Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 13 «Προσαρµογή Λογισµικού-Φάση ΙΙΙ»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 13 «Προσαρµογή Λογισµικού-Φάση ΙΙΙ»"

Transcript

1

2 Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 13 «Προσαρµογή Λογισµικού-Φάση ΙΙΙ» της Πράξης «Επαγγελµατικό λογισµικό στην ΤΕΕ: επιµόρφωση και εφαρµογή» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.3, Ενέργεια 2.3.2) που συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γνωριµία µε το περιβάλλον εργασίας της Visual Basic...4 ραστηριότητα 1 : ηµιουργία εφαρµογής κονσόλας...6 ραστηριότητα 2 : Εφαρµογή φορµών Τα χειριστήρια της Visual Basic Προγραµµατισµός µε συµβάντα...10 ραστηριότητα 1 : ηµιουργία εφαρµογής φορµών...12 ραστηριότητα 2 : Παίζοντας µε τις ιδιότητες Η έννοια των σταθερών και των µεταβλητών στη Visual Basic...18 ραστηριότητα 1: σταθερές στην Visual Basic...19 ραστηριότητα 2: Η εντολή καταχώρησης στην Visual Basic...20 ραστηριότητα 3 : Ορισµός µεταβλητών και τύποι µεταβλητών στη Visual Basic20 ραστηριότητα 4: οι αριθµητικές µεταβλητές αναλυτικότερα...22 ραστηριότητα 5: πράξεις µε αριθµητικές µεταβλητές...24 ραστηριότητα 6 : Αλφαριθµητικές µεταβλητές Οι συναρτήσεις και υπορουτίνες στη Visual Basic...26 ραστηριότητα 1: δηµιουργία µιας υπορουτίνας...27 ραστηριότητα 2: Υπορουτίνα µε παραµέτρους...28 ραστηριότητα 3: Υπορουτίνες που επιστρέφουν τιµές (συναρτήσεις) ραστηριότητα 4: Υπορουτίνες µε περισσότερες παραµέτρους ραστηριότητα 5: Κλήση υπορουτίνας από υπορουτίνα Οι συναρτήσεις και υπορουτίνες στη Visual Basic...32 ραστηριότητα 1- Το αντικείµενο console...33 ραστηριότητα 2: Tο αντικείµενο Math...35 ραστηριότητα 3: Το String σαν αντικείµενο...36 ραστηριότητα 4: Η κλάση Date Οι συναρτήσεις και υπορουτίνες στη Visual Basic...39 ραστηριότητα 1 : Η εντολή If.. then... else...40 ραστηριότητα 2 : Νested if...42 ραστηριότητα 3 : Οι εντολές AND, OR, NOT...42 ραστηριότητα 4 : Το σύνθετο σχήµα If Then Else If...43 ραστηριότητα 5 : οµή Select Case Οι συναρτήσεις και υπορουτίνες στη Visual Basic...46 ραστηριότητα 1 : Η δοµή repeat...48 ραστηριότητα 2 : Η δοµή while...49 ραστηριότητα 3 : Η δοµή for.. next...50 ραστηριότητα 4 : Οι πίνακες στη Visual Basic Οι συναρτήσεις και υπορουτίνες στη Visual Basic...53 ραστηριότητα 1 : Συντακτικά λάθη...54 ραστηριότητα 2 : Που επηρεάζουν τα συντακτικά λάθη. (Option Explicit)...55 ραστηριότητα 3 : Επιλογές που επηρεάζουν τα συντακτικά λάθη. (Option Strict)...55 ραστηριότητα 4 : Οι εντολές try catch...56 ραστηριότητα 5 : Λογικά λάθη ραστηριότητα 6 : Λογικά λάθη

4 Σενάριο Εκπαιδευτικών ραστηριοτήτων - 1. Γνωριµία µε το περιβάλλον εργασίας της Visual Basic Σύντοµη περιγραφή Στο συγκεκριµένο σενάριο οι µαθητές χωρίζονται σε οµάδες των 2 ατόµων. Οι µαθητές µε τη δραστηριότητα 1 θα δηµιουργήσουν µια απλή εφαρµογή κονσόλας, ενώ µε τη δραστηριότητα 2 θα ανοίξουν µια πιο σύνθετη εφαρµογή φορµών, µε τη βοήθεια της οποίας θα αποκτήσουν µεγαλύτερη εξοικείωση µε το περιβάλλον. Ακολουθώντας τις οδηγίες του φύλου εργασίας, θα ανοίξουν το περιβάλλον εργασίας της Visual Basic. Ένα µέλος της οµάδας ακολουθώντας τις οδηγίες του Φύλου εργασίας, θα χρησιµοποιήσει το περιβάλλον για να δηµιουργήσει βήµα βήµα την ζητούµενη εφαρµογή. Το δεύτερο µέλος παρακολουθεί, ελέγχει και συµβουλεύει. Προτείνεται τα δυο µέλη να εναλλάσσουν ρόλους σε κάθε στάδιο της δραστηριότητας. Γνωστικό αντικείµενο και σύνδεση µε το πρόγραµµα σπουδών Τάξη: Τοµέας: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Γνωστικό Αντικείµενο: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ιδακτική ενότητα: 1η ιδακτικές ώρες: 4 Αριθµός µαθητών: Στο συγκεκριµένο σενάριο οι µαθητές χωρίζονται σε οµάδες των 2 ατόµων. Η επιλογή των ατόµων της κάθε οµάδας θα γίνεται σύµφωνα µε τη κρίση του καθηγητή µε βασικό κριτήριο την καλύτερη συνεργασία των µαθητών µεταξύ τους. 4

5 ιδακτικοί Στόχοι για το Σενάριο Μετά το πέρας της εκπαιδευτικής δραστηριότητας οι µαθητές θα είναι σε θέση: Να µπορούν να δηµιουργήσουν ένα νέο έργο (project) µε το περιβάλλον εργασίας της Visual Basic Να γνωρίσουν τα βασικά παράθυρα που αποτελούν το περιβάλλον εργασίας της Visual Basic Να µπορούν να µεταγλωττίσουν (compile) ένα έργο σε Visual Basic, ώστε να δηµιουργήσουν µια εκτελέσιµη εφαρµογή. Να κατανοήσουν την διαφοροποίηση µεταξύ «εφαρµογών κονσόλας» και «εφαρµογών φορµών» της Visual Basic ιδακτική προσέγγιση Για την επίτευξη των στόχων του συγκεκριµένου σεναρίου έχει επιλεγεί η οµαδοσυνεργατική διδακτική προσέγγιση. Οι µαθητές χωρίζονται σε µικρές οµάδες (2 3 ατόµων) και µε τη βοήθεια του εκπαιδευτικού καλούνται να ολοκληρώσουν τις προτεινόµενες στο φύλλο εργασίας δραστηριότητες. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι υποστηρικτικός, καθοδηγώντας τους µαθητές στα σηµεία που είναι απαραίτητο και βοηθώντας τους να ανακαλύψουν τη γνώση, συµµετέχοντας ενεργά στην διδακτική διαδικασία. Εργαλεία ΤΠΕ που αξιοποιούνται στο πλαίσιο του σεναρίου Microsoft Visual basic 2008 Express Edition Το έργο «drastiriotita1_2» 5

6 Βήµατα υλοποίησης του σεναρίου Ο καθηγητής κάνει µια εισαγωγή σχετικά µε τα εργαλεία προγραµµατισµού και τις ιδιαιτερότητες της Visual Basic.net. Θα πρέπει να αναφερθεί το Microsoft.Net Framework και το Net Framework class library. Θα πρέπει επίσης να διευκρινιστεί ο ρόλος του προγραµµατιστή και ο ρόλος του χρήστη µιας εφαρµογής. Το ζητούµενο προϊόν από τον προγραµµατιστή είναι ένα αρχείο.exe που θα το δουλέψει ο χρήστης της εφαρµογής. Το περιβάλλον εργασίας της Visual Basic είναι ένα εργαλείο για τον προγραµµατιστή, ενώ το περιβάλλον εργασίας του χρήστη θα το κατασκευάσει ο προγραµµατιστής. ραστηριότητα 1 : ηµιουργία εφαρµογής κονσόλας Στάδιο 1 Οι µαθητές καλούνται να δηµιουργήσουν ένα νέο έργο (project). Για µια πρώτη επαφή µε το περιβάλλον επιλέχτηκε να δηµιουργήσουν µια εφαρµογή κονσόλας. Στάδιο 2 Οι µαθητές καλούνται να εξερευνήσουν τα παράθυρα έργου, ιδιοτήτων και κώδικα. Στάδιο 3 Οι µαθητές καλούνται να αποθηκεύσουν το έργο που δηµιούργησαν. Καλούνται επίσης να εξερευνήσουν τα αρχεία που δηµιουργήθηκαν από την Visual Basic. Στόχος είναι να κατανοήσουν πώς ένα έργο αποτελείται από ένα σύνολο αρχείων. Είναι σηµαντικό να εξοικειωθούν µε την αποθήκευση και ανάκτηση ενός «έργου». Στάδιο 4 Οι µαθητές θα συµπληρώσουν τον παρακάτω κώδικα System.Console.WriteLine("Hello world") System.Console.ReadLine() για να εξοικειωθούν µε το παράθυρο κώδικα της Visual Basic. Εξηγούνται στο φύλλο εργασίας οι δυο προαναφερόµενες εντολές. 6

7 Στη συνέχεια, θα µεταγλωττίσουν το έργο ώστε να δηµιουργήσουν ένα εκτελέσιµο αρχείο και να τρέξουν την εφαρµογή τους. Η εφαρµογή εµφανίζει το µήνυµα «Hello wold» στην κονσόλα. Για να τερµατιστεί η εφαρµογή ο µαθητής πρέπει να πατήσει «Enter». Ο µαθητής καλείται να εντοπίσει τα νέα αρχεία που δηµιούργησε η µεταγλώττιση (compilation) του προγράµµατος. Σηµαντικό είναι να εντοπίσει το εκτελέσιµο αρχείο drastiriotita1_1.exe και να εκτελέσει την εφαρµογή έξω από το περιβάλλον της Visual Basic. ραστηριότητα 2 : Εφαρµογή φορµών Στάδιο 1 Ο µαθητής ανοίγει το έργο dratiriotita1_2 από τον φάκελο βοηθητικού υλικού «dratiriotita1_2». Η εφαρµογή είναι αρκετά απλή και εντυπωσιακή. Είναι ένας web browser. Ο µαθητής θα πρέπει πρώτα να δουλέψει την εφαρµογή πηγαίνοντας 7

8 τουλάχιστον σε µια σελίδα πχ. και µετά να παρατηρήσει στο περιβάλλον της Visual Basic τις διαφοροποιήσεις που υπάρχουν ανάµεσα σε αυτή την εφαρµογή φορµών και την προηγούµενη εφαρµογή κονσόλας. Πρέπει να εντοπίσει τον κώδικα της εφαρµογής µε δεξί κλικ πάνω σε οποιοδήποτε σηµείο της φόρµας και επιλέγοντας «View Code». Επίσης, πρέπει να εντοπίσει το παράθυρο της εργαλειοθήκης (Toolbox). Στο φύλλο εργασίας του ζητείται να απαντήσει πώς η εργαλειοθήκη ενεργοποιείται, µόνο όταν είναι επιλεγµένο το TAB σχεδιασµού. Στη συνέχεια ζητείται από τον µαθητή να περιηγηθεί στο παράθυρο σχεδιασµού της φόρµας. Επιλέγοντας διαδοχικά τα διάφορα αντικείµενα, θα παρατηρήσει το παράθυρο ιδιοτήτων. Θα πρέπει να απαντήσει ότι οι ιδιότητες που αναφέρονται στο παράθυρο ιδιοτήτων αλλάζουν ανάλογα µε το αντικείµενο που είναι επιλεγµένο. Προαιρετικά µπορεί να ζητηθεί από τους µαθητές να εντοπίσουν κοινές ιδιότητες στα τρία αντικείµενα που βρίσκονται πάνω στην φόρµα, όπως οι ιδιότητες «Anchor» και «Dock». Στάδιο 2 Εδω ζητείται από τον µαθητή να βάλει breakpoints στην εφαρµογή και να τρέξει τις εντολές που εκτελούνται µετά το πάτηµα του κουµπιού «Button 1» µια προς µια. Ταυτόχρονα, πρέπει να εχουν ανοιχτό το παράθυρο τοπικών µεταβλητών και να παρατηρούν την αλλαγή των τιµών στη µεταβλητή str. Στην ερώτηση «τι άλλαξε στο παράθυρο Τοπικών µεταβλητών µετά την εκτέλεση της εντολής str = Me.TextBox1.Text» θα πρέπει να απαντήσουν πως η µεταβλητή str πηρε σαν τιµή αυτά που πληκτρολόγησε στο πεδίο «TextBox1». Στη συνέχεια ο µαθητής θα πειραµατιστεί µε την εντολή Debug.Print και το παράθυρο άµεσης εκτέλεσης. Στην ερώτηση «Τι βλέπετε στο παράθυρο άµεσης εκτέλεσης µετά την εκτέλεση της εντολής Debug.Print("navigating to: " + str)» θα πρέπει να απαντήσει πως η παράµετρος της µεδόδου Debug.Print εκτυπώθηκε στο παράθυρο άµεσης εκτέλεσης. Τέλος, οι µαθητές θα πληκτρολογήσουν την εντολή Debug.Print απευθείας στο παράθυρο άµεσης εκτέλεσης, ενώ δεν εκτελείται η εφαρµογή. Ζητείται από τον 8

9 µαθητή να πειραµατιστεί µε εντολές όπως Debug.Print(«Hello world») και Debug.Print(1+1). Τέλος του ζητείται να γράψει µια εντολή που να τυπώνει στο παράθυρο εκτέλεσης την τετραγωνική ρίζα του 2. Η εντολή αυτή είναι Debug.Print(Math.Sqrt(2)). 9

10 Σενάριο Εκπαιδευτικών ραστηριοτήτων 2. Τα χειριστήρια της Visual Basic Προγραµµατισµός µε συµβάντα Σύντοµη περιγραφή Στο συγκεκριµένο σενάριο οι µαθητές εργάζονται σε οµάδες των 2 ατόµων. Οι µαθητές µε τη δραστηριότητα 1 δηµιουργούν µια εφαρµογή φορµών και τοποθετούν αντικείµενα (controls) πάνω στη φόρµα. Σαν παράδειγµα για να εξοικειωθούν µε τα αντικείµενα αυτά χρησιµοποιούν το αντικείµενο κουµπί (Button) και το αντικείµενο (Label). Ακολουθώντας τις οδηγίες του φύλλου εργασίας δηµιουργούν δυο κουµπιά και τις υπορουτίνες διαχείρισης συµβάντων του πρώτου κουµπιού. Στη συνέχεια, δηµιουργούν µόνοι τους τις υπορουτίνες διαχείρισης συµβάντων του δεύτερου κουπιού. Ακολούθως, δηµιουργούν ένα κουµπί του όταν πατηθεί τερµατίζει την εφαρµογή. Η δραστηριότητα 2 είναι προαιρετική και ο εκπαιδευτικός θα κρίνει ανάλογα µε το επίπεδο της τάξης αν χρειάζεται να προχωρήσει στην υλοποίησή της. Σε αυτήν την δραστηριότητα οι µαθητές εµβαθύνουν στη διαχείριση συµβάντων χρησιµοποιώντας µια υπορουτινα διαχείρισης για να χειριστούν δυο συµβάντα από διαφορετικά αντικείµενα. Ένα µέλος της οµάδας ακολουθώντας τις οδηγίες του Φύλλου εργασίας θα χρησιµοποιήσει το περιβάλλον για να δηµιουργήσει βήµα-βήµα τις ζητούµενες εφαρµογες. Το δεύτερο µέλος παρακολουθεί, ελέγχει και συµβουλεύει. Συστήνεται τα δυο µέλη να εναλλάσσουν ρόλους σε κάθε στάδιο της κάθε δραστηριότητας. Γνωστικό αντικείµενο και σύνδεση µε το πρόγραµµα σπουδών Τάξη: Τοµέας: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ- Γνωστικό Αντικείµενο: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΊΑ ιδακτική ενότητα: 2η ιδακτικές ώρες: 3 Αριθµός µαθητών: Στο συγκεκριµένο σενάριο οι µαθητές χωρίζονται σε οµάδες των 2 ατόµων. Η επίλογη των ατόµων της 10

11 κάθε οµάδας θα γίνεται σύµφωνα µε τη κρίση του καθηγητή µε βασικό κριτήριο την καλύτερη συνεργασία των µαθητών µεταξύ τους. ιδακτικοί Στόχοι για το Σενάριο Μετά το πέρας της εκπαιδευτικής δραστηριότητας οι µαθητές θα είναι σε θέση: να δηµιουργούν εφαρµογές φορµών να σχεδιάζουν αντικείµενα πάνω στις φόρµες να χειρίζονται συµβάντα των αντικειµένων µε κώδικα να τερµατίζουν την εφαρµογή χρησιµοποιώντας κώδικα. ιδακτική προσέγγιση Για την επίτευξη των στόχων του συγκεκριµένου σεναρίου έχει επιλεγεί η οµαδοσυνεργατική-ανακαλυπτική διδακτική προσέγγιση. Οι µαθητές χωρίζονται σε µικρές οµάδες (2 ατόµων) και µε τη βοήθεια του εκπαιδευτικού καλούνται να ολοκληρώσουν τις προτεινόµενες στο φύλλο εργασίας δραστηριότητες. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι υποστηρικτικός, καθοδηγώντας τους µαθητές στα σηµεία που είναι απαραίτητο και βοηθώντας τους να ανακαλύψουν τη γνώση, συµµετέχοντας ενεργά στην διδακτική διαδικασία. Εργαλεία ΤΠΕ που αξιοποιούνται στο πλαίσιο του σεναρίου Microsoft Visual basic 2008 Express Edition Το έργο «drastiriotita2_2» Βήµατα υλοποίησης του σεναρίου Ο καθηγητής θυµίζει στους µαθητές τι είναι µια εφαρµογή φορµών. Καλό είναι να τους δώσει ένα παράδειγµα µε µια έτοιµη εφαρµογή φορµών, όπως το calculator και εξηγήσει τα διαφορετικά αντικείµενα που υπάρχουν στη φόρµα του calculator. 11

12 ραστηριότητα 1 : ηµιουργία εφαρµογής φορµών Στάδιο 1. ηµιουργία µιας φόρµας µε αντικείµενα. Οι µαθητές καλούνται να δηµιουργήσουν ένα νέο έργο (project) που θα δηµιουργεί µια εφαρµογή φορµών. Στο στάδιο αυτό θα δηµιουργήσουν µια απλή φόρµα µε δυο κουµπιά. Όταν τρέξουν την εφαρµογή καλούντα να πατήσουν τα κουµπιά µε το ποντίκι και µετά να ανακαλύψουν τρόπους που µπορούν να κάνουν το ίδιο χρησιµοποιώντας το πληκτρολόγιο. Αυτό γίνεται χρησιµοποιώντας τα κουµπιά «TAB» και «SPACE» του πληκτρολογίου. Στάδιο 2. ίνοντας τίτλους στα αντικείµενα Οι µαθητές καλούνται χρησιµοποιώντας το παράθυρο ιδιοτήτων να αλλάξουν τις τιµές στην ιδιότητα Text των κουµπιών και µετά της φόρµας. Στην πρώτη άσκηση οι µαθητές πρέπει να παρατηρήσουν πως αλλάζοντας την τιµή της ιδιότητας Text αλλάζει το κείµενο που εµφανίζεται πάνω στο αντικείµενο που βρίσκεται στη φόρµα. Στη δεύτερη άσκηση ο µαθητής καλείται να εντοπίσει την αλλαγή που γίνεται στον τίτλο της φόρµας όταν αλλάζει η τιµή της ιδιότητας Text στην φόρµα. Ο καθηγητής θα πρέπει να βοηθήσει τους µαθητές να κατανοήσουν ότι η ιδιότητα Text που είναι κοινή σε πολλά αντικείµενα επηρεάζει τον τρόπο που αυτά εµφανίζονται στο χρήστη της εφαρµογής. Στάδιο 3. Αλλάζοντας τα ονόµατα των αντικειµένων. Οι µαθητές καλούνται χρησιµοποιώντας το παράθυρο ιδιοτήτων να αλλάξουν τις τιµές στην ιδιότητα όνοµα (Name) των αντικειµένων. Στην πρώτη άσκηση σε αυτό το στάδιο θα πρέπει να παρατηρήσουν πως δεν αλλάζει η εµφάνιση του αντικειµένου αλλάζοντας τιµή σε αυτή την ιδιότητα, αλλά αλλάζει το όνοµα του αντικειµένου στο παράθυρο ιδιοτήτων. Από τον καθηγητή θα πρέπει να τονιστούν οι 12

13 συµβάσεις ονοµατοδοσίας της Visual Basic που εξασφαλίζουν την αναγνωσιµότητα του κώδικα. Π.χ. Αντικέιµενο Πρόθεµα Παράδειγµα CheckBox chk chkprint Button btn btnok Label lbl lblmessage ListBox lst lstresults Panel pnl pnlsettings TextBox txt txtaddress Στάδιο 4. Ελέγχοντας τα συµβάντα (events) Οι µαθητές καλούνται χρησιµοποιώντας τις δυνατότητες του περιβάλλοντος της Visual Basic και γράφοντας µια γραµµή κώδικα να δηµιουργήσουν την υπορουτίνα διαχείρισης του συµβάντος Click του κουµπιού btnen. Στην πρώτη άσκηση θα πρέπει να παρατηρήσουν πως πατώντας διπλό κλικ πάνω στο κουµπί η Visual basic έγραψε δυο γραµµές κώδικα που ορίζουν µια υπορουτίνα. Στη συνέχεια τους εξηγείται η δήλωση «Handles» που δηλώνει αυτή την υπορουτινα ως υπορουτίνα διαχείρισης συµβάντος. Τέλος, υποδεικνύεται ο κώδικας που θα εµφανίζει το µήνυµα «Hello world» στη φόρµα όταν πατηθεί το κουµπί btnen. Στάδιο 5. Γράφοντας κώδικα για ένα συµβάν Εδώ οι µαθητές καλούνται να επαναλάβουν µόνοι τους όσα έκαναν στο προηγούµενο στάδιο εφαρµόζοντάς τα στο κουµπί btnel της φόρµας. Ο κώδικας που θα πρέπει να γράψουν έχει ως εξής: Private Sub btnel_click(byval sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnel.click Me.lblMessage.Text = "Γειά σου Κόσµε" End Sub 13

14 Στάδιο 6. Τερµατισµός της εφαρµογής. Εδώ µαθαίνουν την απλή εντολή Application.Exit() που τερµατίζει την εφαρµογή. Με τις οδηγίες του φύλου εργασίας δηµιουργούν πάλι ένα νέο κουµπί το btnexit και έναν διαχειριστή συµβάντων του κουµπιού αυτού που θα τερµατίζει την εφαρµογή µόλις πατηθεί το btnexit. Παρατίθεται ο κώδικας του διαχειριστή συµβάντος του κουµπιού αυτού: Private Sub btnexit_click(byval sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnexit.click Application.Exit() End Sub Στάδιο 7. ιαχείριση και άλλων συµβάντων. Οι µαθητές µε τις οδηγίες του φύλου εργασίας µαθαίνουν να διαχειρίζονται και άλλα συµβάντα, τα συµβάντα MouseEnter και MouseLeave του κουµπιού btnen. Το φύλλο εργασίας τους καθοδηγεί να δηµιουργήσουν την υπορουτίνα διαχείρισης του πρώτου συµβάντος (MouseEnter) χρησιµοποιώντας τις δυνατότητες του περιβάλλοντος της Visual Basic και γράφοντας µια γραµµή κώδικα. Για την δηµιουργία της υπορουτίνας διαχείρισης του δεύτερου συµβάντος (MouseLeave) το φύλλο εργασία καθοδηγεί τους µαθητές έτσι ώστε να τη δηµιουργήσουν απευθείας στο παράθυρο κώδικα. Η τελική µορφή της υπορουτίνας είναι η εξής: Private Sub btnen_mouseleave(byval sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnen.mouseleave Me.lblMessageHelp.Text = "" End Sub Στάδιο 8. Γράφοντας ξανά κώδικα για συµβάντα. Οι µαθητές καλούνται να δηµιουργήσουν τις υπορουτίνες διαχείρισης των συµβάντων MouseEnter και MouseLeave του κουµπιού btnel. Μπορούν να τις δηµιουργήσουν µε οποιονδήποτε από τους δύο τρόπους που έµαθαν παραπάνω. Η τελική µορφή του κώδικα που καλούνται να γράψουν έχει ως εξής: Private Sub btnel_mouseenter(byval sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnel.mouseenter Me.lblMessageHelp.Text = "Πατηστε για να δειτε ενα µηνυµα στα Ελληνικά" End Sub 14

15 Private Sub btnel_mouseleave(byval sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnel.mouseleave Me.lblMessageHelp.Text = "" End Sub 15

16 ραστηριότητα 2 : Παίζοντας µε τις ιδιότητες Στάδιο 1. ηµιουργία εφαρµογής µε δυο διαχειριστές συµβάντων Σε αυτό το στάδιο οι µαθητές επαναλαµβάνοντας αυτά που έχουν µάθει µέχρι τώρα δηµιουργούν µια νέα εφαρµογή φορµών µε δυο κουµπιά. Το φύλλο εργασίας τούς καθοδηγεί να αλλάξουν µε κώδικα την ιδιότητα enabled των κουµπιών µέσα από την υπορουτίνα διαχείρισης συµβάντος κάθε κουµπιού. Με την ιδιότητα enabled έρχονται σε µια πρώτη επαφή µε τις λογικές µεταβλητές της Visual Basic. Στην εφαρµογή θα πρέπει να εναλλάσσονται οι δυο παρακάτω καταστάσεις. Επίσης, µαθαίνουν την παράµετρο sender που χρησιµοποιούν οι υπορουτίνες διαχείρισης συµβάντων. Ο µαθητής πρέπει να απαντήσει στην άσκηση ότι δεν υπάρχει καµία διαφορά στην εκτέλεση του προγράµµατος, είτε χρησιµοποιήσουµε την παράµετρο sender, είτε το όνοµα του αντικειµένου που προκάλεσε το συµβάν. Αυτό το στάδιο είναι προετοιµασία για το επόµενο. Στάδιο 2. ιαχείριση πολλών συµβάντων µε την ίδια υπορουτίνα Σε αυτό το στάδιο οι µαθητές καλούνται να ανοίξουν ένα έτοιµο έργο το drastiriotita2_2. Αυτό το έργο έχει ακριβώς την ίδια συµπεριφορά µε το έργο που δηµιουργήθηκε στο προηγούµενο στάδιο. Υπάρχει όµως µια διαφοροποίηση στον κώδικα. Αντί για δυο υπορουτίνες διαχείρισης συµβάντων υπάρχει µόνο µια που διαχειρίζεται και τα δυο συµβάντα χρησιµοποιώντας το αντεικέιµενο sender για να επηρεάσει την εµφάνιση του κουµπιου που πατήθηκε και προκάλεσε το συµβάν. Οι µαθητές καλούνται να ξαναγράψουν τη εφαρµογή που έγραψαν στο προηγούµενο στάδιο µε τον νέο αυτό τρόπο. 16

17 Εναλλακτικά µπορείτε να συζητήσετε τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα της διαχείρισης πολλών συµβάντων µε την ίδια υπορουτίνα. Για παράδειγµα, αναφερθείτε την εφαρµογή του calculator. Στην εφαρµογή αυτή υπάρχουν δέκα κουµπιά µε τα νούµερα µηδέν έως εννέα. Τα κουµπιά αυτά κάνουν σχεδόν την ίδια δουλειά. Θα ήταν προτιµότερο να φτιαχτεί µια υπορουτίνα για κάθε κουµπί (δηλαδή δέκα υπορουτίνες συνολικά) ή µια υπορουτίνα που να διαχειρίζεται το συµβάν Click και για τα δέκα κουµπιά; 17

18 Σενάριο Εκπαιδευτικών ραστηριοτήτων 3. Η έννοια των σταθερών και των µεταβλητών στη Visual Basic Σύντοµη περιγραφή Στο συγκεκριµένο σενάριο οι µαθητές χωρίζονται σε οµάδες των 2-3 ατόµων. Οι µαθητές εκτελούν τις δραστηριότητες του φύλλου εργασίας, έτσι ώστε να κατανοήσουν την έννοια των µεταβλητών και την έννοια της καταχώρησης στη Visual Basic. Γνωστικό αντικείµενο και σύνδεση µε το πρόγραµµα σπουδών Τάξη: Τοµέας: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ- Γνωστικό Αντικείµενο: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΊΑ ιδακτική ενότητα: 3η ιδακτικές ώρες: 3 Αριθµός µαθητών: Στο συγκεκριµένο σενάριο οι µαθητές χωρίζονται σε οµάδες των 2-3 ατόµων. Η επιλογή των ατόµων της κάθε οµάδας θα γίνεται σύµφωνα µε τη κρίση του καθηγητή µε βασικό κριτήριο την καλύτερη συνεργασία των µαθητών µεταξύ τους. ιδακτικοί Στόχοι για το Σενάριο Μετά το πέρας της εκπαιδευτικής δραστηριότητας οι µαθητές θα: γνωρίζουν τους τύπους των µεταβλητών και των σταθερών στη Visual Basic µπορούν να δηλώνουν µεταβλητές σε ένα πρόγραµµα σε Visual Basic είναι ικανοί να γράφουν εντολές καταχώρησης σε Visual Basic είναι ικανοί να επιλέγουν το κατάλληλο τύπο µεταβλητής για να αποθηκεύει τις τιµές που χρειάζεται το πρόγραµµα. είναι ικανοί να βάζουν σχόλια σε ένα πρόγραµµα Visual Basic 18

19 ιδακτική προσέγγιση Για την επίτευξη των στόχων του συγκεκριµένου σεναρίου έχει επιλεγεί η οµαδοσυνεργατική διδακτική προσέγγιση. Οι µαθητές χωρίζονται σε µικρές οµάδες (2-3 ατόµων) και µε τη βοήθεια του εκπαιδευτικού καλούνται να ολοκληρώσουν τις προτεινόµενες στο φύλλο εργασίας δραστηριότητες. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι υποστηρικτικός, καθοδηγώντας τους µαθητές στα σηµεία που είναι απαραίτητο και βοηθώντας τους να ανακαλύψουν τη γνώση, συµµετέχοντας ενεργά στην διδακτική διαδικασία. Εργαλεία ΤΠΕ που αξιοποιούνται στο πλαίσιο του σεναρίου Microsoft Visual basic 2008 Express Edition Βήµατα υλοποίησης του σεναρίου Ο καθηγητής θυµίζει στους µαθητές το ρόλο των µεταβλητών και των σταθερών στη Visual Basic. Επίσης, καλό είναι να τους θυµίσει πώς γράφεται ένα πρόγραµµα σε ψευδοκώδικα. Οι δραστηριότητες του σεναρίου υλοποιούνται στο φύλλο εργασίας. Προαιρετικά ο καθηγητής µπορεί να ζητήσει από τους µαθητές να δηµιουργήσουν µια εφαρµογή κονσόλας και, αφού λύσουν τις ασκήσει που έχουν κώδικα στο φύλλο εργασίας, να πληκτρολογήσουν τις εντολές στην εφαρµογή. Μετά βάζοντας breakpoints θα µπορούν να παρακολουθήσουν τις τιµές των µεταβλητών στο παράθυρο τοπικών µεταβλητών. ραστηριότητα 1: σταθερές στην Visual Basic Στο φύλλο εργασίας εξηγούνται στους µαθητές οι τρεις τύποι σταθερών (αριθµητικές, λογικές, αλφαριθµητικές) Ακολούθως του ζητείται να κατηγοριοποιήσουν τις σταθερές στον επόµενο πίνακα σε αριθµητικές, αλφαριθµητικές και λογικές. 18 αριθµητική αλφαριθµητική 19

20 A9 VVI ISSUUAALL BBAASSI ICC αλφαριθµητική 9.30 αριθµητική true λογική 10/2 αριθµητική ραστηριότητα 2: Η εντολή καταχώρησης στην Visual Basic Οι µαθητές µαθαίνουν µε παραδείγµατα την εντολή καταχώρισης. Μετά θα πρέπει να απαντήσουν στην παρακάτω άσκηση. Παρακολουθήστε τις παρακάτω εντολές και στο τέλος γράψτε τι τιµή θα έχει η µεταβλητή c: a = 3 b = 4 c = b ' εδώ παίρνει την τιµή 4 c = a ' εδώ παίρνει την τιµή 3 c = c ' εδώ παίρνει την τιµή 3 Η µεταβλητή c θα έχει την τιµή 3 Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να ενθαρρύνει τους µαθητές να διατυπώσουν σε ψευδοκώδικα τις εντολές καταχώρησης, έτσι ώστε να κατανοήσουν καλύτερα την λειτουργία των εντολών. ραστηριότητα 3 : Ορισµός µεταβλητών και τύποι µεταβλητών στη Visual Basic Στο φύλλο εργασίας εξηγείται στους µαθητές πώς γίνεται ο ορισµός των µεταβλητών στη Visual Basic και δίνεται το παρακάτω παράδειγµα (σε παρένθεση παρατίθεται ο τρόπος που διαβάζεται η εντολή δήλωσης) Dim num As Integer (δηµιούργησε µια µεταβλητή, στην οποία θα αποθηκεύονται ακέραιες τιµές) Dim str As String (δηµιούργησε µια µεταβλητή, στην οποία θα αποθηκεύονται αλφαριθµητικές τιµές 20

21 Dim bool As Boolean (δηµιούργησε µια µεταβλητή, στην οποία θα αποθηκεύονται λογικές τιµές) Στην παρακάτω άσκηση οι µαθητές καλούνται να αναγνωρίσουν αν οι καταχωρίσεις σταθερών στις µεταβλητές είναι σωστές (σύµφωνα µε τον τύπο της µεταβλητής). Εντοπίστε αν οι παρακάτω καταχωρήσεις καταχωρούν τιµές σύµφωνα µε τον τύπο της µεταβλητής και γιατί (θεωρήστε τις τρεις δηλώσει µεταβλητών που δώσαµε σαν παράδειγµα πιο πάνω). num = 100 Σωστή. Το 100 είναι ακέραιος (integer) num = Λάθος. Το είναι δεκαδικός str = 100 Λάθος. Το 100 είναι ακέραιος ενώ το str αλφαριθµητικό str = είµαι µαθητής Σωστή. Καταχώρηση αλφαριθµητικής σταθεράς σε αλφαριθµητική µεταβλητή str = Σωστή. Το είναι δεκαδικός bool = 217 Λάθος. Καταχώρηση ακέραιου σε λογική µεταβλητή bool = false Σωστή. Καταχώρηση λογικής σταθεράς σε λογική µεταβλητή Προαιρετικά οι µαθητές µπορούν να πληκτρολογήσουν τον κώδικα σε µια εφαρµογή κονσόλας της Visual Basic. Παρατίθεται ο συνολικός κώδικας: Option Strict On Module Module1 Sub Main() Dim num As Integer Dim str As String Dim bool As Boolean num = 100 num = 12.1 str =

22 str = "είµαι µαθητής" str = "18.30" bool = 217 bool = False End Sub End Module Καλέστε του µαθητές να πειραµατιστούν µε την επιλογή «Option Strict On». ραστηριότητα 4: οι αριθµητικές µεταβλητές αναλυτικότερα Εδώ εξηγείται στους µαθητές το εύρος τιµών των αριθµητικών µεταβλητών. Παρακάτω παρατίθεται ο πίνακας µε όλους τους τύπους αριθµητικών µεταβλητών της Visual Basic. Οι µαθητές καλούνται να απαντήσουν στην παρακάτω άσκηση: Byte 0 through 255 (unsigned) ακέραιες Όχι Decimal 0 through +/- 79,228,162,514,264,337,593,543,950,335 (+/ E+28) with no decimal point; 0 through +/ with 28 places to the right of the decimal; δεκαδικές ναι (+/-1E-28) smallest nonzero number is +/- Double (doubleprecision floatingpoint) E+308 through E-324 for negative values; E-324 through E+308 for positive values δεκαδικές ναι 22

23 Integer -2,147,483,648 through 2,147,483,647 (signed) ακέραιες ναι Long -9,223,372,036,854,775,808 through ακέραιες ναι (long 9,223,372,036,854,775,807 (9.2...E+18 ) (signed) integer) SByte -128 through 127 (signed) ακέραιες ναι Short (short integer) -32,768 through 32,767 (signed) ακέραιες ναι Single (singleprecision floatingpoint) E+38 through E-45 for negative values; E-45 through E+38 for positive values δεκαδικές ναι UInteger 0 through 4,294,967,295 (unsigned) ακέραιες όχι ULong 0 through 18,446,744,073,709,551,615 (1.8...E+19 ) (unsigned) ακέραιες όχι UShort 0 through 65,535 (unsigned) ακέραιες όχι Σηµειώστε στην τρίτη στήλη αν οι τιµές που µπορεί να πάρει κάθε τύπος είναι ακέραιες ή δεκαδικές. Μετά σηµειώστε µε ένα ναι ή ένα όχι στην τελευταία στήλη αν ο τύπος µπορεί να πάρει αρνητικές τιµές (π.χ -2) Προτείνεται οι µαθητές να ανοίξουν µια εφαρµογή κονσόλας της Visual Basic και, αφού δηλώσουν «Option Strict On», να φτιάξουν παραδείγµατα µε τους παραπάνω τύπους µεταβλητών. Π.χ. Option Strict On 23

24 Module Module1 Sub Main() Dim mybyte As Byte mybyte = 300 mybyte = -10 mybyte = 200 End Sub End Module ραστηριότητα 5: πράξεις µε αριθµητικές µεταβλητές Στη δραστηριότητα αυτή οι µαθητές µαθαίνουν να δηµιουργούν αριθµητικές παραστάσεις µε την Visual Basic και να καταχωρούν το αποτέλεσµά τους σε µεταβλητές. ίνονται παραδείγµατα και µετά ζητείται να λύσουν την παρακάτω άσκηση. Στις παρακάτω γραµµές κώδικα συµπληρώστε στα σχόλια τις τιµές που παίρνουν οι µεταβλητές που ζητούνται µετά την εκτέλεση της εντολής. Dim num As Integer Dim int As Integer num = 10 ' num : num = num + 1 ' num : int = 9 ' num :..11.., int : num = int \ 3 ' num :...3.., int : int = num + int ' num :...3.., int : num = int Mod 5 ' num :...2.., int : Μετά τη λύση της άσκησης καλό θα είναι οι µαθητές να πληκτρολογήσουν τις εντολές σε µια εφαρµογή κονσόλας της Visual Basic και να ελέγξουν την ορθότητα των απαντήσεών τους, βάζοντας breakpoints και παρακολουθώντας τις τιµές των µεταβλητών από το παράθυρο τοπικών µεταβλητών. 24

25 ραστηριότητα 6 : Αλφαριθµητικές µεταβλητές Στη δραστηριότητα αυτή εξηγείται στους µαθητές η δήλωση των αλφαριθµητικών µεταβλητών και δίνονται παραδείγµατα χρήσης τους. Επίσης, εξηγείται η πράξη της σύνθεσης (concatenation) αλφαριθµητικών τιµών. Οι µαθητές µπορούν να τα πληκτρολογήσουν σε µια εφαρµογή κονσόλας της Visual Basic. Τέλος, ζητείται από του µαθητές να λύσουν την παρακάτω άσκηση: Συµπληρώστε παρακάτω στα σχόλια τις τιµες που θα πάρει η µεταβλητή str µετα την εκτέλεση της κάθε εντολής Dim str As String str = "Hello " + "World" ' "Hello World" str = str & "." ' "Hello World." str = "Hello+" & "world" ' "Hello+world" str = "Hello & World" ' "Hello & World" str = "Hello & " + "World" ' "Hello & World" 25

26 Σενάριο Εκπαιδευτικών ραστηριοτήτων 4. Οι συναρτήσεις και υπορουτίνες στη Visual Basic Σύντοµη περιγραφή Στο συγκεκριµένο σενάριο οι µαθητές χωρίζονται σε οµάδες των 2 ατόµων. Ακολουθώντας τις οδηγίες του φύλλου εργασίας, θα πρέπει να απαντήσουν στην ερώτηση που βρίσκεται στο τέλος κάθε δραστηριότηταw. Ωστόσο, για να κατανοήσουν την ερώτηση θα πρέπει πρώτα να έχουν γράψει τον κώδικα που δίνεται στο φύλλο εργασίας σε µια εφαρµογή κονσόλας της Visual Basic. Ένα µέλος της οµάδας θα χρησιµοποιήσει το περιβάλλον για να πληκτρολογήσει τον κώδικα. Το δεύτερο µέλος παρακολουθεί, ελέγχει και συµβουλεύει. Προτείνεται τα δυο µέλη να εναλλάσσουν ρόλους σε κάθε στάδιο της δραστηριότητας. Γνωστικό αντικείµενο και σύνδεση µε το πρόγραµµα σπουδών Τάξη: Τοµέας: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ- Γνωστικό Αντικείµενο: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΊΑ ιδακτική ενότητα: ιδακτικές ώρες: 3 Αριθµός µαθητών: Στο συγκεκριµένο σενάριο οι µαθητές χωρίζονται σε οµάδες των 2 ατόµων. Η επιλογή των ατόµων της κάθε οµάδας θα γίνεται σύµφωνα µε τη κρίση του καθηγητή µε βασικό κριτήριο την καλύτερη συνεργασία των µαθητών µεταξύ τους. ιδακτικοί Στόχοι για το Σενάριο Μετά το πέρας της εκπαιδευτικής δραστηριότητας οι µαθητές θα είναι ικανοί να: αναγνωρίζουν τους τύπους των µεταβλητών και των σταθερών στη Visual Basic δηλώνουν µεταβλητές σε ένα πρόγραµµα σε Visual Basic γράφουν εντολές καταχώρησης σε Visual Basic 26

27 επιλέγουν το κατάλληλο τύπο µεταβλητής για να αποθηκεύουν τις τιµές που χρειάζεται το πρόγραµµα. προσθέτουν σχόλια σε ένα πρόγραµµα Visual Basic ιδακτική προσέγγιση Για την επίτευξη των στόχων του συγκεκριµένου σεναρίου έχει επιλεγεί η οµαδοσυνεργατική-ανακαλυπτική διδακτική προσέγγιση. Οι µαθητές χωρίζονται σε µικρές οµάδες (2 ατόµων) και µε τη βοήθεια του εκπαιδευτικού καλούνται να ολοκληρώσουν τις προτεινόµενες στο φύλλο εργασίας δραστηριότητες. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι υποστηρικτικός, καθοδηγώντας τους µαθητές στα σηµεία που είναι απαραίτητο και βοηθώντας τους να ανακαλύψουν τη γνώση, συµµετέχοντας ενεργά στην διδακτική διαδικασία. Εργαλεία ΤΠΕ που αξιοποιούνται στο πλαίσιο του σεναρίου Microsoft Visual basic 2008 Express Edition Βήµατα υλοποίησης του σεναρίου Ο καθηγητής θυµίζει στους µαθητές το ρόλο των υπορουτίνων και των συναρτήσεων στον προγραµµατισµό. Επίσης, καλό είναι να γίνει µια εισαγωγή σχετικά µε τις τοπικές και καθολικές µεταβλητές (local variables, global variables). Οι δραστηριότητες του σεναρίου υλοποιούνται στο φύλλο εργασίας, αλλά χρησιµοποιείται το περιβάλλον εργασίας της Visual Basic για να κατανοήσουν την λειτουργία υπορουτίνων και συναρτήσεων. ραστηριότητα 1: δηµιουργία µιας υπορουτίνας Στη δραστηριότητα αυτή δίνεται αρχικά ένα παράδειγµα κώδικα µε τη µορφή εφαρµογής κονσόλας. Ο κώδικας αυτός καταχωρεί σε µια µεταβλητή, την num, τον περιοδικό αριθµό Μετά καταχωρεί στην ίδια µεταβλητή τον ίδιο αριθµό στρογγυλοποιηµένο στα δυο δεκαδικά ψηφία. Οι µαθητές καλούνται να πληκτρολογήσουν τον κώδικα και να παρατηρήσουν το αποτέλεσµα. 27

Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο. του Υποέργου 13 «Προσαρµογή Λογισµικού-Φάση ΙΙΙ»

Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο. του Υποέργου 13 «Προσαρµογή Λογισµικού-Φάση ΙΙΙ» Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 13 «Προσαρµογή Λογισµικού-Φάση ΙΙΙ» της Πράξης «Επαγγελµατικό λογισµικό στην ΤΕΕ: επιµόρφωση και εφαρµογή» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.3, Ενέργεια 2.3.2) που συγχρηµατοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Προγραμματισμού Σε Γραφικό Περιβάλλον Φύλλο εργασίας 1 ο

Στοιχεία Προγραμματισμού Σε Γραφικό Περιβάλλον Φύλλο εργασίας 1 ο Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου 2013 Στοιχεία Προγραμματισμού Σε Γραφικό Περιβάλλον Φύλλο εργασίας 1 ο Λύστε στο Visual Basic Express 2010 τις παρακάτω ασκήσεις: 1. Να δημιουργήσετε ένα νέο Project του είδους Console

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών

Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Σκοπός Να αναπτύξουν ένα πρόγραμμα όπου θα επαναλάβουν τα βήματα ανάπτυξης μιας παραθυρικής εφαρμογής.

Διαβάστε περισσότερα

4. Επιλογή και Επανάληψη

4. Επιλογή και Επανάληψη Σελίδα 53 4. Επιλογή και Επανάληψη 4.1 Η Εντολή Επιλογής if.. then Η εντολή If.. Then.. χρησιμοποιείται για την λήψη λογικών αποφάσεων σε ένα πρόγραμμα. Η εντολή αυτή έχει διάφορες μορφές σύνταξης οι οποίες

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης του Microsoft Visual Studio 2010

Συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης του Microsoft Visual Studio 2010 Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Τομέας Υπολογιστικών Τεχνικών & Συστημάτων Συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης του Microsoft Visual Studio 2010 Ιωάννης Γεωργουδάκης - Πάρις Μαστοροκώστας Σεπτέμβριος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη εφαρμογής Input-Output

Ανάπτυξη εφαρμογής Input-Output Ανάπτυξη εφαρμογής Input-Output Πίνακας Περιεχομένων Ανάπτυξη εφαρμογής Input-Output... 1 1. Εκτέλεση του περιβάλλοντος ανάπτυξης εφαρμογών της Visual Basic 2008 Express Edition... 1 2. Δημιουργία νέου

Διαβάστε περισσότερα

Γ3.3.Μ7 ΕΠΑΝΆΛΗΨΗ ΜΈΡΟΣ Α: ΈΝΝΟΙΕΣ ΤΙ ΕΊΝΑΙ Η VISUAL BASIC ΤΙ ΜΠΟΡΟΎΜΕ ΝΑ ΚΆΝΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗ VISUAL BASIC ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΑ: ΦΌΡΜΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΉΡΙΑ ΕΤΙΚΈΤΑ LABEL

Γ3.3.Μ7 ΕΠΑΝΆΛΗΨΗ ΜΈΡΟΣ Α: ΈΝΝΟΙΕΣ ΤΙ ΕΊΝΑΙ Η VISUAL BASIC ΤΙ ΜΠΟΡΟΎΜΕ ΝΑ ΚΆΝΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗ VISUAL BASIC ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΑ: ΦΌΡΜΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΉΡΙΑ ΕΤΙΚΈΤΑ LABEL Γ3.3.Μ7 ΕΠΑΝΆΛΗΨΗ ΜΈΡΟΣ Α: ΈΝΝΟΙΕΣ ΤΙ ΕΊΝΑΙ Η VISUAL BASIC Η Visual Basic είναι μια γλώσσα προγραμματισμού οδηγούμενη από συμβάντα που έχει ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης Έχει δημιουργηθεί από τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Προγραμματισμός Η/Υ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Προγραμματισμός Η/Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Προγραμματισμός Η/Υ Ενότητα 2 η : Η Γλώσσα Προγραμματισμού VB.NET (1 ο Μέρος) Ι. Ψαρομήλιγκος Χ. Κυτάγιας Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client

Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client ΕΣΔ 516 Τεχνολογίες Διαδικτύου Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client Περιεχόμενα Περιεχόμενα Javascript και HTML Βασική σύνταξη Μεταβλητές Τελεστές Συναρτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη εφαρμογής Input-Output

Ανάπτυξη εφαρμογής Input-Output Ανάπτυξη εφαρμογής Input-Output Πίνακας Περιεχομένων Ανάπτυξη εφαρμογής Input-Output... 1 1. Εκτέλεση του περιβάλλοντος ανάπτυξης εφαρμογών της Visual Basic 2008 Express Edition... 1 2. Δημιουργία νέου

Διαβάστε περισσότερα

Πως θα κατασκευάσω το πρώτο πρόγραμμα;

Πως θα κατασκευάσω το πρώτο πρόγραμμα; Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Σκοπός Να γίνει εξοικείωση το μαθητών με τον ΗΥ και το λειτουργικό σύστημα. - Επίδειξη του My Computer

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικά Συστήματα

Υπολογιστικά Συστήματα Υπολογιστικά Συστήματα Ενότητα 6: Ασκήσεις στη Visual Basic for Applications (VBA) Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

To περιβάλλον Ανάπτυξης εφαρμογών της Visual Basic 2008 Express Edition

To περιβάλλον Ανάπτυξης εφαρμογών της Visual Basic 2008 Express Edition To περιβάλλον Ανάπτυξης εφαρμογών της Visual Basic 2008 Express Edition Πίνακας Περιεχομένων To περιβάλλον Ανάπτυξης εφαρμογών της Visual Basic 2008 Express Edition... 1 Εκτέλεση του περιβάλλοντος ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Β. Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Η/Υ με την JavaScript

Β. Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Η/Υ με την JavaScript Β. Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Η/Υ με την JavaScript Β.1 Τύποι Δεδομένων Όλες οι γλώσσες προγραμματισμού (πρέπει να) υποστηρίζουν πέντε (5) πρωταρχικούς τύπους δεδομένων: char (character) int (integer)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Προγραμματισμός Η/Υ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Προγραμματισμός Η/Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Προγραμματισμός Η/Υ Ενότητα 4 η : Η Γλώσσα Προγραμματισμού VB.NET (3 ο Μέρος) Ι. Ψαρομήλιγκος Χ. Κυτάγιας Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός και Εφαρμογές Υπολογιστών

Προγραμματισμός και Εφαρμογές Υπολογιστών Προγραμματισμός και Εφαρμογές Υπολογιστών Ενότητα 2: Τύποι δεδομένων, θεμελιώδεις και οριζόμενοι από τον χρήστη Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Διδάσκων: Κ.Π. Γιαλούρης Μαθησιακοί Στόχοι 1/2 Εξοικείωση

Διαβάστε περισσότερα

Visual Basic Βασικές Έννοιες

Visual Basic Βασικές Έννοιες Visual Basi Βασικές Έννοιες «Είδα στον ύπνο µου ότι η ζωή είναι χαρά. Ξύπνησα και είδα ότι είναι χρέος. Αγωνίστηκα και είδα ότι τo χρέος είναι χαρά.» Ραµπριτανάθ Ταγκόρ Κουλλάς Χρίστος www.oullas.om oullas

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατισµός στην Basic

Προγραµµατισµός στην Basic Προγραµµατισµός στην Basic 1. εντολή εισόδου Χρησιµοποιείται η εντολή INPUT, η οποία µπορεί να συνταχθεί : α. INPUT X, αν το δεδοµένο που ζητάει είναι αριθµητικό ή β. INPUT X$, αν το δεδοµένο που ζητάει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ : Πληροφορική Κατεύθυνσης ΤΑΞΗ : Β Αρ. σελίδων : 11 Ηµεροµηνία : 10/6/2008 Ώρα Έναρξης : 7:45 π.µ ιάρκεια : 2 ώρες Ονοµατεπώνυµο :...Τµήµα : Αριθµός :...Βαθµός

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2010 2011 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2010 2011 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2010 2011 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/06/2011 ΤΑΞΗ: Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΩΡΑ: 11:00 ΑΡ. ΣΕΛΙΔΩΝ: 14 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην PHP. ΕΣΔ 516 Τεχνολογίες Διαδικτύου. Περιεχόμενα. Περιεχόμενα. ΕΣ 516: Τεχνολογίες ιαδικτύου. ΕΣ 516: Τεχνολογίες ιαδικτύου

Εισαγωγή στην PHP. ΕΣΔ 516 Τεχνολογίες Διαδικτύου. Περιεχόμενα. Περιεχόμενα. ΕΣ 516: Τεχνολογίες ιαδικτύου. ΕΣ 516: Τεχνολογίες ιαδικτύου ΕΣΔ 516 Τεχνολογίες Διαδικτύου Εισαγωγή στην PHP Περιεχόμενα Περιεχόμενα PHP και HTML Βασική σύνταξη Μεταβλητές Τελεστές Συναρτήσεις Παράδειγματα 1 Βιβλιογραφία Ενότητας Βιβλιογραφία [Lane 2004]: Chapter

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 (α) Να διατυπώσετε την πιο κάτω λογική έκφραση στη Visual Basic κάνοντας χρήση μεταβλητών:

Άσκηση 1 (α) Να διατυπώσετε την πιο κάτω λογική έκφραση στη Visual Basic κάνοντας χρήση μεταβλητών: Άσκηση 1 (α) Να διατυπώσετε την πιο κάτω λογική έκφραση στη Visual Basic κάνοντας χρήση μεταβλητών: (Μον.2) Η ηλικία είναι μεταξύ των 15 και 18 συμπεριλαμβανομένων (β) Αν Χ= 4, Υ=2, Κ=2 να βρείτε το αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

- Αναπαράσταση ακέραιας τιµής : - Εύρος ακεραίων : - Ακέραιοι τύποι: - Πράξεις µε ακεραίους (DIV - MOD)

- Αναπαράσταση ακέραιας τιµής : - Εύρος ακεραίων : - Ακέραιοι τύποι: - Πράξεις µε ακεραίους (DIV - MOD) Η Γλώσσα Pascal Χαρακτηριστικά Τύποι Δεδοµένων Δοµή προγράµµατος 1. Βασικές έννοιες Χαρακτηριστικά της γλώσσας Pascal Γλώσσα προγραµµατισµού Συντακτικό Σηµασιολογία Αλφάβητο της γλώσσας Pascal (Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Τα αντικείμενα ή Χειριστήρια και οι βασικές ιδιότητες τους (properties)

Τα αντικείμενα ή Χειριστήρια και οι βασικές ιδιότητες τους (properties) Καθηγητής : Κώστας Αχιλλέως ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΣΤΗ VISUAL BASIC A ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α) Τι είναι η Visual Basic Είναι μια γλώσσα οπτικού προγραμματισμού υψηλού επιπέδου. Β) Οπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Προγραμματισμός Η/Υ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Προγραμματισμός Η/Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Προγραμματισμός Η/Υ Ενότητα 3 η : Η Γλώσσα Προγραμματισμού VB.NET (2 ο Μέρος) Ι. Ψαρομήλιγκος Χ. Κυτάγιας Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Ενότητα: Τοπικές vs Καθολικές Μεταβλητές ΚΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων (Κοζάνη)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Ενότητα: Τοπικές vs Καθολικές Μεταβλητές ΚΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων (Κοζάνη) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Ενότητα: Τοπικές vs Καθολικές Μεταβλητές ΚΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Συναρτήσεις στη Visual Basic 6.0

Συναρτήσεις στη Visual Basic 6.0 Προγραμματισμός & Εφαρμογές Υπολογιστών Μάθημα 4ο Συναρτήσεις στη Visual Basic 6.0 Κ. Κωστοπούλου Σειρά εκτέλεσης των πράξεων Όταν ορίζετε μια ακολουθία αριθμητικών πράξεων είναι δυνατόν να προκύψει αμφισημία.

Διαβάστε περισσότερα

2 ΟΥ και 8 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

2 ΟΥ και 8 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 2 ΟΥ και 8 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΔΟΜΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 1) Πότε χρησιμοποιείται η δομή επανάληψης

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΛΕΑΣ Σχολική χρονιά 2008-2009

ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΛΕΑΣ Σχολική χρονιά 2008-2009 ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΛΕΑΣ Σχολική χρονιά 2008-2009 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΑΞΗ : Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2009 ΩΡΑ: 07:45 10:15 ΟΔΗΓΙΕΣ: Το εξεταστικό δοκίμιο αυτό αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 3: Προγραμματισμός σε JAVA I. Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου

Διάλεξη 3: Προγραμματισμός σε JAVA I. Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου Διάλεξη 3: Προγραμματισμός σε JAVA I Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής επιμέρους θέματα: Εισαγωγή στις έννοιες: - Στοιχειώδης Προγραμματισμός - Προγραμματισμός με Συνθήκες - Προγραμματισμός με Βρόγχους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 2: ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ C, ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥ

ΑΣΚΗΣΗ 2: ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ C, ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 2: ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ C, ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥ Σκοπός της Άσκησης Ο σκοπός αυτής της εργαστηριακής άσκησης είναι η ανάλυση των βασικών χαρακτηριστικών της Γλώσσας

Διαβάστε περισσότερα

Χρησιμοποιείται για να αποφασίσει το πρόγραμμα αν θα κάνει κάτι σε ένα σημείο της εκτέλεσής του, εξετάζοντας αν ισχύει ή όχι μια συνθήκη.

Χρησιμοποιείται για να αποφασίσει το πρόγραμμα αν θα κάνει κάτι σε ένα σημείο της εκτέλεσής του, εξετάζοντας αν ισχύει ή όχι μια συνθήκη. Εργαστήριο 4: 4.1 Η Δομή Ελέγχου if Χρησιμοποιείται για να αποφασίσει το πρόγραμμα αν θα κάνει κάτι σε ένα σημείο της εκτέλεσής του, εξετάζοντας αν ισχύει ή όχι μια συνθήκη. Γενική Μορφή: Παρατηρήσεις:

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών

Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Σκοπός Να αναπτύξουν ένα πρόγραμμα όπου θα επαναλάβουν τα βήματα ανάπτυξης μιας παραθυρικής εφαρμογής.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική & τον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στην Πληροφορική & τον Προγραμματισμό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εισαγωγή στην Πληροφορική & τον Προγραμματισμό Ενότητα 7 η : Εντολές Επανάληψης Ι. Ψαρομήλιγκος Χ. Κυτάγιας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό. Διάλεξη 2 η : Βασικές Έννοιες της γλώσσας προγραµµατισµού C Χειµερινό Εξάµηνο 2011

Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό. Διάλεξη 2 η : Βασικές Έννοιες της γλώσσας προγραµµατισµού C Χειµερινό Εξάµηνο 2011 Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό Διάλεξη 2 η : Βασικές Έννοιες της γλώσσας προγραµµατισµού C Χειµερινό Εξάµηνο 2011 Hello World /* Αρχείο hello.c * Εµφανίζει στην οθόνη το * µήνυµα hello world */ #include

Διαβάστε περισσότερα

Pascal, απλοί τύποι, τελεστές και εκφράσεις

Pascal, απλοί τύποι, τελεστές και εκφράσεις Pascal, απλοί τύποι, τελεστές και εκφράσεις 15 Νοεμβρίου 2011 1 Γενικά Στην standard Pascal ορίζονται τέσσερις βασικοί τύποι μεταβλητών: integer: Παριστάνει ακέραιους αριθμούς από το -32768 μέχρι και το

Διαβάστε περισσότερα

Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL)

Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL) Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL) (PASCAL )Βασικά στοιχεία Αναγνωριστικά (Identifiers) Τα αναγνωριστικά είναι ονόματα με τα οποία μπορούμε να αναφερόμαστε σε αποθηκευμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ - ΔΑΣΟΥΠΟΛΗ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10 /6 / 2015 ΒΑΘΜΟΣ:... ΤΑΞΗ: Β ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες ΥΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ:...

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ. Ονοµατεπώνυµο :... Τµήµα :... Αριθµός :...

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ. Ονοµατεπώνυµο :... Τµήµα :... Αριθµός :... ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ : Πληροφορική Κατεύθυνσης ΤΑΞΗ : Β Αρ. σελίδων : 12 Ηµεροµηνία : 1/6/2007 Ώρα Έναρξης : 7:45 π.µ ιάρκεια : 2 ώρες Ονοµατεπώνυµο :....... Τµήµα :... Αριθµός

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Έλεγχος Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ακ. Έτος 2012-2013 Σχεσιακοί Τελεστές και Ισότητας Ένα πρόγραμμα εκτός από αριθμητικές πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην C. Μορφή Προγράµµατος σε γλώσσα C

Εισαγωγή στην C. Μορφή Προγράµµατος σε γλώσσα C Εισαγωγή στην C Μορφή Προγράµµατος σε γλώσσα C Τµήµα Α Με την εντολή include συµπεριλαµβάνω στο πρόγραµµα τα πρότυπα των συναρτήσεων εισόδου/εξόδου της C.Το αρχείο κεφαλίδας stdio.h είναι ένας κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Αριθμητική Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ακ. Έτος 2012-2013 Δεύτερο Πρόγραμμα 1 / * Second Simple Program : add 2 numbers * / 2

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης του Microsoft Visual Studio 2010

Συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης του Microsoft Visual Studio 2010 Τμήμα Πληροφορικής & Τηλ/νιών Τομέας Προγ/σμού & Τεχνολογίας Λογισμικού Συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης του Microsoft Visual Studio 2010 Δρ. Νικόλαος Θ. Λιόλιος Καθηγητής Φεβρουάριος 2012 1. Εισαγωγή Το Visual

Διαβάστε περισσότερα

Είδη εντολών. Απλές εντολές. Εντολές ελέγχου. Εκτελούν κάποια ενέργεια. Ορίζουν τον τρόπο με τον οποίο εκτελούνται άλλες εντολές

Είδη εντολών. Απλές εντολές. Εντολές ελέγχου. Εκτελούν κάποια ενέργεια. Ορίζουν τον τρόπο με τον οποίο εκτελούνται άλλες εντολές Μορφές Εντολών Είδη εντολών Απλές εντολές Εκτελούν κάποια ενέργεια Εντολές ελέγχου Ορίζουν τον τρόπο με τον οποίο εκτελούνται άλλες εντολές Εντολές και παραστάσεις Μιαεντολήείναιμιαπαράστασηπου ακολουθείται

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ-150. Προγραμματισμός

ΗΥ-150. Προγραμματισμός ΗΥ-150 Εντολές Ελέγχου Ροής Σειριακή εκτέλεση εντολών Όλα τα προγράμματα «γράφονται» χρησιμοποιώντας 3 είδη εντολών: Σειριακές εντολές (sequential built in C) Εντολές απόφασης (if, if/else, switch) Περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Ενότητα: Χρήση εργαλείων Εικόνων, Εντολών και Ετικετών ΚΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων (Κοζάνη)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Ενότητα: Χρήση εργαλείων Εικόνων, Εντολών και Ετικετών ΚΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων (Κοζάνη) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Ενότητα: Χρήση εργαλείων Εικόνων, Εντολών και Ετικετών ΚΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών

Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Σκοπός Nα κατασκευάσουν πίνακες από δεδομένα. Να κατασκευάσουν συναρτήσεις με πίνακες. Να κάνουν χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλα εργασίας. MicroWorlds Pro. Πολυμεσικές Εφαρμογές με την χρήση της γλώσσας LOGO Στο Γυμνάσιο. Β. Χ. Χρυσοχοΐδης

Φύλλα εργασίας. MicroWorlds Pro. Πολυμεσικές Εφαρμογές με την χρήση της γλώσσας LOGO Στο Γυμνάσιο. Β. Χ. Χρυσοχοΐδης Φύλλα εργασίας MicroWorlds Pro Πολυμεσικές Εφαρμογές με την χρήση της γλώσσας LOGO Στο Γυμνάσιο Β. Χ. Χρυσοχοΐδης Πρόεδρος Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Φλώρινας 2 «Σχεδίαση και ανάπτυξη δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 3ο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 6ο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο. Δομημένος Προγραμματισμός - Γενικές Ασκήσεις Επανάληψης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 3ο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 6ο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο. Δομημένος Προγραμματισμός - Γενικές Ασκήσεις Επανάληψης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 3ο 1. Συμπληρώστε τα κενά με τη λέξη που λείπει. α. Ένα πρόβλημα το χωρίζουμε σε άλλα απλούστερα, όταν είναι ή όταν έχει τρόπο επίλυσης. β. Η επίλυση ενός προβλήματος προϋποθέτει την του. γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜICROSOFT VISUAL STUDIO 2008. Eργ 1: Ανάπτυξη απλής εφαρµογής: Solutions, Projects, GUI, Events, Debugging. Εισαγωγή

ΜICROSOFT VISUAL STUDIO 2008. Eργ 1: Ανάπτυξη απλής εφαρµογής: Solutions, Projects, GUI, Events, Debugging. Εισαγωγή ΜICROSOFT VISUAL STUDIO 2008 Eργ 1: Ανάπτυξη απλής εφαρµογής: Solutions, Projects, GUI, Events, Debugging Εισαγωγή Visual Basic 2008 Eργαλείο ανάπτυξης εντυπωσιακών εφαρµογών στα Windows, στο Web, φορητά

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην PHP. ΕΣΔ 232 Διαχείριση Δεδομένων στη Κοινωνία της Πληροφορίας. Περιεχόμενα. Περιεχόμενα

Εισαγωγή στην PHP. ΕΣΔ 232 Διαχείριση Δεδομένων στη Κοινωνία της Πληροφορίας. Περιεχόμενα. Περιεχόμενα ΕΣΔ 232 Διαχείριση Δεδομένων στη Κοινωνία της Πληροφορίας Εισαγωγή στην PHP Περιεχόμενα Περιεχόμενα PHP και HTML Βασική σύνταξη Μεταβλητές Τελεστές Συναρτήσεις Παράδειγματα 1 Βιβλιογραφία Ενότητας Βιβλιογραφία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Προγραμματισμός Η/Υ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Προγραμματισμός Η/Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Προγραμματισμός Η/Υ Ενότητα 9 η : Αντικείμενα για επιλογή τιμής (CheckBox, RadioButton) & το αντικείμενο ομαδοποίησης GroupBox

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Ακαδημαϊκό έτος 2001-2002 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ #4

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Ακαδημαϊκό έτος 2001-2002 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ #4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Ακαδημαϊκό έτος 2001-2002 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ #4 «Προγραμματισμός Η/Υ» - Τετράδιο Εργαστηρίου #4 2 Γενικά Στο Τετράδιο #4 του Εργαστηρίου θα αναφερθούμε σε θέματα διαχείρισης πινάκων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Η ΓΛΩΣΣΑ PASCAL ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Απλοί ή στοιχειώδης Τ.Δ. Ακέραιος τύπος Πραγματικός τύπος Λογικός τύπος Χαρακτήρας Σύνθετοι Τ.Δ. Αλφαριθμητικός 1. Ακέραιος (integer) Εύρος: -32768 έως 32767 Δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

Εντολή Δεδομένα Περιεχόμενα μετά την εκτέλεση 1 read(x) 122 x= 2 read(a,b,c) 133 244 355 a= b= c= 3 read(d,e) 166 277 3888

Εντολή Δεδομένα Περιεχόμενα μετά την εκτέλεση 1 read(x) 122 x= 2 read(a,b,c) 133 244 355 a= b= c= 3 read(d,e) 166 277 3888 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Να αναφέρετε μερικά από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Pascal. 2. Ποιο είναι το αλφάβητο της Pascal; 3. Ποια είναι τα ονόματα-ταυτότητες και σε τι χρησιμεύουν; 4. Σε τι χρησιμεύει το συντακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΠAΡΑΘΥΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ με τη Γλώσσα Προγραμματισμού VISUAL BASIC (1 ο ΕΠΙΠΕΔΟ)

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΠAΡΑΘΥΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ με τη Γλώσσα Προγραμματισμού VISUAL BASIC (1 ο ΕΠΙΠΕΔΟ) Γενικός Σκοπός Το αναλυτικό πρόγραμμα έχει ως γενικό σκοπό να δώσει στους μαθητές τις απαιτούμενες γνωστικές, κριτικές και αναλυτικές δεξιότητες ώστε να είναι ικανοί να χρησιμοποιούν τους υπολογιστές για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Κεφάλαιο 8 : H γλώσσα προγραµµατισµού Pascal 1 ο Μέρος σηµειώσεων (Ενότητες 8.1 & 8.2 σχολικού βιβλίου)

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Κεφάλαιο 8 : H γλώσσα προγραµµατισµού Pascal 1 ο Μέρος σηµειώσεων (Ενότητες 8.1 & 8.2 σχολικού βιβλίου) ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Κεφάλαιο 8 : H γλώσσα προγραµµατισµού Pascal 1 ο Μέρος σηµειώσεων (Ενότητες 8.1 & 8.2 σχολικού βιβλίου) 1. Εισαγωγή Χαρακτηριστικά της γλώσσας Τύποι δεδοµένων Γλώσσα προγραµµατισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ PASCAL

ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ PASCAL ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ PASCAL ΓΕΝΙΚΗ ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Program Ονομα_προγραμματος; «πρόγραμμα» Πρόγραμμα 1 Program Lesson1_Program1; Write('Hello World!!!'); {σχόλια} Επεξήγηση Προγράμματος Program Lesson1_Program1;

Διαβάστε περισσότερα

Τι χρειάζεται ένας φοιτητής για τη σωστή παρακολούθηση και συμμετοχή στο μαθημα;

Τι χρειάζεται ένας φοιτητής για τη σωστή παρακολούθηση και συμμετοχή στο μαθημα; Εισαγωγή Τι χρειάζεται ένας φοιτητής για τη σωστή παρακολούθηση και συμμετοχή στο μαθημα; 1. Σελίδα μαθήματος Εγγραφή Ο κάθε φοιτητής πρέπει να κάνει εγγραφή στη σελίδα του μαθήματος στην πλατφόρμα e-class

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματιζόμενοι με αριθμούς στο περιβάλλον του Microworlds Pro: διαθεματική προσέγγιση περί «πολλαπλασίων και διαιρετών»

Πειραματιζόμενοι με αριθμούς στο περιβάλλον του Microworlds Pro: διαθεματική προσέγγιση περί «πολλαπλασίων και διαιρετών» Πειραματιζόμενοι με αριθμούς στο περιβάλλον του Microworlds Pro: διαθεματική προσέγγιση περί «πολλαπλασίων και διαιρετών» μια Νίκος Δαπόντες Φυσικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Το περιβάλλον Microworlds

Διαβάστε περισσότερα

scanf() scanf() stdin scanf() printf() int float double %lf float

scanf() scanf() stdin scanf() printf() int float double %lf float Εισαγωγή Στον Προγραµµατισµό «C» Είσοδος Δεδοµένων Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου Τµήµα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Νικόλαος Δ. Τσελίκας Νικόλαος Προγραµµατισµός Δ. Τσελίκας Ι Η συνάρτηση scanf() Η συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. H διαδικασία ανεύρεσης λογικών λαθών περιλαμβάνει : β- Σωστό. Διαπίστωση του είδους του λάθους γ- Σωστό δ- Λάθος

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. H διαδικασία ανεύρεσης λογικών λαθών περιλαμβάνει : β- Σωστό. Διαπίστωση του είδους του λάθους γ- Σωστό δ- Λάθος ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ) & ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 08/04/2015 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΟΚΤΩ (8) ΘΕΜΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. Α2. α-

Διαβάστε περισσότερα

Δομημένος Προγραμματισμός

Δομημένος Προγραμματισμός Δομημένος Προγραμματισμός ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Διάλεξη 2 Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης 2007 Σκοπός της διάλεξης Θα αναπτύξουμε ένα πρόγραμμα όπου θα επαναλάβουμε τα βήματα ανάπτυξης μιας παραθυρικής εφαρμογής. Θα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού

Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού Η γλώσσα προγραμματισμού C Γεώργιος Δημητρίου Βασικά Στοιχεία Το αλφάβητο της C Οι βασικοί τύποι της C Δηλώσεις μεταβλητών Είσοδος/Έξοδος Βασικές εντολές της C Αλφάβητο

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών

Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Σκοπός Να αναπτύξουν ένα πρόγραμμα όπου θα επαναλάβουν τα βήματα ανάπτυξης μιας παραθυρικής εφαρμογής.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Πίνακες Κλάσεις και Αντικείμενα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Πίνακες Κλάσεις και Αντικείμενα ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Πίνακες Κλάσεις και Αντικείμενα Μαθήματα από το πρώτο εργαστήριο Δημιουργία αντικειμένου Scanner Scanner input = new Scanner(System.in); Το αντικείμενο input

Διαβάστε περισσότερα

Δομή Προγράμματος C++, Χειρισμός Μεταβλητών και Συναρτήσεις Εισόδου - Εξόδου

Δομή Προγράμματος C++, Χειρισμός Μεταβλητών και Συναρτήσεις Εισόδου - Εξόδου Εργαστήριο 2: Δομή Προγράμματος C++, Χειρισμός Μεταβλητών και Συναρτήσεις Εισόδου - Εξόδου Ο σκοπός αυτής της εργαστηριακής άσκησης είναι η ανάλυση των βασικών χαρακτηριστικών της Γλώσσας Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος

επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος Βασικές έννοιες προγραµµατισµού Η ύλη που αναπτύσσεται σε αυτό το κεφάλαιο είναι συναφής µε την ύλη που αναπτύσσεται στο 2 ο κεφάλαιο. Όπου υπάρχουν διαφορές αναφέρονται ρητά. Προσέξτε ιδιαίτερα, πάντως,

Διαβάστε περισσότερα

Σύντοµος Οδηγός της Qbasic. Πέρδος Αθανάσιος Καθηγητής Πληροφορικής

Σύντοµος Οδηγός της Qbasic. Πέρδος Αθανάσιος Καθηγητής Πληροφορικής Σύντοµος Οδηγός της Qbasic Πέρδος Αθανάσιος Καθηγητής Πληροφορικής ηλώσεις Η γλώσσα Qbasic δεν απαιτεί υποχρεωτικά τη δήλωση των µεταβλητών στο τµήµα δηλώσεων, πριν το κύριο µέρος του προγράµµατος. Η δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΑ. 3.1.1 Name, Caption, Backcolor. 3.2.1 Load, Unload, Activate

ΚΕΦΑΛΑΙΑ. 3.1.1 Name, Caption, Backcolor. 3.2.1 Load, Unload, Activate Vellum Object Oriented Programming Visual Basic Certificate Πιστοποιητικό ανάπτυξης εφαρµογών αντικειµενοστραφούς προγραµµατισµού µε την γλώσσα Visual Basic Vellum Global Educational Services Σελίδα 1

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα Χρήσης του DrJava

Παραδείγματα Χρήσης του DrJava Παραδείγματα Χρήσης του DrJava Version 1.1 Επιμέλεια: Κόγιας Δημήτρης, Χαράλαμπος Πατρικάκης, Εργαστήριο Αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού [1] Πίνακας Περιεχομένων Κεφάλαιο 1. Προγράμματα για εξάσκηση...

Διαβάστε περισσότερα

Master Mind εφαρμογή στη γλώσσα προγραμματισμού C

Master Mind εφαρμογή στη γλώσσα προγραμματισμού C Master Mind εφαρμογή στη γλώσσα προγραμματισμού C Φεβρουάριος/Μάρτιος 2013 v. 0.1 Master-mind: κανόνες παιχνιδιού Στο master mind χρειάζεται να παράγονται κάθε φορά 4 τυχαία σύμβολα από ένα πλήθος 6 διαφορετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 3, 7, 8 & 9 8/11/07

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 3, 7, 8 & 9 8/11/07 Ακαδ έτος 2007-2008 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι Φερεντίνος 8/11/07 Συμπλήρωμα προηγούμενης εβδομάδας: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με ΑΜ σε 3, 7, 8 & 9 8/11/07 Τι συμβαίνει όταν στην ίδια έκφραση υπάρχει πάνω από

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΗΣ 2007 - ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ

ΜΑΗΣ 2007 - ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΜΑΗΣ 2007 - ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΟΔΗΓΙΕΣ: ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ. Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από δύο Ενότητες Α και Β. ΕΝΟΤΗΤΑ Α - Αποτελείται από δέκα (10) ερωτήσεις. Κάθε ορθή απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Επαγγελµατική Κατάρτιση Κορυδαλλού "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ" (Ερωτήσεις Πιστοποίησης στην γλώσσα προγραµµατισµού C)

Ινστιτούτο Επαγγελµατική Κατάρτιση Κορυδαλλού ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (Ερωτήσεις Πιστοποίησης στην γλώσσα προγραµµατισµού C) Ινστιτούτο Επαγγελµατική Κατάρτιση Κορυδαλλού "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ" (Ερωτήσεις Πιστοποίησης στην γλώσσα προγραµµατισµού C) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΙ ΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ (γλώσσα προγραµµατισµού

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότητα εκπαιδευτικού σεναρίου

Ταυτότητα εκπαιδευτικού σεναρίου Ταυτότητα εκπαιδευτικού σεναρίου Τίτλος: Συμβάντα και ενέργειες - Το πολύχρωμο σκαθάρι Σύντομη περιγραφή: Ένα εκπαιδευτικό σενάριο για την διδασκαλία των συμβάντων και ενεργειών στον προγραμματισμό, με

Διαβάστε περισσότερα

Πληρουορική Γ Γσμμασίοσ

Πληρουορική Γ Γσμμασίοσ Πληρουορική Γ Γσμμασίοσ Προγραμματισμός και Αλγόριθμοι Από το και τημ Χελώμα στημ Ευριπίδης Βραχνός http://evripides.mysch.gr/ 2014 2015 1 Προγραμματισμός Ζάννειο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πειραιά Ενότητα:

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Επιστήμη Υπολογιστών. Εισαγωγή στην Python

Εισαγωγή στην Επιστήμη Υπολογιστών. Εισαγωγή στην Python Εισαγωγή στην Επιστήμη Υπολογιστών Εισαγωγή στην Python Β Μέρος Δομή Ελέγχου if-elif-else Επαναληπτική Δομή Ελέγχου while Επαναληπτική Δομή Ελέγχου for Αλληλεπίδραση χρήστη-προγράμματος Συναρτήσεις Η δομή

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός με FORTRAN Συνοπτικός Οδηγός Α. Σπυρόπουλος Α. Μπουντουβής

Προγραμματισμός με FORTRAN Συνοπτικός Οδηγός Α. Σπυρόπουλος Α. Μπουντουβής ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Προγραμματισμός με FORTRAN Συνοπτικός Οδηγός Α Σπυρόπουλος Α Μπουντουβής Αθήνα, 2015 v13_061015 Στον οδηγό αυτό θα χρησιμοποιηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικά Συστήματα

Υπολογιστικά Συστήματα Υπολογιστικά Συστήματα Ενότητα 4: Visual Basic for Applications (VBA) Δομές Επανάληψης και Επιλογής Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ-ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΠΑΛ- ΚΑΝΙΓΓΟΣ 13- ΤΗΛ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ-ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΠΑΛ- ΚΑΝΙΓΓΟΣ 13- ΤΗΛ ΘΕΜ 1.. Χαρακτηρίστε τις προτάσεις που ακολουθούν ως Σωστό, αν οι προτάσεις είναι σωστές και ως Λάθος αν οι προτάσεις είναι λάθος. 1.Είναι πάντα δυνατή η μετατροπή της εντολής WHILE DO σε FOR DO. 2. Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ / Γ ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/01/2013

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ / Γ ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/01/2013 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ / Γ ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/01/2013 ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη

Διαβάστε περισσότερα

Ας δούμε λίγο την θεωρία με την οποία ασχοληθήκαμε μέχρι τώρα.

Ας δούμε λίγο την θεωρία με την οποία ασχοληθήκαμε μέχρι τώρα. Ας δούμε λίγο την θεωρία με την οποία ασχοληθήκαμε μέχρι τώρα. Είδαμε τι είναι πρόβλημα, τι είναι αλγόριθμος και τέλος τι είναι πρόγραμμα. Πρέπει να μπορείτε να ξεχωρίζετε αυτές τις έννοιες και να αντιλαμβάνεστε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Τιμές, τύποι, μεταβλητές, λέξεις-κλειδιά, εντολές. 2.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Τιμές, τύποι, μεταβλητές, λέξεις-κλειδιά, εντολές. 2.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Τιμές, τύποι, μεταβλητές, λέξεις-κλειδιά, εντολές Σύνοψη Το κεφάλαιο αυτό εισάγει τον αναγνώστη σε βασικές έννοιες που είναι χρήσιμες για την απόκτηση μιας πρώτης εμπειρίας με την Python. Προαπαιτούμενη

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικά Συστήματα

Υπολογιστικά Συστήματα Υπολογιστικά Συστήματα Ενότητα 3: Βασικά στοιχεία της γλώσσας προγραμματισμού Visual Basic for Applications (VBA) Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Γ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1 ΘΕΜΑ 1 Γ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α) Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα τη λέξη Σωστό, αν είναι σωστή,

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Εντολές. 2.2. Σχόλια. 2.3. Τύποι Δεδομένων

2.1. Εντολές. 2.2. Σχόλια. 2.3. Τύποι Δεδομένων 2 Βασικές Εντολές 2.1. Εντολές Οι στην Java ακολουθούν το πρότυπο της γλώσσας C. Έτσι, κάθε εντολή που γράφουμε στη Java θα πρέπει να τελειώνει με το ερωτηματικό (;). Όπως και η C έτσι και η Java επιτρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστίες...xi Εισαγωγή...xiii. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Άνοιγµα και εκτέλεση ενός προγράµµατος Visual Basic.NET

Ευχαριστίες...xi Εισαγωγή...xiii. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Άνοιγµα και εκτέλεση ενός προγράµµατος Visual Basic.NET Ευχαριστίες...xi Εισαγωγή...xiii ΜΕΡΟΣ 1 Ξεκίνηµα µε τη Microsoft Visual Basic.NET 2003... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Άνοιγµα και εκτέλεση ενός προγράµµατος Visual Basic.NET 2003...3 Το περιβάλλον ανάπτυξης του Visual

Διαβάστε περισσότερα

if(συνθήκη) {... // οµάδα εντολών } C: Από τη Θεωρία στην Εφαρµογή 5 ο Κεφάλαιο

if(συνθήκη) {... // οµάδα εντολών } C: Από τη Θεωρία στην Εφαρµογή 5 ο Κεφάλαιο C: Από τη Θεωρία στην Εφαρµογή Κεφάλαιο 5 ο Έλεγχος Προγράµµατος Γ. Σ. Τσελίκης Ν. Δ. Τσελίκας Η εντολή if (Ι) Η εντολή if είναι µία από τις βασικότερες δοµές ελέγχου ροής στη C, αλλά και στις περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 3η: Τύποι Μεταβλητών, Τελεστές, Είσοδος/Έξοδος

Διάλεξη 3η: Τύποι Μεταβλητών, Τελεστές, Είσοδος/Έξοδος Διάλεξη 3η: Τύποι Μεταβλητών, Τελεστές, Είσοδος/Έξοδος Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης Εισαγωγή στην Επιστήμη Υπολογιστών Βασίζεται σε διαφάνειες του Κ Παναγιωτάκη Πρατικάκης (CSD) Μεταβλητές,

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Σαμωνάκης. 1 ο ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩΔΙΚΑ «Βασικά Θέματα Προγραμματισμού στην Ανάπτυξη Δυναμικών Διαδικτυακών Εφαρμογών» (Part 4 - PHP)

Γιάννης Σαμωνάκης. 1 ο ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩΔΙΚΑ «Βασικά Θέματα Προγραμματισμού στην Ανάπτυξη Δυναμικών Διαδικτυακών Εφαρμογών» (Part 4 - PHP) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 1 ο ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩΔΙΚΑ «Βασικά Θέματα Προγραμματισμού στην Ανάπτυξη Δυναμικών Διαδικτυακών Εφαρμογών» (Part 4 - PHP) Γιάννης Σαμωνάκης 1 Περιεχόμενα Τι είναι η PHP Που μπορεί να χρησιμοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

με συνθήκη όπως Countif και IF-ΤΗΕΝ-ELSE στο

με συνθήκη όπως Countif και IF-ΤΗΕΝ-ELSE στο 1 7 η ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ Διάρκεια Παρέμβασης: 1 διδακτική ώρα ΣΙΣΛΟ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ Συναρτήσεις Microsoft Excel 2003-2007. με συνθήκη όπως Countif και IF-ΤΗΕΝ-ELSE στο ΚΟΠΟ Οι μαθητές μετά το τέλος του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά στοιχεία της Java

Βασικά στοιχεία της Java Βασικά στοιχεία της Java προτάσεις, εκφράσεις, µεταβλητές, σταθερές, τελεστές Ορισµοί Πρόταση (statement) είναι µία απλή εντολή σε µία γλώσσα προγραµµατισµού. Γιαπαράδειγµα: int x=12; Έκφραση (expression)

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Η/Υ 1 (Εργαστήριο)

Προγραμματισμός Η/Υ 1 (Εργαστήριο) Προγραμματισμός Η/Υ 1 (Εργαστήριο) Ενότητα 2: Δομή ενός προγράμματος C Καθηγήτρια Εφαρμογών: Τσαγκαλίδου Ροδή Τμήμα: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Η γλώσσα προγραμματισμού C ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2: Εκφράσεις, πίνακες και βρόχοι 14 Απριλίου 2016 Το σημερινό εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Είσοδος Έξοδος - Μεταβλητές

Είσοδος Έξοδος - Μεταβλητές Προγραμματισμός & Εφαρμογές Υπολογιστών: Visual Basic 6.0 Μάθημα 2 Είσοδος Έξοδος - Μεταβλητές Κ. Κωστοπούλου Αθήνα, Μάρτιος 2015 Τα βήματα του κύκλου ανάπτυξης ενός προγράμματος 1. Αποφασίζουμε τι θέλουμε

Διαβάστε περισσότερα

Τοµέας Εϖιµόρφωσης & Κατάρτισης

Τοµέας Εϖιµόρφωσης & Κατάρτισης ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Άξονας Προτεραιότητας 2, Μέτρο 2.1 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Εγχειρίδιο Χρήσης Πληροφοριακού Συστήµατος ιαχείρισης (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΠΠ Ερωτήσεις θεωρίας

ΑΕΠΠ Ερωτήσεις θεωρίας ΑΕΠΠ Ερωτήσεις θεωρίας Κεφάλαιο 1 1. Τα δεδομένα μπορούν να παρέχουν πληροφορίες όταν υποβάλλονται σε 2. Το πρόβλημα μεγιστοποίησης των κερδών μιας επιχείρησης είναι πρόβλημα 3. Για την επίλυση ενός προβλήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Αγιώτης Πέτρος pagioti@sch.gr Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Τίτλος διδακτικού σεναρίου Η έννοια των σταθερών και της καταχώρησης στη Visual Basic Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της;

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της; 1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες (μορφές) της; Η δομή επανάληψης χρησιμοποιείται όταν μια σειρά εντολών πρέπει να εκτελεστεί σε ένα σύνολο περιπτώσεων, που έχουν κάτι

Διαβάστε περισσότερα