ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ µάθηµα 3ο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ µάθηµα 3ο"

Transcript

1 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ Οι ΚΕΚ ταξινοµούνται ανάλογα µε: ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ µάθηµα 3ο Με τον όρο αυτό χαρακτηρίζεται οποιοδήποτε τραύµα της κεφαλής που µπορεί Να οδηγήσει σε κακώσεις του τριχωτού της κεφαλής, του κρανίου ή του εγκεφάλου (Medical Library 2000) το µηχανισµό κάκωσης κλειστές ιατιτραίνουσες Υψηλής ταχύτητας Χαµηλής ταχύτητας τη βαρύτητα ιάσειση Μέτριες - Βαριές Κατάγµατα κρανίου τη µορφολογία της κάκωσης Θόλου Ρωγµώδη / αστεροειδή Ενδοκρανιακές Βλάβες Καθίζηση / Μη Εντοπισµένες καθίζηση Επισκληρίδιες Υποσκληρίδιες Ανοικτά / Κλειστά ιάχυτες Ενδοεγκεφαλικές Ελαφρά διάσειση ιάχυτη κάκωση Βάσης Με χωρίς εκροή ΕΝΥ Με χωρίς πάρεση VII νεύρου American College of Surgeons Committee on Trauma ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΣΥΝΗΘΩΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΙΑΧΥΤΗ ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΣΤΟΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟ. ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΞΑΡΤΩΝΤΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΝΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ Η ΟΧΙ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΤΩΝ ΙΑΧΥΤΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ Ηβαρύτητα µίας ΚΕΚ κρίνεται στην οξεία φάση από το αν και κατά πόσο το άτοµο παρουσιάζει απώλεια συνείδησης και αργότερα από την παρουσία συνοδών νευρολογικών διαταραχών, ιδιαίτερα της νευροοφθαλµικής λειτουργίας, της κινητικότητας και της αναπνοής. ΙΑΣΕΙΣΗ ΜΕΣΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΙΑΧΥΤΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΒΑΡΙΑ ΙΑΧΥΤΗ ΚΑΚΩΣΗ 2 1

2 ΙΑΣΕΙΣΗ Μικρής διάρκειας απώλεια συνείδησης χωρίς ακτινολογικά ή κλινικά άµεσα ή µεταγενέστερα επακόλουθα. Η διάσειση συνίσταται σε άµεση και παροδική παράλυση των αυτόνοµων λειτουργιών (απώλεια συνείδησης, µυδρίαση, ακινητοποίηση κορών, αναστολή αναπνοής, επιβράδυνση καρδιακής λειτουργίας και µυϊκή χάλαση) Η αποκατάσταση αρχίζει µέσα σε δευτερόλεπτα και ολοκληρώνεται µέσα σε ώρες. Σε πειραµατική πρόκληση διάσεισης σε ζώα παρατηρούνται πετεχειώδεις αιµοραγίες Και απώλεια νευρώνων στο κατώτερο τµήµα του εγκεφαλικού στελέχους. Κατά τις απεικονιστικές εξετάσεις του εγκεφάλου δεν παρατηρούνται διαταραχές 3 ΜΕΣΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΙΑΧΥΤΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ Προκαλούν απώλεια συνείδησης διάρκειας µέχρι µιας ώρας περίπου, ακολουθούνται από βραδύτερη ανάκτηση του προσανατολισµού και της συµπεριφοράς και ενίοτε αφήνουν υπολειµµατικές βλάβες. Συµπτώµατα: Λήθαργος ή διέγερση προσωρινή απώλεια προσανατολισµού µυϊκή αδυναµία σε άτοµα µεγάλης ηλικίας µπορεί να παρουσιαστούν µόνιµες λειτουργικές, ιδιαίτερα ψυχικές και νοητικές διαταραχές Απεικονιστικά: παρουσία διάσπαρτων πετεχειών ή θλάσεων ή µικρών Αιµατωµάτων στην αντίθετη πλευρά της αρχικής κάκωσης του εγκεφάλου 4 2

3 ΒΑΡΙΑ ΙΑΧΥΤΗ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΚΑΚΩΣΗ Η σοβαρότητα της νευρολογικής βλάβης είναι εµφανής από την αρχή και οι περισσότεροι ασθενείς παρουσιάζουν από την αρχή απώλεια συνείδησης. Συχνά επίσης, παρατηρούνται σηµεία τραυµατισµών και σχεδόν κατά κανόνα µερική απόφραξη των Αναπνευστικών οδών λόγω εισρόφησης εµεσµάτων ή εκκριµάτων. Στο 50% των περιπτώσεων η αξονική τοµογραφία αποδεικνύει την ύπαρξη αιµορραγίας. Υπάρχει όµως και η περίπτωση παιδιά και έφηβοι µετά από φαινοµενικά Ελαφρές και µέτριες κακώσεις να αναπτύξουν εκτεταµένο και µερικές φορές θανατηφόρο εγκεφαλικό οίδηµα µέσα σε λεπτά ή µία ώρα από την κάκωση. Ενώ µπορεί επίσης να παρουσιαστούν επιπλοκές όπως ισχαιµικό έµφρακτο ή παρεγχυµατική, υποσκληρίδια ή επισκληρίδια αιµορραγία. Τα άτοµα αυτά που µιλούν και πεθαίνουν αποτελούν περίπου το 20% των θανατηφόρων περιπτώσεων 5 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΦΡΟΝΤΙ Α ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΚΕΚ Στο τµήµα Επειγόντων Σε νευροχειρουργικό ή χειρουργικό τµήµα Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Οι νοσηλευτικές παρεµβάσεις αποσκοπούν στην: εκτίµηση της κατάστασης του ασθενή στην πρόληψη επιπλοκών στην συνεχή παρακολούθηση στην συστηµατική καταγραφή της νευρολογικής κατάστασης στην αναγνώριση επιπλοκών στην σωστή τοποθέτηση του ασθενή στην κλίνη στην µείωση του κινδύνου εµφάνισης λοιµώξεων στην χορήγηση της απαιτούµενης φαρµακευτικής αγωγής στην νοσηλευτική φροντίδα καθετήρων Folley Levin στη σωστή καταµέτρηση του ισοζυγίου προσλαµβανόµενων και αποβαλλόµενων υγρών στην πρόληψη και περιποίηση κατακλίσεων στην περιποίηση τραχειοστοµίας στην εφαρµογή της τεχνικής αναρρόφησης στην εφαρµογή της τεχνικής σίτισης από Levin στην εκπαίδευση και ενηµέρωση των συγγενών 6 3

4 Αναποτελεσµατικός καθαρισµός των αεραγωγών Οασθενής µε ΚΕΚ µπορεί να παρουσιάσει αλλαγή του επιπέδου συνείδησης και είναι πιθανόν να µην µπορεί να αποβάλλει εκκρίσεις µε αποτέλεσµα να υπάρχει κίνδυνος εισρόφησης. Η Νοσηλευτική παρέµβαση αποσκοπεί στον επαρκή καθαρισµό µε συσκευή αναρρόφησης του στόµατος, του φάρυγγα και της τραχείας Αναµένεται από τη νοσηλευτική παρέµβαση να διατηρηθεί φυσιολογική συχνότητα αναπνοών αναπνοές ανά λεπτό, καθαροί αναπνευστικοί ήχοι, συµµετρική έκπτυξη των πνευµόνων, απουσία δύσπνοιας, σύγχυσης και ευθυγράµµισης της τραχείας. Επίσης διατήρηση του PaO2 πάνω από 90 mmhg και του PaCO2 µεταξύ του mmhg. Αλλαγές στην Ενδοκράνια Πίεση Η ενδοκράνια πίεση θα πρέπει να κυµαίνεται γύρω στα 15 mmhg η δε Συστηµατική καταγραφή της αποτελεί σηµαντικό παράγοντα στην έγκαιρη ιάγνωση επιπλοκών Ηανύψωση της κεφαλής σε 30 µοίρες καθώς και η παρεµπόδιση κάµψης του Ισχίου βοηθά τη ροή αίµατος από τις σφαγίτιδες έτσι που να µειώνεται το εγκεφαλικό οίδηµα 7 Επιληπτικοί Σπασµοί Οι νοσηλευτικές παρεµβάσεις αποσκοπούν στην αναγνώριση των επιληπτικών σπασµών, στην προστασία του ασθενή από τραυµατισµό και στη διατήρηση ανοικτού αεραγωγού. Η τοποθέτηση κάγκελων στα πλάγια της κλίνης, η χορήγηση αντιεπιληπτικών φαρµάκων στη σωστή δόση και την αναφερόµενη ώρα καθώς και η καταγραφή της διάρκειας και του είδους των σπασµών είναι ευθύνη των νοσηλευτών. Παράλυση Τοποθέτηση του ασθενή στην κλίνη σε ενδεικνυόµενη στάση και συχνή αλλαγή στάσης για αποφυγή Εµφάνισης κατακλίσεων Λοιµώξεις Μετατραυµατικά αποστήµατα Οι ασθενείς µε ΚΕΚ και ρήξη µήνιγγας έχουν αυξηµένο κίνδυνο ανάπτυξης λοίµωξης που µπορεί να οδηγήσουν σε Μηνιγγίτιδα ή σε εγκεφαλίτιδα. Οι νοσηλευτικές παρεµβάσεις αποσκοπούν στην πρόληψη εκδήλωσης λοιµώξεων. εν θα πρέπει να γίνεται αναρρόφηση από την µύτη σε ασθενή που έχει παρουσιάσει ωτόρροια ή ρινόρροια. Οι ασθενείς θα πρέπει να ενθαρρύνονται να φτερνίζονται µε ανοικτό το στόµα γιατί καταπιέζοντας το φτέρνισµα υποβοηθούνται τα βακτηρίδια να προωθούνται προς τα έσω. Η διαδικασία της αναρρόφησης από την τραχεία θα πρέπει να γίνεται µε άσηπτη τεχνική, ενώ θα πρέπει να γίνεται συχνή περιποίηση τραυµάτων και αλλαγή επιθεµάτων στον άρρωστο. Επίσης θα πρέπει να γίνεται καθηµερινή περιποίηση και επισκόπηση των σηµείων εισόδου καθετήρων και αλλαγή των καθετήρων µετά από το χρονικό διάστηµα που απαιτείται. 8 4

5 Άποιος ιαβήτης Σχεδόν οποιαδήποτε εγκεφαλική βλάβη, µπορεί να προκαλέσει ζηµιά στον υποθάλαµο και στον οπίσθιο λοβό της υπόφυσης µε κίνδυνο ανεπαρκούς έκκρισης της αντιδιουρητικής ορµόνης ADH. Οι παρεµβάσεις αποσκοπούν στην έγκαιρη διάγνωση αυτής της επιπλοκής έτσι ώστε να προληφθεί ο κίνδυνος επιδείνωσης της κατάστασης του ασθενή. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει ωριαία ή τρίωρη καταγραφή της αποβολής ούρων και να γίνεται σύγκριση λήψης και αποβολής υγρών µε καταγραφή σε ειδικό έντυπο του ισοζυγίου υγρών του ασθενή. Μετατραυµατικό Σύνδροµο Οι παρεµβάσεις αποσκοπούν στον έγκαιρο εντοπισµό των κυριότερων συµπτωµάτων του µετατραυµατικού συνδρόµου που µπορεί να είναι κεφαλαλγία, ίλιγγος, ψυχολογικές διαταραχές. Στις περιπτώσεις κεφαλαλγίας και ιλίγγου η αντιµετώπιση είναι συµπτωµατική. Αλλά όταν αυτές παρατείνονται θα πρέπει να γίνεται διερεύνηση της ενδοκράνιας πίεσης. Στις περιπτώσεις που ο ασθενής παρουσιάζει ψυχολογικές διαταραχές αντιµετωπίζεται µε ψυχιατρική υποστήριξη. Μετατραυµατικό Υδροκέφαλο Προκαλείται από µερική απόφραξη στις βασικές δεξαµενές λόγω αιµορραγίας στους υπαραχνοειδείς χώρους και ελλιπή απορρόφηση του ΕΝΥ. Μετατραυµατικές παθήσεις των καρωτίδων και των εγκεφαλικών νεύρων Μπορεί η βαρύτητα µίας ΚΕΚ να µην επιτρέψει τον έγκαιρο εντοπισµό βλάβης των καρωτίδων ή ακόµη και των εγκεφαλικών νεύρων. Ως αποτέλεσµα µπορεί να παρατηρηθεί τραυµατική απόφραξη ή ανεύρυσµα της έξω καρωτίδας. Οι νοσηλευτές θα πρέπει να εστιάζουν την προσοχή τους στην εκδήλωση συµπτωµάτων όπως, εξώφθαλµο που πάλλεται µε τον καρδιακό ρυθµό, φύσηµα στην περιοχή του βολβού, µεγάλη ερυθρότητα του κερατοειδούς µε διεύρυνση των αγγείων του ή οίδηµα όλης της περιοχής του βολβού 9 5

Κώμα Αγνώστου Αιτιολογίας

Κώμα Αγνώστου Αιτιολογίας 80 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΓΑrΙΚΗΣ ΙΑ'Π'ΙΚΗΣ Κώμα Αγνώστου Αιτιολογίας ΕΛΕΝΗΓΚΕΚΑ Ι. Ορισμός Ο ορισμός του κώματος δεν είναι εύκολο να αποδοθεί επακριβώς αν και συνήθως ορίζεται ως η πλήρης, συνεχόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ. Γενικά Τι είναι η ρευµατολογία και τι ο ρευµατισµός

ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ. Γενικά Τι είναι η ρευµατολογία και τι ο ρευµατισµός ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Γενικά Τι είναι η ρευµατολογία και τι ο ρευµατισµός Η ρευµατολογία είναι ο κλάδος (ειδικότητα) της ιατρικής επιστήµης που ασχολείται µε την παθολογία των νοσηµάτων (αρθρίτιδα και ρευµατισµός)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ Eurotherm3235 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΚ ΟΣΗ 8, 9 Μαΐου 2012

ΜΕΛΕΤΗ Eurotherm3235 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΚ ΟΣΗ 8, 9 Μαΐου 2012 Ευρωπαϊκής µελέτη της θεραπευτικής υποθερµία (32-35 C) για µείωση της ενδοκράνιας πίεσης µετά από τραυµατική κρανιοεγκεφαλική κάκωση. ΜΕΛΕΤΗ Eurotherm3235 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΚ ΟΣΗ 8, 9 Μαΐου 2012 Ανώτερος Ερευνητικός

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά Παπαδοπούλου, Παιδίατρος, Υπευθ. Ιατρείου Άσθματος και Αλλεργιών, Παιδιατρικό Τμήμα, Νοσοκομείο ΚΑΤ

Αθηνά Παπαδοπούλου, Παιδίατρος, Υπευθ. Ιατρείου Άσθματος και Αλλεργιών, Παιδιατρικό Τμήμα, Νοσοκομείο ΚΑΤ ΟΞΕΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Αθηνά Παπαδοπούλου, Παιδίατρος, Υπευθ. Ιατρείου Άσθματος και Αλλεργιών, Παιδιατρικό Τμήμα, Νοσοκομείο ΚΑΤ Εισαγωγή Η δυσκολία στην αναπνοή αποτελεί συχνό και ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

Ν. ΤΑΣΚΟΣ. Η Ν ευ ρο λογία της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας. Α. Νευρολογική εξέταση του κωματώδους ασθενούς

Ν. ΤΑΣΚΟΣ. Η Ν ευ ρο λογία της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας. Α. Νευρολογική εξέταση του κωματώδους ασθενούς 152 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΊΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Η Ν ευ ρο λογία της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας Ν. ΤΑΣΚΟΣ Η συνεχής ανάπτυξη των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας με την ολοένα και περισσότερο τεχνολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΕΙ ΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΑΙ ΙΑ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΘΕΜΑ : ΕΙ ΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΑΙ ΙΑ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΕΙ ΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΑΙ ΙΑ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΥ ΑΘΗΝΑ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΟΣ: ΠΑΤΑΡΙ ΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

www.pediatric-rheumathology.printo.it ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩ ΗΣ ΛΥΚΟΣ

www.pediatric-rheumathology.printo.it ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩ ΗΣ ΛΥΚΟΣ www.pediatric-rheumathology.printo.it ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩ ΗΣ ΛΥΚΟΣ Τι είναι; Ο συστηµατικός ερυθηµατώδης λύκος (ΣΕΛ) είναι µια χρόνια αυτοάνοση νόσος που µπορεί να προσβάλλει διάφορα όργανα του σώµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Επίμονος πόνος στα παιδιά

Επίμονος πόνος στα παιδιά ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΙΑΤΡΟΥΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ oλουσ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ NoΣΗΛΕΥΟΥΝ Ή ΦΡΟΝΤΙΖΟΥΝ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΠΟΝΟ Επίμονος πόνος στα παιδιά Κύρια σημεία για ιατρούς και νοσηλευτές από τις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ. Ορισμός. Εκτίμηση της κατάστασης του θύματος. Σειρά παροχής πρώτων Βοηθειών. Φαρμακείο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ. Ορισμός. Εκτίμηση της κατάστασης του θύματος. Σειρά παροχής πρώτων Βοηθειών. Φαρμακείο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Ορισμός Εκτίμηση της κατάστασης του θύματος Σειρά παροχής πρώτων Βοηθειών Φαρμακείο Ορισμός Πρώτη Βοήθεια είναι η άμεση και προσωρινή φροντίδα που παρέχεται στο θύμα ενός

Διαβάστε περισσότερα

Εξ Υπογυίου ΣΑΒΒΑΣ ΞΗΡΟΣ. Έκδοση Α.ROMERO. Εισαγωγή ΜΑΖΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ

Εξ Υπογυίου ΣΑΒΒΑΣ ΞΗΡΟΣ. Έκδοση Α.ROMERO. Εισαγωγή ΜΑΖΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΣΑΒΒΑΣ ΞΗΡΟΣ Εξ Υπογυίου ΜΑΖΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ Η ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΣΤΑ ΕΙ ΙΚΑ ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΛΕΥΚΑ ΚΕΛΙΑ ΟΙ Α ΗΛΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ Έκδοση Α.ROMERO Εισαγωγή Κατά την εξάχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1.1 Εισαγωγή Η Ασφάλεια Εργασίας περιλαµβάνει όλες εκείνες τις δραστηριότητες που αντιδρούν στη δηµιουργία επικίνδυνων καταστάσεων για

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΉΣ. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ. Επιµέλεια εργασίας: Βουδούρης Στέργιος Κατσούλης Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική & Λαπαροσκοπική ριζική προστατεκτομή

Ρομποτική & Λαπαροσκοπική ριζική προστατεκτομή O Δ H Γ O Σ Γ I A T O N A Σ Θ E N H Ρομποτική & Λαπαροσκοπική ριζική προστατεκτομή Ελάχιστα τραυματική και πλήρως αποτελεσματική αντιμετώπιση του καρκίνου του προστάτη Βασίλης Πουλάκης MD, FEBU Χειρουργός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΡΩΤΙΔΙΚΗΣ ΕΝΔΑΡΤΗΡΕΚΤΟΜΗΣ

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΡΩΤΙΔΙΚΗΣ ΕΝΔΑΡΤΗΡΕΚΤΟΜΗΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΡΩΤΙΔΙΚΗΣ ΕΝΔΑΡΤΗΡΕΚΤΟΜΗΣ Dr. ΜΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, PhD ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟΣ Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ Στρατιωτικός Ιατρός Επιστηµονικός Συνεργάτης Α' Χ/κής Κλινικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 http://www.bronchoscopy.org/education

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 http://www.bronchoscopy.org/education Ο Επαρκής Βρογχοσκόπος Μαθαίνοντας τη θεωρία της βρογχοσκόπησης στον κόσμο του σήμερα ΕΝΟΤΗΤΑ 1 http://www.bronchoscopy.org/education ΣΤΟΧΟΙ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι Καλωσήρθατε στην Ενότητα Ι του Επαρκούς

Διαβάστε περισσότερα

Επικαλυµµένo µε λεπτό υµένιο δισκίo

Επικαλυµµένo µε λεπτό υµένιο δισκίo ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ XEFO RAPID 8 mg επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο δισκίο 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Xefo Rapid 8 mg επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑ: ΤΣΙΟΛΙΚΑ ΙΟΥΛΙΑ Α.Μ: 611 ΕΠΟΠΤΗΣ: Κα ΤΟΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2010 2 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Η ανάγκη για την έγκαιρη αξιολόγηση των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ Εισαγωγή Στη σύγχρονη εποχή μας, αυξάνεται ραγδαία ο αριθμός των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών που χρησιμοποιούνται στον οικιακό

Διαβάστε περισσότερα

Σάββας Ξηρός, Εξ Υπογυίου Έκδοση Alicia Romero Μεθώνης 76, 106 83 Αθήνα ekdoseis_romero@yahoo.gr Alicia Romero, Αθήνα 2009

Σάββας Ξηρός, Εξ Υπογυίου Έκδοση Alicia Romero Μεθώνης 76, 106 83 Αθήνα ekdoseis_romero@yahoo.gr Alicia Romero, Αθήνα 2009 Εξ Υπογυίου Σάββας Ξηρός, Εξ Υπογυίου Έκδοση Alicia Romero Μεθώνης 76, 106 83 Αθήνα ekdoseis_romero@yahoo.gr Alicia Romero, Αθήνα 2009 Κεντρική διάθεση Εκδόσεις Αρμός Μαυροκορδάτου 11, 106 78 Αθήνα Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ

ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ Εισαγωγή Αυτό το βιβλιάριο έχει γραφτεί µε σκοπό να σας δώσει κάποιες σηµαντικές πληροφορίες ώστε να κατανοήσετε ευκολότερα τι ακριβώς είναι ο καρκίνος του πνεύµονα.

Διαβάστε περισσότερα

Διάγνωση και θεραπεία του συνδρόμου του ευερέθιστου εντέρου

Διάγνωση και θεραπεία του συνδρόμου του ευερέθιστου εντέρου Διάγνωση και θεραπεία του συνδρόμου του ευερέθιστου εντέρου Απόστολος Μαντίδης Πλοίαρχος (ΥΙ), Γαστρεντερολόγος, Διευθυντής Γαστρεντερολογικής Κλινικής Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών, Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΧΙ ΣΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΖΩΗ...

ΟΧΙ ΣΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΖΩΗ... ΟΧΙ ΣΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΖΩΗ... ΓΕΝΙΚΑ Ένα από τα πολύ σοβαρά προβλήµατα που απασχολούν την κοινωνία µας, είναι η µεγάλη εξάπλωση, χρήση και διάδοση των ναρκωτικών. Η φοβερή αυτή µάστιγα δεν είναι προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα Εκπαίδευσης Επαγγελματιών Υγείας Μονάδων Εντατικής Θεραπείας, Ασθενών και των Οικογενειών τους

Πλατφόρμα Εκπαίδευσης Επαγγελματιών Υγείας Μονάδων Εντατικής Θεραπείας, Ασθενών και των Οικογενειών τους Πλατφόρμα Εκπαίδευσης Επαγγελματιών Υγείας Μονάδων Εντατικής Θεραπείας, Ασθενών και των Οικογενειών τους Αριθμός Παραδοτέου: 3.1.1 Τίτλος Παραδοτέου: Τόμος αποτύπωσης εκπαιδευτικών αναγκών Μονάδα Εντατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ Η ΙΠΟΛΙΚΗ ΙΑΤΑΡΑΧΗ 2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΙΠΟΛΙΚΗ ΙΑΤΑΡΑΧΗ 2.2 ΕΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ Η ΙΠΟΛΙΚΗ ΙΑΤΑΡΑΧΗ 2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΙΠΟΛΙΚΗ ΙΑΤΑΡΑΧΗ 2.2 ΕΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ Η ΙΠΟΛΙΚΗ ΙΑΤΑΡΑΧΗ 2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΙΠΟΛΙΚΗ ΙΑΤΑΡΑΧΗ Η διπολική διαταραχή ή αλλιώς µανιοκατάθλιψη ανήκει στις συναισθηµατικές διαταραχές. Αυτές είναι βιολογικές διαταραχές που επηρεάζουν

Διαβάστε περισσότερα

Κατάθλιψη. Πώς δημιουργείται; Πώς θεραπεύεται; Πώς επιδρά ο παράγοντας άγχος; Martin E. Keck

Κατάθλιψη. Πώς δημιουργείται; Πώς θεραπεύεται; Πώς επιδρά ο παράγοντας άγχος; Martin E. Keck Copyright by: Lundbeck (Schweiz) AG, Cherstrasse 4, 8152 Glattbrugg/ZH Martin E. Keck Κατάθλιψη Πώς δημιουργείται; Πώς θεραπεύεται; Πώς επιδρά ο παράγοντας άγχος; Σχετικά με τον συγγραφέα: Ο υφηγητής Dr.

Διαβάστε περισσότερα

Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου. Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA)

Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου. Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA) Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA) Με την ευγενική χορηγία της Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη

Διαβάστε περισσότερα

Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου. Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA)

Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου. Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA) Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA) Με την ευγενική χορηγία της Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη

Διαβάστε περισσότερα