τιτανίου και της σύνδεση του με τους διάφορους αισθητήρες και το Floor Board. Σχήμα 7.3: Το Housekeeping Board στην σφαίρα τιτανίου. 7.2 Το Floor Board Το Floor Board σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε στο LBNL (Lawrence Berkeley National Laboratory) [127], ενώ τα λειτουργικά του χαρακτηριστικά ελέγχθηκαν στο πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο ηλεκτρονικών του Ινστιτούτου ΝΕΣΤΩΡ [128]. Στις λειτουργίες του Floor Board συγκαταλέγονται η ανίχνευση των ηλεκτρικών παλμών από τους φωτοπολλαπλασιαστές, η εφαρμογή κριτηρίων επιλογής γεγονότων, η ψηφιοποίηση των κυματομορφών και η μορφοποίηση των γεγονότων [127,128]. Επίσης, το Floor Board είναι υπεύθυνο για την επικοινωνία με το Shore 117

6 Board: την σύνδεση (up-link) μέσω της οποίας στέλνονται τα δεδομένα στην ξηρά και την σύνδεση (down-link) μέσω της οποίας λαμβάνεται από το Floor Board το περιοδικό σήμα συγχρονισμού, οι εντολές και παράμετροι που αφορούν στην λειτουργία του ανιχνευτή. Στο Σχήμα 7.4 φαίνεται το σχηματικό διάγραμμα του Floor Board, όπου ξεχωρίζουν οι κύριες λειτουργίες και λειτουργικές συνιστώσες του, ενώ στο Σχήμα 7.5 φαίνεται το Floor Board κατά την τοποθέτηση του στο αλουμινένιο πλαίσιο μέσα στην σφαίρα τιτανίου. Σχήμα 7.4: Σχηματικό διάγραμμα λειτουργίας του Floor Board. Όταν το Floor Board ενεργοποιείται, αυτό-ρυθμίζεται διαβάζοντας την απαραίτητη πληροφορία από μια μονάδα μνήμης EEPROM, αποκτώντας έτσι τις απαιτούμενες παραμέτρους για πλήρη λειτουργικότητα. Επιπλέον, οι περισσότερες από τις λειτουργίες του μπορούν να επανά-προγραμματιστούν, μετά από εντολή από το Shore Board. 118

7 Το Floor Board στέλνει στο Housekeeping Board εντολές ελέγχου που αφορούν την ρύθμιση της υψηλής τάσης των φωτοπολλαπλασιαστών και τις παραμέτρους λειτουργίας των μονάδων βαθμονόμησης εκπομπής φωτεινών παλμών. Επίσης, λαμβάνει περιβαλλοντικά και άλλα δεδομένα από το Housekeeping Board, τα οποία στην συνέχεια τα στέλνει στην ξηρά μαζί με τις ψηφιοποιημένες κυματομορφές. Το Floor Board ψηφιοποιεί τους αναλογικούς παλμούς από τους 12 φωτοπολλαπλασιαστές μέσω ειδικών ολοκληρωμένων ADCs: των ψηφιοποιητών αναλογικού μεταβατικού σήματος (Analog Transient Waveform Digitizer ή ATWD) [129]. Κάθε ATWD έχει τέσσερα κανάλια με δυνατότητα ψηφιοποίησης 128 δειγμάτων το καθένα. Ο ρυθμός δειγματοληψίας των ATWD μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ των τιμών 200 ως 2000Msamples/sec, μετά από εντολή ελέγχου από το εργαστήριο ξηράς (βλέπε Παράγραφο 7.2.2). Κάθε Floor Board περιέχει 5 ATWD, παρέχοντας έτσι είκοσι κανάλια ψηφιοποίησης. Δώδεκα από αυτά χρησιμοποιούνται στην ψηφιοποίηση των κυματομορφών των φωτοπολλαπλασιαστών, ενώ πέντε κανάλια (ένα για κάθε ATWD) χρησιμοποιούνται στην ψηφιοποίηση της κυματομορφής του περιοδικού σήματος Σχήμα 7.5: Φωτογραφίες του Floor Board κατά την διαδικασία προσαρμογής του πάνω στο αλουμινένιο πλαίσιο της σφαίρας τιτανίου, όπου φαίνονται τα κανάλια εισόδου του σήματος των φωτοπολλαπλασιαστών, οι γραμμές χρονικής καθυστέρησης του σήματος πριν την είσοδο του στα ATWD, καθώς και οι λογικές μονάδες σκανδαλισμού και επικοινωνίας με την ξηρά (FPGAs) και η προγραμματιζόμενη λογική μονάδα (PLD) που ρυθμίζει τις κύριες παραμέτρους λειτουργίας. 119

8 συγχρονισμού (συχνότητας 40MHz), το οποίο εκπέμπεται από το Shore Board. Η ψηφιοποίηση του περιοδικού σήματος συγχρονισμού μας παρέχει την δυνατότητα να ελέγχουμε συνεχώς την σταθερότητα δειγματοληψίας και ψηφιοποίησης των κυματομορφών. Σε ένα επιπλέον κανάλι ψηφιοποιείται το σήμα που εκπέμπεται από το ηλεκτρονικό κύκλωμα εφαρμογής των κριτηρίων επιλογής δεδομένων (του σκανδαλισμού), παρέχοντας την απαραίτητη πληροφορία για τον έλεγχο και τον συγχρονισμό των ηλεκτρονικών συστημάτων από διαφορετικούς ορόφους. Σε ένα επιπλέον κανάλι ψηφιοποιείται το σήμα από εξωτερικούς σκανδαλισμούς 2, ενώ στο τελευταίο κανάλι που απομένει ψηφιοποιείται το σήμα που σηματοδοτεί την έναρξη της ψηφιοποίησης των κυματομορφών (βλέπε επόμενη Παράγραφο) Σκανδαλισμός Η επιλογή των γεγονότων από το Floor Board γίνεται με την χρήση της λογικής πλειονότητας σύμπτωσης [128]. Συγκεκριμένα, ένας σκανδαλισμός που σηματοδοτεί την έναρξη της ψηφιοποίησης των κυματομορφών των φωτοπολλαπλασιαστών, δημιουργείται όταν απαιτούμενο πλήθος (επίπεδο σύμπτωσης) από παλμούς φωτοπολλαπλασιαστών συμπίπτουν εντός χρονικού παράθυρου (παράθυρο σκανδαλισμού). Οι παλμοί των φωτοπολλαπλασιαστών οι οποίοι λαμβάνονται υπόψη στην διαδικασία σκανδαλισμού πρέπει να ξεπερνούν συγκεκριμένο κατώφλι (τυπικά ίσο με 30mV). Το επίπεδο σύμπτωσης, το παράθυρο σκανδαλισμού και το κατώφλι του σήματος των φωτοπολλαπλασιαστών καθορίζονται μετά από εντολή από το Shore Board στο εργαστήριο ξηράς. Το παράθυρο σκανδαλισμού μπορεί να ρυθμιστεί έτσι ώστε να καλύπτονται διαφορετικές μέγιστες αποστάσεις μεταξύ των φωτοπολλαπλασιαστών. Σύμφωνα με τις διαστάσεις του πρότυπου ανιχνευτή που ποντίστηκε (ένα αστέρι διαμέτρου 12 μέτρων) το παράθυρο σκανδαλισμού επιλέχθηκε ίσο με 60ns. Στη συνέχεια περιγράφεται η φιλοσοφία επιλογής δεδομένων και η υλοποίηση της από το ηλεκτρονικό σύστημα σκανδαλισμού που εκτελείται από το Floor Board. Οι παλμοί από τους 12 φωτοπολλαπλασιαστές διαδίδονται, μέσω των υβριδικών καλωδίων (εύρους ζώνης 80MHz) που συνδέουν τα Οπτικά Στοιχεία με την σφαίρα τιτανίου, στις 12 εισόδους του Floor Board. Η κάθε είσοδος, με χρήση ενός 2 Υπάρχει η δυνατότητα σκανδαλισμού ενός ορόφου όταν τα ηλεκτρονικά ενός άλλου ορόφου «αποφασίζουν» να συλλέξουν δεδομένα. Οι εξωτερικοί αυτοί σκανδαλισμοί ψηφιοποιούνται και οι ψηφιοποιημένοι παλμοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν για συγχρονισμό. 120

9 μετατροπέα απομόνωσης 3 (isolating transformer), λαμβάνει το σήμα του φωτοπολλαπλασιαστή το οποίο στην συνέχεια ενισχύεται κατά ένα παράγοντα 1.6, μέσω ολοκληρωμένων τελεστικών ενισχυτών χαμηλής παραμόρφωσης και υψηλού εύρου ζώνης (1 GHz). Το σήμα εξόδου από τους ενισχυτές είναι ένας αρνητικός παλμός (βλέπε Σχήμα 6.2) του οποίου η συνεχής συνιστώσα (baseline) τίθεται σε 2.9V, τιμή προγραμματιζόμενη από κατάλληλο DAC. Στη συνέχεια τα ενισχυμένα σήματα των φωτοπολλαπλασιαστών τροφοδοτούν το κύκλωμα του σκανδαλισμού, ενώ ταυτόχρονα στέλνονται μέσω γραμμών με χρονική καθυστέρηση (Delay Lines) στις μονάδες ψηφιοποίησης των κυματομορφών (ATWD) [128]. Το κύκλωμα του σκανδαλισμού αποτελείται από: Ένα κύκλωμα σύγκρισης (comparator) για κάθε κανάλι σήματος. Το κύκλωμα αυτό ανιχνεύει τους παλμούς συγκρίνοντας το σήμα εισόδου με ένα κατώφλι τάσης. Το κατώφλι αυτό μπορεί να μεταβληθεί σε βήματα του 1mV, μετά από εντολή που λαμβάνει το Floor Board από το Shore Board. Κατά την λειτουργία του ανιχνευτή στην θάλασσα τα κατώφλια του κάθε φωτοπολλαπλασιαστή είχαν τεθεί στην τιμή 4 των 30mV για την πλειοψηφία των δεδομένων που συλλέχθηκαν. Η έξοδος του κυκλώματος αυτού είναι ένας TTL παλμός όταν η είσοδος υπερβαίνει το κατώφλι τάσης. Ένα γεννήτορα παλμών προγραμματιζόμενου εύρους (programmable one-shot pulse generator ή Pulse Stretcher) για κάθε κανάλι σήματος, ο οποίος λαμβάνοντας στην είσοδο του παλμό τύπου TTL παλμό από τον comparator δημιουργεί ένα παλμό εύρους 30 έως 70 ns, μεταβλητού κατά βήματα των 10ns. Το εύρος ρυθμίζεται, μετά από εντολή από το Shore Board, και επιλέγεται να αντιστοιχεί στον χρόνο διάδοσης του φωτός στο νερό μεταξύ δύο ακρότατων σημείων του ανιχνευτή. Για ένα αστέρι διαμέτρου 12 μέτρων το αντίστοιχο εύρος είναι 60ns (η ταχύτητα του φωτός στο νερό είναι 0.22m/ns), παίρνοντας υπόψη και την διασπορά του χρόνου μετάδοσης (TTS) των παλμών των φωτοπολλαπλασιαστών (βλέπε Παράγραφο 11.3 και Σχήμα 11.10). Ένα ελεγκτή λογικής πλειονότητας (Majority Logic RAM Controller) που μετρά τον αριθμό των φωτοπολλαπλασιαστών, που έχουν παλμούς 3 Απομονώνει το σήμα από θόρυβο που υπάρχει στις συνδέσεις γειώσεως των καναλιών του σήματος. 4 Η τιμή αυτή αντιστοιχεί στο ¼ του μέσου ύψους των παλμών των φωτοπολλαπλασιαστών που δημιουργούνται από την εκπομπή ενός ηλεκτρονίου από την φωτοκάθοδο. 121

10 υψηλότερους από το κατώφλι τάσης, εντός του καθορισμένου χρονικού παραθύρου των 60ns. Ο ελεγκτής αυτός, ο οποίος περιλαμβάνει ένα πίνακα αντιστοίχησης (look-up table), λαμβάνει τους 12 παλμούς εξόδου των Pulse Stretchers, και δημιουργεί μια ψηφιακή λέξη εξόδου των 8-bit. Η λέξη αυτή περιγράφει το επίπεδο σύμπτωσης. Αν δύο ή περισσότεροι παλμοί επικαλύπτονται (συμπίπτουν) η ψηφιακή λέξη παίρνει την τιμή που αντιστοιχεί σε επίπεδο σύμπτωσης μεγαλύτερο ή ίσo του 2 (>=2). Ο ελάχιστος χρόνος επικάλυψης των παλμών είναι ίσος με 6ns. Η ψηφιακή λέξη παίρνει τιμές που αντιστοιχούν σε οκτώ διαφορετικά επίπεδα σύμπτωσης (coincidence levels): >=2, >=3,...,>=9. Ένα γεννήτορα σήματος σκανδαλισμού (Trigger Generator) ο οποίος στηρίζεται σε μια προγραμματιζόμενη λογική μονάδα PLD. Η λογική αυτή μονάδα διαβάζει την ψηφιακή λέξη από τον ελεγκτή λογικής πλειονότητας και εκπέμπει το σήμα σκανδαλισμού μόνο όταν το επίπεδο σύμπτωσης, στο οποίο αντιστοιχεί η ψηφιακή λέξη, ανταποκρίνεται σε προκαθορισμένη τιμή. Η προκαθορισμένη τιμή του επίπεδου σύμπτωσης ρυθμίζεται από τον ελεγκτή (Acquisition Controller), ο οποίος αποτελείται από μια λογική μονάδα FPGA, και μπορεί να μεταβληθεί μετά από εντολή από το Shore Board. Επιπλέον της ψηφιακής λέξης από τον ελεγκτή λογικής πλειονότητας, ο γεννήτορας του σήματος σκανδαλισμού διαβάζει και το σήμα εξωτερικού ή συμπαθητικού σκανδαλισμού (X-Floor Trigger). Το σήμα εξωτερικού σκανδαλισμού 5 εκπέμπεται από το Floor Board ενός άλλου ορόφου, και διαδίδεται κατά μήκος ομοαξονικού καλωδίου, μεταξύ των δυο αστεριών. Όταν ανιχνευτής δυο ορόφων τίθεται σε λειτουργία συμπαθητικού σκανδαλισμού (sympathetic trigger), τότε η εκπομπή του σήματος σκανδαλισμού από το κύκλωμα σκανδαλισμού του κάθε ορόφου συμβαίνει σε περίπτωση που το επίπεδο σύμπτωσης του ίδιου ή του άλλου ορόφου ανταποκρίνεται σε προκαθορισμένη τιμή. Η εκπομπή του σήματος σκανδαλισμού μπορεί να κατασταλεί με την εκπομπή ενός σήματος απενεργοποίησης Pre-Scaler Disable, το οποίο λαμβάνει ο γεννήτορας του σκανδαλισμού. Το σήμα αυτό εκπέμπεται από την μονάδα του Majority Logic Pre-Scaler, τμήμα του ελεγκτή διασύνδεσης (FPGA Interface 5 Το σήμα του εξωτερικού σκανδαλισμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί, όπως προαναφέρθηκε, και για συγχρονισμό των περιοδικών σημάτων (ρολόι) των δύο ορόφων. 122

11 Control). Η λειτουργικότητα του Pre-Scaling χρησιμεύει στον περιορισμό του ρυθμού συλλογής και μετάδοσης των γεγονότων από το Floor Board. Όταν ο ανιχνευτής λειτουργεί σε επίπεδο σύμπτωσης n=3 από N=12 φωτοπολλαπλασιαστές και ο ρυθμός καταμέτρησης για κάθε φωτοπολλαπλασιαστή είναι r=60khz, η πλειοψηφία των γεγονότων οφείλεται σε τυχαία ενεργοποίηση των φωτοπολλαπλασιαστών από τις ραδιενεργές διασπάσεις του Κ 40. Ο ρυθμός σκανδαλισμού τότε μπορεί να εκτιμηθεί συνδυαστικά υπολογίζοντας την πιθανότητα να συμπέσουν 3 παλμοί από 12 φωτοπολλαπλασιαστές σε χρονικό παράθυρο W=60ns. Η εκτίμηση αυτή δίνει στην συγκεκριμένη περίπτωση ρυθμό σκανδαλισμού R ίσο με: N! 12!. (7.1) n!(n - n)! 3!9! n n R = n r W = 3 (60 10 ) (60 10 ) 500Hz Ο περιορισμός που θέτει στο ρυθμό σκανδαλισμού το κύκλωμα του σκανδαλισμού είναι ίσος με περίπου 2.3kHz. Η αλυσίδα της διαδικασίας ψηφιοποίησης των κυματομορφών, της μορφοποίησης των δεδομένων, της μετάδοσης τους στην ξηρά, της ανάγνωσης τους από την πλακέτα ξηράς και της αποθήκευσης τους στον τοπικό σκληρό δίσκο του διακομιστή της ξηράς θέτει επιπλέον περιορισμό στον ρυθμό συλλογής των δεδομένων, με αποτέλεσμα ο ρυθμός αυτός να έχει ένα μέγιστο όριο ίσο με 30Hz περίπου. Για τον περιορισμό του ρυθμού σκανδαλισμού των γεγονότων από το Floor Board χρησιμοποιείται ένας μετρητής στην λογική μονάδα του Majority Logic Pre-Scaler, ο οποίος παίρνει μια αρχική τιμή P μεταξύ του 1 και Κάθε φορά που ο ελεγκτής λογικής πλειονότητας ανιχνεύει μια σύμπτωση των παλμών των φωτοπολλαπλασιαστών, ο μετρητής αυτός ελαττώνεται κατά μια μονάδα. Όταν ο μετρητής παίρνει την τιμή μηδέν εκπέμπεται από τον Majority Logic Pre-Scaler ένα σήμα το οποίο λαμβάνει ο Trigger Generator και εκπέμπει το σήμα σκανδαλισμού, ενώ ταυτόχρονα ο μετρητής επαναφέρεται στην αρχική τιμή του P. Σαν αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας, ο ρυθμός εκπομπής των σημάτων σκανδαλισμού από τον Trigger Generator ελαττώνεται κατά ένα παράγοντα P, η τιμή του οποίου καθορίζεται μετά από εντολή από την ξηρά μέσω του Shore Board. Η εμφάνιση του σήματος σκανδαλισμού σηματοδοτεί την έναρξη της σύλληψης των κυματομορφών από τα ATWD. 123

12 7.2.2 Οι Γραμμές Χρονικής Καθυστέρησης και τα ATWD Το κάθε ένα από τα σήματα των φωτοπολλαπλασιαστών στέλνεται μέσω γραμμών χρονικής καθυστέρησης (Delay Lines) στις μονάδες ψηφιοποίησης των κυματομορφών (ATWD). Η παθητικές γραμμές χρονικής καθυστέρησης που επιλέχθηκαν είναι κατασκευασμένες από την Allen Avionics, μοντέλο AV1258 και έχουν τις ακόλουθες προδιαγραφές [128]: χρονική καθυστέρηση t d =250ns, εμπέδηση Z=75 Ohms, Αντίσταση συνεχούς R=8 Ohms, χρόνος ανόδου 6 r t =12.5ns, ζώνη εύρους Β=40MHz. Η τιμή της χρονικής καθυστέρησης των 250ns που επιλέχθηκε μας δίνει την δυνατότητα σύλληψης παλμών από τους φωτοπολλαπλασιαστές 250ns πριν από την εμφάνιση του σήματος σκανδαλισμού 7. Σε περίπτωση πόντισης ορόφων με πλήρεις διαστάσεις (32 μέτρα διάμετρος) ο μέγιστος χρόνος διάδοσης του φωτός στο νερό μεταξύ δύο φωτοπολλαπλασιαστών είναι 150ns, αρκετά μικρότερος από την τιμή των 250ns. Η χρόνος ανόδου των 12.5ns των γραμμών χρονικής καθυστέρησης σε σύγκριση με τον χρόνο ανόδου των 8ns των παλμών των φωτοπολλαπλασιαστών, καθώς επίσης και το περιορισμένο εύρος ζώνης (80MHz) διάδοσης σήματος των υβριδικών καλωδίων που μεταφέρουν το σήμα από τα Οπτικά Στοιχεία στην σφαίρα τιτανίου έχει ως αποτέλεσμα την παραμόρφωση των παλμών. Οι ψηφιοποιημένοι παλμοί ανακατασκευάζονται κατά την επεξεργασία του σήματος των φωτοπολλαπλασιαστών μέσω κατάλληλου λογισμικού κατά την ανάλυση των δεδομένων, κάνοντας χρήση μεθόδου μετασχηματισμών Fourier (βλέπε Παράγραφο 10.6). Η καρδιά του συστήματος ανάγνωσης και συλλογής δεδομένων είναι ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα ειδικής εφαρμογής (Application-Specific Integrated Circuit ή ASIC): o ψηφιοποιητής αναλογικού μεταβατικού σήματος (Analog Transient 6 Ο χρόνος ανόδου μιας γραμμής μετάδοσης σήματος ορίζεται ως ο χρόνος ανόδου του παλμού εξόδου από την γραμμή μετάδοσης, όταν η είσοδος της είναι τετραγωνικός παλμός μεγάλου εύρους (step function). Ο χρόνος ανόδου ενός παλμού ορίζεται ως το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο παλμός αυξάνεται από το 10% μέχρι το 90% του μέγιστου ύψους του. 7 Στην πραγματικότητα, επειδή η διαδικασία του σκανδαλισμού παίρνει κάποιο χρόνο (μερικές δεκάδες ns) μέχρι και την εμφάνιση του σήματος του σκανδαλισμού το διαθέσιμο αυτό παράθυρο για την ανίχνευση των προ-σκανδαλισμού παλμών είναι μικρότερο. Κατά την βαθμονόμηση του ανιχνευτή στο εργαστήριο, βρέθηκε ότι το παράθυρο αυτό αντιστοιχεί σε περίπου 200ns. 124

13 Waveform Digitizer ή ATWD) [127,129]. Κάθε ATWD, όπως αναφέρθηκε, έχει τέσσερα κανάλια ψηφιοποίησης το καθένα με 128 common-ramp, 10-bit, Wilkinson μετατροπείς αναλογικού σε ψηφιακό σήμα (Analog to Digital Converter ή ADC). Οι μετατροπείς μετά από ενεργοποίηση ψηφιοποιούν το καθένα από τα 128 δείγματα του επιλεγμένου καναλιού. Μια ενεργός γραμμή καθυστέρησης δημιουργεί τις προϋποθέσεις δειγματοληψίας και έτσι δεν είναι απαραίτητο κανένα περιοδικό σήμα συγχρονισμού (ρολόι) για την δειγματοληπτική ψηφιοποίηση της κυματομορφής. Ο ρυθμός της δειγματοληψίας καθορίζεται από ένα και μόνο εξωτερικό ηλεκτρικό ρεύμα και μπορεί να μεταβάλλεται από 200 εκατομμύρια μέχρι και 2 δισεκατομμύρια δείγματα το δευτερόλεπτο. Στο Σχήμα 7.6 παρουσιάζεται η ψηφιοποιημένη κυματομορφή ενός φωτοπολλαπλασιαστή κατά την διάρκεια συλλογής δεδομένων στην βαθιά θάλασσα. Ο κάθετος άξονας αντιστοιχεί στον αριθμό καταμέτρησης του ADC (ADC count) που ψηφιοποίησε την κυματομορφή και ο οριζόντιος στον αύξοντα αριθμό δείγματος. Στην συνέχεια περιγράφεται η διαδικασία με την οποία οι αριθμοί καταμέτρησης μετατρέπονται σε τάση και ο αύξων αριθμός δείγματος σε χρόνο (βλέπε επίσης και Κεφάλαιο 10). Σχήμα 7.6: Ψηφιοποιημένος παλμός φωτοπολλαπλασιαστή. Η ενεργός γραμμή καθυστέρησης, η οποία καθορίζει τον ρυθμό δειγματοληψίας, δεν μπορεί να βαθμονομηθεί επακριβώς, αν και ο ρυθμός δειγματοληψίας για κάθε ATWD αναμένεται να είναι σταθερός 8. Για τον ακριβή καθορισμό των χρονισμών των παλμών των φωτοπολλαπλασιαστών είναι απαραίτητη η γνώση του διαστήματος δειγματοληψίας με πολύ καλή ακρίβεια. Για την ακριβή εκτίμηση της περιόδου δειγματοληψίας χρησιμοποιείται το περιοδικό σήμα των 40MHz που στέλνει το Shore 8 Όπως βρέθηκε κατά την διάρκεια βαθμονόμησης του συστήματος συλλογής των δεδομένων στο εργαστήριο, η περίοδος δειγματοληψίας αυξάνεται ελαφρώς με την θερμοκρασία του Floor Board κατά την διάρκεια λειτουργίας του. Η μεταβολή αυτή είναι της τάξης του 0.1%/degree. Το γεγονός αυτό δεν επηρεάζει την απόδοση του ανιχνευτή γιατί α)ο ανιχνευτής λειτουργεί σε περιβάλλον σταθερής θερμοκρασίας όπως είναι η βαθιά θάλασσα και β)η περίοδος δειγματοληψίας υπολογίζεται συνεχώς από γεγονός σε γεγονός. 125

14 Board, του οποίου η συχνότητα είναι γνωστή με πολύ καλή ακρίβεια και μπορεί ανά πάσα στιγμή να μετρηθεί στο εργαστήριο ξηράς. Το περιοδικό σήμα ψηφιοποιείται 9 (βλέπε Σχήμα 7.8a) σε ένα από τα κανάλια κάθε ATWD, προσφέροντας την δυνατότητα εκτίμησης με μεγάλη ακρίβεια της περιόδου δειγματοληψίας ξεχωριστά, για κάθε ATWD. Η εκτίμηση αυτή γίνεται για κάθε αρχείο πειραματικών δεδομένων που συλλέγονται από τον ανιχνευτή, όπως περιγράφεται στο Κεφάλαιο 10, κατά το στάδιο της επεξεργασίας του σήματος. Το Σχήμα 7.7 παρουσιάζει την σταθερότητα της περιόδου δειγματοληψίας για ένα ATWD κατά την διάρκεια μια εκτεταμένης χρονικής περιόδου λήψης δεδομένων. Κάθε καταχώριση στο ιστόγραμμα είναι η τιμή της περιόδου δειγματοληψίας η οποία εκτιμήθηκε χρησιμοποιώντας τις ψηφιοποιημένες κυματομορφές του περιοδικού σήματος των 40MHz, για κάθε γεγονός. Η τυπική απόκλιση αυτής της κατανομής είναι 5ps, η οποία είναι αμελητέα σε σύγκριση με την τιμή 3.66ns της μέσης περιόδου δειγματοληψίας. Σχήμα 7.7: Η κατανομή των τιμών της περιόδου δειγματοληψίας ενός ATWD, όπως εκτιμήθηκε από ένα δείγμα γεγονότων, που συλλέχθηκαν κατά τη λειτουργία του ανιχνευτή στη θάλασσα. Η καμπύλη αντιστοιχεί σε συνάρτηση Gauss με μέση τιμή και σίγμα ίσο με 3.66ns και 5ps αντίστοιχα. 9 Το περιοδικό σήμα που ψηφιοποιείται εκπέμπεται από ηλεκτρονικό κύκλωμα του Floor Board. Ένα περιοδικό σήμα ίδιας συχνότητας στέλνεται και από το Shore Board για τον συγχρονισμό των δύο μονάδων ηλεκτρονικών. Από εδώ και στο εξής θα λέμε ότι το περιοδικό σήμα στέλνεται από το Shore Board. 126

15 Σχήμα 7.8: Η ψηφιοποιημένη κυματομορφή από ένα ATWD του περιοδικού σήματος συχνότητας 40MHz (a) και του σήματος σκανδαλισμού που εκπέμπεται από το κύκλωμα σκανδαλισμού (b). Η συχνότητα δειγματοληψίας που αντιστοιχεί σε αυτήν την περίοδο ανέρχεται στα 273Msamples/sec για το συγκεκριμένο ATWD, ενώ και για τα υπόλοιπα ATWD κυμαίνεται μεταξύ των τιμών 273 ως 284 Msamples/sec. Η συχνότητα δειγματοληψίας που επιλέχθηκε για την ψηφιοποίηση των κυματομορφών των φωτοπολλαπλασιαστών είναι τέτοια ώστε επικαλυπτόμενοι παλμοί να μπορούν να αναγνωριστούν, ενώ ταυτόχρονα να παρέχεται μεγάλη δυναμική περιοχή (ενεργό χρονικό παράθυρο) για κάθε κανάλι του ATWD (~465ns). Στο κανάλι ενός από τα ATWD ψηφιοποιείται το σήμα σκανδαλισμού (Σχήμα 7.8b) που εκπέμφθηκε από τον γεννήτορα του σκανδαλισμού και διαβάστηκε στα ATWD για να αρχίσει η ψηφιοποίηση των κυματομορφών. Η χρονική σταθερότητα του σήματος σκανδαλισμού είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την σωστή λειτουργία του συστήματος σκανδαλισμού και ψηφιοποίησης. Παρέχει επίσης την απαραίτητη πληροφορία που χρησιμοποιείται στους ελέγχους για τον συγχρονισμό του συστήματος και τους χρονισμούς των γεγονότων. Η ακμή (leading edge) του σήματος (Σχήμα 7.8b) από το κύκλωμα σκανδαλισμού αντιστοιχεί στην χρονική στιγμή όπου ο τελευταίος από τους παλμούς των φωτοπολλαπλασιαστών, οι οποίοι συμμετάσχουν στον σκανδαλισμό, υπερβαίνει σε τάση το κατώφλι επιλογής. Κατά την διάρκεια της 127

16 συλλογής των δεδομένων ελέγχεται συνεχώς (βλέπε Παραγράφους 8.4 και 10.8) η χρονική διαφορά μεταξύ του ψηφιοποιημένου σήματος του σκανδαλισμού και της εκτίμησης του χρόνου δημιουργίας του σκανδαλισμού. Η εκτίμηση αυτή γίνεται εφαρμόζοντας τα κριτήρια επιλογής γεγονότων στις ψηφιοποιημένες κυματομορφές των φωτοπολλαπλασιαστών κατά το στάδιο επεξεργασίας σήματος. (βλέπε Σχήμα 10.14). Ο απόλυτος χρονισμός (timestamp) του σκανδαλισμού χαρακτηρίζει τον χρόνο του αντίστοιχου γεγονότος. Σε ένα πολύ-επίπεδο ανιχνευτή ΝΕΣΤΩΡ, ο οποίος θα αποτελείται από πολλούς ορόφους, ο απόλυτος χρονισμός ενός γεγονότος ανά όροφο θα χρησιμοποιηθεί στην οικοδόμηση ενός καθολικού (global) γεγονότος συνδυάζοντας την πειραματική πληροφορία από πολλούς ορόφους. Ο απόλυτος χρονισμός καθορίζεται με αναφορά στο περιοδικό σήμα των 40MHz που εκπέμπεται από την ξηρά, μέσω ενός κυκλώματος το οποίο συγκρίνει το σήμα του σκανδαλισμού με την κυματομορφή του περιοδικού σήματος και καταγράφει τον αύξοντα αριθμό του μεγίστου του περιοδικού σήματος μετά το οποίο εμφανίστηκε το σήμα σκανδαλισμού. Ο αριθμός αυτός, ο οποίος αντιστοιχεί στον απόλυτο χρονισμό σε ακέραια πολλαπλάσια των 25ns (η περίοδος του περιοδικού σήματος συγχρονισμού) από την στιγμή που ενεργοποιήθηκε ο ανιχνευτής, μεταδίδεται στη στεριά μέσα στο πακέτο δεδομένων. Ταυτόχρονα εκπέμπεται από το ίδιο κύκλωμα το σήμα (Σχήμα 7.9) που συνέλαβε τον απόλυτο χρονισμό και το οποίο ψηφιοποιείται σε ένα επιπλέον κανάλι ενός ATWD. Στο Σχήμα 7.9 παρουσιάζεται το ψηφιοποιημένο σήμα που συλλαμβάνει τον απόλυτο χρονισμό μαζί με το περιοδικό σήμα στο ίδιο ATWD. Σχήμα 7.9: Το σήμα (κόκκινη γραμμή) που συλλαμβάνει τον απόλυτο χρονισμό ενός γεγονότος μαζί με την ψηφιοποιημένη κυματομορφή του περιοδικού σήματος (ρολόι) στο ίδιο ATWD. 128

17 Με σύγκριση του σήματος αυτού με την ψηφιοποιημένη κυματομορφή του περιοδικού σήματος συγχρονισμού (ρολόι) υπάρχει η δυνατότητα προσδιορισμού του απόλυτου χρονισμού με ακρίβεια καλύτερη από 1ns. Επιπλέον με την χρήση της λειτουργίας του συμπαθητικού σκανδαλισμού σε συνδυασμό με την γνώση του απόλυτου χρονισμού των γεγονότων για κάθε όροφο, γίνεται πλέον εφικτός ο συγχρονισμός των ορόφων του ανιχνευτή. Κάθε ένα από τα 128 Wilkinson ADCs ενός ATWD έχει διαφορετική μηδενική βάση ψηφιοποίησης (pedestal). Η βάση αυτή πρέπει να αφαιρεθεί από κάθε ένα από τα 128 δείγματα της ψηφιοποιημένης κυματομορφής του φωτοπολλαπλασιαστή, έτσι ώστε να τεθεί η γραμμή μηδενικής βάσης ψηφιοποίησης (base line) στο μηδέν. Η εκτίμηση των pedestals έγινε στο εργαστήριο, όπως περιγράφεται στα ακόλουθα, πριν τη πόντιση του ανιχνευτή και η σταθερότητα τους ελέγχονταν συνεχώς κατά την διάρκεια συλλογής των δεδομένων στην θάλασσα. Κατά την διάρκεια βαθμονόμησης των ATWD στο εργαστήριο, δύο κανάλια σήματος συνδέθηκαν με γεννήτρια παλμών, ενώ η είσοδος των υπόλοιπων δέκα καναλιών σήματος συνδέθηκε με τερματικές αντιστάσεις των 50Ω. Συλλέγοντας μεγάλο αριθμό γεγονότων με επίπεδο σκανδαλισμού συμπτώσεων 2, και χρησιμοποιώντας την ψηφιοποιημένη είσοδο των «κενών» καναλιών κατέστη δυνατή η εκτίμηση των pedestals. Κατά την διαδικασία αυτή εκτιμήθηκε το pedestal για κάθε ένα από τα 128 ADCs του ATWD ανά ψηφιοποιημένο γεγονός. Στην συνέχεια η τιμή του pedestal ανά ADC υπολογίστηκε ως ο μέσος όρος των τιμών που εκτιμήθηκαν κάνοντας χρήση μεγάλου πλήθους γεγονότων. Σχήμα 7.10: Τα pedestals των 128 δειγμάτων ενός καναλιού σήματος από ένα ATWD. 129

18 Ο ηλεκτρονικός θόρυβος, μικρού μεγέθους, που υπάρχει στα κανάλια του σήματος (βλέπε Παράγραφο 10.4) αναιρείται όταν εξάγεται η μέση τιμή από πολλά γεγονότα, διότι ο θόρυβος αυτός δεν είναι συσχετισμένος (correlated) με τη εμφάνιση του σκανδαλισμού. Στο Σχήμα 7.10 φαίνονται τα pedestals για καθένα από τα 128 δείγματα ενός καναλιού ATWD. Επιπλέον, κατά την βαθμονόμηση του ανιχνευτή στο εργαστήριο πριν από την πόντιση, τροφοδοτήθηκαν όλα τα κανάλια του σήματος με ένα ευρύ παλμό (εύρους ~200ns) και γνωστού ύψους από γεννήτρια παλμών και στην συνέχεια οι ψηφιοποιημένοι παλμοί χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό των απολαβών για κάθε κανάλι του ATWD. Στο Σχήμα 7.11 παρουσιάζονται οι απολαβές αυτές σε μονάδες αριθμού μέτρησης (counts) των Wilkinson ADCs ανά τάση εισόδου σε mv. Η σταθερότητα των απολαβών των καναλιών του σήματος μπορούν να ελεγχθούν και κατά την διάρκεια λειτουργίας του ανιχνευτή στην βαθιά θάλασσα με χρήση της ικανότητας ηλεκτρονικού σκανδαλισμού που έχει το Floor Board, όπως περιγράφεται στην επόμενη Παράγραφο. Σχήμα 7.11: Οι απολαβές των 12 καναλιών των ATWD όπως βαθμονομήθηκαν στο εργαστήριο. Από τα αριστερά προς τα δεξιά οι πρώτες τέσσερις τιμές αντιστοιχούν στα κανάλια Channel#1/ATWD#1-4, οι επόμενες στα κανάλια Channel#2/ATWD#1-4 και οι τελευταίες στα κανάλια Channel#3/ATWD# Εξαναγκασμένος σκανδαλισμός βαθμονόμησης Παράλληλα με τον σκανδαλισμό που προκαλείται από τους παλμούς των φωτοπολλαπλασιαστών, υπάρχει και η δυνατότητα να προκαλέσουμε ηλεκτρονικά εξαναγκασμένο σκανδαλισμό [128]. Ο ηλεκτρονικός σκανδαλισμός δημιουργείται μετά από εντολή από το σύστημα ελέγχου της ξηράς, μέσω του Shore Board, και 130

19 αρχίζει την διαδικασία ψηφιοποίησης και εκπομπής των δεδομένων. Αυτή είναι μια πολύ χρήσιμη λειτουργία, ειδικά κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πόντισης, όπου οι φωτοπολλαπλασιαστές συνήθως δεν έχουν ενεργοποιηθεί. Ο εξαναγκασμένος σκανδαλισμός δημιουργείται από μία γεννήτρια παλμών που εμπεριέχει το Floor Board. Οι ηλεκτρικοί παλμοί που δημιουργεί η γεννήτρια, όταν χρησιμοποιούνται για βαθμονόμηση, τροφοδοτούν όλα τα κανάλια των ATWD, τα οποία σε κανονική λειτουργία λαμβάνουν σήματα εισόδου τους παλμούς των φωτοπολλαπλασιαστών. Οι παλμοί από τη γεννήτρια στην συνέχεια ψηφιοποιούνται, όπως ακριβώς θα συνέβαινε με τους φυσικούς παλμούς των φωτοπολλαπλασιαστών, προσφέροντας τη δυνατότητα συνεχούς ελέγχου και βαθμονόμησης της απολαβής (gain) κάθε καναλιού. Η λειτουργία της γεννήτριας παλμών ελέγχεται από ειδικό ελεγκτή, τμήμα της λογικής μονάδας FPGA Interface Controller, ο οποίος μετά από εντολή από το Shore Board καθορίζει το ύψος των παλμών, την συχνότητα εκπομπής τους και τη διάρκεια βαθμονόμησης. Επιπλέον η δυνατότητα εξαναγκασμένου σκανδαλισμού προσφέρει τα μέσα για την ακριβή εκτίμηση της καθυστέρησης που εισάγει κάθε γραμμή χρονικής καθυστέρησης, όπως περιγράφεται στην συνέχεια. Εκτός από τους παλμούς βαθμονόμησης της γεννήτριας (που διαδίδονται μέσω των γραμμών σήματος και ως εκ τούτου περνούν από τις γραμμές χρονικής καθυστέρησης), ένας άλλος παλμός, χωρίς καθυστέρηση, τροφοδοτεί το κανάλι 0 κάθε ATWD, το οποίο σε κανονική λειτουργία ψηφιοποιεί το περιοδικό σήμα συγχρονισμού (ρολόι). Συγκρίνοντας τον χρονισμό των καθυστερημένων παλμών κάθε καναλιού σήματος με αυτόν τον παλμό μπορούμε να εκτιμήσουμε την χρονική καθυστέρηση κάθε γραμμής καθυστέρησης. Στο Σχήμα 7.12 παρουσιάζεται ο ηλεκτρονικός παλμός βαθμονόμησης για ένα κανάλι ενός ATWD. Το ύψος του ευρύ παλμού της κυματομορφής καθορίζεται μετά από εντολή από τον διακομιστή του συστήματος συλλογής των δεδομένων και είναι γνωστό με πολύ καλή ακρίβεια. Συγκρίνοντας το ύψος του ψηφιοποιημένου παλμού (=250 ADC counts) με το γνωστό ύψος του παλμού όπως παράγεται από την γεννήτρια μετά από επιλογή του χρήστη (=450mV), υπολογίζουμε την απολαβή για το συγκεκριμένο κανάλι (=450/250=1.8 mv/count). 131

20 Σχήμα 7.12: Ο ηλεκτρονικός παλμός βαθμονόμησης για συγκεκριμένο κανάλι σήματος ενός ATWD. Ο κατακόρυφος άξονας αντιστοιχεί στην ένδειξη του μετρητή για κάθε Wilkinson ADC του ATWD μετά την αφαίρεση των pedestals Επιπρόσθετη πληροφορία και αποστολή των πειραματικών δεδομένων στην ξηρά Οι ψηφιακές λέξεις των 10-bit από τα ATWD, κωδικοποιημένες σε gray-code, συνδυάζονται με επιπρόσθετη πληροφορία πριν σταλούν στην ξηρά, σαν πακέτα δεδομένων. Η επιπρόσθετη πληροφορία καταγράφεται σειριακά στο πέμπτο bit της κάθε λέξης των 16-bit (βλέπε Παράρτημα Α) και αποτελείται από: Μια ψηφιακή λέξη των 60-bit που αντιστοιχεί στον μετρητή του απόλυτου χρονισμού (Time Stamp Counter), ο οποίος μετρά τα μέγιστα του περιοδικού σήματος (ρολόι) των 40MHz. Ο μετρητής αυτός μηδενίζεται και αρχίζει την καταμέτρηση την στιγμή που το Floor Board τροφοδοτείται με τάση, και μας παρέχει τον χρόνο έναρξης της ψηφιοποίησης σε ακέραιο πολλαπλάσιο της περιόδου του ρολογιού (25ns). 20-bit ψηφιακές λέξεις που αντιστοιχούν στους καταμετρητές παλμών των φωτοπολλαπλασιαστών, οι οποίοι μετράνε των αριθμό των παλμών των φωτοπολλαπλασιαστών που ξεπερνούν το προκαθορισμένο κατώφλι και ανιχνεύονται μεταξύ δύο διαδοχικών σκανδαλισμών. Από τους μετρητές αυτούς και με την χρήση του απόλυτου χρονισμού των γεγονότων μπορεί να υπολογιστεί ο ρυθμός καταμέτρησης για κάθε φωτοπολλαπλασιαστή. Ψηφιακή λέξη των 20-bit που αντιστοιχεί στον μετρητή γεγονότων, ο οποίος μετράει τον αριθμό των πακέτων δεδομένων που έχουν σταλεί από το Floor Board στην στεριά από την αρχή λειτουργίας του συστήματος συλλογής των 132

Λειτουργία και Απόδοση του Πρότυπου Ανιχνευτή ΝΕΣΤΩΡ

Λειτουργία και Απόδοση του Πρότυπου Ανιχνευτή ΝΕΣΤΩΡ 12 Λειτουργία και Απόδοση του Πρότυπου Ανιχνευτή ΝΕΣΤΩΡ Εισαγωγή Στο παρόν Κεφάλαιο περιγράφεται η λειτουργία και απόδοση του πρότυπου ανιχνευτή ΝΕΣΤΩΡ κατά τη λειτουργία του στη βαθιά θάλασσα. Συγκεκριμένα

Διαβάστε περισσότερα

Το Σύστημα Συλλογής, Ελέγχου και Γρήγορης Επεξεργασίας Δεδομένων στην ξηρά

Το Σύστημα Συλλογής, Ελέγχου και Γρήγορης Επεξεργασίας Δεδομένων στην ξηρά 8 Το Σύστημα Συλλογής, Ελέγχου και Γρήγορης Επεξεργασίας Δεδομένων στην ξηρά Εισαγωγή Στο εργαστήριο της ξηράς ένα σύστημα υπολογιστικών διατάξεων συγκροτεί το σύστημα συλλογής, ελέγχου, επεξεργασίας και

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία σήματος Εισαγωγή

Επεξεργασία σήματος Εισαγωγή 10 Επεξεργασία σήματος Εισαγωγή Τα αρχεία δεδομένων που κατασκευάζονται από το σύστημα συλλογής δεδομένων στο εργαστήριο στην ξηρά περιέχουν ένα μεγάλο αριθμό (2613) από πακέτα δεδομένων στα οποία συμπεριλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ

ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 1 Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών, ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες ΟΡΓΑΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ 2 Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών, ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 Μάθημα : Ψηφιακά Ηλεκτρονικά Τεχνολογία ΙΙ Τεχνικών Σχολών, Θεωρητικής Κατεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμονόμηση του ανιχνευτή

Βαθμονόμηση του ανιχνευτή 11 Βαθμονόμηση του ανιχνευτή Εισαγωγή Τα δώδεκα οπτικά στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν στον πρότυπο ανιχνευτή (καθώς και δώδεκα εφεδρικά) υποβλήθηκαν σε σειρά από ελέγχους και μετρήσεις των λειτουργικών

Διαβάστε περισσότερα

1η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ:

1η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Εισαγωγή. Η διεξαγωγή της παρούσας εργαστηριακής άσκησης προϋποθέτει την μελέτη τουλάχιστον των πρώτων παραγράφων του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΑΚΤΙΝΩΝ-γ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 5. Ρυθμίζοντας τη Φορά Περιστροφής. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων

Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 5. Ρυθμίζοντας τη Φορά Περιστροφής. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων Σκοπός Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 5 Ρυθμίζοντας τη Φορά Περιστροφής DC Κινητήρα. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων Βασική δομή ενός προγράμματος στο LabVIEW. Εμπρόσθιο Πλαίσιο (front

Διαβάστε περισσότερα

Ανασκόπηση Τελικού Πειράματος με μετρήσεις θερμοκρασιών Στάτορα και Ρότορα. Δοκιμασία της κατασκευασμένης διάταξης.

Ανασκόπηση Τελικού Πειράματος με μετρήσεις θερμοκρασιών Στάτορα και Ρότορα. Δοκιμασία της κατασκευασμένης διάταξης. Κεφάλαιο 8 Ανασκόπηση Τελικού Πειράματος με μετρήσεις θερμοκρασιών Στάτορα και Ρότορα. Δοκιμασία της κατασκευασμένης διάταξης. Η μέτρηση των θερμοκρασιών στα συγκεκριμένα σημεία του στάτη της μηχανής έγινε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο πραγματικός κόσμος είναι ένας αναλογικός κόσμος. Όλα τα μεγέθη παίρνουν τιμές με άπειρη ακρίβεια. Π.χ. το ηλεκτρικό σήμα τάσης όπου κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Υπάρχουν δύο τύποι μνήμης, η μνήμη τυχαίας προσπέλασης (Random Access Memory RAM) και η μνήμη ανάγνωσης-μόνο (Read-Only Memory ROM).

Υπάρχουν δύο τύποι μνήμης, η μνήμη τυχαίας προσπέλασης (Random Access Memory RAM) και η μνήμη ανάγνωσης-μόνο (Read-Only Memory ROM). Μνήμες Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα των ψηφιακών συστημάτων σε σχέση με τα αναλογικά, είναι η ευκολία αποθήκευσης μεγάλων ποσοτήτων πληροφοριών, είτε προσωρινά είτε μόνιμα Οι πληροφορίες αποθηκεύονται

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες / Εργαστήριο

Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες / Εργαστήριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες / Εργαστήριο Εργαστηριακή Άσκηση 6: Δειγματοληψία - Πειραματική Μελέτη Δρ. Ηρακλής Σίμος Τμήμα:

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Μετρήσεις

Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Μετρήσεις Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Μετρήσεις Σφάλματα Μετρήσεων Συμβατικά όργανα μετρήσεων Χαρακτηριστικά μεγέθη οργάνων Παλμογράφος Λέκτορας Σοφία Τσεκερίδου 1 Σφάλματα μετρήσεων Επιτυχημένη μέτρηση Σωστή εκλογή

Διαβάστε περισσότερα

Ένα αναλογικό σήμα περιέχει άπειρες πιθανές τιμές. Για παράδειγμα ένας απλός ήχος αν τον βλέπαμε σε ένα παλμογράφο θα έμοιαζε με το παρακάτω:

Ένα αναλογικό σήμα περιέχει άπειρες πιθανές τιμές. Για παράδειγμα ένας απλός ήχος αν τον βλέπαμε σε ένα παλμογράφο θα έμοιαζε με το παρακάτω: Σημειώσεις Δικτύων Αναλογικά και ψηφιακά σήματα Ένα αναλογικό σήμα περιέχει άπειρες πιθανές τιμές. Για παράδειγμα ένας απλός ήχος αν τον βλέπαμε σε ένα παλμογράφο θα έμοιαζε με το παρακάτω: Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

FSK Διαμόρφωση και FSK Αποδιαμόρφωση (FSK Modulation-FSK Demodulation)

FSK Διαμόρφωση και FSK Αποδιαμόρφωση (FSK Modulation-FSK Demodulation) FSK Διαμόρφωση και FSK Αποδιαμόρφωση (FSK Modulation-FSK Demodulation) ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η εκμάθηση της αρχής λειτουργίας της ψηφιακής διαμόρφωσης συχνότητας (Frequency Shift Keying, FSK) και της αποδιαμόρφωσής

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι Λαμίας Τμήμα Ηλεκτρονικής

Τ.Ε.Ι Λαμίας Τμήμα Ηλεκτρονικής Τ.Ε.Ι Λαμίας Τμήμα Ηλεκτρονικής 2 η ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μπαρμπάκος Δημήτριος Τζούτζης Έλτον-Αντώνιος Διδάσκων: Δρ. Βασίλης Κώτσος Λαμία 2013 Περιεχόμενα 1. Οπτική πηγή 1.1 Χαρακτηριστικές καμπύλες

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 1. Arduino + LabVIEW: Μέτρηση Έντασης Φωτός με Φωτοαντίσταση. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων

Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 1. Arduino + LabVIEW: Μέτρηση Έντασης Φωτός με Φωτοαντίσταση. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων Σκοπός Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 1 Arduino + LabVIEW: Μέτρηση Έντασης Φωτός με Φωτοαντίσταση. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων Βασική δομή ενός προγράμματος στο LabVIEW. Εμπρόσθιο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ DIGITAL ELECTRONICS

ΘΕΜΑ : ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ DIGITAL ELECTRONICS ΘΕΜΑ : ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ DIGITAL ELECTRONICS ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περιόδους 16/11/2011 10:31 (31) καθ. Τεχνολογίας ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ (ANALOGUE) ΨΗΦΙΑΚΟ (DIGITAL) 16/11/2011 10:38 (38) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ. Η πιο συνηθισμένη έκφραση για την υγρασία του αέρα είναι η σχετική υγρασία (Relative Ηumidity, RH).

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ. Η πιο συνηθισμένη έκφραση για την υγρασία του αέρα είναι η σχετική υγρασία (Relative Ηumidity, RH). ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ Η πιο συνηθισμένη έκφραση για την υγρασία του αέρα είναι η σχετική υγρασία (Relative Ηumidity, RH). Η σχετική υγρασία είναι ο λόγος επί τοις εκατό (%) της μάζας των υδρατμών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Αυτοματισμοί και

Διαβάστε περισσότερα

Ανάκτηση θερμοκρασιακού πεδίου σε περιστρεφόμενο (εν κινήσει)

Ανάκτηση θερμοκρασιακού πεδίου σε περιστρεφόμενο (εν κινήσει) Κεφάλαιο 6 Ανάκτηση θερμοκρασιακού πεδίου σε περιστρεφόμενο (εν κινήσει) ρότορα Η σύνδεση του στρεφόμενου τμήματος της μηχανής με την μετρολογική διάταξη (αναλογικά όργανα μέτρησης ή υπολογιστή) παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Ήχος. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 04-1

Ήχος. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 04-1 Ήχος Χαρακτηριστικά του ήχου Ψηφιοποίηση με μετασχηματισμό Ψηφιοποίηση με δειγματοληψία Κβαντοποίηση δειγμάτων Παλμοκωδική διαμόρφωση Συμβολική αναπαράσταση μουσικής Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 Διασύνδεση Αναλογικών & Ψηφιακών Συστημάτων

Κεφάλαιο 5 Διασύνδεση Αναλογικών & Ψηφιακών Συστημάτων Κεφάλαιο 5 Διασύνδεση Αναλογικών & Ψηφιακών Συστημάτων Αναλογικές & Ψηφιακές Διατάξεις Τα διάφορα μεγέθη των φυσικών διεργασιών τα μετράμε με αισθητήρες που ουσιαστικά παρέχουν ηλεκτρικά σήματα χαμηλής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Εργαστήριο 5 ο : Διαμόρφωση Παλμών Βασική Θεωρία Μ-αδική Διαμόρφωση Παλμών Κατά την μετατροπή

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα DAQ. 6.1 Εισαγωγή

Συστήµατα DAQ. 6.1 Εισαγωγή 6 Συστήµατα DAQ 6.1 Εισαγωγή Με τον όρο Acquisition (Απόκτηση) περιγράφουµε τον τρόπο µε τον οποίο µεγέθη όπως η πίεση, η θερµοκρασία, το ρεύµα µετατρέπονται σε ψηφιακά δεδοµένα και απεικονίζονται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑLOG TO DIGITAL CONVERTER (ADC)

ΑΝΑLOG TO DIGITAL CONVERTER (ADC) ΑΝΑLOG TO DIGITAL CONVERTER (ADC) O ADC αναλαμβάνει να μετατρέψει αναλογικές τάσεις σε ψηφιακές ώστε να είναι διαθέσιμες εσωτερικά στο μικροελεγκτή για επεξεργασία. Η αναλογική τάση που θέλουμε να ψηφιοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Παλμοκωδική Διαμόρφωση. Pulse Code Modulation (PCM)

Παλμοκωδική Διαμόρφωση. Pulse Code Modulation (PCM) Παλμοκωδική Διαμόρφωση Pulse Code Modulation (PCM) Pulse-code modulation (PCM) Η PCM είναι ένας στοιχειώδης τρόπος διαμόρφωσης που δεν χρησιμοποιεί φέρον! Το μεταδιδόμενο (διαμορφωμένο) σήμα PCM είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα ψηφιακά Συστήµατα Μετρήσεων

Εισαγωγή στα ψηφιακά Συστήµατα Μετρήσεων 1 Εισαγωγή στα ψηφιακά Συστήµατα Μετρήσεων 1.1 Ηλεκτρικά και Ηλεκτρονικά Συστήµατα Μετρήσεων Στο παρελθόν χρησιµοποιήθηκαν µέθοδοι µετρήσεων που στηριζόταν στις αρχές της µηχανικής, της οπτικής ή της θερµοδυναµικής.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ D/A & A/D

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ D/A & A/D ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ D/A & A/D Μετατροπή αναλογικών σημάτων σε ψηφιακά & αντιστρόφως ADC (Analog to Digital Converter) Μετατρέπει τα αναλογικά σήματα σε ψηφιακά για να μπορούμε να

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 11. Κυκλώματα Χρονισμού

Κεφάλαιο 11. Κυκλώματα Χρονισμού Κεφάλαιο 11. Κυκλώματα Χρονισμού Σύνοψη Στο κεφάλαιο αυτό αναλύεται η λειτουργία των κυκλωμάτων χρονισμού. Τα κυκλώματα αυτά παρουσιάζουν πολύ μεγάλο πρακτικό ενδιαφέρον και απαιτείται να λειτουργούν με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ (Π b) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ (Π b) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ (Π 3.2.2.1b) ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ» (MIS 304191) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 1 ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ Ο Αισθητήρας Δύναμης. Επανεξέταση των βασικών εννοιών της C και του προγραμματισμού.

Μάθημα 1 ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ Ο Αισθητήρας Δύναμης. Επανεξέταση των βασικών εννοιών της C και του προγραμματισμού. Σκοπός Σχεδίαση Συστημάτων με τον Arduino Μάθημα 1 ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ Ο Αισθητήρας Δύναμης. Επανεξέταση των βασικών εννοιών της C και του προγραμματισμού. Κατανόηση των βημάτων στη συστηματική ανάπτυξη ενός προγράμματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Διαφορικός ενισχυτής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Διαφορικός ενισχυτής ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Διαφορικός ενισχυτής Ο διαφορικός ενισχυτής (differential amplifier) είναι από τα πλέον διαδεδομένα και χρήσιμα κυκλώματα στις ενισχυτικές διατάξεις. Είναι βασικό δομικό στοιχείο του τελεστικού

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 Διασύνδεση Αναλογικών & Ψηφιακών Συστηµάτων

Κεφάλαιο 5 Διασύνδεση Αναλογικών & Ψηφιακών Συστηµάτων Κεφάλαιο 5 Διασύνδεση Αναλογικών & Ψηφιακών Συστηµάτων Αναλογικές & Ψηφιακές Διατάξεις Control Systems Laboratory Τα διάφορα μεγέθη των φυσικών διεργασιών τα μετράμε με αισθητήρες που ουσιαστικά παρέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Το ολοκληρωμένο κύκλωμα μιας ΚΜΕ. «Φέτα» ημιαγωγών (wafer) από τη διαδικασία παραγωγής ΚΜΕ

Το ολοκληρωμένο κύκλωμα μιας ΚΜΕ. «Φέτα» ημιαγωγών (wafer) από τη διαδικασία παραγωγής ΚΜΕ Το ολοκληρωμένο κύκλωμα μιας ΚΜΕ Η Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (Central Processing Unit -CPU) ή απλούστερα επεξεργαστής αποτελεί το μέρος του υλικού που εκτελεί τις εντολές ενός προγράμματος υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Κύπρου. Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. ΗΜΥ 100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία

Πανεπιστήµιο Κύπρου. Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. ΗΜΥ 100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΗΜΥ 100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία Εργαστήριο: Εισαγωγή στο Βασικό Εξοπλισµό Μετρήσεως Σηµάτων Σκοποί: 1. Η εξοικείωση µε τη βασική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ - Λύσεις ασκήσεων στην ενότητα

ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ - Λύσεις ασκήσεων στην ενότητα ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ - Λύσεις ασκήσεων στην ενότητα 1. Να αναφέρετε τρεις τεχνολογικούς τομείς στους οποίους χρησιμοποιούνται οι τελεστικοί ενισχυτές. Τρεις τεχνολογικοί τομείς που οι τελεστικοί ενισχυτές

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή μεταφορά και έλεγχος Δεδομένων ΘΟΡΥΒΟΣ - ΓΕΙΩΣΕΙΣ

Συλλογή μεταφορά και έλεγχος Δεδομένων ΘΟΡΥΒΟΣ - ΓΕΙΩΣΕΙΣ Συλλογή μεταφορά και έλεγχος Δεδομένων ΘΟΡΥΒΟΣ - ΓΕΙΩΣΕΙΣ ΘΟΡΥΒΟΣ - ΓΕΙΩΣΕΙΣ Σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα δημιουργούνται ανεπιθύμητα ηλεκτρικά σήματα, που οφείλεται σε διάφορους παράγοντες, καθώς επίσης και

Διαβάστε περισσότερα

Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing).

Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing). Κεφάλαιο 4 Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing). Οι ενδείξεις (τάσεις εξόδου) των θερμοζευγών τύπου Κ είναι δύσκολο να

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα # 4: Ήχος Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα # 4: Ήχος Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Τεχνολογία Πολυμέσων Ενότητα # 4: Ήχος Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακές ασκήσεις λογικών κυκλωμάτων 11 A/D-D/A

Εργαστηριακές ασκήσεις λογικών κυκλωμάτων 11 A/D-D/A 11.1 Θεωρητικό μέρος 11 A/D-D/A 11.1.1 Μετατροπέας αναλογικού σε ψηφιακό σήμα (A/D converter) με δυαδικό μετρητή Σχ.1 Μετατροπέας A/D με δυαδικό μετρητή Στο σχήμα 1 απεικονίζεται σε block diagram ένας

Διαβάστε περισσότερα

Μετρήσεις µε παλµογράφο

Μετρήσεις µε παλµογράφο Η6 Μετρήσεις µε παλµογράφο ΜΕΡΟΣ 1 ο ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ Α. Γενικά Κατά την απεικόνιση ενός εναλλασσόµενου µεγέθους (Σχήµα 1), είναι γνωστό ότι στον κατακόρυφο άξονα «Υ» παριστάνεται το πλάτος του µεγέθους, ενώ

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρικά Ηλεκτρονικά. Δρ. Π. Ασβεστάς Εργαστήριο Επεξεργασίας Ιατρικού Σήματος & Εικόνας Τμήμα Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων

Ιατρικά Ηλεκτρονικά. Δρ. Π. Ασβεστάς Εργαστήριο Επεξεργασίας Ιατρικού Σήματος & Εικόνας Τμήμα Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων Ιατρικά Ηλεκτρονικά Δρ. Π. Ασβεστάς Εργαστήριο Επεξεργασίας Ιατρικού Σήματος & Εικόνας Τμήμα Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Σημειώσεις μαθήματος: http://medisp.bme.teiath.gr/eclass/courses/tio127/

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Τελεστικός ενισχυτής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Τελεστικός ενισχυτής ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Τελεστικός ενισχυτής Ο τελεστικός ενισχυτής, TE (operational ampliier, op-amp) είναι ένα από τα πιο χρήσιμα αναλογικά κυκλώματα. Κατασκευάζεται ως ολοκληρωμένο κύκλωμα (integrated circuit) και

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική υπολογιστών

Αρχιτεκτονική υπολογιστών 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Αρχιτεκτονική υπολογιστών Ενότητα 3 : Μια άποψη του κορυφαίου επιπέδου λειτουργίας και διασύνδεσης του υπολογιστή Καρβούνης Ευάγγελος Η έννοια

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Επαναλήπτες (repeaters ή regenerators)

1.1 Επαναλήπτες (repeaters ή regenerators) 1.1 Επαναλήπτες (repeaters ή regenerators) Οι επαναλήπτες λειτουργούν στο φυσικό επίπεδο του OSI μοντέλου. Χρησιμεύουν για την ενίσχυση των σημάτων που μεταφέρονται στο δίκτυο. Ένα σήμα μπορεί να ταξιδέψει

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 ο. Βασικά στοιχεία των Κυκλωμάτων

Κεφάλαιο 1 ο. Βασικά στοιχεία των Κυκλωμάτων Κεφάλαιο 1 ο Βασικά στοιχεία των Κυκλωμάτων Ένα ηλεκτρικό/ηλεκτρονικό σύστημα μπορεί εν γένει να παρασταθεί από ένα κυκλωματικό διάγραμμα ή δικτύωμα, το οποίο αποτελείται από στοιχεία δύο ακροδεκτών συνδεδεμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Α Γενικού Λυκείου (Μάθημα Επιλογής)

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Α Γενικού Λυκείου (Μάθημα Επιλογής) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α Γενικού Λυκείου (Μάθημα Επιλογής) Σύγχρονα Υπολογιστικά Συστήματα τους υπερυπολογιστές (supercomputers) που χρησιμοποιούν ερευνητικά εργαστήρια τα μεγάλα συστήματα (mainframes)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 1 ΤO ΡΟΜΠΟΤ INTELLITEK ER-2u

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 1 ΤO ΡΟΜΠΟΤ INTELLITEK ER-2u Εφαρμογή 1: Το ρομπότ INTELITEK ER-2u Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων και Ρομποτικής Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Πολυτεχνείο Κρήτης www.robolab.tuc.gr, τηλ: 28210 37292 / 37314 e-mail: savas@dpem.tuc.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο εργασίας. Ερωτήσεις ανασκόπησης του μαθήματος

Φύλλο εργασίας. Ερωτήσεις ανασκόπησης του μαθήματος Φύλλο εργασίας Παραθέτουμε μια ομάδα ερωτήσεων ανασκόπησης του μαθήματος και μια ομάδα ερωτήσεων κρίσης για εμβάθυνση στο αντικείμενο του μαθήματος. Θεωρούμε ότι μέσα στην τάξη είναι δυνατή η κατανόηση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 Μάθημα : Μικροϋπολογιστές Τεχνολογία Τ.Σ. Ι, Θεωρητικής κατεύθυνσης Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 1. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής είναι μια συσκευή, μεγάλη ή μικρή, που επεξεργάζεται δεδομένα και εκτελεί την εργασία του σύμφωνα με τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Παλμοκωδική Διαμόρφωση. Pulse Code Modulation (PCM)

Παλμοκωδική Διαμόρφωση. Pulse Code Modulation (PCM) Παλμοκωδική Διαμόρφωση Pulse Code Modulation (PCM) Pulse-code modulation (PCM) Η PCM είναι ένας στοιχειώδης τρόπος διαμόρφωσης που δεν χρησιμοποιεί φέρον! Το μεταδιδόμενο (διαμορφωμένο) σήμα PCM είναι

Διαβάστε περισσότερα

1. Ηλεκτρικοί κινητήρες- σερβοκινητήρας 2. Ελεγκτές. ΜΠΔ, 9 Ο Εξάμηνο Σάββας Πιπερίδης

1. Ηλεκτρικοί κινητήρες- σερβοκινητήρας 2. Ελεγκτές. ΜΠΔ, 9 Ο Εξάμηνο Σάββας Πιπερίδης www.robolab.tuc.gr 1. Ηλεκτρικοί κινητήρες- σερβοκινητήρας 2. Ελεγκτές ΜΠΔ, 9 Ο Εξάμηνο Σάββας Πιπερίδης 1. Ηλεκτρικοί κινητήρες σερβοκινητήρας R/C σέρβο βηματικός κινητήρας 2 1. Ηλεκτρικοί κινητήρες σερβοκινητήρας

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Πολυμέσων. Ενότητα 2: Εισαγωγικά θέματα Ψηφιοποίησης. Θρασύβουλος Γ. Τσιάτσος Τμήμα Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Συστήματα Πολυμέσων. Ενότητα 2: Εισαγωγικά θέματα Ψηφιοποίησης. Θρασύβουλος Γ. Τσιάτσος Τμήμα Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 2: Εισαγωγικά θέματα Ψηφιοποίησης Θρασύβουλος Γ. Τσιάτσος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 Τεχνολογία Ι Θεωρητικής Κατεύθυνσης Τεχνικών Σχολών Μάθημα : Μικροϋπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 2 η : ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΣΚΗΣΗ 2 η : ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΠΑΡΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΗ 2 η : ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ:.. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ:.. Α. ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΑΕ ΙΙ. Αισθητήρια θερμοκρασίας Εισαγωγή

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΑΕ ΙΙ. Αισθητήρια θερμοκρασίας Εισαγωγή ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΑΕ ΙΙ Εργαστηριακή Άσκηση 1 Αισθητήρια θερμοκρασίας Εισαγωγή Η μέτρηση της θερμοκρασίας είναι μια σημαντική ασχολία για τους μηχανικούς παραγωγής γιατί είναι, συνήθως,

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ» Τεχνική έκθεση Προδιαγραφές Προϋπολογισμός

«ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ» Τεχνική έκθεση Προδιαγραφές Προϋπολογισμός Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ» Τεχνική έκθεση Προδιαγραφές Προϋπολογισμός Προϋπολογ. : 9.963,00 Με ΦΠΑ 23% Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση Θερμοκρασίας με τον αισθητήρα TMP36. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων. Βασική δομή ενός προγράμματος στο LabVIEW.

Μέτρηση Θερμοκρασίας με τον αισθητήρα TMP36. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων. Βασική δομή ενός προγράμματος στο LabVIEW. Σκοπός Μάθημα 2 Δραστηριότητα 1 Μέτρηση Θερμοκρασίας με τον αισθητήρα TMP36. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων Βασική δομή ενός προγράμματος στο LabVIEW. Εμπρόσθιο Πλαίσιο (front panel). Σχεδίαση

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ανάλυση Κυκλωμάτων Εργαστηριακές Ασκήσεις Εργαστήριο 4 Ορθότητα, Ακρίβεια και Θόρυβος (Accuracy, Precision and Noise) Φ. Πλέσσας

Διαβάστε περισσότερα

1/3/2009. Τα ψηφιακά ηχητικά συστήματα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον «αναλογικό» ανθρώπινο κόσμο. Φλώρος Ανδρέας Επίκ. Καθηγητής.

1/3/2009. Τα ψηφιακά ηχητικά συστήματα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον «αναλογικό» ανθρώπινο κόσμο. Φλώρος Ανδρέας Επίκ. Καθηγητής. Από το προηγούμενο μάθημα... Μάθημα: «Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου» Δάλ Διάλεξη 2 η : «Βασικές Β έ αρχές ψηφιακού ήχου» Φλώρος Ανδρέας Επίκ. Καθηγητής Τα ψηφιακά ηχητικά συστήματα πρέπει να επικοινωνήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 7 ΚΥΚΛΩΜΑ R-L-C: ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

ΑΣΚΗΣΗ 7 ΚΥΚΛΩΜΑ R-L-C: ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΑΣΚΗΣΗ 7 ΚΥΚΛΩΜΑ R-L-C: ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ 1 Σκοπός Στην άσκηση αυτή μελετάται η συμπεριφορά ενός κυκλώματος RLC σε σειρά κατά την εφαρμογή εναλλασσόμενου ρεύματος. Συγκεκριμένα μελετάται η μεταβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Αυτοματισμοί και

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου

Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου Ενότητα : Ψηφιακός Έλεγχος Συστημάτων Aναστασία Βελώνη Τμήμα Η.Υ.Σ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗΣ PLC SIMATIC S7-300

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗΣ PLC SIMATIC S7-300 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗΣ PLC SIATIC S7-300 5. Σκοπός του προσομοιωτή. Χωρίς τον προσομοιωτή ο έλεγχος της ορθότητας ενός προγράμματος μπορεί να γίνει μόνο offline με τη χρήση του λογισμικού STEP 7 της Siemens

Διαβάστε περισσότερα

Το Οπτικό Στοιχείο του πειράματος ΝΕΣΤΩΡ και οι πηγές οπτικού θορύβου

Το Οπτικό Στοιχείο του πειράματος ΝΕΣΤΩΡ και οι πηγές οπτικού θορύβου 6 Το Οπτικό Στοιχείο του πειράματος ΝΕΣΤΩΡ και οι πηγές οπτικού θορύβου Εισαγωγή Η βασική μονάδα ενός υποθαλάσσιου τηλεσκοπίου νετρίνων είναι ο φωτοπολλαπλασιαστής ο οποίος ανιχνεύει την ακτινοβολία Cherenkov

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Ψηφιακής Λογικής (The Digital Logic Level)

Επίπεδο Ψηφιακής Λογικής (The Digital Logic Level) Επίπεδο Ψηφιακής Λογικής (The Digital Logic Level) Απαντήσεις 1. Η παραγγελία είναι σάντουιτς ή ένα σουβλάκι και τηγανητές πατάτες η οποία μπορεί να αναλυθεί ως σάντουιτς ή (σουβλάκι και τηγανητές πατάτες)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Ο τελεστικός ενισχυτής είναι ένα προκατασκευασμένο κύκλωμα μικρών διαστάσεων που συμπεριφέρεται ως ενισχυτής τάσης, και έχει πολύ μεγάλο κέρδος, πολλές φορές της τάξης του 10 4 και 10 6. Ο τελεστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 6. Μελέτη συντονισμού σε κύκλωμα R,L,C, σειράς

ΑΣΚΗΣΗ 6. Μελέτη συντονισμού σε κύκλωμα R,L,C, σειράς ΑΣΚΗΣΗ 6 Μελέτη συντονισμού σε κύκλωμα R,L,C, σειράς Σκοπός : Να μελετήσουμε το φαινόμενο του συντονισμού σε ένα κύκλωμα που περιλαμβάνει αντιστάτη (R), πηνίο (L) και πυκνωτή (C) συνδεδεμένα σε σειρά (κύκλωμα

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματική διάταξη μελέτης, της. χαρακτηριστικής καμπύλης διπόλου

Πειραματική διάταξη μελέτης, της. χαρακτηριστικής καμπύλης διπόλου Πειραματική διάταξη μελέτης, της χαρακτηριστικής καμπύλης διπόλου Επισημάνσεις από τη θεωρία. 1 Ηλεκτρικό δίπολο ονομάζουμε κάθε ηλεκτρική συσκευή που έχει δύο πόλους (άκρα) και όταν συνδεθεί σε ηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication ΜΠΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 533 ΤΣΙΚΤΣΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 551 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΡΟΜΠΟΤ LEGO NXT Το ρομπότ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστηµών Αγίων Αναργύρων 17/1/07 Υπεύθυνος Εργ. Κέντρου: Καλλίνικος Χαρακόπουλος Επιµέλεια - παρουσίαση : ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΜΑΚΕ ΩΝ Γ., ΝΙΚΑΣ Θ. Α- ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΑ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΟΡΓΑΝΑ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΓΑΝΑ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Η γεννήτρια συχνοτήτων Η γεννήτρια συχνοτήτων που θα χρησιμοποιήσετε είναι το μοντέλο TG315 της εταιρίας TTi. Αυτή η γεννήτρια παρέχει μια εναλλασσόμενη τάση (AC) εξόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Ψηφιακά Ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Σχολή Θετικών Επιστημών Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΙI Εργαστήριο 9 ο : Δειγματοληψία και Ανασύσταση

Διαβάστε περισσότερα

Τα ηλεκτρονικά σήματα πληροφορίας διακρίνονται ανάλογα με τη μορφή τους σε δύο κατηγορίες : Αναλογικά σήματα Ψηφιακά σήματα

Τα ηλεκτρονικά σήματα πληροφορίας διακρίνονται ανάλογα με τη μορφή τους σε δύο κατηγορίες : Αναλογικά σήματα Ψηφιακά σήματα ΕΝΟΤΗΤΑ 2 2.0 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ηλεκτρικό σήμα ονομάζεται η τάση ή το ρεύμα που μεταβάλλεται ως συνάρτηση του χρόνου. Στα ηλεκτρονικά συστήματα επικοινωνίας, οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 Μάθημα : Ψηφιακά Ηλεκτρονικά Τεχνολογία ΙΙ, Θεωρητικής Κατεύθυνσης Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Ήχος και φωνή. Τεχνολογία Πολυµέσων 04-1

Ήχος και φωνή. Τεχνολογία Πολυµέσων 04-1 Ήχος και φωνή Φύση του ήχου Ψηφιοποίηση µε µετασχηµατισµό Ψηφιοποίηση µε δειγµατοληψία Παλµοκωδική διαµόρφωση Αναπαράσταση µουσικής Ανάλυση και σύνθεση φωνής Μετάδοση φωνής Τεχνολογία Πολυµέσων 4-1 Φύση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Εργαστήριο 9 ο : Διαμόρφωση BPSK & QPSK Βασική Θεωρία Εισαγωγή Κατά την μετάδοση ψηφιακών δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Educational Laboratory of Multi Instruments (ELMI) for LabVIEW TM and MultiSIM TM

Educational Laboratory of Multi Instruments (ELMI) for LabVIEW TM and MultiSIM TM Educational Laboratory of Multi Instruments (ELMI) for LabVIEW TM and MultiSIM TM I Εκπαιδευτική Μονάδα Εργαστηριακών Ασκήσεων για προγραμματισμό LabVIEW TM και MultiSIM TM της National Instruments (Portable

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος...9 ΚΕΦ. 1. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΚΩΔΙΚΕΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος...9 ΚΕΦ. 1. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΚΩΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...9 ΚΕΦ. 1. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΚΩΔΙΚΕΣ 1.1 Εισαγωγή...11 1.2 Τα κύρια αριθμητικά Συστήματα...12 1.3 Μετατροπή αριθμών μεταξύ των αριθμητικών συστημάτων...13 1.3.1 Μετατροπή ακέραιων

Διαβάστε περισσότερα

Μετάδοση πληροφορίας - Διαμόρφωση

Μετάδοση πληροφορίας - Διαμόρφωση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ. Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μετάδοση πληροφορίας - Διαμόρφωση MYE006-ΠΛΕ065: ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ Ευάγγελος Παπαπέτρου Διάρθρωση μαθήματος Βασικές έννοιες μετάδοσης Διαμόρφωση ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων Εργαστήριο 9 Μέτρηση και Διόρθωση Συντελεστή Ισχύος (Power Factor) Λευκωσία, 2015 Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισμού παλμογράφου

Οδηγίες χειρισμού παλμογράφου Οδηγίες χειρισμού παλμογράφου Οι σημειώσεις αυτές στόχο έχουν την εξοικείωση του φοιτητή με το χειρισμό του παλμογράφου. Για εκπαιδευτικούς λόγους θα δοθούν οδηγίες σχετικά με τον παλμογράφο Hameg HM 203-6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Σχολή Οικονομίας Διοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αρχές Τηλ/ων Συστημάτων Εργαστήριο 7 ο : Δειγματοληψία και Ανασύσταση Βασική

Διαβάστε περισσότερα

WDT και Power Up timer

WDT και Power Up timer Ο ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗΣ PIC O μικροελεγκτής PIC κατασκευάζεται από την εταιρεία Microchip. Περιλαμβάνει τις τρεις βασικές κατηγορίες ως προς το εύρος του δίαυλου δεδομένων (Data Bus): 8 bit (σειρές PIC10, PIC12,

Διαβάστε περισσότερα

2.8. Αναλυτής Ενέργειας EM24 DIN

2.8. Αναλυτής Ενέργειας EM24 DIN 2.8. Αναλυτής Ενέργειας EM24 DIN 2.8.1. Πολυπλέκτης (μεταφορά τιμών μετρητών) με EM24 Λειτουργία: Έλεγχος και μεταφορά των τιμών των μετρητών Εφαρμογή: Καταχώρηση της ενέργειας και ωρών λειτουργίας κτλ.

Διαβάστε περισσότερα

Τελεστικοί Ενισχυτές. Σπύρος Νικολαΐδης Αναπληρωτής Καθηγητής Τομέας Ηλεκτρονικής & ΗΥ Τμήμα Φυσικής

Τελεστικοί Ενισχυτές. Σπύρος Νικολαΐδης Αναπληρωτής Καθηγητής Τομέας Ηλεκτρονικής & ΗΥ Τμήμα Φυσικής Τελεστικοί Ενισχυτές Σπύρος Νικολαΐδης Αναπληρωτής Καθηγητής Τομέας Ηλεκτρονικής & ΗΥ Τμήμα Φυσικής Ο ιδανικός τελεστικός ενισχυτής Είσοδος αντιστροφής Ισοδύναμα Είσοδος μη αντιστροφής A( ) A d 2 1 2 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ 2 ΕΡΓΑΣΙΑ: Αναλογικός Ανιχνευτής ολίσθησης και Σύστημα λήψης δεδομένων CAMAC

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ 2 ΕΡΓΑΣΙΑ: Αναλογικός Ανιχνευτής ολίσθησης και Σύστημα λήψης δεδομένων CAMAC ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ 2 ΕΡΓΑΣΙΑ: Αναλογικός Ανιχνευτής ολίσθησης και Σύστημα λήψης δεδομένων CAMAC Αλέξανδρος Κετικίδης ΑΕΜ:13299 28/4/14 κ.σαμψωνίδης Περίληψη Σκοπός της άσκησης είναι η μελέτη του αναλογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ email: mail@lyk-aei-patras.ach.sch.gr ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΟΜΑΔΑΣ : ΤΜΗΜΑ : Β ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία και Ηλεκτρολογία/Ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α ΤΑΞΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α ΤΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α ΤΑΞΗ Απαντήσεις στις ερωτήσεις του βιβλίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1. 2. Από ποια στοιχεία αποτελείται το κεντρικό μέρος ενός υπολογιστή και ποια η λειτουργία καθενός; Κεντρική Μονάδα επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Σχήµα Π2.1: Γεννήτρια κρουστικών ρευµάτων PC των ASEA-HAEFELY. Τα χαρακτηριστικά µεγέθη της κρουστικής γεννήτριας είναι [244]:

Σχήµα Π2.1: Γεννήτρια κρουστικών ρευµάτων PC των ASEA-HAEFELY. Τα χαρακτηριστικά µεγέθη της κρουστικής γεννήτριας είναι [244]: Παράρτηµα 2 ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΙΩΣΗΣ Π2.1 Γεννήτρια ASEA-HAEFELY Η κρουστική γεννήτρια που χρησιµοποιήθηκε για την πραγµατοποίηση των µετρήσεων στο εργαστήριο Υψηλών Τάσεων του Ε.Μ.Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

www.tridimas.gr E-mail: info@tridimas.gr

www.tridimas.gr E-mail: info@tridimas.gr Κεντρικό: Ν. Πλαστήρα 257 & Αιόλου 36, ΤΚ: 135 62, Αγ. Ανάργυροι Αθήνα, Τηλ. Κέντρο: 210 26 20 250, Fax: 210 26 23 805 Υποκατάστημα: Σμύρνης 31, Τ.Κ.: 143 41, Ν. Φιλαδέλφεια, Αθήνα Τηλ: 210 25 25 534-210

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία και Ηλεκτρολογία/Ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα