ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ : ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ. Ευστάθιος Ι. Μποβιάτσης, Νευροχειρουργός

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ : ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ. Ευστάθιος Ι. Μποβιάτσης, Νευροχειρουργός"

Transcript

1 ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ : ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Ευστάθιος Ι. Μποβιάτσης, Νευροχειρουργός Β Νευροχειρουργική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο «Αττικόν» Οι κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις (Κ.Ε.Κ.) αποτελούν δυστυχώς μεγάλο κομμάτι των περιστατικών που αντιμετωπίζονται στο τμήμα επειγόντων περιστατικών, των Νοσοκομείων. Η αντιμετώπιση των ασθενών με Κ.Ε.Κ., πρέπει να αρχίζει από τον τόπο του ατυχήματος, να συνεχίζεται κατά την μεταφορά τους και να ολοκληρώνεται στο τμήμα υποδοχής επειγόντων περιστατικών. Απο στατιστικά στοιχεία προκύπτει ότι η Κ.Ε.Κ. αποτελεί περίπου το 50% της αιτίας θανάτου που συμβαίνει στον τόπο του ατυχήματος ή στο στάδιο της διακομιδής των ασθενών στο Νοσοκομείο. Σε ποσοστό δε περίπου 15% των θανάτων, ο θάνατος οφείλεται σε παράγοντες δυνητικά ανατάξιμους. Τα στοιχεία αυτά καθιστούν επιτακτική την ανάγκη σωστής οργάνωσης της αντιμετώπισης των ασθενών αυτών, απο τον τόπο του ατυχήματος έως και το Νοσοκομείο. Η αντιμετώπιση δε των ασθενών με Κ.Ε.Κ., αποβλέπει τόσο στην θεραπεία της πρωτογενούς βλάβης, όσο δε και στην πρόληψη των δευτερογενών βλαβών και την μετέπειτα αποκατάσταση και επανένταξη στο κοινωνικό σύνολο. Οι Κ.Ε.Κ. οφείλονται κατά κύριο λόγο στα πάσης φύσεως τροχαία ατυχήματα, στα εργατικά ατυχήματα ή στα ατυχήματα που συμβαίνουν μέσα στο σπίτι. Με τον όρο Κ.Ε.Κ. εννοούμε τις πάσης φύσεως κακώσεις που αφορούν τις δομές της κεφαλής (σπλαγχνικού και εγκεφαλικού κρανίου), τα οστά αλλά και τα μαλακά μόρια και κυρίως το εγκεφαλικό παρέγχυμα, που είναι και οι σοβαρότερες από τις Κ.Ε.Κ. Η αντιμετώπιση των Κ.Ε.Κ., ιδίως των βαρέων κακώσεων σε κωματώδεις ασθενείς, επιβάλει συστηματική και διεξοδική διαδικασία η οποία πρέπει να ιεραρχείται με την ακόλουθη σειρά Καρδιο-αναπνευστική ανάνηψη (CPR) Νευροχειρουργική εκτίμηση Πολυσυστηματική εκτίμηση

2 Νευροακτινολογικό έλεγχο Νευροχειρουργική αντιμετώπιση Καρδιο-αναπνευστική ανάνηψη (CPR) Επιβάλλεται η αντιμετώπιση της υποξίας και της κυκλοφορικής ανεπάρκειας, επιπλοκών οι οποίες αφ εαυτών είναι δυνατόν να προκαλέσουν τον θάνατο των ασθενών, αλλά και να προκαλέσουν μεγάλη αύξηση της ενδοκράνιας πίεσης. Η ανοξία (po2 < 55 mm Hg) συνυπάρχει σε ποσοστό έως 30% σε ασθενείς σε κωματώδη κατάσταση και δυνατόν να οφείλεται σε απόφραξη των αεροφόρων οδών ή σε βλάβη των πνευμόνων και οδηγεί σε εγκεφαλική υποξία. Η διασωλήνωση αποτελεί τον τρόπο αερισμού στους κωματώδεις αυτους ασθενείς, και λόγω της πιθανότητας συνύπαρξης τραυματικής βλάβης της Α.Μ.Σ.Σ. είναι προτιμότερη η διαρρινική διασωλήνωση. Οι πολυτραυματίες αυτοί ασθενείς συχνά ευρίσκονται σε καταπληξία (συστολική ΑΠ < 80 mm Hg) λόγω συνήθως εξωκράνιας αιμορραγίας, γεγονός που επιδεινώνει την εγκεφαλική υποξία. Αρτηριακή υπόταση εγκεφαλικής αιτιολογίας παρατηρείται σε προθανάτιες μόνον περιπτώσεις στελεχιαίας ανεπάρκειας. Νευροχειρουργική εκτίμηση Ο έλεγχος του επιπέδου συνείδησης αποτελεί τον πιό αξιόπιστο δείκτη της βαρύτητας της κάκωσης, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις κλειστών Κ.Ε.Κ. Για να υπάρχει η δυνατότητα αντικειμενικής εκτίμησης της βαρύτητας των κακώσεων και να εξαλειφθεί το υποκειμενικό στοιχείο με την χρήση όρων όπως «λήθαργος» «ελαφρό κώμα» χρησιμοποιείται η κλιμακα της Γλασκώβης ( GCS). Η κλίμακα της Γλασκώβης εξετάζει τρείς παράγοντες και βαθμολογεί την καλύτερη απάντηση. Το άθροισμα είναι το ονομαζόμενο αποτέλεσμα Γλασκώβης. Η κλίμακα της Γλαβκώβης εκτιμά το επίπεδο συνείδησης εξετάζοντας τρείς παραμέτρους: 1. Το άνοιγμα των οφθαλμών 2. Την λεκτική απάντηση 3. Την κινητική αντίδραση 2

3 Το μεγαλύτερο αθροισμα είναι 15, ενώ το μικρότερο είναι 3. Ασθενής σε εγρήγορση βαθμολογείται με το μεγαλύτερο αποτέλεσμα δηλ. 15. Η κλίμακα της Γλασκώβης χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά σαν μέσο επικοινωνίας αδελφής και ιατρού, όταν ο δεύτερος δεν είχε την δυνατότητα της άμεσης εξέτασης του ασθενούς. ΚΛΙΜΑΚΑ ΓΛΑΣΚΩΒΗΣ (GCS) ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΛΕΚΤΙΚΗ ΑΝΟΙΓΜΑ ΟΦΘΑΛΜΩΝ Εκτέλεση εντολών 6 προσανατολισμένη 5 Αυτόματο 4 Εντόπιση ερεθίσματος 5 συγκεχυμένη 4 Στην ομιλία 3 Αποσύρει 4 απρόσφορές λέξεις 3 Στο πόνο 2 Αποφλοίωση 3 ακατανόητοι ήχοι 2 Καθόλου 1 Απεγκεφαλισμός 2 καμία απάντηση 1 Καμμία κίνηση 1 Με την κλίμακα της Γλασκώβης έχουμε ανά πάσα στιγμή την δυνατότητα μέσα σε λίγα λεπτά να έχουμε μια αρκετά αντιπροσωπευτική εικόνα της νευρολογικής κατάστασης του ασθενούς, αφού η κλίμακα αυτή είναι τόσο εύχρηστη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί κυρίως από το νοσηλευτικό προσωπικό. Σύμφωνα λοιπόν με την κλίμακα της Γλασκώβης οι Κ.Ε.Κ. χωρίζονται σε ελαφρές από 15-12, σε μέτριες από 11-9 και σοβαρές κακώσεις από 3 8, οι οποίες χαρακτηρίζονται σαν κώμα και οι οποίες βέβαια απαιτούν νοσηλεία σε Μ.Ε.Θ. Πρέπει να τονίσουμε στο σημείο αυτό, ότι σε καμμία περίπτωση κανένα σύστημα αξιολόγησης των ασθενών δεν είναι δυνατόν να υποκαταστήσει την νευρολογική εξέταση, η οποία θα αποκαλύψει την ύπαρξη νευρολογικού ελλείμματος και θα εντοπίσει την βλάβη. Η Νευρολογική εξέταση προσαρμόζεται στο επίπεδο συνείδησης των ασθενών και εξετάζει: Μεγεθος και αντίδραση των κορών Θέση και κινητικότητα των οφθαλμών Εγκεφαλικες συζυγίες Κινητικότητα άκρων Υπαρξη παθολογικών αντανακλάσεων 3

4 Εξεταση του κρανίου (ψηλάφηση, επισκόπηση, ) Παρατηρούμενη ανισοκορία (κάκωση της ΙΙΙ εγκ. Συζυγίας) υποδηλώνει αύξηση της ενδοκρανίου πιέσεως σύστοιχα με την ανισοκορία, που μπορεί να σημαίνει επισκληρίδιο ή υποσκληρίδιο αιμάτωμα, θλάση η και οίδημα εγκεφάλου. Η ωτορραγία σημαίνει κάταγμα λιθοειδούς οστού ενώ η εκχύμωση στην μαστοειδή απόφυση υποδηλώνει κάταγμα βάσης κρανίου (σημείο Buttle). Η ρινόρροια (εκροή εγκεφαλονωτιαίου υγρου από την μύτη) σημαίνει πιθανότατα κάταγμα του τετρημένου πετάλου του ηθμοειδούς οστού, και μπορεί να επιπλεχτεί με μηνιγγίτιδα. Η περιοφθαλμική εκχύμωση (Raccoon eyes) υποδηλώνει κάταγμα του μετωπιαίου οστού. Νευροακτινολογικός έλεγχος Επιβάλλεται ο αρχικός έλεγχος της Α.Μ.Σ.Σ. και στην συνέχεια επί υποψίας καταγμάτων, αξονική της βάσης του κρανίου με οστικά παράθυρα και έλεγχος με αξονική τομογραφία εγκεφάλου επί κλινικής υποψίας εγκεφαλικού αιματώματος. Οι Κρανιο Εγκεφαλικές Κακώσεις, είαι δυνατόν να διαχωρισθούν, για διδακτικούς λόγους στις ακόλουθές υποομάδες: Α). Θλαστικά τραύματα προσώπου και τριχωτού κεφαλής : Είναι η λύση της συνεχείας δέρματος και υποδορίου ιστού και όσον αφορά το τριχωτό της κεφαλής μερικές φορές της επικρανίου απονεύρωσης, η οποία συμβαίνει από τα πάσης φύσεως τροχαία ή μη ατυχήματα. Η απλή συρραφή με επιμελή καθαρισμό του τραυματος είναι η θεραπεία αυτών των καταστάσεων. Β). Κάταγμα κρανίου : Θα ασχοληθούμε με τα κατάγματα του εγκεφαλικού κρανίου τα οποία αφορούν την Νευροχειρουργική. Τα κατάγματα λοιπόν του κρανίου είναι η λύση της συνέχειας της οστικής δομής του κρανίου από πλήξη της κεφαλής πάνω σε σταθερό αντικείμενο ή από πλήξη με βαρύ αντικείμενο. Κάταγμα του εγκεφαλικού κρανίου μπορεί να υφίσταται χωρίς λύση της συνέχειας του δέρματος. Οι συνυπάρχουσες κακώσεις είναι συνήθως θλαστικά τραύματα τριχωτού κεφαλής. Τα κατάγματα του κρανίου διακρίνονται τοπογραφικά: σε αυτά της βάσης και του θόλου και με βάση την επικοινωνία με το περιβάλλον: σε κλειστά και 4

5 επιπεπλεγμένα. Εαν έχουν παρεκτόπιση και προκαλούν πίεση της υποκείμενης εγκεφαλικής ουσίας ονομάζονται εμπιέσματα. Όσον αφορά στην αντιμετώπιση των καταγμάτων όταν αυτά δεν πιέζουν την υποκείμενη εγκεφαλική ουσία δεν χρειάζονται ανάταξη χειρουργική αντιμετώπιση. Τα εμπιεσματικά κατάγματα όμως χρειάζονται χειρουργική αντιμετώπιση. Ολοι οι ασθενείς με κάταγμα κρανίου χρειάζονται εισαγωγή και παρακολούθηση εντός του νοσοκομείου τουλάχιστον για 3-5 μέρες για τον κίνδυνο αναπτυξης εγκεφαλικού αιματώματος. Γ). Επισκληρίδια αιματώματα : Επισκληρίδιο αιμάτωμα ονομάζουμε την συλλογή αίματος στον επισκληρίδιο χώρο μεταξύ σκληράς μήνιγγος και οστού του κρανίου. Το επισκληρίδιο αιμάτωμα είναι επιπλοκή των Κ.Ε.Κ. από τρώση ενός αγγείου με αποτέλεσμα την αιμορραγία και την συλλογή του αίματος. Το αγγείο που συνήθως υφίσταται την κάκωση είναι η μέση μηνιγγική αρτηρία και συνοδεύεται από κατάγματα του κροταφικού, του βρεγματικού ή του μετωπιαίου οστού. Τα επισκληρίδια αιματώματα αφορούν συνήθως νεαρώτερες ηλικίες γιατί στα ηλικιωμένα άτομα η σκληρά μήνιγγα είναι συνήθως στερρεά προσφυώμενη με το οστούν με αποτέλεσμα να μην υπάρχει χώρος για ανάπτυξη επισκληριδίου αιματώματος. Η αντιμετώπιση των επισκληριδίων αιματωμάτων είναι συνήθως χειρουργική αλλά μπορεί να είναι συντηρητική όταν τα αιματώματα είναι μικρά σε μέγεθος και δεν προκαλούν πιεστικά φαινόμενα. Η χειρουργική αντιμετώπιση συνίσταται σε κρανιοτομία και αφαίρεση του αιματώματος. Δ). Υποσκληρίδια αιματώματα : Είναι η συλλογή αίματος στον υποσκληρίδιο χώρο δηλαδή μεταξύ σκληράς μήνιγγας και λεπτομηνιγγων (αραχνοειδούς και χοριοειδούς) που οφείλεται σε τρώση των αναστομοτικών φλεβών και ακολουθεί συνήθως έναν τραυματισμό μετρίας ή μεγάλης βαρύτητας σε ηλικίωμενα άτομα για τον λόγο που εξηγήθηκε παραπάνω. Το υποσκληρίδιο αιμάτωμα μπορεί να χωρισθεί σε τρεις υποκατηγορίες ανάλογα με τη στιγμή της διάγνωσης. Σε οξύ όταν συνέβη στις προηγούμενες 3 ημέρες, σε υποξύ όταν συνέβη στις προηγούμενες 3-15 ημέρες ενώ το χρόνιο υποσκληρίδιο αιμάτωμα είναι αυτό που συνέβη προ εβδομάδων ή και μηνών ακόμη αλλά καθυστέρησε η διάγνωση λόγω μη ύπαρξης κλινικής σημειολογίας. Το χρόνιο υποσκληρίδιο αιμάτωμα συνδέεται συνήθως με έναν ήπιο τραυματισμό της κεφαλής που δεν αξιολογείται εκείνη την στιγμή. Η αντιμετώπιση των υποσκληριδίων αιματωμάτων είναι και εδώ είτε συντηρητική όταν αυτά είναι μικρά σε μέγεθος, είτε χειρουργική όταν αυτά είναι μεγάλα σε πιεστικά φαινόμενα. Η χειρουργική αντιμετώπιση γίνεται με κρανιοτομία στα οξέα 5

6 και υποξέα αιματώματα ενώ στα χρόνια γίνεται με κρανιοανάτρηση και παροχέτευση τους. Ε) Εγκεφαλική θλάση Είναι η καταστροφή της εγκεφαλικής ουσίας που συμβαίνει συνήθως μετά από έναν τραυματισμό της κεφαλής, είτε πρόσκρουση αυτής σε σταθερό αντικείμενο είτε πλήξη αυτής με βαρύ αντικείμενο. Οι θλάσεις εγκεφάλου εντοπίζονται στο σημείο πλήξης αλλά και στο διαμετρικά αντίθετο σημείο, οπότε ονομάζονται θλάσεις εξ αντιτυπίας. Οι θλάσεις εγκεφάλου μπορεί να εντοπίζονται σε κάθε σημείο του εγκεφαλικού παρεγχύματος και να είναι από πολύ μικρές έως και πολύ εκτεταμένες. Επίσης μπορεί να αφορούν τα εγκεφαλικά ημισφαίρια αλλά και το εγκεφαλικό στέλεχος, με την δεύτερη αυτή περίπτωση να αποτελεί μια πολύ σοβαρή κλινική οντότητα. Η αντιμετωπιση των θλάσεων είναι συντηρητική με φαρμακευτική αγωγή και παρακολούθηση σε κοινό θάλαμο ή σε μονάδα εντατικής θεραπείας όταν το μέγεθος είναι μεγάλο. Η διαφορά των θλάσεων από τις μέχρι τώρα περιγραφείσες κακώσεις είναι ότι αφήνουν το στίγμα τους μετά την θεραπεία του ασθενούς. Δηλαδή ανάλογα με το σημείο εντόπισης τους και το μέγεθος της θλάσης μπορεί να έχουμε διαταραχή της κινητικότητος,της αισθητικότητος, της ομιλίας και τέλος της συναισθηματικής κατάστασης του ασθενούς. ΣΤ) Ενδοεγκεφαλική αιμορραγία. Πρόκειται για συλλογη αίματος μέσα στο εγκεφαλικό παρέγχυμα που ακολουθεί έναν τραυματισμό. Είναι μια πιο σπάνια επιπλοκή που ακολουθεί έναν τραυματισμό και που απαιτεί τις περισσότερες φορές χειρουργική αντιμετώπιση. Ζ).Εγκεφαλική διασειση. Αφέθηκε τελευταία μια κλινική οντότητα που ονομάζεται εγκεφαλική διάσειση και που είναι κάπως νεφελώδης. Σαν εγκεφαλική διάσειση ορίζεται λοιπόν η αναστολή της λειτουργίας του δικτυωτου σχηματισμου του στελέχους που συνοδεύεται με απώλεια της συνείδησης, διαταραχές του ρυθμού αλλά και περιτραυματική αμνησία. Ετσι λοιπόν χαρακτηρίζεται από δύο κλινικά χαρακτηριστικά α)απώλεια συνειδησής β) περιτραυματική αμνησία. Συνεπώς κάθε κάκωση κεφαλής δεν είναι διάσειση όπως λανθασμένα πιστεύεται αλλά και η εγκεφαλική διάσειση μπορεί να υπάρχει χωρίς εμφανές εξωτερικό τραυματισμό. Ο ασθενής παραπονείται για κεφαλαλγία και ρωτάει συνεχώς για το ατύχημα. Δεν χρήζει ειδικής θεραπείας αλλά μόνο χορήγηση αναλγητικών και παρακολούθησης. 6

7 7

ΕΚΤΟΠΟΣ ΟΣΤΕΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΒΑΡΙΕΣ ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

ΕΚΤΟΠΟΣ ΟΣΤΕΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΒΑΡΙΕΣ ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 1 ΕΚΤΟΠΟΣ ΟΣΤΕΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΒΑΡΙΕΣ ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΖΜΠΟΓΛΟΥ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ : ΘΕΟ ΩΡΑ ΞΑΝΘΟΥ ΣΕΛΙ Α Πρόλογος 7 Εισαγωγή 8 1 0 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑ ΙΚΟ ΧΩΡΟ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ» ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΑΦΕΡΜΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κρανιοεγκεφαλική Κάκωση: Η απόφαση για Νευροχειρουργική Επέμβαση

Κρανιοεγκεφαλική Κάκωση: Η απόφαση για Νευροχειρουργική Επέμβαση 36 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΠΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Κρανιοεγκεφαλική Κάκωση: Η απόφαση για Νευροχειρουργική Επέμβαση Ι. ΠΑΤΣΑΛΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΉ - ΓΕΝΙΚΑ Τα τελευταία χρόνια σημαντική προσπάθεια έγινε στον τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ µάθηµα 3ο

ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ µάθηµα 3ο ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ Οι ΚΕΚ ταξινοµούνται ανάλογα µε: ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ µάθηµα 3ο Με τον όρο αυτό χαρακτηρίζεται οποιοδήποτε τραύµα της κεφαλής που µπορεί Να οδηγήσει σε κακώσεις

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ : ΜΙΑ ΝΕΑ ΙΑΤΡΟΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ.»

«ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ : ΜΙΑ ΝΕΑ ΙΑΤΡΟΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ.» Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ TΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ : ΜΙΑ ΝΕΑ ΙΑΤΡΟΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ.» ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΕΣ : ΜΑΡΙΑ ΒΟΛΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Γ Κλινική Εξέταση

ΜΕΡΟΣ Γ Κλινική Εξέταση ΜΕΡΟΣ Γ Κλινική Εξέταση Η κλινική εξέταση περιλαμβάνει τη λήψη ιστορικού και την αντικειμενική εξέταση ανά συστήματα, αλλιώς γνωστή και ως φυσική εξέταση. Παρά το γεγονός ότι με την κλινική εξέταση ελέγχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΤΙΤΛΟΣ:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΤΙΤΛΟΣ: «ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΠΟΙΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΔΙΑΣΕΙΣΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ» ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΦΥΣΙΚΟΣ ΠΑΤΡΑ 0

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι

ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ - ΜΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΟΠΤΗΣ : Ζηδιανάκης Ζαχαρίας Ειδικός Παθολόγος Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητικές κακώσεις : Τραυματισμοί και κατάγματα

Αθλητικές κακώσεις : Τραυματισμοί και κατάγματα Υπεύθυνη καθηγήτρια: Λουκοπούλου Νεκταρία Αθλητικές κακώσεις : Τραυματισμοί και κατάγματα Η BARBIE ΚΑΙ ΟΙ 3 ΣΩΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ Κωνστανταρόπουλος Νίκος, Κονιδάρη Αναστασία, Καλαπόδης Παναγιώτης, Καραπατάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ :ΔΥΣΑΡΘΡΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ

ΘΕΜΑ :ΔΥΣΑΡΘΡΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΘΕΜΑ :ΔΥΣΑΡΘΡΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ Υπεύθυνη καθηγήτρια : Μ.ΙΓΝΑΤΙΟΥ Επιμέλεια : Πολίτη Κωνσταντίνα Α.Μ 11558 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2013 Περιεχόμενα Ευχαριστίες... 4 Εισαγωγή... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Επείγουσα Νοσηλευτική φροντίδα σε παιδιά Υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο: Οι πρώτες ώρες

Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο: Οι πρώτες ώρες ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΊΙΚΗΣ ΙΑΊΡΙΚΗΣ 87 Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο: Οι πρώτες ώρες ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (ΑΕΕ) αποτελεί οξύ και επείγον ιατρικό συμβάν,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ.

ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΟΪΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WESTERN APHASIA BATTERY REVISED»

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΟΪΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WESTERN APHASIA BATTERY REVISED» α ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΟΪΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WESTERN APHASIA BATTERY REVISED» ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Κος ΝΑΣΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΙΤΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Α ΒΟΗΘΕΙΩΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Α ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Α ΒΟΗΘΕΙΩΝ Μαρία Γιανναδάκη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πρώτες Βοήθειες 1.1 Τι Περιλαμβάνει το Φαρμακείο 2. Τραύματα 1 1 2 2.1 Αιμορραγία 2 2.1.1 Συμπτώματα Αιμορραγίας 2 2.1.2 Α Βοήθειες 2 2.1.2.1 Εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

Το επίπεδο γνώσης του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του Βορείου Έβρου στη Βασική Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση

Το επίπεδο γνώσης του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του Βορείου Έβρου στη Βασική Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Το επίπεδο γνώσης του ιατρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Συντάχθηκε από τη Συντονιστική Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας Βανταράκης Απ., Επικ. Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής, Συντονιστής Κλεπετσάνης Π., Επικ. Καθηγητής,

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Α ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

Παράρτημα Α ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ Παράρτημα Α ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ Π. Σίμος, Νευροψυχολογία 2 ΠΑΡΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΥ ΚΑΙ ΣΝΔΡΟΜΟ ΑΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ Α- ΡΙΣΤΕΡΟΥ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ Η ασθενής είναι μια γυναίκα 64 ετών, καπνίστρια, με

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος...σελ. 5. Ευχαριστίες...σελ. 5

Περιεχόμενα. Πρόλογος...σελ. 5. Ευχαριστίες...σελ. 5 Περιεχόμενα Πρόλογος...σελ. 5 Ευχαριστίες...σελ. 5 1. Εισαγωγή και ορισμοί...σελ. 6 1.1. Παραπληγία...σελ. 6 1.2. Ανατομικά στοιχεία της σπονδυλικής στήλης...σελ. 7 1.3. Ανατομικά στοιχεία του νωτιαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΔΡΟΛΟΓΙΑ ΑΝΔΡΙΚΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΣΤΥΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΕΚΣΠΕΡΜΑΤΩΣΗΣ - ΑΝΔΡΟΠΑΥΣΗ (ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΕΣΤΟΣΤΕΡΟΝΗΣ)

ΑΝΔΡΟΛΟΓΙΑ ΑΝΔΡΙΚΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΣΤΥΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΕΚΣΠΕΡΜΑΤΩΣΗΣ - ΑΝΔΡΟΠΑΥΣΗ (ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΕΣΤΟΣΤΕΡΟΝΗΣ) ΑΝΔΡΟΛΟΓΙΑ ΑΝΔΡΙΚΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΣΤΥΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΕΚΣΠΕΡΜΑΤΩΣΗΣ - ΑΝΔΡΟΠΑΥΣΗ (ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΕΣΤΟΣΤΕΡΟΝΗΣ) Δύο είναι οι κυριότερες παθήσεις που αφορούν τη σεξουαλική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΑΤΕΙΘ) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ(ΜΕΘ)

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΑΤΕΙΘ) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ(ΜΕΘ) ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΑΤΕΙΘ) ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ(ΜΕΘ) ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κώμα Αγνώστου Αιτιολογίας

Κώμα Αγνώστου Αιτιολογίας 80 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΓΑrΙΚΗΣ ΙΑ'Π'ΙΚΗΣ Κώμα Αγνώστου Αιτιολογίας ΕΛΕΝΗΓΚΕΚΑ Ι. Ορισμός Ο ορισμός του κώματος δεν είναι εύκολο να αποδοθεί επακριβώς αν και συνήθως ορίζεται ως η πλήρης, συνεχόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση της αρθρίτιδας ώμου με αρθροπλαστική

Αντιμετώπιση της αρθρίτιδας ώμου με αρθροπλαστική Αντιμετώπιση της αρθρίτιδας ώμου με αρθροπλαστική Ορθοπαιδική χειρουργική Αντιμετώπιση της αρθρίτιδας ώμου με αρθροπλαστική Ορθοπαιδικός Χειρουργός: Ελληνική Εταιρεία Αρθροσκόπησης, Χειρουργικής Γόνατος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ - ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ - ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ - ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ Χατζώκος Γ. Ιπποκράτης 1 Α. ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ Η Ορθοπαιδική είναι η ειδικότητα της ιατρικής, η οποία ασχολείται µε τις παθήσεις και τις κακώσεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκαυμα και Παιδί - Ψυχοκοινωνικές Προεκτάσεις

ΘΕΜΑ: Έγκαυμα και Παιδί - Ψυχοκοινωνικές Προεκτάσεις ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: Έγκαυμα και Παιδί - Ψυχοκοινωνικές Προεκτάσεις ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΟΜΕΣΙΑΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αναισθησιολογική Αντιμετώπιση Ασθενών με Κακώσεις της Σ.Σ.

Αναισθησιολογική Αντιμετώπιση Ασθενών με Κακώσεις της Σ.Σ. 136 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΊΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Αναισθησιολογική Αντιμετώπιση Ασθενών με Κακώσεις της Σ.Σ. Ε. ΚΕτΙΚΙΔΟΥ- Ε. ΒΟΛΑΚΛΗ Όσοι ασχολούνται με την αντιμετώπιση των τραυματιών από ατυχήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΡΕΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΟΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΡΕΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΡΕΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΟΣ Βασικός εχθρός στην αντιμετώπιση του τραυματία και του ασθενούς είναι ο χρόνος. Σ ένα τραυματία οι πιθανότητες επιβίωσης ελαττώνονται αν δεν αντιμετωπισθεί

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση νέκρωσης της κεφαλής του βραχιονίου με πρόθεση

Αντιμετώπιση νέκρωσης της κεφαλής του βραχιονίου με πρόθεση Αντιμετώπιση νέκρωσης της κεφαλής του βραχιονίου με πρόθεση Ορθοπαιδική χειρουργική Αντιμετώπιση νέκρωσης της κεφαλής του βραχιονίου με πρόθεση Ορθοπαιδικός Χειρουργός: Ελληνική Εταιρεία Αρθροσκόπησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Εγκαυματική νόσος στην παιδική ηλικία. Εκτίμηση επιπτώσεων στους ασθενείς & στις οικογένειες τους

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Εγκαυματική νόσος στην παιδική ηλικία. Εκτίμηση επιπτώσεων στους ασθενείς & στις οικογένειες τους ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εγκαυματική νόσος στην παιδική ηλικία. Εκτίμηση επιπτώσεων στους ασθενείς & στις οικογένειες

Διαβάστε περισσότερα